<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00086629/00361
 Material Information
Title: Pensacola gazette
Uniform Title: Pensacola gazette (Pensacola, Fla. 1830)
Alternate title: Pensacola gazette and chronicle
Alternate Title: Gazette extra
Gazette
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 57 cm.
Language: English
Publisher: Blount & Aitken
Place of Publication: Pensacola Fla.
Creation Date: September 9, 1856
Publication Date: 1830-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida and the Library of Congress Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation: Vol. 7, no. 29 (Nov. 5, 1830)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1861?
Numbering Peculiarities: Numbering resumes with new ser. vol. 1, no. 1 (Mar. 12, 1834).
General Note: Editors: P. Neufville, <1833>; B. Wright, 1834-1846.
General Note: Publishers: Adam Gordon, 1831- ; P.M.S. Neufville, <1833>; W.H. Hunt, <1833>; Benj. D. Wright, <1834>; John M'Kinlay, <1839-1858>.
General Note: Printer: J. M'Kinlay, 1834-1839.
General Note: "Whig." Cf. Knauss, J.O. Territorial Fla. journalism.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055169
oclc - 02704803
notis - AKP3157
lccn - sn 83016251
System ID: UF00086629:00361
 Related Items
Preceded by: Pensacola gazette and Florida advertiser

Full Text
f.Me .
J


M, ( Isl. Ittrl ,hse..i. .e s' y ,e JN.I'l 1 ,oleo rq ICd tq torte aeffih'td d .11 t
d R IM te ,va '
.i >t1K tr atlesA
tit ed/ Lf l ss, s
4 M t+se'I'

ruMi .

rt.4rr/rsrlt >. isee.11 salt r I atrrwy .dr 'r l ,,cal .+ fe s t N, I :
.fJI4 M1 ttgll tMrrrispsteea t ee/ vl t pse+1 M 4 L tQ !
lest IN 'Oe Iwtl N ,'1s A+ s ,

'Li.'s h..re r { ri3 I.A't b'x'Flow, 4. rl ..3 J ri.1of'
prlk'i11 i r irrw e t
1
hrlN.twl > r .
NfltdrarsrMrd t ..
"l"0..26.
,, x. :
N Mlli 'call a 'rQ+ F"J
I' -' rs.111t ; 1 u' r"t .
I .t 1 r : r Y4 r' r1e .
it19"iyfYi.u einrtsr. Tt t M4 e+rlwMtsrsel+F- 'i61 : of re d rMe .r r 11"

M f qr1*ji eta .. ,. ,L n. .. ,
"- -----" ucbao1g '
rOa IUi. rtrFrltbtetetfiithtlle>iitlp yiuI01lIRbl1 .W ..rltsl w.V... happy (xo tt HkftJaarfiiU r."m"11t. ReputHeaaeaitdUrli J. o!p.IIi. IIOtw'Iifriii '

IM R II. { ., i i I I1at ft .(' Ihpib y J4Wly JIsnt1Ytlla'!It4i1efth"r" Tbe NM.MMK) 'I. r.iam.ehug ',tsisifl,"+'tld4otiitlnj 111.

na c re : *St .!.w..IW1tt; r.l'O, S11M11t11' oothe.eRvv9S s We fellawlaf re 11MIe'1' ,..." /e11Mt., N11..e1 1it k ?

d1! Fhi4SMxIM ata .dtt' \ 40 RCJ limit of 1! IuthialtOt! .I&! mhJ lowar) .' ''oeif#r1.Jclku'"C ;Ilirija \ "MW.Y Mi34: .3l*# J.t / 'f : if Wind 1e'Ilirtf..t .'...- 6>I'ik. New '

ra..A .u.. a( 'I" n fty".j kfi4't\a"\rr rbitlVi4' tj :P }.-n.R4atrellt Thlt tame, Jas... la BOW about Yolk {gprpjMa stt'ytnm.ce.R \I'OQI r'

I; i _. ..\r" ,,. 1W. .t k{')sp1 1tli' deltriad ift.T': to eteat MBvHfiBftfeHMpeoplB .of n I a'' IW ?tale hid ouri \
"
1/ Pt; thi'ty _. __ ... + t e1riMdigelttkser.dic .i. 'Wm'l:1 biii- 1r.1otIit'.t'I; ''r.VY-l3\i3--ik-tiult'JE>.ii611.Jt. 4Mri I.I! ( .bt qit: rt"t/iSinyfi'tiafilloirigr, :: !

"fIft ti .f" [ ,".a. ,. .. 1 i'raU dit t biiii llhlci witlrtililisb wiib .it.-I..Of.t.:30{ Ih'u. lep.wer Me 1'i. d J.r ysriot'14.? : '

Ii i 1\. Mi'ngt -1\1 ,.W I C h}-JI. .t t ,$ IIr"fn. "i t."hU" 't3ocJ1ur3tibt'tw 'i11Is;*ame Demncrallo p.nvt', laIRi 'enrol "paper;*, afje> *hat<" 'o11rMlatla4 .f
P Do.J a1t. riuo '!us su'bplqc IUtrn iie curia. tlv.e.Ijetl.4grih1p.t.rle) ailQOuadIli.
.:' &ooIli !
''elidl herr Win ,Ie IiW iqL Inn.n' J : a' i.'b &iD&dNt' iJoeutD161.1fubll. \ ". [pjinaM\ >'ineitt''(iaid'Iijfiani ( tb'ee'3ieltno.) lit i.ttx.h"ftfr.J".fuid held'. eiro.Lt'oe4 the( 1I'1t11&O.ef.i. r.

j MM dAay 1i( 'n Yil 1 1i hits ....tl'bpi eositslerttiq'.t" ttihlae ..1 ltoei4l BB*..i $ & "... Ibry, gave lb.,..t.> support 10 8)taisdr/1,3iarbr.Ihn,4ua4itl' rul !

i "Pfoi;Eroif'nORldu 'fl '"tJJ.IJ.4J1 { dtf I Atldteiteryatdts.m.I. ... *LocoIaU iuch a oaru .'UV such, prJadple.f and l lpradiQ Ibo llrchita4t, ylYlta t1 .s" ,w. 1

fe'', ftl'' dtlifl'"I. Ia.,1g41M. llbla&t\ Iv'1 l'V' our h tPf***urtq u1 .O.y. ,' .' aylrf:/o 1 .1d'" .t thai' J. U&.,tIwlk Wsrd e..J\kc. Vh413hs i
t %1MIUI.tftC I.pserriatet16e' Y If 1bsi U tfonel Tbi' toil, u( oral< IatbJ. a4 .
Aiello p4#, Nigh He.'t l' oQal:1near. .h tIli'JIiq.eHcd; _r .1Iti his .d : ; .K'eai'u ur aD-I\e Lou rellrColtrgislPrl .i fl I {it f ii teli'glo iovi'.dtrial? bilT'tsiiiN they and ib"ir "cnHdr'ea' OJtcl ue con. ( "'', I'' ii I R'rragett
r 1114Id aaQt tloFlb df"eeidtnle'IMJrbkbut 111ahlur. wt''I'.I'a laeluar tftle argued. at no'diiUnt deyeA hopele. Q. the rid W t krwht..l =
'.A Iee Mrfay ?pgoq'JafaawneAi.etir.MldJ7la' a NbelieesJ,. UteaxioBe of ''f\M ,' 1:4.w it4At} Vi ; destiny;; andrh.''.oveked .cu ue whwUtbe PI"'I.ba.
ed { a MD elb soh b, u.e t' pubs I "w IleU'; 1 ,:J..w ut ai1141c1UedDala+ ttirlrrrtyhcu utIVnlblln..lf. if h.dd.ot prose lo lb
t / slid tdat>itEs!itbIlTsDlbrdN 1g utgorerait o lal"iW lriij' p i itta&lou f.r.' .I',4II.w.! a .rte to "!!1 t4.., ak HI' >,4I I! tb. 'ltd.t that it1r4. "ibn etTrotspiead."., and al 41i'rd tyllr/wWA11arsr.bi! taM 1N
are w I 'UII dtapassTuutdy, a4Irfitliwtb 1r e\Va m arvuud ,eociety" lor I Its .pro.WL Il.d illl t Illq IMitiYl,[I whets and down to IH55 a Democratic iJ M",ha*
'' J...- u lr e ...r i ie1rWe ) i.II.t'.11doe 'mi'ui .leh f. I V leaf" dowa i witti fuiaW.i add Jemee = *UII| ," Ji' promnem m tbi* V..tllllllloniia. "le l tiJ Republic
q ii
? a t"dd "G fdl 'tRli fit that toi hot 6etievw'io .... .c.1WL" ( jr '
8ll'tttftbe / nce. a dO f "P'OIc\ t; i .ir..n'.te one] of( tbh 1.'IIcal'ed' t.nWtr.lc, dlaUoRiovr*"'aud"TiJe'iSiDer'i o'1'oiiunu,
1 tii a'itioRt/rrpllhatdtreflit ibtrddnJ Mbt) trtturbN'9'Itia111"Nrttwbt t l.cbe..oiHcI .tbab iraierfoect
  .eli ibe guardi, toll ttontiidla .ot&.t4.
  / f
  flt41 ipp61tls 1J.ikgtucud. party' were.}. bja, )Wjl} by k'hiajiiHtfM )
  +wluro Iiirsiigrrdeeewordiror oa14.4k Ilts4byatbittid ribt iMidted khlN11irEli' .'o, [ were. ,,!i iIfuitof to iiguitleleuteuta....t4 ..Auarcby and that have .ben Ihrowu aruopd eoeieiy loi Jiovm Vid l.Uie a' weqIhet ...Ja i.l.UW5
  ". .llrWbfI.u3kywpttebgtiuisawJtsnt hit ,bouett, : OUArr.I aj yty/4.A11tiJ jll l of ..4ema ., ij&
  L selJSm'tui.taklW"- ill pio<. ipi>jtlu." ,,d wyhltlrutbl.a( & .A&.YWJ.cfU4! a'/- +!tr,1Mgwrlul
  IhaJr4suryoiinl/rNt' '', Gen.' Jackson w;, llhi *$ II.L"r..t ol a party for tbe and laorllegioui haW,Uft l very b\llar. ol' rrsy{kltl.lr! ,tread of CFI. Ben
  "
  .. big eW redlrglitr_l..d.wetq I.D.Ib*sligbt oacepiioa of the character ol' nfeft; t.tlte .Jvtil11 dad tb.'\ D1\ u1"iberrpole. the temple l of iJberiyVJo throe aocietj, twt="r l,...un''ID'ct.f r ot i lU '..'ldtf

  .- r.-w 1."NP. f" tll'41tll'J' 9'illU .1( I t ., a4rer Jjif''li'rt,'lJ1 _Do' '4'. aei ali IfeiiU ..IO back to in original eli eiif a,*f turn'obl ieifnar5'ip, 'brfibJen,4e' Adf-tCtfnxrftand
  <", q. ,e knor ',. te4t.. W.r\o L ( 1 T. 't.'ii i9' 9 tiugt) If1Ib and conlutiou; to ,auL'li\ the will ol bt,.IF. .udr stq|>fior A/al >*
  4I4i* UD"eui1y CkD"'W a lecJfItui we WtlU the character olWrv'iwsKnian' aaheei. ;aitd.make tbein awvaervieHllo .. lb.iatrtltl, >rt" rtJ tilt for ol.Yrnwrrr atr.It... ... ;
  or
  Mw sue U IIi. liluoli6aftfieoilii+r d'r l1da 1u'ni' tit.1IIbd' "i.tct t..lIlr smel'w UejerFLswiiI'.idid l\e de'1e. party |,uq>o..'.:' 'Wb.t t'l..U I. |cue will. of mall a m.jurltyiNndtb. J"|} terii I* oftbiI a.eCNsta.! thrslJvu.they..N, IitaaeV"

  I.. |trlfttiriAililifHenasaiid.l of\bo'1 leading'' b.1buctatfloIf. >
  't lt dftao SmilB 'had 'IU".tl"d'' Ih'll"dlol6nfr.dfourutt.ck'tllfbb''Gen Uue,.VV.Uiaj,f o.eai werl4ajul,\'.e leuregt\ IU ,thetc'rlydr'rd' fsokM'.....".. wbea.e I and be,..t ed vtap.f Ibe' couo, 41J1114eJinrndr hemot'ralic"ilpetet'tdtd

  : I 01. ?Jadtttttf the in. 41.I1.bi1,..el.Llfupbetacl..toIh.ad.| .ui ir of'l'4/\.d'Yulk' IawAr'sn1 'ot'
  ; elfed{ .. "11&t dlld "c., fai ra.ke- 'thf m *< ( 3r 1
  : ; ti.nUt'ti."tt J 'i.me-'lIJ"'rj. "'r* to EboJ'thii.dltore'ol Mt rf>t lt t twere'Ctlr t. tia.vl.lbll.t. .J.*d. io ,lite no jeti ...,,
  0&100' ;
  1 et>!titlt>fe.slAdserf OaaeKRlEti\4c.f! bI'ndetaury? bo, \''u< ( lobar istbe Ifaurlotp(; 'i .+,,.. 1"'' .+a.at, tllal"+ ".UUI.I.' ofIA..ia4
  Id. \ WbYilar'tritbe, d.yoCtiideaih ; d"ceid.\.4. wppuer'bJ putlhoatlwroistelrtter .f/i&ked al I aMc", w J .., JCotkb
  ". lL '
  tlbidl \.ajt.1bu f. 4op ,tM.4t. y'U1i"n .Iiti.aaii. their fidelity.luit., neithertltjvu\ Vu.\Jbl rlll1 \ ul"our cotlaly'4bje E1 erywaihtdgty1i' Ot wQi\pCaI.."It alnXJ lieg tatlggon | .. olto '

  t' ,.''UaccoU';Ihmf 'm ..e 1iiJ"; port' ;,,' bit IIludrut iru'dItS4Mtt; a'jl.tglttsge, I bUxlHUKie, ,Yet.; },no.P'fiwcraija D!j)>4Jeienda'Uen. ; :,.> "i 'Iuti. bcI tr. bound t lbecr, !.ed bl''ytti; attb tla.'i.aupr Wre kei uilriie&us1, W. :say 'Ibo Suulh
  '1 rF JeaI J (roBl'be un.'aal' blohb'el 1 'rn .&.dr.etor.M.t.1 oar lilrstIW .! I tar ? 'and '..'.i
  t' vnc s1ff'IIM Olyltr tlooeefMw tbrll.t!)., w,4luk.uh; \14e Jtckioa .Ift6llt.rjt lj.j, ){T (i "I.J1'.I': .date; ,1 ittreiMIrticrlly. ,
  R1N1e+ .+ 1.I!fu'd Mejur' we, !ul inured I.I..1b! ), iUfllleCoiifierrtWy, ;'will'I.Ii;I ( 1 "}"'. 1wrlpeliticrl;\ lift tu.raatei ; .lLlf{Werlerrr t,v IUte ""Ftw.sofld.IruerYlarleadrfrali
  l.+ ldlrrltrl.. *walIelt,9 flo'fi9.aJ .leader oTlli. Oi ." terbey. up t'1il b eur' xT Ph>Uct 1 hl ;-! wneut aocutted lprtue (oil, and usa tblrasllstflesllltgstpysirntsa) sNonbwhamtoe

  F 4 fOIS buds. 'Ii-Srtaj- ''0 fo'.a'u.\thiu ..uch''attrucedule='' .sbetelory f tIt' .sy-N.O." > pii".l( *"ibe"blo(>d of re.oludunrrytkli'TutighbirU Mf'triMrvrrtalr+f"JU"'III' ,1l.Nott4 .' 1'alllegIWl.tfM NWlttt{.''..JHUJ4iIpf
  [w.u. !dldJJlalijkel re Meet ud 'nI .in 81"c1tacf= aiid ,ten. thud UrE 1S.ataallrf'rsedEit"iiuo.
  t\ tlabdet cd
  \ IUS
  ,i!Ii 8tW f'fiDI5&< ale t1Mltt'tbllse t/1t,.IIt..t+CLddles; flttio ul rbIi'eri'tbd'1M'u'ifetN'i6btgbAtidaisIFlabfluMllltsi I Ti. DolJl. "Caaii.ferei i1tv--or1 e''ej'apallon.Democratic lyd1irttugaplaIIbe |putll1.hi' wbioU .-i1J i etht7)itattl, ... $. ..U w. .1.re.Jtupiaueiuipuw' J I 'raN .w"19.r( :,;ritudb.thuatigi':
  t&C.1ClaGl tth3t8Mm1'1&t
  fisttee1r/wIperi/ .ci4W..J'' telitErtirydtdltwYlsiuth.snt .IQ"U. "A .ylitd." a..a say IbiaeA oounfrrthrty brie v0 lal.. tit IJ't'\i.'rr piedgiitbd

  'l# _111. r Jt tY API4 41 Rqr t$.bt Frrclf .rtllotoPrrt:.e iI ,"t &UI'"tz1r. .., o g.roduce 11re'1r1. t+M ,lalcr! yLi tu.,4u&, jIUUJIJ..i'J, Filluiore, in ibe North. .tied Ipssi.r.boskl .*.J"illeaU"I'r" llb tU'lit Ihllubh"oI.II..1 i !
  I at'J'ottrtl.u4.se' slaeLAtIbttttuptrgi '.'1': fir.f thai- FiUinorehai,no- alrin l It. tb4r Lutbl.se iagsrtllt.t' Nut fir vote r.'iioj 'he ) be Iriuwpoauilyelettml .WI\aYt rti"' ulJtt1 a Ih'J" Du.ad.r. .
  $\. ?.t *l"I ltH''II' 'd'k+tlleft 4j.tg rl.liucb.urq non4 wfih ( the eouutry; uaaaedNo IIJUheiaweJl ," ,lit what luaaaer dues Jimmy tllftthd b4r.t.sr. with
  "--.. ,,... ." ","'" ., f4. ib.t'J' yihies .t in\ ins fPuttttluri' I afcath co..J Ji Itt'a iiip
  .. JItIIIll\tl..tfJ IU'f wwlrwe.! 'ad rt7le4rfuyt i 'U \:: [r rather( ''IVCe '.' \ 'b\t"t,1, r 'th. m.juPIey; UucUanai. tfo mtK; > IBB- 'i't.c.un "h'u "i'J't oll'blotl/ 'flea
  Itw t..le t..t'Oee1'u.!< ,It I : ; ; ,
  a
  Iu1LI I .M'.c'us C asthtabu; .diIrIf t .t4NJ ai IWIacrsased : *id't't11.1rst Mlid fbai'intuifh
  + "! ,ut"pttidrryd.tHt! .h.ued .u1' Icah. ...J% I i; b- .'liAJ ado LA. ty BOB
  1iiM1'a'WM:1'tyl lill' '.It..r as ,.! ,. IuE cunceriiedn I. about geese ibiiiga Inl .ibey. I pI .lailp.1 J18vsa,". .y Ms .
  u l'iAllv.b._. .f .01 tvp JF a IuL41Mm ,, .t'UI' 'Ul1tuu.t. 1"egeln.t *uv r
  .
  \ I '4 .
  Okt1l '
  .. CJe Tiul\j J4 "Kw.ulld'tuugae.. f, IJ U "r'co "lvl1 L 'T ,chinks-m y':, k8uwu rorn the. N.>'YJt'k 'iYllL! ""I L J. "I., u.&tf'f-f. fl t 4 II I. .rIlJ"tj""m',' chu1 would be oil sh.
  .
  Ig 6vi 1511'Llw ,
  'A" ftrdl/11d dwdlltf9s( ( W"'w **** rail '--lqd\ar.1 .L'tM"d wih11 .LiiLsneAi' IJ carry "u"ltiiu tit_ lilt ,w"liII yerrshItrmwJia I4irty'4 .I : rl c JJ1t a's cannot"L 5ll.ve ILal theSuSii"ii'J

  MBBBrtR $**+* MIAto .r,1 riFr I r t.t.C t t1uA 4ultrtie.t't1rl.WiU'g8ut'tdbtlhb 'I'ld''far'n'to Marie lr odder t\aa'iiU aif.4.c1b'to\ r "irtdirirlfeA vrwt& !I& urliupot O8b1IIte" ljtii4i;. si1J'w4t'ktrw thai II Ibo

  g aliluer..f'c" p. st FdM.. ee I** v llsuha4bJPh,116 1DIbr' A k s41fartj make fo btdihFfllinvrb.KuewaNolllimR UUII1 puryurl, MNthth.sf.lt hLetalkltut 'uuth; + IIt 'Mi i;aLH. :tiiilcitiiJbflb.t'1Vurtb, and

  t.\lQ IoI h "t'. M4 n ribdr4is.lvr wrirtearoll
  .4Uotr\'rll.ru. ,: Jvwaerea. .lIa.,ruwIia' tdil5dttelrwtlirerd.wb. i.utL Y YLL, 'Ottt.r. &' CII" .ikf y41 hav tWtt.AII" 1'IIeNilw.btpsl.ts srkIM1 oiaWT"Ui' t.r> 'bu Bltwi> wlAgl1' boulil
  + teanthe oJfic4", .
  1 e+ .elCrw w.s' oad
  i
  .ffi1gl-r': Wk,tl ureu.' qq J{ ,fie.l'Wj' '.U'Wcrlio : (. .itf (lnrliiV'MVtriVutnu| .Ulav
  vvbich
  + 'alltll lor uur Irjuotpii T' -* tfce "ltAil .
  .1 ut f ;dtriu ,
  Weththu'rhKrflble.ite.i fiLffrtf&t" ol tie < .
  I' .'tN'1'flt'Fi'OS' +'d Ir1.+p4V" ,.t'sF'tw4Fi rcet1ke'.lCate"would Aurltty our;1utrJItrl. InIss ..d le\ oaper CfHHitttl.tD1l'Wln.\r.aityf{ itJ 'b.1TtshdCd:" t a. e
  ". 'u..t'WSs4! t": 'I c J q 'l t1 JlUt tICI1.f! ft wl1FI1\ us'tlkilabue6tfl that thSYbrlneri'iru H'I'i.t.ia&if" tsil "U+r'idbde'. 'ji'Uftj| ot tbwrLiuufida'11be t" Wsn'Cbtt'ils .tu'.isldto' '|>*tiiuiiua*

  ;.r lNs+p'Itdt Li.let''tRff y.UQ.esf ft1Itt.Lu.wlIlIlIll :fI Ot.1U } et4ddiii49ttatfllflrtllrstaaisllrlfuets .f&Ia ..'.IId..u., dard3sslbd ,Ido 't... 'M'4kMderlwteptilli.Uu41.AII \k lUJ1 '.dVi kites. u\) cUoualiini t who

  j SllJi'ul, Slur II'u 1allu\1'" (JuiJru.If i ,a l 11' 'ON Iv'MwJIn' ''j .acir""o.aM"'fI' & out "'II&II"III1 ", ; 1I1r wwb.s wI..trel U&.'.. rirsw.r4lbslitllslpiir t ooATfiiefeV i 10'.*. n i- tJhio\i"'aIC"Witptlu
  (' F wsrpluedFrd! dlrN".u..gi'rt/ $y+el++I t.' ', f: rti' .1" "v tiji who h' orris:u4 fttmuni 'I 4Hw...., 1_..... +M4aPtt4i...lI4bumvr.. ri16.i'f4u'i ee 'Amfrlc, llu,'"pre.o. .
  ,
  I ?
  .
  ,
  grruklrudj.eosMslrt.eyyy .
  , I. \Iltve'.a' Arta 91dsdiltillL *jb'. tugLiclfi4to 1riut-\v\ ruhUC"t elfyelrtcw' Insure lbireI.clToo. 't't"t \, It,') .. L"t !ta! It"a ..1.1 f'rr..wur .v .w( :l ieof'wlll'the'Jltf{. ,olb luru a deaf
  to = t.p9tifelrthis I
  aiiU Dariou .1
  r/ MEgdtauett"Ittbjj'Ntjyft'1 hy
  hilts I A.1 tae
  f' ..4uigrecl4Y! VI l'er' .c.W..t.'ij1tReU. tt'P fll IPblrl'tilrtII' The "f'iVbtilftr6fAwdi'rtfuJkflfirT w { .Ni \ Rna +*"vlltit earivNLW: 'jr.iVioI.J" knJ elh.ji to
  .I Ii {l I'' IIL'ait..w4' ; 'tflb ;6iM1'II. I ,"'1.1,'bAre ." ,&lLld,. o,Fl5I Mlbltts I Lu1IsMlgtltbiFjIlri1liiod, ( tU' 4tlsId IbZtau. ,, rioter carts itil"V*h e'Ui rutf.jit",' W'fcb".tu|
  \ lJru 11. I1 + "fMJ wiU) I' orn r be a*' louji aa tb. 'l--J- aMVNP' I i.4rsse f.lIflJv"
  '' U.\IJ t I r"irILrp1Nratll.IIid I waM.? AUt. T. tc, 'i1ai".wwr., ur. -'W.f ,. iffOt.; 4t4 in"tbw ttcknbI
  ( "uttberrlfi'brldLtlDiatitrfastrlRtif'usne lira Mii'i" ..ib.untt 7 -v H .,.1 !.LJ I .1.II'4Latli tiwlwrie.ottpla+ .,-jtfuwVT'R'11 '
  '
  ibaeaot ore r xation. js4'iblilwt4.E r "l.-"w.-ja ]I ,
  I -+<; flue Bona; Nwp'wMz piuiotKLnationiu. 'lJ 1 'the. .i'(bFyprBib
  Jr "
  > pu
  st'
  ,cd.lIIi.Lw&t..Cf" .' .1pi. 't- E il" V 1 d .asA t lIfl.IQ..1I I I..4I' .t ,.1\'d' &1.ofrLdeIhuli'rrl.
  .' h rtirien e 1\.rr. l
  "UlUH, u rullhll r .IJ l ?' ., Iy..reh ;.: ., i.1't Iftu lL'81r'AItHS I ""t\iJl I.tUt:1I 1I I. iu
  "
  &4oY we1lh.kA
  I1N4ldiAN > Tilt: luiel [rlllr' rJillu I'tItUti.
  ; &j'1&l\ lau.ip..tJJ L .tw8+t .. Cl' ;
  \ "b".1f srwo4Ad1'phtf"JiltuHlYof
  .: janSr.i, .k PcIHitr;' stl.staeuu toil lU C'Ul.k 0'1..1)-. .-.Y +"'-.w A.aAllti- I.I.&h.!fadaugt J'1.PAB t .t& a 'i' M, .i j Tft)'' O +alrat"'UjjNsNIi" -.I 11" ..w''fur 1Gl" -MtrartIrt.dt ..., NW trltllhe"dvATiyeneM 1f.1ICMaJl1
  .
  ,t 3fu Tilicc1f"i6b 1Qtgit4: 'IW% '> '.f ee P "I 1 I I 1M'. wort < itl ( 1 .
  , if'i.i' t."osiefiiob!" 8o\ti'ft n" tla.dpeta' tltaeoe.bW.i e/u l .u I .u ,1.
  "7ibtlpFllrPOltihdhlttfita tit t* .w this raTTtbarge, (COB / Iketrht UrWtdl.wiwrli .
  ; ilaiayTDitdv t'tib6/d/ aru'li.tIlt
  x114tFpp o
  a\c..r.. be14.r.l4 '
  i.r tirlleprlMsrJlr4 '.1 If11gi'.fe ffi 12 4111 IJ4rimlhi' 'M.o.ij t Ilau rue ,Maoi iicjil V"e, ",w r.r..r., ItAtwlY11II! rltsraippv' .I"u 1'IM.( .. ,.if- ..meu
  told-L
  b USte ; 'V T KN'tIt't(1VAIp1. I' f.aderr ol tbe ned.ra'Uiiu \ oll ..
  IjrtMrt'Iirl \ #"r.1 UMwr 1L i13ttt3StK'1"v d.e (u1IVw. to ed.iiu( the l rr
  ; awrorlr.dfat
  INDi"U1 tl "Yc |.r. .".,..' Lat., l.k'wr iT-a with '- 'atrelyl11i1Yt edf .'1S'lmyiaeslI ie turn qua us eaey 'I" lWe'ra...Mi'IIIIUli.l'be New
  I'4" U'n'IGii
  "'agstSOR111ttihNiQ.tA"Jrfr"t I sstlgtt .d11.t 1It'( ""Rn:HIN I L ng"17r loquirjt i''du 'toiNiOlle Ie 1bN'tlew _.. W s &JtiaU rh vid 4 by (k* it II a .*.ip d3utr." J.cirAI pUo LlYfrdiu'MGayid ., mud i JfwtK dl4eraatl, ..eeueOY.Ntateleatiop in

  t iUUL dltlll't1At3yM'{ 'Wirr.l1ft ? ita. earth .cart,..t4.Jt..u..It SplylgledrilfYleillRl ocrid11rJ w trr, .. u.NJfiMtrdrtlo Lliuwttil ..sirnfSii'elia6srl'
  j bRa saalt.wrw.llh.qr} tilsrcr4 rAtf ,iioiy: ; .1I'rbeawb. nwtwj; .ctif.i',.w'ws t. epppWtsstdf'4i.tetgf
  .
  , MUud. puicu aof u* will be d"'tt cd r'tl2A' } hli@af"16flsrltl<\lld klPii jd11f. i.nf !,taw..r't9 1. = ..1 ;'K< ..'11"' ..HJWa1*. .>m .,.+f ., l"n., .Nt.1eAJt./ ,llrHooi.afF94hiN .
  ad'oc wblcUhi
  wiibiu ouc.,&A&.ljc ClHbt Autorceucbetgi. I.hFrMtlo Mt fM.i tiLiN4d.4Ficblyt wow irotteeU lo lau trrllii1'afrtjltAkCe1.Elit .
  - 4".' J"U'J'UN. o.t rbberMbr'i+thocerJirywlt .y..i.CII'.l9\'C'": Iberiner 1tiv.UIi1' ads "lptleg.dd 1 & coin ., 1i1J !4tu'4! ''M"f f f\l'F'J"' 'i1 ;
  t'. ;
  tbiuk Inqoirfld .. l; 1Nlstrr'ht"r
  ( rats
  u.
  M -
  Doyou ..
  n A53' -
  }ia.--Yld1.'f a the i d6': t1..1 : '1t.Q. Y4
  1s.Nrr tklifr .
  F wWarr iiilu *,'IMk1+Maliwnihf4r agaiu. "lUUU Jiecordiogio! Ihe tfcrlp rd f"elabt iri tiv y rIJ Jll ti'\ f i'f.l'iriL 'CQ.
  f i 4k11CI.c-1tiyen'ItA utWtplsgE''.'l stycelrl.ueUltmjbf11q! W J tureaT JiUlf""gas; "oIf'couia Jo.buJ .J6ueiMIlNr t robe'lote h. ,i; pwr 1ier!i \ t. t1r"II"'l.iu r._ '1a tr it"r..J1'J. bl,, f.'JU.. Qr.I.11 .\ "

  .,' J"AM UEIt'ntN au his 1J.9Jill..f t c11T"N1&J JU> itand' ; iii"curomt& { i1'1'tu riit ite .etbbefbtl8t- ittj.1ypr"'ol I '. W'" ''t9\ W' ,.pfA ti.pii4Uaq'4tjtp..
  l.p :1iIj't1adllV.itJret; lf\ : 1 1 tlMVW'P': c'UfklM hwweClsi;Elie'ionelsldrdpl "l a .Iw''k/ s1'1I'a'U1\J''C.I l t'.id, ...Indr.r .
  .rersepa/rue'etrret6urill .rftrrtsllbteeal4 4 ) .J'J t Vt Or. ttr'UrPbl'F]" e lhdf "t ) Lfln tJ o t1. if A 8 *.A-f. W.' r .e \ 4t ),1I / tottliI matt 1 t\t n, J alfr&.rrfla'uioif ,WBufMtif'1011.L&'lft .
  mrLa du 11tIY\d'Pli.1" iAl" ti/fi
  l'
  "'t"I .'le eae '_ w'\to t iUL'l'L'' \+UL1t1) N t 1" :ittOtt1ftNfKt "ilt pUdiltnnl"iiis'rSf'd'.p 1tA i ud 1"J
  t r"+ 'frl'Jrt-' ton)N.ar.'ep I. u \l, 1lI.- / Ita. 'llt ,, 'u'llu'ticJRt i4l0WIje Tfl <7T7 V..T tb fad'BathvfairniiVtirtu.
  i iHArA ,. tiJ-"fd17w1iing Wf3id.klerNIty1t b\ud :thrlylibtleded W'NSled t \ f. .' 1'"IMt1: '..Wfu.Isl. .
  > 1 1
  WwtAtaeleMr'Fl.c, }IYllq 1,4 a4 I ; '4.'W.04 Ilsto.deFt 1U d4lipyil r rVtjy libjti ,bJi ,tlll ,1r /.'J'Ierufe'O' U I i .
  ysa+ "flr'rnl t 1D.atedart0 Y.Ao n / .. ..lid..alti'tkuIUI d to A111k1.Jiki I 1 l.d t 4dM. rfrIwfrireMito S"' itpd't" I J":t.uAh.w t lad

  ,.AUSAPAKILLA and Alm.u eryitt.7 :' Nbubl-bet .pIII.j..kif.a) i ; \1 Iid IOU',e 1J. b.i'l&t.' It'1$11411<,i'k U 4 a4'Jt4e"'l. the dullul. 5MJFI uuli I\..1 'tli..}vul'i/ tm'I ''glut t 1 Iul'pt3.1 k'tI.t'Jtr.'T4itb4Sr.?
  /. 1ft.....laVfereaJrftjikTHrt rYrhrrfarlrliuMlt bdjladtta ; eb '. P4 Liqr ,; st ( 1'trUtllaa .
  .. ell Jroluwy itib.yr et it"'a. aor.J.I\ha" .4 rid I :I If'l 11JSJNrpal of tii'fl.ori"t "IIU' Fl4ft. f' tf. : r.t. !4r.1
  -- AHK -<&-CO.JtilfttOj frdwh_. W N4+4fA Ol.y.44'(. .. J. J. tt4M. t. 'r"I _cld. ;I '.p.ta&.ld !'. lhatlrtlqulM' ?. M.buvD.IYcr4ra4"J.
  +fJl,1Ai't aloe .eh ff't.I&.tU.Jhuihti4t".rt *.. '.1"111.,1. bur I1V rtrrut/r t1 ..
  I .I.i.
  UJ1el1elll
  .sgd td,4 +UkillUUdtl.te+rt,'+tec -.---. e' Yu4J. ;fl 10 lad Lt wr.ra 1 .t.\,1

  (1Q IJ' sit Lwi'' itb, .b ire r.r L 'Jf'u(1Ntc.! A: .1 >jijw (i I trbttj4? "tew3'd httM'tN'fyeJaldllFttl.t.etta i ii wffit U>iy'w1 tbs'AI1tIla doarb wrnraw.s rillltl.iluws61eutlom "N.sy.wWri y t4. 1fffUI. '. 't1'_trf.",qJ"t'1. ,I. 11.t.1 l(

  .K :"A JIj I'1t Tl i ia 1.J.ir! R"r ry -U" we ,t skis dMr 6.l'r uklkltrollyMl 'f
  r 1' jy .r, lisptly !1ol iaiiNlt._. + ...gt+ltbcalI .
  r J .'r,.WIM 1.JiAlrla4i. .0.wrc'arr car I J c 1.,f.t a I pJsl %& t fLUy tsAI' -"tI'( cilJtl. !, 1'f4ut". kU iraft.Mtlet.lbgt .f
  >< .TC? i.; #l I"1a? fJfj ." .. !!JJW"' t.. pLai'p{ .i'jrul4iuJ/ud r.MIS+o\IU"'i '1''t tattlYK+wlrolel.'tMsirrra/eset11.14th,
  _,.,_, >4 _. .. ,. .c't. r.l L J IMJe 1' -IP'i. f+ I Ilrrt t
  ai loop' "i.!bl. 'tr1.t \I." a.ucb ,.s4rt. are ailtlih''p N 1 lWtyrtebdee 6 Irfrr'rtbPNiBo.
  rJ' eprod.ubs 1 b.t1..a bt..suri7 :. iiu tetliuctth ui a 1w \ UJ1t I whether ur u" be W,
  11USIIIRDardlWr.derud UtIAlt: c+s,':. a 1jralmb''* l t1'ad'i6lililit' \OwptaL! f erretiid 'I&Nd tdtleeibMas'j1lhtl'Zoti' 1. iJr.r.
  .c' r1OIUDltl
  + t ". t ''I\J '
  J. ._ .
  re.I p i.t"RbIy'Il'Rie E'nltLtibih di.II' 1.N 3'rs4 twsh I'tf ,
  + W.yll'TAA iZ &a rro. + tled'I'k e..lAtr.I WAI.r.-rtVibf1li.* bwuf : ddN.nf" ) e ..." t..I'11; 1:1""41he i. k
  t""II'tlCl.'JW. ptlisdtrdwr1er.fueadrjtelfsarittrjtlu
  z Is,f Nfee "t..o aidi."olll... 44' =
  tlrwil't f
  a candid Democrat in Aauricu whb'deii AI.. ."...s, .t Ibed.Mi ,. ."...lW. iii.v.U'w4' 'A I'Q .J ibv.s.Iged'h4.. ttwtlrwe t... Uf rYf1I W.YMM f Yea b.

  m l not esdnirrprrtwelyfarorM 0JirWn oJdc "n..rW4' 'I .'r b 'POfl n. &M1.J I spar I'\1 u4ur .. I' mJ "J1",..: af'' YIWtb eN r' erMN+iMrtt

  tom, gMl.l.r 'iwufeptWMY ALltebu.far1 $Elfr KJhuw 4 ,,I iiif.lJItD de"d rte i i'1' 1 11'i I,.JjtJl diUhi.t.'t'r ia''. la, il..v.td.ulnkartai'I .. 11 Hf". .JcC."i '11i1' 'l.:' I'dlcrl' I ytilJlk ri ":.I ti(t ft/n llr.4'p&/.rttJ. ar'eihCtl .
  ( wt 1lterdrtLAe'.yodh
  I-uN.ti/ .. ;
  '
  ir ttirlCSM.j ltusl !
  rrlee'1I4 ,
  4 AI I I' ... arsrlti eN ail liP.
  a1urt'tYfe :w&UJrHt-Wl fin e1r. eliri : iAdilia' ''' rlyll.4wf qu1wlrid rQl"dal !Lt vie
  Ip out Sit .. iutupo
  er 'te tb. Mae.'etrwrZ '. erlltNlist, i t .
  ritfrttt 11.* -
  qtb. hiE rtit11e1ttrt$ ."',, thsr lttae'> ':alurlifitsaBia fia81t1der \t .L 1's+JMtiliwaeito al M11 EIMtAdletet/ttlM'd4f i"rKh.ftJiC\6. Q"l dot Tito Wwltb4rara
  Atelti (i'a1kp1uIcPMug a. fsi,ikbtitl.iilelllbttl".ulaU1 I I"I .wl flH J4.Litb.t! 4aVlf" MrwJi.$ ; 7 .j i$I rd3'riduid94) rg1e.
  t ieier uco fw 4" .
  'd l '
  at.\ lr'uur
  Nr1rNIGw Mha L4+lcrifidNelogarrillfeupp I "' f1" I' 'M durt
  !NW O- .naI"af
  '
  'lrligBTG tt'Jlr be't alf"e ta dhfo cdtI.girt' .
  urr a ire lMAt3:4I4Rdh.r ckejLQe f mll ounlPlW4 I t ADUtrtlip ,. rt a."Itd"'N MTh (1 I
  b..1 t
  G4t1.Tba .w 4.'I'te'jr l/ferl/ aI
  ty4M
  e !, r elt + ; s a ,. &
  ?I_ \A-\.i; JIbU.4.,b; tN lBuly f..r.w..tail ? Iat+p- wJ tI roLyur6iw8'tb mr
  .t'M fwd.av y.lb4I < (ilrCla;. J )I' i'J.trUr11 mvea
  ; 1. s ,QI ... nay No. +?I r+t .W 1u1,
  .1'0. ..,. _..na.MI ..J .I lttad MM
  "' ,. :4Ve'abie.ticd.slI J .caws
  W pure f4'
  1'Cf. 1 -.T' j fo .. rile ..- wb1 u. r'If. '' 16t't W. aut be.1&una"ldJ
  rndenigrd4sde t16b1 .1J1t' i { 'eo''te6uk.'ihi"Ora4. +yihour. Nultlsr I cv ..
  i
  jt. .r.J .
  : I
  &[mrm nili .1\.r'.acTP.acit II use4' I 1I 1""hi'1itWi \
  f" IIS
  n etit n 'Ibil' tb do"b..b"1Oi Juu 'Ct1t 4.. t.. rs e.siur'1Tb f .pt,1. tte4draug.W.usrrlwoytoelw i tAM sihe'ttht rbtadfl (iMtr,.. J ___ Vlt"4f t rJP'lltti\sets ',11
  caPict?, .L" .U NWJ&J p. llkll'efuALf
  ... II 4
  .
  ofL& Waal was tbtee r i>aUI of 7f11r.aeeston'4.akliaib.tlfllet'ntb .. Duel ,lp+d.rMhtr.MUJ ttHls1olat.alWprt. i
  *.q rigorindpRtilsM.rm,1 > an4 aii- u> !&." 41Mad1rr rsSghp rr.p n -"
  '
  .. Loy aid AdaiD 1.c 1a 1IiVr'rarr t i yuu4trulAdrne: t ui.. ":wpp.rta.pch r 4I.a .. w" :..._le.." ut sIi' 'ar.'J. .', LV... f :n-.r./. I.th. .

  behtufure, Wt lb. scrwpwtdlgll114 grit .tit>t..Jttdu..1or ; .1hrldrAT. l9tftlCyaut Jar 1' p.tah.-ua4 ,.i Jt. '" :: 4t4 J "4. =I i Ji eetMldiMe I ,Nj7Mt.FULlto .

  tr.Mdit if 01 P .. .rjJ1.e.i -Wthgrw4r *aff etlta of De octae1; a'jbF'hq' Uwe11Mj Ur"tifaa t ii .u'&a A' thirttrd h 111Itdt/lth/ .
  puma ip. 5- u.I $ .
  -r b c ,": ; MUtlWtJu.:'. iN 1i f"the"tiolutl I. I .. .
  U.ouArds < rretbo1&U da jrefll iu r.61 .. ', fJ. r.d
  14 i t 'r
  'weP..1iItk 'I
  Bi SA 1t't'2\'N\ si 011.4tng r_.e.!h.Q.I iH IV as erfUgtrrjyQ l'Z' 1.-r k !0
  r.j"if [ .4 t\r(114 .
  ti
  T ..w.: pgt I ;. hair
  iuadewjedr tbsi I4..
  Itb
  le u of w ur cojrv & .'" N* liJ". "
  'i *** ilJ ., ."J .." ";--1 .un", Wi'1L1i. It1'.Ud.,.: 1..t d+l f 1. '
  s r A a l w t\I. < Iti&Mte5to1 "ZotMrp1diacir 4 s eeetd -_ '
  ]wy \ rlr.
  4 t. U JWr In jlt5< -f k i ,Jt .. ,* i. wftleVBt-e; ;:. I4f.o.wriler e Wus&s : 1 i; eItw'sp'
  a.r I. bests Arj&ft3i t.t lyailorlylb1trtUj li. a4ri Ir
  .
  re
  1ta4 J 1C'ti'fua
  .bTAUL1s.ud crrelut tu uertl IU..J.q..It prloci4l !U.ytU th.urt"T.l&&jSi! Iry UU t1ri Q'' 4'I (,waa tW.a\u.
  lit M WM1Wt : I r I".. tlJJ L F ee1'r l'etw' Eli see bala'ettr1

  ttUr .4 II Y1IC. fudkwi46' :. ,f IV.w, .,'f 1 W.. -I. tl t weo+. L"f I odt t. e .loth ai'i4&
  !f1lft'tii r
  .
  'f I 14*
  e.-
  .  -. -. ii1. __ .'tic. .. ,.-". <. .. .'.
  -
  .Y .. r a
  1MWssv

  rrtti1 hIcknus'.-Tka '.W w 1. ..a sd pn. 13:. C Ur.wa, A. s ? r a a

  cr lic otgan. ar. 1.p7i .N

  idea to tbtlr avU lkl a 1 f
  .
  out of tfc. way _

  .., ticlcr", aM i

  ...Ied tit ,..U iU., N 11.lfata6 tlalri sd4 abM ingwa ,M .' "JC i r dIr N W ''

  q.... uN ,.4A" 11 t.f. *' ,

  $ -II It" ,leitb..l .d iMi .. w .+ t.MM a1. ..>. .>. .O.1 hr r iitbsVSr

  Jo'IIa' ; ..... j"ftftl 1 "R0i1eb 4at 1l6.1/ F r Nswab
  .I w 11Jr 'i' e I -I If"r.I' 1* talibai.be
  1111 I. bs a ..'eM. ..1.w7ttlk .a s.jtfaa, Iib&tIt.Iw1JJ t lei -, f..l..1IaI I. / ,

  a. 1'ln_ .

  i '. .'"'V i _v iu'"I 1 114 tl j ..I ,. tort q''I h1+.I ji h....t : d- ."

  Illiil'll":81'tW..it1r'1'11o' "1- jh / iT' iw4rlfdib:' t I. j aM._... 'it11'-.W i6:' I

  ( ,. / 'j., ';
  itlftW 1 Oe.ittr iithdr' Ni7w1'/ NATIONAL,.,.. AMERICAN .nCC' ,: Jt 'J .n..ft.-P.n.z.p..a.'jf.: fT yu .. I ft111g1 ....J .. =... :
  .. altt'rMwi1I1'. '.. 'till p. ,'!r.A'Ii'at.1' IM ft'lvlil:! !'_ -k. I J .IIh /u I -- .- ..=- 1
  ,
  j" ret .. ,.
  'Ida' .a.J l.J. t.-f.aL' i1 7qE' r ., .lrWMIN.MYItrN'I .
  .' 4N li.l!iYvr 1in-"MfW .J .114. n"
  .. t.' f.. P. 40."t. 'r J' ">M.J:4'.a.1 ., Pf1 ===" .
  '.'.. '.f., "I.W..J W 4 'iI.j I"-O "" ':' *.w (,I", f"' '. jr. lot } ... itEwbNl. I.

  /' 'aajr*mm fklf' ." I t.' r ulyw.lb.twitiltw ', III vkacibi }J I Af. Pi.'t' '..a.:1n.'. .NM-iWJ.". .r. .l JI1 u .
  'I > :
  I'
  "tiw\ :
  "And.. w ifa*>air... JIftI !: ., ,iM ft. 'W. nr t y tlo, i 1n' .
  tH F.n... "tw"N.4MIifg ..J._. "? .,Ie.&Ii t.ipqwslaIvIt1Icrw ..r- tVS (. J1I. M1.r1..pt.f : \ J' Ji '"- llt. I'
  .... tp/ ..Mdl I1oq.jlM Wr'4'grII..1 r. f' I 1"1. t" C f .
  ...._I... .Iai.taid l.Iiw'Ira. I 1a. i i'rI' \ '
  : ".. p.'T .'WJ'p.
  tiw1.f .sd Delhds ..l : a,
  'W.t1t.. 'tt"'Ui.Ut'ftori'aflMhv "A.f At' ti Itt:, "hV\V'r l ., s.t irIWt t9aViu1K .klf}.laiarag *.*** .i"-1-- tNS1 tlia..elttSSI7 a. tlrillI. "1.. f4tl.iJUl'.

  ... : ,. "..\ 1 't .art. .. ,I. ,'. r.. 'rl 'I' :.'1"t1... 't ,to .....111.I .CI"'.; .; 'M'Wry.' t.' .\; **/ .,, 1wMpicr -. .ha ... .IMitefr ii a i .

  _a' J i"sd': '. l'lMW.-. id DiV Ir. ftll -: w..q" I. ,It, .h1uti! ,,.tt,",.I, b.llJxitpsu .t y. ... .'..... r
  INl Ibs.W.. i/7rtl.' ftoei Sgdtrrr'N 'f'I." RL.m aJr.-t'. ": .......U.n.. W.bMw --1 _I. :':= :

  = batd'f.erifkir'. ..,.tM. ttrJ1)irl,7tN' f ,.. ( +.. a.J....wll_ !; r.., t .ig r biol. 'b'w hall.air. .td. .., ,.. an .." tibbla' ._'IN\' "..'\* H--I i
  / i
  "
  pprt.ti.i 'M1t"1Jj .' .' f. "fvti. .,.\i.. .:., ., I.) t.t.fyl :l'(1riyl If itt 'iNtl l jiirls4..N v.Iium..J..'IIx.'IlU 1ii IdiNttJplit"llal lt il Nutt'' .
  14,1 1kjrU111w 1
  VIhiYl1I'.b4
  Ulyrgr .
  pl. __ "! l. I t ili. r .. "
  \ .k.ff alai it
  ; ; tJU'MIf. l1tISRf''f :" 1.W 'Le. a.bra.uiJwrJi.l .j' .. .
  fl.gli4d . ,, J,1"" t.'TJ'If" 1'+ x, .m! ... ...>ptoaa tzI .
  .r '' nlr"oI 'OItaa'11)1)l tn11'f d1J.g.a.wIto/11t1.1g1 .. w,,kan..if. 11w Iy Qd..tiig.G .fm41 -.
  1e,1114wriw".' 'U.... I ? n.b"" :,.1 1diir ."\ ff.Ii; fJ l !I I4 J. / .duuis d./70 a.4 {lsrpgM;_"',i !I>1 ....".tMt,.. .uWi I, .bMapshkihM4 ,. ".L._11..

  : fit" tOil", Ihftwt ttll t f>a atsri4kssdl.witsas ;"' "" j' pt.'1b\ 1 1" g7uae,, .:..utblra ..,... ...... aoilu1'sud wo ..:;... IgLM..a141ia flsipt4ttrttiesht.u : N .gb"if 1isS.fa ;.i 8Ittt"
  ab.ws.r1' ;r.. ... .,. : f M.._.hail iq 11.1bl :
  Wb7dldsgtrIieaiaillf ,
  t..lVaaastted
  'W&hCA 'fiWttd:
  .
  'r..h1dr.a. II' k \ tl brentia U.At11IsN WI Mi f4M
  ... u. a.wily ( I
  .
  .
  41 a U1 .
  r6f. ,pr.1.>.fJ.41'. .Jr.'f 'Plt'r. rnm 00'0 M141i1) y r.P npc't 'r I .w lyilslb+ <. ptt&J I aaISMt ; 'il" kUc.pt0
  '.Ir : '. d. Jii/ ;ait t W' .). .. +_ flIMW.f.4.r 1 'tI.. .;. ttll,.fIp1M$ af'1C11Jai1&. "II '."W1
  1a,...tJ s)1'iiIvy}} : IJ .. .,.I_ '( IJ't:J't:; ___. I': .b.tbal jlN .0 Mkt. 1a
  1I1Uf'IIf&f.. ,. M..J. J iwwid ,',.** .{.Iab w.4ki.laaq 1"Ili ss7tiU.ktt.M Aiq ..R+Jrae ojr..Know. MO Y. it aw t.n.ifauin. ty..tab7.. Alb. \biU' '
  tH 'c tT c :vT. '.. "/ '' ;. It iii t'eldilai' 1.Jt fi+ sA1 1 ( hrl .. .
  a tuttMt t
  t..ssli ti b ..,.. .!*i ffili Sn j.Mi. _, .. t "r". : t, oJ ..... doa'btiald .edtriand im pan
  1'It till "I ".1 1. I.H r' 'fla. r HU-. !..wi.daci. aIIA )bU artk U t tmlia.
  prwp.e/f1i11.w,:.It0 +.11.41.r ftrt.I. 'tr'' 'IT4.i'II': 1-tMJt5a5M a bii q..O. I.i of '
  1
  deb r..t rrllUl+IV1'1IOh' o1td r. A.- W tcjOJJ Qj ot4r IJ} .lllltdiag-I .fidti 4, Lj:iuwIM 1.. ,_w..IM., Taid,..I p aftaa. .iliiy.Ialeitolelreum ; .., .ad/7. M. r..
  ,1"\1 .1 Wj b4 f icd ikct Awd
  ,,loll ri' ..,,Wi;(a1)ib.r' a !II"A .atIIS .. J w I pt1 61pi.s.1' I1.Iilp. ,.lost WIN';VlMJk4.lt' arid''kiw'ie.I u if ill*is*M* lw it s tile M trrtnc.frror..paralj. M Ptot {:."Ittlbrr7 ,IIo.. }


  UalMi.. _r'' .rt* in Ihs ,.k*..!.,(. :. ,:\!! .. IAtNryw'" Mdl i6iM1I. 1.ri \\w.1Jo: ta fWand to tim H, llw Nlt..w t yllnsfpaa7 ,dud Ibis.satkoa "fir, .is is| pp .wq lbsnb5Wt,aabsuskst

  fcl. ondttlo .llUMtfrf 7'.$* d,_I' 1"1,1. .' J .CllIt ..1.: .1l;, iN.. .1,!i" 1 4"" N.wepq ..fa'sfbw.tdi7illluW .I ." TbdrVb1.tIN Oadl'.11.I.Ift M.. aw, .Nrs M ..IUsJ>ti.kilo.

  Jla11U1111. ;' ''"t.rfll ,,:,' "", 4u1 f ,Jet= aTp.tWlkaletp >< a ad' p'''' b.I&fnI' .' klk. .la I ali.4swtldll. UAssilsrrs+t ., pdye Mtl! l'tn x 1 ,.

  .tt' ',, ", v.I.'I'u, ..., .UI .I. Iff.'J 'Ii' <{fft ; ru.aE'i 4rtA.4. tit a. giafwlwprsaitacio. :I b hi"u1 ...1' 9wiiw4rrliI, a!.=..itatIttr t.t.i. 'v .. ..,.lalistl fut 1sj4'tiai, ikal k. lam.rtrt. Ii.Irrfgwpt4,_".WIbs'
  '" I U. .J. N8QI' "'CMJB >df byb.4 .:+., ;& .. Stiul(t'I4s Ctu 11C n. ...
  Mid'
  jsd.rten ptI t.tWJ1lbtjait"! +in17,1p.di .' f'Iita.tei nd dfi' 4 q; .. AtpqIt ,r J 1 bwisMsd iasllt5.fi .
  If'.,.iwhat, ib.ab..a...ahaiss'bbdrtl. ..M(t4it r at+prf''C.\,4tMntJ.1,arc ISItPArl.n. i. ly'1i i.pr..tiils: Jfj: 1'. kria.t.4tlwtrnrKii .,..tat tirj bs/p I' ; !'""tt41fb.tlolk.'Ikr1batlba' ** s1n..I,t.cw... r

  ..; .ih. ... ".. .t,* 1 1If .tlQ t1&p..polaIadlM/ol '" ..1tnKIs.erffbe iR, : ISt 1M _. .a.. 'fuIlaobzead wb1. ; e.lkislf.spryk I M7r ewa.AnihitwJd u ce1m u.lw cd ir... .V1a, M .-'11112Illenn
  ,
  .
  ..
  pr.n IM'! I fi rl.l;. aall',.. t"frttl,Jd.ikIIMM.4 ," ..liq 4t.1io..a1rI1 1 N4usad bl; \". ;. :.i l.- '1i. ... i. .\Ifo.\ |kft 1 uypt ._,1114Iha Lair. .'..rl'rlMstiatb
  letp
  Ill" .. .,((11e1.rj ., ,CotkoUta < Ja
  J toy t.
  J 1.\ paa
  .t ,I. "" f ... ..... ( f riii .'Mi-Uw. u". uf uc'll.r'.J. 1.I i ( +Mtrh4j..tlitliIrSb.AsI$7)I1fwrdiwp"4bs1
  l it9
  >
  lSflI'. I''W tj Iv ,.. kt ,*,. a NuMg1SS ..Wcta bs:sfida M MUioa ii + '!
  'It J 1ootUI. ... S'I : '.' 7 I'' r vur.1' : } f. it''r 1M 'wci
  ,,; ". .. ..'... .h. .. .t1'.J. !r "III tr/ ". 11 QAS.",, .1 R.tmu .;. !1iJ...,prM; .! I E 'ti''to"If.'srr. 'W. nlMa t 1 .11.I ., ',.,In.buidwMl linl'HrMyrkt 1a, -. 1as.dsnti .M..(..! N m.
  ! If:1a.. .&'If "r, ./.' +ll..awt.liewt Ir4Je"ilar/11r7,4. :',,.,. el.1"f.y"l-. >:iU/l f..II r.V.'VJi1"*.*|.7,,*. ; _t&.r'" i I ttY 'am1,Af bWamr to.torcd d 1i.i.IbusIN4l.N aII rt>

  jq..7-fbfl w7I' ..1tsw I ".W..i&e., is1Ie '1f"B. x,11', H i ". .' '.,UI"I 'PJ."UJJU 'l".J'r.f 'f6I# "..pl41b1pb.Lst.tr.ll '!.OIJ..1a t'..Nau.Ia:t..iiT ; 'ia+ I a brim fcte(I I"i Md...did .,.' Mrk &itloall ,.I.pspba.la>..rII inn Ibis

  .Mt..4<..Icu.-Y= ...Mt. 'I dl&I ..'i.1t1't. \MI,,..tilgir7.''rynp.1a.1f' 1/1 ,ud-i. ., .. ., ., tar'Ji1't11i11Itf8llgtliWip.'ii'ste..ia: atUNtlii.'I 1.pr". (".IAN:....' ...Mitwpalb,11p11

  , .11'.t .atpd b1 d. .WI qN IM4b &s 'to .1A .. .Iasr4pflttllt'Iro,117Lo ptM ..bjiibr 1V.f 1.lGl7;l''NW. .I'."ilrt;.i.1 a 1i li.tr. (, : ,-im'hi'...\lah wrklas >1a-11s, .lftrlilb.sr. '

  \ V..cJ. WJ 11 b ot accord er t!I. r I ." ..w'. .,. i1\J.. ."I. 1jR!, tn.'tl. ''JI":.,,.W.' .f.,., '',. pe', .: pr..eliptn.dal+,\1.III/A. bi rj. r .. a .o jrhL ..uPdtd.lpIecta.r. / al sir iiwyiia, Mal tlXf Viti .as'

  ..tULW1; ." SacrJ.-it.. ,tI.1M'. ; ." ., -1 .. .. .I..\'i...i r t NVAHI 1 MJM M" m.ral I'W'.! ..... k .. .. .".. .I.wi f,I p.4tik..II .). M Ube let Ikat MM ttaiitf Mew. JWM .w 0IoM.M
  ..
  Il1. A.aia.t' : .' / : ;\; ili" riinfiw j u w/ "v 1 ''II ,, .._ :
  i P.khsbWtr ktFR4 'J \--1. lalb f clmiMfet ...,
  "" "'_ .". .Pk. 7tu J"p119YAa1 t' Aoh11,1/MIIM siAad7, MbU Mf| MMac iMi akavutf '
  ." I..M.y .V Li ,'iu !t wad.a.7 I t t .
  } t .
  b. QIIC L "Ir '
  pt:7ap pltl JlQ E! eitil IV oat hww ol ttt* -.
  ,
  .. _J. twIt4hia wb.YlFi i t p lr tftftalMAkb aa7
  (. ma4pb.a
  ....II' 11 l'4tI1'Ma ,. 'I' I ....,'e.wt+p.t ,
  t. .
  was ibkii '! \ f'4't.r .Mrri""7.iade7 t ig a. 1A4'Iildt ((84sd)" ') II ,J Mae.wtflliwld'biJl .iii."! &. b..ar. Ms b Ml ) towiMWv rilM9Jgi> li.j. ''a1iIb.l
  ckqe4. j"J' f ,Ht t1'.h M1dW it. .a..r1' CM"articUd.. ;. ..) ...
  W .1.
  e..a.I 'f 14 ,. : ,"Bdbr.Y ,1, .. ( kMi.. M..MJ'n. !.rr.:. tt.itfas a. is. ".,tiiM s m trRl.vti I Iw1L J- IsII
  tbblit
  ,
  1t b
  { / Hi ;111C1pIH M 1p1tI14a1dtMlNh.M111 k I .
  w lww ) .
  ,riot, aa4 tw,11WNYd4 .1 :. &iuc, f.i'"tt.a1 .NU. Y.r.f: : 'r 'r-i wefid lost h ea'tbll'ftb: dtkjllrsd lNfattll .all .
  ,rS7YYTaM1ttIM i7l .n : t..1< c., ..4..4Iba j sfVyi.. ;t ul J.k117 utht.p. .", d..i. _.,..! ,:-..',.. kItist
  / .
  % eIac1! at i4 1.n n 11.s4 ,Uq._.1. ..f..IylteltMft4t. ( '. .I.-t'I..wt. ...." It'.4.,

  1 o4i4AJks "}'sl. .Ja} Nu o; iI I :"_... .:. tstttelt.lab: -. ww pra.rra is '. ', 'I I bWtt I-w.jt f Y> 1'+WrZsIiLx '1 Yt'' ., Ant ..".-..' .!rtttfleWl. dt tlial'" .

  ... '! Mfr,j14ui.l' / I iltlr tWIibsp Ihe'MaSM' ta 11 .k:bhtsd 01tltt( 'tfiueJl ,.1t fW 1''. n* UI .. .1 JM_1M +tri.1_, tstrY lkfYl,\ I

  1kwr4 k. wsll,. !?'fIt ':- ...'U' 1-'itmMt'V"\,1&.\, .l f.ai.. ."W1ta w t (rw .lm. / s .lap, 1:11 M f. fa. .Ii t ..1tI .Mut._ .c fuUt.r.tf_. ..q r.ltliti ibJlltibiuit'kI UIJ / .

  r'. ,Jr1 tr us kt."J \-r.t f WMbvW 'P. .l'nU. fill .tTJr.'P''i'l' '' .A"'I.h.JI..I' _.j..II"JlJ.' I'T H.I. ,' _r tuvp.rtL1''t' K',.Ila'.,"at.I''.'. .. .'1U' Irteis.1' 'd14M....,. rw kaltl y.N'kTd., I11' ...

  .If 'c,4 .1..J4}"far'1f't! ...tbil raA .J.'Nt Mltlk 11a I.llsigla' .IStits+..spprtwiprlb A j TMj iil"d'tl' .,'.1/'" ? q ibli.ntNsMi Jtl11J>. 1athsntia daw). .. ..wJ. .... 011. ...,'.
  .If U tg41
  ,
  Ith rtisRtltr at, Nq "r. .ibSNAwriYMttlSi. blatt ..rnbiib *.,t S1',. "i&:1iLl'tHl.uli'iJiU. wla. w lti'" 441 g ii: hair i _' L.aN.i 1i11r. k.. ,t>rSieFi4 ." 1..IiI duislI 1a JM.ta113.tI11i.8N'd ".- ,
  { ., a.tlttAsla tktI111ass.e'1bi16t1N / It I ....
  IaIa''
  ., I J-.I.J '" Wi f74, ,Iitdtwrv tl..Jo.. ; r ,.. : N.ai
  't It.f .. i
  r"
  ; 1'Ji .t It sitI'fL
  UjdJ..J.a tY bpoatl
  [ rttr'r .
  ( r.1 r.e..w u of' wdi p lrir Mr piPl'pt1 It7 luau.
  P '. J !,"'." lu.t .,n .1.. :1u. 2TI lrtP tt .IIt..nT'rr.t I Irem ikf.r....h .I 15i 14t'Mdi'klptttIa M+ p.tkt, +ds 'J. r ..' .tr lrttll& .wlkIu.i
  sM3
  1.1+tuq ." .n M"ffr' r 1M a". ... t3I..i wANgRl\M 'a "'hfI+ ...=' j pA J .
  .
  .
  .J' J.t.'A1J'l1.l . a tthtals.l. { .r .. a .1Ii sbs4. I&Ie aims meWI .
  .'' ...f'M .n"1 ;n4)) i ..'q f:,.: 11a1MiI .",)..I ;r r .Jit (.\ 1',7" ... .III" ., ....
  nl.
  % .
  ,
  e4
  UChl. T Yl. i l ; 'flli WIllI...Ji ii UI..W. .t'
  .
  P :npl.e1 .. 'w I t. IA4
  of1." W .JX.Al'- I I .:"J"r"; & 'dU'D'{1fi.2 u/I.f.u.1i IiLIH .n .4 u 411; .w.\. \,1--( .u rq". : !''i T ';'Wf.t"Ii Vii', i 1itNes. bi+r.rir'il, J 1 : _.. ... ft.'I "

  ' w J .. _It Is La'ba..ts1' t9 I dd.'lI h ;t 1,. .Ij a.4 C.4M.i1asi.l.u .Qt. I.'! trilt .. ( ,'."... ,, .
  " rjMl r. + W. r.alb .r,1eiws the. 1 1 O* aaM fct .
  /1J1.tlttl ..aw, tad 44.lir. .. .ff apgky : tOstl i M 'J11dw. Itr1l1 .art
  dfo g. a.. ..... M.iisdj ,Ill feH tatlal.Bs1'I.... I. J \ ... .Itb. [ -' N -I. rt
  ..IN' "'Iu .'ilS"tUorfa B.chssrs, IlgoatMdAfligtM7_" .4q...isipSA.ba1s.I q y,. J .1 .',),..' ... ., '.1101
  ..iT'd 'u 1
  i, .' Jf IUMU .' .J. .11.,..J r"P.-V.-,1 .. ... .,tlln,. kc.iitiNllyd.. I. t .idh|%a At. *r._.'OI tta B tt. a41ps.0i4 Alit I .: 4EM6 +
  Ii "L ,
  \. .119 } .' ... \.I i tb.7 .w..W' .. :1.:: :11 j/II''e U 1 ." Ji1.IMlit'sIINSIpes t.'
  J IM' .. a.b N
  Ii t. S.. 1i4.!.' a .c., r." "",, #J'.' i" pltw tbilt"MM'qM's1U -I a
  <"\' .nuT T71 V1'Vid r .J I .,L' ltielddllriot 1k l.I t'. _. itl"'Me
  1' ,
  1 'c 'IiI: l7 I' '
  .
  Elactort rf n MI J'I' .. .,' :. {..1.. .. : .'.' .,1 /* ) 'i..J-.T '
  ,Ww'&JW'firfWT ? .1. rV/ .. !I..t II" 'J r"ftQt !' bar II. ), =fA M -1"..air:1- *..1t |,". I. I

  fr !J f.< I :li .tt. 't fSY_" ';'9!! -.fc '''.'. I a''bi I .+ 1 .. C I lite .I., .. -

  .: .z : Mr. Buekaiwu IIr.\.M1!*,. 1 tofeCcf r..i 1 ii ; 7 1 i r. .l.\. ... ;.. .... ".' : {, .t.t1. sli I aiM r
  '
  .. .
  r.d1.4T"f ,
  tE !t riJ .. fII.IDo.. _. .. i .i '
  l ." \ j\,1I1 MM. (p.tlup"LsMb pfai'z wp,b&fl.n r 't I "iT. II'; 1. '. .
  aM/M 1 hboaaI'1 w. I. (tl ,. .t 'N.U.W..M Iskras,la".." ...' d.ls 1. ". 11ttrM +S 1 ,'I sl1l.Mr1iF! .
  rf'" yy'{ 'I .1'109L-).. ,". :iJ ; !ttl.( : f fid. N .eDdtor'V Iripiadtt ( tL/r/ .a...aasys .'Mi_"1, aid ri11M .j' ..1t1e.d w sws wrf.

  iii, ,'., .,. I f .' .. .1 ,, l =.J!' I ... .. "tl. .Ut'M 17 I IN..aSbtadaMr. .i,4. .MIl. /..&IIe btaU| & ; ..
  I'T. .'_.." w-..,. ptPlu.-'."cry .. J, w 1 UII.dt .'.:;r: ,d 'CWJ Illi 'A{' tbM iLai ''.I lti... 11j W rs.iotinib.rreu..aMSN1i'usgsl .I L. ritiiM 41. .""IIM. f" ,

  ..i UL 1 .,''1t1 JL'r mit' .. rlo.1J., : ,.q..Y1i. ."I.\i.'W:,IIpst ,-,t O'r. ,'t'.n li gbi,.l .. ..IJ.IJ.I .r1. .,'..'. I : i I .': .'eat7..1Mi' itt"Jw\ N' b.4.. .., A '..11.t1.! ..

  ''em l'4S ','rlJ'II'Ihiii 1<1l.t.!e' ._' ,.''*t.I ?, ,. iN i .. pit 1apsju', .' fl. .,' t 'IYcr.l ,' h !.,., .. 1 ,... '. .wiJi1 1 bu'sad ==,.itIbA, ,.I ..I"."! t'lcBtthtra"It.-.naa It .
  .
  ., .UalPCI furl ift'i LA. .DGi'"d 1 i 'Mdt14ii.1't(1li .1Ny.Aiii : _'.aIr.'r." ..-1 J."JM /
  It
  .I .
  i .
  .. ..
  '
  slu.1 .IH/IJII.
  .rft.o
  r. .b.1: ;tlfi4 i.'tbrbud.4.'Tiflsdr MW..l1. J.dl..J.'t-. m.. ilridl'ktt; .tAhl' htMtit.slkl .a UI i111ttN:1't,. ,i iI' U'I.. .'f1'w.is.welt.

  $ a1d.l yttusss.bIb..b.4t. t M4 taSlrWdbaderr .Ibd..1Hiht 'aw dbdli '1T11s.k : iA fl\Na'a-J .,.. .'Wa' I ;arbor. .(.Ytl1.....r. ..
  1lst11ral.sb theI1JN I 1.I ,.: '. .-r'. 11J,.. 1 tl'I..lr., .. .I.M rni. tr J I..r..t.tJI6Ud, ;; 1 j :a :: -" ",.It.J. .A.._.."..

  Mf., .. : .4.. '! ..11. 'c '1 .4 JM-. i MM (ia iai, .
  .. Ii "I, Jn t.J.I J :" .. :- stlh vtW0 It, I,i1.i.,V' .Jt." : "._ i 'wj.TAe .
  ._.. .. _fi; \4. .. I_ I J. lf ''!rWWt
  .
  Ui t"IOei.i3AMt4.rdpnwb.lrtillfi! .r' ; U.lly'Ytbw di"Ut*., fit !.tfI1 Iai" tlai.AMI .i1>.I : 1dsgA1'"..pJtANt".. -.1&.:s M 4tte11j7si1' ,".' "..... _i,,.I worm, '1 tt111- .dI.cl.a41 .
  phMMbi > .
  .
  list ,
  dq.bJ ;Il,
  "t\:
  ........ a.w 1Ji1. lrrlMl hrst-.I..\W4.< awil'..4tttriltidtllew' bnMif iiiIp .. *'. i J T . SWesirlW .f.1
  pqi '
  p rawai. Matt."*IJI\n lo| tfJv" k4r .,r .. r..ijl1.'i"IU'Wfu.."" *. '\ _M- ...""" '.'C f.: $ '. w, it\ R ill
  ,M'If -rnr! t(1' ., Rt ,v1j'I 4 ( uJJMWllMM9 'i / b.t .I'fN : .." n=.. fa, .
  L. M' 3- ,f, 17 < 7M6 '}f.-, ., .M=.tI'eJiff 1 ''"' att4Ja4.EspiItlt11t1t)+q' t z'wt
  II''p J:. I. r.. ''pii'li ,. JtItR K i .1 1 w M4'._ ...' 'w qM4
  V uM. ..f1tM I ; .f.flt
  11.1' ...
  ,!M' .., I) If"j '" It' I '
  r' ; fl 1 .i .! ".\. R. .Il.gloIbt..f."W. 1d 1'libatd't 'J ,.".. 1 M1 ; i r.MtIJaia ".I., t. iM.). -.r'l' :Jo& .

  ., .,. ,. 1--1-+ .. ? "r !# ''pl/dti{/ S1I1liz 'UCf fet *4fe* lia .. I. r I J vtta. SsM.ll.d.p..ltr
  v. I. kT ftcw4 } tt :
  ,
  '
  :
  \1 w 10th LIILraaov.ap \ t Y 4 J.61' ( t47 .. '111"1' r 'WH
  f. ? ", .I'iv' -.1 ,or .. k 4 ., f f -' "" t vi : 'I.'i :I :!"
  ,bit jW4.t"j.:7I ." r.nJr\'l r. ; _.J +OII..IL 11p.miles'.s.. u .m"/'i1 r
  .a.., . "IJ. + A1. I tr.r 9. .1.ih. lItJ. ..V, .{ .4WW I' 4W t-. waLIa_ .
  .\j ...frcaiLcs L ., ... tea: rte -_ If- I
  11.'wt t I 'I .." b.'.W a -t ''MtC L Ilar.l. t Iii .
  .
  ,
  .u r"I IDrt.$}.. ,tea41. UwI
  '.. .,It ., r.tt\ wit Ilw 6
  .. M.= ;r"I 'n. .,' r.-j "_1tJf1 ter J
  "
  c. .Ie .JI ... t f WAWk I p.t ..i" .. ... 'iI -I..fP' 'f'. .. -' t. .. i iI
  s 'k_ .W ,jWA,... tl.. ,". ..'. 9 JeiaIM. = J '
  "
  J 'tW
  .t. I'... brtJa; r !ti+s.l4i.1 !. i..M'.% .tff '
  .CM"..ap13 1111.iWI '* J .M/MK'L1 BlI N4p.lttlradli ..t1s.i.7u!twbela.tl7.,a:11, ,. .' YI.l.ds.ttl. li. k.afr4. .,* : bl' ,U l1T UrV:' !
  d Ili II11 tltt.
  pI----M w...1 ,. dtlatIMJnt rls.d1 -.t.. ..' ,M'ggb', .: i1tlY.nirli..i.. t. '. s ..IIIIJJUh,= :p ......I ,
  'fW .
  '1 riar 1 f' 'W.. .,tk'.c&"il. w.uulL 1L..1 t tll.zUL tg. .
  4
  : ." _
  .7 .Il\ .
  4ailk.i
  ''' da l'.it.te4$3'tt itlailbittid'tbtrbb. 'R" 'at "restsdqt .,\.( Z l' "
  .t \ '.>llriti1lt! lOtaw7Ptlgt WI = Asps .. .
  "
  ik sat>a U JisphasMwws.riail .W'.I.
  : ... N'ar' ," t' YIIh .t tJ, t ,.
  I 1 ft. """ }!+14M ( II I "IN .
  "iJawwl.g M tJaal. lti+ .I. .), :.et-JW"HM. ..",-. a .f'r> 4G.. .- tl 1-*,. .I 4a,. ..... .
  wbleb-ML.UWO JMA a rUaa ." .iIL.1iIr.. w. :
  tfI4 4 .I' lk' >, -j i4liw4LP .. ,'-IW"'t..' t .. 1 ,.1. ssw -a'.f..IJ I.' 'QM' ... .-" :.. -..." nin.I 1.."SMIJ .

  "."Kwtk' 1l l A4 .Y ...'H.'Wi'.a:1. : aIk 1V't"P9 N' II..J\ idk. *' 'l, .B=; -' .. I
  1, W. .. ; ; rt. :
  ,I v.--r.tL t .;1T'rn. '
  bial ..h M i Q 'm' .n. k7 '. ,., JIII"''.,
  ifIII u.
  ) ; ; u'a .1 -B.--n : "
  w Ud K. .. .,.. eiii 'l 'I"., .WOJI
  1 .
  .
  .
  : ; 'L( N + ....t.dtb i. "".. I '.:. ,. J.It;.
  'W ,ftf.Ye r. 1:d IIr ..''Wllj .. .. i 'if.J't'f. .. II
  .
  I
  .
  ,the s S$117 .. tba11g.sc,11.I l '- ;. I t I .. 1\t' ,..( Mi. .' ...
  J .II eta East mLiI .. ...". 1 iiWt'JM"t' > I b C..JH' .... .u. =a VI.;
  .
  1 1r 1t r '. & .. 'f"lJef 11'w ;=
  ;... "" ;
  '
  ..
  .'ra .
  I

  .


  .
  L r
  -  -- --- ---

  .
  -- ---- -
  -
  '' '
  -
  r .
  .
  It'L
  .. .,. ,
  \ : -
  <_... :1II1i6i1I'1 fdtJ!;. n f. 1nL ..A. .roJUWQOD rapteteUpMa

  fl "" 1'' f f= =. All .. p.4..Mss.flit..

  dJ e.kdM .'ik .&" Lilt.
  II ad Its tktoiIk -
  B..y m" 'l9. ) I .4d.Jt."tbgjlaIRMfei.sf W; I .

  M. ,t till, K t I lbs..ad.ca 'Wi" 'daL" o"'bI..DAs 0Bf fttor .( Dr.

  .t4 roads ,?.. U.mpse'.f lh.r ;......- .
  .
  .
  tutl9W r 41d, . .mtr. 1.bna.*kbe.. ,IIaD. Iltirbeteby e11ris4lbsTtIKIGIINTI.MiiNTlietVIYMpwWIT. WM.' 'W .. Jses. .. I
  Nil._ ....adtutaabst :
  Af aebM
  .l I
  ... i'fP.tl.) bfpeplls trMlsJat., RsteoM, tlb.ia41. 4d I .. : l .uoe.: 1
  / s4 sllaten well tv M itAlRI
  r.,$ ;.-; t "fff'P4JI..hfh.'u ; ; betll6'tatyN iltats4oedSlh 0IIii vi at ..thit a.. .:J .. .. 4ITluM
  >." IbeYyl3se '...tdbi 'r" btsads. Z'n.auw.. r. bsU.kbb." ",. .T.I" s.'bat..1' .. $145 a IM( l
  ." 1 I' I 4" ,_ lla 1I stabs frua Ibis'
  IIIt-\ t.A"1U wrra& 5' U' .. 1
  .'w'J t6"i a ., ..1hs6rrr"I4M' W Any ddr .. aH41'' 1. aM Ik. 1
  I rea7 ;
  <..ft'. ...;t u r. : .l ftiv&d.. ;. '1q 1 /.2 'i T .t ". 4I I = Uodos.ft"J" M Erar.bas C.eusy. fats t

  t 'I'fMf : t u.'.M .re Ih. loo..t, i 631. I ., ( ,... a tt.er..wI.tl IM Jutb.raI .>Btata*. be-
  f
  .
  14 .
  ptsaseSILim f"I,, I .ilea' tldti tt'liad0lf- e1tl.,'.IRbs1tl TIIiMtllttU t .1.. ,1' t tol'lit, .. .. I I't' .:...Jltlart Itaira U Ckarlaawaa '!

