<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079923/00295
 Material Information
Title: The Florida sentinel
Uniform Title: Florida sentinel (Tallahassee, Fla.)
Alternate Title: Sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 59 cm.
Language: English
Publisher: Knowles, Clisby & Smith
Place of Publication: Tallahassee Fla.
Creation Date: September 15, 1863
Publication Date: -1866
Frequency: triweekly[ -1866]
weekly[ former <1841-1863>]
three times a week
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: -v. 1, no. 88 (May 19, 1866).
Numbering Peculiarities: Suspended 1863-1865.
Numbering Peculiarities: Numbering begins anew in 1865.
Numbering Peculiarities: Issues for May 21, 1841-Mar. 9, 1858 called also: whole no. 78-947.
General Note: "Whig" <1842>.
General Note: "In God is our trust" <1856>.
General Note: Editor: J. Clisby, <1843>.
General Note: Publishers: Knowles, Clisby & Smith, 1841; J. Knowles, 1841-1843; J. Clisby, 1843-<1848>; Benjamin F. Allen, <1856-1858>; Edwin A. Hart, <1860-1863>; Hart & Shober, <1866>; W.A. Shober, 1866; Shober & Oliver, 1866.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 26 (May 21, 1841).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061077
oclc - 08807470
notis - AKP9173
lccn - sn 82014066
System ID: UF00079923:00295
 Related Items
Preceded by: Quincy sentinel
Succeeded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
,..--' -
m .
'. '
f
,


.-

cr ''J Ic/ c /Urii.,1! I Sen(t l line i I c; xxi 1'Z t.ii 0:1'. 1IL1.'V. '

-
1 'h /1.1 11 I ., t +
1I I MY .
SCALE OP TRICESr.

ED'VVIN A. II..a.fLT: : /

.I"R; ..,.',..._I. " .. t r / / ,< trbnrPrdbyl8e dntlll"II.j.lfrr'II/t, 1""AtS/ortt, /, : ,


'1'/'rmf-i .1'c 1' \1"lnllll.- .ha'lI- ".-. t e 4f1 O"'r'a\ t elt 't. ) \ ( IIIOPTED H TUT C /'TOM L co.it ISTIO* t

___ ._ ___ I
'lriryal > I'jttiMil-r I '
t-ff i Ilnr' tnt! 'a'LrL'u'! n! |i', ,. i ,' I s gnreteernpyinL'thtPpnrenf| > 'rt'on'I.I.II'' '

i i p:'utet4u +'arrnf' ( Mmir I In, l\itkm-v! A N'yln-v 1 J + "h.'I.I.) l 'f M-ifv n.in'

K'ltrvit'P o l t'"- Siiit-i: .43 Irt, .It' Anti I.ltai ".hH' tn I", ldthreame

.intranoliM I nNrfti-n-i.il' t h. i-'rppl, l.nlire! nfii

r13 1. rt.XN'p..tNG. |II,.trt .'-on an VlMn) "tu i r. It' hldi ,Ie,
Ilhnent 1 1 l >n !h i 1 1 1 i ir.ii' 11 I v'I 1 -ii-'i.r' !, ''I ,i. x r' .
,char; fhiill hi- l IIJ
->f 1'1. ll i i 1,1 1 1 >Iln"" -fii at! il .l"li rvi-\\, ,
( .1t.I"| r.' T tH'mS : Two Dollars per Aunum. "imuefpfi r : new TL'! 0111 ( lit s. [ Payable Always InTAUAIIASSI Ara: trance. Vlff-Mmrmt', llr l ll.mili-.il, ,w f'-l, pull eulinn ftI,1 fifytiiij tltil
pir.-l i t ." cc'it ill! ,'111111r nl, Lib \\,111, ti, !. 1,1,r 1 ,
ih numhi r of HIM' i in r .. l to 'l.r ,.1'l I Mill, ) (

u41'urlilrl./ f.'n la./ /Hi, I'l 41't/ fVi-//ii".t./ Hi"! -> _? ? ... . _. ,. .. . .. .. ? .. ".. . a. .. . .. . . .- ..... . .. : ,
,il I i" i. II7I1YrvtDlM
Cut,' hnl unit i-linr., 0 i so-i- a II "
//< > {/.f I ., >f wi'i, : MI-" it t ,. .. in 1 I ,..,1,6'1 Hr'.ri'
"1'cthhradru f piililKHlioti' I' :n: nr t l. 116xtilr, +

a riVetfitly,, i.lc.tul.. 'i.'hir-! ,,nl-ra-! Tu-.m \Ii)1t l > ..M'! H \ \ \ \' 1 <: K.SKl'TK\inKK I I..), 1 ISM.( 1 t'II'Il': \ :)1 .; 1 III IIaIr, I >; vi InYatalthr'J..tttaal.i: :; ... "I.d.,,

rl" 4 mi .! -ii-1 > I i .

----. --____.________ ut -- .

m .U'l'nUHI2'1.! I rul, 'ily.'u' l fl| a'. k'-, ,'li' a nnV:,' .1!har.tall'' r.mii..hir.i'nn, !I r 00.14 1 11A hrrtxMYrT.-Par% ranprn dlton ?,1 It. Vi-T 'nit-'MI, nhil ,,nntaa, '!, II' iM-ii| '''i of tin I'vvns .it the whi-ii'S.mlhorn, ; :futon D'

-7r j ,1lhCae I in I'll:: ir {i-'C, ,ni, I front \Vhy Nat t i har, si .tl',.... AN ACT /" iinthorir't-the,

!' Southern right.

.1'e' it / n'II"''f .1" I.j'r". r .f' in liiH'uVh' rocut'u' l'i', } 1:1: Munirt.mv' ) cowl I Null' \ inl.irioiiil. I'krk alJ" l'riui.-lili.iniii' ; lair i.., Cl.-ik.. M 1...rnrt>i. ..Viin xanl t l'i.lmcinnf | ; ixiu, .HI../ ,'

/ '>' fl'l''? I.tta! ,Arfbv, I"! i .1 ,".'" '> 'I| tinN iv) Drj.irtniini -, lui.iJrcJ miJ, nt i '.T t-yl'l 'tltou*.iiil I ilull.ira! (li\ ;*, Kut i-ompiMidjiinti, nfiiirrXJ, cln I of Irr ,Io-"nt. in-l :j Hi' rtiili'i-iit: thru, I'lat i-ru an oil ill latilsht, ,

'/ :,' I S iin I YN t I. //1", \\\4\r.\ link I It ,I ol' Kmchen Huh1, i Tkt I'li'-gtf't nl 1\' f i/rnlnnlt Xtalrt nl' 11'1,1111 i ( i iiih"lullllIl,. rrpminj( x rul npi'Mlitirf" li'Irijrapli In// \VIIO ('lthtaI\ \t.\ at) 1'1I11t'- (I"' laICi;
I \ .1, .liHt'iCii) ilt tnnrt, 1,1, iv svi reurt i.i! 'In' Nt'j |1'a !h.t| "ii I!h-i- tl' r cl.iiun I.' hr (j-nlil fur tlif rut-r Ae lifh' tti.iii-in.l" .11)1111| :nl.gdnJall j1 j-
'1 I Tin'. h iiitN, tlmt eluoa. |IIt" 'in.'iviho jf-ilt's
Ya. 11fA' t <"..1111.1"' >' i iii 1':1.: miilii-! ruLJ ', lo UVli!li. i.ut'iont.-'l" ,ni "pp<> nt' o ltrltl'is'rr nt it tilAr) nl' f-i.,-rertrlrruun' -t) ll..n.I.I.n.I.. 14ppouuuJ, ) i 1 Misi-fLM rnr.1! -}'"' nlil, nf CarrngrabuaIJana4: ;
I I II, M'. i \nt; ono t t""I'i..t! i ,' iiii'ln, ,1 -I I'Lata and; wtKr \\ ere ttat'to'l' I With optiresioti's tMr.Hilt .
j al i r'nl' per aiiiiuiii. n I''a ifriilanlnl c,'minnni1 lapel| i <' a "Il"" r Aiitl I'n-si'li' in'e IIIIUDI, Un tlinilmitiil ,ilol'urs IH,1)UU,, ) ,
; \ r"i i pw.li> r I li, : .li', l',. !, '; .n..r.1!! 'i'f'! P"te. W ..., I." 1., .: CIQI'r'1""
."iltiliv.M, in ;t" i .. Hi, ,; Cmli-di'fi Ir rdl ". TIM, H 4'! I'., \\ ,:," ,'',.tt'i r'I'n'H.\t, \ ( ,; -! I"a.". pi, r 1'"I,,, : nii.1 an l.t'tiiiii.il/' ..Il'k. raanparo' ,-nt| >n ol I''lnl-Vi'nrr end I ltdt f SfJ S Id 'ullnrMii'i'.l. Hint, thi'fi'llinviiiil( I nail nbm-c it! tit( Wir.l,

!tll.-ll-Il tl r I S1 l'f'I{ I I *-iH.T'lf :1! Iran: 'n! i i. ,a''..',". L I( a.'i", .",a county, byI'",.mpa.r|, .1 sfiUft! or (1" (laneallal two humlfiJ ili'tlarn per '"I
fi, > "<, n( /,e t'aiiflnttt, A'M'K, ,1! '' r.'I". I l'yn< <> .'", ','. ''I Ll.sMl'lUt( Mlj annum !, 11./.1, ,twit Ihnu.und ntnl l tit :ilifciilullirs/ ,i'', the ol, tin1' 'luivi-iiiiumt' 'tar Ilir ptrioih, lirrc 'jI j Tlml I ,I'f'ulli'il, in lumiiilri', :
.t.tI'liil til f'i ra"i-.', I'a'tulahu"a. ( \"' "" Tifiiti n ., hadrl! dratfat'r! i 31, CJm/ni.nunltI l ; ,, ,j \ !h., ,..(", |I.}j. Aipro| oil! April! bah, l INdJ: (in'5:;! ) ,I in.-lit mppiill.HII-.I"L, Of fi-i'iMltmi'.i. i iN loin ,,
fir I U-: .. r. ... 'na III i August X'S Mill.I :a'I-IaN4w; | j 'ill I lineijjff
'n it. n''In 1 I. th" _! .f, h. 1''r i it v.-1-trmittitfiinn liMittKr.) r'or ''pny ull'',,- j! XV i\ |"l lrr1I\T -r .ira.-nllnKrnlenuaddrntalrrrunr ( ;

C.infi-ilf' i> "I i i i i IeiIP111 I \ u it il 4''a i i T ,I.I| i In I/it S'lltC, n' a""I"1"1' / htamrn.r,, t ru.--_I.JM annv.\ ,oMI* h.tn.I.I.| .! li.ttjon) million! o-if luln' of tlin "iin' mini ,ilu llnrtlirit il.iv, i-f''' Ati.' I 11.II tIMI'-( ill moo'l,'( subltint',
>' it", 411 1 f.'h v .1.-4' .''i iii has; i "i- .'.-I ., i .-I- 1. 1, .,n t Ho .1', a ,.1 l .. lit vint ol t >iu"I ( S'j tux j J' ihr.l! and" i iijil.'i" thiiii.",( sit lulli'li'inl" nti.i righlyHtfhi 111I11,11".111,1., llumlifl

I v' i.* .11'' Pall" j Hitn inn ul ," pirn, '.-i i Ni'iliy-" Ilt.., ( ',1.' r, \ '? 1'In", ( '! ",. \' Nt, l I", ,ilif n-l.ff of ', ,. irnn) "'irk And,, .\11". dull.lrq ( Hlll\l5v,; .'"" ) .lull P'lIhl""II ti) lhlrr, one lhrf 'rluu, to iiliiuiivioh' Male
111. I li.t'u""II"II.IO.' !Ii'ar
!loo.i'iunn"
( dgrn'( 'nna" i 'I I Dii I milIN., dad, -liH p -'I.Hreii .. t-'ion I''I"'C': ; as, !. CnUnta' lu < :!a4',! nt Kmirovl 1'ninp.iiiv !I'm .I."tI..I..1' "n. .ip' mill t'u-lr' : I l"iijigr> oft 'I[ ho ,,1\1 k, yet nnlii,! J li">"m th.it flaitni

; v /II.T .ill" flivi'i'i I""I1I'r l in .1.- I, I .. i '', > ,. I'," "i ,''I Vsoilli'i', l II 'inrni, The UruitiViok, ami[ :11,..",) U.n"e."I( | ,t% tlirti.rlalrr' MnriH, ,, *utni ii-nci'. orilii.ilK'i' "r and" i-'il.pi'f illiiin of fl.Uiiiotliil, -I,-. k.rn tinVS'iir lliMriii'tirMi' its 'lllin! faIt': .

..ve tat the M Itr, nliil'. ho ,PO'IIIIII" ,tar,1 1 ai i- li pa" I I"Ni' 11oa, 7.nc. In 1".1.' 4'u I II) .h. hr ( '! anal: in i InS, ,tar of ( uutym I lm, bun rU' and tn.-il .:* ,art, II""t" Mori", Dual, p.;: ,ict- "I'u'ch.o'| to troops' ni 11"lIItlnt"I.' | from l-'i-liiinn llrnt! to I luui> Ibr 110"1"110

erntn-trN. lu lit". i.i\ ."II"["MIC" oln .( Si, I.- ,111 I H.I.! t- -i ,it ,"1II'1' ni'i'i'i" (hay 11"1 ,tlt.' iii"inliiii, S ,,1.1.1..1. ,tinL'litii'ii : dull( pun-h.i'i' .tf hoimn, mull-', ttaj.ni" anil i. iMiilit.--ii hunilri.1, ilinl, a It 1) ilirtu-, ttvt-ni. tin- than So; stall. K Ill p'ttfint/ ill the I hour

r"h t'l.t-ti/ .ii' -In, I '- ,hJa I ', "a4'' :0'd, l I'r n 1''i- "' "I .v. \ .' r..n.'i 'iiii'ilml, AlI! Mtiion.1, I I" the \prosi1-1 inn' *. ,urn, ,pficli.isi' ni linnliiT, h ii1., -fon, and "U'i-l..r, ami .11111.. *. 1l, linn (Ml 'aI \\ lifti' ,JI'.I''tl'm'111I1I r \IIt"f'

on thilirn- 1 h irnnin! A'i tit \ n"*, i 'in l ,,..,,t., .Linrn., I a < .1-1 111'1 1'0 "t ini chart', fur the usi> ol the aid; ro.i-1 I ,h.ii been rri'Ctnu, Alma h.-. 'II irlefs 'tar troni| + .".1 olhri i I'nr. rnti'niafiit' iiii'l itn, i.li'ii'Kl' Ki'fii'i-'' of II'B,1' 'I II j ji )' | )

n4'a4'l'.- t -ln-1-i'.ifii 'i. ,1..IIIlI"" a.f l'! 'r .'., \ll-l'" '., '.I 1'I, ,.,.,. ,.:. 1 lv.i) ,ti 'mail' by t the proprieties" llt.iri.-n! ;"l'III"!t I Ihrliarrno-. ; ,, ,rvpnim, Innof liirniiirlili'i.'r, ., Vi- Idly d \ i I I' fniiint ami /liirpvclor' ( ;;-nrraaalliafbr'hatl.rnl! \ : ,1..111'1',1',111I) | ', ail }"+ (the, Iraulldrd[ l nhh;

MIt:t hl,, h'.'.'.',u,.n .11 1 i in- 1 h. '''I I !in 'ilu I ii'i'i|, J I'' > n ?'I nn''lt. I lu-irfol-i-' pri ' thi k.u.J r.nlrtiiiil! ttoni''' iiV'llMlllf iont, f, nr htinilriil ,,and) tarty, cNn 'ih.ini.ifnt.' four ii-nr, nu 11 HIT .". th'tl'I'II' i-inhli i-n hittnlreil, 111..11 I Ii Ill | >i'ri.lieil, in > ;tau' I. ".t\.I'.

ci-f', .|.ilJ.nitn-) ,,' HIT .. iij.i"; ; ?!' ''I! i' |p.l is.,1..1 I I'lo-n, 4'l,' I" ti u H- .'. ,(1', ,. ii ; miu '"' hI"1 lip tar| "I.II'I' I I I hnndrr.l0udx, ,) .-vi'iily five .loll.ir<. ((1riIlili'inOlh'nr I ', ) i| oath tiri-i-', liiii-i-n ili.iiiinn.l, ,. ,1"1i.'. tft.nnnnn, '
lll. i ., ',; \ ,Ilta I : .. ., ; 1,1".1. 11.' I'tnftrtt nf llir Cnlnnlr AiMI>. ot h hi i t\niM.F.it; I'lrtnrnENr.' l-'m-In., HUKIIII-. i mrS, !.> stoo.l tinncirlrv. ulicn tlio 11.1111.,
a.U.4 ii St, in l.n I'i',' p i 11 "r -it l .I! I uj nI -r \ II'l.I".I'! ,?" .ip | ) ,r '.') /I. ir loran* ..1 11 n- "- "."..o".A oilu''rn\ [ ; '
,
.-I Imini, n,,1.11 I told |p.! '."< I' II .1::1 1 14'h t ,Ii ,,,,.1] 1".I. ,I.III 1111. nmlcr, act nii.iihi-r. IS,, 'i 14'n f., mlil, ii.ial| Hppr.ipiiu" ,mil from l'i Inir.ny, firtt" ,i|, (1lf) | ifrici'iitii'ii, ,11'\.1] ) his head,

I bard, nf iliu, in lit i ii'T" nM lirni--i! ui !I.!, !"lr' I l.i I ..,. l"i, i u 11 ,An1, l.' ... /,. I.! MV- "t 1'l.: la l'.i, '*' "I"i irk niul) Albany Ih.h.II,1, ( '." ..11' tdlt"1 -Mlion 7. a d I I tor itliirh, prnu.'on'.Nbu, ,litdfl I one Jinn. ilintii'tli., .,...hh" 'ahuual cJ iiii.l mtlv, tliri-i-, tno ,\\.II''rn l 1.1..1'11'1'. fi.liiint. faitFi,

.i it .1-.'. II i .i'i! k !i'i 't. ftn ii l; v, ,. a I II ." .. '. tar'' which, tuny returned, to Ihl'I -""I.r,1, S.'OAI'' I Inn, ,.1,-.11 llinusiin: / I ,.I..t. ( II"" 1'\1'.11'\ ) i Bullion, I ilol'i. : puU;'hIU' "0 ,

x i-.i- I S.i ti 1 1cl 1".n-- .1',!.: ,up ,-.,, lu -ii..l 'ta'r ,a.1! ,", H[1.> ,- .r i'i' If.-a \V.il.i, ,n Ihuswr/m" t ,. iitlh' D. |pr nitrly| nf iilirii and) 'IIf"It'r.,1 I Knr I'| ., I'T' pr.'prrty( pit
IMJ !M th,' III' li- |Mu'criii-il a ,L ii, i In1 1 III'1 wi( n.,lid si.i t, ., .1 niniy'' .'I 1 Al.u-'iiti: ', n :tlii'! si., ",P. ", ,na t j.or' llll!,| ,,,,. h. x. 1', fl.U-r, il hat de( r ere nf ['' |1'1 "p.1 |1'nufedrndr, IIH... ,nn.I'I, AI'I'rI'amrnl' ..1,1 "pnq.'rry 1'" ,iniiliwith 1-,'tI'mi I'lilmn' I".I".I.II".III'h.. -" I\m\ ) s.i -hall l | siniii) Ilrl" III'w'

rtci-pl fir i. luiiinr,i ire i.i'-'liMi'il'1'''' .,. llii. A .-.. I'nu; I Isa'ioli.i' n \V 1 I., ," 'a Vi i ; .,. ,tta,; ,. (h) i h aaaq hri'u fittii.-, !I".'' or ii, | \,itto\ ,thi- pull i* "-''I/h...', II Ion"oI..I/lII.1 "' "}' tlin-r, i"' o huuatrrdnud, lotiif ,i -'r,

I ,1 In --II'1 fl fiyi-'l' ill'*, fI"1 V ri'; 11"'" 'I I It' \\1, c..I'.I.I.: ,.... 'I" a I I "; dir m' ,I'vhpmN': ., .-t il I .,''o.rI.luI"1' ,tlf I c, nltiitcrii'i, ;' of for' ? tar. n,.ii 'in-, ivt.i humu") tuiuy.in.l I dolloral'lJUpur t nn" II t ti? nl > sin 11.1111'1",1. lltri-i-" liiiinliv.l, mil I.\lj iln linn'| 'I'lic I.ill\; ,\ ,. "f f In ,'Jorn'111I'1 t ;

I'fl IMJ.-uit.' ...III." V1)I') I II ''ll'I I I .''i.'d' III' at" I Iii 1'I", ,' 'U .1. l'', l < ,i "III'".,/ c lllliV.. '! 'h it ..1.\, II tl" Il' ''.,' ,uu nl ,...-. liptMirn I ln! I,'.,. ilu' ... .tt>n. tnl priMinvi' uf inniin.l.. l- tall and tidy, in-\rii i-uht ., -.'-.'H.I.1,: \ fit"I I J( 1 hf", Wllfli" ). III.. |/.1,,,|,'. ."""li.llols.|

.",'"', tar| he( HUM! Ila-,"''1'.10:1\'" : a'h.1t 'luNt.i't.rf "I'"I' H ug1t{ 'Ill I Illl; "I ll V'O II I. ,II.ll; star! ,lit th--j! t 1''IfeI.. .""* S nlrv anil I ihu t mini Stall'" *, har ops, ,rituiipinn.i'il ,"I.'r "in- liiuiilri.l fi hti soin' *, t.n lion onr ilinl, the' ,Tor I'tirri-nt iiiiil,, finiilniBriii' rrprn.l.[ r f ..1Ih. iiuitiiin Miir ":\I.01I'! u n qtan' old rr'iKt I ,

I ulilllif .1 -I 'I 1' .1 --bi'\\ I I.., a i'.1, ,il I n u.litin. .,: ; \,iv of \Vilii" 1'n'u'I, \l :I. Ilu" UK ,- ,4'r,, 'in '1.1 t I IOAIIIJ uinitft.'i fine' Appr.nM.'r" ulia.l' I h tare, oit, ,, arr'r. ',,Y ,tauanw. jlll.J 1"-rr'Sr" far" ." I ln.l.iii' :.'. u'.' Lane l IL C'-inliir, (hl.f! In i-ijjli I ll !'ut hoinc'ii 1; /IM: .h'oIt, illl'"r.llijht
.1 I !|. ,'.- !. ( .- '"Inairwana4'l I I'.lllll' '"*- nppi/ int..I' 1 lit,. the .In l'i'> of t t'- Utt'iK-l ('mil of I,lip I, .nlv | ,.fit
I ,pl.imm ,.'i -I.- i'l MI .-t t ,1-1 .I y'i- >aLa V ',", ; leery| I, ,. s war, iiiiii-h '''liriinliHni ,t.c"IIII.,1" ,. .".1.l "v. "" In "liilii'Hliiirn'lli.nuh. j TH( hi-iiM-n tars ;
,- llltil-.l,' 'I' ,'"t. ''I..ill lliV. 'I a .1 ,-"'..It 'II""'" I Isiiih '' Ai thtiliite "I r I n : ,a'.,i -Pr., lliliui'il-, ,' -. ''I. (In-! I' nfi!.?!t. i.iti- S iiii-d lor II. ili-lrirl ol' ll,11-, 1.1., I ) hiin i'i>.,irv. ..mimillii.,1, ,d|, for I, ., ( lnil".n' ) tall liitinlii'il, ami, nUU i .1..,. .ii'ii'limit, mini' oin, I, it,t urn frccil from diiit.rnns !

1 l.-jjisN' i.-". I \ "' ''HI''llly."I.I..h' (, | "''', ., ili'r OKI. '"U j .ovhrr'6tdt; ', ...I.I| ""I..IIy, tinlinitrtl ul'. I 11"tlr., i 1f Par the pea" nl{all} -" .MI ilnlv in ,I". 'P.M, .*. ol IhrparlutNiUU hiiiiilivil, mill niiii'i) 'iiiue ilo I.iiJi nitil itiui-'ty i.t"hll -

t. Arc li I'.ii .11 .'w- Hi'"t, ,-/ n -!! a," 'hr > .1> ,Ili. \ ( l. nilunl'lt'ulphronnty' : M ) .1'" ..I'r' ".' .''inI 'hrl' titi| aliil! nj-pninlii third, A\, !Iji JUI".II". '! ln'| r.la I 1h' -pullulrlllll'naNftuUapr ovule. iIt'llIx' \': !' 1 r I

II,tilt I.I' ."li-f" -,( tl.i- (I'. n'ninat'' Sln., n ill ,, KI..II II.ifN-ffli' I.i J tfivi S nn." lhwKarr| ) j i iml' 't.'ii-ir: .IT 'mi-n i iha"I, to in.i.ic! uaJtfudlh'1, q;' li uiii':. u-nul-nt Mi'il "tall. l-In Mi .. a I Ir. ; enMI; | ; AND( ) rincisvini 1 :

I Iii', .10'lll In- ,1 II: Vi n| i a.a I i< '.' II. 111..- n IIIMIIIof | ,:, ? : r''' '. if i .rv> ft, I i- in I I. "."')1'''.' '"u I IIi.,.i' !j'I II!illi isiitinj,, nail url, ; vil.: :.lit rkl; I. of( llic ..aid't "[ ''In or, OiJn.itK'innil Saai:..iLnnra '".'tiiirtliiviil\ '*, .' '' "f.llt" IMI ll.. t Ihrinnir" 1 I'lil li..
h"r..t I 1"1 b', "''I t 'ihlii. inmy, "r li\ 11,1', i,?.t Porn !liufiis 11..I', ?",.' M! ,", ,,( ,', id. runnt( j i?| 1 t Ilitlr-ct' I""" \\ hl'I IL. ..ail nppri. mill' .bdh!) I tlirc), ,' huhda, .J 1".1..t tldl'; a 'a11; ll"\" + nJ and, h' 4'u '] art' nl I'mii/ii*. upprmii-.l" Sipliinbelturn '

nu-ir ol' Lad' 'n>.'p. "iin' <, is "I,. it'HU' '1 n tn LI I '' a'" '" '1",".' '' I I'"M I J. '1"1''"'"""i "' l lil.lf i art 'I 1 'h",' "iiiaf.the, I ,ii.I i eumptnv.lll!! hearths prndrgra ,I, d'allnx| lass: .m! l "I'll. \ y o." taIt'I, iMt.litrcii, liuiuliiil, niul mtiy 1..1 I \Viluvo licfcrr n" mi at''a''unt' alnp! I 'a

I I. lit" !i..I' II ,it. ils-i i j.1 .t ,il' I liu1, ll'l. tlH| "mll", t.(, 1, ."u' \'. .I : !. .! anel.h, err,.Ut) war I "I I nrra I ,, ".,hi" anIrIYIh1', A :t1u'r'. a i"P' ,in lluC:, CnltllltHl JEI'lll ruFMI'm, ,, lli- >urri"ni' olulisistiniiMst.nis "','il'.i"| i An ,\i-t ,In InllH pinliil.i" tllr llir) ,rli>k tltnl! |II-:111.'> IH 6JIus! ? ; .
I. !i .SVaiiliiili ,the '' | uotiinli-il, of ,the none ''II it---1'' '"'" MS IninJii'd an.) II I II Ii
I' .
I I.-.IHUM I nf t !h 4' "1-,. 'ii.- .'',' ; nmo | if., > ".1 ,,
q | .Ji .H I uu Ih '" n'li' | .11 "| ",, Mr, I ; | ; ,
; 1 "ul..I"'r' I {him '
onr'
; l-lll/-'I l'.llt I ,! ... .1 1 I a''f( '.I \ i.tf:" lit .ItlV, 1'1| I I- nl l a. .,1.'c.1| T. .m,>, 'I( nn vi.m lii'miV. 1 utry.. T 'H'I, ss, b i vl iln,' ; nn I "1".1 hurl ,p.iyrt.u.il', Ilu pn''.' a 11't1"'o' 110 .1[,ri-.l, .-..111111. inil'iiin', i-li( irn 1''I.nl.l.') propi!ily"il.'n-. ,,1 him,, i truly live limn' mil iiin, .i'-nii'i) nn i iI'f I nT. \ .

1 i i. aiil, >M'I<. M i 1 1 II.; -. !.;'> i (pul dm, iiniiy, n> li, ; ," 1,.' I h ;'i I i tininI I lot'li niul b..inls, .h|, ,i"|| is| ,in, ,",11| In ,'n.,,.11111 lil'ij! u1o drum" i CUII;' n | | 11-j:, "nn tarn lain'11,I'll mot "in 11.,1, tin.I, >n h-I .

: ,lilt firf, pi .1 .J.! : I'"tarn \1,, \11: t r Shun' !I 1 I' 1'1 ,", ', I", : nii-'i'in'.l' to the add i i l compainI'mtuM.) 'htiiv- ,1 PKiiMMit i fM' ---Kiir, III.- nrdunnrexrr-' ) '.1IIt"8,! nl' air '"''""" .''"".all. ., i.-.pi "rod h) lIp. 'Ciilli'i'V( 'n" ", 'a ,

Sr.c 7 ;H.it.! 'a!. ". .a 1"1 I ir II.-|",. o"I\.li", a 1'I''f.! :,;, \ :''I. i-.1-, tli.n, l'i R1'f'"tjlh" ,Uda I hi-ri-l.y. (jraii'i.'i! ,.,. mall tin I 1"1' ifvi-nti'i n iiiiltiiin, Ino Lau Mrli.n1 I ; I )rpm" |thwd r., iiicitlr-ntnl, an I Im-pnr.l" ) par ', J.Inpost's "', l'1 .!1t1! To 3:! >> llu. ; 4'

; I.- ,.span t'i',>- .1! n ..I, ill", ;-I'tnv iv ,ihi-i" n.ltl I Si,I. ,. I' Ilba' ,'." I.I : I;. ,, ',1u .. rac'aun Iirl.: :.,1 "i'; II p' ..1 .I!',,I., ",! ..In.1 '''hetJ 1 ri.lthiiiisnn.l)I"'lll"., ( I .Snuuuu, t) J lor tltr "'' ("t "". vvnr.rx ,.".1.1 amiimr al18)a'S't: ; I ,''" I
r hJialr. ; I" .I I hh' .r \1.1 1' ( ', : .ii.1 flmtl hi- / / luinnhn, I Iu 0..1. l.uinliiil,
n .11"1t. aa v'a'i "t N alt rI "" 'I. Ii to ''n I .,) II i.iinpnny h.I./nlll..k'l In {Korllnpur i I.>- nl I'1,1 roilvil liar mil iiiii.nni. ''Altl| il"ii.ir. tini.s'nn) ,. 'I/ I 16aA I 7-i
I nun. .I, tit- I no'o' :, .: ..- i. .a.t lit t nri.-i.-i-! : tat!J .-, :ji-.iiiiit-" in 'i M'II .-s-a-i a4'h :: .1.,1,11 ","bum' niniiul; I ,the I'mifilfialiMale' l lilt .1| ,,ni ( I inn i t.l. l-nr 1101.10'1 11I.' ,' ,anionn' > r'|iiliwl, / l""ilh, .' ptirclniM, 'ptp.}
.
,in c i.n, nn! .llivu-iii I : ,i- i i" ,' Hi r i- f ,''in ,1:1: 1 u I, I I j' .. ,..,.'... .pi', .ii inn tor tin i.sc orth. u inilriinil., I.'-..1.,10',Ilm .i.iiou. mi til'1 inuiiil'iirtliroof, ,, INn i'l iiii-iln nl ami, hoopiliil' mipp, I ,n r. "Imin I l'i-ln niiIn", si t iIn i III,.. .u II( I s ') ; i iTo

+,. alas l I" I". i Oil 'L-1a''. .S-. .1.I ,'hat .ly[ .a,,1: ,l'j ,\ .: .: '". nher 1 i"u.S,. a .It i iCu i Ap.-.tov.-.l; Ajiri) Kith, I lMi'1', j ,"nllii'ii, Ildh, r l"r.I", ; I "r' | linn-lliirli, 'ih, I'ufliii'i' ii h iiiln il ami nitM-th" ? niiotic ,.-, i I Itt' Itllllls hart

j "u 1/0"'.'I taiei 1' 1 1 IK-. : "i) u !. I Ii 'M e'i' .\ njuiit V5, I ISI,lt: ;e' 11.,< iVV i\> N.nhltrxx Ih.IR"1"r: ( 11 I."im'ut ..t- nn hoar I l.ijnn.lKii'.iiii, I ran. I II Ill) 11.in. I li 1111 i miTo

linn, \v ,n. iH It ii'l ? a ii ., ) in 4'n-I 1:1:) 'p', :' i I : ). -- I r'i 1 i'-, nv iiuilion. dolliirn, i li.iinn.iii." ti.11,, ) alIll." v all K l llrrtnttirsr l l" I'nr I lln- oriliifirli'imrvni I I.I.I! whisky,

Ilililli! an! K'-.ll I1-. ll''l' : "I' i.'tl' ,ah i. rj ;",1 1 1 I. .,n- V.lnlXI I I; L".1'\ ; 11'\ n, ifllllkv, !,, t''. 'Illlic' M tea, u ; 1 .Minu: it. DitrtnTMKMKm pnol privniiphy, 'n" tit ill, 'In ,nirlim, lot ln! 1".1, t-nillnft/ Ilea i '
IA; -
4 Illi.>li- i' lua.. me, aaaa. aa.a,,1. .,1\,1.101, i i .I. ., : I'I .1.1 l | .. <,;iil ill l lie .:,-!tucr ill, |-uii M I,., \1"1( 1 lo "ulhll! !," the Cuiiiiiii,I.i iin'r nl 1'"IPlt. xux ,ruulnlad hay 4'unha.l" ", INU. hll .hall'' It. ri l.ti-i.,, 'hiiiulri'il,' ,mil nitty Unrr||, tivi" gels-' ;at I2' ''.

