<%BANNER%>

BHFIC DLOC UFLAC MELLONLe Matin
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00081213/02276
 Material Information
Title: Le Matin
Physical Description: Newspaper
Publisher: s.n.
Place of Publication: Port-au-Prince Haiti
Creation Date: January 29, 1915
Frequency: daily
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Haiti   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Coordinates: -72.2803802891673 x 18.5142993036392
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: Bibliothèque Haïtienne des Frères de l'Instruction Chrétienne
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 000358166
notis - ABZ6468
System ID: UF00081213:02276

Full Text

u m -m


Tafa "hmlm Wm


L MAGLOIBE
si3uCTrua


1pOT AU PRINCE
. G, 2.00
S. . a .UO
ptlARTEMENTS
. . G. 2.20
S. . 0.0
ETRANGER
I . .. G 8.0C


WT.A.U-Pll.CE ( Halli


0


C.


14


fltDACTION ADMaIINISTRATION
S.,Hite Aint~aiia Blc .

W ammseS saluy"es


A tTAVPomr.*u-PmcaUl t"VUresadecjUtn
A PARIS. 4;hct 1I..%fA%'Cn:C tC& J. kuc Tos
A Loimva&'. Ou:. .- \Uvemnic& CO. 19- A1,21
I t .att. I
A BIULI%. i;IiCz i i% J -\L11. A' **j.ertas~jktu

A '%&w Yom LW' i .L C. LU'AlIV4i) "CS

1*1sau-,tt IUfL~i4) i,,AL. -'-iL.c soo~t Pki rendas


QUOTIDIEN


Lim d'Or

ami IA

7r Franwalso


- -


No~e r ja ,e r & t los via-u'' .

*ab~te11 et 11 11 1%CU114m&c,aaiefltalli-


niI.aurut &Wanie.I e'i. I faI p.- ooI t. '
caLer V1eimil certot I o4 4 itI ii 4 it iI
cleu a Ca4111i Im ull.1.m I amtill g
.laull III e glatple loiaL li ii l'eim.ti
wil qualeiaselt (IaIl ae i mal e'ia ml. ilo ro
etsm IIe llt t't t'lI,'ga,. oem 11111 t 3l1..

diar qmaa prowsl I' t, Colts.11-tilI-- wit

Ill visor Vi sa eew III*-,ti lla cae~
ii tilmeri.' r v geuv a iit aa s,.im io 't mmtrl-


Potir I-*Paix-r A -i's i 'I' I''. 15C
I 1 1" A ( ls C 1 1't I I4 'a
a1 'le I11t- I :.rIA1 I.'l I I K' I 'I


ell)Lrte17110%1 A ti ~ '~ It,111 1 1 11

e g m rs -le t 1 .1*t wt s. ~ l a i i a e U) ,iiittNi e i i '-ii w t p M 'I I ~ 1 1
9 0 0-. l~ s r ttit 4 e d i t4 g IS M ta b i m i i- m r II ai i tv s i a m a t m eini t*I Ii i ii 'it1 1' I '
,u~e it lit -t ss 1 -4 i~ reiia t,.c.*im siW). Letc. C t; L c, p I I I g III, I,.
gOticew4 'm iW0 l IIAm411tI'd ll 1*r'imifla k. 11.av 4 *m ;i'le.. l m 1-rI I A tv'. ''tVi, )I
low decnjmal-w tit! &eeIpose.r I)Aaot mi 410 eS liltiat'iliil' i'IlI.I IC Ll

t iau Oilsa I geiat ),IHa m'aie- Im ce. et ilm ir'js a i do!m iaw I in~

So l 11011 a t'Illy tde l'jctive 0 pe 11a. lIc4-) ', 1i I'.1-11 .-t I.\,e '',1' a11.111 ''ti 1
i le a 11111-.1-mW'e cijllmd.- Ul~lf paIl'itia pa I- 111ija Imr c i tAC Ie A'l' it v ''ws< N

