Stenen getuigen van honderd jaar Sint Elisabeth Gasthuis

Material Information

Title:
Stenen getuigen van honderd jaar Sint Elisabeth Gasthuis gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van een eeuw ziekenzorg door het Sint Elizabeth Gasthuis te Curaȧo 1855-1955
Physical Description:
XVIII, 78 p. : ill., foto's ; 22x30 cm.
Language:
Dutch
Creator:
Smit, Ben
Fischer, Fred
Dragutescu, Eugene
M�hlmann, Michael
Publisher:
St. Elisabeth Gasthuis
Place of Publication:
Willemstad, Curaȧo
Manufacturer:
Paulus drukkerij.
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Geneeskundige geschriften; Nederlandse Antillen
Geschiedenis; Curaȧo
Gezondheidszorg; Ned. Antillen
Gezondheidszorg; Nederlandse Antillen
Openbare gezondheidszorg, Nederlandse Antillen
Openbare gezondheidszorg; Nederlandse Antillen
Ziekenhuizen; Nederlandse Antillen
INFESE

Notes

Summary:
Volgens CU02 beschikken zij over 3 exemplaren.
Statement of Responsibility:
tekst: M. M�hlmann ; uitvoering: Ben Smit ; foto's: Fred Fischer ; tek.: Eugene Dragutescu ... et al..

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Classification:
udc - 614.2(729.881)|614
System ID:
AA00014478:00001