Title: Publishers' auxiliary
ALL VOLUMES CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00101778/00010
 Material Information
Title: Publishers' auxiliary
Physical Description: Serial
Language: English
Creator: Watson, Elmo Scott, 1892-1951
Publisher: National Newspaper Association etc.
Place of Publication: Washington, etc
Publication Date: September 10, 1921
 Record Information
Bibliographic ID: UF00101778
Volume ID: VID00010
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 1763123
lccn - sf 79010128
issn - 0048-5942

Full Text

Scb bt lllxtttar t
ur*


SUfTNBER 10. 1t.


PRICE 8.00 A TEAL


NUTS WIT lIEU z d*I New Hernds of dw has Daily In J

publilelty. PCuple oo Io imer atteend
CiIT E oyer ihe flme. itt mn of duly:

L o Ii C Oll T m atIe l l t aw ay from g u-t m lfi
and hey lllU is l ljoy or ermo ens as
NEWsr NoiK tt laid wotAitr.n
Ri ch mam s t l"hN tritm iar. l. A l' rf
felm i'l U rlial arinn Ill.isler o4
Sl t Ikm lg eli er of (ll. 4 hri tian
SiiirWmmftt i C oliiiu s Itlta i l.it||i t .. I I o r t h ha .s lotnred a n ve.ati
Criti.l es s FBoth.El pioyl.tl and pulpI, for I,,,l,,.I,, ..I.. u,,a,,d
la fkitn Iss Jr .ho I ar. Ie
LoA Urging CII It thinks I Ialltt ei.iii
-ialgm in hrraraihgas *tlt l outlaky rio :
NEW YToRK.--Tren-endous walUt- ldlt.mri ch
iei ill. llu i tlr ntinilusl.tro w |ifti "olittI ~ l I l study t erthis-
ani ble Ibt uv0irioala .Ii ei. ancrutive lui e lthosl." hessy s. asWiththels
,Tort, walls dimsrilsed In isl .arlt llinotsd It would his a tlter f lllliclatlost,
lay iit oillnittee ln eli m ta n ai l Of foWr thep hgae trained and versailtle
wfn a o la Industry of tee a eamrimnie r hetadt"
_:uioil ,r elari .oun il IeI1llruIp.
iIws repr ltinl a aliltal outlay of .
hlredsll+ o nf milln I of" doill an W"s the duration of buyers so to stand.
Ulatiolned us U lllsprlanti factor in rdsl determuind now, and the advan.
prhintin lUas. lsl ead tages to be gained through their VW, The abore photograph shows the ll )IUinagolI r ill wa s wa ll-
.t ieos r it lt lv.r irih wal s ed af t elevil tts m of t c e d tiai l l e knows n newspaper i n the i ienmr l W'ttiit
b.y lierl1e1t ilier still which had a of filet IliJithing tally News. ainnly years aga. later he w'not Wiest
itimiusri Ini which was first (pupied by the News but lar mourned to HUilEiniota stil
mSlee .tao, it ilue tlhaUt ludividual In March o f this e' r-nid lis iow it* I in tile Lfake if tis .\ WaI .lnI
tilmmrti to I~ m'liil t wfr ti llv i pmlulot eminpiletlly arranged siod furishedl aI i.i...l Tltry. HIe eloibiltithedl It all.r at
..... ptl 7 "d fr %I, .i.ivId T o n se of tile littiet print Aholts in Iu .. .. "..... t I ll.it i i.. in 1 t .... .n .
l'riitmk ii.'. im. Ms Ii. irmlissllm t0hi Iiilih.l, r iou *
l'rin ti h, thi-t r- t ->i 4, rpiretall lI s The huldilng I m itrl teml of slid 1iii1 rIri immi iit It thme i M iemIh tie.
i l.ll .: S[ of I rxmll br.k, lston., i.sle.rete, pl ate lmamns a d hhit h1 emttutm't Is Isi w I me' kly Utlti
l billhlnm lld I'a Ilf dullior aid ulss copperI with mllleawoml l hfi '.rs anti lit- l .* ,rtry 2, llt 2.'l r .l lh- Itui- I
so, m -In1it l i.rma ttm 'imm t|f mr llau f*I re ii infii g i rth msolmmitist. It H i ii Nm a i m' t tltimili. t. simiti ly Ii. A1
.i..t.r.l.... ...meI..m.l.tsl .l..L. . i. ani 1 feet d*li... t. Itri.- s kI. ... i.. n it.... stmi li,. if niI . I
Il..Il mui'lll mull. ml mint i nmm.'ii tlro e sIll [ W i1 rn L I r i i i, hI.etsrnt mii :It m'mfmilt't -i1,i,* m trm i llm tmii m m mit t 'l.. it lmmtirimimll-I
.ii1. rh t.. liat siom of tl,. h it l pt det l Yli| fll h r nI matit i t l.mm' l hsrlls t Itime 1 ,Ii' rpimi, li awi fls olm tIf i h bright. l
In f.undalling laln lll i l l eA l fll. or ll l ..1 ll r Ill'T 'lra .11 l' 11ll . lhl n- I;.iy l ist, so ul l I
ii. mi. ..i thrs Eighty-First Birthday Anniver. l..ji l],, r i .,,.i t. ii m. i ar r ..r a' lmin l smllii r l.- Is..l I
Comparil tin a Ca ssl itf lll if t mi rllsat Ili i.fit thin. tilh ii ,'If i tii d mlt hllly. i ii li i lt i n hi
'm |'P rl rl.rtd hi il. lllaa.r y l :t sary of Il noise Editor Is Re- it,., Elm,,,...m. m time .. Ta ,.. t :m a na *ll ,h.. i..m ii lm e ,, ,h,, lt, t1...| 1 i m
1, m ,i, m. me I,. i mih t ,, mom..h n m embered by Many. *y Nio r... hr h.e est fre...t Ist .... n ,.l r" n:,. .i.ll.l.1 h Ii, rn .l
tim mm. fral m l IrtAmmll ml. ,i'r min. m .irm l l, ll II. iim. lst l s I Its, tsorin rm an 0 f ti.r pmT. r, wlm h l |.,'il Ii,. i hi h or tion, 0e. h_ .
,mlwimtlm mn ',mirywih n 10 t t ti e m'i amm ..ltrt' ul' oi bu.. fliw it rmi' it i ulii, ttm'imn l e pmtia t flii.' usd m iis.timim tmmmt r'm .....mm m-m, 'inl is- ,ImII imm miiri h tri
l i m l. ir m.B e l imim rm .m tl .iimr'i 'a.I i ,taiib, ii, l l t,, m, m..im...o .. mI. IPIll*,l t V mm., I tIi. i4,a im ll.1i a ,i p i rii.
fii. .hS fIi T.oi I Uii i i ii.. 1rl lNr iltm m li i ,. 1ii', .-mt mi. mi l i h i t .iit mm m I llm ,h r, -I

i. i s 'll 'l fhirnin g i th' t.lm i .i l.ly .I III m t'm e i.I .l 1 lhll.l is v m im* I
l li. mlllll i i'h hmior h|mi s l.oi.ib dim inim l u f Im i ity1 wh. lmehimm tmi l ii h m..id .r ii'rn1 lls m i l, i ..iii. i f ll i im....,,| 1 tha i. rt ii' i
r..l l. i,..l i illr,, .l timj mimi r I m" m mmmiiirh mmtmli rs ,. I.. m|tihri ii mimi l,.it t ri t i .i ,l ,,,' 1m 1 i mmmiii n, tm i r ,, ki n i t mmi ,|- ti i
l .- ll.r e ii mit l im t i h I m.11it' mim l a limit l l i lr l i lnt im ,.mi ,' i h tt ( ,I-m ir imimm 14. i i mm- mii i,. ii ii mi ii ir1 *.,1 Ii i l'. Ii*m .
mmm irim o at.i nl< lml illli l i r h mll n " ""'i' t. .. iim i t e mi' i i' lmm l i ii.. .i l ....... i ...lr i.... ., i.l ., . . ......' i. .
]m.I.mIu I |M|t-i m. ii.l t ii't'.S imirtiti, .im i;.tmimitmsti'l immitism"'. ml i mi.y I.iimm .m f'j..r i i. mm 'tilfl. ..;.. \.'mmt Isi i m m ii mi' i


lm asmIlHiI mtllmj m i Ii I dt m 'aII i neUtiii wtim'm of ]p''Ii' mmlll fmmim'mihi frlom ii t lll -am f'e r nitim I i nmtm in miii fidi'. nl',on ,. r 1im 'hit tim h, m ii m iim' k 1t
*ifI iiu mum f l .r*n iln l, ilai miel mI mttrmi .mI f Its' Im~tllmt 'm n'i ht IoI i wmr' l r Oli li 3 lii a I m Jai -kt ,i. h lhl.\' l m '. hm.i. i" A.i llE0 ii..
.lsiMtm m' thEilr Im r il, alll i il t lilf i i mn s hni ii ovmlim iea. tmm to ut h l is- s l i rilril l riilmtli mm i n Lit 1 m mi mitt mm'+, ... iih. 'trim m ulIiim m f lthi I
.hollutl l .....l.s .. I....W tat" pr ubll l- -I ellh Iii lh h l.s fl,. Int lr Jlinh f i I h ..lhh, lan lh p. ,E U r B IC i, E I RhS firm oi
,ii irsst h mii l MI h ii t ihi ai asn .l ll I.,- l ime tim li I, lm m a hr l-.a,:. m I1r. i i l i \I i Mi a 7timi m t11m111 ei mit
l|>uKIm Hi'rat. mmm itioa. mnolOt'i .* II" i m' m m m i ..t m i -m-mmim 1 Ii 3lm il.*H tim mrii moi.i i n ,. Ii,n niln i cro r l I l tiln vprol i s ,f rnily ui er o e ,oIa I Iim iii. u ns rn lll.d of his snin it p ,lInlos itl Allhlenlll ,i,,,I ,of -i.. . i n l tn l I mlin r
lhm'ml" *llla l mit-mith l i. milIm'Mm Immtimt l hl.'t iItit' m aImim t m sIii S tt- tNlii mm't mii hmt iii' Iii i m.mI .ml.\'. n l ms timm irl. to
m mri misrt miI i'rlsitm ii oimrlimifmr iii l mi 'if n.'im t' e t m- j sr m i. ii i im 'im lntli:** ii tii mii m mmm immm'ml>' 11
'"h it mslllt 'l i tlll irllmnls ll l ls t I h r l ti i."t.

"Im ,, 1 ,,it. so, m ... n i .. h,,, ;, ,M.... ...",ME,:"GG o :.... COM ERGIAL SOLW QUESTIOIAIRE GETS FACTS
ti m m0ly _: a I i' i rti.' sa Im i lih mi l, i.t.imi ,rm., 3L1, A, I., 1 fritlr tilh .. is
hat llmm I. ihlrimll' r ',l ih' l llmld mllhtr Vii "l'lm l".-I lh,. I..P'MiG fag.av. o .u atar Teosafl. N Mf.rll ainrp Ilrntn Inorsmatos Iio" aI. I- rod tasi
UltllstaMse" de iIn.'-.l >rd ol r ', hlIr, ,r.. am1 mlim'r, m ei o PIac ta V. irmnsy MIan. p New V Yort NeW opap a .
L s. blain m for pri ndoss ln kis.n, s.p la .'htir' a I mime nit. I. itsm .... r t I
hit d ort'ait thm m ltri r.i tOmi- piuihm m, mini 1 '. ur.n mlii' lr. t mi t'll'i stIi'm lt 1MT 0. 'tin T 'l i.m jI.j' jj | i' i1m ; .im mr'I
s t plan tsaitmmai' Iof itu ii ttfib ii t 1.. mmi br" iami ih thmm itt' .IIm -mmme b ii i ii''.- I ii. M.' C
ite mi -1 1"-

ll Lt fl 1I 1 rtl" e Ir 'h I^^ 'I r- p ru o' fl
allsli- IIIg l lhllb l ie l HD" h l rl tI aIir hiM Ihr r 0 ma. stini I.' li n -oirm, m it ,,im I't. '', 1 1, i 'll"" '; + ,1
l: ittrin. M thm. itmtit bmt art l ditin mii mn *- .. .r .i .m ..mt m.imt 'StiLm b ittee lot GiTtiamit FiA T
i tmr i *l qitii ll r. m hts 11iti 'tpimm l "il ;tl I j '.' I i I'I' I tiiaithe mtlh t. h vin lmttog ta s tiri h I li +.,' llIm.. ; *,.` i
Ii'iil llhrIIr mm''' I i m Im'p s i ir


riii t m .hi im Pi iii' i tt i si d a m llm e mats, o m it ii .. m i I slm t' ti. ittm t.i lii r i lt l i irl e m. i'. 1 .
Dri a ir o wi l tint e ni lm hlm'l i llie a mr l ' IMs' r .If ii'nit iir '- h s m timM ls '. n11m ti mut mmt1,
Silr l. H ,l""l" s l h
'1114. ,M. th' that N W k.s d,,i .... . ,'d

imri i imiitt'inyimm lmhis IIii is liIi tt t m. aims ii m .. if. "mm.I r ] y,,I 1 h I. ...n i, h .., ', ,. .
lost a .-a ne tu t q ur of mnnc. ,1" i-- 11iv .. IIf
lmmmjimimhmm hlmm-i--is-'' ,. htmimm tjin m the mi, I'm1_ ii'.t... a ......' .... .m,,, 0d.,,,mi,. i, ,1, litn .. ...
ali, q n a mi'mla't i a al. i. ,i afi 'u iiir Ia dja
.i1 j m tis m mtr t hrim. isi .i. H.. i'mtll i imh t a..t m,: ....that tiM ri ''timam' tmimm ti- In. A ther lrt temr'mrim'ttmi tim m. a
'I'ml iti' itit istit'T tI f ii itn of s i ists.t i. ri n t... t i'r ...... md ....Bi IC-, D TR.. g. O

Melopand adh*av to rm rinattal to the frkulSrnl amn r -hinwd n- 11 .
iisim fIo riim a .lne rte !s, mi njttViI ".. i.m isim ''l m t 't,. I ..mmw i titim tr sitn itl iattryas afN ltrm iY- hs mm jilt mitt Immtmi mi i
t miT".T st...m.. .. ms .'''' .ar.
.tmi"'rml lhas thlatk lit'- i Tdi' idet lt timm s m i'p mimmisiai tm n i,.mbus.,,lettios.,mmri mm+m -n ,

of I lings It.g t the su iog: Ai w an i .. ...t ..
trialsr and iir ti1. d-ehqlta sasa t sader W, th hat. mm rltm *st.'aI fpl,.ltllo.3rh, N, t ,,', i i, !?i m ,, iii
tiuItltatn quotas t rhe hl, Istyo it a f p n I ,ng ta I. ramme hirtidlor. i t miasma, i m'
is III hs t 1ws ill t ste i; i i whe I wirk n bar at At or 19 m
thha twoo painlang strllld yllise ng.mml 1. --Anmotheir hsn.r, rmmmli'lmml mitsi Jai..ei.
l0dit s.ile i matioaol A tittkhs o r al JI "ras mh ,,t..: I ,,rm and REPUBLICAN EDITOeS OF
iielsIrulns Agen In hotrln torts o te.rv.fihra farris i imm mit mitit

herolh and(I onst-hlme equlllw snt and o-.. this Kata 4 a lsly lsht nm i. :
slsal inse. i t lh on ptul idnt tflat wads aml her hostit fora-nan Colusp Do th Mc. Se e i l t m'
and ridloe thlety smvn o fe a rnd ting. ano t s hi d n n s s lit s o h py h at d1aIshis tiepislrit i ii
iot hesash the. iseliasni a h ln a ass sl sir ts an- fiier is- l how Is nwerve I be i 1t immiRLa iim'm'mii', i I. hI., I o ,10 11m In
tfti"ltm. Iof its, tlnlmdu ttpoa a l ihem s otswrol mn tlhl rs birthday. Iks iI wiat aln it iImm;iimmthm Iia
In tdeeir se kme fap in nrus nosiiirll si., st hl onst lh.tmmr li.. T i' mitm tmniamt'1

"Tolaboarn theat thllow Indivi lly F i asa Pasllplnnd Mr se isO s he hI re It. N i
retq loloo intito IaIM+ lls lo ; lo vtod i on, r , happy" irty-fli l? w ; Dis s sRq teh. l s a P.t at l,.r it tinrlee ll uriml a itd IiIt., lii' Wns-
and trlks,,thlla a lts a, wand an-1 ides r qigit ldo Al as to h is u toure plant. I 1 ei i s
Ith t I J emps oipaa printer In lth er oos asis p re melee. etmse atlhestha Ibhee IIlephtimiwn
thet p hrogh the al ial telS !. md as, Ionic""lot Is l U in e osit exp erstate N rlsh il ie. An U h-t4 Ia will he
4lag s oh t f the agnltedl fZI sutnded rhti Iordig Itrt1Its


rli-i'm ..- m. mi l i.t 'i ml,l ..i mi i n to,
C. W. FO a l. rtll

0 1. i....., .mmi .. ... s) mI I Th m d d frm U '' i
mmmIi,' I"Il i I.'l l I i' II t l'r-li' n m*' r titr'
tT I ;r*-t l ,lif il- i i 'i-. h i iii immiI m l im i
fii i i. 1 i ii
mm. It.Im'- mm-
t' '1 iil ,tl, h, iiii.i.Ir m Immmmimr.'u 'itt Iiii


iii mi" 1.m,.m'mi-Lm mmlI 4..'.-'
I1 n fimmi r m 'aIa. .. r. m I '.i ;in .' ..' st-..*'
spd ed train U 3 sl h i ad ','i ii in'' 1 iiif mm 'i' 0ii rii
h i m W. in i ,i lI Y.m ,i1mm '. ,.i .,i,..iii. .Mmi d inn a te imm i
tsi 1 ,m m mit rl ..i.. .....
" ,rt.h i s.i I o'l, d i' r' ni'm t" .... .. 1,
mrw I, tl m, ii T ,, ini'\ l hi. ,
lh'i tImi m rm.. ,-i I-mm \t' i.., ,... m ,,, I. '
m m m iii r I 'l l riim 'i m 'hm ,l -ii m imi. . ,d t,' I i n -d
hI't'r- m I m mII.' ''' l'''1 'I .I''i' ii'llt'i unim semai f-rnmmpi..d.
-trim l mahlmll tmim' ilm lhmm, 'm ,i andI Im l ,m' .. K-,' 1 ....ii . 1s.*

i Derulming r tIt ait li i,,at t 'm r. Uini ,' i.,l' -,,1 .- wries as3.h.

pamma im c .tr.ma of the standing rom' ; ,,at rit, tain.


rIT pIXTll TRAS-NO. I.


How Washingtou
Chrchs Advertis
WAHIIINVITONI. -- Washlnglts
chulr.he eluli li, gof 'r aind take
cIka titlvcrcloM intllhi ime tlnd hKlurb
page aitv ..rii .....i' ta tin. oiseur
iday evflilng timi Smis'rm cal.litl ati
tentins in1 tih' in'. t l'.iv's uittrnn
tlilll ll Iamu h i i tuItu lmi 'i'i'ir rip tml. oI
tmil tnltmr u ..i.ii .. miu ...itui.g Thie
Week-enarn l 'll l nt i. elill .
wi t- i ii l l'. itl ii iimhi rlmit. l|lli l Im
ei t so Iu t 10n.ll> , ', t hl.ll rvL | .t"
fAir i llo i n d '.'t :l'.
thI th r i ull,.hr i r inhim i

l'ilrlu'h'm If Ihnl. i -iii, Jiminmm il fur lliir


Hminm ihmimiui, m in ii. m rrmu t'm i-mm-
hPlr l ..It ... Il.. .. %,,hrich l is ,
.."lI. I sh- Tll I| ll llll UI:.
,il .r h u b'. i -m iI, m0 i1 and -ihn-

mm- mm
FEDERAL POSITION


FOR C. W. PUGSLEY


OF NEDBASKI

Editor of Nebraska Farmer is
Appointed Assistant Secre-
tary of Agriculture.
I."I1m0' ,ih l..\l l 'I I.. n itnm lI'.. ti..i. ,
I. I' i ''ii. fllor ii. .i N r lllk


AiI m11- sI- II. I m .i II' I;' l f t'i l 111
timinei fin'r mh, ummtt .rnn ,,I ill li.ii. l
.4 m in i iai mm,* ', mmhlm 1.h1 .. (Kt 'h
hi tl. l.. AtImmtiI Id. 1 .7m, 1 lh" ith 'l m,

i +


COST OF HONOLULU


TRIP REDUCED DY


40 PER CENT

New Arrangements Announled
by Will Wilke of the Trans-
portation Committee.
By JOHN R. MORRI .
Exlcutlive Sacretry. Pirus Cieoi
of the Worid.
S'i. l.\ MiII. o. t- D)eveelopmItis
111,i11i1 iumitiolm i 4t0-peMr- nt raidsa
i i nt l< ittrilvy-anii ustoced c st fl
vl im>e ''ne t'. Congress of ate
Ymoril on liinioluil. UOtobher 1thI tI
:'41t.. t Imii bit'U innourced by Will
Wilk'. ihnliirnim itt liUe congrles trisa-
p irmtuslli (ilnititnltce from ut e o aof
Walr~ Willl.hni,. president of the
Nt- urriinerIII nt- I ladiisI ls e' a l 'p-
eld Itriln fominm lhiic'Ug direelt to ala
Frutimuiu-. vilsling the Grand Casy f
in A 'Iztlini i rule, arriving at Ana
FrandIi-iitm irctobtr 41h, Millngr at
iisimii ftri Iliam lulu o ia ispelslly
rlurIerld steiiiiinir.
Teli' i,.ii' r train will leave Chl.
mit.l til I p. ia., IOptlmiilber .lJth. The
1iWi -n'l4'llh r tll lir r A iitlrrd. Inirrting thie mninllmat
irt,-l hn .: :..+'!: I fr l.,r .lh l. f'nH". -
Immii- iintit-u Ia' l tiiil'. hi.tat int.' S<|t1etlar
I 1.1i I i h .'r m.r tIhlelir' mi tIo Mr.
4\ iI 3 7 I: i 'm .itul.iti Itliu.. Mhinni|a

I M .' i'. l .- .il ...'ita m usi, til
, t i IIiii l ..l titll 1 .s u p l
S l ,,i- III mmhl tio l'*r 'ill I .i I a1 '

1.llrl 11\r.ll' i rl.' l 'lllmn n I f l lllw,
C irale Tour Withldriwn
Nit. t~mL\\rf .'s .'..t.. INllll l.wm :
'I m .in i lh. r t i ii m' m hm irUtlmit. .-
..ii ..mii il m titt i .' tom Ii . t 1lain r

'In, lh, in mn' In' tr i rmhn'i ustl ini t Ini
i '- in m l h'I m 1i' 'C 1 lin1.. i t '
h-m. i 111 l...uim'i, h.. ......


htir ,mmlm mr i i .i Iu a i r a' Inm i


'em h, -+r inh "'ur ti' l ilnt li ItV
.:i .ini m.m.ii mi n--in lif; a 22.741
^^^^^SK" -"^i^ ^^*^ -7a -- be aa"ar cao ^sa
--H.-, _ __
(t ce TUE PUBLISHURWP AUXILIARY. -.... -.-.--- .--I
1)lSii Gst-to Coer eWS ad U ((euwaper$at AewaperI ie3
,, IIT ,,l -^^* ... -II. dia.l Tlln l tnr, "-II- 1 he Intil *ldihllc i s : =,- Ikl- I
A, LA. BAMA ., ,,_ .' h I..., i,, Il l . i'nt. , r ,I, I' n* I G GA I
,i ,ta 1 ,, ,kln.i' .' '' : w' t . t etc a ' *;* a c n anaynalaf
I 1 r. .. i r ... It ,,n -, i I nn' I n a l in l 'i " n *' a .' I G. t .G. , Waae t htr b ,' r i 1.1i a.r ,a. n a i. tatro. l ut >itat t.luna tata s lleld tt if.h I.tbbln l.
I A,,,; .::,.. ..'aal;,1a sttaaan l abla'a'_ ;t,,I.! -I ,al aaaa",.,..an as:an. s tdI ,w t be tIaat t Ia theS'.>. ,..th r,
A IZi ONA .. .nn .' '','I ,,'I .. .'a.a 'is 1' .. I n.a1" a ao a nIa c t?' I .. r .li. h I '" .a . l .... a..a ,ta o.nta lt r All. t Ine ta.-.tr *s huitataa k nwer. hthed t o air h B. a ..
0 '' a a .''' . . a ...1 ^ :I an na nl[ n .') I i.. [ n .i ,I a t'l'a. IOAn O. I; *'' t J I* as S ta l a ,a.1 a*' e.a aa and ap i h i r h r ted at n il3e w sh
1 .. . ., '.. ...t, , in ,'al "a, I, t a a t a is t t f ?t
1t l A R N arnaI ..> l,'. l aa a1' l h" l""" -i -a""tl '.' .nla, . I i : ,, l `jb. tnalat.o n" aaI haI' I t l'' .a y itel ( h-ar me" .rlna ttnt IIhlp*l o-t a h tt
a _,1 - I1 "t l I 'a' ,'. :"." ., ... n lll h 1 ", 1 l' .t!'hl It . e Ie s t .ta .1" a 't 11t l ta w t a c
.- -. ,1 It Iwl+ 1h 'lI. I I~ v~ IpP 'the T'|III lB
,.i++,t~ ~~~ ~~~ ~~~~ ii .... ~ ,.tx, + . ,t +'+I. r ,,, t .-- ........ t -mt...lb.. illti I. .... i"I 'h w-It. "I' l~ al I. I. . lpp"',,Id- .Iy tl ,,dil. 11'.. lvmn h r ll
::'I'l^ ''' "''^ '; ' 1 : I I. N :, it n I b.- i , -& ... r I 111 be Iht, t 1o it. rear ,; ;. rid!"; ; !, l. I .l, .1 'rll. -, l 'r:!S, I II i"" ;i' : :1. t ,....,I. but i'l' ,in" 'In l ', i; '-f ..
'l .,'. I i ,, na, l na t rtien r a, t.mla ls a 'I In n ,s a t a a In. I ,. a l aaI I i.th ttae;. IIl a aas an a.'e..n. that d.i s aR.l .. II4nIa.
*'. n h' nI ' ', i `. ""s I e .I, n ,w. mI r ,,,. IV i I l iia l Ia l t aaa l a a l i r na. b s .ita t .t e h i. <>a l hl U s a- 1
ARtAN'at I . l 'as .. nnn n. ,' ,ii'l'i; 'a ll:i a .'l .I. ,a 'I a" I t a e i.- I.a.... I s 1 ss1t. ai t e.ri ifl l tv t
i,,... I -.; 1 .' i..- . I ... ..... .. .. .. .. . ,t l . . .. l in-. k_, .31 V.. 1.1. II II ...... ." . ".. '. . whi ch a
..a1ll'1a a a.a ei'aain anna' lain,, -~nn -antnna -.1 ,ia.a' lan~.a'.naa.' a.. l., ala I:t lt. -tan ~ u ts a Ie ae tatit t. Ii anat lae tatil .l. avlt ato ba a t i.. ta kc
S.|. | l ..r 'al,;na ''t t ,s t .,a s '' '. . n1 in - r la 1a I nt -I al- Ao 41' d
at 1anI's.'I. Ialt.a""n"t**": I. ,i- ,l .a:htaaa aa,,c.'s"na l lia t asrora I antI elnae w a th blt fP -l,;ore i.s.a 4 th nai.
I, ^.I '. I ,,,,, ,,,,- ., .., I , .. :. ,!: ,Ill .1 s I. I I .,l
l:,h !.h+.. 1,~ "lh 4- Iti ....mrl~t .i I. Iti,, 11 .'I.t+ ) 1t11+ wI it ; .1 -n .$ e .

f i ~ n amt t~ I .caneI tunhacl taassas.r ,mll* aaal tle tlt' dt ,'n'l t 1 J t'atlit. s'dltnttaact hahwatttosslc
t I.aI :.;lt a tsala. tl. I ,,I- ~ 1,r ,- C L., 'D O . han aa i t. a "' hte '.' ...'...n a ''........ .'. n ta f a'n ss 'sass", ,,,-,: saal n',ll nansanI ant .alne .t .' a I l L In ita nt l;lba 'rtos hlu.h e t a r e-e.
51.; ; ,aa .. t. T h s R d a1.. ........'an .. h ia s a l .' aa.. a a .. I, i...' '1 o ..... . .. ..... Is -a- 1 k ry
I. 't. I. Ill'. I.' t 1.. I ......' tal ; ......., :a .n. .a n.. .,f ta"sars'tns '-aa la t,.. ,,. nr aa ,rns,.-nha tt, ..... l1n., I. .; a'' .. al it.' naIat, stat'y" O ;''fa, A I y e*an
l l 'lL at B Oa T 1 NG T a '.... '*' t ah't 't bt ` b n" nc.. a a a *.. .t a nni '1a't s is a I in.. t Is e t af t ho a
l It t l n tas-t. .v.i, l .n tI u't naIIai ' sinth" Ia i l a 'tn'' 'ta' '11 "r 'Il l.,nt++ la'.aasl lt ans 1atas' s '' nl l't c' t i sactbsrth s (taea nir|a ns s a'I a ttt tws'e ka \I sea
I. ...... I ,, ,,,i ,iiii ,,,,,llnrt,,,,,t,,, ,,, 1, ,1 I "i", 1. 11.1- 1.4 I Ir '- at w r i ,h t. x nlel +t +I'o 'rt" rllkR X 11.

a .* t ,,t r 1t tra his n a I m .,rn, a sia 1s,' ,tImn e i.i n o ha nai' n s a' a l ... a* ,.'. tn y.a ua .t,,l t,- W r a, b a- a, hoe a a by tl e IntL o f M In'.
s tt . an Iat M s .. l.....a.t... 1n n ..-.'.nn; I'at .a... ..a.a. a 'a ta .. sn s ... Oa asb ns' w s ra %, antA.A
a. ........... ....... ... ......................t......'...'t...... ana N . ta as aaa i'i llh mnia mel'a a,..s-sbsna'sthi aaaa'asa aya tw


It a ta a~i; n a'''-h '''no In ii a n i laJ l" r ni w. aa tai ;;:;: tna'a.*:'aa *| I ct ';. ,'tiat ana ,"l, at".". tsaaae 11.-n' '. ;* at : .aa aay sct t;"; a* n i',','" i" na sant tnat als. cant ,'' tat? Patl el'l' rs tao'"; jertoa. 'oe e. -'.;*,'' '
a ''s an 1a n anainsrial' I o m hut.nn anfe.' a, p sl..naa ,a'~ .atinnl'nnnan I 1 tann' n taaeaaaataanasn a'nttia,,'" te, ''1.^ .n.aa'ai'i' '';'i '.i'.ti .,.ai atanac* ^.ticit. tsnaald lia'aaaaa't.a'str
,,r h h h + -; +it t h`,,, It ,il d o lo h arm h to -h ,, ;'i .,, I.' .' i .1 , ', ;"A.b I I r. +. .. ; ,:" ,.
. . .... .. .. ...- o th ... . ah n it . .i i ... .- ,i, r ... . . '..... .... I' it, , ,,, ,, h.t. It F
.. ... ,' .it, 1 t, .. .y A fr i *,'" r I I;I ; !- k.. h: ;'..,, ... -, ,0 r ,, ;: l, e "i nlih o f tihl t i


a iias tani taaa a. .r sn i l-Vanna i t saf sa ..l t iakaninc L slc l ant '- c n i n s i a a a I Ne DIt AN A c.accer'a. and a t *.'1; -; 'amn n .i .. n'.i; ananta. a , i sast' ant a ; : / ,; .,E .> h 1 .1 u b b
I trct n'i a .. a urnt 5 wi' h s-' ''0 1'a it a' inn,,; ;;,Ii.;; .1 'I';. s-,.',;: ;o',;. '\,a';,: :. '.etal," 11*" -^ 7! *" 0 -
..aaa. a sat.p..... .. ti ... .a..... .. ..... ... . ...... .. .... .. . I I ,. . . . ... ... ...... .. k 't-''. nn anna. .. ... t that. A cat t I ef
!. ,,,tj,.. It~j1,i~ rc,,, ,e sloll:.+", '.rr":n h111l~+ ,+ )'"

.a1n'np i :,,t ot .i' .,,n io i I a bIi a t'biir i '' a a a ia i" i e -e ..i .. a't fh' ' .t i t W t. ad
.. + + . l+ M : . li ,,r.1 *. if.l ,,I I*1 (h ll

111nARKA ''' 1 .. ''at.i.t... ... a ... a ,t a tL tn ac sea.. l sa, asatP a . s. itr,..i.... acre as tt .. .. .,I "in.. lnas I,- wt tt an. to l e ,i
Iealr t b t.m .,. n t A-alt.t sant ob r ... a' s'n ae ti i' d Il.a ". tlrl i "'s'a.l sta A s tie fi l".e la
ilnt, c s11,,1 IZan I ll' ".1 , ;I, Ia "'" . I. ; .
h. T 1ait la .an tI .?an.. .. .. .p' tNt ta ''. .i s'i . .ia .;' ia'. i.;...a.. a I'"ns- reli .f w....ee .. .....e 'I .. e1 . . s.t.ir.... ....... eI B .
|, I .-- I ,r r l...... \I, h, I+ .,,.'. jhi.;n I.111-. ,Xt III - n h ill 1 1 rr or. I I "I I. ^ ",. I ; ,!J ,1M h *,, tl th .1; *11" f, r l % ... +,- r. ll ,- .-r,- n ein. 1 1.
i1 1,l I "..h. Or... ... I n I-.an ... H e-. ........ o .I _ I ., 1. 1. I .... .u11 = :, :+ ......, ,,, I, s.,;, 11,, .. ,.7' ,", "I d ,ltl ". '.IIO ; ,N ", '".;:: , I, ,ii ,,I. l;.,;' ,,-.1;i; ..+ well`,1,ir an v u vl lo ,,,,: ,tn put sa lt on his :- ",r. ,;,;,;r',~ '';,,"* T ,....s..l .. 'i "I",,i . ,,, .\ T l. vi;*.Km yp ori K r.
t la a- .' n.al ll wo annn..na' n h '-a . aInanit bu IaLiian t hi a t .,1way 11 i .n.s.ia ,.. t.t tats-. A sa r.. I. in th... .
II l 'na an Is-a ot s e a. stat Ie ,,r 11 .;,.I". "; = .-l', ".nal at...an? a lnn 'h s i atnatin tas- aaluoit.4 at that

.iat...,mn. uttl rn an. llrn o a .l' .'hi tth as-T hiatas- iattt a 11.1 llbn n l in.. y ari. nnana. ai saan sa nt i itsaaai i ii r. T.I nits it.s 5i551t5 sat' **i""r. f.l'oara y t r
stn ; .r It 1.1 11, il "":",aat, aI'. -s r,.,,,,In.;ait eta-a -ictr.aI. a 1. w'il hI* n i" ha l lZ I!I I ,,liint, T,ol e ,. n 'o ,, .,, . .. ,... *:s .... .. 1 ...... .. ;' T' : I .... .. I i h r -
1.; -I 'rll "',t I .~i Jt ,;l ,o ~I '- 1. l"'.... Ii dinn taan l a*s. 'a Inns c a i -lsa ss1*. ` 'I 'I..ai ass-stll ti t h.i.e..ay 1 Hi- ir; m- ^ "-"'a .rS" thhaeti olh t Itehei' .1nan sr -a'n i;.tth"nIN I:O;; l scat 5 a a 'antni n t,..atta's'
".s'na', 2..'. I A t 'tant at tinei* It -r watt. w a tIn e isn ta.r i c. sai n Is sn a s i a e1 a a
Ll I- .." W "1 o, I n I I I I. + xo l n r1nm wil re nh aARK NSA.Ico m ny l .i yo, ttni ianin nna ani.hfv :ncta'.-",faso a'ris, ltswattatto- sttstcatds-issanana ista,*, r;asttac:s-:,1," 1; i'"S ,; it' tan ,.," t.'nst'aas .iisa.talt anannn t^^ ''"*.an ltwain scn..K! 0.
s aa lha1,, ,aiis sy.o t It 11 a.a a e T'r. 'nta as- t I -t il Ill' ant t l|hs- t hn- 5 ''ants I ns .san aaasata l, s aacr I=ha Iis ana st.tat tab 'itln
.. i ..p.i.s wat I cas ... n n at w r- I I ., 0 annat. at esy0, rt.' ian' etsa c,-sIaa,-Itor .. o|a.. name an. l. n.ntsnas .% .t.a | ... a'1-tn a1lnr an l tlains ic tas.r Isfared liar, hoer

a l t M.'t-,. ni ,h t. t as Is" I I .t n I I in Itif at'.. ka li a st pa '* r .a I -t 1,c e o1 I n l i f ilm i. .

r !l,,' , t'. I> I a .... r Il I ,. ..-I t of .. Is. . ..A I "", oI '.d
n I t ..1 L .""-tea ...... "t It.. tI t ht ii U. ,,,n,, I ... ,,ln -.". th ..,.:. rr -' I .' I 4nns-, c..at- tais-c bn U., -111- 1-
tat .in .. In. rls-", .I ,-i '. a Ita- II ,ni,. i licl'rs,, t arn hhet -. .. ;. k- .i ,. IaI a.. i -t,,n.et n.,ntass. alli,"s..,+. ,,. isi a s.ip pi. at liw
.. . n I- ;. I, I I ,h au Id ,, i ...., I I ... .; -, .... - i l i o
bi' i,4 L a1 hna a l.ll Iii illnt tli a 1a' -t f It ret, IaI ;nsel lass saIat tcta 1-U ,t A .r ai. i, 'nnA a M was- w.t a a san I t;o aNR at.
ti It I ...h ta. h. a tnt ..ntbTasbatiIe a': ,rna Is u I.,s I-.n, as ins- I.SS C-nf IC-E. N.aAR h I e ,a ass a"hIs' cl b.ewIf r Mew,
s f . .s. '.. . A 11 . t i ,+ .'IIt, s --l -n..s-n l -tt n '- a lin p l t an .' l .n t I s. l b


.. I, ," ."'. NORR1S ; I;. wo- I ; .. :
la-wn ., ., ta w'd rtanc t .a., i sa s 1 . tn.' ba a ,.1, a ,," enIiteIb- t s In it sI Im '.,nt ls t l--.,,;. .;I'f I .....;..l.n.".a14 "at a e as te N o n s h Ier B ct'. su '


rnn.l"i ll n. t eannirc intatal t ,tt m mJn. I. Ir a ;tI n 'i i n' ahl''h. .l isaac.i. :, ',i, i I*.aa ia iriow deirit i's.- n. satfr hn. ya aa i sta *rtna ti;'ri' i I" "it- 'r s y'a iia ts wI lt h n u ttOicl
ha= i ,nr +ilto.'t, Ir of t hn .ii,1 l11 ho r in,,tho | .. L ,; ?l ';' ;1 ,i.. aisiacat ies-ad, a a. a a 1 ,'c t ll.a Ns- ;;y ,, i s ,-Is -t",a, " a rm r
n o. , el r he pt l a tana- a the ,hIa I J besat te t'i h at th -:,,'" a in-a ...l.L. as I aI s-a' as-sac I+, Ise e s-i ser ;;' t w It h the p pe
.1 -s-. i i..' n star iPt c t n '' i a .s a ."'n i e ,,;,;":;ta tit l" -t st a h',. ... .a...s-d a b r, a s' h. Isc'h it i.'s-iy a ls;ss ay heta

,, O il .I ...I 1. J .1 wI t :t : .; ',i ... .. .. ... I- I li. O .* .. I ..[. -. :,. ,!..,, '",n .l "*
s-s-st~valll.ea dvt ttertbtlO'Bstr ns7-lnlmna s 'la ts hits fas-sas s s a ihnst ,|n.rscssdaee .a,,snf t u tstc ltt 'rst" is t 1n? eastitrial' hsi.-lI. i ntcr r ,,0tl-or A


in'anaaas-n Ia f ca lraita 11t~- ti 151, n.'.l.s\l. ca a l 'art\ tIn' fnstai.. aa s ebtaaa t aa Mn' o an i "lace, ArtIn. las -ne P.... arnt l t h sla t s ia it as-c' a nm h, ted wil r r tree.-
.... ... ,,]*.1 cc- a h .on '. t. a n Ihs. cTe al. Ins ,'t 3,s af1 h ti a..r.. f n-.,l .r ,N'fet If ftr Ibt.- o ti tt. crestsseler as e e&las. Mr. tan as


taabs ranace shotluir sl 'l .' r'asvwwetrs-tat n will h "- '.ill~ 'la -tm k ftil< il r- S S~ lr h n

l1li, +,|(l, h1+ . l~iill*....*l~tmnh'~ ,,m l,-'ir1.,* +I l i ,,, A. l~l, l l~l5 4,r eirW n I S llil ('rk*** MIII ,i *'+Il'i 1f rf* l lT,-Hl
1a IL 'a i Its- a r tests itt rctI* I "" "m lnrt ona t. t ,. I. clr ii i JA N Aw st tb ssasstat ant i', am'a. ,i t lnsl- cs.ai sa' lb. at i5 t a ,Is aed Wea tareday ma the panl-
I" ":,~(r~i ".." .. l .,;... ,x t ,I- l, ..I . . i l.., ,, + ;L,, +t I I '. .. .- 1 -' o ,l['n. +1.1 -.J .~ HI. ,., I .... r pt l ,, Ii lll of th He ,~ ..,,a 1 ~ti,h b, rt IM it ,.I Al r -h~ d m1 + I' n I,, ; 1, ,'%kl~l+ I lk,, .l t ;'-- ,I- ;, ,,,,r,, +,bml -l. cr lM g .
wtilat i has-t, a an, nl lt s- ,,i s tcitiala, .'ntds a . nI h i t + 1 i i 1 i, r.. *" Th I .
In an--. LI-n' t lan tirll..r an Iainl ait otr .tin'a lis r,. I'a ...i. ins- id, the tact ic. .a nat l 1 O ISI N A IMII. -, ,.
a n t i sTin ting o r s ta ne at,, i dass,, h at ;ni nc i-; t a, ss-i tI al I a o ,lc
_,,. i la LI n' 'a a tn. ,ia ant I I a -, a, b ,- .11,, ., I'; l .- aiin i sine., csadetnf tar at =ate
t a .11 n ni t.,nta I I.,i i a taa t'i itni I na .t -' r , f a bci a w.ar tok I ...n t h.e
11 T 11, I i . ... ;.,: ;" ,) .T k+ I' ,rl l ,,m i ,' ,+ T I4+ 1 1 l l l r | h Ir II* ".r+ *-. ;,*.!;:r .r" r i ll., n,- I.p i-mi-ll+ ],.in o, I ",+11+i )ii;.hl..


.s-...n'nvtt t is . a all. 1 a ,5 a : '-ll. r
.ai.r in. ana.a r ,r IL L IN O IS n .' a i ......i ,'ri .. r tin as-s r ,r 'd,' 1i:-.e11a ,, Iel, eew i .
',. . Il a a' a. a".' at. "a' pIi lI Inaso sM. anr
a,, o ,, C A L IO R I A. J rIan. ti n a I. '.......a....n' I a y n' sw s, -. a . a cs-n' it h-its-ran. a n 'd e ban' Ile t bs a r. h-
',i. .. .- I i. ..a1''-a n, .- .1 a Itna ati1a'n 'a.' SI. ...a. Ill..a,.a naiianlo..al 1.ssa ''tabs-II I a s -In' a la in nap.? mac ll ar I II. ,a ,,1a;ailnItts i I ac ttct-,11 a,, I s t t,,t,' t
I tll. n l .b t at i s-ni l ti, 'n h i litti, ,al z i IsP '. n I i ,, n tt stl Is .i. ... tilts-a ha inn' an tt in ai ,, 11 .. l t ... i~t tah. s-ltla c,
an,5.=_n t I .,' '. n'l.ma' i'in .a a'.ns- ,, . ... .. t I .'..! i.... a..t a ta..... as...c. ...
c a 'f'"ui'n.at a -15 '. t a w .t . I' .. I. .i ,,1 I VI P. I.,V. a'l,', ft.
'a, s-.n ..s t''i'l.` is Iin is' -li., "a n!iili.iiannt A I istltan in ittyttr e a


is-a s CONNE TICU. I atl,,, wt 1 I-,i n' a" '... i aliare i, a.in I .i 'Ilt ii tins In. A a an ''' cI ar a. a nn ,: 'arnaI',': a Ta' ,ac 'ldta'thab tl e
A fI:s-t ..n i ii or- a,')'''a '- ."_.a1 l ilr i a i nt I. .ih 'a,? tia ,'a.n,, ,, ,,ii,


tantirss, ,.1 ar I a' ra..nlas-tt 5..1bialaanitnsltan.tta+ihll .a;1an. i,,,n,.a''s-.- air sann. ad..,iiia s's- as-si-n lL~a .'rlhihtts ABBAi.US'T1Srh'ias 'tta ',,tibe linhhn rias-tnr''hiereo
... ,l:r .. I n. ,nan'' '? i ..' ll, i , ia. I ,+... a, 't ;,i.n n InA. i s ni t i a hllh .a ani 'h. ,. a t.t 0T. ,t s-.a .n I -nt ai, s-barhe
nan ..I n a I la i '' ... . .. .. ...- .n i t.o . . . . ... .. ... n i n wl. a t a..... ..t t.... .. .
01n 1n ., ,,. l, ,,'. .t sI-t,1s nI.. 'at a h1 t .. a th lit t. tIns."
....al. b1e. 'tAh-.1 by rI,,-tsr1ne a e-q i a a a1 1.-tfl, ata, nn,,ant,, l c'. e ser I llt a.. .
Th e ; r o l :-.I....... ......... ... .. ........ ......... . vtl ; i' " .-...... . . . .. . .. . ;.1.. ..........w.1 .... -n....... ... .... ....t~y .... .... ..It. i. I 1. Is t .' t n. 'I ,,s I i "c', I I, aIaaI ,,t ci th a.a n ItsI n aa-r llaa a ataa. i tin a 'a l i '1 'n i a ias-tn taI 1eo rnana tat It Pit' I 'Il I Ii;e nst .nsita
as ',; . in .nla. I'll l ti Iit I a....a,,pa n a.., wil ,Ia ... ii lain*, il a'' N b
na a ia I r s a. t i t in I a n' .a ti '',n. an 'ant, s-' .. .,II. .1- fitn 't lat,- In,* ... .n I n ... h.' n th fah, -t....e..l l. 1 Ieta.
...1n+ rr LI. i ,l n -" 1 'ora I I i a t.... I nst 'IIt r l I san.' I I I t, r nl a n d i t. ni nt I t.l. ...
i.1 1,1.'h ''., I. .,,,,,. i '' ,.' -ata -t*,ls 7., : ,i . ,_.t,,r i, i n n isal tI' s 1iF -t. W soisll aVsl,
: ~ ~ ~ ~ ~ t. ii, + %... 1 d be . .. I+Tl h ,, r, + ... i. -'II++ n 1 ,h"+'r 41' -, .-.,l+ .'+r htin ,, h I, I: Ml.. 1 ,rI'IB y...I % s-, .n r BO OTI'Hl u a R Kn- GT N I a r s ts s1. ..n i ...... t n' .. "T"' .i'- . .... ..f.... s fiB I 'i .. n. .. . ... ..n .:-s, c e `." t. . . ...'..n. l ,n' . t in a ia..
':nrannttn ... a-li.'. Il. ilntn 1-ntnam nnnrI~ns,.:. i t i n' t "'ani r7aea "n I -s I n.na b il,"sana'n,', rstis


]i++!iZ,1,+l; I :: ,; I hI , ,ln ,, ,1:L~l.'w~i~l1;nll 'k' ~ in tnan t;, i 'pTi .. dana. n a., i. iIi ian i i'' a ,n h.lt k l ia'r t
'i n t .. 'l la.p .n.a.. li t a ,' ,n I I t bI .nt-I ...... a h.Iohaei
,t'~r I ,'I'.,`- l1 "I'. Ii . l ,li "-tel f: n1l -~ .. JI~ Li .l1" .. .' . ,,, ; ii.h'h :k A+ 'ii l u (l rL'l "-'n1, T .I . ..!.. . ,I.O1 I, 1V,*, rl 1', 11. I, p, i t ,hoad l M h
-~tns s-.ai- r-nnnsit cannrhi 'Isaslin alas-isannih t'..'a- r. I I nau~wlintiratIiasl b I;ll- _,;..!.,basara"I1 11 ll. M "I.... 'M 1t 1t's sa nt- ,",.I, nil ein' 'th a O, S11,ahX '_ l,"- 1,-t, will I, lin h
I within a n's-a d I,,, Ii 1M I ls-n.' ,'a L, .al.l a Is-a s n'' '.s- nl t ic A,-
-;;a .IO. n, . IA till "I ............. .. . .. .W.. .. ... a11 .. .. 4 'a at. a n, ii I 'i a wa'. i'tase an's-a nt s s.a
1'. a'' s i-ltht lono .I, ,ur a t .or t l~ V !,wnllt the. `l`- I;i .. . I~s~ n'4 u '"I' y ,'n+" r'1 '1I '.`l 'd 'J',k ,nl, L . :I... il ... .... I. ... ....l it..- w lu+ + I Il' .*IJ'in. t ,1,., i l T hetn n.'s-in ., I -I i h al han d a.' ... ' ' Ii I f I'.ac r-as-n.I I II d ay t n l ai IWsln d a a awlle 1
inn i. .la form Iu "t.w '"mb \, r II' 'wh 11" int' ,l' ... "" "' -' I, ... lb, 1lhl' I s%~ LO I IA A
!I Si, Ii ., i. i,- I ll i .,I l r .1 I +. A i. ,+,I. .nll+l ' I .t II, T l- 11 n i7 1'+ ...., .


s" u I .... i ., ... ., .... ', I t "sr- .. .. t a l; .'t...i s ", ,s-, ,, .a. a n n, T e, !. i nur ea .;v.ir, i. I t i-a.
1111, ', :. '. ::,. I .a.r.'.. s l I' ....s . .... ... . n a. ... .... u .iea ..a tc nt ln T E t o''ALl
,, 1 1 t e I I ". , , , . ,I .. . f . .. .. ..i'n 'w "' ' it. ..Ia
COLOR DO.Ih ,l n o to l ,ran t tra -'. '''I I I', ..s..la. ... it ., I 'Ianf I .. n'+ I. '..... It
L Tf T ..- ,, Bird IC', ,, a r. I l;re .t... tI an st' Ii,.Iu' s-_ at tatcs'
aa. t t t -nt.r,,td ., "t .: ... ..... .. .. i ti ... .. .. ....... IP ,nll ....'F i n lia t I ., ,Oldn ..n.s..u,_e.
I T : I I I .. 11 ~ ~ s-I . I . -' .. i.i.. lt..1 ''In, ~ t. I ,, ', in_ I nns-i, r l'b lai nigiai..an iiwt aats't &
,.t'. n t ,n, ,, .. n \1l;nI I 'I1 ,,n !,,n' ..n' Ii'' ni h..s.at. l. cn tn! Ili "n s-. ,, a ... ,,,an n nf ,ia ,wa, a natw
J 1 R ,. "I. TI.. .. ',,, 'tI..' .: I- I llar, n+, at a' nin,.I '
Ii.. ,,,,,,, ... ., ,, , .,iI, .. ., ... :. I n .a... '! 1 l ....... i trisr l can d likt
1 ,n_- l 'iii fis ,tInts Is-al,' cittaIt.'l, saa t c afnl 1s ...
B. "I I- ;ry our B O O TH lonet on .t T R N O nail a a... '. n.n, ...n, n ra ni -i nnri'. n -. Ii n tin' 'l' New Mi.s 'kis4tei.b
CALIFORNIA.~~~~an Ills aa ii ''. a ~ ..... al''' tint,'-, irnili... 11t111- .itsrnd.0 1,eccj i Il. .1" .. Fit ata-y tacattIn s- Pahnn cuath Tstkn itisia. y u fic b a't h n'+', ,',I; sn I"' n "In a .' '.. "l... . ..I' a M'd.. .. It.. ...I" "''' '1 .. 'I+' .h.nst... ..a. s ~ , a a nts h
,*,t' 1., s ii,,.i ,tan -t ,:,,,. a ,s tal -11 ,w he,) "" 111us-p atti r i| tad c yalt i tiyaab'ai:ie am Itbritl at i '.lnn [+,lnr 'a. 1.. Isai nail Itl, KANSAS iii .... ana s-'"nI' 'nntaX s-ed+, 'a.l~ %ml'ltq :. tI. i a...: a Asy.'-
dflh.aitb"! I i',a -' anna a t... ... . ....in... .Is. .a..... n"i s e _
._ I i ,t ast, t ILat .' at t ,ac tan a ttamc iabi ttt a rttaaaan li s-" nns '' 'n sal a ta t. ItI. a. ,Ia .. h ,% ,nii, I: .... .... an, I t s,
Til 'a ii. I i , 'a s,'..-n s MONTAN."I
.. -'nI" C.' h' lh li, I ,- I I 1tt s t,1t i.i ta i s n , s-. Ii 'a.. %1.a'11 .1 ''
N . Na I itf an, '." a: ,- m, -1- ", I ' 'a.'. nnn.. it.. t. t ", i. ll.l"o it I -
I.:,. ltI in r du.tn.i 'afms h l a.tbt1 I .a i .. s i... .is. I n" -'' s.a..I. ,, ,,n In '. 1,l,.; "':"I ,,1 : ",' I t I I T.
a. b411 tir m'tt hits w l n t hiii d o nit h a ltnifat trhil i , a , I, L, '," r ..... Th n a,.+ 'a--. I P a. a
i1 1:, I .... I a, a na, hat it, it t :"d, a Iai- . '... -', ',,'''''' !. i n i .'l,. .. 'It
a I 11 t ,i y ig m ttii 'i a t .d I Inas-.n I I Hin e s n .1 jI I h
nit t :It''',I' ll', 'i,, i w ;rI.i- I I,,' ial' Illn
M l I "n i.n.. .. ,,,,, ,,,, s i tn a i a a n ....m n o tn a, i ill rn. tat' a5 anal'
in a f-lIn-z, ttr "+ra. I n t 1 :,I h .i I ,I' II 'I" i- ..1 t.1 n, 1' I t h ala l .al. 0'' n . s ,l .,M tam'.Mi' h t"rl1
,otCUTis-tIa1 -h, 1 1 ... ,l y. t ,I,"itt` 1 r, KN S A. t in,' ,I' ::I l, 'in, hi '5 TI, N i I a"' t a., r, i l.a nw Ct, wth -nt fll .
I.. ,;: !,Ll lil a c .n s. , :; it 'l l' .' '' s1t s- s a Li 'I!. tt d t'i ib ai tii tn" ..'a, I ...s'ta s a at t. tt. a"! l "I :1 y t, i in M ., I"tit o b .1 sc i.tah b ieo- -- , i,,.. t le it ." .., '\,,,, a I aI .si ,I' ll 111 i s-. Ii, I h ' ,ln ll 1 ht, hu 111 ,+ sa' .i.r ,n-s. i'r anh t falnMSS C H S lTS.In r, ia. clx iaimca
-ls r ...t .l.. .. : ,I jl %,t 1 a'1i ,. ,r, 1:.- -n.. ,,. I.4 1 its- h.i. m,, ,lih-, I'I n lInI s .Ir"al- I.llL l i-..n h ..-k 1l.. sI a Ii bIII n h a'll.tlAI i beI th l e i on,
t'as+,. n , h l , i.s ,t ,, ath.i'-. 1. .- as-nt a.Iai ",ntln'.s iao. i n im I: In 'ai ,',,h '''' a .Iclna, la r , .ti lne o ewS i ptiUZ I=
i'' t\.plc l I:.:.i e nait"!;natab ut |tn ta' s-s-s .Ic" tilt,.11, ai s -.ln. I 'll..". ,i a,,lb ,nI I T: 1: ,' ','.+ ; sc s. I :asaa+r a+ h amtla asn I s-at Ic1-eta w
n's 1 .., -tn This11 -rIlie ,1 all Is-inc -r' a. ....... s t ..n 'sen a I. a. I'i MC I tCA n ... . ttn .t liar tan in'- hame oa dn h ani lh.. ti "l' llt rs-i. a i In ,! ., ....t Il, i ,.'I,?,', I I ...'..' i' ,-. '.". n a1, a..1 -1,t r,1tt 1, 1 th hI lls tar ta'rtweI l s dent .
:,:L"" !,."- ,~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P!l* il"b I' .... ..l l~ l % t" ' 'I i 11, f.h p.! r,, u ,1'+, V 1 !,f .. .lll ,;11-, -r I, 11 ? - 1 k,,," 1 ; i l" N 1,nl l 1! 1, 111 ,' ,II ] I t h l :I n I..I ,l 14, ,, Y,I ..v 1?.. n 1 .+ q ll .l Sir, I "I ...l in t ,I c

.- .!I. H i( ll ,il t % :k ,,,: ,I llt I ala's, ',I. ra.n' I w ,l ` '.h .t It tll In l iii'+ hnia t ,n:l.n !a n s im.nlb r lta c s la t aaa ; .; sn 1 III t
+hh'at h rtitaI..lian ait tl en a t n. l's-,nll iam0 nia, h n i:t .i s -1 ,. I' ,n a ar ': 'h, h ,t na s bla s 'I a shi. J I tI with tsr n e n .
i., .... ..n'V ,,"", IV,,, 11,,. l,,m 1r _+,+ + i l n j*,k I ll-f,, lr, ti ll--, !..ht 1mr I : -I+ It I .o l ; I I.h I I;ItI,', I I,' In",h ,u ]f 11.1 i.,' n .l 1 .t -h.l $ I). ..


a I aT tn .i. h .o m p ie a a w t 1a tr s -l I ,k.1 I nI t II a I t s- ih l|,, lii tat I, | ,e 4 1 a1. nI t h l n si' i.ft I ,, t l- 1na l 1 1I!,' s ta ll-a ;,,lJ,' n I ui tn I I"I ts-I'dl Cite
t . a y h s- at a's- s-aid ` -Ian1, ;+1 ,lashll 71, sir athe n w .af h fIlnrs 1;a'": .a si ,'I.tn t. .,1t, r c h lcn torsc a c ,h-. acr -
a .. ;,.i.,:h ts-an ke thttas- .lea a ,d tt Ie. ifbn .t" ,i : ......ni .n .ua-. I, ;. an M, i ,s-iin ba i .' t.i I Iits- I ....in ...s ... s-. .. f t.aahn I ".t.ssa'_ 1 ass t.staas sbt 'Is lasso. .,lac an I is al a n...a l' ,ita bhai ra-Jbr I,', In Iaha. ,i.a 11 Ut1 it Is .,
U1: 11- .1.11 11 11i i 1,' . I o I. 1 -, oin l % - ,: w., .c,, 11 n1,. . ll. ft
Ist.]umns. i Pbr tr'i tflla1p.2b. bt fCttttl saija t. I nr n1m naII b asl' a 55' 1 1 Pl '9' tatiannt X I I tta.' 'a.t aaI't i t. Un"t'I" amr,, lai at, cia a,.. '''" "' an s t s tis aat imtIs n1lt dos-I
s p m ut. It1 l -, *, l" I h s-hl '. 12 ,..1 ll t;I '- n `,I t'n ,' t h, a 1 a a ,c I .n, T l : t hte ..s-Ity re' itH p el T E R
........... ..... ....... ......- h,,, w1 ll .... ..., .:. Mr~r ; t; ,, :i rlllh A .IIr T. iN .|I+ !, | .lpl ll 11I
,t9 .'.!"I h"+ n !'T ;'t I I ,"+ hlh t:lt ='' 'i '' r .: mo1


t, im h!s-l.II ta it aI+t 5',- nrt 1.1 Itsa'..t.. t..iht ..... s. rraisit t'ercm A ti -c l
S i s e r .....I .... .. ... ....... II-i_ :. i ._ ,.k . .. I. ,..r -1. 1i...... ....I- ll... I" '.. "
.....r;: L , ,,, -:.,: ":,, :.h.,.,,-.,, r,,. ,ho ... MI.. . ..
,v -11i I+ 1 1 'h s I III1+' IIeh:
s-tteabc a. itfnnnw l Tlkngaa sh IIa i I 'i n tn~t .1.t I+ Tnl.,II 'tna as chin'. I 'l 1 Bt+'s-alatt antkl? n th" l in .1is r' 5 titai tns inn t a + r I'' II+II? a~nt ie ta-ttn Ina I. ls sstrtm sr a
an b tn nts-n' a sat hV,f, ', s-a lan',. cilit st- a ItIt In flsre th ma's im c-i S Its- aan asbt nveaty-teLwho c
.i* Il + Illl' .1 1, I*,m %1 I ln +, Irhln,+. hy h p I b II I


A .... s-. a i.. fa.. ... ti n she.c...... AS SO rA IOWA. uta h tAt Can .. ,a"a ,s , twins -an .Ii Is .. t ..... I let es cl oi
'",, l l"": "" 1 '" T"I,,,;: dI ,'.-',,','f ill',, T, M INO A ,;,trm Iit .y kn .rm .... I .


ay iATH eE nN O Il ".....t.n.. .. sa ms-a Is .. n r...... V u s l tae. s- anal tine I a11,st1'twm. a,. r., I'l l.fle
i I.,l.I .1, 'I p .... I


~T I :1 : % i ..... ara tna lanai It-Iena'+a h -1 I I I. "I' s tam e I tll - In. s It' .. h I t. ttaA d (' Atat by I h weetleln
Ri I., ; I I-,ia "nt ditic 1pea to wo, !,,hc .... 1,-, r,,:r .... ,lll,+ - ,'*., ,,,,,t, ,, ,+ 4r,,h ', -,,,:,!,r11--, "",, !;,~ t.r l w h Imtll 1 'aLt T i i d S n o iC24ill'' "" '! ::,," ,, ,:,.,,Is.- I 0Lt:
iii . ... .. ...... .. ... .. ...... .. ..... ......... .. . ...... .... ... 1.11 .4 .!MR" ,,1 %, "" ,I I ,. ,+ ,+.,-+1,

....:a "tlsa It '' At stars-Ic ta star t aa. et ta t ", ,:11,,_1,1,; I ; i-` I "... ill., 11,41, r .. 'I..". w p.
t.1-d tr Bt,'p ,f :`e C a i o n ai+h.,llh tx ,t h +f I ,, |1 ,1i ,ii -!'',: 1 1*,t,7 *:,r ... I-Ili ,.h, -,-l ,f tl l Ih ,I Ii ,41 l' l~,1,- , wI l ,:ln- 1enyo Irnm r h"111,
.I,,, %' m l l .m ln +h?. '*.. \ +, ,1111*, 14 1 14 1 'h "' 1 ':l+ -' ~ ii' " "' I 11.11.r 1 -.I ..1otlt I. II,,I .ln I, i , , I.. .1 r1 , 'it ,1
~~Ill i ,;:' Il"*I.... ,, 1 .,, .... ....... 11 I I 1o ,+ .. .. f n i/ II ll p
pin s-at' ' : a ''.: n n a t m e s s' a t ata ti -t r a a a s i a i


+t. li." ..: ., . rl ;: 1. !;hI llln It".1 PI,,,,. .. .. :in .!:, ,: '! % ,: .
"Atci, wit Ihp c sy op i :n :l+[t+ ,l . !,+, ll't hl w+ I' . ; ,,,- x thI I Imh. !h.M n, ,n, i .:hlt l.~ ht I N 'I?
I .I I anti a I Int t itas at I I". ,-, nlsi .... ...isca s a
T h e O r iol eI lit Itas11,,l, l tin, .. 'is- l.b.ns,, fts- ic s-s-n? 'sat ti wats, Is-i.
I, :' ,,,a, t "..~ t1.,u -1o.. P ., ': .. ... ... h' !, , . ....... ............. ,

a....--I. I '' IInI I11'.' mhP 1. .. .f l', nuo i ts- as'-et ofl h ln b, t s-as- ah Iifn ...a.
+,+,+ ,+ ,.L, 1 al it. ..... .. i..... 'a. .... a a.'as.tha..n.as.It.... ...t...als......s- Nil.... -1- . .I .. n. I,'N-h- hr- --P.n.. -- .
e ..bT 't f. Irish, '1 A t Ic, r a A
-,. m t iga dVm m V sw I a elptN..g!A ,". ,I ... d ll ",.l l I,~ h h,,, l h. r JANUAM do i'lOpF R+ l~hl -'ol Il. 'l 1- .nIy KA H EEt Nr them Buit thErT E, -mE as-et.lnotl Ioes.a-lfati In c b c Ads-s
tanIN u it I .. 1. -1 I. -nit tie Ian 1n ma. a.. ntt't-aI. tts. I e sine I- s- .I M N A A
a. nt s- m th a di tinc t a kic abli t sc ten ahi s-lt, i s-nor,,, 'apst-rr'- I_,i, : Pica I' ms-s-us .5. as 'aah'ntn ,,, i; 1.,1,,` : tr n Is. ..as .rn a .t e,, r tc -ws ...rcc uatung taniti s tn in lat'heafn wian te glad u, II s-rhn atr n? Na:::: I`n|1. ta* lnecds-a.- Ina .+* l h a p t tar s-t so'.t' h r I- t14 In
sittint' t., f r ,. t. rf the Caitf itenla -'it ch inishah I t wstl ,I lp am-d I sa ev sat 1 s O. I .1 ,"
mn be m l Than," I I tte1 I s antanats, ,. cI 1, 1 s It I n..-s s-l t e c
la~nlman S it h pi otI Il 1ttiid an d harra, it) ths-l- Iin.:,' "n 1 Pt',' n, w1 " a*-,tl.. I is-n' b a I... t sma, 't f s
ins.it I I11 I., -at tita ,am e, ,nsad r I_ ,,, in'- ... .. a'a nec,: an tis ,tt-a t cf ie oa n tas- m yath- weere. S T O Fi LAcs S Eand t S
s-tlar i othb an ia ch rnon. A]-,als i~s ~l' tss- them1 abou he' '~ ~" titas ; I O as-at Trhae can macc .....ea a
'ama ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ". 'tnt ,1 its l,;t ..ah ,1 I. a. ;! A 1s-i tieenaatasw Iasetta Iem. teeci an tscIetwt..,t A
'ant. u tlteyn o ai ob itrse tislitni n'ta it IN IN .1 I I s-m s--dtsa .'tfe t ofI tacy I ". ,
72trln ns stn 21st1'' as-a'1- I~' .1 In' Is .aan ,, l .a "sa us btc,s an asstc tae _sa' Tal t til ta. wb tes hcs ps- eCtais n Tat to Wa i lln H old- Olnty-
Il.s- b rninhwihi;Idts-eit Med itt Os-totals-h, Itas. ", - .s-ers-tant she caI. jitmact "l,-,,r:l,, CR1017 by i : I.':'.I";, -
I.. I - "I't.t awl -11 .0m sat. lb.
me isat af at ,-n~ caino- fin'a a. ..... .10'11 l 1..".1 Italics It i-tsbi at, N I scribt ers t al d e Ma kes 3
Iant thou tatpls slicert, fan thes- JANUARY.in ,aeta sirorge ft." 1cans hoc PIteec. -"'s fiest Ini. 'VM-soI-,,
! 11T ~ ~ ~ ~ mat ande Ilt thanitaat s-cot ts-ue yout mail s-nd I~ibea Esla s ct bi c at I led I ,I- Isw .. ... ~ A S S mcl i- a. .. o. ho a_: l P'~.aietst wm um mu u-S I
!, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ at e"t antIeyitrstIiti eetbl il.I l~ a l c Itas aridati oeapntte. 1 ..,pa atp in. es-er wI . n,'s II-ec .1:"....... ..... dT= PTUBNUM" .LUZITAMT.
Jo l IhII ..... h ..... Dioll do 61n n .. ws ct TeisdIls bihuas'rh so thhiheard ofh5 sqa..i.. "ridt y VIRGINIA. of the rght il. dbn... ... dI and an L....U.... K TWOIL M
I .led I idlmor F V
a- r tlhl 4' -, Ar.gsb.o.t. a .1l" '"y .
be,.la ml tr i l w h a o-r i r.ya 1 olir r h h t .u5d lI had l |i a h ln I eli.a, il.
talky. N Arl nitk o led with lb. alaa hinisiigr t -l Arthur Haovs. *uhlihee ol t osnored by *lhnll.r s f o- To .ll.P i1. 11e1b.,In Journalese a am.
llo .l t r k T l. h d hi. s e to llil I, 1m. of the I lr ll t I I lr .e . ,
'Wi. ha. i .I a yoIh O lVsii Iltr h i. it Joln ul rf of I. lotIt W w i lt ttif I.a.-i 0 .. ,, i i. tlrus. aal'o;;i; I,.n> csI-1l' u It-i ll io!. It II.
lo.rts ,1.1 ^ tr.- >- Im..r. U1, th iIt il "m,5.5I*6rl ah th s H1 ill eagug ia to rr.lt rbuiirls U-I ,,.,rm, will 1 *i I I I ic a tif t |
Tb I'latIt e hu-ll NlItiWe Nw.. -Irtl -mW- raPoa e rhratilo hhl lo o ,, r-Nd11, l tt i mi i l lo Ia rtsu
it Tiu"LlIt o Eal-we b ur r ,' -.r' at or" IN* wea I. if ,;';,* Nmor- a ,b. 1Id ', .:;.; r .-ffxrx. Irpu,,a *";,;, >1... U... I and. u.1,1 .|..,l1- "..tI lli
u I Oral iltdulliri l tlilaltn ONtet e'ullslts n tll ol -U nlte sld the JI. M! PcIti l, publlsh,,r of the Form W S-I rk h
AugluIt t sd llion t ,o iir llils-0y-.iO sol ,otr| a rn'. tll. llolu-..it ltl Cr11- l anld lahE r Joiiirltol he,,. was tO. lint- I'lhI. ,,i.rt Cs iitm tli Tr il tl pl.nfllv ii, f ll iil lt.nar. o| hl. | r.. I lll.hil mill III wrn l t lJ Tr
r"Trdulrl.. w ith i lrait w "r ;""'ti hiiilbe 1" i'.T i l'l mel ,,hry o-ppn t ilr tnrit Al-.r, -r owrnYpte t Ii. la..l. r la .i iw i ulnlli tllentllo forilm. i l t o
tno nit ast `flg f "eNl u jhlll. r r ',- ; r n onwI. l'.r mpr- lf rwinll h a t, had, in dustria huir oIn. )e uoh i. n 1. s dali In yr.tr,,j .d\r M.-,r %h Irlen a %"Ir lion. h 910. P th ei
T Iil!N th e-.r rll oni. C u n dna n-i of f aPlln W lI .t I t *t pul- pe-d Irt IIa ll d f t h .1 lit t .1..
s i"lant s tr.l U v ed t.. 'ailpt rril 4r l or Uir raPl|y lraaiod le! Io. I0 ua hai iI 11at I .71 uWIn. atre hI tim
sti'u. dtl l It a Itll. nailer 1300 H+ I. ol y at Wuip**ta Its P7. T Ols o wh twenty lii l .w I O t W l i I' *, d. I -.fr, lI t r ain F, Irtih Mll It I'il1er at itTsml l bS
Ni *W HAM BIHIi I ., B V '-tie, d N., B i .i Mnyr .t. mi. t.ne ; ,wa ed t nd pro'tpriet Il e r, 1t ,,.nl wh On the Fowo,,. t a i r i Mr K.i. ,, as ta[ f. famIy
n-ltwttpoli. 1 ad M Ilarre ao y t p.-. I f lb .dthl Ibws llepl. asIn is 1 I.. W,. Isld col ilds wt au hu Tire Trl- tnty u C I1Cttate I aor wa kh If, I lllr. M 1 llor 01 In' Ar< ,a l l.lnr l t I no. Ihe hyrlnui h .ll i'rhl* rell. oIstr Om a*rrlld sthl p iSc l .I*lo A anv h -al.li trnellt tii..r ,rt t' lli W ltt lt i aI I to y
- b. It. T l te oratnlthr o ld yia r.sais in walso i t~re an h ps- ah o I h. trsld s.. lorte lit lsis-rt s e l it lttt t hunt s. ohe
Iiah als 'r trn. fe f . I.sN ha l % it, e oi rral o9r lirotig an instit.tion tthaw di for,
NW I. me. I Twifror. rwne ad pa w It e a d ha- aonII p lll, r.ai rom l au iwaho .. wrpiw f lll mlt.h ll.
- taoll I-for S tti. "i n, New H 17b i .. Tirl Mou T ..Ih..on AItI'O ir. ll5 elll m Ie lithe orf th Ah'to Mut r"or the palnt tin. .othInI ad 8. is e '* Ir.l.lld. f.1.1.1 0l ir C l ir r 1 h f- r
pu- Ts sttw Man anold that tws ll,. ~ by J. It. lnI olht. age 1 i 1 rlars h1 old aOt to Joh.n P. 11. 1ti1rta Hmald (. Prd n (oril ll l. Jl, wsl 71. Wsnt E o Hr .
patl i wll S ha ni li. M. as rl.ne. l d h lrly. I. I Ir I n re rt Int l Il l 00 tt eo o"* I"Tr l t .rlt. whol han llplns d fIo r >rn,1 pUhlt.I hr. Is toink i r p,. . t.. I l 11, In Sr l oflra, li v s-I i 1 UI. IIW II- y ou-H 1
t'oIt. r sde r alK,'''nl, ed.. l, n lerunels h til ttncemtws- *st. ca'hri. ."lt crhin.tf!en trip to1 Ncw .1*,1 *rsoln,..rllt effort. snd n It 'va r tuaa. dil1t'r of tta' Nalisi Il ""t II Ii- TtI follow.
T-le y I to e leln It. P, K en t.n. r dilo r Is the u n r n T r ln w i nter ft ,l = rl inse d sih; sr at urea Os- (l'l. T in ... dirI *.tI aIe news w eek d Nal' lt tlot loop u* IIa Ii t a n Ictt to Ii IIOh
to 1 ditor Tls pas 1 ot.1 e0 itir reth h t uel l a. ..., will rime y ,"*.I
caumn pawns in lrset y sads In. rlue Itn I'!- iLae tr cwll .ro huelnean ait n s point I H rai melt ri t r te e l horpi I olllg ,l Ot.r llt,. II is ho-ee IliliY ril It. ldhllr
ih. td n imeptlo.rl e l -l rntln.d. Tie inll.l" " ino I p r.. Jo t R51 e sr Ir 1 al is e ti-" r"e af by l l I n rh | ,. thl et h II ,, r
aMla.ii' No h.' I, T toallae. ro ft.p 1 tm is, r 1It McIrlde for ha.f e-Inrr. hot Ie lu ': tiloc : r ir ltl,, ani pr dalte.lls 0t1h s,:u tl il ti IIIt as
. o011> I hti l I: ti tl. lTlhlt.. llolltr f {ill Ar, li;lud 0i ln In ln n eras -Itllltnlen, flle dr prlddltol hasl he re tha ec r Inn l t i si lly 1 .hil h- oilrr l il
R, A B-NEW YORK, l l r, Ul tie Il n -I5rant h i.,tt. Wplher s-ie I i uedo. tears. W allllcrge. w .r w. ilo hr.) Ih,r, ". *it Itra r Ittonll .
eonodt.s xd bI- W ill I) prne lt. s- r r- K.tor lhtn of T o h r mid ou tr !alia I. c er ro r l. lat lut ht.l ---o d Iunr lan er -bwi e me, 1o l l W rfel wwe- 7wa L Want aI, nua st
tr-dvo n ara. hatlih-nuld ts dwl. bio wecl shares l,, 0Iw Ikn hie +rlo rahiOu nlln Ont wil 011' the Nilaas ph opI s l.n1 1 h tr an oe p lolr of tllot o01c 1R tU55hil t i h*ilrl Irv.nll... I,' Mr ,h-l iI Il ill 'itmr corlh Ia llld4isilencc. bedU-
Will roolo a p.ri d o h ,it r.t.ho deln l neha of h Illasi and 0th,, sl'ush- P. ince i o de r phllnlhec of them1i1r.urtar tll sw h DTII. Mcl, h pll.. lo et' 1 ,0 ,k w.'lll i h1111 Oil. h if thint.,. uslImrs 01i- 0 *ltyi e't lvI J san n.... l
A di gonw t ni. a lre r IN )lo at n T to lhm o Jln. aT mI lu Y- ti m dI ,f IN IdaI fn u -

denl lr Pholrde f tlh. npultinhno. darctoae. Atlnh. As ebn.e o1 theh w* ll. er al rle New The lot t l l LI h tlI,.l.o.rtt(stem t h lo. t1 I. lIP
4 I i of o mate Itilgo hn scshlt d Ct l, {. otlelt+. etltor a lnd C N 11ng- h1, ewa riolntnlod ton+ an cibtlca- m Ilwlukl.. op Ito rthi.h dt 1i~ .rln t 1 hrmll-l ih -llr-,. Iis ll ll. 3 II ll tq II tIOwtII It II Ittia 3
Tl.u otl oa t I l; I r r of th i sell. m Inn I. hr. ld tlh. e ret s to of lh -pp.r- mo s oo nwh o fob tar ... iX l nn u r n l n ot i l n ir lllrl Iit tlNo y ,r ,.|l i Ir t pir pl. lu t i In 1m ar10
WnJulu n frrt ti. ahd 1.111 .~ w, -,111.4011 11 7 hl l d i h w l i H r

h r.. 0. %r p> .. ..s.. .. h..r....... .. X .... roi... ... Js..at M er woioce th,,nt.,n. thr .4
p a r a ll terfor ha a editr o.d puhtllaher sf tle M alh alnt We wIll hnrt editorial Pollr. lha s ac s _t"I ifcA I e.t t in l i o t its Itill iaihln IidaItl
lf th o- lo+ b nldugr Ha l'onl~t 1111 )tta rd, ant s-ar ntany came. snd mSnat Pew ert of the wpae. Mr. WYOMING. i r e slon ll liiP, tth Ali Iof I nl lll du nh
il i ed ittr. O ieh t. thu i thton Br. t 'kw ll e ed Slb. Zo rr. th csreally old he rWylIe rIIe l.vnnn Jnterprse i. p rlnn- Per bus.ln.es sr at m. Lmsln. r ,sI t sL hare igh l bsf
p I a lltr nod on r o tlhe Tslt. ol e..rll aoid heir rllrm r ppelr M e C a m.rr.on 4ls-. 'Ta, wl b on in cha rs to to itel 1 ,1 cser aI i

l1Tt ttl t inu the c o' le -im.
IN O H A A OleAHOMd A. F. rl for s halw iortlosn. bt Mt. joI n' hTiontal jlIhllrtmelpls. t V-I-
1 North OAK O m OKLAedo. I. Pl' ,1 iel r of the Lehl 0 IO t t. rl of the Oceen h rire star li"awlno 00 oprlin s h o pIndeltld lie It --u--i.
CI,. I.. Milnp lUh,b frmerlr IMr and 00. wnn tu* n 1-itIt aro' oif ths" I gd. huadin maltlg l pro o fss a bhi ruo' wan0 7. Mr Blln r was. horn bIs thi
l ay A B Yn s o f h R Kla b. TI n t ly r I o I- u b. i sh r o f lh e A r I.O. r ,i H e ald n 1 I t i O i, ly a ruday s Ai r W tsbl o a sr'l Ito l w I n rr l od n na rl I l ;,o r f.o r ler l r o sl lor lf I tI I l l l I Barlo ld ll 1i1 S b r.
Io intd ll .lnrlatiol tlting to I owl. hl.l n L p" T hall ie Ple, nroon ? h.l ,!n KwI O t iooont at, re1l.nhInorw . on t f o a lt ype to bi sr... .p.m llllft 1105 InllW l ihe ihe hirg P. In Ple hurl.ll II 'I.-.Bl3,B t tr Sll BO lIu
l.rll m or hlollm llad plaa. trip p.. I, W tt.t,, ,ormric us ol p. Iy .lwls was unabe t .u0 tlb p bi- --I.---r.- In pIhhll-hll th nck uunh .lr.o rlt heor |l-t sl lC sr Mirir -tbl islte. th
T l Rn rn 1 1"l.. In- int .i.r Ir,, I l y lr Hi"' a l "tory ti II n lo n w9vii li" wrl t itr.lltl Ine] tha (lualll nf --------- ;'I~l ------ V -----tlha..rr nlant. nilem 110 r m b e- new .tl lP nlt to tiler pa ttt at taln. hi rf Il.I!-Na Ionno Ior y-soturtI i oit aeivne t re al-."nr for nltlo-al Iorlh l d pat. avnd n lnu, ll hlt .l r abs.... pId uf Iial B.A.w Ceaine* oll Iape r Wnb by 1dlit p l faNme whi I 3o gi to u n t lb
Th o 1i11. Ml irlr.l neall ann I *s n ea ol n i rl an l lion nlwa r. , known a*nspaper mrnr blad an ,rhtr- ',h 1ppt anrl n 1W r n illtt i inao- Iol- r tatw lsl-t In lbn ha r f ll to IIIm
io d It.edn ',aoo, ain T pan ." -* I C bnc Isf si. s-ret. 00. e nledr ord tripT thrs roJlU l nrlinr llloM.h. hs odtthe Bb l* "Pn le. with ta hy tl Mroamd OIn lAB N-ow p.d h. lhe ioXmrus hr..rots.-A-et tIn g]l, lr | M llL r~.o., ra Ia .-iLo. I rurI Hor Jlltr Mos-l O nilsIlI I L
Jolt0I h t-hne o I lbs1O nd F eb It. ilo Putoed Salt lab. ( .F. 5i,'e pfs-ident of the lItmarlionoct ; a. P +. aelUls.) nndaalsln
Ir aen rl of the s mat o n ieolll ton f i l P bll a i It l np an .. o f lltephnr > Johnf on. w ho hof f e pund liothee an p llnto rr I.. p a t el. t ol -I t
I t~ess NCia. wit hib w ll s-no ro~y i iwhirh Clash Wll.tatmo Portland a tWf- tIlolln.Its de1tlnle.n o f lbs rfshms stie d u 1 i f h ama M sitrlpf a h llnoN. Im h I Ar. Newt andi w ho wus>.ll iI rin l I S1y EIdltll l
wellad at l n hih Wl r l pet arnl. i4 paihalml ,. A. WIstI. vios Beor, hr. onounetd Ihal O aeonan Me Oihtnartl nln I so-a II sn1 3Kle seoonne d with i erl r AB N iL h Ahs-D ca-
|t~Lrhrrld I~~tnr oeid abrldl Doen Blot, -l di ldlnP. nsarptaty or Itr e pport hal been s-ott-s In 0. ra hs en cy o h 1 I.. l nl Ilt l ll tIoh. Ia. as I%.ntloa3 daiLn- Thhl -. e
r ou bI on In th snrl tl nes dete stera .ubtuln r, r o o ic go T el e ae o he and his b hr Is A t im of hs ds -lhinwto ne In Mandsl n I nd pF A,. WI-' to l |li rayler nimn An hbn moor friend. Jln 1 rntis ll lo d th otfmlln s ohort. Wod llll. wan an i ia o le l lth rM li sSlt a hitlhl pb hlicatlo. Iot It Sal n il-y 1I
s-cpa a tin" wlth l bs eb PENNYLVANIA. ,10,11,.e;.; to neT h . m. o ti npy-o- hat. al .l CO tietidna .n the so l pro.- 111. .. on Th Dot.ly Ia one f lb.*
Us'. b I). ha,!O"`,eN'P .nd.rIII 'Io
mellm.F D. O*stily sg .l 01 Ir-s roomite ne 10 he wil l o S r. Olma ro"It"n artad so-rr e It-aln a, 4 in AAf..d'te ..u ln nlf S lo tlt No rl t h*t i ha I llS IIek I I, r .... l .r .. y .. ei .. .e lltl.lll aI hur llm din,. |n liIa lra M.n isonn ir bd hirsl.i -- i l.ta of 1l1 ... e llr ii lll o l t.
tRaend C tt bind n -r end -I t s e tr at IAthla ti s, i te. Juie mm,." tI w"LItol r1 it atWott Iht n Il Andrewlr Hm. .j-ul. w tatlt 11 latienallnoilr d t L oj hMtlon a ndlus rti aa The S ew l-lde, a dlyl Imorlr niortlo 1' 11 r 01*010 I rn hi l ha rni I } o IsrnO. h rl -tobec n4 td Joh .n t of th Petars- NW Nt-tbh .a ralta PpocI.
Ihrisnto eS-1St Ills elahle! Prihtits iOmlolee, a Y Bello n I.rsloto ilt, l "m nrrnnnlo sor 1 Iu lat Iij / omer H Inlet 311i. )tno rrut urlte eaely 50 Oct .
lhiM of Nolrh l Dbil o All snilta sir t two f ortnhi gal s, l t d t "i*Ued thi reol n|r.in of tll- o o iatlol n i wrh r, Wh "r "neae tlhras dnadea ishllr I r 'he in f.ir l und tIN TON N. C.--lThrsl DurlIU.
Ok p hl In tht o Peah Ay .; I.'. in e rirt e O t ay l lr t in t
inlytoad l tl lOeda pa hno aid- The woLmln r lof publh ilo tore Or- ilhl "n Ieoie. 111 l Ir.I 0n II I l. l thoI li, wLknih lottire r i llsl .nrlOIs ou claslos faatuoi N r stoo l writs gue
IngIs hi whnlh|ps -us ts III p wtl n l n on Wrr tl la.n for llll.bs cl"rn
r.trwas n O Oatshthetoyt, te no l.l rat ion o oe ll-)l ,0 11 II0 Sr Pr.ls- IV Cllt*Ir Itrote hI 1 ,,0 Am mod hon t rs laid sodolr ttr touts onfce '0 ll wan t ti tnirne,-,sr TI e | llnl P to eh lthlpsnr sa in
I. w the new le n 10 00 II IIdiIIIn sdtasttner. Thle Silo s lrlt so. 1 e selh I. out ,t Ito hat to l l-lin. r,. 11" I Ito sel o jir io r toes-. in. sole trhat I 01 rtlie 111i0amt e10 I i Ill l I I r + 111111 tni aulI rtlollr onr tWit-
r0lntoo. Ink Weekly ol lhl nt w nu llr ililiell tlv ,, apl r Septe, Ln-. .0 ilil Ir n h lo r ll o l rrr oa
'isd lseeslah name sit l1 plhlhcalio le 71h tIrn Ar'i1llll Harmon has ln ta hi lmeredod r of I. r0t00 or t.lt r m llM no ltr t- fonremPd- i t bmoi sct hl0 tn ps-rtshraur/'' 't ila IIm trlllls-olc.
eea t ,s a o O thu n s- r l S a r r l .,-m to theI ch *.Ion l ln lis,,r llede Ir h
It *s Nester B. Jo iio sriia t lbs helm will ie crinl. tl M irrlthllrl by !ils ,0 th o 1101 story ore, ol h0 tale il in the quait it I __________
. 1 p1 n w hiah I. ir lnsnl d n de r I .lo r as l'ubltnhln.ta lna w h. n it ylsm es to O ttline new nob- lirelsls ir i --m aftr pa lio tralI u..u i A l A t o dard uri
U:Ph e on W t h of 1 1 W n i o t r to k a Iln" -n..j U i t e r ol l r e e n o p r e a n s t-oe t ir e ..,1 a . r P tlll t m rst o f Iitnsr e r N ., O hi o o r p o t ius . ti t e t
S'ayIOUTH DAKOTA. ll11 hi slliW oh lt he nc of the i Il rt eIrh heh N. ltons n ,
N I In 3 p ta hO h lkr lr ccI th 1 ClI 11 -' i s er1 oro io hi,.. Ohi Ill n rcla f o rf r the t oo his o1T5 V 3o 1 1, O .--Tim e I oI t ltml ] uI l)lt A l .- T hm o r T r -
I rlc r h h of the ,Ln5 *lcn l orlhlilmn, hlus Ti i nI Fi *lm borlly Pee., 10 -0 IIr00 11.011 of this wnuderfal store 0 I L llonlhi il Il*oter Hn l n Printlng (illo il~lt l lrohmb leen hitittr. 'IAu% nlf?*,r ll..At u lol llll tf Ohls-
p ero h l I l l] c n of p1tla ra n of 0 ,1 ,n ai W'll si o tetia g ch"'o e rl C, a
snonthtn dl ightful asi a les TIle ,.i slit s dl,,te nhba h..+,ter. llsos al ~t t bin c r l r.IiI a Orsle n o a ait l t mltttm I. wi S llgl 01 eflu o a l shout
.rid o le n Ih l o nr ~e n l su of the N orth "s Tl il' mtsl d I heleli e h I ll o l n n i l i r l ti th1t ha th new Fu erlen I II d a lf e hyi un. Tnhl a d Int e l tr.
Itabsta P055 Aw,..o ,Iro 'olt l mwti- Ml III ll*' I" cPr1. Ill-In hi. obslerllrt ln elnt. s 1 rr qrtnll sotlbntsrhnol ioos I Ito s Is' e mi r c
SIDo You Believe in Advertising?


If you have watched the papers these $25,000.00 and more
a year editors are making, you will have found that they be-
lieve in one of the two products their papers are selling-ad-
vertising.
They know that the newspaper is a merchandising organi-
zation, selling reading matter and advertising, and they know
that advertising will sell all kinds of merchandise, including
their own. So they take some of their own medicine and-Ad-
vertise.
And they advertise to catch the subscriptions of your own
people, the people of the smaller cities and towns. That their
advertising is effective, and that these editors know their
business and are worth the salaries they draw, is evidenced by
the circulations of their papers in these smaller cities and
towns as well as their circulations in the larger home cities.

The $25,000.00 editor who uses serial stories as a means of
building and holding circulation for his paper does not expect
the mere printing of these stories to accomplish all of his pur-
pose. He knows'the people must be told about these serials,
and he tells them-by advertising.
Before he starts a new serial he tells the people about it
through the medium of space in his own columns, by posters
on his delivery wagons, on bill boards, and frequently through
the medium of space in competing papers. He arouses an in-
terest in the story his paper is going to run. He gets people to
thinking and talking about It-and wanting to read it. By these
methods he builds circulation.

The Chicago Tribune has claimed to haye added as many as


50,000 new subscribers, ile greater part of them outside of
Chicago, on the strength of printing a new serial after it had
been extensively advertised.
You would like to IAve one of these $25,000.00 a year men
working for you; helping you make your paper successful, but
you cannot afford to pay the kind of salaries that are neces-
sary to get them. But you can afford to follow the example
they are setting every day. You can afford to advertise in your
own columns at least, the serial stories you are printing. By
doing so you can make the people of your community think
and talk about these stories-and want to read them. By these
same methods you can build and hold circulation.
Include yourself with the other merchants of your town to
whom you are talking advertising as an essential element in
business, and sell yourself some of your space in which to ad-
vertise that which you have to sell to your people, the reading
matter that is contained in your paper, and you will find that
advertising will pay you as well as others.
In this matter the Ready-Print using editor has a splendid
opportunity for effective effort. For any story that he is going
to print in the Ready-Print columns of his paper he can secure
for the asking, if he is not already receiving them, excellent
display advertisements for the story that need only to be
Inserted in his columns before the story is started, to en-
able him to gain and hold the interest of his readers.
Think it over and see if you are making the most of the op-
po runities to which the =X5,000.00 editor points the way. If
you are not, follow his lead and get the benefit of his ability
without putting him on your payroll.' 17 THE PrBLISH11=S AUXILIABT.
IW I 31 I *iry]t h t Still -l 1 a l -t baalinj
al 11111i- :- jwe. mixtue. sill 15 liil litrC II 1 5l'itis"
Wes.ternNewspape r I I .. | ., ia iiv ll otllner Inash.al i.f .3.ir florm g Irsi1 it, you wt' M gidy fightad aiai i' s m, a Ot.
,,,, ,,,,,B ,. ....;.. .i....... ........ i........... FE A T U R E S .......... .L ... u... p..., i,,, ,',<. A '. l'. he I..sir lilt &. li ly iitit hs ill ni' U ..u
\ -~ ' "' "'" E A T U S_ & t 5 'it it: wili I tiil.n 'iiiltltj.vlien lo. At JIIfif'iar fill..a-bi by is hi iaiagua tamllaat wtt

W e ste rn N e w s p a p e r U n io n l. ,, i iP, o ,t _iirt : ytll i I lis|ut i n l u ll "1 aiiii 'iii .,d rit ".a o f lbs E W
Quality Newi..eri... banjo,. Blared to > ...0 tt pit t n I ii, a gally limlltr -of writes. ,aacillltg him t oI pies dmli
S- Tw Bird at One aaShot. haom has beamen, lihwa. .si l0 B. ia
eA lst. ff. <5t1 l|ir ,,t l i,,,i i I. .l .i 3l 1" "o o = II~ ,'-ati iurv I . if iirll O w M ai B| l ull tia. hadl alift r e aw Is i
410 .... ou... .. .. .. iA,,,aid.... . .. . .a, Ii.. o..t . . Pl t -- a o. T I lli i ia 01 ll' ot. ,1.1 i .lI I |,i ul...', i o fI. i s 'll ah tha s illl. %llta&a
5 al'maa ';L. Al. I. ill iNorth Itl i ,tloly a f w ore pe lr i, lis |' i, t il1 ,. ,,' II u od11 lI li'I.tt h ll ila mlt llir ai t tl is a e lh
A t.. Msae...I 0 14lao y n or. sar A.=& rr l wh r ea wus t wilnmtor lifeand us s Ittbe
r15eN. lat) NW thIektirsleh wham pinseat usistrilaar has* Sc i, .0.11 I 0 "l 1 m is liti' i I T I' ll tili a i It y ii ti *iil!l kI er' ndw tha KiIriahsIsa m st
to fiaanirs Itis., Ai hI h e -it it 1atsi aha p lshl.ter ea l iiitt t.lll t', thlin f hia. 0Olhiri III -1 I 'i itall Itr lIi I .. 1 qu11 K l wi a ts waog fi as assfp.
oCioma al. i. 2a l rdsWh I rll fc l ... l c or th.e a t.e r late. .y ,i. l, i i : "ii ra, Ill. in 1t I r117 'I- tril 1re 1111t. 1Th Iln I 'r but his exi'l tirlrlea Is tait Ni
'fi *il*#,. !rlt lt. t.. .11.... a... Kcoi o iletnsve as KSMlit MI
: e st e sl. So st. k'mlIr ell I hIi ldt "I i % i -b h I m a i ore. i l r t a ai 1 l l i l t rl l i l 1 1 1 ro m -
fammitonr. Co~lo. 24 1 "S Alotaird S. ,Il I-i Vit 1l it Il tral -,I m lr) 'r 11, Kyne ra i nfa It h his un
i t he ro. P'u.. 1eil ,l1, gr ossilr. t .e't I+ p, ,'. 1. be ol t . t l t1 .l i.'i *.it fitlli 'ti l t 1 1 1 l',a li e k i aa h i ,I a'.ru l tact li rt..4 in
0. M Flk. 2 H AwTh r Nt h o.WM .allia .. ,,t :,, ;i l 1 -- t,.,, -- 'i omi .y rryiter olf trps tale t a ,,ini I a,,r ths e i s,,rN.rs byi ,
r V0 o Po ac u7 n 0hirg, hi in* i tilr |mp ein Mr. ItItrlunilh.ri': t.r 1hI.h ile fielo ellIlilI rl' h tlilriha ll. aII.it'al tstalsIs.
S a tseI a l . 1 aIalet rit all l fll o i ta- i tll h Ilu n b t i
Hooeeo"A e .. I qt 1..;r tilt lit ., I ht.l' l*i.t ri.cdr-earo ba aail- f:,. rv it'll. rr (7.41 dIfr via.. i, f.tl ,llI rv-'7' I i eiap^ tohwrinteaKa
Ve1 d .. l0. ha..f edr.gtoits tit ? A 5alVslht5 St h" No'rth' tit. I' I lilhth ai-e the redr or a tllll i rt will iitt otllt. lhrIr W ......I tl -'y With al to we hars
f ku Ar. 1rd' St. I," -IS S II'l. I'. I dllt" VO IWI' "I l ,ur I, --- I r ,h irh.h. titt lilut, ,n and iriae lvalu al i lith" r oa thri e w. v a


l .Sl.:S= Sr. 11 1*" c A... r hr ow... qu.i t n1i. CrestAve lortie In hl tNt. i.t tl A t' ,;;he." '
amnob W 5 ilasokew Swren I '" tat tSosr ue.1rhis h r n rft irliles fl h sIll


S1 1asesnr Kause Ak ; :..T ied tste .Ntt "j i Ii ., r..q . ; . `.l. rim tig l i i t it P d orhruthat i m Book a go" wapit
ld Mast rota. N. V.. Fpr T kilro S llath t11 -1 hi h*. i stt i n 1 l iT I la Mi Wa al e rp c hish isa r f e o lace tt. t tl hlll I til ,l li t" rll t 'ii h'I' nOiii 'l I ll l ,ii i lt ulItt lrr vi ,0,tlh t ii l tti'itii r. ill' ior v ri. IBlIP iht
*g.kis s.i.. ." c.a .lisA b is l. le 1i areas ia v d e 'rae te n 1 1 i e 'l t 7. li.il sri lrhl im e i alt. i s l i a is a
( S ea m-I"e1 2. t1lt ilt tlI tl.tit o i' ll so a v s t e N li aelittt t irb ti I Ilt il it i i l I fl h t N44M My.
W s 'Aa .. i Ill se a bus w sh d f i ti riirtim s it Pt l tll' atl Intor u hll t f lr i is years
i (l' et. t.W ia tr l k i . i l..r. .... I i I.. ....... .i .. ...".. m s. I tl . .i i. tea s "..li It ..flIt... j, a e l r ... ll t ii. . hI ,i t h e lt willt l, . -i I li t. et. II rt. l Hll 11h is
hms be.n st fo. N er ht eth toser. I d iarf r." .e.I "lin It til ien ..f Kyste h n eaail mideg imel
So.I Loads if. n. S tl t onl r Ihim' t i,, ll o i t..liilh.. l O.,,il. Sliit,. t. l ba watt. al gu p ls .I it.i,i. .i. i I Pio ll llr It llti ii Iltll l lit illl M li ""ll i'- h0il11 hl1 ou l1r h is|,i in this facts o
v le L e .... W . ...,.r I h l r1.11stiw ititi II | ir .I I .. I .....i ll i i I Io li i Iir w ill t ll I II h I r ll
tes Fk'.uea rratit inl il IirIn it I rttt ullt il' I '.1'" 1. l SI St't tt .ti iea<. l. . S. hll u 3li,.e la a. sa tlls i.u.ltt .itll.l I-in.it.I I lt ,ii i,,, I i, *I al l i lli. I il. i l l it tiliJi.. 1 r l ir i .iti I Ill ll rn tits 11n 1sar ih l
W tln ua a nli s aln a i tdiTe a lilt a s- i lI I'tth hl i ;,. i ,l i itt i . l;h ae Itt i i tiir I-.iihaf Iats au ell tlilt lle h ta itor t 6iltt tI. h ll itll s Wtia i l
I n 'Spm i 5r 10. r 2 h tii 'li it.i'i. il'. th.l I.t 'it.ill. It h l Mild r oi l.iitiel t' I a '.'il l h Til. l ti, i .k. M .. 0'l liS 1 l l Ilio l way lt aL
i i so C I r I ON Ii s .I .t e .i.sill .t i t 1.1. tor ll r. P tel, 11 i ll ,. ill,. i .l]ti I li' ti l. l It. I li lt' tisl r i h w uas inv ma
SImtirt mi ol the t lrti l t il-t il k* move 1 i t*-i -1- -4 .hi ir tloe ",*The h- ftr 'i, fla. (. lair t. 1@ I s i
tIsI ai .0 15T1 y, 1 hiii .'hlimliti "t i l hit. t,' ollr oltai tt it il''" lie sril te n i .goo. 1i trh h tll 'litli til n ( .M i.r -it 's our i it l ie l w lis at i t 4thO Fisrl Alt Ma

ioltittitr h "*'hlr hh I ihi,,.. tk inri iyto ie,,'till t I ltll, e.-ra h h itI't i | l '* lthelilh i Sair. lit il h als a h em 11 I ih l I
i ti onu Ilrlie Wi '''' .'hl r ''rt l itt 'n tt acir5'riil'itin It,'lh.'I. i i l t li tt cr5. i it ji ft irs


tI l I It Ii Fiti rI, otIii e ut i i it 7.ii I larth iii : till1, |l h W U ba W n fit lt hi a I
Jlllti K I t Mll f a t. i. t t.t. I 1.1.,ts Ih'. S F a r ... .tiO .ir l hi, 1 il, o il I,, li ( if itoo "Imlit iirl l ilt f r; m ii l I.Ilt.s its hi l nh |slt tai

t r Se os a tr t -t oh ta I ,I. ,. u :. i ,,, | I M 11.1 1 i w il i l
iil nlelriti, I ilt. Ir hiv r- 1 Walker, I' 'r f th.,TlIE IIhil'Ol.HiR i l -. ..
..... 'Ila VI Coll. I.l- I. 1 l rary hla man WONr bi l
.. ... rr 1 1-,r trthl or l iy 11 Illh hill with till ]4 t Flolt Aa
Iti the t1. Lak -I,, l h eln* t11, ,l A v t. h ." .r I .i.i ll 0.n#] 0.. thl... ': *t p
I I lll, l..|..'re wit th . .,, \l,. .I ,||ll ou 1 ,t ,l l l |.|ill h, Ir I lw %'. i t a l i | i,


f to l I *** Iuter..t o n Ar Irin i. i f ',h," I.oT v 1", .3. tied n'.t fill- alur Tlm, \l T=n to ETERB.K :iN;, :' ^ "'^ 'F^ 'l tr '^ 'K l W
-- ,e. |w'k i,. s ', t a h aW. 1 Iu* 'l I A i ." !ts M .oi 0 1 i \ lk l li ve hl M e *r f

lowke ri d. l*I u I 11".r I 1 r l Y io 1 '" ,llhli i, Il .. "- art. I, w r I- "ii Ii >tii>..rollig i ,r to p o It Is tifhl
Ism : e n .4 ..r *- N..r 7 rN......... .... r "ll-r If,. AI- it wi %,,ret ral In dr ho w h ore o- .
sp t >. V 1 11. Ini I ;. ..t llit o
I k n "' iv. ... rT -e1 A; w ,l .,',')- ity. W hn10, In l lrl, ,il ...lm Al -


I.hr i o tit Iwp l i k le,. In i l ml I Ii t ..iwhi I r l l 1 h ll. it ill
S...., .... . .... I, .. . . II, li iag a i.. ..r Ie l and Itu ,1 i.. rr. i.1 ot'" 1i.",ill i tsi thn stihl
'l l i lr I r I r t~ il Ii Il +i aira u ltt I illl n ll.rt N' t41
1i'.h. I r.. .. . r' f. -r,. .n,i . . I Ini . .-" , i + l, i ,, , ' -'h ;, ..... l. n h sl1 ,e ,, i, tl li tl i li t i.th. It,".11yIn 'I iI.a o I l' tlit ."I 'a th
1.1 -1ilia. It 1.ir r. hr Tl 1,ll take-` Sao M t I- alal ta
S ...e t i ADVn*t gih Ill- i I. ,h,. I'. Ill- iI I.. , It I7I ll t IltI t. l tllr rti he

Ih h-) 1 I n" 'r" ttf, a r' l t h" l.l I Ih h i 11, 1 ti, .i ,, l ',, i] ,, i ,t l r, u ,'', i ir ln- . -
r ., ."' i t1" '" I i,',r I i r n I l It,,. a .llu u1tii'"'.i i .i u" Iutile ii 1 11 \' 'li i '' I'' r, i ii 'r i I.til ti t it! L tl'. l tl'llI a-e u otlt',ll ' t' tl t. .ts* serletl w t th
H YllHto th e t.. et r i t 15 C 5. O lhd lb S
i.h it.tll S I ''l1..hr tI,'h ..r'h 1 1- e ii,,,. 0l,.r r tl.. il|,,< il,, t I. it', I.t.. i h ut-.h'1 h,, "I',.i I t l'"ullil of o tt I, ."" -. rtuurt, 't'tutltl i'.' I lli l t. i' ll.'ni ik vt 'l ose fi tee|,,wit the shai pa Fathali et at u o f hltl c I l
st.a btakle 1'les sandf ws btn a5I
THE LABOR PROBLEM' f..h he i s pitl m fl. i ss re si s t he
-ttuu tu ttlit'l ii i l'l l t t -1 Ft t 1til 1 1 I i i' i r Il.
'.ie.I ..... i: ,re ...... r '- I l t'n lr i-I Im. i t'.. ..te U .. i, o '' s t s Vesttiultlri t l o tt1t111. o.h r lrl,., Ior ot.rl, tf vi tri,,,i.I fielzi l'hiiii .. .. |,.il, t*i Il. .t gi>no the a hrtsrr to 1 elr te It 5i t~t~till. I- ot tti., ti.i..r l,- i t .n l a .S t'dirnill.'tn.i.-t," a I e h -li i .'ilr - it f iCt rhil ii iiii t n d t'I tie 1'1 n t
.lets ol h t' hSa 'l,,',. "". fT l. .l ,T Ior Itv W h r u o r l, i rf .t . 'i'rit .... t. sa It : ami .am h.p I. a .
f t mett tall" Ushla I e 5 5t5. it..n 5i10311 Fr eel t Ali slas s lie othf r is In IsI ant M am a
firs' n ,,,.mn.url p. tr.h al tn hi ttt, hf sat ptileil,,.ht it lthi illt et llith hau.ithsIea'trnh tile11i'n tsaf. e,.rrnowe wareeterw ayattoh th
aT. ,nt Ts e l t... .. i,,i s...... ..H. s a, Icta ro u o r .y s Iu s o i ,. r s t, h, ...a p.le.d rt h ise h.. i ate l h hrsy Ihou :-Ia i
wIetis Isa s e .a lio n i..c ViUS 1tr i t-' Anlie a b W aerI i 's
Tsr an a. I. I kr ; r aS

s firt a t thay a st hawh as -t deiIi, Is mas otsi oa d 1.rtm lit ls papet ssd eat atl in th lt re the ai Ls, nd lhll a smmll deb, "Wl e hll tl
wh d r k t o .. ." "W an- .,h...r,,,le i and .., Ip lllrabl ll, W le ,N.

At,. mi 1 ' h Ser io .I uonts,, I Vamps T ht i m m r' t If y h t M atter. ... .....i. h. I . ..... -allylInt .
A vmert' Ti mI h':t papI r ml I,,' i- h .. r a, ar, t in ii+ i o, l io td
I+ ,, 1 1 l+ 'i h h hl l h A NlT1I; A. . .+ " iD I ,,V E,,.Rh h l i, '- 1- pit ritI h a,,d helt l -. , il , ,+ l )+ i .i l h ~ ,'l i l .. r % > l lr +4 h l l i P N 1 .

AMNebi. N"


I "a [ I

NATIONAL OenANIZATION.

Sy Aila A. SwSai. VIe4.Prmlde of
tMI N. f. A. for Cielmd.
k tim was when imrb Metale felt
that It caud ptgim nt, In every way
without the help ift a natilmia, ef-
umntha asalhiltkim enilled govemen-

AftMr Afy yearn if Indlvlidual tffirt
.itb orf the ll ian 1 nimlimih foainld
t Mlanknpit. anhil It toMIk a
Jalb Mloml, tmllng illth lIno.w of hi.
pti asi chief ijtlim of hi.. tlttiml
stasl @S1w- ( mmiet. to wid theam
int o le ta big. 011emIlhr .
maidnls.ed after the wrldMae w*
e limse th Siuralm msd oter toe.
iN at the miiduim =ut dt"imp-


ALVA A. SWAIN.
pMaIt Ih the Powl that Immi with
time W mWmideation.
tiew tbe are som. .v.l v
ar eighty edtllhlrll and publliiherim' ,r-
giilitlmtki strlving ti nlaintain life
and ad*nvam the newpatmeor teill rof
the RepMile. A frw of the armnilt-e
tlmiw a maleting wit prmmo-namil
*irsm.l, bet the mast of them are llv-
la ftem head to ihltlh. and they


*eas maore ti trrile to mllmet
aatish d-m to per pias* thea thir
diN he WStW advaneaa lila# awe,. thai
Is tht Bat a Jomi Marshall eam
Pil-m iI the lewq I- t1-T fied of Ame .
to who an take hold of thil. unfoa-
tunate. idtuallon, and. out fit tihe hat.
temml, frmlmtatis, billuil m nmillnal or,
timmUlMlli Ishit will amtnl eveirythlns
Ito ir larfrfNooull?

A PERSONAL WORD TO PUa-
LISHRNAL
The National Iltiliirial AaMirlation
wantia maIII li ollig to hi avn u i'new
Illmnnitt at nlll. lIlmt iquemlhli In
whither tit' ledre miof The* Anuxlltry
will uilMt in Itilte amrk. We hnve faith
lthlt they will. We lolieveM thiy uiiit.,
lIn-- ihsI Attltudtie f lh. N. K A. Il
tli tiltitI |mmttl i'mitriotrearMy, the thou-.
mmlina of dillio mavfel In lthe print pa.
I~- .rl.lm Ulld rom-ia.lXlsl tlh Nleed of
Ul rImlllibm with t nwrllhwry to
a ol filn al il otlifii l omlm tii I 1he m n aii it-
iy hlin limy iHilfrtMlio li pIuhllmhtrm.
W' lall*.'i lobey uapp itl. tie efforts
1i,. mm*MI lirniioer iprlmla for dvertisingll
It Ia IlltmN"ovlvblil how little ,ltindml
ti.teWe teUme suitali fhllumo, limtIwln
anlillilltlon aia) fulfillment. It ham
Iemn Ihec dmi ftii r timlrliy.frt yesr tof
a few pubhllatmher tm mlIh ilay wheln
the NMtllonil Ktltiimli Aamhtimtlla1
wooi1l bftnDe tilled eu, h irmia
ntaiuioiil tiaodlllgx. Two yimrH amso the
treetcrl Itxeutlvim Pim-'imlary tmk hold
mr thme ot-utlailulatm. maiumlng at the
iIe gimit evmla hmlired dollars of(
Indebtlednas. Nsmt inly hi. thiha wen
'elmirmd uway but i tlho t lw artlv-
Ui lIm he lmt riurmod an. Thi- slumm-
hitslp heam IeeM s utilillite taminy
timea ovmPr yplt them ar thomtand of
pftbilmidm without the fold, imll will-
lag to lot weilr aminldwes tarry the
burden.
All now necrmemiry 1 lrhlr el mltem en
Is f il er nlitm*lltl.m-. thain a daoen
Ia Mith tite*. What oauot volunt,'mml?
Will your ai. t to h m inrt to rond
Ito quoit? It lmik litke n l my Itask
sial. olll tl Pli iey if lhIM ot la'eatmil
b>y fi n. lllt.rm of fle N. K. A. imlmi
paullr intimi 1e11im late ilagh im i ul.I-
ainst"ly .onBwet flog enoughr tho maii
Ix-a lhi*e rtpionsblllty of thme In
hiiltil of it fftim. T'o.y would ihen
idiri h iIl mI Io t. fxitent mir Mondmiing
Il tll,, lmoTmeal n i.ltuml rhii. Tlilm
,iM bm Oiill t.IM If lir In mm,, It will
it ir. l h i- iell milfltl t f l a ielniiiilll.
.1 lr 4 i tl. yiiur .t I.iil r.4 Tli h linle
Mitt'llllhly IBulltllein r mml, Im woirtli nlm-l
ctinn tihmt It tvery iilnwx' Imv l pul.
Ulllirr.
A retignpni1tn Im tn hs tlartetl tI mr-
<'n.* twelve meoulITM it imnme talet.
If. Mr. Hensler. yeam 1111 n inlliHI
1.r filh N. K A.. will yv., nlt ...... In
y'ir ul(l)'ntlnaln nt ones? If ;on nrp
nlmitly i inmelmbr, will .oui nox It hlx
ynulr appneclotlhi olf the llmiclnm)-
nscomm orf the pelt lw* ylnl h~y vul-


I


The n xtliat- tlii tietrl,rI. or I'li mr.ml
cpiny 4t "How altl Wh't Io W%% rile am
NeoII" to every luol nf tin' |irrmnt
memberIa whin will mend o i new
mimnher dlurlnir teip moili untf lertl m.
her. Who w111 ie lie e first Ita irit
a -ply of tlilla work? W't' antlhiliute
Illlniln will be the first lauta Io mi
prllm itn qu1t of inIse nimetila.o. hilt
tiey will have toh lemlte tl wet iltid
tof liluth Dakoiat, wi. lilti immil In
thirty iMWe ifulmliiermj rf lyo or Tex-
a.. whirlt sent In twemny.
Cal. Ime Itaontrer, ia former lwrel-
dent nf ti umuaolatlhn, In tox.p'ta d
to enter Ihla mfamlalhin wilh hiT old-
time fre and energy. COnie on boyi.
thi water It line!
Tolirn for victory, auemmn and
ei4hh 'isnilit.
II. C. HOTAIANLXt.
KExNomtlve Rc'tarS, Naiionul hill.
torilMi Amnmmiathli,.
_-.I-----


EN PASSANT

Overworked.
We rtalithly hope that the nvenms-
mnll at Wiattluhinton varrlu. out Its
lilternli on t conlomise In printlnR.
i iour waste bhaket will enjoy a release
of its lU2ltifni sides.-lmellitfonie (I'a.)
'il.'ltlle Watrtfhman.

e*Ming the Meln PIstch.
Editor Cox of Canton sent a water-
inaelon weighing forty-five poundia to
l'reident lHtrding. It waiC preisenIt
by Conirem'nian Morgan <0. fSandern.
EdlItor aix onight to have ment oatsrI
lhenre and git a toNd bige watermelon
to have sent the IlPirident.-1inmer
(Tr.I) Mirror.


I


VALIAI fITT, NIT. titam
month alt p ,I A. W. WilitUorpim of
Yunilktl, 4. D., ~ 1amimi to Fatli (tyi
and merelitph a penllhi wllih th
Pull. fily. JoUimal. nitnm It ilam'une
ltiilt(hIl ciittllt lhiat l mJ ii1 on K e<'il"
eta mmm buIimllimtti nMI Itmmtl of .ItI
kllder. T ih rhildiren anld vm the
older folk IIt busy with ilheir nlos
omsr Pitls simperlns no ihe nunrlmot-
lit loMurdl. ThuM will WM ilrmni*.
nnutly lantamledl unhl lrmnelml ti
illw Fall City Ilhrlry. I.11t wieek
he admiilmd the mininty th 'lnr'*'
Intllule anid ,xIhlbllmd M laite
Uliiilllhr of hlim amallII, lla v+.r-
whlern. its fltmi cuinlly hul I kntmu
mii th.l "lmtterfly oman.'


The Author's Name is Enough to Make It Go


This is no a regular pirate story; not by any means! It is strictly modem and
the term "pirates" is employed in a humorous sense although the partcipan ts
of the tale sere in some respects similar ta the buccaneers of id, and they
had some adventures as thrilling as many that eve went into a pirate varn.


It concerns four easy-going characters of
the San Francico water front who operated
an old freighting steamer carrying green
vegetables from points along the coast to
the city's markets. Irresponsible, good.
hearted, honest enough when it served their
purposes, but willing to shade honesty a
trife when it served other purposes; jolly,
brave and resourceful.
Such qualities could not be long confined
to the green vegetable trade; fate could be
relied upon to alter that course of life and
fate did. The turning point came one foggy
night when the Maggie, such being the
name of the vessel, got stuck on a sandbar
outside the Golden Gate. It was a humorous
adventure reflecting great credit on the im-
agination but discredit on the moral char.
acter of the first mate, which got the Maggie
out of her predicament.
A further chain of events soon took the
Maggie and the worthies who managed her
away from green peas, cucumbers, tomatoes,
etc., to lands of mangoes, breadfruit, coco-
asms and taro-sunny, scented climes which
opened to them a new life, lots of fun, hair-


raising experiences and unlocked for wealth.
From being little better than wharf rats on
their departure, they returned to San Fran-
cisco as men of consequence; and then they
had some more adventures, mostly humorous,
when they attempted to thread the devious
ways of trade and finance.
Rogues more charming or interesting than
Scraggs the captain, Gibney the mate,
McGuffey the engineer and Halvorsen the
crew, of the Maggie, have never been put
into the pages of a book. It is a most whole-
some yam, stirring the blood with its thrilling
phases and ironing out the wrinkles of care
with its humor. Anyone who starts simply
has got to finish it.
Many people regard "The Green Pea Pi-
rates" as equal to the "Cappy Ricks" tales.
It is different in many respects, but contains
fully as much humor and character draw-
ing. It is just another manifestion of the
versatility of Kyne, who never wrote a
poor story, and is fit to go along with
"Cappy Ricks," "The Valley of the Giants,"
"Webster-Man's Man" or any of his
other books.


Complete, including chapter synopsis and displays for advance announcements, in 72 columns.
7e cut used herewith is part of the display materiaL Price, for the use of plates, $21.00.

Now ready for serial release. Exclusive publication
rights for your town, if your order is fis received.WESTERN NEWSPAPER UNION


TIM I1lUI AV=11,1uXi.


I The Home Town

OUR TOWNSMAN.
| itlwln Ie.) lowan.l
Therei's a ,crtlilI yo'UUIIK n In
Otlin iinid ery luie we go into I
thl. almt where hlit in eImploy. l (It Ii l
:qtie xImorI) wt- wonder tu culowivfi
-(|rr, II, fumi u.ia.. why we d.lo't
fo Ii lhirti iflniitr. We uino wioerlm r
wlilr ihl iiirlhulur idlng wor ,
r I'll tts hllt n na.mst they IIHi, lmIt
In lhli l ,rk. Irhl p It a ui 1. i of
tlhel r'lIrm rirm lli- ml, ainvr l t abII ,
hIns. aii iolulgh tl fnllid out UlId l-
i41|m. w0 oanr Int of UD inquliltlve
Cildtl ; but, a1)ihow, to c4intlliui thills
dihtrllsl this |nirtlcular young iniu sat%

you cunt tn thank (fiNll lthait you ire
alive amonig m uh iaiplmh. Wliult it I
nhll tnm hllu me ilidil knlow unlw- It IM
flitei f t shult eUI' lhlir we hove bteet
In lh .lul hr S 11i liIt h ppl n tI,,
Iul i' l eia -- l l I| ut took li Is
iltl-r ri~tl-iIulr i i jilnic. to exple.ln
ilr' m 'oiill get It and lhw to gelit
t nit thr asy udi lilhe ot it. There
Ia ,i ilv cn-i fiult im tie found with an
iIIl.lIm,.. i|km tI|. Ift 1. Ini a ia -
pltidvi li, dil-* not emaln an eam-
ploy*lm' lIlg. TIll' only wmy hbe work
for Mlsiilcn elmm 1. working for the
piuihlli, giving rvle. It he Ia not a
ietillur ot any fim Ithe only proodi-
thi for ian mployl r ly to make him a
-nl-- -r.

LETTERS FROM THE CRAFT.
o hm ri ', r .Aan wT jL
Wdir heruh or,.. AuK. 3, 1921.,
Edltnr Th, Auxiliary:
The article. "Mulaerhie for Your lonme
Tow,, Iir W- k," hy Itoy T. tl'ur,
whlmbh amprmtd In the I'ubtiheirii' Aux-
ilary'. tiolt of Amgust 3th, w road with
pl."iihlr., by ua.
ii'n-r itlrlt fo ovm .wr, mre mallnl yout
i irlv Itf ihe Wh5mlr It|laitat In 0h1ch
.u will ib publl=Mli thI +ionp"ponnt
mat tt a a m
h reliwn thi etvrrnur ot t areiin Mnd
ul l'y ila tmhm timeauma. Tisl wlah to at
that w. hva not I.t do- m*irr onos,( m
rMr a. w. am ronsrnml. but hHv, itlMl
to kfnp th, matter befom our rMllIet
_.'h wkt. I'owasar, wi. srt with
tl,,.''nor lon ot r w0hn h.a iw I' that
-ioti wiak amhould ho .iihfrlbe for
V.11 i ioitn Tow, PlT w'fk-."
oti'f i.,111 ii hloitll,'ini, afisi wl* ho. that

mnm l m ii am, timi i ( ali t gr *t.
1"-I.. d"._.' I .
Ymmml, S1amI4 I I1r,'


of Bt__t Taoit
DENVPR.-Job printlrti heMI-
In. to lth Denver Tytlpemrihimli
I'nlon, hln bhIo hfme n ona strike
for seciirul nUollhlo, Mrs cbarged
ollh vilnaiingc tlie hon>-olt lw by
irlilmiatilnt leoltsm timdlng tn dIe-
AmMc|lUtioln Imt ed 11a ilnsplaint
witllh the ilitirlt atllorny isld. fot-
hlwilgr n eiiirinr'pi will. the prosme
iltlr, mnenmhrm of ih. lllpritrs' ar.
fimtlltion wen* ndviled to employ
Ienlselmm. IlmIHrirt Attorney Van
illei dil not lindtltla whlterer m not
he would prmeirute the allsmmed vlo-


ALLEGED FALSE NEWS
TIP LEADS TO ARREST
NT.W YORK.-William J. Howard.
St ymtrn old. of aS Ioffiomtla plum.
BrMooklya, a new. pihotoranphe, was
a lrreted and arralanMd in Toota smart
hofm, Maffl tmte Jmomphi H. lrwpigian
TI mi eaty Of fnmaishing libelrng In-
formatlon In a 1ewpllr. lme w
held Int SI hall for xamimlnato after
pIledilifi ant ISilty.
This IN the ftrt time In the bhitmry
of ihe ptate thit a nimwpaper tion
hima bher arIsteI for furtnmlalang It-
Ironed ftlat or mlladinllne iaforMttmlo
t a neapemoer. milthoth mao2vltiasi
%its* 1Im obtllnal against piean a
not dlnm'tTy emplnoyel hy I papir.
Thi penalty IN a prmIon term a Al.
or boath.
T romplnflnnnt malinft Howrd
In Pillip A. rltyne. I ltt.y edtorm of the
Daily Not who allseoi thalt early In
irmrmher, 110, Illwaniti dellvred to
him a statement renmernlnr a pof@
In dlvrs ondetll.i and Ia pholtoimlph
whieh hi falsMly stated an a phoato-
riniph of the w loan who wa the i.-
relorteld defendant In the d41ito


WILL HAYS TO ADDRESS
JOURNALISM STUDENTS
f'HIAOO.- Wilt Ilnvi. pmntma"tti
iscntirn. "nWnWpapr enrriltr o a thti-
drmldl million han aCrepimdt an Invltn.
ilon tI addwIte the Jnnl,'n lmmsn mrhoil
the ftr Ndqleo*ft r of thi ephoml'. w-
and yiar. wfileh olni lempftmerolIpr
-,d1. Arthnr miei Hnnlnig, Washing.
ton lrsormelldent. I. e1m- srcheoinuhld
for n teetur.. am will a. Pmof. Willard
itminvrnoi IlN.vr. dtireptr of rourei
In Journalant 1 till t'nlw-rity of
Woi'mlmin. IDmin Ilqrrti n of thi
NXrtimhwrlntir erhmdol, lina ltemn tle.
tirinir at C7l mbila tUinlvoiilty for six
week.


I BIBLIOGRAPHY

T tss.ephlat" ab bme ma .
Inl atidtl PritiS M i. Pt al ad
"Maurk Twwln rnt.r" hi Ien
rwi U aId.: Inlal Printer. ti


hm.,gm ti e Od mi r .,'a


;land Priltr". = Mlar A.
"mllt na Noella. tIln a Prt
TShi." byh Jotin Assa l e.o iallia

ltnd t, ah iD tS
* < t Mll rhbape sh,

Nmm the m
hi It. im p tm mwtmmmta: 5a

It, .li stmgaa. e .
6, fl. a es "a".
by ou l. It aCo Ite i .

'wairh adethr Mp lk apra

.Im w h aI at fh
biula fit PA. l
r.* dome i r l nltUlqtsm i--nlui

Whavt IN oftin alemI r, aa
mmtmmmmit. l Pfa. migh my th=wourt in k.l wa ym it- a


It ItU'd. If.- lit t aath IR the a.
hnm Iis.- t..gmm I. heh M
. folhe w t did mes thtnk i t l M( at

Of ld -aa Ift a. atho miit yo Um l ea the -ta t.
w. hlmad. tmm I 1sm, -- U
hut a hmmmaia ehapme, Ito=


Tfip emr IMtti at ha la hsk
,-III.) 'r pta eld.


Press Mahers' Strike En~ded.


i r l i. i I, a rm i 'l oyii esi t im si t...
till o tim I Prirti ,nei P I2 f1.ieryi
I .. ....rie e mv'u


Ilhll ._ ~ ;_


TIlE Pt'BLIlERMB' A'XII.IARY.


iOERTISING LUE """' EHIBITO. RUSSIAN ELRAT[

IS ALWAYS EASILY TO ATTEN THE ....[ ..

OEMONSTRATEI CONGRESS

Some Pointers on the Subject Late Informaton of Foreign Rep- .. .. -'. l. i .... i..
That Will Be of Value to rese.itatives Who Will Jour. t .. ,'
the Solicitor. ncy to Honolulu. ... ...
By GIEO S. LARRIMORE. By HOWARD D.,CASE. ,, I.,,,2 .' i. .
Edlttr W elalburg (W Va. a D ily 1 Il1 I O1 II I:41--I+ 1 be m nt" f l l 1 l e "
dle r M, Wcl, ||..'i h|,) i h i \ t.|| |, II^l" I tHI' I
Herald.I-
I .. I \ Repubian Daiy for Florids.


u --i'....ir..Iil ,iti.'ii It,'' (i~ii i' ,- ,. '..I' n,, '.l h ii. dI yil .
II p I -.. I. l .- l 1 i l I


I ,- .. I11 CALIFORNIA PRESS ASSN. I i


-:b :. 11:., , ^ ' -; TO MEET NOVEMBER 11.13 :"'aluabl
ai 4 inLIs, h, h ,,+ "I futhi, I,-,I r 1-tirl+ ha-tl i.l;: ,^ 'i ,1 ;. I .. .. 1 ,,. l I,'i;i ',1 i l in;l l, h "il ]i [h ;'t " r I .hiii l A'fIJ'. ,
aIi. ^'i.T ']i~li-l I- -ill., lir 1n 1 ,It.. Si andim. nI Payer h --.t., ,it i li i. l ill*. 'h i.i Iii,.iiliS li a lh
l1-1o1os e IM
l ei1 t, 'I",. Thlrl a iT 0 I. I l.-


I ,,'.I i ,,Ih .. 1. i. llFORM NEW ORGANIZATION
hm l ii ri, i i' r l II i t I l t l t i ll Id lt r' I -,

O 11 TIS COLLECTION IN MUSEUM 1i' '1''3: "Ii''. If -
'it'i 1 I I "' 11 '' u Frsl rma of L a' i r Lh Ai gelet, ni nbt ni t i I I ''' '. h r i I..'I. c,1


I cr M 1a t M d 1 Pe r P maiuent Exhibit. I '* i i' "i i m.L ;*"n UCI'
l'' l k *i l 'lll ii I I" '. I li,, '. t i' iid- al |'.i t '.,t Iy'Pa lSp eal I'n Pruplira i ,n
trudI ewinalils: whe it new i ,' i 'h' '' N ew N mem for Ransac Pape r ..
+. h I. 0 hI l .,, 1 Ii.a ,' - i ii hl l l ii t l th I otv- i "l rl.b r lplo. lO. .e. ..",lh '+ lai l i PRESS ASSOCIATION OF II.i| :. I h ,. ,.]r Sll+l. IIIto l' rl i


i-portynrla nf Meduam.. BUREAU COUNTY FORMED P B IHR:::'lt ;;; l.'iiiiiti;;' I' 1.1 .
I i ''''' i -1' 1 I .' il lh I I .'' ll ' 'i i i'--. i i- h II. i I h I l.. t II I1o.f t o1 I ltil lst trtl P p ir


1wr sitl IOT ItS, 'lh, CO II 'li,'ON IN h l h U't lt erl l
Ad Mus T l Truth IiI m, i,, ., i II-I 1 Zrll iI C" =
t ttht tth I h., I "'.I i Alaam Dama,,nrah +T- 5iI Seer Ppe r.
l ,ii? lur.ciel't In w artl cxl xl lwr i- l J r l, i a.. ta n 11 'i i u I+ [a l tim ll .i.ui*aiil


........ ... r e
"It,, *'` ,ll"l". I1. ** WnIdi~;11 g.I 'I..J

T ,Is 011 "I'IM t $l-n f e'te.oll Paper,... ll lill I,. ,i I ,,11 I' Il ,+ 'l ... I ,h* *. r, ,: .h + ... L I, ,,, \ :['h~ l' "l + ll 'l l'' ' l .. in y o
hb }+hllih h~l I*- OT~l h' IhSl CO*LLECTI ON',. IN, M,,lSE, M, ...W ester* Hml"l '+ l r'
hlll ,~ lt +,ql iI P,-esh i- I mi, efll iLlte Lo- Agl s :1I ,[PuIb s h *'l" :ll I i'+l "[ I 14 l
IIl~ ~ h ll l H l~lU ? rl erl' h M all dlell X i + ,i Per ....... xh t ..i .", ll l. +l l sa ..... ,l
TI. ~ll, 11+I, i llli, lp t' I+. iln .W eslterIini P aIpIII'IILII 114. ,1
II+'I l h,, I, I',11 /,, Ill, ;~ lX~ lp _,' +I,+ h l .* l,'H~t ',,,+ I ,+ -H ,+,
{1' ....... t.....I-I~.','.. .......... ....... Pt ........ l 'LK O NYPBIH R


+i 1 l+ t l i f ~ iI I l,, l,,, Iiii I iii I u .lf +I ,tah i o, l \,,i b r.i -, i-++, ;,, 1
+ l '[ t P t l 14' l' 14 P' 'l i I l' 'I l I : 11 1 I . t l 14 *' l l 'P + 'l r ,' l 'I1 + '1 l'1'
l, l l l ?[i p l' lq, ~ H l l, p o't~i+ l .I i , l ql p1 I ,, ,, f T l h l, 'i llf M r +l +


p.


Records, filed for frequent
nce must be made on a
sky Sheet of Paper!"

y file a leaf of Continental Bond
Doe leaf binder with confidence.
stand the unreasonable stresses a
af book is subjected to.
ur customer's faith to
Stcted acleuieale il

n Newspaper Union
DMonl >.Uo .. V Wa..i Lmn.I iMe:
IteV L i.. O.aea. Core
er Co. West-Cullum Paper Co.
Midwestern Paper Co.
IRaa... Crn


* Quality Ink


NEWSPAPER UNION
-W=SSSu P-A t --OOUUAMT PW-fl


MhZ | FEWER MEWI AM 1
By I Ilhe new Ilido wo fmthe+-tat
Ilinois .L L ncal A m tlont. W .as . WION.- --Sillre
"*"r -ont frE.,m IhIII ll, ll ll ( I I ll "I "Jse N


P C ram s iini r l f nwlkly |tlnm 5i um
lll wiiki eu T h I, l av 1ti l I.alm
S ll.i| 1fr t l Ih.. 11..l | tilUllllr of w wsky pap I *t
SI l lll llIIy 0 dilles, uh il
'.. .i ~rr: .l \ i l I ;,lln lnr t l'.'ll,,.. l. Ihil te llorg hhilxe l st
hlI J l t IIn r lo e t I lr high toa mg
'I t. '"I I. I I a i rl hi s cils
riii.. i5 jr. f lh.i 3ll wll' ll.il nII l.il. iII|ir| l ah| ninl ar mewlls.41uIbU .


Sl .lll ..l.l lll y I.Il' KI'.Il iI.. Itulldu ong Mlla lltewo BaciaB
lll S h'.'i ,iii Iti vf two eaich.
New Circulation Manager. -
1:1II ;11A.M. .1. 1 II. II i--. Sunday Paper for M, Kes pflpt.
1,"illl t 1'illt'lh..d 3 llt tie solrr'ld.i M'Kl.l i'lll .l' i' The McKMid .
tl.. dI.l| nll of Ih' St I' l i"'t lt:lt C1. ii ili- ni lPt in as. h l d tabL
3iliii. Inlb'ly Noiw nlllil i11. W' 1iii. lil.li*l illi lN tr 1 a RhnIwarts aI
I**0: (.1 ,Is ) TriIiI Ibuu e IHa l 'tpa Ii'ulii iinIIl l dll t or M, r. Sclw rt h
ill' lllr + ,l r rl'lllllill lllrllllt'lll I I',l lllllrl' 11 Illir Ollllv.ll ll omi sol l h
llt lrll. iil, h;lil Nethts. Ma K. I irl for Notrll fia irs


T_ P1781,111111111112111" AUXILIARY.

I-- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l Sr^^ wm ^^ .G O E A "*"ANDHAN. JUNT WS"I~NO rOU..* WHO CAM Lima
---- la^^ ^ V0 ^ ^~ id uI ul nfglItw &JMltlllv Itte* ol MITR NDrl-BKCM P* d lluM4 o- ti" *R II I i atl*l
MII ow .[."".i-"- BI% :11^ ^ .11A,- S.^'.^ S~ .koda k SiS. ,I" -we mmdII. -V. *.A .11,ol. law ...A^
Im~ O~l~n J~maiIi111 0h 4-7........ ..= .... ti... L "=-. owv .aOd/l s .. .......... . n" l 1...
tri of I+i4Ad na~ri,,do Magi, am.4 momoneset+ JtIdw mllm AN:= V1.~ -., ,e.tr WIn,a.-
more J*b nd aIlw .mW It. I .. .. .. CAAMDll-t A g = r4 .t.. Iii.i. prt=r.-l :, oB.HII.
L i~i, F#64.46rs" 6 a pp o 8-In14". 1 w1 w d H o ".^ 11~f^ n s*aw'& a IN .." -
aiiltell Wrad iio w a*lr*, n. '. r.. A .I'llP" ,, .. tols e..
lilU'r fu ivbidllin *t Ddw tom 1 t" fun. I-i Pnkf r-H, r -- *h *- **H -wK n.t P.+ ,-., .,r4io ,.^amri t ,l~ ii.,n., &';ffly.'SLtlit"',Aidrl " ""t
te.l~~~~~~~~~~~~~~ ~ .rfil. n..... .. .od -Pkleal _r ad-... .. .. :-^';;.'. ,,.-'.S,.ry ln* ^% ,^ "^ ^
1 1 Ilae4 M.) I l .timeli estof own t"e1; t..1". '"*161,;" It w3.". t .p lin.to w^a. 're ;;"

fw..,..~~~;- .=b,,* .,i.!r to. "itFP o n e vie A I A T ^' '^ a ^ W ^
it., wh.. 1411- nl wi chab a-,.., ZZu-C" fr.l la ,.I liald-I goo I l .I w-I', .1 .


l~~~~t~~~r-UoU~~~~~~~fln~le h 1Ctdkio f rO jlp C VIC ^ * ^ .,W 11" WAT UK AS ALL AROUN two llBIlvp-* Illst -w qun-. tWMMl *'**ltl**"^^*,'
.ttl^lidlnl r (ll Iltlit w .SltO .t S1R" I .rI ,IwA I,,d. ..; .kir 1.... Mi;e .,., oduKa n-T s W ......^w

t. ........ p.o 1 uix >P" TYP GSv STlJS*s's Iy"I&"l '....... ............ ..";"l.e.. n '..ltl r-I'o; r .&**%*. matr.si s >% !rSSjS .. ........ .. .. IU^ wurktla'S-K wodl."
pamper is leub Isd. ac.co.rdin to AI, In No I.: = ....I -- :a:..to. - ,,! m -- wh aTlll
erbllld. llOe Itmd linportuvi AS !
yP'n S1 AT L AST ........ A .. .=.I..... .... 1. ......... ........
fiey t t l.ers, laWoimpel, director of lawe nOn4 = I KVol Ind.4TS8. A-f-- B Rl h 1,:i.p: lt .1 A. V1;;o`.1kN AAO,,.;t

itni on!1;!,',; ^ divsio of tAh TrbivtrttY A, IZA M.-" .. ..I-.,^ rA s -sjy^'s-''i **"** .;,; A^."r~ ~ .?..^
,.,. .-- .11 A .. IL A O D t o lli m A l l w q P` to WA T-n A- -ZTheLlt.i,,t-, nl- %'*,-,,- k
]tlwil l, r rd fromi "h2 DMlllw&xl el C.I. int.r., withh ?me e';S:; r1.'.o"bf ;"o.' .iZ.' PIZ.d- t,';.fno I...I^I"" '. j"*fnl 11< 1bmp frvtd byI *1lrn". A E CA '".1''* "" <** tlliBPH lllT IK- l l rlAH MX IIM tllel hATll UO AlL L-AHUUR * * T -llrHI iCHIiT
the , ..tll... M.,. ,, P.,,, $.Y'"' ...il or, .1. Los.. I- u.. ml.. . .. ---IUt .... Wit 1-t .......... ..........Ily~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 1111 IIIIEIIOU Jill 01~O~r ?lofianee lotDU IllnL 3mi32 bfl' wi *rr~tmlau1. W !* t~r wl&ker t BM RM M l edta by ak will pl, OM4 '"'** ll*lt iry w11r1>B a ppt l~d llo
sulb du Jlar l %In t llilo trtlnTT T+ l Io to M Wlve nl UIult IM8fl or Io rlh l ritil Wff- M ill lll~d *h-. l l f1 r 1111 .l.. ll. _h r ,C l
m n' ry .. ...... ... ......., ,..... .. ..... .. .... 111-1 .. j..............'....I......tinill'llo taentla at Dead th>eIM Poirt =nb =. <* M I'MT M 1536 AL W L Gh ILI 'I K~~' IM:" ,a"&;.''!. your 5"- "~ 'o M!f..l";y<.'S'rlTHolnlK o*t

erIm I,,t rrclllln mlht *D.<- hasdaopopouleo o Di ............. ",I'lld 1 ...... ".... .. ..b.... ...... ...... s- ..'....... ....." .. ......
]lrnl],.n lporkn llrl~k, *T b t. W hn- C oneinty o Wk-. IW & *" In<^l*; to A l mlOvll. T. W er I.br, l..l. an. .-pTI a I. our, Th. .,lrTn-
Ilin ild lllnlR u i t PI IM il"l 7 1. Il cl lc 1 ol T l. ..,Il P.l Do. ;;a atlTolp- w P m nr t p rl bl
l i n Q l. No i l m e I ~ l i


iwl btI thi t hmlmel SAW I d nlt 11"14", I" .o I. -- We. ..". n h - l kl yf lel t tw I l W l rr o~d t, l io+

Hip dOll l~driM.* u lnQ if I i +i hi pll ei' tte~ m i w k ert*' kb lltry l mllta f*trellpri lellfef ~ rwKll -r &-ll-. rOnr*ol who. lCtl bolh dil tor i re.
the 9 --- IHnU.- rond faOQ Theor allM Io I^iI Wll l ^'l~ P *.lrllr>ty1i I IBd Promi ry 111m & IMuk It .|. J pM~r1'* rraw bll U*I' eoTltBI t e 1 ork 1 h u, sm w Al I Iodwu
litrnnM a jfd *i UJHAIUI -b III|^ uttcto lartel C aN 1-ulU IiU *IM -ii ire e~l I+l- +Ii~AHIIOR---I mayII Ib- Pd.IN1 I ucflw~n ID --Tow lD~il rA Ldl- k1.O IM o aloM %iA li uod.*'Lllr MAcHdllw t
leDIt. S TO taMn bu sl a IND "i.!. Of Wit,. .nd .1. A. PASIMANW. ..1, Th- J. data.. .n .&u .0". I r..!:

___li h I~t Irr ciillnfillil in i iir<.at circu SK ;;.' I~iii.n lrl'to I.. rl.m'SM: .;nl.e dil.ll~l ~ SSl'.i M l w*Tb p Ni .lni8AH ON! 'li Will I Ki o IS'v i~lSS!lt i im W;"ll
NUy Wrll r ll Idqlt o~l Puble Mfd~l I ""d lt Bewnlk~ hul 11 C mtlle T i> only t c mp ld . l ,rilyl -tlIn te rr.n;'?ll'.r"~ll wll."p'|~h.nt' wnu^ ]n"n rnrS <41o4 to"''~~ < ilivei+il~M[Tb w h ow ~ elIi.-l.i
~ ~ ~ Ja::= M r CRI ad ?rl h4 I -4 "o"e+n "lm~e A 'do.A-W- %NtilW nL I I- I -frmlywk+ l olI I


lllKW" Ylh lKengineb .llmn+ of ,1t flu "*<*l) "t' lib"h"e1- <"S ^. ""1 '1 a':';;^,""'!.- *'i .?;; It .";^ '!."'1..r.! UKSo;,r l+,, i|-^ -a; ;l I o*ll:;;;; l tl l + M +
lel.l.h>nl OIIII- p-IKT |(i hlfvt Iun ~ he mttPM I "" diljnh or wikh ; i W IprlmrwrkJ.* lBuutl Kub- hnv ch f mol )nI 14wl *ndel lI Unai pM **iok ||.T~~l 41 hour i mu iit me' n'nii 4
INl HII Soo - - .,.ad :... Jol loao- l e e
mod'd bi wthe p In ,i. -11 ll- _i`Rl ir. *ni "A" "5rW iOr"lii l& .r i;:;ot.^;"^ ^ li, -
.tilt illia Jr. rnold Who I Plea I'm asin RY l ,- II`M btebll -"-ll rt NWl- M. N -Llal. -

1,,,,.. .,r ,. mmll.. lll ,,,nI i .p m .. .u -.,it... r... b.. ,_.., Ol; C .. ... ik w.., ll has PIo ratio I1 humhAI llehrlo- "" o ~ ..!!: .....


ll~m OflllfUlnrrlalli 11IK-x'IU ||>^I MJ f^i MB^rI 1|X^ b llllM 1,1 ." d w ". tt rli d (1" I'*P r~' Two y 'Iur> cull^ o l Job pr.8m-n Moor Ullir *Kpwiw pATI- i erNU MA W mt 11 N
joite and, l tl..l pf, ,r,..r' deal[t C L S IIEf ^ y ^ S s^ R: ?*;-1" ." ..."" bands '. 1,"' .:.1. ..../; -;;.1 .4^K iS -,4'';;;, ,;;*:?S 1"

l^ltr no;w ilfi ll ype. I It llDindw a.M binsmrllhotI.- illl ;^S dlS'A~^ IiMT^^^^ ii ^ e^K w:" ^^^l v
l:lls A. lhlilt. 4]IbloIL kl, .io.- Ji.i1' 11 llw'l kl1 Ini M Kllll polll O ieommltor I ink l "li;ii* I le,. l l"l l: r;, r "lli- i.I. f, I "l ll. Se;ms. liIf-^
I--L'^ ^ ^ s -i-I Il IrI. 1.~kt Alia* o- ., =I N.
t.,.,.~ In. 19,,I.dki. Au n ohl ,, I. oym hafs~iys.3'a%'8 3 own.II a aa t^s i.-tly I '. t1;:or t ; ^*n......... I l ^ io Ilot-dt^ .... ..... O *" ae %l 41-b*'ji ....;^. ". ^oml .ed/it ww vsPss'.
|IIlnlk tlui nol l flile Joll bllV trPlllirkm I l 811tt I-- U __ il..;< n.lh..t..wll l-i~l~~li ll "Ii I Ic*TI: il T>UT IDH UK r ll WN. mToII CoT O n~nl Oro..D J III.Ot
Ih-1lo~m ar; ~ la, olnl, 'A. ;tMolbrt~l, llIpn ~>


Ijlnh 1 llrtp M ltll'r Ilil .... . .. .. M ur iropurunl Itv-dyrn fillwii ii ~ eriltT ntl' l~l@rltl T lld rtill^Ttr WA fn -lt |Iffdr.G-dofni n A t Or I Mi or >oun K A-HT->
orlmh rn tha xl buslnhs Dag. -Yll + + r+- tkl",n 4 tl 'V eit"hnI i a'lsl |1 elll I v l .'_q I iil' tljl+ i
ahe m -ll hdays pe Init al l l motorI~ tier --oh for'lo iaord 1.S tl ra ko 1. l. ,+ I,, -l UI l 4 -Il+llly wir ,ln at .MI .,.rpMll N. blk r pit n h I l leftIMIVIII~llll Mld^Kl Ihlnr. Klr S~lnfll.Sllmon tuilj imu--llkBM~n .! fioilher 'rn1ddl = u*llBT iT" prihlrr!;;> r^.nc-.eri.'.l .Ml., "" 'I In-o' * Clnl|r n tM . l Wll,[....n l.,.Uln r.,li.,n on l.(i
o The :m, I "not cold<.,o. ...... ,.. ... ................... .i
belle" eqi.n :, U.imo, i o Vu M rt M no-1- o'dolon d '.n. F p e It; rm,? y I. ; D!; I;'ll"
I.lloith Itsdd t IAve H erel !' frit tiro, Inforl.i Wh tl l~ worIIII _urt_ Alri ..prl 1VD n N KIPtIS M I: O M "~ ~ ~ nd qlln a~ K A 'r
rior a East. fmke, Croo Prdile aon .Z .1 M ar m OPERATO R WAb~ Tr PRdL+Iel~lo ~i INT- ER|I'JP il# Nlead n, Fln+ |1 C4From W t i P I n l oi on, It neytl m ill. Cn tl 6t cotie h n 1^ mprrtl iFit t brl ltyp+ furot lb l, h matter. Wik.p .1 A o a_ l. hn but IMo 1. all. rinU Ci& A.b am .. a"--I- ,-.

.llirfo nltairlm C; mtll S.1VII.(0 (ofnl Plp t llllii1 mln. 011u ir. P~w 1 l"'llb lld- aprne ;. ;i';,;-:",.;;,; ';'o'."! '"";,;I;n'.e1 .rie ^ 1:,,;! >31; ; "A T1. A..l i~dr SRXleldY f.nlo l..,, l rtli ,,.- N I ..or w...,.,,,-
len ''l' rr Zln U-U- V. rAh ratty ,,ft ben W a ble .6 --nlo iti, - --,te i t+ aroII ~t fo, 1' k.. t0la.a
Tharll.~ IAhl~ PIROtO It-~t "akmr11 abr
selfI I rl.. lt, d ad Ml~ prmfl M.0r witht We1ntiorn - ,-n:+ Ponlnn. Iii 4 I -
i'*iii ll twlh lt'lIt ml es r., l*Hm"tt*> & inMItlBM*w fl optmo lie "rr. tln.. oo b ma fllee .It o. referen ce+ lf. t y.. r t4 ..n n Ut t .t r oI. ..n" 'JI'l. l ""nK I.. ..I. ,.,1
the m ai rate from Th'at D ROPSrld to Call'- .troy* Hh..o. af "o el 'm itd DO M404t. w l"r o rhr'-u;h i( br R` l ',
.h ri.u endw1.Idahed b. s+agm. AM RICA N cdyod "- IIl".:t....".", l. ."d11A. ,=i:". =nW ohumr AtMI14 --lra**or. do,M h.. fu.- K lrnis Wiled n h I't;;" lI W I I I, .... a--%% ..- D-J go.'. U MAN.nd 'I'-tM. -oIv .1 JOB Wne,." E4 n wWr- I.,ninr. .li,, .. r.r,, lt k, i. ard ,o,'
>.So. .nu,,,,,,. .... ^ ~ x w ^ ~ i ^ ^ i .be has~t .;. ... ,:= -=; I ,-MIr.-. No* ; ^ -,^ "... It
ily ,.,I Ru*ea"o* i ol w---t a r. -'rn. I; or AddreA MThe mi r.oo o r. I *. w 1 ,:." 1- t d P elt. hn,= Ir=, .
... *. bralll ..tt IAnfl -himc io mhree AIvee Ml.h A-I- "'l or 1 l. nt' a ~ ~ ...d~n
hl~'ll~ll I h= =,n,~ r ollhll cityll PllT tM A.KI AIY b -UNl. W4 Modolo iAni lta rrld' .- .-11:+t~, t .n m Ishklawl. IN n A- MIomat- +~C N oEF pn1. M II N __ to mll- lWll I


r irtolll r ]4 hh' llOf lh flrllef* r T l*' am ldlu. *BIw.-l.- ^h. inI'on **k) In S t weekly v eiin Jb^ ^ lh,; ][. !if w^| + 13 c" ue Wmt* r ~ wp~m t'll ,l' wl'd ^ '1'^ h ll^ wIH .. O+. llhOn, KyoA h-. I ,l.it ,, J,l ,+f- w rk an w., le lln...~+
^ .!*>l.''il"''l!,l'. bu.. r nol NtK"-^ S' ^ "^ "^ ^ ^ "' ,."'1^ ^ ^ ,',1,,";"' A;.,. "":.: w" ' .''n.lW'riN-sh, *\^ i '.k% P" .'.*M S!'^ .'. wd. ,,'M to I; *. Th",*' ".i1; .' Cl,"*'
wor:;,,, nalstnfou a~ll l -,---a Ntirect '~ o ".Mi.ltr ltX 000,Prann l~ eW,unr M.tyo ran mr .~ a 7e n l.1
I dM.P, m.l-. a n IT NWMkA. ;.iakml l .; r. h Rin .or rain. r A..l
lYN or-W d~t = ,ider Ward/e Ar-ne. own ~wa ar ZC. I), .$- r Pill -OEATR I Tn STAR "".~t ~ae'III:tll .(.k rlgl.'lll y t ehII rleo Ifr t hellturu l.f Mr. l Atll ,..ItT,, enter IIlolr 'o '>"' in fetll. ,. u l R .
~ ~ ~ ~ ~e roll WAN IAL-8 INIrrIOZ PVnt moA+h`MntlO1 w-kul lall.9 -pre I. ,0 >. ,,,Pnll ll. o l" 1.in Ifbllpkln. reOl.r";,C l, ; ; .kl reSfur*, ;wal n r AD ,i**or W I W T TN O.CH'N A R : A = R ad ;' 1",h:" ;', 1,;",mn a ds w a Ia-,
.1-a.~ Whalr rodmvdIt ind C) h ihom alb d la r ]+ du o .1 totallyeWr.(. bi u ~, try Usbr ,= .o ritr wh-o .. rlil mW bioti raA rK m IK. I+li,..li IPil,r|il,,l F llzr IH.1e Ep, l,l Mild:. "Inin.e eontr i;.ni.'Ni pri^ ,; ;; *errl"d*;*; uth*. n*a h I'5;. .;.'"i.. ;;,'' "!.";' ;;k;;. A,,.,ia*, ..* ', A-.'*;;.':*'",;I"* o". rite 11; ,lk orl'eli O e ~ l+lKrinlni
[iiii I.n (litin OcuiPeed byl lirt. Donor he. :y+r++ ~ rUehl, lalh+[ h ~ lU l~~rUl~ hliAflI I tvlYp~ra' Itb- = jo. ajj,4ne~h ub-A l al< Le. I O.lal
hrli k itr Phhl M ltItm :AIi-il ll. -I[O S ""tr .Idelt. fa l el pnw -o Imayw dhc, plhM an 0Usie
fond ol alombr.thr hnhei dha).sl w ers Isaw rou elr %ce Jll IM amd hr k, Z++ll ammo-+ n M .I(p IA~)I .I W'tl~ e*iflN |-4
a: ........... II . M I.:'[I' "I =. a=I~ OlIZS A... ... . .. ... .... .... ..... .. .... ... .. ..... .. .. "A, ..&+ ;; I IAIN hiAN- S Hil...l. \, II llh Il> ,Bllt n r oll t)'lllo -rnu n;.-. "* ''* -. n, li writer.. ~ de,ld iet n..n tnd poI,^ Ai l,' *t; o o;. wee>~l Any ll,;l^ ,awho want:;',rm ;";v,,.;:l",,..KK T,? ..; i i , .),,,l #h, d w,.r k, ,,,,s, M' tl-
thnb- 'epl rol ler+ |. bu it do ase Inle, Pa om t m =.| T flert. waks ,hml l =*r oll' +l cu b~, mlee]ay wel
d~l l r in s P an",y Jt NotlI J l it)" Fr~ latek It+ ID' '- +.. No. wV. W.4"4r Milt No, ,I-ner Modv IA Uml'.

It ..4 -rl wu orr Pl' .. "r 18"''- MYER 1' ;..mntly omeei l l 11l l P- 1 A T A l .1 K t I 4
prin r .!0'- 1* *"." -rtoir N b". =-i.n .h' .-W.` tp`Pt-no .Ch .A a~l i"" -Hl r~.Il .t i. ..n . ..,,,. ] .Kr. :...
*/ 'we IRS, 1nte-Mou'!1 nwas re.'* ,I-ITORJRUHT1 A -HTll T h.l Job rY'l Still f ie ta IS- UPRATU WIT I- A%.' =I Am~l ondaboaf~rt.. `JW stada.^Mr _____ a bas -h.ltn,,I, l.l r,. = -Z 1
TId~ ,rr.lhlI. 1Alm41 l9.sl MAlTbM41~lr m hoolweldr o ta n Nikko 4 k.n Alo ,I.l A rh mrane ma to.l+ 401.'A~I A, I I ll l-ll
loa oihIIn 1910 andlMr. Arnom took -**,.,fteln, %1.$"jemA`W. e. Id. l- try 13, Ismr=rer 1*1e ind Wll; Vw&nas lsihlt++*~ll+. i+Phi i |mni~i ^"HT ?Jr l|l I br *ph itnit" I-r-f' rhar.tf- + l~ rY rlNK.WH A ,.i .1.......-I..^ "r l [ ..... . ...... ......... ..... h ....... +,*t.
--lllItl |' --t -- -'onlll lentlleFob m oe m H n'.p] let'; l d t t ";. eATCt Yl' NO 'w f+r TR e+ I + ~ l'HlN It l'.-oTTPK i*I %'lsql IN l tK-IltW AiNM W. 1C, m'",; 1' -~I > lipro IJ iti lhn CO I '*1 n...rh.l n nrlt-e;^ WA N K o th re-f lK~M S *lnll tr*h ;wi-n--:. %%M+ i -- K r~ ll~n ,M h Plllt'..- 1
bP Il D I .1 O t t I _,,, -, t;+ " "o., ., .... .,.. A .b .. 1aa 3p
u lu r g O ft It i. . ..I....~lT B O A D U D M J U 4 D N P tw l . ..l. U 1 1 11 0 W' h N A M i . I h ,p ~ . . h . . . . . . . . . . .. . . . .. . . ..

lab-h-- I7 ^-[ l .lf ... ll' l .ll *|l a nA ttti Well lJ 11tokiT l Pfrom ++' A I+ M tm.r- y AvT.limr[.Rol U.-__,'M- MAN k lm W IT I+ Y....- ^*; H;-; A___"I ______ I' 'I m T l..rt" n, ,,..-.. [*.l n+l ^l .l :l
l"O ti I. I..Of Owh f .* Inr1 4 I- IN l . .L.. .% ilo I..N .. ..n nr t'Irt ,,mI I oA T In *. i.Mn .-1 l* en l ^ tI hl h. i *1 t ri t r.. I
agu2n le t i kl nt a t r t'main. T e>T_ lla bt mi' n. _*I *II- .. *' w pler Kiwe'a er, l tp Paot-nr..i n' .,- .. Ill t! ION ...li. .. lln l r t' t ... *,rf i .. . . = -c rn


.%111II fLP IIlU Lm II |lhFnn y-r.1nk M A"e y*1* 1*1,'1-- *i- i ;t.le wor elth r J b tur of Jl l r. rnl.\ 1 ____ T'iT-+ l ut""n'enl rp, iih' Aifx *H + ^5n... ;,i , +iLln ti w,r,''IL'h , ,. ,, tr ; ,1,
Unit%,~~~mw IYY~k Ille, ri...~i. ., A A orl
ord doim thate himIn hunlo In Proit t'al,,,i '__ re'In a A`%" a +'; m Pdrt.. W+ANT DM ACHIMt T .,NAT 1-4 A UPhln+ ad A,-37-1 +
10.~i desi te (' llllf i na q tl i l g rl AmllemrI m rl imld tl r h ib r e P -a t A ,U thnl ee ro m + "m r t or af r OI, :N`A ,.t [d In I%++ ll +' F'Ino'ithi '+r '
il -.*rlH y' hr., I. |^^ ^ i ll SLl. L.Tff r 2K-holul t y ll"len mulet "' i Am p *n mU ft. i A.i C, %%1 ~ fli 'olitn I^A Ta lr -ti 'lln '*> Iuk~n i h 1 11, ,.,,I ,1, 1 li h. ,r.i.,ih
L Ar w r n w .C Wha|t ra l rl l. IN o.l .11 r.1. L W I T T..I.I A!.`
+nITIlO. N .-The. e"> M*t'* I +. T* T"* i usion r'l-n__ __ A h-as f,, ,1 e,,h k e hns) ,lnn *"h h. .+ .1i.l ,,on d.I-P llo.1iNC , +.. P .,..


#..qldlhl^ ;'Uli|.K^ ltl^ i^h~ r .SilT. l~lll r -le -l ^' ur fl M J (m+r. *n ruler BM "f e re ffW n e *Cfl l. l OT" i PH'tH KX H ltV'l - '" P"*? I '" -Co rnai ti.i J ln N'm I n1i- i l. ,i \
-^i,. ^^IT^^y ^ wS^KSi iI. ill I h I *lh I L I nl L I l -ln r |.d .> ..l.ry onp n n I.,o [ ,,. a ,, i (' i i I* ,


L^^^ ^^ ^ ^^ r h ldBI"03of d, iide sR l l "L f ll7 I "1" ^*tl' >^ U *fl **# J~ I i n nr"r t 1-'i p Inlo 1 ;4 BiP <** n ly Pr* Mrln, Trn FP th ,p I ,.t,,. l I, i,, p 1 ldl >MK] d- >nIhr~ irl iit n++v )
*,,wdp biainatraCniu u loln .l ar haltll AN ..,h R- on el+ + MA.y .." orI Io. alor Po k.. lUtlti i .ISeMA* .. . .an d al- Plan. ,-MIo a ; .A l. -c '. ": ..... . . To -. OiN ~r"h'd k+ ,,*Iowa a/ An D i -- r i in
t Ig t I = ran Po r' I. ..... I. .- .,n I....., L. =Ad .. .a. ,
ihotl ul rtn itrl nee- n+ r less lhallli In its n Ill I ...W. WATE beT w Lbt ,,,"-- ... _t t llti .i ,


Noe Wierg inrs Pubiser oni ~ M ....no 1 ,lwAd.. 0 ..
elk lT "':A.na .'IS'^ K ^ ot* -%Ilrb"-t 1ml -a -, onnot OW -,tr- M Au ^. n,^ a lo^e.< ,4411 ,. o ."l*;,T,*: r;:-,, it. ***.. 11 I o
oJ S O I sholoodd it^r. ..- a., laid pr4 "'I' PI I~K o 1;In Iwa -; r,1i?.4n1o nk P:_ ."--
VIllw'nia r hP PP Ps RR-.os' nvr loaki. will after. dHo.. .. I"o ""* I Prom. or i. .."._JM I i -,I g ~ I *KPg PLANOFSC' ^ ff I ff*i kh- Wirl<- C n H JNlo U-.47.. i- I **i .... .ni, .i: !o' .T U.N&* ** *-1-,A,.,r
I,,NEWl r~~' ihlrn l~~ YIOKE.l A~x Itaierit, w ihi ..l h .e. air ... in h..ld ei'. iUn. .. .....i'' ; i ..a--.....-. I'-- .nl .... i> O01o .ii ilk, ... w'j' ,2 t,! i,.

W -- lB j i r'Vll bil+l i+lr g"ll, V I drll ** "Lp r ap' rMI"* A ku -" IM I B iw I .M * IFI`oWIw` wo"ld'rn l.W ad rHL' do withIer n'~e P. A>ill+5 l.. I .% .u 'I al ,!h "t' 'M1 O'.X< AT -A Ytul m~+ T ".' In o ''t ...ii
lll:',,.llr alri mia ol I11illuot l ollPhn itl"e~l ro llli ... c~ ll ellfiull- d. .A.,II 4 .ad: -- +,r'.. on -. e4i1 nwlle of p... roar. 6_8 Vnll i. Al.P r,.lR'l "Iii a1-A,% -h-
l \ II I 11 1 l. l Io q. t o l A l I nt e t Nl iw VPl + ..' '?~n l eOls lry 4l N ro'. . .;.,,.,Ae Al r1 r -. ..y nwi. -,,kNtWA*t t-- tR t K "*, -- el ,An .,


Ir--on INUI--- AI "ISS ^ .-SSS S S ~ f A I.. "-F AS. P I ""' "" h"' c -M K .'."'I S'P o
latio -r h,* .,m _ wall.. A.-17-11,' Ln- M,0 -roe+ 1 er'+~ r~l' m:+ 40 #+. A... . 1. d- .4llel 1,- ..yr l ki a 1 -- % 1, h ,_H q, 1...dor~~ -A I.- M, ,,,h tr
WANIll ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S fhro'JiA'.A C .r 3 3. ,11nreA| ... ..i., ..n ., .A A Va o'.-2 I. IN foD rs, on- INS~ T, % .I h ,, .hI,
'I'I,*'onio. llll.lnlllZll ..I.. ali h"Pln~l .-lrd l, n lel~e n l" ll . at. . .e:.r l.re. Tb.. .... I i., .I. d o P- Ara Wl.l. .o kw r Wa to-.N
I'll- the WeaN of ni, her e Presden .n L A kIY I..t? l all..lA~l W N?. ,-.6n'. e, .+ nor.I -.w.. lo I i ....;. .. n lm 4-h I.t k. = =le r o "+'lll. l,l ,.. "kl+,,, Ao ,' P'" I+, I .nr ... "I*, ',iti .... ... t-r,
lh~~~~~~~~~~~~ll~~~~~a I h".nl. A-Wh 11.l t 1 r,.at.,,r eiity 2ie0.000, = Dil I. "'UMwh,, d., ,.,. to ....... I .MI .-,ati I AnT MA, IPI ll il~ l .. .. lPrIrVlli 'r" '- x "
lletio B losa Ust. r'u ,h! .." r.- I i nl r
,.:..,1'l llmP lll S II I m Il. In ht .t .", h, I sIII "' "'I "i ..... rA% 4l .;L .hl .;'' M.''++ i '
tl inru u gt,. wlh lmitn o lt, inlkloru wrt .ae et wppr l'n ol II'Tt. WA t A| tYI Nla l AdIN I -01-r w~IImM N ) i 'A(lt'i A ln _, ____ \ T
o"n. *l1y dro .114. ..,id --le 1r'..l Mille adl ,-il tlY hrIMk upl wlth lorok.en am h WAlT9b-I ~l~ l
Admr~ .,.p.. Ahro. pV1.tnr+ Frtth hlol- .c +" "l (" hr i ee ...... 4 y A il'" 1,] I;Au ,.k",1 .. ],,Kll -I=r -
er rF en I,l. ,lln; knll p. N ~ ..A,*,'rt'Piomj .` Iahlthn - f I W A S l od I M A 'I Work r l o'N h'A t il,'b = .. .".h II I. + .,.- It ,hl" ,,,1 -,'; "I ll ,...
:i ,P y a sl rt a p D M P.P.I. '_. l f d r r i no ran Att t~ e r,' ..", Wra- r, iTll- M lIlT (31I.rjIAll CAl KI.%i+I ,+ ,i \10.r 1 ...n,, r. ..i 1 ,
..... up I,; writ or e'dl~t "I.. .......l hoel Roton to 'Ill -it. I1. Rd A ' '.- . -. T
II ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : _' _raN ll lr+wvlleliil11eie,($nJ.4 hrm ,,i...3.3 I e+ *rlt It t 11,* H rh-.. + I ...."4r
w-,,, ork~n Watr P~mr DI iH milldaily RNE. I hI.M.lle r "h. A~l ln ill. ,,idtk
a.!:.l I- wn. +h .1.1. anen Yo WANTSh t Iiubh .+ 11Iey M Aly nt ll,,,, t I 4) tl l W.h . ,1lh B r,,l, ,leery allf
Noma .f.[ ,= w dle ust, ia0 I-il boosrld st M ..o I r ....'r.m~ Wll no it- d . lt1o.. OVE ;,ilI~il# "'lr -,l~ anTdxv wiOR
litrl ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ;.lhi ",n~l il.-. Ii--.'. w.ho .MlllYlN ,IIo u ", welI tI ,~lel~lI Iry'~l r o rk= i UI ..,711W be.... WAiNIF 1,1, N7 Ta.., i ,ll, ...i._ of
IR .II N l~d]11I) mhml WIII II+ Y F' + ininr, M I... -.. St lni~y oli ,l ItrI-ll.r ,'- -..il .. Ii l. I, -l ., + .... onI
"I do1.Y 3i mlil ....l. A.ll Re, Friliir from'b 'U .. -lli .. .r ~l ,, ,."..ali ..AP VtI n .1 l+ FX'll'' .... . orrr. q I',,- V.-U ,rt
I.Y I tl. l~y M a n r. l al l .. s i m t o W anl~ ~ l ~ l t e d ll in 'Aoo P- .- M r pl a b- o- --, -,, Iw-n- J ob- I.Ina ,ot. +, ... ... i l~r f .. . .j 7 T W O -THI N Di CHL O R P l l N, W -] .... ... P+, hT :~ l ot C ooi7 I V a ,jll r. i 3
ai -., t..m1- 11 /loag __ A-11i I".
I." fWnm i o od 1 '. V. I m ~ l. ,. na d ainio. da -rl+ .-ALI lo.. .41 1'.11 v at
phIIP lAf- py, l4' IOrP R A .n N."neTZi". =A --I-4 V o 1l= 1 ... Pn." I'orolol Ad.,.p.IP2, oe...... .. iiIr.II, 11 i ,.P" .......,I .,..... A+lOnrl I 'M oo I'-l.',WAIT.
It ": = 1 if tl ie Il i t A op Ltor ,I..,l ,ld Ch l .In. -11 .1. o-+il P I'II. 1-.1 .adell oa I ?+!,, M l~l P~lllohinn s CP ajoaftyr M-hll Til+i i h". t o.Ii ,- ,,r% n ,W 2,41,la ...P. u,, N
a rn .t~y a dl ".d. h i .. 1 IM I'lntl" e n,, An~ I,. lt I~r MN TIr-r+*l VP THll H +w l~ M t 4 jig ... .. i ra C11 , k
a'. ~ ~ ~ ~ I I~ Ih ..... I "Ad I'=nrY Iin ho"i 1 rmtellr 1.fo-wlftro- obo rd.pln.- w'Sa
el l ltbe l~lll ill lI~ fon ll1r nn.-Md PnA .: nI It_ r t' ni."' o % i ... ... '. *,, A, li.... ort e,_ "6- .. l I i I, ,...... A ... I at i, ,. -
h-H V .--it I~AN I'llmK I I.. I... -- M-+ ..,r ".h Adh,...d .ld;111:A 1~ 'T
and HlpM rW ~ilia, erlld l p fo Z'. 6., ,, 'n ...I'l l ..`rr+,+ PT++n,: -l irl ltta~i~alrfi~ *%, le au (*I, 21.-r N. hidw.ep . ..., I. Ai _i on ,
I'I:tlI..+, fill. eken ll,.rt, Il l m I _-.~ tt 1r flay, -1-- d11.11 1. e ,I' I- M.ler Hee .l ,!i- ..4 .d. Ph An. .r .;.,..,. F < 1 P -11'..1.
. III-w, .1 LddrA-, )I, mo..1.t tiw MnAT T W n w w dz od,'I '-r 141.' t t tt ,.A''A Ir "l _R eni... ",h-. S,~ ll WT~f~--l4l Aii-t11 ,,lllh I* i ~ll*~ I ~ ~ ~ l. M.,-,l
,it, ~ ~ ~ ~ ~ I .I.. if .. o Al i" ....... Illn Y.e. I. + f s ._m _odil 0 N 191I *C N I_ -..... .. 1 ,Il:" A ,.." I n. .. bl@+prlr ft WANTEDllJ I.., 4.;-1:; ... lf A I. l,'- i. I ..".".'.'.. I'.' ""T ..l
Im wIl .1~bo o o .., .,,* ,o.. o w,., III. I.w ., I I. A Ii ,I.!a a~nd +r -Mf el l o1 ,:;,, o,,; __ ... _. r--- lo. .".
fTIOrnnl4 3 ..lOuitl l id SA IP toa al With Ia I 1,,.-' .. i.. .. .-... 1... .... -- Mpy. .. .. .. I",, I 1.' ,., plna Al Pi ''... J .... WA T I' '1-,o 4` M 'oR ''
:,1,:,,,i:o,,,,l' ".- -to~i ,^ .,-nt eadan .... .m .... ,,MA, ..%.... An ... .... mr = Add. b ...,. F .........- I....I 0-1.-
mltGOO C~eA 8 1.. .i~~ n Ca.. ,IO) I~lI .I!ln mI ul rw.I. P .1... d I.%, Bl P B Hi P.V..I.rI....... A- -.. I AS.... ....... ... --, ... ...... .
....... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lll glll tilPF jo.tol list,, Il'n A'1 A ellm Ii aoln `l A '-11 "o ,I= I....l .at Ie nIM k i,.AItr- % .r `1 2= "lil Tv 1 -Tuo W l'fl, I _ -~l'+r .M -4_ .M,1 -n.~ ..k ,
ID ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,,U08 ,hd pIin Mer- w,,,,,.I 11.. .n...,, 'A,..e. "w. ,i +,. + +,,-h.i,.+ ., ,, .. ..
`- -.++ .... 'o, Ai, ,i16 I~b "n I -1 A I ,,, .l I ,P 'ht -+ P~ I~ .. _
Iu Un~ p t ...p...,
or .I,,':lehotI.Ilnln V +IA f llarsi n Z ...4' 1 ,Mr i 5 fillI .... I t oP I.. -.1a 1:* t Im. 11. I-ll -.i lI`.`,t' Pi '-"n ---- A.e .lt I* o t e 4 + +A ?Ib ? ,": ln ~{lli .
....I..ld-o Iflhubela oar & M A~wm MMf, g P f M ,M o tU nlO PhlPo l M IIS OR A I .II .I IN V 1 II -A- "'I"" - ill A_,n? 'hAN I m MA....N .1" ,F d"ir I II. 1. ,I.,,eh "l 1 .. ..... I ,
ten I l ort)'iklb-hlin _k "rh oAre I , PIim l, n .-I lrll h, I. `, m .."II" +"k lnfl~.+nnr5 l nm~ l
I- .. ,. r, 11. '.. I o".'lo. ,... .. "o "" ....+...
s~~~rtry.~A 5w ;R O.fO DALY I~T. .M tlj "Ie; .
lot., OP", !.A I oI .dAL W.".. IN 14 Ilyl? li ..... 1,P M1lll .ln ,I II 111 Pb.qenlt oo .1 MII
P i I _P_ C ,MM I loll 'd Al. -)1 .llll tl .ilh 1;iller. "Il.


TIM PlRI.DlIRlIN' AXIIIAR. __
- I Newspp fa Sal --_ -=TlNewspapers far Sae_ Pr aid Mhh _lsa.s--e KrIf to
.. i.itit A i.iA.i. ...i.iAii'AIs ----NNW ALN QVIiIPMMAIJft Tile OWIe Ou IAN ti'Sl V bi b
i _t ... \.e T a. Apt tis.. p r 5 f 't e l i' ru ld I
jIb Cp t _.ti. tc.. .. r. c i L-1 8,01ll. ... ccril.trp 4O Z T IC I.* emI
iwppr 1e' litobi -1 -itt a.1-. Ut c M.cti.O : up ia
Situ tion W anted i... . .. ... I. ..-... ...I,,1..... .. .. ... ... .. .......... .U..i t t Tt l r .4 1..._ e.
and Hep W ant d ......... ... ..... ..... ........... ..= ".T.. _,-.. .. ............ M, .. G. ... AS. "......
.. ct ... itt ... t t i w S M lelC il adilnSit je I..i I t.. -A t -i i
aI,.... *gi cIII...p lent .c..t t itt th dttA.,. Id o _
~~~~~i~k+ ". I, :%." '.:T,,,,, ..
O n.. I P age Il, .Se e... .Ai. 1=i. t. tI' t'. I., t..s. clt.1411 ci.... atIut t Ib P. I.. PC
aid Help W n e ,i'i"i... t, ,t. '. I" ,i. Ie I 1. c ie lt .. .,+ -,1.7. IIIt iti .u= ,t.. t .hIrti
' 'I ,.Ldull. X. 3 14v
>'-,1 7' 1 .. "I,~ + '. + I I, '... ..... ., +'l*i "m ,, I-_.l-1" 1_1= -,1++ , l't ~ - ..l o m m il+~li il' ........ I 2I t16 "OdR: : +*u' di.I;.`C` ` -oL.
e,.,~n O +i ,ir i ss"n ii ) I ". I ..1.- II. t
I., .1.1 I. ,,'"' "'"' ut l 1, 0 ": ,__ "'' " "" O
01 Pt ...- -.I.. ...- t:.. .. k...... .t. O' --.. .. .
i r.,t I I.:i I Iu t' -., I.. ci.te i.t =wA. 6I
-III i ::, I. I 1.1l 2 ..t .t Ii t
O n P ag S ev, ... I ., ._ ; lTd....... .........
c I'. , , 1,I.+ I i+t s ric -uit i .tm ..I
.t titij tti. .tlitA -b* ... - -lrl I "I..ll ti t'i t i r Ati .. h Tb Pl.c nI
I. .r L"rn icc: I .:t *Iii..... i t i ib t .'. i 11CAT Ie eete L
i. .eTt t ti:r r.. bin, :, et eI.i
.::, I , I, ,+ , ,, I , 1 I. ... .. -:.-....... .. .... + `-i"' .... I ........... "' + ., on + 1 "_ .' "+' ..... +1 1 +, 1, 'I ..' + .O..= No

";. .,. 1. tt ." t. -. ,' J U f
Help.W.n.ed.......... ,.1,, ; .......... W +....... Ir. ".+ ........--" ptt,). +.P.O. .
ti ...... i
~~~ ~ 1 % + . + I __ I, ,, h ..L ,' ':U .. I4 : i +lll ,rii', %ii. .+I- O.l.&L'ri-l#,l lo il# l A,,NL= .1- ,+ If. '. #
pi. X.. h. .' itt it 'l it it Ch it t$' a n I
it. ttc' r 0 rLA J
*. .ecw.
it. :., ; I . It ,_t ... .. !. I I. II i llL II A II I Z ;.bNi I" I T
I'tyr n.. I i t' I , I . .1 . ... .. "' + 'l, 'h." "II- "'' il N"' ew pa er W n I'
tF rSale ease rT adelit... .. . -_'. I. 1.' ." ..I., It .1 T ti nI I i .i S

SI.. Itt. I I .. I 11 I I I I T ".
111.1'" i t 't. t.
1,1'' .... I" I.. I I...I. .. ".. , :. 1 ... .. .. - ..... .... .. ...'A ',... ,-1 ". .. 'I. i -, I..tt ill ,
..... i' t I.. ... ........ i ,I ...... ..' -,. --. .. J .ob Of e -d ., a. ... ... i...... i5...
I ..I , I., i. ll 1,h11I,1111w111, h11.- t,, - ," C',111) A Icw MO OI (idrd
N f r S : .... . i I'd '... V'. .. .. .. . ..... ; .. . 6 ...
L' I,, l ++., + ,, *,. :+I+, ,,, r , ''1 III III1
'I l"' ' I~ '. . I 1:11 I~ -11 1 "d I- . . I
I~ tl 1h 1 I+ .r, ; l. 1 . r lI I' 1 ... I ... *l~ X + ,,li -+ 1+ ,m I I I')ll .. + I , .. .- 15 h + h + IT h lt .,++ l ,, .. .. `., ""r
i ........... ,.t.. I I . .. ....
..... .. "i. i... .... I,,I. tt-n. . r A-. i Nit It Ii t .e it i ic r.. .i t Pi t e ..i .i e
.. I _I++ "I I i .... r- + f t ' l'l~t '-..-.- r- + t t' i. t it. ... et I t e' O.'
S. .1 I l i- L J ... .I.. . ... .. k, I ]'il' --, LIT T I- .i1 t -i i I II N. TO

ll. . . I. ..I.I . .-.. . .. .. .. i .- ... - "Ai 1 .. . .. , , ,, .. ,
'i. "" ." .. , h .l Vr,,m .AiI: l. i'1. y Vi I .


I.it mn.%-% inieii.td'. ___
;,, ., . ,I . - .I I. Ii i f I .. l I .. t h , ,+d rn u Ir'pe h Aci m
1.1111',1.z.r1t'1 I I. It., L,;' ,i i; !'',,,.'' ,-- -I ;11 '1- I lt'td u ie i u i n r... .. 7';. h i., :-.. :TI II, 1 et'i :PSi." '' ,'""'4 stttrr .e -'peie rr .O .V.
+. + + i t. 'i i i l I edit '''it itt tititytii i it itit.. U tm+iiti .i +llll 'ih',il denl~li~h. itind ier ,etlt~l, li .Ull~
tiN it dti' It uI. 1iirt. I ,1-I
II ; - ,it ii-. Ci t --i -. n, to, ''. y, .. i .' Patu, .... W te ... i iii I. n ., .. 0pdp V.I,
.. i: i. .t ittr II.t; -It' _It., to. k I ......... . I .' ,- -. t'.. ne Ot bt


t;:::,.,;::,-~~~''it' Act.',.'. iet -, I I I.. I,, 1 ...I,,.- 4 '". ,~' ~ .. I I tee c. .. nier it'I,.; .! e'ti Cr etcireZ- I!.e ke t.t Pr-cnet
toot .I It I I~ -~ ,,:::1, %iittt'.'.~'tt r..",Na _~'r ". ii 1. 1.1O"" rt.r.t.t. ti... 1. ..- I O...."t.ciiint ..itn e
"'ci Ii I". 't..t I+t t '.. - p.
't i g t *' I i1iecI..rI... t. I I "t t I th..i' i i j i . i i .t .lt.t, i 'h i Ni, ' t *i+, __M __ t: 4 N t.tpe.teip' I I. . .Til pp *

.i r,, i : +,+++i i N + i i + t t ?i, t0 + i.. +r.'i i i Mir r t.iL i i tit 'P tlHtit i'ti.ett U Al 'S ilT tn' WANT+i~ 'tit mlt bEiSJ L t- 2l''1i A +I ) I ~lvl.
P-seaS i'urr~rt-ciswui ++l~m pgS Ninalk
It IItt t I l 'tt eit yttt t ,1 it +*-h ,"e i, t..,. 'I, ~ i r.i. tttt .tii .... Lii O- t .,l it e' -1 I, '. "--
E :.1:..;.%..'- -,,I, + ' ..... h, lw I- ,, M ..l l~ *+l. il .ll,+I+,++..I A [ IH" lt*h~ ~ s. .11l?l+ .., .. ". .t Nlr ,t+ld b.*.k b, ..c~r .l* 11 L. II
+ o ,i o ~:::' .. ... .+i pl~l m il


1c A, -i .. S i t.. i i. 1: I- Q.

tie.'' iii.'e:i, ii I~c .a tiic t i i ite r rt i. e Iei ,e 'r. 'I ,r.e ti nt .t .1p n !n e;1111.1e.1 1;"re i lbn 9 1 I "l"". .t.tet 'j",' I e"" ti, 5315,l,.. -Ad TAN ,m n:~c a_ ,m e a
i e i .t, r'~. tI clcr r ,I5.1crL. h f ta I ': ti r I -iii,. St1. pcr 4..+ Jt" It ,I I,_e't t. Is'Iler rtlll" I Icltt. pnt* ; s I II .atirIIp = rs tle Se eltee
.... t...e a __ .ut i ti ar .. p I . I. b It-- b I.lta Le... I II 11 e I I. l E C. ia
;, ,1 l -O,, .. 1.111 .
,,+,I>., ....... ,* .h ,rI L _i .. . I - +, .I7,! ,") , ,,.,I ... .. A ,. k : , I .".1,
i ' k . . .. . . -" ... L, : A- I i .. I .~p, i, .' .... K I .. -6
w4 .t+;1 ~ ~ ~ ~ ~ I, A+' %1,L -W .ml ,,i ,~h I+ I.+ I:k .+i "r i I+ 1. I,, _....... ..L. I. i i' . II .i. "" +Wlm +IVF+*Olhl plk I m
',l't+~~~ ~~ .. ,, I, "'. I k-d .I. ,+I I% m h '+ 3 + h + I ,I I _I -' _J''i -'t ] I L L % + ~ X + + I > I h I ., 1 OI l I,. b. IU O 1. ,1 l.b +I !-..i t

'i. ?I. I. t 1; 1- IHI ,, I I ... ....... . .... VL, h ". "I I .."', '.II. .'..@ -1' I O :

... I .1 .To.T
S l i 1I, I I II ,. .,, ,r .,,> +,, il ,
1.-. 111 + I + l l. I ,f A. ... ," "'. I t 1:''. :;" i l .. 4 ... I' +.I+i. T -;' ,I Tn ,. .l,,,r Th I II I. .. rm + + m I r m ~ I
++ : ,'+, ,,i ,;.,. .+ i+ .. .. 1":, i IH.: 1-I, ,,,/ ,:",, i. I... ,' I ;, ."' "' md I L i ' + + r d ' q l ': P . I ` ,,, d- 1 1. = d,.Il "' "Or `'*+ l"d- i to pj' g M
m .,I 1 1 ." ", I ... ... ... ... .. . .. .. .. ... .. .... ... .. . .. L" Id.,. ._ 111 - .... .............. .. ...
. ......I. ...: ; .1.1 .IT :;... .. 1% .1 ... ... ...., `-` .... .. .. .... . -"1. ... .. NO I-: ; ; ,.- '. .W..." ;:' IT1 ''' I" " ... .. Z O..", I ,- .,.. .. .


1 :, + ....
Ill' !" "+'' .... '.. ..' a.... ". I. I,, I I L. $1. . . ," 'I. j l ". 4 d I .i i . l,' n m 'l ll L... FI k I 3I1,I% i --114 S -,
...... ..... .. .... .. ... ...... .. "11 1- .' ; 10...,,r .- ....... .. ....._ $7 % .. . .... i T ,I I. ~ ', III U K '. ft. T I III,.,'I : ,,+, % I I I ...d,: t' !'' o ._ .; .. 1. It .. 0 4,.h %,.. ,. .. ,,,i -* ,, .., "i I,
I'll 1 + + i++i..... I. .... ..I.,," , I ,,, ,,.. .. ...., l 11 I ,... .1 d l 1, .11 ,II1z 1. 1 : .": I !, I,- h .. 1 O
h e l ,, ->. . h . ....- I i . ...-. A ..O : .. ... '' : + +, + ,, ".I. I `,: h r ... "I. + Il .. ... I N s A ,, +t, 1 1 11, t V
,ll' .'" m W *'"'..,","I ,",%! ,., .... I. ,"',, J .. I +.... .J ..I ". !"I". II + ,P L' I*+I+'I f I 'd% It' ff- ---l|iilil N-ili
'.T... *"'' ..... + 1 r, ." Ai.I.... O....... .... . ....... ,.... Thl, ..... &%.......... ... I-..UA3|

l -ml' -d J III' +,~ I '' 'r L. ;.;. ... ,i-.... +''!: ..... .. .. ' tl "O". W :'i. 1:. :... I. A '
.... .. I .. _' , ,, I ,. ,, ,,, I . I .. 1, *, I 1 .1 P AL I I
t l . N -7 -. i>,, I,
..+ ~ ~ ~ ~ , '" '.,, ,,',' ,' .. I,', 1- I- ;.. l . ... -. #,, .. I, ., .,L -: .:..+'+ ," + ." I ...:+ ,i r: +"'' +, ". W" "., &+ OI .. "it+dm =mP -
't, v ,, .1 .. I ,tI ."...; ,).+... nb7 ._ r
i. + -' .. ., ..' I" .+ ... .. .. .. ... .. . . ... .. h: t.'. J',!,1 I+ -,* l "+ .. .. . "'I.,l v .Il,.


.- .. ..... ... ....'I 1 -I ,I"' -
. .. .. .. ......!" Z ;..' I$...... ... + ~ .. i ..... ; ... h ;. d. .111 I :L L,+ Id,+ , I i .i .... I, n; -. n I' -H ... .. ... .. I` ,. . "r t. .' U .. .. *
I."., ': ". ,. ', I I 11 I,. .., I I1 , .... ,, L. -... 1,, Air, I.. ,," ,* ..'. j',' .l.O -.... *". ..

1.' .. .I, .. ..:: . I b % 1.
". .' h, l n + i ,+r . i. l lT, I + i l z ,, + ." . I_ ..'' . , I,,,, ,,, ,. .. +. I...* L, l, I' T % . l + .+ ". .
I..r , ... ,4,11. 11 ,,, COO . ... i, .,, .. . _1_l IT 1,.111. , t ,,.,i ,l ,.. I ,I J IO .", it+ .. , ~ p p L ; +. L+ F~ l l l~ '
+ ml, ,+ ++++ tJ l, ., ". I~ + 11!1 ,, : . .. ., + .... I ,+ ,+ .." I .m ,,wo o mim m I -~i 'I+, ,+,%1 .I .

...... ,,:, ,1-'.1._... ... :; . I . .- I ... I A.- r _ A
11 i d .. .. I' I '' i ''r._1 ". d ." . . .1,j1" 'lit l
S" .. ,, . Ill Id IT . .
.lb M4 1+,1 h*- 1,~l .. .. '. I I... .. .I ,'- -4+I . . ..-. I +% .. I. 1. - 1- . 1 ,, I, Or. ,:,,O, m _


I ,+ -, ,. I I.. .. , ,
t' , '*,`.1:;" ..'. -` I ", + i I v. ... . ..... -4 W, %. 1. J-
".1 .11-. I_ I I. .... + ... ...... ,...i ... 4 ,. .. As I.. 11 M,+ +' ,' ' ' %4 .. 4 1 ' i j~ t r n. i ] m
.+ + ,,, ....... I, ".- 1 11 .1, I I' .1 -rI .. II ... . ;,. J 4 I : ,, .,, z .1 I. -. K, n ...... ,p rX .4,4.- ,Z 1 1 +I !, I ", -- + .. ... ..11 .. ..e. I 1 _.... b
... d .. ", . . .... 4:/`I_,,- I.. ... ... .. .. . :+: ", 'I' -'I" ,L, %p. . - -''. I I ,l1 .;1 ',-.i .1 1 .1 l I - 1 - 1 I. 1LA,4 UJ ,1' ,+ , I I~ I 1 ......... I. ... I l I Il. . I I O. all .. 1.1 ; I .
~~ "q o k Kn . . . . . + . : I. I, l ..+ u r q u!; i ,:,I k \ .OP; .d . A & -
-r .;,,' rm h : .` T % ;. : ... . I " I"' .: .. 1." .. ,.I, , I 1- ..... : L '' II'' .. . ,, I r.. . :' '! "" It +1 +'s m .".... .. A .... W .i X. T .o -
" "' .il. ,, I, . .. $t .. i,', . .. .. , ,+ "* ,.. I . . 1. . .. ... I. ,, .1- ..! .I. , i '' ii .'. I ''' ; ,, 1 '" .. .. I L1 .I. d .." .. ... _+
R ..." ." ~ ~ ~ I "; .. j L I ... I .. !,, I;," .. :.. ,: .. , r + I:"'' "" : .-, '' , 1 ,F Ir,, 14: .* I.", I .q .,) "1 I, I .II ,.' + ,' I -I, 1 .I-- t- -1 FA T
TI -li~ i k -. \ . ..' .. ..:
I- I .. : ;, .:," .I:"'. I I,, il .I. l I !1 K. -i' '' ,:.l '!: .,,I J +' .1 '... l I~ ,,iK .,I- .T N I WH
Ull k mM tr +l~l h, , l ,q +t hl[ ,, :I, ... 11 ii, L i ,J [+ I p l l ,, I Ii+. le ii T+ 1 .. .. 11. 1 ,,I- ; + ., ii'+- ,,.. Ir t o.u d y I t e
I. 'T d.1n; .^.1. 1, .,. I .. +, :, ;h Ir I, I+ I I .. I. .I r , ,I ". > I. I .i i%1 : : :" i, l i% ":, I, 1 + i + % %, + 4
;: I Ii.. N Y II rM l' .' Ir -I '" t I',, L t' t .. ; .I , :: : I '1 I' I', '' II I= ,
.IpI .- T ".I+ I II' , . +i" ,. .. I II .: I. . . I L, I + ,I .. :! 1.- . ,. +. ; , ., i ,, N w p p T l le

i 7 I i i .i I ," . ,. . . F o r. . .. .. . " A-
_'' .* I .. I . .. ..... ..n I I ..I . -I. S + 4 ld + 1 1% + W b
W *,,, P ,it M ?, ... .. .... , iI .+ t i ,% _,, -, % I, ll. i -} ,t ~ tF, I ,.,:: ,% + ,I . It O AI i+ ,',,. I ,, - _l HA M N A 4
,. 4 .e ,+ .... . ... , .- . I I I,,h r , i.. ," u h ,r I ;,.!'L . . ,,r, I ;.. .+ 1,, I I 1 1 Ill .... L. 1 1- I' l F L
I-iA !_ '_ ,. ,. I I ., . ..". 1 l ,:, ,. I. I `' A': '.!. +.r U+,` = 1 | IN N
^ +r l + t + ,'+ ,' Il.. . "+ I -, . I. .. . . '- h.1 t o l
= l-7 11.1.4 1'.I ..: I:+, + r I i -, , . ,: I I. 11: : . 1.'.J> I~ . I. .i h I,. i- ,,i 1 N .l.. i , ..$, ,
!~,, A ,, ,Jl % ,,, .I,, I :i ,," , I In.h+ ... O I I I I . 4. . q + + 1. . .. .I .. . I 1 t. I ,, i ,! '. l.. .: t, I L. j . : I- ... .Ii .. l'. A
1 ` .." 'l .. .. . ..I., ,. .. r I.. 'I, IT I I I i, , ... . p " -r .. i, _
/% I .. .*" 1 1 U ~ I I '.. .+d I I ; 1;" I "I I 1! I I , .. .. , I..- V '- 11 11 I .I 11 Is .. I_ ,! "1:*11 ." = 1 IN
I.' -. It I .;I .. ..k I .1 ; 1.9 FI I *I *I I" +, + + i . . . -, 'I "I : ... - 1L .I .i 'i ~ l ,* !+ %% "Tl p 1 1 .1.1 - .... I',,:
r ~ ~~ I .,+ . ,, . -, 41 qi111.K*,* 4 1 rit r
. .. .- I. 11 .1 '. 1, _. " I 1 I .I. .. I I . . I i I r, ": + m IN% , 1 r .. . . 1 1:1 lh I 1 .,
Il ; ,1 O r, I, . . . :' .. .... . .. t . .... . .. I ,, ,I I : "" ." :',, I.: I.,N,
_i++ ", I ,, '* - I+ L .. r ,-i4 1, -1 ; .ii+ iI 11 1, I ,, ". .. . r, + I I'' li -. l ,p -I 411
~ ~ ~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ .- 11, ll It ....... .. I+ rI ;" 1t `I.. ,U, ,, I. .1:... l I 141, r h'' +. ,1 .1 1.r " ll- I Ga.
... .. .. ... .. .... . ;.. .. ......I !.. I.'. Job O 1i ce'll,; or S-: e ,,,, , ,., I... .. .., m
= ',':r, n r lL," I... A, L h.m1.".o ... .11 I I'l .4 I I+ ', h- I- .+ II ' ; L *, : + +-'I I% '. t% 11 ~ I '. ~ U .', ; '' + I h '+ J ,t ,:Il'I 'I :,r -; v
!., ".1 1~ t .+ tt11 .. .. l ;+ , .. : ,:. ,I +, F . i rI I I I, ,I :1 . .;. 1-h,1. -" l.- I.. ,., IIT -


b ............ .......... ......!",I..
.."~~~ ~ ~ ~ ~ ...11 II. ," 1 1 .II : ;.1 , ., i.1 I 11,1." .1." ,, I m. j 1 m, l,- ""I , "r1 l I4 ll
'll, .. .. 1 I I .I -~ + %, ,::" r .. . te l, I U , ,, _ ... .%~ i l 1 { 1% l l h I .i... I .: -h % I I + 1,*i I .,i-.". q, p ,tt I) 1: ::.'1 1 r = .A
.. ....-.: :1 I I :1 I h... .. . . .. . .. . . . . I ..... ... . . ...I %' " 1 jn T n r' + ' 'I.";,,".. ... .. .. .... I .. .. "P:7
I ,' I. .- . .. r 1 , ., 1 ++ +,I : . .. I+, 11 O, .. .1,, , . ,, ", ",1e r' + r3+ t+",, It .~ 11.1- I. . n*h ,+ +
t 11"Z '...., ....".: ...,',,:' ` l' + 4 I + .. I I :' L: ... .. .. I . I I .+ % -' ,`I II :q$ 4 4 1:' "I' :ll 1. .". I.i"* l .. I Ill _l.+ -+ 1 I .l, ~li ll l.- ".." U !"1 11 "
,+~ ~ ~~~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ ,IT .i I , I, ri I 11 1 h ,I. i ,i . p i 1 1 1"- I l ,l ,- In, I,, ..!k .. ~ t I,+ + + * l l r I
;; :- 1 , -, h,,l Ir ... .. I. I, I . . . i 1 .f I. I, i q ,1 .. . + n , ,+,+i + I ;. W + -,in ;i ON!=ll
N e" sp p r orS1 1... . ... .. .... +i ,, .. .. .. 4 .. I, ",...... .4p. .. . J .
,.... .... .. .J-11 I...I. ..I.. .... .. ..": + ....L.I......,.L.... .... ..I.,.. ...I.... ...-...,,.......I..."............ ..I ,`.I',.I.'I,........;711,11,
-.l .. I II "~.- ", '"' .. . i "I L.,- I I+ .1 I 1 .11 .. ; i .+ I .li .:l'F% % 1 I I .I % l, I I N liy + I1 l n l rh II "~ . + .ll.l i fi. Ir. I -
.1 ,. + +. 11. I I h r . . ... - I' r I 'I I I L I A I , I L . . .! , I -I I : I + . ,;: -, , , I __ - -'+ Ii,, il,,h I :. f..-I I it I. il 1 ,,k .+ A~
.,, % ,. i,:""" ."i :,i I '. '-i 1 I I ,i I ... .. I .... kl 1. p .. .i I I ,i , ,, I .. . I* . , ,- , I+I .. 1 .- Il
""i: l l '+ i ', .. I l .... ..! I "i- .. .. 1- ... .. . . ". I. ... ''1 1 '+ :+ ?. nl rl... . .. . .i n l l i .
1-1-~,i ,1 ,1, - ,- I I: I ;, f .1 .. ...: ,I 1 I ,1 ,,,,, l ,,1 .h , I,Ul !p,.,fl h l l, r'h + ...r .... -M
Mlslit~~~~~~~~~~~~ i.. il .. I. t I I I I. i, Ii I,,. -,,i. ... ... i 1?kllIIIi: ....i...'lii ,,, W ? lll+.llllh biu
11 In. j U , . n ... . 1- .... I + ,- I i lit ,r . . I, . k . % +. -r, iv r I ; ,'I l h ,h i -. m n NoTl -lR illll~ fW A
'"I'l 1 1i m 1 I I I "I . .I ' "*'''I :+' . .*:. :' I '' I ; ,I` ... Ix h .n w ll r.r. ,W .
1 1 ,I . u,' , I . : ', '.! ' I ", ," I: ] + +% II Ll l i ." "+ T T : 1I rT ,, ,l m I'l l I II I '
I 1: . . . I I 1 ' 'l 11 1 1, p" I I -I ,, J . .. II I ,II .. .. ,'I '!,f ,: ,, ," :, I I" - 11 I, K
"...".111-1.1 ...." ,'r -I.... 11 I- -11 11 I II, I L' I r 1. 1 I I" ..,l plt ,..~I I- 'I: ;.I I", ...... 4. ll , I .V I ,: : ,: I1 I 1 ,rl . .. ,, ,;_ '; : '.... . . .. I+ I" '- 'L\'I~ :I- I It Iil 1+,1p:l ',+ il"I 'll A'I '-II 1 __j _V
.. .I. l- .. .. .,, l I I :1 :2 I; I% ... .. . .... I I I , , 11 I4 '4 I I . I h 1 J : I ;, :. I ~ll,, ll.'1 .Z m -
It - - _.,__ I 1 4, Z' - 1 D.14f ~~~ ~

A w .I ,1 1 .,I I ,I . 1,t .. .. 11 + .. h I: I I 1,l 1 '. I "Ii .1 :i 1 : ' I,. '.'r '.h .. "I *,' l', n I., ` !l'., r _, il', :
b, +~~~~. d ... .. .. .. .. . . 'I: 1"'I, i. t' 1;' '~i ,[* : ..I .1 I'l I ~ 111:111-1 +'
., ,r ,I T ,' . i ,, -, ; I Ii 1 i. I. ..-,. ., ,, I .. 'L + ,` .. I I ". .I Ii :u ru , ;,,,iH i l. I
"" I *1 I ~ ..Ll ... .. 1 I I rl I i, i ,, + r ..._ ., i ,. ; I. :`, I i iiirii l' , ~ .. . I ..A ih 1 1 W
hy ,.O ; 'I", P ' I., ;., li :, 'n ... "" i I 1 1 1. r. , h i' +'1 I I I Jl I IT II II ItI~+ Ii~ 'l P'I I 1.i I' .Il'll'l I A,7' -4%1 OR+ .lrl
IO IIITi t T O .- I-. t ,!:, I ,; I i i - .. i l I. 'l I %% I i-1 ",. l~l I.''.ll I I- A. I. iI .ll~rn l1- 1. ..h. Aunm.
I Il I I. .. ,, :, ,, ..... rI :.. l. I,.-. ,1 i I I II 1 ,I .,, IK '. MI~ .. A . I. I* I I
..... .. ~ ~ vm ......+ I ,+ I h 'i + n r, "'. I .... I ,, 'I- I ? .... i I., ,, ,I I I-- :: I Nf Im L
'li~:, .+' , I ;+' ;' l ,J ,ki *,T ,I t. i, ',:' il >I, , ,, ,' - I- II ,....,l:, l *+ M .l~ ~ , ~ %% %% im T i kL , _' . I ... I ." l ,ur I m : I.!, ".. to
I, i, Ii~ u l Ih I. . 1. I. I I%+ }~ _1,. i ji : 1% . i i, . I : .. . I:,+ p I ~. l "r .m .
I. ' '" ." r. ..,.:. .., .I' ;. .. ,:1, L %,,. '. ,
_ 11 N .. I, I 1 .. i+ i ".l .,n I~ ', .... L'. , I" l .%? I- 1 i f+ Ir .4 + I ; 1.. ". .. I I. -- I ,
I __t~ I 1 . I ` I .. I+ I ~ 1% I 'i f ,H + +, . ..... I i ,I .. 1~* l ;.r I+ i% .. L. . .. 1 1. 1 I' l 1 I f I
'h, `11'-4 llr I I,I+ ,::: i, i i i + l, v ..II ; .. '. ,. I I ~ -%lkl -1 + ,-I _%1,1 II I X I I I+ ; I -1,,:,,1N e wspapers111"
-I l. .. t '- Il- In l ". 1 ; I i : .k l 1 %. 1, , ", 1 r I _.; I +l ,l:%T Iyfl;_ : + L ,,,i " r.. . I l l' l 1 kl 1 h P+ nl m,,, l m I ll lipid I nl AI,. OI N
....-- .; . I .r .+h .n : i , Ii,9+ % Y:* I -I- Forih,1 Sa L~,le i, Lease or Trade '.l , .,lt .,h II I I .1. - WANTING I
....;. ..11 : ,tL i -- -: ", + -IV +I, -, 141+ i. -i L. ,l' . . . I .. ,I 'il .. . 11 + ( ' ", I. I .. IO { "ld l1i1 I ..... I ..* | ll. il, " : ".. .:O- --r "
I ~l~i .. l* '~lli~ y T """ '.", .+ .* .lh~ I ..I .,+ I '1 ;h, I:41 fi, e. h i n+ l I I I I .. . .:, ,, ,l' ,_... .i '. i0 :.~ I 1 +'+ or l l ii l
I ,I +,, u I+0 i w,, iI I i. i I I I m,+ + ,+ -1 I + I I I* , i. . + ,i 1: 11 I.., y 1. Ii .. Ie m 11 IW "." "I.
" , 1! I-. ..'", I I.. .

+ ,I +:L." .. .,. ,:, , . I ri . . . . .
1 ..11 1. I 1. ....." .. .....- I r- I I I. I. "'', "" : RI' ; .,.? I .I: '. .:
h d, ,ld ... .1,II 11 1. n, i', I. O, .." i ,, .:, 1',.._ , ll i ., ,,1 ,. ll l'' ,' l N : % ,j + l+ ".h :|+l~ + .e I ;,: .' ' I 1 i' 1 TC0-- N
I .. I.. '' xr I *I.. "'h ...... " , +"I .... '" 1"; -l L I' I~e* il" .l~ ,:i' ,% 1,g+- (i, IA I I P T".. LANT ,I |+ `R ,fI ,:l A. l i. i -l l I'. I. t .
r 1 I, I '+ h A ,. -- I -,, `l Il, l1 ....... I.., r d II;.'- A ., -+- l,:.!, x:; ... ,, +"l' ."".2"`, i1" ,, : .. " "'N i """ "" I 1"11, Ii
I T..nIN A rl Wll ll IApl l.+l N I
.. .. .'I : . .... I . ...... .... ... .... ... . ... ...~. I I : .. :... )'' 1d " -n l :'
"I..`"I.I, 111., V S.-.: L ; ,, ,, I. ; 1 . -I.. +i .. ... .... I ,,, .,.1 111, t ." .i ., ,1, .+ l I'+ r -+ ,l,+ Pln l l' P tI PII 7" iI, ." I P*
ll , I 1: :;,:If, I I IiI I h1 I ?. ""Ill : 1 r l Al I A....i A "........ IP 1, ,,- I. I jI .i ... I ...... ll 1 1 .. I II. O ,- ., ,h .. ,ll'l 4. 4- ""' + I + l~ f l m i 11 1d e m l lI4 1 .. I 4 rI
_, , I:, I .... . :., .... .d .- ~ Pnr
I 1, 11I!~ -~"' r L, -., '. ,,,',,;, ,;.l : ":. ,,I ,,.., I.,.Ill :Z'
I I . ".., ,: \ . I 1. I ... ,, I
-1. 1-- il- 11..11 .. 'I I.".. I ,
: 1,- ,111; I. 11: ,; , "',.... I ....
d.- I, A. .. .. I I, II ... 1, I I ,,: 11. : .L. j '..11. ` 111..iIr "_-K,;4 idi
.,_ " I r I I. .., . I .. , ... I .I.. 1111" . 1
-11.1. 11-1-l., I ", 1.. "!" 1 Job ffi.eS for Sle i :-` IT
,. ... ... ", ;,I .": 11 ; I ".. _ __ S."
.. I 11 I 11 I L I 1 1' I ,i I "* , I I ." ., ` 11- - 1 \ N I I . A .
I- ..." II~ .1- 1 ",. .., ." -1 I.1 I I 11I I r 1. 1. I 1 7 1 "'" ""'I 'l'I l ` 1L ,. L!,::TVP i ..!,;".:: ,,;,:,:.,
I , .,- -11.I, -1.. , ,.,_I ",,"'1,,.- '= .
'_ I I "., I, I o. I .. '. ... I T . I , ... "" % "' _

I I ,, - I I,;.1.:.I1LI.... .,I 1. .- .." I" "; I. ,.,,.,,
I., I I rrl,. \;rl, I I... 111. .. ; ."I"
N ew spape s for S ... 1 I I I" : I~ I : 1, I.- 1: 1 r .,, I. ,,,, I I-,-,-. - 111I.O AM IGA
1.,:.I ; , I I 1,L I, I I I I ,I .* I:, . .": ,.I 1. I 1 I.. 1. ,,.'... rP n Y ~rn ~
, T.. v 0, I 1.11 1 l. 'A llllr l~l
I I:~ I I I. ... .. , 11". MCI~ ..
;., it ,,,I ., I,, -I I , ", . Ill: I L If t) 1 'S.1
I. .IT,-. I, .. " ;--.. Ill k- blue.~qt
":I I .. : .. -& ..I.. ,.. .I'.~
.,-.1.-.-., .11,III'' ''. III1 --,, I 1. 4 -I "'I- '" I '. ." I I;% -; III..: ......'
.- I :I"- ,:"I; ;I 1 ;I. I : I .11.'.... -.."..1 .1.. I
I 11 I I '::" 1111 LI. I.-l. .. -. ..",". Ill .4
"." "."", ` "' '- I I I, .. .. L I Ll , I. 1. - 7 ;,. Vill I. u .
-. ,.. 1 I.. I .!._ ,; .,. : ; I .. .. g
... . . ; .I., % : , .1 I ., ,T ; ;::, ,, , I ': . . _ 4
% ,'.111 11:1.1.11111.1!1.."111. *11,':.." ''. .; ."',,, ,,, I "" 1- 1- -1 . ; ";'. "I I
-.. 1- .I..... 7". ,Ll , I, .."V. "- :;:` ,,: :1 "' ,0 1 ." ,1.I .. 1". I 11 -- i, 'A - I I: 'j" ` ` .
I. ;,, 1.. "I".. 1. .".."'- I',- - ll URS I-1,G4GTC. A
". ., 11 ,, ~ ~ ~I ... .: !1 i. !:: ., .- 1 ,,.., . 7' -'`O`.. "T."1"'h d .".. d- w.. - P- ,
.1. .. I I ."', .. 11, I 111 I11 ,I , I . -- ,. I I I ..O I. .".0 .- ..
1111t."...", 1111"". 3 ." ,." .; I ... ... .. I 11 I A I-
I :, ,,", ,'v .. .":: .'I M 1 I" -. -j I 1 l 1
,, , I I I L.:, "' :. I Al.
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs