<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079923/00283
 Material Information
Title: The Florida sentinel
Uniform Title: Florida sentinel (Tallahassee, Fla.)
Alternate Title: Sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 59 cm.
Language: English
Publisher: Knowles, Clisby & Smith
Place of Publication: Tallahassee Fla.
Creation Date: June 16, 1863
Publication Date: -1866
Frequency: triweekly[ -1866]
weekly[ former <1841-1863>]
three times a week
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: -v. 1, no. 88 (May 19, 1866).
Numbering Peculiarities: Suspended 1863-1865.
Numbering Peculiarities: Numbering begins anew in 1865.
Numbering Peculiarities: Issues for May 21, 1841-Mar. 9, 1858 called also: whole no. 78-947.
General Note: "Whig" <1842>.
General Note: "In God is our trust" <1856>.
General Note: Editor: J. Clisby, <1843>.
General Note: Publishers: Knowles, Clisby & Smith, 1841; J. Knowles, 1841-1843; J. Clisby, 1843-<1848>; Benjamin F. Allen, <1856-1858>; Edwin A. Hart, <1860-1863>; Hart & Shober, <1866>; W.A. Shober, 1866; Shober & Oliver, 1866.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 26 (May 21, 1841).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061077
oclc - 08807470
notis - AKP9173
lccn - sn 82014066
System ID: UF00079923:00283
 Related Items
Preceded by: Quincy sentinel
Succeeded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
/ .- Ii' '. .. .
1." --.7- .
i.1'7hA.SCME
..._ft".y. Sr'a1Nu: OI" Ii
wars'o'nf1141 C

_< ._ .--- ".

L'--

-" --0'' RICES
or
-
-
-
f ,i'if' Sle/e for -,

W rk irx', ilf Ftrtt 4
T.

{ bt loriDlt rutinrll, / lln. i I/I'M/ rl IF" ,t Jf4l flilftf.nun. .<f' IILI1ll".l' > FtKlT TlfdlMV tYcnw e'nti'i't.eII u IY tin nnTonuL iiVF st104I


:zee A. XXArt.T, I ori'bt' CvnipvmKtlic puff of tGHrttifrKim.

I Ny41nre| . JlI'1 LGR

UiiiriiH; ISM I'Hiirim H t t i t lm, tol in i> itn, itmu '

j ,
th.t(1If thr.atrlt i ii
C alt"n.i U gul nmti, In In !(
In 1dt4tutt nlIII
111011111 I lntt, (
Trrm1'I'r 11 u iiit a'i' run +it I I'! MI pi nii.li) tic


IIi.I"'Ir'' '' '1' "'' H..' "I' / 'tt "ii'll ,\il.iu 111144 rt'at i'ttJtIr


; I; :. ." It ... 1iii'! 1'I' '
,. ., \1 ," .'Ilatgl014 I,
< ( <
r"I"I'e, III i \ til I c'u ui,, ill r-pi(

,". ,'\I"" ;. AdvanceMMUKU. eta'I0,1'la111,11.11d4. d 1'11' )
tllltl'Ct: 1 lc Alwa) ; in lUJvtt.v! in l e pllbht1 i
of
lp\ya ii t
t tnigt\t\ nu >* arIIla
"

JOLt" 111.1 1 rn"LrJTI.NO.Ih I'' W' 4401' .'' ..!I1"1'1'' ,"H."t" 4J. 1ilflpd( uoit ill'Il(1ty.; ( : 1. .. . .. .. .. . f I.I i \ 1''I il i i ti iry il in in.t it lift li uti sal tt m lib!41111r14.111el al'11r4'


lill .1,1t rrpe we ;trrlrr. Terms : Two Dollars per Annum| . .. .. "nanN. J ( 'I 1I 2 ili nf |'uliluulioiiol nnl
n".1 i .f f 1'\ill; ,,, I.II. I < ( .'I .II"'"- I ."A .... ... .. ., \ \ \: \ -:: until tin -nit rllMlinlii! is i>
1114101} I.I'IlI'llIpd' I. "
All ,1I1lnll'' r ,..f 1.\11I11' < ''--" -, '-----r ml, um In' qu12
--
td ranrnt. "' '

.11141 ('U I.. If t .11.,110., Pnrrrlnr. 11''A A A"----- \1 I,1.(11JI1 1 I; I't t t..I' t.;. 1111" ". -.1111114111111 h I kctthl

1' ('II
.1.1t Or rhrxgii s".
'iu.I\ 11'1'i 1'.1111.1.1:111'1 t :
.tri t
lhld,4. .1, ,1110 '1. rol.U[ tE XXXlI I.1111'. i : '' nhltr ll'ill'lK' rciCIMil, ttlllll"loil

; Ii ; I'ylr-u l"rdta, 1 urn. I M"rlr,41 rora"111' 1'U' ''I "* .iu '|i' >i >ttto < ll tti Illl
.1. ,1 .1'1., Ih' lll thi
,. ... ,: (: .HIII..It' tilt .",, 1.1 Int., 1 I ::1.I I'm, 'l-01\ ,li I,"II" d\ It 'I ritnmk I't .1 I'fi'onrr that <>
I I I' .I, .1'I, ii'n
-
a
,
.11..11" I .h.,11, 'II .1.,1I't. I tt
"I' ..1.11''I'' '",S I tii'' tlI1' I\\'r l Ins i a ""I!
1'Y' .ltlll ud'r the nini!
'fln llu silil\ lir-l lit !'lu' .->.1''ar 'li, .1'.11 i 11 IIIISe.i ifinr i'nrrul Un
ItlIII.uil, m
,1'.11110 '1'l 11"1 Ih.1,11 tt' n* ,
Imtiilriil J.It.I. In not ,.'ilnulir Year 1 iin "im ..1I1111.r"'H..It111"i i- 1"IIIIIJ. ,Ii, 1'I, "le'111 I It" \\hlt', n'.11t .,. .' |:t fhd.l'rl I t 41111'"II11lIt.a'\ i'SIJ911'1tn(1l't ,'1'1.11\ \ i It t !1'i'H to excite *.
two tinii'nl f .1 .
I '
I nt .mil I. 111':1itl Ulnir it
.. \ 1
.il iiinii.I' MIIII n'\t 1 'ittrlurut,t"1 i'II III t n ,
: i '
V III n' i
: !. hlttt II n'u liitirnl lliiiii ,
mi1 i
nil' I till"t
utilni "i "
AUTHORITY.I IK, l "mm' J mn11\ 1 411 lit I Ih,' ,Ill I m Int ,11
'hdll 1,11.-th'l -i 1 : I I.. \1,11'11.14 I,1'
,ml nut" limit. ii-ii i.I i. II "I 1..111'III
wli i" "' ', : .1I 1'1I1' i-in.ml nm
BY I : ii 11" I. 1II.tlt I' II14.1 / 'i lln,' vluilo lu'iniitil
un 11. In Iho
I ( "III. \ "Mini 1I"hll, l
Imittli, I tlmt
I'olititituti" tin \ 1' .1,11' ri'ii' il I it "I I: ".. hit. nil 'Ilni j
tli, t' i :1 I I'll1- .1111.1'I, IntI" ", nci'iti t
I' r prraI Unit-
,\ <' : i II 10" in
-hul ,0ft"III\ tII01 IItIII rmitir\ IVll +
nndnllud KIP I' !
I.r \ ( to
I..r.r.-' Inm,Iri.il ,ilnllii-\ ill\ .11I"I II 111t .1.ltll.h..hlll mnl, tut IrrtlikJ'htiti'il;
Ihr p1.0. I It' till \ I., 111.1, I t."t t
1&r11".1' 111 i i I luitn, ,ed i p m"itiililiMimint h .ill "I, uta 11 utlt k-luito titwn
mi-ti < \ ;
Arl4 and 1.1 II' I"'r..II..1 1 ,tint, Jl 1,1 i "i Hn, v oila t t.mmitit-" miu'iti, ., lIts, 1,041 a+ II It I1'Idelll4110 i 111l''r Ml Mi> ui '
.444411 I.-y|
\ mint iUirv in:
'Ia'I'' .1..1'I null. h." III'l'IrrI'Ir \ 1'10 I or .nt t.f ij
.I..rlllt. Mil Ii 11411141'1., > 111 ri O :ilk tin''i nil I '
ol
1.lt' n < A 1IItrll4r
I"" a o21t. .mil. .m immnl *> mn nl Hunt. tutnin ,mil nun\ d.t. ". 11.' 11' (\ i liii.ii'it i 'ttl il iliitt 'I li''' ll.< f
.II t. I' I.1'|
.
pit e"'I"l'Ith. old' '
llu .t iu'riilm tI tit' H" ooii'lii" ill
tI.l.AS .I'
$ 1'1" coal n n ir Mi ill I In III'al; '
\ ml, tiuluinu' *, olLI lrn4.I\ .IP41111hrIUUI1un1 imiii. h'lplirnl | o nf ''linn* :
t1'd I v
In
titiiri' .oil t IIl n-MniH 4etION
.ilt nr or 1\\ 1of. .
.:Iir I E\r |1,1..1 |,'"| tmvHn. \ \ 0 1'1111"f .h'.lud,111I, I tli,' ,n 'I' P'' 1111"1111' IItallets|| | t mi l 11 11111/) ; mnmt I lm \ N :ink.'c
mli nl iil-
ll -lli'l I
t !h',' 1' I Un
1 Id' ill
"i iiiIntl i i i i i : ., .' d ,11111"ml ili M I .1111111, "r.-lIt"I. If'I.\, \. tit ol )
f..h in pr.s| ,nil-. n tin t 1'I I ""- in Imtii" ,
.' 1'1 t h "
"p' l ill ,III. t i ,1 nl til
lit t 1.1\ tli l x .1.141'1111 >
1411'1( t I. .itt ,111 ,% I IItII '.ituniitl \ ,. '"'unil .I, h.\-\ : III. il ,un' III i Ir121'1forpanh941'Itbl'4 mint ittu' hi'; ii
.01, i InrDl.d 01' t f'' i m 'i iitr : ii I 1\, '\"'r lu II | nintiiit. ol tin'\ minimi, 1 r nl t 11 I'., l-.f ,III'' 1', .111 I ,h., 1.1 ,' ,mt 1 IP 'ii 1 tuna, I rili lu\o l I'ci-n reir -
tin "imti I 'r.. -polrl.ra i ,lln_ I'I |I' IP'4' iI1111 roil I ni? > inl li'tttfi
n Ii 'n
i I I4
\t n 1III"t..Ii. 'niiut | H Out
i ii i I. M 'ilii 1"1'1' milint I | m' lm s.W Iru'i
'
n4.4 I 1101', \ i.lm nr m 11| \hi r"till mnlnil, ri | '

1'r'I nl t tin ( '''lift, ,lint Pld t it of .\iinrinliM : i l 1\III\ h', liuiiiliiil, ,;.II.,ir-Iiinn | i, n-i'iir.\ I 4'. *h.11 In rt |I't tl n iiiii' mi-an.,! n nt i \i-|1.1 I lint n.1 I .101 tin ,tmn mitm li.it r\it ..,.,,1111I"I ., .'.,'110".11.1".HIIY1,1:\ ." ,""..,...111.f..tI,1, "" '1" III ntilnl | iiit t, ilt .ml'tut !pit .m lor ill l"r| I ivimntnli t i- ] ,- itnpmiMi 'II 1 fi inn tiili'itiiitii <'f the f flrvt MandIl'l.l'II *

