<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079923/00293
 Material Information
Title: The Florida sentinel
Uniform Title: Florida sentinel (Tallahassee, Fla.)
Alternate Title: Sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 59 cm.
Language: English
Publisher: Knowles, Clisby & Smith
Place of Publication: Tallahassee Fla.
Creation Date: September 1, 1863
Publication Date: -1866
Frequency: triweekly[ -1866]
weekly[ former <1841-1863>]
three times a week
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: -v. 1, no. 88 (May 19, 1866).
Numbering Peculiarities: Suspended 1863-1865.
Numbering Peculiarities: Numbering begins anew in 1865.
Numbering Peculiarities: Issues for May 21, 1841-Mar. 9, 1858 called also: whole no. 78-947.
General Note: "Whig" <1842>.
General Note: "In God is our trust" <1856>.
General Note: Editor: J. Clisby, <1843>.
General Note: Publishers: Knowles, Clisby & Smith, 1841; J. Knowles, 1841-1843; J. Clisby, 1843-<1848>; Benjamin F. Allen, <1856-1858>; Edwin A. Hart, <1860-1863>; Hart & Shober, <1866>; W.A. Shober, 1866; Shober & Oliver, 1866.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 26 (May 21, 1841).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061077
oclc - 08807470
notis - AKP9173
lccn - sn 82014066
System ID: UF00079923:00293
 Related Items
Preceded by: Quincy sentinel
Succeeded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
'... .... u. .. -_. .
imloa. ROwrrw r. .or.. retlirr>A.w .an rwrw wa' .. ___-f. ,

1

,

iI Ii


.
-- '- __ _____ __. _..__ ..-- ___ -_ .. -_-_ __ __ __n__ __ .- .. ,

,

tl'll."IIIP l.lKltT II Kllllt flT3ni / 1 + or rnWIS f
'
> vyi2Nr Alinirn rrArt.T / rr
.
tn "' I r I fu I. eftnt,! ref fit tttr fintij 'ln S'at' ( /01 tt'ty J
"or.lrt.' a
_. .
-h '._ __ _.. /rfii/i'ion" of JdtI..n/f'I / 1.

Tnrull-A'lPrr \11 'all III la Illtturlr' ki lit ]
i-narri nv TIIC i' i'i IORUL to .j\fi i iI
_._. ._ ._ -- r

t." .
p ml I. the ante of Me
on th Suit, i .? ,1'-tiifnniIlpf; : Ittn'ttM tuhrrlmrrrtlllrrrmr :

jroxi e* ".innlotiHU"f't'i Lrnb., ,'xc't[ ebhrt tll'i' y
Pr1..XN'rXNG. '
Hating, on hll'1111.1Il"' I I AH'11 t iifll.arffc'.td' ns<.rtment '. +rnii( .iiii il f Al I.. rtn js Irt )!if6lli', '

of Plitn .n,I llrn.n'III"I.b, '' frprrte tliiiffi, rhnllhrl. . \\ft

'1 In Mtruto all niinnrr' (if J"IP.II'Hllt.l nrrpre11tre'1 ,unhidH Terms : Two Dollars per AUlu1.J.j "Vrlcfpf&j ( Ion n ljtrl( '' 1 I Payable Always in Alh'llCe..A""A""n""A""A''A' V'vvrt' ", dualrlndrdwlnrpubltntrnnnlrprtr' ):: (

/ ft thr "...li< of l'jnttiul> In i r |111..1..1 1 l ltl. ,
I'titf \leti Cale, Ilin I belle, l/tll/.Ir'/. Hill ''''' ... _. ,..".. .." ....... ._" "....A".A"A..A.".. .." .. .." 'A .. ..... 'V''A' '. .. . ..i . ) ing ill, ebrtrrrdlri' Ji d
Ilitdi fur hid\ nI'hM, i il.ll, ACiuliUnCi' "

Cmon dtdittrt ilieiti'l., ', Chirac/ 'noU-ritc. 1', r.n'l!| \\ULUK.\XXIV; TALLA1IASSK1SKIM'KMI.KIJ. ( : ; I 1.No 1. I i tt; XP.\IEH\ ; ::1; ,,III' .nutlsr IIfit;,/ tp-uf ijiiitl|1',111.until+ shoo tin aiUtttifiim, uf Ujl| wr (frr pnVitf i 11 1'.1 nnttrf I,


_.._______ ____ ___ .._.__ -- r _
------ -----

P. II\ .U"I'IiUlti 1'\ r Hi) I II'lINT 1 Pnr nrd', I ,.,'" mil' minui" '1'' r i "t"iri-4. ,'i"" inili.n, 1 I For, pimpui'it' '''' if C '''"/.1', I mil! I h, I I' ''I'll'' rnl'Ixot| | | | iifttu" Ii;, XI[I.infill I.it t l''! r |I' tldll'M'ul r 11II; I 1t1111r ; h1C1.1"1.111.11Ip1,7.. I ; .

Aril I 1 ; i ,'l < '.iiim! ,. vl: h'nl, ,rt .1 .Iud I oelrutrrn fi'iMiiul )hvr hun' .Ind" p 11( Icrk of I ,.'Inn nhlil'r, ..1.1 I ,nnilpiiil *xiin-i' II mr h'.1 1 1'I I
an /i "Urulinrr, nt ,t'i,' I'i", I" rl ";' : lllfI'' ho..1 .1 I j ... IlnnlrulJandr ''''' \\iit t > d., i 'i.II, : .\V. .
I 1 tin, d.1 ler I 11" I. lit i I 'I t d".1 0"I < I tr' \it. xr f.r r1 nii' ; 'it.ti! ir,,1.I f iMil i it

l>i' 'mMrritt S/it, pelt*" ,i nt, lieTkirtt UHI t i ',I ,Il r I I'"i' 1'1..f' ,o1 It'' 'ii-tiiimi'III", liiiilti\, I nliru': ) |pen..nl I Ihr! nom nuts',' the ihlr I tir-t dix. ul,.! I
.r. ipt .J..III.I. p"t 'ti*. A- a ,mt (,HMInu | .\ iiii-iii"., : tin- lair N-itlnrti news nc l lin-t ,
tiniion I nnl nn ., .I.j I I .1 Irltr P ''t"rlnhuudrrdmdarn, ,t'n'I ntnll, .lird,I
hI.!;:I tr .11 I'nrt I M .I'r- i I ;I"t M usI I iviiMrntusidM irrntnlrrr-Nor ?t tt,tin' : *? it
I
u 11' I'm11 ",m. nn ,nr-dii r'1 i 1'1
.th I nml )ll.oifii. rrd,1o14N,, 11"'oiii' ", tin. ilii- )ii;,iiii, Rr ill,( n"ttni tt, tux' ft. ifi Ci""t'r'lt' I
hi.'nit' ,tlir *'ti t'I.h.r I 11', 'hi. i'm mt. ill dint, \.n.l. id.'roid ur njinp i arm ri pu" .r .u.I.. lwu liun 1mlin I neon' lau 1 hnndmd .11 I I1)a.u1'"/ uulhoor'' ,i' n' h"nidipt I ,

\l III,.*,n'/ 1,1. I t tn r I i'! .n..v In1, t mm' liundrid .in,1 I .' I lilt' 'll''U'.I".I i I ,1,1.ir- ',"d I unlit' i / th"ni4in.I. .1111,1!, I nod' PI'Ittx, : ., I h. rn n|1'I.; i ', i liiki ill the Nj \ m I, i i iT.I ,, to tin Wnnltii i'l, tin I thin, l'rtlill'ItIi .1

( Ml I]ir fur. .I.i";i i ( 'i,iili'di-rite, iit'rr. 10.1 I tnjintf' 'i> t 1''...t furl, I U.r RII'annir.i n.11' laid< nnd.t.Hiru 1 ;' ., piah' ,1..1 ,,.. 11.1 I IstiSs. + .,"/in j IlilHitiiin" 'lit, }It nun rl hllt.lllh.. 'lu lime ,lilt :Intlntn, i :
.1 V.1 T t In .Vnthin. >c tin. i xui uf tlenJi for 1"itnd, I' I. I hint,i Irul ilinti' d I 'dol I' "i nt. r1" IlItll.lr..III1 I l. l s i. mix l ,., I Ixuntx t'liveih m Ir al'r
I ilin Til < 1
( j inn IIII..rll. (n preum' tin awl timmt him filling, ll i ''isPur | Ir IIr I ;,'rl: i 1'1'i uf I r,">I p< ,11.11 I IHPII hl uu 'K'| of' 1' ) r 1'r' \ r
lag Tri-a-nrj' Nultn 'mm, ) ,. 6.11 I ,U ol ''V p hit./ urnm nnl Un'n> i'. c"' ,itntfpii, flinni'. ri'id' .tit Ininlrrd. ind lint). uarrtrhanah.r. tnriii *il'-icti! 'm'o, urdnniki' iiu,I"I 11,1 I il. 'Hut" ?' I lit''I!"III' / It. I .11'Uk I

T*. CtHfttit of !/hr! Cnliffihrate, flirt' nt l tilJmrrira 'I he r\' Ilipirtmint" Iinl! tin 0,11.1, t t.> t tI. "hn' '.111 I ,,1.tlllt.I..t '! u donors. .}veer, "n pi ict' wf f 1"1..1 ft tu I'it*, .MI, i I I I.rd I I. 11"t tl| .:lfit! mil I III. .,h'u! II .."I n.'"t-i4uftl 1 I".1.1r V f rrM nf t n nn, I.;trt'mal tI t Ilr.ftT'T.) J

i/a rntcl, Hint the yn'rrlur of .tin. T'I ," r- ,IIIrrbcaiidhr en..lit for tl< iiittit" iu ilixtr.it.1,1,1.I I mnifi r'u'e Ilrrr" .rafirr, nn* littmlrr'I tln'ii'Kinl',I : tlu II.I.! I pii*.'IIIM' ul h""mi4. lul. t, .i !par! nn I\1" Im'tut, ind I I. nprrnr, U ,.IM,"r.lh t utti, I', ,lui' In arts il I I II oboe .rl"" ) 'i'l',, I t.3. )

,K In re:,. 'million/" ,! b1/ 1 ni'C"IIJ'n ft."I..I. I"f.l"to. bIhr 1'1( 'ti'r". .r .I I tin (f'.u. ,, .1 Ii"iriiI I''" ., |no'r'IIdVP I,1 ill| u1n i, nil's' r.in mnl-l,, h t. f,'i ', ''I i Imp' ( .In,. '!,.,il". I'''i, i 1 iijit, i .i 'liundrid, 'mnl'i'I ': \>ttfm "it' ./,",;"", /.'<./., \\Vtlfdtn of f/ '

bon.li and trnfidl, K ,f-t.uk. with 'mt'<'rist t. "p ) n. I fi. ,I-M"'te. .r\m"lr\ riiitihi' 'I I I.j| I'or t t'! r k,ntiirl nf tl,f mi r '. ..uri<4. tt\ii In'llilri,d'rtl'1 J ,'t 11, 4'oro h.ui'U'4. ij I 1 i u ii'1.1..1 I trutip4, in I ntlti I/ .:I\II'r t ri.r. f Ii.' n Mi, ,,! ., .1 I ii i 'n I i I., ,i'' '0 tin' I Ohm "f'niit'n'.iirtf,
'1'Ut I
hit prim, a atthi* nth I -x c ifcht, (II limned -..t hui llio.1 and lnr. '' I I :rn.'rn, : IH) lllll'ifM 1'nlh"I I I r.I!!"IH'' f 'rr
nnulry v. rilcol mhl' ,pi r rl!< I(pirinn) nt. jit i r th.au,11'.Iplern, ,,t .I..iu' h'. i 11 v m ." I. '1'i ,0 hunt')t I ri'tmin t.in-ir-, lilnit, krmit -.It
for ainuunt n< ,nut he r.iu ,"..1" rxili,in t' f.r nil ,H I ,Im' ill* mill",m .f, f nr tin,. -.rod.I II \ I un.iiiii)i i 'tin d.I'.ir+. 11111., .Iuur l 4undlldud!, f,,"), HI.toil h"\t?ur I l."i p. ".1,1 I :, nil I d7 i;>|'ir. ,n ," t 1'It ti i I I.ilniiiin ,h1I t I"I ti'nlt tlnixi/ > 1"11lld.I., I 1-v n fmnithUrti

1 r ra r u') net,. .It'h ac runt fui..Ulilu I in I t tkhl, i pi"r '<. f'lnt illnr4, m rhr'! rrrh t I nn' .nt' nl Inn 1I. unit j'j'u.1 S1r | "I i'ritiTvsst I I --I. c n imp f ,, n',u'n m t of I ilutiTntut f ': I llll'l.'ltil' "'11.11' 'h' ". dull l ,ir...( ,; I I 'n' u" li rn, .lit, i i: *1.1 r ti', I Ii.I n .1,01 I ", 1 n.i;-itiv. r llir r. t w. ntul\ (I.lrlto'/j\ i 1'gll: iliroiioji ntir; H..I l ,\ of ii

tnl 1 bonlii, on.1 I non' tii pav fir( any ilimiipn. .tu .\ 11|.r orl, ,\pitl I I I Ill h,, |1'11:1:) t ul, Muii' o'i' ,fl< ., in,'wiigpr nnd) 'bl'orfr t'I /t'ur. pit" I'i' li"IMI'; ul "/tin, .'"{11 s".''0',1 nlluit. r* / nu 'doll 1, .dnl..nnni',1'1' ''' 'n < I nNliMN i i l J111111 of ilisin'i.tti'I tni'ii" u 1111111 i t' IP T IU f tlf*

the, Produce Iran wlm It rnnv. renMiii, unriitd allir .AujnH SV. I lint;: ;iti, .laxi'.Vv tiviVN" 'th mm Hi th'O, Imndii'.l! rind\ ;ft'lx' ) there dn'Inn i dud, pri" 'ill" r lii'Ud!' in lulilp. iiinlcr" ul nuinlnr I M,, O 1t -.11".11I'I I t/I 'Ironrrulnda : nubninur, .r" \tn'1 ; nlrntheirrydnrNb' >!

