[Pan American Building from Hispanic Garden, looking North]

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Pan American Building from Hispanic Garden, looking North
Series Title:
Marin-Hassett House
Uniform Title:
Large Block and Lot Photographs, St. Augustine
Physical Description:
Photograph
Publisher:
St. Augustine Historical Restoration and Preservation Commission
Physical Location:
Box: 3-3
Folder: B8 L3, 2 PAN AMERICAN CENTER

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
B8-L3
System ID:
USACH00025:00002

Full Text


~i~~l~~~~~C~II; ii ~
l~i~"sl~
~~l~~~~li~~ ~ii:,a ~i I lslBll
,, IllhllliljUllli IIIIIEI1IB nllhlrlili i Int; :~ ;;B;i;jB~ ,B;' I ~~I~B~i~~WB~~
~Cs HII "~,Il i~n E~P~i. lO~i~;j "ilR rEEa~,~
Iran l"""lltilllElil iiirirlr llsU(.."IIlu1211?11elXlirlll:l":lfllTRI lillllll.IBQ~~~~~~~:~, ,, ; 1i;l ;1"li i ;l;l~~ll~l~ ';i a .
I li ~~ ,:rl~ ;c, I; :,~
ij~~ll ~ ~ij~!~i~~in~~i~~i~i~~Ul~i~~~ul;ii ~al~l; R ~~.~w~i n lili:ji~11111 Ili~l~l~;~lltai~-l ~~ ii. "'118111"";" ""'"i "' i
URIIXILI -c~R~ iYriliililiiFiSri~ii rrurrr~u~l: :r ;Ir ilr::lrrlr: ili~[snllriE;ll""lliElllllll ,,,,,,,,,Et
iax:,I,
,,; ,,a, ,~ I, ~,~ i ; sa ,o
~lar~lla~lllalk : RIIIIHiillil#iiii ": ":'; ;:i~: ''"""'"IY. .liOi ~U~li :Vi:. :.i
~i~ ,oul; :;' "ii., --- ili ,1 PBi~, :~;. Il"~:l:~~~%:;w~r i!'
FiEiiilrBIIIIElnxu """"""""'' ~""'''"" ~:V::l;rr i? ; ~~ ::r: c;s l~l~~ uyt .ljllhijl ,iillil~~l i r~~:~fi~~pl ;;x;
~:l~iii~ ":: ri iii ~~~,;,,,i;,9 ai ?~ ~;, ;i'l:II",, """ ,,I I: ~;u: ." ~~i~l~~ a~~u:~ ~:;; 'i ;; i : ; r ,. ,;,; ni i ~r~: ~~~ ,,, ra ; ,;,,i:,,,:, II .i:, ,,, ~ II ~
_/ii~....s I;l I ;p' j ~l~e ;.8 ~.:: ,' ': I
-xro r;~~~iR;~~1U' *'"!E- ~;" xu;; .,i I-c ~,l : i ~4;r, Ii ~g : ril ~ i I :s':l ;rl ;:;: I,~~ ln i:;; ~;i :l: l gg;;: i, ~8"
liCr
sxy'1 r

-+I

: s
ai:~l~
'I~~i~~~ sl" s Ir
r
I "Ip Ir
-~ ~ x .. ~
J
,~
,, 'hl
I~
I

~bn ; ~ ~ri ~~d~ k~~a~J" ~.~~ ~% ~~ar~l ~- I't~i
ii
-L; : I i~ii~ia "

eB:: : i. i~
~iat ii~-L d ~ rl*r fix i rs i

"~' ~~E~~ (h i~t~
;g, i"
".%" n 2 r ." ;:dBsb ~1. a
8 W~E~ L~
r +
r i B I II ,
r