t u-u ,il I ,pu'i,! > i.l' )1''ld.J' ,t'i-', *. iii" ,in.'i! :'.1'. MI,! A''i'i, r, r. "r_ .1-t tI (j. I\'I 1! i O'r j llif; Lilimi, ) of the t'.Laaa'; (Ih.) ?aN, uJ ,1'lu.| I i i i.Mi.nnn IKI \ 111111'l',11111 l lTor ",1111! ,.", ,."11.., S tha( .111111 (III, I | n-r gal I II I To,) I 'i" as! '

f ,i.ill, ., '! M a'i: i pi i I' "a i 'II"! nil'" 'I! l". n I TJ: ':,n'j "i r tfa': (f 'at.J' Ur NI.IIH ( a j | My(" of( n ir>i'n ,wad I rooks mil i-n'ihli-il' or .1"1 Kin, .Milvi.iB, olli'i '-. pi nun:1 tl.iinnrv, ,in.Ir I To I h l'l'' (/ xn 1 1;era,
Ser s Tu r. t aa i n "i.l I .ii 'i'. i .'li.-". in an 1,1 'I! 1 tic" in;ri'w of l'n, rank, i ,"ii, jSi.nlr; ",\.ncr ,.nuii, ,, lijii.lnJ and| ilioimnnil i ., nab Oil I II.
i-'iji ir.i.lii' I a.1'" |tiuks t'a-,, I hay ,111., tiu( : iri: nl' rAn'ur.( ( la In. 1"111..1, ) in rolVt'lni1.11 I a ., tit l IYtr\
.''l :.l I lie t'rvl K h'. 'i" / .I. yn'eat" --1 ,'I.| rnd t.t flout llii' I'ltniiniii.K.ni'r. ; nl |*,, In- 'i / aper
\ a i 'HITS ,Hl'l it-t''s I. ,
? '
i .irnl ''i '
(( n 1 : IIand > nn I I II I II Inllr 1 Illllllloll! .li.lluii. "
tut 1 ; l.llilll.inlllll"
.1. '
u' aJ) !
e Ia.! : Hi.. 'J7 III
i r I" 1'ie" nu-iI / h.ii,. InriliMI lioi-t/.il/ I'.i-1! :.I 1'I'o a 1- "
li-lrf. a fl .I p .liltIM 1: t "til. J II 1 4. a and rj) i a.. ,IH .t! .1, -.1 I i iI 11\ < l..iiui.l,,1.11. dIP I "I I It'i.ipn.il. slc.tnrtn in't'niilt-llvi-HrulMitil' '
ii.li.( 'u j -.d, : 'J.at| : 1'1, ,iml r.puad, th'I .
,
.| 1.1: | 11| .ter' i l.'iit, nilli-,, tall ol ; n y'|"' 10 Stair ,1| |Iran> I Inn, rainMffttI ,!
I I" ill.Il ill."l, di' I I" I'l ... II.J nn mini I hiii.ilr.il ilulUlHi .
[ "! 'Ji I Dm "I.nI 'I.1 Iniff ,| .liii-ji:|| > i
1 n.- Ki > I. .. i .lh""I'h.
I IPar unroll.I
,
IH I"th i lu
I I.cr
t. rsi.ia b.an't.anllh; I f"I I 1ur11n I I' | ,1."II.11 llllloll.i! i.n 'In'I+
i.li- "li.ini: .! Si I ,.' ,!,, i, thi t IK- ,- .1 I '" > lir ? :hr" tauc'un: Ulllf" ". r) I." ,lot, '1"114" ., : | ., "..i.lt mil II111 .. iilni llAlt,! \ ,. war Hunt I I 1'1111.' ., ill' |hIe. A .ill'!) I J' "i'In ,
I Ii ,. ,, ..1
', ", !. I lift .I-l I I' "iuru4'|) ulnch' 31 I| |r. .' ply .lit ii'tii' if 1'iiiti "titi nt linfiih, e..l t a<..1 t\iv" t
tar.n -.4aball'! '.r .irmv, \ .i, il." e7'3.a'l ,;.. l .. .i.iwnl.r j j sln-k "Ui i' '.'utt4't! ) .u.I I La.aRlLa.a/t! 'Ull!., .iiin' > liul', i Anpinviil." ) \plil, !rah: I IM. "ngone'. t| uau ',IIlnr .,,. Ill) .IhiiU'iiiiil, ilulMl", |'ili.ini.rtr.1. I ''slit' hnnli.it, ".1! ia' .-"IV lia .' .1..1"( i I I Mil' liitf Ml
n'i i" I ; '
Jll I1 I
*
in '
'a in nu
( ra i .n '
.
o.1 MHIntlif ,"'? | i ,i, .il"1 ,, .\ t | a'11..1.laly l line nn. r, .1,*',',. fit ;.11'. I I- !! -Ul.V.
I ,ii.ivi-m; .!I'' nf' lnMv! .11, I If f hI',1 l >6 Ili-I.iP'w;|i; I I I'm .i.f ) i j
: -, .
in agar li' citud If. I ; i pay .n.1 ad.u / .iinl I null
Tli'i'' il.
'1 ? Gurlqr .,1 I 1 IHI'/ld ) h ll ,
,
i. r Ho' A'li.i til "ni" 'I>
aunt. iilhi-r | tiU '""'
n.1., !, ,,1 tinninlllH. :
i-nur' i u in 'u> |p'I'
i /1. oin' noa t. f"'I I I IT MI.' h in :iti !.- ., .. ., l 11,,..an,1,, | "I.r| |!! l I(11il I l urn i IU > I'tpi-iii-i
I. m. i \
.r I. I' I 'i. n-rtiy "ol HI I. l tin j ji1 N" H"i.rHUNS / .' of lii-n-lli' ,Irx urn Ill-II nI, j .! :
,tin- u| lrl.Irr| ,
& otVi r I. i f.tir' 'j i -VI rinr I ,, I I far I ..I 'liimpil ..1 i ., iiijtt' I Gar; tunna- ) | .
jai i ; t''a'a lan a I II.J ", al.l, | 1 S.in, I ,1 1 3a f I j-.i\r) ItY.5ltl: pry! !; 1.,1. ;aP,, n f
'rt I rd, I ( IIpU\ '
,
SEC I i 14'n. <- tar a''_'"''' .k. i'f r rn'drr'|, i l': i "' 'i ii.i .mil 1 I',1a/, !i.i.a. .i ,in !I.mi' iniiili. i. trra I ill .1 C.pl"" 1 1a1e1 ii.t.liVai, iiri'innin.' ( ) 1',1'.1 fo" j IIII" I ,

urir.' | ."atlh, fault..! I g" I.t ,MI..BH ". "eta ,r.'iJi p! i "p' -,. ,. 'iii.K.I, 'h ,, -, t l" ;::1" HKI.TII \ N 11\nf., j I I'." !*u-ti.'iil/ .anil I Iwl,pnal unpp'Si-n, thr.-i- million, I Ann, mil 1 U 1'11I.1| |I' I'liiM) air .pl.-nf, ,. ultra! .." 1 In "

"//1. i- \1.,- ,i.i" -. u ''n i i 'in. inn "J'" '.. ,, I'' .,j;, .! ulna jll'I."q., i I .1 '!in, .-I. aa', f .I'III\J'.u' ;; | ., |linnIf. ii I ill.,11 iin.l iltilljru. ,Ia i :i :td '" ,' IIIIIII) ) i iKul lit lip tinI'llt p .'., "m,-, lii"lnfc $I'M, tinUM. jtl tri.i-li, '
IK- 'held .< n, s ? ,,i |F"at M \.Mih ,I'urdula '. I in' fit Ill ir.iii4, TIIIri.'z.uch: / PIJ"'IIJ.Yauk. 'N.
III .1 a I il'il'urnniinnn."
i "
il .il iiM MI a I. I IJin .\ .' \ II I' I 1111" o !, 1| ttv..I.I..hu"t' rtll'lliup'ill', I I nl. illilltlflt "1a>'iw .

vaIiis' cuIM. i.a" : i n >. t"I i n"I, i. i 'a. '"a I- :. -, 11 : ,, t I,. "\i\' 1 iin.l.-i, \ ,, I !lii- rn-my nllul, pii.' .iln Ill.[| ..IK.| "11 liuii Ii'i-I! auJihy, / tliiiumiinl rhdLvd,11 i l..n. .n aalaaall" ,' I.'pini-.l, In, I ill., ,,liii-, | ",'' ,,1..1 l 11111,141-11, A .,. Ui"r, rol.itiis flu, f.ill.ntiii. ;
: I" "'
.1.I..I.' ii\' "I., |O l i- '!! i : u ... .-, ; j I.. .f __ ; -y. t'i- .1'1 i f t hhn'd' ;!,', k li,;,,, !linn In, cl TIIIHIi' ', | (, ; ." ) I i IIta'. '- iS I.ir M 1,01, Hi. ".| .1 i.-l' "Iliri ,Ini' ,llii'.il\ III |' | Iu i
'
i" Ind:4'r| 'I I I il Ir, I I i i .1',1 1 (' ll'' .-til.: :l.r !I'l lletx. t '.. in'' ; iiiy ''; '.th' \\rpvn I I" : 1.hat'{ a I ., |a Lt, IIli;; ii'i'iirtT'l( '' in H 1th aillr| IIII'pllnl| {
?
s Kir ; Io1l1l1l1l.1 nuda ,
[r' 1.I'f'ar : I .ttnt'titti' r' tcn-il, |n P a to .
Sl'f 'In. >i. ,.::1.I r. .I.' .!! u- .- .1 I !. i. "l.r, :, I. I ; ". -. ..I,. ., ,. | ; i, I tn.l I ,, .Imrn', .1., ,,." "'.'t''' tit.'J! -,? I ). t- w ,j.t;; ,",till([, "hNni; ygrol.rioara'nhvad| lu I..,[' WIt'" I U.vCuii1 nujti}- I a" a d ..I I .1 I 1'1' t a' tats' II ':" I A ..1".11.,01". (' Ulltl'il' till- hap| |"tlnOur( | III .ill; ,
i 1.,1 r-i the ii il 1 "I I hle,
{ iniin ti-r t' jir : <. '> .- < i ? |"ii. ,j. fi"in,, ( '
"li I. t i'I I'' f ." ''t, I .1",1|"rate" Stitlcf' "ttiid rt'itiini 'litiliii, | "',1".M, inn UM,.I!' \,1, "l, I. I" : I IIIA'II .,f ttit'i'. :a i ti'-,' 't" si-i'Miiii" n'Inr7Vllr'i( it l.ir,.
II ,
i (111-, ) tll.1V ..1"' ,la' *' 1 'l.'r" "! a I- I 11 11' .1 i > p ir u. I' h "I"i i |I. ;-nI! .mil,?,inti lu r
it ;r, '. I II| KM'; v p. i-.ii.. u. .. "i.vl a,i-i,a'I "I.i ._. ", ('",.:rr r' l4': / .r '' "I' Rr.alrr "+ .u.r.. i i.: ', f ",. i.-,, -? ,|, .|fj I ; (.1( ,tad. | : .1,1 and, hi t ,il-rcv. th-'UHjihl, kcvt'li liuiiitifil, tltUinn.t ._.\. ::1:1": I ski-l nn. liii, It 1'11I, I'HVrti-'l. ) tt "Ill a Into.!I", m" n

rji'i "IjiMI fcli" I !it I ,. ,ni, .'I, to "'q(';naaat, ll I !, -' \1".I"'o.I''h., I j | ti' : i I .n t ?|ill" t In s I air! I N ,1.0 l ,,, li n >>t "ii.i'l'iin.'r> ', I II I il I! i- '1'-in (' ,I".t". I'loin. :'!.. llplaran.| | iii il t a I .'.-|'Ill Ill I uiumiinlillil '

IMIII of "'' 1' ,all., .t! 'tar M'lili's. ill."I '. rbvr6nr" ;,- I I,, ,,11 I... ..t. I ll., I I-. .Hi I ll'ff I ; : I -w, ear1'|1" 'li ,l'i'''i-i. :I.I"t i\nnrin.. '1.11.a 'lim-uit 1 l Irr' t1| 0.a iiit.-j all*' ytln'r"'If [111.11.111'\,1"- ; r 'p.n.r 'rnhLupnbi) i. n-r. .f ,'" \\'r, ,I'XtirV( I 1 III.- (';liilliUMni' ttiliiili- In anil! 11.01II1IU|, | | llilit, :
I Is "i I n rt< "t.1.// ..
11 ,
1 if ily ni |h.,1: | 1,4 Nha'! i ti ,i-i--oli, 'a. Miillv., Jnl: taa.atI '' ''| t :f": 'h .I, |1 > II si jl I., | .i'ni., n' ,.,n II",' ."?..1'1'1..1'' |] !," (l' .1)| "m-ircl,1 1 ,; lln-iiii-liif.\ "
.1 .?. in ni ,4'i : |tau,,d1 i ",1 ,'o"'W"Y! .1..11",.. ( i l.--'n nn i alit indrtartnl"titunrtatll' ; ; fruiiit Air" tan \ I'r. ,.
J I ly- rrt'r 11- ot. 61I p.-i i ,- tl Inr |tIIa. h ,1| a ..I l I. nr ? n,,"| unnl,4'a',, ,
: .Sppr.rrral'.Iar| | | I J': r iin' ii I i" 'u !Iv li'ii.-i ', i.\i I, .I? :. | r ,,1 l M..I tin, 1'I llus I I.HI ,I'u' ?"i t 1'1 1.,0! ol hi-, n"11",1 ", '"tV 1I1I"I1', '''.%T.-I''r i-nnipi-iitiitinn nf 'llirroliitv 'iinlill" |i"|!irr. Il .,.,.11I1 -ts tliuiiKli nil i isli ,dad," \VilH t llic l/l'-nnir/ r""f( I In'liiTin.'in

Si-pu'i.hii, -i, I"s! 1111. .1 I.AflwV.1 I; r. "i.i- Ia v- n.i 1,4, ,! it.i,;, ,u,,,, ,_. I '', ; Apin |fill';, I-L I I Irr .if tin. ... ) clerks eN,,.1) intsi'4iii'>|t>r, lour in.'tiililiiil' MIwill,, aaah: iitln-r, in -I'lniir.'ili'iii I : at thr: sSnii' 'limn' "II.tllIt linked,1, !

,___ *' in1 I '!-.. .0! .r-ii, -.. pit ;.aa'n.| : ,t-i, (a'a., .." '. .1Vu.i ': i 1..1 .: '. II:' (pal, |ii llinis.iinl.M-i-fii mill HiJu hu..Ir..III",1, h" rij,; ,1,"'l.in and for tl.,' "'. '.lltI't., ami) wlii'ii-m" "llii' 1 llnfjliili: /hits"',' nt tlic alulf-iiiil (iiiiki'l."that : .
P.I tl l/i
,I' I'r 'i, I an "a la l| I -I 1 Iih |
1 "I'I 'i. ,
.' III I r 1., A"a : -- iiiciil.-iililaiiil| ,; nf ilu /l.iiiffii.i i' "is spuki'ii arms llni/lii-li: 'hi-flrt throb IN all I ttunti'ij to kimw ra'til'IIhr |
I a in-, I' n hair" l.a! ,1 t.i I li, .a1'" p. i \N. AI T nawuku1pIInp114Unaxba, | I rnJnnprulrxprnr(( | \n (
AN Vl'l" .., ii ,. !)!ui Pic-- 1. i It t i ni| | oin- -I1. I' JL'' ', I .1 ,. 1,,, .* ..I ,111 ,6aIL/u; I '.r" .1( (Gar I un/'dl' -1a11 thf Sljl.l.l'1'1', | ir V''laal' ]parliUL'li'. Ui-lvc t Ilwurul, .I iMUr* I| -'Mlii' Ilu. Itis r\iniii-] i I' [lonili-il t" n<> ilm In\it'll lost in, l.-k'ly, null' 1II''k"III"-, > "Jlrll" Lu folio
'
I. "prl'I.ini, i" 'H' i iH.. i u'i f' I. ji v, r '> ',"< '. ,' ; I'1" / .\1"V' 1 1'',,r pi) nl tin-Nny' mar" '111,11,1111, tliril.ninlriil, II""t.'. nf, 111-1111 Sni'li' the
'' .t.! ,.t | I .Aonur i lor ("lit1 P'' t'.i U tlnTr in. ni'ci i-il) } ii niiiii a its In sinpa.sst'.l 1 to 1'1",1.| | | | ,1.1., | ,(' tinruiim' "
iliirnij,,; lli"! li.i'"I I til.! .a iii' .'. ,.- i. .t.,! .' .- if'r.;, v", i i 'i i '' 'i 7V' r,,,i..r.,. ./ nr 111n1<, I;rh11r ,l'ndr./ 4'l/ MIj| !n in Iv.him lli"tl."''i.l. "".. liun.In.1' dull 1 tardy. nln.llll) / lI1L\ .' Ini, lau; i ( : lilh ',. .11" ''((111.; II I. n', It ifliM.ulilii'Hjii; I .ni-J ak."l "li.nt lit

7 The t'uneir nf Mf t''nh i !/1"it* Vi : Lr .. H' "" ., .' I.., \ "" upa.b'' 1 !l-.i ici i .o. /In'cm, ,
tuna
: .: 1 Mtu rbrIIU'I (F .. .,, It' lunj; in than In-all, of tin i-tiiin- siiiitf! ynt'lan, in ulin'1.'; In- 'iri.inh.' |bard|
'aloedar.al,, I i t'tt' KI I Lt.nl, I 'n' rf..h.,1 t 1'r'a-Ur. ... I. I ., ''t d h'\ '..- !in- anlufi'li, ) a pi |I.r a/ell( ivit I I nn nut ?/ !' ] 1I,1."IIIII'II'.11.' / III Iflr l'alVunr : KCHCmli'ill i | | | "mj 1'ot i
"liiifi-lit, imiliT : .. ,,1.1"1.' ), war Ui pruinik'nt, unr iiiilinin, iliriu liiitiilnil amithin.ilii.u.iiinl I t"I.J.w.. .' ".a, s.11nl'' linn tli.il : hay a l luiio, ; "gilL"; Tinladv, tlirruupoiinnioviriil "
{ .J( in ,.t( naat' "tar i t in Hi.i .N ,' t 1 n I n 'Ifi-.wi-t IM'I, .1...' I'A'M-' "|.1..1"1| -I I l h.r
H.ir.MU. u".j| | ID tit- ,.i va| "t ir |r. ,,haa.! ; 'KI, nol ?. "r"; '' 1 .1 1.,:.S! I li, .,la-I. ,. in.I gi-1{ r t.1! ,. ai i i i','.,' "I -I I t't-. 'Ih.'una'nl ft .' till' 'lirfl .l.y 11".1"1''' |, < >'p|a, .bar lu.nlti',1, ,ilnlUfi., ((1.'H.t I ;: ,. I III'I 1 Ii l-Vri-iliilll'i I ItdlV. itn.j 1 |rIllIlC''. i UKImiki't" .ml, banal nut it' bultlu "Inun'

the :- 1-1,1"11'',. 1! i.'ir .." i ,li-_ K iiit-., ,1, ,I' i i.< "1'. ,, a i.-l'' ill.- I lu" 1 ?siinn ,l'i, ,,1"I I '. '. ii I rata! -.I,.) '.1.I I'V I""- ,,,, t 1 ;lii; tl,3t( ) 111)-) Onr-nf l In- I't-u iniiiifii,'l-il linn.'*' |'ii<.., | iiiini, i-iiki1 WWII ntlif-r "It'll(
Men, toltllll ,
linn
.1 I iln- ., ;carol i I I. ttl, 4'l I .r ,- 'i--l"I of f lla'trva| .b. .II'ttI nf. / /ir nclR> >l dlxl mln-r n KM !r. ''n
1".I..h..I "1n".ii' .in i tin' >itrii'i'' aa I'lt.| ;p.l : .1. bam > -rr, hiivn' hui.ilr.il. mil, rat i "h i-il'-i.-n lii.'li. H.-II-1 uivi'il'i' li-t.nii-i- "
ij ,(, '('n/i, !. J, Tltat l halt ; | in |tan'prr ,
l 'f" ,. '. -stilt ? / tal'. 'I111I', (1 tniili, in'luil.irnU'jii; 1'1'" !not "n to Jn.1'li'tiH
r ,
n pi iiiil. .1 i .ii.v I i. .i', .V. .. ,f i"P" s. ., 11 "! > rat'I-/t -a I I"" p '
ul ,lip' s ippr '. ; tar i. I'i; u.I, "i.. in .'' 1 3'a. : lt/l. wt'arruLttla'.a-" t'< i ,l-t .1, HUMKit/ .',.[1ap '1 n 1.1/ .1{ nl ii 'ir i i' nl' U"I''. n'jn) ) /:1\: : [ "SSII1.1. J.\f'I\/"o( I | 'IU'| ul' ,thn.l'ut.! .,r lul'ln+, who fill! .

,\ nr I \1" I IS"I""I" 'I ,t. .,' ,', ,, ': /.. ."..t I. ,. niii ". h"1 |lh-tri' ;( ,.s.t-h,' I | ii.', 'H. 'n',,' .,.?/<,i>,''ianil{ ",.I'.nro.' ,|..,> n, our mill nr,, '.cincH lull ii,
) "I'.h.] MII Tiat '. ,t'if't, n' -in "h ,1 I ) tuna dh. 1 II,., I liuinlrnl t,1, I I.l ,' ,1.1| (h pr.| .1| .mi d) Ihua ,, ', 1"1', / 1 .\11.1, ) 61"i lj> Ih..0",1. ,1..jJ| ]... (U I I. the I'llltinnn niiiriiini I li-nti-irr, u,,
-1 tnn, la-Sv, i ? .11 I.I '. I ) .nun' nu i 411 H'"II.It' ,
r.'i'p.'i'-1, tIl ir"fl, ta-S''a I.n .1. rtx :Hal( tVII II : '>'tln-i' Luis_ nni'Ji' ; III'1t'I'' IiI'in"e'Ith I
iAaa I I : : i -Ii-i.i 111' lllc1, i l'. ,!I ,M1 4 h tl." i't'ht' ""I"' 'ir'' h i I. 'H"I I I., l-'lmp( .,.,,,nf ndaa', ; .'',' 'k. iVi ,( 'I" .I' "r" i y, 'nip' 'p.' nl mat n-piiif, of( y<-M..1" 110,." (Ini ii I',''" lJft'IlIhl.'I'I./ niul'ilnaltu/ a ii j
ruslr'I|
,
.. 1 ,i.nrit:I "ii n.:.i .,,1 ',. !hue in 1/I "! .1'Ui.i-" o.i' a- (I" ,.P' IJv .t1', ", in.-" -' ,, 0 I i liI"'h'/' / 'ti. ., r:liIIlt.IJ'UOII'! ) ;i | | earl'/ a ( '
( S'Mi.l-i' rent i
'
\ \ !r \" .1 'i." I' .,,. ..dad 'N I'an'a a at ''' h. NUb ,. 011 1. j I". ,. 1.1.j >.I! i tab> iluUrnlitiliim ,I.,.( I' \ 1,1.0 j. ,ir in. in ittt ul .nL-11'4'' ."|" h,",,.-., l wi I"*j 1 ,K; n. niri jm'< )( I''JfrtiMi, frk'in| and' ii-i ii'i'i' t Itl. .
: w.1 dullicrii.'r
.t t 1 are in.ikcm.iiifV,
Afjil'rti'1( ) '. 'IIIIMIJ, VI'.U' 1x1'' i ia I I1 ', enuuu vbt ",,. I I' { .,' ..t I If.: a.' ? nul. I 011"iii 'itfn.Oug 11"1") ; ) wan a I'niuii\ nni'i.

T n4' C"i>;", >.( the ( '"If"'' '',.1, u( AtiuTi | i'"i;, >'f I.iwjw. I.,, liUi.i! 'ihuUi.4-, il". a< n'a r I In I f i i..imrn ""\ FAldr .'I.j| *l.tlaa| ally Xiiinlilc Ilur.tla J,' f'iu williMn'i'l, ; I I Mi ; I no HIMv., \ : I II '

Anrrifi J'> rii-i'l. I I L i- !.'." h.'i.i 1 ,ili i ( til,' h.1 a ,. .if I- np.-n" |ti'jnuii. ) ".? :'k ; ''t. if n': liar'! ", .1'I i I""nk M "nu nni. nn' :: Knit ha.I'illr'' l"l'gll, ( Kl' V'H,' I I'm..", ."
A ,HIM,II i .1 -" aa: '> I ., ti! li /lea; 'I '( "' .iinni"iit, u tiuni.-iatiij, four Uiiii.lrj'l( ihnunio'Ur ll not
:I..o i > i-'l.' ; I II I I iti'-.1.1rt' ) fc.-U'n tlin n..inl .loli it* i I ."'I"I'.1', ni/ 'lilt ?lli" rnclnv j 'l'\if\ !loll| tin t 1 In. .
) -i '
wlutr, II..1a" ''gll 'i i tt tl'!'. .-. 'I! nl "ili,, tli-! : \ 'th I I AN ,1'' I. :'..1.I .l,4'! r-r ,n'tuu'. p' '" I I'l' M, '.- 1 'i I i iiitinjiiii" ii-"is-s) ol' ill.- :. hnl e.,'l,.1 : I'lMMinnn A t Illl'l fllliit I ill'+.. III'I M'llin < i f ,
die*, M1! O n'a 'I* 'I I U Irobrl t / >rd'1. I I., Ijl II l.lj'1 111ii Ali''i-i"I Gn! M, '. ,i- .ii-l .1 jf'I'l, (,ill Kmi'i stif;* i.i.rs. n. ss.itifrn" < huriJifil' 1 aiiil fidvi / MMI "iir ,hvl Ural 1'"u. a" "i'n' ; II, I.?,

f Iwo tli.i" I. JiJ. "' I'1' / ,,'. hat':ii': I'ur.iinl : '. I e. "- .n.it alt l -n'i' .i.1.11vir Ui >l ,. ill It 1{ v u '?.0 I'.f", .. 'in' (! i ,.n,," nst ..f (It,, nli" ,, ,. '?''t. .\ ","I,i" iii,, I I.nll'tji iTf'WIK'l, h,' llfi, lli'i ll'iwn' !Ii Inith: u aih ,,1 in tb'4'n( ; "i' >'I i 'in i tI") ,
real tin .li d! .. I !!Ii'fBhui !I.! ,ih. ?" |1'1',| "'. .1, air uann'.nr" ,. thn.f har l n i,
i i iuillivil.it .
: 'lr. | > I. .I"i ''i ; ,,>. ,' iI j I nlrll'l"d, Sdiitlii'fn 'Ill-arts' 'ifliiT.' lint nn 'u "' I'M' ,! .iiVIIiiw'jn
,' .1.I jy.i-l t 14' "I! > I I .11, I art 4'a ','a.ana'a I .1.I ,I u.lrrd, .Nd'1'a' jo iln-l i |I'
'
i "i'.i v i t-- nn'i a. .n-' I i 'I ;" ," n. ,- ? I n, I .- i. ,. I ia. I ,
lit f'a, nf i'f I' ,.irlt\ 't Xfnln j 1.1 I. Tcai of' It (area i'' ', till i .01! ii,
-jt.-.i far
.I. :11 i on iviijjui-li fat) [
i ii. I [
.j"!
lirrplln'.1( -> -, !'! .a. : n.11. i 'o" 'tut tar f.ilf.: t I.T.I''i'l \1gwpa'laa,4'a, I'J 1.1 I I r'',1..1 !l'. II'l | : ,,, i. I I'it ,,u, "" > i 1-.1 r.nitlii-iisfiliMn' of "ihf I I l I. rl| nli itf hattha. ril "}. VK (iravi-il blLNknt 1 t a..o J"( '' al| !Inn, ijf I I a, .1 L,

-1.1".1 1 tta: i! \ -a, I 1', .(",'3.1 I 1. ;i' 'i i I ,.- i j i. 13(1 ,' '. I' .1. 'I I .**,101.- I.aI, n f un,'lfl* vliil lii.tft-r| N o liiirni ax'lIihI'lr' 1I'I'vI' "Ktmifwail 'truth" II. '. I I li., I \ ,
au "a' aat' "IT : I r "a'a'' .1 f itn' .1!?, ,n i.l ,1. I nli.:. ..id '
.r t INatd ilulU
Jr-It i aid I
an. I
rplrat'L'" : d.'N' ) a i iHi ,
is r: .I.'ar",1 than
.ia'! til- .r-' t' I,Ua), I ,",/ i 'i't., i o I J Ilrnur .n ;" ; di ) "o, ? yi- w'.II.IIIIIW |i-i'l.(
"}
r-i. ) aa'n: I'fi'l Vi llfl-K >a' r ji; I. NV illi jut 'Ii'( runs' in in /rartn'1r'uth, "I/Ito", "i. ., i "I--' ,li .1- i ,a' I
.
\ F .
J e .r mi-ilr.l-I I ...1 .
a r ; Mii.in' 'f tin- fhrwr5nr"m, and u'u). -t "fl'|'fn. t nt lh"
,1V,1'rI': .a It ] a, i. ''I I , ntcii'1(. i IJ t'i i ,' tinI.I. n 'n1 ,a

'. I.li r.-ll,, ,1 I I. >'l a I a I I 'I ,tar I. I -t I' i "hi' -i' I Si': .( \'. U i j'j''fr I, :: nun i i In- ij. l.ifs |1.1 I ,'", I' II'4' I ir s.ii.tt.n: ",1 I I'.""" .sl,>.tn" r n and. n fi-l.irii n, I. all'l' 1""' ": I" afar lli.'lll, hi.u "Inn, ijc. I Il.nU'ii 'infi, a- ii .

able I''Jiun. l'i N ."
l i 1 5 I ", .. .. d ,'ni I I .e'F' .a, I ."duen, ., ltrad .'t I .UIIIIIII.I, : NI.I .
,i. ,
\ t I" \ j n in' -uN' .. '
"
/'In ear 7lr 'iinir'i'tf w4 L a. a 11.1 "
; "* Sftit't, 'i r; I. 11..1.,1 I I II.t. n,, ,t'u ,, .' .
n I I'4' ', r n I 'I" r a a. u4 I | J < ,in IxN'rnra,4'an6sI', I.nlt
.t'rye - r. II dad, J .. oa, I' r l r r n I''. u" 4' I ''r rnd ng111An' ... \ i -I tat. 'in tii'r'i'n .
C.ulr '" S' ;' .1 1 I a> -..' "I t' *i *i '-I''. I'.I.. ''i, I" ; irM-inorjr, liar, I 'per 1 'lan 4''a 111 ,
CllfMkn-I a' .. .' < ,r ," S r n.n 1 ,q ,\ .It.. ut.I., I, LIU ,4'a.:. a', It'itlhi( 411114t'|
i I. !. I a. "I HI 'll' t' :I-,' t "Hf J'f'it '
.I Iuarl.r' '
r 'q"It..t.
V ra.'laa t rl, K a1,1' ,. 1_ 1I1'1'"r.mth'| ( ai, iAt
'I'll '* |
tII..u.l.
J.ahn1'tit' ,i'i.> art t I. I ;j-.l 1 lii ; ".' .vv f-'i', ?' 't !fFil.riiV: I | ( ., | .l.i'l < ,r if .i a ,' w4' of, 11. .lijrOA rnrexakar. NN Iar hyndreJ'r K tu-'h! oar' ",,.I fi'fiiiii'iij'nr!' | the'( airbait '
\.1 I'dn .." a .\ a.al, .I.t.,", fli,4t1U; fa 1 '<,H foltj/'I"I' lunifUl' La .Ih.
uthin .. il t' .' '! r ''HIIII'l) '. ; i.1' I 't '', ..,tl" li. 1. 1 LA) I' I r,
't mi i t t I' i .s 1.0 r < n n i, I '' I : atilt, f.jif' !in
I. 0.1"1'\.1',1{' ,, t ,r "'. I.'m. x'd ..,.,..'"i.t ulra| -> a1 f Hirun. nag 'in-fthn; fitnlnfit t"I r 111'/, 4'P tax feIIHWN
'Iar, I '
due a' *" ''i -'lift-i- nil's I l.i.
J t r t in' u il'y I In -
iip I | i| |Ia. |I' ,. ,1'11" ... tt. "Hun, lit 'I'-li' niU .
Ire.k ? ? it: t > 4'a 'In u .,1 I.n /luu'rl, eaa I' a rtu. ,
;, I I", H'nl j "I'm, j-t r>' 11 ,:: ,ir.r-i, ta a |I".-r rap| : i : / ', llif.p, /. l.iin.n, I : I 1,1, I',i ir.1 I L.a, 1 I uii i. '.i' n i ''i' \ i i. ) I \." I i ('i I I lI.lI Ills I (lii ,n t an
is t 4)1 da|
/Irom tin", tl;up! t'i t-l In .' M.I '!. fi ': I In I' iMi/r, ,.l I .. "a I"(i.'i "in -,palu'a !III e .1.. ;., t "
j t I II I I .) 1 ...,.1'I, '1,1 i ..,'. II'4'I .' ".. |' .' f'K, Pup. '. ,, I ..." "I I'nl." ', ,
''lit-hun t,e.l ttv'I'" i-v. _1.1.I the r.lt nfurvtitj, ,, 1 "it.1 lh *-il I II! -I I. f". ,1."n; vi.li ,! ( '... I I a..1 .. .
.i- I I I i I" '" d i i 'r.i ,',','I'i i ; 'u in' '11 fir apt. 1' 4ara" ,Ut.11,. u'' r .alhiall
the {In ;vi, rrt-'u 3 'a' ,t.1' > v : 1.' mi.l rjtj: ;:/" . t I .1 I I I'4'a I i ''ri'i; sr MTJK.L : ( + tllf' .huIIII.1 '
.. IIa' u' Ian iit 1a'raluti
l nnvi-nll', in Main '1 0.ri 3 tjmi I'

iprr"I"w" of ( ,.r '',' ..*''' '-S':*'P.pt".1 :, V ll ,' 'I ''' I A- .f' I.'IT. ., .'*. 0"'t uu'.am I tat nant.. ;n 1 e"mrnQvnl .,paer. nP I., flu I ..'na. n11.a.", ... Sunlarl, Ia" '., ....I'. xaaa., u, I -I Ill'l-l Hit. nuqlru'al|| ,| -1rlff"It" ). !;'I\r+.i t, .1fli..tl. .tr".I'14 I 1 lli' :a l lj
.I J.d" altt Nod
.\ ,'. ) M A> !I. I .; .. r'' d. i r'I' f '' -v *" '. .i, 'I.' ," 'J a aI' r4 urv /11-' (p Mrl'iif .a, *lift \ one tt*. >ui i't,t 0 .!Kt M,i* ,U,.I.t I \11.1., .l. f\ /rnrr I tit' mint art( "n- laalu.IkN Ir.\t. j I I'utl (rut fltgev! |I''full, (t",,!; I I'M' ,

I l"i.'tl"t, <', !10'3, ,- A '. 1,1., a ) '.I I .. .) .1! ,if* a,1 I a ea,) "f'.1! ', ( ) 41.," I li', '} .1.. ', r. ( | I, ,' "I.uHI.'I' I. K.iifr.-sH ,11/ it, .. n i i's :afiIn I Ipiiri-a vm-i"ili la iki; >. "'.\lW n '
.
; \ in II' J, I. .-. I r i t i. .' i in ) "it, ." ,n'. .i..i. ..I ,\i fi 'i' -lid.1' -'," I I', k.-' .' ,".1.' .,. N -

>M (l. i -i 1 ,hap Ipn'raor nf id, a
and ,
l"'JJI..If. "
AS \( r hll .. rr.l' '' I""' ruulranta : ijt. .," .i ,- i ,i. tl, M !; ufi-nsuirt' t' HI
'! I .,. r : r I .r.4el u'a roueI ? I filllefl) Honk i iV.m. tic tltltuy'/ I i cm.jlhw ,.-' .
"I la I d' i .11,1, I. a' .1,, ,.!

7"ii C.l>Srnt ttf tat Cvattlf"llt Stttl' II.. '.. *I.I. I. I r I I I., ,i i .- in, f j f "Uir i'-i! :* .1 '. .. .'" ," 1. .' ill tt.-' auulr.'raa 'Ird', 4n.lib. urr I. aW'Tpi4a
.4ii '
.
I. !I I" "' \ i, r ''I.M/.1Jj' 'j) L 'IJ 4 'If4 ,C. i 1'.1.
TOUI" bt' .,.1 w nyin 4t* I .ft *' *' ,I' .' i7-: itti I+I ifi.JU iri- (!tarn \\'alfa'hlt/r l" aCt ll'
I "
I n., .' ; i "ti r n i7 .i' o f 4'.rt4'burrf(*"'.. fund '.'., Tt IH" .y
In Mr btott a r ,\." ** t',"?ra' 1'- # ,' 1 1 1 II'! u.nl J.'Jij-, .''.HI' n 'i"n' r.r r.nrrli ,. r i.4f[ ,". (Kit I-i ru'li llrp.il- \i. I.',,-.',., tt il I, iiiij<".f'i' 10'1/ I I! .htirj, tit "lIt \ "., imff*. "fl" (dtuxld'! '. ,

t jia, '1 I'\'I c i 9"at') iu I.qu I ) i .' .. t. 1 M, f i-r',i c ['.I! I'. '.n /JJ.t n,. pi., a''> 'i l .>!'/.< .. t. "', hv.-tl '. 'ud, d 1 I.j.lufft, f' ''.' :'i-i'.i" r. "r .'I Ii ,,- sliiirnHi i i, star' I 'ata'lln'/n'x" '; ,I""r"i'n;' 'f the a'4tlr. a t taL ,

pal e ,:. .; .". I 'I'I \,01 I It w Ia. .'a a 1".1 atoll l' .t.rn. tl'wu. nn .j I !!r '1111,,; ', '
i I ; 'P :
IAy,1 a'u' hpnek.'"I'1( ab'. i' ? 1' r; a a6louola.1Ard a'y| .a., a t.- ,tI ...r. '. 'tu'f. \ ., '. anal \1..1.1.! I 'h l 'i, 'l a f..iin' : I li<-i.r tea I iriiatH 'IUtllr'r.r' ;

.,. a I ',' rI I ,, '
a .
: h. ,
ill li-
Ia.r n lar.a M nt !u l ale(),,
,' . ; ,a I..hrr t I., '
;
lut.iJ. "l" ".J! aa.aI.aa'u i'i." 11 _' -Jin! I .. .l.!, .-! '. -I, -i- ttal ; .
'I t '' .. .10' I "
't., : a ni ,,, t' i-i II s I.. .' .l o."

.'rQ''. 'fry'':.>gll a r. 1 a.aorta. ". .. : :. :..m ...'1".._ ,.." ..t '
'
i' \
-
.p tMJte i b. Vhm.Vi br 1
W.V, I.I<) a. 1. .. -I !J' I : "io'TBr. ; ;r;: d. .. .'I.I" I' ." :. h . .1 ;.l .t fi ...nabnQroeq|1.l Prx lour ll.U4tt4, \ ll'l! I 1'! SA I'f i j ftn< t.gV. nnn1
rain .
,
bpria'y Nod throve ,.a ,. 'rIria.1 { \ ..I I'r, '!1., (.M ..,. .1' | ." 'u, ; [ 4t aa n. N yhrgrra a 1iga.k ,, nal a Iola rra'lt

., 1 ( .e . 1 I 'f 'I'( '. I rn-fi! s l.i k N i"iii'M!
o'.,.L.Ly f. I r 'i *.1. t. I I. .I1/ \ ". \ 4'l. 1 a'.Y, .r ,I a' 'tI |
I I. ." .' j. I-' .1 r !
10 IllkQry at .n t. I : ? la .1, l, ,
,I'' o I aa I'L '" .
,
1 '.1. r..1,4 .y : .' : I.a, Mr I lea t I i; !i j ,
'
..u"" I ,
\ ; k. ,ts ,, I 'la.5, ,, '? ? |II l ? *
V.1 UNUI.barNni ., a
.. I I I I .. 1 .. -
Ilraaltl.I'.Nal'Mt I "
I' r a i : a'iIII

.. : '- 1 n .d N I4'
) I ,
i t4'r I I


-
-
'. .
.
w. r
-
't4t&- -.", .. ,. .

.; """ .... .f d" .LM .. .
.,10,," .; .'. '" .. / A -- ,-1.C

!oo...

.., .. ..._ ,. "" .
i ''''' .
'

t-----' ::".'+!''.A.. ?tetrsaa.nl. .w.-s pwnnt>tto-a '""'-- -.- "" ._ 1.____ .rorrssr,..A.I .I _. "! _4'0 IJ ___- -'-"-.' -"' -::"!'- .. -' \ : __ ; "" m--!:" -:77: iYi'It'I:1q: UKUKHYOIVKX: : \ 'hut ;n'hM"R f < "
tl."k. ,' t. < ''1t I '9nrn.I!.. l. 0,1 l srr, +unuflhblirt.M
c..a.1 \ :, : w nt .c i
[ 1)f'foIribl1' I Aniline/r -i. II I tli, V: 'tfl t.li] )tiaruit-j, : Irn nn.lc! him, ; tl" ii I!:)" liaisj': ( tin il.'li'. nt'. (hi"* -!tm"', f.r th'. I'' h.! hall.. .r! Ii. o'M not tiro itit" th", i'; :," -. I 111Ih"! \ aid; L'1-i."p'" !''"' "!" way Tlil(1' r'; llt'! and, I ,J.\ '.;."tt.t/'dM't.. ,if It I l+i"l ,. I..rs.AUns! i ,?) .
) ; t ;; .' lli'-rc i< :." .r.! I ./..t'I 'l 1 1' '"ly! r< t In, \\ 'H..I', "I [\.r.ioi\ .
I j.f.i'i; u' ton16rr.|,
I t' : i ftlnttti nl' 'h( i 'j) '
I 'f I l '1'1.: and) :t'-.in-' "n'Lj:} \ r, ,m t I" l Um- I. 'it :t- -t f the State :ar..I| "nfub-M } \ : ; .,t lu", 's: t ji, .c ..iAI'W: .ii'l f "S'.v: 'Ia'I I- (1.,1 ?
J : ,,f C\ '!i .''- tV" I'r .< ,np"+ ru irbt as Wie'f. thai !, .. ; s !I. .." t. 151.1 I. r." 1'1:1: Tc r, r;,
.. 111' !ih.\I : r. bl;. tL'\ lnr', ,," t. .t : .. c ,',. .nl[ j i ..k. 1'I/ : t : : t I hn'-l.lnar4i I I! .. : -i ( h'"t iu .t.o'i s'r1, \.h.lc; frulxrbr )/ :i rt,t. (I'., or two "L: "' ,if -1 1 ;laintaii'-1, : .11"" C"lllH/ I !'" I'll' I It) (inttlllllllt.. AI.,;, t

.. un11 I II I 1 I, 01. IITUriSDA'k n-Uotith! i'I't' \. b.il! ; 1 }h-Mr:: w'h tht', ", ,:;.i tsL yioIm_ ..' .'t 'I.f.. r4tc'1) 'j rv..< .h'iii'jr'! 111 bkt: 1 ::tn the ",,, .. 'r ''< 30 t,, ,. '\.t-115+' avo, i.r\ hOW. La)-" ]'I t tI tt' \vn ant' "n'Itr.r,,,, iniil.oi.--r-.' ill-' d.! ). .T 1'ifi.) ,

,- .. ., :. : f .'' I- wl.t: ; :il,< ; . .' !11" "I! t-I :, \ -a; ; .. 'rt' Vrily' llic! I at I" I II.'j' 1 I ill I n IhI "' eu.tru'lt .1 <>< Hf A UMifvit'l ti.; .n, ilrof |,
I"j !ic-
Irc! n-ul : ti I l' I
'.r.-L'I..JA."CJ.A.Hg: ": HT,, ,, 'bta.1Iv, ( ] 0" 'j t't,t it 111 .11't'l* r. : ; t \ :it\ rival N 'tt-bT!*. sc'It: a* \I.I"\I \ ., ri-nicoiA. t'r time p'| >tnt ifl Ille line ut I hiha

..... ... ___ r:11: ,1 }b- "> '1:11: ), Intn.iif., N''n 11119111 J .liSlf, ,, 1.i i ai I lua'.ihy ita-i iu: !i. I' ,.f I th... < 'iiiiV.oialo thfs,!! !foul: : furnanf, irrny "f nn-FMt I lak'ii.cttiiit : h.\\\\'Ir": \ all',. i t: "\ "..!u! "i-thU-r| tinMI! :) bc ; 'he.1'e nr'' u>rv I \ i .1 unit flat .li\ Ihi ttufiiJ, rt FU I.. I,,

ft.... ..N bj III. hiir.r1filr" 'i .1'\\ ,, tllttgv 1 l".tliyr II' ..IIIh:; ,!,-- ,. .ti : nvi'-'li afrai.l. I .*f t111 (' "' ntlr tarn a 'tii .\i',"iltnMcu'1! ii" ,. 1.1.
t"MI'III i 'ome R
: SSI'S1.: 15 I DC 3. rpd ''I oil r. \t' ,.. 1'atlkrt'16n1n lihhy! 1111,1 1elir; : (< :i .\in miii"l'1'iiHiM ,th "nil r' "I.1 r!l'r ,.r "I't, tw.1 I

.. __ : .i -l-rti'v' Win.M, \ .,.'ur"' ,t'' >"i ., i r.f ,.J! I ,' I tn-f; to, then li.va! tarn J at! axfr. 1I 'Til' li t KJ.' I I-. ".1 ,.
.A"' '"- ___ :''1 ; !.tI'II"II\: ;: tbevt-il, 1..1'1\1!\ i : 4 fiOti ( p' It. ,i-it !III I 'inf'irv'p: i\ip\ 'IL'i1t.! : "'", "f ( 1.lIrJ, I P lilt ,., .n I ,11 thw C'I .I' f"r "

u lnll..II'III': Tcu-n-ri ( tl-aitt. ( Ii' ,"'r, ..... Li ;'-....R '11-,11 wim'm* of I .' 'i't''i!;: tin. i-i: !. of theVirl'. tn t,i,11. i l.I.; kni.l nf r"taimtii., ; l1 '1II!! tea-'b ; I. '{!':LIt,.,. l I. ,II 1 1 I'fiin'ti'i.'j ,-, "''tl, | ., I .I''. n the iiir.-, ..MS,
n4'<< --- \ ,IHHH, AM. ,l',/i.. Ktiin.ii i J.! ( 1> 'la- tl'." ,.i

ll 11 kr.i.iwn !tint .vli.-r 1'1 11.\1' !'rro Iti'w l III con.l'ft t T'I.' 1' -i M-lit' : I'J \ : ; I. .'.: I I' \ Ii ,', '" -, V-'MIIU.,
n \\ : nit' i w.v. .'! \If.," /tiriliiTltK '.
: 7. M -
., (
'
1
-
;
"". : ". '1 : 'I rit.t;, < 'r 1. or '" : : .1.i I ri: i7'i ;" I.n! 11.1' ''
t:1: o! fin tmtn'c of tlic l ''nlnlit.il'pti! -11.* iif f ; ,. I IW ,:,. A (1 ,itu.iti. : MMM, ,,11'1 I ill i 1 I li 'i'i li 'I' \' 1 i ; i i-< 11111: ; i\i.\ Out! al ,ph. ,.

iI11,1 \. : .I I/q.! a. .L: Ih[ ,. iu.!rtnikn'II, .. I lt.l I.a ) of If.. rI:1.\ : : .:. 1 III.. ,. .,. irnflln I"'d, I
| t in'T, :111. AM |the Mint'lir! :a.ol t 11.} ''. / : !r-.r i "? r:. '.A'4, i hI 11' i -- 1.. ,!.! ,; I 1\.I:!' ,,11" .1.,11" .
to'.1, "' i i" .ilwiiy: nit h.t'nl. .\ lI.j yi-t 'ho i i.t i. SuLTllnl.j.lKIi.; ; / : : i lri;.!lt t walk, th., : \I'V \i:1o: Ihr'' > :iii !ti \ ,", .,.,0 i h \ i I };! >I. Hi i .1 1 "i., .," nmri .1"| -.
1 if! \\ bo bm: nti ifti--> 'Itnnrr: } t .' ni t'i.jnv !portit" i I II hits' |Itn'r., .
gi.iiii' \( i; 1I. 'In'lay, : i< < -ting t n >pr< ciit.l'r. Tii"! 'fi.lii'-iatiiiii." } ,,' : 4* I IruII I" i I "orIhr .\ i HIM 1 ; : ,, l lIII' I

vhii-li} hii i i. lint i ntif'i: I.! K'liui'iar 1 ': : with! \bL *,'Io I. .' "n \-i\I i.iit- )(natl. t E.II 01!'" -'t! a"I II r ." t. :! i is hpt1: : hrttt'l.: l, an.l 1 lie! [people! : \\'( hIlI ': hear\ !Ilw,) lo11.1., : TIq.( 1.IuII'r-, ( ji-tti, iof ins liaitli ( II ) 5, '. "pi flurk"( 111111:' .. i I /ll .- K.'il ''.'r'd'Y[ t..I'. I |III|) til' '.'[!'' I.

.' 1' ., I!. n :ti. l' a Hi.ti-', ," f! ,i- ''I .' I 1_ i -j, "( ]I.- r.i -i.i i it.. i i' 1 1I .. !! ,'. AIM..
ltyln of i.iiI"h.:: II" kIP'a ..t, tit Ii 1"" 1' :ll.'i.. l'' in- i 'i, l .TIit. : V I -r, O'lt'l." 1 -. .
l'lIIII. i i ,I I' :k tm. ', \\ ? ,. 1 b.tl ]li.t.I i -.IP'', 'i > I" ?; I L' I'l Vlll't', 'l'I, >n t I'"lf1l\" '.1,1hniiin' I
Id a1NII' that ]like;\ 1 1,1 burr 1H' !.! .. "i :irwl m.in, h.1 I lil, ;. t .- : -. .- i ,, ;: 1'i' l u i' .1 x' \' ''l'f-1: '. in I M.ullt, "i, nil lili.: a lll' Mi II i i ,
.1'. W''I t tn 1 .--. I U.: It. llti i"\ :\nl.1. l RI; l'i: i it T! \ .'., !j..1. 11; 1"n"'III"I.\!, ; \ 'rl!1' '' r an" t. i n i m
11 fur nflihii. 1, "d| h.ltt I t t.i I;, .'I!. f.ut' : ,, tit t'1'. "II J''rl I ? I. A !i'I',
imi> .
> :1:1"n. 'II'h ,
wlitrbiul I .Ifduwnuullhntnrtrllia ,,, .r their relll.It'1l tu. t ,'are : 1.
I ; putt! IIP friI'1.oof 1 \r.: Hit.ii'N. itiiiv t tlrx'-th',' 1 1 '. ))1'I'"' wa I i- : ".. ., .. i I .t't "I ,0 ;L" i I'.l C-RI'-IM; '", 11, |
'fl II:: i'nt.tf' pr.un! titnl to come. And l l I..rl ; I't' bly, ftotitn'i'iL' laugh "lIlk ni. ii.,i-l !' :I1i'l T'i"( '" it'" iUt'-l' ''i.-'inni i 1 I'I"* I 1'1' 9i' I I '. r 'i, n.. ,
JNIl na* o*< or, o'i'I., tItn.aI.I'! l !! ih f, .**."ti ur' I i I,e not, nit otijf''iai Kr'e+,ioU,,' t. \ hil-t Ml I r.ttllr '. ; .. 1 ., I t',1''> '" :f ,iin n i. -i
% .ii-.i-l I I j jtn"t.Vi n-i'thf of 1 i-ottiradft. ili+ lUcfj ': I'll'I'ntu-n h., rtnu' tu! VM" 'v ti'ibint." 'r.t '! r 'v I.! l"i 1 i > 'v .,
'S1I'tii ;/ I k'.i I I'' ,1'\\ii cii.w Min. !1'\1, I I 1 arlii ft 1 ". N" I. i.i' i 1 i-itn "i | ,0 I
niiUfil 1 as lif-foro' v> ithoitt: { [ ri'fi'rfn-'c) fit'rr t" ,tt.M I ,\'" "II" i '"I''tl'| l \?: ".
in I.i ; "
}Situ,".It or the hj"1 r.f hi ,J'llIln'-uh:: 'n.. r I '.; ''yl'1- 'g t Hujunp.[' 'I I' : i ." 1 : '. .p; !!. : '' ,. i.j I. '. ,\I I ::.i.1 t' "II .: .. .. I :.'. "r. : ,\ .1' '.'"I .t. ,nllll.",. '. I t1.I
'' "..r' t }ir / >; ,A.S tt.at ir! \f to tlic In'i..cnn i'' : Vilu: !k1 H : l :so: 1'. I | ? I ,.I't.r| !{ t t" I l'> il I 1- i Ullil, t t. .
) :a* he )11.is, seen fit to "Jim! %<< h ; ,, ", ,. 1/1"1] .; t ll.! war: "t'-. ha. -i'i-ti-.l: > 1 Il. '. I.. ; t ... '.1a I.. "I.. II i- i |I,1': } ,. f"' GI.I, I !,.. .
: s. \ ., .1' mil': .11/1 .c '
'
+ MI'I''')l1IiIlUC the nr. we Lnvcn,:iiln: otiTfit, :, '"1''': ; n, n r-lank,, '.miJ t'IlL' ,it.,. :. ...rsi'ii 1 I ? 11''.iii, 1at!, :Iii! 'h" prp-ltct'on"! : i.f ;:1! I 'I. I.I.. ., ,.,;, I. ." "'I'1'. I 'HI'' 01.! ,I' : I i -I..i'I-! I.I ,,1 I It t 1 I _, U !I'.e."i ., .l: I I"so., !I tI I

It ", well I; kti'UMi l hat lit1 \\ :t:1'\ : \ .1 1 I '|'li I ,1 .110| wI'! .f
inJult'C i'b'iit ter ... : : ,1 a sslulst Ih",1'. th' I
f. our cn'i-r'" j>"! '' iti : "or. '--ti, < !, 'ui. / / I tk "
*. 'n I." 1:11.1: !', rt.iiti. : i.l1c! in tli'-, Cnp-i"1.'. win I.1' h : t I"i. 1 hu, /i." lii'Si.; L.'I.: .*- I. 1..0111. &\ :-.tli !, :: \" Mi. T.i 1 I .(" J..I : i i.'i" ,. I ;III.;! : ", -
t'rth'iiuVr tinpfjRj I.ibi'" Ji n. -i"i,,. *. fat : : r (hate hoi inuro thus rc- -
a IeTy 1 .>p..i'i': ''. -tn : n '; -, :
,, ..11"1 l i., .t."' .l' r, 1"t N''I' Ilrli" t j 1 In < ::1\' I.I. I.. n" \7atch
lUliis} : dIu,ioi.* atnl i I ititi, *';i.cii- havitvf 'n" 'L"' lit\\ \ 11':111,1 !"o.tII ,int'4rby! ri-iiSjrnatioii. t b>it It"'" i I i'' .' ', i' i r ..rH 1.,1.,1\ i : t. :t.. \ 'i ''" r'I1 Lost

11 J.\ .. OLI" ntJ I In--' cjucruloiig, !II.p'''..Illaa( h.i I.in ", a.W I.. ,, I Ill: : .It 11 .: r' ". ,\1.1"1 ) I' ,i. i t,i'i i,, 'i, "i.-' -dr. ,,'4'- .
10 out\lI: : \\Il"'UIl' .1.dlll'l.a! ,.1 : 1 Mr 1 : :I" :''' ) '; i. t" p-itit'i-:\' I ,:- ., 'v I I'i, I Ifl"'I" I t I' ""I"" tl1 'i i C I I' ,i'i li I t' ; i i 'i, Mtik-i'i., i,,,"i, v

iot in the. f'Kl|; >teat ilf) 1Irre ii' ''iiihfl: : out, "'* :\ (I'4.' bii" ,ine"<. niiotli., .r tt'-iitlfnian! 1\ nI1' '' ; '\' .-. isnin.' ( t :'r"l1th. ,. ilaI'M', m,,1! ; : ; '4. i- ". !," I. I I. ,. I I I i .i.'ia..i', : i-i-i, "i'' '' ''i I .11' tlh I I I ,11.1.' "- '. i, 'I I .\.. "I; 1.1 'II .- 1 i.i,, 'vi, ; >

'I : ", ,, ;, ., i !I.t'! ; !I It" u. tii, 1I.t I. i .i I'.j' 11, ', I I' ..tt''' ''I" t i 1' ,I- nl'Mv,
phtrnrs fat tl .I.all" ,pr. I i, .'\I""' tilU! i die\ <'' tct "'f 1 hU !tit\ I\\ ".n: ri' v. I ii, ii ii \I i. i i ; i i. "i i .1 (g
r .. ;."., tJlw\ U : "II i }11!1t. I ... i- .' 1 ip'i' --> !L., 1.1_ :: srti h'- li.MrUit [ t i 'n' t !J., -"III"- .1. ... i \> aI1I. i .. "i"'. '! !r I I i 1 I II i !k )to. \ --i, I .. 'I 1"i i i. NnS..11id :
'"',,1,1, : i 11:- :i. lIlt. t \the I Kntivc.. 1111. t\
i t Iq| our r pBIUN1c'I'\ him, tiny at: ,: l'I.pu.t.1 1 !bv ;; ''I it t t. II"! pir-i'( ; ti lak.'.i by hi!. >IItr.. ( \ ; !i_' I.'. 'j Itt.' I."...I I I I.I,.. I I"M I.1! t"t th t ; ,' \ k; -, '' .'!!. -. J JI': .' ( t! I'Ues I anted.I. .

i > of nbuul riMiiiti h COII""i\H i", > aI !11:1"1.: : ': "it'' "Lt tin- f'1"'o' \\ "ivfa'l iln-n, ,t 1r .:.: 1 h:,Mi"i! I :an a..ti.enpparter\ .f( the l'. !m- ;,''II 1 'Ir".I"r." l t, "JI' ,f".j" 11. (I.. ". .L', !i..,'I I I. it't: \ l', :1'. \' : I 1. r I : ', ,-.' ,*" 1 1","- ,.1 I I Ili'r/: II i i

.1"lsrnuxfuir ., .1' ll'-: ,In. !t' ;III" .til} <.! .I I rhrNt'rra) I. . I l., ''" ,\. ..: ,d, ["I !1" IM ;
I. I.I'\ .. I : .i
oink uai' .I' r : t 1" t. n .1 ; .1' .1"nr.r
I inqiU'tpinaatainst\ a I(.,.il, rut' 1.\ etltl,, ,tit i', :tie" 1,1.' "" "' ''I' ; : I l.l. I ', ,.t1 i. Ai|", I 1'1'
,, of the I t'e. 'I IIII"\ t ttn .. ... 1 I ,10.\!! \I '' !: ',' ,I' !! I I It"I. Irn ." .H iti.n
bu'li ')I Ifp a: n t q'l"| Ir" |I > r i' i\' :: '' i- :w: ,i : .it '.tt1 > "H.
title loii.li| -s iiuji."i up' t III', war: by .mi'": "n, iK,' A : my n- prual'' : 'I.a..I .. ....n.ra.. .. ..+....--,--- ,
-n
'Il.r' ," 1 h, .f:V J 101' *. rL.1rr' no i'in"irti-tni.: j I 10'. hl'' ?' I. < i. ,
'ilnl) he I li .- tfa-l* an utipuA.jkpil aklili :: .1.! : ,' t l 1"1'; I 1 J... ';'.' VOL "V'
u, :as .. : 01'1.1 I i' I'LI' n't, : .' pnt. '," an ;. ., .. UN'n.S AITBD.
.
{ ., ANNOUNCEMENTS.: :
'-U'\ t.IJ ,! ,1111: !I 1 ''o.Ujn; .h"k.J t I : | ..
I I Mi .in i. %
iipon' ii-, it !r t"l-; }itii, [ tountil. Uf it, <>r : rS.' Mibi'} .) t I'! < 'ntt-i rtptinn., Ilo 1 [ main 'Hi 1 .,.' :: i ,,,1 t -,, 111: <]}.',, ti; .,* ,1/'o\, ; .. .,k :
.1.1 "",!! -IM V.i
f
'. ; i IIN U I. u
.
IIi. '
tiot, IN hj.vlioiui j, aii'l 1 with ill's,; i.t'tior, tAi ;!" ''I., :u"t 1 II.* !I''. p'.trnp.: i i'm. t.,' : .' ''. ::01.1| i" I I;i'i' thnt, tli" .I.] '-' rn.liun: ofatHl .i..r t of u d' -,,:.t:. '. \\1. i ..in. \In ''p 1 1ii'Ulq ., 5* y Jir'.e\la KI i I i'-. ,ii. .1.1 !it i in i I I'
.iliini i. him, lvaviti/Intn| where he 'tc} .... \'( >rto 0' .. '- I ni..n l I. :tilt, I th'parlir! : i i .n, .. '" I'lu"n NNnl, | b" 1':1,1\\! \hy H Inll:;! I'' ; IUd"" '.I oJ.I! :sin! tn, : 'I I l h1 1\"l.d.1ICI ;,.\. .. : .\ < 1 \ ,1':1 i.: t'.i: I : : .< ,. n vt I .. .

1:0": ....! 1 I--, .../. ,/ J ,. will: no .! i 'l".-. r: *" \ proltnx"l ln'tti'tinri't 1 I!!, titiiof' ,i i"" -' : fo""i7 It I' :i ;j'' t 1 .. \ ".. t '. ,, ; i-
br lift: all in a Irllllz, I by litiiiMlf.K'f 11 ilNasi.'rotrt to s<- *t!<}ii, and: \ \
i ." ,!\1' \\11. : every < I r 'tjr I tItt1.'r I. : !Mr. nA.I' ,J. "I. i'' f,;,\
.. : ..:' ." T. '.hl', ::11..1! M' *' 1 1i'j.v'i',1',1 ; 'pm-f..II.. ) .( t t--! I'lI "j t1" EI! t \ :wr.r.II',1: ; ,1:", !. ,t'' ,
r1.'ii! the lire
t 1.1 owning i
(lie Fh.til: ,! !Srn, II'"'I ,. haof '1'" ; } -_. ......- \'. "" ,1.r' : ": I ,. /; f I ;< t-;
wh! h I -in-l-n ... .
7m
.
.. ::1. n', i .. & ri "; "
'h I &;
i <; i\ti: ( t .A1 {laud.vir .' ': ,. .J' *.r.Tim". has proven tile. rurri". t tin1i I .l L !." ..' :. I;;:. ilnwh, I 1171'.) n' .,' iU--, '....... I'-I '. \", 11I'; i "' .1'' ::' .. -V._.._..-,- ._.'. t: ., : :. ....
.t. ,ftb f t .ii-'rtitj'' itn, ; .-h. t-. tf. : -
: i -
1".rtI'.lId" ; ul' 1, ,I i< i.i ( .in, tit t I ti'u-iiiN\ of Mr. : ' ."'n. j1'r. ; .."".h II 1j. h i\d: : ,... \ I 1. i1'r > in', i .1 *.-. i i 11' '."' t-'i t I I." V- I'i.iu.M I r.M/t.N: / i I''<, t i'H ; I i.Tall..taX'e i.
\ li Illnl, Uj l Hnk') l If Kill, I .'" .i" th' '! t' f"il., '. 1'1.1 n. .' k ilkirrr. :
'ter 5111.: : 'II' -'i.i, i j : ai' '
: :! .
I h that \hl ,1 :
'" t 'mil-, of -. : < "! -aiM"-\i-rj .II"i ( t rl I I i 'I't i I i-i
It t 'I j
i <- a 11 i .
AliJ ifm"ii .1-'Lt n. lu ,lIh0L,, t V. .I InB, J '1' 'p I ; : (I'm.( 'Kro.; Unl'ro.id: ( ,
| '
I ,. 'h.ot'k'I! \t: '! Vll.l Ki'li.l: I -i: I "If- >i.li'v .' _'!!i.r to" at ,ill 'e < ..,. ,- J hitr.nun'l, : : I \ '
lI.t !1.\' ..1 j''i.i :
tl. ( 1 At r t ,
"In what fi'tl'.tirtii, mw.. "itpposc; tli. tl: : ;; .i>"rtii that :at the I I itl-:\! II" 'nn Hid, 1111' 1,1'
of II'! 'in
rdIdle I' -i : ,
t "if mat.: or I hi-, <* 'li t" Iraq'. I- .n. apt to ui- 't..i r ,P.I--M i. iJpat. .",: ,: ti. II man': |h'nrt'? ,11 ell/ rorrpflnr--. r 111I1001. !last Jnni tll.1< H, IIIvl.( !11> -, ;tl.: ijun: I'"r" '* -y- .; .J' 1 B! ." : *' {) '. .' .' MUM'S I I--I< -, .

.., :ititv' ?fr :a' ii'i oliini n, :i--l! K-: I i : .ii.h'. i-'i n., ':.' I. ti'- "I'I' t II I'll-I, I, h. I I. .
'i "
: on the lattI.'fi.j.! : *>l !i-.i1 i.>i.rltjlle! or : I ,,I i-: ::1\\: :; ;tutu the, *cti''litfigs of liistjIII' : ,.1'
1 i. :tusbui) ,_'. h'-n. t",11I".1 in" !LI. <. an,' rf.vly: to niI ;, i" 11. ".t(. on !I', .I.;'.1.1' .- ": I"I.in I.-; j I + \ :' ,In'.1 and l twpjitj\ ttfjusatnl l The tar; ,I t I'!.. I'" '.1 1., t ,ii"- tS!:( S. c 'i.l I'.i _' NI 'II I: :,,,r. il,1. I\ I i: ,, :.,..i" 'tlr'IoC.;"IIll--. ,I.u V' : I ;

'. .inc>*. I.al'illId.. bn-a.-t, to the ica'i: !<" ni .. :appoin'u., II .;, leuderet'ar) .iu i 1 1r.t 'i ::nib- r pivicnt' nt! thr et' battle" : \ w to! {'oll' !.: ..". .' H s to ..i .'.i. i > ill"u :.- .. i 1\ (I"1 i q.< i .' !.t i' I 'I 1
.- t tui 0 .
e ti-nn, ll' Wliohlt the riskIIH'T ; v/ {it'if !to I 1't"! pt?' ,"'. -111. 1 hit, : :IntCil'tr.Vi; :, f- ,i'. : tutu j ifbl! :ihii'.u-an 1 \t riic! [,1'11.1! ; .f .* 1.11'1.,1010.I \%" "lt jut .. : \ VI .It' '"' I \ 'IL

:a' l h| .i| the nIl<- :hut (I) stintn/ rift) ff .. I ... I I'i 1 I -.1! fiv-inls f. t!ie n.itnr, "'lIllH' 'loin; ra-: r.il.!! w.-n iut1i", 1'1: 'l .-. I ..MIu .', ', \ t1
: r the I pf.t'i, Tb.s( 1 niH| h I !r', N.i ..." W. ., 1 1'j.' .\ '. i i.Gr" I 11: .' '
I. lil-i,'and( 11 1 Inii'itu'i'i, ( I 1..r.-t.. "\ 1 0'
r1 I .i! ,, Inn "i- i Maul. : \ MI ,, ,i. a, ? ...'-,CI'm. i : l 1.; I. ; i .i I ., .M i .1 I lt,>. .l ;H'In.
ii'tiff icftrihift f'tr" hix /*",": I < I i :ti'iu t !f5...r T "o'ir itii I Ii wily: It1 "- -t916 :ari't i iu tlu n t I i/rnv-s.l., \.1 1 t :, i ''i, > r, ,! ri ", -' n ; ., \I i. .1'1..6." i I n i t.'' /r vi 1 1I.
'' ;
J ',/l0I1/.". .\ 'IIg. ti'lth. 1 -'lil.; ,"l"U"' : -J.'th/A.' t / :a: I < :In--, all 'thirty TIM-l thosKi't-l'. : U ,. I, i"- ifiinUt II \ !' j- i'. ,. I % .1.11 i .1. \ \
I 1 j\l" ; I, >- l,i'-t I ,at, I ttioisin. 1 i ." vt I .1.i i-i l .1.- ..'! ..ii ,111 (I'. ," r. ,
... .'hj'tilt! !Unutinu'-of! .1\ -t' -, I' .j J ,: i' .ttl+ \l-'i-' hi-' t ibvttt 1 ::,' .it,t I the I J I '- of thf. Mini1 1'1'( f'jj.t": -,J' -i'i, I' -r'i.1.! !r > .- \1 s\. ; -.. 11.1; .

i 1 : 1 t'l.t ul.niit' i 't" ,P ". r. Mti! : 'be.I'M ''t, ttjl l>'ir;, fK.-rnh.it' itf. :j'I '.-' lit' .:;. III :a :"i"I 11 ;l ,.. "'- II. ... :, .. ,: ''I' "" I ...t M L." .,. I I.. 0 "
r : i i a' :"i : .; > ;; '
.. . rO.I.'t. .' "n s .1 I i .. i *-. I ,..' !1' M.r .
\I : : i 1 ; iI flllwl! cd.1 I 1 I'.'. l lilt 1\ i- Likiit, that: :, liic! r.1' tu .rt.t!! :,a") .4.>: I.i' :: \ :: 1.. \t'-'II.I\: \ -
tin- C ". \I: :: 'LIU, b I, t. ii tlin.'nU 'idb i I- hn J I t. "' <
in t
-.1-, | far s-mM I of tSrit i\l! : ,i'n''l.llii ;," Ii iw I
: pl.'ll tit t i-ry : I ,i" ,'r., ,. \. r.i,; : v 4 I II'VLI.AliA'"Gt u
... I.. ; o .. I 1'" ". :J.-_ to thr .- : !,',- ,, ... iii [ 1 I.' l C"Itnl' ,
.1! -
I.I.I I -i'l I tin !J. ; t> 11.1 t.:. I : '!> < >f 1 : ;M'oi'il 0 ;Ii _. i't ; \ JI.I .

a.1. L M'ttii*. .I'i. r .1. ,t'i-' hilt to! up!!, I I. ,n I ,i'', I .ii.-.i t .' 1'" lOLtUnj ''ntt'\' 't; -t ;' I f tit'hr. : ..," ww_,_ "'"'w".tJ"'f "" ..--nrr+n arvra.ar.tr' a1.t 1 ," t V

--II'uJoI' ,, \ ,t.o-l.; \ .H..".. t-* i.l'.i'\: 'I]II'''U/lf' -lM lu the S'.- 'll li, I' 'I \, ;; h-i. tl! 1'.lil..r !."rr.r., lift '11.11.1., ; ,' : .. . 111,1 '$f'J" :' "s.r ,'. 2.; ,\t v. -- : -, i :4' t.. .

'' I ': ,. u ,'' :".at.y, nIl' .. ifl'.kfu''H'S-; / that| || I'r.tul.trr' IT, II ,- 111'1' : .! .J 1 !. -. : I., '. \ '. 'I 1

r f t. he( I Iv:. .. t' ,' 1 I L'"ntly ': T. i i ''L! it t 'ihCI I !' 1 > 'i' i ,..' .{., "1'1 ar< [halt; <:\\,1 l olr': '' 11lt t' artnj fun! 'tutr: : 1u1.-.1r.: RECRtHTS .n- "' t- j 1 '. .. \

I ., .I.II..dol ,'. :: ., ;h. in dart' : fi i ft t r, Ni.' -i., the A1 '. I If. ., ,, u '.
!: ,viii' t II.' ,: : i- IL\ Th,'' lI /" .1 tVin\ M Ih.!: "!p'i" ;oti t .,, "
| M ;.' ,' > v.: ::-\1\: :\ ,'I'> -. -. ; 't \ .
'i \ r.1.: i .
i" f i '- : :: i,. ," ." (Ifoil' I- :'...' ,. | -1 l't'1 ; \ :l.a > < tll' !h .. : : \ : FX. |1,1r
1' the,' ', 1.11, : \ out1' : > -. 1 1..I"j; ; ; n.! a ,It.< > !tn ,"\ : i "-iv.J. '. ...-. ', '1. i iv r i ," \I'' i lih i 15 : i ; : .11!

: I. :11 t 1 I .I. hI41t'1,1, ai':.' II' : '-' r; .: ; '.< tI p""j if: v'.iriirniy' "', .u.1 h.i> ,i- !101''!:, tnaititiiii : \ :. 'i.i., M > '." ./' ,1 I" r, i"silr- 'i,1., M ",,1! "
with, t I : '.' .
.
pKtrti .. !
_* Ii u1hw!.! tjO\, 1"6.:1 '. ,' ., \.rIj : ,; I lit a' .\tl, in i :, : .it- 11.r ,n. I r. !h t wh.!, ',.1 -ii- fI' < : i .. ,is J 1)) ',V ; < < I I> '> .I..i.' .
I, ., \hrto't.! : t. ::1. : : n ; \ : t.H. n. .. ..i t .. I .'u i _. [ ,L...t t :.,1., 1 j I' j 11' 'utJ itI -
: I l II'! (. I. ., ,.
'
,
.\ : : \ .
'I 1'1' .11,1 !: .' ()". : r'. I IIwnking !t., ". : i: : 1' '1.. 1l; | ;t' )Iii- h itik ; It I-. .- ,. ." ," i it, ".1 ., \. I'' :' .-. :N. ., r.t 1 c, i, i i i :II i- .u., : -- -
:: '" ''
: : 1 IJII I I I i' 0I. ; t; ., -l. p.' I--., i't 1 tn \In- "ti ''I' | : / :'. I I ;: i'U'H'i-.un 1 : [ : ini.t J : I -i-! > v; MCIV: r I II / :r rL i i : >. t. r.

." .*' l t" : I. .. .. .:, '. !, ., .\I l.<" V1it! \\11.. :\1.1| > :N .\!II', '-,' ., ,-.1\; i 1,1,'1. r 't'I I i .1, I .,'> ,'s.t:i' lit',
No U : 1- .
1MI r !\. ,
; ; pr ... ... .C'. I. I .',- j I'., .1, -.1 t I. 'I' t \ | i |Lt s I. .
-i' ,:,' ,- ,in'' < \ !n! ', ;-irtn-, t :: pii" .\ w 'h I .''i.1 ';" .,. ,, I'1 .'.,' r .,.'' .,.,: r-1, i'
.., I"jurl, t ti .! ,II: I. !I. .". Fi F I.HIa':ot'li, in h;: i''t" i IL! 't I' PIMM' \ v, .' '" .1! i 1.' -" ". 'i ', .. ii"I ': s. i" f. .inii.-'i pi
', .. ,, li 1n '1 l l ,' \. III'h' tit :N-'itii't'.i'i: I h : ,, -. .' .' i J\ .-.:' i -i, .1 ..1. ,
Irl/el/rJI/.I.'c,, ; I.." : "i ; | _j|I' itn'ii'-i.nii! : wiih: ( : : Iat i I c -. H i. 111, I.' ( ii : i .. I K i \f\ > M M'l 1 I :i.S,

l ; : !, : !I. i 11 .! bi. 1 i.M 1"I"" ,', I ill j I i lot 1 1 ', ii : ii.1' hi, !jir.iji.'i'v. !. NI1, I l hu tt\I'.i; : 1 I. .. :. i .I.' I I. .. I ., n. '.1' !", I 1- '. ,It J c' : !I. \ ,l' rip ''.',. .. ? :,
r \
,, L.a1c .r.
i! .11 ,- ,
to I -
i u"n li'iiu-riiif/ ; Up'r; i I ; -, ., ,, ? ; b" l li I. .
;
hilI if h- '.. t Hi V i- ,- -.S. ; ..
nhn' g i i :.t.t v h t s r( ii' r. .1. 1 ,; :
/ / / ft ; !1 .. : ", H ,. ;. : \\1'li
.1 i .
," '
ill the ( ''1'\' \ '15,1'I. tut. { !' :! i ,
[If : h'.r: 1 i : '
I, I Iinlx' .i-.i\I 1,1:1"1! '' ''i.in -' .1\\ .. i- I 1,11. i.- i ...tii ) tu'jii1. i r ,'';, iSTATK i- ? ; -r Jt ;v:: .t'I" : .
::
'rllft'oil ufl"r.\ I i' "1'1.! '! \ny :i ad .. will:! li nil ti.! -, \.1 : I .
r! ; '- i -i, '., ., f. [' :, '; i i t 'I.v..J. '\ I t'" t, r', I ,', "....t: t. 'I\ "

Ied I .1/1/MII"e/ / in' 'In- > -i, a' !Iii. ,, I- .t'.r, Hh.j.. .!, I -. 1 i I i i .' !l' .i -. ,.111.. ".. l'i!!, .-.I, .iji-i-i-: I '. on; .'n ,;riL 1 ''i i i.i', 'j'r j ..!" i.f, I Hii-|. i., n

i .. : itS I .-. -u I. t Ii.! in, T t". 1 1 I. n t '!,'.' j I ,"u lit It>-,.\ ;at"" b.1.! .: 1 .1! '.Ii ,. ,ii il I :a- "i-'a- : ) \ OF Fl.OKIDA.! \ \ 1,1.1.I ,1| t I'', i- i '- A.t'n.,i.: t i r
ii'/ilijiit-nt
: "'
t nn piibln- ( I! appi I 'i I in, I t'.i: t I"t hill! i" ; 1 in.--, tii: ";. 1 i.I. i t 'Ml IF. ...InI ::0;, it'i-', .ii-I .i. I I..1 -.i!. I1'! .-" r-i-, .! ., "" '- .: t.i
: 1.-1. hn"u'i', ; i I" 1 hn" Atl n tin 1 ,II. "l 1 t a ,l"l-S Hi'.N1: Y. ;j. Ail ii'i,
'! 'I ,',, l i\ d l "I' I. t'i ', I ti, .nti'ii" I t.i. ]I'' .1: -' :-i-,ii. \ '. S '. : '
nit-lh.i I !i. I'j .ill .i'li. 1 II ,
i. 1'i M ; i.i.I'i.-i' nn i
'
i iHizcil imtion; Saul) IHI iliitilu't.on t \by !1. (!a I'I'I" ''- ,I i li I i .! ll I.Ui 1 I} at..' :a.t;! 1 tli.-: ii i -'. If 'ht'i'p- --0frit i h.is -;" ",-1} ".'"':,$:. ?

'ittutuu'iit, \ military, ouK-r, hasr-x"1 bo'-1 ". I II' ''I ,"H', l :." tl ; i :.tl man! fiolu a I i" ir I" 'I I;, t. ,I.i'l., >P il I nil} I L.t.', "''!1.,1. | ,' by, a'tv, Oli,', Np naiit: llii- r.'< niiVmi' : : IIli. .... "...:.'.........;.::\ .-.. .-.-.., nnt:, :, ; Woliro ,. '
'I I I ., "d\I\
vt'lntitort'il ttn.irscrev ''::1 IMI-.UMII.: a ,iii- >\i'i\I bv I, the was ait': t'a"" : II .: ': fl. Ii. .,.? WI..lllh"II'\\' n ;-' t.i i.iin' in 'l'r: t'i"r, ;1 !fit t it! -! -i '. II' -., ', -I I' .I, I .
-
those .. .
pile bi-twi'i'ii ; \ t. ; --, \I I 5 i .1 n "" ; r. .r r'.
'' .. 'niU.. flnl 1 t.i! E .III-" tlli'. .cHu'iWy Will! lil'H' !i 1... -hi( !! i'j: I, \t. .
ami\ tliow. who "hkrc.lthc service a& sub K'"' "l'lh.\ .f ''r t( : III. ) 'i-.l:' .\ npfi'M' 1 'j.-evi. i I. 'r! p"" : ;I. ; ?' -. i-.' it 'iv I I n .S I N i"l lln

.,di'' .1111,1 : ; \ 'I'li-i-ti-tit/ : wih, N' ''Irl'I \I,''I) v r.' in-niln' < I. of. nltid 111'1.,1; ,i ,. lit. :u :> ut1. .III m., i'i' ul-" i > i. 4 i -, ., I i" I 1.I I If. ,.I'I'c'! !.. I I' i i- J i.,1: .'' i l--i.; I. "', llif lu

ititulf 1,1| all our IIt tlu* they) bare (1I\lllhll 1 i' pi- --5- II rik.-riii: ; ; :alter "t t!. II.-I!b ,pi'N ",' !E.] : ;,:. .,;i M ':..,' Ii i-i.nn: '. I Ii I---; .. ,14 :t'Nt -: !," ,*\
1 kl1u'11/1 I i t.l > uf M.-I, I '' :ami\ [.1'i.pri' I t': Know, I I w":" 11" n..qJIMI auJ t. .' f t..il.nll t'l'1 J..IIN \ 1" t I'I.M\ !!
'Iroih I ,!! .11 1 I i .
,hoa' er to sbonl.I( -r bnively t nii'l l lionm-- .. J Ifi: wli.i. >+ ..l't'i lt i- til-i S.t'li" :,l! 01' I -.1 V > ,1 }
tli-, 'u-ti'-tai. I'-! .,. 1Il'H.n:; < .II.( \ :I.-I.INS.IN.' i ,.
ably. It i is true !:,'ll1'ralh. the( tho-i'! \vlu.v" 11..1 t ttia\ |1',1' Attoniiy \ rfn.it.1 i a::.tin, !U- -i-i-e, 1 !h i" thlt.k: II" ; in I'r'iE' '. .' Vi.;. I.' !I. '' ""UN.ll.i ; I.? ''i, .MIJ! I II.I \1'1', ;

a; 111 ;IL",' iiiilr: tf t -, urr" "h"I.\lk I HtiWituti -S i i .ui'I
have rnuriJ the *iri \ j i"i'" a*. *'* ai" (; '- I i.i MI s I 1- ...r t It! \ t > -r. r
I I'r"" ,," \i'.t! 11t'I *: i i- t a; ,rat; 'it) )> ii 151,, i.i-t. \tlrit 1'illon, l'U I' the -::4LI: .1.,1, in hi', \ III; :: t'.i.: : ti'iii '. ,I 11.I .01..1.I i1, .. -i !: if, ,y. .1', I' ri I. '
men; but arc they not lra11I,1! lin! >r" I I" it.. I .'iviIhi' .. ,, .. ,' , "I ': :: Notice.II .
Smli. I l' Lu '
poor "i'c-j''t !tin' pi'ip-'ity t' : ri; ,: J ;,,,i I ..t xi r :
." .\1-1.1' I I'1: ''. v wa' a! "i 11'11.' ur'Ita" I" < ; i-H-i. \\ \ ] ,
\ III ,
ablo In eUI/ In thiix, "'1I1t'lill!! thi" ",* "i'I'. won L. 1 i"' 1 iU( >'V i--oi, ,...1..1| | III nu>rrutiJ! II to. I ,, ) C ". t, r' ? d. .' I'i ,It \ i I !, 'I' : .I'I",1! i-Mli f
rtby '" 1'\1 i- H'.l'I' ( .1 i ,In, tinS! : ; 'I I ,I' "i i t lull : I I'i..I ,...1, : ? ill- .'>' !i H<".' (111 nii..i!, '1,11." t I. "d, '.; 1.I :. N \1 d. .. ..H'r 1st\I''p: ,

they not' juitiHi-'i by: tin- lawn.d'ihr roinitry, I.--" !If !I' '" tl". South,! .' "A'-ti. it :i- 'n'i < .ik, I-d.I' 'I. i, q I. ..,.- i > -s.c ,s- :J r' .' :" i! > r'c "I ,. I tl .I- il ., -1 <. uoI. "I'l-IL'lll, "i: f

\ I'ubio-! "' \ Itbf5) ...hrliufl t; I 'a1tj.iiar, ( 'uAntt "\ I rat't St ran;: ; i > I "r :> >\-i i.ii-" .' '" ," ''iiU'il'1 fiu. < linn v\.r !, ." Aiuuxo", : ;* :it" a n'tni "r u in i ii I i" I tii, i n .i.i .'. t 'i, ''ii- ," .,.il'HI I'', ti \V > I' ,rt t Ki, .r 1..1 \ \,.. 'i'ii'ii'i

iR--iiti' or. } ". I :i ", .i- tl r i .1 1 1 p'a'in." i\ t lin'-i-! ;_ nlii-; "/II'. )Itu 'HI. \I hal ilu! r I ll: 1'' uniti:\ h-iVc iln i iu I I T"iiHi"I I >,'..... :l'l-' ..?n| I | j M, ,. 1 1 1.1.\1! ,. I \ f \ ,, i'.r. .it, I'" it ,'1'' \\I! i

by :a i'1-.t f''hail4 for the 't .'HIII.llm'| i'i nL'.In:1| in., it'll I < ifii i I 1 II,II, ,if mi th.' '.'.' I It I' i I. ., i',' ..t : i l''' tin.r, I .|,1..1 1 | hI I., oil'' .

thi'il mother-', ,b.tI.r.I il ,'* iiml i liiiilrrn. to 1' '\','Ill'I" nin' li ir '. ha\ ;ti.it'.*.* Our !I' ... r.i'.n ).i.l, ..- i ;r.' .. .1! .!.. .'1'' <. n I|, ,.1 in, ...1., ..n" 'In, r n.-n.rv .t' .
hcfi rbt'n'y I[
.iti.l! lb. 1 \nt ati'l' 1 vf.! "frrii" ; a \ i |I" .. !i. ,,' i .'. i i .
) tl"I', ,I'' I '. I I i. II III ,1 N'+"n r |- in ,' f' '' .H'I, 11W> i n "H I I I'l r. rel i ?d. t'qua'J: n'i'
llu-ii 1I1 "''' .
wKnc Mipporl, liiiitn n.i nrc in i It '.iii-lrti -t''ii-t:: I an t n-i'l Uirr. : b -1'e( l t I I" '. ,
: > t- ,v :- t 1.n I., h :-i. Ater. -? .j, "I| .I i t J I! I !I.-.M.I; .r I 1'I
.11,1 I iiln I ilii"i i lj ihi- I ii tl. | "f lit* ,
I ; "'
Military stcvi'-i of th" "timtrv. thty applii-il,! 'I"" .tprlt | .,I. i i ui' .1 !lien .At,rati.uli: *> ttwopt." ran ;,:.-t 1 i.. lluiiUTI I.' !, 'I I II, VI, 111,.- 1''', ,P.' 'II jv- II', ,, l' ifIi .',.' ". .1 t t' tllli; 9'114\F;

tlaiA obtaiiifl\ ) The tka..i( : As (! .', ". : ... !:r,"\tih ., :: n tl I "ir'ru I I. t "tifi"i 1 1\ n' i, t 1 1"\I : thinnn tin .... i.- .. .- .. nniI. .I I t.- tht'! nay: tn !jii, It but( i'U-ibu'ii 11: I ., "i,) l-mi. I H i I, -i' i i'i, '' .\ M'J I 't-N A't.. 4'rITocico.

fill nioitvy'' '' I !I. '. M.tr$ ,ui l. I'1'1 |I"''!, |, iiKitiian.: .l I .It, "I. l I...1 v.l l ui ,that tinir." ('Ml.' ilivna! M-rv 1.,11I1.:? >..'.!. :itirrali'.i, I : : ; :"I I fi ).,. ,>,. -. ,..i' > .'. 1 \ -

kcinblv of this St.itL" in i iinikin\ |"nvi-tM. ..\\1 I l II I' I.h..t. thi5.1 Fli i ; t luwitjt : : !! ', ,. .'" ;.. t 1 : ..I. I II' .
.f-I. -> ..1..,. !II Tli." I tii-: 1 ink., ', rrSIrt.Lila':: h.-!bl < ;pr ,' ,..1. li MA\WtI I.1l
I laws lli'-. ".. i'il-! ; 1 1 n
t.'f I ,
bi KillntilC'liiili .1 ; t'n1' t..1. .! In1- l li, I'' ,, t 1-- .. ll.v 'u.1. I' \ .t .
"f fiinuln.- iV-'in
Mi'ii-.r '! .1-
| Ih t : I
-M''
'ii/!
for th<* 'II'' t. t\- :1: i fli'tiij'h ,
iilppurt ,
IHlt..i, 't 1 t'L.'raidttmh's;: :\ ,, .1 I n. I- 1 t : -.s, : ', ".111.1: 1t: ; Si,.rrudupa' Mr
I. 'I
tin fflllliln of. V"'nii| I.\,! r tlUI\ I' [i.I\1. I? ] !h..' 'i -. u 1 i- I '\ 11 'ir pnui ,i"ii a '. \ "I I '. Nt! ."lh".1, | .. nt t
\b.'ttti'i'li" ,\ I -. \I' -" 1 ',1hh '11.16h, iiri'! a'i; ,11 lill ':: t I1.'. 1.1.. ,-. '1:1 v Ifit! s- r i ii 1 i- iii" G

v hall\ SIIL.tilulo.'hllt (1':,'I' 1'l I MI I 1 "'i. \I-IM', L'"I."q t i yiMniitl! i 1..1.t :&I'I"'i"I""' t I I ,' i ,Llnat, c. 'i I I Ile. 'II"J'' !J. 1 I ,i'l ''In', {'.'"p. >. nf t J,. ,I' -f, ,"i" >it 'V t. '!, I i-j. ,-, l b- .i ,,i. t. .. -.I i I I' II vn ,,1 I .tit ,Ihr h"'_

tecrii ? ih" toil.!in-i ,, I i'' -" i'i tnv I' .,: 'lII..1t' i t ill 1. IUt'111.'tl' > ,.It.| .' .,11,1 t'I i 1. i I I--' i." 'I!",' 1 ,"". 'J' '' ,, This: !: A.I>. oflrr 'I i nw' \ ; ( r.fl'J,* J i... .1- Ml at'f' I.- .,e'I' I '' ,. : '. ,t..V- t .
boiior'an tin-re.. bo. in \\011111.1, .4 ., .. i I'' It.i ; MA vvt I'u.
i I' :, .' : -i .1" -
r.
I I" 1..1h an-1! \I ,1\\ 1 t 1 i the! h.1'! 'L i.y '. .
:: .II'I th> 'M- ItrR' 1 ...ki'irn p.ti'l: i.- ,. "I'rt .'.IT ? II-t 1 H
'
,ftuntherswjye' :-iii-l( I'hilib'! ". who! :ate aner '. ,, I ,' ....11I', ?", V N f.f I IV 'I .
\ ,
.
1111\ : A'I dlllr
,1' th'1 11 I (
1 1'.1 I II" I tiK'tv I'pub ut '"ii/i'ii.; 1 i!::
Iii ,. 'I 'I., .
[ ,' '1f'I"" Iff l I 11' .. ...1.'i .. .1 il- I I. I
.lIr lNttttrti' u' while 1 "la I 11..1 itt It v if .::1! i 'Hr.\, : '. t'.4in 'l, 4 I 11 \ N.-:: -, I not)h : 4 -l ou notice.T. .
k .k If tu the !! .-. !! r ><> 1 1' 'mi"" :: '" I .- \ 'h! Aqd, t" ,i' < I'' -\ l ,,

t 1""lon"rc" alixent, i i IIdi') ">": t !'I.I.. 1 Kv : '' I "li v.'ii-: !I' '' 1 Tlii.-| ) < W "III'III ,\ (- 'I| v1.t. I Ui, n,, .t.,,.,, : ]I'' '',1 t- \. i. .! .:vi ', : n, tI Lrritr| ..f 'I 1 i --i., < i 'I..i 1 1. ,..p -,'- ?. ,' '1' : :" : I .,. ._ .'..>n.Mtii| f- :: .
'i '
: I't! bp' I Inc sitll yi'"i, 1 i' : ll.- i rni-r ; t! J.n ,i .
', ,, \ '' i : I'! 'i. u ,, 1 i i.\ \\i t I' .
'
,L th t -oin.' I r.: ; j -i-t \ I I. ; J
!p Tiem-i' i i.- ii-l\ \ I I. I d' t t: i \ y. Shfc .i I t.,11| '115 |"lii-rl.: ''i til. .,

all'\\ n ': I, '" 1, .' .\ .I t t'ri! 't. .ll't 1 II. \ ,li." ii'1 1 111111 'I'{ '. ;'I' ,. i h .1! 'I" -' r '. ii. .. I'! < ,\t' ." 1 I'., n.10.1; >.. r ;. l" M I 1.1., I 'c ,Iiir. | n ti,.,',,, .

epl.I-i&\ 1"01" j 1' !1. /" 'f. an I 1" "a in 1..1. t I. 'I.', \ . t I' I E, .'', .111\1\'Jj.\ t' i\ 'Ili, i rt"i' i"i. '.'. .S i .'. t\Y, ,->, (IIIIU"'liI.I.\' ;: ,, n'"' : 1 ; ; ,\ I VI :' U I'1." tin. .' .1' .i i t'I' ., ,1 I Ile .... <
i j )lr 'MI -I I- 1 I I V (."'M I I N' n""'"
vin" < .10""" > -: iMitfiibblii, -i I : I., 'M--I. r$5 I I I.i I- ;' .
'' :
.1' M'lKl 1 \In-1.'| '<- 1'I I AIi.I.l .. 1 -i : I'i'.i I.. ; .. ; L..' i ..-. .> i u ;H b'lti.i. '' ..! 0. : .' ," nt
o1'i > t .-) h' IM, the ','f\iri.; tui'l II'11\-; \ i In. s '11'.' 'Ulii-.',' n'iiii 1> ul.nlNr tinpft, r; r \ .
.1'iiins:::: ,
I I .!! "iI" "I '" '' '[111', .. M.l'i., 11 lil t l.t.'t"b, H l, 'l .l t 1 !Ii Ii t' : \.111. ,
klii'til -" i' > .. j . '
HI ,
';' a; 1\ .f !li :11 1 Mi, 'I' Mt I J. .. ll.i'.i; i nit'in'ii't Cards Cards ; .; : It- '
v ,-1'1 t ( 'I\ ,
'
..sr libi--rtici, or I.I 1 I. -I": -". ;' I' ,. | l'< ,' 't- \\ ". /-i. ML I ."I'I'A: I.i, 4it | "C n it1"'i; ; i 1\1 \ M t v : !ii\i.: '
'I. ''UU'l i > 'II :'I: i 'iij .1--!.1i : : : I. i -. ...i ; to Debtors and Crtditej-.
'
(tiii-nt- I II"I > \-nit."U[ \ ( > ,' ", I 1.I 1.-. V't 1 ,1 t' 1. I n w \ Notie
MiiuWe\ U-jfitl: ct.-i i !! t !, < 'i.i "i, i :' d. .! '" .' ". .' I I 'i> j i p* i.r ,1! ir ,'i n '..r
\ ''; tit I .\11
K'il' ...tilnti', or bt-i'ii' III ,11'! !1. "i, .t. ,T I I. V'I I ., "" r., : 4 'Pts : ,. .' I IK r v .> i l':." \ ,

1 be i-ontribuu-il it 'lilla1.,I: "r u.i! .n,( -In! .- '! "q.. : .: \; \ '\ : \ .< I e'. 'i, I'I t "It I r,' i 'i. i i ; l,<- 1,1 -In mi .

1, itt Ih' I \ ,! t tt 'I uI, 1 I Iv I.l tit' W
:vn-lit: to proinoU' tli"" NI tin1 I .' tii"! ioiif'Utttc ", 5' 5 \ v .. .5 5, i 1 I HI! I I i .id I Vs. .. > ..! i \. i I' ... L

I Sl tatr, i If 1,11'v .' 'I"i \-i i ,iia'"U i | : "Hi.H > Hi" ..i.v.v.t... ," !'*. ,oft-I '. ..> .r. I U: i p irt "'It : 1 .. ''t .\ .. .. ... i n. .. i. i I I' ,1\" p., i IK'l UH! t I.r I. ,1.,1 1 v- .'. .-, ., il M .' n ,! :i.j

i .n.iui -. j i' t.-K.-. Ill l h'I lIH' t .,.1! I p'i .' I .' I .._;. 11 :1\ :. . u : : ,- .. ;\N: *> > \ 'n ,n' I l., i VM" \\ Vd! l I1.-: .
IMir.ikt! 'I.'t I. t1'' 1.I I 1.. : \\ t.
ik'U UllTfil his l i ; ', : :n h .P' U .1 > < s I 1.\ 1 .. 1 ,
'1 1i n I in., ,, t.,! .i' 'L -tl:' r, "
t.i,,41 \\.0:4arI'r Pith !hu' i l.-.i.-1: t !i'I. "11 i'i' .111 I 'I! 1 ; ; ? -, S ''I'' r "mTKtiisttraiuc

1 I. III .,' H.'j . i .r : ,in, i 1 I Mr 1I 1 ', > / .r' .ri .'. < -V.I Tiiilil'U':
ti 1'.1| with n-i; ). nni, \0\1111!' "n. 'i i ,i-ln'I J, hf : 1 l .
I 1 t I' I i I Ii t.< ',' t .I I.. '.
illuMi'iui! -'iut'i t i II''mvi ( .: I '" *vi C
r.\ fhi> ri "nni\ '. : I mr > I 'f ,,, c (( Ol.npan
.. I. I'' \\ .1 .it nt ihlNt ,
t.
the iiiiiOort l l II.>-'ii. i;'iiu, \u! ii.away -
!J.at'r !I" '
i.i
h I'. rCt.. ..dalh a".. !, I. : r \ ., .11.. r. If- ,' i 'i \, I ,, .. ''I"i 1 : t ,. ., "... ., '. "t. 7'I/.llfl"r I ; : n"IU".

I ''I 1\ 'l-lii'irtil! ill| :4 I'! ""1 ''u "!I.' .\ "'I\ I. I'I ,. T"N! 1 i .! t.. ",. I tt I', :t.l. I. 1 -l" : "" r' ,1' a 1 I I.r r' t, .
1 .
rt'ij all that at'r. i, n' Ini'' '1 u. 1' .. I" ... '
"
I II ,. 1\,. I :. ., OATITAJ. $200,000.
t .. I \\I! \II\| | "I : ,
In. lut pijtK'otriii'i' i'--.u rut Mcliiblrcii i "t" ;. i r-: 1'i -i 1 : r .\ \ .\ : '. ",

fault tiin>
I, I I i ... .
i '
<
I' ,
1 "
>! I..o."t'r" .:iU. 1
: )..itn"It'Ii hvkuij;; t>* iii"( I. .' .1 ,. ,',,11". [\101".1&1 tit: '.'.1. ( iii!/ :: rl.'ul(1! i t ti ; r: i A'I '. I ,1\ '
,1.1 1 1 "ii; ,
urll4\11enh'o 4 with r, -l\ ribbutJottg i i- 1' ;
I I,0. H n.i." i.J K'.r-i if, .,

ill trevtl; \\.IlIif rtu l'l.,1 f W1h j- d I' -.S-. IP "I i.l.-- r.', I.t'Notica ', h.i v 1 :,..
1
m x..15 S "
Rt iiiM'Siwly .' '. N. :. : I" 1 i-i"l" 1 i <'<"../ tl-it t ,. n l B.t.'tU'l' : i I \\11. M- HI' -r+ t4 t tn-t t .1"I l \it N\ .
url ilani.in I'
i.4' llr.l,
: .
hll> ; .. i. I. I i t' .
r.Iw4
.. .. L"I I I. I ." :.In., '' '' I, I u1, t.:1: I > ,I'1. -* I ,. N ; ,' ,
U uwrc' II'lmr14I"! -pIu ; 5 t rr 1'ur I' r.iI -.r" ".
.' ., !I. I I .. .' I .' t., Si- '
; than.1 The trin i>xibiti! ''i J '> '. r't I f:,.1 \i:11 t14O4e PI' t-iui : .
.
:
nnubi! illttstrat..<' the tin r., tit. I '. .. I tKi.i'inHsi; -

161ul +iug}: l+lll11Je"'j" + 'II"'1 1.r I! '; "' i; (c; if. i.

tate;; juh{} tLt. arb..t. 3l, ,t' "11 ..11 'I l tall Munrnr,

I \lt J ,. .. ." ," : : t5n I l-oi'l.; Htgmnln' .
t liou. of truth. i '. ,tliiit! .. ,,, 01 .. : .. MV, .
.
.11.1 I ill.' !r. .I.! '- : r1-t '1" \ .1 : to Debtors Cre4itor '}
l ,/H.r t' .. \ .. ;:1 . 'I I JedJ.f .;
i' i i I "
in > : i\ I -
Fur (li.. Filut & .la Jto. titr \ Ifrrke. pI

n ktllf"! Ml. lu1"n : It \(kin pkiMs ',

.
.
** "JC.'U'
t' f\pt Ll4e '1WT'H' 1 ,11 pr11'I.

,
f U1IfM' 1 .fj,t. but 1 1.rfrl ,n., I', '" .

.. '..lltl.,1,1 "ii'
.
"


;t-._ -. .... . -

.