Onder de passaat

Material Information

Title:
Onder de passaat een verhaal van het eiland Curaȧo, waarin de levensomstandigheden zijn verweven, die tussen het jaar 1936 en de gebeurtenissen van mei 1969 hun invloed deden gelden
Physical Description:
69 p. : ; 20 cm.
Language:
Dutch
Creator:
Schoorl-Straub, Tini
Publisher:
Van Gorcum etc.
Place of Publication:
Assen
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Literatuur; Curaȧo
Proza; Curaȧo
Proza; Nederlandse Antillen

Notes

Statement of Responsibility:
Tini Schoorl-Straub.
General Note:
F. H.
General Note:
Het CU02 exemplaar bevat handtekening van de auteur.
General Note:
Het CU02 exempl. bevat Ex Libris M.D. Latour.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
isbn - 90-232-0813-7
Classification:
udc - 839.38.3
System ID:
AA00014474:00001