<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00086629/00438
 Material Information
Title: Pensacola gazette
Uniform Title: Pensacola gazette (Pensacola, Fla. 1830)
Alternate title: Pensacola gazette and chronicle
Alternate Title: Gazette extra
Gazette
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 57 cm.
Language: English
Publisher: Blount & Aitken
Place of Publication: Pensacola Fla.
Creation Date: March 6, 1858
Publication Date: 1830-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida and the Library of Congress Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation: Vol. 7, no. 29 (Nov. 5, 1830)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1861?
Numbering Peculiarities: Numbering resumes with new ser. vol. 1, no. 1 (Mar. 12, 1834).
General Note: Editors: P. Neufville, <1833>; B. Wright, 1834-1846.
General Note: Publishers: Adam Gordon, 1831- ; P.M.S. Neufville, <1833>; W.H. Hunt, <1833>; Benj. D. Wright, <1834>; John M'Kinlay, <1839-1858>.
General Note: Printer: J. M'Kinlay, 1834-1839.
General Note: "Whig." Cf. Knauss, J.O. Territorial Fla. journalism.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055169
oclc - 02704803
notis - AKP3157
lccn - sn 83016251
System ID: UF00086629:00438
 Related Items
Preceded by: Pensacola gazette and Florida advertiser

Full Text
Y

a

Id{. a rd1r1 4 + > *

,


1I lf wi r, ittsn ,j *At.TU
1 '
?4/i1) l A' aip erG Inl1 txl ,b ,
a .J'i.stiri.
.e1+ / o
Tt 'n ,>tlttw fWb.d irl+rAaild e %.ii ,irl'ndt r'1"t1ti'!+ lilWrr eAb.. bIY .) r1rT .Nid1TAdrn u.d 9T'AUtla4tlll' 11 t1.1all'ftlta r.llrlw A1Lpn.. f


...,
!, dJitT salt ; I id
ra A, 1 ti i +lltl > dra 1rl.lgrsAl a '' .1
riW
Qb
H J w
Ls 1Mt ', r, 1 IYJ 111 at {fa a 1JNf.YddUl.11011.1 eat s 11 IOtdlue,9a 1' r" .frwadIJte At .ntu rlltr ,f Gu etrM'141 rl raw oew v9',C'ti.'er T 1 .!1. ,

.
.
o .r Y n: File Dytg"'Ilt1' ia 1 ty 1 1"'nd i JJ.j.Wt'J. R I '), 1 r.tr ilt ;ri ** j

'e eN7L4 l1' tWltVbyre"1 :: -0:11 wwa?
.
p1d1 """ I .., it I J. I ,
uwaai.n 1 !aJlOJ.uJ..UU"1tt'tit 111>f"L1rYliil'W(. IOlhlW ; \'tbIt'1't"{ 14N1!'rIMM ,1'1 ... J .,. f i N,1t 1sdll .
iAU11tr11''lewAyA"l ".,#'IdrAp 1I4'u.It } rHl.
rail { I '
'I'fill' lntt( i1'lillr ,uAi3' Ua1 ..I1u. .L' fb" .fjt \
,
IIIII .w..f1W.{ .t.1 .'.tlf" tt I &i an I al **
.,.... iitpdhisblilktIWtilM'W.1fhlakl M dull .."pI4 tb.e4tieMltMll.Arr ., ,'t. a pIN8'361f&I lfilr.v /i MM! 'ffifAro!

.rpplla.rj' .. .skM: IN'ttdl; i m'tl"f ,J..t ixl' .,'11'1 a R'tx

i'1- s.iIwt .."tiI t'1 r1t.a1 'I'l ,4 tc"' Irwttf'l+ilra'tltlI rr

'r. erN nW at I toslpjp) r'tlalil A.tJ1W."i''; 1ttl.tll!, 11Nd.. i Ip 11' Tbb n 'w.., ..tli ilrr."o'I.r. .dN+rdMitWw+lleybbYatolbb, 1 'MicJa itilu"to'lftiV ,

..=t. -..., f i ,tIJI V ". 1V1, 9irb1)ibut'"+Itbtlpolltr dg1f r1 I'wriela, plb./i rlbeituiirllir .u It

Ga> Ai.T, i 1 .. V &ho.klll8' .1# ... ;ita." ,t1j t\\1lP 'i.i iii'WWth#t 4hAyaO .effr.dltblltMrt 1rd. .ix.oamJlft. ttII"Itdt11" l>{ ri
: "J erel eMf'; .l all t1rAi4 I'' rr fl 1 f t ._ al/pldsabedI p..slydrol .fn.W ; ,. ;
N. V w-1Pst'v1I1J''\" I"1Mfsable W11 II6 I ,r"JI'll" Iw1b.k, '
+>hpptet9l r e>wid.rdt,4I""fW. ..M' ."tK4pf MttJ"i sI.
I 1 tx!, .J1h / alert" w4.ril N.. ..fOH..w.r.G : _''ft .f. II. r'i.'ta t MNx'il.'ylrYi d'lfdl ft vdldi 'di' I f ;'

;ill 'tlltlt 1 9iJ.';'=fw'1 r '1. ..t''. PTl"'WIS *&d 1.p/t .'ndf 1blrIwe.aae4d alit.I. .,'...., .. .U.y roet w.rWat.( / rt.s si.b.riatwj'b
CI.1 MtlJIIItII" 10 baw'la wltk4&$ V 01' bys t e.I" 1''t. 'ha iV4. wlltflTGpthb...+ ."lIfIIilllVtt.1 I ;!. f.. '*Yxe.vU'r4Yklf lil ,t1ll it

I/: .1 a, I" W 8..Jaai/ m D ai l w -tit\1IM'.'d\J .rli.: tagro rr.\t.AU.tlt. J4l ii h1e.i rbAtf,- '.T.I._ r fldii if.Ilnk dJwU r Q fb b if a'rt Q'x1111.04

.ratlUWlllll deerb.adsttrated !r 'l d' to'' I Jr "Gd ls..K .1";QT1.iri.', 'itj 1L.t',f tr..1 I Itrgirlll i !1"" f ) .tWQv a retie ;bill 4r.. hr S r a''
tyl r 'WWJQH i:1
iilc : odrtitst t. Ii : 'fdi .1'ft,"M.t.If0 nllfw 4brb r htllx/MM1.. 1il r't; o Mi\\I'' 1.U wbtli'Abi"'Irl 411I

psy..w ..sn4 lM"'I e.bMA 4f"' ,IMIf I J."R- ,b/ad'f'01dHb' ? ,'tI11e/a4',19b'u111a4A14'lMf4tfbll ,, i\u\f'' irA I M.iI" 'VnYtll+ I: '
1'- ..\It'laitbl" YUtw4 I 1)dl) ItYIrD d w.p_4IpellaWe: 'aIlu t '. 4. ''M pretcber r/c. Nrrl Art I "+N4'p; f.'A *tItr, d"hf'> 4'L1'I'istr'JPlI .*w % .,i10'hhM /\ i1t:'W11 A ti' 1 iL ikVj* 4itlti

t ."..bt''ril'.J IbuoJ rte IICltf. blll'YIaitim 1"iAMid.'Mwluil' .fU drgLlrbAlq; lrp ili j ltkpewwprobl I,l: !L !Iwr ,itia IIAI'feillb4Mpl. djj'Iat1'4IC '11 r! y y' 111 ililtf1PWM'' ,
bie4SUM plieslrrelliawrbo'frMld"toIf'u.WtltIfS..f4! i only lsi4kebbbdt, +.etrf.plWiakNtliJcp i "su':{ ...p'11eI.tI(4ftldr( 'Igla.. dbat will J"1'4111d+ZA'I r'J11Su1 *
; .. ) .'.. .t'l t 'fi 4r:: 'IINOftt"'cttGl.fIto1"u: r4ul r7I. t... t tt lirl Nre'itr jars pM.erI1..1 .plr.rhel/11.1tt, ttai tledJi'I ,'

'.... .".J'1d1f'c"' ,.W W ".i' RYNpit!! :1 I t'r 1 t.. A ni II h1b e fPGk. 'b' .VJ 't lati t,14,1 t cJJ"b")tYalr'1'lldI ''I 1oy al cU'.1' t1Sk*Ibitb1A 11 t 41ldYiitlib$ it14 y tw1 l ') '
MeoWU+ a+l' 1dSbsl lwl'l'IW.% W .11 .irtlkf.WrblQlkI( IlI..u'.I.i ... I P"rr4nl"ii Illt 'SiollfiF,fln ib+i t ,. 4tuhh; l '. ; .
t"''a'ik.'prd0llr(4* .VIrfko 1. ,,0. 16""'. JI 1'. I ;! } .cllf"'or'1Il'.i.d ( \r;yl f pjr" N tj'1t9rrit"1at4 ; ?r.' r I dlrcj4'wcr '
gdd, .., LT. *" :11'4 dad : i M'U s'4 t i'jIi.c. ,Mlct"..' sbitr$.! b.Mfap' .! & .As1 VAI\I in,Y"r tNidnv4k# ,"tsti'titab'r d .
.r"oilyshl Wlbte"tfIa..1k ,t-1 .ilitt.. .s 1,tc.J... rlhfi''f'IrJI lbe' ) ; tri eetd. ....I. .. bi .rt-d t .1 !3' "b Mli,; r w; Ill r
ulrl.a4iliil161'yt !
.'JJ'tK:1:! t1UY n _> .J.."U A:; .- 1'ffD''4.. f4 9 r'lf"y.> : : .1'1'.1IUf .'.., w t '__wu '.iI..ud'l1I .4 "...:.1.I"( ,u. Ir'I.Jtlx,1, 1.l5. I !!;rl! '- \ 1 fvn') !' d f IM'N alq+ cW'( ..i'i.i

U61ptTibiMl, dla 't.l t aA 16et adIS.i1yNliiJZ'Ii:11U1 p.Ipbi-'.\ .were.aad. hi t4ki yr4 .d Ump .,,001I.-. y 1ud ..,mr' nem"ncIIed, llIIaJ uk' 'tlt 1m.tr air, 111 V
: ; tJTNit b.dA .. stlkpt(41wIleN.w..i } ..11bNUP1iN'dlpktlreil' ,d.iad} ;t s 'J.,'ti..1t.: .. .1dear .4t'.1 t\1tII.(,n..ATl'felrUi'Wlr" d I ( r, ;'
rrYf1. ..t:4.iitUOU x,114y "-- ""'I'UlJ.j I 417 .rtrd,.. .w' N''ysrhlrr.stLl4Obt lb. plrndid ._. wbMfsy'411irNltl.' ilhpbI4'wd. ".lbl...d'N' b'rtrltirr d1141IIlilt( '.'"F4d"ibdlVYli'IAi' 1($ 'w bd'MM1 & '

"...k'.llll ".UtI..il. l,1t J. : ei..SirrNlMf uiQ m -ad iU py.4+f b.ul I..., wbtek. w* bate ob bIir" wi blrb.AJd1ltwr tfilbbi/uttt ti"d wt14Y) Itdf"i'M4 Nr a+iih

yJ) ill' nitiXl.Ll'I'ervAN .urJAAidMflb .,..I\rINA.!srduUasq.eif: 'f I')) 411.1y r.<>.ilipK.jill Mid' Ooid..! .r' I, "."".I ajHrn .sady tpllr .'.>.w..4U1 slrainla 4P'a il"rq.iI
l"it ;,' r ur. utfitud'-.cle lit / -'- :{ ,iI\HH akII ,1a'i hlI I I.pT" \ r
?'11eb hL IljluiolucYfl.. .fmib, 91Ir.j'OI'. I pi c.n say i: u i'1 ."111" lJI l u' .'Wf'+ 'C1..r." .'b, .IJ r 'ftX.fI)t&e1( :krptNLydt It+a7 .bl II"'IId17.I.11Rt.' IIMA'rwMy, tIU1/i q tT"up } (, Sada4lb
' ill. Ha rj s t6 Vahrn-.f bare wkai..4ed r IyuM/,1'li/tr( Ypti .i.iI it/MWi41 1'Wtio ItblitrJ MM'.
ued I Iy It}Ii dtb Ia 1h1 b it ofpdasieslri"Orf I 1lub.strsYuo _u. 'Q $8t4i' LJlpsa .r ,. .p4 ". ,. .l .1'1 11''ItC.lkt, IW.lo"4t'1l .
,
; i111II17bIiif' fdrr ut4. ; i' ,,.II .'. .. ,.JI y ifl"A.J".1 {'1wfrptu 1I rw'. I { 4AtIl1 t1.x td4rAhd; 'I't 1INW'IIrLlJtfi sdt11r44& '
radd.J'IbYdIM fMa.'> btr'b; >,.'YWt 1r : i. .4IF}'Iii" ., ,<,. !'I-'I"I"' .f Ia.llllIf!u bt4 Ike/l a.a 111r ....'n..h, 1_ t..d 4aet 1 Ir./adl Isc.J, pl.cid Ir r 1 fi'rr <>
Mat '.re, ;, ..N. .; ; liI stli..ta1 &' ;a. Uu.tr i: ..t..AJ :....all_.. .. .r.ditix tb'wilwrept; ,. a pr.Ir1i.r.INu1 .e'. U1..o. 1'1"II \' rr'wbo will (h.l .QUfttbl' i1f>fM

m"I'J'. f.,r.u ei 1tll1ull. ib'.'1I ( r"J'IU. .f i I. .V.I."l'' < kit bU iirck bared and lb* .ilk ..tvi ".t. .j d 1 ".J .IIlIi.. .. .1 .If 11' -ctn i

1:00M'ft. ,r. l..4'. III ii'dl'' r' .ida.WII, .... 'h.. r J.u. rtt' ...,,+ tt bll//'J b.4hu..'IaleAsir Ji"J, .; "Ii 41ysr,'",9 a\\u irN,41' I. ttfj'1tMlpl'; Riltlallr.I 9-'fr..I i'l f' rbSlhMt'tl 41 b4111 w & y. ,

I.JA1 J .1'. 4t feel "bI'rad :yu W .I 441" ft 'AI and .J". cuntr.ledr nit'ijh !floid''I.tl I ,,ty,1e{ Ub' rri! r4ib''I"Iby! / th4't'IRb1''!..\"f rWiIdetf 1tJJ11u 8ctdt rl* 1a1t1' a
...Iui U1 .t' '1.6c.11 -.li&udIClt. Cu UIU i "j.I. lot 11J. 'I ". Q64>
,
"t' $t.l' wJo; lrd ;rr' ,JM4. I .wI rolr". 'dn 'ti.sL .tQ'i.1r'l.
.
) ; f K.'bklldobt 't i \t ,41.JO'.ftTaC lrN "1Wrll'1.: (' .t ", xuf PIVY" < rrr
( 17 li LOS ape .'WP17 JILL If ...i.': .q .. i..I i" j Ir .k)1!\ 1 CIIM4 .Mr lt'K .t. ,I' lt "4.I 1fr* t Jr4t!. .. I .. I I r eN.1 ,, IIYf ''fY+'L" L' 11' VV
.Ii.
.211 /j .. :aJ.It..1.'vsfl r 1"lIIt'1 'fbe IUD.jude uf u .J'II'flMtJ P,4.JI. !PII.'t 1pI.N r0r11ipyl t !H H1l1"f 1 1I. t. ,.. Llt ,\LI'I' .. Lolr.1 t", ,. "' 1.1'f rut,. 4 rIle
go; "
( clted. 11..1 Votp 11
ddr 't .,9dIt..1 .
/
N+uioe.q 4a; 'If \ dw1u ( I' ,1 uw.UI' ""Ihrh,+ '".,' t '!t..U tftr
. c"i .1 ;
&
oar fret two ..I.p./f& ... '.., 1bol4sing1lpab dd' Ads lfl1h" wMll.rllwldW1r m
,
'
bi l t' 11'b.i } fP.t..cup Crt1 Ih"V .0. "4M' !tk f'lwiFf wlA'tlbhUdhatN! w1fIJ wits eaurr isaa
intird au4".paredAtut ,.,' IJ..1AIU a ;, ,. ". I/IwiW .... ..d.'. ibt.ld.ellrrtieLb"drk"ioa tart iIMV sr1I4'Usior.It4J t &, $ e11'1 ... 'fr'jrYllt :

. lk\l.19 I 90 pp ?dlNl .Ir", t+1y rI11 ,. at ] .f.'Cf""Ir.t a.t 4{1 r'"i t.$ 'Ipbtc' 'd\ em.. !". ,Jr/.gf/1wj, dlKi e.-.T.idb 1 ,
.z .'r t/l Ju'lua w 1. 0 re1rd'ltd 1Y. Ibn'h..\11.fdI, ilte('oWMi "YIJ'h, (!1I1tt\it.' \' j.V... I'JtJri r.ll! {k..u. f I114 da'u4tFr 'i' fait t i i.r iu

01 t7rtlt.w' 1 liru"iSh fff1bIa r p7 37' 47",4, 1 Ib.sw, ,.r. 'J' .w. I.VJr.Ir.fti"I .. it\l j lJ' 1lt oWf'f > I.wt.i'dt.1; Itp11u I..d:'td'lil'JUItatr.' 1tIR1 fa s i11lp j 1 lit 'b .

C1Mmlit: .,. ; ,', I J "I.1ad,1 ,.r"T".t i.r. ',j.i' 1%tr2JlL.Ifj J"P4.J'Fl '?i.. I wr1il'Is A1''.nl.t'' Yruisi'.f f i"p ;:. I. 1' 'Od stl'th.rtrdlaiftall. hlei+ffitl1I' i ''lbfa f&,

t'fI ,fa". .' Cat J I i4. ull..j'futalrl.., da pilt_.>_ A, N vr'+ -He 'IMerfd it a. nt:, Vi1Mlteef '_,r.L bsir s4bl'td"IWOlSMr, ..'"tt K> V
f"IMi"N t ".YJ '.,' nad r..i1'luf/ I'; -- \\'J 1'll. 'hl I\b)7 ft'\b. ." "1lA t/Mw. sb.Ide Nra.karrMllpw ar 8 j jI.
bj9 (IIU ri
f/6.tfb st N. .f Lot { ', hbitrld aft II. )uy luldt. IJ: 'wiln : slitVI .k '..,. U .",. ,4,11'/1( ,.. 'IJ'. .111a.aalpalblj wa. i
I th iwe Ia..srN 2.by M bear 'l.v""UI, di; \ ...i ') .d"\It\ t. Ii 1', .(' :'T1.." ., "1':4''C1L iii( dobnit, b''dt lJ' I'It" II 'Iiiebwlwtid"f"liyhab'fpnlNyi; : silRr. tg l b_ .5. boa 'ei ; 1
drrd..w ..' teepee"Indeptb ,IIl..r .. h"o-1 I 1 c u .
ib(Ju (.d. be "i.L' tl
,* ,lri ; > .a1i' .. u..1"Iz.lt1.M lt'ttA ,M4h1tb iC'gdlglMAlfl1 rtM9lfr'pNb'p'it, .! J'{ ,
bthe .....t I. Ilwewl, 'tbe .,jlll \ I 1 :'tt ) f. I. ,13.tf9C' \ '-.T I1.Y4bI : .
I tIl.. Mhtl,,...IttNtavtyust ', -4S Ibe KulUlli I '. If' vIT'' .... .fflih.j N*"",.",, pw.J\1..WI':}', k x1 p aflV" : '
"pd.} o4sL 1 tpapHpleilM Catholic Coffde ''sx4 .1. ,'1 tt14" .of A.di'LII .Ai'LIi1yI1LlI 1. ,tit.. i,; ..tirrl'd..wf1'h"'Jkt.) I rPy ,', ,.,I 'VI ttr.R;. t' 1 .'IttlV/ i7rtlalfi1I1K11" u' ?t1 3tMe) t;
i Mai i .J Chi .- t bis 'lf. 'bMMdesrr"e.1ld Yrilfhrnr' 'u... P"sill I Gbr ii 'lillij 6A uu
.'1"J. a l l -I,WIII J. \1\ ',j : d 11.I.W 1 I ,f'.A"i4 la.FAtrMa l/4< ;''WltA.n u.au.crr r. p
r .J- rtd':iiljliiu11eI1"iCsTt ". tfr'1'lu ii1r &,.r.' ''.:!
_
Iar,1.U
. 7.01.4.: ,;; 'J' ...D4 ".' 10 ut In' IWh :. ,, KidrVr'AMall'tle.11Wtll! t 1 Yf 1 !
IIIUI ;r .c1 r 111\1' '1, .&**VAid .1' tae S4 I n t 'S' :e4li Vw t'w bblI1.; V bti&bs.dbIri1.aud !1;pey' .. .,!.Ip.l1i I.tt+rtNi'tN1Y1Mt! .1i'\lU I
t ) \' V 1Iu'' did. eYlali'1.th, ,.. darts wb'Ih.r, 11r dMdrtl '
f j""I/ .H.1 nw.f fW a- U rt'I I ,. u. Ue. Itrrlfttar'.u1'4" ."t;rRf'hI.1r\ liwril 'rln r ad ,Nc.edJ'l'IP'
/ )
U 1/
ar ; vI't.oItIf'
: .io\'f tIQQ,tQ J.l >aa'iM> of the City; ,. V 1// I.1) t, : .',..t".."".- UI""L ..1.'I ,I .- L' .. [ ..+ u"dews: A"'I'f"I.'' ,'.n.1M'tllire.u4 \" ,JuwJVft.rvfV'ff*qa'
1 1Teti it 1,1. '
kea.i. $"G.1I. :ut.patlL' /f : : 4aI?.'hl Nea C.%ich lc.to, Wot 8ff\ SffOl" .J I t' ,af, ''f"f ,!" r" .. r' n4lwgN6i.qf1g4 u'r.T'tIi.HIftT I ctil',4..jr> ).n tG'4iil.'rse rr'i' 4a'iAe1III{ Z. i11p

\-." ,., ).M1'rai 4lltliprldYYhxttyrwoleoJUdepekjtMtsrW !..di'. ...U. ORA All, v .1 t tWMbiftftOB '! .\klliYUi, It.KI trl I'fIFlftl.J.tI. "MIi 1,," 1\. .ydy uril+l bt se Uf!1\$/ t .11T. Niih ur.f f li{iiYS'rn! as Iar fit.bbt
,
I+.' a4I co'aalb.dW"t.ttf..ltfll/ / I' 'j :' N ,p T
-IyluIg .: d1.JlaJor-T... 1 I.. 41/11'ilrtDrrl/ ,11fiI4Nlyw.N'r{ ., .., : 'fj w ,
, aid ._(Ju I .sly!at *_ I rw .a.I":Ue.u.. fajl"i ('ad .1'O"-.tIt4'* .r(4tboe. pall ;.uW' 'I Ire ff."jI'fsi;' T 1ty'y,l.r.'If wr( I1ul1iu'I ((1"-' ,hi.rIII } x/'tb "tITMMJntttll'11 1
.
(:uw ,;r I4 4taleafufuMiid, and id ertdIaa. .J .j l..h.QIi IYe 1.1a" .uw, .w.t lh'd I+ I !'J".Iat! ,pl4'1b, p4!IW.I> t t +i'bt.rid lAlr'fri111tJr,ddtilld tit ,ytrlllNrllp1 '' 11e

. + rtY 'f.-D.'oIfl'.,. ,1fil'IIe : 'AItOIAMl1Sm.J iII' lle't1'ke' ul" i tJIil8',1iil, : Cat.t.ijtf; 'tlutsr.irelvbl'wb' ufMcPtd.pe.li"f" 'I1, .lit.. .. ". '''' JAIM bbiliwwd'slkd 'rutl.t1//11iaWi.Af ip ,
'
itl 1 J'
..r.st..J j. ,,: 'IJQ '"t'."; c/r, I oft '.\.1 &'L.\i1\; ;rill 're t"tII. ul U rerIlrltkq i ", .I .1. i.1 ..lIItrhNi trialilF'IkY'tffallNNrrabik*. tbrdliybU>iit .lido +
i fJefkdlb .IIulll.1
'; (
'
. Wrsiyeu'1'.atlt. .. '; '' \ "C! .ward' sl..cll.l l: .IIYinJ,' 'I' ttuwkle .
, o ; 'l 4Ibp1,1,1I, t. tlrlrt.i1I a.L4eabd <
loft{ hp >teF
: : sail, 1
6.4.W.
feil Ftf .. 1 "Ill .-.J''4WM aa y( du
J 'i ,4& .'. .U"l tar I. I IJ w* nV bid blU a daub tt1 tVft.,: u ."V., .. Ut14
ti \If1 Oat .. ,.tlet >... sw IMe.INtMeII'ut M1WurllwkirpiMiA i U.d. khIIb71 \.ya.N.fJ.U NP1Krlld i t1* shltYldaJIIIa
a ; ';" U.I 11& deli ,
LU u. .
I kter. ar&- + '
, AIi 1';", "h; un t+M.Ii "II'sas "'I 1..1".I... 4.Pf.H' ( 'N.b'a+.r,u.tf'II1 ...I.ISuIt3Iqrs. lpll'Ntpd, ",,1 t+htuf 1 ,'A1 r llt N Wid ,
rt"IJq New 1 .f Mt tbee Jt',woldbt .",!' 4\J., edboih 1NrI1wWUd1.1'i_ 'J .1'111 J1rwIf10ihMlel ... Lallbwyprolsa. p1 t.c,."taen4 i.e 'ilIJb.J 19'Rel1iIlstl.0ray ; 'tlifiJ Ib141 111fri1PL1P !
W&' W..loI1Oft all '.''er are psttl t0psosfbI H. knew'' twI.tM'1''-' pet suo : .. '. .I -.1 ( tM1 Ii ao ...& WI 11&1 r kUf iYit>1YI1,1st +

u bl aM ktlrbidlsiid Uatpil .f ItJioIi ., tn" .r\1' .'ya :a.tollb. ,. ) U jo: t i .1lnfl'; xsatJp'11a ap/tt4.k,4 YU4M'lelllwiar C1b .nu. .l1 .) ,I..i llilirla ( &l .I Hdilllp bl.I.e

.'> fyingbadbeidjldkkreit4 .4eathx.ei N!!.drlr4"{ Atilt, "',.al I chine J. L." .r.u .I".P'''UUllIh'I: .,J 111, inuepudr.cTtytlrsell4 w a.d. dd.8wdYwalYlu111 .arwp1.s ;iWIMT! IlkM.ktallo .

. ..+ .lel...11..a. ... aluRaidl gl!kItepubligadd.bIbvuK: I qsuQ tc !b, ,Iw+,Awlr o41iu/Jt',1.4t.S'! : t. 7.m'1, 1 ., s/dj r4ILsts! i.Nw ( / I.IYIIJ. b.4 t ,bIadI 4ulll .

..-ia ... htM.tP"" 'l "wditie,4lyr' ,4 .. 'rl'u Iryl.I.f"t.JI'' Y'dj) I iiir4r, h I' .1MI..:...1. t.1w.Irdl. AyldMpa .. b.1, J.J..e'' le '4 ''s1AttII1'"t fr tbara.
idsitsrd 1 .' ,'I.'j I'' : t( ,maul, IIM|| Uw .d : l ii SUM Tax : ,J. .1( 00.fiO,'111.1 "lf.r.o tall of th.i Uuu J r4r.rnI ; .UMI :...IOtUft"( .'ilywwU. k1Nh.1 .JV1 r lsllp*>
tecktd tbp' >.sIIp I .tewluiitlrplGrdtrIIr.) $ 4I I"I ... .. (1111 ,raAlltitsrrl.r'paeeNfS q1.f
Cuuut 'fex u.'t .UU'tX' ".. Ib! doorl. at. !x prF]eat u.pti vl b. lIIul. .J C Uriplaed
,
tjil. :; IM.UiJ. lb,i'.r*> >1>Mnl from""I.J lit 'fbJ.J jj&tI"tCuP. ddf.'u .t.r' 1 I.. tiplrriuiw utZr'11-sts. i k4 wd111u,AJrrdwcrepl .A-PW.,.,.. !
il' E 't i 'P7JQ meantime, and sew.rIIIi 1o Ide1 tr''n I 1')1&.1..1' '. 'W.+ Mdd'bt(4ilare'1 '.iitpu L. '.'I1cir : wtltk' .tI;I o.,3I.f.;' IMIi 4I.6rfth"9tlagtdM.d.1's ,liJi } II,. u u4Id.SUS I aa1r i.JNUWII d,
"t' M,. i II i 'J 1(.1tlfI' .(/ ii 1'C.t r. '" .' lI'.I.! .i1''n d 'lr4a ,
T..a.Zill ft't
'' .YIwi b''rNlr11UIrl' Mr;..'W.lj"I', 0" .. + i ,. <. 1 .'e ''' Jr.: Vr'1'F h.'I' _u II. i l1 .fra p d dv.W
'utMG''I
' 1beNritbrput Irpete+dr.(.y.ct,q. { ,j"'r."r"! .( .A' Ilweri. 'Cd tlglre, c,tl.Jt. r"''Nt ".uj tiib M fl"'til 'llrty' 1':1. t. ::1jr,..,jI.t'IAJ.fyji. } ........ didl'b'asMer.lir7 (Id ..ed.ylr'ellIat
' uGuytopiw4reti ear'sixbrriaiztauilrD ( L"r"I e.. 'lo lift 'Ihtiblll ,1U., 11MdIMri! +I'r'i! '! '&j"1.'J/ t1"u ...t.'rlt' tif".tA.\i t; .d If'II ...... .. = Valll>til'3ib

r.U4 1jaers aiui IRbitb is .wa", .lytIW4 rs (fA.W'... 9twnir.. ,!!'w Ilid"tIr'1.IIt'c. n. I uuu.rrll ..iclll''" .. ..& awn ,. I Ira? ILo11' r i.'l r l'Isfrq/'. ,..4/I..r.r; ,'II.Jt.hl Jt "h. .. r.r4 :1/ } r. G
UK{ bMam is .GaIYyi.M, Mat v Ie oa.. o'Ike' ieetf, WIolpe .a6iidrw',41i MbM'Wlslrbwe wI". 4...'ir (u"tt.' ''W rltid lblj"NiifN'I)1Yli .u 'i "lft '"f.eb1'it & ,
J l'fl I f drrd.p.ltp sasla.s'db prsostt7'w -'. Ib ;iaJa".Jt."iI'J' ; rt.. .. .. 1.1....... .. ..,. ... .d' iddltfSLb prl'Y blJ.''bl."bdUl. (:1d'b'4" 1/: : ,41ybN.atKa/'rlj9lplt .s.M.iiii a fl 1
1tKt."I4.,. .Ure h l'Mg..eaW .ly.'A 'U..r. I. M' berYt/r'ab.Pw/Gdl, 1': fwd' ,'... ... .tJP..y!taiAa.ta'laItlt.
'
"W. 'J' .
.. :
ruir aftl'r
p" ;
.W..li9a/lO. I" : "716d1e1 lebdllirw'1
l tM' ,.:. IlIwi.l' ,1 Il' 91I { fdJ' .taJlAt. .141+g0y11 rtbk,tM1 ', laic"tI
WI.elmslalim'tldi .rr.jijr .ll .i d q" '
.' 6u
wb Puller.Mibordioaf. / rJ" .1Ilfurt'tliuileW
l'Ui.
,&.'7' dour ittld ) b;
I l
eat .rd It au : WtIWI .. AlJitJI..t.fr ,!J.\\Mr tul1 pf'
I a. ,
xei. 11. ld,4UrPlbtlar 1b-64S' il.t' .1..1I1. pa : .V".lCtJ t, leeffy lsrIr 'tu J of o ((lid( 3'' CItJ43iiil3uw
'I :.4ewiy +. :er.ttl o i
' .i.. ,.. ".'. !IU It. ,JW'. IJ .. -" '.n, I' lug a and br1l' i4eritdlrtll .,'iJ..U". '", _.illr;. ; ":,i(1; iJ:'W-J lur1111{w111'L.til'.1' Y1.r r. tp ,T w,1.p!i,'f '. I.' '.r.l.l$ n ,

'. l t u'. t it te, .'WW: :. tier IIJe. ) ct := 'H.ll h "1"f tn.ud &x JI a. It..t.J" '' UWWc1.I. 'UIIiS .ii.. '..df".1I1..t/!/t 1.1 tl"r..rAil '1117I61id l Fii td' t 1ttr JV
1)). ';- Uf .-.ia- ,I1 v 1 ctfirJUti'.iJrt If'". filc\ail.. t"Jt! _,(". .I'I4f ,.I'. 1t "I"IU''' .., ...'... ,.1.N w '4/., "r '&U4'..H' ilbti/r4; ; aJp.:'A6..ft(f"iic'( t''Ji'', ",- ;4tii4qaU

Lot ha rfftl.il{t" biWntnltt6YIT ; .rt.. EUImU.41WsIh&3 'gatesmerawltk 14pJRl+ad.ac ,. >i 4."IJL t a c'. tJ' 'AJ' 'ru1b1/0Db11o: 0jP 11.I..u, .'tutfttl. .i"ab1 t truV. ; I L MIbIAI r""

rrffofrWLlu'1ttdlb.ft'ftl'. b 1, Jhlf EUi.. .f'"tI..d s hrkkb.l.II" .II..wJ" wit 11., hitduatruss' cMJUO\J.. W},.JUlf' 'WW 1t&iHi;i iYY ..' kilwrtillwrtfa .: :111'i.irfa' wdF'- Jt '
ttI'.,,t "'(bie 'kal''di' "c'tilt"" b I'm. wNre>ttwkrt"IrMAiJu' M"tW+ -I' 'L.-f. br'! < ..t. IH". 'HJ'IIi/'r't
.
e/rtt "allleap4f.41bppDerr '
k1Idi.ghM Idr
; iYtljrU .ir .. d'u1i"iWi #w? f1Ira"r
ttp ; hAYi1k.' l' Gbd'bplAj'lii"lr, """ bus .w. artual.r 4ltf t.'IM'bta1.. vt'db'"'' t 1 .Ile jiil'' ; ; ."l1'j' i." "Ii' 'vtIAJ. 111 ifrfc..wt+ I.f i w irrrrlOlyflwblie b :

a .Ity'ojl dPJeu/'r/ t1rLis1Y1IIib't.1rliMd..ikt ( .r.s..w; .w.- 1.104 JI"blot.. At Jh"Ii'W"'h 'Ida.l.rtrlll .said .".. ,.; ". UiJ.J.,. Iti1.+lld rypa4 fltstltiMl1.wuA M i
W
; I itldride'd eel flirp.opt ty'. !t Vr -1'.,...f'tIf'd tbwlllk.VJ'.hattLs .ilydbr lplsd. ,i'rJl! tLt.J' '('J!! 1 'i'n.t'A.it.J"t' ,**'- -m' iinan we1lI ilMl lrtvhNllsJ'J111fl. ,

.Iber'' : 4.S h tit. ''R'u' lfili 'doMIa.,II lI rbeHt1' ',wwhap.. .. rwrtr.M' '4Mll Is ..- ... e .=,b:."III\L+.W. p fjJfJ.JlJJ" aI.p1"U'Ifni 1e
9 _&eTn rof i, .. Marvu.yi.. .'r- ? ; dy+r! l'!lA l14P0ip+, +te.'. +
blI'rNtM4.I4 111. Abdt
4j M'4idtlaJ le3b., .iI.4't 9,1 ll
' Cswr" ').. ,W.U I ( ; ;:f"J'!; .:. ". .f'.l' .. ... f l/ti 'NiJft rjlt 4rfNf
.I $
., .
I It. t4J1 we tal
} Ib..yr/M1wf
priN'rt.
I ale !.C"lu.'aftCu. W n. I .'. .bury+j. ; I
.. # ", } T '1 'I.'t'.i..ur .. .II L'I ..:
c, fit : .1 .r 'tAJI1' -.t. 'r : ; 'a'f"riri tad .J.o, Ns M. II't ; I4 a PU'a l tl i tiM" .1lt
1. "'l ,... r .
"
bMa will..1.. ir.N INc 11 :
'lbM' i .
t'l / 4 b.b4 'V..i ,
,W $
f4i4qtr4..brrrd 6. ;. ; ..
si4I&YiI4t/"ILINIVIYp- ,rytlbrl"elrtWrrrwN"MI'1..rpr .4, .. t.'., }1..1. .,. ilIi' Ma.itJ1lJ'iirai' : plld/fN ,
sle'G q., I 4srprbr; .--.f.. f l a4' ../ IIq 4u4.l J' ptpMr .t"'b'fjj'I'bi 'ba, ''rsief'trblcr'. Ay'tr1! l"'!'>+MIKvrt'it't'r1t -P. LI.t, f J"Ut. '7iJlIAi1i e.w.1JU4t7'add I4ri< > '
1Letfir / .,1.1 IY..RM .a Pray. 1 Itrb'I'prM1 .
". ..,... .;. w ., ( ...' ..r1ill Se Alrlii.eAbb' Irbht fI" daIkouwgjll.b rs'trr'fe
:ut'u''., i'I/; .1.1'p'C II.ai 44114ir1'du .. W {urre'i I... j Ifr a rr.wlr. .. .':..I'' .'tS ..Ibre.ipt.f d rtilubow
.
1r'
.bhslkdiy03p
1o'\ e/krrsi.a llw em wtalilrrf .
'lI"'Idpxr4I i"9Stft f. W
,,'rrl
; 'a il4r1k ...: (tl. Ir1Jh 'i"4or kiU\ 11. I ', .&. ,.. ib wex .,=!1't! .fll hfa ,lrldaesb/r i,tdy AI""MfrrJM
sg4 ..... wair4, lp1 M J. >iA14hs +AI 1NrA
t i b 14149. rtvh 1ua sft wI 'dy
.ii4. .
.
r1 1KIrrMltl ." IlJ.1. lIaa.-I wa.1. .. ll.111 1
... w
s1', i3kk 'W'IA.
4JeJ .axitlddaiidPabaillWi.e. "
"'li khealI .f .
.
I I""T".Tl1' !
: J .I r"' au ,.. f' "a, r..fW"'l" .
r ,.tt.fJr.cc" W -, tt
,It 4'4JY a" I. ar. pltre0aw/i s
swav6tlIda' W.id1'Ir! itid
;' J\ .i ''L' I I r,1earf' MYr +i' /r 'M d. .Itrell Li / 1'tW"f .f.3.ljl. .
; r..rbir P'\1t k ftlJlft.t"t:4J'tfI
A fks .h' &.Mw"aJ1ota .. '
t 'J '
t rT" iuarb 1.H r e33I m 'I It ; V 1:1 ) ,1r'1 n' j ...t _
a.a.l.rmt to. f, .. 4 I.IN.. *.}, U.Uabl ; ... ., .1 .'" ..I :'JJitz wM1.M'tI
: irk. ; _
aiJti .trt IJ 'feJr'N"b.i.4rpi
..j' I iM.t iAfJ s"Rater ) .
&WWJ"u..J,' o rrw"'! I'ItIh7!' a..vi..b\'t..t., II .
' a turrtttsbrspfoer'a.b4f ... .., ivY 1.. '. ,\.J.. f iwa "Yi1tr.Tf' ,
t
111 \i.." J '. !{. .
.
..j' "." MIi"1.r4.W tUI'Ib1w ww'W i'iip.dbilt+
'! ',.. '''"I AotJ.r' /kdll'iettwt': .., ,& ..' wrt,b'/ ,e_. r'htwrr'U' .. ,...v.t/1 i iple.cacr If J S! M 1.JIi'4YwM1 A irVJt'A4 rw4lbe
v..W 'fI M
j
?
.. .
.
1w ws
j "lL. dl sraw.N cr. !t\4Mi'Y4'
r V41 ''rri' I'I' 4 4w.p
.
.a .tl'ifI' Mi"blhl< irisiamp'irtatU '
," (IS ,"'J'4'r...Rr1',41M .'M11'hNN a4r'r1wa .pu.rl 4A' u
.f i' ': !w" .,Iq Iww It lt.4 .11I I'rse..r }rt'lI / ..w.t'" ..i.l r / ra' *j ;v>H fi Ialw
,U 1 .cATtriMb.d lit ktlr fiw. t''R.l"1' ,.aMakrrlMI R ( .A ie.dli.: y 'f" H.'... .Q al4hWe.NtII.'f"4s't N'a.lil4.ratle l Ii..it. ... ..I .

... k, ....$.w'a1). IIfIoCIl e1 rows M'rt.,sa twa wa't.r.'ol. Ira -.\ ..1 paw.'+'hl J 1 / ,Jt'..:iura.4M.1 j .. ..'HJ.lfP.w,. J 44AIreNN.lrtgn .,.. bwddlgl. .
.
.a1MuMtle14..1
i' .. .. .
rhll. caluy'14''I' s 'V" Itl.lv V tWi lNllr'M''r'
u1a
Yt w d1Me1..d u..a1.. ,
lILt pile (II t i&t' .l WJ L V'. ,a.1Ir. t".rtir .1 srI) .
IQ" 1.4' I ot _.. .... .t4"af. ; GJ. .ra kV r I. 'Ilt i_ wo'.If'1 -.', uult fta)1r 1. 1a/tIW'
.'i ot. 'if;' .I/ws1 fi'1.1r1Irfri "' .. ..1.:1 tIit"., 'fi'4oj
Jlq aMb01'b1Is.' ._ii-W ,...'KM It/ilIiurj'" 1s1 .1 t ''H. d 'T'S ,Pdiii-: ."T9 j" 1hi t ., .L'n .' (. IIb rw. is4
Mi7Liite. /eerMrd W it* a-Ue%, 'f>"il '.1, J ..M I.. 6ilaitIi1/ ? "ilf"tIrSI : }
'JkW.r ftA =5-.a.t" sssifl Jf4 ... rlikCIW)4W ... wi"' i .kI r J: b. '1 Maims /

p". "I''J.JUII. ,' ., ._..1". ..st" fit .. ...ut"f 1. t t f'r .-'a... illalro w f'" rbr Irll t. rad ar a> ii4i44I; 1i.nvfe
*** AIJt
r* .
.: ; /plt/ ... t iwwrk.a tea _uti ,1f' UI
r 'lia4I1II4i. ? ..1&)4MMSdr
I.M
1 +o s/sArlp tlllse 4t4( ..!".t.Iri !! Pt f..j.oo4lf.,. 4't tw tedA t tr
.wrr aw ''' .
.
1 .. . Mil Nt
i'f''I f 1I ." .i< r" 1'1 + .t +pllll"awti t. IN"
'I I W.' ,1 c '1 .*.."1. t..L V4. .?4 I" 41u'tp. ., N'q.yss'
-
.

.

.

,
'


.
:: ::'l "f _

r---_(

i, Mab
bhofjtrr r' oqf the Probrh


ry ti, NN'+ t e '
+ ooror Nio
p .. : F: 1 otkT&WpafUif the M hi httreb"'sad er a showy! ti.f on his en lric th.4'v;tfihor.bte. tb.'C.utt' p Pedtoeol4, the tullowtt Oe r Wr
:41 t.r PABJl p AATB trwehenw
/bi'i.n{bIA 1 Ytrd4 b.ul.dip Fethla Tab G tltMM tolhfi| > .. .. t' rtr 1RaIkb,1NteN1
.
awa, .d wfcTrfeeii .to betertHMMBM .. \IMr 'a4 B '
tr.. etelnTlIalld. b 'cupfe L. DABKLBY.'' hal! PiNi'.u't... O; t9
b. tfte GuUe will confer at 61t} i.1Ia.IID ( t-ZBth 4I.ee& Lr todn.tunifa .
.. fuar.e IbNaeedby siRaUyhll ihJe.lei _It's. r 4h Il t ,' .wl"_r.t rue .i EZeeukta.r depolr, iAWrl&ii

to tW Ittebal.d rrlw will, then.M the Tvfkleh .B'y. ..raer.ar dw of bar brmu.f; Mr.lilEviUOLU'S .JOSEPII alVa GEOBGK.G BA&KLEY, Deli

.
.
'egI'inaU .-q,A\11I'.1"No.lia' "' ', '\-h. .(...,. .J" ., uluLSe,, wfa !'ITt r" \t :: 1ee'Iwn..w oM lia- I

a"" l A\lf.y. !'r the'IWlta FebruyJi

ieq4 atpg1f 1 llltl71I.N'91I. .Jtf''Ire n H10HLV' CONCENTH tft'\TIJ"Atler+.'R'lf1aNL1 1' 'Ja.rI' I
n ,
pwlryClikejv.btAlJieUinj, }.a ATEDftrjff BX.TN, 'i4'-.tjt''t.itM+td eiCilkrre.4a hit Dlea. trrulOdL'b. Iiun.lhl
2 i S8 etnletl U ,.. vpiiiitMttiafrttfo : 'Ul.ap1.a..i. ;
it s I IJU1lltBMhDl.. MOp.r. "
l ph"'c' IiUJI''U'j floc, Ikel, r.tlt.Wyai.4 ;rt
bMfeehvW rwHtrbt Aw mt
J tnilllen f '
411i.1 41 rallbh<'fMa'pdlUtflb u4b Lh.mlityt) '.tA.1 N 1t.f ;q.. .
> :
.,,_,, :
+ \ na., i' tI.-'tie't"'f' tow.*taiv. .
gl04Iha1KryllldYdaay'H irij'r ''Arlt11 titieliM' A'+,"f tt Mtr4 .l t" q
e I"p'' 'witk'tk4lf.tredhtnlht4tbeflyd141A / .. 'Of'".. '1 ,' J- '. hi .d. ''ur."tW.t..l6ro/ tJ lr1( 4: urU. J j.. 1..I1.r. t G'MA-; .'

1 e I Itl q +nwI b : '."/ "Nrp.t'Jt.! .u.".I r'KWL..J.'OY.: 7rNk11'aig' \r..i1 ?mymltJ i) "L4d cboi.iri

ri W.,,8.rb s r.url t) > 1 .,iiii;i p.i "tuaul'tit i d&1Ii.1II tctorllSEUbolcJI INn 41iIeDtW4ada
.. 1M I ; Nunbcr. rhlHll i ttr urs4e i, "
eel i. "_ If lwatanp"Mr lu J aral. 4i1k .:))4P.'j1"' Y41iA4, ta.w8'J.. lllll

> rit urM>B.B* M2d,1oA"l11rrltflhM toMk yrttef, t'.b.Neuaw Kite. 1 t'1.I "Ln"' .' I... U", .:,.,,... t 8 rM1Jfr. 1EL P "b Iti.a. ,
t /f! w f9itw* .t ty, rtr..Ia--r. f'
."r..W*t' trbJ.w'd. ,
.
*. ..'
'
,. ._
1pMrtb tt, T.i e. gJfl$ I.. nl Raol..tpYb J..IieJi Ilbpre11.1t"
't .11.-.w a : d ata.Lt+JtW tY.er.4t7a alnett
4i i (i.frrojqr t rAYl_ .f1rIt44Itt4'I+iRtI't1 : bs.Iaigtt 11IA'->\.,let .. 'litl, J1
Wirr Iaiipat' > t ae honorrd ors r nizatloii ufydcptyyr.cy Q ULtil llitBdiTJI'R13ICdaliria t .'i. le r I '.u ;a. ,rWl. tt /n AM w 1

t' S 'fur n '1 io '7 dla 111.q ..,"" 4. nr.Irl..l. 'u 1 i ''ti i&J 1 b tdlnltCVKwtdkka4/ ',v.
:
rAi/ .
1 ells ell L .4l i Il .,.uxe ,.)nhl h
?. t drrytct/be/'x'XrWideliey.r TMa'lbuuattl'b t .r 'Kc"Wrd 11d1r.eali'' "1bdttwildtd .' I tr. n : itlw ,&t blttiMeib I .tr+lllJ4."t."r qJ. ill. I liN1..lIN'1Id. 'III

tKt Jlt ft't -ttwtethin'AWucUttoti' <$Wifcbuit f '." .Urle DI O I\Ui l".Otbadti .. : rlUlltGmH"." .. "jJ.t! ." ',
t9bd0 6Y1ifIl I I l .tulrd.' ,w 1,1aa' q..1.4Cr/ t ,1 tbo.tinnhrtiblttohttwnt; .Y aGMID:ihyet ., a
dt !lllbjfle ,
:Ito. BepuelwrediBeElrb.Apel4kWeol.WJL.t.d0lLjtrrlyJd.b411 a OI'L lurid.0011.13.
wc. 'reraM a .. ;IfH. Dliltt,
f tbf. .111a.64I"( iiS X /YI ttl ASCII. 'fl I Ulyd ,lIb' ". I"
'I.I _
1 .rsw ,.
.a..r 7i tV
4 1 > in |
..eKN1: 4\kf-11f"lt\ Wi.\ !Ii1"Pd, f M U'ff'r"' LItiehuurer I Ew.-t.tuMI1a.I4' I d\iA; u -.i ') nips th'uUin ...MJ ( te'.1,
tart ._<-IVMHf CWItttmffffJ, M 'I .1QCIr
ItlttV .wQ
I 8-DON '
t ur t.w.\. 1 "U f JlJJt i f'ft t.f 4aWLeptl t>00a'1yqb I n .. I'hl' 'I" STD lJu fIu88.FRA U
r'11'Af 10lt'isu .l titlffn iwsIv, ; {JI P.ly'i I.'it1 1diDANt" ... U 'BTAOittldetln..ut
b
N''fttC't't'Ln 8cMb 'DSifyDLta1 ; I II ltl'Ip'f1t u1S .r 9 f4 'Itkglt hi well ..u .NgI4*Wiuiu.C..eJalIio8ac'" rtao4acceld
yiYf'' -Ia1r I Ui..JU1t. r +n./tortabHl ilJuahl"! ww'ce e' ( $$Sdr'kLbtriir"? '1lirii'liecbvuer OJr i .,".aiOf\ ., .
,' r T IiI sea I 1r16flrleu & I b tU 4..uf,tbi.IMl0 1y.. 1'1Iit ch, :':.l 1e1t!'. .. ., -. =f ll b'8 ltl'e..o'oIlII I ttb/atifjrglj.TUTtstlfIl'( "

il f ie.' > practical.Chrutiaiiiiy.1' ,_'<<.hwfltiOWi I $ Uutbu, 'o.le'.bU t:A dtUbreat kiade a Wood "uaue JtdjElly
.itAll .iRk+ >r,9d ub. I rrplrY WI. Te i) : .' .".. *.H44ltJu.fewlr. {rl I. CJ1u.' It.t H. Aneck.iult eptt.'oNlrphotpd .,. .ee. aa4 .'10 11UU. '

IBi. 11 f'l.. lN R !m1 ur raw f.1faifsiJ.ffdP t,111JPf.tlb' ;MegltuuMcOlary.Vulhwl ; 1Y 1 id KITCHEN FUBNITUBE7 "
titYI t/y"Y l i 1b Ir'I31 + *nt1.11a.t1.. .u..".t lih....,. .d' ...1 .w.r ,Iwvh e.ithoUI J ITENSUA three HOUSES t.ott'At.
.r ..acf.M''fR11SiA a1'J4dt4yJlolldlN.ut1NktM.111 rwd rr1.INetebr ANdlwrN dOirfMOlqeN
; 11't1I wra''
fl I ON .CART.
t / I nCh !1g'I"'t,1, ktJ(11p gthiIh.4t.Imlib { ., g u.:' .sal4t .;.+..., '1.'FlreiI ETfflMfJ 2&M W>';WwfMw&' .SK$fc0*il tlatepru.tl*kt1 JaI iJilkb.a.rcurlt .ia'."! ,AUKJrEO Acr.OAND in i.ij c
ttktiLtt M 1'vt.JV trtDclMMiiieV
i 4t! .t9 fit, I' rlaiwt Moeda, '.i.. ;. +tb'1iLf1rr6' I ." lT.AL1g}' tJt r, Thoibp4iodTivrl! M aD 7. tp. matt Ie.rcblll.1ti0 Iule.4ttien. 1'' r'1+ 1tIJu' M ltA (rom, Lntrpl '

w _MfJ, .'. ..d.t". I t'1ttJ. 'M i bIU7' rii.;bi'1J"Nu.' '4Vn'lebr.el \WO. Brick to -Derb/; t.*.*.ff"" "* id4rR; *tyr ift. W.b .' 4_.. tf.iW 1 u. 1f1lC!
t t'IiJt'alrAfiwA, f6 ..!'t/UbStInN wwNr m.tt'*; .o.waTm t ', rukh war 1I..r'I'Y.1'' f :j1a'ht.\. .ilinw *t w r VrlCWlVB>ttfil A43k*! Aa :.kill I" ptw.c.1A..JI %f 'tli '( tffS "..Jiltt''
.t ifUNU6ff6t1ihf;"Lhr1' P'MblQ vwvtiHii the fiotUt giaaer.wo I .! .e ..hFf" 1 e
.. U1 d Aft I OUlbd14'ball+; .i'i\I"t.'ttli'rcll' trin l;.JUT 3hlll : 1i t III'iil 1 }
.,ti .{iavllt sIi t I.. .,tr I .' .. : ,1,111': fttiUirtf 'f.r" I"k'\ "w\h11It"l'\ 19WVtM thllaWt.. li/tera4 A'b'u' ;.' in, .dtiun to a pJi'r .In'&li\' 'TSl, '1g,i.lS''I.u4.!' .
A I de ih* ud 1i'b t1Di a ,.. ta4ldt'117t11' ... tr 't\l' "'*,tit.., hf..yhturQle I I rI'-'IiGJ.; Cb'\Nr thrdtarulUlst. +++ I illy I oat third UrJtt a "I $$4fttti+eotppuruke : r.a i'
'
: TbeFvrU1srlcIU.ett.hkh ..1Nu di b..r .twt.d 4l .;d fiN and "a 1. ..iilplrldeeted property i. ofer "irjryn"j ,
Rs1rr Mr JQ- ; wailpltltihtUtitiN'tN'e h .) .ulk hl the. .".i.It'S1Nir 8t..CI itk.tiM.tc)1J.ea) "cw tbt} t.1i. ,- .ri ly of ilieW tgeiMkIIn11I I 1.1 doyoj Np .ftgtll, Ir f
S 14'rdMI 1 Wi' dr>YalrjStdtk'MB { ly tttfi. ,# SJ.Jr'dll1iircfu.( Tbl
a i:1. ri. .u. .. J.lHt i "Uwfullo..iAI: h.'otft 'n1 fd b4I pun up 1& Auction.
I + 1 aI I ri .. Ibe 1tii' J I'fA" ';AinUK\ it* foikliri, 'bf'11ih1btiSblii' Irrrd'eti pit u \Ih.m.. urI,1E 1 EXTRA Ih ILMIiRtl *Gui iW.ICLI1i t clue, apply ao Fllut lKu t'1III ''

;'V', ( h'7a'l fti a tt..i"U, } Wm.'A"' hilitltt),'\! Ui I rlu II iir.uu u" e. 8LiN Gl T l'OIt E >fy I d Cu2Iin ''
i I..h r.t: arc 1fi'al' reirb N..1"'i1: c n
b
i-.tit +
eilcbrld'Ciiridbl+tiN'1f"ILI'i} ,:'Mo'i'l 1 ; jut zfj BEHPreerYU C .I 11
r. s. ,
,.tetrad oil. 'n aa&NJ1" ; heeMl-a .pp.l I tRa" :
diiaraidJ 1'"I.a, ..4\'H d &': tAltUn\At rtqelletM tYrrJ! +iyut4.tl ,, ,,
wofkitIJa
) I )
.14' .gtel,,h,1111 JIW Itrtbth 11 ,OJu fo I Lumber, by ui.trJ'4ht : b'do.r.tchi.1kU ttAri'w 111'01
a Iu C'Adildnril 1 iud'c. "tKIIUr:' "; Gift forth Jr 15n't" 'TIAz"a'. .' 't.1 w' ., u
.w 41HA t .* + "4'I1lltlttll/ba4tp, .MqrOitiN '1'oi. lhahbdr.n"t4 ft"1ib alptboi ,(tIs;rMliNadeaallJttt Gull, Kill be pill tV"'IIk; ii.'1 fqJ'e' i,
rUt Inrattbat.att ..Laohwtl &JU1'4-/IWIw&ah lHr i.idti fi 4l iirpt'Ap'rJ' : ,
,p/n.eelt. .fttI,cftI ".Y jtolrr 1tJlr till 1,1' u ;_; t1I Ifr.lj. 't1J:7e ii
ltlrbl..' rydlt9erlala'i'.: ,r .cl +' "y.JIB.1illJ.P.uu.Q 11GJ1WW It fAt t..o' pyI ,.of..1q .. .! J. .
,. t; rl .A .fIWd ....III.9 ..NIIHt 4 :.w'I IM,1i/t \0. ettI ,
/ re' l t, I S
JI; I. l4ttJI.XKLSF1 Knlf 1 1qPf4WQ I" 1tJf; .". : 1 Mrpefle."I1tldbO/ eu ,''. 'r a dt awr111 t .It.. t.W .,_
I ,
S,. jS ife!! $MW i iJri r lIlr iUVilxi il 'li a : Jf. .
t V!Bf1 rFlrh& AJv 1 "f, f' Ii'b'f ,".71hii0'+uSl"IcA.1Stj lie cPl forOn 1) l ;' 1. .

dad,a.+..&tIllW'."...$ $1tadN i I !BrVfa'! .**..*, 7H .oVt, i, *Copy for I y l 1Ij; a ,ii am--
Llt akleaAl ..."... itijkttttltrlluMrdntioNp e' I Vllfc-.".e.' #.,'. ue Cu lori It r jfAM .
; ifiSSVi Wob/-7'9? "' '
lhl. .. \ Ii.," ji. 'rl'.'N MOJ,1 pty -.., 1 ?+ '.,1la to+.1 ""nU4fd
triiuPr
Niedr ewbud4. .J J ra?' 'j ha @9. A. 1x. I ttrt t. i copies, 1 ,. .:j.. h ...jjl.1 I5At
t"( a
.ar1
1
b auppv'iv I
/ a14 W t .ttetreldth ..'fl ,R'.'f tl. ,t".1 ., .eu '
.q rj |tlt.M weytilltltdg +NthrYbitNr'Itr'e'req'.brluqIr4P J.o ;Mgib+ j'i" U" the. rtr. : } Ealdebi14a ....q"ul, .."DI8III'nJi.w.. .' I"" I.Af..H' ,.... ; ,'ld5 'du th"r i'rDA1UIilthiUtill \ >,nd. o eupka, 1 'e; .jt j y". : Iv'I' ;tv ,, ,1n4.4. :. u

9 i.4.1w1/ '1Yd'trYtth''t_lt4ltltklt..atf A cr6i'tf"cOto ( ? 1tWet." line '".iatbtrtherrlere Tern irticli I111./dut4ibatrAt.itltaep' 81" > nEd tWQ

ttiJ'J Mtle i .1.f1 t, If''&'-liitdre4l'Yo11akiM \Terrible 'I' \t"T'I'IIe.t .. 01 ,.u esperidlcd, 4ud- +'..oapatentiidseW' .rUed iu the foS wt. 'i14 bttuJ: :Jlodu'l llfnt.t\td".D" 1l dour fuhep '
Rl iL 'jp! "" J.'TI j ,'J'(" Ib.11 r1r"1) It.I S P. of tl"aia&iaWf., f 'b. n. g,1Bh'Ndillglt'r; pdPuai
: .r" .pea'-U't'I/h 1..Wt.fltl idpli'd .a.Ii..l' rkgn 'fol
..... ..' TEI/r1.Qf. 1UT1OYtr.; ', (.
!) 'iP4+m'Y & iDr' .titia or'tJbrn''r1.boli. } ; .b ... JrtpAttlM I L I : du dtf. U..I4.ctI.. 1\1 to.oil k'aif'we' lifn'liberal .- p
,1SP ,15ltaj .1JMJ.. aief, '11 Ihll'bba M J '.rlw..r'..Qlrtto 5PeWo",, "''fI. .. Ls frWft4g16 I,, .U'ti a tN do do W.IQJ.w.. Perm'' J Stuck li.111inC in
.H''WW.1r .I. .61. Ilw .1'nb.1 rqunli1.... '.i. I L au ?4teut L. f. cued Wulelie iUJ bj.'irtrndd I.... M Jd.ciPbct''&t;.InUi''rVrHd .r"pbJ, ". ".kA' rithtnei e rub ., ''ab'C E8.
Al 1 MlrCELUMWt.
OoldK
W.&lbt.t'I '73rgt
> n tjJ;] !tnt :* btUl'1d "bfnhii&i1bbt' hb Allri.lui."he'. '''a' Lilarh r'Aurlye., w.iOt.ud I 1 1ldsi ) doAJMIMKB. IssM ,dnld9 aJ.1uM.UO Ulll"",'Diu" II Ildt.. Sop, "'

.t. tkaT1Y t dtlei''161't1' '*lty frnklinidi"E .1 ptlttvftl ; eww /. 'Uiild .j..t1t, 1. UfecI: "lu'rlti/.d ;d'l..u..IIdt.asw ',-Bab ;Jn/-.e11i,lit u
-- 1 "" 1 ." } 1 Uti JD41'1 it1c td h hVrfcf.fc .'A 'utdl '.to"'Rwlio'i 'M.k.aadEnglalt4,5'J 4 tur.4J W Lit1JU aMhI 91 eaeb' OW t nrbrrllttrrsElnli
iTHqb4j v 't, tau (. ;.., fA' c JA.iiltbd "tb4"tWit-I," .. Ne(e'trP History of*frnuo!!'Uootcf f,'My4ho|y,' zoo alb atill UItI' hgldlbeo bath 'tJ .1' $ tt ii derToahtlolvi&IbPgw. + d
IyE1 ....|_l 1.i t'.fl.! i .a ,' \\dh 1W udtnb.r:' Tbi>j M. bound 1u Algebra ,AMruuwiuyy lUt0i; -'. Aul I bu MeltYcldaes..a J1r..,3 n"h.1 ..ee 'ndtGlju.'MJv'I'

.'.'=. w MLN4W, u I $ J9J i. .'tJ, nI ..diJ" iVO)kII,Itrrfibt4'b.lk"add' "iitei, I. .Arutelgy. M, ... tif .\ .,O 83.AWJ, f aJo tfilyer +N4Iee ---'. --- .U 4ot0 e". ..,.abwr S4tt, 'Clllrkvy.rdll

'-.gw.. .I111r:N/w'v1 I u'1MMiIN.J'Antlr ll '.,Ju.\ :obj"cl.l. the rssrrsladidtr"oj' Louli Na MJa.l14uupgpq.IbsPLlapq g.u0tc1 ..uhjitemq1dg.ttedyl rl I ::1000 .ft&iVeu.tNMt+ p..IUIP' Jujube PIaWWdr.' I .T1Aaly' 't'errw.ke C
)I/ed brtprchuI ,
-
; 1..eplK'r, Cape, C41r' Ftim,
) I.rot t )stlgE Ieta/adglilttAUefpbr1.1iig( Ia.at4M u.. .,s..a.eft.'r if cir u6a.ltiM l uitll ,r To 4 .,v t ll
'poie be e
.. :'il "b\'Gj Puq"ulaup.. Spoeaib4at'," Cup.Lei'd .
d.
.1op6I .Itd4 tlfJp as ; '' ft 1fi.
b( .I. .ll!" rfi btdtit11AI' eeraltllterl"tUl-lfta..w., B4fiTATE w jefww.BtJ. A 4 I inks
.p' 1'1'11" 1"1".
'I,
a '"Ik 114 itp.bftI.!w't. 1rb'nktl tbeKbd..b.pd.btll.4ne $.4 koa '. i .lareIU'.. 2. ._ .I.. r.Jl.,,' "_,-I.__, 4 f1. ; t t' (_t .q > .' all.th111att4biDtag Eu. Iv.. $urtinleauprl.4d
_1 ktw .! r' '. ek.miW b't4..IdIetAa.:a.'wleut.., I 01 fiit,i4 tft' br't h tMyIdt"e I. a DrU "ilU'Je'> l' nl ill r

t -= ; I Ifl tt.t\fl, 'tt"1 J.A'. ,5.1y' tw ItNdbereaa f lir.l letrb.A d,.i.jtb.I44 OJ'FLJIWJA..EtJ 1lB.Ui ." ,WW"1f AdlrT4 cdbdl'W IU '
3 = .. & tk1e.. p.tii'Jrel.e4Ieettaar., .i --.cfJUllrv..I' .Ya .H trtltt;" ttirsq 'al'1 dte1'H." '"JW lea! NCt J ++. ,K

y .1> b1'C' K WiI1..Uitiib.M ; tUd M a1rtJtlpl; t4p.a'Ib.. &"! '. lit..hich PROBATE COO Rl% t., l l idaly.tbttc.I of.r6. sibicjjpbItlya .IG1iU.. .. {..tMtceadlilrprl1)ritl.lt
,,, ,
Y, ,a"e.y C rl yU:rrl *, I14Jlla bq.atl.llyt. s Ict e/MM *bkll.apra.' /r..rd.byIlle ..Iwl1ap I lBtheaitiUrorCti' "rlei V Ir' '1Pi.d.r II. "f ibs .bletlket'4/arldl.ttill b ) fet'alJ edd4NWJlrU'eb+a ,.

\. ..au..... .Chftla'taaetreIll.M.,) lytaedtL} tb.e.mhp..... eharlydNW.IiI.aIZIWilki Up 10r.u'1 '[.' PcrtiOom. foi r ea i'tahufwlbierlptiod,,beltippAlI ...w.lii",1II'1IrJW..- 1
... -.k' ilt.ert tl.i' u itw I IIC r..t Gu\rtU FraoralfCO Iu1.>fal. .f aca:I toe.gd' 'f1 U..a.r.'JAwn b
Mi .t VA. I o Mbrtr .r. oeginilist I. ; v iii"amber. ao4 the gtfv hlor'rbp tMr fhi. W,1bl'4' pi Ie, Pb.io.if-. u. li
;
?_. 1J ... a..J ., ,, hart "U J Kut tu4-.I priOpd
4AI .11. "rjayiM iellgwia1S r "' p1M"d..w..oa"lin, let tiI..
 • ,r n r',S.,.M&1..e.ttttbrrnt"thtt ICP ..., 11ee1raMldeeelv.d batllt'dlr.et eJa.'l. IM., V ,.. PVIl8VANT Un..-le io4U Abort i :+ .14''la.' .it.1tie"r6'tJ.Nl' 1UUQlwrn, A". &c..i 1' tr4-L J tt

  MU.1t4'a 1QU.,>t..w\JtH1\1m!. freell 1" ot161..'tffetietdnPt ...'I 1.. ;.4l4.< IMLbe., l ,;. 'u ..' ; } .,. ., J. ALDERT SMITH.. dPetoaReN
  '- r .ed jcw. t+Us L iMf: Mir) Mifuajp dopr. ui ibtrlljjolrola ql .. "" Feb.20.IR46 if ,
  iUtieeIM
  .4 .Jdr .- -' i.'Y L.lt'j'e ItshdIlWll'4i 44 ; f 1. ,! b 'a .I.tla"na'. :. fott1 t
  : .Nip :yt.trash .' .I,....' 1ftt'''ic.'a .er iiilYed'i'a' Matt'Ybrt'i'd U Jf fj.!.(:..i 'lu J e v .I'.iIi a I ,wtl. )roJd 1 oo.eaab. ,to-U'|high 11 7if. [ *pfcr& er 1'iI! r.CtiJ.l' TAX Cu tvotor'r ..le. t

  (. ." +iiilo.llatJOtGbrllt; .' ftaW1 N Ot tt4QS'rylhii'4it1'r' i ftfrWfel... tQqtlnli J iYJ::>*Bii tf'! kaown oo UHFoMJ > phd'uf'tAJd'cliy, 'W Af pei,, PI' !rot If 9'1''tJ ell Nu tU b'I'p".JJlt&le4 trgll upe.a BYtrtiroUj.td.iuLlipptalUrlrlw' tA+d 1

  _ 'Cltidp.tl a JJl..u.Wlt1lff..1M4 ; ..tff .1Ir tYOtWlldat : .. !! .thurlt9' !.I. (COr-.WIUt".ttDrrdt.1s.I'b .. to 'IILr'' tJ po ,..t.4j4Wfm. .i4.; ""111y' i ". ....elrlIy of hP
  .-. ''' e. .u "IW'e! _$f tblr.9. b t'ttfr... "' 'i' .. --d ..1 Jo.t '" .. ..' 'lit e.'aa'' ;' wNt ItQ4+KA tWhlaWlf tIrMt '
  'lp -1tA'UII, yt7Tiet kJ.tufl.P dta, b9J11.It.JIIJ, .. 'M' ,' F1tANCIECO.COLWN. rA r .FotinfaiflfdtiftdrYs''khoiJ 1 ...&.. IbettoMt oIQtIC4MIiI UMIre tit tlAknt tPc
  : It' .t'.." f'lJ'J .\6.. !jrfIbo1.1&LWdiwl r.N2t t !.r.ff' 1 dr./i'. da I .tI, a ..1 ....."O..rd.f.NIICIt d J1LDW8L.ltlOtTTItWOlr.TtiN1Hrrt4 :! OIt''bt tt1.Vwh'd' 'I1
  +*Abt Sc+IMeae.tpkblalhed -. .S i o.'J $* ,Aw .,.. .. Mt'If-dtI 1e.Wm. npbt ti11..
  I a.tJ 'r.U In ... e..1wuW. I" c....,p1 0. a... .f >tJ
  : YIYtvpdewa.ftb.Ne..1FWktvf1i.w uldank.ld'auareeidc.a'MF'hi'I
  h' ; { : r.o11(
  IQ. t'ybit! wt_ '_.tfI 4t1at ,,".rl tu. .,. .'Ib"futp l Irr.ippr .. 3,I t>H1'3erl"RjATe. ... ./1 ..W I,.'.,.i t I.e/w .\...j t of tbs foUowiag rt meU 1M'oIlo.hti I

  fl oPtt "" luid'i f ..wr1LJI rtbef l"J..J..C'tIL 1'!,.a'*!f$ tj. hf.. j 1LLb w'1'' "b r .&t .d'o'. .l!) il ." tuc$4e11,.Zw'Y.rk.i" dnr.ribe4 pru" ..h'' 'I I
  r'1J n' 1|
  t\b uttrlthibk'a J 0':..... .ut.. jtl.n.t 1'11'P..' rtt.Jk, .. .,. the TAIL
  U. "J, t. .r.:1 "iaIdbid ,1 ''II \ ''' n par r !t'.rt rr II tiq"' ; tuereafvrwill aauely and pay f
  i ItJta .e 1",. .M 1A. J. t'. 'th. "6blertytliB its'aoyliwtrtbtrR '".. .T.1ft. wale u..". l ...'.of.,VV'. I 'II"" w, dS1 dIdJIYAb'Itdt/ db y ott151 ,4 'rU'A"; : I due t'JL' 4. fMIl! p .. ,. .a..,".1S -. 1I111 111 --f 14 lit ''iii pbilb ist i*B &tM bow .: .J R qi\4 t f.t'' fti'; fur Ole year 185Trn ""'*llil lllr("1 1Sjg nII

  c r.z.ni. '?, WJ, .V.naA"',\ l yr ,-, o. l'Ji uw wAl'duryul; ..3lJ...'J pre rib a by Uw<4kfuU .arptwpen i iM .ltEDIC01QUSl1UiAUa.LiJ1EIlARWtl: I II i't .f.i'} *

  iur : .C I .. .".._.'.q.u.oett.. .. ..IG"' .1iI'U I I.1It. ... .U4 tba I 1.LUt U t.d..j"JUJ \ '.'etl' b' utrbritrL'; ,tltd./ .nff11'rht'kodeibfillel {l" ..e f .. I. (
  .t\ffi. J. N1 n61 1r 9TDope4a.4 fishb. wVlt. .1.-1. bunny. iJ t&NEJ1TJAw LunlHaj.a .Y'IrnrJ+'lf +!' u. aWIt
  I \ Desl.teti.di .b ad.aNOt Idyald Nt .... .40.-.. .. lu 1 r' rjjk4.' ba beg'panttwW..eeIta. ( I'I.Ja4IA .It a iI ItL
  >5? 'arf jra.uek. aflle Wmw.Ij.t .'.It''J""' +".. .. "011.. ., ',._"'owN.r'. ., Ualla.reel, i' tJYt&U-.a\'h 'laM" P"I' ,N-1 Ibamu4utere.tl+WTt16 YID Hd.i 14utt'd i
  .., .- .f.J ; Iiajw aIi&iieeh/d,fti.IW'tltaMf 0 at. Ntr1'G -. .. .. .. I w r4bt J 94, SIAM f'Ta9 .PIlIt.\W.1R1114 1 tt r Yeha .t a

  lTtf LfJ! .\'t\, 'I r.I't. .'tkt, 'iltllet.al'i' :,rtbif tlgdrlaantj ,. "I4C\ ':n ..." ., J. r.1. '.....,. ''d.reiibi4 ptop t rl).' II ....w.1...; .MMUwe U&t..l' Hihi ,I pr,4WSlyrlrbir .
  U
  tits of'JM"aGrdiatti1..heel tit
  wu.ua .J-I lietCU Nldf'rJ..tI'1itt. i\o pupal.r + +uial..tl.ti. 'fe"'
  AMoq
  I 'b rruudad'fnaa'betlterlUYllr.WdithbChtwti d'kpdw rrtti.l
  1- lt S'raa tLti'IitAdtt.'q"ia' d4A4'M" ,.N'W.l r alry:'4rf ra MI, eOdlDnd'CJC .
  s.w ..\ 'dhca.1.r ,'iI,4'a11'8'/ hof 1lled1rl .liR l I 1.-11 U.I".t .ltbin ell'IhDiH.J I
  IAtiti p & i9seaiotrde .w t1 uf aDd,
  1 1 iihb'Jfl 'T'r uwaeyWpeettta Cireol 0(1 Itr.qit'.l' p.
  b t ", t1a, tit .dur..! ..\\t.... "Jt "" ._ U&al& ".", iriet"Y tittd "liYr elr t:h rSYt Fleflde llMibe.useair.,'aetr t.I 1 a&i VIEW',bit"a. ,'i lr ppti1M Q"liili a.&lJiU' U7 .rp aa .PtDIO.''If' iii acIIMAa
  VI l
  _ .T' r.It. "Ip"'j b
  ,.I. .I 3fpwll I +/ / Mu.rj'"h fl4w Wwkq.el>r .J.. ed, tAg.yadae rLf Ih.ru
  ."r "NIIIuY.. ...'. COD"..:' i. "t.-P)1rrllo ,4;,frifi.. .q. rtlat I ..i..'TuliwtYlaa ua ff41r f( i the pttsfti+kpt ISi''hltjar1W'Ib.ItiNtNUy' q" ., 4k'.c flU I.r .
  ..., 1 m1iM 4111J4'np ,) 'rfi e.4 aaNMltoflh.1I: gr1 ..,'.''.,. tj r Ir.rtrO. ru.
  w .
  rfibY ;
  .J'1.u : aY"b ntt'
  ., __..r-J.trJ''J 1\' ,.- iifsili; dlSti.U'A uw1! p.I+bI+4 4 flan 0M'1l WI iIf' .Srtieet tt.eK..ibwa ,CerriwIt ". .s .r"'.
  I if
  +bdll rwLJAlrp a.Md1tettittjketptgi .is11dsa1QlWxh'.ru1ei .. .491.,4rfr5ue C .,. .. ,, 'a&Ioaewoa"".UL b.yIAiv' .. t I' .. 1I
  ilra1ll'D .. +dt aWe :.i'J" ; j. c.'ta3B 1
  ) <. ; tllft' 1tU0dhiiiliti1lufI .\"SIiHI'Bih"'ilCU. M4te/ .mjc. MB.Ut i. .11t'I' ..a'i
  o
  ; g C.
  iM ttrgigp. UHt1 wNtlaht fitN ulirpy'psqe .IaT6 mg 1" E. '.. O'I Itittr'V.tirttlpl.u'It U1tI.1
  :, i Bfi
  !I'J f 1'lhiilbtirdh.7i IaDWsow '
  I wu.J .tt\t."t.t1hr. ,'" i' Af c.fJ.:1 \ 8HMaIrt 1
  E".P w : -J'I'M. MMgilgli'Iv.iktteRai4t td 1.r.iiWJ h f ft'. b" .J
  4 f r.'""'' 1.. uw rd 'lerf "'iJI ,tbiy"11 (ul 1 iJf.'wtl. ..' 4..I"1S( .' (atlJir4 tC.IubT 1 rr.AVllifi llCiliCL.LtLllivU +trraert r2'WM and"'Ki'tWfVi.W, tlrJ+b/bI .4r; ftqtl"iilril;i/?", t ttietfd 1
  i;
  iM W-U'IGt& 1 "... uu Ih 4'a1TYTr& eRv1'rivfer tidlit! tlwti'dt I ,iLAuattttllbittfyIPd : wka:_ 1.I."d"lIII l
  ; i"1. ( ., 1 rAY 01'&caU.., M all '
  .' .. 1.a. -. Mt.WJ. : Ptit4"St'1'N1ki/ ..! t 1.. 11. 's: .'tck.Ltit.. \ li.I.tularrslil4l th.t t& "I bw.r.tru 'FtebeidWpWIIdIbe'preNlaAetb'rtl 111 eke ti.y.{ I'd eulr'' Uil.'r o{ a
  .
  tlf t ati''e.w
  .u < 'I"4 hlYa'wL'.fre '' w. ;_.r'.". ', parf. ehtniiiaraj.i 'nua n
  i. t". d. 't,..aY .4.. ,..."v'.4. uta n. .IHI' ._.A I ,.mii au4cc.srgd 4tb..lawot TtH4; dMtuni. itMli..4ni>y. -.Il.j uU .,. P }J1 v be ,'1' 'i! n
  r ,prryjatyLLp I4 sad .NATION ...C1'1 L'1 .. C'stt
  ...: MOktf.f 4 fdl ..UE1)ICAb WDZU4Llaa } ,
  i P'WkVA Greene'MMelity'ea.tybeen/'IVionttt rtyFb t'iral .d .'" 1uwtla .., it.J"1.4
  mi t.d tal'
  to all" rp.ptliIyied 4pIJcacc .
  to "*OA Ph Illuli8rb 1' '""H, O'.1Iet 1'o.:\ac' Jl/of''Pri.II1t -r..t aOlt.ut
  1\, fill>Nlll b.*q Il h lJ& l'aF' iuIbillb; irflMI MIIN. nlll .1 CHili,, .4 w'pet "JIiJUa. .IatZl. o f I a 1f 4dcrlgiot4/'t I .tfi"J'. r r!.t a.lrtalnia
  '. '. -. .,-. 7a'yllc"!fi' bet, eJ ty/ 10reuutUBcejuM refcc u a ..tof 80 lee ('OO&WJk tAd'f
  &! At v.. ternIliad/ yua 'It,..:JIM plriinhM. ), ah paws.iE'90 da). n, + I realer. luuIu iutll,( wbd.." iiU t r 'M' .w-
  ..Ie", ; .,' pArkepa..ty.a..a.l *iyW ''b.ht 'il.wriu u.. Ireta .iej ta .ARO.1.1UI 91".>,}.WStl !INIFP.L..eots f t. I d sdlldd'rtiir rrre' "o4'h"11 a..a&N. .

  1 .._Tyi.-f j jtna4IIr aY.d'lu 11ed.1rb.1 A U.aburj,'H." 17, '. IJ, I Ioa.r M'aUdtM 'UIU'.o'.' ., ""titf Iuif t abit4La,4W4k441i u
  I.it l' ,
  'J i11M 4MtWa.hl. i nu flan td4traierd, n.ao.ra ied" J tu..JIeligae: or krtouhlel+eae'lrrp.eeliI 1hae44v: jM

  .ffI EL iTU \.!. wlgiba. I\e .;1M.'Fackrw.t+aet.111.jt'a1.Nla '' ... .. .J, I Ue".uIo.J'Ibe .{ ,, 4N11Ldda.aittd+ila'1, t b

  .ttWi.. 1&_ '*f ', t.htlati be 1. I.4 "., .rd.1rwll"t. 'i.IFWIaei".. aa4---4.. .. 'j : a Fl a'1.14g .'r,5ul.t4yblrnrlpuwt.l, ,. ia..MX.'UUtlw.\tO/. df..4a11allbJa. ) K.yj.mrl'iI alt l/".. 1

  .,, ..1",. r iibieaYettlAe .itat P11_ .t/rlt.'! '.c AdII.I.I.IIstrj3 r" .eU ..';l ffir sJCLJ", '"
  es.M uIII ia hi a it lbs e'u 1rJ-"fJ.
  .r was .4 ,110 t eUUdkrrc.Tg "'r eii
  '
  '
  .
  ii' lIin&.l. 01e1I.be4lltt.t4oIMir I .
  a-\t. If.fIDCJJMllLt"; /1A mn..LaaJ_' tlili''s .tal IUr"COCA'tJ\\"SLL ud,.. w IC1J:, __ v,1.1 .' rLrh r1/I ... .JI' '
  .
  j ., .. afal Y .; lIu_ t.,1 btlhert 'plka>tlbla IOIII. rrf "' .! +
  :: ... M1. ; J .t.-'" W I
  .
  -'I' .. wat.J.a ,'I. ."1" p .. aet ma-ttae g.bebew toibe .' 'f1'Jt.bc".J''J''p''He. _, i .
  ...... sad W haMtiitlt .tr. h d'te.e ..,".. Joan enos1.,4i '.e.I1' tired au'a.\Uoi.. .'b' 01
  \WJ-tit .. aspi ..1tWI ttW1""'tflh1t140ttI ').Ms gJeltMad"ML1.biNikitj ".. I"", +illlateauqL{ : ..ii" tXMtnKiiit W'41".4. .
  Wis "
  14
  714o..t..tlVt tlr'C
  W r t tbltlatttewt "1..AA COTT J &
  I .
  '+ =
  .ti 41.a C4lrrakattwsw'rbserd+ '
  y : tr .. ;- .J .'. "4 of U'IIQrtb hunk III r
  J IT Ij't 1I IIMllr! ... I I the tilNU.aaleh 1IdtQ'J t t "11.U;.w' lly1I'.bw.MrrMjyw.bea .W'1T. ', ,_ 1tu1&d.Jd..u.r&tn. Iis ; i iPcaa'c 'Witt\t.

  a N..ie IN WI p.y .t tbel.slot .,.'u-a.lI la cilt ar. P.'a..eub, r b.Sf; ISoj 3w ." t>7, 1939. ;rT +4, l.uuary S.1, l'Ur

  ,

  I  .triw "I '. ., --  -
  --- ---- -- --- --.-
  ,, .f-----

  15

  ., .w. .i w
  j-
  .
  .. ,
  .
  .
  .. ,
  '
  .
  .
  '.
  .. -
  ,. _, v v ., .w .( : "


  a  .KIV1Me !!1t1f11Mllti. Yl:1YQVftITQATRrOt1 : It: 't.\fdt'k./n&J-Htt,

  & e ; // ", t, I.. l i'jtU1 t .,.iIii m' t g
  ,
  OIII '
  ; ; ii1 ". r
  ) \UI '/ '1A. DAVI '11A.. DulloIld reel wdr

  U."do < e>uk' 1' '' ''ti ,ii' ," 7 t1 I&raJt.tT.J"t tA

  b8. '..IfVUI"'I1" t ." .' 'Kt1011t1 t bt)K' a \It ;' ,.-., ttinett kTeiIlse + #
  iiSte : a,}. r
  t.I1M ttljncttr4tew
  j" .
  .r1.d1 ,J\
  MAIIi\tt .
  "tit J -1.:18 iliA'! W .. f' I 1P f' ;.
  1 b''D' PMrti.ted 10 hI'c:1118 ?& iVr6 i'.wt.Ju t'.a1Wo d. rbeeet 1jVY1! ";grtgatr! t .

  wilt pu.etrpl. red ditq Otwvge. end gJ.Iuier Ft Atb :1Hip7t" ? t rpb'IG.CprarIu.W: 1. .11. C.hIerb4re '
  Y& LWW IptNC tblefM>

  '4.'f" ti1II1 de r du-i Ifite pkrr jgtwdFf4wlo l..r.'ru .r: tiI'IIJICQii. .Ct..IA''\ 41110). 'ft,ull.iitltg P..nI.&} tflltltttilkatbMdet .. *t1 :% -

  'U ir,1: ; ed .ft1 ,') 'IJU 'tltw (" 1. :
  hrln'UM1".Q
  QAR/A OHAIIJ" >girltt a1161NfLa rC 1 .1 a. j" "'iog/1irM 'a.\wI1 I+teMd: P ..... ;i)offs ,,,.taM.l vNy

  .eel.ed r aasllaapoty.le6aMitnewir4I714LIAl4 Uij1 btekIssbIdt/ LUC IIJR i.14L1Ud111rL'i lUbe eo. lj .,..iJtU._>p ilt'M"gesl ItsY1N, ."" .\1' esIMN Ai Ideltlt'tloidilWt

  4.dperlor (l.s ( rt NJAtAi1r69t, LA Pb y IIJP lebe. tm powidea{I.Id1Re.N. >tltst adtdAw c.t .n t.1-A JC lggaay.NjnslclnlIbl

  kivs rude ( the We. tA8N6Jgsps1r1lDOquGaIat.jw.itimders4hadfait. (t"1t .frjth {1 '.At ro JH 'a OV6Rtl'd'r 1Lgr .e"lO"'(. nlp rt r
  the..gtypbrpfrlgraWO IIJluildulplMertbrl.le %) : UL ; 1. .x ,
  10 .i.4 wTC.h" .t ,. a 1tanlies. rl
  aid patltlotlalstlertIi % ..ld w If w' ItIbAtL . Lurte.u TIE a
  "I' a).'tt.llliI. ,1 ..11I. said' g, 1& 1 .
  1 ling s' 4wliigpe sgllsnatr it 111 4MOelt'a I ILUJ1vtnull, .1 iteridred said ,L tabs: let
  h.I.1 ;*$'st 1 d,1\ L' JM "\\ T. Dnt'' 4'
  = .. LSU-Luaber pswrd 1W-t1AdejlsQd I .Ptwlee./( l Mj IO"I""q, -11i/.iiq 'tUil.nll; Io9ITOs.oi u Iw 1.tf I..Ik1I.te.Ul.bl, .." 1 1 ellirtl Ttlrawtwr..e... W1tOirati'M*
  .
  .
  ** .. 'N" flw ". ittt .
  ;I. 1:1 bl1t\- t '" !'f-Tf-r"t "wbitu uir "4 i 1 .
  Dr. N. Dtpot1pl11o4 Cu., fhtal.hfd.J'r 1 '' 4f" full ". 111"-.. .e ,nbtt: \ :" a 1 d Jiea 111J! er4 io1r
  1.\ ..n." t. h llhty', : '1" 'lit'a1 U" .t1ad IdtwVKfy" ,. >.!lur4 .' r all' Ii i,0 t ; '1C stt-6 eM' r s rpp

  It 'lfFflortda I 1',8 .Ji,,.LJ!,, ..1117..TT.", ;;118 .. rrtlrn'w 1.hr/4: n. .I ''I I./.J '( ( 'Itl llil't riw wilstrt lul4jw l .1
  "A N_ ld311riql j .. N1rw i w /t ttltlufl
  p 'Ids r4 a. J. t. Jla4,1 u t / h cotI It'' Jdd I 'I r 4w.Iy.CmIt',,-W'i 11r1.rl'1bettw ,
  t"M4)av.i Lab3tIallon.tlirn6agis P.Jj..g "V'iltn r.t lute'u.aitla gr 1f,11 I'"I.' ," bs 1 .,. I..t.yI "sslt.sewdsnd'twewt, .hC Nut; NqusaIC
  1 r, ".u.441 i I..L l } it .UA..h.l1RId-Co> f\1h. I h'"fllU"Jl '''I'' I." ,4 tlI'.I, I,. 'ill'.. arts ".".. I.lndre4ballCI.s. ;i"t..1e1'&
  r 4Atr 1.. S P.aare..L. Febrasb+'pOtb It1 6 bTh+tmosics .9NodhtCl aMnrIRS, .o !. 1, c\, ., w. ii,"'!ii .b1i.Albiarrkrl.t4a numbers IWf'Dh 51 1111. iW.nab and t ANierli

  ,mleMlfi4ktM ir1i1 44.-'aq''oradl\' # .11.HI'tlJ "'IIIt"\tTf I" "" ..11'11111'1.! d.II'' .ill "f ,. fefifirghlvQiNChladYaKd Uiiriv, ., U4t.i'.rr tltb1' ,N.. 1 Iwflir
  l11+t1'i' L .-1' .. ." ..,,... .
  jjtll4 Vv'10p'q U'Jufid..1 ,. fol}. 'NIl, ...1.\1. 'u .t bsgkt. J"L'1tl' \ bBf.rI"nfta.'r4rr1r.)1 J.
  adiipMrU1lprtlrlwAljr3la 1.. I N rtlj' llasmtiaA; krcmt &.t tJ."lt Ihi.I ,aJ ,.... f IMi 1 -HX 'l'\J. .,.1".1. .." .uu 1' a. .ltrrt, .IIU. :11111"'I' I a,.It,'.h.lb bind llitilid, sall.1e.r1'h ,2Jir L
  ......ilh'J&CIi' :.$ l the door of the Court Haute. iu .. Ochit Dos" ri II I .r, .t,1't: .f.I.Buul..t 'hi'I" fU"', ,,. t i. Huudrrd.intY'ulir' :0.,114 .n"uIJ' nisii
  a.qt (IINA\lQ ,: wt.iMtf"'J e npw"I4to+r mltert, SAell3rL1Av 'M.'C'b'D4'I,U"' N t .. ;(i Olll '.>k 4ar Mffjn b\lwd tIll Jh ; 'OJ t .r.'i Ali, .lIP' 't \'p;.D1'i\V RrGIIT;...
  t.CINE:*, which hero been ,Julll, 'a.v..JtSO'tIQX HI NIUU D endTw &_ tlta"d' "l'J I .ff( ,- >I. "'I' sBfi4 li%;" ,iu ..HMU, i"'iiiU>)i! >., .' Atlurnry 'bur P tluuh'rfsr'c'i' ,
  fff&( 4 eto' Oillt lslhe CIi'lt..rUHHoWj 1iy,15iJ'lltllr'bd.lltAnDpltcacording '.'1 Y.'IH"'f"ni'filIlHi lt , .N.w Y.<(tk,. |Vj) ravf !>krtllWilla lathe UAfteitlo SLatea.ea.reps)lbe, ,. 'tentn, foe 80UI. "11III.I'II"t/ L "L'f.n.'I1. \ !} Uft <>- :.uii-.ab ti. r-r I 'aI" 1 ,
  I1 -GOOUa upo.a1l.cpuNMlti4/a/ cinf to Mid Qpfepmor,.l'JDI gilhla the I ,P.tnatiNir Ctip/ "Ih b .... L ."1t/ t 4'11 tl 1 t1uidt jl\ll'kt. 'H g 'it Oil. lut'B ,;,

  term'new -.1..r.. ++bjtwlw. kls .0. 1h..4JII..d., of Mid- Kml ,AJ on Hblderar'I SoUIf I .. .".rfM At..Ul. I 1.1TII'' ,.,'CII"-h',1''F.:1: j.utl : 41 WAR4tNtb1'4r fuv,1'ly.x.d1aY .
  lrltirM01"1b>t4tplt'IISNMrtisl'Madilcine.inour&ItblMhBOtdh1N { UcjacUfIIWIp'k'-: rudrhAuhtltt I 1.1'ey oI4oTeel.' I flu" .tl ii' tU r .1\ Colt U..ul.PfI)' :.ve r...1 \. lnltN'1' ,. _. ,. $1 WVdM'wJpoI p.

  Mt"'JI( '. U to aId1U'lipan 4er.n.d uf Con .,::1 IIFi I.Cb..a-Qt.'l.t In 11.; 1.t"' ').IdA1tt 8P"'ooP'"L .' . .:.I .J J"J ,
  I .end POKE. :"flf "ItaJ.> 1itylll. ,t to. -' "WasDewtMAd'Plsrh.r.! ,. 'I ,n,. ( IIL I411.mR ,o .r. ,'i1. soTeuU ''y" ; g
  Feeling 9b11tktlbl>ti'r.Itllt'JStf iibetItdrunaLe t ttfd'Iflb tt ftif'hrdAt"rlnll'ii"u111ONlcearln f ," r'u'in .,' ''': .:W Yak,tiQirlIlltJ.tr: '\' Iii: .w.. 'II': .1rlliN Jod
  ext04..atltliUwh-., pt Railroad' In fkn8 fd| al'provdM.y Di8n.r8e& .. .,,r ,',. 4.. ;'Qr1t as keier It .t'1) 'oJ.1 a'lndiARrbber'Dolls 'lIh U 11q''L314 1lfitl "'1f Mp'I ,aDN rirrdrtbfldrlA Wii ee '. ';

  1 year and hoc1 Co.fetfttHUlliulfiet' vt: Uw |7th; '1830. v 1vl Jt ( I 't''"'I'I (, Ubva111ak.e, ..., .11 '. iCAlua'Doltt !rUaitrb.ml1.1'\.1 "r'.It'. ;'fa16 fes.e*.11., far Himp. Uncd Appfe*, RarlnevYIUMiMrv'I 'f '

  same .dIVnye./.'Ire,1.t) '' : .The hcililie .aIr rded yt}ejload. pow i' I ..u,1/. .p.CrlrldlaCnptte,, I ,Ily) j"I"'j G". ... and MUiu, iWJ'flIe" b5lfr l\ genarrl.
  Penueola Febranry 19; <18&) I'r.. ui*' Trnaa- HKid.DnIl2lo.rv.lu'c; .111, .' 1111 1 Fir. W4t.k, Pifr
  in the/touraeof j-oiyitjuqyoiy/froiu .1' (( Ii\otll'l 'u. b.I'C fasrJ' "a ; Ihd".,"W1'. ph .ldtubl'tlieAttYlatly Nc
  _. .".,. "J:( r.4t to 1JI1" 'l1Ier), 1 -,. CryBabie"u+ VIHJ.. |>h, BorlMU."l ..IO'Ihl\| '.. lit -nLP'Lall Iar l I is hl.IItnept' IISIINwI>Mt..t, IIPI U
  J "'tr .. r. 'j..f"' Mlenu for openiiif of liryeblub"PDlatitl .) d the e r..el4.Fal.r.a-t.itnd lOAnrnu ",.sir." .tb.CewJUIu.If'H"u L 11 l..a.tl+'VI ysta'11r bM.IJI'A Sul M yThL
  .fjn. .t.J. ; foSOIJTBB&YJi)14e q> JS1. rrplU' r4flst / } t 0 FILIrYOUR.I HRiS'rMAJIttlTQCleI iUp. liu,'fI) n-1>- pied ""., '/ ..I < .t' N 'YIfg'U'tI' ,,, ,tit 4
  LMuOQJNLJ ti4pg11iqilj .
  1IlIJLU the due of I Uuid, ,{ any arcPioja n : A : l1110'f; "(li ,U.l .l, W'lhU a1 .I .. ?' 'i !, lJ, II 1r ( ...: .' 'uJ1A' *lfJCV'I 111' 1jt Y/ t ;into

  y 1..ti: r l 1t'J1I'aJ's; tliiq..r ( 1\flUJfqJr'1f: 'IiSldRl.ltldbeiui i I. .. .TWTTGBTin A VJ'nTIWttt wrata? i. -\n\, (I1U1"ra.a.R.\CIUI&oJ: .......".11.. ..41J
  d.f.tsl.FII 1 Eli4Rverdd i \ ,. fY1.J"Ib or L fIoI".un'f -c.. .....--.11' f. fi Tl- T j--- 1"'"'' a'w+ r.Wx1 U1I. CIUCoKEIUI..w. .
  i'PROOF BlMMHNOrv MA1t11 v, TlnjJ? f, "bite withal)?aepvyt.7 P e''a*a4affWdtd ", ,. '. ... ttll eur. .t r 'nib ,silt +I .ci 'ft..t I ,iii I (!lllI'ot"tdiif r iun (. ., 'ra I j C"AC,1.tl t "' M ,
  pr ;riuy-tttl4aW.fdirlf !:user, toj ttpjl \v.libMifl\ ( MlPeeuw1 -At (dl.1t..tlt .. IU t" b. .1 7iu a :11""ytJiv. UtfP'1I .1.k 1' ,41" .1 ., I't'. I :1J'u: a YJti"'I s' t I The Aecuwlw IiI1NAd no f.ldde .

  r.thing ul' the'kind which era beteteO I pre.e4seilrrptftge .+aypervif j.toauy4 "H -'tU'UI.J; .'.. J.Rr Y'I"1 ..Jf/1. qr""t IIII"hl"l. ''f'!', ht'sr4r' 1lrlsiiAr ;'dllarl t tt 1''I tJtl "1'' '
  lure 1k.1I"d. o a 4tK ai' bas ''UImht > it| ibartb.f,/> AtUiui jjor'.wulf 'a' 'I.-II"tII" .11. I.r It'! "I. ( ,.attlr111Yhiralee. ,.. u.. .a i twII'. NrrntOrlvr lad"NlalrtvuaFWs'tfrt f ala'N71< wb t'T1.lkstM

  It( i. Oktapcr IkanftiMttU sh&'l1BrvtI'ltIiI1G edgerr4dlurJllrr.rrmgrr.,r rlt .grlrrphurel A ..hFt..lelil".J 't' I' 'U' ,till "w' '. ', uAndaolti+lrvWIurlie.he4) ,.11> ( .1.IIU, 4a' Yidoe Altlullsty 0ct4I (.rledleaT ps1.s ,
  lo /IfU'd/lAIRINfJ..J 4a'' ,u pQf teN'k44d1ltqllturbla, sndwwt > Iltrlgonlrt/'l.1r''l.1 "I or.It" '. ."u ,,I" twlhllOl r I s i
  ; ileairu
  j.1"CfII-AtII', tAed+W" ,+IwltiliJ+UNI'L'' .' ytt'/eatten)4rpL' "' I, 44' des ioau h Ikjo.'l ",noll'tlhlrt.t.1 "1 '. .tllI' ..!. lsIUI.WJt1.t.... ,...I vu ...... V"ti. el "iltloiiualhe') {luk.lc." sad/Jinn/ I\flll. 1 1rrriWidlP r +d '

  A u 1ncvarbwtibrcfatprreioue to Waler, ( iluSat uywerr Ibq fUIIC.41,|T&a .t.. i, 'Tenbdhte.1' ''I' 14'1t' : < ''re (1t..hm.I' '1'1 i .Ib.r. .!,,. II' -1- t 'v/.1itemrtr:,, thin ht' will fetbt11/161tq'ltltti"BHL'1/ \'U t I t4Mq e'W1 ,I ;

  u nul u.ftCld $WIHafr 4 AIttljf teas II!fs1ubriuuf wiith tAe L fi"""Ilybatiltbyt' swIabounding ,', .,., eeI.tItfU. ,,'I1. .6+1.+ysJl. | f VU.....". 'I,7.HI, \ I L ,fll".ii>i 1, ',.,_ "....111 N.w.UrIAsd$ fdrlltArIgC II {hI fur a reaw n.W. rbsepb g tle 1p,91 TILbtMJluRJiaeillabladtas
  4t4, UIW i. a IiskQW.CIW".j.Nen.ri11 fine w ur. ou*>iiJi. t ". -- ; PNrtltl."d ';'Itd.I tufauvdw4cdplIIu 1ihlAlyAaI1tD .
  fL.C.ItIIl. rppUa.tsu.uy'/pect+)ealKotfr( ; [' '19/1lfd of Director, Uf.Ildtrra.rWr4,7ralArMCSwe. l' u'", 1.t'brFf : uufFtiyall! ; ; ir bl. ( 1tllur.etiy'ijwb.,11.Hpq ( ;" ., t .l, ..Iwo.lutruhbt i 1 ,
  Jn or in 11'.e J*,NMr afcJappn| '4u,uidt I' JJfl'Tr.yj" +tt.UU'4yiJ1.u .. 'V I Sprin* from nejlcet of Nat.fp'414t'tbI (,., fI IPtl.I\ ).t'p.tl, (I"Jr" ) .,. tit!'ICf In, war l 'I\A'.I1A4 rai iitaba| lernia.lwAA't.and. yr aLlbeaboYUM ....tt1. rrarfyltivbg r! III
  AU. A FI".It. U. Co. of Fla.B i 1.I1prllllrl\ !" Yltlt! I AWL, J4. lle 17 Wtlrh'in I I '
  af nouetw, taking Ibe +t.eiAufklltceel ric'ry'D..U. 4AtJ lUle'Yiollce14! AlCot 11 r Ildf'h. '
  lug ur CViueul and will .1a.bull t yu= a'II'
  ; uedggp
  dqf tir9rallr .u4 qt"
  ,'the external '.ppea iu eei,W'Jbi: /rlJ 1II.h"a TaiUII Alf C .uIQ.tN.sIm :...... J f111 a'
  Is'
  ir ucied ul btuur. oa '. glrlr'1Fur i:1t1I. :N71i CoLLrtatgr'tISatcJn? .; 1 : ( "{!)}.u' ''ll.lij.y1"Je"'Ji, 1A ,. t JC M.eJ ./Mat L'I .
  cou' kntir'atitted:1uiutdau f.J..aotJu* J l"LraaL.ilh
  '4Vtiea'ItCUIt >
  1114 'ib ( ; } ekw,. I t ;' ,
  MMetilt! }! 'l'U} .' I''Jhlrpy. \ .
  .
  she itiwfc of'Car*, 0 u rrbMsa.iauil i lMrof l'.lIolori".4t '."t'oJ 1' p!bn.ou.T ...IM .IJI""U U."bJH.1. ; 'I" "M. Au
  a
  SItillllboiU', it lareudrr inrrlwllerldgwwisLl'' .n<,.LI1e.utAlaabd.HurIb.c." of Ptl 111:11,10 {.Rtltr\t.'J.HII( ,,1itl" >u.u) ..',a yi duey 'Vt( 4rpa .St"rnrlfa'; t .. ,att y a1_l 1i 1Ji '* .. ,tA '
  1'10 lutwrlli,7tkt 1 .I", j nu N 1il!! "Ifttffl.qtla.n fl.1.J.'' u. tta i
  4blhuiAI.I eida,tI.1Wlll.i 1.(1'r hire or.aIa >beiaiget 'j. fLEV1LE'VIDINr1AHE8't{ ( red .tdrt. ; .)P celt1i
  rote I Itllu U, a. busy 111.ak1 rldngrN athbWutirUuwe.in IheIsyMIL l .1il1fh. !fiallls I .,tr a' 1 1 !I'tI .
  edrr.a :! i,fI a. y'r, 'I ,''AVtiAM'7r 11Nm -
  Abuse jliJJ ,4rfjurti I'i .
  tlf
  epd.ed to" 11'1" .LlUU tt"'IH,1 M.-it ,...' slve'pfabitAgar:1$1h: day ofr4 'J1Y. fl.f 1 u..II o)14{ .' ,D!M ,. 1.1i
  .slbaals4wr" y ,.I. oiIWIU .1'< iaft8r_11 lb. rig".ittle ami inMreat u 1.Z.J; ,ra"f; i.ii sreueer o1idae 1 t ,)21111. IjJtW.WI.' d(: i I Qoirup.'t: I,t77,.' fne..tarkrrttr. ,

  PLAV'l'E1ItfJLU611ia.elb.betulnl.hr Wllhlb..jfbU t & t *: > F4 *
  "l ,d m>n>r fi llifM Iulluwiibu or-.tt. l3di'ci'b, '4s s pg pl+lIe"v iglltlilWlIh tdt'Ett4't4ti 4b 11bMMp t1pa1' ,

  PlcouF IhJU.NIJ:., AliplBtio.i4lusirdlIlanR .snb5 d luP"'I"i C'I'"b'' erootllsrlrti ltt41, llh.c'wla.f,4nLraglu'JT.a I / ),I.i.'r. unl"" b$: eW. fI;I Icdif 't'II} II .i,11g11iI I u tllirp ame Jj" yh4"! 1 L5l 'i q e I I$1wb
  haw to appl)' :hU4M1c 1t1Ua1rillCOTrO.iWT ipsjtgf> "V." .ktDSl4Xhrrt( eI -' NJu'.I4.\ !, ."detfFrti II rieiy( 1 I.\MtY'I\ I'u'uileelyd IJ t Q' .;1 46'IOjf ,,scab4)
  uMALiIIIAUS.aAai1S1and ,
  f rretw fur 111arpstl l IW'bJlh:' w ishIr14 ic. l}j j.lJr r.r1ef pitta'aglf { tX IU II llnll1wl''Wk'lalgr.rsf11111IwlIIMlI
  ioetNpwI .IJJaJr t lf ae 't +dalMYrdtawR/Wbl
  MILL f1't UXI1'bd 'Si'n1'ta4'V.'AJ.
  lliW01 j r!IUUMA t, 1nreMi a! ..! pub e W :u Ir. ..9 I r / Vr't :
  1
  t1Wp'atsieuftIAljJJ
  'Ji'li.. *
  ,.
  tUr flica' mu1
  t".I''Bplliplie"-Fil I. j,
  \At lIUtiat.4 sUb+luuirldvnnlrti'aaawsde I"rq.f" P'lrfl..ur Jn:4 Ll 1.I1L W IW .DJII'''' 1..1., I .ItT F171e'+furirsrlt !rilbr4' PYMr14'I aFebais
  : t..t..a".01 'rt'ru i t ,Vd_i:'''I/' DiN41ttrilex "1101/11'> '' crir'HY'tA, ''J..IJ' I I I'YRNN
  1'ILOulii 4serlgeu Iaillifui, M ltI''JI.a tll. rGNr, 14! Ijlppd.)4IIUIKH) -fh.: A'fAA s.d //Re'' ii1b' 'Prp"Ytr 1 ..lW.cM..LI, XJ ,N,,', '. I ubll/dtW1/gICnMWf .i ,, $tkrtI'l awo* b.eE1
  : WVI cunr lslygdtl/.'.rpthHulnure airMitrd4lI 1 'it s tail I! v +i!
  s.k$11uMs.m +utXts4 i 2
  folOl\1' 11
  We,,ital, p ..r..h Cult!.a""l Cf' U.1CI" l tit<*. 'J1.Q' I.( C i"W' J'tI'iJirJdjtrik.t. "rtllb Iuw't fl'!' (11"1 alaLt'UJa :: .. .yJ
  11A.t'nuii; tin "",d..he'l I "' '. (.the'rJf' &. # 1&l; It"wS4.t.Mil.,NO/t..IUI. I f .1III..I.I ti: .iua,4, ..h1''IW ,.k a'la of the la*
  / ,
  whtJ31taw1UW//ArMatNlJf "
  / ':.PJ'l4*! ,i-':VAiy **T, H"'lall wHTWi4it! |; }}+iMQjiQ. ; bur ,
  .' Wit -.." I "'lttnrtv \It '. + y'tbllfl" Ir4U bl.-54FLOW.XaJ I.TL as rYM hll G.a COn iuaGiHb rtcguirl Ja
  lIilled.1 lu 'II) paC'I cufaai qJIII1r1.CUWU f luiidnij cud .a'I8.a.1 J 4jeIgrPpety.IN| ( dj'4tihhlil ( JUftaf-W"'T: ;t /rlidlJg41N1It.aJ
  )Nlrt W AI" II. .4lI&GQI4U: e.1 t>lbpeallll'bellJrb-l I$ l : Ujtr, I ., .,11.1. IMlt.APWskiM: +.vr .w.N.11111PprCg '.t... ..tJ.\. rtilrela'i, .111k i1UN IU3N
  Wa"I' "ftIttJ.dJI yllsttvpi,9e6l4'9tn! 'r.'i "'111'u1sJ1r.11 "s 1.111.1 d 8t1'1J.'llt &) ...W- trLM'&j ."'-tj'U sV'dl! r,t J.II"41a411L/ +I) Bawl b- 1:1.1114 ayt.is/ rn, .,"LOU" &a1'U .IIA sblslr'a der II d

  .iiJ di'e'.iv'' JIi4iurca .t r uieUrncc lei. +. 11l1y1PdlAshitieb.CNaifdiMesa "" i.I'n''' JoJ".i
  rsr.r'atr1 A J. tul.t'" t Jrs'lr .11 .F/ iJ ,PapULtl.e.ieestlvWy'annhwee.1ls1ItJ ,"S"( diNvlM4JbrI9 "
  't "h"lid
  I Y.\i" wkitl
  w.,1tI 44Jsue. ui11If ( WUt" I4awieiJtrqulae4ietiad IVIQ:1.. 'liq 611
  l111"'w. c. (J.'llt 1 nr l o Iti l "rw.-IIJH : : ,
  & .. liuiiu r"+ N +lfw "It. WI..r.lt l 1'.1 r1 tin' 4/ds rIM4mU
  t i-ity_ .nJJ" ajlJds( .Ifw""fk' "J'711 lea ', fqp:
  : 'rl fro wDat ( ,rphWles111a .1.... pnop.lit.llilcf .. \. .''J... .'
  ,of' TBS allnKl'-'iu. M $t.CtlIIIhr11Mt MVA iIHP' (PgtaiAll Hilt!'" r t4r not 01' c"wau tbe ( _. .r i i Mq bulb 1uMit
  IfJtlfid' ) Ilktltidii Ib.t't 'alb We /krdptr'' 1 alt dilPMM'ItrUr4 a' Ily( I" .'''e. ) }
  M.
  110dlfitflBbY' *; HD .
  $ FJ.Ae&Jl.s t 1U K Uli. Jbrs4i'wtbjrf.U
  tying > '
  .., .,...
  1 hrm rlib'l .M..IAZ rIU..M.Aa.l& ) .itai' i W
  s'f."art1p.id'ddd .rag
  4IAl"flvRttrIblI.Mrir ibtlltfltasae bp b dir ,iN bNidr
  I 1": i"f 1 4))JII IIJVi1.1,.ttl.JasJyIlPtlVh.1Ir1rl r .u 1i11iJ114WN.rtlt 'I L L)NI Lltb
  .
  i
  : JUiu.q.W"'III"
  ; ) 6r ir'thdt Ae't -
  ttii M IlOOUlUIAtt l : .1 : Lixi b
  1"t'(rl i4& .I.Am : 'oN ..., QU"G'1' r1J ,a..rilro. g i a,' J10.p
  (u. ,4"t" aR4.J: ltJ .ratio: .rr7' Jif'\\"ut'_Nt "1'rr'e1'thtdi .oJ t ,
  .e.ftwI''i..t..1' '' rewflbl"tIel'1.nltrw .1 !( 'J) C1H brtttf; ;i,." I Aaegt In ilMeettarlrerll I'.... '" = h[ iJ, 4I' !rlllil UI arnw.lJ dr 1q, *ai
  'i.\ rsrrq
  .tslelt4d dij''i' ,," Ja .I >t'.. I e. .tI3JtJCWY- ''. 'J4' .led It..Kill or.u>inent pbyaicuua .lId'11 I r..r ,pay .tktUd a i. .rrn y 1I' it t 1 jar r (+r q1'ell.

  uthtli9Gsipliltmkt6t> hQrJt{ ', .1 1Id 01 wJ.I.t} a MI" I hated >llib& itdir3ura y Thai wed'ffyu3 ;J> Si+ ir>(.rlrl.llstwe e0lltf 4lat.t'itrll, I"m J I I JIIJ..1, !.l R (
  ) uN td.f44'J
  .J' ) .I71J ',#'ru/rtif.JiiiiNte$ nigluVgi4.rut'IW4JUl3'I'BDtU'MNt .".. "'. .' I 7Jf
  N.'UI.d'i'tlft-ltj"; 'SI UIII.U I (,slur aifegy. iL I' //\Wl. arg.p .P..n j 94YJ. ." .. ; .rt"" h" "1 "'J' ..." Il .. -
  ..1tW Nd4'Ja/kifyt'thrYlteaieorrrhfjlay I dl"p'. 11"1111.Li"t -I'uarLlst'f 1" ..I.'lfkY'1'-'II4..n !VI>t Jitter rrN a ,. ; b'd.I dl J' t r
  l"t tuhtr''eI tlllfk-Lei"(ib..1W1J 1MBAN'WRPRtPortwovtNU1tt4e ratted UII)haplgtrtf1UcAi, 71M1l_Nl.ttltllgCUy .,aJN'IP.1V"! AAN1 rtrwr of, t,111abb4ficN ( lu.t unUrJ8'NWS.., H
  .UIUI ,or +b .tfupt 'Jh".I''AI' t .1l1bdulti.tillMrhtithi M..CJionttt'' : .tt111, """t f 1 :
  and I iM"y.11e4ia ie bat & r.".."Oi.' .!' biNf WsdkdSli'' c' .fg.V'U1\t t I r
  bd J the gsllnlwltledttba'tei4gVpdrj1tfNd&4 naul (..' .tti" u rtblhyl4b. lig y..tv4ueutjike j lh_ eu ,NInu1.a .
  ruftldre'f g.u.1"uIMilve''et1) ,>.ed P1.tAJI" c I (11)illa s'M"JCr1 i digr1. krd.t ICU. Ii.IIIIMIUI. h. Nee qrrrh'uutd ?d1piy "''awltt"IO: rfm1. .. t4Ifl .
  ruuviuct4 'f IU incouibu.iibiliiy' ,' as .f Ih ,,un. 11 03 '?i'lJIfl44pF.bI Igvir Ublk/asss.,I.bteyanEllla +wlul.o"-U"\lrtt' '...,. U t h"'t"I .tom LL, 1 to 1 eltelslb' t .
  IIi IW"'j.MeAJt"w.a\j( ( ) "t.Pi"M J..4 ?.fl''i4 t""III' ,. 'tc., ,. 9tliI ffA.'I1P'_..ltelgl. .. a.o..n.s tr Aetrf.UOUIiy 61fiIIdrjs p tAp"'U a" I.rrlIsw p.trwl/

  duC{ ill, cud! Irtal Uruaou",.rW a\ {Ji6Q' )1 Uffpe"J..Hw.l..x-Ji": fat blAl." ...)..'tel".J('" MJ4 lat.MfH .t .nl ."! 10 +{ 6n' tlrs'/'l card, ref aw0 .N

  41f.c'U W' Idit'r.JII.lc.dnNtW. r being MI the riiybcaoMa u, 1't:1I }""CW'f( J'J PI parfgrI'AasN/1111Wke4Jti% ,fW..u rrLySusses tt4 .teu. ."I..utttJIoIrF'; ",Jf.,'h"tfJU ..., .,tl' u ;. ( rr da 81 I lrisP"r spit II peraurllll.
  .w. '
  .Juftu ,br ptOe tip'UP .ir n! and State of FL". .y.p1 tiiu are Ibd .r. h'.1 euell ."W t .., .. J at .., c !!4gUM1.WirisesJt
  cq tih.iid 'r.IitdIfJ.IIHt1\An> ; '
  i"J.tUti"'l.vq.JibJ"YJ 1 d aa tba pwperlycutJaa/esJreLwatlcu. fur i.l r ft iocI _plIU" y r1rMkiq7i
  rlodd tltlletleyebr ela.w6rtr. ;' .1 l t 00 "luuIQa .Iras4.ppsltit IwrlArirltfatilmlhkiifj"ktlIr 1'p rd uJ
  oj +.wc1la.aL'8111GO" 'rlu'U1n : .I. 1t1eei .alk ire .h..ftl'( ''b' arrrWB3 Ywu'ia.y .plik..r"'Jn wfigurfilffreeaf phd arCg.lKsy 4

  ... .t'. p,,, t.e.k/, .. a w i (. pay.y. 1 rrelo( --1 IID. wilbinthJrSylK vivtb rcgfahftlieetpda msyunlyui4serrei ." ..hy'to,.Itlff"tAti!) ,44 it'4, b+gl! l.M
  .. ..
  ? .,. y KttvO'.Eti1./'Iyrri' ;liy37" V"Mfa9h tall 1 late Iue hlndlYiltlge..tii.rJ wwl1I..JHwrij..d} ; .' (hei0149WAfllajr ,
  rL.B.t.U
  M fJ1lI.aj
  do h.tebrYMlif tballw'e''Ultw .,KT{wM I.? WK 533al5H eI' "hURI"t J mf.! 041ew.Mroea.i. bq" '''' INa "tiekbiaiN 4snyltW4i If. : "$, fddncwa7
  dart d..MUCJ IUlliav's'rYk1CT+1PUOOFdWlf KM: Ilp in I fe;: / y.i.MJulun ;*ci*( I;, / .J of icctiitiug .the IUbla-. i 4' d. OXANXe I..4.,t i1 law

  1'40warrans.Qf.E.vf' .4 WLNNi''UhssdirM e i 1.t4'!u4 dt1'1Trt.eaq )IIIr!' f p' l.f y."I, .e. ,JA1t *:. a.a.tl4UIAIt r '. f _Uu1U4r8LAtUaii. Inb#. *+euv lil+ ef t
  fi51at fctntyieiilddterhuArbgMrt.wYrlh'Ifll '.4. ''b' ((ruparty6f f ; 4t5'i. t "finfuIbtthi ,," 1..J!tbKtfu3S.VftW.Mfl '\ 'lttPJ.b' ,..Q .( ,II.I J II o aA.flA1.II., tJi..5tt t. ,-' ail --.I COUNTY.lairs -
  .1d"\N1IM .a.h a'e tftICt:'a !I .tn ,1 P'1'l'' I.J .,1.'IIIU f 1iM ab.7I t1. 4ey. Fi.4Jew.Wdb3T-42-If. "fl.t'<1.l '.J'MfJ U.x.J. r''rir. atlr!> '
  rA.litnssuWi o .ri.lt1 sir i1.(.II'J... ID. ... ,.1 ;.r"Jr er lladhf
  j
  1'be. :1t'! li\.l
  )hlla""t"cn ... I Jjffi '
  tit T 4
  4. : tI'IIIP.i.'Iw rd r
  .arIiA v.au'Iti
  UO tJ.t4i'I' "' 11.01OII KOIw'an..ItrtC'1( 1( 't'111 I to.leel ,. }ir }J.: "ArtfU'J 4 l'f l 1 r. -. i rn11 t '' '
  ill.'ttllftl",IN im'1 .+ C ,.. 'WJI\JQJt."nl.Iier. J G 'Ie I'i rll rl I! ?!% I& yip, '. ..YP't'IdgCI l\ : u. C'Wi1\.w.J.a&Uttftf'( a ,' f'L.t jilTsilr.r ; ..'itta.sp wta.s f 'f dUeorg.t r
  til'n &leqyI. avail .
  .I..cc .IWWK'-tn'
  N ..U..I
  retifihujiMij ) .
  iht Ibtl ? yVWIuaign.
  vrr > d. { tM'I..1 t tunber 23 a. Je.rribrda44PNpl14 :r ."7arir M '1 d t ';1 1'1yrgur
  cele6ttlWlttOUi'nttCP"IAJo ., [.i ;.'W to alru' eud FANCY UUOOtf fro N.w-'Vrrfc. 1. U '
  .rsli0+ld11ywk'S"t r hauuatyr'lf libldl..t.1t. ...w 1ft ""' 1 sad t'dr111tfI1glalt
  ( IJr" .
  .ruflll't"tl .. a.sbl.d l ettlaUttfy tttaii) '
  aY 4 'PI
  itHM IMUayiNU.-'is-W -rnnnrty I ew.e JHAt( ,"f"} .+il .l 'f!N+)td 1,( Wila :.,tfN r.nJ'ftrlltirA'l't ,' $
  I'4atltiillagur111'frrJtf..1NlttktllfiKY .". Ihe ,properly ,ui. I b fAr.l. il' IJn.r,iflt"I: "t'1 rf-t. E*,(uhLAs1IIt.tLr + b..AQ O'tCeaperfutllaag' .'fj. efd. $ % a
  (4lltYks.Il.rt1..lt.bur1MQlr;
  {
  ,it III the public.(6igucdi 1r a otLrl'tM.N.
  'PS..II INKLES CO. jTasradu-' "l I .: wet -\tI.\ .t. all!I v a n j; Ik4'i.alfertuy : Ptwali 4lo. ..".\ at : 4C4t'IJ1 Y1Uag. of 11/
  ( Iberruu, .. .J g cud .; relaamtlb4l tlat r1a tM Lr( 1tyiU a e"ssT
  I"' fII'' an surly ., ,.'.. Us... ....W..1.CQ '
  ;r'.Jtr! vgg1I1'iUf J 1 "(\i! .o.iUt9; JiW.'rd '''tIortt' tareai.trt. ySisr.r3.w771NliLlt. JJtltltcl, ullea ...1 o.l..gtiCiala9lblfvel 411",'1WN. .Zlr'br.. a/1YtDIJ.l 1n.g.yytt
  } Is ( 4 i' ;
  .,Hit.J N. ,, AJlU 4 .'.......; pIrted N..i..f'al'' '!0'111 It = Cai'; .
  flfh.
  ryt L Hoo a1 Arof
  l at llpA vt Illu.be. ill uepih, ix-iug .IWIW '' .4u'1 : + sbe +rurd.ied
  to IWrllkr tI"
  .IU
  1tltJrup nt11rtglhefdr Ivory Nut.Ttf*, io4 .
  .ac >
  crrn JJkt I.
  I'
  B
  R '
  : liar tlad / IMA' t." .
  I .. ./1eesAryrlMVb/i 1 9itWbi'WAr lbrl a I.sr
  ., c.Ja.IL ,1S ,11 uj" wip.t!I.ci.e e.urc.b E1t tJ.--ttet. 'btUW.r
  bless, \ *; 1'U ,
  H.' ltelltl Iii Iba city drit YV d ea'UPLIgtbi''it.ai; u.lt ..1 d". .. .' .s1 1M" 1 b "
  cO.! sad r. frru rYfr'} .Is.\ tl ttr"% e.C 1.1001. cud altg'l us'lg jaiknds'urditI1. lfr'.aghIteafiy'e.Mtt'tlt.itirldglN.alI l V.i..u.iJtftL 'tJ nIt MiVktthAMi** td T' !*1 '".<" .44

  11tC1'V Vf ,1.J I '. (J sa.s.red a. the p .It.a'e'eeltIitOrJygrorr 4". .". buJ 1-') r y jsffi4'.mm: ** y
  .P.l1f.Y'- \-111'1'.1 n'J
  '
  ( : ,,
  Ac J.41trMwfl.IStar :"a:1JAX: .ufTMrA4M.1h.r "' xll."de.irey.xbal Nsu.u.Ok : reMrsi.rl
  +
  "
  L'f4ti'4rgYt1.NI .
  I'su.hM', ,iC1i 7iT. -' pry 1 6 i ,, s..irN .At.fItI'-?Y .' bNP r'Ut/
  ,1of."d.II.'fJMt. a btlNecrd)1
  '
  ,1t .f ) t"
  .
  Iilrw.n + tM' I
  1r 11'nIn"J1" J.L II, It'68'glfl I ijS ry111:L"t".AU tlfopl.( .9 $. Ift.. e,. 'i 9I5 f15tIWt. dNs W11rr.sFkesF'g -1-L'ttN.I""M.&fM/ Jcv.{!rr .
  yr.-I ,
  *
  JM"J'n.l \
  tl 4 r VIw. ;
  !*. M f1 t.wQeUrrlir.fcurer 36 ted IruDt VII ulrndenria.trrg4b 419. (eel. dlr111ry f. ," .p-\c'. J1 S t d tt!.MI i1:. I I If i lP .-. .111.
  rtptr.tul+
  Ms dQ1b.'M" .NJItIt.M! J Ji"ttw .hi. :"lt"b1ij .. awe M hrt paldls$ t..i '
  11jaL J. :,rrm: tibia +'r r i.d w..Ii cod f 'U' t 'f t -.'i t.t7t.Jr (
  .
  r'Nl.Will iY.rAtalfTlf
  t 1+Mlbsp4ljurIM.d$1rl' Id..drttWtlltirirtl. ..t1lWar' i,P..I\I. ypyt. IIhw_\apse r lilt"' 1. 7Att n1..+
  arkr $ 1lr 19ff''lrJ J "ff jJ"I" -
  ehserfally .-.. ftI'." iit4'11''N.i1T'! .uwr'j N, 1'7t. MWt Jr
  r ? :, die terur' t P'#.'J.4 1lIlIil. IIilsii vI'eral>tiJr.ik luded ",.iul ...' ,. s. .'f \\.I.. 'LJ t..lttxerl llrr iiLsJM1MstN

  :s (t rI,' PY t' +.klAr.pd.IIJffS.'J' AW1t1..JtfHU, ,yo I i..tl. Wlrtlf mila 'deun 1 t. tI..I M4ctVi/ { f "E. 1.ki t Jr +

  At tur4lQ'.JpPIp1kA1 1 nU "'' 'L I s..1Hq.IM1'JiAi/rfn"wvelfrel( e.J.t. : .'DJT".C rrr A' _r.1W t VLCtD f_ 11 4 rr.tW
  1, 1f"J
  M&.iiW !
  .a1IT.c44l "evft.11 ) / r t.milyWe. U
  bU/MfJm
  01. 'lnLL 'MJ.I "n' p' / irl, +aL
  A } 1 1I srLioi4. H .cis i
  s1'D! J. a dt4 ir. 'A :
  .. 7.Ij' ., west
  ,.ttl. "
  KniM ,aM.n.hY'pob I, ita.Iu1d !' t'j't l /fttrrl R'911.Y .tttllL1UtxYa3ItePeoacull I ir.'A4rur t wr.t utWlliira
  I k '" 1j'at.11.)11 11&,Ai),,u1R! 1gIii. t'J VJ. 1ri rtf 'ht'I'\H! tbt ." Nu.. 6. 183?. ''I Arrl tturr Ales.,
  t' I ...."eI' tin .1Id harts tJf a lwtda. an J.aiwcjr;y f'r I tllW .Sri&I Iii :
  .
  G YUN U OfrH6 lU- L.Tslt
  ..t"ou.MU4 Id t. property. 1U > f'I'tlClIflfl w r ID.-r. are HWcii&tbi. i1.. t .
  or c. d1ill IMSIiAalIltA! .w IA. Ibcf rou .. .:iiiM1i .NlN.JINIte ,cfWlHfLo .. "r-e' gar LtjriAIi .

  CUJU'UhU.O. 4 "1 aUt"Jt1.eIw /E T J.l Ill. .WK ielg! hi .1a red //ubU1/: u. i1MIOe 1 pi

  J hiolJl" '.fMIIJ. lI'l .I' Ii.tru Va "A'C' ;cry t4au.r 'W" .&'M.Met.4I'......2 a y ;sku1i111 Li L IMbltalwi'tal
  MocrOcul; fntN. W..f' (lrr'I. Ul Y.t ( tb.. ei.U te.
  >
  .. . ? oj .II.'J. 't .-ill 4a'ra0e' f eJaNtu4 rlof.jary1aetl
  ( M _
  urruued.i pa: .. taPjgllt) =Aza N'I.i quscr dwtar asHy ill lt4 a41J r. ap I tja
  dlreetlg JtNsy'pi,4er..LUy. wa uuwiar/ 1111.01 M.d'\. .l Alaxlnt$4 ,

  u. AKk, IM4VNlpmiImII&artt 1'E i"1' .Pe''e"l'r i4.. d e." l bar .')aecI 10507 "JWJ A f y.yt) all. ":::tlt t f" .I Ibo unealllclw
  I+ *

  sub.'u. 1.pla&IM'4It QaZ.tT.\-c.i "s Jlor "tt t.t4.1tt a iJJd9",dw eMlauiwt 1 &rrmf Y l iU} 1 ;, Not iJ! { ..Libti'tkwl.er e5zIJ fttti.' wdia1Jati litlapiii 1aeyslw M

  A Ill4Mu 4lwIIgWJ' ''IAfM..4 ; .mPa..''+ 'l.1' .. .
  A .
  f JJ
  ae.k.ape. rtrlvUli'I lJjI .1.1rutJ ..4J CHMM.f\\d' J I"kftr'co Mt'fA May .1.1$1. _.
  l.t.ftI ", 114...,, 4Ua.r., tae 7m.11ri. ', "t 1W7.
  I\o..rua.{ ''.Ie' a .  ..  --- ---- --- ------- ----- --- ---- -- --
  .. -m--

  -. :: ._ ,
  -* .
  T'Sf ... .
  e '
  '
  .
  '
  "
  .,' ,'< .' .', .' .' > ::,. "if- ;. -,.:. I'  .

  1 aT 11'L'0'Yl itY' ftDHLM, OttIItVINa pUP .
  .
  ., .
  : 'IONQK; .'
  d /1
  : H&-'rei..iti1. ''
  Ftf .
  i = f-/ '
  ,
  .Mallatlllhtah.lrri
  / .
  I -' n'h their eo.n.e eIt
  .r'Ii; VNQ84 TUKOAT l';'.tr.'I .. "r 1fWtf.t, ,'!

  TI CSl4.r ::11I CAN BB' .'. N .1 ,rills' Xtidtllye II iJ It .eli'Jd'DAN
  -' > ':1 .
  milALAll lfilOWl Ie Jifll'i J t.: lit .
  ..atwd.f'iit r r J i tl.F :I>jii p r'Rt r A h.a nL CURED BY / IlJ "'I ',,, ] .....; '1/1 e."fI.'IJ.. .. .,.
  .1irtSl t S3e' ) ich cMTey* the real dies to tbe ea,iw .i- catw'e' ,1I' .XtHr arire,;+lekJ II ..uI. j. '

  ; a }I I11 t lul .t eomltp&".I.In._ II I I I IL1rf1oN' l"AQ4I! f .$ ..1 t nn. .9 L. Nb4. 'iQJM.,. I W..brel.II. g,

  uual .Rt 4 .. hll -
  ty 8O bltllfd .oaKi l .fh".nu 41 ltttl.I It.
  n e r lay 1ta.Wijb'fttf'Wit; tIU,. w : W.w.\fttt 'a1h11 L' "'I."IL'U-'tl.111"e .

  qj t i etf Alck .i> f18 aUIttex pa oraUue, heslellDl tM,>Ydil i pW'i1/b1'., 1"j N"i4.' \ .t: plA''. n.. .. 1.11""I\.UI..IIHJUi.; 1 i .' 11!
  bto id. r.wM8.+ttOitrlltlay 111a4 .'"q'"f" i foJ."tr 11 tul

  F r stslew, } >Krf./1" .,r ; : ti.b\UWc.--a brhf Ir.Druid t.._.'r ,11 ..J'w'J.rt.b'Iay/'l lJ..Kia J.e ,' pr
  a Adlapeaab/{ : : ohi r, ".. ( :0.
  m I i m.adfaNuY$1. t=ai ..jt
  k ba+ t',1111'4 +AI Ittt.t4 T. bf (dlntry! If
  eaoc.. ?,% ,rtl hi tIt oM-i /1 ertr.tltCllskPlttebvle ,nt bi;
  kr aanil r >Coatiww lion, Oi.i" ,
  ii'tectUanliter ,.. .t ftJ' -
  '' \IaJl. =
  rl.
  ? M! i atet.urreeot unalloyed pleaiure.Ill rE_..
  t+prda+testw r i a* aiach alder the eoetrol of Aadicai, 4 -. n

  t r .fl tri ttnMal II any other foul ,.u') bOUD1uy'U.r .
  -ar'ItIW Mil ..,out of every 1181"" 9'1 ,i/It ) ".-.m 1a
  .
  .F .
  J lw *u ed 10 the stet eiagea and any per alit ...
  f RWed ,, iCturlyd S Stlw in he second J but iu the.1 ihjjfHWt n1m..IOibl.IU > Dlua, 'Ia will : IJ"J'IIPiIh i r r J1& =f' rri
  1 rfitiri11
  nI'ilt .J fJ 1ttlar
  ila more tau. fiQ+ '
  k
  flt ttax 1+1+ 1 ryvtelrco [ are i .llrt'I diAieulty fNY'11o.
  i +H rvlll'Jil' +)titf a'' '' ar, P ,, a ty. Ifr tiree taRctulWtir.ato' I6oppr' oft and H.w VrM.n"lir.. s,, vl+ ,
  t f, 1i ,, H f.m I .f .ran.'' 't INrWr' '/ ; '.8C1at poe..1'> fIIf'' t a1tIMtlftl '" -oeul

  r>rrrl 1i1 y.r aalJ".,.,, .in the JuUtag**, I InbaUtion af- Tremblinc., jrutQeltdafeil+Nhlir;. ,1i .u l1ma.At Okk
  11 tttlyll Wids extraordinary relief tau, eiilf riiat | < Night H.e.. M UeundllM'O'+ fJd ANiktlrVtwder
  I f. u 1LAnrpt flARUlsr rulflr%, bits ending thle fearful' crwunie, wbicM "'e'ndentrotauiaety D' ones. of .' bleb'Wia. be';oJi/ kt .+ A P++ICiYdlh.rdd. RiU wit" ..
  st trumert, line,, IICIr dSi'Iltd tdw ..u, flwitbiMi and-t>er- L witude of th! "'.u! ''II' '> IJ ',I M> IH.H iitJ IJ'rrrt+Uo1be\6 w.

  gip :: .Nrtrg4l / rlp1t11r1pr Uryfnelte! lbtl Put) ..111 the United Mate Mile4ie> tbd ac E rmuu.Appl'llle .W A &"!and.BLOCKS t,ff ,IIt'Ii"." I'Ud.1' .
  $q! r.1 rt '1 tot yi' t+ ltAat1ll i rrect calculaiiou aho*.thuettTibe"pf'eeent Ws. llollliinda, .iltI.1 CkIlErtJ.v$ p tlil.tI_ tIJ' +1'- '1I.iW0& '
  } ttvM,61IIrevn, 'r) 'pupulalionof ibe vn ','<. [b/i'tMil< P ,. a..1 tae '.. 1(Itr'itrttritd' 11'kIte' iUidsi.' '1 i:tltlr2bItttta; lily'b (
  tc Hone are defined to All th-Ce ABptrV"'s d Eruption on ; Jt".1I I 4C I tl 'qs+i 'I \ 1+L'rebr'r"Trr/rr.t/ '.
  14. 9'M7ctrl aA' a Uartb.Uprt1 gel'.. ..JI"U-' rl. k HeavincM of ,. tordtt'Jifvlll; k51lw JIJI 1 "I .a MMr/tll6au'" iu rain}. .
  Jepl$3T 1ir11A11 SL [Truly the quiver.of drtth'hiUita'kr'rowOfaUl Ijfoitek{ Spot FI ill ttd'1'rtlydapiYlir'It'/tIfN' { ''II'
  ainr aar8oto (J } 5sP aa CootuinpfloW*hrt.tt',raN 1 itbai !;ilh .Temporary / ; ''rCX'I'-t' \\ LOU&. S) +Iirlliti'4 rteeitrol'Mbbket, PrNmtir

  ;cl ICE.Alcabol been the .re....y 11.1 MlfV'W i it Sbhl ( Waul (. l I Ii, (Ir 'I' 1"iui.rlsl; ,'T;#blfkW. ij "kAle" .IWU lt.'.'i
  ,pMrea ither a."or *;IIN..I.w tepa iiirlike Lle"' l..l&I ).iAW '.W I >rigid.Apples and P"aebe .
  t Itlne the brave, the be"IIIuI"ltir' e- Nutbiug. i more Mt I I .aa'rllfd'CittNp' ;'Culrit6ttt I
  1)) ht' ful a id the ,if&td. By toe tniA' ttf that tf.w Solitude 'c 1'8'1lf1IIJ"{ t i ,, aorta Ocra-wbtf>rfe.t*'
  M, "all a 4.64ntt a r r J% ,YtrIfl Nr,' .1&l 4, i; r4, 1 ; Hapr me Being frhK+ fi t'*.i'{eth'Ojvtry Dread fur Fear of .tpt'tfb'i' r K tokl**, 4't/rld13dlty1fr1tM' } ,.< -
  q rawr dF u4T4'' r.rtTnR C f old and perfect gift, f .*..li*6H-d W: l- i>( Manner, no > e'libr.Pdr''t.tl< ''b; 11""i'1' >Woos Olivia, Caprwu.dr .
  l lw'111 / 'CHNAdPA lift W the adtried a prrm.uetll'ttr/Void Ufa, but a hurried t'T 6jI1w.: 1I .tJUt f '.''I III moa l.bM.riol Y r.. i .

  I, ai dlydillfa olev+bliGk'rrr{ ,Kt gore in Coitiamptiouqtmeduie The v.QM' unrbnitler.51 f q ction to '.',&h., ; e I <;lft:5 'h I"): .\IiNllS e.e. lW'n.'CJO' InnletoqIr
  { w rf ifJ"iNti1"bi r1 MnwggIANMNtOt+rddfhndr! "1.ID+ AT Met f. 1. t'h. .
  ,linty q.l 8y l'r ([ effuelriion pr clot ed,bt''de'' 'ttp&l wtkbdire{ aIid'" '''I1afYtE1'> t 1011''kO' .,jBu pel or I.'elltu k,'ttuoard.

  J Js t Drle' 1>1} 'trI'h451frctur} a< JcarfNt 'io the i lung in 'q .eM 11JI1o..LO Jilt It' b") lU I,:, rf. m : '4 1. rtflilUldi WL *efV"IFea.

  Iq IIu11.Ad. + SI, it.Id.r :IA'I a ; Idoiuinn ofrttneef fITDfi e"e"m' ci '... t tllt1htl' 'plill'11II.2, P .Superior Cognac B..".
  JlW4aoVfrt>iif<4kV;lest Darfer Dial a we.kfM'ii'l be-pwttlbY "":tt utibti'"dbd11( .iibl Woneof bU la'a51tey.y'ifUaMdo .
  I Ie '
  ,lire .,_&em. Then curt 1 ii ia more raiiunaltoexpeft say that these f tin .' "p d rij'jit: 1 0 ; *y ....:t ,f i J
  'vA ?n.rrm It et n I grratt-r Koadffeai'ttledine q nlly followed by a Pt JtttJqo'uri) arks' JJt 1 .1DC h t4alyItr.A1i1M IIIt Q'&tQtJ.

  I AWJWWJw&WWvd* '' entering lb. eavhica of itNrufeHg* .INSANITY and !ftI Cjb'ttioid1u"Med'' br''n s ..Uc. 'I1. +ril ItytAlr'tal I; It:' 1
  I > i ttirjwrttuajy-HatJiciu{ ptopotda*. ityaa from tiione'adtaiuinitrltl.ibtUriliktiruxnirh w record of the I"liar";littrl'61eU'tReeeNr tll''oJ .. Le.oo.04 Ot.e.181'1Ipe.\, II' ,

  pergrrralrMllv$1u I .a Iqpg eintif at mretf'/btgkeV ftp* J tbe prtieln'ilt4Wo( o"'cr'blt e I4e melancholy "'> barrn .01 Arlll {';"ed..J.. .J
  leap free end for Itrt.'hill.'n.>\ IfUtVin* tfar ample : t Mara enJviCo41t4 lad,laruke4.
  wilf mi*f'wit ft HnfetNr6tfKlaimyN 4et1aif ; n.rlfll.UK. .
  r flop, Dgtp iu Kuii ttbtf'j rULj'lb.*!! kalmg remedies Thus 1..aJiJ a''II'.a aiiwrtioiia. In ; ; )
  ; dill a11btI ItUMi 1 Y' ed1 zF11I,1fl g X 4trr Itl rM r lineal remedy, uevviibtiiraiii. coiuti ojeUucboly jftr'thf' fi I..llIp.lt' / + n','here* ,\.T.fit, '. 7'v,
  TV stellAlenlar LrIr10IMk49+.+1lwllrt i ++ Arq J '. ,.QVOI. iM taaevaIIirlIL 11f ..tio"U", and with more powerrnd car & -..". \ < tofalAt lIild''61 fM to arm, .1.1J 4.1 eINrlld'y., .
  +14/elt clilrwrdlilll ,{ 6Arw'dYarrrlbe:BNuldlrwldhidneye H1bty-Th.nemedteiaUi 61rteNhf O1'tt1ytuiareh'Th' e i'.it" .. .i >.* 5>* 11*'r*-X".Jt* ';. cfdiauublae! aY'utNlGtpawtIinrralia.'Huatrullw. .
  r+' I llni'rtuOht4fi' 16Ve111b .-trtllr ,4''d'', Should 'I'1UtInd I *>t.tfJ. +!' In.cprAIOL'Rf' ; J .,.
  ad'It
  + H ';IjIM+'IiMpMed .trrt161.h4u$ fil' ; d teat fildud13c"I'ttJi'' mid&4(IoIiU'" tarelllfr1ie.llleJli' 1 I il. .'t. ;a a '$#tll/'Yrragt'.uw "Iaai:

  ill// 1+laltt&1tire/ I "4 4of p nlorbfWin'ohJled; a wiU'Uf& ,lirei/>( W! < .I "VTithwoefuTa .. I' 'II.II n <' !' c Ilnep 11b.IralNlq IffU : +. .

  1 f i. sa iubtlt+. n.h.Ywi iIw4NWly, 1> Jur ttrast muItld ,Iu.WaibiUr1lf"tnt ;roloi'tte,':'pir,NyxlutbeWlUreii .h'cit'i>I Ae6IA < ,uygtS.ltUeItopN.n, s.RtRyfa /
  M 4iith/1Ntl t tefltlet4t; W a1tE41flaiii which ih.y are rVUrf>>Vleiiwib, .tIltoih. tl ILuw> ., .Irrlslkq:. .

  rrh ted.ced by! dilnYllfi j,byd ''r' ,y be anipubrtod.. 'without' th +'klightMltrt.lbjlabalirtg < ''., *hM ytM!wy I > ..1. 'r NtL"t'. l U.UNE.1 Pump du.tgttaADE ." "'H', I.
  < AMOflJMgl"'Au dtAIMIittlbrt thVordiua'ry furniDij ; 0 .
  thousand* (
  l'aTu0t = jvj.t; ) '9ft'ht+:tlt ttli, ca' will .e'itrbj'fifbfb'I'e.'oy*>'"p' "r grate, thus upon bl.. il : pnpaletrNwhgl' .. .tlliAE.IG'1'U..et' Ylyd'a' OIiIU1D o rt wl.iLrw
  '
  ftMMlw&0 Cktt '''iaffMteik 101e 1 ter JoN ''Lhelnl 'I Iifndttb .aaDt Qur'ro5'. nubfe ypudiMtl. ih'' .,.aer.lUJlIOH"r..1. r' 7Ji.j'a.allliu.l: eter

  t he.TavVl I' ij&ftl.w,1eW fllhtlaj""M..apparently{ ia atiaa".' Joph'itlTutpelltat., ?
  $ .al" ;
  mb'b ... 'libel p ;
  ,YF..,,1 : fgr1U1'.Ul4d' 'ICr 1 dcit' ah''bdit'of th.-fklaar/w dull ul: tb, tye6Ttlp>'" ,- V J'S L.\HDING'WUIlrva'IIII.: l ripsre.od'Laapup.' '"
  i>i{ tJ6le ib ; rgilieMtta.leistee. tod ."t o', 1 1t bairi,Daily lUdilu e4. t, Ulocka loal .ud ".U Ie.
  &f58 1 etraidtpty.n .., .atr!IdHll6af;". miy bi i'uuua lLu|.' I't .fl,.IOu. .I '. ". ; .iI Jib 41..t4. .J. .
  .dlJtatabtwad1 cn.&h..I .ljaat.puiulll.-.UrJAI.+ e.
  $ c. ihe.blwodj) bot'e ,, i
  tairPtgt dldw 1yft4DIratu' \'eoijtlticlpprripIIftUitibhbtl111lONil'rFrrld' f +$blp'&hpeffr.l ttar rir
  JplltibtlbslkiwiJyr TRACT' t +ui i. OJ'tot .-it 'u e ) :
  p t I u"f nvafly all ou YNiiitkMd ifNrl, like lq'/ 8ftrtCtEnt'eiclEdt.ils'llii'I ';" '.ru Iiiafl' 'rna a!nr'rllfra'd1 DUCUR'' r l> ispowlu6at raN\ottfet'iri.& k'.ut4lCyidldea. ;t Y.Wut

  ., I'IUAJ&r ,b.O6ieatrtfrdlP 1'ti&j'i i brma, from by 1rr.ltA\n\ 'rotlf'Jlr'II' ibV ,not produced'pWii.e( 'U&'b,' Coaehta sell a 1.tem. a ( wra 'rrr IMdb"CiIlIAiall'.M.ateu.,

  ft 1 rrlgetLagr W.trl'. ''t teitr( t hlp 'y YSt4tJ rfitdiied''t1ti'i11'1'prufwr-'re.nUlie' *. | ,QUACK j Ou'jOa ekOf'U..J; 'r l rr. Mruliaeeplkee.. '
  = t' f,141 e.rrtf'I} tamp %.d..rCappla; NritraAartwrv ;
  ,. .W/116ef.Uaw prepared and ju lii-ioujiy .dmihTi red !rbtlitste' and ulertY Will fait*'Mwbile" by" ti.'e .OWurratc.dte..
  'JI.h"IIJI.Y t41eJlb "r.aAijtrait 1 .agrW.uiwglllutattt 1 ,br"u.b..lb..IQIII( .' Jatyb. and avoid IU't' yud ( J if h.t' rft"hilf.'p' >kl'a'bVlgclE' I P. rt I W., la-iLlt thftblleut.o .f
  alN14MW 'II.md ,' I I tw
  klretdry : Mangy,11 :. HOrl1ro'tfota''taar
  ,'Ire, ilIW' 1)U 'P"P1W"i p fcieud
  and
  Itf"fllt'
  lieu b/iflraa' Amen 1 sari.llms 9 ;iurt' +,iN ,1trtrl'C.Iraii lice many ... ; diaeaWof 'lug fur.'bulileu4y ,1&OdIroriubr. Wac"o' Neu' "'a adtlura cualUlalln fonab MM. solicit. a r.If.-
  ou liorl.
  lUlu
  )rtrr '.1..a 1IIt4 G I\.'I.nsi'andbil.utrllwd> bnandrr tr'tC llfaallsoY; ; .al,1bto atli m''IU'hburt4; 1 : ,
  .Ek W.
  &Nattilll.l. ''P ? '! my ,aad f tiafo 4-Dbt-i.a Jt' all.y< ;aJl'| Ai { ; l ". tilll"of'the"" did 'ite.tu. a.'I.. tLnUAKt. U tU.J .
  : +I4Mettr1aNyi.t y C..1:1 many ., .Di 11
  Ou .,wilts Ji'lUP Harr i" 'OVR8.I' 'r ,4 'u
  a ik eraarkabie' cufe4>ivYa'lA.i the fT Pleyarrl I .
  aolt
  i corrective of tbesr aaflerera Ctrn11Ii 'I "
  >
  Ittlrltrrl t.I.t" > ittJrtiaa'y rtrrvcpu .adbeea prou..M, .td II..'J.I. J.-:.'. .--'I i J1.>f II, W}CI I+ : .?fM.wl11 'le*?* P n.I.? l Ia f''. \
  +/elltat.ot dlt' Idi M itty
  It die. A.\T8'UOtJPJTAL.
  t '
  &fit !II"'h.U.r $ q i iatl bieirfiiilrntnBei &eoood'.cI'faita1ft' w.
  I.
  > ncibat cou I J ..1f&.1.. Wa.vu .1.. JM, uwaaea wntcb m y'f o e no loater-it>Mrrii&eiiteC. .le "+ .riWr.r'b o'clock A.her..p..r, f ::: frb" 'tJ'iT'

  -&If 0 i .WYiIJtl. tt.tI: / Irrdr* TUttaeiuudr/ / f be a, RNr1fq .a ... &itHl,:.(wi.... AadYdtp Mtfreat.Ii 1Nni,- ", 'td0'atI : flaAl1r&ii'J
  .. ., "snll\o Ills .UAIhIAC > ; I d.u I "
  X irrtculivc wf Fttei1 v.i d"Aire, a rooj.jlaiut etlrprigtMetllltd.IItur..II1.i.'cAt i. .u-tt7tTJ4'1 dl.' 10.
  ( ,,aer I ,
  art "i 1 \* + : tbllla .J tbi
  <
  cauMid by-UeCdr iuiefferiof gaiioa. My petfuci cyMrimaaew.Uk the r !( !l ll.i" \j, k1aWl etUbl '''Jar-obr
  ...= Veg I
  C..IIIt',' ..kilJ.fl n U. .'Zfl J.ilf 'll clan trf t UieU./;dirbjderaleew.f toeUtipg tdutlt '! QSse liAtttj ..N19r. ilia i1 '1 ....lab.& xvlnawl14tM1rlhMVer
  t0//ettldv# .t' u!? r / eIla1 iua etdl" ..u..6Oa .
  Q i _' =:==hd tit iti* uatili +d311.r l 11JWt 4ia ,M*jUufr..emniajiiUtakea t+eaeualptlewl.. -.,.r t 'C I ..t"o'cI'tllt' 1 1 I.'t.I1.. .. W.1'.lrlois 'Uttl IUd

  HD a'05r.". lililru sa tYat=GllAfld pmrir ..API.reeMCI..i.( ...'J.d i,':u1 \f4. iw hCekllrbnll' ii it 4i WrhIJ .'cc'f lolly.It"\II. ..54Nerwerry
  aJl.
  even in a Ju.1e| caae. YAW.I. '., I'7rfN/ *"' >rumurtd.cwtp.wl<.*
  Ui \
  : I.'S5MUeI..1t '* tiyv r iM01 kyplr W ** MlmLIIOWB r'toau .Ibologieal,iriarliy.M JtAd ctMtaeeuutt,)irti rhtgigtilp. .!.. .Cpr,.. .er..,. ,-._",Joc.". .uJ.t I it ltkn...W J"ti."pttitltlrw.Wrt'fYfrR'itadepNrupt,4

  okrMeofdcJlK,e" 4>A headier D! r ---. '. i ".Wt4Wtlfl h.ial. ,
  &
  elI Iblea toe IQ relieve tbe lung Irwo-Ua- *( ( 20QIepW
  'Wb..r J .
  Physicist Ielf lQ,'I. h' 1 : 'j .j e' LJ.
  to 4f1 u.ea4teUl. ''r IidlutstAl+ tb e c 8.' ,i..j1Nect i I+i4 Qdusafebt:Pdaiicu7i r\Ii1J. 'II .fd.J1. ,Q'Ret, :'rru,1.4Ua ,jAI
  pl, JL trittlt" Ct a / beak.itipnfy .Ibf.iMvd.i 1 MAwa:1{: .,.W k/aaafr : : 1w 'yrlwrN+ lur MNt lytrr.i'en.H.
  aiqJl&.ca.U&'l ; ..
  T ,,on 'aceuuiit Y4 t dee1 I ; .. ..i7 ".td'Tr HiC II. .. J ,. .
  rgtJW 1e fhe1N1Iq C.\baI" ic>
  > 1ypt111o? h :ilUrrtrMtl\ t I &' Tuatb' rU.UW08Tll' ? lUkhcluuIt11K JM41kai+ Ope9
  .lgdlll.prttpartlf., .M..tc..if t1aA, ?
  dilettlow, .
  ea;'t" ,
  h4"bieN'tiirWed.i' I
  !! .1.', .1 *all vatM of .. .'cJI WtUk..AfM. Proprietors. Ql ; iJ 4ljAyE s
  ... .# Dropai j l.1Odtlity,1, I I = IT4U + } f :
  mat feYl4atDf
  .. tbU"I' .II.I1" -,y }etaly| tbe illy JrtwWj.ortjaytxltebeaao y pr144g4 uf6ceu tWaf.. .'.F PftsprieMr, .Mt Uaa the Uoe will', 4 "; "'', 1
  '
  1'
  < .r' k:.. ptedlatiurearly stsgeoItdhraat..lu a .1I.l'ILe".1.P.c.( .. .auldi ao ...,.le 'tlla.tu q i"rbttludeUle'; U .j ''&Jw Jn 'twtll ItA'WrluurtUe
  .'Jtlf', : ., ore rertauf if the patient should pay i aaa I rbrrtr $1 Uld.
  ( Xt tJIeW. t1J4 pp ( w
  (,rr" {A IIYrGI y :
  ,
  .Id1,411 1 'V 'w41r a,I DiatfatU-.ettlydrr. .." IIis. 1 tan.,which tilt m..n uooortk>k* ialu.uga \.* .EJt J: ,/ .. .:!: ,. 1.. <'Cr I tl-'!!+llilJ+tbtLllrtidl'? >IANT a
  - \, t_ ilia lHtJ.D.J..p.. ., rrautIalIbMuptIW.'u6cuullfllllkR( .
  rltaerne lac 'N. 4enbq+ ".jpeeli' tracer cMtawtyi aad .,,0 ForiSaifL1' I,, U."IId.. aaJ trtidracoat

  b qe tlheYUL ,. }4t,4k. trip rylll4' to ettial.0.,rattbalt ad not't sialtle 'Wa + \Ii.\ "'_4iJL J' r'I.1ilani' pdl euuree fir.aw&ullU1C" lu.11.
  pMpI11p Y' rora.rly N" aclWi I f.s, 1 tlti..wa taeprllpyl .atu.,, AJ"Ie&ftltl I I beea ttpottedt '..1) a 1 Bcfcouuer E> w rA1'W,1.64M.tllN Pubs ynualplqul4l ,
  : 1K+1 hf'tlithiiiA ti lal'ei, .4ti". !It4Iu.4pIi 1 Nlg la'aui.I.' r pwly. 'itlon ia -f ttZADL7J r>*".b.' VkvMj )/ +l + >f11+Y '

  1l, kl "Ii tat tltrl\Jti :-rllatld'. hats /, (War. ... ." rt IocJ' dtr na of.tu'dP ; ; : .MHVfVw wJt;
  s$ ri v4l.hdit4kilwliedpdMp' I*. GV.ji-jj t .L. *, .u. r: HE 48ULD.' "/ 1 h.W: f'a ,,1pItSJyrw4Krin1
  t Iii A t'1'x cs't Urf., In raae.ef f ttanttney, lilV (e an J. GUAHAM, M. DiatoiMo.ioX '1'bbla' j.1 Jp+t : gwra., Rryr a1! >iNla4triM .
  [ t ..4.ce :
  art' > ; ,;, iafitrl' r4py''.b.. l4ui 1,4.
  ettrypbyrd
  '
  id llluf! flaW coic,Mercury or !
  ,:'ipecUiTtPMay I .
  .. ii
  w 11/11/ lbfr(fit rrL l4.No.tosJ', rrlnVefetabte: t'6'Ji04 i tAllat{ l'fliM'
  be adaloittf iti dlHrttAand! .tt1dU.'rw -ales :"TC .tULttOOLD '' / ,*, which wilt be *ery accooi- Cyu 'a, .U..W .
  R1rte&e, Itifth t proper '. ; 0'' *" ac..1 7.L
  tieoate q..a&w., enataulii q.'la ltt"u l, sr. .IIL.\J.lIl.Pd.A. tIU.d .'n lind''.. : I ,1.- '. il'itu$4'I1,Mti wtrq'ApriA
  +patf 21 1157..ly t 1 I> 'It. '
  Df WAtt }ra '' I II.II.. ,dIYet.rlpC'p.lo' .la / I, /-1' Hi'M .."! ..In. ,-M- t3Jd'l ut N.a Arr''IOONZAIJ'a, ? .- ,.I

  .tw.llbiU-i |rLBOW.t. *J*"]f'T A.'b.T r are! U&U.\lIQI8: a ay bo eonaaliod ket 1Yt"I r:"U! J I .".'b.W-ayone: 'will MtJ'1Gft' I ,, ,. -.' I J II : -, .,

  lh Fwet 1l OSce,',r1aO .Mpetl.re..t,Ili'nil n M -e,.aa.tke colic of 8IOtt.ort"ev4be-M >-1UMIia COLA if.'ll DBUti.A. M.ud Pt1crt.! Pt' : I 'I"stud" bill i&lil..,itl 6ffler. .,'fol ynRt' r, ,t>J 1 Brcsidltto..>I it to**,"(rdU",

  J + w.l.rl; : : P. al. 'I t t' Jeue'13, ltdT1l) QNI i'i' ;
  .jldkwlt Mupiina wpb tl.pihaatptreillt 1, : '. .' J I'L .- '
  : ftfvOrderc left for alto ,
  ; at any tliie. a' .n
  ,'.ef'r't ndNartib IPeu3reola I. t aW&vu.u-r.u. NeHArtfttf YLtfk.t
  'diIriti't Drug .. will W AccutuptaMd
  ,ll'1M jM) Grocer 'd '
  IEJR.IIt'tlt Mttee (',ft'.r, '!'t'I: :ntl'its |,!roaipily "Bd 4to. > ble CeniaWee fnM t e t u .; 't k'(GiQ_at'A1dm'' a iiaiJ.tr ,,

  i18 ;* a b ter,, d.W' w.. pto1t11l tbrall. .., Aocuil. _, I.'. .' .'' CaUe/rrWsrNyrau a. .r. -.IfIIr-. :I I JioJ.J" ..plcwlJr '
  .
  .
  I .: J :
  1 I k ttltlldleq .,alt trltyrraaMrii Jaf .. ". Pt,nm. ;.d..I' I : : .Ir ,

  .II+,r.el .tl, rbftsleditultaa4f. }.'b, M.rirpr'eiti r ". r I f'n I'tof.iw"r .t'. r ,. ( : ltt ARD;TlKANt>Yn '*

  i t iaal.dlt:.'Ae atrr"Ipail .1rf*. ; ; rUd'1!rer.Iv.d Behr Po.Ltbe 'rO. N.As :OU1'1I .ttI \. f. \ I VI)'AUK; COGNAC, /lull .
  f $* Irce 91..11 'r
  :.. ,. LFZ t.aruruu IUdi '., 0 Lt',;QJ'i tJtJLUu":
  't I Cmlcklt tlNlp ilpl.. tM41f 1.-. d tI'Oft.... r&.ia Hfp1 of'Flan JI8W { ;
  btdAI ubCK\
  efpty at tilt t's.tept.' a law v... _.hit : $, .bKh'llrottle'of' ,"/ui t pC riMihatd"+ public a6a '.''r'ft.i'tId .
  I
  ...; ..w IciI hnaYwtftfwlJ iouahtt/AjoN' ITCAOO. ". wMwrUMuTbrGUOCltKIKM' *"C' -I 41 HiWOLFK' l'-lf1 ;. .
  tltllli & '.
  .
  r.r rnlr
  ebeap.C .
  8UUAH CUKrtit; TKA. "
  \ i thkirblyluW' tt til& ; Orqin' :; : -'- i; ., -a ''F''iss r1, utI'rAtJn
  ti"surf PteJttB 1'U.Ki Waeuti t''" /
  t Y :rM7 r I :
  ,. hll l A Y, o ,''J"1I'9 '11..,. .rruiii. tri U-44* 'd k. BEE. IIi W dB.J: : .' 'Hama,| J.Mer 1 J Dn
  '
  'i1 : Porterti UMhlN y
  I rent > .....d. vlth ,1',A111Ma COUN. ,' 3Ia.'M8 'aYr'Itc; .1I; 'd 'al1'Tm.
  ; t' A"' A"for Hetml lahed Sugar &umr Hde'M e- JCb'tl
  -. .' .. '
  +f K thll b.ttM+ aaId /.c.-zu. ., p'tlUlALI ; ,, aftl I f' ."
  : uaJlJo Jat*Ce3eFUrar
  'lJOHCII'Ca.
  4 1 ei,.. 'i .tt ".T1 .\ 7(. ;- .. .;\ ( > Pilot Oresd.'Boeio.anf tied, lfd/b'Ft.. .". ,

  tr',""' Prw.la It : New :-' -, CUBES Ureea and Black''TVk,.Med Md .,; I tc'.kIS t6t +.
  ;
  _Vllltlldlt\- .t f.. Btore., 'jq"'' } i.i .t..rdatpieaia aw. ".rilT .iisJ '' 61

  ..i-dl.. fNVlr: alit +, ..r"'eteLf'ftO. WOU.fWtiy.>asf.yini Ar M1f111',CUikz1DtRRY. ,' SHIP. ttroaE8.P lerwd prfetrrreif//to Hk.o"+ 1 tooaient,rtw( ;, shat, Mackerel Waiafr u. 1.. .... '...Od. ..tlt MAItiA '11131I PA.
  ;
  J. .IA} w.1aae4ir "*_ .ltI ." .-1'1 -' ", '' -k I.aa.!' .,.'"' .' .f' ; ',u. : 1 .J z AROJOTICII5CH..1..IC.IU.U'' It

  t, .l" CJ p q' Vft '. ..
  =aI .t'qal.-c.neeng 0. rink 'A'IJ 1' f' .
  .11
  -. "$91f:vYrA '._1" b.1aI1r1 Ait'. .. 1 .
  l 1 t DtIeirrtlpkrpl.Wmarl'
  &.trs ;
  "
  Ilf+t#, vet ; .., ., ll'. .. = ... II:1. cite Kay ort Juuf ." '.Jinu.ry. -. 8, ...' ItECE' Yip .''UUFVt UUIIU >i 1irALA.rty -'
  1&1ac119b1etraatvaldUL
  I N' 1\1 u ir-Y .. .1..,,lit cMtdeeiiuf a Mdl, 1I'J\E- -.III Js 'tJtJ" ,. I y (
  ,
  .. H\ .. .. > 3r> J'
  "l" ,1 I.:," .. al4' ri./1 ... Qaa .wan.. ,,kit : ,. ,.
  ..P.. .. t'' a W4V 'lU k d Jri6 n' :
  = H.M tf.i:
  ....Yy. 'rdD$ eaie.dtbt ,t't ... "W'a iUUq.CO.tj I It d U : .' f '&
  4' tn .'J I 1350 < tr '.
  ,
  1 +rr M .. r. 1. ril. : "I" !" 'irlafrLw
  > .
  .t nltl MC.IrtiltA'i; t"f r w tt *ufi "fr .: .t r H"IC+rrl t as
  't
  'M *Satlfl f 1'.WWl' ( / u.6U AJ I 4 tnNtltr YASSES ..t....,
  II'A, hr.uld 10, ksa. )Uc.i.trcrJr, ."$_' ,
  IM NMtr.i N
  t' Mt| 4_ "J tt .. hi P.
  r .. .. '
  .. A."UJW "4:1.Itt._.n.U1.' ..llAr.t'1 ftlMkWV.. ., ...- .. .L JT M;. I... '.-.' ),{ .U yt.11RIIAI.M (Val't"'fN:4".. .4 f'f'...u

  f.. JJ* I .'.. I 'q II .
  .
  fdrSrht.iw ,
  AI Aq t.a .'C.41 \ .I

  -, -.._-- --- .> .. ,