<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079923/00256
 Material Information
Title: The Florida sentinel
Uniform Title: Florida sentinel (Tallahassee, Fla.)
Alternate Title: Sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 59 cm.
Language: English
Publisher: Knowles, Clisby & Smith
Place of Publication: Tallahassee Fla.
Creation Date: November 18, 1862
Publication Date: -1866
Frequency: triweekly[ -1866]
weekly[ former <1841-1863>]
three times a week
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: -v. 1, no. 88 (May 19, 1866).
Numbering Peculiarities: Suspended 1863-1865.
Numbering Peculiarities: Numbering begins anew in 1865.
Numbering Peculiarities: Issues for May 21, 1841-Mar. 9, 1858 called also: whole no. 78-947.
General Note: "Whig" <1842>.
General Note: "In God is our trust" <1856>.
General Note: Editor: J. Clisby, <1843>.
General Note: Publishers: Knowles, Clisby & Smith, 1841; J. Knowles, 1841-1843; J. Clisby, 1843-<1848>; Benjamin F. Allen, <1856-1858>; Edwin A. Hart, <1860-1863>; Hart & Shober, <1866>; W.A. Shober, 1866; Shober & Oliver, 1866.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 26 (May 21, 1841).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061077
oclc - 08807470
notis - AKP9173
lccn - sn 82014066
System ID: UF00079923:00256
 Related Items
Preceded by: Quincy sentinel
Succeeded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
1
'
v t l A4
4 j \ 1 1r \

,1
T "

_. ._ ___. ._ I.LO.__. _...__ ___ L 4IAtI'OrPRlCEa .


CfUrUu!'I; ( Srutinrl 1 :; t .. r i l'. .


riJLi-i.ii" I .'K." ri'Knim "v 4' ( .. ., :.\t .' ;


1 I:1D"'V"JN....'XIArt.T r .' / / ". ., ,


-J "ir: ( in I'miriiir _, 1 1' 1 \ \ r I ,,, ;' :


; YriiM-Si| _I'cr liinimi,'Iti, 1111unv. O t 1 0 ct Cr, 1 t "i I


i.lije "il "I inno Itr, 11 HII'I.' I ; ngll, r \ > t ,
: : I. L
,
J, :I'l--1' 4 ore! <>f MniM Ji.. Kirkn.-Y vhi r Ikuw i t'
; Snuil..Sj-.J ,n r. "

till the 1..ct..XNT.INc'n"' '

Jon :

1 11'." 1.,, '\ '''' '' t 1 "C
I Iflfl..r"'lh' .',d.I.ltl/d.ol"'II-.wc.J I || nan rr II l.Payable I 1 Always in At.,\ Ie I (. : -llH ', .1 I In.

ifil, of I'1'1" Ill, t lnrt rriVi'li'11'1'' ,: : Terms : Two D I1ars pet Annum' 4)rtutipL1 )toil; ii)! aut lit !. \" tV.i > I, ,' .

all I !, ;; !l "I! .. .. .- .. ". "-1. ',"t.'I': ,I ll"I I I
tJ"cul .. .. .. . ... ...., .. ..... i' 1.
r",1 -
:" .. . .. .. '
"
. -_ .. .. .H. :. *"' .III' i lIn ""
C11, / IIi/ I 'nlti.. Ciicu! in, flill ;
11'" /PI aptlit: i Xl'MllKU 1 1 I"I'I : tfic.dr.r(11., kl y

I I ,fi,,.,t... It I UMi-rn! ; .
with itti. r. AII WJ.
II" ,
h. ij-e >J SKINOVKMUKR) ; IS ( \ :
"'J \VlLt'MKXlll.\ TAI.LAIIA ; .. ,, .,. h w ,' p utti 'I"I

.. /" ( ,!! ,j, ,:,..I.'ut.\ .ritlr.lr' T.r., ) ----.-- ..--
"

c\ ondrlivey, ----"u.- I.', llH.'v'l tll' .1. t 'I, Ll I I
I .t, -II.
j : ,. ", din .it hI..1''d' ( I I I ',r I V Ir'ir, 'i'. 111 l- I'; I II NEWS By TELEGRAPH :: lir!' ,lf kilt Ut I'I I-, ..t1.' "I. I
/i.m I" 1'i-n 1 1 1
t I 011" I l' J am 1 l .f / 1i
.H' 0 riS I
lii.ni I I
.., U.I I i ,ou"l.r.I"'h" \ ( 11' rlal 4'-'v; .> s 1I 'I.t., in Kt 1 n'" -\ It, ,

: HILLS NASH & CO. EDWIN 11. XI.A.:1TI.... 'l. Old Intuit Kill.o I\\ inir, .in 1 r., ii' .. H!). mry fi, !1,1-! I : I il.i >itil\; I : 1 I KC.ISI: \ I n I I; l' TIIKiiUK: :: I.1'1111.Q' '. "i" \\ 'sli *' i r. (.

