• TABLE OF CONTENTS
HIDE
 Frontispiece
 Title Page
 Main


Title: Brevis & admiranda descriptio regni Gvianae, avri abvndantissimi, in America
CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00095952/00001
 Material Information
Title: Brevis & admiranda descriptio regni Gvianae, avri abvndantissimi, in America sev novo orbe, svb linea aeqvinoctilia siti, quod nuper admodum, annis nimirum 1564 sic, 1595 & 1596
Alternate Title: Collection of voyages
Nova et exacta delineatio Americae partis australis
Physical Description: 3 p. leaves, 12 p., 1 leaf, 6 pl. : 1 folded map ; 20 cm.
Language: Latin
Creator: Hulsius, Levinus, d. 1606
Raleigh, Walter, 1552?-1618
Donor: unknown ( endowment ) ( endowment ) ( endowment )
Publisher: Impensis Levini Hulsii
Place of Publication: Noribergae (Nuremberg)
Publication Date: D, M, XCIX sic 1599
 Subjects
Subject: El Dorado -- Early works to 1800   ( lcsh )
Discovery and exploration -- Early works to 1800 -- Guiana   ( lcsh )
Early accounts to 1600 -- America   ( lcsh )
Maps -- Early works to 1800 -- South America   ( lcsh )
Maps -- Early works to 1800 -- West Indies   ( lcsh )
Genre: non-fiction   ( marcgt )
individual biography   ( marcgt )
 Notes
Citation/Reference: Church, E.D. Discovery,
Citation/Reference: Lenox,
Citation/Reference: Sabin
Citation/Reference: LC (Raleigh)
Citation/Reference: BN (Raleigh)
Citation/Reference: J.C. Brown cat.
General Note: Colophon: Noribergae, excudebat Christophorus Lochner, 1599.
General Note: Translation of part five of Hulsius' Collection of voyages and travels, (Kurtze wunderbare Beschreibung dess Goldreichen Königreichs Guianae in America).
General Note: Page 2 incorrectly numbered 6.
General Note: Latin edition of part V of the Hulsius Voyages. Probably printed after Hulsius' 1599 German edition of part V. Only pts. IV and V of the collection were translated into Latin--Cf. Lenox Library, Contributions to a catalogue, no. 1, p. 8; also Church, E.D.A catalogue of books relating to the discovery ... of North and South America, v. 2, p. 662.
General Note: An abridgment of Sir Walter Raleigh's the discoverie of the large, rich, and bevvtiful empire of Guiana, originally published London, Robert Robinson, 1596--Cf. Church, v. 2, p. 651; also Tiele, P.A., Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais, p. 307.
General Note: The map and plates are the same as those in the German version. Map has title "Nova et exacta delineatio Americae partis avstralis. ... Noribergae, per Leuinum Hulsium. Anno 1599."
General Note: Another Latin translation was included in the 8th part of De Bry's "Great voyages," in 1599.
Statement of Responsibility: per generosum dominum, Dn. Gvalthervm Ralegh eqvitem anglum detectum est: paulò post jussu ejusduobus libellis comprehensa: ex quibus Iodocvs Hondivs tabvlam geographicam adornavit, addita explicatione belgico sermone scripta: nunc verò in latinum sermonem translata, & ex variis authoribus hinc inde declarata.
 Record Information
Bibliographic ID: UF00095952
Volume ID: VID00001
Source Institution: Bibliotheque Haitienne des Peres du Saint Esprit
Holding Location: Bibliotheque Haitienne des Peres du Saint Esprit
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 84408216

Table of Contents
    Frontispiece
        Page 1
        Page 2
        Page 3
        Page 4
    Title Page
        Page 5
    Main
        Page 6
        Page 7
        Page 8
        Page 9
        Page 10
        Page 11
        Page 12
        Page 13
        Page 14
        Page 15
        Page 16
        Page 17
        Page 18
        Page 19
        Page 20
Full Text
~C~-J-- _. I, ~


C;P

g
~e+-6,/7, ~r~-
r:!L!
57' X


8~8~s4~
~s~B


L;L';Z
-r~_ crt -r -


-- e--- ---L -a -______ --4


OVA ET LXACTA DELINEt io .." ERICA. PARTISAVSTRALIS. QVE EST: BRASILL.CARJ ANAG


Im NILA-INSVL A. NTILLAS.


A K S Li nu uSm!E O(,r Nr4
Ij .L R MAt E Lc r
'v .~ANT LA S k _/ ,c ,.,

Wn P a O
Jr I No4

Igio


.r Ai, T h,-g J,,.MAR--
. ,'
"1 'c V /j sft z c h a
6


0. k.
tw ,rPm r, .
d, ,-..
.3% 4V f LIAC" no rA PJ W r B' ),R '
ife rmw. .

