<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00086629/00360
 Material Information
Title: Pensacola gazette
Uniform Title: Pensacola gazette (Pensacola, Fla. 1830)
Alternate title: Pensacola gazette and chronicle
Alternate Title: Gazette extra
Gazette
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 57 cm.
Language: English
Publisher: Blount & Aitken
Place of Publication: Pensacola Fla.
Creation Date: September 2, 1856
Publication Date: 1830-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida and the Library of Congress Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation: Vol. 7, no. 29 (Nov. 5, 1830)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1861?
Numbering Peculiarities: Numbering resumes with new ser. vol. 1, no. 1 (Mar. 12, 1834).
General Note: Editors: P. Neufville, <1833>; B. Wright, 1834-1846.
General Note: Publishers: Adam Gordon, 1831- ; P.M.S. Neufville, <1833>; W.H. Hunt, <1833>; Benj. D. Wright, <1834>; John M'Kinlay, <1839-1858>.
General Note: Printer: J. M'Kinlay, 1834-1839.
General Note: "Whig." Cf. Knauss, J.O. Territorial Fla. journalism.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055169
oclc - 02704803
notis - AKP3157
lccn - sn 83016251
System ID: UF00086629:00360
 Related Items
Preceded by: Pensacola gazette and Florida advertiser

Full Text
-- -
: -
-- >-
-
-
-
: Tff.1.tV

I. '. .
.., pbwr .
YL la rrr daut a a I l' : J r r r 'I. .
J JOd '
,' .dw tsSA .td q1g L. tW1aA t 1e .. ? I' ,, '
,
'
.Il.b }
1IJII 111 call' IV M n / '
1i1 Itetl" III [ +,1 lhad d/. ,>'.}t a1 e1 a ,, .... :. I. .": ; .: tl") hall I'I.. ..t'1
,
I 'tt'
t. fhIN'f,... I. ,'.11

i V t I ; IIh'e''' i ,dt Je, .+nJ'n'. +f..1I .,
ku1T 1 M t .,
'J .
Al 1 a .....Ii" '" I
,I ln.lnttt 1J t } ....," 'tl"
All
>lAll y..i'

i!I daUlili'f31 l l lJ'( 4i1. 1.nvllh4e/a'Im :,.,A 1>Nitwt e1 rn t v rr*, 1 'j..p-a.J_ t1 ,. .w. .., .., .. ,..f. .:1 ...1.IiI...',eiI .,. vier Il.lo 1)4 a 'r' ,
t
! M .
I "IJ.wJ..tJ'1.tl1J.aril .1*. "tea .1iI. )il, pr l. as "d''I' t( '''J'I''bU.1, 1a.\l1. t. ,1, ..to.'' kit I + 'I' f,I";' r'Ie'' I" v uy''':ruP11Gpr ,,.ttt'. .i ,4ilU, II "y'.,ll..Ofo.11f"t'1t

I ..Ho "".. .". nlwitt.e ) \HIt ftO\l..l.k"1 ,,1 II ;k ,I....,s/. r.U P"S.1V.. A'O' .. wA., .'E1IIBER",at 4tw1 S.l.waSfa. + : "'f.. ";"' r IR111t.ttbllV '.\'SlNgirN t 1 lit I IN I fl4I, ilttaNt' /

.1 1r1e1Q bat Jufll''tr. l ".ill'' ti ad tht'II.R.. J i ..+u. I hlI I' .:.,.' .."....J 1 :,. O' ? .u l',"'..JI_, b+ -L :.. ." ._,._._",_.t'_ 1.".41,. t.'LIO '.. ...1. .tU-If"$ tie "I4, tN. "i 1"i'I'.tell : I Ii
i ., ., U_
t"; ,. It.j i I. I1 % t : .

I ,. BlinflNMl.Wi._e .i rsids>W I,; "."11.-.N_i'irtis'daJllles.ba 'IW. b.IliiaA't1U.' .. I.f-' :\ 0eW. ita a. I" I ,
..".- ? i ,, .f'-1 sMitsa+N la_ M\1 'tt.1' .
.rrllbds l ssa J t ikiip'gIta fi'"J't' :.".' e1 ill Ik** anwaari-fi. 'tk wbi o(11111eYbIr1 ""'Pfairlj.IdWp .. O. w
RrdlaM idilrtidttWplllatbnhlsb.w'l '" IIt ta't.p1t N ILt.1. .1\GdM". ( = ,iM ph"aad.wriser,.,.di' ilH siibstky 41s. \_! mt k ;.c1 t .. F
J" 1. of' "
.w.-+ +Y 1it'dtiiPa1r"aq hJ .'.M"si1 DIi:.. ;,rtt.$ .,+. !1J'bi!, ttjiltwalelt ptIM.. & Fill. iMO"ttpl4itt* db'd.d. "leA.1ll K..l tr...seidWNtuii
ktpbllb aMitabll" '" .\ t. gjvi4 t .Mil WI..U 4t'3 i I, Ik* "'. r J aid pt.kla>t .gi, saisa.t .' IN ', i .
.w't'Mmt U. + .( ,. ,l N ( IriIAa>:' ..h ,C.a "11111'. Nc a si ssuJr drdd. :tkiak. tiMwiMfr.QI on'W kept i.I W r ly rag r.l lint.lk. 11ft If hIt.'bilbt srr 4"&id'"lsMtrr'.dal ;' ,
rwM."vtttII'1&tri "/' ? ta'AAtt"fAtA i'I II.tV sir Aiiiii' I rnil' >bet1; M A&* >""li' ;I;fed write, dil'iouhj J..ash 1\\bile: KifdA'ibis' 'fl'' .
c
'Sil'1' w'T r lT ItI emit..../ ahlb.gild 118r1d tar. \IMt e Y to rJ I ",r-t.I" tlasii I MpM'. Ips'1.aa/ti' tba t.kr h\ : to bus Ii( **lt*.ala w4.i'Uvod .c..I 'rptscla.edbycJlekeei .

: eet t. '! wI 1'1O"t i'wbpard. (. ,bi M'l'i, 'i : I=iWeI'/ .1'..,.M ,XJ tkoOf fct.l Ik*pwapltfA or the s. bj lb.9ea.ts iila'' rRjf( .

iljla "' .t. .c. ''4i..''e if.aMy)..'.. & _i" I .o.Nttk.T .dl.aplnt.,1.tk..toaios," aiaMto Nara u''adateratt0db'i'. Ihw .' .l;
I o 'r, MI". IA'fJr.d { .a 'Ir1JG'Ihgtkl.' ee.N I' ih f, tbs '.&Fi ''. no ", sN.ith' wo..501 ,. b.sght lb.ti K1Wa4' 11.1'' .wr{ II .

I K H Iff 1'4' +l 'JPtsNl4aWja.t3'utt.tetkiag ataet M IJl/t .. t.e d. b' Ibit .. carat ..M .1'.WUlti.. ">f
it uf.lbq. lY1sd Qlslw, JeI.latbtl'pMorb 1t. ti nuld : D wUrrtTiad
Ate It., 1 > ,N .. rj .l'i N, j .,.ertl. M A4i wallvtlM"atlr I. b04: .aiui"... il Ioa.I p.i ;bn111j71adareu 1I'u. pI" f..w. Ail.uurabl. "*' wkrfaiUeYltt. pCISf
ge.rMltriAi Akh',bath'iwetlotin i. h M PAtt ; .d 1Mntb. ....w tk* brt_11"t'\ JB
.1bltAtpMr'llllrt :
: juJtttteq ih.1 j ,.
'1"'lIMII. +ag1.gd al jsW NIA 4 Ij II
t IMJku .,. (ItiIJ .k" pnl.ny..lf'rw.p.eti fftG."I ypb app Msof alb 1'ata''tbt'tlib:N. 1.
s ftie byte I n aril 1. ":! 1 I. "lac ,o.'rfbaed cth.imu.IMd 'r. 'lbmllr '
( "t i" di wes rat IE'Ibtl' ,ylblliaiiire
p.tj
't t"; ,ppuol1
wrM4eitsyoil' ll..J .. i it ,j 4o flblr'. t>t.fn'ri .,M j whitb;'W-b' -.t :' d I 1' ,.I.iNis i.ee .ad.d, l. ..V.do' iet.lr'iblVb. 0..

.\ r st'J et/tldU"/resFd.+ lr Ia1t1 1a. '!Ia.GYL. t.cf96I'II"$t.epat; .'" 'thlr1' -. 11:61( a .n.t.. .>. 101)).' :.".,, T"ot: ri U'e,'1 xaliMA sM- tlliie'ibe 'ei
pull Jltr.A. { ts illbJbr tios'bI II. oHc..I&It..rhh gPM .s'' .u aaa'Ihb N jtuUoI iaBda arpati.l '.'I IyrillQriJ$ t aleltljidrh ,r aekioi"i!rilbrNeiYttaafo'df1
Wi I,. rl tlii t rMlf Y+SNI..illlde .MItIR'.hlJrle. w WRO Cl.1tr11d 11..1 1",Yr.bgdis.t.erta.l....HUIU'O..1i1.' "1 'l'acy r'' that,ho'olo..1'' eairad meals. ,*f data a ALeiyd tka.. 11totadtaaaailrthW''tltkdiir
w 1 'f..ff1,4ftJ"I ..awaY Iaitrsw t.< I 'flrtv.d' ptittralWi hhti.d,.dowt of tk. rl 'lDfMTP.t Pratidnlraqitiriag orlabi.1 .
vt..r'.1 i trof* copy ,. .
dd1w. 31'IIuaI I.J.eckpelt.Ig.gta .. ,. 11r.
.1" 'gt jiu.i eA ., > i eb 11di.erlttF+Iltatatal. hltAlt':... I.por'VI!" t pt 'k. '' Ijk* Ntlk atrngr lkYba Cbkgt 4 taf '"N:aitaaArt Its f' ..r

i i s'ot'Diattgq.& p qfull :.151''ri.tiAaieM" e.t.J tie'ItitlgartUoj'iWil'alicl, ;'f'Gudt i.; l.t hiI' ''ortk.' .. ..1t' :.,- ..8u., .', < Men"* ttHUM 'lor ,..".- day altar ....".. to pro,Ide avppliai --t t ;:thN \ "blal ;NC"itiprcii
w. t.Ua ,,' II':' i.m "f' .1''1. r.I' S. ,l.i1 \ < lain,:gkttler ygr.or to. fur iba N toW.wkti utter ", ;lied 'hsbehni 4t i.i tk*
I .jl l1"1da- "rftiT uo ei't MAP YaJ'tFaIltmi't ;, I/Nt'It7/Adit}eltut/d'II post'. course tbeUucldrtlc ttlrllj'tllip dw'',::lJ UWl(' 'l\at.t.a: 'rt "Y'Tt.1 it' Jo'cu"'l f .Irk t i t1Ya't ,e.Ira1ka1i' ..'rdasaa,4lto ..crieid.t .i'Jay repair Ik. .umiaaloOt MM w* duuU .

tw'wi I _. ''f'.ftLdD'tetl.U, ) "liirbl 1 1 dli4tW tii AMi;"l da;: j. itlaI; ,h ,,e \ It I .is gwsdt9 tit ie'klillotI.L.f..ed pot the 'loconTeaUftc .will b* ebrlullj U. la a geadj',,''.lief..i'iDaa.'

doa' .. 'W..Mt. .,' (t9JB6dala .--.q'..u..".. t11.t bald'.Ilikhla.d'upli'wllrtbii.ara..ullo.'ltlerlpr.witfldtif lr.Mrtu mo1.! ..,...ftaI CbI.l 11t. *.ry r ir- triumubtat t "gi,lb.iowtr submitted la.bytn nWrvA1 Imposed bj Wbn IM 'Co iira'..,'kU>*diKkt/ted kt"

', .J.Q1". ,. east + WWylgtvr.fl I. .. .N4., ,..Jt M.Ixt j r.ptleII' "I' rPillmor.' '. .. >*., to iiDparloua.M *..lty.; ,1' .dotWa* a llopwaMalira' isatM\ a u,',and!
1; Itr t7 .1 wd.1 ..yl&Mirl_, nMCjUMMMMB: kbftJry l1id lI ali I' pI J .. IM pr+p.f'nul,.. Nr. itti ii.Alseees..u I *aeiMtki_lA l/. ,
,
III." .. J"t.. -_,. C ...aydttildridiogI ked, .' A Cried J2aa.. j.' II*.. Parlj ,
.'.\4'\1.k,4 .I AJIMCi. I. lia .ea i Grew J('web ....". .1. .bJ MriMlY.iV 'ou mM oe.pgalps -+ : Pr..W.btt k1 CM\a lda e ary ie0.
or=P jJff ", w..Jw"I '.rtM9M4'AI'WAsr..lftMir L.bI. .,..rrdt rW, ...1-h.iit-: taq dl/lt, f { b.db1 to reaU'd &bItl drill Poura, olNawburyport; lita.ltialyproiad ( | < lioMi' sad loeal. bi.'i'tud admrniataftd'Ik

IdM1Ir. t .I 'Ir' 'n ,rOI't.ll ,"'r V- i.igyaliitrcJuirta; pUfd
.: .wcJ& dt",,t. ufeswsl ..k.. ,id obawaa i/ .rfl.. .apjryydlyltpette, tk* >'addttaMrliIre".1'"t.ureauiiil'( ; tk* Iriuwpk ytTJBr. Ptltatot11tt. country rntoe6I\iwMial( flat' II' Fill.. fcW 1M' W. ''all'''"i nip a. q aa.ioa .
"ptard'i i ,.. pre.e.ltri4l I;taac..lltWI..t'-.ct'' in'Ihi". Wf Ittddi,".- ,'iir ...11 b* a ewtijllAait It.ne gbA pfalrtiloplltiuatised .i Th.y .1a' .J f:," .I1"pdru. Ih' ,1..11iRN' ti.It.gelt e1e61.',. tad tkat (in Abu' ca..MtMtr }tor* dlc\.o kjatlj'rf? D OBiq. UMICblitell" < I. dlllt1 h. ,..ald, lajaialf r'i .' -

Irdgwlp'JIf+ I.'''a.'i tU. 1h1lPI1'.t IfIiaMYikd4'sirt nr ,.ugipf'lim., ,mm/I', btTeder'' t11'dIF'Atl ''jjklint,' fallwial..'anoMrat*! k. (Poor) would wheel l a barn ': ,larvidvl ill altt"'* Seoul M.Oaptaho .

tii/.rltdltttodd, tW''ti Wdl''btdl.dh.rd. ..'4Md1ii'tIiJ jitlcldU'{ JI Wid4e'J .I atlWwd.bintIhe.Jero."d' dA .fir puso.j. willfind.a, calm, court of applpurypvrt.. on i:biilbdrrow' 'from N... *''of I Ik* *4UlAi';( i'l i*"rlirad

.'s l icl fQ,6,I1J p t ttlb. It .JII't rl n'MII, .' "t r ** U'L.. Ia 4 I'lyijp"yh+Jtten, Iwgi'ai ??, Mtiiknl and !irfad t advooaU" ,,sadtheyw111.laikTj loIf -t l..:,., .,. yIkosion; ud et .... 'lalll" tt C" , litrj GIdd"" ;k 't batip'b4 'tkoZe&ua.. Filliour*'tod lie owu< .. .Ia. bat!Abe& ,uylou.ili' ;
pr.seaIIetu.0ratt.1o1.1... WI the ... ",. il E'i
+wwt.r
beetllpPthK 111
t ibek r' > boa Fill.Dorab
lt afrt'awd'ilrl' the Qoit"tJ\ia 'A t ti'r fl'4wrt pu( rifug 'IJt' -f I t,1 g1H8*.d.eatelrrdd the Uo etualuli wlywhlli (
Prupr7hM J*hd'JOtVCebie dlor ortbsVNaJil t"d .:..., 'l .Y" .... d1ir..'' wt' wa"l'1fdt'I"TIITnI'rw;' It"'. .'..,.k- !. > :..1.!, '....-. to wheel t barrel i hi Ik* *./. frees .tle"'tuuW I lf 11iiltti""qi", '

(S.\Jln..t'f 1. ..itr.a\ .: : r' 't'\ It' .1 I "i."...cr' rVvwni.iy/M; ; ....;a Oe8c&'eUIoaal' poiton to .PboV 'kV 'NiwLuIj e Alliack ...'> dud'' uUtutlUor. '*.4 irsperils "
L.IYUW ,
!Ii 1e NurtbA .... 3'?'! luw11'! 1W1 k ... I R. blielil'siio' dd Ibaj ba lilt ft m VHM ''iratiAultiiy'iuMi; '
b'.! .1j t'itIa1bdIadt1w1"tLiR.y I.)1. .,1i" : -W Migrtlutift.. Tbi'ft Tk'tfMfc' *.i ...nfl..cel][ \kul boiled "|' "*!; '
.(b....,d)fairtrlfreilyud ; i.r\ .1 N.iIIcflultti4rIPgNI"'L )'ilMH .sd'Wltksdt"Prof : f.wuoll fAA' IL' a..hz:: ;, ,..I..lab.i61 '
r ; d.O ,tAbl.d U 1\1 .u q ,1 ArctJ I 1 l iygtiyda Aa Of.tU Brat MgatarafllladtdeIA e. ''.la& Word, Mr! Fillmora buktilwf'ka
WI, wfctW+ aa i)ikG'ai 1Veisptet'tlimrl. ,JTu .!A,)'A R4ItlMt'KltiNew.'IN.onS I_ '!.t116ilttiwgtAut& glr.b.N.Mbuyp.n ..-.
<
.+9A1T1hltlktfifie ( "ailti{ ,:1.t4J Ink, ft UPJtitlgi Mauta.'hiM' "ttI V "".J" 11aJ\.iill.;' '', I R" Np *l 34ikbOottraiiJ: and tkak esiCIrrtjielW rii''tI4uII 'w.iulaji j adud
fIJA'I1UI'bA.1ttnJf.1J IL. ,, 1.1"Jll Itf' tUI' fdM'a MlffvV kn rttrt'aaiiloo' whieac ( .lpoleyst a +! ;' *rui".uJhdi..ol oflr .
t. .
I tit 11Tth.roba.htl.+lbaW. lort' (Ptl'fMyodeatiuib.P 04 tt ""'.H'. rrNl toeD } alp vUI ,.
I i
su.WUtd ltJ'1 I 11"ullIJl" J('Nagem ". *' .Doe\Qtle PJ. < tttiagtonUu is f.-U..utrsta. Judi(
.n !! t f ..' 'dI xtmtf;. ,,
cr.-u L vJ7l11491p' Iit !: CIIa.... ,tt' 'J> rl'Ja! i P.{jlkk"lkl I .Al'lh '.w"U olt b.' 18tb tire! .n U." | ,. Ii. rh.uII, 1 ** Wa'w' .Ir..r.tb..j.nJ\kia. 'proA1. ,
.1a.Ifni .. Vtf,1it:1Jun ,1\ l1obdt 'i. W4r-MilUrd "u
l r ''(CI1 faeilea "loukedI+ah'qi jgIto.AwJel'o ; .aiM, *** Ih..M'ibo'tw. *
.. .. "
I Itbi/.AL.1 31tM4e.escM't1Yo "'
s .1"1'ita '
I'.111 '. It1Y1.N'l "n..Sdeol"J f4 rala dltl' ..
.; > eoiirIs
6SftfL1l .:&... M6+.t.el' uuMlapieiiIbiMeI c 1T1rt'ISc'tt' ; parill.Ib.irgi.M. rah .! ,U. .
: *. < did. 1 CV.grp... fM brtwgkl to *etoiait ; "..4&1 ,,.14.,. 1ibdi tla 'w. > dd'tNM. h J "t'II..J rdrupri iud
"wiiJ rdultU1ul4tniol \&heWlll. : 1'1h1'rtg Iriiw iq te pro! tkwl ia 4.d prove t+s i ar.lta'rolhgsi', ...(4het:1! Mgdu.4Ibai" when our k 1nJipbFM" W6erttd"wiW \ 'Vonured ,,'1W.lcl 1lulitical 1 aita Ibat* ,.*. tiN Lyr t1. ,

ilraeyllgggriJraflybeluwLb.peupktw Uya'YIlk''ft0iu'i: .'i' 1".4" Yfer. ( }. S regret, 'w. bslteti; wlilek"waif dar, ul K..... t<,,ad blia ". Nude(* U'krk' *l, R.'Pw Iniiuwra
gnat lacy c..'It..w tbew.ladkUUe4.wlal I'u N.w.Xi.lq'4Ad Adbbd Tldt'I ;aSdr 9"l' k.'eountr1'bldding'd / i towar4 sircbatiaoerof. tka dlakt cUlton.'a;' Pd *4lM4ds'tq iii" .w j! i..Xtite.I...ut. 'two

I"l u.owJ.. .w} bar. Jadd atnngaweutsir d'Jas r.. 'h' pit' r' r ,.y; sl. gram, thiUjt like) ab/"d.ry bJtiu. 'onWSl.'opc .' (,M ., ...k d.H '.t..... OJ Baahaam*' aai'.UatJan'tWri .UII .,.Jk.turn* W Ikv'*o4 .

..Dt.lwr-&IW ibe .o.'P", ; I W. wbwit:iWt:,b re fi'lbid! for feflw4ji -' t. .J'tod...bo'. wUI''pruve,. +*I YQ: tiiii', i' .$t.QrLMd.Iiai' In., tortw, ;p4rtkm. jat.se MMUpg t M4cM ht.ariwdhwsl. _.l. 4i..d..Ice..fI .
.1
ills JfAf.I4I.pi i w. Andd.uf dwlla.Wlli44h *i.{ ,1M fcMptitl"l fAi..ll. 1I I.', :IIII. .'j1pr..t 1aij4 Unallg. 'I'. .' e i1ly hire, the (Uta, MMU, war tit I ,nintarktbla t +rt4.lsYlru'ra; Iva a, ,,.. fVI't.-.a cwt... '.'fIIa.
Mriur; ho4Uiwp4UJljl.y .see I _i M1111iidh4SI 'k'"itJ1.H\/ .') f' both 1' >il .aDd l on* I ibtt bti wciurradU t our J 1. .,,11"17 U.. 6i. "t'at.gil.s. 141l4. .. t.. .s.iA&tGt'lire
: t twr lsKWiKft nowjeel I
War J..f tbs last't1 uapAr. .tf.ab'rtile4t.JU4a VS .Id ailtsel"tb.'obWtial.. .
I histor h. u.taed'ld.
lt, r'tlt.it/flri'rj a srf .Ie..t lwo.et4ah.F'abrlbylldtarseaaa..fs'bla.'yt.l.af'
r ,
; (
,-k.. ,liP their ."t.It.III .I 'Uft.-- .W.>f s.oce'oThtZ.. ,tJ.,p J. :1 X'iSSJ J4-S.b.tsa:3'N.Ptln r -*,"*.. 1tfUd.i k Pt.l tlpeate..MVN.racfa ttsti sAdb' lit ,. ,

&w4aru: naos tray Ivy a a.kilaqwS bas. I itfitdrldent. .t'!rl, PO\t .. .J.P JJ"1pr'.N" b fe..f."J'! ,.w1.w otk ptrU .JTba yrganiuiUtt_ toil ,fof' -iy..'aw .dayip N == : M Kalil.. 1fI.t': .. ..' f'.hl. .

1ua1t lIMI"..,,.tuult, .w.r.,.. ,q't.JI.' !.1 YPUh.11.Kae"S'A ".I.cllUJ4'eft4..... .I 11\. I |.r.uled Ik* "uu'.lr aeiariuf oa {i, =...,-'l.t IdAles'b.ds4.lared .4bJMaltFIdM'bsg. ,

.. l 1\o : t4ob .t.pcilatdyl ,l1i.jfb. -- 1"{ pru'jwr; duil.i.. 1,. ub* junit o>*ri., 'jIUla4 INl .."11(14..MI : (' '. .>,prl ,dt''
A. s.et.d. Aherwatda Ite'. id: L'Ib tbiM tk. J.wrad bf"occanottil 'aieila- ''j..er.nJ
Kk j ibatatg il.a ee$11w1J1dhtrl'.
I iii.au alilelypseceJM, +bb !-.' h A'' Cailit Advocate foe .I&: 'ltwrdKarj 1:
I'w .,, 'b"' .IUDli1I 'id..;agtjortll.ierytbd'wu.Wit. i ( ; mare, was MMtoNi by' t>A "*lathpltrualiMiitf / %|. 1 1 11 {t N1swre. ,81... wg4gglp
kr cai k* I ba in.I7( iIHte4 I itt tine pa. ".,. Ckarlattoo 1 Z4" .
N'.xwtjo .aided "
it.boludi4wklheut ;. I ,11'sas Iv b/ pfMUut!, I tlatl. ijlrl"Ita4N4'aj4ar h ..IHt'.If tlblrrwsA.V .
deli j:n I i., .r.J4t.Tu'iXiiq; 'lie QltIWt-4 ,uu ,-. ,. .itaia\'ut 'tba'' ,;(e l t lia.'dicjii.4' ;.f iii' pri ei;#=y1c di. aitied, aud aUa cmiduoi*>lkKid. pr K.asi.sIll'...1gbJ .. ."WIt l t..' Aaisabigu..atolrldNari'Py1 '1
.. ,- ;r <* C. tai, itr tbooogh alwsotd' oiScar .f Ita.| -tiu4>.a, *id dhptlek dllnbausl { ,' C
wad I tfkfc to b1 bd.t1t i d'ae i ke11iiUI .try '8dufla"ec'B ,,.WIC..U. it w [ | .a t>r Mle'.INuUlse/tedltgt .1.,1

ar"eey/oU''bldab l lI = l6it' "' a4 wfCulb poM for moaaal. Mr. Fillnbra.M&ukirv .s.dt'tA, ,"iouUIf of Mrs F lln6ftktl '/ w .rknto, and at MitpMl4i4 %4 4"'ii' r.rj wdsde,'lpt1 ?,Iilttkrr.Mldr.id .i j aklr..tiyplii1obttaaT.' '.1fl.
;'. '.bill,1 nide/-uh"f4e''j .Ii,.: .. a' WluJd h. baa crow* *'wUb" s happy .".d1. squ 'rtU4ialhbkslN.fihi1NslrM4 l.! !M $ .4w / .wlydrp'ttadi rhos If' .
raauyw.x ; eiIrbvhl.gLas. r .pll( .ip t ) .
& J i ; .
''b il4 ,
P!
.'*y lira port! .Y6'..'.ba'aU. tik tiifsiqha'.rj 1 vl i ha" C tit but l r.r tk.uofortuuM deal kill rtb .rya .Waltasta.'Mki deett v'tblb.tlaatwul -'
W M.U YaalllaldcufN' 10d "ilJ1M 1 r.!8. IYd .ti'ud .ow'rj1, >1sup .rl-.j i 111 ,tlhii4: '... I If orttlerb > 'Ick w* laa'o. alluded iabfa,) M4.}If klcfcoo Sri ',-I't dpWriWrN,Wvat11N.LrdNu

bJ'rrMNtgIJ,i ii!u: ui Lai. 'cwatyli.arl ,'fr i..CrJ.s t.y tI !I'PJ&' .tJ\O [ M.eHct.'r/ilbbad''r.jotiad't' r ,) r lititutad, tlai'awatuiiuwli i (*attur. *f oikf* "' | 'a ,. Ilia ...aGa.ae l'N. Iii.! .t19JWg; ....eu.Ile as1kHS I' ,

r powIr' I'.bon. "it: Bui 'tot 1 /.."I .tbt. asltJt I. ***iialM'11..1,.upp r Mr.1'ijloir., ** a*.< .' $, ''I, ',p'aaNsl.i Tatf, 4.kIdt.tboDuahaas I;. ,muti lni.u lw bJwtiea..' .
brin elra'tiJOdetLd'kil 'H fl iko'ait iot .lr \ .*"'log 't' "l'bli r.mtlktb1.rte..uwe.daaledsI $ d_1'' toil.' bio .aJtte..'b1 prMM...t ,..
j.w4.itbhtalwL4wtaj4'iN
vila't't'1M "'.r'liU.l' r" ''new "Iw1.,111pI .JIIAldt t aw "D Kh,1", *' )tIe uauftujiai t WBt,ika.*"I .t "Iae IrI lht l.UAJuVii_..1.l. 't'41' '' Iy i+d.4'Ia* i4a".Jt" {.kl/yt,''lrnRlrsaGilt, pe ,11 t (y | I "OJ1'aprupri&ti bill, In, ,; ... .
hug MidI&".' l'rr'Turd'bjetlrl' | .uel.qu.nae _l., t.f.,U'tIi'pMC IR1A1tt0Nkp aig ;(Mi atgl.a4tbMI// Nioals
"'WWt/ Wulla.lr 'ourGuvltariib _IM&rtAtt O+UkadT. tor-' a0oompoij.'ft wiik. Ik*,, lullowlp; of jha$ HIM a'r..D.tiM;: Iwo1eat.! oiaiW ac. c 'tor '.Mid .,7. .+l.of IssMa!t f.'e4.'uM1.{ au.
r Uiea" u.t..W'1ft' t. lotfowtnf*!ta* rifcrM*<* ii1bT'till 1iIt'UitlaWJ'i i t
h> U' 'ef," ; Bald I a } 61F'.4-4 t ., ;-,' patio ii.lelillIiilI4detjr1 J..jJ. x" "' W
in ckU*+Nu '1'iMw. tllai& ...ll'oii.s. ;' 'IVuaw. :.."" aaudrilidlroa' eli'i.tu .,j..iI '........ tk. 'f3alblraAtDtkau 'j; k6.1Nav.+ottWp.snbthultJtijecld .l.bl>.r. ; ,.,.r.rn" 'WI 14: ,. ,,

.. dafN "r Uft.Wli : D.... 'Lf..; .'f.c14ia_ ...I.W....... .JMIf1t'.k" karakydacUrad M t'UWfci.. .w.,..' HI N** .Y..rk 'friktoo. *W' ..
a1 J. W' 1w' ..1.G.i: 'ef ... ,Ibtl oi" parj >U, ....iijavJ Nltpl AMnh.un I" U''id.i
irljy.rl ; "I r. ,1
'
** tJiJNrt'ltli "
it.n.wNr.
rt ;
i'tli.'douil .
1.I.( wk iU| ika tt.ahlei.look .
olaUjko4 '
aM l .
| ;
Yefitllt'ab+.t1. ; e, i bit .&Va Uaitad BUiai fey (jb. ..rppwl q. ... .
.roatdtlKJtwrlilarlttJ ---\V
,11 iq ; IU" iJ MHtUuiltW for ViHflU 1
,
.I..idialtl
p.
; i"-t : .N PtM" *
1'ti.1\l. al. of .acb 't'f'ulJri.t1. tWwI'
(1. 1 *, : by
fit .Nlne IfU'W+ Ii.lC Od I.t J} '
.,( .. ". "\ N 11.4. i J lIlAa d4 wu n4 'M'ap, I L .,. f la01U. .U' Ciiajt
.1. irtbtid:r '' "t 1 i'Jkt.' w'it u.llief( cnu"! a,1 Tin tIu bet atell. W raplyd I Ia all of CW ..fo : JYailii iiid A.Getf4 'BWti- ,,';! .. ik 4 pmootOI.1 ) ,,
.. II-t_ ,t .. r.q.el ''P.al pti NNIad .,,.'..,I.. ... buds Ulol' < (h'uldd'jaf.t.rdij'ia''anict.' .*j Iio; > I,9wr 1 j.tt.I1...
Afci
..L._q".l.J. ,. ,4.yo ."..}ft J "' u." tlluotl.I'thoi. ; wk# are *oljt with Tutitrklal w I" ) .
isi.tjuu
I. 'I.e: t$ rgi.* 1'.1..,'.' nktla'W'sdot4.r.s i p.pw. -.,.IJ.
,*ar,, '.aae.ylahKlugr.g.t,, la I .'c.JJ trw 41.. .. Ik*aojutJ hit* *| tbll emMUj, sadpa L ,AI) ", ,
eupzeuacsMsla a.jjIsle'iMr'ui.diedppptoridbyCm .. '
Briiiak' UW.crip '
tJr.&IIIe
1 bra Ail .Me ....r..ret..ur.'h' tliilylesi.s: ....eeI bairnttf **trt' >. et loot!vtd.*iiaVa, awf&/i et.poo.d'to..cfI4 d4i ;11014 1M" 1tHI.w jlt if Nrtltltilj'
s.u
"
., it 4em1.ailoo'wliiker( ; 'r; 4 '4'ko'! QItslytalh ..' 'fit Ik* Ifdai"bl.fti l.i' '
ia lvaa+IQJlsd.agljIWllTaj"ikeLiuf'Ilir.iJJaallcJ p ml.g'1i l1uldtbtsirhktitbli, court.UJ W !fipvreullil .a.b0.:19 aria 01&1. t&w f ,rd..C lIatv. pAll ...t 1. .. ,' h
t1'.t'tl.u4b1lwlW tit'.idai flu '
.
? .... as.... "t.V.tj.. ""- ... .uw.it..It ii 'ttoM'w,1 Itoi Mrtk.Irltior.l' Nrs'VlltM.re., Tk ads'Idt"AM.Iit1'mistt /i J.;, r .d,III' #k.d'.. ,faf-abd'1tt{ pan j r -wb4h 'lfaf... .T'w.. MIl,, .It

lNIUIili.Ie4 srdaad'oi'WiW :.ipVkya.i i'M-q-.1. ark li. .. s 4rg9te ialIia&lffur .. .ut fHll N lade bald. !1h-1K Alinsuwar .D' r., 4 U', "I.. ..\ ,' .
t *** M*>
w. aU Ib.prrrremb/sbr'dia.1iaaeit, ... I .. -. f hI' .J.I Ji1 .1 li0.ayQ.tgi.glioe.' ..Iu1JI''.Ikailfo. hq *IINA' w i i..j'u''tVlir.m" : ,srea'saaes7 rn fluAtNNW't ''1A&ilutduJlrslAsaa'Uwu unity} Sale,
sod c... bi.1d.isiliP3h, : tb'iaeb.iu.'er.ald' '
.pi.ol,1Y .
LN1'eoi f'1 i I/ibn rllt.e."bis LtttedAu vtrr, sad vtslsi'. '* AUrbr lAoUiI
.r.rtbNW..ll sowlrt1l.tldtlelat'Ibit s DID; lBaasdea+d) lI.iii _, f .J" gplytrdfogal a..didr'rtsi1d jdv Mf.'..a/lrtdb 6r cftJui1a|
.11. M'tMatltaue : stowUsiiibd &ht'ie' Mf r.U1fo"B.; 1 ;p6i. ylt GI ocurdiup ,tJibt. comltatu ufficar : ', f'amiJjutw.. ba.'Wb.t .w..F..htldtatwi .
gtai.rlpldgawFat1r P.agtY utrpoa a porn ,ul .
suit bees t.adiu.d coewe.fu 'Mf klla .
.. tM.11es M U* tlarIk
art
Nt ItIMtey.staerul .u) gitlt.werq 'ty I...J.'w4iiiw'irlui& (''t tar-i reify t'iNAh .I .'.1 ,elic'noe"4.t p IJ..fb/wya. Is',.ad 'Tanuury tk-iiftuVulat' of i d iafIS4I .,\.jg' ..{Jbyy tie .ii.r"' v. ,Ta1..awAtstllo'..:

k w iris.1..9ud. ulbt"a. li. tlc f' 4tail's: -".l.1't.U'>;.!t IJ.fP4." jalat'iaPiurj+Akifiucatluk OucialarjrrlGsy Ibpj s. My,.ucb.e&cta atlludrW'pYdl.ci' lyepptde..sa4 .''.' 'fl.r'14V b111Iod utfMI.: ..aMi ...'

kO.tlU'.I.Id'4..byk.\ ,II 10''I' -t- Maxi fjJ.t".fi"f'M WIMJ4t<"bchid ..cu_ duh'd''d'tdlocy:bkr! ..tifffiaaffla& ,iy, tbervte ;,1. .?.,..1...... 4r.'j u4M .... ... .
t" ali'rsldJ'ptliwc
;, ,, { 1. euitb.mI. w.rlabg { I Apililb *tlOutgyraA41pM t/nrwfstiste '
L 1030. lIa..u -- I lutb. j'rliUw.NU' ; 11i111tr'CaiiN: r'1"J.i cwt Ir.rj ., whsall'1Wtfaarar.Mat vs.d
.
CjiapKIbs Fai.rittduttarciEt.Mlss eat .Gt tp.!lgt, 4M rSJWiwifkafsiHdaspb1tau. ; :. yecll. .,fiili.s.abtlaAid e 1v. # 1i t'PMrdru I .IN |. h.. ,.\..."- ....' "
'jfq'iii M dt egr.fat ftba.kM let: I ,..!..t .' iiiIurtbwduly i totatbritcautrtes alb. rr.I ;# tfuc tbl wuess.ds
f14iM.M11M .IIIIaseM.ad MM)..{. ti jy lyGbadlrr'Bs.
riii.i .. .A t. weLi i.pdlgri. I ..llik1.. 'r ''
: U ia1 .d".4r 'If. ,.n U il'N.yqII a aM Naiaaed'glrod-M \ Ml wM.MI.+ 'I.
n., ./ wWElnrv't' i't' Id.U a, "e Ud, $ 4 wtdwtddrW ilia W..IJ.
11s -a.aw :
jJ !. !sbN Jb+w t r'\,b 411 s,1. i1rII" s&ticit'ild /1IY.ras pslNjt'wlkbipptliim.dbI
ik'wrlu
wbu disir'I.t.ai eG J..t1.II'tjb6tIMl.) tl.lbTsuirti. ..lri/I, y+e+1A 'rTMIhieJldtL, "" ., t- "1,.'wr.. t4l'1bj L illy: lm b.d.dIMd',1 .r'wrllriI$1WtJVMal ra* 44*L:14(ha.aAir eahrwdr'

.. vi IN P. it rraa t,.,l1Mdtahrd si.t Z.4'tif"Cf p .eappyd i aallAwaMbhvt IYtbIl4; J jj.I'ff, h 1W&PGlIlilar1Jflewpk I IIM4ai. Taw .1II!u o0 CMe1SIpM.IIMtd ltaO Ht"'P"Mr 11.11,. 1/bing.k'dou.$'.

."11M U..R vi'lNIY -4 allY O'.iI.-.lbII tot. ftdt ct"'t1'twlttA! 8i4haMrostbiIY .1i0'1'errl/uti./ '.... ,, .i*csu.''tt' j. f1I"1r.r
stet II la. the,.e4.Npsa.,..,. IitJ" .. 'le,N1 wvtl.knjv ,
: id ao''I wA&4"
: .I"
dilr "u' : .
Fj144w/teN.ikiit I. -- ; r4 L'f
.
... .hifw&aHtyifMi'aftfySp&iJr ,. .to I t
, gettlycikd eefsxJlyab ..;bI"1'.rt1/wi1 G. ijj t. ; e aN, {ecul.l.e" HI" I.
.
! ...., ..rJ1'.C W..a.1)'vf_41lMkraldwsq. q.a w.higahip.tba '..'" ..."i lid dpsue'M! Wd'' U"UtiJi.' I. #1'Mgl SFwii! .. 'f +"Jfj : : 3tlasaJlirt 1i.ly. .a@or tbaoah.e} t';
t .
fi ..t..ftw..t.4. Ia .s 1'ir,I!. lY1..1f.nWI .JJ'K' hli ICa".w ,. 'fi I'i1' cook. RwUotei *& SrYkV tfcWi aiMN ,:t'f'J1A: l .. l.Md.uuJtIVspj.i.Udts.'
,
'''..Iit,. ., .J.-t L.'.lit.i & -1_ ...__ \ .JA.'P ,ds44fett wu e4+ ... leeiiiec1Q flW iadr io.ckUf vi Iba trmyi cad Ik* iti. :r: .. .,. L.Aardttib '
I 1 .If, tti ligJl4tlytM1dhogDlstral'Ilil ,-.a car"t(; YAe.f I", } .'.... .. Ulwe'dAU **** .f 11. '..*iUt m.iaf.** Ik* H" 1W'Jli tl Jtt slidyrg I.U ffi..tA3.

t taswtaltsuc! i ist1lip.ctw, ire'F L""It. .IPfWl ', 4lafr ,.. Mktr a ali ?.ltlt .'sad L ':. ...,, .airM'l it fPrire..drrarsr,1rto.Nti.'itpuri "
lauui tilts tae..d_ h : 4 r JllT llth "iLijI dWMoVd by Ik* .z 1M 'i'Ir i iris If'I"
,: !N4rlr 1'4 .; .(,,. w1.)1* Ira .tt IwX it..plca Mr
add 1)4t ",\ i UN d IyNt llt.klitrlied.N a.4WII a .It ,..;J
.1I.
1. "SJIIfJ.w iryp.t w alt.a.In 't,4N1J !t4W.JIM tdtllzrg I.a A the lsttraaeM was r.Gred "14 ..W"
'. .. r.' rUM I,1'.jg11e.l+leriAaesl'a1p.lcIl. W i.i .: s + n"n 11 tebteiMauaaIM
:
:=
luo, rrL ( fI.'jl 4 ebb Y. 1 +gel'f'/aM11a.r.N' +YdalJt/h.fA.r
h"1 I'If tit 1 r .eI tis.e"atldtrtlwtw y + .
l i u ,.... 1 ur ..MIW, .
..+, t4rat11"'l'. shy Wa4. (.lid rrlprgtrarlelf rli.wriHSifli klt.t ttYtq.edais.
ps.lystCualWaa.
.} lA' larelaa"lttMe t w a ,, 'r.K. .6rl.kus .w11.ll N "* ."V&Wfctit. L11.1wPtir 31e1 > .bee.t 're-.I ZrIblr ,.. I. Jilt _q,$#'IIzttl ad. .+rer.aia lr+ ...uJtAU.
.1. t..1i'+i, Yials'n ,. a- ibg 1"1 .aiw liirf alr'lid I ,.u1'J' t1.
t j" &I.wl", -: i u.''iJ.-\ gyp N.w j = .
Laud'ItJii 1_w.... "IW +iMaWil Vt/ditlsvahs'f' .J..ut,tp' ., roll.."t1. VqIil .i.ii!' ". _J. ,_wya'ISt '1". tee M lal ita/ll.' talt'apb r'
tleiA 114 44afYM % .. ab f.>r.dda'aihCif Rt. .JJra& : .. Jd l" M taipyrJ-Mdt.sip.
Ji..rJ'1J.iU "rPtf'' but"Orl Mlllrs..sasii"aGtb+ n; at I "{1NN1tl etl.a t1ir.I'dabaI'bl' Pdt l ilf\tW\ tT l''rr'rc 'sb.itltt. s 9J4If ... :_ \ .

IM. Yl .i 't .._! tbti1 are rear.hr't. I- try VAAMd4U.lU wdibAI'id atJu ii t it f 14 .m, .p.eW JI'IrI"...., i 1

I bee. w6 1'b4f Alsr1i, i'1 mrt. ,dri,' ,".4..1C ..to. 'k'M' FJt'alfNelalalsAigt., &tM "1'WtW. s .,J.ald. "l"- 1' j/Nhfd'stebAlpKIMMet'I a1itrip ;

1'Irr.uiaier. .C..ii,IiMc+la JMfltf ro$10dlll ,.$I..kt jWCt Ndl1q W at.rataiw .ale,o.- itW t5.fU.I_ 'U.4& 'Jet" ...' i tea aM.u' alrA.tta lbss.-atnb' i.."t
rl la. ihw 1t .. \ w
s.J t
I'ttt .a r .to.J rJat"tjf' .p.1J wLtiaS sin #dgbllaeth'tu blla ..,. .
.prcI situ rlit..,. 0'.wt"'L! :J Es...... lb* Itaaa.ast m .61 Jttt .'I'1IGl r.-- rai>r .k r .. .&iHr..w lb.

