<%BANNER%>

BHFIC DLOC UFLAC MELLONLe Matin
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00081213/02844
 Material Information
Title: Le Matin
Physical Description: Newspaper
Publisher: s.n.
Place of Publication: Port-au-Prince Haiti
Creation Date: April 9, 1917
Frequency: daily
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Haiti   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Coordinates: -72.2803802891673 x 18.5142993036392
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: Bibliothèque Haïtienne des Frères de l'Instruction Chrétienne
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 000358166
notis - ABZ6468
System ID: UF00081213:02844

Full Text


,dW "ge AKme I4027


cumnentmMAIGLOIRE
DIRECTKCUR


DoEwHSNMT8: I
poftT AU PRINCE


DEPARTEMENTSj


STRANGER


G, 2.00
* 5.00

Gi 2.10
6.00

G 3.09


I


I.)UIY~K: (;xIItMk'S


Lujidi 9 AvriM 1917


~-w' w


;3


0


6


Quotidien


RICDACTION ADMINISTRATION
ALngle des Rues Fdrou A Amdircains

Losassmmnees semi repos
A Pea i-AV-vPAbNC2:aul bureaus; d journal:
A PARIS: chci L.Mayencc & Cie p. Rue Troactse
A Lasioass: ches- L. Mayeace & CO. 19,. 23.21
Ludgate Hai
SbamsIm- rhet Rudolt Masse S. w in,, Jeruaale*
Strasse 46-49
A pitm-1oss Universal Publicity COMPas431.. WOrN
14 ils Street
Lcr a-~r msdret-; cu manme serat pisreadair
4~~*, *~~!k ie :"c cPayaHss d'awassse


PORT.AU-PRINCE ( Rafli


,. I P *


unguerre do I lI dit'I odaliwe acItc-lvs
pra~derL),jiis:j!,it ILtilvert'tlre.
Cette gueii-rj' --kiatI t'tr- !cli 4*.t'st t ti
4categorlat- 't- caiipiS ,i)Citia\
saaj ijjlateIeA' i'al.ivld,II.I ladas hitI Ia

ve calawia t-ilht ii ga f-f't :iu y.I-p law-i
tillux herah -al' t' -iStl'iI'-S iii'II
\IU are 'i1o)i)ll, \ AL 1' ils' -
edetju jiax de i-t uai'aa -.tm I -
&ldAhIUS~ tiat'll -i:-t! I iI a.i (IIC
peate,dcCett 'Cla---1-ap'Lt:.-1lIhI''n
Orujali"e pal'.I") avail tWI #-tpiat'll
akptie a t I 1t' I i 'It 'i- 11A,-
XUSe id stu l d ,- I Ij VW 1 Ii t amr


ime-sn ttilt-s
re eux -iaa' :Ie-;A.' i t-i'~c :Ia, lu
Eii tlet 'ILIA ll a-u ia Iot ut C0Ij

de Vie Sd~ agti v L t I.-tiu1a4 oii111't
at fst deilIAnou c '- -it ZA J111,0 I.--.,
Li de la douubtW Ii --ialb! eC-)
eel afracaiise, tt.'caiaiCie l tala-:--
ounefurunioms gitl0itmwini' l sz''
a:a 1a.alit-s I ~a-t-11111:-

Ui d1 ,'Ji'ea'S, 'ULIv- I V acalia-'F
4 jI iia I *.-1 S III II ,i-;i, a.I I -C-,I

Lu et q'ii, a maisol ia--!ie (
zeCuni et. ceI,-0 -; -; .a.ti',


bien kl ACu- i a 'atg la-I
oui~e, do X-i)taali-. vtsilid
et IdbhjeIIILxdiU~g ji
e' serviabie t&I-i bLrImI IAleCIAX
te Yov'ddit IIbo t 1 11)'()1 i
Cataib.Is Edi.. lcas [)()Ill
iiIet vtry t j eL I-Ac IIitiilhtl'
e c apaIilifut-'NaASaviuui-.
viva1~ lilAia i~iuw, Ir'telidall
Tll,,a ces pckspla les a i
!t 11011" C t*.t'citdame t's polls-
"Kes~Pije5Ibcde i ajaltsalct bul-11
a ej1e t Ull ait. irta'eli a'eia
k~d,111, fiatehaer, de niott
LdtBetAIaot venues s'adjmni-I
I Uane COUMPelte altca-.tatigat
~orai cliez le8es czclaveas.
elice imouble quails aVdlelil
( ~1911L6etIlit a As jaumIs ieaa i
SAl ti femits ltIj Ijef ctI*
dblarlit ltdes St. m.- i 'Or
1talb ,lju-5eur aucdI

POL'Ilt!;l enc l C 'ol eulAeQe (lue dazagereuses titiI
fil"les rgerfliles,
P~es el iuis CerI'
L, UQIMnedes flvuaz
'~fut M'aboi'd U Ile3 Coll-
[10l CO~pOCLe l'ld~t-

"~O~traire Celle "tie
de rivI~8; car at
(IU ea s~inivesLi, It
rdo Luell


scen ra aIlfab-.a.


O~iltelsitI e 11JA j-r.1"liPolte "i)M94motMesage du pje,58 j_ ; .: it -., r t pqro Ie pres, 1it
1,-si nouveaux ri'uaelets do L'ate1lItr. OlL ,,p. :c rsneIl
c'est A-thre Ia:-i proit ur' .ll-,*(CI:,It d t IiJt't TU~.tu'orisI.I et recju:ii de Prendre
rants, les ticonlrmnes etc, .111 1"AiC'-teflnonseule-
Go fia nu A ~jiiit eei I IAL 4Jdid*"lent 1pO.- m '11,1- c !:p-Ays dans un
%ilence IcIt- :)I-'t (111 coii~nJaitei .r, I I~qjir~I' ivnIr- j'j~ j r (' I, Cd-,WCt tic dIfe.Mse, mnis aussi
far ro u d 0, *i Emflpe'ar @et 9llt ~ -H1t CutTtldi' I 1 ; j, i Lcc t dctu lIoyvr to ut ce que
les ua ure tj iij.[ls'i~i ., :~ik~l' l~n~ ua~.Jur ~ .' i- i*c .:v~ dii-rit dc pouvoir et recde
duin aitre (it,-Ilour :rliwr; CkP Id5 libut, I.- minki-tro III.-; in'"-, ~ ~~--to ji ;. i le iral I.K. (,',I I rA-ov spourminmer la guerre
4110 contenaut j~ralei'vt itI'"' *lWpusaiiL -,fit I r'la- It- 4 h14,1,it o;,1wa iP),-io ~ e -u en n ri ip ra
cJkWC r ae ma-cell a l-P i d" I' s I, t tre 1-I111'1 Lfit! I )Iite dil 1 1 t 1-1;u lr 1p1 11wnrPI '.u-In'Ot 'n~ra
!1li oul (do I'I iiltotl[-mI i 'l )t I i f(h je..4 "'ci ~lt*S PI)WOVO )' r'-4 h H II -- It 1)14 ts lours 'e Irnflici's, 4(~I leirs lit' 41,d Qeltcoiol trii'ia.,tr 1i41-1I11,7. ~i,/ I/Wi .wa a141. lal l1'i,,ain Jl : '~ue Iitvoraib!e S.
Itlbr ici.4 i 41i iti ,I~t~ ~ M I-Itto11A. e'll exb s tilt lia ,';C -lu a iq e c ,le 6 avril le
IIIil Ihbt mie tics ii, a: iz,1414"-S 4.: i v *t I do Lu c I VrtI fl- usla so~eire Ia _! .\1irs le pr'- de1rC~ is IA tits- t.a is d& Idra et Il
exasplt~r&.es et(wt i 't~iL Illi ; v\ is, oi c II )~ n dui I -f a ctd~s Eils-Um,; ad res~i i, d pI LI cri proJ d'Ll!1 qua-n iut de
r~~s ivieles uriatfucos aoh ~l i.i'i [sriP17, csr iJ1~ *~mac),in extrauidanirc ~edii COjlga&s Ull LMtC itr,: ies l:as-Luis et
coitenueA et aa-uil'- s.ii l .et 4C:xctiiij~t it -. itiK.: ; ; 1.",i
par Cat- ilaniIsra ,C4. l1IL:S tge SUr I SLa itu.. k iw i iterunstiu- ,;'o atvcra,:ii t zupl~ra-fi d'AIe-
tailjwrdc a.~ a ccte val ~ r ~~ ~*~ C. Ao,C's avo.r ba.- cini.nt relawi- L, l .
,ll i s Iota 1 lai-m i pii A ps.ll t v~ 1a to :u -i ro ,erse sou s-i.AS- a ri ic C\ist~i P1
110:11111 irits tl I A111140 l' U L (1tvSd' It t'-weie lili 0la.aI 11a- iicL', AI 1Jet" -' e, lc; Ltjts- Ulii i
l~~i~P i(t.Cld1ii-',l C1 .1 Ic-CI a~i-t li ~t r,)ris -Ia'a 1 :i 'ac a U u I a as u -ll,11
.is souil'. all cn atr~lW. I"-ttele e.i LI a W ti--A Ih
jie b.Io fjU(!,,I Itol [1~Ci I 11) 1:W_', ; -uii A*C I jC11142,_ ,t dflr:liifl jI-E lltJ[
IC hot OI-ICldi 'I1i foo I iif 1:1- ... ~s jl aI. tr.) ai ),, or '~'*Is, 9 i i '-t d' cc~p iTIER 11.1A
(t* tat .iiA _.,b I' -t l '1 t t) *'ulilasuif,, wc~ ~ i ll. -:Itsmt ic- sa -. ii tr4iitvc a.-,
id~llr o i :111 CI ifell 11~ i .Sto'i- l'~ lX S it- S dalli 1' s. .-' p' q riia IeIs I
t~av~lialit ollili I-. IAa-,
*'tti.ivtila it :t ~ (i t.1I 1 -1 tei jii ,Ii') a- sr a -reV '~a. Li tell ti t qa.1 prolfuire B-ij ci o r
111asr ai ~i\ iltmu.'i-' fie .V i 101): ls ~~a ..i~ tf~ i d e.o=! Ju c,.,: et i;,. 1.'1- 11 m~C hr

v In trti-i~er, III'IIC 1 dj Ie eiex.S a*iss ces i .>. I tvi~e J ~ 'jliSljlI;rtet
Ics ~ ~ 1 111 1 tC i~i)i Pi t -A I ( Alit, S lo"s t-.liwipm'frts :I !ill'- h- ~ du vellt plu-.u coa~trc Corp
Iii. I Is t
iitlL- iSa-isu~eol i... kA' L14ii d i. a lNl lilt- i' ~ AtS1!C jJljJ2 0it d ,sc lCtr ia. iicfl
heir.cic vil do simg iolia. 1-1,ta au O gr,-%i e: Iadiod'raphiquer :

det Ills'eu- -s lle tII~ m-~ i HI, Sl, phi *1 1-' I-,ccta .t'%-e'j ouI I ) t4-1d a -i Icie 11 ZU1l11iii Co urae d.1d. 1arr I, ciil i-t e m.~ or hiued o t &
isa.ideI it IliFOtauc uitlSt)1 .t'to.I 14. Jodicau Xi it', to U' ~~1 iitu -u vcraiemn:in-t Alleminj1 1 if-~~a~a til it~ 'rtrr
a i c[Is i .tlleI ltI~s e' iAca.iat ~.ar it I I ii rcaa qu~urao gu,!rre esitrepr- 2 CU 'Ice, ~-~lie e -;Pa tramN-
7 -Iii p J ml- i L'i .1d I I Ili tis j i I'11,'V a ,- L c 1 5, e i i : -) I t Ig 1 ,t' ,f t ,. it' ~ I s e n
its 4-l Itlis tI tt.la S..,1 111
ei kir s I lt 'ifiti pjill li e trt a-l.l a.ie 'it-; a prendie dci mncstr.:s za.i A>Iaxt~s I. ij*1 .- oIi ll 111tL1)'i (file


rt SiJUS I iwilti q~lI -ttic li iii 1 I. It pp-il. lii siiC p91 reIijilt elf
titi~ il el) jr c A.ji~!lo xe 41,1,1 itl 1''IiLfll,-exb aieor i lt wju ~ li ; 0 tu ; f,; per l.Ai cs a .1 vz i u~ izre t~~ i t t. I' l -C-i I p rI ts ar-1C 'ia~i es it
Va lt se I ic c eI~ I' t ic.e % w d 81111 tlt e I lr riirt 4)11,1t'1.uu se I q Li k) iao: aU. I -s g u utr Up e r.ai
p1ir dola daoedo ot. 6il,! ;t, p I t -; deIfWs1)1 j.E a ~l iesLr. ei ij t *iq i~ ibb eAUd~[~~
-i pet t. il ,, se it SI41(11 est berv a. dassti
ct 1Suuis eIux al l i- n .fl vsilililS sIJdo tilt -fne/f~l uar C etik /(liP'e a 'I~e~idelws.
jira llf;tise Ili d Ie 'is6a'Spr 'it .)ic_-.L'aeiist' 1,1e au Vo itaoft utalis le vtialo'cit-i 11) ~O iliO lin -,s ecrtsd Allt Ic aa' t iaa ig ita do ut. usacounp. ei dIa
Vr al iiint be IiCVL rd3 'c1A to I t 'l, veu dtOIy t-4 ic ut do kac tia'a jiL) u 10- p(IOC qC du e rv A CU 3AC an 1,i gac UslVer- -i- pcce ; l. a njC. d a o ae
coibti ile s, dispicscuoll lieua cl ilt)s'. ~l oat iss t5i biel-*'u.! pour li .' lt miel g-arcs Iigs aives z-y' At-v- a~b-s aam tatiarc-hives
d t-' sIii -s f I itul0' I.a~~I u 'd-aS l a ie. ,t)d.S o t'StI'i* et do At'I doIlaa appti l it ; 1:1C IQ d:sI IOiitCS 4 Sen o de p J u: et sa la t tiress r
vId cavalel wittle, tddliA eji ~~I-'ab r )11[ F) v es ef wsur 111)115 apr' s I el ca#t. li u n', t: a 0:u1 Cu~eI. t la, PIt.a tjit (1111i: cor t- 110111 he
i lui vad iisal~r. VACI i l- 9 -' a1II laai a rertra3tts vraab netairss dudet
seciaral dj c III ss o a I aa ) l t r I-,' L; I al~it'S purti f1301 tilat'icil les e iilIIa'1 lJ-a voaa" seutemcnriuas dcgoa e sa C A- ; ia 1 tlaame..ti-
iactes 'lltic braO ie tral m- cI alt a-t i aplJ- e cs u n o uot CS AW U .9)1Is e't* qua a au e It J I~' I icca ci C l ae s 'rv
brve1s tcala dt .1; 11 s e-al-i4 &l, W 5A ux (wqlt pi 0 at' I ri da;S th ain tes ra ,--;. 1e5 ar tele.i nja_doc tuIiIa"a.st' l et imi el s Ir'M IAVU-
hOI~ta~l' CSlitp~' ~i'r L vote rc at out peils ;d c e a.oavega~rIa p urhezr tuao-dpri'aph 11! 0-1 onella ll -CSti (ot aut c~ h'Ipjjgw teail
puAJ ~ -V tit plus m1 oi re i doleu'd-isp stio n, jul a o t,_ prc ~ incp 'u x~& e bat c snd i se mnl4e S- jii u clzstar urut e
tirntes. Iiii sorLlIt i ue aiatip rt (UC so ut um i ai ci el t es e ai d it Ci
de 8~Iii j_ pl c wtaii)ivaLeuitt 0.1 IlS C ui- 1.1,10 #1dauA 11' 4n d
dertsaitmi ci ijS 11 ,t3 IaII l ( IC a Ior Ij ti.tLe qows pwiu~s & P- tdoheril' n 4t r ., ala d L'~3JS Ii' i*'Oli5 C')lesiins re- I OX t p ,mra~~aEII(
vie llt Ou,,!s ltuat,01'1 t StenLou tes erdsu iuotis alwonS ilaa uerl V t1Pr.1SNam; a b ait Oits Au suae qu. Noas p1:0110.st14t iaLI: cofties, srotle-
'A ceU Li -Ado w-'tiiawre. L t uvaiaiiet' bi UL-igaourusmiS .ut, rt(1atiaiudiveasbzs. It pduple als fical ; nue el v1iit doesHOJiti a eL ~oa~rse du dacol
ce u io tidutsrsr es d~iaan osercccos~iasriattlcaa e a~
~tjvcrmie-aellL et tat-&Ofiua t-i a ate I litdl oat porn~a- adei riete pour iiif'oul iii rsileilia e sert dde

I-en Place t C~' tt!il) iikiOaSdrmai c. 18-slujioti meus e metd Ijia posde.'ie C it- e- -- I ..I Ni dai it'flio1s.31ts~tai.ple s- jld iu cat~ion ave2ist Censur avantdro
lt~rauui daptitde Ili oimoIt' tl. NouvellPast3. der14iA'qmaics d6
UCIW e~pt-'C~ dtiidi'CIAIC~cii-'-%mIdd bujt i'u6i toodc-fas vat de'Toas jt.lo d t 2a ridalpuas semat otretod
parti d javacu', o uldume oit o Mr Ales Lialavons 41;11ie masuf 'hmalp niiL2A.- OU ~Iles spi'htl'aia1ss.no e
daiict' s r ui tmatmflult pa iti i t-l att P rias (113 1'I ca l [t, i ti'C au t l-east, le d s[ riA ~ .- -l~ j c a c 1,0 e ir l iu ia lo o i u c d
re&ts de ttIllst if d la ul.CI CJ Ioah 'lC el 'I ALoiSil an estc 'xc~Li double ra~sii. oa nutio: suavaoe on la dk ou -iele l.w:. elles ix ds qu e to ens
c~uVt rnei lm iie t FAI(lVuit, a l sittiles la 'lit i dnimed eXca'4C M'iaa i mat a 1P.o1W iea cC ur~tr .L a~SU'[U ~ue a b
lecumpease (I illes Ii'lldm eIa d tis L Iio sv.Xo!i S appl'OUVC IIIIi VClI 4 l ois,,1143 Cc!B'I r 'r atnse ds al i.enrouit. lit Lrdn j1,11 se l soit Ia r
svedea'cs s wijour uited q t UCUAs tCuaatu~ '- j~sLatS A 1Iere -- aise de dit tires; dan co C..
daios, le priucviptes do 'tii)'i'tpreoia "-1`t1)""qul t cdla d-4V hacoseduton
mItil j(S2If aC 42St Ia ,0 1.1itioa i g t S..n 1sur-.Nautes du_-i
pars, Adu pouvuam te ut a lcs Poi ntv spose.rsA Clex. isapm'Uis, 1101~,14a Iauit ro1utou daJqra t lsdit:isp lislt t d
itmde par eu n gad aux dstit p aL-0I t~I de Lis Co aas u ulla)f dt Plii d- tt ire nt 1111t c gi r e x s e : r h 4A i i, titId LIA C ditS de priega ao
Ltij ii t3 d oj to u t- i m eI S tii)I i ati c e C O L V e n u n s i ol l l 8 11L L d ube r iii. z a u ~ .1 1 -e f ,Lf',tiZasa t U s to~is~j p a r a l tr .
I. USuracs* ra dei~j1turs Ic guuverneacaat et Iceit f~~i 7.-~ 1-ic hentout uu p&:-1tae dusar d-pacta

detoi. e evo' aoli j~aut t i Vqesllo boluts esap(to vtaelt-i vai- CeX2Uirus1 tiicl.rs Ar ~~5 l~CAii- 8.dLs' C..kaeas ; ~.dan~es e cga.
.rc.- iaullojilt laL~tofltd-i -IW rore u 'ions, to principl dotVoucplestapro.:r ap or e0cs ilu't u om an an
quailt elaaeut des ~iiiltd". laded dm ':ax, dii ITAi cci i"Sa-c i iellp cas de11 Liii's oz-d
cialdti. e u -e ardai"Jsuxdiclictal'tIJ I ett deiitta ju t'05r).tr' 2ia t dzJe galrre exi a enres edi --loti c a au ctcn ars -
-~ -a-'aLiuerde S )~llu n L t\i si c re, up r-I) I.e ellseuuac. 'est i wi86 .LIit parpht-:
It Us Vt AOd5 it b I lizioAlotle. de cveer .: a a -et tle piPe-Ai' isa a L."l:r,-o
uded Lait-i a dcii si's Ala 1, lre pour zont(Le(Ue Ctial-ii iit VU lS tat Gllsa vL I:*.: I '.I Q a 1 s1 Pout UQ 'It"" l J lr 4 tii'ii all,S1.:l cs rte.a
.-I cuui ui ld! d'~tle -el q:s t (10tu' i re ad t 't aara~r4 *r e li'tr'PtC .n_esi .L C i~iu d d t~ h i
pu- tpa tsh tole e a P d i tt I irid -SeA '- L1.1 PA-11 -se ac
L\Ivcs e arI)L Lssuea It!p rab11et1iA jlllal1. I.- I igtt-Li ~n cgimp-erfLemiot ic P. ml t-ei.tI ~i s4 au~x
i~ ua-~ oa: btmi _a-sl;i e'ilfl. a 44 a suile d I p e ,n- LimittI ~t 1-115 a[ilj'ae '
I t.,. ~ aas at, ar ~s jirente, eat'2tfor


gIsois
to mail

IW moil
SMoil

Smois;


me


*


LE MATIN


pareils ainsi remis s.4ra dt'divrcl par Les nouii'Iles par sacs Ii i I1le ,( *J ~E~Studeb~aker
I'OlicerComanantleCorps di's Nous pi iols noslO ecteurs de nous! 'No us i o,, ',,\ ur kqJ CC e-& t jU Par SISOranje-Nassau, geta
1pilau. T u oh r''(n rt u io 'cuscr d'C'trc cblig,-s de Ics priver di pick] II-qul'',Ir~l K u 'le concert J -u A; ut
11) Tot cntrwnait au dipo-dL %now. ulles par sans III qui ne nous Ozcidc _v a-'V ~ ia! IO nIo11ciorlS ue .x1 p. N( ot ;ot
sit ions tde se lI itsunlt otdrie. iii) mu- h hl'ur uoits ct vhatrois.________
It! pet swineey~auit, cinba possession Iriuc uorl. Ic e'a upi
It-sw~nslI(j dI~(e nutiaijettie o11idI JI3* Nou's LSpMr1nS quit rious sera. Ja% dO Jq Fm I Ial1 v i /Meau ri d abGrHOLM -
Ltviceplcr tes Iiness~es iudio~lial hi- doimntde le ur coitiir le plus 1t dpos-atsl cqL 'jIOiCb lif
jut's sitI a If idlilte de% IL iA lit' s epcesqt esot~ ra o! t:rt i;' L, .1,1J CLrclk de I )oit- ~ii
1' 1ot !KcI iIe""ie nk~ts scut.-ikntau point d., au-1'rin]LC i ugu~ste A i.11 znd g
11- 1 XS SiifljIlcS ( 10(S lIt' St-'.UL de Id (juture. I I ~1? ~tlil
ilcnt aucetCtt Vs JI~mlItaisi~jr-iitbl)N 1)t6 Vrpi tIS:ru I 1R.'
OU ('I)ai (.unei'crics de LEs~r 0:1 1'' ii,111p1. i0 UL'qUC b. Lips Chirurgien-DentisteIi \ ORFh,
641C I ti t~sott ti ttS 1) i 1~t~t~Nou-m;pic~no ns plaisi r .Arappezler a u Id 1f( SSC A. U CVedaI C Ii p~ii e D~i 1 '/h llt; i'dP, itphw ew"I L: 'l[CS j ~LI: 3c
12 T',iute t',j't ltiihe (ist ssU celitI)ih pub,* u c or qu \. k du r hL J Ut i %k:0lN. 1 ou a 1 ur-pim- (.oii `c, Pi'' ,'J.!II'.a Pa LU.S.A. 13) d.~~~~~~ tiDoI ,tciik: I ll lSI(t ~jcrJ 11 nn niluor wi~~me.Lsi e,..it2ft.I% CC tDc re deur iie xu ~y.ge A New-, K T(~lSV:s
.1-azis t-114.1er la: t-poan:-abIhtti- -OIL conl~iercc i j1 risaria de 6(a ;i-Ilifts ]Olt.:quc d,11. ILIb\ A uit iune ,Yorii, a [Honneur d'annoncer A sa I rS t tlU\r. e14~
de Is Con fpa-nie du CAihe dlI~aiti 1usindsrcsaxEa petitt.. me;se tous Its ditnanc hcs 1, bien~eillante cliemitee et A sts amis.
woitdu gouvernItmentdes Etats-Unis. 'sraq 6 heures. qu'il rc-r-nd la Jirccticn de son offi- I ~>IT.4
E. K. CM.E. ULes cre se vedenau guiche D. cs ce. P-rt- '- cc' L9 *XVril1917
JhI!,;aditiGt'ittrllw, VS. Marine COrJs de Parisiana. au puix de o,5o cis. Nous avons appris la mort de 11 PIOMLI~ de ]cur fa Ire b~ntficier
Lhigade Lkiinundt'lr .Ene.fiin it~~xOagers le des ptus teccnis proprii de P'art deln-!1 W"te I
Le Nomiteur samedi 24 Mars dcouId taire. du o a.s a .sy "O
Le journal Otliciel des meirceli 4- Nos ccndo'ances aux familIcs C. bir~ct con' u~ltaijions. Maison,`~Wf364nmtM Mt2L1
et samedi 7 Avril pubhme- Tolvi et Constant. Alcrte, ;,rg;ie lRtcc Ero eIde
F"a its D iv er Avis Nlinist~riels. Saneoure amilga11t6, I .1 wir Lie lur~di 2 Avril de 8 E.A ia
du it Wjin 191 i. A l.1 porte d une s.l~e de c:c oi-- llP_ I ---_ A tigle tA~Ui'* ii.laf/(Isinl,,~
BEN SEIGNEMEN TS- Lrratum. Arences d .N .srAuxli ~Fernms C!rgl:X mefli i itTrat'crsii-rc.L
Convention rltieAcertaines ge La conf~rtcnce d .X. u
MkLTk..O1ROLOGIQU3E'Z- cslijctjons ;I exercisee du dioit de Lla'aftie ltic amai' 1Irt','na/tde n' iura Maternfi. Wnans robustes, Viennei.t Tarriver
UIASERVTOIJIEcapture dans la guerie maritime. pa iup~ ut- dune in limposi- slse ot
(JUSERVATOIRE -Ropport de Ia Chambre dcs lion dui confOrenc:cr. s~se ot
DU Comptes au Corps Leg~slatit sur It s,
Comptes, gcn&aux de I-xercice 1913
SEIIAW C INTGE IV1A1 t Suite) Sep-vice des IPostes
-Avis de [1 -spcc'ion, Smoair ere- ?U')Ui1hh 4.-
khia !i vril 1917 latit Ji urne bout:. vacant A l'Ecole t3?ek0MMLd1104fiaent_ w
N.1tjonale de .Medecmine et de I'v-Sti P(l 4 \t, Lxit1i W r it'S 1), a b ti s.N
tPiroill. Ire -4 2. I macie. 'T
n. i imum 21 1 A%-is adirnmistra t.-- A is di- I 1M \ LIdmo~e Mo: It Emile
V(& Laurc nt
Tev pe-ltui~e --tulltiindes Gtzsetvat'ons mUnOtnsCrieLvu .e1.,,
maximum :11"; rolc'giqucsdu I j aul 21 %tC~ier 1917. Esmas i~e Lhai le6..
Moycrnoe diurne 2.),,' 11411% 4 qna1iersim~iaprti~ahlesil1f I rt-.zU- Lriuce, 9 A .i :1 ixiw /
IAS pluits de ILLS jours-ci 0111 ten-
(:Icl un pt u nuagc'ux. du irnpraticab:LS pendant Irois )'our- 4--- 3._
Coutant 'uriltcur dts fnu.,((-.; d" net', enrtic'res Ics qiartietrs t.-1e /-
S. 'A. l~~~eani Ci;au et de l'anci a Fort Le- --'. '-i
Barc m~~~tze IiL~~g~runent mn b..i'~~~~ ~CbOUIS. .\Ialgre its igeles pi olondt Vi'rrcutdmz..1- nmter e**, -
I.SCHLRYN qinui potr rtus~es i I oust de Ia la Ihit'-I'lI'ull( I~I'~I'-N;iiS. ie'Iv, Colts c~oi ~1C1L
route, lus C..us pi uvialts ont Cfenoic ittit
(oli~I' bsflnarssuogn& sur ]a vow :lqu'ellts ont creu- ruiineIF-oi~e.I, ilk';1 1,1'.!
Le steamner hollandais a Comnie- vJaC Le eninaints endriJ9s.
\V)wiealb, avanft 1aiss6 t. %i\ Yoi 1,le 2 Nous pn r isqullI.i I.. .u- 1 !
mars 6couk, est atrivt IdI le; I dL tier .i Ia haussce nac hrnie con..exe Pa~dlJAish!:iIi caiin~irs,serges etda-
EIWI11C fl.oi% et a appul tc pour ILI de tt.t~on que Ic-s CeaLI;ie 1 puisSelit jI-IW "'ie,, 1EIotED*-t A' h':ii/ *1i'ti-
Forts suivanis *Fmo~s ctnt- soixante- v Journtr. p ',..,de. "'1* 4 1,1'114eulesdeceIis
hult tonincs 1'i ico ( ;ws N.1ide mar- SjraltI11,11' C N, IaI w m\Jalfla it i n-eS do nuistt Pou
cl ii dkes divi rse..;ainsi repaities Nu: r d-~tinio e u ca
(:ap-l laitien 16cS de dioit ,ur on pi~ipmce laisse' aux a I.e Gn'ride do .'M. I'umizer aseria *('114S tii, l t i~tIit S, iaiorls. CLOW
P~ort-au-Prnince 19,-~6 evrn eLou int~ed repriesetltunt Iatli v 'ii haiiii17 coil- '- ,, 'ti~ et~I ttn~s 3X
.1 .'~ .e nv ir n d 'A i ie iniU\eti o v i.. r e d es. ra tit. im i v'i Wi'r't' )#-i t o V co n .1-ied t o' t s I *'= ~ i ~ i : ei ; Jrilli el
I-,ar It- ou,:t*


1 L0 l )1 '.1 0'.) LSI. IM ;
Le steamer hollandais a Adonis S.
avant laisse, Nt \-York le :6 mnis.i
t'ould, tst ai ,ve ,:i le jtudi i avli
coutant et a apporic pour Its port,
suivants Mille quatte cent-huit ton-
nts 67, too ( l. toS,05 ) de marchan-
di es divteists ainsi repartits :
Port-au-Prince Sit .co
Cayes 1 29,10 j
Gonaivts 109 5
Ptit-Gcve loo,,,
J~rimie 60o,4
St-Marc 69 27
I'ort-de-Paix 44.63
lacmel 4 1.S0
Mir:,golne 0o,62

Total 1,40 .67 tonnes
Por -au-Piince, le 7 Aviil 1917
1:1usril d',It l
L.e Conitil d-Etai a t, nu aujour-
3 hlui sa premrnirc scarce son local.
dtJillittde la rue du Pott, limitroplh
a la mason du 1D)otcur l'Crigoid,
Onl .ai que ce coirs s t~ce.t ,
l'ctage du Palais de la Ch.ianbhi
des .cprtsentants, et que cc lo:za
tst altecte aux rdunlons du Scr.a
de la Republique.
La seance n'a pas 6i bien longuc.
beauoup de ( onscillers d'l-tat,
candidates au S.nat ayant t "l 'I
Chambre s occnper de ieutm l.ction.
La fMe de PaIl'ies
Le dimanche de Paques a 41t0 ct5-
16br, avec la solennitt des annees
pr cddentes. Ln grand mcinbre dt
ljidcles avait as.ssti la l grand'nics-
se pontiticale a la Basilique Notrt-
Dame et dans toutLs Ics autres gli-
ses, une attluence considErable a sut-
vi les c,-remonies religieuses qui
marquerent avec Mtlat la ltet de Pl
ques.
La oinedicticn p pale futdonnce-
laBasilique Notre Dame. Ce lut S G.
Monseigneur Pichon qui parla de la
Resurrection du Christ. Pendant la
certmonie la nouvelle Musique du
Palais ie fit entendre et Ics l kves
des Sceurs de 1-Externat ex6cutcrent
avec maitrise d(s chants lithurgiques"
Messe :olennelle qui prit fin A
10 h 1/2 et A laquelle assist S. E.
Je President de la Republique.


iii' Oil se le ijppc!!c cssov~atet d c-I- Ntiscrlf .r's eti %tie de v(Ius plaire
tabi r ut puits ar lam n da; ces pa- ,-a rai. ti t" rde memilleume
rages salictioti. ')I- voiiii z en masse
k e pitICipicc bqui trn lite d,re si-. hOlDs L'ICVOu i I 1-' L i .i:ils recoriorter.
hnaltS Ia nuit constitue- on vtritable II a tralide lliq (t, 41,I.e ei~drc de 11 Ph~i-
danger your les passant,;. ~~ jet 1i t'--.iti'.#-i t -sar.t, ne mant
illw1.2 )i tas ri-vtt;iim(ment tde vous
A4(Id idt de ii ed ~renr Iii poer pal ;;-n i(:(Acs moral et p'Lrl
Ilicr apics-midi IUn itircur enibaI16 s l)Cbelless, C-tes. Gli~e ac it vi aunit lit
eni-orta une voimuie depuis Hour- Litclivux it t .-'4 nt m tst~twicie'
do u'qu'au IPoste Marchand o6 4iti' 1 u FhifL -oi e ou-
ondevaint dt's 13i(Jultettes vi its GC -
elle lit uria un poicaii &cCthique. pow o uE 4Is plaire que Iou ; Ui l( p 'ner-
11 v av-ait dans le ve~hicule Liont les tj)gcette ji"ce, vcus 1-4 liabitu(58
tout; Iu rent cat l'ouilhL M. NIBrandt de it( s repr&..eztations. S )\-* z dilotic
,Lt ses dejx belles itx~urs M. Bravdi ii-xvcts au rri di, z-vo is Yea *us v~i 1
seul cut de Leetaccident deux ou Ibis ,et vos 1Ioclicia.I
cofltuOi15o don't I'une A !a 16te.. 1,(vt r de rideau a 8 lire p~i i -tca.
Pixmud'entr~e 2 vourdes.I


F .es d 4s homes
(C'tait hicr, ia 1tWe des hommnes
Une fou!e r.cutillie d hoemnncs d,
lout .ige. Jd lsus rangs trat.tniis'erei'
pit ustmtn. tl a I. m.sse de six hilurts
a li Ilsisque Notri-Dame.
c(cst le 1-ui quc Jcpuis des an-
,i.s 1 1 gise coinsJaie spde1atImI eni
lux ho, times pour Icurs liques.
liJiliante c L.:L ni .oleiic pendant la-
qutlle 1 orgutil et la vanimt des hcm-
mis titent place A leur petitesse et
Ieur ijumilite.
Pi 4 k' iie i lillii eai00
I.es EI,' ,, '/.'ls ".s.cti, Is cl lPrimlor
,lii ..r. ,' / 4 (..,in -a lia Iitioien e.
i, t I iili t i ,,, i t r t a !i'l li i 'lit,. .<(.i' l it'c
,I* liter'd ,ac ition .) -
( Soiol gic et orale positive )
C.et cuvrag", LCtit en ianIacrc de
confle.cs, suivant Its principles dts
lIt adiis de ii ac; tnce Si. I.tle. paraitra,
tli.s ito). h.ir'tmn ti(, I'-inpl iimerit
M.xIme Cr (pin, 'ci, aL.-P'incc No .
lue du loil 't r tt 1uc Amrtlitcaiult
No 1.
I a ^tdt ddi d A a Sociltl de s.o-
cic! ',ie de l ance.
Pii. d':In (:xcmplaire une gourd< .
A cxp.dier au _aJ')biint de I-zuteur Me
lu'ts Rosdmond So .C i:;e des Ce-
sais. Poit-au-Prince A %on appa-
rition, l'ouvrage se vcndra G.I l,o
11 sera traduit en la langue An-
glaise.
Fian Daillrea
Nous avons rc,;u la carte de fian-
Gailles de Mile Eudoxie G. Rencaud
avec Mr EJdgrd M. Rtewaud.


GOLD -A.AN v'ii-te
--


Soulage
immedi-
atement


D II'UIS (ie nombreuses annfes,
le Dr. Minard precrit et fait
usage du Liniment Minard.
La vente en est universelle car le
Limnment Minard est le seul liniment
qui fait disparaitre les douleurs de
tous genre( et qui se trouve chez
tous les pharmaciens et dans les
principaux mna4.isins.
a Le Liniment Minard est cr6meux,
veloutd; ilgu(-Irit presque instantant-
ment les n4vralgies. les lumbagoa.
lea sciatiques, lea rhurnatisms artic-
alaires, les lesions inflamtoires,
vapme aussi toute inflammation
des pieds. It soulage les dOulcurs
des r- ins.
Le Liniment Minard est d'une
puretm absolue--ne tache pas. mais
product un eftet surprenant. II est
propre et bon wiarch&.
*lipard'* Liriment Mfg. Co.,
Fr.m.ishin.. Masa.. Ltta V'dAn.riqi.


S"Frank J. i turlN
Scul Repudseict.ta pur ai;.::,
139 Rue du Peuple 139
Entre les rues miracless et Dantls
D)etouches.
PORT-AU-PRINCE-


R A FA-.L 1rTJ'PEZ Z..
-.. -~nue J !niEcva
Selil t t 1 i~tut


1111.4)11. K 11 k1: !! ji"' cur, brzin Pique

*~ ~ :;J t: ii 1:irts et canoter;
piot r Ii, iii-:c- c'damt s; j
iiat lilt i*I t tioii .[31 fumet er
Idiv i t( s poui ub. .Laize Lea
I hai.


SS(','e,.


~I)I elV,,


tin V .'2;i(): I
1 Ile : /.


If)1L8 ls I D11 i. Cci i'r i dft6 im otiS atenI t -iiI fl IIii JSa~~~~~~~~t Iil iI tiI!'~ colors.


r


* ~*~*-*~w,~ -;- -


Ne voll, /,lt iji s o, 1iei1C blr qv
l e'.sts tie u t- ietitaO0I
fawsini alil r L h 1', tieau hcn C
ouSs "LIlii-~,' 1, vom's y r::rTiRoIIO


h (A12.i !,- O (711 ii : Iu ICS dojyc : tit' ir

C CI 1 .iwi ntI' do' S I
LiIe I)-'fil---i i r I i ;o ffri r 1) j0 Vl e -1 '

LII" ( Ief r.1, a'-cc !ait de:cnimlaIndes '


CI art-onage WO
A-just.) -I- V;
FCtl)WaDlcrie
(JO"JoI1uuertie -
Forge
Elle Promet soin et promptilude 1 'eNL dW0
Le bureau U esl GLuVoit IOU43le~jors e 7 t112' tIlres
ct de 2 A 5 le soir-les dmimncles el jours ft~~~e


I


I I


u-,____ ,,----L ~IIILIRr-U~'


I S ON ("ENT'll, fE


-lw;rrr .cc~


r^c'iiH '