<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola semi=weekly commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00086647/00006
 Material Information
Title: Pensacola semi=weekly commercial
Portion of title: Pensacola semi weekly commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Charles R. MaGee
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: March 2, 1883
Publication Date: 1882-1883
Frequency: semiweekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 10 (Apr. 11, 1882)-v. 2, no. 5 (Mar. 2, 1883).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055159
oclc - 33495762
notis - AKP3147
lccn - sn 95047308
System ID: UF00086647:00006
 Related Items
Preceded by: Pensacola weekly commercial
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)

Full Text
Ii't'" .' ...., ...,,.... -:;-'.--.: .. ... ...--Jit......._ ... ...... "\ ,
:: 'I, :. .... '40 .
-t ; .
f n "
U u a .. !, ,}Il. \; ., ,, ) '" -.,..- (!
cr < 'i .. .. ." '" f\ "-c.:" ...
-
"r2'y'l ... .'. .. : : ,
_
/ '
';'. ''' ." I _
'. .. ... ..jIIfoo..."", .,_: _"" _",, ,_, ,_, .......... .." _Z"'I' _{ "' ::i;;$ ,, <> "


1 ,) r. S

/..). L.. ?:(( lM '
,"h.L t.4ot.V'
c.. (/ -i.
r n fl$4cfl1 l ;enti .eekll! Qt nt1ttettit( d \ I ij Ion1 AsI
'1 All,
:' =..:: --: :;:.. ";;": .-:=- ..,, ;, rrO'flott
.
E : : .

VOL. 2. I'KXSACOLA. FLOHID.FlU ItY, MAUC1I{ 2, 1 S::1. Nl ). :5.;: Mt 'rnn.rl,,,:

... ...
:- ---;----- ----- .. -. -- .. .- .. .- ,.- t "" .
irnrrnl1)Iri'"...i. .. I ..
( MUHII.K'' AIVKlTl.sR\U'\Tt: : : : MOIHMAliVKUTISKMKXTS.' : : : : IOIIIUhII1'1o.I.: I : : KM': Ii':Xis: Pensacola j "I I lir (liimiljMiiHuh' X.iil. my'Ilplt' i.
Foundry
_
-- - -- I 11 .
r I lii.'hiniti''''' >:ngntrer| 1
\
-Wni. It.limCKRK.IJnrornnr itl\ ;:.hnD,. Tillnh., Adam Glass -.>- | (1'litiiili,, wnlk mnl mip'liifr"\ will rnnniiMitlily ,
,
1.1t'IIII'"I-II""l'1"nllr-l.. \\'. 1 IHInl I, .lnll.KUTATK CherryAVER'S Pectoral. Z ZaeK&K ft J. Pollock & Co. ,, "'"nllI.!: ;a. lung it'r' rry mem. ", Anti fXH"

h"AUornoy.U.'npral"...... *>. \'. ll.mcy), Tilln.lia ... i MAXt'r'AnriJKK: OK- J. Cosgrove lii-r l I. "Hli, ,,'! l.i mlinil' llril !In1 l Ii A !ill- ). I dui IIKnilfl' : [, .

1 I """im>. Sn Mh< r"*mi'1,1111'1./ ATI aniii.I.lln." 'In their'At- nrr. 'I 11" 1"1'"' nuntilc, lii>ui-\cr, Him, 'It."c
SiiTi'lury of Htitte-Jm I >. L. ,',,,,,rI., Tnl. lick M th.,....nfl.i.,tittf, Ilic, llmnit and l liiinni: imn ,, Importers and Jobbers Bihar;, thin' or MonVin IKVOIIIIX.. rlnKor -** C I..nn.Itl' .
.. "'Irld"h' ., l.j tH) -1'0.- '""
u.nvdn .
Inhtiiwp of unm 0
t'IIIIII"rollprWill.. I H. n.inn*, Tut! tlm-wc, fmlhmrv r..mjdi (irroiil, to.nl6napaholo' norm.from Th. i Ship and General Blachmiili pi'il'ei I, ) on MIT lionnil In( lia\c lion- ..
| A IIPDry -
Tri'a.timr- llnnrr, A..l.'Knvl..T.ill E,1'5.u: 'r, T.illnliHikw. .,thnsxic.A.IJiitmiUti'lliTnlJ. trllllttfr. or, Wtoofii 'tiMiittniirf| |H oft.-n hat tho. i MOBILE I ALAInISI'I:1"rI'1'l.t.l' WIIOI.U: ,1tu mT.\1f.I'I.\1.-n': : It"n: one ions wi ipilikly ft1'' R'! 1\ PIn,1., ,. ,
\ bpffiniiliiffof' nftiiftl' ('itfkiiriM. .
'\ Eh'p liiI,
CIIPRRT .la In
rtrtnn .. For.XIHtY: .V I.\I'III\I'I : : MIOI'. i : I-IMV n i-linnli it< n man A'e Tin..,
\L \I. well :
rim It.|
| n tn iN'UJ
t'+nn. t. mU Bin 1! 'in- IIl1lh.I'lIth'y.. Tnl. y.aro' flglit' "lUl tlf'..t Kll'l' IUI mriwy 0RlmtiM ol.en ft..forty, old, : : .: f',1L1. I'IIIAT.: Ibid uUatiw. j tl Im U in n" In'lv ,J..I lhnt, list" onylil,, :I *

Inha Ar.Pup'II'lh.IndfllrUnllE. :. 1\. F.wli'r, T.il.; I. t ikHi. fit nil ...... "'ttliou, d.,toy. r a a, o o s sI I' ; IrJU : -,,-- I.> hits r t'litir' to ln'i\i'ii: ) "U""'. null. IleIrhnrdl'rloLrrpgnl. L. 'Il'It'ln.

tllhtlMPP.Coin A Trntkln, 1 ('."." C.V..I.InI I\T10X: MV 'i 1'111-:11::! t: Nt'IfICOr4: : \ '| '( 'Hi.in n Mtnrmof .,. :'C,
,
of lmml.:lntbn-A. A. GubLhlwny1'Alllhatwr : ** 1fc/i7 I IL..kn.",..rrn.101.] ..101.10 .ff"\\ Forging Done to Order. tthlrI
luhf. I livid, UTrMik. ...,,10. mi't''1 mJ -, -- "Inn" ,In \\tlli.-l: lien muter Ihrir silo, !l.Il l. .
1.-.1
; i nlMli KISIKXIK: : rr.xs.\roiA: AXD I il\ AI"I111'111: WATKIl: STKKKT.M..l.li : : ,.
atM" ; I t
ii'Rt Jt IX.R.. r Islip.ltlun55.k. |I' rno.h.1..r |gin Isis. -'m., 1 pnr-iilox: (but ill.l ,nrM'illii-- .IIlIt M ,
"VrRI'IIp: ( Ilrt"1 I It"ACin: KMTn l<> .101 Ironl'ntttlnn.1" !illiiiiri: > ., (;ir.ni1nr.l" I
1'hh'rJuall.1.-F"M. arndilUU .l.i. Vwntlllo.Awnae .. r. mthm.4. x, .) "<l l9li<( |'.AII( el6r.h| I t na' VICIMTV.'l( '( / 'mKIUIAlrKAXI: : : : II ', Aln. A Pu'lr".1 Stock Of FIllK Krnioi, luul,) II lilt < Iiiiiini4it.ilVi : \\f.t 'lino, Hull, nlicn.. ;.1 mail !grit, ,I.... II." orntlnq
.. I I'. i-Ktiiiti.. .. Tnl.Ulmmwct tlir lint iM-r.o u'or Ihr of I
( i iW.
rrr'rq "n'"Olh.
JnMkvft It Ihr (Nrfilhinfl, my \ >lk llrilllv l'\rilllri: | Inlll'II II''li-jion In1 I N t.1, lli'lll, .
Vnlki itliiinili, .l-i.-k, ..m. ) 11..1.10. Ion inn %i. n |M H. II."n. I."".-"|> nro. "n.rtfwtMl. | HID,. now ftt yr..m nit', I 1'.11211: ;15 S'I roc I iI III- ItlAMOXliSH'TIIK ininr.intrpntir) I'rli-rnlnlm fAil"tit Bed Room & Parlor Suits -.N- limn 'llninuli'' IIP, mil(, innn1 ul nil. S.: '"" chm'
\\\\f.\\\ ".II.'h. .
list t I.m
tin-nil -A. K.: JUX. ....... wli'flM"" ( IIHIRV IK. inmki'l\ I'M.KIIKF, F.\sr MUK:, 'h1' t'1"I"..
JI'I, FlrMJudlelal\ i |< ni" U n. HuliAi, '. AlKtHtniui.lt., .'' tlmn rnn f<"t" lII'lln oilier Iuuglh.'ku044.l1.n1 .
,veil, .:...n..",.,,111. Ii.iiIi. .ph.uq I, l I.. July 1:1:, I+N. ( ", ,: nXI-: +'1' QlTAMTY ; iOi| | AIM! fVPr.TlhlHjf ln'InnglnY On', Fur* I III' Oll'-lll !III 1I. }1/!!> ran, .
tt* .to lIou'lIor-n.l., )McKlntiim MitrlnnnnHhorKTW. \, (' A IInl' 2' -lhn, I'KNSACOI.A.; M.A. In I liiitluinlrii, Pit lie run I lie ea"il\' r 1'1111""
.
Moltirr'H
rnup 1'.1111I1. '- -" -- IntkrtIhr
Nlmor fV .1'1'11... ,"..\\I.U.. '. lit tar. rmtntry. .. la..t n.i.t-'f nfy 11111. AXU.H.VKIMVATrilKSOp'AMKU.K'AX: :I: : .. LOUIS'TOUART .till"lrcflue mn.hlntly: on li.iml.Onlrr ; ....vr: jsr c :IT :.tn B I limnllcil, nml, nlili/r.l,. (nil,, lln> \i'iy millnti \..
II. lliiti-lilnt.ni.' t- Ilnror.r. 'M.. ftt.nheti III wtlli, rnnifi' 1 it 1'1". ...
mirtV.. V.:, illI.I I Him.JuAff fiintDl', IIr. If hr.' 'nand tlio: fins' trnniriilniioti.I rnlrn-li'.l\ to nn"> Hill\\ \.nrrrniiii \ > \ lSTKVF.lMHtKs' > .:1'1.[ nnluplrwLln, lint hr.nruI.n'tquitr -
I In-k rlrcnll ,,. : : S
Is ; ( AXU hWI: MAXt'KAC'IfUK
l -
i fnnitlr 'titH'rte l tli* MC < f AHi'I .
nf rrolmti'-N. I1. Aharlrlf.d.Tax | C01TON l-'ACTOR | pHnl cn n<.d li fmMm, ImIIii E.
11'' I'MTitiMt .
nub a 1."ln..1) Lich n ill..mh.y.lhllhrhnIW ( < mill, CniTl'iil, nlli'iillon.40DAUPHINE
| : : : \; liKAl: I: TO LET I IC
o..II'1'IIIIII".II'"ln"'". .
| 1 III ; l.i "l.ixV ,
| HUM lnul l hi 'mull KKr.NCirTxU Hix niini-lrr' nod tin"coh
._... Mi-plii'it Toiinil.Tiwuniri'r Rii'l f n.'itiriit' ili A-*.nml In l tn : : : :: ( AIFnll'AXIJrk.1N11Il1UNYESVIENNA: : .
Tax ntir< ( llclit lotM>ttmn' JI1
.
"+ol.lIt'I't.tl.t''h.
: ) 41. "l
:; : : -A XII 10
; \
-.I. K. 1nHinnl.Hurvpyiir half ntiliunrtlii1, lltilo I pnn.vd.n.' his nltun1; ra. STREET.46 !"reiliiMi. mnl, 11.! MI ftrll'ioiifcilnlami ,' !
.. It), 11i\ r.n.dtludIhrIl1.uln. ) < I'" I II I l I"' I r,
"<'K\L ly .
-11'. II. l I'.i\l >u. ( ) : ,, '
Ii ni r.n.l my" dui II...'. tiff' "'flu )nu ."|.d.,. nt : : : : IIIalMISM111N, : ) I I I M n: It C' II A X T -- '. '' Hull' ;il I in") ''lei 1 i rout .Ii.- 1't A II,
COUXTV COMWIHMIHIMH.H. 'our. Lrithinlv'' \* rD.n. ,,'1. jonm, Ili'l., Corn: ) null Walrr, 'ali5.nll'I'uiid'v1.'runntd\ I ln ,
ptu >
R.I'III.II. S. llnncv, R1 11.11.)1.l I'. K.Itlcliiinlumi :. I MM*. ENNS: O>:hOP";" IIIEo'IIISII: :: l :: i FI.' :XII( XOVKI.: C. C. YONGE JR. & Co. re- ij
<" :. W..II"h:\: t tt., Xcw loik., May lit, Iln -*-;, Monti..!, AI.A. rtieil i "I iili, ir-.iyn.ili.in, ,, if iml' li.iilcil. ,
J. W. : ALA.
rnry.SlIln'HnlomUnt c.IIt
-- MOEILE
|>ulilii> (Minnl, +-T. M. (Vnr- ". .|", ..."..1.\, H'.*('in nnl'. I,.tTiH\f, limy' ,'I IP-ten ,14 ;II\ -Iniij' : ; 1.1,II| \I 11111." .
ftlntlV Inn A rrnlrnn. ( dint fc tUrt 10 '''.1. In TIKS; :M icrAI.KY: :o.EU'n:11: :( : : rXH! "" "Mp11a/1A:/ Is.'
rilU iircmmtHT' li Hit1 nxmt' ; t,Id.i tint n ntetly' ,...rotttflidnihl :\
.. ., n.M 1.r horn rT "1..1. A. ..I. <' .." rllltNnrnlnAr, ,
'f :
Will HO 11" 11 and COMMcnCJAL: : : : : "ir.MOI.Ili'ituiirtil : .
l.ikL It)sad, Shoot, M ,mli 1.1, 61.1.55a.1.l :. Tin.;iu TIJADITF.IMXI: : : : : ; :sir.- Lilii'fiil. .ailvnnrf" inuilion urC11T'r English Porter .
) .1011'11I1'1. ,
J. Ati-ri
J. Hi-nnU. W" lfi>, W. K. lljiv *' I l (.ir fjihl J'.nm '.. & nmlAdi | ,,,,II JiiIIIY
0.-... til-ear. F.. U hllnt''''''. I ,. rtrvli'tf' nnln, 'iuilM' ) .mll'.II.I&III.1, I mn. VKi: \VAKi: IXTY.IKWKI.UY IIANISnMICASES: : : ;: 1 I ,
Smnv
; : : :: ; : sit lonlrrrjr.M.iMMlM .
:
JI'KTIOKM OF TICK 1'11'11. I roam I.) lliClW il AtLU' l'1uIll'1'Tnt1IpIAPnMt. ,, .r "iNFor MAXt'FAriVltF.ltS: OFConfoct "

N. .,. Hhacki'lfiinl. J.
Epnondrr: "I rniiii't, piiy rhttiifrli. ) In (irniM.* "f AVI .'. mli1 on nrilviil or onlriril" Inlil.m t lotteries.. i nl' llir pri'M'tit uiiilrr !I. I' "III' 1noes
Mii.t.r-.l,,.lm TVil.li.tITV "III'. put riiTi>n u ,.11.1... m.I I do< ttmt, .Imtr iv ::2S-lv' II Xorlh, Pus Ii: l., 't s,1, 1 1.f'
..r MO tJ!." I ili'uiM.. lonif. duce .lure HM.. I from. \ : : :: MAhKTO I HtliKIt plillril' IP)' tinl.n' 'I "Itiitl Jl lrliliU, il \
.
\ .niin, H. "Will 01-HI P ; Klin.Mmnr :.M:ii-nhii-Uirliai'l' iimY I.'ilrMlmT,tn.nh,'.' 'M .". ., April|, ) !. t IrR t. I1.' '..'..M. ii.I -I.:. I-nun- -'.'..I. -/... ". l.<.-.k, -ASH I 1'11101'--' Ph\r.11r)1; ". \. nlri'1) Minrt., il.'Iniillv, 'lion In M.ililrli'X .

notlllli.t| I'li.rk, -H.\ T. I'"".; i'rrn.urPr-J.' "P.1 .No n*.' f ntt ."., H"ii, of, tli. llipwt or. lung.M1.1.I AXIt n'ATCIIMS: IIKI'AIKKI; : ; IXMosrriiMijonsiTMAXNKii. A..1. ll.irn..II. II. Mnllvn..CRAWORD Ki-i'i iiiniii>li* liar of IN'inli'r' Hm k, III iii' inly" mllli :ii'iil, ITU r.lil.lytliilriilln | |I.> \
talwl: .II"'I-J.' II. Wiilliin II: Ansi-wiir i iU. I.l.-li riinii". .. t: cn-nt!) n'tlrv.d 1 l by> th" n..ior FIIIKWOItKS, ) sri.l'liriMO: Al 'll). | \ .iiiiil. x1E1Lroi.
I'ltnwn; Kminlnf Alili-nnrii-K.WnNli.. M.I' .Ui sin< HIIIM' rMTnntl.nnilftwtlUtnijvtrwwlnn '( / ) : : ALL !Illniik, lliHik, Ix-Mi'r, It.NIIN, Intoiii'II.Mik" gn| Mn>" ball+ Mi'ii

Oi.Ws JIM.' Kiiimii: Kll: .li.hiiH.iii.,. (14.: .Mri. !/i tiniIUctiN* |I. 10,1>t Atr..ly, 110.111'0' MA 1ih11.R: DI'ST: I.Kjl'OK COI" Xr.(; Alas i>i.lli'i-l.-il l.)' )ll't Isom. nt I'liiloxllii"land ,
(Ind.nJ.U.IdINMMu.H., ]IIalh w., kgNll19tnnln | ...." ,'''I..h.,... OKhKIS: ) : WILL IIKCKIVKrUMMITATTKXT1OX. : : ': : COOK & CO., linn' 'Ii' ii'ii't" |: "...,1111..1 ,In Im I'rlt l.vIliu .
i Tolmriii 1111,1) SimiUrr' Ar- f
Jim.Puudny.RIARn! ) Clirnr*, i4
UK IIKtLTII.Ibilit. : I I III, l'Aarll oy, OltlXd: I'i.AI'tnnXli IXTIIACTS : I / rnllivirri tlml Ills 111:0: ,,,.1. liohril -
: (liMIlS;( )| SKXT: Ooi: llrllH.Anjr..
Dr. J. C. & Co. Mass.
II. S. ll.irxl.: )I. I II.. rrmlili-nt! ..1.1VhlllnI. I', Ayer Lowell COTTON "AOTOnS 8-iiu: llirln''l'lM'/ lido,. Hntiiiioii/ |tills|: IS44alirIlls : ;
:3- : !
\ M. Ir.! !SH-nt"rrt II. II. Nn" ot.I, m.l.l' by aU t '"RRI.IO.'Io" AIM'KOYAUl'I'ON'ritorni : XOTIOXS) l.Is.t1. .. 1.'iuu nirili'il ;'
Kxrciitlu'l'iiinmllli'c.: 41. A. tol" | : ) : IIKr' In.liM.riJ: Hint .$

I'linlnntin V. '.."II'RIn.' M..II.( II. II. Till mil .1 I I ). 17 11'1'111.1'110:1'; Striclly First.Class' in Every ilespectCity Ml'itl.lllli, nil' us'. slllli.ri-y' : | | ::111.1| llllllHili'L'lilly .til
Icy.W.. ,. .... .. I .. !2.! ; ,
....If wI t .. ...xN.IIL. !... ........1.. .. ,. ,,.. ::: l.lil'.NCi: :: :. afelnl.ALA.' told, iiNn rutted nnfmoriililKfoiiiiiii.nl ', 11
.n. !
t'tiiirili ))lrrthlry.MKflIOSIAT.It' LOUIS BOLEY 4.if 'liniiiiiini'lPiHt, -. ,floniioil, |1'1'111I11'1',1| : | ,) f..I.III'1'1.. 211111! ', I'roi1i'|, ,' iniiilti-.l In vlmnNnml

-v. H. M., K"HT.| |PntnnPrr,1tY,1.l ,nml iirriirnlrly" t riti>,il. UulI'! .llot'il!llhlrllIIY'I'rnn.iI4)li.f1rall5.nn. ,.Alnlll'O.III".I"1 (' ". IIOV Hotel M.inki'lKvrri', :uiiipi'il' nt iliHirn

I II I A. M. and" 7 1'. M., OUTY. NniulM.In e. I ( nnv :JSlyF. IInl'S..t1IIw. :! ; rind \\ 111,1", 8 bn.kbll|( ;( tit Kin unnw, Slid IJ
rim' Hull, I'ulnfc.x NtnY'I.. MI""F.I'iTTiin: sir ._. ... ., '
,
JIM. !. P. |I''nrl.>, )I"l>- .I. II. KIM, trnuk, I" l l.Ini 110-. nun Ii I'M ili-nirnl" |pia I'RKNBVtKUItif.lt"V.
: HODGES & CO.nAl.Ylrr ......., EFWIODSE.STIUCTI.Y! Ed. Sexauer 'llli, It Hill ....... .
tn,. $s.'nle! ), Ml I hiirfb |iNntil mi 'Inund 'urlnYRA7 Naval Stores I .' Him' 111'' III )Ioull'try Inrii llm

boIN'rtnt'rNrrngmlla" uml Ah'iiiU.Ertna1PAL.t'nrt4'N WM. H. ROSS & CO., \Irnr', IHI7.: At( :11 i is'. In.I. I', in., llm Inn",'. .
(luin''h, Rnv. .1. .1. : |IS- E J. COOKE Clerk .
1It".I'.II... I I..I..IL. It-vi.ir.' :S.rtlifxnl' II A. ; mi. )' lutist.dlru, / loath: 11".11" llm, roli,, | 811.,
I'11COf..t. J.11'1'11" ...\.. Cu'1"I11N: FACTOUSAMi ( ( MUST CLASS.: :
Y. all<| 4 r. M. *',Illc Nlliin'| OOVEHNMENT s'r.. r.l |purlul'In 1 1 .lldgldlt, |: ) xti'iit n ili' 'niiliinrr. .

