asigoode m.11 dlltto J llita, A 114".uda l t ufdw sro l orle a i.J& t'. o, n r ee lo tIa& eT rjotaa,, t, Ro-~ d Ita t I RA. 3-a4di ir l q0 i d oje lop lu-M.Ca*I Qt*d&is ostruscneatoA2 cl M e41m sfzuU o"h kL20
I wi|,.d*WTI;*, ralf I oaeIm ,lmmld g ~l o I.eeirm e ae [ p0v
j.uaticaf~ d I ..."C -l'.., I- A; C. I[ u roclludmito sOCOSd b i r ,Z:J. al" .i n .p I "I'o"* Mrar l J a 3J cCtk 1 :4ct.aed ies eee ctt, i
ZA" l asa an tto. 0'sol .t U"Aital lli-L io lm te, -l sainats"ot do oce f-et- *.i..
Ilnuferoai. W 6. "Ae a reekid a t Ul U "- eq, "o" ot-4m a i oeokiri a. itni ii iv 4zr d i~ io jolbile. vetm e115 e'ajoi1I d oesfesi Sil d arses.ru s) e- rdocl
ilil. ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~,m~p am qutejt- %r w-Ixes a.- ,lid-,-.- Ill & traI14 ,; Jut Kmiedc PY, qe~lpl~~ii~:tn7Ra,x 'lb,"":e.w, +l
It Ae F id .l a" emsp ^ ^iionT de hr^ a tro4dwl, dwsDrioIU.C&
mi_ A, .M co a les do P .9 .b vmb & ,vw ois. ** a U k-mribe At__rLkri one. ms nmo cos-f A ~ rS ) 'I""'*"- 'ro ircdm i>oCau a Gonict C D'.',,dr far
fau~~it IA*Asc~a t u o* -wwq do &a-tci- rac n ct- ,-a A* an I t i4 t" Ta spu .qe,. ajiel- alaBs masi. Je ltea L ;U rPiz -d A na~ron'ld o lj a A*pir 1e '9l4r 01 M ae- aq ,a 11 ,a- eI ooaoi 4 no Pa. \iae. P-oj t .,t .li as _o*itJt nna rl~m
,de>l.l~ i Des represetrot *4, 4,vema ,19 *. Milli, go' "ri I'rorm 01-11051 46^ -al*ia Its"*I""*lll '" mt. ^ L yb, atZ i2 1430 easq*a, de % do r rsle- P" Ia, l -c.m .",". 'a t aAe
siesta b. I*. ^K de~j ri ld -mrai. k-a'044o.e 44,4-^ ," 1, uo, :-a *1*Jgat' t j de" ant Zall cu o ",i Al aid Ig '" . .-oIF llI I gt. Lc d.C.& tiSle J t .' ..?,., I~cu !t .~
llokle a oo ..U k, q A ar a&Wftjai tsi~ oo+ lP, -.l .a -L I I-----.t ,,.% L"' @les" t M l ow w I-e oJ~l s d e r ulir do m zp, N le tizod A C la,.ran ,1 I I Ar~t ,aIIpot tuPCUntl-s.J l-am
. R,*_ia to ,era ., pa, m..ri -^i *T --, 1 i i a.r qv- aa.a i -i Ai l--; ,.3li,-
E. ero -o. Ask- .Abte.ws u I ;II I s odli Itelulcl.a ll- a 31 ; r@;e,1 Bl~ls r toJi-. 'a n ,ar Cu pali rents, Pi .a l uiisi sV3s;J . i et, d a oa apou- irw i-M ae
l~ciokilisi l}Ja 4. d. come,, "4-.Haar6 iAX li it-o. t4, . r eatzrza le t I lMUll e s lsira p.1--, alof-a. Ia.., strra1lese-
^^o^-IellllTr^Trs.u e tl-" [Ia.kulklls glor tut a^qi. illi uoft U3 neiWe'" -. -.com" d : l" .
1111r ITla o-1 un1v cri'a's f re.a eiOii- m 41 M 'mt f ticeaI' lla] h ldrcS i dlapcpa.cntose e""o'm a a ekdoa TbJ cn.4 ; ie I. -h.n., .
to,* ^ .1-i.i"d;.s poss. tor-^ 'p w. Dir.t u.ej,;'e z e^mes ct ro ]l" tf^ al-^ r
teil iaW 2 : c- ^, I^ W.rt& z ...X- .W. ..1, r da. ...^ ....l.Lri-,,
lillldet .-.do e dy da~lli rt ISJI eC oilt iel" as IieC ara as ewo.,acts, beegmdo ,9 ,mealied. i-ld, tieI v, llumi tit
VS^^ r ^ do .^ .1214". I .rdA-,,e^tl^:s eias"r,', or^d^^ ^^^ ^y^^jhU2Cd --&IA. ^^ ot ^ .ALal
Xla C-0d lit cO'ea, 1 itelll c'2a l-tbdti l-rtalo-tbact il m -I T.r 4 l1* m; er l l.s. t',Ia c1 oei- "d> '* f Ienl>< a ad i d,_ U^-ra 1 >
elol a I ts llawksl L I l dIs A,"t^.aI e Ple .11 dollar ; i're L- C-rot..its 4;=.j ( is a*, se- 4-g doC_-,e *. I:1 <" d'S,'::^'t
c.~fa.~nt~m, fi r-rUpc o vierM at q-u a~l u >-> nd*l o au cr& d4f. l .64 1r~s=h;i, d, caltear. ."^'"*1 .c w -, marru Jlr3 We,- ~MdCrts ,>n~ ade ,f.~~atn!. mo
Dean sasisA oileus, 40 u m,-Rf ~ e o-s p en^ .ri.ar. 0 oo. Pus R,, ,R a. 5as, .. pale .(late al: LW a coals of"^.'t. pt rz 131cta l -gws e)a P'^"^ ; -- cltl" a.r^caati- 0*"p i.d:o^
trialse .14.A o odtu. a.n- a" ~t-. ,tt- CW-' 10ulu.r dlte em Uiia nr Ar t. i- <4" me.).d. 1 dl J ,r, t d.7-1 ,nt e u
m~~~~~~~~ ~~~~~ tid"tee cmairdliie.: V-t- pn nas reme eIiie, G! i +rlaQlAea 1,s -o .iimi s- tg-i dop eL dl~e o dot
d Uam, eno e~iasstaa,- lao< ai aIl.- cause, a-He. &q"3ag.r--aTdal, l.-.sqaoen asmM."P"3 d .iiayoltna eLGT IeeIA sM'Ak~~ rui) IT oJ., .'" d-l.t Wa.p lj
o,. gits. a 14-"! qTi. -vST : > .-a1eus i. e.-- r ".".-. "'Col ,C^Co...^ *

rrjll(Mb 13n ~n kils 1,*>* u.t Ita-l 3o Jrcra .z IiiCat. 1. -7, do 16 Zo ~ c.t*~pr earFCid ecqM.% C",' at!,. ics IIBIaDrI del-wt C tol Co. Te#, sesd I 0*'*)* a^': 'Il' mIinv i ti, 5 a VeIa 1- r,); 0cp ,al~; d 1hrur. mjti.;w
m cdsea!P W iWadK.l c~is a pre-niecrosyuta- pploco Bit to*-,prodiillse-aahiuu'. l;Dqxwel J'reItcrosf e.I w-, hrao e~rn.-le imits P-1e.1", qj


E at 9 d J a> f iU t s- IU i -p ,W. '. i iU 4 i i B g i i~ s>u.Ap i d e li0 ~m la a W t ell 8 as to o u ltB stia i c. 0 Dera t,u Bu o m e- .; ~ p rLtw I .K im ;,rr.a C T ita r cnl e-a a ..- ., 1 ex ca,3 a'i ^ ( -,!5 51- ,I le. r.r~ -~ i ..i.~. .; r~t,,. T <.
sA-o i. A .k..- cltd^ .W i. Ademi .. tf airdm >(a,;lTla d, ,, ii ,-A, ^a de l" dl, M\,% ju>,c.. . W .I. lp. ..irc e rK.c o^ " l '" (, t o OT ,r->e rc., CJLWNM e rel Arm aIalv 4Kt II Im di eao "l o l.*. G, eeiso=e el c do &w-rw-la-+; evoeuiio ,5;'rlLeautee:",-.",*Mk M6 & eiM U. Ie-. as ., t4walra j m Bl-l a jai" it'-s ilart, L tfi0k"o)i ie liffellt;&.2 -.Pe closes Js Ra t.aitlcovt* l r riptore rrph- 2 r. # el0; a qae Let pirLa aprotiuids- rte eii *di h-d, pno. C.in ir.lIMal ;
tre larimspw am... *Q3d l vere do To o r Sn r(tell -er9lic %X V IV -ray, 0 w,,3,sAk,"qe 1m. ',rc i d -(; t3", er"rTCj~dtr. K.Mt-ur1 .Uidit.Cca 9 durea*l"t.ir) J 1110M. de Nha Ges reoh-lcuelK IW .isioa *, Inalstea, B qme foo ripett!.- does sltltes StNz dealt ] wf ell %g>W* A &1A.lk3;; DIS Ctbaf doutelte (Aeraa lica stutis pa."(d~a-i ~lgwl 0 a 'as. a nop1ue_ MI doW msA) o~l~tsukcstiral cilticIa,-IasL Isel pica Dec que tIA= .- llim~en >!o lrms. Blull ,I
asaw a for 2note, Go itiamile-9 dr,L t-rias >o do pro~ito coalainitt'o. oni do tmralilr N3 u ji)d usmual-o coma u1 do Am. r?-ed-Wo ad pu n,* ela favlaoso iltesn- do Sr. A. Jol "lgio vrpratt u stie Razor. Ert; Ihlans jjbdi diA luelli I:J-pblic t 3 W2i tUnidell MidrcaiM se,
litil ^ Z>- i.^. ^ ^ hilld, 'lll. d,^ .^ ^.er. uu^piS e^^ :^il l: <- -.^ d .'lr '**~!)^,'* >J ~-(^>'* ^tSoi llm vh -I m 0| I mi~hl 4nz Itl_+. sdtars, it& ilazlle, 6itdld..it todo 1.e10- etel. s. e P elaroau AM e st-mlb Iifi~~~~a.^.o~~~~r^C~~~u~~0 Pa-j.T EILtat. ti. peso -ita. ae Sr Do re. E.atf 1 ~rc^ ~i Ap"'tU "'r-ii A ^ >.13K., 9ilrieuiod p 'rMi t c. &4i- a p ore-ma ,;-r-ji U MM d Mlie S".71, '
N hsot o I tV doY~ cook K @At*i.- a qua tsio~- ConaT4i... 11misil dv &-%US> Jtfe & .. d t,1 Ia to, ",e k"wrc Von : itt r'i1"1d det qe. testis o r. :I-noo1IA- lidl.t Frze ilie tno ,la ,, i ofee ,l E ls3-,Vji i1Kiicl~ Matti=H 1,"lllnf; ..|. -l N.1'ess a
--oi l c ..,i .kort- Lm d r T do. F La-, .4%. l trJmzltXI l%--rll.l O ,^ 'ok, e lT.eur. tdct .Po |r.' r- ex- e.oolO-, C- I .-ur.pl P
am* Caputo do d.ar* da 11:011 mill 3tu doe0 ,, 'amparm tC.ia or -ande'aret w rtie


tA ,.la n ie .<.l c i>-lu at. .r.lmw C&U lheti .to .s;-nr ar, e- em t lea de oihj n^n p o. e re. cilad m1o a Q, W, muad d P ..M.1. Glo'<""r e, jg I.& ev"-' .,- nolcpe i, c ico^. c ut*

T J M K *M d o < O r T I it P a l = u a l l q a. I Wo ur a rti~ i i p a t r f. L m em S w ,; q o i S a t ia t i o a a P e e, o mia ~ n ui p st Ke s g o d s d o a" a i p al l t. 1 Ha l d e- *o i l i 0 d .1; i e, .ir e l, r sC.1 1 1 1 p ti > J .r c j jsoi. M m,g. Vjrn d t~ < u > d r.% s a l i K i A --i E aris.. tr o g~ t-
is.i lks ardts, ZOOe I-Art 0nd pA, d bricsloeta., en ui. qua l haa oaieetioevsxcr mel ` l-lAel141 .bP 1 U4Ile H & J ^.oieAe I .Y A v -e- a . ^ ,ui.o cam es i r a^ *di l ,: ^ T ~ ~ ; ^ j r .^1 ..i- x aLt a ^ ,qj ru p us plre r i a -. ^ L r ^ .reli .. a
prselul~nt~ A.zzba o Ia.waale I' ,,u~ c~irml-a eozu II f or vi Lorheroli s p e6;I s a* s s ca l Ze l~l, y i 1 a 9 U id & e .. B 3 lan > ets3 J o plts U W1 *aa 1 A4ale s u r D o a s nI arige s o r ai alij* s u l rft a { i. m d wooo u mil z p ( *- d i. t r t f mllo i r a -.1., B 0,4 m 1 u m p zil m In d o c i a 4 a" J a m $ < d M n > l TPl- f, t lo i . k u It L ,1 ut, ) -
0 ell-angmanit's'pely ti'mi)alvo14) lsl.... tn l ei resz!e 4 I,.4
.. doed is' '".11'ah-t-14 dif- d0 j) So .it. I., S L=M ,4B.HA,;-*.1. Ii.<.. * ^ a A !M -.,va.r -n- pics aq M.1 d- 1C * IN .u ein r N t oo IW 1 r. i> .N Br -1 ,to^i, de. P0 '^ -, V" litl. r o.te, e ri ct ir l c>r{ t t~jlI.r"rpvit ti d, r(~o k- M in. eld "f. K-to,, -,>
daftaboaasr AA. .5-t* -loV- sra a moiis... , .u .,t >, 4,^ P^a,a-ad ^,-tc. it ^ ^ d< ^ ,I ^ ., ,...J." "1"-P1"**'ii,..l^ ^ *t7y ^
a am e^Ii4C.io b. voetir a,- .lcrioW oialtes wottr,p64u..t... qt' as, dicml lut.;neft ,,1 .5 se-t, Ini, ell ai'^" nm K c~j da ,m -eis oler d- Ti is ftidAU, .lairop,?*i^ q^ al'* 'arl Cott, trre- mle'-1 to, to 1I4 lea 1i-0li 2 ~iur ti'Tna
i m fls~dC~iiIC.i/e i'- iivde~odelihej lugl, qm~e t fe r L ,B. oA! -t e I .m.-,. oIOuoru
[li~iliteadl e. Teal aae S, ult o cramps, Ter emn, esm~em o eamesto'aL q,13 aieei=-ddih. .P..,seloa-lt ., ecltaroti- ,def A !,


Lepe sij W Iiu cj ijles almi f t u .. rui' lifaltv c hfl fi 'irt m 0 r a it at olm rei A e, aiCT A nd > p-itt 4i ,Aee r u clite-Lt_.it ; Iei c,,," ac l;l-Srt a au. 11, dol Te el ", e i .l.. li on e 4e do
e.Amok 31. F'n,& *^, .10q. ao0-%Ler, 1.--!., &Iiud s6...J ,w* <.-1* --s. i.^ "tw'^^^^ ^ ^ .---IS^ '^^ ^"!
l Illiati i 1 +' Fl*ol~v e-l~fi~~eas.t. s ome1rsiitlde.ls a -j iscs Ari &ne-prie Ineea.-te Jor fe, Ia, cedf-eetl awr d
Sob do Aci eve,,,.r1 I e.A. spa Anne. I..4 9.3 at k.. "*-, "_E~ .l^ -..^.-^ ^ --K n. ,tl~d.E..^ ..ta 1.t,^ i . 1 a, ., .-.- P. 1 1 .
4M WARM Jo < del, als larr as1 equrmfl. Ems laglio 6 cdristiat. A con" ==I~ cMICAM 0 efcrio do pout:.,c maup~rti Juim 0it,- 111- Jlru qu"* a *1" C-iaoli het riMa cimeli{a te nsrelteitm: leUa pEB mitar oqupll;OITId in ,'.
do coago, is ..clasa a..d l geneel gooKI fill.r d.49" isel.1 Vr>..l pWin ili rh,w a Iiaia e we derp ..zlso-, Alo m 10.l"CfiBa it >p- c itforis wrC;lllC ..ii.;blTli dl,^.. l ,--l- e4t'd J^l..^ lW.-^vi J ^ .^ /J .^ M *uhj e^ ^."'-"rgl^' liii\"Mt'* t. o ^. c.^, ,.. ^ ^eid^ 'M?:.i
apinku U~jl~ isj ,deAdi i talr- at Aleii do"' ~lo'' K i r.WeLcio(, qur.Ju~itattitde pilair INZI.tell.. so 6lt'Vast pelS sKrnie pftl .IiKal o-1 -A s qr as. sihk ckie I siu d o ir >xue-,i
44lte po L & ., raiiiaxa I -q-,e nts roe ear ausol Ciretos deag~mluts r al -. &1, rer. staaqu - 9 1I-t-l
vat At aoegrllmdo le care ser i l lih- i L ea 'ls, k r"3 c re ,ql ior AT ,.!3_ toprai. Z ddesie-k. ,In- e edo,,t,,& ttilrl u.1,%rit


^ r * .~ ~ ~ ~~ ~ ~~~~~ ~ I*A 1 i.1. .6 c.4- . i !-rA &' 4 c" I- l to sea *- 4iri to, a M K .p. ii~ i ~ d *.H.ad .Ks I,^ c w s l. p a m u ts d A alUe s, ii~ctt da L .e i J a i ter n As ^ f ^ .,,k, .1 a
so, ..1Ut~la, IJrur], 6rso;, 4 paettina*Weet~iniciul ot. lel 11a b le Norm i I- UP, macm Ale rt ill'4-a toporteie, purpe, pre e li'mmeetx omp4.i:oQtpzootfi-r- W. al..gt-ltelj.124 r",te Tit s
Ro slptn rdw-4. sperce f.tere a. 6Lt: ar a, I. ^" :, A ear fo"I m -peadr a iusedo os.-",1 dqoj.. i. l 'leocf I:, f H",, 1.1tral .- L.. .. "'W.. 1, , I *, Coit do me... h l .,..*.'i,..^ io-0...Oc.Fe^ -.C J
le l~ol ~ o lilm~ '.c ai -t )ccmiln a ri e ma i cA -.tmsoe asto e a per It, clookilita la s qua b e ,.1 a a.- A "e.o--i dtoe


& a .s o ( l ll k .lt . 3 .w ... ...nl. = ,c . udal. .. u d-,f, (. o sC r V I f rfi e j ai Am l; f i x d o l l .
Al e J ,^I.p am l, &Uproble m Iat.lt i Aelpla mm ain' ,ezd ati mi)a it g- _d ar.4 -.ii V/ p-r'Fl ]'" *"" aC .1, lat i ce '
I m P'. Ol,3d- fm. does rfimxu wqltj] dilalut ,d. It-hv .A,.p411iaaelle-
do .-,*,a- Po-Ass lealnm wesilAa clj3 A am Minor. l, ru~z .4 ras at. e , ,ON.,,j fallf,.te pltaeme Jolts a Ctefjs itizimteedivepatdoalxdeib~looql-


nl mti r d. ii" nr r&U l iii~'i*lit dne 0 x itk iahWi S alit c a t>J t izeUi fS.oui lo pre">P-tea a er li ttatttu- Sd, o Aztrrrts do PC, o irtt ,ho.. d, o hdi iieel io...
,&*: J'.. ca,,., ,, Wl AS q nw equr, inluira.ete~ iiutli (>c4k*l 0AU-M lmaas d .i LC~a- l- Itcoisl, I^.e
iid edoh md, Hss el a tC. An e& ..scli'il. odeae m Ai.,rsa,Jll.at I jrpsl, prveii olh ortrir+s, emp. Vicommuptxier aamai ide' ee trlA-jww o njrA~sV,,c lre~ jj .1 ufxaln _a A.jsq!t spni4h eire ollwc u et iA- at.,dil ea1*eaaa3

dc IS doValeselo do 1*17, ben,, It Jmi lia matter air ticrc. com4:..."to .,,IC. era clolrr- Is iueva oquit a ocrcoe e, :!); j oaaq.a.rf;r t loj.a&:FohteaPerds

n~~~~~r~~~~ilii ~~ ~ ~ ~ c -til~ PC~x aa aaJ& Pato ami'sd u~~rrMr nK~iilt -,,~li So Joe~ (L we=., ip cilltetails ,gim. cow) so sm,. ,Jwz o t "'

f,*josr ~g to eeai oln mU 1ailo tee bsM t ~ dareat oCl Snli a of f t> t3 par m K " "de ix d ^Ti dif l!WrMfedo t j .niw 104 o 1111446& U t ai^i jLtW I or Ie l aat B .:- ioiml. ne1no3.0 ure .ijipe-tj rldcex ~rtc i,r.da Cmu~inbmr e i-t o yxo rn a th e^,tl reterm xdj caw S Ea o ia-si.e
faits ato o ad" rem a~k & imi d tit f.a. d i oft cou'3. d a -fc ttlt-0"-1 ui =Aa d Lu"r a d terms o r eq tu.wdi>e A" I l a ww,ot fey' lli"; a** A j f-pro u dtTtTt, lf< ndCa Vmi,en. e diz" 'V*'V" 1""ua Unt '"o a2*"d"n lio o* I'-- [ ( L,. ]1i< -. ta a .!. ^^11 .,*. | ,. .| d o.^ i, Oii ^ .^ M...,...^d~p.^^p^," ^.te.^^^.c.,,... ^,.t^,^elu, p.. P^,- .^.11p1uaod. c^. V. .'^'^.^^^
l >.n.' ,ll i r .%l i.t. g. ~ .tea.lme, i~i -rac ulr l D. iiUfl M'.Ackcll#n, le, mav Me-, o JIM pedola ^,_^' ^,^ .^ ., xmtml lcaw rtf e e od )(t mtiod Ic -j ,,., iT-i^ >i d


an pa b i crs a nat > tltnkle sgua upa .l As eri e i o~ im r ) i ai wg ia iH IMIL 3mr-31 p t~a zopme i 'a turg do p &Ioo s eail Ratiou a Ss dthei-lU rgpdasi P- ,ioimio 11; Ag aaiO l. Sin, r cres fo ti l aoe I-,-a Iu A lesu-i (h-, der h L fdo B>.ort dtl lrei- P.1,r iam 6 t(ri do ler i sraM ;4 .5 apii
limt&OM te ldpten. o iinouf MM. rla., E lxdeirti.t o-cn. A).- 31ltp :>"'' "*V-Pt" P i" jliitt [ Mil^ ra > e.Bqi ei m ,V; ^ p,,^,,, |ii.>lt, w i<~in>~rMt ~l.l e ltmdo^. l;t o i h t rw j.o 1 E.f

1^l ^ .^n^ n. ll.iedo Ur ritslto. a au pr.t.o dieam la Ndel .O e qasa a SaJ ta inl .. In Is IT* 'l ^I
4^ d I, llldKati i.tiIde lei~le 0w~ w MM tl ^n -to-pti l 0> avlt~ l aa - t>no islu- uo t .lL loi> lol klhtr. Prp .(^M'- C-i *r>~ tmwl ~ftrla.fi~iOt,), .Id tr l.tc-c,, ^ nlce
.o,,_ ,_ r T~i~ n, Al r 3 l ; SS' tlp iXt l fio.t t.DiIrg" m- li~l. d0t c*> j^lr|- tl ql1b ov CTU! q * t> d. ^.' to ll ,,i,, .tt.<;, d u Mrg'ntti o t ~cat ii il minraii mil, A^.' djl le /r(13C mra I
Sam do OhrBs,,past acesda expkzj* if d *>Ur Tit. 73 f' 5- ^>"' (11 1" t e>, ispl ud at,-e *I-, pCr .~~o( .-lA l g- Jel I 4e^r 2. s o -P-,- AftidmSt- >crcr s Kt-^ Ia' alsagunm s MIS A 1.I In a- dod c qm plmc.,a d trto
go% a ta'--va .1 .1sar ia, too I-eiti.i, 'reff"Vee, colmecqal pet, br. 1crordlo Pileseeell-
aM &m 0--, i. arbo >a lanemtlloas pe 1am c gRt da4 coix ) d i W sfhi *ea. dcBiCtr Suit, s>..4BdopView rJua Iii a e-iu(>pw |
U wiu" a. Ciieiuieu1rw"dmoma sacra"* ra ih -~i ,>a, 1>gu c Aaho do Pity do aom qua i p",a hau r. Hcm e-at syo been> Vcut

:n -p.l lioss do etleii ^l ia..deI!, 9 a aeili isonta4"t -^t> 10Ms&el se1 Ldold ,l a-V l t err^leedeIoad's le- .rQ l.t i ,l r *rl rK le jc-iU al, M pt drtli dt>!. c^M lch0T it imit c-U 1ps to I
dl~illlil i ltlm~l C, Ill I oeilaitr deeeloe r%Cmv ltci do,,e tear. & T" '" Deiz, Como tile,, jus 6 c d.iar do d osdolm ast
lmlles asdair, eeCurei ,islqd o I de K wa| ...... d ^: ke .^ .icito, war.ili I -reti oI. p,^^^r^do )t.c Idu^ ..... Et.uMta c.. ^ ^ -s Cfm.tAs
114ollollll. Alasti h ixi~ioii a firms Btlll l mosba. as &.Ito d 3 s:-- l efix ta 41 l i lo w 4 otm-c. i lbc,ilktu~a 4) me Do, &3,'e tice-ier.a t be qie l.-tsimpiortsa suII a~l CI *lO.t) CtrjttH (1cV~iAi Ito eu ra UM at Ih- mita al S. JA, JW`i. w peu:tIi Pau-> I
*C.,.il%*lprjol.ipla,- poffiv,1.srejdiar. a prok" -,da~r.u- d.*c~oea iliaral iga- tu, Prju, lio f llea is, I ,,r -|I're'ba-eC I&eQviisiod lwo, L-imn 1,4 -,- -e. -- me Uiotrz adu arsDeau, a crl
f-i l .df~rol..nr"i. lltl0 T Frttu, ~l~ii eo etu4 d i 0 .' fluzrur e pn e > .,e (dt~ii de r ei. C 01 cr , dem.o^,i sap, u-t1. dB r. q<.uei ,J ^ t A..-^l(i- d, p,"ij/" ". a-,,^
Tabank tliB.!itli[lt o ll e*i( c- hSul l" i, dH' p( ciil wl < ,a *-iiTnM amm >i~icri w& r~it .e kk J^l^X^ll^l du.deIs. oe o^0mr:e eo. re r. Tie ul)..h--rte.odr^,c.ft_,!.,. ^^eu^I.^J i^.,,, c.^iu.r. **q"''"do1^ t^^^ i^
tC.kxeid. ^hM~cBl M;,--fc-U-2>~lllri HB f"^ 8* Bttlo,<,e 4,*, p^,r,,|, 1.Tti.. ^;t~i, M* .i S r ,a o~li^ ,1dt ~nC"torc mo,.i;,,pzi.,:,d >.
n-Ad>irm a nllid F>*u pi H la.! d a ri~i i e >n r' 61e~t M IMM ( cTI .H pe'-nl cem r .ptiac *{iiiida cH n ^IIoa M* ee ii -u i i~ ..> und .,,?,.,,,'^- .tw M i'l< '''M Uiii li t. ;,^i-^. I.(meEid Mi~~e
, l Ohve, Fert mAlml del xltil d. do..l orr' llh ;5 ."oepH CMX.4t *c,>ee .dblrlflr >. i ]I l rtl. 'eeile~;!1, ^, . ->,f,,<.w.t te faao4K lm limlklnr w n l<>,ealvi wh.p<,n..i. O dUr3 e r ;Sl jo e 5- liCa. I<-* ">I>i ."Km. e d lt~ptrt.A i l-^e.ti t. 1,^' .i peU do (,..,,,W,0 1r;teITriil e- "" d"".t,^ ^ 'ri-iuffiT S
Om~lip.m i,-4UOllatrM rfi tH U Se**MH1 B~r< &*', Siwtur ntspsa tr.- e dia to!" 1..1. l l. p iM^ .iUi I[f iL'L(i*Hlll i'~f )etf Hhlei Tbal iat I.m,. ~ucr Tw.t rT olco
t(.., upt.wll A U^^d Uatit ^Ml~ qMtra. aielldtl+ M p"<";llii- w." cti t l etir- ll t+ii o.?.< h,., ^ '.^ "." "" ^ (Lu-t e<).x.!*inm,A-hl <, obcA d 3> -^* a n^'-iI"t""*-'**e
Hl C..M e .,u* (*-. Cell c-- -lelel w~r ie! r f.Ml K. eO ~ d< ipel .1 li-mlli caA. r i lltueh evo> ve..w ro At^ ,,jj,. ^, f E, ,,, ..Ar <.leui.-. .ltndp .d tirie .1- l-.*-'" l*>*l.L ^'
aB^.h^.,,.....^,d*,,l.uJ~~~~~~- ~~ > I m .t. "M ~ h W X idi~mr[ t,t u Y. mei, de Tri.lde ^letrf,^e d i :-,o tdesks ao Ar &1,^c^ e^ ^ e.i ""
ll;lletf.U >|ll a~nli~tmd~llr oql< J li) to-u fc ( deo -~b~ar|<" '>|l ,.l Utette!qz it Ol~iab tlctindv- *Dr. ~, w rr 1 ytunl.i.ri-*r 1- j .,,, ..-rr1,,f l~d ~t;n>Kt .elat .l i ^ 1
IFm .t ,ll --tlil >., ^ T.' gt, ll ~tei .i~m~c-e. qI ml aen;iojiqif t den M I 0 m O ta~i*, i de w lifo u *o jeamm- iteJertlli o ol Opl.tO !icaniw Bl-* ( il mol lv:ct*ii4m*y vlatrf wW .'<' 'ri~ tr ii e oii~niimiihtiil icu cIa apnoI*
Jlwkna d 0. teca twk ^Ku i M,- C]r d f hr Btd n m) lld er -ifc d|Pi^el "' "?,""
H~k^ ".e^. .c-,o ^. t.,dbiotMl,.F< T~t.,|C c-^ d. r rt-^.d~ y.i.,.t^ ^ ^ .ui.- --^ 1- .-.,. ^ ,^,, ^,i~f, te ,a ul cupr l eur.d,^ ^ "^ ^.."iX d.,.
M ,i-KhlllilrOU-or mm tdin ~eldTir lre l thlixwearH a. B -,k, I u-" i d iitn^ d O e*lljl-.:wer -fo p^^di -l lel iii A I|TW -af(ic>pr|td (* r'ilS nadm iiol.h t ii;*u
dtljr,<>rui- .ltieullxt atllm :uie ii ix*Jxcio rt id-ie ^e* rr<,(? ale-,l~iJ
Tll~t.Bi..d>ito;~ <0 h< mlse e cjixriU. wfe Di+.if-ii r>* < eu |1 %e^y V ., l lvt q~t "".< Td.!* d eiioa d ttr t edo q welor i. -. A ^ [ll'lld. il= ,M^,-.MIy MIt. .ti,.pl..nJr.,C(idet C'^ *l^ ,'*^^ ^*n'*U^ a- "- "lil **-."- e'l;< -e l.^qe"t dSr "leJ 1IS ll^kll t..to -ll- elg lehO^ ^"e^o^~eii.oJd. ed ! |e~~ll~l tk
# i db * w i i luulk plll < i Mjl> fteui J* iiel e reei Ifo. CTT Tetrto ten dis lreo I '? ell I T n- i-ntra l~ieJ l> rMIt' lr J n rhitl e fi> d~- d.iir;'! .l u*lr'r tif +*L tM rmii, pa (>.+..'i~ic'ii
rt-. netlm o, ii n ll.rlIlcd L lrr -Ai wrw.XMs Ho ,lll tci.-'- prrftdito Jtr ~l~ psilr>t'lt" 'it~ almtmlou,1o3,d.<.3m-p r ni< rfn l-i oTC do<>l~iimlle ,,.(.-,l, i(irrt ((.e.. jnciw, liri o'a-l 'ft fe *'d ,,* *
sl)*<^>;lr*^;** "L1^ -'"-'"-^i" -^<.^. ^^^lfT'^'',:?'.: ^^*^"d."''^1 (^^,.;;...-;,.v,. t.u.B.,t.ii~r, .^.^..^^^"Ti^; :^
rrllt lIilll *>* lb fa-p l. fnf tl>Ml l Ifii.inql ~ ~ .li c) *h a~~cri tr~lc-a >Mf4^ Lm D gpu-ltideckli~ - tt""eM -~~clitmfiO >Jmif n. fmsccClo ntl= r,,I, I plAi~rviuxteil. iih Loci igJCini/rba'>eitnro 'rm ocuhl-teif eemiw Paihdn lonlid- itilm p ,o
C ^ l*-C .,fc~ '<'lt Sn,. it""' ela I ula |e <~l<>"n oezellklo dodlr,^ ..d.0 >nc*^ocee,..a 1. ph0 en. [tA ..* >.*.. ^^ ^.urSo i'
i F' .,,-,"l lld l, Ilmi't ic- .,. ^.let ,rl.Ki , ll 'r. iui~r q d..l, .-,e uzultlmll pn t-- .". t>- ^^d ^ ^ ^.u^ t.ro i, .^T t" a *. ioFki.J41dA.riC, ^ r^ T
& 3.i fc uf gifn tuede ncT- 01 O ulqlr tr ik t >. l' i u"*L~~ "'I poi*e, "e c~iB.-nlemf..fo~ti..'Kr-.^.) rH-n-aai' T St>pn~in Hr~a ew~x'"" V* urJ < aa-lil, > !, caMat ,. Dw Cm r c~a Ir~al,|,,|o ,>ti ; itieglwre, iiiaitr.; D VnUJ < ^ < #+-li llllll c r^ el- r l t.. cll grnafe ib$. lleT^ elB" ' lite1"tlhr *t P..l t^ -i ,J 'rei lui '^ ?^ *< 1d ^ t^ d p i U..*.i. .>., ,..,t,.'& d .^ :i.
I llli f i -f- -n'- Rir~i~ifo K~aa Jf^rar u *iIT'T-e Ur.ci. eli TitiraBhaottui r~ t
- lroc f itw noa Sllll+em lll ild-dlu, t i *i aJol i eK mo Jt-.tlw el i polt, I rtM j3Sp<."- ;l, limd l~iiter ii'oa~ Yo ],ita; .j^ ([nn|^ i qp,o)- CO h~ ~j(< ctiii -ti~~ tt tAtil i o jlo croni itfd a
~.C*.L^ ll C..h..'' ii de-de~n iK p,, l a4 nfo.roqleM~ifl>>I* P I'""ll- e lo. d. I0ns1 dMu ,]..Jat._~ ol .ht ,,1, ,til i( o -ktC~u>lC...<, ^.o ^ri. ^ t.. ar-., y. .li-^ ylet rte

oft lionliearattom tOr e i pr ri atO CMts- p iil, Me a waste iou 4 (.par&U j hi, has do do Pem. e t l a quo *t ml to a w trabl, como a Ma do uui, do 1- *t a pn.Ilpd Io o Ji .equra de
olwt Car leskM4 r.4a risd %. l. a"itath tas psiabmiA Sum% Prim Lash r.1k.otriieir, K ma de e on .t Ftu. % 'bda a l.; ,,d t
evi~acat quo iompat~ilil~c o jw,-r que ..tw, pad:Lorrhttt3e o
Spies. W. a IK c tlle eas o lor iae(i 9 d niyratds,- d |w., -
t). P, l* I *t i- & MVa K Swarfil aol -uDt a eio i> a l>} Onkmb 6 a Vet 11m ,W-sok p ar C MMO & C.. sMeras exttirwil. feMto ecl.. rrefa~*, &,e7.1'd, o 1: A do 6 ti t Feerei- Cett^iioa a t Jai. Dr. ',ait0 Lkrottid oIl dureitod ig>or s 2;iid~
|^ M, eml te .d l m.W ,( e, t ve re de 17,^(fc^t.^ dii.A6, u."^Sl)~i.'S:,,^; ^ : ..i ;,^.prt do b. t; dl ta barer du^l d wixe d.a ` D ex t l8 t;-i d.Ti
S swil doe t t wrl Mi i ctn ioA. Waild, a toular do dia P" do Itabmr. ea, ex. t5% e V, de quoa ft.. 11 W 9 .cit* d rt a l d bars Cu.. doJWv- 11 1D11a
a dlM a F arue m"NAl-f O SlarOK111L %40 5% i dCOuk Mie tICMoe 0 o 'tkeW 0SSIT,' 'kia c + .19q~eeffreu oDirmto romane qw.- rett a w trfj ei oOi7 m-qo11 iao*CeVJ d ilAti 33 e "",
tt, p ot" 9 rece lkw a pr Me B pwe rl e. a , direho qud to I nl1o dl 1ie q aer lyooninIo d Ctt ai l o M l ii mu>Lti kt ^^ poaidr M a-ITH rod> EA Lpw gA, t-4; lilJd M dL-totdo m;a.> rra. 0 io-lo in!jfi8ite 40 dt r l ts 00 cldA
,,j. r i T," JZn* Dr.eaclana lu "
pcnew wcmfa wccompe lt6e mdthv .|iw a desisimax v4, uTI rp p, so' deill, 0 OW aPfiAt* o"rpnl dE Mirtxh reler^o 4 iril'^ <. n,8, MID CIccselts 4MaZ i.ff WC c0K-- 0411 9r a .^gI 3 tA rO, par four.-ad stil, tfin de0ics'cowCT wfalr, t0 e met'
Srawtitasew ir~roltom garti~dois pa terech, o t, .41eclames4e, mcmtre pete ai6rao "" ni. 94a 00. do Ltv. 3. te I,. temi.0 id ms ito o reds pr
to a I ove ssrll.,de IMi J,)d mt 6 pare t. ae s rm stev a; ljour ceutpasi -4-3-111 i st. doemi e-peiado -r-nia Aa p- 'mlc,, owDa ; r p to t- ervI i d a oGt- oAreeu il tea orUsu t -et~us1. uc rm! li c-dipoorD
(q, cilblul 'l 'Pee~ i lIeas a41 is eL'C renen- dc4 40 am c11 l eii o-', Iszrtiml, eae e1%tu dedciana uUsJi1,rSS Pf t, edgum tn
go PTu % Ph a r i^ , .p 1 do Go ..t >^.OJ.AU,.3.td l.so.^ am~^.o ...!. am. t ^ 9, t s do dei1-- de tend., We par do od f, "> de re M
Stil1p Ca"r,,Lea AC., ..o0m lxbltl5. dec'i-- t em, alWpeteir c do 1; do de 1:61 1
Sdk, oJ~, L M AC.. i cit rftf e 1-ji alo t14 cfttiiih ioz Aslum 016 i rt rfr** embab l t. 1.13 de p"VfWit l &14esen. tcacnt&~ L.1,1 a. 0 SR. tipjtu> M j,49t d," ',ago. y ftit- ixrio, coejp doa raearisBO to io hianft lontlrAT 4le qreo9L;ti b 4s Mio~aq Do t= meta prvwar rZ triWl, o, e a prodacto dell
Par elkteoi it r i Eri gio ia l a l t re del. Ta, eoi de i r-4 Cmai-Cea 6atri w wr..%% dI, m rhed n i cbia e n l o. lrMread.ipprs
D do lespeso 4. 1 D,.f 4m oarrs Wier, le, W. swe r.-teemia,-"a Por ouTterlvlt (brD.A rte. c )Ilttil~ll r aelaor owplelto. N. tloi t:w9 oqe M,4 elrW dqrey D Dms
diam Modre ill Dr. 111 Kr lw l o tstena um cni1 Tm a ""If"'" a ws rtihhccil d C d< S>. c dupa 'rt t do retmni T q paitta ollbolis ojw Z t 41Opoleolo'. do 6panimr faoeon. e am Ti es -do P trw"31do C~wb j, do b. d. ara ie d.l. reco~tcre d do M~olratvb0
Atem"Oemmeraw P.-4a- S. Cardos. I & ed, & *e w me cItsUi o "te tn *e arms bre. O; d S. M. Vr.x (Jise a. natio na re.>o, qua valor irijc2 paleri ta l.j, o Partialea {ii ... am
t^tit 1%.-- d\i, 1^.< -- ^ ^ ^ '-In' ^ .'T. G)-----al 2;^ ^-I---- duca--- a tr,' l qu oi*ng"o. m k. on do,, .jdl umd eft,*...rawloml; pot,. quol ^
Carlo A" u u m al =i.M ^,do|lat fert, c 4r^. .% (Crp.iOMt d. u -(i' dte Mw'! Mw i am. t '"*'*e- mI644" To, l s *
,nifealoa aire ..lle82 ijua,.wa.,.,..rth de UM cA^e. quoDu so. .coBirOmetk a Parts,>a ,nftlo.. PtltnrA d Cawt ii, le "? 9 du ivn r^"" as a dill" doil Apx>d toa 1 aI aru. l Aqa S.S. revels -
in3rlit, Ma ""o Jaw- P -i i3Wi t r 1a tgl deet amr tw e di i fti pro. El l d
xljr > s.wl, efbIim l-i tr 1, *i- 0 de .11.4 "j;rV I .=,cir't* duzu i dcumajod no setoa c a h9t puk q 4et a do flis do C4 ,2:% 0doejerp d: 2IM,

COMMERCIAL


C


S_____"__ - .oya',II.,nO Co.ivisEiCIO-- oU,,RnTA.FrtnA 3o Dr .TANI5IIuO DrE 1900I
*2 remedies earrlc i a. Noe ne. l;, + dtqo I Iba s tis.AS URIN VR1 %3 aim. e Elm. %.rVTr 1lrl ll Is "Guat O hmpe1 ,Io .e a 1114 kateer int pf 1C; I dimS ,p A r;-IelM

obba I r~... & I1 '. '. R-s. n>lbWt'>u.ltl'>. Parr. ik V.. 'ztRr,,i a. Is C*t twder- aanc..i tiir T Ilo-r'. 17Mi e-pe3s
M e.- -F eist,,,. coau eA i. f ,e, f, .i ra<, ,ardo p, ,.i ,Hs e.W | i OLESTIASP \% UXRGAN r.\ Do J.D sT ii,4.. ciM -,, - 1 l p.T mes-1 2p-0 W D 1 o. t., .I por s. aUk lth-
is g -- Fam.. -lbart., &l-fgad"n UV irtiue a,etag ; ;Ii i r ts -, 3ll1 aiiii, .iAuU." &f-, .,.-^I i l i-r 9 1 -lrt o..e a i reprt d no, p, r 1I1S. I .I, wln f
*.. .,iJ, r rt h ri J i.Hu ^d I 1. ARIL C D0;> 01-\ 1D0. I ^ 1,1. .algae naabAr ei,, e~aze isur. Ins p Lam. ei n bet.l< a =Kit nitra C79), jorM ] 1, M}) fi01 Iu lC19
\. t.--:V.,i, i', um, :t, w vb t i^.se.hommtik ,vh.<. ; -Or ...... B ." ,tT.-.. wtC... . -l" -- ,-.ni.. .! lb,.rt. 3. do ra.L% .. ,,:r t .ot ,t Joh.iI Feest- I -
%. Ties oITg- d-- r. - q-6.I ca-, 4,h4, am.i.1 11111r-- I t i*IB r H .II N 3t--U!&r-som. + Fr*+s~ l -,t"e. t. m ,C. e- .t~dsi't.mbmlJ%. ,snij-eVenirzrril doe nu. P17,de :1 .14 fIA o d+|m a- IYPf,,rlopeahw&Vx tree.lvatruTterma oel." I
N.C. -Q . 4 i pA ,,r m aepria 5. ,t ;I OUVinO SSIrGZ IG V ;17.1. V IAS >sl d. I M.j t r, a am*t* k...d Sl pn.F, omir e ieto d d o Aino 1,,l .3, 4) is.hirs dea IsM. Do d
V. v.--ri "A", e )apref M .rd Ama r. tdor Ill veslsel f i d URLN4RlS E OI9ERACOEi a dmr.+m. ctau o l e ,M .. Tlr$ ir Findstpair s .l um do, l lbo qui t oto e Rquonpo" r_.m-. h to. mb^. gbal,.rUso o.-c deas
PAIW 10Otitil tmO O- ; I, W.. ; Dr. l Ell ti. l.-- kuiiMMo tf oil M miehn aD mtolUM a*M iMeaKd + nie+ g e, 1"tf hi'lur. I + &m + e*T> rtTch E. F. n. Mere-KM d qd mr < rriar un tn r ill-ptrt Bol Joto I mistu + Kg. ce J- E ci
'i,. I9, - ,- ,t r.\ rrE.P. n Mm |Joeir tl+Jiir d ll.-OA tido, l arka dv n.krim wc B ; Bo nlit J[ULI> i;d- mr,
%.ll. -V,(itH~nS inMe Mbl <|ee~l Mqo >lMr~rii&de Mc lie. ; tl-.t- ..1+ ..... I.......... IJee:)+i'rto Ai il .'i^. Rjn tv fj'4iRmi HIM exii. E pir/ .-cw~v dei ptw~prel+- '+ -- .|
+ 0. ia .Di tnia .lr j ,, + (il,, .. ..-.M ,, iir .+,w d Frb.,!. Dr.l :.t.l +-.4.',l rf.P >td+ Mrt'+Pt + "l>B.i>t 'r' urF" +,*-I'er + *W T .-a Ionil l'*>"
e. ML B & eo nikr itm- e 0 r..a JUel naf e a aosa-|t el M l. .urT i r. e ilAo J^| ite llll. --i M a.A e I a -4 ll r t iu1 b in l lerA. al.r l . . .,. .[.-- 61I I
gag. iM i < t e_>Mdluo.V J<& . mS m .. am., d C A + < 1 m. >OL G 1 7%. J Sl EP +, o .1 ,.,A, epyl' H.b , d. _ua .t U. E, pea& .... I 1 +* ; a "prtn D"elt.
iiy. -t *eli"'e s s: o e "lt! ti Jto q"4 su-r rsd do. o M Cis. ;P E- A as he o= C,[Rt.RGICEg oL>L,-I-1ST AS ,I m .e ) +tm I, D s I D ; e '/ t' v. n t. s-t o a n Ingo + ca o- ad 0 qr ue t G" 10 MIA s
----.-.-.6-------- ^ 1,*twe."doc a" -ge* e m nt s P A y m o k innk d o cig a id i tIrk le oI D d., Bl a. in ,
DlcI*Jer>am- llarl> ...J --<* a- I lr nmitrl im T m I mD ni .A I.eTt m lln.>dl ; <1 OVIII rtm ---I_________S Sr" I alet o i-'o1 slr'
^ ^ *r-sot ? *''r "1! -a. eact, at Iv.1 tearv.11tell
--il bb lata- da .. .. ...... .e iiv.--.,- do-+ -- I' n.nt It sEm -7


e-i ve .. . po n u ; l. 3a O at i t.. ldg" no"on -, , A rA.r i Wo ">* d f) cod ri o ne Mx 3" 9 Dde C n 2M b u l-A i i m/ h .- D i

""- 02 J.A. dW C C OG U ISTAS -.........ia" "coal-d -d1e," --'; sN.+-Gml:o ,its ,- ni
"^ t ~ l l^^ X.^ r^If "*** n, .*- nri 1. a, saj...S.ty H 'I~a c,,rtl t- .Ih Rr i ta l dw, l i #? N t.lalrlf n. .,.B t d cl a,^ ?71 ,isa Vfn. rl',as o
*\to~~~~i~~te~~ri~~il~OCniSTe ineiTlra toef-so A-" uns Iwo, ~rA> ati* f ,A~ ~no cdio~* w~M Lnp ria

^ ^ S.k^e~ seh he. emte^'^K: lh.rs&) t+4 *1e!t < J: d.m ->W l-tn[ ~, ^ LEILOEIRO. .taL.>c. 1-BA *' l ont J,$le I~wtdm nI.,L re.dnir u. ^ ^ M X- eapl 1" : I9 d LZg d'**
I tliwfc-J lrt ott; iXt'>il' l keal+r '*e* e*" C~cp b >tf .jin^.i, -jina t .ii!tl Tnii I +~+R bk Cinhii pi ------'t i----
Si ra ISaW s.t ,r s. s. stolid. o i N.Et. ....... -.- e,-- --
-oto p g em, I obd s,- :e .as a Pa~ .%Wnh;-a I I t.r3 erre. ntl 6- Re + (g Ilisbdi elt.i I, v"-- r os cwos t r o'am In 30 v d-l C. U ntre hlo s 11.:o oll IN It,%. Dot .1 II
river le 1gj p i A* a. % co 4 m met l o,.66.Ieak P, AmI ; 16l la t' Pa .A & Ine-.dll rrm vi eon., cilo ts ik '+4..m lo~ m ++ x r )- Ao--a-It+ -57 .. ..% l~t etml- is J+ I M 6
C .4. t A xtt.'. rgtag, a Ig ls a d aIsa el-'4 d8ISt!'l is = 11. L" RO UI.A 4j _4 -f- eI nt4o n 11-- ` P e d +- eoi 4 er, M ;" sI. 0 ,631, .0di l
M, Fod ftr p 4l+ issul Xelsk, vriss WG 1 X. f~z lte s .lJ.- Ie I 'I.Vii l a-d,# tie.--moo+* rtl'i Is 3s 3e .Ij U M110 tiia.,a oe.s defia a J xI J.51-1. < A,"Isle. i. p-+o~ eog'de r3.Deaeoes
.. ,oi, d. ,l j l et. l .i "minv it W Om l I i via clol e -4 sitIM 0?,;,Nj. ,J ", ,p | j T" am% .*. 7" fl ea evl + j fav Ro od o man "I ,L a*+%+' i tde 105~ t`. 'r.4%; l I nmtis % 85 % .4 Oa- V, 19
e%-p.p W ^ S S H Prepi^cA ?33 a"? =2-odra d&loed,,..1,tMqd ji7 %:^.'

"'an-, ads t. A ~ ~ma-1. sub i~. ARM IT L 3 ." , -e~ r'.1,14 Mlg % i- B. orAl R,--1 amsel a -11 t I. I. -mi I Wfush {v 31" Q d hea' ai ar i~ p vlm +i" T J.U ha F in N I -. ~ o t Slol 'l) ba-+a~ trdah 'oa r !
N a, scrii. m 3 i,Ln It irvriT elP `P- d ; 3fx r a overw prsfciods lnlt d ,, tjall. lotrt l e. I 8 H UT341 0,16A <>* mp al'oqw amib C* t,,~ wld nlje4 re da. Ba r if .adt. N, ?j&,,, V-. be..B wooE SS. S^S.S: ". "Agio--" S~ r so "t^bo w ,a- "a -+ .+ ent a.r .Ils" .pf" l.

, eb.?e& S^t*,3 B., i"s'*, e"ao i* I,, Us.' *OE.R0 ... fS T "'m'r d.G %)N ; 5 e M1.
,t - to r y'-"" d a '-m' l sa a'" ai. o czl.. ...r.ri.-T ,pt, ..h |. MEi-'0- aeth', i sade' e- qu^' xe^^ ".^"r ^ .y&^J~eltrEa"" {he ^w *ll) ,r f "^~+ 1 '/d .e_'
| ," at l-* ilil .tB pry.. ------- -r------ dcl~i~tl. ll. m "*"-. *^ i^ ^*"^')" -^*"r mrVl. r ro^
een .- oitt>* l ' M ".ran ", '.< PI-a;J 1< .?i~; .._. me I--htko ..""m t~oDpm ]t
_0 ZI RI.} l -r i 0oai-- IF. q -r l16>C oo .s,-c. rise-o----,' -u> rfeel pcrri'2;n ,Ao ejira oo p M Dio..Tid10004<-< *~1 PtSBan Co siBg. russet, Ras Uie 4, IiT.~ ". 10.I lH.~ts =--.awl end" '*: Is" cammutui qu 1o */* de u ro ci


me f ,u a epe4 1<'to; mm a ms |B,.Ide le r<. Ias-om I. J w*gvold m it v I1e *.|,..+ C .a CesM pPmra JB %" -- rdcw ,i Sn-al. D I Iro er v b .oi m e rrr tie
04. A. V=a il Sonde Na s can a on e 4-, i nlte, m teid. ..&m opori, a andt Rrk LOg.eR. Ca a,,tat pri- l mit r -to m tt II$ sdir ,erae s qo + i ss t O -J, .. e+ io ~ -;*at+ e p..o.'1.i An I h,d .fKW T& 1335+ o t tat e ~-vetaM

+ mmm +, pr-i.>^<. O_ j ^ ';2 .. %, -|......^.+ .. .-+.1.". ..+....-.nl ,io- tU ,,J-.M +-+ ... 1 ,^;" o^.!^ D, L-.,.Ki, ...J-a+++ l. t l.!. e o,,,...odt+, t o;.+ p, pa, ** .'H,,"
r, a ~n. tW. edrl p n- iek si% l ", ,F lt---- nw clltra* `14C -a ,"rsod >" "if..;.-," k ie v `-Jn 31rns s esfrk imuidoo c^ins a.dim 1&3:a, a is z % de 11) IL sols- Lohlg .


I e".0;, or ,b,O[Arae. e .-doir. t.,. t.. i* f-V4.1ti,..al+ e feo;m ,-l ra +, l l, r- t+ ow"wsr. I,-e+ < e lma.c s .,.t. oia d .t' ".j rio.4 D.rtre i o* "ei.A .. mole,
e RA -,.pA a.,." J mmt~d Lie l. des ps or vaim 1" t ]g rse lr N .. 1+ 'ItJ+ o| e le aderetem W-JA. do Woo -ssa<1- ei ,d rm nard bt+ lie zaa ro ."htratfiodq e if. we a hi11: eeon leii

^ S, e~ .hiuFlaeo=4o, a~l r2. myle - *-- .. i. )" -1 "" "T r.^.. al.~ r.5 '" "--" 1 a bo d R E0 3A .1n .- E -s , I,^.. . p w w a ^s p^ TeeT ^i r\lk a. c. . = 6 d ". d e i al S ^ *q I l, d o o ir i .
.Ji ,-" soweRsi c:pk.a s-LELO IR S oi sor"- Polae ^ y as K .r N P.6It Ppe a10I,. a1 Li)dq4

In , m .ll e-M E w ,A nu e apO. D .- ei t I v,-
- I. G*lis .6 IA e l d eh1"j fih ,e *e tt o l it -r l 'Ue A 4 ti e glo 6 t O rol ds,4i.Jte l ,lglWll.- r d e,11..,0l-o ' t '1dg .. !rB Imrro tm i e e 1 6 t >x 3 i.- -- ... l I m
'.*.ltW~t '-~ P,^ U* odoes b, t. Xi -miCii.I-t ~ia -ar m-i s ,I-'- p ^ t"" eri deM ebo o prM.e dm.K as t- -Srii Ii s!B~ ^W
.6i, 14 r%.V-Z, --. W &~t '1 1 0'^ *1"'1*11*w-d I' I['t rid~f ~ ti.*. -pil R.I& 14W 11.in $3. 1;r-.lt 4" sotn a de,*' a-- r ci I l.-jc i l Bic no lada pI L~b am fI v M luipragoo-Pf amaemo
S.it. I' ll sa.. LmJu0ALe ns ,'e_. | A.J.. l B :.-e r usme" lA, i .n . ega rel>;.. I'l;aI -oIr --t' A.. ." a lir. 1T1.4) I, ed . tt qll+U,Mt.l tqe r -aeilM Ml.,> i** sl -| ln Sia. llltr n ll. liiiiC~t<1o.l' i: prftoii tjuiteil. lll |lF.Pk hlral.Pd. *J viT- der~tril.--(L.hC tlii. " a Ii' *"*" ',raas-" 3 *le Stio rtt=.l,p~r Iruc ...... ril r. In';, "" e i
*T )vt .il T-, mrl. -.,--!) ----- -----,-- (.'midt. 1. tDiPTxn^, l>rihrilU-u f> E- r"i-<1apin iK ur',oA pnriol adert ., u Iall-l+iip~r m.-t.r H|intH.1o piet
. .." a -a, i zat we s- Znr j. .n is Sierror^ Ae -t*X ,.- ... ... . -I-M-" .. ^..,,^ ;d
mmodor l+t,<.ae.+ ~e.w<.^, o.".nle, ra i<'lln.l .e. ,+o [/te+ ,B e n*r.)Pes, dme, |,,..t>...p~ai.,le 11 N*lyM p-oteato l(/iireHpo; $-1-'lJ.'. '),' .A-d&d.#= '..k. rgmnt- ,s a t rbb e som -- tz..v ....1 to. I e,~~h~~lM t,+,tm +u;~. ;mass". Rio, ?r t as S + pn;de Xars 9. 0.1-,04.1e Irdo u i ors i.v . :a i r,.ais-ii& 10 It. J. Ml

I ? k le^ ^ f' o .lI ^^ I I- H sF1, ;s,:ian.:e. 0 VT ^.i l Cl e
I ll+ 4 v mA6 o+P o W& ,Re crew;+ I clr a-i m a, z, in. Ra tio! I I ~ p ,d .L m lI kld $oo. l is, AMI G, yaji. j.I + t v .:d CU .-- d + q I-,i 1 p 1 . c-sea IF: ,.2 r pl a) 'I W 6 R p r ,0a c
,/;^^ 3 ^^^ ^^ ^~ I ^ ?. ^ slgaegvabo' r M, ^^^KwA die^ ^' diia,'-

,..I& pot.I d do obves. lhteleae" Ilai C.- lies., .-ry .pe lo *.( r ,lsIsm ." l en irt sl --4 L bexffsu.I or(' rdee: ,- s vams To 6, ,< ne ors o q--V. .. t, eal m .%r 4d j j. 91. 0 I _. E r laco=m e |--;n/coo a 1. o d R psA oli.
Ieu e l sea bulam Date !C- 0deeCF4& '" trtalbd Mq e me strongm ideas" 0 -botanist, "p, lte0i es.to "sn...-I14% d. .i lwr.fCTt--W./._=. ..(+' i + iw+I d.i "^ ^1*++ l. ^l p.ratIpmde l >.ell irl ~o J.--iiJt tpo.- ^i' ,., CT rtAr ci_ ~l * ite, , n__ .*l.l/.i.t. n. [+.._, I'>il .br pl-3;J ,M-> *, Xe ~' 1 e iv e.
lkt.rKa, [e, on Tras 'cca l kv d l l tllafi a ,in trivgell-ul ario e v l "s++'t-iii.rIptrla 2uriaemiaetu-"J Cro atiis eve rvi-t l 'r m I d- 71 e t 1hAm l a "t &*.F-cT~ienab v o-- teu ",lM0,a VIIo hohve+' u

q u e & l d e W T 6 ,,w It b i n a .+ I ,1 I.,II ,..1 1, aI i ri 6' &, l) se . . 4 .4 s Me.... . ..& 3 T e n r-i b l ,l. a
..e gl, ... a.mp--liB -" . ?.k e I ----:----s---------" 1.l<. Br- 0>.rr de. ,nI, a |ii ,T, I A 0llmil.ait.J^.- -l I -' -. W
. r-brow Conra- . r fa-^ 1, .aI ,.- r ...r ... Ope 'ce I 'at6. e, I' I a s .as ,4-R A. .r .. ... r ..... 3'+'+" .... +'--"
'^k~bllI 4, E^ '"t Force,--.,!. de"" . -" ^ IT ,
"a, bN01 a.-^ W-*.* I. T pd.J^ W ? 6;H ,
0" ass s 6 I. --it i -la....... 40 fV;" ".UL* o-- ef" re c. .- ,- . I s -t, A.O I 0 '4s lik; -- rts,-- ,.I- Steel:*I,

WW. ..I,^ c. ''!i %t--)a.A .A,.D... R_ 1-TA-AR-03 - am-* .-.1.11 -h14 W ] .Po ys- a- l m- ti'U l rlI. d .cii Iradof -04.uII I ic"' ll ~ 3
X-Li *. rm .A fl etl i P oto i n g *4 J 1 c p .. ,, _+ n O V I% % ) *am. p < I .k .-a I. s d t 9g + 1 0 h ', M. It.T2 0 Ij r,4 l 1 li l -1, c lat 's g ot & 1 %4

+.P" +.-" P +""' ;+"" +1-1. s^^^.le ... S^^ ^ |^^^?'^^-1 y-S.S^ a ^.............. ... ^
ofi -I- lot, JoikuTe m F e-rar ,1 r + d ,-. ,e U. A .P S pfir ;. B 4 rl u p 1. a 1' 'r L' 0vr ex. o i........ ,,.. il,. *. c
l;. .e. M,& A 4,, AT r i. Ia Ill:r : .' u s. n p' it i' s Mo vi F leserroa; -'n s e It -, a IeF^ eo^ ^ M obra I a L t g O
I eer^,, s; rA -. 9 ". pot G m, I d a ,lociiH . a * -1 ". 1ne V, e!tr .W.jrt t .t ',l e .. . t,,f e1 ...1treI., 1. a1hK/b M e.-o
11 loe ma' a Imu li-c b '* .WI, 4,4m _, do p *_W -, a._ does r MAY W a s pcs, lft, 9 dn AL t .7 .rriicl o eoizZ el Us I y1^ -4 l "*Cni~l~l da e 't~lM ~A rJ U r u ,l fttol" ti a Foam, dTl~~ e< D. c~~ .'it taxis 1.nsItMi: a *a""P
jlsh Segmmei& to. wit 40 am esheci also. It')P. ~e **' .I-it.") .eod- 1. A.I Wa'ke L tr4" IKi- -'^" ^AS'Jh ^S 'L *cw-~-"l*ri~n~H..ftrld< tH~.-.r. n; *nan. .to .-rrto Jl-> -1 u-- .a r.'I > .P ,sr.I'.ni.ji<;. .CMVr1tiinn d. erttiU SpC 15U *
N,,; I" Omrr*^.'^--^ wrk l>. Ctl&, nl- f--- VIII 0l C\Tai L Jrl!W-. 0^ e ., rl --,|t,, ~ g,,', J l -...oz. e.U e* rret ini. ev p n .tta .A -',k 5a'u6 eI " ); 1 e *'* Ct''-5t'.
X. cas. W iftns a Cz I 'lffow. PmzhVa- .hiShenavdee4.me. % eltilin'cis Vt'idal tr's.sm- e Aotpidu.,44,_ Y4,Ci a ',4.tU lo LrIr* i p-ff I ....... I) J. a 9, j"
I- l* A. J Nistit na. tit,, If ',v l. Pd I..i- rilJ1,P.1 4llivlrt 1-ger .- e. Is A . ,ei10Able. -elu m ,1 a i IJ ,' pJ.2ol; f l^e ^ ,1 Cie I a a. 1 em .
.l.-tlmr,% iiiJ+ tt.sll.I l( llll++S*rr ),~l injiiij .* .% .I I tO r at-.4 1 1 pr a l? r'a i "f; llr I V a.9 NI I A *&lfkI@.-T4 AVt 1 "hd e- a .r ', > r t a",< ;Ja 4*, l^ i rt d> re v1 L -,?") )
Aga .. a. i ar M--e .. +" I .. Il .ru l,.-Ur,- "*'" M"e" I..G _- ,:. _. l,_.1 .,L r. t iroc ..r hAr. m ,r+> d. o .la I ,bug,.p *,e, in, ,
1;I* 110T".\IS el,, e rea- mc,k-dop-t, Uh ) ,le irtsIl -,I-de JA z, e k IF A so achds em j 0pg..icn tmageio 1t~l utl lmit ^ K^ ^^- ^ ----- Ile- ";^. Sarle^ ^ K':::-::::: -flc ..oW


I .1st V ; re n. W4wm.Il ,t d..t J v ^ __________ M.r r. LH. A $ >(-,are .,,t rm h'n, ,e M S-oA, .u z Iu e m mcp.,; prt o d. (mp A .is- t II 3 1 ....... ..
& Lk "'kgf. '"ieIi e ".I ; > MoI Dl -M.r1.J .i elDe Ia "II "' sw mc.t'-a o m ,q l'L. to cimTotil> v .njti l J de I1,1 3,`,t & I O ti ta ................. M& I Pau
M"..itrasoMrP') h. -s pr''vo oli 0Di*tIio,IM T:ta- ,MeireGo s !S.e Dlvts-0Mgrae 4. o pa i Jbm ft- esvl D t~r, I Y I 41 1*x.rI. au V o,icw 13 rugal t e do mhr teeem,l m.'ver F~it.prla2{ .S : I { ; a 25T a31...... Bill]U~~
Pro M& W .Mt~ 1'dh --M b.mes __ filgn h po te-la-..wleu e l. c -*a reahr d b Icr ~. a.~. 1a+h iem;-- -D tJ, M lo l LMo &Lrkl. l ~ '-pl- l,.', o<|].rg ), Il- .e -ll; 15 2 ),- 5FnI Is, ,. . 4 n ^ :.cs., ,l .v""I Co...l -on In ..., ++-c +, l. .. -,e .... I": e, f 10, ............. 1S.X .
f -, ., Ila V- RawI., -, ,. .lh- .r..iA, r Bu .. -kiO,,l ", .. -r-..e,-" W-i .o.U o,_IWnnut "<"*l Aw .5n '" l en.i- n ,|,Br.. uWIrnepi d ea %Mv Drit, eJ' 3 .e 1a W ........... 2i b g n II
,f ,,, ad s.a.ge.I..t.-. 1. ,Gm.d'? '. eym elaap pe.[;,1+ Sh oa+ ,,t,.io 4e 5,0e H ......... de

XI, .ueno.a 1,01t at niEs K-n &. .a. toteE"o11 4 I d-, m.. lot fe r11d",e.It, ieN QA^ ^a..................... .,b3Fl-0I-
f is, u 4, .kfta, c ,,l r Id l eol i -- I. -, ----, ddjWm dgSart,,%ri-*S e hl, .m GR ..fl- I..; IritillA r cenA.r,.tWrpi l <^k +oa 'e1,Ag a.. ,, Bi Y. .,e-Wt 'W B" 'it.. j pdtf ir. --ai ss L. art >Il. Oft-41 4 < I llegal 14'-" Ar P . .i.. ... .1. -_,iil{,ii.lft~,~l> A!,- * I l.'' ,it c vlr. 1.,A-. af 'g- '.lB e l.iA&- pniits~mf 112 Caci nt rd-I 2.he ......... S M aqu* 46
eatL -5 -,.i. .-i,\.>- >tt<,m. Ii._t<-,,e- r.ti o^. tt ei emx- e:lnA- .IJa d.,etrtm d m, itr. Ye- l ^*g l I^J'el?>' ,|o T'' f beb l- ;^ atal .ee e, tefr[f t.M .meo. e~ltase -Amba it~ &Lbo is < uoea l<~ Y. ( AArt 1, Pa 1 4 p t.^,e 4 T__ Elic.^ A. p-m>d U~tMcno" f F-" "*i'. J.,&A Ti", ,, ITstW A~i.r -a er A c=Al 4i m .1 pt .i aspm t RArn PA o r frtpl 13!1-IpIIJ"IaII.......... SO m t
if &,igos t o -. i v-,B^ osot~ak i 't af~ A C-9Ei., d ,C~ S-U- ;A. ,.,p- llliotel~i. ip-^l e-.;o. L_ &.- O^l^ft > " I 11%,*ll I-n,- 16-1la. Po--Ft ^ -1 [Alt'lldo 0p U .5e4 f lWt. Kar, i njoh ai. ... prOCO *


It I ,. Ic. I W ia ell- gi, 0 -*L rfv C Xmi ^ ^*ess!* IM taw, 0^^ 1;~^' .^~i: as^'^ ^; 4.^, M An.,,fii.t1..1..pe" mli. ,. ..
As .ff.q'u*." qu -leetalara. d'Alca.TJ" W 0-11~ r. 3L ,,l!rm. H01se". '" 4 T s' iloiss Fic~iellenl-i P0 0 Itasca cis l3T* A M BT^.d O a 91) t'.j A3W Tim1 17%S..
l-LILM-itpW.Wh IIPrc^ '^.irr ^ lj ^^v:.";I -"', - d, rra. 3<^u..A> -..^nu. l mr de ,[onz*, o lul ,,9.d Ei.. 1111)(0 de L
~~b al, ,r ,uuJa, a *d Te,I. dalso a,- i."Lr-~-P~ b *taD ~a. Ts ~ta.e 6 ~e .r" Or a PAr nkAue-a, l+oeleruni. J4 oCiv, trra e32IWe.rDtu2 "fika.....ls, .t),

Sr:^it^c^. $,Jr .^*^^: .' 1.1:4L3^ ........... ?.^ ,. ^ *" f 6"1.1^
s~fe^^ ^^-u ^;.".;"-A"11- j ITAUVWS I^^^s q^ixA^l^'s reE~ t I 1.6 ...
.,53. ..ll".-. A.l sI dl lI rent.=. & t ,I'-s- I ,. |nrdi.. ,hA, ".u<1 `iic orssi A~d. ,,B;H rI" ,,,*'CTe*n""'.I o Jail e In-I- oii.lr1 e lie ic .doWin.o < C m o ,tI.1 .......... 3 '!A
re" i. t.l-s MaIrr.ma '' l1 Illlfndes,".tma pb-i lAse a C+,l, 1 ul t- lgnr.B rut '1 OhWNi l.l -ti ,w g.md-e,ienthu.arxd i .-- t- a o Te ....... 1 1 irs M ...
r..Amlt, ~WeD+ It D, .I. ir. ?1 c 6r ^ V. eet m e il pre- ferd, F rde-, nm- o, 1.o2-. ,Lt rcc -t, eD o to l .,,,,'.da. A.ti
Iwfiwb ,otl..,4W alrslincei. n.. ", "do*r.T^ ^ 4 la- U s- &v-e -- T_.o.*b a sa le:-e- nO r. ""dkei)9'ci- o "-l, .- 2t
10 a .a in b~ hJ' l ,,, tose l ci- aav -, II" | | } ot g*t ,r W lodo 141 e I srl eh, tl 1 -? D ', E ars. , e 11 'IOm w a ,a ri 0 hre L a 0 Y n C sNaollrato i* de,rt wai~ its- Ing& evist*'* "I* %1%11,0i .110SW EL_______ nwed,m e m , .f rtie. r,i it"P40dj", Ii o 4 veti ol e '"'1' '"1'!11m.fils 0 etc j nj% 10 anliior...9is11a.1. 14 -3"r Cal 'aA
Q-k art* .di bealersr Mrie .iar "aoto deitP. r dt o R : At1tL00-P .,.,. ll.J 6. *e. ti. P)t ffa in ' Ill art '-
Mi-ir c-I. m'Mm. Pei .r ^ fiecal. ib ; ." 1 .- 1 im ng X- -. l^ ; 11; 1 J t t r ^ c Vji III D" Ii,> 1u4 ,nZ.r T .ntA tw Iv. ^H SOK)JASO
ki&006 A" St 4 talt&. sl:.. imbllsit oss Is.on.o,.r.rezpl r.e%. g.Zrera..rI I As 2 9 vIII a 1) 1 -L G afIto

I! Ie f ~ r~d' I I & I O n ~z l J ~iat-h o % e v s ; u t 6 oP.IS = i en,,r. lia s .o LW i, w i tt l im "1i 4 d,;FilR e e j u a a-o~ a i e u ~ o U o el q m

Itxcl. (. .- ,,'. -,, S I I Is4 /t.; 4-n4."^ ..'IatP -3."poilar 0_0 ^b^t.e.-c.


L*U&*" M* -a .. i l ^- 1-e We"< K* *).AC4096s .^ ^ ; ^ ------ .," Ao oy^z Ow .V Jj
,a _ .F 0.'- 1t | ,*.l. y" .m ,. 6 A rae.te 'P4 ,.) w. ,i is L w- --" i .e.. l .1 .41 m a,, to& Is $ ~ .ltL tJ g~ 16 ArvIr .I..h a p-l_ vh 1+1.,I" J e'in ,+ I J. b 0 ait~ q ~ m e ro ,. I. 411014rcl 0 nlodt;I,-31" .

le -11 'iiass, ffiesmmiaAs gom 4-. Q iB t. *j. tA ^.i .( OI L cm i nron^ w -som lkJi .eImt ., ,W a avAHK19lirr ai o er ipte V A
LKw l fkm.*b < ^ewa e .t, usI 1H p. u3-,| r 4Wt- do3|t DA -I).p ,ii,,,do, F. ,,ins,3,r MI-r II.&Thr-Li d O .v.Iszl. .tD.Jou Dr.i itodqA .'. h ar, .--
writ~"l .. *,a- '_- A. u -1 ." ga Cdoe.. ot d* W '4 r-41 hele 41 B'. ~t aC6.4 r rell (Ihh M t-r;e IIG Medet-, o4 or. II ,1.An_.t de q ,. ,o1 Jed la peloe ~l Sosla, ~to eampri-&A,,rtn sIj.C,3, f0ea.UFm. i Mae cd m e ,wp u.f ali tta t J* **rc.,Pmeii eraFe l. I..to. kin t6 t ItreA. o p-r p ol e sWill- IA, .Iht .-m E._t ';Z Aln e-sr 9 P I -'- A ;r', -in I.I .,i ri-eJ. d 1 P reoi. D un .......... 5 0 1 ".D

loul rZ L.. lbas, ^cm ?-11 E "Ri e k I ^ < p til i>f< ,V- o.!T.I,rri, d.l d. &.. ^ ", .." .w1r .1 (A^ile- Io', T I ,! i A -, -~rc .I ...^ ..t~O~o ^ 1)"r" ........... 711
tim^eb= 104.u? s )COA^' s- a sis Cas~tor dve tin -irtasH, its! Pes ra. .4r hnbi t nup Qu J kis IA3 .9s .Vfri>t ld MAI> eft Kis L o i f ..'s, l A if, dAi l. 'isicS tmio' c- us, l D~.L.IsIM 4ti. 3&.......... F.-,SfW ro-
sevili I t Gr 5 *t *'?i - L A jod- U.; lss2 Bfria, '" "'" ";'" 4P*- p,A. .,G r.ow dtfarlj it lamse lAtr I -<__- M tijlim u IMti T.< tA,4 6 J1 iM(r L, ; 1 1; r act o m., ala 1;., pdo JMH, C)ht M d A '.1. 10 a............ .......SW 3 nit
--Jto 5m 1120l, ma'+'Lr. l'e a-t.1i.A-re% 11,mi, ovA AQA(cRLC_4jR"" k.4.;ttm 1 et. IMV 0,l.riir <* diEjdtkr r, onrg & r., IB, .1. c3 i I la c u nt r deo l tmted l de ta lw.. l. Rtzlrl yptsiot3...I ...... ...- & 0 10NS I
triur.a, -V-5 bv,, sdi.s.1f- a,,bt.-i a '. belJ t P ,Joe ~~ba=lt Wms g.- 3m =1, rVA 3uml :eBeS 0) s~"MM d)Ptear-s noel m eWj'tewaad"114,ot'o; Dd die V." It Pdi.etiterai de 5:7|0 I~


l ', qS^umpi m & .l.l f. .r ............ ...... d w ..917+ .d~. f*Oe, < i,.^^m rt*g.s t.t auu D. ,rk0. tvlaM0prf.--J A.. s;-rr0 I a .l .................,,,. .., 2 CO


1-1c s_^ ~iw,.- GoL? 'l : 4 ulr."l-tl,*. **t~ F crlFoj 31--, F~ire*iojacusa ate r_- Bwrr.Ia pusr o 't M q.~ tl e. B elm semanticB sa ler mit r jvsr. e is ,gt t 1. 0S &.4 4 g .4" l ca o ?a * " ;'*.l" *"Jt"' l i6ifcl .rcrl< ,t'- ll heor "i '-m(A ld h al' ifair C- t. te. o1 frre 1. 0U ls 14.> betoItoIa on 1a ...... rWSW
am es eaiep,,z Wi."e M 4 I - I r++ isoX "0.*^'2 eo cetfSS".eayre'li 11F. V" ^
^t. a .. h* md J u 'L aJh'nJlti L 0 1 1 -- * 7ul'r ts ih _- e * i t |trOa l if .l t ti tal)ieR~x *t C ,i~ilt> i01 C O. I...... M l ni
Aso ests, ion, a. ,"W,- pdas Isosrqvseeeena -6 9 IVe J rishi-'-Iek.- emi erwiiil1. rime, ojet, I ',oawo a to" fl. 0 teeing Contra W?'
fa.T^'to t Ketmt"'ml dk 'atm' +" +t:.nearTt" l^ l'-. H- A' ^.lte~~~stm + |r: t ,lf~;>,l.I Ah.+ ee nat W.H^. '*., <1\- et re,, &p Bj *,e.,.l:F/WjJ~ lirUh >. qpe o Prte| F~~~loe ]., 1...in+ 7+ r ,e
marievelsktai, -A, onil fi k4. tholsia GTlt.sIs a. 1. F (r. ll n5 Y i et c ;on ,,ca,,, a.Ip ro j I.l W. y.- 2.l> Jria" rein.]lheto ila dfsts I I amnllI,- .e<1 .1 ).rm o fili pre-Ito ite d Do an310 I i. 1So I il

r~ rf p~.^ -c .,,-. %w..eli n >-; >~i. C Bt<.( a i~ .k 1r A*, earl."- ^ ; do!; .fL ~ ^ .T ^ i. ............. C;S
rie, e.t usableR im* t 1 p r iLT 6 Iw- r a-m O,.. ...: ica- . rK tik- Lo- f L r ti li h tt .. euor. l d, .e>, lh dm.redO D. Iafe m, ncn, trea a- A" &inH Jirlioj des>tt lr.+!e d.4i0id..a.r S-04 as. (ie o
-i,.w ,"*,ms, : W.".I i t.". .< 1 & t- 1 .,M W -0 ,;. cu.. I, 'I'sA oalZa.k toi bass) 3 .| ,iJ<. de io .vle. e O Ai c5l3- a P e 4 iyIr wevta do l h 1.4" ,u fien- J 0l 26t-,0d. o et ewl. de lmn? a uiurl laDt NMIL.Ta) ..... ..... ... 640 5M J9 li
,i.o 4- .3. e- s ,ie $a.C*A _!" X Raio.,l. **t i" --. 1K.u. 11 > C.m i., P!.Ii k., H.d. a -E .i t, w, r ob t ." e .<-> t, ie ,. t ,rro C 303It D-u.M1 do .... CN I W
.,oc. ,11, t ae 1- I .Plleoim .10 dlI xm o.1 e W de eAA Sr m RquMm u+;e &$7.. 625J)
-.' ^ _____ ..rr .C ..cu ..K ,Mlt. l;JJ- ir' I^...O itb^ k<>d. *, edi-iw, e ev bidA~rhe tose -A>a l ofii,-tl i ;"e,eh ra pe rtade 1- Ki. MU.....l adp -l t) I11W
b lk~t It Prsr + | ~- I -IB.dl . .. It l< + wI, J S a* eote 1' ip ll 3ti p 7, 1 aS... 1 10 3 00 NOl qru tllc Foreig -- ,,l><-------*I- -> na m, I1 1 .A l '4i C,o,0 aiinM AiiH,* 'c = tn*p r6eM k"`a M Ja .k A1: _'rd:i T ttft 1 -a I-. Ih ht~r ( 0, Ta I -)t C~ a ........ ,)I- (WfM ; -
= PIZ' 1011 .h< I xrit e l >tw (T -DICO. J AtE UIOORE 11,,Ietl r 0 P rri- dto nu,- U r J 1 )rt Iloilo's 1:ta at prei e>"i. 6plol., T od.116 r r *,h ds oet, r ni 1. b ;4 a ni wI ss tifv r ac4 e <1"I U 'u T-.` 0 l om < ,V +o ratine-t-. Q e0 .m -btr6 I o w e do o. II, Tear 1 do 3W riis L le- RootL+ ,u,s 5... 4 a. .. .. .. t0o 1 I
14. or "Ie. pogis, qmI~ . Iuo.Itmbm~em; meriu, rse tr 611tdeel~om~~ss Z 'I
%1A s .I A.-saalse,'A Is 14fili Is U,,.Dr. ovie A'l,,I,A d v ni-, ' *- 114 ii. f~n~frge
I .... ... .. .. .-1 alis~ue,1q4eI-le, 01 lsi .1 ,a Aefe t.reJ, ao I~ r), do e er1,predr !* v -l mm h ,,, ,,.,:Ase il do M C. sen Mle eso r-.t...W.Ace PlAIh.t, eF r 0 C as, -ttr-RCIO'14in 'Fi-.A' Iars Pi 1-l d0 rfltl e ......1 00 a ...e.. U 3xv S. ?Y. u .
el,%Or eWl.te ...'s eitiii nmn tiu 3|ID.A1o9- I" thesw, e t ir b ito It, J .. .I ya a o lp ..Vl- .l~u~iehrsJ~gslodtrlC: C etA 5a.,t'l ,la laL.Q l m e l o al o- I l er-Wr asd e a l -- 'e d Z i e rn f ltg !-st ul d o lobs s tcne ah- Lo eb s .xeM0 -1 ffi t d a vir.o La"h ',o W it y e a1 +as pot | mvanka,- sde ooroe
1. ".. m3_-3,. Ln);** e d-ii- a se~t toI.el m serm ns It lepite i j -* d cr a t IsP rgely .111 ...f-h4.e 1tore rr ;VItmll". "ei, e wa~ augrdo ue liardoi, oqmn~h e! oJ art elm11Jet ulara, vr. ttllstetPr
giusode ':e "I.r ,,. r Ihh t.Jo Tai' e .tet .-- wt cg' o A. dldude0 td,lpo r. At alio.d e q m ri d um 9 ovd 3elr a ltmoi ,E +rw i a oal- ioercg. M oB."i+ ) 00 th.de
d~~eP*tif~l n~p n le;'t~o do m..ie Coo ,p, il~en e~teo o)lr lCmj t|- ertidlo qjesortpjuts a, ut, extra- j. ]
-Wit+-u vexi .ipqveob Pr-Fat.Im ie,%; e," ,_ ,, ,os ,; uda& 0 bma d.qe.Re =.o-sea.r.rletee, a pls ec ldatrava e-c tlm. 3 ...
.i..-ml f re. = ,X v o r+Ati mp- tsxi~o-l. I a, P. A l.lubdo,cl. cl p ote l Io .ft e U oFarm a 833 -v u; 6 a at s, qlifl d0 Republicars- 19 .... V103 P.-s.I
L'IT III"m rt-o s".vO f ll -16 3 e Dtrate t.3O ;-- _cutte "::o~esr~lre e-t~slua ~. ~ lb 5)) ~ l~d eJt~. to.,*, -- u


we ,,"air. U.eTied-,tJ,; Uva. -1ste t e. iSe elro, id arl .e0e. t ~te pr, 4p ate o pat ,: I .vat d0mtt6"ut~en Dra.-dBurris, d:'6io. tab z. vlr[)..-iII .r ~ La. Pevi3 10s ..........*....]UV`0)
4, .rib-x, *torio Pe -ad i. rutF-Fa R ei. ta, r3, .4 odeB, kfm e a .| t. I W S in, d ~ oo 1,d-ie mji- LitienLsa, !hmssAmozhera do. a eia M t ra r iI IAT dItlo~r-P It''e ..... + | ) e
i/r~t S~l~lt~tq.D <., rd |lt~ls,@ stq'totM t 14-'. J, u. 4* It ) r-l '++ Li- deF. 01d-mrs. IA. .d qddtd *e *1& 7ah It= atc offlT
lll tl,.Jln, le kIIJ.tef., atlist C 'It. l o LM s shCl ,aug, 3 I W' L+ cedeqeoeI v o, hfwa cmJ a mu 1e sjts eal-bea lastcot 9 vmD am R~b oPit.,0uToss e A Data to~l. ....... 1 C m IeOa
I*6.kSr. i rect, &*5 ah bli. rd, Ts,J ( ,&t +a u. I.&e33i*a toem<1*titd eI ):tbo Id= i4no vl+,a.ea Us P-.1449 FIX oI part.r I
j e l Iti' oo q o t 1 M Or e sa. nlsidr s F tc- m. I d I A 'I da o e -lrJ r.. d o A sI,,h lsriho v eh out ic, a d .o p u .rl ) 6 I b d ? q' t a,-- I sat ~, Go u aed e J c-c)1 e m l nee ct. w ,L IA p t ,r to , Ie~ d, 13) d n r e u q r I h o s e o a: I ; 09 k O R n l
Ei* ,' lerto& l |ali Ier|o de .0 Iliadeic m 3. D 2 d eo.) L5,! U M A C-g bf. Q e at e r Iz. d E,, l% swi tl, d e di:aa t 1, ee-msacu d.1 1. ( eda til ero V fn i'isi0ce $. 11 019 saI
I" ;,,,I- t alisids'ovess oi-Ar VO GI. D03 W-* e'm L' I d -3(ijoas 0 doI oI. A.Doms.--O m a- se To As VA~o I G do or-isse s, s h te s Is a ze Id.,- 641-1. ,. 0 o m rite, DiO (40916).t' ... 7353t.,o ow ni&o
t~puuttea w. Ru,++q,* .d~n +ML I e, m J% .9t ds.rer e+,*rseLyst a m i de d e olh a s .l ien 5[s,,. d l r osm d ,e Trte N ,o r t*.,. -- 0300 --Abel*.
of +; t"'d st"id"dg o,, herd~em e. IneIw- -II -ElDO E exe d rW dg tMi.edit o armegutw WasJ-6 o s diiet o pA o ;+ sPt' eiIps O maal rn b..t.~:v.o
l 1,, att 4.h e .ra ttel tll o, &bit pt H eas eDr. 1- 1. U 6 +lfat11 411. Aretta T i ,-e) t l & Id o mcoas rA 11 o nv oc, T611e rp lan 5e 4 E~el v ur L 4 e e ~ t o u l t |' ,. er o +o + m ?, ev.U .m ) 0a 't1 3.


ime+ et.d pablim deM* Ps<*>!. pt mi, o. t..l.t-t 3*. nlo <,t. ,l'm in ,t re~4+, +obptn dJ< kM ln is.h> prm P-- ddao de A^>o kMt),prw*~~l iui48p
C i^ tl]*. (t; I -- l|
der,,,le.trr qew ler<<- m*te;l"!- .h*^ ...*" e-'. d -i^" l' t, .*to l.laiBp, .i* .ip ,c t~hel K'lrfaoiM. 1>r-l,* ..lt. o, I .t. [ rt.htel7a fre-ufepicut p'ut~r. ;wl ~Ar CM .I.. 1 [SS11C
,leetr.-.' .la- o.** \-b J o ti d rt rr. ++UM t o-ei. n1*< ( .4 | I. ., +...;.ifnn.. _i_,.f iidiielmrlae rar~i p t +.r., iim < C .p> .oa ft> :1L<.er ._
* l hra b :n. ,Iehl> .b Sr Il l |a.)t U i- *" ^ " P -d', F~a ~ll ,MtJ r< W oE ^St Ut ii ~ l s o t a l d o m 4 m a a >- p > h rlo t cd .he~ ,jj ltt t e j ,~ e t < h l^;- r ee I. ., re, l do. & > u + (h aT E E R l~ l I 1
- --- - -P -. a


p6 lpfier)l .J~ixDi. V- $* 9- P t" ~ q '" t'*~ "?K, -.."S e ~. ^. ctevL-.i-C rA d< C.'Dtjae o Mcmoaem e Jd psrttnermem- ~l< ?.o IMt LO IES ) d
*ri lfr.*I LAte .> MrI a r*" .'e.'TC 0 ,'.- ,**. '"t"ty OD COHOC0l &t.l a).il A< tBfnB nJ( i ~i. Ia i> p-ilwt u 5:^bxtcs wl. n",..d,^".. R.1 ? iw w^vwj ll(. Ew.llm,Iit~ri+J.Pe1- (Olm- C.vift Fffcn~l. eigdo3a*rird.el)I E Eauc, dailogAf. 5'/ 5* tc.,;:
e*MW- l ettt<;l ,lr. Ud tit < -b 'ARTOSEM OLESTIASnVUtUL![ER ltyCbe e ,,l rmJ -. . tlt r b > i- Peale d-Ea, Jo 1w &e"N lnn iB,1m rPS n sps 3 _______ua ounlwr Cmx 0..!n o.13 '!i S / Ii.,
S^"1*,*1,""' *K''>orul (Mn .iB~~ t ei*, die dt ol HE. r*-%L ---, D i.t .CBra u W.. W 1 1. i
Trihu Clrl Oflu~l *ta~b'i ia(,.Z4,:e0 w-9-. n ~tI QIrM.Il. IL *<* abcim- 4" '*x **lrmi ki hrar c ateL.wP o Pru CONl S D i ft u "~ 4iu im j q l p XiMin I I'e o" ta.al,4ata Dr. 4.->..i44- W^.11. IT CW7 qj mrf piocik d Dr. Cimsremoss e~ asW eI gem .. an.ma2 4a Los t, w o& AI "jo. E TurlFs a l~rj~ A a'**~"'* manno bcM jaier
Dr, l~rroo l~dri., Curl 31l


Vuh .R 1 it-- 14 1Stef Hia m -M-1 P- It I Ro Iion.l -u pr~im I Kirlit IMpHlO Etni ,t Iot. aide ad o &inrtr 9t h im :l p fjon: ~ tl lplrnl at affxi* no----------- iflc L!l... 31 / 3 a
m a "Uada bd R6b;n' k p .IU.aS. Cw A.!-ivi. 0C. ma1dctde, %v* de bitlhe o" = P1 )IT"P ,6I. pK ict *Lis Y:Ir as I
1w. I ,im ,,iMI 7 L-111 dt. ir t i ^ d, L -" ...11a," fur.1.a il ~ .t. l o, < i >ev1^>J. i. do~i C4 Vi Or.; Ju~i s ax do it uNOW 11 bof It? *
weirs. pot we a m beak do t, iim lim, MJT I. 0a a v ---O-AI. DohiL [ uT .... d *Fl ()*,dcue Io il V; w <

|e Xuj fij zird-sue o~l NI >UI|! Or. k --T, "rm~ lt'llff;> ri e*! "a eomm ""ta. ipr(Jn *oti il K~omi.em qoiI' din~i~ m<)rletiroo-ni(D jl-Lu- H i toI- O eilJ Ylli' .... 87tX ll'.T/i' ^'
:d rii 1 "M01 de f 1, VkL- P-nra.0L I) crwakpo j ho ie+ -- vier.nm9do d Rneic~dr o~l r-M E a,, dl mie krel ra fail Iha e ,l

i~r lre. f v .; ~F p~l e mw e*Mi~et ai .l4aiiri O] a -n hrim; Jf G~b s g x<. Ja* pil,?eti.,*tiaI pora,; adtn w ~i t-triuIM* I Mrt djpA fditf Kl i eas, a-doD. Juz D,,., l]. .1....... et -1 ePT*o,
F', 14W MM rx~il+es elhit.Orm~s tAQ -M J- 6 J M t- a7'F'n 2-

1. 'X~ t m e~y (lee id ii ll~rj off Ig '1. I.. . * .J i A C't Ci> s1 P. 0 s Vct ;? U t( l i f l ,.a t A . i rj A, X,^ 15 ** *


* t el r Ol |-- Ctt-le At PARTOSlErOlESRATt-IA le;%Mu m COL r e a .t4t ,t w 409 am 00u o"torl; *Iiprtr.Wrens Fo i liW4 ,le o 1 ,o otl p :tr. >fcSS b de A. olrf LA.) d Ql, t l oi) DElM'hA tl.4 a (Cbr-u,-Haiw. 25.171,', -. 11 1
.a .vi5 U.omtRU M [r firb-11,[ 42 44.ili, a o d h alrt. p raef umi.le l~egodi ua sdeft in'iavie L -a: -m1 4M AD he tUrob t-ar ~i5, el~l v.So[.o... 34% 30 3,14 F," ot


) Sir. DW Fira ami s> ear v *i
be o .. *a, r- Inpr.+ ine -At i 4
so ForIa- .-> S.< -*I &i- .%
Cd.--o tw 4Wf^- a thama a o Pa *lm.
Bw wi qotaew, 4&,h ad- i-t- Ise Spos-
-OKe JT' e n.*l ,* ca 0 c is -.4 to. ,l dai'. tuff. w,q~, b m
Is, *. &,s w- e b. ew 4*6 6, -fmm
,mtv an ptorw,., pow l~e rmk e
3 1" u "A t, ed' t Iw .iji, ledo "mf
%e, ..a-b- dce"..
.*f rlw h, lKM fl fo mtemTs

,r.La -w*ti ,Wti t.6mte pll. *
+, -e, oe. B .4 1.34-, V I1 0.IM
t,'A qua> I e Iit,1 t ow a 6M- a ri-
*. + IM l* 'licl. s i] ,- ut, -a w 0.m
m.%,.uA J7 do *r-e ad* "t o ><


-tw )u BK.CJ -.i .*. i i ,ui .e ifret ; J> cnoe fgrt
1W.4 .do .r.l% |O ll e cxa de"1.1 llheee 1 t.^ 1s rr? J fitjRl v~li-,
I+ l. i..li rcA A ltrm r t1 xe .l M ufoa
*,c* r + g *\ : yn de l g~~ pao )uMa
i Is i wt-. & A & oc * a
F,+:e+ 'l ft J o { :j a a 9 m o Mr i, 01 tak
Itbi wutA-L' ;O*- Par etcs- l-va-uu ia
"uj -, bo j *fcan -es I& t .
a ; ., ac diftw m, a. jq el-.A, L
ve '"a-ll e f l -. cm I t m -


1 O&- ,e as III. "-I~m w mt W |e

,, 4, p c ** Frank'iea ir ,ormm-I aIc ;i-" mit-a ie J3apin te 1^ * I
- c lkw mb u ) 3 e.tf 1eJ. ral
1 i r & O +,L'I Pl :*en I.tS t>-S.1 e , d *-<-a ,l- < t- .> .

, i--. h.I ri ,I I*


S It ,1 * 4- l % I I :--"O sIr *" I4 ; '.to .tin wt o ir a b. Oa I


L, j.' C ; &, A pe-jI.J o- q=
I c-ztm.I~etr PL,,- -a m wlt. e a
., Ae d-isl-MI e, fiss At, p.ae le." 4-
A *;'"+ I t h ll L wllO* t .U d.i j -iiL ii -t ti+ -TTC^* 'r a h. f,,. a
"*- .> mtt P. wai p~ir m -* 'Iq-
IA* e C lp e ara l^ p T &htao ,.e, J t' u,-,o
.. l- t.-el4. 0 l -.4 a qWwld r0


.r~~~.1. es=-=4 t+"+< jat.-em A
, W + b.. I I q+, W .) ,r'
I-. r-t oo t. .J -,< ,e va
Iis t A" d o* oft


"Ca c P ,, ai^1 I


es )i-e t W.4gade. df'
e at.. "'a >- rm'>'i -l J r, 1.14
I. ),- V I s i al ta pe9 O *g 1 'o

Ri.-oIoI 1.*>ll cauiaC I f ei ~ ^r rt- i .K t-
cuti ^.ftitI he *obuUM o> aieut C
l. ; t o .p-H. -A.: too-dlt ,,r.!.< >*; ,Ilutr lfTU" *u.L .E
1iM me p. ** ,T 1m , ,c l O<
I 1.1 -C" e Os dir ` tew A--. 0 ru ae,

Siam./allll ..iPMte in," & Sa la
abram ti lae Lr! -I ml t-al ml*a1 um eat-
rtaw. to *C'. 41 If^ C'T~ sa W^tIiPyu.I u I i r+ b iixtole e~e ITI^I ',


au,4am m9.I -LASI-i"1 dA vId
S -, 'r B O H .. I.;.

W .^ *hmi>, a * ** ~ i ^ O.it


q" r e~ ~~a,6*If te -r.lsl IMI I I- s
dqqs lgl A Molotovd W,. 9,
ai m.. ., e- iJ;,-- iki F ija, M M r <-<
,*1- 1 l c *~l *o 41JI i fca


e *, 'c 2, *l. t -i ra r L qId Z' I F I'u-.^>I;j + si e*-j i)Ur.,k I~ i.ie o-erw *-,*, +rpra ir ( *y, )-. E;u


eqaltoprm noeaimi sumblm se Its
t a Smeo -. do oi o IL i -tr1 - -
.,I*ju i i'1 -mIK 16 cp m.it-l1i ,-pw-:,:% tLhemSD- ermr.d;. Fxiw O-b wrd-
k-*jW f rt l I0-- J*,- S )- ,,
1 v Ctipatt .9 Jfl JM* de ahI-- lj
t +.. LJPce,2, r-' :,' " e I% b .& .-C PA 0uJ lq mi-t. m & .
Im d 4 i Z G e* \r IIl el

I T .*' 4. IL S a Mt k I I wA. eS
1^.34 IP On..- -wWiIaK ,t4"
i . .qu I..m 4e , ^y- iw ~
IM*.WCT l- .Ia; ** tf 4 tr- de

- ^t rader> as=tl av i -koe

ta Iy* -e a. nii.k iBmlTaa~cc pi. --Il -!Go
ub ; 01 44--l Au *6d" .4i bu -1 <
I" bm* el ii*t f--Ica-r
l ikn~o tmo BMC >.T-4l" oo 6 l
mml~trJIMU&& uK-'I 9.1cr-i
,i,o jSW 1,- [Alhcnie. >pri ~b
c lilt *& tffa fix v l xtraw. r
de,. Jat~.iw fm de MI* J<

md"- l- it*s P :'u toif

e PNO it k%-ar ~ f t I..ATM~~sl4 f
r4-i AN& Jisean <*cm>~ ab"JBUTi its
di .a~it prop i1*'m tir-0 w espnir so
fame, mmiiii'e sle~i OpiBc Sma m I'-
OW *Uo NO n~ WAA> 11,4-k li-11*f
Smca em Jei 0g fTm I- -.et 4. uli 4 bf
'a t-a.0 wigmim *e &a. Be mid'. .1 03.
irimIejtr'iim~i do? vlm.ito t F A e,
pew, li teen'i- -.10 awram c*
4%* r4 am-..msa3V a s,
so won" i leeW J., j- i J ojef The
em 11 % IK-- x Tt. Ir-A >-w *
hir ** << olt .0 V. nj WTe *.A t
SWA, 0~N mkI" nw" oo.
a. Bt.rA
l *"i ss '44i-i &1&, -ii-are. P A

-10


N-- o C-" .le de *. 1 % s e th Mt c i.
&ION 2 4 t) 0 ,m imup de ld iw* >, pro-
tomodsome Ia ks -Ib k 0 T `so ,++ lgi,
immio. I plo m 1, I.&, a 0que .
jEeifcr. Cota o u3J~nr fnfu- p *|V ,tit
LIt. Wa Or. aMxs F .. Jqu


IMB r. D5 D.. i i*s,q F dos Su _Li. rre.
00-1.4O 6-0 je lu do= mle t e
"-"do sewadt * -'.1!'**
49-00,*cmi at -mas 40ft~l^
ETE%:Ai. St. ?~z- w 0"*.R&* *
S a s 47 d apga"fl dm e,v .
a t r-. t P
. d-d. o.n sl akZw;. ,O
16ta M iu, pa mt tysactf
Z- deAiYi T. 8. ae r aIpuimo edo
S.. .jn~l<> m e: s..b meim mh ttrdle, tma-
bW 4ded wo q V. 3 Ma e -Zi., .
!e Vo ..E Ri. l vuet, -tl m c V Sc.


iionl. t I yJ ; '.M G.-4Ti & C., 1, 1
h 10t > vi stj vifo, 3 )3; 1-1 S,- "-.
I t', 7; e txu e~rv~j. n w., 3 7 A.5; J q.
1 i; J. 1)..A Pi-tit, { oiuie *I[..r +. ,',
GA_(y, ,&M; J. Dpt.4 3 VoummeI amsn i.\.
tcolaftiti), I.C44i Xicoej Juoitor 1) .
ITTH *i-daq-nto, tulw, l.f-.H &'..
I c,,tjri ftadn o .'g,,d1, t'IX 1 8-4) 1 S-
hn114. O5 buri. do decimo. i". *u 1.
S.La t t Brk ). 50 900- m fetje, I sA05 ; T.4
1 MOJo t"g93em tin 0WI.
I rdas Nm- m k o .SIM.% I vo-
101", ; e ; 2), 5t1if C,3imp~nhb Stcio 4 d
Owv, 1,1 'm'; T ot .Bi at tx -rtTo.
1 0 "1 jS; to t z e1 o ut'o 'rtl j Iar,-
- 1Ti!11 do ,n) ,l aano I ,nm , i ,1 ,, ';

,.41 r i -- c W . ra & > T. iI . -1;
1l -',.H. I e t t ,ihu i 't ", f , -
| IM, l. l (2, 3 e n+ ,e+i+ s T, M .-..1,.


I fitfm e :L$ -lrOtti-- (IH br-uJ il. .a,

' A C. I Sniil rt 10,- dim e -it l ,'.";

InS'imr ;,C. c*;<~iraii).l 8: '.,Wi
1 L Woift di"l 3"L;>, WW a.
I o3: dACU5A.-i a -uc $. '2O toqu otlk( -
DiasU 111 e f1kTtI "1.'C,..L 1 cttrt ii ., tdn 5 CDzl fer isp A lber; t.t.- ,h~n (
&C r( C |1 de dasi <. 6 A. (-
I fe I U411 ,dI t IvA de ftI nop-. .-1
$090 t *3.A: C., 11-ri) 3 -i u) d i ', I, I T,;

puil- d- L0 ee, 1) v,,lam li't a-. *e 1f l:
19.B ; rIf d it C.,3P:ool r. ce,


3 tt**. 8r'<: i 4, .d IaxldM e Pu r ,
5.; A3r Irsole 4tC_ 1111 4*
4. Rato&. C l.,3t)a.%"t Pt C. 4, t"n-
-(, -ti df 77r> Ioo Sl > $;

6-tan; c 15to, i'mil. Coi.iit LTm ii<is" ,1'..1-, 1 59LI:tW10. P
tiva 4l41 tim" 1 78J>lC~r. "
I C., i a ,d fermI. ; I l", c I .-t- I .
eI U..1, 41 dite dn 3 l lo, : ;I lI~ a, -
WIlso&kC.. U diout feteh po de an 3
19 1 ; Huivti! C., I tirr pir.o, Is -;
TM, I NO ; &W4 + naa CorxihG a .' a
III "MO, I d -1 Jol, 1 1 a ; LW f, I .
tf. <. ; J. L. d ,r tm, J dh,, c- I.
3"'S. hsilohe Pefre r A~ladel< h e i
Jl Bao!,$ Tod", I -A,#; J II r-,
<1is li-ma vous-viv ud. .d I, cI. r.
Almeld & C 51 v.,limf art.;%i &,' I *"
I I ', i ; .1 1 r & C t - -t t. t
I ; R G ih m i a o m t z t i
S- F. It E. 1k;o Deir Ac1,r JA j c. .
fGllc c eilw, 17 1 r-3 .1 T r l-- & .
3 do. dr)g4- W3 !. Il~* bdd r, I
TA" ,te, nI M-d'tMoeitA, 1 t 35 -
Plotr It,- c Alr pI, nii riirrn}&C, TI;-e F-T. k-
IB Jn ntol t Clafl.-Ct ro, PerA3 kfr.ir a'.,
& C O, A ad tiuMkririlo e fazeO U. .1 t o'
rcnai E->to I f. d| iw, ttaioo ei re- ,
L ( zo, L Crvall a;C., p.ad, 31- feol-,
`oibs.-.s 0 3't;ii o.It3 C. l.. I. 1 .C -1
1-1o, Not l . l'e R [t 1- & t C ,I. titr
Rats ch de WI.t 4l11.3; 3equ .Idn aC. "I.
.orkei eKM o T-e, I &" ; Alireq, It. $. M >~c;AMl)|>; A Aliei A Ina ,
I I cwi.n. tioc dt isH uIh, I V .; u ;I
TAO, ] t ol:e7 4 W its, '%4 ,it1,;- r ..4
lre~rrM a k JW Iwrcaj laih. de, I- ,
1 'dVS :; 11 six, I T, g a c9 I. 1 -
&n 4"",, 1; I in l cerr, s .we! .-
IZ4 6.4.4- .lwllirt roll"7 & V'.
ti'x bh l |t$ 14 [ C.e.pe-t I. r
r s rierpel ,iot, ,.4151 ; t. A. r _-
-f t C., 19 m; Jell 4 3 diie i-+ ,).
v .1 ; It e- 1 -1 U .I 1 c Iv t-
d .,t, U 115 F. a. 1: Uab ., w 4, t &
Lsopresoo,., .'m@.>l W
P n- Ye,-.-\. Abl- ri t C ctt,-

i.,i; 8. traulH & ,iitC.x, l in .- ,
1al;i.3[e I 'S lo .,I J, o C., .I -
t h o WS ; <1 ( fcurc 3 d) i. I 11 i, ;.
rtutol. C.do iarroum o v w'le 'a
arlIp, de lexphAie, seh 61 1 J-'- .j
,,ETA r..t,. I dits fjo ,( v: s N I
&t'15pmI; tei.iilus do 3>jei 1.k U < >.
TfWK XIOlI1 9`1"O 3AHiO ZE3 I' L*
do 14"< pi.- CtvVprei r.
l' To'emes I-.di* lh, M e, I I i 0 %.1 \
k C e, I 'rll. t,;w [ -i n, 3!H<) p
p 117l volt es, I+ : nId) a"e tn'r 0 ,

TArMa NIC1,311 -rrIIriA 5AEICO 9. b M
4' 190 -1 If rDIl -r C 1 1
d li e ;", WI A. otroi aetig, A+ e ; Lu Aaxa-o d& +-t 1. .
& AM T t rtil'o z..3"S. D. r. X i .
wits, Pm'owx p dei lay mI t -t, i, I r,

i-C., volumesdu w , ueao,, 95.. ;0 *lriice- .l.U v" c[otlti. *+S ctl'i ',
<;rd l, I: fI.ln. tc if. I& i,. S 1,'' ;
E. Cr', t C 3 1, L- rt- 3, 1
Fo. l-ei Wo lirf. k .,I Is mi r-n t, o 1,
I.eir! &A-.Alre jtv t., e. A *
3105, i 5In., J c, I I-, F. '-,J, t1". IE -
do fhrewla., 9|61; Modna< p. Ut.0, t 1.-
sa C.fwn. I% f{; J I Jk t 4. T ^
Pit.l e lma~ltj WS7, 1 e4 atu I
n-12., 1 U Mit Julo ipt ef di Ireit.,- ,
vwosj vta;fo; Laui Ci-tmaraco L C.,.1; ac I
arTo. 811acES;&C.,t & C ,J callsmLvV- -1 T,
"o, I1S* ; P. Gui mu iri- & C I -J ul-
do cirlt, 116l6; Slue, dea)&, C.1,rl- 1. -
jl, Dzmel1. I r^ Sftbr t& CI, 1 ( .it n .
IS;S. -0. Ti& C., Z i :hl.m tin.,
tot; S.31.[ o e b C., 10Q.I dito chW p,- .
Cjh:, v. Pul,. Th rio d, J h ;
HIM, Milo &}, ll O ZrIUI iAWt1I, v 10 1..
Giv; A C., 9 To'=@es vs. awrt, 7 ^
Ff-molyn AILrTI, Muttics So C i
l~i';C. Bapg Ca-tr I CeIll, IPM
Ie, 1 I; C. IV. Cos & C I lso i
m (oUrA de ,i, 1i 3 I I egim dare I
tieltro, 1,0 e, G ,im;rr J C.4 rr. 1 & r.
W-ri I.. 1-"111 ,ll ie & C .Td, d i .
3 d e, do (, 31IJI; .ey It B-40a 4.,1 c
BVII earfj tfdo cir ,rj% 21S3 1 :1
i;eol tb. 1),t 5; 1 da C] giweos, 'I ,
>-d Fclipwf rigmair I dA.ti ni:Umi p ak
cot, ;irs 13 ; J., 1r it C-1. 4 ,
ldM it"mpit>s, 0:'3;:. ri'm ;L C.1. I .,
tr- & i .. e~,'; Lisl A)a -to dt lig" l
ieC., 5- timi ; Cbuy. -. do t.; S I'C*
T we", I & I- i1r , C. Sitt Ma -
$(tr, 1 pate amostxde 1 d1tccL & i JS % .
ruttiC., I Tolumes v rios g-eros, 93,S4
a. Joewi A. Smole & C., CU, !
sdo, 1:70(19,; A. Martino : C.. a r tiv I
2.5701; 2 tam.:l earv,4 lanimal, ILI B) 0 Y-
al & C., I spholo coru. t WOS I .'is
labo do lumch., 1MS.1 C. 31. d, C AUIn -
tie =w, IIt d:tal do^ 11 d; Cr%.Uey A t I
diti drogu. MOS: C. &!mCts A C "A viL=,l
|Tme ,t I le lisr,us iJ(KlS, .r ie Cor 4
& ] ihart, 4 I vtdiu chnoelt e eruvo rlt ,,
U3l5; G]mOet IiO & C I d O 1.1
i Ia r fe, 3S((; ms Fr t.T; CLa c I
~Info airo SuiioieU Xal W", 11. E!uuR
k C., I e- i Ig de 1>1 J. A 1-1 .L.
C.: I bftm. tot r escremto r, 3j, 5 J-,
B & ... 1_9 .. C,, 2 ar<< te ndo ortrg ,
1505 ; J.44 Iv-?* .r A C I -..i
friio, S 2816, Leud If ra-9 & (C., I ul. ,.
~acd.rka&-io, !1M5 II Frao., E 4c-
nio, It -,Uwe.ni ti|st, 'd.to *ei~ ch |
& rj .. 3 tUeiira., 1..- I s- le- ,im t i,
dOOS ld S Oo'n< Lf h rIai + 1 lU "d ,
&0c3 ',, & ; &l A i 'lo 10 . ne1 C S '
h. ew-t t A. G -. 'c l. 3 t, jc ur, *-
ca ummlss^I, f7|(% ;20 dao of to,, B, S A.
Martiop A: C., mwahWni g., S C(2101; Iri -vi
C., I a (it dIoom, 3 :I 15; C 11. do C. l ,.
til.i'i, i7 OLIa M nuJ 10N. 4 7, 5 t,=? i
t CMMi5 C. ERiO.l "i s" Ib-
IF, *ll, F iOTtt 0I O al 3 ..l~il*'e.,
45%l G' (14.141 8 C.,2C11 121< a To, A.
ic AM1; H. C., 1 <1 o{C.,Io du1 f.1 C 4. ;
td o .ri~ da Coats. nI e u Cjp,.,


XI'0111' oMERCADO DE CAFE
t.r.C.tr**l Call1I. ff. &ffr
S l) l .........-....


23


Cf I e31.191
*.l-iO
$.q'

$.;t3


ays aidt% 232
0 Unlhow......... 11.3S7
u................. .X
[ Tw............ I .171
gtm ............. M.t!


Airl-s m ni Bla-!etr cermde5 (M,
9 arn m o m he lo abrio hicten oni-
coal a lts Jc D-pe:a4 etre emmn-i
i ewias:li-es re.TZl~udi ema %W, ou
I por Kaffol pir o typo y.7. rare etpor-1
a m ,m[ieea W{ lUm. ". m. 1a tenda v
zilas i tirJe iguili I A d dU ate- I
0 mer:lo cmdelrvgu-se tsa~,
dI eg i.4-fer-t, Bl cls, nte notel
fttoc ats. enra ammmciiaso nos mered,
MA d o ov-TeYk frh u eom bl xe do
,, orialo to.a s b i-ul. No Hirno a
, dsI -. bhia {*> d 50 e. a do Hi-e-
ro ras it r&,lmrb ici" Ni mmmI
1 entt-&*t on poto I.mericava i;'.fwlq
cooa e.tr p +l do IIT.. o00ev .ad
k@9) W::..
[rk 319: pot crtotipm e bamr

t- oaiBac!:n>ss co-3:lai antlirwr-s
rb eyin~e1 lJ Im 13i1.1's

.. 9 % 9 m 9?' CSM d,3 657101
, 33) a 3354) 613 GW 8|
. 9, )0 1 9jI ) G 31 o6S l !
.. 8j7 8bi 5W.1 a )l
fIAli4 JAI fas i3psis.i3 Cali"ii:
For arr s Per 1) [Ij
MV a 5)) Willl l I DA!,l~f-
SliI) a 111]) I' nfti95f
. I$I!} isi|i 9w I 98
. 13l7) a te )) 91i -t Baoil;*S

4*1 <*J F1 a. CIt.C.d fti ( taZ:94 3 l4
iijts.aca oil) *'.!= adi?[iLa.


1;31. d3re'................


o+:lA.......~h..........


~x;ll


.ENDIMENTOS FIS:AES

1 2 a 2Mdo Jmekog..... 5.2S.).'3i?,lt
m do di. 'J :
mr .......... S8 16,341
..o.,.o.o,.... o... 811'
---- 10'%l
........................ G.W.iHwlz
rpsl peialj da IW ..... ".r.IN5S37,813

a d2., ............... 63 ,M ICS77
l .................... M4S.7i5SiM
em I.M................ 1.711 1Wsml
il4 I0 IODS I Dn 03 I OW) I3I2)
deJia"Ira............. 919il3,'1
w.................... 233 5-,;63
O219W1T................ 7CiG-4016
It5082"Olu. 1g~). i D2 XMASt
I S21 .................... 230 'W630..
143 IW ................ 5%87i(!i


TELEGRAUMIAS
NT0,3.2U do w
--u, lril, .n.W1? .,-&. De, I- o d> I,
I IceU, C' rUt3i I .oJ 13.5. 'a s ,,3 640
o.
-Ana. I ;)1 91,) w,:", coeaL 1.130.0A
111 d3 WBeti'or.
7, fel +rrp. 5S60) rf i1 t I tok ,
)I.W Do cl) punij*,

(7.rnL djCti ri)

07A TOMK, 9 is J.er,
4 0 Morabla feifm oasKid-er
bell do 5 nijvx* '&'pe rj)
N 7. dihp ralr 7 cants 8
par liLbf. eI'"U 8 11 e. 7 71 ,. 0
Ui631 O 6 3 1,e. v 6 tf e'.em 130.
's JUleln 5.19) C.. Hugo;.61 e.: o1.10il
r SE- embro 5.79 e. Pre libra, ooatra
., 5.,- ., .QC e. 5.7 o. 5 isxb-
s 6.7 c C.7i ,. t 7 c. a
III as Ci'n 19AGI sir".
wen'tIu mOS |wrtoi amneri.o 57V
Ietregum do MDUcn II700 "U., e
, 112.00 0 05.y00 uects u Move
I 6917.0, 0 3.09) e 1.5M0(1 0&:cu
a rfA'k djo, mu comw"t x a d.


RE, 29: de Jtaero
--'a sag -tp t-fhlr o m ca io f [e ou
a eom aWi do 25 e.
m 3"7.5. uta, 37.1S, X 37.50
re 33 fameo por 50 kRlod, contm
i7.50, 37.7S o 38.2iM frncoa n9 du d.t.-
<1,72,1i, 12.75 e t3.75 Ie a.
1-113 031S ;.MMuIsc.s.
bole eom bsit e osteleit adto Co o-
Lko o 3x1rp a 37 fruiceo.

DRES. 29 de JBneiro
-NA etfmik-feiii 0 mores.lj twobs
i titlWlo e com LalU do 3 & 6 d.
re 30 s. 3 d., Usz;o 30 ,.. 9 t. .
SSetwbhr 31 1.39 dpr l11 lib.u,
30v. 6d, 311, 311. 6d6 oaerw.T, s 311. 6 J., 31 L 9 ., 3i
3 . 9 d. an auno punkl.
I as Po'.I I .J0i riui.
hoJl eMt b tS do 6 d. ui op n de
l*era en"meT", e t"'do- J"e&ro @
3)..3 &ufrilque 4e Co" allll
r WRIG ktC. Co%011ort l..... 3.154
> X:. LflihhiaC. (d2to) ...... 1.672)
in C. (11ot434i)............. 1.250
Diane & C. (Non-York). .... !.0G5
NioIn 1, C a dhtol.., ..... O
I *r) V-;, k C. IB1 214.. ..... I"r
M Will e &. Q{PerxtombJ).... "1)
is C. (Gnov.) ........... 175
As& C. ( [Oltt-rj >.......... l,)l
Ihmtos kC. (,IwO;............ 9J
Tg................... 8.. r
* dil I........................ 155 P1
:1 P ....................... t7.7,0

ireat.le Jdepackiad as0 di 1 Ste
P.0--Vpor lag'tz *Orop', d 3 (105
, co, tCrig riM Wil oa SJaa -L C. : ms-
,l vTr o1 s eoro1.
l+-V< nIw+t>*Ci'Jilli, d0 2.11a
, eoanipltaiot S 3Ictux. maw.
ii vrlo* generol
1r'1T--,V.por fr.uce *iitftm, dr
at013.. coU.1gnluvroj Orel, jatja"
. vntJf, t rlo-y ge"ero, .
ff fr.-Ce 'ih.,de9 .MDI) nf., coi-
.t ii S. tax JE C. m~ aifeetou


IlfINESNSPICaIR IS P, C15,)IIGr
UlB~ilreql
01 i+ii -- GEn2i4 e -- SAfBO tt
ij--.Aat~ulj rit & C., I amarr~lo
d Kere, IOP. tkevrieq Ch.,et ,C., I
sfiffo ad Palk&, 314, XutMMira
i *dewo skrot, 1 1755, 200 Ce u kero-
I6VA; IM barrifM 4fi-.Bk de tng,
"t1G I s' (1, Fo*MK; Rtod fre- Farm-
,W iifta all. I 10)'.OS. i & c.. 8
i b.a.hL- b t I) elw ieaiu, 3 Wtr
ur, 21IX.


XKL -'+ -*-- TI 111"D I15 Vo A' 11 OLwqfj 9 t 9 aAXlWMI I ..lU--| LUXM

4-A. "lairlnr k C., t h.e 4 r I t ] I.I re tle
"Um !WOS; 2 ttlinpplh ?,o , IA"mimln 10t9 e imaC. ML-aimtC.
3o, *-@+|; Artt io Fraudm do I Ah I | --Ar + 3<19 *69,V4 < A rdem.
[&So r "rde drmdmfin, 1s$; ta. 3[ &M 3u-30 caixas A. S'&:; tk Autns,'o
0 F+i li Te Te.1 A1. Anp, I ml, i ; C..it Sinmfve ; C., 50 at Ferrtltnl>.
a do te?.)0, 101, 31 44u..me.|eKidl W. T rE% M C.. Y) a M. t& C .$
1;C. Crags IrmUs k C, I nailii ethr &-it. 3btfit, 12 aE. Ka'to.-Blarta L 3 3us>s
am c~tt{,, t,703 C. Oarer., I di:<. a !'a Cir 4 V-- 2 G. lEt- A C.-E-r,
Pi-Wi-f, IM; COMarfthi-i Na,4-d! 0< n-chi I912Ail A I9tteadevr kC,1R.
;- -Wr, I tweiro e pnwuo.,j ,
E; pfewF&perainz 3 tihm&S, C 21n- "M:.aedo:! 1 :I ; o J. X. "B. BJtv. I I J.
nohinb 3 LAt'WS (iuicbsud k C.. (.g-e StI. Cokka C.--tla: COI b:;el i Caerm.


IlWtTICIO8 JOENAL DO COMI.sERCIO- QUAItT.A.FEIIRnA O )E JNERLtO DE 1901


Av--A:r-I.A.
MOVE IS

IRPORTANTE


PREDIW
nl0tm^Vll3015) (NPoelvIn letIll e o.
pori fnln do nuiilr a 52
e nrti l d I e 0 "r e : 1 1ite d a n o

no11111. i.1n411 se.-rs25atl5i; do
caultrm I t3l ll- 1o 51

N. 1-1iJ DIAS
EserI;torio ral do Rosario a. 7SM Ar HiANH
b}tiala.eil> 31,10 orreli c


A's 4 112 bois di tirde
M FRENTE AOMESMO


113 Ii n s. 11 it-1 s 'ltl 1 1
3oIO3l3 o ss ent al no 510 Indio.,
In qtl 4 5. t0 llr13 5133 Nol3lll l'40 4

o l. u iltorio li. 11i33 1 + IiO n

35n1in"ti, e ir tne! 01 o t 1e.ti
ou Coln n to peciwio no3pin
C 1. i 1t1tit,4 1 +111111 7111ii?1"13.
4I)lr irttl ri eo ten.
eoiitrlo .*slejin n enm illo
|r.331- t s I 114t l lln llho I 4l uIIIoo II.foii -;lnri; .. m n il o
4) neifonmIIIiv3t0 Ioin-tatlI..'cI. 3l131.

itadi) e l5e djo noitiln, ita d


C enllt 10n11 ,1) 410 0 IC a
liniuln om. n itndo 410e
I 1. I 1ll-11 ( lm r1 t -toIii .
-Illli. > In 'I1.0 51ozrl. d floble


jlsonii n lloi l rtlol o plmin ii


riiii ia 031 l1 stin nel ift .n*
.ll i n vi o t i I .ll'o I"11
tlh d, l I l art<>t dollhlnlnih

I II1-i l ti me n.ll e pirio Ilor.
uI'esnll I4I t0 i n ( I) .1 noa 51t n
ll1071l3 3O E L ioprms inc1" lipmnll 303
Itnol n40oo 15nlea Iod
nlir n. | c
do- l r il o 1. willn>. 11o-!
ite 7 do0 1 011 Imm In

1.11(4t) 4m ot1003 se poie1 Irer.1
lmnt it3. Visla illre l" |1n 1inc lt03IInIo, 4 Il...c!no to u daIo

Bit r. ef
5 r511 1- a 1l *3i0ll iIw
Iollo, I 1nr allr 13iei01111014
Inla i s 3p Ipr iutn lo(soril-
C0.1o r en Inll mli n > I -4!0
oruel, alniqi o I-
0lic10 nolllO i die Vlb-rb r
d-tio, cmla1sl vtm<1 o
joplt irnmu o .43340
elln l iu ll lov i lls n-
ii, pl.rloo1.e- coriittn oeetio
1 c111 41ni- m iind d- li zi
itlo easo le(3O1 d miuto (0 3II
Laso tre do rn41c n
Ing1leo.11C11m n05Pl3llml5 50 5343-
eoats 035etaescInortl.
I ogihow parm crnano on,
4 ivlo do l elhlih o, )i:!
bibelols.
,l1011i 0 tEoflloo 1301135 In-
yicl* I*i diormI h rll otm il n

Prel n iaidln, din*cn P
desameioiln oa Cmlo ) 1110513>,
n-ryCls l IEnDlUQI|S i i"a Io -
-Ricalit inlallln h do mnoiII .0lolta no111o J do li 110 d.in
do loiolii
vl. 3I. ) l, ii|rel diio fo frro.


oliii i llO p ll -.-iilr-iri, ia Cil-
i. paltlasa rol, brni iii cep -
is ahdeos catoes

SCHIEDMiiYER & SOEESE
IRica mobilia do noy.r-
circs osculpturada,
para salad do jantar,
cadeiras con assento e
encosto de couro
Bslla mobilia de poirier.
6bano, assento do pa-
lliinha o encosto
do damasse de seda
lavraia
Superior cofre do ferro a
pr ,va de fogo
J3(oIlihs pinti3St,'1 a

1" 3 tIll'.S
Solidos moveis de vinha-
tico, camas, lavato.
rios, guarda-ves-
tidos, ostantes,
e guarda-
roupa
Cn(deirtip, -1u-rot'in1-

Hica mnbilia de laqud

inturas a oleo, embutidos
do madreperola
Sicas commodas de jaca.
randa esculpturadas,
authonticas re-
nlissance
Lastres de bronze, aran-
dellas. metaes, corti-
nas,
ai rinho para crianca,
divisoes de pinho,
psyche do arau-
caria
Z.oll'Ita]ltinis, fr0,.-..-


t=1; et(-'.


J DIAS
*s-)rlpttrla r.n do Rosarlo a. 78
VENDERA'EM LEILAO
Sexta-feira I de Fevereiro.
AO MEIO-DIA
EM SEU ARMIAZEMr


IMPORTANTE


LEIL AO


RICA MOBILIA
do nioyer-eir-(;. es -
itPII)ltO l'ad1104.03


]htvradhl. o.-tylo
Luiz. XV
BELLA VITRINE
de mogno massiqo guar-
necida de bronze
legitimo, dourado a fogo
Finas pinturas
a oleo, verniz martin
ESPLE0DIDO PIANO
inlo n11"11:t1rio0 -aix.a lde pilS.:.-sn-
dre. do f'lbrlienite
"Iraneoz .T. 3B.
-'raintz

BELLAS LAMPADAS
de Satzum t esmalte e
ouro
.tndilnH do vioyer_
cire. ec d|CilitrndaAn.
isane unas dol melsmdo

BELLS EST TUAS
Colrortvel lo bonue o it 1 o01-

tonn doi .-noilt
Inavi-iltL
Ricas cortinas doque damass
de soda laada. coala
sanefasdomismo
tocido

BELLAS EST\TUAS
Esteiras que guarnecemo

do4 boi--uoir

SUPERIORES TAPETES

ga'volcudad n11.1111
do vi.-.ilts

Esteiras que guarnocem
os aposentos,
ebos oleados, etc.
E PLENDIDA MOBILIA
do rnoyr11 rl 'IlpH h 111
d rsn, costs e@ict| 1 00 43
.re% lnl r.-i r ,ic .. I)I
ftesimit t. lwev lis tn.
tinn. "31513-10
I.u, .vlv l
pnmr dormillnrin
Ilica elcretlrin ldo n4ver-.
4ire 'el,=Pnrfle iornl
1lell8no.* |illlll t n o leo.
liieco* Jnr.r('-,o,4 o zi11Ilndon
.Iindo 1ecel 4d41 d an3ii *.
Co1t1 remilds Iisoriloledn.
Iican Hntlilln tinoo% r-amlr
eis11i tarailn pJn i0rn
to a d It o 41 r jagaiit
l'i.,a. ptweelnloC crysB-
onlt ol ioii onen
1Venc1111inI1inr1 i pr jnnsl
!Stu 1 rIorli l4; o icuos
3! scinto, Int pLr. io-
.lleolt ( o3- minllliro m nrna
9i1p1erlor-m itnnl,-mIw do
maCmosorl.i 1irn0
J looiniltdo 4 ilo.J. DIAS

IvorLTOIo lo E..esI' -t
])Or .IIIIDA .'0 I.cclio-
o rt e
VEHDERA" EM LEILAO
Setonda-feir Feereiro
A's 4 1t2 horas da tarde
A

Una da i apa

IN. S
1 O111, 035 r>331\f3iCl o 0 1j ct l nl 4d oitent ll- Colt.
in$o*11o 0 c nl hIl( 11 Ilo
.l1 rsnl 3I0 u111o 01 4 d oll.ia t.

PEQUENO

SOLIDA CO''STRUCCAO
corn port e janella do
frente corn gradilpor.
tao de ferno e
jardim
sITO A'

124 Rta General Pdira 124


J.e DIAS
8I7,i5II'TT)I IO
78 RU, DO ROSARIO 78
VENDERA' EM LEILAO

.Sxtia.feina I doe Fereiro
A'S411- DA TAIIDE
EM FRENTE AO I1ESMO
o 3lmedia) ncimnir rc0 ('o033 |iortia o Ji5111o0I do
irotn', coini |is.mall3. po1"|l0n1.
oil l> oirro 11 grn.ill, slt Illlnlo
cll 1t111 034 8 l 1i11ni, (1tirt1
33itarlfo* .nfill dlo Jamotl o-n
Itajl; n5 lld n 3o54I5iiilm 0 *jid5 il
Ion5 rI'0l4itf
Chll-i0 3ni>-<> n1 nllen15fi e li0t
53"3r c3.1pt5lidll* I)11o lmedlllo Im113 llI lnl3 t h)o
+on13 i4-ll7ls0) It Il rl33

inl3liI d3(0 "520 O|3 no not)i
d;l nrrolntneiVO

Trapiches da Ordim. Ypi-
ranga e Dias da Cruz


J.DIAS
Eriptorio nn o nosadlb 78
Leilheiro di AlfanolIf
l) ctor ll 1l do 11. d;. In-

VENDERA EM LEILAO
AMANHA *


todou n0- 4ll.ovL 0la-iir, l do corrente
111:1i.-4 oltjecto.. co0n. AO MEI0 PIA
fo'ntO o0 daUtItIo0O 111o.l Itrapichem inn Orloem.
S 1prso I ngn o 1)ln. tIn Urzll
Iml.t1o011111.o itoda t min i mernorl.n n.l ilt.
- lOlT toiell.l confronnu o eillnl
[ deprnjnn.ti.|


BHOJ-E
VENDA DEFINITIVE
Magnifico empre o de capital


SOBERBO PEIO
A StiBlFl0
comn grade sotio

RUADO IlA-) I ELO
'N. 11:3


Quarta-feira 30 do corrente
04S 0 IIN Ol%01M11T1
AS POR"I As DO MIESIO

Assis Carne0ir
DEIllDl[ If II lR I D
ienhlo (nl Iril.'to IIO).II.
4o wuloh rl<. 11r1 ll jniohiil;.1".Inrralsor 1 na rme-

iro nr iln Ir lii. l I 1141 4i t i
dr o. iln3ilo I4 c oulone I
10. tnn11 l<". "I IA'r i> 1 3l'" l' l
npit cllmit>
v Oltnl. 41. oli nI lAro 0
4 JAC5i4it1rntARANt 4 33 a r n'
301333 iiil'or>"03333ft noepsrl-
plotrio h41 n111i(11c 1reini eln trnOe"'a1it lo 0. S''1r:Ilici-co
*.I. '..ll.i l'-z l a
SI,11tl11 3"? l | ne t.11r
33(l 13 iinr1011 tlVil 35ll 31lli u;
ri) t ll d .rlr l I-cn Pi3 1ie<>
i4in3. ilontll Jii. inaill;>rt"
tIn3 Iir" 1.- _______ el
DELICADA


UDE
JACARANDA'
_rlnl de prelis.e port-le.nc.! 4s e,
ctsite.o* Je itydtal b OAent.

M n"3 e~ r4 d- F-"o A torori. p ar
tqi= Mr, iw r fr

lrdnuso m alo.lt pub l .rel t.

Morr is t0rrunez I
tUo. trldr.o, tewrr s. ra! e.

ntib irnreloo .30 3I3rc.h1a3 (rAace10 c ra-
I sO-au. cr03.ra. l*nhos 1.l0 l?;o


LEILAO
AMANHA

AO
MEIOF IA F I'PONT0

Traessa deS. Francisco de Pala


AssisCarnelro
deimlonmenltlo ul .rt noI TcI"r n em teo1.n -
iditeild 033; I 3r'30 3ren tP ominu trol Ina
oeq w c3, ien to 00 co e el itZ e
A MESMA O'-CASIAO
.ureaishs ma"_. Itsn 33'l de I.-. wnll
nontl head. .. _____
VENA AO MAIOR PREO0
PREDI0
foillodo e hl.-l ,t olliflnilo
noc43 11t1 io lle n1 s rISIn
aItlo srd.i il, terr llno.
coin ;r"1111i lil l o i rl .l l
rerrel I3!> l1."10cn l, 4utrt1 la |
fial, C *(,3llro mtiii 1l111
j51ntt3l3ll n( 35d144
A
25 Ra i Aazonas 25
ANTIGO 13 B
FrF.RMEZIA IF INIIAUIMA
ESTAACO DA PIEDADE

J.LSATTAMIN
Agemaw. rta 4o fo ri ao n. 123
ooln I>'1-nr7t i4 fl nr1tr0avl.'1io
1111 I lII l. l*. 3l)r. -l341"
Illiz 4141 l II:th>om ll.-
llreirn, .lIIIl do1 Cintoiam
C(oni 1e4rno 3I 0ll34 T1itti
nal C.lII o L iLi0n1:lnr
detin 1 I :iiln I' -.
VENDERA' EM LEILA
Sabbado 2 de Feverciro

5 PIIfl:ASD IA TA.IT'E
0 pr-ilhl Itiinn rpcoll-ido.
ol3 nio;iolnts aI. delo A1,11-m it iSit
1i. -_ :; -eIr11 l%: tic1 10e1 J 1i5ilo
iCal e"In '-- "t o31.3A.4. s; 53|1.4 I'l t,
seeozl3ntan335 i.4e3noi Xioiil c.
I"nn helro 'no (r'33im3vro,
clinearn e mt'Iloni nit n nrv.
re ruticllolernl..
,l prelnh enrecco dio nl-
gilllM reph- ros: -rinil, 110
entrotnutlo, 1)001))0.
Signal de arrematago
20 010.

AMANHA

DEPOST I0 lil h,0


Photographia
Su lerioir nuoclotin. toiolt

f ,lll h b I cr1 lll-'n
joirn relrnon ,.-rntid* O
0l o .r.rr. snlcr5 !>. 353de Altre to Aogind M -aJu Ffro:o r
VIENDEIHA'
AMANHA
Q inla-feira 31 do conrente
AO IIEIO DIA
A
35 Prava da Republica 35
o. e!oct. o cirin JetcnpA-, moo ontooas qaeO'ONTRATO
DL
ARRENDt MENTO
A
terminar em 24 de
Jliho de 1903


A, FEIIREIRA
Atlorshna4 or J wa5 t os
inmAl fnllhln duS
1A. .1 < ie a;

VENDERA EM LEILAO
Sexta-feira I de Fevereiro
A'S
11 112 HORAS
EM SEU ARMAZEMNI

80 Rua da Alfandega 80
o contrlnto lio nrrondn-
33en33lo ft rui don A3irlradn4 n. :.n,
is lrnhllno i ell1 do ..1
lho dO IUOci.


DE

raiz de vinhatico e
austriacos
(;linrnIfle C romipl3p1ln pa-
rli 0l5it'>? 30l 3 jivlitfir,
do Clllt to o 3lor.
nillorlo
1us"orldorp1' '*r*'clo fTerro
a Iproist do rtga. com

Illalhr cotine lo1o o1
Grnnlo nnlltl"d lo ni-0.
rIaloullso. |iAnt 143r4n.miectnes.
cr loltwb, pr p 1"rc IiMa
t1i(03515, o-meriviini-
Illht".eoCv t'ic


DE PIRHO

FAZ LEILAO

HOJE

Qnatlaofcira 50 do correlln

AO NEIO DIA
EM SEU AP.MAZELI1

37 Rua Setede Setembro037

N:a mepsmn occn.ilio stcrn
ve illtlo 333r 33 l15rI no
iuii. Mr. O *. .Iniz lin (.lst-
n lnro (;on na l-rei.' 7:$ 3p10-
ret dle clalhaelll.'o 11nienrc
1:1o,o IC 3 ") 1ol1l .nt5 (l0 13 1.-


CATALOGO
I. 1 m.,3i.na d.uMIjo t, Intem o ti.es
Cov'teT^ ".
3 C -pe ta .tone ..

3. I t4 tt, d for'do ejotsel.
f1r0.,0 0 '.0 per. bt.
I. c uts do 4, -,UmMe t de ,h fr.
I fj. de fe rao me bact.r .. r o-
m. cnprm d Ca n ,.iAo. tI o

uw.
I. IA Oinbo pc t af.,.
S Ii 3 mnlr..M4 de oJh-e.
It. I ainS- iao po e. f'or mr .eo,te.
3t, I baleta ae Ct, p en o orde o I-
do cnMonts.

3. 3t riotio rlc i.
U3.
3. I C rnia ,o ola os. lico pra c3-
do,.
3f'. Q coide pitin eora pe..1,.
17, t x'c3. de I iL$-Ono. e rct* .;id ,
On artedaoiO sdtoo
i3. I saeeoi uito cO c oon pa' ga rt.
19. I lot ler to .ln l r doce.
.3. I drm n ,Io nit4 -tico.
"t, I c au de reI o pa:. ,t eira.
a 1 d tt d e vinLitrco. m .o coam er
trAdo, Par ca*lo.
.3. 3 oo U dt ca iaisrmore por en.
b3ceih
b2. tI bomnle N.Mt3 l 1~' clypp.
3 u. I gurdb.t'.o; di vihiti.c, en. don
corp".
.6. 1 b do tlivrU ili r.r .
70. bStOJT riMp.. uh jra..
?'. 2 taioar p in. b-lf.
m2. I imie iuim o. 5r pT .4 .
3 C. l ,Ito ool do Tvtadc.,. pira c-
13. I jam. a. por o'itrc.
l. g-!j .J-ceicjs de j Aorlaoi coM
pu* i d* ...ea.

t mt.

1 to.d eo. e ,t-. r, e dic r..
1T. I CS riCrt 7 d oe I*1 cen ma eldr
jreto e,.e3 .

i a. do .sbin do .ct. cr. 3- n ol,
'a .*ia-e. i s Al e 1 c* m o.- r...


1 ;. 1 -3 liewro nee-H*c e p I torio
U'3. t c *.n-mrt do eAlJ j- CL.s rC(.
t1. pI pt e tHiec de cir w .fae paro

t3, e 1 .o .s ll ^...o c r 1305.,
marf a "Pe -10
5 I hmrrk) 3030 00 elpent O -
57. 5 pralt dpars Jar, e t c npe(t -,n
'3. 2 grro adeo eo p"r c Sa.dtn
S d: e Par. btom.1*. I triat s .ee pra i ta.
C I eian do niib: ,s c.3 *ia t lmorepa.


Scalbsel*r t -.
4.1. 3 IT m a0 4 .13h, pit' prved.
t12. I ts IEfte p3. aI e I t. eLs do

bi.
T1. 2 o "oir ro ,'l do cOri7tl por ltoltew.

't.. .J j stit l ..'. Ja or -Itmp o ea o l,4 rkire s..
V7. 1 -I.,es dleTr Iv.er- I -
a. Z seJat de crptlol par. diit.
IG9. cast;l Ie ,coo l-np;M..
mw. t uatri-io d r le roh oir.

71. 1 rn-o olo P.1o do vudotico tajfo 3 to.
3 Is rh0 do imgna, ram noncs do

y. I m.t. pe I*mh.tIcmV
76. 3 co-* *u pir 4 e o nt oni .
td oC.W.43 eCgxrtl.
7!. 1 tb t US- d ir aer'is, ve a to-
e6 .MC de,oeI V,

I. I caeoisl tldo mC+CR oe i Latd. S V,
eor.'le p a o 13 plm*Ji dfl .j3tu-.
3'. 3 'ar wot d0S'.e-roin3td3 dm iD!3-

pcM. par a I,.atrio.
1I. I ljaeo z 3.I13C pde er A de Li-o
1(. 1 oats. 1rt 3.'tr anoire Coe o *cgsorl .
t. itl-te t'eo i1c..
L5.. t1 .:ol W 'Lo A fste a-h
87. 3 ctalC-a dncertn pr:r ,aieo.
corn ,. r3. tra pte @fe a 5300l mcrp<

coon rnicrrlo do .lm.o. 2 noeu*
$, en (a'u are n I iotlon. I
ppyc! e I 6 od-r5 a -on 3

di ta iu d do d. c
8'.. _I _Ai =oel o p er.j 3. cI n

9I. I na-Otfa de no;..o de ,.oanu.o. di.
p. a con. 13 p.0i poem e do r
93. 2 joIrn' da cyntr 313 t 5ona ,it o

23:. I tiotm c t dia pleoln cow . do
431x.1 3


03 I ortoio do jcmrantud l amme.


0 a0 5 C gOe-l t e lt .ldore do
met,.
II. I e re de ferro 4 p.eon de tog p F.
113. 1 ocrlo da since.
I14, c1 am mol e03 relog0., I tA eipo.
113W. I Lt do moldo do dUeo pulcli-
Wol. a 1S cepo do Drdfr.
f1. 31 ltmu do md.J.re pon outos.
117 ID} cwtes deo ol. poem opot4.
33. o u ao cidiropVan cListLo3.
337. 75noed~clontaoricBibtcmo. O,^


NO
ALTO DA 0A VISTA
D,

Ti-JUCA

A. PINHEIRO
Agtala mA da Alfandcga n.
Tclbphone 531
Dailiu'ate atorisada
VENDERA'EM LEILAO
SABBADO 2 DE FEVEREIRO
'InoxiOXMO
DIA DESOCCUPADO
1's 4Orasditard;
E FlrRE NF. AOS MEsr0O
7 lotesA lio illerioresis lor,
reiins 5113"1111-o l n rIec+bcr
Cdillcai-VaO, itlndo! no
Alto dah Boa Vista
o nlirnlVPl, 114il.'InvCI o 0On
en3 lndori3(rr. lnlt? un di
TITTTCA
0 ILOT1: .. Xae to metroS de
l.ran poe 55 1de cxt"i,- o e stoolo asa ra
da Eon Vueo. e-onI fmt nito li [ tdo!lInty.
0 LOTE V.V, m. oede dati 1es6
metr pr. Il d3 exCtt io e4. 3itult 33I 'ii
do oins VW.tenlm.pa do trareo d, menmo
nDome.
0 LOTIR V. :x no30i I3e le do urgtra
ponr 3 de teD. a. truce.0. d oa \ ilsb
30O3 as pre.3, n. .
0C) I.)i'TIN moleo tbem lO-.50
de 4rg.nr po olat tri juto o olot
4O I.o'i: .u. :E medi imunote
lo lde Wpsd ir. pn3 donen tst5a o1wI, cjtoa so
lore pUrtdol re. TB ()eul) 0 lg oa s e9 te
I cocin .ls.tP. ..J.
4) Io0"'1": N. i;, oonim moloI ti.3 d3o l|r-ira per p3 de exieooo,. em
Aeuoia r I, l- n. ,.
41 1.(1'l: o r menI m It nortro, de
freote, p33 t r- ("se., 3. G.,. SIo 6 e-
tros de tl n. do Id.lo M r1I. )ll ue-
tro dlo Ii d.i.lre J ; tae J ." de oargms nos

oio nore. terreho, n.. men.tr. pout dT Thei .,
A root.!.43-ine eo A .ir3... I a. .

76:736$ 60
EM
DIVIDIAS ATIVAS

A. PINHEIRO
Aansohi rn da Alfanfega a. 4
Tht31'I3NX N. 31
Aulorlan:o I|sr 1lirn1 (to
rcspieclliio .illnz, I ia
rcqih4 A-.l lc3to
(lon
Ssmlio. i1i rnllixtleln ie
liniliuro 1ileoianlnho

VENDE EM LEILAO


Quarta-feira 30 do corrente
A'S
2lIOIAS IIATAI1DE
EM SPt AAGRENCIA
5n13 411MOain nttnl 11l>osrten-
r.ntfeml t 11 333m3 Intmlllln (io
lilbelro 'VllEInrhliho .I 44;.,
nn Ilillt4 l tl 1o ( rel1
7 (1: :t14;.A741<, coviror1mo a
re ,,ic ..,s5349113 j oat r .3.flo 1sil.
delolo. uAtN rr-ct il i.

UTI'N'SJIAi:)S
Armaao, bala5.o


A. PINHEIRO
Agenoai ru da Alfa= cg. n. 4
Teeo'Aoh 531
Aoll0 1431ri l1) 41r 5il3 ara lon
re4iO1ertiis .1imi. o 51 ro-
I 1c -Ahl3 1.1 rollot 1ria1
de lliiel'Iro. dl. lr-
VENDERA" EM LEILAO
AIIAXII A
Quinta-feira 31 do corrente132 IUA DOROSARIO 132
n5-1 4r3vi3ai. >inlerA. ecd)rre lo
n.rrs-o.it,-v., iulh i t l 3oi431 114 t -

.1?1i o r h cT l nce -
itM in a v rorol H Inn-
ESPOLIO
DE


MOrVEI
Joilah1. r')inn3il"3 I.01.1810, In1-


It aoregultlntor.
cinrliat. colclalcte. cn rloina-
Ido lrl , nirio 1is>r<1>-in"l-e
no.1co t .) 5 4.1r bIl l-n,

dcl1.o, tuin.n>. t!llner.ll., ro-
0, 0"' "ortiIin'. C4lluir.as
nllt +incao, etc.

211 RuaSeted fitebro 211

HOJE
Qiarla.-feira 50 do correnite
1 IIO[IAAgc:cia Tum Scte do Setembro
n. S5

PleomeltE lot~orsl o
ontlo no eomrrom ius mitro
511101o 10o50o3i l1niov5I, roUn-
p)1ii, 031. etc., o 0<1o tIle101
Cllltimlon 3l513511353 11__0 5 113


AMA NHA
PgManeilo *3n 43 bno ap6, 4 *ontrti
A85e12li r1a Sto do Betombro n. 21
tltenniillleai o 511110i-11t 51d0
|i0r 11313 re.33l43lavol
dilstinco nieotero, (3130
*o rollrn ionra n

VENDERA' EM LEILAO
to cOIicrto imartello


Qniiila-feira 51 do correlll
is i b0is di tarda


todio. movelGe lUo
gtamnrocciii a

7 Rua Barao de Guaratiba 7
EsoQ[uI IllI Dl I (ITE11
0(qlunno% forilo rmolloIost
do lIlli Tlc.r+ezn, pn1nr"
mellir co inmolldtInle, o
con0rlio mala devl-Itan, ania donJu-
tar, qurlomor, (llverns pellel, lopotep ,
espolhoia. oet.. 0l.. inclU.
hil'o cozilnlit e ollnan;Io,
tc., eCic.
0 [ANIIAI t
A'S 5 IIOrAS
Ao corner do martello


LIinoin mouilin com en innkor-I
tItelO, 17 1io.-;Ceolilea-
lpne, ricn po11llio
blmonitl, li'liulto
tInelo n'Vel-
Itli41 i(1 ,
Ihilo4 10 1unilro>, 111iinossis
1(cortiil e0 rep4nc4ron,
veon/lllt l e i'm a p lgunriln-f'ln.'* cn142111 0111

do".colntClio.inoo-
c 5n1, 4!0c3i',
Invatorlo-,n 1ollltra f, ti n .
r 1e114*top1c +g1 .
glinrtla-Le!titlls,
r lihttIol-, -O
l'illIl .
aInpotelo, olonilln., e:mdlorn
Cde Frntimin1, llnlr a 1 3oo.
lbillln iiinitrinac,
port n-ljiliclol.1, ailsnl:o Clan-
11ti*3 tigrin1 Otililhlit
dlnirxm n5mb-
trincttn.
porcllnltnrA, .r-yaln3e ,
titl ll"HI34lo C o1itt-
313lrl
ieC., c;:c.
V. I

Rua Visconde do Rio Branco
SOBRADOQuaria-fcira C)0 do corrcnle
AS
5 1IOPAS DA TAR'DEHENI QUEMAES

r3gmelnt coa 13 Lrola opt c eo~a egp
Ageucl rUn Seto do Setembro n. R2


F. .1111i 1 ".. l 11 11"11
vnileri em11 5I3I l o.I3i lEa
ie I U ol titno 1 uirnr niaiilito
nel't rmsdcioitadni
ssunlormo 0oegio into
CA.TA.TjO GO
AREA E COZI\I.
1. I tI de lU i e ; 0r.al 1 I itcl.
2 Id-.. I blio .
13. 1ici do o.r.
i. I tWeirn nmr doptho ri ca.
m.I ment de aopi.ho.

IC. 1 dotselcr2.I e erIjmnfvr.
7. Ie l ot iel.Ucrr*.
8. 1 C tar do Ao.le 0A*1 n pz.
9. 11 lcp ,c .Uc..
10. 1 car do do ryt" ill. I lelo.
it, I t~ gtir e, 1 lie oe I civro.
it. :3 xA'ircs.
1 3 6 c hb i .s o c o n n ei lo. ; W .s
It. I oliedo iha r o r43a omi

1t. 1 ioIl ilo i 1)ilr 010 rli ( tll ( 1f ZI h ll-
l 411 i li i 1 s .i lcla -e

oo n p o.011 0lenor..
16. 1omioito unroI*-ritmn
434i rshi/ do .t.inntsCute.

17. t b da InInom acr p eat r c.
I3. I IsT-nolo.
$3. 2 qr.aleo, Iftnq.
rtunW.o QUA':TO
2). IC oklls., coir;. .a(t-nl, Thonet.
2. "3p3te00 140 3 30 *td coaoaf.
I33. 1 ro!i. eA- ..c tol .i d..ii orn cuer-
glo de maJen r) ec llii*tti, pM3a
.s. 1 coli~j it ernn p .r a moBe-ra.
... I rcm-o ,lt-cl crm ctoUi+ .I3 rme(U.
36. | b .a.t ma.. d. a,,dlie. c I.ti XV,
paist c.Tcrir..
o I. o l l .i.rlo I43lOnlro ieri;a


23. lleo.
1 W iell. 07 1. 33 ...r nno-I. cva
i> ,ilr e t, '0 de 1 t91 Or O .aoz. do

I-roe 43" cr4G3 0 taee7.o" W.
l: I ] -C@'- la c Il .
31 40.1 111<> ptiorlh-mflt,. per
r V g da t lt t' nL O rtCtt c
ri.lr1 de cryL1 b1, A eu'eteltylo


31 "t3. I all-h e ,04s 0 -4,ia Tl. t
31. 1 el Tlo.elro.
35. I t r'5e p-ad '. cid.-Lsa.
35 3 monof!: ,- rTs.
3'. rept-i-ir io do 0 rep,.
bIdU.L-n) Ql'A3ITO
33. I boo cm. de vriohilic, pirs cuJmi.
39. "3 clcloloc e ;.; s tMfIo.
10. I Invntorio cornea gels, eipe-
Ilno s ci Ito franca.
4I. 1l giirh, eno O*-a.olo.
T12:ltE33' Q tAI'IO
?3. 8 quorod e"3 r enn.
41. llsmpc3.
4..i I comat do, ci4,olti p, n ,a,,de..
13, I me*. de clUiotntl p-are' dlrtei .
47. 1 looo.trio d. Ol1.ntlca Cjo pedln 6
releho.
TrrIrtrA.


3 l,*t*s dos.i-h.
t4 ns doe a-stl.
I iogow4 oroi.
DORulTORIO
3I po-t-prol.i e It c*AI.
mIflob rliz a11? Inhalico
coln 1 'ntpm'gio ito

ra-ln tic eecoim
mlnde n.3 h 3

tinu toe m-1
an% m33 ie I 131 0=
t.T Ira ik ciid ~*. i ,uu Atonieli.,
1 bee nWllO tollehlle to
rniz le le in lstlico
I/ ti dro iIn w. o~eirn.
phI le m. do e crratne i
o. Ira dise r C.a. t e
I .iO n u to'wliIf lo
ohen relin tole ci-

a Liii- ne i ,I
m en de o.,ien-e do rtsal.or In-
1 TE airioo . nireta -i er ,
i'onio diO tEaiun c
SCUp'tel ; aIo.
1 lot, de eAcirinlt c eloodo.
3 por de ctlinu do rcd- cor im-


o ia lhMS.Ull s asI yI ;a 31triaekla n-
lif. sde eila..


SrepsteiroA d0 alc cla4 o CB 3l dC
1 3503141.9 ru oi-vpoli-


I bnto to. lte di r ic ia c
l yio d e p o relhlan a 0coin I m i.
I .m doiUi.co aoLu'zMaYp t
2, DoEIToEL.o
" cao ble. r .


lho o..
I w-3l t.kd lat c d r -n do I i
coran doda dolu3 e.petho de wodro
ratoperln 3ra nolrfroa.

So rrio doe poeltoa coiI p
I ner* de .i e linticO f Lo V po pao deI ornla.o lm
1 lota 43 .atoirioooeT ormoini.
1 oltherlo 5Iar ,nnrin.l.
locnl (o rnlz l3o0lM


ibilicotie coin *|O
tillnriilOr 11on "3131.)-
S00iI. othol i dpou dblld .U
il paro tini -ll elout anonI
ilo n C. I
I laos l pirt-j oi e lo lt-i morc .
mold.on do cn0iol, preoi
I oli1n

feili 111 o 11ncrnn1 lin
coirlo6tlo olol loo-

Ino e u) ,ItIilllcimh|,eiI meoloa g ido, cont grctia para 1
3 exrar.deir4 atC garrei.
I Upopob treofaot o gr7Ule.
Ipa. 4. oesdios di,- rod, corn noB-
in do sMlo.
2 repox ejro. do SI reps, ori'.n.l.
3 tape- pans* ,trdj,. ..

Igloblo.


VENDA DETFIITIVA
polo uinniore liito ollrceld
ESI'OLIO
RENDOSO EMPREGO DE CAPITALBOM NPREDI(
c"ni1rni n c-linnrn, nf>BC
ljr:it i ll> ,oli -nrls It4s i -
C 1; 11iol.lrlln s 1l"c11-


cooi "iol

a 1nio..lO orc 47
oniio t prn 23 E I'E3E3EIn

K)Idiiet c, <"|>a,

I13n 51 IllSIo ll tifrl m


Elviro Caldas
Ewripioria e raiwm, rm do Ro mio 33.

prni nriiio. 111 ,IEIti. Sr.Iul.
1." leo nrloon II"'ftll1,
llh3h'i+i it*I;i .3lli 0.

VENDERA'EM LEILAO

SABBADO 2 DE tEVEREIR?
DIA DESOCCUPADO

A
23 Rna Vinteneuatrode Maio 2
m renot lentoll '.'o n'ilc% Xo. I ri r
EM EFRENTE AO MESMI
5prodirelo rne itim. 3tf"renel
0 5 a ,1 e m 4i1i 4 0 3 ) I l : C ing
cli oijo prI)1 r
vendlio 3ivro o1 i13l I'll3.-


Rdo se Scr -art do Rei e J
c 3a3 te0 is [( sot i 43 all r 3to i

AMANHI
Vcndrd ileftnlivon 5 l inier
mouiiior Incott oillrdercr
BOM EMPREGO DE CAPITALrFI.A-F RE IEEoREIE T


i eflti C) Aj I cwn.
Nd ,Uas r le e. t denaido
w.i. (a.. L. -in m-
Co( e t ro 3r3m3 dtro-o,
111o.l in V 1A a ll-l ko a
Iom 1 do&% o tm, l -,13 ',U l Irn4 IIIlrI
llor Bli 21 fllc l00


Motl 0 a wtAIr .lul, dt.0l
Oktis;'an eatm r

Elvino Caldas
Armazem Du4Ecripto, rounJo tinen a. 8
Deviliminte antorisado
VENDERA' EM LEILAO
AMANHA
QULNTA-FLEIIA ;1i Dl IC(0111'OT.
A's 5 horan da tarde

104 Rua de S. Carlos 101
ESlACIO 1):; SkI
E EM FRENTE AO D ESC O
0 rirvinio o r, crT'imA. iir .L-ouel
cordo ".nol reMr, dod pre a i J4 duloej
i..stornin 1 ]-I ....jn.1.. e
0 conaproiTc d.ri ;.'Jr pi 'igo


BOTEQUIM
x1la. de peirai ario, CD rMtn do f 3.
di 1,- ;1 redo pl | e,?,rd rbo


as 5. n c. di a"
O allana, c i rol la h1,31,11 t .-Ufopq
Sc d io e dctuh.
C0gomR, benart.. cnrri e ir.3~a coin
dar0'. prety. e,loop... blier. Inronjbuoi
ilo i a , s d t o
V* 0, outn mer'. wlIrLAy OUt
ete.


Ouinta-feira Ido rr

M43 RU DA 131AANDO 4
1v. 150
Esuiuia dir dode S. Pedro
Co 3pnu.0, (nCe o o' veoi mau e m @1 Iol
bfignal de o( e cotrega no 0 PW o.

ANNUNGIOS


HENRBIQUEiAES
Letlro0cornicmt.Lc nla. lefe do 35e-
Itontra *t5C3,'cloan0lcao.5 MUIi eO'wiL-
trudo.,ueqoieao Slae0e.m ap.ileeo iaa

item C Cmlell o d oi t,.., coin praown 0030
lrowico. Fleando nooim Ieairor quo 1oi i.i-
c[ldorde taiesecloules,qoe aoto.ai e pridi

MOTORES A PETROLEO
cairo de trre ; prro et e l-olia. nK n di
Itoaciro in. 3.
A' I'IA+QA
tad, e de ceeicio r ito. n o ne'Ier npnollei-
rio da ro duo Uirro, rroxioio i no1 do Os-
Vclor. iontaire o c.unra., do 34r0.!.o e eOrti.
orolo cxi tcnt; p&.. ofornfc.3s e trataru n

TRASPASSA-SE
tro car de C e oiolladoo e 3ic o, to"
neudo munto boi incgoio, motiro 6 e duo
t3er 1 rinr-M 3ou-s Laot.o; infdrmor eJ
ro da Saoue a. 95 i1, con S bf. V Sofloiro.
Aotonio Jw. Gevo.ln e otolO rnonnlTe',
Eislo 1 3 roila C.o.-o a. 2. decloolra bhrnm din"
tolnio f llenma ,ockd:dla. retiunndo ne o sonio
Lotoano Jod Gn xhI~e hire eounerodo 4,
G3o ir1 coca 0 atirc e pisiTeo do cdtjbela-
omneato, comf-ome neeicnro poMr da noa 3I do

ltio .1. JJDune "33 de Jonriro d2 till. -
Wnoo., JosA Geovrsne. An's o Llo> ~fjgreo.


PROFESSOR

.ncrsl ~C arc.aU. 03. trm...
Srvi4N T- ----

oenadofamirl, tern mtm puolsxihe anit
lg o d 30 ordenado; Crta a C. l .onooarn rip
3o03 drt '; [olhtCain an. 1it.

agiah family ocr oomforta roomn it
otiri tt too iiat[ gcntlemejn driorfid Loose
in tr of garca3, 3tr. pAtsio tin te gte;
1, o.r Voltnotaios do rri, flUtatogp.
CHALET MOBILIADO
EM NOVA FRIBURCO
Aluao-sa am. dausist poucl naiutate do es-
30, Lesol J.s: do citu. -4 do juotir. q
'3, eiaho, bahnLtio, daisdo I.rta p3Art.tes,
oa cJa;Lr ttn-,a 03 rriateiro d3 liar.
3 a. GU.


I.
to53.3I-

i-
i,.L


mXTEmAT C-AALDA

121 lUAIDO IOSAIl10 124
M3ilt:Jo urn 3 Ol Coammonci.rlqe
f"aocciooido, 3 i 9 trlrs do nts no
Smemo pliedo
e aia citermato 33-inlio psr e.laniol o
nmea l do b & 3 m3a a*
33 RUA UUGUYANA 35
diri;io p'el fiOin do D rector, aoi-.
;a.do Iel1 corpo do-ate d, Elstruto
principal.
CIr.TUTOf SNAS DLAS CA.SS


PAPTZVa 1 OPERAOESS

lit. IEII ,I SOUlTO
SoperuaIst em o! "lu doj .w ns
nIIOll'.I'ir'oc e r ilnl.
1116,iIo |l{, 1 ll3l3i.tilld
dlm% h ill: 4liil)1ri:34im.
rdnti.ca"n prn' da r I n-. aw
CONSULTOiI(
9 BUA PIMEIRO DE TIIARO 9
Conautudo. Is4! h wm
N stlleradr &ta chamalsel frleo


COLLE5IO S. YICEIE DE PAULI
Ipuip rloi ao G+Oymonio yci,,Nal
15 RUA WESTPHALIA 15
letroilolit
0 0on* Icthio "-3i3l o 3:0 dL C 4e
reremrailo rroxtt Itro.
A esroa de iterad oto 3r.oni d 3 d.
eFavrelrn.
0 Serhet ao,
PlroGo for-/ M fr et Sox: .


COLLEGIO PAULA FREITAS
O Coal.Atdotn es.e do r 4l.ino a
qua1.lr hino9 do tcor o eUciut.rilo a,
OyoaNnio n.iaI ddrrr3 ap.-.enttr nas
gecrrtlri o0 "a3reTerirm.utoi d-zaclrdoa
Com o0 rt1 t do3 FKtaatL.
0 rAn-ecrltno, .Iari Ffte.

Molotia do Coraglo, NXeros2s
e )Mentaos
DR. ALVARO DE LACERDA
ElA.CT T I I E=1A1I.I 1
CooSMtoro rmo Ad A!I'lrg n. 87.
Ittdecntsn: oI1 dma LranJenrt n. 9.


OIlV F 3 5V CIXGllt, 031i I OUTl I
S R. BUEHO DEIllIRAiDA


PHOTOGRAPHIA
Vcaene l- i umco n ar tor. ectrjtoo r1
rum, de dia om i oti. o u'a ..i.oo eil
D9T perfei la, _go do I .,ad, n. I3.
PHOi-FESSOIIA L
Letcia prtircul -dr .te wma.t ido curs
.Tima.rme 1ec.`3 C ari') I tul di General
l.lydora n. 0, UfCs.ly.
ACC.O [NTRE AmIGOS
A pAo Je;,t Lal.. m l1 J. Jaaeir do
arloinm. a" j, og e cthc d 9x32. fi*c tM-a
rdlo 33 .1033 'l.&l-, .33 1fan.o_

Tr snei.-Rcn 5 cet513r51o
4lo un |11513 (-.- 1 ne. 3ii llilliliar,
Calllll eliililiiPlo (irlll4i/-nl ;
I'1all-"tI] n.a I'l' i% d I o.
dro) 1o. Gj.
BARBEIRO
VI'n4"M-1-, n.o3 : .3- oI,,, btr',einr qAil
LOTOS, teuIJo U 0U pt Iantr.ifr C% p,- 3 cdJi-
rTa e M LA1J a .o req. 3or4- ror ter e to-
Wr, m ada.. Lu Iirl*n I. i.> d Ma-
cl,, 1emtoo0 o. l'e,nlfr, 3 I"rI. d LitO.

A' PI\IACA
!:2MiVJo Aliesn 'cretn ,Ie II. 14 r.1% e 11
eommecwcLo gi'*rnllsq 3 Ut w.It n .,eprou al
Sr U¬ rfts..c. o Tole. <4, O(), l- A
lenls arL" 0 af* t. dca., nl I ,le ,In-
i.3o *Iazo "lnkli:r. ., i Ia 'M. .JI I-.
?tUO Frisl.4 .U1, a q1q a rbadlnl fal nco
m.olI ,eeir f.t algn mi.
Ei> .It Jdo iro, 'I dc Ja :;r, do !)Jlt.-
Do'r,as-, l, Pero...
Comao tet-mantM--Frti 5c A. de C01 iI
ca 9.-a its 9 Pf 0 to *In.n.
Coofi.,oOn d-clhr'.ni aemi -J-3jnnt!in.
c:"o TC-';ss/ rf G.rn.c
SANT'ANNA DE JAPOIIYB.
A' przaI
A firm, deo (d-T.<*. ('np, reat pcn., tolen nt -tl I.3.. ...hb leh r,-0)

p.i-vs a cargo do d io.L Atono Goureadc a.
Silra.
SintAnoa *1 szlort,, ?s de J~tnio do
190I.-J.dto"s G. d a .inew. ______
Prei....a to o. fOrero. e iaALl3.rel; eo
r F Fre I Itnec. c. I E


NOVIDADES USICAES
lo.,n. Tal- nI S hrflct-lt.. ........ I1
3o/wic, po a, e t-rrd A nL ...... 1 SW0
Ir.l ms i lo t. A'ntco o to ....... t2 X
.n, _. Ioio eIt. A.1i 1I, ,.... 11 M


oi..4.s 3
0oA.o 4.A or, Fra.-B.3,oc l;33 ....... I 0P1
3.tnjsoottaroa lo.lrnkn E. ECecon1. 1l'i}l
d4 pie+S de
ARTHU3N iPOLEA0 & C.


EIpi iplil.t de Part0 o ienaI, m-a'ra an sle t.moCola d3 p..-nos do. manoorr.
I do A >dcm e a elmede do M3 ercor |n 33 L l.e laro.teM. AI.slo e, oemc ra no e tIr
|e iCai er elatve, s lo l t n 7, toI 4 1.- r. |oec' r ae,.
__9 IRUA 1)0 01('VI I)OI1 9

1D 3 BRI S A.oo en o
idelejor *iber 3300 oam oroeirnBtdo niij. Cot2
e -cowa ae ric-e A. 1. o .crde mt p r aes c lon i
e i ---t- hcimmin a. 31.
0 COISELHEIRO DR. MRIIdO PROFESSOR
o1IDIF1 CMaICAt R I "H d Pit ilcidr corn lo g pro -rcn 09 e.
1161'1;Tt 1'<> S 1. I 3 .. p i, [ruii, pi.jr, t"gc .ph.o, lieistq ,
ode fItoot n, ett. oln-.qo eilootrr coltocrtAt
Espollo de JosI Teieira da Sll? d 'c icA., l t..te. Bdtr r
(1flwn04301 Bnoon ot roreocan; quir3 p~r4eiilr iart. i.01.
Ted oo titlo J,.odToisnirifdoSitedeit-ox-alo p oi, nalo wG3 ua, rot ,I to.adc.roi o II.
jii oG"eri "I dirS&a 4ir- Mu tT o S. Fa c r] f t .
cllem rtenl etl.S ow. qsd P. mAQUETA
E 001M V- d ite3 3 cna 'n Q
aim do .e MIolitlroao 3,' rcoi lbt epa sdo. n. i 'l, nl ti -vt; trill o n t Vimcoito ot
Eb Ine. Sd Jt do adu30lo l. I u3 o m. a. "*"
TRASPASSA-SEI; A'1 A 'A
woom l, padai e, in. r t: p Oor1.,io o ,ie a..iln lo J,,os .*ns Fdiamb s
ro 0 ci noon S tlon rInloi.do rit La Fo onroeF. 1.%-i.a1,..... e ..d o d.
i .1oat e do irma o l quee hts ciduAe grr.wa .ob
._ e_ ._ r___________ _ ,lot ind \1 .r i po t c-na5 orI. tecT 3ina .tIeo
,hlt* d olw-in upwr ec-Js Ara prtiicuv 6
PROFESSORA ....iMelm.li ,,, ,.i-dlc Citi a


- e Soot Von 1n'. id lij.,rht.n.! t.. 13 It". 03 a.0. 3 0cO rt .

------ "AC(IO ENT9E AMIGOS
tI re fc -,.e i. rt urea ciLl (^ r to a, r-s I e tma vo 1inl* laenles I (I.
S ci.,loduE a 3 de 1.3'nial pFcd et, in.pi-* ra'ia o Fd-

Sr o rraiet eoi(in 00P i tarqii e ri.
h le f m s T3e 0t o V 0. cr)wittO 3lu0, r3 3 ea de =l.r i e g
Mf d nt- r- ttl ,. j- z dou c= a C O.t -
1 .i col 'g, I, to 4 t 4- '.. &n ,-A ,;
codtat4 1"l r'-, .-
di.et I pne prit < o.d rer "n l 4 g 1* I0-I _
d ao r tol. tEoiuen IsiI. Ie ed e ; r h tt o 0.ch j .t o 4-o

43o a- b.I, b .1n. 0 a CO W-I 11 'oi" go m. m. 0U I,A' M S I )'l V
de a1iJe t.l aJy.i,.-e, c n, .t -Iva g . 0 3M-l o d
,u t. ie. II ,(,. _-
pr.pcietlr -;t ne p o r t--, c 34 os.,ads i, di T Ie L. 1
do terneqeos A nt -fi.o, e 30 eol,.n no a bronoOecuinn, can01 O Is a dornSoee, 4 .Lo .,3,3,1. 3,1....." FRBEDIO NO CENTROCGT DIEKCIALt
i r at' i l .d 00, IIt 2 le 10 ;n t d r q r
IA froae 46 apao t tol. ces-Ia a e ,tIa1c on Ve'-m 1,-8eu,4 il r !;'. o, 3, r 6. A So.
tit i do I- rW1lw Ao mi aelmj r i, b lnll.%-, r-1le-nl6r d. cm n. t,0d. 4 re
co iKrlm trom anuln.all"mea l o a tr, n o te ill0 o l-l t,; i Soi ,, inl] 00 .0
3 ico pe <|suelecoier-itsi's ree.2 c m r!e, plredlm, 3c r. O t 3 e frd ieo < r eC 1ro t.E.4, ;
ral tlo eI. tnMo.'aj e o cit ta .)nm ibilCtrno ti i ri o 1f i dol Ua.'. -. I .i a, 1 alrwr,

'............ Son,' GRANDE PREDIO
Adepre c.on doinS' s r.t Co V.-c* nno roitc-c.I, ,k ..od> cdin. ,-c.

d o oet .u e -Iul nn ulu sCa tor's.iotaslnl, 1 .16 4
dl p ,.r od r l. I.;. p-c O -
e 1, .I>lrit I-.rl-, retBd (e ". ti.l.-J. o ,.o- r uo6slol
]L AIL? f 1 t U 0 S 2 .- a e M at&, *I'* t- allj c I k- e *h c l. -
-1Ho nlni t 1 (1 1 3. is ...d .. m -..m... ..1,
n;1l7ll l loUtil .eb llig. 17P4 I -'.a .ep mtlrels-Lk;Ol-eil !u : i.o-'
l 111,|111lll0l 11"
dnito lenlr 43 35m1lI<1i <1 C_ lll|HiC-.O pol13*ll ;, i) 1i '" l" 43ro t'lm."w 3 nrl* l.o'nii o tia vtn;t c ,; 3,-t u Ks

0 <103|lnll cnc4'iln ". I I. 0- '. e .u t* tn,,i,.s t i, n d^",Ji..I r i.0
e"'1'.;lf- c 'oi1n i |* >pie."o- 1 Ir
a ( 1 31i.305 coaD441 caIo an 4 10 ln le l
Sti0i1j.1 nada1 lm cn14.:c IIt --- .
SiStI.m 3. ". ,i,,,,,.ll,. ,i,;1 o G'lNr0FES & Sd. PE fil";i'
oin5 34lh orn 1o irnt 3vi< s ni3imora iI 3 o Ireo t.Oci r ol 31."i. 33 31,04
-3 ad tn Int w.s to rls. It F i. 11 o ,b1, c l c.
rI ESTnE CARDADOR DE ALGO5OO L. GONTH1ER 1 C-
Inris1 min iI rilnml'irj i .Il( 3 re.. *j cajiou n 1.1 i'3 .
cloa dI Ito 1 4 (10 < ir: l clll a in. 3IIn-
-l-a e do 1 nn 111 ,1 0 ullln11 1111i-t- e
c-Ir di orhl <3< lo* 511 e 1 10a 3".33l
C.1m In 0 lauon .T A
-. 1 ) i"l1" o innI mn1-n11 in1en.


nI m eInv i, 15 le Pe ll Iaen._.0 w ,; .
,,eo. t,, .,s-ioP, p -- .'
ieo 11jrk;o nt1.. ** i
CONNODOS .-3lii<

U)lm.rn " ill'l.I--, h 1 UA l SA T I.
I ,*e I,t o.6o-nl 0 i>..'. cIl, l t. -.; -ic nwI.N 033 F 0 d- 3. D r .rTlG M- .
Ill i 0CI.' 3 r O.l" i t.) I .m11 Initl i-' o'noa ref., i*in 0 ; tni mm 'e I, io.3
T o i ut l .lr f a0.t % ,Oi 1n1t nle l ..'


S AOSENTOSc o :arO TAVE1I3 m t ", .c, O F em.B .O
AI. A -a it d.. .. cooitrt i.m. i t. no. j n, .... .b io n, l A In, rn. .ri
I ten, S AUs-, liimp ea .) .1-u.jIA. no dis leta i .t whi-.S 3.0Jt . <1 0*i 4a.3 .
Sp141 J.nr de .lmcv.. e c,* n i14 c "n, ro0 co,,i .
Mo.l c ,,; p arfai.te l. t o e monatol, et' .... n,!U I. l AiJ o I. 11 a p0* ,;
rBept, lm Ii do, 1 ,3o th l[oi roa, prns o tc. .. n- l'Ode, c' '-.
osceno. l a 43 p-ito no bra lo de --- m n ?jl-
Adscaw .e.3'Cc C e 3 P. caolroo.o Me lt do PUE D O nOBRE
lLTchoote. e InM,, u.31s. a ceoI .moi're( i ,r,'3'it(
------ ,.O. NtlII ole3.,eeac'."jn wet i- -o u.3 A mji.ro. tr-
:1.tn1A i.30 tot io boi.to to (to-a ce toda
ptfs woo otla e Aeic.onmrsd. rid., .io rn3 a 3er 0o d, 2Poiioonroto u e Irn a3n-.. 7
3 ----- _______do __i -- _ ]_miA '0,r 3. e, ,rt 3 f c < ,r ,-r ,Oor.

-I~li."o. J, cmn
(e1n a ol1itooe0 v e f U Bei rraIi I-n.n OT A GAZ-
C D1;IAtam 1t3. n fmE 1 ... no 03031 m .i 0I". Dem 1. t>o DI*,

OURO AK 2SS 00 OKOidslmo,,.o,
tgrmB1 doI3 3qalntic, pal. 1 r rT&; TRASPASSA-SE
; r l11.1 Pl l El'I'OIrIII.ile u.si tdt, n'' t"ro : 0 r "e -e


log. o Cemm lo C repoais alfh d. on[ai ; caclu, no'l, "tImoa d i "" "oeJ
m.Tdoe I0Ies o 3n.3 dewid.a 3 ct.I r Bi. -t- r-o Sl- l tp
------0 nn6- nornw-. on tM 33.. 16ti * -"t
A' PrA A oAt iLW eaUeo.3rqran 3n5r-his-r r ic
Job onut-iro .twipei'Jo` r .e Sd ;r oIi o vI-1 10xt
Stau." i.s n-of I o t fro ,l H-nt-ira 3 .I pioto 0 -ro 0 10 on.. boitr e .im -. L; sea. ITdrln. 3 de1ii4 4x C.,o! l 'l'\'tt.i 'l r $
3l r J .-ri. pe,.. i ro, -r"e+' 'r". r, , ,


ectmoio tow. eo1,ic3 ro. l -j a J0 j Ia .1 ., 1 o s- n fc- In, do 43 utiood,

de Souzat e a`M el IStO..reha ,io F i ,, ote, r Jt o," . t I'c tl, Ii.; n3 s(l .itt o rjc
outnlg 3 n od.rfo d riu.it'o I.e. |0a( n t,- d itl. o
detor. m! etr % tna o ,siau- e .|i.a.I- i- NOVA FRIBURGO
d 6.l.en grvels ceou o er l mio itm ii> ll .tj d f ']-a-A lo illt.a.h i e

|aoo!ilRefrfi r.I-i dfern. i, r t dl.o -a *(oj Srn


I

Vi
1.
t
(
1

r
- P I -I .I IaTrCI--'-


* Y-


JOIINAL 1I)0 CUIIMHEROJO -Q1JATTA.FIR~5nc ;RJ 1fl~ .IANIEIROC DE 190 V__


s r_. -a.,*^ *E c l. .- 0 &; W ^V ,sk-a rY amiss pes .... ,, o.....r FrnS de P,,-, .r.., "au .
J. p Kth.--Co.a&jm ? 7 t r a"," "'C. tC ... . -W.-r "S 2' i 5 1 AJ alar t 0 iip., I* W pipbio e 5 t i ,- r .eo alterda sCi veleuremri Bsl ,a .D u
aH aI*,s t C.-.- Crm lo m qa teO b dec a JaiS J oI s 2 c r H ,, l.,,,eu Alr, .?I0on- -d r oo .Aer I.a romot sca.se "a a, ,
, e a. C.. C L-e''t i ,=' C P ... C t -clo a P-- 3t -
&-C. (. .1 rI 'ta J .Smlls*_r dqot C., t... oi ..Om. .)! -C a -i : bari.. l~ I d1 .o0 cntota I, do te de Cl E. r U do Ba

19eraeckt &C 0 16 C. R at p, r Iaras N. Note C., 101) a C. Ia ie m ie I& dC.,l I7a4E 1. d;
1. i ,h . I : .O., ... I ib** oCi. 61 eI i a q e.GlkCg.. -r l. iliOC-,,I, A. -r s ro.ri l 7 ,ltodor.,,. Eo ooc o. le- .".
At, H ,. 1 4C, la I a -- mJ' e 4,to* *1.T eia2 C Be. 3 t Ba de Cret c G1 t e o: i i tgr d Bst d. o W
'. . I .' %A 1 o r i aTe J oe "' u woee ir .-A, aa; t u _t-
.R...r a C. X.. o h ,.c ,,aC m iiT .0 IsA.. .......i........ j.. ..i. ., Ioa %Bw j lt.,x J A .rilo i Id iaI
. i-.' .-o a .. C aC t. Oa s M mo,*e, iC..S ,M r, Is A, -oPia ........... G..... .t A, Bl otas com i.r Di da ..oo .. I d ;l
*..3."",I m" "s L. N S.. ..tapeo., ni I .miss, .a. Jot ; I "

&i- '.b* t e, P .aLd ..-oeo 0 1 T O q d a I 1* .--- ..os; ,1 F I.fll Miinii ni
IL* C.. #_.hAl-u 5 aBCases -. "I ) eOl CO, LI Fl Ifilu Ad e lS I* II
S .U. ,j.. -,. ..... ^ ? a.. E,* uh ^ ^^ | sJ Ier& \.-dor bI


- . r rr.. I o. A ..S ...C.. l I r.- -'Lo -, i t .... ..........o li.d s PO e U ;


a . r *. : ,m . J. e A to.. I . .. A "I' rn ..Eoi. :. ,, $o3 y ll.e u ... r .S. .eS.l. ..( > o n/ ,dc ^ U .: B,, a e t s B g 3 s B
2 .W.u..1 .i D,,tk (' Z-6m, 1k C. at. .e.. at ... dA.b Al > ad U mtr ed. o". ," a*- B
M,,ac ... r. .... '*. 1 l C -C... n r, c O ... ..... J .. > a AUl F' /I "r de -C. Cl al a r- dsU Ibtal-.as Co s r 1 oSii e
-aD -- ht 1 L A. F e o re d C., I *J. I ** Jo Ut. C.-OrUa I I.i1 1 J. 1- Mnrc s;as r, eJ. Re 1a1f J c hfc.i-wte s Erl. s I '" --D..orn.a.. o
E.. 'e l. r M r C ., s A 1. ; o & n. & h l, C hr n t h h an J a i n e mfitfli Er a ; >. u CO l. . d .. ..... C;--- Ct I 8 tl t oB l i .do 1t) f.ir ;
Tc. v .,Us! ..i& J. ,C..... ..i...... ...F ,i" a.,, ..' .. ,. d. C .,o4>a;.... .... ,
1., 5n. P i st-. a .. o e, it. P ., I I sa teLo a t .. -ca ee. .ro in ro-. C Lm.a Zblpr SAJe e .,l ..... .. r.ra 1 ,~a s i- i e r -I


S.A > A ,I at i:.* a.ltC., ar*. t. e ctrcl. a aow... t a er 1 i a uC ,tee l sms...... .. ... iG . n dt,1o)I -A l I Tl.lori]r OT > ad d I a.
aI ., o b a J. i manocsh.4la h.te.O"' phI t u.,ma F 3c oialm .aat Gam e m Lo d o, acei. s so 5L d i or4s s.Ca. a rso a d ao.. I
t .Lu .. o r .. C.. F i d a. 3.1O C... A Esr1 de 4 61o d, 4,'14p' e dc.;Co l. i. Coa a. l 1 .d
v ta s 5.J*- l. re iao. s.t.' a l ..... ar .--b* o e Ovo aa s s eo cL bizsIw s td0 r O 6 am GL.ie,4m ht5 dee Ao o.; tl e& A iabiae... s tdie .|.d a.e 4l o as,
i "C . t c. &&C aw .. a L. i a F C. av. ri&41.- n .. B i ot tso;l 4 Ee*" d* 1J e OLr. i s lo l Co I do ra ,o:a


L s t a'O*..t" id.n .'<.t*Tdee.7 C'd i*eha..c. I0. i. ^Ot..".- s '* 'iC'| .aoSoeno "sss'e_... P.ra ,p as cg nacnptoo,,
L U. F .i e4o.-1 &I s Te .-e B Or Ci m Hoso: L-e. ei S MoiA i "iN-Crie.M ta), n agnet Itrr d C "oFm W. 1 A a- -.s -. T d"Ae I

tAC L-, -412kC I o.,3 rV C ** .i t e. r .saiPeSC. ,a 5 %go .s e. U \C ros'srs rno A I
. : ,! d-ca ... w.. m o C.. 1. y .-. .-C 'ur 0.oo eola. a d ,a C(. t SH- ma N O :3 r.p too r i AVl dc isOl I o Alll. ll.leoSF R p o i. I lr Q A
& .l c, ,.. i ...r* kso a A'..A.i-:.M, ans s5&a Q E. 4 rA Et. .I. r ~ro-H eo l t M. JAe re- lla A a (D O 'E.
&C, r amI oa Fermades & C. Nw rwas mo`*t do Ligrto nde.c '511) IUF dLRIS^ ^ *at! .oc. IC. -cA., C. b,...S C, Di, ,, .- ,~,',oi "rnu IoI ---lI-l-eneI I .oMc.C.rr sC.o C **II o tr a e Is C.,r y h x 4 a ,IAr gt. I ra FR. NOTICIwS aiA ITmIVA C doHlprAS .
t.. 1 ,C -. "lee' t 9t. dIr- I RTls.. i-o Lh~- a Csoo ~ l 2e .as S oi e d! l .2 1- 9 A....... .. d IS A, .==8 J. .- 'I ,"t ,z" 's7 A
I. &C.l ,111I tV. l-.li.'. Iv .' u ii IooAIo.-r o o VSb /C. o.. W, .m1 s ae oA3* : crnL3doEo, I TAdIe o:o-r d ,E-t. --,

IC : '* .'"Sr.d.. P I^ 5,* '=,-7' *i *. .. "-.' c... ,-crt-* OPAQUET MESSAGERIES .MARITIMES. i
L--.e .. .t-* I . S.cI "o "oIsoo -T Ol A ocol Fes VI ,,. js| ? 13,oe-ep. p]- !tov atr. C It-d a c --- l-o
D .. hr '. I A. l seorC, CC s tI & -J .I a 's .a f .aJ. *w/ ..err .J t J. le otCl e d. J la ; Is i lAo .s a. I I i__i

'j o VI..-a l I. .. 'IIx ..aoA1 .oa_1 so r e as ii]e*tw 2s ba P G se dE Ae d oeS. co e. .-I .
r i .G. C .,, p. P. .- -, W ,.,',. o,,,). A .J do a is
LC 3mi Bxt.Sr waaU O. Iiv JIIMt1-*A a T cooe S-1 A Ira
de ass. .Joa vaero, C-nam 14 S 1;--0 ) ne-;.p Oo-sA COI. el di-C*O PAn Utllo


.bet as' & Sedereos. a ear A Pdhe.

. c. a Ci i '.i* I 0 . -t0 -e -l rtas p f, .rfte t, aF.ceMr Alrbfi--. cm I c a ds s .5 rIre dTn* 3, c(5., ir
PAS lIm u -A., a FJ, D, J G C 21. da w4arm z .-l l. A. It 0 sd ...e L. or a L C.l N I
pAar FtC..l.A',- tr,. e. tIl''o1elemoes'os t.. dod C t 4i oi.lAI A. Ai 0 oPA l
tsC o l^'o'id ..oh c 1 a sLd .C Co.- S o lns.1 owr1b-. do b. C s *I :d1 .

U., t J LBr .; 1 'Cans &t.,- F- T OCrusat t S bi. r~'(.l 6e: h11t., .CedJa re i ral Camass n,.l . e --Y 5 S. .
9 s* Mac .Oa,>, s, As J. Ser Ka b Ld, i.>a c. I a h- r i, it .:!!,dc. *w.s.t-cI.. &. 3 e- l.os r rm -6 Q Sd da


. .. .. A.. _- ita Is 4aJim- l I.is Js m, W i' d I *a qte S, uieab ^.. .I*. I ... I


U,,i a . .- .lCl ..tm s r r I"em al-P -: .. ri. Li rp r ek .Yoh it............... .1 C d ....aloroe ---
Ai+ :.i I t C e F rm .- .it". hi *""t. U"""tC-s lcr. - A K .A :::: .... I rit.....-- .-" "" O0 PAUUET|E
IS B., i S '.-h l di~~~Sl ~olu c lB. Ie ,r.,23 a no, t .-FrI ..A;C, t. ....N.oel ,..1...r 1 tor. alE In. ...t.tc 1 t)2.' 3c c "S R a r QUEIROZU MORE;A & C.e(mA w 1
3.1. 15,.'- Ia Ca-t Zis1cIein o o a I i g


lo,,sh e ti olc -1t.c te. 3.0~6-- a3 s r.0 oa Sr IJm,. rla d se 0 a t i ;l0 oa r ," m., l ucr ooap. l 3 r i l
ab*.t.L.; al* Sol-e a tCaACon inCl.- C A. 5ETir-0500.1 a Sw 0 ar-t emI e------------- d Uo. a A CO4rPit C


.oo? ,10*. & A., e. -, .. . . rt, ? l ) ., ^ Ccr* l n i l, d ^
a I...' 1 A aZL .I. a o aI. sa. l 'r CaI& a... i ... LsoIomA. I.mac e I soe 1J A ... .......... I 0 r'ltue t I
ei.,s J.5 M oFr -e:t L,.a I et n s Tsel Lt., o1. O 5n ea5 i I A.C*aiou. t C.- I. i,h ass s ibsti,, 'o ................7 Q m-- PAG, (r.o o aatsilsso c 1 Ia hs.vC 1 C. is H. ltos o.-Siosh 2vked ooo-(s, e Lirpled eals. p O~reps al as.. ), 5n rnls s -
a' T t--".1. I -. c o .,lu a i.ic W"-aC Zaie 1 .. 123 I. s., r .dC .ito vasgy, rb sd.-. .. 31 DO.rr4 ar LO e C a at r. eKi,
',. % t. J. F set h C .- .=A& .5 oo 4 e CI n 5ea eu s, sh ..l.. ......... 161 o* .,a O c:es ,c
l tak F.le r. l osaaI mo.. .deo eI. p .e o a ,Co.. da ........ do O, ,.,a, Ie .

a t f hC.-1eA S t'e3o S al xais E o id-&C. -- i A .r d er- .o r les,*B ........... ...... .. .. .. 7 DPl tIIM ga E I1OD TWO7 o
& rJImO. F Ia : .^^rA e o Eor eEEA .IaYE31*1cOIE F.seas 3-4. l

1e s.lem, .4.. .c.... Bu., 23c.i,. Pce.,,otod .1 29 e:ee os,, Ce-o. t ,dl ';. . ll1eetJ.monima .i r s.IUa LIr id nJ l l s.
r.."m oo &C..re2 t. oln em cJ s tr {e onN..t-. II) ...a..
aI BeJ. J.. ts ,, ......... G e, l o........ ee.'- s ic (6...... C f a a enpio. wo. '


A. I. C k. 1. Ce .D l.a I. t. .m S t 1 ewwts .cl. .1 e s (1 o .) .. ... d--- miiM r &as i 1
tC cT . tf, .! .t l C.raI P ..Snh.T rM. .A. ... .... l wia 1.r, LSC, ....C......... U I
A 7. h i Je 0. M WI. 'aC 3 a-IU. e solse eoiT & C aM i I -ss 0 -o IIII eRoE^. r .s .

tu I -k0.ai s r IIA- e. "s". 4- A"ro wd 9;g C"" SMD I NOass D.2 AP4Fn( ^
fi n e 4' ei a 1. 3 r P Pem 7 'mr aCirtIl iteL. Card- I' -t 2A 3t .1 .A CrcA NDELARIUA 24
ch rie .0 iC. '.1 AI M t aeo: at !. C. ,iob 'a Lo& r. le o. O..c asJ ...... ar > ..... do l r "Maa 0 0 l .
Kar 21 ,. 3 A Gwch&Q, It cLJ. Emsv, II .. Adists IALIA.
fstLph C ..A Io. .t- 'I a i 3 ;. ov-a o. 7a r e. :-te- .I c,4 ** .i l, ,FLOsIO&iIUo oTI
.F .*-S-ie a e. o I i. I p.tl..in t. rI e Im .. m .. I J oI. .s.. *. . CO ..


ila Cl. o Ct l loAiU e s eC- r .o i4.: 4 i o t..I... L c a.. Ma .. .tI*Cea.Sdo oM*e.a. .. .A.. S r u Iz
. 3 1ct i s aoir-a.sh1Ld a w. eC. T. JItr .a.. g J: L ... 0 ,l da s- E a -...- k r
aP l a Cl.r ta. IM $ ,,,a. sT O.__(_C 'Iii oo s o o. d
&V -_..A Y Cu`A-u-slo "" au1 lo do--- --- Emmac1" .EUspen Harithln
OrU rI. F. -it IAA j u. & C., .arUhi TO Ido.. O a B CO MP A
U. 1; ldbl.eo& Ce la U.jeoh* Cdopeti4dlla ts i do. .Coe C t...r. 3 rsc IELe.Eb GENOVA E NAPOLES


manIF FikC. e "1eb-0 o e c a l
,as Sll-PCr* Iwr k. L SA IOS "0 C L Erl13 $31T0 IESTE PORTO rTI e,*, .i... -- r, r'. :,.T *B 71r *- B
A-lIrode 'f&tC oe. ma O irw f1t13. Frlt toS atgoA lero.d J sl o aIrmeos ..L e ca: ,,. :.o o -ia, ra prcI.


*. a.ym*=. C So, ckulolsr ert& C, . J.. .d! A I O.; Jan* lr.-O MCA "lTuO Io' Jn o 1 6 T

--- AEM, T.1- 5RIa n S< ir ., e -'h, ,se.E,.in I & eCeM o ar' b.o o ....... i T ,S. r i,-" o lc fo.o_0]_... .. G.asr.o 0 c s o tBva Ir
I I .. ..... ... .

Mato Ienos, al. A.Iio -c..i A . E ,fd.e JFeoao.lI. A.'. ... V., ... it.. o j 3 e......Ai .. an., ... ........... 63o r p
Sl*O'E. c., 3 : r. w e E *-3.,% - ....,, "J1 ".i --tro w.. apIl tPtn ,tal..D n
wrar ittn ea. j.-eo* Ce 2o.-kiw C .R-.Av k tacr rola.o.crea < W.* .l ,I rrr< IJlrs ItI 4 oa Iot t.


Smat i. 0M Fir L. SP Oa & Ce r .s moa er- I do t i e F ir P i de s ec e ae t t e' ls sPesa )


P^ a(.p i edem i d bl lrOe S.o Pern 8, t s nsat.Cl Bsra ra airrlald C5 Ora. l .....A t .O A#,4 Comm Lrd it_.im do orren
SA IaNard e & CIe. &Itiv aCL sdeeL oa 44 ropse pttaeI Jern.esJI Je Jme. mwo I,_j a*bjc,. c d.)1. bD d e;de ooodo I'aaeeOeI
t -& lb vc.Ilme a L GA-- a1.k & C.. cI.S r s .e.eo Dir s r.laa3. a I*CosemetAC f .J is Coft. atose r Is b Ireo.)...1.31 L es Zoo par t ah Lare.O j i. .. C t C. l. r... or.- c A i
La" l C.S lx e A. GK kIC.i, a r ce ol H .sAMateo s b s (d rI t G t. ; W "
Ls.LC..2eN.;A.C I i 1 .Johat C.- P.ebIS t el i L C B.rbs o i.ks > FIbio J ie.cb o.>la .. OS rc tttater tA Mhn e iFXE-i t2; drc,. A,


V.TthC..Apt T euIeF.eIrv C DIeo a r r I I s -.to 'Wt pan re.z.Fa,6r biodm....il... c
Ia. o. Lrn .. .. X Freitag.. I. l ...o.. C 3ldel u t 1 L M CRc..

lI r Iswpit a..gearF m iCanoil. I.&, i :S .F- tU saso Wls- tibr A oo i to t ..I oa r -d 741. --- sr.s dire W
ASa CF. I I i me .-Ic iX H .-l l3c or> n al, 1es s1 r. Iumtd.. a I'so e dd e Be' s*s IOar rar Iy'f l t r or "

aMt' S J*. t OuR otor mesda I |r rom. le.d @e**, eree I sraisat e e. .fiejoIs Asectrio a a p a Is es aT_ infu io
3t eat" I(Sh& C was -VA ur i *feE. C

rJ o J. r. e^s. eo. I.et *A J eso l C. R. a..a 1 ..o me 1 .)6 f lAUT AN $ 7azoe6 Fl(IT & D VIoE, o e II o .o.
c.l.e a 8. Fai rl C. 11 - . . I.-, ..r a 5, Po? l..C. L a. Jm ulhh I.It de
L 7. ..I..- v &- s & C C IsS a lbeo reie: e1 Age eas. (., A lf.a r. *-nW t-Ner. st S.'i]
-i ac-A.. Was-.Id.- C.st.- -s, 1.. a-Par1ts ..lv k. . .*,T I Jo 0 .0 Os lcrlspv. CsrlJ .od.N-,E,., .. .. rIcl.ce..co.. -N.U.o I ai -PIie& .. e a i, C ., mi "I 1eetsaeeo A .I..ISIc i.(e. a ..... t *Er o o L ,le I aE Cm:1e"PA ILS l
s m- -- r" ---n < cazto &. C A F Udo rtiesig.do&CierdrCw n.Am.ena kS d 0 C. --r- 0 hp toes._ ,s.c t er essha ir. C o In-s-iiN VOR ---
Trotwalok-e.,a I. s ce-sli t .t o V St kw. amCot s1 ssa --10are o --oraow.. swopnat e c a oedaiodoroa t sho j C acr(Ai ri c-
..s.r. e .Ikea.m aFeee l 0af. -&r r-* rt. _t___ I LOrrti0F. t lSro% h isubsa........ .,e Mlp.pU.1o aoaeo t,, e Ou, casu r -.
,.f't ,. ,o. mai o FCM.. si.. a ..' -i. E....c. ..ti -. ., 3I

1az -2 .L pv.,I' *c3 .n c o. E E JNeTO & .t. C. 7, us I 76 go-winamzs eaio"nP viQ E .M 1
(" -I ~ 0 Or.*tdeS. Oe 8, Clr. |l am- l.M _______O__n____________ tiOi!1TA &3 Ge VRlEItA!ilnA
3" Io el. 0. A r 24 RUO AEC 3F k E1 2i 4t i ... & de p d Pr*
I.1.'a t,_tC. .__as.--c Io, s. .e.a Aoctio i.euI. I aS aQl Kml. /e.. o I I ." IIIIee l.r, .itlh! oa l..', Pt 0._
t, C - C tB r. . . .Ci. 1 U C .1- *$ Ta-. _*J t a |e__e_ D- .. *--.. .


C.t i Fx ..-I & I., C ftsft'." -*kC T ,....-. e ...- .i.g... 5-rnT o n ito pd e ror&oC
35. 3I. DrnotaQ SI br-C 1 U" -Nile...... ................. ....W..5..


m a-.. 1,su -Od f.,'m_,u_ .-us t=,i **. a ttn,. A. 7 I IU 21 UITAI I 7 ItDE ESLHmnLLOYi EBa -l i

* C 1'i-: r t JO. L C., -a .me.- . *'*" i Itl'-,sr. 1, J ,em-. ri>- "IH. O o ,.A4y "U i
tuc trealn.t. 10 b .l _era | 1 .a C, 1ft, hCk .I2tuI) a .. Camar 23 S o I,/tIitiAe
IA.d i Cet0laomt& Au 5l ma' im. tAe XI 4> (m. J.. .. e C.ieIoec oRAV1 u o. Fsret Ire ,,14% EOR.
1.i al. It so a r P.i a m5 45... 6; oocair.. o J. r Ciom 3,55 c.- .1 3 s .Tet-rtlhs. (I It.)... S i


.I B a t M o.AC LtC tPerosi lt "' ,AolS &,o C mo do A. s -4 L,1p
Vim .1....l. IomanaF. i mna, 19 -0oioct v s iPur a. 2 selus V. s-serat uec .tc.....G.....E APOLECah a .C: 3 .e e -. t i m,& i.Av mrt.p nS- .r -J eJSj.,-T, l, ade J.etroso o d .f o.M 0 .l.) IIV L *'ot rALI 0
m.5 Vi -. A.om.lo B,. r oecdaCs. d 3l aT yei. lIO. .r r ld lt I.ao s|d. l l c oaI& r. ... .,.r do s rs t t rodo-Pe as
4...MM- it S h 1O C WoiA.a 1n)C dB.Qitldo a.6.m0 lli &. La oeucrn ii ne "l :ll ... el U c vs 1 Lo B rridaso,
I*ejiw Coau ." nmo s C.,i7&r. s .& t.t, ,_ o. rTr c "le. edubAo-dsLJr.)..5.. l.o. Jo..'i o so e :t Xd '.t .,l-QSr.l
.... .." 1Fts_ on&a ..5.. Le J=cs- lad ont. bl-He;... ia F. .,... TR
Cazdoaqo t p. H-'c) ac Q.mfa cAh M. -. .,l, us ic M M Bu Ac In o tCe. Sam. 0- a--. t- Src, s. L m,
Al -" T -r e- &r C. oMU i, e m t. 1 1 M' els, vMwsU-. So b.l r.... ee o m l).0 w u, m ia Srr JrB. Co o" C .or o e.le Ga sir" a. ik-
, eas-o4, -.c a p enp-Iir..... ...do.m... CAIebs as J t ar ,
. s. 15 q4"...v..r ,LJ.i,.dm,;1A l' I .e do rnslI | r.o booeaPaarek -i ....i.C..a a Con. l...- R lote>.....eC I'Aersotl. --- ~ -- Jeb Ur d sl ot LTE N AP LE
II i sO. St-asioc L des ,mt 1 -:.-Ra-|d Vo au m bn,,t ,. ,a 1- .I ,, jir t, J, I to16 ..-., o -soemjsLe o o.am..: 6a.elo a-. paiso-
Bu t. ,O f *, e .,,suv ~chC t. C a= als,3iue _l dee.A o l''c" a e eroo


Lie-rn o co., ic L eidec. .etni it d >l r*od a r. a o 1 ._ J., .Ac no A c 5 R
h0..I.C. Pl.ift &C. s-- . iezodo aet o. ld t M EoNe ou
Saiicr la sol*M Aede slC i. Covsa. 4o .4( c a "r e, eUn CP R 62 e tBni. trFioeir pi s l A.T
rma,.IdM as a. r. A. Cobe -5, ii ,5o *or . 0,1u i* olzn l pe-Ir-sK a cerodwA c-a s. a* ar h eJ s tlAa"I.I 3O V36.r L
Do Perm eu A tvabn E. L c r1 l a. h do r.erd C o .'ihl 31doc aort.
Cmseroe *1 iA.rJar e Ir aF. Ctrrs, ree, A t .-0 SS .r Jo Ck e A t dor, a- .ra Id cle Ut a
V" s I .F.o V. 4 11" ill 0 rd.,.eo ,l -rLA.OeulelIdi.ulps
-. NUl. SA W bR. GAfsL C --F I aI t de "Pei_, O Sr. m_ VAPOR et eldlprsmaealu.. I0. e, asitI s
S"" a Mim a- - TEIXE.RINiA "*Crot.LsP..TB-
f "i- s l gv* .V. t o ICA .Wc V. A.1 ,edo,. ee . t1. l i t S iJo. ep i claeel uI eses1 Asr _oI

S Z. oI ,.&Vc., & B, i. C t d ea* r, a SLe. eta d s, 30 e eqa o. CA. twrAe ca o" 'T E I soF r c r .

'o m t 7 vooxiW Jat r anle 0I-i Ji. ai i I *T1. II Aus/ T- dr ass Ft a lo nsbso -le
J 'a IC. lea U'.Ji, m aC 5 A. D. I.ofr., g*olv 3 SS, s RNAaO 'lsyoellt a. s Sr. sei. .I! aooe
*.m. B. _. t.. Do rmC., h 7.a X1 .t d r. I stass.I I S, i d Im OU. on 11, Ls r d p t ed T 2.T E l dc eocr.. Lk- M,
"=6\ . A &s;. I . i F -r | ,' '.. B"u* "iBp! l 2 R S,.. V.R 2.
ADo Lost.. Weak 4F .6. -a .a 'u r I rourno. ONmado.rao do S. Par& i.?, 14&ald.
I ,C' -vlob0.I Aoi'ds, Thlsoeol.iali*Z.A I. S.Fldclie Fso mncfdtoS. sidlll
Sods II r 'Iu t*a O. C .. JiP. La Z a ." o oe M-c otmena.esC0o ou tc. c[alof.
Dr.g h ft- 1 h, tW413 VAr.C.3-el17.Do1. 0YtO Map-^@='-o
A.--. =-, PI .... d&C A. P sc 1o Vo i- YAio1. oA _- WILSONSONS&0., LIMIITED
,'m e,.t 0 be-ri, a 5 .Seron-.br & 4c~t. 4 J o 0. P. .r .e, -1 33 dos a. mtw* conapoatt. 2 RUA S. PP,.FDRO 2


IR I

F


L [


.E.--EOW CISTE


ITABEBA


BA3EIA


PERNAPMBUCO
amanrLI J2 df corrcent.

pler'a da ta lhidlo <1o-
ure.r, q caorm pelo tra-ornmcica to cscriptorio do
lMAOS

OSPICIO l

SOCIETY GENERAL

TraIspoirts Mritimis Yaplr

MARiSEILLE
tcma. rA a err0tA
AQUITALME... It. d fevelFo:rc
etinrado d i2 d4 Pr.tA o dia 5
d. Fre ,i-o s'airi p*ru

l enevae pt
deposli a. t:S'oersovtI demort.

rA9: aorro tr e L .acmmoJa,3', 'a 1Fo
paft o;a. d. I ss, chdie.
A C ,nit. vn Ie raftss tu t rz, as
A.td I A, i I*et e, Ir ...... 73
Id-r 44t, iJe. J.'.., fre.......... 0
l.,cm &io, 3" d. t, I fl .. .......... I|s
t m -to, I. ln l* el-. In.... 1.I D
IJc. di da .. pJt 33 dIt, f..........
Ir.....t o..u n'.- X -.. ... Cl..C
pareI tKrg I s lt. 6r '1411,t61 %reLtr
- 110 lcrIte. ; pagr IItECEL0t -
015 0rances.;
A Comrinef fore-,a. e -n; gvtsks paro
t'rdo af rm. p.Angeros do j eclua, coo
,a3 I .t; g Zn -
roa .rcrrtrl*o--ejim J Sr J. Datcef,
Conerer d* Coimpohs, oua %.ioad4 do lIta-
l Wi't. ,dol ds Joao dos Co re.o-ec de o Nuios

rar. rp r3 m s iform ;5:,, cow o.
ccnii;st'ries
OIEY, ANTUNES & C.
* 10 RUA GENERAL CAMERA 10


Am
Es r.. d, r a s *: T oramm.C i* a I. e was

SS .i, o C1 .0' 1


LA VELOCE
miailore Ilta~iina


Co=m t'.r.e r : )

C _IOTiB -Nt E: I

f1b 4 C10or .; 1e.eofro ,3Lio 1
*'e.tL e, tea. edlo parc eooeafrtt. mall .doc.i-
,re..3.. r w,,taS o,. I.lJ r, l rt, e *. .1.
o r..oI cs. n c d cs t a

Caom lial di lstI i ctroec, 5101 c.II -J.
Cmcterci distiiAt; uVa| toameoe mtlsoalo.
11 cdno e ratslnlo cafortatreL.
2* c ohase t c. Zsom te67 a rrsal dao r.r*ra.
rt'oe de ra eio ca e J mt.aIro de co a'pl-
erLto.
Mrs eqliui*i1 e* tisjo::meao ecchec,.lX.
AccLl>.. Jed jS contTndJ rar cwe.
IL.i dAtsi Ie lsrcs dd I a 2Acloeu .
Porar mr at-, porm o Cn retr Lni Cr.u-
p3, e para rp**-s.g3er moal. =form e.,t cow
0&Mrs .
It. OCAo-ro*,
81 mU IPRI'EIRO E RC0 81
SOGIT GNERALE

Trasports iti[mes Vapeur
t U SEILLESAquitaine

es.prio dI Eo O, ltO*, no dit 30 do
I corral . .Sa I p .ar

E rI'EoOS AI.ES
dtsoo dS iUdpe.ore Jemo.

A COrey, fortuc es '! C. ipr

En ol PAUL0, ra ta Co .mmcfro c a
emI.Trca:To aat g .olembrn.o .1
cifl,,l o |tarea o I IO 0latilim


ccesorntarAiao
niue a Bremen
TIcaod* *A oabl.


Pru t tru ttf-1 cam Corretor d a Com-
arL, W. o FAr, W. PAUL, Pa5 do Ccmmrcido.
ram matom iaforman co
S03AGESITS
IIERMI, STOLTZ & C.
63 IUA D.PkA4ANDEGA 03


LLOYD BRAZILEIRO

LIIHA DO SUL
orAl'lCTE


SANTOS
.iodhiA d& d FeTMere-o ,to 10hars.
d. oU, pra
t..,I U4i- ...A I., Aulassrls, S.r.*lL
bOIa.Sei ro~tiItno F-oM t circ enm tronwn prso iAGInA.Pm.
LcuTAs, I1CI.TOAIJ.GlmnB e IATOCI0oSO.
re ebe ftrt eeencosirnBdi p4So Lmpkha
Costr45Ito. doa S*uJoB a. II.
V1AGEl2I EXTfea~flflSNArJA
0 PIQUCII
duN rE M
IlloCrnIdoe ,
I'Clotus 0
Viorlo Alecre.
r.vetle ety 1 rcemcmc!su, ro tro lri:Le
roai dai Sian. Ii
ras-gn.r, esores a bais ieirmae', no
C.cr.pft-.ioCe.ta. A
4 IIUADASAUDE 14

AVISO
Li liia'o.r4*in osIerolonn sGrb
prloa'lol~lilo moamlttousto {OORi
Mr..I neia..<'rIcrf.

a earl.<, diver rel fralcrbe, quer psc
war, .6 ae eeohsu ate a &abe-vaperta
*I...cH~a si..rp l.telf.

LAVELOCE

15iGU1i0EIliTinI
0 PAQUETECIITTOIIILANO


COIPAiIA TRASATLANTICA
(tOitemn LPrcIE C.)
YAPORES CORREOS ESPfiOLES
0o iFAl.IRsir'eWra' do o dirdr t e 'it
&W e o il dloV -.ie shirb d -,.do
d. 1/t-ll aTL el| de.oo.m, pi. .
ErnbtVa Cid ae ieorire. Cdl1, 1 IWea.,
1 al, ulnic. TlIaI{rCli, Corera, 011-
lfAo, raaoev, .ssre e LIverpo*l.

Poows 's-coopesrcob setatob"P.-
o* ue As.ic..t.r :..ce sia Drccdln.
o AQcl isc pertedo ac Ertops prt S-tt,,
al( o dm 27 2tc Feverero, aljd bpi I;
4d inh-.pcsaTel dem s, para
Wson:o0 ideUo
o IIueinos Arl c,
I Oa COjopa rttsira receSr e0Crs sir.S0T.
A ate:atoamr o '-g-o dos gconrieom-
Latods oGs eCU' vsapo,.
rPrt crga tratas-ecor I, P!, CorreOtr,
racf do CoUeWrcto.
ras rsugens e *outra irWrma.;2, cora

JUAN CAPLLONCH Y PUET3O
54 RUA DO OUVIDO 54lbllrgS ludameri aisclleDamlf

scLifahlrts-Gesellscdif

OFAQUrTE ALMIl 0
.Qperdn de Ps o., ti.o-odr. I,
,.ioij solbtolo 2 de Verere~ttO Ac h"ior
dateree,pari
labhla,
(herbarges
n Ilarlsburse.

ToJoosm ps ,.'tet deto CompothIU *lo ilo-
m ooss a lci atcct-i, poemu eJo eandsJM


Co --,8 C"CuA A wmpaMi formece conduac gatuit. pnr
t~omB Mmto..e coUuo ich 0rt. pb icto, Ceo Duo-a Lo5g L-n..
uo.iao dam 31 da orra, dira. od s cosu --
eoats, par A Compali venTom l-asm.n Ai lhc'atCmentr,
pc a P.Ll' Z, ti, CHI nLIs o"-,) so pt do
HARSELHA, GEHNOVA E 1APOLES 5.1t. r P 'o .
SrMI.rs cargo. trat-se cra o Co-rtor da Com-
0 rAQ'CLT2 1A.1, 1. P. aec. Ntst, tus rimetro de
W, Po I* Tndar.
8 r roSoe c torum-oe, cam
SE.JOHNSTON & C.
Comnar.'a"., Voo 62 RUA DE S. PEDRO 62
s.Sr.U. l .a 9 de Fevereiro, di.
rec.umemtv, rra -
GENOVA E NAPOLES DECLARAQOES
0.ps,*-t-roa Fo*o, b;ceas mlo tr-anoc-
sb s r-o.tne. p da o rrd. t r Irmasd ede% S a C s hrnbara des %e-
s-- rfgi.ea dA HArlntih ,Acl, al
nl IIt 11..I t Dnio. ( UIt0tl A q oi u m T i a
anode I..t-f te .ev tamc ctm (mba.rie u Lto tl rell, 19 le 4.do elo do 10I.
G aeoo ca 5..po.-n, a pr;tc do 13 t1rco,, cm
3 .ui.-. rARLEPt DA COl3f5lo10 IECO.TAS
cooa o Corri, I.. C t .m2c n . a0 ; .b...o a. i I, roo t r.d

P..ogo pa y 0 f'm cum ,is r e tedo dtl e poi osle'ro s b sc .
S5, T dm A4 emabro, 5
O r-W '. s is . ; di 11*-' a bra da, ,1 9 r ane r -
0 -to0 o rotutu. L dA.u e Laboih, doaute
H C A M P O S o -x a j i.n. I. tu l .. c ,o ,o ..-
1 imir10laM 0 1e .. 4. aX0.1..... -a.....i. Z..-,
81 RU1i, a ,..811,. dd-I. (,.V.

,;A .'A'.- I-__ i mee otIn.. Tfi elioa o b-..
J1. ets e -;eci.!.o r*l moo,-1. T.aioeo r e
Sgj 1 op. ..v ocl-oe-. eoac, a do a*oorJo c..s. ot dot
o ?iu o do ricctta oi4O*s oe reoleshe d jo*as e
4 ^ ,c~io .-b c a cS do dop'oase) e toeC on da e
de ores tre-lo, do rc.la.) J.l trls-,I rotus
ua* type. a ls. do a rd e., il.jeo.tao doe cpe-
.r;s DriR l nd R P* pla o 'ieet.cac ) ecofloreo salt, reela int, deo
Ltierpl01O Bralil Ai l il o ul i r*do S feet, pel O-.c..oo
...etnate do l4 trme et c e, c qume o bo., aeo
u T. rusei-e t-rm'ucu o ao r.a late, aulia.-e o
Sgahit- rture .lud do pliiEoio do naoec
LINHA LAMPORT & HOLT i. 'i,$";saci ,
-t-ic I pa. i ino- de ae eoto ........... I $.t9oi
lh ,oe r1 d.- lCaix rEWiica .... S M1 4>3
rlo L h'i.t- as cats............. I i ,,311
S" '- -.. C P 1r K t :s,'tt edl.o sett, imnd o cf .rmo .. -.rno
S T eourT t o u ts q l *o e Is part *ia e&rL.te
S .. 1L . .. 0** 1* l-i.o A Coom t-o3 crifio meo epro otire a
CST- &*eos do $ Moe -, eoutrondo.- t4ipta-
lt r Iio de natncroL (dA-u cm -.tvo,
S'f t A j w Y-R rmu de
I coa Los d d i c.a ps Isde r irw3o es fic-clMm, doa
u IkOr S Ia a -Y IooaB I r -oitc Ible to aai irmIbe o 97te--
mSL; b'0aslos uoprlc*oroc ,ril mas odu 31 do
sabra lel a. d. g Ietrerclr f. ra p tas; oembrsi nuo.io, rom' triioo-. pclcoIivroa
m I tt q tn t 1 d wouInc ls e la m t IVp rcape'tiT
roe -pansl Y~i R eI a Commio I ter aido pu a det u meIne.
NOV A v-YORK I rie A fliooi. qua tqsosrsoi osei
t p.nrl e sr.. AcI a e i. m- ntJo coam o oirnloo tc rdanos cm eas
O pacia p.r. sTi.. dem lTc& 3*l. p nt qmAo i celinae1oo a ds oo...,
P m, cnnO s i do c'm.pro;igo "
BARBADOSt Art ,. oIlu.mnacte e'imliutao (eportme
a dcla do l a1 6".e F .t 6."r terato adColnmioot do irmolo qoebja-I
*i r-a iiiii r m rtlgilio c cca, c pole e roma.) o
BAHIA E- PERNA BUCO Ii m'Que d uracte It rMces oa Idctfer a a
S -- I t c~ p ,h e" 'aWa h d e .
nor%' r.|ta-ia"eirci loil) s qc 1 rr t e o e dmorl d amez ,
NORT O ,MIrOt e GAo a&,fl&'i c I re.it t.. "e a otoao4 eta olc .
o l aot''to iicico e Crihgtoe ; Ir _._ 1 [-Wie ro Sof a mit proloegor
1uolnlS sic c3 odc00 s Oiil0. -.;rSioio -A1C -ta& oda qaoaLAcoo queahw aro
'Cnieillc dte o n Ilt4lu I dtl 0. c.tirivai'.
A o tetr-Ir o a ComtmLdo do
rot. C o arqr. rV., 1.N z VL ra, rr ptsc
rnui do d o ua ( (. 1.- Qie Oj .rrtaol.v e cwUe u sipetlv-
Se."s pe: t:o ex-Te -u c r. r* arc. Co lt do Fro-
r=Iar2 ( s.it5 e m-* na v.. c- ,. gl. 3lal-'Il r Er. a i io.
t& A[ """% .-.ssi *se se creo-i3 t& eLam TO'o dr* r l In-i a
e.-__ a[. ..a..ociU ,0 Adn..iitroio qes Iact.uo r .5, b-asnlisJe
NORTON.,MEGAW & CL.,L. cIrU-W i 0odsiooa, snlade dec. a
A f L 0W tI itflo t 'l r ,aros de Ld o lot ,a me.ics p..rs

SE-h-el pPora L Lorp.
Aol f F__9 .'.s ai.
!).1c". .,io.e PF. dor Faot, ?.;..
Jo| c.1.e 1-sIO cs-es-c.
410-Atleu..s-o '< d.l4-eousco rToxce.
REAL COMIPANII1. orltledi Rud..recncie

AQUEITEISA VA1"It OR (ods i .wri.o)
ZOUTIIA\lPTO] is d. on p eo. 0 -,ei r. iro, lo As.s m.
..S.. ........ d,r d I"e-a-r
ES..........do Assciaa'o dos Empregadas no

0o r re Coiinrio dr Rio d Janieiro
t7in orlentle < o Str. r ol*o-

ti4 1 lil.1eilt, ilb cll I i5 l evlColrl

- eL t.i as ee.lsbeo Itre lt c >lo in I dom e e la oItart
D AL I rePb.s m a -c l $ L hb a m, tI&I e
e bearb c aod, -. i I ai,.o du a"af. S)o tl)il i )D I)I.NI
--it,3 Id~lSteromiln ;ie (?4I1[!om
r,,gsreo reeos, r [hPrea .ires me. iim.crreiarl n "S -r 4l n-
uG* eurl ,I rt s.tpto,'. ,|I r | lon %ni

cost..t, mPh.r da ('nse esl. do G.s,
A Cdo*lontbil ro rorn.oe(ip Uco. A 3o A.iatda cI
.Ite a e io i' nlrte i n i Is agil os r ra R u c ctl .t e a is4 a Io .5* ai "e
: cl0 uc,,Cell, cIau nla- eil~clro-> "|,5,0 i o te.o l ,.
' i-oiet : al iiirs I ,iI ass i, ,I e-e ., oa:. .i-s or,* t ,
S alh faI o coo" iloo. r.s L i
4; i at.iu 1 .5l d.tl ri8;i t l>tijae.rl rl*"~ I-*f**


o reenou srosear,


le t"r. 0 E Us Ac U
aiberd por iIrolriAC.^ nut... omreo,
de-ig do ieiooiponosel d iwse..
1.1. piapts ecte.e pa*L* it otep.
rPor, cssci ItA'..., Atso.S, coos e C r
actor Sr. La.. C~acpa,.
rato pa.astalt *obtrs ida lrf5oo co-A

C. J. C #A.A.Ty
2 LIIIiCA-EIi5iirit I -
pteteo)e


I


fenlrec A oolele i'e[oe.eseea
l ratoatxD-ortI vtl.iO 71
Qsrt flors, Vi, i loro dI.A rdo. rte-
u-wo" ehi ia o 9 leso c t 1 olf gero'l do a41c
fino5. e 'r---t a 1e m.lls C'e
Ceostia-o ri ao-o qot'. on.i- -
rein Le toc' |is, m,.'c. o tl.
[ S tv .t*ri, te Jeirc e 3o I.--t0 fo
ctario, Ckryssso Cfoame.
Meecd.4e Irilernl .ad j4. rlaeei
ucdA lcodT triorC;
E tmsh 14s re do Icrgeff a. ?
rnut.l o do aoemlosi, geM[I ,ic-i .
qh,ta-.imra, 31 doIcwrote, do 7 hI*rs sd.
Do.,t pore rx.bo1o dA- rteitri.., ba ; -
rlAo e.eicde de 19 I, *Ivgr a e.-,. -
Swal e aprentasot 'Ie ppwto. ia iI h-a .
Searetr., 5V) deJIwtmiro d) I'P1i -ll 0
retAriob, .ria do MYe.
SSnlo dernemari
si frlsE do aort. 95 ti e Ltctl c v jo
to "r. soi., so Cloa a e Cirmca x-
eLiMo I-.l d,.onowno die -. do CT ,t,
Is 2 bor di tr,:c, &a: do teIdtrem e m -
cimaeto do rclatrtfo bs ai dso so, .a ota;
findo rejtiv eeo borit.r do caoodti-e r c I.,
a elO'tr a I r- I )- Lic, coa-elo. comml. .
fiol e eu. ,a L.As-.
R.o dJ-es-.rod, J- ds jooeqro si Col.-
Carind 0:.4. o(I A'ncs.i, rrorilerte
Steerael ierandade da M edd sr Joeri
dA nom .m c .a. o Menh4or do I'P-
raio em e- thbrltisia
A A ),5e. Admol.S'tv-oi. d. *. '4eV--
revel Irroatt-ol, p-t'uoh.- plo l -
I,-cimcnto dA .o.r. 1. GtlneI lna t,
do Anl&Je, rept.loeI nJ3i U A i.
dldJeas1. por b .a.. irmoo b-o I, t.
e roo 'o a Ex.s h 0. Ise ar.a ri io4 1,
Loot-4o de Cirarol. mM-.slo I n saM i2, ;
quintits fein il do correct-, lS 8 11l: har- n
Imntc em r tten l 0q nea alwo. In- e, --t .
ernTlo t Jai oo ir.o-s, pr.zfee e a .,1 1
ScaotoriA *41 Tsitalae .1 .I Jlatiro d*
t9)1.- s-relo e cr' \la or Ms'. A
CLUB GYHIIASTICO PORTUGIUZ
ASSIDILCA G.I 21
te o ., Il Sr. r l t-. do I o, *
-on* o at 3t, f I I' Io on 4e-tlit', toa-. :
tl r, o, Frs. ex osco ,.iA.-n 'oi,, l, o a.. ..
co,|lSo t' ds I., a rwrem&.,e ne a* r.
bless &rna orltaniza noi da 31 d> ewrcr3 t .
2 b.ras da swter -'s t.-.;trcn ds v.gi.*0a
O.M-' tL DIA
.Ltedo rCrect iv EI) ilT% o-rl., e'I.T1.ds
comiuL do csooc d4o cotu a ttcr-, -(.
c.c-.
Secrciseso, 'I Jd s hcro 3J1 10V,
0 l'. errtr't,
Julif o,!oscrlro.

MATRIZ DA CANDELARIA

uimagngl de oeIt ar cer do. a rn-

FESTA DE .1'OLA SlXITO?'i PA CI .
DELRIA
A 51-eas Aolteortic es-o T S. *oo .
rea: f Dr no t-mp1. (i; :,t ,x- oia lasetA do Fer-t fetiseid.ca enm IoB-.r i A s nM 0,?o''
eNo.a S.abe, CoeArle owi c Io.* 0.
IeTne L~d II os-e rT-t, .u 1 Ij1. 4 I- as

i-aJ C I*.eeaCo s Csego Fnoclrao 0 tc z
do An'drda.
A' graSorrLe-Ore e ns-oc-o esm, s-no .
hleal r ecia do ovccOrtta A ueT-r> O, :i0.0
dOi 0 b eo. c-S exetatid o & ,*.s" 1: v
wioodl, Iere.ure do i ,ic* l.oetr* i.
Thom., nsa. doe e -e s s-nle-ra 1- 4. 1. .
demsosrlnyloooiow!)r rieo esrr i. oa o
EDnL:aoleo i;O'c-rltr, o F.rcls..^h, i Il! -
.ti0me deli I.,Isitsmue do" [.oaae: 5rs..-t.
*E-gu.e pert, o Ciflo, b&, rt, s f'-,f l . e
Anul lees. d) ceklode iptir c. '- .
CO E -ot s DE B -.0
L' O* ,1 rniol.
fijnoiFmso. S.a Slt. Ps,-h l,,. .,o'
tre. eI.oooil e 15D bcr, I o Isi iu I 0 "
ttlhioeMri FlMc.%taoiiie iQ It. Lu
rest'. One a 0ceoiav ,,' Tr ar ,*
oTo-!.. Ealrr.u-c -. o deoos-o A. ....le ad* do iesi ifO* RAA ,gr*sc CI 0.

~es tr.eol ir, co- ims SemI w ,oer.0
olo s s, es e-rn'oIt a Iensls t "-, [.- -

iS caDotrroe 3a -ir o l r, lso.-, -r

Irma-,- ale.
io,, JoA lAdos 'oi 0Ct, iu .1
COFRES DE 1,7I1 .0
P1 '1C I d de F Opiall.

BALAIPA


Teixeira e 10uza
Dainidam te antrisad r

VENDERA'EM LEILAO
Se\ca.feira 1 iceleieLciro
* AS


I2 -0 Socrtrio, JoiSdt oj .s .it 11 SEU As11AZI'1
I .J C p.*. .l edr.FAm At

rr..a.. .. r ......, .. 59 Rua deS. edro 59
,- dive'mir, n,.vel oara em
. a.. 7 a. ..I..a -;seod i e i'*ro n h m l l trlnn 0|o 0.*
t a.s. Ioon ..-.s. s11 rnz.31 rlom lnrn livroa. Inva;
I'.Iral.le t Be eefiCo.sr doa m lonlma n[ io. r.r -o b'I i n i-m a ll, 4l il o lll ro, ltalr-
I tl .eo < J < 3aIn-coiiii .ralip (Inlei30bo rr ,
cr.al8otn atliperlioret Srolreobr de
s *-L I *. o Feasi r. 5O 7a o1*old> .a r nlro tl Fn a '. O rls l adolm
.,o-4r"e,,-s I'Sri 4'a rt'ttoiie l, A,. C., o T io. iaz I0orry M
1*11.sooco-.4d ILoa eil ttcc a c0=14 s- Sam. lintsl'icbt lirn n cnlt-.
as i'-l. ~t-ren-4 ln | l'm coilrar, o inul-
. R.iai o .r. t-o. otc "aits mce. -p-trts lorto lretitr < ,1e (rlm pft I. t
_'4e. r,," -t l.r Ilnll .t no aclo *lo Ieilht o
'3t oar *- 'tai.odelIj J .J* (| sarfion VelitlnIa poto
Cesii, .ra.tri. nltelnol ireoo piaalvelC,


Orr-~r=~--TFIC~~C -.--~i-- -----~-~-


I

U


31


I


I


H. d< 95. M IDtus Lul lde ranaCr-
PNg$t-e& ea rIeT -e 5m-nc, d I ( 2 lhri
"It trJe, n hlrg. 4 a D linga n. 1. P.
do .. o _e.e9, Theore.ro.

J A111r (uilli d)t.
Sl3steg, 4, Fe-er..r Ifl.-Grw. aI., If WA

'1Miema Assurlace Cona~y

.(u11FlIll FrE StdiaO (o1LVIl F.JG
IsTABC[.o'IDA IIJ,
Fe43 a(Cig:zi3... Is. 5.3.54
Aoe.ev S-oo, ,'l- p. c c, fabei., eb-
bor.! seto oo o... rte ., i3T-.*rItn
Ca A.loi.'al 7i e trso.-., e tJ0j o mojo

rujeTr.
AGENTS
TIIEODOR WILL & C.
41 RiUA GENERAL CAMAPA 43
I Is, osfro a Tasierelaso
Aep*soaes q1 ol**eare.a prwt'cir m ri
Lcenmeitis Ia .4 iojnl; pilcs dinrii'-il a.
Secretirw Ctoronl .cdo*t SoS:aat aJwras' d:-J.. .,t. S.t.-.
lr-Ia.ded N.-. aP ". cl- Isra *4mpa
al floi. dlo i it .,o I' Trsesdc Jo-J a--
| S j i, D, "a *to, de "Ie f c o
rAoveckre d u& -! fa. inaj c 11 e .aI
fjmili* ,T'finml,.
lt-. de Jue"., '2S i, rCmiro de I" *'I.--
Sc&etaio, JA u 'iT Farars e s. AAO
ronldcde dI same des reoprtie4arl".
oese. pmra l-oira I 1t r',, el-i|io sl ceo.
mi-s'w d- contaI e It..-t I r, S IL hse dA hv t
Sr.t do Lirelio n. 17, sAraJo.-O I bcr'-
t.ro, ]m;., Mtixs.

JOIntL,% DO C(m.sRCIO--QUITA..-'InA JANI.O DOE 19xo1


D. ria The-linda de idra D. Carila ds feaireosat H ns
o. .lI'atl tio It 01!tIsn
j. 1,*..d, + ePI -. t r 9'n r a leg l l , Ia,
ti rt je t. a l P. i- .0 .,j IioEtOl i ci .1 rll a i li I*ri -
aa o-1a", io i ti.i ( o1 11 : i1:,..: 0i -
1 '4 -s. e .,f t t,. ,1140 *lit. or !ih i l r. ,11ai 11s
1, ot,. 2 3 l I t
li-ai O -'..a u ine"-;.. t c "e ,1i.i. ,Or. ,,.iil
at ; ".U. o a1 i n a aa>,e; ,Im m :,ii,,.a l sil.a ,n, '.-as tO i Io ,
JAf. i.+iio 'i m .'!eaO~l *. d lml lf d"to 3irorel in.

F. ... l ,io.. ,1, '.
i .i. " , ? li n o n 1 i i i. cr
P .e ** a -, o. e I miin1t, i IIIIio tIIIIn I ia:io-


-0. 1.. nin
"." ";.* : 5 4 (..llH U.A.. "lI' (Irl 1o". At.
i 0 O I -ii-i',4 a.lo t h ln.lel. ism.* go
I e i't -n i 'A i .1 j-,, 4li:n;,i, a ll :>iituiil |.a
I. * a' '0, 1, '. o v 1 .

u-- to1i tgtCIz, t i 4 0llll i n.t .
..j .. a. 'I_| 1-- I 3 ;41 .o *4 ta t 1 C.1'-6o
ama .r l!< i'l otalt. i '.,, ,,. o .. I' -.-r irzo
lela a Ill t'l**tl- ,. i l trii lo 'tlo lahia

411iIs deE ilztrhllln .i m ca -t..r a2p plt l.
Z L .t. I'* lr ,. .. t' !.. I it, C 1"1 "4 t. ;l l. i.111c.

IrjL 43--n'ci ItitleifjEf 4 go'b r ie
I". -11 M014maa, i 1 'oaC4
3go ., o..iml, 0. ta. I IK. .
MA .R- a .... .a .. ., ...r t ., o i. r-
ut,0+ .0 .ot t., *t nI.,.-i..-u S.T I i.. .I 6II 1t 11 <: '.< iltl 0) 1 Io*i'-

*i .. '.- .I ,dI..;. i. .. 'M... 4:'1 HI : 1,0 '- g o.,
Ja.la. .i, ,, .. ..o.... o ,i ,' d vi. o ,flAt Ibi S
:. -s ,d ,, ih .its, Ir ?l et t'l 1 o n rio o tn
t~ .l , m -cu r- tre,,, ". t'e I or e in Inra.lo 4 o
". l "1,,, V.+ 0-4- .3 ..J...- i l.r o e tiniferlo dodo.-tr.,o 1 p .,. a 1--o d11i'-ORIi C m.S L .* .tr*a* *"l .-*'--*' DE FA* DASP ET-S
Juto 4Vft. 1o'1 o bj q!o o.? MAJOR ANTO3IOJ3M LOPES
lorrt.a Im k IoMa l IRa. ic o .lo'(
to a 9.. ti,. ., . -.,'. .. Cr CoT AZ 0 a L u f.a 'e &h a' I.S. Ler d oA& ...3 km .. p at e g..oo
s11tJa r C api 1 t** o sa S nvg Jo fiT t mh Jeas t l.,ie aa d-t-1aa Wris'- taowei pe r ala .
at a tO O1Ja n +* d r .1. 'a pa O eon
deh 0 S,.o' ..-Me.'aaa' ..'Ia-Io
Bqe l JL ft Ias ,-ie -I*a m. ;*,1a s- A 1 1


U otz. .d.Ua \,"ra dIc. -I- -p".. a al.W aV.
ehat.. M .Ia i ,, 41 .. o. P.o-.
IClR ALA, R.E L.~r~E.I O ''"S "* *
a Ma.,i->' s Aa. * oroos AC( D'E T M.ll: O,..
A et Li A r aJ ifte oa. .i. aal i[aT
i AoI,, nab i- i~aa~ s,,a~ I owt,-

i q .0l a ace ,ta e l..,a.eir m -
s it. A i, & .:'.al .. gpa'iy 3 A." CA IS ALST. -ft I 'A .1, 1-* 4.. 1e iaf .t*gol imi.I
( I lo.O tu:,A n4..l- fLaa .r-owC otna -ha


r- rte ,t a I it Z rats. a rtJe 11u, l e, rus 3:o, are o d,' *
a .la- ,. ,,a t .u .a i...i I .0 ,d t Z Or TaL ab l .1 o. I <. I-edo e r.tu
ihs w slla J.k i d' Lu itts t` it 9' r -1. --.
J 4t-ro t 3450' di'. 1. P tr d r dW TL
IXi-6 s e 'i w *'loiE IA'l. .A


o1f A. A ,I -i.r o r-. s a .iv' t -too ai e A< ot' ro ,h
t Di -,r lod 6. Iah. Fr1 1t,., i ,- r 0a rw '
rlo 1. h I:4 4 i 4 A,.4 ,, I,......M.,,..it..
rIA "1-- t14f 'I il'4a t i& '1 11Tni s B -% c S ,S i ,
mlct teo > k, a dh KAa, f,, tw at m di
a-to. e I -' I I er..', J. ori .. ais.. .. o. 1. c


*d c. L ,h rt.t S D ..i do s arnil ,S-o-, e .
rIa "" Ia s.s pr t .1 e :.

II U- a', a dE pVs 0I M I, rr I .
r ,N "L* aunId% .c" -, e,,, ?, t. .. ... ..
dA .)OP- -aUi. A .LA MSVCi C MAZ BDA COSTA
S.A ** J A 4. .... Pe "I ( --eStr -


Is i 's.. I 5-, 09atoI t ,"wa o w- u. fa, i ss a k r .. Sr, .
..o. a, .... di A a. .. Frn r. 1,m-.A uIiOlt. nTAf !. .1. tl-
boos.La l uiS o ,' us d ehr rs0 no irots ncrb tr'ioo lbCrns. p od; nd.; Irac e at t

hA.S V r1asde Ir '..'a d e irdg t oo a ,N. d e se.d.itlO deap a; s -as,
7a 1 ilo- ir-1ea IM, 'oIdtl ri e lI A 't -
o iole,1d-as r Pc a m r 1-o jo FAZEND AA 'E....
S 4 Te L )u 1 MMi qad'ces Be /F ('J>Jc *i ac orail A rt pr1


-- H - 14 -. im"f Ui vt'"sa ).IN I.
si a i .i ., p. ... il. Cs. ,alar sti,,.I 4 -s


T 4'sa J Ae , 4- te -t.- 4 'T"', a d@ :124--ft--v,1: p* Ir d a,[.Awn,- '. l
t ,so. I I 01 1. i n d4* ir q. e 'q d o se t s o o a a r y o N~ .1 i Ma t" a
t L.,i 't i s e ol i c 1| lNO. M n. oiorIOea r 0 ow I.-.

d oo a a 1. I. 95 P.-ir i s r.-o In 1 ,e*11s l.4. or nta -
.S I .no p f e tin do r it Tcris nc b a-u mf al.t. ni ,,r ,-d1. I ,
b o. % r-pai' s. .-to' l.iii e Gp, a o .L** Ctua t0sTITLo 1s0.la; o Cl'
*inr -l Ii *u do I el.. rit i-on e ; oio. a A toia.A'- ti U em, ia
r nal "o. ,1,' cio t. .. -+l o..m a do celr Ol bOI, o V.,t- M I oa
i uo er pe i q tat -,- a. ,! m aillO. n,!, c S m l- .; .Ct, ."o. .1.


di ,- 1 1,p Tp.u.S ii % a ,,t Iu l 1 i .- I.ls i. I.
I 0, 4 ., &a, V I.'0- par. i > -. r .5 l -e ,-i4.t -

.f it 'a", "' r.... ,oor W.A .n ...... n.,rV, . .
,. if iI. ,'L"o .a ,.... 00 .f "Iw... .. A.' t't a- I l. i I I J '
ftnIAE '0 .O ito A bo L r .-c, i. .. .6 r--a1.C i- ..W iP,, :. s


1ttll -. rAll 1 gas e'.30ro 5 M0 A '-. F -A ----
ai-Mo,,t A......-.c....... ....... A t-TO e n 0IIAaOS


a L&.. H a -- at. e o~a. K o I .s ut bfor Mno-1. ft I


I.. 3 jli |a aI t i, pt Cu Coos r. InteSo -l.oc p re ..- i, A .'li
o Hki l,trt, .,$1 o .BrS.e, c1 ...kdr snr,1' do Ir i".,4 g'.uo it *i


*H i ;e ..>- l~....lm .i* dt o Me b.r_ t t r t' e (r-o q ,ae id
t<--potiel Xrvir crera 4.u1;r Bha a-t ml," eo rw; no rg'. lI


*b. i. ,., n* *, J I- # r a I 1-1 A toa- -1; a <. p
, d..vL-, -, A Di, g d C". CMa_ tri Oa DE 0e i ifiR In A t lo r1 ia
" orti t .-c ods- *-. tei"
Ct'iatm ,-,, A9i.4lo,, A *, llaht * 0 d,1 IJ0. B (= c :.-I --
-., li.* ... ...S ot ...r .. .'. t. 0' ... -i-. tip.ro... -l-


D[. 041 111 t>.. D .* O/1 1 .. .t "* ,.! , - ---- -
i.- at' A i..... ii'taI ....... cFpD!0I.."i .. ._Ma i -.-To,.
+ t A- n t '-+' .t d -- I -- I. lt 1 .'OIr trni l 0. -I I. lef t o!loia
det.o. A i .i .. Js L1a 41 L.-,,e. 9- po. (-t m t"q i. ..T.l s L.r ,A ab


~o 1. ai to- r. p'-Ht rt l r A .-....oloa.t aS r.. eat.a t4.1n.1


-' o ..r..... oA CASA CYPRIANO
Antonia Rozalina Gomes .i.anis -,e a...r-
S (I sJ O e -l ia alrr f ll O t-, tioMlt, l 1-
n.S.o_ a -' .o a ot~ t .traitgrl,- i Cum. be.auapi All .l5U0l 1tBWmb a. o I a -
I Mw.- o, + i at-' dn tt.aa ldala ; bur, lr to Bb ,ia S Ae s-,ei e ni'.ti

3ps i-a. eS "e..r. 853 B RUA DA QUITASJDA 87
emoomi, AVt
33 ANIVERS*RIO LCI)
INGENIITIRO MACHINISTA ,... rmnw ra' .-s '.. ,ps I e... talo
ttl li t s DF. I [ lIll I -.. I u..o a.4^'.?.. '
FnaId GIAleLos tdeS)2 |- CASA HO MEYER

t A tiras. a.crn i'o LA t Alipg-ai s 4 -t l-t'.ii L, u. G,
iMo Fe oWo'ia ekar oiot .rotx MOTO
doe Isdahi.c deo alI, eahsl )f oleoM. It o iB retamia k troS I. eu as
fgr.det i a tod. s pei a re .s i.:m Ia t. o It* "an.,r o s 'a*, 4 bbrgts
Sa t: uL-s do relqi%. I. Mlai- U 1.11. II


Side na Capital Federal: iRun m ia do Omindor 29 e 29 A
(til\ DJ (OWl0 i NII (E1~,ED0 IfI TEHGIaI0 LOTERIAS

TLOTERIAS DA CAPITAL FEDERAL
EXTRACCOES A' RUA S. JOSE H. 92

1iHOJ -E4.as 2 horas 70-71& IIO.JI, ds21Woras


AMDANHA, s 2 oras 63-17 AMANHA, is 2 ho

POR 150oo


Depois de am iia as 2 toras H7-40 Depois de amanhi, is 2 hirasg:OOO$OO
1'OIR 4'000Sa'bado, 9 de FevYeriro proximo


A'S 3 10RAS A'S 3 IO11AS


i sOnA


I .. nn.,n -


0 M10 P) sm
URANADO S U iji

0 A "SaI'iC DRiDS!ICO
l eposot-rio no
RIOD 1 E-JANRto
.ANDRS de OLIVEIRAI
PEaQUl,.BordnafttO

Rio CrSJASEIRo-S. PUO-RECIE

\'s-c rhe ; f 3a d ta- &
MANUlAL ODS DELEG.1D03

66 lRUADOitl;-Oltlll olpI tCIaI i
born-tro. cid oro oco-. utle deit, -Jtr4ik.ipeae d=s >utJ(!le, 6i so

e Cata'ldeS t.s 1t1 al. otr .' sa Jo. de Ui
0,t ranl 1 e-Ca'oet de I3v-itc.
Itt'.gold PA. t i *% I'ol'ti. .*ca t l'eI P Iro,,
de Po5la. l.. I'm groi oacm tlacaI "lode I!,

IA.L'.AL DOJUIZ li: PAZ

toDao'tlatii dat lois s-fl.t nrectaP dere, o.li-
uglis. dAe Jat(o do Va. l*otle a1 Isi. vi-
Min.,t. pr um Ja de Dtirelt. tCm rol. in.*
lr. AS,rna 05l*0O0.
66 RUADO OUVIDOR 66


Intcii'Fes a 0 ) Vl $sIllos a OUU reIs O Parfan m ico." ,* umtlS.
. .... . Royal Jones, Novo Perfume
)l,. Iiliao, .iclial'o-o s a v'en tln s1tio b ngieicnio n ro In5t D'EMo SE IELMET DE Lk PPi' SCS I
C 1onio- a tX.. bocco din ilidoi not. 3 AL c lrtre"L It-, T.r OPEAR.23..-u.m PARISl
.le ilIrn iico ll l. 6 li'll c l do Corretio ne t. 1 147 e I.,ilz
Vlla...t. A. (., ru.o .aovn dlo uvllor ii X), onslereCeo o- CO1MPRA-SE
It-,grar .li;ce I U.'~VlL.. en.ai.n do Coirrcl' n N417, lai CogrW stoal mm p-ouaptopratrelh-
1 metro de fbeoter com o ,
allndooeilS0 1.7) FEIlIASt f .9A ITAI'T .l* L BIE l clu u faadoo cr oirrespboalt., am rua- Ass dlltod
cinll'la-4i-.ge; i i 3une'tI uer(llzplIedi o rottI, gallnt.idot e ei a imnlor h1s t a. oJes r ig, Ili wi ai Xlai; q.woo
i'targove tin-n llrrecc"Vte. Acclitta tengent-a* sto lilonteri o tlrptro ru r diT raan ron. w.D sn Ir n
1 o x tu I: t.s.llo, ilidndl oO *ovaltttijoen Cpti litsa>o. det.at(.. c h a siini.se'M J ( trm nLd.
lTl1-'1.A Veni-A vonla cetra mii nh orn niteiCM dsia ntr isnez cla a) gum co COg;:e me satenr.o-
endo p>.r;i t extrltnCiVao. diin.a_,
-t 0
U'eo d Fg iado d


/lodo-Ferruginoso, corn Quina a corn Ca
QuanJo s trata d' cur.? as por


Doen1as do Peito go


Escrofulas, Lymphatismo


Anemia, Chlorose, etc.

0cs'>l sap r S ar ha,'ntarni,3 D dar a iia.a3 I IVD!b1 .1

ouog PAdo 3D' 3: )Y -
'Vc Farruginuso aIna. CascuaeLaranJaama argea 4I 1 P
FAnRICA ESPECIAL g i
ax a1J1 II no Brazli AUMM COMPLETE
41 A i-a ashmias PRESTA4,O OS SEP vOS MA

STODOS OSISH033S0PREPARADOSI da- c do Di.' "A.L -C EC 4u MaC!Lna o ii ai..

1 ^^ w Covdital Ragenomranor .S

Q Uini COCA IO
PHSPHAM &aT CAL


a'gia. owo. .--e .. moa a he ii 00 _ O I V an. 93. j, [ cs .
SITIO AVISO DOEHAS M
Cede-ct tmo em Ita.a l. FA,~s de Ftrro O, rerold,' i' s e riga trbg t t s' ox.Do 0 Eitir do Cwta m
lelo.ar tolo. P triltrsatnudo-as grllade p de ooer, c to m rotoL e a'Slaeo comn uoumes l a Ema.J.tld de
'grM. a"Mo*. M te coa ir, a Bm qzi r ou oMka ,. e; la fl.ti'm Vie .e Di- or tlote part fort s
cntatr c de msorw i a cu'timr; trtl-se dos ti ruat l ira c enzr ( a(tiai de g oitlr ,) c thitwr s .""t
cm po.prlg.ta, t ra Jo Ilofpcio III, estmatcn dA a'ldo
toW rli wi -.X paJl. c, o.. **t je c or .w
S. PAULO p r,= pLlo -C .e .,oI MOLESTIA
Os rcr airoe .giipawotbIoAltuo I PIA 1 Itr in ermnft dea ma , c a
ao, oe. co tle ie aI s1wtvts C ct r. mea Pe IAO ALLEiOU drmti.r,, do,
lolosso. eta. ad aS t4.tW fscdod g ieadri. i le v e o arn Bos Mcr Ce, de rnct.1 e Lmsaujn.ta 0 S30
ru. MrSinar COar. tl. do Ooid"c a. o coeil. crue.si. gsratiis p-rf-ito de Ibor nian c dor d m'
NfX tU -n *pft on rncddore. fa e leto. co fabricate, cm c. at. de pitk.lar; o rt u Jt a ooea!Su o d e s tMsA
p .-Io-. w pl- trior .t ge:adjs m prom. AsU..eM, .i I. 1(. dto l del.maB oe Itl
10.00(05 (O0 -..m.. .m rPoJ. .s ...., O NO n
Cemp.v- nm, ,ent p- tloi b l. Is do dom poioft .o.- e Irn I t nrcra' (I ano ; . ra
CL ip h!..k JgIM l lIc -Ti".; rartaW c.olptit. e ,.,hor 1v.1 ro ljoi s -- aural-aito tet. Lr/ts-
tO b-1 (1i's1 ni) -5 IatciyS D., I f11 Io OMrs 1 tlro t >. -. ,I a;. .GONO R
S e o- t Astri e rceut.s,.jrbc.ta . .1".. I-ala 1- e ir tdru .n sJ i'o Ed t. k e, me..riptj a VINH3 TO ,
A6SASE40E50SEOOO OFFICIALS BARBEI O A'Ell Jie
No 'ill;< Sa it c.;i It>, t.retir ot Bpct-aic donoos a,
I- ae t on.ui a ,li-n a im. recr, rorc rr, n's o r p a. l* .lv.iiL m4; o Toa cot- MP p
t I h, p.v, A .nleo oat sorati pier 1 1. IbP Mimt r a t A dos lloplaee c o
an -.p-- ia a.c .o nhoe ll s *moo *."li,.ae *afura,. t ta I .la ,l uib piota emlroga. ar"ribto
S1 ... ... ... ... l. 1, t sill f d t-o d. . W.,
D6 WOO 0i M ral i

.Ilar. & C. l nrlcipl .o CASA PARA ALUCA OUARRENiDAR s.a
e fpstl il.ri:l <|ieir aito (o InIlN. NA &o al abor treop
4O41 IAl-r4IS0lri rlP > 41t oai asir- P 1 10| Ac Cniuf> 'T FIdenO nrrr" t
en 41et c n c-ol CIP nr 'r 1.\ 1% ill% 0MII E i lli.MA 0 oa -
jir-lno a|am, l,,i roei.lor., A Ir.mnt."nile 4 ito S. PeroI, FunODIib OE
,<1 ned.irile opro'i)tool n16 :110 3 0 -
tri lo lo4 o <|1i11nor lolin 'e!o i g c Cii n ilentlolel 11S4lfeinaill en pll. aette l tipir e i a( rrcn1 soctr n lo e t r.4 .
I "i11m0itoon I 1unrcn niomes. aln n IiCIeah c:I ruii PIarritiClro ld Atrm uas. I"
1 io. y dle Jlaneiro ado It.eg" lnre'CS i.. t1l. eiltln1 g1 ll
1u"01. ..a..le ..______ - lPeirao; lte catnifll PROFI
MINAS GERAES ellcrlahrildin.cl rd-jl" din :eal'bonsrIf
Os vtrdil!tro ei o'iga tejl. lh a se i ad. sIe lAl IirnS ltl(Ilo, i run rionn orlu
o Iro, c'o braohtc ,e slntes coam ome, on du t_ Irlvc. arltlinlotic:
la\-a, *-t. Sdto.t~ edi o fsrsmora nleHinolicao
ii -i- (wit.i'( (lIJo)al. I. Ni. LUVICOMMODOUUU c"aa. Ii.nrllI
towo .iatu ien onrodI. f6S,. Sa'eso p,- A.'s.~t- ruas 'l I'aesva d fml c d t er procirs
di ls r-eo C.rrel, ar. tunoaise prr m p ow S.jo o og a mofa dm e cseo m ; s t u .ChII r Iltoa
pidh -C.Sl0Mile. r6Ja)fsMsestas I. a. 0 horae di


9 AU Tr....orro Ga o
* o m dEiA Ialau*
o A .coBe O2 RtOot. 0
* --bt ..Cotvlsoe IDantlt --Chorb- qoa g- B TI NEA I
* thco..Br U'0 nptojo4. n. a
* otflu .-cftsii a a ie l.,rldt MaravilOr B,
* r"GIGON.7.Ra2CoitUbma,.Parls f -
i i'i'+ \-^.. .. effeitos.
MOTORS A GAZ Vc';,.a c
c: w. .. dir c.r eu tr de sie; j"'LOT let
peea c.t tool mt.or m dotj bnatito- n V. -
SELTERS IONOPOL

teiaaIlic & I'VeinIlg, limoui'rg
A ,,olwl tlebtid refrigter .te. tanr depo;aitl a lis,AS peh lei nou 01-.t Ui Ccra certa ds PPsro de VEITII peia

CASCARINE LEPRINCE
Patredt atreht abtalt WAtkrdl t Io s Mt
H osrhl das ort'ifigrl- castn s -OShergol do itde
Ernsdt l o u tomagu rt0 edo (19gab.'Pns|tr.
[asrsdo le Istamo ap O aits .ale t pli i

ac 17m -- --.i !l[l0i.l lttpiIsvr inael

* BI B BH

-- I *k. Rk __ H JB^ ___ j


sca de Laranja amarga.


rque elle nao tern nemlium mn ao

;to e que a sua composiciio, o faz '

inentemente lonico e corrobornile'.


DESCON FIAR
D 'A0
lsificaq6es e Imitag6es

r2s3.POSITO GERAi.

7 B, olBoevad Densin, 1, PAIRS

ACHA-SE A VENDA

armaclas eO Drogarias acreditada t
no vX W30


TEA MNESTLi
POR 4TACADO
SPARA AS CRIAMNAS P,,AIs
'IORES NIS PA/IZES 01QUENTES 4, c.", E. c


O SOMDA$, T'NTAS, CAIULAS, ETC I fI
SAPNRFat f ,DASANTISEPTIC AS1 c-; :
SRIILEGlDO _i_ EGA sf ,

-L.GAILLARD A
iAu 3 21aiton, XFL fn S


BRONCHITES LU ... ...... -j
*op. pobttr.I do bod.'goo, ------ ---------- ~ -- *' *- -- I
O'it'(O oppraae ol.
Sd1 i-cs perha. A DHA jkLAISA SUI-EXPRESS
os, =. bro -ht, a HOTEL K 155 10 pa miMIS
Ssthma,), dureol dA pil.o, POrtlda : 2 tEZES POR SE UAX'A. Trojecto : 40 HORAS
tori. To es.oo AVENIDA-PALACE6*omUllrHOTkLeoma..,sc u aorv i1.Bairomittocra-code.Lsboa
ero., rr p.L tT FrWe td o t e l lde ios -v cl ftrpoort e a toarkS, tc.
s .|en $1 Un ro d. rpodipl.il tx*di. 'i. r IP'

DO ESTOMAGO CRIADA BOA AGUA
iillComaolKH ova.i Ofree-se un pTra todo "r'ei do am Pra ae -lter a Pl m a f"'. cpurs fr c,
bygie f stb e's. 4 .l d* t:ata2m t; pr.a inor as Tra bu s sta t er 1i ( 3- rn thuM r. do pe Ia
arn e oo ange Ag ois. D. A a Ne'y 151 Jm, on cm curt. ecr.it eiar o hc .Rul d ,e.pr.l ia r.h.Bsr.ril., Frbtc.
. o. da, asow si Nite Au d dts fol s, S a c a. 177, com as is les o ama coh s, .ss ac s p t roe p'so
U i2l: too uta deposEr da oi ua I l iaPa ,w i e
-. COSTUREIRA .-. b aopelo ,ri,- p *.iWo dot*Ro d
NS UA PELLE otffree. ma a m. loLr t d Lm to.lr J;aeo ; eo.tom-le un,.tia ato do .o p to
rat- Co l mr tLra conl( doe amw G im% & a pii csa oder= ft. ;pm.,loaa r at d Qu iiuo ] S ItA.
0o0 wwroeti TPov llta AIp ,1oido t; cart. porb"owsc. FAvoE-IDeA
.s c eo"a 0' viptw- cot folab. S co:.. ;a.., .c, n FAZEADA
pfrs a ro ral d .ald ias P. AI. A. Vma le-oas ua o r laut'. mo olq osea
4 cmo'et*l p nt lroTe ea el valor real, as terra sao cxs.'l oaeI pta.a-ads
rpi-",1lts msat , -a o ra p'PisteStoP dAc baf"all m ,lic-o3 c-
E olp Ie. Thc omiaim o, Jo ma Corrt Pedaeco aonW ctam inua a to- raema i no E'.a o 4. o a tI Ja iiro, dul,
o'e-tia qa tivrerm I *lo mean frruet z a .sigoa q- s p 'tir do deAt. CapitL uom loArt o .a oeo. IsA prasjiat
.,.a, p' armtci.. CW'o Pair. ac a ruB nioido I:tri, a. II, arm -ta, duA
.Il'-S gr-- sa, La -. .,--- lS,. tI hodlU.4A -.6
I.rels irso e ricuoal-. teru grn awme q m uls, qe serve pa-a o ltr l i l I,
4 '7.o1 areoa diog alw meoo, t o r tambo s mits .q't p Ja e- a
.t, ta t .. i, A-plno. a .ocu ot e, trila-a e o me ttr 11 -, s l4 Wl Flasber ,l
E- a E u d.. 6.2ot do .ny- t -A boatlore rr IoT i cal a.. e aaesar,
-o1,. muade Aa.mb"La UCOPEIRO'M U d QisadintsdtOe, O a.1aou -rdanh.,o.i-
____________ h1*rrtiia-.o dompco,p-asCxp.. (mnos a t ,.il riii i. 'S
pn ill-nl~iB Ied toirarmeoto, qii.rqe eipe"u mol H Jed-ouil. I+--:-+ --
CO RUTRITIVOll que.lca.naddeaao e crprera-ba. rs Jboa.r("..*
o3do e I.aotsu at riil toIra.o; tra rne ntu e S. 'Pc 8"I"r l n
>UaTat *prtrtd,|.|1.sI b Ia Lu AC.bl l as 3)7>; bI-:S6i riV1-
aro. Metie l a. "I rOraO orosairfc r
.tt "o mVEN;eDA.t>t CASA EX S. UN ra p. m a n- Ccw ,1, camu dA *ade tr AeAlp r "e S r d.i a Nainlat., Cif1r- proa prp bihali, t 1l Mt. to ta Ui
ado ro-aato. u po a -i, l Cas c ao. mola we ian oI J elt"o a Wl. Teio td cn ad'j p;i> fr -to cn a P.la. !. filn. f m a
"toi- ne t tdeo t f% sow raonAom d l gpro .!omolme 4 td aLot- Io, -o ;
lt deti0 1f og "i d | rade*, l e rdim a com ergto boagj S potru o n I
6I1^t1; fe.-131 Orifo pirto do bsatb -It. maart lirts-m eotuowo
p osiIZti A. 1 de. 1 ra. -.37. c S O A .i VENDA o .'lM..Tn6 s ori.ii trl3,..4 T e ao e Sd.
FERD E B0 ONZE ls- u ns m b. mdq. em bn I ps- t oowo brhslie. o. -ft .n o alu ii.
00E BRON bo i *ctAds ciiaIse te 4iie m cdA.4; puat c-; eta. o, t l i." : rL. cav ,di hl.d t ru Ja
1Jiri doe. Aoaiwoc:c.u a.ntforma Oca Srn Jasqaiw Cjow.iurt,. 1 Ouitidcr a. !0. NI) ttrn a&.it. s.am tcodc|.o
d.0 r.r .o .deos e, oLts .n" Aro. -teIto a. W. n re- -f4re dr o a i i.4 a nMi"pe" Iro o

ESSORA Ar I ... S. IU ,, p-. FAIA DO 1LAMENGO
*re. rcintil l iualal .let o da t t. 1t He4padios. III.7 Ah -tga g pocacoa fvm.l do tl.aoent-l
t't I'f m 1Cii5As lca"' to a1 eo t bbeotciimeoot, ;'e o dt, Cuiwia.M awa eolcIr.tia c .s ceo do., pso.wcot'io
"uo/,. frnule2, t In!. do. Kou do Itia.i e Hopido.- maulo l b oar cw j.8'as' Ir. LAS oa I 1 *'-,
o "CO r In.llll3n1 rBiirFo,.'..& G C. a pe~w~s. to. ir. ba do1 wB", iigaelt
in v, 1111t G lil --ail,] I .aosel par& qutm qw r co-lp*Tr ijnia
ci. no rain le Tia ioie e'v p'no do *aor P H.twilori, quI Jo L uedou. I
0n0. "d119dao a 2t lV ampe ad.*; at edo Aitd l. 41, jacoas.ai .prowtIatir ItaIo Ueqao.Br
Iatutrde. .M3. 1irr tomna wib t.


Loterias da Candelaria
Em beneLa d.-ftu -rll nme toe. S. dtPhloIh
mSeola Imiit& repaM. ii.i t & mm. & Irmza3,htc LA .iW'ot a. CEl
do 7 do ie;> do 103


QUINTA-FEIRA 14 DE FEVEREIRO
NO SALAO DO THEATRE S. PEDRO
A'S 2 'Iz IIORAS DA TARDE
PIE3Il33O MA310I

1Por 8OOO
Is ~..-z -- **'-.yp ii. .conmpolte. dly .O<) illielet a,
livuitlido cui dlrioil dI o t i)01) riM. cil:n irn.

Or |ie4-iou lo Isntcrior'ldevemti r neontninlO atilo410
rNauiIeefio nla" io.lo.AGENCIA GERAL

A.-1 LI-a. da A.lfIandtcga I A
0 AGENT GERAL.
Joaquim Jose do Rosario.


av-.eras c in e com. sc
ICur -seI circ ants cl omo rr2 e lz-Z
deo.!ooirxrrWpsc aso Red.Rt.ui,& Cr-oij.;
ile--: ri ra nil Mnira d1 4 r t CID.
tquisa dA d e S. Pdr. _
HEMORRHOIDEio ..
trmsimeto do 14r. Ilrl.r.ny., .prci'-
I.A.l. I l I tinll 11i1(:; It A .
NRFr-.'" A l pitr fors, deoa* 1 1
fmila qu-e a* ra u. So .or L4,vts-
T. arm*r. btas F__
L TM cwolcestr. ..ari.--rn i rAoi. pri-ra ni..
ilta lotbi. ea a poJ m poi'
io. em cou de Litaii:A cde I.Lajo Iihpodas
e .a imms]Al..A C-tete: clt- a) elo
c,,ptorio dCOi flti.A scatix, 11
ACE IA-1s rjrj7A r. t a- p r
Il Ale ei t L't..r .aa,"i, tc. : t. rl do 1Ya -
I aat d la'l. n. I i. .r Afrj.
COWlQltPA- Forwjs m -4comnlo p- fidra
Ijasia.io 3-iapiLo[*Lav ; 01 a is ftilreia
Martin a. 6i .
n--A pea-a-tdo tt.Oagto* e.I t, I5 *e. uO.
^tlw cvmmnoi. p PeoJ*.*
r'Tiio% fit.- Coait-a.1 *.. p.a ..
Cfe o; ,edrtoa a ciixi.. l .'e.'a iu bb.


Vl7ENDIsMm ol oa rEiom a Par
lrm'a n. 1- c kw ru to m I a.eti. i
gis ,I p. .-di, u. l ur n bt a> Fatuler,3 I. I.S,
* i0i. .a o,,mealu m pats 0.0lu., 54a ruT 3/ 1
Eerie- u i ijuoternooo-o* eain+. 1jo-ta r
pir li ar ala ICca pe., po cme tTer pu.l ,.
Ifrcnft* hdro-,.., ij- aarito, Ik a i1.o 1.s
!l* D1. Iti. w010 1 -3 0 hp 11.A
Vi-rl3,21rh-$ 1:111 1.1- nrii)Iia-
r*1 e.jd m oIit Iai ptD.t gtro, I a t0o
le a| o em lcs de fr ceasr3aS0ilr,, pi to is POriI
vi w e1o; t.. c.Lai, prl3 de I jljjo W.
O1. po "'i iS4.. .olho4d. cu I ..j c 4.,
cort lwaoiM.aUau.l tidsaI., dA rla liaJnqui
do r'ari u. ;J.p1.p* 1.ni a t pgrta. ;*
s9.U1'0 ltl-al Ia ta. do. OiruT:U a. 33
coMa lians.


AI IMAZEM
AlaI;S, pMr I 4 u.u e, a toto armav.n
d. rood dI fl pi.. n. T71. pro,.ro |'a a *upl-
TrW ue.-Mf Iiu'fr t mulcovKurou's-i.,
putM l-at.. uis Ltabiii n4 u. ;1>3, O(WLOU da
tiaaoiil e iloao.
.. tit' i1sE'A1 & tA .

35R a LUIZ DE CAMES 35
Teall& dA for 1.;;i, uo l. II da. F.veri'.,
de toJoi a0 peiLorTec eoad, c e ru d-o
10 me"a', mg.oo SrS. u.. arin Tre.n ei-
f-i1-o* are3;it I .wAt o.oo do sI
d. i. lt,.
GRUPOS ESTOFADOS
i'eolorn-.e looU, fiHTr ,1 de u. e I1 .u i1.
an C-Yl. 1 .. rM o -.: r,, toi 1. C-L.I lr.
m-te .WT.. po. i.ce a i d a. U ; Ust 5d.
nPi.li ..I. I
iamJ t -C)ot-a- am, n o n re-ullt.l
core A.lu:ts daret-, do- CarishU, Fir-
ror &C., pltt-'. .. 1 b Io.titso SinIlwI
d1o Il de Joaz.r; tasr d.I Asaor.14)
a._1J.
lipede f.4op-tptipl~ ra-'o. AC tU.ao-
rhtoe, atirml, roit te coa fry. d*ILt di
IOtmId, dtep.I rIL 4-aie- j, liot dl le.te
-f4mao. etc., D. rut di Aeieabl. at. 94,
C'arv.ll., Fo-drk & C
Irterna- ortio o (oalltio cin L* pilo,
rurgl.tiJv d Cirr.T,. Ferreir* & C., i,4 ro-
Mdoo poe I3 htattb.S .il-ria do IN, de J.iro;
dopoito uis a dA Ano il a. 91, -1W, d J4.


9o0., ugie ico. Uda, Koru-.ga. de C-r.
I ILO. Fc-rTir &. C; i, rus di Ai.iailao!4
lVVIlAllif(IA) -C,.w-uo-r-- ca ,
ari uhC aiul .rr*!.ic.. doe Ci l 6lh. Ferrei-
t & (., oprorfit. p 'o .Illtuto SsniLv ot d
I i. de J .i,; eltpota u. ittd. AisestnWo
B.33. plrwi. c, ___
PI'T EICi A ,hchicln'l,, .aiOleu. d. p-iLe.
rlacreimlWmo, croo'aor, rw.M, d.rt'tr,
etc., ir-i>se tom a tiatar de a ia. carob.
vitaupm ctc*, .do Corroio, Ferrera & C.;
a. rui dA Aooewalt4 D 93
or, i.hto de grzrile edfsutoas .1 estm..
KI.. fi.taoucisS. Obem. otLo rLeoia't a. eon o
EisAr tomacl e CadoniiiAlt Coponlto., A
Car-lLo, Famreir. A C.; as ru do A.aimWliM
a. 93.
<.VIlItI.l.9 t.-0- l'om gat dow J3-
-ia. do Caur'l., I err-ir k0.; a r dias

lT. .e.m etoC.Mcit,-f., ow e, di. CPOr
o iepoJtcdSo d, .ra., do C.rvlo Ferrei.
& C.;nur. A.l.l.t.la 113.
^ bi. eit .t 4 r oe-qt caurlih-O
"i a&l ude lkorJ; a .rat ds A,*ir-
L'S., B. yi. C.4J
O!.14O ilalclp.i,'j;, a. r.o. d -'.
OeerrrTi & C.; tea e- On ria 1 Atinw.-

Spri:o eo.m .o rerer io-
anodo portoggue. frircee c-p[lU, arliti.-
lic, taUica e I iau. .roljuo-.e rcoan extern ml
I cM n. t.d<
70(7ZIIIEIlA frau. op- crn doe trotb-
%-,went*; a< ~ra do@ Cajiniro u. 7, r I;stia
!. -.
iACAII .L ('C.. tosna Le.b. rt.r.-
1rdi'n tcai t.hto. 113 .As p:ori-
deoa" e lio da4.
JrTA Ac ore tI ol prcor .a wo1 l ja "i p1w.
Ug.en.oo e. iot ibe t roiInJ die forua e f-o.,
doRe d e a. e* ,'u c'.r, orle.udo L'; I
d1iirTr cut, I c.i acb. "1k d.l f aI i. 1
I19 131lCou--cpa-e -a..r4.3 t 1.1
Tom O II t. |k1.*ot, Caoe dd ru.afi, (,Il. ock
Lotbi e l qtt'll, 1que j ~lo aa. touh one q too bo e cha-ui, par t hfaiti de trtlamUuta ,
aretaI comn ea,'liP ; cas a. o.. d3 lc
foli. e L. F.
0^ S too tmb.lUiior. cmr paid-t. otio,
U A* prra e g, is.s at tlnor., djp a-
.oa-.r.- mtC.. -gr-l, & i1 am cit.aLti
msso coats, on cforror-t I r-blAu c Gsus e
.rlado a. motlhurco tctrctcretI;I* quoca [tOl-Or
dede torti 3. t foia, a C. 1.
TI-IIT IRO---.l' -lurticucar .lriat a
jiiuoUtia dio'NtIt3 wob prcdi.r IT.Iss-
callado; Lro4 1*, t 1 net uaiciiuao CIt Irip&:
ci*. Qunoz I uu do CoaI at. to i.*.b4-d4
1~mnYEC-E -r com. a ro I&a is ti.--..
',~,1oioi>aL. dc wt.a; ao Lt Jo s i dol)W-.
. *2 ..
J ONTIIIr L C.- Pcrkua-e 3 .lLtc'a
n a. .lItM de-la C-.
nMnIA- P+ un pa.il.. 'l-4!-.Th(5 a--.
LJAUsoH do i,Crvs...tprilo ,u rotLfos pe.-
fTo-uot quae toot.. j .i, qriattia qrn'-to oI-- e
tAoI% coma-noo o patr ftL ITl, r tH Uiaa at. A
Tt*o4g olo e Lrti cca. 4-ul : ni0a ne trlle ro-i, t
crit oIo cip ,rI 4Ic4fIa -i. ia coit n. It
1901 caa lutukLc frleretee ?tl.. i.( z 14.I- l..
)Iteoisn'V e ,-r e.'trioi guetro cd:O pe1,,
r-ia, i -. *o La.X* de tId.-: 3 laot I0
I g ." ascLut .1.* "i .li : roa .i l
II ;'' cl I. _
Jarnode b. orIO. o.,' non dJr fUiala,; B
Ct .1. Q.it 1i4 n. I .
r .tWNou n. ,Io t.rl.', ortit 'uI.O i Jni ia -
9Ma *alr -..1i0 n. "d o I t t fi Io.

MANCHAS|-.Ix
o r, e. ffitc, .sr. d,
sausde. Tmoeaa po l f.rrei rot0. I, Isa-rn-
tWrIA ru iA.c4 fral ,g a o
E1.1p a tI. C 0r" do I ,Tl3. 1 10.13"5
I It; VS; .cow, 4ar. sat a ab t. l o4,,v '.3.

c 1".Oe 1as- o ,os d iie r ouI- croowe
eludlrN, -tr. ti- c .jtdt- IrSo. duo t
I r d.,r ap I'ci u,. ti "Te1 1 r1a
(jo thei Ihn n ,.


I ndo I:rt : at-p .t -ar bi ieLptio .-
u imaa, -SO a r.:"ualiq. jro cgoal e .t i.*,'a do, 0 t 'aud C.

ia stOicOp 'Us t -t 'V b pa ar %Au-jl, I pi
.'- -erJ-to J furo: ,a toJ.. t a ct .i ; .li-

ildt,: t.1 m t1ra A1Tf, Ih u. rI.LIT*OVif

a e.-1 r -, --I i, dA o ,I Is ;. ,3 -
11 foi I.f etI, r W 7 3.1 1 a $.,111 e1j,-


IoU do w1 I5tcr. a c. oe coe.
rort, pi<- f i..o a1- .clat. lt d IS; I
I*.1'Jl1= Ie .o nircIo enSOM, -lui cslt3ie,
i. 5 wglld y lh fl, ioa- 4 Aupcrce oo
igrLu'iS ault. eau. Li',* io3*.0 r bja
at.Iao e .,u ci. .T. 37 ntq.al 151 4 11, data ...
5~l79 I;roltH l.1. t'o L I-a 51 ', dl- .IUdat 5;i00; eiL, raru'g-:, gr.... T100, $ gSa.
Ileol poe peiruo Its-r+lao., .4 o(h.. Ur
Arm..... .d5. *loat r.> *. Vu& I) ^oli IS,
colw.- do Ieoc ffo e.ferr irolu I. torw coo-
tadr, or.o 3

pela Eairo atarx u flora .o l S".
cm.- o rbreatuw1 o. ccieJsSt boa "i. oewi.
o5* llreio A ipdsto. ca oIrap. d t-ry Olrtide

!ou do triorn .'c cd r. cti'9 onte co,
l.aoratr-.a uaeioii, Ut. padpu iei 310g0.r
5,1 .nxte oo5ru. Iluujol, 1Sreh'r & C,* Jeora


Ul-snoTo owc.-nUh Je olw 13, qiae tmeia
.r)fl A. ieo n T. | .t.r ao, e.0 Etnagot oth r.
hal.. -IPi. oo. 1_ aI
-pom~cl o. o pi, dI" Capirtm~~te.1 pri-. .lowia. lI.. SIr.,, -tpp niho Iliu.ia taro-
0.r ITIOd u..tAwlra. tu. 550


1 li'. ai,a p',i elaei c-0 d a


D I: o 0
1 'rod Ctto> i, . cj l. .i,. li.l; e II 'jab
,d r amtcu c a
rt;IA i. P r. e u' ra o Fl1, 1- aBIro
ter i..].rrgeri- jutt
INFLUENZA m4J
:1c ripa o c. i -.o . woao i
o.lyKi toI 10i0m0 d. r do lwLA &t IrAU'ri
t as"-. d ct ru -.r 31-;r, -Lt> lp
re'tz. |el A di* J- I'elro.
E ^ ]Dr. Eriar.o Fii;
A .l" rart I ra
i Ileniedios#nolornlur a

g W *.r S *? V-11 di P n ." I
r ., d -. ,.d -

Ar orLrJ ir

11Le alo e a I..s.
ir"-Ws a a. ar-ta o te -,

aa.n. A l r.

I-,t. u; 03l ,LMri wl.j; ram t
sI d ll-o p l o | t.
Tu s rde t S 1er .a tro-


Iro e .h ,.mIt o j.la4o..a-
da1 Mke 4e 5 asM L 10 ar. nu .l oa sor u'ee l" io 1 rtr m ra t4.erT

lat- PAvAikd '. IPa Ito m.li e I T'?.
X lj.% 5 AMi' ura- s a.:w jn d, lot I ,

ar i hr, a n. 31, 0 N.tO c DI. 5-,.
t P1 DAIS, u Aq o '1 100 0 tr ola ci aT o! b, p-. 3 i lra
T NWyA.' AAo.1.It P.C n. de t. t irnt.


ipr > tii t-^ e [.IM fruio qolst); ic'.ioo
Ml l iM to ba.histals io. tl r. egt e.o

pl00 n rC fa e ca d t. a -o1 pr oe ;

11 M.m-tJO Si c rnano
I- ar It a t1n. td.C n1 1ta: n.| l'. -i, ro- q eoit A1 de so l; at rCu q s
Sro S.Jid .ia. t u. 7


utl'hi do. ; noro ,-'lem. ato. 3.t ei0.

lI, to igielIarS..03 0 i. .,.. n. .Ia
1o m oIrWa nohm s.r, f.i*, morn g r].

qitala, o malre do trojon .i odorn. t-rJi
ia -s. u.wir ea S irai e n- S oad -

Sr i-riuo .~aio...l .. iahrpta;. aia A.-ht. ...11 3IS'. %-'1 ra.ss do pfet" f-aeala o
np. oln t, qr ar iesga pe r Sr .axaS
rpit l p'. .:as\:iSE u too.. I paaafo .lu
.1 lac..e l d z p..La'sg. po-ara aag.io t
Scan. Ie. paO fiLmti,- m, r e oytiu &le :
i. -- .c . r i u. 7 mp.
p f l i11A is a t rn t Io -opIu fic.caw- r a-orl-s-I cn u 1ll Cd 1.. ro3 ;
ei Ah ia .d o S !, |ni r ijlAn 11 ;
5 r1.t rSt do d_.lr d, c.n cr no
t 'l Il'A l0 t 1 ra iLatWr ponr eotir Itml .


v a 'm p -e o m 9e S , Wu1o 0 'I M&-taJ4 a
A W, a 1 41. .a .;i

rei!:. un, e i- 1 d

h.. a u prd a et ad ne ia .o
,ut. pe, e.o dAt t-udir4 eao.. l e e oa-r..
JlloAw .S C .A tt ant le o ts, e$Ia .'p e 7A

Ito sl I .. I am. .tmo o,a lcfi ta Mto
o, ., r, I ro r.( l pa..r fI. Li cR o h ,t -


i ei pe l ei* o a i-u1rOea t^ if, i.-taa 0or.


Io r lrnsra iol $.1La eroa-a n t| A r d, La.
I l .;
,lultrcr a D. p05 orp,,'-
l. piot-i o e t r e, i ,,nJiai
St_.i ':tl 44;' i ; 1 ak def St do c-A.
Sr. .dt .- C fe e a. r.f.
at AT r cc,,* a,,lA ami .i3. tiiPTa co;C.
I n4 ouR l, nei. IJle*, LoIt- t; Iow

I&e l t ia 0.-Xgrai a oJ i Cam 1des ,1 daea, L pode 7a.oa,&,ia lrpAt a oa rlea s
'i e'T W . eatlo 101a d1. de .' S-a. i,
moa Ilaen deoai' r i B Tuitnd o Anm ie, A4

. o" r .f'. .-ps jro.r.. tor s .0oM, 1,ta.

W 11A ,0r-li m ot-n F sn1M ia eItaoq .i -
aams l -eo oita de ,cerra1 r, en tl.a,

fli, I lp.b*cds j abr D. < -

rIr.ed is ot a 0 orM mel P..a da.
ow it p, coom tes pr u esia l crnriol e f-ala.,
de ,,'c I n i-s i; tr t -d e atdarii o a jto


VFol J aE n es do m acLt-e's,t* l
r An er a. t a A..
I dV.I mo):' d A, ac om, a ,j.a rus It

O ri4S3a. a1 ia .t..


FNT.u D.ri ef p r j*rdi 3p rtn o s e ; M eles
wtMo d.-d prcr.*,ccrtsorit&.r.,i,a.,
1eV. ;o n. I. e o tral a .-s, P or fl.vor, n s d
n rise n. 4, g o e. nad, c. S. al 3 r .3.

' TFDI-C. am pecdi, ac ,L o ncor rat

iT I'. A. Sh ctr nb a a. 35. Ori aa a a. l ,

eL.,p tr iu*ra A 9 .Ij:st-
o l po rui du 7 1' r w. ttlp 11 0Ic. r

cIr tr d. 1ep Ip a r. .9 ll bor jad. tra
ro.iu |o .;itt ao row.. Ia; c itate iqa.do. L


-i
~ ~n*~sollC~sdllPrnN~'~~PB";r~P


~


-1


=


.lt 'iTu6 l _.ask aa" e -U C A,- di.9m-. ,4u. S.1 b.r+A, i S _. 1 tr, ri e nt"ri u ,,s. l a C o -; Sitr e. l Sl oi etuin 0 o ni i tr ". ... "
-- + e se m. ... f ,,i a. .. 1. cr 1oj m r in run Apllsp* r s p ar oilep tn lrill ll O o or C tie's tAbofis do logea Fi .
st .c a*i&p' s t r m ,>am l+ A mt~V.U b. i. It A B %.I fst ... Irniseranesou tranever- c "Al l'o, ;n ITr asn cad&M sAric a
Elw c^-^t^L^ i A o V" to r---=. pU iu.... ., nt. lob." 111.. .c lb pro .t"o Ii.s A. 2,.v
=..... I, ; 1 I I i .. ... Mti i .1 1 h-- . S 1 ^ pl E I -I I A s W 1 n li I "I c ai ..e. dcl+p z tie. -"!do ,e Zuo" a d

e~s, parnes er rk be" 31., I I tiV i i i d iw l . ... Ca nd ra* l n .umero) re d La E T M A ... .... .
A9 & he *Oip GrI ol~t r -* enr f- epa*e' l"ne fmip au" l-- rdsi as ruIt d ot eVa cilo n v. I0 ,11-C.. ...pIrid....Mi < ldP ie a n

a" ,"a I.a a __* rk n. I -. .....1.tob. s, .u ,son d eare -f In a lU i. p"o Talm ooo, s.rx f f *r e-d e do
1d 5-M C. c elsfi. i " i IIOElW( p--.rmiob.r( ull l e ow'- -- -i 1 / . m n.d. .att t"-- 1. 111i " ..d -
I -- .a Cz.--w dMh a e '. ptEl'ra coca l tICsu e 6 as.T- h I. eCS ds 3 nbta RT erl T--s -t i... le Wa ro, du

o- rpssaq, ..I h *at M a. . :.. :, :: i..... o*m oB. m.l*+.o..il.c o-
', -0 -'-I I"-'"--.- i" -" ":" ::: i- ^ .. tk i d i'Rta l, l"D .o,.o-

a. at m M .. .... . ... d P3 r ul l s iemoe osue oU s I .Pe0 em.T r ll l-- ..
4eq It100 F be Plla !
pow U per saleo(Ioiia )" .. -scu. ho,"
as ia caes, P P.AvG' 1Q.t= C 1f5F _A~i: ambwca pa. t itsCu& a otv
fit-w, *tDe ........... s i ; E ciaca&DoaA s.Cte..3 z"
te aa Coca a S s -f CWW............ IO n ETE a&failqww"Omrsoa-it AN'MDf ]e tm~alIfdoS.Meao1622 a -Cu o
NagsA.aas,96.-maF~u44h.50 A.t o o. o e* .. #a W sa scio rpl d p1 ssalCa oo ho-P."aLi. a


THEATRE RECREIO DRAMATIC
EllFREZ4ARTISTICA
DivCeecido a telriz Pepn
11111Z
Regtz^ Jli crchebtr nuestr3 Cct& Juaior
SIO.TISE
) mialnrdiucceno ne.-
tlli do bmculo XX
Ilsrffeilreselst d gruaieMn omddisrersta
f a I *,4i, t meo engtal den s. o-
rchin S |nl(l>alO,.m.li de
C.osla lillor

INAR+L


Alim do dildlaes rLitu Pepa
Ituiz, Uraninio Ielxoto
tom "t a oompahb.
AimanhA
I1LTJL1.T.A-


ALCAZAR FLUMINENSE
Gr-anlom..lpatlic.-l e ellmedlad, vm0villeo: ttli
olbhilo-te- gellto d ortehm-tra A. CA ,1pr,1
1I2O1E Quarta-feira 30 de Janeiro MdM
SUCCESSES DE LANZETTA E SEU DAN IARINO REAL
GUSTAVO e BIANCA, CECHINI- PLACIDA,
Machado, An.aux, Mallet, Bianca e Ricardo Casalf,
31.S.tlIEZI, 311 l!IA LINA E IHINEU
Pela primeira vez o

SAYNETTE BOUFFE
}Ijne de F. Jo* ,ou pmai slTrn d Edi Doye
UMA NOITE DE CARNAVAL
Por Macchado o .marint Llna
SEXTA-FEIRA, I DEFEVEREIRC, ESTREADA QUERIDA

SABBADO. 2 PRIMEIRO BAILE A' FANTASIA


S_ JOnNiALP O CO IlEnCIO-- QUAnTA.FEInA 30 :oie JlElRnO DE 01... ..-

Va. .1 slra oc tet er essa as r da mb n 7. s al* doflarrsdsda. :5, Irraha-To .ufr, GdIQk L 4 8,e as le Olersp, i Al tsIw.kaI su*A

P.& am. tca a. -d a SI .: r* 4 .elecom rato A e ati-I. I 7, Vaol l4ls at
. . Ph' a 14, slef d e .1n.e l ildltlb1 1 l" sa a rn elln 4. reml t 3'7, sd ftt-. sn I SSl .[i t o r rede Q n u l ba u r c vee s Us 3 a er d t to, e t a J e e f .. o II ,-a ., O ina Ia. t i
1 . -* .. .. _..- PI .. : ;rllravl- "3is .. .....- -bi 7.-k.,--" --" I ,. r La mt m t -.- I, o.vs tol-
,I I 4 4 ,- 1, .b,, p it, .7 u--. "dAh aP a.-r l1n." ao t.+ *-*.s. de.3 Lt - l >,tUao hk r LI'i r. rr :, tiTnt altm ,pi.-.+ I. fld l r ffi qu,! u 1 0 ______ "Jmi h,3T taT. .. A --

., + ,- 0e. kt .tc a,.Of .. . .S', t M r i;ral e ; % I. .. .a e lC o - t ri | t a t, e* o t '. 4 e Vf l I D Cce
v ... I at ... s.- - T 'l-l ".. :. . I"pt__-a. a-- .-rToo .-.I, &dtLh iTi. "! a .SB1 .K )hll. S f ll n + a r .. It I % Itr a oawljL": l.1 '-t s Ot e r. F
I7 .e 1u"l"' II r l at 1 4-2fc r ai\ t /e K I a cm- ca six ea e i0 aka-IIIca1,nlie.-aIrIf'. TICtIrmr a ., e id E a is -ifem e I4I d a It'dIn, a l. I) d e
1.e; t'.a 1 1;^ .1c -AA w^ a tlC .ab L UNO A r V iA4lkiA "Ik- Lk .. L l. t e ,mL U % I J r ,r j.l"t ac edm4
,aftIl d it .7*--. ;--i "usr&W sr Aten liss. A, A^ ^S^.Z m. 2 1-33. -,_ ,b
*n **'~T. i t I * L I M IA,-a"II. a 'i. :riti s Irt kn I .,- ;-r a -i I'd -- r 1- '04 -A*, -.l tia. + .--"- ;h .r .LW t-Id. ira pI-rlln..B ew. I IL p,3J m B tl rd si f ro ,I a

Ir 1 x ., I. .'. -*I A .A * r "* It--------f5 %-,I:.,- > t" ____ A L ;Ar -E .a$. Is tr M. cA,'-a," rtes e a 1 A ommd. "* I1 lna1. ?-! eIT : p" r r e tra"r*e LUG .a ceA m do 1.;". 'otlr s. e a Ls..I o.4
III ..J.Io- 1a l-< it a t 1I e 1 t"1W; -_6I---eWisr, ,1 i o l. e ci I i rW* A I..G w A _s l os I.'. 1. -aa -- P;o-Cair .a S Aan--\, C. CA s." n. 7 A r I..a I e *l. I, o sl to I'x, UI t1a4 D :,* & i r d.A...I t* a!,4
I L -1 -so, I, -, *.ui ,. 1 'u, I -" & ^ r0i1 ---X. t.r ; 03. W AY's""2 9"s"It's el 24r19'cl mO eid --16 I V i I s Va l e1just
I ** IZ A I ."i;..II + ." .-****d . . .-.--- AS ^-? dt l^ ^ ^i e" eloi lit A *rt rs, '. ".lrI, ptan si c- tr k. -erst'^ ^ -srs o.@ fj Bo 43arus*r ^ 4.F a.nI iaI. dtp o-*
..*. t .iP'^tl O alae. ai 9- 59 .. is was .. *** "*.I wias ri C. .. .mr* n o; +; a M ru IG4 .E e ] A meses e-' :* e as d J."'"* i* l A >^.l+. s*. b.a_ ..... n *-t;de.,* ............... l.bJ-^ S.. te 1.T re I Sv .*......e .f.. r) A ^ ., .. ..
4 el dsani Arta I lu 1' M4 d.u i. gda r a r .3ALrasthtes .D.L.10 k en .AalU. 32 C.d"V a.o l o sies se:al Na- d ,u tf !l
I t ', _- ,1, -., 'I I' )!, ,. z -t-,,.. a"c-,"-- -P -^c t-"'" alr a i' ;- -I':; ..... ;' I t "'E I . l; A frnte zlb" -A. r I !-;a Va I ,L .i N ( MMc, 00:CI .: rM.Mit dl a ,-LULI- sF0 1i2*ql ,
.*e'r e ",*.. ( i3oi.rj. It:o lI, A. U.l-r .slo i. t I --II LU; Er Vl.d c .A... hd =pW ha.i 11> rI C^l6 P"I - - a pr--It i-tl a- -- U.*e a . ___ A cy.i -- "ra-.ri n C = -- 0 d1 L-l-td rIr )Vas n .. f Ia lia BBe rtalo Js ar,.. l t.j ; ron..l<
I H-.l.F.li .t.. nI_ l. l, ri>B-.I.IrIIsb e I m l ia. 1 4 Aad'.as. l ....s., . d ,rbe r "W "A It" ... I. t mL.-la e "V..j ; _.t ;.eI Ila ratm1s in t". -4,i C-* tadm m .' Pim. r'dao taik.'".L___E__ I i l. o n.-1>',"m d, l I r l '. I,
.A# 1 P 1 A ti t &5;,' firTr-n-TI,. LL1i if. 27, t+ I- OI ;L gt do Q .I d a 19.aI I I I" I .5" . I L :- N ..... I 'I .Is S& -la rksm b an 1 t-,. h e 3 ba w tla ^ r tXT * e. r. .r r. L 'Gl -b rs d rI+ aI -s -k nslUU .bE a Sw. J-. L A df :e ;t obali r.. c 3IAe-t I C, t
I -- !q awaflllo. -- -- ru t rat Iel oalta n i A3 me1.-0- as !.tv.re.l i .t .U--Th I U3 I L SE-' J.0" .aeir do ipr a nn, O u's c '*6 er4 o s r. hsU-e i m__ tat l le o L ] i trt7 o sru l Ourir des L. uke d r I mru I' rre ra Va l"
1:, "I I I I Ir I 1 I .~ -r" i ll" a 'nS, ...I I .SS l *^ l l' lt l
r i b -. )i ,-.l .- Iistln _o |h.* .." .- 1 D3 "I 'do Ia wel P*Si i i',, 1144-?, BGI- n t L -SE. -i m l 'r fi i BI Im ti r .la r,a a re -l. , o' ,r, l bu a ove W> 1 f l a col m g iw LG ti
al' l as 1 m 0. ALI4 o .& Lap a12.a p u J, s de c t leo t s Je ..l

I .-t, . l .. al *,;IV" .. 4 W J' P ""eryw ,--&.l Ifq a i "pw r-l. ... ..
I rt ". l.. l- !' l iAra< Oa ilo A II S | .'IV ,rsW a Nt" VlM-SI "d* sms u .tS cw -l+ . '_as .... J hr+s l.as ,ne e,.44.,ip.en Fr;, i teo r Ioa o t U_ Js q.tI a l-la 1e r-o kit A .... n AMII(', -. IEma, i TkCT,.a a tsa r- 1 A_ W" ei e- ,, w i .-I
14 * *', ;" "' Ei.: I. ,Sl asF r a 1.stle* !'ii I p rs a AijU 1, .. II r nl--* bwp Io. o lefr i'asere.,** ro dh -'A,,i tItPeoll m e IK skreb iae; a. r 1i n slB ml f ij h d l t a't f' I t.,lO- d Ib. n V.dno o Ie r:m ->r. ho Lc nA S'c e:i 'i q __ .'s _
P *II\ ; ltill* A*f l !i J l, = J ii Wum t" nit f Kla f I l m r ad "*re **Jo--------- t <* **o e. I .I' trut t e- aI de l. a trp a rl e nm. nl Hoi- 1. II-l t t 1n !" eaVl'a lw"tiC - a. - > H-,r a I n- C Pe'i '. "1 thm c u pl.7 a eI
A "- t?"| " I i l r ;.m .,;i. .M JwbI t lU0A < PAI "t "FW.kt a E l o -A d' rW' <; kn s... . .. a .- aU"d" "" ** O nI o t." I..3' nk 1 t SE InId e al
.1 14 pl. AS. at ss, rapasip awarr F s 4F Jis.& IWsePI~enr, tr ass~am h, I & Z3 Ca n k1, I. I,1 ... TI I S I. -% .- r ';( h*llr i.-l-.i S t, 4 ,1 9. p use: I I ev to. do op r es narl -I els Sv I e 1Iaiirde l- trivi l, 6 prails" Iii r n alllel0 r it


'5 sd ,, .. ..l.. ;e J ... .. pltsriin tiaf r.ll rEl, M.I "i S irv AIi(t & ilti I uLbc tr p.. . e ... Ff.l." t o b <* +i .i btr M is I. I" -Sr tt r..S c n Val ; ~en IrI- -~' I, com .to l ias
I V r 1 % Ir I-/.*.t I 2e 'I'i,SK'*inM.T pff.sei "' ar T ,s s n^F'1e-'1"^k" *r i liia .I I G l-S -il. T a r r r l lBn rl P-. Urs' M r j1 i, I I
.. ... .0to de a du n n.eIIe I A. ...... ne. re* n I . r" . ''-a-1 .r .tial a s ,- cu a.
I 7L.. _. I< Ph n 1 r6.!.B as.- Ae *i I" .,It ;"" at ar 4 .tttf I a ct>e, eAvi " F -. r ,, 6x vapiaB 3, a. O A Grip" n, I ... *-,Y f

7- ,I -.. ...l'>-I J s. .'! .ca "" .r ,_a ,',- 1-... r S l l .0i ;, r ,.. TID 1 -i. .... t- : ,- A c i ea, Bs t .*, T f e .' M r; '
1 5v A alco :f -1 l, ,-_ - aI 5, I'm ebit '. It -* I por I. I II il rII th aa
I1ver.~' an, m -ass i F -ser, non m m-l IF S icna do S J .46 Vc irea Iz de 1,n LIt I 11ee a s s Arcll
'.+ 'i' i a I ', ."t" .1. t w ...... -l ... .... .+ . ..e . I.-r_ CA I ; .
I m. TTC. -' .... s ,+ e k o s An' I...m-- -" .ab s --aseaA.`kist., I fan--' e4nV+. ; sIe a. ho0 detr I Io-' d C "l den_ _regoo A d Us" i I JP r b e- n3'a ept I rudm. N. l- -'ran s l ; a -h ola .t a t m r i f- "' An . tIAd C 14-.4 -.b ssposmUos filxn1. 1.a
E ,1 .. ... r ,, ln te. > t *easn^V __,+ . .. .tir l p ris" w r.ss. I 'lt r ..>.n il )- irl~ A s~ m<* ~ np ,>*"" ., (As.nertiaten r -t ai ul rt .. e r 1 n n l trc. Ta ia BB 1I mlu 3+Gas r ru, P ,'eca ro M r iti* i llcc iii snu ... ; .. .. . s -- --
,i, I I I mr I'" I I, r- I .. ii .st ,m i ...- LI .1 '% % .SHasakr....; II..rt ,i i Tl, l',, Ai .J, I) t .u AN. l a eiittTe1[ ,a._ . ...68.4 a I MrIe1. alI l-i, E aE en, i i,.ejE, > C e t 1 is<, p-e e h s llel ,-tlsd. do p L 0 .*.
o I l o i l O .. ..-F- i -L II ,l -tol liar C -,'l-lr 7,I ---- d ;e~iP i s, .1 -4- i i AoFC..4C...till""S. _=

I ", : : .T...., ic-a., ....a ... cit.. . lo.1 4nu. ... .n m n-C *, "a- r, P .-"4 "a a G0. "Jif l T I .' A"is J. "i-ncur Sl.ian t XJ .- 44 J ild an- temA Omba q .... "T1- es[ Us 'lo .t h. hor.nl C-. |.. < l r
E Ii,, , .I ..-... P . .. I III- .a n .:al s, u s,1 .rff.. . ,y1.i ,li ..rIsi. x .is Vam . .rn i r s _--,- Aa o I "-Sd ".. is t .i- d o, I . . I r:4t ,, * < .r d d1 r ,- l *, at l -. *+ o A,,r r. . . .. . o a c.0 A
M .. ru d m e l o I .-IRA wL .tr srn a, I *.- %... A I .1- ,1? MnL A wa . S7 o" r i .I.UG. E a m w ,, J .a cu.... r.......MlI td.AU D-;Ba t ; c., -t;ieM.; (ar ira6^' cm s1aa-.1 ...ia. IS .... rs- ....
`,, *z 5 I c+ s en ss4 w vdl I a--- I ... ; ....d at pa I dil V X SE 3=3 etialo ad Via ei i aii A r..., ul .dotab;- __ r evti '. 1 r1, th emil o r q urt, cohula e'. LD at- Then e o rafsi=, s .s l I l- -i nul~l -
IVsys.n.I.e i"' 1" 1' -" r' n i :I tso, --- a o.l --- i- l 7-- -" A.ir,' (l i Ur. Ba.a -rpa r---e, I i n._.r- -d.o.dooi&Er.- L oI- we s c.IB Al n mi Tr n- IhBIn... ___ Satrcnt f -.bioDsem ri'e o +, Deta wtiii- i: ml<.l-i 'uT + lsyi .0vieln
Ve'I ol i. llI. .LA eI e inE l-e, l4 w caltoI ro n t -en A O t . IA Wa&o l 11 S ] x. Ac -- "'2a- & dio i S -s itr + ine r Ao 1 Ie7 *o .II -, at+ cm" u"le '-e ,.M*" + s;, pa.m *r e .. I.Ti--<;" P l -. I I U ra 31&A-0.1, IS)h; o W4el ah*ri*i a .tur t,.cr o toigoel l:ra d ..
a 4 e as us... a &etc. ,na ,... II 5 las T OS E oUG %-.F suffix 6". ln do aort is ; A,.t'-4 1, b r. 1mcia, n. 1.c. mlw- *rr'u("Ka- ..._ .\ M .,a t _..., nf . I h n 2 el> ________._______ I. en -n l
C1 :, -l lA I '. m l.; Jer....,rI. oD a S Ceen ia no d,.a I t .Socmtis a 111"a ,,,,: a."? t+b= r.!e,.f-n- s e ,d ,"14,.1 I -- .... t1. ,I,,, acbelu i, 1 0n -1: e less o m i c. i. mim i rv*c lr u p1'd*a.0,'o.
ls. n s s- a f i le d h Ir ti .-I I l I a-.% .% .I.m-.it oi i1 1l+suti llp . .a." 4, -L& -r.. -- In a s la k rA d o 1; lcE e ta l f, ei t j[7i-e L U .1mt-j x o pC ,i- At I C _&. Co o' ls ; m era Jq-a .-a b r l .e o'nIo d-- -- -f aul .: 5
'. I 1'. 1, I.I. -, ? i'.Al 3F-..,.^ Ill-s, 4sio Il C -^ do, I1., .ton- lori Pim -- el-l .,tra, *4 e a e. e r. -- +4-m--- -lu Ota a"i cte M NA.-A 4- aaes'ia4d ar lorr to, ilsne 1 c- n-. MI. tp*------ f-,- **0-p--- W -I u'0 ''' 1 ,ma sdo nrr u. idnat a e i tu. etrr.*.1- ,o -tn iq I oeee..
Vi~lM, nd^r,~ t- h -" .i I i C tlW-, e.Iito f...S*il; t .s .0 .. '_ -a--abe l l i4.ll foslt ,li, l.. A,.a'.i'.-l"11 -- & I ..".. 1: ... I A ami "'; ir^l,-i"-^h"->I'-l !., A2- III." ',v -. .. .... am. -t L -- *--- .------- ,.
sl>o*'nesea^ I. 1** l r __ it-, IL 9t;l-, Dp tr ll l, r t Ad 8r "dir. dip ; ca. > Imp ro l. s>% pr< li i meWr f d A l* d 7 m B]- as r Pr, V,., n n .
\ ,-. i;. i *,- l> i I l'> ... ;'I ii" trainr* E r- ... r "-A -- ) 1- *trni, s e i 6S t "o mr nsrAd m te . .V, ). lSeIo u e ') P94 edo h}>-lel.oi-B e.mw.aindru M r .. L-- i..l. . ----i-. I t. L Pu do *I as Wu; .m., -.-'al-te e *kL AJ c-rtaeViA n.a
,L@ --. S ,,A-D. Vo , n. ;+ ,, r -, I li .V;- 1."" ....'r.% .matur0,", pa I ,t'Ul-sr predi awJ. J+ 6-c o .t's. p ++oat -I! t l es- iit. us orx 3 e.Ie I .'- 1 .-TelI I a 4IT.C--I. D ,,I.o l. .l*t. ,s .ml03 : .1;Make, .c. n 1 a- a l. ,.t.- a meeI w treI S UaISdeci- L r.-is- ,,,.-
Ii ', J* i. .,i S S mr s l p*!\i pe l ri Mil e -.. Oil -. --- I i, Ir. rtiit-. "- : e.Ji "+- . . L UGllsll lS pr';l l. A(l( t <1. i .Il # si. A U lm- o 1 il .I 3i,04 m. .......... s- d, wn ,s--I IT l n e r I
I alr d n.,,q- .as e l u .. n, na slaC.. VA.-pII. -!In ne- m. i nho p ae .r ,m a . -- b p t r t r aen es l ;ac seetolteiIcr,. I f a ot s:- o..
-. J ul? a -- % tA- n t Peti r e. 9. 1 an I ; d 1, . "..". A. I. . 5I .A m4da 49 1i.s111,4 0.1r, ., aIr n A*tk1 .'t .I .s...". .- P r .- I coI o al.o .o .0-, -. LA o %N `- , at -1+A-
v :,,1,I .s,. ,'.. pl,?e- s~.s-xs"ee; J .- "A A. 6" A A A, Int, I p u-,et h .A .,, C_.It.. .. E's Ls -I t ..!' .1AK I d i(aI "" lst-' U ,O ..

..... .. . 3 's..r, s....41-,vat ss ... .s.. .?av, AI ea ... .as ,o....." .,- ....., ,,,,,ic n a B , .u- ..in...o.1o-a.IAa' .
f ..-rP 1:'f. I .,'Us ^ 5" a a a. i, A. p 1 r .L.U,,* cslmle It -,;- ... L *- 0. -" ". l i -Ia ". IpV s t ." i.& J1- Ina a i r 'a"l --- - -.--p -O:, -,

.. ,,~, ,^ r p ,.... I ;I:C."'.-.-..:1hII,6. I, , A:I"o ..__ _ -i S 8 1 Callsi-s,+ as A ", -, . --,-aI.,&(,- Af .r ,, i -r. ,:., +. ,i I -,. -l- '
t l.J r -o _.Ai- a di ar A e i f- _ --- Aeym r- I >'1**wlrS nITr a Ls OES wc 1s I o h m i n rur. m' --llun e 0 I. -m t *I.r.(w .It. Cf u r* .0.'"' .- 1.ILd, .-> ,l a 9.Iu E II. I, 'e... -. l .. .* +., ,o ;.erkrri,-. 3., t ard, gr-,i; '., t' n A t,""mad' ..... ih P.. -ru'sS m- d ro -l. --.3,aor :. . l r. 5 .*r n ratMd nIs ,o'a'v,. i ; n . l l a., t ,b e?, a ..... t-:.-1'. I. Iaw1- n- i,,
A.+ -, It V4.Ir ,, "I.d- refi eakM. 1, ... Mi 4i ***. I ( 'l AL"`G'-`q`, a,= ,it, ,-- -, ar .I. A St" .aIs-git l o p- 1 t .i5i"l.> :- ,P*h ...... I. Il.'-- r-- ->.- ;- + n1-' t" do -; ,p -.---/. i .< ;->

a. .-I.. -is- io n- o +" ii+.+ --i* If l .i. . eag Me.la p as Jani, -of- 4 R A L B. .1 Alp., ., I. I I.I I"- -| - --- L' G , i ^ +
.... '-r t - _. Por ------- I Ii fa"<24-94 as ; I LII 1 ",E a p-do'-'I rat -I 'I; I C LZ. 'a 1, t, III r-oMtdoi I '(O A'.** j Lrei .. .;,,S.E_.+_ '_.no bo,.t eg "'al -t.mo .orm i. .,I c .,e if.1,, rr ___ .i U-Ol. b .. dp> li'- ..,r ...
.111- _,p:v+ I, p-i C 31"pt ... .. al~J,.Tp d S i .. -. 47 A -RW. <.I- !c%,,6..;-.1 ntsl'Al I,rt ol mva- r-H MlLIL. .+io l.- :-ni .K -o1. ,b r ". --=. ,I, Ae0" f c .It P'n q -1 vier "onecio. a "* f-"-V--


VI ,"Ne | L-e+-.a- lrla. -ls A -1,.*, 1Ile- !LUG %SFl!-Audal.. :rlbW Jli t. AI H1ai. 43 A t l r c- 1. T'G ,1 tr, 124) i, ri u R.1I p. ='M .*+ 4-i.1* l e. Ito- ir 'lp"at l .oA Is. idl ., mi reeM r llo re , lonromb.e. .-Ivi l '.l-
'-'"'," -- iI 1,*l. i***r ,,,-iqe ; 3" to -T --- _ll,-- -, ., l I ^'n 1 tA17.1 it I ,; e-ibi- rni'al (I hi,-iict" epmit,, Int 0,3il -1 I. si '^ A^oT ; -. l' -nJu"A
ft _%". 4 i* *-"**" P4T,&- 0: WRas- p ^ A ^ ',1:.'^ :' ,j7Gj4, e j- --; Ii ,Ii, 2 'aAu. mn Cast. limcs, XF + do 1e.%Gt ltl., it;s u lS U AAU *. U.^
oIL I'S intse, 11 T 0p o 1 iItt id3 It. or J.4

'I ,v -_ 0t1M 1. *^ "** I., al pi.1j43 & "TO, e"to ..g^!,. I14
I.B '. 4Aa -* T.-1I ~ "'. 1, I C'n... , lart, 71tvi'.la bi *>> ,A m & 1xv-do4 eaS 'a. fat ra dolin Sotio Aia < 1 .1.br. ". ill i s, ir,. I..,ia e-ra gri de t 1^. Al t ri -S -- I^ ,O' ii 11111r n.Le o rI-

1.11, 1.. ',, ...'.,-. I. ,I .... L -] ..... .._ ..-iGal .. .. ,. .^ , ,,, *,.,.- ___ I' A '..111`.las, tu i, >, lm,"o,>, 0 Uul. i, e I .r dir i nc A Ir( d e lr -eo, .tI, Si Eaa, -r-,.,t 4pr., e ,IiH .. l.. >-<> "I.'. ... .. -l ... .,f..774

i I. c .,.... (" M'T IS.... "- .-. .. f *, A r ,.pa rt a *, men A. Ih, &I-, .-vh DT I =---I 7, d. .I L.- I,~ .. 3 -1.-- VC % h.wl rlT joi -L >A-I : l pruld chr .e -> lllerol.en'o cilu til. I: -"' ;".. -. .... ..... l
I)UFAAI b;!l p1 ?ip .e ^ .I. _- e1s^l,"' as Ale] x 1poi IS e awl aA II
-^^ ^ ^ -E .^ --,-i ,,a^ ^ St. G.,. -&um Ac g.Ilal ords A h

",.l I-. ,+m"ll', t ." -3..-"4k nIll ", W" r . Al ,.,;,- --- mt 31h'e.".1 *-4 -ye7"... I1.0. D._1' A l J II ____ __ A.lu |>r. f.1 m ,- . .3-. p ?.badt .... 6. _,, ,. V. A S> * n ,> d ,C Q et 1.. -l^. .n t -j j j U '( .% F.. ..a ko.... p, ,r U .... I i . . r .B. lillt cmL A J,?., t --.0 Ki .-*-. Xw -T Jl .... t;
..-- a -, ,i-, --- P l_ ..' 1 31" In.', d_ ---_i mn s l ,",. AAri!l-l .-KE p lTe% 1 x^'devi1 r l L GSt'l",a1 W iVL ook <" lpa. Semel .- I, 1;. e as-T-. 1;6 MI ;n. t. I li.... a... A ; Wr. ,n. I M-l1.et_ to-it I I a Me B .A."-. ; =;__ U,, 'fnI"'- .,i. A.
, N0S- I5. D ....',I .+I su .4Mp It, o t tt<: I-. so ,,.,.% II ..!. .lT.., l- r. . .. "_ _. l-.. i .t n ; A., J.. __ .. ,, ,. .ntj. ,._-..... I i- ,. a C. -- --1 _t1 -- Ad trL. I 0 ar^ .011-t C3. ,= IA


p,- i 1-1.uh .I.' -.'. Alr."-al et "" Itp'i -. sa f M< Ii eIt ta n. i ta r un a tv. c _i'.p ;."i Wp6 .1 r.li- socii'. o- Gi1_" I vU A1 no *I.Id. IM'N% bT, A.*-*" awi a -1;,,I- S ; I 1 K _.lleB jl. Ip<_L-o. ,,.- ; V 4. C!W- a. 1:1 g it r, tests a l em St.a.r, I .( i ii C a ss -. M., I& ar A- f-tlol. L --

vwarVot*. I- x II L, T Is : l < ot .*'" fir'uS^o A, 6. I in 0. A*EM viA I FaiLi at Iw i .Tv, w chsvca.r,,* is, Cnlr, .lI *..-rl
9 -KtS^.. ...r ptj;,.k=C ,.iw- v.Lm -m t . B 7 f.M I .| N, "IA l ^ -0. Ir "O r ,s a A. <1. r IP .... IS, ... .. ..I 1 ., ,,^ .....- -. 0,'l^1,U' ;A7!,E.. .. .. -. il6l "' ,lv pi dr,. -r.. hV. I UI iU LAT op.-a- teal a".a f. I., so., Ir ,, l t-sl .... q t .-. o. r n., pao 9 I.b:. li ] 3 .ra. fro.-itr *ot 'lc.t ilall.S ... . ... .
,, ,A^J ^ l.,i.; ..05- I I .0.1 -- A 7., Aa l... +t'u-' t, ,. n-.' um.,' l s. U-. ,1 .4., Asta. xt.v. A, tSo As t. I oIxt C-- | '1,,"I lgal j 1'I, a (;r m .C'- |l-mst,- '". aolne-iao & M "r, "-. en. '* -. g _2'- 03,U 'Gc ..bM .M t .r.-.. .i*
E'0).. I... .J4 I-n.*l "* ^ M a. I 7 ___ _,, - 0 .. ,^ vn.4o O. Aisk^. rn .liA-o.

I1 .tab s,. l, *..,7 ii ; I.S1.. ..a .r... .. . ... A i e .Is, pe.rA .x ; rm dalI.--. . A n . nI .-0 --- -lo IS, Ttli n (l"rv pl Tr
,++:%?++" ,'r T !II^ i^ M?. ....... :;S,:: i^ .
s iQ i ir[ 1 rn. .II ,.,.,lrI gas l,,ni -sir,"d. 6 .,Vl.I. M -t JSF wi \se1 el t l
c as:ll .-.,,,'-. n .A,, ,, i (l *.< '. A. -, ,+"i, fAil. O.r pd .... &,, r.- ++.l l`" ', .. V ,l.a. cl,-. ,*,,,,,f.....t I -;,..<.-. -. ,r.....S,-o on S .do. ...".'..d tie.t. 11; ^, ",.g 1 r"- t
ect>. ,as.< i- 4. a-, 11I.-al"iI I . .. ,4r. ..- o.I@ .,-_ __, rG S hva mu'sihls u. ,. li xli,.Cft 1 mCa ( *.-in & i i liri Ii il, p-la r 1 ," A l Biiigr,. finatettw. D<; ., A n*Iror, !hao li +It. IA" ";"t +" -f 0 ...Mlt I miv -a ,,tsr'l+,, -- ir,
. . l a... I Adl*l & " t e a aB i X- S E f r o ntl - a f .. .p..c i e xt ...1 7 J = A D O S O Ua l J I V t O-q S, . . ..'d . . A . . .. 1 3 I c a m u l ..1 I.a * 1 1i4 0 AI. 1. .. .
= 3, l l. |. "; -- A........ ... -.'.D --r. A sI r -i ; + l . .. t 'I i' . c I 1 a i I- " ". i 31 .. n i, ...U
-- .1. 4 W Z. .", I- .- --- -n a. Z A tlI ,Wns.O,"iIra do dl Heqto W h 9 Ii ,b1I k os cm r. i P i rs i ov S. locrit"* o ia -u] 0if+ a. IS'.t d
____ _ .1++< i"' :, ` a. IT is0 [.,.I. a ,IrslH,.-,l l Id. ..."'-.l.fL, I Tr ,r a nl.r e t jr/t o p l t.a d a
_!. AL I a 'F cross i n IL .,' .14,% P L-1.JI. iU -., ., J., I'm
I ?' l"t'v/ o d oo bp .L t fh rA h I 0 U ."-.-ilr.I a Pd.NTI .1; e..I. -r_____ I--- s n 0, V4ite I 1""-1. ... r.... .a..

tl. P .%l V i ts li l:% .-kill2 o ;..W. "ars, orr r." ... 4oll l. v.I I 1, ltr'. I 1 -pato -I. 0ps.- eano.,, Ca I- ..._ "Isls -IV./fieL.a.-od .


a,,o.' ..... -' ,A- P -"- ....l =l P,,,- o .... C ..... o - 6O ..... r a1s pA DO) ..In, ....1 else A- l ."I:I.. . .
'.., C .01h.'. -., Vs., IV iv te T tivis I ,-GlofIL M .o LI.1I CIAolitl d -r, "J- o oIt++ .l+'t _o, -LxI DJKIi lr 6 -i. s (
2 01 .1 X W !.1 l - ,i , , ~ .i - .I oL ] V l n veIi t e t 1 7 4 1 '0 1 C I I 1, o : ) r a o l o p l d m l m -o I1 01 e


LOTERISDOS ESTADOS
N ACAc PrITAit 1
AMANHAI


F1,i 11M0O
Ai Felet-T Il/1>x.) no leb il,
X n* d. Jo"* *I de -\.h-Ay, iA
Britan u. V7
%3 gnt& Mae*,i *rlrcA Ir.


vits Driorme,r ,ops lsHis
lII IElIEXCOII1T
ESvCliUdSTA DE PARIZ
dttll wlrt I "1 w i"


fllirnie pe'tl m rcu a"
L9I.114, ar in w rseky iA* -o
nr{*W CH n.WtT
Coaii-u>.p Ii" e n AUsi be CU ras, t

J'n"i:(}Bt";.L 3'..:u


MOLESTIAS DAS SENHORAS
VIAS URINARIAS
Mi15ls CiflsiCs--SyJplilis

RD" BRISSAY
(V{4 Jr ,fr vpecu ste f/d6rado P.dtr
Tittiuiesto pk* othth d< tilii inl-
der no 6!o Artil at I', one, iw. y b -
le FerdM-i do ut&o. Tumcne do Tentre
0 do 'e l a 'Il. l a 0. 0J .
lle.6i He l 6l,1 .p1heh
,, Ut,2l c\,A" rz I ji4


TIIEREZOPOLIS

HOTEL HYGINO
Para famillas e cavaltciros
mRf O u0Di(r<
c'darll de ll +gEmi r,
dTnr-4 to Sr. r*mair'i de C ri-
TI, i rlU I armet t n. i
LI.o P r

G ie *Ten-a.Ia d c p o< M-
&1",14,> d W t.." a-tio edrei Averiu
e or toW.o. .6 pre .0 ChbpM parm
Illi 0meio lut9, M.vi dj txij ai f2M-
L 11-. t e
.'Va eia tic
MI.LL" A! ':'
43 Rua da Ouitanda/43


R1OM1 TIMl I
U5 MIENON 175

sillfaiia.o piltorore
c eautrivel. Grnndo
lIntheiro do nntnfAo.
l to a I.'raliolilalo8.
Ahig 1"nelu wn)o.
" llio NilliiboD n ;i|4o.
Bfllltl o in t ill |>019o0


A Notre-Dame de Paris

A Administragao deste estabelecimento
previne a sua numerosa freguezia e ao public
desta Capital que a
osM4 WBDR "aa

coin o0 desconto de 25 Io

1ncerrar-se-ha, impreterivelmentea
A .tANHA 3 1 do corrente


Lt1110 D PMlI0lE E
JOSE A HE


3 Traiess da iBurera 3
Te vCturo mtXims, das penb-r vr--id_.,
inp I.o, rS.. mtivuar..qu.s anm6 i-
te m p>Jem r rceorm-a4 sMe a -vr
dLv.uq. Nl


PARA USO DOMESTIC
PRECOS DE 1MPORTACAO
Ol'llii ~it~ilni< llp ll 1o
%Mitn"ii ri 'il ii ilnl reliil fte *lti not, veie[ lle l l-o
irandilo l >oi.4.li tlirimlflno *I"IOI<> l'<.1I. l -
t.I:LL.alat HIIIRO. <:ltY''AIt. MF.IBrI:-. 0
8I..:;i IA IHl lllCtl r Htl ;. ooln lirec<" roir t>i t'l",
.,olr Jiint zf.uAoniur1 Ilagn la et, ul do1I" 10.'l"
1un1it4 .on i "Clit t."peiicnlierntla tn irami liltIn, dI"1
Itr.lia:lliiltl %" tlninailn > lo nr tl-m0l o nillucrow,.
<.4in title v'ii ilnn nlbl.ien ciijns listns on 'l on ilo
n l mtlliitno ili:llirveli *-l;>.
C111in POstl515-R PA PaRIEIR30E iRCON 15 A- Rio de Jairin
Ax'1OM( va.a'x1a a C.


alITS 1iiim iii
DC
YeredMao CaraIlo
Antl,& d, x r*cfr f dJriiuq alia
dad Ut 0e Uer Ot e IM I do Barll
1s "du- de Ik Aipstido rm..-.
ltiiv e t.. a. t a u .,.a
i6.i m TO'di mpa o e m.l di eanptt-
i*,"" mtC ccrfO e9fsor"ew".
fteto do hIn ,em rocLhmr, ea Lkds
4ad mUlu, SW.


AZEITE BETIHI
fm latis de I, 2 I0 Iito O
100e a Olieirin
ItuITO r:oI US)n m1
IManoel Vieita9 Costa
Te3 9e-a a0
9 do MrcraIo 39
AJl [[II& S1l'i?, 151til if .


NTILS lUM
DE
WERNECK
EB' n snai irpreloaome i<*
Hfiecnmmo -ontrn n coni-
Blp i '*'' o" lianisilurl do
'li i Olin I
Verli e lllll.l lliv lfbltll S"
plitlilul inee" 0 tdrariits.
DEPOSIT
73 Rua dos Ourives 73
RIO DE JANEIRO


57 RIlUAiSENADOR DLTAS 57
HOJE. Q 3itl-fI SOd JanJiro HOJ
nIiOEIIt0~III if|rrc0
NOVIDADES!1 NOVIDADES I
Um Idylio

VITULI-ANGELINA
A petido e,"l-umcA BO.
DUO DO TROVATORE
M MralE, 3V TRY e TE3CA
C0j.nset daa tr..NmrI m i ;ed l r r pr
JEANNE C3.%VYT
IaiIlIA liE;i~ll
I.IICA I1 I.TY
I.I.y in"i'Ml.iYANZ
TESL'E A SAIIGNON
Meitta-.felra de FeverTelr
straus.i
CAVALLI* rUSTICANA
IPEcoll sio OSIT-km


INNO S I10 DR J.NEIRO N. 3.

"ASGN'ATML%'S PlAR AfO'O 0I ZUTI.

101 Sm -fn. 45000 llO.TOU NOW...' 7t000O


fb a -mr r Ot Ps U-o lis ol a, o &g,.

IUO DE JANEIRO


js fiAL..


Propriedade de Rodrigues & Comp."


QUARTA-EEIIRA 30 DE .JAEIR0 DE 101

"ASSIG1ATUILIS PAIL TODO 0 BPn.iZDn.

T DOZE0 07Z0 uo 60* 1030 I l r i h el uxzzs 329003
GZT: EniEZES .. 465000 I T ir3 171003
1&.f 3 zxti peln. a 4c .lila8:p4. se -al&mirf I qolq so ,a
Ar IIb I.p. f19 5i9 20000,35.3., 6.3 od.hsn ISO liit.9,


RIO DE JANEIRO


AVISOS ESPECIAES j -rl p, B o.aa textd0,o d i
carso rrouuochdislal1e11.leardo VIE
-. 1 tT. FLt'll r IC C)..d! ..'- l- j l inve-l ir o IKreapriu alsma aII ns. 3 i
ge 3 1 ,n t.'R p-at Bkli.' Tl .0 o- de cirallelro ds Or!em di JirrMtlra.
0 .. E'Ate *a phra-e fle 1d> ddope-..
i~ on 1 -. alrB. No Prs.el, .-nr que ate3usobtsltii pearl ttslmente:
St'* JAuES MnITI.Luj. c., p.D. ejiexprtirel a e pranB(s le quf
S.;, S. r:,. I per4htti forttt e bomn sentimslalto ea.

WI 1 T, 1 ) r j.i al Fi" is tire asdo grnles pisaF, c"minhaind
1..- 11a j enhjodie de agtrsr a u e p-romover
l P:t tO'Ip Pi'ttiTe ~--'., ,I a progrel eo di eiriliaflo do tie o

S-ia. a 't, De s. Ts.1 o M pra g per q"o
-r.,if -4O -.v 6ratUo. I9-T ; ; r-e bo | t es ao j-itlou e uMcal A* 2 .
l. s-e- tL ~M-a-peI Fsm. r tm 0. 3d3emntuedaem t ds IBtsm qlu 0 erttj
1- -- ^---- -1 fji'.obebta nfitlnba,a'.tratesior ae ili da


19 I1r JAt'11Aei
6b.-'e que at faMilt de eorrl. |On-e
$lud w i-c lh*gamnle W% defcjs ex-
get" res. tn, "o, etfinw.tri que

Deligw. cs de eprpnr aes. aml3.,
adalmorader. temani-si'9s li nalos its-
IIN 0 e* tlitaglro queo p1reto .1-a It aa
NUl. icorrporw-ae so p illt* fuiehre
dls rtimtd, d o a deia rumnsllo do *B
famls. 10dpend:.1Lo a v'sliem que hi-
i,. projet'ade reservlt.Me pars i t
Cp'.Il d4 Lomubwdls no trge4lImo di,
yami. O W em tassadua el cids
ns 4o lis s rpreIslrem a VlCl m h-b-
f- a q e a ae10 talela e s m
4p|anle d o di&bNoedeattiou di-

BOMA
0DE0J3A11a30
Como -e cabe, lr deiertt de '" de
Noelbre de 171 Vi ete Emanlaai I
I#a OGImeppe Ver1 itenxdar. Na pol-
e admir.r qu. iapeum eraheeids a no-
tidsl in-re d es, 0.'0 cltei,,lu do4
o ifI"o, quelhiso plo seu t .Into am
erdinie clitow, e Ctitaswm perpe-
tear a ums messi qauella es lege-
lkIs rigindo.lIhe am niouulit.t..
eeadlgae
0 mrnwurso teije xectIo fl eui.n-
migka esOc lpt'r Mortevret. eompeo-
w4-hl do ea utrsrap'a s ohuname.
madt ple lhba de Vcric. A i.'-.'ow.*e
Sl:een prh ttsioe Brn at lteli-
puldeamnte qw a lw albo fe11 cu5 t--
da*a Mtra pt10.L
Doe lonanarat qoe oa edidl de
Bwems me.dae las lar san dae
iq0a3 do ('qCjill, ev h rs do ntet
qe mlad emnaleess Arte Llutws n
aleS pmsado, -,Ii s ala poeto

8-se., ioveva, qn a p"Ma leami-ss
dS fa4a1e j tl)Aqot a iSeOlMP9o d3 s
l4e. t ma : o ntfi, m.'iigno c.vi,,
owbea ande ise featrierras.
-WS, 86 mGallusaetries manoment l,
Oan eylee' a lldita'V*n vf cr lecvnts-
ts i mnsari d VerdJ
BOMA
!DT JrA, IroP
tO ,tedrxvte* a. s rniver-i-lade de1
nTa1 (tIrf4110Bsantti0taiif<04ffaBe-
iw r eIIrart a amoatl d V .IrdL
rt e aries 4e e rtealsr 0a 0a0fmte-
P*eq" fLi..lls Maeme d4tluSea M-
4gemies., o 03 de poti ZHolmse o0wn
ItW (bt Frob ,'f M, V.M i ero-
iaaf- 11s0 gCaSi.)nda o e eCtk0 IrI5F.'
tta coje iBmda igwilia s6meate fra-
Fotwle Edo s cethbri esiam ueC9 DC JANEiRO
A ragl eV de Vedi k avali.hl em ete
nIabees a qe i'caBtes weli fraro*.
NDa" ttrg r* mls IdeIss fatnam delr-
ew-a o Almotro itiarils olas de hbee-
liteold. 1(tBIIre 3s iat c Ogurn 0 Ali
Yerdi (Caaa di 1.WOo.a-) para aHnslla

Ame asperesl e amsigoe Verdi del-
J0 Mas vali ewvtto e de tl ak te( Il' -
seis. A em i etb esp.reific3s cto t eou
It.4Alestoo Itgu peq ue4s" (mma*,.
c* ttil attho a lkeportania d9 DE JANEIRO
Ile*., em0o o terpe do VerdJ come-
o* sa te deiomper, 0 arofieor Groceo
apffe -1 ot po varims vets >iqafres
ide i-eliertlo de mercury., aSf da cou-
terva-eh.
Ao re4er do eaitfJ.i sore o qual
a oorpl do Verdi estl dlpfotmo ardem
Itre endtlibrao rterbweimao a Ff a
E@ffsefl g e Catrlddl'.
-AUtelioSl Fantaleia da eilade de
lAlio omoeoe4s a ltoa piela irorle de
Ver*i e avi em eus bers provmover
bemaogen fuaew.es.
ISOMA
29 DE JASEIR
1i teelPr*s e oeittta .%ndce des
tldM4t d6o Iteo solestarilo a oaecent-
1ta lep9 ptrani anitc *o e1teir a do
gl4riT) me.-tio.
Oa thetres permaneem fteealso,
9 ed4fiieso put4i c emu q bandelrsB
em foecr. O coneertle miibtirei, que
ai bind*o regi.amtseq eotumol dar nas
r4pesM pabliets em determinadas diaa
di -wnaesn, firlo itambem ospeosos.
Dl'FUiS-AIREI
29 RE JANIIRO
0 Cfr ee Itabaeo detol cidtd pro-
mete, tn homenrgem t meeris de
Veri, iMlsesDtes exq *eas a CUsiledtaL
]BEt Miomi, Vm via de oc9ibmiao
Softo mINte1i, nA Ope1r. 0eem mb-
&ati dt Vel do ra Terioa Btwao.

S. PAULC 2 9 D Ja1NERao
A remisles earoteMid pea i t& brno
J11ia e Fanfhru. aimn di -eltter a
cxminmfir do Verdi fi lMilto o-

F.uo twriente a nwaespea de dam
e-mulse0, UM bloeoario ea owMA do
predsidel de Ea* de e Coele ., prev.
4- ple Coasel II..law, t,lra do re-
dseteemeobttc does joreBM, qua per mis
Tml rMnaJ smub-C gmd elomlna e .xomass o s prem- o
se mmd euelelde t epequinr meal-
I,#egSoi dse.)

M,1A, 29 Ni 3*t,
lM. maiio do ihesem t rd.e a mlO.-
,Ilsd. r d Roms dtciio do a0m t
VBadi a ea rmd Cepel mac o od de l.oMr


sm e de .ml e oe U3.6p.tone e aim lae
com mebp are au "!s* it lls>-"
(Agnelo I/Jiai.)

LONDRE3l
9D JA.jEBo"
Ieost Wilk thea marltpiis
lEiauro VII cheau halJ a L dreol,
le3 enthulclStlctmntblO reetba p1T1
t'p a repulat.


No Canal, per occatii a trasia s-
C0o, pre PrtlomOeiu, do calaver da
R.iniha Vietoril, qoe aetualounte se
o uh em Cowte, frtarser&, sl qme pt-
"ce., 3 icr.l ai e erinlwuak iogios-9
e OTe vae d guetrrta lleinam.
-Ammabi ddve th-er D. Carlos I,
.'to de rPortugal ql vw aem isl alm
Sftmevaeo.
-CaIeuta-se q-e ase terror s R iwsha
Vadcl as" tilroN W Prfeip's.
Na ortej faiMebis enst de ear
rett em qew o ecatdinre setrlaceorta-l ,
iri em primoeiro leganr o Rel Edeolrd
ViI, sumio-ao-lb s o mmpla ddor di
Allemsaal e o Iaei de PIorgll, n et-i"
rem i. Vilro atlS dehles el Printipet
e rTpnese tates dos Governoo tctram.
geit.r.
Anm1iahl de ecctlgae r 3Jrge I, o
I d Ghe-h, e a SH0a o l'rtea.(.e Ita-
Persial Coumtntioi, Doo0Io de Sfait.
LODRES
29 g E JANmMO
ra eeeooifa de ser agraAixo per i u
Io, u Ald E trd Vl, co1 m o tite de
Miweelsl Hooeart do Exeete Briti.
Ore, o laietird1 do Allemseal 4 tk.
grahu a neseq termnosa o iros de
Aillury, 1'rea ealts do Coaselh- sde
Miti-lare:
SO Rel, men anugto (I', counfriei.ne
n grjo de Mxarhal ddo eo Lxereite,
conmmialeoano-me que farA publiKl a
auinha nuctesio no dia do menu anti-
ver-ario. IM igris to exprear.llHe o mes
spaI4eintkento pelo gntal de iffeete comn
qne eua tagettabde a oeTvio hona!r-me.
Regolrijo-me perque o mel some Igare
eitroo ,aes mals alt.s cheie; di Exer.t
esto 4e So% eigetalao Iriltaniies.
Ion,] S.Rioury re.padeu :
Pcr.ttia-me V, seo Ma gr4ae i .a *-
rid exprensar so mews arixleimentoo
pelo voao ttelgr.mn e 0a0i'r janit-
mente ai edbas flelta w petsio a"
adBverrsa~lo pe l nh o -naeIo do Ma-
retbil, que o nit u oa to suberaos, o
R4 nuzdo VITIseduma lo oanferir-crw
E44 CtearneteiJo qe Vsa 31ate -,
taId, eais lo ome n &t*', c a'yt-
tara gratllJo do tod3 ai classes do
X. ioicoealrtd-la jl p-Is tlonta pr
was doe sctilon to qeu V.se ii llgesti2de
muaifeeton per oe.-cito de so vi-it i
(nInlUtrra, nest solenine m umeiti.
U Iaiperrl r Gti.herne taibewm
telegraphou a Lor I R obert., aCoumnin-
dauto emn '* ,Io Exereilto Iliitnaleno,
ee nimn djeolal -Il e a nIoicki Ie tee ro l
hlomwoepeplol el Edusrlo VII tom a
cameoilo de 3lartlbal di Exeretto
Britanni.o.
1II b1 1 etiltiePtldw ouoieats lHe-
inoj is tlf grianRii di Impera ltr:
0 Exerelto nte1r. otrgotlbs-s den cr
SWglr o ws o iinoe nir a s d d" lare-
.4eo borrtliteo. S S 3asg'S.le agora
e= iu1da lI s lig I S to InghterrTi. a

LOUNDRi)ES
!')t E J3:111RO
No 4s 27 dete m??, quin To comfle.t
tIm quirelta e dons anne., o Imperador
(G-lslerinu, d Allmentiho, rtcebeli a
Imrlfo do hito iuipleril 1Hheteoerrn,
grande nun8 ero de pe9oasi qa Ibe ertAo
levar comprimenulo., fCqrsndo entire el-
Ia0 o Ile Eduildo VII c 1,uiras l iwoes
da fam ha real, o En.balxa r a'lemilo
em t.olnreo, Fr. C. La cellea, o Secre-
tlro da 5rmbioaalas, ViS conde Cough,
'0u1tos atItm functionaris Inglieze e pS-
soa da tri.tucraeia allomi que otctud-
anete stalo dte isila a Lendres.
'r evca,,I de ter eercilo a bar To urn
dtlla4o ie0h, lrotrao-se eff.1lTvo
rinode entire (c eoberanos inglez o a!-

o metmo di, de tarde, o ImncTador
janlco em O-barne llouse com seu tio.
L'or Cess occ3ilo o R.ei da la=tlerra,
acompatbalnd o aeu acto de atlectco-as
palavras, entregou so Imperader as In.
*igniao da Ordem da Jarreteirs, inestl-
mavel jois de ouro e de brilhantes quo
.moa M3agetale a Raluna Victoni, pel i
tins do ianIo pssado, mandira fzer,
aflm de por sass proprhl matos a entire.
g-r a "ea neto, niquelle memo d3is.
No deturs, da eerimonla o home da
tleoresl queen foi omal de urms ve lem.
biado comI sentimento por ambos tas o-
beranoi, o que deu Cesta am character
Irits e urm netal rofundamente umo.
clenante.
LO"DRE3F
22DE JANEIM)
Lord Kitebener commuuicou aso I'ar
Offre que as for;as do cavillaris com-
maudaim pelos Generaes Pllcher, Bar.
kere White consegarli cort r a rell
raits vanguard do Commando Dewett
encurrl.ando-a em um e-treito deafila-
deltro o atu de VenterstadLt
Em co-nbate traiado eita minbl
entre Hu Boers e as frtas do General
Fourier, conegulrlo os Boers desmontar
o cauhlo Pompon que spolsv as ope-.
rat6o das friras Ingleias e miatr ceres
de .20 ds Pe sartlUlbelros.
0 Oeaerl Inglez fol ftrIdo a bater
eM, retirala delsando mortos no calup.
Al batalbh 29 dos se5u homes.

LONDR JrtES
N29 DE JAT1ro
0 .lr*img tLeaoir noltol quom a po-
le20s 6 tjretirIo em tonedter Inde-
pedente sea poo di llsa de Creta.
llo em Vr1e1 o [empregtdo4 da
fhrro-vii Subterranea 3fetr.rolitanw

LONDRE-l
29 DE JA*r- '0
Peraute |ima grirali mall2t31a co, 1
pt04 eai M l m.itlla de 3aulheres bocrs,
e ant. as tropas reabids, Lord 3IIt-
oteaeMr, o Cmmandaioute em chef das
troops em operpoes na Afriea Mleri-
dhioat, seeuld do acu estao multr, pro-
elimoo em Pretoris o novo RIel.
0 General llsxrell, O tveraeaor da
prop pr olamoSu timbem Iansrdo VI ,
8mber Soprema), ofa-l.eve Trn-1.
En aigaul de feita repletJrla a
ts* is oo lnes do lattdas a. Igrejas.

LONDRES
:1 as JAt1r.o
Dii o AManeAiter Guardiao que na
Afresa e offislaes Inglezes t(m Uindo
deste ilJouto procedimeanto: Depo!i que,
scabado o sea tempo do campanhs, os
aldladol logiees 8|!clcito llceota de
eCreseso, os ofie, ae, pars Bao lbh's
datran, bhrlglo-nosa ajadar dev-aUt>'i
dom camp doa boers.
Ds timniolrs. dis o Jornal oisaJldo.


0 qum so tem fle to lavrr a delabsll e a
mheri atraits do region latlrs.

.9 DE JNXFRl
Corrmn batloi do que a aompBnhi di
Afries val obelter agir a am ioro
pisno. Igaeam so temn bja ettes blatl,
B oq e 2rto taqo un nr O en.-
pre-tlno jal J4 pItAl pelo tnr 0 .CjRiDE B hEl.R1
PFr t irrel o Vtsudpa lles r
19 D0 JANloIu
Corram boa'le do soler a13giaadao
etside da Imp-ratnz FrAedirso.
M Rasu41aesn ;oit.t*od 3i!Sr13)
1:40 AFowl.E. ntaiaxi:io d noled d4i orjt a3S l. aldas r i*reaot
das coric ,i, que so vTia oilg Ito a tlaer
F*o utli e ateleatj.
D kzlao dellt* r.13 mitooma. O fari.
de- fato e sa mBmmo do deiseiao e
O e.V terrs ftt airgra atmr aAIlllmin13a, a III-
Iae ,Atwhl a aUtans( 9t 41de4 U10l
ve# teMto-le, MMU qul a lRailuha V4et.r
sefmre o e 0t-4 a san5eloamr.
s. PETEII9BU1.GO

ralsoteo ti-e. af4s, pe|i-na ciilcr1iit-
d4We, o Fetl 3areehil CeoBle Gaurko.

29O DE1JAIR1
Proom b } 0o *eSto me 3~63 assasl-
aote do Rel Hmibeito.
As poomc dal'.emilt leal ctivero.
hj no P0 rath1e, oriI0 p0 I aiwlmi do
Mtsmaeba.
NOVA.YORK
29 oEhAR'ntio
onmmusell c def Yeaold q o 0
Gaoeres revon otomlB e IM j,1 -
'terroaa, doesvio Com as ea fore o
L-4te e Oee d& pa1 c se 1I0 rn & pIsto
arch e r iobe Caroea&.
Admn..-o iot Capital q u- s corpo
do gumrnirtlj e5rw) a chepgla d"o re-
vulac.carli w pora so ssubenareas central
o Genorl J'aloin Crretf.
A. revolulto tbeu fpo in re6r no m o
veras o ex'-reti lente Andrasb hemil-
'a lo setuailmtelo iem Porto Jicto. Fe
ellH trionplir, dia-.-e que o ntei-ral
Corer fuiritdo poizdpiao 0qioji !nCO
prraln o 0T per ar-i ccal ctiglv-
rada.

NOVA.-YoPim
29 ML JANiFm
StrAh Deraeiardt termnlufo a suo tem-
periale.i PhiillMphln. A exniai3 a00l3
fr-.ncet IcnTntoi gran.lrs apisu-l-,
eipnellmeate ao representar o .I lal.
d liwanhl, que aHi fui coullecIia agora
pis.i prliummr vez.
1omou-se alqui uRn syndiat3 o que
exlplorarA um linha de valmres entire
a C.itifr)l i 0 C.iaiO, eaoi e uahls Ils
filoso Ihnn-ii, eiIhippua pes Jalja.

a1l O- I) JA.EIiO
No3dll do lme proxiii salirn dte
I'u.rtot 31de:r a fragtla e(e lA /'5teil-
ckdfe ,SumeIrf, arm de *.IT-ctuir a
*ua sutlnJd vianem do efrcuntaiveta-

A's ,laotro hours da tarJe, debris de
0 I'netld'ette Julo ; RCa, o 0Ilmstro da
Gue'rra, C oronl P rab rjbeleri, e o Ii-
Uinlro d, M3ri.iLs, Alimrinte aitin
Iaindaoit, te51u c'tado a bordd a de.
pedir des tripfullates, a 1'rcstdtMe
Saiuctitn sihilrA do diique n. 4. N.Ve
garA Iteo iis da Prat t atle a O)teano


qu0 eontlnad a dirigir o0 serrigoS da M31
nlilpall lade, qua Ibo ecslo a cargn dele
quo parilo prs a Europa o Sr. Adolfo
IlBn'lrih.
0 Dr Ztrillhconrvoca tgirisovsumm.
btiw do CoaIelhlo Delibtrante parsa uni
rmnite, em qae (xpnrl e p aresental l 5
dlica al) certsi rtformts di or;amento1
municipal, quo tent em project e do qe'l
pena asivir:o par% o cares mluuniel-
psae grsn-l9o a roses e mimniai.
C.Geoegi lns slt&roa's do ersa-
ieteo, p0ra as quas o Dr. Z.rrillatoll
[ita apprrscnlo, e pera o zelo-o fanecio-
n rio morahlvra a lndini-tra.lI e ItqJi-
dir anlrt ide poci emupo o defiel sctual
de cioco an;lho-s de pe*o t nvseguldoi
o que, eclari virtualmente restourato o
crditdi Ialceiph.alade di Caistal.
EUENXO -AIRIPS
E9 DE JA1EIRO
Cau;irSl r teitcno os telegrtmnms in-
vitl o prl slie ples coere.p.ndentes
id j )rais plain nema1 Cjpita<, a
reff.fi( do recBaimentno gora cou-

Fengnlno tode-ppboli, o etil da
Spopulat&lo Rio de J.Aeiro, a.vtiado
ptl>hrecenownmito, afpen alcla;l o
BnMja de 131.715 hnbilaotes.

BUvl.XT-A!i Rt;
2.jr-JttFIRO
Forao 2rin f rl,,is rr 9 de Feverehro
ptollmto a snq: t q a eoloniaa Iraml
dpta cellale cotu.nava foz-r no dia 27
de Jango deca 0a1 a1ia, pol-mniatnjo
o anuirefsTirio do Iipera lotr Guillberme,
febtl es-a que ln f TIo !era'as a
tektoi ante-h.t.clm port etir dc lto a
C&rte d3 irlil.
A.<1A OS, i'- DE JA3sItro
0 (Congress autori u o Governo a
emi(tir ,pi Iesde I-9 eh5 unt, at(
.109.0:0tW4, TvecO lio ioj 0 r1 annu11M0
de 7 ',- e re gEts n0i caoq'i3 dts aron-
lies aclnbs.
-Fi voola a 1l aboltinvs a rraxe
dta aa4graturr e term de renin-a-tWil.-
d rle pirsa ao gio- i. l" dir, itoi da.
Iairsnin e lafultaMId I o piga'ncnto cm
borrch sa pe. foti de naumlraro., ca3n a
aug ente de 10 '1-, plar a q Ietra deo
gitnro..
0 Governalor ven ler on le convier
abrr-h i a*sis arretadida.0
-CIiglrAO o't Ari driTrao p9.9"ns
que ttirloa p1rt 1 tnosl0 u l0 aente-
citntiat..
As no0tieia s15* defsteontradt?.
31AX.I0A0, 29 JTnEr. 0
0 Co .motrrei do .liasioltls pltIeou
a tentrevlt, que reohiu eolo u1l Inrazt-
l-*ito chood. tis Aere e envolvi to n u
acaxtremontto, o qotil diEe qun o
nceawa., lintallalti no riooicho 11-i-
miyti e em Port" .Aliso, fCruanlo
odon corpoo de Iflntnr:a e U10 de eaval -
laria de.enoatlos, eol n iluunaIO- <'(t
gaurra e d boesa prs num anno de expe-
dl?5, alieSrio as bIliviann- em r Jns
3le Dzembro, apezar da deslgIalJazIe d&
nu'rero e 3e oartmn, p ib o* b dinrinos
eiaTion bnm f lrle Iis e flzerlo f)i,-
nutrilo. 0 c ini'ote duro i dao lihors,
reliranio-seo 3 renvlaionari" rom
a f-rilJ i e morren li Victor Jnl
4Io 3liranl. Dix o infonrmiaite que
no rev-!a-jo wis Alexin Iris a Mo-
reir, por iul erielio do AIraro Ri-
,Irligue., a pell l de aria ires, fizerli
tum lratodo de psz, medientel tIane ine.
c.a-s do, rejaizo, garantla de prcpril-.
diles0i eamni3ti Seral,a o que lito ffi
ultimlio, menos a- Indtmni at6-. Os
acremno', porfm., cotlnalo a conbstter,
rpetanitsd qsalquer aec&rJo. Qottorze
vipmres e t3i no Acre.
- 0 recen',eim.nto do I o1)) ,1L 52.9)
hlibtillt*i no m1iniciplo dt M s. 1

MAl'ElIO. S Do J .PTR1
Na cidalte d .Atalala. na voite de 27,,


Atlintwoonda frl ostu r so asul. et o i# P d r ra
8 guan as agnis d, Atlautco 3t io r; o pre.l e c .
estreile de 3Mag-llht.s to tndo no0 eu de pan.e em tod2 a Fopul0io0da. c l
roleitr at1 alW, m to loa o0porto0 ,r- d.I, qua abonclonoua s es( ra eroi-alo
gentmos dAi co.t. En cado um dellea d "ilitiento. Ete movitento duron nm
us a3 irantuj alumnaoo ftri, trbalho. de minute. Feob eate o-n s hu1 vc-e 1dcg~I
topograbhia mtlitar a exercicles de tir [ a lamneLart. ..
a alo- Franeic 'Jo-d e Oliveri e ,lv
Do eitreito a S,,r t'.i seguiri via esavi p0ra ctqsr ci-m D. E,1s de An-
gem pelo canies da Terra do Fo'go, dr*le E-plndo', filhai do finsto Dr. Ei-
a pre cornam rumo a Oceanm PuelSic, pindo!a. ten Ia J i ecrrido protlarns.
t ia lo e1e ruma, contlnurl a eubi-il Tenod, por1m, einenla de que D. Elisa
ad l llha do Chiloel, no golf de Cor- resaicera n10 a.arc-ee. honlem, las
c ,vdo. hiris da nollte, OlIerla e ,lv penetroua
Alh, mudarl do ruma noramente, far. In cass di noi-a, desipintad i, fe rlo-
we.ha ao mar pari s Oa-ania, p-reorrerd com oito punhalsdas, ICanJo ella corn
ama part do troplae da C.proranlo, vTida.
deocendo ate Nort Zelhodas. 0 Eggre-asr fPglo; a polidt tent s a-
Pastar l Austral a, etm alguns do cujo l tora-lo.
poarostociri, a Internindo-te pela Oas.
ola farA escalis pelas ilhas d. Nova bordd.AII, 21t e Jt gu praO
Glnd, Celebes, Born.s, Java, Sumatra e Maoios o Dr. Seabta.
Flippinas. A quistla do acgmento do prebo
0 rotelracontlnuairse-lia pelo Mar d da s g- a eotlaat opresgtnpr o e.plrItoj
Chins, tocanio a fragt 111ta os6 em public.
a!tins dos 3ea0 port, comO em outro 0 Diarto de Nocic' a tenm Impu.
do Golfo de Bengals, da In.ll, da Arabia goado brilbantemeants projectI que
e do. GolA oerstaco. conceal t o 0augnentmn lndepenlente de
N ovmeneuto des.-etr asigus do Olfo- obr3 e melthorimentoi,.
para remaitar olarArablo, tratve-sr --Espers-se quoe ses bistonta con.
ao Blb-l-lanudeb, e1trar no M 3r Ver- c5artida s eelo, anmahl, do Conselbo
nimelho e cruzir o Cmil de Suez pit o iunlcilpal.
Metliterrtneo. -- Os inco Commercisl e Mereintil
No Medotertaseo 0 Sariientl toeara .uspen rio boje pigamentos, vTianJo
oas portos da Afnca e as di Tarqull, d. cheques para IS dis.
Grecas, daI .1:, d> Iesopabha e de Per- -- JornialdeN.oticili, em elitortil
.g.dg, que nil recorrea em sua primelra de hoJe, sob a-eplgraphe Situa4ta do
viagem. PraCis e emimetalnto o facto, con-
Ao alcaugar Gibraltar a S.ranieatl damna a plite Aflauncelrm djo rt.a.
Frosegitrt, corn rumor so norte, a eua Governo a do Mlalstro Mruttnho.
vsigom pelo Atlautico e mar do Noare Aguarda-se eom gertl sneddde a
at6 go B.itlco e to golfo doe iga, to. leltura do artigo do Dr. M.noel Victo-
eondo em todos os portos de Portuga.l, rno, pAbliedo no Paia.
Hettpanhs, Frana e Hollasnddi. O Jornal d o otictal, brje puli-o
No B"lIle terminal primeirs pirte cou a tarts qtm o Dr. Manoel Viletorino
da viaigm. A Sarmiteno eapdrar i dlrbgto A redoc;L o sbre a Ituait do
tpoci dos bncs vent, ea, de regretaao i
viAitirl oa portos da Ransia, da All&. 0 Diario de NYotieas comment
minh e da Dinsmarca, atriveisarl do hoje o te!egramma do Dia, commounl-
novo os estraitos de Saund 0 o Catteglt, Cand qu, devIdo is acertadae provl-
entrarl em peortos d Allemnh.be da dencf da Polic', a Conelbelro Lult
Inglatel*, d Suecla e da Nortueg, a'lnu no da soffreu. por oeessito do
cruzarl o Atlantle e aproari ds terms embLrque. Contests conm vehemennsa
do Canadl e Estadoa-Unildos da notiel.
Amserits. Far1 rumor noramento a sueste Todi a Imprena da Capital com-
e cotteirl a Aflea, Jepoi a coats norts memorou hoije a etimu annlverarlo do
do Brali!, segaindo de P.rnambuoo em f.llecimtnto do Consellhero MInIuoe de
direegito o Rio de Janeiro e to sen Souza Danta., princlpalmunte o Diario
pohto de pirttid, onde proTivelmente da Boah'a, deeoao da Imprentm babl-a
chegart lm Detembrode 1902, complte- que a lilotro mort3 into engran-
tsndo cercide dcUs annos de Vligem*I. dete.
A fragats farl tads a oU ta nregaCio
A vds, except so entrar oe ahlr dos PORTO ALoEIIE, 29 DR JA1n1IRO
potltos, quatnIo empregrlo o vapor. Ilooutem relou-seoJaltgamento do,
A tripalaiua d de 293 homes, entire Implicadot no crime do meeda fal, emn
marinbelro, cdt1ises au xlliaree, e Piots. Os debates, qu eom-girlo 1d
dtea fa zm purte 34 Epirantes ea 190 9 hora, prolanglrlo-aelsaimanlos tt isl
coretriplom marlnhelros do ultimo re- I boria da maDJraugds., ndoa bild rS-
consesmento, entire os quIes La alvoga- p11ca c trep!l'a. Os autos rublrlo A con-
dos, e.talntea do todas as faculdals. cl'.Io do Juli para saatenga.
e outros de prof es liberses. 0 Bispo D. Claudlo, ofzendo pra-
0 Commindante da S2rnainfto a o ties t igrela da Cathedral, .tacon o ro.
Coplito do Fraga's Joan A. 3Martl, t11iv.ismo, niagonrstl ae espritlsmo. dl-
Chefa do E tdo Mli. ,'iue acompanbou uen1d quoe anoe rellgla quo sa i ac
so Rio a dlilla argenUna qua shl levou almnes 6 cthoelie, po..toliei, to-
0 PreolJet Roc i s f i qomltrlv. an.'.
0 aimedlito 6 o Teoente dte nivo CURITYBA, 29DE JANEIIO
Ismael OsliBle. Tem lhavid numerous madnlfellst;es
EUEXNOAIRES do pezar pelo filleclaento do J.ovea,
tl DR JANEIRO mau distinct a dviegad Dr. Alderico
0 Iltendeontl Ioterl3, Dr. 1snoel Butos, quat ers gerilmeano tlumlao.
Zorrillsa, ontiUc a merecr todos oa dils Foat lant etlnto a Inoeldll do
elogiao doa mpreni a pala d6dllsIlo com vapor rgtnUca Taghs, no portol 45 AnI


fol, por ao do boje, post em diiponi.
bhildsdt. <
A Blindl Itegente lo fez, no memo
Bcto, am Dlo de i0 Ch11ar ltletfttI com
ow servgoif pesttldos pelo memo Ge-

Agti do euro4to dli 28 I:S,07 X.

Ag BOA, td o JAlrOi
Age (Io her il 1,s


. tonins. Of.igi cnsrvou.-e abifad diu-
rante IS dlis e 6 pole ser dominsdo
comr o c-iprego de bombis de alt pres-
i- vildas txprsta.cntati doe B 11aoe-0 EaM ( td S. erasto contest CsLa
mani a o pe nt, 30Iartigo 0i o Dr. o3i"oi
VAilcor*o, rabl-iP honlenW 1O Pakl,
i reftSte liril. l'aCIo piA ranbo,
or cant a di U1n o d.
O Estad di ser wabsolatonentoe in
elacto qLe a Unilo, em 1592, tealss
dempenulln32. 0l:WA$ com otcrvi0 do

Uuile Creade quntro Ilbri claa l iimi-
grADte, e valenl em 15912, na mblls,
.03 ad s liRrt, erla nees-irl q1ue I-
vreinem e tredo naquelle tnoo nials
imnewidel i.-m Im.nlg'ante,; or-, de
182 a IS17, no espa1o doe euoT anno',
prot etj.etIite. -ab se.. p-r idiao of0i.
cl,', s.304 S CetrJIrAI cm S. l'aulo
11.091l itrulgrrantes prr conti da
Utiito.
As cifrM a artigi do Dr. lIanoel
Viet5o &oI%.' 1 porti1to, tantstleo.
-A- Cas ;.l ranl ipsl do ilbeirAr.
l'nti delt)al t o (l;ern3 ac 0r al lTta-
-talIhr a E-.ola l'rtwit doe Agrin!l-
tur1 jIaul 4i d do dtotricicto groo-
mneo.


LONDRII:, 39 3s JA.FnoO
O Rei Elui rd VII lrdetnou honlei
que tMso 0 Binaos foem feet, lea Ie
09 1 9 e doot a-ppnsoa no di 2 de Feve-
rcra,, dii dos fanrteso da 143iuh9 Vi.

O IM Edarlo'Ilo VI I.Iteo perador
GHitherme piti,? de Co 's e 0 pe ma.
nh il e lcgarst a Ln Ires Ihj]e a t1rJ1r.
-X~4a 50is iabla dee' flsitivo t reb-
reit I do p* igramma dos fanteris di

-- ()I b'9 .aNlal pai am h de1pato
de Sha.ghd, diz*udo oi prwaeiosgtm
eat-e n '! ,4A e a China as noge:Ua.is
rela'lras A Mdhboair!a.
sIda i p fnBtale aa swr exi ti, dt li.
ris suppief i (e tr1 muyatifcei 01s1 on co
t cis 41era.tiurias as telegrflahc*ls em
Dezerlbro altiuo.3 pIlo celebre Dr. 3I1,r-
rioan, cofrreo>ndetle do 7 .et, em Pe-
Lim, reltiv5inte A pti 51**-.a ner salo
de to la a ,land hourl ptila n1*3 -i, Cm
prIiiIrro lI0r, c cm seguli oa que tele-
g3i.ltow o ta f reilo cwre-ptnlente do
a-t-rlo rs e-chirnz, lqre IA. 0(les
a*-ignalok) qle dalna f IP.i-Is tIo lo o
direte s Lte IoMuk len e a i rllncli t d
cokg-To'" qo- frmas a pare uterih.-
nil dj Mai.kh urea.
0 corre-poi Itent em Shbangil, do
ahdil'i .1, 1, 's-in l essntulir as noti-s'
dl Dr. M ,rrion, do nrutz paalo, a,-
8"g3-11 r14 calmo.Ao Bas trceeaEw2
ru-.q+i.n-as3 a rtelto d i an I ntl>c-
rla e .1 14aor conilegtinto ami I A I fAl f
9 "zig-lo -oee rop-ito ncnhunt wcrIn
Idefinitir) 0(tr, a lCaias e a China.
Te -grahnlo do lPkini pars o D lit
.V-t 'le, 'ue t e*.ads de JJ-lla.g-Clbing,
1qu0 ha e.oa de dous L..es est3 l entermou
ns cp.10tl hilnei, 06 Conederad ptlsO
liic) i| 1 9,- a1sitem, cowm aho!ut2a.
mute d-eretrado.
A.nnurdil te!lgrammaq da Af ic^
AuIftal qjue o Re E s1'ar.l3 VII fi 5pro-
c!aniado pela p- tsla Ipglezi de Pre-
toria, Ptuir 4n|'reBno de todo o Trna-

Anuhit io le l-trnms de (IUs c.
Toan joet 0O cr. 1I va3in et s aaue-i*,i
a locl,*da de Branid lIVy, sio.dl so
Sorte da (-lcnla id I'd-I, auxilladas
poloa foz.ed-lres de C'1'. i, CS q3119s
!9 jatlIrlo aeo a'-as oreO InDira cS in-
glezeq.
-T-T'grimmas ua Afriea do iSul trans-
mittem o soato dte que s elerscausi.
lro damnosi avaliaelos em N1) mil IbrasT
esterll.a-, a lumi a Ileumfn:n, emn Jou-


PAII.I, 2 DCE Ji *3rlO
FPi!eetu hcjo, pelt snauL, o poets e
iatir dranmatra. frucet mtmbro ds
Acadle.Li Franczae, .e. lHearl do B.r-
tler.
0 finsao contava 75 annot de Ida le.
D.-.tllrso-se ca grtvec s empre-1
g2 los do [MetropoltDuo,
Per Isso o tervTlo dtesa estral4a de
ferro eulterrauti sn acha completameate
I araAla deoe bojei peth n hnliL
CSambiao obre lanrci, 20,14 fr.
par 1.
0 Senido, em sftLoi de hoje, ad-
optou per 185 eontra 89 oto a lei de
ucceisre.&
ll .je. Da Comats, o Deputado so-
ciali.ti Chrioto AbLade Lelire, pro-
iunoeoin am dlcoreo cambtlenda o pro-
jecto doe lel obre as congregag6es r'li- i
gioea*, toead-ao do ceotrrlj A ualt-
dade dos elddAos.f

IBRIUXLLAS, 29 nrJtJurmo
SViolento incetndio detrulo boje prei
minhb o gtindo colleglo Delscruix, 1e
La Lou.R:e, e.ade da prrinloci de
hliniat, a 17 kilometros do M 3 s.

DERLDI, 291 D JANEIRO
O Prinuc-llenIlriqueoda Prreail, Irino
do Imiperador, part I para a Inglaterra
a bordo do e:courarpdo Baden, &conm.
painhdo de nmat dous cruzAdores alle.
mass, cora 0 qu0es Siiltirl so espects-
culo navrl qoi so realll tt em ISpithead
por oceasito da trainporte do corpo da0
Rainhb Victrila de Cowe, pur- Porrt.-
mouth.
Cambi 0obre Londnev, a 90 diam,
20,27 pori.

BRElERIIAVEN, 9 I)E JAIEIRO
Chegoo iantem i larde | roedente da
Amrorca do 1ul o c-por p idLeAao,, da
Morddeat-t-her Lloyd.

VIENNA, S1 E JA't(n1
O Imperader Frauciaco Jo't en1loa a
rilnha Ulilhermilni, da lUli11j a
gr.-crrz da Oedon de Eli-tbtt'j, fun.
dila iem 1-3 par galhrdoat 01s merits
feminlooe.

B. PTEPSBURGO, 1n9t JAlAt n
Fallrceu h'ja o AJoi9nto4ten-ril de
Campo PFd-.larerhll Grtko(Joaephl
WVadtmib'rttil),. deceendente de umi
antlga fiom lia de orlgem polata.
O finode contsvi 71 ao7 s dle idade.
0 lllitre aCrlptor rrt.ea Leon
Tolhtol sil gracvem-ul neftrmo.

31ADRID, 9 1DE JA.EIO1
A Ilepulba >e Smonitrtaavtal quo terJ febts ei Spi.
Stlead, por 1caslli doe facertee da Itl-
nbs VIctori, pelo crtUidor Impra ioio
Carlo r. r,
-O Oeutra! Franaleco de floluib13


E Nmote i ibeuaicrersi: Nt.e Iqua ps ik lma e,, pa tem Ce lB0g-agf s popOhr ul a I tIdo pi4l- e
*0 obleor i phaMt io f Iraitlo, co1to- ci lrumote dajrtlo.
amep ro am ieariete. Nia m iolcuab do. Q. ...aljai so
Ad~kti A lI*ci<6eli dl l ehld li e U. A~
Ai tc.lr. A s ads L au C3sHgo difr ua. Slspisems 3 q4 afmtW4 do ripel.t pal
tW. Vem-nos obrlPdo s ai Cmntlc 1 utiai, iat"riALdo i d a vtdo xiolasive 4*a prit
moeimo quindoa Uoti I c de oplcrd. afrtros. I
mu T o m As e stes wo En a iquo Mace l PIt.0 preptI&S demonS,-
M 1oi eie lIka 14 na q ula r e il |e
do sn yen a com e ss0 iquo pa: vita i ia I


__


rtie deloen bema eltbrado sconi.mer nJ.s, a
cmu a' 0 to. placrras B* em r sado pOl,
Sdl0., nou d tJ e p r aml a um el.xi
irl minucucis o doirdgm elAluvm*e pr
man3l m twanieo e nguam ixp iale turl i
S lito C9ar2 perdidoo lea quo dell.e as
d4 0pmvltr u a mtt t pincel:a & rciTel I I
a) lm rM aedio Etald qa mo Tva do perta I
s Proiki' xl elri.4o Ea MoI adodo


II_ ____ _


WASIHINGTO., 2 DE JAChlIRO hion W. i .1 '-ae cr .a t '. *g l a.b;
_aa c-&Jod,, oeadtlraK. ,o q 1u.. ma.ao ia
0 Pre'l 'ento Miklnhy dir goi ao Cn- i- eA- eua, prop ieid3oa betl p, ex-l-
ru-9e Uqla '.lenageM, recommenjatnI phatr- f1a ato, e cis pia r- l. e t- i e i nt
que dctine 100 nill dollars a pagomento ote.tra o -r, qun. adm q ew ti e 30t3 e1o 0
das !lla Cagsyan te Sbutu, tai Pialip- d a i aimi3.tir a 1 1.. i v esd S epi-e
pina, Ie.panl,de bent e r i.e t fa es eea ,u .e rcs
once ta unma IudmuiI-Vla9 6s Auibas mw.0l, 9a T3i i d etaseu s o .nsioo duI
dedoust Itillanos lyn lhaotaemo 199, em m, e aeS at d co sa it ad .oC 3
l'Ilolah, no E lluo d3 IUlacila. e ts-taH' t '
5.1nr l s I Md rasi A.otA doms is d ede o 6 rt31')(o 6 r :i.ia" 1m t 11o-


C1IIII0. C I ESi .-i st.. ,", I..C.r s 0.5oiv
(0 JO1N IL DOi JORX1 ES) .per qao ,Pe .do d,6t,,
eea: fl*o, C m.ua umicaeit, A thotliad ,
CISII NT ,JC D [.P .1 tIR'uI' i 4,, l d ldi e wiV g .ceo, ef0t o d& .. il-
11 'iot. l. g 00 1 3act n, aV. 3 n As ,J, D4- rbo 'S., oeax
1t0m R-f1.t r CI 10 1i 1294- O ft i 9 30& 8 IA.I a is
poas l doem Lti OGai orat, p. i ue tfamb:o tc:i. Pai- L4em, pratn- p- phelcmeate da
i wLp ,elfa t pet t'e .. pS.. e*,, e A dies
w1o irmnoi Iua do ro a c.reze.0 de ies de p6 n m s il' dve 110
ama x.l0d23li fli3lle elayl. t y I. a1'4d e mc orp pti aA. **e* fatro mal. y44t.keo
%lscr W U gelAntt;, aI:.. l depoShLiiF s4 RI' u's *l t-'opFr-wai,1 sl do Litao lr, cl
a ... 'd 9 -1 M P 1s-.7 e3J, v to 1
E lite i oil sim deff i;A en.- 3M30 di i or- d e otao e tbi d4 pe. mpli odd do .a.
il2- qc l .te.a tal sc -ds r alt ,, h-t1, c .-p.c e, m, ko-, aEcm Lophfeo
tv- %' o a 9 .or a = In ,?"n-
I 10130l30 1 srJ1 trot 0 I",4en03 .4* IL. 030 3-, lileiol. E a01e
E S.te1t.*, qo.,s i a t n.1w c tm .-Ox 0r0, f30c8u1 M Mo iTE e4 ct t rhP a 0IT
0na- l ult0-19, ittro-ti aW t l o3j0 cia,[ 31OVI.I e"e1ca''- 9 sit. a 1 .0 3e d leIr .
fDW.aa.r..aGcdA o f a n a A N; 0 1pPrteUlel
nl stalee. a rbi r. u~s a iepul. p Al.t A e ia~ -. p t., rl t a- c I ycri aiA.a p tlrIo
14 tle, uloe !av aie p~lt ase i l a idiWA u 4M. 1 01 .f 01 t e 51r0l.". t t .i o de

&r-ler per cs.eiaAa d*. a e leveerWiooxb u Ia.hie.

0q l0t3o.3it 9 e oc r-lh as a Cvodl-^j.3c .
NO ealal Ato.! Jd Ionl io, JAt c efo tE ..I
Ctai Coca"-0, ire oa,9 .A r '-eqa ua ilts- A 110 l DO 111M1TO 0
iiw .o Lla .tso Ln cr .,ao a> 10(43. A. r,.4 poia par, re. pa;l e34 c391w0

5 ior.to e i*.1 ,0'0 u rpm1o oa, la.tJa d :sit-ar i1r*
1 W, no e-tl. dan l.4. Mnoierltcrif ao, ijijI i faa ias admi ku PX7.
a6 e4o* 5 -meva l I.p- l, uimlld-ll. 0 dl. d q o pro f.oWa i.. Coataaoe- a
almell t1 1A1 n do ra L.gliojtai' e.0- I uttoiaS, bd- a o ldait d (dta .
|er ptra 0rI e es. > C e.arc 13. dlifte-o pr t, p e aI tl on s Aem ar m pr La o
elec a .tmt q0e.lide 3 ; f r m eatre T..J ar 9t01e 3ioes.6, inie laate b r 1,u-
OLnb 8.. sctgae thrl o .Ie d i wa.0 0 e0 ', me te ia ptc lbN er Ill, a t pana da o w .
)I .o3L(o pTne L ee de ua 9J da.l.,. 0 I" A.nt94 1 1r, p-owgimal, a. ,,-
iN_ 0d0e0 %tm,9 ;I.- x3p qtt oLrit. "e o d310Hualuija,(S. iaL... .DL 4 ItN-
Tc-Mn e reop^ooma p.14.-losij 4. e o ..V9 0 IiTO.50 R ilusa 03 6& ,a 1
MI0 lba. Ga cemaplo mA% -u a i o a a tl d o es dra diei .a S1, or oi, ar A Ac. .
romt 0.r. oi e.le dei.n,m e l-4 o na di p. co p o--. .- e. d. i -
aa usa9mehr Adoc o C- 541., a laia.14 .. do a t --Par --P'- a t a d tl. bzl .


&'va-ta diCA aio le.r Kana rei t e p"I"Il i 3s- = :- am u e.-i
ae ra. ed Ao.ell' 1 .4 all. le a* o n i. S .a t
poot. uidrc l.lae aP m 9 ox ,o -!to N lb p nar cm i. ** pA.Lr rL lA i A.
-,o 41. o ldp J. a,,.d ,j_-aets P- ,N .I s aoo sopir On : id. a L ..5

0et r-jaeieit cir.ee.lsuit : _-]Xe.r a. iil .. e U S i,,
smlIa An theaj d p 0r. MWTe apl a" a, e.r 'd-e -M. ar lT A-nt. a a
mea a. e ;eo a p e tlilre kr ei a. m ei n n. e... .. e. t
JiA;0 01 ver 6i,0i p1? tp. 3 r1l d an r-ts0,,g
SPtl u ih-,fAlrndL.e Lr e . sI..A el. ..,d., E- lp died a oei r r a o e
t~ee.t LeO iasi- co*&lli e Hic *e ( ni p .r511 d l l dt 1a do ai T ior e t Ul lr. a
t. n'ri terna lac -c l- w i-x .. rm a sg Flei .. jim s ol c .J e. a e atenai.
crJs. Ia.a tiei..u it -ea 1 do ; B d s p3i,,,Iam ,;9* 1,ta0l r..! -
e il rat, eC ] r-e. l pr.n tm o a foleo d.o .oL. .le-tl dsmI" ai. i,
e d sier, .- e r. r e- Ped b req0 m o ur e 4w.rerg~l lp i;. ** l o a reco ee0 t4mmv ee. $,- i o .i w w o- dh i la4. d ene ;
1 W m is re lqltsL*I d a q ua d s m e tra de trv o i ul" s ,- '" e sle f rdc f ami tr %e ,
ps:ar.mcoa i i.le, de io 3 e see ol's l a m It h e lm e, oV .C l .enie ., it,... eALl. . I


e*t -at ,sL =. :cllrat5a do 1r d rA- i Ca5,3 I = iae... .. W e. r t-i: .I -,-
S1e.1 0e 3 OBr m.e a o ca i s eo B at.6r i 4 d e tI"!
di an t a Te.eHnlak. a 11t9 e he o A s kig- A i- ..qe 0! d ir .relnlo&t c.
teI La 0 soe U iat eL t equ!1 a.in StlU I, c 0 id*ervo 0t1t-1ll* 3s0
Tl *.a ll e o V poried pVra- F [oam do e t. S b eU a rdetcl do.. 4,Jd Lagl-

Jahooac-eta* ia -at *w .3 arliamu M.see. raoleco a Soo ..
1. l ehi0a- 3ti toio oJe V1ai.a ir. zleek. i e a.l.t5Au a sn .ic a isc g.iav m 0 m l- e
,ta3to 4ja 6d -.o Ma emaetg ctl a .is .accl d- .rec, dor M!o ,T eer-os TL lie t, ,,Wa,-
jt -9 e" e ToI f -& T a&Lerd l m S I dl I s t- D Oia TASS 4 Ell seatsje was j,
as? ec-te U-,, < L et fLM r.ren aco 1& 1.,& luott .-
.-,rev62rlc eatr eoarrsee. ot oo u s1e i ,ll hea ie a e dto s a evo i +a t. ca.mi-
,jCpta oe o se p e OrelOr ot0 t e Wd0o 1 F u31 o 0 h feoAns a v-o ra -.. mrA d. rreiac t
de r -etar I o, afg I b u r.*', Am= rt'-.Le iv L


J e km l qIe s ii e but ^a e a n E ihal' pe '- A otm' *1ds e Bum -'itijklo
Coosiych dtit-i, e.mit., ali -oplaii im- I do Yt: ob 1i do Na.mo 01..
.>totitela~tieL L.-t*l,,.IljaToodvuci ttir~otaio o~rif,1 A puijamt Aoro'o t sa. 110..-


tde elo. rP r oero dei i-a '* r ,,mt it pn eed etou arjog e. A kg eflna l.1e in- .
etle .-1 t 0 P--i p6 r .lcis t1)0imp h mZA- i dezts 1- Z crurio r* ia od i -- e Vi
O r s-4t"iao owemui 0D" rGMiAofdto 6n1,ef-. *-1-00 isea L dwo. wlio.A do eiotcin
tiN l aiui er lT'4l J o 0nt 190 e, 0 d3iriAo, d I/. eb *d'i r. oetat, md i .i tr[- 3 0 a .spnurr sa" v rl,sde rIte.pmth port o, q m- ue J e L -mj" os a et 6x"t. .Dew~re I
1ior2 0 md l**, de I1i0e Ja liru ca .yero dp r i., } o 1 s tlel csit . a lifeo Itoc. *s
. nedo qooa stioSr mso m ow o lodA oevr 0 dernotAco-1 .a 4 Vict"lo. riutlo*tru Ti. i
1m. A!* p4c1- e0 0K Crt11re3lO gv P&P em -, 511. .ini oProipa de 0.&U I

M3U% as Te14s cle ar mia vrie o a i c.i%, *-3 r 0 !t !-e l ir. d wesm &ca u h. ccir -,
3.1L33 n"d) 1 00 1 am p :0, a .O0 At .*dt i g ,i 0 510. to.pC." to la2 -4 4 .i

.P, tia Ar e.Khle entr t.m a, e -e HO 4 --e.;t, ajq D 0o o en m o
Ins&d0oo n e 0aSi r~cat 15l. 1 1, 08rC rm e m m l ca3ar ih fazcr rs

.Di oa.1 e t310U.59P 139pe 1 d it 0 o )itrA01mil 5 3 Wti dei ..-
e oi-*alto paecel.l-ew; lo se 1b O ea9 Ja I -> U r i03 '.3 3 t<3ra ar e o :allo 23 rct:-J3t5a.I0o .
isla imf_ ie e eam qetus i l eI i-roti. I I iL & ,e4c.-co Is iL- na40 u ,e1Je am '
arciao *Lla dt. Le a1 aK, U de irLCdle Am teB (h o t e o e o seti.&4 a S pr0a
U r ci 1s11 tu.i ltce, dO pie ole rt c --i tos. l.e 'o joioIl c a .p e ariet O t. t. 1a d r
tatillls X. d, d.Cre 0 trin tff Jd*a.. ju eIo 5 c4r0i3a o q s,outer a .cen-. oS olcna
3 cv i4w e oAs a praet.d*L dole ki do to1r i.', WDnr1- eW n&a3 trme r ule0 t M
devCem di t l-.p t r-hrs rl-7.1 J un L d -L .pLt-a -ie n l
ASe-nel, d se o -t>e do S<- h 5.30 010 C0i. ptfr.9do SfA'rl.-. 0a
,cc19 4 tlsa e- eIa a:"e ..t en nno.C.o s e


s ,r*. has t a (iie ,wa1-a* oa.nerl tat i. P6 tt d 1 Pr0 0 p .1^ e t 0S on iG -
pjr bv -ikr, r-felar -pe q^ r-'- snle, l*e im -r aalai p.v- A Wr F r i4 .
.1*, -a e -i V.tme d f ,hrn--.nc e"* vh" aj o I.
,h -. .3 a s w J'Seit*-epttcL --nLe a- e C -
a etd ult4 i tcre0 t a q .-tm era-- p t ; a u EL aitpll a -3 .1t xosA tt.l N]l,
ol. ., das e lla tro.s.ecucS. deS teBsdtn m .. r ii o II. I
, 1 fa ..T.. 1 Ucr eItedrl en re* a p' p -e s' t Sle ernso e
eii I d ar-l Oe.e' k 0slaolIi r ilrtesooolr;. r i ,51 allI s p a t i rs: r.a el rae' 1r'
do flitn y00pc300913e tol~tar eptooI.. 00.39,s S ez IjretiTr1ue l LsL 'Lmo ridt-.. 30 saio-
S iet iar-a cr ia :ceao eis, d je: ;s atc a cs o, u mnit arm n t.o.t. Em i*ia t ass a
a& 1 r io. A -3 i ..m a- t lat ci d er.. cp.ir .no des or '
0 re!9,otMiO aioo p9 9.MK i o lC h deo lo o0W c- c`rCA1!- -
tie t) toci moLt. eeas CMa t. d v darcio, e F-lb. e da o *.itj A t w ;.!Uqr;.ta o m pr0
Cam ro ieiua _tolB. 0 .SO s o,, p"rdm, el mi- em FioabBh ta uwroae-dlts rte. Dci dk,. I
nowa, t .l te d da &II.d 4 oIri iic o uoW ia r . iLto prort.1 o ta.il-j). ca.a r de elap Iroaer p,
d.wsp rrincip all oni d tl Oeal 0 m3s a- mo.l. 01 "bum v el l*l.0 e ssat LI. d 41
dconalo d. A.om D. tlit t l.Dc',c m lro tbi-aloru aic rr. e
A. tuali-mit, e rl D;, pleaa e oltrA I!- Tliny ide .soa e p .i AmP e l la'Jtt Is


t r>s vvid tmi e et t tF m ui e nl4 rti f V e im a ri- 0 Irnt rie w lu d r ,
3ttar3 csa e e ti io i.n r .i.Opr 1 1, p11 1 -t .IeIe P. ttg .
A v Las m d,- CUsm atw r rt r 1 r
eCrebr. Ma a a i W lqur m.it.. em ir- s. o. dte be di fvttu o bm.3in qI. *a uM.:
cLA= ei. fls uen, dabt ers, d4 -re*i do adt;s- .
dJe -. .0 1ats eia 1llo a 1.I,. Ammdl. iA *nm iiar, Ja lr oen a T
ptracie, 0ul i -(t f,|itmm toutla1r, eilo idltce cT l '-1-.i S 41- i ani. Ic i .ao, o smatrlmi dttte a "a yr todcb ig"de bitado. qA o tlsh e '
c sL-roa. i.ctte cO airb ft 0 3n1i, Sqa.- io E3r, d.i.Iree, r a f !par do. A l0r0 o*a. Ae
driokioir. rpuj *, desdra eL sLram 3 C o ;1 do ram oaemeit con sao oe- i,
et a' i- C-iootcLe n)eob "A .-a C1o |lt. ,
? A e11u 0i l in l 0 la 1 0aB Mi tt 0 d l .r r e a r.0 eo ucil r

A-t,-- sdee respetl, b e esaegrol, palha ed, ei,--0 r.ue
dAiN cnThde tei'l 3d. t dIt3i 3 di.al No le rl ,qip t .s- t, d ir ad Lb ra .
l n i m o de c l irle0 a a t-
,le.too elprtaan abtre L .Oo d9 u i{ite a clu. t- e A. &*. TAuSl citsstoroc We aU COdia S
de id.1.4lalm
tido eoTvis o 10 ttw |14 6. J.ta l: ., r : 0003 crior i .0 tl, du U. O tl nCS.La can *
-0g crterio. Lm 1 4,IIaoL ,. pa*pp de msutul0 etutlu ll,. .enluta r .510 3003-
1111 3b!a.5critts IT rema c 1-to rt-[rei tat 3i t &iLo.Lil 095 a mIct.. peb iotweO p-3 A
re. d- oa. ag.*.JS to-a-alaioJ d, tui ., ^ r At k .a'-E p rp. nu. I EPabo ra p. ioi 4-31 1001 ft 01059053033 u"ei mI-c .d, B do | 0'.1 o 301 aoi* 1303! 1.


-'ERA' OMsIVEL R M-UAWrAH
Os C i di c req jo .do ei'tual I y" o.
Letcth. d.te de i umhlam Lmat. L'V dollei
oTle a lakbrwant de eer.ver a Cirxwol 4e
Rlt:ha d Aglaum, o .j d. s tlia. eo ri
o-i.veei er* o Ihyp ibi-am e A ex t ietor*
t) iS ibjI.illlek, am9 CrutL & q ex
tr3j o *ezavt e 3m etivo tare'i :
N.t e*ide ta*l- dl loeui*, ile wr p*
(-ria o e km b ....w t asi, Hi- ola.
VI -, 0a 1 .do I c3U .I iopmio do facibcaJibr
P-t. a lroad 0t9.01 03 59 J-'i


*ri'e 0 e air actmm nie m dj Cm0 0 ni
ea o p305c! a e,.e U,."7 aI. t tw Co


ilAi.) alaumr..Uert i di g 7oita ale-ta r
K liarideojd a .ad. do o-ifar(Wu&lo do


irinaspe* edo rr b-rn .i* =a B i tai a


re- do-e wio e. e a a
AT pI m ecieDn


r., I ald e ia oM mi k 11*1 e aos a pe-.
de lie, c imp pli. nd3 o a a d ria oa ltr de o .r oI si e
Al Vje a o p bla lA co. r e qe X.
d Rac de lh tM & dol34.o -0 p0a3


.esjw d3i*0 .iQuo fo33oo aa.O 0 an ph-
dca oeat coagredoro u a dor bll m ag %to

tmdr.M a piral ,igur enAm LM so IB
br a sdo ada e T l i .aI
Bo q" htitdr'r D ele, m 910 ie r7 B
a*r lAm.e owi. bei cowa q i eurc.tio dm

ae.d liao-eo dA IJaa iI reoDc ieodo* i.t.da. erg -a j- -, 0 *I933 9 a0 13 pr0 ***
ics, ioie~ec 15.03 i ano I tke .L so*a4 10 0Vw aw.rontr I-.-e m Oque. 3e ab0i00,O Lna a
itlArWd p.ra*1 cea Gci0 0a ddc T7Y
eiuta gel &h.1 i ode e Di ea, c4 l.NBl .-
1E -iL.. s ai l o. T arao lao r lcA ,S ami l
n9* 0 a i, 0- 3 am". u a ro p lFo ohm
e*a a Uo4ao l 46 "e.. deoe a d o.llal.
t.e *f t. t rft. L4 t
Wl4i. pI -e . t .-3, 03 v1 Ipi .,-uc 4 e35rsT lac To"f
e .r&iui4a d, eiooamr peito .dn o a
.4 dello1..
SaL.--t iI.. .. io a Oal o. i .C|e=, a a de s.,a ,e I ,ot i K
p--.a s.do- o. i e -a1o e" .o ai .c .i'A
T;.u!,. 1- ..1,e..r 1 p e1 33w0 o 1.t
- .iimo, p wl. uime de a, .,it, 1 e i.-i
Eng -p-- arKI Je cdo. e p i. c- I a


vLi ". zi o a i ae td oA. u nipe a c

[lji.e. o Ie.-a i l'd5 Par t l Je lolit

s'ip p0 le 'eitom .o Ic Al e.r T ao.
1h Je. Ile i~iO l.
TWA .e, aa te t o. caddo, i see ma .
oi Ptocat,-.. llc.'ia .'s ..m .5v o 3 01si ol.P


I. d ,,o o .es, .usive e! n ,
Cm.d Ilwonro In lo 510e --w Z [.
.m *, d o dw Il Ia-1 M m. de D
e U i. ma tiog* ,*Ia.*o h aitoa oec.Lpt

m I-ctr0 do& I.m p.i8eA,se aOf i a0 i d1
S1. 1.. e II. r haj r qc uo A on oli a'.


C 00. r p- t .na ef tij oide exemwit.r-,el

E, gax m.o alo a sa i actioUat c em.
:?4 ca.n c I i atu2.5L pa e oy ti dm .x
It (.r.ritai |>*. oou lrfaoc; r.o -ptai,
6- c A I- e ..-m a 9 P 8J i a imae1 L ao -r

Altor FEo.)
r^a 1l 'IJl3circ t? 5 l"I


XAZETTLHA.

A Mii U gEtDrlRl,21 1 1 'Ii

Of--. T -' l", ., AJ.l. d. 3 1i5P
le.ir Lot'a- .3o,,9ad a d1 t 0

R 'ua, .' 0i *e-A C 10.
SPPr. P LA-e B DA CAPITAL FE R4L 0 t-0
4 *.'e .um o .ur.M pSlO rad p.Outl e i
,"u'iti o u e c .ii1- al 1 vw rp 5asmhs, d eelpstl Fe leta l as f c .&
,i De w t, o Jo ca, plo ak.' Z 1
ij. MoAolt.I 0 110393.0 \1 l|
*-'.*l oo i n.ut....... t. i iea9 i3*.9
>l.h a a '1................ 4 t31. 1 i.
|o, incl'o ..f ...... a 3.3.l 3 .i.
r .......,,....... .. I.& J.1&
aol dop) 301Joo ah 3 oq-RU4..


i rA . .. ..n- 65 tA t ;ti n... I '
Sjq.ro p...... .......t at.-,h I To3 kIa rcie uto .. ea..... .. r~c lo $ "- '.I
ei F.lat.o VII I'lro !. 1. L7 .,T MI
r.u ( S, Is o......... L e .it 3 1 i -~ ,
Eli inf-w o -,a aoo .iit d9 Sc Mt^.'t.d4- rI
"I, A '.a 1'" -t..... .l. $1 qe J
A 15 ro3. aw che in0 i o i Q -. f.

1. PIto is oEl-00 i0[. o i 3 le q1 -o, c
ote3o pe3.1 Clrix t e al. ee
I(.. .oeW Ea "i -.1 o% IrFd.i pTolo et,- O X
r?.i,ort. d C FerelF n tciord.a q W.i,3 n "t d s0 e tc. w i nAem l-orni lc, el .f Ioi ~ J.al ,el dep re- so+ s ',i mes J.


",,, It d-ic d oo. I .lo to a c cis reati a D i t

einip ljlfJ' d..nb*. l n.i9 e rlas.9
oal lroed............par 93, 1ie 9'
m rt............ X.? 1 7.l S;
Do V:h........ 43 3; 4 :
Pala etoda........ U. i e13t.0
ie de................ m. 7 ndes
I ti ua................ 3e I9 l4311
T-lt r........... 3.n31 3 n
AL ............ 7 wJ 1 13 3
hiat de ..s............ 7. ; le174 e1 r

ai ot .......q. l........ 1 ,, da e
i t l.............. a )
till A l ............ tur.4de re3 s .l, .
into ue........ 9p t l l E -
D t r.S... ...... ., 3 .at t I
ouot. Ato ...... ".1 1 37.7
j. ................. 3=N 7.1411
caio is o e Is L a ium &l .m ro,
1.io a M3j0lvi 50c pumli0lls, do1 4Capitul

rMh Uho, o q al comtlrlLa C0X 019c ft.. 1t
tleoc3u.m rt q9 dOeto .t t(tT dm qcei3e re-


caOlP tik a TrU2 11 ,S im, J."
D*pIs t. p13 r ati d'Lrp.i ps or q l3ra
brc o u lara ad 1 re *
l>Mul mur. tlor a dmoa-o s. |i.e rep -
IX a Jopli, .1. Ctpo.l F I -I I 1
A em r ., I i d., 1a .le. I to.
red1 l3mB tAtsl .1 ;. iie pope" *e 1 pq- h p"' I
'deectrk, pri n.cilm st eviil li p l
e crWri > 3 ii b.m Oe tidioi. n l oqI c 1 pse I
w r ptet.. c:wdar pdollw i a e I,
eileuUa3 3 iceu ol. 11-, d,1-, r c i
CONiM i" winm li, nlvct. p *.i .
p et6.i-o , lii ,L!. I i I A .
ft r.fa& a .k . i'r p a e a-
-.e 9auliih o* 'lro.o 1l a, t l .1 a t
.1 -oa ,Jo .dIo ,lag t a
ode dcoodeu.l, do ai.u L.-c .-.. e ",, .
A migrK1 p.t.. to, 4 am03 t a 9
A4 do-Aopa u ot ii .urr., e il
.d*a de felo.ts Jek pjiere Jot lan.a
Liep iho b di n ' o .
Mra me. psr e, 4 i-o i.
l9TY" l.90.o,.us d t',.n 1 ')i
OI cido etauJlnio q. o' ~. t-,t q
I'*b A olA o sat9 Muli'tJa tflL hI ,
Sor.itA delrs m;i etc -e p .
o., ei- on i decrb ew c tit- a
qa-i 4r p eal aJ .. LtlBieat ij LW A -e


Qi.ema iLc niu., u o p acc Ie .r.Iap p l


CIA bee e boi do to .ore-. t a in


Ap CIi1- A
a wl.L .. o dll ii l e' i j1t
ild. a l e.wCiA.11 ,1 c.-

nDI-tt*, st i.. r e Z we o < 0i di c.?itpie
P L L 4 p-cl: i r.. rt .' i- la
A i cAet a '
CTo.1t djli, e p. i .-Ip O tij.4o.C .; Iira% m 4 a l .cto .i G- A lie t.. l. 1la
9 o.bd.i1 cc&l tr o t7 0e0 s. 1'.. ar i.t ol
& De a-im t cMa I ,e cT re o do, cp ti.ol
A. L L I lacta.'oe pt te -..' .U. .

I Dr. leits
4 3.. 115 to 3. '
tte 1 S. ADO) 1IO,
Qtrc.irt*A
e eil) .... 5.3 150 3Z/ 3.-i2 LI.

0 Dr
I r Norma.
eaijo lav

mU 34 D.) ... ... 3.61-
Lm i3 1.%3 13)3.. ) hIr
ED-. A~lels

..1.1 3.. .menl .i) 3.l211 lIO ... t.4 1:0


Bmat i. I I
.erin d
I (11nJ.' .V.et ...1 -
ct. ASei3.


(* 4. > ..... 3.5 110 ... .' 1 ')
S mr. 1.1r tXu


V1 lo ruc*l-


St.*, 4hL4,
+t.-r ..... l.lll ... .. i I3.1
D.. Vtw I 3l.-
,E %16-...LO N. I6 0 3...6 I.231)
I h. L.ro Ja-
I .hil.... 3 1. 1r .31 0 .. ; Il,
313,. JaIn. 3.9 CB i.)
I l .. ... .... ... *... 3 W


Dr. A1In .d.o 7
; *r i, M--- --
Cal.. e Ori 3a
At ..Sai X.. l I .. 1.."; 13)
Dr. Aeiza Ims
Xo!3li2% 13.IJ.ci ils Cn.r-
. .....r .... ...

BtS I Cli' D -. Mil c 1 -t, 3 1.leo I.0a
. a d, t .) Y ni.2Si .b 1 nq ...'.;ir
19.90 a t fAdo C40 r031 i3, f t3- #,inez
.lii1atD ro.i t. ) em a p n. d tj

- eor... tai l It aedi a .. r li ; h I
3 r ua ap A .l c A.. .... ,1 ;,


c OD.J EAo NTal4:


1 .. .. 3.er 11.. a.7.. 317 1.11
_e .e ..B I -q.o < 14 9 ti.. d.5 .1 7.
G V Al .l u ... 117 I27 4.41:


e u..-t. 4.5 a,
II . .... I .;r i 4. 610 ... l 0 13)

T. dor t re ... ldo 1J Vtin d. !11)
. .Mkto. 1Cad...65: .1 ... l2.1.411
A rA.4 iCi..po 2to 4 V537 .W


Mi. .7.lniIo ..- 1 4
)r. hAta lkoO ed.21 de e .4.4

1*1a Flcic.c .. ... .. ... l 2.7
J 0obelrtt 'TO 2
*l Cu oci s t I S.1 Ci 4e i (tr 1 .I*_.5.u ,o 2 obai tI. te .Iaa,.a tlj dp0
,.ti3tir uo laO'txii 6 e.tilai.t f a a p.S.at- uc S o r*7d 30, es 53
1,10.I p eltet

41:3 gOu etb 4 li


u'ms eebi dl tmj t 3a de Tril Icero <
09.'o.
Soba o ctliflco q 4 5i>oa r*ereidoe de vel.
a1a gro pr.a pedem Jo a'to ql lan
dodi. Caa uama cow Ircs 1"9l de cool.
No allO liie -,taaiJorloJa aem C Iuio4, ettX
Simogem dt Clrnt4, tlaioho ltiural, isea*
Sthr.o aen rax a p ur iam gr eja liiddAr dd
D T .&Il E0owcelho esti cjlocal] o solie
revesuo da dml co de sed, rsi e eitrdd
No caAfica esiU colloWAo uma rics rialda
dI Iares D matcOal cm e(aer o I liticraip~t em
hio r ir Dpejilciu-ao 54 ,Jowg. .
Corya Dlijeanfv do lie do Jawwr.
Group Title: Jornal do commércio (Rio de Janeiro, Brazil)
Title: Jornal do commercio
ALL ISSUES CITATION THUMBNAILS PAGE IMAGE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00094731/04905
 Material Information
Title: Jornal do commercio
Uniform Title: Jornal do commércio (Rio de Janeiro, Brazil)
Alternate Title: Jornal do comercio
Physical Description: v. : ill. ; 67 cm.
Language: Portuguese
Publisher: Rodrigues & Comp.
Place of Publication: Rio de Janeiro
Publication Date: January 30, 1901
Copyright Date: 1901
Frequency: daily (combined issue for sunday/monday)[]
irregular[ former oct. 1, 1827-]
daily
normalized irregular
 Subjects
Subject: Newspapers -- Rio de Janeiro (Brazil)   ( lcsh )
Newspapers -- Brazil   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
Spatial Coverage: Brazil -- Rio de Janeiro
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from The Center for Research Libraries, Library of Congress, and Biblioteca Nacional (Brazil).
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, n. 1 (1. de out. 1827)-
General Note: Description based on: Anno 95, n. 1 (1 de jan. de 1921).
General Note: Latest issue consulted: Anno 97, n. 358 (29 de dez. de 1923).
 Record Information
Bibliographic ID: UF00094731
Volume ID: VID04905
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 11910889
lccn - 2004240055
lccn - 2004240055

Full Text


I Lt :-.


o~.


Ef"lWlis tlWT=&K.
M30.
3wit. y C ................ 3I

T.D I-Chb. ............. ;i:l(


SIM

Twr f-alAb .............. :K |w.s
H~If.Droo Sadaug .... V.Mi


il Jb............... : 1(7S4
jo
J~c'-yLub........***< ~


Ioel-0ob .............. 19 W(
Ht*w~nj Nxim.L.... :


Ta-MI)................. 19 is 1.
IM
JQACY-jweA ............ 1
T^ifChA .............. l 5: M

,Tiri-Ctib... t-....ee, *_ mmkst-'S
IWjC.............. 7 ;ltH b

..fO ............... 1!:OIS

19LtMIt Itrlll


0~ ~ ~ ~~~1 ;rm .D,'t~ rT, ,4Ia
Jf htIeA..deI.';.d. t... 7 6|:


lh(4wXNJ... C r.

(MWe 4,ZSe pro, e ~ o d,*
Tpe 41 1)..1"
1 "1ra", t. -a *M,mr Edk kFre *, U Uplt= e- de | ill,
.xe~*fqJ err'ff t "4 irt
V-M* lfd>.- Pe. de Swrifi-A* .p-h
C H Arntv Per= O l,' Te tP-6
w mebtn- cove rerm wtasr t4w sm, te,
rrciM --40 LA, a Wt. tvao itsh~, pw R NA Or.

T-r ant)f- pven n a (ar
eon 14 4s dtbiaor. to Jok y Ctlul, 4 9 a
Tr- d-miw wim ^ u.7


Pefollora do Dhtkii Federl

ACTOS GO P03ER EXECUTIVE
DeCTTo IV. U31 IkE N DE JAXIOW


0 nbllid a ~roiawki F.&Stl, 1*24 a a
*aai oq- rw cfoih a ki o. 785,4- N1;
Ae Loosohro do 170, d-Ttt> :

tfedA ls do Istorior t E94-i
.1 pet"I -fertM
Meow Ge;l : Dr. Akfssanm Frid v d
84l tiMoor Atraio Cw4W* 4v Awitil.
Czete & Sc~ii at Espeimto 0 do PoLcu,
Fr~rei&i Mtoresee r>* Ewai~l Mtrf.
Cbwk&~Se*i* J K. i~iu4 BubrIel&

Ocf kS-ros Wj roive 'M-dE.Al Fraa-
I -.a nj Jo r fins de Ctf.krw, hPrima Ulia de Awj.
riml CMnIi
SOffitw At~toi, litrm,)Ceu" Ddirs
Sesio e Sajul Fte~siao MUaws de 0=l
0l~ ~ ~~ "jrfnDt iCiFdCil
*wil~tiiiirniri~i 0;ci 9ze Tj
*iefiz.J~j~tiicurirMa Mile-,


'* Fc ffl- apr -- q- Itt
W*p.e.IM i fca ,*:- A .d' I',

PufW.7'i -, t 'a ac cr-awft"'IT uJJ 0 '1" 0 AT y 431
o-, W's atj! B ul ... Mi, t soeboe
i." 1, -._ we. hM a- e vasaboolm.
PkC q I *v *13o' DUM 48"- ^SJ'vk" d
v IT 1. e. .. "l IT ueT 4196;- TC- m riTO
_e in pi mi >Umem PCA-dr-aft doi
q' TI*~ wtt .10a Iobrdo r *
A,,".- *l u olc bobria 9^MT i"

(if, .j Iu tlhz pecon o arm w fwhit 0 t
pwa -t m ~ *r aker, a" To iisete" |
I'M.* 1.4 W 4. left,* ra,"'m-ft *awJ
vmk'no.jf 9 ctr emlw po anm 1n1
U.- wtdk -oi- WsA i amr Cargo IV w
mlIri, a, e 'cl, .vrb affial- rl uuj
I n-aiw .476 (st "~~h wl= 44it

lle U4. "-p I'li-W rcba. uae-lr

&tS ." I- protow- 0'f .' ~r
le*f .Ii Jc.A-' 'I,~- ImtT.fMCC
."t 1 aB 14.1 .( C-'*'* J. cIs awe
ihrh. tn?*""'A U. enia"-e1. ~rna :,:,T lu) mdV^ d,L UItI

'1 a- v* I' [; I~- c df.f u. imc o r -~l'

.i j**' Taws o:i/ mu Low" d iir e @J i
S. ac-o q- mu' 4 rme ^ ". \ no m ^ l
ki .i &.4 ,,;' -4. d.le-t f ,m*h.l<*T
al AN.i l *' '* *wMs"mA I-

A*.rJi *64, A uo *Ton e" ifain so a rt
<* rJ m 4,~i r.IM ".& *" A i 6. as ts.

.0.1m =I .' I pTva' E. R.*|H r.1'., sc asite
-. : m ltmi &1 44 *i tt rj bl Ir f ber'i^.*li
I -i ,. tn Iog* cm .1 c h-lt -I-t.,< >h cr

r Ihft *I- Al 4 NILu Mftk., 1 Tr -C-
I tk fu om lit deiU maf" l .Il.lLU* ctO's

I IVA c it1u zilc Ir. k.L qT, CA-
4'~ Taw!. psi ,' *iruim ev j t-p4:
IV 0ivt e'r msi ut'-i* qn Ai,
fjth vvr ~u>i * wua W T
I~ ial-If rutf> paw-b Ttr- ci (
a. o,-, eei4 wpm*JdB.
mmo 14mmeui ^rM inah r
r'4t4k.* ls A.~~n &ii0u, G er, n m
1.-' a ij 1,6 vw 4>j ft at p.ci

-A tm 0- *JH '^KMdlarr -l c'*
Cwti.. .ir I'r M.-sAmia bU, fort.*
c 7' E Im l 'tr**f C ev us cd cm da
v'4a 6. ff)I 'tr~id 44 kiiawba ri&i J h

Swz J. Lc(vtl aw if. I- I M X*- 1
|P, 11 cC 0 rfri-t le .1r .0141d4 fli Ie '

I'"IUI|JB- tu rv lt 4 ijr wi^i
h ^ &* beui*dacMrt id ESf. rV1
KTwh -coz -ma eii peft ^*mb u-A mas IT |.*

.64 =14.c d*tT~ nm a-j iifmomem It.46&,t A
c,,e "u&W I - i di en L, u tc IT &,;[ .1
' IA 4e LIvr Itf 4, .4.4 Lr #'-c m~.a
*U-Jmaii 4 ri mes I0* 7*tcJJ

|Kaa It tl^tt- "U hlasta mftbae
FL a- .1 taCim l xvw it' p-e
61 riim *l .ve*s<* de c i*C

*-m Anc* eor ak Bn ',asn~u tm act' w
"4.e 4m -ts cmiTid 4 rm EaibU r4e
-. IT *i *e k- H ..f r gn i ma;f-t


,_0-_L.L r CAT. DcO mECt-UAT. t.-. E.i EIO Eio! a


. .1


E 41"A u1:1.1 *0 1,., 'U Tkt'ji
""14.41 am P^wfm Je Ina, ie,^ Hi
a dre,4. (>IL~l., L d^,.Sx
I" *? -N rt k'y 4 h ,Lb "I at. S. Po
.M7L cZMU nw-te maze eti=Ag
'BHrz-u'snte1-u;.l 10 (10 14 9*ATJ
i~t foqlu.gi,~ ch. vsm.
03 turj tue Uha dur e cooltx.pwa tai.Lr ls .l"Ja 640 Iralco 1410
a t 4 fiM tjriu. a cala bu que
*Md"M| Ine, it a tM's, SaIL
elwn sfeC a/(w. hianon Ml IJwA
FIR femit% 41" el iilk 0- -,d .b i
Ie f'io.Ti^inM ;- ,ia m
a-Md Jefiuu Oi-Ri lgrro-oA zctu aml
deq. w' sit Maw; 0 0. trms a J retfnpu I
J; L'O.cu DM ( pirl a mle"N hc
*<*MTIT41 S1141, TO' C 4.W
CMEOW 417 U; A%_Cu, (is c-wWi
Iffam, "M I- F.0 " A1. C" faivi, El4
"',l' 0-03 eti. smit.iiUZI &"L (i f
eaf. guawk Wat 4v Nos, I- 'e I; l nuit
LiBmm. fz--. (IV. A. L MI, U SA-~i
ftnciwas stile _f"r Ict", mp
P**- 1 w4 pan. 0 p.Msati lopr 4
Dikn 4%n Car CU eiiir&T go a moio
tWl148 iim-h 4, (ae s, queetiv ,on.
Zr SnMo WIWbI. aft> Lini sii a% corn
eWo 11, ve fhas fM b" Oc."&j
0 I.-i vaioiu... am LuJ co
tihisq~ao riplN 9 to ulwr a op-
-?, 4. iv ..in-nt &Mex i
0ol fi pf-a 5" -% a evpreje p
iiM. w Kp'lri'I ise.valdo Iv W

--a- *imii-d;t
*io* 9--kmtrx ... ze% &


*fk<: Iw !"wf <1 errii .4'
W*-I fvt% a l & gl


wt-S. I** S er..-u.. vs ct, mosedisamn a e1>c
129. 3> '!%:Mt'ri -allc M
It. -w-ro lq
eta r

MY'n H..vi'pi TIt r4 | ri^
Z (. ^*ake .ti c l* An ~ u i.
sof-I> ovaw ese k.4 gnt j u .In, I
44) -% -ene,* qwo- -f, i a. ww. g",
]wP.-t-~ r4i4&- 17.b p 4. .n r~pi1
P- Vfii, Hnie, Wht I w Lte,
^<1 e 1ns a'iN tm e) .*> M_ 'jidq6q
*Wt . fdm< q.l... 3 n-K~ T

Io"S-'i f-' 'J. tt-lj i~p i m ,
17In. 3 P.nn 4 i-w rnij It a ^
Cf p 4.* Tiibtf F.& 19.J f. cam.,lK.yri.' 1640il P.Mte lte c-t


ar C--" V, .rtr Vd |ni- S rii.


C-2etSIr. r 6,.&

e -P' l- sh.I*xa Fsl >4. I
I IS t.l< -ho. "u < ef; 0 "-amd Wr iri-La nmcorlo' oI b,>
fouf M rt3onAixar ji-w m.acm a.~t
"arw.1Mt Qgq n roeoftl^w~i.-R0re fa
. PK N r otas 11850., r.3 A,
'%-11 "sw. ib.. %~ iBtaf Piielji, is C.~
awJK [J> Xoc ST.CJ-W.. nal
14. Ak 4.H ri > rf >I

A-vc'i fIapr. tin!. sim A.li
Sw. C <.A.. C-.% IK^ -is a*M. A.
6-A- l >lwt n W" S < h IcHbI n.**11 0..?-bar jjr
?**'* ** ae fr l -Ti ncd
.6. <{* rqfA- i'a" r e rueio'l^ pi
irCA &4xI. nbi.rd


I li (Z,i 1,;'le %, e I-|.An_ ,I Ji o U i.sI ; I .0%, rl'a-0 re, .) c 1:e,,,ie~= .J u m i,.
~~~~~~ ,.t. To -'N e, ~b.3 oII|I*i [ I)lW& .'.. _
._-_-1V. ES AD D 1111 BE,; JAD.1 1.ir,^ ,w _4" ;t:_____ <'.id )t>A to fi aii< E",24, "r.S e;,aM dj o 0-1410~ To, tI a n. 9)~a Ivini t m
t VIII A .'.-**rt i r1. .cIi"1;ri ^ ^ a ^ A l, its i:,. "l, Ie et3,ra'Z.elr.; e,.._I s-s -,.. .

o) X It I.. Ile i, ,4 A l ..i Ioo, % I - I I Till 6 a ^ idia d-Ad hb- Ira r 1 I= I=.I"It ".., Il


h"" V- is Olive" G,:es. r, abF r1, toI I Fr, ,ZI-, "" *1, lil ''y7o ll" I. >-, 10 Ibt K .e eT, I dK ,. d, ,- .. h...; ,..- =

1] $., .Ill IS AIr. .-- V .t&r- a l F O Cur l o rtaI' AS 31D U A L G13LATIVAl aM t. /.Mre. x Poll et! sMV r aIde t -q J.4A [ 02' d ID.A --'i-'I-. ,.j.?" 1,1rail -
,rio /d e A la : F, Cl adI 3 =r l ir> , r i - i> t I *A e. Fr r -i I ..Di m ing ." I fou .r d e aerea Tr g qnt Iw r i-o .m i jM r dt >r, u f i -itd i V r U ;Mi o r (rl .pMpte pniTma i.en i s -mlt @ , ".s' ,r.'i' .
S t a ", -- -- ea, ...l.A...m... ..r. I io Ilmieike, enw61'a daz i pl 9I.Ioi evei~l r lo rinl exp d ott CMut rwi, ?a 9"i 1i A
... ..axo q.d Alberts .. .... . .. . n l- x S. El. . x l.- -I' " t1.V ootie-m,.",,'.-Art. .l *,-.., 10 Calls met.
e"te/ I'ba.,, I ^. ,! i 1 .I. At .'l.,' iPref, C w i .l, & U~io l ; / =-A __I A I-e pneto Ta soW~ b-fmkHrA~ N ),nr i. a I bl. .rIt C.. r- a J34 d us riv Al r.w k 0 St EI CL* E+) PR NI.CI D3 N S ESi 1 DEM lleepoil I 0 Si>.**iat .;1 i~ < t. c ia-li 2 hai 1. vptec i aj tt l on .i-tr .tlt-sALitll/ Kr t : O dm Dr. li-u n J ld ,, M I&, a Ue Ftlnco k.Xa ,, FCT r -kJnB A Ito e iqea (ieiai e .Sk.A> d eHM.oai.,I.i ;".1" m-BW i|,i{ intgrt.' J d, D ttd F' -b u MIH !e.<, y r- rrfw .n i vf ,uu\, ia~r.iiilm n, "*-'-"' "'.ri Hoc i~ -r ,^, ^ "~ iui I C. -o^'u ....~ lae~~i t. ^ p i Ti-t pr">c Ir< =lu l, ri< il.rtrii- i i,; i I0 l c^ie-1 I fl "SJcr&i o wS.V~itls le .l~l
etl-I ',. ,, d~zall III A G l~~ sl~ ,m I | t- f, Fed ,l ,I pe sto d-r e I= llia' u pIe d a--[o, ---- ,/_ --:Ipr. p aenta lng,--._- -- -
" I -i~ -~i d. -r~ -nji -ido o""''! i""* IBii 0Ji ll. *"i*>; iii: fS dsMi ll jl m Iu, ) Iom itc i. *A itI't MH
*m AMr-T^ .L SEAC. lI-r^(.^ l~g~re.p~i tl"{od. C> il..co F. oi~n lttp.Itel do Loqd< liirrM rrovt EC... Aeroth, a. a d ""'k ataJ "'


IT.' .o";- l.A .d ,........ I % d. Q=l,ra, M.r..i. A!- -U ,-r o r ,et ai dl ,,ileotn 'i < i< -. -',*( as-r=1. "a ATt J.F .n N #.- h*,CdSr,,t y rsU-I*. I / .'m'- a -" .D- ."-'l-I mi, r. B- 'n.,e .- -, i(h . r. A ,- '. o J 'J ,e. et I r. s--- l.tm j cm li J .< Aie1:r ;'" --!.. b .. ...Pa^ ,A !*-A-- O .l tUrl i EI l cI e otI* *-" i- o BI. .... IWK I am<< .ta I.c .J "-< Ioi t.l pr ivicde. A -t > ,o , ,,,, .
..L,,UX .ni. m* *,,*oprl,-iS,,pes,.IA| tj, di R --*, Aa o l, b .p .... '---,-- I I --t- .... ,_ I -- ,M I. (eAl l. f e O l carti d it, o!aic ''
Cal,'m dofa J CoG..lw.Fn..'lt.P,.m.. Cit d" 14" Proit Rlri.ve & i, a_ AiitBe% .al, Sr. feiar ., gee Well a w 1- Sl.in... ...ca.... r m -at.a nom I, to dtii ];o l- p rti-wrede ga &- MC -*>h'.rie I B W I B"= '= 'd,
1-as W. I J "I r -- Idc 13i,.a o to ie wdor.. .....le .ar w s 31 aei be I 40I .A. ..ip. 14@i s oqi.0 o .,t ttlsa.9:.0V1"
C,4 "ol m B fimi 44. ) 1cw lrtIS flest;lnT atic a m ult V IU ,n -. Ti-*fu'll"m-sy .T' Mu tt t"ni'o a i m v I> on !. 3"* ,t'iit-' t r. a

..lu, Cl ,-tr 1, 1W*.. ,d P l*tl I'.-i. I. *.o ^-,- l h iI .,ir^ AeSM. ". 0 SB,.= .1! t,. "!. ,.. .a h < ir r-u, ,;. C ,. M"r I>w 1 ,. *'" i "E" Us'-I'IT D"", '.'?, ": ; l c"' kS' -"s.o- OT' *r *Es m It-- t/" "J4-on" J-.".lr". P a. P'?!I" F -0,n .i B' ....
0. _-*> .. s"."- !.11U * raw J e,| i i', ,l>I M eEm,-. 1m _,,ti M B"ro : Pa iva.. ,t'- iM |r X ..- St i>Tt- B., ,' .t ^ l '; .'i Lu a|ip .rc a, o. :ttio -.| M , , vem B S ar cM tda.S
6 ftvi Dr. A >ii wr i Pird I .o 31s F Ce- seres, a reiark. /' h. -l .:ii o t,ia* ..fi t h I, ,, I ', -.- w" I"', -p l. Ie- ,* it rtd '" 11,11m ta ;,", orMiIls ev-,. ", t't. .. o. l- tI l l' '


3.I < G^.Itil'. ,=ieA .,(^,:%l t / "" *, ,. -- . Ir'e 'm **, v *ul lr~e I-riM ec. I |I1 '*-rTO~ vlhc-. |&rv, I -' e'l (P II :111to I, a~ l[' -S CT, '>. :; ^- T
ro l F'd J V '- razdo m ttli-A si, ,attJ- olpr u In .1 . ] Mai am emm e aw~aI~ l-,Q *t, l, il t ..Wml ao ,*,,1rff eelt r~ ~ ~ t. N I i ri n l t l I etlt flt I.l Cl ol.. I ,'
eIt" Chaise de.,* il r. A e| a Gt!- 010rmi0-9 A ole rAu iT44 tdo i .r. o, ,,t .F W.Da .alo a q 1- p fonj rz aI c T oll Me.,no sci tili o. ieSo 1) In /1 6tol, 0OT t~li s-i Ant!,"dt fA,6, ,?E 11,41 e e "ue u l'dld i r1.pms.etIi ,,
t-t .. I^^ ^ -ea'1 .% ^ ..,:: 11S^S act3'( 1 isteaeil k r ,J, 11=I ,, 'b I' )l r~k l .' A = -l )' ,e l~q '1 a I I -mi r sl-mbl.; lolIr elh all- t o [ F gari,.1, r ane I I "d -.3 's, M eli llo q"l' n Pi I d" "D.. ..
'I ~ ~ ~ ~ ~ fal'11" N'~' : eF.e.J&' ,e,,..Ir -p,_, ra-,,PaI4 kt -, C., le ,erp.T~kdor l.,lh.t ,, eir com-mae,. x /q"I-e0.edo I rocjee t3 I a ra/A .m, -rhme taleart. p
|: rllc~r .I ,_. -. L N .* p, k"| a=C. Ing *, c wmp lj lt. s C , ;eIi , I.. .' I' I n tk 49- () rrof t, rt I eor cli e ell%," ll-bor w aseqt ka s ,w
I d',I I-"C "1'_45 MAU,"ft'i.. I das 4- btFr.a" 'v ... I d- Eoudo. A pair,

floss do A.,lrtr,' Joel 0 Set. B .......oIUclx" I .. ." Sr. In li Wr"' = vcl -," A-..d ,- Z -".at j-'I 'lo,-leforb epe'" l rnh4am
43 Oloteli. srX : F_ Ie ]- 1" C-TT ....141~t...... ". i R I .et e gt. MI ol;p^do s;r.a 'eot -I. 'I 31 p,A *-rticlorIIP r, 6; .; i a re eeaem.419 ap, cin soe e 'i t ati-q itced r eae3 0 000i-, W.' t
I I avai ov m. A_1 ib A o I 1M.- rl d 't-,I -4 i.. .... ,, a 0 P45t, c i nt pallor#1Im r3tds ta .. .. ...... e d ,-I llt,, _v, ses -I, %!&w At ef -If )evo r Iai .. ,. voI 0 a~mr as. ll ,ta afrt 9rms honI.-i '- r. tI- do- e"5", 13e () Aeb---- o '"i ,
las o~oaFie w i.io tu-el 3s ...... ,ai.F. M,- Ltzh l O 'eA l o d i co l -. e jorbe= IA qe o, coo.I o, (I--.rR,1 D, `Bi0-U-tfe'; t ,o -*'.410 e. 'f..9rri#ttdm r-a etoeoo pr.,xtoers- &or~q e'* Z 1oo 3, e0~ ~~ -
Cm..c.ca ,......pa" ""l, ....... .. -' .. .. ...e-
Is 7 W.* E I lkf dl.A , .Pn ,6 -,, Lx-4Hok-w ..cS .z;v 0 .., .1 UW P -. J4,s.r -jel. sira&fl1.- at-PmU,,jnt~,,ed,;,ez.f o e


29s a"Du q XCKIJ c~i2I P I,110 ........ '11, o l"- & .* ~ iw, III u r, p,: t lTI ,,aa.prv-.. ,'t _, ea" a,4,' '" o,,cit I'a I ,14 o qat 30cos. it A.,i s j I.ts
-h. 0II It I t~keFL0 4 d %J-IV F st I [ e .W~ SR.I-it, IIu=, t e z- .EIA -p; |dem 4 Igr'Aaonllr,W,4 C III 121 oI e!- I" r |- ....
I oonve'r ooowcofo sila.'OL1t'" prI---W'C-.. ,A^. ^ #'t-".." Pv't?1 d:. eAo. 0, to, i f ts'i -I Ci. 4.


ma/Id l -le a ilso, 4 8 M I star I -d b--Th .:, .-1, AA, ,, Ak.E..." .Lee (-so .1m. to. ..-e- ..a... a-mee~ r k lm.K p- ws e en lL.,t r 4itj;i.e- ,t~ ,. lr ,slo, do et-Cmlq' lrelkslie, U. 1 s.qmej .;IL, 9" .
ode rA,,i .;r,: Pa rea. gJ slpifm T I ^I<-r- Defe.r~n-id w K-3. ", -.rI "^ Dr r4- h-1 Frolic as? 'A "S ^ c tIr t;^ at^ ap"l nr I-It -am .t Pat a-~l cm-%r n de ark


el alI,.. : .. .Wi &.f~ "sa~o. 1-fi,, -Jt..;.o, 6.itI. Arall.-z ;' Call ,, -.,-F ,-.....s,, eI ls', o,,ej-m -, ",2, M!A,- ,laid t.oI W;.I -Ilwsim k,li.o.,1-10) r
,I0 TswirC,,B l- <.do .Sel.. as i t

o G NAIU*"!* D" 4 A s. s N I,a -l s.J. I0 -.le-~ t I p Iuir .a a- lo t d 5 "" o 'nes r.*, -,I a r b -t e T 4 fl e T M e a do i -, e laral v /M t A.. 1"*. 1/ '" -" "~l f wC a ,.


I.J h ia ~ai> l iiiBi Dur GtL nai t.X t.ri*B . i aut. to. agt l''2 l~ni1 t. I I" t*io.~ rn l h *'.'Arndl'*" M-!t go .k ) l pwci ], l E-Jm r"*!'. ,,Sr.' *i ,,t e, d .bitt -
J = =, .d-r oo l,,l,, yI .3 <= .: . .-ti. . lwo t,' . . *,.W,6..... 9" = P ....... 1 I S.. Er. pa'n. . _l t t. q
L -I hre ~ ri A D; r deOomr as e lilaclle 1e 3. A- d do,., d, to.. R, , ", t o- o i =. t o l i e, e s'. ; Id.. 0 ,- ,,,z I1,, a - 4 = mik is 0 p Isa,' ,,. I -.1,,,.11a. ,z rwis gw.' ul a '1'. 416r o c [t .Oa C
A.[ b. M X, "heir. Al;. 1 role" a >lo4C. LT MBI d, I.V ,an. a gr Lbr uio. p. a / OwX. .r ,-t.-"lt"m AI) l` -l-& l 1 --s-t Al *itrc 1 0- 1pc .lc ; to q, ,B,,zW l 1..i em 'Ita I. %.I, *:*ti ia em, II ..
a: "Jil I-. ridi<>g-B 1iAr XI !nes. r- ~ Twa Is ." "I *e n' .''^ um p1. "m9' /ce_ d.j i liie l.t* il. r i - ft s,, r a t "d 1. "E .hr_ r,? I :. *- 11. ,&,gj --Is ,k


Ira,! hm -o l o.- PIT. io, d !'Y'i-.1, d'-- ,ri -v e -.... .. ... #,*i4...-t-;M,,-as cv4.i to"IrIe qh., de.| ,r ,,| d l tr .d. he-m *re V d m nt ... q "i ."t III;,-
f I l pIha >A!r--ar iT-tp.J m Act atl VTA At ant i% r .i -ear dT i f rew^ueIut. I at I a ir m t,0, ,- ,t-cI "S- de l --19 IIt I- e1 41k It S it do tl* *0 r .IAtI X. t; o n m ii' I ,
4V4. J.3 S. ,f tnlltedm. a.) -l)o Al r ra-- b.go. 4.' J 14 r1 k, I no. esre . ) | 6^, r l .. l -,. SI ,*- e "-, L. a m p!,,> *r u "I . 1n ; .I W"' -" .flt I 6 5 .1


no ,1-6|---=rovist, o..... t4 E "" ......ca
fired Reeli tr 1-"jr, I.1 Divu f.P12a. iirf -i,, J*Xr 0w go '- Pa "ten m <* Uvlly .' po ltot d, t tde oel> P~~ a 4 1.9eb wi?>,I t.j I- .." .1 t i.. M i is tjoda iarm: ,incill Ms ff.t ""r &I*< bit- am~i 11ft l to? lbi, r 2^


0 ."r,. A s i e ., 4 I W i M VJ r n i f Wo "- a l x r ep1 b t l -. te to r .>atis d i i t h , 0,a. ift 0 l? la mah m P ft @ ". . :c 1. . We a "I".4 ,11 2 3T OS
. -,j.i. w *g>a, ll( A de. ,i.l ,;.rl ca. -.'lo "mplo o e 11 .. - W*<
r,, . ..r,. /-.a -e ,4r,, .cl>-i. r. peladro* D ,, a l -1 I '. 0I., ;r ...R -?"' o" ., ZI l- A AT i,. Z ro. tes.l, . n vl 4 te.in fj,,e m, t. d & t^n ,s z*! g4. .ci -,,e
II, I A- -mei> a>rM weSwa.t.- r ~, ,o ,7S- posits 4"", "'lea,t Iefetan, V aal. _r,4 06 .s d. q*-e- li4 e r,-:-]E.A.wl.;e,]U, ae. plai& ;1 d - n n.I n 10it h,, da a Ca .'efk, *IC l m *-


W or1- Imd kk o- -~s j Ji. kAtl, t*,Asdas C4 & aioselev' I do* .- ekUT. A oi las u ", aseae meltslae d, JM 'Ex wsio i4, cr-a e tlvoiaprumegh~ r-n. Ltt.e do-lm, nee a*


^ Azc- .h.S ,, 8 .- f 4e m i~e. .r n. lwu .b .ita-le "* "-*rw ,tleeli ,m T mly -
, il ,ra ,W e. lolo,>. de At e e, : t A-Mt .toi..l. d.o rssW rren ,i u .id T ,oe I le, o I poo- ,P teS f ,., n. s-- .-- I A@id ea e s ore.4 i P rve -. tot-i 4. .,.
" o,, 1 I. DP To J-;a T A Mi l,,a Dl-" tYlt. 1 < *Sl-3 U-._...1- ., d -t=0 e.M I -W & B. V .,1, _.I "T 4_41:; S "te.. rout I1 0 't re.eia lsd .b d ,y 1 IM s. r.l. dLr f i"; ( r -4ov dh~a IeSld t B IrA t. o $13 Hic,-itt e I r~rso .eaz s A. Atl~rdm i sJo e Ia~o mlorcl as a ,, v i-ji es I, t an -Is ow arIApel' i st, I,4-. t er m.3,e fto er.,9.e ,4e 1 Tldo~ e ol. J l efs - $*- 2,,-Calit IIk, am m-
In J,, F d eeO .oorr is o, o ] -f t. D I s G w a ft ,, 0 I h j . T ,..e e tm -; V . qo o t- at oir|P ^' m & 1 E .- e, A r it.- W we re -tf l. a mIII' s dl l o lrt i s I d o pOi. t . ,
IINRIm k .- _-_ ,Ar"m"3vi 11. 4.!9. A4*6iA lo;l>4, d. I P.orl-ca. lo.&.n: X,.s l ,. a f^f r, q I!. 0,. d; Iivotr e p!, wdl CM'R, L ..A~ 06 Ir e & e1 M -l A l:,r III 1
Alf, -1. 4e A, n l H> .TM l fc r kw il.- lw .i. a ( riqaru aeLF;ina l. ,,~ er.rl.r,,mcoat P ? I.I octi t l, iku^ br W ai-.n snlal e,.-3z e 0 *ase e 'A do i.-t pt -, pa Toeb d. &,I do P .eJ. -. preamrt e 0 re ~a ~l io fn yol~z1 71 e 1-ti' ,m n;1. oo me0-I -7
- S . .- ,B C. I . ., l ,J ..j oxK .A. t l a l a ,.!t<,,, 4,,'U , I-last .I 4s r t i,=g i i.t*. r ,a'd o 1 It*'r kif's a l 3 .11)it-ol o;( *a* e pr .' i
-, fllw.tL 4o,. 4r-* s.-o Nectsf. J ." t -I^ neci td ,(- a* r-is Fa b>U u <- *fctipl K ii fb.. qw-. p4- Is somajoli.B .^ rg-titsm ,? A>di E B^M.* < tl. W;3 et solo r.' T ccoomaf Is di *~a m ieason'loo 46h we *t, .,ws
39 '.iiro, PN ()r ,ti ,-ro 4J.- .lBu -,, F -i, t 1.-A 4 C, i~lt, A. ', E' *.. *Ile K 15 Cl 'U eva oisr e t ,c fi. e cal-,u;- S .i a ? w. als,'1- so amts Ilei,. er>ITI gnl 4- ,*p.,iny* T-
Setl Cn h'T 14 d t r-i d L f n.k f iiv.4Li ,J0 Lm I.r~ l *-A.I e *- 1- 6 Vr cofe mi s ordelrW s l-ms .l -ti ~ ~ a -. **'v '" Fl 5m "" now"s !i*< r i l"'; "Mnt"' wi 'll a Tea a- 'eC .- ; ,


r-o_ S Frivkirflj- e!t. U ^.1* JiA II nir^.' 1o'll.. X-OU To-. At 4 lri>-sao Atll ;t, %lr t ,, .a. .r J.*TC. a, -ri. 1,< .r.;> ..IT Ai- i c allreI -A a" to I .-'" Uh*!''< *** k4- If Ft- riB r t i U c fi ,, I ~ l ' ^ IsnJ -^ r n ter r a.u o ai, i wdal d acI -et a nse,*4 I. m I I %A tw h i *+Te, f ,o t. ,- ,.I 1^- 4 *SH tit, Il ~ c t-ti .; .. h 4., I s G- .,i ;t-~ '.... i.;a
I ([ I-4. "ll. J_& _. rw( -,P'.L.. 1n1 TelI" d, X* .... o i - reU .&. Ile- .1;4ei~i lU .3if Ea. Alavt7m lteopo irwd %Q jn7 Ron, &aV!:.,484-r- 4 Fdl" I.Be I 11,tellpwt* easall" rese AS. r . o*it 0*elleA. @ rt. t ain]Dete c.m"I"i'. ,ltI 0"
I" Attos.l i--; .'.itutM-I,"ii 6.3-L< H Ta . 0, C.T,, |. 44;0 *>uiU O^A. -etolatI .h. t4, a iii 14doi~i~i ej r r..I. ,iTo-..O,iIV .ri ,l ol"' .. ." t .e" I ,I & o,,;1 ,, a .A.tl~ _"0 slft 'I-t ,

AS. fa- t td.. to 112"4 r do-t* Fcnn'l v.

"*!A Alct.~ i...-l.X (**-.-r.'or" I 4-* 42 1- r A.Peow ri m tol d e t me,'.1"'. v l. p, L .-I in 4,.l a-,L ,<. y~^ ;1-t a.. z^ top r. re0j 4 '. I. ,
Wil- 9 AW, a;...l;.1 4 rs&PT4Allepe Is- Vxi'l,- tsretbra. 'r-s11:"- d-0"" r'.>".l ..Fft'o ~-.t ,l~- Ila IqI'.>Dbar>-Pt-TI fa vaei =j.I 1 o-tl. wlros .~. W.IIln-.K- C:.-.,:l`-~l-lt u


SB.j <,>>a.q HIs.- At~lam Drommlsol *'* T. torabs l a, dlur IA b a:-..^I ri :. CloeI c I Is i -C U a-h r. covoti, ,. 11. 4 ... t- .\ I \ - rna- -E d- els Bex V-o1&.: -- -9. El ..om, a>" Br ..".iu r'-" .' P "' trs fimoo 0t- co md i, 9La ".'-i-lefl sr. *nt~lrcw lecto, r. .-" .
Uwar~do,46, JA *re .... ._reall. tree c,,.. S;-AS *W ":ei-Ifa -CAVI- ,,-," ,I-l, mo,!. ,,,. rplrrntu ..V,4, W PS *AIl ".e a Jk^^ vo^,r.;;T o """o"' .,, """"0 A dio etM-;,4% co -""cicti 4(9 "1- % ,,'h aean-;,, -
" 00*o* moe Cito>,. I % e' F-ti dt.* T^ am co,1 W -' 4 t'. irol ri 'i!'a' in.1 *J f, do. - .. 4, -vl, Wr I' ve "* ; , -, C11316 w-, l T eU Mi PQ r IT>frI < t -A Itm a t ;
Vo.-Bc Joxr| ^ .1B4--- h od.oor.P-S. 4, MKIla J rL ,t III IrIl il y i. - be M"o.d I e t- I 5. V-- .l -trltI n ai." i.prilMl ,A a,*"" 4" ent-eii nm*!* I mD
A. ~-S..*4,w c..I--rtl,, Uit.ife,yl.a, s,, -It------I----- .- O hr .J o I -C l or,l~ ,l~ Jev .o!.CJ,--rUA r: Gor^, ,,- .T ,.p.~* ;X . it.f1 I .l t I- .l -- 0 As J- ki^lot"re;.l-v<-.l), A,' J '..,,,ii-,~.
n. L riw tsC w n J I.* .c it, -P- 1;~.l l I Jls. t % ~ r-,I a , rc'. r .. - v,. G ".. ev. II 1"C" >, L. j. e', atemI *tooA '-m*hf ** "~ ~~~~~~~~~~ ~ .3.-1 r.-.t-<~ A &r. .w r ,.^ 4 .1ip. a. itul .! t. Hl.. ^ .^ -~ ,;. ^ tt M . It Van !,- v i~- 1i am oat^-ie so or l ^ so
7. I da^ fJ^i-t A o' '.i s S S l l Jle d^t< '" **rsam k. cI,~ -%, A.i~ -1 roo r .c I. id ,>- mi 9 .. -, ln -,0 6 f. I.ow rN -1 Ir I,- c~nr a s f ir imS C t e a Mm *- oart 1, ladeyk ^ft


, (13. I 1^^^ 1^ ^, or"^ ^' 4,':^ ^: -1.': ,^ -, L.i. A,.,,.o.. t ,,./.e.-[14 "'Irv
n = ,1jw.. ^ rxe f z^ax ". a vmlrm- 4- - ;Iijd qat; X.ms,.to... 4^ roW ^ I,,,xeW, .m,.^"so.;j ^tjv.. o. .atvf colvn-I at" e b -l Case P;,'- Is^ ex1, 'misatfi

--elspl Ili rd PV)rltv stIV". po!o,:_itc...... \C a. C _t. A>. A.AN 0 ilav . 0- .18 I'm rWr.M*U- I, &.lII.,rool-U <" .t~.>AMic>.i d~ai ,Mflti 14;Pj. "'" la' J,1- 4. IV istsrli ui t' B lin in< ~tf l "r ,Imtu Ba.~ib prjuo.,U A..pr A',,*l' F 0Tl~ aTI A*** ut--a )*-* nll %Au.rIl
Is' r.J f-4, ,* Se r Pr. -iW A J A Eol u UP~x. ti~ K i~ B c,. I4 -. A h Ir n-i. *m-.ee rol Ioe -c .o rtil l Pi"i .) ..h-5*w ~ ,>:^ A i44, di-tel.nlr I;r Ht rip, *n
artt11S 11.! ol b ro .1.J ,r ,1ma,l tdproit,1.q w~ a. a AV ei- ii'vers & 4:^,:7 a *W 0 'It.17Dt an.it- V**< caIt t i r ,l1.- a q I' ac "Mis MI ic l I-a.,ii si>B m!,,In r I s B 4L ww 0 MAI -T"' Es' "". i, e'*'', v Ij Ile `1 ,.ll Ao F_ e'."i4,,,t-I orMt. i '"~or ^?*to<

bf) -PAo~a~~si.ist-a a- ;^^ yehtIec -T^ ^: oo'Iw'.As. -1. ..t I ^ ^* ^ I r,&;a cscid a Ism

, ^ *^ ^ T^er Pr. 2.l revour tA- Q t m;IIA^ e -lrirel "n E"R"" ^ .S-l."" R",^ ^ ^ "*^ sld0 d 1,,
T.10.ltro,~tnl D im o W ill de W t *3 A L --oii co!. uurti. to -!C- i ti .1 oz mi f- doI me')a. t agroilr o sg e 0 1, 'an<.-
I *^- Faii, Fa,-.\~rM C-o d -* Csr Ilet.^ It ,". or.l -lll. (ea 1 ^no^ pe.rtriA "11o ,a Pol~ l Ajo' l e- 19a.tO or1. e .Di MA,;,fP!
%_~ ~ i . fro, doh isIt -0~ <- lolle. 1: i~uT.Ieol, fz,% a --f A t mol .mu..r z r^p, rc^ i It.-ov is -. 'l-m. I. i. coti -' 4.IW~d,i s0 rMte t s d l~od t.p ..
4 1 A"Res V ol ts.H -~m I Artnl. S.,.:_.> cJ-B~ *m i $..I- 4.00 C.'.,.."), I.M- I IS~> qnit *liercsm &o ilal"IL 0ri er _-i-- "'I Vl" t-Uo 0a "t 7~ Dlo i Ia I<1io:IXA
De i.l.fIt.,toI.aol o-.A pctlieozir.U PA&Ni i4-1 pro &.- 4 -5e ex l ^-.I t'fr 41vradr sd .
r. 4,.i.-OD EX. gEr-JsIVE10 I:- I-1' 4 rt-;., a.I It<- ei.>t, :".pI..p :i- I4 I mtWi votm -l l Z a s Et 4T ,-;.Mel i La po e- sa-,l A, 41l.^ Cot .HU A(..*e.fo 0-ia71vyi a.');"" M~a~e-.UZ.F41,V no"E tl", ^,ci, ~.,.l.r 4,<* l,|,~K.,orp,,f, j .r~", -,se,. ,mol. pilrat 1tteiv a.ma J-. e, 0^ cal-I.'lsdI4 ewWako fiy,

.I .--",e----- 1, riw-i,,. do view Ve .%A. d. M os.lO as: & Iti i olo,- "W.TD .'g. r_. 4-At1&4 v_. c, u_ 4 _'c".l .7i -; word -apc B .lI*.r k IA- voalet p i> AiE -l 41. t Pre I.t ", mroc-evi
I. I. d .- l ~ ~ .!" at tTI- ,.1 o p. m.IV t.t J A. I-. 2-nt~.. t~M ^w ^ i.tn.ltu-ld .f ^ ; coLA .A--I L.1. 4: 4^ti ," "*' '" 10"olr. ^iazta^1
S- tjcolinorr-to, Li- t Jic Be rrai,,,4 F.I-a css i i 1*:%11)1~e9Q -- I .-.d hr Wrl.t,oc-.1Bd, do pr;ia 0Iw *t -rt-I.Ie ttn-, telM-d.- orI-^ ArO ,1 0, aoe Amdj Wt. i^n In '-. SI M 11U d~e a. p r ro lfa -r
&.J. 1,1..pn Si r . re,,m fr -.i. -.. -e 1* J.A~oe~` 1.'!S .^Y ^ ,or-t". re. a*fol -< orp(I c. -u %it dariilo la nrt;i* ~op irore;tr ve.. -iitc ,,1'-*s <*Dar-, .1 od f! 1-1 eTI
C^<**d'lI*'*C""I-lor-Itq's ....... COSCC WS di<1< 1 ,i L g ,em, I,c s, ),m, .ltlui- rr- in~ipr,laiu. -c cR i u-el J e *>>-t'oil~ t~c aos" ,l~ 5lt pil r. i~
I^ ^ ^ ;-I a^S ^ III a9,4_, ruh I- ,e riikd..1 A ,1o-o-4-r. 1-ot 0-1"^ ^
I.^ ^ .- u I.!f .^T ^ S^ ^ 9S ''.0T ?: ; st ago., intetlrertite Ir 1 ; 1J3:, q S,Il;- 1a s .?,o t '

,(...rf.^< ~ ~ U, .14.1..r,...7... V471011.4.143. ' -i i~u '" "' "'l^ l -lrl 4 v" t" 9r '^r" M .I-W ." ...- MIA.~h taun'd ------i____
7t eisiA .U,< lcM aloaJI) : i Cln frf*w^1.* F-wo a. reiIt ro-gico"^ 'S e no .^^ ;"i-. ^ AO T)" E'-"^^^^ .Qg~zlpc)LC. em#TOS 00 POOe R XCT
Iw ->lle 4 Ir ertw i rtl J-.' lr rtf C,4"an 0 ~rtw ^ oty;J I> tnt~ro, qua n~w sc WM cc~lte. jatoll*i rt~. 61 Ifldooiror; nfl Ool po1aoK
J. r p a len Ci r^ttl ool & e .W)!,= se te .j =^ p ~ t ^ ^ -- -a M e I I*-^ I A 31. aom} -t C- 11,, 4 c t o l~rsi l r s h a o s ~ e i n -r o u t i e w L f of" I," 1 vo elo r~ t T x -4"y p .!er l see 4 c Tp .-11 a Ar () A ,-e' S r. ) r e,.,t .I M d hsA iyrflsemort !FR.& J.'Sr. N. rro a V, hi iTt. Ka :wi U ntreiut~j i Iu V -inl tIt-, a f p, tI l eaM U4,y' drl f, ...!on fa) pro AT"Wl4l di paim>e" ^.oa*"r" &-Z '-""~;,~ea~~p t**-
A-,.vt,>)c &'fdiyto- Drl.lI K.tCoL 11 fl ~ i * me t- .1. <-* l'tr<-Li '61 o "a ""' do VT ii^'K i ?"* *1 ti t""""iA oll mIft ctT~i*3i fm~ alt.; J^E T,,ru .eCrjPo" q o an .. trdik mj-,,
^KtrPM ,eoirt MII* 'I W inw~~s;
J~~tC~rT(. =1,jer~s 0r-ttiuiaiOUt ai M!.. ., i r- fi,.*m-.e wei~ Iita IS"t co'ITI art.C- 91, or v. *.~Kii w.A r..*^ anr *bKin w~~i~~ rcr~id

J'i~~aa~i~~i~ir>;SA.-rt~~rt um~i- "idi wti 1 4 o .1 5 .0 "tou li i wi-* I.i do ljf'4rr I K .. >. did u..-i It tnA,lm; '--. 1 tiatru.rii de- PI tcI ,u"wlas coc a* escsMAM ,,<

11- i l o lO .'ad- w M A ... ... ... I o cm e ~ tis los. It M a .1 1v l C H i .K f .10 1~ ~ n i Ic ti i'a~ l Ua -M 1 D .6 1 1 -.I . rol t e P .xTI o ~ mw r ut** t* m esat 1 clas > to e l 9 i a r edloS
.n i Zpir nnE.- .4t*II U~Iirin c eiuilibmfm ,Sixgl re Pt..Wtut- Hir lextupref uriimd-ur -K "'lmp "',i 3' '"- A.,-.,. pchrm i:Q i,.n ;nK! <1 o-.rtJ~ =,~ loK 1) emp-Firz M a iat~o m&pTi ) a ACte

r~i Jtid19!t. c lo~t. 1-4-lP.e Irma' o e, f .6sz d~i*%iI Ae IM -jrra- r 1 roUm & [ANT pm UmWdv.i: n (II.- wti:w e Cfin^rl J-- -huc do *w L' 1 e .UId~l t r 1)J!oaiw I *JjH2.,l
I I%. eo Vi PDA Ilit.- /, *!~cl t'' mi l. .KnI rJ.4..$t~ ;4;vl 1* S1h [ de il.- ka r rdo Doxi-
It-jAf.Ap 'l'wi do^ 11- IA.. f.,ame ,torT I-W- If I'~i~ { Appt l em< 114 p I I x ter s*cmHo t rrivr o e I. rolektf-~ o ljp; fMI,. gvr 4 -' r ~1 fe Ix -410i If -< 1`11p e Kaolie T ca eizzokm eedu^'."se
T.,.-. A-- --- C.-~t 1W.i& fvt. f d. !ili,- a, Itxi)iail M I. -l-nn 0 Tecta' Z" P.i &c 'tt seaatl emmoseK. -lql- Miles -mfI i Cuo> cotnu- k f-4 rMs f
Vorial)r 1 .. i <~ w Afi 11,,,,,(., 1 l oca Ir ,zl. . n C"sov JV %- W .'1'" 'ito WAS .I- -; 11.-1- 0 i ol p l- .tA.)., I o, M.. oh ' !.8 .OT e t t -~l etk ol s qat* g*e olutoodel x t C .1%r M al.-

M~intl~~iiitoLMW.Auwi~. 0 ,a.II m Plaftrnrva Dmq r. .1I1 call I -x ofr~rr am I.,.n 0. nod*- Nei ,lo M.ew -0.-~A Id" I, ,it f~fl d U-. Cu& k C-l, Cue, 3A.n.Q tel I-a es. e ve.nof tsl .- sp3 !l,, r '. E'i. ; wamo 'P ra d* .0*.B -Ottw.T^ '*iW ffM^ r1ri2"l Va EtiA r irros 04cdtz feita 30aM <>>"^1- c .. m~e wo ricp- Atodil; K aKio K P wlrcc iiocl; people bbo E.L Mioo St. PmlteMJ~ do111rt IM.
-- ..J 64j ge" .1IVI i,. ..J.I.- a. 11-11o~d^a (nKlB n ,1", 4 qua v ^^e ais[. i olu. *OI Dok I pel ix it*I, cDpI I h- F"'.", d ei- id Cowai n(,. F atietccirsar l r, pizor~ m s -e! a d.,polvtt.) _
1141A &",.1,Z""ll1eti,"1 414'*"' '*' K Ffdtourl, aCui~t.i SrWL1- 2-.m itgs itd -a. dlco, o-fza@L loPo.i-.H d.h V --g,,; to ""o"- '-`i *1 n I lt~f -. ii-m awolco15o Ile loozntot ---
E- :9 do d .- 0 ort UH'BV An ai~kf PU*tz ,I* Mrmf t. 1,"qf *i.ru ",ug or~uia I., rcr lB n sob o ouis ';u woIs o I; A 4 rfr.Wre nat -.I.U q..~. rI-X feti. 1-- U tefeii'rl ,{im U UItM
D~olC~.S.DrPr~a~ ^BC, t... "no s.,,. toot, (,ri ^ .-, ix oi bI re,.Z =i ..d p47, Zeea la u m -l &~r^ ,r-^ -4,U., c fice,w11t -Alt.l 11 MUrCe S N {}{ecrelo


"^ 0's3veta a. L 1. d 's "I i..0 'j Cl 11"U .. 6;1-66 lf'1(% e p~iar uaul Do F..oa, *t
16"la" d &donee^lw Jo^'S. m, "Lt 6's. 165 Win II l6eia II ~ p as'-^^."11 refmtas U dora par api. o. %94 *U be, iaftd~as. I L=vxsalw ars.> de;<.ezss ml,ma &Iei- DIRECTOMIJA DA risTRUCtuo
&b-m acss-rrmai rdhiz,! durfa~ D is. T~rp de Sant ClM*t as. l? 16, fl Id~etemar operidu W. a I>ranti d. Ld-- ElIII&, al mbear l",tvds p~l lek.! Tmi( aH We. a "KC m on p. -& i~t d to a .A., d. pmra d. p.liSM oh. .- 21 K^M U. pUs.i a looe.. Moleptedl-f., Esa.1 lei. sapo par IM.. c-j- dis"a. r iver ardemado. a ~~rs w-
pottdi as &Wf|><%3 repladr d# pcqn Sceu~~i~lf~rl~a rraiiciit, Pave c~es t'm n h"taull da. ethienita e atnttdf~jii'lpodM U. zevM.- x t!uadu.M.P4dtP.2idJ*-DBin>h(j
devem t>wpwtrasefMf" 8 ,czamhus."iS S.""L. as.fc!P^ Tr ftmi d .e.r MoI%.,,t. rio! > a ?'" C en hvre coma me Itew o s M ^.,lidemichan-u teetii-f^ ;wsetmoa An^ It&,Pr As.r, fet-v4. ewls do
ttln es" pto em 1.03 kilegrBmm a)-0 Cdeb de Sri. dai P. RK49. Do Crera, Sr.Pete. -.""- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Lu da ^ --- ---rnirefcrmu. a esutlvvte au iuti- 7tl~iiliO/^!O~'i^,t(>>~iUi~ ai /i--i to-J doeamee leN neeka am
AOi~rt~>ffri>d >. l~ .. , W8t-Aa loirs d.cr a lpaitl smi coammt.tita z-# a E &f e a In~rlzran rellcze Do, Far.o. W^gTxM4 Gs, 6l,9i, 9S.15 lo wwall &.w IWdU w 9 me .% W, raLtm ot
t J.i ieri.>l.p oB t am* obre *prai tieIrdWAte l rimlirl?4 *A cewfr~ios;'w a u Iutern. vUL reda- anid, i17. 1,8 IQ9. sa- bl ,tl-u, <;Dw.**"
Wtln soe poLA vr lB,1dido p~lw iLacru. ii.i>u. For qw does e exrelds BltAtut-4II rida OB;i, aM qu. 6 esnitcwtute E.T p esur a re.t.i t wh devis so am Fr'aAo NolfuirWTvia fc I--cu Re.
o"" EDITAL Pole E.LadaIOs factoila demn~t~l. qsd tt accetwio d un~ide n~roi.l. .- ~~o>i- rk,.S ~(W ~~,l>^ tt^ Ad
Cjtii'm i pdaprees-Ar. em tsrtt 'UCS sy Ijittoho s.&ide ftvarelt properidle dai 1; ua puua Hte~t T-m to Lm!tfvdA eZl odr a ftwMrl d>U wiroii, IlltAs d0 cia 5- cwl. dw%
(mbkisS> dITiJLanl< Ll~r.JA Ms dell m Is cl emmCmub . <|fnil.>fl intlf-li~.)~~~ il#MnbtoopL- (*UjL d~j &Sjt hntrala. ^^ie.^aW aq -i kl pepls~L, J W
B> E doe= s t^., howr a a
t's do w> Qvugixo a beal >nia "jitu-*MT fft (.pA&ll.p culeimesto dos lI.Uruwst- cookiru To, sob a regimen de Coltrahirclo eft muffapujN rwr'Ae t'u bu, I +wwis *I-. do mp~rCdin aladna.E -
= rtr i ca rr a< nprol~ti do exceteni*Al il doq a t Cr in a )* . U143 IBd, fNu IttloC~~te di pii. Im. ctl l h l m l.a' 1 6 rt oTC>I. is sforaniltrl do torreno dt ma, iQha A fnalo a an saH umtU sapeubmin me no uamtinh ". pllbtta, sabre a rteusl il;c &4" o wtslo T.l A a An djfil s fPds Fecjfr ua D. B jmAn Al-d Smus 31.4olso rrj
A. esprisaw"! srs K iPAM." a.1,41 Fume.u a U2S. ds' 4-ozs istecr.4&a. e >A% i~Wernud em cvILfsMlre a molubi~ds pulia, sabre a In. art. 68 f t fi`rati-- 1% -Vl-(4ahi..dIU4J ^i*
tamp, keoess. a JAJH> d* Direateis ds D. aczrl e=a .durta a. LlA I ilwjWA pus AW. Afteuu>, pa 6~ tl. a trtl~i~^ lt(.f,Co
Obru, ~~~de Festnraisd(,b,t~.d nM. a> IMt dri .Dfr> i
Ob" iff'l Ini Mcndpr4 A' 640 DeolI.Bq n( 04wflM do'6 iq tKikls re il"a'aat ksdu e, u tlove r~ & f~,ufrjd A. tutiel dj au 1,d de mo a H ds ,sio 29 a&$ terar alilnl soUi~ ~LI d t~fi wT ?.X. A. b-q-ti w ti Pist 4 l~m rt
l~~idl~t:'d 2 ." 1 d F~cr,aqup>>aKillUid doat A.* it Iu LU rdA M&& di d"4- I" d (Prode -u kwloa A 41t rewsec t^lt& canu 14 1., dE LeEiui|p~'' ~a o.'. J. all~ da* Efm ttmi~iUL E a Act Jpktu p hini>MI'
faWtitdwsictwr so qje Ctpit~~l~tdtril~~yd.SlOT~k' VtX me VbjiJ~~ k~i.6C. ,l>l ~td ~ 71' FIr> Mil;W i d. .-t An"do J~.,1 Podriar..
em preeta dGo~l ristaerb imtpeM. to 4.4~Ml c= l res -* h .rJA 1es* can ^^.


PJDA A DIASA memo> mJw CMi~I.O 41 ji & M enr IW
I (.l, K'lk 4< Itb (,. >f d L,

a I OM WOODdoU &i',l, lnto*aS nOn elu
0. &A a* Old ] m qlmdlm a b ilk001 on l


dr~ .,tl qtIong 00claOl &I &ll

"'T; & t*m*Us Icn-d* so ffi'i" a
somi; -J*,t iht4-laclik il a

('1" 0' 40|T'" Jm feCM IW I

**uij BJln thiB> em n-4r t BI & MBI
le, p-r swok.4 do vfrtimsa sploolld"rt e Eri",f
0 xL ciF*p-w^ sdcriucipMuj.
Mr e-A N some ON de an 'CiO&

I u 30e I
*0 InwveubjX ae o fare aMAr I aW-%
Keu"'s m. oom A Oh6 **nm)-< bKM I do

k, ; ,retAoium s, do WO, 0 o
I mol bmfCT. q- i, oa &9- l -a paw |
A rpi rau I rr"xtv" NO tlslf ifa%'
l com al* iaeatnrib a ex-
31 A raM tnk11mm smis be sos fMOMa


I '= :* "- I 1 Can~j

/-a & .,,, , .,, m.ep, ,,m de1o
n T ., . ll T 11. nf
.an rs." I im Wl. .

I ,a, -tn lm t, a4 iIhM jT
/ T ,k r-,--,},* n .i ,,- li
, i ,"l"aim "d OM COP I'


t = 's e-ov'Rmi n I n& I'r
A J &, ,, s f,. ft Am i me lalf f dpirawa nI-
A Jlmlmi'i(* 11 n a &-% 11 ds slha
Kpr, ji~-wa f t d*u gas a ahm< 4111 J-1-r
L. van hd rr l -- 0n m.u -e a .0 k
Or Tdd. (Tun W trgM -

_ i'ptles MAW b d rte."'no irla rAd
;_ p..m rwrr & wedh b *,nb.e *

,T i v- I DW- tlu .a eW 3I'a ft It
('e V ^ ; . W.61
we* plum de- is'lU iuti
U." .~~ P* 4 .10i- mei vlijpm yel a-0mail V
&1%, o.kfi.e ufIt Er i e tar worts-d P
'arTonbw c 9C ToM&J, selal

Ivoci, i TIM+ an *4ti0lkj.
>-v -v TlilrieM>-)(M4 Oil*tau
UAM pri tin aVh* I-f< CA Ait **dI-
Fise lwa-ll, pwftk, MINS 04 Uattisc-

I-na W."< p iata lkam -s -k-4% ou 4n

a'r*o Aaiei 61111, em SO crie-1 low g
i^;Dnbv ,4rl> pfin 4%1rv DVxlf BM I
> o .:M- Ira M ft"I "l nc'mibnuwdo
et<*.>.a. ciala .
l.- 4 a On>aI> (qo pe lfcgi t~ra) do-
I- ,< - s*alfr-m(. 11ji1-11 crktio <, 0 M
m n-rueat ., batm a t~kv a, re tu &
,j~ pwl. "af

%-14 pm i-V m sq- p- a<|rr so P' C
Am *ur. tki- )m&Mw *&i~ *tmq. wf

A *lf(->fl ariirb 0 WIIM fKira", IK 11s44
s m b ailp sv* &fjinan^i qua "-a-
!-c~reral Man Ijvkv a* r~erwmkj d. T f4-1&l aj .
"SIitr. Wd

nTrv Me>* racm OdI" 4 m.% C44- to
Va |- suqqs do A iailnlnri 0 ~
-'t- 33P.-- -hkr~tt
to rahMus mgfinp4i>-$- so >i.w
JI*p0 rMpg Wgi;mSri. f lnilis
V-!; *.M .| euuitgrS S| TMt( 4 106


C. A.

TER E 3HJIC1 i
ltm ...!* u. e rpl-0 at )W^T
e. L- p-6 Sq A~ it **,I'J n
1 s*' . I 4, -li (L*- 4i a -'
E-1! t'.* 'fFAtte.z t-'O r~ dead pj'i b


lil<. J -1*.t 4Mnil; ic9 2Fe'm bmui

X'* -A" IT O 1.s Jt< WmI N eJ
f~~~inr II.*CL'n ~~^ oalki" a t


rRI2113
!i!
J.

SCl........................
llel-O*l ....oo-...
.....Xfa*...... :_::


A k.ci 4 PSI.~ -,Fr -0 Ba Mo&W t C. f-Iftrl ene Peripi1t-- omie
ffcs re Ift' '*>o .tie. 3J ,'e P*crriv46 Se.,'-4,4 Tr-u 4,
tm~bt.a~l,tl'w f tp. l -lAi pilwu faire i?. hk 4ui1u
OW owdsdg rh';* 4= g4 bcra tolJ;~.loj atio Oojo F-=~pro a-i.4lw k I, mi 0
Mi *lk i l a iwlt & tI" d Lwelt I bti,1 -li ryi.
It,, ,imt'ork. e t Sr' J.;.i 31 e
__ ~ ~a's" * -w~- C.1l2. 4. C.rrjih

of 680 J, '-D | V. fe Pn. Ctri t. .g '- w. *
. do mea eu m I*WB'0 qw, taboo-wl p I t-UToMi-M- 7te ca 144
~ 606 "A t,- P a 4l.r"ir.F (w A- '. _A ,^ /. ,, 5 l'jfwr
wL In 1BW lf px 44 0.0 q I..Ai->^ ,; 1.1 k.no> A.V W** r..% Fe,.
6felltqh a K sF. 1 -f Mumi- L Are.ll(a N " w "
62" 1 4miuA ahl- P -!--l-. i 7,m,,= A462 Lent.ativ).
") in e e rft, nfm h a oe*s aul iOur I H.|il.- '!.. ;. l.
cowu e" *Mgoiaw orc VT.Ivt- L".Vo,of Ji(.*7l ft(Air
i*oiwoo fris"Us 1rs1.riat"# Cab .- Ft Ii. .
'k eixde Fwu Pon e." *
-- .... h 0 . 4y ,i L.t In b j Tq* : c rlio.
we i1-7w& e -U% AO-agf c 0Je ;l "w-0tr-.ty. d) JFf. A j (.r.
A*$- M I~.J'iut-if d.;fi^
.lUbofe a q z cnrimpgo ar.rt#"6 ,.oooovr. ^Ji.
sympho. kBdo eo.f, ma ,. 1- l I dl D. Pae - 1)b 'J sAf
I c 6b 0 S qv- & e AWs 4--14 WO Ta Maa. Le AI de .
OT, wo wwok *I) e w a S. ukA 4 A-T AroUt '. 1. l l t* fi.'M


&&Xw eMe efe v Ml- -. & TCo H I D J M-.
A&Aftfts -< XVISMu *a@006l--o I.-NHaI Row@ Z^gsoS. 7,L-0t


4) 441 de Joe-'do Wil e m 9,4 TV -I l b.'-r~ Pd.O- al
fewn 0 ejh X ll. I N =a.Ifuf b-f i <'. 0 i NF' -ot. Nit" r=a.
(Ce .obk 4 -.IM- aI i. o do Ul inb, t14 Fm. SA.
eiA 214% VM tan-4o -t=!- rxi-auac! f ". w. Fr w. RIMt F Pri" IThcL-
I *ja 4--oiw Li FwIA, i wu, R., e 1.... U X4ft sij em t=a elm Ww -, /L,. G-oJ.4 P46, d 8 ,r
O Mioi A S wt&l aiK>tMfcI^ T tM Im PDr.iPO. S. .m a er I
.0w so &. 0J*..< t'6. M. ;1 eBI.e Po v-
li. s -m ,m buq1 a% | ,, df Tk. m Ly% W.


1,K. >l,,e Uws*, > rcL I./ FW<-KIule.I'uf l>-:lee ajl-
"I ,cip'. M It, .
*_ .. tiqwt. Siwrai. Ubew. Tk:KI L-2
rwooll's r. S V*" ,'*6 W^" Mverut. IM

2olm ds Mmodn-4*cok e~fi ut4 desesio
'r : t* SrA e EWI L.E S.,F E BU ll"
m Meli psro soloo, asti We ti4A so co. o>r.. lwllo-A rmaigo ido oAb.Iw>
s'o',wv*u hdoa I. *th .k.k o *1. -0 W6 At 0 '4-I-'* Iccabirj uo Mvil e-tw" Q~tt- vs Pw> o,1os cou. C to tewA. a-..,, m I ruj e LBm,, a. ,,- ..oi ele.' wA,. d e eve n r .
f. fo ei l ..4..tj- -M ik -*e pool ,rl"=' 4. Z;Gi Pe..o Jet-.me
%ftIdo go* Ia f T~io $I poro oa oou .ke. -W o fol mi. pd., ExiI. Sm,.
&e lsfwia k.iro DDO eu ir E.6iTC- *-t
N& Aew NO&o iua lap ui. ?W.1 .lF iflEn
*iB~>~i~rWM lJ ImCB, do aiwoMWon o x&.SO, OMO ST46- Eni. >r.. D Sy 1 i0 At deMtOW.
lpa4 eft l M CAuM. yw"&. r FM.
)NOooo &igi o voti>Lm A fi m t COMM r .- r., do LAwk pi-*, prk
Kim GAP.i K-4. 2 A 0,ao u" (7 iemh.*DprV Elm. Sro. 10 Rli-6 d'QjiM
.;,>*) tlx-t .M>k Ae i M.-MA J, tllI w If.b-ir.. pujo, 940,
9 s .;os& so no iiwli). A puhg.^T pe. Fxii -.%. 9, ). Vtri-it> Cw -lr.
10 on. l J.".4 d 9 a.) A., s h As primwt raz b~ju.4. a cet, 9. fP A Jti-i dM, de ftieboir Wi t pis"
2 ;s Mh-, a fo'biM P(mr-L.jio M fte brmaw=i p EIMA. Sea D. SYl.
14t-rio A. mooo, expdWo dell" babit.x 0-- }.J do O lr. G. de )Ffw
boo A for..> 9.4mdw .. -M 0 i a ".V" 1W. rL T.16, I. In do enilS o *,
I,. W. CoiiMt., a.& iwokco. pels < E xu a. Sm. D. fruonos do 110 Not-
igO on *VA.*b .2rit'os %xfa Ao.
WtA64i ^J'a"!* Mbnam a=016160 11* L. d4-8do1 No l. aO-*M u~do
e soweiv &joobwh bwooT )I toor. L.. k o-w l lb,*pel,,. Dr V.-Ct.
Ini 4A@* rti OwA1 do*- WrIN w- Vi-U U. )rwXi, r>>- loj.4lm, pok SIsm.
**nm H" 4 q- ato d- "Aw =Plbr bn D R-,c Mtib U44 m~ att Int. aow,
jR Pit-n 0 Hot su es e as~d 13 n ju d4 "wet do P.ip-. rosuls, Pa.
3M. h kE<-o. 93a. D. WM~i-a o i n< *-
As topu pnvb a bMie we b*.M4M 0 pushustuds e piee 6rm 1 1 ok I is
oi. -&obi hV d- qijsf pos t~.1 n- D V> Frw a & Wk ib&w c Dr. Gjt-
rw i* &iu 'CiW Pb it|M 4 1r % n&i C'lliBM (k d BU fI.I.-> {4*W W6to pe-
C iwi a d |> s waln4 Tiss-1L>. Jae n, Im Es... 9m. DD No-. *PWA Oodo, )do-
ske 0Wodq.,@Of det ei0.44.1at und- @i~ BU i F do M-*Ik M-Un.
k. u~df# sk.punT d =OOI t rum.m a* l x iM -fl rdtj*j poWx FA 5 W W"
a.l'iiiU.> EPA. VCnerle oWe*Stl De X wmsb.
*-* ~~~A t>nim Piw"l KJ rllm& .
'eznm -^te, OrWT41"M Ievt 4 Z6 X.-i*
lumr 15t"'i, Aitrts o Hii-grik I.W9.1ll1 S.PORT
Ajovja* :^;.i-).i H.1.1.;iw'P. trd.
I- A'*, G0sw 4.1- J..i-. .,OM~, IL-i-it r f~ L.|< t.) -VI-iolS do l
WI>'. Towi *~q 3 wi Nn Pd ehi, W;uiu *.lr --obmt~-- "ft-lM'f I
!**'"**(>* > 'lk IH.IWk, .* 'll at Iarhri. Ndwsbmy. 0 ewtI-
DIAI>MB~i WA I 1 ORi XNero> M6& ceho-1 )mke 4 ra awt m
%,L4 Vk'W, M A'sot ^MA~a ~i~m low ,at Alwx ;JilH,~ ^ aes I~ A9Ansu

X "d- P41 1. dTwol a c: :8 m jocki w


i~tt-j GA ;..................
Ta-f-iA. ........o.o...
2 _ - --_ 1 1 NA A lu
__ __ -- - -_ - -_ ---_.n _____cft niE CSQ QU
__.k l .W j .l sll Je-'s-Ra i s t 4e alm M rV i erio., eacMrt-,a wloo -ts mm v ni o n -dos a s ti .. o Ads Usm'sAdl e rr. | IlA; -*earrxti al, *0 hI a.' 0 Ia -I ",a!p. "- (>' P-
al*.s la :AIAh-0. ?3 S rielL-101, d load ,e p 4 a' .y. de. e>. d- Se- hxtiu t to C.dl T.'a-.!. J. u "! I o+ l.'. i .ibi lt i( nTria pli *r+ 11 i )t'I (
am .t+S c t-l< ItS~ieil iifu.lj cit&l >]< l V t l~l M~ ]llu. ]nhn.i-tk. SJlvl.ttl Ar^ T+J31no s |ra l ii'tt-l niJ~l'o+ m Uhr.l*.l *.".l litea STOP ,9 la. I>.t I- t
go .._+, si fciot... r, Ida&t be. ok -4 t1116.1 .r. trl4124 3,4,, daee -t3 z L"A doee"; -it tw do;-., (so j, ,+ %,,., Is, .+ ,i, t.I ,5 qofetr.aea IA .mte..m31,,- ,'I-o- .o*
,.,I i-teB.iftnboriIts All .Coivoo.0 A iatain 2c-n i zIr>d! fallen, 6(etlre. I' ew 1,9raoed. VM, I. solvet,* var-Wo. A 4m @.1a.cw .lti I turniw Tednitz I'AIT,, 1,,b.as i> MalIB I Trl,-.< 1,, ,A-r?%, as *)I& % 0o2'stunbcil 6 Slid. L--I O p'r~i
4m_ I, c0 i,amAO t tio rai 1) f I t. L e a t4 ed . Ti.1.. 1,a ts ill 1. udn|to d o> it, .; Aaa+ h; d>15lie I. Isl.s r*f n +I. q% fart-tratti le .. Ad Il Mir
o +..e a da mmus. 1+tem.le, tl I lu .is a ooli Trial.,e e kv.Vloot e ST- Fn i|- e Ba u-ewillw. I col .m ii, 2 o lep. I rlild lP1r'ir''|"-d' t< laei m bfot, rafeloT dtl, lIe1a
*k A- fari I'nwr =*I 4Ba, L.Ascitnr-f 9. **k "e pliultie, .V Q-QA *>I o g stm in wol e l+.~ou." l ig.1 -deut,+ieA d .; all l tri hle 1. xtrwaso, in so-jb a I ."I .- q*, ...A+dlr "t, a- 11mca, 11-.12 4~, l 'm+.l m . -le s ~ ~
&Si kei.-,> + ..*it! t eeio it"l~ t ii Mcrmi titnis-r I= Wen ldshemorrhage sde maef- M. 0I ID. a &-tnto. ePl, cia Ism d.-p uf ,
Vtl c lih+. N eM i a J u-.t vVo;:A3deqeM=cl,-.wlnrll..w aK Me rjAe T looa-rswl ei lori ,a gaps .roli c a-was m0.T do AmimeO.i t c Iti I --Or.iltn >,no+ m hF o
41kufua *iA>nr vmi nsi 1 .> e.ad. .. .J.J a 0O1tiaIsc R~nr"i <;...i.'1_4 em ovC o ,it, a Sr art. I. morki, a. hoatem. Wn o lwzi.U. aptra
r l I I. fc n ll AS .44 W K| erinil a -. 11.d1 tos -L 'I. Pat, Um 6a Mi t.m We 1-,I. Miein, a .pl ... io 4O! .f L eI@ on r "IP ltf.ele
Asy Apondeillci rn<)r riwnnsi J do Cow to CUT&,e W soter ..I rr~e r a+ t >23 a Wi .3 l hl h--ailrt; 1 lul ta-wr I.-r noIha, i diim r si.. ( do mauii Aar usHB.3ll>, ) Itaeip :)
.1. 'kJu. TA *'k. riij,,.t-. ,-an -.,l.l>kr 0 f) 0 WA lu hrtt M* til* > pb .1 l, aata1 7, a rr.;umsaie ttei i e; air e Wails*se w, Se a :@a t pltalzmauts nil utla i; l'l.-
MIR[Cll CIRlt@S rFEDR BI3k ItCH O M .0 _Id do I kelntt. po *im" a tn m idl',lz Ar P jo. lsiito wina-ij Aoedoer +- in- 034b. -Ix.-.e-Zbd.l.n erJ-lef Itr L ps Prein |jzen.dm+-. t-t to|1
,~ as imam,1 I, loweasd- subs'll eI-- -tl kt'li-X- [D>nd4-. r- iviil lcol l"i'l As Tago as corolimabilroo J.> Polii., e.. x ctl -wT.l., a .."> reis-il>.ltrrgait d trio% 5lartint. .cy~
TI t "Jl altmle d, basd V + ,wV1 el 13-trias v1ti l a DON"4.. Tl L,~ -, as q tv- Jtr d i, e -J, bskoe-, learn -."ai d~o dalI D.14.I 0, l e~v+, ,,-*.r ,et.t do d l~~rla.L
.'^-i +e. t-^- -----*-- +' ne* *c~c llt>l* ikr.Td .i..,t.+.. re+t el S k + @1 l**i dou* h l P o I- h~pot .* B>>r o U7 eCm.M-;od J- orr I' roml + vi+oa. a
S."l~mI- ra i -z P I .--j.1mlot: arl( teriOe wI .n e='l'udo rr*!.0. ;aim C=IH.II, t.ait-. lbTtt, 1n .... ;r ... ..-A, _idt1- irbIti.rAnitalMrMutuaal b clt;ji, Ant-i"
n beJk4 Xaie RK0. -b I ei ,r e -II C a rosnloeir lelle b . do*.t Ceter r-tiA do rm ieie t.Tp.i'* do ilr-a.. reilm. O# t)e*> ,, .
pt ....l old Kel.. girl.-A .9on Ioral i seam- t&Ferro l.a. i. _._.DVill ado oD..t1, t i 0 a -.*> C i. 9 l. be !itee-ix. alo'.oa n. ofr ots. c"ie1,4' as q):'I 10-3 Ao
rlimmr -A E +.S.^<.>n liM rd!its .l dB-> mi, tummlw +ifuvc triioff.rw-. h, np"iU i .el.Pe pa.
Ofa^>P-mm aau ~i. d o~zxi t< lSiC a. po .1r m 0,+ oma4 m w ml < yn ok I.T IM>. ar tiu sq' I> mfb *c.-n r l aretk+4 BI seaw l,w,.l+jr iin+t on<++*dn .-<>.l . 3 ti, s i^^j; e
^.E'Br B^ IIu*l* r+%Pl t~li*efw --fs hb,>t> S l ri -1" *r-*" diiOO T ;l> ,1+ <>,, et)t>.1* fl]tmmmor'iutuiiim~dir;un nairel,; ,mp(cMeteei c'lt
0 ir~pedetfo 0VA "r' Sr. %.lol e~p ,1
-i l ~ m~~l~' ,lIrpoJJI. &~l .t +* I w Iee I tw I r Lhy4u+ U;k0-S) 'ar bI'l'atx.sttelat3 1 eAl A.- .p] .io0, ,,,,,tm
0 lioId ma w-J -wi rse Ad a.i I" C e ,'o e l-l1ist ceo -r.1soItla m o Q.ulk Is at ,all iia~k let 1 sA il--0 1 cat i -A ) ,= +w ti+sb -=-Jem-+. 1
,Sllj em~kiii-*ilB= Ar"rI dil *(*)t 1114ts>, O.nJ Ri i !.ll^e r- v+i- -a ! *'rt> *.g'wh < ^^ >a ;- o f t t -*ffe' o, I"n l it in i A a* s u ric ral jo1*1 Do w 0 44~r As u < ew t an W Uy 4ad e. ,1, ''* l ' r .^ r" S I iii'v, Rl. I .I>t, .a-rigs, Is d '. r C. > H i ii r pm hfr P." P-4 . ft m o ,oat is. Aistodo-.ac+t .%.0 Ott k S W U4 T1I'LZ d&
r^w, ,t . -. ir 33 i 9n;. pJR ,i M A the- o. a t Ut, m J i arf *. p r>- t .-a *a p"?q .*""' "4 e '+ I I ib 349A 'A VST l ra lo #
A C" C ll s a I-r T 4 S: s t "L 1. d
I.--"" +i .is Hr <.e Ie WI' PAeT.- Oal.Ti '. Ura.. ,best, o. A- DtL hrart,.. >..as .'% ,h" h C. 1.1411.2'. hexo wolo f-f .IV -,,,, 0 b wco To-do al it-athrt,.t
^uFo-. t. .i-anrrt- so* *'*^-*'* i acPl*'l"*e ^ Ilt.Ste.'i~,ti--i. = "u '' l IV iill"3 -i 104,44,c tiz~iorcpiw .a{
^'n^"^~~~~-i0 hifn*r -1 %t cldet tow. M'r4w rrw '6Mm Two F.tk~) .Isil)J, -),w,,._. 13TI lcf-d fired, Ca rq-eii a p l n n um e- U^!-r
CA-e '&?a ll +, p,!eh Ad,,g .d ", _14.r, Wr ...+.e .otw-u -4;s.., ow4Vdeoveo, 4,3.P l...
SC .1, i IatlBorpimttl.I. al&v.t*ito eaprti~ ce Co. 'tB.ctca, C.osiilois, la ail T i~iwr A4re. V:I1> iaiA-gdo 0lorAi.,! t' i
drsmaj ,, l.- A -L, s I ila s r0 l>h> ntoi~sL a4-* i (CMcrri.N'dA A tea- ^ X ., c orI%~ilt IA, JiaTo >% tntlii r ..ll:;,k lipreri tag lo dcv w.II I I "'Ir-i Ur
4.1 ,,-i .1 ,(<.A L13. s .Tix A j ICAi~ 14ii~ : t pro-, sluitn do1; .~~~i .. !, trt u. -" I'"' ".1". ^ '^ '?=""*4""*
Snle l so M l_. an. V[op .li sigcnideKst-. imlmll A- a. h- 113 .6,wat-Jito'-aras tes Js t.., e-tt..i m. olare.l+t.I+me r geo, 1L2-o t
U#V3.- .b, t ...oe I- TL,,!ede x.ne ,I Lai, bt'i e..qlo.g tor'3" .1.t.'."al MI ill -,1111) Ion ,. =++_ -" ... .... .a$, I3b.o, 0p. .D.T.++ +
A.*. e X I-*Sf ^ W iM Z;> ia" at-i 1,_ Dotfic.- 4. e~.h rt s, A l, e r t> o. J t-i 'it"i t., Co ld. ftwor. a t.g 11bIT QIslro-.J 'A ii t .- ruliM reBit ra=t.t ni Vntll It'. loso ni A "
3m, "' Ralli lit novo-s erces nas Irod Oraa All .wa calad a eSAO ol
GSSl~. El *rJl..t ~l"H~ tor < ldl l 0 A.... .. p icH em.io ..........L>i i*4rerH** -tl". cur W-. < + ietd .. .. | ... . .il> c ,m D',-^ ldr .\. S i-. qm tuir "< io ,^.~
, SCA.4 1A 5. -do C<*-, 13 4.. e eJ t->1It ll;d n .ot 1> t cdl an* ; J. fv- 1 11'- p.1-e'.'Jet" 3 I-tD." As *.I,, k mar. o o-'(i, i
SCe, A. IV&', a" ,^rle (;t-Ili to IOll- t . t I -- I-%- r' o"IS 1.U A i11,UT.r< Sde >. IB rkl,^ te-i i E- ^. re l
T.-.Ste"^1 D-O 4`T.W,, ['ll-A,14dd uu j, c 01 r de ,. I+.- ,+,1'o d ">>>. <
& ATL ." dirl.K sil i f ,r w.c*l l ioso *>Q .tnifl icI. ra % ,iBw l,,, .4,Is O "*">a e"z> sasa"itt.p.T!4> CTow 1-J o t ,> *i do taf a S egola'atiA LtalIoI.-. I-A to>'ba'msi-stscs d ,, it .-D w U


V..."I . 1e -- dot l'*. &I tl..... .........tr tr. E VG ........... L'e 12 we- tl ,vsr ,
do 1- 0 Fi. 1. eoas 0. 94 An At. -;-- A ppmr Ia'-- Zani"i Vt- -u al re;f uls l Bri-w L S.r utin 1 a
+FiS -tS- .-,l? ... < tr^< pjilrt<^ *>!.4 Bt1. ,4 t i +,cM~e- .e... < ; Itu>~ Ct +1 A-- i r^ Mltllnr*. ... < ;+n ... .. rmr'r^ .............. Id hr] .. _1__._hi+c^Awlt, .
Kier. 1a o 17 lto + l '0 de .il n fo ods i, j. 1, cow as 'r i aorr ,,",wbo7.a .-p-ug Y o. p 1 Ti e .3,.tp 'i roa 1>. r I ITI 0t ""1elt r.
I asoo, a.i r'i~so Throat d.1 5r .0".e lasi.blo is= d-a

IN .* 'o-. -.I el.,f .ie Prl>se do Br BurnmiM adT-S!s. o. t I -.iB S+r., AiJO cdu- C Go T
go dorD ;- aoiohei14usols ce 06 a J L J ee,a Il4R1,A t is-. i!. Tle I boat- p r* d b j 7. dr"" Kal-ics, i a m-f; rh s. M, -
JA a I *. T A uw nteV l l S n ll.g I TO"1 i"l d o V e rn Al .o < .1 m v u -pir b ,Iv a Ao e dI, i o > P ~elpa o
Bt" Ea-- 3O W,! WX ,110r issixt act. e J+i S I k Be lls ;,.leJ t l a.) f.Droubta'e str M le'" atle a d, u. orm -t rgll P A rIs" iA+ v .... | : ( r e, t or;..mi *. I,rga A SI- '
Lt.IiF.0 o >w, doFlz, -tir3 b- i.-in.l^, o ., vey.ll ,:., o bxo>mr+ "&.q.e ai r i lan T L TIte. Cu.4 .Id a &I, 14N.W.MIHe ,c..I. q.do

| itm l?-eT e mJl o, 5,T.'s oty,-. pl CiPeh I l r i l, I ." e 1-re At 0I taL"L.ol ltio.bis .d*Un ts ast,, rl utiro > I .. .4 'I ,;*" .,
&;w A &fc -,io~l < -B is l 36A ,A,# aWli. .I doui re-L. IT t { a bleA a-t Koslm P, V Wrrwra. I~H~t "a c"11 reii c -,M a~ '1,m r.igoo lf>,
S ~l'^ i.^^ ;~u- n-. ;.cal C.. w ^ *htt (*lu, cl r~ 0 . >. p dih << ,-ari (,..l It'sr"1it dol -Mi.. la ceA>d -- --I t, I u.k'+ *^lk~ .+ ^ ^ >'d .o II. cr.-?lk-y~mn d tl Iml ]M4 I0 ) ...... ..... +; I;- u^"'^1e'' "1" .^ l-..- ;p--.-.._. ~ i { 11l l s 1 M i,-.. + FA im ltl ir ..?
IeWttt"M 4& Jo 1'1 ot;; ....Twll,13` o TT 41.ar0.i i ,a.r a ,t il. d. P-, . C i
Siat tJlSd li"m ^^.. ".^ pEr..,s~lt~ .pI. .^*A4 I,-.I~ UO' li ^~z.. .W ."t .l.^^ ^ .^ ^~l; h <&tMd~ =r;''spoo+
O~i ~ tm .*l~t~trl. I t 12s I WOas gobast i h A T pw +Jis -taltm,, s,1." W ol "."u_ . sel aia tom t ~,w -e t Tr Vi a am atrdor W ho, vrmalO grl las- le ; Iad i. ..t, Vll o !e 4 ]9 t' ie Coyt".t
kuM !tl i;H~ Iw I'mi Aa-tt .f. .%ih Intr fil I front! go c m, r.i ,i . t-.b ~ ti r' lii rr-aH ^U \.
t .(. crbaodJ,,SO 1. to s.- u"'b~l. pan 1 ftafrvli r .G.a ,creso. I I .I.o ,almal ''1 "E<< fr'>oed! J/"X3 pnAt->A


S,..tt -s i<-a, dos d aj ."..*t + a4 tr, s d r. 0, .<.d. lhI, ,.<.o b1 ucOI" .me .l.'10Uit ua l it r i , A-CaPA :Jo-rW .Ilacg1l.d. T 1A, l.- LUGA BR 1t11.EI .1 t
SM 4 eV + 1z to a ; -. fc ta >T t K .ib p lo k y-lt h t . I I M ,0 4 1 m A P re..+ .hn- o ;, p . to l *o G o n'.1' es a, l l -6 s o p -'- m.o> J >, ,a E .
S~mr, t ~e .> ,t.le'"d, .5e .1 d l.l,.r. ...tJ ~u~ a tifF... aimc..d* -"u' +lhrct '. .".'+r..' tI,'a. M.^*al.._ *; De-Ipc.,;.L a e^ c- ali,. .q,.e 0 C!Ada, o m
res ..I A I c tr i rto lm itz I 0 Midge I B6,>, "tli .. .e. i An)>o ['I t ,,,nte ftowdslad US1ptWiAS0 Calftr 0 w ohl ot
,,.. p ^**^.o 1t <'r+l.. .-" T. ..t, .;, t s>.d, L, J*/"'-,i A c s ." To..
n.sUSJO, rtIw@) do, 16 9 *' 17 mt. fal A Ual ic. In Il.'i '^te p Z4G "e


t. . ..s...a. .&^._G I_ pae-.. d -.orl a- r M al td,.-. *i.a )*1 tj.. AL M-* 0). ad fol I-ia 'or. a^la iab.eJ#l .. ..... ..:l-luw.c w .t.cpI,-
r^ r~ ^ S. d&A~r'~tt A l.*~uk>i<>...l ,.trcund ....... ,'D: ; r.i.... di; C+iH ."" m., + ,, 1. IM ...e7rt~r. '. ..... +, r ,',, + -:
A ,i "- t log A ,n dti- r no tsl D. Fr l t- rI o ] . isbi,:o l o t ,a|o -e .> 'l ) "l t. ,r-a r~rt.V
Sp+ M ;L~ bI3 PAMrUt i. tbie JS -1ras Flark. Je 04&ttick 0 JS adome, .r l A Wt o a+++l 0J. hr.. ojdp m Jl m ac.t.... . .. '.

-1.' dBo! -" ls C M ara D~i a. a- hala topsa l 6 ..0J acato,d 0 tu sd t ir.et d.,r v. yaAy n e k, J ^ ^ aL f


&lSli, L do 2*1 v . : i" iu`dlt le. cI ltt r4re iLo [i nor -om'lt) 1 71Jcs ---.-am a_ .. ..... .... ........ h l J k 1 .htoi-i d1 .3 Advi
Y a o lg a W h a I d u.+ i s o I r ,lc t . .+.- t L pol i I .- d d s.' o w terp o o l. ite l.
E i r,-. I .- .^ H~ i; ^ : ^ : v ^ i I^ lise ..SL '"d; ^ i: -d-u'.r % ^ :^\;^ afved
dg se vaalu~~+l. dou allqore a "cis" a I.., Atmo cak y 4Jtrplso .L. tombho< ear i" ab I som S. taec, -w-- lorac1f oat o; oo"vv~.E
wi aide a 1 46; ; U ",01I. An^ C . E m n oI-1l *CIA S ... e ro I B ^."lti Ki M de , .-,s .!, ^,l ,.. I ..I .dte7 3 . oet ha . .
Ji~ia.USl.+mLt*c.S^dM 3A.1 F ,Ltord r or lo i ntl, Suit e r.Jm mi- ft. A;,rn *I Im.a 1.l) 4i c> em .e l ll. .ot % "i [ .. .^ r.& C Tli d. I ;.,1
balt*j liaiar. rr,_,Ia-S' Ltoo .* c*,|,mln .., ZaA,.. .-- Ad.. o ~ ~ i^ 1 ,,ra 931n 1; ta d s dIiA ^,I, a
I.h1gwt ,. _.~h>Ubr,4d "l ,Wfil-q t. e wo .-Mcr .f. o ,-i l.. martierg Sil ** .... "!.dj...i r u>,*,- d plot : ^ .as .4... b^.. n..... ^ l...

a do *,di a t 11 S em, dnt r w So t r-o s a d s. fe o J h . CO CO lo .. ,sle ,ol s 2 h r s d &uU a ; B # r sol. I 11. i ti . ( wTu l > r ,-
t~ a rtf ^ .Is ^' -I 1%I 4...ini ir- a o rw I" i, 6 %" 9-l it F reotoligs i s^ 1 FIT "-. H. Pa, anholl.- JsAn '. lleta H.. ,Z< ^t i iF y nei.
3t.e.i .taw o iu.J, 1 te-9 mt l .tl ta ,t.woin- ted t-;i.k- c O do -4. Join e.m-lall0Pans. l0,p pel rTm- p ir |Ptag. __ p resti_,aiE- |-. WWI., DcIor
Plt t, .mt..i-IO lelt.'.dll o Mls O & de"A-l. .tlt su# tJis ttions a 'I slas olq t~I vs tre&lr~l, o .lj. I srotn -i*.To .W11tevia ti a. e ormsl CA4 li.Zoc11,. qA. a 0021, -dor Frui+sod
.1 IR a u~ w u C pvcie Purm, qi.sesailts u e s. Davi t-


,b Lr L.l Alas 1 ctk postl r f -ca "As l., B. al. A" --- ;- 1. Arrwaa a r. ld .'J a S'Leallo juato d l i A$&iu I I ado .,Mr, cturs ld tldi+
*irrp i 1.e *A )ilis Team d o>.m, leu do "tld. C t et al .*iunwjte as j-A .Ifri,r a .w.1" I la n.|ete sUi be. t'aalt.iu Eal. 0".C,1i.ea it WI' |ment -. i.p .rad ,I*> l
I|g> o. Te ct" indeya Mlal,. eate wir.. ,1B:> .ia hii*, 6 |-, Jo ,lerns dos r bt1- I;[ a- 3I. n -Bls rtls f 1-ATiL ta IIA 1"L ..l . ...-. *>* "1 "
blC. lle&> Ciiilt. ile at. awibtu M! ani% t Irk'All BMiain r I INle ', Ir 1 > cttb e ll .p ...e ltDu <* *. l,6" p, E l at a .l .!> J ^
ar r t lp s lXrdigm o raxrn e At mm pracz~fi deI. mi..,*-tl+k c .. 1 ), X--;+i M,. I .. teI.TIgiuizatliz corp o3 [iATit .N i o da101 a.o Ac... ...,h...rr
t lhbigie m qve3 lws ri jai 0aisi n e--l lAmira an di.triciBiiai "l *do~ iQjeJAci-*-''< ad Pr.via 0o set" comasw a doni3 82 -ninni 3X1KA Z-
I i o.,p-t a l as a ' i mi gi.l rit n Zis >>b !u .ldo llPr HU1, ". i ~ i' o %l lW dii ^ l T i .........aVon ~ oi. '*r ..7.>iii ^ e .. .... .. ..
uIl klff tidttllni ,, t.i i ,( lehitr 0 -- "o" I** ett-tt c)i ii|>Ku< -'iiui4 u it <* tr cj~m~ +iei J d~ll iTt "a <; ro .jp,.;l i far @ tm o mn i t a I<~ i1t Uii~~r i JJ> 1 i l ,li Ir E~ -t .- ar to e-eK l p8 o l<. iue r~t |Je' I~tl'ir~lo, cu a <1 D. xt~t utU p r "n* -toao Tlr I.S l2,;lier tl...3u-t !" ut Fc~irintor ald k-qD>; j5US
goods Sao, to stuiansl, i lost1his ,E iit- mrriic do KbutoloaIPol ed., TRIp- Mnl~ l BE ' -BS AENOR DO^^ .U9T FACIrWDAFutu owQ.t<1 & sh, af ttll !J &tui a, .te 1 o .1t "I I 1 44 3 0 ,l i I i ..oit.i issul.. L.'i oi~ a>xr- i*) &i t-I; .N.i 3I). Jolvr II+P l TI. - ,-- -
As Pas .mlre. al I'si lt ** m.lt. Aidr 1 4 U .I |..aNrt e- iiier lkel, .s Al r .ed.c- r t I 1 er Ik t.n d r z I. Fr.a a i. A s
No. d'iidA" %.Wiiam reo c ko M ..U d I.l,.nn et, 1 %*. m dC.ia, ta r'" I".4t0. Iir,-'Ic rollilotllici f.i p ,I . *.
-. ~ ~ For do.rr r OI~ r o'. ntadi tir tsr. m .I.I Fr. r --n1rm~~ i 44 n 3 4 31! I IC -*A,* -1 iita M. ia Ir A w S-,. .< ii > t ^ .ii- r ~ 1
Binh:. I* o*'( l det> ii-*; rJ< lw ~al Oa]nn'* +r eit~t-*'at -i ll~l '* *t' > ,l k dt llo-t i.r iCiniL.,+0U~ Iaor |>r~a u. lwti .S;( * cia *I.B
~~~~Sei d do- V.Uo + p iel ++pu, al ~ ii M J-> li sliiMS W fdVoff T C ale< m VCa-rtt l. It b .so->i i T ra *.! i tcp rir- 6 .:. ,. o rMat'i.iIr roa > r fcul u I Ij W is! ito d>T Ift Cd.. u< ip i V4.r- .4, lo i l- t~ i e

how,_ ,oa-*: dou U Iiiniu *LnitiW g> ji .itil t-Ol*.1dc l 'Ia Iut-=m .Jp. + *r (d le o l >. Pr p l 1DejnU l -+} u t ,li prKlhlui.uM r A *ft~ l ~lici;i. uil>.*.~rp"Ac"IlU '*""' I utt*di(~~~ji~iiitt et
be.Sof r i tarpedtljw>lmarbls e.ra a T I og,1, al d o d- e ..<, F w.riM >;, a cl*,., P-+. f- isr 0t. Omp, ' iable > !rt ... .
alr wtat~sita XIA eat .++J ..Lt4 1-sda glko 'OI tr,* a alep .q tx e l"'i liet d er poes
TW-S +ilk r 194 I StC-I #& La0lI s cosigsrotjigOl:a o- fprri rtta d C .uM 1,olwAs .Xdoiw It-x-o jwl- qC i l ulv M 1 7 o f--44* V11-1,1' 1114 tw3* looy J,rl S Itillo-IedA l;*Iiii L1 @,qit ,WrA 'U ads~ t C iocdss i al w il t e *nA *t*. &,' !a< I tedi.J.-goloI *
A_.l i' i< &.40l.; J. c rlt Tit Fars a li.rK1-0 $ at:C11e e e Ue leiur o,r el> Cudi-A ti*l Cc,,a ilwe>-P ; >I',,Wu y E
c{M .!*n(&'-! kJ > i. -n vih u k. p nsb' l + d< Ka K. upri~tiw-ildh .U> *!<+ 1~~).b^ o d~.> l -'-<- d)' --ci dn -"l.tt U >;I.>h>I,|l'(a~ro-n- r~ m'.-nlmi l d Ii! ", Fr
*L-at & .i.in nti ub no t 'in Ih- rad s .M"iot cl e T'Jlr><1e.7 -i I t &) G. t* .lreJ>qe i :Mc iAmS wsI ,,..-.
ll'.!I bello h.ihleo Tl'' dao"A. 15 oo tmippiu *|]-l ,s . rC li l 'Lheo- Jip 'ltnr '*9.liIcW t c
> -th m ui M tttd Kl u r~ ll'ilts-h I+r i'ltrulnh-hi -,im, nitl.rtftH.wDr~ . *I" A+tTttil-,, oiia ; gt~ o|; Fr--- __ ,n .+ *I 1; innihnt. )*orl trJ~u.i d> ^
_2 4, 'I u, "a osl alw ll i$,!t.I u^in.rj,>I;-'a rt Pt,--I. % n.-.n,.rT l E.. l y, p,,-ell quA~oj-iu<+ Fj' t Il. fe2J Icaj eljff Ozr l .li.aexL eel" d >!,>? nJ :tl* ~ la ilM J- -'"mi'le lehl-cll^ *"r.ii1" ' i F1t 'lll. A OC^Ut ++ %. air '^Cr13.8.tl eC'adl i>. CC
llnar. f. t.!J ) n. ..u .wi rolml^. ," .'.. ,t pttjreg .l,h e- m b Xc 'rr e p > ll p,,hcbl> I? )i k I '-r~l i|o4l o I>ClrcmT. e.t.A l S l C. ...l.Jr....l J, ; e Iti p.. l ori- l e.nc PlA,,
14o' e- el* snm,, e -n :4 I. pN7d. Fsto,. I,. ..i,,%t-stlo .LaIh,T1.t ,lrsei c-, 6 tal. ,*,]cod.- l' itel 44ldo "-lrJI..>M>i49I IaIU,-I ^I< u;ois 1-.
(kw~q~l t~d m 1jt^>, f~~ lailtt- ,.o~ W tt~l. .e Eit~ll e hi.)~ a. rl teoI*. llo I.s*Jboti-1 't qi p it. t Al- a "A... 4-4 K ,1. %- id !* -.iipte 3 1-,v atl I.(I ll-- do* .,->-* :-,-,av- ,tss%.~ j~a ll-Vve a _ f r-,i- t. -' -:t J .. % IV I-ati *lT tW .rul0m M dSJ^ 0>,,ua 0idl *1im.o awj aoi 'Unti. qu 1fwl' W- vwl^


l~ a<,i *. rot" O.IIITlk H^'l.ml- I, dl-ltl.l; ,ima~i et plH l U v!l- r f .- tl e l-r ole +i-t +s-f l'.< 'tl,o TJbr i 1I, Itr. II. .a[te.rrl *V
oil ia sitrV Wd!t$'l l Alif at& ', B e ulot iu r". tdalo1rt .l",4 D.J, lrtis. il D *)< n.nt. L ctr cIt .y w (i dd
poor p.1u i Is .0 l:i ea skont. o d, ;sl ;.M ino...iad l- iIa.,4 x.tern jled. i a'M ri '*I ..I-J0.l i l a r -lW at- .
mum M lbr r tI- 1. 'ui as, J.,VI. e U .. Snictit, f Tog C u ,s Anlbi! *.]*>.Q aL Jror .0 Coa ars." desaulre ro~o aE IEiO E Food AV risa c jr ie erabo i, a IFrx.sM i 41 I,* D ,e4-
I, V A! >U *e fi i ,d t .' I ( .(.L,.ft u s 40 1 I -toa P-1. tntel !i <- i .; ad'>so lve -. ( . r. I .- x c ~s. ZI ,;gr a i> ,I u n ri a.> t"I> p i ls` -r B t orf ; Inve i --; l r ir J n l
,It Do, e-[" odI'0 .v^i. IA .,a B al,, I ;Js tL id , I q M.3 -.I.of 4 ~ -. b Ar.2e hb,.4 ls a, a a tola, r 112 kw,,n pits rte oo~ts %.tlv parao I,..r. J% I lOT IS

fc-i- I. +. '..*e' .!e> tt , ! D irEo, a lr.
t.1 "" .M ilm! ,J F m.,I mgl.0- ,Je.. c I6 uif + I1tr&:|.,h C r~Te-+* n X-* pfll+,J~ t oWrli j~lOrik|et > tir-in I Mar~ou'll~b 1To 04,1111. d ild"W 4O V- F.nsc+, --t--., 3., 1.Tt
Al eVTgo ,4. .a"s .1l.. ..-0Dr r14 a 4 .'m x& '4va"r o +d i imsbr 41d I4 Its ieO de UI is ~t]5-- mo 41 I so J m-hi! Bngslim I ,o q s.f w u. 9 i b J I [uiu. ,rt> .Wt" ..n; r . I-ti Mr p e t- -Tie*i3 0,V dro~ r u+ hed V lo. ,1re lfaitS--a.t.1,ioirS
,.. putte .4'ta Io J, NS[, !V ime.r. por lhee :eq-+e r pa- le-mla-DO-Wlt' a ds e -B Si l-., IIto agon e- -.i.l IS Itl-'e ta lj i i bodowIeP004 | I >sliaeJoe. I Mtx m1i0ln Card d 4 TOt dir.)ts:Io'pl 'el( .i l> al -i
a -il - ..' n.. r '** *z _1. ; r ti tio...I m v i rt i ia i a eU et.{X>< ? -.s ,. u tra lls ca Tl, d AD & ia Fiirt do e S n iXwe,*1@d I bs t t..m u t


Ni. -* Al- 9t i -, bald0 l 1d d e I" Al I 'I I A. .,i o lihs do IA%", s TNT t l ne.t.lnols rt rs e* |; ri> D >,1111 1i lqeti re >tl II ioerr i lr a--t
Q V I I _i E. toras,1o ic, pus tsea ei.irip worldEiditefla ts L,f.. ti*u.-tt. .A il a- d.,;. f ho i tsw -I- .,I- ,m e-.a .fcm41wh ,1a a.lh uIx d li o Q P.t< ri. + . I. aw -e
.'.ft .'i .l< P. t'r-k K t=l. .ir P -a->. Cl i + - e UMk e~ '.tv; m -< I3>J.+) r< --b ..iW -I.'on -t.I i tro i t Ce'i, iwotaiuia+,,b EXEi- ri' clri I[ T
ta aL A.'; .. h'fb M hfr ,i4:. +i e .^- l+ 1 +,. C-t, 11 *'.;, t. [' :r.^ il< >.Ly.ncn rif" d." as e-+brt t M*edia eT i>-i. .Se , Mt*+ ^r t,.t l.s i ai I e. I lts 1e delM liteat 1u t' dQV1. i"e l aM -li, t ,ltwoo d<;Jic Mrfh I. . Tnl r |l
*UtliM iO'l-'+' ir .- .l *a Iat f l-tn il.e 4. 4 G 'ablocir Ito Keila dtase w r - .rend rn .4. l !ei dT .a s voted, y". dor aw >1 w. i oa .i I l'l r .;,r l.:+ 4m
Ill .. .-n. jlle :.. Or,1-.. 1 rITrd;l,+d.[.tyt'; .<*~ i '.("l pttI-" e l A tal d...-. po -I-M .AM ,b. n 1H j *. pS ioB I 1 (6t>.-< p0 *,.ir r.l e. l l~e(I.tP [ P
old,. cKalilt. h~yi t .i wt. i t I tar A .I', ov I-,, -,ma eat ri-eW trbF-*l,- ,oa I I ol" 't>itl J- Si -i 0, 1 it i flo r f, I.; irbarilo 1 I s!i!o e oIU ttLl.W ru .~ailddo rao
A Wl+ l 1) M I V 90S ECIfO IT p.% "'odl" I;- o A.1. ..'t. tl lo'l. ol ol: lcx t orJU'. e "6-"ais" "..l pats F- l- am..as -I lai esi;a 3t, +o .I )a tlo r oa,
c ..!> Fc -.C 4 do^ .1 as l cl ,nbi. .'c .*.;Ticatf >.l-a. 'ti. r.h- ortWit C4sc... Qnsti., i*"& PrTo '.^ J orid.-Cit .1 ^ rw, h~~ .., rAl-M .>.id-tar.e -, X, Ca-c J (.tiei< 1 -+ 'ri| .o.. .(.';l~i*- . e,- .'.j ,p^r'e o1l.tor. Lr+. l 'tld e Ur hw. o <~u amd +*iT + Kue~ dc o> S Alth2!( |:-du.
do .hti .t 1-!l.'i tana, vrfil wasq, 1 "al >.. ai .+ I,.444 ,is ll dr e tr ------- I i. ,h ; r -or H
lilt ~id all~d a!, ,. + tIe o "- A l .er 1 h istll a do- tc, ml wtlU.I t e w Ir nl oorpd..%,hi.- Plw ihbeal I j 4 a%.-~lo -- $1 r I' ,J,,,] t~-+. woo. -1,,11114 --r l l- t
II ..wfp .in >.l"aate>o.T x !iirH,;3F E R9e .j>,.~t~ p +ll Ma.." Im.-im' .... I*>," nn l + q+ -.-... 1.'. ,
ar.lid A. 11l- c.l Ic Colo. r. -0 Itrllio ^.+.cli pJ-we o 41 Sill pr. J- ., ssr. I.A.tnDO.Sl>IIre t-
tan o j~lB.4 o-set! il. .M-. I ~i.w d rulli itin.j am>.> a M sai, ...a 0~ts dot~. *TO"""do J v ySTT IA BT~ifooloi.4 .i 1-^ rin".P a .4 n d -mn ,, r h + u l i lm" .4*4 w I.',.1. teSat re J i L aid out ?at i.-ia mt-r6. -h .C -IW.I
ae3.ije> s> uri se 1 Kr. ~ 4.4 t4 r< \ <4,ee BoeWfc t we >. at d-l qlB -'t l'~r. si to c, w. do ; gpt< A. -J1 F1^ rti u" 11 .,,4 L ima, -wii viho,o.. t,o u I1AI
1.vived&-tl, Ct o cl+%Is sew oi a sb-', 4 ll, 9 +isitacro4- ,3% ~latmeA. J ad, I S+ledsle at t+.*-lletisVA, xl 78 1li f i pov e, I% 0-!, 1t l 4 I O--l+[trl,+*e' o
Ootats 0 vdganJe 1iL1 o. elm brsoloi V* ga 3. dl4(10443C.To ,tdescawialolimslstodel Vara|a.itt pro tunri" oulmr (;
JlWA&. Jor x ", .e ios :as- .1,pl i- ets,1. 4- Lw,,Iti,, rtm fddr a- h- I- is .I- .JA. r ie artlt, ros. .levl, d ied r- l, o tl
^.-^-.^^llOl$e-:lpt s- t A+sL^r^r.':^^'-:1 Al^e.jt^1^l-^ +*.. e; p_
s^ ^ --,. 5".-- ,.; ^ esEdivot-
^ ^4.s^.-.at o'-^ f^d^ ;' ^ eslud. -.'^^,
A.~~~~~~~~~~~~ ~ .Bt,,ri,. ,* 'CAL bur's amp". am -Ia v' z-"" if.i a."~ nie d ToM .b. a ?frSoroueG.AJ Dr.c;d Erql.a~


I>ilt lr tats n.11 o j i ,Mcw t a t ils ,L .14dI IiAJ, e C o T'F cMr,- .l. D AI i> 174 .I.Ma. iw ni- o ]Tre p.rt M r n. Mt a0 n j a 1 B infr+i i mo to r e
ooisigoot oke tuk. 4 l 11 I,;-.u0rl.-.,16. t ".al-is I-aroli .1aJ ecult ) i losI s X ra r .- 0 11+i 1% dSp1or .l ol:, W1. -


% T""'1 "'Ir^ IV* .^ ^^ 3^~ I- ,.S tie uul Pool natral d. r..

I'mobio,,fiyA ; a..is e.V:,cvx d'. watsoP. arIr."MliI"3'ftla ISWl ae tea. do, e d.isalrow I.u.ru. frrd..
J- "l J 3 lll~l "esurri t~o-C I. n "rlo.t -12 i
3. itkb ,- ". kids.. al ,1, Ia fizer .%.1 -.,L rH do T 01o~, 1, : la ~toa I t '.'et 1 ir, 3z, as ,"p..,I
Ii ~~~ V-,~+le : m cbec| i++ 7'iAp as li du oe ,,v.;,e-tsL+ i csoJe,-.i, An+o~.+) Ol t|+t+xt rai 11nagsqirl% Is .11- a"a"[ri .TzeU, I rauT.TU-Al,11nl>epolt *u- tePli .,*--W ,*)<* M t ,.i >i treciip m ir l l, el -q ,e~ mb< IS oa ant lP o- C~liOT p~.*I olrr.l O ,t t Bw te'. p "m>T ;ii . [@pw a; .. ,r^l-+ [+h t.'nlt Se ila t
heiIBi. 3'rii3Dk 6 : d) eitlxlom-p
Cla~li. 's! 'o.ltds I wo reL l aa.,.. .D


, Id -"!a D 0 . A e .l a . a-4 Itai 1.t o *r I.1 intV c, rtl.u J .. -A do, -Daroha U t .ll-l rltsl, 1.e ....

Jkfs. \> <*. tium meJrJ> -S .t i7 11:*+<;cM~ tiod* i, .. I 4'. -t ---, J ----r,. '-i LA. p--- - -- -- - g T e p o --i e
., . -. . -.Wp,! i e~~ ..... d -,- ti ciw i t d'--*B 70 .il rAi J.plSs itta aatB M porur~ m wI< li.,r~ doa M Tia I ir~ ro 1

l, lm A.- W. X 1 W %. Wll w t I ral do iu ^ Sktr A a mi a "'od.Se,.tXi ..
vq lx .-i. >|L 34 AS p-e1.OI. s.% ". ,",;,il34 .,"^^nLtora Aci^d*~l~u l~d^^l r rKttd, elRt 111 l.. I-GAtj ooie.1 q ie~ rd~ oi ~lco J- .I
Vs vd~ t; rl ie~ e. t, m r +l A1S| U -,,re a .gp4:. t e let alo r To, e I p o cls, M alClio- 0stp local r at= P i4 -% ,r, l cludtio ax iy It rc. ,,t* < -

A..o,(, octa;D h%elOisbo I esi- ,.s1 D VIS. c iU4.l. 1m Ir p
w-.Il------- baV-ltla d". I .ti 'e o". dIr(t bdl pn ,i lelil a ^i^ i" ii")a ~ ^ ^ .|i[[ ;Jnnci d* e i>htoo, ,tj'odahd'l prt
l~~l -eur~ mas re lmKe eut ><'" .t: no calrnu* M Kri~a. dB et). (5aA> cia5: i. IdMI .a-[s e M% r p le~a r~acis.P~btod Jmp~nhrano dmr
LiJ[+|-- i0 iI. ...... r\+I me i. 1 +ed+ ..... .....t |I 11+ p1 i .. r .....^S r,ll,,r>-.h dl..d Bc. +p1.+io t *^Icr>. +Tn Fo;.. d *yNtem+ +c ,I. Mllns ++. V .off c-l.M. .ir ie. e d,.oT0leel ti rP r MA (o .M v pnaau l te! 4 ., nhef,
A.~~~~~~~ 0KMt ^^uvrwtlt;w. .4!1,B~r '14 us.h.> -.. ,-T;"- ca)o artS,.. log.,lcve At~i trus Isri Foluc. *~b '
SL ~ --s -&'4fs sarleow,. 3e"" .I- cdlasr Id1v IbT, Q1Is-go Vjir>wvii3 614^ 9,K).- 01r. cabotrm pull, 0 prH-ot6-o-I


qasse.Dwil Ia cart, .. Q d "^ e- re tioA l nb l ..11 ,t 4J. 1.0. i, Tie . oboe Io, D. t-l .. .Ml .t ; Adell.*deC ^ .
jiS o. I..;-.4 oooiout .e ,-o ,m *,-- do 3l emre, * . hell-e ,aI M. 001 rl.c,a Ili ~e"t. ator, "dtar o r Dr -t,
G I pa,,moo In Conos --t-bi L :- 0oa l *. ge de l, wooeu pll I ye, 1* r- .
E *. t La!I P, 1W -i KapeA P d i~>t~ t. e-litivdLIxie4 ott'si"''"* -N>.ijormlrie 1^00 c1Ap-- daorpo..JelL;jpwS.JlM 'J. 41T,pi>-!iseltrla


tsI-:.-t-n -- ....... .. e Jer hl|oot. td T, wants do ooiisrh CAM lE PEINOIeE 0 r trareo l BCT a.B ai, a t eM n. zil ,Ie EXEREl, 6'l, A
a|.M o~f. '0 ,I ., 1i-rfti. qerd Md al og~lo. Astaw.B>|>w* riboi-bln ~-airm> ,o-. j &Ancf j lib > .o ,a-'- do r- cat=*_II l 46 Cabins,
oon[l! a '\- 0 J(1 In Ig~tll,,; `.. M %5. I1o4.. t- D k&- I- .1393r -b.C, be .. .s+ .,S(l t+ti u+.Lth .... mllle, If tie


A ~ ~ ~ ~ ", i-dui < -P *-, >P..tJ I,,b;. I ,3i, M .h.~i- 0,. A,0 -**'* <' zd4:. 0 I i"4. ,,..
6nifiscd,"Je dlvild~ltr:L.. 17 .14A.AilseKrn. d roblese l ,elstm+ si oei~r. oATi%1: la sae w :n!;Ai" d- uota1.eaa, d-3
spessais Jo .It= J *. a l .i. t in a r Ti.t -i. l s t . -' ew it iiteswelloi D,. :- Ieonqsol, e+.il Art gase &U t, Irtlea.- in ,,b-h a H U,
CC i*lmao-dAAr. de..I)[W.alAtdeorrobI I4..",%al To i....... . I
Eqlm~r tds~mt~l~t I I I .;r il so .-tio is I cited Comia-LaetlPe. Cs:r~pitlode FrAXqVA Join, do ubieodt %to wwi*%o, I, ,nsotW
F~e, 00S--Swkr a s ot. a e, 1 Ai ,er* a todus~ i r tit e+ J o A;sas r-a lt W-ablgodiiel6 o 6 .d t,&,,l I cC a t- l~.
io'f,, .iI 77 lo ise&.% asM -1. .1. t a'o e-r- .- 'I. 1' r ..A oil`,Zlut4.y oteLS A enWs seMI T 1u t u,,, f,.], t "1e1~tol.le s- lt. eeo~+l~l oddmmou~ Zr
pw~m p.4 do'La. tst I tud Im ; Am Btaan. C. t-ot .0 rill 1 dos%:loooit..%five .4 At 2,ia.1.r,9!J' ItAt A(0elas"ol h11oosai U-IeqmwAae+a sD -yoao- '10
=1- ,0'era owu tI o 4 W 1..Volt ars-s A l e J eclnois".1-.1sx 1,it--o 0,I n, & de t o-dm' aar m, W~e,48T OCLIO-s +",It o Crci i a r i. A 11'oqe rleus%-,)uml T4 lo mll~,bll~
' 4a..fiskt 1M0-a N. C.. w R ,- c,L'-AS... .+ +,+0 .!+ ; | e O ...+,. . o;,.o .. *. 0 "
3.1 4:..ows,,ol. r.1%-s1.,s; I isi+*al-43Ji i. us o dt r )A am l I',-.-. ,t-, T Ate,;pott e
additinal. ist I aloili ;C I. C add, voltoodsls, gne+int ... J. e e" tieI i; es. .. .. ....,F rni)lnrell.em...W,. ..latt 4 mi........il a 10
-, 'IIa 4- otfPot- A d.
IuAPmi"A-e--. X---(4 ..i.lograt 44 trMiekiA as, I ', w 0 0,71- bIWA- .l.4ta, To.tobI .I 1.Ws 4 1 -2 le.o....i':... j, a ial,,a ims J,41, artat do ties
.. . b .r : 17".ktj.r~-
aninisat a illo lad sisexen l ot exsse it l I'tel&kOOw inark ,Lelit dd ac)s I IRI-Alm aqlr, .Il cow foio p'rA- io3- 0 " 1 S ~tro;p io : o, lTA71SICA HD-- ="0i
= ,aA, II. oea r i -hotv I ,ojit_, =4:1-F. Ira 1 .
Wk. a 6 '.Irae-, I" me lr~;a. fi:' L u -Tim+t~v. %avs 3 .-t~+pm..q-j~ ~-of e, 'etr l loeod l,, 1 14Zl-d t k I (t, Pala 1r',t Ptmb+ T .+ .
,. . .. . ..ltaii -I a. 1l).in % rp, ,VL1:. I .si All; aI p m~eIs +t. mal* in d 41 -t 4 ,gmiig. "e! 0 a.', fmiw. 3.i tll 111 ; was$, itodidri . .


M ue .Kr!it i' p .t l+:In srlo iltlhr tIp M +).i + + ~ i-i >I l~a o-*" I*Wl'-" "*" 'iir f,-"*j n" ++~ .a-A1r1n .K < 's .lr;>t I-u (4 tlu1
+ ,+.v __--J b
Z.Mlmmf. .. 2,,' m, +d-*.1, >1"P'- +.I+ '* ."'L '1.'" ""e,+ -+t.4 oa P m i P e' l ; "t m +r"'"^' |Poea+ | FP I. + B Ia,,,,,t. mmm. ro.-t-.. I'7 M{.M l..^ ^ ^ ..,t ht~nuoJ
" mt....; .. .. ,+mi.n eititi i^ ^.'+ ,.m.|( a i t~in, ,er.er+ l4t1 l~llK l. ~ilt.1 e... u- l . .A -l-..w nrom'ii; ~ e
t-- J .+.nL .. It-w qeaip if, mh^I "' ; *- m" lyhiti..*...<-"[*. .,rd+ r : l', p^.1,,i, *Pi*i.iii. i . +,.> ee C] TrT. D- p.<.1l.i >,r1" .- "o ,
B. ,h r t 4 Kr-e ,|A itr i n d i i rI, S 3i *
IYji ,a4 a W 1 4 GwO o i -, p 1..-l "
do a ,! r, Love car ML : .,I W.xaU M- l-c J. farg *. l~ -.| k .t e>ea ai .as r n eli C u ,ctl 1)*? u iB. ~ m
. 4 .,4 4 ....., -- .. . l . o.l ... . l,.. .. It ... r. ,

p i....*-n-n. T I- r.mm m Itlet<,jrf--- ~ > n-i Ir In,~ l(ll+pen .rwn wI[eK..1tl, Kr- 1 I MqlIi ec ~d~il~l *-f yn ul...M -.
. .. ...eirw o 3'r W-1 Xr .-tiil ap xt e r .i i +-lt "i" -i- m ta a n -. 6 ;
&&- e..e. tm ,1 k. . @ it f.. . iii; A, tfitat -2 ir i4 Rl 1- ,to, 4imi ....i... d esilt . ... B(1 l 4r.Dat.e.l -
W---XM- ara - 611iap tLt. cr

cat j. hi.. ] a,. 1. va,. M Vo i t >l- I .l- pllee prii w z e s* |m. l. l po"'S -Nilc vrieu i .t li I dt o
h .r l. l," -LeH> K *iaga, .I .Hr. ..dapl 11%MI -p4ti rcstf!) 0.. -etugwe piai p;:> palrrHqi lurtiei ..ex
Kid ralt~nkr B ser o pl>'* do Reaek. is onelshMts con--i~i Fpv- 'A" e,l~ lc (iliao avtlact Uin q. pn lal, jaaugi Mcjdt Ii-di>'J^.
3 o 1,;;)oh_;_


ku ai~~hIiriw hxM l -r ut*, a* rivals to-'i asamacaf ex J-i L,~i I.4"I Bieio tltlu el islarl ;p i Nlw rein~iiJ mato iiiii lA KlJ u.
.~~ m 'i~t ob"" p w it< m U. 0,L- 2 oa 6K' i ll pc ~ r; %tf~ ** U a -it eI sl i~li m j li*l et~rvia o t ain doeji d1 asc (Iliu ";a Tian e a AB3 C 1, i d1C.i!!
JlO nte.1p melehus, Las "Pro. oelrt d41veI a i 1`1do &me -V 9 (0 ea -o, e pol~iao eSr@.**,I1 lto qpoiI..: +lq+ m.1iJp~l+a.umll| AmlI

!pe orih w I 31Sfic-nu4 Iei, s r!m>xl+l- ptorn MI ni r- lea am LA, N ,tJei.Ecztrit-T. A p l l It. M al l s o A'd < .1.4 eat-t3

5l l" d-irDSolot. s ug ",uisl t.| t jfe I tlIi Blt id n Otll-.tf% p.ei-Ab4 h i o&S f
q4 .Fritoatie Jud i sofliast n weer.rd- onIsl etr l aa, I lri-id..- a-o..id rae r len,., ..or
lIwo podi e atiottt el* ihl tta par eamtralaisql ,e it l~~tv rsbr ia 5O0 acsr sep 1*di oro.I Iili!~t li
bii.. tsi ta ... Co'++m" itloa~ei- ime lola' sir to,..i.cc -. -'ideo 4. ,o." -I
0 omeado p 'aw tgr o aa, tai.pcA.teeot U. I s At- I, I>E t1eCdi o ms ctol I KB -cri ai- 31d4................- ....... .... . . ItArc. A le+. t d-.l.. C .. pP r r < : l M. ..... ...Il yi e i oai TO!. 1lJ i
als- -L--hlalha *a e r 1a.e..crl........t--..u 1 d nJr. c i- Jle- t, flsae ic s *elr lioat lC rni-Fl A Ai~o l -- U,- A, o Hia tC.
Md.e a.litJ&tc o l d l lq'tt do >.a Cslraoir. All-craiati. K e-l.L rM .. 1-^ cars
-L a dO no nAoia..* a .ll................ ........ W dtq u 1-> l\!ra~m. r F cr u A1.. I V! teciri. l ... n u i, ,yi1.W Ar l -.1 F d
IOc~e.--. rom- T. -11-v A .?Casairs
Jodulk Ua43k s101"s1 a~ttidotoj It *" i-flt. aadut I Caarts p14iois la Ja ,t, daVctr 1Onlse.ocs Allde..tt SteP '-----------------------------.t i tasle Cccvii Ya -y. Yuii:^^ x-- T "s- ~~
J444 waisevido C 1732110. qe cr.oftw r ii l'ir1roiJs- doe 401*0 13
e l& .eilie mm s &ettiP e.nit e Oiil .. 1..... 13:73 | 1...... 1767 l eIB, Jr w , le:i. Ntre c*e j -7i ( i a o t --/ ,- . o i Pl t .. .t . ...c Jl
at acusun eespeo-M pl % t-N*~d fvsoi r-iaetl-,oe. or te ra~r AI araiIe ViOD e tS-.1We fie&C
h ^ W M ,.p o . ..p I .......................... v!. d,<, so, w p .t d ig D ra. .d,, m : 1 . ... df",",* -,o 1. .u m. JV t li o -/ o V t t .. ?o t PCDt ..r ..?! m MI o plu +.-- lifso'l'd de ~ :Il< ...... ..........n _'*) C Iiu tm'n lei,,. A~~t~l>.\|l tJJt-r.i I1 o l ll. "'"o *-- cum l I'l ola >lrd iT. ti 4 T0. A ""*""z -*- "*U "i. oole+ i"." u
S --'". , t T ~ te. 1EM ) -17 1 1H6 IeI I 1 t*ft '7,...T....?.............P..... a- "1 :"lrln'"e,,-,'""*^ "-ST, .--,0 tee" art'.tt EV.. ..idmn>{5.. rai--AdtorI B1dD.-. IcisDti
?1 A .. iAtA. Mt' e Ot+ t lt; l .<; i :6 |ni Lbi--. t> I'r. Ca-) *r J I*U ~ .BJ"" leu.FTtto f Ii. o Sii li c t&0"r niu Teh ~i d. Ltrl > Jile i Fneci i et l ~td dolhT *e ..... ta kio mtl..it Tclh
Jsp ;a~bo ea oervioath tires .vteat. leaven. 5tVirginiaa
ai P TiV 4 111................... ::C::: A""*'"" l B t S [rl Jli o louQo ia> J i imet- U 3 t. :.. iA. 30.


rcc t bom4eat tan;o :..................... l lo 1... ,J.2l F elle" ose rr tIt1g .' *s is- ^+ .. .... .
iinete A.4m.e AccedeMetrtucaetialetspam 916 j 3il I 1*13 IifO 147os NCoo
Bwoici... A.24sa..rultlc csearsLe ia ANAavouao d Harvie.
JoeieAs Ss 'cka." detffs 577t eO -sfftFa"Mt1ap Lcii-csitu a ins pettel-sii jc pisoiX .rim fs. lk, > I. .......................... 41 W A--me n t*-b di St.s o -.' .-vle ti .. pre..., oM rttnel. ar D ,n. Bornn T t r .in s.
lI W w i i F;do .1 PA .o 4ItMI 1137,5 16I Gc66-i Si- Co. te i ts,-$ S o- r" I .ee- it* .- ir .Ir I -.cntito.u ti t i

14if Mimt.+.o M l tri.tl r'w 01 4W ..... ..- I ai1:tI sl Iim i..rpT iit.' rao li- nD+..mieJ EC +-W- i.l t< S'h+ Arj} + ?+.. J t i ,' i 'piilx or .ii A>riti oa~ d o rn Mil t Hl oart. m ie t a* nii~
l ia 2 iure -im w do p "t laV4e S.at do 313 1aIo............. j piis -c at. rite fate hr.reAt d letl a .. ci W poi pl. D :

fatentl tu ^Mso^e Ieos-^eW 4(^*'" 'r" 'P"lIO fxten~~ ^i $:L'rtceseebatouon roraa--Sep ^- -^ ^'. f^.l^ : .
i VS. LstaeW0a. os .. .... .........17-I ir. ...1 .A... .A.O...... ,.....,,. ... ., . ..... .as r -r-Coaeedo par iciti Clef& s-ta 11d a 11110---------------A11s Ca-Se!s 'Ci li-mi ii. pa-c-c .14, le Cit-iri. O(
cacianse, petga~ u~aIleeta c-a eie VI s tao---------------et" & a~etmn.-d 'sn. htIll .- Ptn---., Pe
.i l.l.n ~ t. ............ IIIII,+, ""' s" Kcc. ..n ,,! .*, A,o ,*i. I'*,i"-i^ '', c^ J+ ,m,"8 ,,+o -+ c"', Ji+P;; P^ M-.+o tL,fla+ 3 5e~l.mti. i l .... fennr ,. M.6.....

lliY-M-D .fc-m .ll Aeei at~lt dI...e...... "e~ tt / c c,,elt. l.' e s-. r~ ,l Sc -I. j-,, ',.r-+2ta" -"+ '*" i- je. Itt~el i ( ii31s p rk,'. D~t~muuo s1,!o [dleilo d ei. .3 o. tO r fte t de tule 'tiS
7SSn -ss 1' "dlwi,-. -d5i F-mes dJ 3CUo',-A-.. C -s, ,.ot-cc- < .- r. a" La c ; 6ao catab-tedo S t.s
wfu e r a e thr giodo 01 ] Affv m,%Tx l -melAtls CTs ls. Pr.F u-ad tue4li zt Ia Pum i o. e:.- l9.sc oitf14 e .mlocubM.rsn tta4d

T". 2 1 *,abs aisW9-i .I............. .. i r .x .It-"p- '.i >s lr.,,x ..en.., Sthe At i aa. ct rs-Ase Albei.. ., :. Te i t.ialr IT.,iiia I.xMr t-
a us- is rA dj-rim. & cife rieace-1'.iV Brazi IilciloPrlcesslargemaEcgieloto Ior oTlw sio Trot AcepN
ir 0A o erll t. . --e rh..A'PSis.0.lla eoMaa.il c --
ffs ^ iia *S- 1 .o^i t, l T,, **lll W*rln ........... j iCi'f l'tert'* .+f'* ,I.r~ pM,,P~ tC iwi+,lur 1)1,. Gioi i+ E l?- uM Jta.i2mi:*W pe,. deJ S.. -awima D. Jod Cru ld(8e. J0190 AMio. aS<' I""ics ori rs~itM pa~i do USlA. 3.t w u10ect-& s v!l.*,m o-t- cou
4 L ysaltita omamo a~ruir taieel s ul ara slail................e ...i a i -te.l-lfs a.pg-ellapl so d[ +.c r r ip -.d
_i -- il. '_-" -.. ..l| IMKW. ~ | m KQ-. Mil.. . o-t Fltl CT .+!.+ |.wf0 CD]..tlr .P:. Ii "" .;lC, Mt--r. l". I 'I'na. Id,~ jni .t.L 1 cnlori fufirlit ,1 t o s oei.' ., rder,lm.. d .rer. rrr.;,,->
SS - l0o ;<' < /- Ao *l''T hunt. ''5i *-*"* *4cfr H icn Ga, lt Pnt es.AIA d-('os >e- ~ o t "^*<- C ;i. ~M ,' "1" I1" *r'"c~~
douto L'"Wedie~todeuieitftrtole oa5 It.snt

moo a d aTeOmi "ailt. I. jaii* -olColllst aT hTCri tMLgi-udo Q tltli Av.odo meanouad, D !o, --r. ered pt.t o eatlo oein r is-
a si Turll ibgalre lica t ot la-ff t i*' 1 .^ -.g....p.....do. eptie-aaea r.I-Snii*. dea qis lo Jater .. . .. ... I . .. ....... iorem ohv ooer iteuod ut
(c;-SA.J % "h' ., ,l lt ol lm I ..-.I ---. ...... p".r l l^"ll +J^J.g il .31. |rc llo tll>l-fi l.M l'
 • in loper --, C mas p reists Mo.. %,in 111,11 11110................... 101144 C.4._ ". ., N / I,0,cr.Jos ePl ri Fer eito J A i,&l mlc J I J I A ",al ispy++l,,t ari Vr.d3 Ar*pel l pm

  r?.SS?^~shakleta55 5 ~- --------------cats rE.; r.* A xx *T .: ;6 ^^,. -."'
  oalg ,aho ? .-.y..m anesk >-aodes i aie lftf li- I.... . ..... i f. s a n i e.r.I jP-- iems..,r.U,,c . , -. r tm-- I etzmo Pale pwro mt m dalli ( trns
  ji i~sm ama ssp c bso oentas, Car- C1-010r p 31r,50ic
  Sw SO2Zc.br.t ce. ei.&,aft-i eta llit31,"-raV t ncro& if-i Fi ler, aedti Meto. fit p AlO ;qu

  ai ad.+ AniIs-elc I0 fx "4 o O,. t.ttldt a-i i.t ..I ,,itO- spaeus.+ eo- +.. ..m+I ,.+..,. .. ... .IP-. ,++...t ;q+ ,.~+
  d m.. ..lliohl. tJ I -1Cr-e II o-ic I L a ,S-t w os L A'e-.I. e, -i ..t..P --lZ "3 Per u = :rLr In a
  14170.....t....sCt l l at l a iv terscacarodtesul s4i.geh. c-.s. t- l h, Ae.-. As-st jjj.-We rel iten l o Sp' ti( 0 "oto -- '.+

  mot eanehpto,=olpiJ ihia Lss o etu iso<,U Iltf% r I. Oel c. + repeot ,eioat ..... '
  muet"'iq e is, astek4 o t .is.e eirieta s ................... I rU0"e -J" a ASt 'f1nRn-tp, g1 I W 'I JajIIs Te-ieiratd

  U,,v. ,4etordC oe"iCCa
  1. T.o&taestieasen ac P Ieen .natot"mA-- rv ....'... ......... r j- pelts ,Totas. -ot. 1 i3d t.;l inetciteasmeo i ltoe, d e f -
  d View,'| rt lwuv El i o -,WV U ua .. Revee t lr~ftvrxy R a.1 n amin c- n .i N gtt- i i -we tr",-. u- e #. 5 i--olorda l vt,.p a
  a is lldr".o. ri o i t bi t. it,(7.. ..slv .41 el.- .Jm.... qua o.*t S. ant" r .........
  Eu.n-- it n. 0e &I"MI # ip dil I ..I i 1,;+b. lt C.. + v~ ,. +I o,... JOU o r .11Ai& JAP IS 112'Tb en arl,.o-i.mind p,,i dccIo pggA sl endoPIV 0,111....wvi a
  3 HL o, ..|+ l I +m l+ e L kg. j J "a" 171c= |' C'Stsr Ih Cnlr.l+s-o !,ni i % 31,,;. 1 OF rys d e 1. 73 ivi te eits pre-e o-- e a )ii
  C" olhtk 3O Z 31......... o qi" ; N :I.ol on a rryqaab LizedeW.... a egaim@e domanu:Clecpaol
  ........... ................" it -+,, r, i 2 I os-e irw, ~t4 POPD rducoss .- io a Satalepl

  lSmasivi rrr ,, tl si- s q0 .%t~~l m iI I ~ & 10,ml. M l~es i -i,-a.- l-. JlI i ge I t 9l-r.t.e I,- i,.,... s:!2d. %-;, i .yt2 o"lo-i .+j, o- i e a Itg tk=io Pe 9., ml-tn a cme~
  Wartis, do1AwD. NuMh. oo" J.r4a"T. +!b __.A !+W t,,am 0,49mi. IT ( ANiOW01-| %- C o impae -;*r Ae %CN-..ll k ,,q oI~3.M arna 112o. BItm Iie no. Sarw, ifts o troi J" ll re CU~ i col tempiz a -dl prcd o
  f~Alt"A- ooirso, 0 Ag-i!meml m e. .. iA1 l ......... : N~lm.~l ~ r AnFrna ,.Ves Cr T iviorg F.31h. |U& .om li e. .. .. .... U :. Al dor .:T3 ~ ir.'-...e C lks pa~t t I. MJ 2 "0, l+' I- JW I P. .. o tJr l t iol sTl l mt~l'


  a -s Aite FApAi .u ..p Ve Jo
  .atc Ac SeMa Fwiej e rm t Vbts>
  Neat. FV i.Im l Sin alellr. iwFtih
  twea mB v&. Mta-
  ti--ti sits Aneem Atl BMFfir

  p-Ilr ,1 Ido raU 11ll.-0 etc
  "et L L -. flF.

  s.-slt W 1seinajl < Bo lir
  i.--In d'-i.iA i% N i q pM l
  r ai. e- t -I- pA eiloclua Lea t n
  -la-i t l a-e. l i" p; t.
  ic hi-el a 1t .I & i J fllt
  Ii W leoia to .. eta O i
  A)L- tin * t
  i4.lt 0i. ,.1eerluoam.


  -cN~r ujojol UIt, .,.Le.L" we1
  Ap-ocI%" -eeu Iio0
  ptaoa godl- eemia* e m "  l I o. s ut .o , ..r;,T. "


  (,..nl .14x. h.
  P 'tUs
  Ap uses, AeiWaat Elt~' "*
  ALie.e. ,!ial.. t.ri.n riimt

  ,bff.._ lle-l~le -iUI>MLl ^plh'

  Jlrbieto Ulu te rs *AtS  @.1 0 'nri >--l ,ll Bt Idnr *-"'*.
  f r S lac ltie ci a.'i t  iLA LS UU1 ~i 4 M W oM34-4n lt %

  to GI lllrupoxqW9,waasI s -- a"
  AO W. sienoale geqosr-to al llu %
  San  4, jIoc AsI Pt -Aia=
  baule la~i srean irgd . lI
  roo Aetd olir. ln f Ile
  Kllll olmni Ho ii..I: 'i~lt

  A &I-I hdll M- rL A I-Ofre -llpi @i CAP
  sw o Jl SmM
  0Bi.kll an ai W,& iA, A 10a l ap
  I.' As spcfi ades-ew jm ia-ii;

  i.o ph A s lsme ul llllals iai 0S
  Ce s 4 go was owtlespM

  "W'- 4l 0aL n Is IIUI er noi l..1. a.
  SCO pose-ia Sel fJj'.

  "l T a Semanw, .!A 0 O iner 1  teR .in rf.' ii. em \- ->r .i.i~  i.Csg 11 htK -t l-iu. j 1 1i riolI
  Atsagm.

  den cso Iti)AuI~ Is ..C


  4rne II G% .V-A
  Ia to
  Sub .i st-ict~ralace sl mt~i,


  M.,6
  o-lrerT. 4> .--oreltf a 1 i-- m
  MINIs s WINOpBit IM
  pa I^e s .pa DREsTil
  as-c.,l0Bo -6abnuj is^*^3p
  l -lsatft-Set -s
  ioaw, ar.i .isi a.
  t i lhts e t i .".nIN -. i -w h l

  511ii-luy.i P Ac ipc li|
  hIa r ,ibotU.tto


  tawilao,
  tj&eA'<1-I*m-ll. *Jb.il uldelui 1;
  so nst imt A ii A .W  Mootisa ui,. It sa?.-- -.meca o0
  ta-o A kM. roe W -I -&.
  Tl tan a*! I-. ib. a topa


  ="ft.-phecmal-iiA 44Mt
  1U.4ol I'. qa si .*eI-p trl l

  qwai, i-m a ,ml.looll, o.p 6 tl
  I2poa .P K. r.l IT -414- :3 do  Dr&tomSwoton "'W
  &sgosg Ito otooftooo, h t 4- p-lc. Iwo
  4& rfnlU*f lowln rvb 4o -terne d
  Smlollaaeo lllsc


  t Io A T opes-s mIctlol le *lmli a
  Wrho e 14e ea dil wico 4


  tac!Loane. I Ato.%.
  *I ". a ( Jl-rt tH i II **'. -5 I,: >** I~t e* P ,

  Slt>fnla l "~
  a M a. Pli DIo katio df Rt' t -

  nentallnColki*ets p *Ai e J.)i~
  SI. Irlln As
  p e7t> itsr-t isOwe
  riefi.r *a Jvj &.L~M*

  too. B k S.iai Bm-Kl.Hr aIpt
  P- 'toll 6 ilolvnli


  ff~pi IiB rM 41 r Liik --k~ cf+,i~
  sla141Txmrso-e D.n
  1ob"art i dtcu ss P-
  ist- il Ftoa. a-e

  9 il.9e ......... ..... |1
  .... .. ................. w
  s I i-'lltk~na pror i4
  . .. a .iI. Ac............. "lrlT


  sI s Ic . . e Cati- r*
  Tldiirn. o jitr* t lie pr.aUki tmi
  Twa. r P ee.* l'aup i l.ti-
  o-s Ttt 1t- e' ii a.-1 d i
  Qelie1 Areapa los.up- X.>, 1i
  has-suet -Ia TII*
  ant..it. nPa eno.-oI. J
  $ nso te iA"imlaa

  tle -4a-, It0 Sc Ot.t*"K *j^'~  masti <1s rAP!, par sln *m;w
  piGS a outse1il t f ttw -, I5i t
  gaf~vaat thAcllciargp.t (

  edshl~ ar l *. iaaslss-ii.W- uii

  Wrinks 3.s a- mli 'S HM~n<*
  IllS As eealo 6 ioet^ pc f a)
  ri--a Ieiaisle-mti i rot Oitti
  utmliM qw el i ta iqii l u,*

  yl^^^4rfoeti2,.le l.S *^!bi  Las B-iS oe nr~
  (l-1 tltgrwsM 11Rtt lR) )r


  s7tit o *JwJ 'l. ~i~,0


  LOTERS

  l *Inla 3s4 ~ i muds
  *- tflsatatil-*>.ts.-IC Uri  5...--........... SW
  iS...-----............--  *B1 I 1IM |hH| I


  JI 136 M I K|If

  10 t Ipf I~ 1~


  9-ia 5 T-  qtlso, ?


  * 0 *;ea g................ .. 03' i"a

  1 I n! .............. :WT


  _A_'VSO

  A ,tli"n. R Iflait ill q. J*- T*-
  #i -- -- <;-a-- -- ".kit 0.i. r> 4> l!
  0 AlE- g e C. Th-0 -BI.Nio i tn *o
  8 J09 ll "Miax eo e p> >- e 14i.t TrW % AM
  ell-4. t -0 U. ilii ,I4 l00 MlrXIM"I Pff
  l fim.-li inaw!' r i~pIY''
  p. en i m e* !.n am ta&-K
  IX-rfc ism CK-p a---tt As* piwi
  ia .
  0 *ol ftit; r "c in* a 1 t i' Fwp.

  - i*>j ji e- I .tr lU-iil  . n, lci El
  poi ito ITl bdt Iwlw Lrtesl > rtae pt -aSsrrt t I .s,
  ic~ekea. Pp2-0 &H41A"( w-4
  M. idle iwai. o -00-0pa 1010,d  m e-A d... lit-pahlo l m ,4t
  omp-,,j pw pwoa,~rii w~cl
  S panishr iaeS l tailS' no i e r-
  pes. tleti psea l U OwlM e & wi41

  =. > e l-aii Mn vA- &WI.,t t q -
  a ki ra a P Stiobul l nJd'03"e

  , rop, ki ire a, r-D-ul deI.m-
  urg*I. Depdt-.i pta 'Ti n tai p->
  - rci.jttKs t-,I idlo t'l rKi ";lWo o"
  O a"'bg riS .akiale w-i.hirt rp-

  pulicicr dip i*A e<1>leri-. rCOMs*

  m*i u.esp i ent rc lirgoi.
  Do veqwlor p.'le alldoae l Mi W3 -as re--
  O Ta dmr f .l- t C. i

  iscel- Scoots s- pa de rw.O

  aW c tsi te e ra.s net i h ple spr.,w

  o a .is- tNa rl ? ckC., h .-i* e

  Rio, V* e Je ,o-tIo 1  0 -rlc 0. arj., : (e 9.3co AE~
  a cspeall .ai er4 l r-tlo, l l- ,d l


  oraIU 4 U I Ii WAU A I M
  's hr el. 4 tol Wi l ,1 to l
  fattrtsj)e.sc *e tioe
  a~~~ ~~ Aeta-osnaarO a
  I"w ce s-et-, a n- eSfi
  pou r s airt s.1 1it psit. c- A
  W c mI u t es pi cs I e m l-spin

  amfLo . V .*7 f a r M f *."rr-
  pitsm qaa-q p-tOl 'do~~O l  I>< K ;~ I%1~ '*Pi~u*
  0 1 ,t P 7, I l e. MS 16
  a iornallc vt -t i p *ie >l Eo "
  w- 1 Ire !-- g. mNerc
  IALsMeio. i-- 'q. re tV. Ml.e -ta i ca

  p. 0 hW WI. .11i& 3llpg.%$fm ]tan -fil
  a 8994to an-c lels- r s cauh,4i- "%


  Ssl-i c l I re d- e la | itl l


  aFda-i ,an tot Widowr 0
  Di, lnia~q toaal at aMl;1 ~f^

  I terla I a.i l a I t. -i> -, T* i. it-
  tfil, A.
  *I s.tr fc Cs bo

  welt te i ar xll o ) -l-tc e O lm Ief.
  tas kseud QA1 I%-i ul' 1, It J04f.
  -Iahr'o I rot A mtad ifis.i
  UIs& @ItH InM lMl1 a o.-.x M cl o
  o. i .l nl. a a tarb i'
  leilr fri o e;.*lI r. tI q klih l (1>
  . i>l Jfi f; t 1ow -e iv &41 rides& tAi -gM ki
  h oiusittow *h ra- ua dmtm n. mt A
  nop J.t V. I. 271 1 e 4.

  * etrql rl T Ac I CIlo--S -1 Ir$".-


  CeToit-aittolw., ii osle- tl i C .
  41, rat d omll owy, facehe 4' de *ter pt
  Iwe- e Ore1 u1t% 0 iedl~
  I ctet3tOh-It ilI~~lltll

  teicell oI r-%h. i, a -tIO4il S lliaw.
  Ulrl do.I l'lr

  2 horse Am t abe '
  aloi I iel i o

  r*Mrbovia io must pt-r a iatei~ir J-l 0-poMs, &W rh 11l2
  e em rrte upto SW li 0*.
  o ieo e cta ., fir Ri r, -
  Grelo e rar, fj, recthea+ e ie pret &; I X,
  rat et$lrM do rw t L- g o" i-rirr d
  arftis.b l Jil t i S If. m pS d. o a
  ,apvx a extrmo .. role A ,ti U ., pan o Hio dI rrlt, Mt!l)
  oGlrnw 9 1'nWWy, recelweio hFrni W Is
  t- 2 hons &j ( ion e'doe pdirs r, i & l 4 1.
  ct. ma" o ia rio a.* te.puK fsrSU is
  e2 ll I rp l fte 0pto e pOfi o e -trr d-

  TrIrclt rams afl Ol -- rd rlet DR Pe-
  p~rotlo 0rftl4ly Trtornp~t0 as Ro(|iat:
  cia, rim Ho ri Ribenva; Un l |par
  S-der B*)hii Wt" Afouteq; Ar*}, pirk Arnes;
  Qwrivz pel Wfo Sia C*A> Br-jr; Rccrgr
  prl P iTio.

  oiorl * Ri m 1a Aledrat'a pl

  U, Pon Atli. Clw.
  NarTe .it A. srta ,3 rp it0 y- :ihi,
  P'n kpoit JON vl-3-4i..1'.
  Rioh ,o oat do f Ji o0l rI
  r. r jIor.i rd J.l.. .. Dr. 'el.l .
  ela erae slotsepirig N uti AS -ARe
  s uti"-- .I lfi EMIatea
  I .u 'i fan 1 -uo S|H-i l Lo, n;
  d 1lt r te S .Mlle e twai .ll telm- N. (cru
  o prp do Dr. C aor A" or %ip
  pfi a frudt Tem.in B>,1H.A M v I rH. Sup-
  r| r ,,t D.A.Ield. SOlt -d' W o DCio
  t sr lilrt J i d p ei !; proessli-se f
  t shva t co s n peritol ic & rr
  Pewaate a PGu y, te o Jas do Difeit
  rceemcol isnrcice it ucd ia tw
  -T C rise u passe du tateiloSit

  d2tarn p-stic o i N. evilice-eo
  Sir-oilc P Pratoap t e v alro m piJoi
  rlle -AsatdtcslT tIR dom,
  Pcc* A sab (Nicatte i e, ia po a*.
  Once.l 8 l'eaossp, *ejrc uiU4 ae
  2 hens do -i~ al-JoisHAloxA~ri*

  raio pare lusto ee


  pIrd gl Oli eir- As.U*1 T. n rpn1

  |Qo~riac, ps-a P(r-Iire Si xpi.^I*
  po.ii l


  tlilr"I'a da J407 o 0lr. or.t. Okaru
  viJ ElrreP--c'er .- r U. i-1-
  lirll r- '* i*,0 rf'+ -y-.-r I .. l'lm e'
  Ib 'Io- oe loe i c r.- l;, i W ,i- Jlow
  FmI rio g .m"- -F .rori n*- JA* de
  Pi-'.a B a.' I M ,I J Ti-ic n-Jj
  P^ t-fit. ,+-' t p.I* i.'e J d.
  1-tn. '%a...hIt !a c2
  ;oms40
  Sa-yi Cij i. -t" -A 'Jy i "-
  Rim l itC orl ". 'l` i "* ..... lau
  h.'l4 Il ds t c;. i li '.j l.i m
  Coit* l*rlliw Md.I.l t*111 i ]M;.'i.
  cackle Ani-4 4I


  "W.o. Mr;
  FKny--Xf0 -Eie",ri T *' l ,rl T x'- '"^ 1

  eu-rl' 'o-rts- e, s .l i. t -- .l s iiA
  A-re--. rn-'a,- ,5 5 i l IMA.
  Fbnl c i f To K .v iWu

  to-e s o Iai-t p :ri *'W-I I r Al.

  aC. Rh9 A 4I-u m e, t ,. li 1-.,,E1, 4


  la-
  lcala -ne Je -C'oi s-tr eI i ir. ii't


  -Fof-rl le A uto to tfr J -e l& rrnie .- iot a Af. -'. VAl. -i 11;I amt,-
  .cAsutt, Iei bc -. Itto i .n ll t ; i'.. *
  AC.a r l le t no-Ismo PSt '- 11 ,,
  boanicahn-toIU.oW. l Tt.
  itelammubt! t,- a o a' &I' l i-!, all-
  mall.m rtili triKsh a ,I ,;-.
  i9-l %I1%t 9N I1G !f^KW^' dweAlt-f O.''


  FIc t id--. Fi* S . r 'd t *r.- I 0 .i.rh
  Iou-c lt s 'tal-. i`l1 rP-lcs Am,, re-
  -,t ietsl P eaii ld i.i i to a.I.
  is Al l-asd ss-d. [foe"!', d. -oJ-
  Jut ( .lIs-s-en P x F. N 1- r-II
  fact.A.. *. : SiO-
  cide  Saaxten,.lne-Irit r~o e- ~ loI
  imrlM *J tb,'eri>. FUra, Je ai. [i. .nT i,
  .IC o Mais mos r* itil. Is 1 ". I -
  Costert.a Sll 5o.d3fw ll we
  tnrl. AII; ^'ihi-o t.. 1~'rl.-,,rS
  A-tab-u S-r Preco.1 ^ Sul<*n
  =t o wi -Jf \in mm-io t '41.64u A IV.  5Dm .ammiesam-I As
  C =1t fl Aa- It. I," 1 i TJ u
  Al., +ait W M IJ a. 4>i r?*4 >i V-i.ri
  ABi, le IN lA I. E .. I, lr*1. l .
  Slo-s-A'reo-nra. li


  i'F, iA.JuI?41p<-i*ni e-.-i ~l

  U. J.i~ ,L- i1-1 1khVIlro I
  p-s ew I l-Abt ots I

  As-i-I to sienooa
  RP,4 Be-rI. -.-e Inst.- o-  1 l.0. C5 -,34cm .AR r ai.hlA
  Iteaiis i %"f"
  c s-t' .^cso-t f~si--netoBI iE*aT


  ti-ran rI-s ii o-tpO

  A P, R atnal ii a t r 41  Pur ,lp Tr-.9 U J t I n 1-14 ...1 i T aL t W a.
  t',.-si u-to l .s b at r. \ A a

  IM- 30 fK.% J -lt-l vi. )u-sr <1 I'Al.
  ttho*i At-do Slna.'-

  4e V,- i -IVn,, J .* I'. i' nt.
  Reti Fni Ito. It l\* m r .c e m u Ul.
  M o- di Ir-csih.
  A ir t*e I lei t '. olr.n i | f- Jo. o
  euvps tire (Marl ,'-.lO Ja'-i^. I A.

  Aev- I,- h.-6ml S il V.* I *eut l J;.  A. -li ;W, ~ ioiI A_ :' T~i~ 41. li U.. Al
  ap*wr i t K l em. '<* l l-k ,U,4r ,au  i -1 J(* ( Ii. r m l. .1r. V-t .i t i
  Li 1", -iII^la. Ellt l q e lrl*-i. I e.
  Ri-i. It-et toei. C io m .i ,C ., deI'.

  AtIe Vol- .in.c- Au k-g P` a 1 4

  (r .R 0- tetnr -rn^^ n oi t> tli-'-.U

  pIr& rbjCM41r IP110 A-4V Ul 11 Pli
  ldo ee-.linllt xr. I -  1etd-m. S o A eiiora t SAc alls [-r.
  Pb^CE u'-- J'rer 'rti 4 8r. fS\r M^.el
  Is-moro^ l'vso dtyMo lr r. J.
  Al-pi Sl r ei. 11M. Aca-W Ail


  iet l'u Cute A-tl i p- A. l

  Ia i .scin im, 4 -.14%- 1. 'trd -- I  der do 9'. AX --p
  AC-1ea-. SeIft w il 0 te to eNFi t; 1
  Ac-en l ',st~x~. Asic>so Mi 1 ;

  p*a um ) fl + Di -- I \;, It3.l. 7;m
  fati.-.SIcast pe .
  P 'rlt Xw e *fir su-ed a Ie i r D \.  t.' it.tIe-p-or TlAt I l r Ar M m -
  lla mli.s l- P. S t
  fuKtc-a-to-. 5-a t-e- mi*t~i M4


  R 1 S ee r h e %.f, i Fewa "-l- I r' f fq-
  lesta4ee Alpeio ite frtt w

  s MaIa 3-. rsMa I 3. S. bc ea r a|


  av4t Jel Penh ,7, ^fr. Ile. cMtf* if p-raiht
  otlPr ijL Gerd do I lm I- a a ;r p iav ;2t,
  s~ldal--driutd Id .t7I mWAht
  d wo, a s E-i I -toto ,d l t t, S* .tI .t.lS


  res xg wgr tI~cll ted Autc 1 ,1Ti-
  slc-tie XiA' iu!W I- a Pe te.
  X-ie, P rdofAJ  tulp *It Julh. iAtiW) J upmeI


  = do C I p-df ltopr e o ,4Imo9 -
  mllaoioir.olhussl-thdmm-O a rpelt
  Jr Ct-Wi't W do Atccoirt s>S
  P *l '- N. Sene som f


  d<'t-mil* rperr$o.f <*.311*'r~lf. PLw'
  ilnl-ie l Ie T male ItJ
  lil, It-ms- o o~~i llpa
  aucellua- otdet.a A- hj t

  o. Qullg it. ju t ... 2pelllls i 4j -'4 tI.+fte
  2.1. P~'c, vIte F.,I40 I..isz d& Wtfr..
  aOioB rm h rjfa,1 o U,0 d.6- rm.
  Jr X."s, P-'meo F ~tch "1do. S Lm..
  5,t '17;'t St, i Ib c

  ll, inete,- I e. ;ZN

  A sea, lseZ~l P -e i 1aaiIe"
  o(ps qmw1- Itrl Set. D f7;. flat  0LW II-1. X. .n149 [u*lceuwAR4 ,r
  lIa. ttcruo .t-.soe- iI r
  q< fh, Wi# lllm tccrr]tit llrill q/ f rilll  d N.i 1. bo. |if&O
  eeapic eotlol psu eo'-lide iiT.0-,
  ILrB.pi n'i eroe Onci~oi ti r TrC iintn. v'  cbilt 1N. imol u 1 toivatai .ibFam

  A' I-'il .. VX I0 9. P0416 o.4-M rel
  Obe r L-d. f-l t.4. I~ t -.4. 1. C m~-+l

  Nwle, mf~vrmwl 9 0Prt-Owtup do T, bl,'
  Clo.ptit noP-la N. It3G:i ien 0 3 .3
  $.M ol I Iifmst ek # t CE ClCte
  COMi;>p* r6US. N% *.Ih rACMt Atdt-
  S fcriltrie Nbmftei M Im.~ 6 fmL.& a J.1
  pore a pti-cs--c infoiij o ti oC
  slaj~etaedo Tibsit Ciw 'c
  . l.2 tPetori. eom 2iaii o ilt r,>iml
  MIt p-la sMire p Mi tt? 4,F r 'e t  N.a.3at o i4. il. It Peld o A vtj.I
  13em mfPi o a T Nkl l d |l lt a'e o-n
  0.u C r.W~tt c~Jifomra ree -pitti
  Sl 1St-'i'r p-aci e. a-d ;.FescCTO
  Item pyc--ii teiita olnt^5 o^Rfd*  benii.2 c U Paa i-a.
  ('is-t. e Cl 1 Iri I B 2 rlT.pU l--.t* iB


  rule iteD .Piupls eslri--l. Pil itt
  /lte l S l. o0. P der4 rr f

  t Ci. uS. S -lllt Pucil.


  A3l~lfir* ( iti~etlj *I Jpn-n' @ltll0 .I
  Dae- t.h par i Po oid a T T,.
  Uwoc B cei.a-- sre it s r lo i poee e
  0. (lal w e. d. Pr0i. l F w( rta
  AGIelaslo o Scgleutt i~r S "wy liC


  Iefor, I ]4.par ot rrtllt Apett ile Jo l
  Atg~i to. Vac.it ttistedcci i tfrM l
  see e pu-lou irucitir4i TfnolCi <
  aeinLte taonr*atss wdoA r p ~b-


  G.euSio la.et is ,alal li o- r oi Cn i r-
  Sitatl. l|.+iie^^ J;% IIt-ooo oeus.a
  KTdo m i Au m-ti io ni l*o e .i. Sfe
  doliz moTeels. S. 23~ ioT.b
  Fell-c*. Ilem,M( fatorwot- ftfil (*


  cc, 1t. rrti Si cisc Sl d K Mim
  FLhei-x. b~e.t. D t Cmnimpar

  Dro Strat toe MJunR r-t r- -if
  *t noe-nePr. s-Ri s-osft
  anvo St-rote1 T-Ic f 'I rr*
  iim a le t-tcroat Ar-godlO '~t ~f* I

  s duooia I icrct P'l~li ec *ureiiw
  areos. PIe-ooreda* a Sntt -c tcc
  eslt la-I Atgapae Uoh t eli lH


  1 Twr Nevet I*,e i-i 1 rJd .Utnw.lju d" ,a ;! u 1 i, T U V lr l 1.1r iv. Leit -* --- - "r-l & p-'-iA
  tA :%dlg i.;arocte lteia-alhe. le>Dul'eui IsstnTic~, d r.o ph
  i .t o uTtli-N. 1.1N2. lRWtoie-Sr. PNcar e -l tli,I., ,lof. ,e,, ulIzl2.p.A des prCi iipw regl* re4 d ictei:l
  M. Ga(inn Ina s. Aue-ir Jo lt a do c-ti p-in r" eL do am r Kori. Se a donpcareft a ioefcat;; do
  1-, irchU Lisa. X It. W. t ]r t 6 C; Avio junre -.%--.h la l:l]ati a. e -As1 ,e4" pi-i 0 iJr2Me &reilv.
  C.,vrudi~o *j4!p~itewO, tu.^*, [*3 *< kT a "M *." It.,;s Jastir. ,.. _,.,,.,i_,.....,<,
  I n alll.d A ir S eila .l> -oe| tn at, o o t la l.t. | n- t o n t- to a e t d i t o --p- t .. . -
  I Arrrr ti-o-- r cit a--S.2.911..d.tar .,l :' "a vcA4 Erss-utlIl'ha i to st ueiet pi-e, ce l3eri tsctnlr
  o. I'r. A.s-li ',t P a a-ao t e Ic fl .t S ,t o t ,;t A' t ,.p.
  & %.E P'mlu-la-e Ic 0 '1aiti -a B.tiveirs Ya s.iz.Atie resOsu-i;I In e
  4A C. 6T1'IttiA. J,- cid te S.De. 4;76,.+ Ac.l M ,h, i r- mihmlAli Oltr. re. C"rwr P. ... .. r'- '"l e "t-a a
  Forip o Sb eLai?..add 4), pktft.ieo
  I ,- -e i- : Co o- -d e if o ?* l tA
  i I'r -iaet Ia=. ,r : Att ,. ja- J, .Ii ,ln. 0.3-:. Iia o Ja" z.o1 p.Ini fstr & iitttcFi -a i-
  ti it,>lM r.,, t.-i.iJ-- .IM< r1etolr I 1 4.- W l w Pl'l't 1i ba r
  r ai.si,-e E ,- a -S. .l. *l-,ts.f.l.-i.,.M'-i c.i e .4i .. ... M.ci e ( poii

  t -t(flt r aoo t."& Pm. tss 5 ai v J [' \ _, !,ir ttomt., 1.
  P.>C l --. .... 17,3l,$.0. t>l;pe "-* .led tt.od,,pA b-. ] t  Aorieoseruir-tn- egi-:--. 3.litf Elo- d e .'xt.J ,% a.i,, Ac Palo I'.ato". E..asLie IorirO C -rum.iusr.-IalirJ*ipuea'1 Ti ra I? F t r ele ir i dea,
  bse. J I. -tc H I,. -. y m nI-i. ~ ItI, ete dos pai ('~tn-sra it f ;arld i .Iilo. c wti.
  Ar"sB' s .A4...r. .c mi s-C Ii:,Aw lts ., ,,e,ast- said, jt ..ni s,,jinc-u
  Al lataUsir cls.Aigias s .a3.a'c. E leCl- St"Tl^u'a 0, r.,.k J ]0w T rl i e' mt b- b In a c m llt ct>
  W. 3.st. Satin 1,w =ao t -- so oP aen-n-rem e I 1 2 i

  X. M.lAl. Astlj ari S, .: tl rt- r.- o ,o fra-rer-i r j D.-lep bl da 1- -p0"i Ll -.0oiil ii a.*e e oalt"- 0e
  Ic. P- Ei i. I* "i lJ. R." -mn.Jr i Cirii ra.n ipvlo" i-' Altb"106 Mi l ,1ro- el c--1 o1 i rmer&c. ali T i- polk I
  k1.o;aio Kxi-.'-S. 1 Ii: A.BLe-Ev tirt re Pa!t L. a -n .-l, iNt9j 1 r7t-
  4->** & a (A UPI--I-a a?~. D.Li.1 >- ;l .Jt lk s Iov3rtI-2AS141 10 '"' 13rri 1rtn.t 78tW~( .
  l1.-0:rz. aC oaoul z ,dleta JOV4,ei P ,l'v.ia J,4 l B l. -uOt.I tiz -i.1%otI t. 1. .Ies. .e: 1 11 23. "'A
  "s AiWNri S;. i..- 3' Prr- t. 'l*t ,bi i' Axte I aPt. l. '2 i. e pin reI l us" iurl., nft fi -ti.
  \to -t a ft. P .= on -asEa ..-tio (A s ,,- ,i i'-I--ijrsp djsnr r)t Ii'.r.i de. ,,--pe Oi ij a ) I-
  |Sjuxt v I jWp AitP,. J. t, -- .1 ..K 1,t1-%t. ,2IM" Ulitmbinass-
  S .c;;o l :aLs -San. 3.'mib .\i V Je" s de doiis ai,1 *iv fee. rt AK-o Bid-ir ,,erimt cil>Ix r -a colm.aJr t.
  Siocs auec-s calpsa-Anto.tJ,41-c.i %It. W 0Ua XlD-- U~,"0R-4
  1-1 d i- tr Pl a u.-,i-s lJ. d1 11- i eleirelcc. Uio -el reto 14i f ac s i o ,.l a- im e .areU ue. na
  |uWr> \'llB.V-Sl -T3 lMr pa,, 1 .1. to d-C, .| dhc-melteJ3Rolllhl '. .
  tdec VN s'ceelecaqu0 ,jP o eza teasd Is I
  A0 en sc 3--yi :. t A .qclt s 3 lnloele t -t i a teore ',a-t0.,l Dh .cid-r tMlli q teeor t( A s'I I r l o ilin e r.
  r-nr .- .* .Ip- hDlo'Uj sii glJsd p'I..e l e qm o ttj r iJ, m eI* de qoeo depi i tTi t drid rdfirilp'+n di fl+. t
  saUuo. tal-ladeJA ai pe a donle
  Ei.cl&C. Ra Jag.A B.p. p t du 4 t-iite.. i> 3 o0 ui.rl..al ht .4 dip .. a-to diAtti-
  St". X.L.'tS.. A 4tai taidm Il dieireli, -- Is t cIi; II-tR.X.,ier.de.i.W-
  11c-tA t a C l. t aiti. a rea i-i. Jrs"1 CaicSic4uo r I- n" .to rcliln-e[ tec6 l, eMo"iad c!rlirg"i Inuei-a, a ,i-
  Ar.-eit s-S 1 I11 A,jlisvtsThe lIo- -e'b sla prltid- iloa s'i vo Jut lle.lhIt.. aord I ta, gf lo *I pkn.e, Iffe-
  pd-W a. I't-11 r C- =te. Ap.cl' I M is S irlo, 111i0 ltT 0 S A 11.
  t--clt'e ,l- i otS ni-CRw n-i-t P"W ..co Ai.I1mJoIb C rlet.iC t >odc iTe i "li lO.
  Sl-'..i 1l h i. i > r o r itVA l .-o ..tA B '[l o V. I e . o a iS;. A nio aicold i t.l i t>; p ar l
  S.1ii. l' ernaiitn .h I!.. ",, I.a'aelti 'o a i nt-uahn!a r, JolooJo I ,lWei al9 w, Are^i 00-o, a C Ce t crn Sik eom a
  IesFs" Ale.i a. d o, --'nt. t A ivl. Ceull d"M4h,1 por Itleatgiua 1'e- .lim ;,euih orietiao Jjiz julgi T recelto
  om.Fctun d V.neiU te-. d t- Zt ASUl eA t ri et.d u- lri, sltf! l d e . ... --<4P -
  U d-AIlev h&C. -pileoihe ii.ltu-d. p-Jo Msi-tdc. |. le t lcttai 4 cffc:-ar l lhcait. C( ,ul y
  Ft,,ilreIost te--S-'.,5viit e o i- r FT- duPe iro eur-o n Qu pmil d) irt. 3b3 do[ p cv da pen em ui,..
  wiM~~r|. -noi4l rnd C J r- U.HBp. Ste 0i t.ifeidcA. vwrt*. drip'ii6 ba., f
  [ r*'w~i-. ;-liA> .* i .lfFrtt. D . --AJMld t-wo<-l t W.-,ce '-:1ui-I ,l" -"', .;.I ..__ .+., a o, ;mt
  *<.h^.lic.t.Ar Sr-t~. d ^ -IIos prli,*^>t e .3 qt-.n tv; .ier. 11 *K . [~~cuit
  | .it-,. ri|r '. P e le. P O q, tr1: h,,g JItp Jllirp d ti ,, l ine i mere l pza i *o D- i .-w p
  rti- roe rep'Jl-. i -P J%-. P.4l-- I hiolrt.sdD "'.lles pna .t.e.re ;.. ili. I. erlmg co"t .rIM50 W l.;&q-u
  A-ltl, ii ma s i. O l t i S i. ec Jit e AS-e rel B.t-At JfiiaP IQ- In o" I TO."* dlo' Cio
  Ac;%o Wm:- s-r~ru>. W1- Frte4,. i4ruv-. &!a cia" Pkr-* a- r aw l rp er i >1 C.01reemraito d. prat-t, er,-. Wi' sit.. (fli'll, ad V'~- 11,n .3;A pri of-it 4,* CaI x 1,if *-0f3* Uo diu-.Ca e jiaLgtrAt.~ fivij doaews. -ee-UG
  sw-sr. Ut-ekdu- at.eu ad0c rsper. r sla i ulr-Cu-
  AilIS u h g ter sa Cr a am e n .. t...
  J12 -1-5 -d 5 on .l il r . 3. Tiet atrs a Igeaw 4-- I %. spi-n t C. i;. p--r l c t as T
  i t t'n a-n i'v-tn-v .loeii--a--.. d 3 i, 4 'e ;'jfdrH 0. PI 4 -dcLJa% d l : -- ti Jac-d
  S13 h.p-s-s-to t.iter .-. tn 4a U. "o.&CU;"
  .\', liltJ'it.o.ijICr.-tu. -- s~C., .


  -spotbej rslreiedl~ ?j< jur
  ianr-ee a -I i u-a l tll .


  4 IItsmr tilit- ( tI-M M l i Jql O
  "Pr 44s c'feu s N
  -- IIbeS1rIu-X. Dr. Ae. U.:
  i-ut- Si* l Mhl uilt .i0 Jilrk


  I ltUliR.-Ia lt-3-'. ('m<*r. Dr. ,i a .ir
  vIe eair I .-i I rt-
  if. j?4,t Caqrl.rt-A .
  ila. a <*rD l & (a tell*cr os It
  p -atodell. iOSl.M urt.. i -M-wl.i+ P. CA' I t CA n- o tla-
  l~Fd.ei I. I.S'.
  i+'r, tsie 3a .'nt, Tetriil. tC-t A r.
  Itacc a-IJia e --'ra.'dia
  doe crl Vhai, 3 I;e., a C. e An
  7i43 VIE


  _+orstie Ylime'. "
  w tci raI n- pp'qmte4 A.13-'.n Vji


  u A C-i lG*I' *ittc l ( in ie .


  nilt s.ic. e tms-i rcp-
  . rcwl-.>ll l.et. Ii. P.rh X'i-


  aelp & t, W l ti- uI;t- O, rC -i  t Eat -D. 11rileld ip .- i t -
  i o e!T r mriA. -a It- h ",a w. i xt eq1


  E w,--te'.&n Ioe.NZr.


  =itint. lie-p-n t-loit

  AG-so3D lbs-ire. -- Cueerotl
  .-ot w.ldI o-tIJ .l .it-, an
  An a-cpv t .-- r ,,rt0-n crn i lritoa.
  R .e. At# It-'inaxd, -& ro
  Ad- Recp-oI I*. :I'eI i I t, r > J-  UAtI-.r 113 a Ca ,t.' .
  aJ.a F.Wai. Ioe0
  Aei-.RAeSCO'Ito-ti e
  pwls Pci lm- i Ten -a timi+Clae o 'ril %
  lwzrrt -tu-i m- s.., tprel- -l U I|,*-
  lh I Slow3 Daiso- A.W iJ,,ipi de AiheiJ.
  E sapites-a.tal i'yt-oK3Fa


  JIMPT-1-4TI111lH^lW-~rlt-oiK
  p-ec--.Wir, -.'aiPetomt
  Ml'J-ill-*l ltr i PZMSEXlll-- 0S. $ lfa.
  Tawns '-.-i Pc-e+ PV, o S,. P,.
  $i I'. is.. 44-I --Enrrj fCs d
  Itci.- d ..
  Oat-x .1;' u~'t-tft aMij
  CIs-* i .,e a a r Liaais
  oim-r. *i pi.e-.(*M,%-l7 r i s t .l i riszntl o ii i It4e illI1

  ra ir, ir-il- O Ue-llik41t i jkl'.-
  gI'aaawi
  Djtri t j-,i ..^T.ilr {r. Dr. rOM

  ntrt-ule o 1r S cos-pel jit
  Sittein It Jslw teereirs(I
  Its. Aeon l iTi-, Ftrs-n-
  e v 'iao c *k- J. 3 1,. .M"il Pint 01- n.uip
  raJs Ftube ,oPrr ir iX-It), Alilro.Au-
  gua-tX ticr I'B1. 1. nrR, I.:en ne JiJ.4dle
  s.E%.Cirl( .0. iv I'I-.: .I. Alfre1,* rr-
  r+oii df th*TCirl % (4' t L
  lets o. a, tmce- &*i JuAlu,
  Pesia-it.eiA'o Ieir a it 1 .]
  Ia r &et .-ol i J p >
  I II-'e -i jirlt Ai'o. I LAi u Ujat, 'r
  tmam.f jimi~iw.


  Trem TW~- F reie3a L..P)U'? hes
  A Cowin ivir Jsi Vn ,1u f ldil, ew
  t i4. eltr i-hlari, -. !,lt i rx.
  % C3-=newi-Tsidt'r il giPlCivil *Or
  t-ianl- to mi i.
  A+. .a-Hs. it,..s ha
  I hrt.  iwr.
  ladlenla. Doeil:l dS Coa.
  Cs-luilasl se.. 5-adutoi* t tir. lt I Iio :
  Ciiia (.-alit ires, ii 11 l. f o M^ue.
  3 1II1 3/wt h"dM. i
  Do Juix *ijjt.i i dj Jiu%'i &Mi!i, n mo~o


  Sec-Pet e s~ie1aii t p
  a reit, qu'wtltelcA 41:
  .'topretio Tnbeail Piler- i I* I/iItW.
  CiMln C!(aetims'ill djl Tt a-il L[int e Uii*
  Coaa*!ea Coaioec i]


  iatdinclac -Thcs IJucei tlr Cialr Ceta'
  me-li D,,. AtMll dio Ic',, i" 11 hwm;
  tKe s.c I'eeirtio, a. It I s Iiot c Gimie
  Iju i S lo it /*lhr.l.


  E-cee i>Csasln f.lc--Lig "9- Pfrmi
  Ili. raIs. l*! C. p-i Ia0 P-, p- Div l* Vitla, re.-lat JLmil-ken
  r i-.ar a- o'e-lmif f i. -*'43 v. 8 a iruv- f4co w It 4B. Alflga ad a la aore oer dlecr+
  i a T tria .,-rr- .Lu potM ...i iC o peank trl- o.vorc'or elttti.: IP, po qa o ir&
  a.Ir in i blolt i-ti4 liu--e derl, coUel Jzleeii. cowti-t Q -ix-.l6a lle en-
  lI t. I I dr eiw 14: (>1 &1 ie 2 B B rd2l9= ri2; 2', mr-o eiiv:ct;iid e "Ti.
  t-C ~ e Y t-iL ir-i-.1.-4 ar-c a (f i. t .n14 di,%er e.pi us; -1, roique o rfq
  6. T M-A*i .] tu ,l il c ada.!1, co &rdlg l tt ti I. edsait ca c oiw,
  do JduiL J9 1!;. ,r,. di Jr. I'.;. LJ.) umpte,, 1 erilo 'trC, e
  llui i tniJ ficor em cul dzrxite a dn, W,
  a .a.r,13 p- La -h l m t iin e aa !5 ins,
  %.dl.rwlle IndJaI o %p. Dr. Ut.lh;e1i.. 1, c 4. mtae ire=.,di f pc a % .13
  P.dlIr.rrFloiirl-wiot, it llz.-- rj., tolpti. l l ra Iio Tmi c coa a ipo
  -NAikfi l jteJ. .i-i aJu :i.i. 44i fi od *h. AiriI';r. %o t 1l'I aa I ro >ie
  l. il>rciV 1 t pe"il-OtatMe. 4a Hc V I %c a1 !etilale 6ci4it
  rKt 3ni--Ati LtrateiAC. t'ielsn &e C- iA tli-i o''e jerlr d
  a -will' F .o t.tt- o M-lLG.Clen te. (C. I'ati- p.o fl*-Ta l c ui i W 'tiMimo tipw
  prz 0 o tTia F-lAlW I l-ti & ikra&) p lev1,-I-aa nM At- i it. rfl l-ip
  J '. olin nA*. . Pe-...%a .^ Kl a reaaT; qatB ni .IH'i *fT iilljrj, pelb foi-
  uwetter I r iW o -- phe t .c -r t,14 yail e*sltc-il*J e criulma-
  tome. I o .le to .ieus.hubi^os. ui
  lisatwwr i-n-5.'.Yj--,Gpp^s nt( J.CJT .2aut, ;4i-, ..tl3 .utt-i f-v, 6 4 1,14pfla
  L..l1c-a-eieTor ft Ci Ft ippw i C ntc .; l "I tila a I Ao o trJ>
  lut.U-s a i(-, il la e ial, tci iRMac .te l &C j J. a- i !t---a
  I.& eriOtti, -9$ lr p.aej A, c .i t ..iJ,&;~oertrj
  f. 45, anl "I M Teriuor, se a w i-ai m A a-s itc i de 4 rtlo.
  k sivTl.uteell It| C i-krlnifo a o *t ^ iC ) renil
  Ac. o c o i t-A- r AI. Ire Ftue-i 3, ersB c o- aw eo-r.t
  anotl *k-jra P-t WD 'l* ;-.c)w Jovi i1e' Jjalff u;
  c- nro- etinsr.x anent-t Wim s
  Itl-ic-i rrete Ia .tw' .p -a-Se eli f a I o t- I a riwo e )t d,. At c 7oe ldo 0 3 tp 5 Jii
  rP.W e H tyll ,r*i RWl eJ I.%-on d drflo :
  ar-cyr- aci klieiier. J3lpa I deutomae[4 Cio .hta loo'lll ia treaaa to lia-.
  -s-or t ai< t I. ?:. A-lds (l-lt-o icfirt* di rei p i .ci ^ d e. .it o,
  e. 1 luio rlirstn 47 Al o. '-e* li '" e mhe ei i
  c.-t a "l&M e 1 a l1 ":lem- L-4-L Alti-r 'la-IeTH : l1 M r f~t I
  terut leZ c .All.A a It iPaJ- .1 Pta c-rt e pA'r .l- p-l6 n "i-eei. a 4Ih-
  N"ani~ll II ay",f. w coarii<,l 711I relvv" alwltina'L ; lto
  ac rst-A~teLaetsi t t ro- t rcIAre]e d2 u-.r
  PM l-ps e oai 1 H'1.. iteaata l niisea ee mn iwU, ,l eii wl
  Eo'tnt 1 al4 a le trs testjsarld
  t e nite Poe -t e. IUcca Nolsal
  jatidert en (oslo.f sewA-A enoiaro do ezno a1^ e
  FKXc;r -- Fxcp-' Mitt Jte im at C h nl i iileIa t -I re .Ve P.ilio, |cal irf-
  AICT7 FxwAl>l, Jlc IJ L'& cr ron e.n- re, icrm t i. do i un s tn., qn

  jA ee lt Fraci tiles t-sj dO Xf l.b 4 *lOfl W e %be, "rl I lti ,ClT aC- 'r3 ts a-
  fleq-aiaiile 5 ap dA Wa. .oiae fa- Wm fonaueua
  7drotiot Frmt ehas F-1i< m-itot a asrls. co -ti
  t Hoe a i zi o o aio. Irttr Joo*jini Sanche eTiMi e d 'qeyics d de o iise ili vi. timiu, a l
  j til. tJ.lg;oe a Isopiasnto e auil-Nate mto pa lrlo (itt Ii ai -till peui
  aoli~na i l'( i a-sor t'o t o lnrgoo.. Arot-'c ir il io t i- i "
  * Fr eO t1e CtcIsOa I^el do DnJi. n16. menld lo aiire* M eo o,C -
  P'a'o do Oter Ie 1143 e outre. Ji.T1gj pc u.r ii e t, .i i pr *i d eii-
  t--et o lauitmaalo e t liA tesli a pu si7 iaa eoju ti /piar rijrt-
  rlte cawi rt im -i wIet"a.Is
  r u*B~ls A Cocow t-- E.ra Cit .\l*ia t~fr e en as ejut s x M'cII e i '-
  Altec Poreui. E-3l-rge-s l -ieolct Owel e tra 1pn iooe lt < *".a blor t X) lode-
  Otnsiro. &ir Asi loo ePi ,e .l. Tiane ar'-
  tol~ioilO-D*T '-S lenilte ). lnwio Gii. el-m ar trojl ;jarh,11*'* di ldi
  .Aeihe S C.* A lr PmPr tiTrf, ]J Tinuual, o rp tl e a U3r ; I'' yradnlo -u3 Dm
  io prouileAr. .1.. itdo iwpe.lstmm d m r -1 I lU Dt a, ilta It J. e I
  de. JdeaJ Ma.rit UC6p.., ew c1I e e encea- i rile, wo e v4tel%, t1 6fik;t
  cor d ata. J.-a MIri 'Cotlc-ls k i. PI-1li- q.e Ie pi* vioa i l-pc 1 qa Il
  : lljm~l-fe e ct-ae. Ild> Jeots c Cl iartlclo, lia les1,eke, ML2 lQo an ten.-
  .aI fl Ior-id, I6-wet aW "i Or *Ie
  reTel 'la' iw ac" i M -IUTMO, doe i Imieu cOu a*
  4L.ltadis a. d 1ci r-titl.eLsa. & ie leuo ie;
  ittes EsimTejO Lrn e) lsirimi4 iA--s Conrle-!o .fp, *rtil2 f *lton1 |1 pio-
  Toll-an -A-itl <- t IIt-rUi- ao-l.rik-. tic TelaT- I 4 1( lWs, otll qq irrcfltcomoF
  (4lttt -. NlaAail G.l.i, 1- U. %'I jCiilitlt doJ.3r,1l6.i ODPa tslAe Id -U
  Seat loi a |trOTa rriuend, 1 t >. Al, to Asseiro 01 Jile- iX Co..r. Citil d.
  3t-eljla coiJt-L I'ee:ai. ie orsel Ttrm i v il e CrimioM jl) t ilruliete
  1rrbottGw cesaito0(1mt;n. iDixdidlenuitwtt i A *qli edecntw o a al'o- ilt pgimeiao
  F-.iro I a-itto d7 ilsetle L< rie dl tle ies dt lkl.
  petiple A 47, 0a rd-tooa a ssd i ~ t
  rint. Altc P. F. Eibelwaa. IWai Camcroli Ri i i d* :rzd ll.- a P.
  gl4pes i O. Em prove ataw i. Aelceri s fr. -F inroli ( Ili-- t <^
  ri-lrt So-tA & llR A. F. do Brite SuacW. iJ ere'i


  gW Iu t C.
  O Pr. M t cl I.a-,Tro t ml- e- c i-
  re'tO exaecai. ,tI. t- e o ,o- 0 0 ao -,
  ae l dini I do i nroboi dI da.w p
  ,-d-., t o rooSrte eeits t roitt[


  VitB~tap* c plr o+ fi~ccuarllie il tir itno
  optl-sdo pti.. I1t1i4.2 6,Itl l, eire-i


  riri t I <'r-> Ill, ;1,t t 'a o' ) ee-
  fits:l. >I. Dr. ME- 4% cI a li a U1e Je
  burs ria-i, p1-oS tm
  tenlsd c-giIr ao X9 set rt, seti
  eiotntele, s b pd -- t i *1 Aiio tle '0
  9" fie 0 2. a isgo eis C iv. l r
  1-tidl do r ,o -i:nlt0 ', w u dl e-r,

  s-ill te iios I
  c-i ..jo tU I I A I M-- pas;s
  ati lcsv-t asier' n> stra f* ^'!l
  dwsevn f KI:do


  Og riret-e a a n; Orl pel a l.'ar p im i or -e.-- D ta i.
  L. III, ;,. Il OriJ. 'i-i o tet : . Oi'ti l j O.w ) do I:At!, I
  - .N aguma ?e teer do 'cr-o qus o frp-ira t7Ilu n o t U:rmlU O u Ti nl ej'ir o por i repI t 1da inZlema'ii a lentraii irrej-
  sff ulec r itp-sets o l rptep;re i *-. mreel *i sta feltloit it e emini-Lrlsil p jl digit
  Cjwr e mfCeai, S-1 rj ,arltoer -eIr.em a% 0 reprcuto Js i3 'aicir O ti (p'uj lo C ie, -i t&. LL) ts etrt a oiilu a
  Ji qqesieo r o Ic c i nilea iciio i doooutr9 iini fl to fa.t dM qAi dJ-1i oajullo ptoro aulOo.tctie.
  qae o q'ipa laedeadr, a quil a--roar;9 JaI e:ero qe tenmdeer tuili ci e bi- A fUeo etldtel a citiroSr. R t.
  ihe darl.. 3dib 3 p oole. paritn 5t tos( 6 Bkd d Compdic da Amudsis pipr -e
  Paroi q u d4, q .i3, a rand> OrJ. q-j Cr titu:m du qic Ilhm1lrut1 d3 proro dler-o 1ha r CI) od'nrii prn a re ,iUl.
  L. II7I., 5, <, moist doaes slrr.l I p-eI- p-te l, e. t nU .llso ou caoclalll di o da, quauit do 10 d5o F)O$, iLdctianm4.t.
  io rettiiTo icial dre deduvr qaii ao pa. reen;le. pilo ndar CommeuI tala ti
  I Iquja'-'lm i s em n d* outrem, 0 qo e I vu Iun(ime.(io; q ls. mdse indelmiesiAfoi feio oa miiioulralo do er.
  teMoior tie at-J f rivlo, porquee o 0ih. idjr-qe icfptai ailu...n- RieIro Ccaroneel oml a Junior.
  rotrerBe sft rtl price 0 <1et.si ct!i- do lM 'll.l -- JiW dri .:l rI- Foi loot cilliooSr. An tlTarlrti
  tlarotiT e Ire tiri-Silra ld fI. L. rit. tlior. -- a. r,!. d S1ITI parsr TUr piOpTr-os-Bn i a Ito do an-
  71, a. i, i o Coteaiiro L qul a tenor deive e joeitel iiddod -B-D .r. de rie1plrroinmlo ia sggrt o sr le r C!* a e tiht a Sertei, d, Indr I rf estg.
  cu-ia, I| V ; Dr. locl Ltar-a" s(--. e itlro tm dlieret"e iitis d a cidl3e.
  20) qute a cou- do ttmor Peji jo tificids per OAloi FsI lttsiado a rtin 1 morlible pi
  tostemaim"LIC2 .4i14i e fiilf/cSt j ll( 'L ViST~ i.'s. hIic, do caigi do Promotr Phclc d com fr-
  teitill. ci'i(o!1 fd d -1i( Irew, tis"Janilo jsNc s tejoacir de i%1. r d- Iloruan Peii o.j o 0 r Jiclu:m a iiri
  Ia, peer etttw ,fovw'M ,e.-Sivf-l.a. c*f- --- --d!MeTeleo.
  vi.3; a fa llrlul*i lldr JIa -OSar. Crill, do rP-to tibnilo oute
  3o ) qp e ricrs rtt e tt Ia. Cvos* tuepl aieridclll v-|a CWfoe do Pir'in d! S" so prfirer.-
  'jte dif sor tqu3 o~toeal eu r ia ILe qjr I.,e pWsedit rim etr euui[ti' a 4. W l -
  toier te r o. o !fteo i !ira I e:nio a. I rro irJ F i 6d Thoo,
  A teoijsrsdo OrJ. L. Milli, /, i Ve aParaToi rriap.t do ri inj de bOn ,c'-., pro -
  u rn teridic- l. pri hi.ito, e,C omo lo w Sari ,ry r eliuti part tomter ipe iithher rL ,.
  intarIig am er.msli, op-tauti p-(l rvi -nio .- Qje lteir0iS. p'aiif il Aae tl t do SiialosLe, M, ]rI
  Ctrr Teioo-DWfiw- doe ef 4 i 2 W' i*ti r- c lu r -a,, rt Ica -
  1eioi.(tr t-p I, Ldfsttte-DS. Jai 1ic t cufrM daTe-o E deJei G IY-4 Ia-PKunat
  tm1if, a. e ji Coalidodds.prlti Lio IM Um i do mukt ipntl par ten(u'm dom nl .il.r
  sdir n romTw 'lpile. L I $ do e ;, 1;. UsewtA- a emiAtis ter ,c a ItIa k
  -ii i.,i,.:j I0i4 > oi ,.Gi B, ( i ili ( .(iGO tle Siiii ik d j
  C*.. jr 5 HS ~t ., dl 4 1 9t. p ., s31t.imo. 27.)
  E- i-lo i.r qe i u ist-rtilt rte" Trem sl a .t ma a "
  Cceoiaail-o-mo ia-v tes
  i ul c io tt sle, a )Pat- l ee snl-(.s (lt aS- rYe ] -- --- -- .-i,--
  atidi a 't a I ],it t e e ll N, COOeliv e 03 1rligt eim ldc l dl rlrn .*l o, Catdeu ,i
  d d lt ia c garniasl. Lomea k C.. E ue.el-3-I. --ao ilSrd irt, ll aho lrl deo tulr r r 1aT g di
  Ai"im due Iteeield O Ue-al-is. t, l i Ea- sCp _t pa.. Il.a .ua om 03 cit v;.,i ,, Den: I
  I a fi.r'si" fox fas t~ via a i. %. ar- [ .. --q. dew Ce. i tejl lit Trtiun. all-.t!i
  Pet" ct.t ,< i- B tpst dc tl-siu t -lttit, t, o --, -
  S m's7, a ." i0* tt 5 T enoi i le: !i o -, ,
  prv.iemci.Cat.d p-*Cum ii fort airieaetsioc* t re -:-1 e .e ce
  ] TLIlNir Je. -a'i ,,rtio I0lrver tinr n+,I. lot
  c M a in. ~t mease ree vowaiel-Iaet Cl r De ploca p e i a
  ce. ii S crI O3 oi 01 2 t t r o | 4. fr.w l e m. i ere, rsr. f

  o Sr. Wy tie La voI EKtit yishr.ila [ ahlTri t_ e ele Jl .ls, tae. rt e oI.r.
  n i t r i a.. -ir.. j Ir i .,r I i o
  Aii re.t .... |eo". 1. Welnl] J> .! c;!i ,
  61 8: a t T.4,ui*. -Iso fk -. fgkaI O t. .,. Tit -.11, i -e I I


  F .ti cTjlo l.er. 4M.t "Ia -rtl.q= do &-a 1. u" i c-

  . r .e ] IfZ d!L .dOP a. G or dsrh ic;r,
  ari 15n>. stro-At d oi.e a| t carre opel dJammI

  I si,.Lr;. L.n.t- etl. L r. Jar ,+ im .t .. .ot. . >I i,*, .... l a ....l*l
  I1.. j, Id I , .-l1.ye, toL meg qs. i
  T .le i ie" iahe. d I.. ie. UI .J;lqe eis Bt t asI usn T I rI u

  I').,A .; s-i wre, p. om-it. q-e iMsi pr. 1.41c
  2f q 1 r .. Z..3 }H 3
  0t 0t.i- e I. i. Lese = e ip. r J, r-aSi ".U. an
  .a "gir,-;> .L. Loil. 1,7115 ,p rny h -lt2i4 0,r" Mt 1


  reecA llbo2Z atlieojlns cOle lliea etrol. A Aip ebsautamn:
  d t a.t. y..t o ic i co T to So e- in I, n,, em ra )rla 7
  (n-nmet i tto dosL d. oiai- do moae -ot. -r-.a
  d *iem'M Ul 2 li A & it. s ellOlei- -'. o. lo.dulbm qTM44 ... i;li ... 5 lt- .
  , rrrr t, ico Tv h e l i i 'l tA rL .. ..C ....
  los -to s r .. -Iale et.l do'tittr toocw,-l tnr,1 r

  a a lo s as r ; Iri-ee, ,-aup r*. er , v isl jei drci't s, L -m ph. .
  S, Iqi lenice s maoiaTi do 1i it Bhn do lavab-n.
  7 Pd.hpWrf.-.B de- Cm A 's iital C

  16 "7 l ,IT 2 0 le L fe t .,,,lt o 0 l mA t -,1 ouWt C *li1, a irri ri.- -i, '2 T "T, -".I p
  rrT.a E . ail rV.t Es arsi- o. e> aja -.1 o.
  durotilstts.Ie.S. C3.aSr.&t. Iccieti, A ee l cresys-
  do, . .ir c tl n t e ,,r a .:. Lot a, pl ; Cl r 1. I ,, I l .,s
  ltalc..oi, nir.t-tPwi ,ots o du, eri airiti ,, m E e.. t a rc st i Cr MA -L

  tFlr ii: l.t ti ei M to W I l; Sd re, u-iS. .;U, = --, iqia -e, du JiWc

  as-sit.-i erri- It p iae to w .C, uaeaus' lo-elo. i-ar d o a.Iariptt > f. *, i
  o.t t .., .., iAt.. ,-.- lit.n il. p' a'i Ir -ri IIII eh.- w la .I.
  oa5 rhi-er^aitr.ialae= I I 1 VIr a ,j ii, g SnM i it, .m n.,n oIMii-e T-ir, .1u ..tld Tnrae 1,
  "Odte:.c- 1%cle "1T w S n:reri S .I J A.IB i, *j gg I f iz r. e-1. 1 1 Dr. AM-.ite e.l., M. 11 ilI o a 6o d a  sW-tar-, 1,it-r, I*G* .iswomt,'ia.:la en-,k a 'r. lees 7 e-s- rsrnqa dt
  "er't-e, i c.ani 2N & ch S. s feb40v. I e`i r d1et ,i = I a d -o i p1 i e uII 1f 1J i I d- i-I d, ; !. 1.
  ra i -e | l ". W-t r is. W -, Tr- a.. ikejj, e a. f&*.jli lo+tiaeT, lloq pi dS TeftLao liimie gi--i JjI l if-. j.!,
  p .)h.-i A all . aUsiti do 4* 1`5 e.a- eY-6 l-eil .,a. Ior am.ie l 1 lt r' = ,'-> d, ~ i,


  dt or, 11, lma.rl M.et 'l XUI i f i,,, P 6 A 1il4, a Tnitml. X ded['h 4,-t.I A i. L l,-
  Oli r' *lr .tsioni'lit,! | ,a ,- l e Ta0 m e t-1a, aM i-.4 JLd. kl Time c-te i i i t d pt. -
  ,!,ji r "I . izA, ". 4. timal r.1a r BCa:tcB ir e -IT a-rrriz Lai: rilaU < .dSi e, 31 Al J, 11 .,
  .se i s sli-a-Itt "vws &d o tjcat.d d,![,d j 31, :Ux pninir ltM jlp- t.t 3J .I .i.q-rc nj

  0Pofc*-p!i. r arnv I a p3u9, aelsoi dS -ngsai cetrpdoox^cai. ( tws t &A% re pesti 1 eLC f i W IC oset
  mat its tur b- A i.co-ir measr itiesic i-- Z iteet inlrcjila,#M a39*J>IC ;-orroB a Tnserevisi .  Tpio tetW uO' n*x ltsilJ.JdoVot rhebb oe dl-r1, ea "iI- a c, all fi ri-i*
  11 |0rr--i & C.; at .10.ei> Jt IW rI do ih 1 aeT2, par pt el &fv "r e-i.% aZs;,.. as>-
  SlIm e. Os is & C.: E p-i; p-i- ti C11o.
  7 Motn..' ariitwr. l1,in.<4i1 C.: A4 u q-o ru pCr. f-ligu- a tors i tut,,ira. a qu,- MiesirAA-r1eil. 4- 1. *I, a I, u
  r p-.- serlo Is U -i it .M>ic. i 'le4 ( met feto- l itoce BA A -9 & Iti i, m, "tit t a r-1 1 -
  (alta. -. Item.Is& C.; uti ct li- e r OPA. C, s t 4 -t i

  Ce) lf*.co k c -,e 1- srto , leii, 11- Ci. A hit, Les a -e
  Co 1i., LeBi, 0 ivJ, ., 4i, doot k t3, m ile & W m tilascs T* 1P. h La'


  to Pr. J113 J e t en'-t Xl Ik u> l p-ji." I, ,ll-4 iin.'. 14 e ll qv. 4.: r.~-.. t.l- It-
  isdgrleioese-reripctieset., e dc-ic s icell Oi, Ceti. p. p-t As i0r .. i e o ,j at i.: ill iIr par
  Je inlefetriMeLO iatcrpoz f I's. Meias- Lar ,m i to-su 4,,i fi 6W -lcm sIu a-- l' tu
  sitr agi-rvcpart a C-it-dJe Afpftisi, *.W- ..^^ 1'rrzrTa f izrjuao.
  ge-do q J .-le dri K.o il d- i te a i r ies-ephnutve L- t o 9,. [l ^- p -
  termo-tIe tnat..2, IeUr K,s ID l,,Se does-ut) siett tuex.est-hti &etLrsa ao-lp ao. t3
  u. t ;.2 de16 do A lA.ttode J. d.cott pr.,.c.. f: e'i Ji. ri ,csra.,o*i. I 1 ,1 -'! utii A.-Wt do
  D.ielmlid sde z rra 1 sap .ini ode-mti, i ,ea a.-C Ja ..O.4.V..1. r c ,eI ra.1 '
  e c01am l l qu; jj d n .i. Wp-se- ,l-,, si doss- C1m a a itab e, 4 to^ ^ '.f .
  tihI, sarnle tel a totoita ia 3 sac , oirsui-x Ll1te strt e.0 C J. r.
  naetims; ineirpe1o i-Coutrtr* JZWlj It a dr>- e el.w. ------- i -----
  i q sc,- inpr-e a vi6:, .9Jul&stre rr- so're Ie--'rs r hrr%, ee r
  pr. hefoe tld Polkr loeiui. Ito-i iip-l < o1. iComees. 4 i.p-.i 1 i- iarine
  piifhf Pgica fTiroinjni *er bree9oi MSIi *ue Lewm dadBr [rotegi 1h % Attq t- ica i p-r cnucluir e te ins tiAiio
  pit tp a uBj.. ei c -' "ldir clrcits imir it. ea o se tat a .. .
  ,< Iirct,, ptd om caee.Ieeit hirot s etrB l. I I O t.i- .1O- i.. J ..s.c
  Tee is-S deatis-a,-nt gqs eom o t175A-4tI Emuromee iseisetsrfaieI'm I to
  'u-efitur Ctraint oU seres-t I, .' t-ata-umienm t i theorihJ3t 1. to a -ll o ri elai-. ---
  de clrmci nrltl ID. 'tOB ll": li lo< d*" Z. y ^;, S Z. l Or|. Il,;, ,, it Il..c.i ll...r d. lrllll
  dt acaea tccs-a ~loe a oerss itU.01 o---Ido bHear.ieiaa. 13-6
  ico.streceAo l U.Glo aim Ii. C. do Oliltlil, -, Cris espee tintito i 1 vsbte W I"I N, a' I w cioipri a vodo vr prol-t[)a
  CTl'n iAumeatt, i p lo i p rrfeilars 4-, wiien,,,-neiu> cces% aui i nl -*iwIl em di- p9 l11i wteftti f:!i--, .; cd o 3 ett-oti, a rf-.
  i eliae lmtaltvtc fi-fl;ri -lamets imnitt reialn, ates- s To agw ritn ,- 9;0 xine proc.-nt dlUiili( i.*..
  ds tirlelia, .in o 0Win-J* tie r v!OSC vec 0o pr.elo at i|nsoi-t C l i) 4h 0 4 rl ~e- "lli ue-kME
  ,ttiris lpe.a .Or c 1 iL m ;.u oo Jut p d \-r t -llo4do r J Faxji ua pJ a CaICr0 c Ild ri, pron.attenlo, ettlo,
  d, 5tiutl-tteqo asr. t ,0<, d-l-i cm-it d e tit- O .q o ptrt (ricn.asL tjt;I eer pole Curia d>, die pip.
  krejl .S a Jel. em ri-e'are q-rem its- do cat-Iie "Ci, o in.rl cl rcm.n 9 e- |[]e dc= pehlel -lue -lt'e |oupto.
  maolat routx ne.' iaeeloreii u it i'dJ-,ULt L a i 14, a t o
  Tieale, .e ieil u, e -tss,, tine s- tcmeI S4. ,Ji fiia el le lch a ,e
  ti.t:iet, e aties powo mdi-to pri w se rs imeie asr inJ o aseite rcciil-- iot.re-l ds cred re Jo D.,o i-1,
  dle mauas o."to C mIr ljti> lD.l .J- nS.-(S, salie. Vrtgny- c-iro i SD *.:oa1 bi lcul, -l- -k i
  pe; s roess~i- 1UL Ioc r's(Z-All110 D CUM%
  A-'t Ple Or.F,-e- r.e-l- b- co-d.ir *4i, ,l e e
  A. q 'te. ctr exai lslu is poae se a I , o Come.n.' r J M Vio llh Itro, < at
  Iliarlf, i~i 'll p~ipe l slat t : &~ll t e ian t l t la i "C ll 'l l d l ol,csprt.isijt', rer.ik t i MCpl "d er-I.
  F4 atcea0sle pcp-cents a i Let it erv Itin ,-rate
  Tet o Jusl c at it d d0t si eiP a i- OrJ L. 111,7'. -. ec ei,. p e1 oE a,, U (k l ,trl, fa ., .
  LA p-Iitls do se V.00I11,q"doD"ni~
  ["I ae so e t-att rem i t e4- <'tp" rpre.iLA potc i j Iho-
  Apti.lo do 1gra 1it.! NY" sepub now &i -ia-a l(.retts --Af. diesl Cmjw. a t w r. VK;icr 'Yr E i-o r.g7 4. it1111.
  rieo, ate tJi nls- I 11Pot. -T i Frat.l--). e 1 s i' R lp cut, dllreeplies P IC Iit e Vi ,
  lil_ t'rea~itr o-r fr, tA d ctf ro h r4 i r- t0
  T--er-c." is.JI "Ac I 'it PA tee-
  A liair taoti^eoenlvr-npila i rs A quasitite,qp.-c, i.s iy dVi, i...do,
  atep e t: s -tao uiatoum. O$ si >;lilu p-n qpatna te Patj. ~ iiualalal e <*i >& i-a i We >ii -u-D te.rm 2 .i j, ia 'tj 6. V-91 'H'ti uU u a., r-':vr"
  t-i o Au dorxo I e 1 rii-tiru.-ot me m& src- *C4CFil 1, tl il. t ill +i t 4sl
  L,0de dlotite, q24 aol a hotul onpexime, 1tefrt 4,do.,Go.4,Peedol
  dl~ ~~e dt s, i P3T- to , t iif ) Do .rrd it X.cipltI, an wic- Emli,ds a i pr fcd eie. La. irgnei
  to 9 li( ioilnee i te1Be, cuJ irt iorj re~j si"tils. mij j,>! g 44 wili palbe i rat dt rb Jdloer-o I L Mi nit, -J, iit
  plllg.-es-C eir~a jet dJtl 0t tT+i
  As. doe IIdo I ere d J iro.d S r eile.Sti s se ;i-se o e,,iet jo (,P l .' dM )CM 0. 3 1 1 ,- '1.1, *t t el. i .-
  3 'ft. Lie ergrevlo hut- -o orb es c mr spu nt o r io a. .s .
  fi .tr -ci :p!e-c plpri t I. nu'cait, C- n.,- Lt-ew 1 t .. -a i a 1li crnce,; : Ii 41 ,, Ile. i pf-fr t
  Ma iges a l t a a-itii s tltoio pert pit- turtpii te im;s -" isu I ,m ull itaLte e M c ti
  einel do satote-instais-ul nttl. .Idat SIP...spurs-eitsrem a D.IrrisUstc C"0, ~lk.dcit.4sCm
  JI d0 loreJ, i,al. T p d, elM Xl ;.op raDr.ftfid lor J01- V levr deA t- Cv
  T.T _. 0.1-i d>-p jA l- ,i, i, t e>. l- z c atr,.t-,,r,-,, I0. atirbl> q--aj tiao, a, i orni o, tr,,in s o t,,,re, ,
  liet;; suib iosmiahtaiio ri-si'. 1retlii,< tori itl.lxCii rp -,.L do [qisi tut r i l liauI- Fas itc /r, i. ^r,,l ;.- i f ,is-
  dloticsmtea, aia c Ctc emt pteeititiledte AsM hc jt -Vjk- 4 l .-C.%Irni- t'oaiia istn"tt ipe).
  i-~ t"iadveOtp-fmo.oilmt-t tc is 2et-n IIeEr-i,
  bori s'lla prcee x i.ct. e 'pq ie d e i'ft eip 1 ".3o -1h 32TVe-ze aueo e a Ui h o c l -I e et e- en e
  Meut Is O.>. Ill, Tit. l0, pr., O. Slrin I- ,ari f Itc tr, & >l turli -Lf.yiU- lt, pwM s chi,,, ,rraf dos Ajsn { 10. 1,. T.r (1 - t-I 10--2t, J E.,sef JC ic >(ads, fie (s to; ,. <.Iri-
  is",c PooLrtdc ietldol p.-1a,1"44641 ,111e'np-e.
  0 agg o re rei nae ltat do if. rce- 39 a i,i, doPr. rrl. sl,:to I nlir1 Leerlq,uLn o so N l .' mcr 4o
  faite Homes cprl, Cow)i to atet. Ce-t oMta- c;fi EfimA Coagt i,,U- r.. Sogi ,CJ ,l rI, S lui ecl eie' |tk- pa w I deretm
  toio. L', o1-4mlo ti. PRfit. e -tMuSlcp.iqors A ., so cm an poe' d& co.tra, qula 4 d-. tltii(oL!ne, Icuire i C pr-
  ti iL-.e a pa 9 ,to s lo set e a mealr do c .na uoia t pIC- te t ;ind J pi, ie e rn. t. t pr pm a f *r a e trIo er L qto
  imenimente, N ; se I a quee Lurbe W te C..V. .Oqitto, fra e a tierw L a tee *%f
  nTnle i ti[ors-e .- S ;e se I.s quci tlt r.r, >-OrllI. 53, i sto dooactt .-3ito.3edr
  iolc ib targ tBte Ime pia t Ir o4. Ie 4 ro u o I I|I, I 1. , 4. I IV .1t 0 d 1 0) I y ,1 Jubh i led fer .l
  bilgai), CarJi., Lmwo & C., qj1 esetula o si Jiuio de1I' do :,, c Goverxii d 'l7i6 7r.es
  oMtraiJ. o de Lleimento eo cinet, nr v 4" a a tne.r.DI ,|Is l OtJ. 11,., 5' n1,, >.|. ra, Ci-u-t, J r 1 a
  co .teaso A C t t do crane s- c dit1. dee ol is 4 lre-tslicaqt ar on da-*l 10 *C. i*, pits
  ri.ft -1 ic1 ..o- "0 d E .. p ar. %o;. pa r b ,,aome prei- tea tiffiIcat iccsI ti cs-e d ,xu ritt. 4paI
  irms, pt-in. Li prop aob. Elstints ate. P-et-wlo.Ctc ltSlil', i.st ,,c crK. ae a
  qu-i cicoaminni t tot ps..r tile a oito tde !,uicriticeoctilep-s
  - i- i : i A S ii. 1 ,.;;d;^
  50 1tOS pir cada u.a eam qe, d-pst i>i tntu- rou'i o e spi J a tPi- al gctrl-i J .I c- dtrot l l i l. B te r Imt. reclp0 i,
  Ctlo, fo- ...o.ea lim~e CeamlpO ilaouot i lhIZltrto do{
  ..a.s ed. toS d.oo dCae...m C. o,,o, pok. d,Aee. d iodnte.aB.t.. ciT aet wi,,e. .
  alueuteme altrAloie .3-lo Itueca e-pesiodt debar- de eriale eulJ O id" 1 lw p lt I tetO l ea. .I., r
  .liitl~urt, Kr.'iii.o .110, r diij z a i do w Per -fenl% mtia Li a ptt-13 i's Poteiesr pe.r BOI -161 torAter~ltes e rialerr
  turseio, docoaeTliclC em dirctO, a turl' g a | izolst!-. d weledsB fU .Ia letIlrf j, N t,0 i
  poreo r- tne- a l .t. L 3iaaOtirc mt r,qc 3e s t o rqS 'a .l jOl -i e4^c--a d .im > <4 f ^ '(' p ;L
  D. Pe.tMade qsoesu.a! de Asls-Ile aIit, -
  Dr 1rd-teftiLt,,'114 a J3 toart.U 0 cl do .outrto do torieclo deo rcerie st Fi 4 tr c, ,)r.--ip ol ', V-
  do agrisraste. E-
  o tur or ae a sI lypAlote a firMis tSAig peepeLo aiie ttlnr e! < *' CeClo ii-o i.hu J-o- I WOr.
  Cai Jo'o,Luot ..s ..d...- ewl i cu-c m .- .. e..o,, .t.< .e.-..t..... . ,-...e: ^ ^ :..e.
  ui. ,cae o ic a a g ie niukai e. 14 ser' ,te. oI M 1, pcil Tobets i Etir,-tid.o a*'
  aon Dr. Pifelit lIliuiicipi'.l I;tr uoree t- isIeftrer riel ptt *(tint O d mr- trn+ip) li cmm .
  lifili d Dr. Pr. -etil e. pie iep-i taI>e r Id Fe lt it u-ant 11.t-. leet ei .u 'i Wt Vttibstu. Lt* ste x," b r '%j r lu
  Sd 11...i,^ :. ... . ,,p,,;. c ^. iiTe (, .. ~l~sd,llll o, pr,f; [red^de.:ed/ B..
  tiliage sd eoLte ~~ll pr 4i l e Pt
  ca-dc -sOr. LMutr j [111, .2 ati-llllal s, r litow or a9 us oCod.,rs
  &ao eteeltialai.et-o riavs ca e- io," op-ac cmaPls& s eaitmels1,WAi.9isro Co,b-1,, ,li '~ ap.eri11ajw%
  i-so foelo artigot, qru- I slri lo a ItSo lie, t1ner a Ju to i .icti miit plia et.& ~ .e t!r, i 1,"lou o, Lmi i sA cdceno
  For2ls 0 PPips '1 tot-.- oett ~to. 41011t s sIP~-pt lrl7 nf jut[
  -- t ei l ix"" t""edc_ .or li l tS I
  tVntoj irn l ef o -rinoede a pli;ltedo I)l MAudell- A ro s i ttv A* irl, .ol %p. lr p r: r o. redwes 0 LiO, A LA
  a(r,0siite ala leo milt o Dr ul doi Tetb. Prc-l.4e Ic de JI. S la T 1. dill tde wroprxr Pd: ai |ial;-.1o, oe qle a-
  Fretoi. di Fetond h.Midpil do qne jipr q- Mi dSIL e Itlq, d- It do D* im rlbldo tWS | -i s>e t@U l ijIa oj israu.0tC ojgger-

  Oel. Ui e ,IIi t.p. d Appalh.la i a iTtrims geA ia c'i 0 AOdug.da EDiat buro n S1.
  et cr e ai, r-lort, i 0 se-ill J iuo dI 'h


  0 b manltnta -alit ,TiiTui-i ,e i t-
  ral nliel~l bju ;l m a t n -3 oil
  mo-lit. tucvo itmlu
  A.lo preo co-L nl i,.,a s
  ;.: tli injo a eis s. .
  ats srgio T66.;l.
  0 J,''-t't,
  alita-a

  -.,'rr ni* a o llitr e de t t, do u ,W., iI
  J. e rA1. a qqu el r rNo--A.1 { I t d,-
  trfi i dt ,.t o laeu!;d
  su cl Trbuil l, o'"si el ajt
  M p- r etto T'I JIMse priFJJ 1 I h, ,-3)
  al .IT~itt n rio-ea C.,tir. ,r,-J- It `c l c 'i -,
  B r'l.s- Iado-Ire.,- '. e 1 V, %V.-
  l-o S.rcis, Fna I.I -, I's.t LL spt. .-
  Arlmoia, cde'ote eti t 0,
  c Dr. Brro l 1 n t ,,I s .- ,ru all
  plitlolie le> S('* we-iQcg ~ ^ir>
  p-is-mo, It iu e lcIeti.
  "14.. s, I cihel, rel. r t n. 3l -
  a-i,-S Ani- u sLr J-tI, i-slr- ru re a
  oi~sea .hrapulsepi. hr ,izrl.
  I=l, l:lbirod3 mlv I Ia. i a trei r- I
  MiAeel Jo-6 I'wl- e outro ,-'ilh s. 'e-
  t's, coMerd tie pniuc. A. n A ,e 1I .-
  ten si-a i Vtc I's i r t i' i..
  1" Mair/w tr., ItI ei1- v'-, O'L
  r-ilO 110f F&.c rrL -o iR. IA. I 0.
  c^tri, Jotn i re at A I ..
  pbiphwo, re,,tfr, vi' L L. s, .10,
  liocI tret Pu-
  j olu'A* pc71 relorai^ ,.h 11. n i ,, t o .
  |.^rn. yiihi-l-oi Ainh.,phlTl r .t T i .., I
  i*1, Ic ari LeUT I M lItreo, P1cra- i othJ, de L. I- 1,) c \
  e Calr(*, o p a nr ric t> Ai *- ,IT I
  reci-rslo. r t eru P M 11
  Vot-i ti. p ole y l Me I, f It,
  A-. .Al s 11 al.
  I rl.pocol:'m Fr. ?i,, l!- ...,t. I
  to ;p 01'b .e O -i., t.qtu I tr.Is'I ,I4
  * PIL~fywrl \ Mae.ue i I > ti' 'u ^> "
  sccrilti acPi Pe t Ia l Ie ., L ,t
  I i s. ,u eotcacl e r rl o u .
  Me ;ntr-s mevto JJl-oi e \ e-IiIi,

  JaioA. de A c,-,yI r't I I, iH
  tsio Jno1 POu .rt i i lo t' U I /
  I sip a SA 9 n I. o .. X .e
  b*s< ru I I! *\e SOT I ', i. l ".
  AGspiltSelW6.Troco l.a 1 t  *I T rA tFm. F r. Mi.1- rJ 11 i 1 1
  . Pl e-tiiluttlork aT)O a .)tie u t
  Oti rl xt o ftar ?e.l h i' 1 ^ i
  Sr. ITttro^ ]:,r-K IMl i-aO j *
  litke;. F.i ls.l e pr c i
  JvteleoA te. Ul e p i .' e s I u.t l
  . inu r. liti-t I A i i t1 I
  P14uti Ill crdlUd rl% ;.r i c i, k i C .r e *
  jule lO, de ina (iAi 'C! '01 "l r I -k ,
  qoIO JilJe t'Lie & LI I 1
  itp wles t.tli ]I-", I 9 p r
  esclre8ii4 Ii iu" A i. u*
  riA A.^ 1 r i. rl~oJ.Iit e (j i T' I1 I p o A i.
  IM. las".O "o r. -I. \ i. k lA i -L,
  sntir .1w L,.it*tr .-1 u 3 i ac I -
  otu'u rT*Sgf A Ot 0*., IL t I 'e I J1
  3 1- p Iio i.. in T.rl etIl o a -I" IL 1
  l *ll-.i|i*t oidj t. Ps I t i: l-l Iil i >,
  qce etli o. JuSi- Iie r rhlit
  tat(Bqu9 nID^ It fIA f. V-a, I s ; xkp,.a
  pI!M tmr, e u* (hrl1,r 14 - i i., t_
  tretautl ., "o Le ll i1kci .-. q10" pci'tjs
  Eism. fr. Ite t le t qIt ,i t u i- rI I. I-
  ctEette b roili-Iu IIW- Tr' T 1e. i-,s4
  (tait Ienttu.a, q cIdl eaul.e d o ,t- "n-t-e.e BI tl h !t-3
  cia ouirtl pos e 66t. e'lttor a il> 111
  prtialiaTr. e P e P L f" ,p 0 O t.t; '
  telintea ,upetmo Tr welt de JI I eL Lp
  teti db 'e, eota o .'Jc .ta'orm-u c o
  mef.tl- br trilt.ie.
  l- t I t. ,.; t.i o rm S. r 1'-
  uire Aio rlro f ['vts ie ,- a rOr- i
  JIt-gas qusipotA Iltel !4rle J |

  j.pit id et s paM e r, -' tahe dso u(ccnV ella > f r" -I-' f"
  foai. io S P ie Zn-s"< ot -- pre*C't. .
  d1l1o, e cl'1t |-" ,U eti Tot 5Auj,
  fOi rrlWil:1 111 po9 b" t *a o u E "im +rl.
  MLeta I L i I.i Aci.I.oIueo I asse
  et ; 6q opint a pit s -psi r lAi t l qual (0i

  Nlj.1* wait me tlopedib ns pqli h rtirI,
  planet o p qr-e. l li t fl- ctti C ee-
  t 1rblt I I I n. tit q .lro 0m o4 rep'Itt
  crrmtile do SurietK, Ti ivil FdIoera,,no
  iJd JaMio do I1911 0 ,crcleif. .It
  mi-tine 3-
  e itol sd e o 1.- 1.par
  4.
  aie~inss l Iea U l 3 i IO s J.LtKB
  e-eiqasdi0 perusap rrn


  3 >t a d ou l e i l a n lv i o S t l o l t:a i e c o t *
  I:dc It c ;t i L.iecoiLAr ,,i. inc c Be. .
  pa',ei. 0 po-ce2sts slur


  t


  i
  I


  I


  Il


  I

  -ruv.Ir. NVn rDnO COITiErCIQ UAlTA.I-URFinA30 DE .ANEI11 0 DE 1901


  _ __ J


  L.--


  ___


  _ l~~-U- Y--~---'^-.I qyl I,,% dw &A as"- -- -


  1A.Ceco-'trel~ r st nrolls I ott-,to ( promTiI peo C-B-iI F f-
  Lt IAi d~D I p f '-') . ,.
  1"Im uB,.bitrmav di Alt. 167, u. 2, do
  P.-) iV;;a txo a emutt do ggyro, qI Ce- |decreto s. 131 c-Kn]ad coa mt. !At letrA
  Pilto im etl dieito, preeoti DJaMz Cow- Gs- A do deew ci U1 .4 ltens cr(U
  tractor, IE -ej; Cute de Appe!S doo, ti Sm Je do dit wnciji do I"edo Cmeo Ira'-
  etlartc t* nluplatuto quo qnw tm S tele t |ut, pw i qio o M io fact tr&Qfenij cz-r6
  de proierir, sbr t i import, uti I ito. do o. ea brow .
  1-_ Bo aide .,, Je 1id 1 0 it Id i Jttxiero,
  MLI7 DO se u A MOo 9 d1,ei, "Pei, etruaiecto, df M11
  Psrtits EregitCsmva e *.1 tood o r-0It Idetivitogia *gmT&J, |ilr pioler, Al.
  ut 170d11 Dec. -. 431 de I dJ22 o e I 'o
  comiu lo poa o eo t Tart doDc 8ittr, "rA
  a 2 519 d# 16 da A&.to 09 1U7, agg .. a, par Ct. 6igi, PItI\Ij 13 rreprofri to, q d-Ci3-a ;C
  fetlloi, o Eao;o C.>cittuctor do Braid do des. uy fami do u'*Lnryttg*. t'jjj 9~l s,,,'it*
  K;]oildtf Hit ISIverse vsq#t17, pcdo qul o g etat; outorpa 9 reupetzro doreto
  DI. Ceiboae ej'm ,Jii i; o d' Contra Clainst, 40t7- .
  eubtituad* a Dr Ata'lto do raivs derrtid Af ittiail que eie mt .J 1 1,71
  at ldaplo fo. -h do> 4ggravint; a Tiei era o .ealfce-iiet doan til i
  jceuto ea Compmbai !uterazzo-jl Cozaturtzo ces-la>de fetn T '1 e i 411 rmtto.
  ALl~i d to'3 ad?, Eti-le at in!3mpetiadh Ilm, a Ali. =1 d3i cod Colo. d'x
  doBJule pa prir(unnet.ronar no felto. 0 tni qA.0M doklctrs j i 1`921iJ 0
  Segult 1 o Alt. 27. 6t, d3o DeeC 2 2 if I do prejudleidiad A (iT'r!lu queoul i -0Pf*
  17 do Frseteira del197. 1.la;i 4ui\CS d*o pit.r-rcm a awlcI 06.0 dt
  CA* 3aj. do Tnbtit, Cdil e Cr-iro ci, a. Mil oC-e.
  UAtruic;io e jula meo dos (e itots, io Jus it "I'll Tr'"b Bai]-
  auiti[od. tUitr. Ciaars, pe'o president, dutTLbuo^, ltipho as f, 4 I n EP 1 Cea. d'I_. do t"-
  hstpL.,B oAt a f BupiW, Ot-t 0n, o cedid. perae ciriter
  flt Par iror trecao )i j czc dcs,-e do cil do lot,& e t 1 iu e ccianitcl pot itag.ll it
  L., e e dez didi.
  Ors, t~a.os S. 78i dso4 opor nipeto ol Awiat a doiihoa aati R 1atb do C,,rt?,
  Ju do CLaimara COWRI-'Ai Dr. Atatulio de / r o

  A J; d 11 d 3rja 0 18,21e 4 d
  Pji's, Lly poJa 0 IPfeMhute do Tntlival to ujt',# d4 1$3'3 de que (U zotici* Notra^T
  zg-Io sukttluir r'a Pr Celio, quat-1. newa Jutrifinica dot M6.bw,,, ill 1,ljj. tl^.?
  iimpedilis em sa i~l osroi scibarso Dr 31ja- C at a'gub~ii decciwi e if, tir d -at
  (fB..roJu mki .." nt<9 BtIVINnt tI;'!icn`1 VUb 0- T~rtiblu441e ds
  Nem nfylc ai^iotAitpci wvmjl^y^ era quit mfili4iZejt,, t<.u
  PT ilM CiA. do que era Dr. Ce',"4ic, e 4), abrip tnIA, m o]iuZ'.
  x Aclti-Tpresete. 1 0 vat. do an .AS do ",pit- o am-
  N, Ij trit!i d min rulti tj,10 mtfen- LAW, fxp elO.
  ineA C-! q'l i *tufli A do ]itz prcptr~or 0 effigt) do ce-*o ciril all coatit A Or
  fttt a oe Iec q'i.t {u. o~uts. .,.i- to perIl*J .54oi rintU'e niirc.6lll Lui ia.tili
  ieu do Trirtind deTie m" d6 preletle. a e leaw so cor iojarm.
  A h u-ro.v*7 cr'e um iapylmeato 44ui U &i ln ; dle- tfw o t.a a, f1 ittatte f-*
  To [rs D_. Ailfo. jzi-4i-1, cnt i 1.. 6, & dvlir dea.i e.
  A -tum il a,, puiltr i 4 ter comli- t e ce r t iJ.
  1I rA t id- feto,. a uo, apeam,arlat' *L- nitala-.e q. a commT-y Wi It 1i  PAO see e-p'luts W qu45o.,
  Sr rfe'liecke coipfuaH, in-ebzi I tiuli prej A -104di, q'i3 p-'".a 1i a i.r~~
  Monte, At "ed e, o d*"i7vx2 to 0 fr. '- iO, clvip

  aI 0'e o st "'U 0,i eso.or i I-gr da jb, 1Ii Z, prr: oincrit, (it- iDAarq d'
  Ura'MiI Icttn a tarp jars jrovtar aL~iuL.Iu f.r-
  Ae 13CmTan ,I~i <<1r4-, 'e, eT -t, 1'- 1t .
  zoli.id Cri cct iri, Il u.f1 al, .14 Jetpa o As normu di no seegitsi;i9 0l r. a fil-
  aj.-tvfo )auIcOI, q1111,10 LI) fsr 1. naI. -i j ,-
  I d tese, rorta. 6 Pal- it i que a its- d-663 a thoori ti ti pti ns-io
  q .u.. +Sit DOne trun A. rt 1 Derto e.' 17
  Ao ci lrsrio, at mtd]iTo3 do : 1r (l c T 1A, a s ir livili irb US %o r' ,%,r for -1 -, .I--
  tric tt- espeo-llos. toot'tri q-je atlfiske ms .ta-it fo~eacit, .-, ra -t-t~laulodW.i
  d~tio, mc ~ owa dCtiit LM T-1 11i 1 'ofl .11 j C.7 A i t a. 'I,- I
  it-iosal ou lit djtoitfin. (Dzwactn. WJ7 ar'..2 let,1ra < -^ b i1j
  Imi Vi er p1-) t elitiW, adf tm 4. [ . .. p CTA'.C; c c rct l 1 d
  S J a Ja a rspA a -ille'ia rrnti- gr.,pJ- d3 l S !v
  ^oUiif.rI J!; Bit Ie,.% 4x o I t vir efa-vikea, S ctil a rerivlei . 4 1.114,1 v (.~It I rIrot, t.11 d* ar. I 4. Ui, 1 ; 1: .- C eV U13 1. .lt t \
  = 'I, C 4 1.i e p ou) il tu-n-'t ii hiilci*.-i 0 i r," l'z o l,-I L-
  tvits-ate criloyo vi,,~ no rai a te-Tv. 4- 4 6 aM pid weorti d., ^i ni. wat r > r j -1, 1,|
  c -aeho<. ..I1 "? I
  do qn- eo-,kil tfji. d"r' K, iW-ufr) al I Fi'tl9 I{'!J (**
  A Ate* do it1I., q-e 6 rpv piUA rfpdwi M, IMv A. mla dh-r, tnir ai~
  Uif vd, inea~Joaw' elJ icrm t lIprw- tol ogtts1,*1* elt Ii,
  b afrun* 1.ill fz't,- d, p d*itta CL r l iad a- 'e r< do.
  Wj.d;. %*^r,, - - A. ptv eime is I p-11, tM'
  iAi* Ptuo'turw -4,h..4.. dh.- d.. cd I'11ju s to IS-ntnb, J. A-strot -4, ., g p t t,
  1,%e i~j t~jrus A vrtaji ovI qf li44itajfe A tsi- ltfptv!;* a se:4 I:At,4,4 C cit et j do
  9-, gc .29 rCWt3 1.; :is <' l!M- 'a 0. o t andat I  %ol Siiei. aot
  Pereira e S.iu n7 -'-I -e w voohccj. pr. oi.a J! LC.
  r4,o, c$ tm I tdl ,e 0 w r.7 1n.et igivl '
  Ora. N it- qjoiA d-a .ct . 6 1 >d- ts Fpw repoille1j p-:. aM a ,1-
  At c urtcs .q eol' Do em 94 c a,
  1 e. ierte, ti;>Tc-aeeui-*J, D: f-^~l jili- hidj
  pfjer B iate-h coInsaal f'. !3 e 9hn1Srij Z
  Tr, 9 A-7r4r, tc, T I 1.9 Ja Itt I too 0. 3 A- t eit. do, t". f 7li do a j '
  5rl^ ,1eitlLL-l Cr*^, ,
  I t DP. I A e- u t '. 4- si t ,I ci .l. .. q. tn, t :  CAI udr, a UO slb pd",
  Ac raieo, a p"t)'l, 0q3so Diso M~i idV
  d. 4, ; Md'l Ili c|trr I ,ee0%dflea llir-
  A ,&-p a u ra i i. it1. t e,, no > 1t i- d ,

  Al,,i' ,. ntaie6i Al..rl.rr*!i*B,- do; *^"'i:^ !* t- e
  ed 'eiFt) .1) .1. 1",a .. .'I- dr,*-,'T. "' U .* r'j' *


  dl~l I .! gi ll AV Il; l, rjt P- IS
  clIious t"lct i;o, *a to III. A'""lu -'*lt' O i.(w  6.4" N A .|t "[q" i-- ur- i"e I icu-l enrtJ n6 1,-,.,q.
  UtI. uni t i l 0 1 t. %tu' l~l ~o*!ll.' .0-- O stq lee ls
  As p_, li l. a 0 O1 i'. & e re a 18
  itlee eralors e l rll i- i 4 l-iu.eAto,.d '- 6. a d0l. ] l A OJ.I fut cdetb.I i 01 a I.,
  lut oir a -att hlj gati lo, lto ict- de eu-tirem ueojtaol -a
  T.1d-utrnAii. a I1,%d, a]'o'*A brblH Mii4 d-r,,ijtaiUvI~tkU do A1,*nnt Iernloj aj
  notilen I 'moereitit- e "it.I 'ljur.- I-
  WLICB to. esmi~t i^v3 aC Ii'ti.i d' it. 8, 4',
  0 Die. 1.4 a.s !7 4l J ne'tro d- T311, (figi *q 'C It .CU T11 3111^'l Ofa 0o, "~rnelit^
  lo -, j I do do it sep- t 1ir t 4.1as.
  re -ka Lei d. 3. 1, t i i e L nrl
  di z d oot. 1 Iol., sc, porio .d do rli (1343. j' ixJ '%
  S*0 n'itncrti r,1ia. 11^.Xi n> I^Io, ., Ia'w, l aj, isjl* d".';; at I uu*rz I csJto wrAJi quo pw .1- 1 1-a afc s, n rs pra t r.ttr 1 *
  I.. ,s 6 I&iiLt a . rL-tsL oi 01 Cu- t ate A B-*rsuinit ile, z trot, s
  *j;Tli*-lp'rt u ilii'ii: i d+Ealmtu.' : Itfia A u tislr~yi \ i
  1, 2.lou) ts 1,eh1,Cr ,IqdAueo t d~o W ct 1 .N Lr ad.
  t*r rd x e ir ulrixip r e :r b in |M pr tMart A4. sixaVs en -trr W*
  e ia t nc|l i e 11 Is 1 .>MC ,'t diT '" -' 1. utoi d ...-L.-..
  dis -wwckl.i 'TIW3 C1.1100 A, %'0 *
  AlS~w, 1l.Tilsj A I-i L 4 rl'l -art, -' pl- te Px fcl-uiCW* Crt, A
  -L. "di -^ia d' a0 :cdae .-Yust. JiMil. .' etaltsr".1 11 1 into --r >
  L'ell |-e po0lefc e A ri, qL',n jtr i, % do Jcfest, -- U. U
  d c-,lo k ad e ltlo, iloos+ a -f, -WS
  .1pnl 11.i Ai tlti i-t.i -. N... 4'L'.. l* c.11 Sarto. a p,'T.i-2 'a
  I.. alt'. F-I n te ud. )iL re a ra f p riii O it; cfa i.
  lar ge dwiiL el heicas~a rrt-,V lin L. ^ no ui-^n~f
  it .i 4.14i 6on At M i. J;t o (le uir-ra ir
  A ti-*.1-*e del;,0 o i ege ,-il ie ati- rIMe md l t d* i- lar < i.- it
  n-t'jitr (I. c>,-t s )o ". ci ft~ac'MI-i-.il' ta prsrs.'. k J.*cait D '? i'
  0 et a o t.a l l r,-, Jae 0, J, traiT..
  La'u ii. t '-D ltdi,.Me r.le, N o 1* 9 Jz a od .7 9 1,r J, t
  1; oe-e tA.1, uzi o tn-2.a* S "I S afrt t. t u tei% le 'a do Ui .  citryei>m-h Inou~i eAM, Irtll- c^It
  fjei- t rei't. fue tr treln isd-- Ea- liIe it 0-. A -,utt EJA.. 0. S
  (;a Lg 3 r e rem a e St d14" itsl7'.r1' lt A",-W* l d- i <
  .rtd i a. e ti Jit1 sej i6 I'04 Am l z9t"itst1 Fiuimu-a e .-ltr 6w ilI
  -J'! Iwiukt, t i e, I r-- a -'r J
  14*. eit .i.fI c- LLI IJ A.o n.i^. J c coa. o N T.
  tfiirtjipi zscle .eai [pl-w Aettt%!S on.Jtl t-td toB
  tit -. l it rp Aggivaul, lui- do te c J
  1^ iriov Pau, ti nta e,.=] *fi& i ,:*rsr I ev,-,! L as ui zllj a1,-fOior d
  Tl.raic,!. pjr ualeiiso M. d, Ja.*ou A ,Lyl!Ctx Sc-IrImmiiuls, e -4 umi qi,)gnltr
  1""j. D.ur'~iil~I>d-iiora a JetiieuN jir~'l I~ t fi bu-^i-t'L r I'T a CIO' ItL
  -l IeaT to a 1o e t rVian .t3te, -a i ,


  9r .. Pi &t . 4sAI -t -L-, ta A-s, '-.I IIIs I t -n 1 6r
  etoo qimn >a, Itoh IM 1 tol de uw ito p r "bitc)! reameios. a c Hit fartt twA inir a It 3 kr; hIs do .1
  tpuw :ntr.a ter a-e*.ct*10 -, 1. 0 paTt- .;' 1. 1 r. fAr e.i .1. l.  txn Iecoipu..'doco.a S. rW..'.9 P
  (Ito, 'l~ qlulla+rtI tl C0t31i Juu ,lem1 Eirr?( t
  04 ajil-r4inm M0, leA l-. tamdo c ainIo ttx .1 to d Cowiulatai s. M-11
  ole ul n-ta1 d- Wl l W e 9 u ,ir ol I f lttJ.Ct l A 7 '
  1.Atjir o .n. 1-- .-To p.. Ci. ns, pen. pv *uluflI i i^-via a 1 *tn e
  tod orci. di- |1 't-rIi *"*o* "e IT-niii o | i g
  tecutre Iw e cjwa~a ; d ta~uKH fiw f-6le v puti'r'r a Agjgrah ta t. L-.
  `l e te. I e-tj C %e~ntriu' Vol. 11, J^'s- t- e
  t-a qg t .o ol-r e Its..t'aa t,, q, rr e't 'e
  A Se pitsh-xii swo iuevricAi doam, i d-wiar W tin qua! apr trwife.
  titr-n r e 1w.1i it" i dc ie tc ie rta renIit.p queants a rotediTr txmois my.,
  ...,ii |Qoor, ..p-t-est. tuti S" l t'nte
  .-ti d, ttkc lIastuslr"A-1 SBu.4.3 a U', coral Q pm em eao p in'L^ iA~s*.'
  .tat' -.iti. i n t ,. cl e qimi dfiita .e3 Jtj Js.


  E l. tzittt.1- do iroxe i a, to.. 1,

  a.ije toll Ateal ties-.!-
  A li A. .;. ksrt -J. AtAd;
  .Ual doactrl cou e te. r ti,TWI e a E d ,,I( erl> do di -3 eiricle,
  troiuliai tw -tts tur, Js com-flcrcu- %r.Zr A, eAdFe 4 dilea.
  lut t, e..4il ttot.t ji ai B.>.j4iiirudeu,.1% p 1-011-1. a I ., rpv eil0>A2gT3 Li
  trot Jmtll1 o -e e -ti i0 li*<4r t vs extate Bo llilr JA "W*s e an sei lc
  Camlar, De. ;n rg' ItrAfo t ido 1oi~i wio so 2.0 a- a. witi. l 1 M t9 vtC'arx
  d feno, 9 pelul do I hlis iba-lol. Iise ua, fe " m ata'ew) jn~li.
  I ratdorr ttin el, t?niMrloao U Dj'CCe do ". ileviteho> ^.trA.f c fornnltll .-M
  ieAfl~i"l

  D~l b.ar-'too I"
  ]doAle~tt l, n I.-Oil OFii, i e a,- I I"


  1ee: K ueI eol- t~il It I t)B'cl o irel> Iw eotqiUaorilir"A~c ^ m
  Cmff itit. n t.! tcri a r-t O lin i it e mt. (e* tb lill lrin t
  tex-TCK d ,pd e a#r> lllTs^*^ olrodiJ01 qu ~*
  ( Ihc *.Ivr .U CT if Irti *ll qun)oiamol~ t*o

  **oitttwn~;Bt ii' tcB~t~ d~raee. n. G ; cjli.i r tJ ei r u.irm el.il A o li; id<, **.* !'*' \ l-* l !;"''
  il~e i a i e tn de 11 C~.r o -ii tlr.'J- d i **
  olatH| *' V do~te.; --~et'lh.i

  ui'to de ,r| )..M J K~ltid laf ^**>*cf*
  Pfii0e tlgai de, d ai lirj--., iJi Hw, e er I ~ l a i 6 .t c.T.lr
  tondo de t>m3 ()', x i ll ictiiteA, p,;O ^ j n'_ Ujt[ ft
  _uil Cam~leMijiaOTI. ,,,3^ lIa s,.~-


  it: i ll r. ,e eu ,. l el. 9-Cm( teto!,-- dC^ e
  wVO id I t Cr ii o id ll.A ,-t r
  qrs o jtiw antra'" I' wix )j 1 o &uo a, Bac l N l e Cup 1roksk, AK' ul1
  A -6.6* ,1 I let 0 ^ A l itau, auto. 0T Wo a io1T LrA.l+k
  A Pridl -e. C, tid tItca d! pi, I..q do jysr-autc.
  wisiblj 0 "i pe' Dr Dminin, Fr4r ir.i' -
  dAs Snlaol, Ui. 6 o lilula lniA3, de qa. c-
  gitiodeartDn. 4i4(,ir. 1I0,u. %); eti >a. rtM nifiakni i An aiud do El.
  is a umcauttsLj d" rials a Sr. Jum.
  1gitititiidle d.apes-o q'sn lh in errei-
  be, (drmed a ar t.IAov Qu .
  pS le ie, na, ,iii^lni;i do des dim, opl.r Pe
  ii hir- lda temiri.,coia reerautes os embirgoi -IT iTil mc&A
  de null311 I " Beahu la io ihii r,,.i -._,r>*ni*d a
  doquvn daiDUO n.lab-(eiloitie-1 letinl"
  prvdx a n.- _f. 6,-( ehre ,u.e l. lets
  w t.C a i tq p d P .i l c6 l.t do .; ..^ (lo, ii 11, i. i t n
  quasDi od.i.i.Er iT metl! ^r < il. di.r u ; 34, p^. ,,, . t A t I
  tqueza em pirtp.ifi c- m nA t o UIIA
  ltm1, 16e f"" I't "i"A41 14e de a di #aJA oo| diu r.0
  he 6 irrecu-iTel o rico intruiceco do li d
  6.6iWoteili 1,r wldwupeta ^ em t.J.10f ei" li de* -4y ,'I..S1
  culhel o l s <,rito cleJ-lio bjli d j t o *l em mist s
  ttn i htio a m it mlorw, pirt,- d11 Coal ir a vt a
  Us's fetra *le isiwr' C 'p io
  Ao trtririo, iicdr < iaiPim e u 1'
  Rio. e lbtdeu e3oia I, b lazo td CaplulF or.l,11de NtBrod*lYJ9.-
  Do=l ti do 1 im. Dr. 'vi eV A6011 M F n
  Nois do vnciogeutn 3)! do Jula -e DepaCjltuie.. SIT1 Cis" J; C.


  .- d _t.O H lt l-l- .-;laIlIIIa 119, al 1 d III X-* irepriq.,Ipoeru fir i m g, o a I- etal dels s,e ciddra rem Kpull Uelf., ferrllmes e.|, *6 cfl.< cma ontr caucesao do mu M, qua tm douauto. lumcu te uatoul Rio 4
  jama 3 I!. 'ecltmo do I"'l ea & a C .-99ac~learl.)a~m T'- I Aiie e ~x ta o i"e i ,Us eg tite d eo ,a pa po exli ei r : M I, pa et-o ~ zname do c- d i a lfe ..R od s cr ola sa scm pistam o es rol f r
  )-,* i s l"CJ0u* TI d .. ...: s d*U L i- f e ,.! l. l M .: r .tr lihnitdR,--Ot. Dl.Au, tib arsl i lso" tle*dell oqi. 1ile aiole~cla *3 t*e tiwtL ato I -
  of ,4ka _& Tr eA terzti 6 pdrIt p t -:Wti!, ita C tu t.'I =ir i .T &rlg cte, M .e* I .2Jii. a two 'tqir a, d lgiva c* Tome o sfit com co"wm% I as .. Tc dd
  J'^'~ ~ ~~ Uasui~u PMltf* spn^i'" Ia.',W iU"c.,:13^ &. Lad"i As. refaruse .,=r.S. tax" 4PF*l^%ac~ PS". 5b^A-Io da.=nerteritrilsda Saws.Fami5ado Tiz, Pid~e 12r 1,0061A.&60110
  j 0 U. .-M' --& L .. ... ; Sa m r Trizein do Frhis, C..o. m e& .e r -. e l, l > io dJ *B W W to d o Be m t id came flamidM a r ty ] lLsOe S.S.,. dsl rarte el-
  --'--. lI d or. Same .oo.nrii.,J0 lo.. . l cL .nuA c aptai. -uc r.dito a rd s a Supreme Tribua l ,Be
  W _-0 jb *" r asOF ~ ... ... ; -- "m "t +. ."--d b & pt am.ct r re I* 4. f A(to. .rrama ct as 1;H, 17.2 1300, Gdb
  M~wr& mmg- INWIferct 6 o ltri p te-4;r'41asr smjis l Ul i!lde a costimalli Rireis de turbA., Io a so&pass@, u(j f bnV.1sf.J- era 0ii IAJnir.a bi.19d.gi eyI tqsd Pm5. ~ d rjr ahs ertois ctesode
  r A j" d o rok F m s a i 51 *z tek* A M arr age list Re 'le r W I ^rCac^ ,C i. rit trito em su ;K pe sell do" " '. -" ?= .M *e exl ........... ^. i. ) /..*. lOon^^ .he;~.Ai.^ > D..W U '
  E. .L t-1 ,q* .. F(1 sml ipru Tneas.Tmra d.Frdi ir u t> 3P5 41 0 A40.3o.. oil *ti' proabitti2 (Daut. dot :I.. p439. 1 AssubterC Vi aspalelit do S qa As kas f rri n. << &or d Solt* ei. (Doe. C., *". 29 keI- N0 4 iuto Cue MsaIia. WINepl
  otil.-O 0, Manuel i.3csd gofsw c s sfla io tt~wJl l i ojecLo a qso chcbi; I, a.opd d.ka*4 d-Mnso aSr D.-Jd o k1eirj P 4).Al& f dpus', e uksiel.3. JUWazfli", 11
  00fl~ete aV.Ex N.... OA1.. . 8 0M.. ,F dskeielallrooF ri avtaslloo di
  li B, Seto-le L t^.wq .> " ^ ^ R""8* ^ iM ^ I,.:".tl --T^ dl ^~lo .rD. To ..... (^.ilet(i~~lll.l e..~eicis rltli 1 .4gO..n li. =H . ..... S.3 .Ul .~a,
  lilw t 5". an <^6 ri*0T463 . .. t 1^ Amt.. A a las ar. 9 tacra eo, era rasaa do us aim hiberdad i was I ".T"10- r"to p pak I-t" .ll do qie tie, d oienEr ton(a s (. r p, l ddod it ;>kl i os 0091'M
  t i-., .<, lj.p da A rSe. P. Ro"o *'3t & buile pe.Eatdds5w,.irf.d.sItOAro tls"qu1e,# a doRio d Janeiro ^ y^.c 4,e i, sue i &. . f f"}l, p,,
  nel. -5,%. ; 5%V ,ta a vio liprt,, sea Sea t diti. de A ula- an- t oe u, -d d q d i o1. t,,",r,,i; > dr-ltie de v sd.Supreme Tri-/fetesposra,, r ,oCamp; deOyv, lerIoac. d. d. 1
  I"-I"r ,ItT&tes est J,,, Co.
  fjoa Wll i alom*d t i mts, & el -it C<* ^ ,, *,., I Ji sut*tr sa~r senb l; 134 lbrjotc "i do 5ae.. do> 1301'^ F1' orpa>r~~r |A *iicia t~ to mv sRI '
  too ev u ^zll-." E, l u s a #is t il ot.d s0t u p11o. Asd.t. 1 1i APtO.. ^.n. i t3 q a h F ed e^l)Ia3 I d^ pWr p O ;.a. o la K.cm do. X
  J"is* > am Tenk. a.u UdJa u k. llw. den U.pt i deto do e r7 d.riesl A' d.ota l;.ie d 183. ,i ,,f^ alita .g 1
  r,W 0 t I. c tr l al al,. d wetl ^,,derCjW~ta-c,4t~ntospd .vIdactuchews Q.:ro 0 Prof aft '" rJ; ,T *.so, U u,.rs,. qu 1 oers oRi oJner a peace-'' A parf til one in M q e.,.vtto.a .Uses's it 0~ml Gav rnodet (wiDtS dOW14 qbid
  K-r.l sci, let -M-Pp al- 11 m 21 doJolllsodo ISM' qemu aPrefert iss in. to -,Le.JT-i.r eJl=ilic1rl .
  .> H. I CT te lWo< l lmrAs:" LAC^.u> 0r.l>,}'t da^f ^ ,/ misso9 144i de Deus tratuefl i pra W3146 gin. iew, onM ulfrt? 42S k rctc Of At,-a Ecu e~slara-3.os sqi&
  DlS, id- M los "a s VWAe W rciol a l dl- faimig, eeie o auppl.cnate oemi A.f~ero a V. Ex. an iotrit.a, do t at i se iAc d .inrue A ,,rs puziot d, Silipy tnttia 0Mlirplsa 9 |toitctc, MB e r do p Ia q, (nc >i a timltad.:Ll ago adetdi&T li,AdoeExl' S erd-eropopruhIA >dtea C'tl. EipCKt ea .Igulu oi .I i-.i., mmLibytt.qw P"`r" mP. s"." "6OP- 0 l"9.b- 119"i (do- `0 4 -- Mj IM) &-s' ".. an rs,,o.
  70 . Ktlle s Imt MoD *t e&. l. i t fO aouii- Dr-l.rrefnlet it Dr leditFO&raIleO i lau- bLrgiet a sIa *.l'. ta-lje u o i refoltura, p C e couL. e a rel>cu i le d3'Ylotrig ,t 004 in ttedo 442-1 pLt BtiG do trM diri so ril. 'o ferl its C.40s, a r10iil est& ClAicitde av; par& aaen s Iwo.
  BLog, clalriuw Inv>tmt... I l
  - p, c-,pa, cotile 1~i t ) msUrar~ ge a pBtr a ve..im com tile E-llf.
  ieol doem"re tal, ai ek.uI te (ilelte tp t t taioli temadicotrj a eit it igd i- ](Baviieuct o Asa referidtr dertit;o ; o rectnito orgssati. jr,4t do e ig s deo% towi. CUMCUW S J 11 44 (10 d am tein010- yromucia do R.3 ie orim t4 tempo B'9n Ul 6 ili ils e sirewm wi ttr a.
  140aPil, ado . * '' 'eutams WR A- sea e 'vo lav. I peb ect do Cn rol i Mea. C"-. a Tuizeindo Fretis; quo ter bjet. do poso ka. ^ ,1,I. soar Qff" wu r~sk Jtu,dAi4P 1719 a -13. 11I1. ____ '"
  lolaMl sb. l.*.r -- A ~llV -- 'A : (- m'b'" ""'-1 J'aw dc It#'-';, -- 1""'m", cxllhEf, portaut..< a d.rat iegzr tt:mu o cmplbtlhem, 410 rcos, r '. U u". ,I ,- celydi a .3heI 0 m- e 't- LT.tekn~, qii,. :mg-i 9 e3ie a~ihdes.do el ike ito P f.,w lwo o f v do al i a ura ARt ai -Tles ie- a ,U %.t.6., Wt ludsAfisdicr, ,,tjlsi te dapsAl fgli, ,1ded Iues

  ltu&ae *al "ISov B..&,ia. is Slims,Cot& ,,ft ie*r e Lop, f"I ." do, .4si tcr,r.; quc. nairof lenttnte, deve Fag. tI W Lklv, D~rto c (11..t. 1 1.16. n. u ; > d o *IE5i'tr as Bo& vi43 pact o ra- y~I~dsl di t/arafe a X ao s Vi c dnl tr'sn- 8SA. ra!=n3im DO 1:1=,
  G~ vjr 'j, eals d o caital 0*0Jr,0Ig- & "1^ ",a^ t^ to ` ^ ^ ^ ral .t~a :t p~r ormMs da catrmgoa- 3latloar do cSmA%, rI, Arazio Silil a, a' our is Phtt .o ..baia a con& pa .sd.,eai ,,tar e lfs9 1
  -~l11lfl i =ll ot:le ,0611i ra i w u .k e"Ll deila Costa Hedoeq dlvamodd XI -lr aart 'l odreeta l do SNo, "pot o fl -Ii rIPr til j1. optuIaim

  li. Pa w ll [ e n m .i t 64 oitt' .a qua &ej proreA,*J .S K. Llp d ,, i 1 30 o (ero.lug l, duo imp;q qae, e - deve I, rfLD. ; al l n,..
  0 j .iush ootIdes ciut i so tam -r ,#olor d in, a 9-8 4,j i rs 01 e. ord ual as de ti o lts doiramude. slo e1 W e,7,odau daido tfd ,. T,,, o liar Iaos: 1Dlse'
  ~mterdktas osse0t-ol'ie acourt e~rpiav 11 eaam a rcif ro K-,e Rcemitrve a ub~lituillo de,'aa u*Vca lmess9cpio jd laqeLv lG aoa 1ad rt~
  patesio qua jo, do -eaill vs oIrs*O 'ivd "^^ fil 'ie"A 'd-, lairi. metas aeglisi, du~asita i ts& .e ri.< c .c><. waaa^'1 r-yb a'.-'-' "x~yjs .-amiarmstuaaoai o A 2,-. - d -off, I--,L.A. sm Pau, l oq J. U rb~..'l de ,lvi^
  & > d s i -Uak y e a t a go J p. z ah I- #-" " < L' ^ ^ *, b ro f e d. ji m o o it d o .3,ke dl. e a Dmor .p nto s am e i u s r i v o o z- & t I e r. 0 .r d,I o w l.4 fi li^ C J.-L l i 4 d a s da s p r o,yia l> ri F* e e r a j i .,1a s j i-m l c.vo fj r a r a f r t i t- A *^ a i a d j h C i
  llli.^*.*,o. u ^ A. lltlo ^ltrr^.T 'X " 1."*.17^--" .l:i d10^: .il l'eg4 l htqi4e.r..,-^; o^ ^ ,r Jt,,i^..i,. ^,., ., ^ ^ ,d

  nl 0 Pas li, exas *lo S aft C. 1- d11. 09 Ale a l Id. irri. o, Mt.* u.]a- s, ,^;. .. et. 1 Iz poe i e ran aZA 0 o "p u .4 E tS -.^^(,, i- sd ya s dc uni ...a To. tie prolle ^.le'o, e sU qu
  t Mlim e 4* cws i. d ll asll Alar OJ1* l *. Atilm oa estule do- dealzuta xttiold d es 1 S de sad aRo ,Jn eo Vain" pa, ut. com dias lu- ta i W1 mea i"nK rm
  e emknm ~lc. gb it LJfolal, 9 ls h Ce Ls M1. ca e lu do S l. 2 M tuglu i ki eA Clen P d ee ',a , ,rwLo enl-e o Dr..ali. -.J lIr"' isles.rti
  Parnobrod. M kooi a Gral odo .MA.cma zirls" do&e gNe t oeor4er*L, ,e a Lrelleittars~oi, ra1 to lie t=ensai J i 2 i oe o aqiAI 2 It.a sCme-& atdolua o, utbg p2
  P.4.owsas I do- umas p'it& a 1OX i e,,:5. Q.; quataIit 0a.vam.J ;4-'a&4je o emrs ttaImre or- b 11U&.Iae e'i u 1 1
  I l. E t lt A. & i : L p ta t s p. - r. a t d .;rm d4- p-e o r.;
  Ohveluo ia do paiw, o riv&,& .kliti -separou-te Iqlo ', 1i a do m irl'u,:1..011 era sent spaces aolhr~e a "'I",
  & kvuaUldorol- i e i ofi T, dees i oo IA a s- in iltker a-tu ftp Iw. an&%, eI T ue t% o u icsoa i iwa~t wismo dies1.1ae nto ,le a V t Iri estoqe A r am-ud I ded qw lo|

 • University of Florida Home Page
  © 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
  All rights reserved.

  Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
  Last updated October 10, 2010 - - mvs