I haiiinni{ rhr" mr linn.|ml million, lulu j I lent ..,ilirns, nl cumuils' mid ctiinntfr, ', n{;>tii'! t, ten', 41'Ctliun 7, ft ..1''for tvl.iixti 1".1"! tip mult dm l hvl' ill. liiv ,"l/I it.im I 1I I dun/ li ,lit"i, 'lu .Inn ilinlifilijliii'i I ] y

Sri. 8 That', 'Iln ..n, I -,.,1.i i hey M "I.> .amlim* ..'"! 't l.i' wind dullir. h"te.II''I.I..I..t.\' ., ,', I (( inoiUHinu' 1 I ,,( "'n lion.lit..d ..",1t.. thru. I I ittu Inm.ltr.1| nnd i j IIt."lh'llIftlrl"' 'l .'I t' t'ln 1 I'l'lm'I (loxeui I

In unit coupon band and ntiU.itcii: of ntuik wi: I h, :n. ,II"] I .'." >:llllh': uf n"l rximnrr and I norri'inrii"' 1,1, I i inctil ), pl, ) ." i r.pi'lit' pi sicd lutti ,iht' xi it'n*,' ul llu,,.I i llttti't' nix i In ii4.li d, I ilnii'linn'i I I ".'I l and Irr')t du I rat I 'i i im' til, ,nildl;l, Inmi'x.t r' ilrrnllx; f hr j tinmiltIt .

inttrfit at t tb< 11.t'.x; I4ta ul l >ivi>n I pu" i.i'nt" pitnlili'temi I .AC1 imiMiiwnppttipiiiti" 1 r 'i''ttaftriVi. I IP I ,' "( t i itlu ) t ilin r"r I InMHii I ',1 I lour hll.l. .1"1' [ 1'un6.111Ixh'' ) tlnii' unllrr ind In'y' ,' I.nn'IU.,'I .' X .? .11' tills .',',IiI1Nlr;.; ; r .i tni, ,'I'S "I' mn N{.iic.t .

ul nnA:9)'. fur amh t ninoinil' mi miv" In. n"ll/it..1) I hr.I I I rl I .W.Innuti r 'nm, ''nt f I toi I' the 'I|"-I ml I nm I l.bintx, |I 1.1)mi'idem il utul lontm' I xpenic I of f",1" i; l .ell ty h .11'i bii. .,,linn I, 1 ,x 11".1"1'11.' t tu t tin. 1 1'1111.I I .I (I'll ,. ,111, lit ill) 1 I'Itllt'llL' ,,!'II I Ptlin-l([ Iif I t'"n|lit r I t .1 pull j'.h.Itti..l1Ith. ., I M ijut I litMHfll .
rl it'i hp.'r..1'
,
in *trhanv* fur all UWlnlry tiitt, ttl,icli are Uutn \ I lthru' 'mil I rll"1 I 1",1.. ,.. ,"?,i'" Nl', tt I (nt4iinl dullnn1'ur i,'!" i"i' .11..111111.0'11",1, thilliti, (?'IUl'lKinl'\ ) i it ,111 1 tli 1 I I ,d 1 I'II S'utiii l ,r fiiiiu, I Ii. t'. ml"\ r fi'LI l lui I iijii I I': 1 HII"oI"i, "', c.itnimti I', I Ii" i 111.111'I I' cf, lliis Milili.i I i.
; dald in prvrn r rent bumU, HUI 1"lu V "iliin'iii' in | nrrpiin' and, rtienrlr; t 1 ('til* .u. al| .. Inr ,.1. .I I inl,
pi j ,",11'.1.1" II".try t Ih. in p priMil 111-I f \ nnd i .. I Il (trvl i 4 XM t I"'n I I.I.I"H'" 1""lft'lh. i.li, '
Sri, 1. 'I,Ida I, ill li,null, ,0011.,1 i under I'i.' nil il' prior" rhea" "o/ ,.a?.1!, ", ulilili, mil bp |pnP 4nl, 'ni fiiitn i rn rrr! tt Ins(li l minim r "11.I"tll..I I piijht' "-tun'., ti.'Hull; .mn "".1,1"l ", ,, I...'n 1 lit "I.I d I n'xl .:tit tinf, -.nu "lim ",mil 1 .in.' l 1"'I'lI0I1"l1t.| I li-.iiii 'ritiin. 1..1.th1 Int

doll I le made rfdi. .. rn.ihlt'dt' tin p", nmir u (II" 'fir C", 'Irn ,. .14r t ," ', ,: ,IIItillft. ur'I'' .I real, fr init Jvrirtfti'r nri4'.. rind i" nf,"a iiprtoicrot '. h.re ntthe' ,ni'rmiurv pn'i'114 L'ltnrJ! hon. '\0. ,lur,''I .ini.iii" ,. I ind' ulnae" nun' do.I.IIK nml ,IIIKIX i"ijjhtidii IMS; tul' r"{ "i..PI( I.| Ins i ninm' .mil" tt.l'l u sn'iiri',

horerunuptandrlhe xpnnti',in nf( fitt. .xtmi" Iran '1"'lt' h1! rn'"I f ,. ...U iL l rr I" 11'1,1| i I .1.1.I r inMi'>. 1"1, 'u tin' .itii( .il'i .. rind in"di r t t1" I' -if.' k, I'pllH! ill tillsltii' "', m m nllli'll I in ill' nt. ., 7,1\,1\ ,i'IS.I plnrr| tn xtlin"li in lrrlr, tin1 | 'ritii'i|' il i ..lti.', trI

Uitir rriprriiti "I ur. LIII'". U"III "f I'"' Cnvrvl: .I"intm |., iit .il ,1' v lnl''V t n ''i,, tr .. i ur i r r tic' ,"1,1 I a/,| ilir, I'rr' 'Illrn' uf ,tinmifidtri( t tII.II"'II'SO') )', Hii' ,million, ilulns! ) t 1.lIt".IIII." .II j jl I Mi .nn ii rjrftnrMK' r,. -I'ur liti piial' i.I.h.1I1, !I nl! s.ml; Inmi' I li i\i', iln'n I'ntc.' tr'ndr. ( 'rcil! (t.l

aha I li* ptrdgpil, '. rrbrmClr.urrnt' t |Ih| i- W1 h.i '| pul" : | 'I. d 1 I i'i! i" 1i., '_ sumI I in "url and, ":,.'''' PH utll. lll'ldnd |lUII4.llll) : dltlll4] | I l, I'll I ) til,*' ]1" "tt ul ol.li 1IH, nn dint 'm ttp| .Ilit'i.. .,1 t tht i .' In I I In1 I
"n i i ', 1..1 I'Imgn' 4, .gll'ruuJ| ;pli.mlirl. ; ( rl..I'ral; I li""II\I'1I1 I lit,* "I'"nr I'rln
| ll-f
|,.ranun, of( !thnti, ) s' us fl'' in' "n 1'' h d"i 14 'for' Ilk ,ftl'mli; "r/p j poll) "M"v t I' I II I IrrrlxrtWnr' \ i't ,hrllct--Par l I ,', n'I"t.1 I'l I .1Ilaleln| mi,..1 I Inipi., .,Mrs In. 11.,1.' Itl'1" put\Inn nt. hi I t RSu,'/111, i-i-litttii; 1t".Jr'IIlId, \ l
rnlmy si\ix nitintlttd '.
tr 4 Tli.it null"I llir bond ailtlmrl..d I \' ,t'i'. I alllxbATn.-1'Ir < omp,'i 1..11; t '1 mil I.i'i 'i "i.'i' ,I tin1 .lunurclhnnllRn' ,'. At"tl'Y Oriirrnl, lJ'I''mf.ltlllit..II'IIII''II'\II.II.I'u' I ( ; I" ,\n Ail ,lu Itttlt' itidp lur Iht h" mnl) 111'ulinrt I ;,iI't a (\!:uin| ':11'.1"1\11110, ; \ ;; tl-r !llicntI '
aol b. ih,. I,"' inbcr* Jiul di.!'. ..iti" ,'It, h t I I. af ,.1 liflii, nnd! .. .. "r' I I' i pi in I until nlln'l, |I.,. IP.
f hi Ordnimr
nn 1".1'1.| i "" nt iry mar I i-.in ,in iln-ir" mi' | 'ii'IM "iconic i in11.11"11"| | ""'". t uerr i Ulinir' mil, 1'\.1.i .. ,. IHi| 'Hunt lit*, muni.I., ,) uf tint iiiiiiv in lu.-pi'.iN, ." MX, '"III.hl'III'1t1 pliixiMOlis call 111 ip

nn'I I trrtilu,n. m rhon'i'< ?' I tin'! ii.ht: ,11101'< h..II..u! til 'Ii ivis. (>m "lidiiti..d mnl, "" 1'1' 1 nr 11,01'6111, nt., J I" ?., tu M barb!'' '11h. | s''i., | +. Ih'U8i".1 and, I sit ilulH4 !''Ihri'i' liitiidrcd rind n r; h'i! "'11,1.\111'11..111111111.1,, I III', la 0u) I lire thniHimi d .11,, ", d\.:: "...n4 b-n-ol! likr, ,1. and, I II liullif ,dri'il ilullnm. 'iPuM Why: im 11 fly' il.'ll.irs HS I>
nc nnl"iunl" in roan 11. j' 1,1\ 11' I (li n.1 IIO ) I ,
I F..r ,Ion, lulu.llui ind\ 'mn ,llioll-Mii.l mil I rime fan Lr I |'rrjai '' ,d I I iTiiiji.'limn i..n. "f 'llh., re c.lk!. > It'" nfth>. I j I laur br'nh'ntl, rind, rout.tiifptit CKJUII". "f thIrlLlrnllrlll e I UIIXXII.IHX| liirtttrMfM Nor ilu, pnl| ,'hln" ui'
,
| 'h "II/'llh.II..f.ilp..I.h! ,' iliiiiiiliiit, ,
: < "" 'IhuI1 rllhl, iluliii } .
.d 1.1run : ls1 I II'Aujum )" in liar tnuuKiilld lixr I ', ," 11 dU FII6MINIAIirv |1',1'.1\ i I ,( Mnijjtti' tool Ihlrll Idheral'uurcd,
\. |'irn ) 'f.h. 1 : 1"fl""II him-, -her, utk 11.,1 I IAU 1111.1".1 l i iml l l Sim is mil I'i'lll ulrtirv |H'i' |""IH, m I. i"II" I I tl .dull) "lli \' I I.r Hindi.,1)111, no'I '
e !i, lkn'. :.Iii; lutltv 1.1 rnl I ""ln :, '"' !I lift)' ,dntlii4I'm ,dnd ,rind thnt millioi' i.1. ten I ninijitid. (tl".IIIIII .. pnl'i.iMil ) lio-piul, |mrp i'riili' /dlbrtr i 'aI'IIII.1| '. I xx itli linn, (a list ..'
tfi ui 1 t'lp 611 "
: ,
11m" oin ti I Nn' "lr..ojllllll
i Kti'" ,'indent i.Tppin'.. ",f the, )loan, nl, I KIM; I r. Irrmatrrrr i! the mil ,ir'rmif 'SiipcriiilPiidi' nt uf 1'nlil 1.1., ., ilrt'.l\ nn.l IiI,) nrnJnikuxIlaApll11011111" I : I ,h.I i',ulil tiiiiiiln, d iilirn,1.' 'I'mi: ",MM' ml. \d purr, naUlrv: Ir'fl"11.1, 1"11,1.01 x oil,) :roll
''
(l\u inl | I, ,t h '!lur' ""!l. ri'r') mid ttxto iiMii4iinl! bud I 11."t
I 1"n"o xnq! Onl'MMK Ihrtunurr. F lliC .-If".1' 111..1: I It tin ,tttlliiii thnsally
} 11-11' : ( ur liiinn K nrtni ndiiiliuinil, 1 1111' ,11111' h" |111101 lui ,tin pniihiiMfund" < rerun 1..1'] > HI'
,
AN I'ur ci .'} ,:iii,.'ittti.1 of iliM .f tin lit i .i d 'lliir.
At I. mi I
tiprotiii l I.a i ritniilini! to the Male nflaliamitSrim :; ", 11.1 I' 11. In ill 1(4( hranriu'n .
t' : u I ul PII iiiill un lira, hint ,il nnd h".tI| "'|1'1'"u" ti .m liliinnx' hint, id'iln, I'i'mil'iiinitx iintill i 'iln'r 'rnMHiiitiH -
.\ ,uitt, It'tnrl I Iv rod, vtnti eualrlprutpun'' Ihlnrlriunr, Im .lul dn! I It. ur tonipiimniiiuli uft'inti m-4.unrrnl, I ,,, n hur: 4i : dn tllh..III,1 I d ]
on ]. ,. mlI ,II.l in. .11.1 'jl 1(4, r l IT ,"".11".1111 j In I IIIIIP, ifiiriitll'I I iii' htit Iuh indri,d n.id sixt, > thri., .hall do I11I1.It.( Llr' r thriii/
'( .
afi nunt of tin tAitrti&til ; I root *i'rt lift puiUrdlnnr: indintrii'l
litimlri !
eighlrrw i I and ) uf I. .
1"III"I""h ,11 I
ISP '_ trilled lit ) '
r p w irun r mil mi lion. I I.\IOII.UI'I'.IIII.' (
,
III "0'I I I''n toiiipcni' '..n of i'.Oiu; i ., tI11.r: i At of tin ''' uf An/'im, !nrit.iix.' 'lung' tliun-nn I .lit;,. Inn lion d illif-, i( (lul' '1,01)11) Oil" j III" i' until.\ I l.r tin in"ilu in, -i"i- i iUIIIIMMK 'mi II ill.lIr..II.,. rrnrrh i'adl|, [1'1 ii i""I"" A/ a

7'A. ( ol I/if/ t mi:i. MI l I tin ii-.nnl d.. .in. I -''red I IUII I I im ,1.1.lf.. I 1-.1r ill-, purlin, I I iiriulino., I In'HI' In,. li:Hull'I t.t i'l 1" I" x mi ;Mini t .ikr-frctii
mifrrit l'nfrdmtlt Xliltrt nj I:: n un i "f f inirr tin tiro ;m nl its In"nn' hi o. Im, i n I ..1 I nlin.' ;, 'lour' '
Aftttttn ita enter, 1'1'1,10, ,. i irttaij' iif ,tin,. '\trt.in-, ,and l'iir,d'r ltl-"m m};'i'iit' i xpi" ''* ul: the Si" pr. x thud, j, In, hlrldl'ulalAUd rdninlsnm 1 I rrprnrlvdAutx" '' 'Illlllirill, !, dtlll ir4, ; :'.Ol' I.I'llO',, 0(1 I 'I' lim "In.Ih. wlitt'i'li l"III.'t..1' null\ tiny ihnp, lnr lillll fill :mils nnl :''l'lt.1'' ( i :iinn, (mane'

,y.Io.II:I h"f, ,poitn t.. "nii.t!| 1 Hid, \ ur''I, rain ( ,lieiraaamouul '. I \n i roe-\ I'n i .,'. ," i n "f i Ihr Pi-, ;iil.m'n, ; ;1 i T"'lt".I"I lir ipi.'iiil,..I in-tli" ( !"t PI' nor, four I I Irulrlra 1 "; I ih> i rlxnh" \l Kir 11..1 I I" Ihhu'rr, u'r- '.HI''I! "do:!!ir., ;,,'ii"/ 'litlti\ 00lur { (1,1'111.1111"/ ) | t'irulU| }. pu'M'txc ,tit sunn: ':

.r( '..1.It" nan ,the t tjii' if ," 1"li In i n' .Iri'I and .rviut\' r I'ln! du'lirn'! .''hll\\,ilt 11,",', six nn,,lion' .dulLrtw ti,0''llitnii( '' 00} ,e6lulrnl ol6rr i *. ntin nndi '
'\"aln. ,,if ll| l':"llfilll, I-It t* >;'lH-. .|1\ (lla'u ., ,1! I IX I .1 t ," rrnii. I I! pi Miltiittrx 1111111"n/ ,' ii'tini'' luilln-r ilirci,'tinti
mil.th. "mt t I. ...1 'nar t the ,I'm, .Id f I ;I'I'.1' ,, |M'| Jld'nrr, ] 1" 1 1'I'tir. pr .mlnj I I 11.1111 I I f iind I I "inimg'1 (0 the, itt>ritvu Sluulclh IJnr\lltlIK\-I'' i l"y".IIII.h.I'nll i* iinn I {(r nl I i\ptn-p.. tulip Hal, ,ml ,in ,11"111'1 I '| til I, I. It'll'" :

I''' ta. and to r nrni'r'' ar .ir t I.ii f I.rlhr( r rule'.,1"" i,'i. ,, 10.j I'nr ), t I".f /Se. 1'rr !i''i d. uf j h live J llppn II., si'VintIm,; IIlnn'.ind ,i'ii'!' ? emoln, mil h) i,.)mti, .lot I 111'11 1 litiiiilii.il u ml lilt ) Inn" VIIi!'!"all ,}uhn:,,N, 1.11111I.1111.1111' / Innu, ; lilt d'' |I".ili"lI|| | 11"'I.t, I':

ml 'ill.at "n mipph''' tut, ib. nto rind I alto) yu,, n i (:,, ,',Uritfslnti umpriH,; !' ".IL tin Mluili i ., i i'n1'L.I! del I'In,/: l i.'utt' la-rsin i II /llu, ',"'.all dnlliri, i. ."in, .mill 1/111,/ i t tI I .\mtoinl, 'lpll|' It .1'11 iitiimlthi, SI.(to uf J".i., ,ni.ii \ mi \\ ,ill LIM, .|! SHI.I, | i.IIII"I.'" sn fir .is tniv'

iti"t'tniiiliiiir, i d! "-' 11 I II I .I ,d,. IrtiiMitrx, .II.I| rt'- |. .1" I I J ur 'pi)' .I".nm t .nnl t,mkH mil t.n'ilil',| nt i .,1"11) i,, tin nn'lint' ,, tin hurl, lit In" r nn I"ihc' writ 'inxmlul I Il lie IIn[ ,rlhh', ilr' and /1( I'ldin' ll.i- cup' '
: ,
ili. iiindii'.. I 1' r pl| !fu'in' i! nn' L'ii.lni, _, f i I Ih| !i llum.c'-nl. f'. i ii. 01,11I.1.1, I : I sppu |
to I ulN,, erl, "h 1, 'n11.1"I ; rr r i, 111 and F I 11'11.0111,1,1..11. /
m linn ltl) | rar JJl/ ) n In'mil bombed, l ..mliix lid.
10,0 tiny' rigor 'HI uglurru' \,
|Tnr c .'rn1.f hi put it 1, | "HP. ni well, loioisli" |tI11t
.."|,..1 bf Ih. nur 6u rite" ,tl I. of( itnilrr .l''l! Jtt t I npu| I rrnt'tt. nndi.nrncugl't'1111n .i.- tin printin.' ul 1 ll. I.IIXH 1.1 I join' I IIs Milt' Oil' tI ) I I I llX; ,. I'' "Ill.11..1. I ''lti.II..It.1| rod, hrrnly lilt'' lul, III'" I'ti'iUlulljj' ); /tfr
I l'rs.l. !Idlnne l1'.u-nu' I ua 1 : .id bi'iili I h,. I'mtin ii.sr.ix; in tin I'I' Id; )
11 rrwli IXMIIIX nl.IIIItl.ili
aul' Irh I n ':"' ::: 111 nn, / 'ii-niid dul ."iln. | \xt\. i i ; forllirii
lppr a I p., .I n, I I nr p-lx I1f' h..opil.,1| -,tr nl.' Hi trnlx I lil;, llmiiiindjdullJiM m 1.1 I m ,iuin i. n n, t.C'ia:, III' ,
A .':''1 'd. I" ,;: .;6. J. '! ,1.1'l'ir .,11 "I. n tcnti. /Kur purtItiftf' oi |"I"'r fur ilni 1'1 I .,ra'iu' p, partrnlN i ii ;>OilGlH) I Adlr. rlr'ng mid u 1"1'1"'nst i inuidlUlnl' in tliP i ,,"fltl., :iin'1 iiinM'| old im' 'h ri'Mrn'Inilli
I th ( |
i uf .
: rrru trul tii 11.1 t '
rnmpnlw'nul rn ,
[ h, lu ad4/hu. limn-mil .
I In. 'rxidl' ; .nhmrrghcndroldnd'umll'ru"| ddlne| 1.II""n" dul;nrHu I |I''nl i p iv ul' m ill' ,!"!,, .II-M-.ml, nntnn". nod wall 'Inlhlr', ) .'F II.. ,iim u'Ir, ( ,hlli. lli"ii-iin.l ,diilhr I lllt| 'II Ihrrnlur'1| \ I.,' 111' .i.iss'|1\| V "Infill; )'IIs R

v ,I', : ;. ;I/'rrlh I, ., 11,1.: t-llll J JF. I in) ", 4ilniithul,11. ,m.I! AtUI/jnd,"pii\ rill n rely 0..111"8.. I' (niiliii. 'too l.ullllt..111.1 ply! tliuii-iiinl. ;>H.Olln II. :iii',. kt I..IIII., \ nu will pi i"II | no otic' to hol'llllll

JiilN r rS\I: t: I ln\i' ,,! t'. ,,,k- i., ll'j"r| ., ( ,.i 1' I Irral >ir i .jnliiip". mil h I. ;, '1,1.1, ul lli" I xiilni1 itv'i WI lily lit.ui'nnl, puiiliiigiiii du,lir-. rx'n lists ,1 ciilllh, ,( .''id nmi on i ij 1111"// Aim"tint, riinii| ',) I b, ,lunld, in, piuul' iiitl. 111I.1 I ,tu 'It ,n""II. Ol i ""1111111I ;' : ilnilii" In tMillliu; ,I(
J 11..I, ,. ..I \l.1 ttjru.lit I ,, .. I i j Pup| uf xx.lid ,Irrx liumlrrd, 11tI.n' Pill "Il'l,' I bR I.+ (I6r, '. ,
11 ? .1. ..? ,/r ? ?.j i ( i J."ir .I I,1 i. ,1 i I I1I 'u I I rrr I hr''rrl, pit nh on. .Hid' milt pool t mn i IIM ul t In "II dhrrpirr, \\i\
nl, h 'amen I liana I j 1 i "p.I"I I" 'I"I".t." I illiuit I|I .nnd dulUm I inn nun nrt. tin. lit.uulJdul'u I "t .on no i ru'rld i | I 1I"lkr" : L'r t.I".Ip'I'l : | :
t oitn I I ell TI I I Ib. TRI j jKutltrii I "-I 10' I > ( 'LI"inl' ( / ,1 "1 1 nil ; .'ni .
i i "n''I'"li.I "I ul' i i I ami, 1 fin iilili'i
'h' I'\\-I. 'I'o' 11".1. 0'1".10'1"Id | I i :.1 1r i I II II! I'.ir i)' (if li'iFjiit .| IaunJr'r'x I Aim' nut' urn, I I Inr till I nlu.ii3, riln, ,Idn finiu, I IIII" J:1I"t "I. 10I..'.
liy tlf C.ngint i ,//r Coitftrin'r, n" Si'inn! ,r I 1\1.1 :. tn" "im) on I nt tfti I rylrnrr| .. 'tier iluron and, "Hull'I Innulud :' III .i."y fid .flio isnml I' n 1 :l'hn. i;
9wfrro//nann4, 'Ihrllbrhll' I, I ,; I. i ,I' | + ,',' J' "i1'',.niptt .1. r.)'u ;i, i,. '15 i 'n'r i ti.1 i. v';i 'nundlnn i d Itti t lit du'l' ."irfi. ) ,) d.il''.n, rii4lnuuuh' )) liijils t An I lur l n I.I m. 'd!.ntj I.I .r .I i | -l, Ilin I ,Im, tin 1 11.'y I I 11"nil 11'111| "''11I1"II', li aol.lij""IIJ| | fnifp, (. .r ,

lanlruudorlntllrl"rlimrrAl1.11'rldhra i : d i "Itl I I ks nil ''n"H'IJ.t. it 4 .id d |' ,'' ( ''?'' I liar, III"drrd |l' I' j lnr nn"li.'iil nnl 6rpualrnpplirrlhr.n" ,( 11.1", I i.n )d' I It:"i I Inn, 11.1 I !luinl. n III"ll* ""I. i ; hi" hull" In.d mnlrin [l n ,il'l in' 111111'1'i dell' 'us t/ i 111I1.1| : tli'i'in iicci'iIM '
j \.f I'uvrlhnrr'''( ( > Inrtnru, i xr -lane! : 'Tin' ''''II.lt.oIlh t ,,III mi,I do IId :i ., ( '. t\ d.!'"it: is iitid > ti ,, 1 II"I ';i: I1 i; ; 1 11',1
l ,, l".1 l I r hu'r drrm' II) I I. t> t.imi, >. m, d 'lnt. "I'affrrro. ,mil I I ,111 t -i it,., 'I".1,1. Inn,,.II" I'll nnl """I.no"r: i i ,11(11111.11111" | i- \ e ntx, ': '.
l V,1 'tniu-ti i l n m.ml, ii Lh I f* 01| : I F'm' i ,lit,. t'st.ihl 1.1 l| mot .m I ul '\ | | I I I 1.11.1. I I-' ', : I
t "I. th. I 1'rten I" IB' "n tin I .nbl: | r.-n,' "inIdt't' 1"v.Atlr'll, d"Inh! I; r." im. .O 1. ., Iu". np,>urt m lit, nt ,In,,. I .slnmlil' ,. ,li'tliiou, |lor
'I 'lur iulidrn''I, ua. ,s. l'i|," I a.rL I" +nu And.11r'| l .| | .. ti\l\ H'lfllll'II It iln. nut '.uli,li"\! and lillf tinu-ill, I .II. ; .\11" I t ,,: I .. |1""llIin..1 I fni. llic f'I'
,.
1 1 in |let 0111'' tx". 11,1 iii ( irt ml/.nr1, ? nfi, I Ij I and I'.m nisciii ,i\ 'in .l I 1 ,IMI,
j tl,. ,laud a.1 I nat nt f'cn' ot thr ijriiit iI' l.i'ntun: ': 'a. trt drpuhnrlN\ ,, surht-ur tho '<*"thl I t I ir Ih'I. I I'; '. 'I"n I .nnl, ;"nr hll.I.I.I.I"hl dtlUm, 1111"1'I '000 O'l.) &_._ ---ws'IiArr'e.re.a i mn' iu M.II wII.III", PI.iuNiliuii| iiji'in in. I tOo'

th firi' of f .I I istl I"11Idtltrth i lhd, ditAr "II'i III. Tn. .'nl|_ IM.IIN .\ I 1110! .- 1'. l. .nn.niil li d I ,- sniui'.
i .n Llnnury i m 'ni'inh' i hhrr t'u in i" I ll|ntl lu' p ttitp t 'Illl : Illl I.N; kt.fl I' I I I'n, I I' I.'a\ I in I 1-1nil-.,.ill' lM' uf tin j tilth lieilt rlgndn'nu.u| i 111",1'11' I I rI I I \iiutt .
j *. unn r .and tin rnnnr'' udlrr'1u IL. putt'" ,1.\1.! i "in.nn" mil'i:, "n tpr |" a I 6alur"n iti( (11n1, ill I k"ill1..111..1| 1 I in-mint 1 d' I ''I,
/ 1 ; ,1.\' 1 P. "I, ulli'r I II, dirtliiti i I. rile I P, n'ni I ft 'fidii.MP,, htaU .11"1. 11 mi i ndl. niiitjiA' ,
/rynbarl'IIaI'hrh'ipnurv'( i I |ho'trnn, 'htlr. :I n ,1.1..1. I l l Inn w d I Iilu M"! 'ii':i rt 'nxl' Iln
i
i .,i'Inn; ;, ,outlet um" j'/j .i.i. p rue ILnI; l in" l11' i.ipiurv I I For I. 11141 tit. 'i. ;>i, i i 11 I rreann: i. "it I Ir* I h. i"I.I l \1:: I'1"" ( I r l PHI ul I'M i buudm t' r / I "> nl Ihrrr lli u-ind), tun'n hnlidjid( d.. tin II V A I ? '" II "L, I l ,, i )In IIL-Iil.itiiin' i .nn.. < |1', ni" ,
f ;. .I 1 ', l I' n 11 nun I I I. Mint.' ( I II till I Too 111'1 I II "I'| i"'n' a i nmpli;nn c tinli Im l i in it rend I n i
Ibr I I. n4'i
'
ef tA. war dnmr l i Ilena, Lur I .i ,d the ...Mr. + I nr ? 1 I. ..I..1 I t 1 i |p i 160 i i i .61 ,punurr t I .1. I II | ,

1 old IYmmunl'i u. lliLl], I of I In i 'r n.'. I liniiii' | >. 'Iihrrbor lint., .Ir.. ''rid.I n.tx t "in-1,id ,i''.'" i I'. F l I f 1n,1111'I" '|' n-nil" n..I' intuit-! ,','.1 .i Ills 1111)4' ) III1x'rn I I IuwenIhrp.'I,I J. 'il .r I i
1 the ,. upi| I roof ill,* trey, in I Ilh. l .. ,iKim, ; ul| I Itht 'ur ii" Iran" rr ul I tii.11/] '. I brU' n.l pin-. tin mil) I ;; ,I', I I J"I'l) ', I opru/11nW| 1"/1..1, l> imlr j i ," vl.itf, itliin ti| bIJ1u' ti i.'s, t'. 'till'. n ilum/ a i .d.10,1, 1 1Iunnlrrll I ; ', .I 'IIIItI"1I, livixx 1 \'iil) bent II Ilgirl' bind!. In nb'rl i t llu rllu| n'll
16d tt\ ll
Ii"I aml I d'l'if! l \ .
1"\I. l ll' |1'1.( t ,"ilxmlin, ? ".'I .. 'tl'",i.d ,)Him) I t II'II.1..11't !:' It" ( !II.) '':'nun 1 I tHfi1, Ii Illlllv
,.,. ) I F. tin lppr',1'i' I IM.i nu in. isiji/ I Iu Ntxy I Uvrtnrpvrr i I. I : '. ,'I i ur lint, ., 1\,01, i ,ul t 1"i ,' I I"" i % ( if Milirs,
.Ml ail inprnur Im ''a ) I lit, O"'Ull' In r'.Il'lul:| n i 1..1' "I 111:1: ; ?'r< M, ';h' i III',, ,!ir ol i iiniipi" i -,nhm,- ui iu! ,, I '
citacflptiun xiid ,I."" lu riji tt .*l luudn'Jlh'n/ ,it. mrdahro i t : .\ .' Is. I Mill I:: .1 1;, .1.:1 j I' 1rn'l!nt ol 'ilm N \. i !t' rUin.I nui, "njti lunr I li.' ? In Inr' m 11'rllI"I" ,, ,In i/, I 411. ) l i)11 III M/ l

.: 3.1. N.I tril. I'hvt I ,the |po'pl'in;; n/g111'nlnr lir 1\,\' IM 1 >.' tllltltST -i''I I I rn | H'loll. I I I tlu Irru tlim.iiiilH'iin Iniinlriil. ,n:,il ,Ixti u1y Jnl.nr,:, I u dIi I N M iln u,:'lit .1.I. t ru,1 I .iimi -, < ,1 ,til lam ,H|,| I rnunhuidrr I III 1'h l I
"
iniininir4tiil' In llir, Krch'rml nl,. U 0' I In \1 I'j'' fl"Ljfurral ',l''n' ,.1 I \\ 'ir. .\.. .t .in I ,s., t I ,'." ,| I .I' t .1' 'I l I.. 11,1,1, \n! ? i pi 1 .:t onI I I.I i tin I 1, ",fi 1 '' ''' t a rn' i ruin, ( I H :II Ir I ; ) I 1 '1.1'1|i '' ,n;. t e i I,inli in, ,u, itv ,

Majtiidrr. and i i' linn to fin '..I"I"I. i It'll-, nr] _, |J;1:1-11. ,'; ,li-l 1 .1'1 vt, ul d I I I. ( nt.iinn, !1,1 1 it,,. I inf. drtp n S,"II' nil| | F"I im' .ltlll"I.II.I""II"'II"11I I |"t'n-ff i.f 10-N I N'r\ "

"t..i l,It .o., ) "'i.h:;,I, |Sbt I'"il" "I) >. x 1''i"I.,)) I .n Inn"di..' and I lib} .I. I lurs! I ;p'1u" '" l l a. du' p'ru' ill 'iln..n. ii ""' ( i tt "'I..tl"' 'IU titp'tP 1'"I..II"I..t.' ", :!> ,, I 11 .I'm' 0"i hate '1II.. 1'111'1'i 'in ii'1'SI".d 'lli. ( { i* .t injiv' i>i'i 'Ml:is1 1 ,

.ujo.t. :'..i;>, I HfiJ Ji; Ut.'w I, I Ir "1 ll.t. ,T I.ula ll! ,1 IrI I I I H I;IIJI I.I tpnl/eol| | (tL1 I /r l\nS,* "1 l!" fail,,. Inalt 1'1 S'I'' "> nl, ] I Fri p.y ol Ilm N'' .. nlii ("..11I," i Ihrrr 1..1.1, I who |III <'. 'ti' bn..Ih I".j u, N.IWIM '. si'tlo i in-lit u H iliinili| tin brut us in.,

'WI' dipii'nntit, 1' f r Ji' id. i.i I u I.i >. '11' .i i'i/! fi '"it 'I li t ',.. "lul 1 <.ing ..""h.I.,, I ,nnd, ':and:: nnn.lt'.nun, |huu>mil/, unt liini.li,..| -i.l 'lilunnd '.\ .' llll.l.IIn Xtlll. I h) tll'| .Vllllll Xtl'lll.l, sill.lllll I Ilni t''

>u lnti" J ; (,ji mi", '"tl,'. Ifmnurx-I m 'i'i!I' p'llieiirmt ->\ I.'. *' "n.' nil' I <.nhiij |p'np. |', dqI I gut, 111| ,u,) rip" nl I ,".,1'iJUd, *" tu.lt! n'tits{ ( I .11,1): I Ill.i"* i .nil' I..H, "in,' lmt 1 in 11./1111'1" < tliis mu

AS Al "T l I" smiM.I' \.l fur ,Ilir (4Wj.li-( ;'f ,,I..I'III.i d' :n.d i,.Id t b *tt in Hi",ai I lit IIr i In-' .?in)' nl fli.! i ,..."I'I""R\.I./ 'ur (Ilu I'i, plu" ",''.. jii.i "".'''II''IOK;' in ,llir "Itq'u1a,. lint:" mil/ hrlhlnvl' t IIr "11' )rind I, | :

maul, ml. nrja'" .nl" mot-1' .i irr.lMiH J fur ,ill II IJ''"IT.1 .;lad f,.. .1 t ::1,"ti>:m'', .<-x. u 1! ,n", o.d ,,",1 ,, ''i 11'viiitv :| itt,.I ; t tim (i,,t,mm, !1.1 I. liun "< Mr-i IdaYul I n r- (11'11.1'| '""'nl mn 'Iinl 'run, thru l unlrid and I I FIfI"III1 ;\', ,tin N itlnin Imi" liiiir*, P11NI111'10A' hr I'V 1rF.. It A/r1 I/IRp/ ul I llr. I ?
"' .111" ilut'n.! / .1'h i .i1 la I i>u I uuu Ir.,.I.rni rely I beer '' In fort'" '. (111/1'" thou.It..Ilie. I itmlri'd, ikllnf; : I
t I. ':
ilif |
nf C''nrrd hi I ; 1:1':1.
army rule Hir :; '' ) Im' I I hi.'OJ I flee: And! l .in I. till I II II't : IKIIKIIri' nI.11wY,
(I'T ,Iln t.II'I'/ |' n'' .i nmo'ir lupiini.I l'i'' .i I 'si.'i' 'lie"i ''dry, uf 1.Utl.', l; h1I1( :iundii I jml, I .ii; 11)) I
{I 1"'I'.1,1' ', \Greta nf thi., 1 *Ih*rr ; I I'ur /'wlxha, boll, ol rnl) aril 1 I I II| '//l' |dii(.'? '+h IrI| irrlrx '
,filnn1rind.rrr'.tI"I i -h( hHm'" .1".1.' t .l ,' I i non ) ullu/ r n'.-.,1.l ,n | Arli' I/' I I III I'llllllU'tllll illllllllxlhMl I "
>| i iffif4 I,lh I 11 )I. 1 '' hi* |inv-j' fp',tiif [.In ut pllr him,. ,lit ..,p"I' i. II, I I. I I' ; ,ill-. J n.i-tATitr" -11,1, tong p':n''',,m and. 1.I.j, (itiiiil'' (!:i hi'r''uhhJlau I slrutx| ,, 'rwiihaldnllIrNlhuu| ( Ilx:} tin-, "|'iii.t| li tlii :'vnl i ,, li/nrlllllh'bl I nl th' I'oilt'l' tiL'rtNV.
,. o
act riot mnl, \Ih !
,
,
luv rrr 0 >'I'll">
Ibo | ; I I. l
II .rh..0 ,,t j jli hiraiF I n i u vi. .,:'"" im! I ,.HID pot| hurt I nl! "ionmhi ''i- and Dilrgir of| In II\ 01. nl| |{ i j i") Sm' ',.ir O c HUH mil M1+//Illlr in In t tNllllll I'< / '
) .1.O. f W'u .rt".t.. r litter I ,1,1.. iirnn/ .> !,, rru'r l "iff, nnl f M .i t IT r.v liiti' sioi' ,' .' iu In'r.1 11'1..1'| i ,i.r /1.1-1, | I ". Fur I ur.tiMiiff; nnd nrdnuni!' dnn'A, urn mill. ,un, I 1 1 lint til"- 'llM'i' \il 1 111|, liii r up /inn* liiunlii'.l) nl( ilnlllll
tl<. .. .,.lr : ..*. kluil l Ik lli.f.. uf Ln ioiviHM\ ,. < w p.tt, lu/.1 1 llnip", Ininil' ,',,1' and >.1t11IIalll| | tr.Hints |Ill In lillllirlt ,
1 r.itir.i"r| > for r r'"n. r ZIIII11,1'1, ii-pi r.. Inn ul i ,1,1".. ('OnI.rt: i ml" ") lily lliuiiMii' il'ilUf"' (Ci ; ;

i. (i..ral in til'I.1i"1 L,nil h..I I.MI.IS'J) lf illllbt'li, n \I..t. 4, r\r' lirlv' 'itin 1 I in 1.Mi,,, HI.tfi?: *''ur" i ''I'.IIj.I t Ki, .m..r'.c'k.. &., ., nfiu, | .Ni, ;' .11111/ "..)jI \\.ili', iiiil 1, |i'i'i/ I i'n' I I.I 1 a n.I Ii I I. l IM iilli t) l UN i \ 't. Tn |Ht( iili u lur'I llir ll.'llnc id'HI! '

A/1'r/n.l| .bII i 1., aaJlnllud; | ueLr, ti'''" ,>1.1 I, tin' t hu.I.j I dlil,, : '1. .,", ul' It'I" nll"II r. I tit>. 'h, In.au11.I| u hundird, I F., i.inp| n.. nt nod. "PI'I tale" tt VMI.I I U, ,It". I'U"I I Hint' In. 111I111 01\ 'llicis whir IMH li< ru Ir iitiiiiniH la Ihnill,
i 'C'"I; : : I -uJ :JiLlxgw; rl, iht" J',.j"I'I !1 l lur l> ,'!'u'.ar I\ 1, ,li.'i / d I'I'wi) th",,,mil. I d..dlit l I r, (.Inn.'Ililll/ I rA).) | III-IIIH il ""t''",

.... ... L ,. ._ ... _, 'n _. u._. .. .. i I. Ir". .11 For vmi" lu' i Lon ol/" nub I A "Il'l XI' Illlll't' now I., hi,' lit ll 1 iiini'iil, iv Im .hall!| I- In M ml drums nml I .|i-
,. ", n l < i ahu I Hiiii-f 'm 1 ,
> .. """ /rmiugl..l y.Ilr i 1d| ir.nv .11. riua rural '
] .
.. ...
[ No I I"7 i iAN :. :: .::I. !: : ; ; : 1.I1 ,l.o ..1.II,, .. ,,. I INut \' I IIh r .L.1 f.. .
.t ,
\
pad, jirlt ,itn' k. !lird! 'ii. n'rtlle''| 1".1.i.., i N'. (1., -,., "i'ntilltninV.niid ,<, . .. ."." 0, _..n. -.- .- 11 "" ., .. I ..1".1.1..1 .f -. .." i..... 'i.i.,' '

ACT f" 'n"'o'K'lli l I Ir Jp|"ni; 'ini-iii I of I i r.. ';.. lui, uli. ,ill 11"1.. i mini' 1. ul t b' ..null'. 1,1'", I i'r .' uilp." .*,..lh.1! .inl, I 'mlb!.age''tit' /ImiiilMrs, ,m"I ul) tin fi|'1 ,l..r ananuaA" unry jardu and 1
ttr .*.0 ailJi, 1.11'1.,1! and' I *1.lghl',1 fur him.I ldnmlhu, J ( ''11 Ii v tlmusind u" 1 1'0'.. :'I.<'ui,"!I li 'lull)aux'u; l Im..bnid) dullitm, iT.COn" nn ) I ''I ,ijulir/ ( I l.hOO.fllIlIlIl'' |1 11'ur I liiiiiiiin/; Mi'"tiL', curl di'i'fi .in?"I i,0/I. I r UII and t In || in t tin) ininni;;!''

the afjr J I."tlm.| II r u pa j )' /Im! ip|, i.| rtt prrrsrd 'ril'l' In- AI nine nl 'r.i "I C""IIIi); I ,,"I,It'. ul llt| | .Sell; .It", I'Ult, OiUlilll/'nl el'II"'I'III' 1'0.1hllll.lro.1' I ll"m 1"1"' ''III",11" Alt. ,ri, 'I hN :Irr'rdt d l St.ilo: li> all!) I lli
,. t'"lttl' I'un'l' | '
TAI ( 'U/ .1'I illliri'I'
im 'f''. Thl 1 ,Ihrrrpten, "f fieNi\| nt)' Intnl. ,,11111 tuber I,., tr app| | .I l tiih, "pub I : "nri, viiiuilnti' id ,. "1r"I' ,. ..III.II'f II/1, I' 1 I'ur fury t>im'r in 1 rr 1*. irii.n, mn fininlitd." and, til' i \\'II; [ tliri', is u drolr' In In? I II 4 4'l 1 / of Iln ( XiciiM| nud 11 rrr6ur all +l I" iilifmPTlX

k. aithnriinl 'in 'nt' \\\r-\i\vtt\\\\ \ \ \ \ aarm ) nlrni ;, .t, r, Ont 1,0.1, ami MM.I' I 'n Y'n llui'' rood 'her "', t/I'r/ ei '., tlciM-Jilt'l (In' ( .i.uftll ,ill, I j J"1' .11".11.1 I ..in/," ., 1 il 1 MI oi'O, U/L1 t ) ,

tKnNBan! .,it 11'"'''iiol' d.iUr! > pir aiitiuin Illlll I ttd dllitlll, .. X I IJui ii ( mr > lui ('onpi niiiilii.il id H,, ,1'1 j Km I Ihr npi..il" | nl''It". mini r.npii Him I brio I/1,1.I ., I. I I xt'' Mr ''i: I I I.i il{. ..1"I j i'. s I Ait /r.! 'Ilie!/ |',inn'-iil nf id Id (/lul' r I.NwltliiTfii I.

draug i.m..ai" 4 na'muf' mir in!' >',mil' two liiitidrfd, pod .1. iII r' aria; In l I" II I t illlitti ,. 'I. ," I II f, jiml l irKli'ioiiilH s fi.r nil indhll i.tun

dirt 4.1... p.r annum,' mid 4n ad /till"uul c'k'' (' Ni I IM.nt l I..n' I I ant\ I... 'Iin, 'I I id* urrrrran'Jud, .1 ,ILnLdx, ( t, ion, 0j'( j ,( 'l'.li.nn, l.ll;> < j '1pn' / I II I 'I'| ; "l llji! in" ,''II ,1'! I. M .1! o'! i ."lilI r "tv |pernnnr, li">i ol l mn} lik and

ratan. .l' one ih.iu.iu: two linmlrtd, "! frr ; |,nIK I'lnJ, I I.. r. tit /iji He .dr( krppiu'nl" 'I'r'Ibr ,i I romp' tiMti.in'' 11, (In. \ i IrI' I'. r> "'Ir. l ." i'i' / Mr ,. II"'U".N'F." ,."IIIM.n.M on dl,, I I. "t'l of", |prlprrit '
I ; ? .I f 1" "I XII .l'I I I..ll, tt ,tl, I II I I I l
rib' 'u
dr| ,
orb ,U481.hNIluu ii.ury tJlreb ik .
enatlm .e.r. n tltii' I""I.! tinit. i* ntr''Rgr) | i ,, tlr'1; '' i < mi iifft and Lb I i 'M 1 .
tl.u.,1.1
I. .
Apr.reJ l Ap'l t PII IAN I I-": :,, our lu'l.n.p\ On, i j ,' ,I ,till ill ,,. lid I'l 1C "li ,. .h'.q I and I lwryl"I ) .I"I..H t I 1'1"" i. .I l i i.I.j|, I N i' "nI \i < T 'i fli| uriHitifof tin' iiii4o; "l"i'l'

.1rgrNt' 9:. l IkxJ :;\-1.'; l Sn (1", 4nUnla nt lift} ui. larf 'lit p .cS unit tun,i -, i I ,'f rumprnlmtiru t ,; uf tin Prird'1'N' i I'n t .u. I 'to "i(, I |Ill|;' ,1 l Ml.,1', '. ,. ''I I 1..1, I I. ., : d| < ni .lilli.} oho r1 wlin-li f.in unit' Im i Ib'1"| bt I
I' "" mil! "rl( .. .ind I !1. .*racer, ul''liiv f'ri. ,.It'iil, iIiMia I 1. m ,"It l I nor 1 ,. ''II prr"t( AM, ,.01.,011 I I l rhr
| rlrralNr' '' 11 .d.r now in ,ih, 11 I "i I .",. "1".1; I i'' h, ,i !11 ,1 :in, I'' l n'J'It| kin) uu''on'hti'atalldnr'11rut'
Yr, lay J .fvt('r for ,lhf. t'. .i i.rr1 1 Ihe w ,"i ltUp.nl I :,i I!1'u' .11! WI'WI/I, I' ) littf ,.,i .I*. i 1,11; :) (u" ,1" lli p r i I In, tl II't 4da"Ilr I i I ,, noun, ,f'.H' IX

ACT fir ,ih ,.ld.r.lllln.,1, i<| |, an) V In tin' "."'''rl',,, uht/ tir.l .,r'o nnln.i.. ../ ihJUnRS' 'i"r rump''' ,itui, it' I tin ""I,. I' !S u i ?. 'I i" I I"n i -, ,, n .1 1 ?' ."... n I""I ", i I n \\'I./I.i | i i | i i '. I

i.v {It{ .!tll Cump'itiy: 'it.Tt! rule! ,'lunie.i' I n 11 I h w !I': him m. ut .throe t l '1''I' ji ii' (IK. h in Ir.-l \il.> .., i.ii 1 I I 1 I ?, i ,1ii I "t ? I' '. u.II.. i \ '' ". i| I illli', \il I I'i d I a It. II ? ug111u4nrnNltn| x11 1r

Wkmai, Th. I I'.rn: "tunL ind, Ail.4iif. 'It.n'iiuiil!, m .l/'u I 0.1'I .l" 1"11 I I Ini' '('UIIHII', .rid ti' < rnpl <. PI, in, 1..r f ( 11 'W"ou.' I ."t', il I Afrnt| ,, h1N tiii'iinni", |, TJ In, n i i ll 'X' I I' l Iln !| !rlllrSln: ( I I C
I 1 Nnrplylfthr nth, tin '. : "i tc nil ..,. I'', 'm. ,Inn,In ,) ,'i I I..till, 'I 1,,"" '";. n w' I I 11, 1 i 1I.Li. ,h I lI i 'l'I I Wd I ,
jn ,iba Htat, ol' Irurgv; 10. 1"1 trio, rind urrdu l 4unlitart I ii i 'trp o'i : I'I ,, .\ t .i d I ,. I., uo//", ) ir-, iO ""0 ) Ni n I i e'.I I ::1 I-. I i it/ ,| sl.ihislt II I?
a. n.\, fun., in.mill .1' "'pRmblrrlghrera : I ti i. .1 I I .i ( 'i4 .I'i I..t'.t. tin i' '. I lli' ,< r4i\" m.h rauN' 1 I..r rnlp i Malnml, i iJ II II !f i In "| 'llr! il s xi tin li '
,
IndRllrnl l
bin,.drr\ I ." i'I. '.' ru'' : tin. ,pn..'. I 11.11/ .j., "ii nnn i, 1rn'I | >ip,.i .n" 11 I m..I i .i i. .1. 'I '. "a' 1 ))r-tBiui s I I., i iM ,I ,'. .f f 1". \a,.or. *I. I. .1. A ..' ''Il'l \"It. V lit" nil ,1 I \ "! II. ', ',. I I' /tall III, I I. I drnlll.t'! t- + |

and no thir.tr lor. il. o o',i' ,the, .i l 1'\\ I bp h.t y.1 i tin t.Ilul'nor! ', 5 ,, ro.wlr ? f"i i i.in iln111 .- ". "., I hilt .I I I ,' ', Al I I nr :,1,.1 I "," .' .;i i" It III" )'lurid I, .> I bun .I'd II I" I r I I aril I I I. r r | t null i .i l i t'd chat' I h, ix
( ', '" ,) .ndtunt I ; : 1 r,.14. uf l ., x .j"I d I ." II I II .III I | l| I, l t In inlitl
wdr I i lb. pr ipr 'to'a n',1 i "n" .I.II''.* dm tu- nr111n.I .: II .I I ld i , .' , ,I"!
meet : 'I 1..1.1'I *., ,11, >ai,.J I rn'rcad'' fn,in ,: I li; ) .", ,., ,. I.r?' ..'.r. .IM l li I I. I I.r /1" I .i II'' i T Cpl'1,1 'b.I i t I v Ihr, ,t p ,r I.. r? 1,1,1 1 n Il.

bvmf b,. ." ,. .i .1",1 t. !:1"i '', trttt l i ire lUrl.a.i ; | ,. of ,. :., wbrio'i / '' ?. t td ', I I I rlpulnn' I h' "'' "I.t I r 'I l,. i. i r/f I I I., .l J Ji. I II i ... .
.
,
Ta, ( in* irnl' f. urea / ''o. '.1, ij (l 11 .,, '' .I i. I in n I II r
ffrut a, aA.Irv. nn''rrdl i i.c. etlalr i r1.mna n 11 'j i lui 't ? .
: v '
hat Ih.Itorlt and] bund ( 1 ,'?1 L, S I I., r It i a" i I ,, I i j i t il t 1 II I 1 p tit th I .
d* "ot. I 'if "the iHraaawirk 'ui.t ni I i. .i 1.11".1.,1 hn,"U. > i ."uajc,d J i 'I'l| ii I 1..1 I Inn dl 11v, n,

and -Aib.nt 1 Ia'h:. !u4d 1'1'1' "tl/'I.' huudn, .I d 1 n.4OtiiMscs I Ii ?. ,, |p' r..1.in 1wn'.' Inn.ii 4 ,d Ir'rn, I'm, one ,,1'r11 ll"nrk, and H>.... aMt. l Iwo ll""i nd, llu{,, ,, / i .\ 111.11.i: \ i 1111 i \ M-. Ii

.r whieli may ac n unr,1,I tn i'i!' .Sjun. "Urrinrxer'r-1'r' >'rrnhmrrru.t. .i IMI ,.. rid 1 I I I I.I.. "I I. I I.j .,11.1'I j fu, dolie'r| ii.l
..1. I ol 4i|" n ea.nlirr. jnd "")iip.lfr! d u "ul.r 11.1"1.1 I I. 1 F I I ?" i ini'i? "f'f I ? 1J. ll'I'.
d I I it ih
dt nf ill net I i'i 1 v ,01 I .
0r n'l' r rjur* rri n tit lit* pr"prr ,| / "I 'I' up'''' ., p. Inq." > n, i Irr "I i I! ,
r.ut. .h.:1:I "not '.. .vJ: al puor: 4. Ca'III:I l nnr ",,1.."- 1..11.lla', I I r I i' ,r' I I. 1 ,1r'' i hr 0.1 1 ; f IIII..n..n.I 1 lrrll6ul .1.I i.lr .. \itn,. n,1' 1 1 ,11 rulu'I a 'I nrlnl I
I. 1 I' Ie rba.r of i '
WIM 4.0, nf .loriuz llu c..I.u..'. "I 'ihc OI. I liur' '.!r ,!l4i put i ,p cat. r'i rd i i n n. eta i,; :. I., ,. ., ., .' ... .II-.l.. .,11. If." I''' ,.I 111,' 110 irlf ''r I ,rill, "untl, r '"', U i ,i' tI. .I i iI .1. I i 1 ? I I qud I'', ,1 rrlp, 1

.j bil ( tlio ,.lt."nn "I' 'pi'ar* ldrn thrCaafatiral }"nrlhrpxohnf.' >. ardulAxu'uauarr.r f ,., fun I. ,.i ,1 I tii x 'curl.! ra, \,i, h' nqF i '.', I !I' 1 1 qi II'I .

d .,. .. I 1..1.I i ;laif" li,. apt| I ,ili'iiiaaii ,101'! I I" Irr. ., I r rin' .lr"lal l and uullhuE' ..I rep, ,.. a I 5I, I ". ah 1 I 1 n'rnlur .t ,
ir* i
,0 bundrid r rl t, t, 1 ., ,
.' I i .
.
ir/Iry
| .
.
I for flla < ,
n '
.1 in Inj Inn iir "nr appru.rr.had .I..II..I.| ? ""ij '' "Ir dIilr .
t. "* llri-4 Tii ',T-T-l'r Ih .rl uu ', '
ii \ '
I f1h'h '
A .1' .f '' fnlnlwr rut I Ir utrtt j pod w.'/nl dnl'nta[ '.L; _., ., It h 11 pt01/nr/ 11
M .plln'.o' btr the :. 'tli' P >'' i\ "urt rJ li".I tbrr rniliji} .1" Ur. nlxar i. end prii IIIIK trvi4tirv Holt. i bnmj\. ) ijlii; Nut j nn} seat.. !
I : 1 rl
,, I
I .1.| I i rji) ? It 111' ,
'
IAN S .V'-' r'n'd .t.j/.I. f l l/ rt r r"rh'l l
'io lira tot u r 1.I. u. li "'?,i ; ; ( r l d. rxmn. u
ilitr tli 1 ,ilu I fl,." P.Mart sr --t' t .i>ri.a., t !Lp. 1 pad'' ''ll'., j I II ," ,printing. ndihy and rii' I I' "' ll I J ,.. I I'
tea _;:I b> i h\ llujr-t j "if I Itxt (lure .. tt l.1 i I 'i ru I, i| i It" fur 161 u re ral) 1' ii i bit' .' .1. v i'I1 I t t'I
1if."I..1 .
) .f aaiJ, c..F| _") '! rln i 1 xi| ;mt 1 Ah"I.I Itti :iri' I.n, 'oiplut, I" rarNr'. ''I.I 'i I. .ii jtiv. U tJ4rtnik4ilal ttiljr" Inn ,I/.j! I !'hat, ItHttl, 1//, lh'h.' ',, li, in' .' /, '. rs1 ; '.
1 < ;an I r r r I ,. '.. It., i", i""in' HOI
tbfn, .1.1 l I I. II'U'.I'tu r ,
aimrit' '
unl |I.
n r'1 I.
r .111 Pi' ,
11" .11 f.n. ,1| .kr''' '. .1 I ., '"111 i -f ,.J.| /j"o" | |I. t .. I r r.l
u' t'r .
Ii
!a anJ t,1.,1111 'he ., of "il.e andf I 1. |.y r i 1 !I' ,, ,r "rlI |p''rbaNldpeJlet6nihrlinko'n1' I: l I'. I '
.0 W".i. Vtnrrit. tutu Lq.in I, v l *<. !v I i r "i ,.'. ,, '''' o', .K.1 i / i I _"ll I ,, tit' .
Luiigica .
liu
.. >,,alrnl ( \ n ; > ft 4{ 'ITri""-' "' "t .1.1 IIe I .o I .i 'A L"'II'l'hl" | ud I 11.t 4I ?
til( hw t.1 I r't4rr, .. 'In m I. '
'
il .ad.. and fo'ii[ n. jhi.l I aa the prrdrr 1')1'11\ I I 1 u'I r hl.u. ,

.f paliaj' ih| .n n| n'" Jell tharrj tn' lu [ur H.. ,3r. I ', ', ,. ",. I I .. IFlrr" .1 JIjj".. tlurnkya 11x1 rt I t ? I I .,nrr ,
for (p "f IV", .,.* . I I ut.il IH d u inliu vnt \ ., ,
N1nn1 'II.I. ,thr amomt of rnd, | prsi.tdtalaa oirnub ufitio < 10 1 ,, ,,
<, h" n' ; I' J' ,itt ih Itten I I.', n. a" nn .h.I a'I' *I tliuusund iinl J. .','. \ li 1+
Ih' Mil! fl'ty jii r
nat'olI. < aloe
; anil upuu aHch pamrntlh.p'/rreanaod' '' rghtrwrPub rota hu |, u.-,0 Mit I in cult| ;jnnf n,4| ,|,r, ,1,1., IIIt. U, iH r l ) r r h .
Fpr of .' -s''rv, ," r huudrrd A'ul' j tifit "t I .J JI Jl ,,1) .'.- 7" ( I .. t 14 I nr'IN
vuli) 'r uf
lula, lo th* ...I'ccit roll. t thin j i. ahall mt in, k1 ,) | ." on tliriM CMiir'|>'''11''''., An '. i I.r t nl r.e .i II i |I. .,.i.I i. .1. I .
1< til" .' i i' .' .,' .. .. I" nerd I tin.Iw IUI t. .1 ,
ir iM .t'
: .rl i
i iraif.rr*,1| tu It' n d compaux : I'r.r .-ltd'r '.n\, r ?(1. .I n i do'I 'h rIN
l I. I.,
'1 that b) 4- :* n l t re if b..by ga4 ," ". For P'Y 01' tfdulnri t ... 'r a ; : .' fcl''f .' n 0114 knuUUgr111 rfw1./ I nr 'II. wall I f I/.. .if'; i In, M. -. ri
0 ; : : -, i ,ii,, di '
Ir? ..I:
rir '
.t.i I i i ,i iI ir .oJ1 t + 'mI .
| rpA ) oi>rt rr'I I and 'i.p.1 I tau! .d, ib* \ .. i r ,, i
.. I I r a I "MitttLi if j,id,' \ r.f .' M r,1, r 1 1
liU r"puy aba I b* held an 1\ la l.arr. nli1.,trinhf f'. 'ii I ia i '1 r n i tI II r. .

all|| dawn a jyae, ,. I,i'v'i >' .'.. !.. |I, .!. ,!''r- tli..uM t I .' I i ... r t..i" ,,. M... I I I. I '" I I. .
.
t1 Hti4iirtj d I i ia I ,
f'r tbt of -I.... ''
c entente ioa i* ra uan If r' .
Af .r."4 April I'jib, l IE ilAifyat jjitj'a, '.:u. I Inn, area i .r i '. '" I II.. I II I. I r I It
I
tj, oJ ij-li \et1 'I'tf Nt xerT-rV ruulawl,,0" m 1 .r 1n .I..I (4W4> 1...* .t U_f. ..* .; IK
.. aq, / aid eta I tfti.tfi,yvra. w4tcliAifn and ,Utor,." 'i" 4 I I. IK I'.I.j I | ,
,I' 0' I t r' ti "It .' r! n j' ,.1. 'I .I i. I'l n j .r 4 .: 1 t
!1"1\ ] tt'Ir, u. rl'I.I' Ir'r'.r ". I .. ... .Mi r 'ail', ,1x,1 I u-.. ".,', I i I 1..1.: jn,1.I : I, .. i n. oj, < ', I \\ ,
r
A r . \ Ui I .R ,
ACT wa4uahiftdrC'xl/uruourr' It ::, 1' "
o,.I."t t1'f. j I r .1 .1 e'J I r ,
.
parctuit I l>tNU.e :IIr tK I! srnt of ll.r 1. .. ..1. "I.,' ai ... ( . i ,.r .", i I' I .. -
,
ore.-,. f:] [ .1 n th U+MJ. .
,
lMpIU.tl '
) .
\
,
kt Coi rcn ol' d.! t t Jiitadiratt F4tt. o Amcr K '*" Kai)'. <> ,
.' .
.
'
tee do ,roar 1 h.l the Caii: .n.....nr a' P4trn' be lad umaiiy, i.nw. tU utRd ar| i' I It

aid b. ia hereby '1 b.r 1.0 to rurreJ (bun th* PJ- >p. dulina' ttrtat.prr ) .

i..t ford an jji." rule .f 6t. buudrtd Jj'UraI for AeJ cunt fIr f tar .& .. .
I"'lq' -" < ", r.m II. .. ., ..
laa ,iirehu* of caccM.rt. ac ..t fat 'i'!.e ,r4r of ', 1. tn."I.. .I, r 'llit. 1 "*- 1. r j 'I r., '" r I . pq." r I r. ., ., 16'I i I I I I. i Mir I
., I f fNtr
i i/ OIEN i e ." i | f 1 ., ,

4".4 April | .,ib ;irJ Fgr. ..1' .. !,. r .

,IuEuat Jr.lEo1t tar rrs ,H t .' .* t.

1


t .

.. _

V "SIrIIL '. .
r "Jttift' ..
-
'=

tVI
...-
--- ArRrd.i .

,.... ......----.. ,....... .. .' . '
,


i i IJ (> .11r j iu'f I t 1. ;" \ '.. 1 i ; ,1 II!.r

\:. J ." H ti1 I 1: a I'' t ; \ i ,1 .,.111.1 ...| -

'" ) to frtjoia;
\ 1 -.. ..." l.lt < i iinii' 1".0\\1 V.n,
"is ..oi: '
tt* nit (tin./ 11 < nf ivnsi.'.,' i

ii 111 nt i Ki>l>nitit rlnq.,,. t t11|".

r 'I.'w\ 1.t"I?, f _, .". .. ni.iinl;| un I tin lien' .,f 1\) ,,

.. .. Ujll I lius.I, ill .1.1. tu t ,c

L1Jrs1 AY. :SHIT.; : l. j Is; !1 i \l-n,
i lu "mi: the Mt, Ot I'ruwply

-....-._._ ors, ..... .. w. .... .. I' ... i I I il\ I .. Kail in.I: I'.,'"III t tt t eI

i'"HI.. r .. 'I.I : -.itiu t 11.nil u ;!hr liiui.fi'H l
r ." . .. .. ., ,, I
I
1 lie : \ nun ., 'i.t.i I lllF.1 I : u.l, "I: fill, 14) the, vilv:, uti. :
thy ,
ini"M.! .v i i I.
,i. ..V.i..i.ii.HiK'f : .
!11 JMII "nfi1., .'' ,. ,I. ". ., I', ---

I.r r '. I I" I DlliliFIV: 1 : ; f.lVI V tlr.l !
'I 1'1.11 I \\ il.! !I. : (rll| ,i.i i.
xvili, 1 1.. ,,,':'i' I'' thr' I"-M, wnmUol, llli) U!..u1| .t d|

I .W ;uii'-i, i i": .i" "I i ". '...< t.I| I ;ici., .1 I 1. M Nil mtiriidiiu'r.l" ,

'.. 1!.-," tl'I I ,.1"1"I : 1 ''i. A .itii'iin: an, I Hiiil.lu. ( itllrwd, |
; I
I" ,.Ii''.. I ,'.1) 0".III.HIX tu "Old, 111 t I'Ul'.llll.: ]" ,? I
'
t ""illt 1 til't "' I'1.i .
r ., .. .. I I'r .. : .'Il I 'I-. ( "
; r 'l. 'L I ,
J .'I.' \ .. ; \ II ,rI', ,' n.: u : .ll'n'"t'A": !to 1t I II
.f! i '"' ,in,, t IJ|,r. .' !i'"i.; .'.ii..jiii' ut i on r iinnibii, ,, line in ihe t -v
lli-, '!'lllijci'' I l.i.iS'i, M "ti "i tl' '
I" ,\
; L "I ,.' 1 I'. '" ,.1., .

I 1u becnust' .1,! i I1|i ;ji' .?.ril .,II (" ,, 1,1. i ii'i.! .,' I/ III: "it! ei'lti.ii| '.5) I,, ii, |
i ;i., .' i .ii'i., IT! ii 111.- r us'a n't nt.mi" ,,,

!the prod i > ", ,n1h. I r l'\" I' ; i.i' t .-I-, i II i.in., 'i, ni' .1,1, c n .M,I !I'?rt< Ivnsic.t J Ji lrl:,., i I.

'. II'.1, )JIJH I I.T i- -i I i I ". I ., j \\ j i ,, ,Ilrl', ]. I it"n" ,t".it'. Itln i ,
.Hiiiiui'/ii't'; ''I"1 '""i'l J.'initHi, ,; ,, ,,
I I: ;: 'A-1 ,""""" "' in r
1 !'I, \ rll I I/"N ,"' ,'' v 'i
f''d"1 ,,.,il I I"'"" t trd Airi .,
llltM 11'
.. 'I| x..I! r .
,: : ',!I' I li.'i';' : \\ ':. i ,: : I. |
I 1.1, ,Jttlll\ y oJ'I ,:" .1n.I, | : "J. \\ \. :, 'I' AM". '"' .,' i-i.it.iu'.i" i'i', t ." .1 I th,, ,Llhn, ,

: .. : .. .. 1'11".1.. is\: I" 1,1: t mme .
I\ :a. LOfllI'n) .\ i \. ,. '

: .IIatlir'C. =ai. i.! i., I 111\1"'I"I: i I -V "A'i i I.:, I tA :.1"i : .. ""Iluv

ln! Iln{'. DIM! !. ", ,II i iiiw L 1,iii, I til: !I. b: ," Watch.1 Lost.: ,- -.--

.
> I :n'tliotti'ii' l 'i ,''I. '
; i I h I t 1'.I.! lllr t'th: u.' I',' n indl'R, r.1' 1
I '""> X t ll I ( )
i II"'I'I'I'i. '"1 | / I > V.J |I. !I'I, J) ttini.l hhl, :M.MlCl'n\ litlllli'. \
i." I it! \ '1'1, Tin' flii.lrii
sol I.i-l i : 1"r.\I <> ;I' i:| l I.
>" ':. YI.'I, i- ,t'i ,' .'';. al I" J ."' ,' I d.i I I :' 'I' .itr !:in ..I' )t"l\ In I lia".I..(' i tt! at\ 'tltin, t'tiice.I''t .! .

l 1.1..1 Ii. !l..i I i I iii' i I it, t I \ L.I : : ) :r .1,1| '11. i ad i ;:lil>>- tr
,
--- -
lu> irM'it'; TI, i I'. ;' ,, .. ','', ."' ()flicsVaatrd! : !
.
.. .1 t 1.'
.
i ,
.1 \ .
I'". ,,ulRifl I 1! ', '' "i'' t ,. n. rvqi{ '-; t'r"I}, : ( ;v.l| l'"r; i-i.l. DfU'l'.l.r.-C\ : J

,.' 1a !I11'( : ; n u liivuu. Apl.' ..l t t.nrUfliir., '.
"1' 1n":: : , .. ..._ _' |
I : : ) '1 1 ... ". -. ..w.a. ..... .4 .1""', -,.. ; -r.t" s< .Ir

jI/ t thttt : 'I I i : !
+"U" rL 1.. n'ILIy'. ;; 1 V. .....
t"J .
\ I rB."r: C\-\ .: :
| "
1I
| | ) '
.!t't'I ( fft
'H'f'J 4
rr''t' t 1
:
', ", c"J. ::It.,., ._ ..t", t .,.........
.
I lin.l I tli", '' <
< I
.t ; 1
_
: 1,1, 'I ._. ., I I I"' ___ ------ -----
\ ......-......... -" < '. 4 "
",lint': ,i-cf I : "" i '< :'.,$ ... ," 4 I". i 1't"I 1 s'; i'i.r.iM'ivuKxr.oriH'i' : : "'

P1 ,-rlltitluv| : i.. i-', i ,,.1| \\1.! I a. >-: r .,"... 'I"" L.I t ,II', '" f',.' i"" TtHiii; ; ; 'st'r& l I''n..t (Kro.; liailroad0' : ,

,ft.. II" : 1'1'1\' ; & 'I "f.I t. ." .' I ,
f.u .
no' r: mill: ,,; 'nt .. ,- ;, .,"i I II "' .' J .. t4" .. "" "" r. .1' 'I 1.\111'H 1 I.. I'.Inuets, :'. II I 'I..".

i .II! Irnlll l (i.i i i nn I I ; : ::1 i i. ."I 1i, V 1'.1 :II. r .Ml :M'I I i\I'. \ 'IP., I l-.l\ ,

: ,n, : : ,. .'' I 1. Vli I II '' 1 ., .' .1'l 1i \ ,: .' '. ', ., .: : '. I;:" ; ;11'1 I .. .1")1..1, I i'. u. ,i-ui.iinn! i .
.
"inM' : 1 tile ,, ,. f l l I. 1 I t '1l.\I..t./,1.: 1! ., ,*'" ,., nI,,, ? ,. .,! "us t .. I Ui-r.: M ; ,.! 1 ,. .>|" lit il hl,I l li .> in.to ljtiii.it 'I 1 1""li.i .-
\. \ I' t I' '. "t. ,J 1.r ,* "" di'Inil9, ,
|i'L. liin-j 'i'.t.i"t'' I , I "I 'h1,1, ri'" ty :
1S I 1" ,I'-' < ;'
,! i !I. 'i ;.
4 ti--\
..I"I'i, : : : 1 "j"! ',' !1..1.1'.).n.i.-,. S.IIIIA l M I
)ll.-I.O' : Vl'll lit I.I .J I.i 1 II. :J, ,. I I', ? '' .. .. 1 : F [ 4t ,., M I
? HI ,. {F..III, ?' v+ iil. .. : ": .,,,. }I." n I. .\ ; "I i/ ,, I u ; .IMI \

1'"It'I'I-\1 I : :\ \ ,".: \ / ., I. I /'. ... ..rj" ''II' '1" '... ... : i.r' 1 I' "' !u.i' ; ,'..1.\ M.i .ih I ,

Jl .tlnr'l lh8 li, t 1.\ ,. ; .1 ,,. t', t ".1 1 ". { :. ,, 'f":1"1', ; ; | 1 1 :,a) "
.". "''' 1 "'
''l' 111"
.' .. ; .< ,1 \I. : n. tl i. '. ...tI
I I- I Illirntiln, i "' u .I.1 '''k '. "' 1 I i .' .PI.. -\ ., '. \ h 1" ': r h- G\ ,. "" I .h. I 1' 'I .;rir' :

I I. '., I.,, ... .' .. \.. ,.' .1.' .. ". r .. .. t. v, ,. r'x.,' i 1' t) V. M. Ia.1
,
.! \ ..
.1' II \):I"j I' .. ;" ,' '. "t : .' .. 1 1tIii.i
"
II.
:, I q, ;" i I "'.
'Ii, 4.d ami ttiliii, .< .| .. uj t I In I ,I.1.; G 'I I.L'I t'. ,, ,"I ; : \ t P1 Or, > "I "", !I. ,,V M.I, .", ., ;. It ..

d7 II": ., ti. I ,. I I It f. t '" ,\i': 1. ,. :, I,.. :I. ).. >r' ., -.;. 4 1 '. '" i'I .:I'i'! P.M.'
\ .... t t ;" 1:1.: 1 "'i .1'I I I ," '
: : i .
,
.
.
l.'ind i' "
? .
An-1.\ .
n 1 ,, t.' I : :0 4 ;,: .. I n
d. .j ,1.1 'I[ "
:'. 1' '. \\1\
|Ill.' !''jI'I't'. :!| I \ .1 ', I !I." ''. :' .li..' I. T."IL\I\! -- t.L; KA5I: l I"AH."
!
"
,
I 1 \ f. I, : ',

; mi'1111:1.: i' ,. M" I I' : <. .' : 1 '. .',1! I :, : : _' ._ .a 1-t- 'U;(.d.m"! ,". ,. 1.1.\ P...M.
j \11'' "' wi 4M 'r. '
W .'/If l f"lI'1" | J I I, 1 1,1'1, ,\ :> Li :r -, ,1"{ '- t"I', r f "' TJ'.T''iT 7 :< i- VI, -. ; .. t i.A.M.;
-
:
M'l'ii.! t t I I l. < ; "' \1] < ,I i. )>*'- '> ', ,( -lf,; .- ; L'X; "t. / ::" '" _. r f, ,I'f'j- i 1 \ ,, > .'-. 'I ,\I It? I--I n.- 7 is I ", "
I I N ; f.ii .. li. i }:i M' ii ''..vi.MMrii'

lit \ I'lU'i! n ; | | .1 II.i" t I.... I :- ''i1'1' "" ,-s ''. '-; \ IAN"v"' '''''

I"I Ii., i !, I i. 'i I'I I '"! .I'I, I :i I ",!I 1 r-"j't I '. i: ,> '. ,' -. r- I .r-p' J'LUUlUa.( ( \ ) \\ >"i "

Irii! ''I" '" : '. : II" : "ql I :, rJk\: i -1' :A., ; I' "i- ., I .' ,-, "In) x.M ..ita\;" i ".i. M ,.i.t ii-."

: T'I'M', : ( ,' X ....,1.1.,. rmnl"'
'I' ll. ll't'l
.
I
,_ \l't
.
ainl! iinl! '' !- 1' i :" .:. ..
: i i lirtn; ? '' f '
'
< :
!r. i, tq\ I :' ,,r" > 'i'-\'' ,re"n t/.r; ,Y, _... .,
Mri !Itol'. .P.Pt r, ', : , ,,,1 < '<1.1-'. .;r: :".k< ', "' :f': : ". .' .'': ''' ;; ? ... .
: .
: ::1' .
a I ;' . .,'d "'' .:
: .: .1. .. .1"1. J. 'A' f .t.D.
.... .. '\:... ., \y ,"
t 1'1.: | (H I .1-s ., ,,"
.
I .1 ',' : '. I ..' \ ., .1 s h rn u..1,1\\1..1\, : ,1'.. tl
I v.Liili, I'v"' I Ii : :. Vv1.{ ." > 1 :'iI
% I 'J' : I \ i, i :" ? .

I I Hi I i t I.? I "t I t .n, t i i W s. i f'l'1"' NJ!
9 t 4 4Itl'Mi.
I' I' ':.I I'' I 1'\.1))'
.I'I VII: : I I, t' I 't y .
i .i ? I I. I 4 I 1 'h.; : tl. k ky1
." I
J Unl.' !. J "'1') .
: I. --- .
'
:
I : I /Ilh 4' .

1.1, l ," .. ,' ir, ; y t ; ,I"' ... .v i \tip, ir..n'I

'. L ,. 'I 1 1.\1.;, I M, I ;
,. {'* !I. .? < /i*"r, "I'| ii

d \ ,.I \\I'' I' I'' .. ". !I..i |, i.l 1 1I' H. .i.K.uii ,

I" '1 ,. ', ; .1'! > M. ;\II.H',
II ,II" '
f I v t,..1 t .* 'in r iV outfit' l"in
I ..." : : .. ..

?.f ,f.. I 1 H ) IC'J.

::11.. I .1 , ....: : I I 1 .. I Ih.H .11lv'| t '' I- .

1 ... .' I'O'ndn.. "I, ll.ii.ll. "ii ,
:.I, 1,. ''I :j 1 55 .1' I' ,
1 i' \ni'i| ,
S : ', i ( .i n* /a i i' r

II.". I .lit 1 u'I, I .I ... ii'1 t ,' ,, I'.r.'. C ,.( .1 I II
I' [, 'I' : : d' i
I f'l.N III'MM! ii- Ailm'ffi .
,1.\I i ., Mi.let', i d. .. .I'' 'p .
t \ : I I : I I hiu'V ;

I ,'.iiIt .. .' I i. 1 ". L A '.' ," I f' -
f .
," A' ". it I .,> 1-ttice.
i.v tI..1 ( ... .\ :..H .

:"d'h:. it.. .'., : .t., -u-1 : > II I t ,,'" .,. ," .. .'..'t .. .j., .. ., .". > 1'1, / It"I I' I. I 'I. 1\1'I ".

mil t I.", : i '' '.--t.I.a ,: ::1 1\\ I '" \ ,rl, 'lr.,; I't... '. ',! I":' \. 1 .; .'j ; \ ., '," ". .,. / '.. 'd,1' ;- i! In ,I. in.,' v e I./V I '.. wt! .
: -. l I ." .. .. !...
I. t :" Phil, tYVt' 'I ""I'.I\\.II.I'. '
flit':4'' : i, in' ,hi .l.! i I'M r -, i 'ttlt .. I ,. .
i t I 'i 'I't "1'\.1., 11t"UtIe"'I" .1''I' ,' :!.""II'.j;' ,..-.-<.'"lrw"lh In

I." /not' I !' 'j"; 1 i'I. !jui" t iJ" ..r s ; ; 1 t. ,
I : I : .1"
L.I .
I r, '1P . ,' 4R1 t. I? ... ..
Tnt: t t. t .' I .' .I, >II i ''' !1\. : n .ct: .. 4 \ "' .' i
.
!III H iilNSDN:; fink: ,

!pi'I.; a it'' ., .. ?' :a.lil:'/. > r. i- .' ,..dr .. t \:' ". \11 I, \ "" .'. M .. ,. t !".
I14j f11, ( ', t ;.. : 1 .. '., :, :: '
:" ;r1.'II' I t. : !tal \,. : : I r .
., 1. 1 1t (I' .' 1\ r A "
xoi.' !t. ,.' iNlitre I ". i.I.P"l.ldor.'Ollfr.: ; .
; I'1 \I v, IA .Agr/ :: Th.1 ['I" v ( I ? ,
'.1( \1.\I ; '* I 1 t 1. \ *' ", ". i i' .1 ". I ldldii! .. !
tu II' ; I rnn.nt ii
i I' lr .\.i | 'i.in' ''4! ; : "i "I f .. (r,'111 ,ftlr' I.I.r..1'I'i t, )
1 "I I 1. .ill",
1 : : f > t p> 15v! HOII tlib' .1'' d .
I Illf t' XX tv I ll, Xt V > .al 1 : tlr :I.-t, l' ,1. '
: I I" I .I 1 'i! 1 'I 1"" I,, h < ill i "< I i I is.-il.r| ) n
< il\r" 11. M l it ,! I i ,}. . j I : g I I. : ,. u-4).r n.t'' i I" .J.'I..ul, l M.I I 11.. .nI.' ..' f r"H.i.' .

... IiI gi I <1"I rl\ .I.\\ ,.,1.! ?.1"t....,...1... C..''.'. 1 1,1., ; ,. ":.. ,,. \.I"'j'' '
llnit' a'l. :11\i xxit .
.
_" : "
,11. 'J' .t. '. ,. .,:. '.'I 1 11" .I .'" i% i ii.-> -. i i. 'on* '-iii"' [ ; : 'r, \ ,< 1. 'I'J I ;ir +,r < -' fri ,K >IIN R'\ IKItT.i .

ll' vi'll :aii < t t 'l.'i :f L.I| ,1' ;.., .. ,I'd 1 A.lilll,.,,, ....r.
: : .1 I' .1' 't' Lr.C". ., I''I', 1 b', j a t i I'; M.1'lPf.! '\I: 4' \ .. t' 1\' .' !I II' .

I : \I.t' I. ,, :' .. !i' :I'i 1 DMII" ( a ", ,, .t -i i l.'im.. C' -<" .!F. "M I'..f, in l1" t.s' t. J-:. fm,: ,

\ t, ,
i I "', I f r : : .
__ .. rU ITotico.
> !
I r. s x
'.. ..,. ''I I ," ,, I U. Li. .:, in.li i ,. l i'> B. I.\Xnt.II.,1I
r--.M' '
4. (1.1..11: 'i?. ,1. ,., i, ? ?. ,,1 i \ I
, I ,.. I 1...i i u' v 'P.U\I. '. 'f'! .'. I M .!. I I .'-h, I j.IN- i "" "' "!1" .li. I'l'MI'a tt III.h.rl."u"III\I| ] ( : 11I ,

4 \Iu !iJ'lli: '. : .\ '11I' I ") l M If",rt I.. ,1'' < -1,1 ,1.i ", I t' 1L 1 t ; i I'1' | : I I- tr''> '' v> lw' 'i" my 4/11h0I"t .t''I\'I.,1 I ''
I, I. I \ :' I. ,, I U'r' I' 'i -I\ 1 t. I'. I IIKMUH ami .the I
> '! urn
the I'O1 n'i't,,, ,! ( !l. I KinI. A .1. .111'\ !1" I I, :',. 'p ..' 1 '... J, "" I I 1 .. '\ : {j. t \' >, > ", wile
I. I.
: I : ., ,! -" .
'' t'.i -
tin vx. ,.; ] }to ,i't! : : t !J. \I i II! i iln'anl r na' \ I 1', ft : .! I.. : : .,1 1 0't, ; l' r ; L lAi 1 ,II! H.M.XWP.,, 1I

/, I "i-oin i" it.1; A't.i I \i.'t t I .. I ,\. J 1 ,I t .: .. "" I" ," ., ",- I, ',? J' ,V I .1..1. trrr".1] l'I !, 11 -11. 'Ii!

tr j : 1 r ,. I 11, 'n i r -t -I t'f' ui i 'n f if.i. Notice :
r llOlll/ I ll.i'i, 1'.1 t '- ..: [ .
1 "i. >f ''II, < T .rt t >' f i" I ailimi./ '
n : ; y: ". !, i i> lir! lIu.fe'l >i.I.; ,
;
.
iltntht' ) ? t t i I' r -. .- \1" ,. ," N ., lr. 4.tV( ,=" r 'r ,' ,ni ( Itrc'NIIv. : ri .idnuR. ll I
.
'Rrnl'I. ..lit j I.. Ju:: t tI4!> .- > I "' ". .1 .\ IIH.! :: 'd'I! : '' .ri-l'f \1' > tl ,- I r I 1. i m-j dxviiMi1 r l \\111 i!! !I f..I'. i .
.. r 1,, *'' 'tl'f: :.ludP! :( ('I Pti.Q.,! n.r
r f I "' ut" '" .r
M
\ 4 ,
"lI 1 1'-1"' I I t I'n, .. I I. $; .1" .\n! : ,! '., t I.. :t.) hhh.u.J! : :, hom t" IUIII -

\ )Jia i I I 1. I 1.,1\I 1 1 li i ., ? 'w'' 4' '' -' : '. i .1 :.. l .:Id .,.iJ.I.I.: -.
5 \ t ; I In ll 1" tt.n's' .4I l ( 't" I : ,1. 1 i '.<4! tM -. 'htI! i < -,%. ....J. is xM'vncns" ,

iinr !.v' _: i v I, v- ii, '. 1 I .. I'I
r I r r '" ., dni, ,11a! huuic

nil r.-Mil'. ,,..' G", ti.r! : I'I .'"' t. 1"! ,,- ;r'II, ,.
(
.
?
r ...
1'
...
til t 1 It\ I I" t Iii I" X" '. XX V I "" .. .. .. I'10t.C6.! ,H;
'II a I
( ,. : .. .I ... 'hlili ; .. .. ,, ,. ':'
,x.1 t : I.-.1.1 i i -. I'j'" 'r'I R h i dt :,: ."" I '

\ S '. : I t ., > '; -.1 I t4." I re' g 1116 day .It. ,
I-.l.i I | ''I.| v t ix ? !
i .!h .+, '.v ni'ii', ".S/1ut. rrnptttriilty! lull p'l j)

I l.kf t1' t'I. 1 1 '. '. '. I i tlli-'r afi'omt"' :
!I'i.' I I' :. ", .x ,. ., ; 4 ,lull' Mtllr cijifli' 55itr
I ,' .. i4nlour 0',1' I.f .
!, \V ,
\ >i i t\ tan rtr'I
.I! i I .
!
> .
L- 1 n."xt t. ; a .t t j .ii '
,1 : 1 jlQaCe; ; 1'. '* '"i'l ili<> | aiti.ii. u ;!l Ah! it.hrnI'

r <' tb '. !' I tin I. I!I":" > I'; '' v. i'.-xor ", I.' ., I :p1, .. il-"'"J"n''I\< \ cftii' i It.( .

it'V.M, |>'t iIT.. : !f.,' .. ..,! '. I < .i i \\ Kt sf ft :'&V'llIKH-: :
.. ,i >, *%<';>' 1.I":: $jnii.j'j.1 ,
\iUl". :.t..I| .t' UII.IMI'. ; ; !ti-; ." t S .i i" .

.dtI1,1, j..1\1.. t'nt' \lr. I !I' I Inf I'" 'I. !t .; :<: :;: i/'r tiiK: ( il'U-! ( :TATH;


in li, :It ski ; I I' !tl l II s 'pl' ;

\ttli"I"'i'l'| / ;, : ''s I .. I' I' I" S 5 ''',' .: 'I' .1.1 t' ;' .. t'' ; ); F1, ': :,: insuvanct' \ (CmnpangrI

'.I" .II! ". I. ,. .11" \ I -

F"d' ,. I' r THJ ill.t ".11i:. rlOl\lIU.
iniV m--i t t1! I i- > .!'

1 1'1.":,'I, 'I" :. .. ;; I .. C:1., 1'\t.--: 200 IJ 000.h .

,
!!
,. ., ,\ I, I .!...
t I N JdI, tt i r.S
J,."r "I .I' ;;.... .I t J jllI, i= "
Iaton 1 "a M FI n -.(> pr 0 nil 'taut'lIpF( ( .
!1".I I 5 5 r I '
I ;|,iii" .s.
'
1
.t : 't\ ',
: 1 'i I' \\ .. :
I ,
hi.I i
|I' ,
I ...1. 1'111' "r.'.
S .
1 S" j. i r't,: II I. 1t.I.I",

Su u .' YINM le! in Tin i nmt

''J'! 11.r' 1 J. .Ut.i'l.! r.-", i II) .

.; : l ti\wt' (4114 U\ f"IHI:,

.
-

,. I 1)ht.) INCr.

]Ii alt) .utta : i 5i t 4 ,v. c r ,, .

Y I .It"., .". !M! 1\\ "",.fO. .
, I "i N M. : f r u.

t I. : '" P h 1'".....,. .

f.5 ltdntl, I adl J.

B U-'''(.. .

t !, ,,ri"... .. ?, L. Km' I I .

_. It.an"" ,
.
m'l'Jat..tt\ .
; 1 tt I p "CO
\. tot ci'rri. .1 i ; 11P.v -

,fw r1'1"- -
I.,1' t ,li 1\\\:'

i ["' '

.

r