<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Semi-weekly Floridian
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00086645/00016
 Material Information
Title: The Semi-weekly Floridian
Portion of title: Semi weekly Floridian
Physical Description: 3 v. : ;
Language: English
Publisher: Dyke & Sparhawk
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: December 19, 1865
Publication Date: -1867
Frequency: semiweekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation: Began in 1865?
Dates or Sequential Designation: -new ser. v. 3, no. 14 (Nov. 5, 1867).
General Note: Description based on: New ser. v. 1, no. 5 (Sept. 26, 1865).
General Note: "Democratic."
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002060564
oclc - 10592207
notis - AKP8650
lccn - sn 84022792
System ID: UF00086645:00016
 Related Items
Preceded by: Floridian & journal
Succeeded by: Weekly Floridian

Full Text
-. :;> -
_''-''' ....;0.. ; .c11 ,
,tat. ) .'. ')I. .-I ..... l' .
--.... .::!o 't..
"' f .r "Y'
;o _. ( .
( tr
:,--- /, f ",I 1 :I I I


: I( v i -_' ", : f) "I 1 I j" i I 1 I r'\ r .\ 1 I 1 I! I ( ," 1 I', r t J 1 I \CII:)< I tm. I t l'U lt'' ,ltt I.
-

By DYKE & SPARHAWK. Tallahassee, Fla Tuesday, December 10, 18G5 New Series..-Vol. I.--No. 29

_..__.__ ___ .. -__ r __ .... _.
.
Liaiu lu) I ii.r IM I nton. l Un.1\'. I '\'IK' Ml..l'.f l lll.'M I .ll'" Jolvov| 111 .
1'11
(the c rmi.1\'rrM Jloriiliui.;\ FRESH j ills + cmitVcJihi; .., Umdian-. \ .tn ii'ntiii in 1.1..1.: I tiu\ !I'ruHt.-tin/ olinulihi, ...n.i-i'niiM'. ,.llh.) ,
I
t. .\11 h"h! rn iin>r h.I'\1 -i uu-nli. |'n | .mil the 'puli tli ul-Ion \" wsi..'iniuiitili.. .ufc the ii'llnnim;, iiiiiliri

tic, ""I"lr"r till'( rl rut. yet, uhf d\ w .i. tliumii tutu i .\to tin-kith; ull :
AND }'IIIU.IIV Il1:!' 1/l\ in .( r.Mitr.it: : lit. '''13.
"' 'Itr.IPItEI'! ( EVERY; Tlt-lMY I Its Ic tsellrli'ut' on I t'I Iu. the l-I t m't., !I'} the i I I llu\ tiilliinltur' tthiti''.tin' In* I,nn iiiuuil In ll.u
It' a.Ii "p.1'le1111\li. / :irrlil nl lli' Hiii-hip /".M.IW. liirr, t 'npl.iln ( inrnti 1'.III."t, ,, tunrriior foot ihi I'riM.hlit, end
<' n'.' ll'ituirnin' :Ni \\ \ ink, mill IKHII.il ,tin, In 11uuldd
M-uillo .1 I"I. Mill In |,..IK \ I i-
-- -- ill,in l lhir!I 1"1"\
-- ui' II ii ii ri gall' li lln
uun'.1' II -
Thc nrnv n I .1 -.t.I.'I'' it .1( k-"iiM Ii.. of Iti .' .
: 1
,
T ti 1& II !11 | I'\ I .h"I.I 11-i nl their mil, .itt-K ..1| tics lleti.-
: : .ill, Xtlti" *. II -lllilfi. .i- I 11-,l In, r ii "III"\ItI.Ilu1titIIx'aakttnstiih'1(4. .
. . . m I I lln I in '. i1,11 in t lip. ti.1'b, im .u I hitnillir
.1.ic >..ar. . .. t .. .". ....._ La.Pt .a a ... : .. ""htlinrniirppe, i ) .. .
-iv in.mih-. . . . . SOUIn il illy 1111..1..111.| iui! <10 T. i.u.\\ iiilx I .>iki'f\ pun nil l" tiuiii.' .. I ln("". 1'10111,11.', ) i ""1..10'1"/0.,1.. / I.t .
1 ,flit .iroliu.l ?:*trudlor.. n "| | iuii" II mn, liriu, im .11 .
I 11,11111' 1 I'"I'J"| ">i nl' rlrnI" 'j. in I tin I i nil rpriHi r. ..1 (-. .,111..1
'lIh'' pinup. i i-u mil 1111',1-' I0 I (
or .\ 1.:1&: '('.'I "., I M i 1.1'11'1: l I .n."(I a lulu' i L.v ."p cur:' in I.iMi":illu 11,fa/my .ii Iu. ,iinliK., I .unl I I mil" h.... inI in" m iu Mih mil, alunhiuIt" I nuitijr i lik, iiin'ii.,11 i u, nlniiii. II hu.II .,
iiirr.i: .
I I MX ,t { lout i'r 11111-1, I ''Uol 1 .I.! i :II 1 '111"i il I. \i, i 1..1'| .,in* ,till\ .
i i nit' Ii i ru 11 1 t It'll .,ellab'l'' II. "n ;N; ullit .. I 1.1,11 ;I'llU.IC l I I'"'' ...1 III.II I I.' l
MMi.it., tin ruiiilfr lit t tin Mill sit h 'lllOl'IT \1.1\
To lx' ptid: lit l r ill 1t11't1t1'\ : ; Krt'it r < ''h' iitiiliiuii.' lo I I.. n 111114. Hit' mill-mil' .
I : I u I III.i (11 u \n\\i ttdxl;i tit'mli,'i" I It' in-. .IlliltllU. Illll tllll( I II. '\s I'1111.-.1.I | It! |". I I'"i MI.niu. .illt ili. ,< i h, u, i. 114111 h.1 mnl pm
till
1 leuf.T tin fir"t JIIM r.
,iHlmiiinmilmM, or ,"ltll'r.' .Ii.)hit U li.i i hits|
inn- < M. "|"|, a' Iron i i.vnl, i.iutlh .
I I It ''I ti lit N"IIII"', out ha: < notrl 1 lit. un panlnurd, \\t mil' '11'1"1.' .i linn. h..1 |Ihr| ,1"11. nut I hi-.
. .
I IIKUII
III''rU". . . 11 ,'r nilh tin1 rnl"iili.iiiiiil Inr tin huh.. in W, r.nm' l .. .. ,
in .
.
10..1 ki
n .mi' Hitirn
Milwi-qm-nt ln'ortlnn' .. . . . '3 I oi '"' iml III 11 Into .1.It" Irs ..tI'I"lllIur!. 'jilt' r..t Imm. ill ritsr! nni' our .ul ",ho. .uw ul |pat Il11 l Ij .".1 I.III| m l) llti i hum\ \ inii .
h-liite; and t.rlJllIolhc8( lo b" tlmr'cj> the "mc* -.- 1"1'0\ HUH !i-Ih. llr>.i ill.nl, ,, udhinoniktii\I\\'. ) iiml grurruAlly|| : I I i.'I.
., ,. ii lii-lii t M mi liiilinn KIM it r, nun
adrertloetnrntorxeept| Notlee of Din 'I 1' P. [ l "><." l ..rU4ilt EIrrFnlt..1,1t'I'.Iluerwtx.lhnl'a'ra1'ftinllii: .
trmsli-iit HOlll': l"f lint I'll, III.ILIIll Mill. tr.ne wrciiiit. our W'-III.IT.i Ns t 7.1"I-4.',
mil-moil M AilminMriitor. wbUhthn thitrsii .1) > \ ) u' .'Illi. re..nil.I.. will I lak, in Initii-l\ 'm, Unimlujall nl. linn /I/I-/ IIH'jrl.l/ '.,. .
. . . . . . '10 I lei I 1.1 I ., .|
h.llbc, cutrrprlrt' u hit h h t. t mn, I Innui. KtinMlit1it, niiilI
: lii-TII rln! ',il M'Is'il, ol :N'i \ .
.
"" II l' U uk t 'Hlinn I 1.1.
., Trlhulinf rlinrj-id iin Hlilili, Ili.liM.u I l II '. m t I Mnl It nr. i -.. l"l I Hn ulrnlhrt..Ir.l, I t.I
'hl".ry "lin" mill lln-pitt )DIIKICIST) : ( ; ( : \ ) \ ( \ : fur m in In i \\o.-lf..tt Inr 'tin .
; .. werefinritIi'1alc( ., M I VUMIl 1.1.,I O. Kmi : ,I cults MKlluli'! IIH. lit iuilli Initilliiiiii. lx |p'n v m ,ti |ln' "IIII".I.1
adv, rtIPrult'ut0 ,u 1 I IHI..II-' ,. "iin I ilu' .., ,
i I'irl *. imlilii.in: \ HuHMvs I ),'mint, ', ill: Nnn .\ "11"h t I. lift n 01,'c.I..ll.poI.. iiiiitirllit, n11nrofthe ",11" 5 II nIIInrbrtlrIul" |
,
.
i .' :\. x l nl'K uiul' In,IItiUttrlI.Ii.1'iul 1! ui ,In I I'l-.''1 I ilmr uiiiiiiiti, pit. id I ', "mm :tI", r flu'I

I .n, I lii ii in n' 'rut', ,iii'l III i KM t I c:, l 11"111"1'1.1 lit, i 1.1,1) I pint.:'pithalugandnl 1 "" '|1" "
u"1t1tttartl 11:111.111.: .- tn","illl'c..f .ili/i'M' nn"i'inn; 11.,1: i ofthe ...lill, |.ru-ii. ill "" i.III 1 'l.U't'I./ I ; It lilt h.no. Inilup' -mi h'r-) h' '|1', -I i.lI. urn), i tIn| i .1.1 ''lit '.II. .111'11111"t
I' UK: : / I 11\'h\ In In1, the IlIrllo'. iud (1111'I l oygrl0In| \.11' 1 tklug Him ,iti, huh, lluusr '"11" Judge ..r
I U.Its Mi I/Ill Illll\ I"uutrary.I ) i'ln toll -1,1..1.pillr I tin If tintltiH.iu
'
ttlnnlsaud ilx
| ill \ i \ ink in ii Ilifll PI,1"', ;mil In prmtrM' 11.1111 Mil |1"lhll.,1
SHINE II"H''' :; !( It, ui"uit :.Il.till: : llk'IJii111i .. fur loinnnni.. I fur tin I "pinilm i ) {irnvuninn, i "I., u" u nn tilns, .\-l.i. IIhlll"'I I iluin
; R. A. thc,. ells. iln I I iiin.inInn. nkllli h Ii uini' I.. tin mill bquirdlnlr| I iki n,
r [ HI nt nut 'nn n ilIn l .
flllll/t'llH'f: / !'In'"II.Ir, i ; MilKltTisl. Till': Di-l. it till! ,'1".1 1
''/ / nil I : til lull till lunntn' IItn |iki'th II' scut.. llllkiMIVMI,
Ihr till Hit ,"' 111,1..1' llii tiiiIi..i,, n".I.,1I I Iii.' 1 I.1 I
AUCTIONEER I m.nl.nil: tlic. mrnlhtrs, ol. Ilic 1mml: ol .\l.It im...iMi' i- .lint liii|>ii'\iil mn linn.i) i n ii 10"1'1..1<>, iiinUttin 1..11..11'11,1.. I | 11..1 lit,.. i.iiiinii, I I. Rut I: npuii llm
C//IIi/., ( : -.- 'tu-pli' ,'in or ('nl 'Iliu-. .uiilM,. \\iKiinlt win "h.I., I lull ul. rpluiull I, u It "10.I"\ ,- I"'r l"r I I

'I'ALI.AILISSEE! ; FLA. ; ....imIn Dull tii'i-l. nit, (Iht Inrlil i Jtni! .khtild'r-, .11I1 1 \\lio uill dust .1..1..11 iiM.'iutup' ..1.1| ,In. dl||- "., ul uti" the I
hint(. (i/
.
/ inn ln\ l.i n 1.11,1111/1,1 J I I.,
..illmm lull .UIMI I..I.
tho I r nt iii I I IIII' "tt'itni" r h't'bccnabulr.d'khit g
Tin. t'ftinini /\I. ol. lluIilli. \\ ullNnit tipt I.I h"I'"r .
<
:
lice. V< HA. !S!f'-tfJ : > nliii'I | liirtli I'i .Iit.oln nlilthIII "o' edladupla| i lull. In n Ti ri', |I"ir
.Van ? : I is iinnn itcil, tmlij I'lu' i-cui-u illalVr: I It lUKillll'll. IlKllU: I In, I'llllkl" r. ,'.II''IoII'.t -I'T. .i unn ul lolur lilt ,"11'iit ,.it'11. .itilf In l the t'nllllll1) ,

WESTCOTT Jr. lila,'A'! tour nl I tinMI.".ICIunl; tinju,lit HHii,) |1',1,0'1' "11miit I. lug butt. 1"11..1 hli. mi .duple|' 11pa.Unil.' tiijitl .lured it I Ihr"shut' Ifni'". dull..Justice .lihf| Him..,. 11,1..1:1'11.1 I ,
D. biel l ;i n':'ill!.in'il ti nilnal' ur. lot 1 1'1'1 m .n 11011111 nil ,
\ 'J in Ha ri-jiort t>f tin :>., 'rtury i. il" tin'It In .illll nu.ll."f. mi Un" it M'iji ninth, 1 Iii .\ J"IIH.nx,

ATTORNEY AT LAW -.l lii.i'-iilv.' un tintiilijt'i, 1 U ul !""III'r.\\ tliti u.-I'llTin1 nn. '''."- II II III h'r8 nl Until, -. Ihnti I to 'un' Inlu, "I"| in ,1l' I'rr.tdrnl.
I \' mi'i'unppard| \ u. ; 11,111.. In. |I'.I'' I.' 'I llu In Mini\ .- -
, V TI.I.UKK: : : :, FLWH.I. .\. ,k.1 1 nuioppiwllioii i of t.n': Iilli i' I ID' nii}' in I tunic, n. .ur"rl..loly Inni-nl, ml I hi| ..\ 1..1| | fir u. 01 hut II.innN.irlln. 11.1111lr
'C"rI'11 ril
!f. Ian: k'KDMl'AlTrMloN!: ) :; I"lInl.l A lot of i 1".1, tin. ""I"'IIII"t m.. nitii'iil Ii ink tin II 141 In tin;II' noise, n.,it,i,,in, lid ..ill" ,In1 rungnrp."' | I ilnl. I .
lunrinmpliiii lni
him. tillki- ite ihi' 'uiltrmiri' iin.li'
0. l'IIImotcd tn |'po> tillrnin IIIIM. | hull, no nil .In l h. .hil'I..1) l .Iln 1 In .lr"I"\ | r
luiirt. MIIUIB.Sfpt. rl'ury, I h rri;.iiili.'il with p"I'i"I'| ; I I.:.\ Ill. in l titrtnilil: :::1'S \' ink, n. H Illlllf III It HI Ilk) I I. ti h h.h and dull ",'Him!I Hit in In rhetllenudiilrirs: mnl iriti' its .i

\ :-M I. W\ 5-nm: circles. tlnii n> ulitn I 1.,1. n Irnni the. u lli rn but il','ttiluxprt r, .mm wh I,)' ill|. ..'i I Iml( Hun- loan iihuinlimi' ul,

-- - "i.illrn'ii-.iriom. ; !.! 1 IITJI"a I 11i!." il"iil.Nnihliit I. : ; Ii'H !'fin "\t'il'H.ki Hi'iinu ,11111.In'ha' I uulnlu.lle" Iii 111.h mmkil, iimlllnlhilior .
A. J. PEELER lapld| ) In riinnliiu In Iln shallinr I \\1.i s. "nli .ill
CV":/'" .*, /Iff"II. 11 prnpi I n,'kit- his l f rt n |.rmiili il I. 'mil mr t tinnrivn l I. "I) |I" r n lit. ilnip.i, lit ull 11,'). liml.t'

A T T O U X K; N' A T 14A \V l5'l'Nex: / / I 1:1.1': I I'lunP. .I'MUli. :Si UM I : N. NMII1 .i- tint ii lit l Hi' ..Mill.,il\ his l nnili: ; tin: urn. >il. HUM n..t |>M' .\nillirlnllt'. Ililiinnui,' .\mnUiiiiiifiiriiolliliiK .

TALLAHvtE: : / : l.i'L'i-1! .iiurii...lii. .I.I.V I ili'i.ti'il on tin n'.II.lli"I.' nni''" Iling I ,'r Hi <11'u oh'-'( ns1arraugd.t, u |.nI >. Hut miiilliiH in. Hum I mil, ,i )..rlln hill I.
I I" Mi'r, \\iili a loll h- iiiiii,, I null ,.nl.l I., put' In un.I II
//'/// / /'"" /, : ( ".i\sii'||, New' I 1.1"ln. : ('pinion/ nl tin. Till' in-l., limni)0 :
liiiKiin ., ,
Office Stairs the State Bank I. I 1.1.11 mil nl l Iln 1"1'1'' | ...101. ut r'nii' ,' 'ilI
up over mil li\' 'hiug ..iiilnn I hit .ln. ,could b,' t'rupell' il I nn r .
I)1'x. :i\i'tc\i'i> ninny: I'l'l"1'' : mi | | by nr nirmi | tmrr "Hut" 1.1 n 1'11.1,1! i nil..n iln !It' liill.nniui.il'
-- ... -- In nl'lillnn. In tin. ii I-h,'Hpultn till optrilnrnpnipir .,.I' lhl., -inn 'mu-llu: h. 1.1| Uti \ irk nhhli. ut
,
,
I Iy, II..' II.in. Kimtill( !I Inuit ol" tlii-rily 1 to' I II.. II
THE KSrAHI.IMIMF.NT: of the St: Ho nl'. thin i ni r'iii. I linn i art I IT iliimiu: Ii I Iv itnlt ii |'""1"I..r\ ell"luu ( 1I..11,11. r inlluii lli
UNTIL('rnmint, will eke prumt| ntltntinii to : t'Illtril M II"1: :Et1.tU' 1'liis I l-i il \'r.l'' liiiinNoiiliiK'o h..rr. x lit m' 11..10..10.1:. ,I" iliiij'i.rili' .i" it i ..h'h' Alai, xluo mull'Im" 11. mi ,In h nl ul thud 11, Ini" II..

nl.itteN-1'I'( 1I mnl ('rhlllll"I.I..loro' tin* I'n.toM 1 Mir' !,:nition\ of.,, and, ruins| ]iiiiriit.uto' :n _inilt- fir II_'I'h'lIltllr..I. hurt Ii nil nni .in.l hull r..III' |pur- 1"1 it ulii' u l iril lur. llu. i.ull..1; miw this| iimikiml. l
i.hlli. nt 'rxilnhisoee: tthin 1."rllt'.I1I1I)' iledri- :nil pi IKI'KIho. ..1'111..111 11,; ,hut. Hit- u ir lunhl hut. In"in liuuifhi" I Inr I
man who, uc in ril III"t -.ir, Ii ill \'r>' 1"1".1| I pti'iini-r ini ,I"M',il l I'V .Iniiiillllli ..
| m\ i M n I'irti In
.u.h Ire and' uM-lntanif, and lid lIS I'l.un-i'l I ,lurtlKilt'lun .1111. .t I.I-- ripe un; I"hr |Ii inrul
I
'i! hifiircthu Military Cmirln.: \\illiil.iiiiiuki i"mini'nll\! nniilij. ot it. 'I'lion jli the I 1\1111': i't 1 Mr ,...IoIIC xrll rlnp I 1 tni', lit i 1.111'1.1,1.| I ill| ,', au. I tin iiillnn m-iil I.Mlitilili., ,...11111 ?..llnrivp
nimbly' ad,\ '1\,,, n>|iitiii>. Sin' i 1. lln' : .
Intintiuuit* In real I cstnte, mnl mcutlite. Immi' in r'I I i' | II. h ti-iN. NuHlikt-lln I llm rtu b tul Hitiillm -
I'htnitlinn !
mi) ) I Hunt 1 xlntiin mi'l Ivoi'lulu i nni 11.,1.
HI u in mi n / is mnflni'il .
Iuriuntrlrtither' '//>/>', Iln suec.spflllukndr. l ,\ run lorn I .. .lln. /
1 tired Ioy iii'irt'V'i.;; ;: miJ iittLiul loothir hii iueP ul halo inn'liillt. ninl\ in '| \ j 1.11..1." 1.,1.1..1... cur hl'o
like cliiir.uttr. \ut ITI nulirl.iht, \ : to I,OIIIKIIIIII.. iilonc.. I i't 1 'Konixinu. : //0 ,.1,1111 in-r, mid xao luilli In Ill spun In 1 l-*"11| I'h..I.\ '..INIfittlnnir iu-h| i.\pt-uprnol| pioilm Hun, 'unl llrnrrlll. llifpn

AuKitntJil: I, HW.; :;f'>-Ir night.!. "|I"'llIll'riolt. in -i inlin, : to 115to1Iingtuu u gi"II 1't l t'it hewn, and. "Inn ln'ivllj toi'ol. 1 I. ..ttil1.riii-littun'nlluraarth| ( and .tun ..... I lhtiors
tlrinn; nliout sit 1'1, t u .id'r. Iln .nn.ll\n (Ini In
pnuir ( 11'.1 ii nit Hit'pi lu' ul hn, h II .nut, hn pal' |
w. n. t LLIN. tit in.in win hill )H> Hit |>ur nl ally t>!uliin"'inno xi i llrnl mil\ .h,' In 111.,101.| nl. riiiinliiK, .M iiiilixn in tinmn' kit u Hit-I l.f'11 (limn. Son hi I tin-
WIIITU.HT. W. II. rAIIIIAIIWlllfELKV
L.: A.:. : : : --- \\ in the Ilalluunltinhn! ul". | 'r hmir .-l u..I| piuln'll1u. In Ilnl ,ln !I. anuillili, ill ..
I m llif day nil'r I..r. urit:'I(, in III.' |'ri-nrnrn ul.. nt In n., IIII llll\ |I'r'.1 ,and ... |mHiiliinm I.
FAKKAK: : & CUIXIXS, -.- t I.r,;i. loon'I,r nl., uur.hlsul*, nlni but" her ili pirlnriIn 1111. llm' Illoh 1",1-.1 .111),III 1.1' "put.1.1 1 hi inn lint
Light In. Ih.'pI'I'I'., ol "11' loiilic iininj noiltol. fI'n \ lift lur hint I I'nprr"u'iii' I tin .linlitu. !,I\t'r. "il h kit .it I II""IV hi. 11 nlf, I I'' '"I.; \iinlit nII ,

Attorneys & Counsellors at Law .,iilfiit liiii' 'h mini' ,lit si\ < llut: IM niiiihfproM : 'hurt m.nillm ,u'I'.r! | l prnvi-lmin i ni.l' nln-, ,>: till| I II'll I I". lln llilpulIn ..1.1 h h, IK i Ii'mpl, ; ilnm hits I.. r
M IMildilh -: .( : : In I..r. uinpuli' ) lln. I iiiilll. ..1'l ( ''"I| '1 IIIIIH.IM' iiinu. : .,'II' linpuilnii" \111 r-i-li.1 lluur ,in *
that,, tin. il and f .II..IIfI'
4Mi I I s origin "II -l'il' lllg: t IIIMMI .
; .
.
Kimm'mi I. impK( Mil h In r an I all un Imiilllii,' h"ill uurm", uiHlnh ol, II II ruu"uilthlir "\tn hut, i>'K| and Hit 11th ,,'.1..1
SOLICITORS OF PATENTS AND CLAIMS Ki..nini'inVlt'kn, till our flllUl'lrlllllth'I an In liHoinul; i 'in lli.' IOIIL': nil, tlul. : nil,' .....111.1 h in "nnili' v.'t '.''' In, her.11.11 I I" '.111111. IluN |Ill|l In mull' .ninl, Hiih' ...lr..'
Kilunini't hliiint n\ nod I hit I II In' rich -' inii'.. nnirnnu. llnliiUlit i n.l l .old 1 ilu II ul and I\
) mill-, nui
Tllhyuprt'iiif ) :; '
IllCTKK I IN in' In c .nni |1.'i ,Miit'Mil 'lni.lililof tin N'TilnriiAlioliliomsl \\r.I'I. '1'
1 hiIn"ipi>t mil hi t \ : ; : Inipn ..11111 all. hat, r mini ki H. Iu lie nuliliiiilirpriM Hit must' )' ., il I iiilh I'.i lli-li 'luiiinil' n l luu r. 1111.1 I
t'\lrl..r the I'liltul M.tlci, the t uiirt ufU.ilnn ; *, Iniili' in "ini I out of ('oniii i ". ..i'H"1xiiitliirn -! i.illn.r "IIIt.I.| rkill, tim I,.. I ilmr """I|>..lrl' tin 11..1..1 ninhlhil x |Ills|| h.nit I u ili'1,1' I
.
: hi niiil, nuil.i, and tin-! ultiiiiltn toiirlnnf the the l'ro.'lltion Ulntrlit of Co- C'OliXKU: 1 ( : : .HIIM| .i.v', until (Infin. il tiinniii| "I Fth'Ircnuxr .! Oil(sin. -...-
fur FlnrliU ntnlliir Impm. IlilH i i 1\ In lln
Chlnin hifuru the Itlwrtweuts. tin. tit'tliuti ol. )I'ruiilint, I.nn oln I Mp hii'uiiUM ( '. MlkFlty-hxllllxll.
uu'I
.J"j in ; right' iliri tliiu, nt thi* [irili' ill.tr him lure ; ami. wit'liiuul I \1:1' F,

Offices No 200 Avenue on tlic other hand tin- III ri sj't'ii.lin. nut LMDHIIIuinl wltlihnl.l stir In. irl\ 'unnutndalhit, from. I I KlM-Ml. I11I1.1uN.'Fie. IutluN' lug 1..II'r. ,
Pennsylvania Ci'l.mil 'I'iliu ,,".1 I |fir \\ -h.'t.' li.r Un. linjriil| .1
,( \ ioliiut'Mili uhlili tlm ail\iHiitf, "I'| >Iairly' ltd .iril intrri'Hl lii ii I(irijiiniuilitT. of 'Imiiui H4 tin'11, MUH
nut lute wall
\Va.ihiiiLriton. D. CJ. mi) uv mt. j-iln" | tint
nsiiOtil' .'.r iiturt-; lull I \'Mii.ln.iti. ittion I'''' C''VII'' l l...1..(1 in. ll.U i nli rpriii Nnr imiliftkc mull to lettiTfil liy Jim.|ili .1 r'.I.lrl.'r l: | ol!'
.
-UErEDE- <-- uiul a\Irllsinll, up' to tin- |I" no. I ulet, +!oi"l1 in.irk uitll satlsli l .(I'm and I up, ) rnliullon, llif 1..111I Inn-mil IdUHII' for llm TIir.11 I I | JLtq'.
:ICEd : 1;i nt limit I unii nl and uusvn sing' : I tall( x tit. h UIOTt I".lrid.1
Viiirriui .\: (C'IIUIET I .. 'Ht11: .oT! III.) : : : -.- -- :ipltilioUof tin Siiltlilnvi.. Hi u-II.null, .hli'il' In tin laud I ) .
T"?',h.">8te' > a. \ rlihilt.' 1.01011. IrbIII /. rtwunrrrulufnurWalrV.1: illxat.hlircon. ... I
Jo. c. Mi KimiiN .\: C.: ., J tI".III"1I r Iprt.BnN| I MHIN\I. ItHIMIV ; ..;, )
uinl fur ...1" ut thuCORN:11 !'lir-lili ill tin IInusiof/ uf. thin rabrpriu' wlthihip .IIt'III1'Io'' l.illiiin .
!orl'(. ::"J, HA Claw; in.-i ItrprP'nlalivrrat .. : \ AHIIIMU.iN' Oi t. '.'0, l"'i'l I I.i"
Hut II i I. thu | mliiri,' ul. nun) til ""r..1 I likt,. i luru
: ; ; 1Vil+|hingrIII! Mr. 1t''II\I..f I'tunpyI-I ) I err, ntt..kln.: Ihruii ;h I In'i hiitnlri, aiia, iitnts to : }'uiir Ii.tit'r ol I Hi'Iohlr. I Piili. wnh. quo

Thomas H. Austin, \'alllI. old'rul tinf.illoMin rcitolulion,,, : I'trnuuul' MIillll: 1011..1.... Hmiilifpurkltt, thin' rn. .hintKfiu un. I IIMIIIIiu' n.I.ilioii tn Iiris I ill..r", h H In"''if re. )

Oil. 17 HA; I l:.w.lrn1, .\. the MUM- llf till) lloll-M' I Illll, till & III thu Cnrun ul M.iti'i" IflVlil.In .
COMMISSION MERCHANT --.... HII",\\"I"r, I lrv.In sty III:it tin iiuiiiiil'n I
pulilif ilclit i'n'u'eil l Bun n ; Iliu Into,I ro'llI'lIi"lI. WM IlIf'r

- ""tra.It..1|1"11 tin 'lutli: uiul ..rhil'IhrautiIII; 1'tlrQun v.. 4'isUoiullun.. l H hall, :a 'lily" nl, mMriinl| on lln-1 ntnr,
:SAVANNAH, GEOI : tint 'ml mi'l. invioluUf and inulli IHNI-II, "
it i sit "must uuloiiKlittil / An I'ltrlnl, war I 1I1'ly I /11.1,10III( 1 I In l't. HiMitil. val. 1"111"/.1,01111
( +orrice ON BAY STREET. .* : Hodgklss 10 (pull, plllll'll.ll.ll| till| jilt rcht, nllllIlI.uU"IIII'1 : Court nt Ni-w: I llrliiiiiilo) i ....11... ili tin.. ml,ilm ul I Hit 1 '(1h I I I ''Ih .U'I < h'Ir1.

"..c. 11, lvi;:'). :Y:+:1111- lu 11 |pu'linu'| or in ally in.mm'r lo impair' Mini lute I hit; r.lilMlu' MI rrii k, 'ir.' "S" Miln ninl II.I II "''1'.1) If imiki-, 1 I"'" Un sane' I it "01.| | or Tf

------ - dell, fchoiilil. I"." 'uni\i'it illy ili"iiiiritriuiii td l lij Ililtli. 'llm I'rihlili nt'n I'lnlmi .h "II..rll lilnl lint ni'iu'il lor:. tilf, ""' or tli Iui',ivlifiiln .

R._B.. POST.. A..M. HOBBY. the i"'oiliaii'l|' |>roniitly" | Jetted l I.y (ongrtft; if tin- mot, Ion In ilnuiilits tin liin I wo* ..I'I.|'| ..'.,I Icy l tin \\1 Iniyi ailit l I Ito ol luruiluit-. on whit h
rd. iiilliu; IslritAuunuy, a lulutuuttuddthatupar. I | the duly h.14 Im'n ; uml In.inloinplfli' 'lyfinislnuml
!NO. 21 01." : 1"1"| | don imi'-l I "<'ilv' tin. ulli."n-i. imiiiiiiiiiil. Jtriiuniiltie 1.0.
hi" lilH II.r. listormh- l I.y nplmlilirlm.
,
POST 'UllS riMllutlOII. wns.aped. Ij'!; t.
&
HOBBY lu-yl'iu IIHJS .
Th.... II II'slgkl.s."' Into '' ( tallil unit nc it rt Ii'rn tn -,>iin tilti use. It toiililnot l .', p.iinlin/, viiilii-liin.' Hi In- 1 islulilfto
1. S. Tiuulili.ol/ .
[II. Ktiitialvy ] "Illlr.
If. U. pent". ,,|f lint n. ''.t\(1 ull old lint Ill: iniLht: !1r coniiiiillr.lllul I.- .
General Commission Merchants I II II. I'uuliuf Ilnu ..... ; Thc 1 i IU.it of kia Ii II oti', rte take it, will rUliirlif .. ...ul lduutlie l ...."..ituliu".I..r Inrnl u iluly ul'kit |MIII 1'11. mi lit lnrrf'invului
\V. Ii. futili. ufl.ruili,; ituunuibcglrclln 1" .i i...irli .iiill.h'"lubtfill, only Ihtlivuf.
towoiikin Ih.". strui' tlii'ii ,iln III'itlll,1 No ,| i inn, In- the naif of
nl up hv Ilii' I uiirt. lln Kinir'f E".I"'I: l fix nut. ,1,1'1"1 Itl"I"1
NK\V: OULUANS LA.Nov. nllfiitiiin. l>( err lit It 11'11111,11/1. ,it- tlnniili, ; thin wirt-f. ur* tln-powrr. in grunt tin,..i. twi"plni' ; |inloii/ .\mm 1.lr.t..1 '' "il"f'. lor. t. ..,- tinmiirhli. 1
Spulil' ; .
) .
IT, HA :'JO at to llif !1I11"Iil-.1 llm, luiiniiniiii; 1111,1 l i* of .ly milt nppltd|' tu in lui.ln a slur 1,1M., hut t'"I'1' Ills tint' iui> IK i-ii pill I I Hun'
tin "j'I..lr'.r. In Ihli ruli. tinny llul tiny Mere i unmlii un ,
-- ) :
, *. J. MILIEU, .. II TIIUMfi:" I). I,: IIMM.nrUN :; ili tlf, 11'Laltiil.itiil. dealt hti-1i clot., ; Ilt-y c..ul.III..1. lln.rt font l pitnl I iiuntnty, Ilir Win, n u pn t f ol t itrviu 'In't'oiiii-H it p lit lit'nn

.. .. .. . . . . .. . . .; and to the purdn.-tf I -.- right I.. ::rnil .. hi, h, t) Ilii l'r..i"I., grew: out '.Ihin iirln I Ii,. ol 1 luruil' lit nn w hit h ii>. dnly|' liislmnpu. ,

.' 1I1..11.lr.I' ... rl.hlarr.1V1 milii' >rpovtir. .I its alil'-1' 1"01''hr ii ilm' Irul| !Irmu tin > lmol >
Miller Thomas Co. . ,
,
\I r IJoni lm. replliil l I ll hr rid trod tu tin* r\lr u r .
"
HOUSEHOLD AND tied, niliilon' ill] .
Hitfollowing .
(h .
.atig.: Jill tr> o.| tuts', If ul u :eidlri.ul, lumiiiif\ '! tutu.t l I.) HIII h a. hit if 'liiiuUiiif. 'lli'injjli tin tlul) ""y

COMMISSION MERCHANTS WARES piti-In''I (I II' a NVifirrn I'.pir.Sr : iiiiliurit) ul tin. |I'r. .1,1".1! 1f. HIM l mlf I Elute. luiliniv Imvi-hit n 1".1 I tot Hi" |plsrr oil' try IIIL'.

IxLlri, NIAI: -III) tin loan. iii.u-1,, of tli u lit. It lln. I'i"t') I nil' J w i- i n''ilimkull.; Hint im.H'.i-i-l v..I,1, fin'n nil urlii h-hy lininliHU '

AM. MACH our l 1"i; iilaluir, ) nunl iv, llif flb.N11g; : rtKolulion lit- did nut know Hint lit. .in di ug, ii tin prni it whiili I i. 'lid, I Ii.IM tin-1 ot-l
I
t1wivitti Mr 144'ho--Ttmth.tli-4IttIIii' in, rxtcptlntin tin iirln Ii- I..r..
ollrii 1'11111..1
Wholesale Grocers I UHH : .1 fi"lkhiuJ.
nimnkiillMr .
i III.lp. t i .,1,11.1 '" | M ii liuriiui' ,
> (hrlads uf Ju/nc.Hl SVVAVNAII I.;.\. >y It..I1"" win runtiunhu' lilt ir:(niin'lit, vhrnlli".luJ ,. hi" IMM.
I oil dull' n patfur/
S inr..oueuru1 tlitrmt Tin'I llif .Ii "hdl. fI.I""II.,
-1 iirt tttitur ''' 1..lerrlll.h'| him l to> ...)ill": h.. was null .
) If "II'TTTESTIOS> 1.IITOIRhEREalld l! Milta (urrlir JL: ( .Ii Hi r-iiii l >.nK .."I'ri,'.nli, 'nt (li.i-illeil) nl' tiniutli him "r oilniw ,M* "- oiiipli-ti, I Iy liuitlnHit

( l\'ullru liia.lcoll ('titan. ii.i.1.1':: .. thtvI.istds :- J. L. Miiurc,, 'l.n 111 u, *-" <*rii I'onfriltrai, u guilty ol/ the Ju lnntlimit' Mr "li..i linn. of eonr.e'Ill I nil' want In ar;:ue lie 'h, .ltd HI IU it lor $ I'. 'hi intrniM'l vulmof.. %

for airy part uf .1I1rid" and lm, >r;:u renltvilami Bryant ,t'rnum M-m knomi to \IIIl'i'ali Un and l''t not a 1:1euliji ''I 'lUmtiKU, ; il lii. llmi'irn iiiunl w.1' lual'' up. ,tin hntr.ul w f I'i.
I..n.jrliilII A. Bnuil Mit l tilt. H t .t fir I Ii .' mi'l klioulil .itKr tin Juil.'iliurn, II ruiurk'il llul, In wuuitl| not h.l'r. \\.11 u nuuuUi" 'tun' r liMVHiirln, Its :ILI on N I.i Ii
( < in' in >
lid. :'::7. 1.....'. B-1) K:. Hum. Mat mi, lit. y JKII I ft'nIn rtflr.iln the tit" nn.'..n.'y ul''II.>, I'riclilt, ut ; th. tin \ h ,. U'i.n |pill and w.lUtln'mll llu mmrioiiiilioii t
of I law tint h '
city tu 1111< i rum
J ,.. G;. ULltlnM III it I j .
hi hl II.. ..
i>uI.I. the iiini wrrr. Mi h :,: 'iciinnt pirliii | llit> win' in wlii-ii Imii.'hl, In is notr'H'iinil
,
vi m. Huh't, I'n- "1 : A Mi"!i>'n to rt'j".t HIM iv-Miliilioii. WII' |imt by .1 .w> i m mlik ol Iht I 1",11'01 id i 'I hi. .ir.l"H uf (h' .
r NUT BKTAH, 4. L. HtRTUIM.1. E. W. .. virr. Hurt. F.. J I mi tw 1 1" lute ui, i ; 10 ui l'r..I.I, i nt,111 I'..hid| tin m Irnin 11j..1o urer.: tu nit'nrll. th.Pit UH I.allr. 11 tun. lut
win, ii mp'lt ids H t \t ii-.1| fl' l.HiMI r muiuiu' |is
.mli). UkUnunriMIU -.- Jii'l.i, 1I'lr.II.I.II.I ..,,,.* r. in irk'Mut' Ih'1 tint '' 11
Bryan Hartridge & Co., -.-,', HA 'I,... ...nri-i iiilrrril ee.-brl % riul<-.. ) ol lln I ullfil. Mjli '..ailin' |I.1uulr, n rvirt Ii.ilili' tun ,1..I'r'- InfiiHi.N'.llllll .

Commission |.....lt>li; M iy, 4 natua1 ,," .>l I tin. h irmuiil'iti. pitrrual 1 N.r -
Merchants and Brokers Tl .' r..I..1 l I iriiiif* illrr"I0'l<1 willi lillUI l .
ARE "...11",1'.1. n I iln.li.f. Ilicpuplr of tbutvwltr C\ll'IIIN\ -I/.n.rlit I IIIVollll, lie 0lKMtnm
nit-tit.fuII..a : Holln. I,4rduu..1' Ihe I 1'1.1 4 'Idl I Ju. .'i" ,
) .
it.SAIJ., ...::01/1.\, ( mn I ijiti" I'l ,Ii .tltn I'ruvlu.IiI11uvrrll.r !
rlVlk: l ./:. l \' Army "I X..rll..r". 1'Irgiliti;: coiniiminlcilI.v .I M.rritk, "fJr.. Miulr, aid "IJr.. F. II ll'lih Ids |II| (l(.h'li .nn 'ilfliltii, I'l.lCCI' vnltM HI llul
-- .. '}: I'Dllilta: : 1 1I < :r 11.!.It.1. I L..P. :SJJ.V O loll: i'I..r tin pull ul I Si w Urlcum. uirr uliniil' r.iiiv 141 fir huh / N'urtu4ru: .
S- I limurjiK', louipiuli-, Iu hir f'irlhi |.ra i-titiL'.. nu'l llit-y wire lurdni.Ijr .- (,1'I."i.'rlv..f
iule of ('oll.u1uo! alit i .
.\ 1''d'Ir ii'H .
rUl- I di.olis.rtl.inl. ilnir |,fiHrl) or.l'n,1 l t tn" r.nturtiL Ilnu IUI th<, i lion 'M uuretInur, or ,hvuniuiilliH \
.
kcu. .\d\' 1I1"l'I wad: ami ;New T .rk mar ik'lbvn' < J. 1.1": '":"'on.. :'il'il.llJ. : I, < ('arlitr, w.- jii'lji" 1 titl tm- I.h11,1 1/ ,1 1h
un coumirniuruu to our firm Gulf State
and to MiM-n" lI.u'\o.l'1-4kll'! ... tol 'utiuu wit The n.litl. : 1 lli'iiiip-wni'i uriny "t \lixviin, 7'JiS | --.--- ..\ Ucn .1f",1, Mr \\ortli i. it lur wen.

luhaicu r' i"tors, ll l Pearl tinit. Nut: lurk MurfflUnuiUn (Mtroli) .., di-p, ul V irjinut: :a,11i< i I 1 I'lioMst K*-.V Montreal Iet'u rI an')lli.M I".. "rin161' ".,.,..ion mire

.Hunter. .uijliih |unha.ia m eiiher nurkilwUrn .- The Georgia I'urultilat ( 'IIt ''J'rl..u.J.lJ. and ulhcrst.tthmx I Til1'1 1a. 1..1I"I. Still, it in mil It. !Ist dseuiscd tint

i \\ ITodute fur oui-rcLuuti will b.: urdtrrll . . . . . . .. \1.:117: ,I ,,(1.'i.iiontiiin t\ tin folltiHin; aid .1 U IUM nut' i.. i- h'-t1Lly: ti* the rV.| i

(runt H..llimurlillod Ciucinuutt The Eufaula 1'aruli'l I l>y 'im-ral .Mrt'ji I VUljauu I I The Hurry of tlif inrm'wiit aiinst Krni in Iu. 1'1'111 I iovi'riiim ut u II-MI| | .,HIOII' l-< show jiihl m

EerexexrEi: Itn.II-'l I rid. IJ.I j lil I v".iul u now, over, mi1' 1 tin* yixuij' ui'.u of Ilia I n j unit' I Ii il..l"V4lli-1- will Ix I -ilf. Ui litteftwil'UiU

C'u1 l Eu' (ut> JIUITutTa1Lb.UMIFU The Utnn-imn /ru. Army ol UK Itr'art! "'MlUtiaiu4. tie mriM Inv tliMun wilt: i their rildii ,and I Mark, In.Ion, n.. ,huh wi IUM11,1 doubtItutt

l'oL K. K ciJJli., Juluiiioullr, Horidx [heni'j'iri lu* ( 0. l.i.III"UI, it-mral It T(} l"r, 4JiM: t<.'it'lit.rauutretunt.It' rfvime them'(faiefulavx \\ urtli'i| >.4Vii-tl iii-jor tus uri-iu-irly nil r'll''Iup )

Jude: .. MldtlltB, M4liouuFlurtdt .Ann ol, tin. 1",..,.. MmiMi ljtl.i| | tl"'iMirtlitfiit m i 'iiiii' ,"..-1 ili i.ply lulu.tril uitli lhTinu "
'
Nov.; il. Iw.P. ..... HM.IU\ "tori Inrurlnsj..,t'llIIfl: ;:be'-I aiuM I. ... .( I (nt-nil 1.:: K :Suth.I liWI; ( ''jfi.>'',.11..1 in a/iim tli' Himtn ('' ,' UI'| .11',l :U> i ri anl 1:'. '.. 'IhiK'lnl' -<'l

\\Vurk.hu)"* and. bllll.I" : IVoli.il m tin .lr,1..1 i W..hlll..I1.. :.JA: :ss end i fvi'rv ..t.r; Hill hr I *n.,,1, I. brio; alxMit 1 .Inr< "',,1 I Un it.'i hs1 u.ttnal. tl'i in.t nifiu. "nor
"
B. 'SLIVERY -\1.0..11 II ,lIo'h..11| | | I'iroliiliu 1 \ .14111: i, 'i Irnii'vui. U'! ,rl4, ; union of Hi | iYinr> ; I Int. ..1.- j"'wral I.ching wish! ... lu'ii' ih. I" oJ..1 Civil \\ 4r 'flit-/! ilonnmn

ton ill \Vari ti'.ilBt-* Alil.auu.' I.. ii- .,".\ .in.l 1 T''*; i',. . lljiii I in tin' m.'iritiiiir |.rotuuo !i. .ki-i-p out' of 41011ftNlrriti hiu, *h"" thtd'ls l nlur i to Hn I 1"I.In*.

AND prilerttitwu.icru< I' darn 1I.1"rj I M N, ,Ut'lli ttulCUitUinjTit .. m urUu'U t.iunui: Ijnnj;, lln-m HUM k gum). < authii. ,luu-t t. not IM-I-IHIMI llji-y wmMn..lii |

SALE 1 rs'i 1', tine$*&.... . . . . . 1j.11'f.' 1111 I "',ull I ia>.'.i-". tie ut''gld 1.1 Iulli"u"y: inr,,,,\.lt..twlh..lo..I.I 4' *.i twiii -
9 TaiI!!.klii*.'','. < l 'I : --- "II'I, ,. Ih.H, n.. 1.( |ii' HI ul' ilivr hu> e lun i ,It._.u, .lo Coilri -

. . . . . . It'L1 .
:STA JJI41.: jo.; 1R Tutul.1 A new .'rrm.J i>'|>ulilu-4H club In 1 lx'('n urgnuta..i ,i ll, tin. ir Molt!" ulwuitu ukt- lhrii.tlU (Hint

I &;.rp.oiu.j is tVii-M (null III! r' |.irt of the : r" I Ini.Iotr) litoniii anniJithe tlif) lair not ,v-JuuUnly ukvii. |pert m Ihe Kolll'lf .

FLOltJILi. tUi' ni-'Ut; utlh.. : I fv-intity ol U'.r. At lU. tmwi tl.nxt &:uplurl.| tiul t.. CuiU't !1 U! Ins -pr. in/ out lilt .

T \LL.\U.\SSEE. O a H\K&: : BAY 1 Nrrewadc, tlw 1"c\'II..r l lli* t.jt\I: l "bt4trta4 I ..r .. u 'it t'H'iiii,*.-l I I hr. tits nif tin 4 n NiwVi '| bruit i.1-i.lliliuin lu.iy mile' ir/rH. but" notnirprir

.t'DCtARRIAGEB kit tiuJ luot .. tile, .. |& 101..1 I (iu tUi l'r.'."k >lit' m'a*I.;'. I.ouw-n.l"ul1, j I >rS( oiiUtf .ittiiirMii! .rr.t"'N of .lie i Ink, TIUO i U rfpnifl 4, In-ul Hut wunn'la

'lIl1. 101 the aiue : 1I,1Ii"Ulild Ihe UniJid .i..l alII""Ufii ui'.n. 'fieuuwrrMal.Irtu : Mini hiuy ".r..la'-' will l. .11.1 I .it. I'i this ota great nvil. uar.t. in |be it uniilutifut(

: ,ale BUGGIES?. WAGONS AND UAB h-ate I mill lur lmy Jt t.Brukj.i-utv. live. '. ..tlut.Mtrp'yl. ) wa1111"relbau'due i I, u4all and insigui'iliui! tDKh.b u'IllirQ I sod I Null. Carolmi will v"t "suhsi'iv il

Toilub.....v, NOT 7, l-NA' U-tl Talkthurrt. lkr S. tu lilt IU.U i't ti>" tltL"f jurt) to I.,) *lly and Ui urty j->"l '4il-\ }.."...


I .


I

41r_'1"J"" -'"'''''' I\O. ,." H -;..... .."t.,;" ..'111. -. .:.-:- ..__ --- ..,-.-- --- .
'.1':", r. ,..... ... 4, I ;
4S"wt
: \ $
; 'I'
j'

.
: .t\.... :

;- >. {10ft',
, ; -r t\
1
-
f.. 'l': : ,- lait'' ltitoiFlif )
_______ __ ------------- -- ; ... llll !" > ll.ii | .
------- HIP f -i"T"l 'l< > "f.'I.I'
.. '... .. ,..... lleltllxl- .. ol tin Interior leportsthUl ,' "- (
Srcritart
t I
lu.11" ;
J.tllri\im .
.
I iillrilIn iiti'4 l'lltI Itis. I ,1:1. .the 'nibi i 'flu I Ito
r or nu
f : irhr!: lltIl.1\'rrhlll (\ ; ) : LftiH.iUiri' S infi'.linmu I : ri tin tunics i ii' l.ill.l tire ili--l i ediithe "
: tin, *' I.Ih.llhl' :: t\I) ,tire' "fpnldi ?
\ Ill
'Si; 'iL'ii, Hun1 L\j.! i in, ,,1,1;; 1 i >. ; i in : mi'' tt. : I the < A,*i'llibl ,.fhielt.llc.
.II'r,11 ,
whir li lotnp.i d I i ti'iirdny: Mi'iuKl, bo 1111.1I" live fUiitci9| Hiding SipUmbcr :). Ol i. -
,,)JM l. tli', ,1I"f." cll.1 citsloni ol I'-prm,, lur t I'I j SESA10K1.: :

,1t ( I A I. 1 I. :'II .. I I. I It '. iMiurilJan'1] rxillnl pi., ,, i, t of III t ,il I !-: do j is to i .1.iii'fl a till.torso vale of l I.t I Iii-I triit- '.n. Abcnromblf. I II'il.I' .',;J were t'ikfii antler IliP I llotiui-Ua,: ,.tainiyi f
;;'.. Ant' one who has bid: touch .todo N OO'') under military warrants. Tin, i I. .
Millf': : |! r I lie, ti, and I uuHsurf .1. (orrie. ,
: ... 4itittil; rrl'lIil' t 114! t It' J"VIR ; III" t 'I
:''I" "I'I all"'l ,I in I the 'Irllnii. : t'r sa1(-* were $I,o.i4: !Ii iiO' l : "
:$ 'iuaIt.: 1.:4'1:1I1.n: : : "t. tI4 or liming tlio),, |.r4gre1, ol tin !w-imol "ili liuin.: ..' indilling T.11hhlo-t., 1,1;,h I, .1 olin Met l'a'I ren pn I. !;
t tin': the, wiinhtnry xcry mitenuity : T. M 'ar I nrrw wire sllt'I'.I.1 I |
mirkot k'low : ;
, 1.1.ti.Ls\ t i c., ,i \\ Ititli '!nal"r, ; \\ er'; t III I" 11" 1111. II. ji 1.lil.jj ..
/\ 't fif tin'.illin ni ii-" Clii ; : Taut, t,".r lnssI: ,." 't 1 I ii, I 1 L. : ftinoitnt, ? tint' dijpo I .. "r..1.I 1"\'i i ii]'n.'iii hi a pirr'ii.i, ) < :unV't I n'I"lf'"

k4 11-" ,"' '' 'lluut'toni,, \\ i. :irr; grHlilif, lo kn\\ I ihf "I'rig in! I r 1*, as tiny) are en'led, nnd I II i I" \\11" .7. C. JUM. Pnitlicr I I U'jMation: in r'glr.1 to pn, i mj'' }

'" J .4 ""t:;; lieu nt I two I e> i ('. Tl.iy all I lahi Itt, nn'reor 10h" T.V.. Brt'.ir.l. rilit.-- I is ten'.iuineiuietl. in order to lentnti
{ .": li.istnur "i.,1! : l in Klur'nln; untl! \\ an "I B.lu .I.n' 'wwfjld.ISlli : : ,
\" .t, L (
..., II intro lews ittiordui, to Ihe length ,.f time they iiatf lllb "il, uity aid ri coocile cnntlu'tinjj 1 15:1':
J'J ( us ntpt )ha IHWI: irtiilr.: In :i ,,01:111'IIY., ) W. C. Uif J. .

, '! ,;"pV/'f.w. thins it here, tl\,o only trvill lmIMMI. Die ehigiitfir lt'111.t. Tin: ii. is l tn> llinio. in the OII; I Testalien' I 1'h"' K: .1. Vitin. tiut-titsi I ,to I II I lli'inesti I" : id I I law sue HKo
ftl .A..1... .P .-, the Lrg'.hlatiirft ftnd Ute pnlilic, antI (lie illi! !JI" : rknpiun1that I 5 I i is fpnkcn nf "il.. 1'\1 1 J. I Haktr. omtir .the \|'H-St|II bit ol :appinl 1 i!ain! -
'I
.
t f-t :.. '''1' Miinttnrnt| nn.1 l st feat of tlicwv: nlio ,ttmli took il, wnus of Ion ii ;ml.tl"l I Ih:1: that of Kiting shortmpHim II": J. L.. F. Cottrctlf S I I I1 tint to protidi I hy law fur adjiistaieni of Np.i' ,'' ,

'4: ; J' !1f.tf7 Tliii tnpip I U nijfgestoil In tnnncrlion with tli" '.rn.i i,4ht, :ind ,yet WP find an itnlilUr \1 1.11"; \iii. B KOM. I slush :Mexican tithes; In An/oii.i' and Ness ,Mi\ t

tins Hut is criminal in the txlri ni.WI' los! 'fssitt nt orc.iui/.ing Mining Uiire: ,
tin'clin!
but hopf" tli.it the I.eii.l.iUire: will doMiiiictliiiiir J C. Hnlmril, insisted l
will) promptly, ilivolvo upon It of iliorwing! two mil "\h" j" a.'ain upon.

f .'.. ... t'niliil :Milled 1I'lIlIl''c.'o'e do not prtwunctint to istahlisli! \; a unit., Ill and, juit tU' I ''tl", J. I II I. Hoptr.Jilli Tile, number of army pm-ium-is'1: jl.L.o I ;; 1, "I., }

,i l :. t ,., 1m.. !"nmoi E'q l, "II'' Atf.nl .t ..liufcxmIIU liny KI nlli in.in Mill I be fitiiml; in ntltn'lmiclot \ ; dirt! nnd'I appoint" fin in'piUf. >r a 1''I! iluty il.h'11II' : h Jos. Kinnrifnn. recfited tT',7iJ;:' ; lust tiar. 1'(1( ninuutit 1 1

, 1;,<," -. I'liirliU, fiirthi t riiilittiiii'it t mum \ for .unn'rlill\ \"nmiiliiiltirti'lnfr II..- pnrMiM'| I.f iliTtiuiKiiinjf I ; tillirr ilittitlyt I I.. -'C lh.lll.1 C law I Is enlomd.fnie, '.'1.1" Huhacij $Let-t.'. to lImll'n I
fi. I Mr I .. P h.. fmni..111111 1 t .. Tijliit: I HI I II,I ed iiu '. infl the, : ni'mbi' r of oftc"-! :::II", B F. Oh term.d -
> n
!.{ I l. ) run t' iinliriitly I f'if tinnlllrr. I 11 I then .IioiiM, 'oppo i In i Total' :amount u ol piiMons' .n.1( I 111.Applinitionv .

.: \ .,- )iovir, be any so utility \\Mtniiiti In ieshCtt lor I the I tounft \\"IIllh"I'Ire 1 ( siiff'e'i that the & S. II. \\\c'n8. lor pitents IK jcar 111I'lr.' !
.
.\.
I
t" lh" i.
.' : f'1'" :-"Io <,r\l"r'\ \\ UI :"\ 'Ihe I.. I 'n." CXMirk > tin msi lvi fir (he 'frisl.iliirf" nml the pnlilirt' \ > duties I,. P i'itri'| I nf ""11 rnunly,)' nlllei and that: ; I W.I Turner nrry.'J7lli I I1SO I ) cxflusiti ol jn I IIII' 1''ll'n-i..I. Tin. nun :
..,'. ,\\iIl'I H. !'tili,'irip' leis.Hues .
I *ami got irn tin rorfi.mu'HIM ITI H I ". I.. ././. .mei.lii'irxi .... Impr n shameful ,1i! :pdiiittnetit| of their 'ii'pir.tlions lie "''suits'si,-< >till .hu'i shl I lie .\'l'i".Irlll h SSHli I I). W. Vhsiteltir4t., hit i issued ,. C'i'.ii.: : Sxty I ole cMinsioiis tti u',
$.1!
) lion i pir Ji.ir, \vill In,* n 11' 9CJ1I to lli'H liitciifur,
.. I ,. u niiirinliPuiicp. I Il I in iy IIP, nnil (!ou1ili"w l Is t liyha gt"t IOU ,\I t relic an 1119(1 lit," i.f h I", \/ ,its not beard from. The cntiie rrnsus appropriation I is tx hutnet: .
.. .\.. l Irnui H s nnifoimit.ind.irdbiMkdoplidt
., EI in use, and u ;
4 ISIS Skit's 'nsy'o ninlir u tliipriM'iil, tr) Iii:i ( iriitinUiu nnd tinasnr" nlw

., i \\'M Kt IINS li.>" "1''ncIII.I'' t "III'hola-;"!'lilc 0.,1! : "i's \\ hit I li, ('Iu'lIrrIh' to Ink 'ulilti is will n,' "colorlit' hundred ,14 iuitirj' I 1.mb'I-Irlr Wrijl C'" W Ions ii. 1 evjj Ier. THE MARKETS.TMI.MIAKK .
'li nIHII.r"I,0"8 ttu.-lk )
'r I I
) 1 .
i | lit linden. I'ul il M \i ry winy to ay) lli it "fl."J"I I I \ 1"lnl wiiiM [, McMdbn?, .
: '
\pill' urt !ccurl' the Hindu) in the! MiM' tun s'' wit h HIP Usual! antes i il. lurloss /,1-.1.11 111:1. 11'IN1 -n-
' silly) tutU \\ h" "Ii"JI8 tin* plan, lnml, l >t"t lie. pint' if this' :tuti: ,11\ nII"--II. U. itiiiii, .1.1.11. L slt Kin tutu, Jr. "!rk..l.

.: t fllll'l. I It is tlm nil i riiuifi|' | rctiurk: of u istiiigtiit.iulvliikMiiaii !; ,I I :and, other thiiiL's will do the siiin': liLrs i.. JsbhlsMOtSi Hew ill.U'n T..I.AI"n. fete. 11. 1 I'i

), 'i 1'1'.I.I1. I' I.K" Ii ,1I"'rl lilit, pltlilnlliill, IIC.'" [.ilkI' nf :-;"lIlh'al'"lillll, .Mr. I I.UWMHA i t Hi:it' one who will take' t the trouble ran .itisfy ,'/'Iyl.Tholn.. Itrot.k. roTTCll.oriUnnryto .
\1) ; 1'1 .' 81J11, for rent.A the I 1'/'I'' ilelll'Y i is ui olliiu "lieitlior to I Inwiti:\lit hill.l or hepiill, sit I lii' grf'al dllleienee 1 betwiPll' ("." ?i,54us-I lltnry! I Durh.un.I ; )1' rrylMARRIED. ;

f : ..jIIN IAJI"t.I.I.lm8I1I"flra'lelI.lI1tRUf1I', r'r lidr' tutu nut. 'Hi Mine Ilia)' he I si'ul ol the the t li.il 1 : :HIP'S and w lights now in ttspby 1 i ttcitjliinj! /.it.tLtit-.T. A. Atkins nn"il

Bal: ,'. L iiitr.I :hiiilcs Suit" ,it..
: di'Hlr.ililo pltiPC mljiilntiiir: Tnll.ilnMHM.iJ I Is oil".'r- 9\tel I highs r tii.in that ol)' Use: I 1'/'I'/ i.llIlC'y : in in iyIK : or at I HIP nurket hOls,'. A* .\ will be win, I.. \rllhtrlll .

'i {i;, M for mlf or rut by Mr.I fl. A. nttiiri.taniinforMtehy I : seen I Iroiu t tlie, l.ut: h that: Seu.itop* uc tint 'lily f'"I'1 111 t i di I, 1..1. who ran: iCy \\ huh h i is rirlit' The lui'Min-.1,1 1 Ii')i| J"i..fl, W. I II I. llei'; M 1 M.f .'"hl">ll. -
; M J .iTnlin' (. Tullilm ".
thai : peoil tin I I.
to SIC "lEn. Int 'hl'h.
nnp .ror\
the uUKini'f the I I'l'lIIII'II'IIUll'r the ( 'lIhll.1 Lepi-iitun' 'liiiiild nppoint wiine I"p'/"I-.I.
t JIIt! 1\.I 8tt t'"""r.II, !Pint-lit) In I..conronnlj. s Words ) \IHiims, (i. T. 1.I\\el, .\. .1.I I'nilir;; Ptr. isi.-i.hjrthp (ttu.i'{ \\Vm K: KM:| >ns I Dr. \\ i 11.1r

f '. "|1111111.1.IIIIII"y! ; In- mill,,liipontoslt iw liUjiiil ri, n tiliil'inn-t.iudird', is ahsq'tril-in, oilier 1..I-.1 I' II. Itrokaw.Jtr MUMS I to MiMAIM: .V .1 11IEIl-.ON: : t11.t: : ,,,,',-!,

g. in n trIal!: of hjlll. hy inipi'.11('lurinl.: Thus I im :adopt a luli Ifl.tin *t.indird and I appoint sotii"' ime llf Irilicl: EpIKf E!" .
: -II.l \\.ViA.\t I. !Hrorr Ac I :'o., publish\ mi miterllsimrntlhitwillin.t ) ( <-rmn-.\. :M. M irniins, I'. II. I'lfe, .\. l'i i h i r. |

\t ,l I lul |o .le "ern except by t lhblind. <. priMi'dvilh, II peiiMinf! the ih: nily tutu I ietNiii"i| to _ie t Hi.it' i is ohm rtc I and'I I impose a penally il I tIii-stit-.1.I CS. Morlni' ;. \(iniiKii. on th'llh) 1 romlirr. nt I Ihc, risliluutre urn

1 1,11,1, ))' nf the potion, our, ro.i'leM: null !Isus it Ii n"l if../ ."-W. 1' Mi..ilit, T. I Lalr"r.1 lirlili f rII.r, In 1.,'''" rl II)'. be l'.l-liiii| luil litter. I'.\'I Inn
'
.. 4u Prr-rnsiii'l' .\. Ili'lMN"rijtnnilmiii'iii afl' inn, i/eil, 1"1' ilie( inn'H; of, .mine' u 1..11.... nn nlimiiil n.. hut. .//.I,,H'/.IM-W. I.. llnsh.V.t: K. t inn'sroi NM Mm* MAIIHIV i l. helt.thleshll.
-.\. If I OIK, W U .III'ii III :S iliiilitiriir( Biluiinlllmiiroril.M.Mmin .
: Ir.
j 'ra fur lh"I, :Nill'iinl: rIr' sn I'miil"'m.vCf I us ic-piruiU f-ir it : tiiilii! ', InI'I'I., ,| .tinvriio I l.l'M.il; hiss toward llm Smith, ftt-\\ \V. ILkiiklim.T'ly'or .
InM > I
ro.l"will : > .I"hl' him ti. nn the 1 5 ltd?
.- iiteil i.i. lie I late fur l I: : -.}. W. Kanlkin ['e'llh.
4 ontesl 1
-- I pi rsi KepiiMenlnti 1"1'1'1'1' the !essrsllIryS l I' Itt Itullrtlt'u.
'' are pn' 'sent! d In tin' nllo ) 11 I.v. P.I. I.KOX11SGM: :
"I hiti
ff : >- See foiiitli p.i''e:' 1,1' pn i M diiius; vi* in ( '"ng'n' hat pri'pntedllu'in to look with. if the ''I'n""r, whidi accompanies' I lust message" :' tuirniniirr-C. LlfUllrr. \ I.) II Mi i' ii.h.lIE I 0 \WAUI, iliiUKhtcr 11.ttH.luti
( Vim Xunt T. K. ,hIiiuu.tk.r 1
', ( s
I House I nI"/'I-li.rel t'ul iimrtfcTnril..
t ': yi'su.riliyI. composure npun iiinliilioim;!! ustiiraiHi', liou'MrHuMime I .
-.- ol h ,11'11.1011:'': : -S. X. Wllllftiim.: ?
c' I. 11 ._ ... ;
.
'> 4.01 EIii'I' I :.Ict .. in i'hilnlioiH.Ui -
k I 'f U1II&&Il s'&il Ii,., al.1" [In \iew, ', tin it foil';' of tie 1"1"1 1p'r..11 / W. .
4
Ic! I Ills I undirslood tli.it tin'' ( ;iiinr.il Assembly! ilo not w y Ihat: ii iitleincnliri riinstientiously 1""IWi,1 ol the ."lIlhl'I'1 state", I.1.1 sielelary re- 1.I".I-W.I \cl I U.: II. Hall..VMJVIU I OBITUARY.

; will rnmiHS u hit tote I f"r tin\iriii\ I" d.i> ntnl t In'1'u \e liny roiiM,, h"IIIIr.llol.y| suit U'l\aii- i-11111'1,1--- .1'l.-T. II. llrimh.1.ln'l. ,

.X:\:' 11.11111": liiuuf-iiiiili'iii will I:ike pliti, e HI tin1 h.illliflllf ; \.I ( mmly '"I\c I tinl.lie In this high nlliep. nrwhnvc 1'ir- Thai, u tl1"11"1. ; Intund ihlMiment t: I'CHIII"h vintsIdle iHnilA.. 1'eihii. .1. X. I II,nhloik.I M-u. KI.I/.VA: IIUBI.K'1; wife of TliiH .1. Knlwrli.. i.r

I ll.lllSI'nl. ,. .....4I'.fltLiVt'I; ? .I" '""rl'lI\\'. 1, fliill'N Inluve. \ sit, ol thi'III, limiiil" \ M fll'i I \"> vUneli stilt-u,,11"1'11.1 in the _tttis lerently In riliillionhe llay-T.J. Hemhlikii. 1 I.1 n. rniinty.. t'1.Cl"IKIMI? "c |fit yM h, KB, nml' illi'il. nfli
-r a lirh f ., on the imh of f
iliy lnAlly
.j -.- thy isis of .Ilirir IIIIIIIPH in eonin.elioti Ihrrcwith.As iniUllmtilv, poitpoiii'dSeioud M. /..1"1'.11rlll.. l"e. ?'r"bIH r. .
.'II.'I'nl ..t..iiiIII Ihl- f ihl.Lii. uiu mm tul r tmkp. n fund do>nti il Im.Iniinl .,
o ., Or"u..I.II".. .I' .h, .' ulriinly) suiil. t the |I"sit t i-i slitS in ilhrr 1111 l>fMHiKliL 'I hitill; fulis .,1 propi'ily, III llmiiMutii. htt.m-\\I. K. Teiu.il lie.' lii. 1"1 ri'iixnl ut se \Iso lni>, filtlifiil CC If.'.nld four

;. ilnliiifil. I It i in HIM, I niintrk nfni iiudT Iliediiert, 1 ti liw.le im>pfmuil' .CitpjrnsM.; ., .:. I I I IC iC. Inn' ,
'I'I.18 body niiiM'iied, itt (11.,- (':i"|>itlll l mi 1'n'\.I.v., \ nor I Ir.III,1 : until the itali shill ha\o an opportunity' of assiiiiklni 1.11' I. I" Iy chl'I:1 of n "'llh'r. aflVtlhninte flisil 11cr. M.iv thi"I'lril -
. (> < of' \ inU'i; /jieitesl! mm : "If 1 I know inj- the C f"'U/- -MiclI.ltffil ,.r nil <>ru i> c,11 the one, unit 11. Mmlful I'nn"
[ \ Ci'iilrniy to I'M''"'lation. It i11"1'111 (iu was: done hy I the luj.il I Mates) pi> .
; t (o.h'r'\.IY.) ; !I'-W, U ('nuulter.ti lliuii-s of I MK| cmiril and IIMIW I Ihit iitlioM.Mr .
1'lt.) there i ii mi Hitiutinti: within the po\\ir s.f| ,infill ..rlh' a,1 IIIH'I| tin in'Ihird ,
- nun pu-siiil' in Imtli |1.1111114.I ; 1.1 h t tfwlnih <. "uisl.e-V. T. Sa\on. liiiHMiT: : livrnnu.anivmlMriiriliuM.5 K: ('linirhnt
I : I I.*. I I.Vll I.. I UmrniiiiPtit' III V-tow( \\ hit-h I mini or ilinirc, 'I 1 111,1 .ill I' liiiviMitionslii I : sin nf firtiit
TinSi iute w as railed\ to onhrhyMr. liiinlld bv the inili u-ei'l ,-luinp- ..hll I rih'ri>n. 1111" )'C'I'.IIlc'ld..ft"Ir'd. to thu d.iy nf her
I '
,
,, List ._illll. Senator : "", ji II" is inir trliirh I ,r",'"" nul iiivifit, {iJ'/ tfiril'iiiurrtiif m:IV li.r""tl-.r ill mb. In \s ilk worthy of In'\ncatlon.' .' The iral. <
k '
r. .I.I-.I'ltII U: HI-I 11'tiny: 111'11 < In. leKah/nl as I Ill us III I Is within the powirolI'ou """,.,- I I. Cirein; | i 'i
I Hi"' lnii UK rill I", I'H tin tr n ill i'uiul nrfiiryi'f ..r clui'rfiil. Hinlahle I'II'lr.' nf her kind,
Win"IK nl .laiU, ,,'ii wan 1,1..1 i In < ievs to |IIlill t Hum.U .1'-.I..I'h|' II. Hrowne.lJk h"'Illtoh'dl.
I., I IIINP ninhilioii to ... t ikin relielof J".IIII. nml nf her jlinpli' frrvi'nt l'h'I, In ,.* .,i
imfiit foiiittry. : no "llh'I
mpor.irily, \\ hl'l tinbody, )' pioiiedi" 1 to or.:auli' my hlllllli: 1113 h"II.II. 1'11'1\has \ -Manfi.nl.Volunli nil her nultililmr One nf Hum said tu Iho wnlis-r, tin
f. on
:
Cr.itiU, iiltlumtjh I !".,/'': ,itiituH t.> f.fill,1( |1"'I".a.' ill those stall'liiwepropfrtj" : flret.ird ,siuiih llule I nut heanl) fri ni. day fluan hurled toknnw hit
]hm. ,
I to
t 1 'In"in sold, under the itiintlax liu.niidis i 111' \n. I.r. ant|
ileeted SeiritaryOn iigtii, : "I 1 usk nothing Irom my nmiitrj', hut he fur ( -'' th.')- )I"cIII nm>t Ii.. lint fkist.. Thin,
'iiiijrreosIu thniii.li
r .1 u.l i> I 1:111.\.1..11: i I llturit: was: In Id I h\' this' juiprnmeiit it wi Iui.iuusi.hu' h.' nt I \ kiwI I inhurlixt1innr
'. 1 "lu.: tutu Hi' :\1 r. Cuvu mini, iiI Uakulli tin hits re I is iiollnn': she .hniili) irr reunite ,ol' me in iliti niiini; The :'isri '. ) i* ,' .. ol the 11..tubl'u"..1.. : ,\a'"lahll to rommiinliato with h. r
.. in regard I In .tin "o."lu'r. rreld., \ lu" the aRUirunrff. In her and .fnl, lit
: u i
\ ii.,. :Nohle tutter.stti's!! !II Chit hliPral: legislation I pure
'li asitU opinion writer in the York H'urW
.\ 'SCC
k titit I trlttI appoint' tun \ ,
Neeietary) was: ii whiehaierued, prior to this ( suppression' o.r cnI' 1( thai fiirlierti diu, a tu : ." SI.
t f" lllnl t 'h'IJ kit iw mi) nriTMTiry) I linln t tinbusbies'i' I If we ini ht in:iku II Ml oslinii to I the mi'mhi' r< .list livs: hellion'" lend to ''piomole hiimoiiy hetwi'i'iilhe : 'i>;ii.kture: of 't'.," (f riiaps' (I IKOIU.IT.: ; ('t im*,]) 1,1"

of I tinSenate.! ,,1'1111't I I.exislitine I I in right.1 In I this I \ cry griec s 11''rllllIlI,1"i 110 piuple,, III .HUMKUtiN viii's. in I the t following I puni rupliH, Hie I Ilieoiic"of

f :' Tin' oi her" nillrrrii i 1"1 t I an1 as followsSergeant ,\ ilnty' \\ hlt-h will he \olveil, upon them iluriiijr CC ill iiltiniklily I .; the puhhe' re\e I 11.0 I two parties intti SC lush HIP! North is divided Speciallotirrs.(

the lirst. .la.\' of.t t their siui iii, ol iledinj >etialuiN lilIes and \induate the hum,me poliey s.1 I the guyirnment in to leiril ctleits of tin I .
I nt .\I mi-.1. W. u lli.tik.u r"lar'I .1.1 : "cl..inll .
1'1" in ( '''II ii">., wonlil, "he to allow no i in:ui'pir.iin.il \ I. '. '- ,
of t the ietrr.il Mates.
J. TIIOM v*. I ( )
I"/I.'j'r-W.: i.li'lilest d'Milit tint the feeret.iry .111..1" "IIII'r I
Wih Florida ArchChapter
wihheiior a-pii.ili'iin to wi'ih i II liallier ,\ 1.111.1 Royal No. 1.
|II..r J""Ir-.I.'I, I \Vinrr.Tin u I ;: itter olKiliiy will be 1"l'l Chit hu t-h,:ines not only a very liiige
III miking tin'ir ilioieiA who of nil her siti. is rA\ \ Jiiutiiciiilly, nl.IIQ II 111'1' m: amount, I but ipiiie an lAtnordin\ iry variity. nl -Af t%" A rpptlar melting lt' Ihls|, (1lulsluresIll : .
tonh, l III'. Wti, I'.
I llousi'[ was railed r by In nd\, dealing a i until sj-Ktim' towardilheSouth.
.. /i'lit tan most RI sly ,nml infinity IIIIIlc'I'I\iI.I'\ ( IIIHItu the: Republicans I I ; but it Is nut to' thai A tttks l fIlh5CO' nn itunhy nenln,', IerenlKT tu I
k j lt\MM lorint-r ( !,'rlv. 'I hilly. i'\1.11 niiiiilurniixKirril >' 'Iy I serve I the St IIP, 'ami ilmohe, t tin'in withoutlonnlliu Sm h I s)"I'I ,'i il<> mure" to unite our thai the of our readers is called : A 1"I"fllnll""ILr'I. requlitited, an nn ,'h.I"1 nf cull

':')' : In" Ilirir n"inns-an: ) li'lni; n '|111111'11111.-' t Iliini, I If wnilhy of the pl.ac' thij I people in the iT'lt' In pay olf the 1'llon'III".1 ; The I IIlt'nti"l' hey is that HIP Rld "llr linpnrlant liunliiiini' IC III bw tmnn,irtedroiiipniiloiui.foilnr .

I On t motion ,.f Mr. I Itumi.irnf; .\1,11'1111'.1..1.I I ixi" Its pnuiunt to lie last: Republican 111hl'r l'hllI.] -,<. In (jood ( irrordially
il-.I"III.v, it will I.ntill.
; will not dssliuiv liniiiir.il.: us Ilf'lo a."al'l 1'1 Mates ti re out of Hie lnh'lI Irs'Ilk t the :itiw olI \ ln\ ind'
I WII.IIIII "f 1.1111! was jiiiulp" tinipiinry i : iliiiirHUM and interest' than :a thu,sueituh: n ikedoti"liv
; i I Inin i I itiuig ronleircil' \ uinoluiti'il,I ; ri'inunhiiinHumour I ,1.\.11. print ipul I heir seirssioii s.rl and wire whippedinto llyordiroftht-II. !I'.
'I' ". nlirn I llulloiin'I [ ; \irtitPliIliI l.' oruini/o: I Congress t that:\ il >h. never I I.e I iupudi lii'truiii) to bu hut.k upon ,
\ Ilu\\I"ltl''n,
I HiKiev I Will fell I that I th..lIh;: I tln\ J. L. \VLOR. .
whiiliviiHilouu l 10>,' tin i.IK, 'lion i'f :Mr.u \VII.IUM- ilPil' Tlif-e 1 liter ruilhyiu.'ltic, imtn tutu \11" 'terms in the IIhlr, dc.1 to illlpnO'- Id, l'6. "..ro..lry
"have ninhition tin' hue ilutk'i to I II. Ic..mh.'r
no tr.ililv, ) It I IM Hue that the Kepuhliean h pirty. in the ____ .
" ---h
mill l II I II h ho.: t''M '1' ('hll'lh'l'l.. to muKItin legil-
if the
in :hpfuUir" r. olhtrwUe .\" pay
1 I Ililil! ,1.1lli1 Ilin. nl Ihu middle, and until the end of lhl war. Leon Lodge. No. 5
Tim nilii-r ulllri-r* i-I'c'III"rl' IK l i..tilt." H.Kii -- -...- I 'ri I by hi. stnnztlu t in'd or nude: mori. fieritl.1'I diiiied Hiiili a ,'il\\' ; niMiiiMl nnd dmilainied 1 O. O. F. .'

: !nHMinit (1itkI I II. t'. \VIIMI>, Jr. IIuiIts,, .....1.11... \\ huI\airiierieolleilion' ,,1 MHIIH iiulioti.... it iu very Irul'stl'.1 "" ; but what I U, ,I: ._,_ :; BTVII r >nareri'iiilinJi.illlMMIiin: t ii n'l" :

I \V. :\mH'( : : one lie mure nr lens to a party based mlusivelyupon -> rit-'ul.'r isusefitug! of Leon I.tI.| ;
i r.nrolliiiijCli'iU: I II '.. in Ihe Nation. il .\* nilily of Frame, in tlvor.1hl'r ; '
ly! I .r.iiItiut JOIINII>, !1'.IIIIII.'li.,1: of the .
litis-l the lie of silence the lie nf .l
llui: I I\.rllnll. XI. :1111.lr Lmlsw Itnom: o\i'r Mr
I lciuiiliiii'lifk I! I I. ir: ; beiame
( h months they
: ::'oili of X"\I.III".r.III.'I" > tnentioiieil IIllh. h'lurnli & .jl"I. a w L'Irl ) Hie he of omission, the lie nl uiiiinis.siun, the lie I 1',111011'1' Cabintt: Ware Ulom. IliU neniiiir, I I'mInt : 'I.I I.

'It8Il1gcr-l i. W. ril"M, 'lain.itiun nt' hU about! us worthier as Mr.: :MMISOKH'S: : bilK uf sittt-sstsileflltlll, the lie nf under and I '
8 in, the proi' pmleei i.sur, liywh'nh .tatl'lllIl. nt T 5 ielssc\, l p. M f. .\ run atti-ml.uiei-I ,',
L'It "S-ririiiit. ,nl-Arin' *-JOHN I II I I UihDiM { ii iitt. the he nf mis 11'1"1"11. the, I hen) notation' .
of the writ ofKI'K.H now tiu .
the privilege rorp'nv ar' 1.1 ulrcil u* I AMihsrH. H.'wl.... -'..- le; .l 1ltil".llIn.: 11.1 I lie as to the fails' ), \I trI..ld.1
>r kirprrInnn.K tin' t l'mte.1 Sluti' i NreMikeil "t Hy orilir of JOHN Jk[ .
> 'ii >, t he nf ( lie as to Uoi .u, (j. i
.. 'd".rll..I. II 'Iurl"
I I \U\un[ :" i., iiiiiius ,ami I'.IUMNHpHiinliil : IIC'I't:' no 1'11'11>1 t the M.itt-. IIlItlh..1'1rilll"I ( ) .u..II.Jai'kvomille men hunt oilers his the past' ami' the .I'ci"l Itl the luture, tIle lie about' I lit lit. "a. Hi .\. ('om.Fr. >iiUtr .. i
ii.i: >ioli:illy
*
I | II roiiiiniltin to nutily Hut N nivti oltint HnJ Ki'iitiuky arc eunrenie.l I It (6, Mill. Diipenilnl I bitii.hi-c" lilt pnhlii 11 use n isyalty, the lie us I,) the dialo) ally uf others ,
..rgttuiltthii.iI ul' I Ilif I II I.mil1 1111.1 l itUi, to iiilwith "giMMls, \\lrc.t 11.1 lilt-re to u .
; : I in the I It.st"i It t of ('uluinliit uiul Honlh 1 of th'it .
a hiiuilur vi'itt util tt'"' on tin pirl ul u tint iM.nHit : I through, the I i'ulninns ,,1'.1. Tali.ilu".ee pajier ; suit The tiew nf the I einucraiii party was and is I \ it1t.crtjcitrit.i&o. ( I

I I'rovinion\ ( i'iIIttf anti inforni I DiMiii'lNun to-diy\ ), :Mr.I I H I \ittitu ii,.p:, .IIII I name c'II"'r"lisill: I tint t the luit U ol'suisMiiii, |using ii uuh lit it-is, mOllllar.t
aft tin : "\
to \\ : nn
I Ifllnll nny: la pat'ii''ousi f.r I ledrmij. ; toan ft I luutir nnr readi, r a will displaju'and in the sli ''hti'st degree the fedir.il relations *
:" '
him of tin' ttrgI:ini/ ition of t tin- Ih"lt'rltli'; 11I'r. "I' the Maim to tush h ul her and to the .
Irish rument to neurlv olisnUle in the! Conxtiliitiou li..I"rl(rovernmeui
'k| whielilndlfen
si'iutily" IIIK! Hi rfti'lmesw to rwei,.e "II y) cointnuuifatiou of I the I'lilteil Stales, hy n Will 1 knuwnilunsein tiuiti'fully) IIl'rIIJI',1: li.1' g.u ; t tint' as Ninth ('.ers ihjiiit never wus out : 18GJ; ( ;> '

*4 lie bin to iittkt.L'iiIer '. to the pnhlio, nt usriee4 w hu h are 8aill.: :a ol lie U suis sic, nnthin laii: I 11 neuivtary tu bni rig
laity I I hal lust lrllllll'lIl. it I in ilirl\:krednl I pnniMeilthut \ Lake City paper Iii nlforil\ In-tier I"r"il: Hun fist in ; thai Ihe moment the sent hiorily s if the fid HOLIDAY COODS. i
k
iiinlVrre, l tin- Clril t > : -
\ 'tpjhiiiitt
power IIHIII| : Cite pr'mli'gi'nl t his- \\ ril of //5Sss14 ('.,/';"<. in S ; nr C'h.iili..ton," We u "'u'she fir I lullowing ; h. erul pitirnment lan be I, iMriisid'tvitliin her --0- .
(> asMMuiiH' JOHN \\ :\1 \I.tiE: : nml. J. kli.ill not I he miciM'inleil 111110'14'11111'11 in ca-es ul .t'all.I" limits, I'tertthin I ,' U just. us it \ (ill I the Hh I.11"1'.111. of
nfthe l"lh iimt.Uit t. TOYS IN '
h from theV 1 >V. ToMi'htNH: \\ alt npjioinU'ilA 1 till' ; jrritf oftnt vf uulieuliiultaaiust
I liliellii'ii I nr iiuu-iun t the. !pnlilie safety in.iy reijuiie nfenni'C lohisadvir, .
-.- 1.\lIIU".t-ly .the I'niliil late*.
ri'tiuikivl I that M.iuiVnks it." \\*e hliuuM like h' know (IIIIII :Mr. that t lliii gi nth m'in his ,1 1 weioul,I admit lint the ordinances of -t-
% short timo ago: \\ e | ti."l'lt. \ I 1. .1 I : e"1 Mils OK fl iyi5 IV (' *,..Ki :> .
\t''ltn:1
\ ..t' the M r'l.i.; ('uttry1: IialIt.iHctl.ipliiitation \ : > :\\\IIU. wlnwe mine, :alte-.!* I'n-' !,roll lam,ituniaUni turned to .!J".lvit,and resinii'd I his old busmess. ..i"l were not Illiti's. but the evriise nf' the ."iri. ,
t k'itrj in lush st the Miitextin .\ 11.IC'l' prm'* wil! sili: ify 111 legitimate \Ir'klll ( the State they
t KIKEOKK.
an.III.t
:
to ii int. \ S..II.r ,
iu-ar TIIII"h1111": propoxcil \ miixl ,', tint he i is determined tune.1! ledir.il rilatmiis, I 511th- :
sti lu'IIIt'nl'lll'\lh.11\ MajPfrtttV rv tin in>'!I", fulfIl II iii IM-HUMI ; or w hu li I i'liea > be .11"l'III'h'o'hl thl: HUE: CUUKEliS: ,
nitloii r.iiMiiiV(- luivu I IIJ U-IMHS| in Jut "II\'il'I | as i.iu pnrih.ied ITU : were rkd.ct, "111 the N'nrthern N.kte

I : of IIIl' 2.1 l I' ('. I I. llJi n lltl'll H pi.IIIUtioii I them H, ut the pre-.ent time, ill\:1: Ii.h. and by in any 'Utl\I'11 nil v. .\ neent lull>t tto :ai f wroiiK;; tlu)al,' the tklnns and we the, a.-- nx WIIF.KIS: ,

iu tinkimly ul Ncwjuirt for IhllllaUI" W till: I'm nil' .* 1 H!) the ('III"lltllti"1I there must JaeksoiiTille. hll IIIi"li'III.| ih.lt phintirs a'i I f..1 Jiut arum wciu cullid out and rteitsset TOuTEHoFSSEUPKNTS"

nut. only I he nlH'llinii ur IIIV.HIHII. l h. t "euimtry menluiili, ,\ I ike n en Imtir m l.uti""I"'I'C there were funi'm,,itmiw > f : ,
'
CnlViii of llumime )
I'lirpoMMini tint: Lieut. >tu. n'h..I..1IIr thinm S, iliur t'li
1 \ bargains in tint nty i\nnn: ire"- i.i'I' ',, in l'rl.i"Iah'l: lose |lM>\\ ,'rfulll he UlRKEfS
rr illl.III. u t I.. .rftnru u\\fi\ u lie inusttroalul' ia\ui.ii Ill so f.iiinidihle in t'li'uaili r ut: U) tnil h'". The ,'If..rllilf our .1U.I..II\11: iuientfuiiis d. ill with bytlieiuilarm.whiihwirttheworJ* ,

t t the .. I Il'l. \VDLFS..
hi.* rt iniuit, mill t"IIIIIU'"'''' tin pr"'tiu' tu l inger ; "i pen romppttf alll"r'r ol 'reui.hsiit l.meoln'ii prm'lanialiun 'and Ha t 'ontni.'iiuy -
I'l'llii- S.ixon nt i'f "- truly c'olnl'I.\\ ,'. ind, shunld reeeue the .npnut provided for. IheaUn Con FLUWKIl: POTS.1ineCriain. :
l.uul Ap.il.uhiml! L h Niiui> tuiiliuiulr.'ili'iruir,. .i"l git.it w rijrht. : by .1! ''ri-s,
'I'u kiit-pentl it ini-U-r other ein I ii tu | ul e\try 'IIriIi11.1 ileniii* I Ihe gruuthand I t"1 the l""llt"tu. uf these in,\idiuU in : : Imll.I! ('lnl'lloI. '.1.... c'.1 \>
anj Him ofllitt ',''1 :M uiu- I'avulr (,rllll'rl" M.k: tll'I" pri "perny 4 hil own towns.CiMKiislI II'1.1111"1I11.Vrl..l >jr-: ."' :.. ;. :
.t IHl'KWIF.t'l.on ,\
t l..nt'.II") VS'i'st .KlorUk I : lint I turn: mwti ril l out > i.I,11 im..t p:vlp,ilily the pro\Ki.ini ol that in h I h'\ nn I I i>, nlvxil J,,ksuntille. h'llu r the Jlhl'r t'onfederaey iu'.lpedm l)1'C.S, ElI its .1" >

to rein tin ill tinSuti., III.IIIT ot' \\ h..1II. h.1g"II" ,11'111"111o u a nutter: ol liNturj thero tue.> l hitut gues tinpubla a hia iiiahty as I1I1'1'1:1IIt lunr; 'sIr four mmillis, or four"jears. i> ain CHAS. H. FAIRCHILD
Ill) relHlhiiii ill. no iinasioti of the l'lih',1lah's.:; "IIII"t ,liter w cannot atfei-l t the | | thin ,
Into Hit IiimlHT' luininrss on tin1 (dull ro:ilJuiur and if we are : .'n lu. .t..l J"wil'rwl' hic'l 1".ili..II"1 .
-.- or i if,ui.> pail tlureof fur more lliiu six mi>nUn..N.it duriiu in amis against the federal ,). Bay St., Jacksonville, Fh.IKi .

.. a Inutile gene his 1'c'l tired, not II lux-lile I'xi-ii'iliiulv 1".l'ur..I..hl| ) 11\f. i i i. 1..1)' nu ('on..i i tenry in the lilaik Itepithlu '. 1'H;

St'nator' IKht/t/tfr, nf \.Vi.....ni4ii H uVpo[ >t'>l to. I1.1C h.iIhateit tbrsseuliiut their entire l.miU the hisshihesi.- -. in t lew u in r'g ird to I lice South. They are .

tiiiutthiny I IK* mlro
: t a lull in n-Ution to iii.ilitii'ati.nnol| u All,ml'iv .the IVillo Yit tlienritol 1,11"I.rl" >e..f.t..ry ut W.4. Mr. s rNTo>, m hi. ri-purt 1, to their theory) we are out of t"l t'mon
-
juror* in (-\'rl.IIII (..ks -< ; j j.nit> .Iiiig; that in trials f. i ML-iH'uJoJ. thuiuh thee l"'I .' .:u'I ""III.u'Io.| thee l'f.iJ"U'IU".<.ae, turu..lif I w hi-u u its a,It outages are to be enjoyed ; we are in CAPITAL$1oooOOOO.Gen. .

for treason or high ini-ileiiu'aiior: comiuitU'J it be .u-pi'ndej uuly iu COM'.1 \ riliellimior .1.IItUIul. IC'm uhUh *e karu thiettlwsthsuk uuui it. wluii I.. burthens are to be holt:'.
.h.1
I'.T of lulorrJ men rtilutfd Into the uerhesi ,., tbruit..o -- ---- -
'
iiitt4 l I' um/i'il ,
against the ( Main > or: military ruler-lm\e raili mij all
1I.i"111.1011' the our \\ oj 17V.C5. Ibe lorL'I r'lt" t'&TtC-TII" |,rcitiit LnriuIa i I E. Johnston Pres't.1. ,
Mite daring :UTI Joseph
.hIIIIIIIIIIju.\,1! '\ imi> l> I ,
t'roe, Ill) jllr..r inpoH'tit yn'.uxiii them takfii iiu tu .ul'l'orllhc I'oiist.tti ture. >u'.u, to bate an iiiipurtant duly ,
.. ,\ .I uumlirr iu kertice ua the 1'lb of Juh. Is : a."lulll..i .
ol haviii': foruu'il or expri.vsi'.l an opinionujton ami the 1'iesidi to I" IUH irm in d..tlul two I Sstatii >.-nator. -
; ti"lI. i. l'rut..tallJ .
oito.t >
.
%
St .I' l'r..r at\i I hf,14 Ibtftu dunitigtlw war from I A eurrs.t.iedetit 4 fiLl u.H.i'krTKs: : .\. IIOS'hI
: ali | bUgePlo nt (is-n.
iuiioti'iiif of! the aiMiM'il l ..l UoWI
the >
uupon '
j guilt "r
.1"'u.I" it ... niustir out, "o. "",tThere [ !>-njirul <, and .U. i
nu t except : 'I t1'urdl"IIII.I.r V. un > > ,1'1| | (
I UA\I\i .1 .il"t 'UIIL.lolln. .
-' '- I f Judt ,
hlulL-III"1I11I junruaN
11I1'lIhlk Leg
pnblif ,, Mmm I
1 rumor ( pits :Xl/fi i-olorrj HVOJHI luu-tcrf out 1 UB uuuili'r IJ. ." ikiiiuunt fr lt
isr tlu'fotnmoii hMory sit I the timis, proMnl lie (ii :.lio>.-Horace! :1.111'al.1\ after r hot :, ttilk loll, t'I.lnJ: I'u|. Jamc. UaukiHill. int. 'I. lt.ii.k- .,f now i.. utotut>M.rilH.natlti< ?
t. Ina"'T I i rtmoiuinjin emcc I"llu. .' t inr t Uiu. au4 .|tUt1jlje.etLutu, ibis attiuti'm' of "I .\ llu'KIN| >
Mill, hut,, t itto-Im.lill) impartially t lr)' the arm-vil 1. loyal u1tttitt':4tl* tit.iii: pnihiliiied from, Uiuslerout belt, f.liCC t.'U .\ ,'uto.t..1 IwVi.'. th" I.. -i-ulure. A."1. wBU mD..bc.iraut uu.itl.er 'I ill kh.i. i.. 1 II" i ''_'. :soTi ,11

-.- parli.-tpttiti Hi t the "la'lion s't-1'J"r.: !e!Ir.1 I Ibr uutubrr uf jpj'heant fur u>mtui.>ii. it. ruli 14'..i.Miiour4 fur"...I.. \\bileibeuu ru' m
1 lt''ii.[ J ivi 11.:1'11: li.i'; c"'lIc'kl'h',1 Ja.l.c vi : h "' i-. lJ -,-i.laturi UI duul'tliet' lint with .ri it .<
> lro.I"t New York, u-ked if 1'111"1 wa 1 : 'n'" truii| amounted \ > :-"I' .1" bi 3,4i '.r.' "'" j. i.tit ibe .*i-U-iniuu ,,t tbi, tn-.! uu-r< DESIRABLE PLANTATIONFor
(Nmlluni: I'irruil w limit upjtoMlion\ llruita :: .., thi. numtier l,4Ti urtr.jtetnil, :cl.lon.
torehni; :?-1:11 and tar dtil"'I "I. LI', Iy whit Ilulu..t. III ,nl i i"i I I II Mali: aud cupli r"'uir. thai thy" ait

prominent im mlier of the 1.111'tlt: : (' ('ifl- right inc upieil the WI:11: 1 11.1 HIM; ?- ;: :&.h r"'h.J "1'1"lntw'II. Thy nuuilur uf .!- I I".,.'ii I ll,,} fijvy' uu.t I.r.<) usC. their Sale or Rent !
..11..11 1.1 ..1:
I \eiilion. '- 'I hi' ItepnUluaiu were ti.'. 111:1i.;a-.teil tiin .,, ti. .dm'harcil.; from r -;'II"lt.I!., of \bIte irooi* i -L."City- -- 1b. I ,. MILKs M.lTIl EV>T OF T.\I.\IU: / :;;
-
iu orgauuaUuo i1 .
tu ICCCI'I a poiuliUi.'UU il .ii.
I M.onLaUUrvcortainaisr % _
_t 1li.lal.ru I'oIli. \.tiny reply. :Mi\nard[ \I|poor wnUli, a* HJJJ 1,707. It t U tofirtaiucJ, front tbvrcjiirt. "lrt- ', ,." 'trI. ullois :lar..I..u (lit. 8th. Iiou d'ar.t: lotufurtable.U ELtlMi l.Wio .f.w [Wa .>
troujio .
It will rulu tlie mi/n> auJ iulurivtlK in.tustrl.il *nj in i-xidiuifd t>>)' an iu.ult "b\1 ke Uti'Iy otfrredto vf Ln.Pttiilg' uffiivr, tbat.tL. 'f be '. l'OT" .-The market. IoJi i, dull anl .' .", IhIUI. fabln. Ac., \i. *i t. .'
'111"11"1"11'1'0.\1.l uf llutuuili.. In nut UuiU tottr the '. Joliu 1VU. NauneC ,1 Utaty. W. iiuuie : "it bout l''Ch.OIj., t, &eThIs jjlm-r i i'I .>
V \ .. ..* IliU 1'iiiul hiTi-aftt-r but t>uraJtlie "c'l'raL. "Iat.ma uruilzatite I. uo4htx.Je'sEiM Mobile. X O. U Ailed |.r ", toil li 111 ,riuie coud.i i-
: ,_ I 11 1J nuriJa Tu h.thCulutu | .
U l..rIb lUcir itiurttl itartf're. 'inr atby I y* .itlVrtagv : _._ ru ,' "
to the I'Uulirt 1 11 thy I' balmily ) .111 :37 ?.r'ro"lntf or olihrt Aj'| ? :
'IrJn"r 1"0" .
laiidi t > flit 1lry kuu.t uo| t') i : llvkni: Jias rfsqnW w'rr.1 W. 1 WI :tIle'lluu. .
nut 110 > ufyra. NeuvtUi'ItNS the i iu| 1,1 l>y Jirook [J.Uin. 4'J 51)I ,' ) : T.UA..i e. Oi tbt ,
li-ui.l.ilin: law, tut ty un li.w1luilit i.f lia'urtf lilt thE law at JitflT I 31. 5> ti. ) \.I.t't'
l
!
i
I, tUe noil (or the wUito mill.-family; J-H..J.II Ill.n v !, 1'.I'i' t.

.
,
I I

.
1
,.
a


. \ .


.Mo\... .. -'
,
..,..._ -IJI' '",,- : .-'-.;-, ,\\iII.J.c, .,.. y.-. -:-L-:-'. ..- ,,S"- .".- .- '-. _.>.-,-,: '..' "... + ... ,I .._

.' ,. .
1 ........ -
'- .. L u _A .....-.... ".... -- f.
Y'flrl \ )
,, : .. a.
r I

) .


o. -


r ((1 (DRY JOODS) 1T : ; G.( \\V. & A V.\ II.) SU0111II ) &, CO() LIVELY ; DRY GOODSA TMcKIBBIN


.t

' BET AIL & ALLEN'S

WHOLESALE AND .11'I : .trsr ir.t: : KIVKP':: : PM( I : 'I't'' : : \\VIHH1MI.K) : \ A ISKTAII I : ; \ I I .-. .

,1",, II rI..JARTRIDCE
\\r \ir; sun "n--ii\n| !;I TO mi/: li\t; >r:
> > l)ti 1.1)1)4)<* n i Nr.. \k |Ti.-r,.
T. QUEEN OF THE SOUTH i DKM.Ki) : : : I INC

i'KIN: r:>. r.i-i:: MAKI I:, ..lo-aa,

i11': !,0'1'..
Q (\ :if Mi.i\riiih: : : Hiiin'iNt: n, atl:'tf\>.
.\ i.i5uiANI t :I 1: II "I'- 11:11.11: I : I i : I /
FLORIDA i"F,..
1 .
--
JACKSONVILLE -
.
.. f.l
'; .. }
., m i :3.V
J -' .... ( 'U'J": : ) ..

r Q \.;. 1... a I II"7 I : !.
F.Mrnir.v.M.t: :\: : :;
ruiXT+, )
nr.u:
i).00 .\\\I 'II', S'l'Meuw.I Mcrrituiif I mill itln t.. Stock of Goods /) \ 1 I'.I.'OWN: : 't III :,". r. :3j.
"r"tu'M'I") alt:;I ,'. o
Murtin.f .111-1 Mf.'luuIxnii .::1, I ...
Hi.w '1'
:1)! ) II ilw
\.
. to :II'-1-\ a III..J.\. I"1': .\ \ U.\IP.: ::1;'.
Hit aehcd\ Sliirtiiii +nii-l\ Sliwtiiii:', frolll f I
. 10 1'ii-t"" t! z
:Ah I.r :,7,', .:.. .., i.\Ncvsir.i: : : tJiNtiiiAMs: : : sri.i.omsTii : !.
I ('.\-e 1 Ie.t 'hrl-l''! In. IMIow.". r. III Met \YIIK u '1'II1II'I'I:1!:! : TO) TIM: 1'1 i-i.u; ATIIOLKSALK .-y---.if'} m
r.iw ni'wliftl, -t4 I 1'1\1"\ ''i",;' ut *I.10<) 3g ,..."...!I'.. ".,,
.'i--.. < ; 1 :: : : I' a.vNYAMsMTV
'HI I |I'j. c, TUk. Fr'tuael't: I I t- 'v .,!J't. Cft
,, I Kt I I'h-c I Oi'iilin\ from ::Sic i t" t. \\ ( AM ) RKTAIL.CONSISTING. 1 '.4' V
M I'h"t"lIl'h""I.! .". (IroniIv- to" >HV. : : -.M.I.ANAK'K .
fill IVITH. llII)\\ U denn.,1'rolll.. ;ij''eto;:' I llr.i .
|I'i) |I'Irrr.| llrown and llU-.icti il\ (int-in Flamifrom I ( ) : ( ;. I IN l'\KT.: A* l-'Ol.l.ONVs: :
4ilv tn.M t >i'. : sllHJTINC\ : : CIIKCKs.a'J.HI1AVY \ \ :: : !.
:0 I'It-".. HeiitiirkyTeam, from :IF; I Ifir. Tallahassee Florida

:W;:, !t I'li'er Pimm, (.II-iititfh.iuiii. l.iiinr:: ..,front,IViilii,. :iV We tn to 4''r.:.iV.T. (J 400 PIECES AMERICAN AND FOREIGN; CALICOES : (CANTONNNKIS\ \ : ;: : :, \\2L!

Sun, l'.iir lll.uikct". Ulili-, Itfd. M.u.lniwVhitii.. \', 11II'.I .
1'1'. ; '
I |iuliiM, I.t. 11 I I.J I I. from #tY, ti> *
I I I IS lull,, .Hill III. (pnbhl), sO ",0: ,11.11.1| |, | >? |4 (?("\\ |I.
lvre, Hc.l.'lIl1w.. Wliitc Bud Mi I ikifrnm ANY rANTTY OK
. M) Kl.uinH.. :.''I i'itiii! ,I hdlnnll.lPlluI' | [ 11 I ..itiln, PIIIalhrl'. ,' ... !Ii III II II'| :,1\\IT-OI'.r\ : : | .1.,*. 1-.i!' *>I ilNo. )
IV l i ..
I
. II lilt t ll'llllll\ l"l' I..U'hll"' I I" -I 1
41)" 1'ii'i-eii flab: LI11"! y, alI.V.. *
liHI' I iii/i'ii I.adi.v', >V iriitV II iiulkeri'liiiT{ *, rtlilu LADIES' DRESS GOODS ,in'1" 13.: ,11A
?.' ."ni in I II.IH'I"> |n r ilori-n. ,
101 I Down? l.. lies'iiml MinM'n" lln.n, froiii $'.'..Vl I III -- I.SO-I -

.. 101 tlii.uui'tr H'Dicti)'" (tii'lita',I"/ami, II.1 II"),' ISx! ll'iae, frt'lil fiMflll.UO I.. in)) .!!,'('al \iriit\: I :lll'I'I lM\lc.: Tlir-i < nIrr ". ,,N 1 li.i+ \iiiu'!.: \Mill jmn IIMM-I! (Voiii, lliv l.ili'-i \\'ii DRUG: I l.lriiU .IhMUttiletll' ofFlannels

,ii I Hiizi-n" |per H.ilmcir llu/.etl.IPMrt: 4, friiiiitl.( I <"''Mrtlii, I <)ii'm h. Murk1: in :\"'lV York.. and Blankets,

I D.i/.eii" Miirl-, Ilieknry{ I Ciilk'i. mill, \\ hate, rW11i
jlrt\ I IM I In *:.I.UlI) per ilii/rii.; AND CLOAK TRIMMINGS\ TO MATCH .INI DI'll U I InW l-Kli: I M.NO 4
10 Dii/.eii, 't,.riuanndFmcyIS'nnlahlii'tlamI'. : I : \''!, DRESS ,
1 IHIIO *':;qtr |per .1..7.! "''". ( jooivs: ( sol.: ( ] ) AT IJKTAM: : .
mi Wiiol.I MIIA: I., fruin) f'JdI' t-i tt..Il' )i cui'li., iii-- 1.,1., -i 1 si\. 'c ..1'1(i.io.i-; .. 1

.\ I.sn-: KM; ) 1C( A\ I L STOIIK( ) ;. S..v T, I".-,. 17XKW

Nocdles CLOAKS MANTILLAS AS\JD SHAWLSin ) ,
,

;I Pins, Thread, ;r"lt: \irii-ly: :II1tl.w,) I |-lii'cs. -.. -. ,- mr) : < ; STOIIK.() : ,

Buttons Hooks -

. f4 & (;.ASS l'lgHEK1): ) VMSrn.XS( ; II,s .t'l\'k tills IH-I-II, fi'K'Hi'il' llh III.' l:1) ."1. M II.
and Eyes &c., CLOTHS( : ( ) ;, '
"ii.l "Irlil, l iiiti'inl'iii' l.ipinily, :nnl, \\ III ht Hnl.l.i- !Ire OHEOOHY A DELOUKSTIIAK ; :

Tin1 nlmvc Ore Wh..I".IIo. I'rlri, *, ..indI; pi r e"III. ,- mil |I'.ihly IKI.by ;nil) -linil.ir r' l..l'li-lim.I hIII\
Will |be .Idled| fr U.-I ,iI. (I.N.11t'Itl I : :< !->, KI-.U-KYS.: : SIHUTINUS: : IMI'KlilAL:: : \ Cl.oTIIS, KLANNKI.: :-, \'1 l.'il.h.I'lIYSIOIAXS',. : M\\I.V: KiriK.n IT/ mi III'.I' :
.tark.n11ire| n,.. IVr. lit.\ t9: \' :Jit = I I ,. I 11)I nri iiiril| | h) M. I' VYll ins ,V :"nvii, 'ii
I

AND IM.ANKKTS= nn-l I jri-u! \ :;uitt \ ..I! I
-
GALLERY & Store
PHOTOGRAPHIC Drug Apothecary ,

'\V IJ..I.rl: i .K (; ( ) o I ) s. ."..1.1h't, <. Ih.' "''h'r In Ilirir tVlriiiln, |>;,ilr.m. uii.l I

Ii'' pllbllr' 1'i'lH'rlllv: :a en I.plet'| .n.xarl Maul nf
(; \ rilKSCIMITIONSniiipiMiinli'il : I : )
Table
Linen Sheeting, Towelling and Towels, Diapers, Napkin:,

P : t''IIF.I'i''EII111'1.111:1:1'1':1: ( ) p: : :( 'II'I'I, ..r .' wllti i in iiul ". ..11">. III 1I1I1."lIt" ,.t IIMTJS.MEDICINES.I I : .
1 PIIK I) liif'irin. the J'ulille tint, lio. h.i" up1| ,-,ur4Ik.III, Table Cloths and Table Linen, Swiss and l\iiia Muslin, Nain lie I il.iy\ IT hllillli :;' .
'sink
< ccui-ItU |pill' nl HID r..II.\\\I'j\ aril : CHEMICALS. l
Photographic Gallery, Ira, vl/\ : .

ovrr I llii". Ti'U'irri'li\ | nillrr, III..II. IH ready t" dike I'h- sook Victoria Lawn: Brilliunts: Plain Cl.llll1)laitl Jaconcts, FANCY GOODS &.c.
,
IUIVA In the I..II'.L .1)I,., I:"I',1J1rill illnf A til' Iirdll /JJ''':'* utiil ,

Photographs. Cards do Visite Edgings and Iiisertings of all kinds (!li< /((ir'Ily, I'lilii'n, <>!/M, /"/). /:'HI/; : : A DKI.oCI-ST.\ : ( ;:

A t BHTYl'I' ".i.Il SfXl.y' 1)0' .,. /ilh'i/yi.rr; .
.. .
\. II --I.">.l4uit liT 1 ,1..1..1\ '

nll.1 I.\lulg..r\ al"i.ril'tlll't'K.|'\ n( "I.III.IIlIl'rtn'H'I'K'.IHC Jhc| till- II"*cull.,aid,,''ull.ill I ntln| NIpure r 1J.; HATS AND CAPS'nlallli"I-a'.1.\, .lr, I', ,. I'/dll.l l'i.h1. N. 1,11), e0mpomnl| \li il til nil h"inN.iv.

linn In ,I'lfife all.1'ur.dava : I II I, I Iv.., )'..illI.'ALWVKLL \/
p| nil p. \Vi'iliiuMl.i)* and 1'hut.I I}..arr.r t 'I"rl (f 'lllllliX, Hi (/,,/.,.t, ills ittill

I'ur. tho wliil.T.MouJi AND SHOES 1iJ.
}>, t'rl.t.l)8 and! Buurdq. l..r tin' nlirnini J'a. BOOTS ,. !' f...il./ si, tiff, ..v.h' ,

U.'t. 1\II\ l .rt. :!"-Il' WM. KUIlNB. 41 ? d'( ,... If(r. & .MOIMJIS( ) I ,
Gentlemen and Children.
-- -- -- --- For Ladies,

FOR' RENT M. LIVELY Successors to Browor & Caldwell,

PI.A :Nf.1TI11N: urarla.keJ4lkmdhr. '{ finllfii 7-' Crockery and Glass Ware, Hardware awl Table CutleryCAIU'KTS .
MY than. Tnll.ili.iMw. i'lie |place| cunf..ll!j 'I'allalur.rrn11, I '1;. \....., III
Mln ::Ir) HO ACUK: :> OK CI.KAUKD; : I.ANIi:' inidT ... (.; O'I"C'OtN' I It'. 'l.'I'OHS( ; .
I ) (OH) I L (CLOTHS( 1 I
n Bwid. r"III'c; II D\\r.l.UMi: : 1; JIOt'.l K.: ullliliiMiinn : AND P
1 with{ all other nei'enijry linlliMInr l.ilmrrranil -,
liln UUUM-. TinI'l.ii'i1. Uwt-ll watered. ('ITiinj -, AMI-

iineetii. fodder call liu Iiul ulth the |\I'IIIT.I' \I.ICWK Ai''l|I > .11 ,WOOD I .1\ l"'I I :) \\" I Il I". O \\' AVAIMO I ;. Just Received !

I"'.'. Ill, luau :)J".l-'l'! n CENERAL COMMISSION MERCHANTS,

A Assortment of HOLLOW AND TIN VI ARE.GROCERI'ES .
Large
For Sale or Rent looo Ibs. Ext. Logwood ,, ': o <<< >>> 1.1) 4III'I 1..
A DKMItAUI.K.: : \ : 1'1.\(:1:, .i.j.inlii4! TallaI 7.i" '
4\ Ln....1., IauUrrldlur.alcarr.td--t\ lie 1''U'1JJ1..' 500 LBS. ALLUM, NOW; MilIKs. : -
recently iiwueil l I.v Kiirniati ,Chain, ..-.1.| .\ too /
1.,itawiIJL1.IIIuCFnuhall111. | : lie. .4111onlliuililiii } ii. rAi.imr.i.ui: I II
',, h>.. fiinnei-l'-tl with il MI ....r..r. Quo i, 500 lbs Blue Stone I;. C'. MUIIIS! .in.' \4OInbrr
laud, ulileli will I tit ri-nteil ur. mild uilh tin: I'llililill::. in" r.in:,
STAPLEJO (MM
KINDS FANCY AND : 500 antI American J.I. 4
ALL --- 11)3. English
n. IliP |purl> ) 11Ii1 Ue ire. | |.nlr In nil 1 tie \p1 \I'NlY. DF
Teniii 'a.h ur. L'"H'l! feeuril. I'II-HCM.)..!
jixfli !!r.l of .l.lIIuar'I.\I.: Ii. .\. t II.MUKS.Dee. : IAIMJKI.S: : n.ont.: .'.) s\: ( 'K-\ HIM: roiTKi: : COPPERAS. AUCTION SALE.I .

Id\ lf5.. ;. ',-.I -- :20ii'I' I I'lI'\U SACKS' In It ni| | lO\: "'I' .1 i N\A, For.d.. at -.111..11) alt. ui'.HI. < -I 111,1. I I.r"I: tin. M |II.| ,111 t"Mtiird.'fld: I I'...inl.er I nl tin
-- : (
Sheriff's Sale. ?>.. IJAISKKLS: : : : : 1:1': (:J\ \\' II K\1', in'' :u\' |1--: \ O. i so AT, 10.11..11.1111(1111,8,n.I'Ylilnllle.ol tin- .l'llt.II... I I',I'll.rim ir.I U..VV II I liel.M.11 Ulllinin I In,,

Y tirtiioof ii decri-i-of the I ICl un. Jmlgi'I of tli,,, 11"Zi) : : II, SA( 'KS: !r.I, 10MS:( ) : ClIKKM-: :: :, DRUG lil STORE ,ji.iil I mum, aI,16.rru, unplrnu| | nlii, itud pltiek, In u it :
1 > I'lrcuit Court fur LIMUI county in I'h.inu-ry, I la In Ill. IAIIMI.S: : : : : : riovsrc.v; : : : :. .1'1' i\i-i: ;; ( ;osiuurrrr.i: : : :, fore, F./.Idrt. I'ot.iliu. uud t ollullin I II" .rd )
",'rl..11I nuip-c' Hlienln Wilil.iin'K. li-.inl! i i. i unI'liiliunt \' ..I. M.. I.IVKI.V.: T II..11 Mule.,
I ninl TliunmiiT. I.oni:, add\ )r, ve: 0I".1.Ja. 'UI" 2.: '. nl'-IIEP": :: : ;:::.1111 I'c"--", : NMCK CANUI.KS, :98 1 I II.M'I Pail'b'" alnl' On. M,
l Klli-l: iti'l'i-ani'il. ft al :are ile'i Hil.inU, I 1\\111"\1": | .''. HI h ( corri--:!: ;111'1 o.\i;( :::> I\I i: is INS, ; M: iii mi 11l'i..imli ,*-.
fur ale, on. Ih. Ii r.1 M.nnljyin( January: 14 l 'i, I ilmtliu DOXKN: ('.\X1'1:1'11': : : i iio o\is: ::: Kins' ( ;: :, IN i n.. I ioisOY.STKUS :( ) ;: :. l\.ut..1 Ilor.r.4ud. t'"ti.I :o., .
Culirl: lloutu door in'fallaha..I'rIlu'IJlualn..: li.ii '., U c'l.nii, llUlN I of. JI'i. ekl.ll.: til t.t{ Its. delft ,.pt "to.llov I I'WIUP:: : SAl.'DINKS: : : : : : ::; AND: r.oi.vnis.: :, : .I IM: I IIOII'S'FEVER i i i : I "1'1"| | r tlllil InII Ketlle. 1
liiiirtL'a: 1ft Kin; ) %ViIIi.uu 1II.. .Irol. ti/ .n..i. 'I mil.' r U Ii' i I. .111,1 I'.ill. ),
p.rrelxorlaudlyinhuudbrlii, I ) I ; in tinvoiint!v i'f l.e"t, hell I .,1. ISI.H kMiillti'i.i' 'I 1'.1.l ,V<- ..VrI .
..J Mate of. Florin, nd ileflniuu.:; j. tin1 1 ILit Hi,' 200 BOXES VIRGINIA AND NORTH CAPvOLINAT ; AND AGUE I vtill ,1'" i' II it .tii lit"-. I'I ml ulna fur llir *DMiiii*;
,
NlulStvjlan'IthetR1.iIli: : : .. N: > '4,and tliW )e..r. pill\iilllltlI.II: .
... ul'tln-6 Wof Ni-ctluii{ ':;, nil in Tuan.hip| I I. II..,. '. :.'. til- All, (tililner.
U.illUu:; 1, :North ami Wi>t, cuiiUiiiiic" : tu-i linmlre I () ,15 A CUO CTK; ( : K
and but 'aere a ; uleo, i (part ol the > \\' i.1'|>ectior Notice to Stockholders.M'lAiK. .
>, in 'limn.-hili 1, K.niL'f 1, North an I \ .1. em ; :: 11:1:I: IOI'NU.Mullins' .ul I I-KVM: ./: KKMKI'll' : : : ti"IlIl'I{
.. AM. i\ws; : :;: I'IO11n: 1 CKNTS: : TO *i.; .II.I.I.UI'J.I| > 1,1 Lille i i i IIH.U / : IIVSK OK
and 71 Iml, ) ol f re, ul\ .t tli. '
I lining twelve 'ru an .u l..L..IIU.II. l I .. I,', I Mi.. .. i
InIlllli -1".1
>L 'I I / :
'I I ''l 11') i ;
It: ,; of Seelioti. |il. III 'r.mimlil|. din-of. lI.iliL'"in\ '. ; JH-I r..I IM "'
&llIh, line Luudred "u.1 '" F. next siiiiu.I uniting ..ttheNbrkLuIJ 1aIl
:.Viriu andVe.t, mnt Orinoko
menu. .one 1.-looacteP..: Tirniuti.. Extra Stonewall Jackson M. LIVELY I Hili.iuk .. ,II'I I"-I., Id .n tin llrrl U vilncml, ) III
1: bALNUKKS\ SherillDoc. \ .Iinuir-: !Ivtd; u llje \I.u'l\"UIItr"I"r.r..r, ,
.
1,1"....l. -:v".MlU -- -- Poach: and Honey Magnolia. Navy, &c.. Oi'tolu-r' ''.'7, I I.,...", Ml I) the uliuiiig} )eur mi to 1.!w.1b.. u I I,rjri'lM d : rubier.
--- ---
S.\(,6a \.tltl'uoL: 1i.\LT. /DeiI1.. :, I"' ':'. ':17tStockholders'
) : linn' K.: lIKAMiS3LD : :
lug AND: -n tH: \1. OTIIKU r
*> \U>"il> Flour,
M lime. Clieece: r-- I'JJ.A Meeting.
IIUI,' .\(hrol Flour WHISKEY {' l Ibml !Ui.i l (':t-1.
I'utdtori auil I Iniouii, MONONCAHELA NOT BAD Ij{ TO TAKE \IFE'11\" i cf tin- "Io.kI1IIlra ..t the Hull;
1 \
I 1 ..I.ill., A..., (; J Mill I Inunoro (''>', will 'lie 1,1.,1 Iliu
t + : t'A.-f.S: 1'1'1'1111'0-; ,:",. 1_ _. 'j.all': .... .. lirrtftlniiiliy
For .ally I D. 15. MKi.INXISS; .\: to. 10 CASKS: ol.l! 11111'1:1\; :j III ulllin| the i.Hi.nil), ill ee, i.n tI.
ll"rciul I T 15,1vA" :r-lt :J l 11111.1.-\111.1". '.. H: IIIEI'\\IIoIIl"l'I'I >,. UK: -. ,iuihu, ".' it" iii.-i. ure .Pp v P. II mi in J tiiuury i iU' u" \1
____ 10 I liili'lV1K.: l 1..11..1"::; II. C. I.KUIS.: l'i.iil. lit
'I( ..
H ItIt.S\111 ,
:JOI r, IK' .. :>IIHln'I: ", 'I'I 1 i-l I.I I I.) 11' 'i'J i I- a.! Hut I ILr. ) !-I.I'III .n' I lie.' I !, I...... :! ML;
'T II \l .
"< <
., .
'XK\: ..
FRESH GOODS.I1IIEN'llENI.I.I.II.INI III' |M | riliii'Hi. in,
10 M I.II.JIt."t: : IIu Ir |1.)11-) "i. i niili "r'I.III1".I/| |I.r. :
W 1'llIl'.1NIIllI:11: : :, t1U1r/.L.,1ia ..,
III tlire.1
1 h.ilii liu.l it I. 111
ItII"miST: : ', For Salo !
,
1".111} IL" "b0dl'\ 'Itche .11411) aI 1 ,,

I Il !11. MKUINMSS: : : .\:: (v. r 0 TONS) S\VKDKS: ( AND) .\ IEHJIH( ) 'oiiiiiu ml lhelu, ..-h. ?. 't I IIMMOHIHI\'.. 11\\ .I.I.I\1i. 1101 "K.iii/: '
.
.. ) tli' i.irti.l \ '.... .,*Mr.< t I .tut Hsi
,
I IJ.: IS,1 kS. :;'4t 1 "II";
"I l.uilul'lcK I 1 IISIII KK: II .UI.e .,.M *ilbili'li.c."
VKKV: LtlUiK A>>OUIMEM: OK Ill"Ifr:;." 000I..I. 144J .L', XA I I'LS" Fine Old French Brandy, F .,r ten,. 141..1| |' ) III I J. I K\M 11.\1.1.
1\ felloW AND JIA'IS.JUM arrived atD. \\I" 1 15, I"' .. :a :U'I.
B. MKlINM: .\:: "". Old Palo Sherry Wine .
Dee JVI: "K, Y -1tBuckwheat ,200 Ploughs, different Patterns, Axes Saws, Hoes and Froes, I. FOR SALE !

Flour &c. Old Mountain Dow Whiskey, '|'IIAT KINK: lK: : AND: \ \ LAKCE\ :'; .\';"'nll \u., I UK 1 -v.uiUi rn |par ol U-' i d t. ... eudrd| by ( J Jl:
-CEell: HtTKWJirAT Fl-Ofll "..u.\::: Last' \lr.1 K drtkuta ...k1.au. .. .U",1/ 1/1
J' .Ne" l orl; Stale Kutrj: Kh'iir, IMPLF.MF.NTS. Old Solace Whiskey, II'r-r II uul. ...II I t.l"' ,' tin I.I Mond.iy JL i iill
t..Nl.i, l1'.Ilc'V'.t. r at..I Milk trjtkvrr. AGRICULTURAL AND PLANTATION .liiiu.ri.it all I."II.. n.I ill I'uldif iu.ti.111: ..)
llll.l.if, V'l 1'.1| r-. Side-Board Whiskey Ih.1 d 'V.
C'lrlwuuTf "I' ".'.1.. ,v: ,y, ,' -irii .-"1-1.< -ill I.\il! ir Ii ii.l.'., 11 ei.uiilii ui"nl"ul..i..IIIt.:; Old JullN II >AI.UIAI1II.: .\::11'1II.
'
/ Kr. Ira ,. .1| l'I""IU..IIJ.-! L I"I'ur" i" ../) rt-tf
eech'I'.I"ltI;! u. fr ale 1,4 I il t.,11 .j!is i t-r.- !. '.- I :. !I.
'I 11'
> I a :
ca u. H. MKlIVISa.I I : I ; .ldmi.li Hi. i'irSt.' I I. I. I.- rll' '. ." ur' I '." i' \ .\ > -' ,? r, I In fnrnUi I.". il-.f ill kind<-. Old Kentucky! Bourbon Whiskey,
'
5, IN 1 :S. '! II..MH.l I .
''1' M lu I IUtiaUUtt! .. i i' ," :t.i-i nIL, ..1.. :' i i i": i.i i. To Rent,

SCHOOL FURNITURE I Old POKf WINE fine I'" 1.\ '" \'II'\Lh.lydk( .).:1d..4nluTat.
Cash Advances Made on Cotton Shipped to very 1I'. 0 I, .... 11.... |1'1.. "-".ualu.I'S./1311,1"<>
Teachers' Desks and Chairs Table! I' u t.I/ *Lit il are I-l)..,are.l 411,! UUll r ;:'....! fl.Ul'".-.
Old Holland and London Gin I Len ,,- .. .InnHU KI.I.1M.: IIOl>r.. ash all u-ir,.
BANK & OFFICE 1 DESKS &C. HODGKISS SCOTT & CO. ...,\ u d! .Ii .ii.", fur U i''r.-ri-. *>!". k, /,iu Iluu..lc..
:
.,
( .ill II. 1..1..1 j.rin) :; wut'-r i.ni, K'uMi. M>- ,
Lecture Room & Sabbath School Settees I.r lutdu lint! 1',1I1"JO O .1. Lau I .wI fur u" I L) \Jul.| ->, KUntatiuu L tii.U., A e., (1111 t>" ....U "llU. Iiulnf
,I uil Cilui-k llui ,wUtlii.
d\ < 04Y, OUH, Mij "* .
ALL KINL: SOK% aCllOOL: :XIATUUAL.1IOBKHT NEW YORK. M. LIVELY.U ".M' to tUi reuter. .\1'1.11 t>u tli" llvt,' II. UKASCIID ut en, r.W' .

PITON, I u. :4. $W3. ,, '.'
I W t S. ;:iv (
,
41 .r. % Karl, New! 4 rk, ...1
h -J't. :S-- \. .. .....w.. : T..Jll1haao. l11(1WLrr' !s. Iti1


t

0


[ :__..,_.....s...-.. ,. r r. . -...... t "i vlr- 'lbtni1 ........ '. ",:", .
t"J
Jrr .... I' t I M't.MvIlN :4 .
<'" 16.- '. \. a 'A II 1FOR . .,
f. ,. &
'I I
.t "
d.: /' \ .

\\t; 1'. 44l: ': t ,
,
> ,
.
I\.Af-/ J" ... 11. .
. ( tY ." -- l

\ f.rj I'llOCKKDIMiS> I OF() 'THE I10USK.mni'il ; There I in ill:! "" other noinit'ittioi. "''ii motion, ; Mr. 15. L. Bruce 1 &: GORMAN, : RIO DE JANEIRO J r;

WII declared clnl'tcil l : l by :.iri.'l.imation.Mr. At
,;,. ). ( t. "'. Fl.tjd and 31 Ir. Atthtn I IblllllJlhHrc! ) nominated: DEALEIH IN Thomas\p: ; Pernainbuco
.... St.
L1 i '---11- for MOJISI'IIL'IT.Tin : ,
.. Watches and Silver Ware
) ; Vite vv.i : Jewelry AM I'
fl! a: ,", nf: lln Ituim, J' I Ir/irrnr"f I/; '* nf tlii. Mtit nf'/'loriiln: .I l'W.( Floj.l-McfAM". .\imi-ti-id.': Atkins l'.irrat; Mate; *. I ,, I3AHIA.III'tu !;'

, .", III till jirt .",>"./Vf l>f Ullf'Hi niflll .I f FLORID.Edl'dTREc'EIVEISrrm \
. j rcri9, ,l f'J' iiiitnit! Moiin, )IVdui\ I'nlir "f( JcM"erv.n and IJohinon ;
. 1\ (,1' ''lili.'I'; "6r i It tin ,'it"I, i/ /1"/'" 'III .1I'/Itlllt/, I;". 1 'slhr Musi-lev, I '.\\ : !?.. )
-2 l t.1'ir t. NMV fork a t'chCI'.II""I'I.III' fll 5oOlC -
r l of /'ptllhcr, iit IfiR f/Mtr <>f "I' 1".1, hill tll"II,."llnl dIM A. Ilau'ir:: ) -Mr.1 Si.cakcr.. M<.s.rs. ISrokaw; )l.rowno; I ut of ( Bjfcgi* it V*

) : Jiifn'ffnl ,'vl tiftyji; licinti llvtt .f J':1 '/".' I'liHtHtntivnrif D"II'\lII.': I Fanlknfr Rankin M Ia': \\ ..II. McMillan 1 I'eeler) of Icon, ,: WATCHES JEWELRY '

t I/if Idtc ,if I'7orfll'tfrr '-', muting >ftln. tltim-ul .1.h.I tiaxon: :and '1IIr.'rI11.lJallk : fMTF.Ii !STATES; and I'.UVXII.In.. I
.j : M I'I\.I'.. l-'ife. nn'1I 1 'nnitiif' -2.So > -- ASHFANCY will Iffiniliti ,
I I. 6'f 11I'1 ,/,/. : tt>:.iiiililp lullll' '"\ ( hk'iit.irlt, ,
:; air 1'lovd. tt.is declared: duly elected) Messenger of the. on tin1 :tfith of cxcrjr mOl th, itl.\S nnd HKsltl.A : t
'1 "I 1'111' I I'WtiMif! t lii:q|irt"K'iil.ilivc* w :si* ciillctl: to order :.112 uYlut I)1011'1'. GOODS, :;: :n E.\\:: hum I'li-r 4.5: :Xurtli Ki\cr.
j M., I li\, |II..\Vi1liain. : I' liynum;) luiiin-r (,'!iik.Mr. Mcxsr' .. John, Anderson nnd) John II. iJliodes: ) were until natedI) l''''.,''T''U' 11 Pull or All Icttim h"n'lo |sue through the 1'iwt OflUc .l,

i hf I'ltrii'll. ( niovi'il tliit: the Iluu..lu( qh| ..tiiliitVilliaiiH,, / : lie Is 'I. C'I';;I'allt-at.\rm.. l.i'Ver mil.. l I')1Inllo'r \\'all'llc'I'>t Chain. An I".ti"chl" Burgeon. will. e in attendance: oil,
"t 1 ri'iiik'stt'it, In take; the eliiir for tie )iiiirposf t t,1| oryMiii/iii-r, the The 5nt1' 1'l.iln iiul Mi."IIill', lid.inl, .
I WII" : and hat hlg > >lriuliil
> Far freight p.iMiurc'' ; | nn -inniiiilnliuns >
:, .'. Ilouw' ; Fur Mr. UhodiMr.' ) Sjn-jikir: Messr, .. .\rrni'lI'a.lIkill... lulit lii.imtmd; I-! Uut.:m' )!'ins"uoll'I'.llinl.1', ?' PP51' :llntlon, *, ind dmd! 'KLidit "' apply> to .
.t. Wliifli wa ngree'I l In .. Coulter l IIr'ki i .. > TlluMAS' ; AsKMlD ,\: Kl ;
Ear Uin
Piarrctt.:: IIe'n.-k.: Uruk-iw.; : I'.KIUIIC; I'.u-h llrn'ii i>- and /(S It.
Tho roll iifi. t ; | anil preseined| tlit'ir t-riMli'tiliak ol'clirtiijiiix : le11illanl'e'ktlI'tiler) .\ T.t: II -
I | con ol ( ;:;l t..h'lI.1:1 \ \\", ll] Mi-Kinin'll.. : :
..' .. I'l-iiin Al'ii-fnt'i !F. C. Ii.inclt.;: of''liPon, l.'oliiiiHiiii I : and :'lallr.I..ItIl.f..o : .SiIvrr awl, fisted Spoons nod\ Foik, SADDLEHAF.UESS AND CAHiilAGEESTABLISHMENT ,
\ IVvm (,' shut I'ourlu, 's, I I'limlcr Kl.iiki, (tun Tube, !
I limns I/II"I-.I"-I'.h| | \.IL .I.luek, :Bantu: it.'. ;Morini;, 'u I.iIey. I'celi-r) of .1..tJi.-r-flll! and I :-Xoll-l.: \Vrcndicanil Cutters, ,\:1.: .
1 i i t;; .1:all 11'1 ,\. I'c.h'lI.r' lilank-; : Messrs. Faulkner' and I I Iliddock:!. -0- -- ;

; I 1" I.hnl/i ;: M/II'ia-tllarl":4: : \\' JollCS, So ''l Ir. Rhodes' was ,)('('JaI'l.IIIII ,lectcd Sersje.inlatArms.Mc Musical Instruments. IIUVE I Jf U"OII.I! T RECEIVED. llng n A fOEMl.EMEN'S 1.AIW5E ASjinU'l' ;

I r' ;fd Ij'ui i i4 I II)'t'I'. -'rs..1. I IS.; Ciiiiijiliell: '' Ieurgr: I Inaen; ..J"ltlllIlll'r "1I and.. )
Violin'
Ilinjos{ Accnrdcniift' Tambourine' *, AM LADIES'mi' y
J.! /-"/ owl / \-clRGn-.J aule4 ,\. Alkins.'nun : 11< !. ('. 'Townsend) (' lioluinated I l |11.)01..1\1'1') | Hiitc and Kl.iifeolets. .\ } "DiJAlmr.1"f .
' : ,
:, ; / (lititvfi.il-.I..1.1 llickiMiii, The Mdc' wns : (lit., 'JO I, I"Mil.; I l'JirPRATORIUS .

J: I 1 Mil.H.M..I.ils..ii!, : For Mr.I '1'0\\ n-r t1-31e.) +r*. Annislend: Atkins t IS.itps: ISrock .IIrilll.'fI DoiiMi, ('.lure, and iiiiil$little 1 \\ liiMUM lI.1rlll'6'.. .
.'f: William II. (Uio.I'lijin ISrowno, I Durham: EI'\\: ill, llosford; (flowM', ;MeKinnon, McMil 1'.III.II""o'h-' ,'I
: -r, % 1//I"il'I/I- \\'illilIli: L. Miisli.: lan Muring :md HnbiusunI:1.: : & CLARK, Finding* of i-vcry iKurrliitinn,

z l /''runtfifiiiinlo--Wiillfr 'I'a: ; \oll. For, Mr.: ( Caniil| >.ell-Mes-srs. ISirutt; Un-h, (Coulter, Faulk-: 1.1-illur. ut all KiinN,
e
: : I.hlIf'k ", -John M. !I'. Irwin, tier, i .('C', lladdoc': ., ll.mkins, l.assiter: Landlord: Museley' :ainl) MKRCHANT T.AILOHSTALLAHASSEE IKAXKMNU: SATCHELS AMI aBB
.
i I llfiuy J. liuliinsdii: :Stanford: II.1 TKl.Mvi8i +. ,

|J.. C..lrulistcad.: : l.'roin''Jl'it'Mn For 31 Ir. ISowui Mr.( Speaker, MeMlc l\u.III.lrllc,.II.1I''ul'c.' \
/ -C. (J. 1'ilt1, ( Johnson of tadsdeii; Maxvvtll.: Peeler of Leon and Saxon CnrrliiKe Trliiinilnj.! .
: po
; tiinn, : : J EEl' (;(CONSTANTLY::\ IJ.SUSO KK) W,, ;ou timid Huituy: : llubf, ,.
,. AiulfiMiii' ) )I'tik'r] -M.For. I S.. ale a large and varied assortment of !IllICit j Slmfle, topolou11" Ulm,
,\. M I. .Manning.: 31 Ir. .\lIrJ..r< on, -Mes+r<>. Fife, Manning: IVden) und 1 Vilerof !Buggy( Axles mid print,
'. 'nun: I"U'V.tc-: \Villiani: \\'. ll.iiikius.'ruin : .1,.l1i'l'oll-l.I. GENTLEMEN'S CLOTHING ; CARRIAGES! AM 1It'( (;iTE8

/' /* 'HI-Joseph\ John Williams: There being no i lection, the Inn,i-e. iiroceoded. to a secondlialloj. ) -ALSO- of vV I-. ,
J U.} "''1'111'' Maxwell, : Every description.ZJ)

1 I'l 1 I '' P. B. J'.iokavs: Oil,I the xccotid! ) liallot, the Vi otoas : Cloths, Work Machine. made i Kcltini to order;. and Kepulrliii' done with ill*. ,.
f, AndtTHon J. IVehr. Fur Townsend-Messrs., Armistoad:: Atkins Bates! ISrock, putch.AirrntforWHEELKKA. .
.x .'* 1'fiiin hnj, -Williiuii 15. Conlhr.'rum Diiihain: Irwin, (liinii, llovvxe, MiKimion McMillan( : :Moring! Cassimeres, / \\lr.'oS'nIIIWF.! .,
S /-\ rf'/-J"I'1I' llosf.ud.; Pec-lei1 of Jellerson; Ii it.iteiitI-12.:! 99E1VINO:1'tllihuuecFit.hi.21,1N'a"t MACHINES. J. E. I'UUIY.18-tf: .);

;>I' i J'rvm] jl' ,'IIII'o- illi:1I1I: I1. Mosdey: For Cuupbell--3les.rN.: | r IS.irrett, ISrovMio, ISnsh I Coulter, Vestings, 1

j 'Ii &uiu4.Iaugt'iiI.: Faulkner: Fife, Ilankins, liver, Lall.f'I'.I.: ;: Manning: Mdsi.1ev. Neck-Ties FURNITURE! i i0
f /-'rom .Ifs,un-( Jeor ge 31 I. 1 Satis: : lalltiI-I, 1 1. 1

1/ Jo:. H. l llowse.loin For I li"I\'I'II-' Mr. :Speaker: : Mc: ( sr''. ISrokaw: : Diekison, Ci"I'! PHF.: CNUF.KSKiNEU: HAS m:. ( j
. .If' \ Monroe-Joseph IS. Pirowne.' ll.iddoik) llosford/: Johnson' of (I'I.I+.II'II, La: >siter, :Maxwell': Suspenders, \ opened" ILUFurniture ,

IIusL,1LI' \ ),lIIid NmliJr,1.: I',.,h'lI. I'eeler' of Leon, Saxon: -- )1'J.: Gentlemen's Hose &c.
/.''wii Xn/ifit IU..IC-) )lIncall: lc lilllII: There heing no election the House iirocieded. to the' third Ware-Room

John McLcll.m.'rum lullot.On (;icntlcincn'sgariiipulariit' ; and nude] In f.i.tilcjtutic 1111.11"8! "' nn hnnd' and in receiving a good lumortinciil
i /; 4' ,.an-C. Lt.: ,,eitcr. the IIil'.llmlllll the *tlit nut l rupi'rlur nmnncr. of CAIIIXEf
: \ (110a'l : :,,'Mori-,' next tn T. 1'. Tal ii in' FL'KMTL'KK.UFORCE: DAMON.
I'roulIurJauu'81V: : Faulkner. For 'I'.turoeml-3ler.rs, [ : ArmNtcad., Atkins, ISroek; Erwin, Oil. 1:1.: INM.; m-tf OltolllT.tl.ISIiu.: l.VtfjGroceries.
I t : I''rolH /" ',-John, $. ;Moling.. MclCiiuiou MeMillan I ( : Morin[ ;, at l'I I I loliin! ; ><,on-s. --- --- -.--
I Ii'rvm Wiiltoit-Daniel) < !. ( >nut, For (':Cainpliell l Mew:- It.irrrll\ Mroune I Uush: ", Coulter' Southern Export and Import Company

t John J L. MeKinnon.i Faulkner: Fife, Ilankins: ll\er, laiistor: |"t,, ', t 1'''ulII \\Ttinhl\ n ijtnn=Thomas, : l >rek.On :. 1',1"1'1' Jetli'i; 'vnn, :ami Manfonl: t; | :H.l'or CAPITAL---$100OOO. GENERAL: ASSORTMENT OF (tROCKKIES:
% motion, the lollowin g inemliers came: forwaril: and') were Mnwiii-:Mr. Speaker, ;\lc''I'.. IS.ites Urok.iw: Diekison, 11 .for sale Uy UF.OKGE DAMON.:
, .f.4 t vvorii I by Jo:. ". Wt'''t, Justice of the 1'eaee : Diiihain: (Uee! ( i unit. llaihlmk J Iln-l'nril; I, II..I\-.I "" ofSuNileii :4'Nct. : door" to. :M. Ln tL\: ',* I>'ruif Store.OilubirUl.lsiA. .
"l! .r-l.: .\rlIIi"tt'wlIkill"l iS.urill; li.iles: : ISrock:. ISrokaw I ; ( l.'ii!-itrr, M.i\\\ ell, IViIeii, 1'teler of I.C"II. anti\ '11I:1 COMPANY IS sow lUCAXI/EI:( AM l.VHJ. -- .-- .--
4 IT f \ISrowne: I 1:11,11! Coulter' )Ditkison, \Dmham) ': )1'irwin?;. Faulkner" :S.HOII; -- Id.; L vveareprepnred I to make! lilnr.il iidv.inci on Internal Improvement and Swamp Lands

Fill'; lire, (illlill, haddock, llalikillM, 11 os to ril, hawse: lljcr, There liiiiii; m> I'leetion, the IIoiiM',. proceeded) to the 1 fourth\ Cotton and other Produce
RESTORED; (
\ Johnson 1 of iadridcn; KaHMter'Landlord: ;Manning: M.mvell, l..ill..t. coiHicnrd 1 to nur .\I.1"lIla In Liverpool.) The "preneiilvuluoof TO i MARKET."VTOTU ; .
J MoKinnon, \"'. Iilla", .Mining, MoMile-y, I'edcn I'ccler nf Jetl'er- On the I fourth' I It.illot: the \'otovas, : Cotton, In Liverpool, la trams'tn, SI iciiiitIMT 'E: I in In rely-then-that all flit Interim! Im.
.: ._ .'-Mb' HUM, I'l'i'lor I of' I Icnii, I ; ii,iii"min, :S.txoii\ t flail li ii., ,I :ami Williams: uf For l'uupLrll--Jles.l: rIt.urett: li.ioxvne; IJiish; Coulter, I :fi pound ccnti Inr for irooil gaud!tong pl.iud: Cotton(Cotton In Imld.nnd 1 mill We SI will tof 1prurcmeut. und Swamp. I.anll..f the !tllIIe nf

\ 'f ,,.1111-:111.: Durham: r'aulkner: I'iIlaukin' +, Iyer I I.anifiird, Manning: ill alive! 'ImlflU v.iluo in (told or lUciiulvaUntIn liave Moridt been II hit reHlorcd II have I to lurrtoiore market hy been the nllercd Trimtcci I. of r.alr I lieIntfTiiiilIiiiprovinient ,
''I O1l11lOli1l1l uf )1.... Coulter' tine I UOIHO |>rocuedcd to the election MoM'h-N. I'/.I.'r! of .J ,.leH'-rsiiii :ami 1 :Stant'ird: / l--I 11.For'llowen I. \\o enrrrocy nolliit. ordera for guts from (tie' Menlionli: I I Fund ut the' f..II..IIII1I. ( priicnInterim -
I, I i III'JiCaklT.\ --Mr. Speaker: M r,' !'+. I Salt's; : ISrokaw, Diiki-) and riitntem. The otrirti uttintion' paid to the Improvi incut | jind ut !Ti i per cent ubovctheir
31 r. li.irrcll iiuiiiiiiated )Ir. Williams: nf I-emi County. son, I :See, iunn, Iliddork: lln\\, -e, Johnson' of (::tadidcii\ Ia. i i- .Hiiiallci order. for gmiilii Trout England: 'I'allccall"li"l'mIlIlY. !*iv.iinp BI"'l'al.e,1'ahll'" Undii, within. fix mile of any rallrond: nl
l tf' \t Sir Sunn iioiuinateil \11'. Maxuill: uf l.eun Cunnty.f ter, M.m\cll, IVden) 1'1..11'1'1' Leon, ami l :-;:e\"ti-i 1.l"or'I'anseuJM KILH\KI F. FLIYI), 1'rciddi'nt. (i M pir litre.t .
f ;f'" S I: Fur.I'aJ."r\ the. \ otovas : I""r., *. .\rllliI"1I.1.lkill', roek.l Erwin J.iikKonvlllc: .'Iorl".,. I f: 'j /. Fur \Villianm: -Mwim. .Xtkins, J Ji.nrett: Hate: I lirokavv: I I9'I IJiisli, lln'-ti.rd t u I, 31PI11IInnUMilani" 1 Moiin\ and I lul! >in on-y.I.hl .1.K 'T 1'. HeiiMKii I'Atr, .\ (ent, Liverpool.' Finland. I'mont', at II I..111111I:Si per gimprovetnrutsunanyof.altl.lud"" 1'\''. +

t'niiltcr' Dm ham: / Fillleo: i IlankiusIIuuNe/ (LUl: .ih'r. Icing! ( ) motion, of Mr. IVden I the candid.ite: "' reecniiiij I the least X
I i F- | Iird,3LuutingJlaSnill, ; 31os1Ly' ', IVden, Ilckrol'Jetl'rsuu, Lute on the. next liallot I lie, \si11i.Iran) : II. Agreed') to. I from lnudsrnihrortngsiii the puliliiatlon'h "f lugrcvenreut.forIhreeuundha this iic.iirc.lircill' 1
; ,. :S.ixon: ninl'I"ImlII'I-u.: ; I Oil the lil'lli liallul the \'flll'1 a" : 1 ] A. CORLEY
: Ji Mi's ,,Aniii-.tc.ul I'.rock lirovvne: Diokisuii l ; Irwin and Mc( >Iilliu : Salenmnn Ud. TI'Udlce. I. I. Fund.tjST .
l l'V>r Maxvvoll; >rs.: For "''I'. Town-ieiid-Motsri.( ISrock, : -3.
f" Krwin, Faulkner, ( tiiini, IIa'I.Inl'k, II,el Ii" '01. llur, .1ulltl.ull ufiiidsilon )For Mr. ( 'allll.I'I'II-| l MeiMr( *. Put nil. I. Itnnvne; lu! "h, Coulter, JACKSONVILLE FLORIDA .II'lIl'c..ln the State copy three tliiien and J

' J ( I Mi-Kliiiion MeMillan, Muring, IVtlur tif L,,,,", Kubinj Durham "Faulkner 1 Fife, )llankin( I ll\er" Laiter, Landlord, ItrI' -, SOY. 21: 1S4I5.1 si.tij: J
't MIII :and \\' lliIIII": uf I.eon- 17.Ii inning, )MeKinnon MoReley( I'eeler! : of Jell'iTnon, :and :Stan 'HE' SUBSCRIBEl( IRVING REMOVED TO
) Mr. Joseph| ., ..\Villiains: of Leonva.s: deil.ired: I duly tlefted ti'rI-III. Ju ksouvUle,1. prepared to fill all order for School and Seminary Lands I

t.;' Sjieaker: : of Ihr' lluiiiv of Itt'iirt'Nfiitativt'H.; For Mr. ll.iweu: -Mr.' :Speaker" [ McHr. Anni-'toail: Atkins and.sV/.ir lilt other artiele S every Mjrlilnerjr'
Ropun
1 The 'Itaker| upon taking till hair, in H 1'l'id'a.I.II'\, returnedjt ) i sates, lirokaxv; : I Diekison, (;See, Maui, Haddock: ) \ I llo ford I lone, ilteuded to slit dt'Hputru.Oio : -11- i
his thanks: to the members uf the Manse for the honor, fonferrt'd Johnson tif (;ladhden' Maxwell: Morinj( :;, )'","'n, IVeler) of Leon, JOIIS C.\RD\ U. hereby iriventh.it the 8chnul and fcln11 I
jl ,rlOim ( : IJiml i.l. HoriiU
9-tf nary are restored to market
| j liion| him. obiiiMin :and) S.IIIMI: -I H. and arc now mil.jeit' to t-mry at the suave prlcv and
The I House then proceeded I to the election of Chief; t'lerk. Mr. 'Townseml.: \ i iltg reeei\ed th.I'a..t nuinlior of votes', his> Office of the Gulf State Insurance Co. ou the! name tirnm a> before the .u>.i>en.lon (,1.,118.

llf'} Mr.I IVlen, uoininated: 1)r l \\r III. I"un.ylll Imini! ol'SuvvaniiecThen mine: was withdrawn.: TALLAHASSEE, Aloi'si tli, lsik-i.It11ESTUCEIIOLDFRSOF1'1118'I } Ki'KUlcr Ill I.II/nf A.Public Cliltl.KV lauds: .
(''UIIIIty.l On the u hixlli hallot the vote was: : All ,
JI t '| : / MIANYsre : ; newKpiip.. h tc| Plate ropy three limit
being) no other noniiiiiilioiH: on motion, Dr. li) iiunt was For Mr., Cainphell-31es.rs.( : IS.irrett\ ISroek, Urowne, lu! .h, ., of the |III.| and .ell.lliII'' to M.iti Land Ilmc .
't ,1..III'I.II'I'I'l\,1: Ity :L"I.alllalillll.!: Coulter Faulkner, Fife, Ilankins i Mer, J.allgf'lrl.rlll11il; : .,, lion rviturtol ihl tluv, the alrunmtof Lhclr "ul "erii.| Nuv. ,1, ISIA Sl-llj: .
, Mr. Coulter moved thai tho Chief: Clerk of the House: ui Uej Me.Millau: Morin( ;, Mosolrv Im.II"I\IIIirI-15.: tint ldioltitoberuext.uulnluK unlald.l.i called In, pavable on the Valuable Town --

"1t j. t resentatiM' 1m and he U herehy :aiithori/vd tu njinoint two ashistiuit )For Mr.( 11"\\11-)11'. Speaker, )11'.+r'*. .\rmi"ft'al.Ikill'l, R. f- LEWIS, Presldeut. Property forI
4, Clerks ; ISatt'S ISrokaw: )Diekison) I Durham. Krwin H"I', ( ::111111, Haddock: I Sutl.te.t.u.. II. .FlAOd: Seir ar:Mf!>'. SALE I

. r IVhieh i wan ULrrei'd! t r '. i. Tim; I llutiso l'r Il "I.It'lltl the. rKvtJDii if Kuorussiiir: ; |" ('lcrk. '1'1',\\t.", IVeler of Jetforson, IVeler of Leo,, Uoliinsoiiami MADISON COUNTY LAND OFFER: for sale he follow |r? Town frog-
Mr I luiin noiiiinatril J. (/. 31ay.: Saxon: :::. FOR SALE. ert>', iutuiited In 1allali4M.il : ii
'' )lr. SL\lIlIlUllllillllt,1: l\\inl: $= peueer.' HIIllI.\U: and am d.-termined to to the Ih!pot. 1 he house I is nearly' new-ban
;a' Mr. M I.I\ \1 iioiiiiiiitfil l I ). (.'. Wil.son, .J r. ww declared fleeted, Door) -Keeper.Mr. XOKFFR ol tmd, lying on lake Lo...au, in Mli.win sell. six ciiinfi.rtable l'ooruI.III'D' and other ueciwarj
"tl The vote wtw: : ( Muwell: inou'd that a eonnnittee of three lie appointed ,'uUIII1."ioI.. Ituintaiimsiioaire. ) *, ,1.lrlllue OHlbuildiiiL' and |robably. the bent well ol rarer in
out ti..lll1uod... the city. Is.n |lots, 17. ... .
, 1 t. : 15r ki\v Du'Livm inform the Senate\ th'il the Hoii-e of Representative. is noworganised "j-art Two humln-d l arms :are i l-red *hit |'u..r..I.IIII"lwu.i
:
: For) J. O. l&y-\lI'Ii..r": Dmlmin. Krwi-i u, to und in tine condition fur ] Luitini' ha, ill.' all uu-i*' .slay my MAC1IISE 1'11111'11"" lot MiRnear
FuulLiu-r ( ;Iro, ( iiiiin, Jtihiisiiii" : 1'1'! tS.nlvlui;: \ 1,'. lilllII.: 31m'ttlg; and ready to proceed to lu.i""s.IUI.I, tint: the KIIIICfommittee : nary l.uililin-, fcueee| Ac. I.will sell with Ibo the i.l.l depot\, and dirutli on the St. Mark* Ira. k
. I:uhill>;oll-II. 5 lie :a put: 1'1'II joint ,'ollllllilll't''ilh a Minilir eonimit- I lace,.ifdi-ired, muk. ojnu, cattle I"al.e.; ., A.C. lucre I. a .iu.il! ""dlill.' Huu.e stlwhcdtotie
. i\i' For .1. I K.: :Speueer-ilcsars.( IS.itt-s, liroi-k; I '.row in-, MOVVKC" teo t 1.1 l I"e :appointed' l by the :Senate, to wail upon the 1'roUMonalCiotcinoraml i 1rll'ularo.-\11.ly l..t''I'I. llookir ou the atlj.miiii.\. t:.. c'wl'IR.; pU:: :a tr Kit{Foundry<'luu. buildui!,'*, mtu lour rooum and a good

l.iiugtird: Aliisi'toy, :S.uon:;: tautirtl--J4.l : inform him of the ani/.ation;, and readiness> to S.\ ::".1"\ :l-it'lU.! .. ___ .\1 l i.oa cnmforul.k-. >\\ ELI.IXU IUil>Kopiaitcllii
For P. I'. WiLsoii$ Mr. Sj'\'.ikt'r, Mo: ri. Anuistfivl, Atkins receive :any communication he may: K pleaded: 1 to make ; A FINE PLANTATIONFOR .I he house' "uUUoIr ha* a)new. with Etit lots a U No.attaibid.km, lUTand lu1 ,.-
I Kmvtt, I'nisli, C\iultt'r, )Fifo, llail.l.xk., Jl.uikius, | |,.st'iir.l! ll) t'r. \\'IIid.'a" agreed l to, and )"...,,1''.. )1\\: wdl. Bro\\ tie and A 1 unborcr taking: the entire property' ctlcred fur
r tHsiu-r, Manning, Maxwell, MeKinnon, )itlrn,1 1 IVi'li'ri'J'.IflU'rmn Erwin, aPiN.Illted| said cummittce SALE sale will. get a bar.aiu.
-\1'0 fur axle aa1Y JutE! ; t'O( \\ 1'OUTAllLEi \
, :\\1-I'WI,1I1110H.,1: that the Sor eant-at-Arms 1 required to I'L.ST.TlosIbl EK
)IVvler of I.\'un-I. : \ nuleii uorth of Tallaho ": :\ In 1 good ordir.
:So tliertwas election furnish the IIiiiiso with i-tationerv" ,ti'., and thai the Clerk! furnish en* IImiJr.dau4'fscug see. in a ::".." neighborhood; It contain r lir- AI''lf|' to me at Jacksonville, FU, or to fapt. C K:

The I llou-o( jiroevi'deil) to a "" ('t'II.11'III..1; for Kiigrossing Clerk, each: memlier with a "'" 1't the constitution :and l j journals and undi a ::."')d feat e.At It rej.eIbl h... a; hUlldrcdcl''ar\' KKattheH..ridmntimcc.lltobir 10, lso.1. .yf JoHNCA1t1)-:
with the following result : of tho \list convention ; Fine

For I.Iy- Messrs.( Armistoad: Atkins, Creek, llrokavv: Dieki- I Which was: agreed U>. Dwelling House Desirable City for
suitIurhunErw I : ill, I'aulkaerCeeI: ( :unnJuhn.un.'taddeu; i :Mr. Krokiwr III"H-.Illiat :a committee> appointed' to select a and I. III.all.. '.IU''rary..u.ttuila'n U.tac"r': s lI..u. lIud" for the same there Property
IVeler of Loon, JlhillliJJ-II.: ('ha it.ain for this I House s i.hlug m> Iouy w ouM do sell" to t.u..rtetll.\UIIIIIIC! it.Ptr.uus SAL !

For Wilson-Mr. Spc.ikcr, Messr. IS.irrett; IS.itoh I ; ', l.rovne I ; Which was agreed:: to, and Nes'rs. |rokaw! : Hates and !Mush; Till the.... r. Nor .:1. ,: 1tJanI' B.11LEY. I uFFERturuleaeuwf! ,n3bieLIWELLING/s
llu.sh, Coulter, Fife, H.iddiH'k; ll.inkins, Ilobfurd Mouse, 11er, apikiinted) haid committee..Sir. treicutIyiM.iupiedby.. Mr. 1buw...,' .
: IS.irrett movethat! the rule of the List House.,, adopted VALUABLE II u ard and uear the rhid"D of M. U. Papyty-
1 L.-is-iu-r, Landlord: ; ; Manning; Muuell:; )( l\illll"nMi'AMoselev ; : PROPERTY Tin House/ I. on a square of Eight: ljt and I. m
IVden. IViJer uf ,"'II;'r"'II. :"\.I\lIU: :Stanford\ '..'.'. for tint <;o\einiiunt of the I llou-' until new rules are adopted ; FOR SALE. the 1U11I.L of 1& beautiful troveof: oak*. Attoihed.
For I 11IuJ.-lr. Muring I.Mr. ) Which was agreed; to. aresiveral outhouses iuUudini kltihen iarrlaciUuuseand
: Mr. Maxwell moved l that fommitteo of I the !1" ai- >oiiited | I' A GOOD INVESTMENT stable, with a ne\er-f4iliDi' sill of cxul-
: :a by ,
Da\ MC. WilM, Jr., was d.il.ucd; duly t'hvted 1-:11)1"1": ) | lent ..Icl'. There are eight ether fou loutitruous
i ill_ Teri.. the Speaker& (contract for the necessry: printing; which may lie I IKFl'iK '"'ruteul'T.\S.r.\Rlllin"eIblyacrej---- I blch "aU .. pun b..e" ul the tame time. !Irrius

Tho Huns' )jiroeiu'deil to the ehvtioii of Kurolliiu: ; Clerk. r-'pljl't'.II| ( for this House ; ...T""l'BllV4a"' > n county 1'OuH0luile.i. VV I I fur for obtaining the: vvbole nuiderate. Thi. I. a rare opimrtunuy
t. 31 Ir. Erwin nominated Mr.( Meiiritf.Air. : Which was :agreed to, and Mcs r*. M.ixwell(: ; Diekison, Coul uc'Lt.\.Ia" ilb all the..1hcr. bark I I loialitj, ..UUfc'rouud a desirable!noui.&fori City residence l large In eurdtn.if a pie\ :.sans

; Mrukaw: noinin.ited K.: M.: Wt-xt. ter. Moseley and "Fife, :appointediid CJllltllltt't'e.1tr. 011 the| fanuini ueetai.try tu.iniM.unre There b.r.ucce.tully't'4rrylay are sloe I .'. J().. JOHN VVl LIAMa.:
: iuo\ed that the Clerk for the of the'hones ITlto B"rl., t.II., : .lVo. l:1-IL:
r il. The. tale was : (iee procure use .luub and ill.llorl. every nec\'j..ry _ _
.Fot\ E. 3t I. 1Vest-Mr. :Speaker Missn. IS.irrett, ISrokaw, J ( 1 nth) copies of the rules of the II.t.t'.iun ; aJ.hlluu.Ian allJ I.rut-k.1.., Iroptbe.0UUCCIC"to Kith Dell all the the.bu.tool iuen.*, it-lu. g QUICKEST AND MOST DIRECT n
Bro\\.', File, Maxwell: Moling; IVeler of J d1i'r",,". IVilor .'I.fI Which was: agreed: to. i u-:4 lu the u..uul.4"lure of .buc. The tau DolO'cVUI1
Mr. IVden mo\ed that the I'ommittee Printing lie inktnutisl 1\ about. "De Ib"us.wd ROUTE
I IAHIII :$\axun-Int.1 on uuc de.tr"ua .. silt s of IC.llb..r. Tu NORTH.
t For \\". \\' Mc-tiritF; -:Mc( ..i.r .\nui"II'II. Atkins, Hates to a;4ret> that the printing; of the llou.o shall lad" ne in.: to ..cltl .I pe waking rlU-UI\'ully: II :E'MSI 10 tbl.lun..tm'ut part "e ands: .}.ol'ld.i.h. I IA 'K '..ill r\*leave from otiiiu-y lallah. ou arrialofl 1 -"'A

Itritck, Hush! Coulter, I lieki.on, Durham: En\ in. Faulkner, ice, ithiu a certain time ; this fur bll.ID.lurtbe.,"If'r. l'c'uU..r ID"u\tl1\nti. IJIIIU". rnnnecting aLlblllY.mare. (teutu, ,with'yo the
( lunn, )Haildoik: I IIinkini, Iliuford HOMKO, ll\er, .K>liM>on i>f Which was: agreed: to. ,f I al )hJiun Court 1'.IrllI4I.IIvu.e. apply It to the und'r.hmc" Northern Tr-. Ui.
lladuleu, 1/isniter, I-uiglord )1Ullliuh.lillllIlI; ; ; 11i 1illm, flu motion, the following H<>u>e otlk-crs were kwoni li\' K.: M." Nor. :a,1yS:i. g-2n \\"ILL.UUI.. Oct. :.:0sui. WRIG liT .t 111. IL1 fl'oJ1l'letor.
,. ""I..t Justice of the IVace -- I I
M osoley, 1'edeii ltt>)iiiMii| and :$tantord-3.: : ---- -
Mr. ,,'. W. MtCritf VNU.lnUnd duly Keted Kurollinjj: J. \\". Tompkins, John W. Malone(: Duid C. WiNon, J. "'. Strayed or Stolen I Administrator's Notice
Clerk.& Met: nil, n. W. )Flo\d, J. II. Kh.>le,; and <;.0. A. Uovnn.Ou I;RI\t thssabbcriber: ..IL.\I'K Ih'R8E WfF.K
Ml I.E.: alter date Hon.
l.baU l the
lueOium SIX apply to
The House )jiriK-tvdiil to the dl'l.ti.11I of Kivordini" Clerk.Mr. motion of >fr. Huldotk, tie lloij>e adjourns I 13.oMvkk i tuarksrreullecte.! Any lufurlUal'QU' given : 01 Probat '"' W ..kulU toiuty for letter'ui

IVfler of Leon imminattd Mr. U. I. l Bruce. )1..I..nllrruw.. | 10 lit tet"c 5.th"l..fWly ISO.V.. -ciivfd.:05 r. B. UKO .\ 1iurrl4teufcddeouutydetea.ed.admmlblnotiuo! :OU the ante uf Ur U.E.LAUU Mutt'

New I'.rt.0': i\ 'jl-f-tv*
) f
..

I I .

i
1

\. ." .

J.!'....
...... .... .,. W.... --. -. -- -- .
'It,. ... v If" .cO\. : ., .. ocr .a '.r_.s:..: "" ..
.;;; ;;.. : .;. ;- .. '
"" .. "S .: !JJW '
":j{ ;...,,, --f: !