<%BANNER%>

BHFIC DLOC UFLAC MELLONLe Matin
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00081213/02203
 Material Information
Title: Le Matin
Physical Description: Newspaper
Publisher: s.n.
Place of Publication: Port-au-Prince Haiti
Creation Date: October 26, 1914
Frequency: daily
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Haiti   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Coordinates: -72.2803802891673 x 18.5142993036392
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: Bibliothèque Haïtienne des Frères de l'Instruction Chrétienne
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 000358166
notis - ABZ6468
System ID: UF00081213:02203

Full Text
AW 1*0S .XLE INU10 LO ox CENI~IMS Lu.adI 2 Olhh


~g~pu1~ AGLO~E 19DACTION ADNIINIS
DIB ( rient M A L I8, tite Ain# ricaii
mNMNT:Ls.111l v oi
A PItOT-4CU-P1U'NCF JUX IburT"ui
AU.P .(N) A PA4R1: jICZ I ... jA'I. t~fl:t & Ci
315A LoNDRI1ts; hcz L. %enc--&~

W)ARTEN1~ i:'i N(. ....OA lB1-lLIN-.:,-hV1 RUJO:t Mosse S.
G.'2as' 0 4t-44


8 OfLes lii us.r.~.. .. JIXs~

U- ,1NE tilQUOTIDIEN 11'otmemodis & in 0110,11sPill


Itilt niK romipt- i rrnt ii( w i 1 a* w i B'k l.gu'% ni w- s "it! rotug'ders fitU 's lIm)lvt' .Ile e
1~iUpecter ttal- znit ttie iJIK ktaimw.otre.s j)raive. des i,"mes e aII0:alftios qui ise Ik~ i ; ii ItaIa hut s
PRO 0 VLEM RI A eiel aut
our la froistiemorui'raoici t4)Aleflaiatilt; a oiv-dei par k (;jidt'rrisewDeistaUXix F- ee'aaau is
l'Aiteatagile se it tra%'aI it itme tbi mdsFacir u wtw&ok r e "iae, A B It ilAs .kI alias.
Db S4K1141 OFICIUELLE )oo par I atligliad.* ti sa tlver.4aire p re'enivi ouses qua eMSaux lt a d crsv iutretit' s~~
Stie s o alisd-.'r, CiLSQg1 maat. r.C4,011111141stuSol lraptdux. ) t i lr .il
ciip i~ lpie e.viotBaDi'L 11~calmlbe ItdeuI paiaus Wit Ladfasllltareliative ~~, Lo.\DRE-;2)raltisat retotilier a'B
.rn~i1laig1tk ot 1 1 11.apie da at IaDie ale~aaito ie poceiue .p ,~.Rwterdapipsa:. :Ta'ns.C 10.
j~,.gJ)iilt l -d:.emtre ii A"'[-ll'An eelae -r-(I i as Bto biat a. I, A '- if I- Jah711it jte'ieui.di.ht 6Lt e uastireet':I
i'St1&de*AtY i~r3s EtAJIA''.J rrcee J le i l as j14s111e daan*'ner st~rdo s's us-a: Btlrs ,iAC.-S 0-1 [1- 1Dep/),'It 'j.*uI ft,11rail% vieniulahi io114 e.'Pir'Lst-, in eitytitaiciel
~ U0~l 4 I'-\, I n b &s4 4- 1 i~liic e tent e iuro %'Ilk -i.ILmo et. S u.ju'nas ottar.q' s.e200.~naui titeiri .i~~cce a
If.4a es ** pro aver P r B ~ i~ I-&i rt p m se tit! Ba lit'as- ,d ut *i lk! g.a''l.jj.-a I~ II dl ii t'& A' tit t".kin .,il.- W P i 's 1* d )Iir 4' Ie rra mslo s we ba/d ta aari, o cfl.~ ~ i e e a
~ faL i~i c 1*1 dlal Cell 60.1 sie alix efruol i. tCLsL i41i0 1rr te iBttl aqw/ eo1L oi it, iaa I Xr. i C011- ().~ ~
r1r k aial o liiviIi p '. t.slit- LaIII. I 1 k16 a mtlti-ls.'I"A.-1IFt IjH l~iep urir ilre
I., Livre 1td i~ 1 es i i LS e'iIBll j C"isitre hAllfrrCie j e e -l *it eaLroa.nis'dIAlenAa. I11WJ pu ie tlre~ Ii tit-ga..11
C IO tNlii ell Allellii ,Ui ig t i sam agua 0. 1111ia tilt.f~i'teI it l-At t Iti' lut A srI)i)0 2
mcore cooil3 li I g *ucre~ia mra I.ta&;I. -Ler a 1.1.gital cn-6u41#.l.Iit C I. 15Ij5?'*aie1,ial~ o ag p lltw. emii
5 l*FCttgih'.' Iii k.' ,1asIuJon.tl ver eii )jgj I:it'ntav il4 ia.tai' Be U egate1'ai' ad aae .-:a a~t'id La al
.0d r etlu i amlfl I 1; l itli .*1, t 61,14!uv willuti* ~llf 'll f.t 1eit d".IA' l1el j de gecutre dt &t"Lluei~41/t. a41 ,' ot ;, c )ii3dkamn~f. Mt ue ti J edI ll .Ii ~~1 i
~ ~ n~l I t) duI LeV0,gral1hQl1 d1 A ) i I 'd 4;t.I ,~AtI A Be Ila'aa it 111,0910ld 10ses g lr e ties ahia,,a.e4*( ii .ll IC c ttrfp.i'as et Jauisor d legrap .'Z ii itr r
r1 mtfdet pl It ttd opot im l "S~l ji i tl~ tilawte* et *l'.-t do .Isai lI tnipe a R.I'i 1 l.'4 t. I)nbl-dt J% 1eNti' IdIi tit do' Nii 14
("op if all. 1110,11 .4aisrh l.itt G -w. -1 f.figka'! title l i ot~itac0 1vgk~e r sesa ult' oda it'S BAI~mag leis. dt le-orrp~.I?,s& i titJuer.tltrap i t d.n it ila t'tlsen
B u 2 t Jajlet. 1*31 It B11 A I- A at,- l t W sre 1'I u C Av le Al re~ e, I~jt sI atillSie i lt d .li me a (it lI to.,.u w 0 b l~its .~ -*, tle ~ a il ssal111 ~ '
~ qt~ia iA$)()Ill.r I- -st tIm iksaaA )iiI cde a!,%i aTriple tAlla (d lt lpit i vfpar h'e A elok-ia'aird pr k aoi-it lowit (1t. emioC-
ye ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ tme elelt a FatateI ~tl Lilt* "k, I Ata. B 'o aaudd et att;Iiti Iii- ait i A 'eu'.r-. datts, au
.,jlt%'S rauaeritieer ~vt taAlt w u IItctauiaa~is e mao-t:I Ie t I.'uiulresd -s hll,) t'&t.Jg?. ha45 I'S ,It!iiit (fit I
-tenai,10C*Cf-ile_ issia aami ze ~&irmi 41IE1 ne l.1111s 3Ij hilre ~A.IlbitIstl~ld'itIt e /-1111",'V ablaws if)ll. et' e viijriit owtIralal t tisar. lsai ul iA-
itibto p uile (IdIV 0* t. .gall s aIageie- it ore aait I it is aao dd iirge~iu- e eLLsL ad ek t f lat6 pllala
@iI echy86-A-L eI Llia La I ii i a"eatoirfvear ls rinletitansle lpt ""
reeietI tl ) ~-witr;ilii~d ~tt pl i e 1titL .ltlie i-,Io.-; lwti-. UtaLiIA- '*t'0 /~is calftuiie e1S tl Ii osA 1outti, 11.11
meau se11c aidlid iai r ( 1,C61e tic Id ;M~t IYteJ iiL &1'14.4 S'CUal 04 'S Cl.AIn- ofii'r tts r~I't ~ t-LD E ta
U.E 1w mliiGrey mll I.., I e b l que le, _41h lu;eatrIint Ira-uI Ihrr. todllBta-
tiae g etere dais Ilitt"1" 'L;"! .. At l. *I j lt 4a I 'MaaeI, 'i a% t.ilt I it~ L~;b e ~nequ na /ta


~~a~~r.)p *. Pa~~~VlC is e liVfAOa r tI-;tiiI~ Lsiodc F All- S ters sCs Ioao cm laeli te Njt 1:1,10'eti iaere~
E jwird Grev valB I t lai1eli .- Lul-1'A0 ti),l m iiii iavi ie e altU-141A B. Lt-l. Vr l' jaaBelSAiI Jo .1 ne kpe be1deOifakerque ne d 1a Lis otabtt
Sa aifiti sea it Ln rs ili! aiii o 1il IaAOL ul tt..ttthci eproieii ofte ilb i sos411 pi1 a 10at* IWO- liI l jl~O~ iides~arlaCot u IIIr l'reazi s.i1
otIOasloll net till d 0 a gacti t sinf'1diie414 i,,f/0-1'z'm O,'ud.Iaia'at.jer sirIt.
r~wr~e.,ds)ltBL'lLltdell CBaaa j-etp ba/L8 apii tL ~ui.jC Ahi ~ '' gri S11 sowqivritl s I a a azette do C
COSU..1CC 4 j IW Ie iat'S title it FdoI Mi i tiiii 1,00)fe S*"'m10111 iel as s'ajtiesli
ietlla llt. illaIol raers I& IIhi -I wr ll -.(-)u4i'a ds Oi e1I1n d1o S 1 1.,4 wia ts il
flolli le Ituollim litell lii aAcou.' seU iriiv its s lit-% 'owatut ()lisatit lieu iiad a cJefe. dumiui. m1myls
d&~,I, fiplti prule BACu b ) it. Vpeeriat'lasahalta4O lfvillxli-st Ti ~,,-i i'e tlrina':.let parl 51 hoet/ It'-.- de81Na t ("t fL
aniiB o our t-satvoratlil a t~u Ii poitp~ e~ui~ituiado a i el awlibei J lit 1e fl r e s j~~i .Irai 'n.. abe:% ionle astiidee l d iol's' qua lat taiSr-stL Iia ll'" alit
dreahi a rdo t imiB C adIdt. at (I I Aals t 'ua :-l.o F BAia' llf:uA~ealaoiA iiti fit! I ma A ode' deel4N
rtl~ard: ev 1i wio ido sw Ii.' o apacaualiet rIA el a cc queot` )v t Llare -- lata Ia' qise Li plspjoa dciljaariaea1,10be l ai ro o i s
- tlila!1 SVI S ji0' '' 4111A1ill ic p ~L i n p oa ici cai s do Li F rai- e.iiI 1id~iil or* tande quta Pifiiiii d i Pt diiii Al i
)n iri ncedIu' uapeda'.It. aa'latrak 0i1* obi liltL
4gu ert 'rt' aec iO~:t- lt' ii a dime ky dliii es B Ii'aiar~ oaa A pout t'aaL dale f ali n- U I f i ; .1!;%t dt/ il, clq:4tg atirm d~e spr ariei fo.'oe d aiyi
11111CL1 do leu vm ersaioi. I oti lapi-mspl--vopriioi do. IL 114) i z0n I, i 1ka ltvlt e dtroupesqi /I/ t) ibvattila*:vit Ie
ntItOS u'sdta jitn-l~t luFCJA~.AIIL a IAI~ L esAiai
dinii-t.'eit seaucu t iagehi~to ati t Ii fo -l~i5 1cidS asu t.aaaI *1Ce* alpos it~eC)li S ls'il~l 4`1 arl ad.'a 4tp !/e cpu ruts dir1as--; z
Me Ait esi., Ba ji tk. tli LgCe,*de ija IIit' juvidtmtIa )oiit ia ctutBle' aca. i re5N'ri ii Ill I
ptt- all "p0iux eCill,!sorici s o tilidti fan iL Uiie ct4o tquo iijiiledire .7anrhs CqiteAlit s en F:3ties'1.. uiibtiI1) .k Cg*5 .Ulegdlicitis. D
BIiNo li oia tiuius daitvo tie I'Aleea i tr u s i lftir leA t. iAVer ell coAld do ghuite--J is 0 1111a t'E1,001111 ralItrt lib3itroupe.% nha iu4'10t 41
re. ~~~~ ~ ~ ~ IFciI ipoaiaec M Cici atsEaeLaALCACt LODES 2 ~ 1, tfliedJI Is ,rvx %adlal rapa'is-aaaIdialeit's Whom, tis a )itrvat
eritsmsl1)etit aurBatas maa aiL qo i C 111111, a-1-O fais co-Alit d'Aazaidtl ua iv;it e'Ji l '9.14C '.C ltuIAa n a ahatu'si.Ic l is'iIO jiats tr il.-. al i
afi-rin't, lve n u:urO lait)I I ,a .uutau i t quo I'ABloalicsitaama gu ('l i AuL std L sjavdtd lu4iar*' elliC iotj 14d/.' 1411t.Ilit'ILS l It- d .% pteatLit da pes iwtI ~ I aI., li vek'.0)11
fititi dapar anilelit tile diapln- rfile in, ruCet illeitICAL UI-.ati lieo JO i da,, eaie.1:, t Ai a N''I t a Ita i olu '.4)l ctit jul. ii
de Ill tuitC qmir a trait i put i eIdo IosAILAP -LAIs.iiae iC dealcitrpo s-. U11- PCoIC/Cit is cla3 m iAlh's. en'L a Ijipage I Alb ia 1 5.s eesalgat'tl~i'eIc ro D d *1 ta ldes Luiii'it'-1Il
O4I lKAPIoUas orltes fi cirAIsi et 11 Id .1-c U.10 C ,IL'S (10.11A 11cr 31:1s doA i 4.' 10uacu. .fI ire t'- aI' ~ tIst Citrc lI c .1 it e -at *uJisor I 41 j1-11 11'
hu woit Ialent et dolaisieurs lois nJatdfea L siAc loat o allFaw r aprtabil
que I Ai glfletq rrB' e niiut aitrdo p a~res t itunne Iaauat pA slice dolla'es, l. e luk h1iaL p sc I Paris i gi Itw IaS itianliA -gima sdAia coias1o sI
re. Utiholl diloinaltille d VC coaern Alt 6,1 n uA .Aj id elicad Lolms B2MIMI 1a11 dolibicutdIli.leaprfI.'miAi aleinatie seetiaolila
erilemmt Ic retarda it a f aitsquo i i l orCtihiLout Leivt tutie sa ~iiiSSmih a liiwev ttiti. 'ato piuaii,,: ; -t.a' ie 1 iloi 8aat ledc11110 SW0lL do t eil 11kvt;A
~pIL &(Ni F tama~iatnol~ e. itu i it, q aeL uo 1 a za Bieasague araLstivoiA-nild L nIcitb re imAR 23ie 4111. 'Lalv it.AHW'iiio it LAtux tro upel 14iss n ALIulo
rIB Ctaly inimcemptt surVLe -u C*ap m2atilt efa d.u ar l'ii clpdu tjaice de, Its .- ripad apb' 1 it q i .t1~.1,-r ituasN of,.Ipi L I m mil't i 01 miaiatriut -a.id i~ L a rat itz. II f)g
11suri B equ a trga iti t uiseii uti e cii 1k, A 1xesa -ue agol~aL eiti.t Chi clii k ien Ia ti ( its iroili s.1-7,w i ,;.I- I.' pi l ht Ii ii 41'.t s oIlaisewirt' le gro g doiu 1 tiaaedo I
SW e Ait Ge lm d n a# 0" fikectt k"'La~rlaurIdo t ilt~dol'- pLes Freiti d iisro her d i sat' 't. aex-1'Itvs l l tiltmi#it It!-Bit A ldo lu -t av a u- in At'
l'~Jit llestetrelpl~e u s fIodi leldgaque i011, S11- otepoint oatasoil I1)uxt 4i..4leis'. p, capt- tjaBa tit B iS .1t Ba'atimm fld imetisili5idaf ta
Met- qe 1 ontit -itro ajresio tirai, ,111s ilier.se k11 ei llii iia- riaLtp., wedrBit11.1 I! i* Au.de'biru e
le ledo BaraiSe I,.&%. llilia timaisiC L *ie umiU u ttipuauseit tue 8 V -ida cd uordbii''ta~ 1 i.''d Oia Ip's lmige '5tit! :)) iioi5- nt~Ares 01m14lit-l Eit de tij le4 111


Y Ileu m antdo u'~posdre et .AioauieapiLe I qLaIc let;1%c I lei liclait .uSMisbalcoupejrmowUMIen ?J8sul5 du. v tise 'an ti'clviiaat In .-aAll -flaugted, 601c it hi ~stratilre tie BEat.
S~rcba.trouvaat alor is lseum lcaaad ciiiaCo~t 11 at? 4* Lu iulaCSI perx de s.curside qra aflire .lusL's'V. Jhe -atu i'C u Ioacts davl& rcut ,le'Bela C Ic i di-mt 'dtigi dL
sit avec Ia -Serbie. Coin q1Uue u Ii- e ~ ~ oncue aa Riee'i Les -avas~.! t*-"i r ,sC-~s P dir les AB- 10AHue iiitatati.
PW4'u*urer, V- uivreo oja~mrS8Alkodsailiu UtW1,1grtauee crsusee rbgn sap sido Iii dLAt it tent A de tat.
*110MUVhOn tie I Aijgie- *11119111% im Aa'era &Wii i, U vu do- djts Its i.old,,hs, oi4t'mt ilt'es Pit at ourlit r S t c -dShU t'UaICI .LLii'JIds t nLce! c~ ~I
~6devaulcte par 4e:. pitcdo ia dt clue atluia d toiat v~.-~*il lte m reiaasida stir tll hoL tIA0.5 AB1dS Soion I1'peldja 'gAeua
Ot qu eBle arrivait pataistits uUf"AMa;-i5a Aiu. dt Ui l-iusrgner i pebl iria le.4,i ~/rLt
hP turd, Pulaquo I. .dLjtjjjj Id a" a1a, iquo .AII., iai3u OP i e1a% i 2 j*lt.aldea Slail riltiimuL .. inL tepatsa par1t ~o
ta t t'O l iR L aiouood 'adui i i ArBa Liu Vsj acaus It'o rIiu
4%16 0011iflaOahC IL'S 110j, 40 1 arlnae im di~t.tSJl%_ ~ w (OtJIi*ijit kfeAil AlliisiiUirmt
a 4OP CtlSOl eai*"k do c I All On 11IP1011fTele'h(7it,'C t' Abu Pintaar 14 &e rowi veltIA d'e~a ds I'4'A ,tAi s 5.1* : f )tia t tNb~uit 'J
'it-40Chaceix oBuliagilat!'. uu iordre a 4Lee l avia *ordonud do f ie're~at'1 ire aix t jtlsdosVosigeti. Ivape Pit)
LE MATIN


arm.t.,s d t r%-i,.,s Certiisn..inais d itit.ct atr i--U L~1r jALh malvciI-i Neavel 4Is wa in 011t IreLI dt ui 6 I..NIifqjIU Ile
N s A iaCeuJS nf,:ileur-., ct*de b-xIucoup aCueLX ~ii a~a cM~mluietr Iig.ro _Cherin~iatre~conitnett trouvez- (IUelit les positions Ul1'ke 4
N s A v endus A nos artn~es par la n6trc, elan! Inaixbit&~. vous que jout: mafille ? Vr~iiide violeiicec liat oft
egdhabls iloes, sein e:ar(t le utrlit snen e rn- Dsref t 1usisi
Corrtspandnchv: Socti'le dA gAflain Fjour cii etploiseproiiguimit ch~ique plii* air elI ururi clPes de la tonne ext.'cutioit :Sa dtla's ertctt.
I I lo flfl j .t 6.
Les services que les av-i alcurs tell. Ti tted ap c'.nui. e Curt. mifldroze gnoe C qu tii st tie IhtL
dent 4 os lOSc 1' d.1% passenthiles pi~vila guerre ()it d ailleurs 6W ~po~ar no.' pre, de L uA 1111soll eli pAille qui "'Jill gwcluiii iS~ ~I'aa~
siofls Its plus flhitnistes. C---qu'ils'1ie Iaiozslligulitre.aneiit lriccu %a "gich),)Iset Cnr_111111~ i~ij~.i
font chaque jotir. chaaque heurv.tae:ii 'se%.LiU it 1il UI i.vculln e Iciittit:tItic (C ePcttotivltlet, it i i t~Id l~gii.
du inerveill..ux. [cur intellige Iletelcrtejirice. scioa cc doni prod'gc. Veaius. ct vlle cnLe se prdIis. Isii.L G.N S ,itsJ
Lichuti t d Lu11-.,Ar%;,.) a ILs r~SLIu~St 1ii'4 1 `5 1~ t
vigilante iiitrtjidit6.scondLt-c p indett, Jamnpro% kation t ttd,: adebrouislia-e 0 I. itl%t lit d.prc6 It nalihereuseIa\-,taL4e. t1bi.
appA reilIs pat Liutentnt .au poinroppor jqua e~t Un dt; scar.iccr&%s du -giii ob 1 : ,tsa cou n tI, ~nl e u, uPr td t eclSo ai
te [ hat-inaijor un coalcours aussai rani~als. 4)11aplti ~LIIit 110111i 'a poVbcIc. sa ccu unI_- A1agede usd ott uRb e Cir~suijgtd
pr~iciux qu'aattciidu d~ns ses pro-tizon militaire qU cii dcu,\ aiis. LEtapc icaap noiurvid~sd eraoirloncetla del anisp rctinmain .iu Vmh'ieamtva s dI
portions. au oudisdsefrt ng c JiaVuls:i I~s arroccs.I~es .,*sines cha IOICUlcldlIseio~oar. I I-aix VaS leslales
On tIe pile gu~re d'eux, mais ciquest our, detA pit 1dC' Cilriscirim-Iit ib.Ales arivt~riiit eiin~et au milieu *0*.1 moms di ntre m~d
Leu in ~ ~acntei ps. ucs 0Mmc .uproet af flac- ic. olorme. pfirent [Iie- Faute de munition. le Fort Sahnave .' I;t4)ili( de ';'.oju 1w
Lerhcuiioz.neest sants anecdotes. et, pour Iv salut ct !a i ~ctoare de notre 11%iuiit 1.t) im att ri asaz.tui usane.4 O ''IIuaIN R s 2
asic scance tena.ntic Icnonitnretlt.Ver;vrS V ta~tllO~.Ie i eit ltI' aju
ii Wust pas bcsomatd'un grand effort arin&c. .Ipciu icrsdusi. c iriies III ~im. do 11t0,
d'Iirn..,;nat lull pour se rcedre compete 11 taut le dire. piq aetva a111t ii:ci enee m n Pu sue ~ qi ltnds~rsaiid a '~iI'l~j ie'i
de tout cc qju-il y a tie crdin,de uner- si dizis I--pasCaitous .ivons perdu, d- I, ~alpo'trtl ~~I ChAI ( O .\I .t rs. ~ I l ~ L'i ii
Veuilt ta1se biavoure. -a s'envokr ct i f1 beaucoiip tie tcmp-, alot.1sC11n 011%I 'VAtio.. Ile. la preca.ution tde Ics couvrir Jux 34 'le t-11 iL'L.tnj,~~I~i~i
ler iiu-des- tu,.. au dcIA des ligites en-, beaucoup raltrape ell qulctuesSSC- **_MrscmmeI'dee '(lm'cIi It'ai..
flinit-s~,A bord d'un de :cs adninrabies minmes. ILe uctard est Coinbi:11c', I'.ai-Iiy 'vsg7duXjor.ti ciiu
ent ii deictoilL ietide boisI~gtrcenieice est prise ; ctI 14)11p--utat'liruner ~co~ciet.vttle in c ~Ic~itI ei tKiira o IIIpa 1I h -'lum a e eS _X1141'11111 1
bilild's. Inali qui mllciteliL CcuX (Jul quc 1. Coll)postatiot AJC Ito,; csc.idrihllcs s1. maosc i i ~utitdsny. unetaig Ina gnitiquev"tent .iU0cr1e l m002alie so &Ith iitii ai ct .
c')as~qculc% eac~ctulfitcoiltratires Aa la bIa butc Adu I[Irdm I n.'iaidh~a 41c4a '.
le flioaiteft,.LIla icrc.i te la tnoindre guerra-crsi, Icur .irtieicniijt cin vuC
pai.aic ou dune coninmatie tauss&e tis tiffl-remec; occaisiousa% i elles u. que tOUS lZOi1; tie elate
par uue balle.C est, de l'hs.~oisnne so- ramicnt a comiibitire. souitlticts ative r clui quu it)Ui uut. tut I eruant, que Pour montrer (I uclit. onaili uttt pou: 11 edll'Ste a iuau
litire enre ielet ~i err, I pls smrc .tI sn'. s~l I eanem I It iincic cut Ic cour.i,'--tie jeter dtias pour sauveria Patric. if y J dansis rL"Lit". CSt..St; -I, qt
beau. Ie plus emouvant 11est brave Icrre, sul%0111 iai aiit, itni- LSe ioi.MllLiplc utibrm ceilztui b~lrcta tl r aiii~t!it cclil des IdI'aIl aus
d:v Ien en temps de pait au-Jessus rablcmentitcompris ci cgs.Rien J ItT~Ips ,;ti eS Ct1fi~tatatioa1s I4giles! II0I
dnVS CII.iimp, ct '-i%;S boi% trauiijufIes. west plus imu ntenaaulcon Iit a jurntse[are.h de Arnimtre noucivellest qull nv I \ 21.
manas comiubcii plus ci .iutremt nt srd. Le I aininq eat .Ipas d. ti aiire-; pa rct uia usslacii )I iihlaAVtiaii '1
bra ve eq Acdevo'cr en teinpstde guetre! Lt cc stLuu ic rIio.i de plus d-es- Le inmil cti s!ctilre d.111%ce port c'estL lt smiea1ne et la tierntire. t aptai iii;J11aC ,a .Il'adI I
L c c o n c o u r N ti es a v ia tc u rs a tra n s p c r c r c t i e c C iO lr lc I ,: V ik ti ng u ta v ire trn trc h ain d Di no in i- L t., v i c tl i i ) i a l j r _
lornid hIi ucrre ellitine atgoissainte cjIiI VCi.1iitA& Ktiig'ti-i .aj%'ec le Ltt'Ict(-tia'~"I
pai t'.~t,%.Lsui it's caries dA- H gr uvais:l.Ierrin- et 4.Iil'4 It.iiialvri
)1110%CIS. llicule & ar herele gllnrai- Wi\ l ham, wcers aN RR E R

kurpln no~lc dppscr R cl 'D B D U R S E I.e con~rc's IautortscuncUf aijlI'UQIIAIS2f di parl~ia ~ts~t. i
iinu ,.et MN~tta e.2$.000.ooo Jle Iivi'%)#, ICi V'L 1.O
)A j~tAI,,dC HLI-NstiacuetOrtalecI 1c 1il. '.prame !.Cs xl'ii l~liulis decvbtx-ilst~ht et C :11~ll, 0 4A- 1l,& 1kl
c~ ~ t~c lcItt: 1111AL a I i HI 12 ; id \-.ifhoin :,,tipihilnc sesom! lie'ccs pour IPEtat Comosmjc etawi~t-ibia tiak I tsi I ltin.
'AC IICt~itii to, a I cu rs. Iii itIIaa d VA I iiorn Clc 110I. r-ti~de do Sa r ii69# i74 t1011 lDcpuis la imr j us4ue d;-tis IA rt~g:on ~ ali iIiai'
kjfl4.tu quit.LUc, iLii~..iivc tde l)ctie lit 1)1 a kP-d ad ioiton lesaYii tplojul 31 'JItCUI~tUNtoJ t
ICS at~~~~~IL Si ad d".rrjas, t iu 'wcutcs tCla~tkI 'IVS ~ miia z a
I-A-b.. s c~t pio.1 gacux. Is Vjiit l Is Dtte Init. 16i l, a B Azd ii. itot .'. 31 o; P ) u ar I-al ile I'ie Iit041io!~ atst co aamc *i a
w It t. LSi \ II '; g-I L- t,, v Ac inot I eLW -17,C1t..1 Li C s uaF N L Y i'I"k *pi I-inc Le gccA,4, jt o-,e Bach .a tcouavert I a tIa41-2 01.ae a i.. .
I. ;ct a at atitdeOU ,iI,,s de I *.' eC0fli p~e alas I cta&ti. a'Al.) aN Ud'aznporta tts AIoe4 el'ronc'11 vnl''atAi t~ tI Vt il2,1 -1.11)
~.uii a ~It mcii Ianr d t\ kl........2 *ec~t1 kpv 'gisafenicts tie pctroie. eMporic le vailage tc.Ihmtca ja tilt io)1,11 Ifuit 111 1-, "0"
j)IUJ~~tta~s ~i. .ciau~~iiio~kit'.al.~~ quandILa. a \41w isa~uoit b du cajt ayanl nui t otscuusn.tc 'aIiic' tLc .'
P.41 Ia.saa w~. W0,111viluttIcum but. A _.1.Wim it'sa.offitt..t UtS 01~slLLC iklo ') ,1PLC,
Ialiiudc *L.~ t. \li. liti. ~ 'ei j iiii a v~iot oi va o" a Isn'IIalenaies a la 'all& j e I'Aisaic. Iqi aalt'ikaa.


U II -t ---.'- 0

Itci iii*,-hi.ap1 a i'lc\CrcC de% Wolli-
tiAiSCoI \a. 'A in ';. CC 110',t11qLI 11s
peu'seimt. tuiayiu. a IcI,, a01111c 'a s* II.3I-G Nr,4 i1N 7
lnraaJIS %:Imtic411', Oks tIfaauIS tIUIll.LIZ3-

dwnt uibaciiLt daSuiaagttcr Is unites OiI-AI'tVAT0l ,iI l',
en inr.r lie. ii.1.1 iI i ac. cav aiern',A111,ii Dtt
lerse:, parItim.1e ticS Clit:11s qUI' tour- .I A N UE iC()1. i. EG E
nissciaL U C .'mtilutiucus: et rt- s\ I NI'- MA I Al.
CICUbC di0.-;a1Wnt uttoat. l 'm IipAS le l)III-11 '2-) to 1'.151.0 19 14
1110 11,1c t k i I. .~tl ittitS .ikLtques lbai olliletiCL a'1a1aitat. .-A 1 4
die mmiicwi tac ur cii ahppe, pAr .15i~, .l-1
N1111t ac IWO W.l a:.aote ino,..id".. r-,,npo.rati~rt3 att\1thut 24; (
Ci tia. lt'.ii. Ic vouis Ic reptLe.C, -!
prudi.icux L'ua dti .u\ aIl. A t ut i-aiJ Moy''iaue diii,'.e 26.41
aecit11at tic1 ),) 1,110,1. 11 a touLT viCt
ra1)j) rtic I a:,wi at'.c aflo'J'e~imnat de, ( l~ i ..'~ ii-. 111i:,4
11oUpJe". *A eA V S auI I %U a vol 4.1usI IlAItLlcIt\'CI ,t 1'. 1 ih I ..' ir I1 IC'U
C01aL.ult it.-IlLSSLIS dAc .1 1aIi'an C. dt 'ie \j 1. 1jIlli. ai ;i:tt .11,1 ) 1V
Mel/- dte drt A"i i Xx-!.i Ch 'p--de 9 ti 2 2 Ill Ill. I I I!,) dmu Mc
O1.wn.au c :* nk' r-s j'CUaat 1 t'aite' 7;11 dLi Illill -A:. ':-1 1:!, t ~ii
Cctrc. iWS M"ith 1* :iaiipeuvviut-ils La'c Ie L1ut1a1tic I1C'ci h'
.AuW At -(.) i it),1i- ll Ifs ie .IS t'CUCt iii,
SAISL14-OLI ILtc.',\Ot. I- de sss Ic us ~ Ci~l
119at1c.% .amixt uOS av'Iatcul s au-It's- UN M111:1
sub t. I.:. 11As IN a .1ceitte di 1ICI)eneIui I' rhItIIlflIl


J-oaUld u I Ul ul k011C :011UiILAtIIIqua1 -Ric -i -I--a -satriialer -sur -Ilervstle du 'I
se Aiar-, ia U',. I ccoulcencat u ucaIc 'rot[ M a ;aIllti
brcsllzcii. ~~NE N ORLi.ANS 24 .Aai'aLji' iMb ti iW, twii
La dc*:. Ac ndeprofesseurs noid- ~~~c alt t t' 4.'it. i i l *Iaii a ''a
,Aiilt.;IaC:1,)IJl.1.A5 quat a s lo m e a Rio-jIe 'litle inis A b-airard du vii ii I. 'itg' I t
A lcl'iash C k01 iS lie' tbIs e-a Aui'~laOilv'ien a auj ourd-uiuI aa5 a~ ..ii t'''''.. i i
I~i~il Rt-ieJ .ni~ IIN '.)it IL J csttics Jux arines Ailicc.cs 1'-111,11- 'amif i 1"11 m ii -11 i :. -)
Oat vC A)rcu j.A0 cr0 a statto--,%dcs t quaiteroiti le port cc soir o0-1iJ --iL!'.it '11411 d .a ~tp ii Iii U
tOilgr .1 pc sai.Acerii 1A Stdtlpantireimai in lalinatill, A destination dtie IknI- ,a'da.'tc l.S
dca uX. 11rc,
U..A 'ita, a .cldtctcar cll verre tie fa La iaatiiit. ix~tn~
U-ILAtiu~a l i.tltjttc prUn inmihcrAl BoRDEAL'x 2.1 t.)aiItlt ics Liiti't:.2
par ~M. MillcrA'iti,m77inistre deielGucliac. ,cs Ijuits
lit OLI'.C Ct Ic M.Iatio (;:osso. sur Ia dmml e .~vd iiisic %i I2
AlaIh)..,s% tdcur A,:sIiiats-Ijnis a!te ula..a.~.AL~&1'a~iIcL Ab
o~k i U~ Liaiquc. au ohiiel dtic I Agriculrure.a donne Ulte perai7 I11.e ii;or m crfI\'i i j1~ i
laiInc LUt oVatlkt dcL__*Aux 01t JU11CnileKd..de. I ae a .riiliic '~'.r~
letttsr a reselv~e tie 1A ierritoaiaLic qui soait tL1b. I L UI I e F, 11i. loll CO "3
~4' U~'i itiic it ac ilacr. p u u i actutllecm e iti soa~s les diapeaux. d ans pa r : e b ) ~ t ~ I oa~~
I in i .~d~s ~.ti Lins. .ics tcp6-s ties rtcgline:Its, Pour qau Is Ia IoU ~Ci.61tl~itlL u ..Ic
Ch~oses di'e 6161miihi6' paisseti iIer f~iiae IC', SCMIfai tV OUt ,.Is .U0 scSai uituiiJ
,t'i.pjiot1OlIdIir J letitue ~c-icur fl'0jic comfpte 04 ceklm d'autrcb qII- Le saIl.CCS errs 1~C11Cit1 '111
.t:.d A~a c I a Llc ticCirthigenc et .Ang tI:uieu t'rs. :.LtItS i]U'.ILI\ o: tic,' :rs suiv lit e
tii rc Liilin lpiur qut! les aa's'ures Cette mesuic est phise tiatis l'iitit- C S1Ssi C.S d,: 'O~c.:~ition wii~i.kIlre
ua' ui iiia:tiram d cAe IL)puisseitflnl [emiot gud*citrl tie Ia Fratice. Li proc Mn-.itio" Au Gca'lr.J lull
jI ju S11 Lt' \lc'ia- L nteROGRA!) 24 voir aiuK So~lts .\,Icmiiafds qie iw
I-ruit Co. i A a ~b~i un hc~pitaI A S ainta Le uniniistre de Ia Gaerre aitnonc c'c-,datut :1 pc:u'.:It tiir m''ofled.it 1
M\atta- Le checinin tie 'er Sabimia a aujouurdhui que Ies armees Alletnan 'eirc: achuctaci. ii icui ct -tiitllteml~'
S g It Si .ook) ofi ell 1913;. Coiltre dcs sur la Vistule continent A battre i cliadu cc p~atitrcr pAr iarcetil
V' I i.ouO or ell 19 12 11 A IraSpo~rtl;ecil retraltledevai'ii *Armde Russe vt,-ic-es rnmagas:niiou d abucier d, ~ipU


que lets rs p1 a s omsa exc~enlcts lj s ,:Id~ i'c i \jn ~ 9,).()OlU ouiIcs tiAc an1Cal cilaiS et itofll'USe. .Voir.
qu'aINs stici:t. slint iaIi itl:11clit Muiifs ro JiLi HiIcrcr I:'kd .' I S 1incAI12 _(). 1~4~.0kh000 '0)'o.i'cL uS- Lt ooba er etssn osi~a~se vr.adiI o

A boid Lie n['10tp.1acml itiI IIiiIAir%~rre'pmnsi c IA Iu i cn itre lIc tires a Pras d sa cha~r-_- la propract ia euitIiers ont 4hcapturtes, ainsi qu'un'Alr~nc cpc~~
bTip.aauI a i().I oai.0plauis, les 0olliciers DI-c tricantticatit c, [inalitccsai ItI h n-m ti,: Colo~aibatn navigation Co. pAr sui grand nomnbre de gros canons. tnsa
Sudit ltiialtl~ ~ut" !L.ancnt p sPour qILI1 N~itatitl.de Ctic hIa *'j')itbhmque ctie da dssolution Lilltiate tdu 7 (. it u WlI3 iSMNM ;A&6
voir d-m. ii cs conduit la;ls Ics p'ajWtitt. X'u'cir w.aIaJ i u UCH 1910. 11 V a V.ALt 17.370 klloin-l(td!asatu oa eIugdi
vaitaC1tg'- I S .it 1rob'.civ'sa1oal0 si a s 'o I \,jjilluaisll r.,id se puitHc Ie tial'ties tie It igitcs ckgrapliques. 1) puts ttiSla'cu't'ptileAlaiitsgn lola
C. a ell r i'ritc'. Setm'ouvel' e a tg'.,mlide
el..tt 5i~ma '~it~imta. st [oii prie ltrcaivqui c'- ul ctm Ile (;ouve'rne- ceLa, tt of' :1JAconstruit l 1740 kil 0e i ~----
lvr e. 1-v pI' ,. Lictl.iauC .AuLI. iniSOLtL iusuitI iirties qui ont ottP 2 ).U00. I tjutiLta.S de caitoils, do tusils, de e j~sialt.a iel'Itila
d-utiue ItF ntvt ijpropos itu._li f~llli ateimel de transport tde blessts etuii V\ ''tmK
A r :'o a; u1a-i a'"i retis tie culul-i-a Jex~~u diia ~frr i tor111ts.
CI ll, 4 :L it 4, \.aCILi menu ai ct r Ltloa r' du i1I A u~c 19 1H1 et h su S e i 'ii p a ne i i ru r u Lc I'arii' ieetic sse a tl-a sered Ia V istu I o tt de 'i I iii
1 2 0\ L Ai s p o c t t r c i o t1Glc i c i e st! A C din p ri i- 'a p o u r d q u ot a i ls o a I e r g t u l ~ I t c i L ~ ~ ~ i J
pour -it ii ~ l avn as.rt. .a dti'tai-e,; nols ti'.\otlt citide Sepcptcbre el Ia en s-cdJo tk,~l.LruttAtcz.'ourtie etrLe pu-lioue~latiLowsptsetesivo ilusi tiuUV~n~e aa ii I. s~rl sI
ci i iiit ti la iiciiCCtl iUlvale.tio b aCi~eilanIuia licatton polltijuie. iiitramne et scien ell availtgt,,1mi-tal collittO Ia preinzadre
Au dl-s Lits ppalttiuies.11:1.1 id's. ~r'- epbic trcuiv~ra di alcuetIlique k t Itiuc a M\onsieur Bernard It'vieb de ~detomiso Allemanade au deLa' PLitt (;aivme .ti ,ii
p 1-c utots parlecur 1 mi el jA.; ino eL l'Eui
Ltorrespoilttue.dan bce *qui ell issuatic Xi dint-ctiol. tie la ftmoiiii'r.ise erouirt, h ll Ia'mc.22J
teur's q LI. sn!ti~c '!Vm5 'tobid es eancnt'-ixi'tppcrmspciaiit te Le Pew Jou]trnail panait deuxl- .par Alais ceei tie poutsopdur,
Ia~~~~~~ desiuh~aA iujcimiIu' 'aiucd to',u iia ~cainatlic. S.t premiere las-raison con- twit qtu lite set*.& 'aino a ataln
obsei'~tat... gca..e pir lesailes -~ Riauti ent uaiiarticle de pirdsentation auOt G0- licei. oftlealoAultriclamems, q i'ttt LI1~U
tt~j -pub.ic slg'aq Uudirecteur, LiaDoctaite
poK~fe a11*4 11 a's'.i t (ACtisr Ics c6it.%- Monroe ae I'V S..inez urn conte et'
[ctiii .1.-lilv aLie Ac.'o)U' *Ite LSt 1104ie de'1' 1. eic
pbliqi'e A'ji ~oo tm~tres d'.it~itde'. Ce martin .1 8 hcures io minutes Noes IC c U. I. s ic. c uc~
il E.ta. .. ~ at~iim u e~teiIC t'cu &Latist A L~t rue du tCentre. enl oslntlCr's s otesuc~
leSii~t..S.a2 ")t siere%. \M.tis. ou- Ilace duiIei tiia isS~xuns. dans, .. S
Irt: I., Lb. time cbi .m caIa r pluss, la nuitsoiu dc' \l10ausiei Pgi oani
tpj tNC L XJi~cI' .ti''s it'sci Icolis .caaii ii utecltttS '%eClIIA.m1' .ia t De Caivaii~oui nous avaons requ lI,
iJi..i -,LttI.\ti.1c tio u 1 aOU ait% IcicLi s C Ic~g u~ eiI ui-e ilpaai tid- Lt anon tic Ia petite nl'oresi'a imde la We rde~sU s WSe~l d'5i-sV1TO.- .'P'i
but.~ ~ ~~ k: Lc.. a"i :iasc iiVa e Li uti-reait!I', ., I 1.1~c Awi \ 'ot'imaqi qttI,-t- finise PIraiiiwc~ze Mairie gte e15 iifunlriE mmsuppkiuamralvim." ireirs ltraI*Jis Iks dlu;iuheh;
l$:0IA I1 II kiat L: 1.-11.taI's mrc~ IIli' sa Clcs.. Iraitoas, 11.-- c is tpoux josuli VaLnpml. 4'%TrAwsais emir' la (ilan' do Nerd 4-r im'iP'411~Sf
1,4:ac \out caitas puis dive qu4 cc;% Icur coiiCoi, ci: a Ir.t vee b-a v im-rbede6bae d .mA1
IIivaqi' k ili i 'C.l 111ii'snila'adi oc d.' ajIICIlaj'asporn pier,; jpAr-'h~ .Iii2..~bed ersd ~i 2h
ifl~l'~aatc coipsa A a 6ta I LsquCl'. t111 A reun ir 1ue Ie Coalt- Les f'a-in -rai l -4tde Feix o heuredu moir.
Avi'a~aitu butt.', .issurce panrtictaap- mnjiatdaait lila-O 3 )11.UT t ifl .&d_- Jc i ci.m3tL~ icitLiCs Id r it~IS3
pa'tuI'2~eri ~upna, oa s in.' .ic jiCeliaic. jI.i-- icUlielfA w~ieat doilounesicCs. ont; 11 2'3 am'm pas d e p u m Ca~ca e s81 r Iso
V 31 fv0,_ ii nitiaitts- 4filbls.1cb~rit Oil ignore gin~rakni-.lmilt lescausaes-vt iteu Jciquts tacires PublUs LAnt1A
ptime du 1umc- eli. rend A uns,dc 1, inccudic que bcAUC016P. Cc~pGU-lIRt ilifU 4' AniUollaabrECUSg aLtainow


iveraieurt S'e
uc es lroi)UO
eicit 16 iubM'adaiso

jI I t!E WN


s0irbe PofS .40


so