<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00086629/00435
 Material Information
Title: Pensacola gazette
Uniform Title: Pensacola gazette (Pensacola, Fla. 1830)
Alternate title: Pensacola gazette and chronicle
Alternate Title: Gazette extra
Gazette
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 57 cm.
Language: English
Publisher: Blount & Aitken
Place of Publication: Pensacola Fla.
Creation Date: February 13, 1858
Publication Date: 1830-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida and the Library of Congress Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation: Vol. 7, no. 29 (Nov. 5, 1830)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1861?
Numbering Peculiarities: Numbering resumes with new ser. vol. 1, no. 1 (Mar. 12, 1834).
General Note: Editors: P. Neufville, <1833>; B. Wright, 1834-1846.
General Note: Publishers: Adam Gordon, 1831- ; P.M.S. Neufville, <1833>; W.H. Hunt, <1833>; Benj. D. Wright, <1834>; John M'Kinlay, <1839-1858>.
General Note: Printer: J. M'Kinlay, 1834-1839.
General Note: "Whig." Cf. Knauss, J.O. Territorial Fla. journalism.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055169
oclc - 02704803
notis - AKP3157
lccn - sn 83016251
System ID: UF00086629:00435
 Related Items
Preceded by: Pensacola gazette and Florida advertiser

Full Text
:
i '
-rrr
;i--- .kfIH.-: M 1 b +i,, Ikds/Dtt r .
JJ iI1 Ire.0
.o +'de H4! Il tMf t+q .d lhllrr''f'w"'rN""r'
"uK hr'Yi.1q ., r' 'aq + I e a tin ft Ir I
is r rif>.rudrorlrih I ,Intl a des ? t '"f, ru "ipe de+3'lab dwtY/
.f1rUlreljQ. '
It
tel 1Ntbb1 r
J.. t q) tyti on/oenr'f./

bnM udon.U Y1 >1 MI l fl ( $ I II. ,' 'v s / a IYa a "gi+$ b1I1 ,.r.a18

t 1w.R Grfr ,yW1a 'nrQ+rH J i 1 +1 ,+ 1 t A/ ., ? Ji r.Jl aet pal! mbB1 "rg.'hrrqeda '
,,tdald.IliQaIl.err b.u111.31 ift>rr'J1 .IYw' is mahji 411 ,I ,N1 v j ,nil ill b i/nUMI 1e1 h1.la.y.u 1+ \u eat 1.l- 1n *)a .fl Ltn'U'wt i .u41/l.IrfU.'Ual; h0.er.d t'iw'tMJ9 .

__ __.._ .
., 4.. ., ,. ,
ty na : 1I' n+!9b "''J"IC" '" a t4n b.,. \ ; .I" r ', 'If I. t .
"I".". ,."I.J .... .a.. "tw t. S a t.e t AQ111 i aft futQ 11! f./" f ." '".NU M'' 0 ''' a a.,1\\.1)It 411'r tt1.J/N1/1.1 t of .tal
i t IY JfJ ,, rr ia ii\.C. ,'Al9jFEBR1J41: 1 ill 0.1 Glh: b .Jr '1 d R7 .11I.'II.d' ,
.1I'Al'UlJftltirl' .i.r ( : RIM .. ". Uh r r I Y4 / t 4 t- 1 gid vh l qtt1l0.;?...+ntf

:) ., I4 t td\1III\ ," 1/T /:HI.Jr, III ,Id "hi.! la ..t.J. "4t I 41u .11 .J.I .a '..... I'I f ruutIi. II.;\, t..U 1 ,t y... ,r 1 ., .. ,1 ..a un... 4it. >;xaruay' \, ... ref) ..a" dd+r.gl.vn'wt

iu.. .r:;.', ..',_ .. JI.' .. i ; #. .- .- ---- L .0 1I' .Ifl J "d., ..' 1,1I .

.jAJ I J# 'r .1" 1'tIxlo.tle.t" meter+"' j lu: Go.. head.SL i .d '.mh.r will undergo'* rapM f cur. f r dn'hnJdefibNl'w# :gy d .ow: fI"'IOC Mt. tbdf/Abe 1"c1Melft1tlA

Nm r. !rlcE Whtt44 I", _' .tdnnAr ) tsar, 'Jb/1: htrthlytr..p.atlble.( l .bird) which ilaMpia pii/W.M" I'I'.r UII. I P'l "or 1 h1." It Nirlslwttl.,.., tl..h"Iib.lr't1' UI
'
.
1 l t.i:1fi t\11 .'M'a.4M'' iw..,1iIdItI1''tat, Ip.jk.Nti.;..Irpuq..ll.r.w.llinK -nn.. "rf- ll'v- ,- '- 'j'1\ ".1'1.( /JUti." and mtI' pill.1' ,er". 11I\, .am, /.1.n .I ha.1n, r It. J "W"1I.'t /ia .((1ft
A ge t i d Ipaf1Mp'bf rlleoll. ..1 b"f..6ot lftlb.ltoeeluM. nllwluNlrir1ilr; 4be 8uw.ry.. .rJ..10'' 'I. t4tndr'oftd' Meellnlp 1"' I.' ,t ungil'fit.' iJ 5 'lire",{uu\n' ,1 It. 1T..11Q Adel2daigt: eotlaI14rlt

.PP..e.J tA;+1l11/4 'u..Oi II Ia.AbeJi..r+ 1A4plrlarIwlirluly; ,'t.tn4 r,i"t.b.WJit IrAhd1WiN'1K bit T.h6 4j lnul.1lKilnslddestjng, u'IJalI ', h11k; (11 'r..tllu! I lNehlbl',f."a Sir"dJi'il1"eiiiighf tf4M I..biva.a.aalab.. .,tWl
i1/r1"it//Oliresh Ad"rhh'r fspro r JIujqA '1'L lu W'dtu 111.U.a1d, U'.4 1 .n II. I hr11' la'I'Af p.ighI.pnl 'ntAt.e.Jtj.w
.( IIfM : 1 1 r" ... s .t. aeoribedtwUhMae' .' {,..'' ) t .ya.lh. htUI.
>btlk jlw.w'41MMf/e'1lNlbel r Of'M I J, J 8, 4IP..JUt' lf,'; ord.. "E.one Plui"U P..v.kih1a .,!11 /F Fl11),)tt.,1 lgVAJfu'I ,. nl' ulirtlia.tIj41'1F I" "t.ifll''ilnlatll ihMI th'te' gtaglk i iiiiau rltbougl. nhad+Iafbord4i.ntsr y.d
allay at1'nI'uwbitgPegrll' llNiebRl!4 tbfil+'SA'to i 4' .: tn'f ( lr 1".41"1 .,... itwus4t. nw, vat obliged la visit, yourviiy
t' eti i f i drdiac LllirNYtb 'SlebulralIteeY..lff'! .u'li9ldrd 1Icyliiy1gl: ,\ k11}Un(1I( M"pe u.r.Ii
Uifbfltllltf f N1rtN trIP8111tbiwa f u ing'k1hd '
t-t1'i\y.\he"ccbli\f
the flay or i '. she .. 11..11 )l' .,.. I !1.b',w1fa.'Iksrgy'44lhtiI .. 'IIiU f1' .n4bepeAta. /
IIU/tAbinillMd1 rt1Wdi{ '"MtiPIdel \i Jct..rute'lIitJ, r! of -but we .rtUtti,.r lhtlI 10 ., aIJ,IUp"llllf., ", It.Whirr ) 'V ", wch.llirglt t" "
., .1. w1i11tmAlinos! ; mf.lW-'ftI't'tJT +.i ttdy pl"bt'I\lt.t' fttUu''d' Cobh.Iy I ought no) ...ir.Ui'.| was ba"eit J.ar. I.I d $eeiilary. ."U'". o./ ('r.t tlrvll: (Yal .lighr." -tbe' n.irr'J"IIh..rt d .H..N,.. Idiltaqu.d .

sbisM rdfnWeiltleMllt. tlar+i1St11i ''llltrib I Iks'Pikr.d4le (Or'lhe y.ertufr4857,'. IIIe4'4 aul Jt.Mi,al..Uti... rtKl.a .Ntl' : ,: A ) \ 4ei..ll. lhiin 'Ipbk.. Ins"' iinhilne ". \om.. .' rlIliil t'gd'.trh'll', .. ta4... .lrpMr.plglltgN J

alil9 01 .bf outside uf..be O..r 0"tlil" 1 : '. lb 'pape" inj "HiattMt. 4.7< me the : in rtolHd hJ Ibe'illtinltitlan'rndpl'ae' ,..idlcldl'Y{ \ t ill 1 1lit'Wl'o8 hMIid'plru ,duce eap neddlheb/rtbts.: ."o11Id iniFlf
tbtM 'SPbrqth&W1. Ii4 4ftabtp.rfy4Ntpjetp .(,L I\d.,.'n' first. Word lli'iiitam'iH' \ Hr* IAudh I ( 'ti.tfeV'A41id .! i''o' INeYiJd2"I1 hi" ''btVt Ihe.'IrhiIi 1'be"' wtltuw, .btfltfi' rid 'blbQ 1pisiLrtsM 'hi." 'lf ,& elMSrI.ytlra lrtttyruef2 alittyuuos

1"i'.M"b..jJft" .. )''J. tlbtlrtll'edsilrNed I ilUllUII/24/ il ,.syj. W t rwg.Iyi"' g god teld'rre'ibt' wire 1hel .Nhy'.r.1ti''Ib '.tI.1 t tc.ftCr ". tb+lllhe'1'\1....' U ails II.ftutberbpbi Rt..It.ol'lretttA .. Aril n1I'ht NINb.t obpnilbr MOi.laJ

elreedlnll J bet'iiIbIFribllMd t eJjJ' twfihjn, .tI .JICII.) k A i.t'I'Y' of el"aeola. '''e rr 61irw1'wd>Mrl+ulf1r> I AM'4i1'a. ft" e1+suW Ib.'j'ort1t'.ova UUPup.41U. ( I int..,tbe, haws f..t..dI ,JIt.....,.'II'"'.'''''.r'' k.

hu "P uol' CutiliryIt' ,mb a d Stale Tt&knuwn 01', who'll b'.lr* let b <1 t.VH.lh.1 l ar.Mdrlreld' ve.d..... ullAIM41\ N+udl, .,Illdr. UII'i1tIK'ft"t'H.uh I p14ip1lre.Wjo4 Ibrt1WJnlq.u.LJ .\1. Ibrdl dta4e1lUtanr ..llr.wlabtd, iucS d
exceeding three niorrtfevpit the diaerrlion oltB4 buds and being. a P' I'"f! 'the ,1 1. :t1ldthioci RJirilnlrner'a. D.lrid' lnib'r, recetrrdAlly. .j,; ,. ; ptpgeededle'1r1.lhk4i p11'Sbut4.'ai.,4te
ef..1. vi
04r.4uelr iirHcii 16 letth".II will! III the Itl 'ya9 nd \ y .j. .J J.V I. tlw rsruaulii'Ir" w
f
ed one half of mid forfeiialHd'Wfcall' l M "_d '1i Ihl.. Mi tll'IY tit aeIk tYSe'01 'tu i k1iH .w'ta lark' (Mil ,Ir*: wale t.ltlrl ,p,eil4aIaul! fl+ 'ly.lr.plul.It.a4..1. a+ 4+i9'IS 1 I b ,\J4icr't iYfl,. Wlnild egQir$ ..l'H.... ... pgre.h.d.bhtuat4rr..
"''K..Nttiri WMk 1 oIfti.III\1.tl b&'. 4Y wJ. Ia7/u'ru4" ud .' 1f..Nk..a.L ..1..14.. a41.r tI Itbirdrluk) l Ihr, :AIrI f .Kr"kl''iJ'$' h ln-i Ipnrllt f'J a f: lft b"MPV'tt'tl ,lbe11"a<''a.iA/a/lOoVta.t/
I Itlurl
l' ; ; 1Dn" .....'..., tI ." ''.'16 to''', pUt'tlodht"'Proit"\lrftt; 'd..tltlt.'rU'1'r.r 'h.a. ll t iwu' .tl" irdd III'I. ihj1 ) 'lain. r.ceol j i\f.J.&Wt..lu' 'act I"ca"lri. sbe .kid- ,Iv ,' 'i b rnutrl'd
'. ... '
i, aerittl{ MJwfeaArj IWdarldrollttl ...&ou.IC'l'.x. at w '. '',78 1 fft/ftonXtif/ '/, ."'" sI ',' 44" U. IR' .hi a .dl.lt'C fur'i'j ,
It VII: C' t.Cf.Jt a! r.II II. IL !' prdITIltGr'i1 ore. a'Ab3al' }low.eVtl ; Jol! tn aEtr i4ai.pM1liinet. "d e..a.
1".""... '.IIN tUtlltillsi.rlete&t 1, w I..,. a L' -. I 'I."ill t.r: dyi'ITUltuede11uahipY'11ltdlgul'1ne'til' ..M .. .H J..U, ;"'.t'und lrlit dAtg' 1uyairolartl rW'ttJIr'hba'lJrli'
.Piblffkw8'iotltt1 :bU r fl, ,,uI .,' .IM 8,JJ4ytiU .' "' \t t k'Vi'f' ''n ,
I offoMy ititMi'rn' h\lur;h.iM'd'wflhtvdd'iw 'gnridi' 11i1bIl i1t'rptltltl'1u'IT'i1tiM'ed d rht'It'dhh14111dlMatiw' i ." r I JRhrMfefu"i
.Sn. till III II tIt"Ildfil/IrtMlrblhMl' "1I1' ,t. u A Ihr..tI tw."d""co/ .'thI D.", 6fdtl'I'itl., '., 'h.u&lrr: '1' .11., wd.ateliyrdde.t'dudt ,.'.whltltirkiobr I rp .' arrbs i..u '.1''. ...,'" atI
aMI / .
s1nlJlabJ a lplteMufatiilW I A cerlrIlt'Lo..parceL.. .Land eontaini.gtlptr Riu1.1'tl' tiibj'; IItt"H"'Wtll.i' ..' + I IrrtiUilw ywdrl4iiJs/li.d"AS! .
Iplljlftlbpoidel'1.hitubMdtherl > .. "r.I' ubt llu.lg amuynu'II.Nup1Wt erlpeedty'1rNUileyutpM1t in d.N drtet.illir rit.dlfwdellewatu OtlulbwLj11
.wtwrlwvMt; ondre ., .
aad,4fty vpeqi, ,slti14t4.d & I
W+ekr+tr..It+t4'ofthe.aTibArllilntal J' 'n.'n4.>u lMj'< i'hjjrt(' e,..>ty, of f'r.ilrll'l.i iI".g''I'.y..1I.11'.1' fowl 'iii"nitl .. .1. tI\tq..Rfi.YII..I"/I't :frpyllt.t4 .d'' ''jJt1.1J1' al1I" ,AVIW vuJuq. p Illltpd 'aIIFIrt eJ .A.R.mA11e41
.Kt'ttJ; rue ttVttW ; at County }an,* ,SI.te. a arelid ; \" 1'Ilrl,1i I asst Nd4'tyo.st.: rAr 1Ait .rltirew: L ; .. tlli""rt. f'YPU f"d.Ma I nat .fr' 1tb.i l4 I rA''ulML' %

said r MAritasbht iupVmr ,t Itivibt a..t. aliA' J as thIS prooerty.. uC atj7fsinr'heiri ; '6r'tih6uld-'b' <>, K el,ijhi d l bulged. nunslwhere 'j tft.ItU.IW1 ZIt ..el_..uttl dNpby pWkr, Lpgt', ; 4 : tightly( tbd Ihbrei., .*l wtilti, :cfded t>> Vlr. Miluer' who ui g"-J 4 tuyicripit flJUlt.1'J'.ft".II! efnred .!4barr'cohrbdiiiadbli1J4 11 I, W.iw.l bav:ou1M by jlTrfVf*!(. .

tal.ItNhlbdw4 ""e'aIll\atf' its 1bel swine Suie Tax 10 23 ,:-bsuntlillirtNck l ;. lllcI itbthJJoIit w., _:..- ._ f'u..acl! .a! .1t, 'uu.c..trI'"' J.brf, l..r""J'anll' .N sat .I!/fl1arillini\! \ **' ?J I
manner Mld4ta jttUu" 'h."'..'/uk.v4cullAiltJlilMj 4 County Tat .--' 45.I 1 Illiiiu.. Purn.I'itir.-WI ld. ,all lu iitftrrqjird > 3uuo. or for ia tI., ... "...bta--.n( I IlitY.V.yraatibbat
prrolhdttlfiidd .bli.hed in .... I'Ye. ,, rlC' Ki > itim l!,ik- )Naua a. n80..U1' ory 'Imp.trUalK f 1,
Illlerrere ".1b g ,lag ,h"", other carer oi aiucimwni' } me slid MttachmeiiTf .g < $1586 are J njW. be 'lIII"I'ila' 'li: v,M'\'U\' ,' 'Jt t') 101'hAd'1reiIried7rtY'rn4a .. ....HMr'aslrlwliN Is1dt
M b1*.ofil Uy.,iUrV+ > Node f( officer ,: J nui r huiiiied.I/- M I -, Y l'leap ) .jJf t Iutu ;(1st 1&'IICpl.iG" a.41r. tlw t4' t
*
be'r arulrtll' 'I'tdtNglleiiilt) i IU buiIW4blff'ir 'I' ili! ., di I'w-J ji altnosl iJuII.t.o./ tie,,sure. :;h""TI"''t.' 1fftfi'riN'ulIr11i 1..rllrtJ' .""IDbly. :1Adxlrldltl; .' sI .a.tL'tt", u'rvigl u f.16.i. b w
6Wf uMtatbbit .i.Wr'-cM\ \twCiptUWuiIniilil.bp 9fert front on Cuna Itreel 'M Lbttrld .i it i i'ai Vailure, Itul( ifte illrm t i dilyccent ,.", ",, ;'lltub"GMlchtali'."HI. Ie1prl.d', M. 1 I'Ire been durtbtiuL aa.c.It .ut",'. .vr'-n.{ 'JIJq'Irs'ddln.-dd t
.wltiogvibriPt WeJ linely (fiOby) Gn8' hun'el.ncl .nn't). t I Fur a few (J,;. itii- IIHJII. "' 'i9 r roc\r.I.'II-: / .I.' IItU.16.I..jl.: !re.a..4 btol.t&11."I1W.ilW1 Nill' "IifrIUlu..1 "..., 'Ill' :s,5at.alq ''iUit"r II'. '

leged.uffalde.t/ttMdddlluiUe, TIM tae fed 1 ttptt hicbe io depth, "(iwaedll Iy- IIUW y oTc'rilit''l IYIYI\ iiiluwlii'. ,.but: :Tn'iikri* t -.I., .N4a..h'ca 1"1'1 1"tI 1:11"0"i.'illg tlrrapeatl.eb.rr/ryed I du.1.flty'ill4gl ,.".ef..J.tJ/ ... ... .

abD ..ah a. be i biig.II tyu the mfi.nr.efMMIUK Invalid,and being Stale. to the aforeaaid.city 'of and.:Pcnancola) 'lrh.> alters tau, iiruuk! l\l sail un, *!*) ;* I ibe *cr/1.' v II>ltI ptglw' r+IrlrrrJy,41QshIirlyyegqllplrq s. I3U41radt, .Id/b KeItLjiiI4W41kirINuht
.. ..\.r crrlreblryyrrlNlt'of Ilia ieminlciIr y County 'paaessec cirri Hie pr ckl rid tlIb.fIAf l'AI akuJ, yk.\b", Ittfi( and 1 tr4l.rfpllUhrbar'1 ,.U ."tltll.'to.. ...
uC<tf'rlffirlrtrtr t ludgtt ks the property of Elizabeth.. .Ilolmer, i I Itnvaltl4I % M, Ilylb. YrWgatltN '
J.'ireuf tt.PeIStW er.(3tefk 01 "4' t.ur. I State TaxCounty '00,1' I I A' iiiigi'ty! riv'rr iwlita ii!* brand ijcrjide 1Yui45y', .lt"'Y'JltlJ.ll.l.y 1t.1 l gy, ""Iut urIlV .u ''td..I I 'fyjlptt! "va, .1Jt! tNl'gw 't'f"I' ( .* )uuug. .LJyf.is. rf'rMr.tNAI( +dDY

CVI' ,.noi, famhla .tltf ''1I..a Tax: QO I" ale .VUmiiul.;, l.;.'"' in ibis 'elwJ4iu: :. if.d.:.n M" |. l4AW I ,I'I 5'.,,thr.i/llfed, .'ly I'u !tale. '.14e. lI'IoII.lJy, ,. ( ..babedYl1i_ drt.l.Iy. {Ibnth4iJ1rw1,11t/Mp 4 di. .
Cwiiiiie* >I4ifl jHtided. b&. 'Thtt uhf 4.I l lh_ rY.;rjakiuijj: ,, hill. tcurrf: 'e1"leerlill pry l 14Tt,piu go ofoua .the urJneuta.1(: .14'&=led hiitl cr..w" 4iJ\rws1 Iluru dsie CC., .,'..... 4tAgd. hlrl f dttflJH1lIblM'r'
ni4 ship tw' .eucUur lthefl wrtrrt'a! aft $00 18 : .lugrdy \usher( "dill, : '.I'im. bullet" uia 1 lie; o"ofkt1'.' ArtuiiU tibi'tU4Ck. coiirfile'uifirt' hi l cbanllr, : NAgrln iu ur rueful f'l.lI ssd1n, at..*. ri' rt"AMi tt a9' to'

'IllY .'f'pk.ted,nn Ibe', '.Captarn,' miner burl rmMuif. willi'it. mi 1 ), blow* up 'dI.. !.drt ,y.iuld'iheu, bet ir aA '. \ gOp:'' 'Ida tdllne' bbd.,ItllCitIPtlribll'r t'u1St/) Ill.Y !, .,.'at Y.s1.NbMJItmi'jt' ;iV.III"' 4 o
or ro u-ri:' iereo,'. .i.in| t buudrlwith I 'Sg feet front on Koroani street t pf Lot Ihis< UIIIIlilt"' hapP' <> ;saint IrJh"urru d t. I.wvd'tntruded'hls l4'tlcihbrlhtrdl'UAIlahcat r a+sil ,li/at -'W" twair4 I" .: ,.t ,a,

gaud said titffiiirhtlsecuriurl' fu""l.p' No. two hundred and six ((906)) by one'hundred il.'fUlj! scMldrd Yiid: {iuulydl! rank! to liar eu1lNJenua\ ut,. 1111" C.I\r..o"" ; w In.'.,,. paid Mlellelrpabletul."d.NlirtiWbth'I 5 ..1' M..I BM b'. .'>* ,rNN'4'nR' .

proved by the offlcer-TMuim the i>iuchmail and ceta the :tt/ life feet ilx Inches In III I II.I'I, .I its,. I1i1. "fr iner.4 4 .d1'r,' 'Itrca itmjjin whl.ug I* i.k" fit tMifOitii. riiMfi iii|.iti.iri '"", p.I.YUCJ atl4l.beWNYtiir'/A a ie14kiMr' : ,ri1..1 MfI".y 111+1ry1Jp' I.j, !

,--in tnblllh./11/arrtkRfira/bitrretul deR.\; same more or'tfsi" ,J.UI !b.in. the far bublr., liunlbqq'Ih. ._i HU>. .ti ialU ... ;.t ..j"I 'W aNIlea u4I ell ,II." ',4\.J..H11t 4H4au:1 .''Iw.d'm"
penalty surd ftltal rnudui untd Ps; ltld furthtrombrkrflhe'IttaAi1ut'vlaeI4t 'r1b 'b .Qy at etijifpll + .ol ) : ,Ire" y4 1114 dntt11y1wsasull I. (Gs"P".I .
NJrtatl111141IMI.lgiNb'Y
.
+'hbb';' CoUa\ n\1 U Sra\ ro'rt..net\ eeeaaedeith4 .. iiifac' *\,ayd ib<*.>.!irenin ralq|i ,ala HIM slur' ul Uud w...;d IIt1ht4.1Il'.III.JIIII.? ,! (1,1""r4, ''ltll''t...' e1JIuiCtbw. !1l4lIrJlN/4lr!
IrrtrLrri4Wilfysu.NJddgdlentultlArll J 1 berurmerrdiin pMtte tt'bridha' Mu..I'f.; \: ,w. xlilyyu.I l a rfprle'luwr .1 I'hi: cgasittu*sal"r' ''pt" cMAh M44H'Ilu+.lahP'1''l4ttl''t' !! !! I.ittJ ::1-\\1.w1m"eUrdli't1111} 'H'.J"l'(4 NY 'IMsisals. 'et'rr'111t'rbf'I!! J.\.W,+tlt4uulrgu4'lPtl241hynaAJ

,'...iI.If ; .I '$IateTM.".., .ri.i' YoJ ..p.1I AIj/ ii.arnbu a'), boui! I\q.J1I\ Ji.e 141110 *" 'If[ ;" fl L.M1 r !t"f"'f\IJ"i''I\ u.t I ultw.I 4Ct. ...t..or !'l u' \" ,,,Jt'I"1 Rgrr irbtr,,

Me 19. Utit further enacted, That h 4 .pnly, Tpc litI. a Int.al" ; a1 OfII ;;';!,ti .wparf'!t1W.r' "I.!ue'lirjrJy',Frkppubj 'Ire,1.uQll,waf.I' \v.. q...,ei..OIWUUildu .aplnptblydllnnllleb'ilfro'' .ibfi48.a}. \'tl"tg ?G'4j11./4tttwil' ''I.altl'HJ'

shalt bithe dkj'uI. ryWloiW: slid Cay I i' 8M 'ISO' Ua' ; f J!!!.IIGr.l11,4'lgaud\ )' prr'.I t(fwlupi:ral:nri: .j'I''h-..*',1< ; ;f \bili.ia,('. -' I Ibe. olij:>i',"li"iIJ.sal f r<>. .."It"II't."'11"'.'.'bI' tll.ltip'tlt'fdr..t'IW:1' :I Ijaurl.h1NlrsrevWJIJIwr4aW14d1Idrjs I 1"'fol'l'It.w R I.l".1I4 r.vest.IlU1N '
HarboildMt'Aiiiteula., lo inform i"icC'BiuiniMioner I ( land r'i III''J' k1ro4u 'tNbjllNwr" 'cHI u Yf1'&kt4lr'rl/4t!
;'9 1&1'} MPfj'f01! ty f'wile ).t'I. IIIe'{ ,. PNsiru* amllii l ICU n6l I ".J g4rlury'Ifue
of FrMage of every violatK.ifOuf i 'oI..a.! -( >. li.J. -It. '' .j'tI' 11"'n1iir'b.c .,.. ..'k4rtrykAl'ntj "W".rtpjp+y
wba ale hi AIII I I.wr.fl .
$!c'. &SuNpfdulruund: !I 1- I. 111'11'llii.-tJ Jhl llurlyye 1.1..11: 'o.I.hl.y uthy1
UU gf<:"."" t>MlK ii of thin Ten feet Iro..O.rden U *f<0tarp n c : ; ( rhi f ItS' I!1JWttfJ".iI! !! 'u U4'OtJ1tl ..II.i .
.' Y
\idill1 1'
Aetcul.mr4wthetr II"'I' ". tie'IIM\. ,Lot \fI. fir\JL-.illetC.roi by.4>mthuMred ; drr1dNI, ( ..1 ,"RI..I'! I.JuJ "IN kil I. jI' ; Ijl..h'll..tuIt t JI.r" p "'' .""" ca.'IIUU..r Itae..I'hl .
puanbt.afwr kniiwmg'iliertof; <:and ever ,' ,and ninety-two' .4.,dteUit'.iu"." Iyini (1".ltWlll'f. fsi; '""4ju ."..-.cr1. on the. ., II p.iIIM! .p'"cr" ."'UIWJ'ltl:' b/l lreuo"ucaudad g4 "I)Isllug (1Iutry44lufww( 'ais t,'IK i t.I Wegda*"llIh.4ps'5Mt'11wb11YL'lylik"Uq.IIt.,4"J'.tirh..rof.' ai (

14IuIIdb4ibdll2adW 1..t'iI'/ eifkdlbl bit { and being !in the, city of Pensaiwla. 'M' sye iP. Vt'M"' .J-J'I A lyLltdh( "alji'tUbiAUliuugU lie II rllitrlllr.tPudllwl 8 I Ipf1r,11rNW/r, .\.II. Ir"sPtJy." u.rr ""u,. Ueala :yHri' 4---
jug brellltttao.IIle4J' whuehaNfrll'ib COIJltty'\abd' blklAt reialdt '1'dkssynt'd) r..tiY, .1t.Iie!! ui I",rulrllinqa> '1 5r rf.. t 1"4A a.J rll.wJ, wl u ." .. "e w4 ... 'clre' } J.b\W ''v,, I C. .fJ\ $ .rlglryuqslqt4b
give euclt laferatluan i..lwtJb..MJIeIl'III.'ldr aa the property. .'.,T.."0' ierrj44tll. ,; .. WtflMuijtti'r\ \ ,c ethe* ,dlW"Sf" ..HrWW it( ua"r- tree .rf /I k. ui>i''' r"'laa l,'Qr. IuIi'.:1. '.l.lnutlju"UI1In +1'tiW*M4111 14+.11 .lAwi A1tIcl 4
wi&h IIe"1I N4ielLk.uMild .. 4i'rax -> _' ..4CounlyuTJx ,1" IWVW JlHMIi (W W1'' .AWfiMfvl r bill ..U<.ct jt1/ .>";+.Ynd'11'.irld' +4l'wf: ,', .1" "' .Il 'Ivl'1'\ ..( .nUtof'!>1)>.174,! v1 *4i lu Lsr.il; ,6
IIl1all be tarbvRV.blti tdNdiljrAilgsd' 'jo a .u ""\)0& t if >i J 1ay', ,''t1' /111111fssll'lad. i C511mItlta.t' 'ti'u1YfJl ZetfMift rldlliii !t.JtMfAltrrUtWrl -''IIlAbIm.4./N{ r
!'! ww' '. ul/ rcrr" eia .ci.*Jw It hale ( lit was .P'.I'.I' "rh .
fur the uffiveul" fUK of lh Uav or Harbor .e' '. .f ( Ii 11'191I/ql. | 1"wii.y"' IlUllgr t ( 'Pjj i nteMl I t'1I FI IAI. 1"1..ltltH ..Jddl,1'l'JIAt..ltit'' uillr'ilu' *. :1.' ..J 4',..,," ...' 11tltMAlaNiaMYpa
of .,."& > 'i .(A "oj 01.Jild.looi.1H P'tit4rf!J"f' INOTICE. : ir. n-nufUvd fiat iu. ali uii.r, Icaviui/. Ihl ./peuIbe( "t'H'1 larixqu'i11rrlf.ku4'V4Aluiiruad ( % nuU/rltla Ut.ltultlf'jhifl'; f..U. r1N; ulWeypulquaMpIibNCMrr/r1lt, 4 # ,
-
Tbree feel 'fr.dtn'NelttltbUiilt' I' .
(3) I IC..U
ila uwtiuu UIU'U.li" :. Ittll all .'.' IUd feiuu'J, W U.tllbill'
Wb"'ubIUrdi.u.J' } ai ill 1. "dJ.u" w. hll' be''fdr .aid ritlurY to Ii1I. >
In'e'a b11i0I''IL'tt \tbq'uugra'etZ. o. Aw.4t )jU4U4r d.1i"4'Jlu.ril-6hI'b J(203) : eYQ Jgtll J'l;.
t J gt I l' 1 .i .il..fwll9lWleli
tlutia.itkewoglly
".IIIt.ruu. .1I1hf| iVi'rV'lf.ut'' Ibe' rear sod we.darplttengrrs UeWL-1t M."ep"IRtlJtl i. l :." i a I'
&Utlrsr
d lIt
\ by i. '
71teUIlIi anduhpvllyItttpocrt; ,
lIlt riitfei'gntng tjau. 1rI'Ibfliw:11 tf.4
unufshe \ Ltl ul' lij I jquiglk' delSih/Jllbated, Dung I; and being III Ui,< cilyol 1.=!uk.jrcas' :upon' ,I lbo c ,in. bona( anil! 1'iditf' it 'PI'I"/ ... II 1Jt&l.. "a, :: 11' .,I.J ,...J 4c"11I" i 111Raiai'Ip7M4blta:",.14.:u.. {I.,
: \4j min\ p jjtli! .ayai/ugpf { II -I! 1 '
1 lid Act'L1se \jl nFiliptcuiM o0re nahialdCounty'e11d' tie( *afiir:.BiJ; cant Inunurrr. ufiiin lu bit b"lId.to"V eke ,.rf'tf.tIlllJI, rufd: "I'be' "For' sit J1a 1J bA tk\o'A\ -u' 'on 'M.d J\a'.I t ''i&' ,,4YSttalllpuor11111I, 4u41 // ... / ,
,
ur'fhr4fu': uhdrfd; : Pus J inr,rp'yIewrrtl 1llt. IIRd..d is the pr''I.tt"doflIIUI1ilr.a! mi'' l Mii-re iJl ",in.*iroi.u f "li.Jt1'> > .u"w lIi'I i,,' k*<'ru u> laal'u. i11171 QruiIt[ ;. .thJlflCtlIHII. '&',"' .tit iItt'tn. li6''iti_li11.1wI. I,iyrylllslltu.altL/a.AtslYel Il.a .... .u

dia ;dve ry'auq'pl .sal,iu \It .wricll CJ!!".0 'Ii bwa- _. .. I i'i r a'.D: .all|.I.*(dyf I't,IK/I' tin. *Y1 elleMtl, !. .IJ''A'1 1! tl". bir,.Tl<> Niljh)( iluU:; :li'14.a4"e ''ll'tW4 aStl ,' ,, ,i, U&". a.h 1.1N.Ia.bi ...I&M; .I,Ni, er t' :' iiunj uiw. iiii! 't !.
peralfll'gUlAi' uA| |hd'viu1YtluJty| f Idulla. ,. QQ wr seellaC\ 1I/r's Iwf i II1C.: (. l'.UH 9gP'r/wfl.reftnt l api. lHpWBM.. lf'WaWIM JtfUuld "
p .::- .lftt.aT'rX" 'S" l W 1J .111.11". .u,: .',/ "r.1., t. Ya.,.,.11A1l1l1, ".l lkf .11u.l l'i'lt, r ., ; ifr.. p /IJil.ra& t. 4IIHHIJI .tb* vifacw ol' ib.r l ilfJySlg \
ttOi .
: 'fJt ACI'1a. lktiPtn.acola .. 'r" .iI ,. 1.11 new -! J"goPAjt.Jm! ,
; 1 T. -- U111 ; ,." atY'41y,4tlVy lr1N 1f" ,4rud.ttsJ,4YtA.a4e'wg 'II" IJI" a --r-ll- 611 .
; Rliali'r
ro U u bas d 1. .'If-! .taMllir4ftt il/VIFPI.! ,t' ,''l1'IIJ.iY.
N/i
I".Itrt.t..UlJr. IrTjT,1N ,h'I'MlTll JT-i 75 4 J.urplry' .lull.,.ru rliug buuie .1 dfa1nrr I .I ltl4l" {",411,"!" 11J r1., I .
'Fe>: 1'1 1., .,' \111_ ,j. .: ., .1J .,. y uUipiii'g .fl i, AIl.f nb l r.trhil.lie4! : in 1&11) tlaaljrl/et'' "INIYp.14r rrty.lerrjN.'rwyarhblYeiffln I'll'..'..., -.uar"lGikdbfi., ''t'AaIdJ "' "u 4rd'I'hl' rtf'",;,f Jtw .I.R!'.Utf l114A
: J. IJI. A
fhfl
.11 rIt vlr./A' : 1421crilet IjI' ln&t t I of f ilt'iuu; .. + 1/'d 'Lig,, .4st.PJparluta bt'tJ'yiW t. ftlu/lp bal/d. WhaAli''tlld t 1.1af1I.tlrt.tl"! ,.!M l'9J11J IV.tP.l. hAk
:? : Itf' 1 lla.r; u'/P,1 ceuq,1iu9 GMb rAIi.t f.r. .aa ,h yui"' '. .. 1. tt1..1J 'hH ed' I./tU '. '.fA .'* : rft 1ltrbaj"4.INerri'JMaf4i\ # tail .4$
: i
AA iWobtuiariaami I".IJt of 'di /.( toll" "I" .
; jSjj KII iiy-71"AlI1 a e11.Uj .I,r.llu/a, ,Yu.,.r...d .I. Nt" .. .
J -
i'.rsrtr. .srlr. ,
/ ) s'.l +1LIn NY.- ,.,:s'11. .r trCAirrti ..' lI"I'r.t .. II.i !.Jf.'I'' 14.'UNt1I41aU' $ 'I a Yt t'a1 'Jtla'T
bUr A ,1J. ra pltrnn'1-' 'J.r.II .1II1' "
.
Q0 rwf t'1
1iir *M 4u. ; ioeJrylcll
aMI ) 0' 1 iJ' | lrl cW LN-6g1.Irb' 1f; "livt :.1'1 ''.aNue... .hi ."". "" tMafrVil4rtl'1f.M.1Ga'Y14a\ 1 a11cwe
fug l
fl.. fl.ttJ6, .1"I.lj( auutciu Cotj' !, Jl 11' ,> 1 i.1:! "NI lyuilrtl./.IKuulluritl! '% I"fJ!," Idol. I '.
( law A" ";r11r; k''liidh" prjsldlu,1111i, ......'. Ibis( > l4' "Idkuq'NWwrarwer111l11 JIm
ILLV.TRA1..o..LLV TBATED.jil. urlFaald tu41M'e9 P..h: t)5pruperrlfto fat. )uulk.4tnenFi 1 Itaala't! 11. J9p 111 me oiiJi II < < p4fiiit>u,
." 1'uJ.Uln J $ u ki 42111 IJavir, ,iuryyk5ay''y{I-0 d y,p. "Ii 'lI'I'tI !Iaauto, Yr j li"J iuili\ \'H I !in L.r ') ''l lc thJra"' tfoi' Viid' .h11tb ll ur us prub4461r, t114/Y'fUuaafiWIye'Qh( .lwlt,e qlf /'I'v. 4iGJ1
,''airyl! i AA.ii /i'Lol ..u. ogli, in duwi and out, fi/'li I u rfOKiiiiiiniiJ*' tl. u.. tr--advii Ibem UH..I..j.. 41 .I&WJ q.fitUIHM
>Tlfe Mi V. H tue'd .i *n
Irit'ur &t.d.Yl'1 iUn' impAt' .. -ilrtb 'cuti- ". UI I',1. 'I 1i.1 .' s.J UA } ,..... wlttl I 1\"J ilde f'W1I Ilak ,II .I,INII! ). J sir) .&I/d, .a pat4 ..11&1111. I.,'kp.px444euirwdis.LWwI ..,all.11I 44't U4i iMin Miiiri d111tiull1iliI"igquea .,. AMU" .Yt+11.Ab1 ..bIAV1NVltPiN1Islllaj /

'WIIUU" 'LWU'I nisi; tit rokrY'cuLUras'pf I"; arJv.4 '6 fi-U .> w'uhfMke, / .nine Ii I.n1I11.itie jn&s.ru (1t Ill. wWWrrllstlwtl. "Ii.lyatgtrwinsratMlurxtwlNUatlbdl: qsaDNtleat; J'Jt.JtJMltl''
.. ;
iNUrrtsluiditlcigk.rbleIi ,"I"d.'t1.tet1tf .1 l II 'lit' t-rat ,IJ 1.9rp.,11Ilfia1IptInlllalrtI '.at.ilr, aeurr wl'ft.tU4l4Mule! 1tU'n,1.aAl ( ill liw, "".lrltj".4' uNislrtiii_.sia1eN., Y'...,Kilt,... 11"\' are +FrS IaYral'br.aytttttU .
,
k'I4
.r "1717 I' 'f r.r.,t..
it '
.Ii.
L' musraktl' k\Rtay u!rage '" ',Apendred 1,41, (Ny,46t.cujlLUiul.QQo.l.-n-( ( 'al'.rf4e: / .J'lliat..gl'11' ,,.I.nt."fI.r.',' wilirI / -\1i'U\' ,LJt,1' 7t.u't"L q"r.1! t.h i tl'\ :,"1"14tY"M1!! \.sb 1.Y11/ ,".&101*..J,"(I. lt .A'I' ....101) pftytMJfMAytlk

'N Jt i4nitutp fi4t l. {111'fP.tm .pd triottyywu .feel (tw a/pkICud.t j 1I1I:1&tI: ,wet I""buiry '\y 's Y.WS I-! 1brrfi /u-i.Kr; >"ttwJuMao.i: 'T"'*.'.-'rt'
44gUidKIiIGyISpellled i 41C Yllbecri' "IIIIL tiJ .II&W'.afhu" ," $ 4wltleet; HuGdi! ;R4'4'v i l '': i. e4rd..elrt'u".etlxtt<*u walk.l".'ur.u.nl. UI'IL. ,4' {StsPa: 'else Ii..I, ;'P.'t",9'/1 j II '1MYUu.IbtX .JtM .M_i wyylJklll'1'IItrw1J
ber..h.arly lalreciptrf.tbe.ubetriyrIte11IIIeGk)1' IMarplbsiIuMIlgl.1.) ,.Utoriii<.iu .Ike Y". "MH ttt".lf"l" / 1IIIi nioiio'' '.,Jf I.'h.|! ire J OlMlri lu"M4bre ..u r,..., '.:'.r'.'"vtfiW'v rbd '".a.'T a1 N 'b/'vp tI1"1 ; '1"""" .J AagkiY
.' 1 ai( It'. '' -"7. 01) !u4,cobi, Coyoiy; fad ,buie afwre ',ultllf"\\ vL.. .. iuiiiS! I If( II,UM*.!ii.) own. v.I All ";" I *uJ lujwrro.lit' u a'Jol. which was wrecked InBurrtt Jh4 arc,.
.. ..Id mid a. *..to o .bf J. AlMate ( | 4 .W' "* ti l** *""" *r'ai II ; I ;.
,
t" I r ;jwii4tp> & rly culy.oitIIC". If. IM| isle| III ,I\.II/flu. dqati") ll/'Uoft'd-tn .bU ,,;'.uW .. IlilraeN4, lb. 1 1Wk. ltllb.
.. t /l."Q'lfJAtfr.. .f'-1 reiuln. "'u aliraU" f ha. i rlJ ;ovur aiiij wd 111 kl. ''.''' lt lsking 1I'rt-.IIp'I1' .. l Miyrf'inJfrifyftf.i'i..Amirt: : f.a II -++-i+J I.'__"j.'ba4 .wil ed
:, TaxCounty (U0,2A. !
.41. 'IIUU. '" I W 13 eUI..itlf IV tlle.hurru' ; ) Isar! ,' (',r1 Ith:: bl.ptyuird It I Ibrurgr a.tl., btaade ul old wh/d. i u It tiadie/.ri r 4WaiklIIIm"1. i.'I' I.k..lni' A., U-HIt Ia 3kdi.,"
One (iopy,for ore >ear. ffl.W and I gift.Uu.ulrpytlur'IWUerrr & >" r.1) i .
/
t"J
: al"jIfMr..
White p.\tfU d .
r1 tull'i lu
brulfr.u.! (Ua, "wrllti. y'lr /rHrlMS .I"MUI.I/ Uu..lagwlayMw 1I'1.-t. .41
.hue.etiyy IUT three ,.',.'Itg3bti I61Jh;4M1t4.ar171111M.Li.!: .cf' Y. f.' ,.U'" .. 1.' .IY ;.4 r1.a 111.' JIr41cut.hs.'rhlrrn, r t our,,. lappet! Nuih. ..,llIt.W.! "tU",",. ..tvu".reaU" ".a a...""+ .. 'Itli..W."Woo." ,-etiakt."ittl MH eDdrd

OliO eupy:1IM: 'C'J..Ifi' g'o/1rAy a 6pWli.;.,4'.. n to. T71 f' 1:1: ni U !If'4I !$.v ". : 1C1cJ' MIIIi M Iik/r uu14eitraN! awlpreull!A6{ iNCIyY"u g1t 14N'1M111' w.J" .ot lit. >.... ii ..a ,. -, I i t.tta (I(. 11rla.b'IrUlutfpApbf4rje

sco'ru11LU1r: a1 I,.J UjNo.f.r >-&.' ; (..)cuua.i"". eigb q4,! : m..1ftl .Ia44Iir! prilawrI ,ul I.I.. IlanYi 'M. !' ut"lWrP'Fk PPf! i/64MIMIIq/\igl/ d "a14JWtli/44iat1,4.i< 4* MlaI".w..ft( I"+tt4l r'i&. Imiva1 Nt.tiOli

4'c 11... :''u.tJ J IL.t I1.uIwLlteuN4I.m&'CUs') U/ 4 uuudtrdl / els.; IV. a.lglvrl4yarrlclawrr' t t fita! .'. V a J-A. ;*J-A VV,not If",*'i..g,d!.Mfr I y w lu .iiuuwiuj furl .Its tlrlkepriW4rlNl Nt"'fttffrkr1ti4.' N" atU.
our e.r
) \OJ, gilts" rdJ/s.q.UtUi/ ( o1eNslgYll/tl/wasa MIIr &,*1 f'10"f' : ;* r/iii4ijinl r1 i. ,Ipr ,"V'-ri r heal ... aiopp v .u.rU anil. b. ojrrU dl.cuYestlrEry, W.ia C.I-IR/ugtr u tb. d., IW""H aop'Ih14S4riiw hi'

pOur J LIJIrrp4sbeCrra$ Fwd;1 MS a. .81" ".UMwllugiU rYdogVW'U .p, .La'.'. .,b.I J"'Itt$ .Wstbefr1IXIM sluttr..ld 't"\trl"\ "?)"*." .ji 1'pririlll UU/1411AWLtlIrl r je'uT Ut 0 l. UH.I lalrl"{ adUiftu Wmi ." ..iI. '.".I'-t..dlt. : erg ,1" AlilrHdlWde '
'D'er rHt yfpiN : VUI,4rt' till'AIM.rNtkr ana aoaeu M tW properly ol f.oI 'niti.Uflh..r ttee.iio4tV
.1.Iii 1WI'104d pea ilbrtk'rbeMllJ r... .a ,.,rab -"J 1.. jot '.. .['Ol11.- .It'/'i )1.) II woJJH rho s Utf *iT.k7I ty df7T"e ii.P' i pfliwtet' ,. tAIH1'IH.
'prlo u4 f" gr1ylylrltiad M c:4s.. i.'e 4' tflrW\'A'ta '(' II". V. .alH14i,1 1SW1'rI I .,,.Jflt..ttr ., aY! II" duo, .t""I't-U| I&>1,1H'd.#. '. nick ulIi. .. fr.t. lil 'l.fAt !rIIfJJ.4/rJTL: .I.f..n.IlWeU. .
2 PM kcts uf UutdJ iuriinrag'' d+iti i cfi. ,(;,oJIiazd .J ,b24J .ltillir leitdgryr"tl. 'fi'"1 u Jr nudrtbuJ PP1rto ". llM "MM {.:,.Al4H4ri la blllfl } +itrt 1 ''n 1 !H pg..fMr /fl t6f ,Eft- ,..

3 dUo do.doi' durJU :" 1 .u # let| t'.' ( J ',4t-t H,( 14i4141111tKw4 .;. wIuorKI..Ii ...t.illl& 4/t ;4(41,4 CUI4lr4A W.t I&tM III'" iPylraiIIk'rll! +lp64t1u!'WIHQlI'dk+// 111u4' t htl1'W 16ek'At .1\

> tio:' '> *U Mill urv.a, J tlrWl.lritr, ,. yYpll ,ttpl rps wI easstlluat. fly lid..,ft. '...
'Wrewdtlxrellldrting'irp3t- +.' 'ii i.tc6et. .." /4/JVya.,.YIN.AI.rbaai t"t'4 t r... "y ,iHph'I wr/g41It t. (NI., J YyterlUeJ urna u." tow .A'VJfKf.'WJ' tars "rstae' ,. ..ugs6.t.tga",4tarjl/. .Irtlrti/11W, ..ft.tWJMf. U1
t ,- I. If MJ"U"d hrrucu, 4 4 i- d Iia t.4S ..o Aba11I1.1it .illil t4AL ..
.
lle2 vLh.wr wluuuw.M WillS ..
Y .
1tl 0.(4. W.kbe1fT. ., .. \ /'md: lh5. !r k Wpr pYl; I" rt. .*1 'jJI&/pep I hrUlt f.' '"** 1 pullsirut _'Y4ql! .I.irIIrIi.. ,". 'UlltIl1.1',1f i Gel 'bl jg 'itaal.ls' ....haw IdIalw1', HIW ," t4W,..

,40 Uoj ,..-,. : .).Pp." .{\ i, t'1t 1.1., y S'. Aqulfly I fuutJFItelf nr ai1saw' ra. urirfa"1/ hall, Mtjul'.nA ji/vVf1 1111 IuC4.etblugi tali .it1 I' MIt' >.1\e.fQIH.' \I+.. rvJ .1tr

.*100 AI l.1tik.'tt.Geld W.4 A'a, 'ttlulh'il1tr14 q.6,1EfitA ll.ltl...i>j.V/f.>V-' j.,-./WMrffrivi! 1 ..ffr J I' .y dlyprr.fNglluu! ,4),' .' !f..;M.!Hr ruN ..t4'1'IYMI't t .. :;' : and rr I. ''.o'. | 1 LiiJufiu I3, i :i 'tlt't e.uptd'I :* .;.. 'lU.l"'Mt''1,. ."f.. tK 11m'i .. .. t._ ..... _.,e' '
p. / u..II"UIIl.J l lI W. .t II '. u UVM] .1'" Hausa w.ul |ft. .ad ( ilft"dI. /
u irHl '
utuepile I
1r1J1)ruurgA:'*eJ'tdb:eitjlJ'J..r', ,"fh w.? Av HwJws j> .j' : .. :or.'f tft 'Vfl .fA 41ft. 'ii.J.rtmt'
,$JJ wain bb .:4.. 'tlttU.1tc t311; e'' I414! "ii -h1: v"vwMe.Hii) ir'Crppl .I .I4ilrtilr I ,p A'.I.I"ie. '.. t.I 11 q. t"LJ .,.IItJ.* \.4 Aw Ip. -a lYi.Yj4l u'' kit t I.Y'YY1WI+!'!Ih 1tiAIluletiaPRMb' ctaM.1.Iir..If; .
I
ctvAXUolU ObiiiU, Veal sdtiklhitl/Yiu.,1 -i i *?Ov l1 l'Wif 'ifj1 JI'} ?t1icb Ilft.II'.I.."'Ii'- ,-,..uu."J.... t.. ,.(fl'.tl' uarluj' bluuu.' Ufu-Juul. tiii UML*+.. Tl""it1uiYe !I Ilui'lcJ ..-, .i .,..tjI".;:iMRIIauest'awalulbufilur. if IuYwstow: a tll.tllu .Js .
>ptdtubcU e u 'I A jT.4xAfriX itI V*PV"It jUI* ,'J yirtaIItdurerrlul waw', ..1"'t4.dp.ill.J ._, ."4I.' .ft.ia cs"OJra'Urr. ..C S w 1111', / .+aludl.tsMlipj ltprNli ', .'"' yI l r i'u b is( -W irrsf;
u'ahblJlJurtlrtyW.arku'u' +lnirbea,4i. 'A v.iitii aaKirtuiedl of )Meat .ud..11,1 r'..". .'tu.ysfalylilri//"' k1! ""qltI l"std.ap.' ,rl1k. y Luce thole Aiv Irlttr./rtlgYlti.la/r.t lbs( 11eWdIirWJ1 "IIU/., ft'd.t ip .hgF.lbt4i j4bV'J5C.J.l ".1
'
iDiG'e' 'Cris"\ MaieIJY. '>'i'.( a1t'cij1161t1i1Ai.J &usly, U.VO gcuIH..l U ..111AtJp ureerlcrtbp.tYCeb ") (luJiuall I'J b4VI I t. Iyrfad, I.t1.41udt.'Iiarl '" ,! *0o L a"4ruiuru. '. J i-*>d'"i'?:. .I.;kl fi.*'.ia#/ wwT;/ td.q f' .W. '. rMVIVM+d* II I b*.liljfi.i* l4 aajl r"itMiW,
.aa' _*" '4.th&.b'.t1".tM ; ,1 f.;k .a11'pb.'Ilb. utiwl4 fa.tillaw MU ituizkill 'IU. lu 1 iia iLQi ",. l" ;
LIN
. f't./f 11l1. 1ts1"
.
.11.11, p111 J. ;
j dr:
rod Mtrl.ewUMr'WiII 4. l.'UJ r ,
tfldefail411'trl'Miry111It ,
+rii .'IV b11O1u t'I_ tYb i." (l el)1/yt) lu., f..!! ruQi'l'4t "ft1! lea 1 nA1',1! whl ".. H, .l.rlieu{ u ':';j41t | S', m. : >&fflijf!$ :1rJ. 441 "1'"Jtl: t( ..i't.- .

; 1 vlmn .aW004VjN' r Z)1t '"1 ,4y'klrltyilNtrSY! 'r4'IJ".lIe r \"U''t; 'a4t.1110'111. t.r! yuwJa",II'I..r.tl wtI' .wall_4,,. 1lY -"Wl ; r. .m... .C.r.Hl 7" IMC.UN 1 ,
"cdQf t-uu'r1")1'. t f.i N!..iJte., s)1) MIj9+1'rur.y ..: .rltJoJj' !"' t.elk j .ur 6'u., sod ibe bll" ". .4%. !f :"'" ..i.,+1as'Pn14" J.tf" '

.. .. ... .. 1, .f, \ / '. bl H'4 tfl1\z.I1l"'l'f ':'I J' JrJ k'rIV4.f"lad, ttwrril -it! "lllti It ru''ttbfl.. '*W'r. 14tw..w-, t11'1t ;51."" ': I
I1)'aney, the +.noe' l1 flaw "W I Ieut.tthl"IOCHa 1RsbrldN'.. flli
'It.I .iUN lu saris, bU .
.ti UlHJ uf the Ir.4pat l1 (-1rt q'1t. a..1":1 "lir.alrrM. .Ia.at.rr wy"tY't/ .eI,1Mrwb I :'
| uurallrtrs4ripiiuq. book. op,ui' : IH ItW k4kablt AtMBUfekl MAswtll u M ,(. MU'4, frutiS"6 ij. 1"f1 ;Ta!. It.-! .. .Jtr..h' \ .'h...i h.'IiP.i. poles/

'WUaitaJMIi'.w.. ."._ ailI'toi wait ri1dll.kl.,1i1 d I' 1itIA 4rI ttittNYrYrfly c.pP"uj.yp'4 4q" "f, !'.. lr.YJJ.Iriaa .ou, .w a' .Yrr Ira .,.... ., ,rfagr'!'+)' ""tT.L '
q5E
.l.Ih. \ YW1 : .
I.l.j..l,_ da_ '.11"Leo "AQ,. t"; ,I A. brE1 I'-." uYt.fllr a, r.'saiib/"iiri m. J.tItel "f' I
. ; ..''l. prtsldIJ W J. "f I = rg.r qttJl ulur'ly. .
V t. iI''J I' :; IYr/4''N .ij ":.;: 1001..1. I.11. tnft t,6i' I.rle I./
J1'tfka t .. .a. II Ibe II *
!, .tt-li&; .t' m.r, .41' /M1MWA1A N 5.191Y JI: .1"r.r l/Ja r .. ., r al'Iii ...... U ." I 1t. .
i JI .. r..J'\. &rnr';t .A..a.MuW. AU .'J. ., 4 .tWo,'l..i'trr"/f,.It,1....I"j.! ..a t 1..!.. !" ,t'wtW'. M'.U.&W "YNy. .i "4. .1n 't jt1& 11d '
.. -
.iifa&n t 1'i h" .Y. '".' I LLIoU' 1 L "J '. r..Q !.udt -.tK,4ui '"'haltN "U' 11 yIfurdviIt4 ...M'Jq..8> ,l'b.ystSlVrdkH' III'b .Ye'utwu''bP'IaMIIY "wt.t'I4' f !. }
y 41iPolltt'RtM U y.I MI4sPr 4lar. N
\ 41 r4 'U'.a> .
etct $:'M i v4atNNtafa f4 f" Tt ar rl.-IU' t' u4INJi tJ .
tg pal,'..A..W-ft" M1aftaM4A4iatU .tjtlt .ll."...
Moff.t ii adTiv7! : vWv totI.ti oJ.j r.r.al'Mc .1 't"3'! 1 e'w .1 ,
01\\ >) ><>, J M 'Cf'i4"Ms ,1. l aaN1t .ri4'i3 -I a.1.. sass r Ihl.to. S1dIL .. 2
'
fat. i.IIM '' ,. auwer I'a
"tI'JO Mifi"R'Itf'yf1r.
-1, .t td' .NI.-.JII. / 11.- t14t..t. 0,1. + ,.
2J11ftfAt.* ... I..tL \ -.1-0" +!!.'' 11'1 :-t itflr !'tWI '. :l' Mi l11/t! t11i,9' .4lt) .''to1m' .aLI.Iv /

J:. Z3piI.ui II 4R 1 ,. te'-..:. Psi fad I. "p'N JM .. I
t J

.
.- -
=--- ".-.
--- -

-.- .-- -. .;; :

-' '- iii;--- -"-

,...., .. .. :) ;
.. .c. > '. > -, '" .. .. ._.. . ,.
'-
,
", ,f \ ,, ; . : '

!. >

I f / ,/ o

'I'.lPJtoIdi .t ee j t tottll will ihrti, A I .. *M N .p, tot d

+ rbl 1M rand HIla see r r p'a l the pbn otUt, ,
e
"."..p".... boLeompto.Gliiaitel .rub \ fullY I I t ail1l'. .bWlcii., ,

, i, pD.lt YI de.rl petior I. D4e Ynllre.bl, lit.
oslsrehet we.
t 'u' face
, .Mri ttitweeeg Idtt tIbr 'e Omnibu.see
f \ hi ICwftrPonJeaee.t oars.! b r. b end
'
: } '
'{" >' tad c ter. 11WiI biers urg.eJ.rd e.4 aetuinale4 Its Inluuhr7 U r.oi io, I I. brf" the rualuto t U .* sow/. I reader .II..d Tie alrable'sbd wildi I
OUK'f ben Imperl.b.bl.
who |
f. rruuratwepu lupybme O.tK.
.
1\1)n) tee M 11L .t I. .* JA hWrt.rtllWIIl1Ub .. J' = 1 Ual. "ih"LW I'Juo"bra
.aKJ.UIIl apu.a I
-Mltr 1It-r :ti1'.''' ursine;-.Bleu.ferst l't.J tlad 'Iwt sln5l. purl- det.e"dIDJr The Ituf.biEipreii Iiet4IIC'a"L'esti'lii W tbiillu3rpatrDDrl .'Waist.tupfu '

Itle1i .. tb* ami**** at 'toil tut,9,, .he .,det.lJued by esjuij( J1 1I thewl.e ita )11'0.I + rjkaR" t,' II, ,ih!.1 ciiy wbewwo i-l tree ..'. tilnfdli i
.f.r'. 4MIee"'- pltrly' I _tlr t" allow to '+4 Frui *U Judl.., w..iI1l\1tr., : lad *''rI1bI .Q u AIU 11".I.: ,iti;. '.II'cf.1 01( 'b. SIt"r"ln"I >.e quotum. w. etf-,'iu_H/ ,lake. 'be1'with:N_ Clo be

'Jft tb. .... whk'\ ill' tile tmcotnpanyieig' gp..a.nw ud.rlb Oiir frieaJ .moult b. nor bead 'into eieimty I Cue,', I.i Prceitieiii o' ihr rVpublir\ uiiJ 'i Iuwa A iiMriub-f ol I.w flnh io thllMvTirvtttl l' ha i3lJl rltitcN rtal

: 1tru..tleuth.M...hJ 1r. I'1',, \ u.1ltLif finaneI { +r .t hr dr.ltt fe!rA"pxftfu .: \.la1'at'tl"lIr.' .
Imiiii buyuei. in Ibak Ci-utt. *ill .U '
if 11 a 4t rRi' A.;tlb.IgptMtlAL+jdbtt! %>iC' 'Ju'1illtrl; $1''H AAyrT, pleaeeftrrt5wr It IbAuM.S" vImr Hi, ,r.t" ''I. ,, I GiWWJIid.iwllirk) ,.1)11111I hbjMIrI6. ludtat7sitMhV o.tlll5i d.we rorrON 1Or1 'a tr U p LAk11

n-t: aud deliberately eflll.id"r' ,, .. {ZT "e.reJMi ..re'llil' tsar Aoull.bulI'UI( rJ'.ii, .'' 'f\\\\ "urn' tar'r.-Ie' :.. '"re;aril ptrpaiin ..,. >,. \ua&"': ..I 'Ii ;..IWa ,DI l >!ttQI,41ea4.

11. at .It: ... '1 1'n ins. .,,jJ5Vffv.Vf! Tl'fij' Urii'i.MI"' 'abV.tV.fM; IIV, MrKOiiot,.-lI'trJoc-'r.IIU' I('"at uai<. to .mreMt.lM*'ibe" capital. 4 1041,( ..Mi Aty.,j..r Yr.w hog Is ur. ,.). ij I.4.; ,k"tfIJ',e. rfil.
I Nib dl .Itf'1UI( i ie, rvin,bivin,, 1!jb.Keiytnau\ ijrp! 4w.I.( 'd''; f saw au !herb/Ifll "?r1Is 114"1t1esA' 'TIt' w..t.hind I" t;sMlr.ll.e.le"r n 1'I".II. lief(1a1Me( .,.... ... 1.tq J.rectJ'hl,'." ,W4T"te ae4

RJ/trllrlrfl, fndMbwr'nAlea41 WI ,li.lii LadII, ,\toe, ; l 9 4.h !l''q w..r..Jb'.t'uu, iiuf.rlu.alir 11.1.1.k.hw'raup.Etr'.Lsnd .;4 Newt lrjeatu j N.ark..1.1tJi b.triedl: ii""JU" .I'.'.flldfe, ...',""U'I"r" kit iv,,ptk9 rS'r+4el7.,'", .

.tbsttlelrAkuslrtrlfnwbl.if ka tdff. N >y our friend*, whit, having neglectedij' ./hl 1i'.1all iidulI I i.N..'). u.t..1.1U.IPoo.If....r 00' \' '.'..' ''iAa.Jll ir,:rwi.l"bul'Ibl', ''I 1:" !,. + oaGMWw6kla. .

1.1 ...e1"P.,.'. .tbtdroil of'h dk'd', !'.III1''' /flrrrwdvlrotll .r"IIdl'v 4 wrl I 1tfi"):.Y'yoii t but W 1M1t.d1J'1 11h ''ull"u.v.at.ltJ'v"O" t..jllil Jill 10"I Euhn'tUss ., .- is b willa" gi.Yf'tir'6al' ,'. wR "IUJIIIPKGtta yrI.>}prajabtb.

10eat1Yu( it" "f' ft.ildu, hW ."lu nad. lid ibem p*"U>b.d *a tuiw4b.f|i.p.r.wiutf 1 ''A..ttdu.nt! i1.'w''ilro''a)udir\ to:d>h :vii | I 'Illhahr r'e rrwr ..d .-1'... ofirkWuJ1hIC .1I Irylieer;t"'1 i"tilh'pei: I'euS"" 'I'l"'r', tO i"I J(..cJ',,.YlaJrrl ii; :IIAiertI'.ueIJ8""Q"4q t1AyParlu/J4 Id.1N1411/ .iplMlntry.soak,,

d".T. *led4erwlle1t41 !i1y.daaYiaxw/ urb..( ,eJ, II" I'II'N !i r\bur pal iri,ii" .aIn! eai..., boiuuai b l J I M1i' h.'.. '.nw, I I' ,1.1t1.},?crla1r, ..it.4 tDf' sll.rry., 1.ly''iu t b.. :' ._e the pMDars4-tRttKuit.tR: 1\ Ilitp.
1leotwkttgtq t1iP+._iitrlb'lilulekltM 'II1M ..b" .. ". totbi&iCWx I "trutbr'' 'luiUU} 7rT.ualu lteu:.i <7 totrurtleluir IuipurUul N'rsn'ra ".;' pall! ,ee. t' "1'&..I.eo. I ta Ur.t u'' "1tcH.k.. Mud r.Ijink.d.trt Gr.Jha, ptircheae 811.11.
.'..JU.t .'.ptrtwN'tl,. l4 .+ ',r",""' .q.tu".e ;} n'.f, i -'rr > "ntM "r6.e. 'f tanKy* wi.'l bo u, i is .. b wr. .+I 8M .:. H& dew &ud..wralb..rtulgg. tiRRV,1u(1pl, kP.tlebta1C1w5tiq, Mt lbe

hMylelgyg11eflfb Iyre1lgtailbprn$1'pwld I' jt lf( WA.L4q.9; f '",.., i'p.9. r erliuge., )''Rrf, r"1 H f. niIli. : e1d,
bdttretid' CilftlrgiIa "ttJtr.J8 ubtstiitbs pool.u& )I:a.. wurtlgljrltl.la'errpJ. qf..be tteek OW." .I$ I.> purl h-'tar. ;1'b, .I virgiui.:,; i i "'it..iJ' 'wi'Squirt.'t''1 (aid "lh.i"+:tmiAr. 1Ufl'iRIglur4t.Cpw.IttIp: 51

h.Nktwerl4 a.duWlISeM. M d10cIl u.r..hlll.tt Mol wttu rNiytr.bpollfurttrslNt91lwe swu.t'rwrlsuch.dyu. IM.'./'':fb..u. l."giUiur' tJM J ruridlyr.txf) I..I.I.\Y, ,f.-, ..t juu witIsdgh' am a' trsaoel:"ir1r"dialttl'sedifyui..4p&ck ; QherliMrretvbp.ttut'at't'f.itpt: ; "lIoqlC.t

tbeil. h.llo'rr.rftdlt.a3ekI4wbiroNM .//lee4d .ay' 'qut h erwd.Yfurtausby wiueinhit.ulrnbadreedl !lures rtfr.e; ntgrus .IJ"f centIgl,ar. &; :: *" p'I'' _. .i.\k4died. /,' I(4. RIegDclaa.t.ln..iii' .p ; ,
lQ lNi 4lhlt.a Mi1'41J4llar4i lie .(MBataac' .... il yr.Ngaesl4, i 'bjiip' ""tai "aw a(tUN.1 COI.BMAN 4c
I b tbe bJ.vN bngttrhipdr,1"'. ''k Ibrt'IfiY .is'dlridl. arnr |Loa auOleodsr'uteruing : "Ir 9 P! can".t1'
t ." ',,.;,:111d'ttle! M 1pWttl.tdadwilthrdfcljprtlilrptI _. to du mure tbmr pt ttli.h ib. ri>. n., the Africa"\1M .Mil fu( period .f ,|biee ygate.ifrwu,,14rilale II i' i 'I.I i! Y I tbi4. ,T. Gdl'Iwialt. ,l.ttl"Mir1U"' ..,Ie" ..,

)+eyert/Is riJ jie ,nil,":"Ub ai .beb.\ti'hc1 Jdlr k'.Ir w in U'e'lleuduli'(' ofeUrlli.rpor'e' uti|14r pa **ge wl the ..}ci, ,ho.ptuieea. uAp 1''nuriui&VteiCuwtu' I' wsccqitsddlytl i .' the leller1
logs )ljrdi4jgol. .p>lirraI41Du I ol Ibe biro Iv.,!lie apprwpr,**ifj',IH ur but itireuied aujippSiiaue lUal ill.,* '1.1I.ushog
Ir '' .'at'WI. : .sib of lb'a' i'ene111\ fiJ.it--U<( ) Littlsl U&MHVMr
U, '-ii'i. I1. .,l lll.pi.il V', .,4t t.1'JJL''tf,bl, out,, .W.1'', .. ,bpi. Melt, liantpoilalKiu I Iruw I Ibe Ute' r br 4ble bmo.4n "''Ilk. lu .,....'.. ,"r.al ,". JN.r.. iwUYUae j Cub )
,, LiLt
"
.,..: iefdit iWbl i.d..t.. iti i iYU' 81.... W '". s, .". l ut le..u1''i I AI. Y. U. B.:; 8Mleii"-Mioa-I V t urO" ali !link tliail" be iuauard|( ,l>> .au, oveiaeci, Ira bttcIt4U ul ID* lire .* t.'IIpe'htlb': ,",JII I'ia 'v (:ertln. tear an i..DUrOu.bl I'
b ,. ; ,:i (o.ft,1'vr I l 4.r;97 ii :.,P'w411IPiArNrte : ."r p.rt.tufleIJaw{ J ') ; S""plilt tt1K .I-t,V cea, b, ,be cuvuiiy. cuiitl* ol for url.Ot"t" bit( %t;ud ulj-.gt .1I.i..d. beplup..kr. &SauiMOii tbt.cbamterof.&SOUTH y

Y'A"Yll I,. a,.' .I ..'." I II" llt f. NI4Wrmer4r, 1 ., II k.g-bfg.ddteClcd- !IQ yi.tri. Li f' .....1 ,., cuenpeleni ,Jut' /."" t* IU'ID' a.+ocuiivii bur; culire "HN FIBti PROOF BOPFJNO..! .fc

'.!! lbm trading M.1M !'AltIwleii.ih i1Ydlydtth.tire.t MDK44R&taatwbe.N,1111W { 1 .,ib''ileet PI bb,Aiiadwe&t&.i9Q, '.G";.g "V.ct ..r. .Irttriq the, IUIJI'.a'UlY' abut! slug all for 'r..u"r1o.. ibe dtirp IMHOU b.diae4iwDteI" of aj real!?,

+tttsttQlkJ! .toyWvttmii, hrw I; io,.rir 'Isar Muda' .t"CMsll.. .1M..biu., ctkif. :> iHepierf .1aJK"IWllt ...i"".". .u emi.I.. tulul.llirIcy or.en. ul IIM,oci bu;i td4 iu.''U>* ,,&lot AitLMn t''De'.ecLoI11"fNurd wild it*tba|I.. perlecU
.igtr.; ItuV..IA, at bit y7 4uur iurc-. Imiia CV; Aimi'rM:'.Crbe""I.I'' f' baulabuslibWty.ebd or
...' du ,
uiIhe MOM uie
fc'wt1 sot i
b ;.!' wfwMfcdUMw week III
.bank the l..ptof'MJta..ao ,
ne | con* fuenily prue 9u 1 1iuV.ialy water, ftiMl frau ,
Ath. 'liar I/ e ur rw b..e "e/ ...: III' ."iii.ht. _: ooo'! ha
eud..t rrJ411.1 '
(
be
taad
*VttllWi, wtlU 'AVr. wtrr 'pnttabed' witbiir truiwolkdylAif tlarM prow.toy } 'ur docll MJ4udig..'.da'.II, ..'
& tw bad btOiiv iogadu; Joelaltr ilplu, be aoWlfot! 1 u'w 1.I; ofiilir. .dl 4ci.: :I i' Ilya ., /,; r.dalrlibly.alc.lated pln.
rrd'Iisld.u t.CUuw '"
\ $ & A
.. 1 <$ dif Gn
II $ .uil'h'
'i'.r !'tt' $,, .. # '*' If '. .I /I .I' ili Ii '. -lit!"'), !t. prycey4iopf Ibe \site. to,R t", .. ., gll, urke 1 trey ',..f..4, (e'Isil.. ,, ruuAutl ytirpi*% M, pn .,1 IJ. oil ,

'Ia,.. lifflfa,,. tT"1 't' Iqtrl' t"l.Mr. ." I :jfMlr; 'If".;' dNtiug,the weak .:. "41' lUor.oflbe\ 'mu'ii''pltufdt'snd'deptorcblrirruutst.ucrgeunuerieU'wifi "pwur4}u tar C't 1Q'414f I f.t I" : c. .,1 n 1 / I nt, iJ rvv(:.c'tmRrud ,,LIt,JI"caa po..ihI", tea 1Ita

:H.ftf a ymyejedmftjk,bie apeecb. ""I i"' Owe extwejrely. tuft, al- anwariu > 'IbU''fr.li 'N1 ,. l : r .J .,oj, .yugtid aa cla.lmfle s or ".b...
1 ; : t' ill" i q.J tIJ i1fJ.r drA A gaarc..4rule.eur CilARLEal
u. r.cugdiprlJtlp' Ji ily!,ty ,.......'1. s ii t .. *> ,.;" !* ,1 us414eistlct, por .> BH1GC9.
WrapI ttqJsiurpl,, g.jlj.td.rar.led us1e4vrly, ai.dMaaUy'li'U' r'eot* f Iha fu,u..4 iff tbe pockela of UBvleteaaea I the hdluais:i pilroul: 1 /wiflil r.'Ja+ .a.j'f.: .Ii) a.ktdi.u IhcUUljUb11 wmU.sk. end.dlr II e .. ;!I..b./1| |I'

egaj al Ik*. ._ IarIbe vsa,.1uH'i'. erMty. yirtti;and ,,aji ,.uiid-. ,'** /.AWe,7.'bavjig ttf New' y.."; -1"' w1i1. vYap"rttscti, del'I 1'6'1' lu etplrtltlh' hurilt..III..r.l. 1 ," '1,. ,.New OftUAM, DM<4. 1857.
''tilt u--' '" 'r -f ;\ Luial" ,\V. d'hJat.blc.UC", that ...
1i 4/r hlfatfayfiCA.. MM l*ok of b vng} bvca mvcA. .!** 1K"in') ,o 4 rncel'rraeallr., prVprtrciedj v }AetN'11,1' : ') I., ifr" line
flam t .eta s1ipj.I.IN 'i r,Ih, 'r ." 1 "L. ..1. I. 't, ? ? r. e"11 ? ultd the ,tlOll l'La v.,Flard. pauor
Jrnt ..41 curupl "._.. Tbe tte, .bR/4t/rstybytuy.) '.14j1.g wetVWQnr4af .ifiag coloi W ,twtbcaUfpMritfii |bat. Jf| lid 'f Ilse.i cutprllaiir f I t lvui.trptiadl.r'Iad\ \ lptl .1ft",k.w. ,,,,I RUoV1NL/rfM.esn, GLKoIliNUN s,CULE

uda.. blILbAv ielMJ .!Unload ret.rpeh. .pplRd..I c.ty.adei w* in1b.I loiter. pert trf b*: M-fnt life ,1.1'UU'b. 'b.Ii.r ca-r lb.'I.. '" 1'1'is..I....aul la..pulq.ut'rplppw.ay; ru MAlt fa.U.1Mi Aa\ "lbf.&C'&oi ua
tM'I" ; uii4ir .lj' wllh ,.rr ,.,.,.
..." b by'Ibe'4.yerftieal'ItI e.Jsheilslal
ey4lty "ysJlggrltr.j ,< I,1. ..'1'It." pl_. hay'.f fi i jd up if ibe doeinueeof bk.tier. 1 "rl& (,;,' prutetIlunIgeiuMbabI'ir.lslid I Wa'er'
; .
not ''
'eam jury tbV 1 Wald pspaiip4.bslptbwA. lo.rd'rl'uiigruan. ) ;" .iwbri'WflUld wit''ifo." '" Viii.k)IIbar .lu,gutudfce has been I., .
., !art Iliha M... bu'I1r00.Iid.i .Mr.' II/t- 'brirL 'hI"" .Iw.". k., W" are f..rurwed't".lrtindiy' proiiuientMffaibera'uf' ;"n-d. inauiicca, t p ern'rhired! *'psaeIljUu -I'U till j d il'i' 'graft'I/ rMpiid-a; '1'r i..., 'pYlubct ,yew ia.. l.ak'.Ddilillll. hn,
r.(.in4 etfety'KctLped IfbTuW'a-jfrif;' tit '"8ui;lliug ftrtumitlte" ihe coiil'riir iljniy'b aaul! trua3IJ. rc duutul.lre lug defied .U .I heftl'tfore
1..I 4 .r., ,, Ik1'ARrt ; t .tlea Ire : laugbir.ju: ( ,Lf"rnJ , r .'UiNj b ddNj tJlilked) .. ;thiiikoi) 'tb wlgbi'.i" vrelii'ilii' the wr .lb'.II. ; 'ail'..ur iiu.* ire'tl.e' Woik rVru 'Hit pfe'oiittu of Itic Minci. cult
th.liapi .
Y lUe we uwdPKOOF
>Ap iNIt..iUWic utV '.. ..... .. YI .. .. piulf *ur r.:1uelly p'irpfntua
> ,. f' }
< .
>
L. I' I I I IliL ail ;? plilt': I\ 'l'b."r.'i; 'tftii a2{,..u"b.\, ..b..J.J, celebrated ,,bOU rH.t.ltFIUi
)', -"hr. Ne1WMll. iii, PrttkulrriIyailNffilllllI4IkINaSWS ppeo.1 Y er'ilr' .,tees r.f.aeppidluaidwt'k .f t atlj applied: tut. adwuin:, i 'j ; ttI a,'feat, RAtJViHQ.o11 011.1111.
c.Siiut'.r
!
; rubl"uir.'lici
." ( /j4-.sMluay/ u"hli .nurdrlIh. ) entirely
!
ilattfkippttbk .tl" rf, 1I.f' II part.- sire w v yr Je !rb.e '. I';> 'irt,(cult; a"1 i,UKjf.Mce,nod we (eel
:: .' i. .. ,
:
i propt_.! t d.4 ,.';f, I"., ._ nftl'"Ue.) $}I Lpeutairl.iletalu4rlbYtitlgIgeo : 1. u. .wrte" "r>" qu Jifi& 4ijon,. "<>nt the all 'k.'up"u' u.el.. w1111'h'tt1Yrnipltanienf I'..,,, .". .. ..,1..11I11)''j'.1 ,..J ulu"... ;'" '.Jilt, y il'\' wf ".D'd V iMBiueud U i, the publiSigu that,-J.
.d..'.nt'a they '
i l Ailiceim-u, rile irVarTv 'alt'ihV' ". .l,G. ) 4',11f audtbe .la.t, 4In .
llult' t..pt,1 'C1fi' tlHll"1'u1".d8Waltf. .t1.r rtiidiuK ii wel ( ," I. U'"H r'7D ;II'. ,
Nkb.A.wiu w dlllupr ag4 ,... be''really h.-w.&h" ; uo.la ,' "' 'Ibn'd'ib : trlh Ilvl.r .. dabgdtlrglly
: l. ijMtd'.iI'' .... 61. ,. w.'ik oft, ): i i-niy. TUo y" r it '11. t ttr : I'J CertJCV..lb.11< hare l bed the
..1I.dtb'Jh\w..MI'.n.'lffl." dill.bIiII.awy t'IA.Itg shfe.pe.'boII, '. .Uuwafk1d'j; '.1II"_y prplt eel uj t ,,oyeturl- ..I|I' i '- h. ;... 'ibVl. aiM; \uoriiCduwii'ttr; 'itl' Rp.d.t.l ety.ItegmrUup.e rlitrred"ilia 1/111/
!;..i tW bldtj6dtla'thartln" 1 a 'M'A wj( "Nih.lMpl.be'i..Jtti; ws lib_. fluid "1'81"! b '. uiI; tflP I' ,..io;.prei-'Cif.i/:.||''Uil1. 'CV'rj :.be! ; :.'kY i 4)' gt i' ..,1. )1J'rHtt( ':t;IH/tikltOiJF 1 HU/rFLVB ,

/ 1't ,. 't ept1sJ "" ," ,* 'rta<' 1bt"OIW.c.l'"ti: ., 'Tut 'ber1".)'In ls.frrice'.f .' I i: OI 14 y Jjpl',, ,t.@q'M4 N'rref.: 1. \hf\ (drip!'". OLJiNAOM", CULCMAN ok
aL.i lapM. t.id; .)Tifciitiv time nr'th" '' "' LIA.'AUUCANOUK: eldejl >u irf HI'lino CQ., ,ud ip far it bill .
p.pWr.( & Battle lYriei NIII. &i-i.. 1 .( 'l't' U '.. f.,r : gives perfect .Ii.
tidal \'(. iliilA, (i l"df lid I" izt;. ) 1"1
:
7hriIAvf
J .
C ". f r"li.oar .. 1 ,
dertrtthdd1lfar reltr M.irle ieaute .isl.iaktrt Hm)"we di 'o'.rtd the fu|I. woe'.uiiSrr'tw'rutj i And Vf:i enW tfv :ou'iciiininure.VuiU W'Marthe Nix, ed lOTyekr, paOQ .I- ',
.YtiPhW4''td .
'}'AIII, (' & "... 'b9 suguu8 Pariah Jrluf9ut jDih Jdn'4.1i6IJ.
,1waejk.
I bcaiitilBl tu iaU. :; SkrwiM'IIU'tl.fulC 'Ii IfI.1 Is Ioo4 qUl"
10'.U.1tt{ Ugr tiMdrf711.'dbj. bt'bfhelbll .will .baraUtSLg.yerlllarwiUi. iwwiu'g "Apo'ruph.II a H ii| u CHAS DUNCAN.
wl'e.'ligt' I 't''tfnd''ttoMy'tt''ptac4tb.'ernwrk11t } the d c-'::fbliia :!e.ibjoia+:i'I I ", .lU| .i'. "How abort the rtetDorfrutd ball run, 'f t'tO' ,.1is. i .. .
aei4e"aml'.Nebitfekebedelegaudby young tulk'frLgor *; yw-Wf "Iris, they luleladl.tu, u..b jfr )oar, jaadajrV.aa bat: a reckK.?;'iiditMu'e.;a', ;.."..bot, tieaJ;di; i & II&"It"aI1 blo'bl.e' 'I I r ,.&WOkt.wL Jill. 11,1868.!

ndur eli.leb''*tWlia'It.'Iutcppidd' bsOirot1 ?JnjVf tJieoualfet. and''that In theft ... WI ptttilyn-rr. .. i"INrw'Till' It ",it.l boo 6ul.I.' c6W! t it .b..wu..but I.-rd.1,; .I Jt1 GJ.&iiion. NO".C"IJur
&f.11y," dt1'Io fb/'idljrrJrliulf, k1lh. lealra arauMweat'lbt y M.Jr'rentolil4rr "prwr li1Uoda'I\ ;',;\.,"....111' c warJly' ; I jiew.AufaibadvtilMJ4iiib.iiuUbecreer t., I" W.eq ,."'.'..,.,<..... ..recommendHHOOFHOUFI.su.YUUI r r8t1ITJIk4NEIHk

lull' au i aitjllblib4ltR "..." .... .10'M4u unta'otherr'' ; ia ''ttii*('would t4i.utkdfs'd.i'dr ,. !: u. .aPUb3'rHUPieE.: Atiruad, iLc'iiH.if briiiuuYcnuwii{ or'thi'railiuilr'f 1'1":' ' } ,
e.ttslh$1yd/ uiyirR' ,
1 i b'i hHid.V\ { tau! VtM&iVI l I "'rhuub-N.u rber t uarlx the 4'wlfiJdff' ,;i.pill:"''a'' &i'lii.bite.rirblr''the"LS.l" "., .r .. ) ebrrbselugb..i ,1Utt1"1'1\t. Buadl 1cevu.dwILbi1.alid >
es.Jb
"rtiy
Oijb,4n .
i Urb. atdOfd .in1ia.r ti"Loo
di.
i'-'ii\/.i; r !'A. ducfc" wboia IW.I; .ba e'au. ulkidjeUi > ,| a.ehtrtlully '''1111I-
.s Ik* 'peo I.ttKl4'bdeu (" lt'o.i It;jWoundtd ikrouub WtN, aUy M'f.daud. rVty4.MD 'y. j ,I.u. ai.'rdJOt'"i1' : pl &ft'"_' .I.". bllioiaj ... Ircedltilu.rb.tuewahyt)I''ei' a bArtl
tees Owl'd4.Id..4'.b4''. u+igl'i1.'rlaiSY, iupntt.! Bf sore you. du uuj' silylw elu dtlgbted pMbln, t" '. / ". trio/Grrr1lhi! ;; / *'l theJuuttii'dlbu'rlrbii "1.ih'fh i,. f :f-slerlb'gluIlro f i/ldhl, clua 'aAd,& UU "..fillll.
rirviDtdwe lip ilr those wlnf. G'( lil lutf 4g< wbeiT.lb?) Q_ pirate .. ... KetiMrritjully
-1MId Vi Ik UK ItliescWs.ol 84liWf 11f111! ,'ff.'W" \ .bkb ; cpy.HBLMDOI .1; y tur ,
yuut1A111) '-
1Ma1ttl..W..I:.. .W .aiW.!eWliJilliftMell ? 1jPU. u'1 : fitful tu rut h'dtM'h..u\ .;.b.i.tlh."iut..ic. .iirb OUVEIt ii. P. & AI., p. CAM I'DELL' ,
'W.- e''saudk ) ,IM w ".I ,etL > .iIc" atitl.ttildcbfeei'aud'gj'rittoiie( thio'b hey flQ- i't'' '.I'I'iur-u.'.". nrvuau tb) wu prevberduut tvm ib' tehfllJl'aiie'tu'I ibe'TuooManners. ... W _
bu'E w'. I
than be could bimaali H. w'eiiulhody 'aEJEDY.Cwul'Obad.lfEaIt. t
ibeoliKJkibf .r. kiH. to _, .,' .'. .' '1 ? the
.. IMire-Miuw ,. mi(, rb'. i'dryb uaj"'W' hint, lieu < .. Daeh'n eiiee Obeiites of the Bltidder am July'uihoiizfd frat f tar
};evsip. wa* .' Hc ro4iuiy-Oi4 ...'er thy, unbelier-- GLEN NON.COCEMAN.4'\O' i...<, Fk"fdi
galry.".".. wp.ittld4 frl., Npr Jrdin .I."WNl "t the K aJljV.d pad 14ebwrlu jug ke
... ly'Ike..uphuutEeua./L a '1&0" ... U'tWt. ,;f". L' h''Itib.e' wfbefr thy a.U ni.bid ab ulderi-tbrtt. bead wlilib .Tb.r i. Iw ':arse" 1 foe'; utufneiiw" Riidbc} i4ioittin\ nythrr cuiiNpu' COl't U 10 10"" ROUf.r-iU.. thenirrel'wirtlrtyfAilqy
.f
Ue west onneu al.eetl druo"lr.,8tu.' .ocr. rll'. 'SuM.IIu4l Sts*i,IIfplUt $ b.lbou| ,' fill lung .ratmacArt .rl ..:,;,, "nd".Iib'; iij, fuuiiifsliliu;i ( \tiiea4cdlHewbuld'l.GtItll Pttparetfou.., \ : q' 1 .uu rei. IIf(

a)' m vrrbehiua- i d treaaouluiiteeb see bgLti'1Nltitu.: alae Jr tsweell urjtwYI.l doili appear-wore \li iu go'ttl ,iuaiiuriii; aid a wiidiiMiral; Car a ., tWsdperdiltf'e1'tiidiiequrer.pdres..!
"
'Gdytrl6li t..Itilf'#..IbddrltYprlf w.. .or dmiUeme'91! .... ',A, ". i+qitfug.Neif ;.' pled wi lbJ in rldjtf nee. lod-r.d.b l -;. lJUli. IW i.uuubSd "tl''pit the ueren.ty
knMiel4hk "II' tar ...1..11I yu"u" b0181 ..- ibterril tq''the. Lrhegrulkutiu aaf04 we fo'rfh':Ibal'' '..m.,lg sl! ,.t.. ''ntaancii :aiiil in>,';I. tali .;ri'<.o'ar; ; : :el U&i'icrv't L,1 ,'Dl11. sirel.t)hi CM:.ijj) '6 j'tfttWrfulfy.'A'.y .
MYt1'I'ir,eeie Iq, eq 'bl.-(: Irb 10M tie ice"thou thy tQ"j uWefi'fUilne/ 'W
ef
.' bi, inirlli rnce ia sari) wanflnji. elute
,
alltrijY61'lttiiiibi '. nj <
mss !
; I" v""' I ." x'4
.V
'M Lut4 6ttt ib, 1 !'pe.I",)..."n.-a ww1M bpesgr.auy '" ,- Arrived. H.'bAKtK A ) .. wctla I
At t N'Ilutl.t'.rer."t H..I.I9' "" ) lua/A/ tali a4 oUeItw Tbe I.*" t "" 11 t.;* ,.f ;birib i ;Vu"Ut>Jiiii u.'fkA"radia. .Cyr f.eOrffol *III,
Mai .ubetuiBui .
ieepil4lby. Y \ '' DgfrrC.rdena.-Brlla.t.! W. PIVQlp..ntlII',
ibis itiY'i. 1dd eb.f' .W- ols.Awlprmt.ilY Ih1 sMS 4dia farr Uel,W.U L'HJtquie.T"duc"II are 1u'I 4IN.chenj':' ; 'fi fur 1bdltiii'656c. BriC Uecguela UUplee,; "...'I.-IP. "!'1'U:Inii-'tea; '- .r-nl .rater'
''cMr 6c' 'I lp4a4ui.: i .it&'Ibe tiiltllr'btul. il'e lad III mu.4 the K )I'u.4"I'Ii.y errwtakiug peace t .TUoy an will thy "ftty\, :- | L<.,'-'sihd 'tniiiii.'iVtiid GJU'1'rrt L<" ober; try t"tih&. McC'jllhlI.; PIiA t4t'Jt1ar.i.I ebt11 etby'l.ba'tuswurwa

4tij1h, tfrcilbdlea ...i1unialtut i'WI ltle'lluditdlilt"io\ ) !saute VII wbo we are i.4l.'I.A ...tkjI. I aoitud'in<,;iae"leen') b* .*'Vi''fLt & Oilfe;.'Ta/upMr. .: s1 r very Mi+11 elpeurr.it. .

w.-.r..1+ IiJtRdiititipJlpldAlit t ihlv44lsurti.cIL.tu..e bccdu.ae. ,ouilV.11I".t. hardly cUiir)"in.lbj>. gii-tl ..bt ,(oi"fret iio'ccldtiit' inJ.l fa'' KfliklrwHa'.b'fV! 1If' rjlrlt'KrtwldtInI4. ". .,., Isu4 r f rtgiee'udi. Wr'Weraid's ,srecb," ;&c. cq 'R'.'7$.' hitting, .;. and iEnjirrl.b.bles'AliuuJa'nt I '.i1d 1 I'Kaipp'ek 'Uou*wick'"! 'I. -' PellNCvla '". ) !\| 8-4LS-tl

) .sae ''.\'''l 4.w''vb ,1"--1 Pcact., }u IUj .,.b t .debt eta Iby aliuoii p.ryovlutfnitanlei'pruteihet. i.hJiflii feel Brig' (.Kllrek.; Oliley,"'Ilatiut,1 1't30.axi"* ,! 1 Tax CoHecUir'8BVtf ; i i
'
Lumber auie.
.. :I'tIS.' .. ii Id'ui.blra'Ir. / /Vpiinj (role y UIUei ,
"IUU birt..1 ett e .I.f\Jr'.O. h dMIOk tt ., iyn (
deaah t44''e' .tdddbtq bii'' Uooatton...... ::.R: \'t..biiftertlfgrmap.tbsiLsri, NAVAL the l, w"1 i leiujiorarfauk. and Ibal richei .yKilpp'IILJvbn A K.ttms-uefc Taylor, Veniag,a Trliiidi'd U the>MI UrtiMtwtet\u p'bur1.i( UM ol retted raw

4id1bW'IUfti piiihueslee Ib*...' 441y! t4A.NAillt+ Tuievej,. vbp.baU i b.sorwIfI4.Ig4roplRe4 > and lit I"". rod hiipur;r.i'1. 4Pmcq hied br dcwuUaef ) (tue Cny
Wteb iagledgrial-| indif nation we Am Elm SniW, N.w Or. aa'ulrl oi Ij J r< r r..wf.III'e of S4"'tti.'ft'
i14Wtt'dlllfir ..t ;ielyrul U.7'+' "'"'! ,i. Jail wa* dtMMWra4 utifyyvwrparuiM" y"Ui.k Flu iiii uieu u'CUtpit"i7lt. ii. Whit !.iii\ ib'eii,. : .=A.,1tMI Cargo. the C/iueJril1.I f,+wi UVWM in Uw CII> of'

IillbirJiYI(1'elktlidi.ir( .ilwlywfhi.i''tlgJ'oWhrllpbNjW4pblrM >t M', 'UHwaiu|..|tk bia cbain*fid 4, ity Dock11 we' uf laat werk-a.tu ibai C.I ii. au ul'jilwr{ .'iNr reads t/riMrrrll audu tleVppottusftp"preMulodeL < | bLilf spot cimtruelttt ;;in.'..ui.'ir;e''I), aiid'lili' nt".IHt'e'an ,New OI.,. i ,Mirck, 1HM,'.|4 4b. right,tote ,sue.IW
be her.-i la te 01 Ui; of arl.' craClWhy lclaouocr' 'Julia M. rHs1Uotk t I or 1"-fv1k" .
ibe "
''el IjjelY, ) a'gtgaatrwdJk.lri.s'rl' 1krerNJdljltawWtl ..W. .' -r i>n yt4sc/t.ltli( <> Clarke.. tel'wl 1II11It.d utfnm (n
$ I" r .
jM.t1'wI"Rladed' ;MILTON lnate.d'.wed stirs that the Ci.I' ,
+ Mr.MrfJtkW.riVi'' 1MdilugdltJW4teW"hlleltfYYt'p.fWM. .iiupiyjtrlai.urfarlty' in nwuukrand I&ue-UJ Knppd "$ 4 ;' 11DW41.'ieJ!,' aaf'11CrkUsb3uncl < D'U..i": A.- ito. ie-,lalea.'up
..,..(.,.4 bf. \I"'ft .eSit totIa'hr 'i.tar".u : riu 'd'eMu' mi,7OM'-- IAle4lrrctl.u, ib"y'are better and 'ii:," .i Ws.t-TuKnapp Ooonlee. wty' alw pay'the 7 AJLIJIdue
'ia 1'ilwi.' t 'so'.o.iu.r 'WeeiiF': ida "Uarna NawUrltntM tbrretHi It* the Mid krus.c 4.
of
KJe
think'yer Vrobblf Will l nil t ) t.ibiuktberaiuAj ibatIhrjr ,Ml.*.. 'IVy art ku '.H... city
Mt.l3ve u"IP.H6..tl"6"i tl .. ewe;Hl -.w. really begin -AeaorMNl C.rj ." fur Iw year i>47, together wua all kt l
Ile6.ur. sadatq.'ekmli.. U.-. .. :!.Plt,+ t ,(.t',,,4'4tl tarjaitb.; btJ touie truib'. in .ibe re- '.1:1..jl'f.y'i ilij i. m. me' erry uaiiiie oi ting AIIe., -, )1..To Kn.pp eU"11 .,4 cb rg .f tu wu: :

jowi.ittllt .rebtt aiaoitt'u.YsA (uSpi thrt4'p. fat before jte kea Jb. Aei pertain eirrwl.tiou'with. r '.rd.,tu bib, Iblugl. lu tnii or c..i.isil.le with iuU-ri'.i eb Ouug+ '. 1 Tract ur parcel .1( Ltnd l>in, wr'.ilthe "

b..La 'f> .. .I.., ,..1 h. ,1trpe.ba arauw au,,miHb..wWi il1b atop.pefkollt'ii pews that be" b mg duwg oo-or ludiffercnt c'uuunjttue-)iu.l aa oil ".. tu inn Cleared. limn* .f u.any,cuui iiua" 11 I.rr.

.,..Ait.1..tI t $.yqa r auk* .tte V (a*.$*Jboyaay .. iiitertntauf ".b..L. 'iiib wi,"';. Tbefery biybral lilC'.Q Ori it Executive, lrue, Boston-182OUJ ,- biu, set d..1I ..,epy .ul,1.11.
-ky.l4'IN.IN1ll ,,taJwtj.ay. twie sod .... I il ifiaikrd by ...*<* ti"uaaml; wtill' fret L".." by ?. tX diiapavn & Cn. &.. ..f 'CDbioa .114 txaa u. FhrttJI, ,
oAcc.of then
) take tie '
1M !t(41uA h I il1i Mlyt4eJ ,,Pr1tl iu At torn slight. alle UiiiHi, b.wevcr, w'. iu'iuauueiedi, tuaraiedp' raun cat trig lIiu.J Jcii.l U.rt'}IHJ.-? l,. 514 w llwd."I'"','J.f.M us II'u{
If '
/IBgMIJ4lH"y't1 .... deiulr.a" I euyeW.,' may tell wdloarn tbaUhe ftre ?Dt 'wuwdeQ 'elIN'k ltfi IN *',. ull.iiiaiit the '.II.| '..u ''Jeoo.'J &It ") be lulu' cbfpe fur t'griat"' i. 01Jd..<.ie tiewytleaJelul- .Me. due $11715
tajltItryst etoppeii t ,
'Wa ell tpg fvt'4.,H "'tArr, lIb .._. ., ', luau & ail ibe" wurld u b whiue'ltiaiiuer WdYrel,U.t>.rrt>y l eywlab* Co. (" w g '
lu.IttitDlllksUd UtdMajim iww" .jIl..iA1I.lJ ey &_W* ,caU .,. AU."fb.P. : ,Bo. i"tf Wud w.rale'elb. t".; Tnea* arc >.Hcbr.&Mitarun, Perry ,,. Uiia.eJO.OO : I'; IoTrtci tfpiftel uf Wcf.itbio rite

"'kr.u..II8t".,.t"ILw. .tNiWf.Wt ewe.j+saaruy do ,jI"LL'.Q .,'i 8I61l0. ,IIi ha l. aicb'aii
pft/sftt" w11RNtaJId.dltlWW{ sUtr.4M .. ct&I4'IJ I pf IItpn4" Qrop.. ol iBto.lakiujj ,f :. K. ying tad Win, lUlh city afPrier
.'fM4.tI." 111iifr1F1ttlt ..! .r ,-witbwt,duubi,1e I1g sllicleolliuel Faun :DAYS: L : EI\ our p .1'..O A' .yiunUHl, wradly dJbr. Qusqbilk. aa.e. NewtJrff'a. .icy C.aey.olfcU..mhU, Sutevf Trottd.
1r11 41 + .\-+ 1r1 $ lifter accl' us.uible' wW'Celliyi Fj-utu Curupe. Ustt (or'' rear c.:iii Vtyujre...'!". ll4. MtMCuUuu. by'iuuJrf pYrs..iitleslrIL and .. l.s4os I'I''pIIrlJ t I/ Wpgjry

ii4MIbt1ls ftgtiI .. 1K.Ibt witk the' "ItM .I..nu&d.-r ARRIVAIUP. ,TN sad oua'ry ing, ibitra'u: lia'uiiirUiture U eM' 1.e.c"ft\1)Wef'a..s5, .et wU4awil''" ?, rj
Wa 1'IIU..IIWf..i.7tIa"ac.; .- J..VD14N. '$. AM feer'ua by Kmppek8jtirUtfrach
S..cI.II'J.)1' lI'r tls1 Hir"ualiwual 1 ca4r4Ciir W1 initik- out tk-r. UH.9s..J. r
rO.1mV.lus41. ICepuf"epI..uI iiby '' tar ll.rtN UI..... 4 asOuverui.NlNrgattrluiuuilf'
to with aud ii ii.pl Ui.iavauaVr ,
'. ivyt *k.MUlkit4. flu"II Iii.Ip .1 btl..& ..pyr.1eCI 4ba."P.' GOOD ,NEWS;' ;irudmcy.' aud, liifio"w.. Hillkp..lavle. QUO l I.tiAil ltSpfr; j,.- ..... eeseely'"ge.t71 J leti4 LIIL,. "u'u..'
..fN"f","'Wt &JiI ....aaa4 ks "u utn.U4Rj I Y, l U". bMudred '.uddcpib .v'ruit' "
+ 1 1lUeetla" 144 New putk'" Vc'Ip'! :-Tk.: 'eIeiiar1trdIru 'y iryeJ'ol'ibe JriNin tl'C ii-iiir': + J Call '; w.JIIW'
.9'it.litt4la(19rtptytby / 11'un II PI, 4 W.'raxt rn'IJt'. ill i..iug Lit
ot1
t JS,i1tr IMdrli+9aRYatsM llria I 'l. arrow .tad pt ifrI'eU ,at L' ,band' U d"jr. *'11.' tree au1yuah. triirea. i.rd '"ai.J .!, 'i\I1"'f1.u clvi: w btir. : .rstmd .u i|'_ pun wf Jbe nit,
> JiVea ti'fc.'fibttirauttJ
duelled "'r a',.elrLttl.od 11: 411 I"ft ,. I 'V.wri... dtftll.r (Idtueei irtHH Li,erpM,; >j" lu ties 7"b"11" ..re lii.. luau "..tt-.IWUL. ruey' air j'1 ,-1 oil J 11 rhaf:.-AtJi NNI..: ''i Iaa ."beUD, to 'k ejty) of "deICtuIuItl. ,

., uI d w fl' 'Wi:1 jrI'snj j V" ut nil. !. lour daie'UUr. i lb,.Q. ).If.. bewi'b'.> Ur cuwu,u Uuta' lu '".nl.1'1."uI"I&'r u. lulikrl. f KUuQJi..n\.tJ .W t.c..IN. ." i3lw sat F"It4i') .
\ tbeeJuutfr'{ 111.\14 g," it tbefrwuuyeji4Mftaut j t .lrttuu, the Ar."t.. .1..u4 aLl kte.es4.A1it.Vl'l .v,1eekIYe
ar>i gruwiwg'x.r'" dry 'bJ tiLL feccfcbVtfri iUliiir eSd fty
..r "cWjtu
t.u' II 1I'WiU l i4Ir Mete r.tItt'tI ._..
anal et&H .. l"r.,111"1114I. baarr! $4. )eqay ".iI' ltoiattTb. Jii,. ti a uuialiy| iwe-w dq.YJ'. a >outfu N''t.) ..'W .eJiJiiftieor tu KHilud --A .t..

Jrwt J M "t dwraitM I Vaa.11 1 tlisteew P' ,IktoN jI wgr.kwwwis uks.I(Cutlu.r ttuae t.'gpurl4utug gIf)I ut'buy '.'uui:. .:a its s t*, w tuuy .taa JuOof'FrJtMW'f.r t.t..-.. O. IIIttit.. .1
: 41 J. wlLo.lgtk.egdc.ltrdl '
.W JIt lM 't. JT .ud'ttoisj4Ibe ihrai' L t.iwie.f were 1J,01)Q) tietar 'wjy 'Ir i'ii "l-1i V iiii'rkej ieprct CapinuI'; x {uq,arLa di 1 I,".p.aLlMK9.Ugr .J 1 LiM, : .i"t. ''M
nett- 'Ill.M41u'MI "m&
.
with AM a4e.i.e..1 l f I. UQ air iTbvte Yalluri.rke N-H ea wvre' Ibrii' trl"rii< eud'.a4bertu lMt
.( t tiw twrba.,.t : II.-.t bto.'OO. M"l..Jq Awrite/Cl..oJ .,' ; ( i'ue iI. ., A.. OVu'r'lY".tl tai
jii U' tiiiaye.
iiw.jrwll'4r Uul ew'Uid'lbty Wall11'fiul.rlYl4i$11ral,1Zk )
s44 \,W 7.w eue, l. sf I'
"' )'
,
,. t -A..I.-.Ui.'I.. '
.
-1!JM'. '. t r amt' ."Mpr .I ,If. ,). ,.'P1 1 iallri Idb..rbcy; tuwlw1 'ul al.;') aug ail t. ..syii.t's' N'. Yafteofi//ebj: "j'I+IS ; 1-91"..r {*> !W Ol>I-gM that'.|! ht4t! |
!4i .:...r.:1' '.eta UM* bwtr/f>a fUcr* H< yiw eh'Iu .". ., .1. w..t t! .. Ii,.. ...'i C !* H1 WMU "'taNI )Nf,, 1'U&* west

'. we'h't''' pw' be J.uii1eJ, li bcl"hWcat. .' .OetJitbdlrfisi .. 4.. btui, a .e.. iiiii le kYil ii l.icl .ft.e Sloe,, if4I.I ; tai >*, eiiy uf p* f"Uk, &'1'' to
.. 'I !:: I1Ge'pnri
ilti.l TM 1 a.. ttihNe w e W taut ad*..ac.. 1. a rWi.r1; b. bI .1' .w.4ae fwd &I(..&c.. f.119e.9i1 e tsl .VI i f. JF yrla. .,4.,1U"!'

; lS i...alyrd.. 'f..Usl4 ipso reild1aI.Jh ufstt. ,I. tbaallbr.stasa1M :..... a if Jeef- /rAiN; M.. bWei' 'are IMf iol. ,.1..';tyt M :i"h Itiq il ewuw .mqrll.carJ'.I: 'fl1.lJf, OOF w TUadne e,l j f.the r w hiss a. -.ullwh. t .+'

..utsredwWRs /14.- ,lie,e' .. iaem and W iau'i a.t) &. ;. I Ua. .'. .., 1.1. ,
tlit .... .. ,..af ; (1iJlti htwU&vA eywdelld.tNuloWIaut.iGlM 1... ppairy..iksl. wa i .aier>- CuL ..uYUrt.i -. *. f QvUecbvut. .IU.. "UB J:4& ll l. MOn preps
OH --"iiiJ jjriu i ewle .eit> uvirj .. Ml.t evlu .&... 4cn lt. ul ,a. ar"5' i" "A I ttlit ra..au
.Jl'n., A ,'. gtbttp i fl r $$5.1 44e'1 a t. "e. .' ,\ ,3J.L Ice .l' ,1J4
."." 4 rI =:z4 :a. 1mpufli .f.wm 4P t. 11Ji;, ;qwa .wl' 'I.+glc. 'U..r 'alskpi (h ,. r...I i_ .,.. @IN' 4Y 21 1&ti'I"CfIi, ':F\.u

I .." I '. tJ .' ._?i tbs 1J... t'rb1u.--7be afbiwer ".'): Cat a4l'1rywFln.rJ. .w ...'.tuttaiatwlikit bvrciui- l itwirb.ty''."4' wtli. ..

I u lilt'. WI .' Q Mlte' 4'M ).. a1 flit 1:... i.: IM 'tcuttlled'fililb'1i..aitwli' ".. w M t..C&'c" la tU.*a",. f..'.-. I.1a .4a.: .o&_ t, A r. ,p'I lb.cpj. l hug asd o'o'JU'; liU:
t L \... 4isthtd+ .- it < It N a.;deli at411 T ,tN/tees 41aw
"r'Ht'lf. i" 1ft Vrip v. bri4a j, aewew'Math, aJ .H IU H'I tti bVWJ 'tNr **aiJ4wal'M.JyMd' l'Yrrkkpfe. t.1" UicIIIlJtiji'.I'
1r. .. 1.is.Ilia gnww to "1kA.caw tiles UJr'Mhle :.'f..b"'. wild Wwdr. Itri a!(..J IIIJiCl. a4s Vll'U/,4ud sj Fi.W ...ril

i..tI!1 1lliiii4 esirY as gR.aalrl aMlVW. ...ail e' : .a'.fcvN. Nt,,, '_' -M"3 ii'1, J. _-,e8llu "111"0i i1Ui t t ; ., 'e no
..y\'p.o'I .. > .Utla' .'. 1M gyp u.I.
-u.1.- "4.u isr TUy '? r.A 'J.I& i.1. F
*& Js a, L tlk iW4d
,.. .ia.1 r. .1..1&M.r ,lTw' lhisj M,. /tl" 1t: ". IW ssratlS. 'u. '. .' ,.riot, f./JICr.

.. "w ...: tt= ta j 11911 4 4... .... 'i'h' .aj, .. Prii r;. fek'".

.


..

-_. :'- '.. .
.-- .-
.. rn. '- _. ..,.
J no '
I If' n .
,
' .- A
4 r7d r- : t;
r
/
I
!


.

r f4 1 II I/.J. >fu <. .I.IOfll/.llt: .r 110' 1 r /.t T t'ht oq I
: : s ti titM.fdA'.W :'' ft A .. "
? t 01. I tiff ; ill
+ .
'' 1"- ; '
i ppt.a.fl.1NUI pj'Xo') AWA" h,tt .' 1 t'111 .,' ..1f.J.' ; 1Rt11'1LIfONf1Ya4J' tdJi'rt ..
,IflE'P4 ; ti FloridatiJ' ( OU: \ t t\lAtltl ...f.UI. f. t j -

,IlalbrMlond44N 4H O8ttc6111 Tis 14_ a. k'd Cu ht'J.1 11t11fi t\ .. ./J. at/ .. :1 .. ., i' .ell .
iftti I. fMa plpetiu ll.ol t. ).1,.1I. 1 I \\', II .= '
.
= .j
&Jll.t '
10" r..ItJ.
Ji tI. ei1ITh\ { I.OWUT, ,' t "t .\ fAt'a'. ,\ 'I't 1 ? t li
IiIr.I4'ff -'bWj "'Nnh ..aR.rrdpal.y'WMtlrlda.'wi r.T
I. 1Io"W'ai uwlA M4 j.\ I ; J ,.. lllta"
,.'Anl'S., Ala. : .. \ : -\h"IO1scrb.er: ;,:, ; .rRIe it1.DVltNrr.-a.sl..IIJ1IQfmae..w I alT? "r'r
r ublle ?tjl-Jit, f yJVjJify A rti UOII, befoieihe'dinSr ., \ tutu of Ibl.tirle Pia INS i" ''II' II/ ; j
pebruary' 13. of fhe Ciiiirl ,1|. ua.f.u1ti ., '\ 'II! rorrtiny VifTTy.nnJhc 'f n ,'atr It" I ,nJ MMinn, 'and 'lhe puhilc .la en.ral. i !' b'. .. tISi1N t. ,m. t, I'.

.rIJ'RIfo.K!' 'w/it" Y ,R.'I" a MWLulr1Ae' h.ii, he. M now prrtnrVdifE fufiiBf ".' aaPrlrle i .
1 1 ".
,
/ 0 '
flaw. .f..UtI' 'J Q11L1\UrtIt' .l "IJe. .l',M I YJltl !
A. fl: UUB gy..rt. nl ,("1. t't'1Mcurd' : .1 C.u I' WHrli'JWIat.le..w !
{ II Hail I: ; Me ". 1$. rriirn* i lii'M' ,, fiiWuutiM.tMmi .,r I -1'1 k'AQr NA\a1: d .rlA ff !(orYling;.1'iilrg.bdn ; ,''f'

A D augiuR ,.j..l,'"ruJIJi1ItJ\I' IU' l'i',, rii'' uii'jiUriMHK1( /'f Tils rlit'JtllIlIlllh Jlu '/iI'< rf' n'y, il l. 'rr' uttll tfIb'A I 1 1i C rr 1 4/Jt7rIJ11+ U"'ISJI'IfINCI' gY w {'f

(.6 ". fy1'chls $t, I. lour hlillb .I ;sCJ PhvrMFrun i .'>PVt' <'r'lp41"till' h* n.miiiMi'iJi. d I'Itli ire., "i rare tend dirpalfh.I ui CUALKKRMyIJUai'1: "+ I IUMIIS'H' tllil 131 .t t G1 3 q.. ., .,' t

Ife'PWPNilfltbw: Court IlouteLWflIt.F IfO IU.,1 heifg a,orfwi* HfjIMtrLrHiuU Jin.Ui OKNRR: 'OF 'PAUFQX( ithA GOVERNMENT STREETS,", tt/11rCRAUILCRB .-rutJINlI..IJI1t. II .. .1\\ ..

o)4) X1a. tug tiVaniJ' llu.l'PIluF. Uatjtf ill al ol Contre .N.I t t Opj. eil + lh""New Ct.Moin llouae, PENSACOLA.Received : ; W.1'1, 1 'R.\OitKoI: .f Of :. ., rr.r-: ,rue,< lilt:" r"r' I. .'_'.. 1L. :
Lautle Vti ifie Mutes. of AJa.olid.i i ler'.mc' rt lthlfQlah'ytlhgrIettlug.ad .
dull ,iiuu "'U&NCU ttPtlNfNli.BISCUIT.in If
;
rr9I I ll.hDr fihu U Ior rnddrdilltr'I61''+rt 4t, ;" ,e i,4 ..' J.,<0. SJ11TJUU, .ur ...'u. :. 'I
rfd. ..
"ny (j'uuiiii- required II' |I. iban theNerrthlpll '
Co. ..,. \t.'lo11J'1,' ba1I'Stattiiypiytb: dH wen'nrya: tcrewbet IL J'M1' $ tv 5.y r 't I Ab'u-IJ.r. .bm.$" .':' deirrlr J
; o911J. ..brUa .
.r.- i .., ,. I.P' Irl.rlrtibGZln +e I fMrII$ (">,T vi ."t.- ..>f.Auquas.'IdtifaU1I7' .
I Iv..r,th11J9t1.'ri.frllt: \) \ I I'" '''' I I' .':\' Vilijie.of \\ uuli .
l I-J .win e uut- i.l
ba ALK. R&GS. ) aae' '
'
C''I' fJ' qlfl .. : \ ei aJJ'I..rd. lp), .\\\e!\ Uua111iN 1 J hLfi \ 'IitI a..1 ., .Id, ti eW tryYirtd.wslll. ..JUSJHi ; M. t: :. ; _
MED \ IrllrUtll ,. .
\l \ kWNti Y \ Ill the ')1'1 .5.'uf,I'py '" tiiitu1Jlu .. .. ,,, ", .. -w .W'. ,. .. ttlm?into,iu. 'iMt pt.M |r and f'.millehe .K DUC&' (.' FARE- I;' .
... '.' \ Wrtiiitl.ttii 1} (ly, -. ,H'id.! r4 inuiictTu \ -- I II.MI MII| llilalal/lhl U'tllh URFi1D'r1IIrge
.
... ,u ,u., Alf. 11 ., yyyryr 11ot/H/ s I'1 :'! rurltPENSACOLA ; "
"H'a nIt ng. 0i' or urunuiae rumnv Jiite aIs .. .
-ini'g jku' air &* la \ !J11 New 0 lra 'ft tt T/.J;: aif hulls HIP rf+e'llud: i (. dan ".\.Wrti{ ; '&":, b. .. .IU' ori'-e, uiU .c.r.i u( ,II dac'nu'Iw.yaon \

R rryectfyhy' ,)IgtuepI '}11. lllc uie (.' UuVdt'viK; } ifini.a d M'W.iiAuunk. .- .t{1 1tiU4i 'The ni'i-rt' txifiiMVb' lid rlchretuniuiaLt4Fi1NCY, 4R'fJCLFi1] ever ''beforeI. 111 '' haul nul | lade ", 10 nr.K>riin ; .. \ Yh\&lLA' &4irt1HIiiotp" :
teak\ 4Rl.Iw41 W.. iei ul ,u .) 1 IUM L.rnT.i : I .I. ,. ,';TheAtcuItinhdrb: :
\ yt :M'r IIItu y \ in..hltlfn.rk..N\lth..I. ,. I lilt IIII i't rf.t UIIII oUi terwiA. uJ, JIlL lift :
b"!t l dt-wlIII .1I"jAV; ) rr i" I.ulI af-ra\} Gilt 1'I) I.y. '"," ..CIWl'f' 4 "I.1 .holl\llll ..,...bLt..h.. IIu1dJ.wklt/k .r" tprcIKr. WMkeW/lqtI" .
; .
"\t
r .
.
.
tteteat'p 'bq :tn. J ,, IIii"'
l i I PI'1'lIIillt& 6'lt..ld..!"Kf .. Jewelry U IZel. .1 t. 'Fiala, I. : u .J.. of uitl\llj'uri"l.lJor C..i.\Il. OUtJt&J WJ(1 : M
}I'f_ ilycA, hve,.t ltt Q If" .If.dl'd'.br' Kalf 'Hud. ''ih' "It i 1'l:1t.> 04er 1to'se., : ; tiaienee Dnulel, :\. dI 'f>il.IA4') ,4fLUI": 'j'l .r.. WrhrUI"lQirl, '. .J : 'e'IIIIIIWoo4
J "f illll.t'U I n'l' ..t' ..rth 'iJi. .
Itforoune yt t 4lrret'al ,wpnfrWNou.er "n11. "plee11iJl, .f Majrh D>ne. I (HI'a..ikf'lfI' "?" "r I Woofevy, J.nJi. ,1! .,1 N, .. I ., .. .
Ire a Ni'lr 1 ur w are drtennin.4I my' point i.MrdtillM'aihitii.. ', : "k'r Hull' '$ela'f.'nd"" } t '.. .5.J]J. D., '. ., .I.:'I' ,.. i ., J..AI'Wier.ad ., kli.. -r-\\. ," "..
>
,..
+ : -
'eu"\ for IjrtwitoWw'lifif'. : ; : 'lti1.IUII'* I Ira tr I I ei.
) ( P
I'I It'l oar 60I14 } ) is tarwn.' \ \ i'dll 'F.ury Ink filanda., .UlltUtlna Flgurea, I LtOatslUUd.Curd.I. i. lilt 1 df .tat.\t"r.\ ..
li
jfrrYr4.Ia Mobile., r.1 .;'i1i a/fe Lairds rb.e mid h'.tn
Uollltie
b. Nr pu.u" Cologne, ; C.rd"Ifsak-ip .
el lea can w.r &foe11 J Mc4i.l li. 1Ilh tt'illr.tU1u''IJII4r'. : ,' d siiYur.5.j ,. 'I'I : 74U., 'lL"IBH rm .'. l.'ftI. Ln.tl'11Nd4ohIli .,1 "1m'ff u n .t. u
yr.. 0"118 hid 1C1I,', I t. / 'JIle P.ma4i.m t.IIP'. ." .. I 1 Candlritir'kr( ; .. (' pew'iii .
I
'hu&JuD.nU.ho1'tt1ad III" iuu,1 II" the u\..t. Vlltu..l" Hoa ? C'OU""UUII w4d1 ""fl l r 6t.f ( '
.i... .. ..r Sptt! ln I., I Tele a Isle 8i4n, PRYAu.oi44 \ f UUQ.\.. I .
"'
y :. n llVechng Ir.rlp4ugrpjur, n0' IIITd r 1.:,14rg4t't, 4111 t: ToytiuliTe.iSi>l* ' K.t.u.u.1II y''rta, ,au w'ir,1.' i .
.! ; i II'. I CiWt ed U .i ('ops, \uvenibrr7, 137. I'r,
'I't' lile.1llrq.. IIWU"dIUj wab ill" ..It t.UJ'yI I\blda Ih..Iii" Ikidr. U .
I.r 4b .IIIr.II I ""Chlii.1 Gut Trs S-'tsti ., ,1 China Sullioorw '" "" 'tp I "Ul. .( .IrV
ie.xtrgded'wpe] ,d'uli'u'' .b. pssl ij u uEoRHiu'rlU; *ir5.t, f, :..1a"I1' 1I1'''ivls Mpd .r,jtrAdtr? I'. : ; : Nurret tilt) rlu' .t' I IVtduablel.lrt1'dJdc't' \'uve. IrnelN ilhU ..WJ,., 01' !, A'
}< !iW' 911+uesgt;: 1141Penneola Ji -I .I."lUottUTCY ' '.' I. tf.J- g. the ecul. 5..f t otII te ;
Is.rad'koI'r .)!1 .j'I I i ,. Wo ki4er'; : men b f11e'al.. .. ,
IHc'y 1)). U. Al u-A Ft. 1:144. Co. ..f Fl 1.: /4'DiuggrSrt'' ., i'1'I "gt'brikhi, I I. .'JIU ."; '\11' H aU r..Ii ttJl/J uccumal dalii.a: .; ui"tJi, .\ .. 1

Frprli lip,l3,'j3bld! .,: ',0.- ..' UdiyO, 18iu : 1 1oj. India''uhher jtl1s, ', ; 'V14.' .' NitlnwPurket' 'I 1 ,I.. dIe .,.'Jel..IU..1 '. i

erne ul. ail&Lbti1e.' .., ; Tux CuUt'Clua'Jt aItM.B ,. 'KicJ China V"'1'1 '.' ,. 'i., ., C..J..iJeet"St, .,\ .t', .. ."r"a' '.III C.r.L.. Lea4ARUN iwu- ., -,'-"_'K-' -
u. irioei t.r.'tltt ill tr",1 II 11rd1'olk4, I
we
*ulliurH I ,
) u.'fe. ? 'u" .
order iff the.! Protpi ee' I: /rf'd" t *' .
yrRSfJNt'Ay 'kyIH kctr' -
i>) the Ordiu ii. ell ") ItM Ca> oltt '
P CYf ,; cuutl*L Flof(4I ; I 1""I.t. j ".\ uJI'r h"r I Iire ..1.. UrloreIaMduucJal Cel, n, lht rut 11'.ot i rliu:] ['llut ''nm"rli'n tj" .trEi tI', 'op'p\Jite. '4Ue "K' WIWSTxlUillENTSa floury ACllfiS of LAND I ii, KJL :aeJ,.. : A'iJ ; C JfI
JIIldJ .. I ..
I HMI. III' Ike I")4"' ,,000,MarcAat 1 the Uuurt Uut 1.1hIU..u.1tt'II" Cut.uau: Jiu.se 1 rJLL'\O Clfl4IAS N'roCK'' >'I: ,I'in Cun'nl y.,Figrfdr. ,''M.II\.II\ aulee : .1

uyth"rJ'III Ilt, 1'j "Iu, M. ptila e .' ul., on ..jul.fl"'. Ihl 13A dUll u/' t.-' ,,,1j \ '(I fr'llllh": ) rlly; of, PIft ItM" ", .no..I'IJ'u..led.; .x li u '. L'

kite dtwr ft the (C'oBri (M"?"* IU )he city, of'efletulr .)Mtttch jh3$, nil HIM riK I, utiwof .IM utuiu_t i .t.-: l jtd :; : b i U riurd.C: Ilpl". upon whi,"h tlirre MIg 1 UT.U cuti. .:., ''i. Mh 7('.
t *i ,
: pn.pity, &MI.Ulllli"11 n four Lull '
lueulluwp'g"! 1 IJ rune "op 'il1'R44E 'II"
for foil..WlnlC; uew' d f"r- 1ro'hh I n d. "tl" 'I..V'"
110 the riiuir! | faeirauf iiiianrilCb IIfd.epaf4 ,' wI Iric Nurth.ruconl.4aillg ,A'Tordiona' Je<"'II .\' I ( -< air ., .| 8) Writ. IQa-rc
? e'I'II'.tJ VI'\lpillrl.1IO lI1u.ti' .rtu( 110 ; l np/ gH, "iiiigiiHaMd' 4'rotliti-aof lrra/I'.c..au, fur a Anal
uruof ARPk N'L IT No 'Jai.i will aiiuiiy .wa jn/' thru 'i'Ajttf v,'uae F Ult'' I '1" 'Ullil; > '. f. : uit3.: ryiiii fcnre Miid J., quUlVI11&'Iri; aH >oidiflertfiil > Ui.rlldre IuulIt. ; _
-u.
\\46 f.t' Iroot.uusprugedpy) W, ,, l
|. tlrpvbf *ud (&bring ailU4lidflying, ,i..Adhelllr all legal I rti u aid cluru1 **,-4u MU.&' .geein! ; A.dblher\ihltle'. 'I'. 11.1"1Vltud: P *.liife"aJJ; o1nih.au ( ,. .'Fdbll.,5Iltq. r.'lay ;Ty.' ,41iC"M V,.

lit tat '"f.e. Penaacola nfnreaiad.oi iraci for panel I of? L.ud, I lUg wuhiu Hiruiunn-ai, Uahy ftaltlr/,' ; trd I .'re.t" ...tI'1tQU"NUU' {, !, ''M sff jfi 1

."..,tJSCU, ,'JOLlJLS Uurd14d.Ftt .",,1! .1 the ,'i'Y'liwi. aid kuuu ad r>.ri Utlfstllall'r ,I n'J"", i" ., I Mill Wfti".. .-KII i Cll4. ,,.rUU"h7Ua, 141ta,11rg trlrr'rr6r1:" \'ap'1i1.!' II rddr t.f..' 'Art:
'j' rjllyd I '
I ;e'HIIII.nill" arpru, lour sir 'W.r U1'&SWILS. Ihrrn 11Uliltalap11'1,1,1} { ,,1 C..tl.. ,. i ..ef' .
.
i II!y 8t \I. '. 43lbw \l'" 1554'I) Iu, IIn" 1"'lItat' 'in Hvdi) ul Porra. p ns14 nl.i.I .U". .m'bf.r IQ,18iS7,3b b, J UONS Mil I ulie t.Lit.r. I I ii J iI..... u. 't1'I l .hv '..' ITr.

cult Ciuuly; of t.lUltl..Ug: KUIM uf ... AL O-PQA"I of LAS DInittf'C an: -t
1J liuutruetonl. ..ui."y I. VIo.IJ&. IthilNr LIdra me |I'H>iny of, VI .11 dgaa4, id* ntt.t diM tau.i J'ncei-..inii' *.I( 'iifii p4tv.il ''u-irii'iiM: I ly *U4 8t .le, nb>ul wren inilt '(,"11\ the + ,. ..liUrlU&oI t 4k1.' '" ill

ur,,. u' y c 41'' 1.1. R,11tO. 1'1 l lt'eurl.ruir Wu>. L. Ulru.h.'I's.es ; bptl.Iga lira oe lotl ut Malar..'*lawn.ufferr .. our ill ""ilrtlpl9iuy UIr'LIh'ljUt') anu I I il) ol.PV .,"&,.. "U" .dJ'ftUillft 'u". 1rs49 FOUjt Merki T&"d dy'Iii' ,Ju" t'l 1

}, ". !. Itl tl.. dos Inerr+in. $ 4:4: 3J I ,l 'IgU'JautprrruIIMa.deut.l' \ evtuu'.i;;* ,:'' *"?!H 1I"'An..II',., 11\ft ..i.'e.u..lu t tiUl 'P.I.C. I .

) : wiU b.retdirua114ilulaudI'e I 'J '- 1,fill : '. S niiii.d Ui0 aipli4bei, Hie1 .1'.I"rI.*' ;iueUU','''I' Plrtci ," updn MrbtclUracl 1 their; i j.t,>1.4il .1 ..lUb.l..yl'tollU'"W'; ii"u'u'y.. f y I J w p
iHo
until U u 'ilK'' JL.nII.aday J iracl 0,1 parrs.1Lurd& I hili'. wUhiiithec.ny t! and .rv It' r-q.i" ii>;ue Jtue ol any KIMIM I crea 4. rlrt.lrerf MuH) agu..od.Suiiiig. Mud w5111U.elt.tkI, ; ..ItrY f.4tf.VA" .

As 11 'taruf."lAr' nest,(t r L4y1,IN. :i Inpil"\ kid| ki.( \'u '.n r'paNt'il' kllber aCU.Ctl: i euge Vt. 'huiii4j.u'iiy vyaUml 'f.al,+.llic' :".'ftnii 'I'rwa.1 -*. ; iplu.z I Y'Itt'ii 'O,4( ,JiM! 111 ''1,. .itc.I.J 4

n d uJpUytiKl.Ssi fru.n 'e'lltiJ' p ,C.M UWtt'"IIII"II" tVdl,? I. af,wiis \ guaruotved our ,, -,"''III) 1II.o".u'"'I Ih.a lU"uir3e. T. iu *W> pr'pnr la fllJo'd'. "rWII' .1I11i e (11lu, )p. IH u. Y l'.uHcl.t1taI

ldiU .nd maieiiftU lor the AI. *,*'!*. litut. ,imveior !I", 11.1l1lalii Oti If. III t the citfi4ei4Jii' > IK au'.TAOu or u vue> rvg'-irOlrai, ill, ,coua'.'''uvni'M. ar1tt1111 me Imi of AI.',, whtutt 1fyrl :. /I 5..fr ),u'lll\lI' VIlrluLliYlabr.eJru4lary' 4 .

I I. Co: .l 4 poiiil.cviivenienL '0 tlW,' )eiWI ( 'd.s. C iwu,>I .if Jy.-rwNir'rud' : aECLk1T It Ifrrgunriliea. .nd all di eaMS ufo taj.a riMnld, il witl: IM. put. .,M p/| A.l.jsilwj. 'i., 1'J11, Jlf. 1tIJ'f"h JJ.l h", c. '
'"
iui <>1 the ((II"tJ:1'1111' !b y.feiaoua lvatl.4.1J'ulrlde! MUl.: <... iliu, pruolC. -' ulw1 d13E'' aid fd.iitt'ka Ire 'lid '
pnipi4int> will .all le the p.j(;;e .,) I'Vix.HU'cr.' ''t..i Srlf V, hiked by i U'w .,) yeifa' n' r.tl. lll"( ...ujvlhmed 1i..JJ"'u..Cullln.1 i rym. .

r luu fur ljiidVMJ| ( awl! Jc veiiuj! | ,Uie i iTratrr due.aJ"""UII. i. $S41 i0 Ufeelr A6u"rrw"1.tljrlrel.'lllnbr}frs 1"1 Stifc.urri, sr bIlhuUialiJi''ufl' liie'.w.,.t'','10U IRA ;IS'O OLLIN8'', ,:V"4 '+.?:.) ,

"De. I..I' ... ----.J J'and pue..ees ofte >arkki>.iecJireil."tUejifi.Vij' "nb";I.tit'<|' dirr 1' A-t'lIlIl'Ur..J.u.. i .V,. J -. lgrv.JN .. 'l''rrrt t, 1 .f. r
"KUPO'l" L will rl.., reieied ,.,\r j Loi" MO Cuiu .'ret" r.utainfug4Leel Kidu' Wlr. df.rcuiul1Rlirur4alia..1Chrt 'liuA. w-til. 10 ,an) p.,n of'lnBUulWt ) ;, '; : z1Frei1 ". .. L.4rat7/It1 'tt: '! !- t

uilJlli1 r :w4le : J..cI'.IV fl.i wart ofw In*.,l 11'1< Cun'airwil by 171 f el J*. ii> he* !* ':.l)4ftlf' 'b, Ik'I** $ ,it a fit L'aiijd, ,a,' 0, patiuu'U' "Vonl'iiid.utBUiig ..d Proreiider'Kkorej;'" IT..\ I) 11'11. VW J4" .t'ID..A let

notpii.e-. The ,'Irlie. .rul.iuji ,.lurliIiAr in drplX.;being ,,14U .""wtHt ; W, ..Vileii Bo..l' .4N11ei"purees, /, true tnVir I a1 .tJJ, 1Iiil. by JeitoV,; I litBiii";; P r''Uorci:NMrirt ':'TII'T; v ". .' I lJa. ..wi."llll.6i* ttJ, ,

I b/r1, bu11du11 ',lID .lIlIle t j jLikii'lwui4 ilb..ii,'p IIc"tw\1 ,m. pUfi of Ihw| jRiiy" ,:i)lug 141dbviug,41 LuMgst I 1'ftrI ;v.1 Ifll.4. &" 1/1.. wrrt'JMnachl&t ItI'II III '-t onhdi/iitikl.' '"A' .Ih .Pfc>.\ \" )"".>U ."t.',. ..-., g.tGEtl'rlr lrYlri'Irfiu'I. .te11IieV; r

,red Piktj .1.Hue l jjrft:., b>r'ix lue iii) of JPeiuiufulj, ,C..\{luiyytf rct44IvlllLar,4fwiywLIa.As. 11ncq's ,teller r III.llaJ.l'W. IQu.rf."iu", .J'; .:...',. I I. .. (l'III"I1, 1 II: I' L. f.rrhwrolruJudedl/tIi1lnltiGl41' '
.
."ldI ...II '..' fc.wu u.tffvu A'" ,. f ik*. : ; 1"1 ..I..q, ..... ,. K/i age ftUaip.oW. ; Y f\ ... "' Via .
t'<; ,ta. yuili'" .411l UIC) IMYd Urufjj | l"i / /", >I." K", 'oDNde'' >r"''n "I i JJJ1l.. YA:4a'.aJ: ( ?, tc,.. iIMnl,1414kieruil, .1eW.?
'
Sr'id'riI';uatur.I1r yrtua i the Cut H.U IVPeSM. .

.I iii.ULlI, kt'.if. ,1,1111\1111111". I I "I. .J\:1f 441IhrreuIL j $1 U5 > Mr a g fluent of.Late jUjclat'Oi'iuiHMiiich I :' n Lt1. WJ0.frf.' .,1. .t'.b Mr prliad NMiUtir'II" lliJ U rrtenlIlflli4 a ." 4 Ir .I. on III? 4AU d'WlApPllgls1u4lurpprrywi'Ipkn4 .
,W. ir. ,CUAE", UI '? 'Ill' 'I'"' I" .
,
i '' ::1.' ..trVIJI.. l'rl1.oiI.: uf pfb4k, A3.. r,, ." I I III w4IWu1uo1 oV'.u!
P,..',. 'I*. & .tIll.l K. IMJo.Fetiriur .1. arpeu .(,.Iid..".,),, JJt fiill.fPd, Mudpe.I Memory. Lo.f OIl' "*:/, utlA-fil I ; 1 'tu*eiU'' U 1Ct flt 'llf 1J'I.b.et41... 11.114 "\o. ,1U; i74 racks .Xmuia OAT&. 'W. ,II I, w'11011.' .'".' .

) /*, s..aIa w. g in IhdII) ol!I )'JVjUivJ-yiHiA", 14 nk.s' 'jluuuv, 'llll, Y,., '11, 'Mete .'te.ll\r ,11IiI.r: ; i'I.'TY ; .1 60 "" JHCO\N..lh; .Nil .11" ) IJ ,Oi"'loUt Mt $4"1 id
.NL : ,.,.{.., rIU iyA'Lr11id "u" 'tuj ..' pifine vf & '
,1Mlltut..lf MIr. 4t&.I..i.. tMl1 Iintrppa4ftrgttldrn'4u4'bel4, L4ill II |' U1.HiJ1.4sllaut. tIesN411M '' t.f .
11 (o Dr.TjikeIrnllATi \'uilie.' J""I""P'.. I rtl.ri.Pnptnp, !.J'.pu1t1Vd1dywu' sigbt, >V.keiu.icMt| "'m sprhili| ; I; .Liver Ul!. .NuveytsKi 1, )h A741)f : IIi 4) d in Itfll,,.' .. ,,11&1&I.t.tUtU, "wl ,..u4r'iit
ii" Ia taw.1.II\eOl.'on\ tiC CuaULESCiiy 'lyxtrdy.uertiu"e'' I.IU.fiJ 'AJAUFAJlIL'T"ft1&r' -lanai: I'I'h ,:, 'II M.<*V44 itfOft00'l. ,
tiy14,1J44it/Ii. rjr/4 r t p. 'ftcI Y.iia'' hiIIn '
A..1)V18.8A1IUtI.JIUUHN rudIINRL'h1pAFld J" YJt. .i( l, te.1.Ih : UA4NO.. ,if i. I- < : an )." ..4Jt
fc MIU
p.J.el'4 eln) <; J spy U 4'P Ir( dul,rUeand
'."Ult ..PiM.rci.le J piece It' JUyud.jyiug, WjtWy IIUA4JIre.wllely I. Jjlllueilaj -.nl'.U: 4f.,6"J
: trsIrvtt : ulu Muropti aiMJui, e, liyui owii 'i- W, ."""lInt..AN 'U', ." u.Ilt 1TuN.
Cowpony MI the ncil lerm oli Ute my Jii.miiud! { kj'"'gtMj I ""a f 111t ill e-.- 'Jt iuiiiera'Wi: ( Ffu .T ",--..,. i-iuiJrihe, J T. ."U 114 4 ih.4i be la Ux* "''JNru' W dYII .: uvriiileet l .41 I.,. l ? /d ... ,[', ." I 011.1.1"I.. : I. j iJ_ .
BheLlrruitjUutiii i t'tor l liir.C.xiiny nftUibit. -ew tMrA olJiKfvui'Huii'g' .;. MV';'iw,* ltJuirud t atneuMMiriitituutJ,1; fttMrrer I".ndint 1 h.4". 'JjjU, 1. .Y I f. ", 'j .5.r, l n",..,.,t(lefa 1ujIs.j;
.' .
CJlllD.Lf
iu hi*\tIthr'Iull, fry ''pctKioo fut ;44S. bIIIJL.II& 10t'') ut r'rvltr'uld. c QUII'. ) .rr.brI.irw the c.rtr la.' r"'uv"t' N'ee tll' MI, ', ..4.111/L4; U. ':1 t Ji I I ,lllllt'1Y.d.yJ ..r..Ift.CIci): rJL'tlgutae'tlWNk.Ir.NlraNdMlldy .
; Mur4aar..bfl ,of.eMull4t.i .1I .l'" ol 'j"fjil", .,lad ..y tLILC.W.II J'VF )N '
I'MuIe' utt4rny. .1jeurge tern,' a.ia M-m *h.rler tnutib ir a perm 5. I I'4 .' I1.' qt(1JUNL1 1br ; '..- ,
) K.'CNJt$ R+lir MYtt1i'rx1' J&r ,S'I(1, w"))11. p.uput,I.a4, :U. OurU,. neiii v.ru r 'ii 1IIw, tdfocivd '''toy Ifl') "|",""' V1f Ily11/lr .UI4 ...".1lI..11....... d.ederill.lu111o'It''said; .cCUdI Ju.rhr4 .4.f V1414410ul ISeei.wb11Cii41. (:

I'ru.tr..tt tbeA'rnre'sdaJMnd'duupetI.'! I ''r.J:.P4. laweuu,. ,,0,1"1 ,/. ...W UealuieiU, e.eu li r'ih,f'uliKMt'hM ',a/' I.! 111"11.: hlllliM..lltlr., 1ft .4ail j '''0. p. .:.al..I' h""tI., 'laic : Iii w.41111.ut.1'Ifwllia' '"'.U'i""j\ir.

rneraBy'N 'uprttr. ')11,, follow in. 'de.rdledpruprrli'1)ulg I' "JIll' 1.P' Ilea 'lit' kill "I rujoeuiph'r.c.rur" r.ld'retslyd lf &a .11- ." I 1 't III. II ..,.", I .. :. NjJ ..; -dll .'1. w b..UH.J\UAIU.'tJrA1\i. .
rrth '. Pvt1' .,I&. 1 i,1, U.W.III4e1ICuIllttlnutjUk ,("l l lpQrliltapt4l(( cure. .I de nudit.i '.?JI"p Pu, '"\tI"d..rill.I'' 1'0 4 ..J JII r ."I .1'U.' oJ.'' '...4 'ul I PJitIItlti;
: .
Ie p.UI..ul., Wwtll'lutauabrrtlduhvtiu. : i' (runt CIA UuUe .....wn' bUJ\I; n"w, Its are pi l.w4uk w.lijoOji your! C4u"in4/ ..t.1.. .J.ua&I, U-cilu. 'C"dO..1 1J.' I',4f .qB. kauru 11.1 IheyJf' W iiid'F1' ") 'U t p14-.(

.,' \\wt.I.I.11Uft'l;,. u')i ,.in, bring Luc Nulubty,3ide.rJb.d) 4u'i i4i kd.sjree fdulu, ... et .Jo 1 ) I" ?f.cJ. f. .Mwd/au.I -.oM-, "'- I

uur and l.tlpU>Jive, ul' ts yu' .r.Ai+roirrtrjuts'i ,uu Ihe "'.'u US.'II) Nt'r111'rY1 rlil"fu1)r4 ud/lru'Uu41u4'I. :: \ luuujy,ni'.r"i.r.II.! piVU'i! ) i ;. .Qij,, ; ""jJy.U...If- 1 LtJ IIA'f..\:4Di ifl.t'( uANujse 1 ,,1"iJUItUI : j I I" anA. .

,IIttw.y.-: J two.lbfre,, font' rJ,-', .Mmwflia .11d. M'lif,4l ,t'4rud4, aid brtr flrruJd .'tr I1U !. .jdr "I, Or..1II1; I"..n'i. 1i(1, ,.\ .Iharl"rAh'r "llur11 Ja1 ..A. "Hocklthn; f ,.'I.I" 1 .
'
.elrlrentwt4rr '.. ...U .* il.,( proper i) ill ,iJtie belt ol : llt u1 trr/1) I, rlldbf1 U : !
gs.4iaw
Ixevtuierghtlinpe4' t.. "1 ihiiiiatu; a, wn'o, n.tue I ia.l .,uge ''t4. J. L'\lr.\; I:. 'cn' Itn" \ : P
111""II.JVurLHI: .....alaeeA'lJf tire Ju.laq,4yyrtle.fit, 1.1'C4JU'lii ue .lie oliurl, III";.1ltiued Jjlra. r. i..\ ". .1:1&cI'l' 1."U..llll" ti.1td''uiliruwJglywc{, J4JuItJJ'lU; } 'feJ7.f 'H "III I. .
ltiree Ilw dr.d. and Ant; Lilt Htiuilntwenty ;i>xjr Ui Iheremi iG, 1'1 ,Up j Qq'{bturiP'llyil.f.: + '' ', r41.'11 :u I) 'u1.r.tl lI): pppht. Iu.I, I.tI kVViettiu '. ,.I ?I IwS t1.1TI.. IO'. ,' ;

'.i>,, tl Hqiiajv ''KighiyUhre: f-Lyunuaiiwr Hi it .1 i .-. .**' ""ullt H'' V .- wrtl1lrtiu.1.* Py.Ipg1yJblp i& rrdiSIIJuiry1.4urty U.ud' i.guw dihlleuUlp; ,'1 "Iaud( ",4'I.14. .' 'iflLlJ .Ira. "ea' at

one. aril, three, IMWT, lrj ."nt ,i.i hMI1I., ioni oi ugpgalyi.MNNtyWYt '' trra1lYIr( ,JlrNw 1.'lUc.I 41111 ill cur rrfyIrtri/' ..W., ." .ii 'I" '. AU, I-f.-at )1fJ o lYaOVRh.,1 01 )
foOtlet ..uiylwoloeniy lltijer, ''W.niyMt 4U furl ("III' u" 'W\JI.I'.lfUr"U.U"J c4 r' ,iflert ,purl slid: Ift.Juu.airl.rjwrjujU.V.Ir( ; rrdul t. '
&l.d. CpjtyI'licfrtp ,..
.J' ; re l < .
1111' l.CNli 0m, alt' 8yi.t< Eighty .1 inch in depth\ i I'eing I. p, Auyrurx, let! ..d atslirithsgni.te,1rue Jraii/J1r411h I t.. b'.I'j4"'I' .. II. ', nni. ar.hlgtlllrfiutiilasI"I161\ 1.114'"llr' ..1 .

W", 'LotCII IbWWutrd IWrrl,.1Wn; '..'11,. ". drcrpwd vu tl.u p.ru .). Hie lily ulPriiI$4roIJ,4 l 111I Uiey .rrl ,te U *irjua" .rru'u u.npliou.' 'LIf"f ; IIII.) .4j or U ni,V&JiTrliw.i I .'Ily y'r,, tllrr'5.tut aD'.'wida... '
h".fou'i'. .p/y i'. twt"If.ai. .! 11ILfI.1 t..Ulto)tf.u
*rniy>M*' .u4hrve is eat''.'''''uf.Hqunre ;of J-'iuritlt, .wl...-.I1.UII property' .uc: r (fjtur.,.in*.on iiiiiM.yt lluadr. .,.be,. .l1It lh'J' Iwe.lywruralndhinyj4 '('rtes. 1.arriuli ; t i+.;rs1.il tai II uHe Ii5 ui.grlljgi11,,! .., .
) .I I. 1 ( > li.e lulu autdiuii> l *4;>' '' r ''If I lit i Ul, fti: JAWK" J JJi .
Sq..,: 'It,.. ..4.11. v. t '*u tl:1 tc lent per.ou., .N "/ u .t tuy Uil ln.'u u,\hfJiiteuMM .a.\1e.f.'Ii11, ( I I."U., .IIi" Hulloiiuihltr / ;; ( .UTAII41LN,4S'1.IAIUIN' : y| i .)116 I .'' ,
Ihl L u NUMbere.iferect four, fir-, atx.ttbJaM4 tip fetl front on |ii-ui.u-i .}r Jillerccltuug .tti" .U..Id 41rI. % *
J dyriUiU the rwut IUUu.ii; 41111111: > 4)b1l'Aly ."I: .4 ..*,' .i/ ,:..-_ ., J.*y 5.u"J *;
tats, ""IIi ie. >f SquareThreeiluu rti Uinri.r* m cepih; .iwiiigejrJftCl for 'irij1 till {< y.'eARIIN. It
i't wiucii .
*> inw wnn ( h'Itw
) ( .
| W4 .nd Y...ur.sS. : '01 > ; tleM'tibed ".1: the.. I loU' 'ill "... iie-au0eier"iiiiii: fiptJVon'Mittpnon f ",. jilted ,XUte*, AJail Llue.u C'J i I' 1c.' U 'l.EJS 1AMlfftj'
WKIGIIT : t1l1' beag III Ihe rat, '" .' '.4. utamiaAtiaaieiu, .. 1.1.1' i f.ey'rpiiN iWju i z.ill(4t1L1.11'el.sjJ1IlLI I : '" ,It t r .. 1 'I. '
t' r !!;ft, It ill" ) : : "' { 'I5. r I .4U 'l'1". Na+ttrtiGilalirtaf; all ,,
till' of, ;3'atAbii i IIlId 'tit.. lOr 1'h" Py,4i I .ere l.e. .tllvtlr' IIf/tr.",. ?
'iAilofiy L5. p. "'tut..r. Cuvulr '' u.. .'.wldlbe dbreierud IrrJlaienflilt I + ., .e r L..I'1' jo"UftM..t."Hh41.:

Prptst.le;.I."cl iU, 1&8o-.ld. EluW.'rnu re.t..d i.. yihe,properly. ..I cane* .1..111 ,uvediij ., J ',.flvfhaa'. ,U4lf! i. !' .MIrCihe r 8 pb'A 1frlllpa'w: J. I 1.fir f'l I f. $I'l.puJ4Iu&a, 'W" U17, f' eUrurgsLJ' ; .
Jul.t'I. a.1) ru.i, .." /** 1\ltili/l.Id'i$ ''UflI s'fd! tlt"t' u. UCf"j", 't4'd 1 ''i\; /rc.Ired .; 11.'f' \ 'l1et _tu1ati1
le
.
It ,
DiS UtUtiuki. JI., ;xpxti qua fliere.il;, 94 Jt..1.y 1 cI'ttu.'wIt4l''tie t b)rii WIIH treble 'k'ol'' .,$ : 1t. ufr:. ('dIIhaf.; .!4Ike} P' : .\ ".\N'I' 'w ." I; rr..1, %a, .. .t, : .

I. 1IIUIJ't 411Qty6iYllr.;",. '} IIU" A.U'fIJs H..O' I's* 1'r'1N, !:1. Ml. \\i "1 ''i u.O.rI'JW'' "jQYrItl' 11'dt6' ..1(1iir.,11
1111$t.t.putoerrhlprxuaig,fur; a ahori 4/.y} oquienjeuri4[|| i elruf( y com). nirfU It).. 'I1U' WIJ.I I'btrtyJ 11,. I.J't"'jJ\l'dj yultlilu' a."tu1Lcdl1, tIU[ .}.f"urlrolu I b lNJ $ .IU .
; Rt4Jrl'rn lruut"p.'Iulrlidep.it tr( b .I1a 1' / tltleesie N".w'prlr.ui. aa'l ,bi rr1 ,.
'IIm6 iwltlri.'Niliuttt1/.1.1A1.t6 74lrt : letter, VI...*. eruptni.iu | ... .. .IIII..r .'". -'W111411/yryppp1iIlryPre/ 'lOA I ,,
k M)4. 14id.dry uiqul-cd.- kd N' .J" 'I b'I1" ', lu.I4cr ItQ' .u' t444fr'wt.IausSE3i..ir.ia'JJAl; ; \ .';rIIQ171 LII uf.q n.rfj *V.H"" 1 .Ca f Lt'tW"' .,.u-zs, "t' 1' 4 ; & t 4i pi.'I .

rite btt.il&CN will lt.f..f.er tw ruiQucledy .-.-ri'ei! oil &lUI T "I.u "7tii,j'iiy"ol' i"ucola ...I.Uf.".. ,a1+1'4r6'tt1x.A.t. I'uieiaaii r Plw u do. II ." l'4" .r 1''/lJlJo8 I t"uu Y'Il.". t4 r f Gt:4J.1' r

.. .. .."..mull.a a. i- .. I)ill' IIUoJ bring iu lue eii)u( Pio rud ruy.rMlitj Iheur ".u ."1) Iluui t PIVe! ,t.II 1414\$ ..14tL4IU"r.(/P411i) J.r..f"Jr' w. ... MII.IIf"M.a'I.. W L 1ileL4fI : .
,
..., I t.J.AI.BJttfjf.rNiunyblh tj t.. 141 t' )1Ia.at vit.et J a i. "}4.. }uIY ." 4f.14jfuulalet tJ. l' .,.r. It ) ] aArt I"t"'aIW.a. .
Ii g
Mdi
"all", aI 1611I i.. ". n W., ... rPM7.d rd_ I h." (r''' ,II) utt : rAUU$1"iij 1 rnji. r';:' fII.14 .WeltatWj ;:. ylrtc j .""..y'4'UI4I& 1'ruusruf4 .' 14 (,11 .U1.1 'Urti

,< ... '.'JI(,ru11,11. I ,?,' I.r.l! l1W. ,1ty.. 1vu t AU11I .t ',.J( !\'", "1f'h:: 1 .t Adlia'tneul+.f ..1)t8ij ,.. lj 1 ',I' ,

.750OOC) Xariir.I5.: l rcI"cue: !o.uburo drea4 5.Mt J..j.1', vi ilYUl.U! dud.14..11.\1' + :......\.. II RMta .iJ W0.14 L'w aprlwheu41'' '14IWyhthf" 'k "J''tCf.ll'l ,1' + !( .
.if..I".t\.II'; dy.iaf'llfif.jlbryt1Mi.If1.l' A 7 d'.Ih Ac 0. 86tl.Ia4.,', ".!-I u..aa.Je.tf",1. 11,41
t4iidrdsr .Ie." .. .
FiorliIil. } tI" u. r I
: J I, rig .n It ,j II d".Mia .ell t.P 111$1111 .i"agN Yaria.kfl J.ti: 1 .'.,f.lIl. 4.. '0 ;;t 1b4I41mM".Ji" Wlty .(yt ,a .
'II"
W ILJr : f '. llO.. &I.c & W j'1a1 .rW4 P 5.fuy ... < dye .,.. .. ",45.lh,4arry w I IJt"' & 14
11) 4..I. ... 'c. ud4. di IY i w'u Y. t" '1. ; ttaJ\b li ifef 11' ,
a.}, 'lUr i" r;'u i'rl .'U4I'j u..a& .da'111' Jk' :l' '/'U Ih Nod ...;. .c"J 1I..j ,gr.re.e .U14n.lur.J ..U11I Yurr.u.l9)Iu1..I4 'u. .:J.. IiJ;\ : d'th'A4tPJMe?I L..t.4,1tItiol lark I ;r I._. t1
: ,
1llafll. .. f r qLsu : 1'hlrY.aud ibe. pii''t' "yu1 .j{.joy. r.., c11... .. rYrfllta.. AW.I I u4I.t ..''IIa. d' 1 Arh. .. .f'. .1'"f'f'Isere''dq 1711r."' r"1 clt.1' \l
i 'Ids n.llrJtf .ill'.11 nt.U1i)3).i ".1 \.. ', .. r I.W' '
i4 flotilla
waktr I'r; 141.1 Ib""I 1rYl'di'tGYiloA;. : ._ .... :$1 .113, r-ua.a (iMleiii. !d" drll.dj1.Mr11Y'M'f .tL ':"+f fu4fifMlC.tkAl.'" fuylrAIIkWeU. :; tart rl1u1 UlUlu a 2i.ti'hiAt hay ..1Ir

Itl! N5. t.r1/1. ,( .r.. Y1u4d1nti I inyrr I1.Jr1U'Y.'11}f.I I" J j it .'. 4 I j .Il. : ", k'e'J.I .,J.l .[,:' J.71N.. t'I a6 1U1'f .w. J '.... r tlrue'l" .. t t
i IJI kli'ffitiuaQTI r : '1.Q111al VI fee i .rp u Jut /M., Clia ,'i' di.'t't*lfJ.lp I'cir", 1 I", {'.,Ii.r11'i 1 _44 !4&1111 yslrW!! >Iyg"IilI. ItJT.ull"t'. y"1O1lst.lilt ( ,
; 'i' 'taiuiay 1It.l-i r"Hi, .."CIt si'r' 'ice &1 uucr, ..J .1 s.. 'JS"fA.... 4iud f i .t :.Z u. i.lu 1 Lro.e K.!"..rlu.l ;- It'.' Ui ''y uf I41 47u4t .
M' .t It .ilifY. YiJ. "I.d 'nylyt"' "" WIIIV N' f5.. YWaJ l..t.llilrrlldelrrwigk4vt! WtJ--I,, a.1.f: 1.'JtiiJ.ul'' .J. Ill., ." tlllu.k.1..11 Ant4u.i1'f1+ ".,. 4' lisui iY71114IJr /Al tt..11..W.' .e y 'J1. NLN'l'i '

.t' ,gsr'CuGwi; ulIIiuryeitftl4 : ti ..t7UQI'fI_ ill"Iur 'illy w.1'tr.r/ !' .r 'Pali ("..,U'&I91' '".1 ..,'f.iNy. it ,,''I I1! ", IUUII l1 3i1{ u If" MI.4 4 Y5..r .9, JIll .
id ,
"cr fl..6U'11k1'I'7irkr'ee '111. ,)g'.4111bdiI 1111 1 't4. ) ia't'ul..\ j III wi etna | be diccuaJ ..lWl Ju.,' aetcCit44k. F 1 .tr "t't}.l.ef'lR, j.n, y N. "IAaN if 1u. try .t\J.ctf'....
44'*tf 4y; lhI ; "nii'l..1 .
.
_
ii t .
A ;.J. rcd.ab$ Df41 of'Yurb.' der.1I'.tII' lulca, .. 1'1b.4$4N
IK'II' (4 ki.ll't "f t/'uu, tltaerCurM "; .0.. .t.A''A M rt IIULLCIJ .it.r8& t ; IJJtCUIT'J
"I l.ulJ :.d .o.4.d' (uY ,'i'.r''Y'\4J'.1' I a.welie r"tulaltu v1c1I11/r'.bf A .w..k'i' 1 )oa;. u.-.Jflai" 'I'&NII'I1IJIJj

hoar a GJrf'6 '.H'iQi\w"f u.1t III 13 \I .; n."roI.f' Ilbwa .III".I/ctWtuCl1, 1 ,qp J' +ri1r,1, 1414all't11+ J''i "l.y f,:r I.ualj : &...till 1rb..1tI00't'.fIt'' "'roo '. I..s-.w > II.Uliptt .. I
." ''to l D.t'JI.dr I '? 1lrrrrifr, "l 1' ., .> t j'f" l.folIr t .
:,Y ? 'rjw. . 4I roll tCrt, 4W, 41"41.4I'.fW! +MN'+lutM : +r aI j.LarU1cula 4pus .WlaJ ,!

1 .( )' k r1''Pua. rAt$ ae113,1dtliitfil'; 'tfb'II" ftc!!SI", rrdurrd!YI uwt .1..Je'! ..MIAiiN! W nr'j/ ..;J4 /JttJ yrrYHt" t+'1M, J4fIwCbllYfilJ(141 IMIIsim ..:1 ..'' ,)tI YlJ'l +. .
Ana' .
r.ii uu .It \"I'tfs.' 'IJ&u _
.
.WIU.J.lf
; kNa'Lr11N4
c i.i 'I' hu /altnuyufl.' to' .1JJ1'n1 01. rl.r..a .l\.J'. >.(rt ,,i.rw'i..v49414.1 1t Vf .) J." 4YW'iLOt &A..I,>mifu"l"t.JtltAil'r..rA.t + .r1 t: ,w. it
r.a l wl W ew ltOed.; )V"t fu"a.1 ; P'I1 : .. ,1t.4 ire r.
u.5. it 't:4&.pU"
kit WI.71r U1 Q
:1"l' ( "' .4 )'tli4'1 J cr Y IIJ4., fur .ltr.r. JI'I (
4ni'. 'I ffrf .wit. I
,j.j .caltd. I p Ito". 4r'a)' .,11). -)iae ..u .till' laaio4uu. tflr"J, JI.wt i Yi'thM.! ill. :..I'' .Lqt. : J Cj. .Ift ..." tIlilId I .. IWteIttWU .
\ .1.s, .b : LM 1M) UI"ruJCuJ) .I II .Met : = }! _"oJ ty1uel 1 /1 1t1C b'0414
Jl ucJulu tae puYUr paull 1'1 Clio rub ear .yu r'J+IVIIUUI.A14ad' .Jt '. ry .. t My.IrYY1'et' ". 'III ,.IN.. a.. .uNttd Il$1 '.
.
WJ JtluSMd4lalril
IIr, ow. w. cfat& nfutbdlai. ),.aaaiAf.. If./ ". ,.. t-t ..Ja", ..,;br), ,d..uibN$tW A.' 'Ii u. ., )Ih 4Mr tilt ., 1U' I.e .wkly. 1.N ..ridsrrru > a tlwltba INr f
$114,41
u.. + 'aMderyI'1' I a. 4
uf llurUUO
'
a.a.illa 11.1 p15.1. t" ..00lrf.,... .JIICrl '11b4'.U".. 'wl4'; .( r,1
.v
: fef.tmt r. .W blia ''f'u I. 4 j4.IIf'' &". said .'raN J
Cbb 1' >La.uur ". r .9 111q.r..w III ,; .4. f5. .. .. /144f7/ fmi t1tt.t '
AL'UN, f") ( I t sll.'ufyi1, .UJru, ... ..'... {r4ig9 Claj. .... Ued1.1.s. ; : ..'p1,1lrM, th W WltJ4M'J4f-. ... f .
cuJ '
1) Lad : t ..' a br1 r'J'.r.slf W urn A aa4f '' .I .. talr ; 4no .
Ui.r/uIirirttt M fll..f&El l1.IGIIS-m. tr.adJ ; } .. P 1 JI ftautde'1 ,'JC .: ; "
11I4. Lwly UtI 4RYwi JUf if tai .iMM Patent 1wJ.447 j :Zit ;tM, .
trlktl*
.... .. Ik.NL .N.QtQt. "tibI3T'U'J wt9 + f'tf(
Ir urfrd bl IWi .._..... "i.4 E. :.M" ,.
.
...' : .. t'YJtaaLLll ttaW..pM. 1lrrd ,eJ 1..41 .altA it ..IIf"CI'tt' \ If;: wlll "IJ.WII JItIe ,4
+ : 1 LL7J4li1... t%'. rIr11 w'Idahl.air IaL41 ,
J.. all t.'eu.m. AiJeN.' P 'AIW..I.J a dally It /\1 )JL .Ij ij: '-! ? 1 ,
I .c..rll.1141 s u WYa IoJIe'i .
., t=, UU& ;4 1.IT.brrars .ltA'' .. ra,. .IcsIV.tUI .U"H" :: 1
1 iglt111. .
teruaalslt' : 4.
'
1= '. # ..My 114 W3'' ." I Y 114 mss I p,.. iic "
." NI..Mr. .
.
i 1geNir (1w 'w' .
teMartJE, 11tki 14 .1.. ." t1y' .; Oq; .c $tlalbo' I

--
.
-- -
4-4 -
-- -- ----

.. .
V---. .- .
'
-- "
.
.
.
: : ---V." T '. q,.- I. '.\ f '. j .
,

--

,/ .

,


n qiFfIfIidu .M4''Mer. Si ORTANT D1COVE1fl1iBiirtxo' IIEMBOLUS OEXUIND tA "1' 1 ftQU
f
T10N OF
-
S .'QQU I\i' { bJa !
DOD IJ
Q iit
D'4Mii Concentrated IfI1 .
... k ,1t .i .Lhqr tet.a.u. lbs &; .
\ 'A. NIW' j AJIOAU. : tottnd. Fluid ,, ; ''IIJ1ht.t1 1.# ,..., aattrM, .l I.fl .. hi4. a'i UbIr CIIU.
Lit. ,.. "IIIIIta .
BJa.au ci.(4 9
I..J.l.
i ,ftt" &rw z: LAIJoftheLUNG.tJf TIJ/lOd T I Hock, p, M. "'1, ,'.

., __ Jo.. Ii r djsea.a jJ4e Illad t* Kidrtlfl, //h, J .JJ. nJ.B.
.. Capt. Pn-t CAN UE .1 Corner ofPaarojiq) i2ar gba .. Al n:10.RD4S
,, '. kecq ..I IIU'&. lit c, S'1I nf"'t'I..7..tth' C(1IU f INllALJVnuW.VlinhoiHiv ; f4DV .-', U j I ViIiS,I 1t3'l'V3', ''ltaklle.., fJbltMlc I ...A "/t./"f'/ '
]. ) I' I EKsACO', 8tCftttpy.
.1. .I '''.111'11. onrmalir Cvmvluiitlt. and all Via I August 29, UII7a..8 t
[ $ .,ttMAU .. ravi OI1l ,to "
the
.tj'4': > )' Hif.reintdie' to i41lIt loflffifSlJt ftU l : # -
r t MTTV. ,., ___
.. .! I.\WIIjJ. IAII. I ierkwtwINl : of ihluagy.; (tr : ,If3'd.lIEiIU1 c--
'. 0 lrtAPLeH."4f.II"U4". .G nl ( oiiiiicJa! >ilide-Lilu j | .iviillilieIff t d. j d"HI ilijj4ft) Oncl.D" I r: J1 P: JfM ;

i.. .. I 4 I ,'a .ua'f .. '.. ,' eas.. iiIiI t.r. ; (libefruiar umllef, .t "iI from auder, JCiirne) ., or Sexual 1 rt"1r .t t

I / U Ci \v. JL1, ? tJU v*" I ig r. the etmgh,' c'ac.:> free mid ..) f X-: Organ? M iitiher. existing! in .VfttCbII JlocIt. 1l'1 20 bbl.. 0eIni-A .
''I: ,w ,. ,ont i = I
I, rll.t t.e rand Builder p..lor.li"lI, hesit the 1 ng-4. punfiM lbrt .1J'iiJ I.
*
-
: Oil F UMALE. -
M ; W ood. liiipuru renewed vitality (u ,1ft- her I.tA.LB ,.. 1.. ., .hl1i'\"J.i t\i fiilp,
'L \ .' I li rJI ,.a t1ai.IN 'Vb I PFNSACOLJi Flay Io"rulI)' h. ". icause they have ori- J vi iI ,
Vi)II# iyKtein. giving that toim an/energy: osy tiz" ttn'e' ''lf or to Kn II e-J WlllrJ, tKER'lr't
: Id
1 a 1 .illif ..t 1 1 .. .liI 'I ,.4 IThalTun'w&wJIth4e% .be.eell II the Old. ,.n indi'llen.ble| fot thetif.tor uwi ,i
;4t U"j&I"n"""sIJ 1iIald ,JPfow hardest '. hllIlIh.or.. be bte ju .l le toi.fiUenily OTANDINO, id 'v'. 0 "$'tJ tr"iJ P "i'lt ri
j
...."c "qqlll" 'JlI '1:1 tnd ,.tit d, r ,'in'Mfcftil ; .' I Ih ml Cudflimptifflil i* fehtftiftfty l lAlulaiion, Giving iteallk awl Vie.rto the frame, t jAJt ;l e Jl1 ( fttn t JimL hi

S r44& Ua. ,r."N .L' 1I 1 4 to mem wnirceof unalloyed 't ; : LcWftHA,7'aJ/-l t'httk't; O ,1"
pleiiuiur tv .
utWeY8'J '&;1LtMULE LflVFItSON \fblch I I IffJCf I c %I1rL&tUiQ "
1 ""rk'.I 'tIII.I II") I : ;I .ol- f ,
It much under the
u at copIiFme T xwfWWM'**"
for 'be ACM .nd II44uqt h. y. ,K; j'liJ: j),)
,ce& snmr : realiiienl all ulbe jr4jj Qpt .b
1I .. any &ctirU ''T..iurtdi U.bilitated.Suffe- nt, fir fbJt..I.( h1V'
lieat"J"II.u. r "" of JIY.41 'ifW'btKSI :
linety out every IiIiTh'Ysi cAjUI .L' .F" 1i.
.
.1 'amu i' OF-WSW'WHARF.. ., RI 6Jil1ts.
orb Pn UfiA/| I4W.utWv'J i. ured in the first singei, and fifty cent s-setrtmuvi all the Symptoms, among e. 1 rpii. i.,.\.4. t

limited to their oUJ"I@' \ bUdIPItbFis4 !s BNVaNJNpil\ / ; ,, ..&. .,., ."....Joi, i i., III, the n'coiid i but in lhejf>Jrdji per l II.|*J wlI.e" yjy ,e |outnduV "p..siiiRd P kE a4 &U'1 apl tdJ". i Iv ud\i" ', UE .ub.rrlber. ha. IIU", ill store
j p tije' td '"'l.e. Lf.u Phf 'J.jtJ ta Mel 'Ion ( 8't't''t raeiviaf 'Q d
...f.I a i hIt" "tf J..uJ.t I"r! r. ., nipi'n-ible In ave more\h iii Woe per CfOtl t1 Ur0VhleyeaI1. ,," t t"ah1J"f .. rioia !
.c'YI'f'. i t&I ,OteUIII4I 'uY. N' ( ,. ; r yDs m ulty oi, ireailiiiig! Ceumi VV eak P.tnl.S pIa' 'JI'U I ,1 1. '
1,1..1. 1. .,. "I.z .I 1"00.. U 1&e.J4liJ xi nr" /euvup 1I liar ilillu. ri Disl IISp I r j ,,6f! ethzsttJcIM dtttiStluJSr 'Tfe ur
I Hunur ut .se/ ;
-1rd q 1I1' 'IJl'llI," w "" I; lu bid. drfi"nre lu medical ekill. E'en, Wey. 1J'ytl., ,. .. ( '" ,. IhI ,

: 1'1 ,L1t 'I! .t.M1"," 'I nAa b. h owe er, III the ''all' .,.,'-i, 1iittaJai ioj afurd -P Trembling, Dreadful Honor' o'besii; II, Peo1a.. ,. .t.Ag..Oiee.u* lrill 1l.t1
,( '" t''k4' ) Itlf'I"..', utI"IL"' ; rxlmordinary relief to the fuQfTiiigiitendinii Might Sweaia1'Cotd4E'euiiiiiiie. W.kcloil\ 'tr ., 'bAb.. ,J',1 Of o trt-ntt..f'f ti ; 1g PbWde
L :,.\lO'. "t il.u. ioitffC( ; (. Vtal' 4' .. ol Vision, LaTig\ir\'pnv( X\"ffuiY! :
i I. Cj It mlf'iI Y, jC $ this fearlul rro rKe,.ifbiclH annually f tell ., 9aJ' ,01. 9.'T. I 'D1J.fTKtr..1.U"i Q
I' tj.J CI"Ii.I".. JJrl(,; rl IiI Xo.. Ii" denlro La.iluie! of the MuecuUr tl'i'Illell\ ; E'lI'ynJlT' Jr, ; l, 'lt ,.1 erl ,
,
,. ) ninety fivtiloyjpni<},' 1' f
'
( per'on
I it. ""c'.IW' V 41 ebll nUftlIL fP-i'!' J _J! &. iI IIti! _" ";.VUu' '. in the United tI'lIl ie ll, ,"II".aqd) a I Knoimous Appetite, wiUi D? pCpiic S>'jnptoiua ';,I'I; J ulr i !''iii." o\el'{. : : I t 1-c.m. Sta..Gi,' 'r "n, ftI ok lire l." PlOe Ap.

wee k.Jt .. _.t'. calculation Hot Hdiida, Flu.l..llt'uI'ib U.jdy, J1. rid tuJsof g. Ii},01 et'Irfl3
'l 'I H .114.1 orreet tshowf,jh f fif( i fPr; \ .
'UIt, .t f4l'J &hIl, .U I Iie.idekeI .k.iA&riiJthe1fIeIWJ.i, ; 1)161alux. nil populmionof vh f emrliL eighty.juiil. Dr) tit' ol the .m-'Pi.fhd Uoutiteiiaiuei ; tuJsof1tWpW'jiM&FL '' ) rc1t 8sWt&itj

i 'lbJIIi r., I .q n u"N.j, b: tur ., TIN"*!" ;. tMh rIIlJil.cJtij181It! otis are destined to fill Ih', ,.mp&jv"tl: I ti i Kruplions on Hie'Tace./l'aift.'jailhe ( ,- ( .s-pr... .. *HI' ,< &'Ja"add Lr.iiw' 'i".titr.',
Di e&t'Mia :
Dt : ,"n lig HisitiriuvM ut thvtSjcttbi. "nqlllnt. &l J k ,
,
J : CliP' 'Jt1JNIt1Y a .
.
_
., ,I" i*16.1i 'lIre. l'lIek. J. !: >IC 'I'' I'I"ANO t j
i Jej;1 u' l t IUj U lIt ,-.u &,, I n1c444PApQitIVt8$7' f'n, ojI Truly the .4ebjia.oO$ t 1 I ttpots My ing tTtlure': quiver o ,arrow 3xiltA1rOUR1i.
dt'U1J4 t'I J 4&t: .pie.vdusJeg4tau ., I 1 .. .1. lorllllll I as Cui.upfliqa.! 'f (ii i| flll1( ge 1f i itjl p 'rimpoiBryrS6auiiu6'( and 'Loss uf : ,. .. 'Prhe..nUI"P't""nt ih.,A'ui I..lter t'rereg.

4d .t .YIA'V,1"'.,. ((1M''', .;;;kIpr.4 L.p:1'Ic; : : };.JJtI; ,4 haa been the grehl enea y |l/e,,(,r I it i'i iight{e'UeiwneJ{ Want,'of'whh 4tUitiuo1Ciei-Ho/ruV) of twciet Jlobiliiy.-, 25 bhl .Ne.\tuWheat'. 'ittlea' le ja1l4'Vil. lrl'",. '
'IIL' :" It.1"" .tIIJ U.0 l I .pares neither ageor ei. p I"'fttPl; offiilike > : 't..hlttu'trE.l'.t.1ftbfS! '
:: 'tWI I, CU. jlurY 'Jt t5''t.\ "jlhui4 .1.L A.ea11bt'iuii ilJ.tJ dUllle..tJ1.C.A the brave, the beauliuLta( grace. Nothing i* more De irut>le'i6iuc\ ljttiienu. P'e"eJ1Jj" ; CVi'ratft, *.
U. ,"YIl" 'ul Ihe ie" 4 ban Solitude, and N bJljiljaf'il| | mi''re lS3' ct r lea.
t I and gift'ed. By jll| help IIhIAIHupreme ) { .
'* .'I be 8 lJ1o' rut: u. sivum D gead for Fear of'I.fteniarvII/ } ; Repose .,_ LkLhIkUiliuuIa,1fjIkPpa1
..1,1! .r.()nj.to-J J .J l I 'ln.; _OL &'. CCUBBATED Btmg'fYoni whom'.cquiefh' ,vcr,! if iVIauncr' uo Ertruetiie, 'no .Ippecuiaion For i eaIEIu1vlP CA11b'' 'x'I I 1. l 8i .
I f" k ood and peifert gift I til' .t.
--- \; i II: 1 ---tIttJkaj.IIEzi : .rn f.'II"Jtl4.14' "WV'H.September 1'1.lwoli. 'WOIfIU. <
W14I.IJ4IiUWATJcThC11N4A 4i but a hurried Transition 4fow"ue .> & CO/
_.OPttVTa muni' T pS2T ) er to the afflicted a permanent udpaedyure i 4 uestion another.. V 1057 'j < "BPfL'fcfcW.AliMiccCWve' < -'Cinnimi
.
(V "'UC..IltIU..t. service.L'ViaVfrltitffii tA dicJuarUit* UriukjUf ehHiwnllyluiar c in Consumption. ,The first. cais ..of.urbetrle r.IkIltl.'yh'Qjjll.hdwed JIt'CIIwbleb' I. \ NILUhDECSLii.&C iitifletJ.PepoeA! titfArMU! *. .,

hi I.,c&-Uth& tttInS" >Sl].*liiie j maulfacturfcd'b'y' him ti. is (ruaii, Impure: }>|<(jd l>aiul ,ibe. this OrtUi irtV Ih va'i l'iably) "to removes, -: bavjnl', ? I 8t11et IIS,'Ktirtifc'f '*htHrd-: '

'y. !J."J : .x, : ui mediate effect! produced by theidepuijon l 0\ ". _1 It I W U'b.* .'liulelfWI, Port Claret
W fexclUsjVem' M, faUorj 'a.i l"llu.tQ lj! J-QWiiK FATUI.J1n.oc.u
8)) hei-i iI -
-i Ih d In the lu* J '> At oj !
.th Dug < rfifWirtjtlie
I&J. L r HE subscriber Superior *
J. ''1 UlI ulitS-in: oneotwbicb | having purchased the I CvgYnd Iirukhy.QIF ;
1 .dmh.illn of ar.ialotU. .nfctauses .
I 't t'fQ, I feJfA if "K. 'MaV JL _
,{ 1&'r"e.1 I v the patient Who ealir* slock of ttotu ,wmd taken Moilongai&fa'Whiskey..
may expire. tau I ..
c.'U., .,., ..t".. '''"5: I' \ jIjiWid'.fruMi tad\beal Harley tlikt ire a Weakened Then vitality' thiough the en. ,ay that these exce are, not ,'fre th he; *JiopJorni, rly occupied I by ibim, (up a. 'J1Jquhi1"rrSChiecfiUAIOWfle&hhhPlpp8geuiha<111.: I

!44J a L !can &itltcted barope, with "the, eV' Irlice system.to surely.U.t js JUG," raional 4 duenlly followed by lln .e illreful" dsaea' posiletbe Pablio Square) wvbere, he Hill I i. .
J { h ; : : expect greater good tutu 1 qiedicine be bappyJU Wail ou iu need ,41' hisservices.ti .ahlctt1" ".
liE} \ O "1'81'J' I II' JJ.I'I'Y tt' a'ckil wle'di. f-lMSAMTV and CUN'I'he bV.\J 'ft M- tfeose
i\l"
; Ih. .
entering of.lhe
l ,Jf'll',I I "...1Jl ,1 I 1'1111' I cavities .Jpng of UII hal pnxtired Uietserviees via I LmihI. abdOr' iSjrrupe.LordialS1asi6tted. .
'':' Ii. Ita &j'h'" r ltOf4l.1!. f wpi, .t'JII,"_ .uperl", 'ban from those adminisvered throuih, the records lilt liiaanet AaituiaVi1'' I loinpelent Asvieiaai,, so, Uiai hereafter '. .- to

now p" rl 7A1U, 1' 'rsoSiaf ..iiis.ja4IRaM- I'iWf' quirird 'bighen. repuf6pif.tod iioniNch ( the paiienl willafways, find the thll uielanvholy: deaths by uli lubr lilli, gentlemen will meet with Jilil detention iVtWfceref,'Codft.lll1nd Smoked
Ibis I.. t A :' i '! l ungs free and the breathing easy, afpr in I. bear ample Hiine lo UI1\uUI"'uJ.l. ie>t4mterlionw. C'(A.Kfc.Hk' herring,
W ILIuII, buLb tb- AW ti.t jit1'41'Ul j\\iiau III Lunatic Ue Ultos this-jipportunityj ol rehirniii a'fid TIW'WAUU.
tJ4..UI \ u'' liJJ AiONtI, iialmg lemedie Thus, Inhalation/ is I a AayiuuiM'llie._ uioejexhibition ill thanks tbf ... ..J _
here
"l ttfliil ""ku'l& .'UKN'.: ill ecfiv\ln j.itJ .: l local remedy, nevertheless it acll contiaTifiy"ihii melllllcb 1J. uppea'ii."'The conn fot liberalpatronage
\ Sldp'tli
.. ) li 'eM lc" i ill C'U.l!:dd'll\'ll iW1 a I oo t ""ded.jO him aud. hopes to meiitla )'d1eru.
: : .!nfe'i, uu ja.uJ' lhiuiinaUiio, .tu uiioti.IIyjd "hJl.111C1\.JuIwerkOlLier.
u couUuusnce. MiUa
tit wuuldPeucacqla IIW 1,,(*_ Abe citizens of r (wim; iiui pit Jiladdwr. mid Kiut>ey l remedies tidminiaureil bythe' 1 UTehe4Iic 1 ,U ,or jh. be i macli." To.pry ve the powti/ul aud .di. dbvUI oj ..I.| "t VVIA;4I.pcjur, ,it u ,
.
hsJugI .er ,q I IMIA luieiiesI 20
'I' C .Debilhyf H* effeVis1Ahd atb aniiculiaiu."Wilk September 1857 H|uii 'V Wn,1; OotioiMLhies.Deep .
tm.\1UIfr. U' vcd \ rt' influence of 'h.loqd.! of .dialnilracMoroforiii rarely .
ijI f\l'uLt\\C\JtL .
,
{ / .
YN14UTLN .,u l",,dh'lded.'a'/ld ''II'i'l&b. ,tiu..h,; 11'b ; --4- &. ''. '
', I1t/I .Ie' d. ju lie,' I U ii 'riot'iiiiiy ; lujijled& willtutirely .dtrufr I. woeful ine.yrLoi fP despair Mobile aud-Pensacola -. iaUilltt Hup,. .
dlta
ttw "II. a reiied> Jlljl k; s : toiuibilttV JI| fI jew .mioute' *, paml Ati&idf
iPiWiStWttbd4u. It A I JmIt 1 I 'a a4p4Icb4arJr&f idi,.,:{:bui L"iei': i o'lf e '; ii.wljicli 'Ui'.. .'i. ykiil2 Die entire iiervou* sy$iein,, oi ttiat a hi* geitd .4t'U Nt rED sf A issiiAiLY. "l\J IL LiiE.!|| Ii. Uijgb.LX4hhltl.1''M' dli.>vuCottoii > -

zlodriI.. : limb I in i t>eauiiUiiediMoMl( the Alight-I.diui DtilUy.M 0108 tmfbMWd h bro'a'ghltliou .. .
p liiiifd.by4dniikti.f bud 'water, Which l iy ; } is pwpriewr.rhaving" difconiinued Duck.i ,
: : ; UfJ, :N,. )5 e ; 1nfll 1 1l1 'tlie,.ordiuafjr, ,buniiHijc ,. .aid uponll yu auss.| Io untimely 1\IJS; t
&* -'-' 11" &! f I II iIinot uii$'e .}lly ihfe. EaLe C\( 7 ',, jiII aJ'I ,{ route by1' BLAKELEY' lIod..toI'taIlCtI.wllh .Oa..utntjotll Tar. -
;II" ) ill.!.f w.nuxivr u"of graven, thus blasting the ambition of mail
I I )I "j'drIl't, .
sIenierJ U lt
ilu. lOHifur'tue
..d i > bj'' >< iii?
'W'lujl' .1'fe'r t j'lr.'J''IU T 11I'tI.ll1'lUn ammoaia. jvilfthe'iyitein oble Jlttnl
'latI 'i 't.:1 ( (0\1" i ouUMJ be cured by tU. uVe ol I at. atispunisuonuIthe 61.tils and Passengers Hpinla 'J'ur"ttiiiiiD.
Ji" a..l't1I1I11I1I tlf"c It''UI1, be 111018. wtjeir fainting orn.ppareutly lili .
I '
I lit HOWARD'S LANU1NU will Jrum Unad bJM'rlD'.11I1.1
.L'.a&o-e' V4 Yl"AM ,.' eIbQWli1slt :blddl of 'rnelerl d Od.' :1 th't odor . of the ,medicine i NFALLll'BitiR I I ; ,, Lump_ Oil.
or I U berce'p'titJljB iy the skliia few ininutel d. : nBQY v .levu., ineir Daily: V.Uhs" Mail I Uiux'lw, Uiii'lrt url| double.

c..II:9J.W".1'K1N new' e.ud't-111"fitl.* llf'pftiurii dilutee i ilieUhiu .I. lei being InhaleJ ndmiybeiuwedi1uJ J Jy }' 'you are, -sufftfVni( &. J'Ia.any of the ab'ove Cosch Ltr.e from that point to PENSACOLA Jib 11-uks .Ud itiaal lluops.HhipUciapers. .

r .r".1"' 10.I.&I 41U.kll. 'U4 1II .y 'IJKe yeputhlJlI'1t de'e'tid: !In'the blood.I A.coiiTinciug"itline diilfek iiig'ailmenid.ihe>FLUJDTRACT kX ; j I I '.
)
l1e.'l It If.'ff4l
lt-.W. iltu" :..'b' II. .n. J,'J IIUCHtJ"tIlf cure\you.; 'j', II t'i'ke lioe is now 'uv.first-rale order with ,./ Hooka ana Tumbles.'
t,hliiutioiiaj y.ffecla ,u( JU ..
.du.P. >
p WuSNi( Ithir..et I(UrIIii ; _re .I"Afo\I1 .,;er., Ilk" is lhe"facl i.i.kqtri.. U aiwayi producedbjTbreaUh lIlaUo"J and be ineett'of a\'ftfOdey." J Netv.xoueiies a Flue i 1.Paint Miitl 'iii Ui-uslies.

..".ft'I,,." 1.4JwLs: ... ..jUAtt.Ii iI .jriuthuuppiud'AUbnoiu, (nil u \that ua/rf-j< | / ... |hw' noj .pocitive''UBXVARrt of QUACK \OfERUMSANi I, ". I'to toelt of U.Ohes. *' I Caulking Malleus' *iailinetpike

jI.\I.iU W.a "anti ar I..h4 I : bu laige quantitytrl'decuved vegeUiBtier 'e evidence thai proper remedial. C lrd.uJtl QUACK) 'IOHS l wftj falsely bda.\'ul I Pnwon.tv'rs' will ,leave' Mobile bY.1I1e' Pump Tavkx, Copp, N.UR.

.r4ri't I.. ...rial.,1 alt.i ledlu"i., u mitiliited'' iti1 \ ; t. &t1 U' prepared and ju icioiuly admininteredihrougb tO>UUies aud nlarenuesy I Cluzeus > kl"ow e$eaihherJ.hfll&Pr at half-patl V'o'clock1 P. Ailthur4 Chain, <&L. &t.

*gJ.I4e1 ..u vi.' Ii" III ,I, 'i "I ,I"" . 1 0 ;I.D';IIJ. 't...pt. the lungii aJuiukfurpditceUie and "vuid.tt)w"la lAud said Lung' Suffering, M'-'and \c"Howaru'atj; froiu1 thence'laKedne JCJP'YW' iuvite the altriiuun of ar,
IU t .j Bappieil -
dlf"q"JII.iad'U.' t' I" : "?!.7ii.Tnrri".rerr'r! "' ., I tl 'Ualfrti (lIhte'II") ear Money/jand Kx0o uret< senUiug.ot cailiii I. comfortable'cbacliet! to Pensa friends and cuatoniers solicit s tili.W .-

.inl.IIf'ur. ."ta.Ji4l .4..lrjl A lt'r,: w.\er. of limestone regions, iu pududuttl tice many. lliou 4rtJ'''anfl"rii( ( 'prac.ditind" g for a botUe of this Pupu]..in4 SfEc'l cola, running UiroUyli hi IU 'hours, hull' e seitlovvl for cash or on aliurl tune.W. .

vIt aud uI..1a tladdl. .. UueCth'' %) 4$ II.ru.ibvDI.d4tr.1'1It 5a of the l\lftll ''thrOar 'have! been$, cIt IUl1E.oY, .4 ,., ,itJj shorinintc the time of the uhi route fnmiBlakeley "1 H. 11AKKK A LU

1jI4M& iki4UeVuti.gh, AanMATtc RJnkMfCBArrs is aiiSbotutticb'frbcflve'orlittsV I. under ray cure-and I'liive' VtfecteJ man .li',allays ajl puiu and.infl/mmatwnr I Uperfertly 'FIVE. HOURs Novrnbir 29,. UlJo

11&1.fI'lH.r.up l iiijlirbus remarkable rtire* '.rren tfuJr" 1ieeUerei: pjeasanl Ml iU laai" and odor,but lIke aiagea will .leave Pensacola at 8 o1-

,Ir' &tiui: Hhcb aw.111. .i Dropieveuts ; hwuavqie.itI had been pronrtdlifed''in\% i the 'ra4''sagr r j*, 1m..U ,illlfru Us. Cliol.. .:. 4bod aisem luck iir ii* afteruoon'tud 1Lflve.I How 1.ldvlit. t'u J .j)J'f.\L.
H Qtftlto .tdI.1.lId iiuggy HI"a.IIItIU.Ll 1' \ !.j :lli'ru"r.el i811 11 tttteh uuIyiaui.fiea me thai epiivuiQinioi' '.. .ix 'aet UucliiiU ud'.d o'clock A. M./'Whrr passengersan P7 ; ., S

l le. J 1S"t'. \ lIaOIl IIlId j lli.. d.ulI. whldl U4I3ldEti I Iludi in nu longer h tjltlnd.as.-'M, ireaiaien: .' aleepaud reel until brtaUh', and arirve 1n'..t41'fI'r\I Ai' "."i'I'1't ri
perpared trf theJRuiesoi"HARMAC'X
lira) U.rD..f4Lllllpi. U".r \ i .> JiMalsufoiind to be d s,.01..1011&111.-1.) uYi1IhIt'and accorolug' .' : i irt Mobile at 0 uVlii-k.- W.. ". 1i JI"

I. fU..cI q,, ". od' .ralll.lloll B%enlive of .et".I..Id'. 'X 'ue.1CUrfIl, a. "com. ou lung igi4> reMc0 and n thorough: 'ouiflllI''n'tilli.(! ): -AZj)( f: '''I1v; "Al,, u| the- drivers hate 'been' '.elet d for -

Gsuofevery 4.1.1 Ip\ileh '1111011. 'M) perfect .(qdalirt. ace HJih the with the greute.i".accuroi-y ,Mud ,C/i/ jukaus I, ihefT skill and"sobriety'the- Proprietor' Theai.czibrr fining u>
Hb, 'G6\JUII.iH Iqqn& ''I Lordt 1 plaint caused b| iui *tno&l elfect ofU Vej K.CIII l.twe of tulierttt r.1enisbIe. me t..JI.jlttr.ljIbtidJh &'I p0i5d"" .ud urw 4atih4 'D \:01lUl,I. feel I SatUH.'d that there can' be"'i Vsource '-i'"t4a 1- ol, IU.1 cujjiuu

'".""U J.J4"1b UlWE3ui. '...I.IilUt..oLiuptwr r...WIa.. illb; variuui forms I otb 11I."U'-1 'I'.,.II1A"..11.1:4W t V./".. I o( compUiut,' and fcnould snrhf occtlr they Ii' U __ ticli. house,near iLe IU

MI\: mJ"h.eaU .ud .,aado :14Wc I F''ClleIlc. Ifa""".''.'.P \Ilia. d"ue t Mmuliua. 'rotisumption; and bid,VVurka.OH Ui< prince ui Puy.-ic; AmdUWM b thankfal to receive inforirwfion."' '. IIUA"' I tif Pala/ox ,piiftU, auUUfuhite4it.II

ip.NI'I W""r. 10' .. h"\ ."1 ,.. districts 'iniwbtfb'ift arineipMll "ppl ib.1 pnip:r* rrw!dif t, rudy belilg |I t4Jhu4IeSdudri.t \.uaksu1.bIUi i' '- A liberal allowance of Bag|"ga to tIz1p } vvcrytuing. rrquinutM tid,

j .. "I1tM.ldMwI..... 1'he AaoiUTta.hcuiKnown > prevaiia 181.111..11 trt1I1It a rin'glc ca e.miliiirry '1$141' fl&. -me : a each paaseognr.'TT ce* aryAttending foci "". ...4 vuiiieuius
jiiC I!!' ""IJ"U... ...."" '" ,13 1U"1 ill I II: i i. 'IdI"U.n Atth 'certaiO-. ) t'1OOl. > 'Through" Tickets t.,'bCllhl'' i"l. u,&IJ. ciA r 4i.pt. I.ala fetIie: lIajltlll'M&&JI'

l"f II. "'I.al '0'. i! 'e'I\I'ft'I d'I lld ) i3iL rr."thill II.oh'llnt"ld rnlcnc .drIeUYert.If:' _lAY be ba4 of' aile.Alena.. .. ** .MqIutiii4ai, sit i :.

.. # I tlr ab\t' tH t ti; IIluic..pirii, uf i '.:"me tn relieve the l'uiitf* imiii' lht> 't"el 1 1ettuf One hundred Dollar* l tj 'to auiysiciehw It I'ickesdba d), a V'Jt(1 ;.aPprkJ.ylihual. b2 VQ4ub2U(
1&Giir: I!eifu1Ii ;'11' I -1 n 110 laii" WlirbelJ D', iad;- AoBNts-P. JjhikjtjUpJj4 y uiicW4.. 1 r. ,4g j 0111 tIN
Mtk 'it 'I'1rl' "; c ;, (I l? IA. ..we1II.... ,Rh ( iirnctV Vl.tsui.'io, .enlirwe? therlimtiurlfy Pensaifol*.'
,, lht' blboif } cine terIiijufad lit: ; uit katinuoiiy'of I- .u. oV Ford. MoMfe-ror. Cue, : rb'Pl'n.tutI _1 Use .laUtc.lll" 1 III
ioipari'to
|
'eo i itreHewed I
'.. io 'k" tuy ttl 'f ll.'I ;J' le vitality'giving. and tune u .h .'IIII"tIIQ 'be proJuceJ.lo A I I. tt. and Front ssj. ",!ucauu.'. II II.. f"'lIitr

.. ou account ii1 >.r,uUi". 'u41'l 11111 elllint '1"11I" ": prove iliaC' u due, great AI.blf. Ca.'e vlirdnfoite'Wbek STOCKTON & FAlLNSWOarH .N"fI :rk;&&.. 'IL'&U1I bullcILtVcau.u. : )
t' o. : L. (U "lIr';' .t'sndio( .
yeair .
i'Mkp1iLI4c
IlIru jOlI..1'I"P'rliell. Mtdirhim .wIth (tall dlreciions sent io -a PropHftort. r S

.) .t.. ti P""lnitR..1' j .In all vt: .at of Driip.ij4| ujeucy, u i ie Id any'parHiri' ". United Slates and Canada n'nebet TAUV'TESTl.KON,>n"r< ted. llieiuawof V iu p..5s&Iutth l VULUAi-!e iEJThe manemtnor, the Line will 1)I.sJ.

... ,I. .V'i eiuliy, iU. oiTly e iyt S jreo I- .
14C"A.. lorn ny teller:' Hut"ihe -ture'wij Wv U/Jtactlftworlh1. < pIIII.II.
,
".h.i&'Ii.. ..1 J. \ ... J.:.a. '*, 'N.iiauic;** .,iII >,- 1857 3ti ._ I l4IhuliW ,wII I u..

'11- 1ft!. 1-"'I' .. I. .I "1\01"'. .In LIJ.M.lI4; WIII.dl" Qhi ellI viir" .bi11 give me an Opportunity rot '' l\i\lh
&
""n .._..."..'Hy.I..C, d.ii amine Htv. lunj':'kiid, 'enable'mo' toi pt : c. t..c't. ,AN"b'YA&t't. '. Eor; Sate P I .6'11'11II,

.$'V' l' t ..Tbs ieei4gn.d Itu.m. p eril r''M rtrr;tnucir'nrejier. .' rtr I IuPiIPIy. and BortLCa H Ave icck"$ ',- 1 W .,. '..' ,lrcClI.
L1iJ' I .
.

__________________. .IIU AIT>M-d, formerly 11w 61UL&belonging I .. D tcn 111)thou seeing,I.e'MIre lb rould.p tieiil be.again.tft't"led' All withou I leu IIarkilig. and 'iiot"a'single,;.ji.. \ 'Of,.,'"Ai Vaf. (t|'re T 6 j .I a LIZAUETif The Schooner'aheftj SABAll' &ju tMa 54IUO5I, .$ "a 45)tI) ,ie UIM_ tI' ,It ,-tI.
I! as lie.];
tuC. J t! .aa r-u ,..,'e .LmJ4'tWbttt .IiiI\"c:1f "itiist C'II.iti: : btelllli. I uU1IhM.M1."ttI. .abII'4
1'.
u.l.II" .
Kuapph t the SlI l\"lIrd u(, YeOuiuanUayisoii
W'j ""UU"-Jtle4lNA1l.t'f' U. tbi.i veil 11111 be.t.of4'l 1.11 'linlirl. t hWIIIII. ba'" .'.mp.- : 1.1.0111'1'ptlar/ d, befyre me, jn Ai I Milloii '1.- Her"thl'I _. U MMuKaMi'y fWlllllhr4.
'"
'.. at ..6G deriijail, Q'L..altt ( aIhl4cpsis; 'r.1 Uooks Nesipsmi. ..aa.rPerluJic. $ '*.' !
HuulicII. AoDa.c4 tl U.
'
Oat. tue !
public and built "uf IUd
r'IJt4u.d 'ule best
: s lj. ; i lUo&kipJn.y fre- ycrleI touud undeda ,
.n5t U&tlOOto.; rouvalrMcmriand
," ..tIo c ivv : W.t2llAIIAAl: D. :.w Uj tfeiug duty,.ej imi UPt. disideratuui to,
Rtterehle-8nt *cabte( olcr- iii! 4.1UIe. of rlxate.tcy, uu, Iii Lu.' 4 .>k JMoLlU.Ufitf say th-tt hu prvp, ralliui ,'uo,." ", % Na'.. I wJiiisokWIIIL'windlass' goo
'ni in 'be t'uj. ,' edilU' ati'd li.f"iiblw..r, e eciflc'aud p. rib I LjLt': cit 'retl. old NGoUUSneow CuUiy*lercpry o( injurious Ujug, bv' si rpartly ging For, 'terms, which, | ?wnl. I ..be 1. vefr accom"modating supplied iu munUt i"I.IiIJlOIud.wLL&LI .M. DUST .
.
yegtablo.v .. HAUUIS,
.. '
'
V ,tW .1" W. MINTZ.
.t fc 1o"f
P "n tcol.( March 7IS7u-;i (,' sig) aduiiuUtenKi UditUivtJ and' prof'or.'i"ua' wij-yi"' .i"l'|..i"jt. t.M pp LP -Sols\ ,ManuOct vie. ,apply i. aHt.U. ah.IIIIt U""l'lill.TUfJ .
: KNAPP & .
.1 qunuliUta, even 'vl.'uti( iiif4iiliu I : '.. .. LltALI4IlA; r .1. fiwyru: iiij. qi.cs4e4 bvfutv me. tti|Is i .. '1 .;qOj4ALEZ' .- 'P't ffi

Dr. tJot 8IiWiOD. ., all UIMC, pari/Jt)toil of gripiug pit in .in: II "9il r kU 1 t-'J l f % ;jO4 day ofrlpe ""W trlll.d"4,1 :iu..e I4iLItoi.. I Pen.aMI'A _
_
_
IQ" "httJN.Ol1 < "IIU one _
I; 'N : tftote' .., ..." &fc 0\lutUiiVaud 4\ V. tU J -bow Ar !*U*to' w*''v>k-b 1;*ib.*''v !115 'I vMJ H.-HAKG18uJy'he( eOI\Qhed'. ", : : .! \. J.1 .C.. ,4irw'ii., 4 I. uitauq .seijd bitofhjs|| { Olfiiifyr copy: tji I- i&if.: a .'c.JrdtjU

PalaCo "KSI : \ 44\ft .fk'tI.dy imtywi ii* "*ij.mif. e coJic owlib.iae aftfr at mil ''VEKSACdLA DHU .
; Jl1e) STOftkItevnth b'uut."r 1. A'M. Si p'orVllgiUle,9. ,.Six 'I1 ffl'I '. 4 ,.t"C" ..
z4 t':ril1 kf w ,." .I'"' .Jpifti. .,\ { audof ... r it.DrUvtn.ed.tu iiiyei. i !!I;.t.3.: t !n aD ,1 t I 11.; :

4 R''I' '1. I aid jdke.vuupiiua print lp l.uutCXtas4.n'dj irdeh left'fur him ,an/tmal' ( ; ai 1-b1' drei- a d: : I : RBCEVIBU'fionf Niri'Giior e. yurt
.. JIB lII dl J the ';lNjlpgojj .r G o ri J1eI I fUpcUuI
i A'V 9hiV .bl-l\a.u: 4 Drug &Uni,1' -"ill be AfcoiupauieU by reluble 11114. resputinl: ,* Tbouias aarlicielofLtQUk
,
.1 I la l :. proUipiiy-ail iidetl tt 0 '. : a ; >R5, t r JertdtjesT e1pf"umu
"t2 'rta".f" : u.r ('," :: .i bit Certittcatesfroui L'tuia4g14cuUeEeaClergOitn Medical) -
.. ...11 ,. ,_ FP FJvbthII Jrnra'
i ... ., .; J" .., ; n.d .. -, j .,111-1"fI upon uvuivlt4cltfua Pru.a.kuug0.AuiaIt$1tI7 j "t"Gt. . and otli'eis. T. : I "I.u A. .rel 1I11YT1YJ.VI.I. .

( ..a ,.i. ..t ..Of.1f*tt..' I. III IC' uiala4a kylOv: teuip raio.uf, lud ri \ ( i ; P..c l I b'1"il.1' 1t JLii: I.. St' :i I. V Ii ) I.hllcflJiVa.

4 I b;I.. :'i..flS r ), by '. .(tt c.J \ ) e .: .P" lltUJ If.tJ,91i', GII ( A vi I .1 ,-"VL'f : Ill:

,; t;"t.ql\.te7ya. I Pf ;;. Isiguc { ).!te IIr'.la\:1j,'y>r &;1..a' i f'IL..o J VIJiT received per Scbr,Puwh.lan'fr'om No 5i tf eWTII. UJNTII Z)1'.L8W 4..Ueal r. .1 ZA F.t' t (n1 b'\ j I.'' V.t Gt 'J .} ,
t
Q" .,'n! ut NeW ''Orleaiifa freih! siippfy of K I ; .. "IU, we4esL $i a AMltkt I'' .ePOd'.W.'
rgs1.d,WiJ4J
.Ln k.upe iili4 tuif lUlled titalM IUct.aublel tae .are.I"w. I fo r 'H3b&.'Adrf /Ill'. M'O.'. / J7'S- a cbiiice *soi Imenl o(G KOC .tcl& ,'&('., S. j "1 t :II a" .
} tia* bun &A.
'"uj".lppJt '
u1C .MAV
tt\f as to; C.1M// .
11Pb7u low : cuiuisung of whicli he
offers
H/U//, Pcu acoK JT'4J bd vJ lr i(4( fofiJsate: 'clieap: 't.i.i lmy -
t of
..i r tJMlMMMiy uiiif ihch.) frJ*'fuVro 'hled I tI y 8UUAU COFl-titt, TEA, Drgi 'IknitglmulU'l 1'United '&att of, viz 'lsstihIATtu.1IfA.G:

.:' 4w ; .. .'W1 tiU : j their., mgUt t,VrUY'| )' &:0thonie; MtS.f .llcn ..UuPOKK'.. !&iauWnJ torUuX l'I.iVI'1ut..t'; *. '. hiacon. Hams les*" Beer wid' 'Purk, I Se L ( Jll L r :5 .il!gtT
:
i'. IJ b4 'do, I..aa tit:;.'. .- ;'t u' $Dried, Beef.'Bfowii. :
.
0.. .. fit: ui1..IM' QIIaf' Piu Ue*, in ca- 8EWARE COUNl'Elll'BIl'J', uIverizad'14iuf uo UUM'i'18.tTt."H'f. ,
CORN. MOLAMSK4 Ac- & I I UiKlun
'N Unit 'burtMta, M the ituw .uuM aMt tUb. wiib .y 'UnMid tinbuhfhcUr '. Uruiihed8urthigpi t (l.i..i Mu I J. ) i--. F.Nt '
TL.UuN&UZ. 'AVkCor UelnVdld'rf-Take iiuCUBES. ,'ia* es,Havaui, Bio aud Java CIlIt."Flu f .
.Jf' JJ.4J".t.vr'liiilWir.i .. e --
,
aiid ( iif .
/U i1 0' I '
01l. -kj-1u.J$71; N
) 1eI1" Hpauisji aud er
h 4 PUyt Bread,, lloa'iJu ana t. lv .
.PP" 10 pth & ,
/
.iju4Iue : A1STTt
& FoT Ao' t : .
: Ibvh .: .IU -1 -' 1. Crackers, Green and Black Tr'al ftfeal aud . L ,
...;.t'j) Mf1r4' *" *s7** "-* GUAHANTEEU I :l
"PIdtAl. t ." 11.' rCfI ". ru"'JU&4. t ,. .itto Ne\. tti 1.- I FisbVUucer, Sjperlw id.r Candles, .1 b:1."DAU : OIDJ4ur..
: ftiC
I t"- 4ratIiitise 1..rIJf1 aud Lard OIl
lIv. .,.Abuit 1 rjoyf Akla1 UM, u.i r:4 ,
; ? **
'. *irtartit < AJ* I It 1 udrd to''' ,';1IedtciiIa. Gild Li tftffon, L.ubsaerj Goohcn Vude J I''J lau
: et'g terUi
$: : u r* "" 'IlDOliPtfU WOLrK,'3d.'MvoHtr,; SIIIPuEANDZiqY.. tJIP&S.'rY I\&s' ,1 W' 'tfi/iA.. Uvtter )\0'tflu, '1CHt &lDJ'
e)1.9IU .cw11 ? ; gq "id.. or.JrAol. aad.,.Cltecle.fi4laIUII.. AJat rtds. Ci i : '
.f ,,1tT It .t iier. I'L't" 4b 0fa1J' .f < 1.II."T.HT.rS'ru. k.l. ttC.tlh\q
fil.f"r I .. 'Aft": 'add;..; ., &c. rc".1 4
'lirr.
A
"
sJ r. '.J i ,.. ". .T n& fU'"Ie', I 7N4\Ji-tJ(8 :Jii'Jt' .I' 4 .: .irn' !\1 u. 8rsvob. '' T.J.f i'!: -t. .. ;. ,. .J i b' 'il'rr U.. .I I. III 1s
hv oitiiJ,ai lxcr. Dr. n
i l
: 'cQ f'l4'
.uU4 J.U .. {afM(4( f/r@M}"Th-1 ti. ..tlott'. J.tO"XU tqlWWAtit'isite fJs.1--1 j. .. VPf..D..II
,. .". ,. ,. .. h.u-rI1l'.: l- n-tl' I I i'UJ""ut"'IVtU'iI"1 M'l ilvtttjUCILL't1.
$ijlleII$ 'li"1' \'1 be.ciae in Key.er. a u.,'lib.pur&Mt ii'Ijz ,
If" "1. .0. 187 .I : i LJ :i "b"aWic. ufcuuduciiii II tUliP ANDu-Q\ :JTa: .. d4IitRQl, ; ; I : I If I f : J I tINq". ." --l .. efj4j '' 1 1.T' 0
\'td\ "
I."' \'l& '; ; I .. ".1. ttJ..J| v;1.-. ,..,... ;, ,. t 'ltMkill .. ....'. r i N" .rtdiaIJI'OfIj.&i.g k 4 .1"1I. I ntto)'

., t.li 1 ..* 1 t ttl1-'IA'V 1t61f' f ,1\ ji.t '" .. '
i vi yw UlA VDULPliOMJLF&I 'CO. : k1 : $ lTS J U 1) hr. .u
.; 1at. H l .. ,.. ...,. ,. I .. ""
: ?r26-.fW : ,, UMr..JSili :: :: February 9, .1e4 J 1. !a I It i .tt4$41: "' A" p. -
.*it.* *j -- -I"W14tL )dr&I .""lw/.ak./: uh. 4ZU JJ ..'
,. ., .JsUd \ iM6Jau { .. .r'4" .14.... w
.1 .it qsA.ftitBUf itM 1'OLrW .Iu + J.if .LL,4tv.InP.I. M. $ktet1ii& .1"4" which' w1M--Jd';fuiwii4.ata. ibai .......,.".lJJJTJJI.IfI1' ,.
U1III" : &p 4 ,U .n.bl.. .(Qr I'laoua for"" U received sud far '1. .sjIaei.. fiIa.-s1w arUl't'n -.' .. ... .,. .. -.1 '. &
1 Q b1 . I I U M4J'l.J1La
,1'r t.u. ..' .."K".". WIE Co. r i-1. 1 'U'I\'U&.I'. New Ywk. Itf.0. P.'lOIAl :
JSSI.t. .
'. tll71 I. <. .. 4J1 Ii. t .. -.
-11"I _.It", I ..,:, WJ. :: iaj *, P.a.1odIi I47 \.il 7.
,*u.44M. .U ,*r3 t.. .i. n--.o' is ,l .' .I .. .a .t .- t ...1 i $ ,ttlfI 10--- -.- .
----
-
-
-
i1