h': Mnntnl-I t" i
,,it' t I 11I.t tin l I" Mint, .imlkptritlimit pin. ttHir', "' I,''"I..t"! In "" tiif ilium il I rrpiir- I! 1"\It.,\ "h"t" III" 10. r ll "plh. r innniit it Ii itiitln n II l id Imohii slnli 1x
allUptnrt "< tm" ItI.'tI"r.1Il.fllIl 141dl h1' n "
\l Hilt I"111" <
I. Itr iv
-. \ ill i cut ;
ill .iltup 1 I i E1I..t\ trom nn 21'114'1, CI I1"II li im nriiutir .ll.ehllhI' up
npmi the t ilm, nl tnliiiin mi mtinilitti I ,rut or titi of 1141% kn, .1 .,1'1",1.1|" t r"I.uII ti-ilnr, .1.\1 limuMlu \\1 11 It\ Um ItiPnuto' I Int d.' \ Mntllii; iltiluvlnt(t i i imm !.. pl ,..1 1.. r prier ht .111t'1t'II,'" h"fIt., ,\ hlo ). |'int m tli ir p'IIf .Mini HO) ilit'iiil"!, lull
lilt t" ..h,. pin 4-fl 44r
uml IM--. ;1u11uniriun" nut rirrv 1".I,1i11 .n 1111111114\ I'li-liuc-. ot t 'Itii* I 11it'll ', 1'.t ."II h'" .1..11 ,,11 1, (III lll'1',01' killoil A'-' .1f"Gill'.1'ri\
ll' mritn ; tirrl i I roilmti. "'d.And, I 1,011I I'1I1' I mU ,
,'nltII.,1., hnvtdrra.r ninri ttilm of tin' [ I.rnlhl, til.n ,null In.*pit it* l t y, < ;i"tn
.h"II" IIn''IMlII'tll ,. nl
11I"lf.'llIrrl. .* MX .\
) t *. In M nr 'Ii tin r."ti 1 I 'tin' 4n" nml :11livliiti" I I" 11..lhl'II1I"'I.' 11..llh. nn ,.I> J4lo1'rSa '
.l1ill.IIrIII', | in. .11. t tI : .1..10.101111.111 t 1 lln m' ? ,
nuJ I otlirr J_-i \ tlil nit 1. nl Um 111..41.11141, "l N, |10 Mnll In i\
f
-,' r tlir mil 1'l' 1'l I II.IH, A', 141'.
In 'Inn .Ihl
1\,1. llr-t. 1. 1'1 n
Un !
I nnl Alln' It ,1'I q.
\l'iiml ; Till' hoiit
drrlUrdnrt' IKpi .
: "
I: Vnpi ,111"1. I'll, <
'III'\'II'P. .IIII H \ ,
\ 111 I
"" \ llii\ llr-t itn, ol 1,1.11'1'I llrnliP- klull, l 1\hl"\.I"I11r. )it! .n,,In illt ft'IIIt.I.IIII'nlIl,1 th, ,'1"1' .,;,. .. ,,'III" I" tI" 1"" .I. .rll. ",,: ,. llm| i 11 mull l lln pi inu Ill tlil-i i
\ "III'
tin II'" Ml.I i iI I rural,. till'
I I"u I 'It i i\ II i I''I '
Ial 11 dI1114 I'1 u' IM j
i CAIs'na 414
111111.1\011 tllI-illl" r1I'\ i"
i nu" | to t IIt On l i IrgI11, :' .! tmt t tli Tu I In1111011 '
mr) fur fniiilt 1.1hll"h, il I itul' .litlirci tilio-M1 ,: ills t"r. .roii pr' t ,mini (hrr.I.lln( 1.liinl 1 11 lit I I.t ho411UI'IIFCJu h., ..11,1, I" \ 0141114 9r.lrtttl, t ol I'toul the '
.,'. u,1, j I mil Inr I li l ,
nllu-r I imil
loir 'I r.,1 nr Ioin"1111.1) |I' x14"lit, Ilit'. pe.l. 111.
ticii nl the ,' ir tiuini Untie Ui.illt Itll'' l I 11\11'\ i |
of IIII ti I r.Inrd, lnoln'1', ''tlu\ 1.1.r: m .mil nutuiIn 1.10.1Iltll..I'I II. II. lull i t'.1'I1 t'III' 1 ,
? '
"I'III'lillll "lit t ii ti. ;
"" lint l'IId..c.1 "I' 1.1111'. In 'n mil' SS
\ tni'triiil l\t'tf)
,1'1111'' urnwlli 'tI" III.1a-a1' unit i- ul I tlni til I .
.. nod I liiitnlriM' nnd .,ilttlirri I tlntu-ilti- .r l'th.tx, or ,1",1. lirnki, ni-l "f the ," ;dr. 1.1. III -III It 1'11'111' ..11.111",10" ilt t tin' up 'tdl.ll t
1111. )
.ri-ii'tliiii t In tiir lulitnti nil limlli ti, 1.I.r riliiniL'tn uumI ilmlt UP I"II.t" : rlutr.I I. in' htrtprUi'f 1 ,. \I.' p. lilt' I. 10111 11I'1I1I.dllltll".r. IJ11.11"l1I'll Ill ( V'tiV .'
) mil oil \ ; : I Inii'ti the $
r4 11 iituiu\ finm oat t:1I\Il\ 2 11111171"41, 4' III 111111111.it.-.ltlt, % Hut vi'in i iI l ) \\ I Iwl, it
"Ulu tIll'41ul.bedrriird
nf II r
*, -i t iv pi niiluiiit. oroii tI"j.1, : IInJ"r tll, .;utMil III If I tin' tin' 410-'i..itn | i".,1' 111, ,I h. I .. t" ,b.. ,IIII\I'\'c'\\, 111..1"11'. (111Id ill ill I'" 111 tiU.i't. I )licll now II1iU1.1P.
notil I
oittll, iiinn' i rnll4ndrh1111nahxlipnYIilIIIIII121ri'dd.il.r tin r It '. S 441 *ti mil I lln Int ; iiiili( ;
i 3' (
\b
| Io.III.tI..II'Io' :
luiik imtin, nnl mi tin' \ .\tiu m.1.11cr..1I1O > I l.11nnrrI:1 1 1 !hr.1I ', nr I I tin re > I'll 0.,1'Ii( | \' .. 11.11: III' Ii 14111ubtlu! <. \,1" ..\r.t. ol Itn, | t nMH I 'n''11 .\ li.n'iti'
\t tu' '
llr-t t Jar nl .lull in 1 1,1,| -, ,\1,1 l two .1.1 Illl ".1",1( 1I.j"hl 'II :0 "Ill "U"I .1. ""l" itfti IItn i uplnillnii lit rhr Mintl tinilm <'rt. tin nt
mi llu 1"'r.1 I t I bout I 111 ill 1',11.1",| I 1 111.1. \111.Illl4 I 'it I. I II' tin Inii' nt ,thin III h\\II\I'\ th.vlt.II" I .ar1 I I.I l II.! '' 41IM l i t What is
n- f.1II 11.111.11'11
; .\ j Hn 111..1111. Intl mmin
'llIlK \\ tnmiilu
oil ttlill m '"m'\ oratmii half, niiiiu IIr'.1" \ It, tin l ,M-mi, rim "lthtll IShI 141,i( IIIIIh'llo ,h 11 i1n. fit I ." lit nu Ihrlr.ll't I'hnrlat' SUrnner Ar0I
ipntntMtiip' 1111' 11'1.\1.h''II."I put hi tin pM-nn ,"m I -nnl 1.11.I 11111.
i mli! \ liil \l'i' <
II'11',1 .111.1'\ lift u tin
I I U ,. d41x.tu.t tor V
nr ntfiifil) li' mi pfrim \1Idll,1 I iui| lot ,1!1 Him t i 1t..1 ill., tmit nrt' -.I il I I. .it Ioi< tlI I II ,.0Ii"I., ,1.1' \ ,,". ,,".1'111'' i ,''n .1, mil
II1. i
nf July' 111' 'i-. I't linn .i r'l 1 > Ih"I'I.\I", 1111"" uinl l'.un IIIIMU |I'll' Kpnili.l
\\t otiunt I
r In' omn
\ "
,"lh'I\.I.I.IY) ttlmli it.tnl h1''IuII'1 ** U i r i n t"'lh I'llmn, m. 'U 1'.1 1:101110,1.II, fn1'litp.Clle)1I .111111 h.I\1 I I', ,* .I I *li ill .
limn' M 1'inikrr mil\ iinln I It |
Iv'ii orllCt ill
,ili i"n tin, > mn nr11 ,
of i lit I.'rnr
In I Hour
I'li-lin .-, tinin' mi tiun* *.'i itIr 'II "ttlm' .' tl 111 1''r tin itri .n t1l,1) tt'tir 1",110,1.,11, thll' 1'01111.11,1, | Him ol mill thin'*. 1
In t ,'h" l'ri"nli-iit
a I ,
/I tln ,i I'' t I. i" I mill.HI m PI \ | I >u tit r niul ulvi the MiMnt "hl IIIIIrI'" Ih III Ih, I..I Hi t iv nn -\\li ,it if Mio
.
umi,r tin prot./ /', '. I.. nkti" .,* m prmlm' 1111, pi r annum, \ ...11.I "i''I II.It''Illlllllll pill t/
r ,.tl.:I : nr mi1'r ti p.l rdlnQ tm i hl .,1\, Mad
riq/hul
nl! / "n i t. 1' Inn n fur 4,
t t\ t I..t IIt.11111 1. 111. heQl0e
,10-\,1,011,I t .1 I i hrbl/ '" .lo.I.I"\; I \ lunl" m, icilJV H. p.'iII'II; /,( 44,111entt i pn'r/xllnr I tin I tnti .\ ui'iu-ril i-ruit
01 A-
'\ \ lilt I 1./
iiif )
ninitil" ir ,10'1'1"nll,1 |\ .I tit' I'thrt111.111 tl. 11".1".1" I I111(4111111 \ '1I1111111. ltrt.Cllbelhr6Is I l I'I IM r lii'lll' fIL',111'1, \ llu 4rntttli 1.ru. .'
'
10.1.1. ul
tin -'upi !
nil 1 lnil1''i- \ nr tm I,' itn I- 4tL
il i .t lint unIn'! Inlm nu ..:1.t., .j. i nl tin* <
1 tin ll i frmni" tJ\ I. 11",1.11 Inm \\ II I 't tllltfll-Ht
'
iif Hi I out'iti-rnf'St n,. uli'* .Inr ,\I.r. U i : In mn.i.tilt d il ohllil t. ""111111 < nl m (tin' HIM n tl l la
i ,' i-l.va. ini n
I Ih"I !limit" ) 0' x 1nbnr'u, '' II I'liililm-,' till : 44.. .11:11.1'1: t tiM | ,1'l JI'IItppru fifi'iijtrt f
I nnli.) nl 40111)11 Inx'orMii ill" hll Itiip tin- itiruui< i
.ml ( t )\ 11I1'I1I.1i1l1l1l'1'1' I Irtluriit Iii ,10.1IItuh! "ilt tin i .I tor |
h.II'lt. I I"d I |
ui at
I.db' '
un/
ruts t roi ilull 'I1\tl ". 4,111,1 ln'ilv
.111".1111 the i tu" ii ul !| ruil, rMi'i1 t m' \ I Ill'' ". l' 1' Iii. kill ..him I,I I IN \ A mi{:
1'
1.1'1 .hut tlio e..,.11' .10.0111 I,' .i .im -| im1" )Ila..nl,11114 or M,1 .': I irii- 1"\\\| lilll.tn.J.I InlUt t 1.,1' liini 11f. CI IIIIlh l IrI' III a'k'11/ Ir... I'''' i' l I April 'I, fiiH. Inn \frli .1111. and III! (
tiuU", ; lit tit
It1 I n-n-lirv tin ri' ,\ i .f."II'.1 \ Iii, liin u Inn rain; Ia ,II. 1,10." .. 1\" i ] fillnU
M I. .1 1,1\, 011'1111'1' wmii IM', ,I'\ I.nn.IIr"f' i.irmi. \ uinl\\1"| .,i DI t iiiiu iII'/, lot' r '.1'1.' itimj
(1.1.f I hr'
...*,1| .IIth.r.I,rmlnnlili. :mil, 11, inilntMl inili, 1. I,%:ml, ,tinin' I\ lllllttVnmi tin inst' nt I tin I tiiliiir; ..IU.lI, 11"\\lit", it pull lm" I 11,111 "I1.h\ ,Ill Ili/44, 4'nai11lI.III : 1.111: tilt' a.ul1. 1'1.\ ...1, | /, I; I IS .ikl' httr' lit |14rntr.l tin1 I'Irai'Irfll fri'llt
i'l Illl' iitilllnnl
miiT .t. m it !'' | l1r | | pit life! \ ,.' ,' ( \ lit till 4140.1', iiitillnln
.rollInns 11111111,1,1. I Il IlllL "t.\| ) .111 Mir. uml II puiui I II \1 l 1111' .llIltllt.l \.l "f Inw lie
itdrUrlal. nl n tml innyn'i
UMI
"I" ).tol1' utAi.ii' 11 \ xtllny11t, nl l,..h',1, 1.," ,11\11"' \ .' il l .rrtdfli 1'ln-I "Iii',i 1 ii r:4111 ,it
Him i il.it I 1"u .ilf ITI t nt ""lr' I lit lm,,IM'III I.r totli, ..lilll.I": .1\111, rI'o1ln.rr' III Ih",1, '. "1 Nl 'i'I l i n p.l| I'I 111 ,Mi i i t n; putn
111 ll'- 1[ 11
In i,ft.. in" Ilk' 1'11'\'I Itiltn, .Ilm, t tl I Who',' 1t".le"\ I I" -in?ll, r"lail' :..un I I \ 11 'III HIM III' I'11n'I I 1'11\ 1"1'11.11 ,' 111111.5 "I II' .101 ii" I 1\I h.( Ir'1 '1IIIh"rlII" pI" \ A"1 I In 1'ugd; l i-i H iiii I'i !1111'! I"1' \ ulI,1 .
li 11 mini i i' I
Mi, J. I'.fit" 11'foil tHMi "i tn 'it itinf .1 'r1 i..1 in 4111 film" i-li, ill 11 .k'I'I .ii.! "'I1..I"\I I "' ni nit \pi. i III.1"1110" 4u,1 < ,1 f .'1."' N rr.'IAI i 1I'f1,11,1111,1| '
llu 0' 111.,101.' 'Ih. Ih', !tini ,11 \llrr.l "" f .1.I -
I N\\ iitnx
0.,44.41, 'in I r I iltiluU\ \ I I"I iteilui' 11.1lulu. I ,." ,1)111 1It. Jnefnh1117.141 I1', nt j i" :in
'I-IIKM ri4iMn .ill .
'u ',;'' i'l 'VtN| rtnt" illi", llu* |u( ..'i.it. i 0' ,h i. ., Moil'r, tlii nl: I Um ,. pi rmml tin n' M ,uttolil. ,'" I 1 I tu1..111"l : 111111I I ,., I !, .. ,' I'I r..ijIl' 11 fi1L1 i tl'J I 1 1't U li i white tln'iiml
( 11111. pr.i| Iii 111 .1111 Ut .i'i'11| | llrl"t
.|iill, xltllin'Itn I lm 1\, \ .u> tobim "n 'rimin* 1i. "lIkr. 1111 mlrtl i ntii in,,lul to
m .. I'mtD-i
ml 1. hll.'I'C"' .nut u" nnl \ ) m a i mini I,l-il. l IIIII| ,l.tiiis ittlcrki : 'r.'I"' irl, 'its' "I'll" ''Ill ''i ll i' r. imil IIIrltl"41110 IN n \ ,\
I'lUimnlV f.tli'"ah'.h..1 nl\ ml, ..1 s limnhnl
.it lln Him. "1 \tin.* Inm.In' I .il\ I 1.1: IF iii-t\ nt\ ti in-' .1'III"/ "H, bs tliiniiin I i I'lht
tlii ml or t rn,- \ 1 \pit .< 1 it..hllill' tin I'.nl.llinnil 'I' hI .1 "lIt ; "" I"" I"" II 1 e. n'li, err t pii-uiii, illliM nrni. In isN
h. "l
111..r 11"I'II \ nninl ( m
t il' i ix-lull i tL lln 1'.1, l'r'I''r'
Ih't, il."u "r J.lltl1' i: 1\ i-i I'>"' "on :ill! ri-ii-ipli\ ttlilili! I i ,ni.,Hull" p.1.1.au.1 1 I. .' \1,1'.01.1, \ era I' III hili'. it !li mi lm itjitI mtiitliiii 'I1 seit 'ro*
Ih" I .,.ilntiir: in, -in 1 h, I 1..1 H' tin iirnlit" 1 i it;Iin hiri'il\ :un( Iml o,\ mil 1 1" "Alex 12. IulOlil044th ', I. i i ti u | ell inli i'l.l \ li ell'I' | (I';$ tu'pi| I" rci
ili'linti, ttrt l 1..1II 'Io".hll"I oOr moiii-uti MII
Un" r willi! llu" ill .n. Mil'i, ., .i tun ,in ,tin, "tt m "u ni tin 1"III, ; \ pin' ') til m Ihe' ..llh.1\ p.grl ..IrI ,1.1, 11"111I1' ..' .i i, .til, I mn r, 411it lit' I ki pi luI '
( II 'I- u'y111
iv-Mi: .
| 1\ III'I.
uiii in- '
I Ia
""I'1'r.1' i( I l..blrn'e" nl i .lh i l I' ., IT tin | uiiii| .If 1rLlI11I14n'.: tr\\ ri M(hu i'l-.n | II'\ 111"11.1'I' \. ilriltul. lit' I the, iixtinirfrnmi ., Ih..1 I- 111111, .bII6/11III\ In, ,,' \.111 ,' on it liu h om 0011'1n'r.411' ', -i :''. tml( ,,11 nlmli i M ,'

o/11nt'It4, "' ,1 lutii '. not' !ti Iinlni4 "t.t..1 'I I It lie In ninr li orj pn4li r III" 1414" '" 1.' lilli,I Ittt Ill untilm'. .t| lIt liu t'liliitu t.tj t.
iMfil, tp.rfnrwuur..ln.I" Ill mlliliiy iitul
"' ..al. .I, ,,1 k: | tin'.itr'' 'ul) \' ini.| run-lit .1111\.1101\ .,16'414.111 (h. .iilnp( lIlt. liitili, 41 \ !'ht' I'Ir'i't| tit
m .lIp'lh"l,1"1 II
or a.1li.4m, tin' I 1'1 tth i imnl ". "'i i urriaw.1.1, i a; :in'"iinrlsnr "n_4.1)1w'" III' from I'.n jro'' (",1111,11,1 ,1..1.. 11,0. 1"1"1"\' \ I, 1 l 114 i n iiii" nIII., intl inn om' pi l !
1'1. nl I : .1 It tlu-, iliiltiiliil ,11"1 l11e InIn.a41b, II t'! sIininy inouc)
ut r i
i
r. UI' I" tlmtro nn III ;
i',". MI, %4IltI.t ttlinii i In' uu,i il' i- 1 im-ni'l;, t 1'1'' rniinilMl\ i- i .nnl I j tins, In' ". llnri plnllln I'l'itiU, 1'I niiiiii-, m' "" 11" I' u.. 1 'term' 'I r..rj.I.I1,1, ,. .. 1 'I t 1 irtildin **LI.Ah1 : 4,1111 pi tilt ilioil \\ Lut n uh1lcrt.1 \
u *. $1..1. nn
tin i \ill, r ,nil: in I 'MI", 1 '' iij i-n 'r. ",t .11.11 I\1 li i inn*. p141.11pds l mn ,.11,1".1,1.1., ,, It1 ,, .n..mini' nl t"' i a. imiil'i' 'ii-iili''ii tU. i\litt' I unlit p...,I t. .'11'1 I ,,1..1.,1 1 \ t I ,tn.Hit 'III,| :irruttiI, illlitlit .,*"* -'nil i,,.II..101 I IIM trniit-ttlnli iil, linn' I.. 1114Intlo.1,11111111111061 tiliMII \ -1'4114111: I1'I'I'.lu1.; ks,
\ h"I'I.'t t.I.rll..t" i '
14.111111.II"il)\ '"1.1 I i .. lir I .11.112 ( ten ,1.:1..1": imii.li i l..mllI"I'.II', in tin. P ( ""inii. 1'1"1"\! .1U\ ili'l'UlM ,' ot lit i 1111 urt.ror,1111,1 I nil mill lll il I't'IIstltntt.ll (11:411: liV
1 1..1.1" It; irt tun:.. iitlnr I 1.,1101111011..1 t.l\ t ..Uit'I..r..r 1 HI. | tin. \\r f61t ihn'+ till' (
tilt "t 1, .. ntli, or lit I UK I IMIIIIilllt ( > \
immnl t.1 1..1.II : \ Mnl ,
t.I 1,1 ;
tin 14111414kLt: I
1 .
IM !
t..lll. tin' f pi itlMmi i|t. 1 10> Itr |1..1 t ht h.il. .n. tl.e i iput' \\iii-l 1 In IIIIUM'If, tin IV ev'I 'iHi itiul' tin < j uutliv \ t .nll ,101rlIl'naI..l.ddtti'1d1'0 Illllll
\ II"lr"" '" .1.: Id ,: 1\ltn'.I..i".. ol .I'l .i.lIh""I..t.1 I 1'I !., i a .iinl' pot Inm Vim ,t 'jHiinit 01 t lor Ih..1'Ilrl'I\ ) | rlna hf.'I.| of ilm i'?
ti'fnlial11lgIIn
|pall.1'1" ta't i r.I'; 'Iiun .1 1,1" i\lii'! llnl.lull, I In' 111..1'M.I, I ..1111111"1I ut'III'.1111It. lit I | rant uilttlulln, ti< Hint' | i I.I| it it 11411true..111154,1. uIt inn 11 1 1 ?''in i I'rl'4
.M III" l tour> ,' nrnlutin) spirit' air, > : nl l I lit-, .. \ ; ..... Hi,* It "" i i.f 1'1t11'e 1 inni111 -
linn : tli" :: nr ,MiM niuilimrit to kiirril i mil H colisi
,1 Inr Mini tit tin
i\ linn \
t. M
1,1'1'\ '! .1 l" ,mil'1 IIIlll'tlIllnIl11'r' "tlM( will,m 'III"I '
tin mil ,itnr, | j\ It1'un114rr 1111'l'" .q>> .oM IIll' f- .illmti tl t I' lll1'll ')1" .. 11.1 u (plinliiiimi-, \ biH'ntivtum(
tn "10.h,1' i lir nil, '-na,0'r 1.1' I "
iHiiinlj i ,"' i HI to i t. nn mlr
III'4.Ix I'
1'd\ Ii1,1111iii'
1"/10/ mi tin m'tt 4.i;*; .:tI,iltuH". I lu-l, n i'!r. or ,n,."n n I't'1 i n>Vr In l .r.i.'11... i vliii'i;:' iii/ -lintinhill 1 j I"n nt'/lit liti:. ilul ol'\ \1.\\... it ivT the ll-P ni t lilt \In btlsim.ol the in'ir-i,' ol tutMUiru I'" ',4IIIIe: x1'U'I, .Ii" '.1'12"i" .. '11101l Ih ..1.. "'<' oli l 'ubII tin l n'II I I' I' H Int n It M ttlilli! nmli' nliill t 1'v,
Lain xrtr'i
t t..X at lin : '1 uhf. I" I..nnIoy mm Ki'im mlirr, ., \h.\ 211 "purr : ttlu I 11I1111r i I im Uf the
Mull ntin "Wli, "" lim I Fs.rr< JUM n i j trrtiil 10111)) a \ .''Jr "II 11 unit, nil m 11 lln \111.1 i4 IIIC Incitiiig
ul \ 'I.ln. InMir.nn n.iI6.1
tin*'I' mntiiil ItllI.r M-mi -
ili '' 1 11'ti1 in \In tll" IllS
it t t 1h'r, 4 4l lara', .1.11.1, iiun 1111't |
muli h.I.I ,I e", lm. inliil, -- .118I1nt tin' IIn' 1, u"i. I'd 'n lulltut,
in ..1'11.1.4011, Un.' tn I' III&nn.1. Mini) ii ) lit DIE 'ii it irmi! \ h' I till' 4xf Iu" III"'I 'II" I "" nnlli MI. It | I mt i "
.n
.11,1
In'ri,'In unt iili' ,'it and: III. i. Ilh' liyudn1.14.11' noli' I !!i-iii inn: ;n ""i MK.IIlull '. tm: '0.111111111'1 lofM |1'11.1'; ." ...a. np11'1 I)I. ., '"I' '' I''u. nl 1 i 4'1111 I i tt in I'l nr I'Sl rt- '' '01 It '
| tlutiul', \ in .tinmm, \'IIt\I.\ : ,
il
.i i ji\ 10.1 i t \.1' li, ,'I> MniInto 115.1! Ii .m,. ..i1 1! : 1.,11'11111III, ," IaIn I 1.111.1.1 I t ,il I
ti l "IK .1. IIII. I' | (l'.ilitf.
sin 'li.'r 111.1
: 'u/" 'I'L' II"it nn 'aii' .III I lln on
1""I1'U' In In i'l ,tiMiutl t n u', -li.il : I" Iltll :> 11,11.'I I Mlu \ Iii 'iiin-i.il un
Ir .1011' '
Inii iinlil.nl
tir, ,' 1l41nntll nl I 11\ tin n |\,11 ] ,' n.i-m; dull: In' i .,p,ilml I mnli-'l .I I -I4i" ]<'" l IrL.'d. !11,111., n r ." 41111." Ili: "II.11 I. 1'I' ",1 : _, I li III I'.l 0'.I I u.m ,u I nf VIIIt1
.I '
't u1111u1.fl. i I ,, *
ri rcpt, I. r< jl r> -' : i ilu '"11' .h' "mn "IIIO'.11111 I II' Mi ll I Iilluudlo11 n in i 1 l'ruttly
I i, 'in it 111'1111..1' I" III I.1 > \\ 11441 is n
IIIUtt to.i l I. | 1.111111'1\ 'd n V
1 fuiliilii-' 11111" ., \lliljlllllli| III Illt 'n h' MI!tr(4| I .24 oil..1I'' i'I' | M ,
t.l/prr.l
: 1 I..111h.11, I/ I 1 iiM.m' i- i ,, r 'r/I'III 0'11",1\1"" I. i In <
: \1. tilcLI
''' : 'I I m 11 .111'| : lilt III M uH Iv -
:1:1 Un piimliii. tillIII lull ', : I. I'III \II Ise 1111111.1 i n j uiiic
''I 1"1't.. t..\ l 'Ih.\| \ I In '| 111, I I''I'''i'' XVI.t li'WIi,.I.4 :III,'" ","I I'llllUI'l' ) limn.il l 1" i' '.illl.llrh'l.hl\ull""i''I"'I ilim' mill,. It.I' ," II" .... .'III" 11111 I" I 11I'.1"114,1 es11111.11'' "I .Ii iltI i Hi miti | I 'f| t ,1l 'i III l' I I \ --A {null ttlio iiiiriti | |
(\ ''III I I taketl.n.Ullpl"rd t lpOl hlllhrtlIJ"' "ni-ln fnlr.Urd .''0.' '11' o.1' I I i'4I'|
tlllll llllil III .111'III ,III iimuuilthe "r' fort .1 lllr" f.+ i e I'Ii i 1; ,11nr or i iiiplutiiiiin-i | uu.It'n,1111'I oun. itniin ,, II ,"11, .1, 4 I II" II 1II'lIli..I.' ",\11 I'I < III Ilnro./0Il 1,4ud 1:441 ir nl llu ,
rll )
Hi'" ,1'I I. 1.4 ; ,' \It it S-MIII a >.
t. 11444.1",0111. lliirn ami iti 11,01111 t" ; )
tlilf it ; t tin tin in nt M ili In ) nl
1 i't liii-iin unit .1 i like ,uiuiTrrt '"I11" nl, 'i\'III'h li\ .h'IIIol."illv| ,i I. uifiil" 'ntr 1.111', nt ,tln> <-tht\I..I'II"III.'I .I.III'I"II.hk'[ ,"HI ,'.IIIII III'u01.1t'Ilyd Ih". oor' '"' liotii liniin* In l1tIl'Irt 10.11 .,i 'mm tin 'hike' It'it l tirI'll, U'V aI
1 In llnuttn ,- in t hilt
Itiivt .nll N\
'u -nell liullilinx tth 'rv url'hlltIrd I\I"'ill..III..III ,. Isil.fl4.4';. ; initlilili lIInl t/ -- .in
'ill' r I I 14 a"il tut ,
'!"i. E\'I'\: | lm ,r.IJ I ","1IiIlI1I1.1 \ .101111 I. 11111110'. 1'1011,1. |, tt 11 i m
tlilrti "I .ldlrlllnr 1 I. ..IUI11, \ In (lir, ) 11Ioti.11th n \''i III il .' .,ill .l\ lhue', bun' ""-, tli.,. ,. a' al"\I.tdd tit.' 1 lnn iilnt Ihv Jil'l'u In tI mpl'.1| i'i' tinN ;
\0 1.1",1. ftiti- itt
,ni 'tinfprmiitlnri ; i 11111.. iilii.% vllliC''a. o. ''IIII..IIy till' "I hI'" I. 111 ,41iltll,4 tn |
) 141.
MI J. E4: .pl x.r.. r ,11 ,;mil 11\ I .!. l.,." "" itill'nlll' plic-p i J tl'I.e| ,' I':.ud.itnan li, \lm!.. iiiiitli-{ li'iiiiivr onupinl, .I I liinil, nn',I \ .\.J\" ." -d, '.oIh" pruJ44u'r411111,11.'I'h..t tillc II"''' i tu I ''i tm i- ,1,1 i i .11'' I .x214. mill 1 ,, Illll lit lunl'l ntnl otiik ;;n.)1.ala.)
ri 1'I-Ira, I w1i 1101- d.t I \1111'11.111,1 1II. \
i" ; r ; II 1
'
1.J."I ;
".1'Irl1 lull
I.:1 1' ,
'liill) \ 'Inim" )huh, \. .1, ,'inn, nl tlniiu.l :"', m hilll.If.11'' \ lI'-\'(. ? i F: lit ,1,11.11 I ? ounitrm n'tin' i.til'\it ,1'11I11.U.c..1' \ : ill Flttit \ h..r' I" .. It 'UlI-'r' ..thIII l\l| ,1.1 % Ill, i ,, 11"I l 14.41'11! I tn Mil i the I'lKiin." .n'rI'rr111rt.! of
taninI, I.i pir-lull ) l u 'A\ li.it
..)Mi )' ..111' : h.1"11'h"r,1 n f
.1
luismiM. un I I h:. .un I 1'3 '""i 1 X\ II. l.ltirt -t \ .t. ,i. In kt i 'tin t i.lmttinr: or farnrv..1 ml' iml ci .1. Sildh''r 1'l "r' l.II"/ : 11I" 1 i ii ii I I tlnn m i Mull In tiftlinl In ll,> ulll, ,

f tm rl h i'I I : r"i 11.: i i u .' i' 11tu,: '' ." ".t. Inrp..yluli *" on': 0pall.IIIIr1.111140'*li ill \Li'i.It.II.\.1\( ar-1 :ml I ItClIg1/.1I'll') t41.nnl.l.lrnot4| ,, ( nr de. Ill'.itin.* Ihr..1I1I' :' ; S !r. 1I'-41111, .hl .' 1I'. 'tl\lI.. ,1 tI.' 111..1': u in Cut wl i. li li t 41 tail ii-iml'it li illi/in | tin '1 1 1.0"1111 '

IX feliiiit'i riiiinnii| I' ." i i'l, I."_I imiMsl.ir. Inn. II., f to, ril\ mnl kr I I'll- 'I n L Win .r.IV.Ir, ; ; ;,; ; ;.,]; ?' ? ,I.i. It.LUI.ullddIll"4111xl illllnr! mull il'i'stmt M:itc 1'itiKt mi' I fill "V
11011'"
i| \ t'11.hltl 'In
1..1.1,1 i 10"ill'\ I ;;
ili., : i I \
In'" llll"ft 1.1'1 l I. N ill ; .11141111I1' I II"
:1. Illlllrr, nt\ i i4.l 11 lit -' t, i
it I 1'.1 il' 'I't'' : I. h' V "' ll lI.'rt'il4141II I III' I 1" nnllull I itli n I'
"i In
( ; | !' lid. I <'r i iiI rledi1'nU4t.iP| ,
I ,- 11 n | 1,11111 I |
1,1 Vtllll
urtbna.l l isp1), !nl'! 1.:11h\ -'" t tllll' ,.Wf&Wx&W-fV.' Of MI.II ( | |
|nt> t t'p.144 i '. t I. ,41!!II" \ I nut ,ii' \\lll. I .i"!ik I hru4..r. ] ;, 41 n ll.. :_ ''Ih'| ..11..11..11.111"' ,Srl'tlhrinedl! > 1 ,1| ,*III'! 1'r "!, I 1 "' t t .ni!, I I1 I "t< ium r I 1121 Illllk it I Illll rt | Mil kl t ll of till' 1.'vpll
I' iiiiiiitii
M.: .III'
'
r llll
-
111.11 I '
l>trtrt, I'li-nn i l-! I I'.llirui'I, l nm .. I'| ) II' 'II ** nil 1".1111r..d..1 )" \ ,,10.I" lMit I'l hid 1'Cp1I' Illll, I
r'd I I. I | i lui-lli'. I Hum, .111.110 ',11guIn17|| luiiililsti>l *.
\ \ t .1 I. ..11',1 I \ ,.1 t1'111.116. .\., 11,4.1 U ftlll'-l tllIlI.1(1111 :.. ". lIoj} t Iinln J\ ilnllii ,10\1\ ..1111 III,1 .tliII IIr Iatd' III ,Ii;i't i ili. 'unit I"tl1"1'nrv'I | S | ttoi'l
,
: .1 I t ..1'1I I ;
lull nn .Illlnl.l l !1''.t'r| U ,u'UIII 1..1'h" # 'r I., liiminl I I'., Is.r..bIIII \" ti' I'I i. ii "' un I I u i ilm 0.4nlinft tif tin
nn i ;
; ttur '
.tti.
0,1,1 I : i..1 in t r 4f 1111111
1 : .. "nl..t,1 t 1 i ( 4III'Illg| ., lie l uu.' ul' ill ttltlnr.1111,1'i I I li
"' l'
nt \ t .1. I 1 .
lir.tll tii. tiI 't t i tn buS u il'it'i--", iv Inns, 11111" III t I '. I'till'
1.UII \ilil| it
I .;. ,' \\1' u ..1\ red: 1'x'llI', lir, 'ki'r. ''I'I.hll"I.1I1.1I111Irp.1!,, ..IIllh'' II' rqd "I.h. nllIUun, ,, 111.1, .1 i it 1, in '
rot "
I i to.' tint i '
t.\ ill .M ami 11t. 11' It
.
..n't.\ 'Idn ,'III sit : ntirlI /.1,44/ 'in | "
I"I .11" '" i ." i .-I 1. tn" >,1' -li i ,p III., Hltll, "I l .h"lll. pmlml, nil 11.11111 0 ; I. III' 41111 till .II II.'' d, Mnll 11114 t II i Mi ml | |nl 11.1 1 I
ii-nn' '4 to i ,i III.,1 I'.U.r-. 44.1111'1II ,.t'nl. 1 ,' .011 e1'-i" IIII' tmtl lint II.- i m Irss 01et I Il
tii" .1 0 II XI11111111 I [ \ I i| it j
nl : tlunilimti m I I'nni In unlit
I I. 111"1' Inn. Ills! "'
r ,, Ill .11 tlm i
I IUI I 116,111,1'IrIi.4. i a H
11\\ .IIt.| r'I'I '
iiiiiiiiil 101. U.
I ,I I" 1 11" 0.11, :;. 4r" l it .llir>. > a.l'l. In' l V- \ 111 111
uli'-l '
: > lit (inn' I 111
,1.,1
|I"' Mill)'' IIi.1II .: tl.i i i I. ..I t tr '!.' 'i I1 ilii n- .,.1'" un" l I" i ,. inir*. .' i ii i' I t. i, ,in ii 11044 ,1.,11 l be p.,nl .'I i lln, lUM I'll, il i 11 ,1"1,11 I" I' 4.1" t: nl 1,11.11I' "I h: ,"H I. lli\ I nm iir p.dn'ehnu 1 1'l.tuV1hdbrl. tn, m i 1 i 11\,\
t In I"s :inn"i i ., "'" t. h.0 UM 11't. 11 lit ," 11.. l 1 i ''it' Ilt !I- 'I i It' .
it riui-ti ,nl it 11 .2101, '11 I 11 I..d till 1:1-111 1114,1'Il'hirt /
In in .1 :ili-In irl\. t tII' > i 1' tt vi .11. il.I rep i 2 IM," I', ,tnl i| I I
I ., lln, im.< fi -..Ii li' ", n m \ "t -. .tu'l.nl.Irrrut I i Illli.h n| 111101'1'| > the w.nf I
lutmii Il.r 1 r lif
'
111\ I M Iu. .1.I i n 1",111111I11.01.1\ .1'HI. It I"I' .. 111.brll. .' lln II.1114iIl l
Iii*
I ,lnliir t'l
lit cfltwo .' "- n, '" i : tun 1 I. r ui li'ilrl1 l tlit.' > thouH n,il 1'1.111' III C' i ulit4n t I ilni i ii < > IS (
'. In. .
n i l II> t j .Itli Imu-iir-ln nl m, nt rr t \ 't li" ti.t ,ell I' | ,
I..i. '
mi 'I"
''t
'f. 1 Ilm 11 '., IM 1II -It! on .. .ill I tllrnun '1,'I I' .'i 11.12 I'I i i I'1 ,'
n :
Mi 11 I 1 r. r. ol li u pi Ii '..1 : ii i KI trm ( In iI
i\ ilnj-.lt./ i 'l "
6'44111' : 111 'i',
mi it I. Ih ; I lim'i! fhia.nt t AI.I.II'1"1" ITIliili Iin tin .,i-mul ,1.' 'I'" III'> 1 4,4 i I rait-if.
In 11, hillier t I' t i! 1.II'h, t, 1o.tl. i I hllhl. tulill or ,.tI"r! i iI I fur l ill h..ntlll'1o nl 1.4\ 'I' ''1' Ild.tltll .h..II"11.'I'1i. .11111",1\ \"" m 1'I I I"1LI4 I :>nt I.l (blttiil !'
..1 \ H. Gar the !
\i 1'.r. '
f-I IN.Ui u I.. ,
1 \ ,11' !'i'i--u i- tll I t I.* pii.il lliri*. '1.. ,. 'I II, M ''II I'.' .'ll' Olio lm i. 11 $t14'Gler
t 11
l >
1\.1.\ pml 1 .",11-IM, .. i iuinl I" .ilm, i 11 U : ilnrt I.h..n !' II litthin tm 11,411,211'' ii .. ,\ ,", 'n..I tra lull.ill'll \ tt
fruf, l >"n i 1""' "1 .. '.: 1 I i nr. / \\.a'', l.tla I ii! ,I, .111.! .t l,.tIll'i da41k.'r..nd.l I .1111 -. ,,\ .I.'r.: mil II1,1, Ill j i..H I : .i",\ ." I I' '10,_' II.1 I 10 I I.I ll, ..11" .' il. Hn ..Hn' li "I 'mil MmII" 1.111'I
III'
; \ ui 11 Illll till .
I:'i' I.lt. ilnll ir-jinl' ittn .. .U" nnl ,.1111111" t''I' Hull Ilul
p1'| i' i n'ti ..1."I| I Ip ,' \ \ 1'.I:1'I.|: | d! py Idly .. I'nn I il"l'' ,it- j i ijiillil t'd -- I .t I r U iMM I 111,1.i ; ., I df
.\Ir, d I ,, ; i' niit-tiii n'.a' I I' tin, p"M 'i"tl'rI..II ''I' I II.Ih ? .t'ltiot 't.lClh'i.l
i Inm rfHi,
.1..1- t1'l 'i| tir ,1111 I In ( lln .
11 .
\ "
.ruwrut' r
i a'
rr-It Hi* 1 -\t'hill mi
1100' 111111111"11. \
,mlii' | ik.tl "I i.,141.1 I (
I I' ,0 ,, ..i : 'I. ll ,1. 1'l' 'II j Joiu 'timnloi I.n n.tl.I IIpir.1r.r .,I Im In II ,,. l }
t. I 1'I' ; ,h nntlull In 1'.1.1.11 '11n, .1'11- M tn|
''d n. 1 !! tii"-ti 11i 'it .. '' I I'I'n
.1. 111"1.01' '
1 .I I 1.l l 11I\.I.lIi i mi hill
.1 ;
.
,. i M.I-UI
"Ullull \ MI t t. rri0l''I
i ;
"'Ii' ," ) 11 r.aI' nn In "i "i",1- (t'Iliri'i I
I i 1 1'rplI- Mull ,n-ir.i i II III
I -i ii 1" IM "I"|
,
t th\\'' h"01"\ "l '
tt4alt, I ttli, i '""|1' :i ,i'.t\ I .' I b.'I.: .n, .1| 'I"ro| |1Io\i.I'III' !n ',' ,'mil' uirimiti .l.m.l\ n ,. I.II'H'I I ,. .,"' I .1 I '
1.1 I i 1. : !;i -. i 11*>,. .r \ fur itlt nli h i I .1 I I 1..11 it, it. "' 'iMntniiViV, n, ( :' i"' rtHtlii) ilncs( pot|
I,I it Ir' I"I"!I r'I1 .n' 1'"h", *' >riiiii4tri itiirt| ..1 II"-iti.i. tu i 'm ; ;VV" L'I ; ini1*
: \ ili.jjtiV
.
ruin-" i-i j 11 I t ,. .' ..I.,' 'r ',. *>'nu"., 1i".I" l -. 'n i ; I2.: mi'Mti > nl '111." I i innl ir mi- iuti| .. to. i I. I.I I I I' "
"I1'n' lm
nr i u ,.I".r nl"r"'11\' 11'11I1.1,111'\,1.1'110'' I .u | ll.i ni "I ll" I p.plI "ul" Int lull( 11 ttliit.in .
I. I' !1- 1 ; IL'-p11.1 I :if
rllll1.c' I''I I it
r.rp11,111111' : I' 1'\1' : ill-: "> al'II it I llion lI't i !' .1 I .,' 1'' IK Iii tlial it .41111
'nt I \In iluiilnnl !p' I in
,. II,, i u 1rr,41u' ,, .1 1 / ; "
.1''k\ 111 tin .
ur i.iin ,,'in''' :nnl I Ls" .1.:i 1 ; 'I .: 'd. 'T:tilling l: ll 11 I l <'i [ '. ,t '." rl ,' t II.! : 11I 1 I" III" :', ,-. .,. ,, -
l li ,1 1' n 1 p .'
I 111 n "I| tin" tnn111'111, '
'L 17,11, n ntu' '' I. 1111114141,11 'I'th I r-ul, /pill ( I. II.r'\ I -li II mil i i .01"" 'I' Il' in.
Ih..I.h.1, I"" p' I .t in i. 1 '', 'hr ntri .|. lLi.1 .'? I I tb:4: rfi, I.11 ,, ''' I "I I. 11 "' ,10" .011 it, I I" I" I' .112 4' ,.. .. uf tlir iuui (
II" ,' r t .1 "Ill. I n : I'i ,
I .1'
I Lilt
I lt I .1' '
I r 1'111,1 i.
i i li i, 'tin pr'/1 : (pl.IlIulf;
uliv ; i I I in \\lnlt i
i .01' ui ui .oiiuii rl:, till : 11.II 11 II' 'I'' i i .. nn, ..11,11 j *-.i I I. Ii. I tn', 6 r. 1 ,1| .I";i I I 11.i 11| iihiI
11' ilim-unl <
'i.l.-.i- i ".II.
4I!I"i i'lit | !!i.. '1'l i III, lln--t" 't' 'I'll' 4111 I 41lit I.I iMillt nn. '
.,niiti' in/ who .11.1.i i t II- 7114.1'1''
illt \ r i n in II 4 J "
I 1.,1\ ct.\ .
bulk ; (S.1'III iMt t l. I lit tin' nl '
,, ) n '
nut i .. I I.r I' '.111 i "h..It..r. .in > Ian, M ,t n I Ii ilit .
: j m'i nri i tit .1 ell111.tip' ni .
1 t\i
| t lit I..i l.t All nr ntliM nm' Iii -It |
!! ii :
li i II' il"iin-ii. n i ttiiti
.i,1 tlrimi-n.t ,, I i I tin
1'iiun, ni il I I 11 1" I'1' ]p ,041,11.,1.41111111 t ,
ilimi. nm I\"t- 1"I.-, n| llnirIi t. ,1.1\ l lr It. 1.1\.1 I n Hi ihn Pn'M'li ntj
Ih UT.Imoiinl ,
I" i I InMI the! i if mi mil tlir
p 1,1 11'11I'1,1 t nn Ii lln (
nn MiH l.rtinm I >
'i- ?i i I. nt nn .lull" lint .1,1 In m lln A
II'mint" nt I'pr.." .,in'It"' i' I 11.,1 i I'n i | '411 ,.n.1 ua "o 141I lir n or p. '11'"III ii lln I I.r.t ill t 'II //.ul i ittt liufiilMriit
!
ilil n '
?lC
In I11(111 Intllli'l
!ttI'II'RII' |
In i
,' -tdilln ) .., > .it'irikm'! | ) l4IllUIIiLda1r8.4.1bi.' i,In .n I Ini' i li i 11111.1. II I I'ir tin St 'iti'<
u m, 'r l. i "' nr ; IM i n "li 1'1' \ i-ul ili 'ill IMll'l i.'I i' 10' i" I n ,? it 11 I11t11 I In n I | < > linn Ott'
I1. ,' "il mluiili .11"I I jir- n( nnI ,, Hi' pitllr.d.rh | It1.I i. u'r m\ |1'1.111 I1114r/1 I 6 ill Hin- j
I" .1" \ lul' prrrt.a tml ,11.11 'I \ ." ( i 1'i: ,mil Ills |
in lit
.11,1111 1 I' "tt-i il iMitiium
u i-lilp .
r RI';: I' ''I ,"
.1.| m l mt llmi
p ,11 .1111.1.1 I J nimmnlI ,u M.ltos.j .
1",1. ( inI Inn : ,.In| mull\ tml 111'1I I IIII'a, > ''II' I III* tin- 1lutrl I '
In ) ili
.ill i 'm" Hl V
\ ,
In
't lint" tu 1".I' 1111011",1011.| in 'IoII\I in.
1.1' }
: i'" ifI I' "t t f\\f\, : .mil uit [n-i.-nn | .til. )h.i Io-h''I'1' '""". l ITI 411, i 'i 111 j it 1''I ln \rniiitmilnt [ 11111| ( biiiitimn in | | -
) ,. Iin t I i : ..111[I'mn I I'drJ'I/ I Int''r: III" 11..1.1,: I Nun ml."' ii i i | i I ,n 1f iln I i imm I M.iti-iniM-rnmrul; dii .
111, t hlllli| i" Hi 1,1:111 ir r- I inli
\ I I I"' '
I'M mil\ 1:1,1 tr.\I..r ln m-M I N tin(
if *iln' k I'T -.1 II.tI'" :mi i ml "I' -In'l 1at| ,'lit II14 i .1-. 10. | :1 I unill I ,. In' ilm ,.iii"" I.'1 i.-In h.! niipnnml i :.I. it 1 "HII") 4.0 i .It,1I li' i' .I IS lmn, 1' I m I lJ'' mm.,' nl it | null l, 11 t r tniipiHi j
i
II11tr' > r-i hl'Ih. iii i'liII *
nl iiiii IMI i i I>; 11 mi 1" ,.-., L..I,', The t.iup 'ti iijinii n if, !. \ n oct nl-.mil, n 'IBUrI'UII"I -. u'hk i I n Itlll' ll IK.Illl'' ll
t Mirth : i..IoIII"nlllO I IHI-| 1'1"i t "II illl' S41 H
,iI' 41.1I. i ii. "nil' .n"'n, /? 1 Tiili''i, ; I ID ,hiTli" I mnl In Itulml''tin\ \11 ,1..1"' :u-. U 1I.11'11" inI lln l',' ai ,l1u.d Alht' mi ill'III |
| E\I I"j 1:4.1 i i-inn o.i ", .. .iI l 1"11 ill lii-ini'il ,i Int mi it.i; prlr'.u'l| |' \ ,.I I" "I" In-nliiOir ilt MI" ,I IIKII "" I ,.i., ..", '. .IIi''" '1I"'v.1I t 11'1111.11, M 'lit,nt ilint In '

'ui1'd I'I'' i- ot I. \. i ni.iuuli.ui\ i ii.i.'i; II I m 1i,1' lm' HUMwin nlml' I, .irt. Al".tlI1I I kin.l 1 it ,,11\ ,.11'$ "I 11"' 1 "r h" 1 nit .' i It"rl! *'I'', \ i ll f u.j .
mit
"hl'III' \ .'. ,11111 I tin t '
at u .millnl pin'.u ..h, '
ht i-t i : i 1| Ih. 11I, I 11,0 1 1'i *
,
i \ ill i r ,,1. liln *
i 0".ulIwl "
I- ,In nil's\ |1"\,1 i] t:u, .I. ii 1"i i' u ,lii u .,.._, .f'II"| i j I't:'? .I|1,111.1 I it,' "lollirmil I'uinlfl,J'utlnf' Ilul ,.ntortniiilii | | .' h.\\ ',.. 4.11'112111.111'it' ."IIIII.lc"II"... uuiif ,11| r.s. I 'I 1., I 1,1 I' '.1 I ( II ,in' tin' "M:id H any rlglitti
u
it *"I i' 11 i ;f1." i 1.\ t ;" .I !' !I. 4 in| .'irmrUiljt! | I"t nl ..1\.1! jMiiit, -tin k 11,1141111.111' i. ,' .111. 11'Yli., ,.1 11. ., -_4 21 hit tluj. (;Ii'n-
1.,1, lilir | \\i I .11 .
1' elrrl4t
mil piIM | ] | or iimr< 1"1 w. Nino t4h.ltl'IJ'r i
i".I. t n:" .. .1'11"1111"1'I i mill\ Mi.ill tn. II |1'1'111 1.1. "f 1111 r. 'In01d'I iTsT-Us A
; ,
il t \ lln :" ifon AUIMSI'.I'
a
''II3' II" \\t" '0'
$14.111 .. ,if i < 'ilium : 441 l.4'tr'.' l-K
Ih. : ;1. 011 t" "
i MS nj i :i 'I\ ,m 111.1., j I" luillI J"tt ,il 1l,1'; i 'I' .h It..1..1', Ih'.l, ill I I'M.'illli
i ur IT n 11)1,1) : hoa1n +.
In pull| I I ht i ..10 I'' ir 1..1" I i 1U',1 Kit. ri l I'I I 10" kn |I"> .10"1' j tin .out lilinn titi ntt [I" ... "II' 1101'' II I 1', II II I I" \ i till i n LL i nun'Ut i
1'r | .iini.i
i '
,1llu .1.1 ",,1 : .1, _41,1 -in .' .1 liit.1 j jI1'
I ;
1 i i M.lit'i \.11'\\ 1111S ; ,
I'I |
r n "," tt.H i | rl.t.II' I. { m, mn' 101,1, I "ii .1' t s'M II prtsOIMT', '
11,4i4 I'l'l
illml I t'nlltt rylili'A
im' I '
u
,4it1x114,11 | : j till
luiMiii-* .' u11'x,14 11 'I"r.I il! | "ill, I i i mli' :n. .lr" mil ii ,.II : nnl .1.t ii' r. .Iiol.| | .,."a III !i' "1' !1.11111 ..1" T.tu 1nu.lrt1; ( ,1 II 1 liu tin |11..1411 )
,|I. Suii ulu-iiim-. in t'li 1 I., s..0141 1 :
mm" I' "lulu\ i" 1'1\,1'.11( nl ,11..11 In pml\ ivim "I. .I S. ,1.,1 I. lit V >lillt-| | | tilli the 1'KM'Uiit r
'$liiiiir-' }; i UutuitTiil ui. ri irthiI"! pi ( limlrr tln v, ,I. | trt d"1 l| iI'Ill. i i |lr"l I' I. 1 '. ,' .11.,1', ''lit *"" I I '" !lit Ill i If III I'S S"init'i'l' t\lil, ,
itc- nix, r 1. olln'l.irt 1.11,1.1:14--'I: ip 111",1,, ,. .1,411 ,11 |
i .1" ... I 1.1..11 riu.t I 4| in. ill n' I'" I't i I I'lH' 4
.n.l.n m | || |10. <' :
'111'
1".1n.n > .11".11.1 -
1101 hr oftrtl.l'
iin l II.I i' i ,ill.* um' ni\ runt, "n i ) VI It't" .
and I I ir i 'ntt :
Miilli.! tin 1"1' im
mil liM'l. ,1 | ) t t i.m I Inn' Ifr
lonerr \ j
01"1.11' n ;
'in"" \\11| | 1'1' | "' tin lill" '
,, nl I nnlilm i- iin
"" .1..11''fb.1'sI I 'in ., i ni.
i tin .. 61,1': /,11I1. Mnl,, 1
.tth l.It. .It..t mn in.,", mi\ ." ,r .111{ h"tf1'\ ntmii mi .111l1'/ t.1',nMii, I I'.i 10,1! i ., / 111r..1! 1 III., H. q. ill ..1 \\ 11 .iI Mlln.11'i.t IL''I' Id; lit",' It'tliU in <
mn'', i.,,.d.I' .. i }ol'.nmn' tt nl i''n' ul h.i iIP 1' Ittu il I mi hi" ., n.u HI,.'. I ,.,i\ iti\ >iiiiui 10't i l.i' -11'1 'lln. ,Ilr'I (] I \\ n.i, I? | I11hi| m 1.11'.4|
lit ; pt' .inl, \ :p '
itiMltinmill. 'r: \ i' nl -1:. n nil toy |I.1'II ili i ,. .It'. -ii| '"ri n | l"tI'M
.- in I mn ,,1..1'I I il"14111 i. itr I Ih 1 ,.I.I.n m tl. .ml mi i 14.4111, u.' ip.4II' I 'iiiin' ''t..t' """ "" lilt'' 1.'I" r i.t the I'r4dstellt i lu ill ll'ria-
irili.mi. m I'i 1111..1, it I !'i !1.' t _,"ni'|10"i m I 'pi- 1\11\\ "II tl. ij h.i"i", hvol'1'i t ; IVi"i"' \ 'I In' j'uwi
.I '" r i I \ i "
(11 i'Ihr .t .f." itIT : ". '.11 .r .t .1. 1"lu i Irnh., i iM 'lilt .It- pail, i I.' I" n' III tll.ltnt
JO
., l .ill 1
idl'Ud1I
il br ii-i 1"1' "j "liln
'Ih'1 i l
\ -v '
lit.114o1' '! .ill! !' ,' ,i "; I r:" 11'" "" 1 1" I 'I I' ,tr" i n 'I -101 .'nll!, 11 ,n.-in 1". IIr"I if lit. ..... ..'irk"' l I' b I ,I I.,. tiit '.. I I.. tn *, lir ili i .II"flt'1 tiiMiiliulioti, b i 11"1| I l'i' y! .! I'l' rrllt.| r'd.bq t. Illllll, llP 1111| IIM'ISlifi ,

rni 1'umi. in:' : i ? .11'0' .. Ir i i \ t',? 'Inn\ 'II| < tl lint .,,iihil ,t ""' klicl., .I I I 1,' iii :. r t limn mn ni.iitt r in iii'ti'.14.1 I IA
\ ,I, M'" I' -'!, ,1 |I'" 'i, liil .11" iliu .IK't 1. i ttniitln ill. .nn..1.' .'-111111'' .' "r ,t..i 141't.,1i.11n i 'in f too" 1\\In. inii)', .11,1 I 1"1,1' ,\ ui, |, 411|, fi.14( .ifi'iilrr Q \ is sin l "rr.ilc'M
1, I'liir' :1,111"I ..." ..1 rli 'a'11.\1 ''r i"1, ,i i .. .\\.11 Oil :. i tl.inu I'10 point- "nppftib4| | ; in SIM ''I.t
ttlni, tr \ H.M.I
I.. im mi" I i I.'l"t." t .i.ii "'tlr'I: i Uit .it-Mil r x,41, llu nl f tin "l .1141.11' til ll\| 111144; ,
11llh., (I p II I 1.IIPII"1 ui. it' 11111,\ 106.1' '114 I 1 1 in Mil< II nIJ
\\ll
.11- .in" :111 1 .
,
U tli. u I n n
!
"I.ro. .tl. I> im : 'II. liiito | x111.4. Iii l.tpi.t M '.II VinfI' c "it'lllr
tin | '
.
.h' nl ti' I.: fi rt I 111-1..1 i 1hgti.rr,14r t I < ;.t I' ..,,01. I p.'y till 'I\\.I'r.! I 1.I. I .." 6'41. I''JeD'rA: fin,., <| III|, kGrl. h..Io'II"II I I nin.it 1 l.t' Vjii 'i 1'1\ ""It. 'f 14 na11CY. lln I''A', h r-"ii, l It t' t,. y l li 1.1.1' il -;'tlp'Ifill., INijsi; ,"Ii .irc nij| ? -- \\ 1411 I, n tin % 4.0.1 t rune
:| / /IIIII Ir .11 |
'tli tnl: ,1.11. I.. "' "| ) iml.r. or ant .11.7..4111,\ ,' ml I"
.rhn'r. ,: 'I'\ 'In I'I '14 i 211' I. ** ../Iliwr, .1 I I .1' "1' .I t "t'i1'a nri ''!>iiitiiiiUvif
"uKI .' 111 I. !
lil.Ili'n.I IInl'/111
1111.1 ,
I
"
\, .. jiiiln 0Irl I iI rllail Inl Illll \I'th'd/,1' !I" 'I'I III Ili r\ GI IIIIIIII
a '
| 1,in" '. m' ip I .1\1. I .1.,1'I !' I k ,ru'l i .r f r .r.I.r ,iu i r | i .,..It ll. .10.,1\ | I In km..I f-i I11"III'1, i "11'11 A .
| ,. ,, i .i" r, > 'mt ',' .' S,1t <* *Anl > 1 111.11t"' \ 'pivir 1111".1.1' 111 tln'ii inn I 1vII11fllnilt' ttn.i '
'b the ,I"" "I K) "I lf! V 111.r"f'r'r.. .. Ir.,01 the 441141" 'I".flt I nii'l 1.41' | III I'll iMl I MM 141'
+ 01 t '
giUmm u mn 111' lit u irllu it it I II. I '"|.:I ,,10'' ..'r Ill iliirtitiiliiKtliMn ,,0Iu.1I' s4 ,10.\1\ unit I ,n .' ..111. I I. ml tll"( ">l' | i ; I- \\ln.
4'.4.l "' t wIIIIIohl',
r m \11111 Io..r
1"11' 11,11 \ .
rrnnlr4,l a t I 1".t i:" 1"1'.h" ,1. i .1U, ;1 1IH !1111'.0 l 1.-11'14 or nitfri. lid iu1ii't ; :1111' Ilut Il', tillil'\, II".H'IIIIt.. .1\11 I1),'I.tltlllI., ,,. 1'1' "h..11' \ I 4 111.,1, "oo p .t'II' \ ii''t ot I llil r* "i rlirl ,Ht l"r mil nfoijttmy |iruiiii't | A 'lln D. 'I I Ijur.
/ ilul
| t'
,'
mlliti. ., 'iMt .
: '
In"IId11.ft6b, \1 | ,* litttn \ t.1.0 .. 1.11.. 1 i* in
> t \\.1. .i ,,1,1I., nlrn
*. i, \ : iiiiniiMi| nn II. r Iii'Ill' .\1in! I k1 < .
Ij'l.l iniil tin '
1.1. t I---
ttiiio nl 11 |' '
tfr'i !
f Idle, .kin ",n'ti Inpn44.r| i I" r. inr" I" {aid, ,,. t'4 11"" I' I ll, I 'I I lit, (thi! 'I i ll rl'ai/q' '\1'll'll"alIM -
0'111 r ( .it ", l : in t 1,1Um, th,' .,i'' ,il. niln.lii (luillv I'l'.ll', n. It ,u/1,. h H. I. 111; .. riuii'iitV w,MMi i I Im i-Ufsi'irr.;
i > :1'1 (llc.it' I
..ili in t lnr f :11. ..' 111,1'! ". r 1U1I.\.1\ J \\l\ l'h..I."II'-n'! i> i tv": ti .II,ln.lllt I.I IIIIUIII' an'i" nrti'. iii. mnni I tv' II..d0"" ", .1 MI,'urn i > '1'141( >in r Yorl' h:1111,41ni.11| 1 I I l \\iu\i I I i :
.I..n.r. nil
I. ''
,',1 I 111 i i mi ''IP .imr t 11'1
rr-. -lull In' t.i .1 i I I,1\ It," pros Ilrr.h4ll pij I',1I*i-lnll ., ;. "" "I. I i\"r.'I".lIh.tll'd'| "I i 1011| 10111111111 it. I"!' tliriiii-jliont tlii
|\ i 'I. *4p' .. .,i-t"t Ii ,tr. itm'll I"I" '" Ipil.IIi. '1. r.'ra -?..11 Ill'l' I/u.ld.,1 I li" '' t Iroui "' ;Bt"1"il!)' II (? >lI ;i t Ili'it \ rum- 1'1011.1.,1|
11111eJapirila.frrn 0\,111.\ ."'' iii...( lm-n. ii .' nin I". u.l '.n ,d.n 1 I. {.1}, I I Ii I- I 1.:0, ml lu nil ml.IMI renrltnLrurllll'et
1 ,>. I1! p' 'II. 11.11.111' uttiiili 1 In In tin if ttlmli'
1" iml. \ 44.-ka!
i
noIV il \111. .' l -. iifijit 41 '
lr',1: \ rn 1. .., .k' : li'. II.Ii..r1.,1',! n -a ,. ftl "\I"i..1 I ii I III'I'p t | itt' tin-w IH ::i t 'inf for 8"8rl' Iwo ,
>
i \ ".7 i -I.1"I" .1: .. //.1.,1 I ::1"I I "ivt in SmV'
m .i ) | 0'4'' I 111' ,.. hl I I ,littti' "II"t. tr., Iii.: ... .1. 1, .I i v t I.. tin t.lIfrd.'II mil ;, Ni( 4414'80! u t tinn thI ; tutli rt-irj to 11:
; It n t I'tt .t $ | 1
I 11'1" :111' till.! ;
: "".h.! 1| .11ti ..n,'I II \' : "ri"IIid. n ,tit h'll. belltxll'nn1..1'4.r,4t.l" r tin I'MIIi .b..III IUI.lt11'pi lit* \I'iI'II| < tin ntnti (hi'11ltl )

M. ri]'linn" .1.,1," )I"i it. -I mi i IM, .t .'I,t .1. i .n 14.11' ,j I"i .\ i 0"u. ,-?,...':i'u f i.":.1' .uii ". ,, "i td.re4al, l or il'iill, (lill or n'HIM 1.I .. In..rll If". ... I' > Il.l"I'i .i 'P I'1't. .//1. ) In (lint o" *' ull'ii1 wt'" '" ,' "'II1I/d' l'J' '11114'' 111.11.11:111' '' I II' I" '* tlir i f"I'in 11.11411' in lrr. 'I In* I nun liovtOtfl

i pntll nn ,t ilfo.r-. -.i I ; r li'i..., .n :,i .ml, 0' }II.I -ITMill,01 t ,ill;. i r ,; "in, i i". .,..\ i."i lit. 4k x/ullt.iml/ im. ui:,..r M i.ill a' 1.I" !1., i I''.h., ".t' ,10 ?' ." fur If. .'111'Ifv M11'AM In!' ,.. 'th.' '' tl iSJ I n I.i till r.11111y I W it .f ill'', titii; itlllil Ill, III Ihi41t/4U1:1): ', Ml I IIjilliti

I it. "11''i.' I ., ( ... I lI '> l ,l Ill-l I 1111111.11
i 1' (
I 11 I 'l| 'HII.H 111 l
\ d.I ."f r'i it .1I t ,. win. kn |I' i 411 1.\1'1 r' x li'i ilnll In; liic iiiin'ini : 11.,1'1011,11, >I"'"" l U -All. lirnl In ,
dr1 ,,
I /.1'a
:1 -
$11117 | luii'i luo.stuf
t ,' ..: n t i fit" i.i |l'ltH' it ntifi-. ,I 1' '1' Um' .I'< t '. nun iml nl tilt .
Inj ip : 111' ""II luil ..tiMrttiu'iM\ "" \t' h.tf,4lariI! Un\tl tn', :
l-
,
,| I"I i
'h'! !
,,I )I; U'r' i i i l < .r 7..11Ifs '1'i i.u, iihV.li Kir tap4)rr I ,II LI' t- !
\1 t14' 'II
fill.,illmi.11,1.' tn hillnr ottir. I1' v 1 i'i! Ir"Cr"\ .' "I"f' ,d'I',f l"r.,II"'.n rii.ri.1 I |t4'inti.r t""I"\I\11 1.r\I "| tt u .1.1 l I.1- '\111 'I..1 iilii'JtiU 'I t..ill 11,011I I l.i.nl l.. u i 1..1 l wt'nli",<;'111.1)( nm ."lulII.1111 n'lcif Mnori .t ;'.0\",,!i'. .ii ',"I I, 'I I I'l-i'r 'I'' '" '.ioI' '1,0.1 .' (tif It'll I1' '" ,10111' .I' Ull.11'4'> /""' "I I III'lll.klll1 JH tlic 44Vcgt in Uii ''Uf .Kill I.wer Mi-i tH>tii vfr

,0' 441.1111 ,
nxii, tiuuliti nr .tl' ; ,"iitip. e/u"nh4 "ill r\I 'm' _. II n.ij, <5rit ; '' : -1'11'' l .' 'it' .llh'' '111 lift111111' h' rIIL1l' ii'it to", it"I' ttillioiit il nn tkje of
( ttri' t liinr. i ilit I" '" .W' *' .4. .lh.11 11.i .ii I > .1,1 ,. nl in'''I ilit Stall-i'1'i i l'ur.I 411)
4'i" in
1..1., /11."n.I. \ rn'Iurl1,111. 'in 11/11, Illln I ,(I.t. | "MI m!.nn Hi. ,I'i r4.r il i| 114111. I i'!'.-... tin iuIMIII i if lint. 11I.1 too' .." '. 1"' ,", : ""1 I ,, ; 11441' 'I'rl4nhill' to till '"""' ''iiiintu II') tcr1it
til r
l | n.n: p "II.j i H it.i : rr ,! fl'li-Ut*. .J'-VH 'lJI'' till '111114, In tin
; I |
.l\lonal'I"I eP1.l|
: .
; in-iii a' 1,1111 <
bolr ,I i"IIrp i .1'1' 1.'h uutlii ion II iii I ilii 'in I in > .\1' 11',11I. II, .01 d' 'II t'li' i M ( ,'. >| | tin.nml' I / 1'I I I". 'I ,I 41'14rI i I II I ,II'I of lie ..IK.IIIHIHii'li 'I li r1 i iU.
4 iI \ i'i. lln u It\"'it, "li.ilVjtitin ,, tin Si'tiii* | I-rta'I.'i.I iTf-p 1
1 ; .1 ,
tlit S4ru>? ."" I invt. 1 I it' tin' 't'. III' inn, .il |' -I I II' '1' I I<'i 't im".I t l i" .", "in, ",'"I, 111I i i '. ,1..1 .II it In irn' 11114.1 I in MI little haxet11.! '411 >
-in'), ': I t i I 'e ..I u'" 'r.i j .*- ( ..1111""fll..IIt'l" I U I .. I 1. i a lu.nl( 111'11 ti in b**.
null\ li'11 -r i I' II II. p 'I' ''I iMiMxl lit:tl I. ink It :mi li lir i-; th1IU, any ever
e. i ii .
I1'
it? n t .1- ti.iitiHl .01' nun
1'I I Oil
J ;
'\ iHi ilmi. || 4 i r,
/ 'r '
.
/1'/,11.. .. 11'.1 l r. M.nI 1 1' 1" .
u nli, r iliia' t 'tinli.uuill '' r "I} \|,.' i 4"p,Is, t i iLiitI ". 'I I" ., It ill 1 I ill H 'IIIII.| ( 'I 11'1 tin nf >rc Lain
It
71'I prnih! i t- .! 11,1, 144"1 0.11 ,1 "'. 'd) oil, rs (lad UI IK --I 111 'tut t, ,
I '
'!'to, ,fl' i'l' 11 M .t i I I" ,h" I"If..1 I r 4. .t l'1' I i I" ," Im in n. -
til"I I l
'
I .
.Ili, l11.'I.1 n I 1..U.) 'J'I 1 1 I. .o. ,X\ I.nICI'.nI11. .'' 10: 1'"51(1111111 .. I ,. I I tlt| 'Mill' U11 i I .I . !'iII i ill .II I ,. i it ft' > ''i it, tit' .i ''l t i ,1 I.i'l 11.11, 11 111111 I mi' li If iptri. fur lln
I'
.' ""11' '"( 1..11. ',1Ihe trni' d114'.i' im ti .*- ill IbI | ,
I' ,i t I' 1 111! I'211.111'
tax litiniln ,I ., el' I t1.11 I. tm mi '. 1 LA I IL iji ii |iU44kI! | till, "' 'i t
till'' It i finlf.lt ro- 11- <
t tilIn i
I in
ktutt\ it :" I IIll Ilb' .r''h.l111. I I (U-t1.4, nn 'Id I
| .i 1 I t I' r -
4 1<, wn 'J' 110' 'r 11 ttuir
V..l.4. .
M\ Wli'il-ki'i,' t .. ... 't. .. 41' I liinltli. '.1.1ti ...1 I' 0. 'I t |
t ."rm" ,iu nt) (, r'I" I'' t ,i.,! I"'' r r i.. nluiii'MI tl' r ..1'I.I' "4 I 1111" 1111' ... I '.i 1 1'i.it H 4,1111 on tin: : I till, till trt; t 1''I'" I'I ,, ,t i. M | .,1"I I i i n'I'1't Ill 19'1' ii jiinint-
r 1' '
(illtkrii! II I 11 AH i ,1,10'1' '. ,l ,IIta. 1't ';'.i |1" l lt1' m 'l t I,. .11 < !ii i Tlir i iiiu i ii 11
: U iiiii'n I' ,
il I
t.\; ,"'\ \ ittiuiin II, : ''i.I' 'hI i ,. tin .,..!.> ,4 i ai'i ; .111', I. I I I II tin of
I ',
I 'I I
unimiut of at) x4411.! ,r"" 1.1' ,to vii. or nt I II.) r I"1. .lid I 'Io, r p 4'nri"1" t4 .' 4'14': I 11.\1., ,.., ..I ," .I .1'.I., ,11.1 I .m.,11171.' n 'n l I' "I"r'-II\UIIII\ ","""I I. ..'M I .1.) .I, l'.. | |"i "in'i ,1 /. I lit ... -t'I I t 1 'I I'll' plt.ul[ 1'l' $ wl l pl' li Hill nml in v"'iitlntiICHI (/enrin; he( .urplus

.'*i "' IH "11'1'' ui II. "r. tl, I'lIt; 111 It I .t ,. I.. ... .. "' r. i il. eb'l' "' ? uiiini'ti'
I I. > '
.II..r I' l nae1-
.1. ir h'l''l
.
.. i i In, it
'
ri '
dill'd. ", 'ir" ,1 HIM r 1.4 "I AI'' \ I tint I 4 .p.> .. "1 't t l I I f.'II I II II t. I.j'i ''III .1r1'1 now '
i '
1 lu (
11.:1": .
( 1' 1041. I I.
I }
I
'n. ,u II.. '' pea 11',1" 1" ,",1'0 I .". "11' .Ill ,' 1'n' .. u j *, t 't l lI III I till III' "!in viethat!
I I
'
I".IU. t 1 tr. (In nl! Uul
1u.I t
ll|
r 1. ,4 i ? l
.1..1.N"i I ..". ,. "r"J.'I..ltr' I . 'r, r ', .1.t i i I. 4It', till ,y. \ IVii .Lp4J, i Mitili< ui Albany
ell
.1 .1. t I ti' fll',1I II "I, ,141 I I II ,1'l ,
,, ) | *' k I.1''"t w.I'., .. Int: l III., '' I I. ", 1. 1.. ."I n 1 I"'I ,,10 0 1 1',, limit," 'I' >' 'I I'M -i, .IQ,1 jlni'41
'tety
i 'In.II' t !\.1 I .i x.'. ". .5,..' ,i",.. I I t I' : :. .oI I" ., .'' .1 .. _: ', .d 1 .' ... ,. I I''i "t .or' : L ii ; it) vt uit $1,1'! '. hull..1,
Ir .Q ,' ,i.' ,: ruml.- ', I I'nrii'li" '. : tfl.nll.' with Htrrrincritf
i { :6041 i. i .i l''i :)" I'r 'I, It" : I Y I I .1 I i .l'' ii ,11 1 i'. i iI II. I 'III, '.*. ,'Ii fel| in wnl ht.tl'i is i li'fid'
.. ktuii .4x11 .. I | tlittt
.1. : t ( ; [
'
.1..1 yrr. II :
t' I I 1' I oi I I IliI4 i '
\ ', 'd t '1..r. I 1.\- ,Ihty .r .h'' .1"'. II II' I I I' t ., .1"I |I'i" i I" l'' |I" i t i i iII I14WI1III'jtII4') "' l''r' > riunt :f i reinitliin *
; t.I.hll ; .d.-i' '. UhIlt.. "' 1 ', ,. 11. H : p 1 I II 1 I I t' in n i < ori"Hi, | I 4 ,'(/141 Inrmer | >
I"U. 4I in
it l j
'i
d1h II ( I
I 11111.1d"4" 1'|
kUi U ]I'irk'' m ly, > II .1 1'4,..1 I hr. ....'.0.11114..1.I"I..fJult.i, I ..1 ktt 4 :'., 'r' 'n (Iii .aU ,''III.; .'';' b. ,44 I".11t p"'t, ,-, I'In411 ciii"!1',M If'11 I rti-irii'10111ItSrd batu.A i i" 1 lu Ill lx! :4ic IrI'> It., "III" t'.4'111( I1.! s"tii' rMtr'1"or" ''I'dl' N! ,41 l 4,41' l> < thii |,!/ ututii-; AH|| thi' 1.111rne'I 1 fvill


I ntJll'r\tl. PYUt l-r,k"ra.,4lp1IItc.tIllr1'r. ; I 'tunr.r. ', ,\ : ''rt''ie! 4. .. I .I ,it .. ,: .,III, ,t.' .. ..'i..r. "1'f... .trn' ,1.trllII the t.4 Ion Jiln'i tin tUt' i ..It'. 'I Irii-iKt'. IHlii' ",nlM ,.11101\./ tin. 1 H'l"' ,' 1111' 1'' I.1ulm"' Ii, iti net ", H 441.111 lx
l I |j'I
11,1. In ;
10'1.1111. < il' Ih ..!, *
pl.rlhu.
C.4a > ., .1 ..Ilfta.l. 4' III I t.2rf! ,r14.\. ,41 ,
i )> M 1"1,1\ ,1' ', 1..1' hI1\,1\i \, lit.' rII I'M s1'1' 1; : il I', it' 11 I..1 it' lunt iiif'it'i.'ilji
'
rj ptrn'ti '\t tin,. 11. l 1" t p .421hi.I" : I1 r 4' 'I' r i niuntlisv( i't
r t 184 i Hi x
,h 'if-r.li M.tr r. ., .M. "i ti ii I I'ti n i '.r i. in ix )
| ,
f rt'ci'" 1. it 1' "I. I" i iuuut 4 ,. Ini nf ,I.I I. I i, I') '. ,t ekri1'I,1
i ,i..,, f UUd, ., ', l"11k U x n" h t i ; / ,., 'fI'' I' .. .. : ,1 ? ,11.1| I I.1' in !*. vf I14; V. 11.11 )
x xr.a '" "
any j 11n; ,', I "i ::1. ,.. .f t in nif | I ', '! t J Iii ftilJan toe
t. ttt' | \ ,' ,' m. I'. .,1 MI' II' ( I" I'
r"\o' ; li
; l14' 1,1 f,1/1)
) .'
1..r.uUII.' SI,nnrjlnii4iv.i .. / o\.a,' i iIII f. i lt< IHtlt UOj |
ru inn iriu" .." n, .1.,1 ii ll V ( l ] f'N.!
t ruritv Under iU"; ', . !I" I Iur ,,1 -i, i III *t t'Oil d f,1': i'l', rrralrr,
'f
I I. ltI' tlulI 11. V'l I ." 1 I 'I I I' I 1' I "411'' -
*
: pny 11141an *
S | I >tllt> rt : ," ,1 '-t 'I, II. i "
"I' 1'11\101 '
r < n-t.1 .i u I1 t v. .7., I i ( .1 11, u i I. 'II' .' X l-l- I.' -I l J 111! '" ,| Irmmi- i.i tlukli'rrab1y(
I i-.r II I. l I" i + t I Si Arfjrl..
\I..I."t ,' '"h\lil' .. ,l..i "" Html uu 4411.1; 11'4 "' I II' ? 'Ikv
i "
| ):', t i'0'ii..r fludl.dlaor1U141bf11yl.4'Lrf1UIILL ro.Mi.nnf .la i'! 11'i', f l'l" l- rl1') IQ 11'41161III I I lt Hit. imittn. rvfuli rtuli; ..1 11. 111 tin n H,..,,,, t '", !j. rrt 1 i, api'lltaq of
) .1.. "I the, / '' P glillniili'IU
.Ilia DaJ. I. tt 441. -.titf. U'!!
.ur. .
t dud ) Into Mft Irrwmrjr | | Uti
'- ",I Iabell .4l'* ,(,.j. in the .ut i ,"nl. 1't -ul '. .1'l"!' I1 'if pili 4|Iii te.l .. K r< >t"l ill >'i MO
i, t ; f..1 'b f ll"s'\ !;! tr ah4111'.t ...! ,tu 1111.1 ml\ unIT I']ii'M i', ntmul'l' |InI' lMl! I l' ,r Stain 1111II'l
be (lPI led. "I' t. L1'1 ,t"' \* '", :0", ; I i' .1 I I I" ." 4G4rtr' 1'1' '. -I.r. sii-t <> tin' ( nuf.4i .!. oiilrk #M"l"1, -" "" ",.'""ltr II.4 '111 12 t.1 Ut'IIll' ( 'u1f4.1.1 t1

4114',1.IUf10! ( 11. l'i ,' a'v. V 1 1.10.'.." SIC % 'i' tii4 ." .r ( kf .It t .n nl vir 0 nft GI, rt-larv "t IIi i'' '1. .' I 114 ft ('rll, .1. ,41.1I01l11l'
.
Thw Ih1I d f o..1 i'S
il Ir 1110' I.I'
'r. i I :a r "I 111. 111111.
111. Wr. L1',41JL-.' ;' / .. 'p. 1..1'I" .".r ,. .1 frr' 'I I J'.rh Urun-r and 1 1,1 l a : ': ,,.. l | .1'n ri il'jlill fnf liiit ,!U a 11 t
,} 1'r ; 4'.I'4'
.h' .
.
eilull |' i. ,I.. ,' 1141x1,1 t, : i i till' l u' t tIh Cl4Uthle
| l.., a,. ,11111t, | U ,I.UiPl I. 'I' ? ",1 I a 't.i ip'"r 1'4' runt I I' I r ",i-i I1'.' -t. :1'"J'I i r1I'I t in 2.I li'l .ur 41 11 ./"' ? t i =, II..H ,I (; r7IIn
.t if t
.1..lh I'I
f
liallnn "ll II. ? SI' -'' I III .* :i.rt I I. i n n L '.ft .j. 1 -r '", I i; "' Ii l lill ''I '
'
'
'
.
i't' i I !'< ,. ,-' ." +I1' : t. 1 'I1'' rlI II 4 I ; I I ? I' ;
all\\ 'ir\ ''n.'I. ." 4' till ml
"
j.tlluQ on '| i t'I4u1444al4.dpr1 I ,I' ,, .1'V. t I I" r .11' n' III'II'i /l.i '1| I. , I :

l\ Itrr.era ,1.11' '' I'' : .1 n.' '. 'I 2iwt'2 \ u 11.,1 |I"i ." II I 'I41 "

..i :i t" ;1'i t tl..jiu \ I I I. '. i II ; ,. .' UK. mi,. N" t'1r | lwprtl A441J4UICt.

: 'r-in .1 0 : di..nrl'r,1 IILI.thllr .
> "
vry f th
ius4i ,
,' ', > : .'I 1 I. 1 II I II II \ nlliiril!! 1" <>llfS ';Vr
p4flrIIr1'
I ) I
I >rj nf jr ,j ., ., ." mil ,, I.i '
I inUnlit ? fur er.1r1lti
.,.. all'Wl l
.:h i T''. "t.I'.v. '. ; t I I nt' in411ifli
I 1'1' t..l. | i t> 1' 1
I Ir r
\.1 .1 H *
12/t1J or | t .. I li
wit : I .II ,I.. 1 .".l i ,.r lui ." i: L .: ;: ''or. .tt 1lrnrl14..111I !' 'Ill I. I1, I n '
'j. ;
hall' 411-
,11
thU ail t. : ..' ., .f .t.,'I I', 1I. .' ... "1.' IIIrte .i 1 1'1' 1.1t f nt *i"",,11! ', .* thi-kitgif ".,,: .. *. t...t. l 1 I p I' 1I.I ..| ''h'' "U I'' 'fill. ,., 4 I t. i, f,1'l! L 111 > HIIRP114Vr tifgHt. (IP.ftly 14Qw i

X. 1. 4 ,II' : o i-l ,1 ... l I Rf : ,0 .. I I ( i.i-tW ''1140
I.I111' : I < .' HI t I.' ( t ,,.' ''I I 1'al 141 I II' i nl.i ir.r1.l11ttl tht-W i 14ip

\..i b. '. II 1' '. ''10' : I ... .. t. itiuiiiitil

tot ..i( unt relued ..' I. 1r.I' )I. I Id r h" ". ." tl 'I' tl ,, '. i ( ..II7 t ll'' 5 I Ill 1'441 44411, Gliglil1/1.. i

U.of tbi ji rf| '11 I t I . s1 : . I.I f. .I-' 1.14.41.1. .old- 'i61k'naI l IM
udcilKtirr ,
illledr' \ .' .' U'i'1 t I'a& tht'

ur rai.BI lilllKj : I I I I I I '' 4t'arhm t !I efyf uJ -
'
4' t
I" in. i -
|
I i
.brrt the : 'I ." I : ASrt.'arot1'i/111D"t
: q %
t
Inurorln'uett.1'J
# .

(rrr al.I..I. .- "I ... q-.. -. .I r"4,' "fI'y .. s h r
I 1'" .o.hll.r\.n. ..xa B. 01 ,. ... .
.. r" I i 1. /. ? .
, i j. a .. r* I .r. 10\\ ; ,1.01 F : If .\It' ri n' 'IIa.I ". I .

I mil ,il,. t \ 0.. ''t r'1 .. .. .. ., a. J.

1 n ''II .I' "
1
,

.I.J


._. .
v .,,- .

.' ,
-
-Y .r" -" ._ T: .., Ito\I; .
.' '" "" :.7' I.. ., \
., .' A...... ". 1f::'.' ... )- t-, /IJi.. .; .

r a

'.1r- ___._.___. .__ _

ihrCorm''t -- -_. ,-- -- ,.. .. ..... ..... -.-- !"-t
;
-.1
/ '. w 1. : ." ai '+
;
v I..1
!
!i iJ.
.. : :11 i t- : s 7 I i.Le_

.. LOll'TI
; 0 1' t I' 'I, !
/ : \ ry. I' : S I 1"I<: thYICL
r I ... .
'
rt'i1.YJ: r. :t= .. b. .r: 1!- : ,r" \ '' t 1\( .. t '' I 1' .1. . '' i Till.iLa'' ('(r A- I'm- 4\ tf Of
...... ... -- -I t'L t.M l't\ U\ J : .. : r'I" ( ''' 'I nI!' : .' ,,: "I '' . .1.. : plum! ,: Railroads

TUESDAY JITNE- .. .. i 1.1' i it.I nk. the 'lori 1'I1.t Ir. *. t i ..11)1'' M-\'. O! li--r !i- .-t.KIT: 141..j) di-a' .'et'i-'i' : !f.> 1'PJllh'"II':; ) ", k1'' ; I'-,. felt\11I t o: j I 'I1ll.I".n 1 .IV.."u"I i? IS''

I .. .. ._ ,... 16, JR > t' i i : 1111HI. t 'f .' 4 ,.. to,s ; n- but ftbrp >.Hl.i ,and ,. et/-\\! I jtf n..l, *f <'f \11 I\' 11\ \ IV .nun'''nl., I .1 t
"' __. I
*
t .. '." < -i.-iJi-: ft. tr < ii.i'i' I \ -t I I. : ) the free; ., h f.rtlJ,,} j I the (l Junii-.v il'li1- >i> "I' ,I'llrrn', ""af..la aIJ .

f IIrlllr'n' .. I.ttU .1 1 n T i j. I .. .<. : -I. I i- tin" ;; iur! f'1J'lrll.t on, i tt.t.Ihlydl\ be op.n..l i..f. bu "mt !IO \\' ,. 'I rtui" n ii., ; f"''i ,"* lotto .
"'" 11"" 1 f ,:.' 11"' i- \ i L--! .' -1 J r "' !tail to create! :' i '
ftj |I., ,. .
ll"
I V.n-r' > \ V
'the !1..1".1( [f\. il 1., f', : J ,, : I I .r', '''' .: : I 1".1." I "I"I rl, !hntfrt'. tsh", '' '' I Ant nt rala'i.i-"ip',, : 'no,, \ MT !

'.'rrah' il IA'"| r"'f'' .. j I. + '.1 ..i. : ; MI i (i i 11'ilai: ; i I.-M \i) < K i.n .i.< ?,, ', III : \ii I \ 'P I.P our "lull v. that: I I I. .nt 'I'tllunurrrs\ ::11.\ M 1

,: i. : \ .1 i ] '; mi P. I 10'\' \t.. in r.'Ml: tb' > .rrn'll) I ('Cltve., Vt .\ 11I"'I'edl"' ; ', 11' :rr i -
thrit .In' !pi I
v-1.- < 'V'
I'/i"Ali.tO/ it WI ,ItS: !n i, it t :
I, .' i, '11.:1. : 1 :I, I :, ,. \ : ,t ; I .. \ : '. .. 1I I .' 'J .i 1 ? kt to ri.-'ii ) in tdgt It, ,, ....,.. % .IL.kr..i., -" i.-pun> ,1' I ufthi. 'f : \ichcU.. We" dirn .la.. < ,id > thi' "pinv \'"" l I..< ,!* >' llon'i.l1n.' !n l IP.. "

t 1. Ih1i 11t..1. ;1i to /:' !i. I 'I1 .t. to' t 't ', .jy t-t: .:' t'/, / 11- In .nti, '"1'1 An.. 'in t..t.-1'i r >y. i :I"" >I1'V '>f fI
; i 1.I'le .t 'or; 1 I I I.PrtVl.lln'f'r't.' I 1/1\/ "' ) M I
r r.f' 11"" { ',, : f: ,1.1'.1: : !Iwl.i: f ii.ni'. I
I ,, .1 i a u 'I"n.! utir' Atrni/ .it? M 'put--" ". S 11.t ,,." + -

\ n I, ,, prnrt.;lun "6 'I", ; UAt \ I I I \ i 1 1.1\: '.' Molil'i.' .Ii\l. ",10 ..

five nhi.I. t t'n 1 :I'V" M ; i i I'i r L. I" 1'11' I., -'" | m, i I t r ., i 'i a IK., : 'idly nation' ; i .AIra r 'IjiUlin++' *, 1 1r( MI 1Is 1
p I l.'itvi- T.ill.ih< ..... e en. .
: i "I' t to, : ,
LiTcrs I > i t-'p' ti'in.i' ,I" "I",1|
1I'n tIr""dl, ; 11 f ..I A I : Sl I: 7 t A Hi ttUd t'efl' ( ..
: "j i 'J. Ii I 11st ,\ I h' I : : I : .". a- I i II.., tinrJ li.itiiiii\ I.! rl 'H' "cf ,
.-!, : i" -, .. ; : ,1".1"1.1..1'. iIf I i pr' nP 1,1- :II IIC it,
in .: TAUMIVS
rah !< : II I "' EI; l; t.1111trl.rll; ;
Sta
d! "I"" ; i ; "l a i ..:; .i j < 1, nt.li.: \ .r.. !I. Ih.d: | cn". iat th.'it (IL i ," tIII., '' :.;'IIt a my-.cm" lit tr a renewal I'l'i', u.. i ki-.p.v' ll i' .1.' i-p 'se i-lfiill; \6.Its,4rr the,, :, .

hill? declined/< thf.r ilihf-iiti. ,t* I li 'I'nUi'-r.'i-: lif. II ilntt" int'Tlere.. r I.. ..r //"U.\oo18'l'l'" \ 7 i t.'p A M 1
p 1 .1., ; : li.i-'i. 'I i"1 i : '1 : : blt' 1 M.irk. ..
| i An iiUW i t ,, ) :So
inn.fcijtinry: of the II ,' 11'/. 1"" .., "rIl\ ,211 t, ,It t prt.Ii I'i< tn illl.. \''I1") '
.1II1".1I.| > ,v. v '_< ., I I r ri ( I I.. n..- ai 1.MmVs, 11--Tl: "
f". the .' I. I. . 'linilurdain' / -< had. t In 1'.I'"l! Ilr,1' .. TtI.Hii.i'f.! ,,
tltls'ti"ft. .i.i'tin-. t .1' j i.., fI I fl. : \ .I \ ,. I., I.i: -tra'iife: | Aiiiv m t I.I.:. "I'M.
i I
''I't .. f
i. '
'' .I.I I. : I. "..Mt'nl i. ,I '; l l.t'I" LI l 'tli ; No I 11,11 t"-. "mi' 'i' st-ii'.i' '
't.I IIPr f 'I .'. : : ,1.1' t ; ,,1' a eau 1" I" 'tl'I IUtt! m "en ,, t i iI rain' )
i I _
!
> filiitjj cii, li .I ''II
): : iniinki! I "i- :' I I'I'I.I t ;. \' \\ .. 'II"'I''I'" I yt.t" :! I Isn't! I'l.n. 'ir: llhis I .'nnl ".? and alt C. T. W. :.sU'AX S p|.t

I.eC'y u,cful ni' ? ,III i (! rii ', : I. ,I. .1' \, ""I : : gulr. I. .\.\ t ,ii.dt I" ,"iiin; l I I" I 1//hi IH'-I I \ 1'1. ;11\\ itl |he, I. Krj 2. l IK;;! -if

I'ii cIT'irl. : : : \, \ ,r.h: .1 '11.I 'IIt! I. : I Hid-I1, the i I }I' r, .t< t I' Ih' r,' i'i' I i eM Milm-lt.i, Mi., .
I' .1' 111.1 1"' 111 iin/ t Ii'' I 1.1' .,1. .. I.c .: .1" 'I ; 1,1 .. \ I I ,I. '. i '' n1. -tvl "*. "II": ,the, i irri- ,pt ,
I rrtdr thr )p. '' 1 11 >i 1"11" > 1 .. .1"d 1 fUlt !. tt'll:' i ; : i- i I'fi.'li v i n 111..1) I t id' ( n > |r6 M- ws, nuJbgr' | I'lOH'iis ad
""I"P"'I"'II'I.I : 11..1:1.t : I I' ,, 1 !I.ra,' / \ ilk\ !J..I 11I.J 1 j" 1 I .Iin.l' ,,I i ( r.Nli.h.le' dtt:: t. r ar."p' a* ..
: .; .nl il st .]l1 .I''' .. ti 'j'; l YI(""" '" I Idt I. .
!. I
in the yrnntr| ( aid/ t tliN, "tilim a : l ," ; 1 o ,. !l' ,1-H..H.* ii. it tv' 1 |I A. I1 HAYWARD
I s' 1 "II ? ,J I \ I' \\ I \ 'j-' -In) ti-.t :II f.M'ttti'! thi- ,, 'fl ip-" | ) ; ,
lI ,r"I.,1Io phl li-h al the ''! i ,i.a ,I I I. I I I \' 's : ( \I I"I' ) \ 'IEIl'II\: :
II n iir, "t Ir I ,, -i 1 ,i-i, ;d.l'IIQa, : "I.. r- "!! :Jlli"n..f( tln'Sipiitlirrii: ; ; ,\ '' ', .
the ( '1.
fJepattinelit: Ms a.'h < .iri/i"i. 1,1 .11, i l' '. ", I I I I' I" I .I'h-; ,i'
iin.re :t- atiutt r.t' .1. 'i.-.t t I. ti', i "i. ", i 'I.t": I II I' i I "t' 'I I .' .,. : ., I, "I: "I, I. ; i..l illli' : I" :a.-r.nt! -'I! |I'> ,t- naf-l--; I. \ \.* | I.I. i-ivc |>r./ui| '. a", ,limn: [tn ,ihc, ur.lrn nfl l I. i

live Mih-ciiln-is" lah f puilit! t" t tV I I j i', 1'I I'i" : I ii"" d.; 'lo, I.d t : ; !ll! ? 'I] .- thltdh'rlhrl: ; n'Cfi'jiiiti"ii. ,'''an' j!P, 1'1.1 ,. in, pm'h" i-iii,' .ir -i-llinjf' \\r" i
i _' I.I I Ir ,
v .: V t r.l I. % nl ,1 11'1.,1' 'n I Le, earn.
\\ [ I' n. i'i, ', I p tcev.ii" : !i'-i' /piiH"Tln'rt, '
( njrain: :ji.lv! -cnr: r, a i h< I it h : \\ j \l'l, fl. 1 "t.t' -
t until tin-. \ J ": : I : ': \ 1 I 1".1; !l ; d) : .1-I'1 ,I'A} 1 rii'\l; 'IIIK{ 1 I : I MTMmVM; l ;; t \ \ i ii \I 1 L, }h'li.d, ;. i i d I.m'-j, -"- of illila'i'I:1;, / Iv, | : I -IL_ ____

iitiMied.Tliu(paper- p'll.1" ; ati"i' r \.1'| tin!! 1... i ', .' 'I', [I" l i of, Lt.H !I' ', I i ,i i't'I 1 |- THI I ; i I'' .t Il.\'l| :; ,-. ., Ii.A. ,. II. .. "".hl! i... i J\tll\H.I'tnll; f : ; 1 t C; J O"j)

-.I I 1 I I.1.: I It I Ii I !1. 1'' ," v i | I, !i I \ MM t 1 1 II I\ |, nr1'h! ", .i' : -'-tl.p-i-' fre, as UP- tia\c' !I"' > I Irr : 1"01.1,1 i 'It\1'I\Ir' : 1"\1-1-1> -::1: {l1'i'1'; : oiTnoi.

a -- i ,n'i': J.' I 'I. I I. ,r .1! 'f!1 "01..1! \Ii : f l.i-tai Uiitrn:' : : \ it tto'ild,' I hcfmvlMi i rpiir in'.n i 6,1, bi, ,\
1 1"
4notlrrr/ thane/ ; III' "hl// 1. ; i.i 'ai. :s r I | -I "t' | I, ;1,1 l "'n, : I i.. !t1'. .\.hi; r- f' 'III i-i / en il.ily) \cli.ih':!i-.l' miI me'

fullrltiuq| paifi-:,Mph' I'ti-.tn, : l1.; l'i' 'J 1 'I'I I V 1 'i- > ,1 l :, .i ..1.' 11611 It W'i' ". I ..1.! 1 u 11! 'I. I i l In. I i".r., !, !1.1| | ,il: .i.' :i.-'r" !flat lilt in 'mt". : i.- ; I.P t't,1y'Ip' :: :m H'\. iiri'jitlnij: i.itiivi, 1 >|r"vit f.l'. ,I'C'' '\ "' "II"I ,-.1
: tiiR'
1. .\11 H'til,
.t! a' II IUI hciiililo! .! nn mrn !"in II.IVIP IK-I dvhr ,
III.I.M: ,. in, ih, lied, f. "pvnt.! : nit ) t.if.Jt t : n ri I II' Ij
'n :ii: 'ii" I
!II :
')"lIl'I/ ( I I. IVist t i j. in-ill ': I. J :: : : : .1. ', i : 1" I "I/I..Ii//I"I/ i I I'H-sU-.il' : l III! ,il, ( ::1' I'.i-1, I nl linif \
) 1 ?: l haw\ \ i ; i l I 'I!K{: "> > I" I | i pie': I''irtrei' 1t ,i'r* VI i 't'l.'i'1 fur the future. i any pri-viniin' t In M.IJ' H'h..t.' ;
in
.i ii'ietn-K-l '
'
: IHI'J .i j
> : | < !. \ll\
.1 a l nflk nt
in the' Yankee! paper-; ) : 'I .: 1 I. ; I"I.! I 'Jdi"l! tjll ;il: -.11,1'. -'tilll.-' Yl-'lli'.U' 'liri'.Mitl A'l-'lh", : I 1 :': i H-'l, ;1I l\! c--rfaiti.! : : t tint: nnr, t;r |I.,1.t IMi'ivlio rrxcaptund'. | 'burr hf"'II..h nay plan"-,rd la-lnri'" the'' ,
1,1-ar on
This I'rr.iliut./ sin- the P"M v aipritnlely i i ::1! i i.u, i t ; JHU ;' .. > i-: t.i" .1111 piayvih I i ,. th"il. l.aI"I".1\! \ the rtpic.t| t.' ,I Qrr''I; '' nii.iii-. uiiii't. -t ;rid) 'i'ip.tlip-r iinpuritail i ''I< 111// etch/ 1'11111..1"' | : "Hi, :\nitli rn..lmtt i.t rern'e.\ ,r

/ assure.! ha-" pl'1'd| Ltr''i'' \\ t1 ntwo ',' . .. : Ji"1\. : \ ;. 1'i. i [i. ,1 ii, 'Ill' !rite rI"I: 1"11'' I ", .L I' l.idJ'ti' -. .I t :! .f ':'M' alii! I a'iv* I'i-I rm-jjit, !. 'to Inavoi: .1'j'i uI i.i.i: 1 I-TI-, I lie Ut i.l' Miii-li! IMiij ulio li\. (I..., ?
I I I I d'I\:i -, .! "II >-" qtr.
; .It..I. ,
|
ii-i' I. i l i .i-f.! i'r ; ,
net-It\ to return to IJr ,.- i i : .t- i p .ii', : i 11! '! .\1.! ., P a "li.'rt( pei'nd, v"ilioi.t, ; damage, I I. ;, 1 I. j 'I[ I. TV, uffirnKlnil mn o.ilurc) A f
ruii.or.i-.i: j.i' i .An.l.. t i :I. I I. \\:1.>: I'.r. '! : ,brit t ; :! \Iii! 1 I.. i.t, I I /IV \ ,'; 1' I It i i- tinii w think., : ,, lli"i. I -'. irr\ f..ran" "entire, ,' i! ( i S P. ,\i> n.-iuJ, .1 'iyUiii .

i.'J', and proM-ci'te( the! war oti v t t'> .1 I :i. .! !?' I i > i .01'| i !fi!! ,, i t |nt.inq! | j -, s II I L J \ ,IUtf! !. lsh' t. I 7th I""i"kntr ;""1I I el.ai-j, : *' n ,ii--! al.ii-'t; Iv ma '1-, .i'id/ t"i'. ill' *" !j i urea< .in i 1'Luriur'rrno.L'r': iulu.litt.:. t-ip.-ililniii" lu I ,1-1 1 'J K ?,

upon IU''. .'t' I II! 'I i 'n.i 1 : ; ', _' i1: t\1.! :t.11.t U' -tiik I I" .n t ivi' |i-, Ii-i |I. J 6i ve-'or.-, I'l'1 i-t' the! t.
-i' 'I,
!! 1" Itt+ Spt' i I. ; d lu : i ,1 11 lilt I h .\ dUp.iti''i.: !' d! ,i--f I \ a." "" t : "i ailnv' t 'I j hi'fi.rrannrlurrn,( 1'1,1",1; | :rod |ran.l' ]. d

very soon or t tin' /i.iili'm'/ i In, ', : > >I. II. lilt! : 'nl i > I Ih "r ; .111' 1 :n' t ;, 1/1/ ''r, ',n : to.\ n, 6Chrn! !. (1,1" ut 10'1'11'.11' I'r.' I / II'-t t' !l111"I./ ". ,di ult. our' >- 'lt',-.1 man, and I ,, 'liy' li in iian'-'l'iiliiiirl: ( Mm ri al V.IIP, nil"I',

"To I I. I ll, '." .I h.I' if'i, : ", .t- \, r 'I In i'i lilt t" I t "h" theii" l 'iB'ri"I' 'i-. 4-'i'' .L! >!ty U"' "ei-n! !{< ::1 i -iira-f-, ,, (t' l-i! fl < W. 11"I4 o1IaLi0d i -1/, "I' 1.\,1.1\ >t 1"" ,ll nlin'!) I ". kin'u' .1 ilpivuy.. :'.iihIwli:1 l : liy (I'uli.ii.-l I Iliikiv .II''
many peiNi.j: t iy-} i (I'i, "i' ,'i I Il I" I'lti'ii i -. l' 'j IVri-ni'" ',! r' l ..-'!.1I1, 11I..n. 'Il'" In Ih,- \p'ulr! ,'', and, (fihu

,tier, the (.laieiiieiil 11.11! : :11 i /1' "n ..I,1 I l, ,.' !f I'I; I I. ,1, t "\ ti',1'1' l ult 1 I. til'nl I fl ,!I. rl -t! .1': I| |I' "it'Ilitt;: of th' i1- IUr.. 'il. .'IIU/\| \ lit' "IV III' '. I I.
: i I. ; ,.1/11\/ 1111:1// tl" 1"1":1\\ -_ V. ,__ //I., .. .
-K I : hi, : i 1 F, III 'n l'li
but in thf. itf i v i i itii-i/" 1 t 11.11'.. { 1'1 1..1,1! t I 1 I! "in! tint) 1.1", .' ,1 !InN
!
u.M1) I- "i-'i 1' im'i' u | ') Ilai ) I ', /I'lii" ? .
.1 I 1.1 : ha.) In"-i i.J''ii. unit
prayer-- I -hd' '> rSt!! i'i,6> II ''i< 'n, t':1 i': ,,i.'i', j A I'F' ; ; > t .-:. \\' .c" ir"'. w rr till 'KI I al tl\fifl \ti .
pear more liki-h., I If I' Slt' I 1'- I. H\ tl !t. :I. I ", ll I- 1 l'l( 1 m.l) I .' /IT VI'. .1 I : 'I "I"" ? |J' I imil..,, l v ,, I ,ill, f Ih'.h.r, I .
.1,1-1-1, 1 : ''I".t.I".t| I f.-| iM-tl{ t :a- ht :"ttii. 1!, n : | Ii ", !ill\ r, !U'i I I.- i [ nIlI )Ii I it I n\ d! 'In ;r i .t!h: ,' I ,istln'1' it\\ ,, v.i. I1",1. :ul t 'li I ) IS ,rk I ,
-
.c l ,Hlrllc,11Iht',. ,in :' -'t( i'i' '. .(' I u., I :a': -.- ""I'. ; li lit! art ,! "n_ I V ,,tu, r '' j: .1 ,III .ihlt.' : | I ,Irr, ;. 1. : .u L/kiny{ : lists. I 1.1.! : L',1 1 ,. !t' ," .1. .!I. j 'Suit win I t. tl'c I .d".I'! ,->.i \k. .I! ,. -r>n.' lad! :1t u I.I. ,, .OH. ,"lit'. ,,. Iii"TM..I:, I "lIoH'F liinn., l tU.n.1:Iwo I 1 dl lid'un:

the t tiVo / y'' t1' th, I'. .H? il .. ,I. lie i' I 1.k! .. tiianistalh t ,> .IP! '1.,1.i \ill"I, lii'-, !I. i ; .'.1| I I'1 1 bdsP, .
Jiast : ; | .. ", I' ; i i I'" i "I, III rJ! ,1'ir I1"." i n. j .i -'I'' 'J iiniit. ; ; '' 1 ; -' J"r" prrdon t un Ural" :''I"I, "n tl'n

f'Jrl'\,1' !Ii.iii.' \ .111 J I 4 liotf'. i : 'i I.'.- ;1- .,1.:1.' : i'', iii i .it.i, 'II yI i I t .' .,n, i I. !U.idiuu, .! l 11 I 14 f 11-. 'i-r uniii( "for
ip"ii u." : "" u' .1' .' Ii .
air ; i I : ) ; : j i ]i"-i.: -i'" to ,v. 'i\rj:: i ,; ,I1'. ,
auttbnl ", ; \lp\f\II\T"| ;; : : 11"i HIf': :i'i ::1. I I"" i. I I : ,. to t I. 1\ I I k ,. u '"f .I'I"'I', I ,,1 t Suuat
"
,, 1' .. \1' !, '. ;u t1! "'tij's : : i i1 1. nrl\ ". "Iw a 16 .u."nlpl I Vi< "h, t",. ;
i :; : pnit ; Si-" :i- \\nit. .(h M' > II"I\I: : .. '
\.t'i'i f T! .
: Ir ;" : .1 .
I It, i is rather. I'n", ; i in, II l '. '. r ( r" ,, IV \l|.. (i.tviIIP't II lllli --'l.i: nl
t'n' I"1 M.IU
'
I .
\ UJ' t. h Ii. I" II I .. r r :i I !car I'tic t i ,1-411 I'll 'iii'iu' II i o, ill' I. h .,, 'I, {i '1"1'h" r .-. ,idkll! :s! i I'-1'' > -' -. tl 1 .r,1: 1'E '' 7' f.r r" n i" lltv l'; ll .t'! MIJ I 1st'.:il!I. a,1, ,| l.li-'iv-il I 1 'll

I Lincoln, tu c-hni. In- I 11., I II i 'll ', rth"' ut : !I. .: 1\ !L, ;. v." f Ili-I: I. ;," jt 1(i./. ) li'I"I! \ ; atri! N'1"i i.-'i: ;, 'd KM: Ii, '..uV ,' lri; > .,' I In- l.o ;|r'. ail' : I i ''' i it 'I! I -l| ii" I li I I. tij: ,1 Ir.'n"y l 11,1\, .- i.; ",Lhulu,; ,

Iviious that lii-, u.u. | ,; .\ i iI i- / I" .' r .. / ', .- -,mmtw-.n< -- -****, imi* 4rraua .w till-, I'iM.'C. t ( 'nl i ,,1.,1') 'J\ ..lll\i( \ .
t hl.! .k) and auI I.,1'". t".1"! r. ... .. ....0'" ( II', M utiii'i*' I 'i-i'' uii'l !l"'l < l\' .1' ;ill till' I 'I n." Ii jh''i.n-. l I. \t'Irtlill1, ( Si.ilr-.oi, L''I
; iiga': !! I tli: Mini I" :. ( -I"| < \f. |fr. i t'-il| 'J | ''M"' I' .' ("I' ;in\ "".I I. hl| "ie rr.i ul. .
,
"w iiviii il' "l'
l 1\ I'I' > t "'rll: '." "n i r -'t"\ .( ;'11,1.; ,. II f i ,111! i.it'.t nci'iiint'mi w '
8& !\ | I- 4. |p rrut'l dt" i frf! I 1111t ,1'1'I ,
fll.'l'11I1)1I0/'IIII',1/ : : 1.\ > : : L t M. ii!1 JiMLt SJU\ l & S8or i 1,1.1,' l.r i I" d"I'I".t 1" >;nI.\\tr"vu, the ,11" >
( \\.d! I.-. ', itj) I) ".! .." iM' M-r.M' !tMtiuAwiMf.\ ; : q,,, 1h!t i'in ,. i I I. : E pi'c' \11 i I : ii i; -s n, <, l in\ ::1' t .1 > |I' ,i- P.4 i ., ., ,'I I !;in :iiv', .,. l 1' ,' ,'I. ".

supM'Iul'' llijcct tu ai 'iipiiti1 < ::1.,1. II' -' "i.'j. }JI OJ'I' i ;alrtf! \ \ ,ill-l' i'n-' :StJi'l'. Ull'l: ll.'l, Ml'" (ft, tin' f'", 't,I 'H' \' till 'a.! .. l II| ,," nuts 1-4! O", I 1'1"" .. n II. ,(t', '' i'I I i l! -IP "IP nn'" l ,i.i ,11.\ M u 1'1.I ..i, I r iiii" |1,1'i t .' 11- I i

/ as{ imp < -.bio[ j ) a '. 'I. i "' .. I. .. .,1; i i ill.l.'HI.N: ; I : : : V!I V1];! ,Ill{ Y t '. jt ; ; ''IO.! j\'h'e.." <, nhrtmdr'a.d: ; "Ii., .. .
f "> in I! 1' I -- I )' I r.ill' .i 1il; { i1.1 :' ; / : :the i' "\ ) n.n |1"" w.-i : .,Mv th "'i' \i-( i.j: !I. 'ijv! hf (tj in :i. 1t'I'i I.' Pi'" .. It.I! l t jr.I ,

'( on i if .Ahi ;ilroli" /l.lin': ", t', I Ii I I '. : .! I' ,j I 1 11.1 t in fl"ui, t ,) II .1\ I' .; -1 ,.d t'ld, IL./ .- 1'lIri"'I/; / '' :i\ 1.. ,I I .. .. .' \ 'I ii, n"' riot" .1!.1,1|h nh r.l 'IIM-.HI. |II I.\ ..t'. ., f.I ,. !t''Miiniii, I "ii i- .
-i i-lI'M I
'
; )la I'nnl, !I. .
lir.atiiili.out; t "I' h.'s: d'u I, : \ !:0:01< 1 \ ; : i inarul: ; i I rw I';! ? : uik t: '; :; 'I I '1'1'!
-.*.. ,i'i :Ci.'iii: : I! i t.l| 'ipri-' .. J I.; V .: V-.M'. ..1 1!. ;Illtlr. ".,. : !! : .., lII"t' t" i )ii'. . .t: I ,: '" ". : ;! >.I'j I i.'I: v\ ..iIM : ', < .,,1 !II.i H"'II' ; : I III Iii

.-:-;: .tl II l /; :tln. / "i- '' ''Ii, ., .ii' i'i 1 b. .I. ;" :: j.i ;. t ::?1.' ,L' ;II., "' ., : 'Y.r f", 'b'' 'I..: "f: ";, ": '. :' I ,. f : '. .te;'"i, I,1'I' I s.'a' .: .,

'J'"f It iii rum.in'I:, I he that rBjfain IK 'iin/ I i "I 1 I :. I' : r! .1' / '< I'J. ]J FS! t.' ." ) I.. : ', .al! II'! > 'I'i'i"v; J / I \ ,V --r-, --., .- .... ... .j.i M.i; II 'I'.I.V ,: I.
--1"---- -
: IP.-I-H I" : J : ,, .Li.. 1.-\ I Ii,' i '. t I i- '.-t t i : .. ", .: '. .. .-... [ ,ii "1/J\i."I.I.I/ : : I !,*. ; "f. : ; l'. I' ,\\.1.. ',"""tq'| 'urnt'i! ,, 1 it: I L rA .
tl c, i ..1! ,,, ; : VI "' I"i.
lttaIaaaat 'ix
.i : . "" ; 4 tl.! Illi'l, I I I. ,
'
| *
M : i _- ; i ," l.- 1, ', IIn II : '1 t'' r 'I' .1' t "i' HI %t" 'lio)
1-
otli'Ctve t Lin.tnut. 'I i ,, 11"r" I ii II I I I i I I.,1 *.' '. s t i '., I I li, in-l \\ ." l II la"r IM III.Mi. .
i I' (
t' "
i \ : i -h:: : I I ; b "': . ;, ;
"nI Ct 1
r ( H-ri; :
I L. I.r l- I I.: .I/ II( "I' .. '. \li .M.-,
M 1
I)1
: .,
by i-a.'p.-'rnjji-r-, l SaIl'' t li I Itity I h, i t IK.. I '! l-t.ICK:I :
i\- dRHini I
1 i < ;t. .j f : ;. ..1' 1 ''I \ .1. 1 ."" '.. .. M ; ""f[ ,i' ;I

!! 111,1, l II :a< ;, I'tip-i' i''v' I'p-. I II I ;', it t "r ; ,at'-- I .. ,: n \ g .I, :1".1'. I ".* ?> ai.d! d .. ?' .- .t '. n'i i I. ".. ......",'... '.. ,!.:h3 M1 Yy1rJF. IIau.RIM,,'.1I fitV1 VOLUNTEIIlS: ANTlD:: ,

]Known that,
,; ( '' < 1"" i 1.1 t' i'i '' \. / ., ..,. .. '...t ,' -" 'i'I". .. ,, ". ; .. .1( 'i. 'I'J f Jl( s v iI ': I '. .' I' ,' .' 1 c ll.'l 1 II) 11\.. t t'l''.-II;''(1dllii \ .
!: 10.11001111"1. \\tiU'- I .
ill" I. I" ,..1' I / I' ''' 10- I I : I I. .. ., II .., I' .' ) : \\ s''i, '1'1''i"( |i'

nothing,, ; ; thai/ two rlp1', 1t ,, ,l < I i. I lii'; : i I. J I. I. ,\ I ; ," I." :. I' CI I I i'.l I (I-1.' .. C I .. ij
01/ : : > .,. /t'.i '
'': I Ji |I. ; ; v. ,
from his imini-n-i', lli-< t tin. ? 't. .1. rI' t I : .1 : : ,,0// .. ., 'I ) l "lUl-", 1 t. I .I"-1' II.. 1 .'!; ", ''', ........ \' ,. .,"1 .., ... ," n t"" I 'j'n A ..u" tldi.! .I'.MH-

\ 4. Johns/ river, tl"' .1"1'" I f.-r t tin! 111'o i '. .: ', I j n , -,"iI'. V !.I. V -. .. V. .1. .... .'--- i ." ,. loll' ; 1 'I 1 I' Tv'.tloi' .-

: . I' I i I.t ., r" 1. :711 "' ' . l M \ :\ v I I., n. i ,! ] ,- !i.r i : \ ,
d ? i !
have t hi arij, 1 ,,1'II.. 1.111. I t I- n'.i.I.y I" .1 t. I :. : ? < d.! v, | .!tall npils| | ; | -ho 1
La.-ii-r !. d" : : .1' ; .H- N" | : 1'1'' ",", .! l ,In I-- ., i ''I! ," .1- ,,6! Iwd'!. ,.o| l'.i.ii"f| ", ( |II| ,"i'II, nn.

'apt. : ( and t the. JIU-IIII.P" | | > 'i, it ,11 1 I -' I I .r ': <\ l |It| H 'In. .i J I' -V., /; : ,. i.- .;, \i j d', . ; 'I. ; 'I. '""1 : ,, ; "' ; i -. i r i \ I'I 's 'I" \I. I i. .1/ |., 1 I,I.--I. ,,-i ,.. \.1"I ,in. fit n I

p ;11Ontg4tunnrty' ht-: aipraii-.l[ ,ri, : si.U I "j"" ' .i: II !1'1'" i'i "'. 1.l "" :! .1./,1/ ha-1 I :tl.,1. / : Ii: i'I! t"i"/I, .. "V, :, i'l:/ '; / ..- .. ----- -- "ii'i., ,' r.- .* .." nll 1 1. u"II' T, I'I-.T i.t.lJOHN

,' hns with a view to am.tiiei, ,i-ii I. I lii, :In.1'' I i in.i, i lip' 11.'I, i | I i .vi'r' "V, thi-! !I- i a" r.i 11 mi .l& 11 r r ( i's; f tn f n t la.!i MM" h I IT I I....! 1I"\I\r." ;; : i:1|; ;| r\,1"\ ',

:iii I I ,, ii i "". I < ', ,.. ,, I! n\ il i 1"1., I'.t. TIiHM'\Y! ; ) I
It i is> also rt'pciteil'\ that lln- I'lu'im 1 L"I i- ; lit--, i I t. .U! II:1 I \ :; : 'I'ir 'ill) : I.AI'PK. !, 1
ip i ll 1 i I", i .1"' i I I. "Id.! i'. ; 1.! I ... Adniiiisttatoi-'s, Notice.
tatted : i ; MI',, n k AIGr : I 11"1.,1, III" r": I", ", 111\\ t f\ \1'11"1", lIlt' .
n Miiall rv'>' I'llIlth I "i ixt\} It t I/, "! -( I i u I 'In I. i i. .r; I ." V //I ; h !.." I. : ; oIi" ;, .. .t ..'L. 1 1I tii'i:13U: i tl.In'wOTJIT.: ; :-jX. : '""",,1... ll''l didr, ,tin-. n,,, .,t L I l-l.MiH.l.' 1 nhn! ,li17 ,r.I .

t iris, (yea II/ uid,) on thu Apala.'hi'\ "I I-i 'IHT 1'1' I' '. ." {iH' t I. '; ; I 'l-l'I !! lit. lui.i i I llll 1,1'lhl-, l_>' ,' "I, I .1 I \\ I Hull
.n\\ 'I" I : .< .In I.- ] '. I I. ,i'i i I' ,, III'J I'"" 1 I.." I I. .
i i < ,.; II" ;Fl. : 'l.llt\| ijli'l! .d I. Itll r.-I, III I ,
This in tin I longer'; a matter! III'ruin! "' !l.ni. 1..1, \\1 \ '', I. . II ; \\1 I.. ''II' .I I '". I \ .i, I l 1E' ."., "I! t 1 ,, i.. I'!' q"I I I" I r ", .. .Ii.I ". I I I. ", I .1 Cru.p + Ii.l I ,,',,r' ,< r- !In III. .Ill Ul,l l' I.I/ "l'l"l, : ( If nli 14

1 Jl.VC.Inii'l. I V- I I ''l I Wo. !. "" t "I ,the I' I .' .I.. ,., "II' r\H > i ,1 jl'f .iil'l l a 1 l I. ..1 IIP ill-i
" liu'IaiH'linlv: fad.t h.L 1 iIly, : t r "IT (! |l" !I, '111.' !1'rl'r:1.1 i i ,, ,, ., .1.| lu ll T.;: > ,il In., ,111, 'I r -ur-
tci'ital] .1.( j I" ?, ; hl! < t M 1'.1'I' 'I. : .,,1" 1 : ,I'' I. d "t t ... .,:;,r ... ', ,1'1', .In ,. ". I I.: ,'I', ; >. I'. ? 1in 'I.' ''i, i I" r 'I, ,?". I"'. :i.l-r .lJni.il, II! ItNa; li, ..f( .".1 i ..ili.i .
AV.S ,
at; 1" I I I .j"" ', I 11.; : eV !.1, '' ; I ?, J !" s V.1111' u M-l, I I" 1L. t611hS-\. 1', ? ,I'' !1.:1"j'"I.; ,; ,' : ?nr ? k !- I Il, < I ll, ..I ., ,l I i I.: > \r vi; ''tuts; : ,

It is fiirthcr, 1"'I''rl..1' that -KIIII t\ .i 1.1 i il"w' I i I- '. !>.t! lii.* i 1 .. I. nl; I I I II't I .. I. .1' ) ,'IT: I', 1.111..1'1 ,, ,: "I ,hI ,. .., I I'.1, ,.s ,,.. mil' '' 1 > 1 II 1 '. .1' i < : I.., i II.| ,,| I I' .- -i: >' ,; !. ,\illn'i, .1- ,linlii., ", -"
'I.
tllTv'l' MiMiers the 1.1 .. .1.1. d, !f, "' "! J It:, I V s'.L., 1\ f '' --v I. il 'l'. l .I: I i ; | \ \l. i I-It, ,
I' '
nil ri'lIl,1| I I" ,lf ; a', letI I 1'It f '
II
atlCIHpti'l i' I I > : ,(fill 1 /" 11I\1.' t ,1 ., ..' "
: I ,
'V'-1.! HeI( .
,,; Ij",1'1-: ; .f I I 'f,1. : i 's11t.| | .. |"I'; | 's | \ lmhiNlraor'.solirr.| (
I" nt.
t .
I .: I : p nwpa' / , .
and :
curt : I
ii
: '
t'M-ape I !III ihi-l..ii-kalin.r. 1 I. r "r J \ > 'k r iiv ,it.i t f ., .
:I.
.. l. .. \ : : 1 'd I | OIX. MiiSril-s! ,ti.,'Idu! | | .|,., | | .
N', '
u > '- ; \\ 1 II It. I' It. : I j' V I .ti .. pr M
: :
1 I
that "Ih, II 1j I u, 'I'1 i t' I p' '' ; I. .Ii .rr u ,, 0 nlm'
\ '
one of.li-.l u,16 i' : .1,0'I./ 1. .
III. '
nt + i.uiiiK
inl I I li-i .
in I v' the, .
j "i do to Him ,il I" l.Jj-,
] : \V: : <: i : -. ,, i I' ." II 1 \\ .. V 'fir 1 1' !, .I.t. !. .J I :. Uu; ;i .t I s ,. ii.
Ido's'al"'. NI-" I : : 'I ,Mil I I "II. I'.. .\ I ,I. 4 ., I' "" ," J \M I !I.Y. ; .11 'til.'
1 Ii a ( 'I
:.r. -i : -_ i- I' :; ,.. 'ij, I lu ;. .1'f"I n \I.,Ill-, .//f r.ll'l, Kl-.l, It ,1 I IT. ,. ,1.
-- f f" ;r ,, ; 11. 'I r1'd, ;iRi: I' '' t 1\\ -i I. ''I', .1' 't... (. I i.fur.uud
i !
!'> lIh..O'uO..n1.t".H'' 1 Citlf. N l "i- :i- ::11. i i L, -tii.i! 1 \i.: I k--i.' : 1'! U :.I" I 0 < .f.I .. 1 i. !I' 1.1 >haAr';: ii+ Ailiinnii.tr, it'' rn a.i, t-

The! |>ri\iU-;!i' of l'l'ab -Ihutivu ,h I, I Itauch : t I. .( I"J" I IIt i .1 r-i." :- v- : t I h, n. I. ., n ( l '.1. .1 I I "? !111"1", "._ ,11 : ::1' ,w. 11tiultt i-1'U-' JOHN. .-\.1"11111'11.01"S. 11.\ In.

I /1. i- I I. "I' "n -. : '' 1.1'i i {L r.
i : '
I .
: abiiii.! iiii'l i' I \ii.i I I I.: iti'Ax.1, c.iun Maii-ii! 1 in* it-,::; ,iNotice. i-.. ,,,
: (n. >' [ 1'1' 'i i'i, \ t i. I .: Ij.. \1', ( ) i'1; 'i"; "i' i AT ,; 1 STATION, f : (r.I ?

t'f' great "' fl. It i i--aiil I \\I".II"\i i II .n 'I 1 h' I II I r- ..t.1, | ;a",1" [ ,II. 1.5,1 n., '1 1'.1, 1 I : L, : JFthr !II f !11"! LA1tB! "n .I. ,n.I 'r .
I.
"
tbut' auth"i'itt, t that& there' :ii"" ,' inn 7n,, i I.o 'la.\ ': I : = I''fir" : 'I'1, !! | .1. I l" I II| ." !n\' -' .. _. .> ..1 d..1--1 .I'I..x 11"""' ,tt' I'.nil'd'. i '... 'litl.'ii' / -lit t II! S'\I "i- ."- 'P I -I':! ." i fr,. I t!I. -. !, ', ". ',. i ,.i. ,|. |II|, ? :"V\ I I.' I. -'I'-r-"?' "".>u' ,I.H-l'llt ilc'iU'i. ,d'! M ll.11.1.I II! M.\\U'!. | I 1 I. ,,n

>ul/ *>titntek.. in the Coiiteili'iiite, m'tl( ,, \v\ "i- It 10'i"' ir tI, ii .1"" ", hut i'' I' i [?II. -a, M.. ,-.4.l .ra! 'I., r uM.r.K! 1 (!01'0" a..1, U( """ "I If"' Jll. 1, 'I.!:1 ,' :1\ 'fl'iv.f 'I .. MMl j ,' ., r .1, ', ,.? ?t.,IV .i.? ;i' ,' Ili.s(1 nl I.| ,, |.,, It",,) |aiiili..ri| ,i.|i t.l;,,, ,.| ul"m. "r.

loWI'1 ..1presume n', f'I"I'1 I t tt I 1 i :, ,.n i 1 i.-r-. ".. (C"|, L.J! !, ,i1! l0, > "', "( ''1"ir"I" i,Ii I-,! '. r i ; .I. '. "III' ; .. .. / '' <'iiu I. 1 .- ... ,' .1| I'. J1. 14 I MUM .IoJ .lit u thr,5,1,1.: ri
i a, I that: lilt i-timr" I'I' Hi ,, i iV 1'. A". :I.P n .1.! ,1"\1:1'\1\1:1.! )t 1 '" b ( .1.1 tune
. ;-4. i iI'U r- < n-.tj.-i-t i u .1.1 t' \\'H\o', I h \\.I./-, '; I "1.11. :": .' .trd > .M.-t ; ) |: ''; i? ut Xvit.

14:; largelyerthe 1I11111I,,' -, b.it' I- t 'I t :J '.1.i .. .\ :'. it i '. ,, .1.1 !ha-, M : '. : : 'I', 1 ,.1.. Of.; !I",' I?II' k' 't., 'I >\t. !I.! "I -T, .1"t" ':, V ,i.l, I "c ,. 1 \ t'H'r, .,1.,. I ? ? I IP 'I| !UMI"I. 1 I'1 n. M.\\\\ I'U

lil.iVi," this abuse of/ the priiitc; v *-. ip i' ,' i '. .' a: ; : 1,1 1 ? ; ? aiI: i v. i.L. ,i.-i.! I I I ".it I i.' ?, x I! i.1';0\ r"I f" 'I' !,. :Ih 'lit 1"1'1.! .! i. ,1-r !51: I. I"l i.-:'. ll ii

dug great di--sit.i-Vtii; >n in (II, ,im.v, .I I > i : '1',1'.1.i iii, ::i.i, ;, .. ., I .1'1. ,' I''I' 1\,1 .: .1 :1\\ 1H"I' : ; Tctico of Deasrtion: O \: -",,11, afar 'lull-:Notice
| tin-, i'i'. "., \ llnuuitritiunrit 'iiliiiin, ,
I' (10 .. .. ': : t
i 1ut: r 'li".1/ : "" ? ,. tlr
1 proving very Uijuri r1S to th-f i -. l''iixpcrieiiee .r b Hit run ut \\e], ,
w.i.ivin.H.S: ; t i-vn-r .f Jdmu,
fH i :l'i' "; "I .1 I I I It.lt: I' :. ... .f > I..i. 41111, ,. ., ..1 101 1f.. I n: I :' ,i' ..''I' 'PI ill \' 4dt'! t'Ir! "I I B--'o -.1, ,, .Ir ?,uyu, ? !Vreu, I in, <-. IIf. ') .i!< rfii, il I. will 'M.

r of the 1'/1..1] l tVM vtiulliat ;\ i I :1I, \I. ,. i i i j..r". I ? "i'-\' -,. 'h.1! .'..' '1111 .I ri 1 :id V 1 \\n: % "1 1'I.1:1. C'urt:.! tlr a\\ 1"III' 'II1< i1 I 1".1' ': : l lu 1uu'r! 1" _, U1r; ,1.11,1 L,1' I ,-P, ""I ': 'r.,t11.' IH ...i .t,' .'i..f,11.t', 1 :\ 11'r. ''III I'' I uxii.,11,1. ,! ..n. !,.j.t. In t-i-i I .lu.l' > h1..f. J'l.iliiit-Ir/hut'| ,,n 4i. t

l\ !llli'lur tin- ii e of''ti i 11.1'ILl ". .ill'k': ,i1"* .IJ! I. I n' ii'i; l I' :, "V. !i.iii* i II.! li'\ M. Mn. t ':' iic! : ..rj'i1.1. I" I1 :l> ilil, ,; 'I, I h, I.l. 'i,, ,, i I I |r-.nt| | |rtrn III', | "1.11"| ? iu.l uurluuta.lb/brdltll, '.argulhumlLulm! -

a:;o of/ 15 year*, ,la) u-.t v' <11! ::' II > I', ,It\ "I- !' !II I I- -J < ", I Sl' l.. i'I', .1 I ,1'f. ,. '.' \ !|1:11: \ ,i'i.> "i 'iwh| I L, .-. I i. 1!. tvl.\ ,10ci' t tl..i I .I -ij !11 j /f ; \\ {I. t ). \.1 'I"H 1 ilm: a-iuii- ', .'.'i.unu ut kiij cttiiuK.'' -.

i soldiers Uiut i j" to "ar. t tln > ,'a: t i I 'I t 'i prl I. :U .t I '" I' !is .I I., !h" ,: :: I LI, : \ '1. i : _- '. t tI, ." ., "1'.11') ,i' .. i iu'l i : ". .Y'3, .;t. v ,u., a \1.1 IM d.! .!,.r l 1'1'/1.1 l / | I'm.I '' A'hn'r I :,, S 11'Itlati.f It / > :, : ,
buiji,
,
fitiguc6andenYlure tin ''i" : I' :. \. ". K'i -i 1 i s V'' I i ": .I.' '- I \ I l'il to 1 J' 1-.B4 1 fe_ : uuu
h.iih' I, i j' < I -''' : ; .. \ rt \ i.l, i u t a f-, r .f "'Im ,. r.iu
1'1" ; .. I r ? ''I'
\\
1 i" \ I' : i > ; I I"'. lin.it. n'I .. U'. ,
tiutisineident tll "n-i -i'ine-ir > P, I 11 l i' ; ,I ', I 1 > '. I I. ., I ; r \ i ,- i M, '. 1 NI..I "u.tr .il ;'.- I' Notice

I'.Vu; /as well tlw lhn :an" Hit, \ i.. I I. '. I I. M 'plit'MI, ,!, i"iitd, IIHIIB t rf i .1.| ..nhd'L ir ,
I ", I 1'1 : ,..., I"t! ""I : I. 1' I'' 1"I. ..It.I.. \I', V I M'NVAN" Y ,(i.1 ,. riitrt

'nlcltlt'n11,<\ 11.1. I ih I I.betvMcn I.. -- ; I i :' I. : .. ,, I., r. 11" I: J t dl.. "'I' .1 .1' .;. '., ., fv ... !''i"' .. + .! Pr : d, i "9 .. \ 01",1"; \ I t. ,,1. .' ,I ,i't i I' i :i.. t .r., \.N. !.1",1! i,( n otiij'': '",1x11<1,1! |.|.11'11.,. MI'III i II ir9i.i-'fuli\|Yr I ;g ""'. Alj.,i-lt.1.) I",

tllose) t tlr, i_ ,"l i u- I I : I .. I. Il. ,t t i, 1 ,- ,IPI, .ntt11a1 ".i. \ i tI! ., .."I'iPulI'1.! '. ;' "r .: : .( I : l-, \ ., : t-dl ., I' h )., .t I and! .. it-! thru|' "I"|,io ni-coum; "

va' I. I ,: !IL n : I I \ ., I" \ \\ .. I' I.. 1 b, r.r ,, ..tl.n.' rte i.m ,i.-ni.Jm", pur o'H
thppriiinga .. .
I. : .
.1 I t'J.itc:1: l : I .1. U' ,
II I I'1 1 I' ". I, tI t.. .1 p' 1.I : 1 I I lotico: 1 ,1 r "| ,1 1 Iru"| | 'Iw| xl.| uls, | dsrbro ,
till l 1"'lgiulliJl ( ,.f..1 I'' 'I'' ,' ", -I f'l' I.I., J >, -Ill 1 ... I
,,1wOIIl,1 \ !
1 I1' ,
II J !I''I I .: : I'' : 1 I 1 1I. Ii' 1 1rn I' J tM
l hll"C bail I I k. -' ,, I II I f' ', \r* i <", V\tt. I ; ..I J A: Ml. \lIt.H.< ;
t" ; i\ i in" i ii I a' 1 I I I. I. i 'i. "i.! i. i \ ", *f':< S'' I '
.
V. r .1. t f'h. Wll l t n, I" :.
more i eBU'iudt ai lit t ti; II., r i-i )i I . [I.: I It I V.! ,, .i H"U' .. t ( 'l-i-'ll, I. 'Ml ;till111/ \

f.-tt.'i .. : tH.1'. \ t ,. ", E 1.\1 t'l tt L'r...... .. ,1 I 111.1 THE ( il I.FiTATI
ldtalaaal 'i| i i .1' |1. t h' I :: -7 1"" : : 1'1 : "T" .V : ;
Oil able tiel.eru I" ... ,,' d. I. I .. I'' .. .1 ''. I. . : 'H' I.t..r, I.I.UI v I* 'I" __ I. ,

.11'1'' i : r i- t tl I \\ I '\. .;. I \ I' ,. .II"" .. ..,. .' > . f IIII\: ) '! I II I E : I I1'1': \\11\ \ \ \ V \ t'l : Iit / : I ... f Ii n 'II\l: > ',. IS Insurance Compann:
l fi\3fU\ eelfIhn t ,1' "I i t I' .'
: : '
R( i.. : : 'r t. I"'J! :: III l.I. 1.\1\,11u \ ,
lQ.miuJOOIJ'Jl'tIlt.u: -r I \\ .. ''I! .1.1PW i I. -Ir
I. : '. -. .I""i' i- 1 < '
i u.i i :
buy 4otH'rt Ffiii'M.ii -1 j j1'rIWUcft .' I 1 n I I.1 I. .' Iii Leon Circuit potnt. IlItiIl.l'lIlUII.1.OArtT. .
..
) ili Olie thiit Ollt! t l .1! ti \1 1.1 \ I t 1' L 200.000. .

tolt'l'Iit4ld. t4lJ1ll.ftJtc! the ,. 1.'U:: !.' it'"ii-1, : I I' ", 1S ...... j'", .'f' IIHI. -'
1\ : '. I .-.. .. .a.4.) .."i .. f "tILnrlvl.lia\ .'ta'et;: ;:." 1M 1 I1.i I It1 K: S
c n11I' i it'd! triitij the \I.r ili'pi. i. i i-, : : : "" ; ,, lu.i'.k, I .. '. I L.I. 1'h. reuall 'ati.klrnuhu' .\ I : .. Ii "r 1 I'" :,>" ." C Hn i i-i \\' u ,
( t s, r u, a ? l rnt! ? ,11,1, It 1'1"; ; : \--krI'\\I\, \ '.. II I. .u..- .r on 'l".I it,I i PIU> ,

Iie, 6ULJl'rt.IpC t' I' . ,i- rnM 1,1.->, a', i ;. r t I""1. :j I' | .1 jl.I '.I, [. !, i i 1I11: VV, :i.it.fi.-! .U M. nt ", il !6 r "V "" 'I.' I. I '1'1. ;p n, i II I \1"! i i \.l! r.1/ -'rl! I i 'h,* r-u-i'> AII:; ".f, "t u.M: ; u--, .

t'j..ridiau' i.f6aitl.4! ., VII.0 I !! ; '.' ,1 t' ', i'j r.: : t I" q' .1 I t''I' | I 1'!n., '" : .' I ', .. ? \. I. ern l Ur' ti'U-hM' | .r .- .fr.

I 1 I'-- .. t / ,!. I | .' l'i ; ;Ii i | 'h" : 1\ l' I I'i: i : ''H.| .i M.r ,
:\ 6HRt'. 'hl1! 1..'t'I\ [ '.1 qr'r., I : 1'i I II" \ s i : ', \ ," .:! i l.p i ,
.
v ,
,
L 1 c M .
". .1 \ ." ft'l
{ in ul' I li ,
ganl, t'.i'e" tu 1".11'1.1111'/' 'i II. ... 1 I ui
1, l dllir'
lii
ur.ihe: r
wurotlii'epanijjraph' : ;it .if-a"l'ir.lei, ... i 1' > "pert' 1 ,
., .\f\I\'I': "
"
II"n" *
liv
,.sfojlJws) : J't,'nr II', .? ', ?. ,, : V-M.l ;i. ,. ., it,4! tl.'ll 1! .' ll( ,' ", "'. kf"W, t u( !il.:; *' I ,. JiOH! | 1ICKl'UI'i : ,

.'thtar Dffxirtiii'iti> t 1't( :. : -u I > ,1.\ i ': :', 'I'' ., \1. ... : 1".1'i ... V k I.1 I 1..1 i. \t UI.I I I "l' : !ll.|{+

: 'it- i .; .\ -' B..I. '
fttr a tidditr in M* N. u !i J., ( I "" "
F'b'.>_ I1, 1 I lug, MIIBIO
Iftt the I'lhiiititirM .fir" ... I ; L-osr, *,
; .1.11I'n\ M'I'DII': 'hlir

tjtkt GtMral ('1111111"11'" -- .. .. \ V V \1.tJo'u al'" .

(ti-jxiftmtnt tQ wfiii'k 1/n .' I I lijn'l, I Iad1
r. IJ Nftai; ,

el (Jout'U! \ llarirg ariaenQ.t.; ; I ..... . .. ., . linnt' h to'fI rtat
.. ,1. . . ". 1\ \ '. d. "' '" ,. t r .l ,1' II' i 't 1 HwV ,
Ilan to "L.tlt..r thi; (1'U'lIr.la: : | :' I .. : \ fJ.-.: .. \f \ .' I II 1 II .I u.. ..
I I'V
(1/11 110. .' .. IVu' '
to embrace p rel'nr ':' 11 ?. "

I? ...., .r d I.r r 1 I I"I .

,L (

I. C )- ... ....... -- _"1:. = "' ..::.;.- --.r ? -, ... '
_. __ ___._ ...... _..." ... .".'r': :;"' r- i-;; .. JrtllttltSf:6.: Jj .