<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Weekly Floridian
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00086643/00163
 Material Information
Title: The Weekly Floridian
Alternate title: Semi=weekly Floridian
Floridian
Physical Description: Newspaper
Language: English
Publisher: Dyke & Sparhawk
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: April 4, 1871
Publication Date: 1867-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation: New ser. vol. 3, no. 15 (Nov. 12, 1867)-
General Note: Publishers: Dyke & Son, <1871>; C.E. Dyke, <1877-1880>; N.M. Bowen, <1888-1890>; Chas. W. DaCosta, <1891>; W.N. Shine, <1897.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002060565
oclc - 08821943
notis - AKP8651
lccn - sn 82015289
System ID: UF00086643:00163
 Related Items
Related Items: Daily Floridian
Preceded by: Semi-weekly Floridian

Full Text
,
,f,

*. .
.. : ; ? -Fl-/ .. .. : .. <. ..ta.iV. ,, J __ -. .. ow __ ._ _
__ A : -- -- = : r., ._ A ._ .I7-_ J_._ .
I : t. ''Leeki.] [ (\1, 5J.I) i Lo" "i.tIcu4taTT\\\: I .

..-.-
"A :


IIY DY'S'ON', : TALLAILSSEII'LA: l\I\ -ill'LI. I 1871. NEW SElnE's. : "rOL. .- 'N ." 35.ADVERTISING ; .


,.
__
-"r' ., -- T 1 I .
Honor lo the f |ililii ili'lit' and tax uiufi than i n 'Uuiki r ii' i;: i.i.t iatit'ss: : ,

:,.... i proiptn- nnd hapfiy' honim nil II! bi,' \ "u "iirr? Miscellaneous. MlscollancoikB.
I $Qt tthhr jJl ribian. I reward tin nu'ln'IKlIi.| Tim big IMi< ., Um.1 Hint InInii'l

( : ,!fiiuitlnii, III b: 4t..h''IL..ltn,1', quilt $ I A 4etct nt.tl ft. you bate nmJu( me ilh \oiir.. t i irrj nil lila liiu,k In t tin muni* 1111.1.I li> I tin : \\1 h} h thug Ib} In iitollm ," "ii

oaTr.EstUY. .- --- .. -- Jolly (Unvoon Hit Dili uf Manh luat.celuUrtUnrIK II eel l nnd "'', 1 II Uli 1 rnl:M be ailin itt. to'inn. (Ih'hl UUIUH Iud HIP lux tlun" gh Ilu lath in -:t tin l >ri'unit

-' -. APH1Ia 4. '1L ) > liMiiinrniliin of the np W .'Townnf A-.CT.,} I Irllinti from niv nn-an iuli a' thry irp ".nmn 1"otlll', Tin' tut 'lullhi* \\'IIIM.I" lit, tth) hit!. i I'nUH.tliu''. f' ( ) i : C. Lewis & Sont
: .
I"'ar"
thtnF title nr.| .fnunilallfin, of tlif '
unfit i! liy crpir* 11' .11t1,1' rmrtmrnt sfhr tl* paPitgooti. I'limliil' ,I!. Ina cart him' .l. hit mi. iin-hnil| ,, ."",'nt nu, I:.tin Dn ,nmI .

Grrut JIiJiuncMjii ol Ciicrry IVtloriirauij. I Iliniliniin. I hnvn IIIIIUH| | \o,: loo lotii( I 'h.,11110 I uml -Lmnlilf muli llu> 'imm> hil I bur 111 it ni} st,4itu, ci.iit :

_. ; do' .'"t.." The I.'mil '>irr, rOIlIl\inlulr, llm DocturvHJIIH ()ppnn'd with thr .tear Ihall 1 d'o not itaerretbii l t wnuli" t" UtiJ vnlii I'm hw iii', tic 'u Hllinj| I i r r3. njiing uudI tttittlt*. BUNKERS

" 'rr 'li on tlio orcifinn. lm- Invti H nt In B', wltli J dunliicli'm jiKi IHIIOU 1 pru) ti.xl t.i tuukrtno 1I.( ilultl, 1 luw Ui lukitl mil .. lib I Ila. ml-.'Im f bi'i'n .I..ill"

... ,- tIt. mit| "t that w.c hnll ptiMUli It In Ilic f'laritina \. worthier bli',,.tutu lncMlnil .1.111\ Miilli' upon .\ IIU nillillinpprpitimt I II t j Maxu li> IM) (\\iili.wlntlitrhrkm. '" oll.t ,; \\llblli}' ':', Kilt: I.nu.1'r'llIll"1'1I1) ,

Tli' "|1"1.t l II very niixlwt on*. Imt ,o I .-- mil I llt I cnqu
tin' xrHlrnt )lloin Ilio. I loctirpiit hnvt: I Itiitllrnl | a lII11otl.UIl. a* !Is' vuL&t to nit, IWVIIIIHII I tt., : ) 1
I '
Rnlo ,In ) )
RATES ontli t'urix rV EllX l'n.'III'' ( ( ,, \\
I ii Si t El. l'tti\St'l' ILL UMV VONEI4.
hid
nimli', litm HI' '< ll known :ill over broiil lln, I ilnpli'jir lIu.II"Y| bJgliUtta.umliitutiulilliun-
l ''IID.. i II in'\ir hull lnmi p ,jmi n I' '
I lilul nelmve no "jmrlirttlnr ultji-rtlnn tuitlriipthe foltt/allnr.1 t h.I|wi) XIJIK! wa.I'... K:r\bodj wlitvj ItKJlli : '' 1't RrRtVT
"p. Tilt' In re piibliHluil iu I:Imi li-lou II emaIl w w I.I kly Tin*, tIlt 1'r'P1tn : ,
rentier, II lit. may Imve w.llo"'a,1 gill Ion. O l' I Inn a U\ lu pn: } It ill lr>' lo -lilll II off! ou utlii nili I i sKit I
I |HtM| "r illwl 'tliu .l/HM 'nir.Hwl I. v lil.'Jt. K !j rim'Piv. tniri 'lintl r II..II'1HI\II\\II\ IP ht \ IIOPKINKto '
THE WEEKLY FLOHIDIAN I'lttiirtil" nn opporumll.v to loM' (llio"i( :, ItImlirlnr'n : }' d..r.1 iiu I It In tlji. prnlllj or Uiv, iixl .I tliitix I IIIV ,t HFM. KM I\Sr.K! ,
p1il' .ltiy, l It I II lulu a nivni. Hbon. II nililUinr I Innd I \nI'I.- brifn llll i nnd t. hUllltllhl,
ipiulllj( n. n elw'eklil| llIkrwl! > : l i. Itinddl: ilottii! until llnipiisiii( lln lilcnf. '
it (borough 1I1I.lklll, .11.. v i. aineniUr of !I .\ my "Iwiiili "InvIAK h. 'OIIIIt"I', ( DIN, STOlK-l, (UOND1",
I..VIIA--I.K.! : noitun 'lie in, muni III Ibe (-"iritf pm* on- r. i 1 \I itt) inii't work "mil' ttho innnnt iK In- itO \1 1'I'fUII' It.tM
Ilululu sniiii' rroin I liniltttiin iuunt and I, 111-'II !' L1NIIflES.
At t I' ,ii''lli the Ill-mi 1..Ut'II1,11I", ".- lit > [ wngi' *. ; > DT1IEU JTCLRITIMAnduwkii .
: tin, bnrli-lon loiN... mn. "II.| | i h, ,.1",11 t allli| I
I 11'01111.hy\ """hlt'nt l'rp nilt wllh lilBbk'ti < i. \\hmm, tott nil IIILTCHM ol bs\, littvI MImuili up, Utile rmi1, in >/. iims uin si I> ll.ti''l, Upil.ti.in.(
,Is of thp iu Tniulu.btisru sal rk
li,
imp prmnlnrnt idiT In id' Iltdii hilly
\
177T1T: AI : roniitim, )Imo l on Iii. ""'IIII'"n,1' lift'.)Innif niqimint nftflf iiloni)' out of tin poi'ktK ul (HIO ..MIInnrk !Svrul Htli I're.lltw I'.m Umber*, III ,1 lF.t \ 'a.
f In liN, "Int. I HP Plow Hnr Mitilllt l lli.
I I MhmiittffMr onntifini *, |>p.
mrr> .\0,"r llinnklnff' thr itiiillinc' (UT tbotonlnlitt I wllli I tlif i'Imrni"It'r> nid| ionr. n, ,iho l.>cl.ln' l.tl llit. lip itmli'nlnod b}' tin: |nxirimiof Ntut' "llIlr 'lIulh tint imI : I (till Pa. Shut, I run Cmion I'im, Z-,14)lIIue'-Iuiq. Ilanig IIulhuIIa.

.1 i Hi ir "-"'flol. I Urn "in'kr.rullonx < hit Mill, anti ttl poiVr 1.,1111'\,111I.11 ryeiiull' }' I ikMllif. Kltit: I ll'Pntilr; I Hurt tiliiiia, llunn bluHi .SiiIa, .'
; ,' lion Till- ln_ piwpil nntler lil. oimnnep! nml Hrl lid |lilt. iW 1 tty
I fOO"ooI'ii'() $1.3 00 : nmti.r>:nnd that Hxlng rhuUtlnx( at lull U hat ; thy bnd on in} iliiMildn ftilr MIT I ImlnUrmiuht : ,, ,

oJ 1110 1 II.IMI) I:: IMI I :10 Uti III I (coo' /j"; ,",1 fi(1tt crKrlhin'1iil I no w' '' tinny'. 11:1l'tl: I I11"11I| 111. poor. Tin' pliilMilll Ri'Utk' 'Until I iI'| t :*?. ',0 ia well tl"J! .rl"Klo"'r.| || | Hri-a.1 cli NtiiXiw iliu, Sin lulier HHto Ui, ilu*. B.
i t.i (lI P0 40 ("0 'ltll..ra'n? .irnion'iolnt.l C. LEWIS
20 110 Hum llin '
I M 011 1.1 I ; | < language \\ elI HIM'kit-, l >,k U ,i.r Hu,'k,' Agent
\ I.I, :" wlih theIr iiillc mlmlli- Kor .
I 00 UII Ilir \ 1mi riu l ol Snnlitml. uliinII ; st Fill4.lug u r oh"I1/1"" ) iioo 411 ,
(
( 22I
4 1t0( I 10N( u bn li. lu1 i p"'IIII\II, Illiout UiKjiiljH' (llm I Miilr t (MiliHe*, Rlrllnit Ilridtea.I .
.. I 13: ''0 I 11'1 ''HI) 2.1 111I 411( no ';4) (CMI a''ii|<. Into tlv* Irlsli Ni u ri>ir rlwig oil thv pu \\ mom } ("'II' the |1..1)1) ami ilu'n pnttiUK It I. Ma., Wla: I t ) 110 0010 I ; 011 '(11 H'0li ii'innii mi-.rlh.1 linnr lilul. illl.Iu", u nmnn4UK nut andiMiul IIC hat ml- ,""" 'niiiirnt nhiili. I. in tin ii.l.ll.' It *, liiur.in, -KOI; TIIEOa. -
( HIPtnr Hull",
'1 l'Ofl( I 2M iron 'i (mtkelii, are l iiumlp ti> [if""A, |lr' Wri. 'Ji"; l'" in $
I( Mill nnil i 'H HIM tlir Krlih of tIy1e.I'nin .<- catui out lln' iiitU of tin.
I 2.00'' 4 no I 141 IHI' 7.1 CMI Iou' 1M'I" iiipin; } Mrj l'n"'lIw"lIh..II'I't'.III 111.. ili.'innollilni. !' 1.11111" I
4tl (00 r.1 tal) II" (IMI IMP (tHI( 18.); (t"1 ei'iiioic, limO, II tin* l I.s.n i'iillHyr I frt'ln (, tvi tiy i IIlIlu.lrll1ll11".uil. uihl grluilinitto \ ; I ir limit I fly A. HOPKINSLThr Homo Insurance Company
nil old !$< ')lch wnnl .\j fv." innniin nil, rnh"n.llh i a 4ht. 4 "
.110 011 0 (IMI 7.' (10 lUll( (IHI I Iill; (CM' ; tutu .itIle. ,
1 river ot ilic njlrn niM Nmr'Hmntith ( (lie' I II)diutmrj vliinintiif, rljhl nmtitinK t llulil .1 ti I it 'I

nml it rnMtlnMi"H hnr'ior' \
: A 1ir Bi U one fnrli In .r.! ",: It .iu. etit.mnnlhI.lIO.** make I ri1.. .l lninn I liiMnlil, wlilcli! liirmnc'n, nnnl' linn; or fnni.nnrni : ..-, ",:7 yI'ilal"I.' .' tiuu tlII'II11'I"I',1I 1 1 : .---41./1"1" (Crrat Mt-riiral Divot cry I Homo Insurance Company N Y
"atlia liujbi. H."I i 1 I. .
'd..rll..m..I".rtrd I il 'from, I HIP rivt- .ml i tan tv i FTIM' o" i- i HUM I nn "It. ,
r, nlniui third
now one' lIlt' bntiin dom HIP 'nib
"
tint i elIte I .
for lint and Tt t i'nt' toT i nrh .nl>". '!"'"! In. "" 1I11111 ihonld hi in N',m III HIP innwiiK nndirrmp I PMITY rnnrmTurin I''a, i" \ MMMiPmui \ prot Dr WALKUU'3 CALIFORNIA
.
tiuar lnr 1.wii-ilii
\\m I n> i'n 1'11"r .\\r Por mrctittin tF'. nu.I I do, II : II hut ilonl mint It d.HIP, fiulwuiiPom
errtinnAtlrerHtrmeatii. I "lhnt'II' \ Iii. hwn noieil In'lhc gilici l iniwiiiiiuni$ lion li"' ItudiinlJnnv (' 1'1-, \ it |".|lul"1.u.I| ."nmn bud, it VINEGAR BITTERS

( nammpani'iidljr. ">. tAMl wlllaol liWnrv "IJII"ill.: I 1m lug lho .to or Itoliiirrlimit in Smlh ( 'ariii.n..:, Imnn.\\iri'd llii'. 011,1- I Ibr Line luualt iinimonrlal. )... 'Al I friihol.l, i'lnti', lull. "utiuttig ilNitit I bti' liniilrid ttynr : Underwriters' of New York

eeIve .111. -, il was oiio of (Inn ronnrKi, and nnr'|1"" will IIP J JiHl.d,I h I'V ,Ibi. bill tO In_" ,'\11.1'n (rum 'in. \\ (p. tbu nndi',rii"m it'.d', inuniliin, ul llm, !ii( pnl\II$ lli-niinliiK I liuohnl, Indibl In. mild Imlf I I IihPi si nanitrciliof Thnutnndinr j

II Ib. amniy enclntid duo lint rover the nnraln'ofluiertliiua dully I Imurnl !tt i> Itiinlifuiusi' buunHUu.nii.ure>! inn pailvprnml ol >irn lu (prfunniK' llh lniP. and In I HIP iviuMndi to nn ImliKlrl, MiMnmr l.tkeie WoijaWHAT .,. p
will 1". 'hi'erled i k.. "nm"'o' 'edit"nit III a hit'' I.H' ol, t llm l/n-inl I I idon nbolNhliiK .1'1\'rr.l nnd '1111.11.1111 u HH' Ill t..nlla j.ht.l..
( ordered It itt It'I''M' OHv('r Cro'lUM ill tuiidi, It inn nfllii'di oiw 'fnrtnpr hit twi'nu veer About tin end olllm (. '
lime*. I ,rftit* aiid, lipnilqinirli'n nj tile nnnv in lilx, albirk Tin1 i KcpiibliVan{ pflrlt' In Sonili l'urohn |Hiliilinl. pqimlllv of all rltlrriH." bill ronrlm'ill ti'mi, llm Inruur uilhd;, lu iui)' bit mil and ARE THEVfJr. I INdfRFH Vi'ry MV low HOt tan li-t KVN Ala AM,. >Inium.(VlTTOV all) older IV

lint iw twn <*|.lr. only of the rapt will lie tent l''> $1.V.flhtA !. iimn| hiiilliinil. ntid "no of 'hl,I. old (.". Ii riiin Ii iiiloHmir| in lN>i, itt i <111111111'1111"1'( Hint 'In continued n-plnlm.. and', MIIITM n (III ..Ifpi akid Hu ts tIer il'Itt rtontd, (11 1.1., Inrni I '" "-,. si* .lIt'Cia| uf pruuirly at lUrmil rati*.

n. nale. *u e>" "'lal agrtrnmul 10 the r. er 1111.1 HintiKlli, nil uficr lln miliinrlindnion' 'ml U\"III'\ niiDliiut I Iho iUi|' >tiouanl Ihu', ori' Will inn lilly It'" n'kid lln ottin" r. 'Kiirpil 'II. -* *

ip.th lint iilm.r nil its "ll..llnrllon<, Arr umlliehlrlli itt liucixi tin. Mil 1 1' lliriniili( (lIe, 'm'lion. ol C.niri'.t& ml, 111I111.1\.11' Inlnrp( in (Ih. 'irlt nl jut "' IrJl 1'irft's( 11 frin, fliVit fll'tlttati, jtlt'IoIitr

".rtIem.qts' not murki-d with llt. niinuVriif, II'.... .plvftof' HIP jiorl Jnrn! And) wlnit pout'! Tin \011' for iminlHri nl a l'uO-lIlllliIlMll''I' lit) Imlppptuteni'i1 nml\ rqualiiy wldili halt" UInaimtPil \ "piovl,btil wi inn airnn aluml Ih., |I"h I Itt I

win Im 'Innerlwl amil forW4 mid Untrue -,, ,. \\ hit a rulpp linn lie 1':1"1'01(1 nil ttmendpnrmi: tendon tin tin1. fliNl limp I dill I thp nmlnrltt ofI ilu pmpip' i Intliprlu, dan1, i.tvnnl'iiil 1 Tbnl it' i'xi<,pdiiiul. } ill ratngt'.. ubwitrdllu !' )! l ,Aug. I). TO. I-ly
I Ih' ''nl. hJtonl'? flfHil'< XI,HP It.ili/-d, HIP tint; tin' i iiulrnl Hiipnlihian .VII.K:IIIIHMI of I llninlliiaiCoinii "
.ee.ud linnr iit't.
All matnirt advnrtl.ra wlio.a amimnl vf ( of b '11I0' bj hrt hnllmrfil 1 tliPrnflnKunmllit gilt I Ii'lltitlt lirnm, tilt nn' 1111il luip|"'u' tlinl
Irnuth of tithe .ro S idliy abut rati., will Iw rtqnlrtd 1'lIrt.ro-WI.'IInlnnt wllp puchpn and poverty.Ittitti. i>liinp|) a parly, II. i C II II ) for I HIP promotion b} onr unlu',d t'Ifurl* ,'hlln' ronl I not dtp upon I In lie n. inmh Inn,I.lor I. M. S. ELKIN

1 1 "'undue( their aitv>rtl.lng itrlrtly. to their( flint Wince*. linri. y. ale. lltird' 'bip mid Ihp poor IIIIID'. Ilic II bite nitii who uiu in. Ilu itrt'. lipn' ". nttl, t'.tltts'ttet'. ol' Ilu loll.n\ ill,- l Iii< Amlpnaripln nlilph, I pud, nn mm \iuinr., n'cnlurh t'niiitf \ ,
sinicl, (jut' iil'ti Uul thti't 1' w.n. tlii-onh' fikmN liirh II l hour pnrmul' nmtrrllon(' i.liiiiiHIm i 1
.... ntherwl toil I. Hut In limps wit. IcndirniM ii ''ullo'r nn: ill U hlllllm.,1 n M ,u, nnd nit aliloui nli
nn .II)1nl41.n It,' Mm,". \in iiI. blink l
Hi lit, let. non, liit nml rntn Imn.k., nml .their IIPII" in li"irmniiT "U'II1.' I nilpit HIHIKaiitlioriu :i) : '' Tin ruinon Iphln,,' w n" ili, "ti'l, "' j "nMl

'It-rind of inliripll IlInlln. hit ut, mitt tuinUf and I hii tit hnr. I HH I llonnrllouu ( ( trntv limn n iloulii|' pta Lr mot I llmnumUol I I I. \So, l Itt ll. \i tin finilni I inniiuunmi' ul Mi| Mill( nml >"ild ifi I iroi, up flint '-ilil, ."''n" T\M\ll\SsKK I I"ll) I l) .
nf ill 'MM '
hiatkitnre,iMr : 11'I '" .loll, Aiiililwii my Ji' > Julni.Aulil l.nlift" [ piopli.Mi lliiil ptdiliiuiiA ''''''IImc I Iliu l'11''Y fiiini nn ni to In' luiiiuiiiHtliliji' \'on |haiti| in lied and .'t/, viil.uir rninip I I" .
,I. \ (! ; Ilii lIr,1, (fur tin
InlilKililh', ol HIP lioliHH .IP w u J' fiimliiniinliil Illill'( II''' nl *
n Tin1 '
ton Mni' and' lli! ,liluud ilnrj', roll rouinl the \ltl | | prlnd (in Hi'' "'V"1I1t' mi.) titttt9'' ( mi' Ln-mi-
V.nltr.. : In evil ,llIglnjl niplioiiy' lUili wli.it h pin we'.n. i'\,lumli'l 1 ilnilr l I.v .lnmi> ontor iiii,1 I IInnl piihlliiin COM'mini 'nl nml viujij "",II.UII'. |MINKri I i. mrp, t..i (patronts", hPaollPllan. i

.Tan( alunUtt, 1 ; :, too(10POf.OII'I4E ,nnd, ml In liinnin, imtttiv I llnng* woo purest IInd I nm kndi, 'n. The'nels ol'' Ilic "11I", olipdlniPPtrt hip. mid, nhlli, Itltornlil}' dtti rnnni'd to mamInln \tliodl-m, 'Iii om form nnnip or .imt'ur I' him i iInkini 1 : 1 llnu.ttli.il ,it llm .,,in,. |Juue 7, '70 41
.''n.I.I. '. : : : ( (hilt ordi, ... ,'ih. re-rnrdwlnmlip- < wmInn. HIP, great' n"ulli nf. t the lInt r, nulunUl Hi'.1 l I (
mt'U 'tim" lu irti iH ynnlliinnd innuli,. \hiring to : | root In i n'rv uMintri, ,. of the uorld. ninll _
1ICflIn( that "rru\I'illlf nml ccui' .LJO In Iliu inirburdi'tiid .'nn- 1II"illll.lC individual' Ii kimlm' ., 10 tlinlnliinUm IN .lImll ,. niul rusi'ntnnijiN' almtl IN- bur i11. (ito onrprlH. ,. ant, t'onltlpttlpniSiI rininHi, \ INHIOIMI( ('. S '- New York and Charleston
btlidr (uubv inniPil our the ( ioviuiui.. I Hill nil tin nnmlnnu' 'IIIII-K ol lirilulion,, an ill 1
hit I HH, iuvpimlioii Ii1 itt lu iravi'Inn,' priniluK !'l.li'tUinuliu' 1 ( hi nl ot'w hi
O1I'E.: the tifli'cllnn lo mi>sp| In *trnln' t Hmt nri* Ininx r. (lot.ov( I II K So'.II.( I itiry w hilf tutu nliobadInnl l In r.inoMil, ', 'nml ih u ullHilthnl| | dlsiiliillll.'. > I inPOM. .hi ,1 U.ll'i'? TIIET AIlS NOT A VUKilFANCV

till piNiti'in* in. n'(" "1"11'11I'111111( 1II"n'III'1'" cr n lib 1 .)Il'vr lth! Ill ipulu'ti( Intbi I I'.JII'III1lIij\ lii', DRINK.P 1 II. % 1:1k: i i.u muIth'

OfFH-K inn'HH.f Sn pllu one m.in cur inn, ,lu it lunmmin' l'Iu.1 HIP truly, and, wui a elllron nan hl.h'I..1 Into, I fttilttleflf't' Mann nf rear Ham, U bilker, Pr..rHiilHi.aad

:n-rr U nnvt Humlay, fruiu 7 A. M. 1n1.MP.I M. nil', lint he hat rcvdi ml Ihul Ion l.ttut btoU'h nDuripiliiilii the rttleliil anna anti lJ'If'IR' to pliy Ihiir( purl' I \\uJllluHUlllllt' III lllllnv t Ilu "UKPI-| i II K r>an 14.st.tsei.'t.e4.Iiieed FIIL'll' ( l.Aai

uii4iy. from lo H Yl I A.0l'l.a. f I 'KjTjiiu" Tin iiiiinc "I hi. hit 11,11, tnt,I Ihm Tin."' wna un >U'| no exhibition ol liip iliUnu'u rnl thu (iiitituun lit, lu |I'iuv tin. lit titruet vu Uiu nnll.innl Special i l Notices.CONSUMPTION. suit WMWv4 l-l (rii-aM Inc U, oalled To.

1'1,0. N lured rivi" r, .\)', wm lini") nn tint \wlnf orbis tIlt nun Ii liu ItIVO 1'111)1'11 iin.li nn iniHirluntp | I ililil, nil,] tin |unit 'nlns II "hull Iriui I thai, t. t's'sttpeUa'tJ.| llellnren*' la., tliat tea'ttha SIDE-WHEEL STEAMSHIPS

\<*tlircn' l"lur' Mid n tttrru. cIoll\tmtl.lj'( t,' fptSoiilliurn p,itlioi-, uiiJ now (hut nl'11I'1I11I1' trim,'IN i' 'irt in our lolitlt-III( mIle n* 11'''. Thorn hiu1 not tn limp liiTimtp rim n pnnvldi'rnMp portion' nfttin I I llnplef .a In 4 nnliaNiie *aa4 mlalMtara ,
, .1.I .1 n w Inidaa. MMdlrlo.nl collie to thi.' anrftpB' Ih..I''rm""III''.. In pohii.pnl ,I inihlli' reviIIIII..Hnhinilil IK' rWltPi! from' IhP tin I ama M. 0iria<,ur. left.twtti.lslSvetIuuIean4
< !I'. III. jiarn In niidi tlioaKtliUipini| ( liainiiilllir Alr k
, hut lleilMof t ilf n >, lrrCPai5 all > every
i Mall tvia M Mark.) clow" at 0'10 A. 'I. \llIlIg tin. li'inlir, nf HIP wu III n jttril" tt.lo. tli4tle. dmrniriUK. eviry" teMhrv' nf( liomwu Him nu ini| >ilH, Unit smli tltiilp atmukl, I I.iuiiH. I Its Cure and Its Preventivo r t.,nr ... HmriKAT IM.OOIIri'RlrlKH
i iTuirilAVi TII"r.d" slid HtturrinT*). Cmwftirflvllh. UiHilo nod tho f txHiiliiiioin| hnd not de\iloHid| Uiu, future ol Iho | grim .tttrtmin4ing' liwn of .
:II t eonrili ami I IVBHIVIHIt VHIN and
... .111'.11 (Xouilu>. and J'b..da/. the annie ntttntAyrtttitc.Ii till In |1.1\\1'1', nor hal l/nnnincc nt yet rose lothi iiimHirl| .| tn I tin |nvKint ')lun\ ul |..mbftrieitntip. BY DR. J. H. SOHENOKI Mt D, 1 1 ll.5aput'tn'I tlauuxtor .oil IntUuralut ofIII. Tuesday, Thursday Saturday,

\MLI.iHKlb.Nurlh ,"uIJI eitry jour piluuu, lu hmr tbu Ill-. full! ,ttitt lIre ol illipiivmiivj'. The diTrndmi ., (It ,Unnmt'.| itn.l \tronjj In prlnii.pip I .' |r
,% ntefl1 smi Mall I EMt.TnlIy., t'It: .i.:,10 P.A II MHoiiUirrti tory IIf l my niiomlor' Iroin out nnrii hi Jnhn ofA inlnim' "r I Ihl.'ol'' m'* "trpd. >;cd |1"lIlldnll hnd not unit I ilpffcaw II. awn i'n,N In pr pilri' I It !II Ui I a liiiniiinbiln, < bo. |I',ii'il'nliii nv. flIP wit v' It a hlnCiti'litlW'Slll,7.lCItMa.ltitt..ia| Nntm

Motlarritra( ( U 4 1'. M. (ToixInri.T'." )' >'r, tlll'lI "hn A, r. tbti thiynightliPii'nluilp*, hi till uliown aa now known The 1"loclph..r i at war with wiry |ltr'lIltil'|' of tqnulliy emit' Jim MANY) itt i. wn, itt .110.- ruanii luau Iliu in' K >* e>. lab! WiaM tqfillml W airw
and (Silnrilavn, ). lo tin, A\ ci IIHH In'ton1 VIHI thniiich Ihiir ,'i' It.'publii"'.anlfiii urn lout nnild Ibe raviiioun de.ira lice< tilt Ii huh h I It.ipuliliuiu |,'ari li' wan hmwln.1, hit i.f, floWn slut bulicpulnMy |'rnnn IIIIUIK' "I| il M. iiiI I rumtolnl, 12 unwell '
ira r.nlvlll.MnllarrlvniiUll( ,.jIj A. H. (Mi><'i.lu. )'' iiml.1W1AI. OMiludi ul: IUIKIM' I inul pli' ul lotliiao ,nnduiialorlnnp lor plnuinmlpliiinlir, 1 1'noruuccriiMH. ttildvnrHu It pronmlU rnirnptii.n. In lnji-liilinn) uml plini'ili "'U?.. IhiMn neuranlt' sicily in fhiurly atul l>h>inl.ai Fur Inltiiinmi.l.irr imd Dirnnln ltka.mnilant j-

I. 1h&r.day'), liuu' luiM'ntj inlpriiiiirilid; lth inquisition' of n It n J'llliri. r'"lIdRo, intoxipiiii'd 'rln hly.li plan, I II t hn" tier,11.1 and (Itiul UvImrmapil II .1.1"11"( | HIM ihuwuli Muluuiliur( (lulu a ,.h'b, hid, nad lo"l.. lv.wrpalw we ldlaiwil .
tUt It": lln.v slut nl livlntr t lbi( ') inriuli ,id. j tiidIkr. u, ililbuiit4.KiiiiiliiMi .ad Isle,
inpplnl
Knlniid.lriiind' 1I.t"1 Inur willi thplraiwppM.tlirrtiiPh In IlielmllHot ', mrr tupouIntdn .
i rnluiiil.| mid (IIh
(follow ? >\
Many emirt iicrui liy peoon nut ub.rnItg A I't.vti.. niarnae$ .f Ik fllcad,
H.lov.l mir.hlp( hnlMlnir ..0.. If. mill ul *
o la* rrylllattnnt : thpmirlrnns. wlinrtn1 nn Ptrillpnt niKtuu'of, li'fM.ition ( orrilpl Ibemtrlvrn, Ihry Oorrupt ,, and 1'I7t,1\ .' Nell .lick > Nlni |>l land '' I tnt','. Kldni-ri *4 niad d .t .(In d"I".III.fl; letter*. )1' "... or tnlwellaneom maitir tin' nil nil null uhoni limy lonm ill tI'titiub! \V hilnHIPSP our ImliiBlrj 1| hu creairrl OnirnIitni'floptiite". I'rr..lIn.nt.
in k4N aaiiHMful.
itan. li
u 'latlio i>nufut ."- all ibnfjiiuri toliedilltrr.il, ( III't lir.' bi autfinentml llm nt''II.I'1f' IMP tlimm ". stilled Ikriuat.lvt. nf hit wnnrtenlul' ufnuatlnunin Sail < wee Ha Lflaet Manhattan South Carolina
d within lh. mU.1 he pnpiildliy" p"'IIII.IDlllp.| RllUijrrleuHtiraMUIBwr I Mv I friiniU, you lm\oiluwiii .itt nuiiicl (inbirItprl ( RI'I' roll)' 'lui? (itrpi'Ir iu'd, (HIP btU nxpruaM n 'a"I'I ar* (auvll I I') Vlllolrd tliaad. WMrbn ,, ,
ely. ol'tin .nttnttruiiI. ,mnnuxlinr iininl"tii1 frniUU ( 'dliluii. lUi) would nut Ipv lulu u. ...
I ball .u. ... uuaor I 'fur your io"'n with nn ttnonlliinrj tinunImilv n IN |Moplt nrp Jllrllctl. 'IboproHIM n nrraDf tt't.i 1 1 I Tiy deranaemeat of tket Champion Charleston
l! ,
I'rrp"III"1 by vtainp roiinlriHl on all t...tier* lo plamawithin nnd h.f"II"'td'Y' ronft'mnl bnnnr 'rm iifthP nituHi llnd nn rurrmnup from ibimrH and (llalionpafin riMtimt linnauK, eat,I an Inrn t* r "rh'n'k hnt In tile oats tile "iriiveil. (hat t INVPMIVP tHiroaa.IIMtrKI'nllOU. ,
nn
l'nll4ul Hute,.ltk. ratiof itin>.H ni. I 111.nI | roilnrllon whitrutwr enl H,'af vitality romaine, Ikal VIUIlii', Georgia Taa
lh ,iierka Ho rule' lln Mule 'bullish Iiand i1 ralibPTH oil I Ilie onu nl (> a* rn niahlo fifi 'IfiimaanDH'tii.nM lklIWK TIO>. Adger.
Itid ,'
Hm a1l1ll4l" iiii nt III wbiibl douin lila
inn (iropcr / ,lufdlnJiiM' and
It 1101.,. I by bit dtnn' Hum (lur thai v laiiiilrliim.
**
tiuuue, o. ol' tilt' public fund, .hi Ilia iiiimnnniitit'ininl' I .nf In nmltranll' n* In inn Awn nnrfctikk > 1 Ura It l"0i I 1.1''. 1 i't Hi" alioula'ara, Cunaha, Tl titneM -
Hull | r. payment fir i .t mp< reonlred nn .11! utalualila I In) .liUly ublu to rvpnai. Bull IX.K tou in ) . aad doiatUc.. (;'\".'mini nt olllil.il ju Uiu vurlom d"p"'IIIWIII W HIwllllaK In 'hp tif\i>d fi>r Ihlidiji' ". 'laihlaaniip or tttefIiWi. Mitlhttt, Silt. KeutUUona afI
formicIt Inol (
,prtItt.dfltatt.? be ii.sini'd Hint il In 1I11'f/'dlltc.l. atil 1 Hi il II \\ ill | ptii ihern It n.ilMnfr |iiinphilui, 'a"l a
hramKh lep< I* !IHnw York
In all ho m-lntr-ml( and 'I tit Hi,* hnl tii 'I lust.tu.a.i IM WiM I* Uw Ma.ia Blll>i4 Ali >
\ Initara .honIgI tt< tn tCIII"I1I'o'l'I'Il witN II liiinff lntprp In \'<'nirpnwMriiy hit Slntp, the. pppnlnllons. III ofllee, the' niilm- port Hmprnmi'ni iimfpa ,nirali| lu Ik* tuttle of Hn invalid la aiad linr*|.nuenialliiii
'.",., la de.lrHt t. he a.ttPnnaI l Money ttnlnra.ib..ut.t itf ICC II"att, ltuCatitnatioa > May Ul nkttlned nt lap Atnl n'the( florid. MMIIIPt.t
i munev r'Loiilunimiix' inn.In 'lo hint ',lIMe umiiiiuin i Ma'l let t'il l (Itir HIP 'lwni'lll.,11'rtvntrt 'lnlir.liiiltnml Hint la nut it Hi'.uuiiil lime. .Ub""pU..IUel bjr livluu' iMika. .ij'4u.tMia i (
I I
wlillu( lilonmnlnt nd
''r aaptIaiabIa. (ha obtaiuud r | Mini lni-1 I In Hit oflhe rtilwtt. tiamps.v al JCK.IfXIi'1LLI)
U a anf | uu m refloat twoandlnn
iirjHirnlinmi" and ftirlltri nniimt nnil vliilhli, wnrlt. 'I Iho( nf llm ,
niltil I lllIiI"I".pe'lIhh'.o'' fiml nn n mid atfalilslBiakinif llu'ory pure fir" lit
In WUM.T OUDHI ULrVkTVUtT.K lie)'mid luuL l h. my 1'lIiI.lrul1l1n'r, nil'. | | profi thx nhnniil 1 ur Ihu i.M rt ijirt, Il ,'.k" mt.NelrNW I. D. CiIlliltt( Mil (la > a mnrfnHl naier (Mlural aywipUaM, at* Hi* .t M Au.mllntt fakilk. and hMmprU*) aim ur Ilu
whig l iHilnlllitit
nil.. nil'n I l.rnllril to the mntn. iirili, 'ititmna.jfcandrli. II lint uuiiio I bus lii.toiiin uolul (HIM" gal' ,' nnimn. tlnoiifrli rarlnlu i Imoni'In, bnnil: pit ) ( fiinoni if Hit, jriurldaMtPannmlaf
III p.H111 y aiming mntiii, I nf Ki'iiiil.lM-inlmii> .. Ji. |'iblu vuliy, rmiulifa up niuuuivul Jl I I It till .5,51St )7.IP44.e.
.. ..upiuinlxxlol iMu.tiluinintuuojrlliroiiL'liIbeui .( nmny Hint. art ttorllilirnniuiij jou.lhnl ;great I purlullhlhi' I 1111' mink ol ici-i'li" ": ltitt'' ihprpfnri", i itinnml hitnltt 1111, .ulf."IInl'III"IIIIC. lliey luvld'.rala Ilia, ainmaeh and tllninraia PIle All Ui/uruiailua a, to lbs iiilluf Hour of'

.1 t lla. .forger llrilm am.limn are I..U.d'ito j fit(.a onti tnui,: ml;iid exuviHtignllydiillnri t. tin wine 1 Ir diie Irt IH pnlilip, \ |!('. Mnv! I bi firnnlltid lu'mii -'d/I..luj" inon pnrllinliirl}' Ip n'fun.uiu to lie, Ibi tlinl n,I iilnie Inrilt MTi'nun elm I.- !.I Irnni"' ailirapit II'| -|ltilllilhl ak tn ,iii| Thi rVrnwned IniiM, anti Mamlinkn' fllla an (lln I'.rplilllrerand k iW.'N, wlilek raa4i.rlh nal' aq .. tin'me Rtnaiiii'ra will bo lunlau! hr It* nuilortlgiii'il,
| i4- iirv Aiiamr fur III tint of Florldn
wl I Ilatu
1 I'mil li" | I hi I I"u I' > tllt4 **lmf all ni whip
who'III' Hut linnet t within wlilib ibt
will
: a n ) vllad..1( It'Ithijidy
wvIMiaa
lInt' (
limn of
fan" and M Ibe Muie iil4iliiiuit| | unkit HUltliojl l-H'IsliiLun III Ilint NnlP : aililn. .
mnulM-r ul' lit tthiIn urttnlpa'$ *' llpki'la, tueiira lint rOunw.'In lrnpi nmlutn
,
I and u.w ((1't and l'i
lawmilud( lw laipuHiwi lniaiiili. iiur
ceuUirle till Iliu ct\ili/el) nuii'iu' ol/ (Ib'lube Ihlidt uf llii 'laia ill' .". i
IIA1tII.llt.: (.u.\l\lI..It. I Ltd Ik''vnl ..uUN )U.) Wi aiiiiHiMtil|)| liilhnpiiiplitiiipnti.ril, 4.nrnnnrnt nniillnn| orlrlunt.! In ,1,01"1"1' nnil a "",' ''nnllll tie wlinli tyilerarnkTMKM aJ uerally lu Ui* liii lut't* uf tli* lln*.
1 Kwtiru m'lninl I '1 ,
I tit urd.rt nut ...,' nit !J". 10 ct.Ittt.I wrIIIe/lt| | iipoiillir i \ uorthrw I I I'.toltfnF C. (ShIllIit.
i HI oentm over tlaiu uoC ( ", Urtulu' IHindrpil .sn Ihp li ,Ikpd nr nitiiibi :' Tin prtxnt Hf4on hut c".1 Ibe Su-itu IJ'KI',. 'piiiriniafii tor ,imrtv pnifxtraSn 'IHhi'in dl.rdia>iiil( llvi-r. With Ihl.r' ,tu.Ill.inn Iliu l.nturlilnllubia ,( nfitHllirattiowTMt r,
jritis } MimhT hit. -If JiPkaua'DlP Kin,
t>u "rd".lIv.r i m and not Mi'. *i rnutn. te>iv atti 1 li'Ullillly nl Iii 0''. HIPII filore' nmlMinru. 000, m 'Innl outlay In Inn iipprotirlntlolm. fiir ptrilu Uml. HID Pill tini I'n ilnrviPl,tea Itplitn, "|i,' :: ):un'iUbUi: wltk( lb" tlmuiii" tin}IkiJ( IP I Mil lUuun llnuaM Haul*. kaiitaa. rvult. ,
n""odllll1.. :
lln iifdern nwriui f 4il and ant .. tletnl.. | I 'in nnd,! nilloii'-t., IIn,1,I nttnphpa nl HIP, two linn( .. MiidlH'' U iianinMl nitwit tint) I'II'I'n'n.1, in annnil I In (hp iimrhlflP ailhni I nl Ilu' (I.'r. $.iltl.tu4l.aciiI: llltg'WqrUhs, CC41i1111C4IlifS
lli'ir Millmi' limiilhliiu'ciiu1 ,
'. < k*.) dfnmiB \ but .11"11)1 lu ; the p"I'lic'( wrt'IPK, unit that itt. "niptipv| liBsh.tuIn hips .IIIIIM' eiilnilnallBK null mil HiniMllnn Kret, KrviltMlai, lirll, aegraj, nt>. l irallmd ofina '
I ; ; l 1..jI Ii<, Ilu priulia4 "I 151 l Slulp I HOIIH svUndliaaUitll -, ,
H
FttrItft I. Jt. k.on Ilu' Atliiniii l \\iniiii Iliu ml two NYork&F1orida
( i '
t.t Mw.y Unlir uflh.it In An an < HID. polilniil lilt' 1tJ"It )Ju, stilt nil lit Uliun.lux 'wftl..II..1 akla, *hmo aad UIIMMI *f Ilw akin, *twbauvar
t. elite. K,', Wt.lTalhnaiUJM' "....." Wnnluiu. M or tiroi t;" iiiruliiiiiH. llu> have, let/i 4 n"I. 'i,in it Hiii 'thir r >itllli ,_ obiUiwiMtorpitrii' nrriiil| ihrtnntinn turn ui kMuni t'* Ubnally tug ap
',. .d:1t.tilIti and .'riituIitta.Tite tuid lliita Tlu-t, cunliuentii ol tliuWi Itt<1 t on II Innili' d I 'Vute. 1 In n' luu. IJ""IItlll, Hi' )iriin.t ..aln.1 Un, ale .I| IIn""II./II"" i ,nrvwnril 4..11"< | Ilia tiyIlia
\tnrv. ov' lUll and tartltil oiit'.f Hit ijril.in lu a tbutl *
rnlea' i* Hilt, offl.'e forbid! p.ic.ntteuof (In ft CnIo' rV.i' d''lits. nnd aoiinthrpnl' '> Now kUiLluiud bum uud af III. Mlnr Ona bottle In aiuft4MrawllltoliVIaIMlii
ur euninI.tiid wIth j pAUAal twiitaillutt* irwui tialk '.rIUfl t.14.> they tttu IIOM'SIbcM. < nd"I are ai I Inrnr nl lnimp.ll.itft 1I..f.( ..'. niilili.l, ulna' ifip I''n",' \,I,101111 Tvlmfum MM *
hliid the rolUna jl' I. huyed uu one. wTiatiiir tliulr ,im" ,i,unli"n >lrili.liiiol mtlatt' .dillii llf llw*
Ikajt nil l( tlw liliiod < .
.. thiiriult tiHnrm' ( of tha "lvll..rYh.) nf Ui Vikl. potiti > eiitrklii(, alt.n.iPyiiql'tl1
Pt.tt ltt,. "III' "1..111.' "' mil rfilti ill Inll/l/ of minor iiiiixiruuuu mill, n : a vativta ttMibaai ,
loroilH dmbonndlpx
I L. TW ITr''. I Ie T M I. 1tC, Mils plulnt .1 mOil"llIin< nrnriiw rnntii itt HiwtUAmmca. ( (lur.'i; 'tiuuilH.r ufsuiull |1C1'tII'UltI 'luIN, ttifltjttttII mil ( liiviTtiinPiil', arlil" woln'l'.f Unit I Iii! ttppoi it. I" .. <>,l (uluniul I, but uuukti i aluiui\ hal I <, lha Vlliaie.1 Itlwiil nunernr you lint
pinipionn; ,
Fotiucr ,iilioiH li nl (iu villi (', (Inittni lotnl ofibo \iirk nflhln am |on riiP( Tannin nfMilKir' "llnali) nrlhvri ulinnhl INI, inaih. ig vrnim,I i.f ritnpaM only, with ,rotnoilrma (, fIt' wnrli "fiurnj$e |iowhiilMhliiK. Tl .' tlllatad. i aliaiiM It Sham
. tlinkl l kLiilud, l. 'tnxfi hnVuhef iiral. dtolpn nilllii. andlhiHlntim '; \ ir ; > flea, Mnitllt lP M auna l. ta,
al1J I'iKillia wltl'l.l.h.I.eill1l8
: IH tk the ICu kluMl) binu.1 ) | anti Ipniirwnr 1111' ntllrp and mni-nna dipnurrt' In ihn boWelS nnil In Un nbilruoud .ai I In Ilia vlnnrleaiua
( IU..tY trjl'i 14 w tt uj< | .'.l 111.11'Jy Hi,* On.lnUtioii IM! 11.,1& ilrru mlltir( un llm, lad It iltogt.ti
,, II in I'lllDicnrf Ihn riinprr, "
:i. ill III'' taI Ii (if Irtlora lil-o thin, V hall 'lie linl Ilianiuliu pi npli! urn Itchy, "'lIttp ...I.11I initAy Ptldni of til l.ul.uubii( nubluiK' HU.IU to. M U Iliu. t i)1.1 l U I In-, sty to tItS Ih.\llall" nr $ I, wltliimt f.fxrti flueNt I. yruuuil "'. II .''','' Cloth M* lorulditr, I rm WI.MI. Rasp Un bliatd Mt and UbMUkofUiatr .

"I ly in print : I tin"M! ninn, } couiilrl'Km, ) ,. (jri'iil nnmbpra, tliuluuuly |iritnl \b itiite\'r lint, : I tlict plm, flnlih Ihf polltlpal nf.lnl'm* nnl| Tni .tntim,'h ai 10 ,",","'11"1 ly. knd ibn (pnth' UI'i tti i i iKlut ituwUlf'illiiwril.TAPB.niloUitr 3

.Sir-1 rilurncd at lt.jh! ( ftHiin n fcAiiUiroliiihlnodn I yuilimul nl htt3wuiIs, laiiuv'l.b'' hudmLfUrfju rtid'. If Hi,.v wilil I tlil.l Irt It iTVitiMrtlirrHHwiri'M r (HM iHmnirm ttfatly( nimilnnikm rplntkin. tlninM Wit 'ftirthPT IM muhnnly ,b'luveihnt IM f.l thai li,* ,U fwntt, II tiet. WIIU1I". lorlrlmlalhaty.tmni.f The A No. 1 Steamships

trip 1 mm nnJ com'ci. "t t\llhli! ,irly( I'IICIII/Ir louuli') (II'M') or cotnji'tint I dl t MI I .tIC tInt mrnrxinT. baa Ihp milH'mo, ofbmuh ninn jiariy ". "inlip npil: S % HHipl, .! 4Jo.4111..". tiaiaaylkaaianAt, aeatttatnallrrt '

ill Hu. ltttlIttg nun MI mline: of hiisliic, mil. pliv'slcl ,n. cinirfoiti. Imd at nIl Ttitt, nmimivl U rtll mike 'ifilKiif\ 111'1' t"tiliei'iioil i | t.d. utlliii,! Ibu bun, ,la hate Jlto ciml/Mii nl applying |'.ny nr J"llfll'1| I i.uruiPitiiiiuil iiwlnituiti', e..vuirsit.ouvsiuw.utad awli boula.i CnTnEKWulTIMinUflnm
with it K1"11'' mmiT, ni'Mrkp"|M'raw m r< iiiMtilitnrn. |1' < ni mwHiRli munv atmrt II.SH b) ruiMliihiUM, 'I'lrnnih' I hotati| \ with' ilii'fouj ('It' ) Uui'N', '
nllli.'
hAil f r"r d.'lLtr! liiil cH Midi : '
,.. .\ I Ailinin, Hit ImilliiK jcnflcr I iafitrinuluii' UnitmupM4uiiu.nl I I their pr..rc. I1t, iinr can Ibvy iwir) uitd* in('' II' inn at pilnin* HIP tliin In nnw rl'l1lf..lnlf wIlliAnl, Ita pmrlnaa 'Im I IMII WAI.KU. rrtBtutur.. lull. unuuMMPdi
flnnlurtt lafimMiv '
.J,. btattulliura Uirun.rlix,, -. uuuiiili v-ilUUiumou linMubaik (loriliilrruj'ilryiiartK tni'jPhn ffft t nnd ftpjilv tliPlnniipy nt UIPV plinwlhat ttltit silly tint IH, tin imArpolilh'al blaaMlini 'iMwAiiHra iiatolMn' a.!t alp. ear. j Itnn cit JlrUKMlau an.Kltn Aaenle, Batt if #utiM4%
wen I iHidvNillnnriiiMl" nlirlit Inn hfTiili. liriprtt piirrnpllnn( ,t'td Mill I i" ,Im ai 'Iburii u KBW Viol ftitPii f hPed nn lhl.MR Between
anti lU'iire 'lint Rr:0I111: In HKIIC IIwictn' ilmen nn Tnnulir at 11.\1. tin uiurv iMaJtvan, noi tatiid I U >uJU kumiui"1 'U.-t
imw > ""Il"IIIIIJ.ll( tnui\iui'\) "r "" Hi' Gcnrgl(: sum I 1 wil vi' itinr kniK '_I11'lhu.( 1.1..111111, l more Slimy IrtiirlliT, itinl, Imm-Ufa( DM. 1 ppnplp'" rtiiht <" .'pilinrfnii, \I K.mmih .* n Illtt.ttti|i| ate,( in .
t tut.eteiI! 'for ftwcdli rtnily At linnd with. tile i I FiliAl ur AU. Imi UUMX L5iti 4iP.Atl.ltlt.alt
Inn-It' 1 ) FERMANDIMA
ad: Jt'iiil' Tin rnsflircit nid Itmt > Ih, wirefwmr a fraud uiul, I'flH ,1"1Of1llulr tin U ntunlUNtlniliiii, | uml rcpntilnliilltwIn (thiS C'0Ina 11... lfrmli. lllno.1, fnrllter. vr yitiniii & NEW OBK.A .
ii'd '
| in t
1 liiliirn t.'. lint that tire riptlonn ,lur llieir( HM-n )wtlvn' rupfMirt for rolic | ; i I .
: tiny mii iiolltldnn \IlfJIi'IJIIIIII1III1II
IlicInuiilnli'iil' Inline ,.1 muiutti nnliiinvrntlnna | by uu Imlulnniii buhur lo auiliirltii( MMI>. I ( 8Ii M I lll- It
linn Ibi fiiKl I
'1. iln\k titer one atturoil his pnailiuu 111 Umi'ltttlvi'niil lu I lie uxkeni.il'! ol, miltituiM. hen nu other uulUntur Unit. I t rftntnM IIOIIIP, HiPlr .tltiii. t" n hlPh Inali'nil, nf fiullilullni.' I iln lit /lu.m I k "I'lilniniili' H) nip ""u... (In lu pi"r,,"itt, Ha tningilont uaiaiirlllMvMitb| Ht I *i'ry HATUHIHVitltiriiuou.
: 'd al 1 roiiiiir'i.Mii liuiidrtil niul nn iliJlurncmli 1- I Jti i, 1 nlimYtrvtlii. < ntfi' ."" In h,n>fi'n and eI.mltte|, llm ra,". It .
nn p <* '
IMiiiih than ; tprp Flhpaf\ \ INaanimrii WPI I til llil nif TIIKRINI'WIIITIKil
- 'I'IK' j jtn> t'ir furlliir told nu' ,iliitflittiwo the iliunijfd cnn lll'on.' or hunmii Illu- \BIU Ilm tiiont .1I'II'"lIIr..l. am claMiirnnnt tilt will \ "l.r. nt iiueo up.in 4u work, Naltir ..nnt Ir f >0n the (

rkm tli IIn#.ihll',1, ,if '(ill lic'itt- In* \'rnr'I .- \'efipi'nt nmny )'inri l In xipplylne ami I will IHJ umr ml iu thuUiuiuitl( ,VkKiuUy'lbi ( \\0011,1 .' rhiuiwl II itollreta ami, 1 rlwaa| Ian linpitlrml tnt"I 1 I DARBY'SPROPHYLACTIC lMrvlni Kuruan.llna Mareli I llth nil
hut '
11.' )iutlirnu( < II 7nrlriirn iniin, mil utl] tliuyvrvlnllv tell you omuibiutf of in etloul Our lab,irilnryuutki i. a ifr.iphu. piuliuu ut KuUiinl(, ruli' Inbuutk i I. fruuulil iii Illi U ( i'sat 1'11) uml liiislrinuibli, ,1I1111tlll'lI. null ki;, illmnaiil" |Mirllnna. nfllu( Innga, I In hut l.irni, nl (nlji [I Jf.lkan| Aftll, MI and ftil,
gnu iUn'tr To I/ irliiK. U >
,pruparea' Uwuilnr I'MI: 'loriilli.n( situ,1''In 'ublat >
IJ \\ mcairupt lu our JXewwk puliu11.111 \ titryUny WIIUP HVKXI potlnua, djM- ul (. .uil 1 brmjiur | u. iaTr> Irum I'aiuss..hiunS20
I 1\.1..11I.\)1111/1 1) D" mini ) bit of iiit t'ittltttj'y It Pnn*" lrrlI'I'.II'llo, In 11 viry alioil Hum, Uut iiutliuly' U TnitiiiJiliail'| tIll

S : *. lu >nulh Lnruluiit HID vuUW'IUIj'.lIrt. our VI't'lm'toUolI.h.80 are all tiikdii h)' ammbVly ". itliubuliuit I T,01l'.1 I uml. bunoixd, I li"ukriil tin1" | CI kin.. ttnM'l the yahuto. rlmrotiinnllilinip( ii i ii<,1 l lItmiiau rnttin I tnronu tlinl II oiiniiluil;, In noinietl cal ?
J JiMikrJ, "]1'0111 liy nliiuj% It,'pulilli in',i ">. lulu. ml lrpru1 a niiiiifw'r eqani l M Ilia populit il.>|."r,lie nMmit| In the lmnl nl, ibutiL'IIXUI |'. iiMiil' ii"w, and lli. patient( In all 1 llm ,illviiliy nf ,. I
) vofiturorxTUT Unit nf (tItian citli n. htrllClI\.D L lWIIII.I.kllllC 1'1'1."U..1oI a viliuiiiol( kpi'iiknllii tajiiua ybinr, ilie|, lorili lo ,
nii|" iliiiu; lu IKII'.UIIIJI nod pi ilu,la,'i- | nujny llm luiiiknml' nrHi. l'roin.t| ami i uruuil 1eIvtr> uf frellilTHHnufllt |
-- -.-- Ibtui nYify Uuy (lorkltkntv* \ .. uobuWmlht) -...- Wi'h' Ic.iiuill'rcsnurLiiuml, I wi''"'."h'"I'I Unit w'i.Elicit .

nor' Jot 0111' unity. but juln and agninjuir nl. \tor. I: I.." ,.. 11.III)" 'm mtnrtlipi I i n. I .) in.i* or WDIKOIIIVFNhi
I'llVi-lnHtT'llPlllM-IANATIiiS: ,- I'llP( |iu 'IWI l ui-iu.* lu '(|"ipnlltiirpiiriritirifiitpniiniiiit< ? ( 11111Ih, ; | <>
I imnllnii ol I rruhlJint lirtint tttttiiti&tliti; I H(.', lit yenr tlirrttiish. npnrly om third nf a PI murr, 1'1"1'1' III I' and iu oiluw, h.' at,.null nit the fi'itrM. war thmnirM w hh k WP ''I''IMUII 'flu .e'nlnlllo.'' t l It,.' ,unt kale inii.t *I1) i lu n FLUID 'twenn MaiVorkj l and all JtallroMl( Huih KivirAtlhi ( 'Mint..
IbP Jvbni
Wl' till 111 It'lllIIIIV inirrn Hint* aii| iuuliiitf uu Ik
Jilin llMtjnknalHiiil nie.lklnr HI 'f" I
.'I"uUIIIIUI\'Ol'III Ihll. ulllnILil tMIiIiUttlui.III | ''|, m lan Mai nu "M('uut li.r iinlnlic1iiHn | '| warm i "uin 'null! Hmy well ;, II (la ulimuit, (tltpdh.|' diPaiinra Inli Him will lull ptnuliiilh
'uinliim ,) do about Uiu tI'li.lor'.i ..I"11t) kill, Hut cli'nrvuiiiiia Ululivp' toil II.bli.: |1.,11,11., in all (tin huim, ami inlilii' till altili, lujrut.ul. takii'Kif'ii' 110"11'" '. IIIIIKIIIII. 'll. nn
( rtlirc I Hn kit
i IM .Ii.p|>i'nu inn |1"1.1' : | In UunliiiK the liniktli in. In- ,, nit ilia aiMKdiitiid dntt. iliu alttmllna IIHOWt IIH
IK.U I" 11I.llIc'.rl.lId Ilu lawyer .dunlin \ ttenrh ealitti iu IhuHoulU. 101 Ito put Uiiiinn..Ivm (>r |11..r t Hi I. ,ill n \V .. "* 'd : ru, It tlIttt bu |1'1\ )i-iil>'il or atui IAIHII''i I
lily Ui ilulr 'nviiiiiiiv ,> uiililu filly | n t'"ni < Ih'I'I'llo| n', ili in |l lit | ill vpErAju.4.Liqt( >uw Yuikwarkutn.laUivll
CO. of (tiNt' luvirt are amonx' the iniii( vrdnj lie .n.rtl'.1 n-h "iJr uinlflllln' out, t nieilllh, In I IthU .' I r, ti.i AIU.L I nn,r jirwr.i" : for '
t 'I'iu- r 3 If IK "ill Hnu Mnrl.la II,
t UI'KMHIM
IJ mil" tlnti nt I II lit ,
.U IllluJniUi mill, ItPpnhllptin lo Inkp 11I111
; ft .Iqu ': ) ( .ui.ua lull oC lIlt Mcknoi nn.lliiimii'rulnriiadfli, "...I'.lltll' itt'uil ad MX nli I ant' cli'fitml.Ta 'il tlnint. < tIn rty lilt' V afplinnfr" IliiMmiiry, tu the ftill, and wlniti I IeiiMifi
'rf.nhitItW "r- XWKII .e M ..
et ; .
o.tiMuI.ttatL' HilII'>wi' Uii know |liii .truili' ulmulIruuf I lag m,) jnkts, ,uuilbur i i. (Ito trvatiueDl 1)1 l Ilu in. ."rviilii M,' Hit m'gru raw Hy tint imnil uinlllKI "n.p. |i i.rn trra/liuilhiilrwrlnln riturn In gaunt', niuliU arff ill wrtmif. I'liytlHariii who r.eonimi ii I Ilb purl 11 ti ,*. H I'' it lIlt r *inftviirjr Phil itrtor* ,ia all Ail'tIta.JlhikltUull|
'ulllh "lIlull. U. IIJ.A ciltu Juki v lit'11 tin' a. r .. llm. "lily' trots ,luiki, nl cuiruia t Iwininuli ,l n.ur.' IIIM tin Ir futilraia, ,If 11,1. luam iiroUiulji I -_--___ -____.- ,
1'thI"CIII! 14'11111 l'.ullr4 SIIII'r-l'-JuII'.IIi)' rlloJlCMIIUfl. I 1 lii' .).tua ul (rauHUun Ulu rubi't. lo be Jim'lfntnlliiuli 'nl unionif Hiow wlioi.. ti liU, and I\\l.II..lh'1 r \ ,1 fh h,) 'un .>iiUli.llilllli|' .il/fll ihal hit, i iliMiiamlt' 1".1 >u. biit'Clilt, Hm) art ((u Ihu klndtuftifk ,- ieW iiltii. utafip. lii iit., suilO' I i UHllllb. f''fl' fl Jk-Jf

IlIlI.-I.r'.I". ... t I' IIl"'IIIIIU"h Ibe ittt1t. [ to I ib' lit hit1Li[ imul knit (H, $mii'ijitwTrmtiln auuiMf to IITOHIOIU, and il'jfi'nd. h 'U ul" *y ,till i i'i'ti, p Ii Ill .',.,.., nr til rlui vliulu\ .nml. : li) ijnInti I lwMi'% ibty mutt nut ait .l".w* ""'I.- lbuy mn t i iwulk _----t --. .- -

. \ -ihli,.. un.l to (II.|'K,ref it Mt I uf Lim v> bo i ..uii I III 'I rhrlr nipniorln' Title l tq done By, aim kitoan, and ..11..1\11.. .* Oonlntod 'Ibitl lb, pi" m.-nu-p, nml rmitl'HUiiiirIhn' AmHrnn ]I"t'liii' ab't 41' Iliu, ,fn ;n. iulKh nu4 a* Iwat a. Ibi j t ioi ji.i.ailiti., iiii4h441l15t5, b4i.'l' 2_ For Mobile & New Orleans !
II. likIng will I I.
ll-lnr. Mnrk et&vit. AdailTiTtinninmt unliittli" If,"" .I rCII'"lh.' ( nlbl.nd
up
it\ulkr itt ollitwurlil j.n
'. I rtiltetI I llu | ttu lu i ir HHow ml/uiia I ,
lluhniir>llylK:* Wo "" ant 11111111. frtirt ytlmt 'imInwlul I tun rnu of Hi* niwaiiqtera i S Ito .IIiuh. we m..II..t"f Ib* riilnrod rum l Iw dt'I""I.I""IIlIlr( I I I |Hun' I.;lr'OI.I'II'1II, | I iimlliliniiaiilirnUuii,J | lUnirtliuila to( ti i," .! ".1".01( '...l llrlla I I. l'r _t _i II_ i, I ii,' i l, .M 'tmili ni| hiiiirli, I ll iiKll '., n "

1o Gonliiu.ti. vmililnNtiniia |, cllr/im ilM UMNI IWI I 1inii' ,1\\| Ht i.l.i mint ..U'ItIl'1I1 I nv .
; ill with 'lte 'lIn
Ii >iln'
lei, utlurlitl .1'I1,1 >"illilliecteut | | Infiln I *', ilLu tuM i.h''J'tC. '< i' 115 i Ii-' ly II i
(I..'. mi',,"I.n-. hrtik i! UJHU Ilio jull iu Luiou, ajul, jiJaliiHil | midi rninil", I Unit vUini plied npou i finn* anj knims anil iHnontuou/mr ol (Inni, I I 111111.1"t f"i rmlii |K,lillilitna In till' hfntpI Tu dfifpatf ".f ..,. 'in.r wneli .1,1..f r| lu \>w rilIiu

ilJl |u iluiib' Uiv 'iu .nw wlio Hint auiiMul I uliniif.lniiV (" .'. likPlhiiPSM'fiof a tioik HIP, ,ihlpknirtthroimh It ,lilM| mill i. Mnnli' nnd Imutlioal ; n* aunt I""f -..- alMllty lu sIte waiv. in iar.. ithd ninrnl rialni) lu tilt H,. -I i, nini'if, ink > |Hit, ailtili-w ,
L I' 01 Mr( Marlln, Tlnw nrtmil. nun.iKiintrr ." thorn I. nlxlu-n,( mil, In a I'lliliin. all ut II.,. )a alullil |li ttvliinlk 'fe |l.r oii,.| M lit. |
Ukp "IUH xvvvn iiiiilHiu Ui. 1"4IJII.h" "I. nndlmlu ,t lln'y, are holder of .aliari lu raihnaili. ""''Ul'lIf'' 1'0'1'' ''. I 1"1"I'/ !I'I I I "'
ttI ,!r. tlirtr 101"crt' '|i.n'lly nurt ('ruh .- it nnii" > n IIrv.. lit "' .11 |\ fruilUl'l' > Ilk i| .1. i nl > It 'I'I n
loti 1 1 i I. n.1 knnr> Iwru tin r come I..".or v liiiru I inlllioiiiofttrpnlHii, I lo nml I HIP p"iblnd'tnuml .iuiln ( "II1II&.ir-.I..nk.l mid irvnniiiiv ,."'..11.> I In. -- luuilxt whit --
I It. .D 'I'ln' (ftir thin kind nf InrormniKin, flit, "in II"r.ln""III..I'.I'I' :If,' JJiimalHiW/< J. livufM i' fI/.J"IQ 'VUIJJIIM' ." 1 II u. U. 'Ibi l 1.'f.IK"t | ( ti| I III 1 It'mill bUfllH_ I _" ''III'-!i_ I 'If' 'i ,_'t_ :lm,_I _VI
I
llfl.nu' 11'11111'I or uiul m( uiUku o i M.iUM4&ot. "
"
Kd I/n.II..11 ol. uampbli U *lun. hid ..1,1 I IIMMVDIU.U. | {1"'r..IJofJl""jIJijJ'J, Iktilupu'''/' in I/it "II"I''Q.II" '. an, (flu) 'I| i I', n\, "' ,il 1 f. 'ui' nnr Unut, mv i iaI
Id (" "'1,10'1 '11 Kir.i', ''U, IIIIIIIIIII ;U'i to wlic' nnil\ v lint nU ,r, iit-iki l'I pile vI ibt) tun! oag .441 irlt-r lIt., ,..- u' -oon :u iui lllg.m. nul<1 indiKirr j'! I Vimliiin liittMltyahiiii' nrij.lpinm I >I ti niniii' ,itim; T onil '1'1( Ih. a wtol. | I a i.i .mie _uI _l iti.h4 _il lt'

rn. 1 l1t.All'1 )K ttt lI.io r"UOIIII. 1'ri'nl'l'' ( 111'11111'11rri I bitch Tbt tuircttltre juotuiiiri.il link ;
r< Kg ;
lii i-t;
nki>rIINIM'I> III hi tu ..ft1" ac a hull isaietttg' a I 'I| IiI| heard wield u>,l,Ua. l-tla1.a1..e Mae..iJ I, 1S'; inllifi, intl I ihPup 'luMrtlomi, are mat' .I'lln' 11"1' /1III'Ir ,due nh,! ,ti'iml' I /,' ttnm ttifl( I Iiff nntnirra In Hi" nonlipakli I an' orrtiH, htntr, at(II ullw, f i it,. "."'1. an I ikin wilo a |I'erfurt mint if I ,_- -.---- -.

Ur ol' IIIIIII math al nrtninty. WhatPtVr lb. ,,1..lr tlti'Vlht fnpPTln. Ami Initfifiiixlifi. I I I ,..11' i tairint..) It In niinnnul, Iliul ll'i' iii *>n\ 1 UMVUMU .luuu 4>lla| I soul'i ,IM! tlwtr"e ar j Illill__ I _1'' iFi I .I ( II I MARY

. '.' "- --' : tfUuwluiu II (blob IIIIIaI' pulilinHniin( nuy (U iteif. I S (11..4 UiioUwliitt| .d, ""'Uillt|(| Sot 5414 'ttts.I U4t taj *... a).n., fly .'./u riina.u tl". -,--- *
InDPWIIATIUN .v )KkMuti.-()u.' ul' iluli btM livn, tIM.> null the HrenlliM (.r millloiuniOTii I) Iii. itt .Unriiiii| lit uiiaiiimnpnriiia.fi\ wda1| "'10'1 (lu u/y Iwi u', a"4 I, "'III.I Jd *|pl l lf up umrv 'utah .1' Sit'' it t I' i .s V irIU
>
.diB| liwliwinu til l-uiK. i I. lnr luc iimniilulurv. million nt' minttlio/lotrrainiri'anil! / rtKnrdtln \\"TiIl1f \"i"r. liii'isforp; ... lntj) inVffPit," inpfi i ilfn isnAru i.on ihi,) uith 'III'IIH I.,,) Ibiutor, did, a i,tut (if ,",}.eit.t J "lyiii| <" iMfm, ;i iiioruJiui ..r .Sii It' 'ii _,- --- UtAVJ. i 'I.D4H Kii Mil.

(muw' ttlat IIt.V. IK futiiic uf hut "arlujiirtu m.-nnfl wit> In 1'iHr irlnl itt) bn>'1 hit i"ounv tnlnlnjof' 'It'II"| and, iVm" iii-nily: i iof ii'tflei' ,hitS tiff Crt' n Kn 1\10\ tat.t ftoiu UiuKntnd uU". \ tIflt" I EVERY FRI1)A'
rlt. 1
.titii.n rti .T I TIP i> t I. Hit roe mall. In <. (111111, 14 fh 'I i hc:lu in ("tial'lot i,,j i ".oft i, I. .
HI' liy' n "IIIIt.; I *,.( tlmy( ,lirliw > J"" *Miiir oirwrc
api.PtaMffty, nn.1 1 '.mr..I.( M.I \li.'S't.w Or j oof (Kiln alit I nti/ni' a"J I.,". i'' I ('flflIlPf.hItI wit),
: 't prrnliirtninrli \ ugly HW.M 'l *S ">'tII cu/titll.'llto/ | Outifiivr "k.IIl\l1la JI." 'miAaJ oli
itt .HI 04 I&.fllI..II! > f .
: li! 'uml' mt tiMit I i" i. .hlP o irMi that It .. allli l
toi I $ |iM $OHMJO'' ) iiunii, tl\V la uf<' Willi"I but' Ihruuihout 111,11| i 't llitl, titijilit' 1 Mill k"11 It' in' lira fitt' 1 will ririHiirtii fi),' (tilrkat"Qt.ii'ltheIr i 0: .jj""I'.1' i imlvulluuluilltiHW Nolttiib>Miii'uU' illlUKihl lli4l .uul.ii| I ItffHvu ral uni Inn n""< MQg'IUI' Dai1 LLt fiuvutfri. t i

I I- ': UUM p ojue .wi i* )*iow'ttQ<', K.lU>ii. i4 \rln,. ,lo vii't imdfr' olir f. ,.t. the? .\inlrnlkiu, "/''?'''nf, ihiiinpl'in" priiHi* hI 1 dIm 'lI1 TV' tin' bin '''In. mil lit u ni, gram 'to tin \V ft' |"iiirUnii| || ulI I annii ,"" it i \ Itt. jiij. UM| hair >,i''. i' ,ill u lli.lieer *

I 4 .rb fVMl"iOX| 'Tit" Knain t |sit. ilim.nMIU t bse iliertwi* fVn vDhiirHiaalar) wai thli wliMi "ire 3 'nlMlj londrrPil; l tij;''ii limn! Wnnl| prlvb] 'II'"< I WnvtrbifKiti inrtnir that ironf wpr.* ttf ,ltt'rhl I, alnpp IIi NEW ORLEANS : Imfn I rYmn liti-i, ,"."Ir. mi'l Itntx ,l lJK < IIltJlI' IK.. laiiultirMilh Umadiini' ) .. Muv.ili.wD. ,* lbs |limit btitHiik al ib* Ik.i''ln' mi'ri 1 v. w.I.l knil a4M>aily SLUt ut) Kuivw>,' ad ln.t
) '
I 1. t I ..,|in uf. nv IhlDT In-HIT, fur. 1K7ITliu $ Uinpioj 111,1 lln. n uiudif. that (U..U jl AH 1'1'1110' nri "uiIt| in lln"n'wl'li'ini' "itt 1. bin 'i I' aulutvui' )"'111.> $.!,/ ba Hu.ni |lliti Ii.,'"", inl.iukliiulikii' 'tuini' .k. li|,u mtWM 'I |'|| 'KK7l> Wllllilnlllll I'lluUkit i

:' '! If,ijMrilvni lw in lloe lurwlirf: duuici 71111. U'Jiil' 'IOU blln.l 1 iiirivi; ,n U nn I l.tllRl.h.1'1' ,itiniip., ."'r1al liurl'ii). Tb'I'( mtrVci 1 h "onn| Tin !Mirldluii |'iiii liuulliiu' l I. proitidiux, .,Ulitt Odly, CIndy nrfn pnnnd' mypromlWkujlil (lu ttiiuaiiii. uinl .Jixk uutIK| ,

J eu4t.tri.ti I l BDiulnur, 4iutwiIsrttItc4 1" $ : ii"*'.""" chili\)' to ''1\,1\, I Conic *,ynrh to nn ft.(('. '1I'n.'sn,1 11 ,in '?tlu'mt'i' "h-f}' iml *'?tln. t>if) pliii/ :lliiy" J Jtil I i MiattiIn\ ilopmpinor,( Inrr/llll. 111"1'" a uf .ml (i.r i I. 10> (luiulr l hilt, 'I situ"scat' Hi n (,tlii uouii' *... I Mi t\Si3 1'lir.iui.h I n, t li i. i lUnr T.l d, ,. I il I 'an.J >l. .' 'I'' '
I. ui 'JJJuUoIlIJ.J.I.lul\4j
kwlik 'cu
yilluut III| I.l irIn to rMwrto amontr' Hi,* afflip*.r nn turiir.'clttal) t1. fS .WATERhEEL \t ttiWIII, Kl i Kl 'HI.. H HHI'ISI

I III''' timnlftl., (li'|> innii'liH. (Ida' tntnl (11041 Ie wim rt-KarU (lor Hi .luff wliiLb( your Imd lif"t! Vlii'i and vtllll? iirlt ipgr4| WIII"inrV All 'U '1"1.11..1 (".IIL Item Mew fiik and ilitituti., hats W. nun, Ur J. i kit: MA\lkH.AH i') >..

I Imni .jniiilitini, hnti l_ t;Ml (WMOOO( III' UJj, (lurn.ilitj biuin* vu .,,' M4lU artIJlt' in*. \\ w ) equal( : ; --4 '.- II. 44lii'taeb> Jfn I MtLI> muliuut |u tfu IMIIUIU n Mil! .lu I i it. ,Uikiill> l
l I" i 'In' h., y<.,. (Hie ''jltlnc"hal.u"I"h| i. lUll) tonfc furwitr 1 n ilii L mflili'nt IIOIH (lo (Hi.hown ,.- n" "t"'UIRiI"lItl'y"'oftll'Y.Ire' ) It "'IItQllt nuk from Mw.10..("| "., thEir tiMet., Ha. V> Sortli Kl.tb al/n I, Pi.il.diJlt.lt, CearInt1Shaftrnt&PuIIey K riil llin rif 'i""i, "I

o., I II.,. lite Murk In rwMnj drt"Hriiiuiiii> niiiimnl you will jMtlur tin lirll. ah't ih" |>rn-n. I Mtv i i tin, M'MII' mi'i i o )". _'i'ali'ni' a f..r 'liKrlt and ,.IIIIMTOV' Mjrrh 37 -Tlii iffi-ut nlnrui' M 7 alurili) IrMtiMA M In DP M The.. wtit ,,

w" i .1') to it i 'ilU'.n' .lunwn, a biintlnxl UJ'naaa.l, ,iirtilr*, Irlrk flu'r* IH reiuxm in trait the fiiuribu' I ph/ow flip MIoHlilK lnPl In ,..n.," .Vlilrl wUh a IlhMtus..iapst.jrngu.' whit lh. aVpi'lruini li'i M2-i' 'j I1.
hi".111'i : nfutii Ik4l .hlo.v. \V i'I'"ii Ii r .1
/lu.
will tie it, duLuiiD Ui
clinrtfiifl Rtai'Ir.tu'
. ." : llnw Phil' ,ii billliulliug .,1 IIIltoo f caUltM\ "t.I.e II. _IW. (uryou. Hnum.nl IM VI.q tIre "IIf" tilt ,I .m* in (x-r mil' : .Vrkinnu.. 7i I iVI".rbU, /III) i: MERCHAHT'SLINEOFPACKETS
tiuu u.d I a bull.1! (In it. luilllun :nil Shunt I. ilMrU III kw wr JjO".I.' i tt ll .4i 1 lllr PI | eonilltlntio/lheliiiii i and puilmla enn nrndl ,
ill niniii ilirirt
4 lii'i", ItI" iii i t I out ".llhe I 'il uu UK lty> M* li..' .. 4 k'mluikjr. 4'* : J".it.III.I4; ly l..ra okMki they art imrai.l HI uol
.K-rlft.( liunitnd' million* of diillur lit| t tin i ..1.1. 'lit..i.n tin ,| ''Jl1 u.du ltj. ( 'li 'il,in flt both and' \jtiinu)' Ii luMla eC tatoti. Ui-iUtUj Ul' >i.,iii'L 40 MUMIUII( 1"It CuJi,,Ima, tlM 'l 1 L* dirii U"ua 4v iukjui Hi* we.lku..e iii

.I| lw' mi-hair' .r*. tiniiiHl to liave l"< n iks and tht apiuill' ) tao tahiti 51dm f "4ctniMlla, Jl| .A l Iii lh* luiellliitBr* nvvii uf httii 1 Kortow fbmdlmrlliuM ) ._ :::irLD: tOGA CIRCULM.
.. -"") .1 I ihntu wills u>i nt *"n Hi.*i.k"iinvS wiltbvnpxitiS s. a 1I.1II1..lur.'. 'I.b' an<1 Hrmtli ("",l\nl\l1ul **4 alail Malar* will dq Ui* v.mI.a..l5| .
t. "
11\I1141 Ii4j tsIii4) I Iaatd$
r ; .1 11._' Htm t. flY xlTVu'm' '* I lt'* i If Ii* I $uIit l ,

'; j Uat mi' iliHix l" Krurx by Ilu' Inu( tu I \". airaunit ol' men apt' m<.n-Ji;u
" ._._ .1 DeVIl y .ronrio tiflctjnte 'lUd 11'-1. .D..II.UI'. I. I It'M'. ..'. ".1 tue.se Mitt ,, if1M. ahilt'iUI < ".11'; J lik nM" 71/) !f':iutW., '' : irl4. Uw a.wuitspanlwi.'f uia *| Ik.MI*. Ikan IDralttr Itaampl>4tmillrOf ( laMruiUoiat CHARLES P. COOPER ,

lliwl'it J ) ,' U II t"i.? I 11? Wt.,lJp.l,47 'IIt"fH.f.. 4 | ,
" ; :01'\.01.1 ".1.1 iWOtiai.-utttM' ii""u"Ic aLn.ii } Votl.licl WII" UfJ.I" 4Iii4CI ljr a | rnqriili'' ( biwia buu rf I u ibc iuuui wiltomt.
'' Luj.st1j4 1i1. ill the icnU iJ) Sn,' ltiuttn.ti. (It, ''I ,"tiitini kal'teet..tse'tbU, Vfrirtnhl, 41 : $ W.n It ,''mne lu II will ella let ATTORNEY AT LAW.
'it miii In (11 liii' N'lmlB. mienkittiot\ \ I Imi I r I' It, IMti'I(' ) ''II .1tl\1M.I AIr .lIlIII >iutily or TaIpflm IliC New York to .Jacksonville !
, [ Jura tf'it cau 111.IlItQ( U..& (DCII luuabit 'I't d.IIII4I1Dlh, ('I"'q' 11'11''tI,, 'I tIIspiItiit alnanuf ifwIikMr tie.Un> .
Otmro UmvwiTU'l rlux,
"it lila Kill' ', I Jkilunlinf Uf. rlcU) wlib. lue JiOllJNJ1 your | nul, ,\ I** "II W'lillwl\ a UK ou UMh4 of 41 ughIl MJijHa(' tl', t.uuitb Iuu.tij., lit* kbt ews 4 n ,

,. I :.,,<. Tim! ftin ."lIln..1I1111 jiwHn. i te dlrirl w/iUaK'WD stoMflttunceUtouit.iaeraettt4h' ; Ibn (Iotf.lIh mil* U Ua> l>U.lk op* 'I'H& (o"rrl'f ;trlJlII'tIYJ fle i'tl, I U aliateil fu i diorl iliu' both of it
>rxl by the rinrHnyminl ( ''i".ln 'Inm lu !II.: j ami,Uuf atlioliir) $fa of lutV aa InliqIlanctutU wlih >nti> >. \ i IC' '.|. ito_, I 1'1 $U* uputi ktmitt '. }."lu"t\tUJ tt 'if Turk .1f'.r '4 egoutl t4.Itai4. eySiptIIhbRIWrOSbrQtiIfl? C .. '

. m*Uiu*.nr./ rtilur u-niea) m atMInf late 1 (fvniuiilia w l'(CI1CIIJ J.I'cu.' 11-111. 'I" In ., 'r..II"I..to'.I.l the \luu .ut akUwtuk tkouxniltof luvJItlur ninlili .*< 4 isio4.tietiy(laiutlti' 1141.1| inhells % TH.I. .ratJlii. In Hit lit ullliouiii) ul tkiV Ilk L Ni.i utaaL&U, 'I
UJUJH hi.o..A I.1.,1. ii
.h.
..iuslq..ai'l I llil. lUMi. rtjtttJtWtMeIi5frr'te4, wba sxieyjiiu wt\ liuuv lur ol uOItMpOlll lii tbecouiifls ""I"" IIVrtUjo ur purritlv I Judu.i.1 I ((141111k Ik* fcuii. )uq.rrtt&u' M'iand .ailluj xltin lu 8L(, Auijii.lllii, 1'aIitia,
.
1 I aUJc l loo > 4 KM i uii.prt Tbcf In no cvf.f It public .I I'un a4 1"11411' *. th M.iadrika tills ire a auuitr4 prCara.) the I H I'lilrlit unij tin lit I .nit, foi ltkattlu aU l-olni C oVtb* 8* Join. Kit T
b aUi i. kni>, ii tlwl the nlwitLiltl..iIt i.li. ,I oiu >u< ml t hull. With. (be 'MiiI.tilMe lysijM I surge ut 5t.Iu5a.i Itnoda Air UM tulvrlur ia.a'td nt kuilrvad' '" I I'Vttraatdq.J
'I1..llItJoIIIII ili* (. .tllulilln uf the ccmnin 10 U ,. C"IIoI"'lll/J1 cuu4iiluu wIth bat Of luv t'""'Putn I late are k..ary. tbnjr 4. ar t..,Uy upon ul..w..wiC (Ian? 11\11 ftiII' 11 Coa>'tn.V( .1t 1"' qidre'' (iwli 'ttWe, tii.. Ie rCaiJud( a. e IflIbtliLll.t( 'nl liMrltl uf Viipl'ti.4.MOb.I Inc ut t'tuiuuI.toit.

until, ; that ,''/" the emploTinmilof navjU oml' jiuivaJiiniali'ly; turn auj IuiL>ovrr:'!V-d iwlib Ia ..l\IJoo,04 u"1 by ..-..ns an>| ( fllilrp w tlii" kite news frtim ,Xi.* )Il/irryuil/e\ I CaII1at rnuiuuiffliia In aii> nf IU iViruii.l'i i, &iIttILGoodrich rrliht( cnarahici-d ti law ni hy any other lltir

najauln l II let (in u>uriMlIXMrr." lilbiM'" iilMMil* Hirtip aatf Monti! Tmile, I luMeaiifitt cviilHt.NTIk.ir. '
, .t- log to mil liMimirv in iliiI, I til'i'l' >'o, .ti in 1 1 inn of the pmpli anti you vttl! rrn\if]\ ihe 11.11 ('tI'PtilJ"d'r".O usa ltt5ii Lij(4t t Mn out II 1 lu a b"Ulf. t oJ' a vicHa&lOft.r Ibu' jimluioB Qt.I".I"' Kuurajly valiw of Iluc nipli aba mollirr Oroiim ii >. irt 4loll. brawl 11..1 ibiiac*. IM aidi'w* mthi4,.>n el i ''be Ie tuitrl'iut at of )01'.101':111 l : ln'iuiu/iiry. Oil bi *1 rta a hnv Tnt silt lir all ilrurftnU an<| di'lien I W Sunlh utrirl. Sow iotkiwr
but JUHV r UKNHV LolhiK* fkv*, New Yth, I a l" IIUU. I IS TORP I r il ii' lur i .i 'h t, R p MPUAMM t( *itH
11Mnikl 'la loll kumbk i .Mun I
VIUIMI. MI! fOIl" u- aci'' w luuuu' "' D.J. ertajr of your amhuiu'i 'lo > laborrnfela'M* ttf6rra tu bit:hN'f'fe nid ten nf |/P4 aiMl ['r
till U iwial Ui null anil ,"1J UfAil 6>l youjr' ItiUf" u I 'fir' : I,:"' Ibe >hiDe ,i >1' in "10.. Iw-rl H* bor4 i >( KI( |>M W7 ''M '11' .If Jaulll, I Jit7 'ii >ill


.,
'- ,_:' F -

-liii -,-
;
I "


,


-. ,-.. .


. ,
- 0-
---

Ijc ; ;:, .Ilir'Ijflilrnl liu.UIni send .,i.'r. .\ Illdlrnlon' llnmor.. "nn losuminao-Ir.- """.""'/1 U reMI JC4AFFAIRS.! N'I'.tl'E: ITIttN Si-\XNfcK ('itart'-Timt' Grind Jurj for this

} jijii poieit l.rglsliillnn lo Mniprr It. lit our hut tune we gave currency lo 1 rumor I'Ip..... : ronnly, nl Un- recent session ol' the Ciriull ( onrt,

< The last tvntintl publishes Ifw.rd of A col- lluit limit lion. J. 8. ADA**, OimmiKilmier of Irnmlgr In (be I nlml\ Staid Senate on the 27tu of laities --l Advertlseaaq'u'te. >" \TI.". CAKNI\: .-Tho skating Kflsou In say among other Ilihgs In i ihe-lr Bfneral present-,
I.sw
linn ol \ldeliec elicited" In the, | ( 111111,111, .itl'in, w as About to n litter( Mart. chin HIP rending of the jaurua1.Mr. SCM- .ksonMlle cloKtl on the evening ut Uio Wilt, mcntWi:

1' : I,il ; I lloilii.N: provi Illen 1.ICI" SitEHM\s u Imusistlng Immmi n.llre.I ? 1nt tx- hER |i,j''!. I lie ll",ir and asked for the reading ofUieremlu.lnn I). C. Whlm.onJr. & Co, Invite the public to call ind/ the ,...c"'I08111 celebrated In a very Inter- Und Unit the iluituutu: nfihi-rniinh' lm\i
I..I.AflAh I f"I. R"IIg 1 VI.ll. .11"hI. la and their large and beautiful stock ofDrccs ken .
see Imdh .
ven mniui.iil Hid
Mr.
cling n* well ** Amusing way. Charles mu i uuuiw'| iln priint
Kti him and already
Klux In North ( nnd nikh copied fmni Ih, ttluutesciuargod rieentlyinbmlttcd by *
oftluUrr
'lroll 11 b flood, Trimming &0. Ilmnisgit Hoard ofdnuiH Cnm :ml..i i imri willreiru
1'1'1:00.l..t: I. J. I u4I. Thank i llenm Congress not In..I.il.t II that 4'nuttur: n'\. itbotmillnf in violence and publish .d, against ties use of tin I'nited anti lowt[ > wnuwnrded golden skate rnedal for lute I HIP county finances .., i. in ri line mir pncnl
( of Schedule on the Florida I'entr.d:
thc grate |IM.I IIClllll these "",111,111.,1. I.IIM. nnd thai' the letter onld IM'rlnl'| npjKiar' 111111' us uII\'nl fornslo uphold Ilnez In an tempt tie 'lest nmntcur skater in the clly. The most embnrrnssmenl Wi- would inel-illy re
lien. suit, I'ennl I I 1,1111, Tnllikbassec Knirroado. awkwnnlnUalir, Mr II Alhn received( cup, coinincnd' thai onr (Hint ('ommimioncrs
in till t'ninn In A fen duuu. The to sill lila comimuir In violation of the connlltution } mm
<', h. DiKK, !r., Mllor. iniKl Prcnidtnl (Janll111 ful nympntb n lib (li"n ufThln-. ) A cbanre for bnrgnin, by J K DultosiMORM I -. "hlchn.. presented by, lIen Aniln-w with the |lxi I the 'lax t'uulict'tur, M |uiy Hu Idcnilc-il tax MIeoUccWtl
I*. t:. DVKK, Jr. "..1.' Rdltor, h i, stud the w'hole 11'\cr iovcrnnu w'III ,lilly p..IICIII.r"lorl| A ridiculous rumor, and IlirpaUuing the integrity and. existence: of the for county pur iscs, to the Counn

-. '. t .used
Now ( preocnco, nf Kn.Klux In Noilb Carilinn 'Icwhlh smith ft l titter prcsuiioMJ | | I Sr ; tolmutlunt nil the Inrnc-stibjrjt, h. romnicnnrdiU TU'xn.V iletni'him ul tif Igbt nun \lr-\lIlIw me In lies 'elmer aeclu'nuuu' ot" this, cy be received soul act nulilehy ibtUonnty 'I'l05a
Is tlors ll lol- members of ('0 .' 3d, rI.. r IIrriv.1. In town eUliomtiU nrimmcntcd tin cup' (idmu In lump- are, fIr the purpose of leetUnti and' other oem
proved Le'olll II'flclllrr.; and lul huilutc lo cjiprcss? thtm, itill' lon treat "I j-cb ii;:ulnt the auncxuliuu of B uuo black Iu'tir To ln beau
liiuntiu.i ou, uiiuulinoimly -
tu by ) ol the
from Mobile nl! aary expenses iiruioucr* toufini-d In
low n* of ronrsfl lust llm Is tow rile Alit/ Iw on Friday" morning. They once Omit
nw fil a (, wOllo" be contradiction Domingo delivery urcnpleit Mine hours nndtt conccth-il llhc distlngul-Mied honor of lie- Jail. We wonld further rerommend that our

found in every other IUhel Slate I One of thin pnbllHhed Vieng of thA (lorcrnor," nnd ft I quarter' The ('Immhcr with the galleries! mr- joined tin ir ooiiimny. | at.the Imrracks half tho most aw kward gentleman In the rink.- Connly Commissioner* be requested l<> rent ol
-
\IItlhlnk f'"llhl'u .s "fiw''r, w'ai.' oluch argtuiuu. public insult to every Republican IIIHC |rvm riders mint elr "K'rtKinvi were nil literully jammed No MAII -I In account milan Accident nl Station The Intrepid pertinacity with whlih you kept time lowest bidder tiller due |>ublic notice lieing
the bile fellow
foot on floor w lu was
Rum society us tint 1 whirli nl 'rlenei'S, in this the ofSmmulmr with nnnilur of Indies jour right given, A suitable building for n Court House AIM!
)
I ,1"'lrl,' rxpt StateJtntlfy iv<'IIII' llI'I'lnlont"pry large n, HIP train did not get in to-dny until about executing Impossible and preposterous flourishes other ofllcts, until our county cnn be nllcMd
ItL .41IJTN.: : IVr \n" iurgzuuiiiuu d in .'llrll.l. it is more limn wetver KIIUIt": being pirw.nt. Itnusthcniost marked nnd extmonllnnry 1 13 9'clUl.k.JII as w e go to press We mire therejute In the air has won'onr' side. putting approbation. from the present embarrassed condItion

: ,,"orI,4 to Remits AdfsAlMawnt nod Hubstrtpflou kmuItuL To give! nut renuicra a inure ilehmle' ideu nl 1 time renotttlon cities sensonThrp unable to jive our reader the lamest lulegrajihic The frequent and mpld< manner in hull: That they fffm to announce to the people of
this is not UMI wi. h.nr VIUII entertained fth Itm.If whir h you arcouiplbilied time riillicull hut of sitting hue county, that the Clerk'* office wan roblietl ol
fur tlit Pu>aii>tsj,and Knifing' and rectlpllnt for munrjr point :hl"'ulll 0 II'1Ihe' I'on Ir. Anuii, who < occupies ten column news and market
reKirts.| excited
fur th.smfilnff. *!. lures l Ions unit I'.. Admitting f.r,lrgull.;nt Unit Is one ol the Ill prominent ni well &s (intelligent of the Herd', is not, ns some had ( xpit ted, n mi re ----- down, bos unparalleled our deepest Imitation t'ulllml.tJunzan(1 of a spread many important paper sometime ago, nnd thai

( Flia W, PIUTJIffifl I hc4rrr11itp! Ku Klnc' ex'lst'" In tintlmllPit 1 ""mIM.n ituiuimlijicmuie" In I Ilia HlAte, "., 'quota a* follonifrnn tirade of jibune, against (jR.'lTlititu culm.tliaritnteimiit l )h ITI..I.* -Wo understand that the '\- eagle your were fearful to bclioht. Take ties mug hftcr discover dillgi-n the}guilty Inquiry party., they have nut been ablt i in
'ft.II". .. B .'
>? iu e\i r\ 'III"1 State, bn Congress rutty his lust nnnnnl of fuels the misdeeds of the Loom Minstrels," composed members of the 3d an l-III1I1.
Wrtflrm "0. 8, /". .t G. 1?. R.-o. W. Ilinrrot : rll rejxirtTo : showing np They have had so much wrangling over the
.Ir"f'. II. ( ". mu.pnsn' "'ut h a law as thai Illrnllcellll1o I lul limit candid- sued well Informed. r..hl'llor I'rnildent In inch a way as to Id-ar more .en'ly Infantry wilt soon favor the public with series Mr. Allm. says the 1'ntm, gilled gracefully locution of the Court house In Suwnnm c -n huh.

1.lrf Oat, /-/it.-II. A. Writ. by! 1" -:I.I.MIAIIOHI, "Ii embodies the main limit IIle v. ry imuieb of time nf .hlhl- upon him than Any Invective could hav(done.- of perform.mice, w bleb w ill no doubt prove' high forward ripen| Ihe lerminusof his tunic mind, lookIng erlt should be on this or that lot In Live Oak-

.f'J ooUI.CoLt..n Duw ]w|. features of /;ItAn'Bjilll whli-li Ihu .'I".lf. IcdnecmMo iKMifnvngiic "Illn\'lranlcl des Tho arrangement of the fad presents the truth IY1'OJII)) able iu these/ dull Units.DKV blindly up from the lIner' rnHHdetl| I, "I accept that Ibo boa
nit MIR). || we presumo building not even lien,
"iruniiaV (14.-,1..11. L. rl.'* with "h".I.Rudy, a'i anxious .see adapted. ? Wh,1 1 has Hint body rrlplll.INnM'"lrl f\I1\llg 1''IKtllllf| of the case clearly In forcibly and by IIl1'lr." n -,-- Uie nkillct nnd, If }'ou will fill it, I will
: commenced. There bow ever lie other
may, eum.
nrnaichlun' street FaAvris O Nub, Hvpshllrsn Olflc* ioou, -Tc.-The flnn of I). C. Wui.muucc .
u do with time 1 pTrnlshmcnt I of. 11111rr, ""I.Aln.lluIter. Iir.l-'1 here Is In Florid: DIe of quirt oliedliinn Inherent strength must convict fifty ciindid mInd twill It.: "1Il1! Mr. Allen then sat down (on tlie for the which
son delay we nrc not lintedwith.
ntqn:
rupe, n-wmdt und. otlii rrllN to nnd regard, for 'law mud lew of vlll"I'1 of the oiitnvgeons character of the measure which JK & ( /., are now receivIng Utile Spring Stock floor) This gem w n* follow ml by a si vcrc-show c-T .

t: r4t'ftt'IInEuI4/ will! ,Wrtlic igaiimt 'Hie person com nil tied in nay tl"ll 1 I 1'0' mind 1.11Inl than In nluiont any other of the President Hrnnt has tried M long end pcrMstently of Dress fciodif, Trimming, Print, etc, selected of flat Dutch turnips from the gallery. The

(>os (X) Murk on tlii'ir impi'r, \\ liiilisijjniflfM not the, Slates tin'mselves provide. until'' ol pun, /lll.r/l.le. taw lens dhtntrard for legal ob to hnve ndopted, employing mians nt once dishonest with great care by Mr. DAVE Wn.not himself, needling, of this variety,can bo obtained only At The Irish good Potatoes folk* of nud Live Oak Deans.COM.IIFHSIONAI Arc. reveling in
New Yoik The
ludlt- Invited
Inhnient for Ibex otfnu.ps' \\ bit bus Is exhibited particularly arc )Ir. new Snap
Congressi .
111111 now in thin Hlale than nny unwarrnnuiblo and nnUwfut. Mr. Si uM.ll J. W. 8wahll'IICl'.1 store.Mr
\ \F ) tlmt their '(11'1,j mttmi'rljiftoniHerpirffn ito viI1m litulcssneH* hud violence of nny kind Ilrl"r |I"'rl"f, 'lit history ; nnd IC Ilium R has : diMi not go fully Into the quetillonof tin dusinibihiy to cull nnd examine Juno, the proprietor of lime rink, n'as then ,.-L. M. W, riling to Hie

/ <\ tlicnwlvn* RO- in the States T that Hie Ilwnyso'hlmllerle Ihu curly sittlement of nny Charleston (outrwr front Orange count mi s inn
govern cxeeutlon presented with bennlllul, moss the }
of A ring
I I.1.11 141'n :11111 Ir W''ler j i.ur'IiugIy.. ol J".II".111 Stale L I' !< ntly n aisledHint ..llcd for many rnlIIIIO nil Inli ntsiind purIKMS himself with showing tutu the whole w lib people' on Saturday from all part' of tIme gilt of bis pupils! unit friend, wide ll nuts accupted ft:rence to NIHI.AI ti's election

After liiw bcun crcuumt twi I' Hie Male is iinnbii- c-nliHTo It, the ieelally| nf | Hltk'al i:Inirut'ti'r, bll.ln'.1lbll. far Is so tainted wltii (fraud violence connly. There did not seem, however, to be in a neat little speech The entertainment( The lion Silas L Niblatk, formerly nmtrehniit
jmiicr ,
1 Florida,\ Is anti now a lawyer Intimately and for
I Vdernl, Coimtltnllon, out the n In w hit b an entirely tow ,
;IIilt ay tlnlu.ThlrdMnlY nnd 'usurpation IlK not to Am'rve nny c"shl.nt. ninth trudiug going on In Rod Eye: ," A concluded with n dance. well known to.the writer,
it will tniwt imtMtivcly In-' ilmcimtiiiiitdt ol t the IU"lnlcc"f"III \hh! h except tunny ycnn ss n until
II'I'
uh.I""tII.1 i uu be procured ""11" U"'I"I' h"vI'IM".1 within f.'llr' in I thin lion. Among other hinge he alleges IIUlIAnll"1 large quantity of which must have been consumed Cot IIK:n.-Mr. Frank Itullrcll after nn absence of pure character nnd worth, wn* fnirly elnti d 1

:/ the .ithuuut'ot'uati1htiuun, |> lift fomitttrl Uou runicnl, H huh, b i ii by nJII''IIIII.the State Ktale, although on the one hand nttribttu-d" bullsrlniinately ation Is fciihidden by time! Constitution J judging from lime noisy demonstrations.UMPOII of u fuw week), return In time cdilorUil Congress, nt the last gcqernl lection, by i.
i at all iliuuritIi', I.limo C'hli )' nation. (' to purely |Killllenl which Is to tight hundndmnjorlly. over hU coniMin.i|
once.Stimix that tlie, between IltKZ -
anln..lly. Iiti !
/ a mingo : treaty : nnd control of Ihe Miirinnnn C'aurtfr. In hi* salutatory \
\ all who Into till bind ol blots
lnili
tiN :rimimilelydenloilon handan- ono di'l'Pti| rat -
lint ( .ungrus.linn n.r"II" volnntw I lute ,1.I.r (H under the "M: .-Wo notice that iiiI' and JOHN. .
found UHIII| examination to Iw largely erctttu'ut liyiiiilinmlllm K was negotiated proti'cllon of Ihe he makes the following bokt nn.ll'hnrnclur. n negro rgcant.
,V.ITTA'U.V ;LJ'1: Intiilde,! it itniii| (Hie Stales ,In.r"rl 1 limit life, nil.l nrlslng from' jienu.nnl. linilx.and, HIIIHorlKinallnKnreslininlitfdby gun of our navy thai not Only hn CAIIII.u., the our energetic (I'ollCf'lIIen. have got their uniform Itltc nnnouncctncnt : Judge Nllilnt k's election did not inn lIme purposes .

l.llA'JIUo -EIA'/l'I.lf [ i"II., Tiny IbimHflvis nn, I tin Mil I,. JI.IJ". the baleful practice lit Incumbent. ofllip Presidential"tike. w liii, :bIIU7 111111.1. The). are very neat, consisting of Con- The |>iiHT| will Iw conducted iu ll.e mime spirit of Gov. Iteed and hula bund of freebooters

of Mich mull lu'Iug! In.,h.l I nf inrrylng' arms too gnni-mlly |irivalenl fnmitinielmnumorlal : U'III1I'tIII''n "" ,w'J nnvnl forces, fcdimtc, Gray coat, with black' culfs anti collar, which has characterised it. former course with and by their arts anil puny management Uu':
| by our '
: IKTutVe rcgn tn I li,' irn, Ih II IIV : In the Sontbiru vote lifnlm) counties lure Nibluck hud muJoritics :
I Ii I though I hun 11,11.1"1 and made I, Mr. cffuurta fur thc tcoinpllHlinicnt of limit
I'"II ) Hi-piililie iris hut punts/ lo match. They were by same pur-
.
'H K q llol' nilbir suddaVuly, ut 'Innbump. 11. '! Suites, nnd) nil! on I)' I'ns.with i the ," nelglilmrlnR Republic of I Ilyll.'hll': \ post : thin advanct meiit of the interests ofJai.k.sum -were thrown out unihr n concocted
-
'nr ire few ol Any drsins who I HUM; (hut" nrgunientoh the'e him JOHN PnvTonii'* mint! fit! very ncnlly. and the certirlcntu of M. ('. toa
'lur diin I wn gRin
i roils 111.1 nonlous) I hnhlls nl huntIsai'sfui rctognii'id.is 1IIIIIIIh'IM'IIII"1I1| I nutlon !has In pretext
anti WcM
In ufziIIui,, on hist Frldiy' Mr.I I Hint county Fh>rldii and the development
'I) upon titus thai toiigru deritex | and sli 'dy hanro h-enl; prolei'tli.n. like m.mner betu tbrenlened of iu boundless person who cannot rtprcstnt the pcople itt)' luc
1/luII. upon wilh ylnl"lIc in the rcsourceii. It will lie unre-
tut I lunu lime crtilnr of t lint ('HIM.p. $u'miicorm.r.-Timo hcdulo of tutu
n a i ii u .'di"I.rl. w Inch In the growth nt and IM' OK : Ida.
1h IcgUlniuiu from limit XIViliumniidmenl. i m CCIIII 1IIIM"r tierrtyiilitlcil of In wrtcd and onl K>ken on every mutitr ol public
eve nt |
mil' I Iml a Iii at nf fk'II.ln tliUicliuty, who il.IUtl..ilv, I.r NVi-fl, In ru It t I. : 1'lyiAnlh., i-hiirt. President r 'molentlni the, II"IUH'r.; ,DII.IIIo'III"' J. P. & M I. R R was chwgcd' on SundayTrains .- interest, ami.Radical to time hilt) and IhoioughJy Mr Nini.ACh, finding It Impossible to get theCommltli

u\ Itt) ,hear wllh < "p rqrl If hl< midden' dl'ml- All person born : It I U vi ry prolmulu tlmt tin se rcinafkii, curing lies OK tat 'has Iwrn jrnllly of aiunm- going Kant: now leave TallnhiuMt-e nl 104 sound lu the views of cviry true Southron. e on Kleelion to go into an examination
VVii hn\c heard of the dcnUi Cuplaln IVI'IOl'l .11111,1",111', Ing \ making pronigallve, In-'IM'n.l.- nile A. M Trains from Urn East: will arrive nt 8 31A The Cauiicri is onoof HIP ijest! In
"I. lnll.Hit'!*, and iilijtwl.to jurll.lctlll In bite conr> of an oflkliil Iinmlgratiou riMii1| of pni>ers imr of lilt case nt this ic* lnn, has relnrmsij'rmiuit3'u'mtshmlmmgton
\\ 11.11 ('11 II"N. nl Miulmin, which I"I"'twillmuirol .. t'lll".f the rnic.111(1\ nu.llf. gave tin. lo the n''IMll| of I the Inlended mIter, hut Ibe.npproval of '\mgreu f. nnd from time West nt 5. P. M. Papt-r Stale, anti we wish It the filmiest pro [Hrity.Mr. to lit* home In Lake City. A re
What
111 Saturday' C'!plaln I'. wa i n 1"nnl the make Htatc or union wherll law. whlih. ; Jlnlu nhull tbu 1'1 I IIlnIIUII111"llfp.lllrR'. Mnrni : the ultimate cffnt this arraignment, will bate upon. Ih"'ghflllllhuilnl(l publishing time schedule nrerequested Smut ririN'k, w ho w n* utliu ked by h bund nc'ss'al of the contest In December will, If there In
p'IIIo'mf'lIl
any of the San I .
ninii nl lltiu, promise.. and greatly nl'llrrl' linmnnitieii "fchilll'Mllllblhlll Ibl Ilnf,1vll'gc..r .)., and acre \ry in su b n stale Domingo'. to mike limit neceiunry alteration of negroes on tliu I 1 tim innl., and of whom wespokulu any fiirucsH shown, result in his being udmlltitlto
IrcnLdir./lc lion, w e Are nnnblo to Iclt ; 1"11" o !(.It hunt tin re -.- last Issue lies In
lluw win IflIW our A critical
I condition
hll. Stale di of muni of very the sent now Illegally occupied by WAI.I .
; 'prlv.any ] I hum $
Ilr .hnly 1"'roll 11.IU.lr us Iiulimlii: .
,., life, liberty whliimt I this f1'IN 'II"HIIIII | area sufllchnl numbir of truculiut Rr'lu.ltr1 Tur ELECTION TO HAT on lime Constitutional and, il is t thought, will the Irom limit clfectMof
; Thr -.t ..'A". law, nor ..r deny 1'11"1.to any ,Vrsorl tibIa prmtsof I. jurintllclion letter to public ,"h' r. What the prei'Ise dlfTir reatty to do hut IWdcui'a bidding as will secure Amendments semis to excite but little' Inh'rI.IInl bis oiinds.. Time |erpctrator> of thin Heudlnh Time Tcuiflolou' wire In Monthcllo last wctk
1"11'1,1.'e, cannot deleamlno, And we think tho outrage were unlimited to jail on last Friday.It .- nud much ndmircd time
the fIU.I.rl"'I'I"'I.r. tbu han*, the nitlflcalliHi ofnny treaty' ho may submit 'i'immYfutu' we fear lime vote In lids county I will be mniill.IV were very by people-
I In lint r. 8 DIM Court )jiTlfrdii In the, cast- SKT. 4. CoiigreH.sbuuIh) JUlYI(Hiiver lo f uforcc.' T'"k',',coinineiiuiqulluastrioiiii 'fI"1 I inn IIKHIJlr on Mr. SCHNITI' rCAllhlllo"bleh MimulPitxon or olhi, only two out of time, la Hinted that their cuemmuiti 1 hn.sgono to tIme Their Ttecnnlnry Huccew, however, was limited.
not
Mule
capital lo sue out a writ tifluilirai In
the! H V*. .trrtr: MotTinrr for by niproiilulf| |" |eguibktlo0, Uie provi-Jon Ihlnnrllcle. ADios. TlHomcliiIn< mrpim
II l tllcgnl voting II |Hirlofacabiiiilnniiire \'llli lanug bit, uinuiswcrublpnrxuiui'iils! in their four |folli" provided (or have been opened In town. their la-ball1-Miintinnn Cvuri, r, 24M till.bpenklngofcttbliugc. 1 hu remain of lion. Buckinghnm Smith, who

1 "iiiiea.s (co"1) ) for ,111 |Jr'-"I.' ,*,'ho 1 I. a Now it w ill Very n-nrlljy' lie Hint .| I Ihnl nflhoTflfflmi..luno'ruf Immlgrutlon ..III'IM'rle| tahled by u w"le..f :ilfl i U.lfl.l.( i vimen Notwithstanding the denial of limo .S ntnict eare Ctmunoic ST us stalks, died In New York, have been taken Lack In St.
of '" Inrignrdtoa BC"I
m"" 1I1'1' of
u hi tie, |lit III mni.hcln
1"1.11" likely gain m nrly as
wording of the bat signiliuint tlioiigh not coirt\'limive. II i ii im'lint'd M think that ,Ihcru is very dutimleul the Live link Iferuim'tlsim3'tu : A Thomust, (Ua., Augustine tumid buried Uicrc
between himself mid
Imlol11oll."I'1
illation, and ,
III"JII"111
t n.hvcrilk.n of life, liberty and property 111'1.il.l"t' noloiU.ly. II.I published 1 letter sail, imowi'i'u't, 'titimt I HIP' President, will not prc' .. opposition In certain Republican '1".rll'lIIlo nt man of l nnqiicttllnniihlu veniclly, states timid n A corrtapoudeul uf the New York Tunu, w ri.
the lime lust *
t place Milne II I1.t from Die mind .
d'f.I'II.Ilh. I.K.1 mime sutiri orlainly is hun c'inmntilcnlcd the nl annexation
ties
.' ( The very plain Intention of thoninendmentw question nl presnit 1II.0sl..nIIC least the first iimendiiient, but the whole five mite cabbage stalk, of our gnrtlcn variety, was gniusunin linn from Magnolia, in this Stale, says Unit Dr.A .
Siunuiur, regarding Ihu linn* mid tiuvurnorltrH oDIiially I ii enllllid to and nixes, Congnw, nnd ll Is to bu hoied| that by next .
>'si'Mml'"IIII wllu Ihl''". Willie uaketl 1 1I alo':preveala ftfaefroni( nmklfig nn>' moru wdghl, I than an Individual e.\.res.inn|. of UI'CI'm".t. the whllio corrupt business III have likely to bo adopted. Gadwlcti county, Fin., n nuinbi of j can ago S. llaltlw, of Juckwm, him, for upw'nnUof

I ill.li'ml.nit \bat he thought of I lUitniHONin I Itu'1 discriminations | pasting Isws'w hitli should,\ not opiniou, ; then.foro If writing n Ictlirof limo kind render brcn., tboroimhly. ventilated aunt exposed' (x to. U. S. DISTRICT Co'I1T.-T"I-- Court JudgeI'uiiu' that lucaaurt-d cighlucn feel In length. It hud! a quarter of A century, been furnishing the

winch lie "' ," crT well" llu"dlnl ojK-ratc- illi ritual| force Upl nil her ciurcmt, or IndlcutiNl r would (MIA "flat contradiction of, time of Impossible Hill |)et sdicmo nay further of, Jen.serloiu 1'1.tilfil.consideration S. AVe FIIASIR presiding hna been in acsaion grown two seasons nnd wn still growing nt the Smithsonian Institttto w ilk limo meteorological

1 tlwuu 1 n.Ct \ilni M' 'Ia lie lluniglil. of lu; any abuse of iiuthorlly Ilhcr by unequal laws ornn : rHtbllnhrd vkws of the (Jovi'rnor," nnd an Intuit fthRlIlCe. here for a week. The docket, wit believe, hn. .time It was cut down and carried lo Qulncy for statistic of the penlnmln. During lime pirlod
It be nbxnrd -- exhibition. It limo ondt mentioned time whiulo number tif frost* reiordid
unfair enforcement would to --- Probably ptuucssc-d rfnprojicrtles
vrhUliho Unit the liarI
iimir1'' hi reUcd Muyro In every HepublU" 'an" III limit btite, bow much been nearly clc-nrod. A good many case of illicit
Hint the luncudnient 'I lie Proponrtl Kii-KIm .. ..... of Jacob's beau stalk had il amount to !iiM.5) or nn of III
\ t. irrr I nr" l fit lui.firvmintil tint "., terry nflffH u"\ \ cnimw| ers Congress greater tin has Mr. ADAMS committed In promnlgntingmicb .al.l. diittilling hnvo been up at tills term, und the tutu Dot average her 3Cutr.-
for lie conviction and 'punishmuni Iu Hie HOUBC been nipped) in tbo bud would have continued lit Till I lit less than three frosty morning* |>er monlli
: I/if ttiitr unit /uu fitl mint. Thin I h tIe, provide IW unorlbniVix Hlateuivnls lliiwqcullni on Wediicudny last, Hm.I.A'' I purlieu worn found1 guilty in nearly every In-

r, in<*t iniUihil and u..lhl nckiovlftlgniant Hull of otlu/IIT./ ,' these.1hllg am tumult I mm hula anitnnl report ? And\ If the CII/lIlIlI8fllllllrr' IIAKOKR, from tile special onmniittecoq the PrL'II' stance Time cast of cx-Oovernor A. K. At.t.I' upward tendency until title tUy." during the Inter and uprlngDo .

g no IIATC hrnrd from I RqntliUrftn Many ofIIm the //.11 ludiniMiuskhlc. duty Shale (II.y. i of Immigration grossly mlnrcjirest-nted tutu realcnudillonof tdunl'i message reported A bill for the nipprn stuN, Indicted for violation of the Enforcement Time (lincsvillu: Km says ; Thus fur tAte ita it. }'INA.CLmt--Tlme clti/en of lIteral

Mic.'vt him to Ui a I dnmu'il uuu'uuuuuIriI"tubti "rl nit trill" IIryllg.or Immunities of cli.IMmtslJl I things our BlAle, was I it no) the slums -of limit "culled Ku-Klux, which contains .Act, w concluded, I ou Saturday time jury bringIng sonshuvo lieen reinuikiilily good nnd highly fuvornblc comity held another meeting on last Tlmur'uuluy:

ihliih .Uu olgh 1 tic 11'1 ovti IIII'd." iiwy glalO are .brl.lge. wilt lucre r I ilny| of the IVori. to Imre long beforo huiilolMAnAya in Its provbiions time most outrageous nnd, opprusslve In verdict of guilty. Tho testimony, w'o to time farming Interests) (Ou nil of lIes night to consider time condition of her' Unnuccut.
.
&e1 b"1 U ,. WOlel'III.; ouiIuupu'st found fine no toolkit .to say that time laws of the sevrrrly.dver limo tosla ind sent forth n measure jet enacted Agalnnt the rights-ami<1 arc told, wait very conflicting Anew trill has {limitation, *, as wo mont, corn U up, mind grow Ing Alter cousiderublu dubnlc-, the report of the committee

I.uuuh 1lllluo\lcj 1FIn to 1.1"91011r. Mince emvntennncc mieh con llrl' til not onlho liming cry to nil those tontetnplating settlement liberties of not only the imtiplu of tbe Sotmtlm hilt be"II..J."IIi.r. find )'. The stand Is said lo bo generally good preioiisly nptKiinted, w hich reflects seriously

\'M"IIr' you, contrary .direct violation, of the sUttuli of in our iiildnt Would hue i'liiim, by fnllln> the wbolo country. In referring lo the mtfuuigiof -,- On some farm cotton U up anti doing well." upon the county ofllccrs for mlsmumigcincut

..-,. HIP Stnto? The Hlnle unit puvml mi law uliridgln promptly to cnnlrl\.lIt1lho. offlctnl itntemcntii "f Uio President, which has called forth nuclileglttlntlon O..JrlnR8: iuCTKIJ.-.AI: A int'cling of Magnolia A negro cnrpcl.bugger, named J. II. Grunt, mitt unfuillifumcK, w a* received. The lie-

(;IUI ON TUI &$ AG.. .-Olr imuully quiet| ib" rllL uf any of IU citizen, stud how this Mr. .\\l1I,1"ulllla] bretbn-n of the Norlli saul the, New York ,s'',n, Iladlcal,.says In Division No. 21, S ol T., in tills city on last representing himself to (ut n (7. 5. Deputy Marshal counts, etc., ire nw fully mixed, to say time least

\ mid ilinllu Hottetarjr'- of Bute, JUNATIHN: C., CAR be "'lb under hue amendment Is a stretch other Innocent pnrrln lo migrate lo inch A lint its Issuu of time 23th ult. : Tuesday evening, the following officer- were borrow ed A horse In Oijnesvillc one day oftt. Another nice-ting was to have been held

U luronilnrt fliVy Aroiued lo' the lniMirlniito| of authority which we Ctnnot understand. Tim bed .of Kii-Klnxisni, where hue person of the We yesterday published lime IIHW.KII of President elected for the ensuing quarter.W. lust week. The nnluinl w ag not returned at time last night to consider the adoption or rejection

the .'", Judging from Uio fullowiug WmlilInndlHpktck Aral .three .UJle Which flad In lbs Turk HoAe1iy pretend to eomo under | Join F. DaMn.iv W. A. --
\j mr Nw and tlieli properly destroyed Why It would be time United Slates" and also' alleging that a City
71 SHIM Wodnnday latt the first part of Ha enforce limo Fourteenth condition of affair exists in H.F.DAUO-J.R.S. Wnde'n lleporl.
.
o : 111010 fillto) time plnlnMt luthn of jountalbiiii In pursuing now some of the The Jiicksom Illu L'niunut limo 2lth ult.
.lt" .nttlr Wallus, of }KlnrlJ, U lo rwelpl Amendment. /ld they center Authority such a course. But we ask, U unIU.u' offl.rial Shun of the Union rendering life and property MU ANMK ruikiMi, A. R S. that Jilts Hill Hnnsomtown wys Commissioner Wade finished lila report ou the
of from Mr. Gllilw ofplnlo Ibe Preitdent fur vlolntlon* oflaw Insecure and the carrying of the malls and t ol- residing at yesterday -
a Hocrpldry upon suppressing i report of tlm Commissioner, of Immigration W. W. SMITH F. 8. 25th, and lulxuittcd It to hlabrolbir communion-
lec.ilou of the revenue dangnnHia"Tliia canto to the city, leaving three children
at
giving mmo account 01 the Inrrfrnw oflnwlemUM messageaffortUa
which belong exclusively lu-tho local sutimuir.itii.it Mist Eo HAW'i.*, Trcn era ou limo follow ing morning. It begun by tie
H bkh Dint uDIonr baa d"ubllll/ill circulated now Prauilcnt Gmut's. ,
I In tint .A nre t number nod ttuimpu 81A\\0 His rlcUinioTwlilcb of he Stales and are A palpable Infringement "ealmlali'd to Induce large nnmliers of the Conilltueloii of time United State, Rev. T. W. MOOIIE, Chnp. girls aged twelve and six Cue of lulling limo work.of the Commission, and goes onto
the children
I. every CHB a,mapt.nl kunwnlnHilllijin of Uie Conslltullun and rights of I ho Stntis lint ,.Immigrant to come Into our State, nnd hnvo no' and Uie limit Id the authority ol time Fetlinil L: IJALIZCLL C. lit kiroseiic for describe Ibo political condition of limo country
a tho
lanit of
| ., natloiml or BUM ono lit.lltths I I. limit fourth sevlion, u Ibo Mil w hli:U U pnrlieuliuly already come soul, others the government, which II fixe W. M. MclKTomi, Jr., A. C.G. 1. | purpose melting Wade tiike the ground Hint But z I is drftirto l"riIdiut -
many arc now on Congress baa' nothing to do with panning laws scaling wax, when time lamp
J Mr. exploded, throwingthe
( In
j ft'W IIKTI promises 'hrw..lt or Urn Information ''hl,11 ohiioxlons( n* It empower the "residentIn way iH'llerlnlr, ni U nllegorl the report, Hint for time protection of Illu and property. That Is I. A. HOWE, I. 8. contents ethic Republic, anti In full and penceful
A ft who
trantrrlpl ou Lilly, was hurnei
sum badly
rccilrod cUle. prcK.Wm any poflimi ol Uio, ?oulli In Uisurrec there Is lu Florida more of quint\ obedience luIIn,1 the duty of limit State governments.. There I I. no T. J. Anon, O. S. html possession tif time government. Cnbral U a lucre
she died huist
Now 110 Jxeutro. lo that lion nail "'h.I'MI. nnd Ih..IIII lo susiend| regard for law and less of vli-lencn nnd lawlessness Authority Ibo Constitution' for the pnntngu of The Division now numbers nearly fbrly members night The olln r t w o children biiudll, living In lImo mountain district, w biro beIs
olur.1 laws tho life were slightly Injured
I"vr prciumu to the
time writ of Antou uud any protect or pn'Jlt'ly| ofciluens
Mr. 0111' In forwarding this /riiih hnlrliof : I II the prMU-go Ir tarjnn Hum In almost auy other of tbo Southern In any hlate. That power' belting exclusituly and Is still Increnslng Us list Regular meet- sustaIned by Hayll. Time people of San Domingo

ofu'. particular juncture lit lo furnUh dix-laiT, u.rIL.III. (buruiu, ant Uiuu |)iiH-eed tonrret Hlates," and that what lew ails of violence have to lilt Legislatures Ibo several States, lug arc luld every Tuesday evening iu lho hull AlacluiA Immigration Society wns nrgnnlrct1at Wndc emu's, ore overwhelmingly in fuxnr,

I Mr. .WAI.u with data which to make, "1rjnt Uis drum bead, smut shoot or hang, occurred are found upuu examination to be amid when the President calls upon Congress for over Mr. R 8. WIU.HM'S store, anti a great deal Galncsvlllo limo ISlh. Judge Kimiglmul'rcui-l unuoxalion ; A quiet, orderly, iudustriou rat e.Thu .
upon to- flue full and time enactment of laws of this description ho of deiit.eund P. II. GuInea, Ksq, tH-tretary. TheStKicly
war, uny- InturcHt is munllcslod lu time order. charge of corruption against United Slate
l hlttintir In tint R"rdul nrlcl"f largely rnntUul animosities from
Is Qluri1.,1 a !uprucd tigi. '>( by arising personal calls for legislation which transcends will meet In Jiilminlllu
IlouMdurtng fho dllullo upon 'Iieatoptiouof hotly "A lho lu under limit feuds'" And yet Ibo Vroan folds Its arms of that body powers -.--. 11. on HIP 8th oApi olllt'ers in lImo negotiation of lime treaty of INfl'i),

BuiauABMuiKii'i liihkluji, kill.. No doulit I II displeasure' of his lilghnem, tun. Oil ,I Thciu nnd, says never a Word! I tIf As for the carrying of the mails and limo collection WHohlHglon and Ie I'.Itrmllr.Guu are branded im villuiiions slanders, without Hut

t Mr. n.m'f.tip cvldcnco til suffldi'iH quantity are 1111JINU'I"'ers to be 1"Ch..111 onu man, however, the editors of the Union were as of Ihe revenue which the Fresiilcut nays are R D. Lam.utvollrgintum, General Agent Jacksonville I'num of limit $?lh says i Time shudo of a foundation. Tho report li favorable
I a IHH-AOII u 1'.II'nl nfIlu now dangerous be already liM an much power tif time above Institution of In Impressive burial, ceremonies of Ibo Helircwcliurcli to annexation lu particular nnd tloiu-
mal learning was ,
"I mid of a Biinirluntly horrible cbaractcr to nlnrtlotliu fnlll'ni honest as Uie 'ilmmliwloiier; of Immigration aud for ties rtmioval of that danger ns he should de our cicry
country, and eoabll tUc ) M. (''. Uulted Slain tic w III not fall to nw> Iliumto bad the good of, the btalu as ninth nt heart as he sire. The army of the lulled Slates Is under city short time since. We were pleased to were jicrforme-d j csterday over time remains with limo remmuark tit

to uroniMi the palrloUq aplrit uf thin 10101,111 I trooly loll '" the opurusslmi' ol Uiv' puoplo and for hue ossluuidvanuwflmefluluauuy npH-nn| to, they wftuM not e\rn now raise theirvoice his control lot precisely this "service) and If li. lenin from him thnt thin leading citizen of our of a child of Mr. S. lluw, MailUou. Time To embrace tIes opHirtunily| ) to pi mil republican

lo an and Northern pniicra nay losucure .In uttunplcd refutation of the: statements forces sic not sulllt:lent to protttt Uiu mull-car State, here, In Jacksonville and elsswlure are services were performed by Abraham Singer, nl Institutions, and establish civil liberty and
alarming extent '
acuir"orl"ld" bit In 197i. Yetwe. nun aDd the revenue collector, he has a right to the resilience of Mr. Ik-rlack Pine Auierliau tlvili/ullon upon that ueuntilul and
owo re'nomination on street alter
active interest In ,
fumo for lib owl l'ublelabon. 11,10 madn hylhnt ollleer lu his annual report whit li call upon the Governors of the Suites Air the taking an u"nnclllglao prosperity prodncilvo Inland, thus layIng the groundwork
lion of tmhmoHH, we "''I'IK)Ir. 0. will bo niulyitocudud prwume sutJi lulr."e.W vloliUions' of the they kiutw lo be In lime main correct aud 'true.- militia lor thai purimso. When he Invites Congress of Ihe College, and that quite a nnniU-r of which limo hotly was conveyed to lImo Jew lull ol a great, free and htrutmus Mate, would add

by hull and liberally uld Exc""ej and unjuslldablu loim of Ihu ll titx of tbu ply gives conclusive proof of hi* own Ignorant, e which begins plumber.. > II I.K MlMI'Il'.M. EIEei'moic-At the worthy to rank w lib the great events of onr his
I, iiUii-'ia uf UI IIIUU.? lUryuk'buut, the | ilitl ) 'III have time lull 11111 ol the tvuliiirt, Under the wise administration of Its lato beloved closing of the registration books In Juckstmvllle ireuu'tile
< ,\( maturlal bl mlfht utllno tl"I. will be more. 11I1'\1u..1 to l believe the oflliU tt of both countries, '
8"11. boa tlhslnmUng tills the
.llol"I editor, like the Kivls In nothing serais PriaMeul'sturnout
1 1'.1' declarations of time of Iininl- President, Gen. K E. LicE, it was txpnndod on time 94th nil.,.eight l.undrod anti thirty.six Whuw 1 Hut Annexation
: the ran 'rfcrntly "- by MlOI TtltlrajA to I.J but all to gain by Ibl'l revuhillonaryproceeding < | CommUslouer wishes nro to IK- complcd| w lib, nnd limit the of that *jJ> mliJ
'U ADAM bcoubcingsotuuiIy) aud bnital *. gratlon who we do not believ would lie guilty people, more pnrllciilaily. tif the South are to tuedcgnutduud into A full University, with soma twenty Professors names were ni'gimuterud-fotmr hundred and Hgh Island w ill rank equally with many ollitr huge,

Uk ly dealt wtll .Uio outrage coiuuUllvd --0.- nmklng Kuril! falsu itntimunts as Ihu I'ntun In- amid lyrniinlxud' by nddillonnl and assistants and about four hundred teen of each color. The election lakes plucu 10day. *w Indie* of the Kcpubllrnu |wny, thotigh It i>
leg
wLIh.
by CAl. UJI Cap ."II.n year loT JIST WIT UK |IhVHI.-11 the I'nl- iiluuaU-s, than Limo base inutlerlngs of a bitter partisan isluilon mil authorized by the Coimtitutlon students. Besides the uminl sthooltof science There mire Iwo tickets iu tIme field-a reguInr soma little consolulioB to know that Hits fraudulent

tt'i' or MI ago [gnat many U..AI.Ih.cn.. led Stall Simile on Thursday taut, UAUiirnDiMHol sheet whlih has already, by 'UUllous as- needed( by Ibo Thu SnVauuuh nor and of art, there have been established the pro- ReHibluau| ) ticket, embracing several of lho' and violent sUieme Is opjitweil by quile nrespet
country Jteputll-
hljhl"
colluLlwl, by.wliltli Mr. WAI.IM tould IrlL 1..II".k.II'I.I..h, | u lelullngSiiKltM suuH upon aud Infamous hargus against ties .t'fllllt tliu.SUtb ull iu this connection I fussional Mhoobi of Civil Kiigluccrlng," And of present omdals, ami a Itinens ticket, headed by tnblo |>ortloil of lied party.
the I Nut' charties niialiiKt tbu, ( Hi" TI.WM, the pcoplu ol tkiluuihla and ilher couiitles, furhllidiinieli referring ." Miuing Kugiueering: and of Law nail Equity F Wbentou Ksq The result of the tlenllon .
to toiletry are a" fill t"ll. -- *-
prove Ih.llhcl 111 tutu ol Uial vt lo n hleh It oiher tutu generally to limo condition, und feeling tif limit In
was In lImit hi'nnte, ul butte 111II1"| might The Inw 'proliiwor* are genlleinun ol the very doublful.Alfinl .
(tout In Florida\ if Ku klui. We I""MI. ('oumMi'csab.nal
big no lope have lietHi Hillllvtl I. South, nnd particularly to time' effect ol Ibis ..1".rll'tlofh'jI.lntlnn. Illuupbriny iiutl
iH-eiip) lug hut M-.ll .I' Senator Till VN, liuliiutltnMy dlstingnishcil n'I'UI"llollllllhclr proftsnion. A. Walker tliu colored add Ibi'resscl.
1 Mr Oimw will jnirwic' this plan, its (iissu tluro \ ---- -- 'sOur beiomIng man am ousimplclon
would IH an'oupurumlir of bin MIII |mix| 'ilyI'HtlllllUfd ailjulninl 'hinul' 'uu J 1 AMH' *nd Jjidliienwinulline Uninr nil \iw TIIK I KrKtrxDuring Mr. day L by, day, more, aj iiliumitd people Irom the arc lion .Ions W. Knot.khNHnoi: ii Will long tho of having si I41ro lolf.inly & Co's. null, Time higher clUlirntlon which was lo follow

Illell.I.h. lllll.\4 aitbeproteitled bl Situ"II' ol"'wh in limo Semite on Ihu 37lh lilt, huh lucy wimld fuln look loaMlielrprotector gOVI'III'IIIl'nl" Judge ol Ihe Federal Court for Virginia, ut ulunu In Juek ou\ hue ou limit night of the S4tU ull ,was this accession of the Radical party lo pun er in

-- ---- .- I DvMii, growing restive, and Ilellll' and, while enlarging upon' Ihe dtduration that and friend, They find. all up lln-lr, when Judges w ere H-lectcd only for their relented InutVednestla) hating proted an

l'IIICIOI CAaTtiosK.ti.-Wo have rmi\r l w lilt his I iwl wtinulb 'and iiirniHlntx, "U,1"I- the I'rcKldriil hilL> pliLud, hlmsi'II"at Ibo bead of lures Rust good Intuitions returned lIlt' maliie over high personal' and professional mantling.' I tin.J. Cook, negro, arrested In Huvaiuiuli following colloquy between Illnine, the ItndicnlHjH'jiktr

trout the Aniurloon Kree T..t Lragtiu a laruu .17 Ib4 tIn i.i.um, mid, lonliiniliig i bis argiiiiienl I a limit' u (IM'"erl'lIllIlI.ll".II)' Ku.Khik than lho.u) aim!, Irdlucllollllllll hiarlluM legislation's ofV HtMNtirii TlfKKR had lieen the .Aliorn)- a fl-w days since charged with complicity lu blue mud lluller, Nit leader of the Grant section

nc:HI sheet o IDIL'pler, entitled Uiv" I'coplo'i aguutnat tilt crcllllilllh' ol I Hie exaggeinleil II\I. of the ttoulh hu "pMteedfd : hlch I III stun lug d niton's teeth In their Gennral of Virginia elected\ '|'atetlly without burning, we bcllcyo Is still iu custody, of lime party

Pictorial Tn.Pye. b.utfIYllllll and u.. Klux htories, snid"Tbeiu Had Ihel'iesideut, N-en so, Iniiplnsl I". lobtstowon spring mine duy into Imrml 1II'"UIII"1In of opnwliion| for many years until disqualified bylaw Tnsmm'urniuiucn.-Two new dhlsloni of 8. ol T. Mr. Ilutlrr Pnrdou me, sir, I stilt there was
A
sailing the pmtecllunUti, ( whom HORAIK 'Ilitliiou iliaigtH mum ii ongiimlcil. by SjUitheru unlonlNlii Into and thick, one,hall' up woe iloth genilemoii ann ilescendunla of laimlics have a CAUCUS.Mr. .
(J the head, In every firm ofdvkoInprowand Iiiitm tint t 11''llbc votittlug ileelloim TlmLcg'islatnre the time. III ten), will, and |H>rsonul lutvrcewloiiwhu We hull the Pre-iildunt them country must be got long known and ilisliiiguished on lime binch and recently bcun orgunUod lu the East-one lilulne-I hoiio God w 111 jiankm you but
111L mid I. "l''I .1 are II tIme,. ono'third of 'h hu has unturned upon| his nl 1I"litl'IIO ob eriiod Uirough Ihe agencies of muliiul re.111..1.111.| i limo bur and niitboni of IIIII'.IMM,1.1 In at JucksomUIe, SU Johns No. 10, tumid limit otiur yon ought not lo auk me to do It. [Uiig'btcr |
I. jxiclry-by figure* IIIIII'II. time niembtrs tknmmuo, and It Is \ilh a view' 1.llIlullI"" Isluud in the i'arrlliean sea, our south- IcniitH and nrfrcllon, or t-lsa It Is iHinnd to fro to nl uu* Virginia at Klluville, Morning hint No: S.I. Tho order Is Mr. Duller I will Ask God And not yon
4 -I by, panqulnade. aud 1lrlur. The central car of uohlllhi. |K>lliii-aliupllal I lor Ibese dlabtillial urn kil.Klux mould have rusted name only, He cannot togelher I a good Institution and we hope to ace It IncnoMt Mr. Itlalne-I am glad thegcnUemnn will
loon U entitled Vulled B 3tuit I'ruThuetioo U Iuuu.> 1111 ends lust liiew vll. and slnlldefollHstories Mhilu tmiiqnlllly vonld hate relguctl rvtn-"- 1 iuiue. k..I'11 by hlsH| >lliy Gen. GHoHiik; WASMIMITON( ('11111'1. L.h limo Mr. Duller.-I hava no furors to ask ol the

Ur. (InuiJiV la nunlng lf a ik'kly lot "f rUI.III"oUllht' lirninn ol.political, wottn-' where wlibln our border"* l I'!cncrnl applause' of uillltury force This' laud will not furnish pit-will ['resident of limo I'ulversit.t" enters UJMIUhi rapidly In tucnibcrahip. A oung man cunnotdo devil i and let mu say the entices agreed upon a
1,111" droll the galleries and blues.) '101,11".111 give more than, rltful etisUneoIn bin repulsllon and fortune it better service definite mojo ot action
Infant' 'cara old), mul It'll" Rul rlnll. duiles in limit full vigor of manhood, nnd with
t) )1.nufdCuro/ny ) "" hi uulUul' lIt- aliningnt Tfio Vice l'ro.'MlllclIl-'fho chair cannot tonaeul sin'b n government. It I I. Uiund to como than by joining some I Ditiiion. The hush Iswenk In proportioning the responsibility forthcfe nlleruucis
# I I'm'lc able Ui stunt' alum 11'1"1111 thnt tlu-ro shall be a munileslikllon ofap A reputation I lor quaUluntlon: second only to
IIhn11&llhl'y'III'er.a gnat 11"11 more a IIUWMI." "The nilIIIITOUH Limit lu "ery II1U.h'IIIIIII'r[ and iinmedintely '|>roval o'r illutpproval lu lImit gailunus toil! be dow n with a crash, and Ibe day may not be no Hint of illustrious father. Under tilt Auspices, islet without some sufl-guiird thrown It U dilllu-iilt to dclenuiuv w hleh Is intlllet
I roue, / fur distant he iH-w-cth hint around our footsUps limit slrongekt arc Habit10 lo Uio
1.1111./10 1111 rvpri'hendu one as ,promptly as tutu other. I If they in 'muppomues.Vu to larger share.
articles used and coukiuni-d 1 / 11111 confidently In'Hi'ved that dun will
by Uulve-niity
f"rlrh. 11 \Vhnt dn you mean by nlti'inpllug In dron are re|...d Ihu tfntlr must enforce the order of I throw oil the Mdic-r) anti a.uihltlout nspiraul undbtinmc / stray oil Into |iatbs of w li kudnens.A Mr. Illumine remits Butler to limit Almighty for
the Ibo xiunti)1, are uiiuluuuruutelyill the SenateMr. gonleadil)' forward! U) the highest point of use
jtomaury bent mu In Ihdl ? You" tire u damnedseoundrtl
a way a patriot \\bdojet he tuny His romliut'try' motto nitmitl While, said to be from Florida (uirdou for A wrong douu to blue nud Uiu lit pub.
"cit sycul I,'wil tlio vnorniout iluthi puld I llii'rv. sir P' adding after" ft iiuuw "lreMHt I | Humuer piiMoedetl l : NOH. as theatre the lulnem ami rcnow n. So mole It be ,
I on. Tbo docldnllv lhi> Islet Indii sir, you mire I Iluul"II'lulrell" supprestlou ol Ibu Ku-Klux whcievor Ithhowiitscll.aud |IM'II.'o Is Ihu price of his mlwguldcd policy, ft 11 from time cars near 'I'iltbttsmuvilht' ou Ilio night limn purty, as If Ibo Author tif all good w us In

I \ mini ni\Iul'Iiclunl inggmtlvo : Is reported to hlo trilled[ l : .I don't Ihu eletaliouol Ibo Afrhaii unto, I (nd hi, country's ruin Its certain result. Thin of the 3Hh( tilt and wn Instantly killed, So termed In the said Illaluc and the Id'publii in
,'el thOIUlt nl.II""I'| 1l:1 jiuUt lImit the Treiililuullal llI' w bleb luslalls Ul him ctiiMi lilt unliuly effort, and ilouitu Ibu The New Hampshire limo Hnvnnnnli, .Vri ,
Dumotratf lmutvuamrtupi'rrnmtitsuitumm We think time party
fur I aays
'
t know sir L gcmmliu105mb -
rilul. iiirtiHiu the *al> )ou, ; 1,11 ruins you ,1,11111 Ihu Ku Klux on the count ol 5*. Ihimlugo, aud
.-,_. want to speak to yuuU.ii Henntor WilsoN <"muoIroiu which at limo mm time Insults tliu AIMi an rue two remaining )CAr of his reign-Ihu language : ol. their (Hwillon. Tbo 1.ul'lll"lcr referred to seas Mr. Jon-pb White, of Ctn- And Uutlei, while lie declares htiuMll' ,u

Nuiuituiiun' JI.ltINI.-Au: c\l'IIII.\ lull of Ihu UiamlH nod In the black n'xilillc| stimuli be repressiHl. speak of freedom ls How out of 1,100"111 brlmtmg together C/iKin .itt)mi : Thu Deiuotratsarvutmitug Into trevlllf.tilLr. nipjiurt with time Diviuu Intclllgcm-e, hulls hUdt

f In ('iiiini>(.lluit jmtirduy for. Invcllnr uuuuL outer 1111t I 1111 I In )lit' regretted that ,MUliu.lctlhu, things IKmr now ml( tint Ku.Klux mind of I which lImo President title 11t'1i1 jwoplc In the bonds of interest pow er, and are coming lo stay. There U not Uiv (.'oMrrC'iNtl.-It npptar that thu nc flume nt time devU, wltli whom lie Inslunilf:
d"'I"'VlIIoI'.d
11'11 u" the for the A frit
Htnd ulllcurn, and. fmir' ini'mln-nt ol ('uimuiru'ss.. .I'.k an and In* e." least duugt-r that they will Iw dUplnccd until counts Illume has oonAdunllul rclatloiia.
In the national Ujli-lnUirc, but MU tan tinaglnu race whom the I'renldent has trampled 1 110" h.I. .- published concerning Col. RilfonTs proposed -
I d rfMilnng duublluiM 111 Democratic, \'Ie".r)'. '. Sow dirlleult It vtas for 1 man ol, 1 DVMK, 1s therv any Muuator read, at all times to set'k Thc bill rcpoi led yestertluy by the select commltlceof they deserve be. A great many gnoj mi'n voInl WilIer route betwueti limo MiseUsippI and Here we have, says time A' 'A Tuna, a most

Slate' cuiidlduti \ten pretty lull the salute a 0i lemiiiraai.'vt (to unntiol bU fiTlings under the hut ilivnUoa of the Afrlcau rate hero Is time oecaslou t the I Hoima aunot accomplish Ibis re- I with ns limit )tuir thn. have not done so ,.. the Atlantic- have generally conveyed a w rung blasphemous amid Indecent Intermixture ol Hit

,i lust )'c.r. Ciov. JAMie: K. }:1i111.IbII, IXnunralHII rlreuiiMUncee. Tbe )h-a>t Will doulillen, slivrilvaroflliK lor his best rlfiirlk.That ull. It is bawd on a fklsehood' and reeks 'IIh1a1l..Ul. fore, ut mutt not rvcfuUy ; nud wo have only' lodo Impreshlou The 81. Louis !lifnorntt says thud It names of God, limit de\ll, limo lUdical caucus und

tlerled' lush 1 year over M UIKII.u.i. ,Iit'M.I. liuiieat, Keuliuklnn In Is Vumy Into, and neither the I'residunt ., injustice and wrong It acts aside / right to attai h thctii pcriuancuUy to our or- is not the lutuntltm to build a ship enmil but Mr. Blalno, such sum no other body of prok.iii

Id Iulll'nl. by 843 majority, IUd two jrurnlw future 1lrutout uor any of tub [wrij a ho favor auu ,,t.JOlllhllllld INiualilutlon of Ibo country aud substitutes gauit.illou, nud attract others who care lean furparty merely lo form anulugs| Irom limit I lo Inlet along Chriitinn* and civilized human being ever Indulgtxl

Li, I li> t 111 or' thrw tlioiuand lunjority 'Ihu -- --- be so aarniM und eontriirlt-il their philanthropy tbii will of Ihe psrty iu power la its place II thuu pt'ace and l'rteirenily.'U hermit h' tIme (lull shore and utilize lho buwnnnee and St. lu II does not teem that there wits an>

I I'nll'rBI. |IOMX| lieu. year to CI.r.tune out of A YaAaIt ('OaVUQN.-TitU (111',1.! AS In confine their Irtugus olllces and glorl .1"Alr""lhe Jurisdiction of the State and reduce the luiutapprubtnsiou In regard to tbo Inuncill- Jolin'> i liven,, ctinuectlng them by a channel of rule of Ihe I louse, or any sense dignity,decency

lour congreuiloual Districts, In.1. "I lmw| tin-). uomk1. rUJlrol, t'plf mi nrlhemm! | : tbuKf cite deeds to our 1/1/ 11''. Let them branch out them to mere dcpcudcuclcs! ol an imperial ale future Mr Wuslott is si honest mind produut only sufllcieui dimensions for the free mind rapid suit nropriely, to Interrupt or punish this exhibi

liu\e done It. TUey carried only' cue nu brlk'ttiHtore ('barituatues ]>uVin oil the Enforcement' and bring Ittibt the scope of their klndneu the govtrnuuul al Washington. It destroys the trial limn ; he w III havu u Council of time Mime' trartxil tH ordinary Western river mieummmutxsmt. nndbtirgts. lion aunt tilt was eiiehtedl| imy adlscuskion of tin

i but the error and filLs of time (11.\", Hill," .1t'allllhll D.oi.xhits ( out agaiiiHt' whole AAk-au race, is beruver totaled or situa bj jilt)'. IIUlI uiukesan Irresponsible despot of a I sort, alii'' we are sure tbal the l.ejI.I.ulru111. In short, time proposition Is lo prolong ueccsuty of uiw legislation lo enforce a bight

I I administration have uu doubt protetl 10 heat')' Ii thus litw 1>'alh wU deprive' thorn Ir lIs'rtil'| ted. Let' them Invade the "I'ucxplorcd Hegituu" "'1I81I1uII"IIIIJ II set* at naught every dcuiounlrule IhelmUllllllllll1l'l1luduof| DcuiocraUtogoern the Wextini system Intand nnvlgutlou civilisation and purvr Chrisiiaully iu Uiu i4imtutlt-
/ for fraud, fraukly adds of beul.hLL,1IleeI aud If Ihtro can be found of the Southern Statil amid ." I through
1 a load lor Ibo UOllublcau.lu that bhitoto carry I 1110 very U'jjul right people and I wUuly to tIme Atlantic. This ls A less amblUous em Stales I
.' hula and w a majr eij UI'\II" DC mo : The Jlp'Jllllll' | lu tuDI 11'"l 'UI'I one even of the M lajietxl lutulligenclee," bring him abaudoui both lo the mercy of A rvmoru'k'si adluinUlraiion. -,- and .- .
year view
> more pmcth-ablu of tin
Critic lriunili| surpassing that of hint ) ,I l'nlln'1 ', Ij If he within i the light ol civilization at onto and bestow I If lho people'of Ibu South dntul I TiK: SOI-THEKN ('OIll''IIIIR.\'T-II.IIII'1! | matter Uinn those IfTba boil mouth wank wo ever tried, h
jear. bad nxkkuil of Florida. IM mlnht have that have generally been
IAAK imrecuteti.1'miLttAa
lu lUiodu .on' oUlico found lo insert the word Republican" In that cam and attention upon 1.11. rlr.m rise In their might and resist It, ll will only be A : or tiKTRKT HwTomr.Onuiville ilt'nledIn Ig'udd, 20th tilt. DABBI'S I'liortiTiJHTif Kil iu. A trw ilmi. iu

\ and hBnd. Lcgiduturo w.\orrw.IIIIU' b Totidlor. I conPl' "1..tilt II. Titer lust been, undoubtedly width time man IUd brother" so cuilucuily do Unit tipedliDcy right, will lie taken a* IhelrcouuselUir I the House of lords on the night of the Slit, I Water rleanui the mouth, and iwceten tinbrculb -
some ai Ihniits aconuut of that there was truth hilever In the Time sltaincr Dictator, Cup!. L. M. Coxutler and doe
j Hkiii PiiiKl.rimu, the lucunibenl, cross 1111111 by Iflll serve INirJiapa, U U oo 'II' and guide. any slateliitU ue Injury lo the tuc-lh.
present tu1 huh rwrty ha* made 11 trips, aud time City Point, Capl DI .
II 'rlbc.lln Itarou -
UI'IIIII"1 Guv I NT'S well known VOlll1l'roll. the ltttlantimtttueitc. S -
'J phllanlhropy drip W
lithe Ittpublluau. and TIIOH. BIKKN Ibe PcinocrutU ever, hyollhur I ltpubllean give chiewlicreA lyaopsls of the bill referred :I IL latent, 147 Irom the city of Charleston to Ltmi Qt'tmuimt
llll.M..I. Gtxa.-.trtjttcIui teeth areof
.
) candidate for Uovcrnor, or any other pullllral part> The Ian' Isappll- suit abiding Inturust lie I iuels lu the don um'truddcuAfricantime to. The Stttiitfi would doubtless r jolt 'j alone prevented the recognition IIf time Palalka, and bnva rarely failed In make cornice little and
-.- table to all ]11,11". (fatherly love lie entertains fur time In sdojitlon. and slringeul and oppressIve Southi'rn Confederacy I during the war In the Unl I I ion at all points. .So Accident lias evir occurred use, are easily delc-cted. Take care

I TUB Live Oak VAnii/-nhkb Mat recently The last sentence. Buy IHI I'ue. blllllh.the rat e In general-that he so strenuously advocates forceuieiit, judging from a vludlcUve and tll'l led Hlates. I lie declared u a member of the Palmervton on tlmeseatemmuiierut-Ji/J. of thu real dImes All )ou need is fragrant Ste.

bougbt up by the lddLcll. says the' SnraniiuhJlffuHiaiH )1'nll'II.lp Ibis uor uuy ember tlie c"h ever limo auiu'Xalloii of ban Doniiugo, because tlu-u derous editorial la Its issue oj Ihe 18th ) and Knsscll, rabJncls cool any tIme I As .Ui.iflATOiu-An alligator measuring twelve SimS. Cit it daily, and your luelh will hut tbela

-luaUu upon comurleouusugumnenl have limo (11'klcl lo oumuilt such gross and I It would be so much tuonj convenient to bring We had thought that It would at least except I proposition to recognlce time South was ntvtrI Anil a half fuel lu length wu brought from Ibo l of nature's gills.that will full you
l"IIClfl"ld I Florida fNUllbei.1 at Stale in w Welt LI III a, Ocklavalia river Friday lost .
with tIme IIIuHt TagaUnuU who outrageous' frauds .\'I ltcrietratcd| by Ibo the fostering care of the tovernment to boar upon outrages are being coulluually 1'l'11I"\i| \ but)u I even enlrrmmrtl. The Duke Homerset ronI I boxed up shipment North by The steamer, and re'- For Coughs, Ilroncbltli, And ConsumpUou

have congregated I 11,1 811 from very part lUdieul prlyll "'lorl.11 In the lust ulelll.-I, the |wor llsyllens Jill their advancement, suit! !; liicludci us among the "" I I La In I I fI". liranvlit's; statement, I great'great'grand.father, we me Informed supposed of all In Us early stages, nothing equals I DrIterctCi .

of limo Union 1 plunder 111 treasury ) opprcwiUieHX Tho l'111111'lu 'OH turpaiued l"jlllul I I ulllnmtely make 111011I ilL .uf1llll. fur aUlleulk,". strange contrast Uw htiguageof('oiuuilaUonir I --- alligator w as area In the immediate vicinity of Alt Ext. Golden Medical Discover
mlU. )
] >plo. lh |ieclul| language li aDI very mouth \0 .. over heard of, but Ihoso of 1.10 llesldt's.lu their |>resenl Ignorant slate, the llaj- Animas U lime lu HukLtAKAUuKH huts la>l annual rel"I bill bocouica a law suelout I Tin K iLU> Eta: raison XAI'OLI >.-AcorresI I IpoodtDluCa "ahooUal"the sport where becoming this one demorallz was killedbut time Ii[ U also a blood purifier soul strength rtstonr

I 1la) when used tonardaman who lint en the most 01"1 and high.banded character thud liens tie not know "ball Is best lur Uil'lr own web II w III not as we fear, create iuor hawkss.bess I utleods New York journal says lust Nmmimu.tuoit | I proH| >rtions and ugly appearance to that d the at-galuV lunge or tonic nod for User Complaint" and Co*
|
ler your houta by violence, and ban both aroma cute ruin I'Cu lu fti'UUUcd smith profi*>edlyhrihtlan faro, aad a little Intercourse with the maguaulluous lunitoll and simile than bas ever heretofore moving lib household lo America dlsnp|
your .t) I Men, 1 b respected, nmusi act (' toiumunltylloixtful protector of the Douilulrant would suits existed' This, how ever ap|;rs to us as the onlY alioitly. and that lUigeul* I. already imparing fore a shot was fired -IM' Sold by drugjisra.The
result 'bI1I rat f"lIu" froiu Its eufliroruieut. fl
nun and -,- rcudur ihum anxious to come under the folds of lo deiart| from England for New' lurk, as ad-!
like boniest ls such Ilishop Wigulman. of South -
leolclcl. an uuexamplod Invasion of lime rights Carolina li
-- lemiicrat /gur I lip that they will so lulelllgtul and generous a |vjt>Uxlnfat.. lr I whicb the Slate* are entitled under Ihe law oftbt > i vauee guard of Ibe iuipirlal emigration. Hi to be time exjKcletl German triuuiplial proctwelon In San Fran
present al Dislrfct
.8rAU>INQ'lOLl'C," le1, 11'lult.Uol have tO luemlxTi lu I lou. This will reduee bapa btualor SIMNK dots mu reason Uiht way ft'.Jllllh.1. a tame ubmlwlou tt. II w 111 Nivumrkablt J4.'ol"I"IIDc..ud, the fx-priucv inin| rUI wIllimriiu1i tin JI K Church meeling of eLicit on tbo i.kl. was two sod a half mile* long
and Brokvtl 1 Cntdlin. the Kmluul mujorily t" IhOl1 $1 but ilii) be !I lKUkTil"H> Whl'\ > knows Mptin, limit III i lie, In (Vain during tin pncm ll took one hour and forty tumults la pausing| >
Imi mil ;(i% II
i'fig

"r' .' -
-- .
--
--_. .__ -
-.. -- -, . .
: -, .. :
'- '-. h .

'Ihr C'ry ritl.lrr.... .t Trump.An '
I

The Ix-glsl 'itun' of Ni briihUii ha piliUoui' ,!II BY TELEGRAPH. ( Hilo I "nijn, <'m''. nimed V.in Trun-" \, I Special tiCt CITY ADVERTISEMENT. EVERY MAN

ongrcu to oMcnd the lime ithin "hid h prctmil'irsof trump, and hn, .idmlni'tereil a tart little n'tullif .j''Hr I I .

| liio publle drmaln, nte rciiilrrd| toniylor ) I"O'UU: :H n". Kiiilnl ''.P."LIPI Tkil folll\ 'III III .I|p 'rM life ;II. 1 mul


: l.jisl Ihi'ir ttnre lnnds.ire The Ihnprrstnl reaaons.depn'lon wt forth \hv buiinvi Ihrl \- 1'11', [a" \ --ne J"'II"" or I. '. Ins' Mil lli liilnnlitcnl,. llh. "I.MI i tin,.Ix.Il-h* .llomrnf! \\ bite IT'pitx'nnii.urn livm ,nlir I ; m Soul. liurii Com puny !

Coiliniiiti'. an I1, fl \ H\f\ \ \ "pbrJft
iral limlilli! t :
. itnd\ Hie ton prico of nil fnrin proil'u. llr"t. 'ccnml) ,ni.1| wvcnUi illitrlrtiTliI.Ai I! Slnlt'9' 1111"\ \) ut t'l'ohon., :' iM.li'\ .> 111.i 'itlitidy J\ r r 1-\r1rl -n--_

,throughout, the Western Mali s, and\ llieetnmuiiflleulily "r ,i'iiri>.llumli' ili.it I i "i.triuof ) ai, tiiiu
l 10 obtain money v\in nt .the tim-l e"rlllinl \- n million ol TotrrtibsliUnnJ.Tltf 'Ihr rI ;'11 Men' of \I lnt fli'.111,1 I Iof' rrmii*< fn th,' il JJ TilE ( MTToN STATES;

rntn' of Interests"TbU ; ) upTmil ,1 the Al' t'rinn Irwirni'linn l\1- |HiUiiuilfutnr : UllS

,ileprifslon\, LII.III\'D.lllIe fan, h notlonflnid Ilnlol llflftil Joun.i!, tlio origin of Hie I'kuiml lie It rmirtcd lir, Illuminate and lions, .': LIFE INSURANCE COMPANY

lo> Nelirasaa. It lirrvnils over HIP ( >i, Unit Hie flrit U 'Ilmll'r. ellnrlv. FOR THIRTY YEARS ts the
In (I'onyrc ninrmtilcil That on and alter Hie4ih ; one moH doslraljte to
.' It Is the re.nlt fl' 'Ibc I."I\. lllhr the milIilliillim -
o'litrj-: nercwiry prr-s- day of July, |I'III.|| then' ihall Iw, In the 'laiilati'ly '- '
n flintier Hint 1 llm rlrluinf \ It" ..
i nt i'nl"hl"l ystem IIf luxation. Il Is symptom the pwple, nnil, iinrcnt Ih.\.r "f lu rrucllmn, neither sUvcry nor Involunturj I KltKY: D. C. WILSON Jr. & CO.'SLAIKJK.AND SOUTHERN MEN !

anKHiK ol sucli St. ,
11111"| of the land. It Is a forerunner of a Another .rlrleln HIP mnie pniwr iluiuumlilmt' lw mmmnnly r>,n, |i< tfiinn Iherfhm will bn imsll snd ,it to

.etienl erW In which Ihu rhh, nill everynlureUiome all I"U"f ..llllly 1..ri-11111111 lK Ihil ilunoniinalml the the 1..1..0 mrr, ". llr I 11.1* hern tmttxtKtr\ .tlic ( "" ilMlnpiinhrrl rriMii bldier clii tlcbir. Ihu tnldillc dnos poor, the poor / I.\"> "ltl '.1111\, .J\U., liu' C'ouiliiuue hI .\ den-nt; Inllb:11, : while Inn .. inn. lulloii Ln.lwlI"nl'r".1111 It Islm I- in..I rnph\llloer..IIII. It )11I1111&11 WIIU prbniptly.
l Kiir, and tb- rnllllllCul.'r.. MeanwhileI'rHdcnl rrf 1'1 A'jtnlily taiL ImiK-nrh tin- < % /liy' special. act of erve nnd Ik am, "ball .v I .
BBAl'TIRIL
sinnkci bl. nnd takes bisi ,1..111. lle lorcvcr hcrvuftcr have, hold and I noweM all the ul 1111' inlMliiimry anil Irm I ler, nil.." in.I \ OFTRIMMINGS e to il,,' t'orro* 8UTIW,

Unnil ilgnrs IUuL.I Tikrlo Ainbly ritbt| privileges, iuununitic and thinclilnrn, u. hnJ iti'l bo nut* dbiHt il I lrii\.1 1 MAI .''iu t ''K. nut F t T III.ARR, Rtat Affe.t.
i,n M'lilt, and, (' iiigres ,dt'batn about Ihlll1:1| ;nlaY'111 tiiu.PAtiK .Jllr..11 ttiy U. .ilotnhiant colored Kthioplan race, and, ilvi r> wl\lol,111.. Tillibisee florid i
1 1 ueonsiilDtloiiil law IIg"ln.11I1l' Ku-klu\ Bt lp\rlll.ll" | tn IKHSCM Hio siiur, In all the lute tvbuliiiw* i
'
hud butter tuition )I"rh1'h.. I.I,," n\n "n"I Slates as aforesaid I'.M.S 111.:1114: 'I UK. FlltoT vMi .lfE 01,1.\ miner, n.i., Mirrh" IS7I.lt I.
South. ut
Hie They pay sonm MInl'lry hanon tn 1"lh.I., which fll lnchiilllmnlio Son. t. .And U It lurtbi i ,'nI' Ii. <1. Tli .it tinl'rr fKUM t1i.: I'MN JJRUMkKW \ K. .I.. T Ui ik(, r11. \wnlColloD 1It.r1..lfo''
lo the I Kit ktitt of deVntciife! titatlon nnd incrHwl u Minister .r rtlfatu, KnJ Mr- 'I I liiHurincc < 'oinpany, fill\"iii'"! Flrv
I 1.0..1: ident ("f the I'lliti-U Suites IK'! fullv ntll'mrlexl iul" (\1"- \Kin Kiliuf *".' Or |'K>verty In J.b. N'arlb nnd Tt'tst Othtr- )I.hnn.Minliterof lo employ Ihemilitiirv I force of lix. nation met wUh! null nn.n".e,1 \l'e, nlint can stnj' the tide,' flnnnclnl ili;.m. Tbe r'h nvnrrnlly ulalnitii-J fmiiiUttuiff Ute lo curry out\ the\ |'To\ ioiiim of'llm .wt t II ,, '" I I \ lii Iho lroOlJ'I.n,1 bnnnrabli- llni of tlid Cotton
|Mill< at > cluctlun ou Sumluy. Tim uiennantttfilnl Hm 11-rs, 1'114' and otbrr KIMIINIS' !h. < I 1-11 *'lnlMi I.lf fn or the political revolution that II nnt t produce ? -.- .Airent.ln Ihn nf rtmrotn ,.
Iht ('jHiwrvntire lirkct tlf'rr.ll. llii- public, but not on of ihi>m bits' rfi-r payntrat 1 on he lit
-- - The hu'lr""nl. 11.11',1 arc o,.'''. II.tng[ Morlul i:"|iintlljr In Illinois.SntntHt' attained lli. T"PI.Y I> UK mm a sTiMii\u uftUr Pain- of tar lain Imabonil, John H. Hmltn, for i'__io. HiMllnn
Tu* C'ouiau MKiinrit ruuM I-'r.olllll.\-\ ) .' la IhlArMtmrialalyminiiimidaWtoaininilo ,
'Imtna "lnrl' "nll"III.lIrrl"'hlr < crolchet, irr i< InmrrHliV! -\ hhvnnilj Mill* Hie eonrtilriirfi of ta letler-wrltur rtlulwi thin of the suf- nnd ( tttmrnt vlqi-
Washington 1 lb THIS Ml "
NVIJV ; .
Ilia "
|H'I.II..f rvvi'Mln.r nil.\; l.nn '
1"11111"UIL
rim "411".te,1 hy ilir \ A.VXIt. 811'
friitrc" linger from jhl Tim Ih..e \cn"lr Im-i""rjII.II"" "'! of I nini|>. about Uie, races. uinl\ .ill' riu; nuuudccrci| -$ t,' It l. IfWiimo 1'1'tS 1t11.1. I- ftl b.n, u & \1 ,01. J "-I",

Tliire, Is no eml to the illualRtltni" which The fIn II l n'llr"llhlllh.etll,', DVcDitituiit In srrlf hl< /fft 11..1111.-111'111'. 0..1. 1'1' ".h.y. claim h.I.| u lt< llvmr t>f I'.iln c.
lialnt.
prove that we are all creatures lion. Jiraluli, T. Walla, colored member from ".t.l"tlIl"number InII', to U nllnvr iin on :Hill II'cr..f. him 1'111"1'011II'/ 1'!l\'hh u'e did! umkc tiaAfrii ITS MKUITSKK: t r lil'WKir: LEONAKD

t'lorhl".I. or n.as I tonsorialjinMcMor In Iliu dun ..Ue .a t t'llil. ;nn Inferior lo Hie ('Iu" ,cl in. si.nmer': i i. refolxd.to I If; nre.llltI' 1f rViiiit '... ro'*, f. "'vla ,

when e.ilured men '"lhl.I.9O Ihcmsclvi" unrtulIn 11,1. 01111' f..Uiuvli 9F> -TUIemBi i'Ji' ( Inn :i tin. tuatfi, r I lij ('"ult".h"1II1 l Thuly),,. in a ,Mill Water "III .lin.i.l Hmtuully Tailor & Draper
rtmoti' VIUuttU. I hlif
oilier The\ '"oilier Ie morning ho f"lllw S'nllonl A.wmlily lo-dnv leh.| 1'' inl.Ttlon. fun )oik' TUiTu In nulUliiii, to "iual It. tn a f wninniriit
nuking. rll\CI' BEAUTIFUL STYLES OF
lounge Into th*t'nnijrci'lonal Imrbcr shop, \Mi, Ii 'IIlrllho uNilnni of lii< p"lry. nml tixik, lrniu Our I 1II111l1 Ic IViemls iliui't look, throUKh Suiunrr's It i'tin< PRINTS NIIW opi'iilnit snllr* New Hlork of

the floor of thellonse, tn kill time nnlli Hiul ho wonM )' llivI.n f W,... I'. .s lltarl km. / ,
;
opens (Kin 1"1"11. ajwlm Ic* .vet nt Hie followlnj n III .ho. t u" /' ) w> u, a 1.II.t4.1"
whilu tliu ilirk wim monotonously)rhantll& 1 di'\I\;\ Hecently.; the t'nlliil.1 <'nnrtntSpHni- f F' lli'i.Hit" Mr Mvrrb, S"i. "! and SUMMER

I Inns"J"rlll I.n.< John 1. from Wil the n, II.( 111"Ir prnrnnri'irriOnnno nr< Ilmt' .I'lirin him, ni'iirlv nwiniiil' It" I .1 fleM, llllnoK; .liwliru, Treat ivndi-vd a itrcMon., !,,,"fI"/o, ir' !''''.. ,
'I"\llb
l district 1.ln'r" cam 1II'ml)1 tin nHigli innulowof ( .Ir.tl'In Piirl-i only '.MMKXolitl deu)in* Uio a.ulllfloilighl of a nc;ro lulorerhiuiH 1 111"< .I t MIX iiftlir enmity' Hliererr.i .A.11 Q u.u111loB AllTu P1-1oos GOODS
) Ii into i lull puMic' .cnteti.ilnincni.! .hliul -
his rlnik mown. lie threw himself Into aMicant nt the t lection imSitiiiKy.Trti : 1:11: \ > Itca. i: :
( hnlranil, tw l.trd his long legs together 'nlv ini'inlirr* of the rniiimtltue eti'cIn : been set nl'orllnt| \ hlti" J''T'IIIS. Tlld ci..e. ,
like a w us no barlier nt leisure ), II f. i \P'c\,11I11 UlUUi'nc: | will"er I* Prc.l- "M Hint ofn negro \ho Imd l"Tn proni'li'fl' | hj I'm.ill*, "iliwr !I. no rnu'ilv In Id In iirml.r. .Iu IMPeran'i ... I.I. CHI UtIN: .t ..IIIt'I:. :
In nllbuu'her situation, and byHie Hie 'ni'w oMTiiiiii nl. ninl, Hint \ hllc Hmllc.ii! .lo ic-i HhcUicr Ihr ( ''11 Uhtlns I, I' ..111'.1,11I, kei-pll li.> Ihrin A few i trtt'on \1| ili Mirth .
serve urjie.1 d"lt.1 ( |1.'r Bill! gi\i"< in |ier on. "I l ArVh-nn ,,1'.1'111. IheriihtWill. ( IV'ill t 'nil ntiilM ".. ..h....
Impu'seoT the momi'tit.VAllji jumped' I'mnilil will r'llcllI Klmiren.. I.f-. dropIH aster will prrrulit iliknw m ixxrilIr.'iilil.
< ,'ol.llll.lllg" ,'II.ln.1 "tirn-h, proeceditdlo frinc, \rnll"1 lill'l. 1l''hf.e. 'Il While pii.pl'' di," ll.il elli"" l if liking entIn ..-, ti..ii i h.II.> 'I HiilirKrulil ".II'J IM. U, HO. 10ASSIGNEE'S .;",
ImlU not ioU'llil".I'.r! )1'\11.
tit lowirrtnl id. )''r. \\ ilIi.mis'.llorlif Mailli uilli pul.lic thi'in -
) '
,
copiously 'Hiler t'OII 11"I'ri' "rl | 1 to the l ; .Hie 1I.It".I.IIII l.inlKii iiuiutriK Hi- ill- i.ir I'lls r igiciau ua tn llu i s i .
pli7. Before lhr> di ft nninipnliilnrrotild the <1.111 ollhe inllllnrorniiiirntic.n' of Hiocontitrj i .-.- 1 It In C.IIIIIII. SALE.

llnd a tu Imne, IIP rrallritl 1 !Ins ml. Tlrlunof an or.lnr oMlKi tllalrlrt' t'oqrt nl, 'u .
ftr.J11 .d. ; :
IL\I.\I, Jii Uk 101 in l'\I.I' C'//IIL.Il', ,""'' ',1.:1. I HT
-
Uke, und! iuin.li abashed slid Tin* time* V. lul itliu HitU'i I'nutlnni
quietly, though >| 'iillml Hinira fur llm Northern 111..1..1
nl'lhu ml.MIII nnd re'iminl liU sent In tliu H.iiM'. ilally Buklliu Vcrsallli'i tmllhe- a ; tollm II tn'ftll..II'CI|, ?'1.- The Ob.,tmVr of Ciiinniefce Whrti, "cl'Il et.'ru,inn. .** I.itilin.r.Mi"ihla.f, ...> SPRING AND SUMMER: : nOODSFO'R rlorlila, I lll olfur, fur aalo by publlu anrllnu' nnlha

The n-i|>eet for Mr. Wall UHIII| the John llrownIdi'ol Ornn.in '"" | of 1'lrl., ami uro -n ru> fixiiii'tily of 1..1'ih'' nut. ibN .nth 111'.'" In tikiiiciioii llll) kl r I''"l.e I"I..l'H*, I "t'. 'M'w,. \' .ll/M V.fl./ pTKinlits r.mlrnvlll... l.min enuuly, t'lurldii,
Ihu tall n as not iu the least "..W"IIIli.lurl \' | ] relusotl.UIMW.V, 'UI..III. "I1""III1. ,i\e t I. iitioii. 1111,1 I the nlliL'nl f.q" 7..V.t..alltl..V.''f>. It "'11.! ",. III tin',.mil' llllwoiinil < on IsA ft HKAY, Aiirlt.m, l l'l.ot 100'lu\, .. u.,
e\tni\ngunt "kpin.lhlui',' iu-| Mutt' <;11\" Ibs fnll.mliur, d..., I." Real Eit'ili' >,of thn ,isnd
'
nt March S -The lii'iU Ilkr iir.liii.ir) I..TI 'Ibme iuilli.rlintWltll cflhrta uf .r.r"I'u '
.
71"111 fun erniuciit. Aprtninblenndriinliilions: wi re i-loi-- ; IoIm".IIWllltllm..U.ok"V
--- I \1..I s 1)1 11140OU l'ru'nn. .re \|) led del.niiir, | tbejuind-bcn'tolori, t''ueil. without IvllKI'MlTIHVI" (.IHT. or Nil Ktllll A, II a..I'p".III"r.II"'lIn.IIIII' 1871. A certain' Iran or pnrocl 1 of bind! sltnntud Hi.pniinty .

:111..11).8| i thu Cincinnati Kmi'iinr, list In leg.il KinctiiNt, and the MVcallixl, i in-:-,' I >mi nr I'AIS kit i tu ,;ltga 0,i 'mHKI of I.pnn and 1I.te..r Florid.,, snd InrntH
Johnsun's thu .h"'r'f Thelownllent: it .l iilily nrifani/lng tnitt- tb* Nortk-etal qnartnr nf gcrtliMi M, In Towinblp .'
diy unotlnr lionda Hhrn oiber ulfl.IT .
l'n..hlrll.\I rl f or ohllifatioj|< In'nilln: 1..11.1.) iKr" uo
< Nnrtb lton.a' Knal, known a. Ijil Nn. I hi ,
ninrrli 1'arin ibevlllaf"
theKiM of Ohio hint worthy 1'1 to on which will |H" purporting to l I. miller anil ilrtucol ihc.vntlioritv ----
11.1111 "ri.IINI.r to filily lie in I'lphl' rinyn. by <,'/IT.s mn.\r HKlin Ht'tM ""|||.\ iTKI ol .uri' lllo, setiitdlno: to Ihe snrmy inmleby
him ; ,U.IIII cluing tint the l'ostiniisierorC'nvington < 11lu ,' ml of HIP ptr ent BlMoRovernineiit, will not ;rnFn.iu William II. Lrstur lu llioyt'iir I..WI.111.., fiiruards
".'
1'\1'.Jlrh.21.-'h Hag IIh.lo'e,1 he held binding on Us and Ibat uehull in ctciy front un I bo street Eaal, and eiteiullincin.ibundrtd ,
Ky., hud nttcnipteil tohrihvMm mati'.er and at all times fl'.llllbe p"i\'III"IIII11l'ru. Uli) ti> tbU ,1..y.I-II.i |t1 hilly \'c..I'I.I". \V. U \\ ILSONWniil'l ( and sltly fiuir yards Wrat, cuntsbiln Itt.isnd
u lili 11 nlTer nf inoue}' tu nHiiiit|'| ,\\ hUkyiinvrr 1i'l' C'rntrnl ( 'lmllel htvc: split, nnd aoiuuof of or "lIli.rcI'IIII'III"flny tax to pay'Hie HIIIIH' by DATIM' fAI
and that ho (Ilia I'ruiilcnl) Imd puiil. nn _nu'iiilxTs. hlvl lel nrn tcil by their cui.lelue all leiiitiinntv means n Uhla our nouirTlie Try Mm*"1"71V...iJ.; ltjt, u irf A.wil, ... Bppl| | )' '\ int'.iiiii; IIM 1'iioti'U nii'l tho I'liMii' jot'III'I'lIl1yll"nt liolun juat iTtnninl IroiuNi'W nnd ilwnlllnif, out h".0'l hnnaK,sml com rrlh and nil ,'e.and. kin,"ben

"* ,11'11,11'111.1111 UU \ \ii.l.KlMurili! 21)).-The rr-ohitl.mi also pm\lde for *i Stnle (Coilvention II tin tbt1 fln t iitlni'k "f nn> 111111 Until gH. i..,Ii.. JIM.' .lIlm/.r..II..ftl./ : ;",.
unler"IIOIIY.lllllinu. OO\erlllelll ol UT-paym to meet in ('oliimlini\ ; .Mny0th Vnik 1'1'1'.1", M'lcrfi'il, mill\ nrcliHKuil willi i'lmiriA
,
\ j loniinni'd, thu Dl'el.1 II olee-\\'III thol 1.1.11 circular Bnnciiincinif Ilmt, 01"1' I nature nhldi will/ confer wllh I the lo\ernoron! IhuINeitl fu't'TV ri'lirC iiinl, .Mf boon ofmiltlrlui, \I |' jotrlllt onni, n > Murch W :.H-llw

i "ninloriiy In (' ) h.vl promptly ileuiuiulril < nt r.yons anil Tfttil l[' f Mini, I'Ui'tited.lln. of The 'In81Itnn"illc< In tho l la rv timnn, -,- *. lt* .iirt>>uu otill for iinil ifrl tlm In nuliitt Lost Book !II
.rleh" hIIK..hl.nt] n Iiu.1I.il. )
uiv nnd Klienne.TlicUoyerniuent DAl'TKI) TO TilE : l'JlxnXU :.SUMMEU TJJAUK:
thul'renliteiiiVh.i can Jiiulit It? And, In riwly -Innl) nifrt nndcnnh :01IlrUI., : ju,"'" riiling, In the, i :an recently I'AIN KII.t.KIl IH 'ninny wnrtlilcK* tiimtniiiiii mro :,JOIITI till.I. loalhlarUN'K MiHiK,

ubit; I U the Senate of tho United Slates .\ '" from ii slncri! ,f\lU1P'\I ol the countenance ,ttuntptcil bu .*>bl nn tlm tri'iit ri'iMittillun "f tbUVuliMblf rnilii'iiciiie' nintir ttrw .1)\ II-M nii'l. !'''ri,... Aiiri'cintiii| | (, tliu nonn'ity of iimnov, In" I nU .. Iliw-whlch waa In agtvniu'a HAHK Kstn.ora : .
l"re. VenmUfn! of a lady' hy hi'I side, (' eonrieled him U )n It. They would Ilmlllv| ItoctMiilnga n lily itt'ti'l'iniiK'il, In mil itt I'1"1' ');'", v, "lIIlliraillj.t in liii hluck I'lio'ipliuM iiiulnf lavor les
1 olhlln'l | Oartlii' aro nrriviug )cnll. remark Unit Uie diy WIIH pletuumt Sulilby all lirn' :i-l'IK .',\- .Im I / hy >lnu Ilia Uuok at tbo Hanlius' Dank

lni\p "ri'trnrded hiI n niliulemeiinor" so gniu.in.l muni. f'llhu she only saylnn \."' "Why do" )''wear n -- .- -. -- 1"11111) hhlrn. liy \\ loi,'" lin' Imjn-i In iiu-rit -linro nt' tinjniMi" l'nlrfll1lt '.. M..t.b I :1:1-41
.
,\clv"! 'In'IIr..llh.,; of "I,,
illipenwl1 JiiHllei. stI
iniNirlnnt| us tnjtistiljthe etliemp penallyof Amlrahle thn Purl nuil, |
) *
Vemille9| "frnlllll'lcll.I'lweul' I iitlnii'I attention," It I I. thu province, of gentlcnii MARRIAGE GUIDE 1'' \\'UI I M'hiUlb4'1' Jult illlili<', H" *""'! n* |'ir rtii'itlili'.
Ihu In his ninovnl anil ilexj.lt in IHHaiblc. -
iu '
eI181.,11 | ) Dt 811 '1'111.,1 )* M T I ,
'n lo admire, replied tbu gallant man of KVr.KT OSK: IIIS OWV Itficlult. Vart-ll A My 'J4. m f
Ih,1 ofllre. This is precisely' \hal Grant bus TAnii, March 29.-Tbo Cuuniiittco of thu IIIoul \ ben they nru niarnud.I Hut I'm A ,iirhate Inttrurtur fur tunrrU'il |ii>rion. nr llnaci, ,

I'lrn' gnllty of. t'pon tin diets thrro Is D dinpule. liupuhlic n.ilxnoA thilrx\ >\\ITK, but \'e'e new ly >iol" "Indeed'1'. "I Ih. 01 I'm a Imehelorr', about'in bo nmrrli'il, botli iniili unl ft'inulit.ln L'\LT}.
Is it any allerinlion of them that tin1" aceiiHed1 eli'ctcil. Tho ludy iUietly| luuiovcd but \'il, ili-iliH-iiij to thln: oonnTiiliitf'' tbii h.IIIIIII111> rrlntliiiiii of
: LUMIO.N, MiircJi, 2U. .\ HIM IMIu the 'iiloiriihcd llIInIMnrwllte fucn of bin mother our KI \111.1'1.*!"!!, ."lllh,* pi-utliit'iton ."..II..a.|
riwtinai"ter Is his \I f.lher.. and Ilial Msl'.ioritlsni .V p*' the Anili fhliT.- :>lo\1IIU In lomlInj40loo \ iu-lin., tluii ufull.|>rlny, lui'lulling ulltliunuw UUio\orli< r I" ) :inffi : t1'b .
': mny have, l.in ( ( liy iH'xitUrjifX | nya ; ", ui'trr bt'luro iclwh lu tliu F.nclUli 10"11101I.. \ (( ; I l1ifIlmtl ; rrt1l1ll
Arab In.'Illn Aiglets and hasi ieclnre ron"( I. I I. 'Hll. I U really u ,"III.T.lu ninl Inteniillnit I Wi1 RJ nli' ,
; on Ihecimliury, that Is an aildltinnal nggrntiillon. France. I [
(| war against j
work. III. written In plnln hiiiiru.u lortlio u i.ur Ui llU Wl UJ J
Tho President Is sworn lo neelliuluusl.iilhfully 1'\11 March 2.Ihe) ( inaugural sitting "f OBITUARY. ui'iii'r.il r"h'r.nllII.III"'ltilleel, wllbiiiniiiTovnODK ( .l .

exeoiileil. How can lie do It, n'hen lie (:"ulcl. I ', ,,was adopted i |IIK. All JUIUM inurrlwl priiplii, ur lkou
declaring that "cll Diu.l In this 1 l Ilmt. fpncnmmiln '''nipUtliii, .M>rrl'.( nud liu\uu'( tho buit linrllniPiit -
8niulay 1
(lur elly, on nlRbt l>
11 :
nitons Hiieh tho I'oslnnihter 1..1'e MKOINNIS'S
nets as at Covlngtouv of their to inurrluil llh>, iihiiiilil. ,'nol IliU boi>k. AT D. H. IIW.
coulty' Mrs. HKNHUTT* Rl'rn In IbeBfHh far ... ,
l_ areniud His ncL'rrtt tbiit f\vtj mm uliould Im arqnalnleil
of t(' InillCIIADlet' conduct Mal'l, 31*.-The cily 'IN quiet.DiiTal .
of Uf r age.Leon. wlib; .HUH In bmik, lb lini 01 ImbH'ktiluj
\In the mntter has liven Ulfflily criminal iinj hasautimlttod apropos Itlon to disanii .nd not llu abimt tbu bounu. "II will lui iiiul' toMV '
,1.gr.I..r"l, und il n'111 he unpardimahlu ,for ('on.l' the National U"n"l11 withheld their adhesion ailurm* ou notlvt Ol M tuiMt A4urM l III'. FASHIONABLE BOOT SHOE AND HAT EMPORIUM 'I" -
to the larl8 Oovl.r"nrnl8Y. W\l. YOU NO. Na .11111"0"0., '''* aIIo.. V.irth,
'
1".lo I'lt' uilhont al'p''priIWIllol.: .\ in |11 "1 Helu"II had Irm. ptcin1 otiCt l'bll.d..II'hl.| |1100",. !M In--Am 1II"lr" l.re.rrlptlolll.Wbrn Nature
--- ed a CnmmittPu of Public 811iy. {1"1''II' II' ('irudut'i-s a grtvit r'llIcd1 for rlun-asit" tlin l.p.llIh, ,;;
r \iiAi.< rile In Virglnlii' produced the uxtialThu .ho down if they \ its ulunes iwn do Is Jo (ulluw hsr vrcaerlpUiin. II)

r"II. debt has been Increuwd, nnd lain- mrs iiro and nil eon.pirllut will! meet with Lodge, No, 5, 1. 0, 0 F. : "'P irailng Ihu vmli-r nF llm Oimutia' Bulucr Rprln"

; lion augmented. I-"Iumlhe rcK>rt of the .uII. the name rull.V.ln.I. --0- rlV (h.trtiltmtntl LATEST SPRING STYLES OF HATS Into Ua "iiiiivula, avluuni bus illaioyKrsil llw invan*
t. March -'- >omlenre
tor uf ibe '1.1 we learn I but Uie tolul vnhmllon and 11. Herman Thl Government"i| rF Iirt'tliren, nro roininJcil u I lijr wliltb Ibat worbl.rmnrni'il HM rn"Mla autb nnparallirrd
olwvh
". of real and pemoiial prujierly is but $301 t.Q r'lle.1In Yel".lc|Ilrmi.111 to 1'llel to Increase* thai tbirs will bo JUgular llactlnii ulLKU.N > Chance for a Bargain.; LADIES, MISSES AND GENTS BOOTS & SHOES nuns'III sail by unmlilnlnif UKIMI slsiumitnarilllrliiny .

w bile the funIIlel' BJiiouutH to|al.OtO.O or the Paris (iiuriiton tu eighty ; l.ODliB No. a, at tbulr LixlrfLlluum. ,

\ more than (en per cent, of tbo wlul,'. In \'EIMI.LKI SLircb 21*.-Tho deputies ol'Ihe thia rvfalng, al o'clock. \ BITKKIOK HAMl IN ftHfKCT; OII.KII l lli Tn. U NI S OJ ALL .XNDS TABRANT'S SELTZER APERIENT
nII. demand Ibo removal nfIhu I1R.VUV USIlMtKLTKK.; ; N. (I.tun i .( >r..d nt A 'ai rttlco for f'AHU (IKI. ,
tion; to this them is biu, 'k luturcal duo to Ifits. 'Ide"positively n fiises compliance.Odd. ( w* **unx, ttrcrttaryOcklockneo J. K. UulMlSF. lb. grand' presrrlptlun ufNaUrsli renilcr il universally

:iminintiif $ ,OO.OuO( and .IOO more will Ohanrpy promised. the'lnsurrectlonary committee I I AprilFlorida< TOCHANGE LEATHER AND SHOE FINDINGS.tn. snd laslMlljr a>allablu. M Ibis seasno, wbunArsrs

IH- due by Ihu 'tint ul.lulj I of the current )enr.A .- '"'Ih,he as released, that be w'ouhl notfight 1. Lodge, No, 12, I. 0. 0. F, disunion lIt Ih sluiuacli and buwuls, bllbinapimpbUnls
C'lctnpiiceau busruslgued tn..ma, M 'b 'Jl I.IM.I. Jan I, Tli
> the tot'd: receipts lor llm year am expected.llnhu except, his nglln'I'irlgnr", I -- OF SCHEDULE.AMIJSO t ; I and all Ibo dlioasM wlilcb aDiict lbdlgi "
.
only' fl..uOUO. and |I I,2UOOOO will I I"ah. a member of 11111 Ihu Left Assembly.has .- 1,1"1111. i ISlirctlirai J : tiro ri'iuiiiJod ail.f; sMliullatlnK' and s.*nllv. urifans anM -

".rl,1 by tbu ordinary "\11111"1| tho |inn>i>,<'I I ofn turncoat liecause thn itjHfiitl Jnimtl,//U.hhl",111. ,I I that r Iliirii vin Im a Itognlar VccllMK.efj T |' "lally' pmvalnnl, tlm ImfMirssnra of harlnit Iblaluraliiublil

prompt wUleiuunt ol'interest does not stem to "I| awassinntloii. A molion ".made, iu tlmAipmhy ('kl.l< k.NKE Ullll.K oI".oIt'llbclr Central and Tallahassee alU'ratUs snd corn-ctlro band, Inereryliniiiu

brillinnl.Tbu 10-.1")tn III'III.II"conimiiiirrflllonwild I 1.1):0 KIIUIII.'noxt Frblay EliuilliK. 6 o'clot k ( JALL AT A. M. SGOTTVS and wllbln reach of all whn Invcl tiy 'l-mit urwuli

I.1'1' Paris.Tho 1.. II. CONOVKIl N.ll. 'r, miiniil b* g,,.all,,".
luune result of nu"lcl rule bat bum nchbved tiortrnment (' < <*&
In I'lorldu. Our debt hangout) up f.mlulr I lyllllO the mipx| >rtol the Oovertimi'iit. us- -- -- / I I I'< M, | > 'ITU (Ii iKT VUIIK March iN IJ.4PHOTOGRAPHS
million In 1MIW lo m' In IJ.III.llho ., Ihu umtinued occiipuliun uf Freu.litriribxy .1 Aucilla Encampment, No. 2, 1, 0. 0. F iitUI. .
fl hy Ibo Pruiwiuns! Is duo lu tliu incurtreniB. -11--
.inleol lainlloi h. from QTiy on tbliini'lrc'l Thu liuvcnimenl. has lcmKui| with | On wnl. after Stuiilay; Al'ril2. 1 1H71 &c.
,
dolUra to one hundred, and thinyiMa\ llm liiMirrccllon 1<''old bbHuhdied.io)'mill :i' 1'\1Itt.\lU'1I tire rellliUtI. : .J.J.! | ) II fcKlitn. TIUINH US'tUt.tK KDAUM, Dress Goods, Velvet and Silk Ribbons Trimmings Lace I ,

H'liK' and Uiecottl Ilort"II', have decllniul. lo lhl. II j nl that Uiora will hit a Ritralar M.allSt" | nf ** 1 ,.lll run u forlowil AT -
-,-- ciecpt' agnlnst foreign I IPinii I Aldl.l. \ KNTAMI'MENT" No, t, st Ibflr IXMlB( llmmi, .
enemy. &c. Below Cost. Silks $ .50
A i1'HPII1 VKTIM OP TiE Kl'.li.II.-Ai.iinihmiil.nl :rurchA) A'seidily, at VirSilles I!. ni'xl 11liir 4laT Mi'ilnfr, st ..,_. u..rua r Train ti tng i bl..i.: Goods at per yard. Kuhns' Old Oallery.rpllK .

| ( of the Xew Yurk tiun at Coliimhi .- ther 1'1 turbulent iiux'tlng ofDepitlii'S. mn.ir WAI.TKII.: r IJi I- .". lIIac,.,.. ... ,. ., .. \.,. ,::1.14 i 1'. M.
A large body of cavalry nnd Infantry I| J. YUKI If. H-rtl. Arrlte Tall.balle.! KUI. II -
:i, Small Carolinaflirnbhessinnehenrl-reniliiij; have arrived Iroin thu nest, and, Inrt'e t"\I Taiuiuu.. nan -
deliilU of thn uf one L. };. Uliwr, aei militarycaiuiia ..r, MnnrloJIrt. '. T (KUari .. UNIIKHHKINBU' ,
will foiuiedat Fire Attention
hL ( Vigilant Co. !
fur
811erllll" 0 jeruialif .III pro MwllMii. 10 IK L "'10.1, IIMI, ,.
; ili rant hur< Clurendon\ county)', S. C. 1".tnn of th gorrrln.nl, --0_ l..Tfl.lv* I hvk. ,. ,. .. .IHJMA.>M. oas, ars uuw prupmud' U> .ba.III"atJ.
| Hi'xer; kept a store and traded with tho '** Germa. ofllially( deny liu 'lng en"Mlnll' Tho Am.. lit Savannn*. . . ..104AU.Y. I ,iilieeivi.iuHU.-lKiii'lyiriO.MIvSTl, ) |, ) () l >UVHOOSaii.l| I'.OOTK: 1".1| HllOW, all stylus nf
: for eon and cotton around Illr'fiir cd tho French Inllm.t"n" I : n lIlaruIIIJII '[I utiD: K.vanutl".,,, ., .? ,tlJi.J' M. (iUOCKIMKS( : nl nil kiinlt. muili in Flour, Svnii| Trim, Suit, Mm), Moiir| 1'\TUf\) MrJ'AlI'IOTr"', .
| r"Illyllg XKW Yoitk, uf I Ihl. Ci will bu, bulj al Iho Kimuuu'Ilall lautvii Uko Ul TniUA.M. \' ""
2.-\ 1urb'll"dILr"'DI >iUuuiy) ) ll'ii'nii' l.unl Collee, Siiunm, Si nrcl i ""Keroxeiii': Oil) r./.r.c'rkO'l'Y"II. .
.'Ml' u'til. of Us current value. Ihu I : Kl.Tbuas
'I'r Finally, there ha I IXMHO H |clwto. 6MArrtttut
.
KVtNlNt. .
l.rll any t.n KRIII\y "1',1lit 8 o'l-lo.' CANNKD: KIM'ITS ami KISII Ai Ar.Tolorvooo nlelara kloil., sls .
Jai-li un\llle. l many
Kii-klul giiKgnl him I Imnnd him to a trie, Imrned 'lliaawrk und Central Cuiimiltluc utI'arts. II) urrleroflhv'1'retiditil., I ,. prlrnsb'iaUI Mil surly. at Kabii's' Old l.illrri .

/ i liia atuic ninl Ihi'n Compelled him 10 aimmto Tha )latter 1111.110 that the TldenUovi'iument N. II filII cor.F. .' ..'' /../. 1..1111.. 'l'r.l. < el"ar '"., I jail airctdoa c&s x>xlooa.Haini'iH MSI lo Ilia T.l icsKb Dillon,

)I.' 1 lemu thu uounty. It Is a moving tiih*, hit Wf8 ','liio Ilr p" lruy _, J rk ontlll.. 7.1T P. Ml.uMt r.r UTI."AIJTIIHr IJIIAIUN1'UII:

f n' Tligger had, logoor Ilie, mIghlMirhood! ijtiliJ by he, country nu'ciwry, and '" 11'111 I lew ollcred A..I.hly.clmo -, The Tallahassee District Oonfereuce I.MV. Uk! >.Clly..WftO HUN "" Ilii.lien, S.iiMli'ii; (link liamla HUIIIUH, Trueva, Plow, \1'1,11'[ Lint'*, N.J. I IIV. k')16UU"11ft' LULIh..

(firming and, movu off, U neeins to have hi en ono muunwliilv, to pay in a few days the luntullmcutol -0--- ...!. Live Oak .U.4)) A. M. Axes, Sliovel", SpilJeH. liar fn> ninl Meel, *ninll| kimN
miluuiimy, Uuu to tjennauy. JTi7 "TU" CwitfiTC'iu'c will run\rno in Arrlvi. at Ma aiinili . 1041 .
of ilnhlu
.I' llioMi un-ei an Irrecom iiiitngouixm .ofliilerekW waa nivoruhle. The .pinion\ Uln\'rUI'ly l.ravi Savannah . U41P. MJ *
nbleh alMuluhly requlrvl' that one nfl the rcHtorallon nl tho Kmpiru: L"r by the 81r"l; tin, the Mrlliodlnl YoI..e"I..1| | | | Oburrb, rl mlb, si T.UIaU.i. WMI Xudliun. 4JUA. M. S if I PLIES Dr. John S. Bond

l jmrlles '| \ Ihu nhwini' ofevery ImiM'tinl' Ii iiii'vllalile. 11,1 II I .-.., un WEDN'KMiAV, April '*.lli, A II. I 1171, I..... lonl"'I1., . . Hfxi ,
111 1"11.11'II urniy .
&llul Mnruli nt 10 o'clock, .. M. Arrives! 1ntl".. .. . Hill ii Wl.idi'. I uillfll Ui VKUY I.OWKST Wit 11.1. a..UIIII.lh.raclro of MndMau la 1 ullaliuans
legnl rell" ') Ilie-Cl.iren.lnn men took anummary r.ISIO: 30 -The (iim-n of H.eih n Ih 1..lall".... .. ./.11.1. II : T ut : I'HICKH r.\x|II.| , I Ih"'up U'IOUTXAS w.llh.I"1'III. . . HI '71 JnlT '.
oue. dmid.DeSi, Arrlv at .juluiy .10 rl6l [[ ism rmr olth .M Cos Oms
ulie/cr In reprcienlattve I ,
- 11'1"lnllllh"| II Tb" ipi-nliig HUIUUJII" will b* |rcuihl> oTuiauay (
UK* U Kuipirtt atS'a hUitiin.PAIIH I.'ah. ..cI .r __".. Tritl'I'O 1010..15.111IIII. Ill"DAVID'S
rui H
hl. / ile.plores | .
r ) Parln, ,ST. MAUKS.Lraii. ( '
the Imiteaihnwnl of I ul.I"I. and Mull'sIliettixebiirgeson llreh81.-Xu"ur.IIUuIM'II"| ) .
all Juilgn city. T.11.11... . . WALKER
Mhkhlipnnseiiiivieled, thus : having 1..llh" r H.,4A M THE ,
Tb Dl'lrln Blvwarili wlll be and 1
Ih'"o .
Kirnt-Loyally. .- Merman .>oH| wi .1"'r Pnrm, anil Ihc | present Arrive HI Mark 10 IU < Gov. REED
hi. tc'I.I-Tho'1IIIhlll.ollll.1111ml.1 i>f French (orcen nlll I" I".re..d. b"hllh'lr mecllag on Frlduy uUuriiooii, April. 2Mb, UainCt If"k.. . "("JI'| M. ATTORNEY AT LAW

\ l"mll'.I.11|' |tltl 'thu htnl" FiHirth' -''I"1 nip- I al. o'clock. ArrlM'il Tillabiaarc . .. H..11' TAllAHASS [ SINGING SCHOOl I '1,1)) riVHUtirydlllleiiil. In run Ibi' \(Imirnni'iil -

III| f"1;
'\ r.uiihliii.,, 11Ih-1"'r.Llcl Ol".illll t. "A'II"OTO April' .- .MI slaUineiit, I HUirU-l, aud tbstsru ktjrnun kin frum' imk pw' I "?,,, .niiu.icUttli ., Llv.0001 with A.AI1. Ti'ilnt,' JOURNALS WELL OILED -" "."
j the r l.UIU''Tt a riilucllon of fll.Oll.tVI 1 diirln.1; the Ion) fliarf* be jirMent.' (.Vfrnnub, Mil BnUirll "lti tn.>>i< fur f.-r At tho Methodist Church I'll Ai;111'K In Ui' rlaprtiii* 'H.4 I''In nil

1 "'inJj lujiilty, as this Una ui.-vt-r IM'fi/ra heurd ur1'.111111 ulonlh\ of Mnrrb coin babime, fI01II.INJ., I A, J. WOl.lilllIKiK., : I I'. E. Mirmin mill, I''. ICr,.. All .U. bluir) nu uli u. 'Ilia s'Un" iMiiiillun, A vary Uril.l. "* iillbk'fj kil'1 """> 'In Hi. I H i ii, .ill
Minbll '- r, .1". "IH I connwt dally with tralni, on KlorldaKulr .,,r.ilu) i:rnlia||, Ihr ISIh ln..., ul "''I.lh.r| nrll. I' nlliichiiUTy and "llUlrlil riiurlll fur III' S.irllirrn III -I, "IKlnrliH
luitx's
:,, ( Iliu fiu/igi. r.iiol. of thu North : and cIreuy'18.G.H. : .ul al 1I.ld.III'"r fornandlinand fur iiolnta 1111II_ ..11.>""'.<' tmftl, It" V "..
.
';; '> Imjieucunuiil' by I 1)cm' ) |{ Jullu' M.ku In-duy unj njraiu I -, Ni--I.; ; ,j : ,."ii'h ol' Ilildirln) ("T Cedar Kryi dally vscrtH Hun "."I I'If. ".\ < {u. b, I II."..
lul..., IJI"llc. In.nllIt., anxious to come to, vuiv on H Uirriaa., U U a .ell i j + Oil I IliU. .II I
f .uO. i, > I.!
,'II.I, ..I i is ui) outrage wblih cul. I.r 11' 1\\klux bill, aud J't Hut pur1'] \ill mei' !' kno"n urt Ibal Ibodernnn 1'.I.lh..1&.>o .10.| .). o'b:; l i.t' Traliii will 111 dally IMWIWI. .''n. 'D' e.. ""."11..IJ., .,, i _

'i.ti'iliiite, Inli rliri'iuc'' uf Cungr...**. UK- nholenlH'l one earlier nMinl nn I"'II"j.' I I, ,inailr II t iluilr bus) .10 ouutrul a
>Ti'w he at ouev iHillawol., for uneh, lulls ut'.niil.miy iloiibled. if the Ku.klux bill ,11"llhr"l/h )' manner, anO II Is lo (1101. IInllh. wurlil JAMU A.NUKIWOV WM. LEE APTHORP. ,Ml. tirjr nt l.utr.Wni. .
Mi .r hliolicr, and \ I..".,h V",1 q" rl.l.ncl.lIl. Can U bud 1 "I .
I
TnrrrvriMTA"
tliouU be this 'Iree undenlightened InikbUnt fur tbu Ulvciiii.r" "rib. coniMna! J ruAVTitKiN
lU'l '
bappy ., 111'
1.I"f41'.lln mi _nrxikr In ornonitloii to d.). I I IKt lion' Ihil products ILituifrral Illlten. mt 1\1 t. | tf* All lllli lMOICiin ta. ,,. II.'.../., ... i nuri fit Ih* rtl.n; .a 11'I"hl. : rVqatnr Howard ol. Mn bl\nn. "iu ttri<'k' ien Tbrjr Miblt "J I'vrdy's Old maud (iiiirt lillli'i'lu in. Marine ll.nk l 1I 1I.Il.t
IIre, tl the sail : r.. .thill, 11.1, | .irnr.ilt Inrli. .' 'in al. *
with "I'I"'IIr'11') at I'lroll y'timla,. un illMiuutl organs, by .lr'WI.'o. .p. ) 1' I.I"'B. ""Y. 'U. i 0i inBOLLINO.BAKfJK
lhu J 'lfl.l hI IVnnsyIvanla' hns aoile| Hii
,, and, .ln''I.olhall.liull 0 aeut ,,(Connv lion will LoM a lueutliiR ou Monday next.wluu j biUutlng Ihel l>i lli'iit ua li.niiuiU I Hit ra olnnl I, ,,. Vnv IV '711 I', il :

fislersl Ian', jUt the uiuuiif Hit Noilh u-oiia| .cjulor lilp,. ulll i luru, llm luiu 1 16 ,mi. iptidj tut sure. TbmfWpI QUANf."II.U > ,

Iel'hilullhlllll "I"I be lakcu 1\1"( I II, 1.I..1'.I.Ii.r.| | .. Uiilucs. ATTORNEY AT L .
nui'ie.1
IIHIII rrsi'ned rl.'ht"I'llie
a
1.ln'l nl.l! Jiiiliro Ncaeonio who a' Uoinuat! mid toni i -- -. NEW REPAIRING SHOP!
the fuinla- omr "ALI.\lIMillkll. t '*.,,,
SI'iti'ofl'eHiiiitliaili.i.lnliiti'' IInn..llh. AtaialnulHecrelury Ihu Interior, inpl.ve llriar ,Its .ni.,l.Vbiu .\" :! 11I1'IIIUArUi., '
'"' | r>rchil HU'tty. Is mlinuii, uu- nf Ml to, baa ihtillnixl tli position. I II I ltTt II>"""> Ixt 'Urt lluu-i
,
11/11,111111. .
Irlera Ixi-n ITOIII tbu \ di vaau boa ua rinlacil the beallU, anil tbI pun PERUVIAN .. '
I have w nl N"11J"P"rI' Nqy. It. 'Wt, tir
ii\e nnil blinnM furibailh v..il.k1'
iniiiiry anl '(H'tf. 0 IIII..ill..< Iliu omm.imlunt of the BtlN.kl1I'y I pbali'' > Uiw Iwa UKIMIMI |ciMliulsi<], a alliuiilaut I"J Sl q K.ir s iln tu bus In mil Pim'lwM'rii. .
reH.slwl"| Tbu pnuiiiWc lu Ihu reNilniiou \,11.. HI out for "" liunwilUiti, ly H vru *...|' I IfOIUWt f thai "III an< only suPKtiihaot hui rMuonclhiiiunic, I
-.- W IIgOlIlI, (Our l\gll8) or HariiOHl R'llairlJd' M'nil 'l.ir 1'In ulira, if api'ljr' al Atfvnty In U .siiiulk E H. TAPSC01T
>rt fnitli, union; other thing. that tin.ail i .hosl'1 I* tiaiamlMrljr Immtnl. to M.airaldli" ,
,. 1MM V. LOW, :4410 Iln. lu Ik* T. l.II. .
: :f.W/
i. \ululwl lu 1".IU'.nlli.1 0 auiln'iliy' I '' IfI'" Is .1." a Volitul( tunrie of Unbreaking duva .1101 .J. ,.." .. %K*.t, ATTORNEY AT 1. .
!! fiilt-ml. and, Histe |\prlll.-IIi"'IIIl'k.k. ,I 'lh r>, in ,u of file c-nnnitutlou uoilloe ravngss of IbUnirinj | llf. -I II I I'.IUEK I r.-ii-hiUK.lM. Htnik of '
0. F NEW llluiGU. "
KiU
1..11t'I' SHOP Vibll Im k."o'.u'' .
"I .,'. AVIJRY'S ) "" lIourlll. TAi.i.\fr\"n-r! i' H.I' UM
I\'ell'l note, to ilelinc a 'lime In u hic-li hu Huuld a ni | lubisllli uwl ,
f ,
| an trul/sUtriulug. <" kU luiJi U
i inaud sIluili
II lt..J., jeuloudiK, rim nllsU of the lu. Llion In Pmla W"U'f" I III tl'.'il 1. K ink
urr
tupprcmtion .'tl' ,'. Mumarli Biltcrs bat ._ tuuut and Summer Goods O.|M>ftll. | li. IIi: Imatjtr I *i urr.
l."| .iili,',, nuil Ilal ." / fxuet Bjr xtlnjj Hie ,
private i lucrns, and O)>|i. >alv 'and nnIKIIII heriHiM kiiccfuj In lil. iff'irU" of Muinlnilion.: j' ) UJK-II dlg allt or A O !
..
.. .'
( '
( '
mid ciiuiluilwl by itHMrtiu'j the right I.J.IIII" gan, ibijr ri-ra.iU1 lUilnaf' ) UUufn-JtMe. fctllng4flur ; .11.. .
]n'u diies tir Ihc'lr ".

John Cldnaiiiwi, -beouuu nU'\I'rf."rIHI" of aninitllullon : 1\ ben Communication other l\I.nOUtl"rll bct\.
.. 1111Iui 1.IJI.ttlll'llin Idler 'Ir imp-t. |m wd l. i iIvieni slvuxfc llwiwIUt n lit kit alMuglkJawfisiMliK.snd Glass-ware and Groceries ,
as I Colors & Brushes
.I. /.11.,1., 'lhrurll.'lU UMI l",o lilien on Friday I IA rii I' K.a,.fsl "..klt ImprotaJ.Tbiinxi'ils Turpentine
,. lire fifty 11"-\J ('Ilnel lu Uils .', rumor bavlnj arivn 1".1" boil) uTlrO"!*. or u.'. .I"'MIJW1 Fla.
nl' ,ptraoua vvrilf) tbat >t QUI) rtlltjun Aa4 k* will innllniR Hi rin d.IIU".. In bistn. Tallahassee, (
,
wiiHiitiiiingmorKtli.nl 'lw uflhc. entire intruded, for an aliark on Paria' liaii #ailudNcullly .
'' 'IHI HVKINU 1UK4JUO. IAAlMJII. J Phoenix Guano
in all e"aiauf Huakaesaor
DMOUa Uiblhlj alirudaul dowr\Glas
) | In the rt' of FranHico and Si Cloud all Ihr iralm of Pllrlie \ ; P tty ... '
l,0'r'Jatl"l. y U ulone \ tloM-d, wrrriij offlern. ol' Ih| ,' ordcilynjhlh '(> srdmfcrr ..il.. Tbe ginnralUxof : II. 'IICH'\INM.: l Mi. 4Alt Y S. ARG'HEH, Proiiri tiu I.,
|) (.I1KAPKII: IM kubl In Ibla lnurl.fl, Qibba
Iboiuund, of whom lluu i r Wilcox & CO.'B
jr'lhlrl'u over two
Manipulated
battali'Mi nf nlllllnllllr'llI.t. mru urre.lit" Blltcra art' so dli"i\jI. to 111.laile lba| \Joe y srs 1.1t1. IIflI '<'. __ .__
I IhniiMtiKi' (kiuaku Clilut. I 1 Al U, .. IIIIJ.'H.hire's f -
.n"I.'lr awiutlyxbuiln The complete, Ivil.itlon of ParU 1< iitomtubirily oljw.tlun4bk lu a iwk ttotu.3 b. nil W not lit.no. Guano .
/'DIIII locljfht dollnrsa wnk asuagiaTlw "irite5.. TI.Jo..rlllll.INiUlid A1Itrrr <. : .ilU UiMlvlUii's Iliilcn siUk. will fuadBilMaml I ... II III uaii J ".,r.
uM'd .l of the have cua>ed II'IIII'I"'IIr| rvUemclr' ... Bskwasl I Milline.ry p s..Making.I -- Salt& mliU HOTf I., liuilnK b.e. tioroui\tty| | ri'puiind\,
Ouano
| "r"l"rl| pUuta, karkl anp Plaster
hhl1 GoinpouaAI.WAYMOM llhullroly
( 'Ij 1 I-Pari. ,palcln-,4il tlieSltlfuntnln 1 snd nflU* >:01111'' April ,
).ipnlitiiiii; lu .n YI.nf'I-1 umonI'i'i In .1.11.. In II""f\lIlIlbRt. emnmllt will kiinllm sod roi.U euttrltul tbrtr rtMorstlr* Jnlris to resili SUNDRIES I IA a.* firnjinriU, now "1M'n r"r 1k" nn 01'{

MM) Ihi'ir reul uklnle, l I. lulued ut Hotel Ue nile Ur Luioniboorj Mtmlnrjd 'r 11 .H.tblui( >,01< sUcBMlbt-ulug. Its Luis ls tb* I Mrs. LAMBHAI l/AMOAilt) VOK MAl.K U '!"" .\tIII oftbs piibUo, No pulnl "111 b. 't 1",1111 I M-II
f1U'I-.. ; ilin tlm alT.ilri uf tiniMfciral ..i.l)> pun llwuUiil KbicUbaa cur bcnii prodac., rKKI.M| Till KOItril WllW MaW .UgclM.MMQKUV| 'IW1!II< "> "", frum AH I*. uil u.r'l.., siMAVANSAII "' I...01Illurlotl.l. I at." II. '1\1 .. 'IBO
|l ,iolHi.il. \tin- credit of lU Chun ciu bun voiumune uow adll luLi\'r MET! K .| ill ml Imll prniliS' juikHlffs. MinuluuMivf' I'llll M, "llb KI"UM_ UI / airuiMllattUienU. lulublluuU fOntinui' ( .iiit.lniut" noM,. ,t or any otber dt-lntcrliius .1.! Ihelr jnaiui l d |lI.m.
r ,
Ff.ii.0ito, llwl III | | iqhMtrof : l : RDING
jiropiiition II 1"'I"II.I' 10 CUM lu '. Many Utl" biuL ilvxvrtcdTli lu'Ui. Tba ibmi toilful anil ikllful cbrniltts bMlul ot ,. .Islaat stU*. Tbs UJI.. art ralkc1 tall 'i wika "A.bUiu" Table Mull .it' II .H |I" ri.uk. 4.rl.IIIIII..11.1\ .Ax l''alliintl InipU. .wi'iiis "'. HOUSE.V .
tUelr aie brought llu anal cMWilaw krr .u< "blcb' Kill >lwaa Inopuj "
Muull.'n Iduf. I llMtUuttoial wa.lflit.edN.y.. AlJalJ'.q U.e 11I1I"all4 .r..._ .. ..1_ II cull. B.ili' K"!"', ibeap, dnri'd wb u dcalrrd. AI""I""flU Mm.t .
cnnrts INI rrdnlnal al'lion* than, of other i law iluinun ,1.tllI'I'.r. Ji.r Imi-stilu* s/lfr 4ay.HtJn uny consents to augmentation 1 bala o.ll..I"l "
.
'J III. ...'Ilh. .11I.u. .' JaUn alltndi' t
I' .1101. )I 'r' ( M B pton.fHtr it MIkwklui 111111':11IUI.'tT: / 111111 "IIA""n'NT 1111111""
to 8,0ui) ti lob''" l'k".) *"il .0""', i ht
army me p
"I ll"I"| '11 I Iku bunilrfdt uf tkuuuads WIIO hart trpsrl. cdlU IM Isnun, slw ll ils a t..lu. I. \ UIIIUM A t'O. Iuu b. bml al' -
In tlm boat Cim 1 .Me u.n'.t
'd""c "I
.
rac betwivn the
-'- ii I sw* II .Wk |>Mruu*( Marrb ijIjIf
bridge lb. latter pr."BII" siul cimll<* tcl. uf tb* .au T r., III''. b rf. n. WtC.i'II.. Ffbll.TIIf
woo. ,
J liiCtlutlu .
i rum's comnmnJinguaia
| --- -: -- Mrs. Allen's Houte
1"llul. \ci TtaLi tonic and ALtrattiva uf wo4rni 'time t"- ''rdl I It ': U Boarding ,

rulcoiubiualon. ."la South t'urolina, to THE bAHIKX CANAL.NKW y) 4111 ..re oatithiilti |a f*>*r aotf Agus, Uys, For Rent' Hub Spokes. Rims giiutb-wi-it nftbs Mxnnlt. l.iKttrv.
,
..lUtirrae cam about lu> da) hm bile. They Voim, April -IaUiuiui of Ilu,.' n .id /I" ('tis, Blllouiurw, V muD> T'linplalalt I'bruBli. Store Store House & Bakery Poles Kvvry Ihlnf ,.>n .uK'iil and vll srraaiixiYIIMS
ib moment liovernorwill riMIK sJP'HE HiJOM IN TU* MOkKUK llOI'k, Shafts Carriage Bolts &ct as uuMleruia u any *bor. lu U< .H'
all vice tliit ,
|.No very nrpmunl a lewly .UtIUI.1 I ji.ilrouislsonl 1 .mplool..I' U'l ft"".1 l doltllilj 'I. aMrly lauirlUinr .
L foranarly urnuM kr l I'. II ar.ST1".1).1 l ''b.I 1".1... ttupplui brra i Ivw iiav 0 Hill 'I'1'' '
t"k Ul. U'intJiesler nrle" uui ', Uu luiiul, nf ) twenty-tw. mik. .lopi.( ,1J k', .m Ik > W> *..r 'I\ Apply in WI./'/'I'K''hv.it Ic'OIl | I'lM'l K>.KIK Al I*'. .. Ill ....**, llinlr Inwrpai' I" ,i.nl, ti|1 i'' "
Tli. Hl ,' ''i Tnr I
inii
a" ka -
.
-. i i tin i u .It. r 'it 1..1' old Hi in i .lul. I' J' '
..' ,.,.: ." ... .. ...

.% .
I.1
..
-'-' -- '

., ', .1._ .- I -- .-.--- __I_____ m __. .__ _._._____ --- -- --.- ---- .--- i .- -- -"-''- -- --t -' ---- --

I'nllnl Mlnlr ....".. Miscellaneous. Savannah Advertisements Miscellaneous Miscellaneous.

f *IOribhtn. M "".u PKAK Tnt; V.TIRI II'IT 'lIP i

0 tI&& 'nl\ t' tip' TIIR nt,'Kl.rx. __ ___- _______ .J _. 2J =_ -0- _'_ .

\\AMiiNnto.x March 4i4cnnteMr. r'um- : :
: ;
rKI;

.:< :<*it r:*>*ioAi.; .. -7 rarociPtphednht day llenum ip follnwa : I THE Dissolution Co-partnership JAMES E. PUKDY .JAMES1 J I ,/. I No Choir Shou d be Without It !

t 'J IliiiiUbind( f ,ttn cain : ..1I1.mlltJ..1&I hits lias, // ; Mil I tAVTffaXlittit for tk/prcaent to with-
I .*\'lolllt.I'tnf, two IIr Its .""(11If1,4, 1 lilt)( frulen, front lb. pmrtlc''t JHII\lIMJblp heretolore WHOLESALE AND RETAIL BOOK-BINDER \MKlJICAjTrrXE\
The l .lnre. .f II.. Kit.UInt' 11111..II' onr '*iirlnK the cfimlity| nf nnllonf, nud the flIttIng tw4._ -U *. Attomry, &o..t I HOOh.I .

/B'T I'l'IItltlililt asnlnbt 1 litlllferpnt Intervetitlimic Law It 1hl day dissolved by mutual content AID- I

\\ .\. c..r" Vi.rrli) 'ft, -1 I'Ii|u> STII iti I'xhinii4ttP ) tWIiIIet$ ," 1\"lIh"1II11] prinelpl,'' the ** '/A' \.f.M-BJ-APT. SADDLERY WAREHOUSE I THIRD EDITION RFAOY.A .
I IlWlsbiiiacc. fEElrff
,..II1oJtnI" h.I..I$14.1.! 4tn" .>ttt *f !i 4t4i"liii|kin trytihlih tin .',.jlvn'' I h di;irivd WEEKLY. FLORIDIAN H flTIi-4 Blank Book Manufacturer "- --.
''I j I I .' i FI\Inttili.1 1, \ I
1"1' fir 1.111111)' prvmjmrni' iitJ'rfsarilnl.'. Hit, vrfj ..5.A *"* 4'rnrr tthllakrr' mid llr"" "!... t"....' I"( N OK ALL 1I1E: \\ IOU., pi).
The Unluhan, tt port lrt>'riot IHI'n I mi.I., A.HnVirnre kingly |MTijrfilivc !I. n"ertcd l h\> I'lvlilcnt.--.-- '. .I'U'"I" I' WOuF-J -** uLir tburch Tunics, Anlhcmii, an.II. ,
nfiiplnlnn exlM1 l :A majoriij ui the Thla i I. the iinplc/ l '(Inteini'nt Looking mill ......-. . MVAMXAII, .Kf>KlM. I -n..PF.R KILE!) 1t ANY PAT1F.RX. iOl'R1 which have formed the fonnrtullon of onr Anif pi ,

CcnumlloiiiAivoc*) rqxm J1I h"II\ >" II nnitnimt further nl fiirl, w i. m that nil Hil* pi'at diwilir.diencahn PEJ'.Rit A IttE' nal, Lcdetns (..1o Book. iMy Book. and Church Mmle for the poi Bfty rear*. (.III..hlll'c
tthn UoekH witdn tn order Merle J\uu and Maalint : 1.0UO choice piece* ... oulod t*>0 T.achcVT
1ne.fI'n -SS by
ct tmIJt'ftd.'IIt'llt ". for II: pljeet the nnquliitlon, of ar i .%.or..y" ril '.ftw. I
IUIII ltall.. mill rfjniuli Aifli lafxc olj j I I.- \ 4\i rr u'nij: > ATTnllnhfiftsce bound'In auv atylr.PsrCeaiaralt.elIe.glteuiu Cbolr Leader
} ing trnplrnl pr4rau \ TALLAHASSEE FLA AflDLt HACSrM! BKID1.ES tI.'IRi! ; 'pairing fholograr !:, ".r.o. $13 .' per dnron. A Kpeclnvti ,.,
*IInflff'S reaelatum *r rt diicuwtd 1 la the Seailc wealth and lii'. in curnlna out tutu, xlume
(
1)ROT AT1UTU'f[ flhVJ1b rtCslEsSI Trunk, Uf., Af Th* tindcrHenerl would r* Album will b* ..nl!by mail to any *dJre'., po>I'1 i ,,,i to
,
to 'mnlmniniit
itiljiiiirnmunl. our rcpiililir' lino tot( lilt a tinrperIn In the fluprivne and CircuIt Conrt of the taie, fpeetfnMy I hi form hU Florid frl.ndllnd the nabllc rer-elplofprlic'
In lh> HntMi' A. T. tmlh! prtwntnl ft memcrlnl power I Hint In (might v II hula cnnntry. and linn and ,In Ib* U. C. CircuIt and WMrlct Court for Ibe morally, that hue bat opmefl a Inn on Hit cornerof mew In lhit "Floi-Mlan" llallillng. OLtVFnWTsoNn71t : >

rhlinhif I s*iit from the 4'h Mfc..l slppl 1)1.| cienll n dentil lilow nt the' "'IcI II.II'IiCC fir theMittkrcpuin'icof Jiorthern Uiilrli of Florida. Bryan awl Wbllnker Blr... Bavneoab tie; .nt r h. 1*!. 30 \17 W..WUllloD aired Host, .
!,trlrt, anil pitiieiiine' jr lnnt II mtlre MHisipil Jlivfi wMiliJ' bedded irinfr a l-f Ollke nn Brit floor tale Balk. baton ".nd. large HUd ..aelertol tock of 11.\5. If I"TSOS k 1'0",

C ) Itleifiilioii( 11Ar{ tn Comnittlrr rm Wr* nf to Illul! itHiili( wiw nn Insult$ l I" the, African Florida i ; March H, 171 1I"-tr Saddle, Miirocti, Bridle*, Colkin, \\ bl.i| >, UobclHor f Notice.'r Brond ay, New York
KliTtlonnSlicllnlmririr: rtrfnrl a'l IhlR hn.,lrtn ilodc lrr') firefoct- -- -. .- .. Bluikcu, Saddle Cloth, Leather, .".., Ac.Pcraon Special Xo 111. ';0 15

from the Hxcln! Ci.intnltlei tile of vUlliDir the rlty are respectfully Invitee -. -
| onilip ally 'nlom. niihinil nutlinrlly nnuct nf Tin underpinned hereby rcsiectfiillyatliionncc|
to call and look t Broach huinck "Ior. >
1.1.leut.ICIC, rcporlcil dill fi.r llic ('/JIIlIre" I 11 I tit.li; n 'trnnMirtion, ninny-lii'inlcd JOHN PEATOEIUS eluewhrre. PU"'hotlllll ; to hi* Henri" and cb totncr, and the public geis.erally *
I A whichlit
irroil upply of Belting on bond :uu': sr-i.is.:
Argu III ttnine' inn ewnio| JII lIlIII'nllIN toper Hi-Ill that It ban 'become, Important, to Introduce
'urolol"ot .UlllrndlcnL at !New York: price Order from the
11'nl wblcct conlnn. nty it 'lint Mrnrilii n'ID"klhill oilier aoinilriileof country promptly attended to. laIn'I t1. BinD.Keniilit and conduct ul hi. biwlno IUDIJn: : I'JtIi:..
The bill Jirovlilc lnternition t ,. (lie CUll j-atauii'i t, that bacon no longer aflord to
larna -
umlir, not bf tainted
color l \111t any IXTWII' ,1m. lint la.Tftl. MEKCIIAKT TA1LOK{ .. I.: iM'itm.Whttakor tell bl. good loan; out under lOt ilrcnmitancc, MASON. HAMLIN
'rforilgnniiUonm nut k irtnick at-
nlllw,11Itullrtnllrl"lorlntSII" ) ', ;. I and Brvan !H'., Hutinnnri., On, on even the ahurtet lime. Mr therefor* hnpw tb it
Klinll I wliut other litlliircrenl, lII""aOllnl yiil behnrlcilwhin 001. I'79. uqrMARSHALL' from and after the Brut day January, 171, no one CABINET
.fi wlil>i. Ih. liuuflktlou of llu United; % SiuU.'Kto -. L 01 hot kingly pmo tKn Biajr AM tio 0. iWw e ar TTAB JL'HT RECEIVED tKO.M NEW YORK. will epPlt crcdir" or he onvaidixt' at it nftinal lo fill! ORGANS

the d"'ryfO 0 any rlr.I"j'U.I! ei or tin- 'to 7' ii .LI. a eholc unortmcot of order unintended with the inonef.Jullee ,
Mu Ihe 141hArll.l. | -...- to hlin-df ami bin owe cndllor d.mud Far Ftrlort. Urawlnz-Uootn, Mbrarlo. < i I.u, i I", .

nltltClni. AII.h"t to the.{ .111_ of thn I The llnrlrn Hlilp 4'until. Oldest in the State FRENCH &ENGLISH HOUSE aa InUaxllil adheraai lo this ruin,and allrr.thealmtedAialt Sunday Scuooln, Lodgec, \i
ln'lnl Paper t enfore any Tlit iiutU injiular and ''ull.MIl ..
lnlte ttu.n, flinn (any uttch taw, 1, ordi Tho new ruuli! of thin proposed, Ihll'( | /:111I/11* dUirlniinallonc viii lo;* rlKldly .1&Lou //rrotntntnll.. J.1tflil" ftlfnittlrf; titfjr oj iafj[, fn .

Ilnrl. 1IIllln, fipitmn oruaHire of the tlnl: ftcro ilicUihmii' of ItirliEi f'Ir"IIlInllvllvlI'eIt CLOTHS CASSIMKKKS Savannah Ga. fenOU'T.. r. T.\Tnl IIP *n In ronlrnry nll" IhllnolnJI, ) Im llnlilc, by tli4 Q|l'ooMiou iimler Ib* V"Minrmrfwin 1I.tf&lr. MSMflTlii'tirtnlnrd; Nov. :J, 70. <(6 togrl wit cfuPtrFIFTY

pnrly InJareUln.llig II null, l li> equity, ttn rli ruth, Info ul l<*pi "rlflIl l nil" I A. B. LUCE Proprietor. -_. .- '- -" -. IITY1.ESLal *.,, ',1, (|no, ti li'. 'I.| v.1IW ..
.r ntlict |*(r -u Ii- 1175, EdO! ( to "..000 cat h.

;", lio jirowtuM II the Severn! PMrlit, .r ('Ir. of tln .\titi tip Hher tiiiit| lug Into I IIII'tlulfllf -.- 1871 1871. ti'r'Tho U10ol k hAtl.1N "WAS ( Irp TIIF
JiOAIM( PER DAV ((
cuili! wurtiof.tkr rnltO Inl.*, \lll ktul "*v\- ( -:III .Mipiel nn HIP IVinc .'icle, will notCM'c'pcl VESTING-S, : fl.oo.Hepl t ALKSOWLKOK1> OTAXIMRDo Of kXtH

j'iI PS In* 11 i* "aI'nlli Im k>,Ainn | -,, I U'.> inilcA, ami the; .*It.IIL 10 hue cxcnvnteilitnli'itii I.KMF monj luotrnmenl of Ibo ela<1, 1m, .
twhi ii 1'1vhl',111 n like 1 lUty mlUst, Tin* Inncot rriitil ol clcv:\ Which lie 1 I. prepared to make to order In the Intent ; 13, 'TO "I THE WORLD been awarded ,

I riKcit;. In mirh Court., .Ihl nf Ib.:1: linn yi't (Oill' v'T''I'I. a'|K"it :iK( ') |1,1 ,.In\e ihcKTOlovi brut, and fiiitlnfuctlon mo.t hlimiMe, style. and al modnrtt* 75 MEDALS

in I AprlU.luiil, 1- otherretiui.Uiillii, .4>r .I. und, ulxnil UIK lei't nlKivc' th"" river lev- price will also l Jflloronle..d.O""llomoll Und it t tile place .. llalld om.aOlonnlell1 nt. KlaK IT. | L. R. JOUItTUI. I "110. W. ICOTTKIIIKSEY or other hhrhent premium, for DEMIN1lLt1i-I! !'
,h. 1c r' I IIJJIH" '',1' ft. f'I.! lint it l llniilillit I n lower |1"h,1> ,t iifileili|, .iiutitttht I to make it III every rroppl'| l ofFURNISHINC SUPERIORITY Europe and America. In'III'I.! :
11tw. rr>nf. YEAR isn nios rAin TO HE OXK UFJ.
Ii11II,11 tt Iii hiiiinl, T 1IiI' it hull route fun hr nrcomiliHhi' JOHNSON & SCOTT Ibo flr>l rlu medal at the
*! "ii i nrin.in |, .l tMtliom 1 lo*knifp tutu 1 II i ii *-hihihw| | .( il til bo moot tmportiint itnd Irullfal In our politic
i'.II.1 i i"II'r COODSREADYMADE .\; bolll', In U will lie shaped the m--U hone on 1 pIn EXPOSITION
|' ']l "",1,11; '"Ipil lit ",Ir act uf HIP >>'If"; Camil ts bile tin tf, AW// > Ifftjrk J11J1", AiinaHNaA, lie., ) | lI..U.llu'e.
the I'rt-isldrDlhl t-lectliin nl 1
which
A RELIABLE
lev cMany a ftt .I.W..I llu rli'lilpritlh'p' -.|' lill'iiipi n ill I IH mnCi' tliiin >!,"Io1"| The ilimuni' etitvul i JOURNAL AMI Factors & Gen Commhaicn Merchants, U will t. in em of new political untwy In the
n"1') "- H'l-mi (In In .11 ilifnrniii onrla l.fMM lliiMlrlniiM IncluiL
( IIJIIII'"rlnIIltl' hy Ilili'IMlltMlllli Hoinh Hhlfb, for tin "hlhl I* (tititlHrt lnt'iviitrlinifii' ''i -mtil1" h llkllll ''t'II 1 t1:'i flit', "II -. -Illlll "rF. era prepared tn advance liberally on Cotton unlfturt'il, Into n tialioiml[ cO..IIId an majority) ul THK MOST KM1NK.NT; IN AMI.KI.It .,

l.iwi "flhl L'uMoil fcUtlit, Hliitli, U't .'nlllil"IJ) J""it w hit h-for UXIIIIII''''. Hii" 1t> nromi'l ( ';nie| I lorni ; I We. iliull uptirr no "pitlii rnnnk'niuuiitr mir orrerpondenl, Ih..II"e
plnco 11.llr 'ilieiNilv, nml, c\ittnlvi| jurii" I -i tin. moft 1 |HTIIMI| '" niiviifiiiloii,, III tlip ttnrlilAallie I I I. IJVP| ihi- York and 1.Inrl"'ol.oj[ IB '') a- ttLIPPMAN'S Iliu iiicninnumcil| ItcheS on whIch the )
ilii'llnn nl" ihf \ ". $lan-: nnM. iimtcr !Inw nfllu I IMM bcln uj: > ll.ij'U uuU Uluu U iu thud I)- I ( M-CAI.I. ASh KFK TlttM..*?: Rmlipal! party bn\e Howl are paielngnul of politic*. EXCEL ALL o.THERS.
I I'liiti.-J "I"" UKUV iu force constitute' thu'i I 1 reel lim of II roiiti, fmni HIP \"rlhrrllllnnllr' t and Iht tiliinderliiK liuIu-eilllT and profligate eJltra vi-

rimuol, ojLhc-r murder, AivliHnyrnlilnry |IC>rtiIn Hiinmil! : h if HIP pmellenliililv nf tin Oct. lt, '(!Lu t II I genre of dcncTal Unlllt'l adiulubtratioii, Bend onlyto ( *. ''b'lbsuuutud'tuwalar }'r,.) .
.mI'al.llr. l the tide uf
hu to turn public '
fullbfiilly expcwvd
.. .11 a"d'II.r' aulmriliiint .. chip eiiiiiil i.i iiHrprtiiincil. lint Unn) t/o.uibngoiuutpb LATEST NEWS ffclinn itroiiKly. aKiihul II. Iu IIIR, the great wok NEW. AN STli.tS ILLI'DTHAIED AND KEULC CATALOIit'E.Kl> I'lilCFSmouth. ( : a:
n MI, nl f'rili"a'' "1.lntli"nof lcjnli' bul die 11a'IIo'II c""II.J"UI'-I' '. of the TUB WOKI.O will u.ll'o necond
: I'oiuliiK' J cur, !llliutntlon from {nil full 1
tlciranl :
,.*<. or liitnnri'oriiffleet' In sun, dl* Imr** (ifiilflelal J"'YIUII: {i.; xV'uHnn lira'> ctjt, UilNihii ,.".; 1'f b r }Ii Il K \ 1"" J I I 3t THE CONFLICT IN EUROPE ary pure. it. locution, In the greet locu (if natliiimcunnucrce fiimintlnn.ficntlrFo.' Aillrc| iibntoirrapb, MASON 11.\\11.1\
dn','. nrwin .r Inrcfny ; nil If on'At morn) ,I Han.IJIIDlillJlIf "'10"( pi1Mt OJ 'ii GREAT GERMAN BITTERS and Inlcllljence.the rrexbneoi and abundance DlMiAN CO.. n'Xt! Broadway, Vew York or IM 'I i r.montitrcrt .

  lnicy utjtct U rotnWnMlonllmll tlicrvof' ', i'lo. hm nccpidilioii nr inuli1", t f By Tel gr ph & Mail I It irn.i( ioNTiMf:', AIM ''edlnorJrlln of lit news of and tbo DiiniuvratK Us rceoenlxcd party,potltlon, hay Uon tS the I Iaiuiinton It IloKlon. [Nor( /II/10 IT-:ii,

  ( hits natd, ali M---r >. I und a"uollc.blp| a huh U will dIscharge .
  to, or nnKagvJ In. I IJl
  Ilrl principled! CIII"lruC'h, I'hr .'.% *'; .1'.** ('.r <>r.'.}| ':0 ( BURKHIM TtDE MARt wIth ut.Iliiuliing bulUntu, \inur. lidclity and lea Cotton Seed.
  'nlllnniin. "b"lh" 1 .114 ..j.rv } I 1 It nlll be Iu couBliiot COUUKC! uud coniiivunloa 111111
  ,,11..I.| wi&idly n f'' Tin1, Wruli-rn I )"'IIIIH.t,1 relate the .lollotiiu AKt l(( | irl i if l.cailliiKAmericaiL J the tried Icitdrni, and minion* itntomrn of the ih'SJlELS
  liiiprkumnicnt o" j jnl Btlll nmlnliilni' l UlF! repuMflon lot' kf. ; Ins .si.ii |. 111 all tIn, hOLes ol the Cobol cordially u. f 1000 l'tltE n.Y.l'OTTO ,
  hit nxpMilltig In Inlh story CMIIII, ertilii'.' I lion. .1. Hentietl, t of tIIl: 5. party' Ht: ::
  thiMlhrnttlnn cil'tlip I'mirlt """III, I Ifnny t :; : ; a} on bund' apph'iidld' axnrtmint of operatIng, with them, and they with II, In bal) IDI
  purl}' f>r fitrrln to wn-h. rnnBph-ncy 'II1 rl,1 \ pluee." will tens .\,,,ihhtiir .it' llie Stair' nl VlriilnlnItiriiiK i up Ibo party In .,d.ulIllInll) ; bL'1IlIlIlI'dltluelleCII. 800 llfi. IIEI.SPl'REPF.TIOVI.K, I
  COTTON litF: :
  "
  rUlhl'rll'.rlcll, ctnnmon dr*igt>, |, ( tl".1 nnr r Foreign Markets I ITluirelif GERMAN AND FRENCH ) Infinlnu colilliI'Miiu' iinitlnu aud cucoiiciihii new .
  (0111 J 1 '' )iw, Dad 1 Ivwllux on the ,, rty u* a bold and .'or.AII1 for caib Ly .t. IIO1 IM".
  tUOiirf Jr
  1M ) pnllo* tui On iihi(' nci-iisliiii iluriiiK ; ( tflieij, ,/ II 11 ,
  Ukb owullHlnlbJJ.
  1II"C.IUfIII'\.ol unbnikcn lib d IIIN to the limit triumph" V
  Vii: ill") ijiull, UI ; ,.jilio., llui(( liili were 1\ ".Ih uliiumt their weight iui 'I I Inllk'liinuiicl Jan Ul, 71 'M

  in' "JtTJlh4SJi4IIih.iIL4J, i l ,imiU-r (liln m-l. \IMJJIIII lit i, I mill (,''onli'dunU niouwy nt the lone.t Broadclotlis s Beavers C Cheriots Ibotbaro allotted! to Tim WOULD In thin com .
  mm JI.II ml I. !>h.lrlt N 'the I nllfil Mnti-x nml clili. it 'I iou \1 r. lletini'lt's I'II III":0. lo mtr- keeping" our PAIHOMI |IWMIA'd onpiuhil n''r| blncd Bud dloclpllncd, mnxcniml of tbc Dcmocraci, Wakulla Tax Sale.
  i." In ,,fet Ijir ItAtlmll, ol 1.lIr"'II"| I this Sriliim of Counlry.POLITICALLY. S Ii the dlrtciniuu
  ompli'ii'il I iimv with IOfllir kit cull I} in I Iho ,iuii ittut. tin lit,. ruturn al lUo In tbclr onwnru iu.inb to victory,
  1',1.,| ul. irird, (|i'icnnlniJ I Rill ,1" i"h1 InDimrlrl. ,.lhr I time we "|Mnk. ulj I IU JJD win wc'inliiij' hintvay VESTINGS &c. ';; lion IIfl'ontlmllulb ;"a work which can be (frulltli BY virtue of the authority In inn vented I b> luw. I
  I j '>r }I fT lininn u llh iiu-mt|Mjl uf $141' \iN-tb uf pi Aria.km } 1F' i f' I only la proportion t" the ClOut of In circulation. will oiler, fur ale, before the Com lloiirc 01 l< rIu
  Tim third, V< Wif' $ $ tiliu 1'rwldi, I tcI'lnployUiiiiMlUluiiud WII auk bcmocrut* cverjwuore I" .isl urflu tcutierliiK thu town ulC'ranfordtlllpVnkulhi' Co.. Kin u
  nnd!
  in
  < Ihbj "ii Illllolmikel n wiUlier, with gnu all of lilt rlcclliin., ,
  ow n ,
  Lb. good rend brouduul u\otlllll a hole 100,1 Saturday, the 24tb diy of Juue 1471, lor Male ant
  .
  liur.il fonf* n liuynnei, lieu lit tiftttlr ntniy, mim'hetl hiirriollyU -THE- daring )li. puripit which b *o liuportuut lu ruftr county takes due thereon lor the >ear IMiU; the Ii I
  ihie I'nltrd Ntotmto luiiprcnliniirrrclliyi.ilmiiciitic | lo him, (nml nlupplnjt him on Iliu hlinnMi'r -.--. -. .- coca to tie mining b.iiTi'ut. lisa lug deerlliid hands l lying ana lurIng In mid,
  \'InhMiw, o' ttnliiwltil "nf<|ilrli. In any Mule HiiM, : '>Irll 1 wnlit you-you nrn ron".rlplerl hun t tI MEDIOAL CORDIAL county, or *o much thereof will Batlufy the laxi
  I I" lu.I""lnlfllllhfU.l of iiirli Plain .hnl the nrmy. I Al. lli Vtkt FIMaTlirK or PUREST As a Vehicle News for tbo year aforenald, to-wll

  tie prlel. fr from tiny enu fnir "1 rocknu Dill," Mticl 31 r. lleuutlt.. "I urn Tni WORfti: (nOw In the eleventh yearoT It* .,lib Tbe InndtkuoMU I a* the II. OIlier Relate, conti' i,

  rofliwi the protection of the ppoplo In Ihoii not llnlile tn military clutv." (CI.t'I/, Hut, C'ayn, *\'.Ci b!' or privilege # "I h"Rrlllhlll ,""tl of talk bffnrrunld! the noliller journuhi In news on every tojila' uf iuttr- Tax Collector \Vukullo. I
  rllhl, IUt4jJt1' lie 1'uiililrtit, 'hit ". tldtf t'oltaiv TeutLaid" tat, political, comiuurcUl, lilururj social' doincallc Dec 'JO, "iOJOtiiu:
  TholburU r oon you gn. ., and foreIgn 'In .Iw, fresh, abundant ruinous, toil
  1 flcl.au" 'i/mi.! )
  1 "
  "
  ii OIOf'1.I.,< ,. and ditlnribiw _"lWI./IIIIr,), ( JcIiIutt "! inn n Ktulo nllleer accurati, coniirininK| the C bole circle ofcumnt IttuIllKvncc 1\ ('o'ml1 ''n,'. fson t'tntnty, /'7 r,A*. usa tfa.'lie .
  ciiiMthuuul'ii1iiefflWVe'tiuhul -- -- -
  -
  I, 111IIII I. I'll' ruin 1 IIIM rUII1 --- -- I ins Guod :T ; i trolL licrnnn; Bittern itrcilirthentheduMHtated. nlunji rcured *lth tuck t'rnmpltucl 'I'l'roIlfJlit.
  .1'"d pVUfrtyw 'In OVIT)! jou I infrnim ; nml If)'nil ''11I'1, 1'IIIIIIII'h upV and rulrlt that tbe pnjnT ban a large unn Initculnelrenlmton '"
  The HI advocate the rnnatitullimtlCtfUU muter of UioEitataof Jou* A. LAJi du i irplIK
  1.01&1".1. ,
  thro (. ilcflnnce thin rOB\UfUt l nulliurl! for It*
  \ !llh my Imyouct.) ( -.- l.lpjintnn' Ort.it Ormitn Hitten lrcmrtbcn ainnnpf pnlitlcnl opponent wipe
  1 Ih.t. t4. al' $ "hb c(1111Isiiui W.ttI1J1k.*.. IIfI'ilo.IlI'r.1", I tAt fre doiii of llj* pi\n\ >\9nfefAf\ and II Hr the eoninmpilve. rlorlty in thcftu rcfpcctfl.' administrator debnnliuon havIng Illril ,n

  ,. .' ''1 ltHe""". I : '-711,0, .evIliUi[ DV. <..tfllii'r.$ 'I''If I iptHQf Union of Kprnl Huttat.flokkent 1"1 bit anroaTaist, Garment made lo order of the LabeL London.add ]4f Uppman' (ircat (ierman, Hitter cure KldnrOntplalnla. As an Organ of Opinion taitlnnof J. Uio 1'roluitf the Ininlvcnry olllce of thIs vf mid Court Estate,A written, nolle.MIL

  1 r Vb"I.nl) 1' 'Ttelili\ bMrjfj"fI"" Uhrknirlflgat: S' I J nwt/W>d or exiirlng: these' nit-Important, Ne. York Faihlon, and the bent flu al Till WOKI.U 'In tfjiiucft, treiicbint tuiloiultableardcul ; hereby (irlven, lo all the creditor thereof to tl*

  J' 'JI l Uviimlimrf ,.d') with him-to' o (it I'1, endi.lt will Mrfport the nEMOCRA'tIO I'Rlt. way* guaranteed, together with the :1 l.l'l'WMi| )' (;ireal Ooriuon Bitter. cure* Fein.lieCuiuplallla. i In in advocacy, of aouud UciuocriUu prlnc built clicliu, duly authenticiitcd, In my ofllec on m
  J I. pfiintatIon, 8 I J"h..1 I h Will lake (me to Jut, In\l, then ,' > lilies, UUVIWIIUK Iu. lit denunciation of (/,1111101, before IhcSTih slow of Juno nnt, when I lien will:

  L, Inw. ., "I)-m Jcir. pnvU. ciivil( | J41Q.. ciipijiiiuitha Clt'LKH: umler which alone can the country be VERY BEST WORKMANSHIP r-r '* Great ieriuan; Hitter,", on old Cor I auutfi ana corruption ; and not cnuflnlnc lit dineuMlons he n pro ruts dirirlbiillon( anicrn>! tIle creditor -

  Null 1Ijor thin ,MT iwli'lleni, nud ((maWpi n '. i ui1);) If JItr.col'ncl'l\ fI'rl,' tntl !, former Agrinfl-'- man' Tonlo. 10 mere, iolitlr' *. It (I": a whit range, UlluK their claiiiiii. .1. T. DKltSAKl).
  lion Ce4lr' t-t' lnv nIHR you ilnn't p6 on I'll prick, ',."n -Thllr. i II n! ami louche "1'1I'1Cfl111 variety of tobjueti) and unu Dee !27.! '70 SI-On] County Jndj.1''
  i turn) Commercial rroa'perlty. '' J.tppulau'.Uro.t (icmuo. Iho west deIlKhlful
  |' filler* -
  .' October 18, 1879.$ II lie 1I.lIf. of all tvile0HlilcJi
  guild nn
  to
  "nr. ; : public opluion ]
  It and llennvltctmnifrrtntj.h
  y IIJfJ V % II\I jii bi.IU lot' Mr. .. .. and dice-line In the world.J.IIpnuan'a .
  -- -- - ltenlifin. II cotispil000Iproininctee Insolvent Estate Notice.
  tiuufl4, 43I( ('U tl\ltl 4 11"\ enicn ipiiWlc gives
  Ii4t
  4 "I"hIR.tl I '1Jj( Ii.rlllalllllllen "
  \ I t 'J fe .HOltf ( U! Crcal care never to rude, ouwiuurijo aud liuiuic'ti aiu .
  1MDKUI.I IMVINLHK.WAHHIIU'ITOH | luWilM her lilt hu.lw WtITIEN SL'W.tSTION of tbo lu.ol\cii.
  ? > wcirfcople-- Ib.N! lu\lica coniwrl with ether \
  4lN"? &C. on topic. | ciu any _1 of the otnto of J (j. II. Mutbor Inn Inn bei n
  Magazines ,
  Kinielioim tn tell hilt Hint they would 'thud Stationery .
  iiarsli'sa't .-Tliere V c'r?>liiipawngit dim I'antlu Thunder., foully.' 111 Llpaiuu.rut; (.luroui) illlcn) If\: ei an ap.liAHe.J )journal pnhllitbcd at tbo coiuiuurclal mctrppoll tiled In my olilee b' the nihnutiuhctratrlw, Jl It(ttnln'I ITbat
  nt
  tn the n* they were |PilI j.' .
  N11 10,1" Un\l. tpenkln havIng claim or domaudd against 'i.ililcmnto
  '' llrond Stri-ct Tliealiv another soldier hfiir- per.ona
  HliiR -
  $ Bnlcl; I Great iermau bittern rlulUl.llllul. Uio them In Biy.utllce ltbln the time '
  1JlnU' Itutot. Blnflnl' IjJLlppman'a cure rm: '':':IiL' uuituu pncribcd
  INK ,IIIMIII hiM anna (thu stri"ii| nf n ('ciirHiriil| linpIIVIHH -" ,
  1 lhlI' 'Tl 1 I a large nnirto alien, printed 'n.errb""t in I huge by l ii.W lor |vru> rata uayiucnt.
  7 wan ho woulil b.sieti| the nn,' to "fe lieiiMniUfiMiiluM' Ugtli tuiuJ I&nt. P ft"I.lBpni' Grant flctmun 1I111"OI/lV." lono ti. and wurulu .- 'cr.. tUVAI ,
  wh. wuutd" .nt in iMiUxiruclluu JolukoJluwllkia ,' ,VI.-\llIe illlf eiin'li'ikeliTin"! 'Iun- .) Vl ICJe ra3TA.J' .1/I .1. i. it digestive oriaub.IfT ( typa.Amonir.ll, *pnbllibed prominent' teeny fiAlurc1 Wcdueaday* arm |" County Judge Waknlln, toiii27'W
  mpl' 11I'1t-1I, AlnlPcilllciTyou 8. L. TIDBITS. !tiIsinInsolvent
  not Jdun 1. hI VXK rtl.L Ail lUtUHATV SliKkKT ,.
  Great Genmiu IIiltcM ttrlLc! the
  I.lpimnu' at
  like, In OWII. CJo.t Ilk1... I hi, "( 'hill paid| ,(lhr Btinnl, Yolroun ll'a 'all tight 41'you r K|>l of dlnitwe: Hiait, embracing the t.i\B STOCK inarkctt c-l N<.w
  r,1 Inck ,
  THELARGE
  j tle an,"." and "..II."Ii.II.PI/ log his lull- ( I II" ,1'1t 1.'I York, lo.o.IIllhlliD. CunihrlilKe, nod Vbllnde Estate Notice.
  II'lon < treat
  plff c.f' r.).rpJl.nnn'R dermal Bitten Rive energy '
  <
  t j) \'" 1I11i1lttl.Y. rbla; tb. NEW Youit CortTBV pHonifi Miitur. THE IN80LVENCV (III

  liven'II.1:l1l l.wWp.i' th&itTIII .-lI..BcI Jf'L& tLuu, W\lIl'IIJlliu .Npb\'III' IIn",. t .- x\ ',.. J. 1'1. HAS TUB: : FINK* r STOCK IN TOWN OH I-if" I.lppman'. Cr flcrmnn. Blftera rnn-n Ier.vonsneuu. cud (insBRiL'PBonrcB MAKKSTB of the country; AmirJF.8110\ Ualaoa liathm In inlllud
  j II nmrthti raining lilt Iml, iiiailu n mnat pnifnnnil 1.1'1 IHIW.- AMI j *. and foil nporliof New VOUK iMcmir-IUiiKirri In uiy olllie by Ibo Ailmlulntrutnr I Is orilrr -I I II
  vluluUon of Conslltullon then > IIT Mpptnan' hreat flennan, Bittern Eacb of theae report are compiled, with (great can, I that all tint lilt deniamt agaInst raid ff' i<
  ,, nnhl ht. l4 lit,. "n "' I lilt' French Initial lurltlCIIlbo' iicraon
  ) CUllIncreasing I Envelop
  I more than nlr! rlietnrlcnl flourished abfliiK* (nnnyl 1 Wli'U liov, fxlclier, I"1'11. llrecKrnrlit, cUfll1.A Paper, Uluu and contain the I IILII.l qunlnui.in that eon bo obtain' I tile the .me ho my offlc* within Ihetliiiojinn '

  Orant'i IC.nr abonl the mTntiiifn nf Hinnnd uti) Jolt I Diivli lii' dn did with all I W'lppmau'a. Gruul; (ieimin; Ritturii the beat .d up to Ibo time pulling. the ;pupcr to prent.a. by law for a pro rite payuionl.
  Mary.'ikanld-ba. Ii ( (ill tint you ami every clcucriptlon' ohrituigLL JTM AuuiiCLTlUAi. 1I..1' anI8NT. which oontnlu I "| <1".1I'm In world l. I If I I I I.W "prlii' Me lrlD" ,
  lint the that : A
  ca o
  Hahnn numnuynii .1 cacti week urtlclta oil piaillcnlund neluntillfuriuluic County Judge WnknllaCrawfordvilhs <
  rrde'u l t arnwtbKl Iu XJongicS; II -1"1'1'I'IItf'ft'ft the nrmr! I mnlrl malm H vnnillllnn CirculatiopI VWailMaUarJ5( itttfi.1i'h' '13*- !I.lppimin'* Great Herman Bitter regulate the that are of prcut value to Auierlmn fanucra. Nov 1, '7U Ill-Cm

