Bartram Book E

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Bartram Book E
Physical Description:
Mixed Material
Language:
English

Record Information

Source Institution:
IUF
Rights Management:
All rights reserved by the source institution.
System ID:
AA00004994:00001

Full Text


I


,~


_
THE NATURAL HISTORY MUSEUMLONDON

BM000894899


F:i
1 i?-~a
?-~


i: ~c
a-

Rr
"": : 1
i. _i
3 :.
^.-i

: li3

i:i :I AA-4 4VW(uo ILr


JOSEPH EWAN, 195 4.


L~lllclll*lr~r~assrsaarr~


oV


I


'3)~4~8llaP~~ slsr


~
cSIPIs~ BI1813 sP8


JOSEPH EWAN, 195$-1.1-irl *, ^v
oe 4la4
Vr


tt47-


rN18~ls188s~ll~ll


oor
&


4-41WJOSPH EW N,19
TNAURALISTORYUSUM.LON


THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEARTMENTOFBOTANY
111111110 111111
BM000894902


~B~i~L~BBi~


6, J~-CGckuc~r dLdry-~ )llk~h61~.

THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
11 I III III EH i Hi 111 11 .11 u 111 il 11ll


JOSEPH EWAN, .195, q


JOSEPH


]8IIIEIDIIIILI

~cKia "5
IPl~llsslEs~$~PBLl$i~i~~


9pt /f^J ftf. JOSEPH EWANI 1955


JOSEPH


N8148s~~S~l


- le31~-- Ir ~C L- -~- -slsllC ~-C-C IIC ssl -- --- -;I-- I


IJOSEPH EWAN, 195 J-


/3


I


foo


THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY

B M01119III1111t11 Ii ili
BM000894906


r -
: *. ......... .. ... .
b .. .


-uIk :


--t-5 .S ,_ .f i /4 ii inl


"--~:e;M-~ c~w~: S. .:..-
$4 i~t vv 4a^i' stt/ j .^ti ,-a'd ,.. &
t0't-/ O OICt-~5* 4c/A ~~rnL~' ILJA


9-' 't^w- {g, Qaa dt .-._r
.*!t
^. *a"


.0-'S


A-


0i


4


JOSEPH EWAN, 195 t


'Ut


I


I~l*llr~e~l~4s~rslRRIllsss8seeaara~rrms


~B~is~i~B~P~


r ~ ~C~C_ ~ -~L~rr -Y~C~F-~C 1 C IIC-CI --C1 u ----r~- I, __


"L --..,..


- ....-*;f
* i. ,>.',-':s
..


~E~L~-


THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
ARTM OF BOTANY

il1111111il1111111
BM000894907


JOSEPH EWAN, 195 "


IA 4


JOSEPH EWAN, 195r'


m


a.
THE NAURAL HSTORY USEUM.LONDO


THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY
Il IIIIIII I III l IIIII
BM000894908

t-


JOSEPH EWAN, 195 C


r,
4-- -i
; '.1'':


-. 4 /.t j-
SAcI
09i .n..1 JAI-.
^.^^* zL'U-' 4 -7'-^^ 'c
--, .. *^, ,, z /' ,- I


92. /.. / C. /.
... '--' j"g3''t:4'..-.te Z trr>


j,4/ .A., ..4..Otu i/' Z ( 4." .
e- .
^^ A^ r^ ^ ~4-^^ -.f

.. 'i ... ., c ^ ^ ^
i..;,.e .. ,. .j .. ,..
J/,, A/ y M.ic ./ 3 *
I i
-164 Ot{ C' C "'"- '-L-L e ,:-
/4, tn_ .. 4r.t- ,J-- y -1/ / Ljt4ftf,
...l .,et
l r &P.P 70


.'., ..1.
-,,.:"


-


-i,--L.
-It. .


JOSEPH EWAN, 195 f


//


~B$B~BD~Bal~BB~i~


~a ~------ ----------~ -r~-r~---~-~---~~-~---, I._~__


I


e
`T'
i? :
';
;
.-
;!.; rr..; 'T
i
r
r
t..g
J
.*
~ .:.
i
!:r.
;2':-,


L:
~!6~'IMVUUBU045U


JOSEPH EWAN, 195p,-5/W
I9!
pi


DET. ;7.~ i!'W, I9 i/
THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY

1111111111111
BM000894912


NE,


,aL~,, = --~ae~l CL 'II -31P ---I~ II


THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY

4111111111111
BM000894913


~~E II I


~--~-------LL-L--- -- -- ---
;*~ i~l" ~ nLlh r
THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY
11111BM0008949141111111
BM000894914


I


JOSEPH EWAN, 195 4


I


A


I


0 70JIr


Si


THE NATURAL STORYUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY

lIil 1III111111
BM000894915


iTPE J44F^e& '>s4t
y 6
/Y IC;CPM~r~S


DET. i


19 r


I


I


Sl~slsllB~CslPLlsLSIsC~B~IIIPlssllR~BII


~li~8~lsrlaseslrr~srrrr


{.


r


1.
1

L/


i..
~/7L
THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
kt\
JO SEPHEN A!9N
.- ; .j i.
j- J P f ^ EW^ 195 r


BEIIIIBli~lll


I
THENATRA HeelI~~llISTOIIIRy USUI. ONo


THE T HISY MSEUM. LON

BM000894917


30-o- coI


JOSEPH EWAN, 195 J"


(ooR g


I


e -I ---------


3/~ *
THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY
11IIIIII 111111111 111111 11111
BM000894918


JOSEPH EWAN, 195 F


* 1 ."..". ,
' ,. : : ./
"~~~~ ss -~;`~~i:"


p a -.:A.t


S .. +". "," ... .. ..... ... .. .-. .
., .# 1
S... < J .+... "t"
*yr J ,
-r /
Ort$ 7 ... / *, -',24 42 S
< fe ttft 2uv9S st


: ^ ^ *.. .. '' .,t. ~ ,W ..o ...,, .
d-1000
ir *'9 y* ^' y s ^a Sy/ ^ ^^~t -.^ -''i^ ^ ^ ^ H
^~~~~~~c~t -^ ^^ ^ .L-^^^B


JOSEPH EWAN, 195,


;"'-q~~T-"-L~Ji"~""~~.~:~~ ~Tr~5~~--~1.: ~--- 7 -L-
:~.
"""
I:i".
''
cN."


32.


c.
f .
.' -


I


* I

r


19iI'l i Il! NE m


19llbflll~llsllr~sr~u~asl~l
~'. ..


I


r*Il
11. .'.'.
'"~"'*~'FI i-,
'''i 63'i'ilp'


i3-:"::~'; i.
';i~ipi~ia bi~j;Crli 2~;~

THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY

III 1 II\IIUII I11111111111111111
BM000894919


'a "


JOSEPH EWAN, 195 f


f


t/9jj gy s-

n/ ^
^yLt^

-... -
, i .
L,.
I`.,

.. ... .
r2
t


1/A4c ,/^ eew rr- ar~' 4ES
y _R^

w -.' ,...
- yI ^^ ^ <-w

(fr ^ ^ *e^^u^^~~
m fa


b

'. ,
.** r-
._
o-


ii,
*t


9-^ /9. u79, *1 A. )^ w ItM
Oli* 4*04t U

^y/^Z~-t*^,, I 0-t ^9 S


S-m
. ...


JOSEPH EWAN, 1957


0


',0


t


t"
A,;
'*^*


any

.,, .,....
S.. -'. t ,
S.: .


J. :X! :. ..
' .. ....: :.
i. ";3 ',: .
,:' "":::W" .. ,


.t..":i "
.:li
.... .,.l~
..B:
.- ..


I
...


I


..Z;


~PII~L~i~G~J*Y%*~111%iYDl~m~f~a "


'--~-- -`..-I I -r ~--C-- -- -iL II I~IC---- IIIC~I pe~L-e~c~-i ~-e ~---- --CLIIIIIC- ~---------~ I--- I~--llp --C~----- -~--~--, -p- I, _


rh


a*


I


Wra-M ."k :::i; -i,~,-;~, l~


THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY

JII II Ii 111 11111
BM000994920 IL


JOSEPH EWAN, 195 c


.7/ V-471


/ .: .,, : ..
... .-.;- .
..t .. -7


t^?- AXb r ^. rn^% .


"tf- 0r ba
r ^ # .. j e ,


a CMctnzdeth


A .'.A' .
R"" ., .. .
n "af c ",, r. "V" ,-"."-"*'.

.. ..f.4 -14_,t....,..
/ ~ ^-<'yE;I '^ M^ ^ ^ ^^-^.
': ~~~~ .^ ^ '^ 1--
e i a. + 2 YA
.' f Csrr A'i

jtt'j>., 6.."t


.- mj/,caa-
/ ^ ____I-c___ ___-~


f 7Y.#- .


:! .


I


"C"


- .
,- .',;.,
*f.\"


, I


-. .
:".,


Is uJ -6 /L.T


DET. 7 -tp


at


I%


.0 I 4y


%s


... ::'^ *!:-. i:


v79^/y a wc^-yw/


";~"'~'' :t

*+.::
'`f
*..
~iL-'
~~I
'- ''
f*~7'
~
C *`
:I*


i9 /

-''
r ,;,


THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY


III IIIIIIIIIII11 1111111111I
BM000894921


foil

7 A6JOSEPH EWANLC, 195


JOSEPH EWAN, 195


~i-~~ ~
~;F I;~~ Ck:raP
*2i~! ?~: ;r. )ylLr! :.'*
""'~; K
..;;. '
I~~ E I;T: r
-*I '"!
...; '
~.;. .- ..Ii::.l..:1- ..,
;


yi. 2 ,

/


C

;1


l ,W ,-,:Z:
a^,,, '. -.:.-. .-.


, -t


'.-' a Y / "n .- Aa--iv n-a. cc'ea


~r.


L.. ,


.- .Z -
71 //L* 5^^ c4i. J^- --
6' '


C't (~


lw


3 ALU A/ iC/ -wrA A.
Cr -
^ J i yT^'^^i^ / I-- 4--Y. Y'^ ^ .--/
4o^ r ~~ "00-- y
d'LpCrCI QV ) ~ s~7fcl19


0000


4


I


L -T-S CIII u _Il-c-----le~--~--o-~-----a~- ~~u~---~P --r-a -- r~-- Icv"-C1*u--~pIIp ~r~- ~-- ----- II I- -


~;:*,
'--:-'~Z
~n
~c'L; *
;F
a
r .i ~j:'"'",a,:~,jlg~i~,
:'-5~: 1:
-:-:r
I; :a~ I~i~'c'~~i I~PLL*
-'' r s+ ;nr'
` s
;.,.. ~~ ~P,:j,;,
I~' -` k4;!
.:.; ::'~I
i
Ci'~;
''`l~~~i;r
i
.r~--.- ic.
-, ~
i.F!r
;'r ;3:";::.,,1~ :. ,..
;_"
: "
..r:
::.q~ *


4AZ


I~
~1P.- *,

j~f~i~


r
P~1~L-l,~Lr~d;ir


0 v~R


,3

,Y& za~~s
c-; ~
+- ----~.-IL~,~r~PCrr~IWCL