Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:08113


This item is only available as the following downloads:


Full Text

^
m
4MNQ P1SMM. MMIUMM 91 l)K \IAIi90 "MiMIWO ,iiS,
._......mtii-i....... t 1 ^^
DIARIO DE PERNAMBUCO.
ftlfl
1,1
I
I, 1 ., |,n,. 1 M.... n,..i 1H11 |m II rilffl* HutltMl V 1.....1 lltfci il >'- d
S l ,j 1 1 ni I lllk I i' H'M.....
........1 1 'di Bi \\\.......... II '"* "


\: mmn*
i4.,l*ii]ii 1 Wi 1 Aumi" \<
#H I h\ III 'I I
1 ,,| ., 1, < id nri 11 1n
I. |ll IW1k M
'
I
I ||||un ,,,,, ... r
>/*M|K '
\
11*1 *


H
M|^L lA t _

I I
ll

ft) V

ipi nflii Iii iiiami 1 '
ii,.. m
fin i
, nuil, rul l
1 l'i'HI 1
1 I)
I y '''
i M
flt H
r i\

I

I


I

f H>

I in ,.

MU)

\\\\\\>M \) i I m r|mi'iiitiN mu twlhiio. o multo \n\
iHuilou Dmitiit (ioiHlhKtymil ooi|uiil mi
, tniifc n hyiimo NuuIimimI, umimUi n 14*
li* miiii i iviwwiilitvllii di Iwli'iwulw lio
^f##i/#i fVfwto i u tnuil wiA ilrntiMH|irnliMi|f)
IMIII lu 'i un M'i^loth, ivimiiI.ihIo immii o
HImym^m ili) Huilla wikii o miiIiIIimii'vMn
lo nimia, JVIiu*l|UirA> m J lioru* liilill
ll'lllMlllS
A ,
iHnlM l|f ImI'I'OI N llumn, HH ommliM
rt ii OwiIiim^Wwmw |mi'Kwii'ltt Or
HuMm momio ilo iitiihiilo*, atitll omhs o
|l| 1 lh.lrHIIMlliH liolllMNI l|tA|l|VMMI|t}||*-NNi
IM llUIII IHHMM MlilOIU hilM'illi 'l IlllMllll"
, H M II) l|0H hlll'llllN |MW|I*> I) Mmlihmt
a MlwNo.^uiilinliilHt'riiM'ii OIW
?!o rm lto/w, mi iiiu iIm ijiimI no mniiiirA m
Ih#h l)in lii flJWtw TW'iwMi II'iim'
lllM M I^VllOMilo H IMU'MM M rl)rlMlM|
4i-
i i'ioi, *MiUlow H1WI PH MIWIM
'IM^>NWiMMi|OIIII|l||N IM |M^I*|l|^i
IIWi Hi MHII*Mll ll.l^HJHHWTI^
III i Mi Viinnh, lw>M Ni'IIIHllMi
II IHm1hi Jm^ii Iwipi IK
iij\) HllWil* ViwiHIMtt liumMvnMi
Mi| iH|.ii'Ni|il l!wM<
HlM^illHI l^|M ,i|).||h|i'hm-lWll|
II; 4 w\\\mU l lilil! M\w\\*
ll^llMnlllhl ||ll|Vl|l I I t|l| 11*11
"
lili

|.imi
'lili

/pinito iN iIi'*.|)miu |mra No lii^nu o*
poMiimlii, w imiioiroicM rio imlii |iiu;o w.
fttlplWi
.miU iln I, Ol'lloil i '1*00(1
ovillo iiiiih ..iiiii M0)
l hl'llN illtn ,.....10*000
LfiiliMi|ii,'UOi'i|oiu i i i I*M90
I'VpiiIim ililiih ,,,,,,, i*000
holi o oriiloo'iilo i i j i i *MM
IK Oiiiiii OlliiiloiiisrNiPi'AiiTiiliillMiiiriiiii
ii iim Oi'ilnn iin 'iiiniirnU'K ilMliiHm. pop
"rioos'flo Ni /I, i Ni IHi i|iim mo hoIiuiIUj
iilioi'liw o umiiikIimIiim imu' Hiw ClflmlRif
VIMATIW M OhlMIAT
kSAuhmhi MUi> (hihp^iHui o H'm^hIIh
A MWITH llfi AltNI, fl II Dl'HOOl HiM,l1l MUiTM
ANMISliil MU l'H|i| l|l\0|'||||||<|||i|0lllhiiii IIM
I piillioll'ii m llMli filmlii i) iiiino'iiii
i*Mi1 MuihH iIimm iIh hiho o pimi Noiiluh
ru Mull'oiln Mdilii fin Mwi,
WiVMII^iUrtW,
filln un pi) iln 1'ruAMn, i|i>liiiiin iIm
IhMor tlii i'ivi, m iMi' t'PMigAii mm
ni "iim ni1 lilil <|i'iinviiiulMi' iiIm^hi
! l|l||S||l, illHI|l'l)l| Mil' i-illlluln Mili'
.|llWl HIIM l'Hli;*, 1-ip.oiHi1 i|i^ lili|
i.^IHUiii|i|Hhlr^ii iPi'i
\\m\ i|u| iMinHhl^iin
loltH IWWllM* hIH* NI) |H NUl
ii lili \ \ \m\\\y\^ i n > umv
>^n^>H>'|)Ih0iiiiMl|i \y\\\\
III MW
UMI ^MMlH H )
l

I Mi
I )l
WH
- o
iM
imi |)i II l h Ml^ ))ll))pl)1
II
I!
Mi
tltiMUliHU k ( HH|Kt| )H|iinH'ilMHMi|
||MIIi 'i ll'ih jtlil||i'Mi |i-p
lllljll^ |^ i||di, |li|||iii| milirii llorn, ii
HI|\M|lf)yH|i)l ihii iHii.-i
IH) HU|OiH| ||>j MH Vm^
ni i I mu
.1
lili H '
lll-^ll '
i)M M
n
,i
'
I \ I
lili \
I
I I l
MmuiH MiiMlhiiiH^i>>l;liii|llii
,l))Vi|i l,R
K l'ill l||>ll-ll'll|)IMI) Hltil I'U'l, lllll
fUIltl'l .Jlllpl'IIM "I"
M; I il| 'ii>l mli ||i|l I lu ;.i
iiiri II Inii, i i1\t)i|
'ClMfcj
I I I M |ll
jj i: i) I (IPV1 n |l i
I iMiImI
Ihl <
i
/
fir
(ir Tm mIii'hiIm i %I|im |MH|ii1im, l'jln mi C'iilink iln UHmiim,
I un lili Aiii|iiiiii |), Mi mi ICONMM ih# ||t
fim IIHH li'l'l'lil UN Hoii-vNNI IIIHIMlMr.
(41* Vi nllln IIM INumyi niiiiiiiiniiiilnilii, Iii iii |i|ty||i
lllilil i|n hfVlM1) llW, I 1)111 MU'll^t l'iiiil
l'l'lllY W UICHM MU 11'lHiM ilh .kiftn l'i'hihi
Iii Mllvi i i'un iIh MiiftiuiHi
mm Cuim'IVft
I !
I !.....i "ii nd.i l......n v\\\ ImiHn
|l Whlj r
Ph, lM,u(,.i!in ,'
,mi ,m" h,[" ''"' iim 'i iinin)' ^
i[fc y iiinniim iW ww rio nmlmm mi IIHCi
iiunm^f 4L1
U* Alnrii< "iiinjTjiii ttcHerrntcndtisur*
lM|iinlii l|tM |iii/|miiiIui *i- 1 ihlnin lmiI-
UMi n l'i\ im vi i, nml.ii1, 0 grimtilicM
l'iU'lMplWMi I'II l'll/lt I lilil! il1 lu 1 111
1,hnli l|ili* iln pimllli'MM. iif.....nmm i 1 IIM
j.l N 1)1 lu icio nulo 1 ||i mu 111 |'t| 1 i|(i (\\
lllV|)|ii lljlll'll) iIh lliiiitUlji ( i|i >.i mi
J (HiUn MllIjJIHI lili m |M'*hiiiP( illi'IJii .1. ,i
]JUu||iM UttMi N, |(),
JtT N |iI'*mhi i|iw nnfinrlnu lu Dlmio
^, '1,'W iiili f#i Mi i's m Jui'iih wdin iiiiH
|*HM.
\ i<
I si.., 1 ,< ^nii)^ n%.umi ^m
|lM Ii>4m<*" ti
'mi.'iihIii i|h r.un ihj i,i|,i,i iluyn,M< n luu
liiii' llrlniM iIh Midj'ltf Im ltu4 vMii I), II
(bji Qivmi i|iilii'iltirMoj r*, iipiviulu
iloj mi Hi^iilillH.'ll 111
J, un 1 I llnmi. lis
I V |.( mHu-lmi mi l>l*rfo,
ipkM I 'u.'j'Wll mii 1 nn|n 11 11 |ii|lln Villlli
hi'Tu^KjimLLin'I i
I|UMIIHi> im (' il l v I* u Dliii'W' ik III ilf)
I llilll'l^i L 11 I' Hll "i. .111 IMI'K YH|iltfJI un \w
i* 1 "Ku'i < I umi'h llwUlH. tyy mlM| il>M|in-'
m||.|I,4 ni 1 kM H"* lfi iMlfluld, li
I I I]*!
1 : i.i Ih^i inr I
' r- H'" 'rJFM' I 1
|IW
1
I
I
II!
I
*i
1 1
1
fin.
^iM>n|f\igiMi
i-

I
11
i)
U\, 11 n,nn Milln 1.1 n| 1 m
UilUhl. dmIii mi". 11
l|'!
fWl I
,|. ii.nni 1' m 1 nlii
Mi I ln
I .?. I||| iH
?n
)| ||
11 .1

HU"

J
\\\

* Mi ii '

1 J


I
i


11
ii I

*rranji
(i Mitrlnmihi (\r]tflo KOi HipIii do corpoj^m tarpu, Mw
gftt*, o |MrnAN iininnmnM i luirhln ulfl
ti imm'iilip, ctim milii (Ifxltn nuil, o hnci-
lu virolo Ju iiHitrm ft\ nm d Ordvn innpl-
wj do H. Fruncido 1). (I, omita miro dono
TlinmiM Vlllu Novn.
-J* Duiulu^'ow, molido rlnm, fnhollo
rnlvo, wtntimt pniiHirolonnclu, t* nwtnnm
uiiilur onl^iului IWldo no din I. te oar
mtfi du oiIq do Hnw lU'nui'fr, ohl
ln\o i\pmulnido4>ll|p|o *\u VIuMiuw.
l^Vudo Como HmiIii N. Jl, I, muli
NCJTK'IAHMAUITIMAN,
JNMii mtrtdof ufjfti 10,
U NAi 14 lutfui Pul, &*/k M.CIwn*
*lo I notos hriiim, o
w, Antonio Vmiftftf Mol


J'iiMiittfblnn Mmmrl VIpIw, Jone (Jo
', Jononlm
iln I llwi Mim;id, LnU Jopo iln Arm\|o,
non, lunmilm IaiIm ilcw Hnnltw, Jmi|ulm
Miinnel tto Ollvolrn, p Antonio FpMiiini i
Maculo Muid,
90,
- IJHItflAi Hflliini MFmPfr
*%V\\h MmiihpI Hu^lo i vhIim, maI, p
nmU^vm() (Unlonln Johp iIp Amo-
rlm.
MiMi
- f INNOVA i lhllii'H.Hiiin|fiArf.
Mm, C'iip, ifimn Ciiuirlloi violio, i- niiii^
IPMiMiui.1 hoChiim Mmii\uiii - (Jll.SNNAi/Idlii-ifMn, Mw'ri,
MfMVw', M Nriuur Lilil nttUih
li'Jnjj Aulonln jalono. ly^vi-^
! iImjim Anlunln MlnlWi Wmw\'\fm m
mU\\\mm iMHu, dMnin Jhw du
hhvlii, miui|)|v>im ivinulldn imiliivIdMi
dn i Vliii',
iw m M fVtti, Mi rdmn Jiitit|iilinPA|nn
miijMi wi iHpifi mi
*) J
i'Umii
"10 I dl .v.'.V,
)N>1 )!'
iimm, o MnnoH do Kimnn V\w%
do Hlo dp ilimHmi ilrfln M, lancen, Hp-
taatlfln tape* (inimm'flPM TpiipiiIp do Coiv
|io(Im Hnlluta, v Amonio l,op<<* ('Inlmni'R-
p*t do Hnliln.
- ni() nN.IANMUUM M dlni H,
MWfa OnWnto, Mi FrunpUpnJoxiMtatW
tu i onrnpi ft (ImitHno Agwtlnhti rii Hu1*
ro,
- i'ilbmi n L, M l*Nuimh}Mim
SiihMu* uutin IM, ,
1\I0(1HAN)H imiHVIh H. (mywfi
ihrfaHmili (^i, II. Joan dnnHcUi
Mili PaM(fn'phiw Antonio Joni) dp ('in'
vtdlio, t)oiu|\din Jomo PiHUiulwn mo ion*
Hu r t t Hllicwi Ki'tnip|*t'o ,ioto dn (dmon,
ilowo Mmmrl l^flo o mo Hllio, FhiopIh-o
?Iokp flim Npvph, Kronp^o ,lo*o Covim.
Miidrouio |
hlMH'ko Joi) Uli|d|xl0l WMWil'^ p V0
MlIflMli
I^MOlJTilMnllwi^MWi|i,
(ii l'iyilm mmpiir,
hm niww MmviiMi huPidi:mi( ofll hniTN
i; nnlvom, IWigviiii..-Miiuot|Uiiu|(
hw\m JVri'o, ilt^o VppiUi dimlnh TP-
Ijillln iln| IhuiipIph i|pMni:j;) 'jh^iIIw,
ilpmnihn i| Hlinlw PIIvi ^ MmiimhI
l - Hililim oin^n- H ^(IpMm^W Wm
- ^Mlluimni-sHomm^ ,< i H|-
|1llWH|j 1
i ^^""itl'' (
(?' *1W- MUHivl J

u
1

1

IhMmmti fimwtM Htm) Hn hinmhimi i
i
i


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EVK3Y5CW1_TZFMIL INGEST_TIME 2013-04-26T23:01:09Z PACKAGE AA00011611_08113
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES