<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Semi-weekly Floridian
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00086645/00008
 Material Information
Title: The Semi-weekly Floridian
Portion of title: Semi weekly Floridian
Physical Description: 3 v. : ;
Language: English
Publisher: Dyke & Sparhawk
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: November 17, 1865
Publication Date: -1867
Frequency: semiweekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation: Began in 1865?
Dates or Sequential Designation: -new ser. v. 3, no. 14 (Nov. 5, 1867).
General Note: Description based on: New ser. v. 1, no. 5 (Sept. 26, 1865).
General Note: "Democratic."
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002060564
oclc - 10592207
notis - AKP8650
lccn - sn 84022792
System ID: UF00086645:00008
 Related Items
Preceded by: Floridian & journal
Succeeded by: Weekly Floridian

Full Text
v.


i A
t .

kdla -


.. __ _..___. ._ _. J.


.<<." .( *".f \.. r: :..
.. / !"". Gtt'fo, I
: .
-f
( 'T / \' I I
,
I

.. ...a ;, "i.J '( ', ," ..,,..).., .'( 'M"\ ,I I i\l\ I I3" *", I It., 1! I ; [t


J.:J 1 111,I/i'[ ,1; ,- 1 \ tll1t' L.-if '"" J ) 14% lU ) 1tJlt I I '
1

New Series...V 01. I...No. 20.
1805
Fla November 17
Tallahassee Friday
jhy l D i t
... _._ --
... ---
-.- - --- --- ------------
-' :ii.Noraliuu.'Pair<< ; \.lloudC' BY TELEGRAPH. MAMMON: : ( ) KI MOKs:: I o III'O| \-
,'
The 'rd\i.1r\'rhh'\ fh'ritUm, FRESH DRUGS I I'I' ( i.\ \1 l ut!: l119. MI:tilt I |prun'i.nt'dunl I I ._--,,--- M'lK.U'N: .
.
i.A'ir.: E1.J.'TII: : ) .I.INOIN.( N i.w furs: Ni,>\ \'i Tin* N'iw Oili'aim '
\\ Iddl \\ ill I InInuiiil, ill .uii'tlur mliuiin. re.i
I'ic-ii'nt >iilili-'u" Mi'M.-'iii: kttii ut'tept.1t1 t : \ .
etcetiouiin i
.. ituTtfim Asp nuimtiiur. II\ .tsirillg all mil tlmii+ in llii- Mate: "mhu l ( 1111'\1,11. NuTin: tnuiitj !! 1'1'It
1'1111.1" 1'" ) ) : tinxt itc \i'-ti-rila\. re-ulti'il.o tar: of!! (\ |I.1'\'II'Ihhllll (lii give; :t dtali'iiivnt

: .\. W'\lilir111.! :u wiMi1 ill otliti' ill Mu. last 1. }!i\ ill.; llal'lII : luani: from, ill few" i'\itj'tion', in the ion
r --- -A jtn' dietjolt ill :ill in.itU'1 1'14 a': pert'tutoi; e\, i -iiuiot' the Kti'iiblii-aii: ; l'anli.l.1tl'O. Tbl' i, ) nt J.K'(iiiit, :itiiis); tin l mtt'd St.iU"Mii

'1LItMSt; t:. ''MI. i-jit ill l't'l'laill 1'1 iimii.it otVt'in'i'v. \\ hii.!Ii. :tie ii'|>iililii'in niijnrit\ ill tin* euutlty :'i|'|'iio i. n :al' witli 1 i ranee.1:1I.I,1 : .

It :I ioI fill: tin iii.uit/ ii.'ii\i>il tu tin" unlit.u.mil ill'it l"t. .'tt,(lIlIll. .
;
mil, | : : :- ': IInl.) \ : HHl l'OI' .

. III in ai, I.. tinA"'i't.uit Cm"1' -" 11IshiutS'Iu
) n "i-i\ u: n The 1'o-t's : -pi'ilil; -n\ 0 :
M\V: .1 IIINEV.'I'II.I'o :: : .
it %'ii:soi' \miiinxiM., mii."in ':: ::111.111"1 t .\i: 'ut pI' tin' I'H'I iliiu'Hi n nll. I til 1.rue..IUlnrr.l 1 I In llM* \t' IInil' .

11.ml !ii; ) r ill \d\"niii'i : : d.! nil I.nit! l "nl. ''I'I'I'(1 Upon Ihttn' : : IN. N. .1.. Notellllrl'M.Illlirhd11'uo,1' )| : |>ll-iiiini lit, hat, l In'l'II II.U.:IM.il 1 hr> nlihl" ofIlm''mere
u.m.I II i : ; tin' 11111,1
Mate\ \\ \II':I IInilih '
in miniHi I'tnH or K.... fir the lir.ln in:IJ'IHin 1 'tary 1 pits'm\ :.u', Ini p; ill nil M.1 M i k iiliiinu '"
.t IMII l 1\ an ;ad I 1'1' ( nii"ii! :.lint) l 111 ( ;111'1'.1. (1 II" tioin J ,.lllii( toiHO.. Tin* lii\l t 11,4

'" lit inMinn :' Kit; i iiml l by the afar li'utnunt.| :; I i,l itiiutainN a" li'lluu1* : L 'Nitro IIlaj"1'il !: I the Iitr.Ill:1.11in1"I"1'iii: .

ii' .. InalNotI: ,'." t..I"'lh'.r.I..1 ''hr'/lII"-/ lien. 1 r\l"I' Irvonnau'li.G: the PftjitiHunt. : in tin "-iiiate I I. .Ai-tnibl l ll>. :: : \ : .: ( 'IIul.1I.1.Nett : : .
... ertt"uurnt', grist.iRc sir III* 'r'rrl"HHrWilST : N. .1. ;4Nos.; .-\\oo.l 1 1l'i hat
NI\\M.IM ,
r- .. .\iliiiiulrtratnr rur uliMitlir i liiiute P. Ii iin tin. .oul)iji tint'il ( ;uiii-r.il) Order\ I : Turk, X lI\1 I the xilip'nii/ .I'I. I
"L- < '!.I'l'ii' tu r.1I11) 11Iljllril\-t: : :unit: i.1' .
mil ,
_11.11 '? . I"IIKI Ira' iliii'ili.l tin- tnilitnix: imt niih ,r.iulullx! : tin* .\11\111:1: : st;lies\ a ijolltj of lid |iss.infers I

n''"I,,II, .,, Ni,ntIe, nml Trltiliti\ nf nerptt! | hlr..t U. ( AND 1 Ai-onimi- \ .iliot.un timn inti'liningitli; 'the ,.i\il' ant ; nearly 1(1,11011 OMI lat '\'ar. Th\ re'pubIim | i; ,ue\ i'tIIiu.'I':111Ial'I'olII'iiitF..1I'Llll.Iau.I: ; : \ : : j
ftnli
;
.111- Ii, tl' Id in:ijmiU in tin 'i""" \ .
.1\ I"I I" .11. lits Miiitlu I in < ;iii.inThe \ lame l by q'ayof I
-- thoiiti ill the '.' ( 'tIR t' tlutk''i,' and I ill tin :,.'n'ltt: <. KUrtii'ii: nf "'ur.1 iholeia
the
-- j'aillg.
win
l'Ili': i .u* : was
.IHI.J..un Ullut"a'uu: ; TALLAHASSEE, FLA., but tu euurteen.lyl'si I i-t then, in et cry' si'iuicthe' aiiiiintnunl of it'|uilili<':iii- ill to 1II\I'l': While there. s-t'tiital ilti'tl in

mUln'lI.n'LI.. .AM ('tM l. |1'1''l'l'I'| .\\', in tinin[ om.ition (,I' peace" ililkin rhuu'eIy; :atul, ..III'I'\'lIIl'| i'ontt a, an..I boarding h.nieattiihl: I li\' loU'Himetit; :
'IIITMI NT ur IUIIIIIIA- r..11y1 I MlTHf. TATEIIIU.Mijurilui ..E. I ['\ .IL-T : : : a ho-t of otlui |'ii-itk'ii". Tin Mate.MinvvtMi : i'I'llhltlg .
I'liK\ Mmlx i if i pure' iitnl I .1. d. li'-TMt ('mum'Hiding. : Ilithi 1'ljalcillg: '11I1'11:11: ficilitii'" MIII :'ill'milcil: )lij theaniholhieu
IIIliiyiis: : 1)II.1n1111\I'] |: |: | :: III' 1\\\ I
i Hill. 4k ii I ln-. luIIII",'. A. .\.11. /. / / ..1Ii'illl,,
lw"'/, .rul /;i'I": < J/II'; |for tin'ir s1iiiiiunt, inul thiauvitt : -
-in.' mi .\ II lli-i-oli. I'. F..1.. Muliiil I liinrtnr TMI .MI \.H. 11.\., Nn1 "OA. i 11'I ( 'uN'IN.I |

,'ot I C: i I' mill-till. !. ?lh I". s. I.. .iron.Ili,, ,"'ill t'iimpI (7noieuI.+, 1'illnt, "(V.<, JII.t"i'<, tit infill "/.", >',', .\'',. :t.H.lli t. I II I t" pl.lee| haul on -hijilio'iril. was: HIfTlelt >
.\itlii : ', WN.. Nov. .. --I I'MUIIIKIII : is IlI'.all.: .. |iniiiius' on the. of
I I'1: oj inn. I K liiiirniitl: l'u\l.| II I S..1'1. KxcilliiirxVu.1.1.VM M\u\is I I'IV1i / : : pait ;i
IL I .1 1, \\I'/I'/r (,/. ,<, /'lit//( I'd; : \ l'unp.I | ,ii>nil ( io\i't'in;u> nt' tlii' :Mate' of FI"rilll.h ) : ,.
Mirtln A. t I. .it th.:: HUT (Juarti' 'rnuii>tit Kuini:: 1\11,10:1.:i Toll sin late. ,
I ',1"I" ( ..Iw" 7'Tutli 11"1'11,1 ntllulUtli( Nina the It': -rllgrr' ui l 1C l li''nin\ei fioin| r4
ill lii I mi.itiiiii -
s. \ ole.\ hUft 1'nutnli"iir :\\ !.; in < |"ii-oi : ; 111ntitlinuiil ','
I' y. I'.iiuliiM feign
1 \ lo-iir. alt.1 l \\.itiitu\\n\ Cite ( )) .
.q : / thehl huh li w ea'ev hate: dlllpil,, :aniltliee ) I.
I I'' ,.' 1'.1 I ..MmUliUr, .M I'. .. f'. I.Jndm.llhutt. niiliAiiitf /!i-it.*t" ,' : tin* ii\il oftii-i-rs nt' tins Iall' I for iotiinor l I.vi 'Itl. Tin1 \ 111"I \ |"
ruapn ol the linMit' Imm.
I r..I'. .\rllIUrt" '. ilu.tv,) \\lm\\ili1 llie, dulir.ufti..ir. '
'iit Wm M 1. L'uhlmwu,11911: IM li.IHu'"iu"
.. | ,.. I I.r: lhe.I I \"'IIMOII ut'.ntl'rar: in 1; I 17 |Prrriurt .\ -perl'li to the I'o-t t SI\H;: I'hllvE.1ui'lll.
i ""IIIII"ry.r It .Icr1" ntlii'i .liiiinj the
1. N/1-- iixi'' >rr\ioii< to or
-.1 I'I'spreI | ; .
i '|"' E M 1. Monti*, ill..I". S. i-" I.. .1..1.1.I l.ll .. liuintli| of )1:1l1jll.i., \n u' 1It11l'I \il"\ IIIIIH.'ll.l::& 111.Illllll the til kit. Till'MI It lad ( ''h',i-e oliints, to halilly: Pt\is) 11' I.lnt
::
tJn-uin iriiniil. 11".1 little iloiilit, tint, r.iii.lul.l, is .1.,1, 1 1\) tin: Inn..tu l.I He uanls the Usual: |Po.tPouedill | |
.I" :I iir "ll). ri'MCIH-UKUKjl'l IITtIIT It" 'x. A lot of Toilet Articles 1'\'l'laill ri"-i'r\ntioiiM :
.
Tin '
Fancy ,
ltlilTX.it !i" tioin :IIMMI, to |otnin nfljmiritS.: IKillli.lV'i' ,{ : ;an"I'i 1'ougrrw nuciH. The I'leMilmtwihis
tinlH of tllll'-U order.d.
flltM Ill'lel'J -
)H.l : lull .I,,", SI\\T"II. I lltlllllllllllllll'. ( \ \nteiHiliiiilittu1.\. Tin. \\ holeMiIH the nil( iimnc.li:ill,IN', ntnl/ tiroes it

: .,.I.u'. li I tat'UrItUrll I., "Jot tU. H. t'.1..1tfut.llddr I M I'( 110 i with tint it I 1:1.1( .
liIII""ull'al'l'.1 : i :
tin- ( 'Iil'1'.In'the.ILdtitnt'reNut
: | year > .
< I I. That oninnnniliii: dtliriri nt .ill-tin t ". Ilion|
impil : I : !>. !1:1:) C::in. Mm' ."h:illaniM'il
!h' {
IA.! U I. N. 1I""r"r.71h\ Iuflutry'Atllu.tut' i ill liinriito | 111111
I iit Culoiii ,y Ililliiiltifililff Illl'f I'lill'oltl : IMI-N. t:u or n.lttad'| : or :Atty. '
;
SPANOKK: ANDTAV.Iiix'A\ : I : | : .
.. l'i' .
: 01,1) mn 1li'ieaandrepurt.that:
.flip. t III': \' li.ree'; in tliii | )('ii-iitnu: 'nt.c.in'lull\' :alp. |
i I I.: lluliirlilim.inn. : Mill: I'. d. t'. T., $urgionilur.t III /,*>'tfiiit.*, /'iniiiiilii, A'H'iV' -I nn In nn inti'ili'riii'4\\illi llic civil -uiilinitiis "- NI.1 r"HIX: ,,\ .s.! At hall'.i-l| 12 .1 IU..i'1.i1| Trijili) : |'i.i-eiiL: !!;1*r In.lmij'ini,,' toNow

I I'l-lrl.I I MI.IJI 1'li.rlillij oMiii'k loin' < hl the. TiilniniV iliinitNII ( / \ '" iJnll'onl: .li..1|| Oil.\ :IIIlh. limn II
Ilillfii'ltll'li 1 I tin ''litt"I"II ; in tlu 'il'ni: of linn- ;
I.. 1D.wi}. "M I'. i. C. I. Mifiif Utllliry! DIIII |n nriiici' |1'1'1'1'|
"\\ llu I'liiiiti li'I..t sleeted, in tlMatp it" turlteuI9)'M'uthukufliieeunglls: : .
,I itirs 1'111. on the : euurleuusly
,
ili ,1 liiuiit< i' > f nln. : enntrary J
< n.l.| i I1 I I'. \'.ml'nil. ItiUt :\ Y..1.|. I'nrto-t Miivli tllliif a'...i ist tlitfin I in ('\i ry I'rQI''r'a| \, in I the' :; li\, :about :IIIIIIIm( aj"l'i 1\', with :i -...- I

..I. iiitiiin' ,mil\. |1'1'1"1'1'\ al inn of |Mnv: ::11I,1| yixnl null'r. ,iKiiioiiatii:; tii'ijniilN' in tlii-i I'Ity.;of, J:hilt( ) PIIS'.ol otll'1L; I'lll':NiiMI.N .\.-- All :lllll\. t

l'o..| lli'iiiMlinirli'r..-'liiiroo sirirl. -: ;- II. Tlic ivil :'lulliniiiit's\ :an- cuy'u"merelby | Wai'l ( t I'nioiO; i it j-roliiliK h elected i ijn\ e.rt'Ispuuuent| | | || ulitfS.:

of Xi'W .li' anil I the. III' In tlicaimami. / alit.: mug u linncilol-
1111'1 :-eniMy/
1'.11 \\.11', ll.mim.k, tih' l'.I ('uliilu.mil.ml. PRESCRIPTIONS.I'lijU | iln' I hale iioteil I: | in
1111| )IhalIall': u ill lie 1 uiou. 'Ihis in-uiestl i s, one 1\1. IInrtirular,
: in III"sit il cncxiriil I"I'
'., *ti! U. -. I Past .V'ljlI.tlli | : : on \ 1
l-l' I 1"11\ UrnA I olloh:" what \'al'i\lII' ill u.unl theoiiis.
tin Nin-titntioii 1111"11,11111'111. si at/ : Il I
)i1. itiniiH hilt III"- "I'lIIa lIilu.\|\., sllehl:1: + I'"I'| : :
'mill IP !
'in w II Ilitti hill-mi l.Tortlj i.in* nn> rely IIIIHI liiviii: tin 11rserlp!" ; ( ; .
i ipt i. .l. l Fiu tir. ('. *>. 1'.. l'ii"l ('''IIIIIII'"lIr)'. : Imm\ r.r""lh'IIIHI accurately. miii' |'niniiliil. ot IIirv ". Pap(', tllllydt'I'i i in::in-.]: ;;IIIt.I', :al'-'''", liiitniti!: Tin! THIICM, e-tini "t shou theileitii Il iv ill:it light/ lelired luau'', of the In'\niis

> brat inittililK., ut till IIOIIIK lit'| tin d,') 1111.1 lit cotton/ gill or ether ullt.iiIINI'a) a..allil:11I,11alll'I' : oh' th"* Hlli"lIli..l..d in I hiii' Mate I 1\, ::111.111111 "alluill": :, 1)'Iu', Maud: ravay.aignilig| : In.tier

4>llli$ > .%....!. 141111, Itiiriiiii Hi liim < .., I'nit Ill;:bl. inijoril: then, the. il irk-haireil. torn, ,1' lullimis t,'m'
kill .lItlllit
into un.1I..nd..d l.auil : \ \\ jib inti nt 'In or }
,.'I'\IIlIIa: it I. Look Ihruugh a raw "lejjinient,
:
IHMIUTH Hit IR\llo''Ft'I''K, l'aJ"i :1 1 mil:in l'uIIItl,11'illlllll i :ISM'ml.l..i''ox_ i'. I | )
null tnsi ALIIol X T -M\T
tlmiroliln W.\ IIINrh'IN 1I'EM.I on itsua.N: to the Ih.I.I.11I,1/ yon ill tutu,
military fibre In htiiins .
'liming ::1
.1 I T. \\'. lI.h"rn..1, .inn. fur siuti) itC lurlilii I .\ Light Light .i.> hlll'gLlry l :Mini .lli'III'C". loiainittcliy : Nlilf: VOKKwi. 'J.-A HjiKiiiil doVVahintrloii litll\" one half, ot its tueval6er* tu (lie of iM.| .
.
(101.l MiJir.-I >. I. M 1.1I"ryA. A. l.t hlarkh..iu4I, .Ial I.'..I..i 11I11',1. large lioncil l Ini
: : ,
mil, Yoiio" hit lint the iointini )
Ill,)- ): inn-t l.r..u"I.t states :'i' > 'l
)1. ;
i '|1.1 \1. II l.irkm A i( :\" Itn aItn1 s KMot>KNK: : Oil., irj I | |
that
I 1..111. l ul w. L. .\|>lliiiri l lii'pvctiir l I Ki rn"i'iie I I.lIn'I'O.) I In; t'oiin: II.ilillIIl'il.lillal: 1 : "r l'ol.\ Tiiifljiil: Collntii' '' ol IntiinIJeMiiim I mis t) |1'1'. N-e sanni: regnn nl on iu

.1 1 'A..Spidlx.ltt..nrgeuu| | I'. > .\., siir:Liin In t'hlifi Kirimtiio. Wit 'K A, III. l'uuuuali.ling;. otliicisill: g i\ii allvaeres.uy : tar the. lir-t; ili-tiia of I'en'1h! a- .return i lor: niu-ter out, ami: I jon \\ illliinlih 1
rliiUiiikut, ," tifliistriuliimi I Kl TOM 110 t'hlu.urys, it the. 1Iu'I.llai'c'.1, | element I.a.lil',1.:
10 iln II II I I. Moiiri-upi Jhl'iilimlAllmt
yd
Mioiitl's in makiian't's' lia 'oled|II by
1'In- uinl luct; ll .'lit In use, for talu nt IIouxii ; : u I..IIII1': e to "" \Va. : |' N'dituy: .
,1".II.cot :: .
.
I.. M. 11..1011.o.t. uf lust ruel kin. hi' : le-i-t tlnnli.
iplaiii Supt : ; ::11 tug at tun pcrlianihnc
; limed' |1'1'1| |u,'r !ill.plieithill.II' | [ ; rikeaiiil: 1i..I. I'aan: : : aro.eek. a"m'ay )
( ) I : i':
1. 4-p ( : { I ) ltlT'I': "' ', of the regiment{ to he reirotiitnl .
Win :tirii'.t* ere: inailu fur: :all\' IIf ill!; panlon.:

MVKI8S I : & ( OIL'1AN, I hy T. 1' 1'.U C M. liu ilio\i> ('iiuniii' itnl higher dinifi, they' I K\-iel.il: (Sen.; IMioN: of, \'a. N in the. :' lis ""..1.l liiownaml. hIi: eli hair.-
It is ills 'lIoli..I| that|, fioin the riticH
-
( m n ,
Mill :at idle* lu> ifioitcil| to the |1'1'1'| all- city, unking arrugtutrnla, ( 11':1: : iiiticni:: .
DLVLtLS IN ( 'mill hank ; Id the nnl\' I'al- .kli' hlcr in |l.hpi.1'1I'11,1|' "I'I.ar..lIll\: /at themlsi
iliolilj, ( 1111'0\\1'1'.1| 1 to cunM'lH' : :Maiinton.: : "::1) ''
Garden Seed. Marital, (.itlurat, I Di-ttu-t or Dij.irtim: .itioii fur: the Smtli:; i-i to 'lall.I| lay 11"/1.1-/ .l nn ililc' in ('ui In n. > Iatignluul: priva

Watches Jewelry and Silver Ware Hi.ill >nalters.IV. I nn-ti! itinnitliotit. .ic!, inl to (t6.. : (nM.Imli I inn, .lall.I I a HI \i'ic vane|maigu nun h hi'Her
FJEIIII l: LILT OKI.M.DKN: M-iinntiif: sit iirnlltir ilixtrii
Iltau nl.1Ifiutl A
I J i\\ !','"Llll'rII'Iilll..I"? "ilii III' INH\: ,Ju-t riul\i In ease ..1'11111.1" fill awl riiitmis' n: >.. I :in ( '''"lIlIi--illlll'I' 1 Cooh'\ h I,:is ixsncil i ) a : IJ

and lor! mlu ut till'COHNI'U .eluhli: u.-, \\ In'ii' tin. innnliir of troiipiri'i 'initial' : H'iiiitiiiLr" | !.: ,tinImli. :in i''inN, III I I.ill. |i:lie Innkini i ; ilry guindstlrrk. will ilo

VLLAHASSEE, FLORIDA, I : ) H ( 'n STOlilof ': tit hlioulil) nut I In, siitlkiriit tosuir| <'>" "uli-crilii to it. Tin.y an are nut tu In it. more\ m:in'liiii an I jut arl ihg, ; than many a V ''

T "I'. 1'AT I'M.lit' ihetii, notii* \\ ill innni-iliatclv In "i\l'1I I to i'i'-tnl' in any nnnner: uith/ trclers: nt I':iun\ |ilon 4h liny wholooks iiiiicnl.irnought
; JL'Sl UrtMVHJfrimi: : : tt .
H\\h J ( '' Is' I ltkra: Imllliy the tail and threw
: lulk U a.'IIC.'h.vrt.: '/'."t.... -,110. ( : 1 17. Isoi. 11-tr t61 I I in':int eonufanding: ot1i"'r. IOtH.John.
, Illl III III ;.11 l H:v romniuiil of! M ij. /en..1: n. 1.n.lt, ln I ) .lli'\', the. <'h/ iinj iii>n hilliardist! ohe ,t' lim titer stakc'l ami ri>li'r fnue.li .
...
( 'II.1,.;. .MIT.MHAs't I-l; :. I rllitt..1ilall',;, is somi to s!Iilllll'| ( 'ul':1.t'OSIH'I'IOX : -
WATCHES, JEWELRYAN >ii' lium: I.IIVM ON AMHIHA.: -In his

'ALDWKIJ: & MOItlilS Ailj't 1eu.ral.; illeuing wl.lrI,11"'li.I',, the :Nx'ial; :Si; ,ii'IKK
...
-- 01-> WIIJX.iieci : .
'o'rlu'l '111.... Iluriu" .h.> \ 'lIr. ::| :il to tint Tiilmne' sa\s uorkineiueall ( 'ungrv.s atMu. .Ilii.M I, ami( II llrnu: :.:ham: thus

FANCY GOODS, Successors to Brewer & Caldwell, TlioConMiiticin' : il"ilntusi-s-iiiii: i :a'"I'I.) | : I day): licin Imsv ill eriul'uig' the,<< jil: rdi'l'n.,111IlIlO'ri.t; : :
Tlit terinin itimi of ill Amcric'i must
tiI'.lon''I'I rain lOt. t..11\11 iniJ.trtant''rdinauce| : relating: to con. mill iimler thu hii|>'er\isioii. of J l'io\o-t Mir: war: :

.' r. r .mil 1 t Uimltr \r..ldll.1 CI..IiA. (JdTTOX KACTQHS 1 : ,, 11'1I1"1.i Made liming. tin laic War, cull aluPrull hat IJn-si.II, lor the cxiciitimi nt \\'ir1.- \grate..ati.lartiiva.:i\e all our :ftiiinls i .. and It liasneverregard sii|>jM"rtcrH{ the I.

i'..Illl Ind! -cal L'iu4.: ( 'inimiH inultitinles' throni: the ollii/ liar
.ihig th.it .A'lmiiiir.tratoix K\ci: :utor" .. I tiiing but. rievoimcal-iinitv
11"111"1" <1. Kubv nlilj.l )llin.-; the .II.y Iwtn: ) ,
IK III'. llnsiiltl Viuf, Sll'r\l' ItllltlHIi-, Illlll MUlU. .\SU- and) C :utarlliaus: uri\" 'nlprOniw. a itti IcI.l. 'ax-iM to see IIiI'ex'I'uti..1I% ; prcM) w ill slid 1 uo Lup.u| tint: out of c\il WIIIII l might
UuliiK llroiKlm am) Km: iiii: ,'", | .e "Miiihnl| | :tad a few other ('mmus one.-
.. Li mine to the'sl. : although.,: it is clear that
.
ii I IIKivs I I.Ut Ltl..le., \;" 111'', rte.The a COMMISSION MERCHANTS IIII' ('maniiiilioii by l the North hail only
-AI.SU GEHERAl follouinj is tin. "rliUlIl1" : hihi'li-: IHIIm mtirvn-w with tin |

Si:1 l: t1 1 III,t I 1'Utlit >|".OIH aid fun k., lie it onfiuiit'l < ,/#! SI"'e I'rl' ilt'llt ainl "''IOJ""I..h alli'l.i\iu Iriun l'l'c'lI a niia-iiie of hostiliiy, anil the ""I"| -
Mine i jo O1.1)i X1.11'I 1 ':1oeoJtI / Dirt of .!a\l'rylllat utterly cxecrahh: in-
,411'uutry ol tintvilncn
t 'iiion ( -.
I.ri.uurr illll'l'adlill
*h.a i*iinln'., I'uaderFtl.tI.UnTuheA. f 1.'loriOi'l CUtIdilJll .41 itulimi l I.y tlill south, only a partial.nisi: *
'V''rut In'., WI.I 1 Ciittirs.i. :M.OJtK: : I That in all ]1'1'0"1".lillgs ill llir Cmntnol' dlllailllilllt".; I the 'raii'l 1-.11..1'lafaetlt l ',. 1)f I' the snissiriii. |Hut the' condition in
-u- K I!. ('UWVKI.I\ ''Mrtiii'4 that 110:1'1: a coinniiin Jew iioin
this fninuli f: .! 'ontr.u't .
st ili', upon u i or c..II'1 hit; h the \\ :ar leas (h tl the rotinlr)' -
Musical Instruments. II. i', MtI( ) lU'il.: t :\cuork.. :tome; M iliu x-,(." swore they esjipclly '
into tin '
.K' UIIIHllI'r",1 l coiitemilate
laitt. in i< during' : the :South' i i.. |riinlul': to | ,
1lilf., I Bubo.! \uurjtfoiis, 'TuiuliourliR-s 11I'1..t'r) C,1"M, 1'M.m bit, war Ixtxuui the ITniti-l States: : and "aw WiriiiunKr a nun in thu/ "t.tkale.i1'ir.till : 11'1 l the .ilillicullies the gll\l'rllllwllt are :
Hutu mil I Hi 'iuliUtut \ inaintain. > astitl "' /'';/ j'rulil.it .- l
; OonfuJiriti the ( 'ollrh i .
InI I late its are
: "ro'at :ainl inirnfroUK. 'I hi .re seems how-
'.1 1"1.:-11.iodgkiss HARNESS AND CARRIAGEESTABLISHMENT III uouiuN ", inriiix iial: :atUntion
SAD: LL tuliv iuthoii/i.l. l to linit totiiiionv" r | ; biii ;: 11'r, ll.l-.nn: to l cIii'Ve that the I'r\'al.l/'tit
coiiMcrton i III: bttj.t! but IillJ ; Tui-s Scott & Co. tll the yahue of the jiroj.i rtv or ttv iisohul l ujion ti iiiK .rate measurer |III-
) 1.tl...- .iitii'H to -ii.l lit t re>\i'nt mint touanU tin; I'lihuliiit or the t tun.t
"II'/1I1.htl'| | \lanlllloIf'all.,1: ContiiliritrH' : awlIII

( ; MISSION MERCHANTS, 1 11\\| 1: Jl-l 1:1: UI.II.1.1:1.1.: ( : : Aa ClITI .. c"t..IS. aii'l I to in-truet the jury to tin.l) (')>nrt luiiliil.: lie linjsit linj>os..il.ltl# a'lmiie I the i'mirage; and the l.iIIl.y l

I I tutut ot (n. >iU, uu...; .. ": 1'ionl l'n'Ir l |iro\iili'i| tint th* ,1t.ti'lI.hlll l: ; 'puss' his filling of -iiitiiunt t agiif.tht' : "Iic.It tin- \ it lory has: In'en gan.d; while'th
So. :21 UI.1t !ooLU', :M.l iollU.I t will"' ."I'Io. Ho h:i> ;i\l'1I up, ri 'icliiiLjii
rill nlli l'\ under\ o'ltli: anti I \\' .
.11)iIs'
t.S: lu: as'-: AM : jrc; Idea |1'1'11t" I |1.11 til h bateabkeIIi.tingu.h.u: ; | th"('m-
I .i-. II lliMlkiliii jl llaiulKllnu I'.ru. UiUiinun'. I \lIIII.I: t I II .fution: of the tint the ;; 'in:in iioxilaii'l I is in. .H' ilili .'cnt ill .
tin Mti jury currevaey Ues in the the :South; liiiiu to
., .. war ;: grin
ii W tt. .r rtll., I, 'I' nlf A ( ? laihj.| m I ,.okin alUr hi, nli 'iotis intirtst. Muof ;
II II 1..I0..r arm I W!.. A lluMiii 1111..hrldiu: Fiat Duuhli' ..,,;i\Nicnt. ot'h.'liilntnitur I la'e, "I.ilu :-Iwrumll; on the siiln; nf the
W J*....I, tor timid W ,. 'I'u144a.'erI t14. i e of the ( ;i.ncrnHit -
i. "wil + I \ : (vuq.ltins: thiinjtistii
\ M.II'onfciK
juil .. rate
Jrioll.: I i.llar. l.II') : contrails: tjt nrlh, is justly a.linre! The great tlifliIty -
... -,010110' lli.tl.n, ill not .tayill: the .lings of the
I what basis pr'Nre|
Mate tii-tsurj notis, or ii.on arising from tin slaves would haleNell :
*. *'Ill a u ut mn Khfii to tUi' 'ali. ul all! ..kitul nlMJITHKUX .hit, |-iiiiliti.: ufelerJ tI"ril'lilOI.1.e..llJ'r ('lIllrt iiiuti.il: until hit most II".rllllt: ;:
nt ill 1.11111.. tl,ron-iiltriliori; or the \ :.liuf tin |I'rt>--; mui'h Icttscncil if not wholly IIw.i.Jo.I l,

: 1'JOJ: I >rn:; >> i.crty, sir its use, w hit.h \\all I'stinntciJ utK [tncsses ('onM, l null: him. lie <'nijih.:iti- Ita,1 the 1:11IIIWip.tj": | ineiHuru: In"en ;I"II.ual : .
1K.11 kLI: "( .\ll'IIt.J.Xh! g ili-nien that he uas :t railroi'l ax-nt
('ally : ;:
II;U'SKa, u fl. time of the t.rlllalioll: d'said| ('''ontr.n: : I like our. They lIIilat; tin'n late: hail! to I
(bu lu IUL l'ur,113.1 aud :;>iipiuiui olHC'JSEriOLD swit/irltni: | allI.Ii'hlr.1: ;: | for: |fmlJ'l.|
: or contracts.SK 1 hew thiir ruler |p.ulde: ('n '1411; in free la-
JI..rll..II"rol
MildIc and \'hen/ he lift the tber4'vtrrt' nnilroils
: AND PLANTATION GOODS, l'.rri'j.(11 Tnuiiuuv.. : ; '. 2. Ill- Jitr/.tr Hfiliiiiieil, That ex- I country I..r. as we Lave 1':1,111": It-su than !OjOOO'J ) ,
thire. lit his rt.'I'lII.ttt'r.| .
\\'4:.:UU Ulili Uu.;::;} Hub, ntnn., iiiliiiiiii-tritnru tin-te all'l gar-'I'I lncil in our ('olnnics.ly 1
WARES, IMPLEMENTS, 11111:':,) 1'.1\. .. 1'1'1.1'. and_'.!, 1(1118.( i.inate h.ril/y uutliori/dl. by avail) with I'rl/ln all ['urtof the, ountry denying; him imj> ---

M .\. CHI N E R Y ,- &c. buy Axlt and fi'nii thcappraeval] | r ('.\KKUOFaNI IH'.t.lM. : 4 .. \ i.I"rc..1 l )hint one lt'the |
... : sniii: g they ('I/II- JI.lIIti..n
ofF.Trr I. uith ]>cr.on-t atin't: ulioin theyhtl'1 (' having ill their ilmrif: ImYIIII'v&l

REFERENCES ; ) Jt'rriptiuu. not ft. or dainty rn:t>la daring' the war''I <;reitiit: criininaN on artli urging;: him j.r<<|KTljf or iimlrriitl antureil from the t'1I"IUY.

Mum. Curri.r JL: ('o., Nttru. :Sfathiue Btltiug: 'uresuil, U|>oii the I':i-U i of the riilalm: t" |I.ry' 'prP| : t'-r: iji'ith, :mil <|uotin'4/ ; |I.a".a art' ilirn le.I u< turn our the name to any *%tulnl'iiir

J. i.. M '.'lU.lirilliu. Iaiirjai I It' Unlit ulth die. 1.1' 1'ril'llJrt not. consolatorjVirz reol.ri".I. '
urdir loirlu
... \Vurk liioJc tu an ( : of'the l.rl'llt.'rl\ or iinuleration fur whiih .., 1.1 Hi* miry It'I''rtmtu& Mho maybe
,: 'W, :\1..I.w..r \UV it
) the was
{IH.II 1, 14""u. ..,L 1'".ubV1M( rid for WIIUUIWl: : ..IJX'I'IIQIIIICHn:':l ai..uIP" (.re given, or tii : ainl!
t:. l.nlljUi ,ill, ILL J. E. I'IKDl' l. of firesiimjitioo, Ilnpu'le-iiee1|
..:\ > MI11SK: utrtfo'iii'le< ,r.r km h .ro..rty "r material will take dupli.'alrA'kriiwled
J.,. I.. VVUllllilj. 1 11"III"j"'II.\1.&. 1'ailyhu.ee: : HA. Iki.:1, 1SifFO -...- ,'ii.'lti.iii'/| *' 11,1.pI"t, tll.t'c Le not 1
Win luli I'rt. .i, T.iljha.'aOi! : ;. of ult'ittinii l miuli <>r receipt from imviilIlliir
H'unt
FWHI '. .111JXI'I: -: .>. ju.I J. III ilenieii a
1fAD .
lu... 11"'lIl1II"II.: J'ri. MX: Jrjr Ju.. Cutup llF.TIIIYI' / ..r .alum tn in uhoiu lie truuttfi-r U iim.liainl re-
JN IttAOKSONVILLE t''IIIim"'Jlt'a.J wile.' lleu [
")11. l.il nn..ftvi t'C OMl'AXV.Cia *t I
tu the of rciclne
ilic ueailtjuorter'
.. ::.IwS l-tl trcah..1 l IJIlt deuieihat apt[ fcuue |
i -AT- < AI.O, Xo'. 9.-\Vlnle tl... .\ru d. ri.Itler.Ilcrc brutally : 'bl"1I1 at WakUugtnii. TUu. .rln, U 110'all.I..I.I.
> "
A ; .nta Medical College. J FLORIDA. (.I11 1-:11'1": | .'." ( '''11I1':111)I'a| : ill |'.>r ik In- heii the guilty:: |.art)-lie>'ert.hota J1 1 i i 'li in urun or nriloaiu. not fuuu.J lit or

-0- 11>'Ua ewa. girl: its. runn,l li 11I:411: in I ti" Jili,. I It
nione1 1
!:: itiUE Ut UXTlkfa: ill tbi* lu.iittt- rI'11E aCB.<('IIBE1: 1I.\\1"ti ana to Hit In all:urden IIJ\'EIJ fur TU tlis I'rltlg inoriiiii'4:? it t\ u. diruvere.l I l I. that a., 'hutllrlI'IIl"I't ;: : till I'D |>:t'M'lit ut the I'V' I.r onjiu,: ;; to nnul jar-!..

l \I.'.. w mil towwtui a vII 140: br., aiuuday sit So r 1 J."I"V\lull. |< peel .at.'I..1 'ontaiiiin. IHIJ.IIOO. I h ...Iift.toll\ | taken ,'(' iitiun on Fril!.i\ 1 'I'1)e. ('umuU"J"I .hillj-wli dwpahIi' 114)'.
( ;
> i,il. r unt, aiij loutiuuc I'.mr uiui tt:- i'bol1-',"" ."'J'lill4: &H? .'///-i, ."e"|i/i J-'it'JHitt, .\ .h'h'ctt lunei ii i" atwork Count Miintliolnii, I.'relldl1 ill\t'r, il'iu II...t tilt |in.Ui.iit! will U&>ieit |>rm. Uniitiou dr.iynut .
ul'I I a.urf 1I4n."J tlie tine tut tUr .ra iuu Irum 1111.1 ollirrartulc nf Maililorr In hi. UDC Rutpair. (inn the wagon.; I
....u..i-i tiittit, iuti-f 'motitU. mry.11\'uoI,4 tu ttttU U..l>ulili, : hut no dlle hag bteu iliscotriil tothe IIi... 'r !I.. in,'*, untrn'idly tooiirnt. gUHPI J the rntlorallnii. <>|.t"r"'a J << c, In'dee! I In- unit

p JiillN i, \\E rMlRFL\\l lt. 11..0. JOHN! LAKHV thrtt. I '""- I jll ..f ioi'riu - lei .1. tvA t..ltow 0. cl.brr I\). tv5 V-tf
.

.

.


.;Ic Icfwrw t th.
_ __ ___ _
&
1
.- :-! llniiou** --I'-1: .c'". unnoimci ,

1'uu.lilrtltonitlil' .' ill' Ititpl'...l Haiti. inent" to pT1ins rtijrajfd t in armed luwtilitjiiv'iinM \ Its l I IV r or A /N: : of, the I iliutt-inn; :mlnncn! for the 1"0.-the't;
!hc I jSani-Wrrhht t JMotulian 1 1I III iI j
... 'I I hi- oath lo which our re.ilc. r' li'tv -lonbtUfriijiKntly ,e Hi'* I!il.1 M-iti-i. I
,, \i-ionsrifthp ietche hate hitnof-lf ImUc to fur Ihl' 1 IEs.: i i'. .', unoKAn: ,
-- seen allusion, though \"rh.IJI' mo-t of 1:11 ,ir .Iz" rte:,+l1. y. I I !Itf' Juelgr 'Ititt..1 I 1.: .\. 11\ IT.

T AI. r. .\ II \ -91. "I. : : them have('v'-r read it, I is in the followingweeping an indictment: lot. pi-rjury. We have no idcntlmt N s ruvt, 1.. 1' Judicially ilwlnml the n-c- i 1 n.! \\I S'. I. .\- CJou 1

nnd very (omprihfiisive! language he should bfl i>r meld l bri cfjn< ictcd], lircaUiii WBileun lion of tin :ift 1 ( .u1gr,'.+ of March. 1'!(M.lllh.r'l! I Tiny vvili b- -'t.t"//rultr'i by

ritniti '0\11111:1&: : n. 1r -";'; Iiiit Minrte.1 A.I'., that hrrtnftiT were (p"r ontti llmUw rlptiily uticotistitutHinnl ; and all 1/int tin\ 'l ..
._
thai t h r would l have to Iii I } to enufp nn ncttuilVilwould _
,
"flat .1' ii'intfH" nny nfllcp nf !honor e prol- ident. -1,1' ,''i' Iter'-iii? nil it I nn-lirilii, "ivirnmenl'of HIP t.'nited Stiitej, 11-i \ IIP I" j.I"I,1 its uticunitttult1ti, ility. l nlll '.,) i l.-r-iiv ill '' they' utiirit l .1" mllclhl /i-tlll .!' tl IH. l I.... n. .

'the" 'J i m tin" 'nil, military or naval d'-) |puttmi'; -nt."i test the iiirMioii and hasits illi'tfiilitv aiid\ nullity Mimi't : toteunllaft'tVoid t 1 li.i-.inif, licin reciived 11.1:11" _
.
: | ilu-p.ibli/ > service, i xeppiing the I'r. -Merit of | ,:\,nl\1! ,' n i.-; ; in sithi.1""' t tIIII.III..1' : the Hon. 11'ln.F'utaanf.
!h
eir'viii he '
llii-/ I "mud" :.Muleshall' Ifin' lf( di dl"I. \M hOlt.t" r: broiitfht I ,,' l_ Mid tn Inirood !tiite to be \lh' a'I.J
...r mining iif'-ii I V. tIu' late .\.,u't .ale' .11-11 tit HieSupiime ('ui o.1|
I
..u. o/'i..f' ,,?'/ './lr,, '/II'//H"rr briny rntttli't In Ifif fore the firand t jut lt the first i""i.1 ol' the! iH.rn' m. .1111.1 Snmll; 4s iinleiiVorn tofhow \Florida, :i iniitmir. ol tinHir was calls d, whin 1 ,

nlnii/-i ittltfi r.ui"l'"r" ,.1. t/ifn"f, take mid\ subnlc Court, und if tier fn-ts w.trntnt it, that! a "lr''" Mate I to live" in. on inot.on ol .\. T. little, the I lion. .1. |I| 1!

-, llu 'lollnw in!( o'lth or ullirm.ilionI 'l li bill" will be '\. We thus suture (nn- that it jII; I good I\ddn was; clcikel 1 I'reMdt'nt. and Judge .)/ ,

!# 4 4trr.I1. I I.,1, ,) solemnly nwtiii! (or alhriiiithat" less fln'\ 1'ol tUrlsioti ilex tar JiH-jih K Worcester, nuthor ot Uorcesli rpijni-ted to :art t n' Sc-i ritary.OM 1
we arc grc.itly ) a judicial Ullllll ; .
I 11,1'" in vcr voluntarily boine aimstgain 4 t the lui.l.k"ln r'+ Of: tionaty, died\ ftl his 'ldclUe in Cambridge motion (1.\.1., l Itmliain: : :a (1IIIt, "a
I nili ,d :Stall' i since I have In"en it i ili/i n tin/not, of the lii hvt il"I.lllH1 to the popesof the ixprcs-ive \ ,
Fi to
thai 1 havi Voluntarily iVlIIII" aid. countnull': -, South.Tin. Mwsailiusellvm ittyIt: ,' tlgJol"Nti. "1'1"ltl"I i lice Irn Asimhly.AfurnMiort 1.ll i

i OIIIHI I or em cmragemcnt to PITSOUS fliga/ed I in -...- y I: ,1chl.Uou. the Cotnmilkc: re !

armed I ho-Aility thereto ; that I hive neitherHoityftI Nor/hrrn IIccliou.l (1s Cotnini"Unnr of I'redtiun tl the follow iiiif 1"nll"" ")

..-',.. Kw\.. l. our Atp-tit ntJnk.nvilli wr uiYrld"l1"r tttl, nifitnl In. rj-m tttf : "iicccss' ol t the, 1!''lhl.11 1 |11) in Ohio 'ncmllIIJetll.'cr I hitlgl'o orphan i 1 of llrllIIIllt"cUII'J death of \1. ad
irtnttfrrr
; nmln uni/ii'it/wr- in 1.tit
m1 one nfiinifvJflfe I.nli'ilnll.
Klnritlii, f.r Htid, 1 lew weikl h.ts biflllolloNved i 1's u ol the most Mill''re all heaitlclt hit 1 J
) fur the '''JtI. n iif monr for Kiihf-i I nptli.n the I'uitnl (1111 v) 1\111'1. a il ; 'li
HiintiHiltil iiutluirily limtilitg to to tit iluite IIl.lri."olmlll"
.
proper Hire, jl-orlt in ns cell known and 1 I In loved 1 by ivcry nn m'
end\ nilti-rtloInK lluuiii' IHmuni at tin Tnylur) llniixHiilisrrihct in row
ew1'1
,"'/'/ ." ; lIlIItl I have: not jielded,I a voluntaiy quip'Iwirt by ei'i.illtmpoitant| Irilllh. : ill be lumiid, out its opprentiii-ii to jfoiid ii'ionjible I her ol' the Hir t for hi- kind, gentle mid noble viitini

| In any pretended,l ( ;ov eminent, mitliAnty, \ mid! New .1, rsey, \\ilhil the lust few days.en. \ it man; ; und veneniteil lor Ins

1"- i will |ili-u-e' ol.io I .rvi tin1 ( M-i (/< 1III I IM ,hula r or c "n'tiluliol1 within HIP I:nited, stales, -'Lsit i M, ii"ually reirirded in the Ninth an palties.Adviicsfrmii: situ unit e'llll"o JltI.l ; rc9)s| -s-lcJ l net cred
( lal"lll'
k nut |rovrrullii-iii I "-hi.- .ui', .ir hnil; >. Nubs rip- iostii I or inimical' lh5'rrlhtid I do further the foritnost t flebnties ol the mid nl. W,' lcrn Texas 'represent that fur Ins, hoiu-stj mid I, tnilli us s u i liri' .Hit lov .tliltiin

lion $iS per year, $1 for nK monthnl, ,.na" nweai inn alllrmithittothc 'htstol''any knowledge" fllIl"l W.I. the Confeileratis! who went to Mexico( \hel the ; not truly: the ll.tr, but the wholeMutewill
1 will aud ,1o.ti'II.llhe! (Const! the iniwt diiliiiSHillied soldiei" New York
-
Hud ability support log : this "
me n turning deplore us esti-eim-1 I I.
tiitioii. nl the luted, :Stiti-s: IIllIill-11I1I 1"lI'rni"M. sent In'.n the i is the defeated, I Oemocr.itiiCiindidate ) trine Mii!i -ippl' nrniy ll"Cllh'I..I. "ill tl 11II.
l ,
,fur the olllce! of Secrttiuy! of Sl 1"- /', /, That we .lml c\ir tlieiniiuon I
,
-- and ullcgiuni! to the same' ; that I take! this obligation has referred to tin .
Hut the icsult in NcJersey i is more note- The Mis issippi LcgKlatme ol \m. .\. )I"'lIrd. with love for his gi title
rN .frl.ce-II..u.rcll.. truly, \I itilolltll"'llt.,1 r..t\'lItioll: or pur f'\11 limited mid with the
Int'liis
povi..fcvaitill. bo help Inc 1..1. worthy. That Mate gave its ioti' for Mi I (u."us, .Inlid.lr' ('Olllill.s n hll.' 8U"'III. Il' u 111',111..11' 'l'II' 1"/111.1
-IIIIIW.thl.U.II".I' established I the )rinik: | n-.piit t Ild ," us one of the ties.-I
.\ 11,11111)I,t h,. shall laNcly: take the 'nid by tjiiili' rnusiuiernhle: majority, clioo, +iii!; thenI.e I tc riii, the cull'ction of debts, 111,1 uutingtheireditois able and t.ds HI"t that/ have
nil oIlIli"III'Y und, Commission lusine! >wul Jm k mid conviction I theirllnur.soli II..II.I\\'CN ll.r 1,101
: oath, .halllll11I1t"f perjury, on the inli'rit thueoi),
of Florida.
i'l'ilure' whidi ril'used to ratify the i'on titutioniil tu'ill; ed Hie i'uprr'tilslicit' h
sonville.I'osriV. in tiddilion to the other penalties now picsi '
I .Wrn'I h.il slur sincere el by mend
amendment shivery throughout "' ; sy eli con
ribed ,lor that olleni, shall be deprived nl Ins ;
llniiiiv in<< doingsetiertl: / Commishiun Office, mid I iindered,l incapable f-.revi.r uftcr of tin lie itruI :tal'Jrhilllin. = she h.ts ( host-11 : KllielidifC has been unUilled| of the tloli-nce i is due, and and ki hut-by to the hl'rll\lo trulhlully"andsincere I lamily tit|

IIII"ill"'II1I1.w Ol, !leans. holding, any olllcp or place, : under tin United liovernor of hitr I belore the military '1ll'l'I".I. IwL
H"I"I.lk.1 for :11.1:1 majority) iliargvs prelilieil" ei "i"'ll,11 :\teinkied to llu ,".

-W. K: I I.1.i' ,i.l.v has '''pCIIIIIIIIIJ.l'ill: mi/jar Slates.Approved July :2, 1 "ii!:J.Hon. !. legislature the siniu st.tmp.. The only ,eriousiheik rniiiini'-inn ut Columbus, 1 Kentin'kj. real i i. now /d.{ rii.il' the s1u nth of 11'ut..1. 1'0'1',1.

nail tnoliisse", and nmiiy oilier npieis-iry mil Hlrubbnrlii'lei ,fur mle. .\. II. H :-1 i inr, Secretary of HIP Interior l'l uit, t'0111 .\I.Iella Comity, ut the tir> next
\ote ol'Coiiiieeticut n;ainst negro" nlrrl"Thl bittirlyofthi '
in Mr I Fn.I.Monh's r eubinct has: lately been I papers c"Ilail fuel tine: olaid I ( ..ut.
-(',,"\' \..WnnlPilMI ndvcrtiscniPiit.TIIOH. liosin member of Congress from Virginia lessons for the South to 1..lfIt Irom the.uteinhinifs :action lies: Fleedmen's, Huleail! ,lor their /,'( .<>,./, 1111I11 copy ,.1 tlu-s-e Hisoluliinii In-

J. If \" '.14 given 1'111 I I'III.lr ni.tirc" i is, n' remarked 1 by the /wrji.1 unaiillioii/ed\ :and.1 arbitrary,: fei/ure of the tines! lralruin.I'o' ftiiiily II the iletea-ed. und to
holding] that though excluded by Its t( rms, vu
lIhr North- the l Ldilolsol: the An/ Ihe / VrMi'ii -<
tilintha.ihire, to look to herself und nit I to f.laill'8\'II.
Hint credit Is dead.S llu-m to '
oath being nnuinstitutionul was n nullity pi uii'itioiii in licit Slate, 1111.111-1.: ncgrocs .//'I"'. TI1aha.l.: : 111.1 h'lntvl.i

<'tj proclamation nf lnvf ; Mint is. hud! WOIlIIIIOL, In enforced, ngainst I him. I IVnding i rn parties |KilitUI.iiis I lor help.. I.i-t her I"-' and I tithe' rs In'fore any decri ..ofioi.liscatioii' L iil"/t, let 1-1' Il" -qu est lor public.at mi,.

plipi to VM irk, du clop her resoiircis, educate x'nwtoinnlisrition. I HIIAIIAM I ,
-- procceilings, with a 1. I
t
HIP the New folk Tim.I"flln or
cnnvuss, nny
: her children, luring wisdom into her legislative i I'f.llllila .t. ( ( ( : Couiliiillee
'ur 4'onMrcw.. itsell to udvisi\ 31 I,. 1l."IT t 11IIllIlo"t he I had l bi-en lal"1: ngainst the leaitl- .\. '1'. L1111)\Lli')(
H,. TIIOH. |II|. LHION of .\111' 1111.1. is aimoiinicdan council'*, nnd having "lllf'\\ hteous and jiM
sought to represent<< to nc tlll"1 no sin h ussiimption. mate oa tic rs.Jcmrul Th ulx.ve. lcsi! iitinis! ,\ 11'1 Ulllil".IIJ"I
and wise laws let her abide cnlorce tin'ui '
by ;
a candidate ,lor Congrewt. .It i Ii morally certain," said that paper: 11,1 ( I I':. lifby who has 11"1 for | I' ,d I :and tilt et a few iippropriate I"I.\6.
nliove all lot her be ID the ctt'rual ]laws. i :1ih.
-- I'lI "I from the Prc-hlci.i.,.r the lueetiiiL'' adjourned.J .
"that no man will be! admitted, to u ."lItlll then linn ill i is cpicted to return coon toLvmliburg
ti'f- ( 'ul. LKWIS < l. some 1111.
I'vii-s, of.1Laliuu' it a 0.,1.; 111.1h I ,' tear n" cril.Wonii t H 1)VNINSrrurursu'
candidate (for (Coiiii'lrnlli" of tinSI I.I", us also next Congress, who does not take the oalh: required 11'1' -...- \m. "h.,1 his family now reside., .1 c. f iiAii: >MiN.viM/.i/; ( \

)0'11 \SK I'IIII.I.II-H, if Jackson. Tlic mane ".fllli'il by III"I.tin..; law." Since his lection, ." .Icr.c' 1:1.: .1.lion. I is wide Mood tint tiniovernmenl! ha-irninie-l l -... --

I Am IIHI, nf Leon, was prcscntrd t In our 1'11'\11 r has, replied, in u letter of cnn>
List: Tor tin n:iiip |uisiiioii.I'lorlilu ability, First defining his, own position, by citing in New Jersey, has 1'1 clct'ted,l \r I ien. lit '.N- Iil Texas wasii mistake ; it was u ('.1 I IM-C.

bis ) be show 11nN I nominee, by 'J"ilH) m.ljolily.The lopes letter tutu" Mr.l He-ecln-r e11"'| '1r-
--.- rue on.r. conxistrntly un-l/xr- \", 1II"IIII'rlli' I K.: ICirby that was mll\'I'l"1 111 !

4'..nr<*r<-Mi-.*. sits Icily he advocated tier rrilr nf the I'lIillll.II1 I | e HUH 1.1,1,. tin! lIIiqllll.f of comtnittin'' 31 I r. Ihi.ic.in.I theSlate Loan Agent fordeorgia, III the TfHinur :

Thp following( notice lit Hie purlieu interisledhas ring Ihe year, immediiilely prut-dim* secession."In i themsehes ,iuainst the ( 'IIIi"nlllllllIlnl'll "Ills i "lIIil"'III\ di-siruble Hut the
vNit New city
succeeded., In his re "cut t to y"rl
North and the < ; nil
I barn Will il. (fur publication : IfHO" sajs he, "I 'iaiivas.scd large |mrtiou to the (iinstitntiiin uliolishiin; slavery. We nd-. thoiisianddollars iw"I'IIIIII.IIIIII. by piopeimeans
loan one aim to the
I 1'/11111'111. / on Ilicir in rival nt Mulisnn: will cull of Vir :init In the intercuts nf pcice. In I"HI' us mire their plucky adliennci* to principle, but 1II''I''lialillI for that: Snte:. ,ut\ seven Illnh.,1 1,1., on the III ruled! will st 'I'ol,''Ih..il hll".llll"I"ll! late'"viiiputhy tis-igb--

nl the stun ofTnoM >.', LivtMiMtoN .\ ( '"., where II meni'ii of the Senate: of Virgin!:t-tnd: l ,.I' the ,, their defeat nn sin h mi i issue uns inevit ilile, particularly lailh of its Provisional Stale lioveintnen'Tcnnesscp bit: who can bilpnr, 11\ Ila.k laintit/

they will t learn their hemsIt 1 Is kindlystig- l'nn'eutinn,1 dedicated, my best elbirlutotime; if their opponents' wire teetit. Tim only time i Hi ituallv than we inn ul Ili-III" "'.
of .1IIII.' '
,."t.1 Unit, In view <.1'| tinintu| nt loiiilition nl, s tine i IIIISP, peuking und voting to the last ugfiinlthe l surprise the r"-llll\ I'" i is in the small majority papers icy that the, li'I.I. Wh.ilivtr f f. done finm, wit I unit for LI fet
Connelly F. 'I'ristit' the Stati- | iitiietCourt nun should, possible' be so ,11'11 ns tin-mry"
HIP, country, only (II hose persons iittcinl ('"11'''''' 1I"llIIall" of srres.isin. Alter the lose' oft limo the sacs"is-i'nl party wt re uMe/ to obtain. 111,1 thesvmpitiiy' it Soii'hirn I'nnccessunoilence '
that Stale, have him fir ap ol 111.
...
cave Wllll llllVU business there. ('''11\-1111"11, I retired to private life, and I neither .1 1"1111.1 nil itniuiioiis from sp\-i'-
.. HIP I'nited l & Iril\il/
> lurk I'.ln-lliin.: 1'"illl"llln 1..II
-- lllr'm" all iou tli.ith ill I
souitlit"t nor hd.IIIII" position during the wur"Yit \\1111'.111,1 | -
.'1' .... Niw for In fill the created by the i the nl'll'lIr.I" II
) .c.lI. The dei lion in the State ol York Secritary vaeancy t'mi-."I si i m itiNn| the +.
I hi admits that HIP \\ords of the oath IIr"I""I. 1 Illc"
The C'ity ('''IIIU'illll'ltI their lirsl martng: un- mereIo :Slate.' Court of .\ muiilM-rsof the I tie 31 I r. Justice ('eelrin, "Ti-nnes-iee.. 1"ji.I.IIII iia ('I"i-Iallll'"ilanthlpv" l in the
l.roithut| exclude him. "I admit .1 1'11'11.
ilrr ( lov. .Mims'I prochimutinn, on Wednesday, they even l.egt|'letiirre which l..1 I'll"i* on the 'tic lnst.' the upper' Mississippi i-nmtry, X"lh 111 h ; Illllllr..lhlllll usher h intblemts e
that no wan can take the oath cording to J"port.Iol i tor good or will be
-prrout165' Mayor I'. 'I'.IiAmi:, nml ConnrilmiMi my re I in the sueccrs the :" in to tr-ide tent busines \ frhm'l
understanding ol. U, who i-litlu-rcd or led, or h.t .1111..1 "I !"I'II.lmll.IIJf'1 both regard : rans-rdly: thiskinulnr..ir the animosity, nf the white pen
( 11111.\, (jrAiit', I'KIIMNS, l 11\\1", ,nml .IIIIMIIMI> :: .'iNN| majority. New Yoikutywent d :and the increase- "mlgrli""ln that re-'ion, arevery pie nfthc S.Iuh.
dollied ('unli"def8tc ti .hli-,.
.',.Alltl. I I liemoi'ratic I by majority}' ol, I.f"I": favorable.Mobile: 11'the n could have given lo t\l all

Tim directs nml side'-w'I. It It li-i.cd| will HIHIIIIn Ile then goc nn to 11tt1l..tI" ipiestion as ID the --...- their natural right* (of whiih, KIllm\ nl

I put ID repair. The ground ulioul' tin Market binding force nf the oalh: ; maintaining, as bis '.'1. 4'onimiiuiler ..l* lh* "".nu..I.M". papers untie ip.ile viry hen' -y times and the most important) that \\llIllI ftlllI'r thanany
;
first position that It was 'nlll'h'.1) lulu the! warwuslligr.int l.ieut. James' .1. \\.11.1,1,1., who comimtiids tin hU'li \'iiL'e for I" Hirers and, mechanics this s.iison.icner.il .-ingle l 1"lilil nl ucl to 1"1 fiom injury
House Kliould however first receive attention.Th .
,
--.- -. I : mid its issue doubtful, ; tint 1.1111. "h"IIIII.II'lh. ia native of I'iitxboro', ( 'halhl/ ( Hrairgwusin: : .nil 1"lli.1 ,short time.sine, 11,1 ensure 1lhleM'. Hint. If%..1'1'1'1", }ivenetsntuulnr
psarinlllyritelnitllte
<< Iron on Hit* .19.. On I. 'OA- I ipiently it was 111'1.I.e to operate on :11'lhlf county, N. C und "lIll'n'llhe ('ti iteil Slaten Naval on his way; to pl.intalion In LoundcH County. to tier ";11'1i 111'( of the whole.( Hut if they

nr -llon.We men The outh was a ever! measure, intended service ut \lrlmoulh11. on the receiving Mississippi, where he intends raising cotton by' tire not to be vote, I nee no udciimt'intprleriiiee | .

understand that tin Hoiird of I )ireelirs oftin free labor Ihal1 hi I tacit their nisi* and, II'
.\ after
to keep out .1'llli'I,1 persons during Hit war, null : in HII. few months ;
1''nMIiI'"I.I."tIla; 1 M: I:. 1'IIIlvaIII. tin ir while nei.-libors turn against
hIlH'lIl'l'ru\l"llIll'j l"lll i "llhl-h n basis of "" ',,"sl'U'llol after the he was iliot In the hip In a duel with anothermidshipman. .\ New York di-pilcli.: of the Mb, nl.iie tutu Will be .ds-r. 11"1. they
I'fl..I.h'lItHol I \ IN'w
nf "Tol 'N, /111,111
course war" And i i Is only' ns a war measure: like the : After 10"1 years ullo.it IIP was threats (it\ol'puni-hmi of State banks: cnhnrctrul 1lty: : WAKDHKF.CIIKU.U : : .
Florida U. R ('u. UK
privilege! ; .SIISM| 'nsion ,. the writ of AtwiM'orun, Illegal nrrests ui.li IP Assistant 1'li's"sir of :1I\'I.llim. tie., at with the net iin9l! bank for violation of lea iniirtiilttinj .-

r'I/II'1I1 remove the, Iou tukiiifinm the latterCompany mid lieu oveithrow of the fll'.111 of thepresH l'l Naval .Academy, :it Annapolis hi I..V.Ihe :. their ilul State paper' ns a ,,1 as national- !" .\ writer m u lo'l"l paper( who has 1"1

by tin ('anti tensesNlntr$, mul! laid "nthe that it cnn be. Ifll"11 Hut( now the war was ordered to the lUst: India "llIlhlr".IIII,1, notes |is gradually nmedying 11.1 evil.Tin tr.tM liii:, in >oiilli C'irolina, puts forth the following

I,he Unix conncilion. We arc gratified lie i is 1'11.1 The Sulth 1.11.down her arncc.- In 1M 41!I, when the war broke out, m.tiled his re.ig-i Tunisian left statement :
: Washington lirI'hillllhi.III
embassy
lironiclo this cud honorable
kbitIn t just highly She has HiirrPiidered ,'vI'llhe illilllilllllf t-la- nation. from bt 1..h'll I In I"lei"ember, of the / : Ihe, 'tli. For 1\'I"II.' 1 wish every om.,1 in tlie Stale
'lion of the I'n'"hJoolltllllll l > of IVni.uoln
m irecturp > the vi ')'. She has: given her adhesion to the L'nion. } car, he '1"ldlll _\ he wu* could \ with late rebel; otllcers. It U theuniveni.il
: Co., nail f..C'III""Ufl'llladr roar w ill inertwith "'m. nlll.Ihl'e John li'd."ll4ri\.tl in New York nn IheTtli : tit'every. olllcerol
She h n .111'lhi' in good faith: ,|"'II the invitation I- married, 11lllllu rll' 'lllIllitcli"l 1 hl'llI.el testimony our own
lieu uppro1|' iii inn of till our people, und In 1..1 the sldief I loyal ,citi/en l procured a I'i i 1'0"1'lh| \1 hlll I 'hue conversed, fiom the
al'lies' 1.llilliI.lli. ', 111,1 with from the : In February: ,
di'II'-I'11 'II'Y. down
well
properly uppretinted\ l>y thoe inont inti'reileil.Cwurl \. H"I"Ilk"l lest and aid that: lee was not going to London. as as very X"rlllt nun
the I 11Io'r.IIIIhll" tll' III'llr..I IIIt.* wire 'i:?:, he nil, the blockaleto' !: llll"IIIII,1 was: two r""lhlh'lt in the State, 1'1'1
-- -
\wlul .lliirlliil-'I'lii- "%/os...uull to restored to their am lent relations of fritter- 11.igl".lto duty IItl'wrY'1 hitch; II'lidluilll I is olllcially! stated, 1'01 rolls in ro -t'.lnl n rebel l'e 1.1.'r disposition towards I he

..ttliilr.The laity mid iiinility| in the I'ni.m." He then hubmils in time IPI"mLJ. engagement wit i''I' the I"\"II'II. that Jen. Johnston' :army', ul i lov'eminent, toward-Nurthe-rnera, towards j.rogression -

Naval Court M.utiul with Vin*.AdmiralKarnigiit the 'tll'.Lilll, Whelher in view of terse The suidle'Jiug he was to the time of its surrender. numlx-red 37,0 HI'; Gen than any' other cla,,, of citi/en

us I'rchldnit, \\ hit h i-on\die<| in \ViuliIngton I feetit would In' lilt dealing with the Southern 1.1"command: one of the rafts,"Il for throe lo.ineJ tdel" of Lens army, ut the till surrender, n imlieredOn In corrobontion of this view it mnv: be slated/ !

on the 1st lust, will lm\c I In.fun* it l.ieut 1'IIII'lil" meet tlI'l at the thn'.hhlll"f ('1111' lhalettl irlxir, unit in Ifiit, took comnnndof ..Ol. au note-wortln't that: those |>(lll: eleitidto
tlie late F orida .
Colonel! M.ir>ton, lli, tilt] 'l nrtlciT, OIH i\erplet( !, crifs$ und at every ,kl'II"II"f the (IV Ir I.nt the Shenaudoah. the Tlh il-I. the Secretary of War orlered state Convention, who t luitii

In the iiiiirine: rorjiH" (Pu tin i'lr'rgi* nl uillIi" with :( .hrmndll''III'lIt which would exclude -- -..- the suspension i und tlo.c of tho government bosjiitals cl to hl\.I.I".1 t'liimiisN first, ), 111,1 all ll.e

private ixirposcM mid losing IMIUHIV money deponiled "Irom every public trust nineteen twentieths ofHie Irv. EnLlauel: 4'ollou Tlill. ready' for use, in anticipation (Ir :u visitation i tintsthisugie whir .11111 let:id,I been III the ( '?.

in hill hands by lien recruits. Th'l'uut people ?" The New YI'I .* 'j II'I the Immense business tit t the rliolertLCnii : federHervce und had l lift it a without 'lint 1,1

S"lllr doing In the New Kntjland: Cotton Mills i' Kho\\ n taining; |M-rmis i..n, were, as thinir, the
under the lOlli general
ConuiiiHlcire I'rtm
will ulso Coiibtiliilional
try The argument will be 'found net I Iloirman: of' hasUen I
k "f" hii-li by the 1 fact that several them lease lately dent "tmis'Y j-risoneri, m',-1 dctinnini-d iu their op-oiUm| to i.t cry
third arlii
auction the nr, w n-iiuirrs forth at length In another 1..rli"I"r todly pa i t.1 I ( ten. succeed him.
agents to JnIIIII: t for additional Irivm li"n',1 lillhlllk nifLuriInokmg I lHie protection" of the ,
all olllcer t.1'1 hill ulniost to overtake and per. We it .entirely conclusive. "ll.lli\o negroThiv

ture or destroy any tetuvl which it i h lima e11P'1 The l'reieent 11'1 ha lIIall the issue ) the ; found it iniNis.sibh| to procure "I..uh thicountry Sen. Lon'strett' 1.31111 interview with the were printit' enough tn nil nll'r. affect- 0
f.1
a the \ I prcsi-lcnt on the 'th. lie also! took the in "
to meet 'h.' rebelli-.n:
1-h'l|pals'n| uramsiyoath. but when
it
I"I.II.11.
with the came to :
encounter lie ill i i harmed neglri-liii I art is in derogation of his right i to (mint whtni \.i.II' .
tx-i-u iu harbor announce that one vessel bus already arrived ting for the good of their citi/uiia of AC,
rebel Stone wall
the run haying tin he i h.I. \i'I.I:the limit of Constitutional re- : f.lh\
with over two hundred ('. F.irjon: applications :are uU the increase 304acre ricun
of Ferrol "IoilIII' WAI in proximity 111111\- .Irii Bemis, by the ",'h.ci.,1'1 and coinmlsxion nf Ihlll.rt: | .lh'l oru| : ; hIII."I.,1' oil
live on board, who have been sent hither (runt reci'ived nn the all from .ecr u, and Qmi -".- -
tukiiJer the itgr";i: mul he $.u'ramciito, another gc sty 1'rov Lsional (; of several of ,
"IIII"I"1 .
Tin-1! ,
ov..flrs Lancashire, KugUud: by u entof tin] nulls.- from North : re-I"JI"I a'the/ Missomi i li-jtu't
IIhil'llf" ur Mug iu port ut tliu saint* time' to the who could nit take the oath. laulll li
"lhl1 1'1111'1 Other ves.M'1 U are eipected to arrive Hrvt: 11 ---------h- I dl Wa tpll.i| from the miluary l'oI"i.i"l, ,
"I.ilb
aid liini. It U sail tin h'lIe\\all sentaihil' Mr, as of the |xople. I (uIIAlth Inft'.lct.
IT"I1. I 1..II..nt'ltiH. touch lirjer I numlier of hI.I. Kviry I: a itt, lishes a lard denying &1 tryin. K ner--n Kihn 1-e I 1.t what he cav *
v.hith be 1t'dillt',1 to the tellllI .
lengi, unept.The ('fiu." l. saute issue l ,
--.- I,1tI'rlimltillu Irlt. mill in the New Kngl 1 tie l States i is rent n-jiorU.il M,. I Itxuu'latransaction: in the purtba-e of ubiinlined \" 11'1.1'1 I lent .eat udc'l the trial .!th-
in U-lulf of popular rieht Yet it must |IH' admitted 11- r-nuivii. Kthi-ridxe! '
I I
I'hr 4'uu/rdrri./r "..ud. to IMJ running to the 1,1 t-:t.tent nf it> cap.icity. un.I'.II..lt.\ '1 property, she biluverhelda yrlsrhay'
licit the tribunal: tie-fire hirh he j.rojHwegto | a
"oih..1IllIh': O"\l'tllm"III. in lIll'trUI'C..lillll'.r brio; il, Coinrnt-s., I ill one \ Iuitt..IJ" and in many}' of them the hand. .are woikin;from Trtasuryerui'.t| ; lo 1"1111., and 'heca-se. 1.:1.: .it.rl: IH'ill ,|bv llu
l..l .hlil..0
fllh.fllll'lIlIi.llilim. : >taken blcjw to I the adjudication of ipiestion Ir1 Involving ("'n. ..i\I1 to eighteen hours nut ol the twenty i four; has never 1u'l ,'nlll".I" lilt any |n-rvui in (:our and Ilrlh.,,I a de.k, oi i the

rescue it* dead: front the nmiiy tttle lieKU and niriving exlra: vva i for ovir work. i i. said 1.11 sit, I h trans'tinn (.ullr r."jtn and nr.lind to nublisb imihiii-'at

prison liouse of the war, to re.inter their reui.iius t-tilutiou 11Til' 1",11lt issue .1"I. in that the mills are now, making. over one I hundred The |">-t t .,ft t. announces that: hereafter mails I about the i a... .l' lhiise l.c'h not Mil.mitiir.pi ; ;
kome way, In brought U-fore I'ouru tar, their >rt. !lo!tu.r. the Judge
In National c-eineterio, where tliiir : lie bii'li esra.totmed the late from tin "t,' New u.ll'
yr.nesranbe cent .
per i> by slur Orleans, will 1* torwar-bi i \avmateforh l ,
ilt'teriiim'it ion, and carried up for a foal decision I'utl.I a and approval. Tins

uiurked t>y uilaMe inrmariaU Iii U luud- to the Supreme Court of the I'nited State*. Hutthere heavy 11,1\11' iu priie. They I'I! all 11IIIl'.1 \" "- by rail tlthill 1 i | :be f'll by !ll jxtraordmary :tee 11,," "I| the (''"luis.iol'r.,

able ; this is right. Hut what u to U done for in proi-urin II ; w w lib orders, und liavm.; cow ni il.fficully i- The:- '" '--if.. Wa-shiiii'ton se| .-cwl disjutciia purp, ."I| ,-III'l'r"uin| wuh Ilnl'II...

tlie Confederate dead, muttered from (;iett) .bur may b 111iully JuIlslII' in obt-iiniu iiittou, they areci.joyin..; I rich the rumor thud the Freiuh bail dimuidei e urns the r. vi-t.r-lav. when the Juuigr.\uh' -
of If of ether branch tote, alter
: Ilinitt
to the Kio Grande Will the ]xople uf the Southbe Cougn-ks\miutiul- it in.4t.majority the administration hint's Il i'an n..I 1M t'\I"'i..I.| boat H.', that\ ") ln, I' .port U untrue. l.. ester/ .: he k.I..I.wajd! ,I and cc i'u'n to make turned him .wi.r

permitted to glth..r: their l....t in like. mimier 11,1 upon thi.. "IIIllilll of tiling* will l Ion ; continue The Late Northirn paper that lien J E: hill und a.u.e'i him m 1..I'd. lh"l l'oU'lof pile.
I the o.ith to lU uieiubcr*. : fr liu.htI" can rll'l1 ojin
uJ suitable mrinori of a:tie tiol'l .1 thlt the \ Johnson 1 iirmng the! 1"llr..
pUce over prcxcnt heavy demand front south ant \' i I. exacted lo ; ip.reront was evidently
!louse .
\
see, nut end the each U-iug the l"hlng11
; urnlz
their grave 1* We Luov not but that the aug [ lull will mum be utter ahirha.tuckviii an carne y tor In, eprea leurlsa II'npprt..iig, tu. h fact as thi.
ju.lg" of the tjualitioation: and return "lll'h.I. retell
ttuusia
gealiou might coamJereJ Jialojritl, but .urtly t tevery j .I'I.tilln ', come dow n, and the thV -a.-- lease ltt.n extlminej iu tr|
'I of ilk mewts'ra.s ut 1"I'UIUt. i CI', al. flee tistmioiaynf he.,-
1\1 present IJi"'J.I" u,5' ( one t.f |
111\\ )
(
huaiane emotion uf the Southern heart V'ry
Miitiou to to it \'W"11 wttne.C1 is
| \uil every mi UIII"ll".II W\-I'MI-lnl' "'""'
of no which member nt'Cou unHlor, I lr'Un'l'l'.int vindiialiono:
mould nanelioua propooition t>> recotermij \ton I Iu'w 11..tOl 1 I dog lapoi-iiy .\ill]\ u.e ur.tlly ..ubiII \,, F. Lynih, fornurlyof the Tniied 31,. LthericJge. The whole trial! i* a mere tutu'ck.
before
his CourU.
or the remain, of the Southern d5'aJ. tVU Stale: I\ ('rewt (11"IIr, case tI.I -. :tetra Xjvy, !but more 'l"'III Iv in the l nice ol try. audit lurthtr |1N'r*: ud 1 in. ca ti only tiriiw

ihouU take. fare ot iU o" u, u there U lio other I i U j.o u.il>lc, and i 1 certainly very, 111.iratl. I tit pn-M-nt iiegroe. are allow ed to vote in the Coiikd!rite' tat(, died i at lily rt.idcwein sl U slue and reproach. 11.'" the (;O\nlll'llal

power equal to the tksL. The I'uiteJ Maten liottrnmeut that .case way' arise under the executiveapjioiulliuuU only .it.: Siate., viz. Maine. New 1 lamp-hire; jKItimori.ii tin- lath ull. In the sixty luiirthjear Cit l'rrttntw izr u. .leh gnu.. and togrlt uutraes, uI"1 1.

in which not only the deii.iou of the and Vermont the tond.tiou of hi, ,..
to '
hu wt the csample-let each of the re- 1 kubjcct came a> a.- cummxlore I.yueh w a. born ..
1'rckident may: L obtained 4 in the matter of the i j white men in Mas,aihu ciu must U- able -Nortolk, Y.r.-ima. il .a1l. -
iuik'iuted m nd rt-stored States follow in the auie ; they but arts for many: years ml i /lu.di.i (.ou..rn.
1'rovuioual lloveruor of X"r amid South, Carolina tread and write in HUodc Island I dent ol M : I Attorney ; 1..1
path ot honorable uYroliou.Col. ; must loI jUnd In l"ltllle .nund the Tni 111 111 IthaM crdeied the
but that of a coiujH-tcnt judu-i.il tribunal, a* l worth hundred and dollar in real U-dsuu, ,. southirn ,
\. Ludiugtun, Chief Qutrterau.ttr the one thirty ti ? ? to liJhil'lal1' i-ommi,. Ie'h'hi: s, Rokunttrtt
lo the Poem Ututi lllli' of the law by huh the iu New must be worth two hundred none 111 I. lie lt X"hllrI.
Department uf VI"hiugton it having the reut.uneof Ute ; -,11 ; utnaut in l->, was apj>oint. d Commsodcr turned "'I'? Ktl J, a

the l'a ion.Ii'r"\ who were buried *>>utu t,f \11'I'llJ luII'JI understand, though sad. lyIJl1: ov rai incumbrance ; in Nan- m t'I'I. 11.1 weived I hi. "w the SU'h"1 I l.urth. Thla lt'EIUUS.IIl'11cl \\ the large1'uhlishing .t

the 1'otouiiC, during the or ::aui/atiuii of the ar j not reprt-d tJ /.1 it jmnitively, that the fact to-*, and under the new radical Constitution nfMiaaouri mi.s.m ;t i.vt He U 1'lln.\\l'iIam'thejen,". l.m", m the :uutli before: the .

toy In isdt, exhumoj: and iuti'rred in the ilio'I'; in the instance of one of the t'eJ..rI.PVinl..f they are not allowed. to vote. ral 1"ll.I| by .hi, iiccrfctu| exj-loratiun: .. -.- \1'

Cemetery at Arlington. : iu t'l"riJI a. ,"11" lI.igh'rn: t 1. I.for" -.- -- euurke of UuJutr Jordau sal the ,.ILl TutCxuiNhiA W"hilrUI cutr"J".uI"llI"
(
_e_ I the U- s ll;.Uut Court of this State-whence it .\ tia.. |> v>.sed I.n.tranih of the 1'enn..t 1..1hi4)t rC.rmeJ to.4.t"I', nw VktUeCubmit ta elivi hj about sly iillow iuteen

FUllUUA t'uLUM/ATION N lltMK.It i i.. aaieI could bt tarried to the Supreme Court of the I.c' r"bturl prohibuinj: the coliei-lion uf debt '' tle I'i.lt ipicrtion' ,.1 from
u 'ganctii cf the I;-} uduiitting ,jrtutative
that the I'nsi4cnt oplsiaed tw. and La. J'iJ.1 t tagaiust tiiu-d siatiit u r"lk.rl that' the IJi\'iJu. against. lniol men by "rettLi"\ 111 itmert.ting ttarvttlce this flllell. I. >>>lh'.r*-UUFor: iIUI"Ji.tl aamUsi.m-

the tchi'iiie of ivloui/'uij the blw: .. iu reli'rrej to, in the co>e 1'1 at .:t a iiigle ait .I'I i i M-CIIU "- riiiined that IK "ri'U'l" 11 ttsm rdn j b VJ ot srvclt f'IlotllQ 3Ir I :"tr.l. Mr. lKnui ou. .\gaJu,t itMr.Mentun ,

}'luriJ.ma bi.I.gl1 "uiI, countenance or rtnvurageI I with'ii \her lw'rJ(rs. tg4 tltll lh tart ue Mr \ Mr. "
\" teas Iullhl i I"; : :-tl'.njUta; 1.\.1 I, 'fIJ)Ir. I. CuJ.

.

. Welll',4'
-_._ ...,...............- -- .. -. ,.. .. ... ...-- .-
1st .
&
-- -.vet

LlA


.......
6r. L ,

From the Xa-hvllle Dc'|uMi of Hi I. 9> I'? \ .' :ip. :llII1."i:! 1 :h > mill -'ill' iIllilmrd IMMK: ) LVMATiON.l ( PROCLAMATION I ( ) I ( W. LIVELY

\n InuporttIi11.a'. II. HrHillonl I i- .11'. ..1..i '", !I It: ". .

motionwioiidilptiv ...fsTMUJ-I th, !" inn: \n. m"''< .l :',.- SMI! fn',mI.WMI I In l I ,

In the fniic.1 l SWIM: Court ye.terdny luuii-il a li.1'1.1. .. nuntt..11, tillI U4111" ,. .II 111. *'tll H l"t }\ i "
: (Jen. .T. ((1. Unii-ty.ol .rc. WILLIAM: MARVIN, i

I i. l. >Icl',uill (and HI'lIhl'IlI00dy.! now held in i--l'\ Tin1 I'lk-tuls. 1.1' the llnnornMf'Ilionin -...; ;; -
niui Kmmille for trial by the :Mute ii'lIlto11II.1t'1' .' J' i
pri i''' Ittimlnll u I.i i Ii'' < liim", ."- i r.hnll'l.dr far 'o. .'L'J, t' ii. \UIOI.KSAI.I-; ; UKTAIL; \ I
\
ilhlilll\lt'1I1lul' murder li>r 'n writ ut It ;/-m.f ; : ,i, ,mi i i'i, i Ml i \\Ii, -I fI ,.._ f' "" I \ &
Hi'l-itK{ fniin Linn in. llu. nuiiiT.il. ". ."'>'> of 1'1 ,. .. .J
lie CM-P nut (.1 the Matt-: r mr, :and KT \Tt\ >: I .u..Inl.10, \ 1. ? I MI i i r <
",'puA lo take Ih.lt..r the United :Suites.: JIe-5rr..1. tlu-Vitti-, 'Ii' ill .iti.""i .' uflu.I'IIm' 't. 1,1 ., ..n.i.,, .'U\I1..I I i, unh.rrnItI.'a 'iin I
\\,11"1' it in iiwuatitl 1 i.. nuu1.>":i : in I a,i .i .i :i ,':Lp \\1110 in", In i MI i
[':liutilil and BIII'I'lIIilh, : are inu'minil :-* \\'l' aI',- itiitlmfi/i'il In niiiiniiiiiiJi II.., m 111''lot.- adS' II' 11 :,,n, iii'l. r ol tin m.lli-\.. Y'i. 1 Di\i.r.i: : : 1O 1\
with On. Kinni-y: rtiiil in ronnf I UCbte I f.irit i.I llu- t'Iril"'t\ ttllet! ,ill, tlu- Mi U1 1 tic In I.i < I"t"v I
l ; lieu Iuurry( >.. Jolm 111111nu1t||| i- "i '"I1.h':1'! '' f.ir Kn-iu-fV '
the /nti,em-e i'f ..IIhlgl1f.1lI1.1, I null hutiti.' lie r.wil otlii I'M ol this M.lli Will' Will
11-'t 1 Ativ frnui I.\ ..on, in Ihi 4t lit rill! .\"c,0b1) nf Ih,' M.tti rrov. Governor of the State of Floiidal
moved! tint the Courtiar' the ffi' i ulrm\ ii! ..i li.nuitu, : the! ilu .i'I I t t''" II r l '1",11\ i Hi"-, '
hit motion 1111 \\ ..,lnes.I.IY. and it win w OI'Jclc,1 ill tlu iii'iiitu il.ilii.n I not In 1.1 lining' tie ..,..11111..1 )1.1) ,\. i II I iNo, I I.P I., .

In, .1 liiiliff Trill The proiiiiil uponIiiili tlioniiiiinii P Htitiie Ili( rllll' 'I..t ilmr i'i-itl\c ollii i .. ufirtiiiif I az ;\ 3 4

tilt' II 1,,'''''''" tor]"" l" lake the c''"-e out tutu i' ii- .intiu<- ol'tlrrllddir 1'ircuil.. ;' *, ,1 tn It.mmi tit' liulitin 1 t. tin lit i it'|I""u-iiit II"! II1'1! :\11111111111 ot I tin' timliunolle I until I I \ \* 111\ 'U .\>. lit i 1 u. '111'11,11 III,' P i''l.| ,

I hl. :M.IUitiurw !P l'c.lcJ i.u, tliat, thu rebels wi rertfOitmvJ r\iln-iu- an.l l iiiliinriloer.:11..t > I llii> 1"1.1.Iht.( .. n- .st. nloli.. III .lit itl till m
--o -- Mate? In tln Viti' jiirl-Oiitlon<< l
'W li'Uiirri'iusi j Hint McA'ann :and, I 1..11 i-.. i..1") .S nil iHili-i" n., i i. |1"' -tlu..111,1.. mtlii i ,
-
:! > 'u'tJthtPythrlr'Nnrtu': !! $ l | 1 : i..h't. n1l1Iu.rizl.,1 to 811IIOilIIUt'Ilan.
sli/'rl'II\Il'I'I'.llIlIllet' the 11.tt"'III"1I11.l'l. \\ 1'1'11 : :arc I'll ii" I I. N'Il'" Millnl t U illnti, .Uul lll.lkl I 1.1t. cC t C
dr,11I.mPIluchtrr
lJml.lv J: / and ill lot I tn.il c.t t ill ?"s in t.tprLOU .
lifrin.iii "ml JolitiHlon-U'injj the siimu iw lh11tunder J. \tultllakrr a. iiuiilidaUfornilnlinii :: iirnti. ,hurl .w.: nl I'ottini, i uln.li'Hii' "* nri lnni.illiii.| thrrrulna I 1:
wlurli lien Lee Tendered to Utn. Grunt li the ,umu a \lr.f I In.I op nl a MIIUILE I Putt I IT at tin' tin. .\In.r 0111 Mull"r., ,i-"auli. .ind luittcrt ith un niriu \ IhiMt'liirt-.. parstiane ol x.ii.l .uiiliii.ini.. I ,' -

-inn! tliiil they were |paroled uuil hat a sinru oli- tlun on the rah/ Inii In Kill or In minimi r.'I.| i. tnliut-r} luir; uul, onlaltillmdrtetousulbla I ilii'I''heldalIIii'lntititinltr' 'esIiiipiP1'lhirtPn mill prui'l.iini, lli.il, thrPrtvratIu'un11rP01thtslntt'oa .in tli-itinn I \ li.ill fn ()

.,-rvrd the terms of their |parole% and that whatirr | >:"-0 rVqulrlni ul: tin.. | till-V.n.. hill.. nl. NliVKMUt-K: U lA1 1
committed during the \jifriml tif turnIn "I'I"-| Hum' and n-MMlni;, o, In ., .11 liiitriiini; 0;.. 111..1.1',-, r
acts! they OiC <'tUC..14 I IOII. nl tau rrinlmi inM' lui i luiu-rimr, '' nury 1'
.. '', unit tin
.\-\.1 I \ ( ''inmi i"tii-r Agent
service were by the ordvr ot( suiii'imr .. ol Muti a M.IU- I lri-imuri-r.il.. P I ""'I'lr..lI. kI 1.lI'uDhr :)
their military n, P Hiiiuiii<1 Hi. .llIlh"l d}- CIM.II rrIIII'"!! th"m |t.\
n-cofjni'H'a ana treated us l ,llneiinH ..urd \i-iiiiilitn. uu Allurtii-f.. in m-rnl, u t In ull 2m
tilllrcrs ium-fal "r.Io'r. I.
and i
.ul "I I'ungtrs )
I i-1 \Vo :art niitlmri/t'il to iinnoutiivI'ul an hj .lmlut.il, Imuu't,
compel Me- d .mil 1I.kllt.r) tor i.uli t
l'pon these\ prouiul'i the the W.r (I'l puit iiu'iit ;and I tin enJont 111"| mi all uhldlCe
the) ut' the >Bl'l |l. !Mtlifii, of l.ml-nli-n.\ \ H' ii rand{ Hit-nil* in.I, inn ,.1 I'rnli-iti-, .1 Mit-nil.. and. ( Ink ul. llit 1'11 '
I'ann and Buddy will contest right: Jmliti*. lii-thi I'i i tin' I'liu-i1, A
..
inn ( ''"11..1 'I'.%\ .\ <.' nr and 1.\1,1"1'.1..1.\ !
Q
dale rvfltHtlon nllhi-of > null of Tin Mm1ILK .
to their (ilivnt far In the mli .Ul.liin" IM M.IIIHI, i HI tiniliniluixt', .I I llnir n .
:Male iifTeiincssefO try I .'liiiiii--ii'lirt, P, l..r"'I'. l .lii, <.ln. "m .'I I 10,- I., ..111un.l
of the mo t im\ul'lant cu-.cs that t IB, liT III llll illIlliliotl" Ib,' ?'Ih| h't., 'I'titiM-( iliitii*. in.I i i li.iriiinm/c unit niii.irati'nithtln | "
This i is one | nl.1I""h" I mini % Sul\rut: 1..1 i t.titi tniiiil} !Siintloih ttiKlKi'pridiiit
li.n conif before the I'liitnl State* Court here, milil,.n\" 'h.t1l5, in tin1 jnesrn.ltlon '; .ilt\t'* ol. tin- luiift.il .\ *t (Inl'l) .iliil tiitr
i issue i is involved the mooted iiuettioiinl | i ..111 I C'n5I; I mill. Kfi'rr"i'iilhllMIn tin- ( tiiiir. i..I| (tlif I'"IIt',1 M.ilm..mil .
iiiul i in its IOU .11 IMI: 01- 1'1111111'1'1:. then iiinlii, I inluiiil." .u tier (r.i'Htil| in llu .It)
th,' I liithl ol'n :ante: to try u I'tllt'l I soldier' or ol'- I o- -- I (if 'I'iill.iln-'ii'.llii-liMliil.ix, ul.. Niufitilitr. \ l II INKI Jl' lull lluMnl ..t lrtuoll' liull\ In-In-lit mill (Ihr iiluriiH Tallahassee Florida
ni.ulf' in allIr\ + 't'il InatcurdaurcNllhtu. 'iInir ,
IIill1I. |
'ti 1 i"I'I lorVrimw he 11I1111I1'c ClIllIlllittl'III'>, \SM M\\\1;\I '.
: i .Mi-.. Mi'iiiii-: .-\Vi ln *
: MV! .
jiriijio
In.Mate: laws in the) discharge! ol duties us-iiiied. : |I'roI-tuual in'M i norNOI
him lir u superior ; in othor uirds, a )helper Iheunlcr I'. ,. HuilniHU n' i" -uitililinr| 'uul1.oruprti| .- i 1. !1..,.. ::TIII'i nut l II..) tin all .mlii'in.lull. ,, II' 1 I- '| liniiii-.l|'ii--i-l that.it t tinlull1 loii'iiliiiiuiiiilI ,

a.-ifi-iiii-lit, which tin rebel iinnii-9 '\ erc tiltill-of.il: In.I. or. I'llnnATK ..rI I.I-IH1, roillil.t III I III1,In I"lull : \ Hit I "i-\i'lul iiiiinlu"* in tin dude _Mull L.. Pull siirrIM' 1'1\1: IIIH FIII.SI'M.1' 11 .

siiricndi-red protects those who iicn-pU-il the) pa on I health iu"t .uul\ hinill ritt-hr I thi1 purport ttf t IIYt) In I Hit- lulUmiiii' ; rrj ITI. '11'lit.iliMM* I Mall | tnliiihtltli. I I'Ul'tlt u" 1iiiiIU lit it I In* IH int\\. IiuUUe .

rlita-* lung us they observe its conditions. MANMIIKU.O.: I I:2" 11' ( ) .lt "'L'L.I I. Ina Ilitt I-, .**.uil.i Koiiii tnti, VVaUon INn, Ilulu'1'suur' 'lull. -pi'I) "* will i ii Iii .'t11pI.. | !.I. 1't it i H If 1
\\ :.i>luti' :tiii| unt. killiiinii. our, r ranklin: uiir. .1.I .. k lli.Hli..uM IM' taululn '111,1 I.fDRUG.
--,-- --- =-: We are autliuri/.etl ti> aiuuunu-f i i. -mi 1"111. iiiil-iilin, Huff, l.t-un lour, \\akiilin, our' ,
--..-- l.il'i-n .Ii Ilrl,.. llin-r l M.nliMiii I I uiiiltmi I .
,
t I I HIII-. 1.n i u
THE MARKETS. i:. I.. 'r. Illnkp ,it. u ,.ullli.I". : ,,' for JIINIE "' Pun- .
I lit.: ', !MIW.unit I'lii.tnliiiiilna
l1.. ''' Hr l"Ilt' liitlur urn i-
-..- bATE of Lear toiintj nl tin. i-litllon on the ?*!!Ii lii- t.Ji1 BAGGING AND ROPE. ., 11\ ", Kikir innHlii.lli.nl, Due, Al.iilina\' tau,

T.II.h..e :tI.rkt" :\.i.*.ui 1111".11".1 I ;( : Inn, 11 In.uuM. .liilitu i.in-, .
'I'll.l. .\-PLF.111. IIII...iV :: We :are :antlioti/.ol, to :ainiviitu-c' By the B.ile and Coil. I I'ntiiain tint-, \hl urn. Inn, Munlii ulii', ( n.mm-LIU',
COTTON! \ ulu. .1.. innltriiil. mi-, I.."\) our' lliiii.unlii nut-,
Jmiit-a II. f.mllii I I n' m iiuliditc' : for .11 iiiihtir Pun

liritiimry til ntrirt nililtlliiii :Vi ti 4Hci-nti< M.irkrl dull I BATE. firlIii-, county of l.i-mi. nl the cli-dion tmnlnr... .11win I -t ri-ultcil 1',"III II Ia11a, I line llilKlHittitnli., .....II..Ih.II.. ntir..,-. M itiiili.i' tint, \lnnrne. nnc, Il.ulr'" \\I'

I1KHRI1AI. VUlhET.KininPtT d.y., ?all h...t 'I lintnlull: lit'ncnlnini- 1>>i'iloilat l I'1' ( li I la intin

Mil.. . . . lli4Jii( BROWN SUGAR i Male, .. hit Ii 1"III'h,' ui loll.mit 'l I lii-i iniiily nlI .i
I.rau161t ilinll """'1'-'llu l.r.I.Ii'1. | Iriel t hi-1 mini" >
I 'IIHI lul.-I'.rhll.hcl. .. . . . rsuGL3' 1'or'I'rk 411' In- 4'lr.-nll 4'oui-f. t
.",, Knu.k shall .
In HUM'*, n ciin'rmrmtnli.MOLASSES. ; 1 I ol "1. tolii.uiIh| su11dtstth'1 I ,
Hti.us- IVrB'.. . . . 'eiffj'i'iIII C -n- tin-1 mint,. ) ul \\ ..111111 ulull II.IIII.M-'| I Inilnnl illtriil (ell t I I E 11 II 1 11 L STOIIK.l l l
'
TTCII- Fimh, ncronlint! to ciunllly :'Hi, C 54 "Hi, :-*.,'' \\ :art' -iulliori/i-il 'to :aiiiuuiiu'e I IhrPunutlrs1.l'Sishtuilu11.nldIlohiiCi. .Ii all

IIn.h'n..J' . .. . . T7 t nuljnni" | lhi> tiiitrili tliKiilit I : Ih,' ..until. ) nl 1 r'ranklinh.ill
Cnpt. omul! % llrHii n' n iiiiiilld.ui for rinikcir I .
P..TATnr.-lrl.b.p.rblol.,.. . . . in cuiiiiHiM'tlH' liUli illi-lriil Hiti limit\..I t'al \
f
'
Tilt (uu i IT Col' UT nf I.i'im i-onuty llnI'l.'itli.n on tad' ri-u III mi' ..rl.tI..lI. oft liullll Hull the I shill ill-Ill.,
tininlinl
) I "1101'| nnr I.
Per bnnhfl. . . . gal lliiuli' 1".1. ) Il
I \\t-iliii.ili.v. nt .1 larks0llsiinll'oug5'Pt'' | I In- PI'1'lltl'h511Iit' 110|n-
IAwm'L' liunla-l M DVIiy 'I I InI': 111, .
JIIT < Caput, nt| had.ili.. n."Ii.ill i-iitiiiu| .i- tin-1 luhlli: ihMrn I .
"riiAB-(IrmiuUli'il, pi-r It.. . . . ::1.. mf 11'(' are auth.II.II..1 l to :auiii>uni'i> 1 III ION i \ii!: : : Hit1 I'oiinlj. ul !l.ilu ily h.ill i "1111'| ''''' I Ihr11adhh' *
!
11.u"E\. : : ,
r ('rn.hrdprrl>.. . . . :L11; F:. :n. Mr..l n> a 4u.1l01.1. fur riM-lrftioii iii'i I.ilK "I' i .111. \l K 1K\: I i'I tn.i.I llu 10'11111) ol I.,-.'." uluill etnhP05t'| tin. li'inhih'llnl. UK, -lm U 10... Li-fii PItrdaithlhrlnlr.te .r,'
.'1011-":''''"rn'l. kit.. .. . nl, I I 11ii4'1.p111) \\nknlli| shall. I'IIIIOI''C'| Uifi
IHT 'I (Gtr '
: .
KFKK
( ,
Tilt ( 1I1t liT Col IIT fur l.ii'li toiiuty nl tin1 t-U-rtloli on .. rod, Mill I uilt iitiun lo |I'iiillami! : \ "i illlii- 0..1.1 I.los
CM! I \I.hl. Irii-utli .li-tri.'t the ( '11111)" u| ,.li ll.-i-.uii .uliiill inn
.IJ".rII. .. .. . . 1.1 the -."'.h h..I. I,
Ili( Inrinii ill it riil lln- tiiiiiiltnl M.iihnnn n51'm, | u-oiililt lit lit "intMinilir f-l l i61156nu'111, In
"itlninn. plrklod.. |ii'r V'., . : :I s i ' - hall iiniiiiimIlii| tliiili-i-nlli, ilmiriil I II In-, lounu nl. hint Hi iPHYSICIANS'
!rolili HiTrltitpt\ IIHX. . . 1 mi "'011 *iiiitirr.o : Extract and Blue Stone II unlit. 'hi oil.ill l'lllllMIM-| ,' Ilit'I |laud| |".|'lltllil' .tlifl. ;'II..,'

C'onii-d Mullt't PIT Mil. . . . 111 a 15 m. --- --. Logwood .1111"1..1 LilnM-lii', nml lnlor fluill "ullglo.clhr' |
Kreuli. ixTiloz. . . lfift\ tan: Ml nhli-li will I.,' soil lit-lln'l'ti'l I "iu.'i> upon n-a: liDrrntll .h-Ir..l.. Ihr'iu111), nil "III'IIIoI.h..II, i'inn, ,
llii-K-IVrlh>. . . . .. i5081: :->{; 'N'c arc :\lIt 1rill'.1, to aiiiii >iiiuiIllilmrtl M.nal'li' In..inn. POM' Hit- fi\li-i-nlli ,ilinlrli-t the 1'11..1"r. MiMuiiiiii, -- --

Cnrrri-FrrVt.. . . . . .. 'I Gb GI, .iNiiiiiIrr* fur n"i-l.-i.Hun in tin ..III,,' ofyiiEiiirrnf \\'. I r.: I I' \ \ E\.I.\ \', \/i-nt.; i rllilll rumpusu. | the seu9d(1ul. lli'.mt! rill I lie ltilltlllranl .
S..t ll"l ';'i.V: Wll -It Hikff 'iiiul llriill'iiril\ shah 1 ,' IS.' l. litiinllillintrill '
iliiRiti Ttt-IVrffi... . . . . . ItGA95'I lawn (oiitity. ul tlif eI..II,1".1.{ ...\. I. (the I'tillllt). of.llubua. rumpus|rllilll ronq,0.elh:| I ,

'lIu.r.-I''r| jh>.. :.1101811ini' t In1 Mh Inri. ilhlrlr,1.lhdlstrlrt. t. Iii, mini \ nl. \.I'III.hllll, "-"110' ( ; \ I'IMiSriMITIONSinliiliiiilliiliil : ; ( : ( )

s IVr pill.iii. . . . c.ol Cb71nr : |pusrlh'Isrntlrl11'hsltl'l I tin ruu11llrs ,.I| jiiitnliiiul
232": We :1111 I..t to aiiinniliri1Tlioiiin R. B. POST. A. M. HOBBY.
Tiirpi-iillni.' prtIt.... . . . -jo I'rr u. "'. "IsIs.. in i. rllII.l.llp for II nflln-i.f nlinlli-'ri nf M. .loliim and Putnam, 'li.ill rtiliiini.e. llmtKriityHi't'oinl "llh r.lli--llnl l ',.,'.II""-'l .tl till liunr. nl f
1Il1II( SiiEHirrof l.t-oii rlritioii rdni.l.u.... POST & HOBBY I I iliNirli tin! i mini. nl t M. shall tintliv nr lil :lil.Illii .
roiinty, al the i.n i ) irnni
1..OCIIIR.-'lar.l.rrll1.. . . . . \.I iSol ,
I i-iiiii. '''..' tin* ( iMi-nlt hard ,ilmlrut tinionnlv oft'Rndrr Slut,1. i-niihlnl* III pull, nl th,' l.illuttlni; mil
!'I".u-I..r. It.. . . . . . . ... 'l.'i the #"th hint. _. I |1' i-li-n ti/
ulull ( ''1101'| ''' tin' \'III'I..III.h ulitiurisiIhr ; ,
1'r."I'r.R-I''r III... . . .. . . fal(1i1Ilru 4111 *'DI-"'I'1 t.U'UII.ti.U'II.: ..{, General Commission Merchants, I ciiiintiinf. 11.1110 iiiul \ tilnii: "i Mini I r.nq'u.0" |
,w4I-1'rr R... . . . . . . \\111. ,. :n. the 1"111)' II\lib ,ilii-iriil 11.1'. iiiuiitna nl. Lrt'nlul
/ iiinl
TIIII-I''r -_iiZ NK\V: : uii.r.AN: : : > I.A. ll.-lluili.lii Klull. Ilir /'iiiiijmin inn,1 I un I'li'iiit/ h'llyv
t f)1 1i a 11 r.i iMALT1'crhluhrl cniiiiiiiHi' tm nl) nKlh iln-uli I ;

... . . . 'I SI, ;;tJ. We arc :authmi/i'il to alllnlllleJoseph x-i : tin fniiiitli-a ,.1' llilli>,lininni'li, unit. \1.11".11' .hnl 'INPiI'r1rr'din xflil. / 'II"
.Not. IT, l I. ,1) ( ; < I'llHJ'
lt
1I'lIkO-I''rlt' .,.. ... . .. . . 1l1 1. II H. 1 lirl.llc a.uAllndllrfuru.i. ocn I'n... r"iiiiiiii-i- Ih,- twi no-Hi ti ntli iliMrnt. Iher011ullu ,
\Piilkiiml llri'tiiril. .liiillt-iiiiiiiu. .
nl
WItI'"Y-I''rl1nllulI.. .. . . t'lG? toI ,UIIhuoc.r.rll .I,,,II.NKII of t. -tln riiunly nl the elm lion on I IniTHh In-t iintl 110'.1.1111"11.1 M'inrof i. Hittwrnljr iiml I IPtl.I'Itlruugnsr ilulilhillrir'nl { lilt ( ifvl.n'iii, ,fur; /i.Nr; ,

ll..11.. . .. . .. .., ."t'.u.. ninili ,h.1 ami. h drill '
1'11/Ak.-let tll?aPa11d.. .... . .tkJ/i-.OI :; :I" )IF.vR..IUItIIIt't: : I'I"l'\: HllllolIllI',' NEW'" DIM'ti) : ( STOBE.I : ; I, lull .1111.trkt| | | HitIwvniv shall l.f i nliili'd, in n HIM'I.' M'n.ilnr.Ititin i-ni !'. rj'niiiiri/
s.-.P'.r. It>.. . 11It Gt 1\: thefdluxlnlgratetuiuiu for Col'NT'' ('uwll; ,-dn.Ill4ul, nml. uu luiml. iilthc- 1"'I't..l.| | in t tlif dl' nl'

IhuuIN.-I..r yard. . . . . :g1y \Afin nt thi' >ii'<'tloii on Iliinih liini.. \\r.\ ...u..-. 'I iilliiliii-wi-c, has M I" tllY I ol' Nut i-mlii, r. \ II 1-Ml.V 1'nHitit, llrnn/tiH, iiml

':III'R. I.prlll..... . :III \llll, Imrleii Hmineriiiiiii, l;. .\. I Imlrt-, 11'111.14)1 \I \ 1IS.: '
ofty'hill .
ProtiHional Itutcriior I HI 11 .If'H.
\\'. :.11. :HmMrll. Thi-Ht ari Iii..old l'utnml.slnaPrs. <- .\ lliriiniilioiil the : ,
: r 1I1O/'I'n| / | fl.ilo ropy| ttlld.q
OBITUARY. srclnmlllnrxhhlhuhu"Ii' .-.* of lherunulyan.1Ilie! |n-o. GREGORY & DELOUEST nl. flfttion.Nov. Ih'I ., \h'., d(,,'.
pluof the county cannot du b.'lu'rIhan to rr,rlrtthrtn.! in, $futt. 1'1-1:(

>tNVorKlll.: u. : SI.WI.rITTlJI: IT 'INK: HTitKE
Pun. In TRllaharrr.>, Innl. WIIIIAH KitAHII : I HA\K I M. LIVELY.
on thi-pith ,' )'''''( "1.II.y; I' ( \\1I.,0'\: Sisiinii.
w only chili or Mr. and Mm. A. Wixxluard, aced fur '.'..\. *...-...or uuil 4'ollfcor.J .
i.nioiiihii and 1 duy.a. --t Drug & Apothecary Store, P. B. BROKAW'S 1'1111:111110"I: I Ii I. ','7, I-M..L I II ,

:??" We arc :antlmri/i-il to announce


ANNOUNCEMENTS. John II. llhoilfn ai a cumlliliitv for th! ofllia of uml wlitritli.'t .Ili-r. f> lln-lr TrleiuN. |I'alruu1tnd, LIVERY AND SALE .

TAX A-IMWIH .' Coi.i.MT"ii nf l.i.on county ut tin- tin puliliu "iiii-r.ill), a ,complete< .. ( nl

.. PIm lit... (in. thi f Ih Inrt2f I .. ,' l
$40. To be paid Invariably In Advance. ,ttJ: 'I'1 A 1 1.161.--I ; : ( )Itii0OIS'INDIA ) )
Diruc.s.
We {arc autliiri/c l to aiinounrc I

IF'llltHEWN.; : L. C. Demllly n' a cunillitito. fur n*.t-liKiimi{ In. lluiftlrtnf T.1.1..AIIAssKi:; : : I:, I-'I.MIMDA.( CHOLACOCUE

-0- ( T.x.A..r..II.OC..I..U., TOW fur U-on iimntyut MEDICINES CHEMICALS. --I '. .JIIIU1.tI.:1 if

:-?f" We are antliori/dl to :announce the eli-i'lion nil tin* -full lintJINH4I .
.. I 1 \ : \fa::*. Itl 'I.I.IKS; :: \MiNrt; AM) LIARI' I IM IIOIIi I I ; S *
lr. Tho.... -
II Ll ou anatanUliUtffur IIIPII..IOC' FANCY COODS &c. for !h.
'OR : or 111: I..U':. l / u
TATIVI In Ci.nnrmi at the election on Iliu 'tub\ lunt. .. Till iliai.,i-c, Sot 7, I-!*.. IT-lf t
---
.. :: T.
:
.
JS7"'o urv autlinri/.i-il tll uniuuuuuHon. ;:::;: Mi.rs: : 1 IhRI. ; tt :Sl:"Alll\UK.: .- FEVER AND AGUE

D. P. lloKUe a* a camlliluto rur UKIREIIE.NTATn 1'1..... annininci' tinnumu of II. L. llrucf for Ji .TH'EorTHE .
,,111 ('onllr".* at Iliu dwlluli, i.n use :-Jith lint. PKAI I, TalUlmou-e Hlntrlit at the en.uini; rl'-c S.It--1'Ii: > ..I.-ItIss. I'rr.'ripliornnrcfully IJl V GOODS ( 'rtE I :

tlou. \UTKU.. iniiipouinltil' 41 .ill Iii''uru. ,

"Z=1.7'-11 e are authorized to annoiiiicilinn. Xov: 14. IWM. P.MI( A TMcKIBBIN 1I1II'UUI'Ily"r.II..r I IIII.L iiml KK.VKIC: : KKMKI : :
I'OK 4lPIII.I:1.: .
J. V. P. John.tanldIralldldale for Hkl-HK I MM. Just. -,.,.11".1 nun fur Pills ul tin1 Urui Mart of
.1 OCT.TI* K lii ('unr"** at the i-lettlun thuJHh ln.t.OK ---tt-- "ft'lIIInHOC.. A i II .HTIIIIM... it w r Nrrr & ALLEN'S.
J:rr We arc autliori/eil to announce M. LIVELY.

"' MtHiTAHY: : 01*' MT.tTi:. ".m... ('. ?lu>. a' a candidatn for ('tllltIrll..r ti'tin Bryan Hartrldge & Co., I _.r

>, county at the rlit'nun on thn ',:"nil lurt. Commission Merchants and Brokers, ( IrpherW.' : Illy

: ?,1" Wi. \ rlt: :'SIIW OrrKKINi: 'In 'I UK: 'IICADKl :
are autliori/.cil to aiinouiu-c sVSAII '.':''1.1 t.STUK \
.
:-p1' )(hx-iN.: Kl'lH'KI'leasuniinoiincu. : : > ltl Janus T. n.|{b... a candldale fur t-E UETBV or ---.&--- --- r
the nnllll.r II. II. fill forlheom.eofCoii.iNMi.nlthe "
STATIC ut the elii. tion on the -J-th ln.t. 'T ttttitiiiiin .lieu t" tin .,,1.! ol C'IIIIUIIIIIII) '
I tu>uhlSI'.11ouandohllP. MAM' VOTKII- 'r prod. .ii a in Sitannali' and1.w York in, irkfU. : : I::-', Kl-Xr: :: MAKi':, ::1/1-:12.: Congress Water.

Jt1We arc authorized to anuouuceU. I Adtaui-ii" nu'li on 0".111.1.: in onr firm
uiul In Mi-surii. liti o\, Cl.kHUt ,V: ( u. .1..11.." and. i.J lil.KACIIKI: :MIIUTIXi: ci.; :all.I .
.
V..tlleua* candidate for uanIT.arorl STATI .
ihu' Uvrrtiormrnto.DREW 'Iul"".,-" Factor, lV II.\trllllr""I.: .Nt w Vnrk.
utlherlmliuuonIheJnhlnt.. I I hi |.M I HVH I rliKSII: KUliM the til'It.c.:
PUnUr: OUI'II| | i G'; '. 1.lIn'lill.e.1 in flthir ,iarkl'l.- ,
I
------- -_-_. U'i-i-li-rii ProUun fur uifrelunt will In- onlirc.l u u ::1I t3..t : r For ..d1'1.t. IhDRUG.

.'011 .1'1"rou. .:a t":..;R.'... & OAKLEY"Booksellers from llallhnori' aid.U..ItE"Cim( Itin.itl..... I .. :t1J. STORE

--<>- t
*" ( ..I. KU...AIII> 1I-" .;r..i s., lalluli.mMi-, Kla.I .
We
v2 arc anthori/i-il to annniinceJohn and Stationers 'ol It r' f' ..."u, Ja' L..niuill. Horili.Juil.'iJ IllIO\\'X I : : 1IKAVV: :JJ.:
H. Valbrallb a* a candidate fur ATTOHNKT : ,. C'. %t. \I.IIt..r the Mate at the eletllou uu the fnh iu.t. I II, MI.V.( P.M.IUSouthern iI :a:. in.In. r7, l I"';". II
AM .KNEiaU 1 1-1"1 :>Tf.r.sTii .\ :\ I II" I : II. .

:.: ff" We are {autliori/ol) to :announct : Export and Import Company : : : lil; 'Cill.\; \1"; :Il. -

A. L. Woodward, fcr., of Tdluha.uee, n a raiidi- COMMISSION AND FORWARDING'lul'cl1nJlt

datetorATTuK.aTt UEXEBAL lhutlateit the electionon (lir.O\'C".TEI; ( \ : : : ::r..

the -Alb tnit. : CAPITAL$100,000.I'uf BAD E TO TAKE !
.- -- -
----- - ,
--- .
\VAMTTT.\ ::111.::! }
roil r.'ri" : 'rRI"JIIII'R.II.: :
JA'K'ONVII.1.E:; FLA. : ('OlI'SSIIW < >\\IXKH ASh
---0"i1&o -- -p1)RufPT 1 inJ J rrjmrfJ lo link' lilwrul ultum-ri on l.\\AIMv: :MllltTIVii: rilK:< 'KS,3-: : J.in J. 'I 'I I IK fiillnwiiiK talutUf. lui-dii iiit-a are mi well un1 -
: We are authori/i-il to anittninre >r.n.*l .by uiunt |ii-rni.ii4 Ih.ii ILryt. -..I..u. ullliiir h..

<'. II. .%Uklla aa a candidate for STATKat TIIIUI.ItEK AM U (.'M U l'L ATIEN11uIV'EN: : Cotton and other Produce ': ."' \, ( '.\\1'0\: : ri\.vxii.s: : I.M.I'ltlNlKD |.b)>iiian< uu .( |'|Mirtuintyol. pn.rrdoug>1 II"'m.jii'l .
.
1 IM all tUnlUI-tl I noli'Uml' it in-i .-..lIry tbal dial tlou.. ...."Ij .",
the clectiuu UB the S-J-.h lust.1'or'ualproller.r C.: UKbW ('.,,,.ir".ltu our .\111.: i ill Ii' 'l'Le1'res.' ul mil
; rt.L .r<."' |1.11) lb.. 1. >tII... .1.. .. (wi'i" dully reu.iuiuind -
----- -- II L. OAKLKV.: value of.. l allow I" I.A'ers. ", 10 r.., IOJ .1 rrutlN : : : |iiAINI: r--::,, :i74.N. 1hrwPrlveFine /.
Public Arconttln.Ji' i Nov J7, 11*** 1111Particular I 'ruuud) IlIr gavl l plan I .1. ,,11..11. uud Iruu" .Vu, I
___
fl.:!;: c'uI bur gout ."":. I h. bold W. will '
-0- Notice. I ad"u" 01' L dl atdu" .I., I..IJ or ita sun ,1"111 : ... i:. lioolHvlKTS: : 'jM-r.l./. l II.! ..I.0No. Old Frencli Brandy, 1

WALTEK: (IWV.NX, the late inoumWul. iu iiirrruiy.
unJi-r.iifiitMl f'utt nulin iiml drCllu..I..re.1. Ue wheat\ unb-r/ f..r f".al!. frwu the Mircbmt.and : ail %t WMFlannels :
( b.v Ini; dtx lined beluK a candidate fur CuirTiKiLLEii rpllK { Pale Wine
J. luuupLl Liw to sli'l' tilVINii CKtUIl lorork I'luiitrri.. 'ft... tri'tc-l alK Bllou {'uld' '" tlirkiualUvt Old Sherry
or THE STATI, we are authorized to announce Hugh and malrrial furnlsliea "y blu. EVcrytbjug: ord.ro for L'"l from EII.I. uj. rruin. -A 1.:00-:; 1

Amber a> f caudldau fur Mid office. be bUllu Ul' !our of bu.lue" U ca..h. ttbii-U. 01,111:v* aud I Mountain Dow Whiskey
Grrwauy.IULll.U Old
-- -- -- -- ---- -- -- -. Ului tu adhere to tU. HUB | riuilpKf. 1 It t'. KUiVI, I'i.JatU.omille (. 10 Lorc .wortwrut of ,

FUR NE 'TOI& J. K \ *'iXutrlutier rlorlda.K. .
I 17 I...i. :.>>-: I'C. T I'.IHE. \:;,'nt. I-iTcriniul.' Eugluutt. and Blankets, I Old Solaco Whiskey
J. T. Heii.MKl.! A.-eul 1 JlaliAj-.:, Hi.
??" \\'e are autboriziil 17-am AI C IJ.w "Itl. '1-: .
: to :announce ... .'\It"tIIII': 11'.A'UT..I..rI : l Xm 7, !I.< > .
(01. T. U". Br*. ard u a candidate fur State SEXATOB der* ior Uctor JII.IIlItIt '11IK KKhEL.N i Old Side-Board Whiskey,
I NO fur Leon county, at the election on the Wlb in.t. ,N: (-uii'ir.ea by the I'rnideul.l'.t.illcl. Mviut.cn I Saw Mill Site for Sale. I
of -- ------ -- -- -- -- I H.riaji.injure and by the Prtuen..ntlly. lbi. work tliiiU f '1I.:
.'U" IL.:.. .: E.11'11.1: :! I the l'lI\l E'FU! efAMMKU. All wUu Lavecuuipored 1 "I1I1..n. fur .s ti'.t cUn ?! \ W \tJI.L..o tberoiulot
-- : the ditHf'Ut\ llu>tiirit of the U ..r. (HI-D Eluri.la.itnatrJ lllL tb. oioutb fit the AUetlula For Sale !
the "Ulbun tbeiu: .rl\i:.'i acJ.u..lldlt l : the ..speri..r'It I over .ix null- alHjvitbe city. Old PORT WINE very fine
ii: We are authorizer] to anuouiu-e ) of Vic-tor' Aa: ,, to take orl'-r, for \ "tor lie ba* tbt'liuiUr, tiiuiUAr.: nil uiou tbe I N .\ Su. 1 Tl'Kt'E.NTINE. TILL. (,t1/') g 1 "..l. ,

A. J. feeler u a candidate for Riru.mTATivi. iutheOrueral IIISIUKV: AMtKKA.N CONsPJK'tU'.s: : crow irroundv "AiI.II.' loTPuttingupabuit4ingjirnyts: ; ) i[\ I..... i j|.... lIy. IU ."'".'li-rJi-r A|.|>lytoHKI
10 bi-i which ,ill l.i.uitabli '1 .\!> J 1lllitP.1S: Holland and London
Anwmbly from Loon county at the nuaiag elecWe law tu 1JO (tie only lIork of the lam.ll."lJiJ.L..J.11 lest tau.turiw 1Lltt. building ) : Old Gin
rur pew Ululnittra cdltiuu Cf the iuildtrtita >iAuec I..r 4 lirel ClilOO will t-ali uUlul lu rut :J>Wfiit Nov. u. Jy VI. l.HI ,
11u0. J.He. ul the \\ ..,. Iwo fur Portraits uf V;' uernl.e. .. of lumt'i-r |" r duy. lie a i.tiiiitbcr tu sell the ,
limbrr. fur 11.1114115 fur im-'liuu.il yur\nitr\ nu bund and f"l mitt l>y
+' \ Tbex work are all .ul't'rt.ly llluitrated andcli I""uv.., vttb bu..IUlIe. or
: L1' are authorized to aimounce : rapidly> by caii\a..er. nuly. LaU-ral. Uru. f''III''r s ha ,"ill take tiubalf tutemt lu Ikv t-"u- nvSUGAK i
W. H. Hw ala M candidate for RIPKI.a.TATttI IB and very....tlu.".. Irrrilory iiti-n a< ud for uriuUr* trruddrrr. the .ul>..."twr al AiMtlwbirxU. Ha.r I.I Fill' !; s't.E: J.1t'k/1. iI I M. LIVELY.

the t sacral AaMOibl from Leoo coanty at the euauing Addrt. TORKEV \. II"\'t:\', PubILehrre. Nu. hl, t,1". 11-71.. M kRY.tSemb.r S.." II. !-... 1'J.t. !! '"- '.'1. H'4; II
Ni/v 17 :JI.l-lt S
h.rJ. ( ;
-tit
"le>-tu,, ub tbe all lpruclet.,
.
+b1'


, ......r ,.' 'w.. war+s?' ,ee':3riki(4kY+;+1'+,Y.MYUVaadar .. ....:.. :. If'iM ,1 .. r_.. ,. ) V' J :' M.\f \ -,--_, > ., A.


,. \ : ,

'"
: "f.
, j
.- -

..

\ uhctFcmMVech ; TSi rthoU.* Ili-ld, I it opnto him( 1b! wiiliM' lat WHOLESALE AND RETAIL FOR RIO DE JANEIRO A. J. PEELER.

\ ttorilUm., itnd''" In allnwid in staking; his Mlmtion 1h' A r T C ) ixi.\; .\ L vI \\

I h' 11 I k of tb'i.. .iilini. an I i oii i>"hl ol tin Primate .. .) ,11:11 : I 1\/.1/ I Ml'l I tl.\i

: -- I n _.irdi.,d in a "uthuttit mif giurj K 'aini-l it, li-' rut I II
: n j
, .. .I.... 'Cr.l Otilli.tto I J'pm'ifturtitr. i srro St. Thomas Para, Pernambuco OJicc; up Stairs. over tha State Bank

.," ', Hull I how w.inllthe, matter shwd In rc"Md t I. IV- | '.'

f"Ji' i)>< i in.i it \..1"I', "' ; I' If'T''l' i'l i It till i "I[ p"i iitniihtr), In the Hoathcrn: Mill il 9t ..i.'lsEAHIA. !, IIIK 1 i.-1: '.\ii: jllilN'i'if: ,. :s' .
.
; 1"1 mill I n:jpr led it* Con-tit,'nt lonulf N his, I hi* i Nrii. I
il FII''I1111./ II v A : i 'TI virf 01\ 1' : ,
i; Uti s unit i lI
1 | rolnj' P
' I b'' rd, of, 1.1' riinn II. \\il
1. tin K lion lit the I'rmldrut 'the boll .

/ Thiipjnlluii ill, ttn i lia*;ju-l l>iun.kUi ., to <. m dilution, win., h gals him UK hrt" pt liberty toHike Geo. W. A. M. Scott Go. I.I''r.-1; s iII1, hits '" hire tin. l'rnti.h..ir.i I 1.11'I_' ,
( 'liir'ili-. t.on, *, or the' ltd ol .1 nly :i l.! 1"..', wlilrhwnnld & & 'h..1:1 1..1.1" w prtli'inu
Krcift from \ ,ifjjimn b.IA .:l.Ir",111I, tin 1.\ ri-irnl 1IInthin! the DarroHit mstibliunit j r i ., | | 4H",e. tnd, in I :is ""n.1 'lor tli "
(
,1 tin Mililtn ( IM-' .iNituItm r
litter from whkh wo strait lliuwrlli i uui, iu iurtrtfiiMi'til .. fuot bsfur5 : WI
ill nil,i .iti'. alai m'. .. IIMIinriilii.t .
i-I
ttiulit'
1 11.o.I'r.I -nl I' nl Inn Kit! n" rrnitir.il wcr to tin I '
iiiinl the iun lituliouiilitj nl' th"; law nl ai: is .
I .itul i iiti to to 1 u*iu, .
( 1 sillier
"
tl' 1".J; 11,11.18 I cutest. jiftiiinl tIe Vuluntnr -'.'>rnnf ini tioti lij tin n|1.1."lIIelll..1| iin.iriiorMiirk: <'y, "% % ? f: If-/1:: n 'I.I.V ,"r..rl fur fripmla tint W"fll. .
: ferry| anil, Pt.. .urn. tiillhir nf Hhom tould tukflhe. .d .t KKTAII. :- 11k-tIi im I r
." Inn of tin 'i"I't.'| ., 11 Illfrir, luihl o1Ihelr II 1"I'< | em WI"I.UIr Auiiiist t J t I IM;,. :;'intfJ
|I' j dunjfirous! *;' t.5old' h. \In |'rtli-ri life to any }>iraona of more oh !PIUItF l : at HIP I"II hl..h".ee pr -_ t"I

FL.;!hlr. Ilc Bays ; "rsi ri !po-itlon L L'I or llrtihlc' cotimituicIhri'im -
wlmreweare rfand to supply tu -
I | | loler wil. al T\Tr a nml I.K\/II. MUI.i .
i lit, thu hi in Hindi. by the I'rtfiiili! I IK: I'SIEI D WESTCOTT Jr. Ji
It sit, rirfnp' tloMiuinJ: l h:tir, l\nfl\ : t illirtftwiiiXutlon kinds ofDry will dwnitfh' t\u1II' I ,
,
In nirird lo the "UI'IIIIte' rtt-lriition( 'il t.I"'ul.ve ('rp"v
f ,: on the i-on-ltuii''uml' 'j'j 'I I ,'.n U lUll ) ti.r '"nil nf ter mo th. NFt1': I I
.' silted liij 1'1"11'. ,th | aisles, ... Hltli I In, I vi,luilttmi pn roKtitivi' *. and, All a rt !.rCJ'nutmof Ihe ptoplc on .\MsllII1), to I l-in.1 ilSotloik. : .IcJ I'.I ATTORNEY AT LAW. \
I I. IlIlhcirlfl""l I di">iri toll mil r a i-iuiilir i issue in hiliall ol, |,opular Goods CITE. 1 .
I unKiy to iiltum i" p um.nl In IK til, North liivcr.All .
,
usres no r.rll.10 \ll.\ll\-rr:. HA. :
trial me thai
thty from otirlook the ulurior IlIlo'hit.r4 I Hlni.li usq result I tin* poHir elolmetl, \ t., Cniigri; In the Act of July: letters bite 10 \pose through 'the Post ( itlkt : \\TILT.I .ISEt'CUSIP1.1l1ENsfi\tuntl: I. f fI'
'I I Ills
1..1111. 'III.I'ed. Fern to lut to ti ,
r one of thorn; i .,.e.. Congress, In ill txlri)'me anxiety 10;;, It ('r.1U11 nub djnifi.r. I In thi Iuinuauf' Groceries, An experienced. r url""D wii I e In ntttml met- onboard > > tii" .tutru-tid to him. UllUi' '.I'I..i'| | ,. II.l.urll. .
Mr M'. .nd+ "iiubttrlUieLonlilulioii: .
to eti luau ili.l'.yal. nun ,Mom oltkihas limit' / beuiKiiiliy "I''II. I' .. t .
ol .erlllu8. and, I kn( ilnn! <.iTou*, tiolnlion It limy Lp mailo *ub..".rtli" nl, to the visas tJr sine Boots and Shoes, 'or freight nly and, 'to paM'Ie.' "A'lui tplendid "'COI.lu.atoD Ill.] .ill.i I'-J.l ; 1":.n"*
lotion ajalnut another (junlilltaliunit founded ontrtirli
of I.IIII..r, right, and ol' tm ( nii-titulion. ,il ,
|prI ro|"'t- TIIOMMFNUO inNo t
livmolthi. .ludii. Ul 1 iliHim" tioti-i lusty he di'"i'ed I.y l the I. A MIIITPIH \ II fill"All. ..1. ".i .
t.rwuttersIII !U.lnutnagds' 'r""I' '
\
1 17, Nin ork
to ki'ip out sits Hcukir I luUion: /rl.I"I)
rr
If von ttill nli.r tu ihi. 11 in 11" limit' ol' I tin Cout4)n' partlanri Hats and Caps, 10GiDNEWGOODSINEWGOODSH I
l tl'inHhii' 'h 1'.1111'I the, I on'utllll"II..1 I llu' I 'miniMill" If HI. ailniit the poHi-r to |I'r.m"o' new inulillialion | .- Nov 3, lvk \\ : : \ !; : \ ; & (ciii.iiNx "
i f< liKiliilily, Mhiriiin! tin hunts of the rxiwr \'ITHE. r\II.\
: vou ,,11 111 ,1 Hi r M etc no Iwo' xuliji' .* In
whli npnjid, mare' ol. llu. ..11""l", mid ,iiiuiuu- ,' It *.|rarrth.Imsdnusrksof tbunrKuui law, Clothing, & Counsellors Las
our IIIII..t I 110.11I11... rho run, till ". Htu re our wumli, ritiijii are to md ?- I I : Attorneys < (tit (
11ndy r'IIII.L."" nl r Hit I."IILlr I
,, II ui forsake tin milid Krouml ol tin : : :
milling" :mdrligibtltly I ,to i Hi'i .Ml i iin urn,I in, VU/I.II"Uln. Hardware ,
who uill ,hi HP do not lull
,
tin ., ,
bulk .
1'II.lIlh.t t II." Milgiii* l I. II |I" 'uluilj l 'I"rl"t
.
.
Inns. I ?
Si -
,
Hithin' Ho |I'W\lII'' nl i.iKinli j lax .tlellbal. t ''II..y Or PAu'riTSAflJ 1 CLAIM-, ,
liimi'li' the .oiirtitiitluii.il riL'ht, lU'mtil! l. and, I SILiIC .
ui
.10"1,11"I | il std ItI
"IUI..L( I''hur,1 h) tin I mimillionMr andAgricultural i"li t' 'ISi5 1 !
s. l \I.li..in (*u' M"IIIIIMIII I I 1''I'or.| \ ul. I 111,1'I I I, .1.,11.) In. |,n tint the d.III.II.tarly. fiom pirg.rtuillnitlii Crockery II II MKlilXMSS: ; X: ; ) 111 I
:Wi it; in dim ufclni Hit mihjti t, said |pox ir, hy tlorr"d""UI all ommd| t., if i tal 1 ?"I""II' I inst t i.I I ill. I ilid, PI.s: "ii *. Un I'mn,
Ili.'y hate only "II dihlimtion*) (hytiloithni i 1 I."UK, .""llh, I "nilof' tin l Ili.lrkl "I I !
'
I tin 'I|ililli ul""11. ot i li'ttorit iiml I 11. i liil i vAtri, I In klip teI.p out |1""U"8.rUlc,1 of a wiuki ,tin.tion I Implements HA\F..JlSl I.rCHNHlNI:, > .\l: : :11. : 111,1'1, i ,. iiiil .,Illmlti i 1 tin I'i' .-' lulu n

fund mil nt t.Il! IHI" 10. .in .i n 110"'" m t, 'Vi rnnii.sit ." it I.\iE i slid xt,1 eel'i itnl I .II I I.Hill,' brhor'e. I lilt Ul'I'lll Uill'UU
and I IIlIlhll"t In, 11",1 1 lit Ihi' oii-uluti'in". II tin k t In drip '. Hhlihthrt, t ,'
What I I" I ilijhtof futtrMie northif you lire prohihlud At tl? Ijnrtut ( l.'r'J /' t'w't (>t .0011 Bueh. arc 'I"| 1101" I I
l.i gird( .u in i i otild. rrgldlll'(; UI.IM nl' i ithi i It tan l>) 'Irs,1.p IOIIIK| l lar the .n nl your thulce1- Ilr.t 11 low tease fort ASII: or 1'1 I I"I I lnN, eU'li.l.' i Offices, Xo, 200 Pennsylvania Aveiiiu,

,1\ ili KIII" subs ell, (Ihr Loii-mutl .\rinlilli| lady How 1,1,I Hit I 1"'Ilu| ol Uif .North .ul'"II. if. lag lu part of '

Im, lontirtiil. hula nn uiiiintl. yor oni*..in hy, uaHI In Un I""I1111'ld''LI.a' ol I arty| .I.h'. the irussutralsUrn COTTON. \Vii-lniiirimii. !I'. ( I.

..' II by l Inn IIMJ tin immtiir ruP4blr| ol brtlg, ,, ilut to ..1llin, ivtindiniy' unitrtM, and ucthrirpoHir SILK GOODS. ... -
'0 led,115II,* iiiiinlii' r iniihori/ril,I tuiliit In .illiamtttln I In dorruoclsto. the Kiputilitun \Seluti lilting i .lall.hlI a brimh of our house In SewY"rk
Ktm.FM: 1' :
rt tin' rr|'rihi'nl"iiltn. ol thtio Hillhuti, wr prrpatt| ,i to rural its of all IluI ,
1'10' a "nlca
| both
| tires .North' aud nl the ex
r 't.. I" r,1! Intiri't,, di"*nut L from tint ol th'ir, niiinlltui ol gsi1|I'nlulh.. .. ," POHI'ni to maku/'lIlh.UM look tt lib In mi) uu.unity on the ..horleeluUce..lld Silks, William l.tdliit'Llimkt.! Funrt, Cu.L1nn'' i I. .v i unLLt'1 LI.. .
I; 1.1..I.c
'rf8' Innnl ti mix. .In. i Mi I HimiiiV.li
I lit tin rt tt "in llu Mini* ri 11011 'lor bang jmlonn rvi' depurture from the lundamental sidenntagroue ; t. 1
.1.lrll.111I ry Mirilio*, ""I.| hue( ,
d f of lh<'m, im. tin rt HUH, lor ri'lyinir' on Hum null lull I.. "". il hy the falln r. nf tie hi puhlk.I I Ilium! .\l ',ucns :-1'1:\t. l I",t 1.1
.
|
i lonh |i m r, whin tiny .hid.. u lommoli InliliKl' '1 thin 1 I hire In ).t another view of lhl. ll In which (. "/. /, "'[(" "''R 11Oi (\>tton( 81.illk(1(1
r wts uni nl |In* 'lur55u r .. .. IL :
.e. was an nii'ron rniloiillow I rmpiilfully link your iittintlon
II. II. ALLEN & CO.
I. / tlii'tn tu 'ili) tin.'Ir| own ".11. or their '1 Ihu llntrclrd hy UiiConnlitutloti with DRY GOODS.Frrnih .
1'.1,1 Scott Co.
i eauprivteLm4.| : II wn* n |'ovu r, nln.ii, ithli li flu'lghl nil "power eTiry old'ndir { nst'nst the li*s Hodgkiss, & LID IIII i> .tii.i: : -'.'Iaaa': ,
\if, .lir liii.li' subsrrseul to tin tii-Hnoroln J'LIIIII I of tin. I 'tiltnl ftutr. 1 list only limit nn this Fnichb: and American Print", ,1
J ii UKilnt.i nnolhir' pnwrrIs NEW YIFUK.PRATORIUS Scotch I'laiU, M.I: \ 1A" KAM' I
Ijuilillintioim" foumlnl on urtl I in Ihonweof IInl'\hlellls. In every other case \ I
; list lii dl-lmrllrnss, in. lit. ,tlnglumj'ron ( hck,
ly ih-iinl I I I.y thi ntroiim, the pom l In nhioliilt and unrr.lr..t.,1.
I In onli," r to keep.. out irll/in nf OctolurS, JMJ.">. T-tf *), T< ami, I I4 Bleached nmt, Ilroun "lilrtiii', I : J' "
| a tti iki"r I In'I 11 ion 111 sit now lintilrc| Hlul In tin l'iiil illi-tl of such ; 'LTrHI rr'LEr, { f t
: .* In lln nf pir.lonIliion. itli ni In1.1 nnd Hrott n flu ctiii.*, j. I. i'G I .
ronriK 'tin .
mini* ililuili. orlnl III
11M ri I
i"1!!t thi 0 :51i i "It d .-- -- lri'h liien 1 C
that -
"i'i
urn in-dim; pniji ofthi l mini tulnimMr. Mi.li v..1 p tv : ill" l ii'rn |its Mull .Ticomt ,
Ion oli-miil "llnl, iln llritliili .' or tVloiiv, i-ti'n sifter nn Mi alI 'II.II. Kinds Southern Plow f.
"rll ,
: ui"nt |I".e,1 I 1"r.I".r,, ,1.IIII..r. falitu I*, (..aimimirK *,')", Machinery of ali ;, .
17i Ihi* powi of ft uul.Him; the iii| .ililii" iiionn l.otliof' .1 UIP party rr"l tin Inl liny nnd 111 & CLARK Kilitilrkt Jinn, Tumi*, .

1II1"'I"Ir.| and llu I ilutnl .mil (the .,hll..* they mil( III"'III"I"| Ilr"lr. Hint li<* tiny l"vl an a'IOI 104,114 I 1 lJ4lllinkttHOSIERY >. Harrows and
,0 inuli I ..r hxa i s1 t I l<.MIDI Hiirthvol, our :iltintion. .-- atraiiml iinv whl.10.,1 nlliritaril tall ..11 Iraltlr nlivatorsl, .
'I lny hit m,.I'd* this. Illinois'' In hint inih"I'nli felon. "lur the |1"r.III, IIIk"8hllll. IM ll win', it stew MKUCIIANT TAILOUS -IIIH! I",:. |Inr tin r.n'in iml
nl to their lrxst inniii ninny :|I'j I i i"V, : || ;I-. Ili', <. I rusk I Cakes I: 1s., ,, .III,0"1 I 1 It
own t or tin \ii "nol militk, ,
cil or religious| |1':mil" *.. All sue ""r"'II"lprll"lhuli, ,-* *n.tain thin view lirtx Hunk*. Si)110.-: i tilltini". :uul A:ruii" i

z If ,turn, to tin ( 'on-Illutlon ilsetf i. \\111'111,1 j of the I liw I 11,1,11 multiply ritulionii uliiumt In- TALLAHASSEE, FLA., Grllt'e, 1 1.lien'anil %Minm. turn) l II.ir.Ittmi in, .1 i m i.,,1 i

ff '*" Unit. tin. tii.HI of Mr Mi'limni\ nininloilid' hy I II''IIIIHIIII".IIII'I ,1'11I,1.ly., (ml wil tonlrnt myself with a fewptusstugtw \Vi* otlrralsn. .i laser u i>-oitlnint ol sits, uiniiiiiifiitiiri ,

Ia ( Unit II Mil, 'in| ililli ntioii"| uiri'ln frm mime (list Insist prntid|' author : CONSTANTLY oS> II\SI AND FOR GLOVES ul II H 1 1 111;li*. I otltB nml. I iiit. IN '

lori'oritnl' Into tin* I 'inihtllntioii' wlili, I h r.tn i hell Iu...r HII..I.'I iTlnn *, ... :yd, p. 1'7'j, nvta : .It In "now KEH1 a large and tariid of Mill*, -I i. til Mil.I". ,Inntrerrr'rur-Iolall i; kul "

In ",1,1,11.. nor ilimliiMn hv I .on!:n..*, iind inn I ItS m'Itlfil that a |iiirdoti, whether, t"y thu Hint or ad of ,..' Kid, bilk and Cotton Cloves, ( various |1.11 Urnl.o nl t .-s "raprl." Ulnill'iiiV' "u \' .
1.I
allrri.lln, nu ether any/ thinly mi nimmlmi'nl n, I'lrl.III'IL. remoti not only the l'II.I.blll'"I. hut GENTLEMEN'S CLOTHING I.tut Kid, lluik. nnd Colt.HI rl'n'cs. > r. .,. I
tin* oiinliliilloiillu ni ,1.alllt1'8 ionieiUinl| .lIlh.- tissue ;; F'ITI.'UU.: : of ill kitnltiili, f im Sn!, 1 1 1I ,

.llu, ih (Hull 1 Ion of the .|1""lilk..Ii"r mi.mhi.IB of lll.hop "lrll. I.w..ul 1 I. sec. 711 liv. down HOOP I phis,|>hiti ,. I.i",, pun'| iironnd'\ hour. "1'iintliii I b

{ tin II IIIXK i.f Id |''''-nlititi us, Hlllliv 'mold, In Un'aiiomt tint I iw : I rl'rl .r a 'lull pardon lit to au. -AL80 SKIRTS. Iuauumd I'ouilrilti'. I

iliu.i* nf fn .'. .\r''. I I. id, thu' ollHlltution' .olntin* purl' rrll 11 1'pil iom.eiUimiof| bin .
}: Hhlililnin' I him Honl. So 11.rion i-hiill. but rrliiiiaiid of .1" ""lvIUII-dir.t or etillulrrdluslidntg Cloths, 1.01.. "I'rlo if 'theorlJ" Hoop :Skirt. SEEDS. !

1 rvj| rii nt:illt i* who hill( not 1111.11.1111",1, thn l'II.I.hllllIl. pei'unUry ,pi unity, or
tu tin* F1lrytitluablr| .\nn'rii .in uu,1 I I Furrlgnvarirry.I 1 I
LAUIEI": AM iii I.s: l'AsY
;(; of IHI lit Hhiti'ti'r line the liw
tugs nly u.rises. nnd' him I.\:
m ti n mill\ IU"I.rov1I..I.
en vnr Cassimeres \1"F1\" i;, I 11.11"1..111,1 i I diit-i M FU nml' Mil,l.i'i ''
lull "flhtllllit.,1 I In tin- of Hit
/1111".11.111 uho slMll I mil, tthiu V"tll' 1111I",1 Attorney ,
i circled, .Im un Inliutiiliint, ol Unit. Mali in ,1,10'10 Imahull li"Irml'I",1( I l.p.. 581.) ? ,Attorney l 'n'ral tlif. CLOTHING, uml 1.1'..t lit llllt ||, l h tourtae"Ih} ol, ('lllh'j.I. '""" n
ha i'hiinrn r.rl. : i IriniMit try wrltir who hat 1I"'Ir..1
,n"r di' ,tri'itlid nn IV Illlt\ protlxion nf thu I onutitnUon: Vestings, Silk 11I..le Iil. 1"1'1'1",1| nr Ln.ln I I. ,i nmill ,
t llnini'lliiimililhation| >> iirSi n.Horn, "hit 1 h b.vl G n"* and llojs CIOlhllh.BOOTS |,,n Kit-. ft..lil', h> the hnmlml, M I
0 illll.'r null'rlnlly Ironi thomol ri'|.riKinUtltin, thu nicnr.leil It (this poniTof pardon I 1M" BHIII'nil andiiniiialillid
1:.onKtllnlion In tin lest .... nl i | pnwrr him"; Irom the In tbe Neck-Ties, th"II..111.
4 .11.' Ihs :':,1 |1'"rlllr"I'h|' .. blel..t & SHOES Si fi, IM.TI. '.'.:.1m
olSic. II lowest uui'ne1' and Im'ludlnir In Its ,
.frt. I, lint'''lima u ilifiiualilkatloii, H huh i in aa ope the au \1.
l In this.. Hordi Nn |I'r..n liol.liiiir niiv otllii' sin- thinly til remit lines, |Ix'unllla mid forfelturr, SuspendersGentlemen's

ili'r tin I nili.il Htuia ball Iii. x mi'mhi r ol. shut Hblih may In lion taut I r..1 hu exirUm-d hy the LailUa'Mini. *, all stylus, Valuable Town Property; furS
/lloilnr .. 1 hat It Judge lie15trut' Hoots nnd Slim *, _
lilt wn Mlnrv.ttiul
ilnrlni ( list 111111'''''.'' In olliii/ "r..h"'It. hy miliw '
Purse, uriIliu' milv' limit.it loin on tint |,owi'roftlie tan nhrldire Ibe innmitutloiinl poner of Hit Fe: Hose, &c. P| /"Y4 and MHM Shoi .A. L I :.1'o. !

|"14)1111| U.I I I'M,t H lioiii I II..y. |.,h ,urn* im t 1111'ir rsprs.'t,, i*<'utltn ,1"1111.,\n"'rrlllt\ ) the theM II Inter .. .
talitm In thr' ulwi"mu nf tin.i* limltiillona tiny r..r.h/ jiardon I -.') \lewa are auiUalnt-d t t.y than. (liutletncn'D Kariuruti cut and made lu faj-bloua- C:roiki.>. Tin \Varc atulFiiii) Notions. -11-

111".1011,1'1, i'horn. minor iillor ,Kent nnd Uuwleon Ihe bin rltlii and rlor manner.J ..
n .II.II..r nun r.IIo'III.. l'UII.IIIIII. mipi C : for .. tlipfulloulii I Town l1" 'I' '
IinlIhr1'ouslltulloulets Him ly rmlrlitid, Ihur.in.'fbfarlictlon 'I In He IIIILhlril. a/ouI.lally .lal.I.lIlbo prop, .* /1..r'next t to T. I'. 111111.a.GRoCEEJEs.. GROCERIES, FOFrU er .it.'.I .1 1imiiinii' : lii

to |iir. 1'l'r"'II'IIIIy'' 1"1111",1." h it ". I'rialilint rtmotiall triuia ulfrure. and Flour I'.thT 'U' /
i iirliipund resul.'ncra "th. --- :1I1..r. "i, lillll. to the III |/1. | in III url.t' III x I
ills IhuruonlryYndIhclrhiuuuliatii' muMUm" "-. m iki' Ibu ulfruurr. ''It Here, al" 111. Cheeot, ( .. *, Union, iK I I"'"f"rl."It. /'I..u.. .. ,othir m '"I.'ui 1.-
r""I.-
'J 1Iissl'IIIIIIt.ttle55a,' |I.i Inj, ll t.IIy, the I '''II.11t 11111111. Now if I Intvo Tlolatrd any law nf the I l'nll"o l'n''lo..A. 1'atnlle, Soap, oiitliiillilin.: Ulll.h"Ilr| tin I ill w t II nf water n,

I m.lint.tin\ Hint I'ungress inn IlI'lIhrr.III..IIIIr tike. IUiit, and Iniurri-d any penalty, I t (aim' II IX' : e Tobaito, /lr., Snda| the' i Ut. 'l "" ",*. lul "Ihuoeg"lvitllthrliii| ..

fiom thtm and that list J lull ulily tu thaiiktd IU Ihf oiii r.it nl from ..I ""I.e'IIIUI'U| of my otremi', hyfiriun Uhi.ke>, Itraudy, I'bini|,.i ik'iic .MMI, mv MVllllNh: tilluliu.,1 Ull Nl.\| ,

{ inoili |irim'rihrd hy Ihu lutinlilutloii' forluonn of Ihn -general 'Dn".ly of Pre.II'1I1 IJ'loll. -( llrrlni'H.. Milkiril ( 'annul,I trtlltii tin old ill "jut un, ,I iliriillton. tinM.1 II". I I.
""II'n.III1"t. which imhraied my (' and 1 avalhdmtm 1lakglsig. utid IvtiuiXI '. 'I..rlt
Role
"e. / 'Ihtri-iA i 4 cnmll Iiwililmr; llou-v i 1\\ .
t In (thin vli.w I inn liillymixl lincdhy tin ridfnilit. If, "I't taking) Un* |'ruin'r unl..n Ihe VNli! day J4,1 l 4iS IJ-lf l-ounilij: ..nil,Im-, uliii | nir nl"e..tI i I
I Hhuhtoii' St 111..11.,1. In In 'h..III..I ..,"I."lloo.x.. of Mitlu. It will irdly ,, Hint it i Urompelint CHAS. HUTCHINSON HitihitiM" rlluilo UII .i : 0

liwlllonol thi* ( .IIII1I1"n In HIP llltt. .r"IIIII'!' In atla'h. n pitialitvtn mi offence (reed 11 *". i iiniifort" ih1iMIINi! | ; |IIUI'SF'| |
"
liuiiihirnl thorn* |1''I"r.| Mr. M.allsun dim.'IIMI.* itl In curs of 111'ldll'L.t ) whli Ii the rrpmdent raunm ll (1Ail JlIT 'FI\KlA\IH.Ni\VKKFI\: I '. ARE YOU INSURED? .Hi' tin' roumlit unli, i.I t. No'.I'NI. ls..IO" "I"iiixIII

