<%BANNER%>

BHFIC DLOC UFLAC MELLONLe Matin
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00081213/01953
 Material Information
Title: Le Matin
Physical Description: Newspaper
Publisher: s.n.
Place of Publication: Port-au-Prince Haiti
Creation Date: December 24, 1913
Frequency: daily
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Haiti   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Coordinates: -72.2803802891673 x 18.5142993036392
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: Bibliothèque Haïtienne des Frères de l'Instruction Chrétienne
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 000358166
notis - ABZ6468
System ID: UF00081213:01953

Full TextI~ Ml Q( a


--- -- -~_1 --~- --- r I


(Umrnent -IX A Col,91 REE
DIRlECTEtill
ABONNZ~qEKTS.
P0 IT-A U-I' It INCE


I1. MAis. .. . G.
Troi Muois. . .
D1'-A lRTE EN TS:


Trois .Mois . ..
ETI I ANGEL It:


'Tr1'i* \i ias


a*


2.no
5.00


J


U.uut


f fH(


LE NU M 9 It Ij CENT IUES


0


QUOTIDIEN


_ ____


-a-Di ro tpije ia jotirw.-e *tai t 11- Lt)()rgIiC A'IAigll t elmli, 'it
pens846 it oll titre. retux. v-roe ( aminlo it tsi vow.4 prie.
11 dWainbaidait, avoc tine Iue,,,,ret6 ati O110)111 tde $ itit (Ihrysrodq'no...
de svid)li. U110 PetCiI te ii-oimvi C'IAAe ti,- lesixit'.1 tie, 11ai.i Jeat ell
larde Iui votiaitaux NkNYrts. eL Ies avait assioz. et if seiitait I i lojpdtiCei4f'
jaiibhLs i li dulmnanlgt~eait tel l lwiit,It 11~~ t'' IV %41 iii it ill vot PVQIcohl ii-Ia'
Itgudfit litedovuvtarbI es effrts pour tieAtooLtbts hIt-.-; ib.'s M i's co'11m) (1iti.,
I b..1 111 .*1116t 4. 1141. I...........% .1k _..4s- ....II IL : b #t," k". I. fI.. --........-I-a II,6*. t... It-


to in itiit-Li, M~e Jean I'lls, j'.3UOnqde rnttaI avoc in'-pris, durant une'Pas "' uallst1.1 I-E~ Lie, 111 II.2S- i it, t ii.) ( I*4)111"i-c
avoit ncoe srisca~~cse t~v Inll nuute. ptuis it app-la sa bonne, se, I~cti tt)ll; ALatitre, itim.-ttait. lo .\rawiate its iiJoan iti )h'.
avee Lin ath a p pin et s'iwclit, rainasseria itmiioiaiiae do cuivre iaez ditmis la do'pleoa. lal ilsi li :5101 r, i iat [~V.e 'sA o I dk I I rI Iti
dorit letimtbrit!pour ulle olville eju'iI It~ititlklra tdais sort gilkot, Coln- It 14).tcliO7.zvilngi dollars chiQA Sill'itoh pie liw it acCIie son11m.i1. .
exer-cole, rokV.Aleiai I.Un 4estoilIac (116 i at.3gairde, (IIis it-i I, et ell vIeiLu du iiosids A vtI I. -. 'L IIII "-I ni.mi 't it,* o dt 1 v I I Iil-
atLait, [a vc-ille. moen rtegaltl; p' is (lit-tol el : a 'r. -lt appelle Pl'a ig.llt 9,a, Jean 9u'VA'Iem4 1, I II -~Ii Ii.uttat iM Ji )!S ~ otIIt' I utt i I
If eut sim 1)h ill-enent A faire reelsi -I-(iit e4st sperstitiel M euNi.jan j) et o- Illavi 'e J*oat !s'ttl.ln .-4o l'mpp +t'it It jiiido. ut- tlIilto 14)1-
U11 lolop 414. Silhtrie. Mais ;A peine ati ditsi-tiaiR t! mnckel ;'I Ljifeilinne it %joel AT )Iit IierIIpn nd et~titliaiiit. aeie' 41 Il l ava11 irVe oii t
5s ttt (IIIkt i1 soli~fla, assckz i~llliuvt, Iii(II(IIt :*4MoI I 14,.je i':morI L eoitr # e tl 1t0.pi.s i'k i~.Joiejlmt i m SIt- I ,, --'~e4I 1 .~ih.I
q itjii i it*%' avIit", 11Ott IWestiUC 10"It" InItfH)Pol rl" cii.ce itl ied III toitibi. do s ca 1[.t'Is ck v l~m'a fn)I ImI; IVI, aCtbI.() W 'I tI I t I I% 'u I .
& it la iltii.W ii. &:iolinine zivec circuiit-- 11 s clieic I at(1s35dil-biteiors pnli- I..heu stit ,i 11 lei li;j le li.i, I it -e oil p-i n '4,laq~.ju Illl i 1. till t.I;':I.
1pectiont. it iatat ses habits tin aus ~hts it iiiavaiL iphis ; par con-l Iikj.I, tixja c' n I'll I't ItIt 1.14. i i t- t! i
Ali paxatalon, l IAS 'st el Fii vlli in 1; st lt All v .iaeje(atrpe41 'Ii -mi1 i I 4il I:,!,lmii hal* n
st ro~:.tI'-~ 4flCiI. togllt A u:: i Ii icl~)~-t: 1l4' (vt A son hif t(C..M i tl~i l ''F'O i imi Ii ii I V ~ aljolllV ,11 tIi .k Ie~ I -M'i t 'ii:1
*ou '. t '-.pSirI, InSA ll gvrti ~d itieu l -AtiL tj det c -i11 th I i 's.VEJ i S lI 1 I je allbti t-uet iia i (. 'ii 15J)l 11 t i.p 11 j1 .
tolit III' slite'. St's dotigt.S. A tra.Vt-'S dintsI 114 i aii Clii iiitot)i S 41jA CU I WtliS. l'111,ny t1 11ii1~e iii o.i Ii S i, ,-.~
r,41t l'..h1 e're11zirciat d(IO i t l'Cez (i fit a9N )11d-1i:1 cliteit rolic-Itotiiii t JltpjiCl, lt't A1-iltX1ib jiiI~ttesic o k ijeiiti- mm tr It'o ~I.011hi 'll-Ilt.t%(' Y I 1.'Im '-
sciIti* plateit -it u leut' I uit k~oulil'c b-il tE t (--cli'. swo uiiii.'iti Ie rlarr[i yerk! l e t ii i'l. Ctll: I ,- t Iri iii i .
par [a uiaw titt. d(e0 li toiut'. IIcS 4a% a jia-s .Jei~itipiait sa po I NJititreaiI', c. i o4 i~p dt 1() 1) p I~t oqitt. p 111i.
de se s )uIvellir :Cot)IisJeli (10114(' aPo.il'ut t. l 1'- loi S'adrom..,Int L t sit rujustast- S,;t Seitahe sow; ,,)efit na'.s t t- l iiIkN'tlnt 11 elrl'.i I,- um
i tit q 9. i siS gli'h'? A v4'c 1. I lli ts bot irel) 4 1111 v( l '.4IIiL itit 4 ctse 1111 ..i I',i n )I C1101% j At hlTAI- lII,'z II.ii o t I s-tm.upi-
front. it 4,,ititt Ai b~tttel' Il.tiiP~lol l Vivis duos, Martli', (lilt, 10 re atir l1.tIa.ii.I0Cjii i .'Li1.'.' im-
de si 111 '-.11)tiFt. '. tue itititt, detix... 1mm :temir d III1t..u'Uie.. titre Vp irut saiisi. S 'ht, m i lI.'Itli% S.' ):1 it- iii IIfii I
se i..ippe.lait j,.i'atiteitt.'i iit miti'il vit 4iet ir't r, i'jh,) isti M trtli .. 9 Jicaii ti'mi'it 5' ltctholr (Iit! C.AllO ilibet' ti'oit 11mu uI II; I rilti
fait h lai vt', lit Vteil tLOColi1 I-rlU0 It so inlibaIt i it-,1-.,s ceittp~1~ it-ir d 0 i io Mtc i~jt, jivuteld.~ie. ~l ii1
0 .11SstiI ii'iit 41*3 rolgx i tilo Iict dUie q~ii~l
tie, ()Ittiiis et (ie cetix-cI. sLi icalmlnntt tailLitt, 1-. it it, 411 peXtL4-1ar Imis Matsils [ iatiiss.. bl, i''I n e'4ee m hi- m
locrl piiie. S~t't~mieuit 4gY"Si~ t Ma o-sflais. .. A miJIs-3titt1111i" Iiitt'1l o 4Ii roAle de.s eiiA iii's. I *I--*S-, 1 wh4i'i4'K (' th ii Io Ii' lii- lit
M11, ci' 11-iiiavail Cmtij40ts' loat lI s, t lie r'tA'vaiib ileli. lok- I'as pu'i" '-! n rC.(p Ittkinl hi ('1 11 11 I II-. MI .leti
S 5,1 voi', Soilt ud 41d4! citseite -Wa Dcidl'- iti 't, fit i, ij twarkisdettcouifrl v q 1 14-' d ~me :51 M.-3sisLO.e1.. ,t lv.0 oit [Iit 11 ItiiI l'luti'Iti
htc. -s 'ilt'. uie'lit Viil-it goamldes, int" 1t 1 tro pl -si t-, 5 .t 111. 1%iti ot w i-i i p~.ji'tt x Ators, itII Vm1' II ;I f1 v, in'l 111141i-ltlt- f~ t
avmtjt vowt'i'es d iins l'assiette do I tic.- tInes det'iiiet's I'miileLs t.1hiisuI I ls- 11 hilt I) ~mvmoi o otrait-' I uI : io l 1) 1mi. r i:w'ttie II:11.'-
tess'.'; ote ot l9ii', sut. I& flli du dI- liii iteliote donij iiit oW rJ)IU&. ifaitte.- aivaP.2- ii i m s, toiic~iA ,ijL St.s ii '1st 'H all' iila. IIi'ii m I(i',-
net-1.!-, ari'::Hi S'4tit i l ( Iiiitrt IM40 115 ) tt i 11Wli' It' .St Itt 43'OliI ,. iiisijpid 'll et' -Si sui IItF 1 soPiii-TO 'POU" t4 1 UOJ.&It'Ci .ce dt- 2-I11411Iit m &t'dtii' -.i
le it, it Li 'av u Itsi ij itrol')-ftin w pib )It O(I Ii'IicowPt' j iVli i Si Pit. 1 M l tiii i 1) Aplur t0IX eli osuit, I,- jitti Iti~ t-L 41 ii iJlutii~lt LJinm' lt.. I .'it
Po -1) ) I II 4 .! ciii etlitp'lic haltit to.-$ (1t10- j 1111's. j *itle'i-I -rlm s a i sII' IS l ):I chal it: tofilecliIC, It- i, a.. ttIS S )11 golhs-
quets ueu Mi's itIiii1t1"S lijii'otIII l l itilI,.4eai.it trallJ it 'ilk'aiiutt; 111.05 Sel, et soi-tit. I l PJA I.L.
*~*j~t.j~ 44ttSur l'lat tt'. i. voI Flit ISat' le p 'IT-O: LIII I mm'ge so UlI'tI'
bioi sI.miscorihietii t.tit I lea'lt'xt!, il Ssiitstalla ait dejAtitier ,vjioLtacce'iituo'Lplmtl~mierm i.
lAt'Lt 1(e I 1 iL'toli, (- it rai iL d.' iv .'tL-L .v lit l. o ilttiom i S 14iltl tltSiii so, e~, t 1 io mlut rla'hhete
*trojotLS mt tilts _p4)ttl. ait resotia're., 1p .Porqemle.. ato- o i* do l ill!te Ot)g-: ll-iti i r'~has, ttune Vot~tire taIX t
C'e..,jt Ii I tlel sri-t%. s;title 11It!.- 1aii1(w.lit! somat 41111-111C pel-'1i.etuehte rm1 tsul roliasaixsilmopa~sait. I, atte I La- Le scuipteur
Ittit- u voiir daitus sit po~elle2lEll ohl'-'t, IpuL10 to ; les uttlltens chosesse SC i't-go fit ha he.
la (,'jhiis0 lkijjt it bicoplus simple tqui: nomIvelle~ittliXttjx ut1Jcs our-es, till C -I1.)tj11JU' J42,11, t Va 'JillNormiji Chairles
de se cassewla Ittit~e ti5si SOtte-'ui011tt, 0Aiol ti Alisl'ait repatit iiwcanaqlilu'-1Jeaui l-ScCl'il;' Imi'i'2jiiLdtI1el t, eil e
C~e'St iolitc elqttiiii(fill se Co11- itioitt ajes till tot'irs don Iinol. et cl:d4rc a.l ,. Seo couvi'i'tt
rii:j.'um.IoIIs pl..t et jt.isi oatSitSa c*550. itvariabletisent :a I aa ui- Tz'cs bioti, j~.o vts roew~cie,
pkitil till40t tillis a se doiniuider si ce Itili'est itilcolis-cieliateC'est aitisil, pal" 'clier Mooiti'o. a 4 la stiitr dIu,:e vu's P )1'aletle 'r du
qutin Isa1i a servile ost bonOt i 0 uali exeuiljoe, (11,1ath l Iiiifdu'ait, apr~s ce' a Jo to cmk'rChiai. M~smusiinte vi-14 P bur Noprmil (Jyar-le., l).'isiirlr
VajiS. 1t1 ,,a41uA v gos'itet" l'i, nst ce rolsas peiisur a eii jprendi'o ttillau-'dioc ')Lea (re4'arv, Io~ist PinoUs tlf k5l~i r
C as-.' Ell bion, nnul. Jeat it,'hIt'"0%,ye)t- tie, plus tarti, etinmisso detx. car*iti e cocjliei' r iit-tta.. 1,(, cilevaml sOitW;ei'i.e.nc.. barrize It) IPort mm-Prifnce, a
ait point s ivoil'. *Jean HISlls ntl'aoi tinta 5setiait,(Idia)Iotinent con appoltit. ce catira pourt, tite sort'lCtajiagotise Iinmmrrss at# ., \1iti 19 tl ai 're uiz'atlae'
doe s ivoi'. iLe do'uto, le clier jotite iilAtiti-lit! titt'idmiirci'eii los conniiassomsrs du'qewt uldi vvpasr
oft I4Oil vague sans rii~(4ue, I t'rete' a (.est comiine ca, reanarqtia-t-il. board de tutr. 1110 tous cctt~s.Iles W qe.uu u/on l'' lasr
twit. Cola vAtait inioux quo It".ViJen- ntlaioteelai vacuiitm~tidoI'lesto i 1435 SiiIuicAi~u i Hl asaedoM tel .\om-iiigm, Port au Prince i8l'
cc, hi ce.tto 6vidence devait hdi Otrtue ac est eii r'aisoii directe do Celle tacier--- Ledtic, lto l.-tit'o avocaL D.~ceubre 191ij.
d.sagr 11e.I balanita tout usa do lat bourse. Est-il tion de pl us tie notre h-11mrrea1U. ai IlalkHS so roii-
qtm~arh dhsestro ias'enterroger; it clior' jdiot~, gorgoitit. I...imaitr'e tr~s zitnple di- Monsieur le IDirccteur,
ther' Io utot do lit deviuiettt3 stint- II sor'j. it, al'aventtire. Sa t mason salut it soau j-1ie conlit'a't :'U
ce dos jsitces do 5!) centimiles? Sont- tkait ielotifoil daiss les hiauteuiv de; --eil victit do iin-- couitior uiae af le reviens. d'ulie visit A I'atellicr
ceo des pit'.ce-4 do 2 COestillies'! (Ces TIurge-au, soIms les arbres. If dosceii- faire fort cotilplexe. J'ai p~else At tot de I-artiste Nelrtiil Charles. 'e sums4-
deux iuiiginaags coi-r.4olpOldotlitPar (lit -,-It Iiiuilitit (lotiCllneiChLFair d~s ;pout' tii aider t' Llt ddbrouitler JO 142 heureux, ravi, uIc cc u I tV ia v.S
leu diinetision.) L,'6iuigueii Lailt pats- hunti, minis salts plaisir. pi'eids pour I'llJoulrnee. Noits at- eai- fit qesuz d rido
sionnante. If fit uri petit calcul : A Or void qtu'au tournant d'un che-, lolls dhiiior tie ce paset nouts Glar' nCUlOsuceI rado
supposer qtte los deux pim'ces soient 'lust, tr'ts Joiti, if vat tout it-coup sin ei ti elruelsulte oum' tr~a%,ailer. # gucil de trouver un artiste d'uli sm
des pii~ces de Ni) centimes, cela Isis hoinitac venir avec, dats laa i4n iIi riel int~rite datio ce pays don't je veux.
dutnnt'ait une gourde, assez Ina foi quetque chose de blou eLt'do rouge. .'.*.'.'.'..'.'.'.'.'.' fair.?-lIc inen. li we~st pas necessalre
pout' passer la journu~e,-eon so met- It touinba eni arnt~t, et chigia tdes Ln)rs vtie Jean quitta laint imison do de lire la liste des mentions d'honc
tuent asrtilamigre, it eat vrai. Maias si yeux. Un inouveinent doe joie ('agitaStMe Dacier-L.educlo iteflait djt j fuit. neur re~uis A Paris par M. Norinil i
an1 coitratire ce sont des pieces deol quit 5'priusa : iLa 14343 (liipout Vapotvutse des liba- Cals td iessdp~ns
dotax cent~isnes?.-.All. bigre! 11 re- ,*- ftUnute I lon vieux; fno va pas tions q(ul it av.itfit (ies iA tattable do Charle vrs. ni do lrs es points des(
paussa celto dernitilre supposition iepu eei rllJencrieanlcusiluteIj otoqedn vue, suffisent A mettre en C-videncea
,vwww inamissile. evant a ct katit at pugranl'eho-nou dan s sngn
a- Et pulliadms, esible. des ques-dEvat it rprisa march an a& 1afiecmlxsiiiouiiquo loin- ~ el
.- L uiS C SOt A '4LII am-j1as.1 ''Lui et moi, nous sommes deve C
%ftss pr6judicilllos limit if par dire yant do d~tachier sa pen-Ae ot son1 brotailler di ivaubtag Ieji nilita les
Awn. BOO rdmitniisconce do sea ter- regard dies petits carrots rouge at I rues t~tiatkbretllses. i ~ ~ Ns.ms
Oft do droit; [a principagl.ea" cello- bleoi qui trottrtalient dans &a d .irec- I In prmndre u's buss ou i~ndie le Tous les artistes soot fr~ros et fri.
aurai-j t w table aujoiird'hujil tion at le fascuoaienttle 1ls abowiliia! train, njits tde huassaiit iy en avaiL res intimes.I
nuDon?a enfin iti lea (rilli, it les vot quia l- point et de tram... An fait it le pro's- Loart est ('expression dui beau I
soddiant, 18ntement, avec talent passer, it m'arvilta: dr4 pour arriver j es u'&A Ia station dans la nature.
pe~tt pour, son ppotace at son 19- Main pur IMo Jean His ". tmerminuus du tUhamg, e-mnars, et de Touteceuvre dart porte en soi sa
deatant trnbord&& do son s- 10111111iris, non .iak ritppliquora &pie~ia cheap Iui. I11 '6ritt%. sabii .2t6 et sa b;:autt.It
it oula 0*4o antde EtWePetits carrds ruse bleau oplauta donecu carrefour et at- Looa vire est vrale itant l'expresc
ad food 4L -.-1111 am gril coOtiam6ret L a 'Oter. I bteodLLS .raaad'u. urnspea anthjesio -neied Prit; on
I Rogow, a oot..brasqe- Lalvocat esquiam Vera Ile .1 an oasmoir lk 6clalrgnuoili aMe to sio-n ded (atse on
Oa pck.a roy..par rmo liionqu a18 n dq nwagm xaT J patce ye ('art implique le dtbordeI
49t mlililiAM@dG2 0G UMO~ianprdomtloo b-.- Itiast roanha., q& 1kI, do tour l'amomir. et quc tout cat boo qui'
r N--e r ig- .aDo. ...MeJoan Mateowae. W tfuumbloDW -t ~ranait de lamour. 5
41111111a ., es 11111- WA, Pe-*-0-W ? 1m osnmi d.qua fut Toute ceavre dart cit asoul belle,'i
4k s j~utoprua"1111oi, t .Me0W mm AP* 'Wsasi ULV@6-ii mnsagds asimoos avoos le pouvoir d'en saisar
'aM ~ oW d~PI~ ~ 1U~iSL 4w bto- Is b. eautA.
~ o~ParI "P6011111 Tous les hommes appricient 1. vi:
dW.8 do 9- 0. riodits bonti cetLk beautt douaneceusvre:
avoo MWan Proopofwia on de ur paisolitncecdoes
~ ~- lrd S ~ L~or.4qDiMI. (Inside) a
~ .s~mmti roe* o w. s leoh"l,06w at a


l mrNU. NS


L i scicnx .e teomnalt ni~ntennift
le htai qu~il y a uui e imanation dc
rayon'. l41lfleux A'Ut Se dY-qge d.:
bous Ics 4ctrcs humalii -. cia ct aus
'ivramt des artisties.
L,- halo ou nunbe clue iiot'; vo
voL'i.S ditil-, iCs P0un ait1s Au Clirz,-t. de
la Vicr-ge et des Stmints. tic fut pas
in~ ~ f pl i mtI at:lI 1.!1Igii iaatioln
cii11 )i~tt'ICd'u-1i irtlo. %:e Ikit title
rcn ime pmJ'. tOii' CC I \ II 011t ell Id
I"4 1, d.. 1c: voir -,:,-i1111,:s dec hoix.
,:112 ItICeI I, 1211.v Lt, d,, r ivoris de
LUL)II:%:C
i.~.rti-,cs. pht. -loin. 1 *o m

'.'I I1) IiC ,i 1. ltI p ': Ior -& I leij:
A i 1 0ASlIC m i'; Al 1, 1 1 L I l e14.


till* u .1 tr I t;-,dJiit di dm5
Ic n r cc,,,, '. I t I ; tCl iU
tI2. ~~ 1)'.ui ad I A 4n11
PI ''rz im Pl4inlc ., CIL.
U:1 -1,1,C d ill' 1! U ,1, CI LS I.cux.
Aw S,, liei wldcarir c. ini a
V .s p .p. C,; 11 ots, le
I.A' A cw: 11 I'C11 12S:,) I ANe ar.6%
A t~ i hc.p~.- dm.Ic cru1'.


*c-, ci.till P1 Iic iI c im'. 1:i)1 d,: :,:ii
GIAJUi4LC KC.JI dc lir.cdeltio
CiU c. i I'1 dC Vm1111
ioIhcuic.v c U '. rc de*i iKuim II. .il
.'.ui PAY" 41.mrctls d~m a

L~o G(1(IORYi~.


kFI jures I IistoriqLIL!s


.Vijm.re Jusle I1orno Lainarre

.Xprc'4 I a Io'vi&cdu sim-,g2 de Port-au-
k'riisc pir (.iill i.tuphe, ell lanvier
19)7, to g~tin&A lRamnain, sortamit de
*'ilar..uaiud contiet ciPtion. atteigmit
l'.\rcahaiie, rravers'. 1,: imurnie Mtihot-
te, o1tli ilaissA uus bt.utaiel 'i et ailm
:Jc~uper Ie posesLupotisit. iPituoui
laii...a couiire Iui 1~ .12fl .del'ti bit-
gIIC, sosl5 c'.orlme'. du ColonntI-%'tL
marre.
#Lcmui cR i parviii .A uneC p)Sitiotl
qui dommiait Lap i) imtc. It'miart, de
s;am c6t6, gravit a'.:- h 11--, U :1 11103
tie tres mOev'i, etnaitcitll Lie % smilafet
et doiniiia Ia 2 1- I.s dec. -rC41'Ie'.s9
demncurcrent en prc'.cflne toute ulie
lourix csatns eii vuiar auz. m unis. Ix
colo minelLau'narrtc CUVJV.L taX Li.I.A
de batailloii doetla14,: Pi1-1-cur, Pro
clain.itons du S--nat 3't Tci'cs contre
Cri'-tophe: cites lu-emit tfavorabtmemeot
accuctulacs. Peu de ours apr~s, to ge
nraira Ramain, s'apcrcevaat quo lIA 1i
deIitt' de ses troupes ielait ebratilo~e,
remitra i St-Marc, qu'd ab~itdonna
aus-iit~t pour rentrer An Marliamid. L~e
19 Mars t1807, IC SIlat 1nomiaIU1C CD
lotinet Ltsarre Amijudiait gdn..ral en,
activit46 dAns 1'arkm~e,
L~e 25 Wti 1807, Latnarre flit parties
de t'expe6dition confide par le Prima
dcnt PNtion au &n~uial Btzetais cois
Ire St-Marc, par iner. LitnArmreasc
barqua pleiui ienthousiasmne. saw
[laadpeadapaact, commaradie p ir Gas..
pArt. Le guuterA l-13CIiS 6tAis izMORI*
sur un nAVire iirAn~pa de ,6o too
ocs, le Lord Darksuwg, chrgi de
2000 hornmes tde troupes, dic amus
Lions tde guerre. do oockh. et de wA
dicAmeots. On asitqo. Dkgin"ralDo
selAis aftlie ep~aretdes Go-naimes1%
28 Mal, t 9U-1 feat ublgi 'IvCftg
MCee VtlCle eL ojin.
I3*doe em km sWl tSo P "@
de St-Marc at news
cc. 11 coammakda auai
-"U .apiSWUac~aJ


Contes du MATIN
--cOOp--

LA PIICE D'O R


lf T "'


Rm.DACTION.ADN IN ISTRATION'
8, Rue Amdricahme, 8.

Lft annonces soont eCues:
A Pewu-i&-Puswl: os mboveaum d4 Jou~wu
Am Pa: chess L. Mayeace & Cis ., Ihas Troaduu
Low~aus: chein L. )*&)Cwue & CO.1. 21, 21Va
Ludgate Hli
A 582L N chez Rudols 3tOue 19. Ieraak M S. We
Strasst 46-49
A'Now-Yoma: Universal Publicity CouzMIDay 45 W6
54 th Street
Let MA~USCf itS in.Sre$ U c000noStMR% PAS rnD&:

A~bonnemudssel snuersons Payabks d'atance


--- -----' ---- .- I I II Ir


Vil


. .2


D.W


Iwr(r~islu~ll~U1* XATI


I a- 1l- M -- -


0*faau. ginilr~d Liarnre, avec "tIs I ressaitroupe manquant de muni 'IttIV-9 conclusions (In corumissaire [FaUILLETON~ DRXMAlTEQU:4
~btins te vokcr aut scrourq des in tio st, I drut opliver sa retriitc A tra Doiuiiinioltwio ui cnclut au rejet du
Surgl~s de Port de Pjix. Lamnarre aP, vers les massivl, ennernies. Vuvi
ppscilla A la til~te de 8oo lmommes Limarri: partgealit Ioapinion des' Ci'Ile d Mithisri i Thiumminint 0- T t~.4de, P-81i
pleins dlenthou~iasme. Les jeunes1 autres milit.aires qui pensaient que lei tre S ldt Pipij. Apr~s le rapport du
Si'Vj ~ ~ i r, oConustantin !Be-.L MiroFl
teS de Port-au-Prince s'enrolaient'paes;ijemt ptdioi .n,:ttmit tru)p Jil::In, IOt a iwo tuit cit.-;ob 4ervotions pour LeC.Lr .I4I .iir-(i
r41;nr~s unte C'Jegiqu.iadie~ssw dui St~eur. trop de midle-st: darts li guerre ndet 4~, fi phmr o fSvenit P111i4a,1Dd1l~ti.i1.~
nat au pZu'Ple ci A I.zi mi&, p~ir l- zozwreChristophe. If recidivalt SailIs s-4cochiitiiito!,i Lint au rejot Ldu CttArp~ lg u r4- it &i I Il. Lt Iw'
quelk les citoyens utaient cxhorttes z- s ssdcnatlsde tro up.**;.de pollvo. rflio-'rte iprJsilaLitti ).1 (11Ill tr. iia
A~ ~~~~~~~~~3 %: c i srusd kr rrspie.es de champagne. d'.mrgent. de mu S.Itr 1'b4-1 e rvJ11 i i 41? IlM oC 4V fl~~it'CiiI 12M ~.~ ;ei
du nod. L~marrcds~b~rqti~ A Por-.i liltI os. d- hbillements, pour ses trou Litin On )i t, l t- fi- it Pl*. !$ itfe e~ e. I). VtI j i~0- w
Piraent. IC 2 jUiI1..tt18o,. 11 ecrivit pes qui avaiient subi lki plus grande ikivoitiv, I%. w *eI:, .I)~it(nqui n Stu.It le 11uiiel l Ii.i
aussit6t A NicolIs Loutis, ui .lilII ll ils_rcs daiis les bois. Lamnarre d~voi aiVtit it eIi 41 t di ar ~ rt'Fian- ''W~estt 0.1t.:,ItaiieI Mai., M.'i%
4gant sonnarr'ive et [Ii nvitastt A venir Il~iit sa b.Ale iime en attirant li justice QI'"' I u.aI Oa.. E IA lk4);Ii (ae sZC st tt` ..; vi'.'tii -it!'
a sit rtL ii~ontre. i iit dlai Li usc uii idu youvericnemoit sur eu i arav r1*0 lV,~. 1Cik I -';,4e.-;'v 't IezIdud.vorvoi itlm
bitaillion dC li 2 1cxetde noinbrvii\ gealeiteniss plrils : auuCnfC td e s r e lwl Il .tl ls
d~tachemncats de tIc ,aiaeuirs .utr-c-irtc cokilliaidatiotii% ie rt:,ta saiius ftet. Poilr les mmin rls *et I's vivants l" i*i i11 -
giments l'ou rtili-..int uIIC fo(rc: e tcI)'u iiesirit iiitellbgant illuoique sans Par suite d~uaiitrop pfcin survetiu 4111.. lilt Ic ai. Iliii i ii ii i
8co hoinimc,. 11 &utald c ,pjitie' t. Iture, tiie e b n i:z pais a rendre bins le tr~servoi r tde litcanulisait~on i'l .41,*u haivc ar~s llit-; ii. tI hiL .,
Padjudant -gCIIr.11 DlVl d i 'I I4). c ZoInpte d wI qc r i imis nillitaires tesea.ux tc dk '.'la ir~e Ch iutieaiu, r iiil~~44~ ~~isi
Gaite, t .L.da. tU ~ r I C(I4 AI.i-ItjLiIA a I'Ctioii routes Ie% ervoir Nsuiie d Irwt're Ie citnetit ~)'l~ "-i IIIeilii.'.
d'un 17.11" CULIC.g."'Cd ILCI;q'il p))U\%l ijt 0cunitribuer au I e; iuX wt o\tci.ihi ces r&,ions. SI- du Vel(aUdi2. it ~ai
Le Nsu)i tLc oy i t.&4Ljrquenicl 1t.iis b ,- r pu b II. (:st actutcllcinctit Lvie qIp sii(3fion-- \I lit' 1- 1.,Ii 'I t
wit en Iin' i~e. lltv p1) r Ic cliiiS It. tiollqi rdii rc la.1 I route aim ratiC I h. ** ali o i' i'4 Ii
znandaiitt Icaiui.\.r~im, pour laiirc sa( A Sukarc)',)Ie et ap~~r xsl ieilt av II ll 1-
a ptio arC. Jeciionulewocai LOUISi OWr.1 1, i td'doII4,unm i
1uflctionI vC2 ICCI '11)1! Ni at J I -( ~l I N. .rosst sstint cha~que I )ur davait.'an14C L411110~IilI' a t 1
I lrvcr.1 Ii lat.1iO! 114.1' i.,Ilcr ~A aenilat.int tic sub nerger Iks wifll Iii 'Iii'aia.r. S iI.i it Pril. I l4
Ct P' lt .pc~14)1 ou~ Wt .es .L iltLI](* PMCIIIt I ILit LiI 1 1 ipwil 1.1
ch -. wr 111I lbItA.11011 1:111-011 ALIlS o 4,di ltvtIrQA >N n15 :ttirwi,1%5L ic~itioi i de qu, 01. ho-, l1.al-I ii I i? I'll1
M O LIS 1 1. I cii d ti n tniaN ,:~ ,C O &l ro it t iS r cu t .:, ci cutit d o-n t lI st.-s I 4 .4 ll l'~ p l r 1
D ~c I *I se r c ~ i d ut A P I o r t d ,: I .1 ) ) r Xt n I 1:Ar r c l r c III 'o 1 2 p r i int l t 1 ) ) 5 0 14i a.. Iii it l t i i I Ii I I 4l e '. 1 4
c.il Ie 9 .'1 Ct A10 Ihletize-di. suir IIO i~ N dvtlC l t))~ ticla. it'd 1V .a IA lii alI l il a a.
c u ilr a ] Ia I w l:t c t 2 u b u i I l i t F h it 1 ,1ic cdon '' I Q ( ) 41 1 1 U I I
su r liii J ;l~~~ciu L' sir Nkwlls i/1 4 2 (10 pr 4to cIW e V I tIC' s'ia l i ts.LIo CV1UII il Id,:,
*'ar I dc. r tayI iu .'maj v c 1 ~ t l ) .1i Iu k! Stir P I. 1 12 01 0 srrv, untI 'll4 vII Fit Illt 1, W
ar dc ~ l i. N LlaC i I -- c c l il ) I r l1 1 S'a. PC e s r aln r '- a b c i c e rv p r cs e n1 pi g i l o t a r i
iI~Ct L 4'. 1 1 0,,0 escompli.tl i ~'. j rpr Ol aa iiii' s aI 4 4
cwillTi!, .1dins ICur'. gr~ida>v, ortI\c.kc0...........1[2 0/a escl ii~nlc .n al10 I' rv. -111
,,Ir'.q IC 1 1 )I d so ti1.,I v, IV CwIll I t )O S~ir I h hit ii t ti-l i .. 1. Itf,,, 4 d. -.1 I -I

*1L1 N 11 ,, I ).l S i vt 11 .1L- I.: .'1 1, 1 1: 111,. c I 1w de I I -nir v*M ort: I I tI II"- t i ii
II ")%a4)It,-1)a 4,17
F( i v e r. 4.V.i 4I h 1.,.- .1u-1 1'Ia .f
d. ~a I,,,: *z "1\1cr s,) r, ,,ir 1,i:v ti tio 1 1 ticd e .\I. V : iI*\1 l iii a1 -1: :
-") 'J13L').i[Q ; i ,, a. I ..t tl( i ,-ces d'Ll\ [I)L" i~ -iiiil 4 i a
a t ~2 Il M1%TE L' E A J t-, -) -1a)'L QtJ E Sti-avoir uLiItra.: tia:t 011it Iia. *lii. I
I~~~ I.H :, a.. i 1).SI, ~It tVATOI'4)I rid5~.a' 915UIt I..p -.4' i-, i aitH I:


t P i .
a I .1I t
dei Pa.i: . )a a aHa 4
11 11 1i 1. 1-,, ra-1 1
du 11"; [II! t CI.VI~i.Il


dc P '~ I a aI'. ,: 1o I,


Dt' o:t;.tajiiiaN (lra.21t nais elic )rL-
\l I 7 \ K ~ ~ .1.an laur I iitr;4)ra't nioli. M.irthe Li,'LI
a~~~~ T. l .l.Iad\ wlit si nii CncLit .a.iiw

M, v 3 D C r-il:LT1913 1 Priih:2a p;i'i~r--ch mt nicr
1'i l ~ ~it V...,)Ij A I 4' at.>41 ~ .a1 Lii tih --t IC Ji i -a i a

( 4Ia.'IC ,k!L:IL~aI 1, N1" ),I:,--., d,: ~ tic~
a a i c i aaci1l'!" u aicire d n

a~~ v 2. 4


a 'lIlO\al I4. I


Cluunp deieirses


I Is a 1: .t ,, L Ii..l J L ':-I!II 'IIIa).. 1 C\ j i 1 11 1, pt k:, i Lc ii L. I ta p aIl .' .ii 11
a: I.I I I.. a iLI I Ca i',a. ~ IIl'ltre I Il I la 4 a t a 4 4)u- S '

A C S I I V

a1, Iv.
I Y I tit)' .9111 5 1 C I :i i iI IC LIINICII (:i A ei a 11.c I %-, I I II I '1)IItiI o *%,-t 41141-
0.U1. 1 011 t LILPI ZC I11)L C ,11.i0 a I 4 Ia i I. 11 I aLl I a'I t C~t 11i 11.i I :hre' I St "a 1 14 1 '.)1It 1, 111'-; 1410
-l ilt 11- a11 L __0 1 .' 11-1: i c 1 tIa., t \ 1' 1,2, L CI I1 1: ()LI tUII r', i d x alS t .t ii I
(1.111 I _1 1. nLi l'.a -t r1.1 p I[I 1c., etc (-Ct IOu I l ldCI a -
:, "i t _.aa : I a i It St O a I.-;a
I I~aIa- Sa i~ldt 441 Ic ul~lla Itt s I I v r k:ENC'.c s ctidc: sa vm\ Ilro i u ,.*\ atI lS lteil)Iit.-,, alli
l~'. .uite pitilr d'. i inI't 11117'1 *c stClioutili;c .\c UIll gI i -itar. I c I II-11,t Ia' ti all r11 4r1 llwill
iiL 0 1 1 (1 c m b t t e dcii.iI c s d .- I s;.,i. oi -s i s -~ 4~ t~ t C I' u l I I1 e i i t' J i t i
It sae j p ri.I.i A Icai tiR i bk:,c t ci i it 1 laW tcI d II Ss II t L'do It h'
C15acat(IjiC La.trtvia-ade-'ticCI;I staopha'. pa.1flilt ctSe prcLhlNwa-t. u ClI~d fl
at illdc tic voriscr les iisur,-csdtcs 11011 1 11"m do)it Ica. s1,. r'iIla 1)inbe,;t,-)*it dS~~I' ~i 5 i~14~t ~l

et dii II. )r ieg \2Ic a A1i11 s Ini/t ml.cu s. C~ir CI cc ciii -Aon don ia Iila Il[ 1'II1'S
1eIq A 6 ,1,1A;110111 1 1, -io t J, .11 [w a' 50 L4 t4.ici*'* -;
Ii 01 l -rS I I S 11 1tII I),htiCl-.a.L C11i1 (4 I
I a-' Mi-Jiicomi-caIctICitcLie urtlti. I el I's tally fie III .~ lo
re-pouss~i j'IuNI..IEik~r tt.iqLtC5 a-julICU LCCjord-Ne'I
ret t-usucss \-'iltt IA'.ias ir c~nuci c;11v1 On vI_-iol Ct Pour se confor L- trte4 1) tit- a ti I.' ( ditoe1.nIevI
fliers joUrs ti'aoLCit. Leca-uia-ral RoniaintileriCt.11 ix CSrites dc EI ise, lie paraitra uaittetir liI~txim~l1 L! itii is 2I11it)a
2V111 sou"SCSc ortires uiie tOrcc de P' im Cmiiin. aiI laao i xa~~i
.4.000 h~lilinic% dtininlatitcric eltied jo) 1) a 'Iiilimial de Calssati4J) 113 It) I;'_
cav.aI IcrE Olica 0.1rt i nt crac. I 4II-em5 a.III) ):, iwtlK. I fa Sciiii'LaleIhauteur anaxi-
Lim..iirrfe sigrial~ia aU Pt '.iticnt Pc- Jdoja4~~4 /i jil'e.1Aitselwae. 10111)i m I a i `iw i.
lion pic Chrastoptue tioniait beau ((fl WCa L~a 14I'i4ic t Liflle ZCtpartir do Ii
%i~oup d'aittciitioii A Lia civaAI-Cnicen Aat~sr'i~l.(~Ia jid~~re ~inins
l-engiiigcaait J norganiser unle a ssi AII '-4i I' A Ld s k 1-SL 11s' 1Ia prt~sente Nouvelle A la main.
po rlu p srA c led nen usi X iistaitoii' ilrotai')Iittlpar le sicur At-
pou lo pos r A cel e te [ nne i. l'W etll M orha co tittre a'ordonnanmce do Elitfl2 Iriot't2 S0Ui'2
cet effect. iitlic cessa de Iui dernander i'cfot'ii dtii'-! Mars 1913) raildue entire Qiwl 11)11 in oi ii1thtdi(Illto et
des selles pour monter la sienne. liii v-:'Io sit-i0r lFt~ix BIertoni, jusqu'A coIinpiiss6ic (10M. fllI)norius. Pas t iii
It re..ommanda A PNtioim de faire cc pI'll -,oit statute stir L% sentence IDot, PV`" ulI" iOuveiflent dto tlOP.
marcher contre St-Mlarc 1'arint~e de IAa artbilrile -'Iieriitrico do l'ordonnan- (luaiid Itif iwrclae iiCl compte- ses pas,
Rkpublique pour op~rcr une diver cc IjlivrieII~e. opliand if parle, ilpi p)ctuo Loutes ses
sion utile au succ~s de I'arrmie expk Ccliii (Iaa rejette Ie pourvoi exer-phae;
ditionnair.-. It lui deanandait, en ma- CA$ 'a le citoyctii airCon Gud JO- Et it lea ponctue avec un ac-
me temps, de nouveltesl troupes seicltet uenent du U6 D et6r.ve
pour renforcer, des cartouches, de la cot3mibrt3 1913, rend u our appel au ________
I"udre et du plomb. 11 li'bnformait profit du sivur Petit Coin pare Gud. Lie Maqistrat cozara~unal 44
auss d'oe ouvllein urrcujn ~ par Ie tribunal civil du Cap-Hlaitien.
Ceq ui ceases et anoule le juges- InvIte tbus cciii qui out pris pan
tteCnrstophe vets St Michel et It mont du it Mai do cette annoe, rondo e *(rs
Fort Libe rte. por Is tribunal civil dio CAp-Haftien, A Is Mist aum concoursd. s(to
-a11 importe ani saist de I'Ezat. dit en fayour do I& dame FA~ica Moo- des unarchis do cell. viii. Asavioulr.
ii, que I& grande &aid* uch.b. a dlistin NoP'I coetre ls comeorts As.. A I'H6t.1 communal. vemadredi. 36
MAigri la Opmurie do is calsm ims uaU 8330CaIad fdet Athimodine igsDAColubre couraws &hqatm beamdo
Ilk ricu 1 ~aiwA et renvois kIs os. et hep Iaftrdssmldi.A 1I"uvertasre da kht..w
prde% qui no stdfissaies:pas..peer a 4evSnt I*0 bndcjvH = qia'ik out, adnesinh A cat efst AIPad-
Es sold. arrifti. de ses; troop*& liMsC~uD~h
I. ~nrat RUmtai, Arm aut el.1P~de .wosmissiouts asrout
a. veal

ok to ing4o
P-o aw


N l Ii I / 4 a


FAI al4a1Piil. I l.(44
Il t aI ii Ii 4 aI 9 a. 4 j4 I


Les Ea-iiig'10iu3ati


I)E LA

6 ierro Ii 'alk-,uiquie


1..' error ift Flriiira. aui sula
d --, ftorrei respLectiy.&


Usruci-'ri.]I i t Ii j'C5 0 1 .iitrei,
propaivclti: '-1 l1-IL~tI L Ui CI' opido
I'Ic iitc-a p.M It iio~iibi'c dFliatiens
pI Wes d-- 1Ci rt-cle-r lie Sse sucieqt

:I. II, 111 11par.I t PrcNLII1h)l Ut:UX
L-11 :r IQ) icin t ICIr A u-i t-cns'ajn
011 U.i PLI'IWpi cL df &1A c Ltrau

1.4.1.i d L [Ii i.2me P(-,, e, mil.


1611.21 I IC ii,:ait tcti- de la rd
,.C,)..:IitrV Ik ]',1I -' pAr J-11. Ros.
dc .li liNLIACic liii .srailce tude

.\:ni J" 1. i : -a A'. :": li a.)a ilt-
CI~ ~~~~' 11 ".A41. 2.1.'

at II. I 'H) I C ~--0 i, I l -j-
12, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : I i I I L 1le~a.a.a u

~~r -;I,- :11 r121.
a. *'.a i :)il.~-a.,ci)Iur
'II a 1 a ~ .aIa. ccaaIi


t N 2 4 ,> a a

I 4 a. .1 1 c~~It.'' l' 122
Il I a* I I I I I II 1 1I 1 4 ir c


p r I 'i.da i II t11--Ipal


' IIi
'1


'1 4 I ) Ii i 11 12
; 'a) p)
I).) 1) Ia)
i-a. a)) a.


4 to~ I. ,a ,, a -, I/"a" -.1/Ia

I~~ ~~~~ I: L. IIC 1 .2 i reC.


[I~~ ~ a C 1 11 L I I .) I1.I t 1 1)b'it!ja
a 4 0.l1 it I u In v,1 12 ii:Iii


AI N a l A a IjL:a a' 1 I Ia U1L
Ill IS I I/a H a. /a I al 1aI : I v d t .t I aI2I C .1U 1 lci C-as

ta C,-a.'a'-A A".(,'')I4..,,[-,:titII LIoln-
III ~iia~ii II-I10~l I;- v it )'t 5 111 ~t ~aIn 11a.i-',. :irCL! II fo r ;
~ C.)IlV~. j fil 1 1,II''I it 1 ili &,111NIa.C..1 t L .aj,11 IE

: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 1115411IIa ~I~a ia~ I 1. 1.14 .'C f r. 1 I' 1 t1i'JIC '.1tsi'3 Si
~~~-I h4 it'li~ at)IItt' tsuiia. aa 1) h-at i. 2,iac.1 C II t S .L )Ic A
Ie I lte 4 It~:V I II'S..11 I'Ii -.if:)4: in 241 ~ .i fIj
L~i.0'tLi.lt IijeM-'lul -* Ill 11 )ra N.]I 11 aie- CI ls-U tc J rc
1.1 t F Il'Iit 0 14 hla4I aa1 4(!V ('il):isf, '..1 W /P mm ali, tCu~~ii2 o l
Nh k lil~ I [ Il y.' kI lll4. ill iI N'- *'a' tol': t~ e
)1111 4 1 41i l 14& -i t.laul~w 1'1 *i tI '4 Iv 1 I c I.i 1n,.)rs clu. 115a1101du omlar
car t'lfoiic, o 411iat'tl i i .CIL C L L d) prot (ne._ e~t
ri' V4t-I. o et I Kt I ii~ i it IC- i ti L t-) CIcIII L u r L :slTe u rcs I,
1L~w dt rl e nvoai tto-r r41''., iti ,Il. -y dh 11 tp JrbSlc a i duInce d ei l I*
14)111,m lie roies..4) 11 11h. t alue Lig1)rne -11'1cu 4 c;'1qq
bieii ~ ml 11'.Il~aliI I.Iff L 'Out ci 11 'Iflcn -.cinpo, ei- kcux f i Iace rs;

-W : 111C Wrenemble e ti-op Cofinm de, t Ile
I)&'Lillt par h pStitiiqutI ICtAitIittttopIfit
%'uFStliv[ L t do lit C ei4115i uuic lois 1i l'! kaurovYideci duur a nce d~t.ui, 14.Ij
vt~t)1- es C .4ilesi& 4)Iloth!i 4!C S Iaateudom.t s vaL oi g Qo n allpe rt 4 cnrieux L4
deaenlomdpui oagtiii 'mjP4.bra'oairc4 u sotia, S itneI?
Toutcel (bllielie a 14. divrti- a4rne iwitpinnri caret 1 orus~ic orAe,
sant taleax ci Ct(10 clos Sn~i-Lsa). eavpeutrceamiporter Iavitoirent .1
Uwe.aInuiels do la irc 11 CiatolMet. Isi nrela pi rt~redn e

Marumt ps entVile icrty-Qot et iuell::4s nebl ts I.adetIu
vers minuitvec e evont'ra, il e fdia.lait n, cl'au4tfef: sI est iicAie &fauI';&-treapf
vtlitAconutleit-lit SwteullilqueSri 9nueia baa ticlectdemair-Ktiss14
Vaim depis ul-At Ip.41JET Onravuen A ud olze des Torcne q.

'rutcea. om it-t Jda cati- runenipairz,fnt lacrnsuIcqueune 4&q
LUnts tableauxel es dousPort-a- Oa nese 4 uerempttr la'q ctqnqe,
tio nel -sp cilitl (itChitolt.14U onneII 6tzsit 4e i)QtqriJ p b'
boaes arisesquculiM..r e IsPse 'ncunenis ansls an ursenaux t ItrandeoMmen;rS2,i &route dsT-


m .. .


i