Additional Documents

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Additional Documents
Series Title:
Archaeological Files for Milton Street Excavations
Physical Description:
Mixed Material
Language:
English
Publisher:
City of St. Augustine, Florida
Physical Location:
Folder: Milton Street records, site plan

Subjects

Subjects / Keywords:
Saint Augustine (Fla.)
Milton Street
Milton Street Site

Notes

General Note:
BDAC # 08-0083
General Note:
Includes A-14 Application (Archaeological Review), newspaper clippings, FMSF forms, and personal correspondence

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
System ID:
USACH00598:00004


This item is only available as the following downloads:


Full Text

CITY OF ST. AUGUSTINE CITY OF ST. AUGUSTINE CITY OF ST. AUGUSTINE A14 APPLICATION ARCHAEOLOGICAL REVIEW A14 APPLICATION ARCHAEOLOGICAL REVIEW A14 APPLICATION ARCHAEOLOGICAL REVIEW

whimmescrle vow-cismse sBacProjoeno. Ec8 8 win-acrl ve-ci BDAcrpiojeNo Fzoo- w83 woev-a, socd.miu F2

PLEASE PRINT OR tPE EAI AITNNT R TYPE PLESE PRINT OR TYPE


1. NAMEOFAPPLICANT ytimeTephone A NAME APPLICANT IDaytimeelephone T 1 NAMEOFAPPLICANT D, aytimeTelephone Bunss (LIfapp ca ble ) $, 3; ir;i Bsines (if bapp1lle ( f 7 Or ;
Addrs NA A. iae A AN A A Ad II. C- APl.N A C I A Zip
2 NAMEOFPROPERTYONT UAlpn A PERTYO NII P WNER DaylimeTeepne 2 NANMEOF PRPERI OWNER DayimTeephone
iness (iappliabe) B usines(if lcbl) Business (if appl le)
Address City State zip ddreT cy 1tal Address city State p I LEGALDESCRIPTION OF PROJECT PROPERTY 3 LEGAL DESCRIPTION OF PROJECTPROPERTY 3 LEGAL DESCRIPTION OF PROJECT PROPERTY l- ea Ak /i i A Lot Bk_ I A 3TAA Lot B1 -- I i subisin /TR T T I ParelNum-r1 Subdivson TL, 1PalN,.., i1 1-subdiviFontP Nm SPROJECTSTREET ADDRESS 4 PRTOECTsTREET ADDREs 4. PRECT STREET ADDREs i
5 DEcPToN OF PROPOSED WORK 5 DESCRIPTION OFPROPoSEDWORK o DESCRIPTION O PROPOSED WORK


I Residential sng-rami ytoher(sp oi) esRidential sgami other(s c Resdeni sin gh-fami l Other(Spciy) V uaion ofproposed conistucion 6 Valualionofpropondconstrudion $ 9 6 '- m 6 Valuationofproped construdion $ S-i A AREEMENT AGREEMENT 7 NAREEMENTI

paion is hereby made for rh aooial w ih he City Code of S t t he 1pli ant agrees ApP aion is hereby made forArcae ogca l Reiew apnlitent ihe ici COde of st hugutine ha pplicant egroes App l Oa nI hereby made for Arceooica Revew oni sten wilh lhe Cty Code ofSt Augustine e I plant agrees

n li om n idi app (elon, i uRno frttha that ic i temeo pa0 1 the Pulic Rerd othecity of St Augusi ne and hereby 1ejii iino lhfs a ion indeIta th I mesopaothe PubwiReor ecityofstAugusine andherby cen I fii sppiation, undeta tht m es pan r[the Pubic Rerrd of he City of St Auguii ne and hereRd t iyf g e

sINATU FLANA R PRTowNER ATaTE saENAfuIA AIC NT I N R a APPLICANT OR PROPERTY OWNER DATERelaedPermiL A Bui ing ORightofway UtI N A RelatedPermil I Buiing ORUgh- ofway A AEvUllO RelaledPermit ABuiAing I RightoI way NUIiAy
Amouneoo e al i _teD al RAep No atPad Amounoteed a ReplNo aDatePaid Amouncollet d $ ReeiptNo DatePaid
Am -utotohle-d ReiptNo irdad aIo ooIeote RepPtNo Pate1ai= Auoloitd ReptNo DatePaidU-.A

ANANNNAffTANUE NN ITAT DatUNIN NTTE ANNICANTUUUTATE
7fA A4a~~Th~'-~ YCA4LA4a~~~ ~ fjjA ~ flA ~$'~

~S*


~' -AR A.o~~T


AU~) ~ -~

4~SNP$. I'~~O A '~8M~S ~ ~f~P$ ~f4~~O ~$SAV AT! ~& 5 C$CAV AT' -G I S!CAV AT, ,G A5 ~ASZ& Oaks AjSAAA)& Oaks kA~ATThA~ AT fl1AMThA5~ AA- bAAO& OakS
N
AZ '5'A
'A km

a

~~1AN Vs Vs VA


oD unarhe Mystery bones ....... rinrssuno ;r .............
... .......funearthed ';: Mysterybones "' ~~~j~I
drh l .........................it
.e~~, J .......... unearthed
tlli oasriiea ,,olosi... rrtb sa gs tie r ha o t e mf, d riis o nred hi t nl ra @ ]Mna ~t si[-cud
lch ' ~ i i Nrrh rn~teiian J hsast'hr~n -- ] S Agsieafhe1g ,,,,M,,.aa cha Hlo -r couldle Doe
Schoolrn r~r the~ Vafn th Ela
datedu dsr r sta e ,gDC e i~d ,, h~sed Cr abr thiiane'


TRI- Fa AR'HAEO.1GFC'ALSHORTFORM E Ot /do ARCHAIEOLOCICAI-SHORTEFORM o11 -Foid, ARCEAOIOCCAL SHORT FORM ILDgE ipdF FLORAL AE IT IE Fat IJ I F. S FlORIDA MASTER SITE FILLE FAIHFile'T FwILLS

sFte NamsA) MI iF 1 F "DHRonl) Nik M Fp FT ,FoName uILpl. MiFEUHR onyi

Sure nanaol 3t i. / Y~~ Oso sNams poail -- .l (t u pleslrassm g(DH ~,only}~ ~ uey# # (DHR.1 oy)


(l*Ia OSGP. foPonbe hdcnn 75 ade *no oit P jod eRa # ) mVed ac.tChlt ma iop ( iaii S nar h mt 5m se 80 ay opya fet"at"m a mu berardtothizar')) I it usi~~g stoI pogrb thdm # ?Smia~oY esoaaiala~san Ptatma~riel t ,~]E]Stoneoil flake imps OGsr E Bnanimal Qtone oi flaes ips OGaI$ OBone animal OStonema l fakes tips OGai OBone-anrnal tCerrhor mp~us a .a OBane uninlred eram prhtod ODp uimotus n t:]ene-unmn~i Clm-pre61oa i OPrenous ta~in OUane unnll~a tUCrami hloistyr u OMetal Os e OCer isanoc u OSro tMa tU6hl OCeramirr hiono Euro OMdl OS II m Br~iick]ding rteriaJ BBone human ? DOh desceblw Bricuildn m eria BSune-hunan ? OOh dexn~bw os)r ricuuildn s atei Bnehuman U dmb bl ) r Ca. tor e
aDnoffidno a~flsphograisehr aoefedoeaiachorV~ + f Us Mite OFn.vr~n INdo FFr.r.FFin EF.. ,TRI k, sit Fn vr0 I OF.a FSFFhr IFrinenob F.a-RI... FIRRI....,... Ut RIM IFi 1FFt~i~mn .notei tbrlat..s pFFR MO.,,. -LRIRRL
I .............F ..... I............. ...............F F~~ 1.A/5FIM. E E S TO .........T................... !p R .F F FC E ........... .. F .....F....T.....N...... .
--p TAln. .. L.
IMPORTANF NTD R LET IFTITHOTFARC E G LP A N IROFEC ARTFTS IH ATLF DIG OIFFT 1 IlA

.r, 0 1 u~P:~~~PP ~hf~l ~ (1-~) ~c ~ ,, ~ F~~CI ER)i~ 0,FFF.SR............ .,.NI..i, Mpn, C sfLBqhljLb (efJ'L


RE NYU' TRAINING,''FF1 OF DETAF L FF FIEFD NOEll A R E END L E S OPTR G O NFTES 'D PP'EO EN Auntftl (If lhtp. d-l I AL-C '.houndie P..~ lr

On pVait mth Fo a mnr iPob~d ed w nib eerosit at hfs b Jfrin arin abunonpriorgaI n~aizat Pidsdae~ ion f iith l' an nthrop d oui anwebi at fser og for info ruati n f ab ut d on p rm raizati llrlparP hniraon i IeRnd nh Op dTOgVal Se mdh wbi~ at .f Ibnog foinfORFi n abou S nnpro Uorgasp nia to REF natI r Ondprfsial r it -FF npes ,F-i heitg amtraFF fssoa ra i O c hstd i r i -F Fria R EF m aeFF r re i cred iF yn F

FF1'~ ~f 'FIRI~onPIml TRLY/I~.~llb-3~ RIdUInne~a EL25.IIFejFNRvRFR O #lnrt rFFNFFF.R
NI Fl 01 FIFU .wNo r Tloc L~r.FFF'lrorncn~~ SRL...... II T AISFIoLJ FoL~rII ISrw lro' FF1.T.naoL. U IR RF .N/I.r ..ForslR~o ..RFN/p.HRFF'...SRIEL*R FIF
FF100'- FA1IAF..


