Han yu pin yin de gu shi =

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Han yu pin yin de gu shi = Hanyu pinyin de gushi
Series Title:
Yu wen hui bian. Di 5 ji ;
Parallel title:
Hanyu pinyin de gushi
Uncontrolled:
Guo yin zi mu yan jin shi
Han zi gai ge
Zu guo yu yan wen zi de jin tian he ming tian
Ding xing hua xin wen zi
Dingshinghua sin wenz
Dingxinghua xin wenzi
Guo yu zi mu yan jin shi
Physical Description:
1 v. (various pagings) : ill. ; 19 cm.
Language:
Chinese
Creator:
Ni, Haishu
Luo, Changpei, 1899-1958
Zheng, Linxi
Ni, Haishu
Lin, Tao, 1900-1972
Publisher:
Zhongguo yu wen xue she
Place of Publication:
Xianggang
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Chinese language -- Transliteration   ( lcsh )
Chinese language -- Reform   ( lcsh )
Chinese language   ( lcsh )
Genre:
non-fiction   ( marcgt )

Notes

Statement of Responsibility:
Ni Haishu zhu. Guo yu zi mu yan jin shi / Luo Changpei zhu. Han zi gai ge / Zheng Linxi zhu. Zu guo yu yan wen zi de jin tian he ming tian / Ni Haishu zhu. Ding xing hua xin wen zi = Dingshinghua i.e. Dingxinghua sin i.e. xin wenzi / Lin Tao bian zhu.
General Note:
No collective title; titles transcripted form individual t.p.
General Note:
Reprint.
General Note:
Title of 2nd work on cover: Guo yu zi mu yan jin shi.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 39445109
ocm39445109
Classification:
lcc - PL1023 .Y8 1968 v. 5
System ID:
AA00013645:00001


This item is only available as the following downloads:


Full Text
ttAt
RNA ,.k.. ,
..1 ,... ,:,I ,1


5... ,,


0; 54
.. .,- .. ;-.. .. .


'VJ.
rP ; 5' -:, ....' [' !.j ", ; ,
: ..
... :. .

. ,. -.. ,. -. ... .. .,',u T.:
..i ,, ;. .. ..: a. ,... .: ,,
?'-,"**-"'-::.r ::-
i :. "- ." .:.; '. ,*.E
1~* ; ........b. -i::I ~
....l .,. :? .-,, ...:; ,r

5] : ; r


:: : :.", ", ... :

j ? .r .; ".. :.. ..~Jp
~i~ ~:~:i~~l~~~i ", ".:- os,.'i.; '. :a ': ';'. i~,r :l" ',=-.;:;~;i~
,; .,..,,t... :: ; .., ,
.: ", y. ":" ",- ,..' :
.MWsy.

~i~-"Z~~;~**;p~-k~~


/s~ ~Y~C~5~

I

HANYU PINYIN DE GUSHI


k V L A a Hi WE i:


SSt WA


- t~#3ti R t ~ tj# id3Fi +"WYt ~~ fr& $* 4 ltt
"Wl*k''R~Pfft^*''^At~tftr-f~ffl
Wt4A T"MMRstM-",I-4 L^tt& "Rgft*&"t
"R &##*"A^AMEMftAfAl@-+@rA&
*ff5~ l~~c"RS B ts "^ iEJB 8 'fciSA* ^C-, fet&& tt^AM "t#Itk4fl",A0#4tk&4S4kARAfl
a-Ag @@f^A.oR@ a#ff@*@@^f,xffiW'ifi

BB4.4 Atrfl-+#+4kRpAtS.t#*
W- & t Ra. 4Mat a -s4 fB M te NffIoB.

BWA.78tfW(;A+i&-!2-.
a*/j'#^? ~.fce#^^Bfrffl^^.~: fcffi~aa-iaife^A~a


AAM H RF #A^$tt,Mft W ~cl fttAl.
AA*']'-aa32 AA f t k-f I4-%t^ f tf-^r,
-tairri"sMM#f#"WFA. A-4s^r+ ffttW8 ,
BitWl4 R AbitdjB.


*1


1

.tt' r .Jl69 S, W.,8 k- ;-, ,-,.o
Wfrt -- R A, N -~':R, t* A iQ A.R A X3t _A

fi j3
EiMC. i-3Wt, tB~ff AZf J ,- AR0 aa3 ItTIMA
Af Z ir ft*S, AS A-IS -- t N%0)y6ffA J

%ft~W4Ai ,m W4& 9--,i-4'il--k j@,i9i5 _,,
E f lIV* *, h t H i t i -- fi t 4_- r-a W -

,ft 1s'E~r 'l l "T--'1" 4-Wt if":A ".


--
Dv 1U


19hiYnt*mmi*E R -)uikm Ailmfl~4bAa w9f la&mo7,
*tMTnft5Mal, J*ft1-WAtMA WMaTA, MANm
AttMalTfJak mTi. RAi9TS. A is*o
RMAiMlt;AfMflt, 0lASotin. Aiis, ai, i


AB1Tfirfts1R*TfntfmwJPT, l4ahWfl.aTa
ftfflAfR FtM^-t.& til-;-.

lrgflqWJL ri#flt&R*E*tw*t-tnf'&
. aol@""M-f i-',"M^'' A-+P %
"u"rElaR& b (9) a (l)Ctp'fl,"*5"u"aflm>(A)a(lW
** I

, b (4) a .W)a if* & ba (g),fim(a) a (if)t*at&
ma .)
(ii-.^atts HS? iduNaE^ RPfffb()im(A)af@-
A, a-s; r- a (P )*S-A, *- frL*te ba(@)t ma
6)T.


M%?
b (S)m(A ) a ()R;alb ()m(f)a.(i-),-I lI gJU ".

fk-otnktilfltiw *t. g*


i.M, 4 gA.aMM4,aillTAMl ErAm -
if @AeCF" $ ""ldfjt",JA., A "M" b (P)a (-4) ,ag .,
"]i"Am(A) a (g)Qj&aB r
W 'i'aR "tWe"i t-": "&. A-- .

_a -iS l ae", a", & I "R $ T,"93 '0't5 tiT o,

-ria "l ", :'*SR"Oth""t .fh?&8
*d *
-R- fW$iBf"l "Msir"W", *A la --.-
M- .... ,.l
R r11 o" '- -'-:. -
?S^K E^^stei^ikA",i3ltt",A?L5a-^ira-^a$ li6 M' -
f-tSFFsftUA fl-efMarnt*'zFfl$ i -1f-,2#l.T -5PA._ia f :.:.RFg.-rfif ^sa0r-. -- .

dtsrt4P-I#,mlsstsix eisw -'-" "a-x u
gflmAtfi9al lt#**&*$sFR.-C Xnlf- z. a r Ri. f- ..4.rBE fl
t. -_- i.BoA, Mf S fi \- ^.u..f,

R*W,*^^tftt-t BS, REaRkEfltt^-*^, s&es
Jt4 f*,t1Efifl;RS~Wr m**l#iZ-""Afl," Pt#**t*-,

7A^Th^fltRSI$
TRB&&ffltt^^B^arA&^flMfls


MHfi?:^KFEfitWS^,illi %A9"@l"&"A",JAA"Mtt"#

3

R@,nfvi@tSHmti: -MA$tEWifct a;s -9
kMft9&$ ria9
ARMM%%kWWWAPREMER.
^AaS^tobW9SUMWM~flSf-RtWA9,ATAPffl:^
Afffifl^O
At Bfa9rM~fREZrW t"fl"".r"aBEtifi-Y-I
Ai'RinittEE^tfC$aF*WAMatWffl"fl:WeaT0
St~tt^^fti# iEP~Arri~i^^, ^WtMR~~iftiiifca ^
*flAuRIE&FA IRnmMt*PMArntM

E*ANg&Vlft#M", **S 4S. i 9. RSJA
Frffllg"ffir", #&#%@1I"FrlT^. Frta, Lfrf. @rS^3Wntill

_/--
,gWt,,fl,, l-tfjRai-,t*,#*t -,^,r"A wx" -, A ESX T -J fl w
flR4kflW, 4f4ll Y


4 T- tt "


MAtvflC MfitRPJ, A4&fl**fi; etr t-r


faR"AEt",liii BD "4an" Ha"att ""*a"M ll;i,


&& M .itR4I
- fifirw, ilista' f, e ttai f flsa-t-fi -4^ ;


LFWikjiRMa, Ma &'a-F36l ; 1IBj^=fr"A""",


-I
__ --*.
'* ~ ~ ~ ~ ~ ^ *' ...-a
0" eIfia"I-trJSMUE 4I k" -' :-

-," ""At-t ~ i09flo. ~ ii B,tA ", aE I '.


Ra -" t" tWt~,~k#",M -RgA"]S,'', i" '
I'"4A9it.A^.in~ b Af"w", a g"gW", bFn a ," "l,a
W 'EG 8-Mr -3,#$AT b ca>r (--,
,-SjRP" Mlt", {9"M"tifI'? tTtS"-si-t"frA"M09t
$, AtttbPa : ttPKH-: A tTO MiK"#m"*Sf UW"J 80;


TAA"Fl;JfOfl"U fl"*&a AMrC4S11 fll
Wi th # .fl T-l~ ia f S Ias W"bM N ""'
\"'A ii'*"tr"''jnAI, "'iM"ttA"B?"BulJl2 "Ia %R"V'091 ."
-t4^A,*tefaltWSS*iTStf.tL -
WtAffi"aRA8"Miila-awftagg -


-A.WrA# E thh"t"(h zuhY4u), &Afat '4Al -
".RR"(yuanyang), J4Etw l S-m


-/rAMtsft%*mrAmk-mf. 9lWu' l 0 9Ati t
T-efl (Yuan Taotu), igAB I(Ti Miming), -:EBt (Wangun Mi-
mou), J ~ i (Tantai Mieming),'fWtM(Cao Hanhu)* 2 "at -
W" ;WaiF(Jin Xjqi),il jji(Yue Qii), aj4Htj(Shnusn Zhou-
*8 ---

.8a


ah oou)gWtuajlP,

A- A9ltte )LkT-MfSaM:- "RfE'" (Fueu

(Hahai)a9., --


-... a flA*EflS*Ws l,W,. IW.


nLf("Czhazhban)SE, -.
-e e .._ "


) Aifa, taR" "


*f"(ysotiao). -

24


-" ,


*MW'tTWtPIA(*h,%*Mt flfl*#flk.R:.

AAnE ,2i+ Erfl-M tt.0

#:. -f --Wf-&:M---4M,, 4AiWM-p., ** i

M+.t- .r.-. As."i",--t--a*-"- ". oWlh -kR W-ll "-.l"hGu-


) .qi -*4tfl,-fl *#i ,tfl T"3 .E"o 'itft

ouag), -*"'lgu)M'"Bd "a~' d, ." ""(g)M"', -"
S, fRtWu'" (kong) 'i4, "ai"r (klong),-a"l "f

... s r k--- B" _"",-ku).a "(kong") ? g ug -, ,
((longR elR" (kong)")i"Ong. "B" ~g IaT'l L "A'


(kong)T- .


i n' .* -:' Il t-'-- i ..,
~Etei~j~~iS~Qt-~3RZI,~B~ee~ZT$tt..-F.I&$


N-

.2.1


- I


C
I

r


~~

i

`*


-.. i :

S
-,
X
.- r

i


--
-~ i .Ui
-~*'i :i
iii


a
~


'''


:.-: ~u
-~
-!iii
~i
:Ir
":Q
-.s ;;;:

s~;
"`
"'"


C


;i i
--

"WW", --2SAM"&#Wi"AT" R,R-E%:"i~ l""o"t"(zou)
Ri&'"'. "'t 'iW A*r ,"$4" ft 2ziilou,"t$"(zon)ag
m"A"(zi )jt z aI" 4-I" "ou I t *at f


-A "IT- ", A" A'"" "(Ul), litf"T7"(liao)" -"(yi)


a^,?:kitSEfflWfi'^, ^it~attl!, -ifrAtffl*N'


%ltAREafMA, aFAff"fl*"gt"s*", "S"(boncg)g
A"*"( bu)"}"(yo g)< i--;,EH-Affl",--"$Ra"W.", ff"k
@ "fB"@b &"> "@"(fiao)6E" "(feq)"-"(iao)a t "I"
(fen) "(feq )"lL "(z'en)?l- E "T fi tES; A man T1 i.
it J(AE?
EM"g:^ ( ,-"^ia :- -T, f+AW lrRilblal^.ai-, S"--" F

S.EW#t"fi- ; IE, W-E-i"aijtp", AReNIH~~F
-ToS10


B tfi~-ifr*, *EtA#&Uta fi-aif, I 3Wa a s ?ijh


6

#ISEmt!M-IB -f4, *kRPftAWCRflMHu1H, 3l1-
,AW i4~4RRiRo -_
-f--t;AAflTfl0RW ,EtAfitktIdfil"%m"TB&t.
tr5RBlM^fltBBtaMftt, fWt'A 84&t*"5H".IfweA wrrsZ t.ma,WBl, zA zt, S *APF.A

nt, TeWa^ aic --%RtE F 2 R+

jI&xm-ar, i"wnaf", nmwfnfallt asl "-
JJt"fW'"WAf-s, *BD5SIl*BaWfts Rftleka~iWaU


W#sIXiW*B1-U0r1 RtttBR9*MfR&i%, lf'&4^ itt
*-?". E MF~lt~ ITjaT, *sa~t&awiastI HMl
; *
MP s""s"fs", "fl"iW". KIi-AW~P"A-E-s
" i"E"W",ZA;Ia"@"a"B"a? HRtffcBrft-O4ifc-pfsfw#i

AER WikMs" Mbh -. .k-t. h -


-,m A B"ft*, M F TW .


maeRAMAAAm0AJ.. flRaAA, lAB4E


ffilgWZ, &:stMftLAflr^kFPTo WhtAk-T-bA


aIs -i;if-MfA-: b-a b-aS,b-a,b-i, bin. ftlfl

9 1 .S *~ -:
* 9 72 *'' '

-- *' \ ^-- ", ." -. ..
- MJBARAflibt 8*91lN, -hw*Si-"sF" amyc, DF
-ebAT w ~ MjR-a,*T;,-. '-AEaf"","MaZlImA"R",f'e1^"M",UPRAINffIiI".&RSinT"AM"

;-&;YF, : ..... -..... .. ........ .-
r ',M "*S".E l *L: m 0 -f l -u -
.. m (g.ng),=.(gu) + (an g)
-- .. -.. -, : ,, .


Aaiat"Mw"if'";Abf"A"m@";e ("^"M"R^"R"M"Mc a ")at-, '


*"AftMgr. I gaB"%"fih"ang tg#T gang(Nk) --1 5
- 4-" i-"f ~'"T + "Rl"(gang:)i g T-g+ang, -g b JJ 1?k
fiW- ;1Sit-Wtlitrr,"il"|" AllUB", Cf] F f"A+fal", fiiiI
^^**A"09"Bu"+"M"

8
'T" e'" -, arnursnw, vnur'0


0-0,fr-AB .tfs'-iMi-, I-t, i-Tf iF;clMA, IA


0 A1-,aa f$n 5], 41 .rRr, AB ]-PWEitWAfit,--TR, pttftisa&X TE--tAW'fif9
14 *


3AM-R" %7 ItiePtw allM"" ,
fM-,",M~ -W, MB"EA,- fI'"*M-"-'* #- ? ggp%mAooffl^flCAIE IaV -flIl -lT^"]i
#mjfW, arUilhkiB BttfllRftlWA7 fA, #1-*
~inA.4*RAM#AT., r
FN3I*EJO'PItPInfnIIM0 JUaTWtI~,__'itt. B

,A.BEAim rit,. M. .atM A '


A*58@@ht *t ~, 1Si-RA M '#A ,.
W*-WWW Maiiti i I -. .*1-I
@AT.~


ft&.AHi34t-4f]E^gtJmfliT-PiW*o


10

tieRta0i-iaERa:--MARWWHE,-MAS4#s

& o -.a~fl**R*W a tti&f*ahte~fWlABt
4"E@S@flR"0 AfltM-ftMfl, 4Rt4a&&af S
WRHaM-fWHA .R kl#_KaffltRfti$S-.*SaESK^ t<(lF:",%S~an tffaib^fisa" *
8, AWfAifami,jrillt&iD&Keflriraott 'graWR -. -;.&W*14 ,tWg~srl~~Ki9Bt1SlBBU
MsesiP~~1~ *&hMWM~bl nft~-flAEfla


- TslRft,-


-- iI -.. :-.
nfl~s, 4F*3iEftW

.lttttl;Ki'
WRA;VW-' MCA iW f, ifrllSf2MTk ff; IS.
t-e9R RSBfiin., ffiiRt:"''^2B ,axy1fftea> |;:.s.,t tX, #. Ell '1fAl, f A tR MCRat, 6ffiS&A$AYJITPAft, :S" tfl-Et4ti MAt0 RlA6ilDB


_MA,btttWREWF4itti, lTAtfflU*T0
12


1681 4fF,-t-914i* gM.^A 3iNf0, tWRiRe i-."X


Rix*NjmWmEM(JPIBMf&z#)AV), aE1ittsr*M
uRs#0 1U sR-?fla^t.hL1Bi'mLfl+a-3 fO* 18 *
SM.2

E9 a-T-off.f~~~~~.fl# ,AfiktJehT rN igfatu T69tB9-* il- Y trtT


J6pt fA o ., '

"+e ",t tt 1600 ,*A W 4lTC.
se 4f0Sf0MEF 1&____47 bMflfEtk~T-eRt#, AwmRfltrATRtmeMa
aMEiBRiEA,.ff.t^BBa IRS-f054,l &ZtASl.W--1610 ~ __ :.


EMIafT-1k,.Z#OlT99 5-taMAR
t1625 4r, ItB4WtUJ, T -1Z0T* a&aS-fIfflRtt
S' M -* 19 *
1625,ME~k~hiMMST-MRT9RWW
,*#*

J,"4fw"iCtmsWx It0".
ult"WfR"RAMMW~ "451#"&1644 a t, C I I'ft A,+ ,J6K~
tT 7n T


M)&,itL++AT.


MfitW&Ma~fflTaftttT@Wfen Meftamma@, B.fiE
ffltE^B-lfitBllio 91Au 1643 #*4SE.tt1cliti* ak t -
29M, WiNaTffZErM # &aM TtM TtIWEi
14

M*w*yNTtj;4T9fl:(it, P#'fWE#IiB1tWW MM L -


iN"FX20T"rT flMM, U@, 4JWF'ffiTaTaafa Aftt hl"
* 20 -
~ .. '- '


n~a
f... FM -_t;r,a;R fMT T,
NWIA r flm*,XRfifamlMlTwqMW^tjfif5#.


-F T Si,-flfl' -tB if ifW H1,-f t .wi ,JtT.
-, STfA^frltf Wal l !"


-WWWc# gW aTfiYWafl, 51-WWB119tWX lfXr


- J
-H
: 1 f


,-Ml

. _


-.15
0 _aoa .AR ,# Mo ..... ..:.W., NH+UOttTt ft*MN ,M, &* .'*ItRE*
-r*s#flr0 N#t Of*[t l-*iu, W-Elt* -
S2g 1 .
-- l- "

-I
*l 21


-^lkA


ES rl-:IL-RaE A-=ff dprilflJfi, EfI tr-atfl-R*T f.if
A& 1695 M),*WUWtfA P4MfIlttI WT


rig R Fri Pt &*rtAA f&-Witf, RL**fT*EMN&


&tht'A-8r"WA",WMA-E9E",


thflmatfrTt-il&mB,->t ,ATflE&mBA flrftS A
tefflffrlmntfTlfrWEAmtaJfftlO. rfieJ? EB:fflM.tI


B&,py fl;.'l^^aiatt?"o
TElJ*.WTIRflA0 A vT:0AMAtAAM


BitiTJ ft4milafSWi iMt&A, JitWin&MRWA-ili, J
4bt^flhTtt-O ^Jatltt-MflEtB'C#S, fl5TaIEJft
- aRSiMMMfl aa MAXrffitM AS:^, t3Pf"MaWi

hA* ,MmaAtEtftfBXMRT-tM*XE3


* 22 *
*MwflitTE MaWRAa'r, p]:BarFcam*E&PMA.
EtafITWo Mifia$f,MBtar*Pfl-rifESAT.

tPMOMMLL 1840 -4arka-, S-&A*M BEB3INMU
Ifl& 1842 W'"*k"V
iLa fS&9-.af, TEIif lCfrtTM, StRAWEf-


MtLIULiN SBtWT &BOHBg*Im, I IS?.6alfMB .

iAMLM*tM$JI,&EffiaRB*T, .
FAtA#t9kaf, lflW'4ililR ATW.

FIftRNfltlSfltTfltfRBl*UMJ Mttt@@R*f, At*

*3 2*kM9Yas4T.

BHttiaft*%BXf't)ftlefinL;, ?^sMf" OWf4.^"("79"t6"7,, fl",A"TY" 19kW-- 1)o891iilWAftta::& bWtialsa. ilk@.AisFifcI, itarB

atta^^+oL2ufi +, ----r+,0ff a
AV u P iAnA T P -A;% V-aTIr" *A-% A-.

is

2HAt4tW9tWS. 9
18M tWubT'ifEtWfn',fl HRAw *


E "5Afltf"t-W,8tMfhrEf9 RfM<- WBfla;AtS&lI

L o
aRtMiaW0*Pt, BAR&ATt*R*tT&*tISA$
'Risit ,_=+- ,-l +Afrlh- A+ Rt (1890--
i899)platiaMt+f(1900-1911), bTf7RAfaBRD, Ala
a tma,,--M ANafiE.,l* gJtW MM
fWiR.~Ta ff

tRTLfifl'HfefllkfTM8t SW&X, %TfgMtMAR-tt*


t aXSo -- '- -
tfl*=+Z ,*T--Pjir,--foU~tt~attMAPTPMA9Mtt49f-twL.
Ma, 4.-&iuw W m.1 nt-sannWn-i. ttnrTrn

f ,f._L fia] ,eii i ao
I, s .~tfBC~$ta~


" I O -
1891, ,F-1V #mI, t !IAT-MP A "AtJ I it 1


Sfol 4r ME&A,-'IW txwa,33M ICA


5,M fAM AI mEq. mT- I Xf T-@ S.1 xil".


ALf94t i.I;T, Ir- .si l, sift i O *ItNI k A Rn 4f-.Ta, M ft .tE ,, Pt Ji, a to
A l-.tiltOP&k&AM ,- Williff'I&t A,*'9&A,.
AMllMRa-,i-A-, imflmg an&.pigFH.rmi

ar T. V aiBsl"R aE 1:-Ei, Maj:tAfinU M -t-;ftY-

f-1(rI' ;Na"fe;aE* a.-SlolwB-*lo* 26 *

20


SWRMtRPI, i-^ara#^MiaSE, ^T tMM' "ft^^J4
*",Xi~~"flEUA, TE

^^FX,^--fWRUtTM, ^B^&

ftRAMWRtWfl, PB
jAplk ItB3ft V, iEPW4 fit 4RMfltIfim Ktt' E-
W S~itSMMrB"
ft-w 95aiif", ffas "etQ2

.18924,fMiakttial,atati--*,Rltr"-BWTd&El",ER& -

At+'ArnSM-4tmtfl'ks,- 4fl4' AgUM-#tt#t
27 *

--


S- 11
U -7
a rit '.ffiatta Oe 4N


FtO^SEiS.^fs (1893 gj6

9% R"), Es4@HRWWa

4ao

@MW92A, tWfl#HA0 3

Set^wlWea ft]3l
ftil~ffl^&ttaBW^iWFtt 4it,
w aa,


F,1Ilm : L ,g#


A*tT+T-g40M0

AifRMJpfikflqE,jaf fR.-Vfiafca.SB4*M'j&E,*1AR?&, tFfMAlfl7. A3l uAi-wI
Attf~WaFt-a!l-., UfflfltW t tEUL*tFa MMf taSfB

*AlMM0W ltfi9-WE ,takfEfAB@lttA*,
Att ,fiBB. o
*,o .a-eMiii MftWmsikaWR*.H*0A Rfla Si, -21

Af*-tA+MAt,' T-* Aif aRTff-li $ ,1

EE;M, aS.B+aa MTnaa-F, Qiiatf irtii
1T


taiRnimBt "aa faR RlE-fl0@ fftM.* *-
**WMflfrEfT04itM~aNE" kS&-laa lf&l-WLfM i
Bfl3E44 SAaiMaMaft
alrna5lstk1 I iexMFwm AJB *A', -g
rftffaEei4lftfMitBsfi &fl:WflrEttfiit


t6W.FfWi8 -- .-
.- S9VaIAAT-W"fg^, &igateT-* "&tc%" IEes
(.3X("1"flf"), sT-l "Mt-*" SfFi S 0T-*


J M,-. -_=_M(Af1l M 1896 .o ttix 1896 ME#fI
..:.s ,J 1899 t: ll t W ( ifr t" :- I"). m 3Eo: a5mtf1899
# 1897 &.


#ftkfliM'iwfft ,EWWFWT4@FnWIJBrItWIMM.
-f 9fa tfiri Mii&T A-^t-MXi7- s fe TAf it 0
M -4r .SAfff, Ittil-t' IAttTi -tAI-_, ISICAo
TC!*Mt.'i-ai0 fifi-3tXAT5*Y tWff4Mi-i,%SKc
fohlW~f.~tXMWWWAMA NA 0AT
r&#tirmoffaiMPfitEMJft't, 4BWM-TA,*bl
A e*t.flfiktL ,kfrlfl*O.e ERfAtii.W t Rfr l *M


.xa&, fMIEEff1a&tHnti* 4af, ffieNaaEwdks
4t1n


. 0 *
A' A'


22

I n A+,a : i ta,fR~- r-tiff-" T.=,B a. (
AtilB~IanA, a&@W1A1o _&+*WAQMf9&~kO I*i
M4-Aff i tim ReFo
IffliMra*- ##EO.
flt1SSWA, JgfibtAitB"AiTMMfAlR agsa *KW--
ARICgfflSWl^]S*"filtfH7E",W 3TS^J5Ca.(fifblmFSWi%% S,9inJufl x.it*VLa. E#4JL.
M*tt*M, lfikE, k *raowkti&,, fil-f
&flftkMlf.t4. ei~fl**t:flA MAIBLAZt-f
ARNBawiMA.AReRc,+t*&^^,Jf^*&^o. aiRWl-MBE&"-
t*"MBB, seMBefAalxAW *, Itrit ilkftka MIORA


ApOattiSfl nl >EA+0MMAf,8tBSca

-Uls8ffl'AtulfflilUiM Al,#AIMtfAlk ak.
AM6eWjaTE5,?Etifri^. ?EWB+,%=+17.^
-figfc^MfiirslktafTJ&AMffiliRfttWflfisfflMPlWRA
4*.
*. 31 *
frfflaamirkoi *, -/ZbA-F)Lttiai^A.-t^s~fiffc
*:-P- 189.4 dr2 ipf, +t Wf&aANI; -A 1898
MA5&&,-6ina^TF'-fi4fi@fife6atWOIR&RNiIRacA .^litWITF


rfdlait T, -awMMt-tiatW#+AeMM9AF*, flt-f*a
W:RA 1900 AkffMW'"AYnW" RefitW*M-iEL, AA*JJA'*A 1900 dW TAIAAA *f 6S -A( ai]AViMA7W-I$
A 1900 N J1911 ^t s &*,fl. TX ^a4il ,
R A(k T= F+wM TaaT a(Ixf ti-radttF WHiULAI
*a3Q*, ft* fdiKju$A'-Mi~flai -t-s'l-4
S3"2i "''tYW:-*^at# mt--i:-tD*AJkn ta*ffl,

* 32 *

sRF"*,ftftxfo, 4I
Ew Aft*** 1&%W4EIIM*M E R A


19oojAI 1 .,fil-6B, Pfi.S?-NJL & 1.S
#@'1@'i o.Cf, XiT~TH, -~iT--, ,
B wflftB ^ l ,fhlGFE, -f it

-El- tt fl, 3i4- At. t-flmT.f. -
MY""WM^",0rBa' 4Wfg"MA
JL90MAMflEtRl, akN-ollfl.w-sg, flmil*
Wo iAitaBf irtlfc.- t lham jf "illtf a-tH", ffciNFWW
H -ua a-1fl rs fl; t*:a ",?kk$.; 1IS h
)i U-oBWMgAt$;B. SX=,-tallf, A T-x9, -
fttitf k T t1i"I -
S- -33
attf"SK"!

SlqAt^,S-S AZkB at MMAFaT, ttlmTiiEW

'* -.. .

24


9Tgr~f';aSMI1903
iffiM1siftR fflgfkidtZfffl a'SfiBg^^Hg10-T-,E -3IJTaa, 1903 4,fMikkk Wtf*W5t .,ibT-rt
Mib-T^ -1'. f It'31]A !!!rk I fti~i, U+, P114 : aIf1901, iRSt iit vg-ft Tia G AMtNfi tfi B -1 PfiRA 1B
t I M Af-LI sijA IafisT.3ti4ffL1tITI.
MtWbrmf5i(Rlpl! fiAtT4rilS2kt f8^ TRISAR*,
I iIWR5. r, EMWitN-ABA 1905


.34. -


EMIMflPM, -~ -
al. f~t --~,~Iit ..-
t4Mffmttti*, A
-A"Vf'"U-T a" l
*AAEJ7T "Pit.W
4l11". io1906 Xeffi
,t i.A7tft, #flEd

MN NS, #.Lf
abmm-. ltw, xt


'M-o A bfW S4#B9tJL
*vA, aIsLs0B


*r\WX3Kff


4 tzAtQlQ.
tn 4#^ttv ti
44^-

^t.^Vta

qka4.a^ t*aetAsRfltM.


E.HFfi^"'ir AM3i fc*5?g, 2 WAis^r^^aa~ A-A
%@- a1iii, jRW!-aaifirttfla,-i-tfi A RIEafRs .
^jf3rew -t SatWW@@(lul es: ),g'apiaifG -
A5 *
-:^ "6tm "8, m -.Ai n:i:"'"E

ftMA.I, WiAE'~,W4. ,4&"M
Jtn", ,J-tiEtttuir Slt
wM^,aR ..-,t" AT. T th~aiA.---
'7 fl*tIEiXWMATI ftfiktAt?n -^ -fftxt1rYi#fttlfn^t -! flfl.-,

3t4th. WRYMAAMERY-


r''tllt^^RM*aH24,--EOfMAA ,t8a iAfe;f^ RK;P W ,-T~i% aWR,

La -rF1911),*s.SiI A -lS/-itMW Atfe, A
-ar-fl


25

AIiffi.3*httnR-ffir Na, hqa.*, ljtmIptiBmI*iM. at*JUN-alittTflM#3t,4& 1906 'P*FT
9t, iSEMYfilA5STU&M*t*1.1
-iWsR EffisIn^rfB@a^, W--AR^^ffa MWcFf
TEWW~i-a~Way til&~fFERENTWWM


* 837


KON-SW SIN ZUH-MUS
ZZH-TBJ f

TSW--VUN-YOON

"9**i*il- -


t
H4gt, -itkI PW-MIN A fI*Mfli*$},
TI i L fAl-4 latfrEifM SI; iitf-lChiw "EM90if9l-,"
tAn iL utrrITr4fltt^Afl^A, ftt#&4^ "afTh
f: I T*"fTf, I ULI rAri t "A,- -.igotg- 4 te f TF- MB, ti --t',a-) ,i M T W#;!
26'bt-, *tis#T. t*EI*4~fl*, #PRflMH4Wft&$WI

-38*
tx Ii5BT* flTAfti. 'filt#^tiPi.&"!ie7 7T. -
mtE-*ns'M __A S ,aMtett


AL-4 OtMfg, An go*-weq ? t_t -t-J, Wt^~iM.4-Ji ,AttURWB-0~ 3 R


^rAfflAlsMMEMM, tAR&fTRAiM &
39
i*AR rT.
\ _" .

flhk&I1^WR**ftSiflMKK, i~ft&J&Sfe^icB-Utft*F


-a 8v ..-


- .-27.

TnWoT"B"h ~-


fffTt.Oi6aTM'Pi rAXE"tft -


Ofa _, t- _AJ'h & T ,A -l 'AtsWssAflfrcTUo ARNM&IOk1Pm% -


R.Raflfft,%^^AES.W^;oa:.
#BixWWfffIWR, # Mtiifttffa:flfl'-+3E K.= -ANARfW*
^ .-


e; -" .'*a
-4*n # li#--.t]-0i*ifi*-.iflf
n_ -sha sfxg iMRa5.- Mil";3-- i-eEl-


fl tX-o .t -
II (*. unaHl".aNGEM- #40ttftR5116. Z## hatT:fwaTI .Eg. -aTi -fiAR #ii~#~c a, :I In

^S 1913 P&Mitfc a^SH'MikW-', 4
- '913 B .."-._._

t*,.i ~it l -E, **ttMitr.:- ..
$fli$o'fi, ^-9t#fi^^ftb^gg W.s-tl~t W.--kjt5fltM

*?FA^t. ---. -l r ttR t t.i a -iS 41 *
--

~t~wun- 1-

_,- .4I.
1913 :&E^aMeMkWgt H A 1 j BF5
To.


