<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00086629/00348
 Material Information
Title: Pensacola gazette
Uniform Title: Pensacola gazette (Pensacola, Fla. 1830)
Alternate title: Pensacola gazette and chronicle
Alternate Title: Gazette extra
Gazette
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 57 cm.
Language: English
Publisher: Blount & Aitken
Place of Publication: Pensacola Fla.
Creation Date: June 7, 1856
Publication Date: 1830-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida and the Library of Congress Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation: Vol. 7, no. 29 (Nov. 5, 1830)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1861?
Numbering Peculiarities: Numbering resumes with new ser. vol. 1, no. 1 (Mar. 12, 1834).
General Note: Editors: P. Neufville, <1833>; B. Wright, 1834-1846.
General Note: Publishers: Adam Gordon, 1831- ; P.M.S. Neufville, <1833>; W.H. Hunt, <1833>; Benj. D. Wright, <1834>; John M'Kinlay, <1839-1858>.
General Note: Printer: J. M'Kinlay, 1834-1839.
General Note: "Whig." Cf. Knauss, J.O. Territorial Fla. journalism.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055169
oclc - 02704803
notis - AKP3157
lccn - sn 83016251
System ID: UF00086629:00348
 Related Items
Preceded by: Pensacola gazette and Florida advertiser

Full Text
-- '
.. .i'f" +,E EI Eat
,
I ...-
R .,
.


a .

I" ... .. '''','e.h''; "

t?;, ... 1 w ,AWr wt. } ,qq si K id A!' .1 t */; .d/a.drthusw.M. '''A.i M.f..c" arra.'r, JW'! )

N, .,...., ...,("' ,. ... ',..
7''f'f ..... ..
t"'N ,Jtu'" "
..c. t.J& 1 > It..,. .'. ,
Atbl IliWIj 'if.. Ir! ? 111 It fI 'M..,, .

!j!" .. I .,.t..... '.!" 1\',," ..)of
,tee Md J *f i sUl +bv r t MrUiMAMejfiM&iwnlifcM M .Mfr. .,;1 .b.rity t;A.r. 'fu 1.....i. ,1.rgl.lR1 ; '

*w JltttM* ** kf ** < K wj] .. ,. ... I, .
.
? ; .1. ',; :. "'. '
- -- ** -
{*. % Wt .. ... .
.. sieifim ? %it 1IM 'K' tlli\ nr.aj.M
.Hrirdrdn.(0++ww. Id$ h iawa+!! kl / '
.
__ .. ..... ,"'''' -t! .(14.! "' .' M.r ,
.-- ar.:; **? r "*" t 4B *-*- J"*. J'fe L\nntj.j T i jOdiug J"'J..J ... -.". !- .C', :- ...."... .!., ._ _
r. t.

:au"i14>_.n4. ..*"fA+ :-nr1a 1i hMt+Mrtuttbt6+jlttbtl4ai'' r ,
":'''iltii1'1. 1 -... i'N .... 610..rbtlb11.F.IRuttgtb
i ,. "' 1trtJi I...lilmt.... MI't'
.
... kwr q-.aptatiH atb heed.eod d Ih.d t.$ \' I I..........

t".M\tt ter' ; !'' "M4 f
"i J.iDllatIir. ur...,.d. Ill We tutroila'b d.tltr. ., dA e$1.& 111 d1_ '
,tle1d.: aw.a..'+li r." rnri.lYtgFlb l1111.,' '
I had eeJleete4la eeme, mtmwr twtiwr ith 8. itI lilt. Wtotayour. iU. .. ck...: :

p,.4. 1 iMh&tifc. l. .. W&i t Mr ily. ',, IwAwFK WiW"- yg 'a .rlbltlA Io 1 > "'
tt11ir1J ftif.Jl i.I" at to'let",. )k keep a reNII: MtUI t.d '''1''.
IdM' + \ I"eti\46I" y"\U'' torMjmJ aaii i" w.fitfeifuitW .Ay* 4 I .o.mlcIttll". BMMt rd tb..iG h' ty 4
,
Wee iiu iM ftSib'lltT.CI8 r b ,
r
Terip1 aI, hgl I t41+IdI4r/E/ >{e4'pt,t0lyeedrWii 1I.ra4 rlt, ,rlpry.tai%it, urrtt'.c I4 *.ed W t._:tAr "IL &h '! ?' : tb y'
or welt .r iw.ta tll.rel .............1..............19w ,bgt tltk tt Mfc. .., i u r.'liipt r tt ,.
dttol.wIloa1r1t tJttlaiv log MDd.r U dUTcratit fcrtd *irt/flte.' :.Initd tu.lra.$.* IS .I 4
tue ; eat &Iae Tea CWJ CWIJJ". at...... *Ueb ile Ate t t+ t1L. r f' I;jk
Ir W And It balklw W $1j .I"1."m.
MTwM ),IIi. i4lon e MOM. yprliiltiialrgllpa'.i1 .
. rl* o & hi eA J.. reed lt. ".... r ,util1tiIl :;; :; '
p elte.Vitllf bell .iTtlibUc a& %' W!i'Gaup'Je,dtorebtl Hl ; ert i ,k .t w..ftt law !! \d (E
n 4 taw".n' a t J rr..I' -' g : : &
b I wd itr l .r.t.
erld.uh'itr'i1Ii l
iwaef-tl: ib elhib8ilt It brh r, U* 1= M't..t4 wft
tOIE+A.ilbar at 1b.m.4d e.r'aa* lIbrtul.. .... Aid it .Idt f.r r ilr'.! il itJMi.\ ird
....."Uoht: LrwIg .ep OLVglgsiepiir ft4..9t 1i-u ., ,Il w. "',.To",IftI'lhi., a it.., ., d ttc:..l lAnd b U ,, i .d '1; ,W ,.W.i.-A.....:
: )
..ib..ai........... rtY@pllbi ... I M..rlglp; IWltt .Ao.' ..eJN..fet1..tt1 't. 'Id i.b... i -- '
J ltJ .,......-. s... JJ' "'W\W\ ,.,., I"'p..illt.J' IJ '(';.i\-, t I i W iba Tine.. .; b.

kia" abh .. cw.!"' .P"'= r. "'I'k". .e .= 1. r : 1Iu .."4 .w. '. | 1 Wr 'iiuputi; Uit
.th. t" ..flal.M. 10 arr. ,rt > a t., atiO
1olklawc j Its
T' I' .
+w* : \ ,, t..ea' !\....... .*.Urt.il beck
iMrN a.rtty++$i, r 1t .,'r t, 'pattlI.-diPft3u1,. bllitili' Z1Turi, i"dui" .....1h.. eL ., bill aw Old'Ii edrWA 1 r. ...1Jo1yW..,. ....."kll.w... "' -a 4t hkt...A4IIn ;,:i1 .n&luu.1J Mi ,".) .1-" ..... po..i..... 1141." 'rbN a,"'l'! ..I ,-'ul''dieplt r.

_14a4w reaA '19tii811: ;'Yr1flM bit rigid iff" ., eMu. ..'.f... Mrriii dnf't6 r.: l ? pelt it, out! eJI ;
4 ,...l a VUy TrtwMAWHlliMr W .ci ....,...bt'1U 0 a .1 Ibn. +udlq bltii t j,1 i11' I
oppuldt
rE t ...1t.ltyjiw { ''/ '>errie'oi'.'IriII..I u,. qIriu. "* altV ,....... ... t'k........."t ,......, i.'tM ftb(t 'ui t tfi"W\alf tr( :\ r ptlab't ttlif bad
.. M ...4plr4 bN dibtae.. .. .It.u. ..Nmllelt..Nli1ti411wuwrn ..... daa.aia4 ''WI .. It"+ ".). jrdt121rwIt.brr'lilt'tptad4. ," ( "' .
_'" Ielel. .O rl..l itrWgt'bt .... "" "',. .Iat.i..lV: ....la.. wn.F.yw Ur. r ., "f. bArk4'
P.f. .I '1Hi.V9Ja d rpe_ a AwY' w t .,. ".NIL.....tpOMrl99M tin. 'lurntdwid' .>)tt r J ..n.rw.rd., 'i4.

b4 ,. \. rJ.hue4 '!'- dp" .M trlI I Ii" (aVrrlalir ,._ Ift,. | body w... IvuuJ. .
it Fr. : .\ 4111 iAIwttb/t.. : *
; -m w r I i" / spt.o.ee' AEi' iadMAlrr.atgw 4'h 41. ilr ,
Ia3'111t .
; _
; -.iaAitiM' i 4 ........1\1.. .."" 1l.t4ppatM .-.,..,... .. ......., "' .... .. ( ',!ih' to munUr, .
=: be aU"" 1kWid*lw.,. :' bt ho b.Ioim,- Ij 1'I.jiy$4a41.euar I ...... ) .iiu, ..11)11..1.. .. i
: ..... t.db/ihll. :- = : : hk..,.. Q.... .._ tir _. _... a. fr.4raM .!7 Iff". ,. i "
''I. "..'__ It...<( II" 'd .a. ? ilt,"' .W pa ,... bartihaau.. HI \ ; .
.
.\ } ulireuaiziu .. QOI\.all ; ", w. .I M 1i6t..t.f.4r. etuiirt I << .'-=Th. N..
it It y e0iwrq..rw ..Ilan .( ii,.. uti 41M, i;,.jt BirI.Ut '1I.e "'-:' "%: _1" =: ieliytee'yi'i. bti .{.n1 r' Dfu,. r ; : > I :
tbrCity. .Tr.rr !i.tt4'irt41rtl! .LI ... twatkj .., p M !... w tba"a few
+!' a+c a w a. ra-"t" .,.._ w..+ .. .. ..;... l wa.1uruieJ .
ea.111h'* iilt a't114lM 'I1.urt. ( \t..t. ili" tb .. wtt! Co c 4Z l is '. iJ. .. w1tNt.... ifill'
" w""' trelMd.trtrll "" ri'u .-to wplit4.I Ilt uptlRll .. .i.\lJn. P' et t tI" 1 I
.
s. ,w.4:: a iv' j. + tit Lr1.aIilwtrM
. t r '{ K: Iiar. wa ..wn'W'f'1. agr rt.Ito1lt': 4lha I .,..........., Utbtl/ cI ...,uf 'Drukliim.:
..,.
Jt It,. ...,..14''Ild. _,uP".UfI- Mr i,a.ro..Ib.. tbiatir. ..a31" \ \ M.r t1h HJmr'
1 fI 1 m.bpII rJ1.I fla ft: ( : !# = rulllillb "Y. Id' "' \- ; $ t' Wiftinir'-ot' '
i, r.wa dr 'I' bW'Jun';
raY lMdr. rMrY+ttiAAOaWd tt.I 'Id1 la!' ,f ;: fj "" : I' tl._ $ b r wbIO the ., I.rwr.4'niii.V111it1L'VriblWt1lialfsdat ; ; \ .' .06i..'.<.' of
.....,.. 'E' 4taotth.i "J" tJ..AJ tip L "+ sn 4'Me & ( -...;'1 ihi4tet. ....' ...* ,. ;iri'Ih.'rdvo.

,".b'... .' .. ...... ... .:J.I, ..n" Yaal r. twIfiV of ..ret..l cuoJ...., Mkiil "Itttt.>..io.... 'Tr., Ira UYabd''
"' .
'1-\cVfIfttUIirI,U..i ....., I '!fttlf'lhLI"1'"i, atJurw { ; nt'" 'ddltNliq
'. .. 1v "%'t'! I : .'0111111'' ., .be
1'.00'.II\_' = .
i p 17bYkre' .. .... I f ra"1Iit .l ii\r<< : ..-., '....
'
..rba+ r '. Zt' Ids.eh blrLat\\ { TNt1Acr. l )t. h'ffil. 4avw0t4tu Wr. 7.i:
I V 1 U Uin'U Ji Vi I' I MQt., .. : .1IH pVbfed.d'
w..et111.W ul 'l'rir pld '1Wluwu + !: keed "". rl! 1doLlLcMi41 of wtietek ;y w a lUgtrl i1.wr::.IIeIVrjtoy b fl Eil'o I 1+l Ib...n$' ,.i JItA.-.. .....N.aw/91 ; ..,. i'lIq.d' U1u.' '
rt.1 .1..1'. '.. i MT bbb s ,.Vti" : Mu r, ); pre .. aiIt i l t tl'"lr: U"rW'
r.ir rt ut {
h'y % .Aa.i"' N1t .
u/od : tiliyt.Wwe4M ... tjmq'WT. 1. t' :.r ii .rlllS' & D1' l .*r a a+ .ai rrry hb t; > .. '
f1/d' e1 Ir t "WlaMIIM iLf Ifi. \\ao.
+tr IIIP i St L1rib ctJy p..rsrryraai .'ra .,. ..................) w....,.....pweIgII ;,Ye. 4fu. dlrai; ...!'\." I ::1 ( 1t, ltl&dUfu1a'a tt.+wl.dti'

'' : a r I er.- : t .4I1QW wGru; : 5 1'1-' Mw'tNt *h\ Iurt.f ....."" un IN parrit'W 't. ..,'itl'b l 'irw
.Whwylti
( M..
Z u $,. r1'll 1101+. $iMitlMf.iiWrtl.r 1. .U ii uyulIIii 4e ;.Iuk..piaeltAll"r ".yl. rbt u140.1 .. i.A m1W ':11ur..t lW1rrd taw t.I 'kJ!t.l't. 1 I. e r t'tr:\'I i*W a 4 ssrlrrtt i gb..Mf. i 1....'fI.. t'tot' ,i.. of.,.'
,., .od .n.. M r 1f.fA! Y+ 'E ... ( I 'm "rldbt DI'iD"' .
114i ttNtA 1 1t.
+ ''It! 4 IuR 1i :{TJ
ttiielm w r .. 1ft1\ :: _._. ft'' -'I j L 0 r 'T"i 1 = l'i! *'' tr.hal;

died rafW.w .-' ....... ...;...... .I.i'l' r rtFAa9tal e"tU!"" ... 'Jt... 4 1vui1 I : t. i .1. otr'" w _r'

.<..< alLrlNw t N'L+t.w.Y dtiweut yt w 1 at 19rbr1rl; '.!JI. : ':!{"...!! 1 u1'\1, t b .,..... t.... ... .'.....!,.... 1 ;iIi4.'o". 16b -..\*,.'
ji atw>> athe awck .. tI'''' J 1rlitt" .... II !i,11 i .::s 4 fi tli + {ibl lf,11+ II.'Iti.baad" auJ mica mqI ._._ .
i ,pk..tj'blruz14tq.JJM :J ; luprd w r e.h I ; I ,
*
? *
r *- t7 .i. : ir WteirnrWjcfc.Yud'MWr tttd.
b .*
rtir 'O ;
.Mt-- m'
u at.&au CwQ.; ,. WUdriIplpt ;t 1.i ,i Mt .. ..RJ: rtw aar p+ res. < i
.Mf Cfw.f .;(r 'lIi! yrt.'' 'U'oi1. i'' iifj4.I WI'ii"1st 11 e$ fttr ....w fttt. tA4 l4tkS"It.. : .J f
IMII / 'i! + ..lujuYt1.tii riit;I r iJo. i\ .
1 dat fIJ :tt&u + ; ;, 1l k i4jt p.-. ......... .a! .
..Ititft + *dt I. Jrrr..1 .
.tt'41/ftyc t be I rut ., H'
;
:
t.ptgr.dtllllttIe.iAup WIMwMMIllrttM.d' '&'" ACe'... fJw ? 1Ydd i I ;:1a .1.1ifh. !'1I'f m tti Ie rJ W.,....
--.t IaaeMUatit4 u: NaiP. '.\ w t IMd rn :
Iwionp.rdtrd '''W.W \tt.tb Av41e7 44 1 1lua y ... "Iir l" r lha rIIIat 1. ,I .tlrrr i.ie T...:; ptk.wr-I.i % "
-y-...tlr...lf.rY I'" "' .bii! ,.Ijut lda t IN..... ... t! 1r .
..'a.. rtrbr
it I.f"tGe id 'IElwtiar rra.lit Mrrtbaaun+t .bw. I )o--rtM'l: :': tUe4 Okrl ttibl ;; ft!
copy of litC tl t aCltltltti u f b'w. aad ....d'Ulld.., iw JlUl} Ihu E i Ise 1 N. oh1; mktrrb'Jw ithd mtidlh : ".' s H4.. .

:i'u III.;1 r. aft u& tJ air M.. .c.W rt I yuulup iui. 'Gl'i ..a 1ir:-:ilb4NHa.d *rttw'rtiJM'tir'hf.ritiiit r 4i IdiVqtris ......11 ....... ; >fb'.I1'l ''.'' '"..':
t '
,a ilrt'''d'... .a'AV'. 'w tl !>R. !Itlli)=.t.i1ie'tlltf' .\ elide t.dt walrrgtr 11 rvs,1 Af i'iredw Klt4)I .. .. tralrelpEr11b1. .. r k*, (;;' "J 'iN .
,. t1 r'.', i.1041. W .I' M' lieirt.pi ... .... .'...: }t lauiri.,
.... +'''' '4 bll'b'_ !{e ;vl ;" IN ru.lq tim r1Gb"rl
' .e.a1pYar twpy'of,1J4 ..1' J! .fA 'I..w.lIJ.rJ try_? .. tf 1i"iC YII'11itiytl.k .U ,o 1atop.rbtlum .* rl,(; ( i&rf.: : d ar ''
aurllbi Matu wltrllittlllt. 1* t.- ;.J. J ,1i...;"rd e. ilritroi (tb 'fn _.j! buldmrpi.loi4A ill e wiiw+ a? tkderu. bl.'tirle1Hd ir64II' Ir..tkdit .. ,r'..lc ," ,
a :1 .' = Uf' fret 111M' d..Altl'i'p0.itrwE4eJI i.( Iid iurr.i 1iIf til.di" Mb o. iu.. .,.. ua ..., "'..r""I l L 1 { .t'Itiit .
.. ;1 6t .. .. .., ...ti1 ut.r Y..h.w'M"het, ..t tI1 .: iu.dlltEiiltbirt.vurlilQii tb.irlll u. 'WIf.. 1t II IItill. : .. .JtS1'tltWrt Y.
; nti.AIt [
-- yN4.1riytby Tu a .'IIIj.tar: ItlwDt. .>tiatlgl' .F. twanralfh rablh--!ejrri11p'"1, AIasa a.dt.iI dl/a$ 4J .r. r.U&.nt.& ;;." IQtI'(4tl81..w" .. : "' .. J,
J r tap bep twaul.4fwearb. _ltepOrYUn YEt biCe/' .M k .MJMMr:I4.tl'I EMd k wur .. MI.NJjd tt i .... .. 1'...., .. car g C \,' "iiJ.
tAM ** > *WS ...,.".,..ttM.IIt.......... Ir' N"f "b3Y wd.4.1ai.wiiksgdlibt trlltr. .+t..,...>.Vtabtw ..tII ., Mot'i tr(Tti
*&4ZMu?*!t> uor l W Tu kip 1.I.rl a rr a.hUpua ,.. .... t4.W: "'''.It rrd m.dily{RpIhM.. sup brs d.I.y krpi. predarily .If! .. 'ht leU i:l
gS. Mds.Rri..N ... V&u,..". ..U.tt4m.si41i1 10 iP M4bllb Wrbe bl....' ... 1I i jae\ilh IJ..1td .al. : 4 f.r-T: '
ell CUa IM1I m ,M.ieAlllihtv .... ...,................. "" ,.,,'."IDd rrreQlUcrid''rlawn.. ... "..i'fMiaaJth1 ..,. I *'
rret .......-.. ,. .. 'H Fi tV'jIPtb..
1L ..14M. .......... ..... : ..
ydwttV'if t .
Y """Ala' t.dMMip Wt pttat.rr.U'1114t. : \ ,, ....
i 41t'Pw ter JAi1 4 -'-''' : : trY it 49
' MIr eaNsatiw idrry YhdeN tSltttdP/if Pa ... war.....-...... ,aI'. w.....ttrm.Ilta11'I. .IdWril'el< IMF .n ,1 y r I. ''t 114 jr.l.iry..diirMul..,a.dr1 M11141 : 1bMIp/a.>plte4tra+i1IaI iki'Ii11St1i; ti v a r 1 '.. SS: ..!.f. >
& 7. 1g ,airy ...rcilay.u4 ."..,......VJ. I wrri LpMrr.rAtp.It'ie/+{dilIke 'CfIII. 1 ,.11""brt 4i1:( tti ? { \ii.i.." I
r. tb1V I' lKr.r tJit..tlrrtyd4M t !v r _.. ...... t.dupUat .MI ,....... pp,.w kdprthr ....... iwiti atrAllittRitt %, ..dal ;
dui == )!. p..w ..4J,..k.Ai wir4e.d.elyd. 'rl. "apina .. ,.tr. II ;J
...:; .: S' ft etf O' $ r tI'. w. t* fcttM'WM*.| '.|"" J''' .; "\'h:?1..1'' .<
... ...... ,. .,., .: :
.
I .M1yr/ CUi '- ""ftal' y Mf. ,J I & :
."'IH ......\1t 1f'.. "" '''I!'rt.ertdd .''' J Lit'a.;,'-..;)Iktdrr i 3i itt lb&' d'I d .

Ma ut*a4 t.r.Nnip..a f t14 .....).. .=: ...Rlapruw..i ... trli .t"/ Ia+ + = C4N.f-.iVl. .... .MM iKlgWWi:'! 'Ji j i'a;; ..,
1ttl i.dlth'thrirk' '1ti..ri.iY1 .: ywwaww.19 ; ... ., ....''t..CJt 't.." La IW __ '" : '" l'f 1I
Yx. ;,. ...eraM.Ity-a ... ;-w.. r1,*...., I. l. .ttittJk q.. 1 b41. .......fa.."...... ..i1I diUI4i I .. \'r"" : ::1"i
'i..Aat ttttf..., l.....e 4.i f *fcftfJ Hw *fc"U* : H'1",1"
+lltdr ta>leisttr. tbt, ,.w.... __.... SaatM? I?.i'3' *AW awtlMttUff { ''' ,...1 1\rrl1-, .. \
1 MM&& lllj Mt lf] \
par.Irkrr- Ijr \11'
==!=1K' : .it1 I
"- pn.iwl'ixi
lI
__-WW""' I\II. :
w. d A 1
'it Tee tr .......f' .._._.,.. r 1r 1Yt I a d1.4n-\ '
1
r )4.-... .. X11U "
.. '1X.. ... w ... 1- ,J
k. ._ ....., < ,-" -." \-.:......,:....
... ......... .. ........... ...: i ilf. .."I''''.'
., t ........o.. J J..r_TIttii ipsriytifj at L r _-W.*"rN' .
w .1dbr ""b1tipi" If nd, ':1t: its. >" I '.......J 1iL-t. ,'

...........I_... ..... ?sm mo''+' \ :
uAu.r.i.......ta tt t.....-t W rtW 9b4 s44 .\dLt


t' (t. == :, :;._ au..t. k* 'l A.' y t.fjV I !
kitbrd bi $ c 4Rt
+!' dMl 1 .. autitirl! a .dlttJeW..>1m+1. t +tii d t

-
t r 11C I sad 1 ., tf

jISpM11 tt 1 v ,


r {
.t U. oir .t.d el.bw llitid.
l M M ,4 a 4$1 idI *l ., tid rewla14.beorltd h ii. .
per a.i. w ii.prrp 0 ,GW eAd wets Ori r W M / -

}

'

:

:' ...... .. ;-'-. ._'. ,- J.... "' .' .- -.... ., ,. 9.t 4 +dti -- -
s .. ...... .oi'w
.fi Jtr YTTV I1** -"- --- "- n
........:.. W _:.-.-. .:.-:.-.,. .. ". -- --..- ....,.-- .. ---
wr--
e .


.
\

${ .. ,.,1.' .. ,
f/M1ahli
"" Q i .fhw "U.
' .Oriental .tUu. hnl) 'u.pn0UA ifNYrlf Mr, ilraler P3' A r etr 1'11+t{ fIAINf. TIYt _+ r is ir1 141 lirtr: t1a i1G.tliti s1r sfr

A eeruin C..at.| li.e.l.rd ...(. .. tr.erpj tb.n 1h." 1.0 $. 1.ihk0a4..rd1 :1 II I
,
eillrt .IYt Viib. s. hut'' N'' $ yV.,1 I II

the wind, hf htelpd -r .1 th.tP II I

Tuni;. I1.'..w.i. ia. I

l<*et..r 111 'he p.rrlI ,

I Ricul.rd rrpr..... .t. 1& .N'ra..... f 1"h ATM npft,0tert I
I.'t C.M..t, lk. .1 l htr''flyd hIPA. 1. eft IP,0 $ sub. v.04.r ;

"wilkIron:..ff..Irrf.'J .'lte.".'Jf4 .' p tlti I.O ... ttn '.laltt.t lld .s<..... c. (fadli.li Ilw t tiar''
'4JH.'II tfiw .
...
ibo lyds MrMied lf6hi ,
"'f"! .WAHI" a 4.I.r.i.s, Jill. Z, 1U8. F I I
1'00I' \ :.hL'if1laI. '. I J'ik..ver.' C."f.f . I If f
.__ rt.rrr P. Af1 ei. W
.J. .
111 m *t=- r :* "

( f h. 'fa,!....."..\\......,...if'1'nll..111..r' .,...\.. ...".., ,...... .-... .t- "w..a.. JUt.[ i ..." i-: tlLalp........c .M feldr W,**9w.m&m $ *' I I

t L'a"D' lyt 11tIl1f uillre.,,11 i4"" :J I + 4Wdi"! """"+AU_+ote" liparA" '"teen < 4ari' H2 i ? qu '
n hf ., .'
fj.t1'ri 1Iill. 4.d'ts' :\f.t i Hf.t.i uI P4... t."fft". + e11di4 rltluatisa.dk :! i 1JtaftOiJh
.
,. .1-.' ........1'1.1..., Iol ..#J"" !J; -1_" """t'.t.' ,. .. .-it.. aTt .. ,;t ,r.., \1. r i s tt a A'itx 1Wi". .
__- ... ..
'I "
= <'arOhbEt.d-' .s..j.. m k l Y!!-iy. 4'M_ a."yot Iw.tlir 4* .4 W" "
:
"TI't1tU.b"+ "a "' ,i l..a- Mawa'r.adbwwlll,M...ttt;ikoa & i1.tYG :'A : '
lJ"bdl":,;tr)1/tr eII.\.J.IL.I\i\: ........ Qf\; ......_............ -n- "" A-, ;.;:F-- "" .. Mtutl*4.. ; J"""

I ,... fi."k'1 .Ja."I': ,;'. ... .,.............. 1 .""w....... ", or.. 05J-h ..j.I, J.'". r*. .Crtl "f'I 1uJsf- .cl, AR..... L ......;9'dtltewi.i .
#
101m, tt/.r/, 'tljdti"i1! 'dH MI'"QfI.4IIf' | _Ml... 1 .I' 1 111l/ALWuTgi..si 'ls1.aIJ. 'n' ',. ,
: y"wt 1'Wrf. .'( fF- 1 ,.
: .iAr/bYi': t '.Un" 'lli'M ..:SI..;t **8W WwkftAtiMMM l f WaEGti..O..t b-. s4I ... ... av" .. .,. !:, : .... .5
1i .1.\1I\
.
wb'r"Jp'..-.' 8 4 :. 'rt f'u'u4 tt.ri. k'b.G I .ir.r' .i 14t t'i'I. l't''' 1 '. .!-: t- 1 alt .Itlirt. df11,. .. t.tf" j i':'1plp" .[T-.;; ,, '. ..1...:.,.:4 (:.. c .....dttt. \ 1..'.' .'I'.1nf; 11': I't ,...u. .Wt..tpI.II II.. ..'
.rr r .
Ir .I.lf"ifr.:: ,,; t# i .f..,,, [ ; tee $ vM i .. w !':4t! i '" ... "t"sr ,.... ..... m....;__,) ,..41
k'kb ..
....
'41"l1l (itulj itit'r.uirl ac jQ"I, .r gp ..... .. '! $ I [.qI ldl l J1's1 "'llPtwt.drt. ... .......,... ............ ..;, j>q... '\\11 !I. I

.. 'fi4 "4.1,;. "::1' r I'4)i : b' :a.j,: It ;I""ttf .t n,'r1iaM c.tJ r. ;ct :.. twGitl.rk'MflI.. 1LtIfW........ ;..1bam1I. .'... I. .-.& I
I I
'tir 'ttf i JJ b1. fl 1 .fi:" .:: ; 91I, ,..n.t t. ...,...il.1idrLf. Wrt" b.ip" 1* tttlrlaa' i I Jpli'.Y,i'0. : .&. ld.t. I
.
.. ., .W.Ao1ooIoI.i ;; .., '
ujf4r'I \
;' v/t "" 1""t'Tt; J ifi ,1 &I .1' U t C.i"S .Mr
t"'lM i ,
,,. ; b ; .
r
1 tt'b1N .
,}j h i rJ f ,\ 1wt'\lj1 //i : '1:...,, t ,p lltii' ..iii'"f. 'a.l.tI ....w, .. ---4"111..
.. ... ':- 1, r/. .,>, .4 NI.1 I//" it"7t' :.-, <'" ': ./ ',a, ,r.a. -J"-MW .r.-.. ..1' ==:, .t

I ol'two\...h'r\,. )"Ui4 is '{lurw'A"ce.I )..".1.t1":. ._t.l4..It;.ri, +..N.., Y.-uaur*-1itt9Y11ts.k i = irtfill'itfj '. .:;;ti ''S"" ..'... ..... l .. 1tUJ. $" G,, .jl ...... h ,

tui'1'Juu't ....! \. 1Iad/ta1.q 9 iaDcvlrllrt.. .t'af iI pgor J.71: 4 !!' 1.Y,1:1' It tit ; N,. ....;., 4'm%.....Ge.....I .. _" 9 '" .11'.
: : :i'fi IL.,, 1'rfncY.! r i t' v I .. J ._ "IT'.ii--. '". W.W :;'....*J....da 1t t.jf'I /". .0UI.... .AIA ft.'" "II""' '''''. l.A"'rmt .
,lae ebou.e .ius ; tnMkatr0ifwired
"II gull t&e nil. .
8"1 '' ,
; ,.. r'jt :.. ... ,*,, ''' \'''''' 4'3J d.y4* MMI'Ibt:1I. L d.i' '''
; I 1.e..Ji
I .L.:! ? ;.r. '! :
.... ;
all, !, 1 .wih' etrrEk h'tJ"! c W1ur .A tIII'du"c.r f ----. ',) . = JP ..,. i.r7 i.rftll.pDkld' I3.R.Qlilieft. .? .,IM.htM ,fl : ... .1'.

'. : ihal.t' rl rt't lut.u "1. l .. .... Blt.........0.::., 'I It fit: m.eItW t .... .", ii lrltntr lI1" r w._It1ia4.t. ...........<< 1-....""" tal '*
.
.tli} :ljiQhr; j ) yII 'twu 1'bgli' .u; ."Alr'Iibirs' : kiBb1uy1lt 1 aiwil 0, ,m 00:" .. .: .w ." wJ: ; f.'II tl* IJ '1It'ai : Iwof if l10 iebiuy' k sUiadd'ua : t-r.:
Is4im rid ih t.4" jL, I .. ... aoar '
P..rul.
1 ( nrl', "y,)!) CTit \'r : '
)I i'f : 1 Mit \. N le 4 .w .
; rli. Ifr& .
, t' '" (ur .... (" "'1".III:. "f .r le O. 1.I IudI t. ... ......iM .." ., .C

;" ) '.4'rercb' ju.ikrt isrgrt 'tr.; lit w!'' ui iI jrN!! bw ,'tir: u4 A l;! t .. td' t-,..........tal'a 's If' '.'Ti! N1w@"t\I... !..... ei ,ge/ia*U. flop.t'tb .atild.e.rt.s .' ''l-......... U....,aaoOln/a........; Mrf .,.N .I ...i ....'. :t,, &rp.ul..rM, }1p trlli' pgolO,.
a
, i Tuuiimu.. J.. him' x/ert 6tltrY. .what ''lr o "t--{ \'I.n.! ..li t iloqUe. it. ,..... b'jrrlkrlPs taIhi U,. TaLt.dasi...s1is.s. (..&pa4I ; ...... I4tJ ...... .4..:.1 j1 1fi oadtldrfyl1i111tiltraira
i Belt' to, 4k Jn. .Mod. ii ji..l:, Uu1Y,i.Q4tIPfR4/r OA1lF .(1A cA.iaUli' If'* '. 't4t" .. ..... : '
'''''' I Pdtb MAwerrr.tibt l ..1 I ftIMI r .. ......... .joI.. Sr *w ii ;
.
C1"irr&i i : rul. .............. t. di,.ib10hM' 101 wrft'llt.: .... .'111W iieti wm1w 111.., Wit).....' s .yri&'k ",
.'" '' I 5'collul II./OrR\_ 'I' J I) F:1 at o1 .. u' }''. tc. '..... '-.1 .r lyfd ,. $C+.t"i .C 4j t .! '" $ Jj-11 .....rMf..' ;i
, .,. : Cr1t /.. !. "u ai.l! ....1; 2t', J! lt. ,4nIrie ,i"Mkvrlrrutl r Sfl. tilKlptlid IMIttr111Mi01N 4 i f 1'tuteioh. .Iit f'W, = I ,, :: f
''I" 1tl..T'I'j' "+,{ixuqullaI : okd. w dIUihj. 1b.wrlK..tlwtiu4tb. ..../ ...,....1'' .. .. .. ( i ip :

J I'I'... U'1'..'''' ''IQ'.be"Ihj.'iua'tiedhot '.'' '''II. 'I 'f- 't' Dt $.......... .....,.:.t3psThudo ---vbooM tMitbti. .Iltitrtil AiI I Yf.. W. f -rl litf.......IyM..1 1 sr.f01 .. ) fhlMtilliA, ; i.)I I ....,.,rw pr .' i
'Vli.r d
: Mid i( ... .. ''Br"... .Tli.lPAte"'Wrfel. Ii'ir1 ..b4i i iia..J.t '4llt> N. ''-(rt."la "r/r'l ", +llpifhl4Nrl,'g1b1f ..H"a"'I."" 'I.I V' Ii.Jsst4 .f1IriI/" Mtl i.....' 4 4atll
t.ud.nd; AI aIa hIWW.e.w.; t" t i a1'.4'3w' !iifa; ?k ew".w. .. 1II..f n. 1'.........,. ....,. .....tb o jbf..Lum1...hss."dtarIfo tt'U. .--r,
I Wit love Ju'iett.' ) : t>Iw/Mh6tw.. f v1t.*. 1Uh < II,. N.rh.rtit' .h..rf1tWll.. rr.'Ct'0 'Itlbek; ,. t .

I'lNal.irgrlht, I.I""l Jb p0t.1te' .. .!... (..) IpJ: ', "tJ,..,.. tale .W J1m. .. r l''_ +mtC'Abtttet atflW 'Vi' ,..
inorrvw. outul. dum, wilrti.fl,0 OUU" rIill ildiJf. .Q-fM: tilt lwlt'"' 8ywpiuiltr. a -"ot"-"r"'ibirlf .;-;i" .,..11.--. '\1NNa111 ,.tlltiN'r
......'. JluU{ f rn.lidttihl ilrrtlrr iKIrtt.lw : ., ': _. 4Irsf .'......a ..! .... 111
aYlri t II a .i.n.tamW... l'.oiI w. ,otrrlrred/lidrrdr'u c''1 S IF' A '# ei11IIluw W s ..,.'1f .... llIe&i S' "' _'! U.UIe : :
14 J I. .atlu' ,.. ''' .1 '* -

Tberf wen iwraiI lberwi. d.. J..1"- .. ,..}l ..m.f..... .pif. 1t"-..1": (" dllitielis/.t rr : .w. Irwi At/'b/ ..1N01/r1 N..Orlfor.. .EN*. .1.a'1ietllt.j\ iJr-l 1M.h.b.tret *. ;..ala ltJI.totWt_.... ....I1 .. ....
] 'f .I"bI&I"a; I'. j jpllct .. If'l. 'rv'l' .i.. 'II = frL .pv t. "l to :d 1 ). ...r. '
wi!? tlpw 111AM l..J ,Ito 11 t '3" 1I..4J.. .t" "Wf u rPA.A .' I'j .
L", .11 ...... _,."(. pNN.'MNIbrlliprA. '. ,f'wud: K : "nt,,lt ,' .. tl1111iy, N4'.fMgB ri/ttt fiJi. :n :

? 4 n'i'' ipl. .....'.. M Ilr1biliuTTpiclpii I! '....1UlJ, *t'tf D1 I..'edq......\.a.u-r.W 'rk. % : .Cbr: = \i1"1 (* r MW"+ tt f+ t.'W! _d'hdb' M1I.'....,.
: ,. CI.i':14 ? .. .. < ... ...
Uis Pi : -. : ...1 .. vr' np.so I....f. .Lj :." '": oi! ll. :W
,., ;0 ,..., s ,. "J : i".1 j.'l'a 4 ..1.1., 04 rn. It r1.. Iwssww
"t'J\.yz, lJJ. : if ; fi' .w ..... "'rt.it .... \o a..W' "'" : 11 +
rll.ltr 1 ",iy! ,lile, I"'. 'I ..,., ;'id Ia4t ; ........ i u(.......,, W j.t .t; ) i; : WlalttWt U1'1f1ilC F_. '... .......,: ... ...1 1..".

lp4 1Ii", .'e. '..Y : 1. "' ". .41.ll." t.... .0 iff"i4 hW asa .,, 10&- .w. .. e.ikm p.'l'J"J.i: U _...., W iIM116i dwhrr&It'I. if41ci0l1.tpiNl 1 *.......=!

.'.N.u&.1.0". '': I'iN I LPU.. .$. : Th0 t'-.cittrr.11f rrl NltpIb ip. T F!. 'J::"".' .,f.. ......., ... ..... > ,-.iM.: !; 1plop. .

\ 4 rl ,, Mtl '. .;l.lI .ll'1Iof'itA.1. +l w1pltlflhl1'pJlt .', ik't..L.tu. 'fCfI\\'I.4. II '"tilli '' /f_' ', l"fIall"" .,"11..,. I ...od_.... .....t I fl.... Wi ",' .._. :
'r lMJ. ':. ".,,'.,'I.ct'l11 t1 k1e1it eJ t '' b4l'tei ., .: Id
i '1l.1! I n..
ilr \ I '
; ..
b'-il. It' .Q.
,: 4" ._ Im:! !It. ,
.
1...,111trou >"et 4Id. ..
.t.J' "'c '4&W HA..UM 'g d'L k.iti'd. r3 .
ta.. ,. t"'lla"ra. 'leI",
.. .
bJ! wiII.lut t.;<.j+.....AI0&. l ., d.sNip> ...&a.... h. rl .l.a.i..f..IWn-.. i frii.. .1 If .......t. .. .. ', 'J .. U8waf. I.... ..::. *.h..P'"n I ,I '!Jia'e.1 '.J latlalfuPS I
'.b, Wteal d .,. ;;tt... "'. "' .Jo. ,_..,. W1 -IM lbir'o', 1JW1' e '
'lie idap' iAht. ..11 'fbYtp ( : it.rlq s h I, JIli19K1illwI : .tW{ ..V: .
pfe YeltAVr. .
J
.;! b.1. Viai"pft, ,,.rMi, f rpleviA '" .. !. .. :." (; J. wri, i..i,. W r"lili
. at1 i. kA pia Uaj -G_yI 'iA ri"Iw! rr.g,3 rtL. Ir:;;.1t41A.., .t zlt'rlr'ttr..w "" raT t.ni 1.... y..fJ.'U. ; \i % M.w..nJiM. I lbbtdl* wii. ,IJ (y0U 4 Md, Jlf...110, ....... ... .

aC04'rcIN ,",". M.. P"l r ,.ufJ.t.aq .a...N. ,;",(".''''10 h. I 'I 11. 'If It ,trri> '.abi. 'rwio&&id li' "'+ ,.<<. .. J.1. .,1\o.Lir'W&" ... ,

I '.. ?J,,,, ,, "...... ,,..t.p.; ... bi htar' .tyneklliila ..... \ .t t.1 11'h', I .......e.t ihalj' : IWrH imtrtod <,lMM..l4 if U cur ft U. NJ. ''L..:.' h'1'' )tta" .bliri ..... ,=gwntur. lrj

J IU.&MPtr1'" "1 ,' '.I IIToy ..., ... ,i : \ 'a =: W ........... I i4lkt... :';.. 5.f t r,.i.AI'ri iitl.fuiie ipt1i _.W .i.>. Jl tt.li.tCtrlt+.E.AiJijlt'. "" l
M
.Writ*W : ... .L : .; ,.... 't
i .ri..rt..i6lI.i. -M"' .J9"ua .k\i Mj.M.k'". W t\jte>'iT iiM .'.1:'" 1.l"z: : '! : \
,
J\\; .
.
\ = ;'t : #V1t. .
k "" .l I i.1 m.; M ..m1 iuilwgk.'i.1it11.1rr.pfr tr de: .L ; .
lit M'f'W\I'H'W' ( MC,..... -.. .I.I"J lrJt11' 'iti wig. I. .... .
tM Ild.lkl.rwl. 111. ... Mdijg,d0ctx&0aJ .MftIf.,, 4alll 7h-1'l l ba0. a."Jui'' :"A,1I. f aoYltilZZJl.a
r '1"'Y! i JW'.tA.' q ft'. i M r. 1 ll.M rtklll w '" f."; IdrM l nsa ? .. t 1i : .... .. ...........' I .,1') ,, JovW'.Mril4A&1IUIS .. .,' ''t
........ .. 1N irriM4 .. .... I,
-Jlf. 'JJJ.t'Dr17."tl: .! ... I,, IAi Ir1r.. I .II .t.. ..hia1 il'l' I ar Jar>.tY 1 tfj' .. & ( ".. ........,.... .. 'Ie"
.. .
.. .... .. .*..... .
.. i : ; -.' .41'.me..J ''' (,:.,.. f.r-....... -, -- -. i" .'f \ .. ..,-=.,t ,.,..".- .-N. va .. ., ,Y',.: ;rm. i .. 'I'IrW
.
I ,
.
.
l ttlr.Jileod.aim. .. lW tttal tf r. Wir.. f. I '" .'
V1i..iI..oI'a la' > .at j jJl l fa .. t Wi'aMb 1 ,=.,.... "
I. ;MaI ., J" .rn. .. -
: ,. :.... [. ;
an 01 'iInaa "'t:4It"
... p .a !\ft H
.
..... crt.. '
> a ,
I 1... =ct f H .i iI 1lrtal ....
.t. mil .. r+ .
!j i .bOutrui .u
, .wId. bsa at Ib0YF eit .. I' .' ".'.. ht: =: ...,. .. w.f r.! r .. {I +b14 ......., :iibltlI.,44riy Kllk.itibaakxh.s4 '1 -. ... ,,.,. P........ .

av& hors Y rsON .. I ,' ,....... f .. .. RM,. sdadtoAllu.. ...... .
,. \ .4.d ........WJj..IfI.GIIA..r .t" tUi I, I.
..a.t.1t1tt.1! .. ......, aLA:.... .rIb. ... .. W; ....,.. ike t t .l. .;"...... .iJl66.eMr tR... 10. lie ... S. J It
fJf !:.cifPJ .. .,. .. ... = .t..W... aaf1ff.* H6fti ..: q. r"t W .. lw'...ti.u.tNt. .... ,. ;?." .,1N',.. p.. i
I : II ."' 'v .r. r qJ.sl i.t' .. n.:1i-'ti '; ,< ... .f ,... ., '
: rjtl. =- ;. i4 1 n' '''
... tf'H T i ,. :ft _
N .ptn
u h"r ,
: ... 'leo kn' ..... ...*t0I... ..E wl ye .' I1Ih.lIJ -" j
,tidllk '
iJ u.f!: .d htk i ': $ .rKe.iatciaM ... ...
I K : .. ....Ie IJft : ; ( fe. : "* .c. ... ..
<
t
.1IIIf I ?
,'.: t.'" ,f..J"" ..utf1Jr1 .iI] ..,'"' Ery.rt' .lA.aai ..Lt Ml. .! H. TM Ck k4.cfeMlk.l.......-.d. ffT .nWIpt' V M! rBy *-A 8 ij u.. .......11' .a'ly 1r1M.,. 4lirwsl.wd.f .. !,! 11 L\. 1.,..kii'ur' K Oo1'J

: ... II'\ ,. i9 b ..I.IP I4-tblllehk$ 4YnMl''" E., ,Alfd .-w.u.-.. ., 11.T ," "Il ..+0rd1.luleli.. ItI.1vt1i lie. .......w.... ......... f '" ,

perw t1'sl i : U': ... I.'W..N. b's .. ... ,. 114 .......I '>"" .
b1'm, ( !.;((7''; 1f4i Yr .. Lli": t; .jl ioJ. r 1n. 1 + ill
l3 a U, .Pot .. ", M. oX" a\1 tt'MllWtt :r's':! 'W :"IIJ' =
!
U.1r31rii.u MeMwi /-.IJ.J.
,I... w.1.'f.Jtut&i": 1 r' ? + ;...... uO.0.4 l1..,..,* ,.- .... ; '' ''t ....: JI'T"3j"I: wTk Ij
Go-I'---r..1; lrll e. ... ; '' t.*+Jir''U. c. ,. Z!!!P1. 1
.: ftl ",>>:,"" '"!J .r.''' 'It iuulra/ : in., : ,,.. ..w1II -i", s4rq,. dvd.+. M......r .........,UspiFw.t- : .tial.l I dr d iM = .r M :;__... -,

",.u "':. '''JI' )t .\\t f .4..1 .b> .... ........tIM.'tW''r'' : .. 14h ... 418.s' athtlt0d.lQ. .
t't'J' : ::: atw1 .
.
". ; w' hrsd.tll0 ..fliH trMk .
,; thl!iykAt !f. ::. .. tt 1"1 .............+ .... t1Iil1'Irt .. : ,.., ._ "
sae i'L1'' WJ1"' """, / ..... ,......0. ....... ., ,{!. 4'' 1 .1' .. j; ., """ ,..,.
.t: M P. 1 t 4,"1' 4wI"t ....... ,_ Aba ., .... ...... .
.1 I\ bit } all 'i i.a.. .." ...... s'a w..t: ..,., trffw ...ft., .. .,14..... JUlqlat8UII rr.
1,1frAs1lrt ; T s
I ("4.' 1' ;.\";' w.-.r"'J- r y111.. ., n,01.. .r a ..., ....... 1.l..L. ,
/+ ,.. ......... .....,..:11 =, .ttf.!'
.w"atr.Jin ...." .......,...." &aMaas.WWlut'a
_.._ "... :. .lYlpl' ,!' } I" t, b'y .\fI-" .; t: ,tt.ttfi t..yllLt+ to .. ,t w .L ....4 Itu oI W '.,., T1w1MsN. r1.1I ', II.. .. ......iiW.....' ,W. r
,
r ., < 1" ; o,41)vuU.., 41Jtlsf010drt' ............... 04Mi,... 11 W11..pi u. fYlNtturolr ..Utr.( twlrlilP'iulltP.J V "U
,
ti i ., -l 1... .. EIDt1'sa1'tMlI ..
Lt 1i' 00.'CJltl: ; ): .. ''';
'k
I . 'f + t
/ ""IW d ..It. diM ..1 ( pL1ml.c "
I I 'tlt0nl'11t.ktIS. ftr\' :; "sh'tcm. iJ' f fl Akr's .... .. "" X411y r v.\ .1 ... ....... ..; ..M. .. t
1.. .. it 1i .1. -
.. Mt. ....rw b11 Mdp'r" ''' .*JIJ- .1," .. ... *"" N I"' ,Mm s .. w .. sjgr&rj2iSi
;, ';! /40\. h'kb4lriplpyt r.t"'M'" i'1j !' !l 'f... t tab, l&..... .......&MI....... ".,. ,.,........ d'1e1t 11Ptaf .. f.U \at ,.M.dtiii ,rW $ i f
"
Ih rlC&ll '-t) li 14..zs.b1.wNtitldlreotolla11. .f.t i.. ,0ltiltr'1ti. 1T+e0Nir"IIIIant1. 'go.iNtt ......'1 Mir...t rl..'"p itl r.0. .. I
I g1r' !" 1 1t -
upy i I. y' : .u H tiSi
1 'm"
1t .h.J'' : i'i''T'
biaii?jUr.t. 1..DeI! '&u1.! ep'60bf .. ; 1; 1h.bb.tAat..U$. ......1\1'-....t e.Ul1'IdrldMn } .: 8Sia

' \" t ..tft.. IH +. tt IMFirq.t..j I .' ;1 lrlb.iW .fuate tU!> 4clMNdU| | loot.th4: t 1 t_.I.bM4l"'.''''" ,.......
9' .Wrt \-.!!'."NIlif{ { 4t"a:, '. .r.iIMJ ..._ t. fWTba........... y. (: WAI.iir ....-0t*.- ........iN irtwl** which r 'a.d ilral lb ;... -..; ....__ .W..,.. .

'k At-ctJJ;(1. "':yr..,>".i ,.Igt1.rei"" 1. .tn!.,w. ..N.""P" ......Mytto KMW> .*k.Ail i ; w 11i&ii' jf,' -1 dthuittri'YUbtl. 1a >..I1.1i tr........ I I4%bd _'WI.I. twig .It ...
.tlf. ... -,., .... ;
I Id T eafalfr tTwit
ieId dititt.W W H. I a0rwbvy I !
t.d 'h Ird e.odwl a.tIIIrt'* O"ht .. '
r t.i. i1+r Wi v- I..., .. *' .... I IN ', ur& s NAr.i itf Wh11.Ji.....thtitIti1.P. tpq 'JIa. ;;. I11iMAhtttrdtrpltye : ,ydt. t ii
t,w.'4 J. Iiv.fr.rIff: .. Per'4M+1'r y f:1.J k. i Y\ .. ft. II' I ( .,'.,,4.... ,".1Ji8tlii.i ....... 1F ..- ,w... Iij kw

oftHk.:1W/1 1 ,.'. .t..Gnf...r'p:: 1'"": "':J.1! ''' ) "" W 1tt.: r .. tP ,: + M A Mkt tpl>*dll.Ijdtlnl. rp.m ihrla 4M It.......' u u... i'Ta ': .i : 1'i' 4 m Ii

tHo'...flMtur."r) r prt ;.;I 1"' ".."ru." /MI'' .,-..11J.MAJ \\. ._.' 'kibvWriM'tli the!W flit ,. .J$ ..f tl' a .'......., t'Wt+ N I*? Ww !,

,., .!" lt N( ; Orar Nmledd '- "'t, j
wil.lAiiatttI'd' { .1 Irc I s I:' ..it 'J.tih1 .....elld.ii te'! 1 :ItIt. .... .... ---.sfefitttttW-. ; .

rid Anfrk.i ,,.u.WL'tigdlt: .t}' .' : .=, iI t\\'* w..tf .....' M .. .... ,..... *.,..... ** 4iirfo. .iWkM... t.. :
Jl. _Iwu" "'.';' 1jIW I ... J, 't "" '" t.w; +fi 14 godrer .-; 4i ... .... ,...., I
0r" ';:a wMf i M Iy .Tt7C. ...... .. 9 tW HI ( .... ..... ,,1i,,'t.. 'Qa" !
I i :T.t=: { ,. f *
t & .'r! = f *. -,.. b''
11- r it _- e' tl "
:: ,4
ysrf.r
: : .
a D.4 ;.d Mt0agr : Ua4M I.hlliieiu ........... w. YIArl "_Q : ;.... !" ... .....h.ll ..,.. r.....
If' ..l! .... ,.., .. .' .. ..a l:.. n a f.i38 CL 'k tIh..rsettplltf.r ,.. 1 'Jill _'l'i.1, I...... r, .....1-.. wM tr1m.rda .... AJw

L U .::.f L J a .

1lsadi 0. *1. iottf.tiwillrriOif.tuav. ..1.r'v............ .

t'i i: .y.. *** *, i 1drl ii'ib9d.ljt4s"er' IAlt't ...0tfsafld.i.thu. .be. .... .......b4OtMlk th,
H Wi r L ... r kj rtd.kM ,..,' "r'J..... lit .Jif ... rt0t
.lltrdl.1MIam El 14..w.iteittlrisd ouss ..., .'...nd. sadm

.tl. wrtdslt t$ HJ W4E lli T" hot.I .."........AreR'Ma'lam ': I Beditibl '" h.i .,
} "':dI 11.... ........ I,
,
r 1t1da'a'i .w.A,11 tiCri tlllEWf! '. "" tt1if ,..... t

il1ih Mmi4.. 1'+rAes ti.tir t'It.liri1 ......ki =.. .,.. kI t.! Iw u ws YRt t t ;
, .. "' ., .. itA. "' ''I
-- / w. wiitlh lii 'I .. ........
( 'ir/i1s>wwsikdbri + R il! ..... .. ,..........aM tWtt rkt!wW I "-' '' bltrwtp4 /
IM 4w ..r. .. "r r..a
M .u. J .5---4irbiL f fMrrlehl
rTY. 1'b 'Olr'1v lil/tiyq r" t..n.hta.r. ..1ft.. Iit..n. Y'4 w "t1It. tist
i .. 1l1.1ttt
1 .. tor ,. .
MIM 'w iyrr 1. .s /
,
JW. tihi
f.Ir0t
b/d0X Itr 41 t mitt -. YItti rnlti6tDPf /

.1 ,'. r

, A.trr r Aw tY .
wgi1N
r- WWffiLftft (

...
ItIe
I
Y j ;

t+I1 ,M b,1w* $M Irrtre "! mow' .....,

'" r rr111e ltd Aci..tr c, MsEwMli kwast1rt1.r.. 1 t. swhrfaf_ + :.:1
.l, row iar laA fit,. sr
., >

..I'1..,*tt:,....::- : '-. .. ..........- .-.. ..... :::,4--. ., >'p ..' ..-ML- .*.* --. .. ... .'- -.I.. ." .. J',
-- < -I .... ,"" ." .. :;
T 17 ;
.- 'f """ .. .
: 'Wr
T5 r'i j

Ahr ,

f .( T N UQ11INANC}iu pIOVIIII fur npta'I .
J i
fie.tP u JfS..sIf9Q.1
a4 BAOO""
'T J ll'' "L'islfeeFHi.lt.Ub .
.Ilddru $ $ t. trIh111r}/ ;I Iit .!1/Trr .! AlI1R l.S U""
i4deIM ..
\
.
,
dd : 1:2 i :
:
U' t "., .....ae;"" J.
;1=

tee ttii MJ8ntbl / / ." .r11&. "" i-Sfi\r: : : z ,... .:ur ,tf. u.aAuaca: i ,

a9J a, y :n= = = I.: 1ttOOe........ hr .d.,.'! Jt4ii .'fl"

I IIIwjj # IUsJ ........r6M. 5 II... .., 11! ftY"n tfH "" III .., ..".'( .- ..... .

Mil W1 : u. t' 1'J 1 1"t

tjvaa lI 1 ....:... ... ..,. "-
ewet.. '.S" d. .$ ;41 1i? I ..l iU" ,flee lit n I'llV ..__. pX'I- .., 1 ".,; 1w j
-- : 1OItrI. .t .
.
.
.
itlpwr ulna ri < "
: > > T .. t.1
.. wGir ktkii. tdAdtr; i r SNf ,_... l ==' --
-
tk_ Ill. I vp + + feiN, I "" lebhaJihlgtrltM ... Jtl.1'f $ 1B3feM ;ip .

ie.plOMadl 11 ,gtlbIi W.1+!l *4' 4U 'MI4 ai.Ynel em ty at,.. I...gtI i fc1 t;=' ;
,
tHUi1iQ'Itrwi.l" i elask.-6ma Itti4lmk&411rtviMI 1' V '1' 1 1dt d I att" screw '!!tIlr fee.. 1 It; U. ibC1&Jl ..+r .Itt 1 ,c.rrtry. L : I

't1.tq' I gt.fuii w' del Y' Mid,... '7 1 f+r t I c..:ddWloU. # 'h.\11M" f "u laba.." c w r .... ,. ........ ...
/ 01 8hi. hiack'I*ih risaduJll 1JYii1/ p ekd 1STi u .i4l.Jrt( .Nt...... ,jl 0' ;..r1fii.'t: ....JI.4 j
'' ..Md'1I"v IN .g ... .... ....'!!" UI'I """ "J..u.i".Hairs. .r .
+ llU. o uhJ.j.I ( th' .
rhd 'dAlrw-SAalf---. .
.h. "
tsl lvar.tWkb i I }' M( jl e fttcuvd wd .Iwuhii rkell.b.' i n 'afdnhMGIq'I r tw: 1irllll 4 :,..atd""lfi .&ffDW"U-I''aif..A." ;
.
., .
t, ,.qY) asw I /1r.MiI .ttt'Wuat'1; rfibllj'a18t'd1'gN4liiretM .J-I ,. uw .a.vu .] Iti' J ,
drpiadl.l l'slW ; w d t r.rt,4{ I ."It .MY n11"i ItY fIJtt1 w,UJ fl.....$II...., ...u ewe P1.ia..tun L. "J":1. Jl IY. ,;; ." :.
t.ete uJrd b.1a Mlbtie P d'idalaJ K; IY ,, 1r I.s VM' ,, .,...., 'M v.lle.W' tpeiI. Lgy Ri&Lty' 'J ItiaodwAapd ea..1 MIiurt W. *frc": ,"'., q.tH' '
; w aehleht 3titife 11rtINe ithwke R' Itw 'tTslt UL".Fti1P ;* H.I> r,I7.a"U., sad aui.. uAs ;........INU&.6oATli.. III. rl I .. .. 1
Iran wig l+.ni th *{ Wfn. t Jla1 1sd.s h11t1.d/ ..i.d ., .lIlwam.ib.leYel/ btrad" 8alus1iI4p r : : t .MAiW/f "" .....".."' ... I" IOrrl t.I a.t. '.. \6'.,. ( !. j)':fl' j,
tleld /1'eth'ytl ttill111rtwa 1 1W.Yfai Y f.rp KiuITtrtl.<< ttt> fLdNAI.tlrllt.pw }deft;Mid Dtv, ll.' t. )'ubefliet LLnila;
ills, M kr 'jli fwd wa1JI U I '!ba71oa .,-. Me iI J-.uu- ii* d. fsrutMte ti..b.4 l'4 e/i ..,.....,. tlt'eap; ''' .llIttbtir.. ogre ;
M tbll e MAt4.t Sl tt. "u.,1 1f" r IJ W N 1 rrrattrr. 1O ''vUutP 111 Illldrlolltet'tMw hilts ,UpapI. ; oUSJreCocdrIrli't. ry
cii i n EM....Il "''fi"J'tftt11' ,,(1 WI to''riw' _Mereivirtbbtli. tNnW'eltri1re0Wvii iud tuo' Ur..", ..... .. sad>.d* I .:
'
+/. I Iy II'.TrtWJtln. UI Semi 111-.4. t .'".tr to ,Nr,[aeIdUI.4TrarNr1 \ $'U$, '
.
iI WfraUsWjrfi r .., .......,. ...yw: MftIMtW''IJI .'h.-.c.\.IU. 'coea'I' rtry'rP.twl'{ t'Wt1 etw tta.1t4 tit" .c.il'1111.. '.
? Lorpr :! It ldlt'ir.d4.14M'ee I .s "S, 1I1'fAi ...,.,. ) T..I derhet.UN'ijsiea* ."eIM., ...,..... .... lif' &Air uu; 1' "1'ft! ,)"C ':W./ (
Mflitt ak.1.il.IPIP+.rtr ,It ttt/tuMtt eCIPL5. lira ,' a **' 111 J tie .
.. .
pMdi.t
iiiltitkilil.hf k urfd: ttI .- .. 1 '.IA"r.b' :. lml 8VCOIHI1Ut lao. lrhrlyd. alt. yu ,C&& .
l7tl d'1N11't' Ott sn it 'I'"ttu1.....,: 9.&luu .b"..... \ .. .
IfAan..F. ')* Ste
yiAii ttAl .... 1Ml' ..*.$.? g'
kl..reel PaMit1t u 'a + :nI 'OIW Nw''JIIC. 'MAa" II.H.. tI "
1 {l ; : I. .....iiW.M t.4l71l)0 I "I.. -.J. [.. ; --..... 1,
+? Mfr ttk# d(' Me.i' ; : / IbHA f.kA- Kufto WililbOd,14iW 'B raM &QI-KUArfploW */ ....IIIt.II&: ....,...... f .1. (,IA..a.... fJ'1'.J. /\ .
hued )ireoj 1v t U Iul15.bll4tCl ie.I" 11M.I AIII riQNtbIN& r ,
ri .m ivJ ? % p rr'ii, I peSj. blk'f t i U rC r ,-uNd".a.1IODE.. ...1.ttttlptllf. l\i.f"\ i
Mre.rtr t ,*yt/iwq -I g tlii lies.Mr1 -4 ,- ri' .1. Mayor 4000 Iliad Roud Ul'jh'1 Ui4t ? +
tit'lsWJti ..4A.wldtn.inllSL btmdiMUMM.i'llMI' uar ; ; ttcnrfHhrtl, four -Hb i
tt'aargJ 1
e d I.tid $..d. It..bAe1 11, iM4li$ Qai.Mr NMI a4 a$ rs i1 tfert .a wtr.lled. .' WlLLlABl McO. JgBU P.n.-eol..A..riU"IJ Ia *-*-jw .i. fi' It..,..bkw'"Iledi,IW Huey,..tktueRlwllr N frM Ui4 dM.. I.wilt '......,....,... 4 !

Ihrr tt''tl/irfeeplira.ble,, tl.ctwfr.'tl.t ut InTehrr. t..ct3Jr + .. L 'YYstUtbAid 'WottC'' I I.. ... all differ. rl.. U 'It. ', """'". III Prubrw.W'1sKIiWr Cowl,. '
wllLpMd'M htI l A14 ktJItM .,.,. < '4\.1. t. I .U MYWdItlWbradi. t ..... .s VYwidr. tier .d..," bllikurbnqtbrtaNII
k'tludq'tNltt ) lbuUaa :m'.ti i'j11t ..Ihall. and tJb.&it 11.1kr mud lbs ltrllolrueg heal 1WI&alt.s
I Iy tsc ;116 ir NiN tMlkit411t M>lrb / &i ea r'Mi f 1 Iron.JO .' 'I ,HUUKBT III ITtHI1L ,-d.r4r..d fur ih.tUMdHt l',
'4i f 11ii1''MMNwe..wl.k.d'F 1"f.../. ell chi *? M 1J q 4 4'IY.\-!..h..J.:: :t14:"f""n4..11. 'Ir. 4,4'hLPwi ,>' bus .Hollow Wire; .Is1hi,.. 1i'rid.r.' Of d...bU,1uu|.lt. '...." Uti... ;M
: ; ;
.ew1 snj+al *7 eit di't .(ITlli'id 1' w '.AUr'U''h; dlf&I Utt... UtI... 6 '.nd Lot Nei 977 wu tlM Mwulb, side of luadaiHU I
+ tt.rrt IfI / 'H1C" Udkbdlde ib. AloisliekndJ *IIJ Mi* UIH,UMC s* .Uri.I'AMiiI luiwyAwd.Iuurdua .. .rnl| II i the dry' ul IHIUMCOU, :
Lam 1tu'' ( I fl ri4d1i ilrot'/lMp4ayvf.. .Fta*. I .1. J,1.10 -. 'twill. M. A. uV ian'UN. j
LIu. w nwCM a. jM .f1A't+Alt'M Ib tikIi111trdteYrefy ) 14.....*. 1Mft1t/ oii/i/ sd HIM Ttuuitt. ,,.. ( .....tieI. M.n Int' ,'J F I. I I Ad"Wb.
.> .f > tiptotr'dlhd'r .Wt.I&lII1'a6a1'jV-'p4If' (:$$. '...wchpkbt.pud IUUU.Mir. wp Ie / ehw411lIMi I i Jit Ute.LILi, : '1lor: Its' "lesw 1 tiackrls! 'tc&lIir JIj 'b"' ,Ii Mia K Mrk.."*,, ttd+4l.euer Slaws IS o.t.atJ :. .. 1 I
fetchJ5j2nir 1111ea udju .. 'fudl yGtde TnIV: .ur., .
PtU.1.
t4 wr..p e t rs1A1' T.b W.Igt IlL iitli.ur the F ul 600 Nora Mvoti blue| tirtttd t.i.. .....-.. )tx ./IUIiIp.. ilLr.Irw, will.. apply u \
t-ylUy- edliMIlt i, dkp grit i
a i wbr' MaIN elliriy OO.I :o ...beN'S- ...JcJ\Q.. ... .. hue tihs/. IW Vwn P,... w, I", I
IlllrI&.x 4t1lttili di.. tly let ,; 'b w A11N ut 6tNJ 11.... ...11.rettei......ruu Peps.b. '
'' i taayl'btlttretl.Utthr tra.d ;t}i.i u<.C: On or Ufu/e lhd tali .Shy to .. .... ...pet...........,,,...p'.v.al: .rs iodHiy hI tyreagbte: ?bIMS.rwrNly.lor j I
't +pea t'JV tldld111k W NS1I1 fL tam i. .. ., I. .1. lutl MUl.aMtti.. the iiJoKIIWta gip ,
lID bal'UUAt1I1' ... ft..UI U ,. vs. '
1Is. i l ryllm C1 4t/L1 4W $ .U $.a, r e I fb'$4.Q1 1 b.Wn ala. Mia day of .w. ", ., .. }iu uJUWUf: :plALw'i1M} IS....*.., "'1.

$ ,flesh/Mii 42 ;tlaA1 ltttirwb. I'A irla'ltr.' IYiwt If, Ittt6. :.-i ."' ,rte, I &OUQ( ( pot".}''taut Horrr.6bwe.4Wtl .ihlt ..! 10.J"! d ,!aJ.cL, ( t 1
.' .....',CwiJ Iplp daw ItlAlubM'4WSw'Wmte1.f. llf Jaekwnl. '. 0. M,., tItY. UUMU CMI bu.lf UMUMU But) uwud :: !1I:1t: (\ : j

A b 4t'etip/p sad 1lIt114t 4'{tilwd IA Mry: 1'.1.' S f. .. ,, Iruu Horn, MIU. ur.rvt r<' t .t I Irttnrr L"'AM 11U5NIfe t S
.
: ''.ht 4OU'duaiArarl.is. IfMwil tt.ene.deto .. .
'
y IIIeD .$'.et4Itbti..ws W L $.Jlr .I It .. '; "
*mi-L* 1l+liMI1edk J ,! 1>!ahuliiAlr'tiebritvf; ;, r arch ; ". J." ? 1 ....K..uIe.hlS.w t tI I
!22 S t lUO ...t.Ult Log,c.u.1Id.\\'ell CluitCbtlM ... t..t" .
""f jW"Th. ,p1/1ettlliarQ.p Ili, r..!!\t"tt{ ) IO&AD p.I.. .,.,... ,.Ml screw U tw i AMTfl/C. "' ;,

JlI .. ul.rbe ttrr-SutYg:: 1f(1'.1. IUOO' UUMU Uulliu... ., Usrlfuldr''bemacU. : IX'lkNRh xtirt'hhlx .i wUl apply t. .j
I t -. .a4I..dlldue,; .. ttVefll." ... 'J sadatptr4a. ewe U.,. rbf.tp.' I..J Wyl Ise U
Itt.r.wh.lr 9ewher..llairaylt eAlfnrtrra iltwwutrv Jt i lJ.rUrVI 1 !NUlt ee.. P.iie ". :...liiPump: *...n4i: ttOJt ... 1 "'4f'1u, h1w :
\:4M.ant ir.eai.l4
ea- Jai "fn. tfr./il" ... v.. f'-' .. ._ ... lIIta .. rRl 'I.Itat :tl. ',
tNt F... rrb6d1 1trA }tcr., rci.a.rly .t ,. r NONE IdelWa.dt.""" vi Ikr ...... ibatel.
ttiellfffsYllrtAtins / I tbd' dot'W1r' .I.ertr.ddidlide a/ruby, I, April It, Ii'1Nk- d ". t woo fllI sad dumw.C gaa a I..4.'IltrulUs1tb .,UHrW-.1t. CU4,M A N. bteewd.od j
!u. Hr b CO.jpta .+ I ih'd Irusr. +
ul pttlatd- r s [ Piuigk
"I .'--:4&; Ib '" Yet Iub. ditobky.
G"ib. f .,. ,....
: Rieelhog. 1O.Ih ,,E 'i iur r 11 "' "rMl I'J''' III '
dv > ..k6 amen t ttiJ iDIMM ta'le ., .....'II.S';..1 I/.J/ I 'A.-auA"TUH"lj""JlA"; .
dli1'I l3i.g f+rrs.re Lr w1, rNrr1r. t ....'11'..,' >>.arks'lh.$r* ,'Ua+uusiDUiwd. ,ji,1U '. It I 1 AdIIIINIaU..w.. !I
rrr r .. intibl'e iW : +. Np isldel Otzt.I. nr .. ... I _Tw t'I.',,, '.1 '. .
uS"j 1...
: '
1 !
lii i1t.'b / t-
hie red S) p'WrJ1/M'r trduIA.11r iAAl iadie Irt.L'1' 1r1UttAL. ,For .i buses wadH ltooarg f1aN'U x *i1tW I
li..l ( :at ofIN tie .,.. .... at I Iq
kyalr Yy eji i 44'ti. rllt'" ..rt-.dWll.If"* fy IY l.M
J<- I.J 4U Jp W4ti7.r.h'e4tI ty' 4i a'It 'yt jb, I w1i cin I il.l.l\iittAUAM, ,, _, gumscraw' .:+tati ills4..t ,U,. UIabttl. r .tJf1' k111 1 i
I++ h++ 'al#a.itfel.q April IH, J8SU jgj ,llklt.i "tiiw." 111f.ttia J'lubaltl.7.ppl.!f! .. ;
&itl tinni'Orbeilr.N
bi '
P Pee OI' htk'r, JJti.tiiew : sI1N61DBLPrb f. EruIwlweerr.,.. +1 b WI ... -I
> :
l1 16:. BDLft !MtaT. .tlbee iJI' .. ,1, +Ab tt ofraor akI 9rl"14Iw
W"tlif'' Mrt''lt'tiJl Yr1r.
lb'rt '
.t JINr&s1'tlaw iflWlCiv. .er/rrir.+ ,Itfl lti'4t.s; *drld.aprr, fit
t h11 .
-llrM' 4R.fJ lfbI.I p..o tlN .., ? .i*> towU4 .. 'Yrlus*........." IGIr5. ... 'tit IOu" Jt. illI""" IIp.N. ,
ttilthr till tt X61" Ls&uliriJ a {, : ... r' .rt.r"l.tlrYill! i>..ia,s.x'r; "-. rud W au 4e lWilaI.: ,
S trf iSUly.'lcpia.w'.tr | A>rin8. 8 }a*<{r '.**rKt .u \J _-I Ire.mra. t3td.la .r..... I i ... r'# i
.. 1, { tit a+elis>II lerbsL Jew ,.1 i4i.oiYb PIe. e eiJUulltil )iAM .tableau 1I.c.w.uaaa.I.nMalt., / .nu i .r.1I.r .. 'Itl l't il. .IuD a" *W10 Nr Jr, !,
\ '
-h
) ,1.I pu p'ewVr wit? I..tev iidetgla Iti$4.a 4Y' au. ,!1 ,'') .di''Ur..I&k..L'/.1 ..q I, ,f1.Arbcrd. .. _aM. !
cI"" ls1'P1 I,... J 1Mlw
"it' .
t.wkr.d J4trlraimlS'.b f"i
.
lit laaNellh' w r ; ".,", JIPQ- UIa .., t.u. t tIi -.ru'111u III;
!
t7es .Iu.4 Ctl r+I4afrI, y 1NIu reObe"yy4lAmuf. ... i J c.
} i $ ith yAraulu4 ll'4a1M ..fltilsinri,1! -! ...... ....,'dllt w tpplV'/ik t' ,I
Tiri.tirrot.rgLt.7. c.i U.d.
; I"tIrr .. ..,.,. .. IM41w"
dlfLf Irglb i i. M Iw Ali 4'tlIff 1rd1 /. I ,., Ii' .t-..BM..lOAi.A4"..} .... a.1t"' ''' "_,It.,, 1" J H..... .... Cod." .rynrfSS7i; .
till MEtt.. /IWtl.M.1Lb.ts.JINIi' I Iiu # t i id H pj"Ii'' '" gi....ae.,. ...,.........a. +1I. j ,)W. a WFktrid..

ad.Ia rrMAlh I 1C'ICiCellt'e I / IrriI '(.... ;.AI''"' of t ..."..*' ..".,.iw. FN.wpLlMra/. .vi.. alwlU aif 4 -,
......,..1MUv _("-,11. ry .: deteMd, 4-
rY > aL',1wN..W3Tttgpad'IU11s w be. IIh r""' ., f ......
taUfJb i aaalguiant.a. 'C'V. .u.. I --I :tTtrr1 t
; \ ..'.IMi
H JOI/1!
U10s
tblI'til l trwW. s4.rwa b W er.tly I.llbt'slRnia t '4 bu. r (Alux
*rnt r a i4 'J14ilgI 4i'' ff 'f$ ... mt!!.I.'" : .. u1 rl J '''' H ,
w.
.. ..... NYM../rld'1aat.
'
d/ew''IiJlfi'irifMr .
"
,
1'm 10Kbip TCS art l
A.ag "JI.A .,... .......
I t't '
Id *.. 'W." .....jj"r.;, Vrw M F,91tMt1 '......4.7i. .
fksl > lttb 1146 DAU 'CO.W 'hi t .iv"". Y.M' I't w .tooo1. ,",&y'i, .' RanIw& $........ .... ;I ,
I ir tom/Ww"tb.ailYw.r54 Ui9 "lia1n.JH o at Ebb .... ...........,,, .' ,,... ...,.u I ; ;;: NII lr tus. 1 1rf

/ rIliue s/U'rORlE Ik aM. it'trifi'tu"' f.4'f ,.q' J" l,..pgW.one ,p't .w a .ltt" ,.."" tM e sly w i
.t dvilrr., said Y Yl b1$ iiiluuYAYCtres 1tHut1 i'N t A t 1*UU eUy'b I.Utelo's.. tiled UM ......
iii' ud wr 'er',m.W k.N7tbal' s bbl t tUiwMsil tdirrw 1Jueisri. del rI 'i : 1(11.f11=1'4I. sod sub f
ft. .. 100 i1.lai t.tEdiWitkdtC.ta'1Mllt'Mlate [ 'iIc
lie .
. +t bte.e$1 ,serestdlwAdfiq'J ..,nM1. ... jb t1fU% : .tiad.1.4Uul1oitl.LtNtltidll:1MA: ; '(1; IIw
...w.J.i.l i .' i A .t fA. ,.ROAIYIIOtl. :d
ofrH' 'fM WJ oMfF rillJlrlarlhwrtReiddtriyNtflC-'l. K'111kI A .
.f 5e.i'IElrsl.r.w .
,
.IIAI tt'b1 .....,I4SKMarir. tdl/FQ uw"r icet/ ,t l q t' "
aWgrwrf r .. "" 1iU11+ 4bltpl.Mr411'M4wII. r, r saesdt.
+
r.t o lIR. ...
ka t 'r.w Ili ad lislierdglm ss 4 t+t a
Brtwev r IPs4..." / "Urrs "" r.t"SV IN4i1 .4e4i .r I I
*.M1.1'a.r rUM1, tfy "t,' 11 .tit Ilfhi ..U I..nf.'I'ueIa.. :. r ,..141aMI t IX .1"""alt.r..... I lil.II, .,11'\'' .
flek I.lltyr.rutei w 'tkltoa*. ilrpp lAUr.1' V. ,..:.. dll. I rues AiUrKM T,... .. 'e' ... Ulw Ibe. VuvN oftlululy1UCJGii llil I J
: .r lr usIt b i .4* 7 1 wMasi4/ j'' t,4ar1M t e dries,. Will 1. U$:.. ibi urge NuIrbsrg. 101 A6idtti .' ,,64..61 .. ., II -" u.A4E.1u1I a'.a.'lbs Ittstl iffMlrJiMlAUfTY
I 'Nlftt t t tlelao.a 1 dqlltlfolt, '1A{1r'llwi' nep,1. 1v r.C... wW be ... t u r* .,. ... ,..." Wni.Muwtrnp't,!,'" t. H c::.d.Mil .>rwd.rtt
1 h a ..rlV rett drl4l J 4ttJO Les $'dr k'r rpt wbio Wa :YAR 1m If!' a" Cru.1 Ct4\ ) .r' I"' ..,........"' I. H. t;{. -- 1

3 jffltt*%& .inrti.11 ie. u v1EI'tclirlt't1I 4"' ........ u......, .....,......trtrarpt.,. !4AJ5, I$y.ru. as. &U'b. : M1IU'I'f1
.
fo.'ddBwviMW Cu, V.1 a bN 7$3wPiir+ ;e .,41. %. i 2(.ftr.fto & W ,..........IIiIWIIori,'...- ... rlrrrlbIrra ; Y .. ..- .... ti 'f'
Urt ., fate f..bf wrrtaar. ..S.,..$4a a flfcIJ;,, a.-. .. i
/ tfjiJht cSy A, O fteMue .CfWfyUj.i tiaffl vm Jr... ,....s.., r ''' s.fllaleeptt.w.w W ie..44. '-h i'....'S f .'prr1j'W1t.elits.tru; /- .
tsar tt ffMt\ I1'ru..frox
%l fcl .< u I Mbtt HKi f lM i s .JUltU" jtuti!;:*.)MdI..aIb.aadl.srMbaIItaegclMlrblttxrlt. ... kAw ..
,i l wtrb i i v- 1- ; fl( ttrd.'I J5' .SIX '' 4.B. !. I will .1'1" j
n MJwlWkf MMMfM t.tii Kicti',?1'io< w,'tMibUr-* lima.r J.. -.,...4... )'f 400.1 .. ..... r "" U'h.U'.1. ************** ill' lk. l
t11dfM ilagilltMdillt1i01i 0elltrirer t roia 1J1 U
iNr .
."ow.., .,t)iA 1i, Uft. : Gln.tti, .. > AA__t.tJYth UturIrtilr
OI iMkc*** ....
1 .. ** p t.thNrW 1"'UWli: =P( ""I sad tIt' :IJ ; !n.._ ij'fM'r,

w .!f1 ., I1 j t, ..':1" r,' nn p_ Jftt.u ..
i *
ri fl.... .
N/i l0iftWltA/'yl d..a.z__ & w_
.li1f11Ih11 .. iM iosftfltdi l J.: i-1 11,'''' tJir/lrt.. ,'j :jJ. .",-:' 86--ff'Jf@i' ... ..
.... td:4f 'JIl "" b -' ..T'r'; "
.IIf..8I. # -'Ri ; '
\ :
a. 10,' i'h x j II.J ..... ... It .i ''' -r: Ajy".. s ., } ... \ -II-.t
It. ; rllk''J> hdId t iU1ll1Ik
Mre11..N.d1tN Jtttr n dUde =: .tit r ;f ..... "ifili .... ..

!rb' KkI fA'" Jlri" g+f""ftM' I...... '!' elf. U 1 ...P'Il1r' Rv

t u wt'U ,i Qrr+ t4.9 U'. Jt II'rt glwaP..I r ,Hsi 141.' M4.rr. a' ..... ......
...,.1Ihw.4Jp.7'L'Mrwl raw i/ 4)aCwI'.IIIU". jbgar
-
Etr4iks.. &. .. .i. ifs rb
.);1JIU.: ....Affl"n *fl/sw ..4U. NuttI 1 .14'ih

.sa ..+. Mvtlfc. (r.s. ,r.. L (. .'. "'" Jt..J4f' ."->> .,.i I\" f 1 -.. Utd.cw..s.NRi 1s..' 'fi"III" .,
.
""fi_ ''' tt '
"* ...
.tteLh lJ J'l '" .
fat rr1.1r roe ft ;u tlJ dlrl! I Ih d .. .. ..
r. .. .1 .
iie I i' d> J.M.I1"'" ..
Ii ,OUlitbre brib.irw+i.t /., 17. to..4 4d .54J Ntwr.wt) 1 ..' .. ...tom''.........,
eftiet 11 rt--.. rIM= ........
71. t :
4/j ;*f : "fir. .a = ; r
iirM } Tta m : tJ S
m 1
. = t14tt11"kitrl' ;

a ..wean
... '". A.fttIJ eo .'7a =. J t "q .Iatct 1tMfN J I
f erl.aetr, ..end".aI..OMIr / rill" .,.. .., t ee =___.10\1 I
r >I ti.Oa4 w .. ...t. ..... L lL.= ..,, ... .

fl,"-ia II uSWrWI ,biia %Mi4krw .

.. ......I.\ t. ".. .. "Ir ,"
-4W ru1.44L-MI l el.tl4 T.. J
: jusiYT sis wtf.IM4t rp. Mwtl... ;.Ii i Yea, r
...>> ,][( ., .. H1 Ir.' (II ... PfM ...

1 ,
.5 57

wi$1et ... ,

::;-g; : 1 etrA+!
'''. $ ual IS ...& 1 I 1 fe.'r' d&' T/. r.o.e .
<' :


r 4 ,",h"'" ,- ,.. I iIl. _- f -,.- > -f ... -- ,,- 4 -. .' t- a. -:;. a.. .... 1 __ :" '-.: ", .I--' -' _.. --.o. --" _' .... _
::::::-- --..-... -..
I. tt I ,," f' ,
: '
-
...,. 1e fIiIL-- 1


Jt

I 1k& ..., ..S Ia 1.'r /, uwf
F r f +
;; jjt iah ( .
1YY ? r C1. + r>iri/tril t
r.n ; ,;
d eY !ul'e i9I +
i Wtlrfl'r 1 't

I >li I 1 tl11}R,
'1' 1/ 1 >liatordq t
vYu4t'.tma; u( .. erNaei i rM.i. I t,
,
tnadii, kIi iMtt.'tFi 4bl
pt r w .
,. Ota r. tN .! qw ;I' Ir.rk tt / Pr
sad 4qII. 'if kr#4 t 7 1$1 k.i1Wi J.J

YJ .41 rrwIlie I .Ip 14 ',j, { a
f'itrrygiC lti! fla'ftr.,
w II .._ A t 111 tdi4b1 it-Rr
'. if }/ fM Ai.1 tt ttktflar
A.ItNrtfhctl'
b Eaw tr at ,
,
'
wld.le let.l +. t rt. tltue : N r wl, e1 i ,..qb Otrls3taergR, ,
'7 d m 1 aw I..w ra ,1ti U..e .M* : !v" M >'+ '

(,r1 t .eN,..dt ae 1 .. .aU...."I' ; ir'I k 3ffi** fl+r t r"hrrrp iii 3.it4N I4. &..Iyf.tHk. ;'1
IOi. Rltl tc YNq..bttM
!
Mrtt t uiay iawrMd UMrjp tcjs -
= .. q t1
on. fourteen IU.M( u *

-{ ,' "". 11 fur d11r.eeau tbII., il.Y.tar, rrM ..._ :u ., vt rF a tfte j ik
)
......WJ

I'Y' rM 'l "sak '.4 tlIt.tr 1 v-c.1J.t: : $ V rt: .lit'r 1t jert at ,Iry r4I rte? 4 fitf

Y Y hINt.M...d .... tbrl ............ ]riot I ite blvd hat t.ws K1atil
rff Ct.q +11 1 1.ifr r Ma. ,. t $J4* dl.tl......tide i '1 te'Ap a 1 1 ref M Na U1 wt.i1 trd bitta '41iOtKdt.rb / r 1 piM" wiI
i r ..lyru .. Ritt.rr d.A.OOGii: e.k1 *7W N mI' wl'atr
.JRIIt. 6MwltttlM141l/dpe, { .. ,
tee
ru orp a prga jat r.Uu sr3t Itlhr lllr ap. M. auu+
rrrlidl/i0 1qtidY It o1w$1to ....e.."'-11'''' P"",. ..4. y idl/l'Ifl eb kt It I eufi pr.r.{ it *. i f l
/ Aid i Ili ir Ji ti'pIIM '+ t..II..4t. .*+tlalf'fr' 8r/a. .. 1 t'l i ri : au I .* 4i { laud 4. rI(
rtlf 1 t Li l 1i'1.QIII A"VN/m.OJI1t/ Y11Ill Pt',.,... .gid4u.. '4 .j4 g1oblli ,,. a .ry 1i s", Qrfd .
4'Kfllptw "' ,'HI"'"p W frt, ,.nut I.rrlh'b..10wiflar.4ye.r $ ttMrt is .v.... d. til. tillr.dn .'1 I ett t'tiiiifitl
:! ....... !{arts, IFu iu 9 by+f 'f IRs fi rt .N', ,

tw td tt t 'f 4 ltlr f'>p ldt U.a. : :",' s 4rJrr o ++tis t tt iut $t1 Haideatt gr t mar ,_.4 e t
Aalhsiutrd lk'tt: ",bl r.ae fW kirp .tl.wtl ttrIppgttt'
A a3uu. to be pew ru I' w Qellt p t wirbr d ill r.t wS II.. ..uN i .lir u.. ut 1..dIUPtU&I.. Y tII10 tilltr't ti 4ja ..terAI1uggTOY. p 4
; iaem.rtliq'Iillt "tflrlnsll tf1 4dverbu "'MrM.Ii'C' p. &q.ll4tc J1tQu.... 1tk1W'&M TUltt't 4fl L.
btr alb ups ttnyUll irttA, (ri 0rtI t rot' ..!. m MItel wt ttUwuiOHuinuu '.u MuipdredpU,41Ae .

. fi*. .. wo1I'pvad..'r'ld4'l 1 tot utdi :1 6f fP, 1++
buperd-1&u.p.I&a&6.> c.I + 0 r !ta !1ws
I+..charj.d.rA4.ltdr.rt: tfdvu* J'1k14 I.i. __",*;"'rsa...., Itt
III N. N ..baiw..t ptIMrpat.tlrittterut '* bidet rtbtytwd rd/. uiNcit. 'iLtI.O.
.IJ/fI\C '" Wallet. w lhr +Iad fd (a;u *ah +
w IAn. rM. ..4 J' t' '" pM'" cJJ.Ud.. ....".. .. .1 t$$ '1'bia Itrge and cu.m 4iuur'h Ibd, ..$W(bY tb a.Y' CT* .+Idl4ert4Ar1O +'I k*it a wi, }Mc1 rtm
'" &J1\4.,6'MIM 1hJU l"ttal! fot 1 ....,.,..rrY1 Xl pN4N4 pYtutur dir.I. .' J1Siulk b.'M 1w' p.+ ilve. .r4MsuJt: .& e1N.b.dilt.ia trl4raatnrtlt Ar M .r

I .. tit,. J J "".,,,.__..a"'CI.. .", t.. -" : .,.u,.,..11I ut1W. mr.hMlrUtptW & o u cii '' vi. ..'..ywrrrallr-slv+_ .. --' '. ftijij. ....
r- :;: WI I ". -J"1 JJ"'d b.'" IhHIA ,..UIII, ...&It ...r t- tIRlJitf i t : or SOUT1JE4LN? 3 AND i
.-t., .. '< ,-. quit; 114 1WUf0\:14.: ...t+rf tlrihlnrwrddeli (dUU1jk.Wl Ytr'itctNltidtsa rR p It.J1tE:

! ..\j"", Iuy. ..g.d. :iH:: Iid'SCt .a.-a. ul Ufll lA'calf at.IIIII'' 1A'N 1 t' t tVl of f't, LM rq- The = mt .h a t ,dal I
Pawl! ;. 'I ., S. ,,.MtI !ii 117.irQirl ....r=not CI..hAta euII. 11J brtaitltlMtv e t1ldl.d'I14tlt1ttatlNlgJla f.fiW'
, 'N .i.t.-: ._ .rtj" tual': '... h. ." .lAf U tlaLWtta41st twait4ublliu _'* ttilau ;:; h

.......iurr'1 i'; ,1:4: ...... .. r.rt7_ :.,'-io-r _.. (grllhpuhr1/4J1.w.fWU. d'bel4* e liSl 1 "{ 1 Ir "'I fC" f; "' J@ "tr 4N1..tlrr
I\fj-t. .oJ'.. = "_4 ., -C.C.U&I..u..tI.t br altar plruuu4 the ......A.......,."" .. i91.r e+lftleitud ardRe4tlt !riil: .....,. ".."ct a ," steel \
*' It.at ,:< .o 1.lIi II1..e....uulffltlu..tlltttttrr.bttir. eroerl elrltary' y, r 7r5. '.? = Wit.
... ... : .. =,.t ..:. .... .. -" ... ".\: .......It.. ttlcr.aSJferhlt.'tt/ttrcNa et bipllkt liiiirMtrK iOr IeetA1p i HIM ewU4 (MI _iy;:, ftp .t Ibriardd --liIt t I
M'V.uU J" ... its il..W4 VtUAr leU r., vI III} wt.y 6MlIr'timpkhthin! TAi iINWOIBthwr w IPUI'.T'rMlhtt 1 r,""Kiietltti """ lit ili I_ .
&&, & 'piut* wwroelrpd' "a'w...cle, ruoa "Iltlttlt .iid Mi *hWV ...r.w arsu. tdleYCIIM .". ........... -.tiI'IIIK8Ir 1elude.
t4 ,hl i" .1 '.e4. r. tf > ibwU,.rlttt.....1y ..,)itIW.." ...1 ... wi ua'.taki hdwjn 1. lip e the l tlt.bIrp 41.r.....I NAI1tM r>trMpt4.f1k .
'al Nv A'isl"' li ':! IN4itary beftu. <...... ( ( 1N.lPe4 .......
tqI$4&7 = 1.4W ..rtpsell "
.
.., ,,,, ,, .. 1't .
"" ,,, .d.I :t1' ... ... d ..
uuiMt ptfuu4t ..
IM .
3W'a1rr .
; 4' i '''''
.
.. $.
.
LIb' !If ..11. 'A.N i .. dry u I ..ij .
t4U' Iritlpd.lla "1" e.tr11 I
'I Wq "" yi.r Yrtlelt ru b.rKd1 y titbprrEp y. i
.\- ;...: Jr. Y i't.: iLreraeUtp1udu4a alI.utaluti.sbay: t J atutd riff rlbleb It yaldte4l, u rwl ps r7 -t ,..,...
A3-IttM
f,15 j 'I j r., Ilwucuuabg4lu. ktura1s blrryd' u4Nr P.aueol., ul *O, 1 l\\ttt.4f4ittF:+/ .pg1t t t, y..+ Jt ..UUtd ibet hick; UAlTEttd I

)'..tu \ :41 >up .. ...,.......u.. .rJl4\ ,...4 C'w u iquor.. .. 4QPt4 """' 'U6th 4fitli.hbtA j do.: Crwlr--e-M+

44LJAuftt t' tt'''rtJ'H' + ..C,IW tse t*wi" &i4 4 t ..lbwrudi.belr N YIS alas fb it bd ..d-keep tea.btratlyuy I pill i Y,4t 43rp.*%Mi fa* *....JJ; ,;. .... .
utUtlub.ith ('urWpa thaw be4unl ...* tdcri oi.ai"'C tt
: i w a ** iu xww mfctt ..*1 .J
.
,.,. ,, G .ad &u tap .er., uy 'be eppheiUau uIwds ens of LIQUUft a rut} Whbtrt4 tO YUy1 being, Nds1 ", $ .
.
.. t.Q :
6i
w 1tf& tr.l( 'I: ti..udftkIf f Ildplfiilri'it. 111 .:r ttideft It WUb.'r. u.t rW I

.' 4Nw .. ..>"i(44 t, 2b .'u, UIlc* 'et""f.wJJ: ; uwc.. ...tf 1 dNr.tdted .budyrd.NItIa> br "' ,4F-flirt. .44
I &Nt niMddf / ry4uh ..+Mtnthrti ,retl!. J bsluab tvrruup .r.rttrtttictiq' -- "I t a lk, '!1 4 tH 8ilfWtl Uu,:D4 tor .it: t _..JI i. M. .
C41a t.barreh ewitsiYK1.bb.. two + p4 LgI19r t t'1. .JtL( .. kyEk :.
.tiJ
tAl t, ,th iN4'U Mali ri N i j lfYork"t ,. .
.
,J eJ rto v..J
./\ tW$ ,. IW! j jM sudte4.....M(9ILwiLt: t' Id(. is sgdt W b.w er.a J.t i .blt 4ieiua t..ta4l/lletapritarea.. NttaT ., } v.
.1.111 ( II. Iktt ucld'-d I. \tHt IUMLnllll'' trill st W J IItt1m brJl.r r1E41".rtv a i
:
t >
IiH w 1r srut itl ctlited' "Aw'pot' ":i>)j'4"' :t, } !.fw ieY'iavlLilr .
"I! 1t. ch, rc"b" >b.-eau; '".t31r tY eNKdIM.tlMrt tel.a1 ry4 ,., \ 1 UUlJit.ff 1If 1 .
.... ......, t !(
t.. '. .. Q.40-.y ., "11"I. ;:MTh i ;ir 1 wTz r.fb..p.gut "-J and IN Iaud, rare b.GI, l luii. b. c.! V ... ---- ;..,; '
"AV.i1.. Jdt. Ylo ( rIN I 04 ......t1 ...;\ Ilruie.W 1h vgse..du.tbeytlba. .(rttuyed, sad lb. bunk y ..fa'U, teas ,'r' 401....... yr SeI1plL -., q..

A,"4.. a..s'II :I >< .J.uw.' .. AMt0l3VtteuQAsa4 tte TWS. sL.SWV f e .. '. f.uO.1t'j! : I Nr ..pteKRe
... Vuudt.url'C.u: .l eu"-.G. eIo4 4e auk Ce 1.'bwadt .ilbiwiiba ... .
.
nt-
"I: YAa
Ll' ( I..t
.. "r'" l'1 1j- "act .IlJ. t--.J\J .a... ...<1 wh gilbail{ud.tit.'f ni i'gdlul r l lrr'u4 .y&a d ..rtM
I' N t.: a J7fif:!! !loot
) I It\ 71; U MJUNa'I' 1QU'o-: e1 fl tt4I' M tutiY4 acctHnpiYysty beta l vop 'll I'd tto t..dt'lil'll'd w "
Ylrfe, INii dlnc I....... Auu uui61I ? p.r't ..tP11ICJf9t :'b.Alit. ....'itiMAi.ii: .li.V.W'1'wri' ... ....'
: t' wjU, ....:sa.,Mot 1 #:yl t Iit40 m wt.Itlti r tu1aartlM:" .Jptel f. ... .,.,*.1',

\.r,4.", w'.orn.'. .,r.-i" >>"t.d I fttl.t #I 0\1 l',IIft r..r..lrt... JJ..,b"!1.l 1.-_ /' aId x flygaj 1 *iiirk 1 ... V,11' ..';; ;1tto1 &;rldcta e14'WitiiW/iw" ,i.iirjiLfd 1o"'Uucb IYliilOIIa1e1'sPi'f'uvD.Jtad : ial 1 I'iuric"'.cU'-1 JtpNNcl...........J.41. .M..Jtid.aiI grp.v': !;-

'III.
) ""' .. ..
...... .A' .. ... i. F lbr .. e..ar1 iv t./'t..I. k lid. chin.Vtb1I 4tu.. i4 (I i
I.tt r Ill b & .
llait &I .
.1'.i..1* ....,i... r y,I .C2..L........r.1Pil. tit un rrtluu ut tierwpU; Iri 4ioI L 1 ivrJWlrpurd.fy Ill !w ..'.. ,
JULY,4t 'f, 'trtSl3 I.J4 3U t"" "lS'WI.l...k ...a 1r&t ipu.cIa.4 r.art twi .n rw ud" u 4 N't -0'1" ...... .. !.
_w';. i. II is' {be Ut3' : '. rwtay a FIz ... /.....i 44a 10 = I
.q" -i &t.t J Ht u. All' ._:,. .", = >
alt, :ul wIt I't! t- "" IpbnrY '- .. ...... *
iladat+4 u U& .ruub. W'.r.....tmIWy.. La ttlabard1dV .b&Fi. lbtI trriMMIA'r ttea' Off It,. ...ar,.. tier!. "" .,. ti.rr .....ir'A1....,4toerg.idp: 4Yr''-: ..
-
4Jl u .. ...: ,1- -.4..1.J( Ii ipIaa. w._ ,.." oI tvt IIR... I ttMtlt a o.Ifdl
; Y
us t ..r9ltuirll httasa ,.. .. ..'"/ ,.. !J.iI1. ._ '
;
"' e D Duo { 14s tA'rrltF t:1I'TdI'I'_ 9
. ........ ta h,;il ...tfltIyY .. 'iJ lurrbdertea.d a& T4Wb ..... M11Y e.a-8..IU # + W.r .1 '

: .. ." alt W .. JItI.Iralinl.l .. lunfut....Jh t..... ......pestleM. wlll t tNjM btbt.iar sews tK cwbehir .('euai.J/iey! ......eN.... .esatA 1 !
t 1....... ..t... ............. .. tar !

_. .., Jf1.,. ......... .... drn.DUy, .itlQ! ---" ,-JAtllrw D >> \
Jt"T.1ItIII.oUI.wet" 1i11
"
semi! > ., y'"si"'" s ) CKAu : .. n.c.aetr .q .. ,, ::{ fi'-
Jbf -
: -
....ts4 aI tow;. ".... :
. u tt44. u uiu 1-: Md.. ._ rrstall. .oft "jt p11dlu Au: ; .

I ti. .6t. Id' auit ; ,{ '..I'JM-+t..op_. t... .14 y ttrt 'taela APEU**r3M&. V.t: b.r. t -1-t f ft

dI'Ml-,. \o1 ,.Jl-h.-tk ,.,...- ., rut cult.'" YloltUII, Pl.yw_' and tgttg4twor pi' Ir. ...a..u.1. ....... ::"
...... Uv" 4 tC '
: t.uwjf&: ;I1-\- t' :: ., ;" 'a L b3 1Pi.C i : .....a& ..QJt.. 1 = II $
.,u t.44r ''a.1"11.. >a1 J.-a't 4.:('M 4IAIpt.WJUJd.wUtbdsYppll.twltb. p dtI 'Ii ..,t << .++ G..u&..
I .. fat A 't. ra I
aM ;
.... bat P mopten. eodpliue +wt &;ttio .4i'
"'+ r tl."CW11 v .... f fttS:
Iw'lu Utill 1 th .
..t1WCe *41 .bJpt ot.. ...WMI.....; : ,6 "
;
t'
... IJi
a SI h r _.. ,. .. ,
1"1 Re rit
.. ..... .' w"l'w"* 11 'J' ; ,.- fi irs.w sit'- r ':: : 1
r-'.. ritilbcil4sdtepl .HOiL8E4tJUi tea ;; ; r:=:=,. .... tu14 silk! :a;=
1'U\"UER.( .. t 1 hlat....,. ...... sack uarr lIiCtnAW". : .._ "u:' ...H hA w i.-. .. .. ____ ...,.._.._ #;
.t' I I'UJ\ A.1'" 6 'I'I.I. _(4I lqa,'.....ltr tlA* .. .1I1f 1L. IsuoT I. MlW V' w
I ,114. A1 \Fl.l J.I.I Pi"....3h11 { cI" ..
_
__
u.e clt.MTJD
J ..A. ..ta;.'titl.t.b: : .;t I1 U.wtIt& ttA .v d,Meu......, fI'":' .!:' ""' 9 }ri ,' t E""f'........4t a. 04 $ i I Iad
.. 7 *' e.. tI M... WUtl'i.: 4lnfkep.ept.btt1taw. i .rrt 'DOAI.E'R.filaCtSs#4 flttI ,oI ....r t"1.. '
aliKSur x1- : L1$1: rmt t+.,..:I arwA .-..,
..'i1ba' r ( UWs POr $- Jei' sash. 4kbW e13tS w 1'Zflb I .
.
u : 1IIt {
u.r ,
I 3fturid A .. ...II6AIdelt na.auca n-i t
4 x4 .< '. U'J .MrrMt7 tit x p plei: .
P5i.P.IltK'
: I"l1 _A..II\I 14 U' "u4 1 4ft u uIssas. .
.e. a-.4- t .. 'auti C = ... f
)
t
,
.% .. .... Yi ..IWl'.Jl.'If.'H, NrP to d o OII 1W AMJWt.r-t Bfalfa
r oet pr.mL.ee aDd '-
slow re .
act "
I
... ...tp..at... ..._A""j '. wUi du.u VgW" tb. V''k1f: )! 0) JUNE. atw j.i4ti *.a41 t wr AIM HIJr ( s a rekeI 1" a" '. ... A1eIet..p !ui ..... ,.
,
... r .,.;., .. ., .: '.:...., t4 ..' .... 'f \" .. Ja },'1 "7.44. I: U" v Y.ri.J..
iaAicllvttertI. ) .
W rJ: U "" H re$,Liuu. uf VI VO II.uj Pad1tor.a.: r dif \': "n : 4Jr... :...::4....... t..... I wgeetortw>a. I rlrr I.J.iII'u'l'k.. Ilalb.tiS .
..
<<,.HMI.rt.waUJt", .... LJ: ,..;*EMhi.Idlrrtrtppda "". .... c.wwu'\; :1. a a am l ratee a.s 4 t4A; .tom.. At'e.I-11Lttt.. .M".% 3' :o.). tt.', a.l 2i{' J
r T aod l
e4 I.tftldlwta'rudrt
e
ap.ttll ..,. !
,, .. ..41.ar .#. INrtA,4.4 ,u.JIzr: ... "tWd ..we
'r .. 3{ .' -c.q .. .. .... }
) .1'.J
.rww. .. .1. .r '
d....Ni1Wd i..lekllilrraaa 1 tfti. .. ,
1 t;
'
tixrltlet alctt U\. .. t
I
rt; .t. I\J. C'Wf\1'
'"" l.bikw I.br..lt'YJ I. .4
\ .' ; d.,..r ,JMIICM'I'Il" I .... tip.. = rre.et! ,:.JJiz11" .1.auei... ? ..._....j.daaifirl); w
Iur tt..- ..4tallU1 : .. .... .
--
.. -MIr..... ... -
'1'\1'.U\ a, h,_.. Jpr. I eto I u. rt r, ,r M 'ClltI' D ; 'i. "'P..,.;" ;ur111It .

l' .11 !""T it... +ukey riI.., \iit.; __Mtt..t1 "' r nlbdi'Wv.r '!C I
-
1 t t .
..w..."' ltltn rFt !iL. w4 rt 1'r -r F'ct.ilr.e.. M4 *Ws 4rriYtud .'flUe. ..Oo"HI
t
L.t r rL $ 1JRtfiIt tMtru a1Nlttrb 4h 4 I .ft" ... .... ..."P., .. ..1 : i eWm.a a :
.1'..... ..; .
T ;utans. ub .i M.. triIMM. Awwrt.Nr lan n INf
I If' Mitt4ri tR'tlekp.i
.. r. P r" ,:: rtialuetwa {
......,. ... 1Ir r-ierl 1't' tr"ill"' r.4 the -' "'t.r.I- _, ...
n .
_
to I.1 .... l '&n 'Naitme aL
!L = y __Ita ...r
"
*( .'t t
.
1b t4diNrIi .h '
f' +b jRl. '11r-i .F.rl i" Xgi4K.uA ..AitIi) ., e sT t w t.N'INT &eo. .; ..Pjt ... .. &Nr ,

g .tun wttt.It ( t IW .a..tdi&'f er thle a b = t ..- ri. 1

! 1 amrlp 1 pt!>r / atd'UAUiJ .... ,....w.. :,' I "' T. .... ria.
A tug r W L ti4pM raaw.'e+ Wwrtir.udrt CM" ." ,, __UUNU t tali .,.,..... tflfC'Jr, .... .rwttpta Ii
a: ti: a'I I'e.e..A.. .. !w. h..1r...... f C i
,, ...,.. ....... 1hi bray .I.ultue, it''Martife
ila'14' ++r+ bqir .... --&c, .pq r1" .. "
Dom:.y+tr '&'UA hl u.-....__ t4... ..... tytrtes Mooa :; .*1, AJ6. &U4jar ... !
.... ","_1"t eittitae *1ti r
;
r ,NhI{ i i *r : ta Wt. be pa.ttlCkt..... \

f rutty=1, -: ..fw..-A."" M iM !KBa co; I

tl t- F 1 .- _t ,.. r, 1 ,
%
I r1r s Ifta<<.w.u..t..r ;

In, 1. .1. iltrlt4 t ..... .., ..... :.
' --- ee Wq a '
:
; S ..I \If-'fAI"tt ii
l !i1r1tlllAa
V let p. 1; Wr11 .1..w ......1... 1p +. .MetN
y aI
: rkt i.wA r. .ea. a
t
elu.el .
h r'I. ;
.-. 4
r-- \ k'wtaaa+at rlui lid traT4t.Mgl h ur. .

k ( rpsi.lq pet t4..r1UUef0II.
U+tiil' ...
tttuil'tr.llrrL R r +i
; gL
3 k FFrlMw
.
a a"

., totI.

.< > tf&a- ** di /. .. ... 4l. U trite ,.' M.( %fe t rr1'li1'

L .


"

"

,, .. : .. .... .. ___ ....." ._ 4. .;.- __ _. .. j
"' .A .
:_" _" ___ __ -- ; :::J:2*:: ; a .::. -" ,-