Naar "de West"

Material Information

Title:
Naar "de West"
Physical Description:
73 p. : ill., foto's ; 32 cm.
Language:
Dutch
Creator:
Bakker, Piet
Wagenaar Hummelinck, Pieter
Publisher:
Douwe Egberts
Place of Publication:
Joure etc.
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Aardrijkskunde; Caribisch gebied
Fotoboeken
Landenbeschrijving
Nederlandse Antillen
Suriname
foto's
Regionale aardrijkskunde

Notes

Summary:
For review see: P. Wagenaar Hummelinck, in De West-Indische Gids, jg.34 (1953); p. 213-215.
Statement of Responsibility:
geschreven door Piet Bakker ; kleurenfoto's van Wim Berssenbrugge, A. Hustinx, KLM, KNSM en A. Fischer.
General Note:
Charbo Catalogue 34, p. 37, Nf. 25.-; Charbo Catalogue 40, p. 87, Nf. 25,-
General Note:
Volgens Suriname-Catalogus: ca. 1950.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Classification:
udc - 917.298.8+918.83+779(084)
System ID:
AA00014327:00001