<%BANNER%>

BHFIC DLOC UFLAC MELLONLe Matin
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00081213/01713
 Material Information
Title: Le Matin
Physical Description: Newspaper
Publisher: s.n.
Place of Publication: Port-au-Prince Haiti
Creation Date: March 4, 1913
Frequency: daily
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Haiti   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Coordinates: -72.2803802891673 x 18.5142993036392
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: Bibliothèque Haïtienne des Frères de l'Instruction Chrétienne
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 000358166
notis - ABZ6468
System ID: UF00081213:01713

Full Text*iMe ASM& W 17M


PORT-AU-PO (NW.


MUMri Ihr (043


DIRIQTUcSrr

ABOKNBMSNTSI
pORT-A U-PRINCE :

Tin Mo.. ......... 2.200
I)PTARTEM'IENTSNS
fln mo;s. 0*a0*00*.29
TroisMo lis.........G. 6:00
N I(TRANO5CGE
Trois M015. .. 0. 8.00

Lt NUMUtRO l CENTIMES


/


QUOTIDIEN


fitV1)ACTl4)N -A A IMAN1STROATIO'M
S, Ifue' A ifiracafi,"
Les amseames seatl .~esu:
A Pnmf-Ai-PRuNCS : alu lZ uicaUtc CII MJtel6U
A Pik m : Chet L. Mavence & C'
%,Rue Troachbe
A Lomonus : chet MM. jolm F. jea CO
No Snow Hill. C.
A BaLYw. Chet Hado. iMonoe
S. W. 19, Jvtrraltrni S&ruSe 4"'
A Naw-Vtou:Universal Publicity Coupasiq
4$S WC9t 14 iiSgfcce
Les manuscaits instits ou non ne %out
pas .rendus
Abonnements ct in icuilns payab lu davaag.


-- --- ---- -. --. -


LA RIFORMVE I)U CODE R URA LA titt A t' tt'W 701.11 1'i 'vdI I' 1'II Ce i i ,I- sol r't-sioe toujou's stir I'agricutulture ii
*I.' 414-;'&tU Ii-gistati'Il 'iti- t r '-. t I'oit do tutelle qu'iI exerce par ebff'.
(cell'. 1,. 18-'4; et citdit- it il rei) ,tmililaires, mlis cc 11ui est tlit t(it
agous au otis "[IiS, 1*10119 Will-,ell 01vollt- 'autoi'itt:-proconsulaire quo It's I'li-
driuois vraiitletit si 1101i1 Si Ivarlimlo- ctii'rs ruraux jadis plactl's pour ot* miit-
d'cetrlitisll.' ,dispoUsitioni -,ti'o5 i fill II'- inafIi' es' It's sectionisa appesaltitisa1w. I!
tauiL~tl vIll t I t (trr'a'd lfit .'&ci'i' ll a st, a' It'sl lhabitants, lIt' tiofnti'i'-1-i Ila
jiouv''l'' Is iW 4'. lqricullure. Ges aiteh t'i ItYbit'we i Intte (1(Won1 avail tim ii par -
APPi'tIi'llo. tout A rebour's de letl' v~raw lai'r du &gilerd'ine atitorito Itiittliw.
po~rte" die Itoull v'aie sil04mtlatimi, militait't, pI'ocosisulaire, co(' ic~iLI'dt it
1nt' par'mi%-..siit dt's plIu1s ptropt'es, eiitlri '* ejariv sos Imanins tolis les setrv'icet"
taut d'autrt's, iA J Ilstit'l' Ge'ly'ai'(d tll 'I i tie' it lit cellule aidmuinistiratio Iv,
V rcli. d ( ilt- Fr(tt'-rw -;4-cti0II*!:
In.ri'i'eiii i' I.'uijs Joseph jaivior till Oui, on s'en Mait apJtti:iivtt'l' liii
,slit St ar'.t' ,i'ietOilavait te diy4l c o't StiS4 ;t t'-
woi(to la ..eida5'iii'I It, daw .\ Iais depitis plus d'uni del-:46%ctit

euflhillt'lit 11111i' note lljtIlet' du Ijtpjart4'tl'- 01011lta-L-e'Ito ecuaet qu'oti al, j/isIntl
lu~utrl, Ilrlli~i ~iexprlititle ccttert Iv 11s jolirs~, les g~contl-ratiolls si~~i-
irt'. ti' :m' ir aiiisationintiialo(Ill ieiit 1
I.A' (0l'j.' la IngentiaziI t''e' est jIli I-! l'l iral? Sois lls loid")ts 1fait rnonn(illpllo
16ttorgamse i 1r i oto r la police (it's Citrll- oxactelcrip-lit Illoills 4.11cori(! 41114, rieliir
lia'giw' tiptou' r io ell' des illes. Itt'- I iV~ lasite trcevenaiit Sill' It note 31.1ir1 it'-
mill~l --;lt' tile raldt k-1111. c l1- c llplt. arGetradlio s vml ik!
dii- oim t' tilt i)corps d'dite, ret' -'aiitimi.-; mi chl'I de sectimii -,(, lilt iPiLb'.
lilt tnruult.iii'tI comnveuable, it a ioionm v ;i 'octiiisulair'e a...
obiet de i a'i'jI et travail ide s I.e ol)ctt'li-- Ir 1,01iSJ )'tIlI Jailk 5'l'it't
d'iallillit*\, i~"I 'FI imeleti'Icvol, lItla ;Id ~part toil ut' pas It ee gotverm-iont ste ill )
et Ic 'il ii niitagL' 14 d 'ite '5' ti'dit' tl'op 'isibte et tirop constaaiuiiinmnt
ciiltivaltu'irs Iabuijetiix. )oulrsivi tie 'avoriser I'iunisii l4'at ii I.
I)ouz,' ',iielar'iiies Solnt d afkW't& nit l1st itites'ossaiat d'y placeri. i'll oplli-
sieriegice Itit't "l'inadaire tie caqu c ji cst- Aitii, ti, s ctl'rorts pe4rsevterants, intelli-
tiSol I'iIu'.d1', inais its alterne'nt six fian t'oiits et bien avis.'s du gtntrral Joseoiti
six, Soils ik.' i'omiiiilde'i ui'lt d'ufi iii- tuLaiothe, t'un de nos meilteurs inioss-
tii'i''i till i(Full SE 4L1'-off~icir : tan-j(il tt- tie.'Agric'ulturepOrn' p attire' ot
lii tiiiiit-,' ce 'iix qli sont de servi'o ertelnlr clicz Iious le flux fertilisant des
IParvlclttitI, 'tim tsllo Sis, Ila cainia' It', -iliigranlts. Et cc qlu'ilt y a eeCtlwe fit
Visited It'-. 1ltlmitallts (-i v faaisin title I0a-- toult A it isuggestif it notei', c'ost litt'it
Io: lillI* t's activ'.ve, i'ratr'e lilt iti.l' I" ''It' I'iicoitre tie cc qu'ona avu, pal' Ia
All corei)'tt (it' .art't l pour v ft.it'o. o e,-r- i suite, o ildoit, Ca's dispositions Noili-
t'er la "uesu,'e des ,prmis tde 'oule. eImi veillantes covers I'inminigratioitprcsi lilt,
kcht'eJt li' it'es cultiEct-uheurs oiqsfil oll fitd tietitsIi'is ln'3sures qui btZntticii-iviit
yeas xalils Of' t' e ienat le loil' rde vlatj fit A cette t'llpofue duu sol't tie I'Ikabitant
W Il'(es Ol 4t .' cheminiis. f4)aijeotti'' sti- St ies camlpa)gnles 'est-ce pas atotsl oli
iictli". It'S t 's' Ies I'urn9cs freOquot de-,tcs 'tret. q u 'o'it. Ie giMntWra Lamiote pren-
4uh1) 'itt Ir s' de ullture, flea coiiC 1(1fdaw s lrIlk' lii1,'-tt pour int.di'e it Iapo-
tIe 'hi gc t' ojjond des o mmi.'. i' l Iii(a I du''i i at t i'ii, datis dei's lot' ie-.sJ*Ua ce gendariws swi oli i-aswz tr,,wls our t ie de cote ill
Wil *Ih t' uplin' turs de'.'iuirs a'.i' it.iI' 11lh tioll ulett 1'chloste'J ili' t rcl't'-Wpe't!
US.lo'i i I et li a.'e o pe 'it pI as (d li' itl lmn14.'I1,' 1ti1fe t cil I tl
IL'l it, 41 'S1 .Se .)[ togoiju 'nioiu'it ta I I. lllitotli', Ma IF iacoas1 ll-.JiO Illt- jit'1

dati, lellril-111%. elle oralls s attvl t l: tr o thi llit It! Ili I flit Ulu allssi hill It
lit P'.1 i tii" Ii illii'o. to g Oiln' 'tie son'. U''s' trti-.:tiit. 'iii s ii:' J ni-Jose i t a, a Ilita hit'e 1
i'i;. 'ii Iaration d'une g1'urdi t paleIL jidi'jir. lI'till Gi A t I), tin 'rapp)or't A S.
.lilliii I~(aieniijfe4f Polise, atZ~rtffmiJ Uappe- 411 lll (Imsaitti 1 ,icii itIngi'dlit- e' fii'tu- hi ci

lJ !ce cha lit'lee, Wea ciste plus i c es i,/#- fl, n*t ct tio t) tom-nit t uI imis vers I~il
4411IS', )'U tt.,qi jadis placo~J pour '011- imigr'ationi.
uMisl', s l s 'ct i o-is: 1'i' Ler it er ih s a)itIt (,,:e rapport est. Aifire tout t lir,,
Plisilol -%ci laborieux habilatgls iailO au- ti jsoicttit 1101Wpour ls idtes atissiSt~Z'
Jdoriljt 'iJi'u'uia ire et le biaic t ttct','trici t' ci/i .'ro upratiques I'tl'u il' 'i
"ieil lM 0de mauais taj raitemenlsitti',ids ci'114itC pourletemarot~iatiatl''i
J& JI retl'llii 'iSeltet'it IL'S i'eiiac pal' etlle ,i't j ttraduit enLA' % i'ut.del Ia-
Nflii' li;, ). 4 Ile Sou"q-ofljcietr do .tL'lItr ii dl'ijximati'e'tiela tOlidiiallti'-,
lt~'i'i' ,t''srvice, daits la secition : et at'nufiau Ise 'ilitt par a'oi is Ii Il
pat (Pilli' lsi'o t! i'dopbt',i.' Iee' rte- t'ti tlmiji mill's ithmr Se I- le but Iat''i'
C'.0!'~illqII. '1111'ro-ain ,', o ni st p l'si \lt O I tt iiioitew tl' igt 'F j ia lF it i allittl ett Ina
'.lId. o dii 41.' drt iire de I 'espz'i 4ll1)ltitt tie nos 10 er5 ti'i'i'es,
raWMe' vlmS4 l~iIaisances (ji ei'trtl'U'.'l~l, j.Not'. devoos i'efllstatter, itil-il. jui.
Male'i' r- liti t ia c e du serv'ice'... Et o nias Is mil it p'' Ii i'tio id tie' o t i"h'-i t
'l1*111 fiie' rtkj, t A f ail. eni'.'ni par l' t~i eq't. (ilst,'-t#iid des rlives u tilS-Laul-4
A 11".lllti. do's N.sutats d.8jit obtlibll- rout eiaacette d 1'('lle tlt Ort i. i i se' tail
jar ti' i t-s IiilI', lie sepeut s'eip,6'tieri atIajiu nIrl'tililltri~ I'ail 4dLi' tE'5liI '011 litii
It'111 Ii'-0 4-celt te e axscatio i% 2 : tie''' dopi mi usahlholl ittiijl I10s lit-i P4i111-Ul 21, 4 1 -o s r ntcr iiittentit'. Pr iter de ve
t I j t ti g r a i i d p a s v e r s l a c i nll t t t' I l l it P u o ti t o n d o c
'11ils! Et nous ailnons At cril'iii'- m11'.E'i,0t Itelatleillant de's hott-
lilt ira toujours en avantil. muvSdeiit itre'smig en bute' A d'oitra'-t.
"~.; tlitS hulLitt fait partagi.'r 1enilsi 'ii-Igiis..itt Ct i'iiiIri
Sl'ilt- illifludii sa'crdri rc dii du gtunt' l'win-v'd'. 1e reabilitaltiofl*ntr' is' 'par' I
it 4 1 )147., IIo, tmo no plu vols IsIai- lo -. '4i1te'lcs itit- la r epubiqhitelt t's- I
er que I'orgauisatio u ti' iort. ijilA auxti tradition itatinist -;'. I
lie"i' 'liii u Otis veuons d'analliserInml- Et plus l tolin
t ll sii'i1'uax progress, si ron oi.'- .1 l ail 1aidoiuaqu~e leiot it i~iraiut Is s I.
S9 ililiJateraure- de colnprent- raient dispenwis du s~erice ~~l'i''


! aux immigrants seuls, et Lxseconde fa]'sprits d'avoir c nlQi I'Nspoir chimnd.
militant auII trangors tl'ac -N., de'I[a tia-,riq'ji(ied'tne 41oilj d'fli, quand
tiowiitit[W lattionne. f itIitrait %-stomatipiement
L.'atic'le -It du c )kid vil (I,-- 14 .1 li- 4i'ttO loi de tie e lo qe'iwlt( (ii Con-
s~lit: "To 15tll'svuK (111i, oiliverB II (de' la stte poijir les peuploes midn~idt'rii
Gmosi ittitioii soit 1Iatiles CtA ei ji o.'-i i Ii- stir SIt' I, 'orrtttitoini'o Ci 1 et en1
clpalitq'- de citoylons d'iifti. dovroiil A im c m-ref riur mtversel, autour dl'uQ
I .tii' azr'ivce diiis le Pav rii (fai re dtv);;t fi111 et i hijii.o (t" lillno national
lo jilge de p~aix (te leur hj(t -il f i t' a ivi-r-sittl (1oi Rave'S. do's S-
prest'uico (to deuv. Citov'Q: is )tdlbtes* tion~l it. *'tetides ifttrtlk.
Ila dlt'olaratloln qu'ils viellfaellC vl.Ntk l (A .Ii111th'th0ge ldt
tetlatbo die se fi'x er ds lt ft'ptit '4ivjipf 't iii'-de.."mito'.4 A Ityl-ard ( Ier


"~lls ,Oon tlitsel olti. ptl.
coislsater ltour rt-iidenco irm iiterrom-n
puet' Imid'Idlit le co)urs (111414 amitlee. do
faire visei' tous 's Inois, pal.ojaget
(It' aix do I.COllilltiII5C. I'ettitioii
de li' tlecth-ai'ratj l.: tt e liew srit'r

v,-11 'VII trill.1ina 1 (.\%-l tfu wi, o Ii ( l 4.


'I 14 ItII- 141-11 91 1& IW-1 F XI&M
on' j- IN~)) LIt Chn b toit Ateoc t#ll$
.olaw elifliptiatiee lesoa j slhi'r i-&t

fl'lrl'le la/irlielr'r tliel'Airlptle, y ot
lfJrl.4f/lo ( Id uiisasle nna'veea li eplasieurs
ia-0ritmeals oratoires. Eli fait lies~
Vi41j14 /)rltr (ll' le 101,41,01-8 $et44t'e,'OiS-
.,w. Nelrl coorlrtrabaculr pte nos pop~ula-
lioa,'; do la l~~i~I'" ie peateiit quea
Opl qpiefti ct .l it(oLactI, ef que le 1erfs'-
fi Ollie$, 011l termodi 'lih)E


; .&rI -; k'iin rirtilicadLdu di ~ i'ii. it,. 4'48(4IE

t) ilstie Ia ,1 1orlt ei)11)iti. i t l!rtti I~ h' iiia' .'si tt ',inigrler It ,d~ei o r-
il -f# Il. .T.Ie pur slliite wiwtt collilwi& v Leroy B)V teaulieul, de 'A-

JAI 0 11 (Jill IO~s I%-(' MIIrjii-,A c 4,ti-wiit. vi- I-ito. ot Itroitt t c' f~'i il .,rat;Lton nat14 l
i).j cviiviendra qjl'. ci:ttiit li Ibit:i itt: d 1 1Ili'Utit tit' IA I )Opulatt tioll 4 Es F t -
ttit'i Iitts t-liti~tl)1il0es et 1,0 llt --ti it' IU-s e t'. a 1 liii t 'titravtr Itir e
Eli in o no temips dOwic quin l .'it'-voioi' llitill' 4-1it tit e fitl jl
('a)IV.'ll e~ii~i # cotii)SIi'-ratit qil us i t si .oat, i#-#( ,he m ereileuL\ Wvetlowwone,i&?
iI I-goi it de f cilitet r it COL1 di (jil 4)111 Ii'-. i a q ysbg lde, its Io .lo eif
conditions pour devenir haitietis. leiei t ld
moyea d i jouoir isanradialea i d de gl El s'il t lLt t'Iiu'o)1'i' jti-l iti i -I ;I T'd'.t
droits wh(IiEchis 4 cello eqcalilts o, to )Loti- Iilii'i-iiiiiiia tiio fI'IwIme colitr I'ii
verinoes'lmet lit voter piarI los chliinlbi:es t *4I. tr 'ojI soivitt'i. litnfiil I iI ioii
tit1e tli 44jii isip:lj Irl- i Ii d ai (1,11 1f 4! i
t;~I I' 'Ii '.'l'~t r!~
U1111(14- de la vmist~j)U 1, CL(Z i tatimi, t iI
chai~i~ii' 115055, dtii -t-jo)U cutt. cld le
ili ol" iltul. il Pr.' ItiI. lt's dt'art ie104
ditive 4'4 non plus i11 tribijijal iit III. i I1 !-VIdii.Ii- i i410 ii
Ia tl(ct'tarition det'vait se faire. i*
()itreilarqeraquelit Letlre (III
1'l jdi'c.td at faisait t'litrot t' o t ii sii
iou V'di oten rit daits l s u les Iroti 't ii 411t \o vtInit;,t1blf- habi l lt -i 11,14
E tt tI- i Ol )i iitioii tt i t'1 tt ii t n4 t *ii its 1 11310it (it- m ii i'tr& ett11 #i11 l i')
4m.1 114 -1, j d lrtii't'l s 4O IstI Ltwi, 1).Si t ,'i)Iioom- I't-ltecttOituides Ili czi-absk

sinI 0114-1111 10 1'1 Vit I I I I I 'l ltaItIo -I" InIo.Ia110 l lt lt W) itm t. li ttis h
22 Alipit'l !!0)7 it'S Iit- *aii sais lii ipr 01 4'i' illeo, 1et i'tif i'ii a it -los jk.


1I.!' dI' O Lb'lt I ''te14.-IllVtto'- 4 1tll t -i I aa 'laist 'I S 4 It't e X 1 i) M sei il l~ete, l W t
~(~I ii ~c~~r't i I C I I X j t'rit~ I I I 14 4 1 It
111 111i t itii ie' los *t' i t iias~1iia ti t G f'arlt w.iuieir~alkiiei'i E -e4."ie I u s pit ~ n
tait. ) III l t* Ill( d It'SI llt ,. I I- I! I t 1 4 I I ..t Is IitIII it44 e usXII\.
i1,4ii\i r r' t dii e I s..t i n i )i ts J"i i tieii liit I I t' I-l it tIIi par ts 4 I .t irg ii. Itrt g4 e S i I

11114. clu -'i)Lsr ."l*('.I'E; !-13 S 1.1 4lit 311. si oitntill I:~ INSoft t sY r fI &
lo Dilwe'uom. it P al(ie ot t ill'dvo'itro t tit, oi ieltlite itatism mi re-lvli-ill (di' Ia 1t
al ( t L se, (:Eisti sitUniEtiS d'lltiiUp 2?4 J f;.it- nietl3 Im
I4)E'I ',i 4,i v or jille e n -Mai it t iaii t1llloi x part fw e,; 4#4 Deoil C
(A Gofflit~S tie i ltCi'd t'i (lla iii Jii


Lifit teritliplitdim'L'i dti U ejiieifti' t('4)11- ldll dloai lgoJ dieJ411 qt1 6vs
i tat Lktns rrl tiefitaIllc'~.tatio;ll de Ilelill, a joultc. : fircllnllr est Well 10)r4 ai'ur IO 1) 1 t 1e i'&IL' tianis aijisIde 'tic4s o otiii'v n 'u rsp d ~ )i
do, mi fjlAtrs.l iii sonae'itue Lts-i tist-"i"t 11.11 1rs -'ah l''saninigratioa Ia jlusle 1rt in-
or .et',slli u t. e ltrave2 IIxga1es quand 0's *oaWE ckai sea, verr


0-1 iit 11'111, eat wuadlaequable., tini .w &
0o bosiacouji do noIl s remasqua tillATIO 4I deorl
t Vall-lit 11.1s opporttin tit, raver de lit Dip U tBrown fielf.
a ( Le Cullsitul ills d la Vti P. OW ). Ib EU~~6~tdrC
Le D.)Cte !r Jaf vier tie c tt. pas tie
drimid est je Wen ai yu illi llY part Pour ioorrllonar iages',dl

Mm.,, tpindtll songe title Ie-; Etats CREZ MADAM
if(- I'Aintirique labie et toutes i e s co-'1)desptz odt~FAITS DIVERS

RENSEIGNEMENTS
MI:Tk.O <' ).loi rQ' u FSDEMIanche 2 rLtt 1 13.
Dimanche 2 Mars 1913


Baroinetre & midi
Smniiimuin
T mp6rattlre IlI\IIi Imm


22,1t
; .)g, 4


Ciel clair ie loutr 't lr,', u *.t ', i la
nuit. Rlostee Ite iii:itl. I- iaii rs I
Haromttre en Ise .
lt III #, L sa l lt *4 .,V T... 1 I- '. I"

11roau t i t in I i -
Iit d i e I i r *


liti l i s ii.Ii l
Ad l- 't II '- : l I

,, ti I l t l l .,, T I. i '"
4 t l, t. i ,it i 'I I.t I
t I.' t It l. l -, il i +" lI* l 'i -.

sf nl i 'iil 'l 1," 'll I ii' ll I i 1' -, 1 i* l
t i .'l li' 11 I I I I '- 11 1


t e i tc ai t. ll it i IL I ll Il', T 'I Il -
pa l la 111- 1:11 I I !*" Jill
.l I It t (Il I t I ,", l *T ,I II
le s n o iit, td m t 'I! I! J it ll, I IT t II1 o.i l i l t1 1 2 11 T1 -
c o IT e ll 1 iM,- I' -' l* ,"

proct dait I i- :. 1 c '
desF fronts I i '
restat io de dll i I '
utaienti l A'
llr i 'a .- l '" 1 1
chez M r b. i. *I '' l
Courtois. l i li ', : iis1 l i T,*,
M onsieur.l'i., .I i -'. i V.i


de rnettre .It til I : .i ,' :i. I atc
tout Tro lic il 'IL L
de pl ied '. i i I1 l i". 1' I' I I'' 1 t
voir enL so Ill T .. i' i "-
co t l tic liel i
Cro d ait hie r I n ,' :'. r i ; _t'\ 'r '..


raies lronts person i '' .I)
itres tation dc c. .i 1 1 1 'r It
plaindre Iau Pr'l ~1 'd 1, T i it \
pelanc LI-e Ic p p ,I l':1 '- dc ic'
chez Mr ison. <


Ce tie fut doon, tpi s-ir ri- ,h- s
CoDurtois. Inc co.' s. i:I ,L \ 'lt 't,
M onsieur \l^ .!., *-. .... : .i \: ,


heures,1 ii V ctlln ScdiliouI
rue Lamarre : 1-c c knilcrtrilntIc I
rue des Miracles f c ti t .. :It'. tl igtiL
n face de Ia Logec. lres .i\ ... c.ii d
tou seo s efforts poUn r i-' o 'cr a1


SChamp delMars. A\ssit,*t. (cs n ombtc
pessge br de protcs'tr -avec es cris.


rcclamant le re!n i',e:ncnt de IJc
10 centimes. Ie rce\'c\Ci' rtc VsOlrihir
-rien entendre fut pris A pirtie et bier
6tl'on pass des cris au\ voles de fa
Avec une ra-e incrov able on %'acharn
plaindre au mtPriet .Ic r rc-t ntit d
pbruit formidable d e p et. p ass I edic

bl. Joigner A tout cl-a Ies bruits d
soufnfeur de la locomotive essaant
fCee remonter a pr qessio.r et pvlus
udiciaire quide pdti .lpatr infernal q:
troub- Dimanche soir. pen a.t os d
heuries, i bitnts de clc inoui !s
rue Lamarrre drnr in d
rue des Miracles s iat arrcte, t.tiau
en face de la Logc, aprcs avoir epuis
tous ses efforts pour monter a
Champ deMars. Aussitatlos nombrou
passagers de protester ave, ,cs cris, c
rcclamant le remboursc:nent de leL
10 centimes. Le reccveur ne voulir
-ricn entendre, fut pris A p.trte et bier
lbt I'on passa des ens aux voics de fa
Avec une rage incr,',vable on s'ah-irr
contre le materiel et le car retentit d
bruit formidable de cet. ass.at endi
blc. loigner a tout cela les bruits J
souffleur de la locomotive essayant (
faire remonter la pression et vous a
res une idle du tapage infernal q
trouble dimanche soir. le repos d
tranquilles habitants de cet interessa
quarter.


. Rue du Quai, 'ouAs la gale rie tio lia
matso, Deiviioi, h's twiimiiiiis Elisii!6


Ipt'r.' avait iiw-miitt' sa fc'iiniem'.?iulils-


A i *t 11 1401 I *.i .!.III. I
114 1 ti t I. ii i-tI ii Il it. it'n

Mal-r' Viportant .irr1,v prism par Ia
Commir u ne pour prohitbcr cette prati-
LIle d&'testablc. It:,in.ir. md Ilbul-
Llints cW).1tinulUn 1- prolmer ct dc det-
bitcr par nos r Ll rciscs Ila


dI JI c )b)Ll :I I
C, ,st .t 'So Ll A I LIL'1
te rv lenznt: da s ct k:,.,'II uc .Li~
tI () t1 UI II tCI-erc'."Ic It :t& LIb9Ii.j L14
AiLI\ tilii k'. V I J) *)' 1 Li l1 r


L,


ce J J, (1 Iiiiteeiit C


Au ldience'Lcitoile
21; ftb o rt'
4rt-usiie,,ce A. Pot
a~si'.esseIls to Juge .1.

1-. SL J sast Nicolas rt'i
14)15tii I it lts'i'C I'


I. L)' TI I 1\.T A II II, 111liltut 4 1,- L
A i! x.4 I
I Litclco.tir c' .::: ~ llali! I1 to iii
.J l ...


l i i i
dIcLITi: 1! C I' t

-V at",IIIt
I: 'C'vill.
T .iI l** 4 41 it l:'5.' isx I s'Iits S
n
,,ll i' : -s`


: I 1 II~ IL -.I I ': II~ 't~tsi Ii
toI. I'll


'IT 1a 4* ( t'lI sti
It)1 1) .1w t,, o

)A T II V 1 l fL
V.4 I 'i I ti t V t 1.i e s' tl ['.l 1
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a r liilt- 1. 4 )11'I I T .1 ii
I x tI I II I l t

itiTI !111"' (),ItI. 49 II
I l I VIA If NO I~k1 lek1fpil
S t j it NI~G -il 411 a lm lt !

II'
C t: i iiL i m -; l of;I ddt~pens.I~i~l- 111 ~1il11 all\ 41,*li-


la Ilcc, -1I1P)Il 4 1 1:1. V I ")IZ


tI 4. 1 s a I I is I i I I .I I II it s'I~i I I I t
t I-"i I ii'~ l 1\ ST lt Ill.I 4I 11 111)1itxal itA I'IItI
1,clA t'li lt 'W k: 1 I~ilt'.HA AN 2. e


.0 1ui t11oi (tJ 11ltl 1l 1t'( :I\ e'Ilil I.''tts i I.u a tabli une q
Ia siiiliplltlt*4tl \ s'i- if-t -11t Pwtl tIi til- n tf;n ti cfi


-I Is' llIU' It t ci C II- Ciq eCiCS d iis a Aa
li' itHA'' iANA 8 I)I: 2. De
&XItI 111 It'2. coidall's' I~ti I ". I'I ctol ai' i ts, 6It i ressio d
4t tI)AVOIittlsic lci. j 1 '1 19:, h11 l l N w i pait datis ls Ila lk
I't 1 w -if,-c,-It I


'it t11c Iik pncha ct I
dos t t sI ctt-,; m I',r,-Ls 1,iI)Ilix e lli IC (4OU)1C1
4 4' jil'sFt ) I t Ie I "Is(t it 'Ol t C %lidU S l Cs esi
aqislt(1 e't (:t)Iltl~lllti Is' 51411' I i tii( fi.e L )T.tprc's-nli
O s 1 2Iini r de Icurs

siiti e.v )l fIe t I c JlI. S-I'Ln, IIt c v I i 4 )cIi1 1:
G Tri't' etIt,'Iic i lit' Eidandew 4 h ue 1 SI ll ie
(pw O ert c pr tI'd l M II1t'. Cv 4 -ais't-tto ,Sont rcndusur er
r~cii~til~llt~ll Cl C'(~t~Ics allflo-oajt s a l~~fl.


et tOmpeI'e ot i uUE'2a touts -_ -)L. IfI.lu.ent Q U
cabroiielt ictl do profession,. vidaicrlW ocLv it huitaine. -D uin
un djlre.l- Ild bier, it niidi t.t demi. CU- i iot ileli~t DUaIUI C )lltrl-C Va'Vdtrique ple. on croit quela
dcsu prEtendait que son collfue Coui-I Aboard tera Pas d'objection


Notlvelir cohii~p9Aitol ll PARIS 28.-A*Uourd'h A In chx
i otait. bre des d puts, les sociahastes unifi.
sous Fi'-npulsion de M. Afaus, ont
.:1 1*h1tlare- cid de s'opposer au crutdit eztraordJ
n .6niirc de o,)millions demand4 par rA
: .1 A. S pour Ia dt-fctise natio-.
Ij.- i( 4i~ 41 .4 .. V l.'R1.1f~llL!t &: t de ah titauPr i


U-


"- ** ***---- *-- ------.,--* w as11
I 1i ils'- Ii '. mesur- Ic votu d'un credit de 6jo nil.
I'ris-iast ('.lestin lions pour Ies ecoles publiques.
,ont. Ie JInge A. PARIs 28. -- L'aviateur Brindejon de,
e cinquante Moulinais a vol,hier,de Londres A Ca.
lais.
Mox N.ucox 28.- Un train de voys
dit Mercreli geurs a dcraillh : dix personnel ont t
9Ifi .3 blesses
njol, ayant pour BISKR4 i .-- Une escadrille de 4 ar,
Ztspilir et le sup roplanes inilitaires a accompli avec
:rri6e e J ngep plein suces le trajet de Biskra ( Alge.
nplissait les fonc rie )A ( abs ( Tunisie ).
l)Iic. ToUKR to ter.-Une parties de l'qui.
ino)lcd : page du cuirass' Amatli ,, actuele.
, liesx litigieux mcnt dans ce port, sest mutine et
x et SttLnio Cou- mis d'us.ic: plusieurs canons.
ut I! JItiL J. 1Z- La rcvolte fut rcprimne avec difficult.
at.ir)t'it'e I.ois t .- Les cheil d'S Imutills ont et6 ar.
a; soil RIS, sil y li
r Ia pro prtk t- I tI I* ts
StOl i OM() \ \II S -CUn incendlicause cSroi
a : tilt Ilic! U *)nl, pa'r Line C\plosion de gaz, a dttruil
Lin lan hutel.ct 20 personnel au m >inmoi
It> .1 spli l S iu pcri.
'iitliiin iE *f lI. .1l: I: 2S.- La situation est grand
tit 1j il.tder It lJ. s i'litt J. Sonota Des banditsse
it, i :r Iii aux r.ic nt !c inaitres dans certaines partial
1.' 1'llt., t t bA.lucoup de families de l
.. ,l la,, *,il a 1C .I l 1c c 2 l crImosilla lauraient ab.ndo.
.l t, l AIitic'. sl- .I, par c::n d'une attaque.
eire le- 6poux \V.\ SilIx(,lNo 28.- Une depeche d
'l .\l'i le. i'.inba-sscur \\ilson announce lujour.
i,, I u liini, l (hl it'ui otti.:cllc Ine nt la mort d'Emilio
> I ,)"r"' N 101. l \.idcro, ficre de l'ancien president. I
iIItlani t, six o)nIr iT, I. C t It l otc d'uneL' b.inde de rebella
:I-ii ,t 1 ;t '*Li-S ina ui ; un :tat du nord Cette iort port
tL t. 1ftr I,,; trois Ic no nbre des morts dans la f.
It 1t' l.,)lic.-l.l l ilr 1'.,
.l < )tic>( Iie ilit e do '4. tI ro
-t Io tolidilMe !m' .I, \,i ,t I r-. Blien que le gOUMv.

,* (, "'. .- ie"r (1 .;.t /.is de COaruTl a alt prfi
.,.,c t ualo le.-. ,r'lncit al 1 nouv\cau GLouvcrnemel,
1i il. Sit In ; 1 l ln i11r.a lt qLIII 1I s)it p.i S sincere.
ct 'llt i i'til l'.prcs Ics tolCg',- rmmes oficiels .
lit' ile-1s ils c. -ds a I n'l .1lefr de IlnteriCeur, un r
It lt'At tr x, I tach :n. in d, reb !Icie, recevantsesias
;i c ,t g i,1,,1rls (1 tr.u titii d (,1T Irr.i i s op rerai Cei t e
,t ;til i t) sL .fl11 S-tillo ct .MI ntcrev.
Isition .AL I course deLcrcices de tir par
I t-s. ',ti ilrtlil cuir st ;-s ,11 tm ic ilt t i V erniont v, ali
I'i)iio)l ii' pli t Ie- Oraska o ', ( .orgia ., au large de Ve
I,- Public r l-(C rulZ. p1 it) :eurs obus, tires par
i j n. it en- .ltiV s. vi1 rcnt s'ab. ttre dans l a vi
i, tai ax ,l I t sec :nne cet tLa.rcnt un homrn. et file
itei bi Ir ?. u r,,siur-, blesss Plusieurs in isos
I,'t adh'stni (th' -
n,.,ues l.n.s le I ,, t r nt .,tl :,t ras es.
i 1 "-I,\ si ATrit ,-s e c.-U i d6tachement
\ le t're situ .1 ette ms c Idcroute,hier.p.ir une tMn.
intan-C.au il M,'i pe grecque. p e. de Milista, au norda
is,,rts N.tiette aux la tortcrss di lanina,apres un serim
com)Mb.1t.
1) aprcs ds d p&ch's, quc l'on vi
---- de public ici, oii dt que les Grecs&
Stie .f it clarent qu'ils ont enseveli sur le c
SII t'S I S Jde b.it.allc 112 T'urc, y comprisS
Siciers.et qu il ont tait 180 prisonni
I I, Il.it 'li- -lAi<,s lcr Rltf-at pacha a de
1" ,. trit\ il qii. a M lonnart,lnin store des atafires
1n1 trI'i , il'r'. toilts c' ll 'Is.. sances pour nllttre till la guerre.
i I iti. Tlt\rvrsi,'.'r. La Turquie cderait Andrinople,
)n. Im i at liiotili', ;It PiAlI ir. I.e Gouvernement
Iavat a Is- sis- a decide d ajou'er trois corps d'a
Ai eltectif actuel de paix. Dapris
depchec dc St-PNtersbourg au "Te
la majority dcs imembres de la
semble ctr, en faveur de ce project,
ranger IPARIS Ier. Le conseil des ri
A l''lvsee a exacmilni les pro
;ouvernement Cu- de NM Etienne, relatives aux e
uarant.ine centre militaircs.
suite d'un rapport Les conseils superieurs de la
produit,en ces miles, et de Ij defense vont examiner ca
peste bubonique. positions.
ns les cercles offi- a L'Hunmanit a, public un mra
Iominante est que du parti socialist francais co
;.1ns est proche. projects qui augmentent les cha
lakki pacha, repre- litaires. Le journal de MrJauresi
iment Ottoman, se Ies classes dirigeantes provoqu
\cment au Foreign ticiellement les antagonismes
ji -; ais rien n'a naux.ll demand I'arbitrage pour
co)ivcrs.ttions avec tous les conflicts, la creation de
lls nationalss pour remplacer les
uc la l'urquie de- permanentes, preconise la lutte.,
froniire aille de le chauvinism et termine eCt
oire, i linoi, sur l I sant la guerr-.
Vixizon ( Cher ) ler,-- Pen
elle code Andrino- envolee.un aeroplane,pilot& pal
Bulgarie ne preMen- tenant Porteau.est tomb d'u
a cette proposition. 1 hauteur; l'otficier a t66 tu6.