<%BANNER%>

BHFIC DLOC UFLAC MELLONLe Matin
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00081213/02032
 Material Information
Title: Le Matin
Physical Description: Newspaper
Publisher: s.n.
Place of Publication: Port-au-Prince Haiti
Creation Date: April 2, 1914
Frequency: daily
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Haiti   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Coordinates: -72.2803802891673 x 18.5142993036392
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: Bibliothèque Haïtienne des Frères de l'Instruction Chrétienne
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 000358166
notis - ABZ6468
System ID: UF00081213:02032

Full Text

mi r v W


~~itwt AG IAMflo0flT-AtU-PRINC'E
G. 2.00
* 5.00
ID9EA 1'VE EN TS:
oi. **G. 2.20

TRuA NG Eit:
," ob .- 0* .G. 8.t0
LgNI&CtBo 13CEN-TIMES


S


QUOTIDIE


__


-- II


Contes u MATINMa. feinmie slit ianerveilt~i,vios~1n' 7e.n noi, liii wvaitIlon brasIt
beleeI~ so ~i a If :miivi m*ii'at IC ',it iltjtte. t-'t r ,., .ialoz votisll ui dis-jo.1
all asi)&,4Il4t. IIEh. raymlVflaft. et t 1411?'h. lI~rtflhibeL dotl oi' d. Ge golijitt
I OIi Co eI't dc Z i I tiIII rilive-' S. Wit g io iede ; ll ''" Ie-lIal'taire coiUI'
lovait verg v elk. Avor 1f14,-;aasmine. ;o isio (if! %,(III-; m ttre &it 'abri d'uLil
LA LE~dvON1 et Ota4110 gr6ICe itliliOAt', 41t'11114:I1110 Itiii'. .4
ale dat M a cot i~ ~ 10 je iepas (h)l1~1 1 vi~lel.ZI' 411 a at p -.k i-A '-v )I(III, e ti 4t.Z4'.II Ell.. lI''411 ht ell OTAie :de ait C 1
1111111110 (fl .it I- S t01i114 ''- Ii d'.. r4Il. t a s it l
4111tj0botift~e do if ciii IWS e lllIla, adi s Iqu tv .
C *tu i figuijeti petitiall tillid ll. it, MUite I'ii4t II'-I' t licali'di Ib', iepl -'lnIr*~r jI'ei* I .41' I ~ ~ tII, "'4 111 aVl

v-.it IA &.u.IJ,' 11v rot Iu ll i I...-n'' aur bir l'. Je.
1 t.c tli*.. a z iell vtxeri icer chit 't s(Ito4 if44, tigl i. IX1(1114i. .[ 1' jv Ii 1-' I it it- ie 1 a, A


rt.Ne ordmne Cl.ur ijit eioi voua p -. faarovii,sgsaws aa fIuitii' .4 dif,,1'1 40 1vt.a',i lit!*.* 4* 40if k 4.I-;,.1l i'jt -itI
do sesQu ci a liuv s i ntii et qu fl at'- dib c r~te~ it 1s'it etlitte Cp it. AIi til l d' f'- c'r. jl. r: i ~ n ~ ~~~ t ', 0 *l~ 2ie ell.w it:
fe e it- l-PIlleatue.o aa ua e nv \1P i'iii' l e pC4* 12411 tlf l IJ1 11 4_0 a. J4-
tell Pi i .ui ~tea j'3de prob t~ .'~iultme iis le~L gas I')' t 1d4411 I's'*it l' m~))if-ro i l i tv 1A it
tfIb'44oec'et i sede)anlLo paeitsIdv'.,
I,1i4 itit (lilt, J Aft, t'..
l ltj~&iS Ciet pas diotC pourlilii- al i oaluel's Stuuma res Ld il m-lIol 141- l, *. 1 I 110" ;01'If-' ,I -.. I14 1 i I I ( .'Si) .Ii
~~~~~d A).15ldesit. elei.lot piy' ie 'II'v.ig.iurra~tiitOtl ocrtdli I In 4 ~ Iiu~I, [o. 141IIh h ~, i I fll;414'.1 Eii ''t '1I

iIjete It petirle' 1 QUO'g CJse.i tll di sc imeat tdi-t. a o aism. itu' -iiiiesit 1, -it 1" '* ''O1'' ~'i d. i l' ~ 44 ~' 41'"Ii 4fI t e 0'
Qu1 1dysi' etqule I4) OUS (Lbtetst voulu '. aer tecoui'iaeiiaei t; ll., v4A *f'.I
~j'i PIII1 gcisaitLIoi~t i'. ci rtluntoeemfiis-iet ln eii m va j fi;l 44 ''' ~'l L i. d. it4l, I I[,it j ;HI'4' If-Io v- 1,11'11''s w
M~iepo-r xlt~ij' e21 l.A Lciperso diele p uitm h le J'fhi, 'tLt1 A l 1121lt'lI .&ij111, Is-;mt, 0' I d\ ,ii l la 1~ l', .
oil -e. de int 114)u41S 1*4.11'etam.A 4.11c.111lae'l~la U11 144! II,1 I tii t'ive.ti 4 4V11140:1' fI 1 it' I (i. 1A '0 ~ 1-lI4.11' i
11(d Iiam t.o. I 4412 2 14 dam 11124 sa t 3.Ilu.ttill0 Id i t' US mot i f.edsde Cv4 liiwiiLiiICIj--p o-i! -i'S iiI l l "t- *. .Vt~l-41. dI1A'-.I
pa ~ ~ fledeiie.a ~a jtistipu)i& Ji~llll ti u, .4''I4l CI. 241I,. 4.41j W :l- ''. 1 '';It' It-I''vv t 1011I .,H i
msr quai2le 141. Y 'aI 'tit, 1141111 c liuei ''6,11, al ia'el Besa 'peC tillIli' e'lalsnh I k111 II i. 1 ,'IIo rllt n'~'' ~4.4ih ;-; 4' 1,i'-.f .'f.tl ; iit i Iioe'll

qrta.Utij CU IlettCdls Id 1llJSl 1 Ulf:Ica rt' it o g'tit&'.eltu o fi et !. tie tllt I11,11ie 1 ,kI'(I'--I I-N o 1: 1 4' PASli ll d.l 11-1,Si i l ll 44 g145 iwor -,,I I t'+-~
bolls bil~12'4le s d UIcete a l~acO h Ietrio. Leur 54.K'l it'1 11, itLit Vloill qI'. dle2 1t41'i A..-f' I P (i I t 1' I Nha 1454'II 1tl -I, IA II vvt.Il
t la~ e wria'Lo. liOd tlU gag S(lc': irtIji tut er l eg p ais Iam coieii dtl,'(I., I i ',Vll 4'IlI'.SAN;' 1 1e't't i'W l I41 p1 'li 'I' 1tr el Iltli,! it se
pP ~a 111125 Utt l* i~t.s OA tli-e 10 JIA1- itrlehti l~tuit ISe iell il.Ib't fa H 'l' i ',t,.' .il. Ii i'it 5 4.... 414 Ii 144 d it ll,
e tediaidoui hllciai, ji I~'tu ~ L Cdli CIOIOISI' tI'itMI)I'li.1 1hi 1 WkIie Ila1- Ii'o IWit il ,uV.IiI 'e,10 ." 'i: 4 141- J IM'fill I-A li tI IIS II
Mmlisatsfat, ail, teuitilai iokl oelli v lt pra Lic vile14,!-; it 41i 11a l'11 i e 5l l- 14'14S 11t 11 ,'' ~ 011 I 1 L' I 1111-,i ll~II4'I li~l 4.1
&dIi e i )4)11? tr. ti c Iuats Vig.dot wt r'''' m l ir)v Ie'er fki-aI I *' ..~j 4 1'l II ''I I'IIi') 1..j I4
Gil1fe ltte t(2 ia a s ;* t t! .is Htihl le -M.. L "''' vr''"111"~I I I t-ot lit' .p fill I.-I 41 i s it&
I l ia po15pIvvlS i itsadioejuiti etit au ic tia im levalt bfaux. fll Iwt'41'#IO- 1214Ili'14IIIIit,.a, IIII 4.,Ii i44Ill'
WkuhlicIL Iurwiie Cea -a~l AU do) J g11 liMyflrtos! Lit mit ...mo 41m itlii it'll al \,I- ,it, II a C444If it I'll11 '1.11' '~i till,' 0 4' .S~1r ))
saute, 1uia deii- 1 la 1dii t. t t 4.11,1i1t jiilli i!stl I iell)ilt!, 14 p)111 it" I of I;, 4(Iil l 4' tl~"~'.it 1)I i 14 ii4I I41 '4ir tui
~~atA!reI11ii*Citt e ro, L e Id +1- I cUi l ~lilji. k: 0 C'S:I to 4Ili~' ~ll,:1111VI., 111j;4Ii"..\~I 4.441 OS]111
gii'loll Vi' iAi'ii Itit' li! \it, lt I '1l4
JWS uA ino i ti mde savou wi Ie*kI s' ssait t autouel' de a mfdz 'tiL ti llko p111 ]11II 4)tr tl. 11 if 'l 10I I4~" n .e ..;1;', :i 4". l'1 hit .!I-I
ONWSAl th11ltie m-,e cccptaiL, I 6tt4111e a 'vre. A 414 WS W i li ilL. Ii l~lX .1 11tI i ~I 41i'c'' l 1. ..I.4.Ii'4' 1 c tfa L dt .1 1-
CAUU' 1 r nrit J pit4a d Cala idu e idttz-- *;ir je r I I 41'tlak lasIsii't We~t SO itIcI'L) Cet'lot ali 41 'I.iu V, 1', / 11I~:I il i C Ze

Aii devaIt' a rragero.4 ffle f i~os li trits de sul'..' 4411 illd(li'te '. l 1) 'tb ir it li 'i''i'ii Al111. J'~.~'i- e15I~I1'IIt4l S i '41
m 6tre 'Idletas l e it. l tl' U Olll e ld,& I A -l("Al rit! d'[pot us e t Io i ij L licri't's ( '1"4. 14"11 it, I'11.114'I\I'l l If) or a'L'. l1te'ttJ'it'lilei ifiea da
P a4S~u)U seV Sm uou rs ac jue es'air eilltsl o lil lte SO cIIpt die l'i- r if I -I 1p:t' ii wt aatioi r- O '1li I t4i4 1 I o VOhlt I ; IiLt -; oAI''i
VOU de i dtiails ilde~Zlus ir ltes... Gepttn t e ldlit; jo at'i#fs as 44 41iiS~ld lou ).1, AP~l ~I\Io I 4I44J;-14.p11 'ii.~a ~fiO ii i''
:I ~I~II,-, it* 2.21-12 -iI 416 Sl' *A ilosi .i- I
C rs ja motiedouta SiL -111.quocat recws- .o' itturi i~tei 'tt 10., poimS tA lit' U ',l 't.' tI1I2J0tItl~ it 1111i It cil a iluitil. L II Is ette4'1111
ai t. a Cne syit,11eli II qise a la ace eu ar r E i i~t- 1ii(t o p, li"t Il lt4iP i: o' ns11411 t'' &%l t dihtlsl'41 t i

1i m e106 U yiomicAuIS Uie l s aft eu0.r t uec o doinest ijue. eti~t eio diafo- I I [ )Irtdii U ol tu i~'.,( lit .;I lit'S S toll;IeII'l-ier1ot it i, il ti
60 pleA a t ardre od itu a ie r : etitun ait de dnno ps la te-i*- t itrLe, I'4)is iv- J*ivs Ma xs!411101. ,1li ll-e r i e 411. l If IIaIla'2.- '
appta llesClale"., ol-3,.,le. IreqU Otaje voil daibae ii iai:ElIltoi us- 1!;d11.! Of1-: 1 421 iii pi'it Lt re it,. -I
iailII~ui tit Lu I ade diitjuds im ai1IlIlS; .-,i 11ltkill, 11 tatas ..ii i4Jiis 1'.it .1...
KI'~it vail dta& mo 6po~ae man out dilre de sint feaice, sauss bhe iie I ateLecat dl-'WI'iioret'r;e.A .4
IW Xodgtealp ts qialitDb#*fletl iort crainte.pdo.e Lk PiltttM Ellodetmols ititit le a ouatrt ab-liiwi bo yose,. jit',' iJJht.e11
Dm.i satiuaiPS rslcolr rdnlfuaiureew otp d.u jc vlour c e je vita cldos, ii ma uhan1111. tendue de tus azacai .us-~l
it a oibul!oem : is I'r tauijt bo.4vile.0. o a uco oi utvouma t i grave des oIli\1ir- -.1 -1aorge: .4 ilI IIJ,')l4I't tl
Olent iCO(PiSU.. ls j le-Iaad a v piedHllt artde rut imcoasinle It emil orblpu Mi-aesr, (h.,je- avecssurepoll
~SrSVW ~L~C~, mbjctres tllcetvotnOL o 'eoouaid~sbiisut ea I cii'~a, taI i, que ont:~tfroIl II 'D:)-I*r PA'Itit0:14
mutliin d matie t f up s ap r esvo st orli., itnae(t urso,, tiu6 d uoti II vII oua ayez jM'fttzaif-; iaisoai pos b Il tvt Ii i .1 1 11, k sie
pu ie vo us le pOa ez allies u -ei a ce nes datA qIIIm)IIyou. ou le he o n!1.4.-1 114. 1, lt11-In WOIH md se de
~~ftt'E~ki~mient oo! calo impassloltd nal otite do pmle misttit EL saiss le Ao ilii' iii letfo I Iwipi d c M enosldPjjj,~Sl~~
Ibatre maici t apour im.. d116- t, earspde oquvro jet d~:vo:i taItI 'ly. o al, 'attllsa iLi aua or'.'- Cfa W5 &piiie'~fj
PO upai pas de ntsavor iqo W-t. t lt uo dedInbra., le s);)m .111 111e t ole vyl pair ft oi'a oiJae, si-iL ri, II a Ciesbns p
lo mi nenrat .A diss ne it ~ L_..ar Mo r och nom o availon-tCettleovlJ da. Lla isbalusrde, daaa Illts vaje -, Ol Se"Al
t*" a. lne dns o mrig. & ovdois vsavste r io *p_1,.ip)i ihr lt oltpotar mow dtry bats. i alsfia
LM dvai s'araner d fao ga urmeauor ltrtmr1ht-l' 4' i, all awh~irll
A~. L~.d~.Wl~b'*~ at enLaaatln iandjuon.l l. i43 uidrbess t qdo'(-,)if-
r&mtrnuil ae s ewn 1 s onp ~el W~iti :f1Isai i-olfo aiou m11.1Svii 4. to Wen'Jiias.


Chiquenaudes


'pie4s. Nvms 4iS 'w'i'iiii Nell l/aire
v'h'sggle,' quetIjl vwme~sses. Ca r

Pt.,. ie' 8,1' ( vl'e ,41i1.% vs'lude post
/,' /) i'm p Nq l'ij,(v ,Ill#I ', Wen Jioe-
je4J'1/ ,I''( -e 11 ssr/iSemsl.Oa1 1


I I ,4 /),.,I II. I (.1'it I flj1p) / N. I


ii / /t~S~v' Ifif'hv1't''. el le Iowa/ s114'/41 twic('low- e'/l b t met ho)rs
r01ip:;, it yit '1 (111E1Zt. jIizr Simr. ties
l's1P',e' vt o I'nt 1 mlyi. (est
.DlI 144,, J1111,414jii*s 1/ftC1 11'teilmp.'


nt'0 Cti//O(b- vii/v'1&SI',Ha
1.. i .'1 '141, en /ofI l i ;i t o IL 115 ho lI/S 1,111ti ''eCt' -i c poor
PfI~~ 1011,s14", doll C. I 'll Pvi es in~s.if iiis
viviis,' eij,ii tit !. d11"t 's11-S 113N
/11, iten. .4C 'S i)J0 IfitSi iJ0,1"
21d iolaors.. ((MI itStlS 'iitlh

!.' Nvio I iin' s'n~,eit p ial ih,mw..l
O)1 v'. quo-, c(,., '"' 141111iiJLL lvi l1-eptl" 14iol' tl Iv fem~idt'llet

#11 e/i'. pr DeIv le4"s Neo.. t-


!!heit'e pi'lS /eP p/i' )te devilaIIo*,,t e


"s's .1 e~.~ brtst, aije, il ire, a
ab'o~l per es /ei 11,1T.Mc.. i
psI do~ama qisD -,;,_w uiIe quigede

'i'ls,ilen ltovi/ho ,soilBelt II
." ,I'aec 'said de ru 140Sm
vI illa10 fic,11 it Is dI qeu s co51
si, ~ ~ -oria Ifbax L SU deswia,
I.4prt~iASi... uoeo; asis u.* Pis
WPS ilyir qie. ifs 111r WIedl a..

W4,. 4 ab ltipoAss~ibf.,Mr de orce
.o~c pvir eut west pas u.
ji1wsm bruitU, 401W. MSOU 9111er

4 Eh4wa dd(E5IlL witqause dw.

is 1"use t ousA8icift an


I I I I Il 3


I


EaDACTION -ADM IN ST3ATIOU..


Lee anawieas m~at roome:
A4PONT-AW.P. MCSI mSUBanWnadO J)WIS
A A Prs : ches L. isUa~mc & Cis Rume Twem~ui
A LAWDODS : iez L. Wayeace & to. IS6 33.21
Lsdgaae HU,*
A SOOLmN. thes MuadcMolam gsq, jousasom S. Weg
!bt&Sae 46-419
A Haw-You'UM:Uivasal ubildey CANDPONY 45 WO
14 tb sanet
Lea O-AUUM196l*lbl;ICb OQiA h ICDSOW 3066 '- n

Aborneouwnts of uusurtsoras 'a ya ides tavancs


jk2RA*le r*N~

L3MWrrin


', '- I -a .- I ,0
~ 140g6*r...Ma ais nrsis.,!mas Monis, et de bic-i mAis qili vPIC icrb~onie habw~e1Ie A eu lieu 'mat L'alfitre RochartoLe
r a r~p bas-apoer uu appi! Vus percent jamais rien J.: leur saveur! gr H ijicke'Iien :c du einpern
6OW40isim fr twhaf i~f pour avoi tettaigii~s dovuant tWale Sc&!i vi.icnt priescutS, Cbs Bou PARIS icr. VU.. sckne orag'cust
Ale,'.U, um petiie actina. ena're e suite de gciner~aaaons. 11 ne de cherea.iu chef de division eta Ddparte V'est prod quite a ajotifdhui a la ra~u
Mark& consme on n .en recn.ontre 1e epis moins vri que le R P. Imeat 1: I Ini~traction Fublisqu. M. Caon du i C Loaninissief d-nqu~ie.d,
vamanfla,.il. ur fal offerlc...Gui' Fouquet vient d'acqu,:ria UII noa a Fdix X! s:oir,:,busp~cur general ude Iamttaire ibcheticq quuasid ot a ipri
C aU riuirite jir des S--rnous Ct tn. [Iu1AruItiuo &ublajgeMH.TerIonge que MW jaurei prowe'snat d! 4c Ii Ci.
De i eL/ ire derante sd den-apl v;depassant, Jc L& sow t, It lul iftIC SoUS Iaaspecteur, TMI .joseph Bar-.smismon s.tal d~emis tempurjal
Celts. awuvs iseleuia n ont Ifast qu, ra Ia %-AtlafCLiOni d-Aw'Or attlak Iii. the, Caitavv. Livaibire, DIiatny. D;- mea c s e s .loactionu', I6 Oljurti
was-fI,. 11enpen-atlsal umjitdi 116 oled lsen pu osl rb- oPs, :appnarkiaaatau personnel de ale IA COWmnissi& qua est campuses
reaveavni : c' t ks eitvsic ''" JUJIt% co'3- Atentbls ;t' ro.,e ale rAdioaux ,avant'voW ~d-o'ncteurIL
? ~~~At'w#aiuti %uhstintiel dicpurs de parAgrAphe do rapport. de M. jau,&-
Aumo neat Oil tore Cr- pr-cnd Mr Tessler. direcieur da Lycde. desi o&il d sait que M. Caill aux ex m
____COnge de se% o.tillei pour se ren~lrc devoars4 sona iu- par les 41levesj Mr. ai stre des ila.n.ces et M. M~ontsan I11
en Euroye. flous 1I.ia.ant1imerr4N %- Pq.au ct (;:argc', dJSs nirceaul cieti pIrt'l-ldunidu coiiseil avaiemcas


FR A 1NGE K de tous s s ai,,i. Inous lui soi
.tons un bonu voy..ge c: un I *ur
---- -djour dans la itrre 1t tale, alin d
Mr Jusserand n'ir: venir parmi nous oiu d'autic
pas ia .Loun.r.'.,i vres de bienfaisance auteiiJent
concourse.
PARts 3l.- O(a dni'int ollicielle- |Iremie, leI 31 Mars 1914


mciii. la nuvlle CiCputbiccau ltE
s-.deur d-- jr aice A \%..slii -t-, t ai.tila
ftre ciiv'ovtccom -in mb'a~s ideur A~.
Lond rcs E'Fit((is Divers~


Garaix elablilt u
miI<'>veiil reicor.1
CHARTRKI.S 31.- I.'.v: it,.ur (traix
a Ctabli un noLi'ca[i r dcort I altitudL
avec passg.crs lii s',-l'valt .'- "' son
biplain A 176) 1.itres avcr i *i \>
yageurs et en rlIstant pics d'unc hlien
re dans Ics .ms. Sucml3I dernicr il
avait parcouru iun miile avcc Ih it
passagers.


R FNsFiGNE AEN~krs
METLE~OOL.OGIQt7J


MY

SA I N'I-.%lAI.% 1,11axL1
Mercredi -ler Avr~l 1914
Baroinkre A'emidi 7(1
romp~raturta.1 :ill'l2~ll


Franco E) ISIIZ4.lI11 v.I4I ajbjurmo ts Ciel traps chuin Ic .jour ci csL~v
P~iis ; i.- I~01.1 1111.r,11publia. 1.1 ii~i.C i\ l ift11. I,:titc averse
darcrt lixant ICSsa IL 'll )111.1:12A .iaIf h 5) lll. Fliiih. N\oi d.
Li COmm IlSs10Iell LIL', d':I:,-,Li inafl I.trolndtre hliiiL't CO1lSiLilt.

Sujc e ic aCalls! Iti li d I.ic ic gn du matial.
fcrri-c cliinc Ic, /Li t 1%n.1. SCHIERtER.
Ll 1:11 11111111C "MillI I dsl It111,1-' Lie!\11"'Irihianal doleCasialwia:
Dit-nourva izlscrice u CIi\ 110 n
'Uir k':S IVILS L2' ie 1.a1 I "1)11 Ji .4 ion lU A LI :1 1)2 ,N
'resi'delt e liiit -iC -pre'si*leit' F. lir,

M,:lt \I. lIctii.! LLonce 1IliriclAI
414-1t 4P ale Ia E lHl aleto. tri bunaal civil IdLiCap 1 ittictii d
illellde dU d:I 2Cl deIClaivalcut in,
v 121,17tim"ll2re, d12 s xv:1 1 las CL
Co'mll tI fil
til-ic' non c~ plo\ I CS I-irL Li 5, 502
P). (6;, ),,), it qti-il :12scr i omi
I ~iii' ~i~~i'sl* .1 is`'-"; PItIC-1'iia SLIACd :JCtL! alTlAre I L. Baaii,-
105.5 I SS )I I V, -I 1. r ,31 c uitrc Icsepms C LV I flI id 11,11S,'V rc
men's Ie-;IDi e*I'ot~' ,ait ]!C rI--icsubvii &Ic Ii qiittalic:c ILiIR
[file, Iso 1.1 CIpo doi -i it C1iias 1-; o eiCCr dIc I:iorcoi_,':rcmeiichiA prolu
I~ ~ ~ ~~~~~~~- dli ICI t~'iI*1-1 Iilii~ an- It' tas iny s dI-aprLs -Atii
~It r'tisl.~ t. :'ijauil~ 'rcr Apcine Ideccdlasice d-Ii pou rvao
Ill. i *.s i. .i I.%*If ./Nd s is/I'l/1flhie. bw Celic dIl sieu


() eius () i >I coitre Ics sicurs 1:. A
J >r <.t Cl,. Le jt-c [ianvier .iv.ni j


I.'.rL a 'iii P cA' _t.,e :)I ,I II s NI x1,o.% omi)n .aire. I '11t: L
1IYs Latortue co~i,.ut J d 'clain
d a pun Lr%,()i 1)(Ll r i no)bierv .i ice da
prc~;,rzptaOn'S Lit:I article );ou ut
Celle de .\I Arthur I)intC~s R,
flicazi JC!11.~icu rCen rLckti lic ition i &
Si.cctc 111cc.C~ fl rii lncl : aurcvt du 12 Mars iL)i-1. rciida Lntrc
Ccdics.. ~ ~I CAI: C1111 iJidime \.\trlit Paul et so c potLx
0111 pas at proawonl.. Lp~ir tin ii Is \u l~e rIcIocteur G. G. Fr ui z
:~vz-ziJ Pic ~l>~~ii.I'prt.elMr le juge Louis Borno entendaie I
u iiIc CS 0 ~. i I~ i U LIon exOosl %oml~fiairc, M.le Icsul'ti
1C 1.1 VOI X uUii C I LII i P. J.1I Lt ut Ewn C l D& itrcl co) iclut dALi rc.:
ill, le -4, i11C p d uI 1\',l. 1) L 1 1 -- n du di '.'o r ~L%
or oule Ic irbe solk U J' dun R. F tiJcrri r gdu'cit ic. Ltpori u a-.i
evasseur ti'a paImi' r. ciitir le e ~ c~toa irnJ I ci
A I:" ti IL) IC 0,1hI el lbiciaaioi.I c Ja Jlin .
)I I ciitcI ; oc Ij C11,eia l. 1Lir~ q ui rec:t iii lt ceim
.aVON10LISTh -I0U i.L.1 lois )l'd 112MNi rs i1914. reu uenhre 1C.,
,thniis d cntnic id Clb di l(R 1'. Uou-Id` -Ir
Jet qui. .1 W NII[ C'.L dq1 iltt d CPOUx ( ,'Aani, ~ ire d,": Irl
tg T Me 1). A. 16 meatu ci I-Ii uivistr
~cIIIIctacicIc'.'I ~I.'IciJ"re\1 G. Mui-scjle. et p ir suite lIDc-
nd t dune fUao v'I craordi aire le; ,FaLids~iUnnulosc
.r itc's clcrncl!e; II op) \ itC 111:1,1 Od lwires sjaciictnS purte; au disposi-
lee.s vt S IIgClnprs lii~coh)ilUes. tif de l'arrci rectil. lequei restc
Le Pcre [ouquct ionIIC1Ctout uitnpcr.euphs
abord par jctcr tinII res.ant ?et '', I ilane riue paur spuis.l iag s
,ant ap e ri ep, uple des V LerleWt pisiled~g s
S, Veib tbUS azCUX qL leS3, pAroic e&
.ut touche~r ; Ci 11iSo. Il H,-. A tnteii FMe de Pellon
re, que e Ic rtcdli-iL ur s .st citierc. Cest le 2 Avril, la fcte de P.-tion,
ient dl poui~lh de sa caract~ristiq ue fondateur du Lycqxe de Port- au-Prince
tibtuelle pour sc rediessecr tt Scc .porte son nom.
-r. d~ins une grxide ciivergure d-I u
ci d~c~oucncc Liaue an n&, un e picuse tradi-
LesetdOqez iu%Iu'A a au tion reunit au Lvc~e, les ~khves et lei
'orde es ranes le ~i .hare oI antis de IlEtablissement. Souvent ini
vietis de pArler e't qui. 1 Ccette ine terrompue par %uite des 4vtiiemenis
ae place, i pareal~e epoque. ont eu inetproqumtbu!:
toUrner eti retourner keur scalpel' qut inetprodqeetbue
LOS les dines et.A scir'ltr le fond verser la Rkpublique, la Cointudm,
es cnscence enorinei.ration de Iml~ustre ami de Bolivar tie
is cnscl siteset durant tos le m inquera point d*6 r :ddfinitivetneat
DansLa uit, c duantbuslesfixdedddormais, akin quc e labienu
luf du Cardime, c'est toulours, 9uttu dg e denIic e
1.6 et fdf cialecIa ,~ae m: 0'jj en existe ailleursIc souvenir du
is.qu'I 4&~'lope ss i.~ss p~ ondateur des institutions rkpublicai
es presque touts d~ais Its texteinsnHatseprauthnCmr
bqups. Par un pru de coaItraStes, nesgenkHaitionse epaedasec
Sum opoosc A notre temperamentaDui ao~
min sr mnlitE i etArn* re &tat d- e jru c&w
wumfois, swi -Intduj


____ __


I
I


I .'- u41* ;. II)II',, I .III II I !i1
Presi(ent ticla IRi I~ I'il'h1it'.


-- I f-,llF 14a j


S43g,* 'w IUniate I
deputnd d o IOULU

'sbjae,6seset401ai
iveder IcsefiJ'as,t
vAb te SYsl~e d om

Au point dle u

tane ajcs cornIassa"
4Lais.,vtlc br.Anhc j"
I i %cw-sou ; ao~as'dzi


A~c iiChi~ I5 50111 ~lte te. .4:.abusta' de Icur haute posilto;1. XM trAaviatit oagcnbtagin.
reux, Au charnpa'wc. Mr. Bouchereau Iaines se leva tout de s~uLLiteVtqauLi.. ogii~ulrirc. iiest d
It:c fificita ia darectioai au nomt du D~.'-Ia salle. ade sjavoir que le Nit
M- p artement et Mr Fdilx \igloire Pro- Finflement les ridicaux retir&eut tole. IAlic derricirca
soil lioii~ q~tclq'tcs paroles. leur vote et M. Jamies sa deauiaswiia. zco caicure .Jisponibke
Ciii~an ~Ile-aaetC~suut~sq-.jvinis de
L-e proces d3 Mrn3 CaillaU-: alit par elless-me~nes
Noit'~is allmis 0015i ltio Cest cI soil' PARISlrd. M.\l.Paul 1iS)L i g"ec I IC ocnt du Nitroge..e dc
la 1% ~s 1,1110a', 1Ililtsi'ta1101J.4 WIOi da-'&nicicn et ca avai ii Si i LUC Idu pu ibLit.11licapa pr eurs r~
Ciui)'s ti 41tro il 51w .110 l'I blic a tatt app.A :p inNI. 11 3ucir-I 1,.cs %cllub~es disou- Jas
I'ar co 411a4.alils dvoJII-6alit. olia g di 1slit ctiol l Oirai fe l i ''" luei
[M S~~ O ld(0l lo ~ t ldq (i t I on da- as I-*all'i re C dini-iiL M i4ou 11 e.ta o~ me aujourd'
~uiI ~h* I' iii11. ~ ~nI 111.. get a col uirine CC qu .IU 11a td j ceupaet
I'~'ii l' i II- qu sea,1gaL tIj-Cit conwCc-st .Adire q IC M1. LCA*ai-ita IdeIh 3 cief ioulg:e V ro.l,r
E~S Pit .sns atait o Iios laroie, *L 1,is J iag,- 'avail rca;u Mine C a:I iaux In ig,' Iv tifv nswiiv nrpo,
H~l? I~ .t Nia .'e~ dtniGi~l t;iiavis contraires, qL-il Iui avail itd in& [lWe i ,ynartiti..iel'. D
La da-te;,tifii tle Ulo-etc*. 0% .. IcDitc-c
1,16 Pl'IiI sl &'mJuare Ics causes n.tcessaig~
ne culture sont obteiaue
(Xoiiiiii :iiolui FliiliolcijolIs dans Oil ceCacute ~i.Jj. itlclt [;I 6 c aaj a
1110 l' I!,' ie**''suio ditatims. 1 r' ~ ta ~ap. ir ascb ea
(11. Ihl,slt d~t I.i iII''laii d SCOG[EE ( 0%1i'ho liii- ) 3 r.s cELcsinptoyixi pour 6
21), 5 la'aid-ti' ,iaLt direclOtionI de M. rnc Siiott Ia naigres-ve qul dvait u .AXi I1C)CSOUA*C
;.) itll .di~!' Ii. dm ich:soir LII jU~i Lon m sernencer.
-, ~ toi rms I*1'e'e.I--Iq'tc'dt.ie nw- b d'nC d'usir ii Coup I CO-.iI in>Uu CI. I dautres terms. on
26,~ -7 M it~';.- Io i ,.iihrae et laa etc ani: -ncva u *. z tie ucc'is d nocf
'CF1 (1,:; ,-; d-aeajllia*siltomaa Ot, Ic% 1de .Ipr %,) ot!L:~etal *iiIs""' cida~S t cnf
;e tII -\ egaili .Vsv t.nts,.ah~i qu-ds
1)1011t 1.Il IIvirthi ale las 'r** 'i uc.
p~aurc Lit)Nitrsigcincdont
les to 1-, -40!1.10 I.S '_I',I~dSellalit _Soit b -soin pour micul
fle- I u, Is 11*'i\ if II t6 Iii'.".' I lt, el etwo *J c Imsserai, pour Ie
Ii~~~~~~ !i, : UiI ''n 51 1 ilCi'I cluiapeainml tbhirinesau4 sj uii Illerelvital
ct 1, .II' I.-i r Jill k1 u-4 a's hil Ile iL' 115 1.SI-s l-11 ii fitI )tI! J 's l I i c lllaissalice da
llta1:i l~l~e 41 ii ,tliL j,4iiiiS'L (oIEla0(L' i. ULi clrgeii. .aii Icrvecilcux que [IOUs
I'~~ -lit .'et.[112' 'uvsatrieLix IdeI Iti s Io'ii Ic pI)0I il,% aici'Op savoir en barer,
&Ii a tl C[I "I l"do k PI tilt)
YOAl'o-l 'H-tj ii, Mru I-oll tlalit ll. s I .1 JA oo tOlimlL, Ci Ljti dcvll-\'i 4,.i)Ls .kvaaty~se% isb
nmr. at L i.11is*I croi i-oil, Chne cx pcI ien I r;,an1c itp.di, 'a f~lcl aiacl.
siil 0I sI'llC --. it h. I .1 [.la i J)sUjll p.1 u d u voisinaiaec&Ic Ii I cdeLaii que Ia a iaii a re Cattentson.
etIiI\ ia Ii~,~a'dii's.lndI na. ellarC~rc~n i I'iO oirs publics, special
Ato I,,,i wrii s)~-t. L (, ti i t!lt C C i t' I.autorlitcs curent flhS I[Ciabarg I) l *ijV rs d 'Isruto
dtiL M :tl.. I ri''iae d c 1logracultute sur 1-u
u1,ro .ix A:1~ .:t:~rm- oI. iaria,. l i t cliargetnent. ul.Scdesitsa'
a141"4. N'll I l i it! 11g is o ell Haini Je de ie, en o
4,1(..ItI- a l \. ,i)I 'll SM# ti-flit,-iat loS cie aonIludesic etude A [lie
aullntI' al\ 41I oit, CLI)Cs.ii e. A ~.Isoco et Jostph Lco
ILl 'I '- jb t 't. roL t 1it (I4 EU i aleus o dmcus. er
I.,il,,'llitisiilt st NM I f-I s dboiccs quil ovt.dA
ill Is .I'V I. llt IauMISI r c(ll)l- NEURASTHtNIE, FAIRIIVS F s11% resta cis'ilsant dCo

CaC i utrcs cOllip~ditioicsa
i' ~i 10 i .~ii~ll'ltia d p1 4'HIMOULOBINE DEICHIENI ianis Issvlt S.ef~
~ aI --i ii- 4a\4.s4 :ist for*1 vital dui sang prescrit poir 16111G. mediaoii.1
-'~~~~~I6 114)11A llll'5 a' I v )IC -reit''i xperleur aa I ft caveme t Mqx Ferrwmaiesz. t~Lle 1)t. I Ii ic ceIC loflgua'iffit
[I'lti.;1 Cllws..11 11 i' 1111P& d aigml 4root raug.uea. Citipfto olpcut seprocurer ue
1*,-l OW l IOIisitoliiz; ~d'ai- -Ivec Il e, l-ruffneazx. UIsr~foc. aldUc elC iuitivant n le~i
111' C0 &OMS 0 *4 U OWlTAUX MPA#*LuC l~a terte est satns douig
Qi nl ;lClCCeniitalde routes c
7C ~iiI'f' IiRi[Avl.al son L s;III s'OpercnL des
I~~~~ *....-'i-.''...h J ))hifiIfh's' j, IL's d'uiiinlalsrih extraordi
LLII .il~l1 li ~ ~iuiie i~l.L5~ ~"'~. eudeci I ex.incti approfo
ICS dIs ph)-tes de acIcson auguste borib1o ire S, -S~k-stiir~s A fous procurer A
ap,rsmI ii poiir Ic-1 1iaiadics qui pour- 'a.iads dvafliges enS cii4'ic
iiquc. af n d us Perme
Asiii LiI iicaii onIts- -air Idea routine oil nous
'oIws IL M U i(l*aS. till pourle n c cur. Il[ ipus qucon a plutclotJ&sit
M: JOLVI I cI 11i1, i l:a.rpooir Lh gor- I rlgolh iind rn
1') po~iar ,I t-. 01 Lill pour leI) i', (z 'inttfi )ercstines. eudua
et ainsi jusqu'A quaize ; .. .un IC3slneI
'IC LI~ Ienh~nt leur p~riode de 'atI N.)i s ae'oluons depuis t
(2iuiic m6iiIeJ~ilS c)itre Ge;)r-,w.stion~licspla ntes absorbcn eti &Ic Lux 'a 'ur dcs champsdik
S~A......\aie~c~,L \Ia~r de de Iccarboti e IVIairaiosphisr ct ioc pri.d~uiseaiizque idsesgas
V s,.ui A~t~hure~i Miarquerctournent de I'Oxvgcnre -9 c!Ies jib racs ia aderre natale, penda-it
FiatitiIi''lsore enpls del' ic"Ij CoUIielsIxiine product Presque plus
I,;15r, I'; carte de Cian des sels aiaru dissous as lao ,,I olous nourair ebt nous pcKr
~ii~c MIc.\l 'tic l.1' i Coicou avcc par les pluies. pro-resscr, pour le plus gra
MAr Mi:.atilc .\ 5crt. 11 est assez facile de Comp~clldre. 'tIde a cominunaut44.
Aaiieapr6 tout cela~que c'cst de Laccumnu IJ1. CHL
Lei I- 'widlics Salloa et jules nous la .tion des nialieres orgaiiiques lout
nispar les ailimatil et Ics plants!
prienti d'ainonicr Ie mariage pro- tlsk atare riie9 e es-
chain Ide\lalemoise'lle Antne Sanon que e atispouencs.sl:Cur doBv #
avec Nmosit-ur L&,n Jules en la Ci ainoniaicaux. Ces bacteries opc:renl -
thad rle.sur botil ces coinposts de fiqota A les Oir Atnt~ricain 340o./
Ihd.ie CiI2sruc.utAjue convertir en .nirtles,- ou terres niaireu! Dette Int~rieureti'Haita 1912.
Le cog.Xp-al ; er- oure it1 -acises dse'slesajuels s,)nt,transI`orm4c' a Icur hue lnt.dI-Iail at o)86 ad
in.'ain.tour en inirales par d'autres bacteries1 Chieque sur New-York 1142
in~bn.qui en ontlei cl e. idant qLIC e erI t.j'ue sur Paris 1 z1/42
N.maveIle Afh in auin ailles csptkes tde bactries, dans le! rraite sur.Paris PakIui
Aristla-i.'ns ,arle d'-Iistoire Natu- mrnome sail, fixicrt sitnultuancint A cc Iransfert sur Paris..21
relle et d l.r.do-matique: soll duiNitrog .1ir ielie~hlle eP.~**2/
-Les cerk ~'vivent cent cinquante ,rodiaisaiut des aiilraies solub~es d~Ats N'ikkei.........
an.- L~A chose est rprouv&. e Il-rre ci absicyrb's parrIi bel A--sd


"1
bl
i
!