' Ii I..ro thin-o cliiimn, ol Ihu 1'I t1"6nition Hhlihri'li-i. r r.'nut di 1 > Ihu! \.ul be to maim J k rulll..rlll.11 nl '- I I L'nr< luaiiw, hin In hid .
ill
" to .tin rlk-lil,, of m.in, I/K; said liu-lliilny (to olllu'. 'HiIni / ttln th.it 1'I onijremi may, bv I I.iw, !: the ivn"_tilutiniiul riiK: i'MinwicNis: ""IEI'\HEI: iu H .\ 11It h user 11 skin thi ,' I l ntli out I I.. .i

; dn-J'om-d'' I ol the llnt liriim h nl I hue, nuhjiil, hr '"'rr.r limn rritddint.! Family Groceries L isI'K l : I'Ol.U'II-- of the f..II''ill: r"I'"lIol,1 ili gel u hir.'im "tir'I'r"I'I'II] }
1. |pnu'rr4t lu mi) : The ."J"I.t.f tlm tint nithUtu lima ton I Ihi-iirani'f Companiiti : -
,1 I ei'loin of the huh/ vlama, to "., I"rl... ..1 whi'lti. Al..ilor.akaMHil.E: full EII 1'11'. .Mil, r:
'j F.\61NE.
a Ihi- '|ili'luilionn' of the i'In''lul hilnK I li-ni rare. 'crlllll. Con.lntlnK In 'purl of the following ...* : In 1".I.rl,, rllhtonii
irln' liwbii.n 1 aril
treason huf.nt
t.I"'l. .J: fullt nn.l |ironrly| ili-llm-d l 1'1 Iln-Miti. I mmlitii. iiilmt.."'IlIly..r tbeoitbUiin rrlv ol''I tre.uonKiln II,n'on, I'ukliMl. 1..tl.. The Gulf State Insurance Company, .\ l .I 'out'ill.. Hi. olo l'tyd.4 t I' J:
lloi.a. and lieinif, & at Ih" ,11lh'r a"'I'' litkEitlhi' ,
1.11I. 11..11I..1".11.11I,1 h I'likled Shad, JiillN :
| I ltin.l the N.rw. If the fact "o..if "e lallllu. II f"rllU
fl.t. C.\III\
s uniformity I li,ITU tin'ii tirt |I'NI''rly| ron uh'n-il I "II' par The Home Insurance rCHIOOL! \\11
i 'd', wlit' we attribute! much (0.1111. lernl.1.111elrc. Georgia Company
.10.,1 Importanceto
and riu'uliti.1 Ioy l Ihn t untuiiioii. A r.1'resrnlttIvsit | r .. the arritim nt I In) fail. Itnemia tunn ( <>iDer| IS51
: I 11I..11. .
Ihu 11I1..eI. Plates mu-11,1' tbi Jii nf IHI'nly' Syrup, FURNITURE
the otlvuiateaortbp ,
'j that teat nathieek to sunkIhr e The Eufaula Home Insurance
llto vrur* IIIIIHI tuti* br.nsctru Conpany: ,
; tiam uuil/i'n ot Imidint iiioro then the \ lueifar, Wbltu Bean, ,I
the (iiiird Mill must, ut I hi. time ol., him rlerliuo Importanl l'rn'Irll.hey"I".t Cbeeae, Starch,
list IIn Inh' ,il'ltmit of llm hud' he U to rrprrsrat| and, .thai limo fnxldent r. pardon &r..oD./ The (lieriiMin. /,.,. (i., flit I/"rr{".. (b ,,
hut lh be absolve from
t it
t o during the time of his nirtlrr, must Le In no olllciundi Ibl deny. ran In lonlradiiti'd. hy*all ronneijiieni-e the uuthorlIlia tlrell.CirouudlaJer TI.. .\",:",, /, (u., Tlul lpu'/j In.. Co. ,
; 'r the mini Mutui I mh'r llumi nahimahlf. .I1II'Lul English VutarJ -0- Lecture '
liiuiutiou the door of Ihu. put I ..f'Ito Irdi-rul. dot ,;I.II A""rl..u. ..1 I' at war with etery I.tb.I'ol.le., fu.uringagahlstLoss: ty .'ir.Dwellin). (llmnii Room & Sabbath School ScUm K'
common aenae lrll..11.
rrnuiiiil I I" opiii l.i Inuit uf itiry d.'"i ri'lon'| | r"II"oa Ih'lk.' therefore upon a tlew. of the ewe In the I .tal''j. Yeast Powder dturra,Cllllrcb, Ar.I".ui".lIo'I.I M.ihl. a,1i.tni', .\l.I' MNi' | uF'-t Iiulil. 111'I'Fki.U'I (:I!I

wlYnhetnnivnorn'bilulr' | ,1..II..r ) niiui, 4)rntd, several In which I have W..r..llul'. and! buildini mniralh Illilillll IMl'ON,
and I without r"Ir., I lu I"'rly or ..i.tilth, or lo ant. tuppit, 11..m..llt, 111 it I ItI tuar. Also, on Iloutehold ruriutiire, Menbim be: Cot. 'tl I.rote viriil, %e %% "III.
I i. Jut'tudrlinc S
10. t .l
lakliiglbe lrnlouth I iMki
Inmi
not
my "I'
|1'unli iilur |l.r..1u..f. rillitinna. I.nib." ) uplrll of I"I.ID., Almon" ton lu 11'Jrch"nsrs nr nn I'Iautatlune, <11.1| ;'LI.r | 1"111.Land ;

Tu ullow Concri, hy Ih..IIIII.II.III.f1'.I..lh.I den, hIt haughty 'elln"llr. .&rroal'Ulp'to In lnU. ..., l'tol''rlY' at modirati ratuof. 1''llul.
.
fi ruilinlii Ihom liuiti thi I iiiinlilutloii, haedrel ""I..rth.t'linmlluilnii of the I'nlted Lobsters. Currants C1 LrWW Agency.

.in.d thu llm I door shall I lie hint" U hiilmtiuillull) I ....v..ru lu iupport and beiauue t.Lc, .. ...Ik" I'iikli-. ., M4icaroui, laI..I.ee. Uf6 24,151 .. IHr: 'I'J..f: iiiiilirn.mil' I hit; .i.. thiniMh' .

tu rei'oijiil/i: *. the (iiiuir tif t'mierraa! ti> eL.titgr| tin* were l'u" I bate been ."aul.d from I I'n-M rredGlugegPrrxcn'edCitron, .\:.HIirthi| I 1'111' .III'i..leo.
L"Uuaal. .i-i Unit I 1.
orirtnli' liw unl will Im followid hy all the nil. prunlUes of tbe 1'rmidriit Soda, lco..III.. ) Soda, (washing,) H.!.' "f .. IU" oi nm
Ihl Iardll f.
r.qliuatiosisIn' tl.in alt.1r
.nI.1 1 |
a huh Mr. M "h'11 ..i pruPlsrnrally 'Iin'told IN'ruin HID, lu (rnpsluulrn to add thai this I la nom tdl..ru", Arrow Knot, JUST RECEIVED .Ic j''r''UII.U.| nil"n. J I II

Itul It ",,"1,1"1 from ihu iirlnlo in the T">*.< .. 'IUU..I.| thrpenpleo( this L'rrm Tara.t..1 Oil, I Im h 1 I.s.ur"l.1 ir
'
.tulI.,1 r.I..r" !
I m t hitln I I't I
from whirl" I huts iiorted Toilet, Castile and .& tdiapa, Idr : i "
'|1""t".111111' )tin atlrihnli taut' I" will a* (Is, Hiiulb ininilvi a gray AT 'I'II K: .. ( ', ,' I' .
I .1'.111..111.11 (i.xl" I i
"
Import.line to tn V.. \rt I nf the ('''"OWIIII,,"t, I..IHwhlili time | of the dc.pnrtiiiint Appkbv' Kallroad Mill Scotch Kuulf, I ,
.1.t",1 III till) .
'Iul'lrllll give 1
I. "
.Stiueuwurtmeulut C .
.1Ilt-III'ru.lh..t.| 14111 H.IIIM/ .h..III.III1'JII.I) \frol of O..rulll.ll. "ly..1 souse fu 'bewlugwJSmulingTobaccALSI ; |1'"h"'III.l"( | tin tin< "li.t.'I
ili'illoii". ijualiliiationa STORK. :
and riturunf Its ,
six u 5 uud4ayalin'llheaabllnroflhowhulrstructureWe ) 'rIOLESALE
F! 1 I r.
.
mhrr
nu i-niikider with raliuiii VI.LEI'lt.1
ami .

It tiiuit liunhtliMi. I") (.,.'r)' infill reads tutu 11..rli..lly..b..I,1 soil deildo. It with an rye alll<:{t ju..ilu II Crotkery, Wood" and Tin Ware, Urug, Stationary, -0"McIBI -. \llr, -.- \ JS!: ilit, .111.1: .! ,, .... 1

Ibis> ilium H4 not inli ink il l.iionlir. ant. hxi.Li& | .< ami honor nf the whole country Cutlery Ns 1Is, Ac, Vt-, Ac.Dit II I. :., lv/, I-w (II.llu\ "

lhdvwtrtiul'nursus' : 1al;.:rrs5faubodyrhil;' ,'L ':" .I'CI'lly. tour oh.llnt *ir ALLEN
i loliKihl.of IHII lloiihi**, 11I.1..11 L'|; .Utitu purr AUA: II. II : I Dissolution of Ce
< uses( lie i'unlm-d It) the IHU ILIUM/ toui'urn iillt' Sll.\"T. Desirable City Property for I -partnci hill.

1- tut rum- '"on Isms. protlilnl tor, I I" In I I.r frrUrd frU the lawlnllk 11,'niixratlrlirr 'I'ES: .Tltl:11/ .\'lllll'.iX: : 1\I",I 'I'ii| : "r\uNn.-iiii-ir: iV MH. ,mMHU
'
ft ty "i'.till lloimr. 41 Ins.; 'I.II'ly| ami, fur Urn'If- \ : 1"11 ,di..uh ed 0"1 '.
SALE I
!
Irout .o. ..In I.. 1S i sir its fLimnj I) t. L..11 tJf SIr' l I :
'Ihr6souteju4esoftheekutiuu: qualid.tluxsand| ... HI..all..1 '-i<. b4) i hat '
relurueuiits miMiil.fr without intirliriui'ii! t> for \Vi luti' ).n"1 mini' that' Ji'tr. Is'ie \&nut in OFFER: for sale.a ISUiiOIUi, ". I nbleaibed do I I" ) 111.' ,';.'\'"entet'i" I.II-'I,Ir, .. ntUll.nt 1)"n. ii.- '

llini.*, and 'H ...r... It In al-oili'ir Hut the fun.' tin i'' -Iir.u.). In ,Ii..lvl the L'nioii ; Hut lie did I HUlsK recently ..crUJ.ir"lforlt.le, IWEILISCii7 5,5si, Lit 1114,114 htt'ttu.'., ".I I.IIi! I I. ,1.1|;' tr,| In h., ., ,r ? ??.,?. : 'r

loll In I'O fiirmrj' la .1 risllv'juh"'ial "Faih not ili'. unit that he nut rs ird and near the | )1 bung. 1. ..
.." 1"t"v'r. .1.1 11",10. 1 : It. I"' 's
Icuu. U111" jmU'i'... i-ti Ihimillor. .kuill| |1"1 it w lu'u In lift the Ovate in t'oiu ;M \ :
.1'| |I.I" iiimmentiiii' this ibummi *. the of beautiful' uiU.II. J :
.* .) tin ch55tu.tnd of hit Stale ; tint I lieolM'nibS ) ". il_I. a Iru' r 24,1v5. :
13-ti
Aruh HOII.I lists. in iluai Ikl
run in a judii. .inlclrararti are ivrr4l uuthuuiii, liumJin carriage
uml lioM> of
r, its Ui'i'iaiiin .likillm.. "deeisumt" sly otGrrcourt | nut IIi"Uliul hit ul 11"Ijuet. bou.i" and -.table, with a lifter ( JLcbtn. IlSolYCl1 Notice.
.
oiitfbt In li* riirulitted& I t., .LIIOHII prim ipl,* of mint in ,jH.ue lint wutiM b katislutnrt.VV : rut wab'r. l'h're are cUbl: other lot .I..f' exec., Groceries.A 1 /. : t I I.OIIITF IfUl l.I .

r law and strictly" adlii-nd. to fir lie aiktof. inuloriu \ gin blow .private' litter l.a frifti.l in be punhttsed at the "me lime 'rrws \1.1'ash. l'l .

ity and lensing' lliisi i'UtAhull. was nut for |.u/J'atun. and l lwliuli. I .lIil Ibt.l whole lu""I". ibis i* a rare opporluuit Is. lll"III"UL,14. .'Idl 1 I1 ( lsynil. di".1 .

1bi 1 prut i.ioii mat, I bi-rt.fore lie rucurdi a* ID uu then f.t', giver the ..ill''r..i.. !11,1 1..1. for olilalnini" a ".Ir..bl" CIty rwidmielu. a plr4aut GENEIt.tL for .' C.n''T'.: : ) caOI: FiIF: tGr ..u'"U,u .I, u.ssttm ) hat iu ; Betts Id.:' ,

wisew4)duylitt ll5prrtiuuei14155.wblsLIr. | ...rnbe i iiitr* ut hiss aulliur at th.lim. It is plain I hil lt I 1"1,, with ground enough fur I Iugeg.rden.Jtk sale. by : ,E 111Se1 \: .1"1 estate I ;. t'\lh..t: \ t"I;'.... I
tbe untilUiMlion. m.'mbtr.. .-r r t. Ih'jtclajiu.uthis-( ,.t"t
limrnly protiih.Ibil that lime lUtm.tnl not rsire or XjH'it iliauni.iiLUe .OlS WILLAMS. 0" 1!n'E\1 1/1 "lof. 515 ? theitdotuhlit' .
e..h holme dull toiiHtitut the Irihunal( U1. ::11. I" ; Illu wit
1111 h:11 no il.nilit abundant r\iilime nf the n'I. S4, "\ 1f >1) Sb'X.. I..re_ s J'" "I" dl.trlsutu'i'
I. to judjtf "irulictiuu| qu4lul.anou.snJnlursi* nt .< tl'r. h
It .....all". ... ho i noun ."rt In ublliltlI'ul the name time a. J MiLien. .. .. I IIllr .r"er'd. ,tll.tt. !
i'ou l'll
I lllut.Ml batini; proirihi QUICKEST AND MOST mREO'- ... .. B Tll'IUi.' ui"".r .III'III.lr.l..r I) .. ..
the '|iiululiutii of $HB4tor. and, /Iti'j'.rc.i'nt.ihu-., u letter "l\tit," 1) a Li.linl'i"h.1 1'uII..mll" ... f.... ...,.'. j il bl.t and cl 1 Little I r., sits' I I} tLat4Jy',

"ea.bbuu.e"Isttid.tldeJudjtl411yoft.t, ( It, H hrtb ol the North bv J..lf"\)1 \hih was rviluitly ROUTE Miller ,w. : HANHI.\: ,

er the prritins ilaJmlni& lube luruihvra I 1.IMM.* Its| i in'iinej in .aInl"11.II.rrl" Hut here 'HACKS Hill leave "lu"y.'n.r. -- Thomas &Co., t 1'rulwr!

coii.lilulloiuliUalitli-uliou( | '. uiul tether hey bit* i> I copy .'t the h'lh'r. rr' t /ttl"h or two, of Car Crow 'lal.b. r'L; U.
I ( ,
brru ekilrd and rrturuid 4in rd Uf& lu Ins. rd.lu(; eutirely to \\irivate ir : tjuury. at ) C.eoifcu, HIIU the COMMISSION MERCHANTS _

Y 1 waut.eu Ibirrfore that. all tba 1I..u..f kryvrarat.tnte. \\VASIH\OTO\ n. l'Wt.f Northern rODa..lll Administl'atol"s Notice.
Cmr ri; htlullv do under this cUu.r, 1.10 : WRIGHT A -AiLi MtJ'
luiuire ; di'iiJc. Our fir : I have the 1lelur10\IrJ, euur HL I.pri..lon .IX TI"d"rd s' I 1"1// I.
auJJIIJ"&lly ttLclhfr Eta uiiuhr. Oel. Jt). I l hhl.J'IJ I.
.
poA.e..thirmu',..rnliiaalitlratiiiiia.olak0iilli-ii.bii\ ( } ol, the 27lb ulL 1 et on tbe eve 01 I jeimrture "" -- Wholesale Grocers, I bdr o. 1.. "i ." I' r L "I 111' I..r .s ,1
.
I and rr.iJim.uul, ubriber heir i.lit.lion, and ri- for usismppi" II tibt-ilience to rouiiiun Office of the Gulf State Insurance Co. t I ITALLAUA :.\\SS.\I. UA I..J;. .1, ...ulwwl J lrat"u" .I i lie ..11.01 di.. I
L.\
tuna bate him hush m pur.ujumof Uw "I, and m aivordam \ith my own >'tett nf lL.1 E.

The primary ul.j. .'lufrtnry. nrllliu Cau>litutu>u the tii'n-viity of the 'ulh Tu you I need not EE. AlullT"Ui. ItxA f ffPHK 1)kOMI'T L ATTENTION 1'.1 TIH'I\ER>, aU Star .1.. |MA. : .. .

it tit ditiue tin p i). > .,1 the \ lioternmi'Ut and .u ".f that the ev'enl i I. ni a painful one ; but I STOCSIIOLDERS OF THIS COMPANTS* Jvuuees wale tJD (' .I.iIIC' :iYw.Notice. .

$ lo rfjJuUtt their ex'''''.'' by the.rtcral d"j|*lirtuI..nl., there ri'iiiainu to me tbe conxolatiuu that 1 bare J. hereby uotined, that by a resolution uf the Direitunof and ttwla tore fur any part uf Florid4 r 14e1L-unvJ .,I -

, tbntumbersh411 tutrioibou. th. appropriate' d> 1 Uile.l in nothing that promuej to the i this dale, the amount of their aJrd. ceorii. .
'' uiaio, uf Ibe oibir. u .r iuv4js the r'rved right.. uf "rllf tiun remaining | U called In, 'ULrp /k'L',1v.S. li-lyFURNITURE i / 1".1. Lain au"
A ; ..
Uiraand. _
and the I'oiuo uOlld. "r
ttii peoi'lu.Ibefxerxuie. l'"usil"liol. tbut'r'llul", as > Unit day of I ,, .i iD.I.

I of the puHir a Ins lied l>y fungm* tore.rribc our lather made it. next.B. C LEWIS, LeOlU L, .I.o)" J.. ruby"V1". M !>1< l..c..cd., .. .I
I Ut of (Alter souse reuiarLi. matters be rrllJ..bl OutigrJ '" 1 rr"ut lUl W '.
l Stew i li.'itilitt thOut were uu l'riuI. V H FuO. 1"11.., i lIeuuder.iglaed. 4ulyauthtLthatcdrithuthit. : -
1 tll..l.u..i-r loiurtiil tbs alb |'r Lr.uaL Ult
rubl.of' ibe p-suple la ] : I dtfAdministrator's ) 4..
or tL
,
-t it
J tLOtllr d h bar
. wskhigtheir .uk".f r'.I.r..uh'lhCII. but alas. a 1 boptKinlucLy, lie lain of my nativity, will -- 'fiE lSIERh. EI lAS RE. J rriiov' rv- ""* 'h.. luailiUiltowidiMiU"aiUjU(

. (live'ra""lllIuitUllull and judicial d..lIn..llt.of Ibe prinvjin-. uh.a n-xu. "kIl take her pl'e II the Soutberu t'lulD- Notice. ovneJ h. .u..ud. II uuki IwWetttIto'auulit. .

It Hill Le oh.er ted bu the I'rouli The IDin..f tbeNmlh ran now al.'n. preserveIwace IX MONTHS after the .I ::. 1 1.J "II"w'r..
1 i i. ilothi-d pubbcuioauf thi* .:1
I ty the l''lu.tiiutiou with |'owr ot dl'| pnlnuurot, | ] il the untud strrnth of the :111 L S__ Duties 1 will apply to the tnt Jude of frobmeof Furniture Ware Room .- -- -- -I W
< the
, with no other liiuiutUui or ri.trillionlnu the ad only belie lar juslue and a r"L.'n"trUl'\I Leon county for di aJuaintolruor or the and ha
.
nn band
t'" rice and eouseu of Ihi lvU4ti Hih. > r.Lr".J in the i.iterinui'Dl upon| a basis wi"'u, e.ute uf dabriel l.u..l..mi.w.e.ed. Ule of iijCUUUIT tf C \.BINfcT n'lad U r..lfial a good ass.rtsn...t For Sale!

lDa 'u.' hi. .i lei'lion* t) uu 1j "lk"II.'n. tl| age. dull for \h'u'h U was on;mdllt ..I"bljhl.J : ). f FtLKCL.AJtu'rkl'lT I IIII( ( ) hlallFl..u1'rALTM
CIULeu.Ljp or n.idrurr.'a 1 ( t-x.5 lllu". Iktuber31jrs: t (iEOR'.t' U.UfUN _
1)) Js IVtQ c. u hluK I\\
I "V"I""r.. l. n:
,-. .. . ....... a. -
". '-" : .. .
. -- ., '4 -
,-- IJpH
-: "+ "
"" ... t -- .. '
'
: 'aa.a+ .ws r