Citation
Amendment 13 to B.A.I. order 287--Relative to foot-and-mouth disease in cattle, sheep, other ruminants, and swine

Material Information

Title:
Amendment 13 to B.A.I. order 287--Relative to foot-and-mouth disease in cattle, sheep, other ruminants, and swine
Portion of title:
Relative to foot-and-mouth disease in cattle, sheep, other ruminants, and swine
Creator:
United States -- Bureau of Animal Industry
Place of Publication:
Washington, D.C.
Publisher:
U.S. G.P.O.
Publication Date:
Language:
English
Physical Description:
1 p. : ; 23 cm

Subjects

Subjects / Keywords:
Foot-and-mouth disease -- United States ( lcsh )
Genre:
legislation ( marcgt )
federal government publication ( marcgt )
non-fiction ( marcgt )

Notes

General Note:
Amendment 13 to B.A.I. order 287
General Note:
"Effective on and after May 16, 1924"
Statement of Responsibility:
U.S. Dept. of Agriculture, Bureau of Animal Industry

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
This item is a work of the U.S. federal government and not subject to copyright pursuant to 17 U.S.C. §105.
Resource Identifier:
029802434 ( ALEPH )
85229372 ( OCLC )

Full Text

AMENDMENT 13 TO B. A. I. ORDER '287. -IELAT]I E TO FOOT-AND-
IOUTH DISEASE IN CATTLE, SHEEP. OTHER RUMINANTS, AND
swrINB
hffr:rIHi.' oin ula jilri fretv 1i. 1"i

UNITUED "I'\ITI. D| A'.MI-I'MI"NJ' ill At.dltl L'I.TI 1:1.
()ri'ICli: 'r juL: >jCIJII'M \N.
Wa.',iinjiuii. i. ('...11,.# ii. j.'i:.",
lJ Uti11 iMiii l llvI.i' frrrt'l l iII thne .H l'*L 'lIl' VirV o A ir. i' illl. 11 I ,
StI'tio(i 1 of thle ac.t 'it (.'oIilgr _- iiaiiin,\il M :ichli ;. lt;i5 : .' S i.li.
1 t44). rl' lUlliri lit ilIL' t.. a b' lii- 'd bI B,. A I. rdJi r "".T iLil',l
F'lb it i -y '2:. ] 1.)--24. ;lll ,l :l[I *lli .'llilll n llt.l '>-i,. I Ill tI t I'ljlt I ItCW I
pUrtitOlsi t O i i.'tf i rtiiis i ( 9t ll 'Ilk! i C Ilifoi lii.'I lin h l V I ct ,k' Iu.
Seffecive oil MIV, 1I. 1I124:
That Ixn'lMi u i llf O 'f lUI]';l L'(l0.: u lhll I' %.llII- ili-[ ..f tll' lih f- "1' l l ,,lllr, liB
Pnciice eilnroid running frnii [ile AI..iie :i c l-'tUln liii' [liritii.] I vri.i,. Lniii-
wooi, and Autioch.
T'iat po rtio un .if F-'resun. _'uiity b iiii'- ,a-u t .4f the i rt-ii b iinlinry liin 'f ill'.-
Sierra. 'fl i -'.ltiinia Nationu.l I-',re-is.
TLltit purtiun Uf (.)rI II e L'liwjr.y I.- \ iri-' iilti 1t 1 intjii -[ ,i r [ .4;1 il.- .Ill i li .'I
tMid iUt lil k .of the Sourlhi,'rni 'aifil, [;iil]':iiIl liiillig ti,'iu .ir.ii \.ir tl'ri, li
tbroat'--:bnrst a'nd _Iuena l'.iitl; [, the bL-. .\[nzele. County ll-w
'That por tiu of S;iuL J'.':iquin toiInIty I iin-' V'.t if ti. li.:, :'ii .]'.iullili ] i '-r
Thtir t fpirliinl 'if St;ini.i-liiii I'" l l.IL I iut *Jf the line ..,f the SO'iilthe'rii
jttIfit- Itnilt'.,Il ri' aii;ii fI' ihii Mh ti.-r.tl i.',Ulty itl- thro-'ugh Turlock
5 d' to, anid S.ialdi it, i- .flIv i .Jo;ituil C',ntDI, line.
'"llt portion i f TuIi It I 'iii lt3 iVt I t-: i-l'[ Of Ir b i W ?ttri iI Imw u itJa y lii'ie of
ill' StiuoijI Natirionall F'.ri'rst.
Under aiithuritv oLifrf'i- otI 01 ( lie' Set.'iV i"i i4 A i.trii lill't. li\
9%ctioii 2 of ttie ait'l ,nf ')iIgI(.-.> a jprov',,l F ,lr ii'\' '2. Hliil. i ;;l .S[,ti.
71t), said B. A. I. Oi-rder 2_'S7. ;iN :iniiin'lrlld. I- lirNri'h" fVrtl-i .liii]ini'i
in the fol-lowinig piartit iihi'-:
All [lilut por'tiu (if Alail,'n r 'in]t [., ii. h r:ip ,f .i' .lifui'ijiu, IH'..lt t'I we3.t
oif a line lietriiiiiug .11 i rv u oi. lr ii f Oi w ii. 'rt -'ail 1 itl the OC',ilra Costa
*u l|i t innt? Iluiit, ilniniiti 111 t11 :111 iilh il7 ;liii I'OiL Iin i -rlllh?rly hl'rr_'lhn l lhiiiil i~
tie elhieg of sianla Hirai l';1- itjll. ,ii tl llI, tlRta.f !llhlnhn; .li'l^ -+11,1
roacd in au pa.lrerl. i ir e-titii. Ilhelhi I Uiiii'l l III .I I IiilhL'I,'-l'y lii .1,".i.i i,.
its 'urt 'i'W titluu ir lit I" tt liit hviw ay. th,-l .v'' iiinliiz' .ih lit .utat. liiIh
wi ly iu It s-i tl 'rl.' dil'--tinn i rli 'l oni-iu M l'-ii. -i:ll I '-'. 1i, lie ie 'ill l-ii l '
tu il h bilhwa3 N'ttli thi e .iiof ltt i 0 ih llll. I' n,- i2 r.i [ .l' i i ir it. .. Ii lli ili i.
i bwe t ilfeeteil wi t' I'Muie tii' l-ii. l il. i ':l'.-i is "i -ii itii .i- M .il ili .' .i -
S'F rithe lintI'erst I llt. ip iu-nt. iranliis iiii awii ril niil ii n t i[ f i ll- di '1,.
c-yt'l;Kr rumjuillats, wnill swine hi[,o [1 ti t ifiit ii Oum 1 f Iu li% Vt tI-k % hihll' I:-Ii~ -' Vii .'ili Q Il Ir u -li ill| i1:11
H%[if l m efwn 0tihPr' lhil i tIl;it IN.-l'lh h i i n, t-ii ill *' M ,,llriil,[ ., I" -li,,ll ,',,I|lI,
the r-lia* r tet| ii jewiiie -it> ,f H. A. I .tlfr-l'- t JN7 ti ) to Inii.niliiia 1nil I,- v -l t.ili,^

.A'^lif iendma t., whii'h, fur tih|( |)r~r. ,,' u ..nl il, l l;Iiuii. i- d>:i_,
Im | a.. s -Araw-dnittt .I 1 tu It. A. 1. ( 2S.lr "s7. -liall 1,''l l' .awl h,-
N xivil iti and f.r Pt Y, It6. 19-14.
S^ 1 :)OnMe ft-t WVit.,ihilgtli, l- 1tli dlit of .Mn\. 1924.
Witness 1.' ni h.ild Mi(d ihL re:l nf tlil, o ,pirMiiu,'n l'
Aq neiUltLIle.


%ii% -.INl.wlu : rlug.tB Iw, PulItn .tppli, iL2i
UNiVERlSITY OF FLOLiDA
II II III IIIII I'Ii i III IN 1 1 11 1
3 1262 08925 9872
...........DIC- Uf.,.i '! *^ .JT


U S. DEPOSITORY '
Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EO1ZY8GYS_HXEXI4 INGEST_TIME 2014-04-15T22:10:02Z PACKAGE AA00019048_00001
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES