<%BANNER%>

BHFIC DLOC UFLAC MELLONLe Matin
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00081213/02109
 Material Information
Title: Le Matin
Physical Description: Newspaper
Publisher: s.n.
Place of Publication: Port-au-Prince Haiti
Creation Date: 1914
Frequency: daily
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Haiti   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Coordinates: -72.2803802891673 x 18.5142993036392
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: Bibliothèque Haïtienne des Frères de l'Instruction Chrétienne
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 000358166
notis - ABZ6468
System ID: UF00081213:02109

Full Text


S4C' -Efwi&l4hoeu RInsshmet AmsiA 4 &00 Lo~'A ssmoiSs a sm L. 1*&3ma& Ce. s 4isl
.cm m Atl. h mosmso3, lsrama 4L ms.~

0(1, K gus- llad ~kyCm~my 1W
Car 9A NG 414U-ft UM f00C77 M 'W


14u n AiQ UOTJDJBN A&.uuuummaiss at mwtw's patabks drammec


ILos fort-nalil~dsdusage dlant

Le AMoraliste in odern h. ai PClioioO des Souvenlir renaplies. I'ur .- est do-pouilklt3
par MM. les I~'.s Dervi~e 11in.


ilodrioe sjICII ~gt'lmlra-Id4atigoetm- se~. PourI a tr..uverle el4.1,)- A cc' jh'ji:i-8' do '.'titar -- illiat t ii iI.ii. iiL i*ilj.~rt~. 116&1it,'.. olt efft. I r.#*% Isuivait L est p ocla
*fl pCE1OOUf, (lo- bmoiles 1r1aliste* a11olsjrae voliIMgei~rv in t 41 ell ~s~il* cq1I1jIIlCIt 'ci-! -'i i a a(ont-;stijie'rl)ieA: it toblAit ,
onq a~ ijtI4e4d ti ow. II it est I-a-,de giiide iIphisint-'Ii: 8 i-i.'hatcu 4t.11 er d II4. u'IIIci ii' 14 I !V1 (.1 Lrie1"~ o
~~~~~~~~Y~~~~~t~~~~~r~~ i t'.i chaail..' si iI11intl *VaIrti ,,1 otre consvitl iwo' i:iae & Iti~: I~aim .~a II~i t' a.,na~Iell '13il
O.ctill Inait'~'atI*A- : 1.ititaer4'44',-si pit, r vot~re inalhe'ii atI r'I*'' I '- j kee t \ri aat 1 i wpI.. !WS -7 e) ~ aew
de ser no110 Iv.114 Ie 'aavi-esM.ell pji4'-.;4`4It*/ tie, d"Itivetittaie. L w .-`1-1 i1,r 4-o( ,IIL
rCet 11101111lit .&Ilte .''jft,' S ci". pi : litne seidlo (,#.!I #t ai 4''t J 11 0i. '4 ii" Ilii 4tIuhl Afri'ljioi. I.-I 'il c r
.~~owitOUjt)tIIS is 41 1*I'noe 41 .! ti.,4 -a:'--iI 4I Itto *&t4t IIIit ~tw)iti.'Ilit ii1it, et AU ls~I)u
lottrelonter les 0c' Wtuaai 1', lie (IlCeltitio's 1111110 ajn5* Ce~tt(- ")ralO.I 1~ 'tr 4 '. 1 I 1 411 0!11- I tg tl t 4r .-A prom 1's **d%.' (I ItI J E l I j 1 ItztI
gjo er a kit el" Vl'k 11110t 4-O1eii II -ia'lt ipar 64.1proie, li .1pij Wl ire1It*- kl,,if,- laIt serV!I ia-i' I '1 14.-;' it t''. itt' t eS riltret,tS Ia 4lt. 't 'C.r.l i'a4
?iI s Ii'e 'l-.g' (~ii' -woreiC4tt, 1.1 lt Iaa'nilre eit m ,Ikc i k~etr'r t tt~ie, J tI'p lliie ell iV'c~iiplae.l
IIit at rave e it'ile 4, ii f MlheI"eld 4e 10.. G-lt S'll-cie ~L I ao' 2!24-i c iIt) It'r. tta i till tson~oici'LrIS,fI)l)4Ii.
dedo h'att~kder dullis M' D-I),t~lii, 10le ari esL ttiii401t,a filS l 4-0 it'8'4' ri I(4*i 1)' 4 ki~t MIN; Mitittii~el'S 4'I- 0 solu 0I-s Io',e r toitIaie
us ou t b ni"1 it I a ruI't j ot'IhaiIvt, Sr~oiiu i t. pa ;4s~ l.,ii 1,10 s' (,111 -ita.'- i ii'ait do1 cc btin lut IL dist'ota 1,-
ii vec alna ,cIl i(1)lO I~'tI s m~4it l CIthiitd'ijCti)iivs.'5C (4st pr '~a iiI.i ,T* ~ ~ i'. u' siw,; l a'ie,tit (), ie'as 1 v,/7't-
A~oI1I.oMpsa tiltli 114.111t. chit ia-dire ';aiolIes 4,tlii *atift a '1iii, llt4 11i1*3't 4j9tiCk t"ZI1C~S
C est-a (dire It's tfillivs 41111 u IIt o ii .it 1-104 111 I x eit iX ) tI x4 sitittj 4 ars, d e ltI ;'.','" ( -sJ n i-'
dar el :1l lda~tis d'a ltiviis, )ICpitlos .5tsous tiv., taiijv "- I All114it' I.'d I, us jIl- t a; k I I F x4.\ 1 alit ,-:11orvoIllI. i tellmi- jlhVJ 4L iL tti,
e mid n e ant -,~ ;itii(i 41k S l ilc m xsils i Ir m r. aiia41 : 1 [ell .A tO101T. I ,I a ;u Vave 'id iiirati.):I 't Solit i-val
note 4,,mildoamices, t '115.(-;'itXttile' mih ilid..m41 it ;,raItt
r ~crittie.s ht'llt'..!14i1 et diLr('Aiit, ce 41mllest lt otal "jI I)(:t. dCli tmshi .amilula:-,aof IPak! S'tai'e -to 1'via.: aeankel
le u rs a m iic st ,L I s u i s 1:1 41 5 5 s a. ilt j it LLo u jO ll uI S 4*4 4 1i .141 1 A o I 'l. d. L d c[ lIn jit j at t II.- d o Pi tt,' I 1 1 4 i ~ i / i c f e i w
est lii ~tisgia~d~t Id t:. :i.' I *i l~t 4alt' at- lt I Vh4 -1t lit I'l, iito I' 04i' e it h J~ -iiai t l e01'' /S ,i % .~.416'eliiite
l aft u'id ois e le. c. lmiIit) 1(4F -et s)alll'u tloo i ie preia'tl )i hit" opari 4 (1'..'.11, I Pl' ii ': i t It' \*: rI titillem'U' 1'Palt' *.l''Ocit.tl1,'iie.(70a N1z '. I 9ldp~1

q eC r l t leu ii I"'I ilait ic. 1110 11 i t-. El j 11 o e st idlo 4 t I, Is .fl i ~ a~ a t ~ ItaSo li Se ( l 1 1 i ,i a j l t m a o tle r ,
dtiki11 l cc s i~ i tle mX, t oit')IS 1)4l''. r, t p i ii ltV it I l *i~it (I'- ll.hd ii 4co101 stilai,'tit es Irdiil\tc~C .)/)f~. c '*.i Ini; it ir ; I'iiedei
ite1111 dt.lciavt' I'bt 's I e %t Coi met.u14, I(I- L eu i wc (a t, I a' 1 nt, 1- ;i.. I AI1''- .-1','iI'i1?? it ii ui/t r 'l sii'1..Iim.eiiei n I.e
anne urUn ii ail iebod t'ice c a~iauaL ii C~lq t'cti'c el 4~t 81 4,l'OLt pl, .. i.-'.* in m. p i'al i Iar-cu /cit al ens.w P fit'tilleril lftiii't
nyc &t i td bailc, Ie~ll i: : atiaiag Qit, t1Slot y peIti oari l pi lll0 t ic t ,c ;",4;,Iitl ol t 4a:q., i -' ti'411i-in' t 1)tt II -. AkrW, gi l'iie41 ,nuaI g'fr
Jul Isnovel ile. il'leW l t iegranl a'st li co4 Wes 01( Utat jam is C a*I '\' is* ''C'lal m i "tt'.' *Ii .1411 li S i fltlV'ivI oul b, o winle, 'fii q lto0,,,w: wi t, hivi
tenpne a nute iiiu'tsmi iais e' avtl me agle Ot i'. ii ~uit o ~ 14iial c.4 l i"*~ l IAii 1C.111i* i ata 4 ilt'ie ittte lt) b,fii I.igf'it )-eIn li ei s ill, Irel (
t *ai.irs if I4''' 4jii\ tile 41.' Itillr ell 4ai)ho11eth's 1 bo"In p11 \z I ptl. itt Inaiclhlt I 4M
iia "Y. -I. I ;if .
ce st tU plo't I d o bm d1405 0104111 p4 iutiL toneZ. tii t ('010e deI lt- t l.al.. ~ ~ i uL 411' I,'r)- I ;a Ice' '101i),11I 4 airiusaa~ i- A.elj'j/-,,,I t-ie iviaa ie /L ~t~ i
rpive oft it aaM i n. t t l ai i tie ta tS Clts',t IL c 4CiI1tld ''* I.~e t it 1ttit'i (c I 4ldwv t
smit ve ho e.t lt~' 'alit i t-Ilf. sot ell tollsrdoipoi ats a i'.;j mn'l.'.8ila'cadmuirable.lJA.!."ci t"I wn. I-.i, I-ol)i-.,l 11 s~tilt*ai' I Ir' e N. t/lf% Ci' iit w, se /li? Ju it' it upci Pep$i,
a, t vio ~a 41. ~ut11.0,t n l et~ic niit'! a e, 1 Ia I i all. Il'aCld (tit h'11IItait- 011. iiis ic 'l I u.- a tuit'-w sLt .,1l m ,evj livii 1e\/h ,alus
-rmwner hes a .&im II Itiu tle:wist~i (I'lltnoil %4'1 ~'I.Ct'(10 titi~ltIII"'44,, -)'It 111 41441 ccII SitI .tis'ts' iiDV t i NO4lii;4t%141~t~ t"ei 1qe
Litimmi djaro oia tilt Gatirlr-sse 4;%*t St',ix., 1 )1)L4 -
i eil.lindavic tiei-I n1r 4le tI Corps, llest artC~icles tic lllit 1,)1 ;1, ~a/ 1.11ON SUIit 'SIIt r lcopv ;t't. 41.!'L''tirati o 1 dmi
miolhdto lomt. t'st cI ()it itr''t'aouvptl' eprliIr ls ixiis e rb e Ies 1 '4.5 I
tAt que mlqu'iiii .1.- t-s ritils voitAlsh reIlt ()it v veratic c ltro dctil Itla il li5 It4 it', l bic'V(t r,.141 4hLie 's ilt'Imssit&'ollia11-tio eI urp 1cita
quo le s Ieaollipar Incr.nit.tIt" ltit' dtclLs sai r, title Si Is o n .till t iit4~ i ~i i i iotCll~ l*.'txtiei'l I-.. ei l. de I (1--a ,&tt11. /;filnbiI i',mietI1, Iul ? 1ite ijF7v.,e Jr 1,11
ave u i u alis to it c -a m taI it ; U I ~ Ia "lSii C Stiv\ tie Ii- .-L ii. I t'C.&.l.& iIlltit,.%es )41 te ''
a'elle0 Chose c'it .c (it- I chtd t-t Itrii;III 1'4t-tC'n it, oli a4tlt'it'-'i lLt' qu/. eiw ,v ale-bil dii p idh r.b i'a g il-
IIita Vite tails; (1 d kI~lIitl SIl i'tL 'il'i's i el ut li L o. e'cal st'e do lit a orce, 4- 1 vi L it (Iall.'s i e-: I is .ia' 's tcIii
W~sa c s tjita 1iita' e sL sla1i..i~il ist iaihrell Wool.ie tJtle vot-.l., .I-_.1 ,tl Ia fi le bne d iPeA ov
hti~ oIma se t im is c j o e L o p Itle Iaistoress tid' S e.-t a it l tate t i'e 414411 I' "4 IA iI ,S I tl I t' l la 411141 d pSt.,; 1e11 I borta. i u //z desiit'. ..' -nn. ir t~isill iws
de ff iO-lIII)I-. ios14 i its ces ir ,po .IIIein~4J iaiL 4l(i-. I, i e'l, pit s a t o d'tll Yt' eIS( i it, ais'. 141-[)tvai itzi~Oi tote1 itix1t ie t. viibs1 at Di ms i.a le

me Ceht~nuij e oua dtitle s ilMCorp, e st cel a p)~ c' jdo. f n l it% I 8 itt'Ci' IOI'1X C) s.zit- lot (. aWtSOam plsyol fjpa 'iW/i i itf' di dvp si
qail.lt-s tti'iabinesi I'mt cli iI titleti'tailie siiir -,ci ii' Sos atmV itallowW t. Uu'bo /.h(lii 0urnI,).11/apaa
00 tructisa. einiies hit al~litO sat -ii 4Ii~ 1' Jilia iii')'. ittditCa;'Isit/slitan doe p riagajen pusceof
eat ils -,)IIpvntib tte avec UlW l SoS l l i d -lw v l.oi iei it A rc he elu
CeteUi4itiaii sia" rciai eit ti'es q 'lt 4 s 'ir it joi(At~lta le, el. t'iil~1[' Iis I W. at, it-ICii-oll\Ii 1,sdu PIt ()At. i se'iI on ri ieraim a pIjfis dU 4e iiuir .
e, f *1llorlll. I llv td..tk. ok's lio 1'1 it* III- It-at Ulittotall
Iespilspe di' ec-ellst illtirz, ieisyI-j ls ~liu &Itait tise it l'onait'ti d(11 l LOaA-: isl''(.i.It!(Iit v-tjita souet des poLa Lit vidaos'irnposaU. i~altir
IN detits;pa I! it d u s tg ti iSIt'ttisitoi'cs s umaiit e I sll. oi' si Iircliav I re '-ija h'jI all r'iore'.I eLi iw prl tt ),%-; do f I ""flO cc-e d."-jl I
CS h1400 -klle11'(11 Ic tatonde lw beiitiei'pen sa ae'I. tiit, It' vote ti iIo a ixae Ic -111Ii s~erdait e t'utitroi pops5151cnnediAk'so iue .1 qidrs~.
oibre.. e fllSC1-BOurit plus110 E clos auaits, ae leaiiiatt ~PIO tallt'l il't'ca isovatiul't'm!zS oit ~iCla~l'O -(l J i...ci e 11)Irtoi l taprmwirewks icras'deas ~e mirt:i' di'ert
quentat IU th~i dn coeorilt au tliiroji dou aitldphits CA-ti liitfitILCi Ijtt ie -Ia rue 4111 ciiiuit dli Ci -tleieata
Ok uinne liiacull saltIf ho m1 vlailu-oii igoioic i Lsii ileaft is leur boDavid d IrIacIisfil Pr ig Iim~i grubain/c habkLIS ad
tkablitinutl Qe i l ScI litifl,-fuiai rj.litulcit eAug l t iiL aiit 14)1hol~u t I- vet C~o mO i oN.. L'h li( ri s te car i't es'O 1Q l
it Crvet ux. G esti)I, Uontie 1 ei o a .. eI 1p t'etlx C e Pl lus CI e, iii uttla d'n~e ar ie, iats
Co meoi dt aii e cteuriyo pouaa Iepit s grnt d to Ilelit t llel I iit eaI7~ Szft-i. pls o .i-
dena~de si ailoxBVCbor puts..' tueirt CMe O cO V IoIlI i.c' ll 5 01'MVil
ISdROS Ux encor~'itet*doI'ieur b':valtos0(i'ine-usdo e ecnrrbIi (-'aw I iL %o' 411it av'ui aipe.--~piii:su 'pud 1iiits'i~s
m 46e-l ranexes s. in doit ufille compi tiens8c/.1/e11u1.1c
~ I nolese de ~trtjues.. ~e norhise iioiercAv.-, I(ilsiluI ii protintaIc111 11dois11\(beougILa Gimnbre tdoChrlsjes uaboitsleqarsrn rii.Ls,
ate o ise t ue apasse pr hi,111u14cahetw eeleCilitttt, pl 1W. tiWIcllou.I pas les le
et nobtietes aes qux o pam'Ct -itntt'P, i iaugesublii
111111111 ist lodrcne an &cs quo lui. n'accepte iit do conseles 1 it po dei AIW ,)l I-IIu-n tL n pitz;slsa lo s ret'iisli/.a xamelsbwaier o
cb'-bz ont Mot ;oks01CFit SCaa.......t.4 6): btt *t lfla.ksp asiorexlA..o n nt~


CO ont j-`dZ oeml'avaiieeit d6;ri*A -ui I1wu ;C roouis ql ri iia~a ItalJp Aaine.jig rein/Iraug es drm~ 1Dt
iCOIrppsgnbonquo a t it Alditfidu I "r'
b~kOp~i u &Lafetudlle Utsar vait rmzc6me t( ObhgO de o isi~fca-, gRemew tdu port du .MI1aeSt N'co La aielJrpi ve. dreiaiaast sr ks ftais$a.
.4r h 024 end rmm.mentter pmh serumrSOlaiiaI, aWin de S. L aiso is bris as.a u n%"e
Ours, le amo La fouille Iittdralre, cette public pouvoir remllgir ta solunisellu pro-'Cle35'si sumrs
d~igo l. ima appel- lion pr oiene ml ruspandue. parall unesse Asi oaama Wilbc:'(oreco; polar LIo r opoi~meti ao d.~ttrf~e A
IaO b ubm .muM la- .ousI* qineJoum av osc Icchtstant aucun signl,3tde dt(ilalance Iao lOxamen d'unti comaasniasion mpd
UNt: Is inaveir Csis 3t aitru ges*puissantt et horg discours Les critim- o loreOISlI ea.sil lsl vr s.
ft swonnaimml jai*eopten vente a Port-&auPrince quo.ls tIes p .6 :dvres prt~aeists &Ia ,i rswst'els6ejin W" ooumm1iviea oNo"a escae~ftgnw
bo ~f~ gpu ovingt-cipq certianres 1 ence dteklut~reait tous, qao 'Pon- aloraae flVII"al .6 w c .f4cik l ir~u ks louaubgrow drl-as
hoes hgUwI gmdsdatIn eii'- -g iotido'~ JuSuaerSaow dat L s ~k o
I n b P ES S U d ft I 4 I do6 pS U A ip A *LIRVlaww


s*F "S ^ Aprill f 'u e eros, tesfois. qu'ls srait infest ismitt. nous en a ainsi rapport tles Priusidence du judge Bonhomme as ncor t WoIs
fJ9 OFi r msdI, illks m&V d*accuser ls coinservain.rsi Javarices. circonstanccs : scsWeurs Lger o Errt.*. Miistire pressent.oll|e f
f WOWpWUr jpar dti es tres Setlement expliqur cila cominme vous '6tzais occupy A nia terrasse. !ors Pub!ic. Constant. Cet ain"g
iWo Mre Dues I s dia genial. -vo-ur r s oi t uen fale n pour lears que jC (us surptis par un bruit tiran Affaire entendue. du paque
a s -asdre grain de au... adversaires., et is naiment pas lears di ge. A mme moment, un trout do Isnalrdan Viux contre Rosuat lean si,plusieurs
rrd Dtrumondt, qui s'est plaint fensteurs. Ains, ino. nbe de nos coreligion trois A quite m6tre de diam6tre Alexis et consorts. Treize series do te o mental
SOmu. dams la Libre parols. dle ingra nares 'ont lappricitk l talent de Cr ia s ouain t d.ans l .p- chauis ptse entrar Vocl'usions.e ci16 o ol a
rsd d s es Oamis politiques, a dcrit un v que d u jouroi ce urnalssis a aban nant dans Ile vide plusieur peasants. V rstheure avancc eoninnuation de la police s
0'r 6a flmais je 'ai rien reau de ce donni son part pour se fair dreyfus.trd. sept ou huii peut-Otrc. -- no sauras reavwoyte A hunitainc. ftrouvaient un
par ti for lequel fai luid oute uma vie, Sans doute onlPa sltremnuejigs : mais. le d.ire. 'AatscE CIVILE DU 6 Ii. 1914 O a qu ,
IAasddf udea plmeetffaieDtnu e. 94 te i,.di*.
fea se detres puie la Pe t d nrip&s. 4 partir de ce moment, odn ia coming avulc a Les pompiers, im nediatement Er T a h oue sriN
fand bsd "ais a en prison. Mas lui. 11sen a de in tsepour bhim dau s pr6venus, arrivrent au bout de quell Maignan, president. r terii une leune fille
du oait w me joia red l-escorie Ires e-rivains. quon pJati, oit quandi queis m.,iutcs. Co.nma uen group esu. Miniestdre Pu lic. e lca Richter, sca.
d cardsntl Richard, lquel tail chass is eaient files. i ro, a dires d J entire cux d.pprochait de l'onfice. Affaire S. Hyppolyte centre G. oeau le our de
e sondtelt p a Rpublique, on mia our on isa out Itii uilr -r.euAinsi v un nluuvel Aboulement se produisit co est .fi6e A huscaine. A New P.rk .
atr e. nul journalism' no ferai par- Il monde entrainiant cette fois line grande par Affaire entndue v6e et ramend am
ir du crJ.s M nAV. lie de la chausste et, avec ellequalre Mr F. Bosrond Canal contre A. otre atteran j I*
ga-__I pompiers qui manqucrent d'atre en Simon Sam. i
gloutis a leur tour.. Miles Roberine et G. Romain IOUVe
n l a La plupart des temoins s'accordcntcontre% Misena Ca1dt. -lacques, i .a
S let orange 'h t A dire que spt ou huit p-rsonnesau siour Ee omposit E queltemps f
SttsPmoins.a oint di pLu a cet endroit. D Psir. president. L.ger et rritas Mais Jac n es, Jadi
M. Iknnioin survellaiat lui-mme sesseurs, Soloni Vieux, Ministire Pu- d'ouvrirla en trea
les rcLhuliches 11 a flit t-vacuer 1im bi .c.1 ger et scria
Nombreuses victims. Tragiques accidentssie .ub:,e Stla r aneSJ delarue obu d E AUtrsentenduesri aase tan
LAn dpuritfnire. Jugement sera prohan events
1 LA cIRCLcATI4o DL' rendu.
MrIJK) INrERRONIMPUE nonc.
A pripos des effiendrements qui se sont i A prcs examens des lieux. voi Par suite dc Cs accidents. la circus Cluigemei I'acte de O rS
prodmtus dans cersta rus es Pariso.de comment les ingheicurs e\pi-uen lation du .iopoliiin st intercom transaction luite au nomn des mineurs d r
ou.rsuiles, nous apprenCnt iths clH I'arccident : pue entre la plae ie deO riax et la S)tViCtor. Ir Amdricain .
grammes J'aujourd'bui, rout dtre efc, Par suite de 1 pluCe to)rrcnicl!e..l t-station de 'illilers. ()O croit. en etet. A ffaire entenue ette Int6rieuredHai
c-4es contre plusieuri entrepreneurs. gout qui descend de Mont.irtre que la violence de explosion qui Veuve C. Antoine conire Ie Dr T. )ette Int.d'Hlaiti tal
Dan.' sa lirVraison du t juin, h- So passe au c.arretour .iussmn.n set s'est produie dcva ilt le magasins du ,ia Ch LEIL Jodiie J efnOuvantie dis .iir i/ petu i pen dslarcn e Lcs p.atists ol Priuntlip a it ebouler la voite PrnsiJence'du judge Maignan. ''heque sur Paris .
lffaissemn1ts de te rat qui ut r.pria, I" la pression intericuarc out cede t sur une centaiiine de metres de Ion ffirs tendues. liite sur Pans .
leur gavati, les proportions JFune caias l'e1- s est repandue dans ie sous-sel ueur. Vve J Mi. iuplessy centre Regina lilc ers Pa.s .
tropbe. 1uus les extraivon pour nos Ie, qu'elle a ravage. Cest ainsi qt|e It l)-.utre part routes les lines d'au i )en I. Ps conre 61 llet de P. .
rurs terrain supportant les conduites de tobuIs qui pAssent .t proximity des Mlne Fernand Riboul contre son kl .
a a etc peu a peu enaiiaine dans lijeux de la catastiopie out detour poux Ferna nd Riboul.
Lorage qui a clati sur Patis. hieC l'eau des tgouts. Les conduites n:i nees. Le sieur Emile Gaclhitte contre le-
soir, a eu des consequences extirme LantI plus outiLnues se sont all.. Par measure de prcciution le ser Inommr Ih. Antoine Pollas. Les ju
meni graves qui ont pris la proper sees, brisant le reseau des fils elec'n vice dcs points et chaussees a fait cou ge nts seront prochaine nt pro
lion d'une catastrophe. liues qui conIergnt v- rs cct endro (. per les cond iieis de gaz aboutissant np ht. I PAIS.- la suite
Dts cgouts ont creuv6, des chaus LUn court-ciaculit .est product et a d -- au carrefour lla.ussnmain. De ce Lfait I'i nir Wi
se-s se Font etiondrees brusquemnent. termine- le\plosion de h,.i/ qui a fat, cs rande arteres el notamment la AL-DILNCE CORRECTIONNELI-.1 fiiire iaieiirictk e* i
ft ceux qua passaient a ce moment sauter la chlia-,se. rue ..uber, sont plones dans l'ob!cu Presi'ince Poujol cdians certain rnes 5
ont dasparu. empoitls par le courant S1 \ i- \ rite. Affaire. La Commune contre Mrs poursuites ;seront of
impktueux des eaux dans les collec- 1\\.is S1.ouS Charles Broon, San Milan ct Garcia piisiair s ezitrprene


teurs.
Q.uel est le nombre des v:ctiimes c
11 est impossible jusqu'ici dr- le dire.
mnais il scmble, d'apres les tetmoign.
ges reccueillis, qu'il y a au mon'
une diz2ine de r..oils a deplorer.
Les recherches sur tou,s les points
oii des excavations se sont produiir.
sont rendues patliculierement i:ll
cales, en raison dt.s craintes qu'in1
pare le sol au bord de c:s excav.
tions. De plu de nonubreuses. con
duites de gaz ont 6t crevecs ct Li
moindre imprudence pourrat pro\,
quer des explosions, entrainer d'J.,
itrs catastrophes.
IkBUItEVARD ) HALUSM.\\N
11 tlait 6 h. 45, lor.ge venait t
cesecr et la circulation leprenai.it d
itaon i ormale, quand tout a cotiup
au rond-point de la rue du ilavre. dL'
boulevard llaussmann ['ronchetl, une excavation d'une \in,-:


A peta prces A h ni~cachuc.Aa
Iii -o ju tCC loio e-uli
produluisat plaL: St-.\u'isiln ii en
,ilur i el L *LIUsMIt L.1 Ii iterse-C1ta)
I u bou lev~i I \Ihu c'-hci bcs citdeIc.,
rue I1a.pinircr.
Ln Lr~i\VJ(,Lt.\1 NitIC11ILIe TFit
:( U! ) vcnai t ic LI:pJ.iscr. 11.lait sua'.
*~i Lu Wtic t~iss5C ic rc\ en a ut tics cou
1(s, bondtic tc \ VaW i ".1 A.r LIT
1.1NI-ALIlt) ti:;s 1leqi 'e-C ioav.iicitl

C\ .11ad N.\& 1-11Li A11. 1 111 \ cr-. la M\
tlieeuuac. qaa-urd bnt-.L1uknicaua1. IC St
lii ss iii lu c Iui, Ce1b I L cL :,e
rtliLu. Lae dcl :i~i iea t q A
]It' tIL tie d ~iLcstpiodu~i'it.1.I.
-11SiiiIL-ac 'L:F..' roll :. It i:1
.I1i1t.1,1i1tcL. pL rd lti u le ic .i\i dilla
* assuat cuj:11j';c1tmvnct daw, S :W
Sol-
Itcs V\ tliic la t apis-rc. v'g
C'- t.ittieit ii Iah ~:;)JW,, 'C1 &


taine de m .lies de diimeitre se pio .o lier n0 l.tl.*. dci. l.i 'es >.,a ,..ux.
duisit. I nli<]i ls inuies p lus l.id 1
S|le pabsais sur le tiottoir, du cot 0o:d.tis de l.i c.,sene c c l.i I'cpiniCi
de lenti e principal des in isii b.irr. ient t,,utl s les voices abu,.il' is5. ,
du aPrintempso.nousadit tiin iitm n. .l I.i lPlae St Agustin.
lii rue du H1.ivre et le boulevardI l.au..s ous les teilioins de l.ic:idcnt ,i
inaann taient a ce ioittin&t de, pl ti- lie ant.lt title dcux ou tiois person ics
.Atlim s,lorsque j'iiteuitC lis sotiud.iiii ui 'i i L u\.iot i a l dm ins Ie tlt\i aitil0 di ..
bruit sourd, semnbliai ei tune e\pl ru l(s diseilt eg le:ent tl'ul n p1 -
*.ion souterraine. .\Ut ilnili moIniiil t. ,"l qu1 eti.ii l .r1rete sir Ie board ,- u
ie vis le k.osque a. joirii.tax silu0 .iau rtfliiLC .1i disp iia U iiln .iie tein ps qi
coin de la rue du HIavre et du boiue lc vlhiculc.
vard Hlaussmann s'incniir, pi~us dis 11 v .aIntl doine au illoins quiutre ouw
paraitre conpletemenicii dians le vide cinq vi:tiines cet cn iroil.
II mIa semble yoir uin ardien dle I l'- l. l rcCuciies. sutr ce point, so ill
paix de la brigade de. Voaturcs c', prticulierenntfldifiiciles.c.ir Ie rai;d
deux ou trois liimmnes disparaitre au collecictr menace dte [tire cebouler lai
m nme moment. )e lous les cotls, les plus grande paic dte La clhali.asse.
passan.is atloles pieiaicnt la I'fuile I'lusieurs ponipieis ont tenie,inais'
D'autre part, I'agent Guvot.du hui en vain de dcsccndre dans le trou. iI a
ts.mcarrondissemncit.de seivicea i'en f.tllu faie appel aiux egotliers. Ceuti
tree de la rueAudcr, tious a declar: ci sont des.:entdus par Lulne bouche *cS
i le me dirageais vers la place de gout volsine e., en suiv'ant les ca:la
I'Opra. quand j'cntendis tout coup tisatlons, se sont rendus jusqu'.iu
un bruit effrayant. le me tournai et lliu de accidentn.
v'-n des personnel disparaitre. le teni A Icur sortie, ils ont declared q tI
tai de me porter A leur secours, mais de fortes inaanlations de g.Iz se I tiI
quand j arrival pris du trou, ii ne saieit sentir dans le sous-sol et que,.
restart aucune trace des personnts ell. pa consequent.lilcur etaitiinpo. sole
glouties. i de se server des torches qu ils avait 'it
L'etat major des pompicrs.aussit6t eMportees. A la lucur des becs e.ec:
prdvenu, a envoys sur les lieux les triques sit us s-ir la place Siint.-Au
safeurs des casernes avoisinantes. En go tin itl o at aper;u le taxi auto sans
mnme temps, M. llennion, accomnpadessus dessous et distingu6 un bras
gnk de M. Laurent, secretaiie g6nr.al d'homme et un bras de lemme sur
de la prefecture de police, et de M. tant par une potiere.
Delonaay, preter de la Seine, arrivait'
sur les lieux et organisait un service P: A2: Sr.PHiLaPLIpl i) RO-L ,
d'ordre. Des soldats du 1o2t d'iifan Un troisimne accident, en tous
lerie etablirent des barrages Ai deux points scmbl.ible. sest produit a la
cents m6tres de IPendroit de I'acci- memne heure egalctnent. place Sant-
dent. Philippe du Roule. A l-angle de la
- QPaelques minutes plus tard arri rue de la Botie et du faubourg Saint
iaeet t servim dela voWt de Paris et Honor.
LOiA peOal e bfCt a 1 Usr d4bitant de vins, tabli A pro


t i a 1Les noinmes Broon Sin Milan et voi: em:naplouy deu nauni
Des qu-il a e inform delay gri Garcia dem.rndent au Tribunal d. :
t dic l1-aciJeat siir'enu place Saint- rayer leurs noms d, role pirce qu'ils' PARIS. -- lt'e manM
']hili "pe dil Rouic, Ie president de la ont ri|ee avec la Commune. Suli f"tgitti L ena lien s earl
R pu hliquCe 1 cnvovc sur les licux un les observations du Ministare Publi. lorangu.rie anx Tuia
o)llici:r tic s m isoi tm litaire. cette affaire est tenvoyce A huitatue M. S ilat. l
.1.1 .\..v.m ,in istrn d 1-inerieur; Affaire en continuation. Mesda es erit DuLne,
IDelo (av. pireet de la Seine ; lien i Ministre Public centre Ca'ix Jo Mdro,,ts de laD fall
o,,on. prct d.- pl ce; Richard, direct seph. ,lir,,a vers lia statues
tcur 1_- iL. SCi'l"c; giinderale; Laurent. Le sieur q. Toseph syrien est ian ,o, chaitalat ;o chant ri
s-ecrc.i re a iinrtl de la prdtecture iculp d-avoir viol6 la loi sur le s !
\Mare ha.l, naire dui hutiOeme s arron i jour des rangers dans le pays. PAlts 3.- M. Poinnti
is: e n-enlt l.diii-Iourdin. syndic due Aftaire ei tendue Carilavalet a inaugnie
:on-il minute pl Ite conseil des Amelia Louis centre S. Allen. conslacres an souveeird
.om : r., t son eat-major, des con Affaire lixe A huitaine de Minme ris del)is le 17e
Fseillers muuicipaux et des deputies 've de Contrerar contre B. AbJala. Iers Louis XIV, Loas
Ses ku.itticrs inictsses sont sur les, XVI out et( recoistitAl
,icuI DesC voiturke d-ambulance.sous; Itlection des rnes
I' diccution dtic 1. Ie docteur Thier II e st e'rlnmis de so rejouir mnain" PARIts .- (n annougi
Sv, sce itrowuent a proximity ave.: tout tenant de I allure des travaix de M. Mesiiar.l,. d1platotiu
c tn crin.l pour einporter les cada r'fection des rues,qui anarchent avecr ger et du Docteur Dugl
vrcs i 1i rtcheirc' i desquels on proun regain d activate ,ract tA do nou de I'Acad6inie de M
CIC it ri ii ,sou : velles machines (que la Compagnie
de ,e- u n ile actvitl, s sO la vie t de in(ttre e acti necoll
lueur blatarde des torches. viet d te e s.- Une colli
Ainsi dafas (quelque.s jours d ci,i la ditile eitre deux trainsld
gentille PI'lce do la Paix la refection inartin. il y a en de a.1
... des- rties Courbe et du Magasin de As. )Deux l ersonnMes
I'EtaL oursuivat a co iveai,. graves blessires occO
i /it I i^ H i' er i scra dot.e do belles allies luisantes des eclats de verre.
Si t 0-4 D i/ r e qui seroiint bien faites pour rejoiir
-- enutre aitres le.s amateurs do con- ,, ,, ,.
R E NSEIGNE EIdENTS certs (uii Irouveront ofi se pironener
METE'OROLOGIQUES ein coutaint la imiisilue tonibant All ulemag
lOBSlIlI\ITll ldii kiosque de h laPlace (Geffrard. l
0BSE11VAl ll; Au surplus. come nous I'avons La mort do I'A
00 deinaind6 de-urni-reinent il nous el;
SKi.MINA111E COLLEGE revenue que bient6t la refection de- che cause une p
S \IN I'-M \ ri XL la Rue I'avie sera une rtalitd. *ion
li J iIl.-t 1914 Oin nie pent qu(e souhaiter qiue ce II3RIIN, 5. Ia notavIo
l.i:l Jill 7 beau miouveifent continue, aniine siuat do I'hdritier do
BaromnAete & mail 712,77 par I esprit de suite si indispensable chdie longrie a td
Ihiilimunm 23,') a toutes les entreprises. lemaingie, principageg
ronip6rature .naxiinurm n ,2 Marlages lnilieux politiques, WS
O rde tristesse et parfol -
Moene diurne28, Hier soir a eu lieu dans les salons table douleur. LepU_ l
r. Moyenge depuisne21 de Monsieur et Madame I. B. Arthur, seulement perduo n
Ciel tres nuagluxi epuss it le marriage civil de Mademoiselle Fan mais la mort de oI'sai
Plui au environs. Eclairs.ny Cantave avec Monsieur Bernadot voir pour la triple a18--
Baromnitre constant. te Ulysse. bilit6 d'une dur6e tef 4
I SGIlEUER. Les ti6moins ktaient : pour la ma
Tribunal Civil rice : M. M. T. PauyoLandrini et A.
AuDIENCE- CIVILI ORDINAIRE Gelin ; pour le maria' :Jules Lahens,
o 2 JU1LLE R1. B. Arthur et Pierre Ian. l}
Pr:sidence du ,juge A. Poujol. La b6n6diction nuptiale sera don La i tuatio t A
ava pour assessears Nicolas et Er- ne au couple demain mercredi A 7 RoME 5. 5Des
rie ninastre public ouis Midoui heures du matnen IEgiscSt loseph. ier d Durazzo
roi IMideunn Les marics serot acco.np gnis A tuation du prince.
ae T 1ndue rco autel par Madame Drossaint Lila .%ied com:ae duiI
Divorce. Regina i aupn centre vois et Monsieur I B. Arthur. srtions se prod
so eponix Denis S -.rcs ( dernikreW l n
phase) iugement A bient6t. ** nmente qp de.n etI l
Puis en signe de deuil, le tribunal Nous avons recu avec infinit.ent
a lev6 le siege, A l'occas'on de la de paisir le fire part du marriage de _M-______i _
mort de !a femmne de Me 1. R. Dela notre charmant ami Martial A. Petrus
tour, n6e, Lydia Boncy. avec Mademoiselle Claire Gabriel Age'
AUDIENC:. CNVILE EXTRAORDINAIR Le distinguish couple sera conduit A
AUD-N. C".E E, TOD r NA I laautel le jo Juillet courant en ha Ca
Pr6sidence du Doyen Leon Nau. thdtal. ToAn-ox5. & lO
asfessears Bonho nine juge et Et i Nos eilleurs coplim ts. r rt ne vci
su ppl6 utnt de jug-. .\l lisl &re P ublic 111 co11. .. .som p n ts.. .. ..
N. Co:stalnt. L A6rq re iMle -InS is uill t mlkP pear
La cjnmpcsitic lait place A ae I anstoritis aricai" selmut.n me eitatae t g as l
sure: ill m 'sa"1 mWest kl ofs.t Cars.ms- -


rC


IX