F.Ihnrjdui.4.Itaarln(.'AT''I.IC.-'I. Mlrlmi'l'it( "|.11.1..,.Chnrrh.''Iti'V. Kulh'TllanliiiT n..',. l...? ', : Tn MtlllllTr' I II IMt.. Fine Carriages -- KAMI': HIM: ni.' inu.ir 1I.n.\lt: :. .. .\ 1.1: | .I'nl..f .u.nT riinnliHIn ;
.1 Hn ilil/il| lo-i.iy| inn) I JIll' inutinlnliiinroinnl ,
a.nii.jiiiUfl| 'r\ !"1"" i Earl: .MiimiTi.M.I III"' I I-tr.! : I'I.:SI4.\t 44 1.1, M.nliA.I |: | '
.lll-lHlflllllllil. :a. I'. : C MISSION'I )f.. lie II AXTS: Wines '
; Ilitfll )1.I w I III 1 I A. M.: < Liquors Cigars I Hid illy, mo A|n'i kloil! nllli'
11.1| Vi*' iiiY. 4 p. M. MIIH I, vx-ry uinriiln, ;; ,nt --' .. 4.. .. ... nlilliTln, ,
1..M. JOHN CHAIN Ht'CiCtKS; : I'HAKTOXS: SI'IMXIVAIitiX4 \ Nil.'I NOIITII (ro\nlk.H HlUKnr iiii'ii-iny ,Unnw. nl. 'H' mill .
lit H'KMH.N A.M' IMlJHr.illl' 'IIAh'? e'ntnlhylhn1111,, UtKrfnr .HOX1II. H miii lining,- --- '

UAPTIMT. XirtlrwrtFry\ Hiiiuliir'in Hi; A.II :M.I'ruycr A.. \ : : FA KM WAfiOXS( .MUIIII.K. :, AI.A.AlK'nlliiii .'. Ii. 11 (HIM I) 14f
'
M..11..1"r r.lf. e MIM'ON') FMHtlDA.ATTOENEYATLAW ._-_ .
)1'1'11"1( i-riTy Wrvhrlny.: nfNp. M.CMtloltu I -- --- Tin' Neu y oiklilolm, (ni'jjm/: organ)
ii.-i.'iiiil! Ui 1 N Pn1Prol| .Ii tiT'flrk'l At4'A/bM' .nlil' l.i I In- "".1. nlMteiiiiiti'rH .IC' <
1.N ) | ,
IUItIII.EII\.II.\lISI'-O:: :; nmilnii' imw Miily.' 1 II 1 rciiiiiik* "'llmruloriil
Brown ( ; ..
Ihiili iriPHENIX r
0ll L.al.I.l nilliln l"i Philip .O'.
urlIIt'rl. .
Knlicht our "I.'n 1 Pills') i.f limtiniiiii* i> MMw im mi ... ,
"min' of llm I N'oilli '
nnlldfit.; 1111'' klikHjullixl .
1.4<;'1 ri'iriilurly nt MilllMin'i NYw 'IIIi.1111ENS: IAIlUTAl: I! I! I KS: IMMII,, ,! l.f |1..tll.> | 1111........ fltlii>riKl IN's. |l'irrt 'liillnly ) .;
C
I.;; mi (; "rrnll'-' ". Hlr, ,..'.. cxi'ry. )'lr.l nml' 'Ililnl I h..I..II..I.. lilt" :' .all) !: Hi". illd/'|"' ,, ">liiii, t of HIM Clubs; )
Huiulnjr. In i'..< .Ii iiKiiilh.FntNvi' ( iH'xn' .11'11:1111.1(; : aa'I'.IIt1' I'I'RIJI'. nil 1111'"' wnnl") I", 1'1. until,\ lhry m*. .
rn-K't 1.
S ton, -n-
I
-.. --nrAt.ru' IN-
1Vrw" HliiM NtoiJOHN
.'.ANI'I" 11'AIJII. Mlt.'y.Jylpa .limn! iilv.Practical: .lIIto1' ll.\..-< 11'111I..\sn\I:\ WnIlK: nil nlonif loU Ilii-iii/ ..
| l..Ml.t. NO. ft, I. <>. O. K.tiiotirrTi CHAS. HUFF "s- All Kinds of Furniture. lln'y nrr.l
I "' KKPAV Mi-nliiu ul 7'{ nVIiMWIIITK -kM. uj'lL. III'tc'I.\I'I'\: i : '. .Isn.41U1.ru.ldIoti"1.j| / |. 1,1111.1"1''. '" .

.. al I I hI,I rt,1lnll A' 110.11. on 1'nhruc .In .1. J. nAMUICII"r. { Jiiiltli'i' fur tin l'i'iiililrnn/ | nun liliin,
,
('. \USllt.J": .. S.II. Watchmaker J. B. W Air 2,000 Proprietor 7)1i
14. tWrctnrjr.Ki rlA1iIN'I'S OiUIWKim Bullillnv, WAlt of ....Id". Ht nml! |L' Mjui'li hid jifli'l', I lilt IIIVitnti.' jiHl ""' lilt
,NNrIsIa. ' -, 'IN'J.N 114 IPihuy II 1'10'ni
iiiii.liiiHinn.V ,
'
\ \I I Ml ,IN- iniiiiy
FilII'II.O'i.: CIIIUlS NEXT TO CITY: 'HALT. HjtiiS
-ANfCiovtriiniciil '>-- ; :: : : ?
KnljttilM i>t Ilinuir.tcli .' -,- \ .' Ililiik. tin aru "u llm "ullL hark, ,

!L \' ..h.....|.)' rrrnin/ >l I n'rlu. k. JEr J.l.ER. & COX: ANTI MIMIl'KX.VJOXS.\ : ; ; ) HOOTS AND STIOES: -i"-) nml a 1\ o |niiio' >it .In mil,I k lull unlit I llm ; ., "-
,. ; An list ,,ilinii In liiiH-4'l, ', hr..'" and In* |!i-|>nl>llrun iniiflilni', iiic n.Ihit I fulrlliinir. '
W. 7" x+i 111II.EMnt.N'rE. .1 lie i b.rlI'fflla.dl' <. (li.'i;: 11.\1''rtINISTnp.r: : : FINK: UI.NM: UljI'iHH AMI IlIi\It... I..IIC..I..I.'I'! | | <. |U l>*ll ll.l..l III III'- I'llllllC,, I IMTII/ II.l no 5 li'innIn" )Noil\ linn .
FRANCE! St.
.. '" -" .... .. *-.No. 12.. ST. I loiMoi'i'iii-y.. ...r IIM II I iijiipl m K"" .
..wift Stri-rl O|>|>o.Uu CittlinlioDttl uuIIPIs. .. a 111. Wliinlur.-ThroIhorNYIsiitu. :. Iln'l1l. .. YOTTOIGOIOSTUKERWHOLESALE Xollln'in/ sir|Inbiiruni.lu I / and .ni'illi.ir ,

n f: ""I.ortt'". IK K.riTT elo.II't'I. '1""lh'. ,. .-:" 1 tL.4! UnaIIoY I;mnplnylGCnS;j: ; ; J .MOIIII.K) :, AI.1''uIlOl ..\. ilr l.nili'li from lltij In | O'I-IIM ,\ OIMI. mint 5.rlLl'111gwNl n nnu, ,linni'i.1( fliiinuli|niiiy--n, for luuly, 111.V'u .'., 'J"
n.
.g.Thnrwlny I'dac.\a nluht.t: t. t. 7;:: 11 i u'clixilo -L 1'SiI.\I'UI.\: . 'U'IIII.\: -. A., A fuKJ:: ...,*"* .. .. .............,.....I. ...11..1..1, I ,ilnlly.rv'b.. DEALER IN FINE tI liy 1511, IhisNYplr.r' ) ,,'"' I Im |'i.i-. mnl" for, ';..;, :, 'f. '
< UIU '''
)1"1')
t
m .. ll.il"). I'ulurux "'1"1.,1. All ,IIMNIM .. Itll" 01 lilt'' 14IMllily. ;
l 'IX- ihA .
W. A. IIUHNT' S. .n.AIJ'IarrI .. i11ny 'I,I-.... ; --- v. --- \t
,I : wt-'y.pEae.NlpawatNO, JEWELRY DEORNELLAS .11,1, .1 1I"lInlll 1'.1.'('.. "'MI,. I 1'111I'.1.1.! ..
11.1r WATCHES 2M41115 ,. --.L-//NFEcrrIONERY! )
1.C .
.. : ..... (>.<>. F.APt -AMI>- ........ '.:' 11m Itnnl aif., WINES LIQUORS .Tlic I 1'iilnlka'' '\; lli'iiilil U a" fully conitiilloiix. }
"llIbl drrl/I1, ... | .'< ll. ". ,. ii iij
"' .......1 and Lu.L Yrklny ? hilI' \lIlunlu Hlllilinni .

_.11110.' 11'; 0"111...t I 1.1d r'aIhIN.,, SPECTACLES.. The JewelerAT C, 6 8 ImeJ Ii 11m -.ANn uIy. J." "I..n"-... .f.". y ._' I I. (JI" lKti.i-1 liiiinrpnrii| | on alliifHlor J
-k
.M4. tt.:| ruii-'
awl
YfnN r|7r "' ..tclte.+. Juvtulry -ArlrrNLlrIILSlrsilnppol,5 / In .1..1.,11I"
r .l'. "usn..I'II.H..rU. : ARTICLED.1- : A vlnllurali'W .
.
,
Nv.. Wnrk nniilu Ui r STAPLE ]'on
,.\ .... fully "-|".1..1.1111.1 l I ,lit)'. kliM'c" nbkiil. on w lint ''part of -,.
.'"b. H 'IHMJ.IJ.i : ., M'll .KHMIIIH. TONrri.ulsill J
23 S
offitr c itConniilixl ::: Hid iltrr roiil.l' IUVHI-I' romai.oLh' "
.Ilia l. Nik II, Knliclilii Water and Dauphine Street, 3STE3K/I (tllx N Ik,
i JIB.UM. ll.linns. Cor. .. ... .nil ( 'o.111I1"1"1' C3- ,k I
,.h.. liK.J.C.KIIITIkO J .r. .V q' I .j::: vnrli'ly. llu tint Infiirmiil lli.it '1.
"
,,' H'MuUjf nlitbt' at !::,.u'clo"'k' KnnU. ...> lt "..i, ; y Ib-l'l.'nraBalmonCrfu. MoMIi', Ala .- ':'' ''''.I'I.: '' .. ::.I II IIn 1 loti, "':. llm. riirn m ,, "lIlIllh: cxllnrl., (nil 'Imionlil f
Mnl. .. If nkanU' HoUl.Drn. .n.II"'l&lprll In ,/-
"flow.1 11A11,141Mk/c. ,;. | | I'lu'un5r .. ,
t.. c, : F A/r a fi-w llii"'O.'k.inlii! | ; '
tIUU1'1': on l.'iIT.
:II :
) K.: u. place, i ihu in I lie Toil. In. Infi.iin Hw 1'itl.ll.Hint' ..I. I I I .,,.ills lISP. W ""lu",11I'1 l"fII'. ,' ;J.V.: .I. .A'-. {:
1 '11 ..r.IYfF.R. ". or 1I.t P. Wliiiinp; & lloss.Qtroot Tlio Clioaptt'l j :E'ozzEtarvaoraz : Morel Would U I'onliiiimlly. .lo
.; )lannb.MN Watt, 'In1*, CliNk', SM'| ,'tai; '|c. and ...2..;. ...l. a 1'Nrlrtynrll/MNl.lu11w kepi ; almvo HiIlimcr. ,... .w'wiu15" |lirt,; .'tMj1,, .d! Hint I heir& I).lug alx'iit ulllv'uL -. r.
)
< IAMIII'. S... l\: F. Dual A. M. 'CP'FICE I Sample & Reading Room, lord IN. lui'.IJJ1: "r tlll'lolll. III.I lI'h'lr' IM1 .11...

rl r 1 >w M ....Itol! : Muadny.In rururr.arrin' wh; liumlliU & wimamUui'iu Jewelry ...I' all\ UmU. ltd f.;
I1iu .. r. M. Lmlse xiruvlv.K. ,riat. d.pncLa.: i uki-n in exilianxf for ('i..I..r'. excHU-nt iiAkKHV connected, an- In w Ids. Ii. nutniiiiT" H III llii.l, I'his' lali-.l 1 I "!'; .I R liu.-.I".c. 1'N'JN.AlgntiR" If'r'Ito :(tl, .i'.t! ulu 1 1IN u.Jlydly' \ r ; i. .
.
: .
W. MI u. ,,
:. A.I'KUUV: s iuertnr+c to-day the great attraction\ t"f"cn3Ctlla l'KICIOIllCAI.Smnlllii-11: \ 1 10.. IJ, "I','.
r dlas aMSI -- .
''h
.
mwlin. ; tth.iUi. t w.Juw.Aay ToTYT 1"1" II' S 11 .
: J.: <-
1 .HI. .... '( .W.\.l'I.' ",,: "'',"' biioFic E HduM': > ,u.NAk. MI11t1LIhALit.: in.ki! a "!-,, <'Ully of I line, WIXF.SAlUOlKIMi I ( hi ", hid Ii Ilii-y may wliiln, away' Hn1hour. A wl I ilu uuui' IK, ,' long:{, -.,9ti I :v. .t roi'/: / I v .J' .' j _'

i ,_ 10) u; A. M.-I'i! to 2'., I'. M f,. '1'.1'. itr-iwn'Iwrr, y' amt C'lflAn-l: : .. Isla.I; ides' In one "I' 55nr, \.It. U" ,1'1':"" )!A'

wmi Ileiu........ .'-...U>lt<>..S... .. 8y \ BOILERSheet I A. K.T ti.,.*...i._ wr frL11M! .-"- KHisrljr: .. ,,1tI1... I 11". ,1:01, : so ". I 1.15.11, Jill,! .......;"

!>n. llruutukul ANrEiatlr" N A. 1-.. 7'i!' r. M% JOS PELL AXH ltd' A CO.. -.- -- 11..11111:110/41'.11"1.. : / an iiinlialili'; Ml'IU I
WMtlli.JNU.
la fault. o
:Muuday
M.I
'
i 5ry PwYwd IlKUiMAN.: ".ot l.3upS. -AND--- l'AI.\tIlS Al ltr.Kr5 rfc.NHAHH.A; H.AKi STONE ,,,"-uland.5.. tinI'oni.Ml 1 ulitti-i) to

R.' MALLORY, 1.1t.\<(<'1'W\I. WATCH\ I.K{ tlC: I, .,I.. 14 IHNJ.IIT.MfL' .. R Ihrroll" t. ".\ tiidal. l. M'ltli'1111'lit, will!
lllntil
ni.l air wrr"lrpllMtILuJudast| : ; ; :

KupfiiariILOBE ATTORNEY-AT-tAW. IronyilTorl --A"II"'rhl- iRiy lam I... ill w illliiy.; "I 11"1'. U HH> aj'ri'iini'ntIn : 044Af.l .

l.dl.ll AXD SH.VF.Ii; WATCIIKS: l.l.o k 'uml n IHIf, ," riJinili'iit| .llmKiniiMl Is,

/ l'WWllltTOII UR : WIIITf:'* Itrii.l'ivo" ,'Corner of'; I'alaf'.x I I CLOTHIER. I, |Milhlii! \ l.i llm rerolii licit par.
BAKER
CHAIN'S: .Jo'I'C': %
sr.P. Hi--, "1'111)' chat il..c4 juiirinorw honor "auL IA't'
,
.HOUSE. .r..ViiiTfnlciMV'iiriai t'l"I'pj", I""
Lau
all IK4LKHIIIGeneral ( '
ItAri'iiikr Smut' :
!'
N.,. :'Ji J 4'A
't '

Strtvt IViwiMila' KlorMau I'ENSACIr.A.nuitii'S .r . n\. :Slol.ilp, AUV -u- l'....kMill., '
m IgtWA P. J. Gitoey Confectionery. lii'i-i l.rr nil) l.iniol lM'inlifii: |' per.uli .
.
Liquors \ .l..I>M>, ( !....k. Mvl J...flry |.iuHIr) to.I.ural. % .. 11'1'If"| ". "" l.lu 1, ; k nun (i-. ,

p orted Wines, EICHABGE. 81 & 83 COMMERCE ST.MOltll.K .. l. All Mock _lly' .....'ulr.a .ixl Nor.rauud. -- --ACEXT: t'ou- ....It..L w" UU |iii'IV." 1 1 hat: iMiiiinU |..il. t'I

-A" ,....... 1),1.111 l If Ibfil.i-r liuil 1 in AlUiil.1,
; \1.\1.Noo. no Yrl.s. llrvxl /IMIr Ilii ..,,1 ....-. Contwitljr |
Glen Shirt Co. ttlitr.* !lli.. lhsIt min alit lorloiii.y
u..a",.
lu
MikiidiiKlMMli>
CIGARS, aiH lk.l o ri' i cj i : mlul",,' wlili I'li'ly ku wouUt nritrIry .

Proprietor. Kiwi*. iiUj, l.ilhiii-r. U.-Miriu4| |>r"iu4lillarnu' | ) : it'TTMAKX 81"11.1'1"1. tal t.i.i ... i Mi.ki'im. and. would kf< |I'
OMRTAXTLV' OV,, IIANa John Dunn, ... WorkI a s.N wly. Palafox Street
.I".UUO-d. TO
4ly IMJVBHIIMKIIT Mnurr. ffutuMn, Ki.4. Isis ,1',,., 1..1..1.! or Lit l.laik. I'riiinUwuiilil

r' Nine;' Aii-nt ft 11x',1'elrl.ra/. thr. -0- '. u. Ilya 44.: ml' t..*. 14 Iwlt.James I loe l n.l'.lrut viiili ..1o"'LI'u4" and. I I

I,ill hr.rtaa L:,'.. "S4T1"J'oAL' EY.'La.rr PETER BURKE, Contractors & liiriltlerKK 1'.; sA'm.\. KM MM: HA. null of .in.4i-.| ).all/. J It I U all rlylit,

\I1I'UUTt.IH.! : 0/0/ 1I.IM, 14 loll lliul May" iu IIr..I.\'I.\ tul. lit

; 14143ly.C fl.. WIM-X: LigiOIW. ..CIC.IW.. Nf(. CornerCPUIUIITIH and, Iauphia! | M+.. fun .....1.'' ...IIIr...k-Wotk awi .... FL.II. .r. O'Hara & Bro. 1tt4P1It111:1'1-- -. -- Hie Sonllt Hii'V w td1151.. | C4iu.iirr| lltitlirra
1-4.
U\ .."| lit MltU. .A. .
.
will h.l. Iu us rhuulp.
MOIJII.K\ :, AI.AliAMA.. : h"* > I ." -. .
BRENT ', .i. j- : s :Miife-turnl bf Uu La41'Sw.pnuli, Auctioneers \ .RSuM
I Uj K, 1'/L r>ui iu.l

;
all Grades VETERINARY SURGEON. ;4
in
Tbik ow.mt. nlial.l.b.hB. ( \U u..1...... f'lotl.awl Wholesale. "Jobber- > ""II Ltiiw. i.u.fjflHikt I"l Now Jft ) HIV.. I.H>M&;XO; ofMrrill ILo. ;;..,
Ihuaw I II) -AraCOMuISSIO.v '
ANKER .u.a j.ally 511th. the wow .a.-o-u. lull hilt ,ul.Uli: |t'I"' .> iiU-. tlial \llm.