@ J1 .4 li ltc I 'W. l- 0.-. 1A 1t rA 4Ie1U i. I. I loar -4 1it: I A- 11II i- C11N''.r
acitr, i dii.te',4 e t-sa il la" 'i t Ib t ilt"A,-1-I. A S aII~li' il' I I ;,, 'I- oii ; i lO

I't'l i a ..*t41timlII ml I a I eca '. :)it .'I 1 Il. ,a
soqui mo iw i .cp I I 1stitlo It #ba it l T,[ eitt4iY 1", .11 'at ,lT l .
Cge out t deoxielma t e imulmtec iamil- L.es .lt~l l Isaa -4 I~r ., -4 1 I* *s' *4

bb ~ dabua 1. ii O i')*.'4 % 11,m 61ict ,a 116i t .1, "I ll*. ,ma t iti I m i., I : I'
hm uaeoe iat d ina' ttiitie ero s '.le s i11,1a ,l u11-ieItA i f e IY--' lt.'VC1i .1.L
Ites 4011 1) ilitt*' dIgt.l tool c~lAllmttalt lIt- It' 0'"'d alot 14"1 '~I i L f 'I .
G da-mmi. ioeaJit do! 2 t"i *liic. i.~ i ', iiIt if- It..l II 1 Ia1 A I
3f i .t -imi 11 lilet. ta's 11 i i!Lt C A ''.1 iiC i a tC
diliiieti e i i mam lch '.4 cl-o 1 1 ~*111 c tL.I I I*~aIi~ .
114,061 Vi l 1.j'4)i's l I,' til j l 'tt I (11% IAUV UN % I 'l ic it C-IA A se. if -. :
jii raij.. Ieain41'.- eil, im 1's tViitL I.' .* 11111 41 ia .aa at~I 1
pistds evI i vQ, Cllr i t.r4i*4 Ill.:- m tili ill (1. 4-,-, -A7
is pr~ecae* depami i)*ma kA It* 'I'l i -it a~ I,' [i i .-A
Usa Ci aama'cico It. le ~ aI- d'olvwCeia ell ma sI 1,'- 2.,A i A e.I eII I' .

1u Caaiss4.lI. 41111 abritiait cet j t~ila, dt I1'! 1i,4 A &,!I it,, Ai p I I 1 I atA L.-
LIS t ~'5j!c ijh', aibat 1 .lacrit. CC 4.iii t'15i1min&''lal ) LI a0,i~1% -1 Ii .' 4 i'


h utk jlepUce miiiaemaml d e' A~l caads:amaCIA ellh p; a Ii -Is&; .Ill e *'p l.aI a
(2k Id~t .. lii lt sijiltc cmlfelmt 14, ,c la i l si 1 .miL l I$A 10, PO Im -~ ~ *~. e I. L~
die ~e a I ma1-l a e ald'ia,se- eI I l .melJ40Asne i, Cmol 'it :IIi'p ,-* I'.
Ge u, etalic t-ll e -to a osta1era'I.' I i C cm -i tii t.11 -tit. C 4oli alt -.1 C De T 'i t 1a% La) aI / .
14 I)0iils -illlt %!A .VA.i L 4 it I i tle'- I 'll am a ia.ai .t m [, pr l .
Stiallre', suldat tl l k.Ii t 3 a~ip- ame sie ta. itU. *tit el l% C W~ i a'O %I A Ft it, L U. a..A
SW M,4Iuat0 ii. aaemmd I lii cl Cjoj- 1I01'LSA. 1CIaaLAIAL- etL t.,ia iii i .i.h i' AMaL I .A a '~
d'usa gioupe de wI j idats, c.naioaI, cettle em1,1 s jto aIjI 111i m jhAa, Ce IllinaiC !1 1 i Il al "I I 1.1 4l'. A
bura u aap~ .aeau u lj 10j ieii it da aa'ie l III., -j' V'!.at 'Ja.1AI. I A .,A b 1' .
talbua t le,'illealli. Ula CIA It 1aI e t~h is Icitite 4.1. jaoc'. -',it I. dcsI- .la..~.a.AI .1 ".C ml p.: I I -
*t Uem i*I t! lu.abe JaiUr ecu mI Ca 4sacialmes : iea ~~ do- i t I ItI A1.4.1 A N -'1 ,t aj N aI
Ai uma tljimm A dlutr~ab)O gle, leaea. aeki* c,,J44c'a' liaciac It's., .111- t miinminL. I LAtit V I I ..rt m'Is ;
du de Iigaat J U maeC-eo aaePISA 'ii1104cc1 h a LJ U'laa. Jill't. ) &I *
U 911 tt! i/id aaV 61.1 it:U lt! 0-t iA.041.IiaO: IW4l
GU11t I adillg'imumA11, O ,11,0d e a itiiA Ia 11iac-taitim deI LI4 C.AU.~ tCal.I Aa 4 A ,I !44
abMe 1lwin ,ur oesl o s1a iaats deteiiade ml.
UN1 iSAbll" u dei I& sullattiaaa- CoaL gOUret.4 sa Paaa11sil,aIisiama..o mau- tb %' .a I~. i... Jin
1n~~-:aaijor A.u ioj ojj 6., s m*iaa emauideI. I is. Cddi'Oi. Ciil Aco L 1 I *am. fee '"a. ".
wl 6 sraiu cmietimit dAlls la c~asjj%:*aci le~iiiai~iad, iawI. i jihal .mdalii'- .I Ic V cI ICi' N a',t I l P* :.
aod uut deaucure va.teao Iriscl oml-ovitiv li.i im, t's aplAitlcait c zlittleN... C.I C c"'' L.
SU baC111aeoP do bataille, 4111 14 1*i i I3CO i ,,1aa14c ti.le i'el I. )le, ~ i a
Wuuaaaad snaiL daplu daistliaig u..eii .e AG-Lelle, pjtv maa au- t cNL: s I i :cI it :UrLI'f dc v lal.'
iicuaadmimt vgue-Icaawmu~
9 loe.,l gdo ia mo.allms all Li vuat tjuit ~aI ormiredu '~it ~ ~.Lta!Cl IIIC..
h V eo gs l, et tie q u sit o .@ c'eimt Iile hv ac d'u m uo i a'aclm~c lmls't' i Po tI dJimi Iii J,'L I .1 : A I.:UV O 'l, I Ja, A VCA
Owd VYIAWyrit eU I It cu *egsd-jNVa.Aj&j c tIt~ ca1j-.jt de Ai lai.ajCctlc d.1"1i l Iit k, o %,0sIlI
VA Wi ssimam do suite. Oil Ufinale.. rC,.ser V\.#UI '. IJVL A,.-I UI t Ac.4) 11;
R. M ILLET. PltIdian
Iferva. oevUG 16,. Pari, 5 W lul e -c19 It 11 tiill r~po All

.itquo : ln ms h r I 1ma4 coLAiii.ak's.aIce dai_'c!LII
i.W 'misa. Wi ? I Fllenmo"
lieatnIealitA. Ili posp SYIDCAT da ULM rsde CUAANaE -1) n".i c, repliau.eI L-prizac'.
SVOai so MtSdo t7d r1liol'..441-1 I cm- Sul% c0.&~ Jl~i
au~mhido4.guerre rm.-' It: Rwlpiemip Z .CN 'Ue. ci'Ijc it,:
SkeirsuiI II i ccrcto JU a atitpu~ x LA4 r ca'Ccin.jo
~damsquo Ion pW IIu.!AL-ia..Cti iii'ac.c

-dlCOLIRSSDEBOU1RSnE,:J7 _jm\;s %j Aii~.I~1 ii )A c
d6clch:z lil)us quo:lA.I. iflAg ist' cut)-
~ h? L 4jut O amiriaji*liona prion.- bat poar son tScziscas:. Ls.t* ..uirts
UvUU no I a" Liew lsLAWd141a1Dj go isol vial oaauaelpuv..iii. cn i druirc&IIt II eSi r'j*'
Wa SdisDAN W Ld'4li-i 5,A101) 8.' llVEA 10l O4.in &is) uS1..1 a sac11 6 [&1,,%:r sAct I .-I Is
us di 1w OW dft 109 1191~4 a A a 7o ad valmaaufl VOu W- it.:ummiVeaina..11Cj A fl4!n Aiv).LLjp .
6imbV DANS Las96414 0 8 4.70 84 vaI11111afiD almniati.,quc ;cuc gscirr, s. i
a UdUASM t*mg6sagui1 V.Put A /.clicoSUpt 6116pr ~ar -dilalai, le bit uiaiqjil.' de~
hQAV Mr Padis......... raor [ik'.mpctc. CUIcw gu.(rC rUce
Tfs* meP1111"LVaas d"Alittres (ceits auazunr r FAIW.a sidire. Lif c mA iat pAs
T"I~m sm em IL 63/j 0/0, V" 4m aftea.mwrt: m nlels C*L 5do cgialat
#Am& do GL is It fir smpw 8in9 it S&tail elasiotrejcvwr sde
Wka/sV 0 ise 1*" aac pr goallaplpfl a k ltMUS :*.a


.'niah'ces e! t,.i;-i arhcnprc L: c -1! u s f.. r v ~k iliu
tii..c 11),. k 11 i)k p t ji'.arci't dcpuis liINii, IIe I. 1 2 N ij) ) IeA
i~c cIa..fl.in ~, nn tm c'.Uic ilC),ISI ,. Il e
.4 ~ ~ IA, ..1~N Ic 4ItALtk) ~I ~ 1\i 'Ves~t PIS


I '" 'a It I ..A L k C1, P -1 )1_. a~ h ) ? A-IC N', & 1,'. CA I. I N 11
1 ~ I Ii *~.. i I. I N ,: 'a ...I .. i I Is .sitmtl
11A C011 tIt)tl .La de lit) ic k it. N Id 2 IN, 1
jA 11 .AI: 1 11" '."-I -- 'in Ce
h I) SI Iit i l w i t ,m o L I IIIAi e a.VlIP It-


,1 IIi ~I I 1'r I *! I I C r
'I '.I ttI oinlIc & '0.t r2 p


I .1 4I .t lIsJ'k: I
2 A L L A. I'. L I
A I I I le .1 ali 1"* 0 a,

I, 1


- i i I


i 1 t '
i '' -, i t 1


, : 1
i
* A .1


A I a, s ', 1 1 I \ -A

. 1 1 L i' :I Iv at) i
1, t- ,a A 1 ,
1 I I I ;1.. [ \ 1 V tA 1 I

,. 'L a a ,' *I 1 | i | IS .A\ a II ', .1


1 a *.. Ii I .2,? a
a i I I I Ii a
IL N I .12 a


a.., ha LI. *a. I'LL.1'' A'.

'ii. 'aL t A a

Li 'a *~'. a '. ~a. S~I. ia...'.i.A.'

ala ~I IA I a. A'. s-
ii .A~ N a '14 .i':Iaa.. '.~ Li a.\..
j.L.a~',a. .. IA:.' I La .tI.:a.t~.a.A
114.a Ii a~ .aI -.1-
"I'LL ,a.. AL AAA ~'.aL .4 2,
'a'.


CQ'JTR.ELA OAMP4A-3-E
I .: F I. i 1\OI 'si C a.a


4' I'' 1.
lalaPa
'1 I
LI
j'4IAil -a.
a p.' A

.Ia.tLc
ii Al. a
I)


I IN r.I.ma\

I a. i a "CA P I n.' c ; int hlotI
I Ill I .cI &NI s lt:AIc 1Ia
it: r .1-a A I I' V I 'cI jr- L
.11' a1 \.. V .) lit J& de I


14I)iver'as


* A


In a ; ,a *, 5, 1, 11 't I.:


I a \ I


*a .a.


I I I


, I a .1 'a


1 0. 0


I'
i a' I' a a
a'~~~a.


;..i c;
2'D
Il 2


Ia' 'Im Al 1'i.*2.e
1- t 1A.La\ IAi


S$*;a l11m 1l41i -,' -:: J a' 1-111-4


iI I '. I


4 a *~ I' a.' .1ai 14

I '- I '. \I I~LIII a il 1,:IA a A '


A I.I 1 1 .I 1i1 -'. I h a
J \i 1 I


I C I I A I I re.~f


I a .I*Jr


Imeti. ~a~ v ilir 11'ci mAli-


I.A 1.1,2i- liit It gu nrec in.') ii r i a'. i 't [ npriang


mill ~ ~ ~ ~ ~ il li 4 ipII e.aUi 0I CI itac I&I)c I 1. I IIJ10.11111
LiLA J i IS ) ~ L.' i CIt'ta)L e '. .Ija. iib c '. il-_.L 11111

I arcIS -mLL uiiiz tI '.\ a-. I or am

C t a~ti~rclSy ,'4.irt an...alA"'' .11 di G i esuae

twiuta 'NC IAI) A')I ) i ilat ij iitout N nl 1-'t I.Ai ii.a1lveea. *4

3 i1tilia)Pi llqU4 e-iC, ma 1, 1 eat a I V ii -;IV., ml t ac~l~'
Lli .'aigiqu.- 'se-it c eii ue c sa*.a 11e' i LI a il ICavl de lodrt-
Inc c %%:ruA'l J4,:Z)&ande p.r J *ca 4 *- 0 ` 1 111iP0"J1 t A
%I Jii4't.4 It Olical )Ikm1.
se c tc su t rpi c a.? S1 t m l~ C Y iK I Lo a c it ,-a I' ii U Cc n i .4* S itre o haIMAP
odaeiiic~wntcfl livah e. 1 0 ig -t.).6' 4i too -at amt i I o4a &'t~ it I iiiG*.
L R ci dem ~i iges sCOt cvk pour iiI i. i' p*.ig &m*.tt:'4 ij- jma
afce.&Jic lhaomeiimarJ%: soa pceapli?. ~c.) it.ms'cS ci 8to -~1a~aeU~
do. cettw gituerresariIace rVCe.Iar mJI -j~b~Ij & aI jj V, illS1A- Amd
a"a PqAY.Lto juaracel Ls .Woft (A i a.u~di


I-I -- I


_ _


-L_


1


. II


. I i 1.! 11 1 11


? i t : I 1 : ; I -) I i .

LE WAUN


Mb'nt,'1 'i piablia rdo reirnfripintble44 r-
Wcei don't on so ruphimlla.e 00te,'lea
retentiss4ment. lsnaiditi Vietmi coin-
me profeisseur de daoait COui.hltidivi-
nel A l'Eculle N~ationatle (it! Droit lit
des couts qu on evitefidniLt tu44Jp14l'_
Pour I'Lbthciq'ar
U ii % eiitt de ,.trimcmfl -1Ir a r4. .1 'Il-
ration dipct t '. (II'.C'.ciIL. v, IL 11.1 i1 .I ir-
rasmL x lilt 11.14.44% ,I4 I,, I I L\t t I.4.

IcNqO el.-C CC ,I IIi.! p'- .'IX f'I I 11,4 L' (I.4 IIber UN '. CtL \ 4.14.' tt. U'. l!:11ilk ~:11 1

V I1l L'4-(411 114 Ill I'I4 4 ] 4 41)1 NI -
tI i P.. i'A i.4 1.1 .4 d u'. 4 t.II

M ill 1, 1 94' f111 4 .. 44 IIil
*j*2~ I, .t'. i. 4'll L' i' .,

iIUllit M !k4 1 4 14 1.


1.'iri i ii I4


41'
i I 4


I 4 f. -44


c n


Sii'vveni
CliiiqueJrd. aifi II ran, fo i- de1.*Ale-;

I ,I I):.t I Ihi'' 1 '4 !

A Ic 21 1 492 *11 411 "4 4441P.m! Silo4c I 11., 4. 4 1L III41. IN.'4141I)%(.*


4444 I 4

\
N 1 II
44.

44


'1. '
1.~. '
4 4
4.


I I 4-..' '.1L4I I
1 .~.. .444'. l) 1.4I


I' ,


et fit r st U% Jut i : o l Diu es, ah iIrau

L 4 :it o c i cktit i ; it,, 1kidc s bit.Ile% 31( iar ( tL
30011 Sc uruti c III1.iUj'.jirals


I 1.I Co

1.44144 tI. '.~*l'.4 4~.I.414 4 *I9111'1It


11,4'. 4 N
ii' 4 4 _
4.. 'I
- I, I


I .4


.1


L L


14 4 .4. 4 4."'
.44 '

ii U ~i'.fI~ e.:I.'.i I Ii~i I t,~I


4 41444'."Ia.,'". 1111'

I 44. 1441'
'44' h i'll A 44
Ii I'..
~4l ii


-,11 -
414


bI jl[ lO'ld4t4l4 llt: 1,14.2L!..d4)1I C ~

I ILA- d il.1.' .10g(" "L'gilI44414.' C1 N(14 C%4.
t'i l i i mI 1 1 o i c. S t. S ti k t 's 1% 1 1 1 % k I c '.
h11ll) d t .t) 111C J4 N.1'.II.'4.' C I11
4 : 1 1 1 1 1 )4j1i L l '. 144.' 1 1) 1 '. A N1'f 9 1) r I1k: 1 21, I l k
.1r44)I1I'41d4IL414t11441, )L c'n I p..I i co
4.'.l~ ~luit I 1 i 4.4 .1i 4ills ..


V 4 i 1 1 -4' I % 1 kJ.4. \ .11%.1,41 .1 .' 4
ti'.~ C1 I L' t 14. 4 1 11 L II I9q.I4I s 4.1 ,1b4)


I1 L


4' 4 .4 4.%,'~44'.


4 .4 II
4 4,'1
4 4. '1.44! I
.4 ,,
4 4. .4 1.4. 4,4
4 4,' .4'. I. 4


I I I 9II I ', ,I' I


' I l l 1 .....

4 .
/ ",1'.'.- '


I4,'


la4l4.' 414 1.u ll-

LI.4''k


Na Jt4 '110'' ,!,,

.4U -;I


La cfoiiiI. If"


l,1t'. ;-i'4 II' (Ill I il~iiaii'i'


d6cide pas A trailer a,*
Ak celle ztrdiniLe, la.
duI ier dc longs molsffc.
Allies renconeon~, 1Cet
:\llemagilie joules Its dt
I liiaenli AUr. 4A acuwa1
Iciuiarleur progi&1
~ a'I all.

111.1111C %s.p bs ic d u slf
des.m1o lc-- di..uxeIJpjr1ido01

dc cluc "" ~d l: 1-1I'uiqiU4311

qaa &isue itre.
Lsic daein bteanenztieI
c' lilel I CWeet id p1zSb
11-il~U111c Ju m()Iz cide 1 113.
itawi"iorn~~iaoiiwi t: ,1Cle I:4.h
P12 dJ-11duic. vopercr da,',,.

I Ct11I*rc g- I1 a1oI.A.jiue sit cW


1 -41 1- ii.10. 1)1 UI' 4 J 4.: rdjfl a4el a
11.41 5IUJUC 'lUe tIc I %()It I4
4-112 "d i Ji ~1 AIg r U Pilu


Li~4(Ic'iLAC~.Uf I iCedJACin ,

4.I14.L44.'.'.44""..Ll J puis

:4.11+ t:1L Ct P, us4 4 p 4.. .~0q
klI. I..S


1. i"Jules lt()qezIoo

0 ji i 1 '4 Ire5lt i. I et'er'tiz
I: bti, How I~i I-' E'as,~


% i l I vo I ,


\ J
\* "M
\ I


M T '
Au A2


bit. 94 4 LiPeit gI. u I44 i4.4 1 A i 4.1.4.

(itt ur&I.: 4i 11,4. 11

obtcudi. .4'p' ',4 '4.11H L m il 44.'. 111(
A me iti' 4.4il t. 11' I i t ;I .14 (I.L4 1 .1 ,w-44.4cob n u p.1'ic oi t k44149' IA 4L14' .) I44

e N 4404c % L1I. "44% 41! 4) 1 t .1'.Uwif. 2vo,'41St e ie .2. tit, [LI) ( ) t4.1.'9

dc 1.?urs cciiicu'.iotis lUt % .4I 1-4.i4.4t'1c,
dcrni4erv.M-1-6odes pie-ccs u. dl 4441.
14 SitgC I1St1,l VC .17 112.

A trmere

NO.7.. UO cb4.v~d t~clelleen, jeuntfc pv
t OmWk. boan pou r La ae c01*c lan t
Wssr au9a MauLsa


I'I


* s .


"4>


.4 9


'4. 4
Si l

1 ) ,:
I I '


\ L .


4 4
, 1 1 .'. >I .4,
1 1, LI%


1 4' : I ".s


I44444444 4

J4 4'

L I t IL.


441 .14'I


I4 Llk 4 4,:' 4t'LI41 '. j I'4d.4i iiX I 4.4.r,-' .se 41d4.X ,ppeet nciros.

414 44114.)2 1I ..I.4'jours unl

'1' 1, Li 1144.4.. 412 4.jui tineait It
!%'1(1 44 '- 1.2.' (:. c'4'. 4ct.4 1 ltire SulI
' 11 k 4I4.:494.1 IOU*. t.ceUX 5.ui 3y tolt
,19411 1.1 4.41,41IL'bcsot'grscsur lIi
~"~.sui IC 5'l 49% Ics ieg.&rJ% ni~stri-
..J.4.4. U. Nw.\itC I'vclqui 4!51 dua.

Aim 1lecit ur. all, z Jonc vo~r le Dis-
p~ensaire de S~Aint Fr. n;A~s do Saies ;
St vous en gortrea 4daid. et COGIcA8


'. 4 4.4' .
4, N,441 .. .4; 4 .


4 4. 5 \^ '.I
. i"1


L A I 4. ..I 44 4
N ,L I 1 11 1 .4 :,l C d I I, c
I N '4k4p I J -1 'a4,
I4'I S,
I4 I I,,: t, 4I '
4,4 r 1 ''c4 ."b:1
Lli N C
4. :N4R4 J)44 d,:
C 5 1'...i l Il 1,C4... 4 '.444.4 l. 14)4.'. 1


S,' Ij c I4.4) ,4 44: a 1c J l 44... 1a--4,4


COMM fstill Cde
4'14' 1111 gsii'ai i ti"t1


4.41111.1s ;IliX4l)Of'4It iios egil1X lrhellid iesI,

q. i- I ~pit'i' 4 lit' l(- ;itribi915
citll' C o IwI'i ga'Ip t~

I'imJ1 j~etSauay V cI AFdo

fiiiI ir3jtleAmis vEilselo".
CAe ivela Cqu l n ) .111141


111aCri: oII i V111:111 if dar C

POr& a-Pialced 2116%


"I4%C1 LU.t: IIUU4.1 >44 '. ,' 144.J4 1A
IV.'
44~~~~~~~ 4.R .' 4 5,4 ~. ...S .


Ligne Hollandaise


L~e ..ItatliI4'I Aunruijm ilais~sola1 l
.Ntw Y 'i k mau)jou it.ealtoveudretdi Mr. I-ac Bo~ss, bien COIIIIu d'lii aadeptsis 30nn phsOI~

2r11couriiri s i r 1(41I' 1141111lkOIl4iaaF1Ci iappuroto..adso des isaa~chd a awolricaaill*
Poit-a- P j.ce e:UJanier19151 AXiexPorUtoa~urs do doiart~ea hiadtienimsUlmn. val
IN amIdF 'm 44.1' t~i JI~ie ILjbuia& rapiilpas des conoi~jaaimuoul don't la ventc Os:
ALIG. AIIIIEND 's do 1 .06


G. E, Werdlaun Eugae oIl

French American t radli

31, )iroadway,- New-Ycrk.
Mi JIi t'ld ,I'-R


C I


-- -


I


,iI


\ I" I I I, I-, ,. : I I 1 1 1 1 ktI


I IIA 1141 I.,. I I % a lil III %


\ 1111% .1 1.1 111 lilt


I


,,,- ,I,' ',1,'-


i~


S I 1


I