Iri_ ... ., v ,. I'Ift.ijd'l.trGb'IGccw wukib* elrdt u *b uU veil *po*). 1%. (.. *f tk* bill his bl off at aiutoijkt ipUll( t* .a Ci* iaaAti Cdsmup.at. sad ". ,.&
."'114 I1u.l i' : ktr Ile JMi.Is filaI" rct wM. ul. a pr ua.l laurel.elks it. mutt *ccati*. great ..b.rriumut to.' Uoip-p ik* ,ri.c'',.. *l kff" party. UM. &. hi will krdJl4&r) ...,


.-
.. -
wIb.i -
1- ., I .
.. 1\. ." -
0it


|i, They will prbtb1Y l kttt'p quiet .bouihii "Whf ,k"ton+ ie I ibait" a.k,d the' I Ii;r" Wfl cill piilicinit aile-ition; lolht'+ munthl ago denounced, not only verbally, in the ,O chinli .lacttocn fflicl.en Z0 higi I who teed f0win .r,

withdraw l from (he patty (lor a hort counirjman, pointing. toih larger.TiiaC'if ; carduf Mr. ililljard in another eolumD.II' but bj ttcr, our worth;Senator and Rep Jrr there fs117 sasrs o Ib g 9teasltl trial tote for FILIr!

lim, Unllhel!, ten +Ihelr way clears and Sbtkftpear't," .grid the Iran refl.NVENTIUN.
L.'U fly character! arse la Cot totr'Ny rogl to lilt f
then come nut at coutrerlf la tb. ca wiAt
Flnnr.1041, D.Hi.lt,)". t ue i of I} ; '

that ihii eourea wjll i in |> + t 'frl.ode ofBRBCKENRIDGE Atr I
.
t prominent met of ll.t .. g' .I' II ..eI. .1.1a' 1 a cicttA ,
J in aleuny
other Sialei,
t t | )l b.o G 1 If n riMAcoU IH
\ tterf'eloetioar.
t our cau"e.l toaUBtetaBr MHiinBert It
, it oVu d.at ( Out iMiJtlflW. I fa
family oa'Its fw.alUM ir al." .Esq.Ir.
l Ie any strut er evidence .ted.d or lefl "W 1. Ikat'e 'Jm'wh.r tie wit a boy, t pre a wet reed Wife* feel 1 bleak
-
I kg**! -- f ronid be removed mad a jest and enl -' l.i.l' .
ter .
sever .6iMiihl of thl.-- >UI on four public wurb. uaUtt be will) ) Campbell ... don the "gown JvA c..1ta&lo.1'Dd wevM 01 Ike DI'

once lofMtbwal' MM* of all oanUf U And .ar country friend awinfderiog ( H4lf' p IQi%\fJ4i,.& 1 $ 4" iftfftt. W.tbe American pi/- l htenedappreclatkMofMr, wild br inetUled. there Booth declaring for Dock and Beck 1 UI ofre

the j4.i $%| crime' of.. .tI..f- bow ih. equerre p Yrea, tr 'i fill, body and b form Uncuufiitaiional I Bat unlike o er gofernnent ', 1ylB ...i, A._ .J 1MUII 1a
? uf'lr Ur
Th....U BA|>vr tt.>r it* evoctry. irfow"Ia. not lit* 1 t Sulln. aor m irtiftowWi F P" PBr iBTB BBr BJW BWW w w .f -I'1- 'illhiei mdd/ anted J lAaal alh lif' ihlikblf'poa' 11II
"Z1'oC I" .e ao J urr tpl, gfctatip Bdth*tahjeet} ; : .
+ ; '.w .. .I' tf. ur.dasiNiurl rgtvalIIWe\ pt4rYYltr1 errtil1\t I .J1I fiWM! t' i"t-
Ls'i
.t "eJ ft Oe fare$
of o
pal '
t si) 111"'m.4 4Jmq, Metr.ri ig''Mlo I
/r. .t''Y8,1' Wa.ilrteewrlrf.r'I1W' k.t.f.f1.nw

F, I 11,1 "..-+1 1h iff" S Sri !WP!v.! 1' eIW kii.IiIR'Iq.alv .A" quk.t1..fl1aI. slit' MlJ Cj! .11't'' letof.W"torq bYmrTdip'i. Oila.trIIU*;U.\tito 1 p ttt rt.Ishpewm/. tWr.pco., II Ik
'
-.r. _. .
1r I .. 'k .,. u. iW 1 +tllralg"lelneit.IeQrss.rljp'tpRypgIlael ll\ t YfeMWytlsk' all,. Of iMft'w "
t
4tt !" 1a"b" 'A'
IN Itd.11 i. 1411bOt+,1r a st.trpstl.l'wltlbt"1t+Qiit6M4&AtIhWA t,'" .ibn ,r.'t1lIia\ u..pw "1I1 '; i (tWe ,; 'tr". '"Y'J; t grsr lf ? tJsh.etp.r1rPlte..
..... ,. 11
I I M : M ".f' \\4 \l'Y.f1Il"r\ :44 ,Ja ( .- 'ia4
.4 I r -ii. irv'. iWCIIUI1. Tae lib Wctiun. t.,1'f, aT 1.' x111 .j ,, fl itw .1
1&RJ.1 3 i'a.1 W ...,...'i t., II '' "U i'i:}'li h s r.II tic IfhOrt'rI1tMl1JIy" 'M 1 l.irfS"N.t q terpigrrtt.llul i :
IIJ Uw : r
1611.a wY oft adl .
IMJ' ,
tw .t..u AA4lr.344; f I I"IIff.I : 'ore 8''
iJll"f w 'It"rtftll 6 E .iV \. n"t' .oJ!i J1I\ I ''',11. ,u. ."JII toimrp, pai&kra I Jirsrlt .4lirD 1r'i it r ;
i 'C.n 11 i
Pt I"l"A tl I bael
II De r..ff
'
:CWi P1tUII f ;:bpnrpe w
im. i ,i s ..If etsl !"tejii\lSlfpa1I" 'lataslrieaYleimrlpsr+f ; r kngw. nisi it I..I'f a"ssltll!lfer '
,.tl''JW'lJtt 'hW ..i.s rra ; ptrb'ut t. p. urjrr.ltrl.lhu : 114 ri'lblfYlidtllii areM..r..I' Luyq'Rdt"1tiiiirl ; .
J I ,1! A td ,(1 .1 .t1t a, "tj tq, ..Jtp.l it dtrrlrbiY'MrdmtliA' : nf.fi..Nlibi flfigl,: I e,1_rift'J, lr ,thli YeteIMN.ikepSsb.DebioerrltMpaltYa 'fthl tJ .lidril'
+c
j aedleft, .'..''' I tkAgMllbMtl/f/'r"fJfn+ 44t'ttii !r. .cour 4Oltgrtlllthldf1of di+ttiptlotl toiijj.retgr w
k' "fiN .alwrf f''I
ft. lIdt'Cttf llaull'tdtl t.it"MIf ii ll t"1'i, II'i
!
nm" w' v 'l.4f1 ithe' shIdgWC'J.t bra+ua.arbEAT1 t\'MwmJjft\ pwie ,]+'t 6rpoii itatly'tbi4JleJuKskuspg.wltb6 er.1 i WI'b' .t1i f'ldeft'&il" I
*<>* !...d'JMW' d .
\ *T" 't ttldlydal'amdtllatr : ":
+
*
(
JUMMUI IfJfl
see
''&%1"mI"1'U..W'f'" 'rJltJlI' / mifwV- 'tw B m..ftL n ii.iv]", .( WtrWltH"i(: >f wu..1a' 'un1tliy11uUa4 ..(.dt'lal. harpbuql1p.fgruuu Irowt lit 4rod'i J> .lilrmldi4,.'Ci i n.-tWl''a r J Hers I rfatJt'(lfot tlllUla."i tid 1Ii11."di liN

.. ..Ida"mLtlA .'" rigljpNuplyyNuaoltuytismby'bra.!isNMY &V4 t" lrw..mrl re : 1 ** } at first esUied on the of die I
part
b. + I
tj& If.MttM..'t'AItrll f1eIw ..fl .,-.pt..Hpl rM..J.W.J' ftM tats. (;.4it HH( .I"cJ, 1at" I.1, 1 caft eu'tf.uieHDi& <} a.'L'vtjqa'.v.r'',1,1 caoa- aI

.;1. nwndlfylt#ktd14.,dhi't fchi'E'"lV VlMVtl m k. -IAIts'r" u "etUldiP'YI'A! 11MM f ) ,Iu ,. ; It frllyItlit.IMt tbstooosb ,- f ::'l oe :it '!ciai14.r; rli eYf elOU :t #tarIbe tt"'I"htr t4 wily dEA1 thlet! .. .r.; ;
l
1 "M' saw 1M'tue
fJ.. tJvM.U f !.
r rlw .rMI fu.R.y.RII', '' t.k tto"If"e 'ljuio J ij.Ll. .OJ ,.. igkpr'Io1eIb .
.L.brl .tIi'PAi''I 'IW:llib""1 1VA I a. !! !{ N&a'Uii1..NMa .titr.etorw r.r1
J. I I ..: ".. 'E. 'rue" .p,1Jaet si.flpdtjt'Ilf'm11bt rlpop, lsUo4q.'iNspOelq..N' Ol.r' '
w I FOR VICII..roENT. 'v ( ,turd .4x,.."yrl iplMlal'R : .Ute. dtttbeF'kllfVrllt'p i >**f1 VbJ1'/'U n a01dlfitJtlbii !
t\1.J..d. .""lllJr.lH rimueil17' id11dit "Ot'thd: $Jill""". .I _, .v :' ; o"t4reI. *tVL wIA u V ) "
J ',.Najft W': D N.f.1 .\ I e.C,; i t}JI4i.. t'IIIpgwlMmI7.u9III }b I..cet..Ud (b//i6f bra 04lA,1 J. \food Weasa.ayrteebllpleehatfiiYogdjUop : wa< naueTor BucbioaaT a

1hfr ri+Sit 1. 'er""a.Rt. xt4rY llktllsNNlMd 0,..'.I..t j I c.t.'n.. lr _.8k 1t.e..trr M. r I" ,.",". ll1d iolpbm u'pii'ttf" UMi"t"bUW jetyrdrite'ui r is"'I"Med $. ......faJb+.lblellblMdg! udy Dreckeutldgett( )''11 .

l II .1A1.1Ir.' 'LJ.US1fI.. I"o tjA.M JW.AN aTATfITICigT z, proof .It.II 1"1:111' l1't IIk.r.b)tltbtmT : u t.ke. b.'mte 1 c mlai t1. pOrenceltor.pyISTilld,4r) I ,Oxogl.dt bf tjuta I 'fh v"r.f'. !( be Lappen d to pau

# .!. iJlV"'tJl't'l'' INM&j Wit. .wl.piva ..Ltteo'If"J ,a't' I Itrdlu .11f. .''d 1 1'1.1'' .., '..W...J ,, ." w ,.th. IteBlta1'n/ \ l.d "ii'Aih"'ri M' finitely smaller number. Tbt,pt sar(, and orerbea ,IbgJpNet.) a I,

-It.:I M W4f".UM1"l."tt .tAw .Z06.Ietrt t'' 1" 'u.t tibshMsw 1. ,. uryfri t;i.cyualq".' Ia.t.t" ',(.ota a" printiliybs Jtil'lomi\ ; & ttitw'iiti'I' ., ,f rip..J lfordjlt U.l' tI'lPJ". aI 'Jbje liUf .ttSkrt'ih wt9uiws '.
Ul
tr J.. '.u'WI.; UAVI 6P WALlU(R.tl.i s .uiviMltiNtioak!' .itCiult" f I 1 ",M.' 48A aLib.
lyrJ 1A':3 tnan4.Mlod. Ol&wr vl +Ixsdw.n (i l'itgiient 1' J'r rIhy l, tJf, .u+ + tbL4 1 0 u

c/k'J rutrd i ly.t lurjr 4fii lit", IWKa. II at." L e. (ilrfAOll'C+ { \J\1 ;1 r,I Nsul? '141' II' nut B4f.is.'irt .{."... n *."u. Tbir renuuiice all former allegiancca jT'iiiy t ,I "I .Igi.n,fAlr,1I'tlmeat! MIl ao-"a"\JlI.I S",' .;.ftir'" feA'nd.c. +' aJ
J' ... \Uut- o,4 Wrfpmr .
I'VI'M *
4 TWf'.lteiFW I '' I, 't.'tipio.Q'Mfarsadahubjttbni tots itb2q oI.l'U'.Itld...'Ms ol. '4qey S'rrtmT
ever/fefe: '.''V KfjWf'KO'WM'' + 1 1.I t.t "H..tf'I.1" 'pu/fiiri.w.J" .0' brun'1t. II' t d f;J lbtiofdl'tie"bp In I ..l"+"/ 1 i ..IIISeo \" AJr Lit n.joy iwnt'T the"Wewtejt.Tof ouVfre .lllt"-'oIJa.-Jd. elect"'' _d iI1yaareutitp.i'Mf1Y .k oh1.l'tfbapbEti. Pr i, 'VIheartilcdlttfa'rfr {

ffifiWi f.\tN..y*' 1, '' ft'ti.MTvuW JAMES &,'B1n I". erpjf'"tR .ol.I I" ",,#'+tttIs.radlgsI ,.oMufl.t 'If aJ, 'theaVrrMr&nt. .., .mid ettct ral ''ditstr : \e'III.'f f16I 1D these '. r

IllIa"t auy Cli'\AuHbll&l. .(f4.i oplpiu&Zou.; '.). J. w .Y" Ibis .ar.ir. aid '., edW 1 re r. Hwetli'1't' t calddWUt1 nW flitiiA ltl2ad'mi.4 tee
u.iKtM IYip III leeLMa' L''bid
I!ilAt pj1d}I l .JJ5' 'UCT.'ie e+l(r. INI' s t .iurtlltkdoi1.M* ibd! usUi IJC'*, ,
i y. : ..A'i Sf''..ulka",'mid its' A pbf.ht'flt" bf mtbr11.dwlete' tnrflitWr'Wald bol t ckV.i : blow the 'bi.'Iftt"} +ElleiCillr'1'ii"kdwtlierr (
lir1 k h 'Mr .., : w u."flJ h"h' ti,NW 't14lf. l I.', ''fl. It t Ob; !mJ uprtu4st {q"gt11lr1fP.lii.rr.Aumrn } ; ,
Iii y ltf'l( "!u" "eJM .'J" .1 j t.l .ulnt "tlN I4U 'f1 t ... I t1 ,r !.jedie'.Vtu. : wbV'cm V'YiipVfdaWVttf1. '.}thii grbyind,, uiytpptealtistlo.Iswylrt4udl r 'II .. "'Yf0'kb.. )1r 111 n..i.' 'Dr"tM "- $urrfajjlifsO>lah'1er"F6.
!
.''}81! 1$. C\.iAL Li. (itJ f IM l&it lMIU D' .v' ri>l **"'WI'* '. QNta; *' Mtk ate I. .*,.'W.
re .
!w rr.td1i1Y.IIN&\.Ut'h.I..' 11'. tr.T. ( '. ." rJ1i'!, pornitiii1! : bounty!. iu:a.:biun wj a- "J..JJCVu.tk". Issdl we .tI ,4tQ't.'b'
t'rJ t 1:0 mt\V' (. k i 'f TP y flBrvl4 "Ill 11' VP" ? ,
Pt IrIej it r r1llr\tnI t._ r"'I..foNtt""lIN.V' 'U.d "f\I Pl j.Myf1OBNt'We.P..u. 'I I. c. ?hA"ir'Ji'J? ac. i'* bi, 'i..11.1* apec me. 4iAaIfwFvWpciv4ltwItwwr.pJa( : tktknce 1 J7.tIYl7ileAY1./.tIIt! tirraea I UP'.. ,mrl... IblllffStlP.IAr.Oratl) +ptblthMymbtle/. far

\ JU'fh' OV1 "? .tjt\VI""tI, JIr' Irtt.J r )I..._ ,' r. ..1.. !,,ihr."I&.,.. W"LY'I" 4.auq ff oftb..Uepubitafurtks.dmiirlodl'.( ,'-ttClC,. P. cyp''9.I gut 6fip.illUkioj. "I iAuwl"r.,rregystprpedthfelst.gth.(
f
;
a ,.iljli' !/I t>..VII ti1At 1 111'1'r4itNlWII'W I t iNf(r"dii' .' : .../ ftl'tl'. "s elxd3"fe'1tt' ',' .J I iJ1a .in -,EMainbiV+ ; and''t.vblV ti U ;i: t IIII.d,..::rrupertwrlatmtl thA'tttdit' iii pit, .. were not born in Ih..htIJIaft 1 Ili putt'tto!!o!: \I .,"1i h.rr.I ,
i j" .
1 d .Vry tE.Y in' ; inu.tCt"'j"l1 ,' 'prtjodlcrnud'tib q .WP ,* !*. ofpc4tLOuds JJr w.. DIA'CJI1rl11t't111 1 11/'u'' 'I"
i Ili.' rrYIL'.ill i .. : : ,, .I..fW.18Att'S'M&t .' ( ".rfj ph 'fItiu"4.hjp I
i I :jG' u44I1JLgI.4s : 1 4', n :'qll.. ,1.\ 'J, iip 'b" ..ltJih'V.gLfi. o .Jnait' }Jhf..{,),keftof r .!M1IJ.n4JTJen.e' | 1 ".
qdl.t 4MwiEt WOOUiEY\'A
'u14. 'tI..cct.tuy "ICUOLSON 't .all'l .( ib dial and Cvunlj t + if (H wltshdot'16giirtA' w 1 r Jf as.=
}
4 t I WU4 WI tb I-\iQI JI)fI1.4u. ". I h'Jw. the bandt dfnft. ikit no JftM. O,JL i 1."u''".
.M..II.rsd t eUpiLptji7h.w1t.gtr. war '
j 1't1"'UIf,1ItJJU1WlI.tAtit VrgrwIHLYltje"Ii1rYery Mil pw a.pe f"i? jiNuc'174e iie'rJ e wrtO. MtIyrrll 1'\0' [ea'and'IcH lI.n.U df4.", (iiiipy iit .
t
t/ (!,rh 'Ili7lwlhelkrr, I. 'hw f I'' .J1nr I ui Ii; r.otnift ; ides of ibjuie trg.aealisdaa/areJ ag.iastIlicpKteltllaHt +t1tula :I l fil't ygr. j9eldJlotWthsbulh-iBd'4' c.\lo" }la-.'e.1. paper thus be had and let filtf fftltUbl it'
Mt.tt'
lf1Jl'1 .1.qrw mJtr..u .bal. : I H,.iw:.paj< (.'ba&.ta..Id.8; pp fii I ttie
'rd'Jliri i'JJ.tL.i WIl W1 kt g.. .49mt11'lAut.pt, .III.pl1jiP 6r.aeleejib' k.1*,..of aJUiU\) but vlerd tbrpidjtle'iriuuti futriiitiuir .ue'1C J

wbtlit"ru'rwbl'Ii, dt.IiI u'i, IIn. 0" 1"tjMiKIt,1'thli'r I ebllr.brtpYttatu tU. blirrl(61de'd1IItKtt ( 1 I II ttP.l'I\W' aANidt'llil! ,l+ulbrKeiP'G' *it I the end of it I.. {coynfc rtMtofttar.: .&. ."..". riJre".U lt.p '. wolk efure gaaildskr ai'IIV.sn4 iplb..A i4w lg.I4kits .,

.1.'': t'1'1''I (., ,dt1.i1'aIILIs wt'Iegd;'U ''texkC1zticlr ''Hi .g4pdt''li.; ...11"tw"'C"I IIM. we kDUW there tc Lae! IJ' _1 I.. epejr J MMttnMitkr rdtMi,.iad Vhapett t." I /M f !"P,1M torlwuiMii.

JaIl'( hiriti'lut! ;I ,.kt .t' 1 Y'f MMit ; .1 1 '
rlttbf'r tai .1I > : irf Yara-aiid Bdt
> .r911a yL.iletaoh'Iuatolully f pfo "any of
} ( rtIJtit4iu l'ib 'U"'i" of 'the 4 eKrbttqy lrt j+btiag laid., w. '
uncvflled q.ra
I *
rf"j j' t 'riJytfgrfJWriwtt.uh6' +d i 11M ling \'H.4 M 4kli''t1: ulI.duherfle4"J'@,aura j tl'S" t -"' 1 MfiRKf'HfLalW l ):
ltltfdrbh'6eceil" N1ett 1 .fd! eUb, whomws \ .11" '"",- 'C'I. "
rs&j'f. tt! '!.), /. MI..r. evil Hu. h.l, Wrrringtoou, FIs.A11t! twilf"IQlUar. f ft'i'!! !.. 'ru14i4nluAr1e1td! JLFfma Wt.4itbelretitrbted'ddcittne"t r rr h *o'l eaiwayi- 14. ntertained pap the alfbeat. .1 a' I:
rA4.Ci.Aa.Friday Iuet wI.IDMr&I.t
n
!ti'" 4 -
aaaA .'f1ItJ NlYNINeIlw+ &. l Wtiittl II,Irusfrey.ti.od.turcl.l deriverU \ .
llar fghe'IIZj4f1r' 'Iuy, dgtWlt 1I' (+aOttipcrkd.rllfeallrlsedd4t "weiM..II, Butjyt I Ilotrrilhaiir4s *peet t.t waa're peakiu jxr***Uy, mot!. .te inf tut Prafie otf'.' I.....
} 'tuer JJef" gw1 ..Now'if Mr.1 pjt wilt .tu ''ou4't.d'd '
clIU: liud tb I lny. ;.. ayd.ll'atld I-.I..t WeuwwYrtart [ Ing.ulna hi.!'poiiti.alin -u.uei.rer Ilgipertfcsllri1111w. (! !| really lnlutke'b.Itie t vra.i.ipt.but ak"r |.it nf.iKbuJ.'the Bay,

Ib.' I...\". :.t,.,}1p y WMnI/Ntil/ 4 -'hll'rWt'dktA'fdUnd"lr",ril'IrI r-"l''W'i.\ .J145) eua And,..1 Jilo II'.li.'I.n i I 1.: d'' "r6d I.:/NU)fie 1'I i |be ,,rrMOt ccutril", .e, d''..".'' lieklof 6i! nip e..oeisia, ja, pruderY o..u.lJI..d (.Mrdlsb.'Nm: s"t'eltpeUrdb.r .

r nrW.nuulkrtl jbliw MI ''lIw ..t. 6tlb'sircbA'e'p.Iyte1uI"' \ 1..1111r4 ."" II! 1b-.1 ,'fJ ;rl'lt1tt IlIq\le'd :!YI !.4th; h .J.rltbll. Mpuu .thia "docWiue, w* ..},u surerp 'qte by dr.1fi. llWidi atreee ur .w..thet'so ptafbaek l and

e(3ur(! >,,.rJJct.hje"\UII+ Ir. ", .!a r"J pi!" (West,I\f'I\ \t3 r J rQlt.tri'p' '} ,Rlra', '.,ImgylrjflIfproseamab.r.iq! ; c.nii tf l iiuk thU .i lihpprupu4 ,of Mrsci1apprlt1s ovaconiparUtUf betweeu the natlre art "cbqll ...r Ikrt 'Ippi.n' the DIt".
su.1u .
w ,.- .,.,
ulJrwitwallua.dl .biShiImi I uric-IId dly 1A" 5t.1"..aTitrr 11. -.u., ..,. LW..4.'t'.... knfnr uPpir.iIiunytijl' .1 1pls 1 '4 11 II.pl jWetfif! ,qilMft ilia diMdf'.Ue vi tad the e'.I"1a11U1IU Capt. L.ckrud ,* ;d'l..e','wbem. ,

a IW'-j. fi' tri.badle4Iiae4Mdittiluppqllgo } II dWiPaltlltr' '''lItdlt 1i d.Siriibdei0A lha l pla\fortn. Out when! we ate ..ek mu. 'loot. 9.\4.o.+ ._are M *UIdur "UlaA Jiat IN' / .i./pptY .f1i.lit
ilei, tltl4/1aie+dgri4liittrbr.iegNMri f !ikw iMM, abl"'Hac +d Mri' dYerIgIMy.111A' lIIAN1, '
utm Iwgw+rualrp.:I+orjM/.a. Aii'gtLrpflaalpltl.sarlirlil I t 'I ai ale. deah 6Pj4AttioWtt4+i'J'''.' .UrJ.-r." .1\", :J.tiiJ, r.'t)ti'wtt'I..I oufl ." .hllyw: 1 1 U lepliead11t', lsor"gly'auA'3'iueet,1 jiititlde ofiAe.rile" &ru.tteJ."rel'M' .i aU ute ewurtr"p.l ,lbe Oda.J .taatl1\; tNp4i LiB.hIi.just ahgr..Bi.ketyA! wl.rY'w.Je.lemtab ? : .
leJ'to
{ th-
ild 04l1ira' ,
li'II t : tr"IIUkt, Raman party wa' oer'i .
1I..ltRktol 'wWteirliiittNlta.aLI4pyllrY ( IjUfS pV'r m4rWr" I'.Ic.In ." ;t.l lJ'"Ut'.UuuII |H..blT
;
x l j
,'lrMlrl'. .. f. '. )"r ,' oour.r.ut. rujufllCI4I' Cbjlifp IYtlit I with. the Van1 DuMBertl I.u I h tie Yidr t.gutnri. t }uprQr.bbrwti4taVJarlr ?;u srhine/a .,4M t iy Vht')lattrVirr.Mira .

"h"aMIi.Uat ,.rW ,I ra Itl'n.Ic'AlIur..ol q.l1. .. ,. q 1ks.H (, t/b{ia 'ttiy.i'rtr.
glsa4 it. "
furigNMrr.11 f t'"A Yrtl'f. Sib Jo'lA al1M.4"i$" .y ". .c.1".bi.Id.' "' !'JcTtt''Jt f".1.:; 9 athern men may 'Q la the..opprt-'bt badbmediJ&t kiM"titl.'ad'eis eulsg.rras well pleased a. iboub| they'Ied '

N(,"LVmAtltbma I a.tlAgl 14 atoM. bd.' .." HUi'YIUI. hh VrUJt\p''tZ.nic1rr''. m .. lIyt. -/1 firru tblf NouUain bate).- |. V.tfte d.u..1et'"III.'J+ 'Mr' la.hii i ; gone !'.I"eit4fficlatN: '
.
aU6\w.W.'K'U-{ +dlu a' iH \f .eF 1tj.t L1 "I.';:,'t'1' J1.Parf..oJ1C I Ii 11'g wcM4lwt '', 'tit' lsg, w'.lis q rifl of ibe lstter.brdthrUied Itta1' 'r 1'. vc.s.l1 w. I"!*V',.Wl.. .I.i r
M q?pirlyIwptochjm d11Nt9 r. .1 ,: jO't/" r1raLeRi4afiat.att*. (fdrm. .r,sdtllbu,4 ; } ii'ew.at tr'a"' '... da.A.ttto') dad tttditwekpen da. (r. ttltM"ir"'f\ .all'1 i aMt>cutr( nvfjjl

+cItI1i 17o Lhw U'ed..tftiitll f.ail y}q;d .ksrh.t .I u ,..i.t4l'.d Wi\1 a.>ii..iH">' rF ytiUtuu 1 'A change }utlie ntturabjalion I It "sty' { "t"+ ".tbeae'tklmt t.lcilnt I'.. 1ttadqehet 1/ .'." -4 f

.,_,./ ,... .. blhYbila111. uihb lJ., rUwdaarWal 5.4 .rJ'441 t tt--w f.1" It .I mkkltfftvcoduifnid" }tV.ld.ri Je' of. +twenty- loadtal cud sort ;ipQnayari > i"pdtiur.l.rtiil., -.fe.c :.I"'i"\I.\ l.II
{rlilacr/djr+>.... 1ilJYtblfta -wtiaf. !" .r11 reaitiuRcIItltlf i t 't".I.Q'.u, &''htt t l#rti'proTiaedah xap"r.ji. ? r: ? Sf' djlisng. *A t I "jot"*;
.
rpedbOtNrtMblrrrmdllMhj''M' ..El'e1'Jb04Jto Ic Iud.peplia 'u.lMr Jd/itra PJ f u.nM i, re I M.it'ffi'K'ftfr.HffArifc" -' f i W/Hl'W ,
lop+hJ l .u4lt'.MNtMt' t m9 t{ ffl yriuOlroFk'
) I I
I. IniMdigsoq,11wr1rirtMle'.Iftt'iI vin i" {lfW..t\'l'ott :uY.: ..i cytd 9I J.,J/rrNOta alt :,J" $lo1I! p teV ali.r, aud excluding all pauuereM ie r J* hfWjfeX'S.l'! !.. l. war ik,.;,_. .. .,
J; &I lVf dlcteJk'dp erinve,4} frimt u i. Y
l J11 (>iie' ( .0 aa
iu b1 L o".iusr /.I."fIA fli"1e "Yc .iirlMI.Iloa.'drlttAtl trtitl lll" l"t .. ., ..
, '_ e r. rPJP.tX111 U fs'PUIIr..h bsrlevIb prfei Y E Liy ttpz.a t \ '1 t.
arr
crm1.4llgltdth.... kI'tl w '' 1t e4 I 1 ego a ,.".' 6f bPl/.,liIi a.,H> t
f
ha lMJfilMepMIIM itaNt'siJLjdcr.I Jlt praJl AutWl.l l 'tlfyJ'$.'tLN IIJNJW litlZ e.V.'wwpgtlolffcsn Rat l\ oyt'M{I .t tb"rrrpatllR, 'cutiJ\"ltl.' W W IcetitfJ MK1 eaaa rbalh>b 't i 1a }t. I YIu' I lit" ki'lt+bKR .1.'v"' r

' I htll tysteputswir> _'Ibt. Itgyl hI1f jlpplwgwdlllsradrlrldeRt.tl.liariei party .es NO wore .reliyjgi4e n Jr.BI .t.Hrntefi! -CI i'/A c p ll, IatbgkaoA Ce Qs 1'4 ( !.1 1rll t tty'lA, +jbt+.wI.J-+f'Att1w .

Mr.Olu i.'.**'<_"<*' iB .tfrBadeCoawiiUet 'r / by+,"t1 f'WI'IcYe a.r.d PJIMah.Ieel!-,'dtlukl g. .oraliiaitini .,n law"rrqumnf' "a eooUMSed .4 t.rlra'ldd ''itofk rMllP, 1 1 c f..4 rtJi.tlrt'rtprw.l .,

Mi oarf .awaiif''};' (/'l,t } 11 f' '1 1ift ?"l.' tl.tt 't41IifpljllfA !e'Iwrklr'wiay4i''Mfnd berm Zit.SII'bt"at IdTn'JSWWfWW t1'r'pi111rl.'r.iealprMtiou' Lai.Rpe..p/ eq ity ItG1Adi11dbi ) ''jl: .l. rkl 1 I'rYNit 4'1MAl'lh.y.I1.rtl

recemlaal4+ltll..,1.y>bs t rftr':.lV nrvfp 'I .tV '' .i.7'I. ',1 .wi h''dquaf l aklwl wdeNAtelAtlkblie0ar heo .1'I.} ; Jh! .1.Jf 41P1 Ibrllttr/atr/ .a ; g4r
"T *rt4tttx- mVtt*! : n.hIJYf.f' .ue, tvtMrttiM} Jll41fi't *ett'ZhiU' .
*. .Itataa ftreNl.bdiW' It. 83 rCbi"I.U ; i aU \:' y ** fRltlltotiMML..Msr :'prJ'"if ct IlijjitbN'
al1Yocaf IaYVjlrltata1'bii cf"'rd'ID'r tgft( Wra .%?_ U"Hifffitt j iM rjf" *M dt'l+ jiltllduetl/Wku./ '.twrl 'YpsuIy a queviioo, '"1 liaulht to&iiifiu } 'hd't'4a'PtwrFiak/Mlf.e Ilaalailattrl .erd1"u a.PtitXl''lgt' slwMMr .ft"'I .. ,

th l; th.vtkictrl gW4yi4bs. \I J..w.'b..t""jWteJ.ttd-- tYdei'IJINt tl.l.tc,, Y. wlJjJ"\l.b''tMJ. +..1n
Yid < jka dawi&w** k4d uJ/l
PrcittcYiriltaia'a} \ f Jdlilarhee.p.ifaJ, ,trtgllrtiyb '; i U'his ..... .\..hrw Gtl, ,'rl Ii rOrn1'edblrrabrrp uMdngiedpsltp.N W 110spiftitls.u II.1.t'rr.1 it .R7 YA4"t,,, "I" ,I. I ,

'I'wWIl0altYcrtpd, ttlSurtittithllidi& tMidMJbal+ ) ... .. .' i rjy b u..oI e .'I n: l.e.aI...p.Isaitretknbet,' rI w u'itu ai idt'u' r t !fRa! 11f..Aethlttilylrbit;" 1- "
Uig .tnuu"", +larr4ndtll.tlgt' I/rllatartllflt 'I I ns.I .. 11r J b n wtlo1otirRs I int1itwiadViw / J' } : J. 1AlblOilo i 'Nj
t1 l illtearl t iii
tt
preU w
Qtcftfedly 'iiIi uiYdgdiurerPIi ,
ii'trhiufatd"r' jlflcan .A"'Ak} ii'alerang
Is. wit'ihY1arf ,
aaedr! Q eougeuee .
IPd
tlisg an roct6f1cttdrtsy"
.
*** .
JIU..t tole p ,.Vr&tt'IN.' (lflldllrlAt.amdr ifVlL\f I S 'TIi' ) afhtll'c'l '"' "
i., CI"I frtl W iJi t?> tefwti.ug411.011fIwirelbirAtl WI f it11 jd6te I 'YIn elj'a eh'gtmg' cunente.. it bat b'19 .. .
UIun : ,4rNr..ItIJ. M' I x"J1irjr MtkrKr! Zsppsi
/fJ ua\i1'ii: ( : J lbtuIqt I + .stU. .' AlantailsafLEk P td. bobs.Rid liy I' tift u.* 11I1'.t 1lm.
Clay.ctn.tdagiltrlb't..'tlljAllfdrPf'duEStiuu + Plan 11 f ILter .tr "nio ietIed'tr'4it- ..Sil.d..' I, )tIa"d.. ..jrd"k 4.h.r l" r1 rrlu wtid mt.i IrrsrMlt lklatdyabJ.1' "'1 dirtr./rakMYullare'' (,1tr{
'
trJ.1t sah .. p1 ntJlU1 N'A'ertc..st.wfap.iti.m.I.WSk. hi 1 IdoV cdrk. r' J i't "JI:111um .iefl,. ." .. ,'t' ... wIlatiai11( '1'1 teerbiiij r.Jt. /. U }!" ,. .'lJtI\11. t f
eltmtAow+adJaerle6eely'trtawilltthI / .. t,..,. .. rlriro .
uuuM. Ailt+t ,1t.tff.iltegllw4.mr.babr II. : 1e ua "': 1.fI 11l! .tk.a1t dP1IU00tb.trt',1pgiptcJ1p. hilliti+ut-ibilVew.ileaf Hljitibuj .J\I(U1Wj..ted ., hma/1it11mg .k".1i
>I +''Milllird CI flit ...w tbtAmoclesn party i it ,e 1pLwi tjrtgit.1p1 sserbd. .. '.,
.
.yd ttiFCItii'
J"tetbf MIw.rla / tl! 1'I(1".w. [ 4 : 1/tler'Hl1 Jlter'ilr tAA D In? r/tr of p 1Iitlpcdudrlr( sd, sift :
GflV. Y tl'i'L UI"1I1ijla! aria otruo 4 rw ,..la."a3' Ltb 4 ea3k tMMrlltrtlh ri'M'iota''uf'ttkm wt. > Mi'WJYlcteu &M'f rd'j'Bat or*e ductrtum tb.t Gyrgrpy eu-u.tje M? ,ltta.W ., 4h u+u>b.edPy "

ltrtrbrtnltdr, '"bee llJ j p Jti.Ile! l+ wde l+Letgradaile j.1 ili':t il b rr t1 ,kill iiM UMiu ru ,4d'S t "N l ii1U1. EXCLUtlLYF.puwsr .
# *
IV l.lI'--l ; r + + legs.- _'If' ,
ever 'crd, & t t. \6j1 .ulIt.W1I. ,: ''n.1D lahvt ut th.I1Vr tlJ/seeq y.rodllia'i 'If
) lagpa sWI.aI +' MUee.ai4 + bslat (I e tbqeup t.yf ,
\4II.-t. +lafl/b( l i\J.if.j2i' t rp3.. 1.tf.\fI..b ; uIl yptlifnW frisk .. tif7MAt 1'a Jt.Hl'ftu }

b. 1/IIP\CI't+It4tIItrWllrtryl' tAU &** ; IanJtaljr Ns>duawjilN'tiitit/jtlltiljh .'t ..__.- & ..,...,dIsww i 4b ..arv.. brebrbi's'eirf 411 lpqeofd.clahtduiiirltit' -pt.! Jb"t<'Q 1 i, tW"++&ijosisgryreiIit { lu" Mt1r+t111I1taMal -I tkar'11 'I,

opinjggdrYlwYI11ruvN .fh'ew .'1I sldi tIF'tf ar( l i d' 'tr riu PoAU"1., .! : II''1i II j P .tyi, .1a.: ,a.w, I4S'il lielRle.r3 i 1 MeI'! i

yri0eyt e1UlT'rdtk.V'Y'4t1' Ililt d"Ire'I ?Jl Iii' ?, .. as.u pteI.1 t' VIl 1' > t ,1i' 'r I +w/UOi1 ur alit Wtuv". Clecll.i.. I.. m1 ,. tn''s.1r .MtI""I"eN W'' -
t. I l' N' .,..,." ei 4. ,ill Htgrd: 1tY'tito. .KfJ.f'. .NaY. tb.1i l a..Ntbfid< .g1IYY.wlb .
ye4.1""+ ""+rrae.tb'1a ..I'rtgA. i t' 'JJ I /l :f. r4i& bluayltg LrJ.2",s Ie
irl wMlM lbrl MlwS *. ate t1MwbPlrnul "1 .tul w'en9 P1\qP''i 41s41tw 1litr1 ,, ,
KA tlfftNtewt.1kwsNrdumll mrhJltrd Ml.yrrdal4NJnAs.b1Mf 11. I. pr.d.s.rr0i S'. gYigtly iris.lltlHrd! \ [ flf./. t".i"'w'tL" ,,'t" .0<::111 nld
1y. U. \Iigpi.JlwrlAJJLY.likt.letp Wg.i.tim tibeiM.u.u :ef} eJKIN rprr .(II..WnlardP( .. 't e -'i.k!'J fOclitft.-+etlfeL tiew t-1_. """Ia'\ar.-J.1.l l of tAij' ,,. t': .
a Da>tetaf'i 4 t.dt tdyral li ', sUr art f tfM 1' rp'p! treise/ut+ +". .'. p s.ori'6ti1j".
tJ ibM. s/gaMiddLlvluw.y mrdepesik. l fit,I sM l wnt ta ftf" am trlulpc. ctralrr'br'1 tri. 11- tulL..Jlatser.PliP'1td.t6JatrIlljs "wi .
., ruYnyrt.w+ .-.I.. tlvweJ *ryy11 1i ilYi it (4tbr dseertd el'al61i'\r1tk"l' 1NUrd.JJLYd.GWaagltr w U lAia fur I. a t.t, .II J'
.iI' 1M"
,
.all err itui/llld oril
.bip.Mb1.\ dfr.Io.atAMl xfalt.'' / J\L.sriptorsdttblt'pbAtfd'' ,d1r'eoi}rieNis tirr{ rASw/trdorssNlt'mAl '';; I .it Arw "r III .IIIIAM""U w. du .')'
; ii t 'ec Iret1Ik. rt/af -W.I
4ow
.period.eatiuuwtl: a ta risen JIM'r'- ii.l i iI .
Q.6ttt'w..l'n.w Ol ,
v"l&'le.J" Mdiftl'-1Ytwdt ri";.Jtt.p.PfXI.IS 1 ytailserawi4i'tet 'i.l&e1'tf J" .,.M1--rult1.! I'oi.' .rl-.WI e'luif I a>4..n.,..
111' M fe
IlrriJ w I tiMtbrt/Ugytl.Atrla.aV jlu t'WNKII+IIb +1A rswhs4pl./, .jal ,ll1s e Ab! 49.'IltlIbp' i'nrtrea(6ristklt NpueottaOiie; fair uiS..Illtlitddtl'Glllial't :d,.,;,I 1U.tJV +a .rI'.t..lwustt

1lrrkl ,1M/1 r sibhlbsMirralsl1JWbe.Afia ,pNl.tlllflt d4putnpyrJa. y6i iuI..r.tllb I+YI If'6Jslbrd11.&t / ; .oWe.. ; ,halntalhfxfolet ,|VM ti..wbl.b'p\ (. rl :.,.... .(.IId.ft'I'fI..v tiWM It ,jpt/wrttJ.it .. t" II.cr. ...
&tvea 4 r'. 9,iutlw L\EI..i d K.ti 'i'f.< W' t* Afe.rfctn", rji .". } .411 sal r t
{
.
Jatrliaatf't r 4Ybrl ticiuc pN wWr. .1'-c. .
J ? .Ii' .
",,,4.q y ,r+.t hntwxyi Iota ter. 1M .10 rrt or _.. fpea:. rop i 'i -s.wwfJMW1.mer'tw brtiU t'' r lli llii
elf .alD"yn e
v.
-" t.III\.rl. t.uu' rjiI.1u.{ !t ; 'l'_.d+t UIist !Mtt Ii i ;1eI
..uCIpkt,' .+a ,' n C hle'H4ta opt, % '' Pi4\f.lCR1 .. i
$. i, 10f tf LtH i L-1 lA'l'.n"r.tnJ. 1 NtWcp.Ib Pefgotht f..t\ !elf} sip., ttllu CaJ t.m..>t/1ti ltJWltJ1I, l..It .. ,
i1rWg dpbr
M fn/ilarpuvt ( lJteecteft.1Ift Wlaucrr 4 r I..r'l .. .I'fNt..1 # ) !ut't U't'U rrr 11J r ,bS,o:1i a !
., ir UH''t 'M.twbjlcl' Ih+ w.J' "" + Btt."'"teS tfVji : ? I
Ut..UIf ,t+. ."WtN tt 15 \.4'\1.' }+ ,tjU"l"a t.;. : tlbrtr + t M. 'U"it"'i1' k rttm1 0 I a ,. aIr' l
"(rurJU '11"' dlNgaN ar>W I111W NN6p'W1.tlet 0 p alp s. 44Q'9I' \ej, ..w. .W.. "I... ..i!: }. I.J .lq fIM4fl aM .tbe!:ysidhpil.ltahigaKe ali potitti4tl eila.e by So m'r liar>'*! 't ;:> Witt,1 'Uaffia.Td' llkLlSJ .*

I'"co 4l".J.t 'tti.t1M{ J ."JP..r.Mf"I't, I agio slur e .&>MA1 .W rwfaliwlbktkr'InribYL4; t. w etei./lAmyLtldi'tfulil''Wr''(';=: ,J .IG ,
qusIHqJpMstburu Jw'It..., tdituitr. ..1 t.11t'y"r :plgl'ot tl pr.lpar 'l1.i.. iij Aajwr+l iewtJfl"iJ v. wt
1& \\rtl'-\I .J.r_It' ...",rclWj aifi' ei ar1+Yd''tf_'iyuX I. !l-11*
t"a.i u4 wSW.' rI .w .1 taw 1. U.' .t I 1'11 l.liz.d lsasjgabv >.I iu'rll'1'hi'til.fc ti w ."I .- ni. 1
+ s ard.t.tWE4r I.til.Yltidliq1.t'lia A i a. '
Y Ma
fvteaVkM
'lgmf M 4 w titldtes3iuiJ1 Ii wwilmlt't it s. a.tRaiol.U.dl ,1.'I ""rAMrfWj .". m.r'; : .rt.fii' .tJ I ttir.aNike : j Jiw fa fl .' .a, tl 'W. '1..... 'Jj- '.1
.ualr' iw
'r '
COD..fAt ss.j .t aial .. tw" ai } }i"rd"lA fuf Xykc cud tffaxin. wv-ya. -i.- ic.-a1.J5iSA ,1
; JtP.iX" j :
WI"kmluiqytllpp '
.I" Ilt dries.td1M1 .H..L.&rw
1tJ.s s fJ l .- -- JI'.PJJir4. (l lJ;, 'd.i\ 4" fICl.'f '. Ifrttlet'. ,. .IrIni..i ftUfj .' '. ', fJdoioeet Maty Y.rcI.t".' .U.11 Ntlfwe .. I. tP '(Ie M Wwf' K/'pij.V' "' 1
Wr ..p".,,,, '.,( : o' e-t Jp.1& &W qri' :
,. altlb ; fIf y'MIIIt1t in +wW'ttjp51r1etyoil'gli A.. '4t l. J .If" Wet) I.. ..1M' M iMsrvitru 1 1lf '
r1 II' ,
( m jrftlars 'h.erehr .._" '. .
.,... I .< .4 II tA 'tl+t a .l'' .bggdfzthMM1i4 "1.a 1. gslb f'#!"44u1LJ \..upt.1 a:1b f lati"... 1 IrP r' i llf. >!k.I'l ifl LYr p i".. I i f
J. rrat'kllibLN '
,. .j'l4 *
: '. UW (
..u..tI... W.J' iris w wk tlr4I1urttltjL lit. 7'tL M/51.11AO1htreZ11mG" !-.I- "i4. 'NWr".aM Mtl...t. I'.U ... ... ,_. ..... 4* NirEJ j. ;...Wj.. ...t
". u' .t.IQ-ta. f- M. i fit i M, \\w h.t11a.ldg '.tev .1.' r-- .n '- tl "."Iflen +r+ I Y tii tfe' ,

Ihs utwgM/errs.r l, a@tIii L.JI'MIt.' :. .'_. I 1..1.W 01..o(4 t 1bsslL1 pi..1 I Qy(tor. >rj.".f tilgl .5i'1e twill:1"rA "'. ,...J"'rJ t.4.tl I:."'I

a ayj ,epplll.ae .', i f ttL.t/sA1t111IlAMRlI} 14Umt r. OE: AettdtA+lfapmikl1T're 1.1 I peFfJiN'y' sttyl''i>tirii "rth. BaiiiM .Mi { I 4 Lill t.r tit1.rlleb'ttVl'iJttb.{ "! 1t. I. '

waprYdsllrteMrl+ .+l/l/ t '. 1WMt1 11'ltat rtft.4 l..fJvf. .. ..., "bttadredi''O1' (>Ibai'4tW' .'- w I u.j.lW1".WU:1uai.e I Ll. t 4ht"-'Ut'f.I\Gr. -l.,(" .yaadiWr.s .
.
tad Ulil J.t '
1itk
abet ,".." Mlsllgr.or '+{ gtgratiaq,, alder, a10tNael.a Ihtatb.al rrtb'; )lAi"A iM f ;e.v". r.-fI PtnIaitll, h ill d ... lf r'I'a' fJ
tatut.l c. _
k..0 VI IJ.w W 'i : t. .
,h Ur .,. nil I W at 6. oJ .. .
t.ab item' ..w \ Wautueb ye1J 1 tj ;a.u.ti1s ,Id1+e. 1e Ier.Y e. f .. 1 1. 1 M '(1. t ttM1 .. .'r J Yak .e' 1'
e4' ,. : .I ts. tV r
.u.'a over', dt r.'I .O'" "
'd

\ V' ,.1JS, .' I't""'t1 + ,vhaq ie'sly' J


-
,-

.
.
\I
.

_. .
.
,ultra fJlt.v.n I c..1
... u. .
tIt ** 4W1 ,
( d.ii..1 1A1IbH'IJ" ( J. ."'i' elec. Tbs ct Call. t : to .rJIsill eu AJAAr4U1h tr ,11-t'i'-'A-' r .lel r

(u..Ie'." !m la1' tn 'tt.4: I tWiLL'.nt", M the CIty Italre4'Mbir: : ;" : .1..1.7r4rw'iJapAwowrbliti.,troq OWy Tia1rY el 4WI. n D" tLA 8POTTtWOOIMMftiiHnU > rudest 1

wick %l.L' ...ks/e./ that tWAIII '1t1tt dll' n"lIItIllr ,. "'idIIWi;;'i '. Uo 4PA4Pcntii., .Y111".lIl1t... .... Trespassing an U.e btrNM u!.bk'pNbl eaAI sapless
lbrDthihkll"i1' "'14G4tfJfa1, +tlrjArg + } j i Ira, 2 atd 3d dll' .f'; yiteiebtt+'.,-, t .fo .a.sl.uiL ,, to''H111 Ugii4. est111prilNt.W.pgrk.4 Mil'A Md at* eieifi
.at .n'J ,+..:, o. "ttll..M, ., i'SUrtitibf .Si di'i le' rorthVpuVfroMoPreecitlHg ,,. TAXKS Tplw d "If""I""I"ut i pleaeerl b/t.tlIb. Csb td ''!< I ifr'ib.AI ".u '
dPi: due tbs ttty$ iof' "'Peni.e i4'li for. the '' ibev Dref man W Dr.
ail* eotemporimi. 1 'binl s'AA+fit1JfUuavc / year .lamedlately. \ 'AIbnl.dllgpaaln.lU1 ,t+1.YaaltJanaUQled'fbt lbws b \
Tote: ""Juiiioji -.a let i A. :.".i :?M.tr dIlarfd.tf'.plltatioa. a 1KO. All person wtfo bare'Hot Id'twidI'a fta''1//Iy prepared for urn .'.UOI ''.Wf :.! bgnldaWmMI fb.dttidMi Mid* r0 M prlgbt P.J.tit.Ins.!. .
"I # !* = will do..'G".nn tbedsil lre.,of l aoJII" 1104
freer
Wben Mf.' FJIImor.w': Or* i CI"eel" .1 ttla'r 'fWtIYl'r' L.adiag [ PtscW4tld"tW .
frwrfry.irt.ipj : I.
Perry tIehily'1Qll; ) this iippurtunity a* no. f.tlitf 1ddelgedee" 'J Y 7ft..ato41&9 Al'WI.Ilia. %k' .'IatwsllwnTbtesprduJanJA .
Buxwraut, { 'nrt't. *M.tIt futbr. 'Vie l fWaWiil W 't ; 1 -.S..NOUee.. .,. ,
: y.: can be < t
,U AB Wt3lMB54': V $ given ., H'w ,5.
, 1" f.lblriaA resotwlot.' na.i W 'trtrtftaA' \ Ib,'t tloliK4t1 ;.oliU".lecb S. II. 8LOCUMO, .'.11 b..tl'Uat H1" ,. ,N' i J. q i1 e..4,.i'w tide.f. Ibe !>IftiMi IN' lh'PiIi' Nlereny. gt"a ,... alfrom '-I

I the \ },nIl,..ntio.of ., ivo1ieo1."Il, {. \ .l.i'.ot.. ,. CityT:. Oolr ) A m mf r.tcejr .JJ r..a V+sd.tat Ilaat.dW.till IRAQ .(tthp reeiwaat .leae. +reete lira'lIil.
mou.I.ed by t ''tJ rI Jiben, ". I IliR .. Nos.eol", Au;. 19, 18SO- V4*_J,, fpifijtqf a .reed ..SNUMpMMfrl, l litQ .Jbelltspty %, ibe "..bl. U*
,,. .I..iur 8uu. of A.ftl'teApsyh b'I. tc"t'-1A t' I- ( ; 4.J&.f 4u.. .A'Ja to.eed4-sss P.'trl "k ivkru.l1eeealnbm Cu s ity' Ut
4M
..b.J
>tltrigga.s .rt[1I1K Partnership' ber { f re'eIIuC dt.ILbg < i di. .. ,.. .
IUd I Ie
time, k.W'atAlteusj'ptSJ11N J" WA. ).,. *. /ick.u.4 i t the pro.psclblr between Dr. N T.: U;rtPOT:IYOi) i b l.,flptutkb"tw.nuFNaI,. ..._ Onat+nle.JN.Zlt ..i0 1Pts+u; 7jissTPw1t4.kD ju11.wlmt ., .
(
U.b.b'. lust. ,1 J'iQ;,_ll/4e1la.Mira.d i 4. ,Flu Idit ksllres "& ,/ppitla.eJelly bti''Aarin .
; '
rrlecerh nlbd-era iftt'.rlf' aud",U.. IAMES ORIGIIT Va* t"1.1''tali, 4dfelLsId..ltejl / iuredH.. W wiltemeeN.
w...plr pfrd br"M? 'U- .! .aFtbror '641rliarbdllll, iu+ri; t qtfr-I + rx wt. +adby, aautuilltun.enr' I U .reb- .,.utidsd4b.t.'PMtit. +M INi !ktpoTdWooiXlY .At't ta.a't '
pliocI; i. II. .Aw.t6dt4ii iu .. N. D. : ;:. :.t:-.. i la,p.r I y.:...'.lire x' r F t"ir 741.1.Ibd.ettlgiel'wtr; y.:' .
-
, tail th.,;., .1' J{ f13' k MBul lt .tl say sj' w.fereirll I .r fSPOTf33vrDODi'J'API&V1. BRiaiiT11.. ,* ujw\,t!, ;gNLeipiuct+r.Ir.q.W.l e1w_ t; ; 1.. 1r.1 ..4r, iNrJYU11M: i:k+k/il: ,.l "pf ;, '. .. ..
bU i
_. .wJl.J..tilJ.llu.. .r.e' r. "" i tav .\ sqr Jn4Ilarrdl.ll
rN'
.. | I"lv"Stb-"ICSG *" rely apt Jtalrla.l.ibv4 ,
"n' .1. ,
.n Pesucula4 PwAeofi
ki.::Sa14! eA a'T f' 'f\1lIl .. .- .'.- -, ..;, ." C. I1 .. ,. .. 10 14..f. -a- ....-".. .. ...t":., .. :.'. ,
: iiat .t.t4tl; ; '- yAi $ ; {Ito: The busing) ,will lx'cf>ihrtued( 'bf'Itf' r. I; ,!dlothfprelb.1t1lIe y. ;;: r jOs.r Ira bl'. ill' \ # ,
QItfQ',1 ,
:
l'A trtiatp; > Z + t.J1. SPOTS l I.. .. I 'W-t'; /If ", i i 't mTl" q- 'M1. r. .
0 Welalt.1 All WOODwborMM 'N II. At {
b.ud, s.d tbe .,... eiiiQlatfll..atiua : tMly'ollcil4. une H"'II I ifU 4( .PH. WUSDUWJsn4 b.. .I.I'rf 'Pr'." :
t
"iei/r iMberaMgAlyeoa.etvMirs.ttgtg.4stedtN be petrtulage ul tbi t.M > qs otor.r.Ab. W\aa .f raiW.Tblfplblt. t !\ '
pbb .,
call Ivr1bpMltaioiyrtItpalriulwbu : ""Wi'' .
.... DWqlbc.uua J ]
{ ia i williuf to U. .t tried 4l4ti. i....\0 girth ,Ibe iio'rfti.vf J ia. : JPettsaeolaBOOTbiMSIIOK t e!. ii i .be ure Iber101h' f OCTU1iL.ra. 1 _...' ; ooetd: JrC 'I & 41 :W
: .'NO
del .lai end .: .. ,
1.4"D.. pcwkuc.. .. ...ltlault..l1.? l."utrG'i' .i; r' \ Td'. r.1 'I'ICli.-Ou and after 'hJt H.UILLIAAI :'. Ail. d .dt'It, \11 ". _
,. JtJ yui.: itt e f1i 8wr ,,'' '
I. ttvtAlnet.Nj 1N> .4' .W.
w br 41f11H' ooaacrl orTiUroX dot ) SAlb( ( j4erei +
.t e..,.. 1 'r.i .llJM'f4'cy u. ,edbhr'ktA w,i. ,M'r". c..C.l1l".., r. 1 !il I I't .ablttrctrfeTacca'rwwnrMra '; & h, "1 'tI,' "WJ& u. tHAtlhi,,,J frill be cameo on ubttr( f a \td J. rill II tri1.:."U ,. 44 l: 9hf1 t."

UUck ItyrfffflffiLl 1 'I' ..tilAN I de.eang .u.t iAntfrMei1 Cuflhr'tltuul.J .L 1.r; pddgat 4Wt w. M. a.If-I..; *tyieuf MANUEL II."ttfilLVCO prd4 \. '.ii''.., ..
J wudiie
iLVuI1
pyeidleultJgj ucl' 'Cuastauuyun Mad lu44rl47.LYtb.le8& u : r \\1c bi1IVld
Wail*.u".tbue..t.e..anb1ed.nd i'arkd'setmrlmenlvt u Plan r .la Ml ,1e.JII lit t' la.
... .. } g
; > : .d.' ,
BOOTS SILO. 1.eLt
"II'(! T4 of w .CU6.
ea \
r hagtq dry ,N'
laver "bu4a.lk y.itpfe.; ( jjC0imd Tilt .,acI"ti .d bear hU' I' ,u. a s*,. .J s '
a' the Cxib btittl, u |pjf Of* C\Wr\u'x'I. It .t
carreni .
('+ lid
AlrNBIbd0L''A. l Pf.p "tall MI
.t .
Ita. ''br.tu 1a.ae.r Ibt lio "{ Da llltA l S u u a ?! ruirsu
fJl1I1 t a. .. I ''. 1:". .LM'L'' ,. :' May 17r'1868 o-lrU iu : I. } 'e11ru11 ue(Uw, day-evr.'Gr P." l' ur er'vw ij'.li.t
smug tldttplt deadd1!.igl)4tdertrulIa ,. ..i r 1W4 ,u4111'n' .'I&t rtrrel ., udet 3th'
i s ,
v J Ar lred.Urir .' : 'MclH-l'Rl5>tf'fn ler.t.J( ,k my hl'iai.t
,take immediate cdl& !ih ryrng'lue.turI GEORGIA .LOTTERYonty ,. U. WRlGU" SO. I A. J..a.a..v/J
.u or .
t \ LillI' nl Q' u' : ,
I l Zoo.,'Tbdtti'aiw-IrEt4tlMe.- 1 ,t .f. .. ..
I
; rrelluIIt' ucr41 !
Tntidduiglyl
/ L t ills "
our cu/rlCrijftd" A 1t.. jt''rbicywar 1f'ur;<.48, /'YliM1: .n.!, \ ,''. of th.t' 'ial' of;corgi.. .IU t N4IttijWulo, l 1&6.1'&f,.di... Irl..l: u.. lu. pcltu.llelltl rrr lslr ( i proteilo'lIal."nittlJlu I.IIIo!' 41l V .ir.hV.1t.u. r
.. U lo, \ ; t--t. .,
rTj : _
i.IJduxXf lj uok."n 1&i.t r4en4 a. Fuii.GatJl l [1rLLuds'slld'th! .I'Ub\Jc
art.l Uutl J E( tlliutuuu w 14 JltJln& lachiculr.'i\ ..,, > clld'emr .;[ ..rucry ,Iyr' 'Fro.tfrf btlecediM 1 ViIictr ur iikv.utpy u..at. .Ju l.b. 1858-IfhlyK ;, .. {

rwrpl urea ,5l; lltudKyp "r.JW+8ulsr 01 I uri.t ';CiEdfrPi1+ .t A1'r"! rLotU rv : I.: I "reS ye V!,'and fceV, tg ci bilrl4li li p" l1I.\a \, .. .. .

Rrpubii..I"filI."C1iuo.. B.t... \t. H.;' ;.goeheako, 'fibtech4e. t fur role I the Ludern .nh.'Ol the work oftb. arts ba tlalef s :J IIQ Owt'.UIV'W"'WJ'W-A4ltebmiat: II,. ..
ul'Ibyp I |f 0 I'MhaMlt..i.L. would dare .1'otlugu.. ,1 '. ..: ; .1DugaelTbalek :CLA&STo i I L _'I ; !,.tie Iaua u( haled : .iiy behig'able Id t 'au r'I\.I( 4u p iryll;',.ulr, "" -- -.

iuUiiiul-4b. 4l.ck'flg o'l 'Uitaniyp! upon ; Hottlind- Monie ideo. bedrawa'iu !lUe, City, ufAtlanta.Geoight :, 'Il; wvltlitiuw'Ii\ r. g ;I&r.ne.L'.ptuLW hltt4rufu l tn,.rdwibtrld! e'es'". A"i ki .l mid all. Mhw IflHerrfrjJU -
"
-, uba wcVW ik'fc bloJV/o'jWlr'Mr. 'Umeerc Buerto AtrM.1Scht. < |irPubUt.onu tUI,1K5.UAY"Au.. A.er'lu ilia. l Iirlera; 6 u/uU v( the rye t.I1., licibbymutiOmi: uf the rum-
! Amen wualilu.d \ J. Wm .Pbul','tltf0tod: k a 28, 1850;'uil theISA51'G'ittyAN pItt ll)401'rI! .IIII.u'lil: lI Vlli .I"", .1&1.1'JU.'r.t4 KjT Teeth etttactea" 'ifVWyf/ ( J of* w.uc.uem4 t of Ibis wit, teluruabla lu a
u .Iuf cautroile I Bchn' Dti'mdwd Dowrili New Urlekne.jsrfli +.I, I ( eL1jl' ,i who nre unable to ply. J '
; Ih" luji.iita'Court
; J :AY .a\ a.A ; MI) (wttblheiWarl tG91 ; lu bit held. at uiy ittfie, iuQn
t..: rl. dice' IIUij' oa I Uuntturrt/Jefkide; New Orleau ; t ilege. undouull.) lur its Svull&' Orrit'i. HOIJH'From V i/ii: ; :''OM'.lt i cit| u4.fviia.icoW, UII the WII Uay viI

M"'lt.. I" 'h. .d l..o'h.'. ; i1,44: ., ee. !SCbrn.ulrrU' .' Bradford.'Tuylor; .. ., New. Or.: '. ." .. oti.CO1lanrl. .: :ems, ; LII; !), f.uiJ ,"UI1 slupld U" .f"l1 CI the rt-aidence of Maw ChapiDaiu l9 ym. I t r.lellJw r bal(, and iu appear and plead
uln ,. . "' M W :10 Pentucua( Jblid) ;,.I '
I L9 -* jj .t' k''"lf ?<" lBau 1-.. 7 '. l', J a(semi: i '' 'AJ ... t03_ MDiseolutlorr' Wius. .uiue: -- -
AND8 A ltudidte.baa bran .1 .r ,-. .--. JZffSlO.UfjT'NU' .'U :.TwiipfvpeOy .j* ;mM *eJv furl 'takaliuu"i ''br C .PA J. libel u.@lJhttud.ud.ell) thin 2tllh
,neulad: *.,J"} 1 "pl.1 I vl.. iho .wkulrJufon 1! ,.,.l.AkZ'1L1 L o, "i fyyyJurWH."u"ut: < live fcunjlrud .bl ,.- \... II t4i\J.+ tlfaY i ul, Joufj. ? A.. U. IttM.
m ib" .pei'p.'s.l l MUJ AiilUrunllmure N $ 04 'UOO.l .q ( JoUJl/'r' wore tMit} 8'iOO) |*ef*rp Mt, ; / 4JKO. W. IIUTmV
/ Tax Collector Notice. .. tt ill I "e ''J for has; than "IIE Parrlle 1,1 ip rir\ furr.t'&t J,
,,-l N.wJk'eJk.. 'iu 'wbonr' are hc" > ***J'oT F. & Co. t
wuulued'all' the rri;dftit' ""ydillticrllunr(! [ WU4U'atend'uUd7a JfOrdfniJ t to,}Ae'uluwtlig 'v lrlusuau' ; a aiuail, 'purtiouiouly .". .Jb.'on'derXhe flfn l of( ; A d. L UVd i P.I..col..Ju'. 1$36.IIld3.j ,

utlisl'Ynu.d'iil and pacen'the' County'uf Kcknibu ., o inreu IT. t..tI.. uel 04ljufg; I uu .coouiiuo'oa'tiYtV'ilinul I.IUlr.d4ydtr.ulvedb',.tyul.fteulteuut. [
I:1..t""I\1 >t.lt
lid 1r.! i 'I\"p.1Nt1iji1 kuuwir.d igItba COLLECTING the' TAXES"due'ih. : 3dUgq.,Numbeea'a--J 5,185', j, HJW\ !!*'"fiJl Jufteiiuierferriug j ; {,, wall hand ot'J"b.CU8UlJ uriylli.rltuu' ,.U TE itt "''kr..UuLA'-ESCAM. '

L.e11t1liUl1. .|>'W ,ill n -mud' devutioii' lu J Ibe( aaid titateof Plddda.and ''County'of :Et, I A'i-IZcs I J2W) ( tt''lIe'ULlt.r' l( iia( properly, P ffhbnrfiudeuted: V u* w11] wIy..IwJltltsulatepiJ'ni j1'.A. 'ill A 'C'UV.1)'lP.( ,
nun-r, injw wu.ai.t.Jleeu tried' anuho caiubia; fur the1 year 1830> : to wu: !, III I Prize of ,, .1/* ;,-"glOjOM" t 'IIi(.yil, r.ii i} (of HU on tile stow .,IIt.tu. ,Mai;atidJJ| {T_ Juhu4Cruipbrti I "') 'r' .
b.. tuid.d4g.ulpot'11.t.|| | *u ,manii At the house"of John''Dier64d; =EIerilon 11 Priievf' I.. lO.OOur tiirui. *.** Forpiiiikular*. a. lo.leruia. HWa. Ug claims gln t dn w''.ItrrerupllyewLIt > $ \ *** IJf J t 1

./ tl p {; >"i"o"bJ..d1 waters ,I..tatl Precinct No. 4'-bn'Wedeesday'tim I: i'Prize of t .10'tJIJi iii V."Tafpfy\i, f t )" 'uu, was I.''.duly llE.NHltin'A auibuVik' lo receipt fur J..J Mhiiuii, WillaJu I I .

ur.t.u.U U* l..I ii> tuiijr, vf;"h..U..i"II-J.. 17th) die of Beptfr 'frota' tQ, bclbgk! '.. :r.ii.. 4 1 Prize of 6OOJJ: a yOUN K. WITCHBLL, Lbtt''luu : .Yu, q. 1i .'ChWB, dints je Vf UliejJwnr'AiilrrayWiliuiu
,4' to,A o'clock P.;'Bf.' : -t : -/1 'Prise i f ,d .i.+ t.iOaaH'4.; YUN f c I
'bi.hf.Isi'iAi1i J. 1 rAt > 400U II'Y. I I ( -
"y f. 'P rjaft'rit t Fin.! iiit.2 ai.$, $ W4rritijtuiJunu; }.L-Ij '
'
V..d..bi. i .1o.11j".01''' i '.0 *. -(..J j' t. J rll ru.' and ,....; I
Revolted, .( Cunfeuirou, r6p the house ofWLjfsr{ .'L.. 'WL, .. 11'.izae.t.. 'I.UU) ;L 1 'tl and SIIUCS. dll.I'.uort' 'N '" 1 1',. ', I .'. Art 1iruud. lt..ruluf.: (II lbaicerr; tr "
,eulinj rr it do* Ibe''uutbuf, Atuef Election Precinct No: 6.-6rt 1>uf s8liy l lye ,'t 11U.frlasa.f 8'lOO.n. } I XtAA it.fiat. :-w t A' ., .v .- liW ,, ,.,! \'rll'4"'l.., t 4. ..taiNCTICk w O.116. *
C4, "Uuru "LK U the. lull.and: ,retie" Lr; 18th d&"'uf'Septi.rzt'-from( "ICT o'clock \: IU nu.'uf,0 lou.N) < 'IU.UOU ; 1\aRA11A)1' : ha;'4kt,4tleei IIbetl .a1111 'I L\vll frru1.wlu..I.' .,

arllt141/1INI, !;p '(it',,.luri"d. uur A. M. to 3 o'clock: j t .4'Pn2J.tif'Ihf.ppMxg'to' $. IUUW.r4. A''riI2 I. i. \8 w. !.. ., Wra.t n 'A"uvorib..UDMiitypr ,'d. dtOr { .
uuuir) a* uuiia otbr.c.u. i...v";, .11" b... 4 P'M,1 / \ ... llJO".t1.. ." lu.UUO ." > r 'oi) air pttuou.cuuuga "'y ,Pi ig an luicrol ill .*r 44nif w.lf rr,' durare At the house ol Jme4 MiUtrd-Election : .." at, .I 74* .'J.II'", 10,000 ; '" tinted Brother; 'j'hubff Puib.,tlt. .ud.ti Adui'f_ uf, Joitn J ,.
lu prumui wily prlncfi/e] / which Preclnt NO '3. -u'ot'Friday (the J 161h.' day "1 I. ," ,t1U". u"! w "6WJ, ,..IO"fIU" "i..l 1'11\: khovu u1 the Juan, pomtngutt. TMOI wad 16a.llrng. J ': IJ';

1I11"lelllI. buOd. .h.oIiJei mil l hbhlri i t Sept; heat( !. 'from' 10 o'clwk'! A._:'M."lo y j 4i' AU. u < *, IUJJUU, : .7. r 1' Fluorin13Qtir.tej 1".hb.I.1I iu the ( 'U'&J.zt.I' ,., arooulfitutlpi I IU\UIC\ au the, .rlisiretl.a uf lb.

round .ur conf d ra /, lied ,'c'art miv, o'clock, P. M. ., ,*! 4 ," 41.1"' >dehverJ sr I Gull runtl. lei ; iciroitt.bMUx{ ( lJJ e a* Mi.' I Ulut'+\* ',tbo4 VViliiaiH U.
k .f.
d 2:5" 1113A *) lot rimu> "u4Tboa, 4 II. A.ruulnMig Exe-
i' "'i <* -' hio" 'f' fo ,
i.lirioahoie;u ituruu; priuciple; wai u At; the store y 'of'Oeor,o1. Q..P,4Miou.. *t 40' .,.4 ft) .J4- 2JO thr'aigbsrl. rCuWIlt Prise"'tvilt''b'e. tbuy,}Ltua.a. oil. I.Awra.dl 1 "tll ,1 JrIsar't''etrtbe, svd't ewes slue '

and y bow.!iu' };.I'hp"uQ( ;| 01'rnvJu W,rriiijlon'Elftlion "Precinct"" No ?.- J Prizx* of fi .iMtfuniiug to ,1 20,000 paidbyi U. I'-'KN:4F'1'dcu: ( : ) .ri r .. t !1t ; 'r,"' ,).4 tsar Millis ,va' Ibe Uti If(
I d.1..lu'.I' dwblcb u. .uow .t, on M
""I'"d lu.IM Ibtu.t H|>uu urn by the Hob from 10'6'Ilotk! A.M.iu '2 P..M.., j .Idi 1 'trbJ4 WU ( UUCKm'si, UKUdllKS and "ltrO'fJCS. il I'ubY' Illv.ikdt"I'WIt? list&d ( I\II"" Ibi uUl .; &UIII (

UIIC"U. .'....'!' \ :; Jts4raiva. uue '' Tour.15,000 Prize vf ft)Urn 'drtcnnlt.red .L.'I UKOU' 'and r i .lina''rum'.I. J' p1ureulr/l.taae "cteiil W*tJ ;:*lki I.N a. tti rvt. ..U 'I.. OibUe
anLl; .wl"Ib I' :urP 4 f. l/y. asbaulfukreCr1IwltttCtr4egtua,1Yrir \ Al"lhetor,. IciThovte' 'P., Droj,n..jaiK'voleey.do ylll'( uuiuUur wni b ''0"."1 the tIIUUU3bzwL4 J'i,.q1 War. j.'r .IIIIf by "., 1.f"i aw wjwi r'-euiWjfniMlftV f .; I Cl'fw. c U "lts, aft rare ,, 1
lfalUII t !' uer 1'TIt:,\ -x Jd.y-vf, ( U at.uuu.Wr ahuuld' btl'rti'uJ iJ >::1 't1t'ttlRAIiAM. ',! u1tHt'etir.l.. nM er..ibV'Canrf-'a ugLstrtbeJtbjldrl 1.U.Jk. a..eimYia.; .

;..'':.i..i' 'b.f bleu .a I ching.rllrsat .'f,ptti'ulpl'IQ" ,,o',:.oct.. /;.;4.; JL p.j.,IO iI (...AI. ..blber.J1t.uy ud4:0\lIubtr: tni'kei lutti JApril lx M .Fu1('fvrtiafr 1it.tul'i/4/ spat' pabllesikulk '
ciriiM will b Mtfca. tC v.(.NVwr, .wb.l 'WU'Kll',.biw ,AUne Ci'J.n.iirrii.'e city of P n... numtx)*iieki iii tw='tk beinc M ill' itp I .. ', A. ..CJAKU.HP EKtweir;fttaMii UU Mte KfrfA m'ia !' lb help the, NtI..I "tit".i. June

IIQII.taeJ: 4 tat4grlrrrd biiu.ell!'.. lurget -uitfhupdiy; "rllaax..li4l, "Ulilled iu #+.''II ddl.rud' tu<1111'' uthet'jlzs .' 1 uoJerigoed renpaclfuilyjiafurnUl blJPearsaWin; ear. bow lau. '" U'J$, y i
,I", .Buc.., amt, 1".rlf1t' t n u &311y, glah"yttq&Jfcfaai&uttmM : 1 Which the ti Kel may dr.w. "/ friend*aud, the publ I\44 (..'.,b. .u tat 'jL/II'.1E.JDMJIMaautl.;- w o J.1. ,. PIN U'Y.! i JadoJ Itt

a salj dwurbl (JiucinnkltPlaltSnn: .:' b stock ,:dL '113. 'f '" /C 1'u rcat.eti iii'buy.iud tau equal yuanutyuudd'rad nu f pfeprrrputiirrt, hi* ,per oual' aU.tI1. unel4i t864-J4. .ds11'u4avbr. \816 '.. .-, :
Re.ededl'Ta.t "Ii'' lJ.oreit'tun Idkird sur. > -I Jil9*:I*. Islf vr9u even uun-btr UL.eU will t be tto$i'to iuakriig WHEELS, Hb'PAIK NU , .. ,.. > .

d i01iI _((b'. uplxiiyr. .f beriff audJ-4iAcici| "f-< Aet"eof 'and I certain of dmwing nearly bait lue Vw"'t ul. t:4HRIAukior I UU4liftiid' ,'1 \ AliUNs J .:. rD '.' p ,Jcs la t. NQ'rIC :
.' Colte/ieorB* IIIUd;-M jjaliu'MlW tbu.,( nu.t ., oN. tM lw jA
iL
\ .,e '. .muB
rMKISuTHllkiud..
'euiMeVla 1 b>*pl.:' "1.,"(856 laW. Prta-.. \ < h. K. ",UJ;* )lwU that CU\lrl of P.Ubal fur fbeiv -
I' Ihr'tttut(. a.iv .vji<*,L.lo'| ..ti.i&tarruKurk I uuJd use blforwIltecltlzeae } L Law pill a/f r '
) : -' fC> | Uttuj'n Jtb.it every.frill, Udfawn Li11 of rltwlyd Ute ijlyul librr.bar1tslsul"Florida, lot
.. M'...., .. iio al WH. .: = ;pcfiCJ.I.: J .y mud payable iu full ltnout dediieilun. : Pw...col* thailwt ,h'atfjual .reci 4 a neat J ut1 hdUdr/ i JII"hi fJ t.fLee ttiWt ,tlt"'t a\ 'el"MIIi i ortl.r.rfhruf"jtJalt'a .
."gtaedel'1 ., tl4H4lieMnw I'HAVE' dar *Mttw ed<4nd".yap' y UtiAl+di K, sud.prepared f iu].b;CUF. Ii .4111cjUAo. ')'ua a44AUAJ t&.c4IaICd.
k'r.igr44.1..wblaatea".ttyuelnki &.T.. JONES my iCT'AU Prize of 'i 6.1 gl.DOO and undr "INd u( any ) u.Ull.au4, attaud ,to. the Itb llcolll ""l 0 .U( "J.&W khtt 'III',, bb biti..wluui )
,t lawful AMAft !:.'. and iu 'putkthg r of the P. U. ,, rr IJdI'A dh.. Bal
htelt/d'rlbNs 1 .b 4II.It I !eIsrge it sad jr paio tdimedtuelyrltettrihrrw' ( utl.ut t : f .8 a-U JAj1-1'LA.r, .D U'-"p...;.it
+rl .iINrbf'1 i'h'd ti : ii-; 81 mbtp, a.rjeUM.-p.dhgtttiataw r Lbrt Priae at the usual ttiue uf tblrljr Iii)*.' t ,4"-r".. rueu4etow, ,M lp I| pe"ine *..attd ( r1'.id.loJ.W: JP UI It '. )Ie.&c'".
plbitf jbtill.cybl'tbd 'oUauftjCl W ...:.- All cuiamiiuc iiou Mrtoly ,eouliU otial. "dei c/. 'TerweysayIpodsr.e.) r' ,' .,." 1 Ibtbltirl' s .An.,!,'rtret.Y \ rl .'h'u A'Ptar -
iul. to"ctkli i rdIslecld II as garte$ delalaa* ID49 .tW ; Tliii' tawu4uuiub c* 'T 4li i to (furwai .,' r"' '" tA)1 IU3.41 Iv A11ulltiN4. J '. "la.. K.It .,uwwo..i- ". t. t uutL
Ltl. e"it utly ;Igt't!..YIrPi wit .....hila" sad J &ai tI : '
$ pm.sat psy dedhmd.edistt1ytIlter11wdietpi'sg.i : h .tIIti".r 7,, '! JI.;2Uw .
lids ( i"J t t py"lys}:1t111 wl sad ua .. alt Ibu.e lad/lat0 l+/&b"4 caa.Make 'WboU Ticket* '1Q.-ltely'e.Q.I-Qupl. ',itii.At, EJC"I.-N"r' in Kill.coffr J, i.'., diirolit } ., .,..rJ,16dH' r/d a, '11 ,. ,. .. .--
ut' ,wbi.h .. blm who '' ', 'w...'n.. 6AKI 1 tU a I< d ta'1' .v .
rEayM4a ,1 ps est U wet:! IJi.eYlit, 1e'.l'll" : f, ,: "/ .4. tr % sat
rely qp aA.U. .. .ril"t"-t.; rn' .orn.-.OIe.1. .. 4'jPnie 'n te'* cubed or'renewed in olli* 1 'j )_'I l 18wJ __ ,,." .. .." .-. ', ', ;lL UAbI'ULitlt n'jt .ia/1 Y.Qrjl14a.uCl nintJlJII Jx ru ryplt: w
f
.1 rr.r3dwtedibip W tI1'.li 1ufe1!. Sol .ii I 'l1m"ARL'E8 It:ti\V.I N st.I er Ticket*, at ; : .I ,,: j& .i ... by .; iU' .IIIt"Y"" f Jtt r- ,.M "'i.'J'9.n u. JaJ 41sae

Re.4..4 +'w !lu+'AfiDifN 'J'Wbit.W'.t ,Ism ::' .Adwaiatgwsei.tbeB.we: ql 1- Offlervlvr' ditherudics'be, ; ,i.ddreMe4 .' .W.Uo: BAKUt. . rmtidty. b'fiirie'!tlTIaptlc.r, ".' IJ;; Z yJJtrpaatlJdecea.. d.. ,? 'eUb; r'\II' -* I'lrt, 185ft. > f i."'' I, fuaw7 'r.II"t .I-r,1 ,' ./if, lei rib i'atcw, WI 1 Ut.
i. '... ., : 4ki.APi 1856--4tt aM AT INDUCEMENTB'f0.CLUD; ,. $., il. ,. 4th.4 "4"M elu la \DU. ...pf.\I .I
sty ;IQ D4IRY CIIRKSU.: : :
bih dZ g.lNULISH Fur'JLU'eale '
rr')6 tWrer.drul 1- '. ,, ai 'A ii'uue-bclfVrib .Ticket". ore ..- .}"Jiii"iI'.
JJtJ ( |uar CONt" b
aul. rt kOR B4LEi=A r. t bv .W. II. UAKKft; *CO. .'I'tik ft :1. iuN't
{ eJ.YFletRcovavp. teed M.draw 3 wit \I'q((|xUpeniP.Wflage ... vi Ney d A
II si b1 AltIM.M.sl.tktluda 6o.'vh\ro'Uor WAU .JJf'1U 'TicV} 'C 4".d er.i .....1'1, 1835" ,.-t' J .lptd GU."tll pUI 1M t i. I.: I t' A ,ti&ra'u,.
JAIn
I .fII\J'',.tjn..4w.a11 41N 5tG0Nfri>p''.e4d'. 'oi1Jrrr.Appl 'I. I .mkllJ.t t lb dtfaflewlut raUi -. r" I .d"tidhfl. 1". t J I '.1 ,Vn lf'rulh,' y t/.tq.JlfQ; !rF a.a,'}'&tI I fllbs'uC j tl.'
'If.T.iIJU'
reivMur..pr .ipi.'itedi"."* wV> .f ( i. AU th. 10Tu-k \\HriiW pier tb.rmuuplI t g Prte b 1" l'iaa .4"i'.iiAl I e 1 : lt U'I.I..'
m $ v tVAVOHA( 'Q 9itG: ,VY. HlfTTON( ,, 'l ,. "1 )'&"'K, ; 1 alr.i );&'
u.blea..d ttbilltridei.,ia.rot'ids: I iuarauieed 'e.'' to Ibe'pureham. 'H ...aA ai, a'l
'
.. 8$ J .a"I' .gk-' ; II'iu. "
IIn'W..w u. ('w ..t. Aa gad # krtr* "' .*KJiuplj oaf. lV6J lw nt t
., .ref l! Auctioneer J. ; KK .tWM ? "' ,' "a &, ilL Jlppll' Iu
; 'I..J.hI' OTiCki.W.'fl.SR au. n'' ft .1JI C' u '" _
R'M1I 'Thrr :.d.'a jU.t. U..y 0 'Fi/brbrr,1e.febtr, .
tMINM lot IYr
fJ1tI.A1fUr",
'"' t'H, } 'Inu"'I ,.1 r"I, ulIlumed Ag.utduriddatay+1ib: ,4., II: lU o"I O s : r'. II"'. IUI I .JI.KNJACOL4J FL." ., ", uy 1.u.1 i., I'vi ee.mulr "tq bl rwracsa our

.e "kj llicl. + "1WtI imi. .i .ItiIk4Wtrl.( ] t i S. .. .tIF tQ.. Ii ..a.tWiU.lva lii* perauutl aiteuliun tel'*alii j i 7-'H: dA ,tJt tt1: lti.1 t .Iu.i t." rq'-'t''u .' _
J'fll' a
; //pt/wtgJr, ( :. one t+b 2i14we 'H J. ul n a. K.-4TATK: and IU "t. tfaoiiale' .,; n 1t1U1lutperturlehTu sal

out 1,1-ttt1.. +.8'"ISNt+t1 la sid 1.its'therlluyVlpNliRtleaa.6Dyrrfwrh r' "A.-l'Md; t. .:1. I i' ....11). SWAN dloldjdeliry Alit grujjr.lly., ',..IRQ.. "_ -.' ..w.T c r a..liffI., .". ,' a 0'0 '11:1, 1< I ffll1t.;., 'J.i' ..'1 w AIM Id;J Juiuv1CKuIbuNttd49gppi>bNd i4&11''h.to."IJ".hauA:,.YM'Yt N -

..,/w.!k1ylribedL.ii0Mn.at1 ,j"H1tIt 11"'limb.rgwg. .e"UI. '0 uu aye 6ipligrl'(R I.M t ,er blwrlli Oder :4Ud b,11c5640-.r.m wt+ru+, 1 :'b ," 'tl l 11" t.' or !a c.'': .l'. ebetlp/1aeialt /r.'a"'I"_\ .'j ,i ,"; .,,,." _11'. / .L1tt'

r. "Ptint .l lira"emgarf.e4dOrg4nia J4 '1 .A. K"'8ALrwTf" jr f."f A't.WJII.o.. 1A w .'acWa U., a"I.tMm .
I.r {.' ll.tl t jt UJULIAJtt, aita. OKVAN.I iUU -tt. 1: + "June'I8. .. ... "
qli"Plylt-pr. III mils .'* I I.N.Pft4JI'PA, % '4 -. I. r.'II ) r:;::i VH< Th3.-'I LW *
Yd.'Clfl itrtdtii j'l IuY i r ,, : ears..5. .!p J'ttry .MI ;. 1f Deutul_ hurgvuii" i it-Aml 19, 1801!> ; .', sw U ytu; Ju+ ubi .a4rf.-/r.gattwk If* W fllV* lK'A i * ''t.9J' tfit i.1iJ .. uiwifi. jl flu-Afy| |
J r."I1Umi1yt.rm. galJrstNr
.\' 'y; rll.lL4bS I W/eedt
"" and
iCU'f4J\ : ,t.f'I'tCtcw.ql.MI Inautv a. r rut4 I G.'tI / U ;I I..fk I r_t. :. I IIJ ''(\J'il'aa 1.Y. r'. i tie .L. \ 2 4 1 tupt Agndrsddid1.'ef( lwMyM-ja* rv4/'f't **A 4jt

,)1 /i twtt in, i3J. .' IkU L.tr> A, I..I v '. .. ..JJ'4naAJJAIl"t. trhikAu4l(71! pt11/1rr+u_ 1r.raJ1 '
: : rrlurlualioaofkouie.tadllsitlei, ".JJcli? g tunrdue4eWwf"> oaUU" .Ion-'d ill ,...;IJJad ratatfteted.r *-'. 1/'"'' ,." '1 %.1 r.-, .b-. i+lgyt t p1t.1.U eruvt (ty, .
and eirlai. .i ot art F.'i\a.ri; '' ''*xl"9n ia"Stowfw Wi'! wkeaeUe & IU'' ; r>GNNrrtl' '14. oiTllr I l' e.v' .IIMtl PA11,\ $ A 'r.r 'Nt b l$ JlrP
I. a84 par ,. 1U.J ..4 ,..oJ.w YfiurSL Drawing.) ff %rideiV 'r .pt.t.k..u "' : to 4 bra+a' 1'ee tdbmlpe4,4lret trlr ttemv4Wd
Itwrfbtr wrbttnIsttil"I'.ilira( atW.tA dey.\hrk" ..71 u.c 4. ,sill d I a.d4eotabo .tbe'1.illtflic.l'r. siniib'iixsiiBkviwi/ (f : 'ii sushi: ,, J3asatd J tIi4 lttlit.1 Is.W1 1; RIM. ?

ur+rSgt.t ''l(lies J see IJIw t'A'pruQ 1 Xr'i(= rV Jiotuf' .itl..1 Milieu, e .rM9irl"'f.'r h '' AAO;, ., .A 1 st s P, t''r'' tltrAt11YS s
Ito"ti '
iWf t.. 'I' VY. .ealj l 'foreign1 ".aMer .;'Puf**auouul 411c r UlulI'b laUd rrm.in *!,t. ''F .Jf..J.i( t. J"A .ifi Y U1
"
b. .rtr II aDd. .>Mli ( f* te.=ylterabtprtr 1I r. saeeyyi4urtl Jlu+ .,, .uy a' ( upFLtANCJM lA tOU A Y ,
:
hc ,!\I rt. 1 'AJ'H.4.j"1 + '''
rR
kiQsna
ed twirdMlal ltkl
Iii fLi.H1(5 uWi/F ... tI- ,
: t taltriuiwi u. Apply U ta4 ee ira t4** U' t 'J.fI. 'OO'I.V t..Ye J'M 1 Ii7r4 *.e O lOiaktt rlry i a I.,
..' ",. auryt.p sort sPrviwty "Uj"a4A"I1r ., .s.J sub.lolls "'&EW.U.UIIf. j.tecq.i IIud r. + 11r A PJI''j.1 l4 ppyvleJrulh .alt 1ina WrrprT .4 blet. )qy.ur.b .
T JLf,!fur tale dkcail*.aa >,>i'. ....a( r "
tl ut.r.K $-1f.bb.y .*' I I U ,1" ) r datt.'t tilJl 4AlJt.kiiYse4 sy ell 1 +) al'tMw +' l1IMd
; IealIr.Ib:. "U ,u ...':>.'H I .. : / o Nat, d *. wIt T < P. UL NZALZ2.I."r otu.JC QH''. pr/yrJt tln U.JI _JM.MpM 4weP

'Glb.'mn' ..*f 11a11.brtbri; bgalaj T H4r" 'e yt.f UIU'\U"\ Ikll eglt\, f'J 1, IBM ,1'. < :1k. Pj&f&\.a.t'n --\b41 t'r \ p'! I, a d s d. Y ,Y..s..d. e.1 a.b4ultarsebarged.

1 MUuwrd' \ .11.,1I, .; .k.lf. L.1cM ION Wind /uV i "C J f.444 .- tir
! -ot'4ti"lital. igdur l .Ii' ,FLUUH.ry ; ":. ;:""a I ?n .p
:.J ,, .
i'-.a- .
tiu sets F 'j "J
iii ( !r r.,1'j' 1 lu .14 Deceived and for isle t>y t': f t_ Ir ".. i. ;
'
.
J .. "oJ I" a.r.t at.i.
&Ci
A. a 1': W: H't1AK1lt' . vbllb W i ttGttl AdIMaMNtIti1P.l.ur ureN
me.ratd' :ndloTR fAettY.'rtIIm.ki \J ,. ..T1I'"W', t 1fUUp" Y.". ar- :t.'Xbii:' it 19, 1836 ,, J, .1. a Ir u.' ,kI1;tJg" A,;-d"w tit :IPLhAbn/rudral'allo'ft df1 rst lt! MW1U

') : ;"". ,' 'ISM,'' ti 7urrt.., fOP ..,.! r .II1:; J. .sr' ,. UNJea.l4LiaNcIJ' Y rrNYYa.bsAi L'df 'i 11:1: : 1Mt mar.. sdn.ra.IW'y
II. Qft:. .1J..c .' ,. r .H sxl ,"I 1 r, n. 'If CWj.g 'JAJ.t.' .. II8IBD """jii"'f.! ". ......- afriit( .sbH.'akt .A .-t).,Y
k4U1tlI UI itiitQiti of I" M411ullp1JtyOIlla $*
rtt lyetsr'itnwvile ,
I uU .lI ip..ri .. lr1i X
f Afub+ .J A.aiii /.. \ ..aVtlltK a! 'i.MESwuiy4* *Ag
r } w+Aeb+ .aer WID WA4aswgl r (r1IJ
Jt.Ilpt ilua't/.e1r. I K fitllt\-iliJ.lJ' .uIiUe.i Jt 'U..I.'IJ. f.14'fQR-'U4'> iv..lmoa.rrrdiililMabp'i{ t Ve>Grtlkl + +14116 .
U uJiui.1U-1i a,,,t'tl ttnjnil.U.i r Uti.ilayC 4' A II'. t:- ., -Uti If. anti(
I 1.j :iM' 'gra ,... ..1 JU111ASD 1S1 Rtt><1t.h"'ia4 alkilrAte 'ciliGi .'btwry.p+,i. N 1' tMt+ll'.11tiL11 t 4 p+t 'ttr glgti1'rdlh

'' rturots.pbtlar. I. flea-.lI debt. d..ItlrW..h 'f uhi1 Butter.i aw.-iwntl'tJ_ rMi J.ut UR'MIi x rll"'' 7 tj>;-/ N '

tutcbrfacl4w'tlllYtl,..1li.rllljtreoI4JJ 4 J td iir r'listab/t KOgi( .b ter OOtiU "C BUTAit Curti.;"..!tsar I fruttlj iAf /oath MSo'w+lsial rK f .+ itlt *{jfff**tfHi M }
all diggl 'Ift9lI'" 2U '- d.'rif.f" i. ."I t sIl+,rlr.I eJfa.dbd.C t 1 i ah rU
'ky.1TIHt nwd.l"sst.ranl IxJR JI'itred1 1 I a
i'; 1 1t la*,, -jLi ..
bibd'.f mu.a .ptrlrtidb.w.uL fP.c .< 1Il itITlbCOUl u Wj.fti" rr f ". brit 1.44.00 I b.1. r w. ,

"Lt."1' _. .._, .iw,,_ 'lU.ii .,! \a,"'iwrl( .erj44". ni.lllcaeut .I tlD red Buy" ... dot t +dnul r.. YesWlia 'Jtt .t ; ,4111 ta(1yt,

Irei ul'ii' p?H t IRlirtiMgl.prdk M P.'K11LPRt- :, 'j,"' ;;CURED liAMai''fIn t.J ",..4.llIi..a.tr'.t .V ,'f 1Wf" .'.fIt .rtv'1ryr. tti.aUrII.A11'iliditf lYe ?
p.'J.cu..1feCIi.Hr. 'rea .. W.f"Ut'MtUjlDCf4NT:1IIA It. li r r M.' tW. ,
lit'ill "' If.r -DI
JywSAattlra .sfll M Jittltrr -QlJA dI 'I 'il-0AKEK 4CO.M Irli, .r4"? D4 I ,t, ea bto
-rhpr I 119. lasesf FA :: u :)W JM.NM
!'fNt I/iel edlils.M.4 1 r1Ipl
i.eLI I,. ._ Ik:ii -.tCdM6 4G.iJ w far t ." AYurYaWray t t 1 wrteb 541 r e1sae 4411. of LUv JISTe
a& .. 1 .' I
'_IC r. .sa d.fk M"' Wta&a. .W 4f1f'VP; 1
". rgd'I' WII' :' UL.bet tdfu1d GYU. M. hAml& ''' qAd"
b 'A
Irruud. 'It p1.pu.w.. !sat Aprp ajL Lt4I! '''KEa' CO.U' IOU ,..WJJ. ,1IA F.d..tUb .. l 1t..JVht.I t'. ; JYDAf! A i0, rai trsl.r .

Ie. Mdt' -* M) .. ttOf j L 0.:. btt Fbrutf| 19, lAlOra 24%
- "' ,
------ -- ------

c .. . -.t'-- -. .. -- Y
._:. '.

.


L "lith'1b".u'. nu tee Tk C:.Ue tw. .niUbe tpraefaei ... ma. at. to JmrtMtr CrI4irtlfl. .'JU'JaIl" ,..19IIaIp.I1.> .
fENHACOIjA UA2BTTK.i N dtlMNAKC* M BAlMK+ A BKVt collectioM Ufafefiiy on the that .u Orm.r.a3.'iI Ortlnaneft ,.8TlJti ti& ,frwl4Nie
-
U11e rlr.4t'CK.411 'w.a( arM dy e VTr <$lr, aad ke tCI" .iJ..\'fit ; Idl4p1'adrrlag HOI'tI .ltfltMii'* Aiat t & W.Jftd. bs'1. ,
t s PluitreR a/siPMda16 a t uA .'Mid' 0rtIftt. bail f4re| eng ryd c p thia: (r1bI.are .\,te, aad 'UMrbyticpealed. bubsettber'd rI titMW tbs.IUI" OtO"kJr1 .
.n lY uOHN'411"' 'J1A. ... dr1 ti."*, Hee6t.I.IQ*.:_ 4Wft '*wb'.ttaU (! ..!-. u\:. ". >. I Tad *>&'ltS.WWUIbelo.acl. ." Rii .,**Java COFFEE, dnthtmC r.
slit .sa :", t DPd.Ql uaee ai Utl.reai4a.anteirinbsftitatitc. J.. A ,HP.INGRAlIAM, oa trial teffc-tko tMt'effietaal. \ ltBIt _

Tae GAXSTra U iucdag NaE.t rJI' 1 ihl/tfllt.rti.er bfitgrt, MNrlrMiil.ae.eitbsrglstaoud,(';ieaf- ''Frwldeat. A. I sad.acoNoeatsal auttojik*tkateaa he. aced &IAi "'JIUIY1 e/ ,- )
I IP. rA'etugtaAtlrYG 'CINtf es.eAe11a14Jsbblrltee.sh, w dertr. .libkrr+rW ew It ehdhlL, +f' be arcdayd .'fid' i." ."- j raOttlkas> BtttlUSl TEAS,111.
arraurwNOU,.id 'v1li14esdllirkMsterrYtl'Vc .eidaarcs. .'w'r.r t'6' .la..Beeeetity.t I'A' ; >evIabMq8 ltti* of.iheee.l*. well

fi'd.", MMtsJL4-U I if nut paid r *ery i4pln l0ert YlretiAn''ttltlecbr11 ba City Trtar all atonic*,tat as1s.M j praUrr 7U, .1856, D, A._ kiiISitq ail tar Iigpst f'gricaliaralisw.ParsoasTabout .- I ; Otibluv'3JlRrr..nsr7AfiCidi :
ed of s/t..4H.u..std .I"" be "+ flit .''. ban eoUeciea1 "r.tNlilafl.d for the prow J4ANC1S B. BU8B.Jt.ll l setting out J}raiL Trees or .
..4..r '.n. ..ItI"JI.'U" "M .. a, erat yemr'tJK:.Tar.UmafbU ,tb.n connMe j-1' .-j .v.' Mayor Gtapb f ia> *'should order .ufflf leijt lo put t .. b4.ICNW -410
"pmdi ''. ( t.iadMiNW IJIJ ." 1 c toe'ttAi tfdd fir; T-if. due the' ; 'ORDINANCE lo pr".ldelur .rate+W Vfleck'ou tba' foot ofeWb tees orwr + $ ,1 f. 14.q't04auL ..
W1p .' .r..W'r.. ,IPt.',.asla.rdaeery 171&. lIttr std Neatlik5sztle ,-: l. 'AN ?, extcndiujt and, lmprotlaf'.TarratatbcliyotPeBsaCQlaw opjtwin nsrtod w albet.ra..n be bNded.la J ,. ..J I ,. .a ".

Li I4hM&4b *tes.i4WN1" I..taw -.a .Nis niYftwfaNwp ,.I .O. ill a .. Lisp 1tf TtajraM fojeara..:They 'JfACABOKt," ..
M daaeia,elalalE llTiri.Vdt1 l7':Wr.i ubaUsNrslldlgediataatMu4 abet ai: iy VckBttraraiuil bsr'ippirtat.d l qjitrec | aWoand.. .,.. toariM aid ..1M
.. t8! .1. //*mrdalntd 6 y 1M A/op W: qaaflO; II .VtJaiSJSCELW.TA0LB .- .J.' <
'
eal4'ftt:-J.4. all ft**<** + 1. await,.1Iw Hlr ef ArUt.l'frf
er ". ,rigs aids cute
.. bi.lrllrl "..fIJ.rll'' AIe.xef U.01'ifr fleet lae toW. i.o.e gam' 'BlAcViV* t< fc
.. AtttiliMMi.*MMkl*gildgwlwiaarser.u hrisdraertleera, 41 ffrt 5r se'+ abptve Al
I .a. awba&aMltceata ,
efeb.bjirbeNWd .J1'bitl L ..
,
.
tOl. Tarragooa street ,tabs per 'PIVau.&tIt ... :
( W : I" 'Ikg n. M1d Mbh 1r trxesl'fa/r .
I + 4i '
t ,
" \. "= i1f+i11aA>#W &I. 'm 01'W M awy.tr..ttttllWt) ft'a.t. "-1: be.-opeiffd,;Tcitcod dJaad i'csr latprored...............io...r-:aW .per. t0ue. i..i4.g.: -.'!i4a :. 4llavd'7CT. -
.r' "bdlCWtrg r rawturirwljr riti.i. i. airs. 1't1 Card j1J "!dq", hlll..iai'w', c if w ibrtiljr t artjr iu-vtto of JrBfuraciulaV;; aadtfoed. .rjuiia. f' 'hi- 111I i en paee4. Qrfl9. ; 1.m; .'3".iRt f 4a"lAIIO. :
? e'' lode us.rta
s
I"t. t .b \'ebtirdlj .aM'6 arl i i8J .
b'r. the-PiNte.rttlfra'TrlsU
i .P
NorinMMiaiiM '
e.sa a
\ a to the Aqisr .
'
-lirureeWpglJdr- '' i ; res.uid. "M M eHd.UwH, for 4th* faUafttJ yalfur'rpUII 6f Mid til J,:.H de1A.d I/ ;the ') eIioPae( : f iiPlWifi si sape : w zit';
I, -rfllaturC.d : r'"NIlmtt I :atwiir -fi' >u. ) ;diitlfbMgdw'taiiW<. Md Tor t '.:;nfA., IL ioaea,.d red ear April itCMtoWry.wars prioraaatMfUM6BaMlisad /.far.aoI 1..fedsldr. .1 apt -4 a
w.r: ulasA' 'rot serf lee M
wtlr
...! off i 4vJtrNrtrsidfi rd' .Mdt ulutter Ml ''h..4tf1aI"14Iwr ,IM4;and thai us-Will f h.U bo eighty IM* | byMelt' 'It 1sFHATI .tlstNILLA.R11PJtrt 4 L'
: Dihr'r r Onldtiwd: I HCCTKMI 3d.. tit it M'dGifUIII. aai n_ that' 1tUCi lata r.o.- ..MJL '., W t
will'' w .A a i Usc.12th. IM it / rO
.u .Il..rutoI.cIJII" r ,
permsh
.". rrler ."V 'I Wsri.ee, .a. 'nltl1I..II..I..rI..W.Ere. Ts'uwMglh. 44154 pOlf of ..go.t.tayrlo0 or|jan.aa4.M,that oaebalf.afit O USKUNJ2.H1GUINU .\'. .: '1"AM8K0J.U4J
4 1I&
.
ru bats.,/.Ad ., ,. 'W' .-:- taller of Merca aduM M give, IM YalOtb .1* ba/wear J.aepMreat }lertilislif quaJltia4radiaslp9Md ia tM L .
If/U"n 1. tll.t; .n.l -' lit *- -jf f'i l U..N urtheipU.wlssillad/4Rpi !. air, libkh'u ,1aia1 *-beprroeirad .by .
I.1r tlr f "";fftl&l:,1 I t'BIaY.. rafiii /' oi j rmrf / auMBtl! &*Mtit>
Hetld1l4'err 1weekp If WeWJrQ,, it.afy : 'a, r' Tra4ei.rrmUr. y+v1'kzheedfaTweaay .'1" bOla{I[ '.'fet. leG .t "\ik';.aircagU i* gone i.RYUitil;'
i.tl ,: a .. lies being addd a.ear*aids-w, : f JMra thai Phbephaie nap'l.oILli \
Mla' I46i+ladiat wTwv't"ergtis t 1.Z e uriycIlat I.;". o&lIcr. char tba Mayor,.VvUta, t4iwb h/avUM*** nH9'Treavr*'i Mutt ahaJl + 'ti c't 14-6.: JWIW. "tJGiud "u wq<.-.. COTTON DUCK.TABy.PiTCU.'KOSIN..,..

."r.kh d f 's' "abut hW. "lM"ua.fII..tl aEat4.r "i Th i a jury t.l .twelve. sera, sibs reside and .p' 1144 .gty.. /iartldttNUi+ .
t"tI t rd's u'-.U3'1 .ubia lue lianuof IlM dry .t'PeakacwTa ia tbrauaaoTaad7r taiuttahlUtei ab- WUIIIIl.IAAD.D 1 1
)..rrtCl..d.td" rut J IvS.it ., d/' 41. fWIfHJoVt'IldJfetl, OAKUM c .
areatbrii aw.tIC.. r.. ...1IuItI rata fleMb tlsNl rP.t1 tw tw that it ball b.tora.ai''kWlpelldakud ; .WM chill freenoiderH shall be sun-. orbed by UM plaa kviA rJai of ibis fer .J.6Ao
AU j.bi w.t tali f4; ;.,, ,'p auwf af.lr.ttie'Cft.. fs,...M. he .1, peas!!{!the--AuC''oc.tJ W: p.y wusd according*A.ihe prafUaa f the lilixer will aatft| aa*oaa _"l i| dajra I&a) '.'bldloarrvuwJef.
.ru..M J f. uirlldr llw ..d.eru Uut... "r- grarsiti'S Madi.am wtheCili'rentt ala... of."id cu.aw.duty it shall ha And rapfrwtf I y> slajpittxGu nForaale b BLACK PAINT _
I i t with -4.'. or14.. lIJ.d.OrJl4i.. ;'1).1 ror for a LiceiiM the J fdlkfwiagTtfkMpi wms,'CuIt 10 htqaira 6f UM afaoiage*, if aay'dona to laJbairevf of ihoej IF.J>aadr d 1Wf1t1'111r08P&tr.NE.
ib
ib* oweeraof La4s No .' vaett" .
Ii 1'.d"< owner or +AfpCN pounds ,\li.oce..per poandTlua. LINSEED 11L.BWCK8.Kaiddte.
Ili. aft
Yb.u il lbil'j3.1 ot a&utub11'' wAIbeularjeUTTAir. !t*at WWW vf iMHuii'y( ;t vy ;:a.>1I.v. >4 e,''*
., tbtwb" lI.isqMa'raw i a&KitBre. 'itr. aM*> ;the4tsWtf a Bua.nl'Taat.a. at saaM owuer or owueri VOile tcactof: land knownaathe highly,. aouceairaied larUUzar. is HOOK$ Ie;
inVJMrWk; IS''ts VVUIiin King's Track coo eICI1aI Animal Malter, lhJp4unc if.C P..KNAPP ft CO.
tit .1I3Uft.. :.i 1 art t a lftf rtuM VH. place, '' -
UtI 1M'.1. /eafttary tq kpcp i err, T*>leery r Btu!la suckau liakaUaf'M; UU !: 4th. U. it JmrtMtr' ordained .d id QOMlJ..z. tfy ram aad tilpIt9l' i iI in -
CUIlItU"I'ucnue-; C &UB*for Mtat'tf'ttaU':>tMiUM-Uiiiy .j ihe' ImwNrr.r.rypuiMlerr t.,keep a Tavera (U-r IIIC.ude41'whereat That ue'Msyor of the' city of,Peuaacola' ,' of 11'011 each of which by .. powerful !I !1Qtuiil,: ti.b.L ..
1 fed/and'a' atabte tw lilt 4 bar aud he U .t1Ib1'.ulbClrtled W draw: manure. Fve| hundred. ponds, ..r a*
fI ; 1eolU : "* "I' bay : a* IAN*iid. Iu w *i Ten iu 1 bare
--\I', .,' 1 004.aH".., h '. ".a.w'ra. A *e. 1 1"1"-4 make of itMwey-wi' try be aecvs ry to defray ut.iine"bavf beeo'louad. kilo fully e- freeb uppljr r of Hoot aDd.tJboe.aibonl"
( lp I 1,M tH .J w ibervwfoNvr before a.?ilk lath day i l ladirfwg. l lU Tuk..yrNisr'lu'AU.ulspdreur'ler. !. '
..: J,< rtrr :I .' .t ; ;' IICI'' r. .".at : fitd% UaaJ' tor .Ilk &. ., 910 00T and pay for expeucea incurred iu carrying quid, in beneficial elfect, io islet, wagon : icIUrt ..
f. c "r 'i"iI." rib. _" ,oC ..s a ,. yrcgalywybrfq/ .t be .a keep*sack Allay.la SSBM place Itt W tally Into elfeci the ptuvl+ ..of this ordi- loadt of ordinary btrbleManure.' the following qualities, vij t
'. i .. c W.-" .. tutu* wow Mf ink 'p ttUN bofdJug thU 'r To keep a ...) .. ... \o"1, -WoRoJ''fCA.I 1R .. .I .Urea vi ibp.. aeperrt, a4.1l, *, Ware or Hereaaad.1 ** FHANCIH BObE, elMs ia it* small balk and iu I consequenteaaeof do. do do. Pegged do. Imit'
... .: -1,1' Ptlu..au "a1twau dllll ikf.| .NU parsed
#, I..r p4 I.4i u"sad HMia4th. reserr 4 e.ra(41,000). ssatr tbeltwW del;:. 'Mat S ,1 \0 : or aieplaaiiog( ih*crop.. ,A tabtaapoon do. >Water Proof do. '
.?.)441t 0I' w,. r It,cale, aw law.. ca..,al1b ; r!, lire, W" I M. P. wcKiosoo, Secretary' ,B.!, Apt I Ail put in each Bill of Corn or Cotton ba* do. heavy Mud do.
: ".,' .. .hI;.. t. AI Tu. I& Oooda Wares w itfirehJudi I Approved, April Bib, 1850 been known increase the yield fifty percent do. fide alf Hewed BRUGAN3. l
I, .'UA '0... 'i'... .."01, .4 -er.o. .'B.ft frlj.OJ4 rt4d. Thaiu s l vbe aih Block .In ,',ad. snail exceed FUANCltf- B.. DOBE \;'..)uldrcd pound/an acre, of do. do. 'Pegged do.

Y.lit. : "UA..t&)I 11 UU t Ur,..,..r,..'".at u rhdlY IN1 o.thousand doliai and. be suds IwuihwMaad =: iwryu'e coiomoif piuey woouVJ.od, baviug achy do. Foxed Lasliug GAITERS.do. .
,\I'r1 It.fJ.,4t.. ,'j44d U ',ilt > i..tt&1W"iu'lWr.&'j,'Uiintke upwr ,list ddf Jar*. .;" fj 3 1lt Penarole, April 1. 18160 6 ubsoU, wul I euible IcJilllil'* a* good;as light red heavy Kip Brogau

w4 I S4 .:44 XVi 'tst Brats C tho'tuha' of T.*_ bJ To ttetau Gooda 'Ward" .erpil.udi# ,,AN ORDINANCE to nore!fatly crop'ae ally ordiuary bottom Und.. :A sin- do. Goal Skill Slippers.'
L112d' .. ". 01' rlat'lt1 '. 't' .- % .. ', w'sl,.; Isar... dollar Slid. ,M. under lUlu ; psd OUi of may dot 10 au acre uf nwaduw': land, will 'in- BOYS light Pegged Calf'BROGAN8. .
c. ,
a U W 1i1l" 41sit i 'ecCJ.o& 'bu..D4 dUll"" '4 OC 8 .tit lIacr.i"ptucl ualsiatrtua'utary l ,, : ;, du.: heavy ?do. ,do.. do. Ii
w't"! 1.I"i' .,+l' '1' ljiwtYr&h\p W' ysfgbly .0" To. lleaaUue4Watt./ : .,' orSsMrchsiiduewa'Ibtffltock :Belaror h,. Bt ii Utdui ted, JIM I To'UoniculluralUi It U inoluahje' 'a* i t .ADIE.i Black dill.GAITERS. a'do
,
u ..1 .. JI..U. ,.2J. .u Mch "Ctid f4 I"e"Iu.the" ia Trade excels foiif Mayor; mid Board of Atdttmn, t/fkt guy be applied w Fruit Trees al auy ea- Creole .do.. ,
.
I 'I".' 1. ."< ell f Itfi'II'Wb diUu .ut,luaiuol. i ttKHa'aHUllI' "lops| (. sad U ruder MX iiMM*> sit y of PtttgcuUtf, That iu cae of use sop curt of ihe year.' .More than lo lUog' mub ''d. :;' Kid Buskins !
r1'* ffi.j"t.J ..avij 'v. : .i : tai aiy; . "Wi.. of UM vuueribereof; epvu all Aad for ever r Uiou and eotl.ei of [ *, the requisition of UM 14th secU-A of tk4 cl.w the acre, uy'"the appliealouuoftwo | t duo 'Jelln"L ind Ties.4o. .
ujK i tIiT Awvri I tfttteiMe,4MM MWMt eeuu wit DM*IIDIH Ware rap IfefebaaUixe aboVft< MX Ibou- K'huuo'Orelia.ne. parsed &0Ua,'May, hundred pouada: of-ihi* feiuutef.' .' .'. Morroco Bool*(double soled.)
w l 1 ''x>i.4 '$1xJ died..vt. +rdw ttMrtfof] Upon dl. :Iud slid ruder twenty ihou'sabd dollar* It1OO" they shall I be}'dale |o a penalty For Uardeu crop il*t*' all Hut ia uwrrctlryl : dw.-. Strapped tthee*.

-. fai'.11 cal. :1 9, %e ..<.) iMMtof.utpl6>rdlu. tie,cilo gal'' UM rale ol three- dollar- per lhuu r- l1uubh the auiouaiof sap IJcenve; to tfl + M pM4 .>.UM ttwntr'wr wooer. tuorvofi and, r83 00 rocovered before ibe Mayor, w whom the eooaJuingafaut: ; two & ; Kid HUPPaRd.
Al'J11t. j : t//Ii.' x. .( :6 'lMoieatr>0ftceoU$ odevery bau- Tu Hawk.aad Paddle Good*. Ware ofMerchandize name of all delinquentsaball be buodrad pouuds, at.two te ,'plirJ pouud. duo \tdu. Bf9gauado. :

I'r ,, o ;?' tf. U '1?'I{.1 1:1t. 'dl.d .l.Uan wltW_ trlrte Ibeteufi'.rpo y Peddle ti -p4 30 IM Treasurer.ticcno.t reportedby Urdvrs oddresed lo the' subscriber:' ,, wit' ." Alorocco Brogans.llLDRKN'fii .
.U. w...}'''f .toj''f 'tJt A 1 'IV t.JJ Plwrrta Clrnec.t d t'f c f sine DUO; To Hawk run, Goods Ware or ltd. at it falter Ordained receive- prompt alteutiun. CI Morocco UKOGANa.
"a ... J'.., I U''I.d r'AIAYfu' hI dhd ..* k ten)red duJUr' ,Merchandize by -reudeupwhuehd 11'4.ut. be the duty oflhe Treasurer U U-C.'tOWDER, I. "dlC' H duUaiset..
W941a8 UNtiMta' ed1 tlorsM nuduufed noltake aUcvuse ,foi a nhdrier !r4'iligatlne street, New Urlvau*. '. 'W. .
'. t.. .. .. apes petiod furu:.u thf Cuy Mw .l at the begituiiagof I J.andt'Isweff.audLlme H.LAMBKRTON.
.-\ ., I. ." t', 1' ""t' 4.d. sect-sthrrwlri > vise hundred than on* year 114 00 each quarter a lulcoillainiug Ihe uaute Peturuu'Oy' Warringloo Fir:; July 12W ,'6
'M IU I ., To Confectionary: aou aud Poudrette; can Ill.. be'Obtfli d
.. wdAlt waters it1a.adr.ddol.'w. keep per quarter and avocation tlc
't. : .d VrpUiWUtJ to whom be ha* -
I1f''ft' j ; iYl. 1 .. tb. .OH &I" &q.E" 0 eo 00 tlcene at the above p rce.
1Itt1a.'f"'V' fi 'J ,.J.t fwd; given .4..it ball be the duty of prlilgoods.'
it.. IH"., U "w f 'q IH : U' iAy eras ssarrery sutp Tu" epaV\tg9n,.Carl or Dray lr dud- ralJCitPM.rrbalvf. I,.Aiiaiiu lo keepa'look ICJ"Pamouku containing further par I : ;
.. LrAMs3tata'0N
.. \ \ :7.,1\ ., IJ .. dII eo 'lag two Horse or Mule*,fur each W'fajoav > out and report to the Treasurer all fall dirvctiou for pll bug the jr IU has
; I
Urt l' \ "i, 1 road !ingts swt .fo Cart or Dray to be tilted for PUblICI'' persons whom he may find pursuing, any FerUlizar will be cheerfully *cift'to awpdrstfo JU.a received it 'lre.b supply ufUooiu ..

....."u II'ig"'ib't rjl j; j ] w.. .t.-fir d. healing, per qua"1 of me avocation mentioned la UM said by hisll/who may reqaei Ihem. f sU.mbrlc.Jaeouel
i4Mi} to y>i5 S ry J ctIWI.c"\ .. To keep ,. .,.per qaarter I 13to"retuou of the,Revenue Ordinance -October a0. a.m!, ., _. ) 8.lai' Boot Plaid I'
'l'.tl. tIr .,rltliiq siJk911alfdibs Brads tile > 812 00 without Mull, awl awitea 'AiiMiiu* Vitlorla and .
Tr/ <*. by having obtained Licensetherefore. |
"II.U V k> e N b v < ant B : -.l_&.
j "hUr,, the Iliad aM ebaII b.idol.I Upoei all' CommiMlod Merchant* 'fifty: ;jWHW.r.T ; Lauvu L.wu,JLuteii Cambric,bleb LIHCIW,

JULY!'.' .b.J,04.f.. ll .'i'-a.J./ "a. erkd a.. yOrthe III' .f. 11 '" t j0 of J I |ay, N4 ib.. iMleluU.M Awd R rita I, salasioas_received.. by him.,P..!. ..eJ.II..1 PrewdeuL xt I1.v W: Cloliuj Uwd, bye, Lis cabrck, ltuc iau4
,I Jf__k .. v U. 'li. iv tin i Irtlrrrwy'u,Ac i. 'MMrfctod.. sat for 1 tarly, ,: ofa.1 P. JUDe 1814, 1850, .tV1t I able Uirper i jg'd: ill.ff"l'k'II',
2 it', .' .,wJf M Ui i uieenut yet.**?f of. MM art Boll I Upon all Venders tottery;TickeU,''per) M. l,'. DS RioBixi< Swc'y. A.. GF.IYT! Lei 400 s Uoe* I ttoacbeio'Ncli, 'BwwUfiy lullauu,

T I..w. 'AI Y 'U\. 'I4t1 /W 1. It M d.u.mIII,Uf'TeX UoUecior.' un quarter, "8u U U j ,,Approved'June I7tu, 1966 I ,490, 8dtaglpttreel; .W'tJbiqw.t sy., Liueu," Ltueu LUwkT Af rOd"Check,
.l .. : .r. ..thrlJithdk' ).tlydotald To Lieu Spirlluoos Liquor la'.' |lei* tI. OtS ,,11I1)'or. WU1 practice bef<>,the Conriof Claims, Craali< User rilliag feud HbC euti(jf;f Um
/
Y1..J"'i.
.. ., ,. .. "" I rta qtMintii* thao one quartgtt; : 00. 4uoe 11,1838 aud] proecuts Clalou Npr'wCuagrealb.sefetdPepataeeota. aw deuMUUUed yiyMitad Cttiaa Lists f.ui-
.
.,1. ,.It. 'i8' ,>G Iol ..lt'.,' .'J: ire f tltrrlJolu8tudiOiolierh(ij i ..41 alyeIbbs -'lieA. Upoa all Shows, other than Circussea: . .:' .i .4 brie UawllMrcliieJM Uueu 'fn,,-tt...,
..". .I" a" > trWs'JreYt,' 'rubttcf''? a Fgtleetrw' axaibiuon> *,a Tax: tit;ate u ;:1-iN ORDINANCE io additiou 10..O''> ;"\I\ ... ok. *uuet,dlltlnac.I.:4K&IItIa; :...ut

JI. ..'.1J...J f'Of rv."lw'r. w.. w.' IfitMat ebalt,be'bites'. l Na'(3satltr( trtsdh y,1 I '' .aball be tot Jed. bad 'collected"fofetch j Jot. "dluiAce for the reguUUua :'aui gover'uinent .' -. ,@BFP.RENCSea luamues,'%-&a-Uloud* Witt MM!Ulack
I-' U { $ exhibition, Lreedae'\O authorlXe oflhe city of Peuradle..liprot ad ]lion J.JPS"l*>t' V. >*, **', a. a. rrauctf fcermo, .Cutoi$ ,xlNlt.at jut.,.
,...tl"., 'i fti..' I ft M l/f./ltldrreb/u'tnnaW.'chs/ which mass f rt la'obtained. fro.* the' April. Oth!1854.,; "' .',.&. Uid\ A: &. 1f..t.R A.? Ked While and Fig'UUUi t eUgw '6*auela' .;
a \'1. tf .U.JIJ t J1 lal .J4.to a o'co ttl'f M.1> |uc UM,ioapecuoaperson Mayor and eouut r igioBl by itte ....1 e H, tCUofl.lL a4aiaaiK ..tI.J 13' Uf'7L18 I" '' crow,.aII4 ..,' arer( auder ft penalty of double lue:Taxkertn AlaysrirndBoerdofAWerrae.oJiYko1' y Baooata AI'arryf4rlsY, "lt.' l itlwnA HUk'Utfadkeiebielercuiefa ,.!1rct.

"' I.t( 4. ,IJ.'. .$iUL''ru111y11 .Jff.' :1)IW q UM AMCMOMBI I .. E o/ 1'auaorle'ybrl any 8U. or.tilave* :a. &J. *.Camp, aaodsBk* OftlO and UataU,'Uoj*".ad.'.Vina j
.. I. itbr'wiIt'tttafr y>Jecuou wiihby Upon all. Clrca>*e inO EqueslrisaI "exhibltiosd who may/ bervafierbefouadtuiilr 6f all __July ,' '"".:".I- Q.-f crud t'4& uIthM&+Plis 1mi1..ruiVWblf.u. .

of' .1 ". 3 2w 1 W .'- ... I I, a TM of wa'dojfara,pap p< Iewled rrlllug, oghliog, or other rioiou* oc dwof> ,.UJeR'A.Me .w.'jU..- cud j '
'u 11, :" # lr,;J,l lt. '''.:IU" i..1t. 1)a sad eulleowL' (oeaehxa.ibiUoaaJUe derlf tofduct, shall be plied Lila bum not4ccediag 1'+1t4r'9iAt'A .Inca P1hta !Ureas atiate. u4.'i"d

.tern t t'i ?j5.a' ...#;, (1 J "'! ,J' ;a'..IIWI..ac&e4 0)1 @litrVp .to aaiborixa which,altar first be On dollars fug the Drst offence The. .,...,.. .. I ... $, 41 Ui.(Ora. aAsr the time allowed obtained arena the II.;.. and counterelgaed leo dollar for lha Mtcoud; tWeuty dollar hie ilOTlaOaad Lot ia color,'ffored4MI Plitw'.Mt4sjswylMLmerd'rlg'dUed
IIIIOJdft. .1'1. ..V't", l 0 1'. (ihatfurltosaf Provided,that WAquyMlMaJi by tha Treasurer, nudes a penal for the third, and all*uc :e diit|oOeDceaorfor AM1e. TWlM acria>' fwo Ulf CalleyerI'prAuiy61Gn1
\.Rrtt1: i \ $ Maxell,or abeeai, Ute Heard ly of double ike Tax" herein a.**"****.. Ih* third add all '*ucce dlag offences ...1 aad la I. eomplei CoU.u'ulbe'tud 'Blatt' LinlcbCtirfos.,
i Vuitt 'N ?7 at dJacVeUosi hear ed< 101Htc. span receive DOt.xe edUa 'Ihirij lahes I4wu, Lisa _.
." IIII. wy |IMNr Uia appeal' atMM ,. aU, ia cellar lilack'whiub Tiro. A-ale
I. .tllt. urt: ,. a't { a reeeltajl '. .- I4tk>Bi'' 'ii'tir 41J QnUumtd, ai ifte GWen.'ol ho Mayor.; 'Iu all"eaM order.; w41r1! / .IillbrudIpg1,! di4 w1 1fa4'I''l.Id '

t ...I"'W,' 'r. ItS }" tai''tj atI OM;10.'Jte itfitriktr Ort dgrTtiaAI ry 'batch.'tee.ruror.uut.afiri.gtb.i where ihe-flne1 W not>aM. theoSeoder, !"7 pbieagllS'pltialxdbehi' : I'i"a5d 0...rbit>ytrh .I
(9.t.P \_. II,aidt bd Uw'dar,+of.tha,' AueaeortcaUa < pooaat of Taxes imposad .as above provided bali receive out eseeediuf shirt 'larbuu .. poslU. the Public l Square.ALSG .. t pU/u.A4.Jtwrslrr= Ufsbba r
.taul ,r.w 4 dail|at UM Oiy 4al) (TPBUMflnt a for, *tulJ civ* a receipt for Uw same, the ditcreUoa the Mallory.' : .. 3,00CLacra*+f LAND I. 8aaU cudt.b; '.,." Isibaspeu
4)ECE'DR J' a' :1 4-1 '; 6 ,' MOM 1Ab day ofrebcuary.boai 0o'clock which skuQ be del eed trf.tb.'.Hecreiary 8 moN.31. Bt 'it frtktrvOrdaia4, ROM .' TU Lasxth well acre, bdk'auJ Cans UraW awu Tirer* .H1

It vlNtillrIli II 1 4.'elret ) P..IL.loff.UMffifpoaaM of the Board,of ,AldarflMaf*** .ii ahalluua Tbat.11' Uidinauves or pine orOrdih.u- .lisr.d, ..H'1M!fUIlJq&M11I- spat is '/.. rid twwp: 'Tit "
=
.' 'i04""tt! ,. 1'r/ld "It'ti11" : ; a, aJLUtofaxable a Uoanar free otettp.wa,-* ce.csi.Ulic'iul"W..1a: ihe'tre; tutees 'and U. 'r.u .. r aadl.p .. '!,'u Tatar 1Lureri. i

... U. 'd '1''10'", 'llt"UI PrafMtf( of.jueb.aad avery ft> o. 14Uu Sf Ie ". Ji4e._, weaalug. of ital* UrdlaaDta _be sad lbs Per iurtkat p.k.lenrt.len apply w.I M,press U.adksceblsW,' !liar 1.iuH._,

,eGlltgli gsyrrl} 1 ."_.i. .. .1..', 11- httiAc'-ir hsirege.t, .MiIt., Uavvkofallato That tfcry aoo raaideal PanHist and III lame- are hereby.repealed.) ....D. UE&HANDEZ.Peasacela ttacaieWhl tiJkbswilfg lltai Hwk.
1 raara\ Drgwetpotypteyi hcfute IL;,. 1NGRAHAM
Iti'rlf pursuing
I "s.it1, M1fi' + I *jre PkMut
J"If'U.\. .:.. ,..PoJh> ''.'sw M' ,..te, W orue bavor shut prafseaiuii with!. the Uaui ol, f Pveaideut.PusedJMae Sept !,jA64. t-af ColUm Mail', weir,1'IrbW'CoittN'tlpriell'TouU'C'; .il re,'birvigglk.lwg -

"'UJlY' kaatelMd by UwMayor U air s tie cuy, *haU pay a Tax of Tel dollar 18,18b05 >OALEa Kaatem ,, I ,I"'I Urwae. taut
UAT.tuo
MQ&t t9u. JJ&vI't aad ulMiarro"'II> Uaywr N. P. iUoaoo boe fi, ., : ;
I era Stacy IMau N sl .I aa ry > A.i4ppwted oUV -> bUs Soctlaad I Isirtetirw4vr UwtasaWPatfI WhdatrWS
Ww .ercganIsacs'eNaket I fJM a\a }-of all.deliu- I coaateraigned by Treasurer, aid rpou I 1 JSMM /1x,1$66. roraaJ.brk .LIME + .rasa. I

.k C.. I.IJ1PcJJc"'eM. .9r"y .d'W ipoHM by Uia Aeer*, I failure \* refosal u do*o shall pay dottWe t .. .F..i.-.&.. ':. '.' t I W; H. jUMBE&A T! sat '19sapi,W.tctI.rarui! Mhlutlbaviur, Lrpbr
'
..(Itakau.lwb.if.aty.ifaay. tousNrlktrltw@sablk h !UM Tax above.fetwesL June 91, 1830 Wmhigtga Ffa It w. biik at cotu Pisces: .
JaJy 18Mttouso MuuctIar0as
I
Urdsurd
llavaua .t'nH1Qtsl 1.Uoltee. 1Sp. + ikeeaai tars, 10 tscl4lb..Mt. Jvrtktr+ UulU,Powder'Uwriw cad Ubui
Nt'.wr .t.i"O J. **cecui_fntfMB'.,iafo lMUoai they Thai, upon each sad every fiatS BMMkabUani .n1.vJttrirZY; WCIU'JU: Iui :c. :Puucbar-buulwwdrrdJdtlut<( and fercuklll *-
.
.1 U"'u.thftl/ le ." Ca* 00 *ilU petaweal' prVpetty bet. ah* ,over UM aga+ of twenty-one, wears MILTOK.JTU.PENNY .' ..ti.tsy.: ._ .' wyHide, lUddiuf
rtiuya i><4a\ft>_iMitW f Ulag'to fen- aad pM4da Uwra ahall M aaaeancd aad cad"
YEN At4JLL I'uckalCeraa4
'JtIIjtl'l.tJ" J fIt..;.".. ,. eoQecied Poll Tax of lit dollar and CUAOWICK M a ,
: 4it lWMreqrlre4l'eidWsateia W order Cur '"Thl 'aDd t r.tc., luwo% Clewew'
UJM:1ILtt promptly hair
,
large' 'smodious Piu
t'tuI4le-.UI-'I1a111eh'1 :.. ... 'M$ IIr ..'J'Mt.1.. __led ar apes all free eaiemd.BMUa*gstr UM ., .. CagtiMe sew Mice, OriA .Mill, V oaleUaowen lot tae' LwUui Ukisaa, lledturdr: / tfttr*.tfuec-,
.J.rJr.
ikere shall be -" re.
II. hilt eth l" 1'totldedatut aaj .
,
:
I fe.n doUar P aip aad PMBping Eogiaea,Fife i'umpr .Qljrtie' ..1ada..1"uft.'fIUY_, WWsrsd tiheer.,
titi olTwo \ .d. iliairatfitaf
couipaB/ '
I .:'t..i&.hlM.d.art: :'b rod Morsx Power, Irwaj. Braaa Catiy i ; .*. Mc l MUM tfllll j
Ct..KIN8Ht UM iwPttiht'1ti* ty Attire ITUu Bt U frr Orrfaraarf.. mg.atitul.rlf, publi ia: cu.ral.aflpUiMi .- UoWer*.'Iud. KIl ottt&I,. and ltaUICll. {
! \ 'ttaou ,Y rl1 fnMiUM ITih_. yi ,That the AIIdIoIi..a1tJ'.' Tax of Q1'fdsp.frwg deaejRtbs laid J. 41 poeacue advanta I f rluiu ry, Super iPliw, (:a. .. '1Wa-

u !'ulfcrl sltf4Xjerruy .w. I'""tAJIValSABa half MaoVpw ara sea rba ghM atoovalThoaaMaatlwaopaldluio -1'oG.ae.. gieenr ally ells >< ** (I. chi city.Goverauteal 1"' d Id Utcialtclt IiWiI TUllo", iNUltaUc
U M NaWl .1 fer W JUU/krtJUr Onl Awi; That tl tlielr.rtaal { Isralod s first, sad(rout.IaRv : UttiuMy otii,,claim,'JM fu l lud .
Ataa.de4$* 'MUM Iyd'( '"4. r.CUleaUKla ..> er app the Ilrrsd+ et.'-.c. u1{ saeweear J- ADtjr.It.a1I. LAtSUUll Atr, 'Ur, It 1.; eipvied ,lu .tba mutt turiaN. ,.luOieuM, Faiauanr pnnu
fV KIM,+Mtda'ro t Jklsl' :wi J UMhe ry sldtrbrut'st'tti'lverp1.iic.uvsq AY'w' 2t .r AA K. .1I1 thil *ea, firatxe, bikl coromauda: a iud |f riuge*,Brow end Bleached Twilled
rroerr+airftstkli..""t Itdetrrlteki epos J1dItiE EAU "1M tbey.bell b 1laWS.tlaa doh.i pn, MUt'UYt '.. ::1W&Utlfllt'i. lull the4 Bay,'Nav/ YardThe :Umtuu*> 0-iovd .Um"r.Wtt Iwnlie tad
T.1tr41cs. lib Ilrrt h bslelr;has as .D' au.1Mt. d.fhtid !tuna' lM1r ,
I0"f.1iI .f ehU.r- sap, 1'111 IISy : t.' navyy lit
;
... W.liarNoi!' Ai4etaawyrAl t1. 'Wa4J..qw sib ." f' "I ': Sblpp, proprietor, hope i to cif. ',
.
: b4 'ZUeulltl t ta .Yoe b .dl.SU-AA'acrs,.i .
ado's a Scrt ',: l..maj'heor hip i 01 flaja., Cap.boou '
+W w 'MJ: MaaeUd aod Jte ISUC to it fi.K *ork Nib elf UfAbtcJl.,
dCUgNUkfun al
CI Aver Hhow., Clulb
r'tiiidj
,
U .md.Mlre lie aponAad lui UiMM JSaef W AJd ra*ta.a That irihsil ba UM.d wy.of tat,Cjiy.1naM JiA IIH -igbi sad al a'burt right, I".. inMHU wlronage| 'tyoMdiUftaatlort UII&i4.i Se ibfr Lug. t'AWtrJ'1 Wgi, -
iekft 4 aaatt.a > imlnt a reft GM.n. I, ipaoputbip8 u.
Brldbu + keep 'r
l] *
.
rcka
ia. r4'ty .,. "r l"riMu.
faeatial .
jpntewcMvol 4ll oU tat ajgwe* all UM
ia
+ Wwi: Hukiag hU Uhl as -1 +
Otttbr,dstetrgles, rr, lit.Ia sk IYAftiA>tt r iMuuulr.t : .. .
1"
with
s gtlria.pasrtleh. P. .
lasba J.r1Ypt1A1.t4:1"
odic, title c, 41.bSu M, ..er I raster'tarl. -wrj4idfi "..tt a.r4. .11 -* I .1.,1 .t "..Ieft.t1I. Ir'taif'k1 .4eko .110

ie+UA b t 1 1,..j laatadffU* fia. _aa.,oaa.|head of the of riyr.bewt-oect>. Tia Ware S .ra .w.( .j41 .1 r. NLp Hey 20.Qc''opri 15316-''ut.' 1'!charge dgi.YhaI- arstaAewrbgiwtlluodL'. ,'ItIi', 'I4y ul8Bunn1u

ui N iUBMidf4a>Ida ...1..1i 'HI". :"baL \ 'i 2
rx..v
,
a uCuac u t b., sr BVgIrhpa bkH1 'd. lltuiPil aA'e edb t'Ufcrt;Bouil rani slt'Aldapoti! also ha hM. :'duly aqc,toUy A.l''ll..Y1'I&J \4""i: i.1 e .Ufr' vvd.uwl quid tluiatwrtkl, by. .,+.ir : ss -. .4c jU i1t,....y UJ&'A.r61., 'b .. '

el 'teJ. 'I rtrlaaient ia dctaU, aeiU .'forth UwOflh r I .. 4-1gbb it.sV.'(. :i in.,1rf..l .
if i. < vital* UM butts of UM city a/Ufi&J aiasf Irosm h' 11|> 'g"i;Ut CikehIOE.paid |*;** e"Nr.t\ e 1.1 : ,s lI:Y.i 1i foil
P.reA fta! 'JL '.
.1101'bwi.N waft j : J
'. oa accouuufunkar IwriUxtit"fUe. ,tUUn' Ac. Qw1} .t'C..raJ1T ct9f&If N: 4 .Cftt..1Ij 1111 t 'i:iii..
** k 4s.U a* ha duty iu s.- 1ltat
u uee wa% b r J .1' 125111 ll .
110m. &t .
Ibabu+a bIb It+ !. f4
asd Illtke t.wsp ''JaV tu \ It "r" aiwari.ww
A
-co b
/
.wpa4
P'JUuPp'do; ton
+ Co. btouc
.
qtr ; U0uv
; whied I ;
we will .
+
.ua+a .cla day foe tea d.ya i.ulle- llui-- / I'"IIO:
tVaacoia. Tiov. 5 w _
c ,,-.bec.1I q..,. 18At N.AAkau"." .. "... .1"4' .'"
.. .., ; I .1 t--4. C:. Pf rAtxPFlallC c ..iU .
.i, t I r IWet. '('' p",'. 1 1AqqISu. : 1".JouwttkJ..U.r.

A illy the for.gyrtit 4a.. Ibk1 p!+a i shy i i all per urn its raqaued by : -'Dla Pit .t8. .: ttaIa 4..UllII "e 4ii.. .
.d $ pets, say h is mjkt sr Ihq ptlywldd i.t ")0 ; aa.\,.. 1..erir.d at .rWplrbytrll: .! ..) I.itl a' .. .
P, O :,.A LlSt.eearberdUlalti .+ sae tae.Mated Allk t.it'1sIt1.114 M aot ._pt bia" > Ijoaa ha ig al k 4.epos.. Uilnl &.Hluve Manifests ;! .,
U to ,oil.' iT Sua .. 1 n 11,1i'.l 2'\t.= .; Wrrtt-wt .
a v W, ter:' ltfi>M. .-.. u .. .
.
J rJ' Nuo'"f'Ift- 4e
f. w ( ee ,M i : .
.
r. Cj
,r
j j t


.


-, # .
- "
---
-'