<%BANNER%>

BHFIC DLOC UFLAC MELLONLe Matin
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00081213/02367
 Material Information
Title: Le Matin
Physical Description: Newspaper
Publisher: s.n.
Place of Publication: Port-au-Prince Haiti
Creation Date: June 10, 1915
Frequency: daily
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Haiti   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Coordinates: -72.2803802891673 x 18.5142993036392
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: Bibliothèque Haïtienne des Frères de l'Instruction Chrétienne
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 000358166
notis - ABZ6468
System ID: UF00081213:02367

Full Textrowa~t 8103H

pa.lt'r M AG 4NC


S .


... *


,.:.< U


QtI.'Vl COTIMIS


0 VU-P4ii


G '22)
* U A).)

G ~3.tC.


tt)4 c..\t It'- 1 I" < ilai(n


0


OUOTIDIEN


Jeahli 0 Juin 1931


IREPAC1 ION A PM IN IS'I IATIUN
6, ltatst Amullu ~ga*l-W

Lsanuoures soul frrvmc
1. N.dr-AgJ PRINCt3:-UI WbUressadU 1"r"'
A P'A&s.,.4hc:z A..M 4e-t~n4..e Ak&C 9. Kut frNo- bdk
A Lu.%ujtt.,,: Oxc'L. %jt~12&LU. .19. al,3,

A liII LI'N h. Olat g.O ,)t MisWS. W 39. JeriSAlCt

A N.Aoit)i, I. Ikyitt I i'ii'iity ComPnunY 4S *Cl)

Lc5 nimau%..r at o~il soanot, tic $oult sru miaa

~1'~)fhJgt~J1 mIset iiions fa)-al'ls a iac


LA CHAMBRELUSIj~t,-ltsdwiljS gct ilziti
liompttgtU~5, d~1 h IllI IeI'l, n:- rxi wtuhir~ i m :s q 'iii q -,- S311 P31.
ad porter 13uaiullrr ,I'n N'I..5iJV 'I F1).1sI U~.s


V -( it tia l. l 0 Iv if-aaJ ii 161is I .- l o wi l i
il i-IcI. i at Iola111i aII' -1 4011' ii 1. 1 4i0*4al -i t 141
.e dos N~s-i n m j5i~ ( I'' aIfuI e .1.' ii -'a-S ee'to-01.-~i aevj s tis1d ELiit I ins tay li- %t All anltL 'I-.'it' I 'l' i t)).j

1.i0 il I.(IsIgsa11' a-r o ,I-' 1a4-i .)1 ol a'S L It-

po-ire'inai t.-''IaasS 4 1\ it I'-' c a.- 2 s i' i
i t C l i b .I i t I s
a' 41, ,* :1 '-it, H i,-.. '' S u- 'u 1'
.I .a C jit. '-. Ii-'11. 5iS
fhi~te Bitt'i -I'' Is Is'sl. l 11.11 .11 a t 5 1!.' of1-
a aL s'';t4t'VIDpIt--; j llt lmsi'. UOI) ~ai 1L a II'tS
et CAu 11111,4-.c0114 eV'' 'l .4It-4' O S'iNa 5 ca agoi I i* Ill of t I'
"'"a'eia gt P" 1" eaiEIds il.ts-u-i.aa.I, I a. it'-litT.' itia
dim W ill i o-!i a .'a 1(ai4 iii' pit 1 aaIi' l l- ealIto at SIfg W~ .
~'5AU~d~.1 I if sat cII Ii,'i'.-I", t.11.11) 'eel ait a-a1 ,i I.aii' Il i
pwrs o 'ea-',~Sa~ I U-16 of.1 A 111 4 i a ta1.6i' C II i -i 'I I.: 1.41-
rev.4lreais : 0*'Su i k t- a ili l'eI, Ii.'.jset at.' 11'.111U 11 it4s1I. At 4
11111 tPPW6 J )' '414ai.' 1, lIs U IalS iaCiIl. -% iC 'C ait IA.' I i i tas '41

4;t 1~Sij I c.3VLgx ji ge' .14 1.aS iiIf is 1 11(1I t -,- i'' I 511114-
Jiuu~~ G.aL is 'a J A *c'i ,. -II 0it. l i. 4-5 1i'll '-S- l % la l 01
l.-iIoA-S, ci i o13 V U,11.4 Idsji e'a1sl i ilta
La Iiilan Ful4ler'IIIII- f ym si y 1 0'3 1 41aJ.flb- I t1a.1a11 3hic 1
& iuth Jocol 5''at. 11 -4cq) "k S.4titau a;ca ..iL l. w efI, ai. 11it- if 1-s aja.'
.Smwdag 4i10 asi.5 t p)as.''.. 4 i .'1' mi 1 1a Sin', 2 *1 1 lailrig,. led
Mii 1a3 1; Ia.a-ti-c dl!s iL'l.4 e'4 c I ,i 8 i'aa -1 t- 4 1 14 as1-r .
Z*i~rwumLs. P#a 11L Wga-aa'. '4it.5ItIeO

