<%BANNER%>

BHFIC DLOC UFLAC MELLONLe Matin
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00081213/01874
 Material Information
Title: Le Matin
Physical Description: Newspaper
Publisher: s.n.
Place of Publication: Port-au-Prince Haiti
Creation Date: September 19, 1913
Frequency: daily
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Haiti   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Coordinates: -72.2803802891673 x 18.5142993036392
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: Bibliothèque Haïtienne des Frères de l'Instruction Chrétienne
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 000358166
notis - ABZ6468
System ID: UF00081213:01874

Full Textf IAU-lpiT.ICtE 114ff)


Ann~e No I9A

D3i1 ( ILO I It

ADONNEMENTS.
oiOl T- A 1 -P 1 IXC F,
jVn Mt0tls
TrotsMC)is. 6 0 60 0 .*


Ljil~OIt A*N1G*E*It:


J


QUOTIDIEN


sous des noms suppoists.
d;~iiiae 11Ia :Io~c loll c~' j~


I-1-1k,1- 11 1 4, 7 ,k aIilla X, I pa I"I a I Ia "gI

Iiaut agt'tiit Ititanll~er 6alI p0111'-
XX~~iI sU iVtlIv i pt'ir t"-a ri c~a 110, al'orti'rt
Iu minils're l1 s fioll:i1ces, -- [Ms'
A ['oc~asiOll s41l0to9 aItd e-leCraytrecarrer. S ii*n CII e aui M.'jI4v~j', ir, s-mrmt'1tul, -celSul
javier Pj89 1, tIACCI toils d4CISesiv. ii~g avail-celle als i d:i olre l~leR IlioIt :ial o5 is er"t-AlalI'stit,14
i~dow eI Ica stltat devalI. Coll-,I- iti l)qi I' )II a Cliainlui'cdes Coo, iiptes. Aln I .'
MTt1 le troi mi~lttl'to finlitiI ad"enouo- vIgljI~I-e filip. I lti 1,110 h. e celdoiinet' &u"ls tie s !(I i lul' t
veI~eg asl~itu~alimii oil oill t'lomii P-11,11 41111 :aILh i Se itletI tr, k''Ii li>', c i lra SIF .1\Ilit fitl (,()It
v~oen ei ~rt'CIflP~,I I11111 Flit- (t V1I114l,11. itI I'145axvoaoi oqirb)Ls Ii 1)1 ll'IISI
ep oeuvre les dei'iiaiot.'s F.S~~~2 i'l tl 1,.:g'~S II .itr ~ 'o t l l I :ibllic I%,tViill 4').i

i)uelqutcs miwS atll.ravaiit, 11II el a tl IIt".ll- II W elicit Pro-i'emiett-ait le dossier :,.it cho'I(Ili
iylaitapjielt. M. Arrthm ati~i C t'eClamaiitties '11ri'ii1 1.111:11 pa .ct.Le I~iaiI~I I I~t
paulie diiCal-inetl. ( ,I till all- pre ale C e li- (Iti S111.11 fitI Co- Plis 1l14J hI 1; it 1' II ~'.11141U .~ 'i
cieim avoca!(!Lti bai'reau I dt' Por[-I 111it11l1ts, Si I w'il pollV'I It I'j:r'e ce Im ile oii~i i Fe ilssl I k. 84 l ot1' 1I I
Au Prince aois ldit IrldiaC 4I1.1W l.si le S lit4r.ilIl It 4 'I'I' .k deva.'iii i ll.1-4'i1t do ls' 'I.,i
166politithuo )
-ir 'soft oppusllk.iIIl e (piillterai lIo [po1tivorIl' i v ic'ltI")tttt.!l4~VF41II *'M8
all Prisidenl ;4//e(? t I tj' i avl t 1,11110)0u,1 Iiiib ,1u t.e ii(ltS i tIU Ila~l e II re (pI' : II -if S1III,.ts:1e.I~
teti tin portld'culemik)sous Ori soc tic. lie1101I1-1:t 11 'alllII0lt~l
cevwur ,%albdqr. ( )n le (lisa ii, --- es! if iCe, S ills aMoil, Po-si yve- 'Tuni a1l I tinI l:iliIt p)1.411 alti.

JI8-C0.phI1 tItItlif ila IuI s I l oi m r.p(',10(h F, MNI I )/vi et, g I t hi 'a-i iisit 11:yI hu-; (- payi tI'lleLs S)..t-
i10fle~I'lt 8 i C Lit .. iat g'[tv.1 )ifdi' 1 Itio!)!hts 41:1 II II!. a ,i Iveil'iii 10 Ic tl:2M I V.,'C S!:It tIll 0 '1
,\ilonilof. 114)1 ,CtIr I oll" cI t'iI cIi leiXle i'Ij lVVt-5lA't)0Iti I'Li

4Ariln do-2a:t jl01'lt'Fauiii.. Iis 44' iu tjtl.Laai'r Cj'tI-Lal.~u~~l.~l S(141:u111ilj t.'LIdill':

ot les i11~ric1'CS Iu l itiiS. 11s!.(, tai Ses ret'l.stjt:t" ; aVfe'1 It.s eol's du riiitie,arme r II'tlaJbI'I)c alix mii.a1s
13III tI Vrzai j111stI 11*1ii 'ittC t01jtlI-t, pal-li. 1Iaval mjtaiss, A:1 (ti'r ce vot)e ties P0i'V121'S, 1 It L'ts-I l II0. 01
ell conlri&-icItin)lI, r or le lctills ajia n1#21Iit(I e (Ioli~te Son pa[ULio- CIL!Ii t')I &-*iim Ieas t(L'iu,;C-MI
dvimlaIIUh o.S c litl '11,111 11 tIiV(I '~hl It dow i)P I ,'/I' ip 'AL..S '] iW .ti d iit1I'
& (Ie dIoIi_,:t I~aclhl 1"vI a'S IiI dt Al. tie Ia e w Pw,1::I-iu I'l-6 i V itt ~ie, tiv Iil ~'ifl -I. A Ct ic lit

Iicroy~ilt 34SCI'CL1et~itllL iuu- i ll Silpi.iICt'iyCnl, lwt 1) 1s,; 'hI I'Ui' 4TIiC0iI jI'li! -t f C'iie 14;11
furer par k1Stitle po~laiqut' do rt-4- te vomx daij t! hnIm)ivem PI'~ivoir. Ile.y ip'IIIt'II''Cr~~
SiSLCC L ieii~'e ~lgle 'ii ~t~ Loaitir ~ 'IItre dm~ i I' oiib~i, qoe Ioisiw~o .ii)Lho i '' tillC1'
d4t0(1l ft illit si lici', Mal do a till voir i''al -e, (r dtut -sI~i ir (1,1 !tleo p:sl0SAo cc'-
Alstre d tdo o lia o c i ~eiC lihil)1 I I1, CCt'S J1-i~t it 01,'tC ,-S itttep.ti' 1", li tt '4 Ovanllt
wfie aede Jalt j:1Iiimts 'Ir'', 14.:las I)a1-0") Il2. v II.A.;j11 .k il 'tvall pu COtltrt' so')It IIii.\ '~I i
qilt) inin i 'It it' o CclltiIcIll('5. IlL ICIi'P Sw it l I)III. CkA.t 11litli tiC? 1w l biiI. iItt' iIt'.

due r'.u PT/1 IS(Jill, alI 't I llhti IC.II iturt. sUi S i'tji-n~lo'" (1 11:1111, ~ tt .)I'tI pII Ls s)IH'
uh'', availt t tv I I e rt'S riis d"I'll-I cette hule Illif'alsC'C (t't11111 ilast *-SCI c tie llI II ~ Ct*llt '. ]I
RIS:11re lde I liic4rIe~l,.e ll 111". [i~"Ic *vice do a c-l11 'IIsLlp'i j vioe Ltiprotisvot que. au l'J Itajh~ ts
" n ID t E lic -v ii i a l cle e l l c 4.' I C i t J r a ) I ) 1 i l a I i Y i 1 i i a u r : z i e J 4 I I & l
Titoby Lj ve-le d.

dOu voiiiiv"1I'l ayaILtCtUiISIILUC 11 IlelIhI'i,~ui, i.'. -\'La-;VAIit C.1 :kiliI8 1.1ht'.U III
*Mt 1d'enoi tniier on aute. SesttlelTjtiY.1 ilIt"'l.I ucI:uib I ii'I;a:V'o
d~~aesueIa'ielll pais corrie.rt''ti .S1)1 tis[4 .bevoir etle.; ~C I~s'ij:.It
Ypendj~t, it el~jtcicr,teitips IJ'i,s,'vinl'ifilt i['t'Iirl' tieloIlt 11Li t i Ii. ';tld I'Iik 011111
Iour!e 1ei II'lll)C IoIliajtpie do 1110111. lUIN hi lo~i. I I < Irvt!I A Y64's s I~~hI4 ~ys4 1. I
"h~er Stir la ptie 0tl1.1 gil ssa t1. ca'Cl: i otewi- des 41:lf11115 lli ZV tiIt OL i ii' r*I.
'Ul Iui eat ip~aldoiII6 sCs filulcs eCnI*,,,~i:,-ies &,_j W!1,011 FIss :Ii'II!4 0)15,1 ti'1Jil I'g'IIl'1'i
lile'cIioaide IBuisrund s'il54sc s6- %MFIIt-' 'illthsl ou ''cm 01 SI-01 raiig'i Iolt-11 I
41i~t.I.avec i~lat tie ce clhef 1o 5 t nIletl,', %respect+;,s le ; c II lt. e o ..ni;' I I I (1,2t~~t
tpj 11 eut dkd4cidtjzenltICOUiSU11 si's diaatu res oiI lp ct5 tt' .tI, OIIColl-;III4' I i'4(1-1' IS
Idoneft funlestei. Qi e de ffl.IIA p irli i~b~2i-al, qtoiA.jlwI'tli'lla el- 11tI.I1 1,Ia1ii ~i''; ) 111);.4'..
:set ~ t'~iits a LiN:aitiuu leurs leI'tlr Iv peaIi. 1 )' 1 I IlI115i Ill iit )w 1.1 j 11,111(a tii
Ikr ni e tvile' l1iI)plurC t L(j ellu' Ce nt, egolivt rflmt3,n'ilt ti'I li y.I.'s~I' 15:Ill' ts orI-
QlLuqua I. i/oby va.'t t Fai i tI ed (i10 ps I C IIIIjs1tp j~'ites oliu l dlt ijaiti 4-1 'sL lt 1:S.
I (4jil11ll publi 4j te~! (0.li uit U dAiidt e114s ilcs~ a sI tLt'. (J le p 11.4It)I lIIL-Il y 'xtist'!r?
1-10111113 1i 61lt LInanlifeste ell'I",:jpl'ii nS C' t~ l venIIvtal Clio life
(bs esaces tie sa conduilc pas- Iorowt ''i'i'1)t' i t ip s alti routgliiv)c i,Io-iial el :ave 1It)ULeS
lee at Oilaurait beau -oup -atlICI- beaiicoti p deti~ flictuhui p 4)I r ;ac- 1,-s IaaIiis,6el 1014tei SLspi'a'1 ugr b!jilt
~41d So~lboll segis r.orm6e. ceptter 11 la 'ijti..i tl diIC- IC IIIC (1,4111 i 6tL aIaLt (0e loies.
mcIIituCIIIoax I pl e_ de- twit41111 eCXplulla, AlIIi'C'tt', Itour's MAbs I..)rst uue Ic l~tiC c 'seiava
ou 6PoUvon', I udsplroe-s, aiuiinositu~s calire ['S 141-1 itbeldspl- ,IvI-ia 7s'I'uts~s.uinLm-Aei-lauee aiuat ijIbi-
~ Ulc~esIib.raux sulualil eizt Jilldoparti ll bCra l*I rest "Ir'll 11.0aLal'Itte st I cs4, lilt CIII Cut p srlagwv
ir COmnle Icgage d'uiio nou- lit 6rw ~it ives. A ititSl:is, le1,-; 'daIu -Lh j 'IS14:111C S30i 4k CL il1 t eltlt
PO11i'ltitle cliez I LExeuiafjtu IC.aXitt 1,0l ilt 'II )s .aplitaIt's. ItlhltIn,!aSasji ,411i mlI0.iela111,Ijt I ow'P
~I~l~qu~ futiSSUreraL*Z1 aid11 Il0~'l te J t''I IIII~~t I~atr lll ) i ;I is jICl ato
lllli~e~a~taldoe LitVuI0:al6AItbir~iIx. 11 l lviit .IIrivl'l--iist i leglorwaK II-1tt-11ad A lit g Iei'e.
'4Io~~ilt? oi!INr7/w!py, sl IIvo'e, t' '.I'sty eirI om dl)I: 'o105!s oi'lavsktI .Iit D1 s
~ S1a id II a ival ploll 1., a *,hi0.13.4ves juopI. 1),1611 do.;s illm 1'S)III- ~S ushovs le 4) nit n1-,-11 .11 N ta s ap
~~t t. !.c s.k.paiac El Jl .asii Vbi3isISJ lCeheg e.r.A,.,l is aS 'COre
\ oIr 016 ollsi IPOU 1j ijull il.au anoyen deocirtesla1rsi -o ce chef phnllosopimout3


S. I At mc\ltZ Ld Llt, 8,


A POMI ~ ~ i..txlU-(.UX "I 'Cu--ra
A P & az ii ,.. c z '%.iM. c r., .. L., iue frcmnhof
A L L, P F% .

ANbA13 u I 1 1 % Cut' T C J04e
14 t. 'CSI('4


1 n nU';. :


VOIX DU PASSE
-GUoo-- -

one phase de ia lutte du lib6ralis ne
( 1870-1882)


" I t. I k IIi :t pi s reu Jus


parlagili le sol entire Ics alicic I,"
esciaves, que pouvail-il rester tic

I)a H i' IIIx a aacgi'I.S 1F1;III

III lit liveI 1.: :11,SO,; t11 ,1!IV03liIx VI-

tw o S ti-;! ImjIi'I -; a 114)1 '.41 IO

II\ i! 4 ic t p:1 .' lit i- I Z-1 1 lwiii
_., -, daIls I11 it d ~ l p 41 vl I it 1 211 11 I-. II I 1


'~t~'itn 10,'.1 1 :i (I co Ij t ,'I .I1111,1011, 1cello I I I::,I I" 1A M )IlI-
it 1)*' r i~i t'..tiI Il&*I l

t I


110 0r. *I'o 1 .1. 1 i

cv I-In xU tlla CO p '1111o111Is ( IrFC I im 1'A L"I ;'ii I Li8

..0:a 811 I LI S .11 4,12 it4;! 1C t
1011; .1 5 St.) S 11.1 S. )o::11CC 11211% 1.1.


Hrat iCiCIcn d )It to) I j r t:I -. I. \ ~, II.i2 I't". IUI'-, u 114.
sin v r, dabjr.. I ,I. ,v n,811r I).II. .v.I4 I..p 'I1C.. ifsi.
pr -v oir uric nv Tihi~git-'2 po-s b1',ai II. :) Ii ckr I ', j ,s')
Ii--r s11 y a 11'.AtItu1 de t'?tfpc Jt.1r2 .p ICC IC i i I % II Air pUr
ULI tie C ;hd~e %, stritu t CLeawl~ii-_nt.I s I p tCi; c*. ..I.'.L.lo: ci
in~tense c- W.' 1 Iitctd-ic .A I.i..i, 01b IC I 1c i it iid )-I blo.
inentaitioii d;- I i prL'551t)II iniIr4Cr,- 1,'- crv 2- 1 t.i d c ift Lit,, Ia~is iio,-.
niennc. c'est-A I re A L13 it' dv.roct. b kir. ts:2 Ii'1I1c jl .' c est
ph~ilic .II4'i(C C '12 :C.)II1P.1ge .iors 5.411.'LLiI t .1'S L: ~ b i h t le
de rik- I;., : ii:it.1d 1i oak. ,de vo- 11.82 I ir..o.~ Ic I n )tJ'i.:-r. SI
ifli5SCIII2I Ui~. d--:)I. AC l !oi it l, de p--r- It I C t : -'. )1,41 1 d i4ti4..
le de co Itl ~c..Si ic tnAI de ICI' ted:2V .iCI .)... 1.C)1IVV
eit fro .td-Ietiqtfu 'a I tJiiebrus..~I,- 1.2 HLj 88.12".12 L d1' Il) )IU i .,je Coll
in-mit .1.3coJIs d'axi corVZA ila. O l 51SCUI AI o C2~.i sP-ir jour
--rA "A Ia propi-A tio.i de 1'ifl~tinflfl- 11.d,:;ai1p~ll c 1108)1011C.1151que
tl.)f aUx sinus [0 ditix. Les granfa- 1.5 .i'fu'.lo:I r,, b.1111" SAt~ts pro
les d'atroplile oar pti dms cc cas. ir t~i).ri d'aLol tJC.ImuphrI'.
jLIgUlcr ctZLiL'ct.)I~plic Itlol: i1 fiat I..2..'t Li vii.a I>1. 31 d1 thk.
t )uiour, bs p2.2:iC _-1A1%Ic lecoc.'yz d: It _. C 2 i C 0.oi 11 1. 11.-It-Ct-,tI lfl'i
intense. (AieI'.c'.2Z11,C 1 1-.1 ba 1.)I ilt1A I,,.1"i ~I'.*I.i2 L~v)I'-CI.itI0:I lllt%:-*
rilus ~u.la ei I2 &c .1- praO.ioietI)ICp ir I- i iveflactl'i, q~uotidieais.
dc I'uIC.li...' .1ja-tiz. .5~.v I.: la kuilo-Mcti')iS v; na; esJi.'oe.8)rattlian *,A'
carpitac. iJUreeCS,'_).,AU ii.3S kiketC urS a!bAS.


-*.)
5.(0


I


Trojislluii &* e 4 9 G. 8.40
LtNUM9110 15CENTIMES


....'. c OCUpt o rli n.'reme.nt it
Z~~ti~ i~lI..c otilli ~ic%l..L:o;1l

W .- I do I i f'igm

OU tiU.. 1 1I!SC -


\111 ct d '.; .. -I..ut. cit:

-LI 1 11 11; 1 II
I, C to -I .C~~~ L! rI.. ~14',I 11 i, C..1'.1 II li.1 11., I I .4111 LI rcI
*~~~~ A 2 p 1. IL J II .... I u IS

it 111.1-IL ,


14111 qi\ 1 L,.nd. .O I
.1 : 1 :]. ." ,I :,LI t..c I' S II I L 1.0 i ~ isl It
d~ IL 2 I I _. A LI 1 .2 1 : .12 It'. I C ')ii
-I L


- -------- Irl

LE MATIN____


dans la thirhipevifiqice dui premi~cr
Age. Le mtdecin comnicmporam i est.
avouions le, un pCu iodo'maticIlL-
queznment. ]ai vu 1iC1,111IdLe Ii. ':
tale et Sul, o 1 ':t.ir_ -, p i 11,11r ,

convenient dt.,; I1urei LlI ic nA d*t n'.
si grA41dsi (:r% *icel' (qteux I.:o c Loiu
Il.m phatisince t de It scroto'io tuber-
culose.

I1tspitbiqjue, visile

le' IBes 4it# (imitr Il.
414. hi IIaiim..

j Im..!, I IdII""' tiL I'i4'444 1 444 I
I) )iLk' ( Ii i ''4 10 ;I I44' *IhI iE ll v N I o i 11'I-I of 1 0;11.111,4 114 I 4 14 la I I 4.-I
ti (l it.' I 4 41 ''. 444,41 it.', -; II'4 1 4,11, 4!. "v, li1joh

t it l'it 4 i ivo it I icL 414. des I *' I
et UrC(iI 4 1i111' to .- 1 \ 4h4.4I 444.0 11 d4
('4011111111 11 1.' -''' I.. 'k u4?.' VI I 1. I4 t 4 1i 1tit 1.I 4it.4i i4 11 1 -. 44. 111 1 14
11114'I I *i th,i i ~t t414' 4I4 Lit ifl.tI-4
j I 44 ~ .I .'I I li 4*I k 1. 1 1 1 1 t 1 1
l~~~~~~a~~ f. .1 4 I 1' LI I''1 '.41 .tI 4

I ~ i-.' ii I t' t Iit 14' '4ut I i!


1 i ;4 t i41 I p1 4 I I I IiA


t"' C. ~ I 1, S-'41. 41 4I 4
44 4441 I ,1 I I :" I lt I I ,4


*)4 't'alI I I 1 14.?"' tV Ii "' I I I I4''

I' I ~i'''iI i.I I.I I .\ Ii 1'''11

I1 W t'I AII),-I t4)'


4,401111 W I I'. Ii I 4I ..t ~Ill, .'
'Ita I 'I I-w i. 44444 111 -t t. V- 11 11
I I ( I ."'.' 4' 4. IIII."I w e r. i I;'I-

&U01l I'. 4 I I V 4.I. I .41. l ;4;i dI 44.


kF0. It '444'4 .1- .:ii' 4.T,4l'1 -


tIt I- 144'I "' a~ Il I' w- 4'.1 1, 4' I C- I .
ch. .444/ a I. III II I1'

it!te l 'r, I*- III do\444 -1Il' .'1 11, 11; it 'i

A l 41 11, it.el II:,


k m'14 lt 4.4-; I i ''- 44 41 -. .144 1 4- '414

(141444'"4 1144,. a 4' A4'I I part'.4Ill 5
1 :1 f i I .1 41t4;4 I..' I:4 fooII :' I 'c l

I I I v 4'4d I I 4.I .I .' .it' I 14


V..lI 1 44 1ti't' 4.*At4.)j14 t.. II i'
r" o(4il lv~itld .I. i 411L'.t lmtiiI-c c4,.'IL
chi'iiit'r c commu ns. Sur toute la


t414 4 .'')l x~414 4

41441 4'.' \.'*444 I I .I4t.1'
it' I\' -1-1 it- I I1.4.11 .)I 414:4' 1 i 4 -11
41.ii I.' % 44 I I ;14 4: I t'' 14. 0:'A 441 I 4"' 4li'.I 'is 1 (1 :44t.Io--


I tw .'4 I- I.'.4I v I 'k -'41 4 414 t t t 41.vI,

14'I', .141;4It

I) 1't'444 1441411''III .'I 1 I I'. t


11114'. 1. I 441'i4'4 441' '444It t:4'
~444 '. 44 4 5 ~ 4~iti 4:1 '-'k
44 1' 444 441, j 41' I4'Njl


14.1-. 11 11..' 41 4 441 41.1 1', 4.
4"4'4 44 4 II.'' 4'4"'4 'I I...". .'." I v,

j4.~~ ~~ i ..1 l It 11 4' 1'4 4, l441' '?

Im*4m4mom"N41s ctI '4G.4 -N44.ILI, Iv E N. rl s 4'4


W l 11':,1;; J 1':4' 144

I441:4I4n i 4 ~

4 444 4I44de d'C112;


11. 4:1.2 I 01 1.4ILI21. )Il 1 A


14." 144.'I '4.4. 4421,.'"2.,44 I Ll. I 5. ,1-)!e(4 N2 Inn(.Ile
2. I.~ 24. 1:t 1112 V c 1: :Oi lt:
I --


~~''~~ :.k,44 Il C Ilt c 4I j -I, 12 IlelIL
4.14)! i1F'4 ")"I,'I 4 1),l'. 4 4': itl aI ctit-

('0.444.24.1 I 1 4.2 4422 14 .14 4.44

Dins 4fIc I'.r~ii'Li 21411 .1 O1
'I iU R c' P1 1)I~cla e14Coll) ''11 t 10.1 Bud -
g&iSaire, interv'enue caitre le D-.Iparte-'.


menlt d,,-%Fin n 41c4. etI j Bl')4li. Ni-'

I': c cr,:I'. I q Il; I44)
A ptotr Ld ): '42 prtIi..fl144l1.

Uari p mnr tIC '-Cr44 4Cc[4a41$ irc d'.s
appiunte') t-i112s1)1J'4_-1 rt4..1I..ti o'
Ct~l..tres d ,'2 -Owl"Sci LI so.4 fIFIM2SUP-


.14')p')4i t2:1' .'1t'4I 41,'d :411 4'-.lr4I-eS teI A i
C 1iainlbrC dLcs NR' y'4 .,- it41 4.1
4A L1 )31riii1' 11.' I Aju'u1
S V)as ce tilic 41:rCcon t'iL:'re IFI-
I11 4414.4 .\ .1P4.1, de Oti 1C4l~es-
4.14)). 4.4.11 I L t,' 11.C' L'I't''.. A 14111'ri
IliCriC H4141 .2ICh 12 Lo Wu,(.44.'42,
1411e2br-OjcLIlrC ki4411 C'.~t J[1'. 5.4.44'. 111
Icerta11ii52 ctua11it,..

doctrillie Ia f0:1-1 idu'Lr Lie '4).e
da1cC 4]IlLe1..1 214r 4.'4' dc\ 12 mttre

( ) .I p01 Frl' 4di ca44ter L's 0'p.41):1 s
4,11i4.L'S par :\i 4:1'1C1r \loi p52.11- et
el IL S 4.'.1I41 114.i t~d'1Ci.- 411.444. 01;152
pourra .i ~s 444r 1-c116iCre bomicnefoi,
h~ prot 14112 '41:12.24 IlL'Lit so:' Itrav.re.
I Ii LII I.252 t 1'I '4'11),1 7 ~It A prcji:42 _`de
couletir -.4i .1 1-1 I it cotiler 11111
d'.2II4124:c .2 421 '.1 ('1!4 11]44 A4 '..iu 14411
do1. 411224: 2, j A nloire p44's,
411.144. it IQ 141 .J\4 ''. 1141.2 tel c tri4.tesic
p irfos ui'. Lii L .41.4"!42ie liii 14.1
doi..z) 1r Ia :1.11.iC 4.12ccrtiiii 41 ir.,u

4 1'C I 1'- pi, .:!" 114 ':I I l'0 p 11.41'
q1 l'214& 12 d '. 1.c :,' Ii eL'rL~lI1io41 4.li
p.24.2 J4'i...114_1t '44';U!!-, 4.14141 I~ltillPA4
ge id Ic It b I-( 1iI; 2 tc, I I I1c,: t L2icrCc In -6:i11,'. C. 4
(e 4I'Ill11 41oz c421. 4 111vi c ji')
Ws14 4.12 ll4:rc sy'.iii.11.itl' 4411 1'4.i tio.)
Hiro:'). 4u.01441 .it ,I I L-,r .ii I -;letr~iil

D 4152. pcrdit I'4iCJel toml1i'4d)a1.n,;
1524 ra.ils. 11 a ICS 4.14L1 j iill') hcbro". 252
ct sonlcls. cm tacWjig! 4.iC'e'4phi-A. (;c
.\l 1DrIL'I rno '.4414 a W.41 a p(12. j4iu A ui
Ld )ivio.r I-Cs pr-zlli ,s.24 S4I');JA' I.44 4 CIt ,'!.4,'0 )Ii ICI '"t2dpIC I-


r.be L ;I 1 CI'1!i.'lt d,-, 1:I1 .2 .4';Cici
P1. IL l4)1 (41' 'S4V 4l' I i )41111L

1 1 ArL'zs LII t'A=,.)rt Li'Il )IA,:1- I.i e.I
4. it.! IL'' 1 1411- 1 "I el'. 1 CC11 4 41" ,,: 4
21~ ~ ItI d I1''4C1d2III 1:t4I2 Cii I;&i
Jc.4() ,rc ii. V o. it r11 pa!--,eIsc -cr444 'I424 41m III'

It.) d WbOr..uc mlllub ,,l2 4]'i II hit04'
'4'C4 nd 1.u414d1i.4 qu t el) 1.44 \'0 Ili 11424


14 Wa-nj0111e LICS !I A mri. s dii11 441.r
t ,:r aI ';'I4:2i 41t,, L ine Ilii i .4'.-,) i r j I II 4.4
vevn uiic:411 .11.1 '.IlcratloI K sa lu


.l.'-.en :41 Il iS 1'a ill')I4k-c 2,)11 n41IS

114. 2.2 1 Ili S r2--


k. :I I I ). II, ,I-' I T.%.- I4I4I4I.I4, I 't c I'-, 4.I'I r I t;
s o 44I I '.I I t 44 o.4/)'I I -." ot 1, 1 (Id
IaI~. ).I' I'4 ~I 44I .41,-1 ('4co:III4:I'-SOUlS

Lc iofli.I 4. 4-. J4i jI 'llim4.41s It 4 l'144.-
rea1, IP.` 141141) tvi'a, Maxix-a I 4 LsSl~us
AQ erna. d 4 MaLint rcadui d.%i h


I


i-..' i41 IC t~t4&2sur pI'4ll"hIemil, d'!
A 4i44c 1 I' .lleftf4.It t l1.1j4, la di-

pI u112 1 44:1 que Ics peuple.'-, Ics lr-

p.'4Lr h.' glo.4z iie IACt iro)ies (41.1 15
142114'. 1'.' 1Al'tl4,I11.414. tronilp425 4241201'
d'.au ir.2 sorte~pour dct'Cndre les cofrre
forts des 6m i~ijners et Ics pri-zl'iI-es
des24 c\plolte-jrs. .'Axec u'1e grA'.iO ~CO-
1"Ai]..1C. C's dC~ll,:':IX \ JIA'ei.se. SUU-
rcllt 4.'.r I )L1S es to4'~i i j-)i fU/)J,
il 11 ) 11 j 1CC 1 .
POUrtnait coid LIIre les pen pies,
leur int--riorit si4.'cre. Nfille faits at-
t.25c4telqt II'SCIIIC4. pCuv.'2ft e~icore
p ro, cg4 r, J'4our quclque temps du
411.41115. leUrs tlcnes seculaiies cotntre
h. ill 14'& r4.24.'0I1t14.)111ire. Ics fortes
inlvlllt.iI.1 i Ides d&rn 4crattiI-s.
C*CSt 111 H Vvn 'hi/As quiSl suve deI
I&i dt:bt!e 'cc: t.tiln Itla1').ilsi c. des
II0lStCi41-,ic! '4 i~rg Contre I t me-
na4ce14.414riistc. Ila 4clen2L' polltiq-ile
ti-c (:.iulk.ls dct'cndit 41114ux Iatin -
ilarci') IL' Ilrl .l r~tn q ue X~I' itantc
clIeva'.leric 114 sp'cnltdI.2Alph~on'se
X111. CourtoisemcnlIt, uti premier liii'
41stre Fita!lenl, refll;i.l, 1v%,a dei 111015
de Victor LE1) ..1 4uel',ICleitre Je Comn-
te ou dte baron, offert en r~compen-
se die services dmineu is. Au Kaaiser,


A vendre
Ultl )zdggy ell I LkS b t1 r1, 'In
j.'U t~lie 1111.1-1S et ro I. clievaul,.
S'adresicr aux burea4.ix du
S'ror Dolorova
6 m: n:disc avc. art de.k :sM01 o.,-~ S4a
Q ii ch~uouiilk'it le cmi etr C All1" 71-:11

Je tie 4.e14'4.point &-- nuiin '.av'ar' q4111
TouLt Ik-'404r, Ies plivurs' Jc moil :,')"
Je e 44C 'C11pas lnon PIlus qu'of rie brnt)]'ie
D)u 1'.jucr que ..u4.'42 i'%.:tcrnelc iCd44rc'.e
(e'&4.'eu,4Simlpicnient p our alter 4)JAL4
Au le IILund4e11maimr.!.se, L1nC .
Urnc sainr J,: hjuard qui s~ua u'111C "' 5
1'jurva .q 41..1:L444 Iio AU ~ I .Iri'
Et .j.- -il '..'.it lU pili. JC ~


I L


SI1,~ 44t4 s.c'ion (d-, IhiCroix des'se llvrant, seion 1I"expressiond '
It IiI4C 'll4i'044 :ItA Ii *1'~ '*'1-serrnain au Reichstaig, A descinanifis'

Ii 4-4 j 'X C 4' 'i 4 11 .~'1 .' i il L 14 I I so n n e t. v B u lo w4.' u t im p o s e r, sous
I i. 'I t' I ~ I 4) 4'11 'i e-iacee II'dhnI%,lIon~, desgassuijncts

~'Aii' II'ut~~4I'~ 1I44i ii~s~' w-. literIle tctrarLque Iw'lI~rie, d1r3111%
\111 t4'it,-. 4~4''4.i4i~,1..I'4 p~rir c crctois gti..~11I, lut t-111--
('4444 1W4 I.'., 4Ix4I S~ll' 441-1Sigilal : m3lJdresse...
l1.4:1:4 `.,44:4-;I- vit c p di's r pay-, A Fobserv'ateur aver'ch, ePno
~:4I4 IO 1.: 4.1 a. (d~tI4~~'% t~M161e s'"ideltre, de Iecrotu emert
o4'144.' oll : It)ItiIt41 all 4Iw.11.4 de II11.1"prochutii des imoniarchies dtsucetes
I'll'I e'., I ':i u's;-;'"'4Iis;itt sSi~miagr tout~encore ellesdeni1.ureilt
.1 -qwti',. 1) v-;. 4' '114 I4ttitti.A-lit II !a- c, es'1.q'ue datis h.1crie formildib'e d:


444li '&.i.~..1 I~12d I'll', eiite'ii- sndicats ti :roristes 'Cs t4 e41!lent
II ilt4k 4t, 1415 S-lCh1.llt bieztll qiC a luta!est ti
us .4*~44.'i4':.lt (4 4 -11_''S II.4411)!IW1 Sulcire A e.*.irp~er a-,w~ledins..41 ilt
4('4i 144'i'4I -?Lt.1 luliti' 1'1 -, )(."t'- *,Id:1.(1t, ueIle,I. forme dii (4..' i'ernnln.nt,
t1.4111 bli'ii 4w1 14'1iiMiNIMi. I I(4I" Ch li C~sarieti ou r4'/'ibb l/i -.JI/l i'4~re
"' 1) 4. i.l "1 4'4'1%44''%"litl. "I" i)45(1441 totaIC'letielt ; u- SeL'LI ile p11ote, la
I 'II .'.LlIIl-('4'h loii it 1:111W41'i'4S4'S ('4)41t41subititution, paIj~i4.111e ()u,

I .4 '1~1 41 tII'd d n'1114'-fi411de 1ot Socithit iI'terna.tinl0ie, c..!e des
11 't1 :~l'4~.' ~. 4441' II"41. .1 tilt proI~taires. des geides expi oi'
al. 4' '? wt 'I.; l' 4 )44 4. .1 111&1- '14 bas,&e sur IA tradition Ide rt.volte, j

\~ ~~I q. I4" to4' I IIL~l de. -np~Arde derriere I ridicules
I it I- 'l~it I (I." 'I u ii'-'rtIo-; 411-fait, j'Irmlcipes 'S d iitorit. I
r Il' ''A AI 4 :1iiit 4'14 or-anl'isCab.1l4.10.4:lL' A Icur 14011,,
I'IIYI 414 ~ 11it I c, 1 e af- sa-ns gloare, ce's p'.ctrv.s da I p4S6
1.4444' .~~~~ailsrequ'au lour Lie 14tg..

les cI1l'ief td ic 4 .,s,
1)1 T ;- I ',,% J l
ili. '.4'.1i1.4' 4 :4 Ia t kicnoirhil')atioiI4Pi'4'J -lJC1---,e

it"- 4~ 421' 1' '14 1 1.4.1. 11 11 t i lt- p'I.. c ite p ge I 'e ) 1C ..4tyC -
Il- 3' t III D.I. ,:1l li''4 dviiinerL'4''.'w .\l1


I~ ~~~I i- I:aI:-,I. 4 Iwi.'; Al' 4jldeies 4.ItroltL''. Ie pIIi 2'e
I.- I I :1 I's.: I hW~ c,)n'4erv.eilt P14 LI'... 1,2:11 I r(
.'j4~'4 l~ I I' I::1 4.~ niarl sde totitc'. Ic,.L'~ ..~I j-J, '- A j 1.14 Ij 6 4.li2L.411S 1)1411 :i: I le 1
N o l %4 -14' 14 11 :1 IL'hrv e' 11 44e s fr A s ,; iis I 4l ,:1. 1 ")IC S 41 !1 AI

:. .I1 .I'I.*4A1-,.I! t11 14LI .1C 4C'c 1) Ser I SlIppI 112.2 [' 4.41: es CA,' I'. S
14.'. ]' 444'It,-.4I r Ic 44i142I .) I' t ]1 t11 ',)n,-it pa, deI AIIn it nb.-t .1:
1.' tdlle:a1i14.'4 44.24 :,:;t tI .44,: r II icuL. Ill,) U i r e t-AIll ')0~, 12.;.4o:'I
1'-.i -o41wne52 it ..FIc.111L441l,I L." 4.'ir de p, silr 1S .~ .rII-
11o1 .11 t A~ p '~d* iCe1 re..4ict",. col Icctival'tes Ojpp'4412 1ppcci-I
I~ttin144iiitrc rc*p idlt pir ctcl'CrC. d-Ln grope c 04:lcy' A e '
440 .tiennte.~~ nouv.ellIc 40111 212 Ic 1.i l ill..44c C
:1,:,; et d,: 4Ill r I,^. So-zi l1.
SUP U I fJ.~ c I)!JI ~s jte 421041io e i~lioe 2 4:411t 4:11 42

U C A4 1 'us. I t ii r, V A It1- I.4\t II p1.2t4'. I ).d41 ,1 ; r2 .


let rii nil 2 '4 4041 IL;.d I i ,1:I t I.
.\1...2 i Z4 '4i i 4:' 1Ad 4;P' C e 1': I I '.Ai C -I vc d i ,, i I

14 11, Ic cli.2 i..pc'. ed e.11141,2Ic --ji
4.d LI p1:i I 1id, d 11- 1.1 1 A: dL'j-4n )4A


444 d-' pals des s,;&Ies d~Ais h Wll' sB~ s
411I'41 414112 C IC LII '4Coat.5-'ilJa1124n5. IL'
21:.)1 11 4.2411 .4 '.t-, Ui sser, ell 4.d2.cIIc"_Or A il')ric~a ln. ; 0,;.o p r :flC
4.4.t 41425d~ii~~e",,Ic .412 411'II ette Iniitrie~iicdI.'l 4 4 .1j12. 87 ,idl
.14r.'.eIi1.1c4n4.4 41C c~i 5211 )O Dette Ililt d'i fat11ti Ii Sd vahl-Clig A~
.14V41-1,2/ rie
'r~Aite sur P~ris .2 ,/0ri'
1.& aC. ~ .i 11244. i~iO:.lIS.lotce Trailsfert su r Part, j 1,4 j 1/2 "1. F"
-'44 -'Ie2411 rI Comill Il Jel' 44) -i~t Clltq ue sur New-YorL 1. i1/4 010P
4 ,4: 1524 ~srel~s ur. A-. 1 a,.' lill;t de P. ~..2, 0,")CS(omvPt
'4'4 ~ ~ S')" I'll44.ir".~i 4.4. 111. iii'- Nickel ..2 j,4 o, JespV

LE MARTIN


-I_____________________


Unie cbie

amletre c.
lVMeS prO il
Vprent eal
gtPInS 13
Ovdes \i'.te
frptvrnt LIr
,icles D otic
tSMquP cr-i

in qt!I.,nt
trnde In rtA


09c ";.U.11
6"ot jonstet
it, v'entdi
aciletit, le


'ire am&r
N\'tw.YorL.

aIs LUgato,;
21iedaIi~s 1,
~(eiur 11
lJAat COrnII111
Npurtenlent
tes requerrci .
~Iui tie S.1I I
6-pi~fe le Ii\
Oa prvoit :':
Los de terrlb:
sc'aient q ue
d-une fAutc
JuCG~ndrail


lique Campionna 'Eiite vuu sur laquLle iiC ilouait coimref
fun soLurLI s~it it &~roul &. L. i vrR6it
D o i i i a n ,Li's ad~ltsi(.ns Pou r avoli r vN!0.11.1 Ooinr-r los bt
-- Prt-u P tno. 1 ~ dau d sde ParikS, it se6t tit 'crk. d,
Po t -I i I I I Sep c, i -, t:I ou rile's Itrop I isiueuS._S 1 'ILI- .Ir
dt* Sl(DAnnuigo Mr leC L)Ii~ic, I32-itito S V1.21.ii tuuie yr iiC p11. p.ira't-tI. iil.4\-.ift
Aide de C( in p Lde S \i I 1' Y i.icur m ais d2paisst& lein dilio i. (C',: t n 1i
10 Spicibre 913.d' t tre ti)!lbtde s!tIiihuil j~iiL lV~
ID etnbr 3 putc au (~rps 1-i,2Itd'lAItI chla de se relc\t. r. 0-1 Cl 1;)C5 .1

ei' important Avouis corn Cher aiwi, mi-cole 1Liuraie .t Ptilt-.tIrc biitakI*. I
yur 1.1 rt6olutioti. Elle fcet .c iiiI i~Jr Crusnier iiu~jul iJ'C pe[,--ta le-
,t~atjo i r C s n C C prelmler coil (oLars dii Ch i npito n- cervc I Ic. Iil I Is C.7 iC.1 1 tp i S,. It II etl~l t
i1CC, Cs iiel ciet. qui de 'at .ittlell qn 'voiis venez Icdeton Ilp.w. rxIi rt c LIu L II' IDI1C _1) u

Lieo AU GtIIr&tICespcdc.s Lsperoris, cer aini.k Ie C V0s puiri- SSI L.-,iVC5 t(Iii .v i Co1Unit01 It, de
j i~ c u ,r to PI~ A ta p o ll r O f : ,L I C'C A 'LIi t it Is 1 ,a t e I \ 0 1 A I Y ,)r I l t III d ".c.I I \. I n t
IL 0n L*.Is.iit cru SLINip.1 rlA-\czi t! L uR t dti I.1C 1)' 'LII I *n A Ii rl)ii -Ad 11 a ~I L i d
.-ChilslY ti. Cette Inlaction cc1IfltdI P tvIle ei')
pina Irissuc de 1.1 rt6volu d Ln P tILI I a LI A I.I.I S ro i: N ..I)I 1:. I ilc_-)L1I it;ii.p:AltLtI'tC Cfl)
dci ~t~l~ II~i~sU111-t1t pJ pIu IMS P -,0IlptUciI\ L.is-oir
dr I L'r iL.cet lit ,I'I I1' L t c 5s n c. Cette g i-_u rc. S nIll 0Iir -Cp-
)1010):I5s on multll~iples. ttii. fi mL grace 'I v\otre Pi'tCetI1.'.iIlle cl iineIliII s-~it d*.IIIeCizri t' av Ic'-,
'0ecit ju irioinphe d_- p)ltiCtc tuu t ivC dL:%C I !,),121 1 IL- V sOICS ers ITI:leOIP0~Ist cCI:iq -i .ed'
U c5i repo assent encTic O LdS in t. L: d HISI,, I'R 11Iii !1, I C I1a1 otL~~ c rll cs.\ ~
LIT phinimobilti dii SAi] P )Lit-leblt.'il oiiotil et ph.y ,VIit de ILI lcU d,:suivre tt:1C cart crc Iticr~ir-
1S N irJ-( ,iest. Le ht a~ itLt cczl*i *.11ch:scC Ausil hr 1lan CLI ic r~tr bace
lj)w5I nIe Lie pr~voi r IA A c-/ li*Cr r iii.!.j 1d C I II I' sLil "eI iiCI! is re CC:S d p 2i lC
I i cdou te untici b,i, C-ICIL i1l1LNC,!iel 1120 Hell .t1,2 P Hi' ct ccl.iiii 101 (,CI
11 uoniialtt olIIt nB \R IIIL cS S.-IiAlctdr ct Ics \V cIIaJ *\t:1
I r I,, t I- ari hrItI I crtIc S I v Iv J c,:LI 11', 1Ic,
Iu sjtaidLe cciteelire I',it P.. S1:'1),, 111i Iiil .. ~ ic-sSe aJiiti0,l
Ii.' c- .ini La e at bitraiie !1cC sI be ii\ ILI\ titef.iSCIlt leS bn2I
II Vet '/,mnc*Z v Ill~r a 1 \I,)iii cier Bunio, IC S r, .iI I '1,L- t 11 )'JItlt plus en core-. _c
Klil.Le Giu\ser C(WI1 1_'t1 nIC Snu.I je IC Ait (1 iL*Int i tcI1til ecio(re v tiit: er C5 ifi le-
IinTilt IIt l tiotiI j111,11 I parolc .\Mi)1 :i c O ic trs Ile ilus Ceitier rI s I L, spt c J eu r o Iu Ii"n I:Iii i- t
;lr1 ..! I c trritoite L1 oLt d li2HIC i i c d .:1i,:,Iis .1 ItI Ill) 1c el, ,:1S iiA I)'Lt. dis ult-il. uI t k ,I i.r ill
;,1 !. L I lit ist r u ln IIA Si l ii)L ilti'cjriSC Llw-giigai-.^r LITill *.-, st'.Icre n11.trichlicril d vins h Mi-r
1 i eII I Si Itsii p,).l r I 1 11 lIc Lb inlponniat d'lscri~iilc dJIHI RenA ., Ili iirctic tiojs Iiy.Irt;elI11.
j ik.CsenlcC LiecCeltte aIi s ti!Pu 25 101.gti'llPs Ii..Cl (h1itti J. II~ udiic A 1B v)in-)w t il p ):I:
jr Vetelit 2/ se retI'gia au doub11le 1p :t de VIc tC ClIII12i )A4 ILI litLCettc ciaiioI-I d* iai
H i I W jul e~ta i I, ICdLI, Itioll sp ) Iti'CI-v nLJ1. 1 C Ic t c- '-.c iil1MIS PL~IISIlte-; p 1'1_:I I~
-.Hic 1116111T C 101.1l~r. less -', ell t~rI.et t~ .'c im ie5Ji O tipe 'r it 1. tir
"iiiii'tTC Ilz,.uir: I.11pro!k'ssimliitil des 0H c;~ lpitIM -bri~ti, pr.*Ccu\W.cr dt celtil Ii Lii 'l~i
(n I'[~ i ll dtt nitcr-prohu ra ccii t w cil lItiCS rc tn1A 1. p ,)I~l re de soI 1)-l P'.)Ite. 1. 11,2
>' R-Iatons I>ICIei SU~t~ts Iile II Nii \40:1 apw.i s Simtl. dI11i,; sl n li,)tel p,:LiC I Lin_-
embll *r~icnHic:it. p912. Lcct-- -.intisL'S r~m-e,;i ic lci SC:itcs

h i mlIl1 d-vt iit "I :persist.I1ntc Ill 1-l~ie tILt P1.1t a rt2'l.-I 'i-. 1 r. IDep-iJ I"'11.
c~~~' 111I sadispiii sir dIasststr.'IrIA aprt-cilcrc i'CL~iltdl ji 11', lcdnset Id--i Sb nr-o,
C Lin c~i~ieLtSLn e~C ~tie 1s.rcrto'i\i i I-IN pCU -IC 11'a.1 S-s2 liiI-.et ip.s Ie
'11CI~IStjU(IMIcClisp IC):ner de rciit )lli 'kijelidc,:tsIcterm~s ~:er qJIt Sapcal
in'Iiii t n r.irdonnahT.. I" ic 11 t teiir


I U '* IJ- I1 L 'I '- -' -
1.1 a A toi, CiI.iALt-s Ic DINt.A


On; oro llllt V!1110. cot Lici'a vo-I

im.iI' I *a -'pro itt 2 k ill v I- 1t o Cin li- tir.


i~itlt
!11\.2 l.: ) it,--u oI tv 'a I~
vI1 t I I I *I' I I L ii I
v It I i
LIGNE HOLLAND 41SIF


II 1 I'I :I L'i-IiiI ) i )itan o 2 1So

S I i ~ I Ir, Pc 1i; II \ \

VO1 111 1 1.


President
ARRIVE
Ki .,t.t-. M : iMr ct Mm: A. S:huster
Mr I. l(RoLritgL ., Smith.
(. I/,; .rinteia Rosc Fabre. V. Foa

,-i 'in, Victor Ii11m


*'."Juzi,; 1. R. .\ir Charles III
(IiiiXr jF isward Lutz, M\r I. B.
N ic v
S .-k I ),, N I ct N\1, 11e Lo r,6
Risenj ),\iCia t-A ictiU Ci2 Ctlfatlt,

(,I 'e,. *MNI- V\'I LIits Not, \'ve A~itl
\1 klia l. NIC .A ICil I) fIjU% NLIC I


I 1 !"A' NI d2.1 L rI N 11e i )ItI

M i iliur1)mirm n-Vi Y 4 1 C l, ik --. i. ~
0 : 11 ". I. 1 .1Ni 1:
I I i A in, ad I;. NI L.i'. i iN~ ~ l ;1-" .i,1.l\ii2i2~~ti\li Ie


I ~ t fS, 'Oi n i ll1 O mli i%


UHL


II y a Une Fortune Dans Los Timbres Poste.
1 VouJle vous obteair une jolie I'agiie, ii.e montre ou q ielqee ore
bijou sans beaucoup de trawaiv? .isez I e ivant: On envoie les
articles ci ilustres centre des tiimbres i,*e de votre proupre pays.
On n' accept. pas des timbres de I1' P iraii-e, non plus ietst iin-
bres sales ou de hlures. On devolt enlever lea ti jilres des
envelopes. Contre nmill* tiiiitres pste de v.,tre paTs on
eTnvoi ure port ptInme reservoir, centre 20U tin;tres ine t
bague nise en pierre, contre 3.00 une belie nortro e et
ree pour la montre. On n' accepted pas dici *
timbre dimpt. Vr.lUe soM- 6 c.r cc qse oaz s8e-A. 5ar .
d 4a Md 4 0 f avo*e U ca21lofr ilatfrc. f 'na piwst.
I STAMP CO., 114s Mruseotte Balg. Chicago, EU NL "
-.


Lell.'e (mii 11AjTIN11.I.1liII ix OU qill~lz, al
1)1tol nLt Un util onlier. je C.fl )lqu ell
ce te nps-l1. 1II Llt it Ull pen C:01 11. 7.1 1
IL n, /lIiitait:rcdii Il JO )n al di lt I C1 j IJ I NA'I
,mt-tie et don't Iti li-I l1t dirle quLLf
.tl 1t-ii (Iu~iLIC propi zctaire, c.r I] sern
P r1 9 CVItI,)I t)1;. a i i t'u I I (:l A sfoIscr\ icc tpiIque Ik e
I~t itre, ct le siIC it et de IUAdi alstis e ces genls sit l,)n Ire1ti .I ar
FO~l itI N. J~ ~~ I~~ ret.qui se gritsent avec ]SIe~iV IjPi i J'an -
hlft l e rL \ 1) r I I"Iall trpr t 111.Up) lit d-. 1Is din Ke,!r. triplr
D L I Its Ies Idtt ils & F.In k uplcr di ns 1A CO-i \er` Iii n. 1J.4;
rj '.e, dLI,,i .Hi I 'Fc ie cC person t~iuLIII tn&n1 N; isi'urattit
~~tI SCr.~ .1 m'Iles V L X bier di.. in ilo cti I
'"I Semlblablo p-ir p uLs d~uii poiit etI mI corifcrer trente Ji 14 till Je 12
;at hros tdc i:a~ en ivre p.Ar title ieriins *de S ) I .i utorite 1r M.\lr-
10iflC stabile. UitlepjrIetclt pfi rtc 1:to1 tie d~illntait pai.. LIicLieC%
'Okpati de tres bp,vz,11est Arrivt, axiornes dt.Ait que le cr&.Iit eSt IA 'IeU-
Mp~~~~~~~~~~l VieaI (il e iti S O- Ic icesse vraite. ~~~~l
P~~,comme pour le iroupier, rore de sAtii,fA,:tiofl .1VjC leq 11e iiL
it hualie on l1ori repretil h11IlLe. :,Itltatit li ~IL. ttU :U etIIIA~ii de sa
""Ifdipenls 'ble dins la b~at.li'ile de j'ouraile.
dui '~~ p1s util t les am bitieu x dLI N- Afinrce. pro c : i.A u ll pL uSIe n ts"
%avadu ist I .'in dentio lzducI ccinear lis dc-ailt Il ,). c- Lie lie j.IIA JI.;
rm e S d ~l l t n e u i n d o t l IAIS cr C II ev'A ti .LI, er in t 5 02212 ?Jilo il
ICSd)uts, jette le d~'jj: a~~IC U lsatirsIeii.11
'~ d u x -tis. pF o u r. to m ber a lls au Id -I. ~ l~e ies
lftC)me -j u rd'h u i 1)eper iu ssin e p x u i c t 2 p io i l sli [~
11 m tan d ures epui quefaiencore 1A pr.:nieil itic avi i 13ts sn-1
'4tCaursdeu qu t12111 Lie 111CS Ipur-santg Pulis apre. le
21lia Connfu Jeux de cette nuenta -e u A7 A1 re
I I a~'ppelAit Merton, I'utre ( NLertoiaj~trl o~ e CIAll biii j ItIC
P aler. Je 1ii,! 1h.11de dire u- !el-JImcrton rAncle gofti m Ia). N oph
Il PS eu maile Lati ve I~direction d Je mi!i journal. 1OISi'
lice mais Iui ile A at~it.crnine a jsApt~s le dinner A 1A Mtisw o'dOr, I'0

*taUte ruisseau dune m~Aisoll lei ment de d~t~eite, m~ais qui in: suftit,
I Le lodres, jj d~butA Ar dep: isque jI i 6q~uilib i6 mijourito:
CO~ ebouirse qui lui pr cLmine 11 C0.1viClt enll ie tincll, saInt
14Cochpsdemirent r6prie.
I och .de quoi fonder un C epa" "ll
df'tcliOlPpe interrn~diaire. Puis- Merton fitilt par p~crdr,- au',isicoin
Plus gros, avant quei~que crt- p.iezement IA tate avec Ses occupa-
Quan per a a Borsea'lions successives que s'il les avalt
peIft 3ure toutes menies de front. U:i bc~xu
cn goguenard qui Wy jour ii se fit sauter Lti cervelie au
oana 01 on Cst un joueur;, course dune des trois heures quii do
IV 01 2dMc on est fisumie~r. ~vait Ait a Bourse, A la nou velle qUl'Ufle


A I'Elranner


'1121' '2 .I I IzIIt 4 1 A I I Itii j

II ,5 *- tN' I j: i ** I-, I ~I I

A L I -'II* I i-' I II IS .AI)-i
t2. Li It ii i-


C I I': I I t I I I I il I nI 1i4'1 1 21 aif Iti I Ilt 2l.it.

It, altv i tiit,; I i-I A

i 4 G fi l 91 l II i 1`td lI -Iii'' it' Itt 1111
I I- Ii1 0 V A I S I 'I Ii I I -I i' I 'It-
alvi c t IS it'2 'I'I l. n -I i' a t

ri vt-I' t 4 r '.:~ II I At v bill

~ tre '- :wlj
i-. (' aIl i I ii li 1 1 .A.4 '-; j I le i ll-

Att II' 15''A'i tsiff t it ii f i.J. kwit (in s~
In it' v 1-4 1 1 1 r -vII I-aI1:,1S 41U
*4i''i tN)IIlI
pvaI La 't e 2. WI t Ptt11A ii

iicL-it 12sli2 5 Ic 1Wr hriui'LkI t Itt. Iat t'stic
Ii,- fulirt tr2ilo qlutwl- ItIi rajt ive et11

amitt:.1lic att MarcOL, car [a tUIiie &*ti-

d'a~awit anjeux que l'union sera pilus


I-
1-


I I I 1 II I I I:'l It itI : o t I .I I,/ Iit
s t: II I I II I i % Ft I I I I llIVER SOLITAIRE~
CURE MADICALE eeat 48DAN4IE
on oU~nEuxowes*par lea
G~LOBULES
eSECRETAM
AVA ., Imsr NItamx ea Pael.
TinU XAM* DO CUCCA h
ve ii f --f iti Aai~I


(14.I'orl -.Il iA -i 1riw4
*~ ~~~~~~~ A c nI I I .

:I; i- i j t1 :1_ i
I Ac t 1') I A -I a t.. ,I re-. c'

*C I'll d]I A11 A


1 J
ARRN i:H I U I i deI"1IbIoI icein
A 1.* LII ( 15 1 l i A !.A Av jt'I'. LI dd If,-i A1)6;

Miie 1. lDe-,Iirlc. t ,Ct 2 11)'.- 1 ~ Ii i~ C itc S );iipr i-1, 1A JUIL

;.a YI C. 1::-r,. e .'t~-.:12t ics Ct
i temi -. (' .it L u ',N,! I C. M r F.. lemanai e Jo ie nce 1'. 1,)
Dc' Itr. A. Baiptsiste.Mr Li Nlim!Nc \ii 2' I1ll I)0e tlitCLI sII
ct U,,( :a'eillrtIItC-, C.I! I a u te 1-1f, u' NiAt I il,,-,eilgls1k "et Cn1d-tadils 2
*Mr (George:s .\Int.is. 4- \nr~ChiSCses1,33
iPOkir I iwhiter le pieinelt des pa
fckebugt It '-.. i.':is I0oAtitfS c ntc Ird
~ ec~tI~1)UII -in 11 sc.r I1 011501 A'partir du let
AR 1( \'tr)cth- ii iin, I it Bre tu du Re.
CLlI- II I AI 'A C( !1 1111AI, trois
N o iiLa P1.az j I~errLI 1-0to rVeo1:'1 1 1' 1,- H ts Ic t) tI Ii-' ia llatili A
IMine K i( L-4A Iw. i~i., Alici A LI. 'll 14Li., !1i hiiet A1' lictieIvni re' ~~1Ls de
i11ilmb/luri NMr \V.I sItvehrraii' t Ap C',:nidi.
Ca: ( 1. IIjiien .-F. Lu nl.tn, NIr 1), Nf I -c f-tit le 2C d'li-ii le toutes
- nArd, GAl Di) itc- Iiaorilas. 1) .\irLt I I'. 1 ,i x'L. i)o.1s-,d, rc-tts.
- L~azj I-r,-, 'i ,I 11 1.. r~aIo, li, M r Fr Ieit l- L'ittclt i. i dvics Cltril)UAbes est
kel, I) CP-Li :1 It r I q!Z ilineor, 1(SIii y-.c~ itemne i titurce ,ur les 2icet 3e
m mU(t I I ut II IeF. (I IiStI U Ste (:It I Ie-q. pa)A[)t'-idLc FilruictC 4o1de IA Ioi
T ). (.'I infe1. I-Ali ick (; onel, (;Al 1)r2Iltce dui 2-1 (Xtobre I1876, ainsi
Ost us 1I Mph Nir 3otlell fAtlt JCAtl .:c()TI Lt
Iallevrand RnIi n 1st Lvin A u :o-ar iIei-t em-gtble de Iloc.-
T'oussaint, Roselia Prince, Mr Ste 'ii p ilt, Lid iioil prproair, e
phen Alexandre, Mr Phlittpps. m i -'r o b i ttc
~an Iu1'ittA'i,:c d~livrte au fermir
4 4tnt)1a.11-1 dune imAtson tie
D-Ikl"A R I'pouli A aiiiis tire COIIWStCC par !a
(m,,ait'is ; Mir hall mnd \11th aIltlI.
U ihalte TIilillitiI et enfant. D~ante- I**'"ut a I H1)tel Comnmunal les j01416
S' Vralcourt, Mr 1. Louis Pierre. 1 *1JIS vt All que dessus.
A St Marc,. Mr Joseph Mfaglio. LE NMAOASIRAl CQMUM;ALd


zzz


- r--~EL----_- ~- I


-- -~ICIIC LC __


__


.4


I
t


--~-


Ng

r Ru -


AI I I I 11:111 ia

LE MATIN


!A ISSi,:


, iiX


IAGENCE SI.ECIAIE


DI: LA

i, gie Fraucaisc
11 CaI


(Ws


Ta acs


Ko&d .6.,


Extraiwt du TAIIUF GUnral Septnlembre 1913.


de lo~ Gaian


USINES A VAPEUII

D6positaies: SIEzON VIEUX.-lOO). PflPe 1111 M3,sn~el~

uC. ) I t~I~iiIi

13, 2OUBA jrli
T. GO1JSSE NMira(-oi'nc
CICEIION Gi l i~S(p -If uticoMONSIEUR~ C. L. VERRBET
Tailleiir- Marchand


Tabacs PaRx j Cigarettes t

eaferlati Mar) laid papier jaune le paquet de o Ninas le paquet de 20
40 grammes 0.6) t,
caferlati Caporal sip6ricur paper bleu le pa- Chasseurs a olte de 20
l,,'t de Z-5 I r jallier rose ou jame hz iaut t ,e i L.-
:aferlati Calr ral ordinai'e p ~pier PAte I rune (10 do en caoral ordinale tPap'r bleu :'
le toaquet ut U .rau mes 0 50 paqnet de 20 le
EIga,tes e on scaferlati caporal supdrieur paiier:
TABACS A PRISER I rose le flondon de 20 pAl
Elgantes en Maryland paper jaune le Boadon
Poudre sup~rieure paper bleu le paquet de 100 de 0
grammes 1.25 1
Poudre ordinaire papi2r PatO Brune le paque1 I Elkganteu in Scaferlati caporal ordinaire P&,ier
100 grammes 1.0) I bleu le liondon de 320 04


L'Agent special, J. LA VILLE.


A4nnonce A sa biciuve~iai,''-11,is ni.' 6 '~;ii Idotianslcrer si
Ifaisoll't ( i ~ .2i .'o'No7 do-ihi Iw T;i a-wtdul Mgasiti de
son. (h y lrtivou;i '. I :4 i 4' -' .' I os el C-11 &tall
L~A IIIIIMoII ft ttIlktCl. I f-. *'0! IO' 4. t JuI.tiS falls iel

Chapeaux jus Ili'A th CI>tI N'w-rU'h utte iiouveauho
parisennflceA prix ti'e-i rIc 1411


4.-a- -*> y M


Atix I) ine dae t ~'ice,


Bordeati x

INiagasiti veinldantdot ttout ;I Loilll ai Ii.
E~xptC~litiun rll 1Io j81' it u-'. Ii S [lie i X .


Ldes Envois soid fails :IVt-.(, III! :1


SaI oI- Ii


'6 9~B9 1 ~


12 ', 1 Iie'.I,,.; JT' 11', i1( 2


A.Salmndel(du 1,411life.
E (,oI v'tyn I


- --- -I --T N 41g- 04V'"


ilk
IPrt'nraiouii .4:*I ":


. ,.i


2 Ill I'-.F

t rprci% hra !tn, 4C ci
i'~~: .i 4-v. ti

F. 'Cel S1 damsi la "t. i3SVt!.f Ii:. fit i i.A y.the V: a E':49 A; IC.E4r U T L.2E,9 FILARI!Q'f

1.b. PH l A %.J k6 .% oL(II,.- 1, ,r .I&
IIUBAF iN'4.'Lx suer


NWESIITOR FELlUMe (!cs2.tdLu ('N,1Ifis o de V laI
:al:ic et I :. .


L. IfOlEL11N
'125, Iue du Centre.
An~icn n-cwhc !t .: c', i S ,: '>2 :!m-:-i

Fit Violt 1 a It Ci*0( a 'iiot/P' U 'l it U S
Bet's (a.M IrIdt-tiItg'10101i Siut,
lo'l, o'. l"

II aslilip i,(1, ,I'te (flc0de
p :'li. o one IIS 1rIl-'l(


it S, .I *ts
N;9 1). Juj, ~ j'je .'I`) U,:'
I Yilti Cuits4! ,1 a ~
twO'S dc i T1C um*ci'CU'di 'It 1" Itt.
its.I I -). 1111Ch[jiiiutlicaiiie.
(tI *.4 ,- 1:,:,1,mj',,, f It/ 0,1*1 ff41j pebibU'V11:
s ',-( (1 ; II:. j I i j[1 .* S f ,i., I '.
I e 1114 vi' u/ I Pit /os (. l Ii'i/it .tt


NE PRI IVEZ PAS VOS (CIEVAl

de SON


14"1 velite ii


I lort-.a 1-1-Pi Iicee
Ii-:1111.\AND FATT4 'N
Is IIMO .NN V IlEUN


7k Gonaives


GA I I D fEltII.'


ia St-Mare
A. & I-:. PUI'TIN

Grands Moulins d'Haiti

35 Rue du Quai. Portl au-Prince.


Aouvelle Installation Dentaire


E IVA LD


f Vmcles.


7, Rue Aminiicaine, 7.


( En flacecd u m A'[N. ) Port-a u-PIlwj.~

Ilb,tdaires deIL' (wis t.'IcijU'me. ~ Lad deA(`, cs e l en POWlI fc
I1I"- JBridle 1170)/;.
I'niquie Cabhuiiiel Iciire olfiaiit toutes It's garml ilies.


Le Vermouth


Cinzano


N'. plus e)soin do n'clame, car lout le monlc sailt qu'il ea

L'apdvrilif le plus efficace,
Le digestif par excellence,
La boisson lat plts delicieuse
et de wcilleur ton qu'onJ
puisse, ollfrir ia ses amis.
Anssi cel ar'is esl sculecm(int pour vous dire que vous Ilouvt-
Itcz e10 V r llllullh C :ilzaino cl.z(,
A. DE MATTEIS et Co.
St.Is iageri s pour la R1oublique d'Iaiti


f ,


aeison Friedl.


I a ;.i,


A.s


ci lcul
1t ji t' s e


Smlill CO FW-YOil
;INvinl Xltjit servi
PIIIX


it i. ee I 'Ii i ciii s*,-Si.S
iyi- cnoi-dre..


GARANTIS,


Socici G61163era le


:~4~ 1


T~ n


_ -r~e


?t~, ~11


*;C;
Ice;


-


1


0
Autolllobilcs (I*ovetots 1 Oll


w ---q


-.~luPI .I