<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00086629/00131
 Material Information
Title: Pensacola gazette
Uniform Title: Pensacola gazette (Pensacola, Fla. 1830)
Alternate title: Pensacola gazette and chronicle
Alternate Title: Gazette extra
Gazette
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 57 cm.
Language: English
Publisher: Blount & Aitken
Place of Publication: Pensacola Fla.
Creation Date: January 21, 1843
Publication Date: 1830-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida and the Library of Congress Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation: Vol. 7, no. 29 (Nov. 5, 1830)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1861?
Numbering Peculiarities: Numbering resumes with new ser. vol. 1, no. 1 (Mar. 12, 1834).
General Note: Editors: P. Neufville, <1833>; B. Wright, 1834-1846.
General Note: Publishers: Adam Gordon, 1831- ; P.M.S. Neufville, <1833>; W.H. Hunt, <1833>; Benj. D. Wright, <1834>; John M'Kinlay, <1839-1858>.
General Note: Printer: J. M'Kinlay, 1834-1839.
General Note: "Whig." Cf. Knauss, J.O. Territorial Fla. journalism.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055169
oclc - 02704803
notis - AKP3157
lccn - sn 83016251
System ID: UF00086629:00131
 Related Items
Preceded by: Pensacola gazette and Florida advertiser

Full Text
.


.
.
.

4

{ ',

/

.
o

N Pensacola 1 '


LIa..' azet1e.
.

..
a.M .. .

a.I. -- .
-
-- --_ ._-


I.a. '.f / J I' .'11':: I\ \ 1) I': \ S.IC () Ij A ..lANL'AUY 1815 Ao. 13..lrs I -

'le..1 :... a, t hi- s .-r.l| t.i4 iicnU.i; a. .t rnrn 'ne). ..The if "Jill iii 'I,"'UII"", nnd enmh.iMr.| armr'mi -- -- -- -- -
ii ni4
(:CJ\'nIUI' .I ..utr.t" j>rovilii al| fir iJitn'mlion !
rS ,I'Srt nmrr linlwi-l .
j w-.a':' ..t ll11. 1..1.111..", ",.., : .11.,1..1 '! II the pruii-iiHiri ul| tt 1 rhuh" l the. lH rmitlliHsiiirr, t uh i into erTVrt doci not appear frosa any data
muTailord .
..1 t'I.. .,.. cJ1f : II., r. .1 : I> .: nl. tar' (.rtjrml (i,m in- outtr.f I. tics' IIIttI 1
ilqb f.J"U' I ih.:i.Ii-ii-tl hi 1."llf..1 :.1I.ljt'wI.| (\- 1 all ihr (UriJiin. 'lor cuinnirmul. pusI ) tltd.CfIetoy. lIId uerSill wilhin my 1..100. but I nave lessee toI

/, <..!.,;U f a : mrli. ( ) "11:01 IIlIrlh)' thin raf..r Ible' iramt 5.llot, I.I .uetr; that
/ ? trirrtLatr41+. jmlitur. u u ninti i .! In-yiiitd tlir Ilu''f III"'f'I lush uill pruluUl l)' be mjuircd inIlli.'ferllla I prcMiu hen uuh fur the 3'"11t. or she ( in man) .t Ike rOMl**, at
'rtv *-* ,iIt.2r '". 1'11' tN he mrum41.01 i."rrflll..nt, :Ippmul1111u a ,. I....i io aittnlion hate bas been
4
1 air.H4iHC I"U4ICS 1tuuan ( 1'I".h1 thruMill, I i+ 1 ,) f.., manI.IM.. J.L. niuicnptiuri "I I lie Legi-hlitc Council, the annual repoili'fthr ."lIIl' tlurnl. Partial v*r paid

.1. 1 10"'1 1aty 1'1". HUUIWII.MH 1'JIh1! Its,51 It". ..mr. I. 1.1\ | I I.atchic I tiii'lerotaml. Auliloraml lppnq'rtlUunu arrr111aale lOlL
.
5.I' 'H c;"" : 'tluru'. tit iNart' cmn-s l"tln. ami) ( ihe' H'.nK tulh Mil hi .I"L. Tn.i-urcr nf the : liar tlrI'lnrtll( slsirnlc U.,. 14t .,.'aurl In .KIT. au art was pa' **! ruakuit Hlbc
principal : I'pcnu' h iiiditHl 1
IZr ; "I"r,1 m a !> rl Issue ; : *> Territory, fnun .'u Mill ., nl
r11IILii1 > 1'anerea. I but
.Iali M1111"+ "" lulrr 'llfl t'rtrliteIh.lt ( yet nn nl .a.f I ihriu dui ul
I" lilt .ua'I cl..l.I. ul I p Ihr'1'rrnturnl'1'lr.autrr wdarsd
hundred th )
aiii'Mitil nl 'us 1lai Millirient .rn"u-it | i 1:1'1; \i:, I.I Inj lih
MUM thr 1
I Ihtf' on .( II.criu-
"' day liau-urriiHii
,
'hick l1 "'I I 'hl .rulrilf'lu''tfl .
JUl Ihf IHlril-l Itend.r f 'h) I li. 'frrrllury. No .rrct.i.IrHs.tuat I j i. n.J. in .ciMhlc thr llvik I-. ... hcr ] !.? Ui., rrt i and rieeite all unit Ikm dee, or 'Wbatfetnuihttlirrcli
im the Trcaniv .
Hni.Iilir nluIIC.
I.. pic-enl jcr' .f..lr. : in aluu dcU ( the Cuvi .
uU ) rnn.riil
aUjjmenli-d dl.rllstlrI11g
in
crtall) }ha Urn ,tin ( >rlwrniiM dory fur ihe rent
'eM ., uf tht' lirrn.ir). 1..I. nn *ntcriinn 1.I.a. I ,MICrt.ful!, UlJ"f! jJfou"|| | (' Xtlu-ne f'| I''..' Srhitui fund) ufi" nl.ligtiioni" adnntlcd
iliialion lu I IH- ((1441rxrih
uf
.
of ihr
; furl school laads wiUkaa Ui Tec-
prcuiMr ht Kmtidl. ,
Ihr .
'(\. ( itlnr U"'IL ul 11,1 Ill Ilia din ut. Ihr ihinililn. <* i. 7.i nud lint any
--1. the
tI.f'1. |11.fl.um..i r.-Ill .
nHreff I : .,
outI.mJI dipd |U| flclia11.all the
the ire >
,varied .f| and nf
by llu
put lu reniillancailis
ihdHUid fur the ( i sooty, rnjuire
> .,ttor In.Mrit N '
'II"l1 j UIII ..1.1 yitr ic-nrwrd ilir and aininatiun damn, ,
Mill tu t.mr i-l-nt. an Jiililil .rarllluf mi Tn-aiirv, althr lice rl..na| '.. Altrr
lluir II" nrrrruiuin the
iur\rrr. i iHiinJ whit' h IIFI.I : nu- | ap|'oiutrd under lha svvrral nets reJnMkf tu
tine nn r Thenpmiuii nl kind i fiirnuh
t- II" .U"IICJ tH i j ; Min* tmw aniin.tiled lu < | 41cent I
d ) I t> lM'rroiiliJii 11 1Ir rnu-t lin- | ihi' nlii.d Inllu I \.11 1f.IH. i' ini tOY.11IsJs-rtuuus nnitlnnt II pr-rnli d lu the ...jrf'., a report uf hiss, prorrHiMli.. .
"MTj-ion uciirnn .
| | i urtrllr sisal
lair Thr
( .
,
t 1 ...riinliauii,t*. and "' }nu tll'kM/L I with : ,11.Ut ) lie country cxpriiH-K" ul the Terrilmy fur, '[ their i-UiiiMhy .hut' &genl2'.I ihr (iuvrrninint fly snottier act diH IB37 thaTiealauierui -
thealuptluli ulucli I L'itiviatitc Is'oiitii il in in) lat animal. di ivi I-rn" ulu," .rriatrdpIpet the pru-t.lulinn nf irinunaN and oilier and after pa ,
F w.leHHl'. .r IJuiiKren-t
A iiH-ni.-d haal.pptiptl4tld11n Hie Teniif .
c i rttjwtted M eeat
,1m in) Cur iral/.anarucr! with Iut11551 uttn nil) .. the y ,
nircc, nffonnjii ,
a .a '
1..1 ad- 1.111. p.lp"t Ilhrl'r'lry expenditure' *, diningihc '' for their .
Y I Irr1'1411u'h.N-11II r a-mil ; 1.3.1 u y pu) trust, l' had s n!hll nUl .
a< eiit- nf the liink 5.l| Ills' I :nile.l M4ti U.,. 1 1I1I"'III'ttaI. trespasses a &a7
: | ilnul.tl fenn
III I"t i> crtilil. irir, htrr\rritd] the, l-trrine | .
!i anrt*' 1k tir liapj.!IMand pro--nt\| .aaall.5.l tin. 'li'ind-lmljcr-' & t rfll.I. ?:prrl a ,prompt ."tr-f.iatin h( thrirliiiiiti.U Schuul land' wiikm the "f" ".,. nisi au .
Mini the' | kMih .
l. I .11111' 4rIrom \ i 'H.'dul'( llu IIBM ...d lists n- .' thf xainc :iia; I '1.,- UIII ,, .
'Ks I '.. ., -. 1111.': h"'Ii'I""tt. I I: .frl 1"1 I' u LIr.' ih ) have |I.. H dii adupt Mich neea.utra an br might Ihint
.111) rl.dl.t "Ial ..1"11" III) I'll- / "'" Il IliC I Iiii im n ... aat! ilif ..uli.jitjrhi.: .
'IIIIIa1'S.
H 11..a-"I"I""I' li.llik.ll/ uill .
I IIUII.MIX | lr-.1.1'.1) "
'lilt 'u ah ,, ipiNiintiti all their '
i4- \ : "ll /slid.al: ] .
..,' I. ii4l| | ," Utlj4rr ., !L .. r\.i, sir "proj'er ,. uhtain pus.e..wu for Ibe Terrjfter -
S .-4UHCi MI 1111'' |1w.H-r li.i ihr i I.".I.t"1 "tlllil ) -m-i i 5.h n.n ) uhit-li m Ii.,5a'.ala 5 I.n ii" j jutt "II..UIC H theiinr r..I.f hum ) ear. I. i"H". Tu .".ud iiuihtr pioti.i.ilnafnNi initn.li ). of way HI| tin '0t runicluliy occupaM by
tiid utiba53.l/I
nil
"tt'hl i t"'f, : c.1 nun rtitr : "Hunt nl .t..I.l'J 'U cm h.i. tu jn-iiU Ui 'alr: iniiii tin 'I. -lui ,
lutiJi .
s 'J''L : rin .. .
III iii. 'a6lllr jn-tur lu U. nf '
n t'Iii.ataw nnd h the
- t < N..d o.tt. our miy our, lu aue iheiii fur lcmW
.
ui I.UII.t in. "J"U. .uJ o"'u"1 >, .1 I; f.ti.iu] i.nMi; !u' 'I..t! itam.id! furani'rii : -. ( I ll, .
g I4IM4Nrlt: } "MI:11 "Itr t.' .41. ) .. : tehll/'as : IUUI"lu" l" I ir-piclfully !;'r-t ihi "j.inj.n.ty : one %*>*,. ll>4l4ufiUr two U. inralseexJ
f.\ ". *ii7in .I.IWt nf rt'II.f 1 illun, 11.1 tau(1ct iie! lacil.lic-di uiinihil li the "I l thepcn"r r f thr (;.. I .
J. $11J. lo ) I.I. ]| (
ae'I .1. /.4 II r5.I k. tl'l'I""t ,rrUU'lf.I! j l'Ltn: a -oiiiTinti, ul iri ruly' ;ji-rin-l ;:!( taute rtyunelhe'freusrrrtt.IUake SJ ff!-
I' *' .I.Ii i"r aUt.; ni} con-t nt "; ".11' r ul the ,Iii,. ""Ull)', tin i.thri $11tn.S tl Ila.IsItlUam The n-purl nl. iif, ,\"'litor .",." lulance Cli the .,
b 11441 ra"leNu1 : M-IIII, reipxrHHitf o15t. lit Irgjir t hi tbcnt tauk
under
) < ; in pill pruretdmi;*
i f i"t1ta! uimd
!
tu tuli
; .i.iv
.! Itnl
j jiifjMiiirjInlit j N' ihr
Ir 1 }
ilN'rltll4 1'lat.11rs. pMrlraIs. .tl. jH.tiini.ii injuirri u. un iniiitrai ilue lii,' Ttriiinr) fiom runjrir- I thus ,
i I.' P4MCl 'cI'U"II' liriLg >ul.jcfl In Lice miin bicriitivr annual! to l. cuioni unseated
I, I ), li-jjcviiij:, I tlu, thai Ihclaijf. -linii.d: Ui.iMv.tcicd thai ) ,
"I !I ) iim' a iand l atilt; .
&!.'kLta : r o itriimuniitiiig lu j>' di.italii'UMII the
.
: nl
IlIriricwL 'i u.t..I. t."H"IIIIII"II.I a.idl( !f by him loihe Leguaiie .\. Tbes
It- h" d<.rN Jnu>l ,.1,1 *ctk> rI.*. iii'IU I I'a-.k!: unl not tilfiuJ a nn ni.iiiun L. .,3 t-l/I.: 1 irTl.i
t t1NI4UikuAtNan, ia 11".1 11 : .u..11" -r the lit II'!r Ia! :' nu'ut ur .1.| ... .
..15.l1N. "I. ( ) | | rl.unMitu I ;! ariii arc null III force, but I regret lo say
4r Itji.k
I the IK '
I tllw W. ... "U" ""tttu'' rui"I ,1"'I..J ,n| In' lute sue) t|: "pi-iv .( its Hjk.ii.ltir. mliiju, .ilr tu .1..U's.1 .I 1..I..I. ull.. i-t ti ) i ar., a in! f/ti out Innhi-r' .It'lt .r.y ,1\| ". i iHi I thai Ihr tie have br*. Uuper1 -
k.\ ) appear' very
\t 'i iri>piiLl IIMIS. lu the ilium ilc i .. Ihe r
au. "ni| ) tnunli aim lu I''ti HIIII.IM nf .1 .
llHII ) Mara /1a..t; r dllai.llii-
't I ,
.": !. I 4 glHk-fal I..h. Ult lining lhalni.r 'IUIII."i !I 1
-.11 4. ll<' ) IUI..prUIt'nrt lent e\rcttlrd. And Iruiu Ids iialars vflheilnti.
-d ami rdiitidiUi. tit 1.t rnMje r. .|"...I ..,;) C.litn 1'iiiitor)', I Iii.niliniiU .I"I"iU: ..J .lt'I.I.(UK.) ni4iktl. & .il h".H loi. Ihtir ':Ii.-l" ..f, ...nu I.1", LSesillrl.l, -nltrht.| The' ..uM he :rl'.It. : .| ( ) .
nO ird ihtf
lo.it.i.ii) ) unpnitii the I-JUM nn > nn 1'rra.uret irhoafr
I I!lie .! IM.I; .I| ..1) li. .s.Utt t"r c tlui.: and nt.ui ,: -uui .1 ; ;I."ill I |
4M 4r N tl..14, \, rMlU-'- "f'ut.n I.c: ftlq'I (1UL51llu' rtt,3.IIair .u1iiiI. ; .' I .all..a..i llt'"IU. prudue. ( t nnf "1(1n( 1.tu lo. tlt\ .( Jan .1111) pruiit'itid, I.| ) M ii.nunuutinilI Sillier, and pn-wnre mu_i nrres"anly be al
tie.i! .
4h ul i4itrt' |'ii>"ii'cr. tact I ) au1 I..f.ci.' -ii) *, e-t the pru hum the C. ." HUM nt nf inc I mi"l *, I nio-i ni "IC| ,
I.1I tui unrn I.. 'uilr\.enl lUeieiind Mhi' Lilt4": :: =1.. h.iit4.N, arat.stesI |I.f ,,uriaiu the' fapiiul it M aim. iniNhu>ible tot bin
this iir- ) c'l : I {.I n Ik nil'h nit'iiny .nn.thtr ( liar tin' .,'11 u sad it *4iinc da lain.li: I IIul -
n"in IM rlJrnm U..I. *' *. for
fc ) (iilinrinrni
I alt C4. i ... iIhi the: "tUf. .h.r.1 .:.11| hint: hfi.r, !I I Ilu pat the' attention lu lurw. variuu* dttltrv,
I Wl 14M**'. 1 **** HT4 .. U| lltll :&'! m .i atuM I'.HI lie* j tatrt h.li' I .cr.eas '!LIam5-11t'al, u..iii a11ra.r .51d. / Mj'h: Ihi* i-xci pli'tii, it i* nut htliiit.i'hit i l.ir.itinn coin
Uu
.t.- "I"hll sills the
I tt U.- '. -I.d-. I hill tini dulir5.i l't-1 ; nature nlnch. their imporunce h ..i'.*. Tltri
'I.
4iurl- ,.|. 1' Ml... | ,,'Uf.ill lllS .. itJ4.I I 'ir"n.lt.. hinhuuu u* ilnl lids lilt. hae r fi.1 xtiJi lei |I.r I ih/ni! fimn nl. "ll.i ,-Meri n. I ..m u.ji.rcil. AmAIIu..uulaJlleeurlheal..el Wiiunr
rent
int nni
c.- 'i
1 ; -; r.t! "..I) ||* Jb) l.j.a.... t.1 flirt till T.nll"-t \ 'I!..i .' ii4 >" t. r iai : '. ,\ : : .I. due ; )
IM- | ?eti IU i lu IhciTrust.
a I'.. '.:rulu"l Id' ,A"4.' i a'.r/11: '11tua.a : : ) ( I.ahl' .|. 1.1 altntmii lu lily, *.I,Jr..I. and lo n ruinn.i-t ul I the rpatlLr fctiuuii, .. bowu by
1M' ) t ilikui. i .. 'lUl.. aliti It:5.N ('\ the'Ja I ihricluir i''s
d .
HIt | .
M'/U' IU-t4-M tICCOir } it lu14mM lh.it :
.I.a. p'i'jM '
.41l.llt.Hr t CU .IJ'j''a'.a; |I.e niat.t tj Cu.: ll:-- tli.* ol the T.c..u..t M-tuts to (be
: ,
la liar; tiit lialik teMirl|
Iee. 9'anl. ,' tfurirl1'I uo.r f'.I"I ) art t I I: 'I milall.I. t.ttal i i.ti-i' |iirntt nl (Nan r the i> KIIIIO. cunmntd iu'I.'l thiniiMl '
I.5uH111I.N p/aNY ) 1 .I'ln ilr 114 ;, of
It/
Ii.- and
'
1 ."5... 44lailr i til Ilillli-l ill .Ii'i'i".r::4 North \\H" II.tlllJ.e 'lalmr expease
151'U. l p ) tilll ItlUlll 111a.Iet'r .., Ulllkll.i ) Iallatr1llil(1n' I;.-1 .iiinti .1| tin-- ." Is the
I" inciia-c ttnn /lu
set 5 ) .. '
'f. I r .. .U lnUI" t N. .. t-f '1 Jiiui.ir r'u11-lrllrt a I"'II'I;.-!r at willplJCP mal.lllllhc culltciiun, sad the .s&eai.C
) -
.
on n 111 i ui-l fur ii .
I rtri I.t ) : iti ui i a {.I.IJMI. .. Hut II,* 1 v< innf the Ti mnnunt''!
.Ir/4ut
e.V t I pct : an
I. ; I
.J..o .rlI. 115 lac tlreiiiMi
e.e It a. ur ainj nn tvhicit it a nlu II'.S i iln. nay 1':5.-t ilit.l.lr Jrtliil 1 cnunii) uvi'r which the School) lauds ate
*
.
1. .Sal, a llrt en '"'h' .Hn..u. I i .L I UIf.4i| tin: cuunti) --hiiH V. sib I ',' t.r. annual rv, iidiUI.r, and! Shea
The
.u..w.. 'U'i'f j j.i piiiNir.| nilersjlb
4 u... d. 1\: ., c 't111111) nl. pnnulirit di' N'-' il, cumpiuinjc every ane-
L.U 141(1/453 |
Lttg/.1au.t' ..I.|.. it. r.u' I. i.,ni It| fi.io- iliiii'ri.M,iiV n( 4trin J.'cai. m- .r.| !Uiii'ti *.i .ill: j.i-t "l"'mind!, .._iin-t the '., : 'hi-Utfttl'i.u t .
11'1" .II.U.L I . Ilir 1.&U" tlicp \ -tiii.tii'tl ul tiles km'1, tu rite in' 1't- Tn i-..Irn" U It ( ) I
4<.iMit .111' fMtMtf .ft ttiil :in ItiiUfe a/'I i- ." .1. nn) { ril'Sister-aa.
ike
Itl'| ililfcrenl of
u I I"I"U" theist I nj tin* intir* t I ni'lul t .II'J" I. n.liuj.r I u.oirMiiicit nf whirh' iniucaied! III parts
am i: anal I
'"', '"; 1.a. J .1 I I"' 4'i I. : Itt i tiai.gr diiiu-li i m.iijt (or t.c: |>iir I !. I a JM'II I"'.- :.,.J CtUtl) ) *" tit II' (' .
H' .
M I r Iu4l tin-llnik Mill .hi it rU' .iUe: ; f : pri *IIt.aUtr| if tiui.r. than ll.e 'I'rnltsry in tract uf "ecuasa, appear toi
k "I'1".1 "I I &I ,. ;'..1.,. .,. "I... "- !,1 .11 Ji4-C4. ,| tY.l... ll i. irin tail. ) tin lute : 1'.t,i..n M.tin.lit I.liii.il IICl'.'".. 1'hCC [ .\.111.: rf th,> Iltrrrul. tu which' the ulli i render il tutuI iinpractirab.'e: for lb.I .

A ..l'. in ;.., .1 .*..:..a u.a ..,.. _.,1 b''a 4. .411a'ida- in J.Mt I..I..L la MI.iin; luMlit I .( ..: ulll.| | pi;.iut*'i t.. Mil lit* ru.ji at t.1 t.a ,iii\ ;-wl"u: *if llic I jen4.te. 'Jt 1 ,,. I. .. at' .f be e11..I'J. n- 1 TiCauur tu 4.-iforiii ll.e dunes inquired ef
1114y
1LSA'4/i ._ .. .j I : ttil "U:"; 'I'II, alfl rrttits. : 'Itiu- IM ari l iiitikil, Mhrn it ti Ill mniininiJ *r ,- *.| '...mlAIM .! |
'
iiril t | .iutrji!, :1,1Vlli. '
.' <. I. hNa. I[nil (Ills: : "-inli.irriiii nt Mhieli | ) 'u' .. 'I 1 .hi te .ire li u riiini in the catalogue uf : him, fit1'.cr fur the tulle rt'Ual ul the rt-wt
1I 1..i.M-..,..l, sal Ills I.'t'5 1 N't4taai 1111a 414) wql.1I I s iir "p'Mf ; and nv -it*.|.| nut las .!liT niral5. i .. ||..|, -J |.:., .lase/.;a: I li .... I ,
( hills; ill calf' 53rr M hint Mill! slur the 'I I cuilnr ur the ecwiMHi oflftpaer
'iiinmn
t.i-4 limn ilninintu i Ijiluit' lu .1.! i MI.No.MithUn'iiiji ; cl.1''f u in inv ), pri
." Ir: I... ..... ....l 11/Il' 'i 115. ni4 N-icily:: at.H-4i4u.. aii'lilmciill. I I. I' \ sipus l, tl I) all ,.r tl I.' ; t
a 'I..r} ; "tify, the ilc-trui ii.in uf l.i.niaii 1.(,- *. I Slit selour recomtneod, that
liar 1u >
I .iin.it.iil ol Ii4 ..
rt: I J"
". M. 1 la..4a ... a.i i.rii .I ) :.lpJ$lit.* ..,. C'rtliMl tuI'M Its I. .
4I W,4Na : "
4 I 5 a..Ui ; ., Io' 11..1" 1 an..h'r : i i: ;Ill .ilnncniiiit, jd ihnr an inuiv uhirh |tat made by law tu plies all Ikestr
l %i h4. piuti-tnn
,. "..15.4I '. Mi ""l .--ij-il. U. i4 tutu lhn 'I ra ..t l.u& I 11. u &aul' If.t Ul .s. I, Imli 1.1. ".I' hl ..) ..d. 'fa4! "r"'i;. *... 15.sal
" I latl4,1Ii,: i | ,' IIKMl'lf' JL'tiIreult.N.i.i.1'! : : : .I I I''' I. l'f' I!i appiuach' so in arl) lu llu. dcf rte ul nun | h nd-a I''th' the -ixl."t i.th '>. ction and tkceargranud
i.tut icUn
*
usia1/'thin l.Itur
C4.nl.-r
ikU ui-iM4-. ) (4Iltill i:* dl lAi-iiij ": : I 1 i t't. .rllia tll'III 5.t t 1.sar J I ttlufb I I .iiii : > lu wit ...... lul iliihn.lt I fur the, of a
'I'I :i- u< L.jti'i... ul.uli nut at liii l! : .1.1' tlas4 ,, in ) n ri r il by nn;;ir># support 1
.
'
41.1' !
.1 I iiniu
il i r.\
iooi *
) '
"u 5.5aH II giua./IN1Ny c'.la : d..m. c\j; !" I'
.. : .f them : 'l/i .ll-' Isits iiicie I'llMltll tin alld Mi. ol L*. under Use special
i I l-riiiufi. n.' t "I'jU'Sti is iHMil'i4.,. I HIMiVrl hiss'-l -tMO UlUII" ll'i tba.4,1I. ; cliailer! mmther li.tuk. .1..1 t..tllll"P .lltU .,: III inI >cmtnai) rnniff,
,
41W ...: ILu'I, I CaiNJ Ia Ia'. a.t ...i"f lij- fluC114l''Iii 'a stilt=, .ilii Jiu- .ju.il..nt I -inrlftiiH" 1-, \\.1 ,,.lli"w.I. 1 t'. > .*al .... 5. ai.d( I.) the a-r.- I I Ihe J'cn.ltll .j.l..c.II.II.! t ) la Id.-rotjcrrdtut'C pinliriitni ol Hit county Court of lbs dif-
a.I *
rli M'/1) |
Ir..I. :l ..r '"1'.atI of .ul ] 'hi b the laud. site*
j 4l loin tM tu three I ICf I stet jiui tat j I'r arts .I : Oi-prnpiMtionii lu thr ntli: rci' i ten-lit cnuutie in w are
l. h j-"i 'fl1..MHM ter theta .!.'.riri'U- IU..It .1.tuUI\.1 diiit I nun .-*551t1p 1"'r I, ; I .
tu-iiiCr a i-iti.|.l'-ritile n it ti'ic lu .ihe Tt ,- tu I lwr .Iif iiiniinllted 1 laud lhal t1Hr H-eutirl. uerr< iiirrd ., their
1I ,' l-** l-4 '. .lU-M J.. t. li.k.nl.u .. I 4a!t 10.1a I'|.. 'lilt 1 fXlill. .|.|' \ i.lUijtfittl .. ..t/rdrlul'laa..a. lee.it'llr ,.I.. ; I !, ;ptnicii : i n |iiiuij ; ] ,
larrtrll'i1
1 i \ .. | tin- Si-at. tl IJ4uk .. '. ..'..)'. I uiiuiimill a tii ) "I' .1. poj.ntjun j 1\111.1 U1111 .11,01. Iri'in Il.l l'i-t lethal cl i II lirxl trnuf during the present year, to issue
Ib .415.14 4 tail pf talus? U"'lo). ..M.. I t i III .i''' all} ail :Ltlrti sit-seat I 'u i
!
(rum tin- Jiuouui c.1 tl' : .4-tH'55..'.. Mitii.U "I'| ;'rr-*lun nr injii-iicr( lu the IIIN1171arrit! lii.iujtnl. le! iineiniir. i pruccf lo the Mivrill o( their respective
I'UMiit n '
rftdil.4tr ,
*, their ti* crr "pr Jlt 0")1 atwrit I
IiI .. .. aaad t'urifi .liui, ultii-hiui til ia-il)' tc ..ua.lli tJ I lilta a'n" 41. .h .,, s Itrd rut. .all) lute, in ) } irlU.t ,until i'"'tii) I '55545, II)' Mil>:iitnlii' ); ruiifintin lu hard Uhnr' :Icountie*, 10 dispossess all intruders ; UutI
Italh S. : tear h'
e ) 1'
. i Ui" f il .. : "- III I1 :'.' alt til- .!. fnilll'tl ). "d' ,drum tIe t it 'I raI lu thai. nt the mn"l (pojiiiloii-. 1 he i \li'nll I.U Mirh ra,r., the certainty of (puiiMtiinrnt. I they I J.c authorized lo lease out the Lacdspedictil
i
14 t L .t ;' ; l :. 'It pSi ? :. ; t I .. i" .
.I.t alt a
.ar ,1. j 14" .. .1". t i If !. -15.' Ill .. ; .I.111' 'aMJ. u. .' l: kt.t. .1 I 51.IiM ill"V!.. .1.! .. lIsa >o !. ....I. uiloiiU un Mill (tasasesis t.i ,| M i U a. the end "f jui>ltce and l'UIll21111) i f.r almlllnS period. (.I..1aJ it nrned bsezI -
'I t II. L.l. .. .. u.4Li 1'b. .. .. .ictL..talu: a tlr' '.. .N' .' 'I I I.
I """I' \. ., '. n'a"I. ", .l 'I 1"u .:1': I. Irrlaallit, uli\ Hi'' I.iml "a.., I Iht ) IU.I a ,lieprnniuled. I ;) to collect the arrearafes wnkbui.iy

f- < .{ 't. .4w.;.e.. |' |1"| |lln.., ''H l.' 1 ....' ..cu ..'I..tllti), .UI' 41.i. .. !. .L .. .ub. I' .5atl.tlau/ ..... alas'tell I hoi .,.- ,..\,1 ,li.r the "' t.'h'lt ..- I I,I The Lrt*:stirs (',".* al!, ''Hllitt list I then dc due, sod appropriate the proceeds
I
: :
''. j .: i !t.IL wi t .1 i' .. a tt Ith It.&' I' tit tUC I a' .
Il Ie.I
if I. :i-:.J"L" *,i .1. U ttrt rCH--*' .0'" II.f.. d. ia.rut..ial .1) ..j q ?..., 11.n "U lie ,1.Ill 151 f. "r"'I' ..) ; ul tits ''','lu'IL. Ta. ) \:1| -coii| s( Its I W, .ippnintc the linn. Mil- to the eilablisltOHrflt of ,abAte

. |.f.I'i |,, ..ual Ut.h aac .im ; '...! ..lllr'but5-$ Ill) :ni. !if\c U.. l jn- .L* niliiii ) in Hi-He iniitii.l' I 15. t'\cmpttu'i !!1! lum Martin, Jud,e u( the h iulhi.rn Judilui chouKAll

155 h : .1 l ,1'fff I' r.,,v'f hr I.)SNN1 "': Inf. ; ) ..a.a..ut Ut/Jet I4t1Ct cU..u"I.,';(., .' .at .1.! -, ,..-.. if riin
1. *.c* 1: .-. a.t "uuM .." 1J14 .a
u""' ...r".. \LII I Tt.. re M ( *. *>f ihc I' ul<"4 :1.i. l.url'ocl'.1 (I
..IM.r. .
d VIt ... ... ,. .I h I' 11.aL. rrniiiit ami -s !a.) iuJitiinaH.| .\ in- u .htIII.c l I.t-i-t IeUtc I'uundl', he tl- has nisi eimsidered ihr lease *f any of Ikea
uttl iiin.ikU Ult.l
Mliiic
a"fl
5 lltlats
a. I a li.iiikii.4 Ita- all
,
The ..( tin >
t
-, .
J .r .! h 1.. ,.. ......'I I' .. > ou.ucr (.lf(. Isa%uratrr "'ap/h,3 i-iiMi.r; I' ''luu.I ir ..Mlt.' 1 I.. eta r rA" '. I\nke, drrite) >l Sushi f tci) I I ins.at imni-diili I) npnn the eiceuliun ufllu 'lands under the p" i.. W lbe std :./
n4 .
lau I ',..I : .. u .& ', I..a. ; ;i' .. .1 'Ih'l'I" I. .t.JII.u$ ).K.rM.ilt'i.: .'I.I.I.| | : "I'N""I' .1.I lli. : in .Mi: MIC n"I! ', AI:. .unl; taon" Itialc ul' I.dl. he sUl- ', unpniiaiii trust ; and" I have reeeived a ItcW, obligatory, and that tbs iaamtiea

a.i cal. ..il 'u' aa"' 4 fw/ ..... 1 '. Iruiu ,'III-M..:'I'., hind, uicll .11"i' lll.llli.Il| ill.. V4 till: III
:I .1.'U! 01'.. d45i:'., I \J4 II. M... .1 .. tl.t: .a.I. I iiitviluu. ." !.,r "I..-.. tin > hur j."-..! .u : ) in r. n'fjnc)., and ut Tin i.ni: ) und I'.. ord. ..) nciijit-nl I'IC'' tint' he M ,ill "pirpared( to uhnlll for your make oiher pauses lair a shorter period.

4 ... lluu llut ul 1..r'ct"II 'I .il tiiiiiiii!. Mould Burnt the I How far ihe contracts made bv tbe A*
r : rdltlsry -.1 nt- ; ad Is! ch.IIJ iiiIw' : tn.hl fiu Kirulcr 1:1' cr .. l.4u crr.tJ:) .I..a..1 l ) tl'arN II1 ilpio. ) II ministration, ; preeni 'f' .iun,

.. I,' ...% .. S.t', ..J'. ..:1.i.irrt. "SI".t I.i'-",'.f (.t tinI I ,..... II .:L. It In-, I.."" % -j j'., (llir .)! ,J.fv. ) ('sail/Ut1.tn't: ul. lit S- Iliinoli .- N111.. .!, U. -tiliu ictii. toil i I..) ihecurrtnt! ,;,, thf. ri-nl! of hiss litHir. Tlir general plain I II Kent of the Territory with iadividoals

t Ii! II Idrhl tier nr-.I'' II :.S1\ (I .'r, .. tr\ >tu ill .iiimril in iiicui: ,llu. n ., iii>I. fai! ti"in luuiif tiit.'uii I I A.;" ll-l hl''t'! Itnli lllllii l.t. I IOn I alit I sir nrnieni nl the Iifferrnl( ut'jctl !!!1 for the occi'paiic) of theSchuol .lands, rosy

J.IHCi, !.) I.! .". I.UN. .. t1 t... .ail wtiii Ii i.i it f< Ji\! !I.,' :1.1: up n u.i |l. i) '.ra.'.. .ii. (hi -' nl )"- as i.. '..1. rlcl';fl't, hiiMttci, I .Jinn il I, cinliraiml in the Mink, tat tts my tnlirv be bus ulq, ia legal quealiou lo be decided

n -\;;It I.' :!: nu a5.-: '.,::km:.., % jJ .hun. III- lit f art I. &t ,I I I..ll. t'ill. I.. .i'.'IUI III..1 l Mi !!.1.11'.. I"-. II. .1i. .Jail t' t ItllllUl: .S! Ui.J I ..ii.,.I i hue tu int ,u. the' pailri.ar| : .i"'U' pintuiiuti} ; ..,,1Ir..' lice I hi.h iiputatiuirnl by the Court IJal w ben a rifbl >f

.! 'll"s. !. r 1I1ak +. -tt':. ,.4.I I t' .h' Jl ll' :) I I:Ill 15515.* till 14.o.1f.( tlllll ..1 5. v I> Lisa. tii.! :' i4iii.ii. ......-,1t' 'itt "|*.,' ..| ii.L.> ,'a*...h\t Li.i.lies I, lu (Isle l Jine! .Maitin. for tali'nt aii J .rloca''b'l! entry I ban accrued to the Territory ere tulihciVbabitaolsof

a .!uli< I-r, tta.u d, i at- l' ;t. t 4.t I" ttai.4tikl l >ig n.HIII]
.o..t.4!:. 1i!. '' .. 1 r1t..U) a..S .IN:1 ra tU4r4iit* .il. liy il. 'Itii'tujy. Mm-*. ti-- -YUaif ilui a' ui'ti4' ,.( .1. ,.t"-. iii-i the It I..I .-Ullln, ic-jxt 'llti Jy laltl.! b) lion lu ) sun favuralilr rnnnideraliuii. |I in cou 'iiucnrr| o( lb* want of i,iwct eo tbe

....S ..'.. ."S14.I: .. .. .lula. isIJ a1JWant. :'.4. i..-t H-IJ Mitntjit-M >ii tin I.r'S1.'I1rI MlKI..t .... : : a U ; "'1.1" a lri.; "11ti lh A'M ij4.jjiri-. I)'I: Ituni &lltll. ni 1 h ui ticiitid a 'It iti. (lulu the Scrre* 'I pail to( the LeguUtive' Cooocil: 10 OMie
.
t 't.reL:15" ': it.l./ .I .:. .....U) < '.$... tinr titimiM-ii "n 1.1 i In. *.! 1a: < -ritr '!| I)' 1a: tri.. ''. l*. ..t..aatla. ai.'l.. 1a' J: **.'. .1,1 lulu Ihh 'In..fill) ni .:icuunl nf .the tar) nl the Tri-a-iiiy, 'inloiiniitj me ihuli say tidier ti!
I Ila'lltba 1111..;.1". 'f.. ..5'-/a 't v|. 4Ilir :.I.C..1 1 U-, Ids ..i.. l.i.'llill.. .! ... tl I ..i. : i! .a.!. a*. .*.I fc':.. i'> '. .14 .., .! :. "...11. la\. ..ii at., l..sLl tn .. ,It \d. he.hll.*5u1'a:, .' lilt!. '!'- ''>utiniii Iii Ilir ;piiKtit'- fir liepiihur mti nded by Coujf in making the griur .

'I'U, finale.. ..\ i i;:_:all" ( .4.h ('iu u *v.- ,.. I r'-u fi.'t-" '.> r% .. ui. i l.... \1d r."J (nlilip- If "t niUililll -I" llrr. thai''lui' h i.iii'!" ..nionj list .I.'n'ut Miir: :'indi, hat any other caue wbaisver, yasis-
'
111'11,15 Lulu, 1115 4.x i tit tin i... :tf w l U.< frittatt-, 'itm tun-I. .: u r. ca Itl5.: r'ii ; try') .nr'i"'in- 1 : 1.a the Cr.nl T-iilal.. 'I'I I intone- nod Ibis Ui lit,-t uf Cnlutnl la, i .ion .a.III.kltoe l iitiiiivdialcly lakeuby tlOrs
:
trprerclltallr' .. '1 '1.' .4fl t'A. :. Mi'uli .' ..rll) test: : t..II'.1 j n:., 4. t I j|! I l."I'. I.. ..- fat, .4- 104Wt'iil.; I *tc, hiltnpoi :' .! .4. r' tfiiUi. liom .-.11, nlaMtHni 4r/aralunshl the' pmtuioiM ui the act bliI'linjIM 1 I rized agent, ."",. to preset

lilhd .. .\ .1111 .- .fit,. ." Uu 1' ..illn'C ill* Ides I' : .4l ll4 ...pl.a inin: th, -l ar m ail iiun .. ihc taunts lsloe fuitker .e .aa>ddamairc.
,.I.'tiJ h ( ..... i
.ln tf.1 V f'1'I./IC (,Ufti. ,. .a"- (au.'hulll'' niii' |a...in hiiJ, <4ii ifuiiti ;i" ,.I 1 u. 1.1.' .! .h.' LU'I' it|( Ullllut. 1\11 lu Dial n ,put.I'd h" ) ail t.lhci .llt'h"I"CI" ate ; her, I ISM' Ihr ,.rol"'liftlillt which, FloikJa1M '1 be Cnun4y Conrte-coapptril

Itic lite .ilifir ilt. fur .., I toniy .."<: aii'I HCiiUt. the 'tniiitri; ta( U Me Iht the uf Judfe and Justices
I.'r, .n.t l 15HI..5.d 4t4. U. r4raa I II N "t 1 1 :l' II.l 'fUI ) h"1 'UIJ"r | enlilleil. amuoiit In vuiii lint a prending cottMf

I Ij r .I... t.1u41.is l'I.:.,, (tut..ts tlhat. I''(4iMi iniMitil cm Ii, rut n-iiili ,'l 1.1111 tinU lliF Ti 1 illtnr>' Ul l rjnill.4, :iml u.0.tl" Gal i i ifnrtii 1IIIt.! fur5.111mtIii-cl.Itecr I Ml.trc l.u-i th5.u-rud li.. humJitd and foil)-fit it dale| j from all pare(1( Ibe diftrra enantkf*,

I. rt.I .. Ml..t"VI'IIC L) |t- .") IaUIn4tl'at5 t.II' .t -1h.1 ul lie liMinnl', lentiHiM.nt<]> j *'r nri* in irtnlimi! ( I"i the IUC.tjkiulil.nc A .. in .11 l.. ;...II.UIII,irati-actitl. ; N bt'h larr 'iiinet) !t\ real which will be psiull l | wot,Id generally pussnrs the .cr ssa r> .tF
.
. suJu11rrd/'cuud assist ( (initi.il iiic:4iii7itinn IM.* 'a 5. .U) ur .. Ssl., I llit' niiinlir nf 4iicliuni rr, 4iidtl nf the inluiiJUlHiii and would br nsaet.disinaed -
for hirer )hrrh '*"'1. 1 I II'.t l: ''U.UI'JIJ i mi the the draft authorized A yen I uf, cal ,
II- : '
, r 'url uI NIaii&PIald, tui i.liijU4l'cn'.11011, : t) "t C"'IIa"'" I." .. 1..1.J.Ud'" | tliiiMi.'liont, tinTi. iniiT) anal mjwim f* ii'titmli. Mlh" whlih ihi'M "ltpNiil-1| I chic Trrntnry. I have appuintid Mr.. | lo guard lbt'sa.suds. with /Input

'f ii.Tr...iurul l the I.. Isr1111'1Irs ,I e\t'h. t 1"1 tin* PIUII ."I"| | rltlrllift. lo roimi llic. Inu .ha. !I.* I t-xnntiil, 1 m*'nl- arcou;hl ; ai.l thesis MI; is .Its IuIf. ItVorfr K. \\alkrr uf T 1 allah4ltaai, tfiej! vigilance.
...41
'IC ", .1"1. 1.,.niilua'.u..a. tlir fuieliiult. litliu. 11."II.I, tu Irkr ui |(| Wltli nlltlsrli.Utt'! wliM-lilhc t *11.lilt| .1.t. | !.& f M' ti-i e-.H .a in ti'i.i nt i.nhlir ,pn> !! A:enl t.'ncrisI1151'* lund to whom it will Thci>.ui uf bl& 4\j-lUi| dollar, prioripady -

.r'I"I't, III f 11.. HI. air <"niiiitruniiM! .,.1..11 In.t in 1'I.1\\ aitiiri i dilien III ..1 ,'tar Tcriitui din I; Union husk bill appears lr bate
'IS '1..t.I' 1r 'I"'I' :} "I.hm: l5. I''I'C', 4o ii 14 111 i-'U''II'" pelt- ) |,11..1,1)& l her lust I. 4 .hurt tune, andvtill in ,

'II t..u.I.It'I!.."tH'N I a I..1) I.' 191.1')K'lit :'iMiil.>'v' it, i:iii">. t.a in:i) I..in ."c tl.t *iiii< i.. .ilii-ri II.. IM'II :all .s- ...M nt ic :. .Iu. 5.l:; tin 1.-i-l \i...'. t..l' "',.u.l. .." "jH"rtit r.e' .ti'ij r. Iu ) ur appiupnaliun. lien collrt'ied, At dillrrrnt liuim, r teas lbs

f II tfl ll. :yif.ce: .h' i want "! in ti IistI5.t ) |iiii4.tu '.. Iht ., "titaat 1:1.aiil I X .l.ill.iliuli : .!Ut'fle.I lbv ofihcTrrnMiier.
.1 !
I iMirf, a> ri ii'Mr MittitHjnir.e 5514)lelll IU..I' "(11' III llt Illll, I. \ ... Illllllbir I U' ( I ii >et i.I.' ) lathe lite atii'nln-n "( tin' triii" ihr J.I. MI report
,
Iitt''t' Ira !. sift'
; .. tii ttii-t- trftltiC4tr. t : >! *;.il n4*' .I.ln.. a-ul..ta,1 lu i n'. tu a duii'il! Mhdhriil. Tbufimddeiiv4dfreeatbe
; ; ; nav pr. .ra I'. 5 kiu IN: i.iiml to m &o i- .
,. Ir. nf the
.e i"\ ln .1 L> .i-'alive! I'unni'il. ( *nn iti'ia
.
li./l: I
J I lit N .I.t|tI < .. T 'tul limn tic -ful-n < Ilea t a. I Its n a .1.) \ry'rar ., Iii-nut I.. II a M.inl n| III 5.t siileenlb steeUdbe
IM it rut rirlain sccHoav
| : ( t 111 a "h yllif ('I'-rtJU":1: t,, t.e iiitury I .. try''M'ntu.i aiciliacy I.iii'l-I 1I1'1.'III'"al..l l hv I:'uncres* for Ihr' u..
I. : ..i I in in} 1K.{ 1 t1 "'it uu i ii .iaal.l nl It.i :... .I| II..! aiirlioncti._ | ihr" educalma of dll..
.; .at !5.I It .d r'-t r/N4 t..1 aN I "' ,. (I1/ } I i j. ,"uuni last li.i. Ia.sul.tii ,' iiiniiini me nf M-hiMiIinihu ..rll".y. Tlu. valuable' appropnaied lu
. .I niiiiui' } *: aa ,.l'5la'it t.. Tirrr-.rv tn nir 'In eel tint.iamh ,.i the re within list townablpswhtrrtln
lists
an.Mint m titr ,5hl l:..*'ui. CI" ia .) .iijuiliiii. nl 14 ur IIIIHK
\\hirh lii.ijcr Hall
a.e1) tzlj
jndiiluilJ
li'i IMIIII I i.:
.b) 4. .;';I I la 1., tI I.t..tt'l} .. (ta-unaUic i.xp..i-liliug nnV Jtl-u, I..> tl.:it UK I' turn ,4, nultn a.- in .Jiu-raiiainpIi Inml cur e .c.cu"u. .,..il&lalcd. I WecMaccr.t
JI Ilr't. nn gala
. and iV.uW' l t ri I HIM J IN iv niiui- /...'I' I..' liletl4ine.. | Hi Lt. lu the pitKC-4 (.1| Illl'. I,. tin .\.Ill!i C'I" r '! eat tli' I ultra.! >:.aia C Isit.I iilinn I'll lice ,pail ..1 Hit* tea.It'III'1 i iIM ihr'; *n 'port nf pra.crltar' : ) *rhunMMTI! .|| the pmpririy uf abiding& lo Ia tbeaiimuut

. t.'", ,. Mill .inn} ii)' tie art .! ( '>s |p/*t-'I 11 nl mill should' Laui | which tin Territory ia ctMUlkdin
un Ill( *..j. Ih.t .I| nJi. a i. ul.lcr hit UMl'rllll ul |,1 11 I I. plCMlitable : "II" piojii pinti-inn liar uf learning tthrre Ihr lo
a a ,
I and >: the La ..r lwut; nn; lit li iniiii-i.nl. Inllu ... I. llu, Ii'lthl! nl lice -enninry of the pforcrdap4ih.'ic .",".
I"fh3| p$ luulHintid, :.tin] I N t* ,1|I'turretore..ul'rrtthepttprlrtyull : J"U. i.'t iil nvtirnmc u' : ) i4' tuin-urt: ) uulli.4iil I 'loiida uii:hl arose runipKlciducjliun the dutribuliuii
( and '', i li tr l tai--i5 II.u..ful.| ii: C'niiiUfu ; th.iii.id ttilh II ,11"11. At ) under the u 'Ibt'set
'tutr.Stis .fur : c"UI clh4r.nU"IIp, (14' picMitii'| a ,ini- | Miihuul Ih ol n/oit- : lauds provisioai
tll
)
.rp'.u..mrtt tr ;'rIJ"" "'IfJ CI 1.\; rte'I lu trauratt ''''WI'11 a maiii r l'lll,1.1.i it ilu i{ cnl ,1.1. h Ilea,, I ihr- Ttuu.111 l ,)' \sat| Io-i.-j. I! h 1.11..1, tilt 1C Itliar ihtlk MhutlVir Ullj: nit; lu foreign, in-dtuliun' tu.f..U" h4.I I ern tall ally :, of (:*.";res., apfmited; Ibe dub .| epww-

Ia itutuin*. and' ni '.'(f, u: ra:11e'; !li it-til, and u-ilul" Its. munli ) t I!I'u, aimilit ) i at ijiinta 1.11nl.1 ac ll.t :.niclioln tr". .t.) tilt 1t'I.'fI.J tor f' nr\lfrlnl, anal the (urine? Icui-laiuin un ber, IMI. Ily these mea**. lit .
.
l la the nl I INN inbe
luck it .t.uulI ITM.M. I I i I cuuiniii* ni'Im <'ic\ hc'I rh.tr iiiildly: a report to the Auditor, lush alight lie laid fur au in iaalso* afbafilt
iiul uiiii| IlillltlaI
. ltn'r IT*'onimrnd, ih it m i'sle' ,ai 5.l| the Iltliku Lhr'frrmu5.1) .annually! ilMul-uUil ainuliK It. nf tilt aint.nnl ,( ta\r uceriiili: lu ihcj ..., uf the ma) .lifCiime valaableto Ibe cimnUyjajrf
f..r .u'tJcr' piiMiil cunJI.uI nl and ''linHum ufl t (U-IUU m ihe _)Nieni, and) tr
( r1CfUt1"n. use i"l ihc rl t. ral. Mulc. Teilltui t '. Tt'Io. lejHiili aie fslhurutiylint J the sum referred l*' tt tou iucousidcr t4a aw
ddel', I J.nl 'rali'.tl t I Ie I ) .. ed
auy err lo iH-JHati
f hIl r.uw in u1H ) nti pt r I II I Iaraarty.. *cl p4i>* au-
1 ,. whunm b ili. "li Ihc l'.IUI. in 1'tu J auttsuit tu iheu nuinl>cr!, maiir ; and il the Micliomir doc iml be divided" aad appropriated; lo aay e4bfbencicial
) o 'tith
4&.t. isle{ iiiur' lee Hint neither .11'.1| can, at this time i(I nude Ihuii/.n a lea-e u( the+c ,Un-N during Ihe,
|i. ttl.i 'h '-i-crilmiMil, lay icliirnx: In rta.alhscush if Uilli the amount due ihc .
r : tSitnn Au t'l
i H 0
pupiwe.It
,
) I. | || short 1 thi! ; t-t ficilit) tolhe liii-inr-9'.ran 1 C..IIUIIU.UII..r use Temtori I limcriinieul.
Ilu"\h,' rtlf ts11t.41. 'I. ,1.:1 ', U.e A-Ijtitjii. 'in..I''. inii. !<"r Hiv |$imii Teniloi) (It hi ic i* nod .u t xiipl. ,hi4 uvinMM.k appeua; u> me that the tin ba* u.;
i a ,"' .II..J 1111,0, nf sail -iin| the ( "uull-t..1. ll.ru' in tt .:in : III M... ul. the rnunllea Ihu ail uacar- .
,, i, ul tlii at i nl. IMU linr ) id l I. ,' d I effort be BMde to
li 1..1t III. sired wbrn
It lit'. M tl.r ,'UI" adn"jll'II' | >, ) it iix;* 1 '"' n soave
'Jru..m. y ) 'I.rrl''f'Itf at *! llu III illli I d I dlii cinthei-4 U liettr
f" I'll .I. a .I''II.I. an a ;! I Ii I rii iiilu appear *
far .. : ;|l.I Saul Illaklili Hit or |i .1111'I"l .usi-t 1.1111..1' ; atiirl llititil under ailahtc the liberal eiauta ol'tbeiiiteimm
,tense i.tn thin 'r. "I'h 'I ', lUla ) i. a
.
j 1) :' :.1. ::1 ttiiie, HK tu qire in < i.ri'.y .Hid .. \iiii' in h.it U'i n i n il. Tin ai auiap'Itlsilq
'inurcM. 'U.. -f rr"tiiuiciuMe -. II t1/ < .I null.i sic cnniM H..J) Ini ) c..I.aa h.ea.. t711.or5'I| .. Il* slat. IC'I'.I' I ', vthn h appe aI tie nn .. 11 .jinic IUIIUV relNirtl uf ihc "'rraunr un ih.* ,nhj,:clt ( 'nl fur Kbuol pur|>o 4 s,...iakia

1t ruthctal law "S''I In'.I.1. jiil .'111111... u( "ihc (*i in r.ll l Itiit* uaaal" ii.m lion" I Hull) -uhiiiil lui | thin Tcmiory ; aiul bumble aiaiuruplj salt fit
ltl' +'In: : n-JK.-I I the for ,
c dl .fc.ltti
1 ..1 ".sL ri m tin-Ill, III "I ** nee nl. I ltltiiCitKlit Mill .|,IUMT you paltry t1H1- ,
: '
Iii U.e' J
'ltl
: I ) : in) atuniioiiM L l'vII".I the ul'prnitiling be fur the acCUla" I
1"111.1. the < uirl.itltr l
.1. 1 HI It''tl.r .,. 5.1 t proplitl I. halls iuu ,
4I.Clrt 1t1 lieu lend w
) al h'loin thi-cau-e, .nd the filttlarcilt Mii hurls rill i-ccliom ul ( .
tin.. ultnMlrlt; J I'l ) .i. .|Hri.liv called In llili >jtcl by a |, Ii) law, 1 lor ihac.ppalllllheult ul'ulicilnr of liu<* 'leirulalus.hgrvl! they maytill.Uwe,
10 .
luijehrjr pultl' and *ilti'r tin* c.rt.tilliunul Mint Ma lra .d. l'I.J"'IIt
nf n nn ttpoiKilJ
.. 5 t.'i.i; r (inn iii S, en i u ) -I \V.u. .|ihuiiiI | nLta I
a/ 411 eaih mint lulu l Ian nf
N..ui! in i ret
tat'I ht j a ) conipcnin .productive iulnciia
illy IMiil thr annual ill nl dill
10 Ic lu th- 'I i'rilluil I* HUM i nnhiii-i!. .r' :itJi.l.r in the atfi'Mi'.ile, ri
the! rtr.lii.ii, I.y. n irl. l., iM.4iiiI. lit .1.1 I had |alelwLrsoot: tvciy thin. in njHiwcr .j .! ,hi a IlIlIill',1.t.U ) ui h) Km uf tillice' dill i it. tin lilt) nhould but atiord the s pputtseily'staealucrnr
.U Iniuii-i'liTihlr uni nrrniain
1 u.uiiuh r- a lu the il"I"1; nl Use lljnk<4 if "u'IH"I'I :Jil. : a<
. w. Miili list | dl .-ctlnt .h.III Le I 'cl hay. InitiU tudiiiuiiU uf eduraiMMihi .
*um' uin*"t1N- .1" 11) Irn.'lu" t.t u )I. ) u lu in-pt Ihr Ihu
hurt nl
1..1. I thr tents "
} : M4t5-a, imin) nf tthith 5.i.Icl&I'lul.t | din. lrt m tee inn
, LcuppiujH-ily' uHJtr rt+ 11an! ,1,1t ; .. .n' 'I, arl. .I't' l.l.& Stab I.t atII. 1HtKintc mil, :ircniintid! .ill the uutliumii* Milhin The. uf this'I'n'a'urtr due- ,-e Mini Mould nlheruiM have rduaiim .
( .r 4)) nuiiti gI'.iIIllilt Iltt12alaltu I7 I 131. n'i.,1;
lilt :, .. Jr | i Iri- -&I'J"'I .li.i the iniuiJt I.I.U. ''II- Vial iimkr u u ,"'1 t>f hi- > if should rrdream...
a CJ uittiu tn .., .11I.11) "; pincec uf ignorance ; they
the Ihr
: WI'& \ I al'1 -I 5.l| the' .h.e sal l tin In ?'. l iii: milti i.1 ihe -ilu.ttion Is hh.l ul
1'.11" I'aQUa t l ;
il and
. t.! sal l the' 1.1.\ urM in 1:551-: Mdl ma ,Inn- darlaeoaiIIIPIIK vietmd
f'r'et iiniia frmn
at miml
I it ( t pi ) yalstaht| |
.
thiimnrriiy
,, "o 11/11 5.r -r ni Ii4" ttlhrr' a I" .school I in.I N, Mhnh inclliillti; lie.- nl
I Jlblt. thca ,1':11), (p.ij.. 'he-.I..na" tl..I.II" Ion sole i. nn. llu in-ti.--it) ulliy Ii'% IJI:' 1110'! ) lulhe Amliliii' of Iht Triillur} .- a nubie einulalmo pans.tlbs
'j'
'lul.
i its ani'iuul lu ihnniinl I
.r, ? luii 11 ril.i in the ilnmi n.iiiin' j 1',1 lmiln inure )
1 *"II5511as. Isla ..u... (., 1(..I..a ',.' .hinr: !.., t tail )oar nun4 I .i..I..I..lay the I.,. 11.1'r ajijiro" ruin .it u.I I J. la's l! I II *liiiti| I 1111:1, sal'.tai'.' duly nf the o&tul.r! five iliun>aid: acres, than lice a 1I1o..1."r. paUl uf liatnmc and morality-I rs tlfrtt

. .iJlUiu/4lCIs011 ln" .I UtIl t nl duly in tliMiii J'.I. c ulur 5.ldrfs. 501 .15 the/ INIIP!l. and "tppruteul" the MI null wuuli l he an arvbwvruienl Wortb" >e ViKrc
C'l"".'u' ( : it. .tituimn-' .r U.., III llic 1'Crniury'. Il III due llm pnnlincuinhenl
III nimirtiMn: '
. 1.4 l .d' 1'1'h '111 od'lu.. ) I: | .. &In M' 'r ear'.III/.II.VI ul ihc IM |in, imlf.ir tuJ.' : "ilin I h) the' .lurtluiirt' hiid 1 l5.arl. Ihi* Trcanr etr.t i tlurlf. lint in ibis eh.blzw0ae
T'r'f"11'1 uf lua
"" lies IJep.iilwunl
h ,
I UU )
iia
"Io. f'IU. : suit., ,'I".. 1,1' .KLII Ulliuducid ) 0.1. p.ill II the icinilm al| s.1111s1)' "&IIJII IIsal.s .i-i t utc .11.1..1111".1111.. Ternloi) a amlvtithtnli.e sphere of life, geuiu* u as ufie tl.ipta
ttnltr | tl.1! he 'loss 'IH-CII hut a feu loonlhin
.
ihnr iinuiiitui I
5J' il .
1 I..n..1 'I. .ull"I" 511 1.1.! 1111/411' )' I C''J'.I'lulc iUU 1 ". ami"t 11": -.';llu jitc cn-ilil. nhcie tin .'1 ir 1 ,I.) Ihc it., uf |ln. Hut I.e ad |1..1.II. ..t ,:,'::11I111; "t"'I"'I + uf lice I'1e1'.II'" ; haUlley. ofiicc) tnJ that IIM rrpuil ha. Ucn ina .
; ul Vila v
luul t'lr c he be | .
to | I.C..I..III.I..U. 'U'.11.11 Jlr 5
, lye '1.1 I..r..u. ( may at Iheob-cure itullluliuns
l M"U'1" .' 11.I r ln liluliun tt ll I :11'.1' from Ihe .Ik* and i'&IH..lclt I.) hH prederr
. I'i111.tuIat laa I. .c c..1 II. 'I"U .111 Hit! |in".li il fin n linnIn tar in i-ir tinHi I III eUbln4l wails
u 1'I'"III"'t.' In able to use ptvl.attIliad
Lila hl" WU u''lc' ,.1.' I.. i. hut hair; kliuM 1). ".. n it lo-, j| i"ur'. In Kt! l5. act M:.i+ p i-t d rrpe;il1114 !- :
15Hl''trulc I .al. 11.1 jlt.. Ihc' cmnjiany$ inu>lri>, "I..h itliliin the .t'lupliuii uf thii! inea urr, tlic.icponil iulereaiuif
Use ) means many
I .IIU It'"r. I 1 his h"I' tinsels lainc.I I. Ihe ill the ad ul' Ittl-4, and rOhlerruuU. ? puwrr ,
*u" ptuplenl '
future .
14Grr t ) Uhtld, lllC last
11. In IIIJanii4i I
| 1 :4lUld4)) '>liit) and piuinplitnile nl, .11 Ihcncdtini nf the receive ihil *park of base f
the inhahilinU
Not Uain. ('un4itirnce nj for' -nddi ..and i.m Xj't '|, ) nl' the, |iie.?iil ) rar, Iliu (.ci.iiaU. I : uiiii .. iii Mall 1 he ricn-ae: 'I, and I un aeveralluMiuluptf, iiimaluic life, uiay expand kst11t

J."... UI ra"lu.. 'frtrlIuf u'l'u..1 I.p f "llu'I of thy IU'.l.I"1' nf (utrLSI Halikh. ha, lm; ; nl. Iliiifmic hair berli iiiiablo la 4iilirlpile the iiitt....t uf Ihe '....11111I) ;iiall) pins lu duel uf roniniK-iuiifi ihe *, unnuall), tin lo' lake fight, rrudcruiK

Ih pt''"Utrrlaalta ." h')IK'. rs, 4u1tu1 Is) ,Ihl an t"I..it.riteuutiun: aim ii:UK, MC huterrjMin ,1 he 1 I line, "la '"II,1 I,.:in 41 an uarlici ;': mull J.'f'lit'I. II |Is charge' ; tmtn+nixtet-nlh cctiuiiH s in ir rep htm-df, and tiesW.ifW.. W bas I/MIII1p./

ail lhcIa.t u.e.IU.l' I lu apprthrml( pllll.t n ,11' hcitaf eriud. '1 he I.v. HI lar at1 1 .hose uuMtrr ( elie hips, nilhpuwcrin pmiiciiheiu
>
.
a..eolllu't',1II l bltlilttpIIWle.
|
11.45. 111111 Au'lilur '
41labir I'I itjiurtndho I* ; fruni waste uriutriKion -ii'I lo rtnlIhcui Fully era1I1e..cJwitklb
1i5 Ii :ii Ihlll-. ,
ter slats > nl'
1 (" "pnmnuii ; tnfuire U hall u i'lly ixiruirdiind
I.IeI I iu lhilaim esuMisbmciit of pebtic'xcliuols.
llu'r"Uadetaild, ; lu tilt
list nuinetnu* docuuirnlrtlatitc: out for the: Inn of one car. 'I'bey ul cuiuniencinr
auatlul.u. I. I The I.halter: nl Ihr| lUnk ol 1 luii.i.i iMilwiilna.ilnlinil the "t last'h ) ) ,'
Hut I rt"U"I' 1'111) fulleclur uf further delay, I CM.OIIHI
rr'n I I. 1'. I ul' J. (:alter, late tax were al-o empowered 1 lu ap tup'Irtc the wiibovl
Mhnh ha. luniiinttl iJniinaullnr uu Ihu I un i ithrri
ntiiubciUu ill
5'LiI.k I I II a !rna ) f f.revailM tbe subject tu
lu..IU.I', a' Visit rtYd t the enmity ul. Alufhua They use Ic..e' rent* to the upurt| of chiM[ii. stnuiglteceaitoend
,.pl4.rcIllef lb.. 'I4"1 / ... ./1 ) 0' '. ti..a rttelIJ'bt1'(1 pufCII4M&1 L) Millliriua hall lunu, .IIL. lull aubruilliil Miihuul coiuiurnt,. lo the I 1 ceiumlcrstion. tour

I"c $4IlrL -JJ"ur""t'UI ull I .. It".lual, 'lair U. illsl.a. .1 1 1 uiiuin nl. the Terniuryltrl a. pf- ) : fly an art 1..u.eJ in Kit. the JuJgm ofCuuniy )
L: Csut.rjL \a5.t, luUI' .ul.1 oundt ration uflhc Lt-uUuvc] Council.I (1. IUlhul\Zl"tJ\ Ttlei11wgyUg| report of lbs Corr
clew Court were lo
lue liirtiluliiMi ag,iiii in u'lhhuu. .. ,p.'pulaliini' nl M'tue pure ; "

1'01". 1, .h..UJ. "pari1 ,'eyss.rucs. .wJ i11t15 I If..t.d |uui. t' UC.atcl.ud ...1 ,'1.1 trhlcl. tiunn ul Iwr use' lu.CUUI'I Mill adiinl ; and u1 .. I nunl fury mucli lo inform yua thailhecl4ima two C4jiuiiM i.o.ri to taku charge arilUi"1 sistlief, wiU.inform ye* e( .the

Vaal ) 1 ". ) .. lut''si.. afaianllb. Ueo- wuUui iheir ruu411WU of the TplWie'r
"I n Iii It's our t
I' s tu [ rrrf laths ,. linallJ 1etisIa.r I l I Ihu *IlltetiLll.eriluus rr.petrlve
in I. hill
"
II ; .1.1 ) I. prii-eiil
UK 'u ..It..J. I
"t'H 4" '. .. dllli lv itlfA
"Ilba.i : hit mililar sfrvicnsaiidMH'pJK CJpiwl. you.wdl pets .a yd
I't II" I sec Ise 1t Ihr ( r.l '.111111..1. ) count*.- Milli power* Kiiuilar lea Uio e eon.uthutitltJcuullllalhnltts
t "I a..u..1..! iiU' | 111 III .all) I'lllir a1 11111iOII > tar Iii liiim.li the "UI"I A"J"lali isW.
.. to4 UJ UI
(tire ... JII lisa-. 144Ils: ''It .Ii- !. "I t..'ii.ji4-; ... : -. asn111,ural llie "H'I' 111 the wtirlee f.-ircd un Ihu J Ul 41i1 htJ ronJuion.
I' ': /55C. : 4 'U. : | c. 1.1'in Ml iiipiurd ) m
,. ., .. I sCul 1.. tt iulurtJ I .1 III l the Unilcd Malts, miiam itnptid. circled under the .iaus uf ihc act uf1S.12. much injury if permuted lo remain loaf
.. ; I .. .. .. I 111.1usl11 ; llu end 111411)Ise t prurl
; 'I''I psiSr. Thu(41.1141.itsk| litia 11/511r5- ; t.5.5eariluu the ] session Of
.11'r at
1 t't 4i.4las & TinM4him.n.lin I .' 'he *1111 : .ush' (lluw tar tlil ,law has belli Callltd that MIU4UOU. Uuntig
i, ',! ., .
-I '
1 'I.L I. .t (liunl. i J tl.! t .uJ ,1. n 1- UK'! la' 'at 'lai' h .a- in:Hi MinA,

,
t _
7.


,. I. ,..".'' I 'I w"I .uui iil .1,1.1' II ties "lt |pit J tljC ..llll {f'-T Seals, ..!) .t..UI Itil I' iliili'l. II..''' him go lean Ithi !."u.-.c. I Iieel Ill IfdiOllSrOUll lO P4|<.|| |,).;." .

I44)I'II.i: 4 I.ill miking; .n :..ippi"'fial) .n .. w.irnsl Sisal the t.est S*. "| he' hcnril listS lllli"h> Crick .''h..1 l .- .ilittle prinprci of rmrhmg 'n J' ttl4t

ulhcienl fur I'. completion, p *4rd) tjilouse ** pEe.3.. hauls c niH4 lir .,iol'. I'.HH?ration.-Tbe j-'renrh" hip Kl: ro arrived here with ln. liddk, and ha* taken a ...ire.Is "Iur)' as ever. i' t-foNJt/,

/. of Representative*. bus, .Irum vomrcau -- I- H.aI. w) hrof .'W Santa" R*a fiirnd flay, l..complied .1 lew days ago with 1 117 .'n'awhanl. abe night was we.irinj unf and iso par. Mis. Peabluiaom tried hi t.. ,

.r, jt w.$ nut acted uq lit 199 heuaurAa 41'MR77 ? ,- -- with ((7 thc ".utli.hiP iit ol'a aleamhoalline. grant, (" 1 cu.iur..i.. ) tu commence c.e> son had tissue rello unite the destinies ofGeorge 1 fta1 say if the Parson H lot

cre.c.11 be no welj landed objection %:? = towing vessels and carrying 'seizing M. Catro' grant, of about ,OW.- Washington llodgkina and 'tbr Polly begged; him, and all.St..IIIOf ihe ur. "
e'O lists usuind U I la by ao Na"aL 'ba.i and Mir Polly I'es- IIDplor .I. Hut -
rqeasurr!! as and wail h'c.n the UUUacrcs, on abe L. ADlunit river-each amiable aecompluhed' Floyd welsh onrejoicing. 1..1
..a' precedent, 4ha making imiiar eppupri44uU The tU m Ship AUsswi UA this .i.irg pusrsigrr .n tb' &I .i intermcdjaus aeciioM I. belong to government. bl
$i for ottktr Tcrrttolio, we wayiaIpI SU .. off u, gillaat styto a-id! ''cd and two place, a ..al 1..n.I)>oa' would do a good Tlie contract wa entered tnlo last bisiN/cMJc'/ propncly uf piing off When I come 1.1 the Pmary.fl4L. '

.' kb, hope that the% bill witf 'pss. the ,.1unooJ a. ,''. tl s /''*. il* slowiof| .ur.' l f.ujn.sa, and the ainr remark i. ccitainly, true winter, and M. Castro writes;& that some the time by having a\,)' ,euatinued, old nip acid sosoathiug .1.. ,

.l4nA\e danisg the present .,-, iua of Con .. She .ha. t.n.shar. with regard to the mail route Iviwrcn Mobil :lhoaa.d. of emicranls are exjwcti-d 1 to Polly akc l 15cr ilia' ; Bl"1 her Inw' after over I.. that' h h,;..:.11, and$ "h| )'4 clean' .ha1 .
greaath1ie ulkling wili be ,.cumiote 4l aneUr, tLrrr besry fashion) her liar nud t a
and I'ensCl&. Have I for Texas ilui ing January, February,' arguing Ibid it wi not the in and- where he would
l'deJ ill fur the'i't'' ut( the next .- jut Lang wucb Ui rn t4r *"rry buJy t. - I March and April of the present year. A time, III Norlli (;.Carolina tu d.nice before !.h.I.I..1 ts ullltJ be: hard i.e a", If liii '"

Legislative tupci1. .I.( l.nuuth* iwrriu SOd worth ul l Let gstlsii We learn that .'r.I'rt have been icroividtu Belgian company has entered into n "unilar she ,,rrm".yt .* l I"a: coti..ntril.Thrarlit lictit (:1'1"11I, !he.1 slot sntcrIerr-l. Imp.

During! lb"f% pst year, our frontirr settleinent turn (wi.'rr UJ lt r r,.l. Wr wi-h llniu alll"I'| 'lit .Illllll.II..Idy: the II. S. Frigate :contract adjoining) for about Ihc 4inc qn.mlityorinnd. hum (llru!bv creek tias called] That Kcntlcnun with a pcculur gUni
exp rieuced jfreal diMie and *ufjerfiDf.'frpfti )Ir. Kcnmilyuf Knglitnd: hn I in and alter" much turning mid "pitim, llicccrcmrkHl.: %'scht
i. d..I 11..1| liir'... _Vl i
Abe and murder ,I"r.n> and | o'|*iily. The MUM .1dreIbtIlliDl: and Slmip ul'D ,ll'iirrtn$ be In foot and ;
depredations
also agreed to culumzr aUiut that fame extent on tin: screws, l.unpil: ; can bruit hlln it, 4 "hu"smug,' as |hc
.committed hy tbeScunuulr( aud Cjtck In.cj iu .N-if-Jk, wbrrs il U "1tl'ctN, l she will srri rm now I) inn .the (ti."|iurt Nat ) Yard; and ol' teriilory, un the sense term and adjoining aIrsick iij Moiicy Mitik' assail away went larrhorn liom l
;aall. |o.theqiidsioftbee ).cr.'r III I", the AMJT vr fivr Jiy.. tlut the ullu-rni sisal new uf III (\intttln- the ulh.,. The particulars of the list country dnnrr, Poll) I'.hh.om| at rniitf a u O "IIII.Ie| n lid' that set a p Vu J

4*'ruuuaijou o/ the war Wa" formally anjsyunced. We barn that the /'. /'CI..tll w.II..il m a A w Ii" anto l I.e trjti'ftrrct] to the 7ruvytrine triune I am ignorant uf. Two or three yea Ihr bradltb Tli in.i; J.'IJO''UIIII".II"I I .. hound, m yelping.! A few more, note. ,

JJut uih 4his apnuncution, stia| unit emigrant are now un their wayto a* her partner; and tteorjr Wahin' :totilludgkin loud aoe could InHue l (toni t
was not restored and other outrage* jeee this country from Knro: {*. population nrxl, l'ollN" -i lfi at KorifCHtalk Was -ufTicie Tvitaiion

Vet* jperpatraUd, wiib wiiuwiihed fe- A Bill W. C"CM 04 TiM-Mlay iiighl; on ltuarJ The l S. liri}! Jt>t.nrt I/l. Conu lint- is wealth" *.ys the tiuliiical economifl.CALVIXTON.. for hi* "..IltU. Polly inrcd in every tu every huuml, loot, and *eatg t

such ,. Jiincc, byweve/, the "ignal cIia'ew.s&taaict.I b fiirn.U. ..L !hues, 'bound tuthc West .Indicit, ban dropped ; :cnieniin| ami Thoma JelTrr-'on danced 'low degrcr,' that folluwttl the .
ties bitam ..ri Our -- *oR | guests k
,
ud ufth.se siiarauk" -
ou a b thru *1
and down ihrmiddle
lit ever) lady, up in join III lhcch.arua. The captain
by a patty ol ritiieua from UeuiguaoJ of 1 U as aii .,&ir that MTiurd sore lib .nchail- d..wl to Hampton Moid. LATE AND IMItWTANI FKOM MKXICO. : and all liNlids round. Next r.inirJrorgc of good 'luuc, and use way he was did a. 1 I

.Flu/da$ I la>| by their gallant comnian* nwi.l than sober reslil. ,. A hMi JrrJ sod sisSy Thr \V.e.laiiigtens rorn-Kpnixlrnt.) uf the 1 : ( "'..hm.lolI"II.1 ,In* partner who wan list Way,' as Squire Tompkma; alU kW 'f If

dec, CoL Hailey, no further disturbance o-J N. York Tribune .I.h' lliul new I). S. underwent the amr 'ami ut onthrough wanh .
$taken And altb Migh I had but 6.01t.hii'.d.ok. w.' &.and cw II.t Thr iV'llIw'lu'r'IIIIlna !I'llln! arrived procr ; very happily dcHcribrd it : aa4 fe *,

i&u. eonadeoee in favorable result wait '(.,-il. night ..MM v( our UI.i.Jr t .lme I'nion, II uuw under unlers for a'i' ycMerdn mornnip, from Vera Cruz brine* the whult', n* Daboll' arithmetic tbrtr were III the canine choir MMIM I Ikimvuici

any cruize to New Orlvaii) and the hiiisiIIi i ing microling also importnnt intelligence, *:> of every key, ihe mu,ic may kf
frtflp phe 'Ipie A/eaty wuh thu trearhcruu* winter r,riiiuj., and tiny thtitg, seems to less. up I.: from Mexico. Thr account I* from Vern; The ) :aid u:" III lip| by this r or four larfrVIMHI sallied better than de rrihvd. M II'| filia s>

af 4 pervious rare, /rvo? Decent events, ul' the mute Mtufactioii nrr4r- and pcrhapH the Ohio to Loni.viHc. firr* whiRl Thlwt-11 the ir
I guie'ii .n Cruz are to thr lib imlnni, und. frum thr || ::"C a pictiircviie| upjxnmncc ( "t bridrmnnj. I' ,

rkicfc, the I save t&peMl1tt heard the unofficially.Seuiiqok w..r., enteratt alter. |IA-p-. t).jJity with which the time flr*. .)' Tin' will bv m'Ch'.lnl; news lo our western city of Mrxinr to ihe :tHh nit. Il is stand I in ihc groups ont"tdr. I Mi om* hand to her fill, and eiieil r'i, 'Iy j jtars

? 1 Ii J"". J I't. lh.ii i;< nrral' Ir"IIIIIIII mjnnt tteroiih i-dlr of Ihr t.IIUt" wa* Panicl Newman I we nhall all |*ft blow'd awayilime
arkIn -. IflI. |
nyren yt'pr.cvywlu9cr, is nyw approach-I that brought lbs---I..i'il'.-- -&-. .-** 1IendA..rJtk out Mexico, MI far a! domentic miller* l-calalu1II and a bevy uf )onn::.lrri! nboi 41.'f..a' uf abbretMUflf UM
.
.ierutina.tuu' FxomCJH>IL -
lO, I..final 'is leer could did not ir irc to into nicfiirr was
not nr get nioiy produrrd
uf .. Judge Mury, u f Manx Saturday week, .t'.e.e""rlll'd. Trade was in a hngiimhin as I't
jajre .va/d.that a 'large pa/ty tbe JuAlfits ( C
.bo/ y&w lalelicaly, wyuldliaieqtO Th Ml tvt dM rrj-rftlof the U..u.I.w. haiMd det-idrd in a l auknn cs. that in the instance M"ilrre l & money wai rxtrvmcly whu MmiKCil. lhemcve' | by jumping und take Poll. asidr.. und whii.>rr-- _vu'.. _

Aa/uiiUed least tu remain HI Floridaor itbin the the .' up aM wholr ruiiuJ :*, UIwrt *- uf a tuna fide judgment utl.ao The late revolution if M nny hr dignifiedby I wrcllinj.; On the other side a group ul. ill her ear ---I
nraweaU at by .v 1'
liauta o/tbe.couutiy, ax retiring*Iu4d them on the .u tblw {grrst |ulairal |*rur. n.1 l.. prior to the tiling Ii. dcffuilanl's' |petition h hh that name, appeal to have crewlexj but matrons *.il snider the tier, in chair, itgiildisrouraich O, Floyd, you are joking ; you"I\t.,
little h The Mexican : ] ul I lice tnystcrio uf making butter Iu serve aneII't you joking bi4paskcul
Peiuo of had 'I" .. a (.inkrupt, judgment is held lube excitement. Cuu&nhw.
; >/rumcerifiujiHlicaiioii* f.who prqs4rah'J a IrttgthriMdaliwut learague
ihe sisal' children Pull with "hoot that
and cnrinjr rhickinsiof I (pip ), Mtmed loin
dis1evrscd, u niilit.nrv drxjion.in
,
and
jaiw ouituor have l lUll aurpiized hess.I'i.iis. :
pafj. waiters and] thing a j perfect ol' the the nnlornme that hr would ..
hoidc'
-
lamenting
iMy )
the ol the ..rn..ral. COII"ln -- \\ at r siLIihttil, M lib the Hunt |>crfcrl ('.!c.An croup
captured: by u..Jh' 'utcru..I..nd '
'I. fvt lice clironicled I of uotnr neighbor ; or the indiscn tionulHomr It' true as prratlnng,' he replied 'lbcake's
cxtr4urdmary; occurrence *
that will .ln be irans .I..in'| ILuC ia..I.uyu i ; .
they in a rt time, .ul.j't Ike A' (I. 1'l".rl"1" ;
( l I. the :Mexican nri5hhor' iiuililcr: who bad lUll aU dlluh.) .
Fiom thepurn '
iiorted tu ArkafiMs. U bile they floodvWub that h* bad l Lot a Miigk .., Ui MVUn !',.rai !-Sucfftinfthe ) paper* I
and from vrrhul comiiiiinicatioif away amid married circn ruler. A few Pull) 111.11.,1 llIrn.a.ill&! to her mod
arms in their baixls. tu rc_i-i ihejtowy >n K, slId ** .. laolkrr t" ". 74V 'I./. itmlilrjrat "ll ttnM'ji- l | II
,"l. pa ii.. &l.ssi the .lolloMin$ : pMrlicnlirn : ["ciiM r roupli, r-rhewinf: the (H of tlie ( enforce' II .
Iu one tiesjy the New
/ which/they 9Cnuuclll.bad solcuioly' made, and 11.C.j-4 >gy w..lorru -J iM-ri-Mtary l.r.u. il cum Capl ) "" ,1: ,hour"l'| from YuL.(J el l, The .I'.icihr Spiadron under lip cnm- ,' '' ,.d tin yard mid I.lalll.1Ih tl, my !' and then uhipcrci, rftl"" r

ireaehe/ously violaiH little reliance enuIAJ1.1.rn1m .na. lw U- rntirt-lv uau. U aUtrti sll tuhr J.,1.1.:1. uf ..11.1) ol t'ommoilorr: Jonr, "tot at Cill.io, moon, or' wondcml! all Ilt"a little Home other .lady *1It1 J away it wtnt. Ssj)
& : arc in A
riMiipIftfol
y"IUI. (jkI4ea-tiIil IVrn when the Utter of the Mexican S.-- *l.ir. wcr world like tin.' Pcrbap the) .wliHH'iin| amllhr'iwinguphjndaudvjhM
JMJ the sincerity of their piumisrs Mil I>jrct umler ihltalr.Our ol T.'\.i" |iu|>riTlicnewsn I of an
sill bate l1 i igistl. ntiim-ntnlly nt Ihu rarely "' ala ({inker ,
uliaerve tbr uf 4iiotber. AndvhJUiftbey -- - : rhu..r.: The Tc\ian I crci.uy |Uic.inryri: t In Ir. Ut-b"ter, waILTrucd. ) folly meeting. c. .
provision iuiMirlint| 'U'! '. The (:'oiniiKHlnrc M-rined to of Site inn*jintu,'* and, hnji* winch. wrrr attracteil ,tcrnalion \ta III every face. iHwr Prfiwua
are peinilUed Iu occupy all) ,aa..Ut""n.(,u TaJlatuaMT in up In Star under (;aIs. ||. Ii4vcifnniidoctcr.iladvunt I I
:llurd. t 11111III..a .hl..h''r "rt* about) cipi.il lo n rll'IIIIII.S 'Cue* to git: I thrir l'r.ttYlittk very |0'r.-oninration' ol Pali*net It
j.rti' IJI""u"d. no |irminrnt peace 01 I I -llh. I'tMh hour. .Mittnlaythr "' ., ages tr: the! Mcxir.im, mid .
W"'f"rI.-. 'declaration of "r. bl..I..llr.hIlVly. ? 11..1lIIulII..II..I HIII:H ".corrhrd i and In-c tin ir prc ;1 inoiinini ni, unking: gmii and yeOstmcbmrholy.
kt.UI .u i be cod by the irontter $111katiaiita. if they bad tinM ( (lo follow iiithvbowtliUi ] .
r
1
CIIJ") | | '
'.tt.! : f. LuiM'asU-r. of l>u al Count. wan u ) fiom Calico ills ihe IrigalcI ; emu h" ; or lhe> may b ivr talked of .
Hut that euergelic 1I.t.urr. rejccutly i.triiek, Ihc ni('9t htiiajay rcriilt.4 uouldcertain I
purxueil, a,. defeat their' licacbeiuu fUri.sl i>|rakrr .l"a..l.uM u Uciirriirnlati*'*, !. !) ,,. | i I'lilted OOl..It.H ;ainl ,l<,,'' Ciaue. On the' true isis I',' ami plirhted' ; then tow*. for Tbe CapUin, Iienvering thai: sometkair ,.
1.1. lUlh of Oclidirr lie anrhori doll \IUIIIC"' alight we know. ii ass thematic!, droveolTIhedo,c, and
.d.sigu ', and tu compel them tu emigratein and it ihrj hair f.iI, set k. Tb- >. i. or '5 lIE. TUuru.CAII. ), sinrc .1I
.. tvIWLI'ur. Upjx-r ( 'nlitoriii.i I ; nnd niiunoncd the UM) C'alIlIn: 1..1.:o..i>m ci sail lit. pipe! <| .l what '.4tl| hs.t11'rteiJ| | lucawvtsri
uf tile of PaiueV l. H'\ Jan. Hlh |stt.&;
psjrsuauce treaty an'diug
whi hair clear tranche of ,
: a uuijurilj in .) the wlnlc' niicihe i-l. :eooliiion.liiiilicDcviPs) Ihe
: (the viul4tiuii of winch on their : tvb .. : iou n in i-nrirndrr. The aulhorilir .Slimily .raue centre :i cir mob .
pail a. lilt a."lc" 'concluded to comply, with the d'nll&ll"! l etc in I Iront ol I Ibr 1..Ih. uhu I b. d III.,. d now !1' hraj.l ) ou all look biloWiiquV
rwduccd | f..il fmin I Houston
arrival the
j war,) gIII tbeering IOJKol, r '- lly an on 11in.t.
r-ither lusts -' nr lice railM' ami round Ihc worthy linn'arinchnr s to It*- mouth IIH tic dill ou tht* .'%"ul.J"r (Ss.
:Jief' ; and il tonimued with ihe Tin- <<.b.rnkbi'l Mrt"agc i i. a I loriil) and tlilarlnrjr < I., we l thai >o"iiivc ri | 'iiicnreo. t
energy It'1 |
11.1110111 :accoplitiv'ly I pl.icnl I liar Hirt ut the i .m.1 lento In'twicr mid tilt *' oCb 5 $ .m biiMdth: Fir) a lieu. lit' 'iinarlerma. iuld' H, ikt I
cuaracterialic uf our Kll4nt ami llie of Star affair ihr 'Trrriiv'VIM laid I liccii dud hy and I |' .
) orally,
) rIju'sIsi.sI| u r( I'uru of the A ,' '* '! u.| the .lIh' ami It' hchi l lp protiinhad| ) all out Ulial's
'inust iu.:iinl IisflIii. ( "111. Jone (o. 'II'| M ii j: : < gilt ,
in a abort time be -,lul and rjial! hntl the Mexicanlottn
ucc : uur as nay
| utreti our rndrr .j'j'f..l. li- '-!ion of I".. |xirt in ihcMUM ""*nl,-'lorxoumiit knou ibc f'.ipiainwas mailer ?-won't -omrlMxly tell me! (ft* .
restore |>eace and lr4ininiiy| tu our Southeastern .f Ltndii on Ihr! Nth ult. and I Ii.iekl5,05',5
iMirder ; Uf-aturiWr im'.n that which Ill : nf the I nited Stales ol Ann-Men ma a *nmmci ----oli'icr mul Nun-l.nu' 'omni, .b.M lice .J b.:;% -ol into the kitckrt ,
Ill lung lurrassed slid ili .llrl unbuilt 'fnitit the fen
;
> ; ;
Curbed, by the, lavages uf tins sanguinary .- lfy law. Wr luak every allo..*.ner fuih |) troop" ''Ijm .it lit:. !SUI.approach.. : Mini >|>rc.id i lhc dir tlll..IIh..IIt..II'r lo i II. palilot; ; .be Irnl) bllrn. d |*unKiudi| r Hi tie and' eat U"{' a.III.** esIlilra| or h., cl-e ka 1a I
lc1c..1 bict/.c. A few ilny* :afterward the Comrno leiirfol 1.1" UIo\nl: country.Al come lo pa,- / Out with ii' ,
.* (.ct that Kirrulic: i urrounk-J !I.. the tow3 clachniPil! crod .
taking
'war.ureitit the Suiuh the b i. Art I .!orr itemed: pan-r| Irom tlir .riuttilSlate thr-i "prcial: r'"tI'It.a ol S.jniic, Tomp" Ah, ... man, bud nenr !n said lkwil > I
West, must'gratifyng I.n.of the crratent (pecuniary dilrr an.) UI.Cralll .i'i<'I'/I-llh( /ner\ '1/' *, two monllM) 1.I'r. frum nhirh hek.inii km, the ( aplaiu nariatcd thepeiilouM adventure fl' unit a e5iii. I
I II '
intelligence has been rr'c" 1 be e-* the .', on //, (K-diuou recently' let a by Lieut (;44. Hitch- e.baria.s.ucist that. ciii atDicU-d any couulrjK regret I.le io record' lliat of | the inbirmalioii: not onl) that warhjii of NrunniVlitlc: : band ainiMii the Well, what i* 111\011 area!) gnus; J

of tbe United K't allowaitcr ( the 1'1' i j--ut I .; not IK.III d.rl..I.| but lhal ihe rtl.iliunot Seiniunb ;*. |11m.| |loi| | Ncwnan nut In. .o bad as Floyd, -Irrlll) IIIg, a fellow a .
Filet, Suiesarmy in ayiujuthy i*
pursuit u .hlZ I uur to '
.ldlef I opposition II.t expi.: !ibetwuguverninmtH wrrr of a men litcd on allitat llch ami parched ,'alh.;
tof the fug Hive Creeks, it is he.ievcd will natural all aol .... command of their I per- .
) < C Yshi-anal themselves
la

phcul.rl, ..I..r. llcg'cJ I frcl'v' loiirjialorv!. chairts' h'r. He arcordingiy corn, and march: d h:."- (.... .1 I iluoii:;)haw 1' 'rr.inc li'I" was .li'rin! a art
succnuful and
lie entirely that ul.eyiiuuy | | I
/, '.. winch hiss, been 114'portion tony the ,r we cannot foibrar to gio utterance to out lUnttof by the.plundering captured' loun..Itl.-I .nileal'i meures **. e'lrrendcrol Munierey to tin- Mexican < palniello, >iow ihe) listS I How I leg NII<| I"ht litntfU, nn.lfHt AM tfff /'i Me t.* a.'I II

ijtealr uf murders and depredations, will furpriM at tin )part of his OMtoge. Hrowninntrn ; II"wcy.r. reported 1"11, hitflI3jibf I *, and M* ball fur :UIll4' other region.Tbesfaiethe : Ins warrior n,-.r Pam'n praiiii*, und whatlixhtlli irtlh 'the J<*> .,:,. ue" ', r..c-0
.IC.
Jua relieved from the and itMsatJ, will cl" and il i. ol' | ... ;Jariiciil fan llicy' rearliU4 : wa lhscs I. The amti-nt;* incidi lit pear !
$piescuce "
aunoyancc a.law. I..r the!1"11 rCll..I. 'a.'her.nd -our leadermai .'"mi thfif UMII opm of Hill! Cuir.: und the ti rrapm. .1c.1| r.iedbollI. I w isis be bad 'ltlc-n a finer IS '. ibis
UI IRIS savage LMHIU. Tllc success utLlau..rqLerlraz.c but throwing.hraws t.,.nIDine; awn, 'ule.| sub returned I. owner ; .fer .1' of l.mifLli-r autiuif the brtNMl. In a week a To ., that ';..
ions null regard to list niJ'tcr.& If t.'ic! nr : xonii' ( ? ; we %; ; .
will enable its the aanothrr
gallant comsnan I... tho contruiJatcJ in th. fIIhr.were a"I'ml'e,1 a..1 rtijuired fi.i.rt.l; : '
a ; who bid lnionnd4tltcar fllic or aon .
"l I <> tsars par-oil .
er to from hit 'n"ua"- Count arr correct the HniiTwlnrr m: ; i m.Mhrrwunl'l lasu
receive government sign a xu.einu tu fulure
in s
'be reward of went, and (toni abe people low much better would it b. lhal all wh. .rUyonJ from runt -""ll'lr, .1I.il or le.ne, find hiin-.llina very ridiculous. pof'tl.n.We .- J'lll:! ((11a. rnmilcn ll.trd,' | oaci; : ti> I.- 311a. I' MIII' "but iu day, I "i.h be 'bad rat a .,

rUIJura. incline to the .!'IJ|. c*,) A.. Ihellapiain: (essailiss iy rId Ie',* '1'10', Ins .IL'' eternal: head off.'
I lisa
tof Florida, an exprersioii uf their gratrlUde. their uV(4h ahovkl. Iw told l at once t.. the army aisil l leturu to Tcxa liii I clause opinion, c''r, "

/ awun, foe their lies. and make the ale..,, if the latter alternative and. bi\e; rrluriwd.The .- .- u hole "I"r) H not )i'i od| alld that M H UK Mllinj one shy; n:nnitl ihr |InC of Stat! a"" my liu-band,' eid'.*.,_ .1.u r1.. .
|I.
Although we have ao ymca in thee COHIIcilaoflba Mr remainder! rhctrlully s rml to the "proper dtati'uifiil of the fart Hill place the l>n'"I-.rk.. iliinknii MMIJIOIII. nf aiernpmkhcll. haLsasMt. JI!ru.y Cr%: Ne'' caa .
Nauou tl>an thu &.muM then with the ho]* of alfjir in atlo!tlher ditlYrcnl hitle5. TinMexican '. .'-.0" random shot (t >m ilirenemy' the' 1"1.aZ W&I .
/ yet, as a portion .I l tbe tcrm and I11t1 the tin the Wh. ; &la' :i1.It') \ a 4
America* people, we cannot be indifferent r
apectaior ol passing event, calculated' great; (uneru'alli'lil|, head m.r Ihe breat II '.j r '' .
rl"i t. 11155-itt? sal the I I'ulttil Sirius alid ail; tills k llll.1fUIII out-"' Oil) .nte! cdl 11.It& la' t.rouJJy-hi !!
Aether to elevate or depress our national dM|1" on ia our .iK that IH. a town ntmul (() sissies h b lii\r. I'om.ir'4o : 1Il1.| yon biifger, Aa. .
C.n.tih.aio. A.r. The final extermination the Aineri'c.ni )(iii "taissI'sst: do lliat i'| outricil -t 0 ikitsi Mild the call. .iit lii.s.i'5 .
ol
thaxarlcr. We m a) therefore, without imiiroprieiy and |lhleiisoa(| then I, vi iut], 'pie. again ; ) lorI uwtt.r
I ciprtvsour cordial' euucurreiur late hall pa" any law iinidinn) 11w olJi;.atof ;. unlmH the Mexicans "II.. sinai las isiaJe I'liionis t..II..J..r! with .1 '..e.l deal Cli| ) 5 liinr*.' Then ihc Captain ..f IC'r rep*.1_ : hint ...,u>t'fl, a inovrinrntthe. eiasoI4 1

ala \lie public' aenuuieut, so gnierally mans c.ntract'. aol l tin* at o( CwMgrra of Ih'*. hlr resMl.inct'than M a\I.h..1..| ; m which iconliddice, ...111") t. Merc to behetc list tat impoituujlicH, I ud dow II lute pipe, cjr lr.l'J r rtncm, : r...'. JIIMMIV Ihe fN-pIr, .tint I

/j.b, the American ptoplc. in lavur olan orctiiiung our TVf ntorul govf nuncnt, conttinIM event our troop* will ,fall ha.L on rritifomn.cnl i home nrrouiit* uf Mexican I talor und 'hi" throat and Mini;1 th? Captain. a* if akm: fiom a rr'nir. I

- appropriation by CungroK, to refund canic |norii *n ill relation to Florida. I tliut arc I\ller..1| l ".I",. Hut (chivalry, ihr niliil Staletoijd| ",..11) I tul.1l1u.-1I in .1 'loud voitc, O, use UrvJ1''! .
General Jackson I l I. overrun by Mexican und 1I1"1" \\ nur. hid on t.. wiir li4l arc HI- all ufl A ,',
,10 the tine (of one IHKJ| from what -.run |h'.HI there aie but lewAtrsiciHt troops ; nexi >| n. n, ilnitking hAy < .
jiud dollars, with intercut) indicted on him, .oLI..f a* ifiUi. aluiW and the ju..il iz- li-'xtfn this -hlcol the hiiiiiut.iiif, I ," from exis'enre. The) I li,:, n. wo Ufurr di.1, Imlr, fyuirr Vviiipkiny, h" mm j>eij. tiCfifiu..uy. ,

/or aal alleged contempt, by the Judge of JaM il I&receiej, .UouU lc a ...1 and.they dispersed ihrounhoni. the vnllcy.If WVlrarn' tint .unoiit; use pux-eu rr* on 'I hey .h..t .a..1| LU| ,| 15.) -rtvmean.' hirr. |If a mn c...', nwrry silks, .

.lb. tttiied Mates District Ihr.'an.. Hry4ti, \4* one of the ,\let. too .,Cir while nero l ty hw .tU-.'. wlnl's the ur of bring at all/'
Court, fur the Cnl rUa a u|. our Hut ,if i ii thai prove* true, ll n little laud> will rry 'pci"01111 iMjmir 5
y/iaiiict of Louisiana l1ibturf. I : ,) i captnii.l :.. Antonio It (it.u.'ull Maini.i did not ume m belter lime to lb
m the year 1M1:.- were so prubaMy :earli the nrlihl? ""rli ," ol M.il.vmuras ) The I
J faithful history will relate, in alter times, open .1U.a.-iCIe| .rf no ronti : uncheckrJ If feiiifurewl h wh4> ha* inaLM-d .. rlft''a tisnsesee.; U c lens 'IUJcr uf the pie w. ')have forKuitfiu children of lreal m the wilderness, Uui aI at I

I 11M cause Which 'led to ibis exlraurdiuaiyeedmg. utioiial restraint upon 11M Irgulaturr, .e &... tiaiiime, lh. attach thai cit), sic informed thai ihc piitoncr* uktn at I Ibis dircutery of the worthy CUpuio. h $
It will rcurereut the Hero t>lOrbsans |aiuoa nothing c"1 L* iuur a numr"l aiiH at 1'erute. and a rain us scorn ,

--I--- N.w al the head of bis ,iC'aoricuI wewiae. ain SMC* icjuriovi rvrn "bl warlike tribe, ure said,tu be wairm miecesbfully 'i Illnl I stub the single excrption of Judfr hiss I'I'| r. _be daaJiW a. oncccr that I* Hlxiut__ to__ _fchonl n u_ ant_._ tiiai1. .
1 Ih IIUk' 'III'UII lucy **rre be mitt al work into Aiaoama; m heist"loyd's to George W. kius aud: aii
.NS7, bowing m humble submiasioa tu the J144u(d. tke esmmuuity, Una their atlroi4s aJ..a the Mexicans in the neigh lo I and fought ihc bailie-of CoTebcc l and army., ,,1111' Hodg I ,
Ulascc .
tZW.MIed autlMiriiy of his even in the cantle Al rciu':.' on the 2-1 of lhimonth. !
ho.
country, hood and have ,
iih persosi of a cwril tyrant. Posterity at pulling .a..i.! ,. Wku otoiiteaaJ the most l111.u..bul.. defeated tu troop caused tomarch Van Ness, Fitzgerald ana i ii.ll-: ,I* over again in. detail. The' 4itilJ,'ry (.UIU Squire Tompiins %v a ncwly-akcuJ i I,

yratt 4o justice to the f*iutf uf Andrew what cour. e.i.t opsratrj u(ihrfiaairr in that direction.. From all accuunurcinfoecnienN cock, who belongwd au abe N4Ula Fe expedition U.'J"'IUY'UH' blaz.cd an ay end, psts4' ,liar| ajulratc, and w.tiCwhat diOideul of aaalHlilic I

lava, bat the National honour demandx. *0 the esasutuuoa t. .tin prohi- could reach the Tetian bad I been sentenced tu dr.thau little buys aforesaid tliink they could bear in !t411 misled dcpartmeal. Ut Icztir'esvtt I ,

it* own vindication, that Lb. amount o' thee states of ths to law. camp, frosts y'Imr Northern States, before Fernando but the pnnMuncnl had l"e 1IrOlDlllulN. the thunder ulmol, and Uicrilles' from Put lam' .r Stir 1'ul, winch tJIf .
a inadclhcir
I"i t
-I irnuo d for an 4Crial act, which p., { any Urge l body of the can Chins the a id they w err finally sentenced lain patnoiic young hpintu 'lens. i e.a'Uln imly' iioliccil with tic cxclaiuauul' .

!. OM ol" the waist gturiiMJM acluwo- iui|.iriag ibm o4igalioa! .ulracUl They. ; mountain 4yd ..<*uiblc enemy at thee srcifofac tu ten )tars iniprituiieiii IM llie lor.. uf I to revnnje that gallant corps. Au. "! the.I 1 _'llool tool ..

eats olour country, kliould l te relundufffffff Led partkular luMilrty U tk.Uor. nor tiuii ; and I have no doubt they will come, Mans Juan de IJJo4| al Vera Cruz. Front Sijuire bill friend wait had aslom..bcd uf the iur-," t,.cIee Mr. l'c.ebLtL.som inuatcd Iu bet bill' af

Ifra puUte Trsasury. I tkerrfuie rt. wrrr they' acloalrj lij any |I.ri..ula dmirc I from every jMfl of the Union, (even after Yucaun the news i* uniniMirtant.Above | Wealherfoia o'falling and| 111(0( tlc hnlle! uf| band tlut in tier day thu quality' or belief '

"..iadbr adoptMia fl' a iew4ution, 11Mjeaatffl [ thr creditor ; lut Ihr lr auna all lh.it lid* orcrurcd.) if thee ...11.1. tu/n we have given the substance ol Im Havair. ubeu hewa ..'sI uf people N. C4iohii4, luda prrja 1

of the seatunent of tbe LeguUti p.r, among out ii sits ii.. ir usual l alacrity in support of the newMfccitc-d yc.ierdsy. Thr detail iiHraculoii.ly l' t.urd by TiiiiHMicli| :r diet If}"'"' being marrifd by <* niagiatraic.Tu .

ouAr/l l usi d.. sulif (SI. grown out of thrcuiiur| ") Jmtreanea thelunte filloHM uha.bate si t that. miniile. arc pregnant$ with niiappreiiciisionandmisMtatemrni > Hanurd', list t.-.,(.l.ciltff., ti bivh: lice old cctilleiiun' rcphcdtlile -- 4 I

I have been miuo-trd l I.y thu (..uvernu iucaI.the Iroul4. ihrtiU:'h wl.KI they h. | Hut will sIte Tiian: turn out 7 IA liar characteri-lic uf the Mrxicann, AllhiHSl3'.eolrar* (; | !f Klnyiii| ( "|/Ae Utntrul '* ul your noncrii old Itdy-nonf Iof II

jut UM mate if WM..|".I, ui .lay beforjNay iu<4 paaaeil., ..tLr laipurtant lesson, that whn qut'.lon. The) would hate done u Ititt'r'"n and wr rhecrfnlly wu fur more direct and on the .mh... ador) null up, with a )our Lluplm county arii cr4cj abwi J .

aod 19 invite your attention tu thttcMfotyua thrdeUer claai Uvam the more ." th '/ frum ctcry (unty in the HeMibic.| | I".U. mloriiKilioii.' IIIl.CHOU Uxik on In* coun'cnancc. The hvre tints The b*'llcj suit ol |1JC.ple I I
parsed tiy the Legeihsiure uf "0' A numerous lutes uouM have followed uam'cr* led oil in Ihc musildha'at 4 Pel ; und think ) un :45); Now you know Noflfc I t.
kat ntate at last Mrsston $ower the majority Would hr used! 1 im; n> any = a-emblid aoalllil] lice uie to hiai Car iniu -u'l U the iHo
f Us relatite to the o body uf iiotseers least Munmrr. Hut twice J'i.ios iht 7 1 SI.de.u cuttUUji

auraajMMipfTjBKa au abe United htates be uo.L of (..ara..n.1 Stir they were becked by fsvtulite jxdicy.Vv .- IIOMKSITN: \. I lice. news of the p.tiMiu. The old I.MIC! I..ny ; mid 1I"Ihll'| | the poorest Cuuaty .6.c

; copy o/ which i Lerewith encl.<.. rovtracU, D rubrrly, ,..thrw out of rii- \ nillfccv whether their cnllitiKia-.ui call ..tLI's.l'tPI.L 'U..dl..IIII' UMI. mud the Caiilani. _u__ _tituS n_. .ibn.Squire III lh(* Stale. Keller lUlL
AI &be request of its I'rnideut I a1Df.c a ". UU "iiajiair" their ., r again be arouse.) ; not iu tIer extent 'pro \ rKAHLOS.SOM'.S: ) ) \\ r.UUI)| | t;. were eager lo hear. Hut Flod felt (2uialcty. ct.l- \-\iu--; thu l Uetifs; bttaK t

ft* your rouatdeTaliott, a copy Wr r .. a.V vittualy manifested( I eel aniurrd, 'but "till a larthat! the iuipoiuiiceuf bu IIUAI.III| *, and was an than we ate I An'l we honest? Anl ft .
My j
i we-, al Adopted m wieeung held II I are not ignorant, of I'O. of 'M soairwha think there is MUlTicitnt ardor I paiscu ,< jtverfnt slow mi hurry tu divert himself uf the momenta- raised: our ciuldmi 'Ce-CIU. auJ lc l' ..
remaining .
reckon
a coium: !t.e
f.... during fh past Hummer, by byvrcrkkal| alfesapt s a4c l by ,b friend of I Ihr utxjUrnclmJ, tu send forth a tandy of men Iu his qvru >! wan't lit, IIHN| >Uicitting testy' dignity. them bow tu read write, and cipher 1 t j ,

ikii.usririaL.oIu.sizatiossNuciety. I icon relief lawi, .diOinguiah' hetwesn the right .n equal tu the' ]>retrn( emergency Should IIFI; here,' > id one uf ldiiiji tbe bridonuids us be in com 01 \'\.uil 't as I rode down la Uoggy (;ul. I AII'I I >; /.'/ under NVuntn and Fk'j4 .i'.i'.e

siiis msy tntpArtaul facts) relative ui thrtiiAseUJrmftU the remedy but Jew nor Christian this not U the CAM, I ulill feel' assured that Mus I''liy i I'eablomini sate 4 I for tUe country Why, d..IIuiat! ..1It j .
e as she hi her liwtu .
aJ
Whu :
| cares u ha the devil saw ibeU ixirt uf Siulf! noatItsti! 1
1.'I"aUuII HI &| Libctia, and there IN culfieirul jugdmt-nt and ptudeiirepervading you ex people.
wss4aAsoertadw interest by the ..any thing, morr true than the sj.h, a olShtloci ( iberuuiiciUufourlililuiiiV4dmarmy $U31tl' them ruy allIItC'eI.\1anl"| | a suialiu claimed Ihe impatient Captain ; tell u. if. The .\cldtuhall yuuii-"Pully saaflaarf ..

>gislal/ve/ Cuuocil tliough be; ; < IU| glass fur the Iwentielh 111I1,. the .''Utlil is column tint, and ma a hu IIa..J.' Mr P.'s lit kcr cbeek
/ we may not to cause a return withuut i>eriouditaxtcr 1 lie you ) C)c up.
praptved to afford the as..tauce which be take (toss hfr when and flushed wnh victory. 'Thi I prriebe enough about list short a.Lc..1I miighsl tu tell the balance, if you like, flu. tied., ui liu beard. the uM! Surtu Sals'
\'u me lake.auawbereUy rc tuf lifrlimr rcmarkcil
ray '
nr < annibrr
tI
you d a "'UI-( aflcrwardi..
W Mnatstly solicits, in behalf uf a llIllalia 1' ) I live.. suit Mill Cause mor" niiniernut iMKiicK to Mis and | I *|Kikcn of MI puragmgly j Lent rhe WM ta
bow '
ling *, wit un ht lo 1
r .f'f"f follow their example, and profit .hur imjuuve saw, cOlll nuN Floyd .pciiitunou-, woman uf good MMIM, aud reserved uw t.J
oy be
4lip reprrscntalives of the people 411 To say to IL. creditor. I year right shall n, experience.Mi nur uppurtimilirs, um to creeping along ly- (iigalioii 'lair u fuluic cuiUiu lee turf.Things .

f l. ider you ny smeere coagiatuM If unpaired a eolkrt jour *but ..will MI i_* ,.Ulnd to a laiUi-htablc) ) kind .f is like waiting a snail fur when him a aud whole Iho waif.are wedding party Well, inyilear) what.Jill )ou see l' said were KOUU arranged for llae ,
Mi .
rcforwstiiHi uf get i'eabloMii pi. ding and the old wooden clock Uiiscaplk1iece U* .
M moral .' but better ; ax
ware lo inflict
grit..s'Uy lo (rTcn collectionja it on the cold and the chickens .
Mtodify | enemy ling
& burning iu 11
1 i. a K4* lliat IMH]
Mtiot hadu At'/t bridal I pull
produced by the influence atsocia ban 'longer suffer from list umu character ) away airuck une, the
not the crisp.. II
.l p M9ote the cause of Temperance rv a ksrpiag prosniar .the ear, whil incursions ourselvea. If success sbuuk ; Mtmcudhu' rails on the Ct.sesWay, ur llac j wIle duly airangcd uu the fitor and Uwcroud
:Tbs instiiutiuoaof H crrtaialy thr aeuar. Have patience, girl ] ma) he the nisn'slost had \\axhcil away or tHiiiK-how' ,11.round obtrrv*
i toevnry .1
ara oo incites
pre ettdayprodttciive ; Ir.& Iargtsbtady of Augk>Aucricani tu hi and can't eager
le..l"u& faster.
of useful and beaeficial' mradi du battle' bpurs any Did all)I lK d) tier hcur Ihu like ?' said twinkle uf lice bridogrotUwH US
rep .11 mssags rrcoa> a tat o land on the fertile plains of Alexicu be wa thee coiiMtUtory apM-a] | of an arch iitok the Captain. "

11* society, and they present just the .u.| Territorial In lore thai blind people purchase |IteOl'c by inK damsel, issue linubed the last and evi-i) Illicit of thu blooming bride.Tliu .
go uf
0 tb .rn.n. u Asset so I .ai,1 I *"
jot diMVii '**
Floyd II
the and 'aud biidcHiiiiit male
w. M encouraf etueiit KH|'(HIC i this Executivr hr recognition of Texas, the war will l lee bunch of &!* and their
fail la I* austaiiM-d grsKi| hunted souse und (l lied iaI .
Idesda lb t..n more, UjeKCy 14551.
as
and ui
mtirality virtue. hy were arraliiftrd& CUMl'le
ujf
| one uf cut tjuttt and aftc-r all that )hus uccurrtd 4 Ur tKJihspn his old fox.enrrd horfC has 11. \
!. UM midi4 of pecuniary euibarrass all losers u C. order. I treat ale u th.Milfrct .- hope fur hurls a "',uh. If properencuuragCHlfUl jumped out uf the and the & place. I ctiullion, tu (UI,ui; a Uiiou;: ; ju4re, i i. .. I
pasture, old| Here laid) "
aeataaddistrers heaitfelt ) rducaiioa Polly her hand on .isle arm, atidrltlUCiult1J allure cal| which" tl and l .-
our gratitude, o .n particularly thr, had linen extended Iu volun Knillemaii has Iu lake it ufool surmised was c Squire

pfcte Wrcr of ail blCMiags, is due, fur aha. I>oi4 .i f the 'jwof i in a ausnncr that Juts honor.uc- terra .last ppring. a war of tins clmracttr. I sLav fourth trdrssiuaii1. if ihe ParHiu, with a ciTlniig the look, Iu know 'iHrtiolhins' parlies. K:.ch uf llie altcwdaaW

f"P'and general good health we & wuuld now I ho raging in Mexico and was on "iI). burr a Cttiidlei i Mis. ibillu, hrid lc" *
the hrart well u The bridtt used indunlrioti tlTorU S
a aa lo bead Us author. lo appear I'll tell "u all about it eo
| ia A coutinua lb ) pra lItly, Polly, a long brass raudliiilick which bad
to
past year. u pti1Nljtjibfl5| rccoyniiion would) lute III.| italicnl.. and rather indinVmit amid the and ,
I turn when I
cut to Iho run of lice lonced Pollv' randmulhrr.. in 'b'' :
** Messing* with the Iu
ccotioiay U another column 51)5.0 u. general. roslivencssuf her aid and -
will. he thee ; would creek, 11I.'u'Uhf -
yisd by the eiperieucc of the ty M. portedg n.fIr'II-From last dates the and length ruinethinj re"II.hIIDI' c- II
r pa my up lo occu.ionally dirt extreme nierrimrnt bul '
"'t.t 'redeem the people of in v a public msrtiag. held at ilUton iu rrlauoa zid till bud Latest butly enlaced in (furnirh' her shrewd aUrnJ.III charged her with: !he.an& bl.l | ._ shin'IItaU|)e,'ilf ejaculated' Captain, Pea I pa/ra'n; nrcJlc. Mi>a Lutii bole I
om "
,t4Ry fraoa aU'dimcmltie. and re- 'Ihs mail rowlr which now ba
,,i'pmt, (artier ucct*< and prosperity.tfi hat |pLaces and which .havs Lsard, M likely log of any ruinc.{iieiicc hh. actually been she. wanlttl folks tu be''Ite. | child tell' it Irs I article as i i. unuahy minpeutltd on a II .1I
I" it IJ U ins matured and own way ; hitsslwssys would haIns way, agaiiM the ualand I four ill b.1 I
we All a
hope "lopirs
pleasing ) U- parsed. cxciilnj hello Floyd shouted old
'o Ths and ; Captain know ," had .I ,
d.liau. present you MII c we lit humor him oil
l of Ue present. slUt loc.JL lorcmutdMN frowiagUM aa I before .'.I'tl. had been 1".II Uut'd USa l't' b'lt.HJIII' out uf doors to 'Isis M. eunnuy| dcvurd xiincihinr. rut !
; % ',b. | *rtaur that |4acs its III tbeVHUli -' copjiurasliuwrtred ( when |he, bad the ,uu.le>,' |iUff.UMd' II llie. H ith for .all *jj .
to dawn of when the alaseekclkttfr.
1i. u. aa li,41,1 storm was rx|.ecled4i ton, wbu was entertaining the old lady. \
gisd.bppfrr d..y. ,cerliialy eutitlrs tbs inhabilaals I. torn* kiAjl& romuiciicr with incrrasrd fury. The young beuux uf the ncighjiurhood) with P'liivlNrwnan' 1'1'31.1tl".m Mipply III| eandlcrtii-k*, lk* t* 1t T
uvr LJa.JL uf uuil I sriffwill |likely undergo hut 'utile alteration at tin June .". heM. naked c..udlela l f J
1) ttlar Milieus (rats of in
ability with
naw >
juni injt weightsFlod
| fact
wil lure iuii| | iltiM ,
lb county ) hy ,, acts the .
gmund, lotly w dre d m I
$CALL, t aumetbinfr, however mu t IN dune throw du. ; "* I
seal ofths cout (d&nU Roaa. Of n tht-in rocks, and put with Ihn ruoa ( uld III ,
y 'late, the U nn uik for hiss pillow In"
ut 'lurld to conciliate1 lIst :.,. a bay-fluwer with tl*
pRelIur rHjfen'nf Iron abe bridle and rule green
on Snip, down the road and called) ,
T.QJtJpu.qr /II flA, tfl3.I. 1'utrrurisiog asaaAgsrs.lbe present mail routethus.gh salt, abet and a few other articles will, and seu if you can't nee I'.I lICac. ('yinpny, wake him wll..III.lh..r nut ) .ninety iu In-l his pa lo ; and lice whimper "cn' frI;-
IthihsonsaJoei.TaUahuarc be from Floyd crosuctlivcr raid don't he look T (k.ofge \
likely exempted duties Krducli Pretty
hae.give1 Mild tell $him to hurry U| believe aali.farlio ... will I ha. made mi a few other articles.Tounaga .- fur lie and ariiveil safe rrj.>ired in a white $3I
.,.JUlMliIUS.-T1.; ; wbcAle number ofg.4eptpy s r.::11w. t.the |' hh>. an' duties will bo waiting 'bun. usual Hunk wedding I v al the I'4r"ns's Tbiscau ed 'loud huh. vest and pantaloonof orange .j J
likely charged on like his that tit .
hear that are mcciinc, co.II''llua ult'ull
MsssaekuarttafItti regret is rol $ Icr
fcr "ul aotar a
10 >
at, | l lilt
ua
the snail amount ol Ircighi lIcli"'tI.l und he after tIer louiib .iraight r..II"'L"I. '
III Use
t.. ter'I ,* II. were, oo.admit of r/etyor >rees. Ihragrnl of thr we.lapriJo( this listS,. I" .'....hlr. lisa' 111..11; e1l.1 'east. vrssqJsu Hid readl. lo 'hear the pieaibing I Ifoii mni hi..I..lh'r"u I Ix.fore all lhe,' folkand IhillL you're ici-uincd mighty ,::bull--us couple.on ll. Tlurv wtft .\


J.
---I ii innnnicJ Ihrr-I.-. brn 1pus I '.,. ." 'T r n S ?ltlrrln cut Pu .
flh14.afIaft. > r'e'
t, ,. 'I'IA& 'I ...til. H. \\f.iJ \ i. 'lY'I" fig rVil J. r mo-l iflrtuMr., di Im I..J.o. and
th4n ",
} ,. I ..u us'l1s.r1. tl> J"ll, 1'.1. .l'' '' lii ;I" SsuuI I'Pnuf MiiTi.\it: : AT MILTON r i lrrl I,1 hstvuM ..SAthP'4 'I.I'P. Irr //, ,, .
." .s.l i1L ,.0. 'I.. 'u"" J 1ItJ ajjri ? tctl* |I"t515t'iY! cuiiliil I.- ........ are ttcciv
"It ....1".1 1.5 111..1. f".Iflf S (hi I I.1 i*'*. Ci 11..1".1.! |1.11. Is."( .. I. sup .' r. .us\ I ill N I YIn 1..n. .. I., iii. AIH'TION .audiot..vSloN .0..'I rl'1.Iic HI'rtn.. .16"r. lIii ,'.1 I Mt Ihr piopnt..'3 "flit iu New \1 k.

.lIrh! .4 (asisisti IIf J,') I It CM in fit I.i \hijiiiirut, t I",11 I.It" \"rh pnrHiiHicr of prrvmn under, a I'u!. : | HisiNiss'; I in HIM rity, c'lt/ .","jdm, aa r"I'1. (. by ev't-ry; iiuil m lurirdille.number*, to

n.ul; irrl.pony."1'n ,''''> (""'I "".. IP?'' uiJVc"L The hrci.i nl uU.t.. ii.tt'n.1!! lie .Mwiing tv.M Icllu" suit \\,11. Lieu.l lens. to teudf-r' thrlr wrviifa.JA.MKS .,".. ." rft(rt.u. "dr" the abaoluie t U*..*cy ul I"" asiottwfcutg1HMi.

of tus.r .,) ititIWfl trlirii hw MtlMi : ever, lia H' 1. n"l %"rllrl acn uiu, : iI.sy I I",, Ja..un. ","d.l.!! : llNZLI'.ZAM'L So.A asii turs'I ,,,t'Wlt. .I all liii &.. list null) in Kcvrr a4 Aftte.iniriiuiiiMkvrr

tilt t .I"'f .1 ass""It' I"IIJ ) pCrIU. 1'hr 11",11) n. Ju" JUIIM! Sugars >.) *' raf'1 h ulna lrii.eallrd' to thr ,h.a. ou.t! "1"ll.JII. $ /. tiONXALKX.Jiuuar : Llt., .' ... tfrfmpire _". ant l. s.tr *, hvrr and While

'IH 'I1HT11)11J c..sisrs' 1.lfl14kIIII.E t IIU"lbfni ,I 1.1..,...1 I .1..II..u.! lduI.iau.. siuu.I'h"i'a'1 .ohjfrt uf the Mevliiti, .hereupon, I > 7, I tl3.1 ,. ,. _, aiM! li,ClINt.| atE' tpsis-. .uddrraligrnMull It use dieh-

hulls "U. 1511(1 I al'u)'" tiks ti froln If.r { fl', urJui.ir> J ij '% .n ifoivcd, thai thr citizen* ol' St. KoaCounty fl, Ml low, iinhr.,]lh\ "1'1'.re ul this'.Isii tile fuio ...* jj. unally, Uii .1. u rlt.ae
...rmM ; Isut I.1s154 "i 51| a (fl. (all liJ! a ei.. and \ishi.i J ) L.'NiIrOVIU: : : I'IIAI'S: for f !:' I., hu .. .
mi' Tow '
sit
.s's.I n.'Ia MIMifdllM' tit' """> 'ij j 1. 111.1.1.11 HIM ( ) HI i p irinill aii-ni.j .a 'ruU. e... | it. and lllll illilll .lii.) iht IU4llMI, iwatlIr'5i
S'reil I..L.,,,'a-lu..l IIl h.I.. ,;...';:.a Ju*.I im 7J! i 74. ytHnl { ur" u p*, t...1.1"1"' .", .h.tuid! n-f nil pror| rvertum ,, Jt\I.: .t ?4. lal.'zu.E'e.I"Ll4 ; .. 1.'llh. r ,,. ""-Jff.i rtervMltlfd 'aftrl% I ... ., puns$ in t beside aud haul, .iwpisaa

tIi ILLS'II'' nllu'r .. .... ninth. m ,.'a-I fuiclij' 3.1.>i.ir i.s I I.f."t Ii, the I'.h"-'. ("rnl, lli.* imjNiriaurc _J""I:.) i. ': I II __ p
.in..t, oiein". .1 .* .1 1.'," .< '- l..ii. mmi -& llr" fur' rr" i.w olr and! :.ir mt i -rol! run.1 tinnall .\I.F .1../; u l15155eJsiu5) Hail SralCIIM Isis,..., hum.-1 *, M..rr., l-titt4ltt 't <,*,! ,* and a h."l .I| ulht'. .i euiuplaiuU, *4'f the nut -

iti, >rM2r lit li! .".sl., o .r e rrhe \ e 'iM!uiC ('Un .1 ... :ii rrni*. \\ ., rnn'.inur.HIT > on Ihr pirii-ut ..u,. HIM I II hits. For .its' I. ir.u>t Urn 'i..tst -.\.., .'..S .sstrVsiItt ., 15,1 wliMli. ih -r ... urii Llit Mi&siai1a
: )
hisi ia nioreed.wad rn" learned l.) IICMII.' l"" prrtiotu.<|u .|.iii;.,ii.-|ISr I lnf,-ri" r ''' aJ Town fruni .lYn..i<-.l.i ." t, 'I' \ u-li. J\MIN: .S. s / 'il.SZAI.I; : ..:1.. .* ..,1! io>. ..r ,11' rr, '' ; l 1.. ::,,,,. ,t: .SI4.. ... imniiiiil) iriii'Wtil tLro .|.t

1..101. I. Oi.liiiuv ,.. Mfl.lhiij: :'I :> -&14. I'-ir'i:C. .i Cs.i. 'th'liry 7. I IJJVTOTU'K 11 niriflliniff "",.1 .' t,*tt ..!t... "h' ul '... I'mud Maim. Knowi.'jf Ituwrver

.c.. ,I. f..et"" ..1 --14. u.I.rite '. ;.Ij.., I'rnuI i I T. with >i !.." ...1..61.1 I Th .1111 hrkidex an ol.|rrt of .prri"| tin : __ lui'llrr #./,,,. ./';>.r...t:.) ,"'i..a ."HIII.-t'I.. inmi) ul lhr'.r .h.t .. will aamiKt a

1"15I't). J.. ) 1,4115. Jup, .ItjIPI :IU1M'.r. ."u1: ...I. .ih! "lii stI) flniifc.it I 4 a ;, ""II! ;M.rianrr I.. uliUlM. .. di-I UUrt I"-' "I routr : io islI|| 1'1' rr.re's'tstlssg tn-Lnr!* I. -,..,.,'4 /. "*,." 1. l.i'.l'nr ialnl ..iiinniucuf! IbrgriirralbralUlair

.. ,"U I.' .111. ,.Hun" ji-r .. .' i4lr'" i.f irs a.'I.1 rinniuuc toii.lvinrr. 1',11.nnin I*..."... ... :...111 ulil.n,i the I i I'riv.tiu t'lnini in F'ori' l., whisk w h irrin.ini- 'uhrr; uian.i! .ti |luc h 4 .V) iNruMoiud! h) ....H. AMU Able. Dr.

but .11 111 % ;.i" ; breouM r.Tolircl n .* t.i.t (.5. ulnclilltc aut s I Let \u"I.1I | | ".!.|ll .llh..I.-I.| | | .ti-r l.nirral. ts' I list .-1 ', Ill I)' Into (I.fl rnutiruird or rrroMiiHrd hv nu. be here ruumc.alnl. 'i lie n t5Iti5.Irssrr Moflal, III hi'. a.h" |||*. IliflilA, IliVlte* tkeJMH

that .md *HCI isis OCC.I-MMI. A U.pro. .|t.i "" ::t i l.rl'.I'aII) 1 I." null! IIKMI iit'I li\v, hI fret, and I to ;autliun'. lin.lrr riMitrtrt. its I.."". Aii use u idrrMiinrd, Surveyor CSrner.il in all Ilu-Mr$ ili.4-4.4-4 .,.'tuU'n .,its .1 I illrnii.n ol, ihr public Io ties absolute -
h "ullul
a ti inter -H )w I'" '" '" a.I liiioin I I I.ii> CT". HIIM r.iily, ajijH-ar TIIMOU in I.JMraU tr.its'ls..s t::1155,8 |I)' N.- sin I llnal ihrtx lime" :a of the l/nitrd Staler. will proeeed.pursuant nunilfr, and .'/s:41, Oirrrl, .,s.s r purtl indoTr'ption .i.t < Hdriir) ii lm intdiriuet .vtr thu
I
I... .,.pr.MM-d, sits I-MIM ,1.11I.:. an I. -. Tin .1I.'k, His the Isuv !, ,till ti r wit.k.l in 1.I.r"'u fmni the ttenrmlIjnd an I coming i *. ury .1.. itt rvr Ulil.id!) I h. Inunlalli hladllfnO naiiyfi s.d-

.,ithva2,ny"i t Mil .k-MTMM.ii hAiir uiilI :""-I" niii|>!li'. U r heAr. ol IHI >. s1s. C'I Il24iit4lntii.Tlicnt :. ;. *l'halHuiiiHirli a. eilorlo art hfing madrIn e ...Jrc. loextrnd Hie luitfjof thr pul- ')' ('s-r C.. Iiu* 1-- ,s.uissi ".irs!. I..-\ :... -, II I.- ha% iiiil) Io odd bat the Life MM-
"
*1 '-y II."t# ". *' t.'in.r.j .) ..i.kr l for rrujx i. I Irnit .: ul luuir I Ironi isis .1 srscli4un Jar uni- > n fon tin; 1.111"ln".1 To vnlnp 11."ula.l. and tsiieclss-itt' in ..a.I.HV iriinjie lIrc.J.le und invigortiuaf in
IC.lle.1
-Un' hr p."*"l $look id sip! I" 11s5* i-f'""K lbs; ., hut thrrr krr no l 1.1\'r.1 lli.it |>rnr. on.11 uid Ciilir: Hluiror I.:':!ralf.. route Klf: 'e:i ". "'''* .I..e ...Iflle' H edirinihhuu'd, tiu-rf- II..ur uj.-i.iiH'ii1*, rttune iriiLcr firnrineim

WMilr an audiMr.' wrr.. .1* : minT' \ S ritisi& .Iun"l ,.., 1.1 Ih,( .I"l" -H h s'hsisi.' \'tin* pt-uplr ui thi. 4 :..Iy tulieNlirrmi Ilirhoiir on the Miulh an. from the (inlluf (sue II ? L..I.V ..,, ) run.'" :.tint IMWIIMiM nl HUI i ...' .. uf dirl, aM hive ....

",- ", W.%heard to *a\ 'II"' *, dr.t m.ht :all* 14h11| | < 'lcjr. .| f III \otU mii I | <],< ; HI tin. 1..I'r. and! t'mnld! Ihe .Me Mm lh' we ,.. the ncri.ti sit | >"lt lU"", a. ilu-i. ui'i! l U-:....1.1I. .... ilu- irpulaliuii hatel4mpit ',

I tit a If" .I! j."": ; *" liscy| 1.J-Tho tr.iii...irti.iit- .MuLi!.** in.nl IM Ir.a-h'u.I.., ihitiunlr, HI order IH-IMITII Italian. 2I: and 'I I on the K-i.t ; he nul tMily U."I it-inri'ii' .. i.u .JI-I-SM- not I.) tin- ..11..1| ailihci4| S IFs's I.,. but atitely

I 1"JhrJ .. I' MinTiiiir f.\ itt nl! l.i.t \\ nlm -'lay lumiiin I Is..1 I his I Hllrrrvtf III I hut IM* |iMl "iiiit| and! ul l..t'ldf! .i:nateou IIH ,return of *ur lllll .I|>4. Il4 MlO.t ff. ..' }i' "..... V vs. R!||| 'h.)' ihrir inian.il'le and! t&tcuuve usefulntM. !.

S 1141' .7.;U' l./ { ,*ln*. -"iioih ncan I it r .-..,in a ui'fclrr.u 'l\ I ur i.\I lit, sit|, I Iliri .1&11.lm r .}U.t ..I'lllu".1| IIa be''l, all IneaiHUihth it may he r"IH.tet| | t lli.- .rest rmtii.. uf. uon..1. ili'I Mi', 'l| .. l'i. p.ired and! Mild by |)\Vilu4voi

4coiiJ U'iii% onl) to. heir* .' .kiutihr hut tli* niiikit (.44. iifirrilii I 'lrU, -,-nn I'..Ila:;.".. f-nrial: II Is.' thli.liiiirnl ofihr : him h> ihr Kr isli-r imdrr lie ArniflOtfitpatiuii ...Hid! ,'I.,!lir lira .it. Th'-) ;' ".. u v. 'It' \1:1.1.:| | :|r 7;, nru.wlwnNi..vork..

%,.$ T in a ..,u't ,1"-1"| -r, -".) tI, m ,'ulad" .!. t...1! .r tss sisil's.sui. 31s4. '.t si.. ,' -piralr' lr.11 Ho it iu<"i. ..utnlli ;l Flue -il,.i.. Mtditiue i In b had at
.
roiiMnl .
iiI !),*'. I Ihtw-hl, In thr l.,"%nf iri.tli. r I Itip1, .iui.I l nn'i ':!' ftsi .,1..". ,1"1.-1: .-.. 5 ". .rv'.s-u5ls5ij& I'm"tie t '1:111 Ir th'- I .... |1..t.I). tiirfiit.it ;u.I.I ,.-| 5.'q" I Its.lb| is:! Siurr uf .
.
liii. ,.u&. I ii' ,...'' ssI ..... .Iulll"'! ... a- tlif.'i
N.* I i" ,I4. .1 "'it t. ,1s11. I r.mK'M'iim: 4'n Sortlicrn :ir.....1. in i..n in 5..ls.r to ruininuuir.iti* inoir :"Ih' with .. IN inn* ihr |5lh 'si nh, 'Isle usa the oilier IU"4'J, wI..sts 'Lws} i"' .t" 'hI: I. 'If .t I*.. Ihl'i .

lpatIw If4'It .S..hs&elurI' 151 1 ilufurlhir s.1 t..uei' MI IMr.ili| 'rt. thf | ..l Ollur It p.illnirnlIhr I r. I"il| ul thn niHlfr"i Il'.I. .u ..1,h...., driA.it* ;pi :jf* ait.i .t:.- I:..- sit.1.md. l .-..... t .

.,. Ihr iiel t *.a y, wni O.MUrfiiuiktd 1" uJ lie uf I hl \\ <. ul, their riH> "t clniriH, iinliri- 1. I'J'tl.1 iMi't.r. ...- ...51I i I I.' t.il 1.-\: 14 ( )'I'ICkS.

r'5"i" IN $ HP 1 isiiotdrad, hut [ !.I,... a< I... ..\.1..1| illiiinrLft! \\ ills .' "1 ,1'', T. Twiti .!II and JiM 'I"I'' tin" his! Kr 1"1 is u hith in ty eiiihr.tro stsrtsslsussi. l ilr. \\ iii. h II. \flr..I. 1j. It.iMdwa.) NtitXuik. S .
I f... l iiilrif'f n.iU | ., ihr daloiol thr lr( ""rl< liilinheri.olflaims .
I.. I ihr l-irinci IHMIIC! '>t- in .) Its. .- ;5j 11..1.| eun.iiHlli-r tt | I Ja; k.nn M. Stanaid,
npeuk continued ihfS.uirr .!. 1 the Intirr fisuiii iii i I, I nanif.uI| nrfinnl in JL ; Thr nlmie Mdlirair In I hod!
tlf' : '14 y-. urn an. In, l in Hi,irtn II<'"' I., .1 I t ll I. iu arruinpiLli rl.luUI" at t nn (HlHiuri lur I' .nIU", Si

: t OHruiwi' rej'li" till I' ulmuj: ihr lnM rvirc<-. < *'i 1'11.111'.1.! ui* .1.1 thf .1'11.| Iu rr .1 a..1 \".1 ,Innllv I .I list I'l-poiU, Illllll 54| f,, rirnl rlulllMlllK lit IIU I 1'ru.J; Slurc ufl i| f > O Mar.irrl MeVmf \I." LcIirsssS

.,."** ..1..." .NitllltT ..I'it-" d, '\\ .. Hall : iinitt' in tpioti; s' : fi uMiN |H'r. s ilou* .. the it ihr |.-o-iir, ; ol Hn. Cuuniv: and lla- //j.- "..NiS ', Ii)' ulrii: law miihrinitl or l It,. JOHN IlK'OsN: \ IIM.AuMM ] ....I Mnrv Munill! X'-u arr htrrby'mnili.

! ., in- |i' r.":. tHrtuf Joi.r. .,'Mfi i.$*t, M ..unri.iio I I 4.kmu fiHrn\.l .1 ii i tii: "U|n .tilurr l.e'.I..I' I uunin'I .""'1 I.! .... iinin.ii.ili .- I i..e"I" ..it. ; :IMI Hut "",'hu mh'til itM'll ,IM* (., I i.sr; d Situ al il.e int it-im oj' ll.r Sup-

emir; au4 the : i.lI.l.t.1.- 5 fffti .,.1.!.1.11.f' .I.i i\ lltVJ i liJ.h. S ':'r.urj |i..t Nou lmtrii; 414'. i m Hi" tM ihli-hniflit .q| :u.a..II..II..1 I) .pi.iU, ri..M-tiil >' vi Mil S" is. -- -- -- -- I I nm 4'...1, Im K-: ..mJ'itt '...t) I wlllip.J -

I..,.. tntlJpllitl: Ihr I.U.iw ImiiilUfirealllliallulfi \ .511. :ci,M.I" tillIII.III, ruulr I ll'MII r.'llv in.1.| III ',1'1"11) I 11..11'\-,* Ihf f ,'. ,1./1 uf nch elaniM. (JTs., shI''i-| |; .,! iinolfti.I jw-t (. .J) to .nd court fur iniiun! ul 1* ii rvcr l

J ihs. Uo..l. I.I tl..' 'ail /* 'Hr.-In isuir I i-i \\ ....h.r..1."j'''' SU mi. ( ilu>lr.i.| ul I..I.I..u": ; Hill I Mi; 'flh : ,' othrr as I.siititiaus. that uillrnahlethe I I E.i and. fur xill' l I.) t"| laii HI 5 I.e vii) ul. l' tu's uciies, knowiiaa art -

i j ji n ','11I.' I w..' *rriut>. OM. ..! l!. in had tt S. rrsrr.ets Irs l I hitS .Kl
< 4 tel I maikoti "rr !lip lor! u iu"iith Sills f- lilt Isicts s't.......'.1) .tll t I ...r pet ciii .1,) I.) lliC !',.:t Oiliff I H''II''II I ., .' ret u i IM ti unry.. ..t'I--ri-hy avuidruulln J.IU. ) Isn- I IH .ic pi.suu id lh>. Cll).

, .,.1.. wM-re hr! ,had. $'it .t. Thf hiidr-! 'Islet .5511%. .tinl. rl.-ni|; H I 11 :i i.ssusst.i :isjMftirn.J.iicv Tim ,I. c '..tsstiust t.-': .1,1| irm tint a I i- I 1.ir ; : ,..!,(.lt., | rt1rplll tl.r i'\ n.\iS H.l.NT I 4 bUN I J. M. STAN AMU.I .

t.. 11 104ft Iai II""':S- Hi LIJ j-K-kits and itti.! d..1! Oti tint .1."\ ropul ( .-I I 11i 4 '11''"- i ''ii I I lrI!;':tic : I-IIMOIM'I |its'- uiif- id i ihr.puhlie! !iiVfy. !)I', .\.uII"i.ll. "uI. I -..niiai ) I II I !l-ii: IN 17*

, c..l ikr. .sI ::!'t&i ; tb (1..1 1.t3t .1 liii Itisit' ".5" ..".. h"l. sh.nsuii; : l list $j'i....:. HI 4 :"ust- unit I.|"in..1 inhliii In "'\ : it'I'."':.h .u .h rl.unit and prolrrl them Ironi I. "I P 1"1'_ .

* .||e wuuM l4ltit. altdlllll -1' 4t1 d.. StUll'". ",..,! \ ) UI."I..1' 455.1 ....... S li..1 him .. ll ri tt-4" ir r.lil.1 tl I II..I? l rilrd, is luI.IU laudridr. I . I ii.'v's.
r the > t Hf \ *. *H lit M JltS! I'.t I "'I' ", i.lr at >: .. ?' it IaI.t| aitJ .I t t>![P. |Ifll : I :.' 'is.-.h T. T\\Tf'i: ii.i: Ilf.lfU..1 in-l ,.,lilcd in thr oli! <*rI "J' s 1.,... 1 .k! hv ( I) .,,,. %s' l I,u U1.

In. .. a NSI l kfj'l tl)4W I is- lUSt s it..s ISws4 .Mt- <1'111)! ....I..r. .,-. lur I liirlnii;,1 l (utfii .I I Ihr ,tiudrrMMM. uilhinlh'pi" nu-l i m.'ui Ja..II..J hI \. II 1lIu'sIuur.1 )
('h..u! 4:1vzs : J \ > s. ; : ; I ..I..lu..rf'&fod.
.h! ,.1 I. \1 1. .c.Z1,17. r ll I I IK slits nd.iiii and .ill ,
)
u iMii lu ( .
r :uu'r pirn 545.555'' } > U > '- timiol. !'5 sil dilhrnlly a' c nharr< I
: ,
.. .. .. i,> \ ,'tt Iui: isitu.us3 I q.: JLiitl lake 1I..e .t' of the III"'ul..u ".1
I 7'. .,'t ./ 'f.oJ1 11.' c:.. s. 1..1' '" ,, I :; Z.ui 1 U t'lIIse'' 'hs'ul I:. "1 Ihe ni'-iil mix fii.ur .ihoM '' ''CMIII iuig "urhflMiii I I "
TI4N ..- rsa..lIr t. J< u., .. ( "..1 .".1'1'l S;OtSI u.' vhs.s..! I.) I...., .. 'L'i \, ills.iIrtt .1-- S f ', IUI whirh' I i> tinuljM't of tinii'Hi.r -- - -- -- -- I lh.. aUiir! .ml, aud t umr .lurward and plead .

r ..thin'" ,.1 silsit'. t." .1SPI'L. tu.siuu I.\ ......&, i. ....' i' I' I'N" \ 4 '4)1.ii' \ in at.i>!. 0 4t 0 j t ; to Hit- sltt'i.tt.uIi'iit' hUd HI the Cuunly CtHirtui

un. .o' 1.\ I.ar"' j La lh.P..55 ".......11. .H tb...... S .. I.Ur... I ll\I ihr ( .""",,' ..( thf |I.--ainl'i4 I '"ltl,.
t'
J I: .ua I. ,'I" t.. .r"r..1 "fll i: si" ; : t:
iinnFOI:.
: ; I.t. : FIiu :' '3. riUltr.NK.Jomar .
f ,* .| S |II.r. T"ui,'11'' Tal J&,:ua'::) : ..u ;.I ;. -j: ., I""r. S : : \ 11. : : LI'. ( ...mnl& .. 'I'II 1I'H.
.1. I..r ; tla'i.V. : .\ i. .\ \It $iii.uioir., |;
.... >l 11-a.wd iN l uuoc, uilti! a. much I "s... .. a'C uIJ. .. I \ I0\\\ \ \'. .* 7, I"IJ-| -
.u'
: $1si511io s.iiI S. 4W'f tSt n.p. 'i..I: : -
$ 1)I. i -
t'lf.tl. : tii.
"ll T..L 11.,1,1
, ,. "' -"jli.f Mli'Ni .> .\r.. Jt..k. rubl'l! ''u\.j hm"c' u'U"'I.,1 I .I"I. tin i ui %1 1.. i .1.". t..i.- w..!Is I''i U .,,.h la.... f.. .t". s. inryor .i"UN..I.f Fiorid. i.ljm ,II\'IIS..11.I in |'t>.IL's. ii.: ..' d Uun.t .' .' .ii'irt.: Juliif" QUHI J Ih f< ie M. (="'1'1"| -i, a
J I.'H whiM bf d.H,. n -J: .1. ..t..J ol. : : I. .., ,. NUr ;and "nun, |I. ...., t. Ju-'u'c..r the Peace.
.si1Cd .1 a' t'I'I" ," .j.! < l in-.t 1.1I M. r T. T.al.I. .. atu-.si.luIc..) uiiiiii .1.1 \ i.ei :s.ss-jt- i- s
. ffi .<1t4is"i. ; thfia", .'.:i "\I) "I & '. .. %. n \ isik I n.! n".-,,u,.HM, P.iit I. in.Fa. >.li..WMf M.r::tl'lnn.. S" w ... Ii... %. 4S Ihf, Jrl..t. AI' ii s.'hstr..l-. ; I ". I) ilhr. (1.1 I'.. it t .1..t> m .i'.5 tt.- in. \. II. fiilli-pir. ) 1.uu"I": & iXffflllls

.I. a : .,.;l.1! 4tts SI '.:.UU.-. $h.' S ': I I ItC.. I llataii-i I ; I H.1. <.. ..11.l >il> .ii I. -Mii.1 '.. ,'.Hl l..* jHii '1'.n "'''Ukl I !'. ii.u ut t Ihr (Mint., Jirk.'isuiislIe. Mini .i It- 1.I.alh I''U. a. MO-I'| .\'I ':.f.Mil'ia>i.i I I I suit ...> lit n tuiiiliwutcd by atJL -

fi II i. U-MI.. b4 I i.. ., I. ., lit* .,. ..t( I Ihr I 1..1.1! .uid NfUs. Si. A'ltU-tllir, Will .t las him'lit, II.cJ, i ft "d.lal sad all olhi. -
.. \ ., u"d.t: .1"1 J''c lri''I..un In 'rl.'t j ii'- h. \ hiisi rMildl-litd' Lll'i! : I'll, I ...I., | | H ;
\ ..
: .. .tIM'" ..a' 'r.!. .:: ',i';.1! i>l u tlii' lit I., n arshiII ''I| ihf jjir.ih'i n.i\itin.: I 111111.1| | II. aUivc unrr :s "..1 for three Nl.1 i 1 1 rrn.lt.llti.. ...1. Miid unounid S mien.ud), .ie rt'juncdlo appear aud
1.54 .1iiit. \! ? kohl :.. .'. for : liuir t 'lc 1I.ial..its.. "i'. .tt 5. Nrw .. II.tll.: and! hturtt sri nue piper contain- .., pierd.' JA.MKs I : Ql IN.Januiry .
I' .I up I II Ig jours. | < ." 5.1 the .. '. .iiiiio !jia, : a..tn lust tiutit i'pun d'IJ
.wil.d
III ) I. &.: hi.. | tlu uitlibut ;<. t i l.tunUr' !I.. K ., .ili A SII. .-M.IIIM .: .1. ,..iisi,', und ihfir I'IU., in lie StirS 7, I I-.U-IJ':
,.4 .1. r r..I". : lip ( \ uiltui) J 154,1 l. M kopt, in ii 1.1 "I | : in "fr.I. HI r i;\ IU:1'; At.I K, ai.d
.. Thf .. I |Ui I ., |I' Milk I Mf. I. .11 I'- r%oi -, uilti. 'r lor |i.s iiifiii. : -- --- --
::1 othrr )1,*. iVa-i u inss.i.rats't.k for list .11. .ui.l' : : all Iliihuua A,IT. ." Ifl aic nioir
T JUltl I ( M. :
Ucfoie
,, I iM1h1'Jwi : ) ih4suM'll Kelly > I'ruppert. $ a
'
I liKt.k.Mii.: AaJ ,fHr .j..iif pfiK-tvlid I in II..*'*, tlirrr/"ir/ jn1, nut oiilx I u all piitiHMtl. 'l.i. 1.1.. .. "''., \1.1..1.! fl41114. t J..IU )I. 1..Uw., HI thrt iht"i nre a. ..I..hll. aan it \ J I lu.fire of ihr Fe*re.A. .

M I. .4.1 l I.4 lii .'.':if .rtl UiattHrr. I.. '|'iailf} thrill ; (I.nit .ur ralhrr triKhn, : iijiuat'l I uidrr : II.'f, :\ I'IZFt'4'II Aciulciuy.roNinn ) Iniiii:in mean run $u'. Thi-i, hapiuinl I t".u II. .llIa-I"'. 1 Damacen *t U).

't 'I .,; .t.:I.., "S.N sisi ..;. ..!.,: ."I"'r ; tIer lnll -nrcof ir/lit !11'1.lu'| | :it tininn in niuic ,1'1 ten th.>u. .| ea'.i rillllSMJil ha Utn foinaifiK-rU Ii) at*

I' ;,. ;.r _,.t'( .4 i. I' ':.I *...i ".1 the iticnt. alit 1 the "\JH rutiou II. it fiiilli., ar A I'TIOV. .: rou., ..r. tin' -it- an ni'Miiri.' ui whirli tiny I.ut, J. tachutent >use ilelerHlanl and all ether -

I..MI. ..,. IMJ /* ./ f>. "!' rlr., l.. .-. -i SII' III I) .It 'Ul'Hu.I.1. fU._"Illf' Illll*'. I Iti' 'J' I I I S I i5.it II sits'.ii, niidir tin- .uljrUhldus-| ,.Ik.', ur less-..15.51.5). fall tail. I, uhcu! t4iuin inti-iottd. ,anreuuireO M sad

.1 ."./* t *4.. .in .;>> I "''.'.-'.'-,r thtu > It) Use rt..I* nl Hi* if iliou in tin- IIJ.JH"i drniv ul. KIIUIN: I FAY, 11 ass.! 11 I"hI'I arnud4ncc'' ti t'.I lit .1.! ..:jctioi.t.I II ANNO N appear ILL\..

'4 .tti-tn- ../ I../"" i ,-r utje-tu tin1 river*. hut |irrMni '|iiini.itiiiiiH ;.ur, Imricir I 'li..t!) i" MM.itil l 111 li.-ilhv| 4 "uIUl a- hrri" ."fjUIt', ali \t fu'l uts' a MI iimin plead. ll-IUw:

,11'It' S .4t f ,', t..: t., iiie f.*tt it-fir I. 'ISSLI .'.' .'"', Mi>. vs ri i, M I v7 : 7 ''J I any in thrXalr. mi.I Ihf Tiulie*, 'leelfuniidniti )1"1 t"S .MKl: \L.\IA.M: I'\L an.) Jal. .a.) 7, l'413-' _m

1. '/ ". elM4 .he.ll .,'.. ",4S '' ("lt :. I'rniif v" 7.;. a f in |*T I,M. \\ c hot.. in iif.uII..lm& luau Sho
S i... .. -I..l,' ai-l! i'tptiiii Ic.. hfani ply to

, |14..iii.| .'..1) c.l. foiinklsf.. ) IU' ii..tis's'.l in our ,U..1. .\ tlte'.i iluriu tin li.'ii ul ts.. 11, Thr I ln,liurli r* ar olihr I'k \ 11 AI .I":1 I SIX: .. Hon. hue Judge of the CuCstsl)
1) IH- -.i i | \ aid. I'm-l
. it.i. 'uilu r ; I 'U' .Int -.i ..'.I.Y MI ttlh U..t tlu.-.- .h."\'- *iP I i7 1.1.1.i ( .I.-..'.|, imN \'t 1.1 m iluNnvy i ir hi'hol; ipialiliealioii, and! all J 11..u" Jipftle-. i < 5 n u H-LO-Lcal' Court uf Mst-aiiihiM C'obiity. lora ,nal .

4JJI' U) I ....".rht.1; fiom ihr nrmy.ii'l (.\ N i.. i.M"., I'.r I I.""n. r.,. HI l.irn-l-.. .4M.:. <'. U e'.In.'I.I \ 1..11. t-'ilnot. : ul. .-\ |I"-'''r, and! tht-ir suri-r:::durln'lhrpa fuc.a k.I&,, ..1. l lit.. ilir ..t J lu,'iu.iv Cs innitoflhcr>Mlc; of ANUKKW MITCH
I M .i.h.SM- .
.1:1: I JoViiK'K. Im .
"! wut ...1. .1- W'C' )uur moth 1"/-1..oust L.'i rrin miuntil..ui .'') ) .u |.1 .j, t tII \ ... i% use Ut :uarande. of futnit- l.liti.he, .s-..t .y Lh." .! I I.I.I.: ,:,st-.d and! will a.k tu lie dwAUHAIIAM -
ili tinluiluwin' aili
1. ,!/.? ..? f .,, :.i./. |1't2| .....I| I" It''! in lirtt .slit!.. .in I ir.ui" I\ on Iiu > : ..1'.11' I I: 1-,1 II.. !". ..u,,call nc' ( o t.r. 'LI-'l \,.. .it'. ."."U stst, !'. .1.
| .1! dL.. 'I/: Tinfair ul Tuition .ur U licr l to Itinwtr MIUSTKD
.
.scIs.'sIL. rtl'Uc, 'u. c'u.li.u.1 toKOIK d .- > ,
ar rINuitIt i.i a : > ;
/ / ./;' '!,. .\. */. /.,.*. riftt Jt -"11.ir in,iiiuliou., iuliflfllt : IIHIIIiraiiou f _uf, 'u.: ...I. .. 11'j. i.i t uu-,1-i, Ainiini5traturl iv I.... hUh.hlssI.vr .
; 1 1It
II.. Cli'thTiiMiMN
: IJ I
ON ; -J-'
UI\I \11; > .UIIhlT! .. Ti. ii S. .a ::.. V..t5ui } 5 r'ucul.isS') 1"1i I t .! \ I. iitUlf'" |I""r hC "iul ofV U.t lilt LIsP >(tit.I.l' ;'.. c'.,ul tuic IMihf ( : .181.-10-2Gw! _
'u 1 1.1. I' V'l IUMI 'I..b -. F'.I.lj' Slilil i uttk KS| IsP) -
-
JK'U i's iths", .sut.I) il I. rouM, irj.lily 11' i'ltsh'.l:.Ib' t sisis J..ii. Ill fji- .1.1. -it la .UK Mt -
sr. 11.' : .N the pi -I lint1.'i 1 hush h forVtirn, I II I do |It;"." s. ihi4lsSr Kn-4H.li; hranrhcs 15 til$ : | \ iinHilh after date, I will apply 'I'i.J
.lul' ti .
.t.n..I. 'iir <| I.r I ret ol Inmi uu.r.; u-'i. .t, n, uie all.
.I! ,.-H H fiyi\leti>|ifr HI .ti'f' 1.14U""I. :, I pur .Sock ( h lu.'raj.h lirainmai and! At &InHon.. the Judge of the Cuvnly
. d4lu! I 'I.i ., I I 11.1.! .1.! 1:1: hall. I I 1.I.! > >l ) .iJ. til her .pr.ifli.ini.ris fttlttt, in.riLV. t r..i uf
.
t. itt **VMiin J HUlikcU.MI7. 1'. .VIMinur I I Court= of I i-i'..lIIhi County, for final wtllelucni -
iLP : tie !
1ml. im
d-piiiui'i.t i'I : : IO "i .VI JH;r A"I. ) u lull trrnjMir...nurrir.i, nt.c u .ss to'rf'
4t t't t !.5! e hi. Utn Iwle.i i .' ht.". ltfi.itH'l" tl oi iiM? tMatcoi, JOHN N.C. 2't'TUCK.
I.e.in t
rla-v
I'sIue u d s! ivjl'7 I ; OtI'bl. U'
rtn t rtiniuxua
.11 :: tl"-t II", !, t'h.l.1 ., wuc k.i--uu.- II
'I t n"ur.r. I In. TON dtt .. lurtuatHin in i"I'r"u.1 'I mi 1'.i"l. with uof 'i. 2J III >
Hour. eil'rr Huw-
f..I.I.JI.1 .. Mm.' ur&a' u I. t
5 .
a1iIc14' Mildi nlraluol! '. .. There iiiiich ; I.Jm.". It.,. un titular, I IPJFifiirh \\ M.! T. "TKTON.AdulirriaUal"r.: ,
I"iii 1..t I. ,. i hot uru nj.ttttti. I. 2t sI.ith's'. It.si, or I' 'o-J\' ; Jtr-ttiu..
.
beaa trcuir .! .1.- MI. IIJr"r the lullurnrr u,' 4' .;' II UMII at rut ":. but llir rity Mimki I..tr. unit rorrrct .r.uiusiru .. or.luurt. t.i' ; Hr.ntn-. %.1.ll'.1 unc

aah liclwf lk.st. tlif "I.;.r rut. nrr now -.i." I ait' J 1"i:ll> ".1i'1 ""I..It..I.I ...II.c Inn I.. ChrtM.! U.I. 5 IIIUiawinj ) uf th M% (icriuOa. .,uJ Mime; lIC, ntHrftt \ OituNi 1 I. HMa-a7-gOw
I o
ik..o-5
ri n iiii.4.
t icr, in eirut -uirj ul. r.mr .. : rainliii and! .Mezzolin -
) .lf. ; d, ,uI4U i' lit t. .;! I .I r I. ( .iiiiJujCiS1Vt, I. ILig II.bC |10 '
I Prifi.nl! .
will IK, isslitrujst.1 l i ir uiiif tnnc. and Ihr 1\.1 : .,..1 .1. .\ I..t ol limply: I'oik Ir.,1f. tnij (II' & (5. S. Court in liniikr&ptcy.Lrnil .
| ,
".a) for, Il.i ; 7. ;. .. I a "l.SIJ.j r .iu. in kUice',''' ;:.c ttitn n.ni .......
ua.ie market mu.t dclwist| l upon i>ti" k., ::1 .a I hliakatstl other ncfe"iaries at Mobile '
pu-M-nt SIssiih'Isi. :Ii ; let ..
:
C iliaiaetrr.
} aIb. :. ... ,15'i < "" sr; u.i tiso.&lal. u
of I Iron.A .
*
I A I Lirs* V ci.i of Anifrlca.IUSTUICT
|1' Stolen .
whicli 1.:1 i".J urtaMnnal! & drop .1. .1. '. ( 1
a 't Aiiii- 1iss : ., II.h : } 11.1 ''I.rl.. luI" i' a iinuik t: latt. inn
"Ufl .1... ii. Junk IHur .VMMlU. .
of fltt ( whirh all OFKifT FLORIDA.Dutrift .
in D4IIS smIte 1. !
arc .Jy .
plUs n''NariM.
and ,
cftMin.auie
) lUll *' n.Jlail adu.linl $ niai
( :ik4. lor Ch.rl.: 111 s e rr ml Ir'ill
bIi %unc<"iuii hUI I to ID UolUrt that facll: .ill: of list (\,'" in //."ilrry-Jtl Ckau-
Ix-ou l' 'I ". t apn-.ir| ,. h|j't- u.
MORTON '
$ &l
U* issirne in huwiicr, ai.jtuscetIgulP's I nioiiih. J. \ i'KKK\.MAN, ktvt' Lwrs tit reufufulat JaMtuuytl, 1H43.BL .
'UL&T"D.IU \
11k. rmitiniicH to I.kM Ague, M \ .i. -
II ni
If nm- roufiuf; J.l.-T"crr .I I ivy Auit.; IICSSUAl N. crell4u o/
i ''' ) trati.. .atlion: port % itLtu narrow : < 4ii .haid- U. ; tNOAtA'. .\hsrIis'Ii' |MLI-hi-Iw'; | 1'I1.e." in hue County tf Kacaw-
IU.II.t.I. Ukt-ii the __ by 1t'h'f'IIIti winfh iusr cat: h", lur
U iri at MII IUI; ) >
up ) % prirrn
'1$ I) al) ""unJ"h. wuiila J inti iryJl!I 1sMJ;t !_"_ __ --- t"I&IIIt... M.\T. lila. individually and a* IMIC uf lUe late firm
t. nk..k "I.. fiuiti :i4 a P.j| rrulH |,r Ih. arroiJiut; -- 'i K H Issirl.) ui '.I. that UI >lon- cured by lint: this filed
ier, ktf < II's-UflIJ.Lisiii. '|tia.r.tin |P' 1..1| | ..1.| ., ,IH-III .,. .Uiut !; HLI.s.lii...-' Luin 1.1 \n:. ;.1 "" !NOI'H the .s-tlts .S.. uf Ftl'ruary: next, lion for lakiiu lie sue' ,rl'.9 in U... ..,-.- ;;, \.iiiliaun s% Uilnm hating day
1&! Thr next ;...I%ici I 1'uropr: l 1. .k. ''. : I r' (J I' 'IU", duly verified, ;I"ra) ill' lUat be
: andill r'u ,. 4
tin
IUI ; Hfvind tin
.f. mil-. Tinriit .1.1. nrr li;!lit at ihr' inn ) p4-imr arliilf. J lIst sit. Inaiillioiil in cif, urr it line a ;- *L luoof -

nu ed forward in MM Ii I.CMIU, | iuliii-tlh.it ,. UK-HI, aii'l lii ir i.im ron .).,.'i..l.c| .|.rk in I i I''h'.r !I.>. .' ..... I,J.ni-Uilil|| ut pul'ln' aiii'tiou) I".J for r.s.Is. the Ian: l'ui> ..1 l'su i .,,'. ....i IH I 111I.,)' hcduvlarid a Uinkrupl. Ills UrtuMin -

I liKUot:: Urn liH |I..r l.n.: tune .,pa.l.Ttly .- ,t.ss.'. \ lists"! .!lhilts ,I' 1 I.-I'liii. .. .I'y.i i I\MIS: ,. s /. (.H.NX\I.IX.. I' .Ilu t'iMir. "l'l. thr ('lit Hall, put ol. an morn us': .floic l> ..' :..,i a .... iiu.c 1.... unit i.h l l h) the Tuurt, that rau e bei.iiiwii
1C. Will t. ll M: JjHUul : the (,,, .l Chauihcr Hi
,
_ l Il ) Hill. i.i.sii ili ilil i kr .. I U.cl.l. I,.r I Ilil I lll.i I I"'I7 I krjII -. I.1UIU..) VI.! Isr.MI : .. 5" I.'a in ihrnl of known isi|.IIt.II.I t..x : ,' 1&. .o >lii. ; -t' s-hue | 1'lur.$ .
) 'CI".uta. of ..
l Islet thaiipri'% iou. ",'r"ullUu;. .* inltrlutdi .1 ... .. tin tow it t>n Monday the 'Jhli day -
A'y -'I IK I. :. n hI'5'.t'I5lit -- hundrt-il '1"1) i i .i.u lii'i a .t .l' Ie avimrr
At'rl s1 date Ph..Hl'.' Un. id !I. .\ ijSt. 1- iu 5 liic plan lu..1 .aHiiuuiher one the salt! Illyden VanbeJjaU
nn unr \ next why
) our U Failing park, t ul-ieh I i" nut 1.ul..I.,r .. .111: i: : uid .. ifniy 11', roiitainiiiit one hIM ( not clrell.beuL'UltC, pursuant 10
,
inj .
; (thia.ir. UHMI thr ill's I 1. t iinlll MI iiMiriiil > I Thf > liunntr alT.1 all hum U ("rr ir.eii; dli Hi;, isledsy
;pit ,1! hie le t liont llaylui a hynt'liiv '
'
SI'ls. :i. |lllM.tl| M 4MIII ,.1| tl.l luil iii' 11 a of I in llmt ItcuaJf; mud
)C4I |I.| 4lilil.l.'tJ .s- the art singreis
.
.. ... ,iiuir .
down ((7 r lurKtiiilml I .t'-r, I.U"W 1..1.: al.JI 'huundvdun 1 On the .l' ni.-'it < .f pi
: < hoinuw ..I p 1.-4.:. v. I It |., ) njwi I I. .uid,II indetd I ., utp wr air lul-I gallon tlu'iiu : I : ,,11.1.1.\, us ,;,1 "llI.. .trh. t'I' lisughit, .lift in di'pih, to the tae heir.north ollt lI.ul Ihf In tini IN MI ; '.15 iiif. ihiid that ihi- notice be Ilu..hrd in the leaMaroU .
: I'V houou "JI.II.d"u
a 1oL
ue two k ft t | HIll. alidoiiu'n: ..c.'i.ftI" I .. Io : l Ufoic tiazctte (slUr week in 'uem
H.I. ur the biirr5
.
I
: I Ii- I.s'rs. 5 ;.1 ir.tction H.uas .1 11I4'.1! in HIMur .ii-l'lv II tl. a..I. ..nuiiL'o Cam-rat und on ihe aoutli b a isighil four plfl aim ell' CUAUI.KM N. JiMIU&N
11 .hf .11 \S. 1.: ; ) and! c'IIn"nllC'I..L.an four 1,11ft 11 r) invhtor ,
mriA
tS1U. |
.-, tut* nii.t l.tC'f.II..lhl' lot of! S"it''c. o.niK
.1.1 .111 J"l"IUI of Court m
Ta. .un. i. luI. .ir, 1".1! trry roJ.| I II I | | thicr more w.tliiln& : I.itiri-. during Clerk tirj.
.. tin ill s fl .i... Ii \'r. lee prulia'ulit January: "' JL'XN M \RTI.Jinutry 1tfI.h> I A..*.
NL- \ IPrJ-43-4:
J.t
| I :
tuvtiui -- January -I
a 11.I.. .
uu 11'li the Ou or l-cfurt: lit.'sttnIh. _
day.
*
I lost will IK h '
1P413 I
7. I
MippHn .1'l'L. ) intrrinpIIUII' \"
0 ..
t ,
Livi-ii and
Mi-. i
*. ... i, j..i |IU.L.: |"ial"-". Salr.Wll.l. be will Mecui iu he tu.ntly EiiitedStateiI DUtrict Coart
..4F4 Trssuewe .. .. lu thc 1:1'1': | this Ollln rise,. U.; !S. .\hI." --- day, Ague ,
.tk4II-4.
l hIt.;, Florida' NITCI '. hi CJU-t'l the S. z. (aSZAJA.Z run..l, and ','r patient w'l 1 foe I ..H.! titusr -! "UltNT): .
t ilill
rally J.iC.IJIllI.4
.31 instill I.i:, I. is.... ti...im: IUI. i .train !. If I -.,"I. at the ihNir of. the Court .1I"S \
'l .i ; au,1| holders e Urdayeri" ul. I I.1IrtT11USIR I,; ) and' :Jirariy, but hf inn:t lit %it.rllifIC ,
in the auir umr, |,ir I.IVUJMH! | |hr.e, t.y, ) > 's', in tlir "itv of IVn.irul.i.! lur iltutiunccr* anil fJMniiioH Noticc for Discharge and Ortifirtlc.
I. I take UlN'iri'l Itcribfd
tdf Iulu-r. ; .
,. .(; (lull : IfrcnU (iff ifalloti, though in Itl liut.Ii'| lisP : till' day of J.uiuar\' ontin ic III pie IN IIAKKUL'FTCV. *
.
h&gnw J'.Mi I IU7S || ,r, |.jj": t.UIII' ,: h. : \
,
ni 'A
thr sIau
I. il I aiMJ! oat 'Nri
uii /
.1.1TO t | Arnvrd during the litiMdla l-, ,
? I..rnl. t iii"rnUi' | l PtlUioo
IIIMIM
4.TS.T11115 aio. IKI, N-w-\uik IIllt' lifiwffii hue | .) I.. ft] OTICKto htw cause agaiu"
:t. n..tn. 21 1..It'J; i iietU.iLliII ) -J I hhls l I".on.l l..r Ciurlfion 1.)1. I.t. itt!.: .and .h..1 J-l l .Niflioa! I'I: S.\C"I.\, .'1.\. 1 nth two ;pilNcici\,lii as.a r th "evm.ullai. t tLI. 111 of M. Ciupper. of ErcambU Ctmutyt
,' He u.I t'len 141I.t if.fii?
; 1'1 I is ami i.ut :
; h I Fa. s
et&J lJv.Tll.ill ''-.1..1| ,.| "MlP. ., l'.r 1..1 Olo.l. .. 'sis', ati-l! l 1..rrus.s. lu" wifr s s in :id! I.II. oIhr I). .-tuislw'r :III. I IHt'-IU( wiih : and! III....>... c. I' nt>', tc 1i.t.t I for Iiu diiu huge mud Certificate aa a Uaak
Irai I .". Ii4Ift > rt In wuA i -- -- poMl'e the 25lh 4 Marrfa.Hii
day
iibuiril .nl..1
.. ; in; i* uf lolliiwni'. : pioj'' rupt ou Saturday ,
L..t. "rfu..I. .I .| .. | .. : ) I Ian.1 ul and Shlnh' tssvisruitlj)' cal cit!l. situ only: t>| ft"'r undKUt
ilus' ) rr I
ilr- i" )
i tIp inn i j h : iiiiif ,plrnty, an a % .c..1 r r"unl'.1 l.ui'l. -u.".. I Iviiii ;: ,| : 10 A. M. .
."uile 111-14111 ainl'uir! kfrr I' .
; but of nlulriiri'iit' i.j.
be *wL "U.;.."..,.. ilfiii.nid'-tj! (., I Irti ,ht ttN-rati| _;*aiu-t I ihfniirkri tfiirj in tint Ciuinty .f K: r.uiiiiiaHlMiiit rpllK: u"I"1 1..1 l :IL L'iil for ;.1 numUrJL \ : < January II. W3-4J-Ww ..

Pnte our .c'lcw.1 |I..| \Vclnc-da I,, ha.. lus user dt.rhuu'sI|, and i< uuw ,lour Milf l .r" nllhe( nly' ul, 1'rtM.i I uf MilN! on the KnfJiitl'ia: and! Ct nr I. i u MM it may luve5Upcin. .need ur rtiii .
ll howcifr
.I.w .w "c.mc, in tut. .. repuru. the% Iran'actitNNiii ., dull .t Ifcl. a :U rcut. |Itr l"u hcl. O.n .11 ,..1., and knon !>. I Frarliona! S 'ftmn Fort cuts KMIIha! now .halnl and oilers locale I ill. any hlii-ulj wav countcleJ..f letl, or iiUuiKiunfi'lriUT tinjatienl ; T\TOTlrF.ln: .hrw tauMi agaio.t'JtUtioall ;

(:.(... m ihr Ju' .! .r| to| utrkM "-irk.a.tulr'r.- Jll' l.r.t'l.r| i ) .h,"f, ToMiihip One, i K'-tn .. thirty' .. at .htu pnri-, re-4-ned by any health ount iu lakt.he \\itliani II) all cfllieciiy uPiiso-

'1'II ha m; Ireu "1: ery citenic nalrauJ t-l 1 lh>'re i. little u his Uciiiamt.. \\ heat squall and \\ ,'.l. fi'Ut.niniii.1' OmHundred I I One Million. litt LI'\IH'U.! : anaiilrd.Thitf I" in .1I1&:1r..11'1C..t..I. L'.Ifor Ins I .IiarIu.usgr" lush t'erlittcaU M a
!
lull
. tUr' warkH Lriu .at ili, r..h..I.u."S., ...ul.i' t IN. .,I.I.ul..IC' 'IU.IOII'.1"| ".1.1 I I nnd Foil) livf Arrr ; lolhrr with all tin' hundrfd ihou... Jumper, and () I lklitr.iu Uititrs in line use tiuu-s';", I tAt:. li.iikrupt. Saturday lib March 1813, 10

, itbere ka.. U.n tut ...Ul'..I.Uuuue.< ..JmuIbeaaleiiuf .: S.,'u'Id. 4i.) (s:> ffiiU |H.T h.in.issh. iiluluoir hitsit! liny- ...IIII..IIClh.! ihtrcnn.Thr I'll... 4IIINULLS.. at least I'r. },.,tJ..a I .H hilt I It-I A M.

"','!ucMla) ....Ull" lu isis!, .4N li.... a4Toiitt ; to jllalll> \.f ..II"t' l'rrilH' -.| I... "II| It wildM .iii. M. C) I...-". l.iunlifr.Shniild /r,'M/-VrM/A /uy.. should: inn au.l iKcrn.Ur 31, IMt-Il.I
ll ". : (.tit I... host til .Inr alc lor i kinds ,U ieoinnd noi on t.l.am..I.III.. du-c.M' nli.in.
: "a."'. .) n.-jiiM I. ) ,'"- HI iiuiif ul"ii fcftl ui.I l) an \ffUtioii l" hull tin- I .ui> fro.n .UIit I -
0S "daJ 'n a'u( J,} L.ltl." .Tt" .Ujuil. sit lime p .t. Aill nl 'lining Ihr |L.s1. (' .rL'* .Ih. i ol ihr Siijirnm. 4 '.stsu I ul Ilulh hand, hr i- pit'pirt-d to till :l) llill.il ,..'il the 1'&I"UbhuultJ Irani wi luni uf tin i\ OTIllto h"w cause assiaa$ PetPaiMNi *-

a."y m the nurket. Uw,..r, I'muiss..t. I linetU.> I 7lit l.a.l. alul! .-KJI M .> 1'.1. ..'t is't ol NX f-i i-ls.t s.I.i. I:*....,.,.. I :.". inn n-r In apinii| : to I'. ( Kfr, I'mvaluta lion, and uo ihri.iijrh aiioihcr t u.te JI)U> __I. hush ..1 llciijaiiiin t' *, of the
. le Itlrii.iitstJ to thr k, (,lii>. Miid Oati.. 't.U'4 .. Cullin. or to ut.du..I.' u fll.lm"t I IitlIj.I'r. ) lUg-: 1'tts..tul 'lurmrrly a 31crrliaatf
I
fArr aU, nn uf Or : .1. I) whrn.11 i:1'.1. in 1.1.11111 i hunt ill IK un of ,
.11. .1..; .Mitlierontr.r) Isu) rk |iLsie iii.giaji'I1t4i'uis.iItjbic I '\.hie..I. tt..t f.r ll *.lou Zrj su'k.. ...1 NirhnUFil.iinon ou.1! I.cu., .,. J \\IUS: .M 1..ClI.II.I| 'isij Act-in.I'uint. thoroughly Ihrl'C'mlUuc.ti.cuifd"*,. that hr in n,
,
( Marili IH43 10
II. lltli A.
1isCiM.si Iel.'ss.Iuilts. ,
SttiiinUy ,
use
14 ,-.. I. "I"'r.I.. \li d. tlt'CIM' however inihcaltliy stay IK
--- ,
,. MSU ''f1 utterrrd |ruiu 'b'ing ,.s. 111 ., |nvclN>rn HMIIC sullen rr- irn.\; lemu.I' I', n ".uul.1., \Ifi .J2I the uial.iti uruuitddun. M. IVtCiwI-rr' 31, mr -4O-Uw
, l.-"r" prcvHlcnt
lila location or )
&tfCur (furtlfr, a.h."r .. is.'sii|, .uul! ,a'vril: .t< rrnnm S. .M.ir.htl, H. ; .
lil ctipu | Manliest.. I's'c rliiUlrt-n l fateful f".I.' an.1! II.. f.ml.. ol bXlwMlr .,". iit.obl I'i..., nl'.., uro rmllcr .l.>pn- |lt"c'a"rr 31, lt"III' -;". ('ua .U. \Slave of lull ,.1 the aL.sei1uauitttiti' NOT i 1 1 K tu Pits u ,. lIZtC a:ainrt PrtUioa
p.di ear ape$ ,
...r ,.lt. a4.11 74114e1 11:1. .it, Ihl.IH11| I'Ut a l.n.h.1 .us.l. mid! -- -- Kure .' ih!ii.ottie )of Ihr nicuViiir n i a| Millicr ; Jauir Mrf.: hiker .. KarMbMCtMini

1"dun, '..J; aud Tlu..I."( wr r.olirr. r,rco .1..hi 'i| :IH i I :t\! fm. S. .IiirlutI''u Sale.WILL childrrn of IIIOM r\1 ), lur isla dIM "..ee aid C'rrtiirmlau

: 1a I stini.flp.J\' thrir ttu'L. i.iy .. rs.ar.e, Mini fr.in .it rr Ht H I 117J a h* '*) I i. od.| at the dnor, of thr Coiirl oooooIOFFVTS line younger lol lit merejM-d, a iuailrr| nr duuintrlud$ i- proportion -|' M lUnkru| t ou MuuUy ... 0d day eI

SMa 1siUisn, .ts.,4 ro." the .." &13111sf I.p.. tb; Inr trr, mid >I li lit '!>Ii.", for ..in. A i I...', in lh.rily of I'riivteolt for *, a* list "ac '.,i,', fn'ni advanrtdlchilJlMKxl ;,: J-nuai) 1MJ, 10 A. \1. '

I'I iriiizc .u hue I'"' 1."r h. rafj-oi..V| I Mlnii.lH'U Tuiknl 11.111. nrrioliirr CUM1!! ...Uv th' ;WHh ski} of Jtniaryitrt / VKfiKTADLC: LIFE tu m(.I 111" '. "orl'1} t .susir \\ )1. W. J. ILL ,

a ,. ald "t. .r lt4Cti. w"re .h..d, I .' our la.t, 4." not IM.|.1.' ti i* ni.iilr, iH-twrt-n use tss'Urs |irr"rrilHi| l h.> Itw I I?1 I'ILI.$ ANII! P1KKNIX IIT.tU: $. children, mnalt iuantJtic of ihonly .: tUh is i'Itrk uf tuurt m ft.liIhipIC7.
.
. ..ef..n Sul.e.an.|| Ihais isrur, 1'11.(, our, iiMiiuif<*. Small ION nrr !'lltr l' i.:. a nil use right, tit.f mid! inlrrr of JnintlunM. ...r1 ul'rl.h.r| family, ncirinra ha Hill tilonc Unrcc?- "i). _:,'tg iL.er12, Ib1312w

Ital.IUI.1 .I.. the lle r":;;.. uu "'; i ri-iil* I"r "ark id l,..hu.h.I.. lllll. in and) to the follu-Aing drrrihcdproperty. 1 (out: "lrc ; invariable an ,. efliracy rrlUa'I. Tina trtatnirni ith tln,e "lIllre' ut'h Untied 'Stuff District Court,
and
.t h a',:, ius' nuiki still lalior ssuu4s'r M wIt : ( diiccl '
( MKDlCIM: >t" Ins U
thi ". il.rrrl.irr. I" nTh. : ,'' ." 'f "''.I.t. huu. Ui.. ne'cru Kirl names! VINA. the and .tin.ry dlscasen. an wclii. S.1.ST.4 toSA COL'Tl.uutCC. .
brat )' ,.i'ck, and an uuii.ualy| limiiitl dcUMiid A 1.r.lrul perfectly Umni|.liaiu in the W MM rrsitnt ol
." I ninsit'qtiere,1 fath.v | | .,ieiiiiU54'Iit The wall he ".I.II.t uii'iiy m many olhrrt If a | and :acgruml lr Uiwhargt and CmuVaie.
- I ", .llmu' "I,1."1.11'.1..1..1..1)| | ab" 1'1.(1) irtue of thr toItuII.trn' and \Vesics is s'tuiiry. aud
aa".1 "y (Irrk'it oifireol Their |
f. 1"I. U rhaup'I. ass.! :1 ,1""I.II. y dull, mi cierniion 1"'Ut ,m 'hr chantctrr. at IIWye. aluuntJ the. ututlicni 1 l.ikf"s uhrii tht uul- IN UANKUUrrCY.NUTIfJfcl .

t rr\"., 11I11lrIhsiIri.1 nmitnl., Iib I&).. f.. with p'irfx hare I) "IIM.al.!. Km HUH' the Snpeitur :Nirt of his, ihultieI olFiorida I.). the ,toluntary ,.IlloDi.l and whn: nf | er ady prevaiU with ihr universality anepideinir U. .)H>W eawacagatukl., IVtiuoa
i'iiti'L at'lfl"any.
olily .1 \t. ) rS ,. -"' rriiplhuii"liIhf ; : K-wnilnt: lninty( whirrinn MUM they toVi! )1i1. ol &> SU
1s" .'"'-a hU"" .. Ic |11,5111. $ U' ( their and and thrdcmairtl for this hotrtngii n, **
,t .t.. "..tlc tltsiut..js", isi iiit.I.. j 1..1 UMcr I.,t.' i. uoMldniu olilaiiMil ;...1.1Hii C:I.h'" 'I"| ly t. ;1..11.1 and JUlllhl1 .1 Ilu I rvrtiiifairo null TluMecilHimlei.DaUr' twisiseslaiii .pUi. remedy ha" bern far irrealei than the up County, (urtiis di..cliarcr and CriUekeef

: 1..1 ., ill |list ,if llir rlioirrM Kiiiiph*", Hill MtMnnUiil.! -i.' of ii-.idcnt-f. Ills da ul .",k.
..wr Nsstti., > in m .U. iK. MOFFATS A l.llI. however, 4* a ll.ti.kmn on '": .
.I "'. 111.1 4. 'hut : Itt II H >' I .i| i:in' FA: i xi)in;, to 'huu..a.t,, I..in: liutidndj ur.iih | '.
n ] I. I.
I ""IUI iIiI au 'u: |I'iiint'li i 1 a .MI.I\I.I of ate iiowr will finimlml and ii ill, snake r)', IHI3, III .\.
I"it "
S u.. .1. n. ., '. I lloiiil 7 7 ii tIt* I Ih I'. Mir-lnil. W. rII. ,puliinl.ti 111.1 JI.;" '1.| IN-ati-l 12tI
& 1.4 I., I "" i;.. .. ,. M. .5 |I' and t vi'r) tihii 1 to Mud (hi. advtrtiM'nu ui intolf 1.uuut.u. J.
: .I 'h. \1:1. iiu i \I.U"| \ I I i I s's I i I 'c'ml.U 1.1 '- .Ii'. .,tt iinbij-'S I t' tIle I l Ii i.litful. ini ltratt .

J 1 I L -
L U.. L.-


.
-
.1..U. S.MI liii.l II *>" :" 'I l 1..t.I.i Ni.l;1" sic'i.des, "'1'1' ,T.1:1.\Ul.l.: t I.L'I.' %'IItn't"u, /

. _.' .__ L--. o'pur. S '.I ill filing u prrifrri.irn ut > .I. t 1 .. I'nl l I..I'I..L i-, I ln.lio. I IN hinr il.rulujn Lion the dm* ui. I,"n" ''|'I'.,. r.M.= i
o Ct o Ttn 1"1.1...* 1 1ol I .onl mil) un Ul"
jrw.t ie
o jo.Mjii'n| )I' 1"| I &i'sti: a.tlic.: : MS A ,tiuiii. SltIUI"C., ,. AT" f
I' a. s vr.n, i t y.i': r ri':. tin- Nenoik to Nrw T:rlean : .1"| a lull tupply' uf ---- ; \, mHCISIT'le :"- iuif plr> 1,11 m < pt-u-e, and thr : .'hIa'iI-'I.4.: ; ind l tirmlrr. Writer, rlur.1 WhiHipmjruiijh. and I. ,.." ale,:
pokeu nUSJ .
cnrkim
.
\luns..1
II.1.11 \\ Knin
IA
\ Honey sin Hay Antique&
rm" .. tMil f IHillll, MLLkl.lHV JL .Till* ..IJ'h'I" cure it IMI j>cjloruicd' and iis daily per ALSO, "I.r. dozen 't'uhtieijuei
tJreatMaca
received
i *
Oil. D.
: .; n il\: Ar, I s.'r. .!.\ \". us' Hitterprepared l and -voId by York Ur.'u fiirmm/, fully w.rrll.lhc a. rrlioii that it D)'cam.F. rrfuimry Pomatum Hcan ,,Ottoof an lusr* Milk of. Ju. by J. u.aid rur LTDuYI'lIIhcrW. _. .

,' \\ B. Mollal: :373 llroadway. New it truly tire nunur ltltlt ol this age. ..1() arlln CotiiielirCoJd ereunud'-* ege- I8I1lioiirli1
I .
.. UAAI ot.&I..I..y i'alafot-tlrret r',
rrfc u i'"
eiry IK the : -
'0.. now be .iisd I. 11,1 rc"Pla.IIY OK TI1K: lUST
ONK I"wturso: ( Aln-k -
.ft nt-l' 1 Ht MI "al.t< riithi i $1 j.-r niuiM, )r.Isl.lisir'I! and extensively II'UHT.'I'CUIUS lintliolden lurLr. 1"lle Hair Oil, Il., < I'HI=.;
U aJ *. .., .., ... ili .iiilli. SialeTne Knot lVier| ( :urt,. A I ni I I 1 ) IUi.iiKi.ru .
|hi>*l> > iii > m ftri n n ftm.ly ine.t ihu I rllcJ I I'ppotiie Hit I'.ll. Square.Tin .. ,. 5J .
I j t- 1,11.1) .. | 5JDOToiuioiU'Kiiarinf >n&
-Ui-ril IMO\I.
> h. IM ill .11 01.C1111UII ?Sted .
r
01.1
.. N.. ."'" Heaii" Caniainun : fI'I' (
j.i. it | .1 u..1.1) 1 1 *.1..1 II. vi .ir list candid ma phi Muck S.I. .
r. iuiII in'nditioiioi' .I Tim C.SI'.* ol J.MIU Demi, i* nhich : I'carl' IravHhiiP II.|irV
-.ri4 aa I.11..-.. IMT l I. .. I sail *i, .....II.- aii-l; IM Iii Hie imdicil prule .Ub I'ATLNT .MKDICINKS I : : : : 'i'raS."I., AnnttMd, :.lfrli. the w i..it.rn wi.liun uf use .m0 j e
1..11".1.| poilion "uhl..II.'II. vuha* "t''p': lor the iiISlill; :- Tnriar XilKratuSuli" : I .srts. | .,.
all r 1..111.! )rar who hive ol!,.cried their Uivailablti. Niw: 1.I.|1111 I ',"" ') rup, nn ( ..h. ('r-.. contidrrrd due nut wily I tuyonrvrlfep
I ( (
hail Iiiilllie
.5.5.5, & in i latlier Sit hat
to Salt act
hit *rid I.Plusissi4
lion sit| '
.I"1 .
|.iMtiil Mill I I. ( '.jH'Ht.l in 4.fra... ...ii.; .at-i l i **e ldl.I'r sssssirSsl' ul llulo it ra.II-IIMI' l in* in a* .ml n-iit reimily hit t'onuli*, I .51.14, A..lhl Smli.: Tailirie .-..I..II||) iu thi alHictfd we-rrn; 'tlhll"" i
.
I*.* will Iw li.tr- 1 |..r ....>.IIHIII** r* Ji cmU.l m 'and l i"'"e'", ...1 llu .r .t-h'IiI .)..* ,. It- a- piiluie'-"|ble iviliiiint plun i-oloi ,\ : Cunirli, Siiiim| <> "I| ItIss sat, : ;md Arum: I 1"lh. AI.TICI.KS.( : nit) lull.3 Uoicu| "I "k. ,.1) jH 1''iII: : : :
.t. luf .IMAH .. < ,II". I- in in.ui) irii-Hi .ol .U'U'C an-! s-kr..s- & lining .i care llul that i i ..' .,1 :.11"1. "- iii 1 Hie Lnngt. .\1:1.:1.1.IOIS 'Ink Hi) tour uiid Ha meant b) which I Ihial f
l I..I l \.l, rtAllM ,.ISU1114.1h4 h. .aJ c., II: di- ..S--., but; whit i. I lir liftter, llieeul or lalidho 1"1" .ltd lie aud "I | ol 1 W I.ll 'I 'I.u'hillt.* 1"a,1 I :"" (iula.. & Si I!;;-, lt.a.I. w tin the care( Diiine Pioiitienre I.. b.
aJ,....... ieeuninndfd, : > Ifl, -u..IIII.ll. ..1.1 nmeii Lucifer and otla .Matt la :, lusiel'h.tk ant!
di. uit-. I "C' : Ilwl.'I. I'L""I.! a pleat.uil .U..I.I ) 1"'IIaI.h-u Iu r%capv, thy taLl, .tiikntin Write
f-l
I*. IM > :' UH-fff.'.! At lV. f uP if Itl' and I ml I)' .uhieied tie sli-!iii- IIu-lioni l.r.HI.'lu. lint I J.IIH* I Dril.i-e ...t .I| |I..ll in I III .Slats! asset I.f._ Kiii I I.r. Mi-phei'n cliangc-able light hatn, fat.till Ut-Milalrei the We>ttrn 1tr i
i-iflll I f"ntr
IuHir CN ...-.? t..uil .,ii tiK loOt !.. ) C"r !'.. .:iiiu'l.II.h l an I ttnw cerlitinly pie eminentuliieh Ito ) ut .No. TJluii: MI.1.. ti's- ur uppntiun ul. HI. '....1, I'' hl"I Writing I I'.uid: !, l'I./ hookand l.ini, )'. I lid, ilaliunuit m July ia.t oua \
.Iic.1, .t. ua-ia.huusg ft*
l'.Iht-
jirl, ail.t "" iiMla !.4 ,.." I Mtll| \i-s .ultsa j.
ol .1
tin ,
1")1''i'
.
tincity 5' 1
*|U"tt uii-rii'Mi. ,1 I d..iiu-.e' ...11.1.1. ate proiid .at' i.i.-hs the' H.lit-e ul. -isa LI ...a.1 faiiilii. *. al HI ,,'!il:', I Hid 'u.I"1 C.tjt! trip dun n the Ohio heir teas -low audit 4
TinWi.rfr '.- ..I" mi mil a.l tfti-. i. IiI iui..l! mike ..ilMiil t &Ine ) ininre 'li ais"/ntis :. d- I-is' Lit, I Doi.iilllMt, 1.,1" *
| llieir woik* tin- h mi iI's4 HaiIau. diuu mueh lhal
I) i"I .I ;11..I. -eiumloiir r. For tin' I pi' '| -i.iiii.u .Kvonip) MI isis we were about t*. \
*. .,.. ... 1".111..0 .I' |lo\i \Iu-n-.l: lu! \' ., I"'r I'lilF
4 lli" > s I.it N>- li | ...I..U .I' f- to | cH-duliiy. II tin piojiiirlui .. .ind Liver Cumplamt Klieunialie, game ., MetkH usu geisisg liens !icausetits to $t. LOVM
ullemied;
tSM.4.i'I' hat IU<. UMiii ......-r |""f tan*, a. "..n!! .I.t--ej tlll.r I.. mike tl uindiout eoui'ijfiMinU l ht.l lour> ) c.tr and, took 1 \1! the I inn) ievna.phi painlnl .sllsiIi'hIi4 ol thin lunli.-i: or .." unit H'.xiCum1!'-, .1.1: '!:*, do ?Strap' which' l* .".IJ..u) travelled in nbout tarn 1
it l l h.. .H uii'. >, turinj! 1 lluuktHid! I K: c I". Ni f dlt .'is.i Pint, Hi adtnnd
"tll"Jt a it**"' llltl M MUllMKI .t1.' -H Ml II* I 'l M teii theti.* Mll'Ciilablithel" ICtlII' I'liiemx Hun and xtliiiulating L1ms'1'vrIu'rtus'Ie ) and j ii4lfd4)5. The LO.I"Y detailed f

b, U.ftu. MIII 4 !I. |MI.| .| |lii ti'.ul it.'.. an.1 an)' other-', he mijlil cunlidt'iilly atM II Ht"I". I'lIU ID, ..iuu.l'l 11.1 liii: tie'tiri) lcm hcul.C'.irpunterV .. Nrei l.u-e, PIN'ki-t s v 1'1111'II.llc. ,hlulclc"I..UtJ huts from' to Mt; host,. 1'WataU.ut
Our t.dii., "IU..hf.r liu Hi it there 'U UU\t'1 Lit Wax JeutllirpMiii'b I >, Cum IIIa: .tic |
t"r 4< I'M.i n N u .bla 11 and cI"U.ht'lul: CUIIN..1; Fluid Kxlracl tuu uei-k.t m
el..IIII. Ilk) sh,.. llrandielh'M (genuine) do. ...ih .sill I I II I lit J-OIIIK to WiaeMII u
.'.J, *. HI .,.-if .\...rrt.,1' IVi-l-ii v r it no ..'I .the medical pro Santa pal ills, lur the blood, Hall, s "iiuit, |' ur ii4iC's5 Teiuior) The rtlecio ol this trd-
-....-, au ill. wrtk, oi'irr- iu'y "i.II.* ',, f or in their bonki cunccin* ; Uottlei l'hcl..11, removing luII11 (suits \ Firth ;and' .N ill 'Hrn-la: *, ( 'latli and Hat and protracietldelay would ** 1
.C..I.I. 111t do. ) s tip, .I.1C..1 al lJ naturally taa&f
A""ult..u..1 : Mi-M-.md? ptint I Hu..lu'li. >>luiingHUM
U turi-it 1"1 the | the
; tog: 111. .. nniiy) tin. *wuinr I'aiMiea ul Inercnry, e-X| .llo & u\.nt.t tj.jnt. i iobii-tt and viKorou*, "fa l
'ry lli..-Ij.i .. t:. lf-. t.j'l .... T..ar, l.i e*<.111-111111 5til'UCr4 of u-clulmx' andrettnrkible : do. .do.Ii in life, chiunic t'"u"IIIIUlal.h..e.' 1 M" t and? I Hrii-ln, W .slur Culur Paintt. III the IUOI.I heal I by iud nalubriuu i cli.j

I. tlMZ t-d' it it. i4.. .l' if l;.r tI' i ...-'t.. in i'nr--* n- r'.nh 1 a, lhorwlnr.i 1111:1: f ConUaII.Mlon) !III I llOIII .III Illlpllll 5t.stlI "llhu 1.11"1. ,* IVnnl.uil >r. : P.I'luktl: H'H.k ludriaip. Hut I's tlfeet-i at that.ttn
.' list Lib- .1.1.1" Moilh < : IIr.,.i-t Pip :. 'Hn: I-t 1'1.111'1'1'' sbaid-" oe
%4rrAlt bine--coneeinmj .
I tin
h a ol Kotilci'olulioii v< i- i *i"is I.I.1) I..II.u..1 wiib the minim ler lantdnx hum
p.. t :.. ,I.It' f.r ..i.M. I. 11.1 .J1.aI.1 I IMIin.I: I'lnenix. I Hitlei11: I I it be i1 situ- Mtilifini l .. I..: iiiantiiy| stuitsi/ sIll "- rbeilnialitiu.tll ,..silUs-I sir kiiiy'-', e-lll, ul.. I...*-..ra..-, 1'.....-, TUIII-! | | Su--iitai! | )' II 14 5, I.1..1''h.: cun-i.mil) lIar luunuaimpiin UJ .

- ... .. utI. t& j. ,'I- toHhelhi ul Ar-ei.ie ; 1""It..II. .. .1I !n.lllol IT-, 'n i "i. Svrin t -, \\ium_ par .
ill. u .1. a. !t. i < t IiI Dial tullrreiare llu* be t jnd .i- &. ilieim r..II.I..1: | il.e tluu.il' .uitl b r pain i 'tssi.si I.sian, 1U1. Iruin the
..... .. ,1| .Meituri aIJ..lht'r .. j I.r"'ul ( ; s. all: X t :ix, \'b ..1 i- 'i .ssusa
Is. i'i !.SiY
% i { i i' f1'11' r a ri'medy h" : r 11.\o: tin-in iisii] .. ",% 'UIII: Cl| hiss hum ,, Uttir, 1.111.' !" rr-, = in-trh)' landt in !he iallie* "I| the Ulta.!
Ih it tiiiMlphy inAllei
It. '. 4 I.I I... tl.. I '. J..'., ll Hill '. ] ri--l .1',1) them .I..U!' .t,1 ttieiigln, then diliiilHtf .'\ | !.tin*, ri-siurahinsa I thel.Mi-andte-.il) t-rujtiiun:* ul Hiu i-i-. ; !-...- Pn in i (liilk. 1.1111I1.1.01"1'; ., UeelCh "Mi--*..ippi H"u1I1t, the warm 11IIII.

.((*.4hindS. 'k .:'. il ".n 'l.l I ..s.* i..r >>..d'rll.'t I.1-1 i.' e i'lciss-i' I ii bf'i! .ul nl llif.r iindnineHKviive i.avmj ht.ld.1 ol .. .ml-J IM* ;all ul ,t hut 15 Whlyti. under Site u.e .I :ilk, Cuj.i'uii: I sit tiLliitI&l's'SCi It">..- -iptd ami .,t that ran ul lbeear
hn-lniiii "
m n)) '.ull.II.'r \ t"r- > IKS'L.meet t I lion-" Phlcm, Tor-
and % M.illil H j.i of the ith
w at* ri rti e-r-w
I. I anieiie-u
IHC..I.I. 'l'nu I uielehed lit h' l'I"I.rillul. ot Ju
,
liKel lo luy ,11.
.. .. ..1 .,: nn ; it.iuiIt.iry ; ) l j.r Carpenter'ump.tund: uf Eel's ni'inetl( *, "I.I.H.Ci.iun: Unncei*, >plint-t wilhout and
l- .n' : 'cuIII.III"1 ) -
\ is 'la.I' ril' xmurunt hc.dtliy
A U.\StH.C.: i : 1 in) bc.l. x nerc I I 1.1' him I MO ) car : rirreua
-.. I ie..iiiiit iiiil< 1 Imm re p< etiMe 16.11. sits| I ,. medirme in Lnnett Ca-i Steila-reopet' >patnh airlIb.lti lit'lIllUa I 'I&I.I"
.\ ?... 111.1 i li,1 flSZ: Hi:u iu. "Ud rrceirii.lS : ), 'hulile-( ", Mid : retter pmtKMio nurl, : .1 .lualJ : I ) tho 'cwliu ba I > .ml I I U.I.lie* t pill- nf the : aiel .r a.let-Hunt.;: I l KIIIXIDi I titi.-Tin lull linni 1I I I' e-d the
illuw
rvi.4 .n- ) -- _
41h1 proem liom .ui adni.iur, IiIHIItas { 01 | | the ) e.ir III issue ,.ilii.ili..u; anol. j. pn.un.ll j -o ) oiailtuaurt
l'i. I.al ttiiui\ \K tin n inn- I.lr' tlC I ( (; ,I ul S I itie and .Mi't.ihe C.it|," ti-rt, dian lltalum :! In- Inn
to.i, I .oiiijiiinn "lIul''I''U tune the
\i..nM IKJ u u ui *v 111: toh MIT her u'utrffiiifierM .111t.I. .,ret ** L'r.in.id r.I lit! >toil ui. S.i ..I r.-.it1iise (o the ins-.| (ited "tatementlint i t meiirai'U. Al Una" | my. month.tliio.il Cebcli' .1.1 I e.Ilw. mt .siitutsin l li 1 :'t. l.ilir; I HUIII i:"-1" .\;ss silas-i' uiet siii'siii | frame Icy thu ''c, r and I figut: ., te Litla I. Ve5.

!li.J f*.1-11 diiuu'; out o.a muriiinj unh "I : t-ii. t li.i'ii e.fiiipit'il I hy .ti id ppeeilil) : 1 ai.d. ll,"-! !1.:1".1.>' Hirer.itiil 'llu Hi.il n'uh'cl iy } et .h I'iii 'ie.1 l m <.*.." ,,1 I XXil;ht, I C.iti I Hi S. uk I It'olliti Mone, slit the precnrur ..f wet.k-t and niuiittis -*| .
i-nrid the I'lllium ci-euM-x, ; I II( ''I r..I "Pill I Tilet, t'ur M I Hoardliut, I ) TuiljniKingt i ;
ul
t tens gii'itt" lli"I'IC'c. th* mu-i ; and
I tin exrna-i.itiiig IKIIII
lily, .HI neat iu tin dIII$4 r.i mi tarnco neaily, ic!'lu aynd ; ; PM.I ii5| 'Iurf't.laC.
.J 1111) ::1 h-r -iu..t iio n *, iiiirn III,.; lo ill '!) iiln-o not ties i. ,'utllcr..1 l I)' thl'-' I 1'1)!montli.I..I' rnlirely eitrn oil .'y ; the I ...qlllc'r'11 umpoinnl I Inul I ltrsrt: ; fur ChiMren, Hluk S .11.1. NurMiigHotili 'Iiisssi(; I the uu vit.ibb. iuit-4.ijUence, ul la.

,. 't.I.-me" :il'.iie, wl"1 ither nii-.li-! I I'uik UIHIthe, liio.-l .ilr i ftiid rlhcie.it --, .-Ci*. ..ve.AII.MII .111" and iiMii ...UI 1"lIlIu.lid
_j liir I' U..I. to 'belur a ,...h.1I' I. :u'J.UI 1.11 t t tiiiigul;: .1I","c null tin* Iii\cr portion \ inliriuiUieit.
: I. b. .t'" j', .h.l ,!.S. ..I-hll \I. u. 1.1.I,t I.!! ions fiiiji'nuil in iin, i/. ; { <>oiie, le.ii my mil)' a -&allll.' ritiuli lui'iii*'' '\ it diM'uti red. \ I I-) jijKK _- It'lIl "- 1III lluiluatiuii' lid,

tin iii'iaicy:, .1 I 1'1'1 I tii 1-1 ilitl : .-roiuli m 1' moot iif..i'lnli\i.' .'11"! isii.i! 1..1| Ha* .-tlil-. .\1)I lii-.ul ..ui1 1 I i.iitna'.t'l!l.r l. c..irhi. u'rr: i ."1"11.1] 1 l&tii i Kxtraet: .'i"IUt..a I .'UIIt.-. .tleumbiMt a fit,r lea tug I"... un bur4.IMMI
"I) ilc-lrn.-- ,ti-: uheu! Ui s' j P's' I Huttiu .. i.ilti & ili--.i.i.. | Weak
month.
.
| uilu and
.
: iieiid 1 .1'1 U'II" lor debilitated
n Till' : I hl
.I. |tttf.. tfii-iZ-. I utah) p"III; in) .i..I netily :!m.i- t\ \ 'I.i'I KI I, 3?1. D. t IIMIIII; r"- .
I nl I :ii* de":1: iii'l iMint. nl tin l.trc hi.MTU : tu! IdtMfi.: gonuirbea, .'"c.Hr. b llu-uiiitia- '
tel .\1'1 S .;erl alfttifd.II 1'1' ui) |HMH ., witii a lonlinued tutu IiSii' dUlul., I .lIfI..1 l touts ln. .";- ) i ( iiiuplaml' i-cta-iuneil b/
) '' dcliit\iii I 1'1 5:1-4; nl hit', ten, I Ui illy "UI I I Hi I urtt.a's' ." 'tin I'niiiioii.ii: DIi111 tn tillcity, -
.4 1 1 ivi ii t.IIIII.2 .!, ca'I.ull'l 1 I .ilou j ; ,I In tinfitn it loss, I 'UI') ) IVn .1t,11I. i."IIIIIY i. dunking Iheimpnie tier water. 'In a few
.IIClCI.1 aiiiii i
MiZi-lH | |
i I"'r. fir n "
*
t Uii'J1114 Virt-t to
34 idle trnd fi .illi ..it ujuiu $litr arm an:1 thirty .iifl e\en: thin) hit ) e.ir taking Hu,- 1..:.'> lull' l I';xiif\i i oi. Sn.. .nui |"tr all I utner .1..1.. 1'.1".1! I the iatioiu lsrsaaluaof tI.I:4 aSIa' r .laiitiiiig beeaniu cu>livr. wnfc
I hipro
tinker, ail ..11'-. U.it.y p'il ,11\\1 uncur.i.1 1 ; HI..I.I'I', |1..lt|| aeuteulid:. ilironic, IAI-.inn.1.1. Hi lute I h.id u-t.il up the u hole sSi-trui1tuusti. Tin-ithe -ilc-i. and .. in I Hi I HI.il' .In. litiiiid at litlildilU! .f. a dull IMIII in the la-ad O6II..I.L. and *>ru-

III-III lo .. Inure .", .. ** I did mile. I t! ol I'll mu"t 1.1'1.' | .H iharieleri Ti.rge: ol.. one Ix'itl-& I ot mil ol, m) Uud \\ huts u rib etnal. n on d) Hi.it ha- ii r been .I. ." |" %.1..11. I I Itiki'l't.N eral"it.inv* ul. If,' limbXX" hat Was I u
1 ol the I.tier, mid v.mout >th. iu< iio : .1! : %-ISa"sic I. t :iii"" "jlllfIC| a 1''t .Muie ..
al dlim I i tie.- I half laki-ii iris tor 1 tin I Ih.vi Ibi'iiraiid mile-- fnuIrtfiid
,.. "ulli. *" 'I .s nefkiare atliMl" hd li] UJ: lould iiulk ilKint. e."II.'I..I -.' ;
\ \\4. I hiII -
.:'i,* ,'"allllh.J" I \II.ler "lt., njiiaint, ; Itiliotit! t'hoiie, ".1 r\ti}, I I..,_: 'it InillU: 1:1: ill, and am MI I'lrhdl 1) I irsilst'icihi-a, I .11..1. Cuu 'lit'lHu. > and It.an.-.U; the -) mpiun uf 5h4

lit etme fiuin I" I I ronceialilu tai ii. \ uf t 1'ilmu.tih rtu-n- ,' I ('. uo nut to \ass & and |Iilsase! .!:*il Hioo.). ( ..I.U.I, ....!:. ,"" ,' > \ I KVIOIArtiN: (; UATI.IJ.VFUIi : unl.i,liet .,| thus inl Maim: mein .the .

:lib-ill) tlu* tpi.'d ; Irtillttfiil ho' 1'.{ 'l.r."I&I" TilKor l)..tliiiL and 'l-i.i* 1..11111..1 .&ti) M 1)' i-ii.-rai.. .h ..U" i- I Hiri-it- I ""in'.-ntr ttt-'l' I ..11.11 IM l >I II I "ti).,i'lv III > uaii,.. ur CIHI M 1) fUr-l ill trimilUllull llaIu Ct'llMlIt' 4phicnti

| ftttftfux I: HUM. "-.- ur (.,-ull'11| m iii.ii'.idiaiucd I I. : Cu H-U-1 and'tii-ii'.iiu.a, -pi-t .) siC 1. > W .iter re-u iu4 : 'lonrurhie were wahin
I.I 1 m .I 11'111*, Mil ul .41 I '.d although m) inouln i- .lo-i d up "I i I t 'juni4 jii ; it I lew
.l i c- '1&1 an) sass iceoid ; !H> ." > ln: reaietl lear the tine ..1| "ln'' ...r.IJ iiult-f', Waaid
but
iirlii'ntaily')' I'"mHI ,tupt*. The'-- /< / : .. I., leave "luil .1 .11..1..1 1",11.I \hn h, ) md ( r II noneol' tunis cenikl
'. ..ai'.Tfieri, : 'U'i..I" Hit* I..llna al lul: (; ,pi'!ii.ii :1;i .IU it- cZi s iiiiiu' and aente .\'ii I.Li'ii'itii I I.,'ii.ient-) <.utuig t xi i-pt in "r) -ui eli, I :u. a t, -tii: 'Hue-, -CUM 5 itS lit akinuiiiti J. (S. SMITH. i MII* theti ii'r ,,",1"11'. One ball ur uwrtI

lime, anj lit d i.f.ieit ul [1. bid 1.-1 l lplieJ I the II" 'Irulillxl h.II..1 di tn' n,_ I .,,..111... :jine : 1 f.iiiini 1 l'a.1 l.a pun-iu Hie Jtiitit, "1'1"':, s irnl.iljoa uil. .u'm"'r 2's. 1"11 1 iiu ir pain Ml*, ti-tiail)' 1.1.IUIIII'U

u.teat. tin: uji-r lioiict which ... ', .)"11.11.1110; ol all kudImth, HIirluldien tuu :Ir-ijiiu, ill-i m) tip.; | I lIi' IIM I "CI:, I .,1.tlsl' r and! mCllr. gran. I and uilU *lit ...:.\.,..> l1ulClIItIflllt' : Ml (.\ "h's| tin"-, at-eidt nl thiew m ni) w mi y 3 our '.
.
I"*!ltC"U") aaJ .aduiirilioit sil| .11.re.1| |i wild iiouii |I"'r..::". Darhu-i) ,, good, and 1 can eat all) Ihl.: lust I can el. !-. iii| 11".1'I 11.. I .1.-.....*. \ I I 1 II I :- huhli n runiHiriiili: s! Ji( tin ... i .. 1\.1: had Uen r .i'1.. a ibarimeii.eiia.
.Mitli rri'Ui ; ; ( .IU IIL-*. tiiil. : I Hntli r'l l:, 11'MI lit ..Mak'iiI I i \ .
.I'II"h"u. bi
M'lit. To hue a. uurt ea4Ut. .* pri- : I'u in my 1.I'h.hUc J .1" iikini* t r 1,1'1 April I i'pij.jj .1I'l in*: ul' Couyb s ilirk'i<; a pbi-ieiali in w hum | L4tiait

..i.in* I I.x ill m tho ducic-t! ..1| D.; tua : ht''ttni! :i'rl! IK*( ..1..1..1. ; IViit and :$iir-.ip.ituta" I 1'.ltllf pailuulai! ..II'ul"1 I li.r III "I"| j.-ia. tn I 1"1;' .11"1, .Ner\uiit H : C ',1.1, "pio Ineiiit! .:\|.. ".r. 5.-il, suet it'! 11m: b tuiuMiihii! ', hud I .etilvrd lust I Iit

I!it' fi-hion! til Ih it -Inp ; in ,h..,' iu l fairtjjMr j in iv" time ;iraclp.1: i ...nclI and nuniniittent : -' oUie1.! lint eal _I knicl.i cj |uod l.ut ni) bt.it) I tttddnu. 11..1.I ,\"I.II) ul! 11I11... iHiili in 5 III Sec ts's asset! I is gsi.tt ; -uid.ili .,1.111..1 I...is 5 t. In bn>$km>' un r the 4t |<

fi. .' : I :mi! ( 'Iciert ol all kind, ,, ; >:' I :ui'.I"I b aIil-s, Cut .. ..f I Hi. ."rti-i-iui nl buwcir, I
121: to aJvlaujc, & :iu prctuu I .. ipjetiu' (rait-d. "I.tI I.I'I'C..I I fur 1 1 Ii' is -aie5-, l' | nation H e ml aM -talitl that
tel .11.. h.-r its .b. s -U."miiiy ",..lr.1 I I llil I .oro-idlio.-. : sit'lit r iMienul I) CJlu1 .- C I s Ill iti-lie. li.! it in)' die. li.i. .1.:1 pre- liLt. Dit_'*' "UI, < iiaiti. ,ve., and mm .I I CriiU,5, W hooping Ciingli! \.lh.It.I... .Ve: "we u.ei II"rill would ie'nll I I tOlls the Lr ..f et. anal

..i I ,.. litUloni'-le! % / // .' 1" I'lir." ncrioti* alleetiun- ; uitli iieiiuudebility i .In&' d! ..1a gt a-5ull toull it .11 kiioum** the high
I ale b ieetabihivol
dc.ighl a I : .el".6..,11) 1..1'ull/ t ) ii-inrttl I i ) : i..ralnc A few (--s-i-n JII.I rcceiit-I i"I'lll1r : ) III VII
ly I?, urn .In -*its wrre irpUccd' .rid.t.ll'l I" in "er..I ; Silt 1:1.ul.: 11:1": "; :ll.r hla-.uug ol (i.I. .ind tin- ils5,1 I Iintol'it .. lluir) 1 Calcined. )1.lcl". J. (). ::'11'1'11. mitiilur, I at bug b ,vtniund !., 'in-ir it

ffoiti'ii ; iio'limj' : but HIM de2ijh'ful! Seal 1, nn,,1 1 i-rts.hlrc its-a-i-i.< gener.illy, in I'lUl'l I;\ti..t nl" Nii-ap.uill.i, .iti
.It-'vrved a thuiijil. lic '1 v.n.ich cn- I eluding: h KM.: .inthe-i', 1.r.fII..I..r: M. .\iu- :that ilone, vuthont the u-t ut o.l.er |I.IW"| '- Panacea. -. Hair l ,*; u ii ..r... .mil -.1r"IIIU..UI: n.luieI >
oiu
'
:!*.".ed "by her ;'lml.u.l. tint .hr MW Ihln} hie, all -iltuvi tinlu-allby complfXlon I mediiiif, an.1 .alter .all oilier-. .1),:.i to I :.I.1 I'.i-i.ice I 111t'IIIIln liHik .1 lull i5v-e ; UKJM faitU n
ul the t and "Oli hue t.rovkth, l'r..r\.I"1I ulalllc -
hc.I \\ tfCalcined, Chircml.Dt : .
not her hiitUind until he itii before 'tierOi ; 1'.IiII..IUI I tll'Ci ;.1 mrc. I ;.1 citisimtstIiie IH'\I Slim)' I Idt more '|-
Milled ul the II 0lit.. 1'1'1.oJ" .'%
tm
.Mi.! l11f11..n he ciij wiihrhildixh jrflI'( I. .U'I 1..0, JAMDI.MII: : : : ? l.a. 'h'siiti-rti'-s 1.111.1'1.1.I I : all.- xuiuut than I had Sir the' Lui lisdititti. I
I. pnliJi in or J mi. limb*, luck, 'head and : saCililair: C.iIuis! Cold, Coniuiij.lion.c. i-lli-iil i .u tuli*, ...1 ha, m iinmi-n>ui 1:1l.i'iee ilsrisor' fo' .
joy" 't u hovv hovilovely ,'IU"u; ;. I I. 1SIU.rri. ; took it liar ir ela) ..I-'Ijlb'
1.III".ta.
(d the kidmc*, *, prudmeil a line glow Hi ul| li.ur its
all nie.e liiiii-jx are Do but Ill'. at | tide, ancrtiotM tl.lJ.r. > .a.4 VuiiK, / it ilk :a lighldiei, ron.i lin $ ol mush, .tt'..
& tl the I. ..., uf who: had been bald
,
an pleura, J'"I.l".dr"I'I) Dr. l'hu li" Cumpo'ind IM1- "peroit
tint tuj'H ul a o.'X Oi! I would not .1"1. Ifr"\ L'.ljfuJ Ltii'i, .*. ) ; T"I.I' tnliril) lelieitd inc. I >'|i-iil abuut MK
I.al I I with HUMU general alof and .tillable iiu-difine tear lor ) eur*.
"111 for wurllx And thi-i, too, u the On tlu nift d.eiii. Auu-l I lti I.I.) catne new i. 'r.I'n. month uiu r 11..111I the wot, aiul to nty
I I kctsotu4 theuiu( which ari-c from I Irum t act| the bl'Nxt .\|. For ,*:io! at the Ilru4 Store of
-uri-suIt .
.|Mri ,ull. a"J'1 slul huw it lun'1! it |".*flrc me I'I! alKjvr .isis. it Jane Driiiee, 'IIIII' J. II. .SMITH. opinion, 3 ou 1'an.u;i >avnl me Ipuu tLr l.
?" vutIIphhr.tJ CJU-t knoMii uho des: | loll''rcl"w! t. I r and "lomai'h ; II and and aud
r
not lo -
rhlulZ me |1"'h.m..I) ,'il ) ague j irlidp long ; paiaInl
I Which, m v 'love," rcphcJ )!fr. CI.u.1 Thr rrrtifif of tlie-c cti.o .-II llu :\Irl. M) ,._ tin lonoing -'''CI'111..tl -I:Hub-t.lute lair ..I.III. at i i.ihtss ml :.March! :*: 1. I lr'Il-. : _. ___0 __ illnr". ; and in)' umi iniprtxtu ut if
mile I th proprietor'-po--eMon mil ri..diy! Ithotin ind! "latnu lo Icier and all hiliuiit :Ilt. WOIM': LOXI.MKS: : 1'anaeea roiild bi
111. ,'nl a duniJiid. <4 ur the il. "I') I heir i- jiiot OUt Is iii' luur extm-nrl) lutru-
b4)i f. I' -! lo all who ... lo Me thetil.' A I :, lion* | ) hiitVl11( : in monIb.ui liclenh-55-.5, to "1..1 into iheliew' M-.lis. and TiillU

Oli, both, tobtt t *uicl"lia-tily' &1"1 I I "1.I.d.i. ," I nuts Ifl1 hue U-en Ji.e1ki14.c 111'lU.CIISi' (lt.I. ( 's.I .\lllr..I'- \ < :' t .Lse: li cc! l'il-,! I Inml tllibte: ; the 5.1513 cert tin ., .- .5, 11..11'r) u.suuuhy' nii:hl lust t' l' n
'
.-.1| 1.1. ifs" .Hut ) uu do iiut MI 111 tu uJ-J 1.1.tl 11'f' .1',. .\ :. Manti.d, uf ti Illhl I Lu:'"ui I Di u re.i.uij! ; at No. 2.t Di. t ':i.'i'unu-; \1u15 D-p"*plHIMI*. 1' -lmiu! _' tn. .Ia.'u ,"ii'r .It.t'''e5' 'I.: )tl.sSI ( > m.ind, ii would w,c not mil* -ifem- a

nun till-in." 1 i t ueiv and! entirued! "llic,1 it pn .. .Maintrr.t, '1-1 l.iu: nty ol &lic.i. have & Itn -in Aiiti I 1).1", | | .- 1'nl. 3' di-i! ; a-. ..5 ..* I Ironi tissi sic .5551; citn-...i..u I1l1'r"lhlI.t amount of liUi- a ,a..t aad

"ln(Jord I Jo ; 1.,1 you LIIUM I think I f.r the pre-!. The H-IMI..i uh) iinre II..J.Irll' M..idllu: "lieu igeIsg ,1"h.II.II' scm I in) I t..I" I li.ii.- ..,1.11 ) -" .11Ie I'iiLs loni; act 1 t'sius-s' -. III"IIII! : aii'l eien dial! mitirbut aiiiui1' rtn .UH'1IU r audunl

iiotluu: rlurinm; but you.1 ', which III urdmii ) fainil. ) ....: uperate uili: J.tin and l kllo\\ I iii' ..IU' lo IICMM- s Hi: .in* C.1"1' I 1'11.. ti il'iu.il tlu ir 1111 IH ing: I"II.J. ; grot n u-WliiInc! *" -..>" rc>lUrc lu Iata1
.' Aiii l Icrd!)' a* mild and ,,li.-cluil I laxalili-f. 1):. \\ 1'ilU. ufi artlirtid ah liuia: and! '* an'J '" >'IC I>0M" ,* sal tutu
"a< n toniikc me lure ,o, >JiJ anJ l .1., I 11.1'I'lu.r -t..lf : .1 no ulli'rliiidlfim .illl'lu.HII..u! |Ht-un-* ; u i< families '
Alicia, I..utii&ig, I ttiMt yuu M-nt for all cure *o grial a i ;uniy ol. foinudabr. ] .Ih' 11'1 lhal ihe ha-. I'T the ....t .)11. ,..- I 1'111-, 5 I) !*..I.I I I"'I. : ure em! liii,*d I to. ..ra.>u' a "''1'1,11I1:01. withunl -, "t. ( ..iOit-i: .ii* andlhuii-uiHltof I people,

llti'.c- I_)' II.a, I" cit 1 K, tiiat! white ai .I..II.I. i leanting five ) t-is -. IM-. ., &1.ICI IIr .ail) P'! .'' i \. Vi! :in .ii--' id the I ltnti-i! t .'eciIa-v .I! I Initt any bt-nellr 11.-li unc do-e! II! iJti": .* (slut lui-t' ssssahel go eluwn lo an untmuly -

I 4IU liot lldl vio.iIi to (JlayllV lilt: alimentary' Canal. and rtlirilii: the cepl, 'Hi.-tol t I 4u1l.! llxliad: of taiHpjilui |I"\iio .\nliliiloi.filH.( I.lIlt'II.'lIhl -j'" <-e-Jil) lac HiCii uraitleaimgihiir Incnd tola 1Iiseist *
Lives and the ab olbulll ".-. untieyliy I.i.' Anli-Hilion-, *. u.! ill thin lint vt ft.
4' niciil cf Jtll tho JO"UtI': *. )'ou, .d.1 .l !: 'heidi liaillccti d a isuiu.ole, suit lidt/.vn IMIXCuf the aln>l. ) ) | upon wr-
.hiI' I the' lur the \ Dr. I '.. tillf .1It.t''I',1 !.
.tii'l l.iJ tliuui touil yoUr ..rrp'.lcl." a aid IUI.c.4. f"I.dalll : niuiclud my ;poor lie (illhough dread lul"c'- \III..UIIUI'IU. and lor sale tv J"il Hit tui
\1 Ir. CUirvtl'c. *. Them rauie (Soul one cure ol all fpccilic di.cai.ei., they aru com lully i]|,hguredj ironi\ i.ulv n,.. Lulic: 1'ilK Vcr) rr"IIClfuUl! ) USsr oUl'i lit,'.
Kiundcd uf and tail* 01 tr.t. band't ash| inlla '" ,. J. o. S\JlTlI. J. 1). IIUULK1U1I
uf unprecedented Sllip -artap ,
uho ..muiv the (1"1'tr. Illu&h; not nl ( unique LODOU1CKt'lica VEM1i.; ( "",vc&ii1eer ;iz 1- ,
tile Ui pltae. The 1' In' 11'11 ely% ul choice aut cx'juislle il.rctitut, Aug. 1 I. ISis I Hone) uf HunCaet.Cungrets _: .' i (;cneral Land Agent III tlm Wci rm

in you wil, aud 1 >j.reaJ them UIc table tonjoy mime of which are ..III.1111"1 \\ U the, in the city Vatir. ', h\\ l-.l-: : : ":, U. AU'luli': : : S ::;';.h-* and Territories.Coinpoiiiiti .
a action UIJChl'Ire.Jiu& Wluteluid'K.cnroof .Mmtard.licit I r'lr.SH I ..f :-tI;.1'i -- --- -
)our f, uririe.n| prulefion, .Im.h .'CCltc of I Uca, June aud1.'MI""Ich tiipjily Tliymr, Tomato'
.IIuw > C.bu"! vcr>' magnificent upon U my complamtt! ," in thuliyhteldegiee 'cijU.iintLd and \n.their I "1111..ll, I'nbnonar H.il.uu.Halun I I J Sweet %1"J..r.n. Sumni Sivary L'illx.RKI'KIVKI .
"; : .; )
rrpIicJ the .niK.! Alicu.' .* uuy I aHi-cltng the general I *) mtnl UCUllC. m citr lchl'V. .IIIC.. ul I 1.11. Itii luiuglesiuIbatnsauisa :*. .1. llilin. I linn lioimd', IN '1111''') ai!, Stvrt't Hiil I by lalarrualt: at J. a
& \.1 lul eurec' ) p.uiiruiai.Jll.MI C\V Dm
buo!e .hat I like 1"ilboul heist, olbcrwita: than u. fciniplu' l'UltcI I'lKau.VS, JU.I.CI Ol IllU l'i.esC. Drops, HniiU I ,!, (:... : lailMlia: I'epper .I Suit, Xr. ,.'1". Jntrccencd itore, TaLIoxM.ilrelianrtmcnt .
llu.e. ur, not Sa and for talc ol' Driigt .Meiltcmcn d C,
\ doubt siJ 'ivr "hcI cUUI".Wh 1''lcll.- :
do. do. 1.11 hiy'J. ..
l.u.luut .moiiiiinit'h
1"l u. S
I they are nil yuuik if you like. lul you Until the I'lllt .and. the Hitter aru mild ..u.d"Jrr'aIIa 1,1):11U.. : (iMIlrl I ) ': L'ofil'.al., !i'.arlcm:: Oil!,
(ur i-t the pricr." III there i'jM.ration, muMugneither clii'-- Nut ttis'r41)! bU
I fl' of lion.Itacoti. zd.id .
l\alV 1'l'u I l'ILI, :i tiLxvaiid itSvaltIil4aiiisiliciuc/ ,
'I You do not {I")' for a irl" i.unl .\1.., pro trati-Mie nor nau.-uj, alt re I l'r.>,to:1: S"ll S.iialu<;.i an I IScidhtz( I'ut .;.\IIJ.7Oc.----: ) 1 all! Jioatai 11112 sri m : utabJiM .r
mither cunljiiemcnt impnriliv
the of her lnuba.i.1' 'jiirni2 nor picnlrudiet. t ': '
p
e..lmlc.f m iinu-i u Tnovnki\\ Ir. 1 tlKNKUM.; : oriincnt of SIll sits '
au. III"I .! otrrLI"JII i.f thv 'lisa alai
iJulii? her .iti.fariioii. Their imincdiiiu elk c'l. are M.-II-C unibumly ul. )rcnoiatedbrallb to produce iAhIIs: tis SiN, Count) ( 'Zerk, 4))CI 1( 'o.STATK ../-jiue., Court: I')..- ".. Worm : /V Sii'ini Snijar Candle*, .1ml Havana'I >!umui, and .-uliiiiiic fur Ciloiucl, Maitaltiratiie.
I riic e hue an I Is situsetsut lot 1s1swshuluIie.l I I
Ji.Uln.J., MOHI I -
IC"111.1c. tt. / &i Jillie 1.1'1 tun-t.inti on hand. .\
\ ) tiawiIsli'ly : ; ..1 al. catttarUC IU
both
Isle' lo : as p
new hiuJy ,
rile tic i<; ll I, fixing: I." e> i> -'lailily on ald alJ vigor Count: ) ol Oiaidn) S I "'.... ,,01.1 ( '' ",", jn-t rt"'t'u'l1: and him ..ij| byJ
1 'I'r"re md all !
and mind. Tin cannot l IM taken withoutbeiieht 'illiunt.illectiun*<.
"Inn Itfuoniinj \' ife, I ..UI' ji ins: } ; 1, Ja'ncDean: Ch'r&of the' aid i.iiiti- 'I u'hun" u.n the \ !nr .md l "'r. I I O MIITII.SOI.KIA .
The hauble Ie.: ". the lunjif and tile) should be procured lr.n I HiN.un Lile Tlie-c pillh.tnu-:: (Neil hilly and cite
ul
glittering .m ''I) ul Onuida: do (':rll) that I ri Cli.-e' Dnpt, Tuulh l'uti 1a- -
tin* h)' mdiiidiialt and headol .lannlie. andruiiaiiily K-tene-d: I.--etili.il I a-.4&L' sris-Ly le-tn! 11II'II\.III'Irllc'lIrc by lies !*
aj 1'I.1co1(1"i I. .i.iisic.iIIy !ifn1rc and John l'arion% K"JI.H whox-c nami Uil, S1sIuu' .
rl .
hand ini. r, andai"b! M'tra'|
not 'nlllleDI
.tcd u nJi : kepi un only a icmediet \ ) p&.1."ICI..II"
l.lh. no\r only aie utitiMrribiij to the Ct'r&lic'U'uI theprool INingenl 1..14. Ainin.iiauiill.. Hu-
hut at di-aa-c. : In" 1:1 all .1a.t.! ..-:* dcK.ndiut **
(
her wild blarm a.ij upuaa
tii plrcd horiur ; .ht:: IlraeltlY.r or atknoHledgemeiit' ol$ tile lu.Muinent C.i.niilei| tiUatmontfuin I'la-ter
llcx..d tUI
jiut her ariua behind bt-r aiij cu.lnu'd .I They anprepre-d 4111 ..IJ ','Iwlt alu and in uiiiing, and endowed; Iliertun, ha..u. tin-) '* Uiiilnieni, I HinV I: pnriiut uf the bIiMnf| morbid McretMMU uf
retail Dr. William II. .MuJul U7JUiundnay I luc ttum.i'h and liter uiid all Lush .
tackwardu rcaehcd | by ,
.Ik until aim the: I lliie.Snii I
\ were at the Ull of taking urli. piool uracknouiedgmeiit | JIJIL'ldh H"1 :
1)1 the uluth ahti :iI. iiiu.l a!&u by ACLI. ob-lrucitoni ; IIL.c' ''c an a uUlil..te far
.
citrctnity in lie
apaituiUil Ju.tiic,of the J'eace In 1\IU', Miuibs. !r. "" ,' Ac ? '.
stood ; lUa I .II'I; ugauipi the uall, .ht lTI, lll"c .Medicine tu be lid at and for the aid county, duelling m Hie UII for Dcalnct.4. .lurdl-II' Candy, :'.' I .lulUt i, lur a cuthartie tu billiou aflat
lion" are now .rl.! ii lo the
riisdfhetcfcs i an linplorinj { .. store of aid county, and duly authoii-nd to 1.1. er uf Opium, \\ IC .}.. Joiide| public, aaea

.I.I to her hufbaihi'n face. a. i ihc CJlr.( V,. JOHN IHIUSNAHA.M.August I. the .me ; aNd 11.11 am well .I"J, So-la, Kid UicuvleHim. Juice, .. of the suius'sh important' and iitclul dwcofat
i in, made the e/
\
cur n-c ami l euefiU
vf these 0 1S42 ;
the r1Iab& preKcnta had .Ilk the hand : uch Ju-iin'., Syrup.Vanilla.
; "ii wruiu& .. u Im.h are 'si-n us nil to the proprietor bjrifalof
lir in lii" c tet-m, although vbc had 1.11 -- -- -- --- -- al" "'ul) l.cl.tc lilt Aignaiuret lo ., J''I-iarv %% atnr. Ve-vlahle .

I.ut 41 a confuk'-d idea of Isis incauing. Hi'Ii.ttI'.'( SL1I"tIt111111I.iiti.ti' lie ".10 hl&'lalt' of proof or it &lu11t.II&t'll I I 1'.1. :. r.-tsucu Hergamol,' Ixephalla.- ,- (> ; '5tIteiIt.lisa. exlraurJiiury virtue* of thee piUv
IIo pale you are, beloved low .n" I 1
my
I
tiiali i'ul'ign. "- Uu and lISle .
tremble 1" aid her tendril 4 : many)' ;pcrMma. aie laboring &CUUlll.II .". ; in a gri'at ictrec! : uepend uuu| ,) a ue* aadhlthiitu
you ly te.-Hni t \\i.t\v i
IIu..I.1 ) "herllf. \ Iii am, Miami-*
.
under tjken "rlala .IIh| ,
: knoun
I
it a im. notion in icgaid tu Vegetable l'riaclpk
"upporliuj: Ier.I. )"uu cII..1 (ear. an evil his ordinary r-e.1 my huaIiiJeisieI aiT'j::, J ,I" oflu.4., Mttl'the I Hair &'."ihir, Ito.* LipSalir, Toilet "hu.1t.111 alter laUifioua
voti need not bring upon yourself-an ciilwhich IclrIIC. SIC "UI'IIM 11:1 'iMUfH; ,: )' of AM HII! Hilmol' Columbia I H InloUjrOluAi.
Ametiraii, root I* nude U't( in prepiiinj .I !.." JMOJAMto II&hal: ) e di--uier Ii and lirM itMda.ta incdicioe kjHie -
I A will not tat .
a's'I )did on .huck sisg upon >ouit.Ilor tin' lit article, nod that. for ll inaU"rof I iJit: \ ( ,.. Ihu 1.lr. Orange 1"'r'r., U. ahthnr of tl.vM. hills ; uud (raNts iu b *rin
ou in *
".udeii! te iay not I ) I.ulI nuking it, all tlut has. h. lie d'hi: 14 ,n Dy Jame IMcarJcjmty! (Cinl. \.Icr, 1..1, J'u\I'a-le"r,C Orn,'l.ll .\,% l'Utl'AUtU: ; :, KMOM VKn'I : :- I : lir>t ol taint d fiom tie Tomato l laalr
lr.u.e du.I.)01. dig u hew root aud lt thi .Lj 'UI.Iow .Mcduinu: ma be had pm.t % "" \ he hu: >minaltel Tonialmc.Thi.tplml .
ieiit
I bt-cju; I ,:.uuh tho! ) uldi up iii &. a )Jujt. the Stoic ol, ) I tie 1'caiM*, I me Ficndi \hi ii: .MA'rrF.it 1 : ,

.cle. >.ing lo )'u: the I1--'. Hewn.Now .- ."d tic Ill: u oiuhtd. For my Url: J. O. molid'nol>oap, Cn-lilu Kmap.MMCK.S sU.l!, J \ J lC'UIl IHtlTK, Ihiltiwrf.WHICH liuin 1(5 jHculiax l'ruper
will you ruiurn the 7" out part: I am :tui afraid of any '' JTJ.AJ'nl I I ( I nnv be t.ikrn with perfect hatulteli utlrailid the-aittniluiiufllpub
dl"III'j that can oe brought flue U1I".UIII ,, I IMConcentratrii : AND m.NFKirnoNKUS: : \ h lie :\ will a* the inedual prolfrioui' sit
.No, 7" exclaimed ,t11114. III! i \>m ugain-.t: ""IeI V \ till mM- and in all di-c-e:
1.twI.'I.I" I nould make uiu ill 'u 10, 'uiliI)', for nucli thing* in the enL rr- lila Ti:I,.: KM cure :,rl. lor Uu! fullu\im ,1"f'a":4U ; ; a Iml)' inUie-t hoa 1 lung 'It en dinxUrJ s*

.at l he in agun.' "ul gieallto my _d Villi t. My pre- CuilliMMIIlll.IlKOWN'S S"Inluu. ('",'Iun'al. Nhtnie, 'slantl..'.**, ( ) t|"rit i.i" Lot ul| A Ietct| ltr. I lii'lipr-ium; : llie fiitnre deiilopiticlit uf il* active (W

I You would rfgict ,parting with II.em 1"l. & ..r.1111 "". not depend nui.il. )' on >.ar.ipanlla i tiamun, c.--I:. HII.'. Al-piee' l'suigLs lilllani.iliuli iii| the MOIII.II: .h, I lleart llnrii, 11.4, the ca-iun.il cure, ulucli era JIiL

ItO 4>lcd liciiiti! an ise4uIg-siI aisJr.k ; and a- flrucnctn unit J ncter I S.irs.ij'anll.i, ; t'otiipiiiind 01 sillssI '(.,:Mcamli, ( sinus Arable, UII Di.irrlmt Dv-M-ninry ur "111\. iMrFulii" to Inn' be-elictrtttid i b) ihe lu-coflliefrtMl,

Do you think ul'"u'r"' ( mr 1' .wl us d an ounce ol' I in my life ; let HHI-.C s'rul. maduof pnri: ng.u anil Ill Wmli' r'n. Oil 'IA-IIIOII' Oil ( li, Oli-trneteil .%1..II."I.u'1:11"' nndFcier. fur hush ; and! thy |1'1 j ular upmiuu eu ftaimd

wife, ouie of lho I half smothered feeling nuts claim. to nuke SarsapanlU Lay. new the tM-el of :Pilh.1 S.lr".lla, tier tininune'liato inon, OiM'rnngi-, Olllkr.III. Oil .\ Hilliuui or Uenntlint Fever, '1'>'. ol' lUaiili-bilit'L.- adwralsavqsl"

I.i* uuturehaJ .her n.hl** (r" her ,patent procci. UM. it if the)' like. Otlirricgetablr Ilru"uClul HUM 'plr<*vaitbe teed!, I Ii .Ali,) lilh, Ol'Caraiva' ) I hi J pu' F,;.icr, Scarlet Fc'.f r, 1U..lll'Jx, KryMpelnt : lists, in rtfinc MI'Hun.= ol ourottuaini itb'r '

dark .ryo"CI"I would nol "touilthoe nutcrialn full a. important' .: 'cra e: ever ) ct di-coicred, .mil iic pcr, ( Olitei, li'digo.t Starch, Or_. ur St. Anthuu)"** Fire, A.thm.i, coliiilno, ga\ullielir: : ; >t linjHilMJ tu IUI,

.C.in bright bjuiful' gill'*, for the ul S4r*.;p'iill4 enter* into the COIiu111 of commended b).all that him '.i the plea.ure .- Flor. and Huu Water, Aluhul. .\ l'kums.y, Mealentllou' l'e'vcr, Cotnc In, .li .lliulI and MnuI') i.H v( Ik. ph.d'

44:." w".ll my medicine ; what those .re, lie pro1ituiui.1 of a It PAINTS AND OILS &-. nets \\'l5ut1 on the ;"ma'h or IloucUCluderj which rculted in diM-uetune and COIICIII'-.
fa'f! thu &c. It H not oily a delightful: beverage for .Morbnx his new mhicfcuttiuty ill
properties me LHUVHuttly Connnmpium, Influciua trating principltr, IIH>U
J.JICY"IIOIII uoi a ?cry utril illp.oe.meuJ hide l.ad. and in oil: lIed ,
,
1.' bUIy, aaiJ .Mr.! Ulairvillr, *bUI to I yll and in hiss coimuU the this aumnier udi inter mraMin, but I in made Venetian lied try Spanish; row Culd, Cuugh-, Inilaninutory Throat, a* a rrmed) elrpcn"l'
us '
"
AlK-iaisbccouiui|{ uuJtr.ittry l cciilurit) Uiu-iroL'd :Alll'AU.LL.'f"l no (itrong i>f the S.rlapUII.:1 to make. n White. I Chrome or Quin-u \\luauisiiuig Coughs, Thru.hor Thi war* found upon| trial in u.me CIIII'
ioy IIU.tiu. the cuute it hai clfectri one of lhfino fur the thwu.e(11", month of ,HTufuU and. glandular t 0"
." u why ou the ,1 Vtrr'U& arlC"" \ Sun i'ntrid Sore Throat, Croup, diM*****

"y.lcl which no tilcr medicine, can hate, blood, and |"Y (uIlall .11 r'IDUal \'l'I1\\) ull. IJliu Vanll&I. \' In ll.i; IIM;ion of the lleirt, Drops, KiekctnDi cit a morl |MIU vrluland aaluUr, ) iug '
:1,1
.mil tlu i" thccanMj uhy .cures uhen no humor from the kyaicni, 01t .C lm / l's I.all liluu Uor l'lul. "ea-et uf the Liter, Jaundice, dilliculi fair rxcJiiig tIm: 11I0.1 *Mingiinietiuiu es

.1 t'r\fn' ('I.ild.Vh.M uh..ll; oilier, inedieine will, I M to bo expected a beautiful clean' il'IHaun'. Teira ulhll,de ..Sienna. I l'isslult-e' : nf ni.ikin.; 1'rine, (;iI..I. ||) riinrtcr *. L.iter and inorr e-ttcnded val!

..r. the great lofrrhantnf Liverpool.., uatj that. a medicine UCUV'UI the enviable 11 form* a cheap buvLragi', far. more M> Sand! Smalt, iuhll.f, $ i von and ScruCul..ulft'C'! 'i.lII. tI(the .Mem 0..-"..IIUII has prove*! it lo brHpphcabli .

: ied by what lueaua he contrived to real- po-ition tluj! thi du. .JI (rom lu'erc than that procured from iho powder or I'apcr i'utly Linm-od burn and jjamciit-i, rrtifial and Veiic 10 sell dlMMMaarujiiriti LIVSI.
Varnihhc-A
liory Gum :
(
iz i ilirgcn fortune a' he pon-,> of; ln, le uiotivei of the projector* of the many fountain.'Hie Gum Ulack Ulack, Copal, nil DiMMtei, I'lcern, S ores, Airection ol 11"10.( the bloenl mdiae>lion, adI"-

'Ily.Yrifld., bydnuarlirle alone, laMe and inert io.tfUinn now (adore the !. :yru.in prepared with great care, d ke SI'I.t. Lad. Fro-ilinK. \b the SL.III. mid all di!c.iNC.-i arUmg (rum Ini oiiniciiout! weaknext &(*., :

in which thou miye' deal too s if thou public. halt. : Ut ellcillieii. .1.t lidc and rich. When 11..1.1a.e ( ): .., Cattor, I Oil., OluuorSweet,Oil ad.ia. Iurc.lUuoJ.! &c.1MHCK. Fur a mine j IIt'fc dcxripliCMmcilicine ( If.

J.ln"tII-r'IIIY.; Hut I con afily nay thaI thcrv H la troubled u ith .) Kpep" .ia and' sour loiii> Tiirpe-nlinc. : I: IT.U: 1WITTLKS1 M. *, and for more ''riK' Uilion.

now dun the public medicine Hut, .aril, there I* no aiticlu: that. mil rciuoic I II \ I KMT; I ITs. 4 cc.JJ. The .iisit! C loi-.Iii."..- ..11I U. ubtamii' ], .* 'lair iu ii-c MC the u \\INln '

., .V What 4 t&h fit >ou maLI" I the 111:111f Ult with, uch general favor, uhtie' it hacii e ccx'll.' "'1'11' piuH-t| tliri.clioiialor iiting u ii Cat '. v\.c.. nti," or ('ucuu"!: ulii.-U mav be h"'

'be fupc, wai ,bont .wjrr;. 11'1.S.ClJ.' JU tin*. The Jltr.I..partjf [ tt halll y '':: WtmJ, hcih l Wuu!, Cam W,,.J., the: Drug Store drug ton "* abuir. -

ving 9.1 the fcdIC..t! piofcjiiiin to 11,1'1 CII' J. (O. : I 111. uha4si, Fluii .i.nl. HrnjMl!, .\ hssiss, ( "ii>p i .I'J.. O. S\jl: 'I ii. A!;; 41." ISW--l\ .

_i
--