<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00086629/00437
 Material Information
Title: Pensacola gazette
Uniform Title: Pensacola gazette (Pensacola, Fla. 1830)
Alternate title: Pensacola gazette and chronicle
Alternate Title: Gazette extra
Gazette
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 57 cm.
Language: English
Publisher: Blount & Aitken
Place of Publication: Pensacola Fla.
Creation Date: February 27, 1858
Publication Date: 1830-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida and the Library of Congress Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation: Vol. 7, no. 29 (Nov. 5, 1830)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1861?
Numbering Peculiarities: Numbering resumes with new ser. vol. 1, no. 1 (Mar. 12, 1834).
General Note: Editors: P. Neufville, <1833>; B. Wright, 1834-1846.
General Note: Publishers: Adam Gordon, 1831- ; P.M.S. Neufville, <1833>; W.H. Hunt, <1833>; Benj. D. Wright, <1834>; John M'Kinlay, <1839-1858>.
General Note: Printer: J. M'Kinlay, 1834-1839.
General Note: "Whig." Cf. Knauss, J.O. Territorial Fla. journalism.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055169
oclc - 02704803
notis - AKP3157
lccn - sn 83016251
System ID: UF00086629:00437
 Related Items
Preceded by: Pensacola gazette and Florida advertiser

Full Text
II
'


.

iM t-P *"0 :. U.' \,",. Iti.A "It t .,1 ..."

.ufJ142C1J.
M
i
'+ Ie Qt>rigA JN.9 ,
rrA t+d
'JttY 1Mb w 11 _J (jl d>iwltt 0 atinftal'A
a. If ( I
.Iant t 1'' 'lfA,t1 aC lrg'Ittltdr sltJ !
a. J. r f 'el t a tl, ,tUuf ,t AI .trri 1p
.IITIM: TAiIlfU1! )oaiaes! adJtnahlr9r1111l tltd ;tjlntrr,',{ M/i, t '1 beta nt ,,. irdut4 ) ,en.+IlU ,iR ,Ytu9 ,adi IewtAia ,ftttera.nlriN, iliN 1 A+r :tf q r .1 .., '!r4 wrNip.yn+wNglat ritlet! ,M+edlavlS


Jfrlet lout 1n ft,1re ,. t r ." '' IatniMaruu.nAw '.
of Vaea'' '
alt i I
tayvr A .1
.p@, .Mr1N. nnN .ritla>,rl ,nahU.l utwati barnelt! J 'lid) otnn 1'I1t .ltt "" J '."' !II"/ 'hd vI etir.y4 1dM llt' ; I it/iu1N .'

,1R.1AlfA ,1afiUY tI L AInPBB: 1J4BW'h.:" 1 ..el,II.Aaortn'Iarrlent'
.t3.iN iaJ} a u .k) fl:4J1AUI: ; d ;I. I.rn14 ttYil ,.arar ala:) q1A,9 t' rbtA ;tIf Illh .'IIt'"UIM'' .it I" nh.' Raitjiapl t 'tl badgletst .i4l.no ta1 nnU.rp'rta.7l} 4reeli
/ t. ti .1 In1 14 tlr'Ai 1 .

=' 3t E' 1t'n'fJN .LsllerX, tria tr' 'll ldl'bco.r1.u.Ne. I I n : L t.: ;( il,7A 'j1' : "h11htwy "'uuIM dtlaNldrOtffelq.tifl Nt W f d1. ,r'\.t Iir' 16'Z.'rIY"'fJ i ''1'! .iJ'i'i n lf,.- ,t.. r' f"-i""11Jiit.IM .Sala .'w{ I''t"r '\01111. w r w

1'1' 1. t iD, par. ., : 1. JMtI"'fr64td I II.wd WbM/htaNvM I 1IM 1tI'iiV' tlilr..WciMp .,.. a1l.n.Ah. i. 'Y l.NfWcrlt.eag, II'11 rtlrt. .LA 1 It". .fP..f,1 'I ". I ''i Y/II''W'/ J.\r i L tI

hr11rr Iw.I imu" h b.l eiuuaiMl rnvmrr i. ukM. ..' (MI Qdd.f1e., e H .rlyhltr ",h. 1Jeleq.' IM1eMraale! :'NV'IM1jllb'! 1 'b' arr J N* wfcMtMMdfl. I Ih"\W/Atl\.t; W"b 1lHW'-A; r r

I trill II nnlf'III P?!\'h>_ttr J1AU'iNN1 I.MICt1'tfI"4 4aarpie the orIania"e'ina .r 1i, iall.-. all, "rnlrrgasr.." ",IIIIc"h 1. hAiB : !"I f kltojf.lWItHJ3l'I' ''(< I C ""'lI I "IA 'ttW de t rMMItt

lb. un of K, I' ." Rtb9miikdt Co ," hUINaa. diyralhM tm+iDFti1 iMi"l ntrQr IItMf bfo,,.'- ....-,.,... 10 nyI.retafe MRWMOTl.wKK' | mv4 I +{ .fa/ '' OYfO .
nahh 11":8111 .dS on Monday .i/Mit tH4afl} wliWL4. 'Sd11''1h# Wr,1J.o.1 la 1 > lohFerl .ie... e.nnul 1M ,IMrullrltd '' ,I kllwtf I I titreierieWreldl/NNeMMtllitr/dr6htr6wMt6 ,

Uf IOfAIIM.j offer .dumbed 186ltat( public Lot sad 'hnu..wwilf'lt.'SJU tn regret I i \ U Ii'IJJ.n. I ,. ,,,JInrN''i ) .in lb. .rlel. ThRntrrllNe n ie sfsneiUytr aojrt air rrdijto'mVivii: ,TpfwlkJHC t b.Ala).. .U&l6./) 4el.saa.X11LiSM
auclion, 01 ; '*.It"'*'*' ,'>11. ,,*lHT9nlUW (i.f .
or parcel- or ''mated lying and h 1 ikt' tSPtl'(' prnI.ct ( ,I "' tjtf,'JI .1 1...' i aMN..1,lIb 110,1I4I.qIeo ( ) |} .4t1sy6''r3'rl' .. "
1 bring m the Counwwtl.fr Q fUatt fortnid, h.l"rs' {,.Ie ,IoAt; ff..I1t.tJ.\IIf"ttfl. iJltwain. 'lfP"" br4ihwl/tlNrerl"T t. l Ihl+ ",-tr41lWlt1 1 I i bfI'8NM16r1'lrjdatN'lhrittllli'iNio1I .tJ y
y .YdC l1 A iJ"M[ id d ands M ,the AIatt, 'tla\'IS''. I MinE. d" nrt/.l t'lqR4'.!u11196 "r. +,Mtllldldh4btW i MN"1I lili''.o .14..d. What CioiT, .w CINN jyilihiIA,1

I JSPWT Ire 1'.mJ'S"u n .na'ured ,chtll ;c' 1011 'If1t''t' Ib y.i..Mltellllfdl.At. 'rll\ I1n. '\ .Ft'"ifIlt! .;rpSPr'h'' :>R1! a". ,Y SI I I.e"1 ,. TI"{ "". ..'..ste.6I. ..Mal DrT .
'l/ilhf''bfa7/ .., 'ES ,In 10 .WIN Oft III' ill thn A trig .M'f:1S.WU. tlar jNt )

:,.' r lq i f;7i. cl&Vlm ,1nJ f''IWt9.1."Jr,1tr"q h,,W..Jf\(!t.(I ecka 1tit iiil .; eft'), t'JG,7.h"ir., 1i"'i Cm. ,1'1).IIINt 1.lt..j.i) 1i, !,.I", n.lit i.binr.II' ,..i.n.j'fIIf.'q' V\.] b.H:'a.19.1.k'.a''f Jt' [ m" "8 1\J' "le'l'f.ttfa iNh. Ie l 1V.t'W'.IJ'qlJtMPMMJnP..df1",. .YIf 1 \ ,\.Jt 1 sl'Im'laottr /P1.art.an.lib ,,

.. 'f'II' y.. k-st. J-ti U y ; t.k.', .S"If.Y9't., h '.t i'da brn ( ".nf ItIN11' lwnbM1t; Ytd-q.h 'ith ; 1rk6,l ta"'I.tb.dW; l tt., :r ." tan'r'It' "
l Y4.ijiPl
tIe sAa1 "ru, N B.Sm lh di Lii tc rbgS I "sr kaawing, t.C ..., \-l :01 .fII.j i d,..'Iti"elM'...,.,",'11t' tffwvtrtft 1jntiff''t1I f'1'ltWrM li..i I 1 11 WWta'"i' ntt.'.d 'fJIiUJo1i.6t18i6".W .

kaplllNtdl a.Ma ..1' Wu.rY "y.-I4".. r..liwlisllreMtltlebliMl p bnddmyl/larb/Ilarl.b; ,* ,yyg. wateihatfsh.whlcb.wwM 1..11..1.. .' .'-.(,M1aI dadh''IIfN' 't."lIb1.Ifo 'iiUM. 's's16M

: ... d N + trq etf #.wtk ih RMs.Iadliaiikdaerd .AAtA.1wN IWIt, I Opp .!)' Isle m. her l.ck-.IITr. 1..1.> leba "..llrarillltw / Af tlrdAWtlttd'dlJ .liifiW twalpsh.l( ,
s = ,Irtf Ndeal 'i' lw ;4i'.w4lt.,lpatjIIW'atluilihJ1wt'bflalhibrcVniwll l..ki.IUIIIJ, NtLdvillfirtle t,. ail..INiprteAetsII.M/h', ', Ii I efMllldhel1tpnth.ar.wMIrila III 1'r'drdflpAaaJlf'! I +a"'1ir b'blk0 Etna. ,

."..{ ,.ub I ..1e..J' dJ ,1.-"&: r1111I, I a. ;.,.., .h Iet.ileflMMtall ( I''h..AN',p 1,j'11aANr.rhti : ,At-IF"d" k. 1Mid'1 .1t.+1NKM ..nl, p .I" AJ : e4 f a"" F ,

.rrA'Cor'I1tS'd' 'I' .,,.8 I tulbit7ertb ...1. .,."I. jI f'Mi"'bt 1fa'hn'" : .):'II'y, .fU, n", It. )..... .w\\JtOIr' 1 tx41\".'' U, t1 ,mr I 'lllt"34 .'Sbrtr/t/bul11tt, ,Multi :;.V\. 't). 1T' U
ui ,+' \l lKW 'Ifo\f" '.' "\'\. t4.1.$ *,rWl! .eAr. 1.1.. btwrd him, ... a C,Ire i f 1tfe!.?t'-wwlm \,rrira ....cJ fI"e.. iN\. .
l11)t.Aaarf b"lrv'f .el"- .'iulnlu li'ti 'rlMA.1UJi I\"" '.1"1 -} i"'iN" Hirliel 7', ,1'1Y. la" r ., ,.tl' ; 1
"Ita wlrralrae i rJ.I' ."d I Pc;'iIi'I ft'rd'l .t'. U! : 'i ii th ante IN. co wiifc a pii''! S U, I I iftti wt/heard/ and .ha laTiJ.ri'W -tfI !, .r .'
(4 IItt rriggy'J I 1.MJ1.. .: J2f : '. I' 'J ?+,. 1.i.! It'W "It ; I Nat. 'I;i ;.' :, .' b.Ir.i n I, I.it\\Wiil''II'II '' I r i" t id'I : ,r.o .1 It If"" t. rl illlt'ie'XIt '. .
( '
"
: + P'UA JvNp14V! IriY11fe6BJ,1f'laA d 5 ( yi yii Ij ,1.\rl ,.! hrtt
.
IfA ; t.1 : I ',r"l .1ttfJ" .i"'td ii''i'' .l a .1. tt."I' a
'fttnV..I.1 "" '
; 1W' ..7,01, h1Al' il'arlr ynlrrt
Nja : litd:
.w.idf I I. r'lf Alfi'Jd"4ay.' alIMdlrl'fmu "*w" lnfv>l uVJi'ii' ( ..JLT i !"f hUe" 81 ( ,Ufftt'.U,a dt., I!' I... 1' ;
i-lMplf I1ftlJlliv.i 1i: t.t.'Peo ; iltC'Ih.t'/ ..'ih.d ;in ib. latter,riMiuiM bmid deln'tto' II W'rdll hf's"'onYelWa11'1Maliim .' lMdewdt Wkliawi i y iilf'yy A frlt wI'alllldl.711I0a1h1rfileStakr ,... III. ..'l#,., IW,_s "''w.0'I'ft..ln \-.' i Ra

l r Nwelbbar b Mrdn4H1irAlla e,'. "w,..,. I&-.J'' .. 1i11tluN 111' ''6ngW1/1tIn"4 ihrNn 'whNI him awry I "/rj1',t t r 'i'flrt.n i1t
and ,4tx.! 1i 1iI I ,ts+ C, ." II'.1I""*. iLud.I.: NI1r' c. ltd .reMlJrar1aued,! iil11,1'a errd./halllbhl{ -it'rw'hidlinind' N1 {r.'e"J.I. J \ .. 1ytA a
.
I, K o a. qp gfrlKtlrai'11J'MIII"11VttdifrYhAwVrrt 11'.S! iO'-' ruW rfllitttt l..i4...1t.baWt ba.nwMlasboV.irlwwi tale I."a. 1\1it1lMl mi1" "'lj'ij.'rI.p I ; I Brest, 'I' ''rt"1fi' 'faw" """.p"" .Uti.0.I
.,' ngdW/l g+MIQ IrlbioJ .'ftOl t .) d'a8'7tini2Mli'. Ii'' IIAr4 I ., .t tkaIlohe e0W4 1a+aylhIMdt'Ih14rd41.I.IMI lt M.tI lnlr., :. J I Iild ',,,.yN l" N i'4,', a. h. or.t".f 1.Ia PI ..eleI. .1
k OMIa1... rgll a"'31U(1: .I"'t a I.U' rw ft, ...T' .. ,' 1t1It bn ir .' tA ldAieU'' AN!,let g4yllVNbF1ll l"fikf l{ '11'ti'0111'' lpasl\\i 3aatru rd 'Ia'! '. .
\\r t. W" A al'1l.1 tuh"'f' j,11et4'1't1 I r 1J. )1\2 \ I if '
'I ;; f )\ LtaiCia4'
."t-lln urnil.'ibnul,1'11" "" 1t1ritJ'.wlfjy1reua ,IdI .j.tl": '/tUII 'YISSN''fib! ? vfJJ..tIt.\NR! !o q.'I.\fPe't'fr./Wi'1' ; I I1lerg4lw / ules1iIM"drIglfli&I' oaMpeet ,'bt ,llt 1L41 1 ta,4'11i11ttPynu.A 61 .Ilt' )t' e4aIwdiat/dltbrlfed *ttltl\t' aNI "."'%'.'' I .II.. der..1 .nttI".t., wur'k .U''1YII .3.d ,G
aI
ri t trill a'liuJjrtH-Jt-U'l ,111,11! ., lllRdIl, rla 1 n1.JIpp.s fa4ndrtPl'Kb and couiilen,"liil.n1L W.it" .ncq uinivdupon Ifc p M5 RisC.tWfti ,ly "':'!*,abra Sln + 'f'r ,1'1"1 prIWN !.. 7Mt1.! 'V... .! ,U."U.I. blhl bn..71'al'L feNN.. "1 tit'I ..., .

I fe 'fYjljilt9dl' r" \'; r l lIng 3WI,JIWaata&; L'IIUt'Iftl111' dew kstaalwea.lta/I/ .p4r1'/1Murr:<'Y W oJJ'4.\'i w 'roll' ".1"8.1.. "" Sn' .ale.i!.M,w MH k>\ i.fiiTtuiiMMf a t.-f tLIiI! twin 1.1,1 IIw1i, .Mrfl.Id. .n 4.rw'11''q'j.111' Il.i\ ... .11ft., fIa ll I.,'.Ih''dbbW '" (' .'{,er' i+.J 1.
, nrll t.IU..t&., .III.I,.,#UI.k.t rand.rrceitrd .".. ...." ''4I1.J''I Nr nl.ni t'' vwti and" know. buy (u tie ca'r I [ j cnlu ul a orilarnael I .lltriblrl _. a 1P".t'JL 6f.
) :1md1Jy"i1yt.1U otl"1 hifl 11I1" 1.
:'J then llbh filIMW1r Id9tN;si ,II placed, give i erMdMlld4141ejtAatj.4r+, It. its .,((11'1 wu it ul/ci, 1 Iipe\:ird.-. l1MIIIa iia'hlura4r;?'} r'prlle (at)prufdM'eltdjlfifat'h'J11 (\ t\t "i"4
Ml ." II 't J ".,
u ..Jjf. 'n"allii '.(.1.."'...'.''a. .il"f'J fi. rect.lCiul QNPFdttnW/9IrMwwtIWiei( i iI.a P.'il1 ;; 'W ta1ie'iL'E'll.a"lrrinittbY{ l "1 JA'( i lil JJh.> l.1' .1fI"'U ,.. .N..r F b r "
. Mt uWbeJ 9 'rd'ltU SWlWrte..LIi1t JI..i' ( 1 UIIQIf .iu, tlpf dhd "''IU""(iMW"Hwild Mtb'rYw ''nMbti' ,.,till1t' I'" "lhIli'Iilf1i.\I'\; ctuld 'cwea I'Y\.U..seu. )r I1c1'4i f' it1hl+t"nrS

N l 1 .ff31.'il' : 1-ut'1'nV: .: rl.'My"t ''I..u ,"k.trl1j M'JJ" "- 111 npr'I 1.IMit'. "III.idN bud wtaIlaf ', 11,d1'I1""nit' ") hll"t.".1 I.Mi..I.InsMrralr I ....ft. t cI.4':4 tJ'.; ..ta C a 7 '

,ht/ 4.u ml0a t.I. I'll' '$$5 ,,au lu rt"tR.d."IW't ".tt..qr, ',, -tti in ..".U t n .l.1t 'f '.. .MC Nrl..MlI.w bla.Is.atlally irewhlrrtir,hsd,.I..,.(.. Wrlaadprgeq ,ej'1.I..f.f' r ...l.I "m' ... t *
I. t rll ILt'Jilktla T. .,.. I fat; auilYt11/gllhpertlelbk! of" Ibf' .. I ,. cniol."u ,I..1la !free' aldeaa' z'lIOk'' M tit.... I.f.1.11.1.""CJ till :uNrtJ: Ib.r\ 'l4i"\ i4' i rw" '.

Ulltt uti'I, ..,,ttt. ..r'HlXIWJ>' tI"i\Cf'A\ "4JAlCttl ,',\1.1 ., 1:11' .r' 1h' ," tlK".' 'ijJ- ( rNwil..llyrtyl, awr ?4 wkrd jltej1 I.. uwn i'said yp.i'I 1l 1IJt'II Wale ( ,p0ftiMO ?IatgdnlMilPt's'rby.glrjtNlM'thltey,4M4e :y' ,!. ,t l eels. '." l //W
A .1 bee Ids t/1..! "-.eel rt4'i I'ql. .Wlsell tU.|
/ '.11N Ii'llfJ.J. lately rented in N..III.Odran., and wiibI r.1.ollcJ! I I"'T. '. ,'Y'r.'x: qRi'NIibslliM f +tr'r4I'; l t IIiM! 'tM''l."r' JfI rr.J .. ,.v'n'r.r: ? r'J.I lh', "w1r\ .tJ"l1j'aR1'' !\'' '"l: 1 .i1i':9WlP.tltrtu'P&
.. tispfLoN
,. :o'bualfled and Mt ((900)mf) bJ< I p b11.d .1C.s.lanr InainhlllA,.e+ .aJ't61f IA1trlrAetw .,11d1dIIw.Iai.gvbnd/f' % l% ffI( li"Y't"1tl41. i.1e ''nwei.s.I.Ileiaebr.tlaetryv .'\1.'I''t'tl jI'l>''k I. f ui'IJR'Mr. u.aKre ; ,. 1! '. .dea'Mu !IMruaesrl. 4u ulllt..1. .r'rr t.;!. If! T '.'II1J, .t -YI.r f'r""Net.''T..fi.f4rla
u1tb, >!.M'IbtelbIP' N'&iadin I 1 ".a.M'' and .. *.. .. a pluW1aii'ik.' +leen+lanio.i,"Si i" /t rwu
"I.i"r. dsu'r
d ,
i iutI' i ; '
'. ( I ,,ynll4tlfNaINh1/at1l'I' .lUhPi'"IMI.U'al,a .11 "; J'' .1..1 -.* ': :; erlt Al.. m 14 .
tle',D" be rr.yy"W'I( ilf l'lr. ri &"ribedl'b1M dI''I'''IluYlli'birr'dlrb kit \ t'';) 'Y'CI''Jt' \ 1ifIIi1'; 1o jk 1t' l'11t.'fIit tAi", w I : y
)rung Iltd1' 111 qlle.tidQ i ii dvnN nJtRlt ; : ;.0 'l1'1t'! 'J1"an'-ll.' Ii"' h11&! .' "J\'I\'I l .. .t1.YJ 4)6r.2
.I j 'I''c&Mi.j4ibtltsiljinLSTlCNeula; .. .lu.'Ii\I"I ; ikb1.'t'ld r..cri h .6'w.-.ndi' .tala.i It;11tlllt'1iibilnp'liliti !.lul/l'" ,: U'4'ii' 4'1I1v.i.Jdyuu .. 1NI1rslit .t M4'rr' )
",It fii.&e alu.-r..I lad aaghpte" I rum tba putt cffiro. inuruiug. *lhcClilf ulra'i'IiKd.4lelio.tlly, ( ( dlber$4ri I h w.t miJ. irou wiH/ d.a ...n.'h ..I..htt ] 'J1//eb'. i."riI6fi vtc
( jnic. .i\Y'1 I.nr! 1i: hh' 'br 't I lict'MhWbi'IMivii / hlf"h '1i1'+nll t "" ", .y x
,: i'r1tt! '1'flkA4, 111'/ ; f .*ji lujlie tfficr, but I Iu.t4 null' >.JI M"* *' ttl' 'Mf. i lf 'uueil s. U 7AMu Ul I tglUrc ,11i1'YiretfWlrje'tlta'IMilhei{ r.j!lile Iry1terdIIs6'dk t /"1IIJ" t 1'dlItN1lt' ,$J', 'I wp.Is f IlItl"l ,'t.'I' "\j'e .\tj'k\! '
lfi? 5fl5 1 .4.>T1 vl ,\.t. *. iilt*. *" .jou iL hMNrI.IJao4'aonrpNpud'u'.'I4MI4snarl.lid ,
!0lW I''Cfr; : SlF: L. ,' ".rIl..ItIbtA.i"1J llft.'Mq' ,!.I, wale
./ RwH tU i .\tlftP .PJ9 'L6",:V .
fuJN:1rRPVlwl7a'.t" '
4a'1t' ..IIV : w t t'u 4 .t (
:.1 i all rpM*Ud/NpyI.ia1 lf eat', .ad' tt' to. et a I.U. ) II. v. 'a1'PN'
!t' -"V'yf.lre Ir. : f /I"aJ CIIYf y'
5'P. 1 : A II" !, 'l. iqi! III"'t'fl.J; J
-.11. iM b'tr 1ra etly.Cpytre.aflloC llgl' 1 'L .r xl'
,
'k.k.. t'ltlgdulw! iii..... oJlinty.lJ ..ali.1. tads w1J rirs1 11I In .I (1 I lure if lung, u"111'.q 041 rr' "'. i y
It rrJU'r: A'ro' hs,4H .1. Naledue .. -'Ita" 'UII ."A."Uf.l\ ,lit ltd t
O e' u9dIiis'libprri JIi
.111\1" Ii
.tv> S
IoijttfUt l Iiy hill ,, YAuIrl'wl'aafedr.gii i
.
I ? Mlr lid.I. ..N I 16rdp din JWrpr .PUiMbapt; .. 4d;'h'de, PLMPrdaltdlipl..1. 't4.c1.i4\I. 'j iW\\l1 r, ) 1t a l'a' I g p p4N14
Trn 'rent frout on Gard U W.Iei66drpe : ..."..n''_IIM.''.7asra'aflpWallbr p/mnoled(. and bream dadiudA ,fa* .P\tdJt\ '' \ !1r" : IRj'"Irf'I bilWb'l't'INdIIPllvwart11b1.nbt..tyMil'alr i rel5'U 1t1' j j
L.t.N.u. atyolAtbuOrlror-Mi6 lwtre I .".IJI&Jift" alert I. Ibtic. .i. I"n'tI)1L+ .1 1"d".Jt.I.t / luSl.tt
and iii IIM *M,t*q. *rlitl.RJfidkiaud1,1'eleelef11 .nd mrlftlid g" ,..aI41J.aNltlnM1Mil'r.trhlt e I i''ll' 'rr 1 / fINtIaee.riarrteailJ! IrsiblrpIrlfjOI 1 'l" "
slot.Irriid'I
at'wt.t t'fV.i.fu : r..3r 'I 1'n.iyillRl I ifill lv
4'tMNIt N fi>repilrMstdra e.Faielbbt 'ba ..eJ.c'4I f'JitiYli'Ia .I w 1; tale of ,ewwfl I itIIIIt I4IPIILI.'dbg..by aMl .u yolauIje ball IN.qi-.q be
the l'nll l r lly of T. B. Jrnifun. uer,) t-N#* Oilman. Itul nut .luuiaiiAf. libfhlcMl.WActaJft,.".".. II.Ji" lli JII ;'U1i p )bi 'IYi't'' I'M4'7NtlllelMlfa eIlrfgUlM'/hlwrkIMMffI ,.UlUJ..' tI. ".'l.I
I4'IT.! 1I\1 ."'. r"'qo"nm.M' .. ."'..If_14'''Pf JC f.11 er'M6tdiwu.r' ; \I' .,.. i'' ",, ,",0', BI".Wl Wr" .
i l 'J'clI'\IJi I 1f,41tr.l! 'ljtIlfPetltl 1
p.r.M'jl'.A
wrtdlleu/1J4IlgkIN'1: tJ.nHUr.oaIIti d"tlJliUuiPII'fl', r Illi'\t. l. ttJ\ ..ItlrIuNedr,4laiAdt1dewti :hFtliitI1.1.t.nwh'd .' 'I''aerell.tperrlused \ j'NIi. 'IarcladllM I ...wtl..Jj'\I' !
)'i lIlt"IU 110 "it., A 1,1.-nf ? .'. !\tll' YISJJY l w.,1, 11u.e + ail\) hll'' MIIMrl.uhsd.lleas.IhV / I'benrwtiuh WI'MiM'awblli. rti1 '\I'fWl aYwlP 1 41"p..J IU !JUI rrl.7a iia uiNeletuMY. via aa ,f1.PINIArsJd.ltjldl ,
"
i N r' 10.1..1 I )u. l t lr.t rt.dwha altw t. t4NlHllakUJIMU III j : "t
uti Et'
saltunn: I ate '1'p l rnt1a11rp11Jitilrblbtlil giel6'IiJjgldl ; g i f'M" II
.'. ,1.1 .c'1'.1)e11JJThree C"A. O. 'I'N Urltu.o, .11 yeradyyr( MAItII gaabmnr.iyww6Iilellup will IM MI ...."".tartlJQ1l..wbl I i$ i'u J1M + ",1
J! >'> 4" ; '\ L'hr" 'nJ"iiY, dbuititM'tr.1.l4a% eM.Ib1M,.,t1/M'Mia\IWI.Iw''. dt
(3) tort rruM % 'Near ttreetuiiietylhrtv .. Ise, f I.' 'U H 'J .,jI-eJ '.I M. L'ri'iI'd{, Un"1..f llr..f.I tlYt/ a. glfdylbiewoYeMlb,1pMY..trdh4 .li.gir pl4lagrraiay' y... MiIat.171brAaM1YitIdMtlelwtellbdertdo4l ..4tsa. 'M/1MfWuV1'1/ Y! '

Ni.itW4* >IU iil.cJ and ( !1i.X lMJJII.lr.anj/ ti"J'R' eU''J 'to..1\1"l'Wj'I',. iale'clf. D"N111..ft1t "N e:11t : ; r-M'la".Yf'!fj.I'&t Wtr". tA,Iit gegHwned" 4..n.tl.hln"I+ob 4a :fd f + t.
,,
h) one huu1.VSJII.>rllkeiitytWAy'IIJ.61h II *wl. 1 irauaaC-tt-.az. r. mli'. &'L..1tf., I .orgb Ir b<'bawrd/ r kail lies ty.y., ', 1' ''I."I"I.fW'tW\ I bat'.all9ng'I I t,', ?1'Irtalt. It! "Iul"n ..U h "" ,. .a : ; ., .. ).c ..IAI.1Att.'tMt! 1.f\"fI

IIqd tJc''lI1n J <, iI.1! 'I.eb, nl r.tT./ 1 .r,ta 41'kiWlfJbot, triWlJlliilli \ C In.I't'.tu' tau .11. itIaw': '" L".n .jtfllr; A* ...W'r.d'i''
.41' { .)8\I'-6r1"' .i.t|' l culrr.c > ? / J i.I Arl""r "f'1I( bad li\.III. but br 11. ,.'n o "teiwr .1, \\,1 IIfJbgr)1MD'J'1rtt"'
hi Ibn $Ibiid Ii'lricll.wJ i ladri ......1 lil'b1W -dry uI""BIJr't'A6darn wV't'l" \"lfItIJ,1JJI11 I i' : 1t'J. .relNllp.w, 'tg.rwrtlI'1'ra ttl,
is4diJit delldtbitkIrllaptflyedl .I.rlllr. ( ",,'.air 1iiNlf'i.1'.l'. 'iK;a 111AVuNdive \ 'r1Jd1''II8h' tt id'l w. .
Upnirq I..t, d,4 : 1'11 .''b9 1 hduubb.-.i"tuJ, ItIlltptllha, U I' IIIaI1N"Iern.+'1i11.r/ I >1'I1rPiIrJJu, + .'Jlt,., "'L/l'd, NagpIVA.,wtlfl.l'.,nf'4A4' 9 u''lfft {Ie.eeNba,11,11a1,111r,11it/NI, Ult II' f} .

.11 ,*,..rr.r lid II' NJAtl "; I NMNaIr. q.a.aeMGLflr rph U r.a'AINd as4rgIsri.batltAtJ.tarrthiae .dJ' ,adiweeaa I'll' lotlIla" !!..' "I hf' q'J IU'" ,...... uftef6eM. rlew; anlti,7Wal.5t Wr\.( .l..14ftI( ; fI' fWny.ei.u.wld..ablpowe l{
tu'&Ju.1'4JrI.! i*< :! 'PH': a'qsJ'.WLei ,Igsbtld61tim4Ii. dl.' "rti'a" .sIMJ Irltsfdtrfn.r'at. N'
.u jDIt
1 I' I'I I; ,li1yl.hll.141'I .. e'eS',. 'a".j I\' NwI Jj4rW1I.1' "" 'irI7J" ''1..4'I fir.'tF. btioty(01 liari'ebyi' ;b $IP.Odf..Vlfeetflb t&lNdl
"'HI 1i41e19uret 14'1' iJf.UI 'i _ltd ra 'Ab'tite r pail ATI fUf'""rd otI'fh t:1 e,. '. ..'.:' I f I i& _.11.,1. ,1 ,'it'.w' .,1i '(,ll".41"0 .,.",111t'wNaillwhlg111Mt1trihMlee .MO t ',,
( r'l I Jb .IA ,.11 UL.Irel 1-1.iu nut .IU' 11. The rtir kva, .. 1titilWKll" tt +>!S]rt.p'A e .t' ..) I .' W..I..J I aIylafjririJlt'1 J fl't.t ,4f.'i'\ tl' .c, .ae,9l.1bey1r1a11Ms" i l\\ I', t 1

I ,.'Ar ri td," 'Ul t'ti/il'" UiIhellIrrniuI 'I",cItffoli .'.I'titiS t.ror'w.t 0 1IftV'.. 11Iiliil KI\iiJ'/nb/wePM/"a I b 0,1It 4ly.YI't" MalO.I..I.B' A"",.RpIf ,J Ptff", a b4A11tebfhtWrtSye If lu.w I tt ". ab.f .."/Ji i.Lel i. .MrpdO1.naulfrtNR.- ..IM.M3fNni-u.1.'Altw ii N'dJI,t'L! +

, two hWrPd'iWd 'dal', nl '. (' 6iltee' h..'. .' yaj.'.'"'.....,"i"'t'IIIIIi_+,fIlwt e.UI"' g,11'f.UM.\I..'...J'.vf.tnt''U:: tkanto* ." "i4 foJ'tb U.ltl"It..if., .. ,. .. ")Gn&5l
riJlrrtltr'ri' IlehI.Y,11Yi&Wf, I 1rJwei # .. !..... "i., IM- ('MM .i/t; bud war.I I ,war a felgi,"Id.&JMq." J .1t.rr 'bI "
rAeddrTeti'i .r.rI"PQ.'J' IA iW! ''I W ,t'd U"ff1" rollf1fNt6)IMptYI1.lIri1IlilA y'lfb"I
itt
Id'tbit eJ.ii .,Y "tli. d' o dMtUM ihilld iww:1., puIfe1/waal} V& AablleWedf+lir fie. ,
gIItM. ) 1 I
lr1p1,1/el
.i MI Ii1rAfllf/iwa. 'i'Wt t1 W1FSL $.
*
(flruail i i, and d u.\ht' R Il'1tt..t'r1N t U I.dut4kt11U .6..1.I ... w11'1"lsW IdMbldttgla.ett .
yr trlaelftrAUfdbi1 JIHIIJt..r,
teas wfb,+fee '' .... 'I" I .
I (, l tfe' V : k&a".a.uJ
i 1i "
I !'.'",. w. 11+IigI1I1r
+
,
Hu./utq 1
I. aArt II a ImId44 1fH. HI i /
polEr'1. 'NIt"ftW"' .*WMi, '
J 'l liJllln .j '"} ''' nlavln4 tn.l"t setj IIIJ/fl/l1 ire U..le.heeI' wftttbltl 'tfflt..w 4I
.c ) p4'fI..ur 111
I
&fttI"(
,1 tilt,..c.Ii" bo'' "'11" .q : ,&,.,!." "Y.11 tlll1r.1 NI t.cMJJ JliiluVwt1ta}-1 holy II. {T.fL' 1IIWr1.'P...'...,
'U.l'i ,,Ia..Js .tf''r le 'wa S.I(6
: '( It'li" i+'rJi.talw :4rtJto LU 1 IJt'O I .II t .1Sf.4r.f Igtw! ) 'pli.sjr rt r +t4'ti. "I I Yu.v.Nlr: ls.4' 1118-1 knew bar fell l I iJ.r ,IY.YWJtfYtlll4i.1itt .' .wtiI Iithdil/"iw" drrlpAWrVf,4JAW(
'I4 /a' f.urr ..jwl.III\.lIa{ "I1/"t .efWl'AaRtJeM a/wghl Jevltaley.tr Bill wba.i'.4' *;dd iAdt;W6e, j jjll 9'ptlh.ataT4M61. 1"'Mt''YA'+ !.a.ltlrt. 'IIml ., ''Jb ,1.1Jw{ 'JJ! ii.r. +i.Wed1a e '
t ,,, take iul kiiu at ikr d..if, s br r.b Mkr I \ t !'W,W u d. II"t.I! tI, I" rXRr'areel ( ,
I' (Y tale il"b-J t | lite .I s V'.1I' P d.p i I tttu'J'eW..wNd'dH' l *al lrf'fibliLftNbtt '" ,t.1I..s.NILatY.wJrrIld f'
Ji' \ WI'
f f" .
: .. ,MllrweraylIfrr, ", (\\\'I"'w ff:11t': '.IY .'k.ul
,
b..l V3vJ.a'e> I1 Hli I. rJIi JWJJ i -0 \ I f 'lN aOkbMa NtI .. ..
'Jheitf 6&udErwrtl.bulwAr
.
dttarafai'iSoVfj.l V'a feet Chate ..._ kim before ik. RroMrnurkfd ., 1 li.wpr Uacai I. yarn I
(TiTBJP MiaWljT11, "{iiaiiWlWId71i3i.r6.Ieia 1 .hlliW.UAidlwtihf "M'I 41r11t Uf il i i. ..i..," wii.!red Wiilum dKf ? INy'dw4v'd} ....w$ i gIIt1...... .

.1u.Ojlh. 11 R,frdJjlusf tlo"dUrJlti.7u.1elyl ( S b*flIltit l i'3 +fwib'ii. "Iw.N *. ..t1Y/M11t0'41 1 n"'ut"f i i'IM i&iljIblbdtieq''h&' ; I.\r wtv vaa .I"brr@tya11g1gidpaIqQb. I ..1i'wt.W rjI.
,,ue.ruy" 1 .liok fcl. krad.tiarr "lilWN''ttlr'{ Ipt"pttlt.dfeeitlillrie. I # I.NIUpMe I ,lu.IiwwtiJr .
\ ;y,F'f! w cJ% .. { 8'1 w6"' rti err .Wi'' )rlixlV't'. a .4'anryrdb.ul, wlltdlrg .be ed..1&10 ry ." fj/w'belEPi.tl&I1r. ,. !'{'i';lM/fdeYW/bf/ + 'l+swWlrrN/ .iI..Iei4.&i _; '.
.As bj f. r 'It tf.- .' MY" 8t 4i&Ipebdyi.& 'r I eliliiMl'htWda. .J I dr Ip+,if". >,pggth9"flekOlije
bI tig heal jibe C H< dn.'i tJatu .1'Y. lbalNthfld "t. 1'NugytMfftihllairaeNiee .J .fI fi J' 1115atR I..l ii&1tt/ .,.&..=
ill14'\I lsya llrN aII.,
)I l rw.PMaf' .r' \i. ( .
< f J".UJ.J tJdHU' eUl h rv7yyifei1e .u ttr .1. 001 "IU''. aesLj&eflyR
f Mll1ou'J *ui i. weyflL'1hR.'ctlrli'I' S"i'S'tYM'Nf PhMr. I"I ".. *&ftJ.t' ..
.wt ?
.wlfr llbi' .Iell/b1lr
't\ 'H't Atf1S t111.4w11i4 e" ,rhrRSY Jf u ...i.oi.pte1ueuy. WiltI lies s !"f e.1S'L ..ri ..,atA '41Mri tH't'fhl\W. .'itllalSLuitlwibt: 11atlLlJtej
'ljI1'n ; .
rI fLl. I". ,lA Yll e.11 it. ,hJol tu.Ik,* v.1 p { bllbl rl : > al rfrcl in Mt ;*f.i*...t' ,r1wiWIrr'rhuhgn.w{ .
.b.urb d ry'I. isr iil. .
;'r"; ),.+a,;.: tn.rra ;;;1l-'i. rfjlo J.fty*I Irsr that BO ttItrta'wr} | a uW er 1iJ .ply,bic which f ,IkaiJLaVb I fa" hft 'ifb'.' 1U' RIQIM"td "IodINallur I ..ib.sNhl.ah1As.bwaNrw Mrt" w.tN'>#'hb1"AtIjIMni eu+ IdMIMptMe/U,1MeMu.fN
.,1J J.'ltA4Io 4alytyt1a ,,EMetorlbtisiog,) I 'filth rang peLaC J I Iivaa IIe ry.q.. 1..1"4It1..1.. iA1 IJIllNlbft111trkyjTrIWA / "'Iif\w'
AI ltll"-6 ;It11N +114ta MMpblgt.ANriw' iOd l: Irit 1 !Itp.I4INraall ,1ba1 :tYbrw tatr't1ld dths6w, iNlrirlaL111fe.thlu+ U'".,%*- td t.-Iv. 5IaJ.W1ly,

;IUW. brsrtright'irebshtt.A11Rgt r Fl 1A'rTh r HIt ,. .glw.dblgWa..uMM,) eriMM o&l fi, W"'tM 4I..,'... wwb.lidw itristawrllef4lb r wwh'cu '
k ryt/gplalryhd. / .p1i./1rLiNlrahaab\ ; w..w 'V.Ut11 fl riill'dvth. wsll I.r. W be$4'N.bj tIU11tl .
'/T'J.1 .:/taMlilalh deer rsiith aseerlrw rl I/.wln' t 1.! qrlit. <t.iIr.tr.uWf 'JU .." 'r
aud : 1 d'i s.ikiWlds.W'MI It t f.UlJ\ f1hn .. .. .' t' .
N ,,se'a'l geltrl Drip I vib I MelGkbtllri sli r@ 'M. Wil"I
m lArtflMMdirrj to fr nrg4 t>i T I I i'I'rr1..fWteilr.tlrlryt.lubrl "*rri/dlbiMU.ip rt L ; r &t lU.uY-.kiriVJ 61 alrr.wall.t. V 't. ""'Ir Lt 'rJl. .
lCDflIdl" {4IM .
1't'e1$ tu.t' ,Hl1e }(I Ir. tl.ath'ry yr.lw s.b a, //1 A .
trala. .t'u salt aiAjAbllr/IA. (I ttvN'w rhb3edlelr( iwkPJG r.e ,. 1,16.i6.1th,14a iuwtt+' aylrat t '9tlA HIaJ 1"..I4&' t taYlfww t a\Jhf'd'. W1At ,tI'1illicr adUW'"iave yIll1. & lJttl.

.Ibita41. I. ArilJ bas ai.iet..aI..I 1M 6wti4lu # u "b11M111L' 1 I 1 1Ubt1j .,aAptI$.I.lit .11 ,glftW". 9iilYl fJJ..91 1t"A ti ten. >iJlt"1.
k : .ct HIu/ tttrq n, riff 10& b+w''rt1IJU9T.,1ft .lIl.,.. -.u.,*"" ,, w ..9ddWIaeZe4VNs'alltlhtl'Nieb.1i ''.l W
.- JO& ecacmii"4ut baerl ,. aiJ1qEtb N.MeilMld 4)'jallrdI d...: .I1'u /MpaiglMgwl11ied AMdi ..' .,
k and 8.ug eI. Tadta Ilf" aC.Ilset.at ..
ytIIWYM'Mri j'J d..a yak WllNNap ..t.Ife+Midth + .t''U.J\li
13nnNd., ; CoINI. real '# Itr ft4 V yiaekd
alltglbnetdt111dii.JtA11t 11SIi
N/dfpM ilyrJt'J Mbfa',,._t MI"I' Rldi/JltM M1UM10.I, JpU4P IJYok rJ'ep16
wlil at II" 1.fl ,.. IJh., ll..1. '. r 1 i" : If.M"1R IoJ, depce**, f

*+mr1+ IMd+ilrl.sM ..Mrftepg.QyhJtI'lliitA t1i'pla01 vtiq wIyfal tale. h IaI pal ew id d Met tr rM'la. r w r r f brjd ..dbVt II t stn""
1D'itltk'r' I.eb, AnJ MbMUItrYl1 LII III III4,11a 1u ..Ild twRagIilptrorI .
#+Ai1t { br ilrarbLwtl.Ntl Iirpd'.rl; j jailaMkt
.. e.'lldd dwl S.. e, Iiaai sAi1a urn Ile N.1u .11f brsAflgNrd Wb1 1rtWMtil )
M I Ihe''d' iblJCl le'Il.he i iaadtll/'iItMWIp R1tIlA11sN'1' I 1 r 'IT W1ia"A 'r.l a'ilAtdttl"tiilY '
p, { rUT / f fJ 'flftytf1'ArrNtw.aalu :, A''ebt i Ifyl.
( r4 I' ewe learn, Iw.gvge) t4 lgwtilj (LthWe t4U1'PitM'd6 U etifrlifaa tu''y
; +lrewlanrrft rMwr.e I't4M
1 d'IM t11 iil '
we eI .JU.INM1iwlllta/.b4 ayrm fie '1111'h"UM' T ? pan 314

( kt&4 iitlA tr'i'i1 M'bl}M'' ,, w.lsr. uwwMt ge.a4J' t 1 !fit d 1 +1,11 ta10,1h11 J 1( I HKSWfGKBKSg-,
at I !'liA'Itw' +it+ w''il yerulrar.gbt pQlI& 1l 1! s iyl ,rr,
Ids.N ti e q Iblllrel 'bG.r { tot. w.o ue'dWri11r1'ri1ol$1ESMp' '

dal IM IICI.. t.e 4e411/ey slerilealJ'lfIl$ a hr tllpltiM&W feSjKSJS52KKtVlTrt

lii .,4J aslA r.iyl durr, i'1bIuIl'eb.. Magwd N Jit eearn.
rltrfi
thta tll al&lJW >#*
AYMQ p'errk.wd 61Ii TT L Nlee. { t ./M r/eNM rd ,MIe.1tk'rea'fe'bt fc45 .
N.
ryHIgM,1 ViUik fe PM* IibiPaax' >i uaWViffif.iiTi
1 1
all lb. M and >t 1 I i U, oa
bsrr 1a tn '.far iifi lUirtMiiipfftiJii BiihL.1 .
lI Wl tWj IIe'b1fi Mi BPPWtlT-fl aWgpiW*
e wbttr./rtIr arri M1/eir eM'I ti r1 I e. a ury ./ +J'ae' r't'' h d

pb.s''ra. .,. 1 1. .Iw(. d j3d

.N, ywt u. N i3Is atrr.I. e.r.Iiir. wild w e'ei1 'tSyWlNrMeTI"' rIb 111t> Ir.y We

( Jl, alt
--
e v
t 1V'Ie ,r rw
> I1 ,. r I ,,
M y I ?a JL1 j1s'1 eReNJM11M
a #I11tiI
4 tti+ 1dt.tlriNlddr
we. 1b r rz
W6bria
bttw, wt. U4Aafltt w. I. tlrr.l4a Ib.
)''awry.)
(NaarU ep t fer'JGtilI.10

.
,
\
)


.
? ... .. !' ... .. .. .... ,
m.rk -c rf --' y '4, .... .- ". .'' ,.... "I" ... w+"n -"' ., I

1tt' ;,. a .

i ;rall'atebialSt -.4 .. 1 .. '.

II 4I0 pFal.e* MM fieK + i.Ml.aIlL I ...,...mt Von, attt i .. :' taA ..
U ) Ate
ada ;
1iiatt..t
+r I .
H-4/ plltC'e as ,
.
Haan r "..YeJ,11 r
ai itKtl H rI
OTIC IIEE. I rI
1i
ay lieeo to all peril I
ab Ise.nhIH,0 b 1tratrir
plSt
rFltlplaq tq M (fgiit.ferh wallet( .' ell a... particular ,.,Ie, '** ill. onner d Illbroa; !'err(, N. UI tern. .< iirebate, in and (..*.'g aI4 eo.nl', tutagogcg ertk. .s.i.ol ROUIUT NITCNwclSen

rnn0Ieellor ...
-- a.b --- --
UII'Piiho-bill..iIo8..ici a r a C'I.AMA'l.; DAIIKMfiir. ; or. aon.il i mMiL1
pibIJI'bndWki '
that Ihe oal ,on..uf.1h.Negrn, Dis* nd N.Orlan.. Eietubic, ,
... er
( d lrefaViHr tohrtiaame
nab .t.. I
i f jLjdTjiMiu Dibefr ict iJlCeh, b tri St t
& lKiinWaiKirt 3t1 Or .... O.tift.lit &$lilga 3r.7i& rfl< t. O OABKLEY, eralia

e o. .*i the.,. ..r>ic Mtf fay fllaifphii| ) the. ciiyj; bNill.omaln| willi ne. .Artoellyto Ship Cohintbu tilt e, Kingston E.II. CHARLES' O. DARKLKY** April
'
(tat'ttlri?to orfer. .-. _. A. ** -* i. ._ i* iJi.cn.I ip. I rr) h f _i Mnn.ftp-i.fi TrnTll

Pd1 r p ri n. i : ) 1 rl f VA Bl "' iwtIII .. to* \td"I.\\iI6W\-I( \ INAioueialt 27 CO ;,f.. 17Mi4iCn' Ate rlEaldltldllbiaNlolbt i, re e' rr dt.'MSa .

1 1 "" 61 1 WIly tre unit pfMM .bltt'uiltlh4tiel, !I abeiIwl ,. GIFTS fXm"THIWMEOPfiteLAfl 1 .1........ n. .H. d nif |

rms&rarfWt of i Jut.Ii'NI'n>KYt' "jV..n't. '- a M..Q"I'md viIt pEa1y Nd6tMisTtalrl bf 11GeyrPali bItWydt II t/ii, 1'ue'Nt.la..Liia .tfn'l"oJ, ...11t yq r

fltt r4 ik 8 a6.,"i' : Lhia w td' (Ir+rhinll' "itrrltlnlm': 4/- t'(i,tJto! >a In mi!' .jtiur'VrtWii If ,411UiIh 'IIE'1bEIV'YORK1MDhebRT.9! : ....,.,11 I

,.tt111di1f1llyl'hlOPlt IdiM11 I '. o* lu- v U. Irv'( .r If "etsgy+lf'rq ErjieJ1.4ligldai 1o fie. 4bcr.4 .lId ". .$ .11.. 1rr.t..,Irlnb' .i1, ih ..I
,pAtlr/iUOiOo> laid lrwri arkri i1 I"'VIWI 1 'WU !'ft. .... ,.."'1"" .r./19b>> TDRafilelRJiI'Ma L't9111'ifll l ir1 ky ; EaTTirO ,lOOtLAILif WESRLY *<<\,0\1 fliI It.IIltI'111 iNl r ;a a' ',
3.I : f,, .M ... ..-ri"6 I. i .Tutr u boat n I J .1+ vs111:;i t,
b16iMwarab11e4Ye1e11 INta11'pi4ItiM ,. I r'Kalreardl' .,.; ";IaIAf t,1_'1 ,(>I .J.Vt.a( LUJs.isu ,.oJ
i" Itr + 1 ;IMIrUi : \! :...... D ".. d..I.. "' '(MW' dlyalefiN. ..". .""hwi +i't64I'YWIer1)I'iIt reef IJ: ; ...... b". yni.1 Laiirnb'u,tr/r4I! adl J 10 lGL.ivs" ?1. .
t1f p ,h1._ .f.I4.IJ.wd i It1It4It'a Z ; .Jt'II
on.ril' "t.Niltiw'lbJ'tWWUd" as n 0. I" rl : >! ,
lh $1 >ltetl'.1'' sew'e'f "i ll 4ilt. If.dh116papttwiWtlaxlahti'aa.iL..111t1et1aWM.wtT tt 1't eIi'tdll'rV tbitati'\ 4JV.'tdf'4dhti, f fr;uirble 04 P/d dtt/ OklaMai'iieMP t:"" ," 'fF' (.. .. 'rii1; 4 ;; ;

; k (IlkY'aei' ,1y + ti'u i a'' 'hW. lu Sleerl4'dnui/yillrOfellrlla/ ,' ..DalHtr..d,. L., ..f.I''i" ; :;
\ 1
IEi l 'C
o Uiil.J.1SliiAa I i\ a f'll .....,..,.. hU
"..u,;.....; .11' '" .. ..I Ir, MI jIIW l 1 fill, R.+,: i1tf> j q 'fl
1
1i1 ttgttllil / Irll3p". w .". ., H r ,. Af' I .."', .,!I.'ff'nth'/ "J 4i'li r..rYlT;: j,'M' 'It!, ,,! n. L.. ... t t m. brl'J". '" t.&. i a '4Oa'bhp.t 1i

1I I I I'I'r ., ,. itJ :tv'Jp.i., ; } t "" "'d'rt. friend*, .''uch. ihouf! hu, (hifinffy/ slat "7... rr t'' II / !1 ) .a &. i 1

"rd'S f a I.'ftf... k4 lnt 4'Ibp' plbNl'thl M.r..wN.W"i'4UI&t, A.> h lit y u' ,. RArrI'mtb'lIm .. ,
fIA"Ixti1,Irl''is feillratje(11Naa ; Matt.IMr4u.ei.IrydIwurwluialUi. livryN 1<'< r L, 4I dyru& ; t .ij") "J j '_ ,
44/4 pa141,1I: I ,+P # J n t ,+ an 7., tnrwra,t flIun 'hm \Tl .r AfI" I ..
.aiatatlitllptixl, tMt'tb: ,........ p.whlt.patdicwiiahdoli.yald W/ lMee.UFillypalslled ppp W'ttI'jjjrteIn.1." "ffAot"1JWt) Iti'1'lteI'! tr".:. 'N mIier4a.plrk. >h1 ..Wiib.h'tit't.te ... Nllr, '" ''''';'t

rIlN tithe ..heertn ..1. Jti 'n .111 ,, i1arsdaveulr 1 "So fltMks T'lQlttrttHtl/ l 11re4 "."tMlj tII $. I1 i4Ed "'d e Id4.b.....M e. : tI"' .e lbavktl.. r
WIRaUh .4ad 1a11tleadylrbrlaal'// '/ireAt'qVorA1IMd'; tbfllifase'i "/ kWltnliiM'ptdal'. '..ltiYlrfpill13.a1AAtdv .... IYtHtiw J1t......,...,bader. ti.:.: rq.a.; p Ilk otripr4et11ic.rpuli4tlM.LafllAr'tfklrtMWl' I Oil, '1. elery I Ii!

t''twri dLWI b lliltW'iitmli 'l''TwN.j bidbhlRr'iAlllSrlii.&UrUi1 WGtI.De "4.:4.CJWt..1\I: : dMa.J .Wi'adinlttbadiWaltl :& .". wkefgl1/ii. +f,.'lW." I d0'IT1Did" ;1a1ak U'

i>tllwtilptt ktJal .''Idi"hI.'lij.l'ttn!}' 1! I ItJI d *-tnJiztlerllb.' .. eidliz. rt4 J!t1,. '"f."U Y Yf"tr1a1JJUU.1I 4ilR # 'IUirlgfWMV .b CI&JIj.'c.t., 1.'dl'.lIbu.' K
<< RI1 + I ..fI,1 ..II."mW e I. ; Inb c...; "' K
'dtr
Tai'dtrr "r'iI(11,151'r\ nM! ,
UI&l. hii 1 "lJ&i..cs.r.
I 'y .U'l9' I.\.."hN.in."Jt.t,'Ji t. ... 1_.:.,... t!"..... ,, ,IrI..: ft, ", J I, 'r. f11f.f !1 t, ; J.(1 ... Flask ti Ptrnqioa' ciei
e u, tr}- !. 11 1 le'tR": R4fxbrPrlaain vr...w y'.JtPr ,1 rr+11. Nt. e ebJ. ::; f rlU1rbifal onD 11 11 ( 01 U."to C.ftI. Peppe t s .p.. GUll !
4 ; ."', !L!' '! r,: ,h'1"bfila4 C W"inatj '''ta 4* (WA 1IaWlt t. '1kJttr Fllialr,
1aM : dd'p."Ih :
UatIr10M 11rCR'.rll.'N.ar1ii'st ;
i111a j ( r11 A,' C.
are.u 1'.1M'mj' p"{"uf.Au !:1aJ" .EI"\J t L jf.\ 1 IyrtY'lfktbi' IhIII a.laatiylbr'IrtitA.eClrdl' I
.
W" tj"ldpRir'; 'Yltrt11.1n."tatMtftui.d p
.
1r1 Mtr' iNI wlh4rt1t411M1111$14a4tLelVla. I{ '
E 4Iii,ldat. rwlf'rl$1111iLINraIrnidIVdO ..piaku, QI 4 IiKY'IWrfNN lurltllUNitiNMkFbemr. ,.If'" d .r i IU Ii' ", u.n......the bdllIaI...,... Irdp "'" ..u'a' .'
h.me ?
.Ct e a hr l lIr.a Wiletliira D ia11 1sIbbl., telmlw4. iIi Ai..B.a..t1it W. ...a;, r '+I,." ." -pyrroraribdlaIeIdryb&: .eb ..... "

r 1 i 1,...."" I IldQoMN44c10 i-Wia"Wlelll.tte hii...........i.yallhi. .. 'U1 t .... '!!... ._1 6Nt' a1111v. 'e l "IIA"' -
L.,, r. 1' rill "rv a L.a IBriiYrill .,.",UI ,_ ., .101.. : ;art ..... t"'Jq'umD'1t1ff11 rr&& GftrW. .. 'Cord.I", a.-..
.
I. I 1IYai'elh'IIb*"a1P'Itrltq pet>4ufltiaple'-I: ,,11 ) $d.rli'.wHb .t, ,'p'rp" i5 aI)n.p. Js'

ur rrrc l'fIIl."f y qcfH qp fl ItII J! I'"w.' fdtbh'jYIIt.b'INN'tlrleIibadollre1i'sltieil1werlf' ,," :. ), .Iot'! ..'''''" Wiaqlt : w. \ Orhtfl"l. Sleet'.U r'.1 C"r, ryPtcp".tra8.r,' : '
.
} p' .t .p
...
i111.""Ii.14.fll'. meiliII ..fMA''hi.. ptlad ., RII b.
h\ 1''Itf I "
i'dti WiV'bJlt yIYllt H'f'\tJM' I ti iliid: \ i 4Y'tditlki1N'1Wat oat 'er OUt klaalr.t'a
1Ip""Q rtt' l 1r"Ile 1iri'>I./I--1 l'Jt set. '1b' daln4 n"04.iJi+ 9 a r.JV will\ Q64'\+"6u tcla &b na1er1DtJ. a4uirr,,. ,...a.WN.I.F&.; .. 1I"'l"l:) bnalWtillauen / 'Itk{ 'I'lfAdpr4WNM/ : i!' PIIIII rrht'rPill.r.PiQdua'r,, Diller Hlir tad 1M.t '

lpJ t' ntif I'.ldN.hfi.7irrd'! fit'rrrid i'i7.k'tN. 'f.' ;J'jPr'' .- Hr.rreorijet., !' "wII$ l' .,. ''it'... E"hbour;. lr t tuft" iJ ilrlirlwl i .1 to.1tf, ..........mi,.'iM &IF m.a.e'.iplrriithy tster bta'11ttia"irt. lly t : f."Aj; i ....
't J1":
( .lot N''ff.IU r GI .t""I v v' "'J"'f I I I drthlt bile' ,
Y-r Iaittlr/eo.ilprbllba/rl i pIif
pr.dlptwr.illaddal/petcblrrwtr ilsd'ibd8ry ;
: adI{
& tt "':",4; :"I' tL"' !t4 eJ9l'gtfI. e't'irPQkNAiGxkwXi l naw"\1"pa "eelY'te' "Nul 11I01 III'y. "H/'IDe 1' r'' .11"; .Ijtlwr],.r.I7.11U1-c8' +.&1a7t1ii. Ir.i.iuallQ'JalUl ;t' .Mt be.pp.MnaI: the"AtM........I'tJ.: it.it j Yrit.IIrrM; ft" 'f
) I' '
rrrdair i1. "t ,. AtF1 4411'b' .fft..f!IId11Wl: ''uS'QtIii1r,44rNrf / ". .!'....J'J'fl'I ftllalr. I'I irfMq'Sgppl aui7uhiia l A!." "' fr.tilblf,4flhUQ4l4.. pets .' i n" ,I MIl IJo. f fure'
e IyW +q / laWli"IYa lia '/,1' ,\, ...it. ; ;.aR1'4iJMlurgbJ 1q'1. '\ t,t' !+ :; ., 'IJIJr JJ 'All'
rYr 'Y IWJ IMN,.. & : y"i I I'" i t..ltl..I .! ::,., 1 1t'i Lm. I Py flip 4tlle'w't' thui'4Iar' .',NI" ,
I !U. '
.
r t RN1I1i\..ipie; ,uYt,M1tr4irnli.llultlbelUa/l.rat' &r.1 1 "'Xing b'MIinlrrltN41" .: ;4\'1'y"LkSl:. ''. .T r }" I1 'n 1.1t
)'l..L Ik iIt-tl-hMeWt: e 41'bot'ki l'r .,, Ii j'" ..1Ii il irl.li'dl.'
.. WW.Ibu (
IJrMdutaar.gee! J
.uI Ns.ea riM..dik.l..r..J'. anttiMtP 01p "aua *4 JWlII'f.I1I ;Waldll .
'f C ll"IIm Iii for. tit l1f'N1III'4 \ uauI "'ItI ries l rata Ne. Urlrr 1tu
"lr IIb'r'iri'ILrr { t I\thll: ...
......., .. <<
.
briH.a.'tabC.ttefI".I' 1f &It. ad, MilplI1xuliWiblt.1'.01011'N'e01i1t11Y41Ah a
'
% 1 L r'1'' 'W" IP.farlirea .; 1 h, ooh & 'A D.. "uiq'! >ra.fllOOL'YEH1.tIt,1' I"I, Hr JHQCE'U: J.4'I\i11J' u(

( / wnNr+t'sdlhbopO! p hnb'e"Wt) h e. w.l,ltalaplhbo.laof a ," ,' 4 u I 'Ii t Ih wnYl 1 r.,.z: trI A VALUABLE GIF,Kld' Erltll ,Q !";'8hrwldrtr'Midrr, said flap..;' yIlal:
.alel1d.ire IltiIII"ilY" Melr i9'Sle'D4 ale Mdeeu dais in ib. bbld"JAIt'i'lhldtE'f / br IbtlO'w I II : ., u..rtI\ului elsuftYcflwtrmt rlya14Jlla. ar. NKK. ; ( rnl.. ....rd Oil and "111k" I
; '' {ihV'fcflltKWtKWENYS'wttfli' 1 utc .t'i 'tat ...... led Pi,.' r.... """
.. .tll .Nl lilt .' 'I't'ih'i'fr.lrl'aIi'. \ 01 tl i1 Jd' aNi1.krh l tj rt batas, .'"'.. ". al) .11 b'vl1r. (1 tel.IA
j IIt ,
c..w "
... 1 t '811Zf ; 14
hil11ab1r'PI1bP'MIwhadaaetrrfhlMllra JlJl.-.tt
'
&I
I&t.1( I'll' t"'l nr/ tiliu" } : .. r.H."ln"f: .V
the
d1Yry \ eh *r1 and\ ''t..F.M '' i_N"'irrid/41Y11rr11p. ajau'nd lt1.NJ. ) / :
lH>lll<4iMMI irtTJ li / 41 t IIi fhIfl. .wUt ( ; p1lNf hdttb, palCu
If diIe11CA
1 1 111 'rst tlI'NZi4' '"r m. : ." 1':1Jr611": lU ii..I. uuvetta;iaatt.ln.tbruc ; '. salt,''aw.tNOI: 'lkrrltbher.a/d' ,''iarw 1.1FJ..rid4. pp necm +PI''EitillJY' 4t ts"tJ'11011) ''' .'
I ; "
N/I If I! JIfPAI !J.; uprinhrSrt. .. Irf" % HIR'f r ,; f4.WtJP1HfffPdM ;, ... .
rJN'I i "' 'fPlt! B lU tPJtOl!!.., Alit A ...MJ1'QAerlla t t4 J.a{r.., I.IJifd', ..pi il I.t. b b.a1NNt..al. ." If' fL.i 'a"Ndv' )",.wi'J."f'J1 : l,m.sr.Y'M'.rf'. '' Vpyi.v.Il'. -' 1ryA"., lIW....,!'r .ilj. IIO.'d'8tJl8 in
L.7'.a/fOII/ d clic d epwDct'yrf'iA11ke'te 'j i 'nt'fC..NPd.Uct': p,1.,17 ,
,
$ 1
aYUO/ \ I't/.u. rb111'u: I 'ledt1 !#yyttlypli' '' IfIFy'IIMtildldjrlaa'GI' I.ei.la: ,,, .. I ,
b. bur "" bft. &
( .t # Iht4qo itp'1f. IMPf 1.(' flt"I\JtI j Iii'' l I..N' ;i HI /aa.il'iYt 1aIef" W I'"'' 111.1
liar.'ICli. .u
: "..... ,, 'AMW1lh,,puatpeupelutrlpieu,111 yi 1! "Ii' .
'
lit.
-" frapI.$ 1 CiIEE.l1d64I41; >k1Nti4, eil. 'Pj& !
f' 'rk'riiJgif'utitttllbII\ / II4&1i'llyrllydt2ui4yYI 'e'} 1. 1 M ..J ""I/i""i j"' I'h'
,
i. I at4ddd4rkdwM., ;Jb'sI I "C ti.11h a1 ,.luff' -. ... r'. "lh.1 I" :
r
fli ( bkt Ap
Ip ; : n c"
t ; > 1"\f11mr" I "'G. w + : f1 J i:; :;ftn.: b. l lUn.
.. 't.I : -ilI'f/OU J'"WTIt i ': s 'i3 AifIL91lj8E8'Clder: 11f (I,,
'rOuag .ik .ymt*"iHi>lw ;).. urr elalie.( ,4U1d1g.F ,f Vi/.r, ,PSir} aid
1'1+ (i.V1111'WitI ,., OW U
i + .l.. "H 0011" 'flloEY.. $.Jte..."G'If'l1"Ifle tie it' nu Utau itiai wf vth.',r. ftr8 itti"1Md: : 'vr"T.I/YI'1/1a'dliidli/ +i... "u y' .'UI"r : Ir Aa.u.I".;--' -
; 1' J'1i.1'! f.l" Osier MA ".CI.71 hl"WI. 1 '' &4I '
I I &, "lid'I4IW4aIt YItF a1k bbI \''UY"\lil, w+ ,WIll.. P\a\ .Apj iFi}+,.}1rAIiptCpirlJtl11iq'Otli < ''Jit'htit1..1'b.%.....,'roltfdtal'toliI & rr yxadlOUe .M'fiaw ofiliudr/au:p+1tV'1 I 1'ti'.J6JIl' j jaiN'P HP0TA"I UE$. Olliill; CorA,apdegtlatTaaltl I
... il ii $ Mmt.j ; I.I.JIt 4 4b laulaglite I .......pkIa.E.. apia.t Beat Wei Iir# Jl'lert. s 3,80MilatA'p ..&eW. buP.
,t1wtia11el1dwit. idN114i4Ultlddpellturda1' I1gNp/ea iatr.att'IludldOgLUd'b. ,. .
j =r ,yJ't 4Vlyd bai'YiYJi1.ti.ed' ilol+std 1l"; y.4Mkr.lldlafeidl....brs .. : "\U.4" Jll 1.ev.. d r.-.D" "ulsd; It".' b.'n..M; ao rupka.I ( tP V'J U rp'n.Htlll" "..
't I.., p/1;IAIrk.! r \ b tI.. .II '..s'J/ arah Gd Mkbr.......''' iIL43oelhlsir wiwuAd .inn' .J'LNrreit, '.,1 Vlr iiq kr'ruul tf'j: '\+ j II""fHf1): ) JU .,N 1>1 ..... IUIlffRp'1: 'wier: I oitk.I".besdiwrlewWaaafs. 'lupli1rr411 tl IJUir1'EltWuraJi Il/la (tae'IaIN1a'JXM a
ieii/lal Wwnlwir.t/ie4/ ulelribwd.iwftwm 1'4 .I'I '''I' e I, m +a t ;. Iis'kllln tnlr. '711. dP."Ufe"eI itad "pptn"" .ia *u
u(1It Periijt, oel.re,Inr C uriol. ;.rtral,. YU4 r,, : =, ,}.. :, .f t 1..... (1'ilwi11IIr !s. kC 'Illd W
( t lpra1thriao* Morrrysi'rYdM.lrflbtkll .1( : : j .1. fllidaJ..u.UOOotlellb. ; > ( !bold'bW+rliirt >tiilaualtuJla'CIuYiY'std: ,
13 ; Itre'JIt.t. It a ,uuu, for the'lYlA bl akalMi'bd IbYIbtiptioil } tici41'' tf frr! dY.1'i..frtj: ( ..I ",ur., 'M'.Alts: IHihlrllrlekx'd''NattJElsP"I' _'IrlNaikN'all'' '; .a.'II ......cIf4u wait ue''tt" ln" .Q T 1"0 .. It' miVt
.'.0"." l ctltllt. a 141 .s aiNI1R".IiUi4RUapII1JaItaIlryr1IlQlka tf'rtflXII'Mttel/y'RiPeMjadlal'; : tllll'Is'i.j >> '11A8-Gunpowder;, (fiiiM'Aiil! ,' Ar.A8S.3RrEU' .
0I U fl''}M' hilt kl1w Itlttlw &o rtlwdt1I ( ,rltdddd, tint 11Jili Di/1'/ ( .' :" :)#:. ..u.I"'wJtA .s1,d..1..... mp; ,I.d4,; i.I' .aduaa',"; \ 4tFp t';W UVlIICII) I4c;' .i'NE ICIIYtIi-Flnnrk.

't .1d !_ d''ti fr.lUdctDd (. 'a erf Il *a i 1{ ,. uklalllrjia ifeanttl4WhSr.lruriuarc'Jr..IwudiuplldiIesdtpit1IIu"I ...:,Jt\-i"il.'aaf" tAb. ..SMa10alutUIDEICr ( ..11" d W.1r" fl'rff".lIr 'r13 e.ch I t'd Auiviirau Ilmndv Fruit' "IIII
1 fang 14 / b111 wdk 1 tNlq .b i.Y1/ eW.lil IIYI +1h'4u11LUWInII; JIK'f' .,IrUE &a.,1 eI.Y'' ;)a.u .''III'I 11.71 I x IA' r (il'1'redtWW VIII:fdll t .
1111 .IV'I'aM4k111Ir!! IIr MwrthIRdrI pti bw 4 MNiXvk1. r.. P.1.11II; .011M 11111 ..tJ ;'h.balblttd I CUB AN'&$, lUrnii; &c., &.-.. ,HI-,
l A1kIi'.1UM iti11j&iiiolill 1r'arQuidr4ltlaellS.'latle'fIlwltlInewepflpel i+Yhit'rptealW'arlFbYilulb/aa' ."n M'Mfteplti 111. ff1"r\ [ 'U It ulOrllblI :illJL.dle.G.1AW.tebei. eSerehi /l;,i'I. jIlo .Fpni *H tU-
dr
'!Hi gti,111/s'roh4Yll, fslleiwj' pubtl l ud i iwffntmit ( Villky>n ,Id '6t1W"'biIlMMy ', .t'' 1p IPi2 a r' i rubtief 'tAII.c1' 'br' iUthI IIpeeHr1ra. ..'1"tt"\" IPI+rlbQ J ; I''Ji" I IOInAMJL.UBWIIT.

t tdiYiitlilf 'NadJuv >f'*fram i i.uuI4Lse eA iedace I ilhliI 1\ l- iJrU: la' 'Y;. P'i'Jr.'f.i; !1iJ'l JeJ4 ajNS.rylitfb'I'.ditM' kM "I.MJuD,118'r .. ittli, } .d r/r'4' I'h' \ 84atiepM0l a ; ;tiP .'AlrABifar'rlu; Tr ne

be& iffulRt ....i''li('' ".eats" and-f.f''PIv": ( ,#.I.;'ru ,. Q\"DWB"' Msffi" ''I'" .'c''irf I ,b"l. i J"'Q" e rvteW'Aihilvt"1' R 't: r>temudalluiider;. 1 1'Cl'

1+111,14, lAlilkiIJ2 w'b..dtparr 4'1 H1 P /R k3P( b t1t cr11e1.1,1Alk11yb4lViWrw'U .!? :.hp.a;. I 18411': ', }..-.I.aljfl4:(: + .." a.1!JI "thl.t '11 i" ,..,. I&I'U bLMabiaiWaAlt.j1J'e.1au1' I / ( .t'in'1, _*ll t'l ,J"* 1," "I.'U. WInI> !tt'.r... H.Itf.Co.f.; ,

YI Yi:' tl !'P Iikl.kts+wl NIi W/gaaewi't Mitlr boil. r .li.I7.ilt\ ,1..AI.J.p1 ; '...+VRt1 7. IIIliB-N'''''',,U''' Iti..CWI\U! OrJbNfb. ( I awt4Iir', s Pt-P.rola.. )..b. .'. I I8.8. ipVOs4AL'J I II u

', e 'a kllMlltl9.J+irlrtNrorpuaD.aFI" .nikbM Di4Ailelit4etufe! .,ib up.ricfcjji.JuauaiuUcJI.' .1 ."'oe the 11uT. .r u f. .: 111'U1N1"-1IU' "IJI iLeI.o'rnap'Wee8ekwMi't will be '...1..11.i 11Ii- 1
II, hIPi a1. e4t ,. .... uwiil4P9J4VERJNO la ''lurk "
Ittjflllb.ffekt'I 1" lo tltdrlfBt.dytllblelrli t "CI8JJIIIJIJlLi
6 la filritr'3Oadpw1e'I.illea IUdpehoiiaii aldta.t lira.Idiebd eli 1tliei0rbefIAprll Y'-J-lJ! ..(pJ//0/lM*1e1/8/ >)'Y'''J +lhon; I P.. It ., 'It '' er 11.-1 a......... ...,""riIll lrrl I.d ....,...,.... ibf.'JI rtA. .tntur LAhDIYUI. u.V lit.t
,+ Olber enjoy lie-.,*l prumlwdf VMMU Inw
fruiH ih
I. >
{ f ifT',1 r *inwt4IIIa.Ir .I.. 4br"ithflll'k41ryul' ," <,I t+f Ol
'--r w' tawa tnr p'! .;. .11J''"'I frhtep'-latHtrW iwQW.u'' : 4.. P" Mo IibW.4IIbM.r'dL1ftiWerdmetliIse .. ButU. iirtd iriiurtataof the'AUI: A Kk It.
I
R4Pbhi Ied. eilrobyrir. L '''' .11JIJ.l" /
J''i .i.l.\\, '
." l.
tur
!. ,.ru3'.i1fY'klot' +tel.tfil IklMri.iNeti,. itllbll.1 ll"11itbllip4Jdit urdw .dI I&I I. 1,o 'Y L'wUr''atserliiLta..eNililsT4INlA' ( .w. I o.trtfNee IlalMe eMp I ll" a.., .l'. u... fWI., Mi 4..9 .j) l9b fM", 11aI.aJIUli"ta:1 :

I/Yr'alOr Ie.ii M unl i''IH'-'ldd( If<<'tll>d.Uu: #9i4b( -rl'oI..IJ.'t.. ; ... oIio'.I. > ;''''' ttllifRtl4W'a.plitt.xil." : '' 1ji4AJsIobi. wo.lI h
I a1/Yla 1 a its .. : :l I= ,tli'iei"'"aplbvh ;
"' :+11y.rdiliryhaJtldjiwYuttr4 I It1Zr.Mtnuw bath ..ts4INY II4 (" tielkpilkl4iel'rpalr/. .taatrpr4gp/giJpIKIw41U'iriAtaraa' J F I aaA''Ix11t4 II!
UP w b. 6a186idar !yzbt, lnr.e psledb.due'l.eq'ihedleini114 Yat I M+., 16..jJ..I"R 1 rffl
rht +ewarlb & N dl.ala1b.rl.n4:it1.rltsilk
qt )uIIt&IYFtlr .'.......,.' ud b"'Ij'' ,,,,..:.r itAL'4tU' mtiri'Jtiriiji, >.p ; ( I.r: 4rHi
thtt aa..ber wilt'Ihirlaua.rdialI wlt''U 1 ''I1'''
j : : .awr.P al1p1im
"
w Otd"'feiMlillilld .d SdEt'! i&4PIaY1rU Uh
,
khr t dr th.t6.iir 0 Oailamf a Bui U 1 r;ck lu 1 ( I.1
rr.qc.W chI '. 441'10.... N'sudb.t'bfa IJrJIL Jr 1\11
>* w { \
? ..iJ1I4t"! ; .I"s sd .. ')Mt Nded I 1 rate
'
dfl'Wtr'.1s & lp
bib 1Tto r prup1il !
'plM i i ..... T" .111:1 n na4) nI / :
ill Iht of Qen.acala .
rVo5rw'W""V .111, \11$1"\\ bait t.C.I.IJt.Jll IUl.q 1 .al i,, flail riljr It.redi*f fIt &(or bllild".UV.1"/I! / Cap
fjwfMnt 1111
| a ra'd, 1''''ftIluaeauAI'9i. "e"'HQ'l" ; ar rwai t I-ptpU'IWCu1CU1.u' I ; "'f: Jri a, '.l a1y't'Yltl'' ..NefAbbu'tlb' '' err'id.rM ptr b..uud Pi"'I1 r4'u. the ,prlra (iv114lq
"
H 'I
etnitr1 !} !.a.II br .III.-.otO..rdMIPl 'I ; '
: j abo/&k rn' o f. r, r _hb'OItfo: : Flue fire. ton
b**wrf,, nt.fI ty'tkd'Ot/ard/ !-.11 ''trlll&ilr.Ii"I..ii'df.L..i' ( -.. U' ..u.G. .1 jidrark >
hF.Iblll.q .491 ,1.:11.: i dettYriar9'III. .aa Iwrwdrtw v% nladphed ,. .;: gl..ad', t.u be 01. .,
.
,ymI*=ewl'IhfrrYrmL < dNptoPABIYairtlalL4tr8 l.., .. ikidY>i'1tl/iJ'i .1 1f II t.. "' '" .. ,vr.b z ad1'Ir, wal. i ..Int1i't3'dll'eetawotrre.lb'ai .a the uQi,.tt. u(.LJI.JIlmll au tr
lathed
!. ; llA n4 ii \wb'Da1' t' "i6..IU,. ';'.. #f:. :XP.1 r..f'a8f'ied'L", 1\l1\ l' ",.. .......be".e4= .) lwla'.aa,,, \ ; ] .tt'' A ,.. N
.? > ; ": i la.t Ya IW'1 a t7j"OJQ't .t. .Ptp'' fr''' liiI It.1 1tU"'U''VQ'.r'.Iftikitd ...... .....Ij! +.11 Itl..hd uaid 'i.ul4gr4AMvLUWJrd.L. ,, "i:) u a '"""[ .t'r 'J .r Il,... ,
yta4, tcs ""' 1.111.. h?+:' .st4! w : uie.a Fd'101 1iL .. .,.AlumwoaTu .J 1h.1J Ii. I ""i .
U ( "1 e ; .,' a ., .", ; ,1 III ""j'
r tf "fl!, @11. "e4t0f1 I.1wun : t T.I 1 t irKftHI Vf >! '> ?
a'r.4iP -iflMrI1 .aiai.i1 11a IrlftiiMliir itt111fW !f S.1.RdJ'.i. Wf'tla:" .b..f. juu '. f.1 n CISI70aCOW.1iIlIlydatlllat : w.u"t"lJ" C,:YaJI'nw !IUx;=-AA'tI:' f "I t."'k ,,1a> ''ft 'd 'TC rn m
Ac
*uJ4diis a ataf'afritmabflIr1 / ., Idtra.vt'.Rr. .r+,r,." U.'I"-Mr..IUue'81 aQpebiiI .61'. .
IWrt aei b4'ti Ii1N'i1 kk! "dPIrri4+tl p4rt lrl .itif'. ._6.1IaIJat.' 1141.. -Is.' I. 's. sf: ft.. t1' ,,- t,1 ,f'lf1 1 'u Ur lUAf'ft.rc 1.tf,4b .
d Ai'daatdaywsb11' +1r u th Y1"rws Nor,:; ,." IIM.J .ft It ,....ftt'1OI b,..l.aln.MI i 1
will iftrr fur I IOf 1
& & ,+lu la+ Yta .1.M IV Y. (4n.rauMr : &i&lla1M. .....iI.,.,....., Valuable WIIQ". 1nM1'W't'e. fP.frlseol. I I
4 411 w rld f! 3-,7 'di tll'
lbcCu I
rrsirlw'W" tilJ""r"taU '1-; JYr1W'"AiiWZaigia'edI, mrt -
Xoahl renleereladlbe. ladkblhe. -IU. 'Wae' 1 { M
p4 4 ii 1iitlrclteel MI ha Ahli.sah ka m$ I1IRy.tiaasi.lh.dlaWtaN di) .Nuw ."a 'l .8.L. :J. ibi,1 I \ .. .. 8utard.r /JM kh dug' *fAra'itl't ill/
all : /
.I"U4 1vuU ti1Q.cilt 1Wy61f) V .
1Mtw, ltpldtir4d.b Ul.et'p1yw 1 ij yls r'I' r11Nde14oi.r.lw, I. +1 161 b:",1, '.J.71t 18W. all UM rtfhl, ells\ sad II
ritrM'+ tkkt lslirllMas itd' 1tld'st'j t!!+aICerfetura > 1'II/fa1SISAVVIiAt'//rir4eF7. f! J!oil. ''.1 .hd.. 'II .. '.I aud. w.t a.1'IF.. u.l rrj i r. lest ottM. full.Ytfrd'a..red pt'fa'O/l'(rtP .
i.it'near by, _4__ Mikivplal.rdlwil'"tlffwdlh tARNbfMt'. e14 ,. ..1'.I..n' wuIlra :J e' l.. t'; 1ile8aiiladrler1(/1g1id.dr.jiet" ..dd'IJ:' fir ikfi
d> hMddieM liglt1114r1 ibl i4RIkltatdfl ...&ea". tJi.. 'Ilonr\I :,...! S : a illfr 1 t MW 't i eieM..iy' p iy f r'e'r' W sekl Pta
>illb rtttlMldllaYbYtarel..atsWtipwll
'; ''I Wdflllrp'/ll l"Mliw tfb1aa I.NUIv..J.. ......,prid.aer.w. tK1'Y'AC E8 o'f.l'MI; l dk # fir e iM. ..,WII: t ail>W4 l't> / tiu { ; IMoo"" + ,, #.. 1 L..IbK,. ; '"b I 1t dory IkeMa11Y ,,iiai +WM Pellrwlt
tJrdibtt'ilm tlhw r\ 7"'r"'JIII! IUPNYi 'ft fly{ I 1" $aM' It1i.lYagbWItk11yMIyy 1dkplrpll !
fPIIW'J
DUtlerc II'IIM111h M.IQ's lalr.e Nltt 1\P'j'M l\' JtliM.IIWI k.raa/dUIrtII................ a : :tltltllrrrl.tlrldIid ..... .. ,,3.. ....1.-. J" .
1I 11>1i 'ent 1' edf/ I'aAWf. UMi4IUU. :' ,..sfANJt : ........a&.1t 1lrIlUdlst11 I Trrett, paMI d Lb fj.,...
G \ hWi .U' IG' "" ... wlistui..111tirrlM/Jrd'... tlaltkAiA IkiQl l ( le nr'the eitf 'a aIYWrliadbe4aiM ",'11 It M, l
tt d'IwiM''v1 a 4 tM & 14tiaYfiii 'JrMta/1iAi1 ? t : _'I' 11'' 's' t'.
wraW110k1o .. .)t 1. ; d fe
IruY.r tlr4'lllfiti "'lIaW 11a i ZheaMdLl... i"1j "" __a rllatt' i d.. Cas.tt.f. tk.... aid *aw ul Fk t t t.t IIICl
tItMM 1r er x QprJb.lku spui% lfi111r.IRiri w TAP ....tl .... ';..NI Ie ''J i r&'Idt3e sk sr.AAW-ted a ... ,ruperly.r 'M 4 II' UlU

tlul 1 b ae1,1 {11Irihapa, 4'Atelkik :....,.h .1. s>>... ,t ..paraMi "eit klad. nuod Pi 4 littNk'Ih4dI"fiil'1111d" Moa'V"tA: k .jJit 'iTJroo.ll J...*,.:).:) JlOL. .
s 4i tar. ,.I r. + +i4iit IiiMh.4 111'N PMo lftttlti' / ,Utl. 0 ; MUd'Wb wtgltya...Twa..1I.i3 btu1 rrJS aMa

//fl, erdAkerfMliMRadttpiflRtb' o. m 0ild7d10IfORJfI'VU@' d...- ee wd.t 1M ....... hull& .'11.:1. adtt-.ad" tur .a..J .
=
;
I twJufzRIMA e'p'JIrA'pl
A 1IOl'IWJU"'V_ fr -A'Nw.tsrrM.glb.idp,4Iid
i ut b Jsl4.4iU + M4lLAtletdMee11 { .
Wr. "Jr1ff1tt # 00" swlkit II,; 'W"'AJ lI'rMd.e !
iWda.k.SwM1IS11rna i
t
j.IY slut kan e h u krl ,1 'o, wkich wee e'b J.; tl'taeoJllitA Dtnaifa .....+hIre/A1..,..a = ;; ii W: Jf

lYllkrll''LS r "1 1n.of ssad.i'd''''na. s '...%.Iew atlWwdetp i e.liul "(ra1rMbali'11 'N "''ft.''''. il'r"itlilkiR1114 1 ; ... .
; ..'. ... ahnr / ,, aoetl..i1e. .spAlKia.1'IsOyi Jim ..utII.. .eG'Iw
". "' kM."" l'
abdk, rr ."i
4ly1'k jjM1 P2u uI :
a ret d.. dh.e.k: b tall =
-----c a.k lwa1.r'slladw { p 4nt+kti'alt.lle' srl.or7tr ..,. e lie .aN II $
r iILik.irlll! 'tr 6Ic4_ : "" t ( .alaaatlii''QerJ.k.L "" "'II'" 1.... 1ftMi..u. dws'uta Ie .....bliii"i."w ",'wuBl 1
'wld! rtt kXicV( % 4$4 : l il p il4plley rait rrl 1 .-.7 .tt .Irtt & "A"IUN.U MQ)1t'A\iuv.. d ; 1III r "' '''' IY Cl
WUe4rUMM .E6:r." ': .'Ws daliW6p./Ne4ti/ma.iaawta -i1:... .. U UJ'(i..L4Un:
'' <4 aY'tfd r W 'Lb. trrw 4 I-n.Jfl: lJ .t lrtttNiIIIMiMii / brvbeitretreaiailtirst.r.llbtheytbq ....T I. .........JIfMiI ..,. (laid
+ 'OTYl '
t tlI l i JtA Jwb baafc&to/ttfKe. +, '* .- rd, Wffi&fatir* ''-.11'.. fiit i'' "' i ........ araieLiaM'Iolut .... i --. ",, "J'''''
r bi{ wMil 4w p j a -. t+1r lulr'Ai1'Ir 'rstYrtllo/Q,I titirtU .1tr=t sIb'\\n+. Ie "'+ +tiwWaatMirN'l1' a .l ....,. ... -." ., btI

L b.Y llw wMNN. wa/Iu11jM MM14ft ..7t$+'F.eie/aul'/. .1il'FatIlifs.td.Aatlu.sl ,........., .\. .!li1 sue a/(' ....
aJ"
I e ,0 s +t11IU1e.IertfegatteirRlab .. !. # --.a -&a..u. : ."to J ., ..... ClCt
1 N+i d..w .. ...... .{... tU ;. I 1'- iSlt.'i.I! ,:.t'1I.! a. tlw poll I, i/ alf lbal'"p'Nala'rli ..f .
4u'MnWW .ilrlh ,IN r.1Xi ... bs" $ i .. J' "i.t .
( ,, "!:Ly'11I"'t tit i'"11Y'f rrt. .. ll.ll
tMy .. ., y i4rdioi .bl ...
a YiI. ", ,.. r 11ibialjltllwi.. tWa" 1 It fl. .
a allnl-M i ilr ( 1At fl'XSf- ** **. *> .... e.'f....."r:I .JJ t'f.. .t''':''' iluttlalywMdailri' py_...<.. l -1- I'"

a ..... ... ..1 ... .,.. 'r1 .. '. E "' ''.L..'''' :Cji.; : ;; lie
,1h 44'lUdaoo.'Vt.: it i .maTh. I A'lIChItO'COW. 1 ...... ...........,...."I--Mf die
>RfeVy ..'JUUij .. rkrltery t7a.. },J. ?. .i,1. r.Tom m tI
}t tAlrfsrlaaidslktel'flad LLi.r.r .f'I.' l -T y .a a t 'urn .1' ", .rAIWIt' ma ,..., rI !
j.nil ... ".p&f Ta a
... .+rdM ,l.efrta. r yd_
.
bI/tf.trhMtV U LIf1Il'... "1J ..r..wA.v .I
vNs .. fl. aejte 4M4liM lU 'fM.r. <
...r kd IIJi ,1 ." ....4ft". P7. ftJ WJ"5j. I
= L% ..Mt ... .. r j ( .....4. .
(Mau ; .. W . .... fJJ( t ski 1t

MtMA isv t ,A'4 +si.Ne''ay' +Id"Iko.e .t +lietarli.dr'M9 +.- 1 1= ::C=.t--..... by .....II.Jq.. .,.,.,...,. \'f'too, 'h''l,.. ,....''"R\II'. ,. .. t.1r" .,u. : rdtcl''--''1u't, :....
W"Ne1MsIdMt I/r e/ .. ... .... 4#0.41t1lhlafNdgrifpgla.WOli :: .1W4 l'4'fA J i

I "1 f 1J "1iWlJ ,.t 'to, v:tw., :!:<<\ ''\ .. r:1 i6."" al ,. a

M

\. .
i'
'I
'1
'..

r ,?---.....,..... ....,.- '"erJ-- ,
-- -- ......... ",':", [h ....1L, ...... ". '. ..
T .- _:.: _:J: --------- ----- ---- ----------- --------- ---- -------- ----


.

'" .,," .. .; ',,< ,'. .,,' w.., ,'j" ,"' ..- ', .. 'r .'_ ,.cc _' H -, ". '" K r.r
r.tft ..,. It" JIIU"! 4d m't1Jflli&l1ll 5 ;'ln

: 'tu "un a IU l..iMtk. tH Attit I

'VI.3 g1ftROq.' I.h,)'h'CI) 'y1A \111.1'SA't1x ......UCW AUDUNau4 filIal -

fP 't + A tR'1e! J .aJI'J. }\aU\I'I. : .' 1
,1cAc: .j ;.h i A -IA
.
J JJ .u ,\\\t\ .. it,..rt "'...L df. ,\\.c :
K JUtda<*pal,W.t'WlWu.UI'f $ : .. >>..n1"\ :"' i 1q'IlAih
Agar I yllttsStl letlni II \ t
." !
.. 1 ; i .
WfPHfr/rf 1rA iff MilV &, !J '-:: I. ath.. "". 4 I nr 'y... ..u.' "._' i i9l........'. I.V. N ni$al.d.;"" ...ww II r

..I Ffeneacola,W J -'H'm" t .1H8Ct'" ... +
os dqgTW 91x,1' II fl7 ......... :lllll.t'aai d'
wJl I tI
'10 1"
> LA ;..e1brWARrMM'4i61W I I : d., .'. C4Ar.N'YJ Cia, s
v rd ': 1I 1tbf t'fl1lrW''d' hwl-1Ut iw : ; ,,,,..II t,LJt, n Wr" .... ,r/ / 1 1

,..,...c.-w"' ,'merit' lb. eonltlt" Mf'p lt t5Ph11Wi i \ I ) t ."..t.I'! .! .tlit Jib ,
t 11Rueti1C .ikrlNtr 'd. tibta1 ride .ifl Rail I PliyeeiatoIWeeeiptai1wlll' be tt'.. ( :Rttl'A!'....t"' '" Nhtetl'e.1 t

,old bei>jY df,I* Ll Wd ieuurlbilwN > tn .f./! / + + j tir% Ilouee, ) "' 1 >Mii1freMdoiuifoyiUiidH i'u1C111, noJ mull i> nU,"(' itellbdNd' +tt' ''' : '; mae, I f 1"L1 r.A"J 1 rdm n
( dW u of AUIN I D.WMA1' .. rud'q'.J.ft: I .1 f'y"re 1
i )sane a)1''lltidh tug MMtrKttln 'i r err: i .alt r t II rl 'e>ti'1, 1 A ISt'u'r. ,\+,111,1 ... .1I a..d : pylr r lretiq a
..Ia Rsilroadr Iii .M l$i t 4, '.p4td3mlIelr Per.te.lhDee.wbet\ "ltJ,.am.. ly A
,I : ; flr r:tll. In: YY flvrl{, 19i1.
'i n to .h1411t '01 ; l5r it bne Mta ft r'to1'.11iI
?
IAc Co., f4 m I .
Dr.H. ( / 'tfJ 14ii.t ; .
t QIf' 'f\iW; i tn.I' ,. "e! .. .. ,1) ''t 1 'tIE' .1 Ib r/ .
.. 4
:i. R. .1.1F ::. aaA frlt' Mi.,.. : ..III l n RI II I h. r artltus "" ; ,.\' > be t.-U ,t.I.l.1 e19. X15 Vrtis,tIi 1rIi)

.. "" .p it*" .1 rents for opeiUlf!)jffljmithie PUiit.. ,B'e' "....el .."" ..iIJtf: l 'A? > lY11Vwe1Ryr1tel ifadj,"" Mbwawd e1.I I Mu 4 hl
WInlntt 'II"J .: 1fD gorges. tr lun.,. IhAfiretuvn, u f Siiw Mill) ** W.,.. I, :rorilUIU: and twenty tiubt" of l e x
""" ..t..w', Ile. Mt uh 1r11'.4;' ...t6* iti'ini'1JkE j "'"' .\ : 'a a1 d ,t t.1 !F1 }t ''h' iiQl/t ... I.'. .T.t'1* i ? rtmi
rAP \liooo(1heuut'felit3tlllffy. Two lAnd. h\\i'\' li .1't .:!S" .. .P'r f .l'Irrl f;II' [ ; ." ,1we1H ..tad.
.belxilel/erilefe4' tlkrt. hartltdrifrk I "-''' .{"'"IrVTiP! \ '''IU 1.ltllhfl.'t i" I / ] ;] mel XIK

.] fite&ggf !'sok ttMr \thil'blM.+ .lftl).tttyy I. r .HlfMjr/Ciil' ,.Cbjna.V..e"I" llYtl / / > :r.,r Hf",. t1fii ,
.kr ;IIQJpd "" Rail. R.. ,..... O"rt atPe Il"l os.j; I j' I', r .w.. tJ SI IIIt11KlhSi oIt 8d .... '
: >1 .J I '..I aar.ula.. pre.1'11.1 tad..n'.." ruperiw. I. 10, ;Jw11fPQo I"'I'' u', Ii' .J F.wv II1i114'1 a l1YIH1>> >\ ...
'tWrll>lI1P....... ltd., '"Y pbHt'/tthlr .hrv.II1MiAil> cad/n;illGlf .yea. .. ''' "I u"1111 ,.,,1' 1 xIo"1I'l; :'W.1011'I'.1I'11; i llld 11x1
.
I 1+1G %d....... 1 ..11.N/ ?/ ., ,,
reeved rto.. ... t tho I.r'est ,lthiHo..11I evitt M..tr l'IidAhAluill'll'oft' AlfrieihVwdrtbyy (i I' Ailerrry fur p..arr ir 1 i '
+
N.'tddthnW11 a'h tI1'1bml WId Mr KHu" iMi ._ '' i IN. IU.lp",8httd,ri, iN I 1. u''I( I Jealre .. nJW\ all ifrh
o"t'OO8fIMI'W! wte.INh"+ the ili.i.U-ni .>irale rw ;rIrI1b11'liddIt. t-tM... 41J. .Bftlfa"4" IW '(I, .II..I .11.A. .. \ : IY itlTrb
te'l..e.r N ',. ",,Attt9tMbrK I..ault; G.k thw'rtspt/it +11e 1flhhltr r 'IRr. JIapp\"_ '4 I.. ''II'' t.f.. .1',11)' ../1 \II \.k dry ",'Iea l f
terll'Orle.tI1i1....WI lltaAkIW..U.1MI I, i tt1abfio.R ''''' ;'''''u'T. 'aet' a I r,( I1tp111e1.,.I..I't. NrJ; .IiI.l.. ,I >W.llr.JIa.'V.r..f r
J If :. ... i&i L. .Tqf Vofci Tea: get* ., i."'111&I I Ith" 1 11 yr
K. ....., i.qr... l"bd'I _t .w.1/ i1b Ar1b iI 1 I { II r
-PURE. ..1..vdtiA .frrlIH .r9up.P.Iinl .:.. I Br urder or the&rird of DI'tflI, ,"(J+I. J!. (.wHb.1ki.! .N '1"Uo.I..I' 1 .1tI+ It I << \ ,! .JCla: 1111"d r
e lid ... .. 1 J' .. .. .A4l'i b.r" .)1 /
( i :
lftWIi1pHrlnte
ih.aktyh. +,.. ... lV! .. tt?
imii'/1rlq'y11rr' ..1yrrer tre 1J'1Cb. 'I., a of FiaF.brwrr ltlrtn'') .t.u ,144 !stI : : cu..,.!II.
'
i .
and ...... fW.ll'ttAhl' ,tpMeltbtlepmt. O. i ')u'n _j.."J'iP"!.nttbdr.n."t' a ". \ .. i ,i iI. uU..r (1.,1It ..1-MlA-Jttl 1rn
rs1JU,.. I.'r'/,1 I r 'j u. U ':g--h.-:
ren.lnJll". ,.Mtn'etrbratll ",qllhlJ ,."'J4JUlO. Tax ..Jia"I'. '01Bl.tirt.Jt i' .1 U'.f'/ "-'."" .,. .1 u xu', I .(l0 \ ; ; 1 a.dllI(A+ Jf&3. I fin.&n .II'.MlI.! ire brri
S'prc.I' .
111 .1'ar h iJ'f"t".d ea4 { a".fl 0711. .'i lb //1' f ''': 1VV! : ThS'i'ltlhrj!
....IIIJI. .._,It'4tJJ \\he ;axpl.bt" I r B.bIe. .1I 'ruu H.ltp '... 1It..NI.b..kIa.l'. rY'11/1 ,1 r
.hsV. q.1 .J II'1i1. ..tJll ',Uud'ttt.'If'l Wri ur..AI..... 1(usP" ",{j'ygiJdlilNoJr/, : r"'W:, a /, I I i !? ,rdl I MlttH.ri
r
1 f PNulF>>..,, '''f..u.oua.c"; I Wl'lf. ttIlri.r,
sovTHR *rn&iwypp"!imtfF.. UM iatdag-'rA.419r1 i1\ .f .. = I tt 'ltl
wtfwE"lr'r4l'avrT1 : ;' ,...01.. ell & ,111/11:13. rr !-.UJ -ek 1 std '''lHox.1ir Ic iY'' '''
1IIIa <, > .
'
Mlrfrc4..1 IIL 9 I/ fM11p4V rr ,,,., Id-.u'ma II.IN.,: "I&tIrr ...i.1..
I
"
.M
HE \\ |E .. 1 i .. l1; IMIe.
rura
it( ".. : & = .( ....df'''' ::4 '''l1 ti 91144 (*u' } 1 + : : Jt1l1ST fhrp R4rlr
A ..... ... 1CItACiiBR9,
undf'r"fflf\\cIWM-1Jft twrse "" "c. 'Y" I 1.4l siut1taM ,1 KMI r"ji 1I't6'.t.L' lift I. + sr :
I p <. I. ,, Acrordwn. *, ''t' .r ., ( : ,1i Pri/ban.t fyu y, full S 1'x61I '
A .fRY t; uV ,.
I r.i
I twft r it11"Ytiil'ti.robrendl.rote 1UI tUr/b tit +lu hN:e;:Ii .1.cI:4: -,1;.... J rl./ c ne I l H, a....., 1 '. -'.. I \, ;: I 'r'ciiji Q,11'ti ,e.Ih j 1f.?I II'
.
,
,
4 ,.tr1311DYRrt1r'IAFSIwillMl. Vit.u- I I al I. r u tll' j ..
It ii fee :" ... ... ... rtJf'IWI.Mtti'IW tfiidl
c 'I" '
IfJ llt"
P'M"IiI\i. M Jt'JW".t d t'+I' 'a.: .( I u 01; u'J' 1 i .
!1. otM.
_
l erns $pt.. rjkjl t>tt' PaWel" ...+lIiYlllk tlw r ..9aq.rtlMlka, .r W .r'NI.I tI :j.:1. \.J. .a 1 Nrd 1Usp.aufa'1lanlrlyl. ,I r 11y.A' p nIUJi
l
i l 1 'II tll' d ul'elrl'I
I .
--..pIIIJ.Ql litlra1kAR11Itl Heal0rj +rUJ It tHo..J'It'' r /IPk : \ \ ;
f.rMJ11141Ia +
"A1. I" ) /
,,. r: :: ." JlIRCIQf.'rKfhiL.JI" .urnrl'rtli': ....1'N11.+ wrlul e ( ...1.1&I > I Ut aethpilsl an' plii i,II J :
,, I 1H tD'd "
illIOIifC'- : ... vsllJo. 1.1.I 1tIperdlx, i, )ruM .d.rbpli "l.r.r.9'(y 'r + J.SI7..a6PI1. t ,: '' :I / r ''i. rr bitia r'r
&1p"''NeWI'OIlplnr'.
SIll ._W\ County, K !I.r. of" < 'or \\U" "'' /% tlfr.p'dv'eM1. ;
\ I( \ \ '
It elll be .pINIe WI ;\j.rlltad *>.Vrad> I"j properly of _i ,. tMi' :tt III ,1} .... ,,, IIG.. 9 / (
or (1lrnae4..1: '1 .leIda. W>. L. Dooib. tiJl fc .l4MiH IL'-'n ..'a<< :,- ,, .,,", "''' ,I 1 ? III4,WP'tJ4/4' 41.I.tCMr, M Lu JIIh'rMlisptrpt
.1."Miaf.. i .. ..._r..due lbereor. p .S.u JOAhili'l -- I 1 ab" Ittmq ".4. /";"'
lIlt' nrC..I.,ll, Qd'.UI'r''''at"JtJJIIWg; : I' Hp'Ie. .J g ;: W".r. I + .\nu'k Alluf1; } +,brt. o tulealu .
rutered the" eXgrnllNVlIer I 1 Alo''''' u'lt.rIi.-IAdul.f.1Tnl withloi .A3....... .1,1,1.0.UJ \ +7 Cdth' .lt1f.i.1 rI' rllt .
.. >> 1 > I tra.eo..p..r eul .dt ..I T1 A., (; 11 e
mi eoemurted I W1dyltIraRSIUN.gdllrlt;. .ihd 1I_ :.11Val9q49h ie ; kdiV JPr
.uWbo.U1IS
guareMe4dljI lls.I.II4A 4 >
1 1tl .w.utl4.'fl
ftlelnltoll Iot'tie MINJ.f. it U (N1rlNrtlIMli'ttN'' i i'l d '''''' ''! 'FiI! II' l 1 :'NJ>8':", I ,hi"aJI,,:a rKsY&i tlt+y uburruwlts '! ; ,1 ee } i141 t1 i IGu bl*
: 'ti u4/ r ;
b4tId. '" .n I" '-,r ri .;; q ..laf IU.1.,,... "II1U llF.r.r I i
TUerd
ender Ihih..11 w> uode ( a'i 1: ,.. 'N/tlRtgS IRIIII IIt/M' Om
a4 '
1.1
lI ; .. ". t1 ;
If q"
I with ii; ee Hief' lwittjrf1H4l3.i' ;''' ern.d I" K: : + II1COLUN.,5
; $
t .. 4r.8lPh' tgrP4l ,r l ;.
't r
to the etmorpMYWr1 Sr'eteh : i i.'t self ... lh6ilft" ", ft. 1
: IMe. wittrt.PLAN .. : ,1. f'.tUlI.: i t U, Gla,.(' u"' ) ,.I. W.dlliJ.l Ac.: lrUJaI Av'' ,he 1'4
HriJ.PPIrt: >d'l .J" 1I II'$ I/ .
TKIWUNO ..Ui.s .. ... "lu.Lu
IflllllbearRI4hrd b. ,
9.1 M ... IiIIJN"'J"'IJ1WtJMt'IMaN' \ ", asll
wIAh'II : t:\tiiiH/ ijli.jiJ dir.y:':2 Itl WI'I (h tl {9r D1ed
( I LiH on Cua ( "f |h je J tit ( j uxXUTA. 1.e
rnlrrin F1'OYeiI4bt'Mtd'
ki.iiH P.IOOF b.i.RJOriM.l to ap"I| : ,.uUiJHiiNIIt! | l -'9'' IJM., 11li 1 "hIII 1& .a"",*' 1"J.Iy, ,, r VI11.ru .j .",; eh i i '' .- "" ."9" UI1r' ,
IcurroMl oiN>""I'I' HlfLttOAr> VAIUS' 1 + II Ir ng Wde lndb .. Uf"1' .!'J. I. .ffrf1'wf': '" ( h,tl I4I lrllr. .III1U u+b' t Ntl'afr < ur I
sun r I
D4QiwJIUlfVBt2h' :" WlJtd- "llb J ., 'Ji 1 .
rug t e Ati'\e11i: CIIU"'J e at 11 I'B1Apf 1 :;;: l.ntl =
W,1RwItldrl! 11111t'iJi l1.IIb 1w.u. i 'Ii tllrrsJP' (Y. ". '. ./Vabtnll..,rlI 0rt.IIiW"1"f I I rrirlh r rr lY.
1II11 pr-rfKfV ,.FtB; ''A\\&r' WAlirt'F : dYllih : MfIifLUbbI11iUI; Llart'rfljl'i .1' p1' $af411111 LtewICl.l/aelltlt '''JtrllMua. ; IA.. ..'{ ''t V.nl'' to be bMd etlhi t'M/.H. ,
..., *1**< NeN1.rul|| I 1.! ..It.i.i; ; u1111reP& ea 1 sucr.7Alili)4 .. ........>a 98ritdltf.ur.fa.i 1 -.......". "... 44111. INS lb
w. Itr"+p idMt141pV'4bbfhd1giles .r7ru I' 1.i1I11UJ/ I I* rnrVetW l1A ."' ..f/1"/ J Ill_ h ..6IV""U11I.1'" !' !,.'?Ic... .
.
rh'.klr4A' : ,"f'tt.4."Hr''I'1H2If' t1GIlltrefi.IlyllNj "I }j N! ''t e/lt/ II"llitN.1tlytW'\ ':.l'A urgesq r 1o..f Pu..r, .fi/hdfllltlldikl 1 l ,' 1.g m..a; .1 >.ri," ,r' b r u i lltru.aBwitp

+' rlliflhtr_ UII(1"f( weabulslrueuoud ila"&tJe& t{ .ai; f : \ !r.r uiAiol.etuiltnNr6'JekN" Q1e.11rrbSr }, ,
.l; $ dO
le
f
t" Ifl"C": o ( ? 'om 'Jt t4 dt'ta'
how J d U'cf r t .a" .. .. UIh.'..peb(4rIMof r'alid
E't ,. "VI.
Y ullI lu, "'II" fJ".Uu fir' '
W, rre preprftd h re.fiKiete with Ouil- ellIi'\ '1 ".' a\ ... dt64. tl/ght Wrtefraleap'oy.pe .." Liw y ill 1ry
"ra.oua- bita
,,*i 't11th'bUhUJihi:M1ra.nlb.nrhi ru u1H I..ttl" i'1.JS ,&L1
I ut nuier, r3tI.he., Cvunik end l"I'D': ''' "'",h'" 1.i! r4t111 !... r lw ... !Ifl..l.!::" U" Its as.i 1 Iytr1 14x!+B U r r

|Trf Mtiey' r. !..1.'I'H": ."'I. ''1t.. ill ',''thtl n}t lir r Ile u ,IJII.,+i,:. "JH 1htha 4 V q11 t1 } { urlw"L(}Wj-'Q ,. I Juliet, 111 y s'lk++ t a .
.I&t'Jl..wJ Jw. I
+
.tJf1"'aI .tt "'" tl '' IJJ 'Y .. : ( ... .r nl',4. '. I Ia
?
Cb4" .'r.'I, : .prret l Fltxal. .t. ibe '' ......"ICnIrN IC. ''rri'r'' b"fati' 4''k' I'W.qillYbi .... ...>ltalulrfrlhr+aeterIw1 N.1141.. dJ > O'rbv..'tr7JUiel'J. n7wluire'I11ah' ,r dti ule
J ;
.A.
I1' ;
4111Bi1 n ti..U ;,. labi \ trlhhetJ Ittllt/iib11.1Itt1e.fll.svyl.dly IerN! 1 a +
'''''''.''UM N' O-f'CO'1nt.: r .- 5&-'q r\c1 w.......,........ ......MI'I. press ,l ; $ uWl1fI44UtVi'tN: : ,11
11 rJi '."sI '4.d YeWl rarrllb'tb \ ,ltIIItC..f'.( >bJ1.109.deflrAldgll ssa>rI1r .+ 4R > : ,8iUo t11iICA1 l1 ?
!!,!;.R UJrw. i .rU i' '.r d-"t .l ...t-1W IT'AUlttl! $....lVl as tlfeu..di'teall h.el.b., iih erkan11Ugtl.l6 r riIl1 t ,
r rWellf' ..." sJ, >jl>''r 1w! ft u+ u1,11Ndh'mi .h. h M ..I..hl J. .a ded the Hfclll' wf.... ..../ phyucikoe.,. < (+ : 1 .. 11' I.U J'r ArTl1'tftYft t I ,
Nld, iftt T1 .1 Med bill ibdr 4IIWII "fI.. used. ; .4, ritnIrd' dkrlewu
e4a. '1.r1A,'-l 1 kr 1 .t. + acinct4Stta..u.r _I luhl .y lb.
1 :. t 1 ef t J. .4 e. N : 419 p 1s'w
ThII f ti'dl1Gf'ilifltIit1l'fu! .. LuC'Wa( e', 'tIcWaW tiNA.fHNr1 ',f'bl' lit,lt I 'cl' 1 ..11 ,.'
being
;
I+siAfAt; f 11I t: *' '\ti'iT. J J4eut. eo the PI.n o.fe f1"i\J.i A Il d.tei/d1J J D.Nid""htrfy" 'I'rillt' d k1IWr'ii1ettiddl v, .. .., 4Q1,Il"':'"
Zl N' R IU 1l1 : 1f JI..or: ? ; & hWtl'I''.'jk,.'1 "D' .
fr
'
hrd ti 'ii/n/ 1 iji 'I beir. 4 ida..y..I.&l: ,, ''tldww-1ttf: / ,t. r fre ; i 1 W: r e'lt, ate
R.aJhih .. ,
+! ffth'RGtb.ct'AitI' : YI\1\ : ;! } ,,tWifbi4111tinftU tMld Ufitlta"J"MI"Wwaw ::' B7""'u'.t." .t.. ,!J''. ..... I

txillr'.d'1Ttt, Tddihbdlfrt161At rl; II. .: Julie; 1J jfifci1 ? iWTir'JOif 1.1.t Ntdtl dY""'"'w. I I) .r< 1611._, I

1.fU I. "t J. LWW.1tiiW'S"I,I.t.. } t ''M" 1 J i.quU lu .*.., li. Ml
Mfldnlf \: jj thl't'8J'srJlJ1' \ b..ajW1'/ tIQ tICtH A .
h" t ; \ ? 1110 rdl (IrlMer$ th I ,,de. ,
fauls.t'it. -\.' admirablyH. a 14tutihn r"(11'ii r...' e1J 1'! 'a It i It''thfrlt'I'+l1111d1J 1JaaItf!' r ( ..
....
t' t tal t "i w L t..I.. IJJ It
1'1 .tei+rlrlrwgtlr "" Mt ti.J\
= bltr..U ber U a. ". 1"JJJuW.ic J q 1 Ural ....... III pcrrun. terlagIh.
r ii el1.Ll111,11 end be+ 1 Fr JU1Fleid. M they .r* the' fiuirmte t4Aerunt1t4.iir44dtl&dliirMr,1 dMirp i6A. I( sir/ Hb
."''Uctd. tl'''bWftlf t 1HhUC, rur.--Cuuo.r "D a tiW Ilk... u .iwuicbit ( tdl.e r rhte Iht.YI4I .

II .+(1 11.tram, .tIf1."i;.""'=! II xlM.ul; rd L'.14e .y.y,1 .a. .. MNt84 a/1h'....up' "y fAlibi' .1 'h"r'1,.! .'Ut'ed.' : W.&el.orl'.& 'ptT :," } /
M'iaice I ** w* ew i i :IM + r bx..diwq rat
I tar.I$ -ff6'tfOlli 1111! .' Mr"t1'; 161: _""""' ''d''' *lu *+tll fiH MM MM IftWebf i iMMI .., .
'.I".Uft+tad'}'1I0f'.ti! 'ltV .ti +..fU 1141,." .Il'i4itxijr' I I perou, wise. .INII.r, t1A11irdlbt I $u1pJS T 191D$1littp'i
.wdIb.d tVea.! > > ? .tfl".f.. skew/aw14. 1Attd'f.e1'fmi .................... Irs...IJ ......,...,.d'ttlldr lilu S. +AS.tra/ryltieli4i+tAdlMltwr'' IJw, r +Atr
1ttC."t'I $1tticiJ '; .Ir111MN.11.f.dl IItp; nrilrJtr.'hrt" ''.J.'''' ..1111de
... i4rii mr ti IsdptR'lktr M .,.4111JIIe1,11prq: ( ...ridi.ttu + -........." .......iM W bAld 'L1nI1
j Nil lit F x1 '
'
.. /) I1
.Jrlb IJwi.dlwt.trgy.rhl i joadr ... iea.+1' Jrlr .I$1lIh.yrlyIlJrdl, ;( .r1.B.lbAtlrl1hhrrdlas I /' 4
:t : 1i.. ..f ............. e14 (,.. ......1....../ .. ',tdtlfSI4V4I1( a t dl a rltmUet'trto
ales" '' k y cause deeib -ue,duyMd rrdtW/.slap w c
CtMar,1JJ@.r+.lrr llJld'11'1 u .
1Iwtft1. ts1r
ll !
Iri-I .II ,. ;fa d.tne'ee4'rr lhsrpJZrt/aRpr( feertrbt/dfwtf.aatY'. / the 1'4 arts { .IhvI ,.
I_ I.iiI 'm FIn Ar.:.1t:tt.e """ ""UI.j1 dr.ri/1Mh.ua1. dleI....sly ..Mrlr.M.tlIdAlMtt tt wl. ,.'/tl/ltlrud t/eeeiJ ...[.... .qU.ovjMW *- ;:

.k..Juaa ..Io w '...r.... yl eJ tMr4tt. wifc..*lJtel ..aw"' f111tfYi >DI' I ILTZi (Cj'" .Nett----4J .j,1 .Kr.t.J1 f 1]UttiMTetter ............". ,....U... r i [ .

AID )lh.I.....'*"' ... ,. Uteer, KMtfrttuue end other ( tflit'Y'bbt' JL 'l r
'wi inUt.'t
Ie .... ril' ..t d... r': .JiWI. N'it.4&11...gt rJr rpsbat, II* I r I 11v.
lt"i' o." ...' WI'IId l + retitY'Y 14 .\aiIN..t..t /a: r
m IyWJ.'SPrkeArllr t4 "riOj g((.eudr 4)J 1hs1s.. U_* eu.eeriy +M.b.q i r
J,, ....sit. :- .*.. JA' pr Nr.Ji111tt w N3b11J1ltr
iIe9y.rp.n ? !. I '" '- r
..
ed a 'u u1Je'1 "
J bt1
w'
K .OJ.US' LNI ur Chase ... 'I .NHi1Jl! t MIlrw.pepef
dye. efst111't. \t.! .... tlarJJ
Nnw. C t!? y fast .a t;... u ,
14cuOLed w J.r II! brr i1ryq pel. laltrli7Q1 depth, Mint arp". M.i1MWi4A elearlMJainitj'eM3tthteM u.- ..,..IIt4.*, iAiIOw.I41 / % b!< 4uart Ge'r
!Afltl 1UA1'U{ .. the (>... .Mjah.rwliMtkrn1IMs'lhnwiUkrTyalfer4 { )a 41tt+lhhdll ";x1.1
,
+Peq ult ildII! cttJIOtW.l4l W lti I..l.. ? .. __ lrwds.ac ... 6 ''aJ t : '
./illi.I n.11.dIM4: .tUJtiiLN..7M1l4I4UIlr. .- Jr \ ,, ''fI41tj l. '" ,
.{ 1uk ;r;l 1_ i11f1/t1 Jp+IMyl WI the '. :I (i11 i w.'lTty I
-t "r J.a.:,I.1d68. IJtil lU31J W I.rlnlu'.r' rKlrtr1rJ.rr ..rrj..f.lm y tuJ glhldt111'W'1b1
QJM*...,lid 1i.f Lker OtirrU4Lg t.d .1I$ to tl }I IIn ( + Jdet #', r11+a1/ 1 t
tt J.u4 ureflef : la Iw .'.. t ..
i"'" ...... ... 1

......... h.ttlbrttl.WtDd1/ Y I.Y [V tllr t1I. *iaSull
me ._...... 'fIII.y 1 CIIdIj "18ts1P1.N rY Ihtr sale Mm ,r./lru++l
Ilea ....Irrtt a liAr 1dA wri d+wy
cu' JiJ'd t1 KA.,. _n1 IIIL W_ijUeet I. I

da t: Z1MPB It-. $41rtL1Itj.. flu t Ott ( )

.........'fvl.. ...... ,. 1 'Dr.Mi+tl1Iiel 4 k+la 'w s> r i"qf

::: w t1.MilyublIJ J M J r BufM t '+iTiia .
G = 1bb $h MLA IJMJa'ru Is'fi1YIaI11AAititlJBPatar.l. u e
1 ... ., r. Br ItiAJaa 'rrlA Tee led a.fllre
w .......... w ..u.. ..eN... i d'f1 I M7 sIh. t
I L_" I i
: ; ; tree IHIJa14e -tt-
I1Mr 1 p.b/ir .
hNsir M
*ired IS yr TT'tttMiiWbua
...... .11_'"e. tbtf Ott.6u.a *
i'EtC& __ ...... atdtllUtltll4.et. .
d rIJI, r.cttU7UT. r.. r ltd ..... ......... ....... 1 'a W ma.d
: t ..
;
&M"'W.. 0 .....,... t rsl...
_-.u .'1-1'. L+N ....". t kf$ ,8M ...."I 1!I It1tt.r 5-
.. ...JU .rA. ....
"' p'ne' 'ph.lt atel :.u..jl +1ur.Mr ::/. .tlrilltlmerbmtrMu.ad ,:
.... ttittst. .. '
R.h 'lt1I111
aw/Ihis i.
....... + p ... ... i-' re>il/....". ...
p u.. ............. lt>V t r
aI $$iI +7AMArit 1I r ., '
ipet' .tJll it dld4blilhlrs ar Kf .. ...... ..... J I' .
u.JA eu-J. L M. t; Ifs ] .y ,W, ILA IAK Ih&I I. 1M CMoi. 7 ,
I I.I I
...._,. ..1 $vb.fy% .r |I.
f'5.-

_

.----- ---------- -- -- ------ --- -------
,

.. . .
.
-" ,'. .. .
.. ,./ 'I ,'' '' 'r WC


.vi Jt< 810f3il+tllil iGya Afl"31 .oaTANT--ZON$ I ra F f Ira't. JlIII

AitE L. }
i ism .
WtbclleabAie6fltla P
1f1Y.Yf4XM .t"'J t : :

+41 xW 'eEpxbs Tn r '

T tItii'TtCr 1'Jtld .'. CANOE- ,I: >t* 'l"I': \ 1 .SIJ1i.n: "J

a yr U, ) CU8BD OY INHAI $ I' 'l" .. ;. .CI ,

hit h euuieya li.",,...d. io .. j tX( el't
e ),ht.l1: nu rkn.en'I 1 r. rlrl
{ r ,yUf t i LN iut''iIU Ja 20 tr"'A' 'H.'I UIi
IJ&" ,
eb l' it y17e1i6J :
al! q n 1,, r bahs9 : : .Jt. l5E1J I al" .,. pillil 'JUaiIIlI4 $RtAPI.RaLblbiii I \'
ttl .UII"elr n.
J ttllptl, IiI1t11l tCn >eciorati htWI fhW"tll'1"i' ,u. r / III"
.f9lta ,np ,au 11I'td/,6aparfewtirbwifbfi Ni,'i;/ + ulsH ? 111* U r l4r4tu{ atf h\l\a\n r .. wwPu'atuoll
i NA NrC Flri. f vu.pi $ M ,r AU' IIM d .hl l,) ,
"i& .y.tear" "' "".: 1 / /p a r $$ I'AJ W. uo.a 1,,1 Fpi4r
indi..eU', dIq r.Q.hip''ItlWiMeri
f Aft.I sr.'urd rllrid Maitb., J'Vr' { yi terui ak, 1'sUWItad6 tm b t ii

7i Y b11 ,/ tuir bbuuuli trtrt'I iiHl V.IAID .I .. 1 taruur Orll aI+prra11T4A:7IDttLi aim
Lrutlali
{ I' u It* weaawuiceof uuailnyed : ,
olTe.: + # lkt 5* ftlfr lfeWKtaBt'AiR5aika it u a. worn under ifa coiitiurtreatment 'OJ f1Q1. :
fet''M Ares and A 6IIU mU4 .
;e Ia JiYI n11r I Ila t i bI t out of ifji1 Mh1raNl ..'t la' I.a
'e uiuety every
ru. ,
,
.
ra ii let., itIlmidtulYei7utr ,rib dx'' 'Jlm": .tfI.m:1 'W I.lIre"1 in the grit ainges, and AftMn .t\/lnt.tP.J.I: .1 M .t

bleb Uaiaer! .-r. '. J'" y.MtFiy9Nat, 4eI' ) the aecoud; but iu rbsl.ir.et ( kcr4ivgU. 111 5312n ,[l JSKE'jw.MWWaoLSSai

K. q hr dJ.1" 1"'irrt bill uavels (IW'roliru&N .pt."lble.v ave wurlt I1 I".t" l ;tit. ..r 1bn.J 1wI 1 1\'jlb'.flltl 4fPP ;
rI'iMf 9.ofl1 wo 'ilolb f )1' I -
r b Lrn ,
3f. "lI1J tI..U ttt1 fur !!,r,r lAfle1'4 (
'JillttVwPP ,.. ,lIitl .." ;J1II\I. Oll' .","MII" "W'ti11J Jlt1f.uti'tv" terlsk fl I' I"ilrr ., f r"t.Ji'< lu uuiyk I r.il& :
idllJrbw,NiWssY lat1 o
ct 1 "/I \\I'' I bu""r, in the I..a.'., .is I jiMIee l
l4Im.n. .t.tliJI. l.rdarstraurdioarrcliertn' I iJ'. L ; ,Ate lU'ael.eI: ftl 8.'SWVfI JW> t +114,Pot

," UQiaw"M.leuelidlAt this fearful ft'yyr'tIA..' c".lIillb.,1OJ4j' tRtstudalralw J el' 8111",,,i
I. ) 'tbb' ic m est, u t.,+ 'vUI said, ..
I miHeAt emit, (Mkifl 4 wJ.Ittt uu.llyderiru.uhtelfS1E l'I :p L, .
11Nt4wAicuElgraid; ; d. I. IftliIJdtrljauy"ud.
& /b.IfIvf1L" utlf"HI'a" the Puo wu in the Uouvd 1M1It 'it'
11ffe INau 141M1 ul tht"IIA.t cut reel eaiculrtwnrbuwmtt1'. pry, tlrlr ,iptivnH.QA&a.'JJ.I.1N', IK4' 1! +a;j"ll '6"t,r.1 l ill-h .' P
.
+
UOI I1Iti1t rf, Qelua $"1.is aeut pi'puUiou of"* '. II: i/..,,. etl 1i1JNrkMNriee4q IIp.. '. ., "
,Ir.m ,am Ii... are declined ttifilllfarave. 'C gIM Jea& ""
I TI f\t'.il"./ dd R 1.1 ,.A'II!"'tl 'iigyeylgl Mild'nut/,,.1.1. tillMrirtrea16J talc f nag '4if

I Ptrbt.ilhleJl'piMiRttddy I.'11 JAsrE Truly Hie quiver,o(:1tr&A'1t+afl : I ; 7 1c: jJ&J. i ..';re..u4i..lIlw, 1 ,
ruhi.sI I w' tMlIll'ltll." !:,.'. 14 ._ Pft/1I11rpIBllakelt'rennq; ,
ICE. .hue biro the grehr'NNi+Mr 1.1 l 'I l ,e'rlr'' "IJ ti. I.w.al.ttdl i to t.btb tUU : Pallat .. Alwuada.fa4WftisARlleeM41'Iifhhttdl ::1 tt ""I
: parea ueiilier a&e urll,1)u) lii JiM" : hi r
i i .i'f1. ::.1", '..1 .tn e /rbMtilYitWy117titra .t
title ia brave, the tteatfit/Al" f .
.
fill and,. ih" gilled. UY'ftiif'VefttupreiliC V1'4Fur1 I: r..\ t..i ,
i ht,, I PiIY8ftf 'sl'p'I'LIU' +'iI I"U, IQa Uelll/fWW wifillU'l Intel : I /Y1tteetbap, 8a1 t8. .
..Ii To. .11I..I'n r / T d xftJL'hi 1, "
".In'Nrne'I' I ClOd and raw.'I f4 peifevt gift, .1" "
tL 11111. Iillil.. ( UUIOOl'm'(4t. "
ili ; '' ; !
.1'WtJr m't= righted /'A1 .j """ n1. .11 'bw: if:tW
fer l< Into a prrurlt| rrr f
f'JpeIJllNA $''cur. .11dPrarYirCI .I r>, "dT ._1.#',.., ,
in .!
CunaumpUou.au QMIIIi.i;
+ r ,, errlcr.w 4.gbtuNMrtdl)91A I "' Ilblirrlutaty i ..ltl"'P...1..l1u.1 .hrl'
A I., \ { N( ( i 'x" IJi + ," r Natuaegr, Pepper, Mac '
th t ria.aty0i jl'jfiiftt( "'1)' !14'rd0 tJybHiSJ.iy' : 1 .: IIDlnell..e .lICa pr..J fi 1 JtIlalalr" Hat orls4llltt""t9J 1.' KetylaKJS1MWtlrp.l11'
+ : "j\ .LiM.b 1 w IN
sit (
Ii'Ltf 10 .o
.a his "Jebrtf i. ."IUII.U the I Irdtnirsinu Mideipr 'urt, CI.ret.
t i p {q1{ /.taurJ i1 I
t tyt I 0( ,. tftB4ltbbdl' j.t6r.j.J.tI..,t I te 1h1J1 .. .
am;,i u nul'dMI"j4J1.11: .' rih 11'1 JSBIaIi7dldd6lffffilireMlIIteM 3 '
lTTidr I' .ca a weakened nt. uy &'I'l J ttll) 9/t1Ik1I'llf_' twltld b at.IIH. J it "rf.n wkll'J "I 1
Or le' that Thou..Yre1 1b>fuillt'tl '6rJ'yiiiv Ji"
airOll
.u".I.atf..j.1J. ) .elll. J\i.i ; r "J. na4lP w .II. a _
.. tot +( +la .i riMl. lie ed oftlM, Uvuii fltJ w MtiIi lt ",
1111x$ tJt e'11I ,u'u t" I ''U8"'j. I I..uped'rllwr ow' 'i l'trr !lfi"PP4-gw! iglal
OO. .r.HI",1
: t
ItJrf .\f. I r,. 11r o. 1 than fruin adiaiirlltferVdaioium ( I : .tf Wio11Itt.. I Ia 4LfMPJ
house '
al JtstlcJt klilelt pe.pen6M.I'Ifpotlt = I q ; t
b } \Htttnif'4M\ / jHwrtl' CUIIIpt" \;"1d'11Br'ii ;, ,
i z? 'begrlrt r'Mtw+lpll ; ib f1los'da'tNbikkWttgtlrJjittly 3 atl i 441 "Hew
(. l lung free rut the iire iitiilk''eUMi, et
IB 1'alfiil4tl' IM I A'NG a...m. bUi! hi" ..f.I"11l1\' 'E'.tIt[.iTllI lT eh7-1 t'A T.:IfJ"U i dllX141 liaiing reuiedie.i. Thul; b.ti NdJ lMtttrtsllhtil.'eal ;" ". ; ,,.AAti. "
1rC 'FURNIT .A litcal' k.rw'' '''P.tfWlla '
+ fy t ,artfm 11111 ,'d Jsll ittiurdj iieveilhilraall t' ,A't
qY iutioiully, and "itta more power I iMutbte'll"t"b erltw'Y.d ''laup6i\tt''Mi1Ili qtl1.,
.
.
11r rlAlilli. ( WwaaMbryiiet ,
:: ) .a1'
_ tlltltai11tlc/Jdwr' S!seat dl1"
cilitt-aa t1fit9'Ttf t e WIJI I r .lipPlh .
wuttldalMrJifirrap/ibe!| of lptUrkrUunbuktYfilarddlfaMidd rtlJ .11' ,
Poeaarula IhatTtiF w a.t teat t K1drfPyl. '.ICbDli\: l "'JI'I o't"'JIl.., ,00 ti{ ", 1 \ .. tn7 fury. "d I P"'R1'.rG&lRi'> { .41 ri" &I I'll"Pe Lva
P vaidl'II'1gtAr>tiil LDbflllf 'tt' rl..Ji."I1" 11 I 1
rtt f t Srpieotber' 20,ll& .
';l 'a' hl I\"O.4.li.. IL.! 'kriididrbdlltjitllJt 'fJ t ,ifi Jgf f* .Mi.*.vJ i lii.K taMoble 'rlll 1 e"t1. ''II
I .11I,. j..fl 1 .'lMI'Jf'! '; /nI kInd \ t if ; : I' u. t.w'k, I,.' ,
., rid'nt "trldribIhIiUflk \ JI m ; at..elluecal..1111,1'411I WKi.u
6wligtlllpl>rlaedytfaeafeaelr4a : "nrv 'I' .
.W I ?
II" : fulrr.'ij.r.) I l91! l>o U"';I nt'u l'J ,
l11i 1tJ IIutlgt Wuliln which I hey.are : If 'C. 11f'' rt > IJNJiru ST AtT&.MU.Y.MAUItLLU 'nrJlt anuYt I". trl. U"II"hF ,
tjtbtpsllIIi r y : 1 f .mJ1 "' )j i.
to lk11 iyP Ittl prodwNlbtIdhYift uItblNtMlf : '*h, t'pwiJ'gY .1&11\1I. ,I 1 :15: \rr v.rMilt"fL.A clf 'YL&"d -J..I II n, R uSH .i

Imm'lilI: t I.rSlNjthemr i iCI 11 J'tq/ //-b irtfwtfUil.M'ffttil ) t. py R1,N ,;r".1' t..". M I tI '
Aktlriii r"if1 i.r;, i. 1't\t"t\\h\Ji JP mPJ.'fpf I stile t "i i ,, '. .c'i wiyQllrl'1 1 III" .

(xgILfduo rGd vbWftal'J'.loa.Itil. ut.-trf' .i ,i1t4.'J\tliill' f 'tIl9fa 'pS. p l .I Ml 61ua., trs 1.I fi' i .ClU' 't ,I
tJJI,1i.H'\ &tl qyq AUUWLAf 1{ d 1t parse wJ 'u il'.
bpsthlilihr1WtldlbliMf, M1eraf oJ drIe g their Pai,"tTUUe ', .tM.ilCcta'iIJ ed 1 \ WHAM/IArt, .

new re.iclea', ..L ;J..t tji : := ,,1e e\\ ;J LJI:from *mruoiiitloCttnilMiiiiiiiiiMt Pi :;a tJ =.>VJ>wt u/Mpe.rY

tftryi f eRillsea- trWt4Mwff 1 N4ilJ.fc-.ea4r, .I I Rf,, f"'IJ."U *J0rue t ,., .v., ,., '. '
o 'icftiuv.-ibai he ba> 1 \r) I $ 1 ; Srb 'I' : Py9th1. ., .
16 11 I of nearly at).. read l..U'e, liki k. 5f1 I I 'lVa u
$ f "Ib'Jl..a
1lMQl"IIrYaIPfPYIlIIiNRIY / Jtapfl K the Ohio, i t'!AJabama, fron iriI .t11.ft} I '*' i1J N1;f ; a.\\. I .' .."AlMI Ial11 plt! EJlyhtse/l rtNfllUllwpte J .f ,.. ,
I ., ;
Ik i two' Mlditfi ttp l rlrllde\. "'Iu srwialr.t ,. ..tII;" lIiJ"i.II"t J IIlI"l'" 't apt;IilS/v. (rMl'UMrrtlrMlrl.l ,tr

(t4 fl5r,; f1A1 Ht"Irl M11sJPIjV1iw tJ( prepared and I Iy 1Id$ ooryn'w; \: ] 'rir9(d Jf i 'lf.l i 1v1rt ,hJ "'..SMfa'..j,
,. 1 't A, a A +A IaJ.rtttaab alalu..11 JII". W e lu! SttAMrllrryiua '"C, ..it4q4pR9dd
ah. Jsllriitklaullrieae'j.rtKtib i ltbt 7"6 J't'i.1 frt'fl. elite
f IJ Nn. piret'baa1lm -
+ ) ii U'UII'. luUlr"r! 1.4ti. u.tn... I+AVuJQrli/l1qMWlrita/ / .11.-
of }
waters lime iuu reliuqa, .in prudb >t
alee
Op ma 1aI ,
{
TbP mMlM ,W.AU ,Ni
seta
ad ,x m",tW' "'tAKf" n X1..1 jlpyrr11 ''"' f44U
Eaa d4
I.
e. Graf I, Co"'IIJ M 1st'bhb'iB' c'b illder: Wtteedt tW"lai'di'ind" .i6rA.l k ) rt ei ) "_. i lU'.1> l'.IC.* ta,
rate
1 raasws:
i he; ,
.
under KotemlKr
1ft\'t'jM my c" IaI G 1"1
'f.M, 3cItg7,1.l' aLlb '
S re..rhlNe d ifH' "raJ MSktoMa-r-i' t
tcfl .luie corrective of all, INjwrad1MigStaWJbIB'wUa4i4't I I ''Mi, .b.I. //.1, ..J I.. I' '
: r
had been '
r.H i11d Buggy itii Ifal4AlenpreteIMr5 lr 1 t ( :t "i 1'I.le r M. wil'ow. ads SRtYL WG.IUOiPJ'l'-\I..
:2t U:6 .iT Tl 1 o'clock rebiW IIVCrt sum 's:14: u.1' ."'t ,."JwrIe4tpItCz.
**, waguu rlli1 < the dl-V...),, .b '11 Ih '& J ) I
rrfu+ p Nieeirotevarr rtjc1fl 'I LJ.1l WU. 'OcAe1'jn(" 1 4II; til aaplles .Murk. t u"\ VI trlf r rar- mA : ;
; 1. .
a
4b
peajBBv H Bwp H 1 MIuig I I' r
fb.e.lla/d lbsd ,
Haled 1! Jl yrtif.Ierer..au I.-A"ue. "um ': u I' .p4irijt anu,.I' ldf.. + j .L
; I'.iu&l.'! 111 petftri.M4Cii4is # I I' eV'.fFrlt 1 ? ,sf i; .
b e P plaint&cau.ed l4jdtD 41I4.L, d".w'f'tel \ 'IltiMd
dry '9 11fl1e uaturo: of tuberckdI.4 ... ,- : 4 "1Jf ,..lyl.t uym.
"rM-t PI1'Iit1"btie'Um 1 lelJu".w.'W' d .". .&#'HK. vanuua I 1 or.I V 'trQk'tun .1.' tI1I I I li;.i. near Hit itrnr '
i'dHt' N'f' -.at..a II" J iii
1. +' ,. I fP."I" t Q p "
77 4f ta.. nt dl.trb'ir IBIerbUbll>t illHW previli apply ffeptetouaukea rewdlee t\ A liberal r'Ifi'd1i 1 1 i ifb : r y'/p/ !'gg9l94 H5T
4.rl IY 4 .a au eveu in e'a it4r
I aiugkt e.fiS : :1S99\f1lrl !+ !!lil'
I j f II rEtl4alrtte ,twI T.be.Aao" fI\'t,ti. lIII'I'"I' .,ia ?ritrluiowlarGbG'e i') "1."t..1'.t'.I J.oJ.J... h iA'f'1: .it'J''drYl"IxwM4

I rq'dt! is uw.+tdi \ .'".... 'bullllk" ..pie\_' i n .' 1rf'JW w ('S t_".,
'-Ula'l o' a '10't drat .tIf') mlffl' brrtr )r : + i 1'I11q )niedttigsb ,pi '.HIH 40 JUI

.I."It'1.Iljt\ i. iJI: I:J. fvt'lr ut 101I&w1l, 1'11u..r..t .I4I'' \tlt '" tJ" ". 110.; Y ,ii MI/nl'/! 4'jJ)
'
tf/1'r''c n6a11i61t ;( etterh Wt"+{ 'I"I'' p1Yr'rlart.dkrta4ttp 1" It !a' !1611ft, aNry" IiiJi aj
T.1UbR t I'R'4'd' uh'lticduuu If4ttil,Mrt4ty & tI ;If\'Uru 1 1LtlIA''tf4 + .t
11
luau.n+ ,' lltMharewcdiel.Rtupvrljca. .,, ua, + j \J
'! '. IbepilltlreyM.WI l \ l I"OCKTON ,JMt i IW ttdllL I..f .1.1 !r9iK&SP! 4'p RYll .1 PIt
.. tt1WrW .. 4'' ..._:..4a M4dM1. fltl" ttiN riPe t ft (
.
el 1.1i .la alt lite of Drup4 1jigtaer.lly .j'p+ J.,1,"'! ; .i6 riLl.ft.rilLIZAUBTtl. : I. JJU: ; t :
It .( "\ { \ : t i 1 'J'fJ.rbft.Un.\ .
the. .0111 ,
hied r 'i I
rl da/ .
!
t tai {a. yl a.slradt.ud '! meltyllelga:4flgrlRe' "" ,i 'e1r ,'j,fW''t t4.k1 '4twlt'frrDrlxutt
wharf iJoptedul ij id'j nb a' J.( .
rpUr,7t1{.1.r it t.gas tbdhhi4t.a IlHlre fera.io if abe pt tot pn1Q "I .r b+Air,.ara. rbll!toil .f,9. I t.44;? IU'1
Jif D 4 ailed eU .,.*'"""JJt ."'. u tt 1 t, J'n ll"- '"w 10. "Il .'t//t7 = Ij"j. ;.,

1.141 M1 1 7w4trdiiii riukr aN'be IitM' ., w, I ."g N. F tuu0. '.Il,+ W '11If! tlw-and "vlli..II,
rt t ..1.> '. r' 'p t( pj'Oh' LOOlfh .rI4$4., "{ 11.0111 l J.lJ w.arr.JIJWI'' If a,11.I Iree"r'ltf.U"I -

mp porch'hurd'tb*UULIWPfflt. Ibra .I,...'f Nt'De1Kill I air r (r ntf. .dt'.ntf)'tt'J' h.SI"

Y formerly _II Lve0trbr 18' a.au 4lt.144' 'yyi ll I TbOdwadpq. ,1PtAIIoAI1. 1''J. ,.tI,1'1.1
ougiag lu e. P, damp e4dbI4g.&wg e ; rkra l oi..c'I lII..iI" !\ aa aha oow Ik, 1Mt"t' '
tk tea rreutbrbSditSJ 'lJI.a%.medmi bay i il"'IfI.C .."pc ,uttwl. om7nltu ..".Iii.'I.; Ij' I. "I..i! ,
{ urreQrl tv 4LlIht'yJ .V.tluAE' a7a + + ellamlaNthdlr fAtooiJikf I, I = =jfj'
rIir6 + Mrl,ily6dkJMsa = .
I. \\1t. U.t r 4IJ.H'JM
a N 1e ettat..lt'kltarei9,1 ill. .1&, J. r:, di ...4UI'I..J" Ult ., '

6 sham a Ihr f, 'tit ti'ilbl 1 Ih1.f;: d11 .: t .' ...1eat.imtuakM.Wfitq aa"'tl .nc.;ttI Pj'Jfp JyiM I N.P. YIiVf,14d...1. wiun
I Voftt .
tray e ad"' tq edllllktstbll and .uWf .fCCMlt ,
Psns eIueh Yt4 4044 $wsJDr gvantltuw, e.. .I rupordwlite ) I II. e.j.i nw R.II 1 aYU* Ilg1"i&Nb'J I !. !:1 a r I$, ( ; I
I lI r' I "NAPP ". :. I *,.J o6jJ't'
ioeiPikifo .I. f
i dWfiOQI* l&7r/ Ja urtripiga, I Iu lf ,MMI eutfVmv'1- iIo raw. 'I"1
4 I .
te .* 11ltfrtfAtfdj: V i aas JQ- The i N.
)ii. _>/ i. i J'N { r.tplblollurgJ/hUIttMIIMrrIJ>la>rtidrx p uiMlu iQ Its a.1.I ,.
r9R1L-zI5lMM: ,
'. '
cur'
'f1.-a.J..h4'J '
., .. \..... "'t,r 1 ..r".ii-.a.1ttA7 t'Jts,1 rw I "u'. "> aL.lil'dt: IU. p"411 J JIt
L *
.... _.. $ ", _
ai lwla wtaUl1It.W.'A. .. jJrh&rj: "h .L ,n' .4IIJ .IEI,9'Ot'31rt' 'tlddtrflelf"tul

ed. : / fFt. 1 Fresh. es. I.. rot ,el !rf0bIhatli .
H'u hJr; fl7k ;isep'4YriMflfIr.rbtMrl P"P i u" Wft.JQ iiii
a assra 111' .
.A t aeglr
t f.i{. I I Jr _4U1: ". ..

41 vl tlauv,:fr'ej'{ >u I. dry Ilhepeaalr, I.ir t pt. ,I.wn w CfJ4 M. J..q1. ttr14a.1! ..iIJ"JI.JojloU. .\. ..'* rdU'iiW. c.'.. rJ J
hew Ma1silirgt rI: ; r ut..'1.;(er@iilYiV .: r iw b7115LItb OTAUll Of ANDY.ttlGtulilldl'lU14f M' :
I .. td)1I1
., .
&t\aalL ,Ii ;
Y.Xis. ,
CUt.NA'
1'1ir flr'a'a1:" IIQ I.i... I E2iafre i1.0U .a&.aIUi'I'.tGQ UU/.U
.NV 1.11N. V f t'dk.kMfltttzi tslltta 11x MAUl'IN.IttieUtMV, .
MitrRa NAy i..MI V.1Ie4 1 WWJ rater .earwlmeal'uI $5I ,1 1,..' &IlK
at Ytll awJ.ttt /1-. + '0'C( l( .1fF...i GROCtUIr Vfrwlli ',i6 v 111i 'use 1JCA'OC/I/ <.avUe t.

C. hpi lrl t\E. ft I.. Nf .iz .. ,,1dANdI ",
.
,6JT.. 1 Ju.el '
l'
a .JtL// ty r .. WL1QI. ,
,.uuu ). 0 Prow 1 ::1 P "'" ttW'TM4" I' I .\ .\. Iat" I'''
bartllta, Y aM (111C. t-of ..cb, MI1bK ,. t OJiil.'lle b l I '..,,.*.anr". yft
&lit .Mud, Ad ". ) ""is a a1. rtuuw B'''UJ)
ge .u UJ
9 ? 1f N wJJJn'I&c
wadi 1 Ind 1jtea Vf ,. Prom Na
r{ t j .l .Ni ...., :4" HIf'-. t rct
felt"f t elrryttliieNa 1tldr.iaa'a
tq lpulu N iU
wwa6r JWf .'PI 11W ; FMrUrtieMltMir,w e,..fIMI ..It,(OaJU
r.
aT".1Q" tijj1. M..I&u :, h aad Lard J.. .,.

e "dritiy _" ad>r1llE r,. W$2$ : 11..u"'r4I tikaraitr .CAE,1toI
"M ualf ,t'MisitTJttt mdttelfr1f.rNw4'
r4f .a 'M IIII"'W s jtaww. AJ--.s..CW

$ :- l Iir.tv LW !I m Q' tU..fl._.... L .u tI a. 'M -. t .asdl4ri.bar.,JJ@d" 4 t.1 .wj e3 J

S I It ,,'J..6A-1i r"lf f'. '". It 1_ M', aJtlt. .. IUI ."
.,
taro uI t lJt> ..if .111:1. Y Il6Qlt3t 11..E .fVJ w. Wttiel
In.b$. Jt ksst .. Id1IJ
1.e &C JQt''''J wUIle9a
: ANE '
cut,pl adlwtirr wrwsrtli >T IIIJII.tIIJOJ.. Y_ .1 q,1" ,WtiI"
Ow aritaJ..wI., : A ,i rw.0lT .ltrut u.. ,u1.-w7
=
[ -..,1.'t .. ) M ; vs b.iili k.r tm Jjgptl AN y
I.. Wr1r 1.b.P .r ,li, t. '..'2&. .. > !.'
.
'M .
KNu a r&C .
I .. iWU oil_ .. _., :=i ,
'3 1iIIM'W..iNil..t} .SJN &PKJM4 t' I"If- IdWvI rIMelltat )v
9 '" '9t .."q. 'fIJtI .3 .t\-rlt JtauraN1ti1, tleti t prc-fa .,. .,.l .t..W .

l.\J I > ; I J JV A.H .s. P. d AAI.P.N..eL. I JUit..H.. r..Iij l-
\ .t.t.afl.a.
,.. ; "I .:, .u ., F. t4,7. .-. .;-
s


-. .
-- "> -
,,