IF FF1 IF'1 F F R FIFFFI S R/ 0 I FF FFF U IFF FFIRE F II -sR F -fFI l -F..FT-O1dFuFUP Fn I.- OZE....--1,11, I'll

IN'F eu FF11 p01 ei TI a FIFF cFFI o IINL)' 111FFne EFIHIR IFIFFndpeer giralhrae mtu n FF(Idel -(--aheogni on)endNhEuyn n penn lra ei 1111FF r FF1 .5 ssan 1FFFIFFFFI QF i s FfF11f/FlFL ynyad ro g hna hr
FR F FF11 RIR Fl OII.F'RI FN t RFFI 5ro AFFI TX..llin.S~ R I F nmRI 1Ir~l~m Flll RIFFIFFI TF1-la RNRFF.IFJFSIFOAFAF/RFIF11FF-TX-flF- 1SF, aoro h uu OFF, FORFI Fl~i Iusioa~~nr O4FR11ow11N TFSFREFFE IRlejARF 'RiMFTR R URFOFIRS MI 0 Ir RITRORMir =1' MOP RF IR RR R I Fr : R R IRIS =W H R K IMORAN e S A R FRSE'. DI IFUFITT SWTRTRRFLROLIPR A SRFSDRR ILF RIRF IHRORRRRIR MOTN RFTRRR RLF FIRF ITRRIRRRIR
P R. F.DTIIFFDITFOFT TRRPFR- SIORMI--1 P FIPIF C I 1 1IRS D -OLDTFIR-I 1 PSPFFOIDF111IRIIIFIRLDEIT ITF0FF91F TOR F11

F FRAR-t RFRRFFRIFIFJFRF.FRFIyOFFFFIIT 1FIIEIRRIAFPROFFRFI FFR1IIFR IFFFFFp1FF-I 1F IRJIPF ORFFIFFIFIFFIRFIF FFFIF1FU F R- FF(lFIl1'FTRR FFOIt -A FF l FF RFNFIF TFFF1RFFFF/114FFFRIFFIFIIF UFR1FIFF FF -f.1FFRFUFFFFRFF1FIR

Ir~6ii o5L a~~U4~~ a $~guia 1' sCh
t Augustine Fuida I aluinsRuEding AuguSht ni Fudal tding St Augusg ie loida PojinittgStdinghui0.27.28 *ueri272(Y il- 121,~i2W8

Rln~hili.m Kly.. lhl kUniy.ail~n


D- lyY, D. R- hoisin,
'Iatlul hod s a Ir~p ta dYiscst rCUl of anmoig the tlsht io n lznew wulm IE e Aahd is a tpan thzt drseurss the rul~ o n ml ng thi insmla kn oa ncw watr ill eAhftn dr is a rpor that dilces tlhe rrrnls Of ionrorul Ibgr insmlila on of new war li
samtItMSr AugitythuCilgofSS AuSnrinerllo Smea~jaeento l o gM o 1 byaeCtyofS Au h ilnunlhu ongM onbe Saalnhaoo lhestreul no Iat,)fi tehatoatIr ttslndhE lindtta iSDt), hoatid he plj ThPro ntaid iIori 1ool tor ihe Deaf a Bld (FSDB), who inilJled hr j Th pril milt nod School lStata Deaf dhe Blind (FSD), ho in lited thu taniol ane pruj~t enwild
mhaaiy t tana b ga nh iati g Ihe el sty% whith wi aapixinraley t1,t00 long. mechanicartttia.itini a s-nth alog i iy smn, ublrh ru apptoamtaay t200 n long methanitlly extvtut a tti lon e iy s xhih wag annroimiy 12g0 n long

AS pml~t is tbm a desig~-i nrhaeo iglcl zn (Zone I I A)M d c xcid fl~e minimunl As th Il~ujEt ir J lin d [a~d nroilo ogrna (on I1 ) ad exued fil nlum As lilE Pmol is uiiin a dniatd n ololel zone (one 1 i ) aod ercdi the minimum
lini lblish u e CB iibr.'s olob ca PrpcirOin Oi oni Ibr inun-nlralng actiii an IlimU eslhihi m the City' rcha oloil Pr~enaion O din for gmuld pn lmgu anivia, an imits esabihle inl ahe t it )" AIth~ll~O~c eon Ordmana for amnd ne aml niiti
migaon of ie mpif areaw urrqri Givn the dltnre r d nlun ofihe distlubnii it was in vestike n oim e mput nre whr miuJd Given ihe dYIla and onur of ae disaba iiI, i w signion ofi1 nparcl nar~lft U rmd iv n dlsnt uce d o edis eir wt
decidud mY rnn aon uad be mnist~i e ~ any halogial doslt c,) terd would be dei~d th um sucitn wIluld bE monJlord ly) ialaloj dposil enr err d would be deid lih rinNrnion would br manmmld Any Yihn lolcal ipols enrunmred e uld h


Results of tis in iilonlua i veale t much othe Miiton Srrn d bn p~ur ii~ ltusl sLd nesul of~u s veitiao revenged hsi m uch of fle M iin Strut~ h n r oly disnbd ResuI el his invrsitin rreveied m much of te Mltn Str lid bill prviouly disl~ubd
w hen Ihe nlad wzs erlied in the earty o mdln 19 Is Adiiol disnrban t reaid blfr h illmo of when lrrnd ns aed m le lyto m id- 1900 Adiinal dr ureateid br th hlsllstkm of when e a sled t in tfhs erio mid-100Os Additioml d us llEa~byn r aedy ilmlon o
e ]icr unaer,undl n tiit lines alrO VbrrOn 110 Even 106,0. two l Bn cot inin l~f~ er mio uergmd uili musrnn 1 E n o. t Ition i oinjri n g s~iaczn iarm nd~ud J lin 1 w wco~ei vn tlo Iains comirin lin ~n~
a a-hnrub at ddin~s........rr rded in patiar wnsle dioue o abtu iuh lriuchcud ehn ahnciogie p osal r e r r de in pariunl stbediauoe buia whih coldb ... aoogiidpo smits ere r ide n pi alrr w te ii~ove ,r a uii l whih oldbeh
i t hr S Jhs ee, amlxldii aprreilorric dogintenet no bdioliled No er daingl lo the S J els I I Peiod i. p~oi o ~~n o edsone o e aigt leS osI od; al J a prhistonc d E ulunm uloentiunn can hrrch damp dlseountc nd~ibir.m N o ur ther
u io. y aoenlln was puld and ~y bones obsmad mo Ibe n ch spoil li wre rennEi a ion beyod doentatsii n war pjud ld nny bones Ilhri in Ihi mnih mipo pnle we rrinirerd nrlo beyond doiumemaion im aru m~ d shy bones obrerued n the irneh pol piie we r nitld.

A rviiewuihi exnt ilctu~ was ridou ro dndgle onlex tffr ie~mr Arrev uilaofthee lt li easrnd ouiYundersdnzth ontitthe (iatu A i we i ufi x Ilirturwaa ridosi ultodcndingthe ci o~aexiofhefea
duumnt i In uaalc uE unubl; a sre rqmsn b id umr hom varius C io nnt o0ls dmnint In pua, lmpnlish si rprr nd lied notc r on v~ionsi Cri nml c rojct drun nd Lapaar, unpibliih riir .onrs d fied notes fm vaiou City prr m prots were examined The reua ii repo il a npis of douneted anhralagrai points doune u r XErr exmined lii heyi resl repo. is a *IOpis Of documented Y l~iid 90I dpoe dum~d mn wre eid The t euitm iiep r a ypsls ui aumnl iid art~ml, a depoitsi &,curncn il
the,,,,,,,, noh a f c ,lgalZneH (i c n o; the lid1 nnlll ,fH iml Cree) the orh hll in r bnc~ly' 8clm one (i A nonl o~ t idal pool f [litai C~re) fIE north hlaf of r hefmlgial one (i e, nohrtlt tidal pool l 1 i l Cree )

Shouldyiou haue ioyu eins in .~i.......din i her nh~icolng llho,log or Bhnuld )o hnuver yquni or eoncen rtgnrdghe arhaeologioalnlhdlog) or Shoa dro hIE anyquOBLOiO Or onie tegard"gth'eh~Oogialr ehdlb? i
unrrtio of deiim r s ong Miltlm Slree, plce Eoa nt flieetr by phoEn04 66937)) or by intrprtlaio n ir t along Milton Sireat, plele ronM me e] o b phone (9O46697) r b arpt ep ion of deposri alang M~lon Sote, lease rni me eril by hne (9M-66g-377) or by

Smeerely, ln.Eccy, iurly,


rausuHatt~unt- tc.labtt CrtnHabn u City ntha iotog u t l uIt city A r t lt ah--tt,,t toth,,t atit Rgsa.eI Snt one a t ^t .ea
75 ing -lr1t, .2 4 PO Bo 210,32085 .0ffIce904/821-1065.FAl9 '85.105 1
siitttrntuattttttnnutt I~netnnnal AtttipnntnnaAttttnutuaititnntauin uItatNpun hutt-atttitnitatatttnta

iaattdutatatt.,ntn _rA, add nadtti --a nttttalstlnhn-ttrtt 11ru~suk Aut)tn .ra1 nannatatiai. .1pldni ntttittaitttaniuitt-ntmutatiitd
,-0non nunnp_-tda at ttntuattitns.nt-t ut att tinsuutnavtsttttuRiiiii~t
_hntittnat ntr tat -g- ..Idtha tis --dttnitaa 5tyrniattnttd War U .-adtttuiitaaiatitnna Ay d, -.ititttn1atttuarittntui~tdnad tnat
unatnSttitnutttutnttatttan-tn-tiutit atitnntt tt-iatitttttatt aduttntttttta tiat ttttnitittntt-nnuanadannnttaaeaa n
nnitttnatntnnanatiathtatnataa-tattn aatatnntnntttttintttSitna nntthttatit- ftinattaaanaanahi-attnrannntumtnt
attniaannitsnntnt- tadtitiriattiinti a... .t. anntttn ttiatArnautitittautattttnatAmtmatundI"'atan Aetaut t bynu sdn t

ma utiniinnttnatudnri., nittaettrtdi ,ttaatuatitbanantatautitniut-arttittautantantt.gtti-2ttantt2ttt1ftitn lt t rtata
tnttitadutaa -t intiI bi taiititaaantntatt -tnaiaitn ntt.uinutat~ psttt- ttt tsunnt d-n iN.titt attttdt d---itaaai an-i ai tat s.-is itatau ad I ita
tntatnuaatttatansaatd b-ttanta ant itnit aaantnutia-ditaaat1-tttd a fttinnrttntd naitnautanittnunnati- atttttt tat. -- n S. at-, --d
A arniun -tniuit-i Atdis A-ttn--tt ta-ta I,~ttnttaa tratittnrtantrnt.rtn titttuatatttntldrtneat-t rtttt--adauin ftttti.t
ttg~tntitt nt ututat tuntntttntit aatlattut ai tt tutit- aattnta tinntttaatauntt~utit~tattttattatiaat tttanauattteauutanianbiab-tatt
utttnatattntanndat-tttp dinnatn Iut t.iau- aant 1ata tautttttnttuugt -aaata nuaarntnaataenutnitanra-tniaaasmi
tA-tatatath hn.a undnudantaat na tn ittstnt inanttn natu -1sdataaaauttt rnat iaatt-tntat-tutttdats-itt At-lt ytgtntt Ia~iitai rant .1-l,,,., a itausatta y-oaagi naarran tttuneuz tu trb-t ..ynttdunatn qa.t latuutnn nauh~gt ttat-nntattatd t t.
naanu. tttkt,_ antaatunataattttattiisd niaani -ada Itt _atu -tiuttttttigtnaattatd .,ttttndattnntt bytnttnatud ttt ti
7auitadttnitt tan n-, p-, iii jAh,, bitt, at- it) ph- 1669137it~t~titat it byat ni __ M utia btyaii a tti nut atI attn Suuatstatat~tnutnnt-t--saagaunttrattntnt attttu3aa ttatitintt atnttaat ttauragidutnnnnaalgktntatttaaa tttittaanttat tata titttutt~ntuttantiaaiein-,trtta

nnataa-ttratAt-titn ut ua t rusiui ii~tttt i-raiti -tt i in ta~utat~ t~tt~a utt-ttrtu atnttttttt ututa1t atatsu ttttn u-tai tna


attiFLoIAt1


Mk ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q~ &g, l bd. -I ~lil- -Ih .gD


O75 uttat t111 PirOit at 210 328 Ott0/2-05FA 0/2 01- 1 28 P ,D 1,311Of-1048516 AX i 5K~ unt t 3201 t-2n 28 011116 X948515