<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00086629/00392
 Material Information
Title: Pensacola gazette
Uniform Title: Pensacola gazette (Pensacola, Fla. 1830)
Alternate title: Pensacola gazette and chronicle
Alternate Title: Gazette extra
Gazette
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 57 cm.
Language: English
Publisher: Blount & Aitken
Place of Publication: Pensacola Fla.
Creation Date: April 18, 1857
Publication Date: 1830-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida and the Library of Congress Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation: Vol. 7, no. 29 (Nov. 5, 1830)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1861?
Numbering Peculiarities: Numbering resumes with new ser. vol. 1, no. 1 (Mar. 12, 1834).
General Note: Editors: P. Neufville, <1833>; B. Wright, 1834-1846.
General Note: Publishers: Adam Gordon, 1831- ; P.M.S. Neufville, <1833>; W.H. Hunt, <1833>; Benj. D. Wright, <1834>; John M'Kinlay, <1839-1858>.
General Note: Printer: J. M'Kinlay, 1834-1839.
General Note: "Whig." Cf. Knauss, J.O. Territorial Fla. journalism.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055169
oclc - 02704803
notis - AKP3157
lccn - sn 83016251
System ID: UF00086629:00392
 Related Items
Preceded by: Pensacola gazette and Florida advertiser

Full Text
T .
J .
.,' .. .. . .c .... c.r'P T.
.
t. .
.' 'I'" If''

.
.i, ...rv ... .. .. J
t i r t "
'." .. .. J.f'. ,- '
.
"
J. .
,
.
I
m---- .h\\ 4" r .. ,.. ", I 4
I "I"\.I
-, 0 ;. ... sl 'n _: T gl hJHJ} eIt. '. ..1 ; ftu. J: "
\" '
N, : J Rat 1 I I : tl :.,1 ;

., '
__. -__. . '. .. ,,., i ILt .,'," .

"i .saarasa...,... +ess.w.w. ... .-. :-......,. It" ivbLt1liX1Vd j
!- H_ -- -'=--= :':' -----. _, -.-- -= --7"= -- _.--. .... -- 'r"7 ---- __. _

7- ., t.\ 'i If

[) i' 11 $ JCO itA I ..rAI. ) J':11 18 19 ril 'r. : .. t-o. ,' No. .. ..n'I I

'. ;. .f .. .. I. d' : ..t,

=- -.- _. __ ._ ___ ._.___ ___.n_. __ -A -- ... _. ..- -----_-._- J
-- ---- ---- ------ - : '
The GU'l with the Calico IIirO''lullt'11 and llicirprii{ ciple ,in- : "\ (ho Cotton PLuitor' Matuiel.Tin fSiC 1l'.tIIt.-\; d"'I'III"in' Ihe'rentp, 111)1)la .i. --1 Hurry; and Cuniung .,e'"vo *ppr n. .. t1

t- 'Dress.. d at..d"J' such high constitutional uutbury. :1tl91Iesof( ( COUU. iulNicalu 'ia. thus, Jetcribci I the eXlfaor- ) .0.-1:1! : :\ ch: 'uicery 4uii'. ono of the lit.', of tAjateh')( { ''ahirjSklll, but neither4. )
k t. cmi.innl diuciibin liio li.mii'l.iiii'.j of! hi. 1.l! Ih.'m'ttrPkinrrhtlt muter' trade.Coltum .
btit-f -
folluuin deals ol the hiito'iy'
; di ih liuil.iiii'53:: !! of the eulltltr'tIIhe.o
%kf yofo upper tcnrtrle .--Enfuiila Spirit of lIlt Sotilh. ry rlt'nl'it laud Aid ha\vin thn ol ( 1
A fa ; lit plan ( i I' '"'" SJ w t tV 1
Wlib rfi'rir Wvtts and katina and tacos of cotton I I'tfA .bundled, iear*-17'J In1S3J [ are I\ilvuM, with I\II'h.i : in thoni, .
Tim. \ilas tats Iliat'a cnlli". .it t. f-nuUMYanlcoB$ IhuiiadrtnUen jte.nIlhrlt
Sunday: : !t
TlifViiTairoiid/'atiJ ruliiog and pearls, f: ( '- 'hl beiojj and lelVircd lo vviiii "itj\ inouui.iiiij so high Ih"llh"ir"p'\ uri' "14'0 lie 'this sjJl. inTlic lei ,:;.''
And their ,milliner figures and facer; man ul' great *'< iilh! in New York butWllu l\viys: in the clouj.-i. Tlunt urn voa.tyft ?ni. noii'tsol / wile, in rh) lIll't "On, the 16th.-C4/
shine at .' bell I hider 1'111. ( tirikt, iti: thru aaul \n.l A'I IUI'l. on ihrt "I!lfht! <"',M.i<)i>f-I1tIOD')
Thi'y maj party or hat inrvpf'C'tri'd l much In min! '" ill ; 111,1lc'M.nul tiors anj UIaUrt' !
; in I hat I eL'! I
17:30. Mr. fi"ltnllllll wo on : 1rJ.
Wyatl Ppiiiiilu- .
tIfe
with' Iro her h h.ln\l .
EmbUlcinrHf n ihe bn(0rua.h
hlllflhry '
JO'Br, nil; riiiiud all,1 I 'larr ) ,,
Mihlunalilo; ) It't', IM ito plenty so ;; J ( ,
But ui.., pw in jJjce bf them' all, nociaiy, rrvenliy sfitlf $15 ) ui n ui Li:.inland' l b y ni.tbliilivi. ) Ih 11'1 1 rnnld' aluiw ) ou oiu l l-iui'TrcJ: in u Tun chancellor: with a loud Ii'i uvred .1 ; la.iiJH. : | ( ,fr55h.,cg>.WPf, < &\d e J. '

My p find Iii .
shirt ua'k' each whit iiioin on ub t'1l"Ul .
t."I'1! .I'lUA'whunl'! .
Shin pi a lit p at the partridge, aril I fair III petltin;, on ilio wlirn'flit I 1P.sprrlrr I

At the ,0n\ iu earlwul Mount; cid the other diiy he mnaikpi' he \viiittiiijj I ur# 'all) inrttol\ fviflio\ ou 4 i ii.Isi, 'rhetatMalNelrfe'tr t
i I'ifLifd 111'1! rIll ill"!Sia I ;!!, "u"v'I'I'lI1Hlil'tI' nritissttvi-Ve islonIhr FititkniMl'e i : Cunrliurts.-,1 u-otiu- ; ifl
Her teethwiU with ivory coon jure,, \ ; lu do tfio sain-3} by l liU oljier ilau h I av bi-'ore. Tiic-ia i Wdl,1 t"hll' 'ImfiiiV'hrl"Id'/ +1A
; 01 Jioipor but not Ouetueblul 'VI'II.I' i w.iik- : I
And--he bnMIi with the clu.er lrrfu 10'. ; III -iti' ta-tf t like: I MitiHr Im-iih ling sight U M to sco u y'fl4l1st lady, :\ i .
jael ;
Her step i I....tree and-a* lighl' ler 'rln ono CufJ111IUi111IU! ,:; that tlicy} uurrifilfOSJiOCluhll' I tIllS. 'lik.i, ciMtardyon) emiM not 'filiho 114 a.1114II4'1'' 111,M w.ii: biiiii'. hlt; "u rfuuIdgrtlnnrtr( puuctuilion; ori'lbllR"I
ifcefawtf whom the hunters hard 1749. The tint shuttle .ust-u rjuM 1' hi* ol prvgku| ing{ .\1$. lur the nreM.lurt eo ,;.dT j
As promt, ulIi.1IIJ| : linlujllloilg, }'lillllnioi. :; generally Nub eye ouiu. M'I.1 l olsiil eicli hip aha; n aliiuxt. u ni.Ucli: | tr ( ,
And her \is a* roll and as bright, lilt ; I. itiyifticit your That wo ulnvunraulveby 'Htl'P\tl
eye 1'jiixt.iiul. t.iu.ly \\ h'IIi"'lla" utvi uiu cJ urUy
;
lie d.J Ihe ,uiul i 'inopiMi !
: : nut cue huI'u.r Ih 1 smno light '
My girl with the calico drcus. ) 1/Jj., Coitui velvet; and 11Jltiu in grow on IM.t\ Trees tjuvi'iii| )< ul'n n, bed ol l hot iiblir.xA : lini. In l bull, d.>wn nud!! dforeciuta': i t! :IhuWhT s=
r*; wets; If thi-y \\ erolnl.ur'. lIds drfscii-; 0:1| tic, trunk g"I'r. .tin;;, in fact: HIMMII- ., ,uo .ibovo In.1'baliilllYiafliln. *
: .
Your Jl1l1dirllln foflllling'l1Iay; .lItetf. Khjilutul; lot tbo lirnl linm.17ltli Idiluty, mi ii Icu, ln'it'1; the very nip ndujirvs trvelin;; l:]H, two, and I their ch.uucteis would bear in- ubuinuil il.* h'm t tIU4 ; : : ; and) l li lhrif'prirlFi''df.
At tier nimpla sad uitnW suite, .1kw'nght jui the) iuo,,ily! mo itie tho dittU V'1e( .niiiii,l l ijm gmuri 'Vlfl1.J. uo;.c, ar-
otuia .hf ; reatleal'luit.\ Here Is a'prwof; that there; ; toe It.. .1.i..uOp liunif, \vhcli Iiu tur170d. 1.lrt'jt"L'u, Anal i the grd.l'.lajliellut'beu' rui
But the. i pnrilpt| to appear;' j ( bull ol gUll I. I hal Io'oUj'' "" u Itt'II.- rlh/lllll i ofliu, treaty ol( Ilu'IJjis,1., U'lim 1 .
'Ito t.Ilr\uIq iceberg on life! enaiU.'e: latLcid fell tbuugbti our iUlptO"I'c..I 'IIIJ'! "" '1.111"-1\11I11111 r. uOt and P"-f1Ii e1" II
arc inuo intend of bread, thrf p" tpte -})inctpnlly! btt went lo rut at the ul hi* lit III
lIt ch .. .t3... lliu frame ocatsd ,
She diBce- 'q stocking applied by pe.pe. .
can o" .
jr. .lupprn \.; bo w'eallby men. eat plantuiiii ,which HI* like a vary Ierge lay'a rMd" ic. ho. "(/tuuiK'd."Thaiik .4 Iii( 'n/ tad i
The hnggtygt 'tht iiuerxc and cared, Hammond lo inaldnj"' uf lace. 1 hut ibu girl ol !HI"eo CJU. snake "r. for

She ip grind; all I brio. for llcrlq ouae, !r: The Culumljo, (U..) yun'eerno) 1773. 'A biff (MSst-M lo prevcNt the 'Xk' laiuua" gnu tailor\ I lile, a. i\v oct I'UIIII'l, I t bra von,. 1 .""ve coma'ullh to n tn>r j-iuuT.il. i i"'IIUC':" by Mcenanl'I'i Ir."I!' Ii I
Mj'yu14'ttlih I calisudtess.Sheitl1cedhl'wermlhehfled whoa 1",1.ttI."IuII, I lot tipl'tl.J pi4ueNhute4here t uuMisi/S; 'tI : ,
ojjoi; very iiii. .' '* /y. i bTliil 111
'That an ft Hi ay t'ccutrrd at Opvliku" otiVfdiiesUuy (punt ul m.icl.ltiy u,vd. .3 ia cvttoli t.tclu l drii'd: ,' !fll" .t "i nt \ -'ot. I
ntiJ ( lies. : "'Illit ."Ilired.wu.|>h *ll.1
rue, ,
.1' \ bit, fle\wet'I. ft coilpla ofctuM 1'tt'Ay'V i I. 4in' riirilm'lwTit, : ." Htlm .
And himfttf forefather alit mother; > 1770. /iulo upiiining iiiveutvd by IUr TU ,alfi! ; i < : ruu'ih l I.i I'nuil a nun 'lI.r"lMlij. ,ut ,?
,
stuBIe) riow \iinch .h,' lo' >ibojr,*-uii0 about I'l -uiidthj ulber17.jtllrlul.in .. "ntl"'ftld'hJrtaillr3' fI'If'r 111" th..1 "'turiI, J'ui I '
Sht can ,{r..c. ". '''he leaniii.l, World m .now i>n"rUt"I.r, saj- ii.i,?.IU il'w.I lasto t to wearj i'r'J'
For her iwecilrUlcjrlsters} And brother.: whlob'lhe 17ISJ., Furt.i'utwrlui rrweutUefjvhliu'ill J! In'f 'l hue ., ",4 l 4frw,"'<1x l'ftl|*i 4v e*i N'*nM'I the' i th.prrftiJto. '1 .it br.Mkf.iit. .M dSouer.
younger I t u 'p'4.d4uCi.iofr l by 'I' in'w inLu 1.S
If you .want. OqJ>ll>iQJHjur r.IiIl1'oculut..I roctt'erniktsP'Irbrbn's' sndrludta'" : T'II' it! tt ,'II"U; tit; '.hJii'ueV'V rWNvr.liffltn. .
ceiTud sub from the oM luto Ki. lanJ. ," .bj tlf : 1
a :r boy in thj re,, ;: dpng; \ UCM .
.eulitan aaj rfIlH"\v\ ,. "" .
.\ ivllfh111.'ICkIi'iuil; \ u i.> ../i iI'n
1 \\aUiuuUoulliJ3 L ,1111th I hit thedioiiui phji )
; !I' Istrly''lu.ikdrr' ttl'VI ;: I.G\'h"M.
ol
ion he The woundvtit
Slio U jo llii .tightfor awifc"i <; ( kidneys sup !i. ; '
vfho'N ,ri.il; .i i nfilidtttr: A'lti 1ibN1111'IIa \
t tithe ,81lalk,
In '
its' l
Oii ino. hll ul[ uud : J ..nJ .lA ii t f. $ re.retk.greii.i'tdt
My girl witAnhe eaheu Jrc**, Her ( : ) ) curs 'iily ,
t I>o4fld by our fnfiirmn to be moitnl.CO I 1743. .\ boUniy I granted in g'lollIIJ l o.i our* t', 1r, | ; i''it' : laU'ioivrd]\ : \UII'\ "il uhilln i ni or H mitd- |(>hitlHir! >| is tho'BI.IVJ: nl, UIIIII''r.4 4J... : f t;.. d tturrllllrI1C

No 'rhcl'I1'l'nlJh* anti IMlt. A FieiiuhiiKin hit wranlysl u postoll Ihu 1 1 Spoil ol ccJl.iiii' Coltoli: gOI'( .. .1.1 I Cnldal! :,tlnn' ) by nirfchnniiirit ills' .'Ina rfonifuiit or oiUtw. ". .'I I 11ft t. ,tN..S eA .

tics. : I7o0. 1'oWi-r 'l.iuu. Imvuifd by lt. liinr, rr lrci: tio li.li, CI&IIIII".I'III: u"'IY. ; :TIM* prx't>U of't'" ,ni'iirt" '''iNd.llI"II,1!
; uutoiii.ituiinci! tak I t'l tllid'e
io: : I < l"i' l'l'tr. 1. wte; tl Uu'v' 4Yuu/u. : _
'' t-t-anwil ; "tltruut) engine urea tu vot 'lJII'I'is! iipplrrnbla to she 'twl inioal j N.IluHun'til' Ih,...,,,''u 11".1',11 1. "iilh. ,IUI .uletdr Ivudtrtt.: ''. ICfell.k'1'li'
li i i. .oue uf( the binding* of this rouu tailor' a.* JLU Ihfowu Juto ;Tttu 11. placed fl" ... ..., .A.. .. .,
'I: .tl
kin ILLCtutICtl.t5J. :!triltl'"t'II11: -pei.M iiii, (runIlleklinplru I 4r.Sl!''i\; .l sti 1 IJ.ra'i.r), Ifl I\\-\ .b 'w" Anwi'r. 1.11)4lltl.1111 1b

try loaf religion 'u\ll.I state are separate," it under tbs nltl\| hum it rcc< lYdoi the C\ltllu1J1vr..I.; .11.10'Eis:land | lo tin iiVxl: Quuijtiii'; led, "ikiriiiiuMUkllU.IKlll.koUvla.i .I li'M r',q to o.u'ii:" ) ii'lidiniiod:. '. \ -iiiio to I hoi., ) tin-. 2. \ i+ IoI'h.-iJ".n"'n'J: : f ii''W'IJIIII'

IL at every one i i. allowed the privilege. ol |hi"t.iii4tk and' dale, un.l l throws it out, i'loni Ills Us u-U 3Ulc.. .,:' ( H >'lt
wUhl"l'ltjl) ..Gua. according io the die main (for Ji'livery i tolls 11""'1I.1IIItI.. 1') .173l, >. H"loIc''I' I lust pwilonuad., by *! ,.cll''S.Y..,,.Uot I null V ,tin. .lour. .. r.ulcu""illlltl i'l'JL f "?.' AII'lIiti. 11 \\'n: _* fitM' abi.Vit t,' nun: of .\n.. ..rld'J, 'I'I" t. u +tp,1.L! ....dl

tales ul hid owu.consuirnce, uod Ihallhl' I in iiricliino two InfiiiltuJ' loners tlJ.\. bustumped j;,' \ey ol', ul) tIlUII..IIC uc.d.. '. . ..1. "uhlractli'ii I ;, iuuiliilicalioil|, i\nl .(IXMIuil;1 1nn'm, .llh.A1hilll..tlflf te'nl.nnIll"I'J thin" !t.'IIUII ,silly .un'uey; ItIl.* .(a. IMI ,
i7a7., l"/OL'. to co tJiiUt bill 'll.ilils' ihu f'fiirltl' lhrlsrut tl ,'dut\h. 'I'liihl4l1.I"'I'1"J .
lUninoiy( .II'II' IIf." U-.0 ; po.vt'KVll I.IULI'II"
d '
+ ,.
iiobubl.lierf! : to hethor \thi or lint I in a irwuulo.Poola .. lliyl,
' | | ( I in operuiixii lu 1'iauco.173'J. ilaavf lIh.\4! \ IIII, 10014 III" umtt tI"-} rr I'h"I'.4.'}Ii4 .w"4.1I1I.I. itf; i J'7i1t,1.t l.uiu;; .\ 14. Whqii itt .j ff V .it nirfW/'oVi/Br! '
teliyious doctiine( vtlll (Gc bout advanced 31:11)li Alia '1. .ItJ": coiVo'ii' flrsi 1'1 ll'.J'III : dlvol. liuin lfj, rrdnco, unit i.uy: rod !15.1IntVerdr411ttil.I ; 1 1) it io. n't lii'tinlvlio LI.. iru'V'. '- "
Ill
!I by UiiT.Uli'l' "litNMl 11\1\'; 'ff' tin hiiko leasts .tn'J,; wide Inert sal: lie fnitotl! dt-lt A; uiiit ul'l.aid codo'n' d cuaal" Irii-ilonV, ui41'Jrl1strs'1te t '"suIoi Mil with tii.il ut ilia ll-X1 Uil *iti* >!)iii* 1 1. V"inni'VVti'A: | hduvlmt, hone OW Ibe"

rend, i il never faSt'it 6oti4ilcrttlon.I i : II.."I. : .' tins cultivitied' .foi1 Use tftiU Xpoit. ulojiUIH ut'l+ri ;ut11an'rtt: '.' 'MIINIfltr, t,f orrlr: f',riiiiA+p plthi'rii"r1rMlitit'ria'rir1'r( ::! } of rut. 1'.l1d I.! ,', .. .<. 'rnlt'u

I ho |pupil!| i 14 generally 1 lo'ukfd il l vpon us Ile >VMre: of tie I ).ouii'dyct. ltlr and the. ; nun'I .' '<: 11111.lcl, Hi lOidjl/ii.14 (Vluti 1a."c..lc"II'I ,MilU" "lJ.* ..(*>*" bin,*i-lfj! loll I hii.iJMiilt .? .. .A 11.1 burro f ,v.6 e..bJ
,1.nHrl'r.: 1 i JJ. &|.ilor, no Kti:lmliintn,' builf llii .] A uws4IJti4iallyy ul,1I1j.L,, .luul/bsrr\ ,VKi-lm.nvd. ,H* >l'e>iil/TH "iluuU tilL' 't' '
the iin-mid of l H'td brtlt'rmg' Iheinuiil .\1. Ira 1'utad tho uluat\ plc iQo
euud.Uuii iclorniiitj }.:iit to lire, uiul not livt to iMt.To slut :\11I"111:01.1 Cult ell l.iclory at IawtUCu.Ii wltlII.'|, I iM.uJ.o. I! jii ,' -', 1'1, iiiimi '" !l.'Sl'l.y'J"J!;! ? ..VAl'b"1", 1 ,1p11r :".." IUIIII, il,,tj.I. dU

ul aocutj;, ol! MirutuiinllllJ ( : !leii,;ilii-ii thy lih1, fueer iii tiy: meal : IL I. '. "' .i'Cond J ; u UiU bl"U i ol b1A1i411rCI!I" f I tin' "uo'il'" iit 11114, W'lO'! W.ll pO i. lUuiMo;: :,, L (a tirfde; t'b' >>riDtil.'llrlu. '

I"IICe K'"lll trill, k' ituig I |( .IIIICII and 'l'iiv pluut' of g ltd U 1 tin; rhu pro ii "t .lj d'J. Uli Whitney .Viiiyiiuaii% ip.Hie ''I.h'\\bhvl/lIl'l.hlv\\ ''p"rj, \\"I'I\I5-.IIIUt '('nV, HK'VouVl.irhll: fp.HrtJJl.'s'llKf- Hi it,.a .li.| Ihe uiiiid'iiuiMakk Mrp

1'11111.1 .clurltlt iii-lhu buadto, I / Ir'I.I noinuti gud! ; Inu prool! a man, woinin.' \'II'' cuiioii BIII \tuicii ha i prteLLLb.1J9i. ; -c.ftids.' '1'1111'' juoiiiiiuly.4,. '111\ +lniirth t\r (i- i'f, rti-it h"I'p.te.t| the p iln ul' ionki.tit .tin! r ,n.ivrrcJ'nld.igbttl) 'f4Aus. ,

und TlI'.1! load i. lit) tlmt -I.'t down uilli' do'., hull: tier ., 1'ifji' uiul aul I ui iciii.iery 'lot i +tIshrsi.lhovlpi1.141.u I | ul i\S tsuuulCIul iji'l.i I;; hi'iiii'll dii-I" IU 1 took
lurtii .lattsiiioii. I a
cup IV'I.Cft',, (U i ..
tilt viiih II sin coiiuii urcttcu in v\iz'ii.ind.> 1 i ta11lUtJt.4i;\. rl'y' 1 Ix' ".cw clL.cul" I 'A' |ktrih *3k lk, b"t.. aaoorili-f' inl : ,

Ire llglsl in Mkich M e hate thin) i looked I -' la I kitchen: lean, \\ m 17Dl> Spinniiiij; by 'in.iu.iincry; iatio.ucoU vnli runiJity! uud cutrectise.s Tm. b\I.'laub.liyui;.krd/lwrptla) 01111..11 l "1\1111.1) Mit>tc. 'Sue Ir. -Wur* "ltul1'I' .'

upon i| ibu niullflr. Hut .il serins lh. North 'J 1 unu.,; double! bring trouble.TliO .. into :.11.,11) "'U ) ,'.. "Alhl'm.Mn'JI.e-'l'i 1 1 I .r,,.icW ''In'| V' e.lI.I' "I.Ii.lall'r b'r I".+ I''ll Yl ru).ti' !Ji.ti Illj.Iol\'llf.II/\;, / }'.I 1 b) e ..1,1"1 .11..1 anlue5wdalief& *ad41aY

rru people! lake u iIiU;-|ieut view 1'1'| Ui-- 1 IJ:. Firnl coiion- luciory built lu New l ;' ,li-hv! : Cun'bw kltr' e1Itr4Ad r iiilinilurMIO f out (lie hymn I lua! pi'tnl viiiJj' ., '...latjJ."- ill Iliar au"..
ltcllelur Ito lesVU
subject end u iU'iV: |i.,iiucul irl'iiriutil; : 1 .J..a\\'Cl' j IUIII.o"u-e.: .i 1.I 1 uioitt'ij'.iuiii; ; .>. cxi)4irli
inure r.1"to.III..< l in tbe pulpit than In ihr "uuiruti-rs" of ClfvoUud \tuttl'IJtuiy.ulrJhrduaki 1 Ill,}. Power I"H s'trarddluliy' and ibtkI: t.1.Ii t:4II 1I\"cIIy oYI'.L-4., 14: HI'' 1d! l1tl'ha.ctfllI'ht' bi, lltntrrn'"I: 11'11", I',' r3.l,4 Juutiis" Atr:

| | hlidd uud a 'iuely introduced U'lo l>jiinluiii.I rdll/-o..aI. -- 111I.i' 11''' -, 'ItUl; i !J4 '
nip ._' .. "
.
.t'
!
CIIII.II Mdl1.fJhl'71j/hr1llPdlnr .
iu lriiii', Duiiug the 1'ru.tdr11ljul "'T"' \' fl'y.LM nmpiuiniivdui .'
.
"CI. lo lllnu.v'lvul.Uo .iji1.; tolllO 1.l1.r u7. Tue ritviiluiitfii. J.wal.'i Attu. I 'J'Jt ".Muir .uf l'bydure, .." I fttbL.'if' .'1fiNJ; ,trV.ell.r1r+11141I)11w'lYrr' ;
i it .
li'tt iull..i1: lhi iNuillurn puljiild U'JlII uxi Cu begins lo ILLS 1.1,11. SIC liuikut, Ic.I ) ,. .\ ii'' lu,, u,, |> itfUuiipl' ulilt.jtt < and
fcculiiin-nis. given ul tint supper: 1 I'. Cuyl-u, ol .Vl.irket.lr cuurc11du .1.1@11 bull: lapped, are l"utP.lt! li
LItunllallhfroluri/ 4. *. ). rllCII'( dun .Tl lo bo on
I'tIYllh Ilif nlmio ,1 l- thono' uliu did nut ':; *; "i .uxiiuiin lo swsel I"1 1
vtc.luilrud ul. The rrrmdt elect el'Ib1.! United islu. Jijf l u cu ton inunulaNuc in fink, in'' hi* di coiir.o onM "ChU.t.U 011111 (I) I and I;') I Iiu reckli'Oiun' : dibit out! tn.'lr; Sd our,lllet' .pttt11/r.It' : ti11 II. 411 .
Freu(1ulUee ule
jo in for .. 'or* -- duliubl|' I.MM i.udlt'
>ut< : fin 'h".It"lhltt'"lMtt\olt-bH".ew
ul |irouuuiin<; CliiU'.utiH! add Hi the lo.,(bli'i- 2J. The IJ.cii'Kir! I n.'rri"I"
) IYII"'III! Uinrriirt-d ". .. 'It'lphia. ''I I dUitUiiit no )011"1;; nunliin will M'* ul the hill ol 4 t.if mule: stud uli.i I.I .Hi...( I.i 11'1111.. I'ue ..' ., 1
Uir ,
luvf ;' by }
I't'tUe ini-rk uud I SuUuur, tliejr writ 1311- Maehiiii'iy lo nuke bobbin Ucoi.ttentid
) 'lo'rule. ,,i"dlo \lIIII"cluiIlSI i lh.il i wrrlehfdi truly an vououinu thar.iciur, when ono 11.I\qol" _11\1 hl'or' i1..ile.kw! : ,lW !f1'
nvinotltle to "drciu, we ni"' I lo "C' J l Ii
lining up lUll! ,> )I'-r "ilinii. A. iB'. lu".iI-la!

blunt uI"-n'Ith'l"i"g them with Sh.lrpe'aMir | 5' h. ILichoIor Il.rridlereIVlu'uuv.'rlu 1613. 1'he! Indun r'i1dnII"re: frrc, 1.lheiraulO4eln* ol thi million! peiijili'dit : .111,1. ul oil liuscbiok, willi. indoijicroiiK'i ono' J JIA C".II'h'.ilI'af'il"kt

uuU liuwlO i kimra to rlliljiule nil "to ccuri" with Ills ".1 liiicliiii''iiV Jlld nuie Brllioll inaa.itactuiert' IlI'tlllhnh.( )'. Tno cuu'iteilrit i Inaiihoud' dl l An him with; "I'.ikit (list host nl the II. Jr.w.ut'rur'r. { eugliter.a; .swu11 Q

;jjo never brdfiniiii'd" IIr. ulnaud e... ir -a b.tlttnul branily: and lou'l' mr." 'I"l111Ie1i Ihu' iisJ.j..U.IrxlxUrrlegli | :| ::inItn.'uu uultun.aitdst irl'tkr i rrudtf.rylfs14111.Jti1e,1J .
who urie btijijiiisi-d to 1"19" iinjr prcdiloc lit h.ui.l! III IJ their "jiifttdiiij" lnuw Grul-in'roilucfU' "
d" diiiuiel 1614. Tliepo\k r .1 puck of I'./n.-a box'in Ihf thcjtrl''IjnJLi. 1 "Ja.ehuspltlril'. e,1.44. 1"11 llitlkjJllJl. .tS' swts
Ihl'tr.Ii
Hun lur .lavcij. Tdi>y ulj.u.d laoc) in, or lulu (liltS L'uitrd ;t t.alua.; lira at VV'4ltbani. v bet I'll use oICt cum's. lluiulrod n Lninj Cot aIIt-i,sdud!: ..::11' 1111 I wuu by, .mil 1 .

jnivilrj-eg ( U4iuulced thorn l"y llr< Cult A III bill.I pirjujtci'' I'lirt exude. of Single iieedne' Idld. Avemi- isc.acttwu34Ceub l : ) ; 11.I"1I111U om'i.inily I a<|>uiu,, lo "iJon ) U'u t ilul IL II'." J'ri (uur1 of .fsred: A/lritr'u.,.:-'1'41'..1'irsI1u I

iilulluii, and Ilkn I tit) lab!! ol Ihr 111.1'I I L'lVe illu Cotla"*. higher Than tiuci ISIU. New' moiliodof b .llg. ul ocil nubility a, 11..11'1| /,!'/'..-Ai the rye lit this ninrninjc lo It.ue: booli", ") sat I 'uut, .fr'JV IWJ ;
ft. roilon I.l Air. 1I.b.1t1HJ. .
uud ilia cuunuyinan! luiued. llieir 1rui.urouiut 7.u.. Tiuo Fiiftid.\iip- Unkiiowii: oxtl'.l pirpirin. \IIi"'I".uv: tewiiij;; .ticu )lur .4I4t.tlilu fa y duo ilM'Its uiubiiiuu youth oidming, the I l.vrlv: Ihu .It ids III| nvqniu//; to his .un'I 1. noi uflnbullll' lUtUdc ., .'... ti044

; | l Will, Ii &1111.' <|u' ulitil .wk',wr, thoir uinf lion-v . tau, h h.\. 1'dd''dalt' .IbI.U45fI .LOw1Pduvrrbltl
the bbiuiil tbul uouHnlird' lla... | II.1 IIKll.Uui. Iniid '
olloll at l..e .tr/hlvuul.l.| .t-hl.! }IIU lo oiiilui'iit uu / lIuotl" In. &t
Our futuie 'Fmhcra' in 'li\v, ur.ura, au incoidui4 nil 1A W.1M'JPS
1'iiD recent drcuiuii ul f ilm 3uiuewrCuurl y 1'2':). S'l-ain p. .tcr 1i1'1 i applied, with Iuiditi I.1 hour
WII'r"\ thftItHJi. 1..y JLtect'ILtui ul the tutu U ul,* lo 4 nu nby' (, (yre Uia l
jt..r
HIO '
: bun givr'u trru: un.xhci: ti-Xl lot iiuiniiuu : .. U"II": htic Rel.i'iuiH-.\IJ..lhe'1U11I1I1 -u 'i>e4rsirn.i' riy late 'ti.nul..ct( iI'J.'i er. 'Ul.ili..Uic ifoi-i( bills ol II&Ulllt.vllu1II1, l hssghb ll 41eattv.out l ; liioj. I li uicnn: : IIili O5.i !t j". ., t.I\.I; It IBJl.'W.'S J

lioinilict iiKiro ireucuiialilu II.uirtru l I..r Ui, liulii'r.; Vast cultuu l.iciniy i in L.\\'III. n ui \VI il ,ii nil. t.u l.il::
.li'll 1 i'l'iUrii"llil 1 III/UII"av<< 1 10 llh. '1'l.e Cniio'* '-" -In ido., I.rrcted.L23.. be (hun Utuirj you irtn)' di.-covrr on inIKlliook > lh l>ol. AIM )'i wuo i* be llial liuowelbIU e, tit. '1'..". 'cllo"'cl;"ts -cuapulit 4sW11
Firat cip.t of raw cotton (loin ii In then liui k., locked up with ; tlu" Mil'-iof-' (sill UIIIII..HLI.I./II"UI' .", Itdlleg..IItfIIMPku

Las Lllt'u ul(.ud uunuuj.crd in I llu-ir" |pulr held 12 I.Woman.,. Uomun'i Ui lil*-An nltumilljl F7dtp snta' Gul Urlillin. n'nb eenepic'use, n nolve, )p,'riinji; '( itrrf'n'wofU'uf botimr lo l r ltII>,"o, ...',.L1 U'IJ.'llc1' e
.u< that the drcuiuii ill" 'Miulhiy, aim : 11)ti.:'. New Crlu4it4 collou aL Irom 11r lu Inuheliy. a': lute \1'11 uiMlt
1
l "l-ulttie ol lilt da) iin-1 we liowu IIJXM Cit ruder, a directory end" Jl'l' a (I"'y' 14r114dy' ,I'' Nor fv1/In! +t: r1 ,e14,1lt an! Iuurtl41o, tit Y+'
enillled uo im-ial ueij-hl', ana that II I ? 2:, .41111 per I'fluud. I-'r.hCII'. hu..I.| IIIM-'IU IJIG1r! Suuul '111,.i 101,11.; UI i 4 1 .
i lie 'inuwiiii'nl.. tj'ii'i'! liki'tjj! ; tn witi iIii ; rut Illllai'JptlltGllf.Irir4r4ilt
1 2t). 8ellclinj: mule jiirner patent ul auclt .1 : IIf" ,
bottuiu
wv"u".J eerpoulU
Ii. JUU4UJII l. / \Vc "J, '' IuClrt4iu /
I' obligivlury UI..IJ| 'jiiu 11'11.11"11011'' t helple.*ne.s- ; nidired.nniic'ii I., boinei any olio, witiibe'rfpt
i I'd in KnglHnd: by Uolmriit. tillI" ; .' I I"D eel I, the IulItflII4', ... J
claim: ibe' JiiiqMify) ul the Cnnit. 'I'uu niOr to llif |plru.siued..1t rotion manufacturer __ I ) 'I
1 .t7.III.acau: -- -- I
uJ l Jill 1:.11. Tl-e *-.-Th' Clue conwrvi.tur and J/ou/i.J Cit.J.-1'"ao( I Iwo sir ivhal you"itJIl1uN: |: I 4U, and in. tll lIr... "..Jb.ye/dew
cuing up lure oa utrjtttiiCf A i pi lilt f 11"11'1'v any rsient.lo'Z'J. Cairo ) y. .ij 1 lyinw: .. 1,
jiil III ,1.lte.iltW1 -/u Itm nulhcrilam ol'our (fie II 11I1Ii' lIulSi Ihd oiil) k lit! IJi;:hf.l dUI Y in the UnitedlaUU. i pUci't lUll HVttt 'i I hr dllru 'l ( .. very' ii'y .1r'yuiir' 11))'. T* .\co, 'joij s wise I 1.1110111,4, u44 ,wLnlullll, 111x+'f""Ia.J. !
luwa. I' ,
!
ol "pscre" ti.1"IIIII'lIIy 1..111I.I"n. :lute. till I"'CIII e.IIUl IkutluIJCIureq.. gets sail Ins lullo ',ni" hit at a1UuauCn 1)141) SI'l 1"j.' 'Iea1iv! ,. n_'jii Int'ii.twuTvnd.vi I 1 \ dust rll'l't.J\I'ti Itl..f w JIIH
; .
:
ut.d,1I ksLjc4I ui"UlliAllui 1.u
t'cl.illa ,, .. . 'l 1 lie lulu\Mi! (loarltitrie Ilifii vuloiiiveiril CI1 'dlUdIt! (! tilt"t 45,4 rr1.(1'u' }lildYd/ j
.L Jt. .\.t"lIllhi. tune .Mr. 1'ji'r (iulroLcid !. '74'P''o.I I:* ; !' \ : 'J.tv.'iin. vtt'Ic"J..1I"6Mr f'q k1A6Ne1 l .
touuti). J.l tUere.. uii) Ir4))! ClJrtall"I&.I) ( ., iiHchiue from lh' United dtale \. o' saw d couuU IIItiot Inu'adm al Qhliinvi! ; knllucruu t <, 'luuuu.' : 1ecltin I' '

MUWrp rush IMeuf 1. iuese lust I I4r'u lilaC ; 1'.r; "hll '1I1'1I1'I'I.d h lIu.I,4td.hYII' into 1''I.I l'iiiiJ fur the purpo.e' ul inaklugcirdii. pwkn, ILe utuU usLi. 'H. uitwo c"'uuI, acidl| 0iti'j III ;ftr.IIC.! lc'I.II'VU'1| ) ()t' t 1',7 t ereerlri''luufn 8Ui.: 'W& '
111111" .CrJlI".IW
charity wntcu imuld cMtru .i; -nz" ono who h'lVf t.4i I l.i al j'ri-juro lo ;l oiJ .i IH& I.IU, ''UIJ lin iuto: uuc bud "piu\oiiuvv'uul\ aii-I naiiiK-I' |I'lie Itt.r/MN eiyNl
j.r'O;) w.aJ, J i ivululkd'yel
11.1,1 4IdrbC j IulluwIe' ;J tUd IfuClllljJ.Cbntiau 'hem now. nude in |11e4vi0- 1.31. Duty on c"ltfrtj I.n\hdt .Inip'orted j UU 1/1') I the bol Cullvll pUllUIKll stud i'U11 t1 \II'!r 1111'. 1I1'a. u":' t'IjJ' a ('Ii"uIul1 ybuuyJt qtd ''w'f'.JITg -
VM. "Miiichei are United 8uti*. reduci'd. uud 'lu Lii' eir11I.'a! li-'el l boitl_ n
mid lilt ; brin tuld iJ.1 l ul/ Iha$11Uh4w4aa $
sdtlatul by "jltout
411 11&. gtudt ylpu.iti, WIII ..iii \V' 0u/s1.i but Uvu Ibu an !j J".\.. .1 11",
tbu ad.ig", tJuuJuval better
,
) of(
,
,
l 1-II; hind it i i. lurbid to elllpl\l110iuulI in "I'll j, > ) ;u iLe City very true one.. ,I. ''b'! i. ''l'rWrllieI11 '.\atWf& '
lux
bo uuttlteiil lo
'\ OHUil'i
lu JH tnoriiy.4ii. cuiloo milU W work more UiaJi LM boor ," "id the big oii. '! I .V. "I 1 uulr11ttldO !
; "Nul.Lsit, sir] .r.'I'lI.i jl 'h, \
w. ; a'f\ i.i .Ji. tu .li ucli Tb M.ni Kl Man-"Tfc .idimol M iun'1 and eorairiuj"ltlllrd.) .nwi.atl4 9lAtCUd
loci it with
yur.IMle per dt) vt uina hour uu 84u.dq( INCU4i !'il;l ..re ) or Ciiy ) 11,9 11.111110 I I'u{ Ihu.. lint) yr, (..Ct'"c"II."t 1I. 1&111i.. .

w\utu molt |>flu..1'1.| a.. 111 t"&e:) 'IlUe. i if plrtrIC u, .t<]'u.'uce the) wuik I. yiiK'Hiiny. sal' 1..' lei''id the I'" liar iiini' >",ii.inil) ( 11..I..J..I.IU:1. !; .:.iIlL "i'ItjfIhuugt4 III W (.1.. ...1Iu14,1:4 .,
urrwiu oUdt''fK
0111\11.111 1 true Ibe c.iUi> al duglilne_ ul I.lw'ti&Iul.cti.. oUe. .. ..", Curt "II" .11\18'1 UWUSuj'w' "IHI .': : OII"'rA/l fl\U'l'
> Mvttur't /( '1.
( > : f -A : Cotton at 17 ceiit g1.:11. / "liC bu.ied. -. I t lap 'uJCJ f. c1.4a4S .l. II'!wR.y i iibe
the Clfl"I| f .U LI tI.1 M c uika4 d""t ;uried on tiatoid/iy ui-ek in Hi* 4 prtlee .1' Tbrreit. iald.*4"> wbiuu .">* l"l I "101' tH11i uitIJ'yr stl6li'lfll ,

Jr ujtjf rU Uvw.ol lie IIr"J" vi Ihuf.ell4 '..u'at"oj. n lit Hrmkiyn" ill Keufuek), lt>3'). J Kvtc'inive pvrcb4dsd tinde'ol. -rllrts'Is Ukui tl..t fi..ok.Jtod CunUKi Uvlho.yiM.pLLnupuel'a 11&H.1t '-!r ."((11150: Y'ri: I'd5"t.I6jtlti' ; (d tJ>f l"'I
; Dlr.fluekrr cotton land by prculaior 1 and, olhofi, lit 1.1 lit,tuu. y94./1.d/ kJ41 .. if utalu.J
1r.uUeJ )
futully. k.J-JIlI ; .
1111.11 Lui alnVu ;'**'/ I\Ijr1Adui eta/g41ii1J i.b'Hhr.
uU.tUv. > llliojlj til l 'l'o cb 1&11 au) Ir3'3. C' Uoii troiri 1' \( :0 cent. J'Vl il vo.:,'.- *,UtiUj I iyii; ,**1111.; f1 1ne1t. I
.
l.'u will, unJ a., little dai.gMi'ii, ___. .h ,. .III( .Iu'"." I&.a", .UllU xtvultl Itwl <".|'Iud"0 ''Ullo N'Irr lu j .'lbcr iu lbir. ujiariiuru'i 'ylU'u :V'"II iwi or itKO )e4u ago i 111.iry! t''III! ; ) I U ini. ,.Vl.iu.iiVJi'iyj d-c. "k .L; tl fS An l!.r'Itshtutn and a \Vdun) u'fhJ.. idrr/rlt'rftl.fr. f 1",' '.

ol (lit 111 .UUOyd ul" Ur tiuttii( ; but II l li'si'io'ng u .TII r"V ymi'hri 11\1"1'| wbubfilii 11111.\rIi AKt/oy uud huts). iJ. Uyi 1'i' I .14111 lu ;pi.ia_ ;: .ha, \ :.pifilg''ld1hl' t.s",' ..... 'it,.' bul 1 IV'd :111.1Ilu Md11MlYd'!\ L\J"Jf"lte "

CUrlr1U1) urgUiUnl iigimial (ibrtuu 11111 ii'iT, rlplvdcj, and llie I 'u.lX.u llmOsuallfliU I .. UI" diti-klnj loj,elher in Vicuna, intil A FaltiratfJ' Chill hvV >ttu JJeatt\\ tl\'lnt.ltMr' Wrlchinm 4i4.- 'l'heii4 i.a it. vi .u"erwr .i.luJ.llflu- 37 1..fwliWti <

w"elA II p/wtuutrJ .uc'u ruqrho ,11. "H-1 cVriy pull v( lU county. Ill 1 bull( ,YII!) tit uudl- Oni 1Vr.Jliei9ay: 14.1. ..t ,. JaIn.. KII'I; nuth tI.-tt".pillJ j"VoIIW..'... (11IUr ,("iFAd 'u ,nude/ tall ",
i
bey .. ? I ....... .. '
.t.IIC.AIla ibM ul I Hi* C41/J/ I. tutu l.li_ __ _. ulll.l1.11. 4 1.u 1 d .t 11.4' T..I N Irp.1& a Ste
ULK'U l.h. trey / n n .. UllUKt unr i
tlrrruudbeM II... Uul ivl I.r". 1' -0" I i 1..11 Hud "h'I run, a eiii n-wi dt1'r4n, .w 1l"WIl I IIn'o U'UB.I t: uu.lweItin'dineri lye 'IIII"'T'.r
pule rII.t""', lu nave ..r..11 (ll/bg. 6-IOiI I Iva lluuss riser: vv.Lb il"| Nun ijulut .t11 la" Mriioii(* 4,|{*ii.rf lu wu f.: ,.A1wt4.iuardIII. ," .. 1 hu ''I"IIlill.Ul4 Gtf W 'rrii ... tt'1,
II II.all 1 1pt't.It:1I
r.Ul foul/ x14..4 .uJ 'it'e, via LClltl'tbra I bet its her arn_, ami Ihnc.1J; 1.11' uinicrlirutti } 0,111. lt\uI lluJ Il'g jl w.rJ .u. laboring '.. boot ,iuu 4"'Ir, sutrrrll the iiit l'.bfnhn' MUrer) w..JOti.I (tuerllrJlYII!.peiAedeeJuvioe.n ;

/ .t1 bu Jftt"ll8b& lu Vboujfr lit. t-jviu- 111.116 the ground MIIU' reed ILehR. 'haviu; Hindered him -i\i\ mut.or I'hey sat uoL lur bvii.c. ,1 4 JtI.'I".tJ.l, .III.MI' t Jar.. 1 Inown 'CIH 4.1f."- 'Ii.cns.dtr4J.',"A,31d'L1e1ytawltu'IIiU

lUll ulp ) yi>UU' A1.. i.j..' lu ..! ".IU ; 1 b u.. .le gUlfc",1 l b..r. b.-flthli" wu "aati.Uy IJIV..ll&ui" '4uJ Ibt "'d w1J.Jiy l1'I :;J1I''i ; \truth frrr tW* -1 .a. sets ,
: Hut I I lle" tI'IIt: K )j'ir.l ot Let J.I.II :UCllllh.hCtt: tr. all\111.1)l a'mu t then. *al.vlI.&J" III4tirrpol lfIs! ; 1J.}lQl( :.f IJl!_ i 11I't't"c1I'yf. 'a -.w.-w
.y witeu 1441 hc".I"1 w.J W lu.y .u. : firras 61444uuI .11. '.AI'; ) !f', rt1.u W4ir of l lj r : .V' JIJ., 'd M LL rn"IIII..J. 1
luf. 1 lu'1'11 L.y,4t.tyWirY : usku.uu'sI4f tIi uyth /i1a
ti.t
lot
'tu f, nt) lilt palls 111111/ b' .; jpuur .
"tt1 T
,
dined b) Ue people( and sue doL'11uee u' diviu il. iJj"iJ tile uLicb leP4u1ut.L.l.X 'it.eiu lucAtKut i. uol! known. Tb. ial ,4V 9 i-!* (Suits r",1 buine..1&1J1'lt'Cie !Ud' rib"much: .14lirl"ital"t'.fl'd W'.lrII\ IJJ: t" .iduu. lillrf) )'Llo situ ./1Ml. 1.aes.dedW W .. j jfJ

.Dr-" 'ktlpwyrl'LLJLc 'Ii"WU') ui .UI& : :, Mr. l>i ck.c >* .* tuiucltbuiur4 li/alid jury 'in 11.1. ellUl,,) vru again: ut.tiijiiiing rat .a .".ltdl w. .", ;4113'" bjr thi '.IIr! r.i;; ul ,lh.' iIt..;.C Ill, I rdiurb'IIII -uiij1.. II, !IIU.LS out wl ,..)elI vi l1esryre.elllyI.. -1

,1.1 Lie .i 1."* aid tuutJ this 11I1&11"a IIt'Ii liiryllilii ujiy. Sii. !
"-" tj lfjj'.I..I"II lulrU"U.I 1.l 'H'lt"j ce j ; r.
i; ", Nt5trb| resuted' rt. the dlkodbryttie ) 1.u ibo V'b 1.h. Htf ii r6udUCttbA'O7
"/.d, 10 t iCiMJt al.,-l) ifultiIte (tie 'J) rill:. uell.p \J..lt1I..jj' l'brrrt4. .." Htvfouudiy : |". ft apjjrartJ', iioieu Uariu. be"b .' LoliK ul Mr.' KfiiUoii ;umJ fe" ''eblld1 I ; M1h, C:11t1lvt. ".hJri.01iipjr ujikesau'e1NIWv.J ihe.liftILplltlil" ,r I" 1 .. Cuuui. ydli .... a

\Iullloll& hll"r1 III Ii'jwlr/e lIua'l (.rllt iuurdctro. ..ct.lttf| { lha| Mi'(Jouw .oJ. t."IiaJ.d..LI. J.w., : Ia'i11)p/1U lilt 11"'" ; .._ -1

*, Htllt. ) tkUtitlaiirU it* IanrN wl Ikfia ..ii 1.1II.1 .I.e "''Ind,. ..1:11 l Ji'Ihr wrftl iutwcrbtoh. i-i. ;Jiuuidvr, &.t, :),1Jttll'cetllt'4.I1ir nse LtoIrt..uJoJ:,J L.&u; U i U- JII.hl uufYs.blh/lroe Juvr. U". ""Ueu4 .i/ tail .lei., 'J.i e. Jtftkwei '
.
".. 'I kto, !. I |Hiri 011.". t'.4l Ci-C. dlusUi lluq'thu 1"1'adt. db.- i .. acct,. l1JbyJuu. bViMtU. buMJ/.d I.fI"'WJ +'
.let w.u\lll1'li.. ; t < H;" u'r !wu 11I1!, t it sot lua .:Ce/, ''t'". 5151 r .1" en. bat .4 MI u ; true purl r lIIl1 '

Itlevid V\\ )h.II' uCL ..Ilih"d ':uUlLtll. U IIL Clllit c.u>i. &) ul 4 uulhr. 1. lure ,. ''i1tt", hi4 Uttddb047 .tNUII bwlyi.euurJLwrlaiik w.&IIU. 1 r" : .. .. IrdIldebbl.glt/htinit.0r'ii./ .M l 1" ba."Iu" .41" "' h11u,14epthtMIj1d iRe.u j

: J.. Adnncffs.d bdcwnee U.i krfMi.au.i e.r pr.14v1y''. IIiYNtufll, .
it'LI 1a 1"T"'a.I) euwe tsLrrr tl. UuuuiuauIWlbe wupliip.rIh1 4ndrrlb!",S+er'lhefA'a.rta'eb/ t
'n,. i..H I. 4 WpICb it eupty 1111 )1,01 b11MegedAl4j1.ilw..au .
"_ I.urJ Ill' J. Cluu; i cull It""u..1 taleudar. .jiju") ,_ft .1'fft'| (iftiyvi W'lIlIlI r'a 'i" 'X< ".ilJi.j')5 "'J*.t tutItiwh j
UUIL'et.b 1'L.le C'titciuiMii in d ; f
t. Yt1.1 It ." 11., \\ ..\.ull.l'i 161 f4j") { ii,fc'4.0 put tau l' aril (..e1 1lrllJf
4'1e'rhji i, jilfCWisG: 444 Wr .. Ihr we 1151. e4sarttI& tuI tll'I.if'.' (is. .e.i>>u til 4 u.*rf lul luvnii-f,. lie' BI* .l.Ulllutl"'lIb. I %tifdy.. .X' .hhi. ; k imill"fletil! n'grent de-alb.thal1.r.,1 by .srooJlugefy"rtitnlll.d *. 11plAle.e, .(!witli..uwu .

knuw nut 1th.rjl/r., lbrit i "I oulI.Ui.- I.vm) jlH'1w uui u IverlfWr; H& I..d b1 the (liuaibi' :xietj tu **i*. li..ttd>iiw ..My)1"11""bIen i-jfe-'BiKl 11rttMstiie.1 ; II i it' $ri. t lftkriesb. rna. in punt: ,1d 11 tlt wW.fty. t1'klgeyU .alt..

,. 1 1t .-:./11,*! Ttt* fresh| t .u :
'f.-i unit ui'
1l 1I.u'/ 1111"' .! f S.-- Tw
1551 11,4, L..li (lu t I I.
_-, r ----''_ 'fT...... ..l ... ---" -

{a i f' ,',- T --. ,4;,",...-."...'.,' ,......-. .-' -.....-..'. ''', '. I' ,. ,,. '. ,.., .. .t." a Ira., ,' i :YrIJ U ..'- 4 "a.60,000 +

1 $
a

'

\ .. Jordanfor feet Lumber, by t. K.
Si >i Dillon Simpson
gal it. He is also' nnmkablo. for musical tnbbefe' in U.e first encnuii'er, '.,r chase lean. In I.e u'lI\o'I''I"i t 'f I inquired rocccillng 1 of the nonnl of 10 00u & Co.

latent ibe violin .wilb bk them Irom Ibe country." what Ihe matter was. He answered: Alderntcti. u M K u Francis Bobe Sehr. Visitor Holbrook Now Orleans.
anallty
| 4 20 33,000 fret Lumber, by Criglar" Co.
i iieb
"!hand. Tbo Ou..norVIII Bin a reward Another p per of the 3d of Marc k says: Daddy'll Link wl.at me. rut THURSD.\y. April:h, 1857- for Scbr. Martha. Harrison New Orleans_

lor bit arrr.t. lie may .bare mad Mil Ihe Yankee wish Panama, (el them Because you I-didn't bit him in the head. The Hoard of Aldermen elected on Mon 8i8'1 15 60,000 fet! Luroter! WO cubic feet 8.kfcby
for some convenient sespoit, !f!. Mar '. lake II force if Bui they E. E. H.rnpsoh t & Co. '
) by they can. ,
the sixth of April instant conformably Set'urday
'' 1 soothed him .111 I could, but the day'* day day On motion the Board adjourned to
St. John' else tiled la" Istb
or or route to can never plot ibenuelve en the
y'' 4 pleasure was over. On returning to tilltavern lo law, met tin day pursuant the 25ik (instant at 6 o'clock P. M. r'My
Florida. other of FELLOW CITIZENS
uur territory
mus, or on any earl I interceded (liar him Irons !ll b.> to a call from Hi* Honor the Mayor.Preaent .- WM. II. CHASE of fa
TJ1l1DIAUIJ7'EiAL.
with our con sent, be it at absolU masler DlesTiflCT
War with I'autUnu. ., or be it wiih especial privilege* (II' hickory, but it was ol no u.e; the fpU William II. Chase George W President B'd of Aldermen. or 'i HE coUN'i v or E iCAAI.

The wew wbieh we .pubjfshed" yeiterdayjfrem administration or intervention. The peo- cutiou; mud be made, il only lur cxample. Hutton, .'..III.i.. lobe Manuel H. Her Attest, a (rue copy, UlA-OtiEETINOi

New Grenade'tbww. that the pie> of Granada will Iie. I if they can live off I nandtz and Conslanline F. Quina, E>CJ'n. M. 1'. DE R10DOO. Sec'ry B. A.CJr BEING FULLY CONVINCED th.i I
if I lei him raved and the
No no, stranger; you State
;< has refuted lu independence and with honor; otherwise On motion Mr. Chase wa called lo Die of
gunMmtntgf! :; ibatjreflitjhc ,
( ,
; break a itanding rule of our :: ta5e. I Nw York dated the Florid, diligently end faithfully the put
'dti.aadtael Stiles ''ul they will disappear Irom the list ulo'f'relan Cluir and the Hoard: proceeded lo Ihe A loiter Irons and I do not believe
fiat four
all\, l. llljUuisuJ was never let oil', and what wa good year; III in the
npatgbarf" Ip.aprara|! Mauacie. A Ila fllll'. They know bow lo ,m* i i. good' liar bi.... He mutt shout rigid election ofa President, and upon counting 51b< in... siiys: : "$:,il"u continue very doctrine of "ROTATION? I beg leave

writing on tight, and how 10 die when necessary.Their .- ur PUI up with what be gel. the ballot il appeared thai, \\ lllllAm II scarce" at (bit port', and a (light advance again to offer my name for your suffrage
eoltreo..dea..4tLr4 ,
Plcajun tradition, their present and Their at the next Election fur JTSTICK of the
lie ...< .ta*...f..I..-. M Daily/ Tforte. fir urea may exact Ibe sacrifice. Hut they Tile hickory was applied, but no bunriwere Chasse, Eq Will duly elected a* nuilPresidenl ill wagrs U orabliihed.: To Liverpool PEACE on Ikt fret Monday -Ila,
that
.' will tnever submit to the ignomy of tillibutter broken. Such training u* -whereupon the oath prescribed 820 a monih I. ,paid, with 935 in advance; next. '

< burbaisra.. which was universal io those pails, lei by law was administered by him to Fran Mrditemaeuu alai! Suuih. America 816I.r Relying: un being re-elected by an overwbtliulng .
Pnuiii, Ap.il8l1.-uU will not b.- he' secret ol Kentucky rifle shooting.: \ majority I remain until! then ..
look d.i U. Rube Eq the Mayor .tl"N. by
:::11111I1I'b..r./ which seem In atoffaiis ,
e tp\"rom' '; ( the tenor of jour ptiouadvfee ------ month wuh 920 advance; East Indies \'OUI obedient servant,
tinder him the and the like oath
a calmer temper, says: lo President
;, 14 lira that our Minister ana : und Culifornia 91.>, and 830 advance; OliO. IIE.'lRO'NEAL..
CouunUleoneY to Bogota bare complete! We know it is not the geueial custom PENSACOLA.Suttllllny wits administered to the stveral Aldermen! -
'ie und 810 advance.
coailv\ 82.0
tailed in all their" demand and l"vlv'l| i itioMilorlbe I u( Nortu American diplommi Iu ur; ue or oy sate PreaidenlOn P. 8. Having provided myself II lUst

aeitUiiiHfiit& of the 16 b ol discus* rimllei with. which. Ibey are entiusted. Apl'lllS, 1857llCIUOVftl. motion, the rules ol the late Uoar< expense, with a valuable Law Labrarycuususthtgof
They frequentlyleceive, their Guy Perry of Florid, write lo A J--.vt folunseeof'ihornpsuni
April question, and ibat negotiations burr were adopted.
The .,1Ii.e..1 the l'en ''rirnd Digest in cane 1 .m beaten 1 ofler them
**. .btekeu v1!: instiuciion* under the lorm ol an uhimu On motion i, the IJoard proceeded lo the in Alabama, that "Moj. Bailey, of office the
turn, and submit it one or a dozen: timer acola butane; bas& been removed lo tin Gainesville to my successor in un most! rear.uuabie -
olFebraary. In that Stair, (formerly of
Tab. areBlewcttrred wn Ia.. last day: election of a S.: (rreiary and upon eountitagthe terms. U. H. O'N.

Previously, Mr. Morse'* .pro without into changing the lead a comma discustion. 'in ,It until, or entering the bouft lormerly occupied by Henry Ab ballots! it appeared thai Maximo P. dItiotiio Montgomery county' Ala,) made; the April! 18, 1857

peon oe.Ior a ce..ati..a ol' l.,mit"ry or luriatefvealioa end i* accomplished. We would observe revs, E_q., corner of Government .lId wa* duly elected. pail season, 8900 to the! hand growinglong -

1 ia be government wl the ler. that ccarcely MI* tit' ,b. ..,American I'leni- "''arog'ma RI fela. On m.,tion, it wail ieoled that the staple' cotton," and says. lo the party S. of T.

mie and. li.e. of the railroad was nj-ctvd |late.dmne.. uud rlaud the luiigungu/ wl O: The Ladies' ; Fair ul"bicb rresltltllll1t-o tens ..f the old Board sigi addressed, "several of your acquaintan. .TAVY YARD DIVISION NO. 14,

fu1arGg she countries lo which. they are ace red KpUcopul the procerding: of the meeting!! ueiu ib18lh ee. diJ ...".1, .. well." 1 l !SONS of TEMPERANCE, hold

wMb'iadigaa'ion. "at .bit arr gaaee tied, and thai they never make I" least we gave notice in our last issue day of March'', li: 7. their: regular meeting every Friday ereu-

made aa, web dishonorable pr.. rfforl to acquire i', "because a dumb ineu look place oa Tfaurtday evening 1&11.- On motion Mcssra. Hutton and,penman CJr The New Orleans {Picayune men : hog at half-past7 crciock r.M. '
List of offireriTorthv
p KJeae; ;>; 7MV. Morse Ibea demanded hatter suits their country and its object, A large srmkl.ig; ol p.rsnn.. of "bulb tin were uppoiultd a committee to writ lion/ a rumor that oDe of (Ibe iaturgeni. P. O'Neil, 'If. /'.; WnxaFinley following quarter, A. li':.

f600 a* Indemnity, and tbi being when. once the Secretary al Wasauigtuunu the inform him that the I' Ch.. /.'
etc* auend-d, and we learn that from upon Mayor to chiefs of Mexico recently dispatched an I Cruz it, 3; Henry L. Durr,
,....,*.aneeiH.4i bUuliiiuatuiu. which nuiked out Ibe road /lor bim to travel five buudrvd dollar Rk. Uoard was ready la '"III"'rI bu inen. A. R. S; Wm. Uuuiece /. S.; A. Drake,
..., Minister s.mrceiy wudeiataad oj... lour lo were agrat to Washington, with PJlOPOIAU or T., Ht'gh Beary, C.' 4. Maxwell, A. C
made the ;
.rW. anal more; Mr. Hulloa following report
twthmg
wee 400,000 ul wr.ml i be I. ciMiimuuicaiiug' but limn Gar the purpose( of ealabli.hing a IChoeJI I ANXKSATIOX. Il i. staled 'other, that D. C. Trull, / tf; Jnu. Edwards, O.:S.J
Tie uilitMaliMa'' lute"' nut unly |>romj,ilyLM rsi .... it accompanyinff: a resolution, which report Ik-v. Urandon
biinaell lo leproduciug H a* a* lor |b. education sal the poor. be has. issued circular throughout the Cmtplai
ri.Jv ,Mr. Muie wa iuloiiMcd lLa i.II. They ueiller talk n..r dicus; was accepted: and lesoibtion adopted to .April 18, 1M7
-
.---r oien| lobe antvotaloii Fussily Groceries-Mr. A. H. Brigs' wit: Republic urging a similar policy and -
Uraaada did uol acknowledge lb they kjijwar' were ;
New ut lk out tbej never al&udon their poltioM.There boa opened al the lore of the late G !o. Tueeuminiitett to whom was referred that, in many quarter,. these have been, ., TU!!IDIVAL.VA1iiDeDU
6" 1&wI& U'?"' "
& .>. btlfry H. II. S. HAKG.'a' Office
I.s.t,9 po received: with liveliest : ; i Ooverniuenl -
M.liulion the eutbuMJum
be in ibis/ a ) dual" of and flneiy the petition of Sarah and Jocephine 1
guix E large
may w. quite a
Barkley, *< ,
Ift.k: day April; aid, luriber tart, j. This '''I'el. next door lo ihe"Penaacola
sal truth. Tbe same Iking-.r tbe. equivalent eeUMted Stock of Grocerie*-Sea'bU, in regard lo excessive assessment story requires confirmation. Shoe Stole," opposite the pytt-
iderd bud gowl ciaim I
ab a
.|.. owa. of their leave lo Tba
ol' it-ba* been "..rqu.'I'Ipr..eru Card in snottier column. properly, beg report: lie Sgosrr.ResidenceRomena.
rgalail I.... UnUtd.Suuhit. apology oraccount in But Iba the) have had the same under coni4f ra O: On Wednesday evening there occurred street, between Palnlox -
oui even
.............111 Sea ol .hal vas' rune out ,ownpapois." paperHum i OO- Since our la.t (he atherhasU..a lion and find that Lot No. 257, Southweri' a very singular circumstance, and and Taragona, South aide, up(.unite
4 which: we extract ibis, delarr.lbat"tt Capt. T. W. Brent a residence.
K At.ei la mice wwurJ.'tile pe.ple III i ifmiauia \ quite warm and cheerful until to. comer of Garden and Palafox streets, was most narrow .*cap. born assatsinalion.Cut. 18 1857
tegi' i i. inure ibun piobuble that ,the aolu.lion Newman Pensacola April ,
M'Uuim of Ameiicun
mud. rpcially" on account ollb '' day which .it very rainy and tlamp..a adb aues.ed by the Dtwrd of A.IJta'iIW at 4#100 was
will nut be a paciuti wa*. walking down owe of the siieelf, when
15m' anu which lean increase of fl'AWupon the a* A I 1EL. mJlJI !EIU'Gl'Ocery
...a. cwuuuitted on the April; .& ..wiiig) great piosfR-cteof unutber'I'i' he met' a whom ha .
Aud ul course lUul iweau that it will preen opposed Iuue
.*' esameni of .last They also find
,b. should year. that
dial in'fltM HUM lr"'l1 Iron Mr. Fro*. a negro. Not a word was spoken.
,
have l<> "on au.f ad by ...r-a l.rribl.. Lot No. :261, Southeast curner of Garden
fur aeilUuMNl balure rue Cubmet a.Wii.gtoid'1'Lsreupuu but the individual without any notice

Mr. Music lirokrurral thing at beat, but wlleu uccesiary, jvttifl. o Tbe Wasbingluu correipunilenl 01 and Palafox streets, owned by Dr. Broana whatever just us t Ley parsed put u pis AND

"IUlbilll II Isw able aud eren iiieicilul. the Baltlutore Ameilcan says: The sun, ham, with the amine front and depth as lot t., Col. .Vl.'s bend aud fired. Tbe Col. Commission Merchant,
,
W:illaM- cealareuce N." Granadiaa We have m doubt thai when all ibi. ;eet ol a g a.ument organ 411| the new that of Lot 237, and directly oppo.iU, b Was pioitraled' and stunned by the concussion Corner of Palafox and Zarugosa street,

| ,, and uiMifymg Illet! reeve ......:1..* Washington Ihrre will be : adrniuiiiral i I.i a Mailer of ranch duulii assessed at 400, showing a dwcrrpaury for some Ira mtuuiei. When PENSACOLA Fla.

tf.ur.uryiul d aara teal be .nouM gout| of Any p.i cent in the valuation of the retpvclive be r 'ceel'lh., assassin wa gone and Aprill8 1857I lyIMAVUIt'S
O HH coiniiMXioii. Gras Catdigeiive sad inquiry our local and v'uiiipotiiician
among _
burn, run IbaiMr. he found he hud received serious
'
MigAa'viilUin+ lorlj-rigUI LoU bulb being of same dimensions : no inju\
will be aud Uuckauan! I "believe bare eiit doubt OFFICE.. )
organ ranged; ( no The hall (fn-m the had
Vsutra.''_ our Miuulei K".id"nt, woold and! similar in location. Your com ry. pistol, however Peiidacola, "JlIII Hil'' 1 1P57.11UTICE. (
will divert towaid New Gieiiadt .ouieul i hut Mr. Appleiou ,,11 retire frame the !passed through: Us cap, and through
uw Lill' mitteebelitve t .is to b ;Ve bUll an uiiinten .
ttt the spleen which! i I. usu ally called Auglophobia. editorsbipofthe' Uuiou; first, bccsu e, hea a vheel 1I1lIpet! I) u-g L.Jded in it. (JpunIbis PUDPOslAL
H' the Sill uli., tiuuslurersightun tne of the Uuard will bereciiv
Mr. Mor.. lob MU|* o/ part SEALED
were ho I murks IIi( the .
of that .it would ba prier pnudei.The at Use
opinion a piotiilr. City Hail until" the25th
and tbink the
'1,11 of '
III" will Asii-tfsors grievance complained
abd hula the
M Honda Cailbagdiia through close the bill
cap insinntal o'clock M. fur
There i is doubt that / aud second that" Ike itockbold petfunn
no IbcUllluro.oy position .
; of the ur
petitionersin
fur New on purl your havu I.enn'
w ApiMwall to lake tuo tieaiiier I lo a veiy large one The ing the following .ervkre\ for .>nw year

Y.hk. orbs, IIVtb h..,. Whets .he Iel" : uu the pal ..lib. New Greuadian I I. d". ors of ettablulimenl are unwilling l In. regard lo Lot 257 U fully supported. IIc'I' enn,'almosi miraculous. from the let day of May next, lo wit :

eu l" I the iutpreislou t at In. great IIMI.ti..1 make what. Mr. A. coatidtri a fair com.peatation They would therefore recummeud that 1st. For S. e.-pu"g the Market Mouse sud

liolr,'..k/. was eomuliniealed to a ckari nation. ol' Europe: will smut land by sad l far bias services, and ,.(us. to, MUsJosepbii.e M. Hutton leteivea credit o .. On the evening of the 7lli i"I.( u the p ivemenl around it, putlmc clean/ Sain: !
wUa keitI.. >> lk4' p."|>ulacf. I dot undrreach Uuuiier Houk, Sleeping: "' the
aj 7a'n I see It.. Isibxiu made an appanage ef lb. comply bit .ff..r .u'urcL.! ... 1 on the amount of Tax she may be rcquired nous adair occuired ut .h* !planta-ion ol Hlatfiirm at the Spring, S: .taping a*

.... .t4... Uil.r tacl&: (row my own cur.I United Stale. We true ti."ner. that| .. : lo pay on the excess: <>f assessment on C..I.I.b.IIIU""I I seven miles West olIki. City U.Ulllld furnishing a burket c.I'| ar.
... J _Th Vt"eeeTTorldiau
I Mnl. T '
% ; -* at ... ..... Jfcju ... .
1 LMI :ea a -Ioh
; 'iiIIJK W -y- .- .hi ha uow auudd charg ler al said City Hall-nil of which' is to IM
Mi'ft.M r.ep.cble. .uure.s, of the lllli inau *.y. : wTbi plum. fur .n act nl| neali: ,.._..,.
imniedialely by uffi-1 I ed. duns dally b.lle! 10 ,,'cIU"'L: A M.
dif.r.i tending a nl 'lorceto gentleman .has been confined to his be I furs meiitiiig. a inodeiKitt reproof" the overseer. 2:id. For Cleaning Hie
Palitma In regard to the assessment of the other toprings every
to settle lh. .
4';bh.ic"larl t# POO.OO ignifli-d Lie init mailer al O"CII- month put| with severe aickae; and we referred to the a Mr; Wright, attempted. Flu (lichen amid 6aturtJay! from the l.l day of May ui.iilIhu
lo uibke mode,ale add ....on.LI. de to that b Li property by |lietidunere, KOih du) /f Srptrwber'aud fifteen
deeply rejrel announce: now cbaitisiise ol'
..... ir'L'"lt a cl.iau""L" redress, in your Com l11IIIO' think the grievance complained one the negro men. Tinnegro every
Irom that time lo
mauds, and on their/ rejsctiou, lakepie in a condition 110 critical a* to al- days the Ant' day
AIid. o( a cu diNg any, 1 b... (tats ami preclude of i i. not sustained a* the asses! unwilling lo nauimi lo (bit punishment of !May. ,
.iuk, .. aetiiun ol. the Isthmus and bold! it unit; m'wt Ibe slightest bope that be will rec-ov 'Irom him 3H. Fur Burying all Dead Fouls
e4tft/li'tbatculrul I w lueu'.of the properly of Mrs. Sarah lluiloi attempted lo make his ercuoe CMf,
the dtiiiikud thall have been autcd to ee front his sfflictioo. Dog and Fuji Hint |iiay be found a tab,'n :
Ibe lo have been based The
In Panama t
ti. y.1ligj agaiu appeals. upon* a iqua overseer being armd witty u ihu titled
lima
\ For Ihe ill .feeling of lha native i I. of the Cilon tU
W, ..f. *ei| bitter il we vicopt sins grow Guv Brooms,-HI, Excellency left this propo'IWoVilb other propeiiy in the city duubln: bmrellfd &gun; deliberately shot Beach: ur in'unj public ur open Lois. -

luei: sic venomous that much b longer delay TbutiJay evening last fur Washiagton as well cou.d 'have been made. They him doivn and -
fiiK,UWe .riB* beuC'r a lea, and it I.u1MlrjYtuig.d I. be died in I a short elm '._
L, may provoke a mcoud rauuere. City for the purpose of stilling with the thvu'fore think! the relief asked for i it regard has fled ALSO-Proposals for doing )he City
'
Wright
.
ay lb 8aaib| pre*' re.- : to "parts.unltown', lunv Primihug.ALSOPrtspaisei.
U. S. Government the claim of the Stategrowing to the of Sarah lluiloi
.... .( 1M lei, aeniibla of the people Kentucky llifleraan. properly Tag behind him a wi! out of the Indian Wars of 1840. should not be granted. All of which i.1
U&td lowdioa Ibe receipt ol iLe newt drew in a dIIlCUlt."JIII.., uuJ ulmusl dash n>r Drajing for ilia
.. .. The renown wbicb Kentucky riflemen and 18 32, Congress haViug made an *.p.p.upridllul' respectfully submitted; your committee Cily at so nut:h i er L ud.ALSO '
i i ;k! !", Abuul wr with the UulldJbataj have obtained for l their pracutoii and skill to meet that 'ebL'blle illW..hlll.luni 1 would therefore offer the following resoluiiou lute condition.-Southern (Ala.) Era. I. .t:

cud aaU laal if war come they in handling the! rUle, .has bcom wurM- brwill<<| also look after the in* t -ProposuU for Furnishing FireWood

w*.ldUa{ .b ilia Yankee filibuster a lei wide, and excited Ibe admiration and in terest or.,he Slaw a* connected with the GEO.: 5V. HUTTON, II-::: If poigun should be swallowed ac.cideuuily .o much fur|pus City Cord.use stun Lily Pitupeu, at

.''taU would keep Ibm out ol Spa'oiib iciest ol Ibe warrior ol other: nation*.- "Swamp La >l" grant, and perhaps will Chairman Com.Iletolved take two lable-ssooofulls of ;

'l 'M'rUa'la fulurt. But the action ol. the In iiulile they have stood ae cool and col be able lo adjust the demand upon the Thai the Tux Collector in ground mustard mixed in warm water.Il .- ALSO-Proposal.* fair Furi'iUbin;& the

'? .ladled .""vuoCb ib. fiat. HUM in action Taxes due Ihe will operate a* un iuMaulaueous IIwel City with Uientl fur Paajers t so
i, > C MtJ IM "'lu.laf lo vote a loice fur the 1 Federal! Treasury fur reclamation: rut collecting city of Pen l' City f.
.r aa the oldesl vtticrana wl Hurojie; pouring sacola for the year 1857, by Miss Jose uiiu-ti per: .Lt.ar.
paN.cllata ... ,Ibe l.tbiuu., .bad rather Landii sold since the pauuge of time act oItU r
1- a their d".dlyl1re with uuerriwg "111I.I phiue Al. tlellIUII, be authorized Iu' ertdll I The Taiucy and tit Value.M. De ,
:, draft .... vfa lb.... A few tuiunie shut ibal" .officer eiclaimed a rifle ). Tba great object of has visit, bow-fever her hill of Taxes with whatever amount ol >lon"uu HRnooiices that Iliia ,ot-- ALSO-I'rupuasig for Fnrnisliing ILe '.
pl;
M *; day of two since, denounced lb. man, .. be saw au officer tall al New U to negotiate a loan of mouey BJX>U Tax she may Le ;required iu pay oil the dried-i* cirvllenl sheep food,, and that much City with Beef |lur. Ciiy Paupers, al tl/ \;'
F Oilcans. he i 7 per cent. State Oondu issued under excess: of ass s.meut made by the Uoard ofAsses.uus per pound.
i(4lgthwsi I ol. tbe Coogren at Bogota, w..III..llh. i it, miek! capital Inter fur domelic
bur the 1857 Lol No.i57 -
on
N., uo-I hot him, said bi* comrade the late act of the General AlUtmlaly.lIic:1I: jear .
aMpsred to MW'' *a Ambassader 1 with which she stow stand charged. animal Its peculiar bnl.iuiic is The City reserving the light I". icieut t l'
at bit aide he expect to accomplish either it Cbarlee! odor ,
>
must dr&\'u or h
rnVciuully ""u.- reject: sic PropiMala.FitANCiS .
A communication Numbered away
.ad.dea.lmr7; I.! Europe, to off r the I I sUot' blot in the right eye, replied tba ion ur New York, upon term not aafavortfble His Honor iho One, iroui A Up log lfrpin on a Wsh| bed of'lan', / U. BODE,

.-....... al ib. country lo Old Spain' ntleuiau. lo the fiuaucial intere u or credit: Mayor, wee received and i i. inuiieduiely herd ''r..mlb..te veimin.Il .- Ma>or. i 1

TaU U good reading In aa WU ouwieaiilaf ; i Aud 1 shut him ia the 1 tell eye, was ol the' Suiw. read.On shuuld he leneurd.wheu. il.>. leaves ai" April( 18 BJ7.._ ?
the motion of )Ir. Hullon 4
>1aasaaUr tblags are b..biud. 'fbe&ut&e" response The important bvaiuesa; upon which: Lis the Trea u your dry .
Alter tbe battle it wa* found that Ibis re,', Keporl for quartereuduag3l"+t March' A Public Sate
Bogota! (the capital I ol the curt o .officer bad beets Excellency depart, ilia auticipattd, will
abut 'in both
eye. This 1857 the City Tax Collector's .
: Account
|al. Mil uader oan.id.suiiu.lo Mad 1 detain him until about the final of June. In Pelt''!' 1'INStcuL> OF COM."' HAIC\ SPORES and
Uy) A uueniug precision can only Ue obtained CuTreul and Voucheis and D. l 4JH' ; property
a e Irum
.
rJifin imdrrif n"Ja 1'......, \.' order by long practice aud thorough diillmg.Al .- the meantime, the Hon. Philip Dell, frea longing to ibe Umitd 8 sUs full. i

;' %* *U.rwt Iba ol' the United I Ik. bat aetllemeul of this State, the) ideiit of the Stale Senate it jc-vfficio Aclng the City Tax Collector; lo the city' of !'m- etl...),'cd. take plat4' at barranca Uerraek. FkiriJ', .
.. power I aacola were referred lo a Select Coumiitlee. oil Ilit3 U/A day of April, lt.iT, al 12 u-
Governor. decision Schooner Ella Dole
of Mobile.
i were constantly compelled lo be underarms By a Judge ,
%& y Be... Maibl member wgges' Whereupon Meson. Bobe and Hut. Schooner I cloik. u., eoiu-bting of MESS POUK audUKEr
Baker Martha lljrrison New1 OrOrlean 1
a* u went lo guard again Ibe ,* when the Governor 'leave the *
<: 4Jbjajb $iffial woe avt 'Mifficient fur Ibe wild' ludaaas ton were appointed niJ commiiiea. *-Uarg'>, lo W. H. UAer & Haws, Flour! RiceICurfew: | Viaegar ';:t
and Cud
Ibe murderous Ionia Stair the President of the Senate succeed Salt
E. E.. t Co. I S.III"; bperui Caudle*, Soap: "
1(1".. acid laal ibouMnds. and not buoto bark A* the lather, *o Ibe abitdren/ at out lo the duties of the office under the A Mnmunicaiiun Nuaibcrcd Two from SfhooaerPoahaiaaCaroNew Simpson OtUau ilolasw. 8..Scale and wet and.. dry Altaiana. 1
.
Nvefs, elu...i 'U aeaU grew up; taught la their earliest ioktacy _Ih'admw iatered to him u providing 'offi Hi. Honor the Mayor on sundry subjects, Cargo, lo order. 'I ,

t 4 phpete.flb.lepsUlc' arc .1.. ai I. .pose Is* rifle and direct H* ah.. Aa..trot al the Senate, and that no further was received and read. 8j much thereofa Schooner Sarah Elizabeth: Webb New der.Tua good lo be ...lcllo the &Ugbesl bid i
4
o M amuanion was nolaUayi eouveaienl loU : relate lo Ditches, Mr. Uobe offered the Orleans. Q
.' ,1allg.rta4. .. GI then,' *' ,qualification U except iu cue olae Term Cub on
nacfaieary delivery.
!t had, the lather would u\ out lo ibe following re.olulioll.l cb read and Schooner Conquest Cozzens, New Or-
; was
b .li'I! ire the Pieayuse. d.cUie* that era number. wl. caiiridg Iwc each sue I| d .lit or reaigaalioa of Itm ineuatbani.Wa adopted lowil ; van*-Cargo, to Crap. Knapp and other. UEO.: T. BALCH, ?

I Oraaioa Iwat lo.taa word wl which understand thai Mr. Doll bas bad liar Steamer New Boston, harry Geqeva LteuL vl U.aaauce
to"'4_ appeal It* trans 'mug sus. *o i wl *.
gan Httolted, That ihe! Major be authorized lo Act'g Auta't Commuuary of avi.iIrunU.
Cargo Knapp & Gonzalez.Cleareii. .
n tttW4ti. .. | *.*.of arresting Ike amkiiWa wr gel a laala vI'.hickory Iwr every luissuig Jy 1 notice bf the Intended abeenca of bit lo employ hand lo have the ditches : S. .\. 'J

.. k.ldr114g ...r.IM" at W..I.. ,. .hut* i Exe ll :ney.-TuKahutttt Meridian, lliki I Ii..l. drained and cleaned. April 8f 1857J2w
[: -i.1db Maay Biig R. B.Biogham, Uelhell Key W e..IOO,3U ... -
u jeai agol was cwarersiagiuy with On motion of Mr. Bole
.
the
J .. ,.." W.:"1Nw." k COlt"....., "tbamort > uitMr till the woudertwJ) skill of the I of said remaining -. leet Lumber, by Kuapp & Goirzaicz. h'road Notle
portion communication laid .
f ;p erw1aa11r.y'i Leh but yre a,. y.m..1 KruiuvliMiu: wbvtl .be related Ib. luliow New Of*,"_, Gild Key tt'ttt Ma'L-Tat the table until' the next mmiiig.wen uu Una: Mary Hamilton, Baker, Caidenai iiriiP.isJ !

!.J .aad it gpaa on this; lug auecdwu; company aaoouoccd some time sauce a t Ou motion, the following account 175,069 feel Lumber, r>1 Knapp & Jou-
ft, ,tarA.d, ae .wa .Ual IU Spaniard. lot 1 W4* out m toe wilds al Kealucky sorie were zalez.Sehr.. '
having taken tba contract for tarrj lug Ibe examined and allowed Office of Ike Ala.f > /.., It. R. C/ .f I'la.
twI1.lia'l": .>snualbi. .. wl cualom, )ears, "-. the war" wu a ....,.,)i.,1U.lJlllu. mail between New Oiteaua. and Key We,l ; Lizzie Mizzick Hanson New Or- a 11HB Stockholder' the' Alabama' seed
L vajtap.s.rad, .rabgiMM tbal UMUMI u* to ., sad bad au opportunity wlsiudjiiug An acc'l in favor <>f M. A. Overlon !eau_-60,:>U feet: Lumber, 3JU cubic fcet'' JL Florida' Railroad Cvupaay, ull'Wt.

1 -' lb.., we ear the ntora easily Mal Iki lime character ..."I". early 'el. baring thrown up their outiact, it bas a .. u M u for 5 3 75. Saab and Door by E. t;. Simpson & Cu. Ida, are hereby notified that THKKE: ,IVSTALMENTSof

t tlkr1.Mrete race, wb. .. lar trout having .rote lot m cwoiiderable &length vf 11....._ been taken by a Philadelphia compaay, George Pfeiftrf bchr Joseph k... South, buow, Indiau FIVE per CENT. each
. in wilb. li became .. <* ho are to it for a abort lima line .. 12 45 "'la-L4.9J3 beet Lumber, by Kejser MeYoy upon the Capital block to b.
B/ 7..a'bie* CMBBUMI y*. we ac **ary Gar u>. lo flop a .bwUaja carry u M M "G.m'l| Bell,, fur y ay -- are required

.f .'.... Oars,....ir airvgauee, their luordi at a log taveia, and Iw whoa...., tide wheel sic*mer, aid oaa propeller.Oa .- .. a M u .. J.... Jecikry I+I, &.Co.Scbr. Southron. Perry New Orleans60t paid lollows into the' baud of the Treasurer, u

awl blur. &Ui We .... l | INk of them leave -
eiet/tatltlilbl.. ral&ll. .1w. uy nfl std eiulortd the was lo Philadelphia on .. for 2 25M 'U i feet Lumber, tiUwJ Lath, by W. One, oa or before the lOtb day a/ MAY,
kfttl latllss)1. to kJlu"I.'* hat. Walk .CI4JaJ.-lvr ,....., wl which. Ibis was aa tba 1st iuai. If abe did tot she way be II II, 16 y Itucue rot U 4J.L.Uriglar&Co. 1857.

.... aMiulained. biwsell against five alale. auuuu-anc. |*M laiHlluia bad a "uaa.wut ,- wit, looked for at I Ibis port in a few days.II'akmdla'71su u II u M Keyser, Judah I I I I St-nr. S.a., TiH>mpou, New Orlau< -> Oue, un or before the Ifth< of J1'Ng;

far lawro thai year in ties .aearlIb. '".Iale l.a ,son wl age, who avawinpauid aa it.Th u u .. .. & Co.for U 18 75.000: feet Lumber, by Criglar & Co. One, visor before Ibe lUth. of JVLI

.. bee4iol only DtM ....., .... with late rifle, and alwaya b.d ex r. II. Boat, I I|I Sfhr. Ella, Uubt:...."' New Orl"aus

t'' "a...\liecipU... without iui.t'ry aab trebly' "'" _luck. On ... ucct.i.uta ih* cr Cbinr Herald. codas the .. M 44 M F. Democrat M.'urlvr for 7 160'M 50'I 7JW:J led Lumber, by CrUlar ACo. 1857.By order of tbe. Board of Directors,

L4 ialLiW 'witLwrt McauI..WUIM.... ell htle seemed .ilv.. .ra. U him, Wr, parcelv ,report that tie tar Uaaed poralaim tows u .. H M J. MeKI.I., fUt' X5 Ul Schr. Zuttme Ytabber', !New Orleaa; _- WU; 11. CHAbE:,

h ....;... IsiagS' oM1..a. NMr.IM sue 4 syjuurel wu a eely bigb i braucb of a u M .. u u Fx; Bomfoj (.., 2 W 60.CJJ feet Lumber by H. Hyer. Prendeat.P .
at Naakia wm destroyed iu N ovewbei" S.'Ur.: W.liiaui: Milton
Lucy .
.. Tortugas1f5UJu : usacoU April '' 1857.
'
uitiy"a.d wa. cJwU. IIit were ".., be. tip wits' .bU liu tad blazed u u .i K. W. Musts for ;13 W ,
M away, bl. ..... Unck: by Abcrcfoutbie Co.
.. during a tody .Clol ol 6000 ..
...... tie _r rrgae vi our Cca.'broiaer rid .iu.. -=a.*. Iba quirtU .. lawkui Soul la II II M v m. U. Uaker V 50 IWO Sbuagles. by Kaaup. ale< G"Uxalri.Scar. n::.' The undersigned{ will be *l bu 01-f

r .;.. ......-ic.. *, wa would sand J JVlitlill diswMjr with wlucb'ke viewed 6000 Iwaeiial troop l I.y the iuurgal, Ie u M 4tCu.lor |I I Writ Florida, Uurna New Or- dee at all house of tire day-corner of ,.:' 4afox

, +" n ci IT" UKU, w bas would! 1 bail. never Iwrgel. Dropping 1I1..J& wham bad. gaiaaJ poK.. ... of the ,CiIJ1'l u u H u-p.Vuuatrifor u 2 OJ lean*-SI.C'JU feet Lumber, b) Criglar & aud luiondeuiia atneta 11

whip tbaaa mcendiarus. wurdorer and ul hi* ..a.. wu Ibe ground ... treatou. C, P. Auapp 4 }[I Cu. U. D. WRIGHT I,

fit. bur aj 85 tkh,. May Ell..n Rowe, N-=w Orl 4 t

a
1
aBa .. ...- "__ it'' "l, -. .. .I a..,. '. ., -.. ... '...". .
:..,; ,Hr .,., "' ,.. .. : t '" /

.,

.

Call. C.F. Uonl..lIug Ilou('. 1'. B. 1'OMKKOY.: JOHN II. 1l.tltsiIAIL.1'OM Fresh Groceries h__

The subscriber having liken L RO l' & MAISIIALL JUST' ( '
RECEIVED.MKSS
I I Tax Collector's Notice. that large and commodious: i
the SIIEIIASK b now publishing Newnan, _' Souse! belonging to Dr Dnitnvi No. 42 COMMERCE STREET MOBILE BEEF and PORK. -
attend \\-i\en\
following
,
WILL : \ .
'"lIl'i Tongues. 1
Ga. a henuiiful ,
Semi-mmuhlf ham
Journal on Daylen Street, fronting:
.1
the of Escam-
County lI"II'II.llId ,
and. pl.tulu
DEALERS: IN
Shoulders.Alaikercl. .
called PHOGHKSSIONIST.: he --- '--t'r
devoted ( Ua) I i-+ now prepared to accommodaip
Florid the
bra and State of for purpose td Theology and U Families IVrfsn HU .. ,.,.
lIt"lllIlelhgr.nre. al or Single -table:
TAXABLE PROPERTY HAY CORN OATS
a LIST of BRAN &c. Flour& and Pickles
leremn Lawsof $1 a ) eolf in advance. Address as ..bt."e.hr'II will be supplied with the best the market 'r aq
according: tcf he Revenue AmsormodTess.
: 28! .
1857-1-9ir
/ 'l
: xflTirds.
said Stale and County, for the year ADAM CROOK:. EMBRACING A'L ARTICLES USUALLY I KEPT IN TEED STORK < L.o"1' Crushed, PowJcreJ cud Bruwi "' :."':
wit NOT1CC. -- -- Sugar
1857, to :
At fie house ol' James Milt'Il'd-un Tues- VE on hand, in connection' with 1'1'0"111'11I. Fchrunrv 14, 1857. FIELD :SEKDS; -SnrliaiOrchird, Timothy, Red Top and Dine Gr i-s; Red and Water and S( aUiscuii.. ; II.
my .
1 I. '
!uay the 28th day uf ALAI, Insiaut, from Ill Dray, a lot of good FIRE WOOD fur 1,000 bucks I'lank Stuck'l'imber. Wliito Clover, .'{;C'. Aim: Prince ward Inland Oats, Missouri lllack and J'lIulllnd Fie *u Dread. '
A M. 2 o'clock P. M. While Oai.i-UytIlirley IJllck wheal, Sped Potatoes Rio and Java : n'
10 o'clock < Ip mile on reasonable terms and will deliver I Iat c. &1'. toffee. A
short nonce. I alai will supply! Vessels rpIlH oubxriilier offers for style 1,000 COTTON SKKO: -\\cnreagcnts for the well knonn and t'llulC8liel, of "Frisbv's Clams !IUd''Li sters. :

At the houite .u( John Di.mlllld-ull with, Water, atteifd to Picknicks or other JL STICKS PLANK STOCK TIMUER. 1'.:lit Gulf1-nlsn keep constantly on hand! other vnnetie-i.. Sperms, Mar 'id Tallow Candles.tViusiard 9 r
the S9lli day of April instant, LIMB Constjiiiiy on haul a supply Tlionmsion, Phila.lelpliin and and '
Wednesday: Parties where a Dray is required. of various dimension! Also ICU home man 'inegalNHavana r
frutu 10 o'cl-KJt A. M. to.2 o'clock: : 1*. M. 1QAll orders led at the Store( C. P. Sticks extra size, averaging 100 to 120 cu ufaclnrcJ.HYDRVULIO. Prer iVvd and GuaVa Jelly ,, '.

1 1I.tI'P| will be promptly attended 'to on hic Sect each, deliverable at the Ferry CEMENT: and CALCINED PLASfl-JR-A frrah nriirlp nmriired An.eavuuPreaervealefitamadl.irr1: : ,
At the house uf W ilium L. Williams reasonable terms. Pas!. GEO. W. HUTTON.Pensacola direct (torn Hid inaiuifaclories. Also, PLASTEREitb': IIAIU.IAUUL DUST Oi.iuns and Poiatnua. ,.,1

on Thursday Ihe. lII.! day uf April instant, R. W. MINTZ. Jan.21, 18 7-U-lf and LA'I'IIS.fill Corn Uruuusa and Matches. ., J.

from W 'clock A. M. to 3 u'cioik 1*. M.At 1. Pensacola. !March\ : 28, 1857-1-3 -Envlish anJ American Ft Philadelphia! and hume manufuciured, Craubernesand Leujuin.C : .. ,u',

CE. 1'russed. fule, Urown mud Faucy Soaps, i
the lore of George G. Patlisou, inVurriiigtouoii To the ruhilc. I is my true and GUNNY HAGS-Netv and errand hUld. in hales mid bundles. Olive, 11I.t'td, bpcrui awl. Lmr4 UUiu.i' ,
the 4tli of HIDES: -Wet mid Dry Salted, heavy and Ligiit. J Kip stud Culf
\ Monday day The haviK the transaction of Sheep and Deer, Ctiaise, l-ineaiid I'ablehalU l ,, T
May iiMlaut Irum 1U o'clock A. 1\.. to purchased undesigned the MULE- i nsines in my tissue appertaining in> H'U.H'! Hlintly: on htnd selucled expresrl l) for Connirv 1'allar. Cayenne and black Prppwr. u slL'il1'uburcu '
TALLOW(
the llarrel smaller '
21'. M. real and persons! estate absence -Uy or quantity. and ti .ar..
and DKAY during
: formerly be. my I iti- VMS
_' Iri'ui Florida. UIL-Nettdunand, Tanners'-by the barrel or gnilon./ We keep (constantly on Painted Puns and Tubs.baleralus "
the store of James M. Lungley-In rioi'giritf' to C. P. Knapp hand the different kinds of Rosin Oils-Paint, Lubricating, T.inncrs and Uurn- Starch NsdlrtglEt.lu lit>*
At .ii" ,",0", uiii vuiniime: Hie business on his EUEN FARRAND : luuigo, ,.
\\'o?l.ey--min Tuesday His Sth day of He C HUuiNiider U. S. Navy. lug which: can be sold ut very low prices.. t c.. tj.inamon, Allspice, Alww.ts
us n account. solicits the
public pa GUANO; -1',,,,, direct front the "'It"
'; May, instant froa! 10 o'clock A. M. toY tronage. Wartington, FU, Dec. 22, 11:15,1.: to-3w Peruvian! procuied Agent/ of |the|| pernviau Govern &c't StC. "' -t
P. M. j:1ReferenceEvery inenl. AUu-Luid: or Ground Plus.tr, direct fioni the Manufaclones.Onlprn.for Cum, Hay, Oais and Bran .rv;
respectable merchant .u
1U131ULE & KTERO\! 'logtihcr with every other article 1.P41
in the
At the City Hall, la the city of Pensa* city. R. W. jt:} tie above articles respectfully soliciifd, 11111 I ,'purchasersmay be aeureJof ina well !lurnished Grocery Store 11 (

cola-oil Thursday, Friday and Saturday Pensacola, March 7, 1857-50-1 MINTZ. i SAI1L M/ m.mnFnmn : UiS, alt ns. piiKh'asiiiKal theLOUl "i'T CASH PRICED.: goods "piuciiased of us will be delivered.:jwiiiiin (..ear....
t the 7th, 8ih and 9m of May next, from 10 lQWe111' at times, PAY THE HIGHEST MARKET THICK for RLiUsWAX::!:: and COUN: one mile of the store free of chare.,j
o'lloik ,. M. l" 2 u'clotk P. M. OF NEW WHARF 1'Huumo IIIUES.jt ; W. H. LAMUKUTON*
I : A HAKE CHANCE FOR EMDAHK.Lff .,..
I JOS. CROSBY' 3"We M|lou always purchase or contract: for II/ dclitery of WHITE: OAK PIPE: .. ,
'la. lnftJ
Warringlon W
7 1 JENTS; AWNINGS; &c., mudf t to July ..1,:t'lIIlla ,
tiber lr and Ex-officui; Tax Assessor and INTO THE LUMBER BUSINESS oidVr.IVntacoIn. STAVES. November 13, ltioC-34;;& ly q" .

I Collector Escuinbia County, Florida. AT I'EXHACOLA. : Nov. 22, 1850T '! :) I AUdAl'\.ClLLA mud LeulSru.b r .oJ"J.hA.Tt..r..
Pet.-f.r April 11, Ut57-Y-1w O 111tnur: ."' 111/11/ For sate'b
(TIRE undersigned, for the purpose of Dental Surgery.DR. C\V Orleans W. II.July UAKItRi.a wJ1...I tJJn
JL O'T1CE.: -The entire luluetl of A. J. l 1
I'lnuUUloii and Garden Fertilizers. dissolving lueir Partnership, offer forsale : 20 13311 I rH
,
their S'lEAM; SAW MILL, on the 1LAMUERL'I1N I in his busmuos tu S. C. MclN n KU, .,.

head of Pensacola: Bay, one mile from the this place by the Uiider>is.ted: ; it becomes RESPECTFULLY informs his friends Direct liiipurtulluuOF -- --- A7 *1

rpllB subscriber has const: .inlly on hind mouth of the E calllb.. River. The Mill necessary to close up all accounts prior to ., he has located FRENCH, I.I.tLtJ.. NOTiC'KK. 'oo

JL following concentrated manures, is now in operation, turning two upright I the change. Those, therefore, indebted ermanenily in IVnstcoU, and offers lus GKU.M.tN; -"-
single trial of bleb will prove" to the Saws: with Edger: Slabs and Grml-unll will please make immediate !pay tuenttoU. professional cervices. UR1T1SHHiid NOTICE. ,

ino.i incredulovi'lheir! value as a restorer uttuched. The property, if not before disposed I '. H. LAM U TON.Warnngton He commenced his. studios 1837, with IRISH DRY GOODS IX ........... after dale I w ill apf)J/*,4sw 1

ui fertility to worn out soil, and their a. of, will be sold al Auction uu the FU, July 1U, 1050{ Dr. NV in. Uidule. of Pitlsbrugh, and finish .& E. REILLY; & CO., so long ..., Judge ul Probate tor Escaiubi Co, JII

\ dupiatit/n to incieasing 1 largely the products spot" on the 1st of May next. f--- cd under the ... ..lellr.a111d Sir C. DreWl'ier, P. known the corner of Royal und i.,r final settlement, and III.cbl. the .'yi

of the gardeu'and: the orchard. Terms: 'Three annual payments the first *!'or Sale.- Duniisi' lo the Royal Family in Puns. A Canal streets, bug to nay they have rrmoed Adminiatraior of the estate ufi WJLLUIrf .

Numerou, .* testimonials! from gentlemen to be made on the tat of J.sriusry,1s5d.- 100 SACKS SALT. For rale by constant practice sluice thai ii>nr, (except' inlheirlargi! New More 1:20 Canal' J. DOUGHi:KlY, daieased.JANti ,,1'\

who tried thru last season have been received Notes to be well secured and! to Dear ti percent II. E'. INGRAHA.M. ing tau )cars as 1'"lugrap'lcr' ) (h... fully siivut, kclwi-tiii Royal and! liourbon .Irt'cb. LOUUHERTY, .:

all of whom concur in saying thai interest from dote of Sale April 19, 1800 prepared, him lo pit fur III every branch of kniMin as "TOUUA IIU1LDINGS sign AdlrfuLalrmtor

,. their: expeiiiueuls were satisfactory and ANDERSON & PR1TCHETT.Penracola his art in the imol'sc'ientilic 1IIllIlIer.I of the GOLDEN: FLAX, whine llulr am Ceuawrollss,. April 11, 1b3726wAU1'ICE.

urofitable beyond their anikipalion.PIlO February 14, 1&7-47-7, Tax Collector's sale.NOTICE I .Chloroform administered when necessa pie: room und a residenl buyer in Europe: lIU-i"

.PltA'-}:}) GUANO-lu barrels is hereby until that in pur I r)'. will enable hem( l\\> keep (tile year round) ,
uf about 250: ; Ibs.. at :2 rents per pound. | |U T1ERC1ES: prime CAROLINA) of the authority in me vested I JIj-: Teeth extracted gralin fur Uiuse a complete' stork In every dcpailmrut.AU S IX munlhs after date I will appif*ii,
SUPfctt PHOSPHATE tar LIME:-Inbjnels JL RICE, jut received: and for sale ny law, I will, before the dour of thtt CourtHouse who are unable to pay. a full line of PLANTATION( HIM Hon. ihe Court of PruboiaaJw atonti

;. of abou 250 Ibs., at 2 cents per by C. P. KNAPP. in the city of l' lhld'ol., County oliJicuinliia Cd; Person desiring; his set vices will: GOODS of the scat Southern inanufac County ol Eicaui.ia, Sided l E'lund.'SitAJ:

1'UUIIII. Ftbrui.ry21.: 1857 t: and State of Fin ida, on J/ON- please leave nonce al \Jr. Hatch's store, ture. 1I.IIII.dllllu'tlil,. Adwiusiralor (NtlMI"> A

COARSE GROUND UONES-In barrels dug the luctlidaii oj July, A. /J., 1")'57, al corner Paiafox' mid MonHfemeiy. streets. Combined wilh the above Ihoy "Jllle'I' estate 01 J. I'. JOtNES; : deceased,. aad Mft >'I"

.: : ul about 175 Ibs., ut U tents per Public Auction, otter the lowing: described November: 15, 1850.UU ill the old! stand corner of Royal and C'an W bu ilj.thurjed. .*

poulld.f' Ship Chandlery, L,91'SlIn J !parcels of LANDS, situated al sired, under the numu ol U. C. JUNKS,'".. lI'a
t ODA TTER & ftUGAR CRACK3
PERUVIAN GUANO-In sack of a and in EacaiiiDia AdmiuUurtlOrV 'it'
the til
: llli'' lying being County a E\1UROlDKRY: LACE: STORE:
SLOtL1 i .. : ,
: KRS. For
'>. bout 110 ,b..; ul 3 cents per |>ound. and State ol Honda aforesaid, to : sale by a complete Stock of D.ess March 28, 1857-l-2dw \, "ii

.' pUUDrtfcTTE ue-oruertzcd Ni.li ANDI'whlIIL satisfy and pay Hit said Stale ana County W. II. BAKER & CO. Ribbons, Embroideries: Lat'CIIIIII"Tiimnimgii Gents& ".. .. .-...aNOTlcc. .1l

:Oki, III ;powc.tr, al tf 1,75 per bbl. I i- i ILUCI2JtILS. Ilia Taxes due thereon: for the year ol 1B3J: ,, November B. 1850 furnishing Goods in mil the Country :Met- xccUtUl.'... u"&ce. I.

LAND PLAa'1l.tt-At $1.75 per bar- 1 tliEsubiciibers: lime now in store and 10 wit : | tllri WEST FLO.UDA COLLEGI1 : cbnNl/ MM well us the consumer. is liercby given lo Mil pelraw .r.

nl. Al u. ROCK hALT-in banels of JL .re c'tnslauily receiving lioui New; Fifiy-nine ((50)) fet: front on Romanartlietl ATE I INSTITUTE. .: will be opened: 'This !latter U a il ISH of huusu, hcrcloforu .! tJ lb. Mstrtl* of SUSAN .

about :auO it'*., ui 1 t tut per lb. lurk an New Orleans u line assortment by one Iuudredsud seveniy-livv fuel for the reiepiiou of SCHOLARS, or both unknown in thus-m.rket. JO.M'.S: di.cc.nsed, laie ol DM County ol'
..e.sb niaiioroiherwUepiompty l iiu'h in depth (be the inure 01MTSS P. i .c.l.obly ate requuited lo make ituiuvdi&
ji ) ul lri.ll Ill-lea 1 cuimlsling: ..1' one depth scx a on Mondgy t/tetliiiduf Aoi-ewiier & E. REILLY: & CO.,
| attended In. A pamphlet conlailiing '1'tAS-UIt"lIllId; : LtiiKk. ) of a cetlai.i Lot or parcel of Land iie.cl, under the suporlntendence of Mr. 120 (;.IIII.trCI'I. between: Royal and ..Ie "'01) 1111:111, and all lho.u 'haviu" piatopagainst >
auildireiiii-ns: ior'usin:$ Die a- .Mluuied lyuiij and loCI II in the city ol Itoiirboii such eaiilu aieheivby required l M
: |loI&"cullAf' SUUAKS: -Crushed uiid Powdered. |II{ KODLRT Bayou WI'ntl'l"hu: rouise of surer Is, "Totirit Uuilaings,'
Sure f. Hilueis, will ue sent: l II) Ui..ill on Hie boAP-Castile and Uiuuu.UU Pens,, icola, County of L'scumbia; and btale. ,li.die will embrace hue various branches sign of ihe GolJvu Flu.Sept. 1'rll.ml ( k.iu propeily auiiieulicuUdiM" j .IJM,*

'F receipt: ul'a "postage. slump. Iv UII) one desiring 1.1' U-lJo.hulllllld Westeru.CIlEEaE of Florida. und known on tliuplaiiof said ol' an English 1 and Classical Education.: l. 2J, dO-2U-nni iiuiu pie.crU'to by law or In* slaiu. .niUf.....
It. thy as Lol Number Two /Hundred and oct plvau in bur ol lAeir recovery,
; :: -En: lit-h Dairy auu Piue Apr Refer to Ihe Trustees.: : .
',: v. C. LOU Dim, JH Mujjazine St. MX, ((20J,) and usi>rssed as the "propert" ) Teimsol: Tuilion "per month ReadinyapJliugYritiogIaeeeNrury L NGLlsll; D4IRV "CH :IIU.:: : For MARIA L. JO.XES .

I. A en Orleans l'ullilllrcb I Salaralus.boUa : Dl Joiin .\llIrlll .. Taxes due thereon, Arithmetic said by W. 1. UAKER r5r CU. Kifeuuixv. ;

December 2), 180G-3y-Om) and Cream TuiUr.: btate Taxes": :'M cts.Couuty iitid Geography fs2 UU May 17, 1850 March 2H, lH 7-t-8w "it' "

Uuckwle.l! !Jlcm, 17 Higher Arch.eitc and Ueuar.phy-Grlla
| i'oriuble :,(cum glut:*. I 'ea.lPUweelb, t.urv5Jelly. mar and Ilia miry, $3 Ou L'ciidncoln .11 the (Jltrk't; ollics! ul Ecabti L'sj,1CrauU

Tb aubat-ribnr ....* Ju i isle anaiautiy J.-t on- Huvaiu Pieservi-s, Soaker Preserves.Piuues .' Wh More advanced E f i.b Studies, t$4& OJ ...... UOOT und SHOE STORE, tuu.l. IhNtra UrfcMif.o/i.. a

receiving POUTAULE:; STEAM' Itaueiu. Aluiumls.ill .Vlalheniiliri and the Languages: }>5 DOPiiitucola .... ICOHM.U' : or r A LA FOX and uot 84$ u/ fWuluefrriMisy UW, tt61r..

.i.NGlM-.S uflUHOlteeiPOVMSK lea i Al'l'luII and Poaches i.hLy.four: : feet front on Clii e slrett Oct. 25th: 18.G-U1-0: !S EHNMtNrtfTaLkT*, .viuitm. u. iieiiunuta; "Iv ..;: thU

OlIORSE POWJSR, Ciunoeiies, Citron, CUI 1'1', by one hundred itnl uinety-iw-j feet: in 1CDemocral: please copy IWO months under. Mr. Coli III.' II Iia//. .. I | III" Iisraklr.a. ".
4 IIUILaEI'Ut1: EU:;1 depth of a ('cI..11I Lit or parcel of Lanl, Imnd Uatiats Dullard Lure
b HOUSE POWfaU, PieMirvetl :S"I"bllrrIC"1'rkllII Constanlly on a varied iHsorimcnl of Jean : f olami alwlyaie. ;
". 21-2 HORsE:; POVV Jlt.: K..if Imp, Sautee.Udtwl. lIil\lI'letJ. lying and being!: III the city olPcnsacala MASONIC NOTICE. UOOIS and SHOES Uunlau Laniard, J .'tl' .:./

MecrMnicsreijuiiing cuoap. mmive power .. Uuves, Caprous.Lob County! Escambia and blali, al llie current Cash prices.: ) l-ame lIKi-OHlbUlllMI. h.tS. ..
ec..n.tiniest I- nf Florida, and kno n on the plan of said 17 IHUJot
will tied Urns eutel.e.swupk: t'aiiuuu ..ik-r. i Miy l3: -IO-lf lit* oh.llur.: sod a appearingno
and couip: ci. Fur jjuii.injf cotton b4'ht'S-AI.JIl'; Cloves, Cinmnion, Ity as Aipen: Lot Number 1'luriy-enght l Die said Jean U .lisiv UcruaMt MM! "

Hie, ) are far rho lil-CI liiuii mule power. .tNu.meg, Pepper" Um :er, Mace.: ((3 i)lkins.HII>| assessed'TaxLa! as djj itie property of liar Wow {stol'c.blliP'CIIANULEILV ills Uurnurd itsid* beyond life Ji$1. '1iI

)). C. LUUUEu.lW Jajjrt .r bi.. bupkiior Kentucky: iuuijrd.WliSiV Yu) liiereon, rue Old It: 01 t"u'I'i la and u, |I"| ib* a.-
Nea Or leant. ).Madeira, Part Claret. Siau Taxes 17 cU.:" of use Untied bUtes. It is ibeieiuf*,,*

December: 20, 155 -39-6111 bu/erur, Cognac UranJy.Old Cuuuty OS:: :" SHIP'S STORES; motion VI said Soiuuor, ordered Uut Jjt4 f

.Uuuuug""hola iMiUkiy.do.. AND' i s Id Ji.au Uaiisie beroaru and Dvltysfc ftfetL

JUST llKCKIVbD: .. lluuruou 23 Finally tiroccrlcM.IMIE laid appear' and t plead ti .ns
tSt Sehtedaw! Aro.iuilic idlll"jJ.i'aelll&:: Fifteen ((15) feet-Iront on Guvernmeni KSCAMUIA; ( LODGE: No. 15 holds its / undeisigned have oponeJ; a Htorc o.il 5.ed iiornn ou vt bcfom lb.
FROM T110MASTOX.MAND II rlltll:, I. rvguUt comiiiunicaiioiii at the Loditu JL al Uiu foulof the New Worm, oppo ol ilia June term uf Ibis Court bOg.li.dth

J. WUU and (Xrgeat Syrups. street by one:hundred and ae-vcni) ((17Uf"tLIII room in Pensscola on the !flrst mid third silt Kcy er. Judah A Co, for tilt purpose <<: day ol June, IbM olh.r. i*. lb. NHS.
Xvie Landing Jru tfri:} O. C. Clary CurdUIS 1; a.SOlfd.Markers dlplh.be the depth"of more or Jiuaied l I"a",of a certain Salurdai of each month.WM. of I'UII'" Utllll" nbillPCHANDLnitY und bill marl| be lakeu pro coufaaMi .MX! 1111.
Lu.iil
Codbs.i. and Smoked Herring.CUUllvc.Uk Lol or parcel Jyiujj: GROCERY IIUSINE-4S.: : ualUiia lliereiu due'reed
125O' b.u-t-eli and uI' Peusacola Counl II. JAMES, W. M. They. solicit accuidlaglfit
: and 1'1.M WAU::. being ihei-ltyul ) ] UAL II. JUDAH, S. W. the paironsge ol Ihu public. Ills. !luriHeroiwerud that pctblic tMM': 4aThe
nl Escuuibia and Male of Florida! and
:
THOJn ISTuJV XI.7/J3, ibe ul said LI.I"'hU IHA Stl'fll, Secret iry. W. I li. UAKEU: & CO. loiegiHiig order bo made fur!... Ii...
J&ll' lJlallerg.&I"Uilid known on plan city as Oclubtr la 1 858 February, lhOO-48 uf tour luwuiiu iu "O4iu ._ vue ...........
0.,. HunUicd and 1 %
m huh Will be sold 20 per cent. less I IIIIt' N : TMenteig'Ut, .
ana Tarred Itupe. + -- -- t pauhahsd lieu city uf .u........ ., .
can be purchased iu any uiaiket South ol lloi "eliiie, iia.uoroliue. ( 7211)) aaaessed as me properly of Pautou'alielis. ,peraous. ire turuw' ate Or N. U. tWO \\'UUJJ. Wiiutsa, It. E.: as LA HilA (, .',. .
KNAPP. Taxes. lln.-rt.uii NOllCU-
due
C. P. ;
t' New tusk, by S..uu Vain, Cuiioii LJIICS. & 'I1mhtlr or otnerwiseTn New DI-IK :More a..Ij Couil this 9M "',II.tIIIr'I'Aj
Taxes 01
ttl.c.1a. t'cb.U, 1857 Deep tMi* Liiius.liu ::Staid: els.Co .. spacing un the Public Lund of the U. !>., l"-a7. .. I.,. 4
I. .... *illy Ot United withdrawn ( 4'ulsfox street nppunfie the I''sstMine, .. DE
uf .>ia Dale Hope. Stales recently rumsimilei ... f. LA KUA .gri
r A Chotee Collection Rigging{ Lestbei. by order uf the ConnnisAioaer uf! PctiiHscols. E la. CWrk L"IWsL: .11 ti

, OIL PAINTINGS, Pump duo 00 the Gbiieral Land Ollire for the uses and Dealers in DRUGS( I. HU"U

D..CW. benetiiafihw: Railroad now under ion MEDICINE*, Sod ul( Florida I ,..
UY OLD AND.AJODKHN: MAS IERS, Colloil i ,1'4I1j
Oakum CouJ; Tar. Half of a certain Arpen: Lot or parce si action, leading from Pensacola lo the It I'AIN I $< OILS, WINDOW I.eamulraCount: ) .. .......
Elegantly Framed, of Laid, situated, Img J and bting: in the GLASS: DYE: bTUFF,, Ac. )
Tar, Pntb U".JU Alabama Mute line. I, F. r:. D. LA hulA, Clerk nf the. 'Ctr.
cat ul Peiisacola ol LscambiaundStaleof June :21 ItIIU
County
) :
,
TiM-se revived: Lands extend fifteen fur tue
r in IIEmubaeriberh.sJuatopened1ded a splenX Sptiils'1'uri ;onus cull Court in and Clualy'dhrearldu
Flouda and decilo
mud known
colitcliuii ol UIL PAINTINGS, bporui and Lamp Oil.blocks miles (cueilUtr side of Ihe toad. I hereby rtirttly that ibi foirgwlM| U .
.d the said '
on plauof
in superbly rku Guilt Frames, at Ins kiu li) mud double. city as Arpen KJ: ll is the dtlei: initialed: of t,.f Railroad Nl1'1C111T .. I II rue stud perfect ropy ol llMrofdei feM (11&
Salea-Uooui an (ioveriiinenl street, fronting Jib 11 uks" slid Mast Hoops.MaipSsiapers. Lot Number Thiee ((3,) containing: uiueiysix Coiupau) lo cause all trespasser.. to I ( O'fl1- hereby: guru Slat 1 mill aha> : above staled else M IMMUM! reaala.
W feel front
the Public e-quare, aduidiug n bun up : : ( und) on .UI/uh. by I.Inehlt1.t.l11I1I biiprotceueu against by due course of law.. pr s rBiu lo Hie calash: ol Ibe lat 4 record: in my urna.. .

.poriuutty tu the uti eus of Peusatola lot Hooks. ..iiil TnimUles. nua-ly-two feet: in cej/lh, maa..ed PJIU.inuU June 21 I, 1850-: -15-3 v ally pcrKon or per 'ms cutting any Pw, lu wiiu.,.l .lIepvll\1. .ltnya
as the of Arlinias biwiie.Taxes .
-
furBiaUiug their Jjsrlor walls m nh VMIKKb Paint aiidTar UiUsnes. propeily Oak or oilier Timber on the I.Uld known herauuWwt luyheat .. d"rN

of AU I', seldom wtferiug in tins place. Caalkiug Malleiu, Alailmcspikes.Pump due Mate tier Taxes ruli, 1H: XUIE Partnership herel. fnru. eu.lillK asUttrJobn dr U Hna Trsci, coutaliung : official, si JPslhl.2Jds ....."' ..
cts. Dr. N. U. MPOTrtWOUA
Tu aitvnUou uf cwuuolirures, the patrons 'l ..Ck Copper, Nana .. : 010 acras and situated iu lbs County ofEsrauioia > i va'. Fllirwy. .
of the Fiue Atts, said lUa public geueral!), Aii marl, LIl.IU.J .i.. "&c.ik County UU JAMES L. URlGiir was this day dis- alHiui 'Al miles North ul toe city A. D. 1857. i

art iutiled& totuia collection, uo. oeu fur >* We invite the aiuuuon of our II lIul"d, b> uiuiaal CUII'III. ul Pensucoia.: .F, I E.: UK LA RBA? "
txalaiuallum.: friends aud .:customers! solicit a vail.- IU) N. D. SI'OTt!''WMU, F. E DE LA nVA, Clerk ClrmilFebiuary7 cJiif(> !+' i I

'; "UEO. W. 11UTTON. vv lieU low for cash or uu iiort ume. JAMKS. L. URIGHT.oil June 14, 18V-14-J 18 1-'CI I7w ,
a. ? J. C. CROSBY '4)I. .
liti. (
-oil / :
Jily
,} Ir bnw J.21., tU7. .. W. 11. UAKEU: A CO.; f
Sheriff and ex-offlcro
Tax
: Assessor: and
Fiour Coffee Icier
C.'''. KXur. UGONZALEZ.. No.etuber2J, 1tlI043 Collector: Eacambia: Couuly, Florida.? Thf bunin will continued by Pr.poTaWgOD I BACON,G.aheuButte, Sugar:,, M'>la**.,.i'Sjsr, JoxrC'1lwl".liotue.NOl'UJ! ;
PeuacoJsu/ a, 1tl57.412JvG.tItUEN wfcu >fclfuliy' solicits W : :: is her uy glees* IMj.-fh
KNAPP & GONZALEZ NOTICE rr j Candles, Lacup Mil Urowu mod bull .
I/
,.. the pdruuag5 of it. ler Soap. Dried Apples, Raisins Citrou .
mill ,
HERE: VgtvauuuretbetI iris lUMHMtior f IMAliUEJtf HVAM ..
dln-ell"nh StarDb. awC
fI'
tClsrl.m eofttalta. Preserved Fruit Hwettluivals
Piuues Ac.
1 CcuwlubneatculuthcL.ewru) per- 'Ut.sU: ....d, .present my aicouMU; aM 'u cb>rstu
received Soils
PENSAUOLA, "I... who cut Ua.Uer. Ore A assarliieuit just Fur sule. by
.
.u or way II.. llou. tb Judg ui'cob4f futtJlulauibla
Will attend to the' Diaetiar.iuLoading wood, ver"ulI or oifierwis: urrpass on the lol and lot sale by I TilE| regular iue.iiiij. mil! II* S..n.
and prururiug Freights fur Vrs.eis.F.uruary lowing lueuliomd Til AC J is OK LAND W. li. BAKER Si CO. will !>. held al ibnr) Council Feliri..ry 0, IBM JOHN UUUaNAIIA/4rre. 1

21, 157.BAJtRELS Lul No. 4 01 frailioual section jd of January 31, 11167Accuauulodullui I RIM in airy Tuc.Ja "lIill' al to'| Dr. H. li. to. J. Uxerulor: ot Ct .vies b '..., dsaV.J .

'ruwusItir 1, b. Range SO W, CoUtUwJyjp : Line I II'flock, I'. i. NFUICld the citizens ofPensacola andiieighboing 41wuy Il. 18,17-4b-Iw s,, .a i
: Usl quality of ONION 7V-75 .cr. aFrmctwuml 11'.11. UV. \'N i '
places that he has f
25 *. For sale Seciiuiul 30ofTuwu. 1) UDAV LIUU'r-T\\: A WEEK.Fiom : : l renioved NL'rltE. :
by hip
July 12: 1 I'+5O: S..CI..la'1' his OOtct to Uovernmeni:
C. P. KNAPP. Rauge M W ., tUlla.IULUH7 acres.Fiacltousl : ISZ' the "'11111111 Hquare, uu.d'vr streets' .uppu4lUll .' SIX I mouths after dslM J' .JH, a{

Ftbru.rj, 21, 1857. Soriiou ;37, '1'. 1, b. H. :au 11'cuut.imug ., iYa. Florida House Ct-ns'!! Hotel. ovtWrs. llou. the Court of Ptl.b \
CUUUut cauibia, SI4.u1yk*.
12-25. I'eiiHucolu 1
to Mobile. I'-r.dous. a' ."i 18.1\
A VA UJ). AtI.... .
Lot fro 1, of frat bee. 34 uf Tu.usliljj! owl aettleaikul a. iu-
Tut Liue ...jusi been tI.I.bh.llt-d fur ,,' UTARLL11:
1 M cuutaiiiMg 71 -ere. I'KMjACOLA.Tuis mba estate of blJJU
it. M VV'n
FLOUR brad
GEORGE VV. 11UTTON fancy fur i' '
the accoutiuodaiiou, of cuiumocliuus UMO.s .
: I'Ue K::: |'tit N. iv. J aud this t:. J of 8, per ous p/elerilii : and fur vale by cwm..d, and halt 10 be LIAU .VQt: "Jp
10 navel day light in a guui'1'wu Horse. bou.s. is / lisa WJI.. !
aud Cumi- ay hum I It' ,
General Auction E. i of tfcc. 14. 1'.4. ji. U. *J W cvMiaiu- 5,4,515uir W. II. UAKER A CO. .
lon MerebautANU iug 1GJ-25 acreo CoatU.Passengers. a., C"I'\I" c/l wt.l) leavs
The N. E.: 4 of nee. 21, T. a, N. u. Tnursda PeiuacuU every traveling public.in general.lu .- ., Pcu.acufS. J.. ", len.1tfIi''j:
suit
19 VV. .l U-Ui acre Moudsy ) moruing, slwppiugal situation it adrauU sale, '
couuiuinj puiutbf
possrs.cs .
Ureeuavud'r at and ( KOTICK.LElTERi .
RAIL EST.ITE.IGEJ'T The. >. E. i <*f oec. 2J, T. 4, N. R. 3U I ttjgbl ,n aiHall's KI. orrr any other" bvusu iu Ike' ciljr.SiiuaJrdon 'I'OlltJII" per Brig UirrsMiaii} li .
Landing MI Tursday aud : of AdiuioisiraiJoa )
W. 11.0-7'; mete': Friday .. .. prim', EasUru:: HAY.3.0JU g
/ Ike Hale of tuuiammg lu lime lo late ibe ,. (iov rmncul l street, BmirrouK t ltt4 ud Issued laMt I IHwuorabht ./i.
uwriuug, aisaiucr ,
1'ho N. E 4 ol He*. U, T. 2, North.., e* pounds! COD"FISH.UEO. I .
ZITS LAND, MERCHANDISE: :, NEUEUI&S :*J WIlli CUll laJu to, 1CJIJ- 1. r)lug Ibe mall lo MoUir; mod leave lug lie la\! il is eipotrj lu ibe 11.1.1.1tJ.liLlhllI4i H. O'NEAL.Wsrringion 'lae four of PruUH. .e. 1
HTOUKS. VESSELS: : &c. Ac Range J.ti.V.lJMAUAV.Il..ruI. I1v." '. Laudiug every Tuesday' and Disryr, a IK! comrnanJs a Dsr. 2Mb, If66-1J-Jw': : csoibia Couaif UU the estate"of'. OM. ''

1'ENdACOLI "'1.. IX.L:17: I&A Friday "a/uruoou stwppiug al Giecuuoud l raulilul$ view! uf Ibe Uaj, Navy Yaw AS II. .JttiitfbO.X, decea...d, JIU riL.awdebN4
,
:
for the' uighl aud arrive al Pvusacola onWcduesday .ltd tiliipi'iuj.: The 1""V.i.lor kopoa l It Miltiilostp.t.uustiug tu said. .
1.1lu. 1d57. Ofi HAW bbls.Pickled HEURING.J and t6* rd.y. phase. all wbo bouor him wills ibeii ...... iiataediatii paywtyaK, "M"a

/\J. :tU" No. I MacksrL 'AUt-I'vJD: Psiuacola lo Howard'. mal : & til1vo Maaleitb iftjaf claims ..an. rviylltI J."JIft'I'II& ..
patronage, by .......uuu. ......1 ion lolbriicMnfurt I ,
Lost. 23 kills Laadia; SoJrI' \. &; how $.r.a ..,. THIS H..,,,,.. tbsas witbiii lb. brain .... U*,
A GOLD KING, raiber keavy, with 2U bols,, DvU. N" charge for rxira baggage exeep and wauls, and will spare uulbin otherwise ibis uotk*'will belfv.d*. ,kM

large tout. :TU 'ude.W b. Ii enUJ! ID Ruts U.g* Tururp. shams weigbug wore luau WJ pounds. in nuking bis table: its attract!** as !>*>"I it\ UAIUUXS IRISH. POTATOKH of ibeir rtcovtry ... .. .

rc.ud.a by heaving UM aauis ., tbu ul For sal &by For | ass ge, apply lo .itl.. J. W.lVuaeoU IIA 1.1.. L/\J suitable for i-tsuiiug. For: eels by JXWKPU C. CB.O .
'
rI g... \\ 1$. UAKCR & CO. WM. II. BAKES I."ri..w .j .u, C. P. KNAPP. H .crt.f udcxvfflriMA'tfalLost "... .yI't
Pt-wacola Nov.i 1.57 PcSwcua( Dee. Itl efl-Jy II.1' .........1., Oet- 1S3KJ4O-l.
Jf-5G. J.uaUil,311 Judy :so, I S-IU-LI Ftl.iuar) 21 f, I1a57 f nd"


o
-. ;. lf _. '...............' '--'io ::o---.!d=-'" ,.'- -4 -.- 'VI '. .- \ J j j1i .;-; -. -'--- -, -- P. .

.' a "'., "..:; _,1" I.: !>4. I .. .
i.
( :
.1. ,1'I.'I s.
.1 '
.,. I II : 1.1 ll" I'Ii. I II 1 III II..I I ,
r .- .... .- UaL } G.. O.UJi.vUNCi. ; > DJ it.ia.tii'; lo KAliSiJ- A i iiV i i I I the Collection ol Taxes due the city on Uu i ,Hal .ulOrJiHances, with utiU ihu purls true,of taicni(rdu;and niccs 111.VI..: j just received Mini] krcp .,.

4N first day of Al-iy in each year, and lie con.licling mi hand u general ,
I1.lV S AOO h A t1h'k'1'1. I-.NUU for Hie CITY Oi> )J'iJNrtA; UrJinnnce be and &belillit i>&'/If.
shall givdpiiViic notice uf Ins being re.idytueffeive liitMliiiig of UIH elena of LIQUtlltS) nm ) which .
.'b' II. ,V l.o 1) 0 M ,. .UULAa i il I lu Uo'cil Ivtiiut, Ordi.itix-.i: rcprnitd. iy iri. t l',
r AIM ftp AN* rCHCMMSH, UEKKLV,' : tin mine, and .nisi sliall .caU are hereby following, via :
4 uciiic.i! ; u.i.lliiyKii; 1 1tlilcr, In relation' Kevenue : ,rod ut I tile residence ol c'ldl inhabitant ofat 11. F. INGUAHAM I, Pale Dark Cojiiiae )UltANDY.Ahiuncnn .
l11Ita
Unlnimd
liV JOHN
; WILiT SLCTWX': 1 1.1.It tt PrrsiJcnt I U. A.
;
-z :;hlI" .'L' u I'Up'lIItll1I:1I1.lr.LJLl' : "ln l'd mid Honrd (J .1dLrma uj IheCt ( the ru'i.l.'iiee of tiu aijciiti of lh. rrsi- do.HuilJtiid .
"' Mnt/vr! l it Khali bo Miit .'a:ltcj hr fiih. If 53, New Y k
strata. dcn-s If !.mi'V.j, and a' and "r Otn.OM .
'
(
JUItI'S I Is issued '4vJrri.itllrJII; ) I"\ ,,11..J e.u-i M. P. r u ),
of tni.nth tu
ml
Ef.nlii/-Terms of b.-cnpt1on' $1 |IH ( jJor.: >, ru' May, A. J)., 1 I.,&.t, "III 1 I M I ihu m .ulVoiUnuary '.ty at tliu ail that he pitytu .\i ; May 7lh183fl. A.l'H'iCli ltd() MononnnhelaVhiskpy.Rectified .
h Treasure) iuiuia.s iimti JK'Xler's do.
.*.. ,V&7l'ibl0' in aJ 1 *itco: ; lit'.,.' it.lm iliuiratiix J> ccn.uer I.I: IKvKVtStfi.iZA.xiUt; 1 I ii uui;:: yr.ir ih.To.iltM. 1:11': : City u. uonu,
_. i.u clHul'L'ted; Provided that fur ilu .preiUtil Jamaica Until.
Moatlts, 4-3J If aol Vt\d ui-.tliil.o -- -- -- -- --- -- -- 'Joinnnssioiui ; u'liil.! bu uppoiultid wn.>nu M4yor.
s'iiall:
he Tat Ciiilacior co.n Port. Mwdeifa$ iyid sherry Wine.Ctiatonpgne .
.n4 tix m ':tins ur yJ Ir'/laLp.ald' l until the ( : co. only' it fclull tm I., rettive I up:m UJIII: uLibl year Taxed due thtt '-
I niMite the folkcmui'uf Claret .i Hergaan
.I1. uthe ,"n. Nu .iiWnptloii' tktU IcLJnftr17J of Taxable Piojxily' ol c ury' ilu* vvn.t.i.v.'M cK.. jo a:;A:, do.
( 'UI/IIMrco, (""L 11* change titi.DItlLt l City: 11.1 IIC loin day, ul JuIX. Absynlhe.Kiischcnwa.
t>rl(hI' tbtn nix nio'itliJJ *("Ilfl l ut! P-ist s HMiyi| Crm enu-li und every inhabitant ; Oidamtd DcutaiJf l i CUll
MuC.; I 111. lie it J'Mllitr ?cr.
wht. atiuscripliJiiis l C..ti.fd lliuil$ U year: :\ ,:, ALAU\ tAI or iliuir .1':1' 1., {till ul.sj to usstss the vm- I
.
iaawdIlaniU.aliy
I'liai TieiSiirer Uall be app( and Hitters.AnniiJCtU .
p 17 "eul '\llli$ \ \ tti/6cjiN iadduce.. .J- .tlt./.IJ/ ''HiI ''lIIc;:'4" /-'ire-I't'uIJI. Sftd.t.al tie uf loi.-h proifiiy] IVa'I; alt do elIIUt,1 u City mill of unn \' IvTi: ') Wine Htoughton
In the in April, preiniis ; Cordiaf.
!
"
02 wiLt jkL3 .:h !r&eJX'rnno.iM.liik'iri' \ Ii fJu.llu'C'J (Utl'ISI'C.t, ic three; doillis e.ii Ii pi-r du) for live 1l11) II Ins duii.'s, liiH '
io do.
eiaernijt upon As.snrteii
Ga..Ii4..t J' J m!..' I l'iUTiU.4 A VI) i\LiitS: IN ,itf a 'VIII'lIlId.llt.1I\ lot t.u: ir avire. I .
.IC'.ltd OrJ 'i'ial .Iit'u t UOJKvilli! I IHO Itcuritirllin nch sum in this city aol may buA : do. Syrups.Drjftidy .
All'Itfl liiicI tiicnU must pvd .SLO 4 J. UeilJ'atlher ; -;, i 1. ttinl tJj>tniiltc tlnrjiourii a,ul the U.j.u'd of Mdeniuii irIlIoalf'd
11..IrcdcnulIJ by Vtuits.
Ii PalufmxJiiret.1
fofja advance.A.BrcanshMi.x. il uh ill Be ,the duly III the Klcrv'ttt of ..heItaurd ui.iy ul his l1Hkl'; on

: rV'Ir\erteJ ui tbe rnc tit, i L'J a.u1 MILL uiH.Kfi.all of Alilermcii[ I,) fnrnisii flits Loin in iiie. City uf I'ensacVl.i, lo bepprovud bp flairs itr Iurlu"iJ'd long build* Ale, l'lIrLerIud Cidcri

j out tfulljf fur every fourn'iii i/ita(
fur i aC\m'lI (4I1f1tc'wllt'; ( fur'eieiy con 't'r ui each ,itid: e' cry Jear, \vnhlhu A"si.' i. C JIlt: nlllllcJ for tlie_ ftailiful') peifumiid lie will viMt .Mihun the list Monday in -
; !itcet trout I'rcigis _: ol the duiiLa-as.'Uncil l u.. hIjti1'iiiJrLtiii.: now rep ivmj t 11\:111 li.lis of IIC.: pie<.Uidio; juar, illIIoI1 every reina'ii one

Tft itrivilejcti't/f 'annual advertisers' IK /IL jiit a oonuntif .\l iiiuLic-loriuj fiul lar. ..LiO with itlaak Uolls' fur'lIltl'llI: Hie iol : his sari II'L'jf be vhall ba 4ili| viul live. per Nov., JO..) .. 3A llblMICLLtl. Cognar Oiard Du
hiui.fete. ,
Unit.! liD ihnr bWii litiflil'df ito' bU/.iC'/ : .'.- Jell' iiinnl: Varied .l'uI tiiiunl Ol.it bUU iuwiIIg! iit-iiis uf properly, to wit ; tint on all mouit: received: by Oidmmtd JLJ ptiy's Uam and Pale llrundy, uMliriorbun

..4 all idveriiS'incMii:*r Ibf the' benefit of :. .icir IIiU$ _c b "r oiLicd! i ltL bale in LIth All l.nprovcd a.id. Uuini|'io\\d L.iU. Tiial; lita.)h"lIlJc Ue niruiubenl tl /'tulher all He.tiillrs ,- i><> put Cent. Alcuh l. Whiskey, Holland Gin, Hiierry,

.U.., per in*. MSrclf' fas 'legal 112 & .->uflfttttfoir'iPi'rt1 ills I( lUf-filCi-a III \, hlCh.will. uttiI \l1I1'.e. WI1I1I YCd. U upon lath ,h ,Udl' n-cjivitd ami tot naliuhyA' ." Ufarel, ;MttJeira yermuuiii, White aud
erctaGhadI&n I ( lo J
ol $: lo give on '
allll I v. I e. ,
.o-" sent III (ii P) them, 4 Wallchl". .hJH1J- L/\\1UilrJ'ON. Port Wjuo Abe) IILh, hclilaUi Sohuappj
.tI". ftj tthtzidru :':$ I 11011 t d'I ick ri.i-lfU: i i (I' trt uf ':UVL'tI: the City Ticaiureraqujriei y aumeni ol' ., .' Anisette H,. aiwak, Can Cuko and .Nui-,

Oar tilveriUhig friend IhIlJ" U'M. I'uu liti/iN, i-iiiur.c.n:; HKALvMIur.Mi I i'll uate C.u rloJI." :!u: uiinjiini of IH.-J, jier ur Uieir bluckl' in N OKUJNANCU M" curry m.ic fully Tobacco, ) 1111.1 l 2.COO' Havana Si-gars

*. by hiding fa'tfrutr".VIv/ituMit,1! ,in onjKwrtifWvirlbr1 : : ; rniiiul I Jiiijjli.ili ul t oil 1I111"cIIIIU'1.\I II.I, Tidde, un. ler a penally not txttediujj1'wi into filed U8 l Jill feet-lion of the meg willi brands btnl purcliaseis.! For ,nu,
before
M'&a'wfcoK\ lItl.Cr.It'C i diiiti.l.iu->, % ai> 1.1.! I 1111.1'hi I itt tSlltgt l.uuclI :. iiiy UoUurc lo-h, rwcorered' iievunu Urdniuiice l' lad Olli ol .May) by P. OO.NZALLZ.Piiisacola .

they Mflll .r'uvt": 'uhti'l. the !uti' UnV n.ftusVKU! L tiy J U> I hic.i tulirk, ala \\ Ill 1t'IUII, Cain i.nJ Dr.iyn other hiatttIau.e theljyor\ lo \\ 11"111, ihu 1 reasurcr shall IbiO. Dec. 13, 1850- 10

.k.tnl'J'IIQ,1 ; "a( S.lpi'IMI! (J IIAIHJ.iLUJ Li.tIIIJul (or'iiubl.v iianiina : i'ro ri-poi l LIlt uiMieti! of cit aIiiiqiieata.Ic. Sf.rno.N itt lie 'it i Lxduinul by tht .

"vet"ib6tf fur less linn 'mcr hiiiiJicM mO.i assorted, Sql, ire, 'I.1"tI.hlll fur tie! |>r':auil tllr iho .VMI; ,.Sni 13th.. lie it further Oiditined, .JlJJIJIml) Mould of Aldtrmrii of me

,.. tw'WV.-llrffJe'd'ai lilt t. uln.I..r ,\'I\I..J. UlllS' "SlUA!, : toil, i:.ItI.I', HIl"I" Ln l ioj d und ttidiik KDIU biiull lie tat 'I lull it ha.1 bc iiictimGeiit on alt pecanspuiauintf ".1,II ur 1'ennaculUf. Thnl III cieeof the nonuoaipiiaiiLe C lRJShI:D and PovfdcruJ. b'UGAK.

iii .. ; tjvui, CVail KudSliuct und Uojlur Iro.i. nlsla'd Ilu Coanniooloiicfa on or belorf Ilije (,llo\ lug avuciiliuiis tIP ptyjiMiieiJy ul lilt For Bola by

Ail i tot ntJiaiiu'dVafieeV'** lu u pSI J fur mi delifeiy. r iid.ullvwtotttfctif ni'i'ttjL; .lulII' IIIIJ iljr, Ca.it, U.r.I1MII. the liliu day ol I.ay.SaM ( in adv nice, lu the City TrvH.uror ;- tiLe I'UjlUcHfO'iS' uny.ol the prrsonor Uih. teeii persons,II of"the \v. H. JJAKIIU & CO.


ad- U.liU-reJ iiic.2ua adIe 'Oittainal That lor a Liceiue lue lollovyiug tWill, lo\ May '17, 1SSJt ::
III fUWiaike, uul"". Inu itjtiither Ht.r"uW4/.Uo..IMUICt, (>aMiwd the tilt May .
_
V 'with IIIH.I| 1'um tiUuLOVV WAUK, OTJ lbs lii>cul bouil ooiTfuiciice on iliu lif,1 auat tp1j .uaU iiabie --1-jr-' L > HJJ- __
..u.i bM Mjien cL-uunl. year 11 1 1I' 23 <,,, ihoy be lu u penalty of
Billiard U
m (f.wJ..1' lliidividuO-J' SIMUIK.W OVG".-* U0tti Ac. "each dnJ To keep, 1 Tubl( $ Boots and 8liucs.y' .
w. day of Juunury e"try sea, ulol.lie! the aniuunlof iliu iJceiirt1, ti> beVe4i.IICJ4 I .
W ordcrii a 'job! It uili: 2UJ SCI COll'UN CilN .UtiAiC, ull and nil |ruiieity .lIail bu urts<-Mo.d in Hieiiainu 2 irilliud Tables at aaifloplate 13 7."iTo '' th'JVfe. iliu .Mayor, lovliow the .

bc ch41JETlu i'iii11. > ; jil-( lii io thiii&' :,r &.I/.4 .4 ol HIM i hut stilt holding! the bun.tt onJlie Inaniu of ull 'UeuU'juvnU. .slull be reportuu 1 'ba'Ve just reccivcd &
tabliahllicnt 12 (UU
Ji'JO-* Jill i :'lLi".V m.d. U itliT11 LIH'Jl.i. uavli k>"'rp a liar 111 such .
of luv
.r airjliierS'i' Ii.-Bl day lebruur) in ) c >rl the I'rcsh supply ol liuuts and
whereat
and U shah bv lIe lIU) ul. UtU Comuioinlid To keep u'I'uvvin lh..r iniluded) !' I" "' '1'U: Jill /tci' Uiduiutd; ffijb- 'Alices '. I
'' le.ibl Ti' Udud IIUI blably in hch: ( ftlnonjbicbare
< ; \li.ii KUllliCU 'GINl n u
: 1UJ' 1UI.\
) ufuriauJU
1I1"'IIIIlIlrll | | t in in 'l'ho1liL ala.4Aa Un ol .LheTu urirU
SPom'ShUOJ > IGuiiliemcu'rfj
fl K. N. U. re.-p.i-t Ten b'tal/i/ provuiil; $&i WTw uuiy the lolluing ciuuhtn-8 vizr,
II.CII'U uru
l liA;iaj;-, Ulu L4 : t, ld. t ouij |elojje! Aii.-'iiu.iuijiil und luakc itliiintlieuol lou ale City .lairtn.il tl ihe bcginniilg
IUfuIIIII,11 nervier u.
-tyWffiir.'Hfa \ Galf
;
AffuVor; lespnid line Sewed BOOTS.do'
Ktu'p u Attic Pnf muruur : .
..uiL Herr .
J.Ui'nf UOwK.vl'ifiuli loth
.1 l
lu .lCIhlJ\n. Pex.acola add %lu vu-iiil on or Lxl./iu tho.tUu u.iy F1O I lJi) ol mill 'uaiiei u.IIIIL| coiuaminj; LIsa n..uitiit 'din do. Pt- geJ ".do. .
.4a_ I. "a''OPf1LfAiiiee.'" .j Jvil.il and JJ-CHUIH" ii M 1 lilc.ift'* ".lIch HIBUIIIJ I 1'foviUed, ,Utul lot UKl : 13 UJl'ii null aVuLalion-i ol pi'taoiia tllt liuiii be hasgirwi btued. : imitutiou
;i'o kl'l'J' 2 Midi Aliens m Will pinto:
DrJa mire of 1)r. \vJ.| l>.i' enl ) 1I.c' '.ii fiioutil> biiull If ut*i-bi>cutu i.ieeuseti,.and 1I1t'luli bu the duly ofy.ild
(. Table 12 oOTo do. \Valt.c Proof do.
Grit u UIIIU
liJJ Sovu SujtU Dluc Gltl11'1'11':1. tii" uuine ui but puieoiit holuing tin Keep 1\.IH"h.t1( bis.A
SuulUwuud & tfrigtu: Pjlufox dtrt.t t. IV.i- Kciul liocdf Wviib AUuiuilidffie: ) Cii or sisUiii luliucpn duo tlJCivy.\.d; do.
..ul..1 '*.:* ., JUMIH' J Jrt.f.rr \ : ;: I iitie ul I lie lime, of M blJ A&Httiufnl, onu it or 1".110tIL .l.l.1 report lo ilia Treasurer ail 1
NAILS \\ lien the Stock III Trade iloet> 1,01', exceed do. tli'ne,' Calf Sewed! DKUGANS
----- ..-- 0X) kta, full IMvur Cut ull.1 .u.til &ftt ihti Uiily of tliv CouiUii-i.iii.rii| lotoaijiletv I'lrll'lIiiI hU1ll1w lind uurrt '
Oof1'u Miiij I\urlllll.ag ) 'do.;
tlioiiauiid
do. Peytfcd do.
l l.UuUJ one
M'lKK;::. ifid iiiak '
CA&Lh: llt AM.iflivUn.iit rUurnluuicol '
lue !
salliitli
iivocklluus iu> uiiontii' 1U Iliu
HB-rnidcrjijitid: respectfully infirm IVJ: iag" "Uraffia"'lIchtil. NAILS.i on 01; bily tc tin, |JUi ila>.ol', Juuv !Ira, McrcfiaaduevbeiiiheMtubk 2w l: $sixtuui, ol the lieveiiue Oidiu.uice duo Foxed Laslliis GA1TEKS.
Itelcll Guod: Waits li ,lii &I
or do. Heavy Kip Uiomisdij.
;.. : 1'1:111 L1Uti. hltUL. ; ,
JL unUUitf Unit zt.eg"
bill Iriends putilio : noll I. UII..UIII1 ,\ hhlLlL having that ooiaiubd a Lieen.-e
u."A-ftd w .ve iti: pemnnal lt. uWllEriLS "!>.JJ' il')Zd.i ..IICllt.\tlIllJ. Ci'iiillsii! : 1'.- : &.0. 'HIIll( itfuitliti Oidainid. Thai \ III Trade' itllllll'LxtttHJ illclI\It: : I iH. Goat; ( Skiii' Slippers.s ( .
? W i.UlNG; and tJ&tJUUINtatIU1:4. of the IIlulllt one Ihuuj ltd del am and be under' iw.i s LeJllier.. do.ll'VS .
< *M w Ikiug KtiPAlKlMU tunl .JlI. tliti teiurii : A cii.tuittilU It !'" INGUAHAM,
8 71'0 ,\ Calf
: oi Uiu .; nn.ku Lint thousand dollar, & ) tight Vcjfced. liltOGANS.(
C'\U1AJ, ItUGGUJM, WAGONrt, .lie duly Jucretaiy 10 up : 1'1 CiIJ"IiI.
2. Ln ks 1'1r1' .?;' (h[ Lo Coif Will '1'11II 'Hetolll (boO\f, \\ lULlS or "Merchandize ui.o.' heavy do. do. tiu.
..c.iIl1l1l and making FUllMIItf ;, Ja.IWOHH tot Hit Jltn.llr ot ) 1''It'11 June Ifltli( 1 10J(
'. a iniui1' U.\li\h. IM uu.H iicni 1.1 i Tat.ettiat tliti loliimm xvhe.i thc stock ia: Ti'aJe a'.all txuceu .A1)Ji'03 U.ack.-Jilk;. C.AlTHlJc?.
)' bmIjk4lMM. mi .I'Jiii.ijj: J. P. Otr Uu. o.", S.e'y; !II.( A.Al'L1aued .
1,J dotllI'X j "Culllll'II"! lulltIIIC 'L\V u tIU! -.14..Htj doliaisund be uhdu I'uuitr.biunod i<". JreuL{ do.
IItf would nlau inform ihu ciliieua of ; ;; ruttu, lori : June t'/ln, K>((3, .
"UUII""I"I ".)lInIllVII,', &1:. all und Uniiuoroved LnUvliiiiiiiiv $ dollar*, &0) tit : Uo. (vlJrllaklllS.
-uscuIlAiIhu lianijusl eroded audiprfc IIlml un luiprovvd f"t r 'ii Kik.. L'U.4t1: MiayurVJuhc'l1
fl$4I.* pared lo fiiiiu- UIF- I'.IJ Cotl4 HUd :I1/\ I LLA. aLt) l'J "II&llcII. I : 1i11i15'ni Iliu cil> uglily ,culls : J'v 1(1:1111'1 (i'uud ', Wares or Mcich'andlzO I 1S30 do. Ua. 1 ies .
v. ?hell:! Uu Siock in Trade exceeds lout : . do. Je.iny Lind TjfH.
"
rlltlll ut any quality and :alUud l.C 1111t oil ceCil hundiea a dollar ol i the v I las iho t- \
But rn j-of ihe Uead.Altordei l"lJJ( \J"I.i i and Uo/i'iij| Cotton UIIJ. UrlA SJ& illS; u.ion all N\1trv! Wi.l/ ; -tt the ln r.ioi thousand.' dollars: and u Uudei'btX: them- -- lI.lvuoco Ito 'U (double soled.)
'rJ LINh'4. hun.li-r(. anti, dollars, &7 .Ml AN UilUlNANCK; nddilio.i I" lila OrtijiKihcwfcyi i.o.: Snapped! Shoes.d .
: und.Co. caeli
icnti nIb
t U.iKiOd lo with UJUIIIOSH andVAL'oll \ l'ic: ui\_ i-i.'lny ,
\11111'," cver -thousand dollars of 'GItIlc1 tliif nvdl.iii( m anl gov'lernnicnl II. ,
deiis1M.1 \1.111' tyIII.Icl''IC. .1. 1icr. ,Lo4s.a..ai .sullli" of lie value IhlUCJlj; upon all > 1 Vg4iJ UI'g.IUI.
Ch.ucod1I1".ul1. \Vulol-c neliundicd, veita'tha; Luta lum vV.ir.M or .11crcli .I11.JIl.1I abuvo si\ Ihou' oltlic ChIp ollt J.'rllsIlCI.I, uiJpruvud.tatILVtla .\JilS. 1.111 L1ti'.ltS.
M j.tv ( .A.JlmUat, iN. 1J'I u.i fA:4: 1.\ r \ ; .\
__ .L._. 'I I.J. ROL.JiU1LaAll. uicfl dolt .l $ of tiv! Valaj a.trcIIi, ; u|1"11I ..! and: *aid under twenty UictimnJsi do.ltta IW'J. ala du. Uroj allS.do. .
'
.-..."..1.00.1 AIn ) .!4AE.rEiii ,. IN ..a iVlKU, IIKU, D.a.-a aid -1" ;lu'udo.vutJ or tMiipi.'iycd: in thu city to : tho late ul three cultars .per IhllU- IAi i&J&h1a.I' ,
'11111':1111: ny I die II'IIlit miners i.au-uf, und, ;'J lJtJ (,'(// and L'uiuduJ tlMfi ineii uj tuectty : (;&l I LDH J.Vo: .Uuuc u liitOGA.VS.uo. ( .
every Bounty In tht i' I. ( To lla\\k an'd Peddle Good-, Wau-s oiUircliaidfze ,J tjciisucul TUal any Mnvo ur Iij"U> do Gailera.U. .
uf InuiJicd U.
Kjiii'Li; "tA'iirf; jiivcrs, iti1l'L I a'i'jx I \ eiaty-tivc tItti: on every :
Uiat" l1.il.'i, MCIIVU, luau&uiou.-:,. ZINC, UAMCA TIN i'iti andllL1VLiiV Uul.urr ol the Vulnu Ihd'ulI'UII/; : by reaiOenl, $1 O'JTo w haul 'may iiervalicrbu. ;ound yuiilv ol tjhlItrehug 11. L..IA.in'o.i: .

a t r'Prl lnlrUItII', u.i a ''euU lot the ; Iiii unit LC.u ai I'k-udulu Carrla c", a 'J'UX'I.C one nun llaxvit and i'tddle Goodri, Wtltes oiMutluuiIUj li-jutiiii: ;, or 1.11 lid riotous oruisiirleiiy \"iriin-loit, Ha., July I li! l 1H5:1: .
.aHli"bf'iG1.lrl ioiil of Vdluuiilc and in- hunarud dollars by :- ldc\.i "hu "lIall ( conduct, yliail IHJ lined in a aunt itolexeotethiaig.livc
dred toiiu
l'U'h, 'J'UU&:3. "'l' on uvcry one
'
% .tj.g.4 d; ill of llMii' bol. g 1\Jirus- ol the v.aluctlacrcoi; iijnniu.l' llJrbta cnn taut take: u License fIll a shutter pciiad. ilu'liMH fur the lust oJfuic.: :Pl'jll;. t.oodtl.

|ly adlllHw'I'l itie w III; tii cvciy lamii I) ltI.l'2'.LEJll15.lldU .ilnlcti. taut Olhr1S0uxoJ, uoe ii mid IIM I Itllll Until! .O jeflr, fc>73 UO ten doliura lot the i.eiond, twenty dollai .'

..dInrd 1101111114 ol u jjuiuiiiouj uiujuiiitu lJo'ldidNIV1'i cud 'l.IH' 1S. Ivll' till ceatt oil' 'evt'ry one'lir.iulrtU l Ool- I'o ktep'aCohiecliOiiary. lcI, 'qulAr- for llu thud all.i all ajetuu'fing oI1JIICCIlIr t\J T u. J..LUlh a.'l'O ba ;

leaUency.riwr ry, :Lo1 'hullu und W UUJd.1. llondiLIMUabT Urn ot) Hit value t.ififolj' ,:'n all. Wuj.1joucllCs ler, '0 0. ibi tnu third ail, ull biiceeednij olfeiuebdji V V O jut uxiNvud a ucah h"j'IIJ uf t

FuGlicaiiuu* itru uumn t iliu ln, :,l ii ii KiMVKS! SdUAKntiUltHOKM u Tux ol" filly tuns' niiuvuy i in. '1'. kcef) a %Wajipo i, Carl or Dna> Includ III receive not cx..LdiaIg thirty ixihe*' ou.iaU ; .

.lWt."' ,".lId'Utti Aet-uu run ru.ilrto /:: UAZOitn, UUT( U. jiludUM dollars lit it.u vuh.L tlieriol, on inj IMO lli/rors or \iiiieo, 1 f<>: eaih Wuggon a l'ic 'iiicretionul I Iho .tlaynr. in all ruts : LumbiiY: :, Jacont'-t: 'S., i laa, uook i, PlaU .

a ,41"4rui kJ ft 3 .! dn) t>y t'lIgll* .' Kit uiU rttliltiK.tlViiHV.Vp>' ,.11 vv'uttotUr: Cults and'lJrllJII noi oilier ', Curl oi Diuy lube used fur pu.cii1liauli.'ig : tI herd tan riuo in nol paid the oliendersi .l J Ull, UII4 dntlu-j .taiaahluu V tuna lilJ

aU".U.UIII"Ir"., tA.III1i .\put 01 T.'HJUl.t&': u.id tllhe'i"' t'llIbrJttcfIU jt 3-j ill receive! uui uACeiyling Unity lasiie '
\riH! t iXtd, ciiitity ( eiiirfUlievi-iy one hundred pel quarter, ? Linen 1. mil, J,1111:11 e..II uric i 11 I loll Lineup :
PMly iJ h.e.l tOUu I nquirua. ,Fjfiuif h.ILhc IIi.rI ; ,! dollars of tne value tliereof. D.iu I I'u 1 l.i I'ClI" Livny blank, per II r. ri.U.I and u -l-jriwular uuuiisjiljjiLttAJtY If.JJ U U.'td und UIFLHS KJII 'IQ and ter $12 00 S .(' '): 4 I. lit tt futtliiiOrlaiitel, ,
: ( : : $'J..I)' of the TaUoll; liall bu made by the Itl'J Llotliai. i KllU i.'.) l, IflliufijcK 1Cui ia I
Oik; I/ l'ubh..l1.II'", double ull Coniiniibion Alercli.uU. fill l'uAt a.1 I t O I din.tiKes ol' ,
( or OidiiuuJtj
UaI'n.11I1 1IIIIUIIIIg'lcbriLlUu Iputi ) pirli anl ...
; fiireljr) ul II.' Hoard and fh.ili! be dulivruJ >le 1'1"1, ir ; n;'u tineir .,.ujikini-, '"
No. '138 Nollli tlt'OlltJSlrutlL: i'julau IVhIJ. kCIII.l'I.iTULi. > In Hid Tax Collector by Hie first day LLIIU\. on every' hu IIJr'lI dull aaa ol lUlU c Mill I .:lin MIIU ihu true intuit anal ..1.11.u".lIctoJ .Nfll, U.'tI11I'lloJu"l '.>

.ubur141.;. u. ( und UUVOLVult-i, Coiu Aluy, und lliuoriginnl tinall) lo liicd in sot-saoiia tCaC I Veil by lit.i., payable: (ijnaricrly meaning if 1 l.iis: Urdiiuace; be and the U l.) Li u.s.i, Ll.ien Check, A pi oil J.'lieil, ','<.

L' i. and oll.er nuk.ur (Jhu :cLretdr'auSfiv : Provided, that fir 5Ucfs. lIllU urn liereby rt'pi-aled. Ciat.ii,! Li.iru' Uilillinj and Siiciitug, I'l.Hii J*

'' 4 .1.JJJ l'LiU..il-: UiKsle1, Nonr u ,tl han illttlCUI"r copy ut tneTi.x Hull Upon ull Venders of Lottery Tickets, pea U. I' INGUAIIAM[ .r 'lU.-llLl'II"U, 1'liOllJ i .lIu t-tillia Lint n Liiiii- jib.ic

"iesli 4roccvics.i4itZ .\1'11'-1.l ainujj'n: IiML$'. Ui.< lIhcr c.isian 4 Intli be delivered blue' Tux C J.ector: onl ,iluiler, J3 v 0Tu i'i t .idsial. Slant: ..t."ICHkl, Liru-n 'I'IiicaU b\b i ;*
,
ist, I II. ,"I ,. I riiaglii (jitmid, CKUI.Suleri: { ., :Mrawcuitii >i btloe: the lAlh day of July Uiiaii Spirituous[ Liquors in a i'e-t: > 1.,1-1 d J Juno 10. 13.VJ, javoiiii, Cuiiuili. a.id Cuilo.l hd9'iiiis! hin. ':1b }

.-, 1'.11III.., ii ,.&d iMrapLin, bcu. :LL.- will lit it further Unttriiud, That rj.utility iitdii one qu:irt, i :S UuL'pon \1 P. i M: Kioujy, ec'ry D. A. |.i. .r\I...., Uoh Uioiid, liluu and lilJK.l :
clllAlid all SU.j.ws: oilier (ban Ci cuia'es I Approved June HLh. Ittjj.L .
:("tcii, llarruws UUII"UII/llllt.ur Hie oil t
1II''H1' uficr Coinuii4 ii>iiBriA4Vti.iii; me a ixuol tt.i'ii .le.t.u. Colored Till Itun L'II tI't.
'
: ; '.. .. is- i \\..(Il\ Itoad Uanowa.jjju8.uiuu. 11m tile Aiijt QI n"iii.'yi7 1',1.1Ic| N\JI\ 'ch'H'oflllllAll : 'IUIJlrtUIcxhlt.ItIUl: -, a Tat uf! IJ'CII U. bull:, ilajor.The ,.. \ ;iaIU i\.J t''J, .elJc". 1"l.Iu", \

.. s&. t, J .'i AXLU IIlId \vouur11 \ In yivcn' oy luu .Sjoruury, dollars bhail be: levied and collected lot I mitt 21, I' ;Jidua L-idies/ f'a.ie)' hil.\ ana \\u.ikit''lire. 0th '

sUOZALRZnfrmi hilt Irlen11 end bits, UAUUlUiU :3 '1U"d'tA, and the HI'urllllv uiaiie _n.ul, u.I'oJiu"I't1I| each exhibition, a Lu-eiue to uuihgrUuhicil : ; ; l : l.k-insu'a Fducy o<.' U.III .uuilltb: \Ck-

J.l1,1'-1h.' pubItvIiiiItin Innijitsi rtlcl'ittid.ul. ON uinA :'A&s; UOXLS bAWa, UU.'I'I, ai usa olheu lor luo weeks, Arum U it'elmk mu.ii dcfl be obtained1: fro.n Hie J tJ ; '): rJ i-? llc. l-ie.M. a la ..., v-la ate, 'U'I UjtdKji, i'lat

.. _MOnnatt & uC G K : ; & a'U W ..A"'tJ'r.1ILt. .iiiiLCRUS aJU ICILLCUL.Alt Major add couiitersigneJ by the 'l'res oinitfi: signed oiler tin; > ,
l'II.S.
,\. M. lu' iA'loeK t'. ",., lor tIle inKjiueujnol '! c._ A and ii'n uu>iin,l, i'lain aiu t i'i1! Uim
.. otf.H-for ulu cheap.. Cuoillt.aD bAh S, flll.II''d. any (>uuu.i luitieoied, und uuy jier"oii, urer, under a penally' ul double. tne '1aixbreLaI :4: oj'dc lola, Kif-.'<5 awl ji.ot lu &.111.1' .iwii, Uu..k i.re' Vt-iis, nine: mmcireeii
loll 1
"
.
OfP3C' ''I' Ul Vuti liUN 1 CGit.N and COIl Ussi i- t" I ;
I, .H .
w 1>llIlIg lo 1''toJl'OUI the As4i6aiucnima 5 I'ensucol.i. flit: hon m is twnforiea ilueje lor Vi'rts, Kliiii und
..,Hstn. Majig Deef ) (" .\11 L IS. L'pou, all Circit,ses and Equestrian c\Ti.bi i rigM
an "rk. friu hu, nr or tliur olijtil.oiiilh Jugli and i if In cuitaatlelt'iiidei Al.idtaa, A ."III uiJ Fy'U : uasuileil
JPe4 ..(. Druwn; 1'ulfurltod Lnaf IIlut J'CIL 'COUN MILLS. Inc : t'ull', u Ta\ of tnt dollars shall bat 'lu- vt/iauu l'i.iu. \t'htl. ,
-iiiuaiy.; uU tours ana
\vith Liiit-ejH/ltum/
Ikq.4).sisbed 8og r, Suj-ir llnud Mi LlouJ J: .h'tn HII' lug CtJOlb, .h Stc.; .0h.! y.V it father OnliincdTh Vlcdnnd colrc'led| for each: tlUibttiuil, vaLicuiau '. jilu.tteil nucesajry' Uein.IIUI.h"III.llIIo", : o., ...nd riU! \IJ vu Chiitufd Tuikvy Lat

)...*, ll.run.| nUt und Javu CortVe, Flint, I all '"llic.II" bliall$ II'. aLlt.il ui: h)' Lilt Uo.ird to uuilioii' ulucli I IJlIllit; t ))ieobtainedfiom Very iile.is'inlf) ( neaiiy i tip.t.aitu *,ytuii: M.' aid LlaU ,

Moi>M>*od Poi Ure .d, Uosioii In.J.1 duduUkie AnJiroua, IShuYlI l l uud I'ungi, l'ul..cr., al Their tir *(> ,lIri and Bluck IVa, ftUMl und I i't.n.iuid ot tol) lI.h."JLLc. na, 1'1I1I. Untunu ftjued; by the 'I't'e.IStali'iudi. ..jleliar- \ !1.5OIJJ' ucros ol i L.\-4H) in rfanit 'eMii.Ag.iK I ,
Ih.U nnri\ ,sc : ZI ldaItI, thai nheu itnjlicinuu ;iiK, (Slit .hIa J Uoiic I
( 4Jtittutta aniloiiiv __
Full Sauce, tpuriii.etid HurHp UtsiiIts, und 1'iutud Uiiit', Ivoiy luuulc Cad au.ili' ue >:ck"oi ub :ent, Itt. [tu.iriJ'Ui (I.v| double! tne 'lax heithi' r"C 5' U '9.i ( uaauaty. I'lii., Land u ucll u.n- l aiI..i.aad ail4 l'II11! tllAi&lIl&l1f Yt'IYtL bait.ac .

r. Iid.Urd Oil, IVUea MJcurcl.. icry, uiunitlloi; Wart1, Curling, Ciiinp )' dLt trieir iKcHuoi! beat ihu di'l.cd{ i at tJ, $HJ lIU "beiud aiul hall un Ul'IIIIMItill ae.il onii. 1 LjU.It.ttUp .1J0... .

8 .tM i> IAb.tor. Uoslion und W"'IIIrII hag: und oilier IIOIIH, tiactttditg ..1 urUde, their nest iin'i-u.4' ttc.; ; I Hill. He it J'ttither Oidittutd, ls'i iuis C.t,ll. and caiuovo ,:ltiliIhjauit

., Duller and C2ietri) lUIsm*, Alinondn, Ciiron W5fd Lay' Mouse Kecpi.rs.TIN Stc. Till. IttHftirlherOnlaiiHd, Thai I h u the 1'reIt1ulcr, on rtceivni!> the ani For further! particulars apply 'loiM. tiers, :iR. aaireui0; iloaleiy. rjJs'dild tiiuvee bup'il-Laccr

&eM &c.jTuliflWOy WAUU a grittr.it IUllvrlm'cU\. u eli Ul bu the Uuiy, ol too AII-i edaortf olio mill of Taxis imposed J11 auuvcdeal pruvi Ltinrii'Uia JoUom '.'
L.T ,; lit klitlt U. 1I1J .' .\ 1m2.: 'Apis-, Uoiintl, Ned
MpmS. IJ for olirt'U for the
a receipt' Bimr:
-" give .
; } 4 -. .. \\ OOUBNVARU, Tubs, U k.tl:, 1\'i. nuciidUai!) ut the CiI) Kill Irvin \thici! btiall'be! delmted lo Ihe Secretary I lIuc.llil. tnpiJ, I'iI-3' l-il' t.id l-.ip i I"YvU" 1jf ,'l'ablrf Cover.,
L.I UI..I to Hit hula oI thru tru tJ I ..iil-
11.1) ry, : ilJaJivCielileTs
; |ir ,, H. I. *IoWdO. i'uil-i Coder und I'ainiJj Rjta the SulIU Vatuii'1irauuirta !
t' Cliuriid of lioaril of Alaerneu sI too 'nhatli
.
II'dII'J: tu 2 'du 'k 1'. M. for the ,
II .1 J4iWKNO UUOTIIKIW; jut! iron Iound1 Cocoa lnI11"rll. | ol oath Lfc-lv
I'"rjlllil' t ecu ring, upon a a ] i- altO byea fatein ,
It.dy'IIIII.I&. and due i.trtt/Jtl. Coaii voI
t-VUlVtbdol. elU61'ci'tlliti '.lIcr t >:.. l.th.Ja U Jurlhtr 'Ordalnyl a : aadoriiuvnts o': .
I'uxaine oi IJIWO.\ISt
llie each !
.i4S tt1 :.tI' '.. ',ca. e 'lwo.tUN MAKC1W (Wl )t, .liIb.bil.illl. ouheir 1'iopeny ajzentuttiiiitie nil cvi-ry Inn Thai every non reb-ident Lteaitit bud 'uon. J a un i'or: _ale by Uoltoii, tat1, iialr, I'uotd' Cluihttf, lbZ l .

IJlPUU''RWI'OI.va / iin Saw bled, Uur fit el, l>riM> U Uluc, tl'aol I I' 11111 cIty und unyirsuuvhu fail u I itbidt' ueruutypiat, before pursuing' I ING KA 11 Ail.Winters' vinj Uiiatuij' ana Sue Utu!i.e., SiiJJO.ves

11-otlucc tlim, Sere\ttf, and all OUIU al s idles: u.ttlby nts or iliur j'lofvshion uutiiii the iiunis ulI Apiil 21. I Zt5i Lotit UdXea'TllKl tXltti, b4Jt
ttt ; Co H'cc, tin- .I ive lue List as above leijutreJ! t\c&lbJol uonus ."5.141111 Cream
I Mb .". I_ llieni, Including Iron 'Miii.ilMo aIzia.i.uo1i115 tub'city, thall pay a Tux of Ten dollars ; .hLhl.1ry'S1afiu:
''r."lul'Ca hliau ou !lined tb.* 'I'or
juiv.o' 't lacy by in u sUit:I und 1 uilel ftojj's W.icill
t.'uarus
Zephyr
tttitl other Sloven.iKlNUSroVr.H SlId from the !Mayor
; uoiaiu a Liiceiibe:
,
; 't thJL.dvIlt., Now UrliU4. .uji ) lJl&M 'Iwviiay Uoli.io, ,aL iiis duHLUUU. Mouse WuiSletl, bit" aliii CuUu I''urdcl' Wuue'

.i ttJu1a 1 5 f-l l -(.,,. 11_( zeriurln&*J : ii4niuU:t lowell. il to w.ioui llie iiauu* of 4!U! <4 rll.l' coutiUraigncd l.iilure ut iclusal o) iiio L.o".Ual1 Treasarer. .Udv, laud' double upon I las, iAi LniKtf, t'u.vder'llorns and, Shut

I "4UULarWr'I.ureIa r Ueoroom and 'q' 'jllt'lItztlthall I'C rtyi'ilsU uy tcuiidll | ..ScaO1., i lilt -TdX above arbeaacd.btc <-:1 Tli-3- undersigned beg leave I '.UIII'Utli. uun uwtier, Snb"ana 'erellil'
; a ''t au.nc14iw Main;Ii .bali, "IMJ>. Ott ihiiruuty It 'er- .
.I 1tf\W9 ; irta t> TOVKS.Carpculti: 1111) | Itiin. lie it further i rdli/ll.'d. inform their fitends and the : Iu Cups, 1'uexng. Ivory.Hde;; Kedamf

(.' 'f", )'. f *' Tools of all tltatfriirtknt.Ulacktiullli .. ot II\ *Uall from|lail ly iii furni bool>k luforauiion the s.ud List, tou..eCrlahlh Thai upon eat-li and every white uulu iitubilAul .10||} | in gelieral, that th-y and 1'oekei Co.uu, Tliimbre*, Bixlkiiii!

.t. COACH JJ1Jll.VG. dn. do. do they over Ihe age of iweuiy uue year .iY": ]just rv-peiiecl the 'll.iuae I l wcczew, Cuu u Cieauer., hair Ptw,
"
can get, wl al.LHr yiul be .hc .
:
." 011:0.. II. WATIvlNS.ii Milt and Wheelwright.' Tools uf alt( daBCrIVtIttI. held iIOI'Ir&y( aud upwards (here shall be assessed and loniierfyikepCby'lhe I"L1Jr.. ChARLES 1tJUIo.III. Uta3.d1 lCd CorU" apur* Uytc-
a tile
r or ihey iiuio ul tailing to
.p..ciuIIy inform Ihs'eit1&wI ., I. LIlt LlaUo and tender cullecied a Poll Tax of One dollar .and VV I"US: un IMafux' aired. Tutsiloiiae t vtea, foVKC Kni'vea, ttclaioi.ojiil filiear*,

g.3e(4 1UI M.icIuH'1IhI' %. liul .11 iiiiriura'' Tool of all description. in than Tax rtquiied IWk to I bv lo cuilti-it.il CUKT lueduutu u.- upon ull free ci'loitd IIIMltJot over lint livenoiu Mill oe rouducird on tltcaiaue.hyle Uaf..\.., lvi; | fx--rew, a eei ;Pi!$ 'and
1IoJ. tudiu
11 Makers' 't\K Uof Itlvrno'iaU' .KaeU, and i-ul- aa 4tereauLuiatar' the aceomiiiuaalio.i UI Kuobrr J ulij hfKf 1ClIkl,
-.mtt3I)* .1,1 .ae'1l' Iui the Cuttuil in > ( ml Ieedptott' |* ..oiua A'" ics are eollcMed ; l'ruVhJclJ. luSt ) jeaia Ue Ua;> .
'
.t.tev"re o( SAUULKS: and iiAKMK f.>r Lilt prt tui ) tar U null bt; Iho duly; of r It etc i|* Tax ot Tauudohiji S. 4 I ptruidin itiur iiaiiaitriit UouUtrs.lii'.iepe'iidcul 'o.ItIl". I) .pct. khLa14I.9t4Le' ''tu '' ,
With of other SEC. 1 .'at. Ue it further' Ordutneti : fru.n Hit1 Uodrdin" Ituusb, .II. a.aelUgiuuarIpsIaacuugLai'; I
.at wltl L"'jlult haiiJ or wukVi u> a geiicr.il UMOitmeni the A."rbaoiti lu alUnd dally ai lUc eu) '
..rdn.t- lett.-eri.I.. I'Uf' fallowing good* in their lui", lu oil of latch lucy 11.111 from tilt 1''tli to ibu 17th of'Muy 1'llal ihe .VYilU'iittli at.all pn)' n'I'.i/ Dl .hiiL i isa'UnM I AUltAT, tiere t.ie trattUir &t1.s.i, tltI..I) ihiiyeall, j&u, &'j' '
of half the man of buaine=i, ur of pleasure, ran "..'. la l3a, ., .IAItC\It. h'u IIU\UIf' l'r&pI.liloJ
; tk.ti iLi Lie u.in i'eUioii pu rvla.ttrI pc-'vr"( from 'J A .t.to2PhtI. A ul one per rcni. tilt( yro-j amount '

? ..Ztltai&I1teI&ddtu6.u.utIwU.bhmiIi4h1 IHm"i\11f\ tiav'whmv, iud oiler (or bale utunn'ivccuciiudlylow :&1. tllh.* lJe itjurthrr Untuiiteil, Tlial& of theta tale, 't'lieamount to Ix-jiuiif' hiiu ..'Cllu. meal bcfved up ut all 'hool t.Tile .- r1iuCaiitu4jI ..u1IULUtIa..a3 ,, 4 'r" jtll
L.At..lcI It bu 'l l'l'lleJ'Lt 11 1 O uwrvij .uAh.It. \\ 4td.4 *"*
: althcahitkcl
fl8ijcau, Aitien i : uneen. a Colleeloi of 'l'axi bhjli bv wppuinieduiiniially the liaudj ol the Treaaurcr inoi.ihy| under 'b4f "
kla0-40-Oin rh mid easeof coiiijmaui-t urtoruS. 'l'tic\ rtiuderau- il.a, ., .) &"aLao). $ ; CiC.l .
UIA aucrIII",1e\ &'I.'T lI\1Cellluu2'1, I in the'luouth of :Autll, uli& b.C .ru o< in nun c.
jJJ l IP tuh"l t. Yaiiii'uJi) enltrii| < iijjon blllluli..1i >batt Clte iionditiiUiuro they shall be LIable lu aui* duuiJo iue proliu LE Attached lu the picui.sus are' :,tIIj1H.tS A u.'h.I.1& ..iJn.fil U .hll.\Car '

I .YAle l l "ti tLtu'Ltabctl.t! L'S't reca4vcd: a large ossortijiui.i: of bccuntied iuh sum u. maybe !>lu amuuni ij tie derived IruUl L.eir -S'tt auaaJ" J' cJrclulUu"Uers. oJ.L.cavla.aa, .Uoas, tIUeS, ',ruoks, lIftlII'
mt uf( aattib In of A>'y ihe .Mayor. MlL'llAl-JL IJUIGLIXPiiisacola "lutIIi" at a. tIro4 gir14al.at. ,
i [ witIial 'I&Ut\lI1I, tt.1tizgy ex Dry Fruit t'ullt'I.UUIf> deaijjoatoil (>y the Board gt AJderna-n, ic udjadgwd : hLtlUuu"1

A N 'S1i C It h" _hi liar KAlMNS I l plj'MtJ.>.w ID lli! City ut. Pra: cu<4, Sill lo &;v. 16ih. li# U Jurljitrt/ Grduuttdi 1 )'EPtt QusuLt.4. ., ui.n.a. 1'ual uti 4 b4tJfIbpTI5Jc 1
CITRON Thai It .hahhe 1 the 6f (llie Cily* 1 rVaauiei tfin/erl7, ltti.1-ay ol JieUll(...
r. \ duty .
-"I } 'q"i w, ... .gllll autiI. approved by Hut liujrd L'I) A'.Uiri .!' .
'tall?
UUHKANTB (' book t'Ie"" gaiet.; ; a 'u ate uiakU'uro < ccCl431j44.4)d
It) I .hi t\mpteill fn lHII.uzbtzd whIch Ijoud tial( be cunditioitea. lor the lu keep a regular attt u in J.ICKLrtt; and
; tJdJ4.t .tud Plantation JJUItiU HUS, $.t.ALSO Utlliful >ertonnaneo" KU Uuue .AnJhe ( which fh-.il be tlllltnd; sit 'the fi".lIt'llIl JL J .ttAUlii-\t ItIZ" : .Ia "1& tllit v i .,"i .
i Cito .
0.. ftee1 de t\111}lII. -TliectlobrjUd CunturoJLJ (illlllI. .hall I H'Cfive for monica collected and iraiibaeiionsof: the city luFiticorrttt Wllt1'l. Arii )!us Jars, ti *rkiii Oiaw, (>ikiis IVklao and r' n' "" .II\I.\ ..." t 'aI. /)I.J., .1.. }, .-. ., !-.
&rimlue to ordci &'u.CIH'II. atcoutii ol uti iiiuniu. ri 'fied or alQ
"illjl ; paid into the cit Trejsury' by him ch:1IL '-
t llThelltI1; !"c u\,1f. ,. ,. \ Call end *eo f or yourselves att per vein, uu rim) firs $luuu an4 lourvp, paid! by bun OIL aeeuuiit >>( the rtiyK! \. iro\! 'er Ked. Ti'p CaU,
Urv1lsICI1 .111 '',I\Cj1} l aIEIUJ exam t I' loU.' \U: rt-iiU on all user thai lutiounl M fullirtukihui i IIIU, lug under the dillerrut hia4a of t,.rl at'. A vaiioJ iutaurlineiit of Meat and k4I' .: .&1I.uAhUl PUI SIte IIJ't..SVt

. 1$ bcfwUycbatus! ( cJ.sc\rl1rlu. Utii-vinbcr P, J850U [ for IIU ..-. Y1C *. l'uUIUJ'the dtsuuratuifiitsiaade Ut, al\"IIiI. i 1'i411. /.. .1'uh tEA.\ :.. "

" ;: )u llo"IMJ" ri1iI' siuinufc1ur54 |i'r M.U Uib. lie iJutair i riuincd, Tiitl ol uuie. Aud It vhuil also be tua daty U i 1j. ,
1Ij1Jo100.q. b.h
l ,A U ured 11 tJK F TON G U ESJ Ahleriitoii iU'fhe genuino Worc 0ier"liir ta.tj !
fore the iiuard uf ta
1 :3 ubtt1U"rllll.. all lay t qver ... -
u, .,1\:1II0111A1 piojviiy iuu 14 ut>jeci lot'ttXtttloi l'iut'.t.. fur .ali -- -
; *U" 'II. For jle by : fheairfjr-rabU hy
loriHiittuiuuf lia
: .:.. H : P. UO.NALEZ.Ucreinber ), uud unicU halt bl1 -::Uiiiiiiii Lr ) l.iltriuritt |IU detailelttng f .n 't't.O\ZAUZ.. XU.Gi: 10ik 1
the !InuiUof tiitJ pvrwm Irucifhuui rv'tLieitiad J : }iI47eW
\ 11111 City after liie! tirltl
Othberd18aaj
C, l Mj day ofKubiUdry adl t bvfore llitf hirt to whuin |paid aud un what al''olli&1p CJ .1"1. "oJ tAi .. i,_.t. I. una,1'
jm $ I .r diy IcKEIlt.:1 -. .- T 'I I D ,
J''If'IIIIJ.'tiA''VC ; UCK\Y II A T lu' Bigl -U. lloxt.DAJ .. uf Octutwr, shall Intaiid nt th<> .antJ rati.antt And H bJi.lt further bet bu 'duty iyhia V5 L-;NO. 'in 1\ltlol. For salt .1111I" lu ..\'I.Ictt.r.ru\ .'" .
jihce from- A. M. 1 CO
ket'p open ifi \ tl4.I\.IJ 1J.JlDAUut
coHffltin ihttsamu ,
: iiiaiuer nsuihiri'uiea w I
i LL:4I by.Harj7 : U.-iJ"Ji iIt..co.
tON4 Xur aaLqPj ; .
't' ;
.
M. 'ur'I" 'dn'inIud .
tviltettui II earn day I ..
lint and u tult txt .itfcduty 4..44
k. I uOZiLEz.Dcwbc:6,18 1 '
; I'% .
,- .lUt..ljt-t.u' .'.. : I'IS : "CI"\IoI, Irom the bcgtuuitij: death. 'l-J ,
.
ft Clly tUabki'
.. \I a U klti 4 1"\I -
lit
.\ u Vail" IIU' 1 1- H'\U Il.eIM) unite 1Lt'1I\ si1 llvr, hot UiepurM| *. ulgifHig' Iaw u ) iurtuUity vrl.:. '"fU\'LEi'Eb."ritI 11V' :

AU ftNUL1S11 P-lry and Pino App auy of Uit lotrifouijtuiui of 'l'axolhle'l'r Ui aH periuw nfcu its ffquiruO. kjtuts $ '(\S\t* 1'lItPdAs'fo.l 3'0: :2JJbbIsRUekIau* MMK.
'
. 4lbdItct. WAKDUN.spAc JUl uatUtfSK. )'ufi.e! by f prt.yiaal( way b-j br..uiiit; lUlu the m} OrOluaiue lonVUni Ltcenxfe buLlbi, 1.,.U U V bAlUfELl: lit.lt by i .VotiaIEbT ... ,- a. ,- .

.tw. ; l OLA, t'h: 1'. GONZALIi2.Ucftmrci 11111" tIle "Ituie tiaitd in :.titciiiiu 1Ir. : "'ti..l lu eu,)!! Mm fruui Utn; at hia ofr 1 ,. I ( t \h..I( .' CO I I I \, II. L, DI'lrrU': -

(t. 150; .kb fitt/ /'. '*. -1. -i. ',1'" t 'U 14t. .u- ItQllttt .at'e \.t J.i 31 'lN"7 I '10c6
h'.rr wUr W, 185tJ I U4ij I \ liIf:'1111', 1'' JJ'v'IJ'---L _- ,- (1__ : : -.
-
.
r.1o J : j ,. .