Honderd jaar gezelligheid in De Gezelligheid 1871 - 1971

Material Information

Title:
Honderd jaar gezelligheid in De Gezelligheid 1871 - 1971 gedenkboek uitgegeven bij het eeuwfeest van de Soci�teit De Gezelligheid op Curaȧo
Physical Description:
135 p. : ill., foto's ; 24 cm.
Language:
Dutch
Creator:
Hartog, Johan
Publisher:
Soci�teit de Gezelligheid
Place of Publication:
Willemstad, Curaȧo
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Organisaties; Curaȧo
Societeiten
Vrijetijdsbesteding; Curaȧo

Notes

Statement of Responsibility:
door J. Hartog.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Classification:
udc - 379.8(729.88)
System ID:
AA00014380:00001