.afl.-; (<)zfT-nnfRw.& ffl, M $St*Fof'.irft
sotIfla .MThtr-, _.f &fl, 8 ek W RfItf,3l:'e1 )LM f" ( "ro-ih* fl
BJMBBQW%tiR." w- '*-." mr"n&* m-^" mr" 4 M ,'sfl
*42.;F .*R R ,RTW6h,9% HTAA, n
-- r


4 P IQ P 3
Z & 5*
L7 f L A I
0t w R (SflBtnoBtl)W4EaE)


29.
&aBMS? ,-A8frf -


#BnASfltln&#iCf2Xt, &i&ftv ifl*Mj kWtR, 1ZW4
A#%-tWlasffiM4T, fAf*, -sI)LMAt*TXtBT T,
-M, fNA&T*.afT]4T it ly.!
--aK_ -oafa flnfiB--"H ....43.


fMlMfART-"BMffiFF^^", ^^yaT"&#i849"r", I'TH
4,"RT lo


3 j


I


*FR l:ma "T"ER b" I." .-1 1rX7A+L.PE.~L, Ola Y L RJ atW fM irA*fl-T, B


1917 flFa-194tF rI4IIX3tAT,^tR- btfl t-tir ofi8 i 4 4.-. ,,
tf~l$*l**X rJA4TME*RME', lrES*T1919 w4fPaHT &"5&*-flfaitns"&aiT1921 Bpa BsATBMIAMEAfjT.
k 1921 ^J 1927 99X?**TM-i4-f,-tMSf*Jt
MRA^ &^trAMB fi%(-)ER ,wagfl-a~l8,1aKrta
jG rntEflw* AiB, t#U."lfl t


tKTffE-aat*i10-4@,ff^ affi@tMt-

--~~E71Ff bi-KialFtia~f1j*-- -lf*,*attrAfthmnfw-A*T&f.l f*
-EWfNlffAtaHt^Bl-;*JWBfl0 T ^^af-
WAflea-BE mM*&*g0F4l'laa Aaff.
,?A ,i tWtA1.- -o,

"EsirtaSff&flI& mtflR &acffiBE


4tt6.wA. --

HRfMabSES36Bd-W aiaeT~-AREBk-WWlBS. 4

i922a sa'isreaMits!o s.MW -^mffs^^n#ii, W *
"~5 J",amTM+RAMVRo.Reuct-> *"MW'X^^;&PWAR&">f fs}a~r,,A _&# -** s^ 'GWOYEU ROMATZYH1924, Sf tMARtS ANEREMAfV.
1925 6, 4.E-+=FtztMiiK, maT-t"Bnm*9"

1926.M W M
181 ^,"B M ^^^t-tMff"^fE R^"jaa^ *.

],-ME I,1*,tM

"Bt4if*${t, ttn HfWti aft5AGA L ,g*fA
fl) .*3. 46a *"Sa Mis E"("WR" M ARRA MAsj

on).
* d6 *


,31.


1928n M _RP__ ARBAN& t Si^ Sa
tjlLRiaftAo MEAAAAAMAMR9 WR


AmP;naX%:e^MaSRtffiKtffl!AATREME
1928^, ffi~nt^^k&-ffiT"B^^S^"o.P" 7;tt~~gg.'E&
#*&*I flR&t^'e fla-a ZS O: -
1930 ':, ^B5^RM"PBlrJ~a*'X~at'XfT&:g-?,*EJ:ffi"
-tff"K>^%!f~e~$~nflAPsltt~t* ,Lsef~~8-fia^-afc%"at;^^".
MEE U"MEAIARMMFitW
193a 0 -.I a g


t,flE$*AnHa**T'ImhBfl


32,ME.
*_ 1
d7 *
w o


/affsan~rPI;'~ijIKwn~esPB Wafti^AKf, r a^T^A^ .~
SAfaa#r r' ,arfiEBiM,Ss <@''oa tB'ti, $S JgtWRM: "ftA
nyowtrx,*tfl- hnanj6^i, fl aYnWPiff 'f, Okfl9%rrif
@t47."
a^*Ton
1927 lBRS:MARTMt Ml@REtta, At


fiT&#MlONiaAM.-RY&TrMATEJRR


At&&EM*M*SFRELRAttE5T t&TA,tEk
9gt6~~-^ss%- -ijaAPCasc igs~~tt&-^-^Ba;&


IOSfUetYLflHYTf t -
195 92 01@@9849
m'Ewr*aTDriH^.4IAkSa-hflt0tAn,.
li19 @9+,WaSAFRAR@4a CRACI~Cst


^S~agmatEMtERa:4^ -iijtH aig

Dih"MWW@"iftSISTMME2-MME R~it

.a8. -g-a^f^^ f^ '
ff i927 b^r^*^%ft*^K^-s3~~4, a+#f~bBI~t.^, -
#^kffim^Eiifflg(ff~lgff~EdI^Be^gi~jaHjafemB


j&:f:4HA*^%AiBiin.asirS:ft~is;bAR, EBTa^M%9

iHE^,~~arlbTAf~:~f=Kci~, o ^^{~!fe-teb~RMffiB~il~~eEi~j~ftS^f,,tbjrPmlt"Bli ^J-"f~, ^;:: %*Ib.^ ~ ~ nE~lEtflif^~affffliAgk-
EM+iiaiii-9, flfiasirMARREsA
^=*^.
Sr ~
- r- -
-. .

- ,9si, & --+4s J m T,
PfKjWt T-*A'bD, "f ..4
F"U*ET -M-S7", 19308~ -


-t 1931,eA,M fl sI .tAMWA.MA, #TfltMW
^, iiSiaa ..-H -f--.- 'l "- ':
T, rtEalE-,, .- .. T can-T
.'g-S+S^'~~P ^JflV~tBI{ft :Jffl


-- -FA+.AFrAMER f I.

T"" .F7""B S --tR. ", ff..49t.-Aft -RT- at -
.f- #"-, #cIEMElaaggtr-^j 1


Wra '9w*fMttTjfciKit 9 Jga"=^7..g *.ZHUNGGUO LATINXUA

SIN WENZ
A*ffttTtarr
r---


if1838, H, fl"m A P T -nikof
.y,",lH, MAaL -"i A .'tM a ME T oi
J 1933 45,t t.Rjaf T FtflM*fJRt~~F'tf',e


1932 E -t"tr3,. -
fWAiYWA*EtlM tflM, M~E=t1
SO^&EI*f ,3i1lT-ftW1ii:^ aB, efAl'9M
MaY", a&+Bf i,^*&3(r^?ABfto. &@&SS1-6; 61<,{Bf&&33,

EB+&iiaBtafjKE,1EAMfiiaWR


1932 B SMAXB ARRE39t.fiBfggSB
-t- Af- 9AR BaA ,a# .1984 ,gE Rmlis t
Bit.-iwm 'n"t "w 3atmifxrl H0di& lB*iB&


,,J,-' Wt "l ....tE-" t', ^aI sfr>
. t& iT"A, "srr"g ~ -.R at, S-i.AF t SA,.g %.R

-f ::am i St WaWr f j--t-; J:A.19 34 Er M S R egoSf ",i a_ A AAP T iF,--W .& fr B 6aT,-T


ikWaR ,ttTR: kfft^M t&EsKitT,HtTRfefi#fc-
*WM&ALKRJT.

*61',

.5,

ftiff tt-a*^.Sr a -3t 1!


@fME A il4tfit 0if 4AtT
ft uV T t 4b_


9 as*


t Uffi l"I2TftcWB^"HAafit!WR9BE9U X-VT, W
tT. 9 R *I r 1: i
9.
*62 *


s-*Eas vsswiigst4 @

RMlan 11g-luf, .

Ciaumide DugM tfItg.
is7ld s"wri aumbing.


B*EX iEMWA.f


BTltNB.ar, .fl BS o i R..
Bt*MiaWatrntjgessIrt emretain

nt iA^ .& y i t-e .. 5
- i9;lss6 16 I, ^^MrfEttgattTgyjlac^.fc ggr.1-aA8
--tB 5ai~l afcT'=Fa-'eY.-, aa19, "^^isaM MR'R-9


-Ra i2xag feme aaBo
lic ~ ~ ~ ~- 6S A*ifnsitvakw


I I I I

Ra,


T. El
i llA a 5RE l


i937#4FE 4d t A BP ktAEMc~, 56t-ftt-f.*-s 6 aV-haM1,S r7 7 JtjJ 19454Wi l4 A,-

t W, e b^*^ t:t a 6A, 34.

1937 7 Y, 13 &49ffi',gB-a& fcLB PfeTo


ti-Ei WRY, 1937 i 7 R ffj&,a 1946 dB iftl-fi ^.- Jfffi
T A I-tX
64 -sfl ,4.trflRlW llsARcM, Rftg, Aiffi*i
a5;Wt taWfER tarsflfkiR taRcgAkBAmami
ln&WAA0
flufira s uR,^or0fg: {Iq J W 1945 ft-
8alK~aitB9AAanfEBMtA+-zA .awrn
^i;$*SW~tB$fgl3W-fZLA fl+9-A*BaT,
SaRR@Mf'Si--11WEEMYR, *4atiia^utV

*t&,fAMltn-fl, tTlfltjiWsER aR^.&
flU #Ia$tM,&TfEt'lMat#tt*

J#A- 1937 H 1939 ,t;BaaL'ROsMRRa W,#taB a?a,rtt EtisTs + aEnFM ,f l-Hrt4t
tWt*nflmU~fii0,J aaliftl fl*sf&-.

tt,'tfiarRahFffliliTB.D A'a-a* e-ifNaiT.

A*'lBliqMBkAiaa m, RfnBi'ttIWthtfl *&U~#fl s otiWER@,RR tTuiFFr0
-jiibW9ftf T+'l ty ER r &,fft+.ij*ttJ


* 66A*WFFWi]QAhnT
AONPWf4aTW, -t

WmlntT AXf*, f.t


*T &f rif'4aAT ,-


(1- 1938 UT ,t 1* dA AU*T, Ft. IAtWCfrEs
#ft*45@ UfI 41h. 1940 4,A40_ t^T,3i4aiTT
;:]Jjf 6T, ffi
tTE q-tm^nAsTKxm-


Th-W4- ^*flAiI:t.~ m ?*,"


* -.-56 '' t @'. ,AAVry as----.
* se **~~fR

A -Tl- k bi fT4h MM.
f__ A"Tf"M, EW~T&T1i &#, a Wa A "4# f0 bt" Ab It-m"
f?0 i lf jtK.WRT. I Wslr m f A.arai-ArA Ail -

EtI:a aetftfKEtaX-jBAO mlA *ik n3i if, T. -
-m

,- 35.

1945 8 R, tt1B aflI *L T
-ft iSrF .. ~iuW i k9 BttilttaB.t.fllt T. -

BR-. HWWBX -AB.Ao \-
tRftsWflgffl:fi-Vff*I^^H flw;j Z*4#**Ut.% aA B t A SRI fiAxm*6Az l liT.~ A '
-' / *.-:O1946I7, X ~ P'&t. fti9kfct e S
$*AR *fDRMflE-MMtTfPflI"MhAt$".1949 VF 10 a h fT MMIPA !PkR#* I -A -P*t T.
MRffi9Mtft, trft it E lRtV&if ,

a fW9elE, tW *AR t IAJ i1. ffaiff JL--'H 7-MAlu

tlaQtWWaWaf&TAMMA 7
19484-7 f, &*AMPflbl Wt m _"MBIk2MS, %fift f
11F5I 8 4n BMFfBSAkaI*OS.F
frr41ta4ftlBS? tefikht*I^&+e^4fTf. QiA'Ti
M tZARt,

1955ts-fi#,+*@%TfBfAlIT -Fk1m-0
Iff lfl**tI '1i' Ttk hO i I-itt

&, 1955F 10 wAS- -dk$AMmimtm:Sn-
--^K6HS ,, T-- f9rA, i-bAAM ;Fffi'si
S- T-,ttii- l 6 s-S.]i JAWA iJSW_ ,SNiJ4t

.53.DMa9WUkl RM.BWfl*flU-.

. mRnE, amfTrFaStfMMaRm. &-lAMA


bWiB&_EOiX~~OBBIKtff^fi MtXff ~TifttW^S*^1P .^~It
EMARREffM.^Bi-WAaMMMAffTg. ^fPrTR&tB
.M*.t@&PITEfl9#s, *4X@I*@TWt4O


wMWrT. Hfi^'lB-^tH/tt~jt~dPJI.MRMAYMadMtiS.


SJfrl fTcfT. 1t nf2F*MIBt#ragRFlttMil ST. -
M k T.* &0 **

a zwr
-. 59. :1k


N: .NAT!
&R9MAtiAW-aN rL MMAgRMT.

eij.erTLnA .titiHttftb'x^hittToFl
ft, TAW#fl,*tT1RIfIWXEf- BA+tirfl

1949 &F-k3j 1960 'B, .-4M tW*W'- "Wf-' at' A.
Wt kMEir .flr,+t,% ,J-btAW. rc*-..- E,+.M B .

+mm-,-B ._.,.if ^6^:BX^oBiBo _'. -
Wit.MPA- ,#.@M, R.Mm ..
sgt Sh- .4J-.t~fiWAfltSiR ka.fl

fAiE 1949 *A 10H1B,0 3tt*3 AWAtBFmst+
* ;at 6;i T-ta-- Ea-B "BAUf Srt -

* o *
-- lt. ,--PI~t TatWRAIRW#90-E#ita
4 t~tsnniN, asnfmT#5t~A e,

tWoMi@flEtffMfA.

fjEIAmamatlt),2tAD mnaafat
,Mtrt**4tC. -&*#MJst()0 -
RsEMJ&^E^rnTFA-f44A. ##Fp9*, 1miiup, *^-
#MXAStRWtWf&Mlfl. flttAWt*'Jtti.f3,*EtItAA MZ

,ifABWi:k r&, ESEta i eta, 1 D
#Wi *i$t(4t),atafta* rtHtAth 6*.


951 0 tRn:aPEL *^&ai TIifjPh;f;e a, ^ B1W* W
48. ul#tFia'ijrWMa-3tW*Agai1 ffite S-a filt!rBi fM


sWii,as'jti $. ~

A B C D E G
a b c d e t

H I J K L M N
h i j k I m n

o P Q R S T
o p q r a t

U V W X Y Z
u v w x y zb p. m d I n I
b h jPd
g k b j q I

a ch sh r z c a

a o e i u ii -i er

ai ao ei on i iao iJe ao na
uei
uo uai ie

an n ag eng ong lan in Ing ing

S iong uan a nang eng an62Ail %ij t*iWA,@^ MA fM,wwIF flMR A.J1, fflbn-E*
.I. 9, 40 "q1 P9i, 3: t kff ",

ff .X A Ti E .. --
1954 11Ei1, XfMffl pr*, eARA"@BA &_^
.RAtw T.

-. 6 TM", i Tfa V-X -f" S-- -" "-i- -
ATff~itjSt, tafeifcT=-&+s %ffiAMM


*tta34iTwrnal-tt, gmtAfli~i Aat4#1ksSr Mta, ialhnWsrattt, .

tf~BJlo~~: F~iij:FBi %~t~k~t~:~tft~Bh~s:(~~~tflP~kF,


iEATM+-* -UiE tI*WS fl.ttXlA*


i;TB3P~~~.
'g'Q~-~Y
'ir
c:
j

i'


ii
:L-

"- 'I
'


':"'-.I
...:
44AWJ tf.4 &Nt1 R.hf it Vri l t.9fl0

1W ILA' I Af
Ak.St S t WW ,3 I fTl
i@iagHA^^AKi6(,iffiaffaWaa,%SStB_^9


B A#4f&l@. SE-It4"i-i 2wR-", -k "'ii2Mt".
RmfTfMA,4fB^TFffl+XVO&T, 44@iaSh 94


-4;V &# ,-9 tkW g 0 kiA R ifli@TA&
&*4,-XiTftitas ..h%-tlWA-cajKoqniAM

S6a4 #r9i@SA--fiTD+BAF BifWW 7 & F
H nfr f. &l teifit@% 9'j& y BIlsri-.a 3?'>ti atO rnkW


lWN-fl--Mitvs, sFiB~~triE ftM **.
t-R. FTE~'Natio i Sffi .~tfiM tR~s -4
!L' 4 .JL f ilo La it& mr a
noA1O3ti1J8 P,, 0li22/7, ea44000
-( 4J a 5 Ia 0 40D
S4s :iLO00 i H )


t--Ii t: 10(1:4 *16o 9

' .- L r;:'' o


- .. ." .... _5. -- --.- ^ ... '. ." .:
s.-

S *"*.... -*. '* :-l"
-- -. --
.. ;-. -"r_. ,- .*- y -...
.- : : : :


.. '.. .-


-- .. -. r "'. ', .'.'-^-.~~ ,' "-" .; :!
.. .


^- :,.~';^

"- *- ,3
_.* .. -". ;


:~~ -...-.: .,,--^
'." .. :
-- ~..o-- -- -*** ." *,; a

/ : -. .',. ,

'- -* :. ....
--. -- **, *-. .. -.&,
.. *- -; .-'. *s

-'- -' ~ ... .. ... ..' ..^* -
.. ".".. "-;.- ,
'SW V W V V WW U -
I.-

r 4 ..-.......................................................... 1
W 4 ........................................................... 1

-4 g- ........... ........ .............. ...... 2
I........ ....................... ................ 10S^ *i* y--* .. ................. ..... ....... .... 12 :
a* 1
ARf iE^tr95-------------------- 31lA M ............. ----. ............. ...14S- .. ............................... 16

pq ^ &14#9 4-2------------------------5- --s :

-t laffi-----f--------------------16 -^
j & #ARM-*.*--'------'--.-----21
2 4 -Tr i F M J -------21
A M..%aM. ....---------. .... -1


S2........... ................... .......... ...2

p- 4.......................................... 2


S-a7 .........8~~t -- ...............- .......

5 99%2 2&-*-----------------"****-*8 -
-......... ..................32
g 4 .............................................35
S^. ........................................ 3
.. 5- ...... ....-..... .....-....38..
%A^^I&% ------------.36 -it -fc -Z ....................... ......... .. .... 3 7


S.. ................. ....... 41
-- --- aiM...j --..........---...---3.

i ...............5041


A. fi .... ............................ 51
-...........- ..... ................ 51-

A wIS EWM tS-- -.---............... 52

A .-..M..Em.----- 53
jK i*MR^--- ------------------"- --.54 '
a. L .i... .................... 54


g gaga ................................. 562

.--.t ....i--...--- -.-. -
Elf .l t 3 3fF;t^1E****B _-**** *6 *';
.............................5. -3
"- 0 -SMAtf" ---IE...--- ;..... ....; .........---62

-L; 6 2tWMfi^BE -M9-----""--------62 -
*BE t:.... ............................. 63 ,
-A S .......................-63
A ...... ......... ...
4 -


-- W0 R- -- ..............--.............. 64
S................................................ 65

W ......... .......... ...... 65-- KS524~~;s:tWAMMMA------------------------09 s
..... ...................... .......... 6
M...~g...gg......................... 2. 68
S. .............. ....... 68

S.. ------............................ 69
......................... 69
.............................. 71


......................... 72


S.. .........................72

.............. .. ........... ..... ...... ..... 73
.. .. 7.. 74

-f ..................... ....... 74
OR u..i............................. 75

B 5

S-..............................--75


t M AM.Sfl .---.........---------. 77.
SA f---..... .......................... 77


-A4 $ ^ ai................................. 78
JL *f254-l--l---7-l---7--l-M-778

2a----------.............................. 79

.......................................................... 8 0g*... ................ ................ ................ .*... .80
*t~ul~fakt (t


I -
__
_


__C
I

'

r


F._Mt na-Mmk**f MWEIN S
~iftflt&'0 tfh*WMtf-IA, MaimXIM149SW ncAA'*1ii CI ~AM ) t nTies'-
oni'We'#t#a "fi % 9 -.-i ^ ^ irt i. -. P .-fiM
lopw, Ism tm.. m. .?.=_"_
' t W' $1' A' 'r ^ 'i #r, 'ra~..
' Si'. 'n'. a'n 'ot"Z M*aAuaW f-."
R-- 's.'. m TRAME -r- a o


*s, ~i il.^ 'lY-. i, ,, K'1 ro T
4-M~.IBf ,RWWWRAMiA 'ti; r
g0Wt WEtJt*1S*' WW

*_* o WIFX .WIA M ^-
Zm.3&tUflal' WMai4,e *fl*l^aWJ 0T7


XtMA^HS7,, *aa2.fflf affix ^.W f


4fA i JaW I IWAaMaiftS-aMs


VflMWlr Th, IffWmR-T .n wirmZ. 4A-'ft4fw0Ats.M1 6 m.E

ttRa^WW@Ai&-'Ng, -^^^6 '^SM-^^itS^^*SAt(5&t#), -$**#tiii? JnT#t -


1 A'* >,
m~tWRZSME. AM.E..E


~ ~


^mfdW9? ,AaaeeSiBt-eS Mio fMlsw
jawM.M ^. 'n ni -tr wja, o
WA S4&II&3fca7:3ftWRT &7T4MetWW


EM, I~SiWSa (Baron A. von Stal-Holatein)t g
it. tA*AftkswEmaf9Pmmtwm&. MR
MMatRARM!mJ*^r^ (Devanigari) *tb
snnmo munuff rtu. a^^^^^tSfl &, t -fltfg#I6i FMff. 4W2S1mtMM-WfM*A*
___ tr m n*- T*M twl &4t- o # -"


Mt WWf E -;~SL~r "-
'@ffltEqirzM-3E T Hg5ift Trn$Pt

ER~tMRR~i


- aRE(-A--A)+-fr-+EBEHfl
*ili (w-+A A--arC+- n B+a#itSXR-%

etMctflSRV) At ( (-JZA) )nLtAH*B-wtzmis.t we Fuw -ma
-nra. tn mffnEw. anfeit, asa0
,A+5;w. ^EaRM MBEiREW48WaSi^/iiB
WiB?-h^^^^RoAIAiSF WiRA~ R.


__ JttU%4, saIM*2ji~ i: ARn.
rWMF fl^^tWA A m (Matteo Ricci), Stg.
(Lazane Cattaneo), IiAih (Diegeo de Pantoja) $,
Ms _Yrr- _&~ -tm I-il5, i .B Im(Ni-
colas Trigault) ;4,e (-AZA'- ) jt
^^*01W&-e^RMLA', mWEl?] +. 'Evr*
+5i1,- -B -i-., irifE 2 MTR~'o
J I -tS fMlR, i rw, h0 t't
Zn, IA gWf Igemt fW0 3EE*AK
A*mZHA% t. iftMWHUZZ Z

32? (A I6 f-&+At ) j IWWr-afAMSW*. *&fMA
f1( 9fS-l*MS ?WngWiEt( --L E)

#ff, iEfflaRAWt, W i~,fj~EP-g,


(R-Asl4A, m**^, aliHftPr^ fls^Fl
o 48'ISkWREMOR', JUIRESof~R 2
CA-------, W w~-,v4. X w
*tEWCW: N -.**ZXS&nm B

4T. P. Crawford: A System ef Phonetic symbols for

writing the Dialects of China-China Review

XIX pp. 101-110, 1888.

Harlan P. Beach: -Another Chinese Phonotype-

China Review XIX pp. 293-298, 1888.

Duncan Kay: Dr. Crawford's Phonetic Symbols-

China Review XIX pp. 298-300, 1888.

Another Phonography-China Review XX pp. 171-172,
1889.

J. A. Silsby: Phonetic Representation of-Chinese

sounds-Chinese Recorder XXIV pp. 472-479,1892.

W. A. P. Martin: A Plea for the Romanizing of

Local Dialects-China Review XXXIII pp. 18-19,
1902.

A Uniform System of Romanization for Maridarin-

China Review XX-XIII pp. 138-139, 1902.

John Darroch: Phonetic Representation of M n-

.W a -r 9 W- @ 6

darin-Chinese Recorder XXXIII pp.521-523,1902.

Geo. M. Hubbard: Some thought about Romanized

Chinese-China Review XXXIV pp. 244246
1903.

Mandarin Romanization-China Review XXXIVpp.

347-349, 190a.