CULl"L.VUSMN rill rnuttik. ..'" .hI.L .MAN Waf rh.f4r. ToToacco, Miil Ui MERC1fANTS.: --- INNI'I0plus| l|. \IH| nil. ((litUe i l'I'"I.i"hl,'u ..
t | (
rF.XS.\'OL\, FLA. t.yij.4IIN .......*::O'1.U 4vaJ\, ilailT', awl x. ItuatoV1r..wtNbrf r 1J". M.i '.hM"' (:oinrluly. lat.U.t': i .\111.1:1.: AT lynimr' AMMiN'i ..llmi. ImsNtrnVg.) ,llu tPnglrr.N.o 5
toT.. A Kr* .Luwb | .. FOOT HAUAFOX, WIIAHIiflCkAi (
o-k-lirau-t. hVJwt.4" l rZS.IYL ., unI.UII": ; B. I'.lilio-jalla do w/II s,5 Lr4l'!
rC S KI iirrin M.U \lin-n. Mill| ,
_. ..II. MI ilrauxlil.. > aui 01 'tJ)UII .\.
t A. ,
f
DOfCStic Eic aWht41 ani .ho.o.o ll0irrrvuu tin' ,. liuvotrr
,. M Pleital kllrulkm 1irtll( In 4L'. -- -.....- I'rvjiil.iUi.uLa- .
.
,, M'bhiil+ l llu'ir tide .IxiarULl 1'f'1,1""i.II. ... 'I'uud J""J':rf.pet.MNN4M :\I".IU., .. ,.,It t', rt Solicited ) nrl)' ;,.... sooty' uu.i.u..re 1..1""I..f'. ', .

} -* yd.), owl) iniiui'l till' illy ailrutkiuttiniu auJJUS : >\' tU.NllK.NT: : .'rttUT.: w Iw. ,...........aC'_ rLrho III.lw.t Hill. l/IUUIfl. "Itllf.u.... Consignments IFu... *1.4.r.N1rN*Irarw..lIIi. 14.O. .........-..01IM.)*NMJLII NuJW. I I .*. \ ...
iu 3i.tifc.ttjl \ t-: Ws >h. ItI ,.... Yl 1004 tf. l
01'1-'iw lint sbh.l/. 1''1151) ) .1,. ,
,
1 1 \
it
\
art* Jr
,. :is
.' ,
l..
.
ratuK"' .. l t.....

.. _, ,. \ ;._ ,W lief- "

/ ". : N_ilCTSTLTtB'ltt't". 1 : .... )
"TA"1n''WQQ
-- '. ... ..aee.o.C- a.IItJM"1.l" -' : MoWfe/AJj..-; -.a"ullaou.."'fa tWr.. .1 1=-",,,=, ': "I"Wi.. :;S;y r-: I V. imiSSjf; )\/ { 4 lU

I ., ...i. i..riIlt.r ... ; !1 r
; 1IO'1Uta ;(.i"i
j,; "r" -. n ". ,, .. !!'!" /.M (W"" ( ... : I. a.y..__$ .
.
i .

: -
jt.

.

.
: .. ., .. ...,.. .,.. .. ... .,- --... .
.;. 9' ... -., ,_ "' '. ._ <- : :-.
-. _._ -_._ --------'- -'
-
--"- -- --- -- '
------ -------- -- -

; '.. t ; .V (ill."IS' UF III.\) !
rll$ o 11: OI1UUfTl a HIM;(. 1 Tin: KKK-1IKAD.: We t'"lIlho ntltnllou of our lunches Vih Gntta,

-- llielinvc. (f't n 1,ccliKToiilittle 'manufacturers to the unujotneil) article

;.. p.' ." -" "Imp In I'tMiiniiilit. "lit, i I... "iiii'itiil 1 trout the ttclcntilic\ Amorkan-.1/: :v $ : _.\(.: T .' 11nUS: )I.: T ST. lli8IllOllS all-JeuIry

,, 'pi ni'.'iMiri" m T"t. "UOIIKI,! to Iflioro t HIITIninl" thtst: 'iii' '. .11 a eilll tlnretiillii'i There 1 U 'OlllcllllIg, ) herd th.1'm K..tfilII CIIKISTIAN MOEltt.EINIlltKWINU : _. ."'..PIIIJJ1"hu -
IlI'w'\lftllCr! | innnnjre
'/I/AII/.1t.' / 1'/'Inl..1I1\1I/ 1.11.j ,",t "\- I In sh dine-i I 1'| ,irllini of lie I ...'OII| (! for (lie tlioillit| kill and en- M If.M.. A. HllllAltlHOX:<1, 1'itorKiKTarii. : COMPANY'SI1AUKEI ( 'Je. h't! i J JAMES O'HARA and BRO.

: uoild. He hAo i n votnuirfvial turn ofipstttth tcrpil of our('arsetiterst| buililvr, ar ,< .

'i rlll!; \1 MAI!" I'' i 2.! I ITI.I I-! : .), mill, romeiini'iilh' \want lt. nt- c. I e<'Is at,.ninchlul,! U. The lieKI' U anliniling MAB1ANMA, VLORtOA.DinfflnttnP.aiilRaflroi. IIKEI., STEUIJXO SILVEllWAUB( :, t tl \: XOW ON tXiIhltilION 1 OS K: OK
11'11,110, other, iple'a biifliipw; -!I.* lia"imlhc .
|I'I. I one, and. WI' ten rc no good l lid t..t 1..1 1.1 'I..1 Hindsnntpst
IIn
II foinlncfur Midi ditr.itis.Vc fAONIS. .- ..r 1 to the
reanoii! why It slionlil not lid ntlllrcil\ 1, AM: IS- i'o pcoiile
All Mill I talli "litin IU..U r IVnrarouw This shuck been
\ Niy wlectrdIKil
ninkliif!. KeyVc'l hope' t 1\ 'III : In.
1 itff" finmm | COLD, Slt.VKU Awl illr fir thin .
niiloii the nlinrf-IMIIO ,1.\l tie aII'II all.lll1'ClIl.I..1 In I'cimacola blilt' e4 8 SIK.I. It cnnstiil of

4 ."' ",.., I n 1j.iic nf .re nrl. 1"\" nnil, R..III11III.. net')K mul, !Lick. labllidmicnl, of a "ru.I, made huimemanufactory. General Merchandise.ott. 8temWlndlng Watches tJl I'illloll and 1 Kn.r I. rim Am";ri5.II.\"t" :' ..,

:k Tiir, poiTofM.':' ; .\III/i.e|/;. ,;; jll," 17. fq.t. |M-in1cnl., 'o'l'rl"tmtlICllIlgulllerT: I tide- ." (' TABIlAMiXA .t II)nIS"UT: : i'm. Kll.\ KH: ,I.ATF'WARE: ".TIIK: IlK:., l'IIIIno,, ltnin-lvt. 1'lnAI' |;

,: "if n nter' ull the 1.11"' The pnlciit outside, ) (trrcnbniki-d,. al..l) The 1'1I1t IIKADT Canadian.MillK arc tKH.liK n..klnr'IIncb: IMlfnTBY.! a \ ATKH: .i_rtn DAY.jotISP : .1'.A'U'\: ... j'QUAt.1TY.TAiL IMsmond,% 11.kola of, JuwrlrriIdnmou.l ; ;

"
Tnr,, rloihla, l 1A'I.lahi.-c''ja.|! ( ; white.1.1",1 irroen-ejnl, organ iitr1snetl l l by a Cot, iiniHidcrable and profllablo. bn"ine of LtlTIJiar nf MupDrlnr. liiinlltyKrrnrhand I IMaiuiind Iiinmnnd,, Knr:" Iln1; _

o (Wgill. 1.t'0.1"1III1) i l cainliilntc. anil, Irall.ft'rrtll' 1 to reR.IlII.de' IIOIIM) manufacture thai .."ktuWLIM.: WM. II. KXOWIKH.. . Amvrli-nn rIA"1.' .. 'I.*. Muds r t'nllar:Button, Kte.l; ,
"/ I Monljoinery( \111., for ilnwr' Btiierlnluii tint N'oi Hi western lAimlieriiiaii (t'bl- C. Forcheimer misc flyUUK. fur alttimlinnt anil nnlllti|! Itnnmn Holdriklnoii, anti Lockets:
(think It Mr. that Amerhani. 1 Itotnsn, O.ilrt, "Vis fur L.idli
anil rago) nge ,
plants ;
;
; .
w 1I"A"r"I"'r eM: \' ,, )h" hit I the I IruIII I by accident. who have the for KnowlesBros froT ci.rf and pta.mL.aastuc *'pn-l;illr. KnanMnl: Hand Bran-lets
reputation noliing 1""lnU..I. ;
nraiics, lit!! plenl, l III H''" markets ofke I If lie tonlil, {ret tI I lie!' fiivMriKlAl'! In new opiMirtttnitle for retting MtAI.KH II- lUmVOKK.. and all mw waist ,Si, MIuT- ft 'hlnl"! I"ITU 4.halnsj, ;
anilMvdalN
money ware, J" vlry. llwl/c for 5Hmfeih' Oval,.' Unld mill
; 2 Wot. lake \ alef," (tlio ln".l iliflltlilt I |art of do Hot branch out lu (iii. direction REAL ESTATE ) rniilly| exwiitol at So. twkrrlit (..' ..Amethjral T.'III.C'hnno' Onyx; unit
.1 : )bin projvil.,. t ) no hmo no iloulit' a ten more cxlen.ively. DRY GOODS aifl .*, ami llmlm furnMiul "hon n"iulnil.IHAMOXM Unmet UiHimi: "
rNATlim, : 1111,1) Fcrrj hairgnnpnpsall ladunlry AlIIIIIN'U.Bl1eo it GROCKRI Ih-K-t In al)\Ui>. (loLl and tMhcrlliittons, Hinds
:$ WlMMlM 11t.1I", nail wonbl, ulnlv l It. The dmVFIKIAI. llliinlrntlvo of the manner thi hItters fnnn the .11..lrllll n.,1, Ins flssttnt. .n Oil*
ihPfoiiatMt 1 ; to Ho'cw li |rogrctiir\ | It U men I lone Jin AgL'M.WrS.ht'l tilliil.WatihM Il.r 1111.1..1.
.. .1 Cftt's lea a liiiwlliMiin, at I"R.I t of the Ixmdon, Out., Advertiser that BYRNE'S nun.nNO, mtnitly| ami Jewelry earefiilly reimlmlnd .\ tlnld and Ii",,Initial 'Lace l'ln.''. -

C'oll"IIII!" !!. brnlnii, and' thIs, iloiilillons, lugg".lc.1 tbo Trnaxc plitiing mills at Walker -or'II"II-: OPI-OSITK SQUAKK I warranted.l AI4"lh'l rul! .lasso I" .or ""> ''"I quality of

TIIK: miimiriiilmoof t ; '1 palmetto I hat*. I If the milled. ",..IICMlhoIl1C1.I!| IICf'l'M'RI')- to ton, .are, tnrnliiir out material for ready .Ilila*. OerrBB 'Street, rUI.1 all l 1"1"klnl, ofliocki.i'tllp'uiuxuMrfiiti atlvnlkKi. |>aM to 10 ft'1.oll"l| nl InIL 1 ,.., Jenilry.Ktcry ..

abui-lncM' I In :$1. Ali put It umlcr, nlcr. Nun, If tliC i loc-licnd m.uliliniiiii': at a rapid rato. Unler* for Four Ooen B.M of VklKlos, Fla : ;i repaired ami Mliil' article nil) sold under a full
)lcii niiiisiiillr .
> | a whole row of houses ean be tilled 'In Pensla a lIlt the ercatmt RateR aiwvrtaiiHHl btranxlt >
org.lIlICc. liiin-clf ni oiliercc lusts, Will| | iinilnnn the. liMiiriiiH'n unit lli.nl EMits: ,.r. (rmirnnlre.MR. .
and it I I.
I a few ala'R. not uncommon to
; : !gIuitIIu'! _ __ lie will want to kick lilniHlf. ovcrlward. oo an entire street for .Brando or a I,..h_ hl'n"n'n' r.trkd on liy KMOWLIMHRR t5T I 11"1'hate .a 10 Variety of W.F. "ILU Alf. ft* the |pistil eight
A : .
Mi*. Mtnv nun'I.-, : dangler 1 of r ami we olllllC"llbllt,; the end of 1'1'11.1'mill block for Winnipeg rent out en a train % mtnnlKd In limits ran No'1ceJTI" Oun- l'II'I.hl.|, | |m-M>niinK two c>f

Ihe. Atloriiey-liinersl., (; went out liiinling wharf I- a H mul "4IsIkU1l.." ha, ticcn received. During the pail : cisalcttssat city iif Ih,' rrrw nf the. -And t'lan& .li'nt Irr. ll'rtiwt In N*. Tort, "hlnr i.f
l.iMy: '. treed_ gooil work. A ten (wmiy nail, how 11'110011 Mcmm., Trnax nblniwd 119 car Dissolution Notice. liaiSon t Imniiic MAIIrSAIx.' : 18., It. (Milnllnm) ,, In- KtiN k nn will at all Umui 1.pnwnt In .

ever will nut fiiuwcr IsIs |iurio| nn (of ,knock; down bUII.oIuitcrl.f, .lhe !It:ixliT. au ....\h'.r the sit's,, nor mnnlx.f POCKET KNIVES. ..11"1.1.l.. Hclnl' nnlnrn for sissy nrtlrln'
12 ; ; .
..
-.IsflhI;;;; e11.h'l'l| at 'dM.k, on .. for ili-litu i>T MK h 0111- '1111 Hiillil or Mllvrrl'liUml warn
THE l'AiITtEKIIIIII' 1t.IIL"Wt"nltF.: : |
ohe! trntU, to the slunk-. to flnl-h the Sorlh"eMI. One of tho partners In the \ ,11.n..I.i..It. "('lIItt'Ii"', gt,h. 14 IMNJ.tr. ".k"I" mul I.llh" Lowest 1-rlcp.
.hiimln. Mnnli, 'It Ii. It IIM lircni Jinrrii ealistluil lstrn. > 1111' MUmii. Mnlnilmrit mill I Irn..t"l. OI. 3Ia''L.t
andMiN ;
}ys each
train .
wotk. lila hend whlrh bo ha now on concern accompanies ... '11 IVAN, Mautar lieu MmAdministratrix .
Wh ml riwilnrlcil limlcr that .of F
.. nnmoilltv '
inii of .rty.A .
) an ciplrltiK! | >rintcnd tho of the r"b i.
i 'p (public! exhibition I Is empty, and full of | puttlilK lip I llmnth Kalniii" has :lixun sli.sssmtesil l: l I'vniiliml CI.II' :
bonnes. Honictlme, 1 honsee ordoreilby I :
are ronwnt. Tliv IxmlmMM In allure will. Notice.
r'roiii'lininn; tr8\.* lllnK In,;Hio t'nll- gas fiom .ICI'lIyc.II''t'. '' all.11L will takea I telegraph( In thi...* fashion i "What he OMHlHl-twl .k....> liTmiirl.lt : A. C. Watkins

t1l1 :Slate", aay. thai Ililnl-ralo 1'11',1l'AI".ro (VI pound cannon lush to kink hint can von furnlnh me a tidy eoU.fC for, UlLLIK 3IALt l'UO. sin r ALAU.t -

hero better than the leading.| We will fimiltdi him. the eannon ball 2240 feet with bay" window vor.a"II1' K"TATK: OK It.\S TRICK.
| are '' THE FINE TROTTIN8 STALLIONPilot -IENKRAI.: ASSENT: VUH-
\ onthnnianlielinii'o '
Next spring the All having di'inamls .
d' of 1'nrU. and a -|>cclul artist. to purtrny thin incise pi-nun afalnst said fruit
_ joirniia builders expert to receive! order* -cut riiiilriil| 1 In|iirm'in thorn In,me ilhiMit
\ and, HIP i ut will) mnko a lit heading for for. entire villages something after this ':Eagls 8.0. & CO. .1,1, liiy.,. nml nil cl ilnm, and lU'lnnmln nf rmllNr .
'
1,41wrll'1'i.AII' ComiinlU; ;. ,p l M winS lit .. U ntH' and, dlnlrllinlM'S, 'III 1
: ami 1 ( $ |I.ar. an, obituary nollie penned .by Klce SI I Ilet! I !"What Is your t lowel ftinre for TA ) nut, .r.u'usmta.I, ltbln ",ar n from be Imrrcil She 111

nhi'fi, of Ixtiitdlaiia, arc. MIII.IIB )do, "lire and, i ln,..4
to I entirely ovrr o\Yl'tl. 'Ilio levee Take the, klik' Jon get nml) ..11111'1IIn'l'r smith shops', one Methodist and one and mine Mists al.. Ihv low sits nf tll.nn: :.t-imniA \ ,AI'rl .
Presbyterian church twenty-live, cot In Insure a Marvin .. a Ills |isrilIats i IiFitstrn Elegant Portraits TOUR SHOES
linvo Wn nwrpt .wa,._ I.R..k or "'onevllll will befall and to be man next ....11....Ii If nrnri' 'n nut. In be BU
(agon, a town hall a lock-up, I -
you. 1'iinlinked,, '' and pnld for, do >onr delivered on or before July 1 ?''. Order* In foal. MAttE thoM ALL : IN All atuti POR XjF1.'
llieManltary Review at-
; : : A writer In Ilkis. ta.se: .I. a M.'IIlInr" Issly. It .) I'J'I'I.
work but be Hire that the cloak of have liocn t received for twenty-om l"n'R
the, mortality In. the illyurMemilil hands bliss| and a pcrfM-t niudi-l. MODKIIN; :<1 1\LtH.Snlhfnrllon .
trlniti'! hlllh 0"1111" PALACE.
III liraiuUn next SHOE
100111'1t"r\ nml, Independent, bonnes to lie I.ulllit "house. Han iiimln, a niiwd of !
| IB Ihl largo| eve of the spring.,, The freight rate on then. I 1.2ft: ; In kindly dl'|inw I thought' in known, to cover a corrupt 11'1'111.1. .
1W)1)SI1ltiIII. In Hint city. hiuiocs, from Walkerlon to Chicago 1* ble. l'iilltfrie nncxcoiithinanlo" ami Mill liehuwn
neuro | ohijeEt), u vciiul mind and. a piirtluucdpen. ,-10 a car ; from Chicago to MlnnoaN| In any one' denlrliiK It.cart' tor Aildreiw, all nnl.'"In P. O. Ihit Al, I I)'1"IIIt a

1'IIKvhlll'-bank' of; the; I'lillci! l, ,. \\'e repilnt what, )'ou have mild Us f-JO:! a car. Tho charge the balance .u All liability taken shnnM. to. any|irvrent' oorur.,arcidunts.. A Cessna', but I I'S'IL': KLA. Pretty, Stylish Shoe, lnEnTS PLACE

V. Hlale. now liolit. on ilepoxlt, U71,07U,. of IIA, !knowing Ihat ) ou linvo neither oflbo way I U enormous owing to the irn_ always! hi allfnOnnor.UT \ r, .r .

'., do link! of co'niietioii,| the cost of a medium Alan at the same plan Thorough t' I" eiti>,inllii2nliinT, .:" Hay "' ,
s (till. 'Thl reirc|, !,eiit the aKK K't! the himenly or the iiiuiillneM to toother Whitish mr Circuit Court-Escnmbi.t County I '0 tl'UII 'IIII. "I"\'r.
from the start to .
car through/ nrrd llrctalemt JERsEY: nul.... 'my fnini |1'1'' .1111. "n.nalnl'* nMiralvdl ,
S amount of the earning or labor after a* >\\0111011\,1', olbern tlo to : peg bring ':lIil. The large ones tiseby Ti .'r.\TE UK KLOItlPA.Jnnio : 1'AL.ICX.If l nin.-i', "lriiu- alU,1( .' ,.

iliilni'tlnif\ cxl..I1.eiiuf IIlug.Tnr I \ )'ou. If )on WPI-U limii'ht tutu independent the Trnuxes -cost, more. Consider Golden Horn I II.

you rould uteri t and receive dig the fad that Chicago: I Ii uearc I Wlllnl fr''1bAI.$ smamit l want MI Ae."c .

;. S : IT. S. ((';.ii-iilll all t fhe'r'oiillicriiSlnlonnie ; I dlllurcnt Ircntminl. A.. a mere merci'imry Wiiiiili4'g| than Walkerlon Out., whjraiinol ,, 'h.rl.I. U'ubb, ) Attachment: )'nl ICmforble
all the adds thornmbernian.lhcknov:] Will iN-rvM'nwn lit tb. mto' of $' .00 \*>rKVIlHdll OI'HII" rn, nniK Fitting Shoe, Aluiiftliill.iv Front rtiiiH the I'nan..oll,
2 raplilly 'I".lIi"/I"/ )'BII ilc.cr\" nil llic hard Ircittincut down IIOIIBO bllllhle... lie made profitable / \ ... ..' lit 1 in.MItuiklj mil, .\ilisitI, .* llnilriKid.Knr .
th'ctlllll".MO. II'BIIIIIII tlie ,Smith. for r rrii'Ue. Ami the 1'1111. & 1'1., t'ssne In !
"IIU ina> a here, and still more so at MiuncaH 1 J. W. GINOLES, n., Hwntn to, ''* .01i I iK tasty liifnriiiiitinn PIII.I to

I .. '. polllli'al, purMweii.| The late! clittlnniare e"\/lIt'UI.:, clrcnlnlen largely in | >I1., Dululh or anv"* olhcr"lumberpoint mar tl 1, l'rn.milii.. .'1.. i ii. Murciis ..55,1l IJI: I'" f.'(:1:.
: ', c. 8.l .. JrM laic : J'l!: .
S' I pHMliii-lntf a nalulary' cflin't.IU Aliibmiia and many AlnlminlniiK, lime In thrNorlhwwirf, 3 ar"" A. CIIAKIIOMKU.COMMIsMON
'. . Board County Conninlonirt l..r..I..II..I'. ass)II I \
,
,
.. --- .. .
not een slur lrllllOtt llgurchcud weghi'u "
| U Walt In
111.
:,;;.-- >,\1. treel In Mobile! I I. imw lllumlnaleil Eacassaic: ( KUIKIDA, )1U. ynu
..; 'flIIITY.:
A SUanTITfTB rOH 41I1'sn.: Tim', and all nlhi-rn' mlrn Mill I.
1.0 -S y. with the electric light' of the them mi Ilice linperfcit' isis|1"11 poitrnll.Ibe'llludc'o From the 1>entitle( American, w. Meellur of.J.ta. February 183.Tbct / an In''y,.r'mhlll.IIII..I.r ,Ilio liiHlitntHin nf Hi!. Ours Coma 11 Baao Cado E. Shacoor&t& :
S r.: I*. "H. Electric: Light Company.' The developed! a Jtn<,I'td.; It Is Heeiwisry, for thi $.slr. Milt by thvy ar' n |lllr.lln I Ia .
clip account of another! new Industry > M.'iir and iili'iid In thn tluelusruitl'sst Italy "Issmec sit Site
doubt riitt-heud. ,and the w hilehend limlcad, of ...-fIr building/' a 1 iHirthmiw and JusIItlmamllssmsdstslhiu | | 11..1 )lur .
Mobile" Itrglxlcr entertain a as that be applied to I the ornamentation ) tOHM* .hall 'In huiii-d to the b.n'll un or In r.r use Unit Mimdiiy .r .. .. '
.' : of lionor ha. lici' the may suioEhi.tACE.ifyost .. ..
to tlio ultimate SIICCVM of tho enter being a crow omc amount of Thirty Thmmainl IMInm. miutoIHtyablu A. I liV'l. K.: <' .1.\. !: : U
.Ai 544t" ciiibluin of venullly and recreancy! ), and of the floor of the a'ntbctl at I'vnuacula III less yi'srnr .....ovr. Illh |l..mi.i ('I.'r"l'I"11 I ) MERCHANT :: t
: prise.! M common.Will il sits' 1I1"n, sat. tise UoulIy,ansi ."Id ltisut, .to
_ luilul renldcni'cs now bci-omlng t
" I lie umiill I boy on I iso itt recta hoot bear Inlrrv.1 at the ratvnf r.lKht: IHTITIII.wr of Florida..Etcambia wlsutS ::.:
--
-
?ri l 'S bTRINHI if)>>THY. 'luloti at the uliambllng (gait( nf the not nome. of our painter.study/ i iup It |I'' an.llm.IIM.hlo aniiuully.Ik Stat Count.l.uurL :; I'f

.. "' the reload III lieu \" put, It Into practical oratlou| Ufurtlur UetiileKl' and Ortlervl/, That. K... KlLIIVAX) "'" | .. ,Worth or Your K08', -.Atl' UK\Ltll: IN- !
man with t patent hhgss > I Ik bt DKiiril III, '1 I..VAIIIKIII t
r )boor throat. V >
to
.. "Try lager___ euro sore .., l..tua. 11 I... .1.l... ...py.. a __ em _.......... "I.-.& --1......... -v.'t..l vwinrn. bo !held on Nitrxu t ..... t..n'u 1,5 l.
1..1..
____-.- .__ .l'InrI.hIs.s 'I'l'-'y.. aiAucu VTiU' I'.NI: .
ell.loflll.1I1II1.Iel..e.
the "!.olll nut" to the lagerbeer wrong! of CIIIIlo) lug pnpier mai.hu: a* a au"KlI. 'I Iw ...r..I.IIIII., uiwl all Dtlii'r IHTMIIIA' hilorI'ntiM Staple and
.:.: Try cure lute for niatliugs, carpeU. oil cloths., for UN 'HirHnH > nf dwMllliiiid ishi'tlier. or lint k nmliH nf I" iinrtltiitlnu 1' 810E I'AI.ACI: Fancy
I :k ami lake out the"stomach cr IIII"" TutNew: OI'lelll. Auxiliary. SunilaiyuMivlallon and olhcr1'101'/ covering ha* been lutrodmcd .i>i thv, Omnty hall. I.sissu for III" I.ur. "II I by ......111.1111; a.,1 that they arc i
.
INIM* lit fiirtli III tun ureipilnif" IhwMutiMi' ; r<>*|un '; I I .' and big head.WK .\ It urging the illy' anlliorllk : nay* the 1'rovMviwe Journal. suki. t;"ftlnn Ui I... "bvhl. al Slits. rm-liu, amuniler lion: nliil In : : 011 or btfuru lha MMimiUv Ifyasuwisti ?: tOC1JtIIiM ; .
-i- .IF,' the slmpJUily of the being also luau UiunUii. nf the liu bun .
I \ procow > | >u |"i-l"ir uf May, A. I' IfKI.K. -
I : clvaiix tbn ouit.iutmsscusasssl
to hlrei'tn
Ir. ;. are li ;;jeri.lltI; "a to Mr. addUlonal advantage In it. favor \luafter naoHil: K.: UK LA RU.\. Sr.h BenlrdHlg -at CIIICKKXs: EAM :(JS'J
Mounleln, Senator from Washington .hssisk.yitnia. in tutu i.It)'. The'' IVn- After the floor hiss becn'Mh*>roiiirblrleancd Al rn 'I...., S... I ( lx's :Kink Kiil.TtK, OK C.li-rk. i'In-iilt t'nuru \ .
\" kaiola A-noilatloii van mine prolilnblyIn the hole and erar are then Illfuttl awl. ('hart. ,.* Hurt I...." ........ |I"r,'"hn, do IM Hun, Ik'jmly',) tbrk.Juniiury Shoe., fur Lathe.. Ki..e II)
i.. of Journal of the
for the .
t county copies .11, |lieS oanulNotice
.
,
.
illtccttnn I and tilled n ith putty' made by *oaking ;. At h'rttalssmt Sn. t (It nwuitla-and vullii and Children
I II:!? "tne t ', t they cannot l pnicr| ,
.
MouulclnIs
Kciiato.ajul An.cmbly.! Mr. |.luco to be .11..11. l.lti-ry Mnbli' *), A. UAriry. COt'S'I'l'IOllrCE:()
"b" III made of wseatllossr ;
S "_ jlioictoo ;.!" too nixcnily., A lIe""I'lIlocr' | a panle ( Ueene ansi A. ". ..
nor Itorge
ii ( Ualliiry of (
tus
"
::1
6 ,I"t; jitiong tho most active MUd liiflueuy. uffi'IIII'wllcr water, and ground alum that I Ii I Iis..i.arsisr.| Atacilnent.IN II"SHOE Butler

___ _......--tlal members of thu Stale Senate Indcjicndent proper ) and pioper |M>liie to onu pound of such Hour am aiUlei AIITc. ...liHtSo.aMm( >I hw), J. O. Wllklim .: T IALACE. Tel"u a Spial
.
-- and fearless. "llI'rvl"loll,| wilt pi.* tbu city In good three quarts of water and a t."kt.I..U.| "'. L. Watuna ...I..It. l>u,Inn,\lin.cl.| .>r,,. "CUII\, ', FIA'titiit.t. -

4f1;s .. f sanitary rondllion cults Hi very mimlleil fill of ground alum I(IBM" ) being Iliorongbly \11 I'm-lnrt No. tC( .' rry I'mui). H. 1'.Tu)In,. E.S.JnlTnu) II.H.Jnniy., Will > I.
Itt>.rfiinkaw and ,|5assst'sl..rs.Att'rtclis.t al. 1.11. l'itait math 1
.. ;' l\rh.I'--ihe' rarest curiosities ever >enUwneri: ot piiperly mid ullu, ,; floor I U uniforuily, ,coated, and, UM> SII.A ( Ih. ), II.T. tiIn : .nli.III'Id and J. U. I'. IMil 1"1.
{ .'. "V' brought to this city are two monkey: bouholdur" ,nhould lx ,'ui.I"lIu,1) | toks.eii this a thkkuck! of Manila or hardwarepaier u ..kin, Biiubaunaa )UUDK and Jesse lij. W..1.6. imrlnor.. a. I. time Shoe LineS atIXIIIStS': 1'1"1' .,_

Jv. : \ $ faced owls "recently captured lu one off their promW clean at lliclrv OH Hexieiie. )" i plucod..). or if two la'etl.re dcaiied Iiiu5tm.luWs.Al E.t..Jssdasy: .* to.. "uiSsrIt Sam, ,..:.aAh. ..----------_ In AI, ,
i\ -
Fort ) KL An.gii'lliic. .
the caverns In I.rlollt at I'TKllK'tNn. 6 (I'uwvllnn) KnlH-rt llvudvroiH --- ,
'l ., S The city ha* only tlio hlii-cU'' a second covering of hiNts la 5 Jnlm M. ** 0, --- U- -.t S
': I They"" owned. by Mr. Win. | W. llurgu and' W. II.Uoriulvy' MurriiH, r asitt'.Msn'tm.iJs 5.",utiru I.'s I",.,.."
f. .: \' A. llradford, and. will probably be ex.hlbilud to look after. If Ilio will cxUu thso1say upload on the Ant layer of M.III1.! c Insiwrlnrs.Al i imrliHrs' .. .. '. lLtm-rrnmii-xa.i.ew-v.rir 1.t i
o at the Fair.-Times-Union. U ca.ily found. par| and then the swond thlckne.I riwinrt No. tItItsmojh.( *. Iortsm'l.usts'us ., a. H. )I".''. AJJ-HJ Q D U .
t .t.. of paiwr Is put on, and the whole .1. Illyh and Kulurt I. 11,11), Inal"|i fl, ''" ",. .:. ..;..a"' I alluilur ..
riirchane an "cirlmlvu right" 1 to ---- lowed to becomn perfectly dry t on Ibla 1"- n ..Cf fTR.:...':?;uI I".I: '.''I'l" 1"1'. .,IHTW.IU. l !h. SHOEl'ALACE;. Poaiim

I 3qt,EQ.-: them% at once brother T.-l', and >ou 5 We reprint. "below an "editorial the being accomplished. auolhor aurfaoa cir I'rwlni-l >... H (rr.liln-eV*"'l'Iai,5sts..r. "- .. L&uni. t.1. In. tiled In stiasits d.y., "..n; !111'III.k.II..dl.'I.r.111

'f'\> will have the monopoly of the monkey New Orkau Tlnici-lieiiiovrat of the paste. I I. added, succreiled by a layer K'I."or.>n, A. K. KilllnKl,_"sj m ." r.) F. I 1"1 a-ens
| 'asH.' 1 \u sits is RI't'.r"'ln''I' .\,
.' fried owl buslncs as well a* that of :ttud. Every word of It U Iriievf and wall hmaicrofasty" sly lo of pattern deslrvd. AS l'rcv' 'tiIek Walcott tt t ill%I '.|*lH.l) A. Martin' : ,?,.,.
Uu the work ..tirely r ass McLaiiKhhH.. IflAra
bccotniuK -.re
the new Item applicable to thn condition of our own : .._--:7. : F .I 11I.11or.. f'IRel'JT .t .. ,.. GIJ' ---....
dry. it.I Ii covered _with .two .'t"' e -.=; iim..oiviisg ole. PsctI't. KU. 10 II t'UlRT u" .I5 the
city. Wo did not intend to nay any. coal t. of tiling:ma,.1 1e Lv ..',.. +........" ...ue lit IWO t(5tlFII( C.J4s ...: $ or I'WIU". .11I0' 1 1IA1UfOKS.
IUJrlAt'll1
TIIK reclamation' ';; from thu sea of the tiling further, nor will\ we, but we van half i uudof wb1'. ''blll'li j II'''' wli,," this.ham dried a 3m, Ir.J;.. :Jeasass IN ( .0/WA'l.n.ACE.; \ .
'IIAXCEIIY.
f A If'l l fleck Hay near Ilonton. Man., I ha* added not forbear the icprodiirtiou of tbi of hot water. j- Snore 1M1ll1lC eli flMlibranritb.-MibiL. AII'n".t"'/II (WA.L. WitIIssuu. z. T. e, L. Wll'rXKf : 8WJNIX'\'

fifty acre to the deep water area of teanonableartlile, and. call Iho stlhal 'U'11 .."..,;JI'" lIer. La. Lash time re.julre.1 10 become after thoroullal the |latter dry .Ilaimi..,.1.1.1.1. I... ad I'. I11); A. K. WHIT.NKY.. : j} Iho. TARPAULINS. nx:

-,: IkMlon harbor." The work ha been attention of our tltizvn, to it* m.dJ 1 ... tI n' haveryp.rt. '_ t"* ** KlA. > (.'oilily n"I.wII2 I IIi". .'."". lay dust iwsit Ilmal ittairfttt ANDFI.iGS. 0..' A L. N

douo )by, the btate. The vale of lot 'by urea I .L1II: : VI iil; New Orheatmis ",".t : a. I'n. u > II d.,1..\...K..:. I.wlaImasev.n.55lak5enltuf I. slur Mimic,- s s. -
... CO.
.. Adrassce.ijsa.it. thin
S the Klato foot up over IUMOU, and .LUIISII ,. IIltd support (he .' \' TUK Ixe.burK New waul to know ..I.y t I. II:J..h. asluuir iismd. .n..nl"n' tic tk'iusur sit .f..I.III. I'J.URIJOOnOD I IAJD
S_. little al Every citl/eu-: Mwfore_lh. City (' ..iJmillion. wherein. 1.111 11aM bermtmasam- .
the tutal coot wa only a over ;; u' ''"l1dl |It" M. U. llabry, the black: .bclt In ftcamVa I ia-siuci5

In Florhla. the Stale aell her II' Jrur I romullUte Aaaorlalloii' "f the Auxiliary *,anllary; d.usierterfs'uu $ssnsler county COnlCiruit Court- J'.t >". ", j. .Vlrl. jtg. t
I Tuesday was unDemocratic STATE aunt j
land at U cent per acre, or give it !!It. ..... of the coa.pleuou.lynldellt evening It la pIItIe.II HJ'I'UJUI. "111..r.IIII".r. '1"1 .iml4 hln PMPUET018.M ANoITIfl1) ----.
.' .. ..... to the and ,' .
... fur nothing, and. then .a .0 ..C..u. the nose Ihat New eye he JS 5:1I.i'gy. "". .,.1. sless, ,. ..rill bud then,.
1"" '.',.. Orleans, lain foul e left the law ..Jorlty of Shied i'm .n Cnn
costla aid
1".1 Ulwn I.
coadltJou ibismm..I.i 5 .. > *
advertila 11 for Uio beiieSA! 1 to-el.y i that the Kutter. are bl. inrty ami voted with the J.U.WALTKH I. ) lIst
; land ..-.Ioton. lTMj.k,}| before 5h0ImAk. -.nsselcase Pen the *.rlla*., uur*"">ved and I .1111! (the JUJit-ala. neuron ".. 1 IInftcM MII'UL I"'o tn" '''Il. iai time 1..1.('ts. J. I'ALAFO.Y STREET,
)
.etts. 'ktrlda 1..lIbu..t thrown into this reuire of the IltOAItWr WAL'rEIt ) 111. A. H. MAX'
:

gives foot :::2 lOsiettie dor.e of',._. ___ __. I-bt The in street the way and that of cleaning a great Is deal to be of done.work JesSica IIee.uMener ami truth elt'meutorparty'WM vUlalcd by honor hiss July easawea Tie issd sl'4usticimt the, IwO luSh ,I.Is ala",,,.ul..I"'.alSiutltr 5" icfv and "..1..1.F. Ymicn." ,o':.t' '.U.".. (SIC r C0811101 T> :: :J;., .

otlrctee
Council luelf does aclloo. time ,
V 'tWI.. p-fivist, A.thnuy tllld. tbe : HOI even deity tiLe. jera.mu.freea bill "an hi, "... ".. 0.0.1111. '

t rl\'er. hard road to travel. The Congo. IIH*. The. resolution of Mr. Booths, |its i [ because hU action wn uu. >l.Ie..erratle.ud .Y. t.ale .a A. + W. L.
answer the
Me.Kroea couuniitee. pravticallv ha "1 ," (', JI I. F. Palafox St. BEL
.are Ireachcreui, unrerUlu aid !-'O..r'lIIIe.! the truth of these pn ._._i._._,..,._...., voutluued to Florida an uuilciuocraUo )11.1 t Isuc4lws4 ruII"ort GONL& CO. Adjoining POltofc.I'EALa
'.oraciou.. The lcamer. in which he but dec are* that the city can do uoih. CoutlllutloB. : JJ_

It: expected. to roach the head of Bavin leg, and that the most It cat hoe,, for |I. lie ni'y hire been true to his people.. ** County-Circuit Court: .4LIIIJ fancy

p- 'f1,.: thou ha been denerled by the cantata* rudiiueutary te keep In motion machinery-the nesessihtoug of and but he wa* fal. to Ileiuocraev, cud STATE OF FLOUIIIA. a... hay Flour. Vs'sj Cundies Fruit% er Sa

alld the lIo\'l'ru. vote.1 with the
crew, anti he muleS lfadk.lt The "bite Fancy)
auuouuc hi. so as to protei life and JS (ll.IKSEity -AS r ,, uu .
mention to take her him/! with .u'h galnrt Ignorance, crime, conflagration ItaliC of tI..lor r.u.ay .say prefer 10
)help a* h. can and overflow ." Im. other. word to Vole asiu link their fortune with Frnklun.l| |, Jotilkurefli, ..AIOthe Goods
ecure to the
head the t
proo
1 I'. navigation on the Congo, and then of vide a poLIce, a lire del' .rtn, '' X! ud to imegs-cea. 1.0 timers I. a fair J'lOIIIM1t't 'k.I..xl!! !.11.''' Bufs Found Boadinff?
}
keep the fevee ) t in
: I outllehcraudjiroceedoiiTMMM., looL leave, entirely out 1u of order.comtideralloi.)II'. Booth I of their being gratlllea. Their frantic .u. Bun-Ill ...J. I '1"1"1 ) (iU''T' b _

_
_
the Itimllsred. ..___ .
'question, of the. ...1111..._..,. ._._... .."r. .......- .|>|wiU for iwlettiou. from the- -.-.,-.?..., MuMmManhM. 11.1. 1.. "1. T..-.-"'-.. .. --- -g --. ,
11 : -- I
: That ), LS. tiklSUY 8AV8 city, probably the MO.I liuiiortaul'W 'I vole will hereafter be estimated by the TI slt4md.S lIme .,r.ul. to ." and U."I& awl iiy 10 ..... ....1 ..1 ? KINDS- -
Hie "p. margin )
.'
: .hrlcklug theoretical duty devolving white bi II 1 IT-a Ol'
reform the end 51lktcmluvt Ik' nEVY
U
..''i l"u"Icll'! f". progretaive counties at whet. ; I
." ere always want .1- ii bill M. Df. L
to ers.mucut.lh salaMI
begin their (OBIT ,,
work on others, while/ the great cllYlllu.t be Hey are worth lu the attempt to'J'Co b l"w.J .< OM always sre..* WITH l'JNG JQ
vformer pl'It'tlc.1 placed In a clean flare the 8l I.III t of r. t a.II'A. 1".II..lll.$ ,I. .... Crvam Lemon l'01I'Xt8'"
: begin with hlalllelr.-I'Ior. and sanitary condition by the lime the an Inruliy and acurac ,, .. I.4. ..
i L 1 1I.u. they have hiOihcl4 'k .I. tof. 1.1) n Mil.I".lu. be I. I I.rl" 1,1.
warm chowo Ws.m
weather com** around again. (to deirt time .t I Ife Cutomerl throuUJiot ll hou-lisdf bilt
Kouud do.trine. Now let the great The warning given. by time r-auilary HemmraUc pIety and act with the Ite. "k' I'. L""... of au I h5stt.ty.For the Sean. in their A r that :'be tug 4",
)floriJa leader of the AI.Uou.1'lIe..I.,, i iii not a day too .,1"Ue.lI" and } bill Ice Cream I *erc
loallliou thus
uf IhTJ helul made their! JacetuLsiseti IFof r.rtiu.itYTlttitoOiQ.l.fi,5 Ucnt.A Garden, which '
lead off, and the tllaikwell./ loon. for the woik to be Joue I is lii. Lieu of | -. iui been ha.wNwarts. ,''_
Uugher. ttea up I"
neMe and will negro Kcuatlon C1tpcdahly for .
5 require time, i. i1'ut atlV and. the _
ty. and KU.kilter* will || .11.1 'labor money they mu.t lie on chased ., I" chaos shed liWKLj(5 .ilu. p I .
fotllow. sseg4i
Tuer Th .. lea "
CoullclIlWllkalt .. It I. ." ) '
0( nm a( .1.,. 2d ... .. -*
Z.I -
li !
....-.I are only susie of the vary to protect: New There no ,' day .Essii-gary A. ... 0 t I -
L lorloru Lope uo"', flood Orleans from the calumny or mUrei>reB. :. ) jsJ.t tIm,.- .A. .ei.ply, fl .... ," ket'ps COflittantly on J B.
n.1
S there were 1I.lyool.e. la li7t ; but thu. danger U nut a, tatiou about Thea. ". ..Iuil( ha. excellent
ifreat
: whecuS M It are the Fkssda, a w. muppiy of S
the Slur Gen"
} the danger from unclean 1" Coelj n.c.5g .I 51t. unlus. Woe Rbe a
: '. nurldl.D drol led thesis Jal'||| |be threatens lire streeu which fact. They are |P mliiical not we wail iXU04I4g ... Caret
our Wine.-J
: Radical aud piWiy and ..a the hiottle. ceut per 1
Mr.
of
camp to see that Mabry, hU & D
ft. great wonder endangers the future of .New : wla' eight .
Orlc.u. .J.
.f the worldthe uiau in blittOH Sostiji provision\ unset bo are .1.1.. .. ...II,. slav W. POlic
.-.. .- a 1M. made apiu.t tloI 1 tir p.r.1. dame, .7 "". (. i It* .4 ** & : Nuts Si Patrs.qL
-- Couover. The dewrter* to the 1U.U. 'vii oollle rr'ucuieul J perl..ctc4 ted to tb eueuiy cud aided II..bl1.st W.ilr S -
il.im enemy IOBE
t.t y
val camp arc growiug email by degree clciui New. OrlrauV before to their ova party.ltU Il. )' 'scrilit cccl racist,. SALE A1'l)
'U and beautifully suiuuer conic ...un... If tbeI1'f l f EUI R. ::
lusts. fly 18M ,the rave cannot do this, i it win/ u ...SSBSffss) M.McDavid s
rOWlocll, "
to .
I : \ will be extinct or their .urrendcr this aid that the a ST
S identity de.troed duly to uo* who cats, venerable Teter :ssoisly .l ia.& Gmm AEL
I ;.t: 5. by the lullil. cegeuatiugproce and let private ubM-riptiou( to do this Coprl"ho celebrated. hi* V birth. 1 rusS v puselacuc.was.. J.Tn.' 'ILY..11.4.. ...J.la.yU'C OI4YU.Q lxii
work.
S ylailEhi
S\ polillial ; .
... amiiatlon, and the "Kadical re. bor while ago, U hit fink J. UTW I"WUiAUA(. Large flarmimaJ W, le.

--.. : ; 'orw.," will have leUure to Logic w lib SAH! SMALL! 'u'sUrTlVg" a co'ink thai ormuotu New York wit George ) JIlt sea .IW 'XERHISE : :::. IIrur W.I.awl) .e.
aI I. : hlotz.ct4i
blmwlf the paper .
work > .
of reform by chew. | for he wa ,
kh '. after the 'pattern of The WaliuJu a boy of 11 "urlh ,,
Judge BnUISu
:?f lag "kola nul. under the shadow U ) : I ''X IITKtl' 'il.
U .
'}<' r of published' at 1'1 be Pr en'Ju. frtyaedZ,1(
Atlanta
and I I. .
; :' ) 1 fcUpw.-Hjffc.aTw." ". ci lled saw WaaIsimmg'to t 1' IESIA'L. ; '
.
; .he Veor ia Mayor. York. w'I. to M th* IWlM U iw. > PNCL FLORIDA. tYamltfrs rwIU". scmc..L .

t1 J4t SJEIJ. u. rjo1TtlS. ly (aIsles, ItsaimI..uii..i. with Itt4a4 Y Op1>Its. .. .
4
i: ( 14.1mji... 1.-u,1 t,.( ..",. J.t SAt.O 1.1 1 t,

-' A \ JUla' IfJl1

t I
) a p 111
,
.. \ 11 J \ ---J 5' ;
'i _.. nmfTiB. -
.. ,. _. 1 .
J I 5-
--_- -,"
;t : TJII".I. ...."< ; -j II r.-J.' --r....,.- :_ 7- .- J' l::''. r .1 .1 :
> '
-,,"r ; ; tG "' [ IiJ" .! t ;'.\ U'U '- t -
.
.. ... ?: ---c- ; J 1,
-
1. .. -
...h.. # .. :"-.. ., .' :: ; -"" ..'' ; ..i... ,' .....-1" .'.... ';,..........': 1 .', '1""l : -s ,-su- _ _>** t

.. .. .1 -- .
.t' A' I 1."fc :" '\ aaSSSBSHSr J"
_J:. !; ,
V"
--- I ,t '" -- - I i. 1 .-'I""


--. .. .. ; l 1
-. -_. : ". -'- -.- K t'
i -- ._ _._. _._ '
----- ---- -
} -- --- --- -- ---- -
2lrn uoljt (t.ommcrc\i1t\ ', \SejtiUthhthii, :C'I', i i. ,p. ,, iiitui.I!: !) } Ill.-, Hl" I"' II. tU. :Iho:, mccltiijt tat nlglitfor the ptir. I As IlIl"hl'III'1 nf the, fut lhat! there ) : ; ; adJ&f
tie Hoard of I ,, :
'"'1'' ( nniMii-l-iiii, '1 Ilic ixpnit' t '1m tircnlnltotia;. dajsliicelo |Hi e of iU\ I i'uissg! mean In enable llio I Ii no tcrol"I"1 In Ibo "lro of our, I 1 : I ,:. ;

.. ---. --- -- ._ lor\ liolitlnj, nn I::1".1,linn, aulhnii/lns I Hie 'nit I that I I the. I.*\& N. I tile ( to 0'11' Iho, rnylneIMI.O ) RII < I In, lhedeelnpmcnl l\-tli: I ,." I :I I rA .

.nlli.\Y. i I.\mil I .r. [ 11"11 I di UMIP ( 'oii'in' |H"I!, |I. for tin. li'nilroil: : ui-c in 'Inc (the pnrih.tM'i. 'ollnnll.' for llulr, wmV ssas a flo l'I''I'I.I, nl'lhe i u, 11..11..r"trc.i'1.1"lrc'o. and mid, hils Is','. "'.' ,. .! : ? ; I ,

_-.___ -- -- -. "nlih niii i.f *.MO "i i. ;pit ::11q'I ill, tin' M" "."., ': .11.| ((:uTu)1'illill l li., I hIt a < I.w lilted smuccss.-onc: thu,men 111,11\.1.1,1., I coniiH wp !n>lp Ihe fail thai nil > ef (bo 2Ilh 4,1 l'ciii-'i r &. ; : k q.. 'llt

"" iiilt'K't .n 11,1- rite ui i ",i | niciit.Krniiniim i iI I l-i I'li'i i l ii I. aieliou-'Clo tan. 14mg HIP W. leal cMilengenl I Dili' ,\ ,| ,.llh.
:t.O OAt.: '.A.E": A I ns. lj" Ili _. I | 'I 1 he Voti',[< of,/ ninnim.ily ". I Ihe i iii'u-c i 1,1,| on Tmrtipona bet \\rcn MngpnictiU huh Sits' I that we t think,I nil) I and RI'II11} I >t ,. I luil..I,1 I I land, rt monopoly' ,.1 Ibo, ( ,, khnqout.' 1

------ ----.. l h ti'rflr', : I in II.!,. \.II.1| \,1, ;lefal" lII'nV"M' ; ninl I Cm: eminent FtitiKIn not only what, I N now iipeult"h.hiss I in .'lnl'll. nml! A ha Io stun, -.1,1 (h' Mr.i a 1 K.Ko 1ill' .I'' '' : j h ; : It".
SUESCR1PT10N: : the l.'ne of ,. ,,",1. |,, |i,,. fliI.| .. 'I.I', I and .I I ilii'cs I IVidido Sn one unid of fbl l t I I : I fl"AIC.!
I t" 'C''II. I I. i'i'I"I.I.I s I Ihl81lol'lv I |not'Me i n permanent fund I that \III Sssiss Its (' s Ihe ( :
I'
Mi flnpycIr. I" .. ,. ". .ft 001.mnlli" The! Dbjoil' (>.( .n r i.u.| |: (11.1 I n"'I"1,; !, "I'.ih-d I in a Omit/ con\tr-.tticn. with 0\,1,1, t the nerp..llj. of the IIP! l.nhlie'lipipnflpr mill", nwned ,>. W. 1. \\ itlii t b, tor I the r.nbUnn \hills I \ \ ,. t.

Three _u... .. 1 I ofa Jail. ninl, .1.1,...). fur I the 1'1),; st.I"'i.I'ltlc'lllRllmhl"hI"I'I.(31)i | ( "* nicking anj npppnl to the .111'1 Jti.UlO.I: Mr. 1 U.! U..< ninl.! bison ho, went .bi gr.i
n"o TliPi>, ...inr( i.pip.\" || r\l.lnij! 1'1., til thiiiKcf 1 .MTuUnatitc. tiatnie. )ll Ir. gpnero--ty) of (the, few Mho hato hereto'' Numitl I CM 01.1 frvm Minne i ota, nil hung) Is ke had I I I I I .' .,

The' ntmatphcriccomtilinnMis" / ,'cl".fr"., Pivttiiin nf 11'10' ,e ;pi.itfl-: lnij\|. appt evil lo Knonoihin n< (10 t the fore boi ne nearly tl whole bin den nf ftll" Ih t theii' u' f.iniilie.i \ill lYinotptoHiNiniinlt 11.1,1, Tho b t | J "' ',

I,l the Utijmil OjHce ( tGl'> tlm/ Mum, \ lof\ II. il",1, i 1.1.| | uninij., 1lnl' nf t the, ('ehuspn. ii} I in IliU irparil, the ccn c4 nf maintaining: these, im ( sme\t tmII. Thl NOII iPinmn- .lu.I.II'"lhe t 'lop of 5 I I : I 'fluiito.laitil ii
:
ing were at fulliiirt! lltirnttirtir 'to, Ml: 11.1.! t ir.\ml' j iiiiie* I.Rrll,1" and 1111'1, the, \i.ls \n< dotilitleo' portent niran1/alion4(. In cily.' lug here, .11 I ing t llio I mum udit's' lo nperInleml Simmer( 15055' r : ,..; .

Temperature 4 'l.l:1Je," I'tii'iit ,<,v. :;: 1.1.! I,,1111'11.!"i "I ln! :'.UI'I; ; | :.111,1,, HIP 11',ininiinil lather, to I the I thoughtllh, t the I'mitchII '- Ihe meeting I 00 not n< largely nt- t"'0 wnik and makoi niiinp.nieiil '. (r"1 UNiiniop I Cilj ( I I I,1 t 'I tsucpns iml r

rent SiilitinKiniIMiKl ) In the .1,11111, ,lilio.i. ofnnrjnil. i | iti tig) "1I.il,! \\ho omi l 'lnnloil I the Mor).. (Ill.I..la it hould ha\'c lacn.-thic inn- < for tInt coming. winter. Mr. liCP. f ( f.Rr

Htir Ilmniitily iriW firr inHlti ,unit Il i. :I'ih.i I..'. t In, 'HIP roimljniut 11.11'II"wl\I'lmllllo l 1.&t N. Jil II,. of Ih..l pifielil lolll tiseiiiticss Witliih I hm (tempc-muly 5 IcnMil" I lln' mill I'loiidl! Nlo I .. l ; I i ","1..0,

vrentlitf; 'clfttr. lli\; I",, 1..ilI.. I 't.1', flt,, .,n.l.j iiihii111:111 I| pople, .|1'1J1' I.I0W lint l It expinleil of (the' tilt' coinpnnle for I the Ill' shin..' of .nwing I up l' I HIP, 1"10 the "I'liiled Mile' *, Slld"\.

: tl'R"II"11" ,1| |. ..'iH-i-- II t N 1111nal'p I.1 t them., Tlio day I, pa.'ed \lieu' IVnunioliaiii 'Iho inert ing wa called to Older. bvMr nn baud, rvlininlpd, ill lour ," C" Iheiito, the l"AI" : ( ) I I I I ace

This temperature at tIe Slijunl! Acrrtre nn\i !!",I c'lliii. ::11II\ niiU.uitr.Imtli niinht! IIIHIM.! nl an ""lmn) ( .1. S. I A'IIUI., cud Judge A. K.M :. feet. Mr. I!lois luI mado: I Ihe l timber I wollh. S of let, huuisiil-., l i I t I' l'lmsiu..,

Stations nameit, "i (!:II:> tln' inoni'ing III lii intiiiirr niiuii.iciil4')! | :'inil >i.iik oll'ldll'. 1 now requite* ). t I\elI made I HIP "opening add .11 a mid. lumber bu.lnc<'* a .1"11,1)i ) iliniiiu SI. i | I : .IIt "n.s

$ff1 ni follow .' Atlnntn, 4;: tJ ". Il'tiIih npjn>,i iiini'p.Thu I but Id the liU t.i inei.a, I I' suit \III'lil'I. :
: h'rick and iimrlar to ex } 51u4'CCli'-ShluuiI, I'', fl 4 1.IIIIIIIi. Ii nUt'. I ; 5I
1..111 > ;
ll''nl.leall.f -
( 11" \ I )! l ; ,, i I
fi>t>ttt 41; (alrentun "tn; tnilioniilii M! ; piihlii 1''u.I. "I ibiMoiinl, } f'i 1'lllllrll. II.II0lh.ltl111 5 I IOllhll1 ,llnl'l roil (.I the- slush' wnik" mid will n IIi. eteit 1"ly.\\.!' ,' i ; | : lu5isi'iPit .

Mobile 4.1; Monti/ornery, .11 j (." !'">'' \RlIl: of -I,i 'lil.L.I.! roiii-t |h"".,'. h.nrbi'PII SimiLe I rilint Ihe, nlmvc \l Il'nl'lI that yet punning .t t the 11111 I i 5 I 1'1 of owner and "I.nl"I'11 I I 1.1(,..>i<, U |I.. tin Ii' lull toil (lime, I I :;

}:1II1,6.'; ['eil. In ;iiiiinini nl, iiiKer ; IL l h ..ho.h'hll"c.r, Iho l1li.lll' .I l Iin-tl\edollai4tottardilhe(I I I boxe ft cousin, for manj jear hug the lop, BUi(

Key Weal -i Xeie' Oilcmn S;. t I'loin i hI .!:h t t'uei) \\ire\ i (.1..1)i lr. V.i,.lnille It.iiliii.id: lo l.ehliJ1, the I lie wn< followed by: )u'. Itlonnl, II. liCM1, 1"III'I"1 will met-I I eonlialand Tangle-root l ,/. I ( .ndJrr"1111 I

rlied, h b.< the' -ll-li-inin ami, clear and, nf the, .iliin ) I | ,
.t"I'I' fn'liil.t i u t ibtit| ( on the, old rite al nn rail;' logimlMnlcmrtit > bemty I .h..IIl' (from I the people .1 '.Ihn
.
: \\pHl.it i i-s nbilnu ,
C.pl. Win. llaiiilliint-illio niillioii/i'd I rnel'ii) ol the t 'menu, ( 'IpiI,. .I li.i, nl- l.i : HIP, inv" will,be of )tim i kkUK 11..1. mid fori'tble RI'lllll'II In faornf (Isis "" ,'llnl. and Mr. VauKlik sinet : ) 0' nnr(fix*

Ilt'nt( for I ho' inuiicrenl"nn:. nii Ilic mivnt ho\\ 1IIj., "\,|1'I.hlll.I'I."I..I'' | 111.11111!, Ci )! miii.b hi,rgeI 101111111 I the, old one, I Ihe'nml I 111,1011 I 50511 by (the. .ctliIPIIS. t I. sic (list, moil me coming. I Ho lm" (the Mieclt. Cu' J'Sumtncg' i

rci'vo.! nllifo(. 1"/1111" / ({ 111'I.uhl. iinhUpi, lo be Inn I Moilc" high, with llicM "'111 the I "I"'I >e 11111, .11'III t thlt \s I'k. l\\n: \ I I land -- The 1 eil I) anthni l | Itki Jdl'4

)r..O.. .... Khijf: I 4 U niilliml/oil, to rrprpxcnt Wollt' : Kie-prmf: 1111 fit ihiereenriN i.Ilic'en ntxne nml bo'lo", and I Iso lea to lei'led t)' t Ihe. (he companies to IIIRI.I I the.
tlio Coniincn, III Millmi, :alllhi.I i :,111 CCli ilbi I' > "cniMi ue-, hc nut lory hl, h with ample storage. r..lllnll".h me-uses. Tho mm tor wan I'm I' and, huh olllc-o I It 1 thn -iTiienfa Iliiiiko, heal : : : L

Klorl.la. ledilliin, '! the eiMiithmi-e" Ililllj., ( 11N'1' for fieiht.; (her chisu'uusq'ul, by .Mc< ri. Wolfe. Kobin- n ilnilv I levei nf Mrnngci'* liinn' nbrnad' Jaik'ontillo.; 'ho. | h ,: l I ,

._ -- The, In-i nl I IniiiinnU, \1,1 a .. 0'liii' -+- ton, Majtnlu', I I li\ e)', Allil.i I I r'. Mallory(h mid |I.'r'-simas mckltign bnnlion for Ihlectabllshmpnl smitI: I hug a mniiopnlt I S i I ( ,.;

NOTt'J TO TIIK" : I'l lll.ll'. 1'lhli,' l'UIllil: \ 111111"tl'I"'c CI '.uli"1"' .lire nla\l la-t Tiiemlay nightuaicaii'ed And nibillinn.il, reuse m ks b)' .1 Judge Maxwell : nftiirion* 11./1.11./ ( "">, (lil) I ) I, ; !'I 'IrS'A)

Owing to the unusually )liltfli, ( 1'll'r. I.\ "'Ill I I, n tiiiie HIP, amnnnl' nl nii.n h"lho t ll rill mug of I Ihe kilcb nnd W. A. HloIII. r:>|'r. .\ We \I.h him and 11"1 abundant 'I hu. M 1'\I'I'1' S I ,
which I have I fur HIP iiigi..i ,I ('ii Al .1'hugo, |; iIn"' ehi's. ifKldeneo The : ,
loiny| eyn-kiil" I II luiII'I'' "11.1"11'1' and roinmtttpp, ioii i. (llng nf Judge )(''I. .1".1. .. | t '|||
1''II"II"I'I""I'
lIIeII..III"I ', [ will IIPcoiiiK ; 'iie ilepailinent! ., tin mil out -S .-- I I I ,,, LAC.siugfi
cilIA nmipotilii In '
) f.iil.: "IP inut I single man orxvniiiiin 1'11,1) '\l, Atlila K.: Million W. A. liloiinl, ..1"11 di filed ,
>lle l ninl) aflrr I Ihc l.'illi, day' IIr nit oIn"; lo Ihe, .1.IRII'l nnd '. II IH Ihe lift .. Iho month. mid, n. 111Ic. \ I : '
< ;nn in the eoniilv t 11,110111,111"1 le .11. I I-u. ( flutist I mid l I. K. Illikcj', weienpKiiuted ii," I 111' Milei deilaii i I :

Marcli, 1883!!: to rvlnll; inv, incilii'lnc, nl lie a .11.1. \h'y Ihe lov< of' the>..I.lll. duly of pnlliiiK' 1,0, engine by 1111.1th"llh | lo sol licit Inithir i I .11..1.11., IIOIRI. (Iho blll-lou\oiing man Ii nilIneniii" .VlliMiiui flssh4 5 c..,, ",.,
S 5 I 1 I
two diitnrt1cr( IMIP.||| I innko HIP impel'' I I the, mnd' I hey failed, lo reach i 110114 nl.1 111.01.1'1"1.1..1 for 11"1'111'| 1 IMII"111, I the .I inipei'iinlniiicu and havon 'lailioad: \ ) : | allijimg./ .

dale of ch iic or jirli't', Muri. .h 1'iUi IIP- 'I, h. uuuui uut Nlinu h'O: log fur lent of t 11.1" of (,"lingua, I iuiis. I How I lungchilli unit luml for I Ihe Iii I ii mc, and t Iso meet- .* (fora .1"1'1",1.I with K.imainlita.Hill: ; | | :

cause t believe t liaro milHi-tcnt, atoikon I.I'.II.I"II' I mill, i.lli< .< tom iimnU' nlliI.il I t llii slate of I Ii logic II.ll Tor I lug ndjouilied. bating I (fully liuuussum The IViiineola- I Light S.- and I"lent ( 'su,, nnd I'ink, :: 11 .*
,
liamt to 111.1 linlil t t Hint t limp, l I. want uf proper' iiiemnof I Iraiiopoilnlionind 1 the work for il 1 '
'
111"110I" (11:1: 11.I..n.) InHi 1.1.I'CI' 1 1.1'1 waralbll ,,1"III'Ollll'llr.1 luting (tin' main nn and i | l
I III :
lili/tliH \11'111.111
ThO clfflit liumlrcil, oinl four illllprcntfAltlCH i' Hie hits ."I nn Hie lionil-! ', anilenough \flier as 11'1,11'| t lie togus tom'. I I'alnfoX nil-eel' nml I Ibo' wolk ,1 be Ibo :ld I of | ; :
iilnnlnrccnliifly ili'K>ndent their : I I 5
Wllll Wliolll I IlilVP: Illllllc roil- mole make a conxlilcmble, | on -- rapidly IH pniHlble.Mr. : 11'1'111' I I ,
f.rwdl..lli u '
tract will! lint IMS Im''lr.1, | l liy the nliovctliHiijfp 1,11 in lh, < .iiiklii'r 1111 t. I''iuiy the 'r inn cxci thus. in rllll'I'gel.ll'". I I I. "lt'. I.: Tt.' .'1.1. ptiHhoil. Sii.ll I, I Ibo Mipei1iilpudpnltiifoi'mcd sushi liii' .rtl.11 is has :
hxi.u
iHoilirtno will liogiioii In i alI'nlilii Si imly| 1 n matter of I hll''hillil' t ) lorneii '11'l'I'l' m-o gl'C'RIIIII" nf our i>eo- Tho, alli-mpl-i ,
at 1 ,
Irlldl| in Hint he be able In nil the .
HIP in ntolil prices uulil I lie l'\ |i' ratioi,n 11' 1'111"11'1 in; lm\liif, | the to diag those heavy engine 1.1.who bate, not t tlio, fnlnlpnl, bleu' of "I the cily I light,11'1 by the Ill's) tlllo |1..1 t ollbu, mo I, 5 t

erlilo year, an ajtri-cil IIKHI.IVb. ). "unit Chill. the pnhhu, \ : oll'iiei in line liKitigb the wind any dixlnmu and gel thee PIIIHIIIIIII| t 111.IIINI'Imll..hl.I'I | : I t )' .t 1nl"II". Ir".l( U.fine, ; n foieo will ,IIOIIH. | I l '

in, 'ftl-lf/ I 1111. K. Ihso.! > nilliliiij',: 11111! jail IIRI'I.I"OI( .ni. ii. linio' Is. MUD thu 1.IU.llg.. ban, 1>II.lllIlho, I t 1'I.t 1.1) ear, and, IK- kept le, at wolk 1 l.it lug pipe r,1 (nf I lib htheiu 'I'h., '\gi "' I Toi
-.. \Vliat I I 11.1 iKi'd-nnd must \-e-Iu, for I Iso I list nut linn nf have IIM'nlod ill l.nko$ I .,, I
uheic the', mint ihi hi iII I le haigelyI ..Ihe )
( I : I be Rhllllcl( mile*.) a No nnDm I.I l I 5 .
N O''ICJ I.:. \ "ii.i': > lull thiKlliionntHUH .nder (Ihelri-ertliCH c'le'lh'Ili a guoul! oblaliipd, a fen tigure which, we gitelielnw. \I fl."I'' ascii I sHe ( ; /
p [11"111.,1.' :al.lc' ( building.
The owner* of Ilio Kiniirk. f r.ftlll''l; I will will h be mlrof, hiii-c forcaih cnginP, nl.1 wempp For I Iho month of Krbiinuythe' In M'm-lsic'( t HID lund / : : ,
\ 1'\' I ,
line"-: : i NJ&
)
1.1.111,11.1 company 11.1.1.1" 1'III'h"'II'
not IMS rcBxiiii.llilc fur any) ileliU iMUItraeteI lioblem will I I I ronmll I II lib 'I'I
| our I'I'"JII.) 5 IVii-iiPolA: I ( Khlppeil 1 l.VlMl( l
i
t
I' utI the jit lug in leganl h thll'\* .
111. 1011lh ,1:11: ( 1111. ,
I .. 1'111.1111 r,1 111101111.11. !
IliU date iiliiii' or
aflrr liy :
I inleiei-l
I own enough In sec I htmlhey ioiiiiiN of led MeshK. Wnrren.t .
ioniii'; the illy midinnnh 11..11 | OI'I'II'r' ; ; I I I ""I..II11.1, h ibiS I .1,,,1.1..1111.llell.ll",1. J
crew oti"b 'IIIRI.k hll..III" I are (' I ; I 1..11. lahtlll. \ a
.1"11,1." IdlilililiK-1, of a "I'II.,1 .1'Ilt'llIl liI' 1"111.lir power, gn* t tin* ,s'cmi.t. of I the ci, 5555', I I I <
t
.
,.-.- BBMUjri'iiiiiimiiKtii'tili I uiirabilfmwlraifiiXjJilJ18 We lime hennl of another cii-eof lanl: I Ihe hllll 1'11'' hum have I" lib,.h (1"1"t III fnrnlxh, on 11'1,111111.1, Jin.k'niit Uli', "' I :

.* s ireuhitah.k, I.the ,luikii: conging Iho nailoi' '1,1. I lime IN"'I si i.ts-h ll test, I ill New Oileiini', S. issabs-lu on llio '.'"ilh, ,
!.1II.cr., ami cnnpcnnm tiiinnm arc Xa.h\illi' ( New Voik and. I Tho, Simitar: I'suimsuisit hii, ccumusmsseius-c'ul : J
*.il by the purifying' cnVIs or A'l'r' imblle 'l.h'IIIUI.ll". or Ihe IM'O' I be, sailor wa* refiiKiNl hi. husigisgu'ei., '1'1110. ) iiMial, 1I'"I.lllIlle' j jnoil )
*" es-eli an' far w c t at I 11'\'r.11 I ('uulos-nshc,. Work t thin' on I Iso I sarshess, devil $ !
r'RI'lirllld'| plo, of the county '["cpttu i 1M ii !lhej.il!. ts) ineiil I of mi exoibilantihuTp."A > I Iorlhll her nfl I m I" .
OSA : At prci.eiit (Iso I'. I. C'", 'have four .11..I. i'l.t Ir I'IIII.11 h S h ( ( '''| t"
( far lcna wealthy than, offt nnrtriil'l'% >((1 !
valuable lot of iMMik to lie 'lllIllel .. S"l- sssusCmctuzssch a nleamer r"M"V'-' .."r hsrmmmIs., The CiiHimillio ,"elll"llllIc'Rrl." Twehl" )' clogs, I I )

at the store of C. C. Yoiiri| % Jr. OWI hose moved I In this 1IIIh'rollt out, hut a. the fallor'n vl'h.d1- .,j. --R f M'J" ".t rT5. -' > 4' i nl., h'l l'II..h -I

Co. Here I U ,rliancc to get a complete have new public building* that' kbonhl Icatc the nt day, ali ho could, hot I linde" 11"IIIj-llllnYIIIClIl| to til) 111'1 i iWII"'I'I I 11..I"o'M. 11,11.1"(1'' II 1111 n., ehii, ken" died ainl S. | $ :

.I Jfary very cheap.k make u* Until with nhaiiie fur our ic- await thus, IIIW'H .delay, he \\ at forced t tkiibinil f.) A :"ml"a" wlh 2 men i i cit, IOh.t t |MHiplo, hl. Msuiu% hits, IIIIIIl', iMIl ,
111.Rlleo. and" ncgligcnco lu I lila matter.Tho Volei'iV/( lallll. I nkn. they .1"'I'no.
the 11111 "- ,Intel'red, under,
I pioeemllh' n' i'lo! .
1 i J 1r" j. fleiir hR JII.l..eh.I'.1 0 .'I'c.h cnuilhoiino and jail .01 bo, ami good ginie( a* llllIi"U, There Mionhbo It will boMi'ii from (IsIs wllll raphllihlfH __ -'. .*-l' ..,c-v i\

New Uiickwhoat CninU-r-, if HIP vole fur the I.MIO of the hlll.lll.I I, i !1.ill'of law .1 have IN'IlIln,11 I In ..111..lolIINII Ignite n Ilth'I' II .x..llrl."t. wn, ci 1,. ., .. .1\.0.
r"f Mimo 1'1' ovl.lol liy" which -.'
uusiuus'sI I I I
;; '"". If affirmed, will 0 erected not only \Ith &I"lh'lI.. could IHI .l | and. nul ou.1 Indimlry. tthlih. "\'e/', I Hiongh al I'ulufot 1'11' ,.tru pnlr'( of rn mi thus way Men bor. ..hanU o* nn', 'hotliln ,.c'c'lla'"? ,: '' ,
IIIIII.I ( Smear
cm MI ItVIIEI). out any incrcano, In la III"I, but one lm\o I jicliivTHVNtllflH 1.elll'II.I.1.1 I lu I il ta Infancy( iinone for (ihu !
\
I llnlcl
tho buildingran lie creeled the In. IJR' ,_ II. H ii cut Hoiine. of ) je.lerilat' 1\'I'ulll I but t fciitunalely 1 1i
Tt\C'8Ib\ 'tnorui1 a 1'010..1''uhn.l, 0 --- I | revenue I In Wih! foot. :Ill, ;| aftir.'I.>
) ,
g ( '. .. I iso outs Thu :
(crest paid. all unlHelcnt inking fund, I'lUH : utG1 fl'.n I'rllolwoll. 11. alHitemay \IM Injiiiint.!
Bjfe'l about 'live. )ear, who 1 wan' unIlinn acciimiilaleil for their at : s.t:.r.tny n.M> irrn.i: : 111'cllel fair ruiniwa)' wn* cnu.od I hi)' I HID pnlu of I Ihncarriage .\ bill fur I I I
lili'illy left alono I liy', it* mother, ]iayment Iolc.'rl.I..1 Ihlli 1 count lo*, donating' ( ,
: maturity under a ''diminishing ratio The' i'nusisar'ommuimsittep' lust ul, (the I Hiroiighonl I 11.} ear, ( '.. Sel- coming I loo.o and fulling (lo I Iheground lomnlnlng, inleinal ,' .t- j
1"1'1'111
wail burn- ,
Ire(
III a 1'0"1 where a hug of taxation,, and wo arc meparetl In hall ofCeinimihk' Plro ('cu. No. 1 I. nt I 12 1( .., ..S lYiuaiolu lie Co. I InfoiniH I ; IhU rr/II'"Illho, I hor.. and I II lo i Iho cxlim-tliill .I' ( I I I 1ktantLi J

111.) M'lilnrcil Nlll'nr lire plate, that proKciit' the, evident or lid In the official M. Tucmla}. Ith,. 27s Is. '(lie Commitliooiibidt u,. t thai bin. ,.ei..i'l. nro In' lixhlng I a* I they daubed ", ,lnWllhe I .11"1 t, iliujjylng pilKM-d I bill ha* | | | ( I l ICTin .
11 ilnlliliiK IHM-UIIIO Igultcd. ItcfuronnhMnncc a rcMilulloii I down the I I I the. ilrhcr nut I Ihn "iiurlagp, aid I 1'i'iiiaitiln is '' '
exhibit I that I Id mado by the able icporU'da reioinnanding 1'1 (-uuast n ( Hal Illui, .I / .
coulil b KVCII! the unfortu- and eillrlcnl Imanl of County I Commixtloncri. ,, I t thai I Hie ('011.1".0( dm1 1.10)' and t that many new II"111. hate hl'I'1 Inil, without doing him iiinili ibimaKe.', .1..11 t lu'. 1"1 I ( / 1 .J

mile: sill nt'i khmLlugly burnt alwut lIUHluo thicmn.uhvawof two rOI'I'"II, one for time cast and dixeotiud. I bin thai the other 'N"'II'"II.' of Iso lunlage I ;
mel ole ; 1111 opinion t I I. 1 :: : : d'. .: to
thu wulitaml nlxlonien. TliU orrurio I Iin high Ktamlliijr in I Ihu von iity-t they for (hue wei.1( hlo of 1'lllro.lrc'I'I.( and nutv h.'.|ii,I .,.. lo make i 11111 I I the moMlurrntixu were |Itr. llo"io, Mr l *. |1"! 'M> AII.lli lad, ) The 11me. /,|lists I.I ,- :
I I Iim
of the ami Inniiiillier ly 5 ( a' '
city
I Iii cii lcni PUI fiirnd who 1.IN.I..1 1
rcinaliied )
hire I UW [isu lie
0 tooiM.ii the stilt-li on, I 5 I inilu In nn- | '
have *o conducted (he public biini- Ciurl'l "lry the Sonlh, I Is nf.llcicnt Vl'hl"l Klllll' t | :
wnniinif to I'IIUI. The in- ntrect im-leail, ol' hiss,ml, I Ihongh, uss us-h b (',sIgh ts'usm'il, 11.1'1.1 \
.
lieu (that they have, not only 1.1111 (lie work I.) tapllul loadd lo their fleet, ami II '. Ills'5, by sue It
JuricH are. not thought to b dangcromlll.NGHoV contract hiili S. control I S Ihn A .I | J
n ,
almoot the ; kiipply' tlirni'-clteM .I :
cxtlnguUhed county dell, .eol.I.I. 1 ii 111..1 ticccxHHrynppliami'ii. We lull.,1 "lolcoluv, II howl I oliHiioii be, *. Snnhind, ) 11'
On suost lou of Mr.f (.Mnliba butt ,
du- ,
L'It HTVI.KAn but placed it Iu muh I linaniiul I win Wild t the completion of I link iusg si rust 'hi-iricn I In I the

may bo wen by reference to theailvcrlU'inentofMr. 1'01,11101 that it I Iii able to ;pay' all II* ti.Is'uL t Unit i Iho wage* of t Iho Ion'limn I lie I\ &' A. I l.'ailruud, whli h I hllJ., .* aninhlilioiml window of t Ihe. rail lle-l" :m inriiiil. Theain't f 1,1 I-huhlu fur'," ii._
inrlcbtcilncK In .h and! ibould. hut viced < ( day amilabnirr IhU opi-il H iltliuiulty m :.
Win. II. Knowlcn, ca diipoeo of U.fO |I'l'r .I"IIIIIIIIM'I 1.1.llll.cl.II..1 '1IOhlll.( (, I they a Illlli S 1'1\1.' .II.t 5'Sti lie 5 1"1 t I .'
thl* liable' anil popular Iimurance agent tho Imud a.ked for al par, if not at a ||.:.2U.Menii : r.dIL" \ Ixjriiuicn, ,,1 would oil* wa* |.>m.ibly mn.it".le.) | by 'l'I'' Congicii*. : t
P
bllllIIIIe1( a partner Into h. bu.lni'xi l- premium, and build the necessary pub '.. $. S. Harvey)', J. "'.fillm.11 appear' I nei em-ity, and we vcnlnro I tin.") 1.1 hle"I".1| of I the prho, and t IhoKtnlonfnur A imtv I t I ) i I I ,) | | : r 'ff:

lu the )Ilrll of Mr. .uti I', lie buUdlul1 without auhhliugoime CClit to and A. V. C'lnbb* were *]1Io.III..1 a IlcI.tIII, I that al nodinlanl I d'ty fill! ),. ti isIs muse" *. .s. tbarge wamado I Im-t paper boon I '. l i '

Kiio\leg, 11111 future the firm iiamu 'the 1' blc blllH.. committee Ii.over look t III wink 6..1CIIIII tummy \11.budevi.tvd tv the. I'unxa- for looking al Ihem.Molhem 1,11111.' l I'H Ililiu. I

will be that of Know le llron. The We are IlIeebletllO .'. t: de U flue, )' hamli.. ',., ''all t list taptiire' ol' I IhemupM.r. -- 'hi! Mcllvaine, I

coinpanlen, lepresenleil by thc ililcb I lite ---- "' of t that A) cr'. 11.'U'
CuINi faithful pfllrer iu f"III..h'l.l ; adoplrd.Me _
iiidn are eolul to the core, awl therefore i moat public the I.I.Ilnl haul I I
of all conflili'iiuc. State of for an otlielal exhibit ..m. J. ).. '1111.1", 14., S. ll.irtct For i-b>ani>ing (llio I throat and lri'ngth. Cherry. I'ctloiul icllcve. 5 IheITollp. nno .Ill. 1

worthy that will 'lorlt: the hood humereululoti* and '1'. C. \rawel'O appointed 1 a emil U lng I Iho ynkl .\) cc'. ('I.I'rIY I ricl.mil --.. A .1|<
i:xt4 The number, of ;ili-alhn:: iu the city tha the fucU, a* we lave stated them, committee lotoiifer with thu city II". i Ilvlhull.l! to- .hll"rl and jrtiblic n BA5L.rn. I.uil at Taijioii i"t'mi (

luring the month of February a, rejKiitoil Ir fully nuNlaiucd entirely re Iboiitleaand filett a Sanitary Inupcc- i, 'Ioo"er ______ ._________ The, April- I
:
:
Felix Boiilfa 7 liable. .ts-rlo'iNtI.I: Ill..1! eiiiilaiiilinc Sitar' n".ni ninl ..oinHim'd, | ol I ) AV4
by Mr. ) ,. ; tor. \.r.
11 Oil the 121 Ii of March 1877, the : 111 111'lli 1 'r IHU rust, mini .Uu il' l on Pt. i t
;: : Walker
.
II..leMllllu : : ; | I
6 while and 1 colored ; of whom 4 .s- On 14.uS 1mm slay and Monday I I Ibu bal- ) Tb" buUM wUI U' wl.) in <|. 11' IJONc
,'er of the of
county Eioainbla. The | hhonldiurni .',,."' ,. fur "Ii. 'I 1 I Mlu' KiMrioil.t'.i. I\ l I. LJfrsS: ;
children. Of the adult one wan ,110 <; 1".toh'allclt of our. Mock will Ii. 11111.II"I'
wan flt: j7. .h .lim.-i al'l 10011.1..1.11'1 tit (.arlkulurii, ""'1.11.I iiriuiiM *, I: I .- I t : I I-
)ears of age and the oilier, two met 'lhl.llde"ldlel ua decrcaned on our po "ii an ) busch lie autllon.WRH.IIT'. uMI, h..IN'I'I I in Ki'..ioii -. bull. '
I" clerk, the prcM.-nt f.r..o U enliri'l -- limbs iL. I : e t .11fl'l
by ) l.ivo I
I heir d'alhl by .cd.teil.! 110 Ilh Ir HI elloleo -. io '. os .
'
'UI: m
1'"I. i'i iti.iti'I ear.gl15ult.
i-hown l.v ', Not |I. .
0 warrll 01 nadviniale.. only |thu tit rk ott-r- I Maikit, Ijiku. fily I
11IU IIAI.V 1w.llllbe. County: Clerk'* ottlco in \MI..I. (he. in.bn.y r.ll five u's-lou-k in A IniMleralfly lair hoil,I .o ttltne.sc : l. the, In. I'iis5s. Imnirl 54 I'rii.in.i.lii. ,
Making | uauu5 tuin be C
CT, A train of -42 101.1.0 car was brought deblcdnecRou the!lllli of rebruary, t lie ",ululll until aflcr ten at .111.1)m) I licus'kimuumaisae, ; of .)"I by )1. .r .N.w lirkuii.. Nil. at. Mould' 1..1.1 tuiilv' I luissg Colltge di"'saltS, but up him I'' o'Vh.im 1

into the city on Saturday la t. Time 1! $4it$2.ifl. Lit hu tn'I.I" nil tl\oik in 110 .\1111 I'ixle) WcdlifMlny iiigbl. Ube ltsus 1".1., nlucti V. 71. It.l..h.au'o.I li. '. -.Sth'.lt-us.i.. | s.f..1.1 en.KxHcimtt.r. -
were all lailea with IU"loraldallowha 'llh, amount (U cmbraei'd toiinly uctuinnnuljle the public ; coiiM'.jueiity IM..r"IIla.O lull,' kiiilnlned I hot repu- I 01..A.'II..1. I.I.lluiulrnl. It.llar. 'IdwaiU ,: : I )

vuarvraye of 40U) t the car e haveJWf t an aiuouut of >,&M bcarini I iiiuny, I and .. tliUI of I the. I'ixli )' Combination. Mis.1'hlc In any uiii-w (1,"'.'","" 111 it.|.... to ...'.. b.I : O/ ;.
four cent. InlcrvM annum, and Inl'rallll 'hll soil ...u'h..1' percuss nil my 'h.u gssua/i I '
( ") feet, or a 'Iualtly. KHlDeieut rural lor |joI nub I (0\.1 Ih. general ) ) u. .)11.. and Cil'. Ifa.nlfuie i umlcr, n.y]r .1"\, li.kf .1111.1.1 ;::: : : |
,1 I"ILI.i in ten )'carl' from the 'Jlh of 1..1. .II.. I IKI .Mai hm I '. I : I l 5 : ; ,: i! .\-
.
M hooner> cargo. i* out of palicme, or re a tuba the .I''I"lh. "Nt day i.f KiLmury. !I.) :
Yarch 11. I
ordinary Irllcl."dlln
, 1.111 lll ; I... were 10.1..1 ,11,101..t I 1'1. It. $IIIM-II: i. I Hi., old I I i I | | ) .
,.
th" bhggedthhiigos.recnHlin' the nay in rU1111 OUI..lleilj, county nvrip Iw Iau' l.t time to \.11. .\< I trrs, weie by) no mean I the only' altiar.I 1.1..t.. ilacuti 24. 1"11 .I.f," .lrol'I.1 ; I I S' :
I
1 heavy IraliiJ, and <|ule! a ;plume In IIUQlnt .ne.t "."V placed the have IItul'" .lal..1, Iho bln.Ine of the ... '1 I.e minor part were well till- h- ,'* "(lie !inr. : .r0CKl
the cap of Bob Sizcr H ho U ukl to have county ca h bai i' with olllce 1".11 c''lill I lu more 1.,1. and gincral hll.fulll. I'. H. NKiNAL(; tsyrup:. 011,1 ,
warrauUat par, and the )' iuth c'l"r'alr..c'IIIII.e /1"1 i agiiiu ""
money I ,
1111.te the 1 loromotive mi tliU oecalieeUcktMUt to pa> all legal deiiiamU" I public 1..1 right to .11. L1rG.
Treasury
: "iou. '. ;. 1'roll ", 1 uand, and doc demand Utter ar- A chi.i'sstc' b fiom Hon.., $. U. C.I.1 In .Vr1eeaiJuqss'a1.1useu.s,* In.t,1 Muulki 'l list I Lisat. of r \ | | | q. SQ AI

.. r ves Subtrait Ibt. aiiioiinl from the ex. r."ie''III.ILa.( the pit- eiit. I I. no idi.; i:.\. Terry Malt that (tie 1'en.ii. v/ #'6r''I lJ',4. ./ i.unly' luoie ( S | 1
.artaht fo ahityhi (biting the I Ith of I ola Hi: Hill louuly In this l 1 ,
fulobtle. 01' rali our 1'.hlla.I' or hit i'Icrk, for pad It tied rea.hiui'Iu'se h'IiSaui.. : any I A! ]
MTJ : hate .1 J. : (
;
city ,4kaiwarfng i y J'ebr..y. we a prexutcounlv the lave lo hick I' bar
bn limit
r they tun do ( I .
but A.bly u.I.y1II"I"v. \
l Ihe .1.1 Illa U"I cal '*'."* pn.a.iis 15. )
of I'lkril' :
rioiMly e.late sasi Ute aWlel Ktbruary, .lcLle"ue.li of | i,4tt2.t ou 111 an the rUlllli. the iiuiiiU-r cf ilcrk and now avail* t.t tlgna- ., 0 uss.wu.i a .. .., "4.Jlu. .' 1.11 awl .l4< L.I "" "

,t .,b UMSaraaiaU were Ia to "I cut- 11".1, .1 He iuerrejy. tiu-t will L lure of (Ihu iovcruor.; ''I I htiomi ". .. ../ Iraik and Illy I ;

Y ; few %UU .incehMrUf ItOlhl warrant, pay wet.1. on rell.le.1 hN"I.Manlage 0 hew. I prninif' j4iily and in-Lib.d rt- FE.r.$4..,_ 54's-tMt.M ..isuom.id'a .. ." (Isue ..( I" Ilbl In ; ; .
ourddss au uuu>ualvoMrtWcUk the l humide and prurhle a linking tuiul m-.s .; the I I'liileil I I. 1
,! I hlalc*
IU. fur fuurlttn' Lkftuocirsity. > s.aie .>
MWoot out to fur the ]>a) went of the principal wllh. Ia I n') .., ... .., maoaOna..4.s.u.s.ssisn.. ..> I ( near I'c. .. l ,
out but witli coul.II'U'I' .ned by our County .. I 5.04. ." 1".11"1
bi eUS i ally iwr.a. a 'tery probable i b' au 'ELI
"var. \ Ifs mark ,
S .
on
burn the of "iag. ... k.asiMiuao .C; I t.e
rate .
I. .. .
.ol.e '111 Ireont llerk UIUIb' '. | '
t Mr. Wm. ( .If In. of ..
iul
hf iir. r (k* IMMM* taxation. 1Ihlw.11.11 .5.liw.is.. rn I .'III. j
.. 4aIMcuegr. diiidrtu Nit better than thIs itiuM The tailor \ who wiuInjuml I Iheelrrolu.lar. liKi| rklun, ul mumrt .., u..1 ; 5 ) 1..t.
showing ('hl"1. I 1f.
-
L : '''1./.I.f | l ,
'I""h" ti au4qisdvI (uuraiiIImI : o.ire iu order t induce the (Hxjple' by a 1.1 from Ibo r Ji"l of Mr. .\. J, Wright Mr.' : ( liarle |:lan- iIul..4 .a. ::. :. ..., : I lake a haul iu |.ilili | I( y ...
. lo the of the lloard fur I !
I n.ll r..II..t| lieu brig IU'lie of (test k I | ) '
'I sonic > Miiu.
1) f .
\ I;.. : .rit ques.iJ authority tu IIMIB the bond* fur IheiwiutruttioM flay ( d.arl..1. 1lalo".I. <> Kj.ringfit 1.-*irn<. .. I lill.t.I11)1"/, 1 : | l
; ; U6lr uohierz of the uete..ary county). Isis kiuee da l. Id, Mt. Ie.i'l' at. .the ( ityItussL .. -.li'.I.. r .. ..1.. I (" l Ital''fi "'
-S. ., urns i
4 W.*** ol lu Ala'rl.igbroU.er ,
away .
; buildiugii.To T... 51 'O .
juiau'l btniee I will held'on the '''01 (. I. l. nl I .
Q. lua.lc defer the work fur eight ten L a.uid.t 50 0 ,. .
or I
"Ir. I h. ( i Th'M I It'
wife h
!!riti. laiktuliue "Ilawihoiu" ucxliSunJay 111.111 of .New t'n'.S'ai.lw..c-a.. ._ I1.sal in y > in I 1
ear until the gradual cumulation of 1 e"
> ..
. .I", That big l. the money wa ol/Uiued from the aflcriiuon,. at one uf the shy (Irlt-aui., are al (rf('isy lloiel' i.t.M.4::: :...: ;::. ibis.Cast lii luik'-t Luflalu 1:'Umdr,

, i eut th peulchildrtB yearly 1.1).elt of laxei when the tuhiarqtTie IV Ih.l dag will d<*ig.uate Mr, J. W. 1'1111.IrLI"e tonlrai (or, H ikas.*>| IIIM .. ." ;: .ihowiiidby lulling |: I 1 ( : i /-1
.> glreu Into builliug.arq pr M.'Utly needed, ttm. tu ,Ihu vcui.t-I. 1.l iu (hue city, Aivt.n.rkMvliwvw. l m'vs oh.i4Mriir.llwl.4| i Wtdntwlj) ; it "' ( :

l'e w>w wore uiubl thInk eaw bo that the Jel1bl of folly, and we -. -- i': h. I'min, a W. flay Krauk b5u.5S.45i..du5au.ms- <.., -'- ",.HI.-i ., ::1 ua ou a raft .f I i. | l 1 .J&'S .
lb.Vllfnl. 'U1'r..r |I..u'l forfcl ofliul. Muudiy, : 'a.w T.4.io..u.edul.s. ni. tide I lh ,
th (1 ,
.I al.1
the county tuevr a t.l. WiLe) t.f the I'. t>. K Vanllc, are Jil .lurt 4 ck o U.). .1.1S 1
.
ID front of the Coualhoux- I.I.I.1 k. 1
judgiucut. anti aiugie ( Merchant' eapisoisTute i .11.1.111; | 1..II.lo ,
Ti beau rowdcd with tl.l tlere .. 110 1 r tai 4irttTUTW. I
Illle rfett of the Win. I
being
negative proposal 1 (N King 1 1- - .1.\"e.IIO Cute any
.
yu" Oi < l'. T, (Ja K ( ; I M>l. I !* {! .
buliil Ja ; |
l l.ou. tbeM honda suit .
courthouse \Dll.la
If J ,
a
Irlr : 'i"I tu at a. IjUeu. 'Ihe body t
Iud Jai creditable to the county ) --- y- .11. suit ", .olle) ; Mr. ( J .... .. SC d0 .'l:;I I I l ( I ; ;
.
delightful weather ulitos ;. 1.11..11.a "" "' ]
ng U.
before the e of ILLs *uniui r. For n t-tlau J.b l wotk, (coiu lo the .loulluu, New Erls'aua ; ,A. Tt"f'riiuoivillv i_._ .0 f". ... S 'lu Jubu' 1 | 1 y
hi.
bare looked ualtcr carefully (' Our _. VIM-I. I. | | |
lll b.1 ..un"n.l.(f. job priuttrr! t Teen ; J. Cbcrry wife, Tu i .
over, au4 icople of Ibi.couuty .w .. Im | wa a man, | ( (
cu ( hi .. .h I EJ .
t. a geuiua I. y .ti. awl the u oua ; lud wife hvttrt, L. "u"l j ( {
.bL ]l.le. Ile thai the khuwiug .I. It iu C. II..1 MOr l'rc.saei.o.w,05,5d'.CE .t. ... Is&I ant hi. "' I : I :"
-? "D 'I l every reliable cud truktwortby lie put up a Job U gi'nl for M>re rye ""e ".) lulhii l>r, b'w. V'ilcy jilul| T.. ,.,. ,Iw l*.-. .4t w I A I It laud. ('iut. I iluisi.! f (
I *u.coI. and rep" t Ilie Board fit l'oaty and t4ir, Irnui are equally good for sills, MU- ri ; utah K IhaIwlsLJt.tauta .1.W 0./ m u a Cl ; ,; Ll"J }
( moula'u' at this i
SM'-t-tIKi%. I.| i
& J.I.lhJIH&XI.: CVI.luri rour par>e. (>a.ire It the Mere'. aul' I I .
'p .C. < .; .. 4I l 'ligalluu utiLe hlu"J a\vtt.jrjq J f 1'


; :}-ij


.1 j C I !lpu -.


3 S -r' -
-- ,-.- .-t.a.------r'-. -. -"' T Th------ -": ) ;'
;
-i

# I: ;fJ/unruly-* an tee. 17':" y,"= fiJ i.5i : :. r ;r .':, .. ... : : ; itf.. 'l;" :;...", ,,,, ,,," iP".. ...... .
",.' '"' ..._ .. ..... .-1 l"I'i'v"r"j. ( .l'r. !
If.
: .. :T. ,' "
.
It.. "' ..,.._ ..... ,... .. f t. ,"l. ....! Jl",
.
.. : "' ; "
,
..
''' '
.
...".; W -..,... .. .. .)"' .",\.... .... ..ff" I" ''''' '' $ $ '' ,. ,," -
."
.A.. I .,
.
*' f. -
,' t; .. .. ,

.

.. .
....(I".

,. \
...... -'- ..---- -
---- .
-
--' -----

: Jm' tcol;1 [ OmmUc\\ \\. r-i if IS NOW\ THE BOSS! f fI I C. ''F. I ;, O UA n.: JOB*. Z. MICHAEL Dr. G. O. Drosnnham

/'Ji'h' u;j .- Waders never Ceases ..
: --- -- _1- I & Michael ..
I .
ynhv I'f Alalvl.'I'II' : \ linn min: o| 'mxt hi
-(\lit
i i, :NOW WK .. iii.inu'| |. IM"i, ---- ADllUO
r.hI'IIIIr17.. 0:1\: 0 : 'Ili.-i.". I.H. \r 1/11'' I UI.HK-T: 'TIN Wholesale Grocers ESTAIIUSHMENTAMI
.. null Ih"r"" II I. "nunil i THE WILSONPERFECTION : I :
,asst
'1 |IIMV: l.iiliin-.;, ,. 3' ( M. !
p dial. .rnntirlr, ) in.. lomim' r. 'Inl I : 1IWc .
.large '"I'I'I' ..u/CI'if/ nit"1'111 35 37 and 39 N. COMMEKCK STREET Vf1IIK .
rii!I'd Ii. I'KKXKVriT: : 1.N' \TLU IX THE
i n wt tnii.N,, .'" i.", M, ill 'lir.l or 0"011,1" Alt kln.Uol Tin. | | : t I --0A..t:71AUWIX.Al"lIwOI'A'llr-
"I' l"uhmlY ofl "\ J'o/
Ui.l< in n.ii.iHiinli.1triiiM.tlillon. '' |
l s : : iinil fur higher! I'll'1'' MOBILE, ALA.II PKKVKMIOX/> ('.(UK Pitt
; Building
A OSCillATING SHUTTlE ,,, '
hoar nil.I Ilioi-c n".if.i.luiliirCHliili.niMii. ( Jt I Ijr (I' ) A'LLO11'A'rA'R." < "

_hnu'nti,10IIILiiliughnirp' ( oliar I TIN IHH 1.1 ,------ --- .. .
'- -- *
It: ,'rIxxlr I I. lIollIf! oo 1'""" )lnhdtO lil'1 : Win na full linn of MiillHnri, tioM ,.
quality
K e bll''I"; II I. tint ,'1.111" .lit : : NSPOULTRY YARDS. 1.'1IH! :Xi, w :Miilk'inv( nil) eiiu- '"IIII.rvf'I,1II. | ,
1..1.1',1' lini-ltm-nt n' iifyorr. Hit : .. J.I1"'h'il; diM nMNIA,71flow nil) I.).. kept nn ...h..
t'.trr.IIIIIIIII Rrr. HlllimlK KcliT
INnudly I. ,lint hl I I thrroudilluunf ihrpa.. Sewing Machine -)0-) 'rlltinidl'olorlSwum;| ,n, l 11I.M'I..ln.| | Kinnl..
.
liluiti' "I hn, had| 1 inn" mid, the n.tll i.i.. ""A : : \\pttkiu-w' 4. Sin? }:..... IQ' :mfilll Httihilit, '.. --a1Tlleettl'ultinn ,' ,
V n 1I"II.nl,1, 1,1II, <. but hat, n ,1,11111"1"| PIT GAMES, BROWN LEGHORNS r hilli and KIIT r. iti-cl' in l haul' \tint' It' 'I. I"/" ; "'' rnl' Simp mi IU. : : ,. 11t.1t..I., niul' nil, .iM| >im -. or Iho llli..I. 1I"lIdllOIonl! sell,|
-AjirVIIITK 1'nnnT'rMlnNIs ....
| nntb'llrr"thentMVe.ultrnuau '
t ill l a 4linllvn! it ran I""" ,"nv' 1",1.Ill '-. -.- CASW nnrt : .l | mil f.ir. Ml..+n.HU In IIH., or .nnv nil In tl'lt hi. n|>nrtnniit.,
+ .' il-k lii.ln.til I l.v. H< Is e. \Ilioopliii.M' ; I"S"\I'UI.\: \ llltAIIMAM.Flit Amen, uf JvimHi, HiirJilii. ; ion. x151, .rtwl -* die If-'lin: ,
I full I the |-iiinMi:' "I'II'h i < ion- -- 101' I., "moil, tm' All nft-n'int: "lll !1M'
to \\ hat 'stay li.trL.1 "( .,1 aim.' | Into' fxiit t UK.liirn. ..r I\'nolmin' !
-I'''111'111 I .hiiiilili1(. annum-lit/ ao : MIU40F: WIIITK: IIIUIIMV-! I | PE1JBACCLA.
Iii IK. thiir 1ft..1 11 l
and 1'111'1.1 li. '" maws ri-fi-nnco I. nut :
1, ,to lie Um Iminudiiililiitiiii1." IIn'lws I.KIIK.IIN: \ and I"II'II.A" .
Ihry fii n't iiiiili-r>litiiil its lllM'lna If nnvnri
,0M,, .imililli-'i, fir 1 I" lii. i"linmlf.I 1 I IllUgl'lld..T.IT(1.IInOIINI: < :. / | .in, 1"111'1 MH. why Ihc il...'i-t.m t..,,'1 miikrKliiiiil Marble: WorksC.
HAVING BEEN ATTAINED v.ICCKWINi tin HIM, 'I IMII, |>l<'im- mil nl' nir sill.-.*.
'I I he Late '1',11jUlI.tllt; ; )'. : III.AI h iuiimuin: : or, "cml. fur. mniihli'l.| | I ..lll m ml fnx-.. rlehargo.
AND M'AMll.K: IMP U.\ U:" rtllt\ NILE:, H.
$prlnLald, I'liMlcmi.I! I nxk ,III.I'h"I..IIIII."I.lolo., | -i.f 15il.nn'Ia LaCcste & Co.
| .he sinli"nm Farther Iiproreients are .igo-flblc, "'.'..01"10.1..11.. .* tliiinniulilin-il and tins..1! trout 'tr.ln. nf the, Ul liriHiti-ni lulhll, tlldltlNtahM. ; .In 11".110:11.| .> And, It Irlnl. llu'r.i.iikh ,
Nulcol' ( n
Tin1 ugh"Yen front I I lutvi-K|..I for ml'urinxl )i>ir'* rnlrIn11o) I'A'R OF IHIHII I i ukr. and trim, for. UK- dl.......11111-lin t e ni,<>nliimi.i.! .
+* ii.loiiii' ' sunllwIlaunrnohra.urelnliIr! I { I fi>ll<'" 'Init rRorinr.Tnns.:
In the, uxtru- .r ni I -A: fuss Iliimn IYtthnrn.l ) < Apply nt lilY n-xInVnn'. .. 1
1 liirlln.-rilil.iv: IlKilln-< INHI I. would! (- "clnnv n>iiu-Hl f
linniil aid .In. ,wliiinlli.il.. I In .lx lnri| II I Ih Old Jtyla towing Kachlnf are .-.....-" ., Janiuiry :an, I....'. J. uKNNISW'LYY: !:. Hint they' try It In I'nwo mn.|lili-n.. <
i :-11".lullf" the, li|H-i..lr|.' mi-! Illiterate .. .. nut |IHN'. Foreign and American Marble
STAPLE & -- -- -- ----- - ,
III 1 "IB fur/ fading Vajri; and the A Miilli'liHHint .111111." IK' funnel In nilriiKHtnro > jv-
o41:, 'fhl.l.l the ulrinii fo! I 1.1111,1. LARCE I
HAVING A !
LOT OF PINE In DMI'nIUil{ ""'I.- or tile IMii-
/
{ of H.thrnnnderifths IIIII( '' will If atnnurl'nnalts.5t.rw'nt. until ihoilrnirzlHtii, MONUMENTS() :: SLA US: ,VASES: ':T('. C ,
Hint, the, :o\1I1I.h. lia I, rtt-uvfred from the ,.11 ror, II| .,...1 all drnual.t.: i that onli nit t.
j wnr., .i,>,ilnlh, |".liil.. ully, ini.ially, !and LIGHTNING SEWER SHIP !\ niiilichu'' I nlll tthirtliw. th..>lr nnniv and tlydrrai'oIlcIlninail! !SntlKfitrlion" llnarnnlcwl)
ht/lu.tridh'n.rnpidlysallhaa. Whnlrrlme Working Machinery plnrea| ur 'l-iiKinciu, III tli. mini' poliiinn nllh i I
/ ; lh-HieiiKiirnliilHilnHiii .
Ai.llpntlnn.' l1'
|
|
nrttirlliK-iiH-iil In the | _
|Mpera.|
.' li IH-CII ,,1111111 of I luxation
II It '" I'lti'l I ''II'"" lu<' tininiii i>r .\"" -nU as prinhd,, 101'In. -
i to lii-:1t'it| the, ) roiniiiuti-ilim-l tend* aolid M the Bock of Ago LI ( I ,'. WEST SIDK.PALAFOX. ,
w"' "hll'lIll..1I. wi IOIIK nni-r a IUH'Inl ri'volii- RUNNING, Nn Ilnlillllt hi. llw n-niilne( Mnllrlmnil-
n till linn of mud tinitiiliiili-' n. In nn-liiirklo' li .+)all, MX- Ida nnnw nml (dull. "'IoII.hll'| | I"H ---IIKTW: 'KK\: : ,
| ami them tho l'AI.A"tlX HT., ( ) | ) / I AM ritM'AUKII: : TO III'ILD TO Oltl>KU: AT I.OW FKIl'ltKH, In lIlY mhirllKlnsr .iilninn.
four millloll.IRVI" (lire Alllw'rMmaaalistwlalthany| <,f lliiwillKnm ISTF.SDF.Sl'I.\ ROMANA STS.
I i ballot I.j I m imitTf' rn SPill AH rn A um l>,'iiMn<> Tables Desks of <. -. are ri-K'rml' In the al" 'inml If, iifli.rI I IJ.III
___
.j _-_.._-_-_-__. --_-- -- I ltd.. U IIIHl.-I or Dining Cases I"lintnr'. four hiurn' lime nfli-r Inkliitf nif j IJ-IMI: ; ,
.ji Islet .r IIVIM" M niimtii. NnlhdoyNliiiM4 And 1 It hrwuvingynar| ,
i I'liiiiiitc sail Ili-iit. Pigeon Holes Book Cases lii-tillli I Hill n'luml .ilouMtlu. .<. ."' 0111"1 ) V. i.KUAir.
1'Kllllklt Jlilirillll.Wi ,Pall fur. ii U4llc if HitJliillrlnv, and,
my aM'nlalso "'lll l I..- Inntrui'li-tl. In ,.'...11I01 I '
Bin ... lniUi'iilly| u.kil l, "mn uNnrllioni SiIELVINU SIN","')', |I.rmliMnil. lass u {II smHain' < i LEIKA CHEAP MTRXITtfRK: OK ANY KIND; At.Sfl. (rOt'NTKIIS: : : |
llu in'Hi'il.l.i. III miniinnr t It U made from the I
innn very l.h\nlo.I.1I shut yin 1Io not mi-hp nnr 1.,111 R&mcy feniLMANI'JACTI'
WINIMMV ANA IMXm KltAMKS.: )MANTLES: (fin OTIIKIC: &
?" llml WP ,iliicin lied to niiimcrIhc belt material known to science. From II. Anil I will say thin IIIIII.'hlh.11 I :I
INSIDE! : JOINER: WOKK.
ill. not nhnt doctor hale lain
111..11011 l.y. an cxlrai-t! frnm (.PII- mo l.y )1111

i' ', oral |Siilnnor.\ fiiriiii-rly Tn-n-ninr. of tin- IU Bhafti, Needle !Bar Sbi lip ? ,illwtmroinil 1..11..1. n''I'n..III..1' | lull nHiic nml Inriirnlili-' .... air,,ihi To nol Ih, In-* 0'I I
OC: :t" eoN': :=: NC+ | ) --: akNA
.
l.lIltrII"I". 'I'hrfnllowhlghewrwlc Prsssar' Bar, Fmeaer' Foot, nklnn{ the lute I-IIM-H of till. ih-wrlilinn| ."
+ to <':onnnl..loiicr Kreixli for pntillra* mull tlu-lr. 1''N.' .I"ltl| | | I.l iJciiwI I Ihcy
Hemmer' "
tlon i Screws,and all small FROM. HEAVY PORC11'OLt'MNS' TO THE HMAMKX, :!' WSET'rE: : alto nu ii trlul. il\u my MiilU-Ino M fair OIL EItS ,
made from tho .\ ( : : Irlul. and I will iiiiarnnttiMiro, rum, If
"part are
bore,
(; "Xnw I iltilnto MI.V, MKlit Grave Yard or any Ornamental Fences. Inlet niiiirilliix. I"illriflioii. I-ANIi- il
,,, ,, I'r Hint. I WII' more romforlulilr, In reirunlincxiic beet of eteeL FKMH \ : : 1'rli-o. ,-. Ti-n Dnllnra |I"sir
.tt'r l lirnl. ., Hum in any mnuincr I HAVE A VERY: FINE (}UNA n: T'\I. PAINTER, AND\ WlU ""lfl'.I. rIr'i.xuMm cacti,,'Ixitilp.rnrtloiltnlrlnuti. SHEET luox WORK I
iI.
. ::p I4'. '(1lOhllll1I.hlllllloll., Ili.ltloIIf I'ol- I IT HAS TEE OILY (m..i-ui. ... M< the Wi-nloiirlli ,
iHillillnir.
I"; I..,. 'I" iniililn or nt my lu.nif In )Iobik.| in City FREE \\-CHI of 1'al.Pot.tm'4: !: nwiii.ln.Znr.maan'stnc1. Kin. -O&- ,
1'j:;,' ; New! folk Tin- truth K III.i holler In I MA UK' AND> IAINTOUNAIENTAIJ TIKMC nut nliNIn nlli-nil In INTM.II. inn hole ''
. 'f the 'long iln\ > of.'"h' and. Anoint, In' ABSOLUTELY PERFECT TAKE-UP Oor. Barton UKMtiili'' 'iiliMnt liy Kxiirmx: 1'. II. It. Every Description.
. ".1i-4 ( iiplwr, !.oi\t'I' I I'nnniln, Ilimi It I I. he I'll. I'Isa.c'Must| or. mil. fur 1'iimplili'lx. Yon
" :;. ak; .: t1 Then l(m, wn limo liiit'/i-m-illii-r. fruin", r.s.:: (' : Oil PLAIN SIGNS- will sal, the r : < the fllliror Moxlio': on Km went, or RyIR UtTXlTTXD, "','h) 14 $: I VKHV CIIUA1' IlKXKHAI.{ .\IIII:>Itli Ina TIIK HTATIM OrKUIHIIM Fin.

'Y:.; from Iho Allmiti.. .' Oil-mi" on the rant. ::11...."". .I. J. Ain Ilkl.KolIll! : liKnMiiit* ;!MIV.tlKNKUAI. '\ "-ti-iiliiMt-' Mill-- .
.l' .'1' Tlinw, with Ilio tiiiilu. niii.U. have n M it is automatic, flexible, cAJutUbls |II. I1. Sullivan I I s S. JnL A! to> V nT1" .'AliKXT t FOR AIAIIAMA; ,._.._.n..I.rnrUMumnl. -ifli' .1'prlJhllkNl. -...... ...,..._._.
: j JL .
u;i mnliagiuducuteup.tilhcattn..pliern.' 1'n" t! W. J. J. JI'iNIE:. '. d Q'-'l ,
'. Tim follnwiiiK ulnli'invnl wan fur- and poalttve, enabUng <1KXKK! .\L AllNXTM.A.IMIM: "" 1.---: ''III'----'' ,sill.. I rM. ,. I'aok.. .
, :: '.'' III, January 1!). 1H8.L:I: :lm IR'LACp,, nplkn" 1'111. KII'
Mill.'oniinlii' ,
r'1' tINhilby him tu the 1 the machine to sew from tho I Hi-iliTu n-pnlnil nl .h..I.'Io.' ,. SH-OIM'.
;, a doter: .. ,.. .. .. liniiil. Ihilsr.. lor Suli-, WIIUIlit. lilt%:
.J thinnest to the thickest IMI "
ma. -- 'AAIf. ;
, -
(.. 1 I.... ,TATm
.
: ON MAIN
.. .w. .. n'l IIIHlllnUII"r Hfl"\1)1I--1 H-AOKXTK! : STREET.
."....i"V-: (''callllluhlllllll,711.10) ; inriin minimum adjustment, which no other OF t'FX: ",. T1a' w'I 1 I..eltfartiIrht" ;rat tMT" ..Al.....Ihl.1!II ''M 1:11.: ivinwiiii I rin. )Jlln II :Ar I, /

, .. '", III.: :!$ ; 1I1t'lIlIlvcr.IIfllr :**: ,III v.. Sewing Machine will do. In /Be | { 1 | I II..etfc' "of'-..bulldlM Lt..>ui i/v.:...,t'ourtllW.IMt. .k.n i_ ._...._.1 il.-iriuTl"liwar... Ili. In. 11'i lii im silo fMcUonaTidi" 'MI -"I') __ \I.. .\. Ill>N II I M AIIIMI.N.:I. Hrrinirton.M uli(1u.. ( hi..M. Kl.l.." 'j I IPENSAI'OLA
'i lill.IIIIlCllo.t!, ;/ | loiiiNralure| July Hill, fact Its performance'Ii the 'onto : W ii. Ms t,$.\ .\'.\Tn:,* < i>., Merchants' \ |
"p tlegm-n.} Thv mt-riury mashed INS ir I K"11...... UK. 'Hotel]
f 1 March GO.IAXtTFAC'frnEn
.. i dagree.lust! eleven I llmeH", ami full I In- nearest possible approach to ;; ;'. d d e eis.hll r & ,, .1. <'. I IVEV ,'0.. IViiMiniia Jtnifllnn A 1.1. ,. 11
l>AOiIfll.. .
A. Nil. Mi.l.lUAlii.
low11'111'10'00.( lint several llm I during human 'tta-T'' tlCny.I..I. FT.OitIDi0
'H Intelligence. u'T ,
/ .; : \ f A Il.tiHKKN: :: I o., |llwlntiiii-r, Hu.
""I", tit, \ear. !Ixiwi-Ht teiiin'rnlnn-| Yuvemberi _+. ,tiMilh lu lieu '- ) OF .1.1I..I.t.II."... Mllluii, Flu.
-
i il I..I l, :tI.ICrl'c": ) ;; & : llHKirr' : AI.LtIt..1111I.:: "J
"! I ...__}"-I.I"rra.--" Xiinu KIMI futility, }'U. ;
f l"-i Tliu' I. ;1111 N.- ofllelul..wy, l-;; that_ .. : .: And. i-nmipt II Tombs .1. n. .It1S K:$, "' .U'H'i i'mtniUiT. I' I"' ." -C'''mm
.... Monuments Claim, fin
't: ,: IiOiiliivllli' aid Clmlnmitl l.lis'' :: 1J'..- "'.- .... '
s.7 r' .''-''. 14 II*. I l>lt. U. UiHMI.KIT t. !,
.
tit'-t
'I"f' ami tin 1IIIII't lirmiili "
THE WILSON ,
.I..g'. N. nyMi'iii" lire \\\tivr\ fl ., bt h 1.11111.I' Dr R. &C.A Aikln-M I'.<>. llnx, 1 VI.n-uimlii. .'10. IN ALt. ITS APPOINTMENTS .,i i0
; MANTLES
GRAVESTONES
+-..' /\ ""\ lral"m-e! rt'-T' "! ? the, |I. nn.1 IS THEnpLOOLTIA.tau .:
unit' HUNJ>Ndet'hrnlu|! 01| water| 111111, | I.I,. WORK UI'AKlVrKHl{ : : tTI.Lt'I' TO li|:>" \llAXO ial'.: 'n.It'A'fItlSII, -- -
,
;.::...J"-. 1' ""r. ". ,?tirnltyr "\...-IO'.lIlllIlI'llilo>.ii>r I tlivrc, without Cliii'iunall,illf."C.I HalleI10IIIE&. S'r ParlkwNllldnasdllncusuirNilh, IM Infor". linking; nil)' < '"I'"I", ,,ir ') """""'nl. orROYAI. SIIOnS'lio1e1 J n' IIATF-Thlco Itullnni IVr l!. ,r
.
1 .p- "IiPtwNnrk .1M'''''''''''. t"'h 14 1x.Mjr L.fJOSEPH
.. : ;:. / J4 A/nug I.tp" IHf 'M ., "STREET, : IMwrt-ii ST. LOUIS nml !ST.\ ANTHONY, ; t
It is not composed of rawhide ,
: OFFICE:- : :MOIIII.E, ALA. 1I0vII.I:! )' \

: Dnrman & CO..fJItJ rubber cotton felt, eta, UIt''IIIII''., 0iNi| | .ito uthiilln, hnrrli J. GRANT,

i ; Ji ::s'- to deaden the noiae. April 1-1 --. .. -- 1.I-N.... eOLA. FLA.Ira. I j

It has no long vibratory levers
MAM'YALT'RKn( $ AMI UKAI.KIt" i:\ ': ) : Whip Ohnutller.Al
to spring and vibrate at a James McDonnell .

: variable speedand. thus change Cor. ) t!.''P".-..,.-. 14nprk'trcaa,

PLANED LUMBER, the tensions. TIt..... IMMTrrip, flrrk.TKKMH '- I'KALLR INS

It wlU not shake, tremble HUMu iv<:m : : : ; olesale Grocer: : =

; "or dance all over the floor" .)xnFAUU\ : : IN filIIIP K'roiiF/e
ar x': .MOU-LDINC while running" at an ordinary TttYK, '' 'I Boordin( & LodW Day, Of i eel .
WESTERN PRODUCE
O RTH1RN AND
if; : speed, as many of the DldlYahloned OF : .
1 1t ( -AXP Cltuk'aFAMILY' -
TnsrlilTif> dinE.I.T. 9, II and 13 NORTH COMMERCE STRKET .
-t .SASH.1ILINDS. HKAWOJVA1II..KJnlyiVlv.

,,S JMMutS.f :: : ; }\IOIlII-AE. 1sT. A.. :! GROCERIES,
p ,
,, dLASS.IMNIRFItAMKS i WAMTSB HI MNOOOMPIIDvaiaTosy. : Kib.Sft.lr.Henry: Palafox Street
) _. Wharf
:
-- PFEIFFER? & CO.
WINDOW FRAMES:: ;
ENSACOLA: 'I.ourDA.t.clo. .
STAIIIS.I
'- Horslcr-t&rCo.:;
.
j NEWEL: : POSTS, r.-- H lw.VIy.V. .
COME: ; I I I AI.KXT4 rrLKIIIIARIEDShip
IIAIA'STKUS: '" ,
.
.:J.. i ; SCROLL 8AWINO.TURMNIi. Wow ptrticuUn Unnj, tie., itouam: 1ti I..lon \ KICIIAUIM. Jo,,,. A )f""...
-DEM. IN.4iu nl.fl" '
:...i : '. : dd/M. ry.

'\1 } y .. }'. SIII.MiLES! 1.\TIlt4, ETC, I S. BROWN Pemcola rIa.NADm I :; : : J )ivile ry sad Provisions Chaiullors, Etc. Biehn: ANDKlfCRMIAIWTOM. lan

.
\\tt / Cet:..rr."d' ..lIr-ad: ..,..e. .. ,

it ; l.t.SIIM tILA, t\A'IIIII"\ L.- 1IIASIL.\ IIEMI'its'RInIAlkSLTnnl'Fr'ANVA"I'AIN'1": : OIIA,1'AIt1NIIlMTAR\ : -.aAL".1I IV: ( ... ""1'.11OE..LItR.IIti ,)
.
s cum ASII I 1'1')11' ,1I.UlU.IL": ,
i/ -I" 4)111011$. IIIA.II'14)1.:
.
u.\lts ASI. )J.\IIT UIII"I, Western Produce _
.11)1. + llan. $. ,wnuaiku. unilulnlHd E:"Ilsuass. Inn .. ... I : ,
I !; ; : fur Nuudlu p.
-c o!; I Z-A.K/-A.C3OSS-A. srrEEErr, ., STIFLE aid FANCY GROCERIES
Ali >, E llm lf Kiirnloluxl fiw Iron Work alf L -"liD rH< ra- f
, 1I1'1I.1II:1oIi": aa. TIN,
f'
k >'"i.'il'J K.-I.. 14 has!.I,.-i -4rJ"' hItiLW\_; .-, --....:......"%!;1 iw: \ ''l'ru etl V '.ililn'oln. T'lorldf FAMILY G nOCEln.>I. HAY, f

\ WINES: LIQUORS ANDTORACCO, ,
'f" -.......;., -Pfeiffer -- AGENTS FOR CORN, {/

1 t'lll'TUl.Ol"> ,, SHIP STOnKH" tiPKl'IALTY
-4 0-: \ ; TAB AND! wO) I>OS'1j ltll'1't.U: PAINT )lul'ST.tUSus: MILLS OATS
/ WATT ('Al T STEEL: MMIEBAGNALLftLOUIVS :! : TtM.LJI,
J
alkyl'' .
rlJ"t1n.
1 1'n1lll1"1, and fI ""'" 1"- AND
LEA111NG S. :BAUER & CO. repairing ROPE, IRON STRAPPED & JIETALINE: : I UCKak'vh. i-r... t'K gUYI'IIA1t1. :. ,a

*" l llUlea. __._.. 11 n IIAo.aa.A. ._ PALAOX 8T, PENSACOLA FLA, BRA:t ,
.. Vb. IHHj-ly. : Cor. Tara jesi ud
_
Gregory a :
1 Baker Coiifecoue. _Maintain their I K.'|.nlmi-.n n* Uif-+ : : -
rr M. AVKBV.: ."' '. w"' WtM)LKl I.k. JOHNSON'S .uvir .Li
Clothiers

;I'" ';- Leading_IN TIIKCity -- ;J. Avery & Woolfolk Tivoli Boer Hall DR. E. BOUVIE I" 1

B i kil ,
I'nh: hi,P.I. of ll u ncnln. ITHB PhysIcian and 814"OrrtraIlayle
Palafox Street.IIARDWARE.
: White's Building &ruillefttluy... Is Ptsucsla. ,
0 OFFICE !
1r. 0 V- .ked, RI
mm
as U U, with tbv
,e 1 M lluUM!U snow atk-riu-o InN 'ra.;..- l:l">iciiut ()I, \ : : :: : : CHOICEST: OF. Ing harbor Ma.ter' ReM.1

x -: 110 LIU AY ATTIRE E %I 'nUIU11:: SHEET AND BAR IRON. NAILS AND SPIKES; AXF'' SPADES AND WINES UQl'OItSSf) CIGARS, Tt-UMS. XUIU; Ili
.? + 1.dvrl.abtla., I.h.lu..o( SIILLASOhTEASIHOAThUPPIJESMiASPIPESAJiD ... : e
l.. rlaars _".......1 .lib Ihr ........ IgllYEI( : :, ; PUMP PIPE'AM WEIJ.: POINTS; SHIP Jt.\I1 A UKi. rtHH.OUI\li 1 .
-"." TIIIXH 0}' liX4l'TI-- Ut. <.uritVl... abrlui. III stir llwi. "I W- FITTINGS ; VKS L-t.1. Of BASE .'(,11 nl6'O.VU'.U. R
CIIANDUIUY ; PAINTX-OILSASDWINimWIJI" ; \ 'i'JI (JI'IIFIVE TIN Yl
J Thii lniirk-. rstrwli lu ads. airs lu kit Oenta' Furnishing Goods,I ter .. FISHIN TAUKLE.PISTOLS.Mt'ZZLEANDimEACH; I CO C ;
CE. T
i many ttmunnor GU2r8 &C. -lI
LOAD .
!
;? : Aiil 11M41 lrwk. l. isa.4 Yuck 1U1&jl..llu.. ..
1 # A MERRY CHIHSTMASA lilvBtohmx nf iua... l'onJwla at* 4eul.m itktntlie. rro-h of all.Attutbvr 11 So
a '. la au'f itrlilftMl r...-lji) .ti oiu.UBl....lii>..)iii4 that. ......(...,",,,, For .. Cooking and Heating Stoves, Grates, Eta, cltrmviitit. blur eonnertnl. aith. :

i YEAR: will to ukraulwil lu rlrry ra.tnmsr.. : .. /.IabIs.hatwt. U UM nlkut. ........h.spread Sh t Irilt
:NEW
HAPPY -4M
A SADDLES, IIRIDLE3 AND: HARNESS; WOODEN AND: WIU/W WARE, duly. .
+ A rd. &aUe.I.... lu n.kua I a.|."!>".. "I tiLASS AND CROCKERY ; CHANDELIER: LAMPS AND :
THE: A i : FREE OF ,
tb... luarrolou. .*.t.rkiy'i. "UII. sal" FANi'1ft ( J P. HENNEBERG, : : : : l'IIUItlE'L.tI; : -t'LATtu: WAKE:, KNIVES: CIIAIlGE.Nl'TVHINNON .
.AH'fI'LtII SPOONS ETC. '
44 r .iltklry.t4uiarktkwsiI.oinll. ) FORKS, M Bl'II4H\U. r /l

: ". ..TIM,I"'" Illlt to aslL -I'kAtkH 'IX- .'H. Their Stock will be found COMPUTE in all the above Branches and l>[t<1_A4j4ii\ .ma AuetiiHi Man. TilE. l.SIItIL'1: t w,.OTE,." .I i1lC

' e lat.a4tad. Street UPiii' )Un4l. WATCHES JEWELRY IVice as Low an any I 1I0uac; in Florida.HAKEUWEUA Maritime Survevs. ask. b I the"'_.j. .
.
",f -. -- .
j
.
H IU.UM I Largw than''''1 r
R '. .dyePaa.Ii I-I TilE ,... .. 11 rfl lee
_
-ANi- I IHPI U'IPMMA.T'EWbAaN .
11&
AGENrrH.on AliIlhAS: : I j&n E'
'" par & le.HofrtAPFimr ..... THN.d1IrPr..m4Atunsum tanl'_. Ship 1.III r p1 ink
.
\ At-Kt:* uF LAhi) or.r AOI..I" WlU CO'S AXES. SAWS AND MHIVELSUERICAN Nrrtlaath-ANaatc.. .IU.,.,..MIS. >.. j;l1'.
L"DDAnO ; .
: ..... ... g5eCirsrai. rink 4r Iiu'W'1II'k.' GOVT
....I..... us Hw.a-4'1.' Ua'IL. than I SAW CII'R. IN&ERTED1OJTII: SAWS ; ALL'S III a+W.."s III raM Io 1r J.11UI., .
< /xwlalaa u pu. full' na55a.j aril r ......... h .......w tiO.tJ1SlUTht"'w..lluUdiuc.: nllnola SAFE AND\ LOCK ('0. : IRON: : K1N S AN'DCAItOO&-: E: 1:. aW. arra Would .M. '"nr.tM .
athwrI. 1.aa ........... mini,', h1Yo.. I'LA. ""vry ... STt>VES: ; JOHN&OVS SALMtMINE" ) ; 1"-.. .... Hard II-I. alas hW fl11attnMha..P
J l'K\.AI'OI-A
.""" "no, ." ...
a -I'' F'fi'bI: -U )I. 'glWa1l_ _uz_: _Al't4N w.. ..hoaJractrysotUui4.earefulty. cv.* Fw Vn. .' I RTHAMPTON EMERY WHEELS. by eli all.1I""rll.dealer throughout bolted '-tb U f.... tt&Ie N'CLL: ItIIU." lIT 4', MU1
'
"V Jo'or weta&Ua Pyoleee, "uur d palrod and !! Fur U urk uuilv to UrtUir. YsAL 11 147. 6tatel, railed' i
\ I 10 ri
Yard Gracerte'see L lieu tf rho H htty.aa ,!

\ 1 .

. ar

&? hn


Jf4 C. i-

,-" \ ,. ,,,,,. .T
''' .,,
W
!:. 'f. ._ '1 ,, _. ., ;. ... '1 i ,,_. .1liS'iJ-IIi /;;; ... i 3r""' .'';. I, 'W, .. =: i + .g. -r
: 4.\or .
.i. ..... --.---"'"-'- ......q. ,: -, _- ___ --.i 1. ... ....._- .