._ CM ne t, 4 J .
k.SGN a6 'ri* -


'teai -BY '-4k 0'oP
wa d. tE
4r
a 1


I, --nw .. *-r~~.J SL~ *'t~ -


- aa -
a d o t o


OP

, -

a-s- : -.at. rum ,, f

-ra ..r,= ,,..+ -.-'t
'C^1 ^^f .Y*
[wi,4 ^' ^^f^^rl
- -sl l al I "" :r$ .m: + :-: -++m : cH /^ -yr'- .-
-.+ .


.. ~. -- .


a eY .


I


NP6


- ~~64t


--
~~JYlkNOA r


( F -j-~s- SASS->~ -- 1

,.~- ~ 4
'VSR~E SAJ-V
J~~AEUME j T i~x~
M'AARE J NO RT.IL r
PAI -

I -: -LL
i~rt
Brevis & admiranda dcfcriptio
REGNI GVIAN/E, AVRT
ABVNDANTISSIMI, IN AMERICAha.
SEVNOVOORBE, SVB L1NEA AEQVINOCTILIA
ftid: Quod nuper admodum, Annis nimirum
I f64 1 f 5f p 6,
Per Generofam DominuLm,
Dnf. VAL THERVM QALE9H EE VI-
tern Anglum detetdum ef: paulopotH ifuese
duo udibieh comprehenhrf:
Ex qbus'
IODOCV S ODlW I IuA BVYLAM G O-
graphic4Asm adoarnwvi addia explicatione
Belgico frmonefcripta:
Nunc verb in Latinum fermonem tranilata, & x variis
.a. altlioibus .incindc declarata.
I --M4-----" C i


---- .--__.-. __ --2
k 0 RIB' ERRGAE,

L. H, Benevlo Leccori
,.


IRAB ITVR forac quir-
Spiam, square opufr lum boc, de
CtUr nYlarratorumvcerrtate non
immerto. dubitari ipoP, ipn I/-
tem noffro idiomat e dave r-
tuerim. Illiref/ond/o, me bac ipfamet crvai a,
idpermotum effe, quia mirn C' inaudita cc?-
tinet: at.id $eb maisqu~onia m confl]t:,d nr.
fokim in duabus a4li ingi~r, 3'erkm!:~ am
iIfils mandateo virorum pro .gln:.:;.i,'mm
publicatum ejf, qulipi7 nTafj av,;a ion! c prip-
fuerunt. Atque adeo aquia/ m fa'r qx.'..'.otil.e
mirarifo lems ?t Mar nimir.um q.f 1Peni in-
folitzqfnobir halenrf furerur : J ft/iu at rcm
ut ob oculos ron s Jofir a;' vcrrfi mcipim:tr,
admiratio quojtc noThi rac dqt, t s iRa
I, 2
'per ife admiration digifima fuerit. Quir
crederet tam atrosvivere hominesut eth bo-
pesfnst, nifi nosfide dign: authors obtefaren-
turqui in i/lis regionibrur peregrinatifunt,aut
ip/ihifrenofiris ocuik vidffemwt ?Q ? Qfr crede-
retper rerum nat uram fieri poe ut homo to-
tum fepennium fine cibo poturviveret ? at-
quiexperienhti docuit, Anno i s S4 in pago
quodam Scbmidvveiler didto, prope lautram
Cfarir, vixi fe virgin quandam nominee (a-
tharinam,circiter vi'inr feptem anunos nata,
fl/iam cuitudam ConradiBinders, 5' Catha-
rin VVyaldrmeri auxori eitw ,quA integro ac
contijn o ffptentro ne tanti//um cibiant Potiw
per glanm imi tere potiit: ntcc qwC icq, e ex-
cremnentorcm aut fddori emifjit: f mnhilomi-
nts ta me r rofia,ivi'darbene coilruta acfor-
mofafacie faith, vividisk l vgentibu oculisat
ii, quirecta nvaltudirneAantprditi : vocem
q oHe 7 plcidamfonoram qj, fa ir cmar, f r-
tiiclate, ura tb omnib. intellgipo t,locutatel :
pro ut ilufirijimi Principis ac Dom in, 'Do-
mini IlobnniJ CGamiri: Comitis Talatni
ad RLhe
ad eh7enum, r Ducir Rojoarie, &c. legati ad
eam rem explorandam mifi, Celir udini fcu,
domum reverfi,r tulerunt. Hu/ wgeneri in -
credibdia C miranda exemplar magno nume-
ro cumular porm quaod t men hoc in locof-
pervacaneum judico fed noRram matriam
ag grediar.

Duo autm inprimis mirabilt in hoc opu-
fculo commemorantur,Vnum eft: In America
Regionemfu Provinciam e, qua a fcminis,
vulgo Amazonesditis adminiflretur, qud
nulos rviros fcum habitare patiantur.De q4i-
burnos tfePimonds antiquorum cripsorum do-
cebimu ante multafeculain Afia quoc A-
Sica ejifnmodifweminas rvtxif, utexi gal i
friptis dodorum authorum manifftum fet.

itAerum admiratione dignifimum efi ho
mint i it in lo is inveniri, oculoas & os inpe-
coregerentes. r l\ec deeruntnobisfide digni
authors, quibfs fmili mode docerequeamar,
eq&rmodi homines olim quo in Afia c& A-
frica vijs eJf. Non auem hbceo animo afer-
ro,quodquenquram adafnti'dtem cogere tte-
lim, ed hoc aotntum olendere olo, in prAcan-
tiimorum fide dignorum ault horum/rpript i
tiair reperiri,quos confentaneuim non o 1, talia
fcripturor fuife, nIfT res in rei veritate infi
haberet.
In hoc autem opufiaulcauthoris narrationem
integram poui: ficubivero ingrati4mfludiofi
Lecoris aliquorum authorum tefiimonia alle-
gavi, id diffferteA reliquisfcriptura imprimi
curavi. Opufrulum enim hoc recreation cau-
fa (dumin aliogravioriopere elaborando oc-
cupats cfem)in mmanus fmfi : Tmenevoltm
Le iorem etiam atque etiam rogans, utl hunIc
mesm tenuem licet laborem Aqui boniqrefn-
ciIt, Vale.


Caput
Caput Piimum.
OR BLISA c genraffTr Phro C YVIL T H E- -
RVS K RAL EG H Eques arats.rs .pedctio-
Sni feanagvigations baic 1trbms Co tltin ut. I-
n ,ntemptt 59 4 I 9 5 & s pd propri.z
I fAperfondprefuit, &c peritor indriosque
l *ateO aliftsque artiffce ficuam habit : quw
jftum bhain region quam ifuvio Amajynio vlo de la
Ama~ nasdito, ufque d Pt rmoentriurm de la veh dircue
nartgarnt., Artcifiaiosardiiigrter deumbrrarnt av defiri-
pf/erntt it t at euiwquelod cnfranlls fuxta veratmr q-s tari -
gitudinem &tlaitudknemifiu eletvationem Poli rabsb gcEogra.
phic expretft. eIi n N tium per medium ifan terrrmex
lswvi Capari diEi t infitrVum Orenoj, vltra centurm wmli.a-
ri Germanic navigiivec7t fu:t atque inde filium e 'gf Mo-
rquitenfis,iquod regmm ad flt*sium Orenaque mnridiem vcr-
fjitm eft.ficum in Antglia duxersunt
Multum intercft naurarum cabulas G engraphica .(atb ipfic
Charcts compall'r- diaas) caram rcgionum qtui veis ptcer inll
fIttuaer ut,Cxacl: diligentil confedtas elf' ; ad cas eim tinqilamn
td anmulimcurfus riios exminare, acque nnimadycrctere Iblent
quibus ventis ad curlim intltitutum uti poIinit uLi urbs aut
locus petendus nlveciri pofsit,& q~I.antlm ulnus lslcus ab ale,
ro diftec. Q.uo facilihs autem fingul. locIa Corumque ftiusin
decrcripcione hacalleg,ta in Charta Geographica adiunnth inve,
niri pcrsinlad calcem huhs opufhli indicem i-djcci, quo (fingni
laloca colm tIis gradibusln Initudinis &latit udinis. ju*a orld
rum Alphaberi continentur. Exem,1li gratia: Si Vrbenm More.
qnito di5atm in cabula hac qutrrre rvolieris; video in ildicelite-
ram M, ubi invenies caim Cob ir Gradulq ngictdinii fitam efe.
Numerum hunc qure iun auratore in char ta media, regular
fhu
*Ofsagra- Veris Blcafilia.i aTlld ,enus Animalis non minus mirbjbic-vivit
phb.T7u, qund aliqui -H untc, raJiliani verb I ay a;ipplm. Animal hoc
2If, ery, ii" nmo .'Lita :n hunti in u ederr ant bi bLc vdl,, i' 0 de opinion ft
^ .ranlnral aiI hocn11o [,o-) C i bl: & irCtf erc rtan i C ; vi r. Thiere1nu
qui tongo tempore ta ale anim vivum hlabt, t cf-.rro a;ideca
Id qi9 uenaim ojdu m uterqu eceft aur)c iutm inus mii.

Cap. I 1T.

De vrbibus huius .rcgni.

M E TROP L IS b/rt re.gni C LU.ia nome el M1anoBab
ivd wero E/Dorada ,fpp c//aetr ca~ ma xi..aat7 /.potet.
tffjima turb sl oetitmer'ic tfe fir rfr: fI nini7 lodecs rioln-
ditr in nova p a TAobul Geographica wiat, rnm tatiur orb t efj
ft maxim am- Sit lu ciutem dLacum Pasrimc, quidb ai dfin.
tionibut Topani FVini dicistr: ju lotgttogmud ad zoo mitiariA
cxcurrit,l &.aquarmfim orantiint : Punutmxque in cofnHt in.
Aft, ad in tr esi navigia lndicsqui bur & omnebr.mwr djactn-
tib. reginibdr quta o re C & omns generT anfimalib ibun-
daint, F'aia d 'vtium neceff/ria ad7ehunmtr. matia enim in-
.glntiafiumidr i~n hain um cifcj txonCerfl, ,lt/ia rx codemA
fri, rirsu n. So ent eti.rm n icol I ntrib w usf/, Jfe ndstc F ia-
vJg' e;x magvnob ho /ace,pcr fl-uir fafibegumoJc fVV.spf4i -
gum ( quivererff fiptrnemffiS tm/f ttpromfnltOriMmdl la Cor-
dii, LileJ C0nde del/a, fl 33 Gr long. 3.Gr. /Ct. in mare
fcexowerat)j1aco vtigmti dtum rn O ctantm nv:igare, in-
cfe] reiimns qut Cpcrvvacca dicitrar ut biftv;; C0jidAi,
fJt Csafsc, f tbyr" Gr. -l tg. 7 .4. Gr, Litmare influit.quiivalt'
cte human/ic& nijrts comnerciorm qunoque qjf7ctifl4Jeditan-
:ur, fiquidem omninbui ad vita;n d<~endf' ntcccqf/ri;Isabnnd,
rTedicuntur exfn.dtito J[tvioin mana hnu bcacum, a,4e
ad adifam v? mtemMansrt fit inddalta opineo citn.ig r,
pfe/kyn

Pfantf. Flvmew hoc valdesmffieWm ef &nvigij map iw'u p-
ptifimum: qu adublm m.re infi.it miliatre yrnmit;/laun cft
irn eim aOt io re foptUliingemntcw sfirnt qn tripthcm Ea-
rtpam efannter.
im*muftem ad flu vium Effetben, fA Dooritifam d l r
Lem Primierefikj p gr. longt.& 4 gr Lat: in mare l antem
habitant: iqu extreme finesfunt, qPo tIfiani perting.t: na-
wigiu ftshboc flamine intra viginti dies tarn rope ad tacum
hatic entire pojfufnt i ut ind ui diei itintre lintres fAsiqu
merres crribwt is lacm/ fIpr: dium trAnitforartfreart4 un-
de rufrw quwnjs libet n.vtgao, & cu hminc vi niegociantur.
& txpeditroSaxegocimrdaomm rnvertuatur.
i rtip flauvi Mdcacviniw fi ih y .r. long. & ;.gr. s
idtud, iamerelb~itat, uranmmagna cpis ex arena rtffoditr.

Caput IV.

Viterior defcriptio qualicatum hue
ius regions,

CVPRA mfentiofaltt' ae mgnifuvii, orenejy, qivatod.a
'tdrcm ossli4in mare ffrexanert, quormun mn ofiutaver-
fftarictem ft um noIn fpetliarfti~jIvii C jauri dilli frti-
tumrn c:quirtfamen flvisa valde renofwus vadols cet. ira at
taua decre/fcntremAre ultra quin i pedum jtitudinem on ha-
brat. Prope inflxum trl ue fluit in mare,cavifW s cmudam elt
litaornw vtf orientem tvergcn:in quam-venti trUnt itmpe
tfer un ur,at imptoffib ilf aparate tex flwvo in mare navi-

L rvLArtvacs loeos H prope fluvium Oreo verfwa sci-
dcntErmfithu. Ef /lad iinco/lfdi d vagabundi,fd tffpsn.-
rum amistfa at.
1 a Pfljjq
rPop~ us leos ,dfvirm Ejk.Lbcr p ot ms r ehicofsi, f.id
iffanAt valde befAiti : cbirortr fitdr olor4bit di'friS inare
f/lent, tat ab Ar4vats vici sc hojftibm ipfrrum dlignoftant
Ifr.
Cafipa lacw ef,i fi t gagmemin quod fouviw orroque
jeff /flnfd in Litttndine habrans 'y, md laria, n t&tidemJ r
in lti;tudiue : cMrena hi Mw flagni t rirdl abundantfimd4,
m.tgnavj moanib s & rpi b.s rircumfetpirtunm rflab ittCol C.
Jfipagotos die4 it, qe x fo ido a eff if daicunr r,
tCA.racricgaurai vbs on aproal -$iagno bohefita, primafef
ex illaparte ad regn m Gui sz ep> crtlnen ,
t.naiapia rovincia e st regni Gudian aura' ditifima.
-4quaS iftsin Isie circa meridiem flj4berrims mane autcm
& inprimrrf.s 4 u, enenam eH.
Prp e Capervavcka favius Campaufi prnterlabitur f,
3 ,igad. sng, & 4.g radud larituid, mareft inflit ig
Bafrlica ibi magna copia pro vniemnt & quia lo[ms ilie wioe1m
nu/As habet~, CMiv6 i x ifiT quantum vult ffmert f tct

Caput V.

De Foeminis Amazones dais.

Co 7T E R MI N I habitat ors haiut regni Cuiand verfim
ortmmm Aemazonesf nt, h quibwu pro ximm ill fijviw ] cd.
m az Rn. nomen /uum fi r tit uI efl t tdtif minx tat4 l mjfi nt
num//ls tin: r intrfife ferentes con/f-rrtir frd ab6 cntie4s-
rate kbio cut moxafiejuntfnffexercrntes,qued cmhotfhw
ipfrtfm j indefifenrer gertnt & advej fi i/los crudelictr ad-
rmodum fefe gerunt. QduotannI ) fet rm tw mencm qui A-
pritl effe exiffimat#r rna.rzri6bwfcaffci,{t,nepr oajpi4i tpfnram
intercat. A dtque hoc menf i oies firiimi Reges convetiunt:
quibu s~.ram.zoniera fimin)a, qutmeeltati ratipu ade s.
ip
7
igirndos iboeos idaer iart fdcidnt: : ta nfibi raum regina
u*nm efx regibu fibi pro compare elegit, eq dicdeirdcfrre
viros iterfedividunt. .Atque t ot fotum hunc menfem cn.
wiviit, faltatihombua, al modI htisriter, pro ifiorumcon--
Ji~etdinMe,& moribtg trafjigan : Mtfe/c arasn ex.aco qutli-
ber regionem & domumfuam report tt
Fawmine aitem ex wirarum congrejZ gravide f cl &
mafeilar printer hos patriw co orum minunt, frme/las a -
tern retinent,easev more ipfirum educant : pati verb infignsnu
gratitudtbi doa mittant. cvuro abundans hk frmmq uoa d
permttt4tiote uarandm iridium lapillrum A vicisu/lei
swereuflfwar.

DeAmazonibus hitcc, & fluviodelas Amrnonas diaoJn
aunc modur fcribit Fr.Lopcz (quamvis t appare dec vercntae Hiifforia tn
ipfe dubifr ) Anno I X4F Francifcus Orell.na flaviLum Iara, did pA 2,
gnonalias AmaztonLsdiaum quicue ob i ipliovtm nomln n
fluvii Orllanifortituselt, regional PcrLun il mare u I'u ScpteIn, caP S
trionale ddlunm, neenfis proptcr ejus ancratLs ultra 60;in. mi.,
liaribos Icalicis, primus navi'gavic : Qi revrrfus rCnii;tui InJco
reculit, linfluva ifto i bllicoias fciminasAman;incs dJit;u vi-
xile, &'cnmillisconflix.lle.

AndreaslThevetus in ua Cormographia, mcminii hiius rci/ .
ihuncin modium 2
Ad flaviiumAmazonium dictum.nuani vern FrancifrcoOrd:- a. j3.
lanz homonymum, qui iem tribes rfct menfibus pernavigyavir
ficmins habicaredicuntur, quLI major amfn part fint vili. de.
gunc : ctrco tamcn emrnpore maresin Infulbjs rLLu reciptu n: Ln.
Sevulgari & anuiquo ,' .i ine Amazones appel]antur. iccolr
Ilujus finvii funt Canibalrkhumanascarnts vorantesexceltis
iisqui in mnitib. habitant, quas f oninas elf etxllinianti. Faral
circus Orcllana& ejismodi Comices multaseijsmdcl rfeminis
Sacubus & (&fgitttsarmatas in ripa hujus flu vii viderunt, q ipfi
obfifere & preteranaviganoioem impedire voluarunt; Nirrinct
quoque ft vidiflk faminasiflas cquiodam viros in Itrtore ciptos
13 p pedibus

In Br.tfiiAr pedieus ey arborecapite in terram vcrr fLu iT e, ,osle poft
&.Rio de ic oudum innumrrabdtibLS iiitctranhfilkactamin IegnefLab
/ P/irt iIlliaccenlfo Cos Cuicrrcnal;.
pag, l VI rin Scdmidel in dtrcriptione fux nav igactionis, tl im
manuIlcnptamin penes me16 haber(, & Lquim primimD i o volcrntC
phblicaref Inr il LJi hlarurn frmml.a.iTum hu r t fer il md um me-
mnikit. Cijca ani iinn .,1z. C!TnIl -apit.ines llihbis Ailum-
p i o d i7a, in Bra1h iii -tcl' AI!b':rnuinzo CaIpelT:a De Podh, Cleg
tcIm C:ipii, .c o E~nanido lRcffrr, & 2alits3 otogiiita c: (-cis no,
firis IE:Ev[unt IL.a. gagt;y b' Pa.rabol frtrfu narviga.vi : Verimtius
.tdeim ad REi"L'in LiIcnliamininornni ISLiL five, noA nroCili tro-
picL CaL ric:riil habirta tem: is Capitaneoa Iho doiabar Co,
r P:am argentL'Enm quallm ex bell cum AmaZOIIoncis fCrm hriis 4-
ito reporcuafrlc ajeiht. Cilm iraque de AniazLonibLus & cierL' nl
diviriis mcntiotnern fcciret .canpitran tsn oller iuntcrogAilat:ar
nav ihus o perringcre porlelmus, qutd Rex ifc negabarc:ld trr-
rcItrt tti:Iere dtlKrtmnt menfitam lfpacialE~ eb pe venirepoie aG
frebaha: jam verb id i ncrnon poti e; q uandoquidet terr facies
i-ncanni trmLporeaLquarum mlindIatio e applcta eTfetr Capica
niauasicem nclcrci fidem adhhb:re nalebar. Itsque Indianis
q' i b 1SL n11 C irit. c i n in iituca ULi i]re perreximus ,& tk cn 1o
fteItcnldeclin ,i crmn I i- re pceveni in iusad pCpulum qL]endam
Orc0 u tEicc di Jla m n prmrlqiuamsn acm ht c penigilienius mulcos
nterdmiin diCes nNl;c ad poplLhtesrLIc ad nbemcl L lueper quan
q a ic:d-ir aidfladirjimjia e ranc, am bulATC ri'tnes.
Ot[ieriicrurn autcm regulus A Capitanco noliro de Ama-
t.nibus inrerrnplarusrcimnnctiaiiintegrc j1ns menrliraitincre
etiamnum abt Ilis abefti & ipl' qc1aqrte ardebat, cerram hoc
tem rpne.aquLi appletam crc : Quarre nus pcr calrdem .iam qua
vnicr., amiii reve L if rniu L

Facm inariiw Amazoni. inr magn- Inri1l1,omrrni ex prte a-
quis Ci h:il abianc11 t n i ra ubllum icLs int-feremibui- !l -tvigiis re.
gin iem earmnim ad.riri i;(cei ;tr.Nuti[-unm altCm itrn ltLL l. h.i::: -
ramFL!l Vtc it r led r tI fi nm I i r.e.,; a VI Il h1'.I ta ,-t E .'i C LI -OS
magna auri visinverLiu : ,encilSue iflis in locis i$c: elr qui
legtas cogino ImiinaCur.F
Fra-mi-

R Feinriftz unam tincrnm malrili]m hianr t: Viriceitis
anni vicaibis ad eas venin t,a ~ e1' 6 L i i< mj' .i..]-'. aur f'rrl i-
las aon4cipitlt, uaguittdr llisuc iupci diLfm : Arma caruam Filt JuE:. /i.Z
rcus: Edell a urtem acerba cum holtibus s aC u t; HtaciIs.gClrtr
V licusSchmidel. /t..
Diodbr. Si6.

DeAmanzcnihbu farminibellicofis in genre multi prx- i. Sir,
ftantes & tide digni -tuthores fcriptfrunl : ita rit dubium unn fit ,J'
talesaliquandofuiire facminas, quamvis Strabo earuni mcntio, 0" 4
aem facicnsvidcatur f tbdubirarc, Namen aurem Amzzrnumn PrUtI. Ors..
complicum ift ex privativa pi utcut &la & p a?@. qud ninm m / s,
mnam figpilicat.quafi qubd mamimis carcas. In iuventntc nim HIerodeLt
I matibui extra mamma caandcnt Ferro exurituir n in bell l/tb
arcum intendences impediantur; Habicarnt rauterctmneju l Solis
mcndif&lmni cin Afrtir ricaquitm in Atia. Prima.e A mvrt nes or- c
tun duxrun ex Ly bia region Africa, idque faum tcm pori- 27'. & @.
bus Abrahax- hirenini viros .qui~ipfii fcip bji erc nrfitrttrI.a 'mpon.
mris incerfecerunt: habicarli feruntrur in tlul. l qua.J. uie i-e. Afeal b, r.
riadiatr: nomen Keginaearu i fuit Myrilna.Tho.tace;t retqu-f Martian.
que cnrum arma,decen fva parnta fierunt ex cu ibus Cou exu -its 9c. Itb, 9,
firpencumt:ofeniiva vero fhtrirnctladii, lance & arcus. x Plutnrcb,
firmina AmazonCsexspugnarITi utbes, Chertzoncm &,: A.chnai-
dem, profligarunt Garginita*, iide pr I.ybr m in :p'u
penetra nc : indc Arab iam,Sy riam, Ciliciarnm. hr t i-: 'n -r v.i
ferunit & in Europan pervtnern:t : EpFrro deinde, rcL irjir, PV1'pe,
& per rra &um lihri in Snevurnm uilque pertingt'run un l; u rl., cIt.4n, r
gatw& r iflerlr fLnt. Ex itis Scythir [;thi Ali.ri, A im-:wrl., Liredot.
ad Meotictem paludeti origine-em Lidu-i c ifri.rtfintur
Poniu PliM Propvrtius & Cl.,udniIs ,.trit.: i:vr MeAl,%
th olim patria pulis, in Ja A'Wr;e prope C;.p.'-J:. : ;d Profu tii.
uviumTermaduonter. qu tn ot un it ut ter C/ .ud
demtillte. & ibi omnes tncts ad nrernecionN-t !iplr .,i-
cidifte, frmtinasautem mtrrem fl.irt! r(:"C n!LCr;t'.! 1.rina te-
pillre& Ca ppadoci habinharcrea- rcf ip(:, ,1;E -t u.i. t ,i-,-a^c
cjecii e. Aliquc deinde tcmpore titerjtern J3id,:!.-e+peo Fia
Regina Ameniarm, Syriam,Cilicizm, PJiiam, Pcri3am,:n: G;alI
etitn
20
flaurcb. tiam pervarcunt a rrmis, amcriam urern EpLcfnir &c celeber.
in vita rimumn Dil r Ctmpl ln,, cvius aisi Apoflolornim cap. i.9
Ther,sx.p- menULo fr, fundarrant & ultra 30oonnusLtis in locis domina3T
'afP1 ftie donec Helrcules& Thceus fac:ninas hir;e invaarerLnt Illl
S al aurelln pau! ptu expgnarunt Achenis pullis ex ca Gracis, at-
", luf, ib, que caltra u media in urbentecatx funt.
r, Vergil.-
w.s.1s/niip Pauloipol uimTroj.a ; Grrcis obF dFa eafe.haratm Fami-
Ltv.7,Cap naru m Regina Pi61hcfifa obfefrs m;igno exercirufmamineofUb-
f^ fid., veor.:" qui [ameirnrn IIutis iurdibus fiatn pLrpccradisab AO
chille occi erL.
Pel:hdcliEl-a ifl ,tcste Plinio prima fecures inveniff tradi.
tur.
Anrio 1 r 4 ante Chri ft.m natrum,quadragiiraannis poil
Mtfhne ekxidiumniTrojj.L rnical um ihiarum RrginaAmarorbcm Ephle-
Avltia, tmin deprxzdata- el & cclcberrimnum tcmplum Diana incendit
& exxufbi.,
Tcmploribra1 Alex.idri Magnl regina hairum fwminarut,
gimLnoi Thatile ris., five utc [lnhlnjius vult Minithia ad cum rve
S. ]L CLItI ::ercitL LreceJCnarUn mmli um Fanminarum rcutis, CZ*
Supple f Ihbsn'sqnr rmatL'rrun,CLonrcubiLum Alex.ndriappetens ac qua
tarn 5. dr.Ignt 1in Ut I [C oluntI c 'S Ihes ilm iplhn r~f;mrart f gaCvii
Curtiitb. fkuCii. Parmn c,, an utnncs AmazunEctfcermin interiifil
6. arcy. dicunrtr,
PlHUcarLusuiv.ta Pcr' nlei magni narrat, Amazones inAGi
2Cm. sO, prnpe polplu m Lrleigesdd'dam l.n (Cuius Arjllottlcs,Strabo, Pli-
pai te niR5, & V\r-!!tLL. meminerInt ) iLabir.IT], no] procal I moince
C;taucjl, a M- C.o ari -ircan r, & [hi proe fliuvium Thermodooa-
Ltemif-r ti ,1 tIln [lprca dtc a LclLgibut [eall'ociiffe, extra ildud
tempts ailcm peeItUO (inc nxtriVs vivere conrvcville.
n ittid- Finius fcrihbt, in Afia Aim fuill regionem, non procal i
Cpt, 2a. Caraiiinis Panii ditisaln I fr-rmiiis gubternitam qua ultra
30oo hIahucri vrheis in expeditionem producer potueric
fipp. Di- lz Occo hiumininum.pedcftrium. ac F.o Eleplhancs.
fklsb,4 Edouard Lopcz ii: dCF.riptiune Kegni Congo nartat, in
Regno Mionsmu[tpaii Afica, fib Go. gradulongicnd. & -9.
grad. ltitud, turidioinal. it, eiuFmodiif-minas bc1ilicoras, fcC
Amassi

Ath Snts habliter quer t~ierls annisin bello rxerceAutur,
asqurt or i Antiquuum Amazonum levam msm ammexurere
fClaatr ne arcam intendentes ea impediantur: Arms enim ca.
rum te arcum k tfgittas: Ceris quoque temporibus fre vi-
ri alfociac,
Qtaipilarcde f eminishictebellicotis legeredefiderit.videar
*ariLiSTdiol'cs P.Mefii, partc i. cap, Io.& M.Cyriaci Span.
pbbergii Speculam nobilitatis ib. Iji cap& I ; pec tcnm.

Caput VL

De ho ibu flupenda formc*, qui
ftagiho Gimitna: inveti
unturn

D E Provinfd Ilvvip4tofma regni Guiana, fitaintra -
cmCam~ip sd fagntum Parime, tegatur DomnsAi Ra-
legbi du fupr rdllegto ielll( at IodscaM Hwondid in ppe me.
adrtfa tabl& CGeogrSphiCdiligenter refers) ifA in loc vmi-
vwe genus homiam jfine *rs & capit*,oculos & rrtique fr
dci parre im peifor geregtes, qui t e alisi rs bu8 fa.di-
&.r ariTi fint hsWmies.
Quamvisxn h multis abulr quFm veritati (Imiliusex;ifi,
naripolfet: multitamen praitantcs fidedigni acdoai virifcri-
ptis [its mnemorig pro didrunt tales homines olim in Alia quo
qac inventostfle,
Plinius recundus, qui vixit tempore ImperatorisVerpat ia;
ni. rcribit in Hiftoria natural, vcrrus occidentem ad muntem 7I. 7,cs
Milo in Afia,vivere genus hominum,finc capitibus,habenrcs o-
culos in petorc intraaxil Ia e
Divus Augufinusquoque ita deillisfcribit: Homines e Civit,
cffe frtun r ctrlos i; humeris gerencesc & acephali. pro ut Car- Dc, Lt*
thagininn ico Macis Mofaica pitura delincati viluntur. Dei, i,
C Ifido. rd 'Jd


idcorns EpircnpusHifpalenfis, in ihro de porrentis rcribit:
qurdam portena nadcuntur, ex pare antum conrurnam for..
In Codice mam mtcari es; quoex generefunt homines, Capta caninaaur
E..ms.o- Leonina habences: quadam conrteram forinam proarus mu.
g r.m t'v an t: utai Fl tmiIiaviCulm pariat: Quadam vwru formam non:
mulnant Lrd tranfponunt: citas generis fint. qui ocuIos inpeo
,deprt dDor gerlnt. In Libiacnim degee credultLtr Ihu fmodi ho.
minesqui ine capitibus nati iu nt.oculos q'ue& osin pc&oreha..
bent.
Atque itabencvolc lelc blreviter habes mirabilem hanc
nmuticam expeditiolnm, cumr aliqua dclAratione. Egopautem
narrationem hiftoricam, ab anno 14 quo terra iia novafen
Amenica, primbinventa cl[,incoaitem, ac quicquid vetfus me
ridicm ab eo empire memorable getum elt, continentem. ex
variis authoribusin peculiarem libellum collegi,quo
Letoreamfi quid psrcera dcfideracrcmitto.
V AL E F Atal ,.
TA B-

TAB VLA LO C OR VM, 0 VORVM
J2.LIRBELLO HOC tCMENTIO FIT: 2IO-
'sn0d aunt aitr m nr S Septrrrwncm ftgn cTre &ab .
rinuileidi lknferfum ta TabuU Geographick quneendr m ei
fI: it eram vero MeridiCm, aique tbqnt ore
deorfaumejfe qurendaum


G, lon.G. lar.


G,lon.G.lac


Amapaia M3i
Amazones Flu, 38
Amazon: rtgip j17
Augla SLtiCi 34o0
Aravvaca 3g3
AItlimption 337
Bratili, 340-
CAianeFln, JT
Cap.de vela. 310
Cap.decorda 34
Capervvacka 3 1
Capuri Fl. FZ,
Cafrsipa p f
Carsipagotes 31 6
Caftilia dl Oro 35n
Dorado ;o0
Dcmorary F., 3 -.
Eflebek Fl, Z ,
Guiana 310
Hamoas 1s6


S taos
Tvviiponoma
M Macavvini
M Macuregnarai
S blanoa
M Moriquita
M Orcllaniai .
S Orenoque Fl.
S Orthaeli
S ParabclFl,
S 1'aragna
S Paria
S Parimelacus
S Peru
S Rio de las.ma
S ::'.ones
S Schcrves
S Toponovvini
S Trinidado
M VVaiabego


SI N I S.

NORIB ERGA.
Excadebat Chrijfophor I. r, emo', n
E/feM Cnchri/i',,' ::J.' :c r,


?If
;IT
314
310
pso
317
328
ag
196


3 a0

3%! 9
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs