Title: Voorstel programma follow-up seminar Aruba
CITATION PDF VIEWER THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00095198/00001
 Material Information
Title: Voorstel programma follow-up seminar Aruba
Physical Description: Book
Language: Dutch (Flemish)
Creator: Dutch Caribbean Libraries
Publisher: Dutch Caribbean Libraries
Place of Publication: Oranjestad, Aruba
Publication Date: May 11-13, 2009
Copyright Date: 2009
 Record Information
Bibliographic ID: UF00095198
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:

Voorstelprogrammaseminar2009_02 ( PDF )


Full TextVoorstel programma follow-up seminar Aruba


Op verschillende momenten is door verschillende mensen de afgelopen maanden gesproken over
het seminar op Aruba (13 en 14 mei 2009). Dit voorstel brengt de wensen samen in een concreet
voorstel. Daarbij wordt aangegeven wie presenteert en welke tijd ongeveer nodig is.

NB: the proposed items (page 2) are in English, this introduction was written in Dutch.

Uitqanqspunten seminar
Gericht op concrete opvolging (niet alleen informeren/bijpraten). Informeren en
netwerken is ook belangrijk, maar het bijwonen van het seminar is kostbaar en moet
verantwoord kunnen worden. Daarom liever twee dagen waarin we echt werkverzetten.
Doelgroep is niet helemaal hetzelfde: DLOC cursus is voor uitvoerende/coordinerende
functionarissen (operationeel), het seminar is voor coordinerend/management niveau
(tactisch/strategisch)
In een voorbespreking op Aruba is het idee gelanceerd om te investeren in het better leren
kennen, better weten wie-wat-doet en elkaar makkelijker kunnen vinden (bijvoorbeeld in
de vorm van een smoelenboek). Hier kunnen we vooraf aan werken door twee online
surveys. Een van de personen werkzaam in de bibliotheken en een voor de
bibliotheekorganisatie zelf.
Inhoudelijk het seminar programma laten aansluiten op resoluties van het seminar op
Curacao (september 2008)

Vertaling in proqramma
Dag 1 (11 mei): DLOC cursus
Dag 2 (12 mei): DLOC cursus & social event
Dag 3 (13 mei): Seminar dag 1
Dag 4(14 mei): Seminar dag 2

Resoluties & seminar proqramma

Resolutie 1 -> samenwerking: hoe en wat
Intern aspect = hoe organiseren we ons als groep, interne communicate etc
Extern aspect = hoe profileren we ons naar de doelgroep, kan dat gezamenlijk, hoe, etc
Resolutie 2 -> samenwerking dLOC
Resolutie 3 -> samenwerking OCLC
Resolutie 4 -> Antilliana en Caribiana: samenwerking rond collectievorming

Voor het seminar is de behoefte het grootst om met name de eerste resolutie verder uit te werken,
met een helder onderscheid tussen het interne aspect en het externe aspect. Dit is in een overleg
met BNA, UA en UNA op 12 maart 2009 al in hoofdlijnen besproken.

Er zijn in de afgelopen period verschillende suggesties gedaan die in dit programma zijn
geconcretiseerd. Daarbij zijn betrokken de beide bibliotheken op St Maarten (universiteit en
publiek), de bibliotheek van de Universiteit van Aruba, de publieke bibliotheek van Curacao en de
bibliotheek van de UNA. Dit is verwerkt in de volgende programmaonderdelen.What to work on cooperatively & how


Get together &
Format:
Outcome:

Moderator:
Time needed:


be informed
interactive work session (small groups) followed by group presentations
1. input for website, smoelenboek (factual information)
2. input for rest of seminar (ideas, suggestions for follow-up)
external (UA has suggestions)
3-4 hours (?) up to moderator


A tool for working together: Proiect Path
Format: presentation of a project tool that helps project teams to plan and communicate,
which is especially designed for working in different locations
Outcome: decision about the use of Project Path by our platform & follow up
Presenter: Leonie Peterson
Moderator: Margo Groenewoud
Time needed: 1 hour

Internal organization of our platform & follow-up
Format: presentation & discussion
Outcome: action plans for next 6 months = input for follow-up seminar SXM
Presenter: Monique Alberts
Moderator: to be defined
Time needed: 2 hours


Day 2 / Subject 2


Reaching out to our patrons


Getting in the picture of our users: various options
Format: presentation, work sessions and plenary discussion
Outcome: resolution & action plan follow-up
Presenters: Esther Fidder (web-based options) and Margo Groenewoud (marketing general)
Moderators: Esther Fidder and Margo Groenewoud
Time needed: 4 hours


Consortium building and fund raising: a project idea
Format: presentation and discussion
Outcome: input for follow-up (universities SXM, Aruba and UNA)
Presenters: Leonie Peterson and Marc Paul
Moderator: Margo Groenewoud
Time needed: 2 hours

Update: aligning collection acquisition and preservation (resolution 4)
Format: presentation and discussion
Outcome: input for follow-up
Presenter: Lianne Leonora
Moderator: Madelyn Francisco
Time needed: 2 hours


Day I /Subject 1
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs