<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola gazette
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00086629/00064
 Material Information
Title: Pensacola gazette
Uniform Title: Pensacola gazette (Pensacola, Fla. 1830)
Alternate title: Pensacola gazette and chronicle
Alternate Title: Gazette extra
Gazette
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 57 cm.
Language: English
Publisher: Blount & Aitken
Place of Publication: Pensacola Fla.
Creation Date: August 20, 1836
Publication Date: 1830-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida and the Library of Congress Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation: Vol. 7, no. 29 (Nov. 5, 1830)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1861?
Numbering Peculiarities: Numbering resumes with new ser. vol. 1, no. 1 (Mar. 12, 1834).
General Note: Editors: P. Neufville, <1833>; B. Wright, 1834-1846.
General Note: Publishers: Adam Gordon, 1831- ; P.M.S. Neufville, <1833>; W.H. Hunt, <1833>; Benj. D. Wright, <1834>; John M'Kinlay, <1839-1858>.
General Note: Printer: J. M'Kinlay, 1834-1839.
General Note: "Whig." Cf. Knauss, J.O. Territorial Fla. journalism.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055169
oclc - 02704803
notis - AKP3157
lccn - sn 83016251
System ID: UF00086629:00064
 Related Items
Preceded by: Pensacola gazette and Florida advertiser

Full Text
J--t ,

PENSACOX.A djLZBTTli. .-- ___ .
- - -- _
-- - 4 '- -__ J-_ __- __--

"TUB CNUITIL'ST BE P): I.. .. \ / D."


-- -. 0 _

VOL. 3. I'ENtcc Lt AUGUST: uo. NO. 24.


-- 0- -
11\ Al TIIOUITY.I 1n,1"111 ronfiTinil lu law : .Idid! .,vr"I..I. CUMof the and Mid ''lie hate been of he fiituN '
,. !. ) / receipt fla} mrtt of the I ) paid out ( of tin- 'I'! > Ihe loulrarl, tle: origii al 1 pnee',
-
-- .' : ?, I ,. '.1' A I...I'A""I.U AT Till haltMiner( to iranvfrr dc his dll" on nrruiiiit order that the !rater ma) !las. carried to the' lldixidn.d" .+l*. u0'rr1'11abl'rlhi't'1.Itu1.! Mr' ne : seixiie 1-/rlrl d, I
.\0. '' \1.1 I I ,1 i .'.116 -''. nH-r -i +*iv of llit- Drjiartiiiriil l fly |I'tI<>liiiaMrraiiil credit and .It.hll of, the' appropriation for thr I'il- !Ii 1'11 1'11'I 11.: ,..: tin r' 'Ionxxhei in fact .and the : ul.lllc.1., aU." atiie lliinfor' ;
11
'11'. "ti. -\u: l;l J ullu-r-. in ?>:ili-racli1 Otfice Depurtinfiit: on ) uih : ,'I it t..l tarn! |.1rl.IuCld. : )I. "r !II} aloa rt-1w.11( nf nil curtailment i.f e.peni' \-
.
'. ', "t t t'T'taIlll...J l an art ruts/r! A1) fur %Islets' appropriation* hatt t IHTII'nude it.-, t.is skest the auditor for -aid Depart '! xvay ol 1 t.iiiti; .Ia.i.l!lsstta5iI'r: llieie..Miihen efleciid hy the' Pepaitmmt i4itl,tiitliepriTediiipeur '
.; Ikr l1)-illy' ..rr a tmxn inH of tarts conirartor!* uho ina\ Urrtililor .
.1. '11" ment. lie iii IIU.IIII hell ,. .1. x.1"11 the iid- "iceifinp, incaihiaje.thfume .
J I o1rt. IM IM. Suteid* I lllinoK) and 1 tlf the 1parliiirnt.. a" hlinll '""It\ I'I j Nc. H. .\\illr tl further ,.",,('t.l. That di'ioiml' alloxiiinie, 'It'CHI. therm' j partnul4r im riquuid in CM 8
.
,.., ', .1 ur. ,"_". pproxiJ! fifih I'rllt I iI\"IIINlUdC.! wuh .rnril\) to n fund nnjiiiuiif the I'oMin.ikirr Central shall, unhn MM} XMIII h I I hi the,, proxi-ioiit uf 'lax\ miuhtrikhtlMx of additional! l nMoxx nre 1.
: : .'." :, liBM-ti'il and txxi-tiT \ !' lliai inu}' conic title tlinr' )iatnl date) after the makmc uf ani' contract, caun-. : hatrl...alloxxeil iherefor.' and 1'"d. .\ report .of al ineidentftl iX -
.. est.inJ l aUiu- the anionni ulm-h n.aIr: I duplicate thereof to IT Nudged! in the ol-. 1 jlll nilofIscrta1., + 1.tlhi-re the' nioie\h: i.f lle', Mof' lliepi' parlli'M: (Ir the tint f Itdiii,i.n
.... .(.. ,' .. Si H'lt' .,,,.II/.IuI. '!!(' found cluc! to llii-iii on the M-llIcincnt of t'hnr fir of the' auditor of the "'"!4t (lice Pe. llepartim, haxe l I.c' n paid oxer to ale the tlurlielh dai' of June preceding anaiipe -
. :lit f " account
"' .. ; partmenl. l''I''u| the death lotcmtiou. tI rlemoxal (I'erjM'ii. m ""-" tjuciiicH, frnudiili: reploentattoii .1 l according; to tl sir MXtial ol-jul. .* t lur
J i .die+. /"'./../ That all .* :.. .1./1,. ,
.. vc ,t fIt fArr fintctnl Thai
'. ( j of any poolma-Ier. he idia.:! CUIM *. orl I ) lh<- liiilnke. colluion.it w mppinp; I papi"r," "office furmliire. ".-
.." ,,'. .i'I. tt: 1.. t... .1"11'- uii'l i iHr- I| tinTreasurer of lie I'liiliJ =-'t.Ir. ll.ll; InIntnd of otiic! In le delixeild tothc >aid | iniMondiiel of any' idliccr i'trl-al id' the M "..IIIV. 'ulll.i.'I .. hlaiik*:' "mail' ii i'kt
,. v ., uan tif >'ateof II_ ;I ;I't' rrci-ipt.. fur all '1I11"( )'<> nrcixitl I hy auditor : nodhall al..o CXIIM* to l I.e prompt- i l..I..rl| 1'. II ahiifl I Ixtlic" ii sits 1''f ilnl Let *. and) --lainjt* mail and
VJt--i..i; 4Hi the 'JVrntoiy ol, JIIIIII..I'.c' rnilit of the tipproprialion for 1 h certtlitil 1..11I1Ia ill t-tnl) lifliinrnlo anddiconiiniiiince l ..,11.1.., ( mural II iaii'e !nit lo )1. pl'I u'edE.1'1: -: clerk* for tq'olll'c*, i Hn
.. LIli .t't I :.' .a.i h..tlitrk tlih I" JIit tin- 1..rlsirof lh( I'.i4 Ollirt .)'-..arllllt'lIl ; ii.r f |'eta infer. am! all ap 1'iolii'hl) III the, name if the I IUlnJ: Static miiii, rhoxxinp, the "uni ftf paid under, rathliK'd
... .. I I h" .1n111 tn.1 Iw. 'ruruu..1.f which ft (.t'II'I.| rhsllI'1' ('tldesr1.t11lilanluar, '| : |J'I'IIIIIII1'111dl.Il.r! ri'ritllllilillr. and! re- ill .\I "Wi lo iiinxi r Un k the ,''I.'. f.i ),lexMilutre.| .? stir tin nit iftlirpei
,,i i iim"iowr. .*1 three in uiiit%.Ir.iwiil'\. tin-. !I'<,.tina-Trr (Jem r.il. utuuthont ,' 1II1I\I..r! i 1w...tlil.l-...r-. tngl! .tli'r lilt ullordi llieexic--, < the i':'" 1:&) U-. tt its inltrI .i.i tu 11 1.111 paid eiei pt ""l!}' tl.at
.\ .' ..1 li 1:1: ",-.II (UrllI a \ Mich; "oarrull. no :ifknoulc. 1\ r mal originate a < < I If.. aim: i-f j pe 11 its" c in|.l., ( d'lit r-
-'.. ,;:" ...-. 's .. ; all c..1111111..11- mull for none. ntfMiti a.> ajon""...uM! (..tllll. i i III am m.iniM :it!< c.t tin UM 's i.t. c. IS. |1"1 lt it f"t tl,. t rt>in /. .1.1 |has I.hug d.'I" | ..1"'"* n tli' mOd, audt>tK. r
: 4 ?,. .'1 i ''t the lrr-nJrnf ol the' tar t all,'l. I of the 1)1 puitn:i nt. tl.- ai.i.iVr lor the ri.:lllllui) ), Iq.a.tllc ntIkill ii-iiliili" nilal ayii.l*. Mid iioi l< |
... ..'c'.. 1'1 t '!I&!I i'''q'' .w4 1.1 1.,'il .Si-. IViulln it"(,,, tI.. (',,,,, ,"/. That Si'. J 12 .I""./ I,, it 1uIA.S ttirltit.'l\tj\\ \ :.tllll| !l ;'tid! !cltli-- ail) Inljiii i .]iii h'.I. -;ud j nit. tlIIdIII
." ?.;. .. : .-..t/ ,, ,' ,.I lair dutnti the Npt.resi'r1.I11nu1for stir scmiT* *,1 l the' ;; tfie are 'ntlt-1)f the 101 OUicc. Dep.irintet I i 4 t-tls.ll| r. mi in ..l.lit.I Iran-- II''I.r t / 'iiif/i.I A tijort iihe| fnarrrs rf" .
.. .rti I.lt..n: l u |is Mortn the I'u..1 1.li.: 1I"l'arllllc'lIl ,.halll lw' dl..1ui.td ,. l U- (
I. L.t"t" mm h muniK r n.' to exhn it or to the lii-t! Oax.. of Julix ; h"1 hnndnd ", 11tH.e PepMiliiiint fur the. xrar MHII.I
4U I I It.tr".II' !ii 1'''' Treasurer. out. "(1'he'. money jwud mtu I, til* ninotitit. of ittext m.e*. i!. iixcd upectixeli ;1 lIi 11 1.1 iHelull x\lu'n lien on the' tliHiith .I! } 1.1, Ji.re: I''UOU. \,
... .". 'j I ,... ? .; '!. ..tltl'ti.. Tint liu'! Trra ,MM. '"' .1. -''.Ifl' "'L.4' "***'*' jwlw Dllin) l ..-p.irlniint. upon Ihr \\ arriinof I.t} and i.uii(1ili( ) t.- ;ilid fm-:! ;" and m U-1 MM II.II v I.u.1-hale: I"> !II"::i- lo II.. pf |N'irln at tlie 1f' lla: of. tl.<..
". d",1,. I' .:.-t.-nt.n,' .u, 1'.;.allil" 'In- l'o-!m.i.!-r (icnrral. rr:!tired :did I h.- junoiiin ol ii- c.\pendimei I for c;.. h ..1 SIN nt :Ih'tt'-1.titn.. at d in IMMin 'ass h liar. Iroin '. .lra"II'r" and all i-lher... the
".-r ; :V-.'.12 tin/1! 'r ttlr 4$4 Ii' ..<.uijcr-i?ncd a- hcrnn ;pro nlc.!J. and iprcoxtn a- ,1 the fiiKoxt MI" i Isji. 1>. 1I"It'I 1} ; c.'IItIIt'II' :' punt iditti- 'ltxIn: 1 i.i! i. IT bill oilirroiiliiini xx In-Ie amount i-f p' tl.at aceruixx iihm -
,,. I. niii'.id.i! .II. anl fur tlur : on llmr f.Ki'!' tI.e :11'1.w'raiaU"niulnrli <. *3tH>n of |Mitui.i-ter: ." Iraii-port.itH'ii! { of that: tire or li.1 I noire ..' ;a( ... u...Utl..IMt> "IV Qj- th.'j >li<,"Itt| ,IKcJi.irj.Mil.. I l'ie mad-." l.ip. -tmntlHi.nt. and xxui lei 1I the l'i'-t o Situ. P' 1'altlrllIll hate ; nt* ; liafulitii. !' of the' Papartnn
;t.t 1 i 1-; 'i r -11:I ..aU! tim nm.ix. : Sii7.. 'J./ !,r it/i.IA.S riitirtnl. Tint I teix." "urappm!! piper." olUce fnriutnrc. IC I or .!li,:.IU l4> IrmliiK. liil d'tiil tl.eiiii Im m.:il tr.iii-iorta'ifiiidiirmrtheiear llt tl.Pami'iiiit
-. .t' i rfdiKti" online all Stir thr'I'rri-urrr'la'st, render% In* arcfiunt. of ." "adieriin_." ",u:"! l$ac-." Isl-lnl.*. : .tiii..t' ii I f. I .!! : i hal i ix. |o p.I *neIrauilii Illltlt' j pan! ,!iirinz the' S ar. fir
( |, ij ,'l ci .itie.. .u !I.r" the innxianri > i i in-t-. or JIII.M. lih and f'l :I. null i.| inl tran>|,"rt..liuii. a1Nl|
t., !!. .;r cii'i-i i-riti"ii: of the I'..-t Ofl'ne; IVjKtrtuifnt.iitrtiil 'i 'n* and4| t-.i. | aHrls'i." Iukf fur iHii !$!" dlie .tde deli I'C.I.!>. i r .tll..r atiX 'till IXMMt.iiiu.i [.nrrtt )' MI much ,.r
.,' !.-.. '"i -iix. ,.:.ill1 h 1.l'' .I'IY'11 '| \' loihe A-idiiiir! fur the I'..-' ( )ili.-. -." and" iiii-ccllawon'* *." ; '.1t,, r ;1""I'r.| M iei-i i>i il.i! |,..uerM,1 i 'i.i : "hi Mild iii'lie) n max: hate' I lo.1 { = in 'I.
,I'. ,. .. r.-...t I'M-' .ai I t'/an111)" l Ir'jarinit.. her'in.ifter prmj'hx! fur. :amii ?er. I 13.: I 'l., itfi'itli'iniirtnl.'Y\\\\\ : It. to h1'| cII.l lartn I. t the *:II'' .".'::1'- ..'. "innf tlie tr.iuittatoii! of Ihe .4
., '\ i "i re:..'.t fc niti\rr I I i -) ill traiiMiut, copie. n( II.| ,. ".,uir, \\ lieu the Issn!. ;a'..1 l-i>utr.ictol |I","|iiatcr+. ihet.t': ant: 1'':(' "C'\ll.. id the' I i.iiiu : aiiittii .-. ', ar.d l !ii'r i (lit r , fi>r the amc tl tjCi 1&1., lit
,, ;. ..' (. .. "'II. Hi" li-WWHIt i>1jt.''ini' lihim.. ..t12t IMU ll'iu...)>. of l ,. ... i ..:' t< n '-I* e..rtitic4tr in ...". .I'o-t Olfirr, 1)lr'mc'lIt.; *.l-a'l'I''r"otll"r', I I Ii. I. "II'n.ul uch l-iJI! *. at.i! makeiei: i'i! / "'///". A' n IMIII uf :.1 hiss-Imjnii| d!t alIt I
.. I' .It <, ixinjjuW: nrlii ufpni *- :! Sr. H I.i'l hf it fiirt1\ r ,'arf'l Tlint made, UIIJ xxith the' I' nilnl Stat..f' : AIIMTIC. nT4 an '.:, i ivu:! jiaiiuttr. '.thf' tin'r.. ....;di IK aj..jnti uil l liy the I'nHdrnt.ttitti .. : :nd :sit "IU'- In l It e ( oiitUiei.MHl forttiereioieri in lr!: pi Wit"{11 > Mild! u-age*. n f t ./.1 dMiii: : the preiiiimg i far, for failure: laJiiixer I Itl. 1
,i. i t I., < !In'i'! 11N tub *n the ron-cnt of the'" Senate, an Au: iilor ". ,I.. 1 I't'i t tie rwriiT ..( llifTn'AMtn" for the .I4i..t OlTiee lh ji.rt- |..>- ..I.d! oiuer*. i-r iijon I U'lid!* 01 I'o-iiiKi-ter (-'..,.rl ,.1,( .} )Ill M l.tiat -lalu.C the' i.T1IIf the' delinquent c'-nirnrturji. -
I :..-. mi t ,*......r"T- .. tN -Ill. \tliMMlut.i it -h ol! I U' to receive ali: .Mitrart III."'." to or xutli the! Ilft..c lit or ted Ii. t .I'lii'ii--. a.. next atiunalfmt... tl.e the' nature (:( the' dclmqmiicy,
.. . ,?. \ 1.. .-llttr Jl.. lil:' a<.con atHn"ing tti the nid! PfiurtiiM: >. any fminrr 1 .O-IHI.-I t.'merjii. sir furanifin. ; .1.11 i nl 'd all|| the Isslanra and .1",1.l II.. ii'l.U' ".1 huh occcied. the tune .I
". i- : 0" i '4 r **i** U" T re'.atur! lliPrelo.! to audit! ;In'l!, ..n;; th : *, |H-IIITI;!! ,: .. tol (.., ti nun inij o-etl. |I'i iur .the |'o-lUirie. Pi | artiiie-il a,aura N I.in I.,. cum d. the tune \lion the fine
.. 1 ... r>M- ati-2! certify t'n-ir! .' iU.tci to iU- the! l.itt r, v' .nr It. .fret UlKie .Pi 1 panIlietlt. *.:d. ti I .u pi-ttiiMli r: ..houiii{;. II' ;:. v..... impi-iii.' :.od ti ,ht Ih- r the fine ]tn 1
1 1 .t, /. Th.H I 1'.IIU..ll' ('denrral : I'mrnt Ttitt il. f.,. '" ". I'lmtHinnfi (I, until. urn lKnt Cu!C'. lir nann and oHiee of tl... | ru CI('M. i t. oil un Htid.iT &lir! fordfiidionrtfinid. -
r . i t'.. .., 4111:'*I'. .."''' tithe r tV l'..-tni.i..ter ( ...icraJ. or mix ;j-r. n. M I... .h.dl tv in>truteft! in tin II. Lisstlil' eaii.i! .- uf liu 'i.ii H.-. ) i ix. .; ut'il |or \'hat naon.Sic. .
,'If :; ...1r.. aw'I' .. .l.tH..rd l *..rl \\ hoe urroinithal! t..- ctlh cJ. I If h'"- name ol..the, I inicd :St.ilc ol .\lsirlf 4 : rill i the niii"iiit, : u( tin' ., M. It... lime at I,1.1.'i ;,'I. .1"/1.,,: 1.-rIh.a ""r'' d. Thatit !
.1 I..1 I l'" ....... ..t ,"! <.IN{tKI UllI. ...'i-fi...1 ihi'rewnli.! he 111.1: } uilhm tnilti- ;.r .' .. "'1 .. .11 .Io..lm-.nl. ni-/'iMi.... Hppe.il! tu the rir-: ( ''.mi'Il"U"; i ..i 1... |..It lU. ..!' iu4t | .MI imai aiij i.;...cation *otiie. alit \In tin r Ihex. Luxe I* en .. .. U. lore mixerii-mp fi>r prof i.d-fnr! the
.. !. ,, i .:- 1.. ;'ultlrr :Is! Tri.i-iiri. w iioM-d. eii.ni .!M.M! U tiu;,' ltd! p.'lli;< i't: 1.l' in i .11.* othi cU'Hlof. t'te "hlli.| r I .,1 .1.. *..1': -t it. mill -t- 'tl- trail!) Oil !;,'...ii 'rf i 10"1 to 'ii-rin )t'.1' h>ti.
j': .. .:.: nr ..it. r 4'l% I i-. '.' <" *\.1'] lWf. 4! k'AXl ;.urt ti. iJi" 1"hlm..I rr (;4'11' ral.! MJII| o-. r,.'''!. ''Hi.1 .1 t...:. i..1! .'ol.. Xvhuli n.ax ill n I 11:1.1: 'due.! 'into! !,",'h I,NII. ...inieri :- Mul, t ne.;iuiici i-i. transportation on tarts
i I' :( .' tol -..1.! .. Ill Ihr yusr.- 1. the .ilj; ;(.M! ("rlll" of [I' 'Itf.( r. 1.. NiiMil li-ixr f.. I !! ,,.-.auhJ in the name uf tin .! coJSn! li'le. :"ul'h u* art DO'I. u-tii ( i. II"'. .t.d to i.dxrtti-e aceoiriieply. Nrni t
1. '.. ;...,11jr't.rtdr ..( ii\ iH.. s I..h'r". and otti: .-r otTici- or I'..*tii...'"r lt. iter.ii ,prexiou* In the |I'a* it- \\ |ln.ie-.Ineil.nt oil| ( :.h I laie -.. : .ilif'atidir ci I tunat.ii hid >|h.1|| I Ifirriixni.
: .. h!: -r r4- : .inU aluri ..t'ut.. of lU") IcKirtuirti| (iij.rriitt*! in I'. .-.. ,. .ft t... ..i.t. !', iJ:: i.:nt bt ..ffl.J !$} tlu It.1../ /,,it h'ill.'t If" f. .1. That, : and If additional ( compcn-
.i .. ..-! .:. t' .' C"Q.: M- r .r'.iid: ... ;Ilid 161nrt11.... auk) 1.1. tit'1't/ r .'fI.1 \ r..x !' ;"'2* 11/i- -. < IMIII. the! :1'"':''' list the |I'.01 ( .m. Pi'It.II.lf. -.di.ll ...li.::liN' msiJe t4 anx mail CMItractor. -
i 1.1 1 ti.; in. ..IH| nil.t.foltlit ( .riii (Il k....-.usu.. anil ..tatinj' nMrntinl.. >*.... It .1 / '.. it l"ith. i II'"' t./ Tlmt) Ir IU:) max or of .city. JU.'r of the j .a. *4i a- ili-t' lie c0nli (hatiun fur
.; I.. tu: t.1KI ..ur. II:- -h ill ....:.;. ;'1&1 jiri-T- nil aic..nnt. tin 31.11'-: ; ,1 ih..- I l'"-I tJ1iu' .lie jwtlllu. : Iii or juUse ..anj ("(urt of ut..,1 l in tit' ('UI H'ditiuinl cunr! !' ixurlull firirj tie f
o" It, !I' 2.ttut eith',. .. .,. ih.- i.uli'-r-. after M-itlrmeiit. II. *!i.ul) "MJI; It :..:td il.i c..a';i rUnli! of all ir1$1.! lifl :I.It... l>)- 111 r..I.... til .iistintcdtiali i tart pro| ">riii-ii xxl t ni'n- "'ttgntal l cr>niK II
:... : .....m.% let* hall|| .immiptii -jNirt to ilx l'| ...u..o tli r' I.. ttw IH i i.... ......U. itt.il all l jcnwliic-* -) N. ,&lhll/.1 tss3luinsiaa.'i ii- :.nt.ia.'liitirttH I | ii-mu-n! I. ar. to thi original rxuc t .titu .
: tii tli t.. ..i': i .;* (.,'a"r..1! all.1t i iiiHieiHie< of l'. .. 't' ....1 sr.... writ I a... at j-'iiri'j: ..\f'r the |nHtiiU. nf ihi i* .tiffttt. tor (.....)$ u.ut.il>e returnor I p; ) oxi r the: atidi! tt.f;: mi.tit i f t'.e ai couiitit ..mul!. ,] ;: :t"f' ..t.a: l ii. mai.'c! lo an}' i wiilractor.I'o '
.,
. : h.n !. ..1tlir1"nu.l,1s Hehall! ..1.i..i. tl.i- .accounl oj the! Oipa'lmutijiwtirlv. |pl i.eit ,:* ul ilH-tr ohm : inMian iii.iiimi to \t.\- ii oft : ami il sin) j<'r- "I. .tl'' t\ I!.e. .111...ti.r (ii; M: lal. f;.r On 1fCcar
., 1.0I an.! transmit tu the! Sfrrtan and 1 l 1/g4 l piiiiieuij;*. and take ail L."f" lhu i..r ..rfrm ?jutlili l ".rh- | ixe.:tiiu I in 11.1 Irn"r"r..HII i-f the
.. :- 'r t. "01 r...i..j.' 1 of th* Tre' :t"\i'\ |iKirterlv' .hlc ineiitof -: 4-h ",,-: a.un a* tn..l ,authnri/id l>> :: the l >p.'$kIrtirier.11ht1'! !I'.:-t {'Ilii t Pepjiimrnt in.ul.$ utili ,.ttirrl'hi i Ins Ioi mi nt of iitiMiiiuliorkor -
'. ..I'. .1.'11 |t- p .-. tit. ;iiid "-AJK n,!uur "*. Hehall! : : ixx. t. ,.of"rrc tit .piomptai mi lit ot luutii or inn :laln.nto alt) nresuM.4..r .'arner.: !I'} tie ( ontrartcr. i
.. I '* .,-, ,. / T.MIi l. :,-!.-r. "-lw2and r.iteristi. aiiuarri'it .x ':'If' I.. li: l h1 i'jiartiin tit IIIunI2111!'t. or in luxor (1. tin Mid I It. h..1 !.. tuVreti! ; inii .....Hur.. .!. in >t fh
-5-' I .se.l: 111 .-r'. lima *. u|*,'ti the Tit .'''ur\ I"r-ivIpta. and :-0. I.l.t.. .I..I//M .',' 1.M' th* > mt. Its/. Thatnipt { .artliui.l. he c.r lte ,rlt Uj. n iouxn-li... ..r. il-e, a<.' ''>nul ci'mpcn-arsi! u ,Ial
..a.: t t' I. t I. sir |Mmi'n1-i--ur4 li) the Po'tin.i.ter ( :" 11"-. *-- ol tl."- ,,u.rlirl!}' ti turiiof ;jHi-tm.i t I H.{. -i.fTi-i a. lor a ai.d! "rI1.1 jt r- i.exir l-ar j u.ac r ,|'..u.n in the !. I
,.' *. : %' !..' th! irti ........ ,..l. uheu uarranted hi liu.; I He !Olaalll.rr. "'r... .i'id l'.1w}' |.:ijier. .J4 rtaintn: I.. tin. 1'r.ll."f 1 L i I ., ;, .... : '. .n'.l.. fifiiiiuli' oth'! r dniK. in luliou! to ihi areoii'tthe ofiii; e of the .,t.h'r fur the' iuii.Sv.. vti In'! !. i' %,. !.'.. "...t./ Tl'. 'i I..... tlie i.m *"I.ul.lf"i n> tlc: eririet ....! Cf n-
.ti'1ai:1Iii :d ru'"" rn+ tlf the l It ( tirtniriit.'M I.. IN.*t Oln-r P' I'.iiliui ",. riilied I$V him. thru' ..II". !14- "I'f';".xid Iii thr l'i.iniaienerii. -'' r tr'ar t.s ihiti) i I ;r.! iMrntr Mf: fv.tiily
'. .f'! ..1 ,ta. !. l Itr -ijtHtl: In 'him 1I''",- :"o'rll'larur. under 1'1" ...;if di.nc-hall1.1: aifmitlfda ( a I bad A.-.:'unt .l'otmalir liiufiil -. 'n'J'l''} 111 in it* ( ;\oC culen.; ai'ii u Lin
.!... Trf4..uri. an rhiUmtli! : t.t lash' tn re- f'I :Ii net in the ruurl"! of the I". Slate' ;. v I'I" rUn .\ and iud I tier "antl' aniitra '. nits i.lnH l>c Nlff'rt!. the ainnutit -
1''I. fit. .;1w1.tin.:lj. *tjch rej-ort" a- ,'IIIIH..f ihf mma itn \ J II ''II t1N. > in / .Hffi uI Ilu'tI. ii'.juire re-jMTtin. IhrIhll'. I'll-.ats1. 1..111.-; tlr c.iiiract'-r in x\ hid "iiitm the en ik, tii'Xt 'ui\ i ft f'' I Pip.tr'll'ffit. ; asu"1 .n'- I/.s I ei,.Mirird m the' onfei iufUtliMtx I
II ." 'u'.',' a*.1 1 ", 1".1.. ,.',otltnr m:,\' frank au': rre.. |ie.- of, y tOf I i :hl. t'.e. *.u: '! :.mditorhal! lorxxan rill 11.lit el *. tlirie: |'';rlt.al| ... aii'! hi, l-Tihutill rurud kipn -
.'1 1t t "ll :... .. 't' ,1"' :uH ... ihrn ,...-ttr.: i 4 iter... am! pis-L.11.. uc.'lei: lh- t.:- to the .i"'.rm x of II..' l'llileSi.utP1.: ..!eik>. I.d: ii. : itx : hin flui' ctrrk*. i i'e .' th. I .. k- .! the? 1Ila IIi( Pepartn.mt..ainlro I
.... d .i ;i'.1rutl,!1-d 1 I'l I I." f"r (fill1)lills: -- rrrlilW etip-i.* ..t jiil;1 ,pate r... in hi* i .rticr.t ; m. rj.IT: : : thr a.-I..i t nti..*.tni; >r.iitid .. .44vrntiairni: |.< n-au''I nhatl !. a
I..; ',4 : : .Ifi. ,,111. r ..{ fie li'H'n.n"uI.u.1 all' (letter* and ii>!iii! to '.. I. : !.< "':.11111 : &I"J III txciiii'h tuo ..,.11" n PMH) fur"x i traie:nlar *, riicr nOt! r-
'.f- ;. ..fA I"--/. i.....,:>. ./' j l' ir!;. t. t.. ..,.,1 frotn flip Chi, f IIi: s.si fix c.I-1'. :e -' Its tin nt u f the ;.r( oi.ijt, certitl I :f e..ti. I"i 1'*. : /I*,('I.!Tliattl ft t It.lore t!.. .i-mn; if .-.' I oiilfr.au*!
I'F *'IH.I'; .!. f Th41 ItI. > t/t.-t in ii ieut.. to the! l-u-ini.- I.e! in- of ;* d :!. tfori.nd.: -ha1! !! I 1-c a'timllnt t a< ex : ) .-hjtlN: .IUpdrst: I Ix the >rrritarxi tlie tiirtkmc ..f rush entry. and rxrry
...m:' MI .1.( .- !...-! ll/h-*- J)'',-ti. :..* .l.te4l11w- Ii' of jM,j.i2. d Jencr.. iud ihr I ...lIt tit mi the cau.r ,-I t-t. '' ilie Tn .-rr1 ir "'i i ''i1.. .. i| the audi ....!r. rutn.. I nifinnrnmliiiii nhiitctef.on I
I .:.. 'I.! .! II' l,* !.... ,..lt.M*. rh4if. ><.'. !I. .IW l fit further fn"nl,..l. '"...t !Ii th* relM.u.UIIN."/.... lo pne J H'I'IIM ntami lot ti') I"t' Ibwl ( > n..t. I" pUlnflt. mhiifilerk. lurk anya-tion ef the prpartmrrt hI.
; ai'f ti'i''"-f the, ..lirr. I.et14It.! thodiit .'fi.1.I'n'ns-u'rour' l axiard rM-ciilioii. ""."j'{ ct to the! j.roIIIOH ( four piiiteip.iirU'ik! Jitid tlnr1 .le had. .iii'X\.ut| i. iiM.!le. ornMinrv [*"
I* ii i..'-.r !.. i.'r.i'into: 'tl*- ri2111'l!.-ri'le on lliroffi.-ul ('.rn," of all! p.i ol. I'..- iliitix of it.rlisruuu uf tl.t) } "I; ,ht other rh-rk. ,.tne-i nji-r. and! .ul! exiri 10-itr.ict.: papi-r; or 'l>I':;atitndrawn
: : t,:1.i ? .!.,.... :to..... I. !... u*..! I liy ;jH...'rna-ti-r*. anal l otherffirer a.-tt.in-dnci itltOnnt' IIIC ft iral r.eitaMihmi t n,I.t -,'!tall ntrii.r. al-othiee l r.1.Li.! upn-; -altf )! :.... x .nix ,'f. r therr-
,' ., !. Tlia. .. .. dI.' ..f. .t ell' t-.t. .llxi d! to it !" il4lr.and .
I !'t. .. r astrnt of the I' -t Ollirr .IIIpirlttN'itt. : : *i h i"rI 1-lir: ..'i''Ui.: lit C'.H.. ....lIf..flu..l m ItI.imijU and! ;'.irllM-if approxid .Match thud', ei:h |.. i.. :H.H. ; ,i.i ;.it a :'I...} i-l vti )tie hue \ln' f apt"\i.itmj ton-ntracT-iir ai i
\ .Ia i .*,<-ii .tu.<.... ':IU.: ..MIJ j'.tx UM.Mnd ihr iiuniier "'1.1 tiirmi.fL lei u I......'. < ,! pled 1t'UIhl'. .No .I&un( .!114 '!sdLr|| >. .,IJ, )1..' ..1 i -4.5t 01.. t>ti. Mitten- filed in -.H" ..ru'*. rhatlsatcF..
. '1"' .... ..$.....% 1ft I.i: -I,'" fpi ; .iitd "t."tllC it* airoiuiK in a u- for ., ecelill.all' $ t..> ailoxxi-d upon he' trial tin ii-and .!..j L! ir*. 'I Iasi o$i" ..! tf.i 'r..-. f.iic 'f M. filing: i n ''""! tt.rnsAn.'Ix
: I.. i'5 f..jt15f't 1'It Itir (.urr the prompt rt'!Il IlIuli ofth1- I turn ofi l I"tl -'...t, .-.- -h.ill ti..xe I li-en pre-ented. toiIir Ut.I o lli) I iiiti.I! >:>''-. I li. i: nl tin lune. r nKail t'1.. me mn-.iry
t ittttnt i I t.... ..........,... tit | <.,tm.i. rand of al! c.'fttrMMti'.... ;MVu .. *..141auditor. and 1 l>\ him dl-alloxxid inxxltole alll,. numliTol !riklov$ tinpluxid I i-h t rrt thf ti-riri'r>( au> i->innff iuitltrar tIll
.' i 1''' brit lav. .il J'ii nt ljenii utr in .I'rrtbnli" -* it-lialllx- proxedlo i tl.e ojl'ce! id ihr I'lfthwlili*? of liu ....*- an}' utit.r ma'ihtr than, that: 1""ir" atrd '
1.1.4.1. u: .. ( :";"._11' l I.l' ,p i..iniiMer<> and contractor.13tite Is' .1... -all..r ii"tiotl nf ttir' f'.urllh.1 the' de- 'Ilr) in a.I"I' : thi ar1.?nll'* Ill l ,11 (I'otOlficc in llii-act. or II,lf r into. n ronlr.irt for i
i .*.. .r. 'Frata' ...rla1i.tu t,f thf .,f."f.II".f the Ilepartnu nt ; tu con (,-i.Inr t- ..it iheliineol$ tin-trial' HI! |I")-..e-. Pi j :nt0 i til.S the iran }"'''. '''..1 I'' molt at mix eithernine
.. ... -.. m i...:tl. aiill>. it r"i tf. r .111I'l. Tlmtu i'i.t'1 nt thr ..sitl'al' :Ii.11:. ti P,'*lma
t\ I' ., '._ t p 'j-f .. .. Olashfun .tllrulr111IliIts. aa'fuur.Ihr; -tuu3nrl! ... txilliri > l'sis''fI1*. and il.ttt he xta prexetcit: ] Irmaexhihitini. -hall l I.c..1., dl.t the 1'.IUlal' General -l.r ( ;' :IIr'\ -hell.!l ci'i- IH-IIIC in fJf
\ -1.: -M.ul, !1 .!!%." | ..1'rthe i-.11.| .iiiM' of |1..1 ollni "', ; .' to the-aid auditor a ijjitn .for louuki ..I?1!>.. at ,..'.- annual nrxx-juipir I.III.II..htl at Ua-hmctmi < 'n-.
\oJ", .. 111- :(tau. ,.1..111....:.. and all older e\J; '" n"r< uri.le1)t In theM -U. hiiedit. l-i -j'li.e uiiaxi'iilal-le. :,riilr! .I.. -.'!!!r.lti iLl! iM'l the ..tl..t, I' -.\rat re and! m one ni xx-par-er t-izMi-liiH a- |:ar 4.*
'' .' i I'' .i-i: i -n-eu 47r15t. rtiiesi tii! Orpartiiifiit : t" re:nl.tie aril .In Miitf.-r 1'jlamedue from 1..Im.| (pollI'll. ; Inau' IhrruOiron whsrh: the !f" I. .ar'
%. I. ni.- <.! !'"Mtrfjl.rii: ...tl"... .lat. 'I the I' I'IIIt'UI of the raid .ilJuxx jm e* let*. inlne>,. nt the' rate ot -i\ |jw r cent. ,. ft. \ if|'or* .-fI" 'llr'I! made for in I-. |>erformeil for at [r.i-i f.fl'tr. l 1.4
I* ..' 1. r !i...1.T4l -ii4l! n-'i lr. HIMe-\H-MIM-for| xxhichappropiiatmn-' per annumhall' ,U ncoxind from the' ttiets-all4jw'(1i111)1'-1' ). mnlxtiiAiM: tf.i. ( d'.U'IIIC miknim I contract in
... i._ :..- 4l .- MItmfiilil| : Ueti ULid": ; In %iiienntf| 'nd! he dl"|l'"-uhnn IUD 1)i the' dl i.Uill until' pniinentS ;piecedm! % H. *t.:.tmtf uiLirli ra-i1 of ,'ul' xiiin? pl'pi'.11- th.u for xxh,,'h i'tustt114hall
.. I iwiiHllltas .... ,...'11: it 0( Ihrprs.iwd- es( |I...-| ollici( and ..II" riri'iiiei -... l ri I,.:!(,' it fiiithrt iiilifThat! : U.I4I iN d..le ;.,1.)1.1..1.) II..' ltll.lf., he r. n ixid! a...I"r"t n..I. :.ndMH-h f+r''
.. ," ..1..'w. ..'..nt. "'1.... '! a( the llrp.trtiuiut ; to |Itrr crit>c tin alionirjf of the' ( 'iiiud Static in the ii'iitrartor. the rmste or n.ute* ilu1tatrJ eeedmC'theriiHi "..1 in alt 'tlmu''*. .., u' tb
uilfur .I...- lla with II... lincili i-l -..d.. annual) letting*. / ..rr-//-/ h..lr.t.r. .
the' iii.iiini r in xx hich |N. ima-ti r- -Ir" ;111 palour procnriMii of !!- mone} on account in ..u.ru.I. ;
. /:. r. ,i.,..'r ./. '1'1$41 their l...II.511eiIn er.uit 'x.irr.itn.for f.1! lie I'o-t Utfiee P-partmi tit. -dull t, sub tl.t tins t'faitixal and dipailure 1 at II.' I'o-tma-ter ( ;f.m r..lmI.n.L.) t/nip i
r.'I 1 "f.H tin .i-r1).! Inn'/'}' lole ;pud into the Tret-nri. an l ..I.4-i he' .dip.vli-xi! IIH' I h jili. I loin lime It.. f.'II..r'u h route, ihe tmile ). iranM rare contract'u:nl .i icc ehab kttm-; ran
i.. ... <. tit .. > them" hx the auditor! itatuii ( ted) l I.r. : rueti >- laVe ,place.S .
? ;,.Hiim-i.t 'a ,';arl! nit fI( tic, -ollll" in purMi.mceof appropri4ti'in In 1111. lx cixen to | 'fllr:1 ..11'1 I. [
,; '..lutrJ It" t I." "I"! ..t dl laxv. to ;JH-IMUI- to hum' tin- for the .I'li.l Othcc' .Pepailnif : : ndllhallIn utaKd tu IT paid bx tl.e 1).1'c..nl. alotriti la c. '.'1. IH"h ./ f"I".r. tr.r.'i 'I.h.il '
II t'st ,".. .,;. 4"141 I t1,4I411', '1m'' ...h.dll..- cerlit.nl to li'diie hi thewild' tin dntx of each. of the' raid! atloriicl. *. "u''' ..f all -i.i h land l miu x* .alt r l 5"'II..al.for HM i conitai'thad! to o. lniridmil.e
I' .'. al tkr P404 ()4h1-, .. ..U.lltll' : /',..>rnl'il. That 'id x a net of 1Mrt' ,nll0sal.51.ItIftrrthe. t nd uft'xerx ti rm id.nil null-a.-m..x haxe (1.ill i--i.nl'li-hid I or oriuid Pi partment .. ;,If f ant' .hallrrkrj't
l't. .1.l ..!.*j II l hi. 10 %.art Mini to d 'fr.il (t1'| ..n.. N "1.\' U'itMile court m x\ Inch any ol the -mlaluii ., b)' the IKpariinn xxiihin tin xearprtcedme -4'ilnl until I hi'' t'u1nr! :* afe ..t?,>#*vd.ami .
.. lslr. furxxardi. l i-thi' .r than: ihc let to ,.. n'rai: 'i ) then !I. tit"-i.'d and tuarkrd in 'h-
1 i,'f| rnjiiutt 1.II.. ., .l'.i tin.i-ti r (Jem'1.0 to ..itiU; ...I h.ill lilt r n p101'115'_. ti .1.:1
.. 1 i fl. ,. sft.t.i. '|*hit ut the HI'partment "'mj iox iJ lo u.xii Hi tin r II.' ..-.m..r a -.t.ili UK.nl if all tt... ..t the annu}! lruIlesf. mail. cniiincip* j'51.mere of the 1'.rn.I' r (.rnrr.'l. .mlofi .
J i .jiie of the A-<-i-t'ml 1'sr1111a.1rsl'I.rral.'.
i \ "I"' Tr-4..iinin ili. ittid |>o-l .m.'1.i.in'l (pel form oilnr likerrxir 'n m.i'li . r. s.1 t J'tNr,.l.1l. 'I'Iat r... lo t t.4-rh.irje.1 l l'I) th.- .mdilor forth the *.ud "'11'1. aicoinpanifd l I.x a cerlilicateofthcrhrk. 111.ul ihe' per-on i.mploied! lo lran-p.rt l'u-.. -" r* Uineral.ml ifii. coMtratijin .
..: 1N..I.t1..u- .. .h,. it .* .l'<.-t Oee( ] Peparttiwnt. and.' ..monnIrd -huxxin. the' |Mitiei. I ct. and it. illimxle ol Ir.I*Jul'.I.m. S1.' auiuuul :-ill e.ifhall) be ax 'u.h.1 v th. tautiI .
..' '. ....g &M''Ii ..l$"" r eti tur in lit. M-iileim-iit of their acciinnt- .iniuimi ..r. each 1ude1 Ils'tit. xxiihueh other paid ,irloU-pud. : ) ';.wd '1114111sfr w .hlti'hl "i'III"I I'r :?I'I-. |III 1.../ /,r furtfi'i ii-ii r. -I. TlMtfhe mlunn nion UK ma)' l Ias eieijnirid. i>i the lion <>( the' ordi r or eentiart.SVni iixr p T .111111 li-low, that alt l me last conn.iilur. -
4ad '. N. n\ 11 IIHIJ.uiy .....tl''., list Mi"" I'u-t ".'ic',' |.t. p.uinn. .lit -.nd Auditor The -aid allotneihall dl "i/. \ n port of all alluxxam e' I."!" on tin 1'Illt't 1 ,n,. xxh" fh*]!
I .. '. di-duriM out -!hilli iff and ctrlifx. I uf the' the .....1 'f '11 I' and u. hhalll the sunn frl .'U.th -up'il.iiid I in murt'ri
.f :; .tf1i.. .. uu.lrr .Iu | ...111I.1. ( ;,'m'ral, Mrroiiiiu 111'Is upon J :';" : ', idfr Ihy
I. l I. ih. dnti of lie marhal: ol the "uu".f'S.I. Iheir jK-clixe conliarl', 4tid Stir r..I..II.. ;'i'nerul slull ., fo' found to con
: t., -'f (..arr.l : i 1"/ !-) .INd. pnr+n.inl to al'appropri.ition e
.11.l the hall ,Ix d rectrd.lo the same and of all! ordermade t'cthe lid, of any p *rn xil.n .bl h< H Hillbillyor
;
.1.a. 1'pJ1 a:. rlurI'II 011.1 rash iear. liy pt..lma..lf'r". mil of the proceetli In +!11 came I lur .,
1.111.1'o 1
.1'I.!.-HI <.\ jt .'tn s*ierx un ole'Ulaul of their ullt...-.. toxxanUlh"'e\.pcn-. make hi the aid auditor aturh) lnne4 ,, iH-partmenl.. xxherfhy atl.1I'I.1 fpct. \- neiurfeniii 1ftl ruiorn
'.. 41... .1 L.1 tlf' .Iunltll"t f If' oft\ Uepartm, under ,'arh..r the 'head* a* hemai' dirccl return of the prucw'.inj* ..e t1). ..r Hill l 1.1. mriiriid, -VouJ the t> .'r 'contract.See. fcttfi. Tha
\
hr ,
1 1r
,
.."1'15 .11' i11t1..N ,?. 1.1 t1. .1U.llt"r' of iheiotid exj"' nMrified{ in the N.... 'I Voh n.&\t t.ideiiplace. upon the salt prey I I armmal contract price snirny laud or ,:In .5. :Inr t "thr 'r"ri i iin -ter Gfreial
hall In- fl +
'.. ,. ,. J xxlnth the' "". ..iitr. p '. HI each raM the rouiv.lo : it h.d'I'
r.f''U"
: | MT awl .h..1 11'. NI.11 ,f 1'" find M-rtion uf tlu, "f"I. iin I ncmtJi ., IIbound look
. ., t ...4, ...I.'a. .' \pru.h |l'u.."":..ier ( JenTul ..hall| || ine irr.nit. III.t. s.s 17. .1It" /_,* fntthfrenartul Tlial xxhich thetirder rotateIIs' ,luine of tin in t.a' xisact. of ffrimade
y. !. I.. 'I .. rOo" ... :' :C\ .. .... ... .. '1')'""iiff r di>f hr: i '..-,,-.! ". iti -. !\- in m tit 11. x, )ierc miuui or -uln Hf mo ;i ronlractor. tie t uri f51lal' ;enur pr xiJed A trim wd laithtul (,
r
i t 1

J
I L 43. .\\H'll be it Jurlkcr enacted, That jwrity l and grot I' gre-lnc-wj nnd I t \lutes it I I. not t11Abght and 4U j but, "I .1
--_ fur. .n> int* the I mill, embracing: will 1 I I \ Ice and! coiiitnl of the Senate: a UruuuIVMuiKtcr !hefolloxMiijzannuulMlarieii 84-0. .hallbe allowed It i* rl.rwel, at it hat brat b/wn'{ r ItHI.Hj much. Itltliir, u uIIur',! rl l t

qa lucjt.tre rejected, a4lhncxxhich i art .1 : for each post oiflrt at whir l'oottnuters Gene and that it it her wrk! he woul the riret I and i Mbtwijting u rihrnwurimrr|) In J"1
i .,. *]H-"\I. Tin ant,+1 abstract mhnll! contain '!I the rommmiotn allowed to the poslnlutrr tn the J1MI-tant and Irate men maintain' that i* her Inl.ltft xxork.M .' oI andd'ertt. only to h. ,rhu L..t| lwk t I

I.- m nr.M.f tl,.' I' trtt_' or I'uli"* oTrinjI'u ; :.1111 >nntotl let one thoiunm: tlollaM or upI .I the .clerk iue jHciigeri of, the Po t OHite allirm. that ( !I}. the (*fare of Go.) .llt.U. .. .in 111"111", |II... |hlti.j| It lo
J fur the M rxicf 1 .
C-tflf.U'1: wlnli! I h.* or iuv! |tMtp'i 1 1I it inin ilu > car c.t,hntf ll.c tlurlitth duof > I uthh 1 ptople of ihew- inlet! >lutes. 1'I.." ./ thin o.. ..r..: cut a xx.:,) m frriJ5

I artttll 1 I. tV-. u 'I i. il'n'l J ,, Jim*, ono lh(>u<44iiil; cijjhl hundiitl. and! i ,'pa"lu'll.11: tea; I rj-ritiont "'u':", IMXIm.nle iln ii.-.I.I lll tl.. lutMintnt xx ith : |II/'l.r, ,In

I l e rHr4ei : a-i 1 the length of t umUK- ; tlnrl >'-fi\"e, or u'Inch! III 1)'. HI any i-ul 5-- .((1 To three, .\.Iut 1'\II"I"rl. doll.uTi : -*. i ir" xxhatihex are, and not by the aid ol t II: I :ami ii ll xi ilh ( iiilruiuur 1..11| 'I|11c(, (u ttr:

.!r a U t.. t" .... iti'iii"'i : i: "h! ill ali !" <|111"U1"c..r.. lrriiiiu.iliiii on tier thirtirtfjday I a,,ri( I\euty-lit C ihon' and doILiM.To ; land. II any). nation/ run !i)' hair pi.ipeiil !gull or xt-l cisiugielul l, ;.'.1 t I|, Ik., 1t'aMt' I
hif( two dNdal
I w.. 1. .1 t'i": .: I' >. ..flhr l'.* .tnitti'r (i'Mient : of June nm sit | \ ho *?'i tit Inld hc, oflirr fur I the term of (<"" Ihe Ila', prniapnl .. IK. uidc *. In i.itf -i.Hieietit .1.
t ;piil.it rile prr i* th 'ra'n: 1s \ I I tnd etc i I hnndretl I dot *. I \ho ,t "i-I..III.i to i Cllt ; } m r. arm MntSI'
,'," iV'*;**.*.*! M'+ of xx'hich nt,*:.r.i"t* inhc.t 1.oi \rir-4. iitilr4WKMUT! rt ,iM>\iil l sat. the I'rc.l i I I I T UK: elerkeach one thou. .ind four hlndreg n.ilion., and Hot Kn: l.uid. x* 1'1 did ;,1 A xe-t 1/:31Itin, lolhf' Iliith' i. tnrt:

j .:; i '. wxilc, ami tii rejMirl il rid htI drill' iim ('ull.llu pats'nt U." 1111 ..lr M..iM.imLIe hall, m.u: unhlhrk.
-0, ill.: .I l.Wi frrllirrtiHiftKl, Til:iiI : ili>llaiM.To I I II ail .. ,. .
... *!'..i ."t t'.fijjre: ** n True ropy frunllhr. i : each thousand a fiarf .h. xxtttitd, mal.
.1 r.4ird ef ill offer: nude fur rnrrj: 'iiu;: I xsi(.tatit ;iMMtnin'.ttTH and Arks rr::nlil) liitern. clerk., U! 1"1, /'//'l.timm '/.1.-1111"l -inj I 'h.ant.auiaa. or ext.n. Lrilhanl. a .
.. I | .; ....1 un.! .11auetl. in jwHl oll'nt"*. hlll.ln..' dollars.Turijht sari I l> ( .' could, ill | 'It 11 ay
t.tltl.I.
I *.!.<.I! K al'ffnhl.S l. | clerk-4 each thoii..rnul tl',! on. Illtde'tlllttttt l I" IfN..lin: ) I IXHIX m i. I. XMhtir !
iI .. Till rlia'.i!' be from imliti.t; dutic+, :and tart tnt' I ha* : xxould tin har.l.t
,
*. l I* M*' "' further rI. : | r\fiiipt : .I'i.itilx lox aid- "IIIII'' : iHir I -,51air d..I. lair' it ..
tmm
l .fSnji I'' "*'*-I *>:it e'1; I.tyi ;;I 'arts tivti '.- i""I'1I1I'r -h ill IHVOIIU: in i t\ for m-!:!Ii'ri thcriiif.S. I *> k- aria M .(.. .....!. '1 11 hr hilt \\, -iiinlner. u.t a "
; I I I" I"
t -.",. 4..11'1.! -i i* HI nl r ..l1r.Jrl'r an a* :i;,"n'' .'l". :{LI..I a I If it fiirtit, r ,11I.-1/, TIi.il lilt) dolUiH.Tothftlipv. :as-i i..tanl; nielse lg(.rs, t':1h liiht :and slay : timeaie the. t MI- f I I: a Mare uui-.tiHf ioid f\i'u-,', atMj tlllla..jn uI
M't'1'.rWIthattlCe/a1UPHaIMlt.: in ant in.U- hrrti' and 'lift I \ .
.t.tas. iV*!* foliMn;! In :'u-iiii'* : n .. ;nil) lie : + nny, under the dirrrtmn of tit three hnndrid! ) cola hundred eijjlii hour*. Iarh: M.1 rain-.i.,1: I II I:nit ll.inn Ii 1"1 h. t\iu: the hat I.. t"U.
xxalihnieii
t nor in th.ul To I slit ixxo ( thr.C h. told
.I. Iii N *t$. t..any omtrtctor: or ;prmois P<'*lm i'i r Ctinr.il. In in iimri' hol I anal thi' ,are immeronMIJ ininni ral" I for 11. lair, a hat i* Cal J lair H n.'lhl:
I' .n >.nMf 3 c.aIIr:16'hf.: hr *'..a" b;:' on. 1"\ '-jiip'; 'r : I'ntrnlThat tin w did ;ar" itfiitthrr tclr.l. ThaiIhe te.idx l lo "Uppl} ally ra-n'il x.tr.mcy. thi' f fh ili! if i" mule Inn.m \ tap Iha
< .'i.m til .,'*tu. ....1 1 fran tit: and ..dt.tl <>....t of ,'I rrn-iiii: -li.il! not f\r ttl !l"tn'nntj.ii SI"r. II. lii'lbr' unnnal" sal! trif !I.e nl i I" ri51a hi| h. a-imi'i'i-: : !<'*. : l-4Mitx mil. I li.rni'l.is) "| ;.:,. u

!-h'Si; '., ;jut a ,'arts iii-wy :t M ",,1.1' *! l.wh Ii l Itrr. f'II.II'! '; Anditrrof! : (Iht l'i,1,1-t -,. lit I !15,;. pa r t'.Y.k. ;..!,1 hence the nj; n.et 1 I anal bus l-ol I Ns.t s :,,ill IIK k. lUtl.t't.\\1 I .
I ,t .- I..' ." re I!'.Z''I I tioin Mid rte'dries. ttrmfTf :>:ri.. ::1.t .i. .1./I 1r i' Jut th'rnmtnl. Thn: Ifu II.I llieelrrkn c.r" t n.ihliil toeommiiiid the MIXIHof ,. IIHlru..II.t; 'I I I.. 1 a 'it I i-n ,I h", r ( j il',
'. and to 1I'III..I liCt I
I I
1 of il,'',t If' Am.Mil It., p Mtnntcrhall nrrni' fritof 1'.1..1. r.Thetement Iiirnl- Htfliiit'I :In*
a : i.i an ftrtiti 1"111'1t for the I M-nieeof ln oilier,. rate luick 1.1 t met Iml.,1 : fruanoihti L Ial
uk.1 I .
{ htvin*, ,j4in-'i ti-.:i them in tli'v ,. or fiink. l I.y Iftler or p.u'krt roniK:!'til 1 ofor ( (111' I I lofihexer> lf..t ijnalit: ) old) ,d tit i ua1'r: 1 \1| t ,. to It.pi.| ,

/ ." N 4tf( Ihf Fit! Sute*. fur the li-r u:'' ('-nt.uuir: _: .in\' thing; oilier. lli.ui IIi JMJM-I thrproiiiiin. 'II To: the atiditor. three thottvind! dol'arTo -. I'atrelol ,i".. -..1.1111"; li'cd to 1".1 \\lilihin sis |I'ni M ..1 I./I/ I! tr |,.,':,1; :,.
O.4iv 1) sail'nI nUll it .hai. IM ( or tin'" y ; alli) !l'lr \iul.itim; ( ..lx>. t.tlx. A 1
.
: .1. 4 ,I. ; ,. h.iriil-ol rt'nu'nl hal I a. i- .x : to 'tt|; ,.
'lurt""f'I"lll1.
clerk .
i.ill In* "r'i iI thfchn I Ihul.lul.I.llr, ti :
oifcudrr iin 1"1
> ii.luiy 4.rih. .* lo : .it tilt r (:It n,'Ml tueaii-i: I : th" : ii To the four pimcipal, "idlli"'h.m":1111 I ed lurth: n*| xer) lapidly, ifll111111 1..1 il in.iki i Hum 1..1J t nl.1 1 ; Iranm '
.. 'i! 'liclatllt J. 1 1 mm <.lK v, \11,1 l prill| 1'u\irti"ii in any d'r&! d! : L. ) .. It
t '
r r M ruttui t" hnr.Jrcl I d311L hums nlier; ant net 't ail I l* toiiipli-tn Ire .1"1 ar. i.i lttioh. .11\\, ,
.' Tha ...art .f ti':nctiit\ jun !IC'lilI. pay: a Inn : "I\ :trs. 't"
2J. I.a I'. Inrth'-r ft 1 1.I : Inau'rtl! .
$ a'tea IM -
1 t.4. tlionx.ind full : -olii.ilj; i* Nut to xeryexert I..11. :a r.
?
f'a\1! fleiki.aei : f'
To ten I
And! : .
1 ofiv.titdullard.! no OIC' .
fur IH! tiaii$)1tlll'NI: tr| ihw <' ;P.TMDI ol I I ll.'lllt' |
.w* rv pfwpit>* dXi I-ITIH rntllid XXlth h.I.I. > I Irma s 'XI | l .h| X.i.-in. i. ,
I .
ol >lrr till+' ?-Il;ill) tnJH 1 Intn. rail doll irTiilxxrntx 1" .
tu.lol.I..lin'
til -'t} .*.*",-. .*.U1..1' hy a H'tittrn :!IIW' 1wl.una iud 1'111.1'xM Ijjhl. xxilh rash .r cowl ciotli: tiKMt I oata "ilrtpfil4iti ,
eh rk. onethou : tauhsntdrrd "h..I .(1 I
.. .ir'iul rr.i.u III of the ('nIIr TOUT .wl I.t o
: an I
' i .tI'Ia'I" > hrick l* a 1'.IIln" I n [ tr tt.rcoaihiiiin. laie'e. .
Mimted. the .11.! ,hllar'I'airlghl !: !lna'l
oflire
I j.-r. .-..'. |4. liVfilivi thil IK or they im,I. ,,1"'fa'lIIlIlt'l / H or I thotituuid tlollar i \ icldo to di-t !lothe rul..llf"t h- :-t otl.eii X< t.o : .t t
)h I ,
'
.. keat one ;' I
sail! ; r111f!
uali! II! < a !
of u MJpphed
4.! '., i" :'i..i ,ii4tn.Mcr. or U.II'foe f will i'i i ln I county > > Saul\is ail the Iii.a.k-. \\Ir&I.'II" In .1' I' r> Ire d.1)'. A ri.! L I_ tL, t ,
*tr :IIA'.1 bitM* areepJcd CHUT ur, MI i 1 41'Src. anlllfl I diaielx ( tort-pair II. ( ( ('1. : I) .;. +i.utur o\'ldl.-I"f 1.1. l '.
.. ttt m m ,..t.Hi nan a* to n I In- pr *!*en'''. t i :S.t7.: .\iiiltif fHdl-r a'i-ti-tttl.T\i\ \ To the IU'l1'r.! ,1"1 11111.,1 1..1. 'alc'.II.1* I lo 'tin--n k \ sit it .a Ult. I
nw..i i*, 'jlc.l fml. 'I .
i-liint !
tnc-.eutgar. ,
:
inof thnrelic+ dollar ; "
..UTtJfifral unh pivij ,i ulifii' ;t iv one or in \ al.ll.
'
t HT
,
ii
i I. 1. bunt its ii :
i till I'u... ; hundred and) dollars. jt-xcrx a\attun. pa ,
"S'h'r] -iilll liotlfx to ttna* '" fifty
|
lllr
I "'I ".1''''''' r a.rar.. 1. lit'iliiiill *>1 ted.oiiuul sloxx.
,.,. ... :. 'a'. IlfUttf.d: ) *'1,i.l;& In* ,sin J ir 4icin r..l 11"'lr.I"olfC': to he irl M"r tl l frou Sec. I l.'i. .1\\i ml be it f sinlh.r.Nlr.'Irll'I'hNIhr ; xxoik i-iiiiaxotdahly! ,led r"u,1! of xxcrk xxln AI'INfll 1 r.
i i.r I hundred and |4ion-i< t a pice Ui1'
.....11)1.3'1..1) hy .' rfita! 1'1.I ..:' Mititv.li'p.. oruliMi Ihe i'....tttll: -.. MIIII of lir..' million Ult'
'r i. n"4* i ; the! rdiield 1 IK- :
II' tU' of a "' i ih-.,.'r.d *!i:lilI'lin! I it iif.f- .tr> 'hi- h.ill j lift} lhi' -.". .1.lar.* I lN*, nnd tier s.une i- Ilia said til' l hour can : I SnulT-takint: i* an ..I! a 1.,1, I'. I.
pr 1'
II T ar.-f-piaii'v d
r :/1.: 'Ihe hn ci.iit.nu
,'c..llluc' >' > .
tier'tld Mi .inia"trrtor\i.<'ute anewU rr'fiy { : for serx ice id tin ldu. I can.f 'Miiluiij 1 1"1." 1t. uliv. i. o .
tlC
ln lun'ti'i -
+ .1! a t'a.t: llirrtol III lltr r I I.'i..i"t.i | UllrPIIIS.1 'IILI 1.
'
iht! "!:
<.. ... .r or the tJi' til ful; ti* ctilrr !"I- ., .nd, tt .:Ia >frurily, a 'lut-h. a lien aen-pln]) I '..t l n.'Irll'lt; for li year ('ul (HIM**, and Ihe \c'h.Irk Mithat' my; the I""i.IC"c'i'rl \ at11UUIalauknil* .j jtat i tir .?;,, II.
9./1..1111II'm'Ia'51n l : ilu iiuu prrM'nlN'.l !1.I''''' Il4lim'itr: (>rirral, slnJJ.: I.e ana- .'t .11)of July one thouI i l) l on in pu Iniit'liter. A irixxf El nth nuiii i.kiP a t
:"tI'w! .n I*..T (" '.w'ral. untie n.i-i :11.1 I lid'! :s'tltr.u!.. : ,1 t J.MUII IIJMIII tle: "rr 'ml: iti"; I l"II"IIt aid: ei:: htridred! ant thirly-MV, out 1 ol 1 tui1 t.lyd tlu' -: hi* Ideam, !>' laki-pl.ue; '; \ lie i.i-kt I nil ail| Isis | 0< Ul. ( titu K titleanal
r h 'ifi d tl e t
.....rt1 .r.tl' ,.14 !."'" (.r lit prrfurtn r oi j* .i.iiii"iit I .r.aid pii>tnat; ..trT. uraI I t111! :' "lIn' I nny im>:ifMii the Tre.ivtuy.: y. :ri..II; (runs. I'c'" oflhe thi-', art .I ip the< k.'ctf | | ..'n li in. I'I ill l'* &\\ t) orb 'I, 4ill
....,' :r.. .i-ll th.! 1'.,.M, lt-Vr ClfUTal I '. -in liie! prior basil.! h.ill $Ulele.iMil: l I Ihf lexenue-. of the Kiid U""allu'll.| lo Urrotniled j tent hum ha-i .' x :1"1.-1 I t>l |"ovttt r. auta.l/'a ti V nh '{ i 1.I. 1 ,
-011..1 ..r.' t ttiniutrjct flit": i,'.:n' ull...rtr (r.llu i. N t iMlulitx (..r ;all .N 1.. or ih'f.mil" .. 1ui| m the manner {pointed out u a.\1' nt ol the aichv tx j i'rl. ful i. UM e...ltst.r 1 I"\"- :! .r. iu lit, v .-. 1.II k r j .

.: .t*..pr, .I I' .r......'. fur liar |1'rurlll..f1C"t.! ail| 1".dead! pi.t11lartrr.t ., h!rh IIn} ''H' .lunr sir the H-eond -" ,'WI of tin act.Ne. |1 (%.|..-1. hu..filii.1"11:1. inaik l.irt"1 and! |'' It, 1''' "1'.1111 :rl.I.: a 1 1'1.1 t. .lr! I.( .f

..... m4' .....-\'!..... au.i -'tall tslrtItlhri' : : ..h"t. eoiii"Hilled. ..ah""IU'lIt to tin .11'iTjitatlci-| Id. .1 l ..! In it faith* r nutttttt. Th.i'lli l '! ''I.mi, l-xiiiid lovx xtnter :. llhr'I' ; fXIII XVlT.f fl' .t at'a.I! Illtht.It! t J.L,; .
'11111 N eirtiMl: | I
... d.if: ..nwc' jr'I Vern tle! :I'II'.u P...Inaln ; thiMiru b.>n I J. the Ja'e ol uhirhliali: Uiid' : IN act -hall! 1 ato f 'In' and! take; thct t h Iron: .. -.,I..; ,t.11nu..f. 0111. i i ll.t e r.:t ct'it.nn In ',111"1| C I... ( f, :
,. I m !'...' ,pr .1".1 j fo cutratitirtl, ;md tare: .- 'r-cd I there.iii, I'-.,r t.l...t. Thai p.It the pa-- ;;1. tin reof. |I" :,1) xtilhoolt.i h i Mniiir I ..,.' .'. : 1 1I ttC4.loihiti! ..i*'. "I"| Ilui-Miif ,I Ill i i i ".
It Net: l+.r uUirlt: IIP mav InuninrliiJ iit.-nU inadi r.-iliMTiieitt: ) to the' c\-ution ill 1 1lie I A 1'1'1\n. :: Jtil I} I IFtr.: | the piiMiil 111.rs of the x-.i.k. ihititijL'h ;i iio-t A tier xhi: ''I. !i-lmki ,In1 1 IkC. ; sir
tI '
a
Itii.M-. Kiiidyoil, and unl./ II.t. ) I ,Iu-xxrti j .teoj i, ('f I...I.. .i il-i .1.| ,
[..rih ..1.rt:.:rntart' u fuJ "'TM V. fur tie urn .Imml liy >;nd j w'rtnsaaar-ball: .Inapidic I a u ;olltm,
Uilanirhicli I nit the I"d l ol tl.a.treanli i* iniii>|>,' : ihf MX !le a t *: u uii uhn| (bas MH.I/; ( ,, ,
wb-i. ..' wriiJ ..fm.* t jir'tjKKi1.' <. li' rlur:iJHV : fi r.1 titdi-drirpoanx : IIA1Vh.I li. 11 ,1!
"i' :y:! I' I .1 ...rl: l 1.hll-T<< sir I'. M.T. nod j; nay !III' duo on" the old) Initial, utile... In I Kxtncl: of ;1 BI.\'K Lieut. 11. S. ItolierK My nert --ary. I i tx. nml hali-l 111! iht n.o i !"f. ti-i-i..,H. I'

t t.r 1'1.f. s.3''tr'r or c..n"I"f". ..".t! ; ..:1.11.: al tin tniii'' of p.im' e\pn--*Jv ditTl l I.t t Ke tnrslt..f Dragoon-, cn'iininnduui' 1m:1!l 1 1 n \\1.,1..1"1 l ,' x' e.1} u. ', .
.1 ...au" nt I!.. imm! lia'i'l: Tie t\ .-,.I!1t ,, t'l'-in tiiln-! .IPi.IaIIU| he &'n-uI of has 1 at Hi'* MOIIH*. to iheS-enlar ol : The (I". S. hip ( .huulI:!. il, ian!, i.t.-ti m ;,iit.i-it; In *.. >iiiiirji. 'I| :Cc" (
'" tin-! :'-.,t.-j :Si4i..*. leer th.' u..c nf I".' n""\' at'r'iwt.S4 War I.'ul datiil 1 l llth of July IKU! ) ';i t.. i It- take I tutu the sin: Pork at ( hurlc :' di.-4i>(4 ..i.1 I i,.! .At.d I'i.rf < kt '! t ,> '
*. UcMi : '-. :H.ll\ ,* it (1111.,1'/. '. That toxxn Nat \ aid! to i le paired! 'fhe{ "'.- thiy Iu.-.!.. r ttntitMil |'tf| ,' "-amttontoit
I MI" ():i. ; } tUIHlt.: in : :a artt+NI olI 01 I 'f' l I.\' m II. 1..H'rl I aperllnl "a .
I .f I .*.! a4.a! ..t ,'"h.' 'r..r ale .f 11.. Utt j 1M'r- m*. if4uy p 'rc.*u sial! lit. air.. .-. ::irv afar r '11t' :a letter ha r'JI.rl"* bet-: nciixidnt the \\'ill tail aat..llt.III.: t-pt.iks in relation i. A 1 .ta' |I.h\''lt". wl.autit M l:
S .r. t-;. 1/1 /,. ;/ ("rl'., r :., '1. I. Ti;;.U fii.. t.i lh4-' <.!,..t.v* Itr +t('alinIT inking Department : that lia! <'k 11\k hat.. 'III' ipiaMit:: :aa M-a I I..:,, : ': the pint- : of'.n< xi 1112. and w !'m ..!jf.

.", .- .-i.r It': !.'r ib" tr.in;' .1"1':s uf i':... ..... mad 'if ii-! t I'jirrd Stats!". 4ir nl. ..t. dill;;: l IH eonif"Iatl hh. -tdr. nnd) has i d I Ihfxxampim ; 'I ., 1'olumhu. i* pioUiMy !aetic Lf,! '.I {I'!': I Ill n'II ""'. I.-MI Un.I.-* i I.. ,"I!
>.iiitUt: :: :M'\XI ijlv: !tH''! nta-Jo !I"v the I\"-tiii : sir.skatg a::> It.tt"T or pa'k.I. or I-IH. Ii.-! : aI hell (':ol nl Indian,' ,, ;IM di If in the' -irxm. and l> a. .ill'| .t"; &I.a,t !l.:.ir. art.lsll I f'i ;I', ,
; t-tot <. .....r.t''. w'nh any pi"oii ".!hi.%, h nil rna" >' t..-tt' -IN or pac-kt-t *. n: or tu UMt nnd, co'is'.der :11""J"'lllu'lo inform the Il"IllfllC'11 I'I'U, and uunuinii.iHe in heaxy \* i 11"'lr I nf fft. i- and tic! Itr.-iti-lt | lu.f, "r!
f I ... Ilr I'lit' rm,1 Slur from I I) U\\ to her fnlnealt.. If I n.i> of Li: tutu' xi titi it. ::. s I
' 'in' r il.-i I mi*. ally r.mi MH >II .. or j I':'3- i.t -u ui' ail : ) that ; i* xxithoiil I.! tip ( tl. air ? !.
: i. I <.. r-i. r ini: aiv r.1.II.a..I.: !"r a ;i ;...-. )!fi. .. m tinI'mii) St ror IMMH -h| !htit fniindalion.n'lw'r Illaek Haxxk :1,111" not. Ii" ..III a.narerntad in |sutI xiith i 1. lt: in InI I r r- f sint''r.y' ..j.: .. ,..e i II,

i..r ,'. MI t,-!'n-! ..l"iii> j JM"I fir ;! tm;: 'lntnj.i olt'iI'Hffd'. S'.tti !ii) ;a1..y t.. .(". I nnily; ; at Iii" tune in.their (lo.!! \*. ith. 1 |iii* u| hi 1I' '!,'r. 0x_ 11.g tol'n bl.\t I',r tlie) it ..nl a 1. 1.tilt. Vn .I..,\i im; :

'i i .; '*% 't I. .. h T ;p .rwa.r ;p.'r -....... ..I n ., .r.....+ 11.11.' "tr r. at .rt j. -.ie ...' Isir I tau .r' I yards! ,.r my 1IMlc'r! ad 1 1i -e*. Such a Suits i!* haul l ticM'rx IDC ..1"1 j It ,'! htthi.tr iitC.sirI ; I I I.' I i I' 'i :

i t 'l ...'! ... h 4in 1 i' ai> 44f: ,-..U..II. ur ....r..I".: .i. arif--ir\. -hall, If:t i ,11\- i I: )ataIsanliur tl.Ilr', lhel'i..t ('ar. r.u'::,ape fl xxuhiiihxf -.!1..- \.1 do tea II ,-...111 fir n r.. .null. isiiulit.H: xlla/
'i a I.. .Ii sir Ru.- ur (..Tv. (... onl. or jir/.n.. ,,' I iKMlltMMi.! |ii4 iiiir notri.iiintjlh ..$ t intif-( iii 'I- |1..1. I lleh.iouly l lie I "rte .1 m* hip or n !!.T Ilul" road a : : : lueiirri! '; '-r |.IT* tine tit li'fI
> :: .. air |t.-rt* iriu. Any colin"1.1"ra1in i n .I. iiI ,;;-..tii I d.$:Ii.si-tl i Umi..ri-><.!..,| tu r n alwiil. during tin* teas |ixcorixxnk..*. datihtkr 'do! liar duty! in ; i.i.r:; !:tie In't | ait i>! I.,- .e r v irh! :. J:ik &IICI It I

! a '--. .' I.. .1' o..11... I..J mn> ilr.na' : a !:I it 1'rlU :s I'"1 a.taiYYwllit.: ht'" 1i- ..1" : lull I ...u.hs1 star I Di Mmiiruxer lie:ir I I.ii auktuekI -.' ., l I. itilf--t hut i-not ca'ei:hiTiit.: *'ti n ritual 1.-i-F..F.ri r.iaf.M 11".Ia 1 "i *. .,|t.. '

r. ..t 4+r last l-. an Ittt-i any ..tl rr ...*. .. Mi ...,-" tJ'IIf. Its' firt tit i\ !M> tru .{. almsta I.it t tau !' loin. The old! titan .l'... onimt or -ii.jflccnpairintut.: topr"Uii>:" lit IH,*H.li.. t.- M a*'.* r. i I' :-i :.t. in. [l'
i -MI.. :..N |.* l.tJ for<< a m'til "uur.- 'a'.t I :rsi1. (.aI..1: : m Ui* .hjllf'1 I" bdl: xer r'ln}' itilirm.: and .honld he liedi-pi''MI I.I |I.. I."f ta'1 the country. .T pl..ce I \ Ilt.. I} ..llru edit ". llf ttiij.ii.x I c ,'
\ .1 1 it list |-.tw... II .n<<,':aJm! .I'.. :I 1171.: 41" tt.ttr!... V a" ...11I1111".1, ti.nrh: :h.', I uoiild not 1d.: .:t' to carry on rmoilu r war, 'i (ifxutiy oti Ihc.l.r\: of our eiilm.t: .t I 11.s tt ti.euIu Mr1-!-. Or i''." a: '. ift tl" -

'i.' i i .'I... !,.. iutv !la. f.y'1.grd.! '!I..'.., .--.J! pinriul: | : ) Ti-urc iua\ 1.1\; .Inns ra.rniteii" ; ae ri: -t tiielutrs.. He, hU\t\'r. i* per krr!!! I !.nt tini _.. i .: .-r M-rt ",ii.il't; 1;1' alas
.1 n l i -t'r" M, ih I>-i;' irttn".a : /', .. tfi IN 4.t.ilh..rdixtrirt. ..u.1It.'I.- ..... tl.r tn.i : f.r-tlt' .. nd.! and tell tie 'J lie lititlx r* ,: !tu." I f 11"1.1:11 t t f. .4 u:.. r'ithtr.,r.l cat H'M. It.. a ii: ; .1 4.It .
/ '. I' i 'H".i, i. x-; ln-i.i-'i! 1.1-eri; -u of: t!!;': priti-; : t/:.Ii i.i."I:; : /*,:.;;./: 1.- .urea; &; '-'U'" 11 r .1'1.1 t'li-' ,. t t.I". *. toinxolxe 1'1IU"luoxxnoraiiX ( '..h.ml"t:. ate prrfrrity ..u.J-! I if .' I..111 41 1.111I.1. t
.. I.: :.I'r! 'i r. '.t! fi.. .. ; !i.-i.-a-oi'. .r*>t>a.lx.! that i-lie i-to a- .
-'I &i.V .- :'i 1M'" 'r rtr' I 11 j iln'H .j" n : i" .u in-! : '* -. .r other ii.-tton m xrar XUth them.: .. | i iI It nletltta'UuthrrilrlniN5.ata-: : i
i i .. I It. .,.tIJ i .II .: 1 I'll,,' t... ... .4 :r'! to In- j.t.; Iu(.o'j !.... :-. .:. I I I./. i 1.a..J.- i M*. donixir. l,pir. I" :". I.I ttohi-u I .|.|ti. I:.| f HlflT.: !, rrn.ufl7: 1 \ '.aus.
i ,' U" .1''r 'I!111.,1.I .l I '\4":1: }v" :i .f ..I '.. if t>t."ni, .
,.. i .-i ::1. s-i: -..1. i Iii: es.1.IMi'i. iwi-ti-r (i'-tn.ralS! .'. ,!. Ill 1 :J .1':1'- a- rl.." { :nNdur. Our |>t.-lip! : I !!' nrp f 't.i&seisukl!, :. .el.ti i. kt t-. \! I
.t:1! ..... : 7V I'u. I.t'ba.r..a, .15.hlaiiil. ;j 1 .. I reed l utter: flu tea! I.eti .... i ,. i
.' .S .1'.1: 't 1 .t- .it :' a--T4i: ii h an -\pn .1:11. I ', t 1.1. .ay I it1to il .| .'". M" ftut ;s.|" *-t.a.: ; I' I t
.u I ".11 *.. ....j htt. t'l. t. i i 1..,151<'.. it'i :. ..t'MI!,,- iifi'.n! .n *.i :*!. *i :inHit... I ('...t"'.. >tit iliifi. (JoMtpi; Ili tn| trtel) ::",.. in 'Itu..lit ; mid.. xtfale .. ( wl' m ih'1 1:n2i: .4 \ .- \'I it ti::, r ?. 'Ji-x .
1.1... I.11' '.. a.- *. ,r -'Iti..: JVfJXri ,..,.t I", !. .:1 h:' '..,1.. I St4l. .. I I-T 1tr.' 11.J |.i-t t \U ik (rota Nen-Sotk fur \Mihthf \' .. .Stua1; M i h xM !- ..! tar .Pi un-y jt atria. 1' a'trtli: (.. e a ..i.h'I'; ; t.ii -i \it- -" Iu i I-:
..'. .... .. ( ... ... .. fr'.. I iNterininatioti.! it if said ail ., II"'' J4 id: 1:4- lli t nitnl Si.iti al.d! : I' : .
\ j", i ii lea; !111' 11 t Irr.i': \ .:: !h!. ; I!:. We :! 't':! t1'. .. u.6:1: \- I : I i I f fi i M> |I" t- -
I'LI- :14-.' *r u *;, I'* l4' 4II-I lit* n '' Ii4i i.fin iu IM-U M 4-\rh:'ii. 4IM.H-p.if| r.., or 1"'1Iris ;i noj return. !.'.'..m lull( t ':nt.1) State* ( '"ti-iittiiti n. u.iii Id l I ins v-.I. In |1- l t 11) :;Cd; I I':">""! a.16ai1! ,* 1.1 1 : It.< :
&
i'i, lI'iI .rt.I : I44ITU.i': !. :.:!% oU: '' \:11: "' i' '. I i.* .'i.. t tr.4i -lditiotti! ri !'i, '' <*t ..\Is-.' !1.ftalf a M ...Ntt1'an 1' ..t*:iti.. ( :'oitunon. ( ",u"lllr Nrxx-Yoik enn-r'll liilie to .!..' ( ':ailtue: for In'u*' Is. 11' */< ; Mr. 4-r tl" | t'< I.'* MM- lltn'. -ll"

': ," :', !!h tr. .. ttN1t1'ttN1t1 .1i!.... to ,". mtrkt r\.f." null." and ptiltiMtMtihi4. I i<-r, ; prf'iitiil) I" him I copyphndnllx tier ihr;;art: ( ;:rth \1,;.i. -he at. -t I f sir; : .>t .lifrnr% ...t .. .I.I.c n.{ft t. ... Sin '.: cI'll I

.,..i4-'. taru -ti iliif byre I.. ..:s n..rl...r..1a In -:i tn I,1' 11111..
. i .. ,.. "prtiu 14'4t w'd 'r ul in.i'i .'- !*.... ', 4s4; 1 !t't'-r..iull i t.N':1.h i'ii IK.110.: ",31'11 ..,. : a' their m.tiit. : l-y I the lati :,.. t r.Mtu.rr: : n.n .*- :sl'i- .1Illu.1: : :IMIIx 1-
I. r t. i..*...:. n,s'... tt e,1 i U .Ii. lr.,.... StM'.iiii... sit ....':' !'. t.. i'ad\v.iladi-r! I *. CoMfii.: j )J"I': and! ;puMi-h. ( '/ t'f ( '. //..*. IM /...';(9.-1's. I. x, Ill.'naialai1tlttt1.r tail:' i na ,' .

Y' :J. I. / .* .rtNr' 'I-.! t..r. 1 /. TUM'i .IIeI: k--- .li-l I I ptr;.i '-. not I lt' I'. ItM' !1.<,' ..1 l !f.> llieir! i.ntI.-urtll'. emnpri-ins; the ln'- r....I.. ii :! f V t-f i'.tn ..:1.I''; rap to II. 1 IC'" u I'.h; d'J\.I.I' i:i a Ir.-II. ; i, '

n t n. i'i- i l ri..>*riiii' 'a,. !*.. .! tttit.'it'"i :. st !., II c'arr.1 ,.t Ih.. tI..1I. 1 tart 01 tlif; f.-... pro;n....... a..,1 l eoniplfiii :'!unit.: .( >!:iu h. .\1 extraet Imtn I) I I t-'"<"!>!' ''f?>tiu-ix.; li ;:r.II.I..I"'r: r '

I t :' a'I.' i i|" *t r I ill..u.t'J.: u .r% HI " I,.ii'r.-.I .,.,1. t.1stt Itit. :a... ji .** ,'. 1'.1 ../ t..- ,'ti..tl' '. ., ','!. /. Pint. \ .many n !rat; I::*, h d" \II'fl"\ of I tinea! :: !hat thf '(iioitltX of ..1'.1 1.od tinder < .. "r I' d.h: iI'.I: lit. J.t.a'ar .
. .. .. .. tUiti-. .. .. 'l. and I., eoiuof the. sin-tars ol lixalioii in Sur.it Hi..uc'l.. xthuli 'tus i I .. .
: 1 : e e/ 1' .t. apt, > 'it i :i.j-l- n itt r -:.' : '' .. or ;.h ; .a' 'Mnie | ) |.!>;iMx ..:Mr ol IhiklUil.'. sir l"li .
., '.. .. .n 4 ,I.. '.\ ata 1'Ut l's' r lip nerul HCI| IM-! 1"fo'UI.e'r t;,.' ":.,. aJ: (In.. tier M'teral i's a-inills.f! lh" I'liilitl Mate- car i'JIU: "',-,11'. i i. ihi' jiar 5:I." take: It out i I 1,1Xiitttirhl i iiikn.ul I. '

.. . ., 1., I I' i In, : 'i.,;. ,.Q: ... ail! th- t..tlfJl' ,l...,. ..r>. attil .lMti'.. .Vt'i: i il- !h... for she j .tnd othi r*. to "h"1 the Memoir )iud ;ali.IHIJ 1.It an liifie.te' f( .ilctit V. per .lit.In I .''a -, i-l a Ix.I .1'11 if i. -j: t *. :.I 'is'

'I .. .j i .;s" .1.t .. 1-Ii..t'. I t... re'iw'..:.. .. I In* :N "'1. 4in i!.4- 1'.ss: .star!i-latit 1%.-i. CMi iii d i l.x on!i'r of the (.'0111111011 liIH\lr iii.'i .I...!ti-h I-tltets tKe .1 .! "llf;...kr.. that 1"h.tl": ''i; 'i'{(
.. '11./ I '... i' "''., ,'.... "tf'>. '. Tual' tnit.'t tit.if r tl.sf. I.I I. t ,.nnrit enamel" ii...-I ;s) j.i'r ,1 Cioni I i i lunt-txii of 1 1 M.I aiit! i i.'i! < Ilt: i, 'I'
.: ; 'h.l..lif.: lh" lNi -N:1.:iT CiVii I jf 1":1, r"i ,' > :' I.!" "'' ./ T-; | Tliprrt; +' nl it i.:i va* la':"' !by 1.s! Heieipcri'f other diMrHN !ui. "rurl.lul ui teh: ; iralien..U'1 riirlmcxxith a .ttr'VI n .r'i"'* .

i ; ,i n'i: .. li.? |M.iit H l- :,'r14:1' tii.' trrMl i.I I' .. :I'f-l;:...-..... ti .II .f4l! :ofiall, I'I'!!"
q. "'. ..l"Wll l .Ut,*. .1 .rh'-JiiIi' '. hj,.T|. .; r..t!" t'iwT. ll.. raulr! : t...' ) Inp'r"....r (HIII. ;.I|y .1u.siddietl.e Coi.nt. u.lii'le.gllat| I'rr-/aasr1111aatti.-a-! : ieie.t e itfiott .." | It. Uf tt ..l ; t.a. !It's )It .' a' "
: ;.. :MII > .>f ..rn, .il; .ml :1aarwitii: : : : I ..- :t '1'11- ".ijJiou) : 4'f li.-! bt.a'| : hi w'yrlty : fur hi/* impel: ; {f..1 !iti: h>h, icmukid I "that lan-1: uiuji fiitxttion| !ll. .- t ala t iUT> I' :.1'1'r. the'i -I.- h'h1 1'ilh ll.t in atI'nl :: ,
".t ,;.. .? u'jMtiVc; !*.. oj, ...m tu all. a :, ... rr,4.sy I It 'tar s...: I..r... fur tier: .:. lit! rererti,1! xxilli t milrr -l'lhl' tl.i: ir 11111 L'nater than ill I J":,."!. Frt/'gara:'* 1" h in hand than l>rte Mi>M.i'! In.* I-1', .

.. .l' oi q tiHt iW. .p'Mta > .''.* ..t. alt' ,N..I tip ,I fa U'. }' ol hti,-. + ,......n...t a, .h" jNad ..r."C' I ncxxcd nnik of risi..I..rat'.1! a111l ihf ci'xf iim tixi IK'!' allacount.-icrtt' in'iepie-t I i: -nulTtakii" c alai I haul;linciu In- llllk, .

.. n <.IN.tw.urtt>Ml* {via. ,. III hewIfi'',, ; ',, tn ....i.l ..,,\ I \i t :., Mii'Ii a* tint .".. ,ut,... I" N,-,x.. \orl.- .ray l.n'lir-III"I l.uui- mi; ihc pi' nl rep as na\| ut-oxe .-i.d 1 aitxl.4: 1 l./ ml. ..t'<: i' '
I t i I* ..:!..4... r tifn* :d.. Mil. ..1.! ... lur- I, tt11,101 In.ltI.h.! ..,......t 1.\ .hair r. a.,! In Ann'ret: : and) \xlneh l11..11: nex ,'rinei; at MI- one, at t.a.t n:dtidurj .1-i dente!! |! 11u'tli5r| IIIa'n.'atlit, xehtntnie"I..If ofrdion. -

1 .. 1 ::1.1.gees.: ...a. ,,' d'Ita .::.-.1 I I -t-al. in tiiiiti!*. a 4. ...w. :rest. .1. ....,f .aejsarlura; ... ,I ....i"tj-r, lit IMrt-' Iun'.1 III the .jm-il oifini > ne- Not unit 111,''V. but the Slate ofNfxxVoik. ii (,. at 'Jiipei catatt. upon' the: } ear. ; ;.led up at," 'a. nmke .1.ni( IIMMI mBi '

... i ha .*t.i4ml 1.,1: ii 'i l I .: Ihti. r"Ii; I of letti-ix al surly 'pl.ti-i: l.aII..1; indnl enl In him. fu tl.t cxpor1rofi; n f... il.ei-i-i\: | '+ ,.: lie an-a: t ; ii.-d: ,1'f'l' I..,' bras 1 1. n! L'

.J..1 .-t *.; (I.<. aitri tt-t. 'a, t'iv! -4id rile M* lh' :I'll+trll't'I"r l*"-"''rin.i :. ; It. xx n* tndehted I 1'11 hxnal| acl of the L1'- fn.m I I. n:! ato' tin 1.111".1:i and ( : c I :.rk to |la s | i.i; >r. ,1.s .

.* '*-. :.' .. rt ttt Ihf Ih ,1'irliUfiitXf .!.!....!. :iit-l I f-i the .Ifpovtr of tin. ';,-.I.tl',' hair |K'iun -"''II-lhlu:1) not a cmI haxt I."-1 :.- follovx.Stal ,: t I t'fhln, :, < IH I|purl;< M, tl:*- \ I' ., 1\ I I. .
, t. .'i:: 41 ilr,flirt. i*f .............1..*.- ..f % INk in. lltt pii .. ..S::e'f ; and I fur Ihe ilvitM-- 1 I /entone'1,11111, and hol.llal,1 "il'ln' lurj <; llnt.iin.: ( 'I.inn. '" I: tt :oxer'raJI II. in-u! :of il I ..' i tt. .4 : l''I..-ii x11: :.* sir r Ifl'-- n t."f; "-.Irla fitter rMini lr..n; (j hf..'a r*. lie \; ;.,:allll"!: u.turlo llniopi-: lIal' : Mat, :1: t I .t IM '. i i .. > !Ur ku *w Ii1::*-. Al*J IMt llMi. .o->t oli.-i-; the p.:.r-Mi to uhom thi ,.Ii; mdiid Ji- alt Ann ric'il "II/'n-flr dnii I :H t f tsiriTfi: I Itii:: H'h H .; I lt.

: M'r tl btM r .u*.. l.. lr kt.u 4iH' ill iy tw ,lixried! "hill4| \ .lie, ..\ to country, \huh took piieedcner of; IIt: :I.I'H 1: I: W.I
I t-. I.... I) I' |'.*..' ..;*>. hit |*..".l.M1.4t,.Tfit !' 4rli -w-fi:) 111.r"'h. af the! llpt-ropa: t Id: 'r r .1'.1i

...i. aa"! ..u.i: e'1.1ta! a.. (I.,. .'.'Tii : 411.1 1 for City htti-r rivntid liv iCllll' t (lil"t"Itlt HII AI"'fral heart ,. I IF'ti: n .,:..!JH :. 1.;.:::' I:..: cilx' at I I oVI i k. x. "r. .in: .1" i v. 9'Snniax

? Yr. f..!:..1 'r.. ...!a .4111N '4* ll" l'-M! 'MllIII lllf |.. ,I Oll.llI'M .. x\ lair) ..I.ic..1 thf pro-icnly|" lo xxhiehihf Thf) au'rnytxearlx' export, tin" -foif. i' ihi :rl"1 ni.r '
., .. I. .n.d. ;tai ....". .f...".. .i4- -httl !I... |pail tu linn: at ihr titnr ol :nl "ork of xxhnh thcx had M' i-Uli chidinc la-t X i air in xx 1 huh the crop :I .
f ,
lit M-4-iiu*. tlol .Antilint; txvo ''''111< ; all MI--'V now lo him the h-tail; y:, I!I failed! in in.my district*, i i. .. ..-. 1l..II .I j : \ nn 1 1 in" xx .11 I! \I. \ i-V.ii' tea I1'h '
; : .. 1 t.'f ..mtI.. Tlir ii i iiicii .. '. I 1''III'c itl' ( 'hmd all Salnidax! :!,.' -7'h, 's.-1
f tt r ipt<>. la ill- cirm.s in nut lu 4 |Iy ": tt lurk Mesxxithtdnnr.itioii l li lI I l.1 i per n lit. upon xxhieh \ill inal. 111'1' i i 1"1'
'I'. !. I '...,* 4 tllll} .1..1.| 4114 a.! .. ...1. .U. II IllI'.'tild tar ( "'iU'T.lJiiiiirt. .. r. :.. for tin 1 stir I ea1r "I I !'rm.. ": *

I'1'. t4) i I' ....i.Yg. *. pimpl UTuiiiilMl for In tlii- jH.uriU'trfoj ; I tout ,,.I\ air, and in.tilniion*. I 1'11"-t1t If I \\Jnnnifil; fj,( '..., i ,,,*. I I JTi 1 a'nljui ranee Snncix.
'.1 It!. .:.....1 it* j.II.s t'UI -.'i
.' a 1 '.. .. 4 IIatrl I", Ili'I I..N..1a| i-n--ilioii .f tin t>:iii| "'arri: r7.31, .) Ujpul \i-nt 1,1:11'"u: ), the connir) from xx hit'htn COATS. !! i'( Il'/. -,'/ !' P :: ; 'Otoi
I .. ..I f.. "t...... .......Is I".:..r ; ,.'J"'n; in ...iu-h | rijwurllioand| lit iii -.. JM-txxecn "liu'h nhd thi- A* Ion", a! : man xxeat the inoi'ein '.. i ;

.I I. ., i, s( ..!' q..q'Ijaajw. 1'. ula" .I. I'lla'- MMI I...!master 1"'I'rall")' chu'rl! there :hoiild l U- fria'sedans t \u t a nts' 11ti lie 1".'* no rich! to di'sjn.vf nn>' dn>.-. U : \HIPH: >.
:t .. <' I.' i1 i .i if.! q..-ir.: .>iir",4' nlj t Ilirl'ol" its| -."1 ruirirrihall ixf Itmdi I i I'ifiiilv. for free in"lllill.I"IIC! I.. l oih I a 1111 it i*. Ihonch often l.ikdi ','r ... I I I
' 1 .* ,; -i -.| llj ttt ill .lnlll! the. hmi'Inlo l In. :ippro\iil 1 iiy I !the |P..I. lie "onld there lake ph-i-nrf in I. ',.ninetestimony "" \(''II'C'' !" \hat hor-,' ... :1 'hr. 1:1" ',: ,,1. I'orsxlh.. N Hilt l :' "-
1 'I I,. I r.i: i ,.<< .'rn..r.tt..ltU1It.ltlf'.UI l! 1113''r 1:1 nl, fur Ihf safe fi,!liMly nnddiIui I to the excellent nf tllJ tollar Chat nip" at tl.e collar :. '' ( '.Iran, to \\ II. Cha-o". : .1. SfrnnC.L l rI.
. ., ... ; .. . .. ; Ipl"I'IUI. I 1 I I.. I l.c Har.'ii.md l n.. \\' illS'INP *- ("...
I r.- 14 ti"* :< t il* 1 l sat) '''!lc'aI ,of li tti r", and for the due arr.iunt 11hr c'ulnl: ( thtMI'Mtitl !, What I mechanical and WIIIIJ. "
I i : < 1.i4.:.Iil'! vr tM'Wvpiprrrr nnJ 1 pi\ mi lit "f ul inoiu-.1* lei-riuM |. !, j ', lo their croxxin lal'I" Ihe flaps \\ hat button* in ( : '! .Hi:u" in.-n Iff rrti dN (>e'ns';
f
!. .." ) III'lr"I'IIrn"p.ril S J JI C.. U. Paik'ix. 11'. M Won.
:h H \ p.- I"h nKojy.c: him. ) : i I. ,. UN nhalKfti llinl are nexer meant to l>ulli'n, and \ 1'Iti'ut.I.
t I I. ....... .., .I.N duo .t.... ....l M'tit'iui tin :r. .I'i. :.1"! ./ ear ilf'ittfirr ',/,;/. Til) itI'M I hj nt England: ( that il i* her 1' art no ornament'! And! that al"'lul{ -'! Ji'rri'i I.\ro>'er :II! the li'it-'as. ,
:. ... H ..*n't. aiN 1 .. I'. '< II", tli-iiiii II I- I: ('u-tula.tar Iener.il: >hall IK- .uilhori/ IK' the fir:>t to maintain that '1 Iy ah-nrd IIIr.f Itulton nl l the l' I Hrin h Si-hr \\ .,\ Wliilebc.ti! 1'.. jI
n' I. 4 -u's..re rt.' ..-Ji:its: 'it\ a. litiiulnil' "-,1.| in .* ili-ert 1"1. to rontr.'iel for r.irrnit I I'lUil I.r lofl.t xvork." :t j jA graxely rt-jjitrded nff'rlfIf': i. and I -4 ,laic Turtle I > Jtnd Shell.. to II. KrSehr. .

J ,'..1' n .. < i t i :. 4 iri.' .11..l 4 term ii..11.\ I the iiuol! on II. tat ;aMiranal' of I r .srta wIil/lillent'St| the N. Y. American' as indi-pciisahly)' nerriur} loexiry \:. Hrt"rl". Xrxx Yoik x .
.
I t r. ,..ubl.San I ..'aL: IIWrl'ln''f. ; llnMxrr.d States all nil'Jtpie iatks-irrai to Pr liulJ ( m; : 'I'
in fMM-4 \I.rl', mIn 4 otf-iMinthe' folloHini term u aittt conditioiinl r'llt. a other bit l of 111/ till
.. .. .tlt.- ...., .'I..... )J..1o:1I1 I : & Jcinj-on A I Prater. f. < *. P. XMT (. \
I. Ser fl' the
r w r : !! "';'11"1 public juicy r.tuu! ) 'UIU" I ; "!*!nn in !the (concluding part of, theCount's : hone nrr lo the l hodi. of p'.isna's, \ .
ttt '.J1n .i'Nfn.. 14rr c..Is.- t mt.\J -t.I'.... Iietarh.II : n IV.xxarf'Vi! Kr u I1an.
: a UI : reijtiii' it, and fur Ihf' Iinn .Iu reinarkn I I .5C! laugh h at. ,( i!nlwlutrly not : IIk

Sl.oac. 11.: .1.1,1. i", I'. ,' -ft- 1, Thai ,i ring whieli inniU m.iy he r.irneil .. "'wh..! *'lle I ,:.iyi,.lie is i i on Inn xx-r.y}' to Kncland.l: & tola of wiiso, grace, or ex en "economy', t ,", Ih"nlh I"I
ttr'P; t .it Ilno 1 "r: .f 1 -. ... .. 1.\ I I ."t.1; ti :..1; J.rd\' drrl.iird tai lie |IN''I loads! :: l,:.Hin. testimnny tooiir. mip.ualtchil; pn>*. ; ;.it ''I ugly, analngi! I ly HO i il uselif. Sehr lh-.r l: +'!!I' ro' t'1. '., t, hi'"' '*.a
,SD -
fl'
.
.
T

l i....... h.f .1... :\I.u. ... a,..' r..4'.1 Al.J" I.at thu Aiiiizuii and who n-romj-tiuieti C.ji.. There mere found up..u him. iu \ir); i ,-ntln'r I want htm, > U1 the l.l I.uffothe'

-- JU:<,..s3 I.3. I: w.IUU ttir ('au.r ,.:' T..ue (tin hy jetting bnorril.rr .. lain IJrrrhm thrBlthMoui a (&: shut clay tobacco P'I pr*, .tl '''"Ue. a r.ilin I n''f.tin' lite ..ruill&of thelhh of Feb.

to Jrath lu t i'1.uIJ i'IM IUuar I 11..1 go, ihrtHifh IVhringVSiniiti, in wyftUO-1 bucket liaitdkerrlurf, which had neter bevt Aunty to 1} 011114; "pirdni, for natal glory,

tnui'tAnstvrw.KM I ;. :; i. h..ir I"i..>i>rr t.f wrr. .n.l I a. iwh ha right, I ofnictlinf Captain franklin. | hemmed, and which uasduffUKtingly filthy]' I tt hot* (/../< I iim_ .hiHl M tiC l -Jf.tt"1 rnunlenanie. -

w latCh .iout.I 1 lie Ml arrnl .h.. his cagier.MicIii.n ,rillm.Lelor' "g flay, where .hc ail -o bounl cowft-and in hne, a eonuaipoijrnanHdajtJcr : i I'\' Mid I aiih i I 'hadinter

_HH-: r M.-J.. ..( War lWni I II t eluuUip, and parlie will proceed%i f!'t ) open, Mitha linear! hau-I ran.i .. 'J 1.1 lat t-rlio of the

%<1|f."... :\I.4I.44t I HI u.I 1 nu'IC' .1 .. _..I, utT I : ('> the N ti.n.l Inl.II"rnrrf.I ward arrom ihe neck of land whith pup die, and rump paper trapped ",ul..1 li... lloaNttainlitiil .., pe had si'drtt-Ix( f08! Ie

.: aa.Itl.: 1',1/afl al..1 rN'alrWi, Iu> \" : .'lr"11hf' riitrjiitiy litii/v ttbtii l!:e Hen

II tteIT',,:,, .1i 11'ar N. I.. .)I... .. a rruuHitrr I ti) She art u f ('..11&:rr... n...cr Mif the lhpuutr.. t SIM, or Uulph of Hoolhia a* Sir J't'lh'ul inlendt lo hate killed ,hnnlf nnd In* il.
lIto .errdat, A 1..t ,.e lle 1> .'f .1..- >'l of PuMkMIMII! ", Ills 1 rl..laturr I"'W nw rall.. it. fur tlir niti.itiiin and rplorati4H) I fuel, itltiiipl In ii.d lim II. I'tii taprttenli mie ln'' :mnnt('r. ti n itfil up I.I ,r*.

.. \. .a. p, ....,.... .1."r" ri-gnt that' ii\). ...4.. h... "" ... an a. tl hwl", tlr, (i..it nln 1 uf whirh they will! carry ttith then liithlNiaUulnail p
' i ,,..>J La 'rr n ratD4 J.s.*J u* 11 'b." aIpttlr1) :I\Jth..n-.n2 the err.dah1. all > hull (nr that pur po ... \Mml' I t fislntrry. He n'.i| io .i\i- ant I rall.ttrn! liar-" ) 't li.rthr ,,,to.,1 cs1ble .

" ,4.. I.f'*..l.* J.1' ."'. Is- ( '*14 Jai ..Ml ...111',j r.'I''h.| n ft (H-r .>ur.. ,>I It., |>< 1.| +itt.. ... tuuJi <.. oirr.inli. act'oniti..hiI In' n-itl. wlaU;} i *<.Uu11rltu5) ati
' r 4 .,*if..'. **' TItu".IA t' li-t 14. t.".I.! .r tint .11 .Hid int. III,;, nci.. ,It:,}' fairly 'V *\|>rrU-i( to him, I.t Hit; mi till' viiaru! ; I 1..11 lir |iH.kilonnd I ,iitn tifni ihp (.'t of a li'Jtfi.nd; Irate Idititir .

1 \: .. \\ ,:*... ....! y..irt/mf4-r "f.I... -. -- fruUI l'aptauhark :t..IIII:4I: [Hlij I iU 1".IIII'Dn.1 ttith audanlt! :Hid.ml to thn*<.

; i. t'I *. full..r ll.i-i.nff.'H. lint 1 Tkrrc. arc in ltn' .1.4 .t... f..ur dithers. mr I'n'it; ,I ion ; and wr Irnu thu, at ihitr ritiiriliirlntn pUMi' I lll I .Mrr In I *' I vni.l', ,|o UKiicf 1

..rl."S is I,' Ie.1I''r-I. f.u 1..1. .. : ..un an.t$ 141E clrr ) lItC'n 'fir: I.." ci*. ..r ( .h.trdli Inf;\ >ntd in li"ihnitttO .: It ,
j Ie [
nl'r
. .. ..1 i.' ... ....t Ile rtlrl" +tl.nIgw4 .
51f-r. 11'" hl.air I ) I.r 1wi .. .. ,
} l'llji) tlu-\ till" || tiring !!*" a ...,1111111"l lifniipiiin i I in.M i \ C..I : l :i i'lf ft r

..., ..._.. ..,. ..,. .L..,. ., :'i. :.1 II;' I.."... i' .IAl., III the IJI ..ecitu. rimy I"..!} Iir.. tvnrliia! ... (,f late M> HUM h jn.zzlcd !i..r I'oiiii :tlll.i a'lit.' lu,i lie!. Lire .fI' pthe ,

1..1.': II 11stJ. tar" ( 'M dl liJ, 0:. aw* ....*t |ffl4lnit <',.11';.). 11(1III l.l' .:e.a. l.ul 1. all l| gvagrali1is-r. +. ritue. atul! Pl..r..h Mieviitiii lien

4,5 \. 1 UI. Itu'r1, I.. .... |$,.uh, ,,_ in lit laic It lim air'*, I I
11 i t, .r. f-Ilt'ur3 > I'trlin. Jiitir li Hi" Mujr-u tlifKltif: ,, after uliti h lie. tvii rnuitit| tu the Ir..tl)
t tI
". ., ." .......'" \\ Iulf. .iii;:iil.r i..Iraterrx. I lul. it i* .til( ia.rr M. IJ::IIhi I lull L'II in' ilirUimininf Jij u, Tcjilit/. nf In- ( '''ti<'a rciCi.'. ,.It"r rt'h'u1'nrhIni

'*!' *' ,..... M ti.lhhwr.J' t. U'. .*Ji.i |1..1... n ..' l |i. V! 4rh<.' "'
17"J ; A Itial I.itiiiK iirdi r. ala! t-d the Nth, o } tenile ,
1 : ., .. I' Ir.t" II 1Ii ike lttrr part i..1'a IIMIII lilr lit....-t'. of 1.,1
1 ,. ,1'.1&: I thi tnoiiih. tcidainadektmuii -
.. I/ f / ua* \ < %" "
.:,< J' :-' Urf1.! :-0. tititt.: Jiini.n", ;I SIN.,.. i. ...U.un all 'u' 'I.... 1 I.. ti' "il.ut the n>: l.. lit tiihtt.rf tthiuii hi* M.iji-t\ hair ,'I'"H nsit !I '\' 111,1.1..1.1"r. ) ; ;: tttfk* (iet'P tinniolliiixitlant .

y. :; Iat.e..n.Alrrald'rrrh..setf ..:Js,.. It ""111.1! I
11. II. Adalii
'.
; f-1* I'etii. : thf CXin'| '.+ shire nf thr *'1111"| ... turns' pinti-ii.iin. | aihaittral
* J I*. H..| : James .\. wwN a- if tin, J--OJ.1,' I....lift: tip in ll ., r.ff" t '
'victim: 1', leer MH. : lit ( .4s-1! Ultimiple| lo in"trirt the m d.ttr. 1111 It L'.a611t1lit'.i! | -\. (ir.itiad.il4i Cnlmitlh ( ,

!! '"I. _. 'I.| h.; .. "'.''.. .',.l1). Jr Arimi! dt.. I" t Ir. t! .. r.arLll.la.l'tr4tsc. wUflltlM. :tan : ni, *' ') IHTI'anxtii niriT| X tun -lilallrrr. (' : tl( Hiililie for Hulking .. r.u..i

., 1. f r. -.11 tia. I*. MnranJ44I. ,,.... ilea .',In......* f'f *itrn IM I't. ..iM-l t'l1!. rotrIrlv .-. lUron Mnlk", ('J1ita111ritl llu (MIItrul ; acI-* lie sIh.un* n1',1)11,11t.. lite litMxOll

Ii t .. -1/IN'!" :\h',., ) 'w_ .ot txi||.. tit' ..4\lll. : that it' th. % 'WrfH ,. =i.iir.' : I'Sits ridt at Cnn''::I''t IIIftl'I'{ ; ulnit | tljll.l! .wil Itr. (Ihi.!,.,' |,| |1I.1.Irrinta

.. \ N i... ..... s..in a r". Iha 1t.il 1 nialr.-ii ,., au,. lit *. nil 'II' tl.llli! .. 11)t J t'I I'lit nttltin
_. it i+ Mij.K| )*,d. \\ Ill iiuk' t itt4ih>:.irratiiirnii \ fir i I' "IUL'
111thH t rw.. a 5.11 oat ... .. a ,l.r. hr. .'n.l1an;:'. .
I. .
.<< 'nl' fur ant uti,> ill!" < (%-<'l uluii I IM IIIan I tin >i n lie I:* lilitrrt'ltl.

1 ti, -J. ill Ht' +1 JIaf': .4 fa'" Will.tin rr N IK.,I.ran a'hla,ii ,,1 4H.lVt .' < l U'i.u .IC.t 1 I.1.'un.i n ".1' i ,ntl} u!" ..
..... a.1.t| UU all tlx (4..1) II .HI -
I M. 11. \ tiwm.I t a" |> thr 'I'i:tkish. ii.ilitart :.nlh..rlhe4. .Al IIlItltallll. II:'. :atratiditfl

." i 111. .**.!. it IMWMaii.1 Ia' tt 1 1*.ana.l mi.1 ; II' it' 1',1..1, ''': '',-r.1f twin i :u.- ....., .1 l.. C'. n .C"II.t. at"l ha* (iiihtdi a J ;MI'f Jjirt. itu

.. i ,:1'...) ll*.k.MiV. > I,: ..*l.-r tar; ..I.| ,. b,..| tH j. t\ a Lini! nt pi .'1",1 -l.umnoj.lr fur tinIIIH' .itrHi.c h t \.1.- Its h I....
I I' .. .t. .. dar. J \ I'.r: tam, 81518 of tin 'slur.>, Itr .<. mi : | ;
of.. .j iiw ** } r.x.. u| 'w1 > lia 1a..1 I 'nilt it t
< n
I' : It 1'1. Tlirx .uc (.. IIMII. -\\ \rar, in 'i uikr tfM *" : i Hiijipttiiii : I./trs'!>
'.! -I.1 w \i. her I ' .1. .i, rtriiuj ti
In ; I lie ;
tatili. Hint *
\' i -r ) .1 1 'raum tall., 'i ) ,*li (' ,ftoltt. i1 .11: an arnul i 'iiiit4iriil

.F.. ... '. i' ..... ',. \. .. all.I ; ft..1' ) ,.. linn ttit-rl iii A l..I.t.h/M ti>Minitll -*> ,'fI" I fir the 2rt-at niiiuU-r ti I"J e1'1',1' ihaMltran ) a In'' flit nl reoiimnUtiKtit" to ,pay ...Ilir'

:!"-! .4..ly. we fiat tint Iw ini_Li tall< lint t-hri!".tii.Mtit'ttf \\ lidi, lit.01:uliaii .t.lll.! -i'n't- ''t I t" :\U I If

I.I ." U! a UViwf t*. kn; HIMi>...al....... hal It*. u.mii 1 : J, /."),l- M.rtti: tor OII,..,!'. 11":1:ii. :1: < sit .:"..l".I- \\ i. ki a.tt i.t tl r 1itrInr

J > |I.* |I"II" "I-::, I III "t t Got h 14.:rr r.. iu1... tlw TI-IH l ..1 l"ruL. n In a Nitrr. >. h.lp.. t. ,-iJn-ic Midi a "
.. |
.
.. tr ii 'M > I.' ft I I thi! I' .
l : : I 11. 1 !. Midi: ft. It as-s I
:
til''... ; ..r nutrai'i-* in lirSti.il :i- :,1 tin |irr-itt pri lor .tut rti:i- ii: )
...... a. I w- 't'Ut I. .. nf rt il! It''.. rtt \\ r tiii>n.tifi. that 'If" hPil.5.i11xarl. .. '
...1.l Tln > ur
>
.ii, '.. f t'... s..4 ..1 II h.. I lit. r,.... ,lw. M'M*. |u|.t. that the Jt \.... : t.ii 1 1 tinI'onniry. j 4 ; 1 I Ij
ii "I.. II.I..rll"1. .IId'.ti.ile.plI,
..f tin' tnraitoii ntttudrMiinii \\
... i .M.l. IM lUrtJ.& 'r '...4ii. -.:.i.r t. 'hr.L...., rt. '.1.1'.1 In"w.r1'Pb .."" .ft'! ...,P ; ml l-t'me diptiti ir .
01 t .r I!It.;, f.iltnr:iln.n a.rspfiij ..' not tin only g .111'1' tr ilitr'' ; Itt I Md..
.. .
:0- ':- ,:.. .. . .. ,:!,t. ,. tlw'n 1'1ary at .rlw/n; lr jh rh 4I" .
.
tt In I .,utlt. t tt'ial! 1 Li- Ii.t.t1t1'ntirntidtl
litter f
... tr..llh'rt..- -nrr. tu t.I.\ I atii
"n
'.. .,.. : tI. III, I 1.pr.ttrtl 4.'wl(*i,."-liri bE.. : ?,.. ..,,!.J'f n.lhi
.I..t-
*: ti
.. ... 1.1...... 'r.... .Io, ""4btiuh 4*. ....*irrtrr Iww ..l ii..i: r tlwI.nr .. ""-"f'. I1. '" ,,'rmll.! their aitciiion ts i c>t,, ,
: \ I'u' tt; jratitii *. ,V un.ls rrr' i. t'.e! :|.!t.illJ:i'- tier,
i M'I, ; 411 ;u. .:it*. \'II : .. it 1r ape' thw. ,+s I-th Vii.."hh ", p I .. timer'} :t. nr njn-t jirnfiuMe apt J .
r : ... .
.1 Tl.i catlrl-! >,. \MiuuJ (1- 1 heel loui-i ti ii t uimirt tit tt .
tntin .
.H..tu..1 JITCrrtly
d.Jlar .
J. H nK r, .rj n t..r ihn.r \ tae .
I .1 tthr, C'Uititit. rl fur Cn'I.1' I : Tin-:rant et thniijthi v a* oil tai. I.'.ltt+'. teea' .
-- "lLIIS. I..a.:- n.1r I'r 1""f1 Will .a :'. t. ,. ijtit .
-- 'tl urr.nik.it'U1 : 'I'I'f''n.. .,|| Sta'e- .tin .t t \| ifoirijti
Iti..w'' I -'tirl ..in 'n ii-t. w" lurint }
.t "I.Ml': I .. .i *i.lrr: ... % thjfUN! !..' runu-! ll. :n t'a ....1 .. ..
: .. 115! .. II.IUtti, 1..- d..w..t 14111' !I..r Hi-uU>r<: .1)s I'H .n. that tun i>( ll.. i 1 i .1't.; : t* i4i i'IIKJITI in riiMiitttvilhitithnr -*
-: -* t. r. t1. t.. f to :ak.tn l'rrtwiit*..
i ..hl.lst I''. nri'- ittitirlteht1' wa 1t iing
I. >.11tr.I : "
II l j t'i .M att.'ash ,I| .. 4 |4.T4. 4.f ..t44I HIt t.. b tte .& .*..'! ... ll -I I I, .....-! su....-iiigatiU. =i. ..IIt'rli .1'hasrnll" .. i, iur > .1..1.. .. fair v. ho ll:e hall l &t the
i : : murdi-. dr>j w'rUi. :\....mlN. fnt'ln : |I'", 1'1 if :i reinitin lullny n >iuti. -'ft. 1 1.a ci e :t'I..a

.. .'i... *.u.'tI.y... ,! Iw IN ithrtr .latter-.}-*|..:.UthA -- -. sail '1&11111..1111"e'"* fintiti l'!.,- I uiim 1.1... ,.. I.. elli'a..,i,]. fell ..(t. itimu.mi.' :.,..!: 1.1 1:l..n' lit Ire .. nalat tttlsitiRIrtu'I'r.

T' i .. 'I +Iar tiE nur.lraa II( .. .. rtam 'Hie .nJ.7xif n'timli :uidnnluif gran Knit ha.pul1)stc rhrtr
.. .. enturl| .roil I.i'Ita-ter II\j: >n ., "Iudl I Iivtrlifd ri | .
fm ..I l t ..lri.I..f..lh writt iw ::
.' I. i-. :., r. 'Iar.. Tfc t IM 111-ti!' i* ",,tulip. i\rf '1IIlth!,'. titfr > \'ut. ( H the tin,t.'itid. nitii: 'an '.r.iiii,:: nf a blue' oat. j"t rptd tlii.-i.;;li the I I.H&It
.1. .. 'f I.. It..t: ..., > ittllf M ar.liTlIi'U: 1.1iU'.t SjMiii Iii i ( I IAllH'lfll II nf her iHitn'mr.! he te and ltd
I. tii altrn fn] lr tiltltaiiti -1.:11'1: oich
'I' tl. ,fit ifnt\nk. to (flit >ii } ; .
.. ..' i r 11 lal''
.. M1 I 2i* ;J. ,.n..i liimutfUth ..<4T% .!. .4 tar.t'I j
.:t t.ilr i Vi : 5 Ji1imMetir toile nil bit! and | .tli: itt
whirlir.Miir 'U ill .. iu..b ,Itt. Ihiti.ni: ('r'M: :t /luuwah.t" ,'h ; Ultl! It! t1!.f li. f 'Mini} } ii| hu'.l ihip i r
Itrtint! tHlOtf m alt <' > in.
I ..: :t.. .':7tFM'1 .r nnei:i* f nt.il. :Miutic leer :*.:.! I'U' Andihi. alt lation in the fat uii tit
:1 .!. 1. ....u.:..... That...iflitn ...,wt U" II.. : 'tI 1,1"le' p1.I1I: '.il. 11 I';it h'rtitasiin: :PfI: } :,
I IpM. twit i-II I. lt-r|| lias' t ,d.ft.tU.'. thu.'.' lilt 2<'i : r- .. tti.t...a -.*i'rr list tu.tiri. ..{ lime;: t'.' '1111it:1.1': !. .t a' (iluli "ttr-NIatiii ill &n.tl tin "MI
tf
nf ant .!..! .1-. .-'n> r. to.rra.i; : i l'id! ut "Hi :... 1.1.-- /}?././ J:,', ", : \i--t- .'lid a,1 I tlifi'Mop flldtrtakll.i-: fi-iutli' ciitvaril II[ ['finar' rt i -
--- .ll-tlw eargn i :\lln. . .. .. t1.. ._ .!.... ..f 'l r..- tU' litoJ .rf" rhlta'n' ..11)) tt.." p.1'l. .. niid the flf
r .. r the nii"":*.ll. r. Al d altui'iipli il t cnn!I tits-.5'. : in r ratn.tnt
tt.ilea..1)r! tlwllw' I....IM .
.. tt. f..r.'. .' t..i. |Sil..l| : l| a\ M I., flU J :ijl r In IM !I e *.;11.' l..id i Mirjt-d tin | h.ret the
: .* '. t..t.-.. ntt ,. 'r1-tell' is nf :, li-itrr imtiM
.. '
hms'i
V. .. | tin r' ) 1IPt
.. ',. ...ta'h' ,,j I |"'" i :! { the : hits > tar iichi( t that fdm
"' irmliir'd't!: IiU ial!. .T. tilii o II.IMII: ir > t> ta iint it trll|
} I.
.. irt *in; M I.a" !f.. fn {
< ill ., f.p 1-. : { tfi .n. !at -ti r
14 c.' l )
: ,.. :, .11. t ttl.. :j' fi r. .: .t r *.r.1I' In 1 If. ....lq.I!t n! v ill \ Hit .ii. ;ittie .. .-fftitt I i hart M.tt l.td l in MX N ..rLt
.. : .' .. rl III 11W. "'....un tt..t. t' .'. ',.. wei. i 1 j.m ; litm ii. u i I .1 t. lu r't.1rltr.tuuI." t'. 1 :
.. .. 'Of !', !,. ," : ; ,b's.ttti 'I! lr \\s-s.111 tit r. '/. : : f .t-. lit;: :i i.! fit.:iii'r. in U p. tin.e then
I I'
.. .nh" .
Io. .... f.K Nr t. ""."'1 tin r n t i' 13 1 1 iii prsr..rtnid
.. 1st..gl' rt 1' S. .hiMrrinrt tisi! ; ntH,., "'1:11I' fair and rt.i....:."' .f I 1. 'itVe ; I batf Ittn 1 ttitn:. nr t .-, f:hnp; the
J .. .if 1.t (i-.I'. Tlirt-r .
tog..I ,,1..I!'hi '8/.111., I '..!, :- r th I i II
di' t''i'' Ii fin! Itt.lid t loii Irr lra kUatl ',.
: \ h t'i! h.-j. a.! lha* :ht grant v rid' I1 HI til a c
.. t!'f' .: u..ur. 'Int,>iii.ii : ihi>i' artIw'ir,,"
'
t' ", ,'.I 1'1 I r -I. :. .it t: I". 1 4.11tl a t I.'tt.r.trd. ate! (' tit I.i p*> MI : :!.. t "_ h i t i : ...r. t,tht lit, hsthnnr.stlrurt.osilsr '
hfntT'i 'i It (JnMlnSi! thf lll !inp nf tl.:< (
t. I .' ;. !'.. "I TluMi i.irj of Jultn ..ideaSla'u : '_ n'u. ,' r{Ilt-n.."'._ 'In'trt liiraltntt( Iiin- :, ,II.| ... *nt.ni if id! ,. ::im,.i Ihiftir \/'ir*- '. r'i411' ,1)tar''t: the 311' hot!" ('f rat I

.. ". : t .I ; HI11IW... tier' hattr* |i>r i'.' in!. tit! .n..'I'ie kfji-t pijfrit"tr! ttr terre
II" t ,. '''!. t'n* !lw.I1 11."t um lit-' halt, (i'sult1I1' ,< :t 55tin'.1 ...nt. !j. l Ite''iii-. tt its,:! I anilii i Isa: hi.il! :ii l t !

," .. "'" -I.rt. i. tun.t hut !.sa r) tutu I. .1"I'u-1: I lullt \Ulf;i..1 MI 'had I I h l.nS"5 cur
\ :1"n..: \\"u-l. diitU'Irr! fi'rtip f'"'' rI" ''..n ll' fri' -' 11..' r1er. f,:! ,,n'Is-: :i, .
I' oo II' I tii : .,nt'' t>!1N u:.; it lad. i:1 i!>...I.I tat, mu \. acts'* t.r' \>r f".rd. and

.1 '. : ,.t'. i a ft K tminthji ti:in Itn 1 I..TII .J.mr 15.1/n.I' H- "I! "U'**- : ti. 1', there: t" nfirn held 1 ." tt IH llu'r lli. <>-e tt 1.1. I.'n tie ; it *. 1.s-au 'I,.". :1(11.t. se tile ,hrr. tf4
1.. ..1..t .''. ', t'l! liif :d ittrt' 'rail v ':nut I a
: gnu jiri
I ...... .. .,: .. Ci.r It.tlf a r"ticrr Iiaim; in <:.r *!a"r 1 ""IIII,! Lilly will M.- titlifi .1 :"' :I..ra /kilt.! .:.d :irls tuiU.iii,ii." I : i'ir! ii.tit !.. lu., the
IItil 111 ( '
t", I' lu.i ,,*-.,\. i.<< nt.HiH-il. >iji-r-; !"...f.! nil the! I' *:U Itlf.raw:t'l ... iI.a itit', .flu-it.Vwtf ntriir:.1 *.?and)lKl jjo||aid t.tiN I' : ..> llif it) n.i.. U. d ..,j,.!. t, too. ..ten| v ..-d. tu I U. :$% .1-2 <.t. 1t si!| a1ttasI .

.f '.. ,u.*'!.. t*.nitiiil.. in llii .,. kltlr.l.1.i :i::.1 t..U'Iil. I. .. 1' !.' (..rh"(" t-'islt'hit' ln) + i.irr..',.d i,. .. ..!iX' ;a d'I'" !' ,. t-f titUcv \ It \*Cnl
; .
: : .
ii
\ 'r.-o.. 'i1s- ntl.IIts'1'* ( :i'elIi r :
'C'11'
:
I. ., ; .. f''inal.' f..It:,..* .r 11... j'rt4.,., '.1 i.iJ.tlntr ;tin It.,tik f.f li''M! ;' :-Ct: t.)1/1tor/1. --v, .. (.,1! i--nniii in :. '
'
rtt .. nri I'tt..:- nrnu >\runtmi-- h I ,!..'- ( ".:"I 11 :i ifi *- ri 1 ;, t : ,i' .1.. ''!. M...1. fcttitttl

V'. .... 1iU& ( ..m<.ntn .!*.! asks. ur tUona 'k 1'f 'It' Is-l tvhirh: F *. rvi dlh f i'w!.,...1 jil-iiif M litI '. nUB' testis Ivwl .. .
..tit >n.i.
v. ; tu |I" .
l'..' .,... 1t..lt.L! m 'ii :>4 !,"1cri/i' :. \\u1.a Iinotitr. I.** !'
1.1I n"' ''' a \ 1.. "..utntM .itt if 1t,1 *. < ..1 f i1! ,1 tti I i Sift tit r. :...' filth I" IM rntni 111"1" ; r : tttl out Jla8rt: IlUt'/lai
T \\ iil'i! .,.' tin. :e.i: -r.'tmitiut C't.f .\' I"
; '.' ..*. pt*lli\ ':ij r.'.-!<.. nl |ir.n *.. j'l: t'iiir IS ni..T.t j : tN'Hiitn! n'n\ I iilnit.erd! .. Mr. \\ m. =Niirii'" i-tlt. ft-tiHteHff' tin ,,.,.1
r.
I ,'. : tl : "':1 m rt .*:inns I h.-**
i -iff."
t.i
; ii:! 'f'. wliH-li wrrin a ftate.tittrr di. : tin' KtiSii r. On mining, to tl.i. g...MM!. MI.Kisgh' .. t't, tt hat 1 i ', : i i ..I.1 t. .. Gaesltia..h4.
fa Inn LMiarait'ifins iti
. .. n 1 i t.'I'" v < air inf..ui.t.l 1 tin tin; .. .1 s.Iwitlg.. I
: : .i*, : ,.aaI1fm in rrin"rtitriirt (i f Unu, 'tk" d'4ISi.>' ..uthf titin't '- ( ':{'" 1r /*<.. .'' .'!< : I'M itantier.: t. ..1

.. nt.,.. ..r M irMn. ,.... f.r the tiara ..f T. rrf {!Mii> tii.&l liu.t ttotiM; liatr dilhruitu'* tu Nt.\ 1"'f nr'''ir. I ;.!t U.,\.yti ."ri I
.
.. r, I ., .. i. I'.Il'T.\ fttriiiinti Ihtr than :.hf i-at'.r: It! ...55ss -. :.-. :i j .<.*& Ii.) f r., rd. tltrttttet ",W' *.
'
Tli ..mitiiration hris( <. e u ..I i> a"'f
.' i' '. t. >. :i jit- : .1". /'. .1.*,,,,,, .t. I*.HI* /'/';/;/' 'r. >n tt |I...."..'.' ti< ll.t' iM:itx.. tur tt*< pti .IMtf .-* 1 1.1: tt );,",.,1 r4H: *. tu rlal!ll .an thtnf

.. : .S ,, : .. ,...:\. d. y"u u tli nujurall}' arts w by ? un!! Ni' ofl"\ Augu-l -TIa seru1,1! lit I( .pit'Kr. iu:-;.iirtial'i. i i-.t that litnit 'n,. InI Jail arniaMe. Ifnttitrrtrp en)lonitlmi

;. ... I'.1t VIT H ... I NifMirt that It \\fuld tit't N NilVt.i atn M i.tik.V. slit m". Iniiii I.tttrpml v a. uid: n lartrr : r.-bri.i.'u l tit r. |.-, tU par tbe "f >!arrh ; reniT I Hatatta. ( -

.. .. ....I.I: t I .: ..,.... "OIi.t.; : .h* r. !. 't tftjf :. !lent ct.l sta
K.M '
oit.ny.n,
.i I r. Int
i.- .(il a fuitat.li reply in a N-iti-r Gain Ma ixMr.Sii! l.\ our tit MII ndUr'nr 11h.1',1 { it l* a. u f .
". -. .t. i. i1.-i. mM IIIH. \.i' C"'i' tUr ..ifitnt ,.f ttrrIs ..e': :. .. i.aik *..; fists i :rtc I"I" ra-tlts> and
.. t... f... .. '.f. !. 1at1I I near.tr. IOU rally, tl it it i-l I... ,> 11:.' I. ... \" null.. (r'.11I %.ifut!' I L. II*' lame .
t. I '" 11 'l follow( : -. tl.e M.le iMiiCktHin:
I' t: tt'tlri1
: bnncin ti1'a14'r ;
? ii-cht. -
.if.. I:'.,...tVI... ,t I ";.u" 111"1C' art taut a+ tli \ L "It.t U. arnvn'! III I..tit :ii : ? .. Ut :.ItNt'pf'; .' '.. ..-r.-n l. i-,:, Ii4>! ni.| of I.It' aiMl -I ) sits
uri-lnftftev llf
ptt"iitt
I 'ti.liiii tu tie' : >ili. jtid I.ntti[ i4.i i ito til|
.1 I*':II i 'I tt .- :' rt. ti..w :\Itn''r\' tin*! ', I Nu-nx tnmtIMI #llit' JI Hh h.t:.'. I riMtiiiiil) far h...(..r'' tI ttn.artirtauseIhsst lott-aprtTlt? I.., and tilde !rfrh >e- i

." I |Mii.v.arity.: '1'1..* C n.rt.. wliirli an Tin ..n.I..S;' '::.1:1 to a.,.n--mni<. I.ii.i- ntir flnu pare n.s-.18 1112 to the rail. ass far air rand imtilt ..a riant his I aalf' (ir. i
I. t Vlf I'- ..', .. 511' 5 I.,. 't. tar track liattii" Ut n <.11. f.o d.-uKt l I.\ If. rifer aftirni+ins ( \ tu I
'i'l!t -. hate t'tHaiC'd: ) sal i I'1s-: I I \<. hue!. Ne autii \ tin rltr1WII- -i I"\.r. :
;
rr ;
in HIH. jrn
n.I! I l.o .had
I :i' t. .1)y. t rnu-iiJrr: l.udt! .. the !taller indit Mln.dor iin'n! !" tt I.tinueg.5.n. |I.' rau-fld. 1'rr,
I larto ill l1 t M -tl-a .1 "i
,... 1 ".I 1" .,' + ...., .:. .If>i tin.tu. 'flare r:UHH'V uMiin ti 'm 1"t"I '11,.* "tit attdiij.tid |otitro\. for rr..IIII. Ilnuttt I latala. tin mart ., pirato and ol lrai.it .
if a-o.1-rin
( ., .. If' ... .,. .\ (, ,. :, .. ,*.i%.-* ilrruiMilian Iitakini: t n.. ''.<" ent et.Ir1 r :ath'IIIa.I- >ti.lit !'. ri- iin jinnialwith 'r. tfti miii'ite* hurt frmii "If'! nutiMHii* tie fut ti. .:. h.)ht nf an ttnunff nt the '

.. ...... .... ..* .". i liiiiin } < |pres1) : treuitin! issI- (
t.T l 4iv
!'I, i iv in the 1rlllll..1. ll.f
,
the hr
... .. I MIH| ,,:"p m (it'nr of itlIi nil pniinpt. anti!! thr ,.1Utt.f'\.t! ; !.... nfniHjjaMr. lluN I..S-slit-ails! <'{ a ra. v lit n 'ull""rit
I 'j t -.rh.I-I \\ lilt ,intl. nnd! tt'14ru't nlrt-li -tei"tulIlitf t- Itcht nf a )l.tittitit! f'\r-. I'att brilliant
tl.nD r.u.1.. : .i >iiit, w IIM h dm i.nl iiiakr ..jitr, >rnmt'iit (
IiS di arrtisp! f.m aiunUn "fill" I
t' I.r I
1 ? I'" l'. :" tier h.'rura""u'-11if' KIIIL. it io-t liiaji !"h.ltli e' the tli I :e i'i!trtd: tsar the' Jio.4rt ftHchnriivIn

.:r ', .. .1 It I, '.11 i..... uw.u ..(1.:1.: ., tatsIli :'J iniin:tt at d >.'{ '"i iidIM ... n- ..1.A "
1 1
d'e] ith trot intirazraiHl x./trf
.. *. art ; 1
'I I,, I t' t I.. Wi thr Iffch I tlK- ( ".':'1... U ->n t14i :.. p1.ar st. :i* tin rate i t :. Illlle 11.:1 I.. l.ll'l : I
ni'i ;
.. .-I.,. II>*TI :,! 1.1 t.u; ;117.I: :,111,. TtillWli. **. IK! (tf bus I ,. 1::1 .kr,; fl xfti-n *+i
'. ,',. \ .. ,.. ..f..j! '" 'lnnl't. r>!.11"I I L to the tti I list, i"itl. thankt .
., .' <--i. .'M /if a I!MIIU n in tiff' CJi** n a. ..tIn .ifli t :1.|.i ."'"'tai. f mi hililr.! !I.- tniitiiMic '
fur
f : "i. tri< i 'Ir.ttrr': ., tit' iM.rnmi* 111. li-.- uttutioiart Rut I aniilr.Mirc! tin | tetttren n a
.. : :,t..4N55MI IIf .111""T"( t'-. .1i.:5naa ant) In* iiiiirn' *'v toNitiitlt.: tt hart In* fiiinUttf ... J unit nr and :
t .1'I't 1' v rUt .iiV I .i: ."inn Hail HOJIJ'* '\8" MI inf r' att. j,* the ( .. &)

'" I I* .I na I IN' I I .t. ..f.ai',a. 'I'it tet41thn11 \\a" rarrw-d !.t' fa -rf danI-r euttn ho: to h:id rtti t...rapi-d'" li'iti. An icnnrant"tTiriiii nltni (<( lull' >a'r lift i **arU \ t.li to !u.1! : \1"1 T*.hfr"-:. peen. !I.c

.. ,., .II 4 I. !!IlI : :!ftI..t ii.inty of \4.u- and t hn. t..111.1..n retied and fmrnliH I arrival tliuudiiuit. ; .. 'i. \1"1' unal!'''e t'. a-n.ttnin ti.e ('\ J"l J'.4 *, tin, ri ..|!::U.. I IxtillitiH) > nii throKghllie
iiilt u.tv
n
.. tlte ... car+. but annul'pahih danl'Ih. rhurrht
I. M fcttMW '\.I'I'I.r:: |Ir.u! ;e {
thronpnl I |I. I'nr
u.tu tier' throiu iiipaIrr!: tt :* ij
i -. .. Of'1, li- ,,.."I .. I.aintatttititle.! r h'n* i':u h. vnnld unskrseer autiJtil 1 : I1t1111 ':"'.'t. the Mom! :, I

<."I i M 4.. ..' ten l ltt br' Uunu'! tilt CafUl'!. I attrur11atersl! .1n Sliu. *', r*. 1'iirxr.. ariMmi' to rni. nhnie ttimht fniirle-ti toil, and the ninefi! nd,d! but nnu ail! iaptila'ii! nr." I

'. > : I" -.. .,. 4- ..f tin iluld/r. 'b..Hrr. ..(' llall. 'I'fity iJnll I '!r..ttsntrigltn! nn In.. *.ard". I legal ralcsu .shin lU'hi.ttdto le Ulou tin 1)I I. and l 'll/fall.. id } in knrtl I I.fu. '

.. ..', the <'ti'n lte| inttrr llu. arred! IriN- of >liind n" ai>d hi.*
:
:. .11. f. 1't *">r ilini;!* lurr tijmn .i .... :alro fir nn:uiri l'r n thf J....rnnltl, .-' D..ntt. I mark the tiin pane i- ( fn. I ISI.
1 I I ..1t..1 i.::: hmidrni. nr I in 11\I 7. an,l the DifCo, tthie n roan ttete brnticl.t ('fll I
rrclt'dstclnarl.1el... \\ ... A* Y..*.. rattly ftinini*. nt n ipiiriir; f'i"l }
'. r' .. ,I.-.. ..1 !r...a.1'I w55.r. t:reitr!si jxiuir tint! : In,* itcr Inn U'foreMllainnl. J"III.Ilulll'H.d isle in sil Cathr I

I .. ,' ..1 I ...... -?." 'In. urvi Thi...tri'aHitl del Oitrnii I .<\ .irl1wkut! tliroiiyh the liiniiH tlir'1,1 "IIf.1t nnhft the if hush'the tta+. in 1'III.Ian,1. ,loa-rt, 'ml wilhntit d..ral I lmt.ar' I l"Hk The f'

: r 'I -.tl.. T.-I t*. .auu..lln.r lie:inIaMll: 14'r""'nl a-'.IIlch..l.- Tuili wa1'S.wC'j' .. fr'itit nf the I'ont Kotau the ant' \ln 'I'iht. one (.'..1 in U. Vary ''f'r.niter that titer hi* ti-ilid Key
rtr in :
.. h .4 ...tl, little rii.cltuIeltitrnntusta; : ref r1.r il 1 hrs. Itat IVnvaiola and ,
: *l"h.* l.ntWuimni 1.1" fir ...t1 .J:1l1rm: r1N'11I". tn Niniiit. ni 1111" mattakadYS111ti :; \ Tampi : Trlp'
ritiirn
.. .. .1 1 .... ...;." Si the en-at lnihi...rt.usr.s.f. :Mr :NortiV 1111.1..tdi.saes Hat ajj.i.u, a1.. rehe rl nHUI'r I
Ii'.n : .1] uriiaiuiiitii'! :1""1 1I1)lIs d lit- :\1aJ..I re t.
!>ril t,itif!h lijliti-. :"n :; "f arJin lipun Iorhall'ifthe in Ih..1
.. .) '. '.IIH t.,' .' :. It .,fllll.11I'n 'r>' nr tmprou tin nt. "I'U&I lo ill'tour r.h .
( 'I....' tn the nri i."t and luol n 1.iUiiMtiiMr : hi.* ;4'r-'iTi, a ills n tti-nmn : rr tliidj.uinl
itirt
.. .I II I I U l1)I tth.rh. allhoiiL'h n .|4i n'. nf (ii in' :\ ,.1 : .11"la I.rJ'I I .

a.. % !"i. n w liItu. .' f.iHIIJ'JK'r r",tin* tvlirr t teat : tiiiii of aikmjr .II-\r t .\ }'oitu: m'in namtil \.. ha' rmniitUt : ilanr and nn the .4th nf Jult.he '.
e
form
a
had lh
arm. is.119 elt-m. //, ../x 'fI..., are no" largeh"g ii. / ethe ¬ rf Port.
.! U' n us-in ; .
'"' 1 I 111 iJ.i' .hl.lc'i : I.. had I'' 11.. N 'I"I: !
Tl v.innj t.ir: ui-tnnt! bt 1
liil 4.1ml'
i .. !I.,.* : .* ..14 i*>.... l:.. iiC n u! iindi! uilh/ their I then .lore lilt iall! } 11.,/n. .A' uW h. > t* t'.- mouth, anet' ttitiof 11:1': (i111L nf I last i.
t-I"- r1,551111 rltUI1l-fl\f' ( Ininl-. t\ltot i if r am* .
fur !! the kii k and >f IV itipnien
.. :: '. it"' N. i ..'.UI' ;ii ill: I"YU'C In the .\ni2. tin a- :i ttI,. T.I tail 1'I..I. rnrM i
t" u rlmkntid: hat ri"'in-- ri.lor" m roinpliineiil I I t'tlsinre.! ft M a tirtim ti> :raslfe'l1r
r !,, r'.. .- .<... IM l." .i t: !!'URUI, r" iui iliepiurd hou-1.
f | di.iziM-d into --- .
'. a ."i. tin tiltti! t .I*!..? lid tlt.1: r..UIII. for+ llu |hair! .... v lit.ic hair 'and: !'n'!Mn null ua-liitlirul! !}' "f'J (run I I'an tuns ; I'a. TtlK Pairs| ....e t: .11 I'tr rutenoiiappi'iitrM A. -hereto>f the gun Ilia,t.t Matt a.
I.teiii. I
-- l. IMMA* .1....* .4 1 'Ir..i'cti matt tin tti-and nil II IH > <., Uid.. to pnr(.+. I '1'111'In'Io; : .: t'K TIIKtil. : C(1 %t"' .nit 1 rnllni"t 4ilf rueriieproj -
it tta ,

:I1 !. 'A SS ST)1. .b... I' anti rliawVf and) I".r"r,i* Jitid ,:tit. ,..".. In ll1-'tr-snL'r! rhnnrrtnirof: tine \a; : 1',>it,i>i,'nlll "wirt health' Irrntlttn.: J-j"' .. : vtnt "'ln.III"., I"r'IC! all were, happtn
..1. 4. A fi ., .1. r nf tin
r tiMlHidmiit.iwi. Au! ..u." "11.11 (;Jtnnl*.. Ira-l\ ern naki, I I'nr'-sal'.1 mirth .n.l l LaI1iasr, ) gning.1n horr to tt itne. the t'ri.ration
._ f Hr .1....4 U* I1w- slue .1:. lift I .
lit In .
--- u.iliif nf. llrti-n-e. 1ft; Ni tin,.' n.r rlMii.:r cm eifrra* if .!r' ounn the ru< 1%'nnmc ).saF

'. I t.. .4t' totrrt,:q I i.IgwiIistgtb I'OItlllIS'ru: : : .1"Is. drr.! ttl h' iinnin'iiUl!' : rtri>i'rittl ihtpti* I Tht. rlwrmr !".1.' ,u,. lair tI.r !I..*< : oiind 1.111.C'rol'l: f i on ...*. h.. m*. par

ArtIM'fir I '.rl.bhnu.-i) >Ujitlni \ >.. ntirr a.tn iiiilitidii.il io tthnni 1 Mime tun nrihtif akme ol ll, fare. r < r t :* n..i.I' sra!
Mild the .. ftlumi I.' I kn.*" nThh .
iwt <
month U-lorr he, had urapmi ( Am! tr 4t. -r fn.' iv! .
1'rrrirwhich wliirh lt liiliii:;! nut .I I'II-PI! n- us! 1.j'i: ; 1)arr on all Or
,
. 'i 1" % IN tluMl > r.. i..t !". /| he hid! iiM! dleh.ircrd "ni! ttl-irh! thtprioniT > la I ..id "l..llr+rr II.'.-.. Gir.u ml"HII taa'u
P: ( ,...llwlII.) \\ill Kid in a rr>' fan d.i\i,' ti | hi I I't we *.. .t ft.Ti ." ; !"U t.fU
1 .' W ,.wu' user hi .
"t : : | a : Ira\f''r!! fair a nlk Aan ht.nrimn. I Ti fir n.i.rr LIIKIM-M t i> >wti.1'15.nf6trn
( II irk lo tinAn'tit* rf'-11 litittis a ,lav. .nj- itat>. that eta ar'h.t
:It.lln 1I'
. .4 ?111,41 IBa ihr raslitct Irfuh d ho ttantrd an a pattern. IIr that I it.'i L.... rlrn..r.
..' amtlrtattilip nirrttlU IlirAnn Ire I I..n to 1I1' ,. t tit f nl.f.f: ,) ,lair Is.-
than
.
I fl..i. shill t. nf malm aslr* .
Idw ;
f'
....!r.t.la '.111511-e I'U' hi North- ,,:'. .It.ru -j,11 IIM n for Ihe purpose : Tarawa.U' rnr larslre.a, ,',.' It$15.?. "ne% ot lineal ii :.1. ( t.ofattfrv Udirr ) I
.. : .
: ei11..sN55a I"n and I )L Oe- "
.raut n-ttnti r.
.
trrthuh tier n'bl..r nli*. iitHjli'I lor tin' inatiufarttin: f. I a h-t ait.u. :m a rr.ni and t\tI I i-puk
i I : 1\ .rtfl. 1.I.aj" lr.tt ant
nr.i, ) pl'I
.. A ,h., 'it 41 fliII. '' admitted! that f.itt a* t
9 and lush In* nw nUiidMotcrlr ti"inr. 'I'hr .priMnler ... lit h..t' t -uiu.t rl.nir M>utxi,
,
,* .. IH-% .. h m:". p(5Isl'a1c, to u Rut mt ut"h |1w mi it | r \ill not Ira I 1 and 1 fa
\.Italf. Hq tru j ind the tn\nr nf Mr, J.H. U ell a" that. hi" mUut. ( .'\ firiiliou* unr,11.15atilt hagpeuamandy.u here :ri ttu jf rf.>'ata'd! with hclr
.. !- : 'NtIwa. ,
... ..w".t. .
hurl.
I I had
I h 44 11.M r W'd and that he
lli uililxitn.\ beautifiilhan '
,.. ; .... .. ... C .i1Mt | o..." Bate jriu'll an addition! ltitrrf-t.! ) tl'.af. a' j Ihkr a milk 'ti'elrcm rtln ICIM.
,.t- a'' a I.rP4.iWt the Hue I: Vnloi*. The prionrr! n.nuuthwrtt .trsrin plate. I
bo hoprd, that lhi tt ill he the' in ()li' I'.' ri : thine on. I in 'hi Mdnt are cone.
'.t r.__vvif U4...W I.. *!.... > it Hill inrrrrl\ Umd.ttliteh .
tnih great llirr
a from
.. "iln olfitt-r ill Icrdlerl dirk!: rimiplexinn.! ".S,.-" I am Ur Nit ,iate; in the M-ai ai.d til';" liaf. 1I >titmam
"( .ttft'ItJ' ask 11w M .If' ,.! r i'.1de i '"" 1. 14tr.f.he tiv.1oftlwu ): .. upcn In tiil >r > and' Hean. htit toneery I I
T 'I".t-I. Mr S.'ilvlitN .\" :.ppartntl)' decent rr U.'u art Jrar niUito! mi _mt- t on 'Mr. aftrnr''n \'h, t
1. ... ....,... .. .. ,.. M-t IjllM *I 1,10. Hi- ,..i.."'.. .1!* |hI! (irMlifUirtitnt. niurhoilwl -Inrtt which lit '
FAIL JON}:s
alul JOHN
thrt tMnji'tturn ii a *' the ( : .
.. ittiirnt-d fmm anchor. and tell : ron
a Ili.last .lutitinn I ( all handup: 11:3111:
I 'a.. a 4Itlatt'd r ..r+. ft.1 Luna tu l'.*n 'ii n '\i>tttf
... ........'. of a j'lurnc) [ruinM.'-
II

+


l.1alra.--lIn- C'apltnllt i. IMPORTANT TO SLAVE OU.NEHS.j : NOTICE.: I SIX ui nilllslrnln! the dolt. I."r
-- -- -- -- ---- ---- ; Ia ,
under of the Ilu11ol.t :
puuuauceof all upplicatiou to
I: '- .11'UL.1 C.LLTTI:. GENTLEMEN who own nor ol I r 1.N the Judge 4'Count
or
.--- I .t\ the M'original: Sh.ire: in the /Vu-.j i Laborers Wanted. bee, theJUJs'eof the County Court ufE I.1 tt' Court of Ecambu ('hunt y
tnabia: County I shall on Alonday ihe, nal' M-tllrineiil ul uraQ.
.1. I K of good Working Handemploicd -* m) uccotinlii
ArUST ai. I i&n.Th irodstint i Hdi. 'ed lo Mj I.
I Company, pn \\i. throughout the 21h1a Jay of August next, befoie the CotutHou ; tr.,",, ,.i I.PillAIM{ : COOK : admi....
j. For thi
-- "
j of hn interest.
ptrl purjHi ..' the ol I'cnsacobi 1 1sell I Jt .:-.1'11
III City proceed lo t'UJeS\ TnX
nionlli the : Yard
S.u I
t ; xtA/.i.rrt uiil 1 !It."r) j ihii \i>,'h111 I H-considered at .ubJI\ .d. 41 Navy ,.
Kioiiin: .1.1..1111I,1.1..1-! tl '. 'In sin the folloumg term* at Public Auction the fullouintf, rial 1 i ASIX. .. 1 t'oJti.-d.-thu.
tJ.J..y :: at -.1r/N/ | -r into'irA/rr'i t"tlllftIIHJrlioll.| or parU ; i .
I %rtnoe, .I" |I' i)'.iti4t) a' the ('ud..f ,., v month : pricoof each ci<>htecnlli is Six I 11011.11I dollars! per month mid one : estate, belonging lo the t&luic ol fO1.1. : :'\ .\ ----
I
{ I .\ MAUTl.NHZ= : lit HA, duin.< .:. M/ : musiths fiom the' dale'
tail the xalnr of the imi-,1' I
I I sir S 3 Uyaiiia at the t'xptruijo.i oi'thejear j Iullar.. c.hh. ) ; ration ah.u
( .. .,
I A LOT of tilUUM. lut'ltll'r,1I1a t1... "application, the
.' .. it JIMHltcrnittrl l I JudgeYf
'
1
i til the ,.lh* II.er. < Tin /'" >ir""r.,/"i /.*/, / f '>n/''iriy. own tl l"1"III. ; con ) ll
I .,.? r .f...|fM r .....1'< 01 n 'loch tinJ iunilnu unJ IVutul and ieiel.ible; ", II.1t: | .href, fait' ; Huildnit, ,;<. thereon., 1 1) Hit; god i Uin, :: III II". l.'ututt t oiiitol K-ambiaComui rj >*
I of Pcn-acohi. knoHit ti.u -tiiii.il I,. (Ml Mill. nil-Ill 101| II, Ml /tJ8Ltraiur
m I.HIU I
: Ifo.i.1 and alai tin- IUakilaii'l! 1 I pork, flour bread; t, I 1.111.., me, inoIjtMxinrjir -**, City : ) s "' .

I rule H.nl! Uiuil. art to teruh)1 Ile, U- : :bl'kty, iSc. .w. all of bleb i- plan: of the city aloie..4id a. .No. I lo'J, eon |!1' ol M1 1ANN{ : I .Ills \. ,:'tJl"JU-' '

l<>:x':.'tli T. near I lKl U> acrr- uf l.i)1J, ol. Ihr br'1.111.1111) I '.IIIIIII "1xty| feet fronton InlclltJt.n.plH.1t. JOl:11Iem. : :.\ 111 I, Tt.,,.. .
| ;
:
1 h one hundred Nod .etrut tau kit Hurl, AprilUili, U---m.;
+ Thexxhi.ke& of the ration 11111 ) ) .
flu \\ Inch. tt "tlill the corptirntu limits i ) part i.+ -
fitv IVnov'oIn. they hate laid off a ,, draxx n 1111.I.Id. but Inr lalue tnereof' ((1AIi I niche* in depth, hounded cast by l Lot No .. NOTICI. ..:.
1.:1.1:1.1: uil l bNo.: 1)1.! Term l'.,.h.
flit the n..}'. apablrof! | roiil.iiiiinjj a i centH per month ) H!' i paid Ihe sdaxes ill : I < l.ui.k." adit ..I a"'. I \\ III\ a
l.lUUTA.:
I .tu.'lt of more than 50,0 K) iMiult. Aliralllilul nionei. I t >" Ilicllon. Judeo| the 1 I,uul Zia) a.

nisi: tuu11 for a city r.ui, noIK The' !daitMxxill a No h.ixe Ihr iH-ndit olMnhcal .1./i Itill', lot j(I of E.eainhi.i: .: Count) for letleri } t'OI!n
14.11'.e..I.1.. Jolt 'joth._ i *<.h- :ji: 1 j tr .JfIt
turbid.. on the ilmrrs III| the ( 11(1.11.1.JIJsI:1'fl
,1!(.... The li.itaiiccof the ( 'lImpan4hr Mckncni no ..JtJU'IIUII.11 be made Iromj ; :.1)Ilt' and 'hu.'*'.. I I.i.. C : .It U'I04"t.; !' .

uilhin' and l UJJouttng the I'll' )" ofjol.i j their xxaijes |h. the tint xxeel. of their in rUJ A tit\x: uppl'} jn-t rereixnl : K.: CAPO: .

ati'l. C.ITV uhiTf' al"'I1I1.1llh 'I d''+pk1 ,.u1u.u. Jolt '"J, I IrJG--2lI-it.(
I \ it )Mobile (;<'nllt-men', and I
ul and: I'rMrahi** buililiitif I 1..1". I I I The period .d. 'lahtmr dull. ', tt ill lie from ..... d 1I"j luohionahlr HOOTS.I.adir '

,I M'trral I.ul ito.idt from C'oluinhiis -iniiiM'touiiMl ; uilh, huttc' i'r. an in I and MI-.M-S: do Kid I Vlrc ToitMiIatr of Siinit( '.'"

-1 ctrola.ut.l: from llukrl\! I..I'I..at.o.. liTmiiiiii, ol tine hour lit "hie..kf.tr: >!, and' all kind ol prr.|iu+il .
and (:.Mini!! & 1.' 1'I'ERS. : ; l'lIth-IU'u'4I"! I rl'.1 ( r .
'
in "iirli a.tulruf prfgre..14Iu11:11hr j tau 'IIOIIM, al dinner during& thr.lunlutr Van Hnren Mioei, Sal.. I + :.!"."L! (rill II 111/| | IIM|| J-
I iillailmPnmpt' : 'II.'
roalidctit: rtl.rrtaunn tli.it ill ;, U.M. COMI'TON. .IIOLTON.. : I l. idir tolheUlandof I L'nbl" : henkimu. ,.... .1.. .
I lor P PIInipCJenilemen'and' !* cheap "''
tlinv lhi 111. h itli. UiinjiUlfd tJnU -uBJu'Irlnr. order ol III* Excrllinei: Ihr 'lilt
III \ >'ar '. > < I i ier.il ( ', ,
No and l.i +. niUlrens' l i C
) :;and MI npNlatl.n.| : \\ itluni. : at. I IK'' :&(;- ,('>--'it; J| : ") leather UiMilcr* ; a *' ;all' Ihr I
'. tlir rich and pr.klur1ltr| nmnra I !l..T- Tin N.tt 'Clll'allli Build III. 1b.bllrRel'lsr I[ b.- (proxidrd xxith. i 1'.1..I.url| .? (11,11 v
.
I Pioo (
I | | .
II
,'r.1 l It). tli4o ro.uU. Mill IHMHriciillnr.il |{ | and FloridiMii, uill pnhli'h the '! Apion Con-iil: or \ .n' ( fI""II'! of |If"r| ('al"" e
I IOn
( (...111. into tin III.., ",.. : .ilNtxrfor one month and forxtard. i Ihtirarrniinl 'I I hand Crntlrmrirline*1,0, IIIAVIIL1111'I' : : I I Maji-l' m the jcirt fiom ... 1lt6r *

ol.i uill .IU.I *. lo thin" sillier.Ilirfru I bark. nttu( tint ) i fc
Inrotnrfuhallifr nnruid i \\ I'r xxiil! not ''Il'
,
tith ea-rs. fa.hionahle' ; : Drub: ilo Ilt'rnlll'.j
thf u nhlil| .tllriIlluhlitt' ot 'hci .I. % Jrrlfl 17 'riru : to laud.Indix!.
; + ilk I iiihrell.' Cured I lair Mali C.Mt'i.c.
.
.
('titil1her I.t IK) .ry! t'unnucrrlll citx.. and in 1 hui -", .. ( I I. 'II..1' lho.r -.11',; xx heir III/11'/\1..1.111. .s. ''H
('un-tanre '\'al'l4l11.' ,i'-<>M iin-iit of I lootShoe* and HIO< : i't:"'" ,
tlioi'oinplclion, (>> of the ro.nl.*' this ( 'oii'itlatn. xx 1111 br l'\'lIfi'luf ih)4 ,
roll. I' lili"'l /.., IIi".,r. :t4 iIIMI.ill)' kept in an)' .shi"e Store* at lhr| H.';&" ',
t IIUUlr'rhJ> for ah \ illUuorlh "t IL1N'h1: o
> \ MOKI\/
| :
:
1I"lIpnulI): Walton.IT |I North. A (CM "IIIH| of/ Ih'alt'r ( 11.1,1 '
ail.lainwr... lhr inonc) nmrInrr iI a..1 i i"t. i II. ( .1/. 'i-r. rv// .
appearmi! to me, IIHUI| am.!;" It ..f thc i'I'u1t.illNm i 14 allJl'rrl'ual+. Theaboxe j !', l ,

I Coinpl.iin.int. that, I the Deli'itd.mi: i:5 nut be. .,,1.1 ".\' this ra-r, do/en, or Millie! 1'lIr't! iuci. |If. 1'//1/",.
in tltrprojicrtv'. imuilliiiiitaiii ttli'n..J i Ma) *:*. I IKV\-: 1 II I
alllllh I".UII of. tlu* Territory, hut reidit'in on r. ,'.'''Ia'l'' : "terms. .
\\ mlt thug like 1I"u.
Ihr "I'mled Slate+ of America it I: JU i. ='. I.EViriTJ : : .
M ordered -
( 'l.ind -inrlu.JiiiL' CUV', l I. a- an.1 I rI'lu: :-ru-oclIall.: ; : ,; : tt
that pnhheation IM! in.idr fur three J I J.iix: |11 U. l IKIO-PJ, .
l.UN. in :md nrar IIc' rill. A f hut [ 1/ : ft'll" d ihr. ,
I month: ::11 the I'rn .ieol.i (Ja/etle, that ..alll'U'f"J.1I11 1111 mm) 1
:NOTICE.j : :.
:
ttiiiiii*.' fur a ..if.. an.I and prniillltuirnt ( }i I on- L.Ihhllht'IIIaim ,II.| .. u, .
+ h.t 4 but''C.ltJulIIl..IIIIIJ4.r..1 l laht upj'e.Ir aid atidxxcr thus Hill atj j i rHIE: iimler-iciii-klTruMfeiifilii- .oO t.'r' :.ll'. &knoxvn a' tl",,. : .

+. I our lout (, lit l I.e ,held. for said Comity olI I i ftcola Land Company: : and ,\>'rut of the 1 Il..I..t: I'H'-UI' u, ,the' ;in.' 0.AII..tlUr .R
I 1.lIlIhla.: : | at the t'lJurlllnlloiC I in lVn ..
>ao> !Pen..icoia Ao i.ilton I I..rt b
,
*. \vli w'JOIh tupiirrhax*, uili in.ikr''f : i } urnnotice,
1 I:14Ir1ti: ; .t1II'.. and( iniv 1 Irirn '1111| I... on the Nl Monda)' of lIu'lIIl..r IIL'\t'l f for i i that he xxili ltt'omprrd( || for the pi i-trto f 1'nNsi'o1..t: Jl.\ \sru( \
the *>.ime uill 1 IN* Liken for tullfe.til and '
rtn'ul.trs up' ui in ikni
1:. Illoim., I I't..1: :,' rut fur tinor. the in.illeri I and things: m the Hill deenedi| (.-il 111 Ihr. I'I"-C l'IIIIUII..f an.) indiiiduaN 1 And) haiinff! fund it up m li.-t'M! ,,
atr..rtltnglt.:: the I.nnlii id the "I| Com .11 % t
I : { trepa'Illg: mi !".ii r
j ( :'ixen mider hand at .1'enn.icola '' ri>pitfull} tillunutit 1'nl |lit 'Hut @
III : lln-j I I.e
'ola.: Aiiiii'l |1:1.: is.fci .-Z.\;\I- -I ( ) pant: mum any inaiini uhalexer; hi uhidiinjiiti ,
': hl of July. m the sear lt :li.( max: ull. Thr iloxxn ., noxx pirputll: to acci.niinofUif' jj %"jj
ii> cuttmi
j
.'"%;u'ula.nd..iu)'. iI sl.gutYI ) j. A. CAMKKON: : I rl ma) call! upon '11.11. "WJ; mt.h&C'1': (>n

.. .. '1'rtt-tl'c' of HIM InMitulion Take l.i.l..* It. .if. ,I'. ] rrnlntlu'.lu. : ) "'" p.t cir4' .of. .tmiMr. ,. fiom I J-,.:..rl-., IlaaIIU"III'H._' ...- ........ ...1".11...... .1.,... .... ........_ "'* I K
-- .ail I..in e-M" t ll'.utrfl. -.i; 1Itll. ,
.. : eiaiiy
>i JIM l Hair in iir n me irirnnjjnrMis L to llu I der llu'ir n !tdi meeomforuMe! "
iilca-nrr pnhlir.that
in r: order
aniioiiiirin ; Hi of the !
( ; Judge. .. "' agrt-b. : .
Mir l..ind> '.dd by the! :IIJ Compaiuct., .1
ttlw.dlyNrnstl'tll. ,- latr from: i.e luiu-h 1 .j U will IN rr-opfiicd fur the n-ivilion| IIISt'IIIU. ( Atte.1) \\ W. J. 'KELLV: Nitiiatnloii iheuattr. and' cniiiiMJ ,.
.rf It-Ir )'..... C of !. CMMid: Irom Ihe Hay of Pcii:>! acoa| aljaeeiit -
-c .Hitt 'tn.i. \ mdi- line
\Its on tinl l I..t Monday in Not nn I Julyll: ), .IKJo-'JI!' ( I /.. a s.ndriuiMie lieu i-f- the Cal. t tI u,.
r"jDittrict 1"11"u'u! lo the U"! Tevar and .
lo '
VMtaai I ., ) uU
\U trial fur jull and lion I
nil 1'tlr'r -- I
pw + !
UJHHI ""*\1, nnlfi llir iiiiiiiitlialr, direction ofthi |1'1'>r:>M-s ailx.tntariH of It'eats.li i '
t>f 'll'mtV.. r*./", > lo Col. Kind's: tr'jct. The cmbrai, a .r
tulfcrrt. ntiJ. in the rol) the I : )
rom> micnM. Urt. Jn-i-pli} II. aa.J.: .v. Mipniorto ani other in tie
I /: >" ,"/,/<; .: .... it Ivriiin* ut nary to detcuti'in- All the ii..u.d lir.ru licol, '- IMiu; .itioniil !/ I portion ;: ; m >iimmt'r or in \\ ulster it ts _
u ,"fI.-r h. .euM "Iff'l rlur.!...I I a-s :tc"O1I1tI! '::1dl1ffJ1.ud : U- lhurtll.I' *, t.nijlilin/ tin- AI'.1I"IIInll.1 I Mar Annallnt, iI ( U.,) flU Texar to the. Hncr cambii.( : I I I lmr.nthe. trnitrr.Itt i.dnrhNit j 111t.Uittit.I bt -

:' It'a" proxnllhii) he '''n'' fr. -. u.iKithr ti-rtni hfiftolurf coniniuuicatfdi, r*. > I'clili""IT- Itifun'f. on the hue ol. the Kail IN.ad ; the he Oil t: lion hum llu bleak NiMll.trJ "iudI'n"r'

'nllY .*. .. j Aaron: Vallil. ) 'I affl: in the of the K.-cambia:: on } alai
|* ini4 .nM' I. but tin' I. Ire ili fi % tier :I'u'.hr.. j I tluiily t'IIJU) M tilt "411mit' tlhl; 16I&I.lfll
a &
I' I .
r.i Its et hr .*|!I II.f'' apHMiinj| : :; to II.. upon allidaxit/ I of the I either. Mtieof! I Ihe Hixer ;ultI.'IIII'ru'l'tI"u'- ern exposure. ;ill..I.1I the' soother: .Ulllk

I lh' :. U'O"lr1! *rrat <....Uj., ... ""tU. ami I J r 'ill* u..1: l ..II"I"! art n* pc,-ifnrrfrrntr;! |I Complainant, lh.tl the, l 1lrftn 'hull i" not I :U'..'%. I-land: they extend on the Hlakel) 'ha' hit, atlt'al.ultt: of the' frihh ntintb/

Ijt' '''4'' aN .... llul ',e3.. not of i!*.- cum { to ttt.' aiiiu'sl ifrlitiiMti, ol. ojie! uho h an mh.ihitanl. of ihiiTeriilor} but roidc* Koad, and lnclinle the tract called Ih JI'*!| hull' at that na.. .ea Intit',
im ii. M ,
/ -
MI
BN.<] tind! n f t 1'ixv. IxM.llv; dm'iliinl'- *. Ii*. I f fffcr I.a 'n hrn '""III"'h' lor; the la-t tut-nty xxithin the I I'md-d( State of America, it i..i or- 1 Tract. :Y. mi let* from titan ; they embrace, ,heiillh. i. u ::;rtomloitnr.d } 10I

f'.rm
!? ,itrutri 1 ....>* of 1'ln'.k.! !'\'. Tinfj' I ..Ida ,,1|I ........;u. I I, month4 in the' IVn-arol (Ja/.ctte.; that *aid tau Foil' i.'ii.Iorl.. i mmfrouand (

4+ ;''''::1'" I rind "-4'11 derioird, in I'n' J. \ CVMKICD.NV.: I II' i hrfrnd.il.. apiH-ar and illl..., l'r thiy Hill at i i"u'r lhi notice" | iii'n' found trl ,.- : .ii! e. M ti..' i,1| 11.( ill "ri,
.
I i *. / <(. i!' I.4.tl.; : : bur the ,.rt s'ltll.i: i4ttiun, .;
h1/N.r !..UIIII..ut" an.l hi J'I"T tat: l 11"1. IThr I jtir I' i: h. i It. .. ... .........., ,'.'.II'". l lt 'o-irC.nirl. to IMhi, "Id for ,.:utl! ("-.utlt)' ol |ia"!"liii!. uill IKpio>n t.ti.i to the utmost Lit -. ( kmi

tuthr' rrthrJrHniriieiil, ih. *., ,. '' K:'camhia. at (II.! ,,' ('UIII ( Hou-t: in .Prn'-icola. I xtfiit: ol tllt'l law.
\ ::1.1. 'J
ii- S4. !u t (O. f lie !
anti
l.n.4tntr to thrr. inrwih. roiifinriiK-Hl, n: I sin: the |1..1 Monday in Noiemher "" 11.1 j i \\M. II. CHASi :. 1'I'rr*t.r. I ILa..J. "I'I"I| tic t l-et

l'i' .. .b.Mi* n l. ,-ufnvi! %Tin. It *,kd.I., nCurNi.ii ... :: Tli.. H..,.. 'I\,. Sittdtr- ua. crtdiutc I at !i/ '12ht. ..arll.- xxili IK- taken; .. for confrere! anil.! .Pi.n+ u'nll. Ji-ll :. 1(1f-I!, : 17-Jt I.Njhor.-fine: tlult il.d' ttlla. :1..t'Ue ahti itiidm 'til:1.1'hIIN41tis: Proiiu4' r.

I a ,/ :S.IY ji.v:vl i" '*it i".ir :tiiiltitf| : a 'In I'ii.r: .1"il % ..l. X..lh ('.4H'Jin3' at.iul thiji flu uttrr.ual tiling' :;, in the Hill J'nt..I'!'' KI 1111.. : ulsdtllgutd- :; -,haxmi olil.iMietF: l.i liI 'i .. 1'1,1.11 .,.lull.. Iu :

HIM. 14'. a1-- I... I I....r11 i .. rlrtal..t& a...1! "H,'liIrt '< IHI.. iifi. .. .. uic<'''JIII::! v. I .JL I., 1'1..1. ,;i"r, ad
tr 'r.ltatt the .
; w i '"'"' It nflrruiir i II'I' \.III1II1..aratlllll on r I.IIt.IIf in hl. liii i-i-as! ..
....'..... l'! lti-r" .. USfcltllgUrr : C\f'lIlIIi.J'r' mv 'hiirl' l M| (.II..a..I.I. thi 'II..II 11 I MI...
Ill | r ltttnt' 'III- .
of ,
t.iI2 I 11111' "f tin* 1'.1.- il... FKANulS |I.. 11.II.1.r.1 I hereby
ii't : ni-tilu- Irii-U I V iI.' ;.( !: : ,( Ii-. ,
*' ::! f-I. I .l.
.
ItlteiJVcl: ; but! if ttirat' !" It'N sin 1C i i i U. AtVr t thai oiliiifur; ol July m she Mar 1"i.14J.O"a..I J. I imtiiii. xvhomaid 1 'C"'UII.lh'll,
i iu r niiinp -onit-f 11 : alll''r(' -"II" lo i Iah"1..11I0.1111..1. ,Mi, hll.rtit .iMi: :>. !
:- .1..1 1.hi"1 iiutl ;HM! 4t-
.Itt" (/N's.. I. 11. tLJI! h.'I th''SIN1C. ( ::; ) C.\MIKON: I
; : "
!;
'
ai: I l'ic ttatioii I bur
i'lUll' a.-j, 1111114: ol to ( acnnin't iej -
j rep" win 3: pioint ttiou. ui.d: 1 mini .
.--Ijra. f .s..r/. I IJ / "1.::, I). II. lHx \ 1 hl'.r I p..tr.r.tt.| :
*I "111'.1| tinIM-*! O.M*.-, It't'a ..It u'hl'l i to the j .''allx atc! tcd, for M-ttii mint, and art llt,i+.' \. JIUINM.NI" I; .
order of
the .
JIIIII i iile.M
S'u>%ir-t'> !Ie. it iiii; '|iiiii: ..!hr i! it Nt tkr in.lrt>t lidto) come (un, .11.1 and -..tit it|Ia. b. ih. i-ii>. J f.
lVir: .- i. -j. 1.'-....1 Ill ......,tutii--! 1'1.1.! !i 'tars, : ol.J'"t' \c..I.III! tu ':J't.lfllh Cit> < \ ) \\ 11. J. KKI.LY.I:. -.111I' i>.\ \C. s. 111llUlll'1\; : I : :

J I' 'i\S IN *H) U\"i.a: l <' t: I it" 2.4 !I \. I'. Ill I (r Ii. t I" ilr. .ilf 1 ""i'. oral taun- to nhi .l..x. :m 1 IH" :{ ;-yj I ci.ii. \t .Id"'lfllll'.r. i I| Ti: I'LOKIDAMai

/.1': t. -4t ,.4;. Ca .....&4..1 it 111.. 1/' \.1. '" ,'a. : |iN''I I."nj: hi-n>r1lit' the bUdhi.".< ol 1.111! Takrn up 1
,11"." .,Ia i 134 inn*.I'1lr)1 I a .Ic.Trif ul .-..tiin eomncited; to 1 Kam: 11. Lill
alltl 11. .
:i er.\n..1tN..t.. I.. ... a If t: ?' : i I'U\S ..ioii. that u .,fii l!:; 1'.I..c.: ..,.ai: Sdmalul' in Peii.aeola nr:;ro |i <
4 rilI r:>Tr.iiL-IO.sTLii! I : (. .luhirc. '
mm.I
111..)1' ti 1'. n i :t.e.: -M.M...! r ni: ,. N.,.. .b f *..r.o4'.... n... r.taul! -hrJ. \\ lilt aiii. .JLn,1 Ihe. name: of JOHN/ or ) / lu alii ml' Ihe public! :-tahjc lit thr Nat ron? : 31' hl Iil(.. Ala.( (o Aupu:*
!t.n\ 4'iJ!
pi ill HI- .l'-' .1 tlrtrrniiu.i'ioti sin t hf.pjit alMuit cutone
1. *1'1t/11'' t' Ml.lrl! .., lit W.'Vt li'liliil.! : .( if i ears t Y.ud. Xrri lilt ral xxaye:; x*. ill 1.1' ::" 11. t ;, (. < : .
< lit p.o.Tior| lo nuk'it" rink: uul': 'fixe ft"'t /l i::hl inche, ;i' hill 'Ol i
I Nkl! .
:
tc>lliH'inia L!!''. a? to uhiiiU and .
t II: n "b"r"1:"+1.1 t 11:3111:! ...1.1 sla.-l! .-1 .,'1"III"'I"U torcdiuMii'in m the 1'uh..1S l hth round and, hand-onir, f...-... ..niilmtreoiinirnaiicr. i i-uarat !t.,. l ', i i II\\ il?> .Mo! iii ixirioil.i .'.,i ji .*j

I. I'r" "1'r'..:4NUmarw 'IQ Iitto 1'4ati. of' :, If'1\ r. Sin !I...,,. tta.'I IU'lc'.1! .... o.nul I i large: ryes, II.M MI a bl.ickitlxil '' mauilant.Jnll: iiijiiutii. Applv lo tin m- I{ _I.J o'cleck. A. .M. | er ,' .nu'r! \\ SIt lima((I.

.1 ,.1 \ I.wl.l.v.I J .....t..r:). 111'1\ !!r\l' h. j Ihut.-iiidmlu.il3tpl.irrd: at ithead.' .- :1'1.: :and bl.ick; lM mlia>rt 1':loti.If : i 1 :sit-i-tr. :! lor I'. n. .*!l.i. :r n11.i4'Lt.11N I. r :i. ( I..r

ti 1'".' t.. ;a1! ....r-ua- 1ft..I.. ,.. 0:11 I ,'e! dr'Nt1 I1III4l I lt.||||.-d l thr |i'|ii.t.it|
h. .. .'I M W.II.I :,,111111 ".. "''''''''!.11,. 16tt1 1) l;.'1"-:" t'II""II.a Jii.ii ( .hattahiH' 'i 'lit II'II

.Mt. nti.l i-i: a'l tbf+*- liaiin: .. ..a.-t;;!' 11.1 .NI N i'h hit l's' ..111I1I"n u tth a !1".r
, .> n I''.'.!" l pr"'*'u! lhfii 'Irmir'-:11 a'1.', : LllullllltCr.: h'! ,lh- 14't-.Ir.ll Aradnnt. i il lon::rd lu h. :Norii-l' father and Itial': 'ht UaimonKlSlllI A. |lS.ht'ru.! ( ''.a.y.. ,:. i I' Mi.'rainl: l.oti-xiir. .\ 1,1;.. (..,. :.1'
J ""gtla l".II'dll.11'111! 11.iti* : .ttHfuilh i .. ,11:1 ''it' l : ,..nd i Kaxmond J A. Dodno.! byte Z"II
I--.I r..r i uiMit. <>tli.TAiw tlifi, u ,:: I.. iriiujiut ratiavxay a xxi + earl n collet I-N? IIIthrrmoiith. tit. .. I'li'iiii.i'ii* hi:. ihn.Cl: e1..I.' rl'Iwll 1.
t.-f....! A U\M( M1I.ST\I! '!r. S /.; !j. i' ', '. t.l..r4N.:1: : .i* u .r!n,If' ami t II'.I". i I. b) noliliiil; ihut Mill ha. IMI u intiintid in.- at .1lsgot.i tt the :.
!: I hltcr''.|leye.* .-I- i in III in I ( 'hra..IIIII"UU- Thr .. 4i;::uM: l.i.n in ald' Com b attachmi ll lIaIJ 1 I RM
\\11.1.1 I 111 II It 1..I': ern.: : ; i : nxxii'-r rnpir, Ted to come forxxan! ) K.' ,d ( 'ilrl and = for )t.

1"a '"I'i-." (: '" t'? 4"!" '-I.., the u1rr+ iT without ;.n1 r..*4r\.'. |lant' poM-rlv| an I Ilal.'llilll axay. or he'1uill I 'nt ; t>aid di frtidanl. and all other' pcr">oiifinterested > ,1\ tk, \ cl''J' and I'hil.KU.1' .'l il.1.1| '. .

i if 1< <1'II'II'u.l: the 1.11.1.1to! IMpi" 1.v'-.iI' j i ,ti<* di ait alt! an. Ihr ,laxx direct'. are theiifoie injtnrrd' loapptar I .\ iiL'cr t.iktliu' .lil'
((4I.M )
1'111:.flu' 'L'r"' .: ,uyl! ,-h.- 'iiM-iiiitinu u..1 I i. In- ,-ii.11 !" tu tin p.itnni.i; of tin- 1: JOSEPH: SlEKItA.I'" ': 'and plead lo the' ileclaration ,inch] hnrin.liK.NJ. I, ix.; l rt. rb l'I.rlttuu xxilhiertainl l.| > .;'r Ilr. '
.
... M.-ir intili im..mi-.. I 1I..fT I r. l:.t .ul.n! .. /ll.hlat; :: ,1NIIIIt.UN.:( i itt / ; : 1) UKKiHT. t. t'I
.. Ilrlfl.. 1/11ue tiltl/: .. I Jtfinty.Jitrhitl.. r j i .u. tte.ltleer and atulc :,'''). (Ii il.t .
L__ ; Olh.tIt( : 1.," ; ,f. r i" Ih 1'.irrrrrr.r .\.f\. \ .:'l'VTlnMoiilMitiu- 'rx-.. -Adtrrti.rrxill- .. -.- I11u, H. .lr.1.1 1'1,11I1"..r': I Ilmr: t apl
11" :; ". : 1,1 10 I j-Ii ti"'IIHlt'llt'cUI.I.I..d.IttI
; :11-:tllt Sain ..Mill.i j pul li"li ihitthne nine! .\. ; !-"J its a.1I111 I a'r'.c": ral.4.lio.he| .it wIIs l ....r. kb>i

\ UfiirraSorni: '11 : o; U;', r u .'.\ .iaJ/1! ::;:s art IM-HI.V; ""ldN'J, lo llii, "ni..... I 1 M'Piio' : | |{ f .ol. UT.V !! I .rba1.ly NI x. \ cli the lnh d. .

4.' M iN.itiif c.u-.rh.... Pru\'f':', i. 7 lint .i'i nl-'1,11: ,'tl! "f t h'e uoilar. THT.1 July_ :Lkl: I *:it\-: :ii!: 1-1 f.llanaxxav /)/..//id t f.st\\ rl"S S 1' l < tin'but : about :ItJOliiito r h.n! Haul.fi tut'I. !

HSUoui It1'ItW.tVt &V. 1 .11..1. : 1''I"{ I t-. !I", I jui.J on or t IxMoni'triiv $ I un K tlla. ( ;'to.V.. |iiirkl"' \'. eoinpit. l i l il -f our lie ';'1:01: ll..llrnl' Ilflul l< lit I'11

f \1! l I. ( ," 'hCIII' it .laTlt..u"\ .
.i a iy |I'r.m, n l I-It to (Inr..J h rt'I' il I! o.d rot tin: Dtrrrtort.K I rilnr Jo iah ( 'ul-.I: fill, I'cfendanl.. ) I rod
) c
about the 'lint of Jan-1 t f'I| i : IY.pt4r"
on or IlrbtH" i.1
.'l.. *- he lit- J
'l' .k 3 ri' lllS ila the ... .
t A. Mncnii.: .S.'', d,'' ". 4 itari la.t. am':rolilloxx' ) came Complainant: hii | ( >uanirrNalrhnmn i. n-nnfll
; iiani
: .if." aft hilt Mi.iH-t* iV!,.ro. <''M-'I.'t1:1 .on rtlar'drItrt'! ; iw of'Jidlf,ihi* I \U'. ''t. 1-t.-:& !-I". I 1 L HAKDY.!: '. a::'id aUiul turn i 1 ht,1'uini"r1 I, and! it appeariii:: to the i kitoxxn tt mill! ileM'iipliou, ; the S'ii' ,.'

,. !.. tI'uth.rh! t'f!' "ir I lii'n'Mf. at (\:. hc. I j !i.:'tltnl nj II'rl \r,.t,, f orarcihr M ci::ht ) eai. about file /l.-tl Court. by allidaxit ,sled!, thai the -.aid lie-1: | "I Santa' Id '...t Sound, uul I lJl) .UK! fait I
; "
I! :; ten nichi-H hi of raihrr I miaul!: 1 i-not an inhnhitmtol" thi Tcrrilo-j|, l.ihoot-lue rtxer. nreadaptn' to the. xrixraid
/uNllb-serelst. uillmiit ntrr.-+i.S'i'ui ** .
;.t li.-! ;.1.( ..%I. SUN-I. <,f Coii'U; mint IN' I' > '1. H.Ifi I- ) I {plrrtion. Thr-aid m _ro xx purchased 'r) 1tl i.+ therelore' onN-rnl" ..that he apj ear '. the a;i IIM of Ihe .taut; hue I'-r 111 ,.*:
I', ''In the Mit M-iil.cr fiom John I here on or 'I..f"r"' the ,lir l of :.Noximl-rr. mo !iatiaii. ieaii 1 IN.rhrs diix> (*
.... ifi.n' the l.'nli Iii 11I1 f.Ji rur. r > Itoxxell. of : ..a
'
.
: '; w dUI(* it.1! loi: Wiat .1.! iy \\illioul" n- \\.111..11 If-i'M-rt-! ) J.Irk""u < 'omit)'. Florida' in Jalillaf1HJ.j.: ,|> nrM sirautt; tr the "bill of complaint. 1!I are not to be ,urpa'':iil I in Nmtherat

I I ". aHid.it/ if ihri ,. rett ;aral Willi...- fur the I or the fame u 1111 be taken for confinl! and connli) .
.1 '. lit tllf Ill!!!14't l.Hll< ;'. TlTIIH. :all II' 'ij'p'il'ti-: III. upon |path np- I
f ..tt an 'iuUi'>
J 1 .- M.4i ; :iH >um* atiinunliii: In our fiiinti an irili.ilnlanl) : "f| tliH Trrnlorv, hut n-i,IJr1 l lUillnii MI that I t!<-t him.HE.NJAMIN I' arruldutgl l) and n i. luriher ordered Ir.Iflt.! "attachiil I 11 the n"'li ia l.nf.:
thr I'liltrd Slatrn : : F that a copy ol lhi' > onlrr I lKpnbli>'hrd IIIthe llie proprietor., M.itte.- that
of HALSTEAD.
< I _led fifty J l illir. sixty da) > "IIMIH '\1II"'II't. it I.-sI I : 111..h.
*.u..: .ii i 12 luixro h 1&11.1 n..l! doll.trt. nnicl > ordi-rrd. l llial pnMir.itioti' |lN< tlla.1r forllmtimonth I HriMiklii. (CA. ) July 9. 1H1I1IRrfi ;: I''n-I"I.I| (larnie once \xeek for four I Ihei' are n<*"11"rl/ ( public I')' fAr

!t4iitiHuiiKMiiitin: ; foiir1iiiii
: .. .... '.'i ulu11th.IC' : ..) ilittl.irH.in/ : : apIN] -:Ir and l atnucr. lhi*> Hill ati I I- TeMamrntary: on the cMatr: of ( ) \V. \\ J. KKLLY.Mai betxternthe. :llll"|| .md lit.1.1,11| '.
i; our Court In In. held for ud I -Jl. I IKW-IJ: t'lutel! The afe and uurlltn'ttr: .'"'B
t.nii i- ..'!' iliMjviii ,1tt':. >'.f .M .uth:. +. uilh >jlufjftory cinJor.) >4IHJ -<] elnld: '1. at the Court I II(OHM* in l IYn"acoa.on | hmhy cnen notice to all |K-rionH indebted' IraiiclMo Hoiial" ) tit ttir .Vw/irno/, ; .1' -the """""f. haul 1:111.,1 rtnf'!lleim'
,
... .. tin |I-I Mun l.iv in Noit mlK-r : r.+. > ( i"' I /.itinlni and tlu'a< coniiiKMlalioii.tiJoii! tie nairl'laiirty. -
*. ""'111.111H1 l jtaj.iMt! at' aI!, Il.lllk 1It''I.t, l In naul cxtatrlo forunrd and ('ounIs. \ :
? ( come make t 1.. ... ...... .. ...,... _. .. ._ ., .
NiVlK"MH .1
IVl. ttl.liVi ihr '.u u. will IH- t.ikrn for rolifrnM-d, anal immediate' !I .. .A ll.wlrrn_ __. _I/J I ,. -' .. "' h" .
M payment, and Iff till (tN' *on+ lotxvhom I I- '! ; ;c' : : ; : ;: ; ; i;.a
tin mnlli r-4 and' Ihutg' tin bill I H. A. ; ttluchIhr ; 1I
.",> v i.lirt: ;; MX an 1 luiltri IIIu11111 in < UTMI! ", aid l otale M mdehtrtl,' to JuutUU. i" hereby proprietor*

i!1 V. ...... t.:.talll.t, |1M} III:: .1'iuful Iltlrfr.i. .u,,',,,.I.h'. their account i pioperlv ntlrMril for prr.-rnt Mtllrmem. noiitirdlhat still has( IHTII in-titnteil;I entitle the ontrrpru-r:! to : 'I.irfe :.'h..rrtb

I :. *- HHtf"-at {tuclioii of iln rrinain- I I;1\1'11 nndrr lit)' hand al I'1 n".u''+Lt, lluli :- ESTEVAN: TI'KHE. :, :, ilCUm.t, lu)111111.:111'aunt, b)' altaclimint ;;pnhhe( patronage.'j ; .

. : t .j,j.f, ;.. tl.. .. S1"OCJ.U.: .' COODS: of the :' d.iy of AujJiM in the year IKtti I :.';. 1.I"nltlir. t ,.ltd delendant. and. all other pcr'on+ lute I A I ( 'hataluxx'hcc, l'IOfd.l.a" hart i

:I -'.-! i- .- {I *..|tlNnurl| | lu the' ra1 day) of ( Sn.dj J. A. CA.MKUON" ': :( June i'. 1 IrCUrillllKTYiI.iyi/\ ld-At ri'-ted. ar* therefore: n-'jinrid, to appeal branch line ( four &>( {post co, -S eurT

11 s 'j'; (1 MtM.i ,,,*,1. In llninraii tone ail tt Ills Ju
" "NI' 1 l..a. .: ...1 har.ulI.: ; nr- fin 11.,1 In Ply onlrrof the Jude, I B to the Judge of after the WeMern: I will nl p"1": U. \\ Iluar.: ... cul.lrh'lh the line from |1.\\ "t xile! 10Darirnand
( Attiii u. \\'. j. KILI.Y: )) ; Sa\' (.'a.I .
tl j\MisQri.v: ': i .llluruy furuirrlif: .llmh.

::1.;) .\ i.' .. : ; -' I. AiUiu- : ..16_ (!' I Ito Ck1 1-31n: __ _.!:'lurk.- -:... I of quarter.Florida of forkaxeto Section ":i|;wll hh''II the, Tounhip....Iutlu.a"l \1',1-' W, 1 1.1)11-H i I! All haujraae. halt *. (parcels: or 3rlu';("t

f 0"1111" I: :',-.r: n'-jMi-tfiilly;: : l uifoniMI'l : For Sule I Six. Kaiiirt, Kleien; for the Iwnrfit of the l't'III'o1'O'1&' )March PJth ItIJG.: i f Ilr any
L .Q .- ;j' w.I'! it lit! hat II.j ctii| Ins ..t..p.| : Thf- well known Schooner hem of NIXTITS CAMP. d.-r...".cri. I' ConMilaie: of itu "I" S I our.ltandN.ur xuhout pi..rnL'er: *> or coaclu at the!>, n ei'her>'kf the reKTtur tl-
(CltKOLH: : '
'
",, tlv' flpl., ..'gr Ita" 'I"IUII: 111I1I..p tthrn.I toiiH l.iirthdi.- JOliN111'1'11 A In., NOTICE.M ihettol.J1J .
'
| !
f ,_ ..I I, .1'. L nit.iC'::1(. \CKSMITII:' LINK: will For further |iartienlarapply! (itninliiinfnr minor heirtoftiij-tu* Cunin.. ENCHANTS: \IU'I

1' Hla'il' i"61"I'I!> rte roll-.l. I" J. t:. MfKHKLL.IHW { : July 14, IKMVSIX -W J of VeHtels Oxiner-4 and Ma-crry!' tifit mil MttHfnntfan*,' 'fI.1j" JT3
/luu+t 0.i 1 -, -tfflllK trading lo Ku-ruaait .
lr J JOHN li I'lILL.: I I tnonthti after date, I I'"ii apply;I. tohe by informed that until((( further litre.I I 1 STOCKTONS. CO

1' ll.rtnla Ju!> :I n I. It\JI-; :; r : nnder< |lClled'lui\'c (formed; a I'A ItT. Honorable, the County' Court ofj I Cotton will he admitted into Itnxoian -

f I. 4\KUSIIII: I in retitiling Liqnorx, &r. Wellington! 'ounty: for U wmleincnt of.i!! 'without Russian Consular Certificate IHrl&| 111..1 \ if l of I.aul fu:.

,I 'G: : :I:5: ;} .nt: tb I .1 Tlnir ..taud) k it under the City ApMrinhly all" t'iute" and Accounts on the Chlate ofn. ,'ifyilla: id Colton tobcnfunyothercnixvththan "I" 1)rede..Itl illilnks. "

I ... e.l KIMHII. JOHN PONS.JOAQtriN ROBERT( HUSH, ilcceai>e
FAHINVJnnrr /. JOHN P. LOCKEY, Mmr. 1 the present 14 i prohibitnd. un Ulltrk'. :
\r( ,i1IIS UFFirl.; I 1 Jf1-I (If-lf; I (th.l.khhl"of. :
I
I IKWJ-1I CHARLES PINDAR r. fr"rts't/. : nl. ut ( he* c.n J, i*.
1


i ,*


I