P. Kranz: The "Chinese Alphabet" 1903.
A. R. Kepler. The Practicability and Utility of

Romanization-China Review XXXV pp. 410-412,

1904.

R. Grant Brown: The use of the Roman Character
forOriental Language J.'R. A. S. July, 1912 pp.

847-663.

Shanghai Romanization-China Review XXXIV pp.

401-404,' 1903 -

Ningpo Romanization-China Review XXXIV pp.

457-460, 1903. -

W. D. Rudland: T'ai-chow Romanization-ChinieeA.Recorder XXXV pp. 89-91, 1904.

Wm. Bridie: Cantonese Romanization-China Review

XXXV pp. 309-311, 1904.

Hugh Stowell Phillips: The Kien-Ning Romanised

Dialects-China Review XXXV pp. 517-519, 1904.

P. W. Pitcher: Amoy Romanization its History.

Purpose and Results-China Review XXXV pp.

567 573, 1904.

J. C. V. Lev:asieiir et H. Kurz: Tableau des Elemens

Vocnux do L'icriture Chinoise 1829.

W. Wassilieff: Les Phonbtiques Chinois disposed

D'apres le system Graphique 1857.

Maurice Courant: A propose du systeme unigue de

transcription en letters Latines des Caracteree

du Dictionaire de K'ang-hi"-T'oung Pao X, pp.

53-69, 1899.

Minister de Affaires Etrangeres-tableau de Trans-

criptioti Franqaise des sons Chinoise 1901.Methode de Transcripion Frangaise des sons Chinois
Adoptee Par le Ministere des Affaires Etrangeres-

Bulletin Com. Asie Franc., Mars 1902, pp. 112-

117.

Rene Martin-Fortris: Tableau des sons Mandarins

des Caractkre Chinois-Verhandl XIII .1902 pp.

174-176.

Transiliteration du Chinoise-Note de-'M. Martin-

Fortris-T'oung Pao Series II vol. IV p. 384, 1903.

Rene Martin-Fortris: Manuel international de Trnas-

cription des sons de la lanque Mandarine 1911.

L. Kuentz: Le Nouvel Alphabet Chinois-A Travers

le monde XIX 1913, p. 69.

Jos. Mullie: La Romanisation du Chinois.

J. G. H. Kinberg Jubilee: Novao Literae Asiaq

Orientalis-A new alphabet for China and Japan.

J. M. Callery: Systemal fPonetcum Scripturae

Sinicae,


!I


F. Kuhnert: Das Wesen der Chinesischen Sprache-
Oest.Monats f. d. OrientWien 1897, pp. 121-126.


011; WF* -fitlwli 4 flR* o -l*
iW : le'(fi~ti (A Mandarin Phonetic Readgr
in the Pekinese Dialect, 1917 ) ~lji:
(1) Sir Thomas Wade: i i ~l Yiuyen'tzu 6rh
chi, London, 1867.
(2) C.-W. Mnteer: 'nSSigir A Course- of Mandarin
Lessons based on idiom, 1892.
(3) The modern system employed by the Bulletin
de 1'Ecole Frangaise d'Extreme Orient (BEFEO)-
(4) F. Lessing and W. Other. Lehrgang derNord-
chinesischen Umgangssprache, Tsingtau, 1912.
(5) .emy-Posn: RIEraicoCa-PycKii OCoBap6, 1887.

. i, WM0s~. $L fslfiZ ME, I-J
(Lundell's Alphabets) fl, Z J, JlJS6L ~ o *-

jfflNMAJf, ,iis__ S-_ (T. F. Wade's System)y5iI*t (Postal System)M iffcRWMo Mfitiw #7 E
Z..W Bff^^^^^{&^^WI ~.ii.o g .A A
i. ISWAjnf, filt Hohgkong,-)#Jntgf Chou,
Tseu, fSlWE. iitflEo flIRWAR4;qI ,

aWfi~iiw1^%m; AL#~i*U1L JuWflW1isiff;
aJL4# i. *lWit@ I; Jjang ch, g*t&-


)wuo #iagAFRM4 i M- woV, ifamn .DO ;-

oa_--.lB-s ia.-s ma-e^e mas
.


"-S (Espernto) fR0 rS tIER
v-i+a& Amit ( f-OA-- -A-O)e.


J&hWMfiMkAf*t ntANR*Lt
t-9. -Ai .E WIN"P: 4-tt:0,-l '0. A W MBY;
,%i]b-I^, i at ; -?Xtht: ftl 1
-, a$?flit -M, ~oTlf, IEAMAaf


-f, i f-rw, o wit. -A-A(t) U*m-w-/\^tstAFVmWt (-AA

S--,-A ) o
tLoMA --- ,M > ,#asr- MR
O"A. *MMA
(-)-W SmUr-RW J sEf^e->
So(-AA=L)

mtUta4l*m4AfWWnW.jRaMEi (,-A
Ns -), Et-tf9- l(-A, A) *MI*lo AAo ia b EM~oj l I, i .fl-,TA3i W-B )Rffk-T1, oeR
SSiu 'f' ( DtM1) 'ff' (apat) Z&fltt
-I0 m&M*#fS. W. E+,b iogSV
flREC 2,EMMRea


. 4-awww. )o w4 w. wn,- na, "
#sTrI ,MI O *WliA-ot
^tfWfEt ihT *J-W(FI UWR-Ao\. Mw-o; *I7, nA. T-~fn-, TAMJi I


S~ ,- ie- .A M t;- o --m----arniiR-- -
,.-.s-,4I edflPo (}LfiffrtK ftj,Sr:) *3ft IMtl$1? fltFAc -t-Ot )s ( ) t&^*lI, AWW iigS t Smstw^oitaszno ^J *4^xjtL. ^Ant afi
*et XAfMlit-4Q0 MA1-EtZa
13 -
f--'z, ._Mll-&.-iise- h-,-* -M

ipl. (j MhS. WDi o A '- h
-, iLWW_. W.h rM s.o-QW .& tWs. e r f-t ----- 1 tP- M. M.li..lj 2 -X PH N .. .tB J,
- 'Ff. s i ii 4NifaLeu~ui s: '^ g^ -


'*ZI& hiA # nh. h suhm a#Zgak : sa. .


- "fl-EgSiSSF C -Ag-?-A) sflSW I 1W


PranE (-s v A AqW M'Sf R PWZiIA. :
"' -i _.;


J tz, hz,.sz, gz. f# 4 P i, g ii on uw a; -
LJ---7X-, fOtP #M-4D-- --i- ~g?-4^,


IiW l: -$AJLita 1i2* MA t!wPmm'nm1f1i 2 3 4jt"-fl; AL

-ttiEIA, iR L7~A, JiML-~'iZ : 'LW T:'o
, ztAtil t_ -, ,-:+-, itt.


fa-#=, tnm- t WWW3+' 3PtJLfAR:


tW1, JZti^AIIAAAS#, MTAMAmwRAwf
-E-2_. 'o0 A.MN, J' /.I/, L-, t\,.
XIA, &t0o


(i ) r&atTltaginenig(t-)oA)Ma
-I ( tep.S ) --"tr-, W. i, u, iu --i-J-JiA

*WTfF i '+A-, -, f( lP, Af+ ,
HR^^+ 29 nasgu, iu Muim, 3
R i, eai ei, er^^otnf-qJYiX
49100 wei 99 ei a wAAlAtPi

4,.lA,-AF ,'A,, a Jl ijl 'o, oi, a,
ay, u, uy, e, ei'; alD.J? 'c, k, r, I. h, v,
d, it', 3 -A-n s, h &-i# tgr--, em


( A saggy p al=p (-A-=) Mll-


W14iW.i tti^Aotk0LiW aa-*tR0 -


Ir I

ft


16 T-
ii:ff ft, J ftf .-~, lR f, M-EN+P


Mf.-tE Zq
7-tf -A2ti1fflz- il1 mZ-WE.
ra htsa ffE.*E A. +, n %t-
toC-~I A-a, Q$ M. w VZf4M i,-M
,n -a. P&a11 o X_,_ -

^MAi*F0+tB +fltEW HS#AMto sji::.I Aif --.
Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EWGJKMEPC_0BPGBB INGEST_TIME 2013-03-12T13:42:58Z PACKAGE AA00013645_00001
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES


xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID E3PMPNQO1_EW6CH6 INGEST_TIME 2013-04-08T21:04:02Z PACKAGE AA00013645_00001
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES