<%BANNER%>

BHFIC DLOC UFLAC MELLONLe Matin
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00081213/02387
 Material Information
Title: Le Matin
Physical Description: Newspaper
Publisher: s.n.
Place of Publication: Port-au-Prince Haiti
Creation Date: 1915
Frequency: daily
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Haiti   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Coordinates: -72.2803802891673 x 18.5142993036392
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: Bibliothèque Haïtienne des Frères de l'Instruction Chrétienne
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 000358166
notis - ABZ6468
System ID: UF00081213:02387

Full Text
a AMk 3s3U85


4VIN11 ChWTIEES


Nardi 8 JbllIt 4911


0


- DIRECTEUR


'p~l'' A t~tIt'. G, :.Poo
0 5.O)


EU 1g A Nl t G I


( 2. 2


G 8.OC


j


i


J


SOUOTI.D LEN


RePACTION ADMINISTRATION
8, lue Attiea'icalic 8 .

Les.ammnoues soft revues:
A Pb&%r-At7-PRIlNCR:2UI bureaurz du journal
A PARi.: chuz L.Mave~nce 6. Cie y, Hije~Tironclict
A LONDREs. chez L. Nlavence & CO. 19. 21,24
Ludgate Hil
A BER~LIN. chez RujiollMst S. w 19, Jerusakrri
SlraS'C 40-49
A NEw-YoRK Urnvivxs~aliPublicity Co1"anp~Y 45 W-M,

Les marauscrits ins.rts ou non ne sont p-is rendus'

Abonnements & insertions pa)'ables d tuva-nc#


tl'dp pae inl, q I fl e sI(11 4.J1 I-t d 11t Ia le 1
deIa 111'itliu" girinal t ii' X 'l iviSO ii t (II emp'I I( it'i' i 6Ill raz
~11~i~~ 4Ii IiS Iretoi'i' l' Il.; -I-l l d It slt'' V%~it s A Iell)t iIlls qtIle
*1isdi I pll V~'S lllM~ l:I~it'~t 11:11'ite d'ii jfi'lsTdu
jja d ~oph lllll 0 tI Illl ltt I piaj '. i'u o i t 11554' (J i li c Ia

Ifit'IIl ')lgn ifif lle t Ii6,111 diisv.'ta lliit' It io l i iiot iedoII uar
(Ia'lflt li td s I n t ,V-I'I*;If t I i t' -t 11., II vIt-t'ol !I i .1 4 rI lan
tflfliI tp~aI~' 1a' l'a ra: I tI x ,-z' ( t'i sI 1 1 .(llblli,(w l 11-1t 1) I -.Iiza
de 'li ta e it Ip a t 1.1'; (IA 11-it 'Ilalt ll' .t'i (tIf 's A li ms-c It fo
var Ici IOt'aitiS bi' I," 11l ll t' ii ig' Ilatlt1 lai 'srct
~sdo Pz l1k l Ca~It .: I l IN I t. 1 1; 1 1 \ It'l) do lix to r.s du
.,bigd l~a pi l (r l IealS C "' OL I a ~ill ~ Ol 11 o ii
'fau'~ ase~tmileu ~ dt'.Ii' Al i wi' llileallt I I I' da'llitppeiiAe latS
tityale pmj~ 'tsl es i 141i' 11 4'-st i 1111 a t'lIL t'Il-,i'sl'ii'.et des

AIcUlC uids deti' ilIlel. t WaaIt
Ia iaicl 'a~r'11 .t'dleIll (]it'io .1'i-lir f'. n.' l'i aide Li e
t 0ir 1 "lt fldt flit,' a a4111 II' le0 1t11l liv ltj 'I d t iim
i ,t c llsat I I aI it-!', t 'l ) I lt IIt alIlV 'I tlta5 cu flai (ln pl an

Uarpa~a~s fla t. aii'.'s ~~x 'ittt' I Ill it1 it' (ilhl l'.",Lt'i'IC 11(101
III ~ Co nb'i )lts 0Ii jI I t I' l' S ti*t I'#''l li Ifss.El etI~r li glt ie IIS' iit 't'lI t~', Pill ihr', t, -ie 4 Ii tlintl ilnt f1h icp'i


die PlaC d "L IN i'll i14 i. ; tei; ~' 0 1 11 bei''Ii'- de '
~ fff'i~i.' ~estli ~ib ;g~ L'i 1 [It -i 'I('t litar t J"' j ii'q It o er
pillsa l~tad,t t 'lll lit Iihu s Gs ill- Ltl' tl lSI-'t2 I l''it' de
ril si' J~t P11' 111' eixt' it I II (I'pal l'S il I [)fillI~i)'ll 4;i ai-ix force
b5d -iiuii t a Lt;-FIt I o s alfits a%(! i t-alt,'roI;lt d '. vdo-It ) Z4'I fit I Itse
gi~~eIal~V.'s I V~"Iala- ;t V~' Ii''llitIIo'l itlt 'tatl i Clt' iIt, aveit tas
eA t Ii' ,f'l' l Iix(t'IIJI Cditi' ax l'iocssla es
r161,ais lLt~'S& s foi ':es I('FE11G-R1
ulsl'e pi:tIt SaliIt(' do I (Jo- SI.
1"milrd~iw elStl W'O i 'tt" S i' t so 11(1 siati''i'(oe)ic
a l au c h o la;.11"Ij I I eSvCIOVl-,IIt1 II -lilla l c
diai~ l dkIS, Rii t2 fll' 1 121 i I htl i lies du mannrti
Gaepuou S doI"a ~vis lj', lilf, --.1f~t'*v2 P ii
'~~~V 5eit( .\ lii sd(h.'I O U PS D E-B'IlJ. SE ,

i -!Y-m'I'i n, 1 4,111 fd
be pI 10Ii t *a.al~eU l'ta (IS;it ') '''t' n. '"ll 1 1 8 d on
~ii a d,- P rzk actut'wl'los Dtellt i~t 91~7 dv lnotm
la doae ,v VA d I '!-l Ii t Iaji'Sit' (-s eViC-Is lDI
Inli IsIfHt'deS I iai-S s.'s A I5 sd allnom
a aI-ni sou '~d ti-ssit i repil Iti-D uelt .lI 1 C ~ d a
HU tav., li lA pilpla o t,~vj1 i'aI Cbiiq -lonr Pit rit, 2 o/o pre(11ime
Id 11,11<'[il Ciaeda o i j h T i n"furt unoParis 3 0/ pim
tiiitill:ile-uts, Co!itii lfiti' B~at eG.s1o0 sont
-11yi. de I l i-t i II)IjI~ It- (lsv r
Aw I Wet'o L t 'f 1111lI iflt 11(jI' ( NiCrckel P.1 orhet escomptti
vfffi v dea osf rest l, I tl D i x iil lle o (fi ,-;tlt n'qI, c l


v t W V hI l deuxj le, Ie (4 C tp li" I' I 't~t)aImi'f.)- -s

WIlli'ldIa'illa (],jeI il t iiIE i; lt l D'it o lu W AtI i
Lde Id v I C C L -' aIIIx Z1- te s lav s
& reCdzS~l S, Suiue d.'s plus N 73-EL'anPIEnco 10Mi191N
des 'UX Jorsvnin s de I ilt, lst L A'id'1 d a e m s.
L1eniei a~il L den is I ais-
parf !sr le, .pard l (-If Il l. d rrIaq Pn,
le Col ei ~11 ~fit -. se cl. i uSor.ai''a ltmllDlaren
teltiall,,jtif8 leslid wi~Iedo ICOUPS DE BOU RSE


8 oiolt dlt(11*1' de Vbllt J'aiI'e lit 1 T4a A 55do A valPC~nom
Vl~l'l1 icur ds t'1ea's 8Ieetlol oVtti tpcedu8Mi
tN)Qi~ja I Comb i p t' Ile Irai nt. N11 177, 5or I *qu ll.
a' Will ourc dais lagj-tdos- D( 'ifiin~zqo tsdretu
t 10 .,1U 1 _)lt .'11e di'lotiesufN Y ~fl d1s 3/4o2n u /e eprime
411 Ille rpan d t(,105*1 1.. Chfua 01*u r R1'td S 2 -/. primela


sarice (it w Ii,' taii I j,li-siin ts Ozrt Cap';ttimii des so in-roes et les obstrtil- La a 1Lb-441 hina
(Iejl wvI I t'aa 41i0., 1 1. 1 1['j ,ii *,iI1-, 1,)11ll''. gaSli'etli es cauis~es alan4 les ~

-ii5 tI-%'iI.i', I'oil'"Il t I+ W i%. I wo (I *.- y Itlix pil. t'V&I" aj 10 l')Il c lotist~t 'ita liia. o3 Iilt11
( l' I .t ii I i', I) ~t''( I 4') ili a Vt1,5'til",P11 Ox 1 iio t ,lg st i ii a ii ii
I ; I II II I II A t 4 )i i I ,A C I I I-It 'l: 1 ) li'I- l -; 0 I It
bliss'.1w ills 14) 111,111, 1. (1 -,Vots I1't-lo s s i f it. Pollco lcrlsta tel 111" 9
Io101' :.; I i't :'Il k- 1 d g'i i -)I i't 0-1k- 4-11 voi jaiL (fi)tk'1,111. li*lll G 3~S-illa' i A i Vo 1* b#'t 'iIail ;Ii-
I);i'.t~uii" a V I'l' \''l .' l o' c 1i lilt -;,,i' It (11 -;SitS sith g teiml'a I t m-p tici. J V IIS Ol ii't C~Il~'
be~~~~~~~~~ ~ Ioi lt'ads1 ivi' HbA- laiDt II'wal S"'V' iiit (10i tandis qiie d'ai-tti.
VU1LA' 1t 1 L AIlS, Al ii I a I A e La jit [V j l ( i ll -litI Q1)'U 'inet 11 d. IIit!&P ( ) .et esc iLi' I'i ilail i' .
tvL imit Ill'I Vi ii tia, sAI ',t~e o 1S-I C. sortes.61 t )des -s d t' taIi*) I.Iali Ia
l'' l~i' L Ii't'la'tpi-kon -iil,- `A- Ve ,t it i~ c m2 ana lalltrave dai d'i' ut im ossible iJt pibi I h lm"-i iIai 14- I LI 4-t0'1 t
eIl Altil-tSt. U 1 olit Coilk-i 11111' ilsall410 juao'l'eitiie 111115lS avalilta. ma ~i iet' stiv(itda'ill'411I 06-It1111I(
paI'tea -; it vL et c1 t's 'lilll o ~ ii~tl '~iV I o r d s tai iil~lt.(i.i 'etiLI "IQ'-da --''I Wet 0
~luI)Ii5 tl lii zI'it'i ~iII 'i ~l' "tl'L i' 11)115 l' s I oli~iCIS t nes spar d6011)1. Jk411'' illiA aiiS5*
In ci~.~isatui I' T laistilbaIm lt.cs 41101 [IdCll'I I OitC~lfi'.tlitiii It(pie' ,t'.' I
W'~it 11s isi l'C Imt- l, S.1t .1 "i'iVL' Lotss ltIwCielI\''i i~llS sotiial..1(11 i es tuis ei..ai
anwis (bL tts-1i1 ;'t l I t-t l- il tie VtIill 'I i ch ai-6 li neltoyn d si z' is e b diil i C).aeins. (11- 011 i ii 'l-jta 1It 41*3
IfeitSllal ia~2.'l' lli~~t'IS'. a~tid ~ 'ad r, v "d r''' ~s d~I a.1111Lt1t ,11t 1.).11-1 ItL 's~
ot'i'u'qii ll' 4 4iV A ('5it jtLI ilalIaIlS tcit) SI Al IVm pioti e lae s t du p..asage tet'er 4I IIptil ll' [ I'"~'Ui t
(110 tul t~'ti~l',en '~ ~e d tol ito'as IAtiml. do iet IUS pubite elde s I v ts tic le a'l-t'l Vt'".il\
C~l's ot ilaia iittJ iirs it11111i '. tI t'ltj i k i i i es. Je pIC111 rat ad". tIt- l *ib 'a I tl ,i -t~iS i 11'
d e dii 1 0 I~k. '11l o t Idil m t'aii. i mi t es t i d'n ic o l tite ur't~e ice. J (3 4)O i s l i lI, wi' I ll a[' Ii"t
II 's tllit' 'Toill.e iIg'itt'4i,,Ia;pc (h.uo Ic Gotoi ,ivt'i l~ie poii l pas .e apMo sn i *I.' S ti t'aii cL IL L 0
It'11 w ,ivoillt'l j).0St' 11 ~!a t '~I tiiw t atmis 11111' Loiipgiies '' ~I\I.lria4.
ObI jil (L 0 jloli's.' i I-' it 'C U lW n t Dot i 1111 i~t' ~ Urlatitle I'b Ct()I1ol Ii lel te i V Iiili.d'ti. N s t iS Ls
Ca-tinlel't'ILX l ftHaile lo It' Cii1 0 ii'IS~ )l'tC ph IntI'a[)Ot' i es' do- tueusflie
piFhise itit, 11,11 si, 'tl I V lit lII i t'. I.'..1ii'O tois 1. (abuii iets, sIituos sl, ~~i 1lllt' b;i.u VT t
hlca'l Ia csa i~lw tl llll.' iitlt'l .3'jil lioai OIJIi telojl (211*3it.a[I)pOI'LeC ait ID
suuEii (l it ttolits.' dpit 'ie (I,-plldail, faitsbstan le dt'plor
an e'il mi'' tilt 1-1Nit'l it', l 'i't;Ivi. II'SItuLtca hs tout A-141 C l-vice iss a tio 'lI1111 -SdkIo
d ~ -i -iql' -t '~ta i ii' 5011- bIi'il l it~lC priat ion d eu lStitt -lit' d1 1 .,1,-ll' I
t Siei io)11 (111 ii -.-;it m.l.\IP I (,[)q i~tlets. I s i w t3~Sitljj s ti faiit dCAaii Ii -rclafccj4Auc-~
flti Ilit", fiPt cm114i lE till.'tit) i si div ui n, 6Ic et seliii lo Cle mpt sI d 'i, I l.\ is v tiz f.1-
(Lle SrtIaM I 'Xltt. C u '..s'At i \I Cll fl U''i(it-ll I-JVIS 'o t ds oet It dinubiw s e.tin'aI"-Il- V-
Coci )t'11a Lt~ jtl \l ;B t e IltT 1.4111 -ltl~t pis.Lecture de 11)i co r' vo-m i el* -
d~~e dii it) iii~~~piv (II 1-ai:.11 10 a C.)le d luoi~te iuifent 01' I- viie lilsc'11 l
L 1 Best4m t I- H t 1,1,101tllrpH u tt; GLiTiViir H i N :eWH pge e!' 3,01s it Me liS -('g td i S'Clit ELit (Ir
iu'p i'i~v.' a oxvr ii Iiiia vocit '* D'p1'.*lDiiitie ao T c int1 41 2' rIcC t

l','- i jl 8 iinl it .1 cl l I -tilui~ti on' ( l lai Ro s peau.ioti de IA n led tvs, nes e :aldoi I iqms rion lr p' 'U
1 l2 l-'. dt' I 1 poil~lai ol ]tIIi'e t'ill- iti*'uitS It' ~ii i tint~tg illQ*-'S d. tveuiii n ad Ia pplt.l i

dlohvi'vC;'I 1,11i, i'iie Je ceWSrcc-lie'mtmwoimted4 61!-- dill rs
d elSill (I(- -li-V, ticLese II U 1121Iu ireda Cnotu staitle Cornrnu alAI'2
Au Uopi~ lkmit ~ oal d-vos Laes&e L C1I se.111"Eno'ei
N11. le S e d'1"tat 11"s, paittiat A lt oFaUBsn eRT. i't xcSht our dye proJn6111-1, 1.)
d hS l 11C tf'il ,1,1 IIlePlilIQUE D'Hatioldeau i 4io ~dicsin eI

A. A 'laI I'ii' (J HONi a'C E.I Lo eIt~~sareetfatd ii i rgud,,e e diess.\I, dscI,'n
rec'p itIl VI' iwin..~~s o iw-medupossible l ulet shnles e d C'ott' an v..pI' pae Mdlet
Ii Lelt~ tt a an II !e t17 l'Indmmondnnce. lait adop0"r que los F~uidais de pou-
riairl'zdoLOS ai. F noUPBEppt: t L im~i dena d lt EnisiomCr- .isLetu ure ntdp1hiidt'rc podeva o e
stif' ~ ~ ~ ~ ~ ~ 01- I'' tiii-t4ioIliseL''b m'iale de ro,*-a-nemonts triji- obruna osque dcmI'u le -I-2r aeills i
fa~~~ 1" 1 I at 'Ol I II f Pa not 1fl 'nt-' 1. I-i v
ia-o R 11tl'" it i')UI atiitl Ltpatie td 'ntritrioies do v86& iiit %ir c
iflt'nt ('i' Sri11- 1.11.it.lt'e W parEn "' [Itei. ed pieU a i ro oe dli
D':tlnc 1 QUEIl'ilj.Tt Ihli0 (14 l ~ M' es Ti ratali r 'llesd'Etatire llos a.olls I ppo1 I %idsi ;uribeio~aId
Xt''t'('ti'l ('l~l'~ i''i:1a-I' 5inaii-~ j'ti'llnnrli do~oiq ccup Cor'pstiA.-a o'll +6 otpare toi I puMt~
vo i" V'n t'lt I.la II "1 11 '1it ili ii vt ip & 'A' 'ho NI disieu r [le se- ruect r ~oiiu s i t
lali al P- 4.'iiw e 28 iln 1 15 ill) .'u i [ ir a I La- e v ~ ta t .., ,. V Dxuutres rpo.Jitilesl"iO15 SOet uhf"d-


eIll
iuil

t35
C
adn

Loi
lill
da

dar
iill
pla
pi'
d'E
.4e
Ola
refi
les
ire
lea


ammell a' 10t-'li-IIlbito i Itlih InI"l.
it ('entIs (t iiI'lr'c ( 35.800)t )Ises (W-
lsfOs a cell.' (it, Tr'e~ite ('10n tmill''
conl soiXatiito Owl jgotirld135
Ce quo j-2 piij5 volis, dire relative-
,ill naii folai'ttnalli'ent do' celte
r'inislirati'in t-t 00 riii a t44~,
kjait's Vloi4, 4l.Vo'lI(ttpiar0,1.Mv'

Iri'taabs do'j' l011aariix fitC"-t4a1aio,
rvs iwit Io-'Iro dii I)Nt ItM- ot'ieijai,
N 0 17:3 lout jt isvol.15 (vulit! c4-
.% I (ef ('t ll lfll
L4 cmaistlgsa ii do hti diHlihlmioti
Kimi date twoiiaOti;lriaq 150
t '01IiV e, Wl Iitla'1101'iDI lt (141 till11t- I
kt de v~'Iiislt (lIDiti ii aprll ioo do
Aii'e eiil lea&atell ; silocm(, IT)alli.'.

'~cute, oti llwrla taaaij )iii'.4iA go. ~al

i d;its;LuwaL6s ua'enteaLes oI&


)Iil'Va-l~liP ~0('li0 pjo ir. :4 do reinoi,;.
l~it, apit-1o1p votis mne demnraridez. suli-
v:mrt aimp.d6t'isioa dii Conseil des
S'21'taiesd'Etat, de faire la rernisp
il SoStrvico Ily' n'Iriliqsim- ata Dtparte-
allnt dos Travaiix irmolieg.
.Jo aiveinpresse do oits informer

Ipot'I ot iiit 1Jlefticire po5,te~gion tie co
%zoa'vic'. qtje, pills 1d tine foi-a, la
Colin ilii 1( a Vo0111ti 1eiflotti'e aii Gout
vorwIliam it'i, e-i #Awardt mix louldtos
cha~rgo" e't rosliniaabilitAs qiiii14ii
imt(ombahiw-i~t dit fauit do- I insmitftlanca'
'lo' ressources do I Adinini~ration
doa't Etaix gimir exAa'uti-r lea grande,
Iravatix de osr'Af'etgoi quo ndsceisite
I'Mat tw acl ir'I d iwRsau.
V.'tiille'z migm'ur, Mr le Secird~taire
d'-Etat I'exira'ssion de mes seiiti-
onlle- ats I1411% isdi~st ingiiis.
(Signti :CH. A. ALPHONSE
'INIIl' collie cosiformne
Le Secr~taasre d" Comaaell Commnme'al,
L FAUUEiIE


d suites pair \l%\1 los JRpuft-`s AItoine
Lai oit- Mir,:, N~tr~ise c, Ple Louis
au projet !q~ie now; pLtI~ierois dans
uned donos pro~ltines 5 it ltons, tIl

l'Assembke.
Le dipuide CaMt:.ie a en--uite la pi-
role pouir di~vtl',)pper sit question
por A a pru~c~demle s~azice au Xl.-
nistre de I I v'&ieur.
11 s'.igit de I'eX&Utioai d2 la Iji en
fav'eur des sinisti&s des G-)')aives.-
Le Jkput6 di qUe cettv loi a k't. vo'-
ti~e depuis le 25 f.'vtier 1914. et
promUlg06e e 2It' irs Loie a rne'ne
annine 17 1ut-0('-MO;' d.3 ic se sout
&cOuI&s, 17 'nloistie soufiratwes, ex-.
trrne's pour los sinistr~s, sans qu'toec
ai1t' r.4u sa pleine e txaitiiou. 1 sait-
de bo-me source qate h. coinmi'.-.son
iaostu&e A l'-tiet de fixer les ri~p~at-
tittons a hitt son r..pport de~puis
hingtemps. A I ouvertuic dc La ses-


Ak--o


-------- ---- ____. _- ~-;--


~ IC~


01~1'.\1: 1' E: ~I E: Sl`s


,!T "L_ MARTIN


vion czirao dinaire le 21 aIWO. Ce 'l Jo'ier -satisC.Action lA hpopulatiok' i t"tr-t rdi' poi-r 1'T1?aii Le Projet dii
docummitna itaitd- ji tfl p()%%C%sioii de ;ns G).jvq, % I l141 pit pI~'ll,- 1, t111.41 I%.1It ~lhiellcjtC
du DMpaitemncnldc -LIutilt~ariu. Q~i Le Alipoosir BIJ vn:' f' t e'iJ'LCSe '-1InlitIt.1 flD I .- dJ i wi i rutC/r1I
est a %4a c MU1i de I A 'sewun ct pi'.-J'&pC)t d uiipr, I t de Io i %ur h%:01A) fli- %etilit c--i C..t.. t 6, 1 c p'ireque
qu~ica perwiloic wa -oul~fb oIn t ur t~Ab:laittpubliquect et Icmwriit r Do- 4d cii 111.wcr it-ceo a.-. r ar t. d ar.'.une
Vt'ex~ution dc la lot Leian mistre est v'vler pov.- ume conventio~i I tal- i at I". I i'4iliv I r wIr l l .- : 1.i -tI 1-
prl de rcrlseiglier hIJ-c%u% 11. -*meuilne. 'i kllA .I- WI 'i o ~i i n


0 Le1aAbimres kawtI/ 1dii title la.1 'jt1 CS ~dt!.Uxdo:u'ncmst '0411di.!cIt&%
b;iu III du (;,-u ~crneincot %.i .a 1i IAi V a ve dcs C( file cot Oivik:['c Cli
Ptit4ULA1htI11 dvs j11JISI 'L'. 'n* L.- i m.'u4,le ( e~ iu.J t1 i.4t1-1ti
sulli4.itudc %,cndI1I glit'lieie t .auX %')Ul- t Uil [l 01!11 qLII o1Iivre Ii 1 ) -
suite.% loile-w de Lia Rcpu q.ie --- 4l. 4lit'I iellIC it d]'S r vit~ P II4.N 1
est cert~ametmerit pclfli c ide h ir-%% lrcdi eiii o Jod1 00 4. kI r-, C124
dc% mmo%tr6% drs (iOljiIVC'j.; Il.1queleIIg rdc'. pour I1 c90 1 i:111C-1 1p11InIi
tl \uuJ t .it .' pportcr u I) %4.iU.ar41it ii i i i oll 11)1 I P1'I'.1 CC( -
am ~1 ,~t I.,I% it), de 19,1 le4 % r,, r I''rut Ii g *.m .
C tcullcen l ipJ'. lwuincillt. cdic vi'.t' S uivti la 1 lot du I 1k) .1%111ii 1,)~12
au'sl d-ji tnr il-opu lit imi%''. cillIcsde v~%1) tpjiuele I' iii kt't re. I i It C'' &I4.
oisJb(.hj ;,A iar t--ocit h4lt d,-,. t' .LC' LIII'I .C-I,.IVICC 1l t aulite 1111INiell ~'iI
irancnlqui ot tpotat oi'. 'i onoim l~r dIJ 111. 1 IiiV till 1[ 'I.. [1,111 J:
All potuv if -- (0r 1.1 lot %p''.it-,'.* iit 1 I C.441 'IIi c 1--, i
d :. otum ll i -mSlil%J4.-r~iict itctt 1-01 c n' 'C~l1Icidlie 'dc ii .1-.1k.! IVC' 11 1
TTJLC% C111 %Ut Je pocritviclic.. 11..1-all rc tcur PIlN+1 .1 [4ikloc4t 41 Iil
vctiirilcrt Ide .a1Imr 41111% 11 iii! C:o 111.1 IT a1.4 [1 k,..444k14.-tl' 1,1 1). 11i,-
II'. -i t Iocpa rtIIit, 'il, dt v i mIn I tC' ,re I'T) CI I )it r k: Itc %t ) 1it ll% II-, .111\ G 1 'I-


4 1 1 1 1 ( -
P4U 1 Iit lo. r k l' 44Ci' '' ttl l '4 11 I'.N I1
d )II t 'C I 111C d. 4] '.1 I ~1 (I I '. 'k. tit 11 1"t I I '. P Iit ill, 1J .I
k.l(u S kx IwI'..1 ~ 444u ..lL1. 114111. Itlk N la t 1111,. 1 P,;


G4. ,p '), I N W I' LI 4t4Itjn t'lI .. L I L l i 1 i 1
le's. 1 ) 1 %4 it dc 4IN u : [I -, L42AA .:.Il )IIA":
11 0 111% 11(il.a1 L it I q 1 ) *Il 1,1 11
12.11 .UlL4IC .d U IP L. 4'4141i. t1
d e1 1.141 Cc14 III ki I i A 1 *11 1- cI.

FL 1 ; J J 1 C s .I.J1, 1 0I 0 f % J I %1, l i
e ll I T tCtlt' II L N II l"1 7 N ,, d ..4 4 I t~1' -1 ), 'it N I, I
t -) I kl AI :' Itt4khr
-:I' c il 1 CO I'. L :A1. U 1 0:Ir 2:.. ic I I 42 s
S~i ll. I 11 114'C % I. N 1, 1 I IJ'a i.,L IC it p .) ..t I )q)a4 I .tit tI

I I I '41 O r. i k 1 1 ,14 N 4 1 .J t I 4 '. rIi L.L 1 ~ ) t kI A' 4 L 4 : 1


%I I 4 ,. 1 N .

1't 'C.1 I 4 L q' 414 l I '1 A l -
St-CO :. '.4-i %I I' ) I111 1 11 t !I 4 ,1 --1.1C 4, I-

Ii ''2' '.1 ",*c 11 ON' I .',)"I. W t.- it I kC4I2;k1(41 tcl h 4.44 dc4 1.1 LI VI I!l 4.142 1 ..! i.
b..1L CII I111. + .41 M t IL..1 *.. 1 .44 4,14-- S
jh i h..t 4.ii 1dc1,-L I s4' 1. + .1 .'.
4.CU 114.'pis -auU.tic a II .4iA II'Idc IlL..' 41
drut'. I pu1i que n' I4L1~ inat Cl

to All ill IN.1C11. 4L.jiIC 'II .11 4ac .
qune %,1 noirdc.C4.CIII urd.'111


41. 4 I //'. ".4., III ,, eL. N J, 1 Ii 1 1.4.~
I c Ll 1 CL) ltrait .L 1 .I4i 1 '

A1 41'I it- P 1 11 ii IC II : ) 1'- .1 4 I


,4\ 4 I' I. 4, I I I .i 14 '
444.N ~1 1 "'11C M I 1 4.4' Is'dc44
L. .4 L. .4 j4 d '1 I I.1:. -4411' 1 t .


1 C N .LI,.I4I I L414 1 4 4.4 1, I 1
41.4'.4.14.'. 1 14tilLL'.11I14L'1
I 1 41 kj,

L1. k4.I1 -1;.1 tC1 ic' 1 Il It '. 4 I
I '4C'. I ," 4 I ItLit -. lI iC LII ,I i I t I I I i44.
pa I It'tu I t i c11 I t:. 4.r I4.4A
lfli %I L "C\ ttt~ LlL 4114.' I4.1:4 1 -

1%.i' tc'n r.11 .at Ilac i 4 12 .a 1 C H ~. .L H
1A 1111.a 4Og"1t1441 i .- I I 1.1 .41 liI -
toutl1iil d'c'(.Ir II CIC 44j, ) dI44I
n I )n 4. IIaI ivr t I rIN. 444 c i .
\,I,, a iidcrjlUr.jClcx 4414CJ1 444 4I4k 11


v\ri n'jut diiNi Coit c %Cr.4 e''"o%
b' 1, ';(: Cd~.1I.~1.
I I)p.'ae /I) #II Iell%[I I e I i
74 C 41 .>.) )'C i4ki !lcr %t) r. V L 14.
Il"lCs 11q' r.c,:Vl1 kit AO1.I. k Ii 111fC'C uii
ps..ut -lare it il I jit* IC .ir une p.i-


II ~ ~ 1 1 1-1 1[I tIi ~ ir ti dc ] '~I \r-


Ii ii I r"C ''1 1 < I I II


I' J \' 1' 'C 4 ''i ,' 1 N
i i L 1 e i i I1 ( 4 i

L ,I I ,I .l- N n 1N 1 r
I 4 1 it 1 i \ i '.1


.1I.* a iis


\41 'It III d-I NI f'


41.41' L -t1 1' .


Ni A 'I L L I144 I ,NI4C

I. I 4 ., N( I I *'.NL ,4.I
1 1 C U' I L U'I
I I I i'' .1 C4 .4I -II

I4 N I t.NI I NIL1141 r4. I'

'I 4. .4u.1)I I- 41% 44t:
.1 A 'L1. I.1V 4 I L) .It c
dI 41I 14, N C..1)41 I4I LNO i LrI d41 42 i i '' I A.


4 1211 I~1A I 1. 4Ir .L M 4I Is i r
'.' l'C j LI COI S c '.L 14'L. C 4' .41 ..'% I :L I Ir
II\ AI44L.1141 .14l .'. 4114..4 u11.3 1'. 412 1111 4.1
I1 N c .1. N IN'11L .1 1 VIC: t16-11. CliiiJII .4 II.

UI Q I.14j IIt


Lt ~ i' 4 -4 p A -he(ti ../e 1. c N 1., IIIt 'p 'I%.A tit.)1 .4) U I C c". h r c i 44v IL' I t)%:~Cf. Le ../1 L' 1111 plie. %c %'I I % tI re
I A I~t J .01 I % 1. IIdC %0 11 %01 O 41.gt'" 1 q1c .4l- 1 4ICPitt: 4)t'iiI Jtit I'A"I'.'cmb t4CC dI. Ililct 414.x ..C p.iC I. I, .. moi 24c .a 4p)our c
live lilta I t a1 '-l1'...z11Llt ii .u ski .]g- 't I''% alli i a..' i ti l4cI. 4'4)I,141.4it% it Ic'. I 11 4I ut S,'I1 ie-
d~unit:sommil dt' t. cI t.icio-I'Ci~pii4411m L*APldlh: A1'? /aihtt uIli 111.'.C c c,*Ic,,,iL: 111.d4ICILII ['it 4cUop .uN uici.lJ
1cr.aa11 tC141. elo ladtiCittion .i% cct.: LsaIot do Au p.1 444 1 1. 1,; l'.. t i Jl 4.1. -1 q l le xM 'I'! 1.: t g'4C.I4.ti.II ur !c'. ItI :I-
21~ (a.dritt ILe 1111imstic4. Iu i h m113 di. 114'.i epre 'ine Cprit-1 xte lIt aI w111d,: k. ciii'. 4)1111 41..q u ~c icN'e41t.liltct i.
itoi la 0 r p.11IC 11CC d'i iii. nti qd IL4-rti i u1aeiic4. pour F14. jcttr .'11Ltat ~.SULA 14..t IIX L .It jil:' ra I)U t p.1s se :uivit f~tr
Ju Ult loll i 4111. 4.t..l'.i ts :,I 11Cl) la .Ia.tu~ ~ ~ucI .#\4.C41t40:I 4j~j l41.' Cp)i1LN'.c s 414111144i4C du ii -i
1 t1i"t041"1 41 1 41% I N 11.4. 1111411.LUY 1411 I.de Ii 1431 '.u I a :cLCC,:11_ra dt, SI 'L4.1,C1.' III,[ .' ..11S %.4k '1'40)1.'r .1 %.04r .C 4I n u-

n lt 4 4' I '4.ol~ l -I L'. % IIIINIit .4 .1111'. t %I d'.a q u eO le a a p p o rte u inc C 1 III.4%V L' A t- s '.0:1 t L' % 4' "; d %e
t1J~''~ ull Ic t'.'C i '. .4III (.1I !cxcitti,)Il deCelle 11. (l. a 1.411Ic -*'~rI ai~x Ill.JyC:iisqui gair.4111'sci~l
:4 %04.11 Cot~b'e4444 L)at tIclidlc J. ut~defli.iiJ q ue PoI ~sw rc[iCIealL d a cx CIC IC cu rs prt~o-
plus I1 a.'C11141)%. Li '%C l44u1 qu i'.u tente dc bou.zhtcr It..t.iIIu'.. it a co I- (A- O.'It~IQiICL'. equal
pirlutiat.imit InrC..j4.'iit~it. I' it% icsidcraScc qu it vav.iit deI ,ph.4rc'.stit Lcx~g, r dA IywMntrl;:, C'c.t qu'il
replxdcut PAS t19.4A1'. 4I*.pI I) C qul .~CIJ111aiC ['iciiii 1'.ifVIC .Ieii~c dire .a Lit pro4.i'a.is~e l4aIIce
pcfl~i~iiltI CO~ Itai .~'I al'. L M wt11piolct Ist'ricuIx de rca.eloioiICe fle qakicIc'. '.0 it I" "lc'It: urequ i' sis~
veriavtuent Jul tIC4ic Ulpt44' C'.1tc1 'Cr.at. .Is deI- afgcflt jeaS C'.11lltc leIc [' oyl II 1C2i r1I'.--L )4.)ivlcIIoUliacm e
Itt'~2tIAI It. i taii .41.11.11d, Illit L tU- vrc.'Atd I .It Minastac. Au ,.otraiiee 1.44'. 41 111 *I4cclut qUi a bless.% It!
reuses %'tCtIlt.S. IIt co3.114t4.' +6eCI.%cralt plo.116t & LAtgeat bitti ,Plcc i jvtwte IDul'irt.I
Iflut'.Idet II rots~icur -.c liit.it.a J, t;Cit %, avt.'Lcc%. repAIdAUI0IS 0.11 ,oUV'.Ali L.' 'puW I.'abarr Irr oisc.
GarI lenh~cs'..arv 11[4),121 4.'I C U .%.1104.1%IIA.)t. de fl'})t ciqi ilpitSiSucili ph%;CIpotar Jp1yuyt'l Its. cuoa'.t
Plus 1). &'tL 1444I 11.II i t c ,, l' rt)IS 11101)% Oil Antrivep In 'uait c &rtuls e~aw-c.s )r %CScai Cl.gles
ag A i tL lJI u ail fvimr. adu'i C.AiJUIC apptoola atd'.1tlp1ter Antoine et U-011, japace que II, ii sui~
1i.0 auIiiA'jeannwl proincti. Le'gosa- Ipuur 6LOOo Jol~iti un putjelt eiNcim ifmla kti va&Letim--.t~s jouo; 4craiiers
VCera.I. UIIUCI uahut aat.rI t N Inu I pour ajuO CC SCrjAat, 11 bAit I Avouer, d'uti a ~et debtuialitt. Le Sitnaiear,


e~A


Voti pouve= tttre

vitality d'une faigm pn et

permanent en pregnant de


Awrmqu
ove fsoi~ pewm.


L'EMULSION SCOTT,


EUe content le.s wmenti -a.

teurs de la ant6 et de Ia &uer.


I lik. r n )I .1 111rev e'.i or du (ion riA
ti h~ .'. ( P,. t'r.ard. furcm ot L aftsnl
11pr I, J'o~lc tiwoalt., dc%- auttl~a L.C 4-
t14111 1) t mi C ~e tie r,.'bti)uswr dwi-
till Il.1c% 'olJhit'. r ce posie Ic- IC'. lt
ot.~ ili un% Il &pi'tttdelcuIs qU'.~u.AI use'
111 % lt'llitt %()II I tic t l itier. de
I i~i 1..u %or 'tr uv .tI'ilst.*isj4ft Un

/,,-1) ) "ll A I.. l taa 'pliqu~a A -0,1
Iot u LIr'I ICV 11.1i11it Cg 1c ment du (:I-
Ic 14.1 011. 1 1111rmer.,ti l t pfrei

w.di 4..il' IIt I t ic a'.'et i .1ar l~a rue d


Abomsmamrq drmagIvm.
\. o4'4t%''it iawlimarior tvip'~joiI tIM, I,'ii 14'I11-10-1- ell eloti r


des I Iatt'. wo 44 a Ia t1 *4 #, .11 s 11t 4 111
4141 ljo til101I'a I.4114 4.1 Iat4. a~a,
It.'iaua~ije hair i4, t 1g..oharw

t i o l s .4 J n di rll


PI II I .411 (,U It' 1.'Io17 U C It' 1`10-11C JC 1) In iii he c (' I l1I i...
4 i t'41 it) \I A ll.. i i L', pour --e rnii- klit~"~i]a i -.c 4 % I'l..1kU

L I A L 4.11 4LIJ lit. r de 'Ipo.tllt .par~atiw4i o.lI ;I;77t ]''t- t'ire
;,k 4 4L 4. .1.. 111 ) I.Iui .Au-- Itl% lrIrAL
~i .i~i 1. .1 IIAi 1. 1icur Idu ['411 a.l hut otin 1144-'[41 b it)
t.~. It. C 11,1111C 9141 4% C'.I Ii'tIIN lU 1.1 i4U'. gir,1ti'1pu lug e

S1 .111J114 i4..1e1. t Jzd&a soI qii -Ile tio, 'Ir Lt, Cit w ues
I. is Lt4~ -.4. I .2.44' Un tiL. Il%44r 4 .4.ikttrIerivicr i It-42.JIil Iit,'lI
t,,) I R .b T1.4411 4.1 ",''. 'C d': '01 .14C teur d.1 ,1%is I%%Ita''1. I lerCrJ A
A 441 .4',.A1i4;.I 'I- I'elfl~tct 1 I) iL~. I %i-' ll.t'4~ q1'.11 i:1 gcI uinAji C

:I 2142 1 rC I IA It dL: C' 14 1Ci.:riC -1- '.111, CC '.041 % '11 4dC -si de C ,

I '-- it k:( %1 1 111%. kCC t1'Ct ['1% LIiU-1 (Ce-l .1 ke Iitrc 4' III, '~i~ tIce
tl- 1.1.44. ti.ctirc Une C glItIC d'tL.iU d1414%du N )u%1.iu.It (::,)!,,,IceIt, Vaaqq,%
11- I) pokir1:.A t.41rt Ic 1'.. 1 d tf'e laI~L iI4li .C-4] Lit (vo Ijr
4ALC ,4 .1 Ull, I~~uId u'l wiqiitl .111142IC de brath i nI.I:lc'un lll h
jli.JLlr 1C k9..4)U\ .CrIIL'II1III i11 dull I Bruh I.
n ii ii t)i mii: Ik41.4 111 I'CC'.1p nt'4.uItin- %Or elegie
I J' Ii ItI 14.11 .' ii qIt-li V [40 it 4 LII f4 ~
41.11'. 44it 1, i C 'l' iLu t 444% q tit! I'lItr In-C T IIAfl" D
g2..I I i C L:1:i1itd'.ici '~a I. %~t. i N')u% a.ion ti' & douloureuq'
q ; e, 411L)1 11,11 Motit i crdtia .4111i1- .U rt)ris 'a ~pprend]re IA 111011de
* i,4 noI.:1ic. c it p.I'.ail- JC%.Ii~at uflI UIlt.' 'hii'basad. 1)ovrn duFrr b
k:,a % 1.~ 1114) 1 14 11 im tif l nj Pa%'CIIII de Vi 'I'lI. .jut i ous
I)_Oi.31 141,10 1.Ii '.1. ) iC do I,:d.4Vt's..;'oui. lure dir C 1. HOleiinpt. en desO
:V Is`,il 41,*,'Ii d1.'pLIIC 1),11'011 q.1'. ticle [414 .%d,! 1)241 sen'.et d'i P,
IL: Ai4 ii,. IC **u'.Iun.- ce q tate p.) ia' %ig414alI~ticiiIL.t-% ) omrs pfali)LUf
4il:).1 lrqt~-%ii c tiir i- l~troi uire dln% l o-re I#gi$4:
4.1 k ..!IL, i i t sw so.'.0 11it [ i Owi ci r j 1 4 A W l:t e kJ% C. Iiq uelle be ase oup
A..r I 11-1k:I II t11 )II I I IC I k:10;I1 fl. lp n~1o% 14o 11t-. I .'1 .0 1IS
rJ ,iiCIC It lt 4U dc,)UIC .li, P, 11vlet'I b 111.4141 pi%%.44g'C J.1 d
d 4-42. c.C .y_. :tI,: e14a%.i at u ii q u -i I'IFh4baud AIAla eg,'l-.IJIU'edC 191
I IlkI i' Iti. ri'-plv't.nhia .4 C c jt en
/I.. 1 U ,11pp 1A4]itqtjj j&,ji cmp1)' aU,' Robert Li.l14.)I'I~~.
4i,41 4)Ni. i Lwe1 I-- %.iiCpourtiJr Iji4.mrI. Le, v Milil qUi
qua 1,-%. i' I dtlp[uleW'.si.t ftPi.1% Ca:tulle i'htibjul ari d~voue ct
A NC 44 .1 Ilfc d-,Ic' .xihtiotl' de Ili pirt p4~aetit coli boriatrur, covotie
,C'. g.ii l .ba1r~' I 4atri..~ IC 1eprtSOll de ses piga.sI$
L-.i t:1111)'1lii.tt 0 1ui dt'iiiaidedlou- Oi0.tlC
vtiI LI C I1 enu~t. C e'.t uiit r. v~a II
l'1u,1 mid. V:qwaoiilIu imllpose. L-,. Ii-4
4.111C'A.IJIICda temfps.
UI !cgiette Ics itii~tl'fls qu'ofla enrm b
iC. cL et dcil' nlde aI-A'.'.mbliie' MI da me Vve Antivne IFav
d .iv.uir coniI.ainc e ttsiapirolc. les, Mmne loleph Lacombe et 1c4
1411ts &1)Ilutb~tti qut 01)1 eI sigmallts paretits, retiefc~ent blell
lic e 'Cr4. 4i4.tirllrIefllt plus. I nient tousI"3(5 mis de P69~4211'
AI' le I'rdosident it quail sera kc if 'cc etdes autres locoli~ttE% dll
a1u Src d E it Ide I I1ilteraeur dans lI. p~artA Itur grande 4 4kur.
seI% i-diuupar le d..puta6 Atitoine. 'Ia mort de Ikur irks cb&Cf
Aprc'. ine ub'.crvat-on du dtputlt greitle petite Alice. les
\I.irk: coi 1cCiianl t Liachirge tde C rn- glter leur svmipthic et .d6
rn'..aiedu Gouvenaaerent prits le Iur prolonde f@COM"flW'U,
tribuiiaaaIcivil dC Jercmie, IAs Saince -

A IaIt ruri ViftL

Faits Divers Cdhreoli I #
PAPitpl r 6c.Iola -W
R EN S EI 9N Zad NTS Istio'Ad 0()talbi ire d&O

MkTxORL01QrC


Lundi 5 Juill,

Baroinro iktreimdi
I 111i
TemlArature, n

pluvi a'o fclr 6 in m4'
813.aroM ireC CUatta


IE


hydeaifl


let 10155Le etiblic'eM~rt


arlimurn 25 y iqiuiable sU. t@40
iaxiinuin 31 ir e12 )a'614 l(M eI4
item dvarrn28 bf,04 "It.ilio dvesA
24 b" Ott- h1v
fl*c et' coaveri i'T. ice,~Cii#1~j

5 MarqUant '96 ODss 4dCe Ser"MC
ri. 1.6

aCC &iUMO


I


&&SOONER.


a"


_ _


-I


.. L-