  OI."Iull. unul 111. could uot i nil prci'i'dcnt Hint I Hhouhl hold HIP nllleii ufcuurhuuuriui" Work-lioxua,WriiiijgicHkn, Morocco{ | Bowel, A ipcctnl 'feature of thn dipnrtmctrt' 1' a wcelilvnmnmry
  \ar'Dlkll. Exiicuuyo fiT" ur! lU1I"1 Grtat; German DUlcn ncltc the of the condition of tin- Hoi MAVkm It Insolvent Estate Notice
  an act ul1ar uulm 4u ra u uf actuul.: Inv ,' m"Dn.cM' 'qnc'y'IJllk\( BtllJnsHortmcnt Torpid Liver. home and abrond.

  shin of the 1.11'of the t'nlted, $mtpi or I II' Potlnujl. *u1di4.ua) iII i jorlu(,_ I i. u ""I., qkJl"I\I'I""HIJ'\ I.1Ul11.fI"5" ft : rLljupman'a 1 Ul.m
  Fariuen' Club of LIsa Alniirlitiu' Jntliut i> prlutc IHke havIng
  preICfDKro"I1lhflf. of 'cnciN.Al reeonuncnd.tff .
  I H. K.: Cnllnn write to thin fritntlflfnurirnii\ olllco tho Adminliiirator.il. I I. ordcied
  imr ,HUM I III etch l tactic of Iho Weekly WnliLii Hit dug n/'"" > by i
  n that ltXJ) liiinhclii nf pciiniil are now mild, nuniiiillyjn I.lppman'* Great (;eIIlIIlU liittcru will gIve\ tilt hitvlni deimmil aiaiimt culil alit>
  force, directing thi-m In crrtnln ciimlIng.irhiis' i I.o, att !lire Ttirlly-md Weekly New York 1''I''t., ".lilll/III tht ( Ivlt By this ,01lIelul'1I1; the rcporapyeartju onsins
  tire upon thotemelii of llnyll.n with whl, it ) tin1, ('ity ol' roIl'W'lItk.. I'revhinnlo FLOHIDIAN 10Ju14or II'll1t.ftU.. rp1iultMiigiiiia: nud iUuilh-' Youthful \ Iguir.p1lpiusiia the Wuekly Wom.ii one week In uih.uuibl the mime In my office within tin time prro 1 -
  power /
  \\c at | FM rinifhrHt-viiiriMil( < IHIIII, the total priHlilctof thus, I'llited Hlntcs' did )1--4I. .IIk. w.I''l''tol t i4 (. .Unruuiu .BlUcj;* cure Jo'hili Ii* publication In any other wei'Uy fn\tvr.\ law fur pro rala pa) nicul.
  Ir 1..1| not ainoiinl In ,inoro Hum 150HI! ( ( huuidueJa.| wiiiid oCnC ). <. A portion of the Weekly Woni.nli rrwrjcifor W.T.iUVAI.,
  % "f* '\"tt\ rmW( tn jl*>itili* I I .,b' Iut "nmt'xtH' wile ft 9m 1"VI'1 1 I ,,- lay Llppmaii'' GrilL; (;icruinu Bittern, $1,000 for a family reading mattery hiVlndlnx original amciloeMd County Judge WnkulU l lCrawfordvlll >
  I howe mm Blownrt )lu'lii'r, inMrctlonnponvr bill )1O"j 'l 0.(1 ,
  'to (
  ,, Nov 1 10 U tim
  % not In thu rU'luinddnd '"IhI. '5i" 11' 'ua1ii (f'nrr.llini' Rh"'t1"nhlll'\ 3f.WhiAIhiu0tilTS' LJ'It George> & CO. I I tf V., buiuir reinrdf. .Iort \poeni*, vtl* of knmori and ct *, -
  Han ag8.
  tract trotn book and pifrlotllcul* fartieular alti utlou -
  .
  VII' II'M"h'nl. ( ","Ii 4 '. i 5'Lltuboieiu'. Grvul Ucnnan lliUera! thufutorlleol ,
  hili4)iltrgiuiiutVttthl .)
  x dial If to I Idebafw : 11. will be given to lul.-it'I''I.'nl Ibu Notice.
  .' of' the /Hi-niiM, ,in "rVbninry', IHTil), hIt I r.r tiooq bi""I'/oi!IU".1iI' ijud 1$0"CIt 1'/1/011:11., 1.1 tn 'O < c'lJOUi"BEST ; :Ho.' 3 a .K.' ."h.q..der" Kl'., llnlllraorjp, l urUlIIII '. 5. A upeciul, ( Jvaluru of Hie; Weekly II'11i1t\YoiiUi jeur l 1clI.rlllly Discharge
  nionth altw I wIll > liu'
  would find that I'ltsldcnt u"klor I J.t.lKIO( IoIlMIII'IMI.Iilo, ; IhnllIII'n. rniiin about' r ndlilCtllr ."' :T Llppniun'a'? Orval duriiuu Bitter. prevcut* eouiplU'd auminury of the new* of o.h I Iwuckf SIX Voueborlo Cole, prcrint lion i,hnkcof
  JIIllul11111 ADVERTISING AGENCY ( and lUq
  1IHI.INMIIIII.III'I.( ) ) n year. FOHTAHLK AND N1T4rTl>N.llir CluiUs and Veter. 11 I II made *o complete tlmt no out who
  dlncrotlonitry ]Mmcr tn proluct olr I11""la Iv neck the niniitli, nf lMil ( read It can full of being veil pontcd' <,m nn the ItlfOrl"nt .- Probate olVul>ulla county, Flu a* cTceul'ir' "U tin'Emate
  nt Orcut
  trau< ora the iMkiutia of 1'anHiim,al.I ILI Ill cum Jiinuaiy, ril.Ipjiuiiaiu's rriiiun Bluer bun met with of Tboma Harvey, lute of saId coiuil). -'
  tt,. had lagltfnantlr It. It WM noM ndacloul Ilifrnvmo reeehnl at Hut |lain nl'Ncttiiik STEAM ENGINES & BOILEE6, .anceoa every*.'hie.. nctnt of the day.TIII ceaitd, and ink. to Lie dlicbargrd

  i "OI Ihll ".n thr login ii if 3,71)1) Inihhiln. It U Muted tlmt. (there urn mm Thai they tan |iwtlhb' employ. I'ATEST IMPIIOVED, FOKTAHU I ", ... .. A. it. iunvr.y; EX'
  Et"Od Iir the, iuwvc.to .lciJ t ii 4(10,000) hufhtbi nn II. "II' In tbl. purl (fruu" : Hi:>n.miui.Vvpublwbud : "olu.n. Nov 6, -70 11pmDIsohage
  | CIRCULAR SAW 4ILL'
  I Ia.h.\ lo Kwar ftnoi CflIrcwN. u .\frlrll"lIul. aa.1"111:11.1.$ III KlII Iwtn oen Frunni' (\l4I1L.TTOnLu.vA.. M111. lii(. Tuoiday and Hlilo}; la alnrg quirtdbeel
  luot, w* that Vnldi Grant had t 0.1.ko and (Icrtnuny, lh" it Ill.flul \laiifl, tml.' luiinecU-, Gag, .Utility weed! iii>k MnwItlllja, f..r. Jacob t.lppmnn' it Bra.ftntlrmm : enutainlnff liu the ucn publUhed, ID I lie Dally Notice.

  tuppoaliic) Uml ha fll"IIIIo' .1 uK'ly reslilp III Miirw"Illio.. CiBIST MIlLS, TIMBER WHE L8r 6ITNIF.MAtJtIINF .\ hereby errtlfr thai I hate examined I \Vouu>, with' Die eiecptlnu of curb local report OIX months aHcr dale, 1 will present my lip. \ i iO
  t "I t Wluil la ,dune wltli 1I1I1".IM.IIlMt' In thinountry I a* ruby be of 110 11I1 rr.t to noq-reihlcniv ol New cuutiU and, Voucher to Ibo Iloui/rulile ,1ml., '
  ; I ;! .\.. llcalun 'In Circular and med In metlea UiTMAN'8 OKEAT t.KK-:
  Saw BillIIIE my (
  voiy *
  auvngly .
  .
  111".f Amen 1 II Vork City. It market are ** fail usa thiitoot'
  lua. -
  rl'\ort. Florida
  tUey lire euten, piul nn> M"III&l1I'I'r!! hue MAN lim tit'. 1 them adUilrabUitonic ofITobatcofLconconntir, ** Adinlnitrlx '
  t I. ajid 1I1.nl'pllo'.II"lIeulh', and inanufiielnrar'aaremiforLn regard a* an .
  I Tli Iluiilnlean" ) hart"igrot'd'IIU "nil". 11110 IIIfQelllll'll Ibr I thu. )'" "tTbu i I < ).. rtl\tJ .. fpfubcriptoi ( >Vl" Uvlebmtcd 'lurhlneWtur Uhrd east njiLH'tl/.or. J. \V. l'oiM>k\TEH, M. 1) the, Dally I'd/lhlll..n II contain each. buimld.1tuiuar.etting week full ol the Labile of J1C.. Utiyncr, ch-ctv.
  CIIIDIRI tIp I. clcnmml I bi tliiiu.llie Hiiitily.' I In rrllule and Woud lllerury matter on Friday ol n Into ot said county, and ask to Ito dlreliurueil.H. .
  ijrcttU'r | docrlptlon .
  WorUux
  MuludihilsV.A
  I except upiiu| matter of iieiillli ini ii I every nportol the Farmer Club H. ST\YNEI(, Adni,
  ., re the liIamL will bo ,. they arc nwd, tIt milking nil wliteh la by many' tflU'Ul.rURAL KXalXVHAHI'JCrUl.TV.tV
  lel. They ready 'to i .Tlllw'1lllJ.t.t", a t.Jnne; U t. 1870.Mcura. October U'TO. li-dIn
  ccnmlilcrcHl ID ho iiiwriur lo the hew olive nil llor *Bimd, for .
  i ThunidaJ a deterliillto Catalogue A 1Vi Lll>. .
  on UUIUIIIIIIUIQIIUN
  .
  ,1 II.m"rIW. 'I Llppmuu, tV: liro. : Till] IHII.Y "ou'.n
  : "I III ( 'lIIIHlOO"' I In Hin South iliirinir Hiu wur, 11.:1, 10 u..lr .
  t bti umlloe pmcnt no oplnloiln or fr I'111'C iSt "4s ,\iM ffhj dQllllllt,.i.ijaiM." ,tlcJ kiiv 'Terms \\ Im.limed pleuo HIM lushly for one tale of >ou< l"\.illl/jll the "rm of the day that eon ne ohtnlned1iyfonll r 111:
  btNMloiui) '(% Ith.< toilinfl Inl\' I' I lwloaiia 1111 ,tiiUrtiiilA (Or (iml', while tbc'taItu Y\ 10 t .' 4 r. Ii Merman Illtur. Persona who bat houtiht mem nnd, telcTraph trotn all part f( Ihn world,

  tltir' whkli they w.1"ore orKuuUud.WituiKOTOM I .'*tUU"1, 11" rvulduum win groin" d, l'OIIleIIIIIII".I" nun One year . . . .T.V .. $3 00 K.. ..8..POST.. A...)t.. .nOllt\. ... from their! IIKI m.\1.o l'r.** having Yoitra>
  Muc& /11..1I1u } ll I KtilMlitiihi HIT cItI.ft. A | preieot, pcnmit art not till nionilm' . . .;. .1.', 3 00) 1 C. R. FITM.OKAxnrnrnn -. I
  I(OUIII debuted all day-the fyruiur < : 1I1I'lllu I HUM vonntiy' lor nil, t the price liclnii loci POST & HOBBY : u Mit.it AMCommenced .\ .\ .
  ui It ill IMI that their Three inontln . . . 1 (00 AS1BLACKWOOD'S>
  renolutluui regard to Han UoinlnKo, ll1t,1 high. TliiIKi n Keen, Uca art H. C., Joule 4i \*>6. In I I'VN, has been, published' about Ito

  (hatter on the Ku-Klui bill. Th tiKllum I Idebute _&l L\WII.IUlu 1+\ | '!' aol, niutlhe' cron M lili'li General ,Commission Merchants Mfr Llppmuii ,t Brit. : /r.t uf January lu WiS, isiill, und LOW. Tnul lor1HT1
  .IUI'fIllh.] l gill inri" nil\\ ,'hililuI, ,.*'r rj.sSn.nnn.Tiii.T ""TI.. dm nnudil 'nr"nti"rlptlmi" !ln"rh "l.rr' *'ir-. Hill be ready about Jannnry lln>l."Tin MAGAZINE.aw .
  Inriwcd hind IV): c-nd r). III".or Bluer*-
  WOHI.H ALHAIAC"
  jour conl.dnva>tiUuntilyof
  in nl the than, |
  In the Senate Ptiuiner'a TmuOulhiiw 1.,1,l lU .lllIIfJllllU IIt'LfI) nimilr.i nuire NEW'
  \\I'ro : OKLEAXS LA. rll.
  1 1I they arc 1 iklnu Iullllc.llnforIllIlUou) uf \llelU r\ery ruler, nud
  ]"m tile table by a vow of all to )li. KubcrtMin{ II4II 'tL'"., 'JIJ':'" l I."IIMo1"l1w"'lh>' ( Your .e., F. U W. IIIO"IIAi.0.' of ueh a .character can be obtained 1 II no other II nay IOUK nv

  Schura aud Hutnner 1I0ieti l no." "" "111 ,01'. I IT, 'US 1 so uublleatloi. Jn t U an> \nrlnled lull 'Uu1llltlllr.. of!
  Hhoruiin'l, Ku-Klux muluUoiu III iiunr VIIIfor IVnuiiU tory ttflU the toll ilmii,| it liiiji lil'y ': : t : I \ Order !j.. e\ery Important, election ; Ibu vote uf >iw York The Leonard Scott Publishing Co.yfAUTEIiLY. .
  'I'liu \' liaa Hut Oili'kMl : mi) iddrened to Ibu folIos leg Wholetalc -
  j routiik-ratlon In thin Ptmate tn-nioiroH lira l'mll'n. Irfloia iwanul > I I I'' II I 11 I iAI. .\U.-IHI : Mi 'KFSSuN: A KOIIHlNS tuici by election distills, and, ol Connetlcut by
  Thirty.ilx inr mliem have utked to jx'nk In ilieHOIIM huh nml Ik \1 1111I1.I. lilt' Iou.r ..I.lIuI lincst, _. tli ftiltnn, New bunt; the naiuuu anti vole of caih luudldate: for .
  mreel York
  4 I look ill i; but It Hi'l.rtl only II.| jmnhil) *uil liurd- each branch of the New Yore LtcUhmirc, Unto)
  I on the Ku-Klux bushti.iat.GrtIe' I .' ; I bi or lo any l, ..lInl l II'III/1I.I.ln, TallahiuM*, or to the The EslIsii.rgk: ItVvIrM ,
  a ly ) li'UU n Miiiiil nl' nil to thuliUhhil Ou Iliu $ Proprietor.' J.M.OU LIPfMA.S ii liliO. noialwi of the LulMdbtuuttKUiUu: audlloutaofUaprocilatlvc
  un.I Tlic orlh llrlllnh ltedea.
  other liiiiul, Hiu ArI'R1I I'l'nlllll.'r'gb3' l ixmiuk,, S.u'nIlODb.I1I.; *; otilruar) record and lift of impor-
  III.. Mt.ral.. mid 'I"hla 5 '|iiiniU nl" nil to HIP liuiUcI. Tlio I foal event* ; a complete*umuiar) of politico] cxcut( The london ((uarlrrly lInt Iett ,

  'JI e THK Kl'-KUX llfKI.NEHH IN l1..n.rl. 1I.'tll& iniiuuwckh jB IMIIH*, nnd' kid I Iliullnn 4AC.' A. DAtt. 4diiuir. duriiiK' eachi'year; crop report;
  t jArn"!, Miiiii., March 28.-Tlicodore SlurijU, hi oil U DIP hiMn I f., ahuihui1' tilt' "nrili (I'ur- THE JOB OFFICE. LIPPMAN'SJYR'ATUGE act of Cgngrm It ho no,equal.TERMS tc.,.&t. AI" ronipael piltlcalmannul MONTIILT.Illnrkwoud'n .

  1 the brother( the abwoncUtiifiruf oLXwiiliti) 'illim uvuuuld weIgh| 2S nml ::W |UMIIHI( | *! tutu i lelcl lbe: oUzi'tVcch1g eun.a I'dlnburtrpHESE ; Yliigiuiini.
  1/ of oil. Tata hitS Ilia
  hcrliw liIalll..1l.rl'M
  who publUhed s card in tho New York l'ritiiikitii, qUIlt1.| .

  purporting lo lie t ucuoiint of the Mctlilfain though.Dome. h"III''II1'1:11,111' PI'IUIU" 4t( ', i h'I \\t .._..r.l &I,. Pr..' Tine Great Chill and Fever Expeller}! BY MAIL. llirouch PERIOUICAU which the (trenlut ARE mind THE, mil MEDI1 nu v vL

  riot, puulUie a caret ileujlug tin iluti'intfiiU nl' Llgli rulii" u fiuicv lulu The prlre miigcumiall '. I llnvli), a I'oiiiplele, nnt.llt, a r art pr |mieil toiloM 1.1.... far IPecpla New WEEKLY WORLD. (,mat llrlliila sod Ireluud, but alto uf Coullun I'
  I hula ,rulhcr.I ) n"n.I, tn ti All IHT liiu-liel. llioiiKh lnj.lonklnir an Crlb. Oll.eo.'on..r.. . . . 1300( Into niori'I4i< '
  hill Miniettmi1 lull U'low J. 1 .lii4laf, 'um_ tlMhaalet. Mcrrti.nl.' ( Pr ONE DiWE STOPS THE CIIILW! Europe, are couituntly brought
  f 110)11'101.ller Four miiad addriivvil 7 00
  I Thin "I'"lfll la a Northern UUIU, Ilid baN "MI.ll Iraumal' topic yuan, "| > Intimate communication wIth the orld ol' ra
  IL'l l Niuili lor many yean. I Ill I t* Lioilicr( CIIIIIINllIh | HIIV, avonicM 40 liunluln.butt 'lniiieuHy| riinaup MSfl.Wuk.rt.1liakr., stat..nil t yr, I Ten ooplu one year, iiopttralely 1UI "",'d,. 15 00 itlstory, iliogriuphy d'ueuca, L'hlloiopluy, Art, I Igioti.
  three yean (lEt>. Ui flu liwlel| c? iH'clullnear \\'ilinlnHlnii, N, .\ KINDS) OK) -t )I'"f'.p.C .14.au.. &C4 tua Ie'ti4.I ,u .".1 Nita C KAIU"-;, 8. C., Nov, 10, t.h!.i.).i.Mr Aad ao vxlra copy to guiur up of Club.Tuvbty the great bvIUi-eI.( nucailtuna of Ill- I'si '

  Annin. Moore. hixn itur_l' iftorleil| llril I Ui; Ttiev lire .Itielef,** n U.|tcr\np .1 t |UD |N'rtUhV .iII'4 4 I Llppumu' : cople one,)car, lo OliO uddrc**,,, S3 00 ( Iuiiiiy, are treated lu their aigi'I oul tlui .

  lieu ii uiiliurl. The lnv<'Mlii') >tiii| in Ik* vii', If 1 lli*B*nlnn| at 1 8 .'cub" per puuiul., fc JI I in'h IMLV usa UOLI.4ttIKAK I Dtar Sir-Pluue .end me half doaen bottle of Twenty Aud an coplc extra oue copy, yeareparaicly to getter up of addrcxcd Club :37 00 alone can (rent theuli. No oiuu a ho wuiuIt
  Iliu rIoters U concluded. It nhow ) JAil linwwcrwIildaVlJl! grew Hilton veil will Invnhiable and 'Infilllble 'It. ( pue with the time eta afford to do wlllimr II
  tluit IheLrnHalinitiKliton J11Li1t'L1flIi 1 rPRINTINC.'i N&"IU'&DOO"'U ..OR1 yonr fyranifce. hearer And an eitra copy to enter up of (Itch.
  ill
  the troulile liy their tiirhiilrnlnnd mil fniw ix'iiniu t 10 HIP ,mine extent. lit liy J pc 'Oat ulmiclf wa cured ol a two ,.' chill and fever Kilty milks, one 'cor. 10 ouo nd ret.. M) 00 lierludIrais.Olath
  / .. a.. inonthllc
  or IM Ut the Wu.twa.hohU tld Im
  coni-lderiil, dent loa HIP nml I IIVI"y ,0">. u.r* te and Ida whole (
  ott'rlH-nriiiff cnudunl louarcl the while nndliynmnlcriiiK 1 1I many l 101 netir, nun, II l Inmlly. It bu never failed In n tinUlcc And the 8eoA-Wokly 1 year to inner up of flub. place

  'f J illIg lliwulctlu on llm' 1I1'fl. .""1..11.l I liuve. lime in thy anil, iir' 1 lo nm- ". aeecMss.NtIhsIoutoe.- ...-.. ,we. Jourf, r"|)"tU'iilU.N'. Fifty coplc one year separately a>ultcMd.. U 00
  ,.. Thu micli, 'r\riler nl' the iiiHimincv 41)IIIIJtLIIanfuau ) I ( lth mail IlI'U.'R'&aKLY .j .. K.ltoiiEltTS. Aud (lie dead. Yaekty t jear lo gutter up of( [bib:
  I'I1N, f i A TF.BMS Foil 1470.
  Who tilt the nlUinlniKn VBAII, Uu hundred oople.l year, to ono addrrw,. .100 00Aud
  eat them Well. |IIH| mlI..r
  to pay tlie bnHiimice $ urIa'huiitIuig l'rlll"'rI Fur of the . . . 0
  ) of
  Ui via llulaa.
  I semi Hi u4 paint (harvur u We annex berewHh nne of Ib. eartlllcaU' the bully 1 )cur lo (fetler up of (lob. any
  ('irtMif that Ii"* was Uio Inaoniluiry. TlirreliH'ilcrt 1'I4I1'u' *-Kfi'iai. Kinwlcd 1 iilvry 3 .MiiiUl \- # fUll WHKLT. lilt wllk a er..4.. rltl' oraiuc for lit hmou OIL Uf LIra," In maay vur pououluit* One hundred ouplc 1 year "rparntelt add. .110 00 For any two of Ike Kcvlcwi,. . . . .
  | IKHCH lull iramjulliu' lliroimu'iiil' theHtittv. **, ami UP Hill UII! } 0llJttbihiUdu| fount the .Hm*.* nadi...amA faraukiaf la* .... i iUVOH' Abd llh. dally 1 year to getter up of Club For any three ol Ibe Review,... .. . . I. .'
  I HuulUiy Imuker In llm luinielem lien .1 l 'iy uudtlmt to IM MtMi ibu wnk iiMUr cnua *. > MMHe Ornca Gaunt, Ji., l >'or all lour of (lit Hot km*,. .. . . .
  I -- r 1 hilt mile (II I' over u llinuMiml Inmhcl a ear >>ai. t.mWMklaua4voae I February 3, ltti$. i K1IEEKLY WOULD. OftTwocoplea For It'ackwood'' Magazine. .. . .
  1" ;'111II1101I11"1..1.1/1.( Mureli ::1.-\111( iUiet| I \Ve even hunt fl'nni ii' thele( lliMtnn tlml 'Ihn'I eBlr. Tkl I I. lo certify that I uve u.cd Fnit II. II. Due top I I'rRr.t .mlel addrcMfd. . t Ii t 00 For Hlackwood and Me rU lcw,.. .. . .
  nr, >
  In Miiwl.liii| |. Thu \irtHirtecl Ktl.Klux 'flhutriiu *, lime 11I "III1..lr lIthe inmintc other uuU In HIP 'w .-, -I..-, ,. ThIIflAZLN$6A SEALp.skiia..d Kton' ""(ill of Life" In Ivy famlls" Inaeiwocifaccravaled Pour ""pl.. 1)>.r. uiarulely et| ) adclrvutd. 10 CO For Blackwood and soy two of tbc Itot Ic H*.
  ( Ncurklirla In the Face, and after three tur Blackwood and three i
  I of the Kttlott
  In the uurtliciiHlerii ol' thu Klute >mltfiatyreritli'd. I relyetlon hi lo IsL *,
  part nro $ l0tulrtaii(4ntii' Ten eo4cal .
  a iW
  gn 1"II/lllIn"L nwiaku wua u | juir.toonu addnu 00And
  r-J ppllcalloB irave permatieul rvllef. For Blackwood sod the lour Hi'Vlem . .
  It. rinniire.l, lr.t oironi.lfc. in ik. ... ,
  that to Club.
  llamiii", III --t' la W. ) CI.Inor
  I lnHl KucltfT "III Vu 1111'1"| | '<,'hllll)!h 1111' Iii 011'. Oil jOur .1.1f. rroot i.ti.I. c.'.i J'MI B0"1'*" voey LII' i(*kv. sail a."I .1116:10 June 14, '70( %.\- Ten '.01''.. 1 )our, tnparalcl' addrctifd,. . .'f! 00 Single number of a Review, II I ; ilngl nu'of -

  I ly, Ilrllr AbcticluciL, IB' III'urlll'M lor social This' la u {Oixl Hilng Iu the (,'Aiif. /<./(.. : !' cam BW U,or ails,. .. And an extra copy lo getter up of ('lab. a number ltiaekeuod, tbirty-ihe ctuU. fo.tuce, In.

  "IIIIIIIIy1111 noi'itu*. .J.ncy. |IIw 'Mayor, dill (liHcnKin| a IllIIu IIl1'rolvl',1 an old arllill"( t irn'touur-t'toi with bur Job Oft1c w* ba'v'* a I I TKUIS'TO 0 One DAILY WORLD cum
  OLtrsa Ijtar.
  not fleii that city from Ku Klin, lint from' Imlkt- II TO HOLDERS OF vII'r, '10 00
  for limlleasauco Iu nlllcc, lie cainu lure mini III n largo house I llu litul kcrviinl and II One copy' III"Olllb..I. . . ft oil A clUcouut of lifAtly i-rr rrul. w lll be alls
  I t (hill menu ruvt'lvluf from the Muleuuliiorllliitatij I.'t-Ihllllllll' willited.jel lie, tin* hut hlll'l'-, |' and I TUB DOLLAB WttKLT rx. BANK OF ST JOHNS NOTES Due copy V .. a 60 ('lulu of lour nr more perton Ibu*, foin i'
  oeuuncfuiinit when thlng did not go its lie w lulled I. he win )'m eopim,Oat pw, iaraiir ud:1j. One copy I year, with fcundiy Edition. U 00 of Klavkauoil, or of one Kcvlov, will b* euaiUlifa <
  I fcarlllg civil |I'rOSl"lioll. Icl'i hu ennui .l I 11J41U. N niuitlet| \ him. (guile out I II .. VraT (lao copy a (luonllw, with banUuy J.illllou,. II W (for HIM). Four vupl* of the four 1 II'! '
  > part' uuknonn. MI If:\I'II11'el Inwi: in ly |i urlL'litNir, vu hilt Iliu lnrrof -Ruling Machine .t-oO cra.*uvi U*Uic y.u ..SlflWi. 115 144es..a. 4.14 5h thu. copy, 3 iminUi" wIth Cundiiy, Edition,. !s l 10 and Blackwood, for II1*, and *o on. For i
  4 I lloveruor Alcoru Ii muklnif' nmnv ruluovulj 01'I hl, dUtre-i*. ,', a I--. > ElakiTwralT ohisDL U.hlmr.. OFFICE --t' CO [I'Ta01.U:1t: i (Juiie |.y 1 nionib, ebb kuuday EJItlou, 1 I 111 I ten or more persona, a copy irrali to the gill

  I clUlioiirat anti corrupt ulllclak, micf( Irehi l kbloA l to. "IL I I uil 4luil l In nn" ." Milj Ilie ml/hlior "lt ttnilUI eJ t eonM m* li a.srsl.i'J:,. TiHauiMEt EtA. January 31, 14. I. i i TilE WOULD ALMANACs, of tbetlub, iaaddilloD to ihoabote clltcouui
  pre cr\ order aucl punish crime ly Hie civil *uthorlty IM! w 'IIII1' you Iu I'll1111"1111 little'lu fi ttt4 aa ttuttort t FtA..ils mrua 0.11... IS HEREBY filVEV! th.t the circuit (tot ItOh, IbilU. Iljl0. 1I1$'j'1.) I'BEMIL'Ud TO NEW SUBSCRIBERS

  A and ol'lJoac'lIulwg Fxl0nil| troopi bntt nil uivuU'Ym : And are Jircpured to do any kind of Hit tvi reIllnmk '1/11 .Iot. eta '-. 10 as ddr.s tail NOTICE .* or the BANK OK ST. JonX,sIgned| "rlv. tlugle coiile' *, of either )'car pott paid,. JO New ftiilutcrlben to any leo of the abut It
  thu Slaw until lie culls for tli m.4' Nolwlln Umd-> t' lIen roplot" of either 1 cola fur Iti, will bomlliled torweUe HU > I
  audi Kill npUlu. *imy, uoie io onenflhedodiH I W.; ;:. by A. U. Saul>, Pmldfiit ami liioaoc L. HiuiiT )car, I'uptinId-------I 1.10)
  log( hi* ufllclul Uilvgnui Jo \be Depuftmcnt at.t Inmy houwcreaUeO :010,1liwr.- qulrr'1II:11, ,, 1 ) I Ftty.. 4. sad bin ...r. Cwbier, will b rixluouiixl cnil Hut fyftm fur IbTU New Subscriber t ti>;>

  I \N aahlHKtou, Hiving Uial IruOP*WBW not DuedvJt bra IlkcM tn f"u m or out ti>' Ii. Due dayjl oIled / 1.f., : ji''l" liii _. *JS ..!wlSZals SZ.S .....0=a.la".. ,ul Ibo Treat fund beloimlni lo ald Bout, now ID RECTJOSI lIve may receIve any fro of the KrriemtuT 1H' -
  l
  the lower bll\llclllJr the LeitUlaluw p&o4 s roaiolutlon iu liliiiff, anil It ha Imrn cimHlanllv lueil 1 by T....... P.11.-.. tuy aand R. II. (..AMBLE foimitrollcr. Addlllou to Club* way be luudo ant Hull In tb. Neither be prewlam allowed lo vulata.ubarrllure tb nor U r dlrlul < "
  yettenluy ukluff lor them.' *%&#& \:" 'I cvcrvbocly ilncx' U..b., UIII. ...*, Bill .... 'oM* b154v.I. .104.-h., lsh ,_ la Ml aililnM ).031 lfl l-1y )tar at Uio abuve Club rat**. diivrf>* to call Mir tNtthfrn., No money ca ttlo -

  The Merld an luveUjntion( \Js .> proceodluf j '. "Tlieu you llillik I IIII like tOll crenklng door llallrviiel UUatk ",. S DII. T ls rWSKKfTUI ----- .- .. .- Cltimgtv' In Club 1.1.11 t nude only on request of Club*. premium
  Utnllng devtlopmcnti of U>o ,lUlfnad 'i .ndlllr I pir ". b.t4r14 "t 001 yea- _. .. r''cnon* receIving Club P"'lIngII.IIof
  ) crlod tIn, old ceulleniiul.' "Ilinvdoyou : Circularlib further. rlicular> may in IliphiitjiIiuIJ. i il
  fcchenie*of Iho ncKto rlolen and their Icaclen ,lire I to III uiVMiirr" wsiitmp( :,.r...0..PflII1" ..r_...''CMl._ *' .c.. ..110.. II.. .w., r.. .IIKOII. .I'. ubicrlpllon 1\ edition, ]'O.t.offlee and M.i -o hlcb l> )
  lM> nittdo All I. ba* prevlnaely' beet tcul' and eiielotlnit
  lng quiet Uiutv al twenty.
  IINIII'IiI.lOM "Tham au I'lisy uwllc'r. aid' the iuliliuor. 'TUB LEONARD SCOTT TCBLISHIX''
  ---.- "(Icfbomeaiitl tiiftaKe-aVrvanl/ and ti hued heclnti la any styli cleilrvj; aol aUo priulej Iu a iie-| HCJU.WMKLT CCII.riw 'BROWN'S HOTEL rile die, ennta iiIdrtt.to.pay for trouble' of Ih* Uauge lo *ei'- 140 Fulton Street, New 1"fcxtmuler -

  .' XOHTII CAIIUI.IIIoI.-hll'I"'IIIIU.T "I' right pralav iiluk If, on UH rciutrary, lie riot uiufliier and at u lOW I"' unit U done eeMM-',- _. TiHMi-Cub In advance tend i'oM-ti0Ii Money and cHbtin dikiMMtil (u cuiiiJ#-

  A UKTMCKM HAOICAI Jfixik./ulii( *, !.M"reli dues touiiiluiiitf uiiiiwi do mil 1 110 ere** fill| .\(tilt anywhere lath* State. ,.tories. CM ..... ., mrnnil. .." Order, Mink UraU or 111116IQl'\'d;| Letter. Bill!!* lent all) dealt wllk.
  38.-Tuo Houw liiii liiniuhed| tiliuuuil W UiUl auil u '11,11I111|(l ll\ !IU* nil of Ljt u." M nu.lOp,w jhi Srafo?... inn. I Opposite Depot, b y Mall IIIn be at the nih of the tender .
  Joaia JuJ u uf the SocouJ Jaillcutl Circuit > Tlii/olr1 gantlemanI-.et thtihiuVnm hit h"Iw. ..,.. 0.11.,.. .4 We bat. no traveling .cent Hpectnica coulut, The L. S. Bt'B. CO ilno-jiablUb tbei'Aii.mifM

  Tb chua'c are drunkenetu nnd dlmmceful In fir nglyorJ a iim loci iid"Iu 'Innlioun, l..nel'\\'I1" r..I'l"'Jirt-lahttl'llt\" 11'iJ, ", .i I i' jUG!' V; HOiKIYMGtANH MACON CEORCIA potter, ..., lent free cfciir>;o,.berf\vr aud wlieuercr : ui ini:

  JClllel'/b. aluilliir conduct 'Iu UciUblniro. Tm,hioand ", Bvory: flimlly alnniM have a 1x"IIIOrlhl" rn 'iotl. f' *. ool. I dulred Address all vrdvrt and Ictlert to by Hmar Brtrnm, r. R 8.. of Edlnbiu-

  \\VilMiiiii8ton, ttliere lit wen I to court The' oil, l% Seiiate rcoc'lvecl the cliiiryv. itntl MIL trial' .III lu Inn *lmM| ) ol irc'llul' ili'|>."ili' ii. II en its I tun' I SI" CUaihiJsui.g soii.7. AddessI culture IB Yale Coulege.
  I W ."::0. (. IInon' ('lrrb. 35 Park Two vol. Royal Uct x> 1000 pafet iud
  (BBCWI OB Friday per n bur h tout 'or II luult tliulin> .|nrit BOOK & PAMPHLET PRINTING Pabll. ., Row New York.
  a.< lct. (... Ck, 't'' c l', "em'n !1o.! oun eninvinir Prhe |7. by wall post !l's
  1- I December l 1070>

  !tt

  - .- ,. -_._- _.. .' -- -. ---- .. r ..
  ---
  -