<%BANNER%>

BHFIC DLOC UFLAC MELLONLe Matin
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00081213/02094
 Material Information
Title: Le Matin
Physical Description: Newspaper
Publisher: s.n.
Place of Publication: Port-au-Prince Haiti
Creation Date: June 19, 1914
Frequency: daily
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Haiti   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Coordinates: -72.2803802891673 x 18.5142993036392
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: Bibliothèque Haïtienne des Frères de l'Instruction Chrétienne
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 000358166
notis - ABZ6468
System ID: UF00081213:02094

Full Text"ae"&Pr2 171,6 DWF-A&P-Mml IfaW D nPidA AS19 t SW

-ItaIDACTION- ADM IN ISTBAVION
CIO" DIRECTELIR 8, Rue Am~sricaine, 8,

Ago T-AUr r 1 -9 TS.z annonces saint recues:
A U P I I NC FA ?oaT.AC.PIINCm: auz bureaus doi journal
~ ,. G 2.01M A PARIS : ches L. Mayence & Ci* 9. Rue Tccau.g
a 5.00bl & Lostspaua chez L. tWlaycrict & Co. 19, a:*a;
Tre's ~ 1S:Ludgate Hil
L) r ~A BB~aLIN '. Chet Rudoli Mosse 19. jewrusaem qIt. V
Uri U i11 G. .20StrASse 46-49- -
TwO %l4 \ N 0 6.00 tA Naw-Yoma: LUniversal Publicity Company 45 We
G 80034 th Street
Les A sitss ins t,;ou non tbe sntPS O ~ J
LKoid Nlt'~ls1
L E UA41onnemneptif e va '. i' s pal-a hics Pav ict

&Port-ati-Ibrinco qui nous signifla 1t-mt prendre son p.irti avec intrtIpi Da'is ces cta':biui~,),,it, c)nilo:.'
,A~ube dcss Temips Nouveauix ngur sans autrofom de pro- ditid car uie action izi hitiofl aifls, assurailres Piepetit faire que Jev nO1rv
A c" qii sonpay- Wenondat pa4 'ifllpiwIIi e somtii- e- le principal Itop'ur fritietisues ce oqulots appelle
0-tre excin du partake hai'tien. Daims, inwervi ti- euiujiaer, .4i 14)s tinaitces a jiVtsiiwr s icl zeouo;,rSi ,,obpt ipscp01*
les lcttres do rt'cori sI~it anoe to lit)- tit- prl'e ipiitemat 1)t.4 notl'C perte, les. tdect'e iv hrgdment baiv par florv -e.uP'
A ell O~lOloito (:atial i deg(ite.C lilme tn ~tll allaejisi. 11I ny a tr.o floiV-aaa tuiav, rnmeat, la iipI'i l- Ieiiap. itiatmot ~icelialeg pmopli*".tes frik eet >ap)~r1~ i. u
Ala Ye # d iil .' ou c tasetu ricln-e lrei1s d I 1 )5H a lexi.i Cieet ai05 'atl te ir Ilit..'pb;,*ju Is:,C iu aoie co re qu lq e
p ,ia dtat) al 44iilit)I r l"" 4 itk.It' gie vint e iite r la peter soit pu ,i itde vile n qi') lig aI (Ibap S lA*;~ins Joule. iiwp`ij~ l (,pit heiolIon~t ~
dells te 4~i it t a iti~rtl~ e 1111" jia'tssub alfltllIitamI IC autti Ir ti l tt. l vOc 11110if)Alsl-t? :11 t~ intent lmIito it,
Cer dai's ledevalil. la, It Iele St-Nicolas. Ell I'iliserici' (I i iiit1,rt i I II elle cotitsidt'tlait I L.ULtal t'llI :tit
dlitfh 't' ltij)I c 0livl r cse elet e st im~~iti.cmn)ll il ~ l E t tlire 1'%' a '' alsJ. MANTEXAV.
qu dei VtIe ou (Fell umrirw." ile uiitre (otivt'rnelneii. uhiar Pt ilim (](4)lte, imetl~~j''it ite AtI' ttdf-5CAe, n Ph sir ---
ji~fe COe (f lPl datSdistitle 18yor to prenvolr torme tie Ia rt'-cIhimt Li,!,,Etiit4 t1ilii- etIlt :ivtrtlol nohva-P
wa ou s. O p rC rauls t'ut-s, r pl i on 14) do I allim sIa l 'eteri. a (Itil a~vtir 114)"1 Ptjll~tiv() 'Il4 (lilt' IAlle it tit I' o t a E o a eL t F a ~ i
dbtdequ, Pwucr t I a tilI'l' "FY O r i is gttLlIS li ie 1418tlaitt'r l~l l'at111 15 Cill Ii. litlil~l'
cele qu a t)tel es i jlor "itt' s 'es L at-d aire ia.de a tlleititi tli:. ills tp11 d olti t' i v Hioto d --, E t- i d tj It' lit)~-'
0s e d~ Ora tive Volatile &-Iw 'tiii ~ les ainoricamls titatl it uaa i iP:j trt so i-iv r.slt i tlt't, 40aint l i
ciite dee aii ltetC tie stiil'Iit d (ple cc lCie ltohiv~ieltt tkrt'ti'j a. ll ro-lit ti till dtie A 0011eicu..
seese atil it l.lt Cltlse iIdedIaII'I rIiCll h ias J d el. li ati t t- tl r I dil'tit. Le New-York American nouas ap..
qu~~~~~~Dd,~~~e -,HU I li~'tSt i.tS C li wIt ti1it olijolrs 1Ill III...pu-en. i~iiil exiqle odilre-,ner uste Compua- CorrespmtPlanuce sp1'ciah'I,s du a Atitt
IOUS dOgcI e pita cvss Etdc l' tYl [Out. Ile I" hnt hI' 1 ) qm lt rjd e i iv ~sglep1~amre Its nara.% conire le ...
geme.1t4'p~tse it 15aV' us lul l i ci IE~L d arrivt~ seCa lilit ili~t'li'-t p1 t llt- ldctaicrles tp rieiJJS et it itp sKitt-a. hne. i a !mn e, nfo at171I)o nerl mn' vu ,mcz u
,,tir q e I Oili anlgkq el l' i t at'I-- sat bKeria wlll-Ilalt ion v al.klL 1 joLi,.1 rd'1iili a CC tt c KI 4 tC~ li'vo, ruiutpi et ,u e ie la p r e tt ~ iitu re o),I Vl n b i ckiLl
ttcflFer e, 1Loosens tolilcl'IS tiall.. e Wld 4'l COCIIC)I'-S, till till d~jiiti ie 'ldt-C ar s~t plt wi lls (1)11 1 iipayVioliS It.-;f' i~tis /r'j %c ~ 'm 7 f ines' George111-povre uC Dannn is le't
ropubltlC.i orsqttI'Mit,ns"V"11-4 t' I .t" ltiau \Ieplt! t~ l~ avait, vo ie'S CoLel .Pf ills (ilt pulnatro-t1101 riA -;W1 ~ u'~:~,c~~ i o ~r,,rl onterbe pout eil coir un --itn e ilei _A I
l ua ie Peut S v 11V1,01, it MCII Oll ci .ittcdt M t-[l liaialiecI 'til ivt- lt. ~tl USS ni'aswirer d ila Compagynte flycI puCiti~~ 1plii .iia
Cj& desujOl r-itCIttil tta Sl etpe u c. s dttbaire.' tt It oil~t I' arL-aua
me ompe geret~ui' IaI~rtt~ilC ;Cerainllent11015 i ds"rI S 1Ut- d 1fLCflid"l 'ltit- tt'l"li c \\tlllltl lpi 4 ii om1P4j CrePie ert-1 Mapitses de povc'2ci cmm
I ltiIIt it tisl"~i 2 1' I il t' 1 l'w I de tou le racli )SC td. c \.,:: ter learI~
dor erk doe, rious et'Io I Ip 5pr cst ""t 11, 11 "Iic I tti 4l .11 1015 lilt~,avc zi Ps IdeIi't'qu
0 r a eiSioll 411de lit' a h llS iIlt: Oles cartonsl' liO t' oi' p .t'll(I iit' 1I', iLia t- sltiiit h ll If.,at t'is& iti e i ia* pti, r cl~-'pa e ~ld-lie s tre.~ ~ I' ~' s :c 1is i
q~ uier dn vett ~~ IC 1 'all'tlt'S, ICLion ~ U~ il i ls. i tS i se it, atttill I id o Cit oii't it l~i't-aii411 1 ai r pitu s Ii faccb'lertp.,, rint tipsil..S lousiemb.LUtr ~u ie ciip u
tleoeli de It sd tilViCollii r s NISSiiti' n ~ aL~ t.~lineinitrCsw ewit- i trp I'Slui ItIMAStir sdortrvc'cicori
se o ffl e qu'aI f adl ll s it i WAl Vt list'rv l' t t' itiC tenio -ni t astr i t d N' fi .m s4 pa-t; 'ittt dl t WLi tI ,;I.: d i t tie i it u i i. I o ar iu e Iao 1 Im o t q LI i c u a i n
uel dtetrlliV-co ) .Le plC itttxe wills ki-ta iter ses it,'jeae' ul~it~i te abtol O r t'u-tni cs Sits ie Ct(114.1 beisre.urtw ii W p s I'~Jt'nir.s de so ul es ion)peur nouscc onic Fraois.su
pws, ors 4 rit''a j -+ -lii E5hir~aI i sqoItI'~ltt ~S tl st~i*Slt 11dessias tlIie tA~l-S C10 t hupnode peiti'i di, Jnt n nelt pi ceut edre puspn id
do chine dui 11 e. Xt t ICill t itle i1 -L ilo:t virS l ie 11021 fi' citlit s 1))115 le ttl ITC1 l"i't iii Ic i tde fl l[rs et I- IS U iitUI.45'ti ~ ~ ~ ~ ~ (~at lenIIX UL. not 4r 11-1SS0itUvrta~i I lahcire stt
temealacnw eIattsil1'-i lol i5'VriiiparS-limiiis lit avar's. l it 4114all. it ,'s s o travc ute 6v58 direer ti oo ntse d!iiai ajaI t' aib oi so ban' I W.

q lu s Srde rav ll i 'sW.0- 't'ietll"Pi' s at t'l -Iclli,.es suitS4 -Sdwills lt' lttn iit-sl1,,; ili, cii lm adlimt dPh -.-; t oiai l o~i s Jl i lta1ail it.-tlet lit. Cl'Point. S i t. erndihleq wie, on park' Wcr e rtlui. oul
ab6biei'1 Par a1101's Io~'Cii~i40111 t&`pom r it I c p ioveru' 'i1:,N 'it it Oh'Iit ltsimcgitt' Ives It r i iii liu tlt t iuru rel les mot an %I Ill e, cs llont t
mw oetien t que dalI.-, il ~ l 's ac tul"il i cl t its 'ter Itti il itiiil iL i l- s ti J L- 1 .'J si ICIIX IICIIPICdo tropl ont sir )l l)t CIo S rt'J ,u it. P pi qj "1
but c le ,ai'~it a iae~~ Ist lo i' '0 frat el (ht-4I ij e It ; Lat u,-ta stll eiit 'it. ta :,- r n-li l t 4111s i-,'el fa ire. J'ua citqu 29115 t'.me~l iruIn'o"' a rnugme -t nt I augM e lt 11 r oi l e Con 'u
lqzictzti ree si i iivt- ''aI tiir itc v l st d il.tii Wiic lllt'Ut -w in doIt! e ti-lt t I A 1W II: 1iit'Ii. U~ti I i'~~c. l' .5 -(,e1 /7/t nd \ n u ol e u reux tas I(r. e iss io ders mla t. )IlliiIt:C pit \IW une con
budget ''' S t 'lIli 1105I atut ii il i i-diIS~~ito tt sn ~ tt'illis jli110' I llt lI f dor es n eidianu u.' o ilu Cipo ur cIIOc 0. 11- ci. i. ~ Iu r %t
li lidt~e I las i t t11 aitl lo u'-'- all O'itt, i tierIcr en -perte.l;nlspin diiIt i"bell'e.ins' liooli
~uuiib e et tirton tlti' at~at Is ce:t SLt' 114)5 k.c 4 .4)11t oi kIn Ill' tititline... ,-;tU ustt i1l'c i'acl"', elli ct
U gmfie kattttl I Sc It dalt r mpiitir %It'wisru i ',tAfair do! giats oadltiiSI illi-ssri 1111- iii Ctutrle I' .1%A lit l acti, ci, tir's atltlto r uic Cetrcc.Ic ircd rien tn t-
sloyotntqu ipe ; I al [" I I il mo510 te-ido 1 : II y a istj l'~iii (I'lt iel al l at ic e tt' I kill-eltiets ail A. t-,1lit'140s. I c snt ('ls deist' ldat onwet as einJore p ls pa
is rosl ny sage .lts I VIVs II0 )csll alt ter 4j i oti it s I 4'lot p ilclitills -I ,l ,()I~ 5el5'' t~ i re u u l'! I ~Ir d e u e a ~ s u n l ~ 5 ~ rs llt- X qe S' UcI()1i. floa t' l %'o
s as pout '. lab4 nthue lite F or.,[ ~ g',ltU lt% lS ~ llti''tilt~l /iti 11t. e iU .-.i ogu lere elere ain t'ot ai .ie bonne r;: ept cloi'sci d pitir ouil.
I= eINu an, uit e Pftuts, av 111alltriz~lli.tl-ja L I' ItIitict a s -iiori e.- sadentsa dtitisiiil ule d et )i s) i t'' in -I-,(e t.d
Wmile frinu,.te slt'Iirllatitit te iv asr~ut uut' osaoi jl ~dtt itiX ici,-ns~w Wcl~olaisL 'l-eStt lle ~ 11ij '-Ct.Cl.cafd Cbi' 'ene? c ainumr e knot c,1 toasC):lii 111161
iisaie ati : c \t iL vstii- cdt:5 i IIditile iwvrell'st coll~la ~pmirilieal gielit Uthit s (iltell- i' IUIt dotineItl-iL -I ~~rilp' qcI ele asrpu cpnpeI ls111 I
Italiirtiii aesa daiis lttiltlt Il sii)U tiitu ;e ri pJt--1-ir ile eauc-p -Ia tfro., pou Ic eupi Ic (-U.'spi
Ceist, ~lr ita d i t- se a 'tt-\I iae. tnt cel i 't Ialeti' i'Isl't'i'14I't'l l I~'Ikt aSnO ipls do aits at liit et It d'sI''o(pie-u n~- z-Ioinire idel/c l'ars e n ung dumem e 14*'et a ugm ntIid A Lt o i (r 1
~Z. oye Ic daigci tis Citijii~at itItiesiglis 11115 I (ii id l'et' ilsderit''s t(I mt lC lS, il.( at' 1)15 L -Pl 'oP''a'--I 1515 tS el k npsire ls .1P et rsb nour.ouAttnmle pi u J Lti.;~
wns! bvitoure e st oh-p~t aIl- 11d1 C'llt jveiU rl es t i's Cl it's Ctjibltii 'l it I'Ohoni-, t oi .- tmp !j i, ip li frenn jnqe 1 lselpu let t ,.p u m
Il*l bdetpreW I~is tacitle ais hs SilU%' l l u'ltetiro ii's ti t-it nallt'tIt tll et. ~ ac- a lipisbetiaItlCcdi e. l'tit''' il e i:ssac? e n par~d tr'sfien t'rm -kn ds n m f
dqiirea ul rLmit 1111. ibi-auetat i doplos dt~ikal' l01114 l)l'v'II1'11 011di 1i1111ru e lic ,w lel
11111pi st ion o-,ittiav is plio uuit jeVice4(*1'Vlt t io its-'I nolldlIc dA-llis Ia (.'-11a1'be htlia'C i/lit 41 s es, re qua pc aintuc o~lire rec t rin uci
otitcowintquo pt uris IOUS l'L'hilarc' l e :ti ~ d i o i iii'ynottIavot entiiei si'O')njob'.i s dt!tilVlts'- 1A' i s- ss' mlu dr&e .
tu-~~~r part1401tic I a ire trav' o 1., ol m L or'qne It, j'nwr t sitir uisi aop, oondaIale s ~uain n rc% proi
2ous naita0l de h's pasi .,4I S lit dehis fil; an-j (iflii-Ii dllJeit't a 'tCitllt' Clt' h dt- r .aosur ic's qu c lie po-.a o v
-rn'. (1V.IA .o.ti- h olt -it I1/ ilerogio4t't d'it'i'severe CoP? e oine turesIIIIC C ~r o
b~ili 1~p~li t'.uiC Suli- 1tlIc ourics 14115liii 111ln4)-, 1 tor Iesil't 018ds II aitil i'titIi le a ll t chi t' q i tu
Nlta. AMesit iagVyat ie ieat et doIt's ilat p;t''as aIitl'ed adops' t-it Irac I.eVr Pfe'stolhclia/' ne (,idts. Si l'te ? -lier, i, ste dontnurJ cs dCriiiiuresA
02l quun nefis a at rl v- r ~ dWisi u d i tm is dalarsit'a- NoussL iitiui'c g titi'. illetit' tl. t i lit' 'sit on n i le hle
et OIIhl~tlr, I dii l Ic i ltbe 08ClitlleatsNilit 111t Q5, lb le S le'c~lirll
Vakt'excptoiiille du M~e et 'L r ot- ll aem it(). SIII~e t's ili'i do cSolt t%~l -5, /1i'dsi si / 4.iire u/us' l's L'ODICILilS ? tuel d'ut ich qiide iietic. IsbAeLlo dr It
eetl~bald i.t tine soatie fortifl'i' lap- ls lttO s it l5,it'sgltt L Io dsadriro.elsuzali' a.Ces ais uu ur i usvl ivli ispr
Meo Vateuri sti'atkgitaue Otil tIIIr, tife s
EL k'ile l~erial Ilti~es c~laCiparail tis-eripo ll(Is atvecPtirsourt'u sombuzoo"
OW3 ylailluencek- apitalepar uieflelaImit 411" Is ha els, pas tiXC11iIos ls itite 'JLS Seatir lei lwhlwlrmlaunotpsentwingiusohad'e 7pouSere'Iprie t pu ~ni le prI~icur desinia it
pes~ pneteietil adr delteur s ule tmes aiol'riti.daeust'ltitL ti decetlct~ion ljiras t-1crow' hjosie -f acca~albisqil~'1llsruusinAl hcapluss iiCOIfi~ir.oI
e~~eloppenielIL notre tioi stie%'tairs (1111lie Ia l d sIc iiul i )C~)oiuiet
den~e go~ograplwtie nousa domit ills polr liolistieIpaioL' 11 1ior~votrotie erq-slet qlpour Sceruil.eELjc'esfa.. Oist esgrapiJdplis dcateeneC exqiise 14pour
ntie u our les oinstipclu us qto; tiI tteatIlei'a(1 hi poolts 'oa;"co'- jilt/u' d I~e
Mter dearti du Gyeuxdes project a1, lgtelouents fai ~t, aisdevsagiler 't'al 1r era Isiila s ilsitjallcihJet 1 laitler ipole i tLirule -k'ilt.ii paicra itipoda, hJul':I Les A aucutrionsont rle, 1 iuupntorV
b~ucnies y pe port f-ranec neus iitre oi i~t dn t ls at,iminai' ti' ii i apr'i ltdl lt'1stusde,;COitilt'Sim fSi lilli Go n's, i ,iut 1 par'lt.,r e, u destceslto.rs ieuonbe r licatiozi.qu le17ltP.sO
Nuiecol la u dnoltqu ietq t etOOUS, I'il5d-ttldC~I~' o~fe101 ccusit-, Ic hrtr nvv u qisi ler --inporte cderniestrserasolSi 1'enbiersiralais 0111di:c ens Jk's plu
S. Lesefnai, UN airanoe dnt~atfs n'ie Odilts idigti' t lic~ls-tie1105 vre111'ilabc es(I,,- ; ii Y & dutms uVrsile*131Ia"ii
5?e qoi iIentellv oul'roauttsaset daucl.,dcun sttoins aticaeks deairgY~ette1s aihelsdo -ital'auxti, dareisq.I otrn ehaineksin!ws a uhnlku~lSi
001101 u etrfoial.rwrtute &nosduens.I 'lit pour \.treIiaittt.ii ille tit",'mat't'i'Ie'tjes oidinsoLaili-cptidurvln dFric.
sepreaittij'tdesai~ai o'It nos 'iicwntrauts stes.I'iustie CCS lois le poeocesnuicveiiaitc
Msa 5 tOU ner~k'hLillesh)S et, is sVi~l-ire, Ai'&EA5 it i I at'e- oru:se l'ir e oit- Lttilra s;nn iii' a on nationaetq uet dmure dcoriquliel d
& fl~tiur dexwtioinee ap l~s ~no oie Ic -Ftt 'tld it i 'lt a -A1rAou~er t lk-i notb- s (0-4-V-1111toIni-. l at i1C 1 -,Yc~y'cihhe ohm1,i-reeileilt'I)PIhTis 'na sl .. ...a*r-- .Is.disp. ritio de I pou1


"'O st ter iid~tes Anotre ase'u- m& sans ht~sila~ti')ui. hut' stitiqwtltt' ti bien noti'dr- mier, s'attelo'r stir no- in1r'I ~J41:0/i neih.is~l(nainCapiela itie *e ]aueu
'~PWbe6e tt lon nfous pitLe des itn~plique la ptc~poiitleriitc tidosMin tre sot 's'-i'lgi', aux labours h-utnat~sIes Iek h wmIesetles nNm i ratlw e'&g-nu
USCf~tes, Et ce qui s'eat dit AL influence, les tdiplomnates ailkinatiids, et produectats. Et pU~s auutoilt 4205- Or It-ee Afaire palir de ialousic Ies ;ijar
C111~ l eatj 5~teiheinent su es-do four C&4% tifen'ldetit u's-cc aitalait -sonls tdefairedaills t ~le mondef~il'erter e ls iiue
V#ir 14 pul eeng ~do tthnacitd laieil~lo'he idtit- ttirop*en- do filhade famtilie d*~b~ltele cet d6~- lfais, m ie J'-"olis, use (ourraut rilr cspus'-rdoc
tk~, ptirquo nous ayons norde te 'quilihst'e, r'adiiittatit lecConl voy~,illt, in.msIvt lotra (oath apr~s DpkM eVlar
lleS Vt,69 5Sne flous ressaisir.! tr6he tde nos iiltailCeCS(1it'0 p uar Cofliotre rvl'tVi, etCL oujours eit qu*fte se fire qu'un mnars imntenatapsaiuunvison% pour sp rita-'i-.Je suis alit6pour
%~OtlS dev msd'abord dt~gagei' doI Initt international 0oft 1UIi'Catu tfl8lem td'argesit eLt d'.r. 11 y aura sails ololl-014ge d, Me uintieoseainai~bouwaire es .. voir etc~i endure urle manifesfs.
16 Ia de nouveltes colpo'leWes par Ileur place set'ait rt-lsel'vl~e- Et de to quel-pues atoufrrAviceig, ts uies RassureZ t'ous: si its ditaeciws comsIJ titial bien pr-ined epi.u
IUuiaraeiquo note faillite filial)-, Atet d'autre, lea actes souL 1011- 'iodv'itaaies des tulte. tdo conctlrroiltasent u'w tidwigialcraugisell, ttre Is peu Iroiieje~r, persilleur et moqueur
4*t Woosdr6r aujourd'i mi,1 rreui et signillcautils. Onl se rappelle, rence I'tivinc e net dos imal-outil- deux 11*mox lk contract strait rompaa ip qui nous est pArticulier, ju Suis alit
"N bWon g0 E'rOpa qu'on Amitri 'I& demarche du Millistre Aletemand Ids. 3isis c'est un iflinil 0111 d#3:ait i %o facto. v'oir jouer uric re's-ne
LU E aUN


dok quelle est la dernikre trou 'fran,;ais et le goilt franepis est arrive raitre devant la cour d'assise pW--uAnon ot~ lcAnihA-
Waile e I-esprit psiribieaa .A un tel point que pour rvoir de jeu crime d~assassinat avec prt~m~dita- lite et NXcuvc ,kvc MI'ARIS 17.Legnr
Ah:n que les spectateuts puissent nes: femmes point trop diiculemeflL tion. V iur vn,:! rbua &CPAISN~ed
Miere coItbr lebset "ttaque cui resF acoutr esrrleCcomirk u une fstegqdl .0
de* wneaapoint douter (tans les jam dot tr cbdb'rbintte lacernDE*_IIr soi F111 d tnoint. iretW1
bell des petitcs femmcs, tine p aspese A 1-is ariin e Iu eta our. t7pr~s rni ,avor lTbtijsrd qirt o kw xe lor 4 # !1'r Ate it is ri ~ i.ri- Iu 1. M j,
ideconduit dcia sceiie dan ,ormandnt ade Wtre aiabilkes tifs pikes Jea qinstrucIqirsk ui,,rIIvain tivria uuietit Ia-it PARIS 17. M. N.
che, -A hauteur des %veux. A quelqu~s l]a imode s! tion re'sultrat ies -barges st!filaJ3s icS CF "Itfixfe4.Trtm iler~l eI.A~id
Centimi~ties der. %Pecateliuxs, etsur 11 v a rnkux :an de wf l.~pU 'I5e ussls ilpprif. C5ondu&tc*evP
ceuc passerclie de I,',,i I lots circulent. rituels et de nos plus 1frocecs carica-u .d uuTom ~,crCS ilit~lt ~ ~ 7 ."~~
Enr Statd i.ecinquenacirstes, avaiit exerck au gra-ii dam d4es, gai o t 41t "
por esciq ianc%, cst fier d-6tre modes aicttiel !cssncaya.crc[n Ia2Ir Park. le t Yi6 mrs 1914. r.djretii:aveairii!
a'ran~ais, de I'itre patie d~un peu pie cr teu mt~ Iea~aif; tSfiia11'lSii ~mli i ironar 'e l a t*.1pl id i iii la'toll%-I 11ei LFs 'iistWlr de
~aspirituel. ne su ivante. le dL 551 natu r fitt aloe persin itewe i~ ('a Ph ainlllhII rla i.' 1)1 4ie4~Jv
Poas si itic. c '~~t.i tutpait~itre non ties croquli" m~ifides e~UI j~flale ~,P~~d aix4I1A0110* i Ill'S40 2lt it
rious av.onls lem ioe bn fstantantks photographi.ques.et alors L'Ihn,,I ie' Ei4111 11255 fJ11I Ll'lql'e s;nmcr& (Id~
( t.o prodige) tout leIn foade put 1n01111010lill.nel ~It4i~tt. UA~iMPWWA SM Giiaaa t.t- 7 :lalrg,
later que plus caricatu rt ClOI iti rav prIt wlces2 Q irarMiiI.,:t eWl*; l.I lit iirt (eI 7IS h
Le b belut, l e neub~e Bat~~ sest.0ia it .... i n atilsI neelt)32 /It amcdepenal. k jc,:it, (ile a.ra Fltlal.*Irdle04iSCUe H~i,..du
plus quc tout autiecctri.I.er.O.' a'h iicCi 5(Iflitl I' :Hot
graCicux~artiti, 54]ti~e IC t nCU Mc f.inc.6s Ne pout rai t onl P.1 ell ri :t hCfai r,. rielle Xzn,awivr, eri. nine ie ilux. rgaili~lire. Ill l" I. 11. G)11:, C13re it! [Ar'tes.
moderne est de bon goit m .ig tel "'il01,01t1ort putt ILIC onotre cIreUidlol101a, ht -,)s I cur Iaeitmes cahaitie.~ul
dommage qu- ;l ot 1:a briqute en Alle, SOIL.un peu plu, justi Ae~. Ole Well tidearle,13ent tie hitSettle pin t irc tio eL '~''~~' et I .as17. '.
magne d'~aptcs dessins d-aitisies "ien serait pas meilleure pour cela. Mili llg&e. IbtO rieiie rtuI.
UOaS tIe Pas troP ironiper le mionde serait.IjI ,i i tt,~qafcaJ. otair qlau'Plgqepa- 1Ion!1.111Et-la ia Olt! ailli 1-wi ?V4'ilitit jle loslda~l l u') h ,%t0 I ~
i pour une lois. B~tire.preuve de politics binissir i aou a'e !ae ltlrce piabliau viqdvue i e i-its 'Ii1 \ ailL trC* l j
La toilette IhC'ini ni flcst chic se despriiv llc ImOfe)I!e0go-1\i, ,1Oml tll'*

ritlie). iei'lnll? caiia iv. I, ejale liil till'. n a cj iaeht elzil o c~.- j.~~ ~ .~
'~~~~era prise all coarps. conudile dans It ibre inaatsb ~z.iLavue &-IL.&
-----laisof atiejusliceC pr h s lit c onr asssesA j iy iI. art P d~i ,
AIJ1'R E S ~ 1 Ii~ I ~i ~du dep.tirt'ettnieLa/ la Seine el &rattie stiar 14.064011, s.11I. Sbzir.'iimx 41o Ia P 4Ails I s n.fouve.,iui ,tf
AUTRE SON DE CLOCHE k~~~~~~~~~~is rtig is! res de lit dile laistoli. 1alw.[Il-itSrlar.d-e crii%
Ordotane qiue Ie prisrdilarr~t isera Cxl' ;lilMr'. '.It 10il. iF.a I'I!Doei ~~5J~tpo
clill a Ia /i diigecede ArxrerM. kttti1PIJjtitprt Io 'IL, iOif t.!I .
Ijtot' t aiG steili )l4D-de coilr., iliis )1;'oj'i (1tniia ;.u"I) Co'l Actie a ru.-Je
1u1igenoe *"* -4*t1101it :t -t Les.1 )); p n i .r; c(.),,,,
C E Q U EJ F: I) 17[R' D A S -V A L D I E Z Fail (antPislais ake ustice. aJ Paris. It 1 111141b* Illii'I. cie. vc L~
I LoiS, dr(111iI'a 'I 'ii r c or, a w-c u i c")s
quatorzt. Lout -:c C l 101ik1) 1i iip n n 1:-.b
Notre corresjponla.- t sjpt'Cjialit Cit ao potir se relieler contre Ier-ou ; Achurctncosi Is S 'aA a iL ivri(X.I.f'~ .P1 n ~~.bet
stoi-a11t itllu illt s aii esso a i ;t d e li e r .iieitssaai l r' in a rigul. Lxoir 4tit d" i t' a tnl-i~i w. t' xotiqttose d5t A Pari s
iap~s os jouoits ~l~a I Iot"' IA. Smitiag-'o et dans la Vega it a idW aitLernarchand, vtIti;4115 i.-;inti p t.; i n" **' a ~is a2[r;gi'i
a Ir~ il( s loUL' (i.; th't Lt 1i011 lli'ceisa1r4 ie ~ibti0~l' iai 'C,)seilers, tousconps CllaSt I I(YwtitsIt CA -tll lt.tinii Ei ~ ~ I"ttI Idc I ti u-de ~
(2eatls e o-t i4 il .di-S CW% It's iautoramtes iioiniaaleos par Ie Goti- hre tit,% ,15ivt'v ellih~liytiin el CI oI W it C,4-'''rt.: anOLS jii.-- 1Wit!5Us A i i s- ue 2 lt~
neenents faiLliar Io DI 1110 lneit ties vt'i'iict aaejit. et. pail. I-ti iu'11111'a'tl (I,-. uca ir i ise okte at OiS li) ibri '1 r ..t

LA SITUATION et (IV .iitiu^.), respectiveinetii1 1m-,ct- rfsil t)

I~e Irt'~d&'it .11.0 treflrtjsi'i,'uu rit Ioralas est o.it', al4 [*(.)Its('teiailrs 411 fa:F.Nsa I sil ''irt i [vrn~
n~e t i lt li oti ledi'ig aitCMu: t a 4t i tvo ittil g.'l it. det' L.ll p*s. sotl illettri. -'
prt~sidet'it ititet*-ri1Iai 'e de hIt ItojimiliI-: 1,1 l \ I td ~s~'ui'aaqsi~ NEIN~le !iir;iuc I.Ir~i4~ o) ra~lii.i nt Ics O'Uvl
- i l e hhzelle tit-'s, P irto Pl~atJI a q E SIN M NSL hr-lti tl rn


leg asseiaibloes Bprilmuresaiix' it lills IW'a it. uCres aaua se .sotrouave de'
deo OIti t litier 111411oe' 'i't~ttX. I~ 110 (lfe o cl U.111Uol iuvo)ir de I.,
Main a haUilwol re (der;10 it pal 11 r.'Vo)itiotl. Le I'rt'sideiit assit'ge et~roi
mi travail d'4po11 iIjtion tettac.', iae:ia- te~miit aL Iie.rto-t'Iata 4hum ntietardea a
PACldIi 'aCCOmliiisslt-14.it de4 1.v ItIftSi .asitt toiiiLiei all iouvoir 'du Gouvel1
tkes parnI-- clict-it i'll uViii'i';e-laalt'iell*
rejet~ailttIe ItroiIe't. it d I e1ilt ixilit It- SmuN' ot'xiorLiaiwirc!0hoi- idt s
ecisiotls (fill t'tlon im.11l it li Iit al'cili \A I t'\Ceptioli (do'co'.,ih'iix vill. s
li ar Io'-,(Ilallipsedo i'Est .et (d11Stu
ieIA (61VOA -10i1. iu ta ',a 'VA'4 1Ic VIm.4' .1,11 is leIt' vu'~to dIlpays ct'4 iiita 1110A jotlr tie
la w~cessit0e t' Itit-I-O ilO ~ro lite timI a lit pus bieialaisanite paiLI.


Wt' Icg le, i I )o'nii tt'14 Armi-it.
PHarVo filt'' CV1.'litci-!ti'ccaraif, l
11'aia ltOloIaslo nil 4l.t -i lot:fliti,[' .all

praojet 1otait do p' )iiclicir dos'., illta*i
get.'aes cE)ihiies iiim as I' 9-,jltIIis
he Lrout'ivait '1. i ''a istic's .Lt. i to'-; dai


IL-1Sjli !iflat~ioll deIlaii 'evol ut iota est
ItzoiiValaLb'. Q1el'ilesItzt's oV tiolliommi
)(-'a je' l it'B -I .i It Ie ia10- r I hoi'&c I
Vats'Ii.'/. Iasitres I14.le',Ile~j#
rio' Ar., ia: ci c 4-4S I mtsit'i ir -Ic' l.i
(II\4-1 1z,] tp ii v I I Bit olotswil. ilia ;


DUinent une princcsse russc, aliK'e o Le hu:s clot a O~ipSOIN
i,;I~MINAIIRE COLLEGE i.,Iatniilllo inmPZ-riallf..fut introduiit
s~lN'r4IAI~rIAL Jns Ilec cbinet du professeur au uMrI Le proilatd';;jc
Jeui 18 Juii 19i4 nent oui if achev.s.it doeridig'r unt [ :8.'.1 O i.iii pa., 1*S
Ba o eure & rn"Ia 7191 1o01Cstir Ic tiai.-Laequi vOei.iit 'de sot i )1d al2m r
remp~rturf iluininutu 1.39 VCuilIkZ piendre une chaiccN. P. z's17 A la Chzmbvm
rorlpeatu. axiuuzn J Ime, dit Ic nmniirc, tout ei ~tll o tli.J.1l' Iis;cas',--I(i sur l~a polismd
le 111'.it! n I siie dts fin~mnixs#4
M~qtjVilfC irac21 Li pi in :cis.', ft O"Ssec qLIo'. a IA Ci')-ofidoioiavant pral
-1 lassez chair tueI oun ., ttcidr. tnd~ui tol 1:pit Id*une rente de 3 r"21
3rouillard sec. a.\Lts". occur, je sui'l.a hprle .I)!-ell 2 j .ia" pour usa
ilaromeare coflsttati. cesw X 'it I -t
I SClIIEREl1.Alors 1pi tntz dtfuucchaikes, M ii. ~tl 0, ot~pouri
1', : 11p,', id e 4j o -,I r e nr
Triunl i~I iit ~~ aine l nitresans htc v'Ilcurs rnobili~res.
Tribnal ivil'lever h itLC.
Auwi:Om;i~r ~u 17 Juin llVll.(OR S i 8Chanibre~ce!
IPrl'sidence .du Juge j I IWusi r avant Mot.II i 'i enia iil -:kisli 1;1 ts t1r1410 'on tincominkmissOn & d
pour assesst urs, he juge Monltlhi t k iat:itlitll(tie.a4'-I so dine (ltidli it'wei&'?* to-sctie 44 mcmPbre~
su ppfi~a nt G. Poufjlh. It'oi i*Ctivil de ,' Mat Ici o us.proI10
XIl nist~re Public:Nevers Constint 14iikpae ojiu.1 o~hed tr
Al~ie-. ntnd es: nte tiam'' ,L'- t. i ill m(1- a-tl---I- 0i- .. it-i. ........ n roi


*... c.I.. ....... .^. ......... ..........- | l^s to aI'i ns de la an: 'o "taill ... ".. ."...
LE nuts avant le crime, crivita sm: '.lsn Laroche etl Coustard ct con- |lit..I-, i;,tal 1F l i. let~t .l.ite 'cxamirer le p.p
umai qu'elle avait dccid6 de co i k .l ta. i.,ntII ;i 1;, 0our i
*a d sorts. So iv,...,. 1\1n t Y ,,1i,- miin0 s ;our
Dram e du ilar- tte'tre dle m ne lacte. et de famr Rcproduct'on de !'1f.1tre Ch Ga. it~, .M 'ssieurs le Dr DonomI et cit ti s m.i .iaircs .t t1 d
us ti jells .:u.-.trc 1F. IDCsuse ia tt enteiindiel ri Itoiix. roc.
.- le procurcur Lcscouv' trou-'. par dcl.iut centre prtie ct avocet. l.i l'-i.t'-lictio) uinii tiale sora don-
Le rquisito.r aussi la prcuvcc de la ptsendita.it, Sur Ics obs rvaticns prtcsentees p it l-' a tliSSe tittinga couple .lat'eai l 7 "
Le requisito:re c.e d.JIns la dc.marchc Laite ..uprcs de les avocats des parts. Mes Pierre Ilu Itlcires dt1 niatilln,n I Egli'e So AInne
iaVi.o CAILLAUX le president M.\onir ci dans ia vis., licouirt et Abel N. Lcgcr. le Tribunal ChIoses Dolailticaltus Cub- t
a larmutier Gastinne Renette. Tl dit que cette allaire entain.e deva:i Un grand nombre d'excursionistes
-- ine de la surcclitdtiol nrvusdt ,une .tuile co)mpu.stion et don't conit sonit vonu visitor le pays A b rd du L i 'ami
m .lmne Caillau.. A la suite de sotn t< nuatton a ctti renvovee A une autrc paquebot V.ctoria. Ils o:t a t t on ne Il AVAM 17 LUn d-!g
Dr SOLI. trcvuc avec M. Monter, M Caillaux, aiud' ice, ii n'a pas pu tre entendu peut plus satisf.tits de leur visite.-- sIc Je vinit mi.ircs dpt
loin dc calmer s-a temme, prononra dIiit;tivcment. vu I'empchclimnt On prite une g-.inde attention a Ila f.t ivnaii. scst icndGe
ILa cliambe, dis mi's en a.ccusa- dcvani clie des paroles de colkre ct J.un des membres de la derniere comn viation; I'amricaiti Franck BurnsiJe p .siaeni Mci:ocail pout
tio a. couine ot ic sa.lt. ;:cn'V de menace contie Gaston Calmete. po. iton-il ya deccla huit jours.par ia donn6 dans la ville de Saint Do, J- L-approuver l loi
Mne C.ill.aux cii cour d-.,siscs. Cet Mainitnant,ila qi uels mobiles ob.it auto.sationi du Doyen, a ite aJmisc migue mine, des preuves ded sin c:ai, ou lep cunitvrs la v
arr~t a tit rcndu cotfoi iitn2Aniciit aux la mturtrte. Mine (Caillaux. a t et ettcndue par reproduction. habilcte, en faisant une quanttt d'ex
rtquisitions poscs piar M. le procu- lc directeur du Flgatrpour cinpechict A ctte decision. .Mv Abel L6ger,dc piiencts devant la foule assemble.
reur di la Republique cscouv\. la publication de deux pieces do'i mnande ac;e au tribunal du faith qu-il On lui a donnu une medaHile, et un
L.e 'igau public ce r.q;uisitlotre in ai.stoion Caimnette netait pas le dt ., ,Wesi pas lit par devant ce tribun.al banquet a eu lieu en son honneur.- .1 eJI'. teC
ixtIeow. Nos lectaurs conia.issent tou t-ur. Deux letters avaient ete crume par ,ne communication d-aedicncc On vent d'introduire dAns le pays i. U J
lts les vicissitudes du dr.inam qui s'est au moms de septembre 1907 par .1A. signiti&ie p r M1 Hudicourt, avocat de les instrumentslaratoires, dernier rmo I ss. U11
deroul, le 16 mars. dans les bureanx Caillaux lA i'ncu!W1e. La premi,.it ChIaI es (;actjens. posterieurement ddle. et on est trs satisfait. On t'tinop'e adresste aS
.u Figaro. Now. e r.Cid0io,. don, eminc de NM. Caill..ux, Mn:c (.. .aux dari cs conclusions signiliees 'pave lis hoitnes de p-nc de 40 A t'.rphie r tit que
pas sur le crime. Ou il tous suiRl c daan. russit a se piocurer la rret I' par lc dit PMe Hudicourt a MA Leger. ,)o .ers p ir -r ; plas on .-' longne '" prclmi i Sv
de dire que la nair.alin iide I le pro ductioo photographique de ce I i la J ate du 25 Mai 1914. de i itioitire haitiente, plus les ga dtroit des D) rda3ie
curcur LScouve .st accab'atitc pour tres.Madame Cailaux allegue qu':lec Le tribunal donne acte a Me Lgei ges au:nentenit par : uite uu ilmanque crtio des 'el
ie mnitageCaillaux.Le magistral conRsIvoulait emp&cher l. reproduction de sa declaration. de bras. Par suite d-ex;.'rie.tces en Turquic.
tate tout A la tois l'-inseusibtli1t, lo ides documents reproduction qui L'a.taire de Faublas Victor contre qui ont donn de bons r,%s.at.ats. ronf
dieuse inditlrtnce de lMine Caillaux paraissait imminente. Monsieur it Lvo'tard Alexandie ct consults. va se mettre A cultiver le ricit; ectt,
devant sa \i1time, et la gn1-rosite. procureur l.cscouve inflige un de .ns cette allaire, le tribunal a plante croit a I't.at savage m ais si r
l'indulgetc. de Calinict e qui ne p:o menti ecrasant A cetie assertion. | ray tout e qui a t tait. clie it cultivee, elle pourraut don COS
fkre aucune parole dec coicre ou de mais Gaston Calmette n'a eu le po Lte sicur OcJean GEdcon a pr6t6 ser ner de bo-is rendenc:nts. ---
haine centre .tLlc qui vintIi de I'as- let de place sous les veux de ses iCt meant come Officier de I'Etat civil Nouvrlle a la t n.in Or A.\tnrican l-
,ssider. rteurs le text des deux pitres. L du quaarttier de Cbaret. Au dernier diier du Cercle. com DcAtte InitncuredJl
M.ine Ca '.aux a cl.lle 1. toignages les plus probants met nt rendu me une snouche etait totnbee dans t ette tl.d'Haat. l1
a vait voulu sutoitm .uinistrcr ui ent c fat hors d doute. Au r une buteille d vin, un de nos hom, Cheque sur New-
e.on A Gaso Caletic.M.L. scouv IPus. Ic aractre ben ioneu dr (u~S Celui qui ordonne la ventede deun mes du monde leis plus ,disingus Chque sur Paris
sA co nticcic _hse. Call toil Galmette, a parfait droiture cx; mmubt tprit la boueiIeet, la tenant: Iraie sur Paris.
lAua ayant d&.lar6. le matn mr6me, cluaient I'emploi de pareilles arms, dessous da estmasAiou 1,- G araon.dit-il. allez dire que ce iraasfert sur Pans
quit voulait casser la gueulc A Caj En consequence de ce rdquisitoire Affaire eniendJu: n'est pas encore Ilheure des vas mou tSikti de P. 5 .
WIC -, Mine Cailliau, uquhques mi Maic Caillau cest appelde A compal hErnest Antoine ce Veuve Cfrm-:- CJMi. Nickel :. ; "i


I


I
I

i

I


--U--. *~._~~____ __ ____