& IsVitdit. alip v 5j ~ i til.'p ii IIIir2i14. Cd t ll*-PJ
L#Pdtau*aad'it~a~w C~ii:- '.ra a~iiI -gijpai fd-i 'aif :fit
OlitX ue t I iii)i .-if oa III' fl-'- 4 ,11a r-La 1. 1 111101-10 410 i.'4. i'i'("
~Lv p I A, 11 e *L( I'5 i ta & Ia S11 1.' d 1S 1 Lt.) .& c u ll'1 c-a l l e a i l It d c l
oil Sa 4t Sg JaaI I t sorLat a',lit. ie111'1 d' it'a,),! G'.-' sv 3-11 04 [atte'.
46 e ). O 1in sIi p aat- avoir of 11 j-'4 ajai S4) iact C 114' l.-I-' C.'tti3
Will do seiiI) II t 1, 1,a14.*a ) is I) el i- ifirc'a l .' t a''-.if ma ta it I w t ae t(3:31 i,
I rrl lii a'a'...411 aI Lit- 'iIa'aii )a2.'isl'ofi ~if 4 a ) Iait
PeP~~1ld 4o It sa' el,...etair Iclistti~t%suv.~~A'tiu .~ss'ged ~i
is 10 Seitit da 31 Imlie 111-0a at ll qCIfi i.
It 11,1I i s .A tawo t,-ir & l l''ca..t I ':nif-i'tait isiiv at i vilh i 5Vb ally.
.F a11stiu,:a. NI Ii.a I'. *1iale's 1 afrll ei '.4 I- G I V5'rme lcan-t 4 a -s it').4 1di4,
voi da II e a i tf I Salst .,1 1.4 lit at, triwhi'' te.'. 4 iaaw iaa~irivo is1
Gft~rte twil 11t e)lpo -ttra $A f a it a .a ait 1)13init I hso tavtl ilas .' I~t- G lae-
1. "'p't 1 tIlae. i I' et a' lc.laC at. ikie ~jis t ait lg.rigcai a uvoit its la I. III
U4 qte4 q'i em "tcil,b) 5ajjiOi6 i'. .Ini to tal ia'. i isrela~ti li di' itell)'0-
pra Is tiatiac.are l'fI) tsr 1 1 .41toi.4d' tL& 14-1-11iarfsit-Iet',) i) ~atllia
81,111a t 414"4ati pt i stri'Atalia as ;4eiaavyac Me "A l l' tw 0.1'1s'. itsella C Ilts

si I )'1 I bI.1)151t. .14aGtit -.v.'rage-sitoalt IWOSP~A J,!tdtsceOS.'ai~-
l's L'Uaaliiaara'.' af I I ft'me i .Lus. -t G i-a vocitmialcmt y isa t1 Al 'i1
t 14 4 d.'41 ,it I:, i'aislra, par list coaulte i sIitt q1 -4~ Ir i~
4wu's Ej Li'r1e 1--4A 15ivoir i a rtte hg'asc:vaiedit i4Ih .~lji.
14 1R11aiei ].et, la I t-~ I pis A cemssill111) i ai itolld tS A) t ~l I
~~~k~iatiiViz' I't" i4uIybst,(ISAoa's ahi-'a Ili 5 SiltIll 1t lS ledda3a1slC4.- Leds
r at3.4.. lus~i, oa.Cip i.431 s tfitlle. I
fl'It'g e' flit ia' Os3e.4Zit) c:Ir aC~ailredoii
~taI as dI Ai-i'utuuiIlLUf't'dii.)Deol; CW1ii It!I!
~1~lqi tuc, I mi.'.ejmdo, Ie* o'as 1)rliistl'Irsit e0 at t)li.14 43aicinal)
h ~ Pa.~aI, I "111101-r Ub.JIa i. vo a-s aui per~n 'Itre-z da -lt basIs
CO 1it ai ii'acf, 1.4 dp.ai' es d Sir F.1114-a' ee I a4
~ ~le du'ael~te~Jaije-lyaisdot caiutro-propo'.itioaa JlA ig iiViver) ultiL
gtia~aI ja1a a i1.isgt's Jtvim's desasast tttiLt,t.oSi&N41'a.55hr5iC
Ih~3 st SW CI c ek~lti-tdo qu e to:&uplaotibres du s.~OI110-3laia-itO a
~h~aiiA I & I Chi:hlnbro .-sr gja1 Cjif stjI f~'ill, 6 tj aouI'a CO isisal J
#4 4i7' la t, cl 1i5etfea Iis po)iAV-Saat paittair le1A Imi1 hiitS i ttteiaito 1
's#"Ittion 'sim41Anieio. ja ,lsA I'Liidpauidm~~e'icoIIetLe)aI'*tti 11 Y & 4
40 co~ut quji to co-no-aPsit dolls;p~iraelloaIeaneit -A la 'claesAlolia
*ft-l re SaC j-voi It*~ueI If.I.A.Ldtildhllr 1t aIUA t


I P O O ( O k -11.,~ d e p l ~ u a .', r 4 ) n ii d t e t st o p r 'f : uri i jw t i o n ; tn iv a ~ t t t w r I eia eo w i eb ii i i r e re c t 0 t rip i I ml~
,ln!10 OA tI. 'i 'lSiL %'e914111. oe ilt 10t o n(i),a it e dt e .1.' i.sae'r ltv rt isO ~l41'(I#-d-m polola~dis,iowm-it
4;'SI sama-.111, V-tl.' ig P-, 4114 u e i.,iig t im-P4 flo aallf fsrIa'a: Lejrt.~cam l'PP-. 1.0 vs 1it eo' i 'S e Polv l:*f rlplit lot qSila
wl.; 1414- t io.fi't ')III %14 1 :14. 10i4 -141"0' hA 1" ll i'-i~t se' i tt ln ;iuSJ t en t arnes ii-a*L I:j.t4+ornfiomnsiti ll qit@
:-.41 I i Ias-,,on 41i 41 -.tol'goieriw I ine'.ea f1441i, t. Le Misei al fl24it 41111i1 V a 111t If- l I' 41i'tllt," I-VflIVSl litasS'et,0110 4 I %loos
zw 3 !4 (I lifle 11114.11. fei. tell- lit.' 1134). 4ElIfe'-ti''s I 4-~ e~~le t 41,li401 ,colel O o ti ait qt tbi tjiA.fit. ifpist I *Irpit t
ve./ .lVL tI A5 4 6411ei3Vsatji 10 111ie' gge e rlm 14gsIc s :.lde4 tait I *i'tit prowo- 41epl'3Itj1immelectutre lies *d
I.a 11r 1. 1eklhl I l Aga lt 4114141 Age ta ell-4 4111 ~ ega.Il'e- 4 11 11414A CeW11 Ii- 1Iilit- 4,
+1 -.a11.."i lmoetg t''I v iltrob uaae- t~iil.4 me :hirSsiII il a6-1.1.1zib de *'V'l.4 NI i n tn. ;profe-atsI.' ll. olps
Lt.vI I.a., 1.. I t* ~ It'a t l'g '.t 1, 1.4 e3elglI t Sf410Hp l'I4i: l. &11111,1 eaI~etI x IA'd- %lliito' if- 10:11 peijsl le t114ee **~Ig (Com, 1110
V. : I A .1 % 41011aI.ie' i *llco d l334 le') %w d S' oi I 3 i t aso ofigi'tl..j.- r'oeI gito.' q' .''t 4epit, yo t of i lo~el
al' p .;'I-1-4 ..3. 14) 11111-.4 It )I Ij. m. -4 tIIiif)I1I)S i.lIq l i e' IgS e.t (lil-I*' li 041011-- `1;tlogo li-a eit s ,,.,e.Jl ee ,ist 611411ItsS uir
11 1141111114-1-4 i. .A a'.I it a wle h 31Ii, 2r. t S o ilow.Ie' fi t I 4i ga 4 let- j s'eg'el'lt oil.,r.' li. g t 41 .'-eli' l'e'e'l I PaiI. fit-' Viso-.
F $I 'l 't. fit .. i t'.- i t fl )44w 4 1 C' at;Ias L 11i O Lgvmt C-4-1-(.ats.s4 411 01 4 it (t 41'34-1-411-1 1 .*' 11t al fit l c it g ;N VP t *e' v4.4 )l *it4 I
It il 4 1 )1. i 1!a 4-111 i' l) 'byI. i 11~Sja~0 Ito A. lva 4. 11i i li~lt I44111*4 'I t- aeil it (I m- (,ii (' it ovoe i l eca.iui'list 1 1Itss lob~i UI*
li c.'...e11,3 1'.411 -11. 1 ( 1 is ~ aIt lt." a(fiSv Sl!.:timo a jaailaiaiieo disa'. I v'qit'. .!l.'Sttwl?4 g-mg4 r.o'aClvo 41- Ito'1Pas
~ [a.,Ia "t i iolgao'pa'a-e' v41110losrol eiii-gs'iift I'Fo iafjb..ain't~. eeICSifIIV* I, tex'~t" 1Sdes idous
I .o 1. i s i t,-, l. 1!t I it )14 0- a~lt4 P 1 fl06 1- &i t si t. l-leig~at g..a-4 tse 4111,17411411 igaI sa',111,at'.4

%-aU ~ I. i) t d 'V m- 4lI'iaiawr A 1'.%14- Oil'a 3ii -W fl'r e l 'i'e-i, 1 l 1.4i3)'l3!' W I I'fls l #cl l'If-11Ch11 -0-if reln e' itc' a 'e141j)
Z44i~i ; 11 4-1141 4-11 sf-@$eg- l'' I:. tttae4 4gi1-4e' hani,1141a~.i -11,41 hIgiaj 41 -iit i 4 r ole" ,9, ti'' tr
i4.th~aI.. *El e ct-iag 1ai':. roea liftif I Iefel 0,61 p le ItOmw l'ai-tsiaiics Elt imi- la11 '41'bit, %,I-a~ a~s. "L e~''uai
.4 lilt1. Iia .111 -4i f I s:'f~ i t to." .1..e il;ehf el+ mt vii 5'.- r two.. i, i'' lj .ol-e4 'i'igtosrt'*ilia


ilisgaji ki ll-" fu i ll Ii- liA ef 1 4161'014 1#4l .6 11 %I t Ait -`l i' ts14aa1 isei'A 11,4V 11 t 1,'l :i.saa 'Iic, u4bol s ie atooe's ( a4! 'seti.
f~ ii .i s ~ i ~ I I n t a g m r li t i i e d b 4 1 1 1 i o *i a '~: ~ fIt- Mi esu t r t l 4 4 1 1 ii t gl S I'l i I t. e g e .' g t e a t 'l..4 P i (' b A

dc I 413 It -. l, 1 14,11 'It-ia(.1 .4. I #.-1 t,-Itlgiii 4114. Illes 4,lew dr.'. 0 1el .' 43. ittit., E41,1,04. neat

11i111 -1 i i: I a v\l :ati.1.441.0 'IIit'ieIAlr- 4 I-$g 4i, it* ie wt. ~it,\ 'itumi it aIiv taseI e fl jiit,- li mm*.* ii3
PIi 4a' 1 0 a 11 '-tlit it'I3?~ I i''. ilwo 1);#.- 4 'g. 1(lv*1 1 .411 *. tl li.d .1\ Ia'.l eto V P.-111;e il' i ttaa I .h ge1011()S1. 'J." t1 6
4.4 (I I,- cvr l wi x raljeils.) eF-igr Iieim lrI):,,% do' *.1 c .4 64 % r i.l 41o igi .'.ili? it Ue I I 110'at~
to of14 11l *C \ t l it 0.101.aaa *6 It--;I'eaai'aw-1 ,11 i te i e l ~ alal. .m gre (iti-it 4110 fill.4114,11sim eo1 1l44) IN- S41,4146.4 164C'
ci. 4114,V4111i.~. ~ ~ eldll i [iai4 .Ol Ill e.- i 'a 40101611 rI 1-111-Efi ll' eej l1 .4. 1110 (t- l ifiw'n
i-.~1.' -q:!g 4,11, b ils i e l 4-,e41 hg' 4 lt* l ite'lag. ~ggg Seil etolia a'llJ 11 1,40\1 ist 1 1 li-;Iae~e l:eles s~i5
if .'. 1001 l au-s : Ia 111bb f"14 -(lalt getah'lm l u 11.11 3:4 Ia' ; SI4 4 IsleS.i li- -,it I al iis COI I. It I ji 41. d.- 1 re ri &iv lU 5* tio"
ii 'I I ''I d gi I l e 'illlin' (I1111t ) I..I1,111dIiral c l iti.'.kSSt 4Is1I I %-Y e'e. l g' aI I.' jet rqil. I ( ilC s iVE'S
013's-IPig 1 ~i-'(I--' hea tni' Io (jebi R N *i it v to-;faa ji eIt.5v1I t'o I;3 I -,lllelll ato al*1111 ~ 4.I e..41 tl e Vu 'h) 10tNcsz
It 4.11-'l 1.#a.'etl 'If se i 140 4-14- .1i.41.i fit-clij# t voela'IeS hetejil,41114. L .t' ,idit$ Idl's. i 1 i-1 -1 -111. .l." el" ee livZa$T

11I"A 14 st'-e'a ie- (a i i i ff jal.iii' nt, w l aeIk -10 t 1: lee I' 'a=ll- it 'l's eiif I.., ijhle-gt14 4116 P'AY'S P CI
t i ato-) it .,j' I IIll r dI 1 Cu! 'i 1-011a1 ttdc -' 1 i ft 13's I'et%4)gr 41 Et~at. ? 1.1.g1'- id olifgj 'air au Ia ae
glit' '' I' ll t i'll.4 s I n ill51.-, 35 en It' sl, l ela ':1l'iiat ( a lomait.' la4-11aaa1- i a!.1 if.., 4 t 11.a'lli t ,ofIet ro it I m eS,
"iII igt-, C 4-11f-1 $iall e Sa'mlt' rt 4,1 1110,11.- eli'(1.- faali~aaeelle41111 oh .it- 1 I I li I n'i 'l4 I cr~aog o~Lr tcri-

aywi~t #I 2 I a,4 aii as i g .. it-d na's S24 arait t If'-en 'ifsait- ( ims till jin
1. bii.t 1 011[-1 Was A'a, t v.'' is. 11a 4al it 4 l eiat ti~mli ji atla Si'p. a-ii a wita i Iaat4 e'\ I,,),, ga r flCit
k Vt y.l S, 1.*'i-I al .1 ...4 l.1ai4-Uligi4 C# -I ta' 1010 .!.tv al e's ill4-4Cui '1410t.. A I'lIIS I )ia I'I f l f iV4. 1lie04 *1 le' 1 64, l'.tV4' 11a4lt 119I
iloliti' .ll ) !3i at ei'totj jdt I'ljq~iad3 'jco v ifa' p-0014e 'L o it it411.4 lai ela 11 4 i ll- : e-e~'lx# eve. l',iaieiiaa d1'arover mas
4)a i pa lj'iit'4It11-i,40 4"11144b. till itt'e.4 f a'loal. it-ill Hll ii0e111%.4lqt-I 4t4lt eIlI's par I
; fit- l''f 1 4 #-1te l' 4 I- Iit tl3 14 "ti ir i rm- tC cc iu Sa Co i-el ieSoCba to,
e- thijjj al '-;cItoa ['it a'aatrn e' Ins Elie~s. duaaa,1 1 aia ti l tL..e' ll 4.-I. e a -ioim'ateir %I saaiti.tsite --m
IU 11-4 i'l. 1 wl. t-4',',I paaev, i e a. Ili A poj 4 1.- lit ido tiwteise do Moll- Z mlw. V...li' / 1)10 1 D e I V& sl
g~I'saI I a1 l ii j Ii'a. sta hue C ) r1a~i~ ee.~tQI Inl 1:.- sI : ata.IIIf*t~u
t IrtPl q I'l 1 il ifii w Pil- tlt- tt, let fli Sill -.' it, ofa,'.1aiivlei i laIblai's ~ i 611111-l': *s. O~a c CtttIe~ t a
ai lst'll0I'n 'j 1 tAIhi) 'a1So' %a'4-:l-Viast 41"-4 iif V .1: 5*Z Ieat 11110 111-. 361 )is 113.1- fl :l ** I l.I iii aid 53tliivC411011 sid
10 Ilt4 I wjed i : t. I) 14) 104 4.1"i He ii).'-iltt "faal a41 cit 3^ es aeIf 44- a'aal l jI''' i 11 ofe It fill 1101V6411 aas II 5
Iroioi oi V o all ii-;a so4 I 5.i gi sea. E t vai4 ii I J1,5 'asie' i taer~tt ~V i m 43 i ida al stri ame io~",aje.&a.t i,) aa'ki 11a1Ast i
i1wl tl. 'Satho cisef I t'CIt--' Igraltia' I i-joa5mi- :Itl'e)&i':a-i'ic Ill aIc' Iac ) li~ti se it 111it 5 EoratSi
e, '~iiii 'Li ,'a re.' ir l"' r.I 't. i el ii *j.5'c i asii l I s-' f- it p.V4 I.-# j0111124 Et I Vi460t111
co # al n-aj 3i % A h ct alro s:'sviv .-' 4e )Ia rolI- ceilte 1, 4 .11.ge it- lieli-,It.4t.1e''i i 351i i l~la- e Ir ')l 1g. ~ ees--
4 N I I' to' I Ii'St III ra'IIt it cure ba

.11" cs :a.' I ot Sfa I *t g ail'i' lcnit m I t I .ua (eitli ta r i t' Ic's i'kia' Iigtni e's I i) I~e.
lii '' 3r,' '111 4 IISi-1t di'' i.aa'i'taii't ISP III th t gl Siot. 4S ts iioi II. I r&nlie 1. o ,u sa ia lootaa sNe )if,* 10 al ea t oo Ca uil'e
.4 *a~s. i. t-ta Iti l ioia.' I r .ara4. f pleita-tSil) mei. Iila' aid-- ~ ~raam~-. c'' I ttai l~ j'. (~ iie fs
11,01 S01 0-11 l ots 1.1Jt 1t4:1(,53I 10 tj Ietie)I -d o 'ei itsa'fille n 1qa-1ill 'edt las a's a.'taeaa l C fa~cal'o c's a aS$ ciatui l
al"1i- ill-Si 1 w al i 2V:a e ~ ,eaIgoo Vc 'in nit l114)11-claa ia j t elc lo ilII4'5l et .'l e'eifi i 1m ib."s 1i0tt a W d

-a;),) -aV~II.-i'a. drvL f's i'm ah tgeti"4Ele a letite ftbrnii -1'c4 ~acwto. .411raif ai. s *-tuird. Go i n(' e e t$ m 1P
Si rit ;1k ale.,- KtPayls s. En. flae.~3aaa' ot i It g~ioat. I aai- ta i sy spit Voltti,4 10 1(11061
Lo'at'aXefi si vIe'al'aat lab i' Sm 1:1isr 4'.t i-' ey.srt-ai4a veitivew ioolb mi&ofia.s. l ir Ce'S jcos -gjg4'a ii~a o t m Ai*
aata*o.aj'tjLtcga m d o r civeial aaPt doit' ajlas 1irisda 's c' fill caga'sc d41.4 o ol i-c ll' miT$ ejai 41i16i16).g a al.~(
I~j~da.'l~lk (ICI~a gaerr.~tss'ia-', a~a'ss re'mae'a~ do'steas be ira habl&, u-iI dVaget dgaia -('C' gaiN.i'tit itis'I Sr
c'm SF41 vr oli .4 tai t sl-iobl i;sol I Vcaaa 14u toWVU 14)IS ts-c t-t8 II f' c!ijg j cit: A'*i ;'I1). W l-e 4 1$ t1%sa ia' iuai -ta eft s 4

d..4(-1 1111aaia~m' ~ p'ue.t r w PiinesiS astes Be's ioloi.4a~a toi coi.ar d~,! I'Asar'- 1..,4 aj mat lass's lisp,ti alo rpitl pra
Pelt 671- 1-, 1d 0 11ivaIr +Is kh0 e )SU IajIt -.101111.t; t fe (1-1114 aelto v 3- par iblt -t~) Il 6 Iaar am-'alt .' V sv s
1.5.5 41-11 I3eit j .Icst ilbais41Aim C", 11uty-'r al-. 4 fott' C olloi. Nu -t's y El w uss t re.gjgesteM I Ik l a y "ist 11-abtis of Wh
1) ~ d~' rn'. La ui.1paL.traltrI e I ta iitt A itit4.31 ja eltoc omtw. N old 11ussidai' 4-110-4 411, iaai.Cpe isi1ag 0 i.aItd'1U51al
oapec~tw-jgadeI:% utieras;~r decivi ye. n., *ei aaoaamawn eotrii qai (31 &sPs ritioa. i is ro 'IVsiclsNaor EgtK'lt 11141 e~ls Iite..
outia l~ if. jt ) as lr a Av e"Iasi ti bt. A euI at. le eoul bi ldevf 'd -(E : aaIia, roppe1. ~ S. N b r t r.4ofstills-ig.miat I.a vtimpraiiAaaatt coo.
NJag gseaeu I'org it is ip n dety~ ~sasiie~s;aLeporo od as allti g'a eStilO *e u- u etl:aw 5inIcat ur-liontaV6P *
010-40.4 1141taiirellOIP-6 11 IL-r is re-A Pits iiemdoa'lasrsaf* iliaa dii ipierlo',iu ea
if)4 1. m~ ~~ita'.atuateas ocd i osmgr155!iiiSl.0tioswImtAus -aa
Coumv arve is nl o.IaIe co- e d mi eip~~J.ra'ly A imagse eii at) cr -4 ill Ncuitpritti-ab lst et 1*an-ide ra,&
tol!I Jo toami, 1,5 Vis f n-o o t it*. agajss qa ~u a ste-wo Notas yI uitaaiaslset is Id'i rt-riar d i eimlpaIU
Qai od!(A-raIs cli z iii paigfwei 6 Wtr..em d.'4)u'Ia]itreeo di pays 1apose ol S I'ir s assr i e ir~tirl4d
ga'rs b et.odia hi iteentAeoss cil oyes. snIa~moa s, t%1,1S111. 14atoaflero3L .sela lesira lit N Ilion des ogiriats u e
i'I~es ezsI~aa deas elau~uocitcy-taa) Sils la al lst mins *tI~i~aenheaa1as 'tt-Iille9USsS 40i-4.1l risscoaure 1
ot Asss nao d fa inemr ; ctilel Gns IAsa &L) qoo atkl Iittl dootoit wiversundre eaLut.. i tit


II --- I


- 1.


CC"- ~-~


.10
____ ____LBI MATLN

"X*~~~, ie'ures .) E I Al If .l~i',ilre J?1etior d. i ai v~i T ~rew poir iqsa- ii
F ai s D Vel"'IS ai/ce. toE e~plt i litvqI/,; a hre~i,,It ,Wt~ i- pf-ment de 13flof1tiIle.
11-:r tten cwlantinwI~t4101 llV/iasa f t (on- ns.-, 11 re~ulie do: hiA ic qise Hols-
/,it i)'! '.1 ,l114ier~omjes, tit miaait I Rb) llIre it so-it Io s p.i %o'1').esI~ m~agi-
51 S 0 Sco1'UZSi U1
o~sst~1vA ~ g-, 'qtit qls owa a wliroln.ilre- etl eursi fuiruimUres utac Ii.- E
01S A A 10 -II ..I iivl-'fl ,01, 0 ,11(,11 Col'101 t lresiort ~I % d,: 1J-l aH In-
VLI ii.t usu'vistsane. tit soles oarw&Ie snwii- qsae que cet 6ublaasiement n-a jamases s rciOprl
StMINAIRE COLIx;E l ihslionfsaeg kl 1hiiqeee.. 0- etffctivemwernt cncaa'asECC11 247-000 tj-LC3~0pr 1e3rrerle Scis ",.
S'lldNr-NMAIrlAtI-lail ,4 la Lsgassia. Jr Frauece, caa6 pfuldei. Ccii Ie aycuf AaI&aGa. art, U11~~2,cx~ztpu
Mecrt lit) J11111 Iuzi, l?~.e'uabre *9 14. IT. Eouacd IUroche. qui a t-mis A*t c oaiaC
a waill76.20 C. khicali.1. C. Zaisslsi Dr. Gof ilos Da- I a liaenq ue It miand~at do 147 000~
itsoinfiawnun 23,7 !enscutr. ig'urdc r~aveur Hiil~scing. en se (.ai-r 3
Temmpolature aais-a 'ant u-Nivre-ru eux reius Au noin -de
ILe r~appn3t exrose que It droit ISimondlsPrc~rors G i9.ociasa s -.et %frIU
Mayeustalsodiurm:.-. 13 deenquoaese iiisabli par 12Constilu-, n~oi de E & P. NMevs. G..27 6$0 A'E.f Ai'' gC aledo orajV, I
CstsaAmi~ison : aChaoque Chainbre a le droil !co-rimc Itur: i-4rts do suisriptionl & rgnjowe
J~rii~icsur lks qlc~titons dn c mpritnt eG I o o.M I
ensusis. riuac hi 1)10. i: est aisie 9 (Art. 7 ). et que Ier!Simondi ci Nlecvs oat dtJarh A Id' ___________
Ed airs tI tonnrIrrej
liro neir ous~ahccccc druit osit i%4 par so nm R i k- no in ini~I I It mcsng quaslsi den i ii-, a- lle majnde em Ipf1.hi, sanc --itat ll)I IIhEI~~~
J SCIIERIKII siicatit:a Lor~qu'iI 3-&allfA lieu A unie mass rua.. Qeaand au rmanJAt jaale% Parke. Au, SiiJlE-id: H-I!.d;Ttl ''.i
La Plile ~le Dci inqtif~etc. n iledi .tuareia8lainqueit e comb it c0Vineta.ll~ r owti,- [1o-'
Ct *r~smnsa suoe Is ri com~inslfl%sio.i speciuale. qui aura le dit qtie U tIa pce rGetpartic du a ir*4he-, taqale ranki; ss vat N 'v.-(1 a0.ide
Cot spoks -'esdci~Ii ewoelesf0i t J roat J demanuder co-asinunic-ation msnt sas q~e.ba f(tit avec N11 Ej.u~arj S,)i%sosis liiarr&&~c p r a''~ c 'IAI6i4 J. ,,a. El,55 ll
Its 114vs dc J IWrea s wc Jo: i j:Iuiivdeciuslnents propic,, 4 & -l~aiictLsr .do.tprks sequel c~l.,- list &a Alt q4,e.C1lemnfirIn ~. 1 1 it 4;1 la Ii *10..1 5I5il j *.\Ji1
vbe on: srar en prc I.A 4ki, pur1),- j- ~qu.ciK5on%. LA- coiflanissioai *'t v- 01jelsr-. stic rcinow cdu m~AnJ it. 'waisipour rt- -g -or I 1 1,,% 'i I, pr ~~ ~ ~ ~ 'e
Mbrr l'cavesi l~ Ics~Ds~ I,q~wtv .. rr l .Alcintnt Ji: naindestilJs rftoas sdcp~arcilalkv-aeur coi-dum so- IEUlba t J pr1-6 1: i'!.: ~i t .'si 5IAC.
Puiss quel~ut memPs Sue 10c i 1a1% 460111aa%vi-.1 louse peisonniauac~ct-p- ':a'.aasou-croptione A I Ei norunt do lkwt. lui codt i. dcs P..uf i c :fbIi. *V% el-,w L',i~
11seuser em ctdbr~c Avc uncgr.inJ&1t~i, J. do.nncr des renLcsgflcencsalsG.a.axo.os,o n fiveur de ditfadrent.-s mdinentcv&s. fi 5t ll" i.ge 6"s fllyis
soltanitt. si bien qaue c~c~tu us I.rs ,1:0.1 csIt Nleatte 0 (Ass. 31).sn.iwiis J.: la plAze qui o0theuA 4141!1111-____________ .*ts .,aas toestel
do demi h6mnag1. I.& IJ~wjue. le-,: .a .:Inss'.oa t q 146:101se'sv.-r3!r direziesneeat lU date sinsnm: -1l I A-1111
biareAci publas icti m.og-n~isiuslcinnt*..elurCide. R I- 'i tut&:G o:f
Ats Midi. 0 facho I Rgsi .s osd~G ~ sitle arn, La meu'ctie epr~Jij. 1oitt .-.ai~
tt~t our ua!,:% di ct qae1e I&ll~tludequsd prvoil ~Le inivaidum t igioavtiI.'.1, 'si A Inze
Etc. s aliient d4.s F1:a sics ciAvast 011111W p it iiis pr&-.cntiiA A laB ainque juslimA 1 OK *410--ll~it c1595. 'l l *I*
P'ur I Li re~ 6 irs i ne enaquate sur I'csnnpu m u a *I a huic dii (euuv rnein ceuit Z m useno il,41.C 74aia1i'o. ws. tii t !. f i. ill t if- A 1) in it k rch.se, !:i)f bag a
it y ur I ar mwdJfI. .th rk. aaii'p9. etNM. Riaukisuint, ervit w. Lil(.orneaassion a aconzlu en prol~we,#, n.. lutiaa.' uta S jut. .jis' ...a ,*~ '''.i'eMaa
J211at il1Vp0!-U^ t ii' JCS 113'p Xr .~1.tin 9.txpl a ii l rrg'Ca i 4.1t Au S'.11at :coeliij~r.1nt e#c NM t -i*ll e.L ii ca-o.i* .e ,0 4--tiieii iS .II'i.It &Igg r
Ftront-Forts. eris&s pai-ILi ds It- ise a c,:% es-iiurs i L~A Cosn:aas- L! ,Dr. Gasto'll D4alcricur, aii' oTea-a114,t pa I -ji(IA,I)5'a ,ilW4* .1 l, / I *. 10 it,4 Il0,1i~lb au &A.A.,e
Miles Victor ; 2ouh X gIt% s au.rs ae Ila e csie SU j ss i imis Jrvc% .a .sc slic.d Ol PSCII1f 4 J WCsaoas leArire 11 # ~jIjjkiejt
al-o*%eph do CUu'.v iil~ai aci: turn pour aucus r. Diec,. leieflitasA cc, .1 Ijit au 1)~partctzn,.:at d.- I his ria- iij1i i .- ~~i~I~ea~
(Centre ;-jo Ruc Ra.,uX, i. a4 (1X A U 'Cij0 (L~C M N I I~Ats 20 a oJV1i11 14)[) uioa Iubliqse.mca vitpk I..llr101isa 12 f)4aVl lift .*. t aia- sa .If I 'NI-I4~i~ti~~,~1
tan Hvurtelju. El a1-412. usa C omini'~sian mica-!-Aspiembre.coiviikqraiit que U. Cani- Lt: l usaLeta pro ilasteima I.ai-sf f-I ri
. Poroasas sde St. Iow.h :un rrepo-quo.lo: C~t jonaltitueepar arra~ttcdaiidelos i R.-uJ A comacouru, eans" 1,1,6 111.4l6!4-1% a'.j 0% U% Ii s 1 %!z..~a
2oir A l'inStiW1111s J i ;d1i.IC~l% dsIc l a j .. .Jeait sIclA JRaputbiquc, oct l.- ciar i .eaeces I!hsa1.tios 3J.-S.Crk- L-riture ssali-ii ti..
Sjagrs~se et unseciond Ras.. lsrcaauis4s'. e.rkaiare d-Et.t R14.1~ud oinp.Arjl1, Usre dhEiatas 1 D_-psrt:*.:cts does lDieu ihe jeane.
ocbcz Ma rt mMine I ct-iosaNiat.cti. dit vist tlilt pour sub~r, sin rs ~~~ccSCIJu Colran rce h uriido:---i~I'
Pour Ste Anne. d vauy r .s& a iuosa, deux anierri-giwiivc. (Lc NI- la i aerrcet Jsc .: A Mersamo. A lW~oos~i~ sA~~Si l~s O ~rBusg~I
ment 3a itposuiss. I icur alsi29 MAI1-# 112). &otnrlsJ ir pitnn ,IP~
Nou atir agles b33`asaaisii.'i El l~a Coinini sits' shatu~aori~af:ci ca C1 it~a, dajdres%cr au D6p~Artement do: I i li .1...dunw~in 1101,11f' aslire Ise -rc, a
Pu' 'sbaU1 r I fr.og.aaesai du rapport Ilist A I.& justice .oa rapport. aux usintdt' s -is,.if 'I.~
uhsaisle bu~iaje. -saI~ sa~aaG.l.* :.kmibic Fianoi.&ase, -ur le detisat intlitce j~luati publiquce rn nooAVIL-,li.'tI"a
qualatA des gaaas.Te.astsislt.A 4--fIaillsi is-.Il ascr, qua IAst d,.:OUIler o rum n-*n :ont, sre c s atcin,4secrk~t~aircs CC0)J 1_3 D h "B J1 1% A27* '' uas~ aICo*
~.go.,s~~sv~art t.~.s~ecl~smlae~ dsamjcic l e .1 respoas.1biliti en ~t ita:d.;saddou R- tud ct Gston,-.t
is~ m ihimt luoi st 01:,44, j i. 111%ta.5is.Ime. )J[cL quC 1 .iFAtic I) e-lericoi.a
4dant dimlatwhetr llt lss p s s\ as aat.*. ilsuit. wet rpas mscra it ms IA CuVj ,- 0.a serappello qu,- It S_'n ai aait Or aen~ricjia n6tb -j a;IJ.' pt~ales
11 faut (iflt'sdusIse- 55I~lt1451*lls~ritat 1zxa~ulla: dii laut qu-on se ptcflmc cspriua6 It vmd qaseIt g0UVcr*nta I~tte hMAII-Il~ats I )1 2 So .. .2
Jrnmm'polaar qua, titlS'.4~a.a1.'- 1..llm* abiLvii de ctiesicvsltaitse qo Is droatstS eawuu11111t tlnt A A ladisapsitioisude I& ,Itc Iwliti. d I I V1 1 17 !:.4IiitJ eL
gxwe..tn iisavalsa., Iar1* 14;4lAv.sdevoits sic 14a, thimnbe ne s:i in tm In 1iw~oia adcuiq umetows Itscornp- Dihte lilt 91 1a P* $5 s
Weuaaa ii~ie~sasa~saoa.fm41iW'5S1IJI bkraacmat pa.i A kuie~uar les S( ac :xcui bl : l. J udaivrs, publics diidernier Irtte Imt. it, *I I *9jo ... .
Ii I'D* C 111$*- 4.4lA..1 seIlei w 4v% be- siti tic A F ine A lut diii- cx~riI. ette [lit. d Iatm 11911* j-) .
stit od olo o A~ts ialresutsstill sscr a~c'% lao' ou A uxer scs imnpts. sallLe ripp'ort dua 8juin conclut: tls"ue Suir N-Y Paisr I t I. t :O;S ~hi) 17 RaooI
*W alosII outUt1St uoishea~l USii 4q1u n dcmO- cotstr anit que La Gcz- sic rtaircs thuque str IP.m,r11% P*d. .. 1. aisitlisIJ"su.j d'riwsce)&bo
E~m~32V~mfl~8JU2 :c ~ne peut pais sgaIruta I Lt-st Felesisilit Etiensne, Ch~arles Urjnssfc:rt sur P[ .Ali IIF:. it (.11;4tf~ii&~uur
*La direction dii Csin~ii.-'.arvisijas vicecd~asus I*Aininasaar~ationsi ans que Z/ssnur. CLaAnIvlusaRag.&uJ e Gi eston l lIta.S sdc G. I *5 .-' 5~i'll 1:11.
sououscd pronerqcitity ur Lnt.aonsattix 111101uIe elf li-Diclctou s rfuen Iforr1rA [ akmas Kvsi itdr 1e1oi 7
p~msc aleprikpentsitloit cc%.,i. r. I. eaaau- quitke.li~orte usi regarJ szrtit awu r 'Coin misson saaatoaslale des rense$- --- -- ---- .
vats telup~srouv.&lslt comarmecr IA SO.-'sur Its c~auics do mind t, i l.~ e,4aeinzts .u Is ciactes dc [cut ad- rI$f lil )t
tic q u i d, r-Ai swc siiasiscivLc uale ault~at de es'dialves-Lgitiinsiqueles rnamiistritioma. I1ACo-nmnissian praopose'i) t
wainhsafi.4ue:progr -aisu ajile puasscunten Otte lc~ s aiS..qucei- -, U S.1aaiAt dorappoiter la di-ision,
C% ,*,;0.ptisepaepr I*A,6fsntvslec. t2, e3 aovcmf- '.1Lk
~N0urik A 1l a im and II A l' .in. 69 ianviiozitec pam it r.:1914. tcicd.mst Ar scaisnir .ad orsires N~
Buiman :csz Juac usqu'ju ic%. dscr-taEc i~mAt. iilixe ju--'Ak: I a Luinianntsaoma 11CQ ci iCnieligraldl! .I~ ~ i~ 1 Ii
eCAid dicoisit piedd~ie ue iJiait tqui tisnest. die la Coininiseioa ita to..C4)I flwrizimn "Aires qua (liiigdr4 I.A.Isn- 111,'lo.S" 1 3M1 2 j a W
eud doperu p.sta. I Iale. Ics attilbutieotis J.- LtaCha eimb.- ni-tritiinu diraiat I-Esk:csia;c aqj-
S -11 esci parli coinaflent voulcz- 'da ,Coinples qus aPure l- cI1c' tietts ; 1914.i n !qiIaiii
woiis quo je Pesinmesac. !, ..s A ctvi diet qu-clie r%:cuaLI.k l ous' EiHpilo
Ircui~cgnicmtwsa1% t'. t oule'. pwc.es aa- ___
~, 'i.lux Ch1.1aabres ell Vue Jd: 1.1 skIkn h11`r91-1
a.Le SPmalt Imi.as t Ile sac la doanne p-is. Lcst .iu: ~''' 7~g I.1''
Corps Lagisl.atal qu 11 appiartiest dej -- 1LaLIIaLVIA1: 7 1i 1114 1I5fft

2-- aI~ dAi*!r __G :iaasue pas uma acme s.i a du Ic ux. SOMRE ALLEVINDE I 4lsrs*ttA1?I4Si'


$cur adininiasiatauion #.t ur vulimar 1our.mont jisiumas, 5sous aoaauoaprolfexi ( quamme mile deuxccies ) p-ris-on- I.
a Soub IA garantue Os It i.Alids. I'aU, o" ~sptrowqsaqtae ir nLI I qlffce soid, ktrc males ru~sta.s qu~AtreC e ~c duc Ippiotoilie11 ne nt :1votb~taiitl4Ix,
Voars a a n sauf-aL m.JuaitIAianade. dvt,,uriiinsc% le ur da'.timition. sous mllr~aiIveuscs. Lcationsroa,' et u.#fl'fl du ,ageA rnharc 80 .11
iomraaialrc divest tik \.\ iiIts ptiscs ct respiinsibiuiis t~ dicaers Iuflcma-iveeallemande pits Ido tail A4 (EI-IGL.JIk IE OIEIINE, tiswav id..Id )W"I i
dtios igR1aud. Ch~ads IsZ sior tt't l, 1p;rtil c2aspar iers lossema vigucur a. Sb~awltat iA lOiAssi de I& DuabassaGrandiuae.
tiowacn Ul Ldam.cour a as at.u .MI-ILes grits t. oulesvaivmcoaitre Ic-x AariNce.
ouDt.%rte do krauasv IA d,~.%i.'tA~uaal ,' d .ie lEtat C.muideton Rig eud Au Su'd oucit de Plock, urn atro- I1knm iarcln6-lloaIjIe qivdild
vat oomd'js~oae sigi~des snandaiatb d,. p.ic PLAmaC ins1lstiro russo fut capture M~-
sa1'litsat sVJles~sI A 247.000 gousides our la pantec si de ia boutcur ala
j 4 Le's ex-srcrdahid-s /.1,1saw13i..i ellWS iita.eui ie u lac 1him'ig, uur aaamau'.'.ulN4rcD.inesc LusetictleI'alie tasados A*(ST H M E ~ n
apr&aco.xwsNosia5~don atmia ia ipebe de ct nsunitions, ell awtavur 4 801S tsAeaaa 11 iS dQUA adfanitavcmcot. Aull -10 M L
M &fj"Wagu s ta- L al ;m JAciassvioauk, pour chainbon do ire.ot n *.Sd.c ?4ileStNast, IazuU.,a.