  _i '1. =, ,Ua ti1alt47TI. u.w.1 u. .(., 1t Wur. 'O&It-t.Q.O'l"O.: J W ''d.esR4a'pi, WM... -
  .. f :!/ILlt .rit ibis !dull' fhaiW Ju.elt I, t Dr'. NItnri'. . W=. .... W'"Y. '

  .fI -. ... '- .tW .ef'._. flf ordat of tk*Boar *f IRrMrtnt I IJ 11.1' Jew DnI,1ro, t,.t.uiki .aUM tj

  .. ; ,I <. W. .UC. 1..a h. "> .'.
  ; r'.. I." 'j' l 6 ,., .. j i
  ,. .Li".WIef.t E" T ". t .. .-.INt'et, Pt" y' LO M. ..:.)" rbaM.Wr'At1.er. lq.lrl+ ea 4.. :' 1
  -'I. Y .
  ,'J ,
  .. .
  PI. &45. '
  L Utb 1, ,
  -
  ,III DnUu8 r 1 \t't 1 nt'LJ :
  .. k. :
  .t''f :tJd.I
  I' .'Iti U 1' .. .. .
  1'1' to,! + .I.
  'lrffIJf8 UBDIUINU wPAIT .
  h .c f_I ,tibi1 '. ..... Ul'aw.' U9'TWa'ad' rn iMwiUka aa kU Utd.R It. 'OILM .'',WIMDOWOVfS '_ .n--A. ..;,.. .'IC,.. I t
  .f .
  t' .t.n .. ... r.oI. i f fa
  .i. ".1fIfH. Wo 4 |* ,
  o '
  n INIbequqIt ttaa f frtaet eC dlbtwts et u.dsy-c.re.r W l'rl 1. :&'. '111&111'..&ea"JMW It' .' : 't
  M....ur..u 110'- ". -jJt"'Li6'J WI )hbdd'ftetot,:.fnws 19 Vtotk A.,IL aIM. dd.Isw.d.a a\fter. 'JQtiIW' ,. ,".,. UIti41k, '" ..

  .i.---1 he .' vmml .' .= . I V ,ill tr, U. Oi WHlOIiT.I .-._ L..__( I 1. : e.. : ,: urb.tnt't-.a W tI
  .. \ -" tar +.ara.etrt .taf* y>>,H. M.CaT OTICK.-OB sad Af a".. 4k* ..tM"r '. ,., "
  E. i. ftc aI.thi.. At .,Wtfflfttt L..'WlUi..*- I July M,' i830-P-41 Viii 1i OILUABI H4LOON IB Ibis'"uy ,I .. ...!MI ey,nit krttr'.c' .

  rw Ja .II per7.e r1 > '.\Hoi I1t***.Tltedlride I will be earrwtl on .",4. Ik* a.BWf .w4"Y'.I .,," .r ai"OpJ. ;f ..tkiJ ew
  .. ..taI-.,:. '' V pw..4.11) rr i.'Q or'i'
  altb- \ 1M.."_-.I lire'dotX MANUEL H.u AND ZCO. .. r .J. i.U .
  iw t
  "". $ 11 11W I r" III J b.'by i&.dItps* ldei;lbs .fr..fs I1.t1'dlorla r.. ; :1. tit lc." PtMacvIa,Jack UtQental Isasbt a1u! "' +Y11 iy.l .. ;--nr'f 't
  '..:. T '114.eisa+'_rtill..t Wdrtby Q. .,. OFFER. far Mt e'he, Cants, dil i !wi f I. e,\tL44kts'.cwe,;we Nw 4ib ;1 t.

  ; :' .W\.;1hi"iJil. s& _..'Ia'burbatJtYsr' : ,.tt tbIAe1eotZ.eePeIMc It.' ,..:' lafL.fidt .wiinm OH..Cllyw Iub.r .. .& ha epprar .114I poi ,.

  ., 'rind' tatbr,;.: Ik-*. fridty !UM l&k Odd '.w'. .U M y wu M VCM. lUaau)",ail: 1,: .usrgery.ItM

  .eptm. W, t ..,- n. ,. .aitt.; from 10 '.'clock""'A-'M. 'to, "......lu I IfNlm''t.&MoI..hU1 ; C MclNTYRfirkarMNj reload! ,fJ.1tCI, edKJ t1ti $:.
  , trill : ) '.)' :",' I'' ? .S ,JJ .;iI. &. '
  j igttMr1WI03pI "'ts J. r f 5i1airt..d 'J. .itek.IIt. : of 1'11.(41.. batwd lbr.e P.u..s4sid.dauesdatIueI.tcrtrptrr1sniuuly II, -
  .
  ;'i t' t .. t tpraeryaittr.luf u.e.lwsl. t ,We fUTI'uN. ,
  'iMb ibr
  '.tat tip/, r Nth., ." I to'UI' tAr.U.y ,' ,..')'. '.. '
  II''Nit,.. 1 'naa f. she ...'of orItrN _Att..r o.q.o.PaUi.olt.1.: atoo .,.pfi'&ftwnlUt40".)1ur'b.8utaU, tonal. wr now t to ui*(ri.*.a4 ,_.pesllutvy ,, I .. .. K. Cu.lint4et1 .

  .ffuhWWi;W' .. ,...It..1 sV.4 UtdW"di1. WaiaahitZrdrlr. ,.) Md, t"" N' .- ruOOarpen tluundryuJ' 4OUW..le&a upwer4r",. I m s..t.uetul pnrtlos uti.stest.es jI.t'41x:";,iISethtrdti. ;

  4.d tl*''cumm.ehy 'cl latl_ bititd'11ii''. st*****'.* tw
  raJNWtt.. t "" I IIi' *. ifm> t.toU\lour'.."1, ft.,W.vVfrf. At. ...".. Tbw properly i I. tc8ad for Utaiiuufidytour & in* w rk<.f tUilafufem an.1. lpb.tug ''U.'j If W-A.. .

  Nor Iss.rd..aUaca'af CM&1' .; ... 'a ',PbtSICh.'W'we, rJ > .t ihuuMB4>ftvi) kandndr aulUrtur aIM.wgssraslwsd t bfti... "m'\d ,' "ti' .

  or&aDK..1 i panWBittcraaud, ad J ipidy t. d.t ws lieu;' Ali,di i igri4r4 &a At tha "aiort'ofTlroauf the'.P.SlJ Drown; uW.oliiywn''Tueedtyr ,UJ) wdloe'ald ur mll.e iU.n $AX)p.| arpwii k adAtatoVrml a *ary ,.... u..ua.ttl and all t4kr ID....
  offe .t1.b* for I Ito. Ibis "Ifu
  hulk y. nel r.., .jqura.tisi )*leptfht I 4'. "fli'I, wd ..aii.tailil ; d'y' -1 '*- I.i. ..,. .t 1M..
  c"f1. $ I AV M.to *'p. M.ftTrb 1slrteYetJrat\ a "III rill,ngeMd .Tattk *ilracid,I> ,far sbn. .
  bull"ks.p h.eee cuu/pkuweeir..rs fuYrp.prrwitbtlattireoW.tfl .k".I1M ..U..r"",.'I& k,J ... -- 'ut fl'"JM',' lUib +i' 19<* M 'i "i"Ak sa cti.lytup e&.l&Ca ur.MWlllJIWo f awcaiBiA4if lkta'.Mi.'r .. ai
  unable *
  ri ofbe ., Jett km ......?; A.'... Mswaa. I *M tJMjr Ban lei tte thy''of PlhieC.4d aUuf litwu.dyprutr.4.oeh4tl.tl. wk, r* to true pa i 9 4.41mra d .I JueIk&t ual. ...lMl sl ay sods ., IMWM
  iweM abe is m l
  lt4 + .( st P the glib ..1h.ptrYYkwnt lM
  i K.l:;' '' .ilia ...bl "t 4.,'tah.e. :. ." r.rtttd '.d" ,,, I 4ot TkarMUy, Friday kud Vaiurd, .. uerfni.1 ii the ,iaaid. of"'IIo'CkapiMu.' <-" I6't..uJa i ii rity +rreuly ssel se4 day
  t"t' Wtb titJ. i sea pro. kind'"I.tit"iaI I IbwS4a"''*""- --dJUJlK"8tpt4; uex&; fruteto Ibr priip 11"'tn' ur HiU prop sly. Juus 141li*: u..m. u $!|Iiu peal
  ..'ulel&l. .. i CII..W. AiJ'ibr'Itrbikt .IllR'kluc&'.:II 'flVdcwk'P..M. t (atlacaa aMrflM. w Wlcr It,fur alt WR'IU.jktwva t in* path .
  fii-! :.. tIM 11'tP13Yu#tbt we bow IB kimlil MbuiV,, "lu( JoCcaosllY.IIIberif .' .. rut'p.rttcrl.r$'to'I Itslus, .... PiquluUo .l( taros niMl.r wy bsndnud wal ikutSik

  f' .b.ld,.MBi .r..p Y.4Y .b,' MuBtlttU uf Heats, w* .tuu iMi.i'Ibi tod :fctH.lo>T.i AM *M>r sad 't-t'1ic.If.."..eo: "p H i't |In i,H <.' ; .illPubr.,. ",snl .u a. e.I.uI lCa f 4>tj4M.< Aiu..lOd.'u.V.. w.. IIUTTOiN

  u.stgreasiyIb kwdt.psrtiseipaatiouisian..t i Collctr& iabhi Cuaniy, ,Fluridla.P..utscolI t. .,.WII.I'K..JiITUHY.LLixit D Pirta.eebtpbenlets'IMtMI. 1- ..
  tI..11I sl 'wi' IiAMh.e. art .es tkv. WHIw P. K. CIt.
  ,
  .
  ' l..4ldts.lt'sadksed tHlp..ht auo.li-4w IY flat .ty. At.MW, lheana H. ..wteYI. r.advI
  the 'aY. au bupt. M. life tku WI lure U .. .JiuT.lCt .Pe af eol> ., Fl.., Juntl.Li :.1 1866.1a-.Yw i 1.use4 dry dewdttd by'w.tssd .o.edMvr :! J's'. I38-II-tar! .

  .
  ar.Jlbtfrb I'OfbW- Ib ,ia., &
  c c' '! .|'b. Uuuta bans bacu $to"4k C'4I Court.
  'A' A..1U"II..tl placed
  ". iitirrbq ,IgJtuw WM M. dd I Jtsr5Jwd, Tka ia $451.r.i.rpe.l t.rib. 4'" ""eoortWuud and tp- N 'std ttHtJt ,.
  y I IlfAVClkU'' : med'rt 'lll' at dads oJ.4X VttUHOhr| vullatuu,all TJJ 'OrMtkMMi I' ;U.I IAx3CAu.
  srM IkMib.114t. W dxpeel.d'tbse ull' .t..tId +IJPd..w sad & GB T. JONK3 ny ,'i .. 1
  .
  gy, + 'WUfI INORAUAWS.., at .. 'CUU.1'E
  I I1M ,a* sad I..I.I'.AI.fu"; a*,'' BJ' inIJB M 1J' : :1
  W :
  .drrlfe....MJ pIItN Dmeerr iiu lLIr. Itid. sulJ.alels'ii tkli guilds J"'u tifTkt m. tontiMVp' tb. &.or lk. AM'yt2; \S ,_ .' 4I IIa.MlieltM.d. 4titMtMSaseFe lu_ )

  jr, wt to.N bjNltd.:tteto'pt caVr ....1.. dVaku,..- .ns.j. .4rliy t I IWI I ;JAME8 'IONSaId-h d. 'ABcrtaa ., .. .W&" ,1tn..o / lug .....& "aresssems J .!r'I.
  i ,...,..' ._,I. ) w.k.l./y .dibrtW4 &o c5$ Oaf M. \VilbiBiJ' J
  claim
  saitua
  I'by,." ua ukttak.Tb 1. "*uu .
  .
  UM tlllvaJr'1M1'J1.LY/Jalk.
  " .beRins.lr. ik* Beet.1. .: Ufpnukatlkfin M Ma M'peJmbst'sad 1111 !ir1ulJ Miua. U"Iie, 'w" .
  } a. .'. w I. !> IWrHlA .VU. il .to\
  quar.d .. ... prbbaJtio trrleIjiwt tU lh 'iadaktfd to UM aalaw will wdtpd -i.IJj"r.1. "tliM'l
  !* ifik 1 M
  .
  i.cipkaVlBffifwn.i skit dri.ltl .d.y.II ed'1tf ., ... W.niugtua, hIM Mm J"14 it.itlNO'f1Uk
  # upva *Me.mde...lait jradjedelbtr. i tetat to bids,.*k.will jr.tt.f dl.tbrt i. dun lttaW., .. , ( "'ru.e .. .
  ' ,. I I 1 I' .f J 'I
  w 'lit K* nat M.. ,$,, MM! itibty ref s.1Ubttki.bl1bett"Cjih'Pace"Iwfil'I4iJ'4i' C., $UM.I.klkUW r la ChuMr,.
  C.py4c '
  Vaawr a tb rd.assdr I .
  I
  .
  cSiSSxaf : 1
  Nan r.I'S' iWwi 'II .rll1.lly :MIl .! to raid*' toN IbFiwidrl 4 4h IK LAWRENCE, I Id.iDii".r : C.I p.; XNAMN :.n":: ,, : .. P..riM.i
  copy fkTOTlCB Is I 'k ,"'tktt II"' WL'1 '
  s.&ale et cpls kttby 11\ 1 w r., ,"u..1
  .April .
  .,.J... .. ,1 lti. ep.u Wg'S1 faIfCI Celisu,4s U.i.tsiIW .1'' J. O.'Jomfc,' .lI4d .-. 4.j.ri1 prtweBMtofk *XiMfltH
  h.party......... lueb 'pOIIcrlip, *tta.M'''I.v.I .tbsL.. lit Ip.n sebl+tAb.io IB.M 1800-4w m UA, iIUC"w'l'''*. DRUSIIta and ur partuuM eWUa '*af.V1we."U1_ My&M'wta dJ.Poict: ih.'w& : IBU -
  .
  "gals :O.rVjderstj. .. UrUak'sad< J.. .ptpte{* 41t 1- .' t I &\'UK6OMt9. audk'flfc* aMuril.HU wf ,,rtk.,..' ..,'va' lM'TnH)*'.l LBMIBuwu ersrul, AI''J. '4;Juoa 1
  OT10Lr W. II. BAKEU ia duly ,t. '\..t.t hid I. I" I '..tar JaiH U Trkfir MM
  .oail pst..J4hebistt BJ J .y I.1II1a. ph.u.'n. a.y 'lilT. r bjl "BitAirwi ...r." J
  t I", I attlburiMU Af.' d.rkag. my .b,1 1NGHAIIAW.. ..It..s.cI1b 'D'MII"I''iAf 1 i.NOl.4 1l'. .tfut.. Ute aalUiaciiwa. III ski
  M tf'
  .1iI.
  oa I>ONAU> DAVIDSON, I'.tom', OEU.T*'JUNKS."i .' 'Apirm, IBM. r fI, .dar. .'ivat'Al1I..row taW. *h WWtMe.let. ,jCukylt.MuV. tka a!****'' Miulaw I).

  .ny .IIBM 44|insj ..to it.p** !tkn"'r', <. ,hnu ols Ail .26. 1$4.4- '..tt' t- \. CAUU. ... t .'s. ud aUAt'f t '!'iiMMM awd I MMt.a u. AraMfwag, &he
  I"-u.
  : ppi1caliM'.IW1e..oI.. I 1 ( tut bair'at Jakutf tageri.a e.. s 4f'INP.yrd.., ... slaws. Jlsr.
  1 1' ,
  i .-..wM1rlrl T A Lrtdjt pilB-unJariigited .uetfaUy !iafuria OJ '. "-1 ''I
  ey SUM*U bl f :-' ",. '. n. >Ik(-*klbeat.koat l ., iJ'a, .JLtkwfrie;
  IDjlw.1'11 I.. ,HaT. ur PE.I'A8IJ., to .ntUo uult k r.iudwouMaite ,dotdM3s I m>*rMl to Iii. kit pmioiial uitnMM MM. It U ,aw.slag, u/uered 1Ml
  ..ua'i AA..I8" :w Jllrrr4 J Lt I ..'t kIciy.lNt a n.waWI"-aud( ; I to aiaaift WU llbiA Ml PAIBiMUC4WUUUK3 JOTICir.betvbyIshdW'tbst'1'WJ.I' ...; 1UtC-.. Ik* Yet rf tutwplitrlGab
  ,. .
  lM Vmiul "V t j.Ufi. "lJtJ prysrrua to tsar 4iuM>f bf UwR _r.1"! 0It" I4.Rday UW.
  lure wake WA uNIf
  Jtwpur It"I An1Y : Pn,.'. "r N;asreh-p vpe.s..l I UIKaf '; ..
  V,.aL't1., ".oe"aloe- i.tlbrr'4 0It..;""Y ht fir I Ise' 'rRt'Pip aiwt'.his... was a5; M..k..ca rwbfr. +1'JILNI. ld k sttalh bt.peOOi. '' o .lI j f ut !.A.U., Ittttf. M UMfaMMM. .
  -
  1MI ..r'"h". Uy-i ,' .. 11* Irbll'tb. ldld.d ,bits. "J I..,' | .
  J.
  I dufd; .y..Mab. .. +- .a 3s a'rYwalty PA ur'4 rujtK w"I kutdr .J"'S b. ttt '
  W. .,''11..'tJ.M. fei4ta tq .. ) j. :,. t ... I :dJ 1/ttrJ'ti ; .'.Nld Ii\turfs "*....>*( uw J.,Iw U';Jl. "Irdli,I .J.w f\ Mr "<"" r& Halt pebllitrtlYa .
  .__ /tU'"kktd./"r 1ss its tutor
  J i. ibis KM ... r.4: t syt..lbplf ,,fey Itw i1etlt
  r fc
  srr-Werayry.
  : > t'ld.I&-r. 'fUrl', IWW" pWi .pt'rr ti se.rta( jaat aeey.q .
  blissI .
  C. M. *JttA; !. R. fw.Uhailaud CUYYMkd buro..t. uHMic'/ G4Wl.ll. JUM
  t 'It W '. t'4le I .w wan .+Wdpnp.dl to ft .M..tSZ' .- _. to, ...-. "
  elsua tJ'. Cu.te.. Pdnssre ... ";."1 q..1O,. .ant; 1uj4b.OeryhlpadibeDv I \I ,n, .pi Id KIt.1.1 ('II ,ffi. : 'HLtY. .
  at1. ,.
  : hedge.Jirtd
  ... ., .J WI M.tba .
  :I ,. I 'r lksv sg ..uic1e'JIJ I fwrAuord.a.ueud .i vat ;: .
  .
  .dl. .W IF....': -, l t I s4 :Lack f tt KIMet' r .tit.".....i N4e Jlibb 141d3t1-ftr; !', ; ,: t : : 14t llOfo.t. .

  ., '., &iAJVIIO. .., ."Yd ;Isis pi dN C..l. .. : '1.....f y 0Jdcr.. "i1' AaIPDEMUY ttrr"4t yJ '1. I -

  r I ..'_ .1 ..., .. 1 eebesagt Ai1raRiW.0..w...$t Of, I nt .d'undw .. J4M; c.uiJp AMUUUJtl YAUUHANwrgl J. ,! auttwlrs lta.tfOT10t
  Mea.WM
  } : j sbe.pil.r' I .W I.
  AU..f, 17-.er..IIftt.. i ssis. Cs sJ1.'ft q O b.b ersat dlkloRYlbo.a 1 sad I1a11aNitq' (i Pr.", bdslr-Nu.ld 'fur.i Fur'trY W.U I ;.,a oJ I. : '.. w lt.i. .... a.,rue,,.
  : 1tt'M. t'
  I t1U .
  .. ApPt sr'4'
  DI. .. ; ul'I, ,. "u.J "Octa1La. ;
  :"'.Jlip.., .. ... ti dlU.deir Jtt r'Oh I r 10 .1.i n X sty t4 Iterral>tRSS, tltsut.t Yawidq,Ju.r.1IfI7V
  t .. + \ 4I4JitWw. { GW.H.: : Jus.7 iita3''i N 4 l4I'j il yi1.c ,1I i ;
  .. i rarwlw. ui w.
  '.'to.I Mwrr&p 8, 39.W. ;-1U .t.It ,. i. 1 ,.I I : .. .. I5 'IM

  Mr. &****% m to tk* ..Mariaout .. ..fI..u. .*_,. 801b". 'AYA"c.UrIUo., K fMl.toy "' "' aH&..Vl.erWl1116..j/asllssi'.dtt.r( pp\.L.\U.a. utwt..id,
  uri.t.IsM sttlel.I..l .... i B...tat U.... I'CON' .. .. s. ".. S
  ..b oil..gu c t iI" IIP' 'r W. U.. .BAKiat. .; almfdat"' .11' 1. O ..-.
  a.u:_.. t. ''. .MM r t!y h .1d I frets bs brit ed lb4w 4J*McU :' ". '"'ma oy ttdw .....il.is was.Iks4i ,I 4t =. .

  ijK fef[ t6ai*i 'I., ; ',a ," ,roue "' ...!c .'- ,is .j-1.tI'4'ta.sb y .. aI; eit bJc 1M ''. ,'. Ufm.jtlre! Wk+ > .

  dkiy& Ik WihWw. ...| Xr 1tb ... ..". ... ... '.. L1stlIIPi: !' f'trwrtrd J f I4sNee b.riwss-;. .1 c. f't' A"U.b.
  .o .gaiLtb ...yl.lp>rp1e0bfk.isl4 .. n'II.IV.,AN !' t I. .1II1..' ..( .t Mnx'.l .Y, iUS' =
  .
  I''. f..plW ,.tI2 H i I .W.IIL 8AIUta.4 .. .t+z 1')
  .tat' c.:1 .X.u L Yrvsi! t') t *"'t- r".r'i = "", tll.r ." J
  .4
  _.. I ,
  t41
  a' .t.tI4 kt r p ,.. : JtdraarPdlia .t it, .yyf .. 31111 ok r 7'. fJ..ttaut

  .'iiilvfBjiitf'., .Mt..Yar..i?%? .a. < 1M'. .suet.t.r'.ed.Irsssil jt. 1 tkk 1 v y t i..1 rWJJ..,11 .'S&I04lrai 'O\ ..1.1; au.t ,1& If':nBoa .M. nir /""" 'U V011 ''tJ s..t,:* -' .' I I au.tb. rb.f sired' I 'otUi sppty. Mt.

  sbe.... **lbs : ,1ll I .f.C.W KHAPP CC, .A ..:0..;A .u ik xiJ 'I1'tt .'\\lJt&OW MAYANAi,1'IAI lpaaul jbe. f i.iwq.t Eeswt. wars

  bent YI' lkatlla' 181ili.e4 ; ,lmM4J.lbt, .'., dlaebW ttktaai **** JA U"t'ti ,,,.J UAJbI trW.btasb.. aY .(Yl IettucL. 'a .>

  :.wrf.. .I: .iw Itr.J ,1 *. .U4tU 1'1- ., '- I '. NAPPM ns ..wa I POUACOLAi PTi,1: XI I r lit." jail" .*il i>mt.,. ..f.g tta sad tonal* 'Ml ate( s J K. CU4PJt.t"i'

  aYig;;' t J".. reJ;. jiri4..1. J ..N.. ). I MM tlt t tk.* **Ui 'Vse Rod all Wilt civ w ktt pn0il'jiAiiwa't: .taICTATS kP lt**dl bit| .'t wq ,ttI. ;11 Itf

  Cf'L4 J IH .W1P..t lltieb ,i t Itracw' t.d j Iii! t w\&Mtf.. MhIbf I*/U. aBd ail daii'dtUi''iNUs .L ....i1' .t., .. "l'.rLltt. irA I_"_. t. (f N : I1ti?CHAPMA$, '..
  iaas. .: 6
  "t .: .. I d .. 1M : I.J"'I.?, 'I t 1 sy1p'tifbe.' at.LULY
  i .
  .
  1 az, 'J H.'y r wt.l I '_' raI"j'*i' triad. ,. ''H -'
  W _
  .
  i rM trtlMs writ bs t Ik It"W 71Y.II aa1Pt p. l>erw'f
  ; .4
  .. H
  "M.r.-r..t..f' : .y
  Nrlht, 1 tl
  "' J
  I"
  J "tut "
  r'. -" .. I'.' 1 tlr'Ik., .tf Jlibrllq; ,,, .M.e .,eaht I .. ... .. ..1'.1....r ,? ;" .' .: .I /t:_ r>W31',It' td t ,
  t f r' ;
  '
  "L I 4114t aur.., .Pa'nfebl. 89 akttu MIi ..ileddlrp W fftl'1'lC
  .
  ?.+ !
  'tb.lnat.Ilsr ; Or- pi/a JI"
  I rictit: = ,..: .oM pf ids 'U I "
  t &', s1 Anaa .a .eli I. r fleas bJ QJttlqitb.dtmc / J M'tjd.Eo a11JUtt'A.rr. k : U..t. i A lAt4.taTw I.\.w..t .aMHiikaaJMf tfaVtl .iU :apply' 4*' .
  SII
  .
  I J IBflQ 'f. ..'.,, .>) .n ., .|| COKTI W Ik
  .' t ,: .i. hJl.J.'.IGIIt. iIt. ; s.i 'tf.1".A.C 1 clDt" 4U.Ml .PatMtof *
  I. l' r L !... .. Ui IT{''NU.-44rIa: 0.4: '. M nil. sat .' If ; 'MMBtAfj sI. ,. N, see A w nf.Vwrida let
  Tk NMTkj atbttl.e.PaaJ.at. >k*.M f ."d, ,.....&' II l'JI.'CII.hwU'o'' y" '.11 ay.4"11 I I vsh4tJelii Jd I'IMI..' .",k'l" : halpatitpn..q iw'Adtmlasatrasi if

  I. .."T.----.p' i ,,1'W .",'t.i'i1-.-U* ; WIIA_attoM M*k.CUirAH IbU... (.. 1'1. i h It.lllo'A" ..M.arbd' Bwaoo,'u""I B.ir A.S .. tws.t.I..1 JUI4A JSIU... .

  _.if !i.Cf."IJ .dui f.71 ,.l.w. W 1 'IA .f .u''' .J' .... ..fl. ..- Mr -
  ad. tk*J 1t.-tOTlal...' .JAR.M1i ... "' Jdu.1''Jbyde JU/IA Jrb&UdtJ.l.rU
  ... I w. .
  : (kJ r. at ....IG&&Q.lit. JMJ ; 0'.r ; .c 11 a.'edlt. ;1 .. 4.
  i lair i Meussi.t.taeril.M- .l".i de,eF "* TA1zd I -J.WJ1J 'IF, 1oIf't1") I .fi. .r
  guy lot aM_ '11M '1. .. u J.ya N yell a'r. '
  ,nay .I.. .NIP 'Up.COaNOuaY.f' TU& a I.. '1 .'
  IR 4"k \JJ .0..1. X
  Ntei1a. lbe"yesrt145 f1 f'
  \ .
  1 :
  nry ." ,pr"'r"- ...w NfUt c .''' 'Aauv14: W. .
  _. r ." '. 1 OMIU&r&a TA .' A .tl. : ='!.bUA.e.p.14....stdTsxr vi 10 FauaU.J"'CJr fc rtc,.- I .'ua"tll. /jUft2UtAIJ y -"' thw' &tvL .'J
  I
  w.i I. rt I.na k.e We-'. .rMif _7..., lb.i,.11_till nca. r 11 I!1C uawtrtigard IMWW-NUH r dt.n "Ji'A.i'ICJI tl'.. .. JtY -IX BMIU alttf Mb*.iU/ half.s. aia

  vn..4t: ._ay' .iiil'','it.iD ..bUCR'Irt R..Db u. ... ... ,&!'...,; .(\'" ...'Hbiil.puit.EryKp \ ,D:.' .aM l- fm i3epregsteletltry
  .
  &IILOC1JIt Yd.b A I7.' ,ew* 1t PM
  i Joint 'I .' prg.rb4t.adirousZessUIPU11ANDI ..lit i1i .: 1h&' ,
  alt.'. aas .. I $ '. rtl t.4 _.'CU I,. If V(wad ., .. f:,'1t1ld -- -
  aN wg .r Ia'r
  3U "t"lysiii',.rssdis.'d't ..tihly 1P-4R, a OaucS8T .U ldSi..r. .th+ ,..r'&I L'' "
  iI .
  > ;' .1. cce&II .c1M lbs ,&h .6J1fI4. t (,V'1 Natn W ewlikwby d 4. t..e.stl4tttlalr3ptf ,
  .
  1 ._ .ar--- _f Ibdradst..ddu s b'LrYN cW'
  M' tit aseta' I-- .
  rapddstS 1 J I. W, U. BAKiiUw.'m s COJ'wMhjrr4b (' t .
  : "
  '
  ......t. pspaL.w M+ rrt "( r" u ,i. rI J'UODED' I Jift.tm' 3&f"4 t.h '
  !
  "1' ." I II."'fa .in. Lu :icnrC'f .. .(. a !...' ..w'. t... ills "1 .IIa. .1 ",ft(.! .
  Tr. ;
  .ur. .A&1b.&"' b.-1 41'ibati.. ,.r.1f $Wl1"' S.ciJrefl" r. W 14lf. t/.a'd./
  .". '
  'V.". ,f ... ., ., I Utl: 8t0't8\1'OOD. j ..Iuler ".'r..1sb1IMds I r..tIT.I'" ,.+ 1 ... I L ilia'.vee.k the"le'Dt4' +e.t ar i' .
  w It
  Jew atdu4Uasdet.t.lbafzb . W"lt t .plate ....11Iqwey..s.nityerw w I
  ,. ." .,'. 1 J .Wi -' ..._14. JsT'1tb.4' .1/ '" .U,1t Mu1hh.II..ptsrl, I.-H.T.wtaa.ttl5 r,.*tkta BU.TOhVlIllit., ... .'po 4.. a'twI.ands.$1a lit lystlaa,.let 1 tilt tppq M ItJbJ fII.t4 M.

  ...A"l'! ... I' ..r 1 ..' I w..u'tfer'm" ."... III' 4 'I" ttb.4I "1D" C IwA t.Iri.M7
  'I..h.rU.. "Ar1RrutsWtIDD ] _> .
  .
  .. .. ttM/tattwes.4 Ike.
  l Iy I1eib .
  --sf. -"sit .. ". o .... .1 ., r ;;:,''II't.
  4:4. 4.W aa 1 .' .rut
  .Iii" I. ., = l.f W sib S Sw
  :JiiT rf.I" I f
  I ". 'O// I. .. 1. ; 'u ".2= le K J. ,
  : ,' I 'IJII.t. ..
  Wb d.. iW.I'W -. Pi ".' ..x.. ... .. .'.. e4tlf W.tt" n Rl/e ill t'ttY: I '' .n ..... a: II &O."U1.M.

  _ I.j,",t+llmh 6a.bbl fI..l .., ,J. I'. }L'-" ,' >ru .. ; '.n.,'I'f JUUU.,'i "iwa,J "__. ,lOr.. :. .' ..
  ;sn .,. .,Y.w+.Yt.tAprd ..-4.01.nrtt.t .
  MlI I1. .bit. : \ J I' T13L3J I rr4'a wdlJ.tliHbwYt. .J..I\\ .. "-
  ,. 1' ..' pa'C.ler" '''.'' ', ;et .kltrs .11 ..-tlsbM'tfladryt ,t I. I ..-.,... .
  i'1si .
  '
  .t'
  . .pli.f}! ,: I.. .A .{
  S- .. ._
  I 5
  E.k : 'octr. 1" 14 'I'
  L WI.cts .. ibH \
  ifeM 'or" } .
  fl
  .. .c.a ,
  ... $ Pb.r4e wr'Ibtr'' >wJllt "" 4. ll hy
  at1.. .1 IN-r eelMrd..rtIi I I J II. : f1 --;. 414.,4 .J.Iw.q. .& _t. :
  ;
  .6i,.' J Hi TtM cf.. .1/ .. 'JI"8 :..'' 'ad : .1 yrf, ''lL 4. .tJ' .tar+a v.ftI ; ." tI .* .
  ; 1
  watts Jai." ...JJaa.l..J f_ L.' ..Qidj W 1tIuJ.1Ae 1Iftc.- ...t.I-U. 1., '. ,,t ti 4 ; qy ,.. ." I JOd."t fpa tr. lI_Itt 1rJM WsWM
  .rr..J. .1 nlNq tlt. "'II.." ; \ .tt. '.:"1 I Ia.4s i t o. .
  jf1Pt.- t' _j. I J t r M.. ... .
  C.t.ga 4tr.t of athts .l ib.tti r -, .1UIIf1'.
  )
  : .4U. ""tt "... 'l' I
  =I.-fi I
  Aldsww.lns. -
  .. 11' ..'u ;
  ._v I I ',, .. !iI"M' 'Vm r j
  ..I.-.. ". ,a.; 4N f 1 1oi .. .'II' j. Ail W"IiIL'. .- 1 ,

  Iba ..i 1"t ., .. lJt k j 'L'ffff.., ..... I f... I IrtUfJI .. ..1 j.1ttv I! ""*' -
  s .' 1 -.fMi
  ... -, ,' '. h.x17? v tt*; r I r S iP' .
  II. rf..I", _' ,c'i_ :. l bs. ,; W... -' -.' <.." 'pm' : I 'II.!

  ur..iar..ss stir ,' if ..1 tea; EitsA'C i BAfu.wr.Is.!e.. 04JCB3.ems; f .1".. ,.. ..stl'ana&

  ..fy.tdy-.t'> 'wrdtl.ilttwtrt X41.tV1 t.i ra1jj sU.N .b .. .f. t"- '.1..10.'.-. J4iI'tf. ., iJ.: .'I"t ,, -' M..at .
  :2.
  1- 51 4 ATt.'J!
  M" toil IpdIi __J 'j ,IIJ ,. '., 1f_'. il" f i ltk .017"rUI.is '- i rUllAtiTA4

  44 J sud ...pfd. '..d rIJ-1.. ... r.. .I .... = :. :. '," : -ft. '0- M. IU..LTOS.. .
  x <
  It ..,.. .. 1 W. db o. .t. .W. 41 A CO.: i 'iaWrst.rY.hrs.rl .
  I I .i'.ense, '.tH '..-. 1818 i l.r l\ I..4al+l .  f


  1fIr'-. .
  -- - ---' -- -  '. Al ,- -. --- .. : j
  -I.---

  .

  V i U I >4 Ce.t ftIt h tee r, )... ,,'entf11 ,eo. tgtb doiied, tM.4
  ;;"j.Vp.I1UUt.u..1I, -t1111 N1' .L .1, t culleeSlbf 'P' imfWny cm the it Uld'a .

  I' 11 A .t ht ''. /;

  : J.e II J .. 11 ill .. : .
  ,..it......" ra
  .iV ,lot v r Iie ;
  IU l1bA.Y- tol .. .>*J1iI1eM4MI YIf' ." \

  '('..[liaear lrlAlll/dAMI/> ri yeewdyMla+ul4tSagelt lt oaalr! + ;i".t6'tB1 .r .. .q
  r a t ffl .
  Ivedh.. '1It..r jllb..erwuua.8j *11i6tlmribhrlrraitrm.IN 4hhrIhitItrQwta1tFIIk11111adgl7fatitpiflJu
  ,
  .. 4ad
  fr
  t .,
  a IUIl9, $4)W< hi II h ae a11nI.aWIIr4sii f .Jl.ik.t a..a o t ,
  >' : eiriOD Iltlmarhaeur .1 Ih .. aI.fI ooslf *R'Alt
  IIIaf .llbe J.JiL' 'ir ''W + I I* tax
  'tt
  end "1I.Q4'MI'. __1r Jl4y Ihri let.., J p''r .. -
  en IruftMtlyuarNtif.lirYrltrq ..r r I bQa!I II I't' ul year the Tn Collector altall I .fur Jbo .

  (.1' .tt4t+IfMut111lafi.. iftwuewa' of aI' I rlftJl .'tMIaf.r.&ca d aviM Ubi AN ;&' Prfl e.t# ntIu. 1e' e kT .ref t.c ,. CURaANT8. V1tt1 -.ra: ; f
  'Ib..tM'lpclyJlUII.laJJtW I HIT ou 'b.16ah day of July. tJ p '. I. i_aM ..W. COCOA. '

  tlitW.aMSi.attWr4ullt.t.Ml jttlY4 11, 'EftSlUJi.a&l i** aallleilgt w if } ; City Treasurer mill be r pt+dMtrlr SJc r arr at..o.qa."h fe4.JiI illlttivrrl !!

  t cal,, IJ..1Jleea ;wt\.LIt.n--' Mw'W i ..r.. UJfl' 1.. tb tbI4A ''ofeiU '_'_ IIP p, !. 1i ab..l Ybdteia flllrtdCil4. $ .- .
  All Ii IIjJA/Iakt11ge. pa OrunRhip l, r sued crA ;I : tlver enuring upon hi* duets, = : .'
  9 Coti..tk.UUi.I. I "O kL d4 Thrt d' erderluwlrt.dblri.rdutr .QI ---= wr 'i

  ,t ADV_*.ii $iTP inserted at th* rate wlTh. hT.." tllJlSjm ulty4t .b a. aujrA *iclft> Vf the bird caT o\l- I i..J am-.R. '...JIf'4tIt. '. .'I\ s

  Ulld ;ullidfU$6lwtl4iirrr(eefiNa. 4.wi n.\U: :' ditmlalptiMRUr1D1kW i11j.UhJNt' I u .f iaar 'i r .. ..d..at' i iI ,,.,, ,{
  i fur jb '. art.nlsu tIIjalyr F arty, 4prut.d by tJI1llrufdol\N aaerateP !: .'Pn..) W.-" .1 I tie -t Pen' 414 +r If"&BR. .
  tlnuua li'ioi.Iw!. h; 114 esck'rrtd e' j ltjlsihllit .h.r'MlitltwuWtfeJa'9 .1.bJ ruitditivned fur.41..Huhtal perfurm' C.1 ,.,'4d 4\i{ i 8 ,.tt ti"d MMANi iSiims..
  of.M.4_. ....f1I ;( s TI -
  pm YlfiuaT"i0rlrllielearlimlte +Wsito .W rD
  i i4f eIt\I' YNCAIL-UIJ, t Jf
  l iI' tnt-ir uw l I JIa ... bj).i!jitr ; A""U'ItJI"r_,, I".rlbeair.AlarkIts6rrdluwN{ .rtile.ptrc' }m, J ...jt4rri b 'r6ehlp; 11'i ubrl ,..,toY tAi14Gq e1 J ". t.4. i

  1t.I'oilli"i. erii:rtiii.!"II/t\*'Wuffil irul1er'1"'fl.iltT. phil.g 1"11 I tP I" MI IIAoeWII ht. uu III..UIII"W.lr.. taed i K au. 11. U f.t b tArbU' 1 I l iM tIUJC>At"MII't t +tr ty
  'm" ti )4.I. rdf4 Ii t.weots '11M.r,....._ tJE .'' __ is farther flnJii ,, aUe width otah.lJl UWn' T.rr."u..J a"fha61 ; fir(II t 14i4 t
  ufeuct lu, 'f: ,"I""l' fr,: +>tiM.atdr Y.ate !.a pt. JI \ J ThalltsliMlLblalibNalANllraapWllMII Ke re upld"4IV.$b H\\'f[ 1'f''t" Jr-.J'."='1'' ,
  JA "Aa.l'' laden of I M.'C""lIdl.t ivhwtulrillrIir: 1 here .pd Qihtrp l :a i
  anrffh'djirdrttd, o.. J 1 r.aril > f : \ W1". .1Jt .I'i r6llb+btt JiI 'tllbee '1yttlieltltllrtJllRl d
  'tf
  .
  / t It, itU ,. jttaleuleoJU1 .Io
  ,; *"- Ii ; itt1 .A.a 'i
  hrruuI1IIflI e f latleai yilwlttedgly
  n fi h1Jr".tRJ..1fjm j kah Pf tailthN3rrVU l.U. 'J )1 ,.e b8r WU* tid.8tlttC fta 1114'! .l"d'f be wcra J J tw" ;l.;,.'J'pnltdt ,it eti9ju i. 'jeua1dltetIiItptp 'VJ "UUIIICJrwl.81' !Ltr4 o .
  t'I ;jade under i1eii.Ur< exceeding
  .rtc'1
  not
  McTdl UM" .dlrput
  I '
  6 frh1y''Uallah.AI'w, ,' feeurLr1tl111il1btt being added to Macs Jlr4" of.iTd'.Ire' 0.tuaflaaEppayltleflrlme Wrtt' .

  l1"k'm'1; F asar, I* rgt'1t11dh'lih'rlrtdwe .I .aye -, btige cu. ('.'..,.', h. WAu a hi'9 re* ullr"..lUrt > 1J9' .14k fo/I' "I4t uIbiU 4iiu't b'fe rfig.ft1'9Jt! I'l. 'm Ri tcm 4;. ;
  muPf.,1 \r.Y.'f.tt (j..tJ.. wI .A s VI4 ure"ja".Pa at am gyuf
  ib (ilAnVyefVifo& i -.'(. .tI.n elillquene. rr'aikllu.UIJWe' "*''
  fcjvyry jsubsrriptlun for (I" I 't.i.r apitrqIl F".al V II .e4 ibo at We tiuaao;;aril relfn.l"OW U 5 b- Ii ( "tPt lAD. '
  bffr aJKlAJMrir'uf M1o.. | :I JJmwd1lr.rttlrLatllMyblle'lMarferssjeptet4lMltpltlralrObiltlMetWa.b Nt I ,rut W Ordained ,' fibril be tieeholdera, $(ttu o "Wd b/tb fa.nu I.''A tldror tAigtie r. t a J tulJ\.a fIIS fIN !\'t '
  1.1' ,. ill(t
  < \t ktt tj tl te lueolqtNTHi
  .ixiuontbiaj 'I Jtfii r / r.eu \ .n per.anftttHg j woued according loU)&proi.faM ofwy. the .|'lilll'will Mti.fy anyone oIill'dlir'tDiJiiy SiUI I'jr .
  A.ijunWtnffiiid'rArijnlflliveiy mid all rYYlt'+grtetbriblitriq r 'UQ."'10. 'be rua./ g'6tMiwii* tel pry I
  c14''ut11 astd twy,.."' .iIMr4f atrdyuperigr altltrlcy a ample t1YaigtldtgaleW
  n4Verttcirf, iitJi" /.ui'4ii yi .ualnn* Hie ad* t r Jut Ny 1aiuMky4 t1 1 a r J ifU.wrI'y iJ4u".1Id..1O the Cliy'Trea,u-' ''Ct. utrlt.u(14'd'w' + 11 an aar '.uflabuptlq)1t'rd' t'1tt'IKl7tf rN'i>
  lll,- ? a
  "rcebdpt( wdpri dit6)e. ilri ,IrlThttM+ iXburr. l lies lIiknriu" ,unis,''to 1iu ." ,
  rerun.' lulf inTeiT ,blivrj *s iI/ t r'C..a..w.ll Ib"J"vllor.. Clfouwuurer'. &f.1'l : undIAaeb.l.twycenhsper pound.I "J LINIISE ;. ;

  .,IIJ ". rfy.aQetbtdderiar.eq.d Ire lrrt ',1\' : .1 7tt .a. 1.: ::4,17Ja4 .l'ttwQer tbpfper: :i hOjpb '( or Llmpf UL CKti. single aeddotbte. 1
  Wbellp.iJ "alAi'' 4tf&tlJl-.I"IJ.H i U.1 a__ii doroJIlry I&'c,_Is r. .e.. nu.rtt+ Table ..I'< ,11 25Teu uuwuer.ur""ur.tt| _Dd k"OUu11I.y .1.U..bta611..touCtai.Cd 'le,11Iizer f ,. JdltifliK.fitJUKa3,o dce: t_
  be cllU.iiJ1 Ituit; &11111111" It M, l uyllu,'l \Ir,.It.na diatlbea wtutad L/e/ ,1.Iairaemae d", .1' ,1 uAUahl T '''. eeme I \ \ mptaed t :J .. J 1
  .., p&aft't.... lIS 7\, M u amt Ki )jj'{ TracW- !\ ; uf Alfirliaf"Mailer; Sulphuric S bN.' V f rc"Xdt 'P.dcCO 1
  l 'errldtI ItSm.r4IAtbi
  $
  IIi 'I _. 14 YIa in.dw ,1.4xuL { accT/ult .fa /iiri4 '
  UontDvtC
  4th. r. orcfaiaW, .acld;" O'ypinniiud titdpkdfe
  .__. rill ,-I ,,\ ... w IIrr1 day vl t'cuuau IU arch >"ar,' 1k piert.h. .HtI-'bll.uv.l Autagar .,rbsreat *(IU'yu 'rh,!' Uft Alaywr of tba cruy n'.BMcoU! ofrtM,VacU of which fey itief It a pu'ttefuKaauvrr ,;i1ll'1; Bobtl ilW"SD'b
  .
  14' .wAllQIa + aarS4 rIMi .thalt iblrt"h"HI.l'n(fUi.r.UfQttI.I..IIIIIC' kpt {qat ) Ilite be, and "If i. herebjf.nu borl d 7aI draw Ki,. ".Rdred"'pw. d., tfr'fc* a 4te,+KG -

  ,j' [k./V.bt&oU.ea .h t'r'.raatM.sa appulattedjr lel. 'dt/rw.rd, Alt Je.MTewUedisdiw4W.tr" 'l0 w flow."* ify/Treiinlarmaltalhalr.Up1r pun barrel of lbi.'baper-Phueprat'. r fI.kI,. 4Y1. s'I
  UlalU u. urnvidcd, $
  .. '..o4& I.. F-" t*1akitI.At.aemrlbal..I4a.skeaeartAJltertul uu kwurlIurei1Ls' 14Ii .... :(e "eel*e't4Ia, ..rid. .'., .B f.air i l lt lea ojf MMNiejLaa ,ntay,be pelassilryI.,4tMt uf JUme. lu*.bMa loiiad '4a tat fully eo .. r.ehlupriyu f "F;:
  ,, 1ara tsrtl.sg.i.l.ss :faw.r r MG .luc:1I ..,., P., wIIU.W "I .M'.LJlfJ>i *ip wef, "eu",CMr iiw{ qui l, ia.4M twjUl:flecu, ta thirty wagvu ,q6 Yileft !1l n
  4 r. :"rl.' ", muauwgIf: ilrJlt1b0sY.tufve.ttAcpa.esnt .; ( a.. /.Mlle W billy l auto eqevt the pnt4it Mof't W wfdt: )wU of prmuvry.efubje: Manure, &1.. fOlluw" .1a Y
  N ill
  ,". t 1Jlt 1ft4" i.M'l.ae1' 1r n i"e aYOt'ft ..**].iftUJ-y.art I II U,*uitRc bed beaaarwd. ig1rsabre .Ir.p...1Qlt114l Alleys'.ldM.... .....plle.lti'J 4-Oil }f1{ ..' l." *' 'Tfi.cou.*ukwce."wflhw; fertilizer cwt QeUttlnfelt'J dnWC6lUsewl 'uvtJ-rs. :

  lf I and u Ktuil Uuuq. WatewelRtlltytcltaut4Jei I nANwfi.JlQ Jadelhltl'tiwill bolli and' (h. cu lccli enL .' dcl.l ijm8uil'tI'IWd "Me" imi' :
  '
  al the IW0utljMe..aumd, n PrealdtPrrlepf, tfacovf tod btloredraf l
  v 04i wptrltlllffOdtidla'tt4iy''.atluer out u.ttHI.tI'IWOJ battdlintf. r1"ntl' be .unn.w JOI\\ :r
  ,
  ..J.II .i r J 0'0'" t4y .tar.tf.1 ( one Ibuurrgd' iWI1t P.lfA' 'U.I&h, 18. ." 1 rtltt..ilrD.HIO ;3f'ul Diin,the crap;; A UbletpoodtVI : .I". wW".!rJ.i.de.,
  u44-14*>,, <** *::l ,(JUfj ,. rlpl l I /.deeret.ry''D. A, |iai iir.Kblt4' Dora or.Uoiiyn; b4 do. b') >iud. r- do,. '
  .... .:.-. -. _.". e..16Ita.:. +dltyafa.. ; l "i 'W :" ,tft "rtMo' i teCr1 BeV '
  I Qf .aiiC1x6N'bn Aupioved' b6lti IIttlII known lo lucrwiati the yield fifty-per : dfi ( tirUfjfA\s. ,
  M ,H tt v.t4m'\ t.. *. J1lr; OO'Y r1g' ., Mrct, : Ap1tANLL,1 .' '
  I Uat1lWiE15 to ek blI.ilnIni '
  l
  ,
  J.l. dlulk 4 k' .Jlfh.d pounds aare k efd. 11 do.IIh1' IP'f"'d .
  in tlU
  j "trade
  lIab.
  ? l1'hatat6ntl gceid sin
  I..ryt yd4haUJMbi.itLLarpt.surllHhfhr i
  414i.dl
  14ri1uy" t } "i VI 1WM'81i". U4dtr.nd on'Unafir/ two 3 If' ,4,7j4 j ,.ilayltc, I. q May.wpyd}faQ4t. hiving,r x1.f 1 dOei, ;r.PutpbbirWtallAilElts.aretltI.4 .

  I r'Si;t- *fiir,1'! jp JII .Mlytlrlf.lttMldapcelltIiJwrrrir. A.gr4Nentteeha. tbuu$4UUdblhlfa* r tf.3.7swB.U4iwrda.Warp. kenueol., Aptd.l2rd87I3rO4ie ae 1J ubauil, lIW eneble l lt'W' bunuauJ.lt"[d.(. guild,s ll"h4f t 411h9(+khla{ are\,,...

  zl'I '1 t r""k i". Iw o',."gltdn.a14i3., t4 Les ii; t t."YA Ila ."1 urctu..r) A atu I Ig ,
  k i
  eacllnlrbrrraabq JuNlwlwrr.riiibarr Aiy t OuDINAt44t! < e4 u14Wjiilu I } :p IJK&rb.raDOYa
  < Iiohdfedpoilud8 I ait' i i
  .I I piled dices .
  .. }sup t :
  .I 01\.1 when the t tlWctw.1W4I1 .U| aeerdwR
  i:1: J4 /lerqukf1+Iauts Jew lNN p3'ect'th. 13ihI+ 'JIuli" f ape.venal
  fl'ii'ul; ''NU _. ttty a.tI..d ,,, ftJ tJ4&Jio"> t ] '" of iU"Ii.JUW' (aad.. uffik 'l,'h CIdf'DRtJNs.&lit'
  tu '
  apl ( ". tpy'I01P' Ii oCtealle'4' '
  : t. ..rlu .J kl t 'VU; ** -" -.' fpru.t ,fAA; ptodueia at leiftV ioh'' ( IrarlyM'daar.Agf4.' cwt eludular.ulfl ;
  ,OuII 'li4.UU1&IIrued u w I jI'I lh"'Cjf f" t !
  t'fr.1' .ntt.I tl1 2&-Li l-ia'Wt A* f "U' itlt.&WU1r.II.1 "' .' raluablr4 l 'tdt u + 146I.P.4IIJ+ ( .4, t 1'ipR farrr. t' '
  //f
  1' w'ctwj"M4J' 1pUII..U', ..ecta'all: i. \ .'t fuI f ,k4.-4 4 4a t..til bit J..a ,. r.ltTratia.t au,eJea ..
  t ff"4 ,.1'.D. J'cltClI' ay .du ,Cteoe.! dUo
  ,
  1. Board -
  iT artrinindnM .II.nuf the" Ki rthBr f.AIl u J : "
  r j 3
  (( ;"" < tj ( t'.Ia'Cjl. war.ulya year.\.MurrAbaMlyrp1IWusrtd :t\ld'JJ
  ) f I; upon all'VMi r>U Hi(>W the unnuol I Igrr0 I rdd4uTi 1I a1, ? lt uf'yyr44l+.1,4'b". ,!.t nun 'wlr iwrNlr ra '
  I : tt : oj 8i Curprl s Vf Kurt J3 &-'uw", .bl,",.btnt., i t'dd: ''R '11ua1lat'; +
  .
  AIII ; Vv t6
  : : 1Jad flfMerp+ b .4"1, lhur."f' .HU-te" :P.r I And foremy.iht l'u Idl ioU| r\f:Owldt.i !!pp1 4'lf7todlflyyrt, uuti}'Yrltlna with rained! |A>it)0 saeoyIhr..eepht( ( +aittii4twu dru, tarladity;liNC1'G L 1Zea4.Itp 1
  ..ltiJiIj u frfRtk4u'11t11 .1 1 I tpu ,l1J1"'CJlf'll or chit
  reyut4uul y
  a ibUUtrdeu
  huudiedpuyadr'u1 ( i
  ii if"'t.. ';1.h ". .1' $ t *W yJw&MffiihvL'UMiKjam i eveuueat (4 the AIA MrZ, efUtzl 4'- > gypyauVrrlPptplrlloled.)
  IIIt"
  '. .\g'oilirjl td., #t' ,Ck4J. 'i LV.J'+bflW ;iNP$9ilh1111tr'tktx'c4 l jI!;4.uf&.r 1 W let\ .ml.9 "| lbbti, they 'I\ill bit 4r ILab a (ua'peu.ly{ orutaht t'or.oV .crow. -it, b all-lint"r !i!ui. u. .ft 1iLeJI1lfIlu tII e to ;

  .lo t' t.? ,4f'2vu" .. .' .. AA IIlf.dJ11$ ..91\1, I ;' at'tlie'rale cd I (p/eJiia. 1 rV p ?,,U au' ptpnw4qutbf ho lk/otlre"isrrwtvetd f Put up iu barrels containing 1ibb6t1W & .i s, ''PEb11'IK'( 1ru "'6 If'i..iJf
  tt( i kt 'tW1 Jrrt't4cfe.Ntpf4g1' ; anduti/'jui** t, WwTollawl If.cure,1uI @1AYUr LD t>teMutitrll
  N41.. I wbuJ lau d,1J ut two tntf4fwuud.Qrdlrrbddteeaddtlt ba _,
  alrfl \ t pounds, ceuw Sul Itt
  I\rj fl u4 .yya aiKTfrddle Oo pfl j ,at.ardle
  4 : I t VftH ( aUdrlauyue4Dd aball be reputl.d ,
  .
  ...
  : 1hi
  ) /
  J /.iabcrlb"t. ,
  .
  ..1 ,'r" 1i'.JJ 11 W.yp jtlialUthereutuyu4114'Ir'N j I Metettaudlre 1 tread;. l dJ' the Treei tee,, J ," *IA t. v aN'x11cTt + +lee .iil aiavrtot "Aw
  4rvvxl 4t'a 'tj. tt'-iitl }IrplrillFUtJll+ialilptclltutlp hun, i'u Hawk and arWlA ttodla, Ware or ( < .. ur Atr"Ord3frltd, receive pruiupl attention.It Wlj 9 \. N: :
  ,11. wwf+t i..u ran. tad.Ct ni jwu rery iwei.. uuur,4.du1W.f r I tMeraksu0ltai If y,,M>u.|,aid\. whiifttrtULfe flu i u nhJli/ be Uj.'dQr1'hert'lIIIutr '<'' a sir'eet .s..qiJU uO, c1: 'illlle t
  14.1 rdr a .14 ..; Ww.r l"Io.'a" t 1'4ew Uriennt.
  ,L 'I6Ih.J ttw talu.Ibera [jltiqpQ Hursor Mild I narltake r mi rft>f;a .11 petiuH! AtfdWttin Cliy MerihaIe11t dabtglhntjg' u. LA5I1Jt.ft'rOS..
  Li. Il r+a rarer rt It i [ { ..ffnr, hlmiiaPeyllfYaillduIwaaw.Nrudrell. ..w.rtIw ;
  'w. N ...... aJ! .IM.f '7.w I I RJety1r'r [t ar
  ., f4 M t.r QA, I'4Y:' t.tnIf. d'uilrfr'4Varter'a( hat euuc.uilbtrt1le'1ftww ., .. .
  f.ere 1 r-j'tslJ 1i/I>"" C } .. can s&.u"bwvuwaued 1 O. .
  "rt it U I iyJt .: d" 1't.ip.'CbaiI..pet.1.( iiwli<f a'i lind V'., \ilottb0fplirruuito.wlko; 1Mb"I
  .
  .lOt .u ltl .r6t i"-ToJ" ""ly "" 'IIJru( 's' Mhp!lVJi."A 1i :i ,,* 'K"r rr."fJp 41 I "|hr HH.rc (iaW;a/idll/ aball be the daty*f the .bu' piece 'nc4Arr3i'r ; tl

  wrr'a.Ia trdaslarruiv4LFs .; .. I' .I 4141rul.t; ,azLt1Ivpy 4! T. .4 ep a Wafcg/ .ly.Car' or Dray iulud. < < 1d>(1U\.'.ItI.hll'l or I" Ai.Ieturt1tvkdep &i t rtl' y'N 1 tkt I 4ragxylifltu+ fllntylatV4filrLNpr j ,i ., itfJi AM. I.IIlti .
  (1u JluWX. .a apylJill S
  1f twallura Wag-
  or
  Zd Ing / lutfkMtVtid d&
  lf"'rt
  area",7 ." I Vep urf lu\bO"rr r
  YUbd bl chllet" ,
  be "
  I E'ert11Lere WIll lit 'lIt ir ./ JY tAMefdJlldyNrrquaprpq.rruu.l.
  rlJll,
  I" i iJ ( 4 Ct1..IIUIh"
  J :\ tJ .Ioj t Ir.4f a1; J"' rt of Drayybe j ftal'\t'\J W'JUi1.fi pY",fob .ttrrf'tlltls'rrbi i .
  >
  'L : lr'"tiI''t IUlWr U t.r pet,9uartvttw rrS "f',61.1 itt61u4luulivneC'fa1b i4t'a r rrwyll P.1I8 Nhgwryrel"o" l1tf ''t1ii ( viz : t 'AIM rt

  'wr1' t. 1"'rd"J-.affIJt t'f! :-, U't"IMa.kft'put+qu.trt4RMri J 1$ .. loft' .ltr h f'Oi81ila l'tI V clkPiLVrt91' ... ..ta.wYfvr441 t 101b11-t-'ambMc. Jicu 'ktfW4rttl i ok., Pill, "

  th .'. i :' J .tar't7w 1t(1 .' uL.....If .j.Ufe lu"dO'cay thd1M ; .Wrvt i &,. .*.. t" elf! Y Itt'UJ I trltllu Ur11u1' IIh'. ;. btfibrd t" LiderfdeIheeerbte.c .: ,1....t, ., l._ ....NW.,f ..O.. ,.;raw'1lrKlltr J+(r1ae.M&tll.lsuaa lattfraltvitnrbl nlLtiiarUlwpfpgNl Muu ,
  ppuaa. all CominUsioD' dfhc.aa&4i11f ,4 1 '
  Jut r'
  ijf
  v reldry JJ'ti4l.J r..1)fV UtC
  ..4tr13fr'1 Ilyr .X.l .r' JhlV'J'.Itr I'leui and .K. LludrrYie1/1Maierd 1'.
  Jul.'c .b 1tn1 titjJwuXeJuUulutcutr b> aka fim da>: ;.eanttuuraer3r:mwre111u1hMWreuM. t, '-tat.i" 'NOnA""f\ ."'Att6rue 1. .raw .J '
  --'ic : 'It( '14a OtilyrJ9ttiIMaNif "I\ItJ' '" '.IYlr.wa.tarlrelt.d/btbiup/ ..cy"tll' I c' ,I gsg t.. 1iotl't&kt') :,'. r a u '' bl\Ie'b'f.hJttt luttft. ilucebeck, !tuuand
  fva Tr uj|.* Ada: I l Table U"JIC'I'1'" '' iJiueu" i\ap.I'hIlIclf. '
  i t rly. .itVA Cucis.Upuoali -ru.d'J..ne"ld\b.4'I &l4. ;
  *IJIJI':. J.XWr&apt ( AI'it ;t\rf"i
  R q14M e.s" Veodert' lf LOUCTT- Tick t >> I lofJ I. II" t.WItl."O&
  "LA" t'SL4 e1t4'ftJl toe .' r copy of the laf I ? j "r j :.ftt VD" ;'tU.4";- .4.UO. '' J'.al4IJ.
  \Jtoo6 .Ir 1 .M" Iw 1i'1.. I'IC''IIe. yi4trfYr 'I'll CuJlccur ULb I 'tfUrtef.' ** tA >-B R)0 I Approred J 'G.f: 1+I .r o /. Seventh street, Wa lnngiuaCu7.: Mt "yLineu, 'dell'ttr.'li.l A,uu lheu; .
  .b"Idt..N "
  AV11tl'r?"4 .wuai ,.rasww.' ..a ,..' rbeturetb.lbthdryuJufy' ,t. vtka.r'JtA..14ii jft,1'in Itr1L'iq'r I 'alt I b1 I I .'t""Br; ISUlj1oItl.. .bas, Witi'4ci.bafor.14rVVlutufLwupe( recur a.ti.nrd'\ln'Hi1l"a IaEttllag, t I.iu
  ,
  f"Otl.ti
  .
  .r .1.V r* t. + w 1v1+;IJa.rr jrrt+lsllIirr :.J4-''b;taatJMtAtUrlrNllr'r1litMi'lualataird At+,ettftly4yuutra.qu.rrh _*!L.i I i ''ulaif21', '1:1. :1:1.f..t. aud prosecute Claini before C *gttete.ud14Y { lrJlftltk4rdtrld4tiltlaJuwr; Linen C.w :

  ,.-. .i\'t Al\t .totiI4L( trJ ,aJ7 1- ail tiwi t'bfrIt'II.! MNKftfeur -? ir1.ati.Uapurtule.t its I ors .t'4 irMeYdkargpary,>.Un a 'l'IU"-I1, SL-,
  J ...,. ..Yf rrgrkM.tMralaYrW" fa'rblMls hqr dI.i puss 1DeJl'a. '19"tR. 'iu u( erajwbt .rO.DIN2\rt fabddittpItif Ash 4r 4+et..darekvb'hail ..u ,; ta4' yNyMkllMyruIJc u.tfgROp l IIW'.I/II
  l1FA.=rra llt/a w brtecfalwtb.Iawtarro. &Jr) U-.Or.bry dollar* ahall be levied an.,wtallppte t. r "UN.M"aM1faJ., "'." I, : 4ffII1 I limenioua, Wah blond, 111ep"eod. w+u I

  'L .i aa.I rpYlpbglai rMaraia sjdur.ISbrtr f ...,betthibtt w;J.IS7' traytII t,a&itMy9tht city b4'IrttlpceJU.t pPwlt ti4 MoaerkN4id., Hon. 8.R. teutfc Aienuu, t.uIW" ,1 lluuaylt,
  ijtt"I"nlm ".'''4 6 e fur-ie'rweeklfro.tl..'cMt '..icb N\. bVjduidlfrellrMfy11f1s prI19ui,18U. ,I aJlalidiifi Al J rlW.Ia ., lted;wPrhlw ctr-iM'J i JJ u '(1IIIU I'r
  4.ae i&I1. U. 4s1,+{a It .'marl bV Ae r.llli.tl: hf.Zilx1..re'. 1adfe"f14al: : I\"i. VIU'
  Jt7 .Q JI ,. 1 .l1t 1M.. tu 4 o'clock P. M |a4r$iMiM ectlouperaou ; lSec1 u cAnt. GI I1jliudteet
  'h ;t r "Jr I r: It tWh''"Yutoidt'uttttOrtii".'111dauy ,, sire,. vuder a n.lh cu.rr of tut ble.. .tual'I'ixr a. -- 'lay'fa4d{ tuuUq u411aeaiyyaj baooaua.' & Pmer, New York Meeegdt$' Ifrw'eYwler( ) WI,'Nerlrro.ir4ranol.rer6tl '

  J 4'a ,ItJ I.o WI.I&III' tu appeal' fruuet314tdtAyaairulU' Gdte fiUII 9.- .. rlcu4t1'ltaMtty.at.Jdlitr.: 'f" &Ij.1I.an\r rue
  'fttr-ubJ.ctnptr.-WD Vp 4, > '" -" rJady ='+4fA,1 r10t J fIIIifU' a Ki:1.1.. Mud r'ig'd uuWuel, 1'ieii' 'U ti'ei %bile
  .rtm. t-. f l.rr. bbeCT.=1't Xp 3 iiUJ 1wuJ.* \erIitll.tlt1JllUrliua.It. tetUug. g bun u i awa. ur QlllClr.t & L1Mrv .Lne.r.lrelWtdpn WI'

  .. 0"190 Ii.4 vial rn4 up Obit,b ,"IUUI" rLtcenap .t yUr.w4Il! tlai4 fyfofupyfyAfl! ..eiri ; irat+a ltrrege.tetYa rWd jo'.J'. '. '

  .- ** t jt+i d" + 't *..Iri'\.ej. lM ,ii'"Laid 3iJrJa lrwgrer '1IIt tJirl& be c1wUwY4o ali,4i i 'prtr "IIk..A sut ;;'atltM4erairpp1; .a.wtciIt Mpe *1 (4t-i..l9'atr4l .yIIfI..1d .

  dl W. pa 4 r t p', 11na itraaatt'r/te ahlrttiot/tt/linfetf' '. iued r'fHIt tau l.y ,ItNlf counter- tt"d Il4}.n..Lf" a III"'J1.u !tm' / isle bit HOUC and Lot ift iulU',. ri (.I, k rte. 11! ). riauaud

  rre'.rwwl.. U"il't 'u7ua" "Ji' rut bat PIJpcut I i'ruYI4; ri.tttboltibj'prtjlr4lA4J1 ,'III&!4Wi4 Traut"f"'t Jf aFM reI.l.I.r JIIlIt'r' >P'I> \4c4rgc w,. t t I iVortc ii Mt''iii+idtirtiwu irt t'I 'a1Lt' Jr'e"JII,.e t,,I. U'iUf. '

  'O"'Ul ll 1OWi .. ill 4V11 Qr ablMll,', tb lfu.rday Yy r. Y.rH- d ,to )Au1IJ M4t+ff..f! Ix tl'IWU y'tbfilgb ?nria'jk iaPt ulkf.lA L t\.U\ ; flue: ..yt'lSJlilf",tyalyjrllrua 1 '
  ;J.II I rtl'Q"t 4 ;; alb I .I 1.dt 'uJ.l.e.i trtoJr'"rdu ; l1x I leceky4 wti yMliIb.ll Mnldla Ui.u-Q 1f; 11tiltk"G I .& U', tar Ag.I'i,
  eta!". 11girllaa.Cgrarlr ortt' il; '
  ticc. [14B t/ "r'MAI; Qdua; .. tirrtjluut'lriatlbuaaa. lSu\'toa.MaIvit": lulli
  1m144 : .jCMV.1 0. V..ltt' + I T. :&'.. .i. '. tL"Ul8A1 t Rt : tagx, ,, ejaijpli.rlvo.w.. +.
  ts +ritlw l. "" 'd4 = 'fJ'.t'H"SiT.. ." tflwpiet0 aM bur!
  . h.rjjd.. ,! '
  _
  .
  '. .r *"' >slid the ,' .UIII&'IU\I
  ..r- J. .tJ 7. d 4i I ,M .1 "' '. 'I. 'Wuuu' vr'l'II..u"'tE abvveuroTiwbidiAin't I' I receite exceeding l : pad aUuurulD1 t.IUJlhou.-J
  w..1.1t 'JrQ.Q.Ilttlt.ut re, 1f'D.y. ,i Isi1t' ded M'tiif' _t I'f Ai1t .. the dIecretitNI lrJlOvAlgy'iryr I I & .dte4olLANR( Io : ewf mtiluvee, /I'CIl' .
  r.,tltillu p tfenwr, ', >.the S irt'aIY Wi aLalrJ4f Ord4iud. ii1taeli.4gr. TM3Iaaod ..U ,,.Alf0.s.st-tiun dnillil LurtuUueu
  t it.J bl *4J ',. ,..U I tbO &. uI'H i .' i SfuXW d \ \ eau ,!'
  rdr wf.Coati lvvti+tdD.(. ,Ilfh'y 'H't r 'e1 I 4b'.E..Ht\'."ur111w vuu..U"rll.r. Aldcru1eo.;' wt str'aUIr.gtlNy built .u O.mndU50r! gt.ilutr' .4+.tlf6" berad, apt baa an ecc.lnd{ lUi..itt,.. ; aba Culiou 'J'j cs, Uoiiuet, _ltd
  ,aKVm11a Wl '.att-t.' "..r pit ;;r vluj, Upoll UI&\tI. r Url uCI A.i ly1N< ...ofeaptlu..tp 0\ CcuAJlhU,. wALk 'tbelrii IU..ia rod il.i.! ,Ia "IMM sad Cap KiODuutf, *',,*u"l.ble Covers ,

  M IAMIet t_ :li lw 7/b'/ 'll0 r bl'udn.aallu *I .." r.'i1\1f'I.L. p .qc.\.y to". lstkt 4IJ j It. JrIlJal ,,W, elipl. iur.ulue u"Itfll/flp IdO caAlfJ..et the i P.r luriherfankutari! apply lo 1 alairal, syAaatrglrry411lwDYaniabar
  zIO' 11rui, er ...,rtesf.MJtflr tnbrhualtt'uUft41J C.ttWVJtI 'b iwpaibt 'rb""tpL.",resident Ueutui aud uonf ..Ip/tlta1NY'npalad=' .yyt **'".M.'y. tfktfAN aWl olllti r k14'fl k. Nom' I
  ... -. J lftl"-1'.r. r 'h. '
  I'Wld" DWI" mii, c a
  teotypii .iOWfoAnAAlu
  1&.1 uI tAil cis 1f',,auxp 4oY. I u altII' piir ?+entrbe It ; a.tI, ous yW
  bu or ib ,itQ4UrqI{ lwu"ul .. JW .; -Peas dtejrh, 3Itltf64o8tl'l1 Coil*., ftail, ...lr, rMh/tMu l hoar
  tA1 t ti r tI\I.b ,JIII. vr t 't I l ,
  .,. ,at J J J' r" .1.I .
  0. itortU. *
  1hi" dollar O .
  the city;WtalfalVTaffcM "II .: aluMMg, heel nod
  Auvutllillrha.
  tar al tied bl ..It .ff1U N < !:" iht 1P41 ,$aarj4Y :
  ,. 1UJ.uuU4I4&11 auUot iah'"tM uie T 1r1 QVtl: .6.). L .t ., 'f*". "t rarK i u u1e" t'"''fr "lIiIWwut
  k
  -. a1x lwa+jWtl ut 'r eP 4Mey $ 'IIU '_ I\.P ell deliuquruul cwuttteraign by tlw.Tre.Burer, and upon : l+M. 1ftJ JI1fS. Jh tlr1raPpFvrtll I tW.L"_" .:.; 4st. +r ell b.vul tCreinrr'.lillfery ISbiillu,I
  > .r
  i.i41 r, 11U tj4.J Ir.earun, failure 141;n l,a 4l-ifl<*.\ baWr Ji double ", 1 "' !.JCV a 1 ,. V4.p.. !uEK awe Hu" tfUIVI.W4 'un'srojZeplgrw .

  l4 t lLU9U&Jt11W Wiens 1ll + l! f:1r.l'1t: n' 1*$ r'it MblltRr.bel, +'dV t ?'tl tlJ 4 .a.'tli.w. ,__ S,*#tt **, rl.St'4JUt4rrit q Wal'Moltt.ff1 ''''ftJ..J J e _'. urele4b m t/I4 tUg; .!shirruu.ra
  r 'rMtq z41e4t war li. : qUmi'I' c.JCWtt-/Jt jJ..1f'NII'II.f9' d-V t.! 'I.' tee, Wf1 J"uJ't41S..1i! Aart'uuL
  b r uluF aa'''Ilh"J n..1LIf'Ut,, *A'4 wt :w'i}, lot \J.. t. ,1f 1. :;'N rid',. Hou&t :. ; llert \uupuwdcf'lUut'kal7l'errurIUL1rprxl9ertul(1'l

  ". Aa.h.\P.YUJ 4Pgeortlt't'iyyerSa 4r I MtlW .. r tlidir, ledl.llu4i
  9I"Ut :.

  fd i1 f rtir r.', f.at jt l tirat f I 64.r r au&JUwwet a fuii, thS('!.'.1x xqa JltliirtrA.pQupgi Ct mrM..rrl4cullectt' p l'lA.w.u j p at'q'I o.[?..No' ,8"j.IW ia.V'"fl.foft"J. ; : ofT : tY+klis4. ti,fbwYM4,, +t11t" OlW'1 .ateda.rw rill/r

  \It
  'the ien OQ"lf ?
  >, 1 u u I t ** wllanfAttireltrlNA t.. } if Urflfyd&w,4.Itltlga ove a4WI .uu.e La.uw ,1ptieffy r 4 pure'Ara
  itr i ,1. r1Xr Ie '5'/j sI'a )-uu year there a .r.1.* f." J I I : _biiar3e
  .A J t j.tlIW.t4tutr<,T wo. fj'iUlIitJ1 ,s ar+t4q .Itlayt!+kuJ tbn'f ply .
  ( rpldaentyaafilalb.ll the utfctue fiJ laud UtJl"'I'l 41f q 'fi' I e'e -... 1I 'f" -
  _
  & _IIUfI f tvkJairidTIdI. .1. IIW c.,r I "Il"UWI.LJW /.
  "
  AIIIW'fl a4IIlI44 17 "L1Ja.f'a1tbllJ"lwQL4nUi 1IIt ) '
  .utdio. P1h iJ,Ia.", .. AutA q skall pay a 'ald4 'i.M. the bent style.a' tb' ur ti utitu e" ettslrrbt>tt.gra I t'm W".r IJrap.MU7 rtu" ltlua t,.

  t... W.t 1 .,JlYiift'dplSS l.Sw. .U..r.&h<.Irw4... Itl4lIrtak .y ,' ; orU'k } sakwwAitusr are { I "r.piiJrugltlrMIti1111 r.'t drlalltcla Vtrcbrdlrrf get,'Uv ;
  +alliwaat.e'tt\lt4trmW f'rlrf.tr.tvvitqarsrrralt St 1. iJ./PJJtIr a.,1Ci 4r. ::1.lrlpRWl+' f8f." laW f t !..M; !all.l4I.1Jtrlf Uleallt, U&c"uUR.4I.c, .,.. ""MU, &' ." -

  IAyafrwty ow { a :1'.u4.11b. .ppu&lne4 anu tt14M'OrM11d.c thi ,( .If"'IIf.1 Ail \ \ fJ l, AP..1'1J .uIL b. ,, ItY1.1 'ul.uroppue

  N1fai0af, ; .i.fti..a .. 11 ii I lDuuaQ or Apll ,1t lrilrrpw1A1 !' 'II aMJi1Ap'' .c la'i tl t. 1'1..#,, r "WN' : 'i"MdINA
  4.tlM.1tl. lfdtrdwrlb { 'ttlJ I,ppdlelga I 'nifm6 i e p. : Ircautit -b.
  tbfdhs
  tirder, of (reap oiateral| 7lltf)>|IuaatM| .bi.1 heir itk'httOJ Yardfltipdn .
  1Ua' 1b bi"Ierll d
  JSs n U I
  twp Wry 'Nil 'I L C I ,.
  nUtt M4 t M IJA 'it5etbtl = 114 t+ltd IJi.>traArblld hC.AQlrfu t lt'fffy ..%' ,!a kOpr to e-/ Mal to rbl+ JJtt;
  +al.ilSi+ eM S,144er.limgilpiarAak =- a.J,1t1wN :
  Of 18ab. a. II otO I
  toa City lHuWUl4k tJ" 'l #
  +11p1Yt' +u1.1t/aXIrN>tr41A 1t I" "\.eu. That it abail be i-Wj C( h Cuy '1'miauMrttktep .: '1 I I'ru&l 111r+$+ea.?.tftf k ,.. .. "....
  uar'1ia11 Ia'irlur "a h tLM fa tbe4i a rtgelaa llol jibe k. i.wprctilrbrU jffffiJ !!
  D
  d'itit\t
  r rte1.. 4 'ftel+ttI4 faith orua.u=It, Aitd be eyltrt t,, CO. rt IJ .' d tw" :

  KalifiJ + ba.ah all re eiv0 fu6Mi'.e 4l 4.4 't"- !t..\ .t..il.li. P c .1' e. -. \''.. .t M.irrUl _tl itW .",'" .;
  ; u terr paid iuloUl ciuu4' aMttly4.ai eigbj cun.c .tC"UI1 I haute, sI a.5A.rc.+Jleo.u .. tflltlltHur.4'd 1 'M\4. -

  ItitRAilMW'%elltl'414t; +; lfa tte iCrIIArr percent,' UI&the flrat .*4MM 4.,r 'pr1IiIttr ( P"M bl.h'IYIit eI b. '.'4a h 4u: J. alt JtI.fti 1 t4 '- .
  w '.J 1 l h ert1's": .' bda uf each Mc _.
  ,
  p ri. urlij w.wrr's sa ,rt .. W"I. CUll"I.the a. .nJ ua < rnool J .- 1 1f bfj..Btal..t U I''.' ,
  'iUud Ur
  }dIf 1 1Itlstad .
  >' .;ctlllu utl Ire ar4 i a.u.utWAI vrir J -4t 3 iaiiM Ie.. tie tor" tra .J11u.
  1hd 6d$' 1 rte ane p drurr } :
  ug IcrD s' i u nYaffe I" ,
  t tty I If lie fI 'e a AI, big p..e{ J)4\td A _'lJ! W gw_
  It r.e1.rr tall ..ltdIt 1II..br..d beCM\ whom.- rid-IfIiri : '.! for ad r bJi3Ila a. 1 f \\\H.t! 11r1g' George Sy I1', t

  O + W ? I \.rp. bee; 'It Q OOi'. rnr-_ .. ;t!.,.
  e.p : j gl .4 6&1Jfu
  ua& i = Lu puu.aplitlblp )
  :l14't rir? f 1't YMerNal'i t\1.. .Ube" ., w1 yuIII 9r .:+ "t'il ". ir' ..,: V
  it.- *boAD&.padflam.Jdalrt wU. trues' la _, t .r HI P' .
  !tfJC1V+ Jitl".w.t a'k1Al1MII

  +7 A E49 rr a prddl ,4tol'! .=g. 1&.. .r ri; ) D. .' .I"' ''' II

  l rt1'ltiltliltld.lY rUetet9btc part that Mttiag**.aow, fte .r \ I; Jilfil"
  u JlbK||..atM Ltbia.pctiou ii1Ia v a Dying .a hit 1J11I t l 't\ !''q.

  i 1't 14,4,1, f I xt k t tlJI' iOtb.Ut it 1 1uHS ." I ico r kt&I blr dulwt '\ire g i pees. Q$ ",..a. .ft '


  .

  J. _. ,1