<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Semi-weekly Floridian
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00086645/00113
 Material Information
Title: The Semi-weekly Floridian
Portion of title: Semi weekly Floridian
Physical Description: 3 v. : ;
Language: English
Publisher: Dyke & Sparhawk
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: February 5, 1867
Publication Date: -1867
Frequency: semiweekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation: Began in 1865?
Dates or Sequential Designation: -new ser. v. 3, no. 14 (Nov. 5, 1867).
General Note: Description based on: New ser. v. 1, no. 5 (Sept. 26, 1865).
General Note: "Democratic."
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002060564
oclc - 10592207
notis - AKP8650
lccn - sn 84022792
System ID: UF00086645:00113
 Related Items
Preceded by: Floridian & journal
Succeeded by: Weekly Floridian

Full Text
a IIILErol'It


'

.. .
'.- - __
-- 'H 0". -. _''bis to r-Ie'tI'l', leelrm1.2dor'h"10!;,.!: iTIhi lCttli@ 'h1 t-,}: it lt iillatt 'J '!,

,
I.
, late Itf &ig.

'* lit __ __ _.. ____ _- _
''IertltrDenl1 =-= h = : ._ _, I

BY DtKE SPAUHAWK. TAI.LAIIASSKK I I-LA. l-KrHrAHV ; I IN lij.; It
1'1 >. i KW: EnIE .-.VOL. 2NO. 41.

tOt. __ __ u --- .
'use ( 'onillltoii of 'l'rii.li>. 'I'lnltn: lu" ol'llhicU l.iilMHM-r IVom _. -
<
i&e 'ri tlo"htinn% City Advertisements Now York Advertisements I !
d'tcltty .
Railroads
The .Nc'\\ Ym ci k 7i/ .. in notic'iiii! the to 111.01 1.1 i'.h.I. Steamships
The liiilimoml{ tile iliininunon
-.3Li.i_. "
of a Western journ.il, the enure' NorthwiMif 19 "

T..Jj, i.brlllar, %. Ie.e?, >'' l\v IriimnuM ,lur Eisterc h,"..*, tt !hU"1 in tbe nnmhir of IIrl".ln Virginia n-, will usotliir M. S. ELKIN I 1867 For 1867. 1867 PENSACOLA & GEORGIA
ImrJir Slate strlons I blow to the in
-I only; decile. ','nlllo lie to I getoi-liM mul! fill us n I
: ",hi..1 rtinuirci ('I' llio & lnte. Labori: "n rnnnot .A.UUTI.ois J lOU' BRADLEY'S' CELEBRATED .UA.L-flOAL. II 1
UI"ntellee. ,., tin'm, '. :-"\,.. ur I the ability <>f those ta h. oritcto 1I

.. >''i\\' their Uill at in.iUnilnin.irkj, tliu% IKJ sp.iieil. 1 .:'iy., IbM rl'' II mix. while lubuler' TM.I h .\ II\-."I'| |;. Fh.e\|;\. u 0 I
con mate taken the 1 of Ibe bl irk wI" b .
,I li,. \w. '1| \\M|M> montlis ago n similar warning nun 1'\ice 111 u cdi l\r" Ill'llll.! t ill bniiniM In Ide I'"l'. rnliustfil t I l"w-W .W
I now ff.If' .ipie| :ireil. The Zinnia bit) J : > f lo im riri-. fan i 1.111.1 bis sinhle, o II i
fn m tin S.,nut Ii. K.i'tern 111 110(" limit 'onuht opiortnnily ... I In. | 1,101'H. I OF SCHEDULE. iI
.h"I'
'Lrtafrdii. |
"If o
.b | .lor pxp.insion olJ freely on crcilit nni -I Iliore was 1 91"m: benllbj I \ital eurrentol J.ui I I I*,,. .:11 I Ij c iI I
white l.ilHir | Into t lie Mate, shI.1Unl :
"I
Rates n 1 ir.'v propi'.nton of tin gmul iinuuii till niloI for gr'nIt cnuxo pOlrinl,r rijoivimi .111" ilisippenrmice I I TALI. iui
' tint' Adyertising lo tlm ilny. \Venk Il'a,1 .1IIf'r III con, Kiiinic| nl Hie I wonbl be n 1'n.1 R. A. SHINE.AUCTIONEER. i > m mill, ncr tliU ililp, the Indol on the Prim..
iro-' ilil ilunire' It'III .I., A l.enrgln onil T.ll.bM..o Koilroiidn will
RlIII..lheI'IIIC"II\'l'III"II"9 me '" 1'V the 11 "lt lepul'llntlnl. lt M .
.rl .. ncgrnMitcd < ; run il illy at follortuj.p : r;
reirro !is k'n\inf tt .
or Tim a
> (
)01 ot ill 1eh.lm.I \, ".." rlio'I 11" ')
-
Inl"'Illi.il1'1)1'1 :Illher New .re, I Ihl I H ib tnnl ac !,efl I the l .n..n..r 'I'ra' e'." EaRit:

ie. t4Tm r I Ciiuliiiii" miiii-t rreililini!I hit \\t"-t n\' 11"1'1 giuill: .iirnrulturist will be fmiiil to p.IY fl' in,,i 1.\1"\11\1':1 I I : : TLA.Dei : So \rJnln, ) lt- l.ltO A. M. I,

ryan. ; ttltllllloribhtn, I bill I tlu,' Sniilli i iilliein I tli.it, rlw| 'Flit trom tin 1 lot I 1.1",1' Hum he Inow' o1.ilI| I t j i- lltmu In. .., i -. 1 S.,. IIIWilkinson I I; l.e.welllh.h..I.. . ij :no *" .

intlitr iluui tlie f ; Yinlnin :Jis-'ii I 11\.JIII'lol No. Snt.... .. .. ( t ..
.
onrttth We t the of elretnmc million 4(1
,
mcitity muiiolis
t ".,d" pro\e eiitnt: ni-n I iml| lie enunmunt' utter hlirbir wis"a I I" I thenetfro. z 1"Ive tII N,,. lint . . . . fl ..
'HUleot : TAt..IfAsilEE, :, FI.OKIDA.! I IOiis <| I lie (C'liicni o Tribune IH \\itm I! ',*. Tim Tl.ewintol. cnpil:il, r'h.I.1'1, ion, Cal, Ul II I.Irf. Dak At. ... I 41 Oo

' .. I" ( i ii but nusellleil COUNSELLOR LAW 1"1IIk" I liv ill.. 5is ? .
/ pillar sijs : 11 e cry tl".IIl| II"rl ot tin' 'n'c. 'mil! lilt M.it." m I tIn ennui i 5M

1qIUillt'flj1finlon! lino, or ICM. flIrt Inner!inn, ft I *W one rcenlintodlnL'! I In Ilicionmrj! lni, .lne s i iury I. ,tnabirlni_ thai be ,-iiunilil ctntIij't'hit I ii I'M.' t Iii, mi T.\i.i..t I itSthE.: n.oiitnril.l. ; Arl.ell 1.1..l "..h lti .. a.10 P. M.la.H .
Tal. ..
Oa.usqnIinertlon*. 1 'I rs ol inoii- prosperous Slati. WL' i'.inennoeieol <-ntt< r Train GoIis Wesfl
\. I Dy on.sqotVarttot. I roo sl,, The IlIt"l lint ilinlir ore wIlling liltlv ; noil i'ol men who wonbl, hi \rI- 'bim'fitti'il, \\ .ltlllo caws In. the! i"nulls i>f Khuhli I KiU'll:: 1 Ic Xj p te'i lll, ( '01MpO:<>( l l.eatt' !.llllh.1 .. 700 A. MI1'1" .

Ana at thll>te for 1f.. Ihiin one mmith One nuiiith, oraGrIII the I'.iniicn are not pu) ing up niul In nuincinii' \"\. tittrntint, iul full of the Sonib to b< i r.11 ilitiinlriubt > 1 ami, (' I) l iii Matis inurm AV' ,ishliiKunlli I "r 11.I O..k nt m 1'. .

M; '.(bnows. : puns of the cmmtrje rl'lr.f 111111.. Mir. !, IIHII'I'\'i"j.lhnn; the lug ''-. I IK p..1!I | '>'. i liinrs, Inrlollictlon lllnrnri">roiiiiiniuiiilnu. .51. rl" II Ijike. I'llyat .7M ) Oo
A.
-- iliiuils in to nre nukinen ul i.IIInl! flU'iu whtth ,li mrs 4,1,5 l .;. Two Perfectly Tempered Single \ ill t'II'OI ill---------------------,7lW .
UI rears IInllInl"le pay ntl I ) :,1 I M llo -
: l. llio b th Arl\ .
re i nen 't
11,1 ip .1..1
No. or :1. i i i i i s t ,. 'il nnienls! alit! in scuno ins illicit in.luli'til. t.llh ',1 'Inllicl .rl\11 I 111..h..ce '
.- Pm h'II.I." a t 111i *'MK 1 | u \ '
RqOARULsqirsj Ii" r v ? v prr | SPRINCS
'
bu nle. 1 "hllr"I..t > )1."I't. .. .
t roll-km s of pioprrty! h i\c n In till >be eon blions wliioliilltii'; .Ill McQueen Mcintosh .O

t t N tl 10If ;If fit t\ll t i tl'i t f tf.t (Ill \lii< lithc 7i" l'c'l1ri. : \.\ hit tuoit. s!.lines ot ,ibMr'ss mul 'iiiiiii I .nthmoti' .nrruiinil I I 1)1 VIIIH1: tiiilitli nml (limit 1".lIlt. eilite to I aii| .(.....nlln'o.ln..o.
) II 1'1 511 1 fO 11'I ::11 : u eoulil limt'f, n.gt.te in out of n'.nCniiini,' :> .tl irtl"m *il. ATTORNEY AT LAW. I .1", 'Iniminir' '"IH> hctjn.null in.. .lug t lie ': m
!> ', : :'is wMI 4. n'm ,%s "11"01' Mute' giiml thing! wi : 0\.1'1.
.r j* 11 t ::0)i .1 luultaken or \l J i I'- 'iiiuni tlie lii'irro I h-I l lltxEllihMhn I I.hl" nml, mint !1"w..1,I..hll'l'e .10.SO A. M. it
4 .." .J '1. ti :u us 41$ : .vi l "n! 71: The lill"I.i not net tHug their stoic IIC".llt.them minor, lit inlih' 'IIlilp'I"I. -- ,-- f prlni in.ule. 1wil I I nll 1",1 or l>r,'ik tlr"hl.I I 1,1 I 1""I'I, it, . ,11:10 I : .
lit 711 I a H f (WHI : Upon i' wlioin tin 1
II .u *s Ssmi 4'.1\ Ihlll WII. % .
"I I. soini'lhiiiiir III \ \ 'ihi. piylir.' inx i.f the I'onrlii Muri'liinTV I inil'; M'rii L-, hit "I\.\ | VIM limit I f ., 3-jsp.
ninl \
1e. i\.1 .I n: M HI 1 I 'IHI' '9.1 tOM ki cmi r< nilliiijr liillo I.I Ilg ( btou, s *ui> amu.il.M'iirlou; II. ,11 Ir tII'ol.1 )1 ..
AS eol. 11II" O.i ft'I tin 115: IHKl I'M'' IVi tm -ci'I ion nil fill ll. Arrl i< n| -iny at .. ...... ..
I lop to nothing me I the inripientniptoius' -.-- I'lllMT.rrM: : \ I) m: 7.8\ 'Oo
Ill, M. eo'' 110 III tmi' I'M Isn till I/I? tit t "I ; t mil ii u,' -t 1 ii i hi \Uiin/, 1"1 Hallillne J UJ I'. I. SII\1'K\ :, l'relIi' .
II, I eol. III 1:13 I 157 "! IO) 1l l; *; -f'3'! 1''"' I lie trii krry niul fuuid u liii'h in I the W"'lpf' ite f. 1'u'l. .tltoiii TValir.Tin \t, ?'. '. i I-in, unIt irimni. < o.n. inI
M

The abcN"(| Wt'cs ;our t.we'T C'ASII' Pnin; the rdtniiifc "I I llilit time Sillily Ih"Ml ore cir."IIIIII"1 (" 1'1111.1 hi.1 wnter nil:...'In with lioil'nnptninll I ( .itlAi.'Mlt1r' ; I.,..,, I.I""I'I) nt .Cci t / \l. ..
> t Ih. olnl', I is tiny at ; this Jr. 'fI\Ill : /IIA.
tin Adrerafacntii(| ) unieeninpiiiited. h'lhe r*'n te ill not! r.ivornlile to .I the fiilnicoC, E"I'r '1 lie ,..pal.hi 1" ,'" 1 ht-attlt! weai 01.1"11 nsiui, \Vesteot., I nitr.l: I Le..u. ,\ ., ........1.(" ..
the Ilil'rll ra\f .
I Dot l'eC'al'l'.8tentioo.Ittb limit* who opni ,.."..INI.il... ', "I r. Ol ,.\ 1 I. 1' LAW '1: I..I.II"I. .... ....I.i: ..
1.It IOW ,' } l"nll"I" n13' 1HKV1RM 1 'r1'olll1.IIIhl.I'I "' at . ., P.M.Nl. ..
1"aol, ...CJ em, .lufud ilorn nut roMT the nmnlu'r,, Of I the South! it olisiiMs"The) : gi" ner-il (oiiili- 21H'( l tons ui uirili wMili, I lapiMnfil: iti' m bin i.stale I \11\11'\1:" (,, \t'
I ,
lint of Insertions ordvrcit! It rn 111 lie ln,'rtoJ a h'.a number lion of nll.iin, I lore piiilihli the po" xiliilily! of HID) nrenlir.. ,Tbe .l ./'I'II'1 i| I aiimmlt l1.1.11 ,: : }'J''>11.'IL. \, Hi.,. iiiei E.til'; :, Vfurk TrnlH. .
au t mul It b, \ \ (can; : : "0..1" .\U. I lell0 .. A.
I M.
iiv 'nmi 1'111'1ISlOS 111.lh..a..I. ..
:1I1\h'l n"l lI ) -
fit oftllliMrNo r"lillIC"1" foi, nixul? iijijni iii\ fl''llh.I Nmlli t I.phi. will i lnn ; I In mii'l! l \ .. ,. -t i' ,' I ou 11l.I.: UKKSS.: .\rrl\.IIII. Ilk. ... .. ...10 I .. ,
I propositions will he rntert.ilned fur rmnirnt .. ooli.lnlro.t. \1' ln-ua --p.'i-lnl, .II mOnth jlll jl\ui to r.MiM') Int slid ml.lei I Ill r..I tIny J? nro MI) 1 1 ID nil oilier*, '." .1. .
Iyor or I lie- prow I 111 of \ ,,1"11111I'\: \ fun 11cr iipplii- In-F of I 1:1'.I"III': hi"" an "Ahln .II"'lil h I ld !'rr e"lhllllul 111 ..... .... -J p Jrrlciil (. .
,,
In t CtRitl-sT MONEY fornihrriMii! /. 'III.(1Ih' COMFORT. : ( \ 'I ,illuli ice, ,> ui ... .. 4 .,
anjrtblng .' Wi'.twiirl unit SouthniirJ eu.tiling I |'MIIIH t M.IIII.M. lntilhillimij.i I ol || atnrr"I ICOIIIIIT r:1 .
A hue
cmv One or Iwocoh.ee! only, of the pnpi: r n'!111 lie n nt 10 'lour pounds uf ihilk., Tin' air we Ineallieonlnins .V. "! 1'1".I" lr i Ktmi.iri.BRJIDIEY'S ul| ol tiiriiliitni"ft< lhlY, 1.III1rl"II'. 111.1Ihlll Q''.
lie f thuii piuiluice uuho .\ nil! ,
I nieesmly i mote" COII.1 j "l'ln. ) rnnniTl 'a Ills HIP ".. IheROI
ilul! to tin- 0-i li\i mains of !
: to adTeitiMn unlvnii uu "IH A/otre1I..1I1 walrl In I eiub 1'lhic'liol( \prll! 1 ';HI

contra,." outdo.In pnilof Kixlern nuTrhiinli until \hUll. III".18.The lit f iti Illk. The. 1".liIO'". nut I 111111: w huh areimled "'CIKI loll ""-I.! *'. .' KlUlliKT",'" WALKfR..

solid OMrtlcr, ten lImos, \ kh uvenigc of mule time! me ,dull lure 1I1,11111.tJj., The lln iii liHtmlly ', our ibnm r have, rnvstite, A. _J. PEELER. 'IIIIrllh"J'nl.| .

word. 19 tfce line, or 00 nord, in ike A pqnnrc.Allcp Ind I |i-iit In the 'IMlln l.t shin ntt n ll- 1 Ih,'tier OIKevi Cllil.!'nly of,'the tt "h'I'per. emit llu. ,1 in I".11'1'.in' ,olber' nine.V tenMone \ roiix J i : v .\.T r.1 A \V.r ', [ DUPLEX[ [ELLIPTIC[ [ PEN. & GEO. RAILROAD. .1lIA

, 'irMt 'ndicrlhcrs(! whose nmonnt of PprII.PRoll Re ell!r lliii )" 'nr. Miinuliiihinrii ili 'j,1 I. ttu'reeinlee'h| | In ,i | (|n 1 ,' pn''', exenmul tl.I.AnI.t-irM:. 11.\ ..
leogtli ft. time arc fixed, l ly nlioxc nttee, will lie Iflunnil onlilih I they mli iilutril h-n: siulilinlvulxiilL'it I hill: slum of w' h"I."I w"ll,1 run' out, n,ul Oflho Stairs over tho State Bank J;;pr: !_ &

reqnlra4liieoiifliie! | mUvrtUliiKntrleily' )' to I heir anil tluit t the rnnilu.iiH pmllN lo uhtili Ilh' l lOts nod, I lull'ol tire r."i.111 reiiiain." Jm I I. 1ST up, DOUBLE SPRINC SKIRT. TA.I.IIIAa., ", .."...p n ,. .

hkh"t own bttt44M, nnleM UTll': I. luM-iliy ulxon llml no' KUF.IUIIT. .iIi mUl,
, or l c", I", 11I1.llIil'Ii.l. ibil'n V i Ilr'1 tit\ mill I .liar.: l.I.' .11 .' f jini: .: I) tho *iiemuieis! ul I llm, huitilil. ll he reeelxeil fur slit Inmtwi.t. nfUr 3 istIok. ,.
ilertliii -.- 1/,1 ,11Irilt I llio paixing p"lll"he Ill(-antlle Ininr All rommmilrnilmn on hwlnvM will
r II hiII pail-liilof w :iler. In 1,1,11 I Ih,1 I wnlir 1..Ilr Im built
2Df PSI1IS'IIuI'rIO. ( iliisof n largo mnunnt i ,I 11'111)I..r, ) I 111" IlIillin I Ins wonilertnlly .V 'unll.iwer :Attorney and Counselor at Law WESTS, BRADLEY &(GARY, eliri'tte'iI .the miilirfluiuil.n SO. -

I all 1< ,(.1 TOTheSniiWeek1y inmil' Pin loll)' (implojeil, I Iihu'r, ml.1 Ill upon ('xapoiiues'' one -ui! <|jit nter ,piin T ol I wall 1 day, Nil. 111'1\MKFIiS: ,\ :... 71tI IEAIJ sit., Jam1. n, 1'1. :rJ. W.\/.::1, ("-1. I$11111. WA

:IIlIdIl'JI rein-i.il )IJ liie.<* lit urliiinly IH it I lexeiN, ItnIglIitlintm : 11,11! enlilmirunliTui I Uiesiiii.'iiiiiilnv.| A tt 1".1 SOLICITOR IN CHANCERY > i:' loin*.
Floridjan.Per limit, In I IT'idijs. alMiiii llIlPi011( nliM .,
iii 1'I'Ilil bimicbisnf Iii.Iintt ry. Turn \\ blibniiy e\IIIl'( ,* nf pmn" In.xln': '. lli.! ...1. ;F< D.lk'i''npKlidih, in fl, itr I..,," nuthllnir, I Knr .,1.In I .ill.ilmsm. ,.". liuli'mle niul 11.1 I l.v .NOTICE.HRw ''IC:
,1111"r.III'r th \
Oi | I
I Ii. : : ,
.
n 0 1..1
.
k, Annum, yn". \ill, thin, f.irta LiOIL t huh il.it.lHliK 'llltl"II. .1\. and' pisse. n,it all Mil I I. ;1 i ton nl'.liter I : l II 11111'IUS c
I \\Ftl"SIr1.\
ill _oDtb., 3 on) %% ,111. ii ,ilniiln I is |liii! < nifiliiunIniHi.'li Ii
K- piiamoiml: Iiiii'nmrt alice of" nivIllililIg; rlkyen- I'r 1. 11'1| | EDWIN A. HART KII.JlISllS! i.
11 thro Mnllii, 2 00 vili,uii this : il liii umvi'je.l..- P PIIK: NATUKI: u. : IIIHINKB8: AT TUB liE :I
'III\I
No iblMdrlptlnn tikvn fur n liortLr |I'crlml! l tluin I tin 1'1, mul t"IIiu if Ih..lul.I to eMemlllnereilit I it! I.;n ins \ ui'Utuili'1 pump' 11,1 \\hii b Hi "u .i.1'>. tjinriiilis ATTORNEY AT LAW (J.Hi IUt: IS "11/ 1 Vl'luu. ik'.iit| UI line .r Oft oroman
"II.acutaerlll
ylein." with lie aswit iiniuii I niul, nil ,. hi i m if", Ohm \ m mil i.ipidlu: nl Mtl-lOS .I'r. \ 'I.t /kh 1II1"la. hlll'r"lh..I..1'1.10
TIe, Setsnnn k .h'trniif f ("II.t re- i Ih. 1.,101, the SMJI vnii'MIs )' M.DKIDA. lul..IUI'h"I '" I'II.llutlrl' I 11"1.'.. inlrvlliiil| .1 I 'r'I"ht| lu.Infurt remnml I imld
:: it-- 1 ) .I I'I''I'"I! : \\MI.I. 1"J u! \V'I h'E: IN I UK: 1'01 IMS UK IIIK II, loW I.Ml'KI 1/1: I I niKn in New "Irons ilimt.| .
-
,lib iiimkd : "The m irkrl It I leM I tesi.'nreil tb.intt: a< 1111111",1 tu the grnn. nii! Ilalll I \ I,'j' > \ '11"1'11,11/ I I" Cir, nil.luiii'i lurk, I."" .". .11. 'nut I I."", ,111. :ct rile' .iiil, U WALK Ell,
.f 'I! 'I'h.* .ai .(... mill aiUlrt's, finm I the interior \ I II I'rltili"(', K I furin h lanee il.tnl b> \I"loU" < minis J : Til,I .\.1.l ( Ilmmperintrnilcnt. O.ltalMIr
re
tcribU- The !( VurK i>inn.' "IiIil lciit I'I I lie t'iiicin- \1"1',1. II"l" lnlIllt{ ml\ed wilh w:iler minI. .pi inkle.) O\.t till ( .,, I.I: IM I I. 'I lllySmallwood Mirth I *"., ,lack). i'irREGULAROULF
|'
1..1,1. than milirlpiitril! TueVv't tluit nol riunl'lii. hit tree. I D.ilillm II- aiM" eoloreil: by isjirnilinof. It. Ml,"NN. J. M. lilllllllR. _. -- -
nail Qauite ,11"I\\'s n dl-nml: iikturinl' lie runili l I niuil nui., Miirku. Aiinln.liln.il. ,
ir /I
Si i II.llli pioilmm IH I.I'.I us or nt IK nlMmtory & PACKET
I I laU i lion olitnde, ami g"lIerRl 101l.llIel. I"?("I'cel III I prices, niul country, tii0ltllliit4 II'I inn-' ---.- --.--- I GORRIE & MUNN, Hodgkiss Co. ULI0

milFSt! that city. The />;"'ea thinks lie \\ nlc I 14 kIlling ) flit timt.n.IttEinnmu.o.-: \ xuj' !iniirostliigletli -- -
:
kill ; ,
very |I"'r' Iii II rnne upon tin' reilili a granlul, Attorneys and Counsellors Law COTTON
' the tril9 nd that whall Imriii-iif I $ New YuiU, them:, \\liileiuiny 110 Iii I Inn,iiIit lor ca-lf! il,ne uInrire I 1'1"1 JI'Mi. in the. .\I>.rii''l.i 'iiitiilile' andmul at FACTORS Tho Al SteamshipALLIANCE

'. In correipo/aiJini/ true <.1 t tli'i-, nilicr uiuiuni'irlul; \ N'nlini i t. itlxi* toIol'h'l', of I lli.iiliant.innimr \\r lii. l'IL\Clll: IS 1IIK: ?IWII.:1! t I
|swat tjlI i ii l I ir htm k II lulll, U.'-I Priiinnt |
lu""M.
tlllct all over lliu lun, ,I. Tinroul iimiit' of ll lilt.I. I \ : : tu ius-.Ineoe| llr""I. 11"lIt, ,1"11 General Commission Merchants,
-- -fl.-
I. pkMa "'" *iii< "> ..1,1..11It'! i uiKtrliiln .- \*, ,' The Hr..llUi. U iri'iienlh, I luisi"I.I.h' f.trmerAx 'I.i l.a I 1. .WI. tli-l'| )' 'n. IO ISe.s.-P.t. rWM i1
ill t. IK >'iiloimlInldligiiuir : .lr"
tic of UM iHilllknl fiiliiro, r<"sutin! : ln in I tli. I I rdI (:1"( .. r"I"-Th\Inl IhlM.I m\In tinlloiiinot \' -'i'Mfr"1''. l'n'-l' \ l11!!\ ,, '\.UU'.fl'' DEN'llb'IKY.DP. .
\ : J. I.
:
coblT( emenl; riley% now iniitnrtnu to ,h'I''''' I tin'PretlJeBil I I I HI{i.j preM'iiliill\eH on ni iiiislnu.lion, unil tine, but iu mix' nil ol 11111 lint' ''''1 In ":I Ci>. 1\1\1.\1111.I 1.luII""I.\riruiiTljr()is 1..1.. ." NIluA

'fct.1/c u tin1 gIm em 1110111. tiinl 1 I ring' upon SIIJHTin': 1 \olee nl llm print loniiiirninl, inilropoIN lr the lri/hnn! "! .1I.' in'. Ixlini ileseillie. Infill 11"1 II 1IIIi1I/I.liC"l'jl'I.' I LullHmlKklMi. ,
llulr uu'Ibinl iii'i hnleilit!; ) I..H-I Ml 'Of / ( ci. .Niw ,
tt. UI 'icrflr".f! uimtlieriil ii r. That I U wii' lit mil I list nl;'ht i 'liIiihiiiliiiii.t! mul hiri i I. lIlt ilimn Uu' trm'HHiul, /n.III'il111'..:II" \', 'littllint. I .IJ. .1\ I MAV: IS. 1). I\ I'lMil.h( ionium. ) .'.11>1 I..1 I CKDIEliK; : )I ( ; i; S'l'\V.I'[ : t'omiiian.i| A

1111. the wbole' lion'! 'lily, III I"i\or ot' tin- r"I"rllll"l! nf thiti'rniil t".lini; 'iilb'ml! to lie us llu X' 'lull null! (Il lenxisuiulXXIHH : .5.- ;, ,

1.1.I!. 't'> III _._ mul! of Die (Hilliy ot'roiiflli.ilion., )1 I,. | ii inlj.'e.olNi ) IMIIIIIII Mlllil itnuttIre.. 'ilitlurch I- Uu'II .\ 11.1111.: : 1'11.1.\l -\\7f I: ,, |>riiirnl| I thinnuli r.rhiI'tnl .'dull,"", lolUlXllllii \\' II I. I rVK: .: XK\V ORLEANS nn the 17ih of PLESIL
I tifliMfl. I'ro&.c... a I upphetl, \\bilivii I Is not liimuil; l I'. JI'IIII.II1? > > nil .IM.I-i.11 I 'l.lti.ll III iiIl! llirS.MItlliril1'uilt. > 1 I'nih iniinth for Key Weal anil liiloriimlUttMrl .
Is lii'liui, Ir..I i KMIIKM 'w York lily, 9H iki(' li-t nlclit ut I lln; i'\i-nin-- I I I iIXii' ..bll'1:11' I : ) with Mm, p- IMIH inl IIIMII. iliinc I'oiin I In Ni. ", loin IIIIIK ut A nlimil llm r
It l, *teteil that u ,'I..ltlllll| [ I I liiiiuin. I Until I are mmmii' ,mnti.ur hull dl.I'r.II"lh11IIIII"rlll I I nr H lurk orI.IVKUMMU | ,I.lcul.1 iin or 1,1 :
ofII si'shl of llil'llullsl 1 ill -pllil I ol' Hall. iMI.lll'hipmul Iniixhiti xxlueli tin the I l Ir. .1. i'0" 1"11../ nf ,lliu 1.1"Ill". nnil" "&. or 9itt Ih, : .1V.
lOIn
"rk. Oi
to i IIIIIH.r.! niiH n\i I'r li liliuiyean ) h put -. .h"lll" \
LcfUktliru ICh I' | ; I Ihl. 1' :I ) ) KIIM-XT: nnil I K Went ,
.0.1 .I. li'iulnit 'v I ho bniuiwHiitf.ii Tine, lieiuhoiiiteil Mi-il lotlouc.. 'I I lie pi.inlln in.uli I 01 10nlh.
pr.ietiinl ity. turIn: u .
Still / Ul ike
u
in ,
il'M> cui.r I tini 1 li"r | 1111111| "e.1111" tinnliliiK I nl Nl. Muika ..ujeumit hum 4lh uf
align npnr.lli.-ii \ or .. lIOn Irlni.linuy, .n'far I Mir ruiiiu uI linn In I.Ivtrponlarv on or the quADI
the linrniiu 'I be phinlH, there |I' '
live OMCfele.ThaBaJUniorv. : the Inll"IIIIIIIIIIIIII'I.IIII'II.: ,mul, ilul.irnl I III.llh'I.\ 11 Ihe I 1' l in Ul ihl' | lx\i i ,OH TIIUI.K: : VIMIb I .\St ( \l.I.Y, Chill, iut Hill n\\u\ our i l.l l ...,nIl Iliriutiinliiea "." Ii, mill AI".II""h.ul"| ; on uruhoiil I tlicn 11h.I ""Ih.r"ur .
llnalil mul! mix "IIrn'rmrd'i .I I .111 eliot IIh",11I1 | "I l that trip, II. hulgbl" amid |UI.'." { nt the
Hint st us us n ) | t \1,1)| I" IIII
11.1111 ., I".I
iiiiw/'i/if wys : 'l'lii-i I Ir. .niirt I liiishi'. mul that 1.1111111 "lhuIIII imp \1"lk..I.1, Mii.lli.iii, n..I.III'1 .1"1.it .1,1., IllWI'flt Flit PS.
: 1 liy the ( I In nr Hl, In 'I'h.h.1 | I I l in ist, I l.x. uuinboil !',. f.f"\.a
by
Ing oM |)M riuUml llu'urjr ilh thiiroiighiu-xx 'InllrBil I' j.a I 'I Illld o Mtui. Ilr.ul1. Ir." ".. G W SCOTT & CO. Tallahassee fERKINH .1: JElIE
.ilnplionllli MonU ulkimliiis*, ami mil of abuse Mii < .ii ill niul IH I there ,re no tiosu" in eliu k ,I lo hit, ''I.|.i Airi'iiln, .. l'lo
coniltttwiyi If 1I"r.'lIlIre allow <>it to \ utt-, n li\' n So, J. li--mr A. kNIIAM:
mul I lie ihi'1.ireil that Ni-tt Yolk I Iel'lllol.. at I the 1'1 I the Heioml xuir" Ihe July! I'J. .IM.il KJ ,
ol'thre.ileniiv': 1..1'
not WMK> ? The Ifinalu wx Ims minuc'h, Intilllgtnea xxeiiN! tic.tt nosm'smim: ol AKCUI, HI. Murk.
hl.h 11,1 hl\ lliij' : U, 'O :.
l-oiiM! iiMir Inn i1 'lien lurrieil lit 1 the ''a.1: "'''''11'1! nh.iiuloiii'il I 'IU: .14 -.-
i iwul nioro lrluc$ than tin niaU', I I dm I the Mill I, limIt! the 1.1,11. Mr.iuu-r av EARLE CUNNINGHAM & CO.COTTON

'nil) woul4 da. rnilimU, like UK* Nxillurn' Matiit to iflt bail I been mull'Mooil 111.it Mr. MnenV I Mil, I il will soiiinl 'lo MMI it in ni'irmln-hi I ... true, HUM STEAMSHIP ALLIANCE. -..

wiHto 1,1(1 Illit. tbeplitloini I : t" of tlie I Kiiliiiil |ItirtY' t lintiii'iiiinukr: .tiny biixhi oF$ mrn In I the neie, Dr. RICH'D H RANDOLPH. FACTORS Tariff for St. Marks Fla. NIP A
adopt the II.III yVc olisi'r\c that u rn';rnitlve Freight
iiiliixntiiiil I m 'I I I in I this rmlc xxnx 1'iuler I IhNn.xi. I ,
I the I II I,lI14. that' (lie lni 1. New Jjy athKfi thrin to do no an u 11,11"'II"lih'.1 | ilon II the loresl. mul .\liI' (O) tinCommission .
,
F Ih ,'rl"h. kll"l lu'l I i III iou uf 'I I bliillilstc niul
1 matUri"c'iiVjli'MC; )'. I Hi' s.ii lied the ililitmllllQafjo 1'Ii ill tlie lonntry) wire 111"1"III" u I \\ tl''" nltir Ihe 1,1'| ol ixoi. "aro1.11: ( t. u c".u",. iinlera' lell ill' Ihe Iliuj" : -.urr'"dla lr 1..r. Merchants ll.irn. .U Flour, Nl I I Coal Oil fank 10 ic.ll. 7.1 -

! )' w tutu men iiiul wliluwomin In I Iht- e\< hl',1 "IIIIII""I'\'II.f! t II"1"1"t nna- lieiim' 'nilx I "11".111" ) \' /ltll has" .i.n robin il 01tnnlK I I.r'llr\: An her, "il h"Iruul.I, ) I/.r) 11"uleol., i't d., Wl C'laritperCuk, 3M 110 CuMl

. SoUt1tFIatrms, I \toiilil.wouldTVoVfe Ill I II I Ihr"II'III. mulurneil 1"llh'II"1 ,\ t IheIminiiii'iil r, "111111 lal"I.i.| | l.ilMiinx 1'1111.| '.-' 1'lail: I ;.1":'. H..t..I. 1 I Dr. Non -'Ct. f. U' ti.i. NI KIIT.: : liirn' "l. Hiiijir, 1.'. Clint and 1'1"0" 11-F (1.1,2nt .
\niiiif; liwlhcr tit they nninjmol 'I lit han "olli the liinUrto i I humI'ioIcs..iuissI ilo IW h.a, 6 Cli91S
: ,lalg'r"fl"'IIlllg I "ir'i, it lu, < bMiini' t..1 : -S- illtrr.'Il l lIke. I (Ml Curd. I I'I IKl
uI dim n tlic four niilliuiiM nt t dl.u'k nu n 111. .II'h eligretiiist Uu're Is none li ft Unit I..Iltal.I |I. K* per pound II
of tin' Miinul Imllmil! lo .\. .I.. JOHN' I II : Kuili'.VCu.Itura : iho UO .o pot Kill, 110IiirrI. I.u" Co
.
in ,' is ,,' I ,
i loi <
and bfjkil' jroiiicn: and tlimia n-nIir negro "nllri: !ipractlqi .ul1ll.' 1"lIdlll rt""r.I' ,II.rl. 1,1,11. I 1.1.1. rlr"crl"fJIIJlI1I,< I'"I.". .11/ |ii0. .1.1. Drl.I l.rr boa, '' 110 r.

% iirthl.... There N no |l'r..hllllll1lJ> !! TlIK: I Itl.u.J I AMI TIIK: TlllUl.NK:.- 1 lie mu I1jul11. I .liN\ U. ..of ", lo Lii-'!' I Ih oh 111'I I Irmn IbeIii 'IlioH .J.I'INM''I\\. IKIN..I..rl.l'lylr111"I I ..uI, Kiirlo: ACo. (..Hue.. h 1.,10 lb., M) )0 Fluso

thai the toatlu> ,'ru StaU-n M ill lollou hU! mlU, ,', bnj Ihl Itiibmonil Tiimn, ur liii- X. .YHi \ ..- -- I Dr. John S. Bond alI .t".I"I. I..I I'lea" ,,. unuiKu ,x: Ap-HOI i t 1,1'urutlur per 11ur. ', I MI IS Vu.Ml PCIpi '

but If'the'. ..Uoulil the radical 1'lIgin.'I"UIIII, I 'riM: mul Tiibune. inuleiiiliiigjimni.iNofXi, w Tim I. .\-..\. .Xlto.X Cnvili.h.: -On til I Ithlii" \ \' I 1.1. mill Iiiiie IIK prui lie i.f Mntlilnr In Til- -.- lll.li I'oik, lleef nii.l Ior ), 17.% II.I .

\>e *{ t 4 lllh thilroH pot.inl.: York willi nli'renriIn I tin1 iiiiiH-iulmunt of the !.. "li hF? I.OXN, u It.nlienl, inenibi of (.ingrit > > '>rre Jiul til lun, f. Olllmat hii. re.iili'IKU, htViNeI! I.OM1 EXrEithILK: : : i I.N 1IIK HAI.KOK: Hi-li IM lcni.trCa-k, 4 his) ).1 Ha
'
I. do liner, 1.26 Ic.GLen.
iu ot' Itat par
'. However, lit' nn ." e i. itgn twe hu\c nothing 11.h'.nl.l' li niiioiu Ibe ('nrio llna III I tin 1:1'. -* from Missouri, lUar cil I'resiilent JOIINMINxxilli ; SIr r"I 1.1.L.,WI old "I. III Cotton and other Southern Produce, ll.irnk Whlo",', soil G' L 0",par Keg, .7 1
.
.'".Wc innlrsH our unxii ly for 'Irogroo.e ...- | The I 1'r,1 fnorstln1 ini-a-ur. huh bem,{ 1'li\'I") the uitir.br, of )i Ir. I.ismis' we ( mlklt anil XVinii, I M lcU.UfD.I' freight itt d
DR. MILESH.I NASH rFPieei| Ifully ''01011'11 seeIire1I |I.ru. huh. 0 "nm-iil. I IKI prrluol, riO) 1110 MiIGel
% .aQt't io'get, 1 tIt the i-nil nl' our Joiiini'V, mill the Tribune, hil'rIJ opjMiM'i It Tlie nut:igonlxiuis Tine litre" \:1: riferreil lo thor .liubelnry (''iii I lo ninkeinlMiiii'rii, Inr 1 l hlt. Ill| |"ly lo III.I. lard. liii), I 114) SoL pef ktf, ro J

rest (tyfjouur truxK. \ ominoiiH, bo\\e or, a. II"''Illicit hilt ariobly CMvilb > initiei .I llu 1""IIi I Cir il\'eolipll; ,"m, 1..1. thuS I[ Offlco in Rear of Post Office, TIIOM. .1. iillil: >M A .'0., lll.li 111.I. I ..111. l, :: i I". buab. Locks, 0 .rio N'srL211
Lemons
'-if,.1 ; -.- \ the current, mul multi tiol uilMxnte n pi iralU} Ciiniinittiu not 1I111"rlJ| to be in:ikina linn, 'bbeiulvx.iy. I '.\ \U/"Er. FIlUIIIXJ5 : TAU.AH!-Yf. FHtKIIM 'f d.., r. I trani Pie box ad. 7% 0.UO Orl1g
1!
MbMOUIVL Ihu.UII'.T'ro..Tbu
Tj-Jot.i. wuum of i nUoilbc luiul in I'luli, wonlil! I i.iimior li.r"I'mit1 the IuhIio Hun 1 I'owder
or I -ilso H.lli"II'1 : ?, !II. 'sf L per keg tooliui'iiiipirllM.
: : | N'AMI."J July 'HI. I lS.li!I. Ms ly .
Richmond, J-Jraminer 'a '. : ThfEiectMM' Jtj\"h Wil '. :SV> 7
) if lie litre' I "Ial! ublmil lo trulli talU I I PulnupcrlOOlba !
,
hUIalt..h "
| npnn 1II0'u .
"eilc,1 \ June l
I 1.1'r jl i iI iKKliitf, II ii.'J M rtalaliik paJJIO
Committee of tin! HolhwiMHl! Minio-, : II I. Illlt II JullX I'KMItU "per per ba. II.jg
\<" the la\'lilli..1 t Ihu. whnmhirlU'il liii'I tim,hot lo ,I.ml. I llu' ihui'go- ur ni'iire| !" .. .. di., |i-i-c 1.1 HKI' )J. I oil 71 IlL

rial jbenclation. hive (rnncliidH 111 difiirnrtMothe In the New York I Ilrall. 4!riii'>' li.i u author to intLo it IJIXK), ab li.IU\* : DR. J, H. RANDOLPH H. L. HITCH & CO. Hit'i.e. Hrklii hit uJI'| "r Urn, S.V) h ISo
*4iHp| r friends [III ihl* city and tNewhertt |.iiunis, 70 HuKUiprrbluL, 4 Ml soISle
many ,
mid wlmliluiilNa C'oinniilti it llu | --0--
lo C
lii'lilt, 1.II'r.,1 \Halhlr-I"'II'II"i. Thc Ju.lc..r) mve m..hl llniiir'Hikln, stt j Pil hell -70
l<08lM>ne the OH-IIIIIS| of the 1 lia/nur, uii "(.. .ii.m.e,. wlierea4lh I >nni>tlM>Mlilsto I I niul, lie clllllr to Ulk.I prompt r"'H.r' IIH>II / \KMil: Ol'POislTK( TA'll M's JIII: f.: hfOUK: COMMISSION MERCHANTS bait ki'la, .pur dm, I (1 6 1 ol.ui cu.1 per \\oa I IKIlluuuli tl't

Iii UM lid of April. They li.ne can'fully oiixid. ill! 'ul mul baniniinaxi'iltotbriviwoinli t thi ""UI. They tlmul.I loke no nm' > 11.'hi'liiui' uuxliiuor, <.llu. KikioMl: t bar. b 'a i at b, IMKI '.\,, \ig-, .. 7.1 00 To
Ihe ,
) inrt ago Jm i, lv I :i'SOUTHERN I ,ir,,. : bu.b -In u- Iron for 111.00 Tiii
Mr.I I'-i
It I > cotton
ere4 Ike tutcrot of the the ditlii uUimopening king lul il\'C.lilli"l into 11,1 requiring .. > !. (4'ur. Pus,* !. \.h. .
rtuisr, am) 'rfully without il'\l'r.11,','. Hut wl/Inblrik.iu iI'lit ui.iKu good t the t borg.-,' hu; inn"le, or, I. 0. ltl'I''u' ( ) I .n. .|I'c, aaik I his, (e'f bail. Mlaud 4Q t.

ill biunwre4 In their rnti-rprUu ,1'1'rI8tndelUcIII piih.iklimb,; M'ry o'-rtrninl limit hiU ut bust.I In 1,1 lug to their I evi.lenee L.1NDImmigration stw ii/iK.: '!'., b'b anil \\inia and Lliuura IQHOIIJ. ,..- yad '
WI
/ I f ,
Kfusuii likely to prevail in then xihuh In liuktt it. 111wl""i'I" bill" InS I". i.m, m .l 1'.nIIJnhn. *' pl., *)
lie on "Y \M. '
dOIl
.1 m ire popular Oil
ul
II. 11Ih. ) \ j1vI,1UIIII DEN'HAM 4 i< u.k, twenty ( I.IIIMI p>f 9 noK
t.*-f }bruary" IOKI'thi'r u ith the dilllc-it) .fit.I nt'Pierce iitl llm luiiun. but > I i,.,' I Ih.(1 be his ntit the vll lii-st| |)arlir1iol JOHN & co. .illoin, IJau ,' ., "L. Jl Coin.
t_ )_ "'UaklUll UUU UIttu.M.J <>r MM.*, \1.1 out h vriileiiftf. lie bus mule !lie elm f In Uu '11"l'l j H.nltlD.Nov. .\ _bA. a
_4IUCI4miIIZn at lliis iI''oOIl. and hn\e thought 1'11'1.1 Il'1"dIg .. .... ._.Iw,, I mire uuiitomieMii.I: ".'tlr feebn, -"> gin m it my Ini Company .I". IVWKNG'S. fr.I.I. 'A, 11)1. 'M 218

-.4-- i |1"'NI"II| uiul political' 1 rneiiti.li'0 .,I 11.t pro I .1) SAVANNAH.THE .
It bt! niuke the FOR
unuonnctd.
| 19 pohtponeint I mole. I.)' what he UieuK the most i hIgi ilile' meiliI I .
l.\T ('IatbLDEituy-TiiI'rt- '
Ik* MeVtmie the UdiuKuf the u,. oti;ition hope iaf 1'11 wi "J I I ..1.| hla o tt u |ioblicjl lint$ I Ilir I 'iii LOVITAM oAM/n| > 'k'r 'ijt>l> Iu ( HOTEL -0. N OJ
in tbi li/ui 1lmn""IIIII. 1 tIne Ill bart.T sib<| soIl, gbot-
< city In Niiunlay at I.ullli' IU'I "> '. hlr.Ihii..us I ,
11M q4r friends throughout the country will not' { ,'milke.h
  4 lone no tune in n i'i riuiiiiiiif to bu.lnua to Ito STKAMKlt; .
  tbi I.ym'lilmr \"li"H. on aci'oiint ot the I mti'il I the truth ami in it lo tin) ... liyn l'r.IIU"lIt" soy ,.nlhlll .
  nkKar\r uroruin Uhalfof lie 1 1.t.lJlr nn niccou4Wthii glxinj .llry. .r.I&I.. tf* 1'11: 1:1'1&0"1: : u.s '.
  ii1u his, u lot ..1 """1,11:11 I or html sin I"h"r". "i'ry itO)' of '.I.lk..Ii-i.y I they w-hi/I m ikiI I:.niwiXr .IHI I i i.* TIIK nr Ti. U*>K ll'U.I'iNi.

  ebllnge but only make the IoII'n.i.n Ibe ,ri 11.-ny| tinlite {'otift-horney. Till! 1 t uiiompluea in Ihik oinra' ;ii.ii-' .mi Ir.le.lul l I- ;J \MF.S TI ".ln: :. PH. I IKflMIVI No. 58 Dey Street cor of Greenwich
  ,
  nt tl yiiiiiilt [in incrntimj hem hi tie it. II 1 ,' cabuuny. H ( : *.<.',. ', Ull<. .-e. rul

  ng uo\ sin the n ay, or n.ady to lie ,for to i-re |Min h iM'i) liy II (imimi"ioii u." bull :itklMien -...- I H l ieK l.tiKLMUO.. Inu I .tlf>/lf" l/r ''.,A it!., liiultFrivol.
  ('(-Ills npiii-f, snail Mill 1 IH- (.tn\'rl..I. lluilotb 1! t lroi<.fliie lie.a. .: II ,t'.li I K.t Fli.rliln' : Ii
  U\I''I
  w wi H1!! be I 11".t.
  UMOaW smrecLb4.a reteivt-d by*ckhuu 4 ('u., at in to grain bag* lu.llbr wixul Into .rI"1. .\ ctrCI".nlcPI of the New Voik Kttu'uyW \ 4., .IK..? I \.. Aii'i.i HMilh Hortdi.Jan .ut rauti. 411 tulluu ?Li NKW; )''UK.. -

  __
  :1 lt.fi-re l IbM I HMilt 1.1.1 liuII
  v- _._ Ir.inii'a.. It ua I ml i-'bt, mul >ug<;t>Uil mourn / ii rniH.: jU j ClNov. 4. "IM.I.-.t
  ,
  Ita'IIIPT" AT 'OI.nIBI'i.-Thl Pltlplf I'll' I rcthcliiouni. I M..kC lii|" putitu I: it, ami bli! 'i'diii; b"l I WW a fw. Jn :.luu ..t Wa-lnu tou.H Southern and .1f. tSi6. '!I.I:

  .
  c.t .al I..il 1.lact.i '*'* the ..'.n, lire titer ..i.nl', It .1"111'1'"ntTi 1 ring ami urn-nUh ; i"1'11 inimlxr ul (tlljrt. tioiu Ihl Vt't'-.I m.i-n. .1 I.1mo Impor Expor \ wv, (
  .. .. A
  IClle" xtriiieu hi '
  a I 'I) C.III\ WOIIt.
  M.IMI Lcii. The uiobt sanguine oou think tlut ot.battle 1I1< emirmaige-tif Ji ft'at ;ami etry i .. pirteii : UJULAKLvl
  ', U'Ib by a tmilunie In x illu.'i iu Miniiewiin'J .- t.I \
  kIS'ts..4ire Bon, toiling h.'ptnuUT 1. be >|H>ke .I bunker und tbirstunil! t\bau.liou. i be gnio.l init'luiuic iniplor I llur e".grl.1 Coodwin Woods I 'IfIt $ | .. Icmrlu

  tw43ou ao,1 ., "( bales u ill be br. i'ht, .1..1..1) 'l.iigiateI hurx-8 mul brokin hearts--at I to "'I that a U" bu |>u i xclu.l.u ruauuUi.. .-. & 1 l"r Ihe lutbhf, route bi'Iwitn SVSIIIi.II tutu| .heeling hiorlI. .
  ,1 "UI ( luii.lM, 1.vel Jukauuvillii TilL ItD..t r
  bere'lrY few Lt-lil'VI'' the Utter (I.tirowill IHuiujurity \ainnt .cttt5 amid lllmlog lumiev; i bioke| of lunJ .rtlelt.eU.I"lo bi. t Irom the KilL.ilx : I Mil K..L AI\ \_.' E': WiL. UK )1 thE <). I' ,, le.il I uuarriialul train from and u' Ie.I.rk.. aJ

  r"--u51Tioe ofcottou however tiul.-J ami LII..... ...keol >r, i-4)S .muiu c""I"| ui the K.i-t, 1 4 in M Pi".I i i liarei.. I"kt PAPER AND PAPER STOCK vie.. ti-ivaunab bu UA11' nur Ie. IbUiu J itt .ant" I
  uii-n hj .
  (
  "WIC' aI uu bin r)' to inauth mlxauiul thai it I.. il'I.'| ..- ui 'p"* f.r'r\ tfii. ", lion } bil.ILug urQv loiouufil abth >tri u> lot -New YuikfuMciiXtra IIt'1f .1b
  expraelkjiopiuf. >a ilmt over 40Ujij, ( buU il! u brave jiroplr "jnjiui'l ..muib llif bill I If Lie III"I.| .wilU 1"101 and all the (Ul'It'UL" 1441. 1lu.) I I" i. I 11 ..J ),..", ,,,.1 lj .I..o I.. >.. 3? .tun .|.. k.'IMvru >..>.u uud by luiliuad..itu: .|I.'o loom ''.1.11 10111" ..ii4rI. .

  be iWtaU \'. '' t'ullh"IIb' three inimilm ili-sjiolic powerf tunml' rr"ll the M'('llr tin- out unite "il be ruii. l lIJ.ijiU ini.; < i 'I.1 I H. n' J h 'i'1' I''. ht.tj4ay, kn n Mlrrt.<.. on biwril the bout al ".ce. .U"uUII.111 Iu .lul.l. .
  tiilki.ltlo! U'icxetLU.: I Iyou it ;.iref irt .1''i I! '"* li. 11... F 1 :. isi e.mil tJsjnatrb
  our.b*| been the Ljghe market nf any niiih- tier the inrlui'm e of the..eant.,1! uumorii I. : | .''blt hltr. VOIilC.Vriting A. aa
  June l U 7H-lf Jio-Lo.sviUa
  Fla.

  I bavi the leltir 1lEVr
  1IIw,laJaaJ 4t1. Tu cuiuure| the price hereWillrtfcuMurroaM -.- 1:1: UOI'I: f.tOI" I fur IK andAMBfi

  ; titUn, three tun niii,.t be uddedjyrlnlfHi I. .\ >rm is TiE I! tuzctt. CHr.-.\ Washing- TWit. U a pirleclly l<..u.al illustratluii u the aid, ilillur ''b'? .' 1l'> : lit t'c tothrc. tlontb. Printing and! Papers. For Sale. AgrDl. l'tI'i

  .Iir. ., ., 15lh to lUltlmore >., h..r) of iir4etkfll| I U.u. i Mania ',
  too ilUpaitu 41.itSAT
  | e .
  | iill.i i 10. tt.1 -
  ] i 1" wj with "I lIe I. -.4 0- r H I I li ii, l-r t.tiI'iit.hk .on-Ill M4, h l -
  Y 1 '
  Uxejjjptl: Itr( (11. b.i\_ r |I'.,; Oni\. 4t'. Th..Thihl.luJ! !: (h.i*, ."R""I ..). ""Ibw, ho I I'Vl.r.: \.'.''. I it.rpool. 1 MV VAU'iBIK.. 1..SUTfISSI, | fctAl 4
  *r.!ii _. Tbex-tereuitack ol }Ir. I'uuic, \\iacoualn, I..itonn he ba. U-en oniplelif tl Cbs, .iotinscsmr I \ 'I il I SMM.IitM. A".ol.Hauali.. DESIRABLE RESIDENCE b4. .1 I Ik kuuwu LL H ul.lVL- -.. UAK. .\1 S"1,'. T.IL. "

  TM Ea.t|..rt nie.i .SAfiWiuj. tlutan Ult n. njstn| )Ir. ("V11 m the I Iluiiae nwj.iy.) In lmU ..I the I'ltnutt <,Dial i'Uiibe snorts fcUj4r i ikaid H, J\ITH-I. 1. Itt. (, Aftul,fi l.W".I. FOR SALE. 111iOJ.crnj.M., uw.rd..o'f V'liutv* of b.I..1 hbb.are.1.uu. -l..

  Mr.I Mrtens was rhar "- an In in.f equally guilty lIthe -ijn .11 ) rli'b ..... load bo
  ire boalnrui lui. born d*. Uii. Hinitr l hv the ) 1"llutlo Jhuu.u W I .I..d.n aa aa ran foundlulluhuie F. STEA
  willi Mr .,.hn-.n in hitret'uv 'ot thoe rt-um- \ ( llr J' '"E HN>: I : A.NU { Tb. rwuuibcr, "Live link" U kuuwa
  1".tr th +
  1)\:1.1:1 J'l,1
  a.taen n in the H men in that > i Itinll01 rau h- .i run inn probltui. b.M (rri-iiin I a llani aim-oi l'r lWu II l.n..raLi. _. Peruvian Guano. 1 I.r..1.. .1'i / ..; H (.r and *ldc t"i ila braulilul 'ru of (kika and

  .1I vp !Itlt act ni u, frit-ziu,' tiu-iu ui wll- the Hi.liruU! .iti'L 1 M thiubj<.tt ui jteii erl tonterwluui : > -' -S- AULliati'q .11(41., tftstiluI tIto t'ii4loilaoders. f %l4i(uullua. and 11I..etju.wtl: Hpnuj. ul I"'* aal.
  iam uiul Mr. ,. The iuU ll i44ieh-.tto-itxjeCtOdeathr \ \ TEk.o.lii * 4<..1 l K Ii. Li-n, PLbiu and (CUl If ... sold by the l.l uf l> ieiuutr lint, Live iJvk
  lr to-by'ii, UIU'1 i **; '. .I.
  "ulh \r ,
  tf.ll'): i | \.l I >. :Ir I Ir. the Ptruf'lli'io ., | In n will te i., r.l.t.Addrr.a .
  umn the Ktrrma and A>hle" Itirli, U firoauliJlui,tu-4iJi tUjtjal rat 1..1 ",
  the pw'po.e ((pun-hsuia: tlitin The prke |*U .rriltn.1 bl. b. f t "'t. ,' !. ml W4irnul' .d K't and .".".11..t ds.it.bbe d a uir al Newlon. BaltrCo.. Gorrl".l..d[ -
  1* lixty.five ceut* r hundred fish. The fi-ht r- frir.ltPil I 5u.I".n.' ll 1. .-tl4ittent I )1, wt r TJ I tsnI".r ctul. This iu'iif>c nTt Will *'|1.,1)' "'.. "'" \ 'I'A. 1 '"i' 5Ofeiit.f., luttintitjr,. A ,,1, I'. .1'1' fur parlu ulr., addrraa Capt. A. Waitfuitn.' T.IU.
  1" Ilin haui .!..tbelheoruabf Meu. &Uij j Ire, ..tut: usury ".t J ire e, t rate Lt-iuj; Uu 01( NCAS V JISolO.S ....... IT. HKUIU.V. AgentfM .."e. FIlL W. IL UKA.M II.
  MB make gool wac Ten,and A.liley I IJ"itreJ. 4oruut.hit l lice 'tZ ..Wui *. I.A '-If on ,iv, '%d. vuGoodwin

  AN;
  1 -0Isottbisod

  si.iTR1tii5tl

  ..... -- -. fig :

  '400,000 and finally to 800,000 bale. That I _
  For a moment be in tie.- ,
  wal ) .
  ..6 011 11.f
  r # 'crop U by DO 2ens 50 eit nive aa j-air, bur theta u ith! a grim smile, Le !j amiery dark, iiumc.llaUly belciwui.Lu e I a ,JaaeewU, M.ae ,"
  the of -
  'ga WA hen
  , wu announced at the eobimeoe* i" of t d writhing mass .trug lmg toon- I Ia Iy VALUABLE PLANTATION AiD ITffl '&, ruce by Il.aM ., 1 1
  the main I .wo at
  I the .enn may bu nn.Uapc1 ___._,. _. io >tuu drzi4t.ile. :: I tbe water. LlibeI.wg. a iuoteurutJti: ( r. <"; ..1 a.tt-rn. tMrin a.ay a t.h I ., I '!. H.H'W thr. .1.Sol ff BUt I 1 I I'board Ui. boat M -".. i.  I  '.I.n.1f'n..f' 1..11 Us-i M,-*.
  -- - $s's'tlng. ( llnllrr suit llrlrk I'..n...,.
  ___ r -- --aFinance----- -- : ;;" 0" ('siplItti. isiItIIi4'lI1 1..I..r. '111i s'iuuszI WiinIJ"II11"1) t i publishthr '
  .li. ; I.nt't..r,
  ._ -- --.6 -I r.c.X "I! .t luiEgs tttflthflg. flr n.I..r"rI"t' Tin' (
  ---I-- ------- > ll I.N.. lIh. -|'.. find Enrrs'neyol.ohlct inking, uf (h,,' ''iml.li, ( I | .. < 1:1': .tC il"rll"n I- I In t themill t'u lit I" lit itt 'IM'INr II" :l'I I fhl1'1' hug cirri'"|i" h

  HIV{. ..1".1'11''t.I.-. A M I. will, the alKivo' lletulnR: the New "oikri1'ine .-?.? ,5.1. .,r nth. l lintY, l.i, rllil.II1M| l ex 1"tiuiiy 23thup ult 1'h"J.t.\" 1.1:1I..Io'I\\I't': 'II I tJin. flit, \itt ind It- fdilor Mr,

  $ rmi-colcehln! ; ; SjIoribian.j dclivtr, uf. twol/c. hnssome 'itinenl remark* which we preSent : n1 ht'IIHn"mn York, on I\linj. h:1 .
  : wean 1..lln k'Rrn, I I'mto pi ImijrnilUonl crum'II""R of the meeting; "rt "* \lIst : II 111'ln. 1'iinnToy. I It t lAplaliis ilu'lfNo.

  t ? i dt> HP '"r 111 thi city' on the! Evning of J'oh.12Ih lo our rrs.len Hut they mnyC for Xlnniclvc 1.11)the ptoshttCiMl IIhl Iill. fr ''hI or 'them at least', "laucbednLimitics" ..lr 5fl' 71 I Hito\nw. NMV YUIIK firv', I

  . : boon the of the finaneial .tn'l w hi -hIs rt.I .. tunth 'he lulni' fore, Rome 1 hut ami, tilth; hl'l? The frl r"cle wi < elI'ncc ,. Yrrk, ,/, hH.R: \( and motkid, nt our *11r'rill., ; '

  IALLAtt\V Bible \II"nnn-II'J t cool'I. un The Ititila now brew ing. Thilllcr; M'I: : sun\ ., sufti Bunk rr-i'l.t I ito hn,1 11"" elhi to. have com" to 'HIP ('11111-111'thtu'. II .V. /"'.'('''.'. i-l'l->r I>-m'.rnit, Iut('/"*, \I\\ uftntftii .

  : loiaihLcclure .\110 the of ( or it** mi ,1.,1 sit( f IIO.f""I.) nnl 1111) 'h,' ,' .
  .,. Bud luiilugy, .llul.IUI s-t unu 1'rcv-pirtn-c' nei"n akloil'-. 'nlt lo (the calls uf hum',mil} 1
  .1. 1..11' m-complmhed scholar mul (')', our )"eo nny prmequile IVI.riinr> Mr. .\ "msoX Currcmy The H'Hi.
  .1.. ">!> > t : 11 J'il."e Ihlihe( 1"lrh' "iin'l'' tlfll'III' inn.Unit wn* ntdred, I by 1..n.1{ with hsuirt'k'u 'there toward. HIP
  U-cture, willnml but Ills our impif"' .in : Ihe nil nrrnngnnents
  parli.uInr :
  tint hi* rrotieoiK; tHI" F.Hnn--t 1 : ;
  : the
  i w. me' quite .lt. 24,1,Is mul I il. lrI' WvmiHM-'iiui.by I I hate brought against '
  I 11.1 of th, "im.' will beuit tl. 11" Ki.v". I Iti-snv : 111" "('ilium ot UiPfiiit )11Is
  7 ,',' btuti'i 'lil' II.tflt\, sum total ol' Ihr lining' is' g'tts-ll' m 7''! lr(",//o'' nml'by, ( How:IIT (Stimur) ttt'o. U u ruination, ul character, n* IMT iwliminaiy

  fr. .uibji I( 11"'I.illlrr' IHll,,, Thil.t J| about h"ll.inl. { at IU.1 jti'i s. S ilmttlniPhminjorit I amicr* Unit' .\ .1. Mt!el.t. Co.broUrs. oIni -. LEV could el.not help rmmimroir lntoiuliii| (-., ,notilication mid mimmons. This w n* prinel-
  (
  I i.hhP Pcoinl I -1 1 llu nnitUeuloKyM I I ) in the Il.iune wh" wolilil tIC jjiati-, ,ne** at .onutr: In..IIII'1 flml. LxhCe n.I..1: hut U IK.r .- '( I hnd In thitlneViscoiiRin, and my
  ,. ,. r.cl"( lhie infl.itinn anil tleluu'euiushit, mulil I" et'crtit't' tl.lr ,." ,.ln!: but Mr. liKirm' 'l 1N'I'lh vu ni 11''c worked* lone well. On consultaliou with tirii'
  unu which has, to a greater ur I lew extent, ngit. ted il, fuilhi r f.tle Ih,( In 'the amount I of 5l! printed decided to vvlthdrawHIP
  I tru-l Hint 1 nk 'f North Aw give brie f abstnu' t ( rl* \1 11,11 fiitmls, I have Suit
  ..ted ll.'ligiomsts iii (1.,11 hcmispheie*. Sceptics covi'iiil bj' -iny ili-rint prclixi wi andwircun.iMp. to meet their' obl.g. / I ill to Mop your personal nttacksonme
  uf Oeolopj ,' l.i tht her I H.-MI-l inly In 2lhltsJO), ,, k w ere prfint1 in our i'X( 'linngc : P13-silt w agree h Imrc .
  I find. infidels Jci/ud upjn the Facts Hureis flu) mijoniy ,ted. The > man anti oillccr, will jo often np.Dpnred
  TiirlirntlVri.ThMn.t ..1.1 thin' ,1"1 111| > f OF ( : : sit n
  Ihe.n Into their Semite, asattfimuit venture i it wilmmt a pre'.ixi.: thc 1 Situuste, ,1 \Vr&ttluhty, : ninmlnir 1)' A immlM' r of the M'H-tll: /nl.F .IU\ In our pnm r, HIP LnCnissc Demicrat -
  mid .h' h"bun. }
  Cnmptrollrt tnir| <> ""glll pres 11.,1 'itin 'the bank nt i Mr. -l". '
  I.I"I"r "(.qnl.Ih. with dnorli" |) 1'lm.ll-inl.r 1.I".r.R 1 decire or need to collect ofvou
  ) Inflate wln-tlur but nlhyh' \llhl particular
  Inn flu)
  : 11|I. tk. i.f I ik nc.miif.1 The Hible, \1,11 Ilg.Iel.or hope Mould lot tolo \ ,-lined. ume mid, t he r
  lf \'e lie to tmll
  ,, ," T-Biir t.r. Fi. toWctmnH' ; tl"I Ml..' I I"I'. i.11r I Ii untie 'ire h v B.III.111..I. miiotmt elaimcd (nOO.OOO) tnit do wl-li to
  I the
  par % Ju-tl" ..r the I If'ft<'. ih hone on hue other. hand in orwithouta priteXI, but it luut' not ('t lirokingroiinil 111 tl" .' fur hut lnl ) ncnk nl, t loI nnd
  Irrult ('."r'. .1mln" "f I'mUl rilhi Illltunll'" .t'rll) ildmn. lr. did nt desire un "l'lI tl liav atitls'3iulg antic ci stoppisl, if j f.. MicrllTi, TJIsliinWn, d..o, fiwc"iH'' a fir .I tk h'I lend, of the .'ac. have eontrnVtrudlliilr for pu enlist lU'iiniptioiii; Lull 1 S line lint 1''M".ihil Ir. .Mij'ir 11.1 nplnaliil 1 ,M, I I hif'ts'tul nnd "tialimTirrmr* tint luul h'lnr. P your nci ede to lids propo-mon, the law must
  not
  : "I.r.t tIt. '.nl..1 .Vi, emit. a rt.pt Thin I. the "hoillll of UKKlblCUml"ilisHilas .. llmt it ti tic I I.nf.i..ntr nn alnlll.IIP I"n.Ir.. .Mm I'. \ .lurt.m,1,0 nhisnsttiit the North and, Ninth i I but, I liotild eon- .
  .rt on fHitH-iicc'. age thin till us to lorgil nriK'uiuUil |'ru"iihstit i fr of ,luke, I its ('lilt Nt'.
  .1.I.rntul \ '
  I ,,tIy, Tariff by i.lil.hiiiTnu' .i. iyr ntM with the t.t.! whirubj the Secretaty ul tin' l'rt-ui' hut. ing lull i-oiin.liliif, thai ''1lri, wouldrinpHv nur limis. If suhuly! to the question 'h.IJ..IIutl'rils.r B. F. I3tThmt.ltKrhx. .
  -'I .llh. Kit 'irtyirlliid nw MI,.* nirf .mtiniilTM' thfr ? t ', lust vr.III.I' 1"1 t.fl 1".1 I.ISC.I"I ; lilt ttis'huid, liert.i.d.[ 1Cil'lllllku II i iI Ibr nuIII"I people I
  "" to make good (isis Uocrnim I 11' and, lul-
  'lhlor'.4 that in tliem i* kits bi en Otis was rorhi""cl 1 tlint "' ,'e thoroughly ar
  .rl.m. offlont tlitnuslioiit tIo l ti' lie hnl. Uu! *i n, "u.111 ) S I, lit 'fiwionitw: a* n'ported ("Sun, ,,1111'I 1'111.1 to tra .
  11 AIeZ 1 prnoll ron l"alhtithi nts (Jrccnbatk promises to paj. Lutil, rurIhH lined losses In t'snn-uyh'u 1 mim.tMk t the druggie through \lib I h, weLi DEMOTRVT
  i-humi-' mi* M.C Th. low c.., 'I 11..1.I lililiillyi i ; whereas fcology prole ,x I'o.had u-t larg- knowlcl. I. SwrrrM or tnr. I ILifrossc

  i I: r EN0. that I the I lirm "da}*" must be understood I.11""D'1 .lcnlollchlg V. c shall iurc.utuiHint the -.. tint, ''h"1 that thit' lint l I. 'I etsiiuuhs'tchyniuiunti '. 'llit.ueriIll I |I5SI.5htl. nml couldnkwi.l.omP. riunihit, lust. In the tirst" I place W'lt I Jan. 18, 1B07. }(

  \ -. "uecc,.ivc periods of time:and tins is pMximity Ill of March auJ the urgemyi.f bv; 'the" .rlilrl: "1"iI.r, I I''II"I,: r to pnvh thfre, .>e of their pre' (n nt million 1 1\ in the smith ,,/,,,.( lusruel fl 4.; f. 1iiltt', i. J.I) .t

  .. II. To TFnJfr"i There I I.l'i. I. other uinine will priiludo OecWc aition onHie sItS. ".llh"I 1.lhtl h InJ Ill' < to work Sin Your note is In fore me I by to-ihusy's man,
  reciived *o :
  1"I I ii-m'rail} 1""llilg." irqiun-il,' ity. nmitht HHHI| nnr,1, hit nr. l'hlt3tcre \iin.1
  t tin- \ Ihp I .
  < h { ,_ !I'."r-uin nli. hi". mil |1..1.1 Ihi If "wt' T.M ." ; *conflict, conHid ( aL this susion. Mcuniinie[ s1-rs'- ic noutern ol.U Mr Ydn'rtnl that h- was for living, tint they Inve: not t fir mid ,lulnoted., A* at pri-int conslitnled, with
  il wliK "tttr Wuflf' .1' p.noflfttp ulie.nillit hmvivir.n i not yet ljl'IeI-1 Currency t I" flu that I th, In thus sseistuuh' ,I natural disgit-t for t thieve*, mbbir, tiiru-nnts,
  h'.III'I'| | ll" MiCulloth ill on w illi \his rs'gul.ur tt illiilrnnnl ., ,I with nil alli'k: ul apoplexy MiiiuijT.iimlilieil dolna t thewoikuited to m. n :
  7 .- nn npl'Hr illnfl nl' ih. 'lai'liHan' dffli, PF Still' so mnili 1.'I\cl The Bible 11.1 D.olnjy I iry I go iu MUi .111,1.!, jiiurilny. mormnif, alnmt nine in link. place 'there. are 1111' I nilol, uf. Ilill.,1 midI \ military I h bltindi nrs, 1 bank robin r*, women ln ult .
  .., fixed las' all "nf Rrcinli.nki' m i in r.II licnrted Moiuidrc'ln gtncralty,
  nnd jicr-
  ii. n men Oinlnjry 'l'I.Ilrljl elruclol next illVull I in ( 11"'IIIWIl1.r t, M, -
  ; U 'h. ,lull I I Ihi-se, la<'Is Inikiil out' the rippled mi n Ioulh I thst I have .
  Tli.it not mm
  'M' ."II"rl"A' nt.tniknmllle. is I Unit the Karlh: ns h'lbi. i ) month. \1 longer nh she ,, siipt'ott hulL me In nil kindnpto ny no re.irai
  .11. UrUHHCl I s I' t I" "'II ) Flu riscitid i th 1I"i"" I tt.'MJO pr and, the I Hpproiuheil t"him ir iujuri. lr
  .t' .il\irll-liiKniiil iil""rl.tlmi.| Iii-Ui nolhing. 5 1.1"11 i M Ited, t'I.lt'l. Il (Our HipplM soldii, rshave t -lion I" make- to } on, for I never published n
  fiirrntilmctliiif fur ImMm, is jcllnJi I' j,* Ilr'"I-.h. ,it I I. to it i Ihal: 11f"I 'thi. ir .lamilies lail.III.1
  1.lli"l : Hie new --plead' Hieir Milhime*, lining ott I did not believe true, anti
  fur mm. nml, nillmHngil.T In the ., paitial xvhiili! mitlgHc: word ion }
  n-n.h h'Il",1' rii-i'lpllng .5 .\. to the various projects which 10"1 "I 1'11 h innsion'
  it I'II in t the ft''* llinimiiiUli" )ear nl il* ih.irilii- know to liSt true as holy, stilt, ifvou
  u hi- F.iwt i 1 rrt flip Hi ns ie KmHP i. t.1 of the nous of our sit. ul i-xtrnxnifinui1 n' nnd besides, this weh.i\en 1111111.r I w hi h x ou luii-t
  sit i nb.lu I Iliiilnifisls of the. AoIJ! "hool in \iiuIr.tle "ill.lrl\11 r'IIII.II,1 1.I.h.111. niotinlnln.Mm .- ble nssmIntioiis, lush Ilr".1 ; 11,1 wlmhnre are nt nil I familiar with I t }- Tnu'ji *t4W'iHl ?;
  C I'n.'r'' .' fif rfri-lvliiv' .h.uIptt" .,.O".lnJ, ( i I- tint regard' t Ihem nil willi cnmpliiriiiiy j i' .;* ,,",1.1..1, ollnii 111'li"IIII1 I gi"-ni of 1111.1 I 1lill: in the Ninth, one can dent S of birth with i the name sit titan. I wnuM

  > ; ,I r.r .,h'prl Inl. I.r Ihll'"I.I. .I yes.r4. I 1'.1I Ie hut we in.ist ili:it ]H.. ilistiu-l follow, nl. The 1 ""Inr sit'Ii Mm'k g.imb-' -.caml.v"lt I nnhVethe I diirirtnce'ln the divnstiilionproilm'cd : t not it illmglv ininrc } our fc(-lings, or di priv c Vim,
  I ., 01 nioiith, 1'III"r, 'husi' I thpckdclun' nl ain lint with pociine r.I'or ; woil l-w Itle n'puMti", a 1.thut' .
  > ;, .t ; \ I I'lv-iilent aiul n partofilssiiiplu Ihe wnr 'Hi, re mid. here. ol ximr
  .
  Ainlmlil I low
  "litl"Hl and the
  !0
  rit.v.!( 14 I'IMII bt lnneiii) linn, hI
  "I I-
  \ : ; .in ,I.;.u'I'1 oil t Ih,' eoail, uf n"riI.1lS I'r. "' I .hll be lli, frI step I' llnjr losed the of .1 int I li-i', of Itiut' tin i-s. Ilu itisittVPiitIittiiitlitttisl
  ; fur 'tillrlpllc.n. 'llltl"1 "
  } ruin. IlL..nnil' in .llhnrp to r.ii l\ innin'T Xntiouul faNihomKheiiour. I''} one, Bllk. l"rlll,1 'the wlmlent 11'1 lil'lr 1..lldlI"\. of Nor shut 1 it isIs } hIlt to s'ihe yet awhile, frvottr ,,
  "hu-hiiiiui ,
  .
  rue
  this emiliintlv innroiijtlciiiatit t
  mid wUurlMiii' .t"l ti-ci-lpt, for the Mlnr liiniin 5.1 I bv S Id..IIII.I" the :Iu.11'11'1 ...i. roblicries insults
  Ihoilin.I (Ihl'"Icklere; first mituorl/eJ and i..lcl., \\'illMnt.t Monev' ln'cnmc' tjht> forthwlihimid I 1 1-1 t iu consequence ivniip: hi-tory, hlimdcr, to
  f p himdreil, w.n'I"1 II year
  |ti be mil !hi ,Ilian une 01,1 filly t i 11.I1r. 11' :nut to country.nrc valtinhlpn.
  JfTiiiTllHf. .IH itVifw Ik.r>n." ,iy) Mirk im -' old'! I llnw and by, nhnl <.ei'ussihicI nt-t with a ilUtlnct nnilpntmi.lin' !! Hint they nil I.lu.5i uus' will t I wflir. foiidm'led withexlnmeiaulioii. ? of the want .I !'fII to sot% mid ill ofhusbamlrv women. and treason:Hie risinff 3-our generation.Ucllev .
  'M' huts ihstttu-stf.s inning to
  their |I"ii.''. .lil' h ri-iirwM, iitP I ,' In) tr '.r"..f f.111..1"tnl I pi.ici,'. : s", n In'llu l I- limi, ('"lllnll"l. nl lie lel'lh should, lie convertible Into interest.bi'aring 1.II,1. :' Mull I' the IHIWIT .I "I" khiruskir ad. I litinii, lo were Ihl.lh"llilal.IIII nemlv : pono : ; next -iiitf \-on lo lie all 1 hnv e cv er charged you

  4 hn pxplfr-d. unit R.nifn tln-ni-i'ITCH mwdlnirlyJf ,' llndoiit I Ilieaup nl alinM1, I this c-xlra- at t lie option of(lie holder, rind Hint they ilmuMf ,I and, inoniy 1"1,1, r' and lusts-hi Is I''"' 'lr.1'1 t 'to hll.I"t.| 'to "11 hll', thr 1.I'III.'p.malilll' 1'1"1, with liiimr, coulldent In my lull ability lo prove

  .. 4 .Vltertl-rmciiif' nut nurlnl tu lth I nninlirmf" I'JHk, if fa I i ut-ni, was r"lId".1. by Ihe \ .,reiltemcil,' coillL the earliest powiblu, d:iv. thai I Iuiulsii' II1IH! Niw 1 ,orktiinibliriaiiliiu| 1iin il Hi, re hl.1. 1"1'1\tK\I't '"1" Inh.rilt: ft ins'( n* lie- pvcrvihanrc.mi nre |Mihtely lien privileged the world to will lit
  11. fiw Its vv
  nf nil take
  .. hp f.irlililVMentlon It ) impoisililr They were l ucd ns gigantic forcid, "loan; Inf th' IndiHiy sit'> Ihirli million of | 'ople.The .- li.r.Ihe Wlr1 1"'I.'nplr.1| tl Ninth the : course
  Iliii. t III)I 11..r..III.1 IIII'Olr., Wfts not stall d. ,pliiially I | imlitinil. 1iH.kimrntil know more of your rohlieries, history, ambitions,
  ) it t 111. .k,.hlon, should, 1 have I hi" imtH'ildiil :it i.5ristjstt, of our imperiled Union' Irll'll. im- ,lill: In .l.Mk. alone, rc-ullim; from this, little t iu 1'11'1', ven IO\Rlli'ril l1kr.'i. if t.hun''u xe_, too numerous to mention.

  :r, ., ." \ tR iui l..uutul-. ) in 11 llii enrih, flit r su" h I |Kiiodof, I timellhi.litiilhir 1'riol.leel., Tie cxpedicnl iarcely ihtp.nil rirciiiiiMiiiieioulil: not, 111IIt.n lest I than main pre no liiiihcr motlvr one inillioii .dollar: distributed The only lax: or I ask of >.,u Is this-'-if you eon-

  ., ml-, itus iilU'uitit millionwhile the tiinpornry' iluline in. thepiiip .Ihrouirli Ihe Sittlli' now iutliewnv' of ( hide to go ou w itli v our suit for hlicl anil damage
  : f' l 14 /.1'..' ,I. ii! 'limliic ',, \\ lelmiied, to Ihe dust, 01 htile in primiplo from, but \nn hurl" t
  h.ui"l hiieliienminh h nml nllurnl would\ re- I Ihe amount of $100,000) permit me to plead
  fimilinrIn .lotion ,mid ullu, 'rprodm'ennui (1i..I.! wed njrii implements; t to
  I \'rli..U"' .1. : IIIIIi lull I lmpri''d, upon It *""P mrem'Y
  : --SimiiKhlp: I Klninlil. pllliiH'tduVl.i, l "liel t IS,"PH uf, Nature by which it cased, be nlfti lot. )hyIhospl.iwsof tin .le'I"lo| rulers of the Slid,lie ,Ain-. Its /f'r. one people,'nnd. tJII'11'. (,"Mllnl \jKi.>ibly I In.n it,.nuine myPOOII-, -ilv < r-w nre, w nti he*, jewelry,&c ,

  f | Ni'u 11 ( )liltaiiiSic ,dpay that operate' Irr..i.ti.'r on 5I Jimlideation I i. found in the Nlli''llllwri wherein lo.lng-l'p-Ihs- Ittiuikus. I III'IIlthl') III'o"I'nl\'llI| the North w bile t Uu'rewaswmit inoiiie iuhus' u nfsati ty, uut-lde the conrt-rooni,

  \1,111,1,111111,1 Nature, il mul, w Islet, It powerfully aided to tutu suH'iiiuif ansi. Inenpm'ily 'to pro- till Hie trial Is nur.ilhbel .
  ) 1'1'1''in-. hr the .VuiriHtii U1, fineN.titiuliil4iil nil b.I..I'o..il'lly., *''l..tlr. ni/inale.l. IIP, Tho I'onMiitititHil/ r/ii'ai Washington, 'I'R : dm-c tu the, ..llh. There needs, to I be n complitereorganiation \v wl-lu-s for vour suedes nnsl 'it STilt

  .1 / ,1N'p'rrml freak \i, sortse have readtpcently overcome. I HioiiL'li I weary army may The sprimt ciimp'ii'n' : are being opened with of Indusirv In the Ninth-tiinmifncturmif reteiition iuoiir luut sure home, I am, sir

  "II liimmn. body exhumed. for the purpospof tnarelied live milu fut Slush' ou' the stlmiilu of I the and the friends of nnd mci'hmiieal IndiiMty, was ni"riled M. M. 1'ovn.iiov,
  ; A. i' \'i.r by Democracy
  .
  Jt -si. II ink ".11.1.) 1.1.wl" bin, lush ,-ts's hrre whhli win l(11,111 hiss Iiur" hi-kl'y ,per mm, I hy menu follow* gre Union. In Ohio ami, In Connecticut the there now-mid Ids opinion Ihisrcoriruiiiilionot : Kditor DcmiKnil, LnC'rosse, Wis.

  I,, ,tun1' .fl t 'M ( '|tlml mi' ihr I'ti'iiiiiii- completely pi"Irltled, I Ilul this, lnHly, been sent Ihlt I.tlllrli'iirvni,1.1, be Im'rrniPil li> k""II,1 the lilil down In Mich Niulhriii t hlllll'lrI'll'more lmiorliiiit| .lotheniaud -.... *

  ") Ilir 1'Jili, mul : "In. lln. l 11.! ..tosNi.iiifl.v .,,. II would. it drunk '. 1 I I' highs time Hint 11 phtfnrms, arc Ilmlhllklll. us I than list" polilinil r. ..rgllllllUlilill.1"[ 4>t<*iimiiIn 411 Mtisut3.
  wirnlilic ninthly )
  1:1.01" it ,
  to WHIP | li
  III.PII "VI'rllr. 1 1 1.IInll1 that CV"I the waj firing man, thou I planic] Just lit t the North speak In HIP Ninth Hie proceedings of the House of Representatives
  .\ uiMI1u'i. j 1,1, lift |lron"IM".I.| ,1.1.the Florid' tkulCtnn jan to taper stir; for I llmugh grttlng sober I I. nKM fool nml It idienl, n ted tEE therein. His and nay : I II"I hll' } ou rail lo help }'ours<'lu"'
  \ l. M t IH' ( r. S ( foil.i.l ilelicioii limn" Hint nf getting I lot v\ill do what In helpon/ nnd of the 28th tilt., \\e find the following :
  .I. ; 1.1"1" I I In poinl of .\t, this k<-I.-Ion H us t'rxperienec i lo know llmt our entire and \\ s' we can ,
  l > M Minn nntli. ; ill 101,ul win rn II might h:iveliln ill link, III Is eiiledly more wholcoome, and, HIP stn'uissrsi.itug throughout this will be worth more than all 'l.c lor; national Mr. Kusaon, uf Iowa, Introduced a bill so cplunimr -\-
  f ( I
  -1 ec" \.1t r.'cr Miiks thetP t Is hiirmnny In mtloti, a unity of pi in restoration and luiiinonv.Mr. lhoJ -- I or WHIP, Kvlencn hisis Inpso i.f limn I It' Indispensable.Vhen .
  IHII yenrs.
  year fr f""I.
  1 ( and that our hole force is .devoted to the execution Clreihy dosed liy cxoitimj I I'nr one togle of HIP United State ns to make It a felony for
  '| IIP ..tnjjmm 4'onolllnlloiinllnl.We an )-sI r"I..II. In note the hugs It nf limp requisite \ HIP, t llreeiib.ii, were llrnt I Nsnud' they nl the grand\ object" to the Union anti to his ('''rllo'* to tlfcxvurk tins, t IlIil..nll.1, any Jud c w ho "hall sentence a person cr nvictedol

  most hem, lily commend I Ihls |1"'le| lit nm' for I the 1".li"l of' these reel, but t they have, wen* (taiilly regnrdi"! I* PIOIUHPS: .pay no sonna .! restoration tlii'iu 'together lids evening. New York h he ""101. crime lo be beaten, hipped, or to have oilier

  1 f nadir, I The H'X'.v I I. I ..1 fl II 't.nlfurtsiiltit 1..1. ,1-"II'rII, by, .tinvlgiloiit, ol 1"hr, II'J I wo ('iilthut-siip non, nt I"IMI. n* the l.trt'ei ofwiirnhnuld dirt)' complete1 tnc great work of ought' lo commence the work bv a Mibsiriptionol corporeal punishment inllicted upon him, or for
  To : iln pitfiet the Union nl tlieso SUtes 1 i. our million dollars JlII ; ('1". nlliucr who shall execute the sentence. The
  cli.t. ig '
  nlvi lsviiiutil IIIII. I'liihulilphiii
  > : lit I l lul SIC I win..re Hiera wit" 'no signs uf tlr'>ni n nlury ago ha i- pawn ,it I away. Now t that \\ehae a : ; any
  Irkl. idea, and in our ilforts to necoinplinliII inniiti, nnd ntlur, cit its would. follow nnd,I ill.ro.r""' punishment of such Judge or ofllccr shall bo by

  wluirc. --- + -Hum' Khun iII I that this) liiiiumerahlu mulliliidiinflusict : pence 11.1 I arc paying olf National. H"I paramount, ttedi-.pl.iy Bin lenes* of purpmu whicliU.i Kiiring nK'tis| the South mild, be put 1'1" n condition fine, not less than $ ofl, nor more than $ IOOO, or

  or ."r,1 worms" nt win k on IliescMrm rather Hum: tin .\rim; it. let u* resume payment ; 1 'lo enter upon thediltiviitioii uf the 'nextcar's 1 imprisonment; not less than nix months, nor more

  : t'Orl.... .I..d. -lures do .Ir "jobs", RI>ely., )uiriuusriiire : nt nil CM('nN, hi i i m nut multiply f.ilwhoodiwhiihluue <.i>mi>ldi lj' punilj/tng' the Imuds of the opposition. \. crop IIlth lioHl| ul. prospcds. I.,'t us nay than six! ycff, or both at the discretion of the
  Tlio l Bl4>niniihl|> Flvril't umtliini her Irliiiuiillily 'to 11.. nl Hicil.irk Iii the offender.Mr. .
  I non liiiug who. witliln. tlutr out not even, t n.u i dnuhlful muriUif. i1eeeiing.inly Ihc South giMidcheir t I its's cotut In mg h
  .
  I ili| 'liiNi<\< nrl""I" ftiim .\1'1111,1,1.1"| : pcak I The people, ill wh"t nn imwntering t Iru-t has lire passim: 11II% ." 1'ht'IIII'h 5 needs to lie Kassoii nnrited Hie neccsily of the bill.It .-
  nf riifs nml is- ( let t the in roln,
  know ledge, nf t the rapid growth Treisiiry resumo payment ,
  I t ill 1* wen from tin1 ,inUi urlk.IilIt% In been posed, arc emerging fr't tho (loud ufHidical f'h'n'IIIlIl.1.I iicournired, and, lo li.d 1 t that' IViendlywords applied to nil, black and w bite.Mr. .
  't" I" nl.II'rj I mils: and, ol nurse II body .1"I""le.I"IB| ru( f nml then, If (her. .p an ciititablc| modu nf replneini are ii|mkin, I to t them from the Xllr.h.1". [ Spalding, of Ohio, argued that U was unconstitutional

  iiilimin 'hint 'hO l'rup.I.| r ''/n''1 ...1'1. "I might
  j I InljiliU, l fur t Hulk*, rl""i"j in "III"i"l. .r\..f muli' a fad would', no more prove we not I Hie lea"l ubjetllon.1 tivclnpid I, and, sec with the clearness of n At Ihl'I".lulII'e"r Mr. (OIlU.I.F.\| 1111- (..olvcd their criminals. AV hen the Constitution was
  \\1: llli II...' h'liirtitil., \<.'ilil" iii 'IissiguIiuessI |1,1.' ni' Hits ill'mom-nation I how wkkedly they have been ..Ieeehell adopted three-fourths of the States recognized
  (Hut, it lud: 1.lil I ilurp for, a hundred, nml, filly -...- Hint the ( h" rgy of the city be requested to pres, nt
  I .j I .' ,rl.I'I' In NIII'li | || us ,Ii i-iiiililt' The 1'rcsldent U Mpldly nssumin hi* coriinri id punishment, and In the State of Ohio
  .
  ,. M"'II"llr ( 1.111"1 I Iii iiui 1.1,. ,\ ars I thin: I the. .1.\.I.r) of asUililonuml. 1 Tlir !I I.eniiI'oiirt A iilteil. the -"hj'rlor nil-ill;.' aid for the Si'tilt.Ii In I hilt to ilny and dllueti lucre there was punishment by
  \ \ 11.1"'Vt."t '
  in thuthniights
  \ with Inrrcascd
  i I \ \ rightful ,place, ,
  111".ill"lrl: l m, nth I Ihn lio.n-si.fu niiinlndini would "provu The telcgrapli mmniimes the Bin cess nf Mr.lloulHill's I.\nr cnngrepilioiis.IVrHonnllllfM' the chain gang.
  I t i "ul' nml nlTci lions ol the peojilc, and all me, of
  'I IJr' .Mr. Ix.isson maintained the right Congress
  th'lllhr111"1 1,'* uldir, I than I the III'KIII. I bill fir I Hie ilegradullnn ol the Mi-
  tliat I the In the Ion.. to h bill.
  on sin n
  every
  ,111. | pass
  : < }ears ago HIP bones of an eXI hut ani shuts' Court I I'nitpil. St 1I'R slrii' IckllWI"Ilgilj (1111
  c 4 11.111 b Mrinorliil \ uu.U lit party
  I' .urln. ..liilloii. frl, by)I (an only bu Ilvel, wili 11 Ii blisslngs, by a We extract as follows. fiont the proceedings oftho Mr. Spalding characterized It as an unwarranted -
  11\.r..1 t the mammoth spedis were l.h,111 from I \,1. Tin Hint flu" Iwr.ll shall assumption over Mate governments.Mr. .

  (: ''lln (.lulii'iKif, ; (hn )11'Durlll.hl"I ii.. 111 1'Ir.,1, Wakiillii Spun. IIIr t I i- bu, permltteil ti hillrl'II"H'\I attorney nr e'OiiuHcllnrIn rigid 'adherence" lo his \\ha nnd constiuitionalpoliiy. Home Uepiisenlatives' ou the 5Ith lilt. : Bingham, of Ohio, maintained that a Judge
  I'
  .t' \ I 'HIP 1''lh. Itml' il I I tin'Ciiplliil I : As. tInt chart and tho compa.-3 U the After tInt previous question was seconded, five must have discretion in his action, but this bill
  t' X\\c I 1.,1 un Tiirsilny, ::5 | | unf.irtimati' ") hllll had coinl ..f 5 the I'nile I : who '
  .II' nny .
  c 111."f "f'llg RIIeM h'l 1"1'1 lo the mariner, and without which he minutes weie allowed to Mr ('handler, who favored nuulu uf him n lelon If ho obeyed the Constitution -
  f'' l fur the lifiirfit of \., fninllii'. ul inir iliiintnl I 1. iieit ,,IbU Hprlng nml bis 'Imdy, eilberInliiibit guilty ol''I.. "ii.:, Iii ih"f', munleror other r.I tony, giiidu titus the extension of tho bill to all Hie States mul 1 hst: I of his Slate.

  ; ",: .'___ \ "IJb.l in.uf oJlaruWfM'; .> t iuuitit, ii il'"nt 'ft.'II',. 'l\nY\ "I 1.'.I:" 1t;;, ttie; (loMiiiiin'iil" ortlieliitiefTSlales,: t l in orwli'o, 'Inn nut woulil ja be SIlO lost i v,*In*.*unknown i.._.._ .HJ.sr.li.'.., .so..'n.._ ..1'1. ethyl \\ll\llh.1U noticing. n lemaiK' 01 'tr '1 thin 1,0 1,111xro. lln.Uy. rt.n.rru.1 In tl,. ('ominllliwou

  : loinnnl, s "iii h l.y. t fathers. To them ho adheres and while ; J.uttiehany.St'.tiIuiNo
  ( I m..II.IIIj1.I h'lot nur "I"'II wnl'", 1\.1 I'el curried K'U en aid 01 ci.nil.nl. or iiciiur.igemcut: to 'Ihueueiuiemil so I.\. ..1""lIlltIci"1tIIlrel Johnson ns n'u.lqlf'r,
  i ml..I tiniu I t itch .Slnlts In armed
  t. ii IIuI,I iliiirityt A thus,' "Imiul nl'' inn-ir. Iiiilliiuil I I I argue ( the dl-coM'ry of Ihn in uticliapnsiiire liimlilitytheieto. '-- -- decorum! hu would reply to lulut in the language. from Ohio ami both arc prominent In their
  1/11 nkelelon The -
  f J ; M'Ioml MIiln .I'c".s the first Ohio> Nutirsigs'. ol M.irmion, It tho latter
  lhl. nml 'liii'il'iil. nniiiuiiy| will InHir. uiirurlii'iiH I hint its existed anlerinr to the esro party. wns gcntlc-muti whose fierce
  I. .. 1111" Million to be the rule nl.thu United Slain.' The Thu Ohio seem to be lit Ito ten Lord Antfin, tlioil haIL lloil." STMKNS"
  ; ..,1 "I lists r.mlnJI nnil, even lln. Im this 'in.lilium1 iNtodnur, P Alldjet, Ihe t devotees ol sell lice not I.rgtsllllrc 1 onslaught on Territorializing bill

  t\ :" t 1'111 fpiMiil' HI imc hnppy limits In I HirriMitii' ', iinfirimiiH| 'l)' Indulge, In this HI.it third I sTtlion make It tho duly of the judccii,: h'r.footed about\ submitting tlio (|Ueston! of negro )Ir. Kelly, who nppenrs not to have heard' theVMirdHufMr. sent II lo the tomb, of the Capulcts." In opHi"iug1v -

  ;1 1",111' ,' "' """"" """' 'O'V' the' 'llli'J'lll I t I"," .I I Ilul nlU'r all I, I ".,II. I lsls urn VI/.ll..1 only mi ami, siutuis'tiuutiss when the siiggmtiini, I it mailu iu open com t that luffrnge lo the penplu of that' Mate, nnd tho ''1' lmds.it don. Coopir, rose lifter Mr. ('handle | X-SON'S bill, they do It on thu ground
  and said hu .
  aelin.'IK had been
  iulnrmii
  ,
  .i ii
  J. liflhtuluit lug I lii'iii'Mili-nl"I nml wortlij" nliji' 1 ,1.Dllll 1. I I"'IU Ihu dupes' of I heir suit I Iliennes nny III.person nltnrneyor ctulMdlor 1'1 why I should not bu iloucjust now ate various by tlin'c sitting nroimd him that tho gentlemn that it Is an "unwarranted assumption over

  ;1 $ I: 111..l> IIIH' C11N| .,Ulltl) |I", } |:111111.,, ) Id.c It lisr ppople. "Too nun h learning" oltenprodnci .r thu c'"II.! I or, |1"1.i | .iuut|!, Sup Illcllr barml by and 1"\'Ct For Instance' the Sandii'kyWo fioiu, Tennessee had made some otleusive nllusinu State goveinments," and Mr. BiNbiiAM thought

  I r-1 I Ir".<' 'IIT, ur In liiinil. In 111'I'III'III"l'In inaki* !I'lcnlianlii's' of mind akin iiiidiic. pioUitinimol I'il. IIL'I, or uhinlho J jiiilgeshull Ii1.I' $iuy : to him. That gentlemnn Wild, whilu the it still further objectionable In that It takes away
  ,
  t' I ilri'iK ; cmli g"III'111"I hll'V". |mf.l:h t lor Hi'nlngy ha, 'taught I the norld much, .It did not b 'lieve auei,, : pel m' lo bo so burri.il' to Inquire arc 'ashamed of the Republican parly In usurpation titus being plotted, the contldeiitia' all discretion In n Judge-" it makes of him afi
  mul nil'ert.'nnvli.. I Hi,'rmieh perwui huts bc.cn the Uhio They decline tu permit and paid agent orlho usurper. Ho knew all the
  .
  t? hl.II.I..1 ( 'II'I'nll'II''ICt"'i'"llrI..hlwt' .' kno", but I /re is n limit In its le'lhlll'' TimI. guilty' iiftreavni, I" ihiu t 'imrkliror otherfilonj the people J"li.llllrl.1 IIIhr they want Impartialsuilraifu nccrilsoftlio iHurpntion, and If conscience list" -ton if ho obeys the Constitution and law ol
  'r. "
  nuriill.iiitry, ) : nll yiMiri'luirlly "- .ituia' Ih.l.. I I.:uv nf Increase-Nature's OH u -negilnes ) or mil', for fear not been cxlinguished In him, it would .olper' his Male. It Is unquestionably an Indication ofa

  t'4 \:t !"> l"II""l/ill l.l i'"1"f"hlnC"I', '. S Hut .II'I'/'oilill nf Man's long inhabitanty\ of thoUurlh (or lovtrnmeut het'II'IP.1 nf: llu m I'i)r'hlluIAg"il.1" I'hl go Iii hue $t'iutIsC in 1I'leo"r' \lfII1111111 I Jheu: I wi I mil him to deny the chaige he (ICelley) had made returning seie-o of reason xvhcn such leaden
  I who Inn
  01 .
  < 'i 'I lIil 1111..r to tills that the I has usurpation
  *.II'1 'ulnitJy all,1| iiliuM-' hssul4.I.4uitc Ills I rut', famifnl |NMI has .,id! party remember, hunt there Is a Constitution and that
  Roll :)i
  ': t tlilnfly "iiiini and nDinlUliililnii 11'1'1111, comfnit lu.1 'II'.lmg""uII" Ihe titt'- come thus lrly,1 I our h' II"lon learn nothing Ir. Cooper replied : "I was the confidential
  | ; tlicynlvi Tlirrr't nnl S iln.l ShotS 1..1 isis .lr I lie Sin. ':11 in nrmcd hoist hUt ict by the lain -1"c'loIM'' PViuy\ the people Iriend ot 'Ihu President nf. the I.United Stilts. mil,! there are such appendages ns State Governments
  t HUM' ft t) Iii I lillml 11.II.r ttlm 1",1l' lint uI.n ti 001'1'1 mim Hun tl lllh..1 t Ihu ha Ohio are I quarter of accmury ahead of ul I glory in thus fact', but not one dollar of his nnd State l.ixvs which have a binding force ovirIhe

  ,, lliriiiijli; 'liiTf I fi'H wrrkl kliii-r, mul f.MI 1 but piHlry I is not uicasuad by thu rulej nf mul-- ); 11111r corn I .roplli"l thut' mich ('('IIrall",1, Nullr Ohio 'ohi"isIS. Ynllandig-: money has been handled by me, nnd when Ihu Stale Judiciary. a

  i F : (1'1111 r.,1 ulioliinl I'gln unr ./|lit'. ('uutiIt' tiplic\, .iilon, nulilhh hun ur' tuuiht.nulls' so' per'ltlll bt'l pulty ol Inusnn, 1 hurhhuer' )', murder hll I 1'111'0" "" ccnamlv. we hudn I gentleman (rom Pennsylvania .ivs I I'u.. Ilio ---.5 -* _ C
  or felony or Las l h"- iijeil, Iu thoii.'ht (. plIl."II-jenL of Mr.[ Johnson, ho lies Set, 4'oiiitt'tjtinftIs -\ew One....
  'I't ,l.i 'lIst> Clmrliy Hull nnil h.I"tll" nil M.IIUII.lllll AtiuI lot'itisuiu' have demomilraUil' : that, the I enj;: any re ('hii. again. l a
  I nguiinl" Stir II I ol the Taking I the the ( sutioii.j I 'ie are glad: In learn
  -- heltl u 111111 lit up mhjeit, indulnli! CUllla. through the FturMia nt t
  J :1 M I \ 'tU i. FlIUCDMKN: .-Till1 I 1"1'! i ItnlirMt.vrnvM ( "11"1111"1: \d"I.h,1, I'MIMI" annul I'I : ., or .lil.I cn.nl't it 1111 m.ouragcmeit l'lie.1lllc. d..I'S; lti.su' conscicntloin( regard for bread The Speaker knocked n ith his hammer and the 2iu!) ult., Unit ('oh. J. U. SlcKibbin, an cnerP -
  I 11\1 called
  I "I"tfl'i I i.uprss to' hue truth,, him to order. lie men-hunt of Tallahassee
  ) W X : n.lontl, lnfoniin IH Mi.it: his hits mar. 111" ni .I.II"1 lo Ihl '11'lit.* ol" t I lilted Suites, to cxi-litilcaiul nn.l duller that: 1"luel.e'lhc ) of t lie Mr.( Kelley-1 know it Andrew ban opened regu b
  I l.ir il I Ihu hum;in rue has. inhabited Karlh: fur' manager, was not John lar steamboat ( oinmunlcation between New Or-
  k l. rl.,111 Ji ir< in ('dimly' in 'thuu Main Ilirrr linn.ilrul ilebar luch .'r-nn !"' I Ih" ...114-u uittsurttc' Iti'publican in the Ohio lit.', o" o t that the member
  .; the bull Unite |I. ijiHi! 1".iol"I"I. why I Is it that | '.1 o parly LnyuUture to ntIcmpt money fiotu Tennessee inns ami iM. Marks, Fla and ha, put the tariffiMniiihjNirtnlhin 0C
  'T : l'h'll' .h..1 ft"'chuuuui iii.Ill.| | TliiMpiirlli lluir or counsellor. the further |mstitonemect of the rii""cdl handled ; U na our nlllll"-lhe nioiievul i at so reasonable rules, that some
  N. ; '. HIIIH I lli'il wr gius.ruhhy: MUM, Initial! I lulll.'r in 1.11 .1111' 11-lcnl.f, t the Thu thus people of the United :lul 1I. "The membi'r: lit I the nilli lea ol line
  bacon
  f. ( I r"I'OI' ,1.'I.ill "I I the Mipremu (. tIltlii l I"uo rcgiirdmg' negro Milfrago So stt-nusthuo pi nwessity us flour
  ( li-veil hnnilri'il' mim In CXKI .II i Iroin 1 cnncssee ,
  there was member of Mr.
  Jubn ,
  | ( .S be
  4 1.111 II'Iuigihhr: 'N ,111.111 mul, )11 il, utiuhti| Hu' ulioiild. have Im.1 1.11,1., aiionliiig In.,UicnpK| >sitclhiory w hat U Ian |\'hl.|| In bu net asulo bynitolCongrpM negro In imite. (pi ihfled to role in .icorgU anti household, mid was paid 'lor his services, but ul/ I lit'urn brought, ( can into the pun Male based, ut lower in that rate market thaulheame and

  .,>. nlil K\hlL'in.. ami I tin I U'Mature U Ninth' ,, but the of will not bandy. words
  lilt
  i' '. man' }' llion.and I limes ,this nniiiUr I In 'hut, to Hnish ifs' 1Ir"lu.l. right nlTnigo: In the w him. can be brought from Xcw York. For in-
  t -S- work of all thus tarioua nml ILI' fice Mates .calleil is ililferent. Mr.[ Jcnckc. made the |HJIU! (,r order that this Inn, Iw
  -J. I I : if t Hie ilaims of it few imineiit leologi! .li on thin ulJorhllj : : onuNt so I u.iilteT: 11,1leel. discussion in c corn < nn brought to St. Marks for forty
  \.lllrIPIIII-'rl.X.llulllllhU.b cut authority I Hi I I")"virninent In hIs bo, with ginger! and cuiuItiouhThe -. was not or.er, having no ntenneu (tuts |ltsr sack ofSJ bushels, flour for 80 cents |nrmrnl Ci
  S'f lug .II'"ly.r nldllllll.! \1., II I I s<.,1 puljMi poinl me "",1.,1\1, Ihu Karlh vvyAf 'In lime Uiupcoplid h nidi.NoHlheru. ) OWI .Ieal .have\ery ) to the .ubjcct before the House mid like rales for other article Though

  "A history Ih,' 1 lh' Vusr 1"11"1 (iliiSltiliv > I hit kcr than leavrs lu autumn II it unloniinalilj ": IJiiekeyeK" ill) uulnl ot putting tin The Sjieuker .iistalned the point of order, and Mirk is (moled higher per barrel in New Orleans

  t 0 -Tracing Its ) Cuuvn mul. |!I>IIN.| :" l>ir (bur 'theory, sin h U not ,Ihu case -- -- ballot iu the .hrlhcr', lund until they feel *uroof this |" ''nal altercation! wa slopped. lull hi New York, the J-'loruluin informs us thut SI

  t Or.ll. I >r'u .I"'I'| 1'iilruiiime.. hU olc.. Tho Cvmmtrriitl says: It is. .aid that ut the conclusion of the lie New Orleans burn contains 23 hIss
  s unlli'ii hy) HCMI.I .\. They have simply, in nhoit, nude. a mfnl.ike in > session, more
  1' Il'I.I"'II. I The ('i.lhhiluhtc of the I li.uimull It h duo the Ohio members crowI..1 round ) ban that nl Xew York. If the Ruilrouds of the d
  Ir.
  Illrlll.i.II'II\ that Cooi-tii's
  It I U I Hull JIldlrl scat
  z : uiiiuTt-Mnrj" to tilt ,tlint tin- milj js's I I< 1..1' In ike l'f" of'lvrjtl Stale
  will
  I.lil11) 11"I'llt',1 r ill WNIII lull! they thouM, have Ihe ( emulate the worthy example of Col.
  l'II-lo'nill"'I,1 | l"eSllul | la their U
  work niiit tlio clmri. r i.l'llu itult,lii |ill|| .lh..1 out S t .". r''II. I Mimrly nut congratulation, while Mr.( KU.I.Y Mi-Kibbin
  t ii' \ ,1 1.llilct ..I 'I"ILlnl Illt 1'1. ,1-1..ilA 111. |IKI niuc.' of HID Ciovtrmuent: In them whither they projiose nny lunger to regu-, left and put dow n the freight1 on those
  'iimiul' a lnrt' ...I'alI', riiiiiiiu-iiil' il.r Uinktn pult.' I do 1IIInlh"rlI".I"IY piofes iimili, but U "1 '| II 'the &ill"u hi in o"dl I mannt'r m Ininiirc I:He the rlghlul sullraiic by thus color of Ihu fckm\ wa solilury mid uloue, no one tetithe'i/lug urtii les. ut prime nm usity, the New Orleans mark B

  lif 1I'In.hllol..1.' .. >l S II. It.Ititlnnuuil ngs'sut. I (111 prove Ih\iit' IU h hI In its ln\ng\ gixn lo u lii iriuilgh- 'loyal | | Id- lre II any' ,,10 coinlantly uciiiaeilol even, mpathy.. ; I w ill Ix-coinu u w holt-some rival to that of New

  I '. Vi.4'ollon I I Ihu Iliiniiini ut or Ihe Ih"'jlu'r nf luo, unil none (55 luerui. "ll' leiof this rll.: 11'r. 'favoring m-gro niffrage, and cert.iiuly the logic -- -...-- l oik, and Uu ir own busmen and profit., lu the Is
  .1 1"1\1 agu; I niiinlH of lUdical pniltlu'rindiloniarehire mul I of their |">.it.im' ilun.imU n. Oni'-riia' has en- Simin llvxwu.-fiider Ibis heading, the Al aggregate vv ill Im iuiTcax'd, while the people,

  --- i I IThe a. "h'II"llllhe, hl'IA'of (ihl! and Into |MK.Illii.llil flue "II'IUI' M."| .'\H| <.t lull'lrl'l< the i-Mli Iml'hi"llh" lI.u.ks, in 'the I Ii"trnt ol ('uIUlhll. bany, New. slates' ttfut uml given some 1ndviie their patrons: and! mipporlen ii ill be ifrc-ally ben- H

  :. Deeel.|. iti "ii' iii,,,|. t WHS "r"'III..llhl' ""'1th of life. h.h""IIIII jIITI.lt.ln .hlf'n'III"I'i.' .. in 11,1111 doul right ; and is 11..lil., uIK'1 ne-'ro to the pl.inlir-i, vvfdih, Mun 5tiftttl-Ptos-jsbi i'ttvH, ttb. 2. DI

  -I niclil| "rlol al ";"lllllh.I..III.I.1 | 14 -- 'II.-\ Y.Jiaum \li\ 'III.dl/ Illr.lle in the South 11,111 .", ,Inch dor. vie copy and eu ------- -,--- -
  11 .
  ..I'h.l.t'r up to Jtum.in, :ai_t. h.ur: l 1.1 |ib if,'>|h I'lIK: N>: \Lllk : 10 I \\,. "IhorniighKiliiyul I ) | .IHIS"| Is to Iv niulirlixx I. 1 learly right. Now, if the Id-publican M.I\ < idling harmed
  I a' Ti
  Iuihui mul ., ,, 11"11" nl.II. \ I Party 1 in nsHm.iblc lor ( U I in quite niiiiilHT sit'ottr plantalioiis, It H
  l.lil.l t.l i | | | "th re encouraging to see that some of the Republican
  ; 11111,1.111. "i( 11.11.1 ft \i I Tilt. I'un-ii'KM u : i.HiiiMi.niiiiriiii| ] | | ii.it IKIIHT* it 'ul'.1 'o the ('ln-liluliul, ihr, by the act. ..llblt body .ongrt..1 cOlmlu..1 JsN quite II ill"III u'iii-i In the imntu of |laIK'r..fo-| i \ elIn
  .
  :1.k"IIII'NrHfrl.I'.14t7': ', I'I_ \Va-hiiutiiu .II, tiuis-iuinuuii Kiiiiimriui: | >. Ahtlir thu ill uml I hISS hirui-iilu'.5| .if fri-c nptiblitail got Why hiss II .h.,11 H,
  | l i.ti hmiil | i wii'h'lIllllhll y lo->)-ly, from eriusiit itt, lniiiMiniJ.il tin- by our : Le evuited II ? ('CirUmly He arc not dU- I uii5.'tsiu.u..S,"',.. .. ....,._ .. .. .... ipid "proaresj that Duty U making tpwards revolution

  j 1 11.1"1'I I | | l-phtnd *flI\ | .|,HI 1' \l-hinl ii. ker "'f'I..lnlilnar., 1'.'ti '0 cram dow a the throats i f others medicine able labor i I. nll'\\' emplocd.Miat. Uu'n, shall ,uiiarcliyuua LiUIVt'rsiit contuSiolL Auiuugo'hers
  In.I.II.lr. i mIn < stui be done"
  \ v\e
  1.111 I I.III, : i| tahtus, (' | "r .1. I Ih:it we .iurtiycs! refus, The Cuilueryatj'u'uClUtotlltitt'.ui would rtetututiui-uul as Ihe IHIIsulMitule : Iioti hug signs uf trepidation at the extraordinary
  'lh n'.III"lu10'1.1"1".llj| ( "'lri.II-I!, :iml 1" lu. \nuilitil rihiuthilihuiirg'iuig -, I.ar..I..I lu |i' Itihit in ('ttugrti. ot our Irit-Istilt at ('sit tutifiult Ii in the pnmisiii. ahlnral toe sit f," .
  111"juIIIJ r.libus and of affairs Is
  ulurmiug
  Mh.'I.1 hUI.I. "' ,I (( : 1 I I uIni'IM' 'I.. ,' I hut I llif iini ".' lilh ihoiiMinl, ilolluwiu. that w ill ,npi..r, the ,16 ali/il un.l noluti.iu.iry |IK.nIIO.' Tiny .'1 to Uvor runhicuul hllt l t Ih' this uu ans a limited' um<>unt of land aspect' public tum

  ; liiriii, l"(ll-( nur IHO.V4.UH.' L.J.., I IMr. ,n.'iIH'al..I/' broker In Ilul littliilii.liin iiiij-urts ,.t Hu Jaioluns, who abro4.L \\ hy .ln.iiM they become 1\ Ihill. klnirular will be made: ) to.vii S hlll' : ,
  --- I .. at home ? ."IIt.llr'Iult'UliIlIL: 1ct the planter lake "Fcwot us toe blind enough not to see tbuttlure
  :: Jons I .nifi "I Ihc ill..1[ |hl"1 r<>4. 1"rl.,1111|' Mr t > i.f the Vim nrall Got! 'riimi ill. the i
  :Ihu alt pri.iifiur| ,.1 rilj .5'S..- -- fl M) w hu h he pmiMMc* to pnv lor un cxtiv' ha now impending a twin d'etat at Wash rej

  S (11' S"'Uuah' : R'I&.bas been | \ : l.illnu: in thitI I The h-Hi-r nfim to our sOul are tri\Inj.t I.. th-.trs. (use haii.i teMigeofvonMituliomil A Nt.w XuvtL I\-W'I.. UIIUOUK hand! and. invest. in manure Jstu Its I ioii>lv, 011,1,i ington. It hangaubove our heads at this very pet

  (u I Ilulll"il" I broker I luis I.III.II\mib* nUil 'fit (. i ili..i". hihirD. It I inot rusirka.hiItthat: SIMMS, hOb written \New: he w ill im n aHie umoiiut iit|' his i'n,a, more ti, ?, moment, and if w e do not set Uoide all party hope
  |
  : rllbh.bil".ljb'I"pil1 1.1"\1': 1: > ,-,.. .uch a Onl It i icaUe,1 I the nt turk ,.1' uu extra haiuL: Ui-sidi. he makisileur and liars, ur in fact all other consideration
  II., "r.1 1110.1,111 .purtj .l h' Mrupi| at nn ima,ure | .mnintu by the ." title party
  I \e "I" ii ''"lly. I ilne "'llg The Ghu.t of My IIu- ulmve this llu lumrd uml othi'r C IrII1l"'I"- Ii w ill tail iioii[ us as vv-e are gazing upon it with
  Uu" The .Iu,,\ """I\.I.I! the th-UmlaHt In I I not tipiM'ur ilul' mi) iliitstt mr tlu.tr li.rlil'i : JILI 1 uiiluihlu'wtt. pnrioM] >, b in.l" .\ critic iu 'the Aii-iM-i lun. ttutuuilut' "rv to the obtaining ol hands 'the present dav._ stupid anti inactive apprehension." 5J5ii

  the ili'iiiinry ,.f ilir I '/lf "fr llinTniixic, : 1"Thi.| IU% (HKNibly. explain Ih"Ir'I1II. .h"t eixl.-iv( ,.\"'t Hi |urnnair iii! theliuternmrnt '- I U dihghted; with 'the book. He 'that the 'I'Inn.: lake ,the ':JtiOUiathe would, pay Ii ii'' tlis- [L.tt't'r exHisiug| the dangerous, because unconsiunu.ma hurej

  couiiMllor ili-.iiluililUr| I tic n. iii hike : uiiniHinccmcnl in X'I \ orkoflhe Iiui4.ii'liim.it| to msimii at tin Niutlimi :.ilii n aiul in- distinguished author h MJ mule. and im ,-, in the same w a v, to way: 1I01..1111 & ), and then'fi.ru ilh-inl character of the
  I k "I.I'ring :\ rought 0'1 oneof the .. ,the harm._ 1I1I.ll'luIIl'h. naif \\ illiarns and llnutwcll bills
  ninliitmn' uml oue'tan article con
  ru*.| a nuili.iry pit-*, l iii '".11 ih-oir.l' uml itutujtIistttt't.tt any the
  tor mrial( vlii.liws I. ) bc t ofti 1 I
  1li'1 : .
  "'rhet --- l very hot itorin. The |ll' of the tale, ihy |1.'n1'11t. the udvuuta'ea man would, luvion c-luulesj]

  L overrules! by tin- Court Mr II thru g'If" I AU .. h\: e'.iy hunt' the I iwilUM 1 iltnr- ilieroi.-In' 'n', 4 .1 In 10111. -I 1 unitr! .< and .u. he, i laid. at New Orleans sal those who 'r lu-. Ill'ihh"rI ho u-- noneof these f.rtiliers "These things are done before us; the doom of last'Oft'

  : nulic ot li'ut 1'lt"li'l 'ti i.iku Hie CUM) up bv : |ii.* illoii-s w h.;,(. iiiiiU'J '. to 1:1..h..I' "'':I'I"'r| c ml' im. ci .r |iublii "1.il'l""I"il.ll. I ive. in the d ij-i \hen we were dnaming, lived v\e are glad to we M, tuIII1.1': our Utter our Government I U on the brink of execution;
  I "Iil.llal"uu' : the ..North.There plauti 'taking this thing into and w ut ?
  t J nl'IIII| INiflOiKi.1 ( the .S.uI4..r jHiiple U iutluihiruimiiy! : will cOII.i't."IIo.II.' ami yet e nre puiet Will nothing arouse snd
  ,. imj.liiy hll'I. llh'r lt 4na.11 readily hursuurtlarge tupplie.of guauound Are we as .liygish ot 1118
  I ar 11.'lily ret'Lii.s clllrehelt othir mi apprehension now, on
  apiiulli, I hi', lIt nN'raflteii cuiployc.luiliiuii.uii.l "'h IS II .Jwllu".I'lan\ th.it no II h ur pUi |I'r; S llu- .)1' t nun. Alihough the uumlr' one hand on
  ,1' IILL rnirIIIE IhI 1.\1 I.\t ''ITI"I I | :r. imprintU..1J rililu 'I" II du\lul'll "t.ncz of lalmri, has .. u we were before the rebellion, jostII
  l'ia:in.\T'ii MI..V HI ut.-Tin. um-ul !lts<; utri- uieu 11\numlkrof hmnmiiii.lntt I I ilal. t. "ril.Ult my .lie. c-ouU iHtoitiI e\M' m .\llo"'I. Though cts'a'tti by hundreds In the km i.r 1..untle.lurillg the other Our Government in In pe-ril now alit

  lug the niU .or.Tiiii/lu 'lUcrr.iHVrntnn.I'i | . \'la"J"h,1 anion .l imple m ail u. I'al. utah iu sMi.I clear iu hitpil.t year xil the nejtt crop i. antuiiiatid In was then ; not of disintegration, but ot usurpation ken
  > u-, but lU-ir 'l. 4l and iiidmiiic I lar 'U'1" that of isw). W. -the
  1.ln'I'.I I0-e aIheixx .w trout .tri'atut( iu the Int..t that tIny w ill usiirpution absolute power by temporary floe
  of <- kiml uinuntuius l few
  i-oufi-rnui mirruce.llu-Hu itlumt ir.l \ir> uri luaiiulni luri'.l i\iry reader w ill tOut bedLsappoimcd..
  : in 1118
  trf m> ior 1..1. %ilhuinr| > n| ii.it, il.iat alreuly, iu ix- able rt-hire't'lltatjyea of the people of a part of
  rt i1ijr, ha Uv.uiuijLiwiilmul list. l'f.iuhsut. 'l'hitii'thl t'.III' |tkttltkl| I. |Hiiml. ...i-nlliui Shut m IIH .huh.,. ill K- iu-i n.rllautly L to IIUd"lo the mystery until the tout- ------- country UMJ

  pprmal 11 wan prew-m.-J t.. him 1.11 UuI'Jili 1iU, >.onU.miiiU| silt ill'an 1..1! \r>' we ik, ..r.1Slit' l1.11'.ui.lL:'llu'f nnxivthiir 1 hire; I gin.,11, who raised tins .,..1 ""I"at M di ,olre The uutcdole puUu.h reeentlv of Giu. Lev' If the President Is IBpeaihed -
  *
  I iii mill mil i ( luoie 'tItan :1.lll..II"I ".I iil'i'ohttili 11.111 In'l It uversiou to having hi. tju and suspended from office during hiS 'by i i
  "t a* he has unt lunutl t ithi.i thi the place of "iu,.. dinh.il iT
  I mul iniiilt k bui they Till fi> ht- i --- b tnul, and the are
  ila uno.iKXi |. iu4 (( H '1.111'| I' .urj } siuoke'r., i. .np'|".rted Liithe, still power of the Supreme Court
  '
  | b ba.I auuuI. ;
  > ihv
  'I .IUo"l > t'olb.iIUli""II''r It tWiiiiipilnnofrimonU l Iii ) lU' iircul.iiinu: joniniiit alt rti'iinu-uit. I Til futMUt"T .A\l> TUt tOaL. :. tOut sine Ihal< folio., II lIi..1t i, t.ild uf .lr1'111I' defined by Congress, the impending coupf'-* miurgi

  S bira pn-itnutl to hint, it Im* 1"111' I 1 Uu, in 11.ist'i4ls) l111al| 1.111 SlUtullg tin Pulh.'rl|t'I-t' U-, mil>. l\mB'r,_ J''Tk }J" the W"hllOI 1.'rr"I"'O'lr i tl"ll'h : will have been struck, and the majority of an topertect -

  likv, uiuiimr .i i hu ha.l i.igiwtt\ it The bill n-- 1.t' 1..t..II.-S- >n .,u..0 tin. t'tust4jtutlia uts lo 'lir"I'.hall the N i.\ Orl,.an, Cn.ent, t,-U-jrripU, |Ii HOW. : Iohll'II"n'r hi. n-turu from England Mr Congress will be absolute master of Ui T
  t n naling 'the .uinc. nuj ulh.irii All the 1 Hand..bib. wu. at 11 diumg. .\ voluble wjiolo toitntrnot only now but at any UfflTut
  | 'y |1.uJ"u il"1 i ilo A ieiuraltt; .1 'lou ukiUiLux'. | iiilheuf I 111" ,li"1 tn ..il.o-nls-ti.rr' ; iluxiuj.'hlyJ 1"111"" I 'Ifurt mling to in,|.licu-e the Eut.u iuunrtineuttiUow ,"
  knave wi11
  the 1'iVkUfUt Ixxauu ln iu kinulnr '. live in tut- ot' tu- ,irU-ansrVot. -a very voluble, who wu, .
  : u .n\ i iPioie aeiuuliurulUikini.' i m, Ih,' .NmuurUl du- EMU Ilii | IU"IIIII".11' 'ut-t'u iunto''l ---- -
  J Iitr u Ib'I.I. i HuilJIiriiktuxr .I"uhuul have mtt Uik-d.: au > "unke'-putf. hi. tobaceo -
  1 .i.81uthhy
  se- 'rkl.l" Ene'Uui| lu the lwril' ,. \ ii.Ihhut.in, OiirinKi'lcvuiiU' : \ read 11110 Ic..utlolrh'. .**. at the- some time CAPITW. op ALABIM TO BE REMOTKB.
  C'aniemu I Ls. ni'" 1114 Thecouimittix'VutheNiwOrIi'an, I om"I./ -New ds.-
  b..u "n".1; loit Cuiigrt' & rjiutlt hat *-. Mr. 1t411.1" / Orleans, Fnduy Jan 23.-A special
  I Uwiiil that .M rii>M-> r.'iguing: ,/ I: iii U ihe tkUHe' of Ib l>ukeu( 1.IIIJ. nMue r ..tiaixntmlwi tlu thoroughly. )' |hu.) at I JSIJH'r." I i i,.a-y lo rlo m m'uV"111'1..;1 "" 'i'in 1 "mt the EngI4ud' & Ihls'h. do wu,Seutlimen .uioke lI | itih tn the Tune from, Montgomery, AU. s'
  much
  ., tinirrnuuU ihut "t\iJ ri>muumumii'U. l'.rn'I'L' ui-tirjihiiiirxu 4.m\iuuin.', haveUvuimtiJ aliornr towaur. lint I!!flit Mira-y t>) 11'1 I ILUu I tV'Dt1"'entirely I'f 'tUow cquauimity |lie| Wew too Ue .UI..I.fnr Iaud.b.h's I led Jan 24th, } the Judiciary of the lloo"*
  > 1ub. I drink I f.r..t by tUir p.t iu it ;W thu* li .I.UIIII1ll"l turning -\,1] a" iiits4 'it ill subuut to-mWrow a bill for the removal (4
  uu .
  I ti.uupeai hiuiul i halo lt"I 1 .'-llof any i whre th'nucstuicu-r, rc.UeiI| -" >, I lUe! btate Cupital to Motile. Tin Coum" **

  4 stout i lev en for and two njainst the measure.
  ,

  S S.

  .  5.5 5 5 ... :'F '. ._." -" .5 ,. ". .' ---5 .. ,'" ". -

  "":._ "K- S


  -  .  -

  --
  :


  !
  n ------ --- - -- -- __ __ __ __ _
  -- -

  I came Central from, I Is heroin(Canton route\\I"for Grand New Junction Turk' Frost nod !lrtrrlrcrti\ .$U1rnt J, ANUARY 31st 1867 ; GREGORY ARCHER h r-Mc-Kibbin: & Allen

  .. ,
  .., Knouille, In .lttyeu'n hours. I "

  tfFROM WASHINGTON. The n"llIoll'm'I\.1I\ (.'umm ittee hlll. diniirdant I '

  WA mK TON, Jan. 31.-Gen. Gillcm'* Mississippi *eiin.. It meets again on Wednesday.High Lectures at the Capitol. I -.- i Ii \,
  (Successors to Gregory Delouest &; Co,) WHOLKSALKAXl\ ( ) ; ; ,
  () RETAILDEALER.
  Bureau report for December, says the demand Di'tnmratie ) deprwale a :National I T THE EARNEST SOLlCitATIOX OF Ml I

  M' labor Induces negro immigration. Wages ConMiition on the'ground that the fxlremMs 1. \ Fri-nd', I will deliver a f.rrri UK In tin !I'n
  ate Clumber', In UI Tne.ilny nlutil., VVh-
  ten to fifteen dollars (pct month, with rations,. w 111 sooner fall, to pieces if MX. alone. rurt, lllhon: the BiBI.Eend: ASTKilNoMl and A

  quarters and nl dirinl'. Seven thousand nine The l Kcntmky ,legation lm\e advii-e* that \vriinedirnlebt' the 13th: Wi Hit HMSl.K: nndOKOUniV I II DRUGGISTS .*! IN

  hundred and nine rations have l>ccn issued during the guberniltional contest in that Mate has been ; Lecture: to, coininonep, rob et nhllt. nt 7'' o'clot k. I /''UT"r! : rFKSONS ARE NOW IVlsrnrch !

  the Month liy the linrcan. The pmliibition! narrow'cd don n to Hi.Im and :Stanton.TlieKentuiky Admission to each Lei lure, M tout \l of Ctirnp ( Clod., h willIe to the
  l
  l"t'1 of
  JII*n'lIrs"IHr.1: >)". I | every
  of flreanns persons not ow fling real I estate !k 1\ House war in caucus In the Feb. 5, '1i1. 4ltdREMOVAL Dry Goods, Liquors, &c. I

  fruitful source of dksatUliu-tion to the frt-edmen. :;"lIlIle..1I a resolution for an emly esutigrt-s.u.Iouial| I MAN

  In the House the Consular and Diplomatic Appropriation ehtton.hten. OFASSESSOR'S -

  bills wire taken tip. )[1''. Harvey, to Slut( mutt foibidsthe Indian agents ", lline TALLAHASSEE: KLA.
  ammunition to the Indianlmni he TOfRCHASKMIKRE: IItl01 1)8 CAN BK SAt
  Portugal, gets no salary, represent OFFICE
  The appropriation for a minister to Rome as a* restless. and who lire uppo,,e
  erased, and the bill passed. general war in the prim' U S. INT. REVENUE FOUND -.-

  hether the )Ikith fieiuml.s Grant and Sherman I I
  The Secretary of State n ns asked w regard the

  bill to repeal! the 10th !section of the District suffrage trade under the ilrcnmstancc* a* Infsm...>*. fpIlE oQlccof Assessor-ram oft". S. Internal Revenue the er"t tftpc+ .l. l'hl'e.ll'ul't'b..I'\'O' hr ennKid- SHAWLS AND PRINTS. 1.j

  was on Ale In his onlce. It was st.ited in The Mexican Consul at San Fro, teleeraph JL Dl l i'trlet of Florida has tern removed IVoiii" Y E

  the debate thai this was the first in.taiu-e of neglect : that the ported execution of tarman. nnnville to 1 PWFNTT: POZEX BREAKFAST Sh AWLS Rt

  to retort Mils w ith or without npprm nl. Consul at )[.I1.lIllan.l I is false.A 1'Eu.t: IU' DEADTO L ta uo H
  huh pieces New Style Tacinc and Mcrrimac
  The WU transferring the charge of Indian Af- letter from Fort' foil Kearney. n'prvn elrts the All conunauteiuions! to said office shnnlil lierwllcr 01 'JO cent Prints
  be directed the A'.es.or at FernindlnaI.F.ML .
  fain to aWlTar, Depnrtment w llh the' iimcndment tiidians very hostile.. \\ II.1>ns. IIK: OWN 1XTEUE8T ROT l\olSU() SO. McKinBIN A ALLEN. .

  aDawbif" Indians the iime rights AIIlpl'h', Assessor I*. S. Internal Kcyi'iiuc. AT THE OLD STAND -- -- -- domi
  ---
  -- --
  Feb. S tti1. 41-4t
  :
  CAULK: IlSI'ATCIIES.LoNtsq .
  ,
  Hegea allowed to negroes rejected ; the IlI"' us IN
  T 1.:) : = Feb t.-The ltun-n'syuelt"ill tertainly and
  adopted by a Tote of TO to \ Alpacas Merino. 'rl
  called\ on fur the recommend' reform iiiciiMircs.' FOR NEW ORLEANS I
  The FfeiMent was correspondence view the above not( W. R WILSON! A BKO.i 'I'A''II.t""' urE. Fl..t ..
  between Secretary Servant and our Foreign It i is rumored: that )((1'. I.aird himself l'r"IM"'sIlIpllY ate' C. tJiiods In ? t.) ,) PIECES E\lr Fine Colored Alpncuat7ue., '
  -
  --0STEAMSHIP .t worth tl.M. at
  MmMers, relative to the policy to lie pursued the Alabama. laim*. 60 pieces black and colored, (yard wide,) Merino, nt

  towards the lately rcl>cUious' State 1."=" "0:0.: Feb. Garibaldi has written a let FLORIDA [ALLAHASSEE l/
  The Committee on Claims w AS ,directed to enquire h'l'I\ >--couraiing/ the' rising: at Runts.Itossiuprotestsngainstthegalhering. .

  Into the pcdiency)' of puj'ing the East Tennessee |{ : of Pelts ....... u __ __ t.'r"
  AS (
  ;;: 1l' .\S ANY: HofsK IX TIn: CITY
  JoyaHsts for WAr louses, recommended' lij In (/latish..t t \ Fresh Drugs .
  MERINO NDERSHIRTS.I. .
  Gen. Burmstde's Commission. very destruelitr( earthquake had 'H''lIrn',1 \" .

  The: rVays and Means Committee Mate agreed) on the neat coast of Afrieus.l. -"" -.....-..-... -- -.- Medicines I. MKV-s MF.KINO; :, I.kt.
  ... ......... >bol.T on n.-..-.,..."'" "...rl Itsclllcms.t P\iit, Feb. I.-The Imperial/ thisyrnr :U lrlwe. Rt tl Sit lSlEUlIUThno "t.
  The pertuguese'Vice Consul Dii>loina, of Augusta army camp M. O'l.KAUY, Lbnniurlihr. :5/ tuperlnr Merino I'mlcrslilrts and Drawtr nt
  will becMablisluul" nt P.irlo ln'ieail ot ('hnllutl Chemicals Hi 1140.I ,
  petitions the Senate liir thlriy.tn-n that *. \\rII.LUUN UKfl.AULY from New Item. \AVE THIS 11.RKl.l'F.1J: :( MK1UII1N A .

  .and dollar*, taken\ hy lien. I'II..rlllllll'IIrlll' .. atWlnnsbofo' T T fui.tuul.trldreldltntius" Nrw ( irleiins on 'l.I. 1 1Men's ALLEN- .
  ATIIKN F b. It is Uiti: and :J'Jil.' eonnrrting wllli Slo.iln I'r"IIt'II"1 ,! ] Paints .
  : <' 1.- impassible for the Government iMTjr! \il' nHt, :lt'ti a (tltlf :
  and nfflmltleM 1v.n
  South (Carolina complains "
  \ "'*l'll t\ three tiinoi a luntilli, which will
  "pplleatlon nt the State Department to restrain: the ,dipirlnrp: of vohmteel. Lake her Irei::ht to :St. M irks. nnd return, on all, litili' 1'sirllh111trLnlll! ..Misses' ninl) ..
  for Crete. Fifteen hundred. have just departed and :.lilli, on arrival of cite. fnrnlni thmiiuli! Kill- ( 'liilr :Short, Women Oils. MEN'SBOOTS.. .
  The Reconstruction Committee are maturinga I.uliuenudeuuunselluc. with Mi nn lilp (nhl.iiit l t.
  tad 1 ln\s! :
  bill which, It understood\ contains n pan 1 l-o MMIKIIN )Feb. 1.-One hundred si'|H-<.ted .noliitionists .y. Ajul.iclilciil.mn' \ I Kill and '.ilhrlush, ,og no d<.. Slines.Pinters I' 'I llt4 Men1 t'I'1 lle.ivy Winter llooln. '"

  rendering the recognition of the Southern.. Stall lm\e been nrrc lel'8111111 freight sent to M. Milk* will have MiKlltMIN .AI.I.EN.: .
  as Stain by the Supremo Court' nugatory) until : .. }'..h. 1.-The ship Monmouth.VoniNen regular and quh.k dispatch, and money tun}' In t hall' I- ....
  those Sta'tea'arc' reconstructed.WAfwiwatON ( Orleans" for. I.hergtoolasa1iandoiiiil' to Mr.I A. DKMMW 'lor' us and *. nt III our risk.' DyeStutls.Petroleum., ., .
  IUST ,v: Illlijelit ( \ I .
  .Inn.' 31.-(!en. ('ti'ti+ Lee has at en. Klitl.t: lives\ lost. .\ iifMilp In V, 'lie' ill*

  declined IW Presidency" of the Vary' land Agricultural Feb. :ft;, IMI'. 41-lf'. |lseutlull| }'. Steel Blade Hoes, Axes, Hoes &c. ill
  THE SOITHKUN:i mr.nI'cnno: : ):\$lO:' College NEty: Vniik Fibrnary' 2.- The Kxccutiu-: Notice. Fancy and tlll'0KN: C.illiimSliiiri'ii| and lluniiiioinf. t.V..
  AraOlutlonpreu'uttvl In the PeiiusjhanlaLeglaUtan i Collin' Ales> Trace Chains IUI' Alien, nt IIS ..
  (Committee the :Siuthern Relief\ (',,11I11I1..1,," t duren 1''Ih'r' lloen, nt t'l' at.
  laudatory of the President's |1'1'.1-1.| tnt K.V.. It IIODliSOX I H NO .\cEST(; IIF I Toilet 11 )
  Articles. at
  opposition, to the dUunlonisH of nil il.is.s\ < Indefinite al information.. of the.. destitution at the :Sintli, and bay tho tight to ni.ike, uul u.> inv I'vri.Nr: NAILS &c.irjATJR Inrl1e..lnuellrsn/ lior-e. N.ill., nl :.T.'e.: '
  andjodletotuexcnlse of the vrto |Kiwcr' was iMIMiovnit'oteoriiini( or 111 hl. n'i.X. .
  nay hurl
  llsukInea. \ loll dare'lu Blttel nl 1II
  postponed bv n strict party Mite of M: unstouurketheaorkingurgauuuduusof I!. t:. M I VU.It, I'ulibte. IUII'II".II'I.i. I
  the Commisstun complete and( tirKlive.t The Chtsh'rS.I'. Feb. 5, 's<>'. 11-''t -
  dot.
  lung and liuudli1
  togs. ," v- IT U our Intention., 111\\)0 keep oar STOCK eom- olwl Spndes nnd ShoTrlii E(
  treasurer, James M. Brow, rexirteil, that the re at II:.
  The OoBaerratlves earnestly and hopehilly | + &c. Pluto eniliriielnf, every tiling imunlly found at a tint r.II) ( "I. II.) Inn ('iinn nt 7H' 'InMi
  ceiptstunuuntrd, to Maud fl4lOO witliln three Notice.
  at work ta Washington. Tim Htutemcnts telegraphed elute Drug EititlilUhini-nt. The lacllltlei now offered KlltniV A Ald EN.

  North of a basis of compromise or |imgrcsa ,, (day, t ioooofalkhuenshttooequalsulu' (...Ip- '1Tlllhe1.1' urn tllth jni, nmkr, the l III"I.II.\: (ljirdiier'. OllvHrmuli for strung.! .111'1.11.| | nil short nollec, eanhlet tin In nt,
  t lions from .\. T. Stewart and llrown, Hrother AV .rattanthrGU. I :Slid", )ln'nnonrrl'onqnnr( I'lourl.yon's8111.Flour offer none lint frmli .rll,...... \\> hey none hut the 'RI"
  b merelyapeculuuile7 ) I.,'. I lath M .
  l'rk
  l'' -- ,\: (.'0. /I""k. have lireu nnthnrlitiil 11 lie o|><'tied fur ,iiihll. 'hll.k..hrlll Flour, he.t, and only from rrllulilc hnll..... l'h'oll'l.Do and all,'
  J WAaVUraroM, Feb 1 1-1'I"lIllll'-The' tarilf bill lou..il anb.t'rl|!dlulls, niiinuntrnr to at leim'' one linn !.lIrlr I Iliiiliiv, Sin.4| llumlny Rice, Brown others nre ladled (ncvamlnoour' Sloek, ll of whlehW SHOT, LEAD, &c. ''s 0
  It hunk dred thdusniul ",,11.1'0. iinili Ilii' .1I1'rlllll'llIh'Ih' .I' nml, Cashed| Pug, loKhen Iliillrr dgrI&I II
  r wit pajati Vy a vote of 27 to 10. goes FROM[ NEIL rOIlK.t A. 11. llv wnurr,1'nuntslluvtunnn'IWw.Detoltt.I (Ito WlllTlOltJUST.
  r nrrltll) Xo. I gar Cured Hum, C) tAI SHOT .1 5:1.73.: I I
  totheHolenrconr11rreneeInnnu'ud11u'nIsot "
  SnliKcrliitluiiK Mill hirreeltid )O
  :\\ YOHK, Fibrntry2-\Ynshiugluiiintelll-" liy the unilerVUneil' : ( Lrad
  nl Tnluha! .. ill the mlU-p of the: I lit.n., M-ll IlItU"I'lIhhllllt'I 101 llm. llnr at I'JUc. tier lb.
  The MO directing' I the Clerk of the house to ee 'onil inv, u lucrepunone -.a. I .
  .
  geni'e' regards the ( ,ihll'l'1' the Tnrilfbill In the", wlslilni to milmeil.ieeim oliinlu nil Inlomin aka (! Rnek 1'011.", aIIO'c. per III.
  '}1'' place on fce'toll. of the next V mgn-ss! only States House. ascertain.D. Ion In r.renslctto I the It'I.,. and, conditions. rquired '.' --- 4 r'asks \MMau I .- I'(r Ih.MiKIIIIIIN 01

  I' repress>tt/I1ow, was aliw l'II'1.'I1I.Iy it \ute of E.: Coon of Alulianm, Gnu, I n. Hut terof Memphis Donlinin" .Dr. Tlionmn lit Monllccllo.' Muiiro I nlll net ill gnlury niWin. .\I t tl1'.1."tIllnS.\ I1AYB-:* REC. IVED A AI.U'N. '
  .
  I' 81 to A. ftp? Oiii Harris and )lil'lll..llJ..hll l of Louisiana \. II. 11115'KINS: '-- 2

  _ 8eTerat0ejtaUini' pushed their fi\orite hl1l .hll I E.: M P"IIIII'lnll of ieoiirl.i, E.: M. Pease of Texas At tlio Olllvc of tint Coup III". r.il.alin..eo. A LAUItE LOT OK >n 1 11,
  Feh.II"1.! ; 41 Sundry Styles Dry Goods TOBACCO.
  all gave waf. Hon. T. I.lltlo'.IIII,1 It H. lirldgc of North --- -- 'elyilit ii

  I' The bafelMpt Mil was !resumed I lint without (Carolina have arrived here.' A FAMILY PArE"E FRESH GARDEN SEED IFTV : I'-.". 8161.1. p..r it,. I L
  10U:1
  All of TIII.'O.
  unoils 1'
  It action. our nrocliincd nt the )Lowed BJJ ."' at >.
  J The Treasury investigations! have dcviloicil| Ciidi "I'l, lee in 4 mid nt tliowrft Cn-li I'rlern, hn". Kryolnnl. J
  II '-fl- d. i ,,
  '0.1 The Situate then uiljourned no frauds, '.'111: Miaui.\: l'all ,and net > ('Inlogiir, Hllh Mniuniie, .lileli, give e /IIIIIIIIIIII''KI'IIIS; "ALIEN.Jun. .

  10 House.;-Capt. John .Welisler.of thcHtenmerMahonmg The .I.kllll'll'\.t, \ )ha 101'11 sci/cd nt Aspinwall. C1VK: : lS Gild full dlreetlnim for I plnulhiK.lh ul, iwt7.! ;. -

  'y ; It allowed to receive n ihronomctcr<< CONSTITUTIONALISTo 'G

  .5 from Engknd: fur his valiialile efforts( In suiting Washington Hunt Is dead., -o *- '\v. WILStf' ( & !J5RO.Fell. -'- VARIETY STORE. -

  English TemMl8 on our tonal.n t. ) .Idling rn.rrlplU <'iirrlWlly :

  The Committee on Ways and Means I* Instnio- SEIZfHE: O\. sri'POxKn: )FEXIAN! Every Wednesday Morning. <'oin|>onnilril.Drc. L1
  PKIVATEEIl: 1. IsiiT. 40IUST
  the of the destruction
  ted to a.qa..lnlo expediency| ,
  e mlllH and the New Yonk. February 2.=The steamship' HU. \ X FIG IIr I'.UiK; I'AI'RM" cunt,iliilnir taw UV -. .- I IN, llvKI. :3M"K -
  dl eoaflacated
  m-lling 11I1111.1'1
  II has Urn .I.f.I..III' Fenianpriv 1 tot Xe"< by Mull hind Ileenqh" | E.lihorlnl..fIhe 4' HK(+ _
  IU' old copper.;" .. 11)1..1' a siii-pccli-d'' Da/1y,1'nll Mirket( )ltrpon",111srrlluoruu"I Iteudnr.niid ,IVE) )

  The Senate bill remoals from ofllceu 'uteer. :silly-sl'C'uulivlrrides"crounloarul' n Selfited! or Orirliiilst' '''.., .oI; rri3: II V' w' o 'o o D oIIV --.''r : V r1..
  htOEI
  regulating
  ..h.. _'ft.. 1."fI.. ..__.t. _. 4 k -- .- -. .. W@'lIriW'(! Ra !* ta4dihb, : 0"4 n .t'rh "e'.lIilll I
  wafaiesup1atwuurcouutru"uurnorxteuumgIto' ; tallied: ) prinilpally' In Clmrli'sloii, and :Savannah.Her .- Finally' Jonrnnl., ", .
  Cabinet otllcert' w liieh n as lost.
  Its piuilllon muster 1 10 E:, J. Head.FUOM 1.I&lC.: t Edward Braford Jr.
  by a Tote W: to 78.! Seventh AIIIl'IHIIIIlIIInol'e! Binglecolyont your.. ... ,. .f:.1 00 NEW GDS
  ci' I'l'Jected'willn' a motion to mljouni pr('\'allyd. [ )1Iol1U. Ten Cupleweeut: ut OliO tint,, . . :3 M I each, ,

  ce The President{! submitted' Jo the House mass ST. }.eels, February' 2.Jefferson! (.it). rrluurtsnluresrnIsthat A spcelturu copy' selit unties ilwlrnl.Ad.lruts -.- Mrs. E. KINDON. ,1'
  ill FroCKION X ('.., I'ttrrlinHeiluftiir t lie,Rrenl fall, (not A.IIII.,t
  ofMeslcaji.correHpimdence, which has mostlybeen the State militia have IM-CII en .\UIII.I.I. Ii... 11 IO"I' or ..I. .AD'N: Lit tlmt of New York priree. .

  'I" published. j(1I'e,111I! ( robbing) stores Feb. :S i. hill?. 411, _1-
  nd The Oorernmcnt decllue to Interfere' w 1th the i --- -- llama Sides, -.- li

  .r present. #. before, in eottllis ting claims to ('\ltrUcHof.Tl"lU: : :. Pen. & Ga. E. R. LandsFOR t.f
  2.-The Senate' Luis
  ht .t AP01tS, Febniary iootls) and lIl'm''l'il'M.l.nlie.
  '
  ; eoatoaeYbrTchnmlleixetrtnsltrluts Sugar: Ctiri'tl Hauls: Dry DRY GOODS lug r,
  hiih the House will
  53? Mr. Bewmi direrta Mr. Cumplicll to git in formation pnstvlu11111ht 'It concur, SALE .

  , a Ihento.cl dispensing with Wednesday's Xotes in the Haiti- (:loslieti llnttvr ..' biters; UaHiueines| nud l IlatH, .
  Reducal which II.t clear out to make room
  more municipal election.KENTUCKY At Prices \1
  JIoo. Pftfllp Johnson, of Pennsylvania, Is dead.Jay for iroccricn..
  of Cooke, 1'11110)1\,1111111., Uov. Sin}'the, of : LEGHLATU'RHFmNkKoiiT : ; ( _.,-- I.iinl), Fruits In ('//111M. SanlineK: null 1'irklen, .-

  ,ore New Hampshire, Thonm 1) Page and John I). = Februurj1 :3.-The HOUM; reli rredto U AVISO( been (prevent!lly l nUknitu from tuerl- Fine White Woolen lilMiLct: Ntililas, Mulrift

  ,III Elite, of Ohio,K. (i. Noyes, .if Indiana: and othi r the ('''"l1lit".(. on Federal Kehuion resolutions uionth till"'f.Junuiiry iiniv of nit, I will uppiltnienla acel purHons' 'publUlicd wblbugto l"r:I lie .1:1\: a iiml'I Kio Coflee, HooU 11\111I-'hol'M.' YIIII) keM. Stditaga, Ilooilrt) Men Dust.

  1111 prominemt, broken and business! men, had, a consulUtlom that the President!be reiilested| to issue a puri-liiiiiii any of those l.inl. ut tliu followiiii |,lun('., null Wo.xl.-n) Ware l U"Y" Clolhiiif, (loots and. Shoes,

  ,er With tin Comptroller.\, The Secretary general nmiui-ty' and if that is incx|>cdiciit, to lu.wit : \Vliito Corn Crock"'r'l'ia, <:('lIt'l Kiirninliing and Toilet T.

  of the TraajMy' hush l an intert 1<'W w 1th the! S'li- '. Statluu Xo. 5, Moiliy( February' II,1M,7.Sutlou ; OO'HIM. Diarieifor 1607, '
  John ( Krctkinridgc.Ac
  latnln11 ; u of
  Tin ,
  No. :3, 11) p I'lain ninl) ('II'lIIliI'M. i-oiiMHting
  : Fancy
  ate rina )B*-Committee. All agreed" on the Mil .- .- Tall.ilniMU'B Depot We.aeoJ.I; 111:i, Sugar of nil I.ill.lo.Ff I 'In"iln'rniili(, Frames : .
  IntiTol' notes by I ksue to (juliuy iii lsit, Tbur"d4, II I, ninl albums .
  \If returning0ompsund ,
  lust the
  ( II>K>T.-On Monday[ afternoon Stick' ninl Candies' .
  ,
  .. Tcruin, a* hiTctoforo, r. -tlilrd r..h. nnd linl.mru (- h ( 1'111'1.1'1'14 Toy /
  aId
  ,
  'rNatbsalbanksnrteugornryhutscerliflrate. .. g o' oil' the traek' in
  train, due here ul ; < lock. run (liho cqiul annual InilincntK' willi K 'tree11lrlulcreet Hfliool ItoiikN nfl Stationery, IfeiiiH| of
  :Iru: bearingesperccnl.pstynhlcin law'fill money the m-ighlHirliood oflliek.town |Ie.lyd|, and made j'.ijatiliunniial. Iu advance. '1 bu (stud I III. KnivcH 1'ipen ninl) 1'vrfuinerjr, moro Notions 15
  deoatJid.uTIiis "'IIIIM'l'IIf'I"1I Hlmll not e\- :Potty general,\ knmsli up( of the (':IN. R e our ..""* uf I*. .V U. \(. It 'uiujiany' or ('UIII'"II'| nflor ( 'h'I'M. Mint Julep Drops, ,
  "itf on lilT the tliiin U\'r. (HOIIIO ijiieor DISCS,) A. At;)
  .h'r-hlll.llhe entire train ran except: engine "aid llon.N Hill bureciivtf Ib.e I mils. .
  m' seed ahnwtred millioiw. and pcrhiiw, | one cur iov.. Walker mid ("I. All penoiK.. who t a not paid' up In f"i1I..r Unman I'uiicli Irnpv I toe
  "' faulted) Fruit' millVtjeliUn I
  .
  111'' l'rllK'nre (in the tram at the time of the accident Lund beretiiforu purthnr- uro rtMiitteted| to ccitnuurward .
  IIli 'tAlIT"IFROM EUROPE Xo one was injured.-.l/xc/.iu: .. /.. rnyer wills Ibu c.uu ana.ikuup' tlulr nubs. w |bit| bar" GROCERIES 'a'a ..
  11l' LOXOOJI, Feb. 1.-It U unnounied that the F'td.1. due, 'u I nm direeteuttler> ullorUIn:: this n]'pur-' Maek.-n-l: ( Uraii'ly DriijiM, y airTELEGRAPH.
  (unity ufinectinit luuut I uur their Li.lnek, 1'1 |>n>-
  11Auautaa llruopS In Mexico[ do not leave that --- ---- '
  : recd to ronelllhu Unit 1'01'l1J1b mill pull" duo Wood and Willow Ware
  retay:; country with the French fumes .'....... (KlnlrntfHl.On flours wire RiNeii, aeeontl,' In terns cl n;,n'uniinl. ( 'telllsli Whi-ikey.. l)i'OlM.Ii.h.irll | Tin, ,
  \S.IKH I : t.W l'N..1; AVent.
  gh FLOBCMCB; Feb. 1.-Count Burrol has )ern bund Ut SvplcinlieriM I... .. .. .. .. ... I0JItecelvedJ.uunry MteOiik, Feb. 1, Jsi.J 4 .T47 l IhupN, Simpson's. Liquors
  Is > Liverpool| I\h. | t
  hit appointed. Italian Ambassador to Vienna.PAMjTvb. 1'rt-vlou.ly,.. . .. .. . .. . .. s4IN11,151I1.59:
  tar 'c
  're : 1.-The! G"lAlTribu..e..f today : /[URNITUREFine Carolina It ice, Kusu ( iron: I irops| ( 11.,1 l Fruits Menu ami I'icklel, Hnedra'd ti.e. .

  he co ajfM an editoriHl article protesting u) ain-t 1'lue..11I l Januiry... .. .. ...... .. .. .. 3.34S Mill, &". Evcrytlluig: in the lire .

  01. lhnicio>rto ofL minllllle, (tin .ilifniltir.to. the' Pret' 10u.I)-... .. .. .. .. .. .... .. .... U.\I\II-IOJJ\I\ -:: \ and Plan of all Kinds 1'uAles I.i-iiioii. linn l )ro'i, c"y lino always on hal'l .. '.ad.N

  , British flearnmcnt.LlTHWOoiL On baud and oll.bll'"o.rd.. lilt !

  ,.w Fl'''. 1-noon.-Cotton has umlergoaeaoeJMmge. MAHIU, Feb.. 1, K7. .\. DENII.t51.tgcut.Sr JL'd'F14L11'F.D lit' I'iiit'st Quality of Chrsiug'Iluaceo! fort Wine )Ir iH.A1TACIIKI Flour Bacon Lard Butter Ile 1
  he The Itrokers' rireul.ir '
  niorisMlee
  : | G-00. :IfAMON.: .
  I : of"*eck0D,000balessto-day,7NO; ) ) lull- ; I I.i.dn.rs. (.r all Limit, SARDINES f11.
  CHEESE
  mill (ili. 14.l. .,- .-..
  HmfirUn MAR1EIS- ) 'I'( MV t STOltK: IS A .

  LonWMj .Fell. I-noon.-C'onMiIii have udTaaeei .-.- ------ 1. Coin .Meal( kept\ c'oiiKtantlyPratorius 0111111'1.J.III. OYSTERS & LOBSTERS, Ira,.,.

  t fc';" 13: 16 fonnoneyt tive- \. .enli.-s th- '.'..II...."..r.. '...r...... ( llMPKISIXi) teaiU,:of ditrerei4llc FK.CII>;DE1)-Lot- 2> >,OVBMK'\. ( :'!!', 1>!67. :r.H". Ba1s.ory. 'J
  eo dined .l 7',' 1-1U.. j --- W Rd .... Mirror,
  Vl4uote at TlLLlHliutl. Eel S. 1.7 .d < *Ujilpio l4rrM. I.
  he .._ l-i- ,''it.\ty-.jt./i.: ; : I..;; \t un .It. ( .ruin"abk I : and I 1'w, I'r..d to furoub any tblu lK| In abut Hue .....*. NNd "kJo Lie.. .r. -
  ' ?0 &jfiwM t.i:; in.uni.i.WAH9MTON ST.quest.ratremes; at ai&W-luyvr! pa. )'log the tax. T Uurcuu. wlth,ud Hitbuut N.trbk-Iuh & Clan all and iu U'Oililln. to lull euitiiuicri. ElQs
  , g Feb. 3.-The { -liineni f-sI-I.ra. V'..rdrola* and Self* lc., till! CMr. rat every at Iliura <| C.UID. we uiiy b tie what you u. air.
  .. i a.'il.lI"o i-uinprUlni<< tot "Uru, .1' |lot i Jan. I.1KII7.> 31 loklu.
  log lectJM to be gitluiii; ground The C'hronicle LnaurtwtFib. 3.P.)1. lbttoueloseddullwlthates ..f urulture Iu ibis inurkvt.A -
  MEI8CHANT
  bas .....1e1lt1t..11..1I.j l ,-' urging it. of T.o.o'. balea middling upland! 1I'.1.I ; middling OrleauaU \lI"JtII TAIUUS
  iI CO.
  INSURANCE :
  ',d. Breed.lureester-corn declined, la *i.iij HI kd.BfI .- I' /ETNA LIFE McCormick & Tibbitts.jm. .
  IntheBjajate, the J'tl..i-nt iniiiiminu-atcd nat
  advanced to balherow... : OF I TALLAHASSEE
  , message relative; to the ui>|.>iniuient nf 'jr-"ii The V.uicur. .t..r trade .... flat aud pit.e.lo..r. I l.HII'I.F.Tf\SSIJltnl OF IIAUTFOIU. ) ), ro\X.

  ,b. rejected by the Senate, n filch was IIr.I"I'.II.| InpriateAMd I.' CBruui. Yeb. j. uuon.-The cotton market to-day Plain and F icy Groceries I ... --. n, 'f7. :L\ _

  1'1 laid on the talileAdMM optD dull and Inactive, wok| unchanged. quolutlou. Tbe I -.- lb. AKtnty of tbia Inauranr i
  ,nod B|>nxi Company h.ue |H.titimud fur alo of tbe dar will not probably ratted t...., balet.LltcurooL. fur All Co of.till h or b Country be utter' l due the,.lowest jiuulblv ler",. nAVIMiif.lcd| urrlwrsd| to l....ua follvlci.to Corn, Onions &c. iJ"

  Itb a n-lagM. >..tfcgal teinU-r .burned. in their hands.Thetamtaipi Feb.. t. P. :M.-Tbe cotton market clued D f T, "iti. :a.,!'ii I II I all who way dalr... it. .Iu alUlwatc elf red or t.7lbl.tlilulty.AIUOUK cooi-- l/iA MAI 'KH COHN
  I Ibe adaut..g.t
  .. dull and lnacll.__nlui'iit "' ., Zl'U ID I BAKKKlJ
  hill woe .. .lIu.I.IIII... the fj.oooe : I ploy In tboau lli urt d nre Ibr f iluiui| &{ 1'SI.I
  Mug uplands H',d. JI"ad.IUII' Ntico. > > uf ullkiudiuf K"<,01.u.tllJ' Juiid m arse' .
  quiet- aud
  . corn declining I A .and. aril w ur. d NI.II..I| a UrgeAuuuul KAkkU. AI''U.I.
  $ paid "I'|
  .D''t ..
  'nmlion Hue i flu.
  ibtmrauly. diehard und our f4.u.I.Ii"I!> iu purl' nlGentlcineu'a llorw Reason
  cud fur mllrd Western .. .ul"rl.
  (quad Amerltan. irme-- j 11. |
  ,hea I Ares '" .uri.
  .0' I.'I"t
  A Juiiiiurj IM ;
  ' I. .
  rlr< quiet Spirits of Turuvutiue 871 IK). ; I ltlrlds-atb,116b at pad tbauuiejru.lla 1.N ,
  .
  , nJeeW..ll:l i.cu..III/I ou the Hume ameudMent rl'"E I FIRM OF W U. 1'OKrj.U: \' to. ba. Furnishing Goods 31ak: dividend our d>i .lured lire 1I"II.II.bl., For "I.I b7J. GIhLSM. 1.fJ!.:"" ecu
  di. I retlrruitut of tl ill If". ... U urouiuiiKlulra I". 'lutured by vltiuK credit du J. 25, I alt
  , of ...<.... ( ...111..' officer in the Tl'uIII'lit' W1IYEBCLU.. AND YINANI.tLNav Porter duluuel! \HU""d UlllUiu U Kuan bait and Fancy Ties and Cravate ,Io'lIlbe conl.1iu.ure <>f tie polity for half the pro II F
  II; Omosb4l. Julun.QUsdtuttlt<< wax 11111111'11I..1.l V"_, Feb ? -The tm.k market today opened beau admitted. u pert s, cud the ..".iueN will IKIgnrd : wium..od Ibue f.rule..... a I"lCer juiouul of luau S. ELKIN'SLivery rivalsuet
  11 iron;, bul... lower after' call. Ooiernmeata. were '! coutiuut. d Dy tbc ULfttvle under the! ojiur unit. raurefor" a luuib eiualler r+*b I.y..t tbau. .U r* .
  aadaA.RIMaauul ceremonies the! N-naie. .adla mti: ot IK: ,,"IIIUTN.CLOTHING. : ,
  the truny, o iajf to tbe ri e infold. Five-twentlea of latti. I I Iroupunj 'iuhetl lit cu "all rash rouii-mi y .71
  l
  OD J0unae4.1' 1U7\31: t'l, coupona, luo;<&.I'.o' ;'; ; !'*&, ofR. J. II UIKIIKLL.: Agrut.Jau. and Sale Stable "I

  II tlM Ibsjw the Tenure (.fl Oillee bill w a. taken coiipoutf, lllayr4luby. Ten. (ortiet. cuu..o'W..4i.W'! ... ,': G. Prter & Co.Tbr.olhht I W. l W,7. HI .11. .

  P" np,aa4 lo..4i.I'. 1bIr.t..rlca,104..<1.11H'4 G'ddlself. La- from ll If old I Iricud. cud toiuireoutiuu4UC iI REAL ESTATE AGENCY. 1 ; IU'
  lu' flcen adopieiiby: a vote! uf M: u> 03: after s bit-hbead cban;;e, .lal, day. I..... eiKbt J<*.,. t'luur! quiet and a of tbe <.r untowed, out the old. lirui. I team Saddle. HoriM at all tlui.t. Ito buss tat
  the 111 which tbry" aOl cud>>r to merit aud u.UH.t'1 t-U cu-
  u. biD 1.iI: + aucbanreel.1.beat quiet and Heady torn dull and iu>- {, by prompt and --- r..1 from Ktiituvky >

  ,m. A pIfl estesttieg> .cr..w 1 patent, was 1:1101'11 changed. theta dull Pork a ihade Inoer new __e I'.o""I.II"UlloD to') bUaineaa K. li eutruatrd PuKTfK tt: > Ib.-.... WtUivt re"
  bii 'b, a vole of 74 to i;:>. |JU :toUtl Ia. uddula3T Lard quiet at Il.iftl3'e' ; J. .. I IS.Stl'L iu Vw lurk tot t "f fine UutLlny Jan I, 1>*.1. :I-I, 1
  an .U in hbla. M'liUkey '1111... l'''''''" dull at auyxl'" |U> i JH:!>.ElET, ilI
  The harass
  U-gUUtunr t> 1'-111 I Brokers
  ; |
  tr.ueur- Estate
  'ld1 niddllnf uplauda.. W M. R. KCAV Overcoats Coats Pants & Vests Real BROKAW'S '
  '\ rut mofalkm, with only four di utiiib' tonthud .., Jm. 2y, libT. f 4U-lui: P. B.

  urging Teniloruli/tttioa. Leon No. 5 I. O. O. j jBrelhl'.I1" lot Mm, Vuutkt' and Bury., lu great variety TALLUUSstK, )'UIU1J4... .1
  .ma The hQ paying live Krutuiky uiilitia unw Lodge, F F Fol Rent !! -45--- LIVERY AND SALEYAL1.AUAHHKE.
  formed tilm.Ue bualnua relyI
  'r nit s.iu bettug<
  callad out tu CumU-rluocl (; -- -
  protect aji '' 'a.
  .... 00.1" the rmclpal ritieaof lb. I'ulled Hutca,
  minded tliut there will "
  .
  pa..ilit PLANTATION ut AT. 1.t tltti) (rues t..e eitjrnd. : ,TratU. HY1'AJSI4gH.k
  ED The Howe Le a regular turtliuj ut Ltxiit L dae: I, V about"".. airiio .1 Heaired. Mulct, W.!, SI uu: '.0 HIII.II.AD' I.auw |arcd.. Wp1ar.tuiwtluu"Luwbe and all other real eaute totaled" ;!
  then of Uilla. City rr rriy
  the
  adjourned out rpo'1'1 III 1+ .. Su. 5, al their Ludjc; Room, tbla err < > > IB Florida, AUbaiutaud. ..eurgla, upoa tbe uiarkel, KLOltlUA.ii .
  U memory of Mr. Philip Jofau ('nWtSKBUm at f'CIu4.J.: a Large& and LOUIIUI: 1.e "T'JPoE iu tbe l"lItre..t article uf Gt.uOviatn'ft Weur lu,dv to order tu Ibe "but possible adt.uUtl*.
  ut'e ) Ftb. 3.-CoL Cole; of the GeurifeBaproa uln.By I bu.ue..e. "1'1'110 upon"' abort itbllte, ti) iLc beet w".we..d tit f-om,. la lb. M..riue. b.uk Building up ttaln.McsTl'ttN' .
  Order of N. ... ...... IUK- "
  , A- B. t /.UK. I IIAVVVAKU T.Iw. that Euliioa, Mcl.STl *U. T. W. OBBOK.V. Bl'CUIEri, WAGOSI4SI
  .tee *r1i *, and E. D. Fret of the' "....(.......) Feb. 6, la I1. JXo. D. PERKI-VB. Scc'y.dehtruyed. I J JI J.I). '...b, 1.T ::11I Jan. H, lv,7. asaheait..writhing Jell I, tali. 81mT C4KRIIEI sale ( 1 J

  *


  I er'c

  ft'J-' I alit
  -.........crop otqnewndricea 6w, ...faneal.LeaOatt

  have re and bales. That Flit moiueut be wa* In air in> ...........6 &' )
  400,000, finally to 300,000 a Goodwin .1.
  r. tt_ +ftWT14 rtV r\r *nc sna tfAvtrin.ivf* **a I i i". >...rtt fn vit, "%! "rini .iiil**, 1I, **?au \I anti tern dark wa. immediately below we awl of. tru< gIWguteu-\ I I _v. ..nt'. mm.ABLE 11. FLAYTATtON.t .. ".. V. AND exif BEAU T.Tl.* t .. .Tlrooadl! = .....---I .i''  .
  I ,
  '
  ... .. ArA/iMA'fc tItIA *? oilJtioiisiitenBfinitiiip'tance.otcnrriiiirdnrinjr .1..ltUI'.
  .
  't fcrMinil. 'lo torlo." 01, 11. ,' ;
  ,, Itnd
  I. .n tbe cnntraitet.ibH
  : _7l r! b"1". : -- ''UNITED ."d". k. twler h'rnl 1'11I' ... > .r".t ''hi. nd.,..Ii.om'nl IN In.ttrd .

  -Rf i GENUNG 1 8 O',. 1 8 6 7 ,"1 *"h fPncliiiioTUli | "ittioul, nnd" i xtra alt-o i""n"rh'll.hr, it Ih.- diMnnr.r"lra.11cnI..m' be not 'Inrrearied.it t-1 be.tMlted 1

  Advertisements;;i I'.ith and' 3d: i il 'MiUb-r-nT r.mtiirtiMl' t.' tnnll thi-lf vropoMl* In
  fach
  .1 / ITitnuf
  dtf aHENRY.MO llth and .. and, hour named
  < "THE WORLD l > I time to rem h Uio lh-mrtnii-iit| b> lilt rlay
  Jl-O mill,
  UK IT1 I m. freh. "9..1 r..rl.Mi" rlC nvtrtflfu'r ihat time
  I'
  AU."II..r" I : 1I1. ,1 f"'h ..r drn.r'. I tm \\w conMdereU' In C"n'III'III"IIII| iih hid ofonable
  OMMJIC >"liwlnl bids he eonmilerrd
  .Lt L.1.\.l K in tlimHtlier enn
  received
  ( i. : CLOTHING nt"I'I"noflrl"blll.I"lh'o., llu vlilm* ;: : : ., fniini'iit\110'ervke mill: l *i ihh4i4r 0 ir1i1imHthe i rniHwtrfllTeil| hy \law and ftMTtifliiii
  ,mlilicjnurrmla I'ednr key. \ id uuih wnarantee. .
  1 l I ( '. orihenillUkiicj:
  WATCHMAKER of '.. II I"e la thl Phi i "ll.. ol theDuiuiirr.itlr H"" : N. liiiWi rf.. "nhl! nr-l |.opo-e.. for wnt too Irlcily' ftcCordtn -
  ) ,1'1..1
  ) t\ : k.d ol llu ctitintr.v., "I ( ( hattahnuchee. 1.I'h anvi-rili emeni, and then. If they nVMrc,
  3 iln lotcMD'I I
  AMD nr.Al.rnitFmo ...aht': I. .t 1'urtv orthi tlilcd11'' n i t. I I: 1 1. nnd llli-koc'. Illufl. l ( r' J'1 'f llifllllllll.MllltO t llirn uf UioI ..1")1111 LIl".1. k. ",'ek. "'1101)1"1' .i-rrlcc Iho othrrII
  : n'l ":ate < 1L' 1 OIl\'I.'j'l' ..8 Ihr hme.t hd1'rrt1 for tlie ndM'ttt-rrt ,
  Clocks Jewelry tfb'Ut' mi iifiimniiicrns.In 0 1. I \ .} at m : cOII.hl.'rcd.
  nl' It b.
  Waichcs ,,"1 I '10118 IU.y
  r. 'itni-rl .,f 1 "oll..11' .1. 'I. da.\t hy Spin ; 1"\1'\ .hv,101 h. hili ,'e ."ulf hl.I r.. In. "."IOOftI.
  SUVtft AND PLATtD WA.I'J; \, \iM.KX.' /4m T 1. llfMi.Mmiiir." Itirmeily) ulili"l.hlry.I Ilinrj"1"II'j, 1.1 I b l'.nlr|>i-l. 'I't.-( \iorlhjTM : 1:, : .. ;"llicd ) 'and Natnrda, I ) nt I "II.uld"I.1 ., f"mhl.II..o btd. '' "10.,1111.no oa.r. .
  >cr9
  ipii | 'orhllillell hrl.aod rnDno'
  oulu"j aro
  I" liF.MSo; i InwnxnilI'linilPllr.MiT. I ,',. '" bv 11 m. ., I"" III"'
  t., I "kC HIT illi n KrniTiil nwrfrtmonl orVV Nin .''R..J.rmrrl.\ of Hcnrji, -Smith I .\ 1li< nrxl' tmrbl'ln IW, M J.iK.J.irj I \ i n,. n ..1 "H.In Idd"ex'd.. .,.,' : >and. I Monday hatlahuix 'r'i.'ck i I "'I r he' 'route;:: Uio Service, the yearly pay, tho nntiH and
  ,
  ) I.\ ur.I l1Cl1J Ti>" n-i'tiil. ." 1 Hi' hl.llr"fnl' fici', liilnirin., ifmr, \1. nijofiln 611 F'I" .'r".hl 4" mile* reidenco ot .the bidder, (that *.. hl m-mil pon oOlce addrew. -
  1 ,.r # tlmt Imvcgirrii il I> lit, .11'.1re'lulIof. h., ." oll'I..r" firm, *hure ncomnnny -
  ilnlllT II FI, .(.111( !VChli.1 mien 1 ; .> and 'ihwe wl t-mh
  Af- < I till nt ;
  PORTIIKSOUTHERMTRADE. : i hilflllH't) ', JiiiUiiirnl' fit |1"IIPAlh roalc* ,mn. Thnrday nftert. huuld be tilfimctly Mated.
  i-AJBfS OLD STAND MASCFACTtT.E ftXCLCSJVELT n ..,1 hiMili. net- unit ol' i I- i > I.U" Lcive r i findini by li m 15 liMlder-, are reqm-ted n... nn far M practicable,
  fulu.1, 1 Iho \VoiItiUiu iwiaal'tfn' 4 i h11l1l1.11 1 p 111.; tUet.rint.-dpn.po.au." furnl-ht-d by tbo Wpart< m out, to

  Hut thnr South ,S/iU* Vlik cnmcti|1lre.> nllmiu'lui.u 1 ,id *wnlili'litj.whcli. JM 1. 1 ,nil > -. mil Ar r'cil'b"le.1: by ft\p tn. Honshu.-' 1 '* write nut in I"Ulhe mm of their tmK and to retain cop.
  .. ,. J. '- jii[ -f li-o" tvk'nm.r : ) :\ :
  \ .i. in i!!*ir.: .. ( r llr j "1 finWi fl 1 : "ip. \v"rrd"ir. nnd Ann- 1.ortlll'lO.' fhnnld nol toe ,"h"lth'd; nor fhould blda
  v/Ann! DtiuBi.it' (iimiPREBDMEN. >> |,uiliiy I'mnil'l' >" i '} 'm.i.| ,1| .\r"'e.1 ',' ) and baik, twice .\II"'oIld. of B bldUr
  -0- i nw I'lililn i iII. milimltli-d be withdrawn. No withdrawal -
  11'.11.11' once
  I ,
  \\rn.i. rtslN'Cdsitivr Ufi.uv.iewy JttKS ia.i.1 : ",,,fAi < Inif ntiuut lidoro{ of lui tin*.|itililir.Itr, tvi t.iki-n, rj kind nn inii ol 1 1 I.t* ,i-In t w"l"!) 61") t "\"h'm t""ldllft.. j Thnrwlav at ((1 A in : { proPT.lii1i -
  lh .111,1 11 In tv ,tlfi I : and inmlay by
  .- 'iil| ill ill < now ? ,iliii.v ul R ncnMiprr| .mil thr f.irililh' I in' N Ko' t:1 h.l. )
  ifgrrSrjra .
  "IM.| .,i *".!.. lit ill* imr I'H' Imlnint: Ilil. 'Ixliuotii' ,i- -I,II illli'i :" ; Md ",-I be nimnintei-d by two "mnotivtblo per-
  n.'l .,. wi'hy .niM'il' nt Minn ml- i < "bi'J. d. W if ifHMT I."f' F"IIIII. .. ,) alla! in : Humid "be iipird plainly
  W.II'h.'I" "- lliebidHndutianintee
  :
  'I I >
  -i.f niiyjoiiriinl o.mirdrfy 'ion
  .I'I riMHlll IllUilllC I IIW ,11 lj 11.lo.'IJrI.,1 I" IDIt il 15 p. ; ..-IIII) and ,,
  liy CX ITf. ,IKT.I tt'ir-Klllrll fuil In, w1ll ill I ILildirin; : With the filll Mine nl ei h "rr"n.
  IH'I1. It
  Arrive
  \> ,i.I.* ," hili' .1, Ii ivlnu them, iin mrruillv rniur. till ll'i, ., 1R"1 .. ., i'1-.e lun.v I f,|+ v'llli -in' Ii I'ii"' | '' ni ninl, at' I! TueJeuirtmeiil r "ervw the rltfht 'to n-Jift any bid
  mi Comb. l .Ilh _, II rnriii-li IlKMirn-f, '" |>| |I" 'I' ;.l.'i ii ". ,' .chr.llllo."r pnrt-'
  II" >
  ullI)11 nnd alo h.
  .li.ii .S'u''Ih or 1..1'1.1Inl..I"L| .' h1i h be deenierl i-sinivairant' disregardHi
  Inili itit mi) | o ifuuni > rtlar Ki'ji- | may
  <
  |I' :.i' ,|1', If 4i-lt tin dlu m ,I I <|"IM| 1"I., fi'lnt, fr..hlt.,r.u.lla"1 M'ri.'lj. I iv ,. ,md. <* tilling luinrncinwwid bldikre.lit. .
  \llork W'"i iii" 11 .. i.iniiil--, n :; : :\ to r t. Andrew'* my. ill
  1 I M
  "
  '. 11" .I"lo. \ \ '. 1 IH' bid "Imnld be settled. 'Piiperwrlbed rroiiumiln -
  I. \*> ( T.VIy' r ilf'N'! ;., t J J nl 'lulert-ft whicli llipy flih 10 u t.l I Arrive al ''. mul" 1 neik.t ,uiin IIr Florida." mMroMetl !iid, AoviftantnictmuMcr
  R. Q. IU''J H II"II\ 0..111I..11.,1 nriri' ,,"1'1'| II.nun; -,, ,\ r: :; t H n m ; iti-ui-nil. mitncl tMhVt'.'' nnd runt by mat),
  BI01" From
  ;
  .1'1 ,' &{ & GORMAN! ,1111.1, Iht"nll ( .I ly n- in ,> miiMvc", iu IIr > I i,ext day by II p m : 1"1 h.. '" .1101/.1. .11" "..I1".tI, \11 "' '"rln..
  | by : nt n a ni ; "
  1..1 polilicnl! fiiilnlii. / ; "* i ii ,rliniif l'tII"I.; ''I'Ic.rllny", nd) '" 1I..1'1I1 '''rly relnm..
  liKAl: Kit 11 POST I.OJHHH iUCneral }i nti cm by oS lakll/, |'| r n ""hh..I.'I"'o.WI.k. 1 b>,"I'JI\."n.mile. < and" bark' I !,. 'I he ""Ulr.e, PlIe I. h"lfell ."d ',,rllcoll..lh.
  Lh.I f''r. ..
  .11'1
  .t ,' licratirft lliiyftrc In ill ,, .. :)! 1111I"11' hy It, ''' "1I' dAY .rJllly.I'I\7: bnllhe
  11"111 I,1'11,1,0.-. li l lil'il' rr.iin IJII'.IIM.: In mvitc. mutt bo I" KIIII im that da), or on tho mail day
  Merchants >
  Watches Clocks Jewebii Sil er n'g Commission n jinny. Aihursc nrl'"cll-' p m i next after it, nhfthi the contnirT* be etecntcd or nnt:
  I IliiA \11111.
  i )1"1
  In : in :
  MiiliiilriTiilc.lll"onii'iit I \ p TraiiMeri' "f""ulmfl..r Inlvrect. In contract, areforbidden
  NI\V; IIU.IANS.:: 1.Ii. I.A.Xi l"Ire"II.|, ; I t World 10011 I Hitrind' ,', l.i.', "1"l""hi /, al tt in ; h\ law, and: coiifcijiiently:!:: crtimot jjl allowed.IllId.Tr'W .
  1 :
  : :
  PLATED WARE FINE GUNS iiu.-i; 1'1'01 l rtllMt I IM ruViiPto bran-!i< II) I ; : '\ Invited, 1- Hi ihrn'toret'iku itnllce that thc> ) be expected
  ferrlre
  ; l tt. !JI) i MO '." -, l si. .' to perform. Ihu Rertlic accepted tu them through the
  f krr Ilicin II'"rmrd" i .
  erni
  | 1111'01:1,1)lulu 1II'II, : .el In:.I|.niKi;: ;:: ,:;: ;; ( I d Leon I\II"k whole term ol tbe contrict.IH. .
  and '"" }'II nf| | LUIC" : l mllf nnd mire
  ablo and Pocket Cutlery H 111" rotm"Mcr al uilice* on or near the railroad*, but
  Nathaniel .mlC, : n' rrJ triini'nik.. \ will
  r 'A r < "iiiiiirrlnl I'IIA \ ID more than ei ht.i iinl from a ptiition Immediately
  .i jTO GOODS. 1lrenC.k.. 111 : alter the 'J-sth, uf M in h next report tholrexa< t distance
  'MERCHANT, ..ml nin-ful., n lliiMf, marketrrpori- ",,111"n"fIIIC' '.""' ',nk. l : fnmi, the netirett ftatiim, nnd hoiv they are otherwise pup*
  N\mru'iitnl, < lurk, n (mired nnd ".rr nttd. tOMMISSIOt '"IIII'ill" |>re'eut Mich nH| > 1 II. I 11".I" uf ; > a DII| "Ih'd \ ""h Ihe 1111.11. ,, e""hh'lh_ 1..llIIo.te. JolI.nl toIt"
  ; : ( ; l> "...,. comim "i'i I it iiftri' |"Jsiiatunilly .' : m. ., I. IImll.'r' ''III Ihe 101. "f dul'
  Hf : .. iWnuU-ni.U
  r pii'ilii-lH'il : .
  :' ,.I" 1 pipi to II for nnlbi'ntli. .nf..i ill' I"' i l.niM' Mlddli-bnnr\ \ : { : ; ; (Ala.i HI, Olon, d h'cell' "I 'III ,"'1 ''' h'. ari'''''

  W. SC TT"& CO. : tlHJJ'; tiiiir .trade I".k'd, coinini'rri', mid llnitmr ; nn I! .ilii-Hir" ArriM' nt rM-irkc fur trl | .t t If! l:.:\;" m-iil;:; \*'balI ho let:, in::'eery r to'the i luwet-t
  III rrupuiilii
  GEORGE n li-nmti, In "hi." Tliii' World prlili", I..f. I ) mini Ffum I 1 I ; bidder h'IIoI'II.IIIII'h'"llllllltllnl'c.' for 1..lthfllll'Otrn..
  1.nlF"'K. ('liulk-n r* "111"1'1'11| "llh "".'1' j, ,! I HIPiiiilrnpiliPf n WM ok. 1"ler / i 7 a tn ; timmf, wtihottt, other rvftToncc tu the niodo oroo.h transpormtloii -

  COTTON FACTORS (;it'll. WlJI, Iliili 'I. t ,.., .. Hn-, r1 i l.i'vc Lake Ilillli'i : ( p m.. ,iFI.1.0 In l>nnn-n-" .thin nuy bo nii-owiry to provide for the due"
  I. of wuh
  "'". 1I. Arrivi'nl h ruiurlt). wnnlnl.r. ntn! oocnrlty ItMn'Jm.rlsllon.
  "Ioke
  J., (Klr""vr W. A \ .1"1" ,."|" I... \ 'I'rrnix, iWF.KKLt'wciRI.J l.eav. Murk.1 *>' 1 ; I tinieit,"IIIIy..1 n vmk.14 m l I'ndur thl: I* Inw l : l* Hint jmtpofe to: tnincuort" the inailwith \
  horn d
  I *>
  l.nk" I (vliTlty I n-nnlnty. uml M-v rlty Itnvlnn;
  I'r.', Til. M'l'ir.i.I. ,. ( ) : Arrlionl 4 m t tI.
  'Jliu. .1 C \ ., | ; y p t'idiM. ID bpiliu only Iccnl hidi. ara COUP t mod a. providing
  MERCHANTS f .. SMIt ," Sunday, ut Oa m ;
  10MMISSI6N I. ll.ni v { '
  huut'wr liir o, nlld whntevi-r may be
  matt
  I Ira /
  Lima swamp. bv fur Ihe en
  nni' OnHI II.
  '
  '. Copy ye.ir in. .
  11"Ih., .111" ( illb'. rinl Kurt | I I and the iiiinl,Ie..r c ntmiiiiro nerp.fnry lo lt 1 "ite
  mlkf "r.I"'II'i
  Tnllnl.iivf.l'|<>rl RdI.\T'"IIIIII 'ff,1 1'1 r"\'le.\ ; (m ba.k. iwitf n rrrtjiinty. nnd fwnrit.1' mitl
  ... "A' "" "" ",,I.II I | | | one year, nddrf" i., 'HO l.M\ulabi..MIIe: ,: l ; ; | :;:" : l: : i ; ". ..). and, Friday nl oth' < r*. mul mi nthiT* arc n"itf ," I 'I 1\11) ropleff, to nun Tampa nKHtlUmtlnnufnMd Inany of 'ItvpMpntlal tormjiIn
  u 111I
  l.KO.: SC HfT. I T. II. llulK.KIW.N V. lvi ::Wrluln.,. ; U Fifty ..1,1|,|,>*, I 0(1iinuroiynui ( \rl lt liittlmmmiit, tn a IHMT t hid. nnd en n not he r<*cei\ed, to atto
  'I..I. \.I\.I.\\III.1.,1,11'1| |II. |II| IMMH.K, N. V. ,I.> Win., I II.-,., i '.., hi' '' WEEKJ.Y Wfillt.D. I.i\'ilV\" !rinuiM; ) : |] \ :;!I: ; {: ; -.I.y., nnd Sulnrdny nt IntrrlVrt', nlth n-jrultir competition after Ibo 'lact hourf'lnt.lvliiL'Ijfdf.
  )1 '\ Mukiutra ttcw bid. with uunmntrennd
  :11..111'
  .. : Hi "'" \rhe
  -v ,1 "Ilil" 1' lil. I o Is the to nimtlfy ft prcvlotifi bid.
  hUIN"U1' '. rfrtlflnitp. only wny
  I'
  MI.1.IH XNrr'llN ANtl! Inr t'ToS< 1h," \1. 1I'dl' { | 'I >cir. ]1 J. lei I ClilM' Kmin 1'.nlm-vlll": ; : I .10 mil'* and back three *1. I'tiftiiift-ti-r* are to he careful not to certify the
  \\ .1.11. 1 I.I ';; : T.iiir c |ii>mnu* Jtol > ,00 Klik. tnlri'S purctlfp without knowing that
  .mi; N.'wlnrl. s,' :1. I I Mifttt li'iicy uf utiiinntnr* or
  > > lu I' M ,; -- 1'1 CII.I.8, OIC, 1.11' i. tlni-rtlUi.' : i '. .,). nnd, 1 Sntunliy, tli'-y iin-iM-r-tnic.r"iilllrnt) coponoibllity t a dtwtmrdiirilil
  ",.1 "i, I .I .I! !1.1!: Arrltclt liHTYiuttnn by piiMmnHtt'n> In a violation of tbrlroilh
  : \
  '.111, ,'. I" IIPLANTERSTQS! ..., .\i. nrJI1JworJ.! .\' t I.IMU': : \ ,:-: ,: I : ofi'lllrp, i-iitijcrtinii thrni to tniincfltnte removal. All

  CARDY & CO. I .\rriv..it '.. | j, ." ', nnd Friday nt Mitdi'r.irunmnloNi and stirflifi-nre ilinttHtllv nuliHcdthaton
  'fl" )
  : .0"
  01" y .I rrupiMidi., fur : n f illnru to ruler lulu or |n'rfi riii thu cnnlrnrtfl for thowMrriinipiwi'iHiir
  FLA. 'f. I, 'U IZ 8li|.| Kroiil JAOKSONYII.LE, 11"'. t I.\ ( II mile* and,\ 'bark will boutihinrdn tiinttt (itttn.d4. .
  : : Fur CliiliK' ol 'i \e I.f.t..VM ,,,. l'rc nl cdninutor*. and piTonnn kn nn at the TVpnnnit >
  AI"llnl: 1 T,1 KM.INKS: For C'liih" ol I'n'i, 11".- ,'," ,( l ni' ,< ir.I'm l.i'in.,liranu'o! ; ;:' of mall from .Mo* ut. mii"t. i'iiitillT| wti bothers, |in riire ftnanttituriamlcvriillniti
  i M >IM,,1! i.rl-l, ""I'o .Mill* IVr Cliil,. "I .' .1'. ArrlM'nl' U | ; of thrfr cullli It-ury PubMnntlully In the
  | O
  | | : n.J 1 ;
  ':10 nif/iir I'jlK.HIinltliiu'nnil. I'lilli-Vf fIII'nrll! I, aanili.Hiili tn : formnnrimc pro rrlbcd. Tho rrrtlRcate uf MiflU'fetirynui
  Iron :uill BIIIOK, CuMiiiK. ..UtC": JO'S. Arrhent lirninje | | n m ; t bp nited|} by n \ >*\nuirtur. or by a juduo of a court
  I ..n vt, .I aliiinli'il" ,lo wllh ittcmliti.I'.in.dvli.lniT I,. /I'r'ipii'ali." I. ofrrrord. No oiln-r 1)1) bo ndmilled. The certificate
  'I'll' '4i"((> lKi.: will H.-i.ilisul. M.irlilinr.v: | IlliiinHi'l'irih'; hn'.". l li.iiln thvyrnr
  I'.I tt/I..I.\ Ail, "! >. : .1l rl'iriiln rallnind nt ha\u Mixed lo li a fivc-cvnt revenue *lamp,
  1 l now '" 'loiii'1 r< "'|' In wiint, n (innil WTKAM KNdl.NF.Suniilil onvllle, 10' mile* nnd miift rt a
  Illll'l "I"| ,
  I'll! ; I'rniii i ii ala to I
  nl the aliovi1 ( lit11 6110 rciiulrt-d .bv law.
  I i ''i \\\f mil. W. n'for ili nitn I"r cnnrelli'd, na
  .1 .l.\l'K""iN rln n n
  I." .ICil"( .110 \ .Chliimu4/lli Clllfi muilu CK nil fii'"t of A UU'k. ,-, al'nni AI.F3C. H. HANDAtUroHliuufttur
  Due IH, 'ill. ,\'A MAT, Ji'lli-rwni' C'uunly" > la.* tutiiiiliri ii.ii'kn i'iiJiilini; tlllloii, I.. n\e (Main; Tn'' ; :' in : : Uvneral.Tun. .
  t U. n. r\Rkini.i.. IXTKOIIH ninl' .h,1, U!lu'ri' IIIPIIMDI Arrlvuiit tnnii| nt 1 m l, Hi*. !)l liw
  W. imut nlllr. l itu ,\ ,111 louy l,.ird ; p j
  .1. f. HILL' '
  1.l'III'
  f' HOTEL ami, '" to ny 'Inr II p in.
  CITY "''Pll'' I. "h'I"'il ."ly.III. Arrltval Hiiihhy '. IIII', II inllio, and
  LI"II.' uK'i' Bill hrmii '
  T. .1. P. i in, T.itliilnii'M'p. "h\lehl. 1 .
  )J' AI, T..I,IdiiiKiiri: I.i 'in Coiitit)', .1... whl urcll'tllX T..n'. "I.h ill' IJ..I... t.t' 1..i..I..1 |" i ilL 7a.nl ; -
  J McGUFFIN : l> i
  L. Proprietor; Illli'li )( I.e"nhl.b"
  ,. "III I:lltrlhrr ( ""1'I'. 1."lr) UI.1 .I ] 1 m:
  mil innil will l I. ..llh' rlfk nf'no. } \Ihe. Hrc"1 / .III' in ;
  A ".III. (.r HuKiV: Cll.'M ri'li-hmlcil Clri'iilar l.i'ii i.ri'i'n \ ;
  1.1"' iinl.'il )
  TALLAUASS'KU: : FI.A We hiviHo "II "iM'llil'f m.
  p
  olli.fb.m .. .' I ArriM-: : : : : : ::: | Yellow Illnflf nd Mar-
  .. ... 'J anil! I.tor loIVb. CIM fnmiM., : : ; | i *
  .. ('.18 1C: U'llB.I', water.

  furin: .*:.) .|, | .: ( OK 1IIIS .lO'U.I.\rlrnlii, tmr-INL t,I'': './I';/N.I.: f.c' !!1 1'nikiivv, S \\ I.,'bat.""'k 11., tlirec"" 111" \ ', :It l mlp| and bark i2fOR)

  Jig iiulillu ""'1"1'111..1"111' _. 1,1 sill n .1."> at, fi A ni I"I'e.1
  tU'iilur, luiiU,. ,tl i;| ll%(., ??,! |,,,idvAjrlli in tin'nlmvc -- .. .nO "! \ t | ) nt 7 A ni : ILLS & FEVER
  .
  ,
  Illcon.! | J'I'u y. h" ':ih Imllilllo '
  \ Mhalunlii IIL ii,,,,,, .|1.le,1,", t II .nil 111'1.,1., J U ST BRIT1SJ! PERTDIOAf.S 1"1'iliiy at J.I..111 k.I1't lit 7 1111I';

  ni'iii'iiutalieii| ald "I Vr...t,.j (hl.olll..y, ||| 1.1. ) ,,. ., .. .. l. .. I. \ IZ : ii ... Arrive at M. .\four' ; :" :I ":I:; )\ p:'m.. "J'l Illllen mid hmk, &j (j COlfAIN OM IOAIII'IIIAN'A I-
  ,, for
  1'.111111'.1 f"'II.h L. .L ?? n ,, ,), ,! ,, 1..1..1.| ,
  : 'H ) For an '
  iilfirdn.MenU The f.ontlou ; ,1.1
  I'" I h. Qunrlurlf I "I'II"II..j'I'h. .1 a m, i

  I..','.,.willi.'nl|K r*flrll.h.1. 11" | tit h, 1"1 'II ',' '" nr PIf i p'm-n "'h.. 1..II""rll Mr: .hitler n.U.., '",'l.ul''lli', 111'' l.Tin. l.> rlii: .1\1.Kfrnainlliui..., .,,1. -," M. ( ,' :nt 1 p m; I.I* .11 tlir,,Urine.Sfo.iirfrA.*Pn. Tlii-r i4arpcumlii.M J frrr.nr* t'nlharlif anil>.l Koirrfjconlnlntoi linltlrnr Pill Tcaftit*, ttllngtimn *

  BAR-R 0 0 rJrr\\il\ .Norlli lrlhl llrtt ''Frt'o rinnli.i. 'mul rri'derlia., lu "" : : ; ::: : 1 :;;*.,..., .i| mile* and, ha. k ti'i| Ar cntr, ('nlomi'l, Illiift Mrwt, or ny nlh.r MlD mHiiti
  : [ \ ] : a ,'k. tiihi' 1 be itrrnt ilv.nUt M th* rrolirt.tiir.cWmf..r
  lirr.. ,b,' .nl.I""''.. 1.11111'1.111. ,1') Ildc'r""I.lj.e} llii'M. mil I. tlmt, vlUiimt tlm l.l of C.lomrUlllue
  H
  11.I'h ,,1 '. lit. lloli-B '..,t ," :[ ( I I ... ) Tluirnlir ut 7 a in : Mm.., f>r nr t>lhcr Mm rali. tbrr will mri. thaIH..I
  .,* kTbu / h '1. ... / \ ',. J..//.r.' ni iiUrtynil / liirnhitf.l'r.ii m ; ..hMlnnlo rn ii i.f t II1LI.1 AND FEVKIt,
  1
  inniloof tlil. Ilotil I 1..1. .) I. 1, ttUH'.I" I Ie f'I'II. |, .,' ) ,
  W i h..I"IIre.- Pnlnlkn. in tif llk cli.rvter. Ful'tnw
  We to I IJimu illll; Knmi by n-rall ftir.-cll.ini
  I HUI.i4.oKIBBTiT.I. .I.le 11'10' -I,. 1 1 liii>VHliokii.i, ,In 11.11,1, "I,,, ./"" .ulo.rllel, ).M.wnnb.i, Mill., ; Ilia nft, anil yml will flml tbry will At ,11tliut

  II. lu Ih"l. 1"'r'1' loiiiiinl. 1\0 \h"ll Ihu civil KI.II\lib'. 71,. \oTtt11: i( IHT': '. In rt.linoil Air tliein. Try UDA IK.X. ftod tbetr own
  w.ir dl' 11 M-I.IH l.ji'liriU'd f tlu-lr miceAolii I."nc J'II'kl, ; : turrit* Mill rerunilii.'nil thrm r *r fl.rir.ril*.
  \ & L LENt -- 1, ".., .111 1.,.'.'/t, 1 lA'l'rt'lillriil llLTatnre, > at ." .. 11't; I r" W have tw j Hlilnlhi'lrrc.uh 1. Jaik-unt 1 ; v r known thi'in In fall tn cor, wb0n th illrvetlutit
  hI" A' ; I'e
  1 >/ (, will. ,1,1' 11'1' Arrlip nl, I'llmkn. were r'.ll.mc.lBnJ uiib slUtlDfljrr ctimu) nil them tu
  .o"qlAI..L. .{h \ nXC h + .w."yLY"'t'.1" | )!| :/ <*. i.l.'UiiHMtlu.' *TIII 11O 'I'o'l nfllrr ": |
  ( : : .
  DRY I O 11 | y'.iiroiieiin: m-'unci andliterature. 'HIM I'rinii:; I'llmkn.: ;; .II'; ;i ; .: : Irom Suly '.'!'.;, lu T. .1. .1t"lMfKr3nlrThimmnVtt. tir* Al*.
  CiitiaK.'. > ) : "' 'n and .
  inn IMI.S.! MMSS I ( : ', '. bu' k, .",010 ''" ,.i.T (n-m-nil, dakil' KuliKUT lluLUIltKt V, Ju.lii Kill tlrcuilWH.

  C ', ldlJ'r'I J'; -. I.\:W.\: K 1'01:1, ; .::11'7.' l.i'nve, Pllatka' h ', 'mid .ernrft},*' fi>r n. W A1.I.K1I. f>lifrr( M.mlnmrry Co.. Al*.

  'I \. .. .UASSIMEIFS..' s\.\1.1!, iiftfAsKM( ', ;ifIM riir Knr "0"11"') .".". .,1.1"1,1'...I' ',>"i>'o. .. . ;II"'"""' "Arh"III'I"I l.i"If'>ntlriil M 1.1"i I" i>I.. ), 1 I ; I / :!| :: :\ ,: ; \:: : \\I knouled.'e, :mail,: lu of Itv tindd:uirrtiil: 1>,- Cm.HUN..U AI.KX.*.I II II WI.AVFB.< 1.1 I1IHK riH.UA.LL, MuntKouorjr, Al." f.

  .11 ,
  *" \X\ IIUIIi t"r.I.I'.II..U..1 I. Rllil hy '" to ttit* rt"irti< .,1." -
  Clo. "'"' 'I'lki. i MJ. K A. I1ANK*. Ciim. Mrrrtinl, N. O.Ln.
  .,
  \ : | .
  II |
  ItKADVMAUKfhuTIIIMVIXKS : 1 I .. '"' of ijn' > law utid
  For Hlai k\ro.Kl> <.IO MA-CIN.
  H ''j/lm- i : tiq.Mitror >tuin.k| Alt.
  : lull.' and but k.
  ':: : : I' ; : : ** nient.
  ISIII.S. LAUI, ( .ir rilit.knii.Hl mul' ii.' Iti'i lr MIKi; U W0ii|>!>, Atl'jrnl Lawful) It'dwi/.N.
  \ AN 1) Knr BUi-kvuiml ,ami an) IM"I' It"h.l ".. ArrlMinl l.raMI'llalkil,; .\ :\ : ; (Hl&'iietl, I.I
  ; "
  Juwous. .
  : for ,Hlink, "ufnl' ami thru-oil' Uulel.' l .. .I.IU' ... ,
  II'/EI !, i ; I : Kur 'Mm k"will .iiilllii'f.mif !le". .I IA I. .,I"'lle _, Htjtt 1111 "
  / WOOD K\3tIJ: $ B.O O Tl N's 'AUKi'iunr 11 1.11;1111'', --1- BUT Ah.1"'laike Ao,111"""".i. I! : \ : I: : :; I I'uriniiiqier eaiT>lntt,tltemnll liuin-: tin Sole Froprittors, Montgomery, Alabama.

  AN i ) siMci.sTtc.,: A ,' ,vf-r :,o/ KKliS III'TTKK.i : :" 1"1'ul'i'k. nf July' l"it. elll'" WHOLESALE DEPOTS,
  to
  June I-1 illMounl..! iu.i ,f /1"11. wlllbenll.ined lorlulcof L.'ia. A.lmn.\10 : I ; :: : :II :::, tinn-ticn perUirm: : (II. 1 Inr rat, ni-lrr Tunipklns 1 II rtiuiibtn St. N. T.

  ,11--ly i liiuroriiiKie" *. TII "'"1' eciilfi.cir| "h.. at.111 11. ; lit- iiblljalloni 1'. J. Hurt A Cii.. Now Orlmni, L .

  .. i .'. U '.". K i"I'"-* ,11.1.11. Itetleu i-ii.l 'J. ism.
  1"1"1.1"
  Savannah Adycrtiseuients. nnd' lllnekv, .... Cur" I '111.1' 11. CIH I- nun KntiTpriiif: : I y .L"u _"At""I"r..,

  I 4 1E_: ru ro I\ceo : I.O :. o"'cac'k.: ,' Ki ltl l>y nil
  l.-a\i> rUit.'rprUe ; .1.11.. nf--.
  & \Vbrii n-iit by u..il,/, ''t.i'-'i' 1111)'I.IIIllc' \ "' N.\\ ; K, Unit he U acmmhtlod Retail Price, $1.50 per Box.On .

  Claghorn. Cunningham, :t Llil! .>. \11:KEY, t'lill.-il'\ ftati'k \111., I )- l'II. .l.ravr.\ *New nt .:"" ; .| "'- ttu-iit to be, 1II"II..r rtcfljit of $1.50, UD. Imi cf tli Pllli will U Mill

  llliii-knouil, ulII I.i// 1 I. >.1 1 '1I01.1 tu >iiut nl Ik, ValUtl gtitel.GEEGOEY .

  Wholesale &'R Grocers .I Iku Kc\lr".. nncun week.l.eiu nfllxed I. It (
  All 'lor >alM at Ibu J.oWKat a tlve ci nt
  tai I\ I Illl.: b) : Tampa ; rwpiirei*. & AECHEB
  : .
  .
  ..r........ I." "... .n. Arrht "Turk h ; ,
  DEAUUUi l.va\ i ork Tiu'v Sole AtuitiforVertA/.
  Xi-w *uliiifrllii-r> !.j> < ; FINE WINES, LIQUORS, SCOTT, POOLE & CO. ..11." 1N17 ill b.- I'1'' ,, rci'i-ive tr.it; .. an) Arrl\e 1'ul.I'CI.I.at Tampa Incorporated' In themu, ;* gi-l u-i.iiji. r 7, fMiii. ]uu limw

  uiit-i if tlir Four lii-\V-, I Is'Xiwnili' 'iibii.to Uliil I t'1 ni' : muy ilcuu pfupvr.

  Tobacco, Havanna & Domestio ScgajB, N'uv. SI, 'till.. :I-Ir nil litu of the IVfii. .! tor l7, inn) it-i-i'hr 1..1..I"I.llu cath iuttTUi.-iliita of Notice.ClIX .

  ..., C'lrmr Iliy ami l>fnylnn W.iiVANMI*, I ..r.I.,)1:11"0.!.: "( > '1"1 Ine ..lrle'le"; ; Arrive I..: '"111)1.1.1'" : r. .I ;1 ::: "'I':{ : !|i. ;: ;;,forN;,
  ., .\ tUA \. LI) 1 L" I', .li'Wi'.l, on all new ub- 'l.fate 1.I"h' Irhu.1 { ) | ( : et'-li.in ufthti mull lin', .i'i| >IU'nti n wlllliu iiiailrbytkeandenluDcd,
  11'-0. 1''lllul.
  .\ ."-" .,. .\ 11111.1..7.rgb'rlhcr. \ Taiaia| tu 111.' Him.luilcr nf I'rohule nf Leuu couiity, for
  | .
  I
  'lllo.ec.h,1 'I, iiiimliir-' lluriuU BI-JI 1 t'r.k.yN eii | *, uiid vilu-f' routr* lullt i>riiiliiiliiUlr.ili ii mi llu' oUtcol 11. I.. IllUit,
  \ K i'iin.liHlrT mi Imn.i;, ; Aili'hterpl.f, nru"oo.l. and Military f >IIO" lllirrillirri I. /' h.t. l.'n\u k.vV" of It. tlu> 'pr h.1 d.1--.i-i I. Lit. iif :ilj vuuuiv. T. I', T.VTL'M.J.m. .

  iiltulilu lor |1liIUIII, ,". 4ii.l 'I.IIIIIIM ': I C91egiate 'llio, X.uth Hnii/l'oi'i/ ".1 '.1' Y. lx;:>. lo Ih'iimbi'r ArrlM- Miami. l ..<*nt.arc alwi to IK I.* >,"t uit,. >, IsilT,
  J.fUra.T fr tounirjriiiyiiii'ili, / ISW1, lu.lu.i\f r.iliuliuiBli: uml tinV. t.iiiliifUrlrniii l.i'aMMiami im '
  t.,: "i ''rl.| !l. .I. J-XIH: .I! I STITUTE A'il'| | .il '> I'".iubi-r, l 1".i i, liuliiklvjuinl Arrlveat kelr \ .. ftic route ai>eiil. of Sale of town Lots
  -- i.ltJ From ) Large
  ".un
  the l.of'i'' iiioli-rl> .lor the ) .rl.. : wliUout ku.u.r. and
  wt'fk.l.f.nt
  I M..1.11":10' ..W.IUU" ... and I 1-Mi, at ihurt".1' *I : 1 1.. >i-iir for i'.uUoruiivK'W > | a ; ,"- rur. aMNrniiil| In

  .. I... i .- ul*.|ll.("."'li"Is"1, lor *.'..** Arri\tut; 11'1".'\) U., ,uarmed, and iiU '.urul.h- IN LIVE OAK. FLA.OX .
  fjutraiion due
  TI8ON & iToini1"1' -nlu-r", nor iliMt.tn.t to tt>
  CORDON N.illRT \ ,
  ilS | forini'rl I"I.e" I. i ) 0101") tluj '
  ,
  kuonii .lluLit t-oniraclur.
  ) u ,
  ( 1.I.II. iiur rvilutf !''' I r Iwk iiuiiilii'U. r in In- I l .
  : .. COTTON FA.T< > 1N, -- ".' I.'I"" In opfr.ilioii.. uinKr'/ lln* | Tn.y ,. ; ) the |K>.| oitlivo, at tUt- I Mill ii-ll, t nurllnn. Intuldtonotif Llt.k >
  : Qommissiou and Forwarding M I J /1- <'IU'.v1. \'. M. J. iiiKTiiiliMiilriil, ', anil I'I I.II.l'rcIIIIII.I" I .'" t.ll"I.. ..r.'V.ou.. hc,'. ; ; aud tu and from nil of- a l.iiL-c nunil.tr of luu JUi 3-a by ISO fict, luHi.
  ( li Ii':. .. I. mu t diriiablu ut' thu
  1.1..1'.1 \I 11I.1 utiil 'I .wH.'.. 'I".I" a tution i-r Ijiidiuu, : I'.irt lo-m for luelucn
  :H'I., ., '' \ 1.I : I KKNMnliK.: A \1. rrolVx.or nf Leonil Scot: Publishing i Co. iXXfl I'.lr .- tumiianiec lor UK- |,iirHiiIMI; ; .1 liuliilii-r uf larger Inti for rnlilnui -
  '
  ., ."'a .j; 'I lj.tlll drfl'k.ul : \rn\e al,011' -tliat t.. lur tillltc i>. -.in!. n>. f.inii., A.1., t'liuiaiuliiir troni >{ to

  _)J.. "2o J, I. T. II I.* Hi V \I., l'r.li...or ,.f Kutlii> rriiu,,0,0 I. lil'JI tr"l 1.1.1 1"11.I'. lundm'.U b>;po tuu*>ter w 10.in 15 jci i .-. Thi. Is tbe imwt dmlniWu InluliJIn.
  : __ : umii In tlu' Huitf. HeliiL tnrruundcd
  1I.h. ; II I" M l atrmnfmny the mntlo, by n liltb,
  .1".:, r"IH'.i, )' ,,( Kruiili.A. f I... t..lb. dr> I'ino' cuuntry, il* lirullb l-uiiuol bu duuttud.
  4. ,..)\ A "."O.r It. U. 'llu 11'Nir 1r..I..fI.f TJ| I.. (ItMSlllXli! ; ( I. Il.u r.In.1: Ibo Arnv.' "it 11",",: : )"a 4>u oiber Uitt* Ttiuri'juudiu ulibuuu'U a piuu Uu* *
  l.EO. W, ", JlJuoW. ul.II" I iJ' >:.1" .111'1 uU 'I..ur,' iu t I..'"' ,'- i ::I : \ : : .:; ; : \ prim i cuuutiy, i
  lie
  1.1.
  UI'18" I !I.,IB-- J. I.""n'"II,' ","II..1 ,'rccfnt' i< : tit IIH:, .\ .' r. ,.r-jnin-ilttiui. wa-\ i.ry |'i.liiaao uil lu tea Uland Cotton, Corn.Mijur .
  I. "nlU' 11 : the octtiil
  "" / ,in '. rnmi hy t.iinand aVdin.l* uf vrctal( >li-, nod I* lull)'
  .- derson'l SOl & Co. .\ ''b,.,.1 '. ""Ih"I'"II'f.I'I''I'| I bt )' Si I; i-n>. r,' ,ur-li..indtlii 1,1" ,1 P.I : !; '" tlie I, rIo Htrv nf m.u- t .}< it
 • ]'urt lu'it.
  'I" 1"11' '. ; ;;: : ; : | uot' tKTlurua-d and for
  'r', I nil'' 1,1. K l .fi.irl ."I.". ttill., .Koy.il li. uto.Kii I' I tor ily eXII., 'I"". lliri <. .. :.nd thrlvn,; town. It It nni>urpu>i.fd *
  'F o .H 01tttil r 1'iKi $7 J.ir 111'1 I'liy i 1't.i. h ubilitt U
  1.I.p.1 "l.j.'I.| are It.rJul. lioiii'tcr, luat | ( .. Ir"l. 1..1.'-J' ) ''" > Knr .,10.,1. cuuntry U well adapted lo ibe cul-
  prlS, I'II "" ..", ". |I.oeli. | ,"11'j 1 "o I'-liJ. *V.AND U-ate i: } : ,'''" ulth dcp4 iidJu. i ..out u ..iiit.ibir truiu.

  General Commission ..1.! i p'll.rl'll. 11" _Jl.ll.I.. i __ _. __ Arn>.i I....- o".rullra".r 1Ut .UIII' LlHUI U llnrailr.Md centre uf Florida, having
  and ',
  ,
  l'bi
  ForwardingMERCHANT. .II I iroMUl| ulih itClirii l.hl..I.I.1 l uu.l. ; 1.1 rruin I. .- \v. vpuclHid. 0101".01 ililiUl.in'a hb"ifrlkttf VlWAfi'lur'UlliinilM.iictu
  u .! '. '. lUertof aud imIui-
  (.fuMtiw. t.-
  CARRIAGE h.L"e 1 Hit ( ill
  A ",, I : V : lull l MM rk* uud CVJarof
  11" J a :' I... Uikf i'liv : off the mall*, or Ki'>ijud t lUt AiLiutiiKiiidii JavL.omlUe, Fcr-
  Oj I I',f : h.11 J ES'f'iBLISIIMENT .\rr...'.,1 Luk.> 1 uf pd uiiier.. or any fo> i ..lid tfa\ jnnab.'I'rriu .
  4'orurr .rlllou ntxl llrjaii .. .11"i..tY..t; h'1! Jaitt HO, ,.1. ,"I t la u Lakf I.Ih' | '( ""''II"U expire. ** ion- ui.ih.ili c kli, buluuee lu uuo year Ub Hiiencm.
  ".r. ,'oy.1 .' .
  I "I' 1.1 1'1 yf t I -- Arm.- Lk. > iimil. a ijiuru-r'rj.uy iulen..u
  r."sx.\I. I.F.UUI.IV .1.\ frWT kroni N. WALTEK \vyx.v, Agent.

  CI..j,1 1.1'11."'.. .... ... ... ;,I JIAVC JlfT BKtTlVl: i 1.\ LAIil.K: .\.
  n V'r., I.I! ) P 111'.11.. ....... ... : J tui'Ul i.f tJiU*, "II..lh. ; .: L.atv ou.a"k..-.".'".' I : '10,.. rmitble> ctrttuiut, |HrM..nv of, ;Vr Jack*""t ilk- 1'uiuii.. Savuiiuali llcrul J Si Xe
  \\ S. ; .... .. Likv >uiji-h| .aid lid liill tu tbu ulUcv.
  uI2Iuru.11"bL. l.uiuUr. I lit-ul: I .. h."II.II" ju". ... : ISTLES'"II.'IES': ) \mHa' \ '; fur 'ki.iuig tu ] M
  "uc .1.,1..1'1'' 'f.rr. a. 110 _ar.I.rl.' I 1"1". Lak.' i ily ; 'U. poi-l otlke t fur
  .
  . M'.fb.ldl. j tmi ha :\JIH.t: ArriM-al .,.. ,.\.d. ruhl... ..1".1 l
  And uill do ilia bui>lur "l linthlu bu.l l. .rl .bIJ..II private Utuilu. *. : ;
  f- 'iHni> <-iil< i UUIIDK lbt> tll- Fin .1,1 !<,IUL-I>- t""I"I. o' I" uim-y tttu uuiil, ** frt- GREAT LAND SALE
  itb unit .la.,1 I r.
  J1 uin
  i AiiKiiv.iukUil. t lle "
  1'1.1110.. ., .1 1'h... ,.. ". .>U lwli..i f mm Iliuoul vuiruucito Ibo U'lo t. I.'"". 11'1 61. trcdll"' : \ t i ""''.d iuruuuiu,,
  I'l ,
  .1b.l.ul'.II, ..ilii', i ,tic i d i < ol, J I .1. .at .aboii* rule*. II I.. I., .,. kill.-)'. ) ; 1\11,111110. i-ou tract fur IN FLORIDA
  III" 111 1 ird r* *t>.li "' K..h iX'Uiily \\ ffri of itatt fruwai ",'" biu the ri Ut :l... tu ,.". I., ,I. "1"1"... \rri>< at \. tu tuiilnut ; fur viola ,
  S. ."ti ml, trtf4P4ifluitU>u fce.(oiie'rhoUr. ; ftM.-bkt'boUr II III.. Lra\ \ : ; lu; 1b.Iu.rrll.U..II. uf
  lo .hllll'lco I'X lliv UoarJ i>f l r. Arrn.-dlti ....e u irrivr wueu
  i.AUSTIN it 1 i '1'1' EliUS F. rri'E*. .- ,. .u.a |*erfrun' ur j>" ka- will st-II, at I'll >luuuurir, ut the town uf t'erujudlnu -
  l II" :B I.vmv lUil.-) : uf tlie. iiiiUJ. ubuut Kue Huiidrrii und Wxt TliuuuiidAm
  I'rr lid.
  &l iii-ati. >
  ," SiUan.ULir..v.Carrie! -- I .1' Arrive Mu-i-u j.LeaM' urdcr
  Commission and PC, 4, I"*! .'!'I .. 1'h,."..> ** Mil ....u. ,an>auiturett ru luerea.' uf K.nlruad* ul uuluiir Cuui.iutlluilid| tid Imd bcloujjiui; I" ili i'lu"11 U*

  Forwarding W 4111 .n.1 IIU- .> I \rrl'III..I,-} I v M.lu-dul uf Uepari- road | uluui; tho'line of

  Bi,. jJ) Mi ill.. f, ClIO From M.I..1 panic uUrly ar. uiuLe lirtwi-rn KiruanOlimandtVdnr Kfji.oudcomprl
  .
  .IU' nk in > lauiwol -.
  MERCHANTS Slate .m a rallruutl, "libo-it i.rj.irinj
  Seminary.FEMALE BuJ> .hh. i- I i I''ii' ,'. In-
  : L. J>v M.i ) | time be nul abrld'td. Tbi>c 1 .i.-Vi'UiraJJy will tluibercd, and dffi''
  ; t l : i
  'Vo llu) Kl.. S.H..b. t.'a.T1IOM4S f. I CI.: .:: ) H. .J "'I Q. Li-a Arri.,.' M at lJl.." ;i \ *,vd. ttlluw IJD.,. witbtu tupufon* dflrliii; to e iat: In tbe lumber mduaMil
  II.: AfBTIN. I'UAHUo KI l.ls.1iU .. .1' Arri\r MuM'l \\uitv***: U pa> lur no buciucr or iu Urni| ,(; tr gardfuiut,' inthi
  DEPARTMENT. |
  '. r,. .. 111'1..l..lo.UI4' (" t Bri.ua. by ou> Ihi1. cuittrnctor > SuulU, an uuu-u.4h iruod oi>i>urtuuiiy forlm tmiut. -
  of tall rum .
  Apaloi-blrulu >'Iu. old ( .lanii-n' ". <;_ ofu*id. reliuqai '.
  \\ll I > .m the JJU: (1 ". Hud bulk, ,. tu tiib |>
  Sej*. 7, 1.1 IOH!, U. ,1..pl."O', tb.Ki'V. ,'B\.I..KriMomi 'UI.K \.". IW' ..,i -' iii..,1) itt'oirluj' ; ilouv HitU Jlrlatin. L>""lirirtul. lhot aider tuto i'panuirui.d,... Tlti- r'r.-l ui.l Bund, ot tlie Florida lUlruud Cum-
  \ 4rrn. at i alli.y puny ulll teitt.Uid
  } K .jlh ,." tll..l\llu. urturtail utar ill im}mt-ut f.ir tbtUud
  u. a. .. o .. i"I"|>oiMiiirr will ,< .. .. Li-a\i-l ..li7 > .rdor to pl iliw -. and i In itti-uti'iu of tUr tood*
  .'" ala"I' I' .f" 'N t>.|ihrll.LeI. ri. i fu) '1 l i-ilk.rUIIKI'M, il.v v ."I Nr.l IUi\VJ'/: > Amti'at Itrtaul Le un lioldtr* of these
  'Un.Ur1 1 ln I, ti Hb4-uevrTib. I* :. iuiit. ,
  lii in t.l .rm/ K\\liie lL'C1USU.: J. t. H UDVf4lUlito ILJt From K. Marka. | publa- JMr ularlj .1 u tbl. f.\e.\
  W.H.BUREQUGHS.&CO., 11. -I AW li-tf "IL. tu ,uih bot dikcutitiuu- B;. ordw ..I J.VS. T. t-OL'TTEK, I T,.,....*
  .11.
  allotting
  TEH US : r- a*
  JollX McKAE. f
  6O>EIt\A \ ." aim
  uay vu iu i
  I. t 1 l'ii Mh.'l.-l'\ ;. ).ir. i-iulinir July l.t. ,s., oucli.ii hOI M y.... auUa roru/a WIIII"'I11. M. A. WILLIAMS, Agent.

  Commission and | i J ah. 'In nilvnui-v, the .ImUuii.im > of HICKS Arrit. .at. .-. *! kndf uttnord.
  Forwarding "I"DI"- .HENRY .."-a 10.> ....':' \ \ *from or draft

  l'rlioar /",'\ : KIXI'S OFVOUK tbe vxpiratloU of LiRiii .' al.\c ...it u More'flj. ''
  I'ool until the Ctu -
  > H..I.orn.nl. .. .. ... .. . .t 1. In .1 6US iiuuiM Voik- i ., Majf aud \.11"- Jan 5.
  Tlh'rl.J.h! 'innii *. .. ., \ t SRlTo
  MERCHANTS 1' 11 . \ to the low. iiifur-

  ..lrij l>. 1'1.1.1.. . .. . f 11.I&lh....h.... Lw W"-...t Mark, uealluttttl. tube .uouJ! they

  NO. FI BAY fcTKtKT. \VASXA1I.. l r.oUUU.I" : ,rI..II.II"t1 'I.I-j.\I.".. .... .., ... ...... .. .....,.. > AtbUi'tjWMiJluU, > \t. r'-lkiil'. Lh.rJ 't. .Arnr-.,. ...1 hx Vim> VV vri ,b''M".IIUlhl.Jputlrtl are Planters.
  OR .ali )' Ijir.'l.r villt I r | !I. .- >.'r lil> ;hlof to*; mail tbe
  tie "' l"mi .. .. .
  i 'I fnirhnv. Tim "D.I .Ib ', ',"o ) .
  ] ,
  : .
  1',1111: 1 'dalllull'.tJ.. ut to in ikt Cu b Advance on Cotton
  K- the hnolc' thf fut'Ui .in r i::> .i i 11ml" lo tL.-ir orilfii'ruiut'liUM .. TAM jirep > *
  1'eir t ""\
  "ual 1'ruiwrij, ;' J'. b .bkllr .. i .. >
  Af. bc.1lu"b.lk.I \u I" iuJ J. lU'.r a _m. rior buttlicr. 1Ifu .". > il luruV > Ci.ru an.t froviiiun* U o M-
  Frrt'l : .1 W & ..
  :
  OD "Q lUc .
  mute uu tinivlttf
  .
  Ijivt biiu t'-ill irop.J.
  Jk't. 11. t"l.ldu''lil. J oIoou. 'oJ "II
  II1 't :.: U aU gti '. J:1 U5, lyiT Si ."It-. ; 6l .nit. ; nor for S. l i
  .. .
  .
  ,- .
  .
  "
  ,,'- _.
  -
  -, ". -. .

  .oJ _
  .
  .
  .