.. t< ,-il. i v, iv Ilsll.h i .11 I S .f'i -lv 1( d\\ \ > N \ u.iSprrul .
J Dealers in Dru%s, Medicines &e.Iinthrirfrir or? j 1 Q Ii, J.' V "J'. 1. .J'" .. ..: VW. I, m'AHKttt I.':,. It.. I I t ,' Mr, I 1'J i <-'11 ..1 I I'tvi.1 --i .. t \ 'SLLI11 I t. or\ 1'111 1 | : ; \ \ ir I I h1"111' 11 I ,
.
I' I I'
\lflILI. ) l\t."ul"I'I'II". TM.I.MIiM-: n I uniin.JT"tiln' : .."111,111,1. in jti-", ,,I |1.1 Ih. i-nlii-'i" < ., I, \ l ii i.'p4U'li" w I',.' si"-iiiii ,1.111'.1"4 t!,' ] 11 ItH'IIMilMi" IN '' s |I'i \ -' .

lie tint they here on hand A l ."I.fI' at Mnii'nlj! L'r|'. .::!L, ,. Iliiv! 9II. rind! ''I 'sort'4IttI, !i h il, t.1 : der! TinAl>. liit.ii- 41. gain dim 'I. J ,, I' Yll..fOVUMI Nil" II.-- Ibr I lliilH. H I OH,If 1 i I: "IIVIMI.. N n l.'i I i unit, 1

I re fiirraliV kiit 'IH thrimi' 1,l.\ It'1.1,1, I .r' and Iln atluud! ihilllny iti'l burn !thuil.K9 .. I"! *.' Millitixllt 1) ". ,'Mil'i.f *S nr.' |4d. i mi l'. -
mich 0
4 ",'"I.f ft' 1C en is { | .\ TI' itv i lOr l L.' i ,,'I' '', \1. 'nl "10I.ra U ,III 1 I" I I I. 1 I I il.it
IIr uunitifx. mil will Ui rr, P"III"i rf Kuljrill"ihii I t 111 r .1n <'i' ii" "i-t : I", '. l.:: It nut jjii.IP .. ..reet Snvjiitnnh, b, l tit tl" JI"1.111,< ,thi li im i"ii" >i tiintrft < I' ... *

1 i 1'1lio-[ | l'I\l'It."t'.h.lll.r.ro'.Jha'ulc J0l\! II. MIiniilllKM: 1' I l'I"h) up ,1 inmi- 1.'1 vnomy then tint ftirlhrr .'|p the, !.pvi n"d \ ., t (Inf (hi.f O'I.ti.1| ll 4Vitti4' .i* ,-n ,., N.| l I I'ItiSM.'nii, t i 1i<1I, 11 ?, i i '.! "
".,II.h.e. luly: .h.1i15111Toctianl 1 rat tart' hi, ih iiiu ,11\I ". I try; p.ift .in.I thin, Red 1'01 i 1), Moliiimiiijh 1 "".11 r.1 f 'u. I'" I I. witi!*, ihrit I IIP tint'! rnnt I n H "iiliMtm .i i In niifnln .< I"'f., i, | > tin."t, I It.> i ,!
I Llttoi Iuoy ,v. I 1 In'ti-t, bnytS'i, ,', 'nlt' .ittiiH', i I I'eh I' II tin 'hm >i n' !u whl1)tl, on tl,I" :
1h' n *iirlintt' i th .i Thv >f) burnt' out t' ( I',( .i> for "* |f1011x/) | \ .1 11111* tU mi llnin ,i.int,; iin I i ;
rslotloo.nu. MAKi \\.NA. Kl.\ 1'I' iii'Li'i' lln S.ilibn'ti. 10.14Aix I' 'I'h'.v ,.111'1| | llriu' .f..I'. pl.." l in Ilt.rnlw.Flits ,
t linn' Ii -" H II.nl.t| 'r'II'1 I II tin I I., lulnll 'r'1)! + I ,1 i
-. 1'r1,'tI'r" i I i i ,,1,1., ,1.'x ; ''IB. .iiu I ,' ,le"I'ln tnol.n'ij 1".1'11', li I'I'! met 1 lit t'.,.tilt H ,,11.,1',1' ilri-iniiiii. 1.1 l 'he Siipi-fin (1"'t' tin I mi 1 .
\\TlI.T. 1.1".1. \ n w r.111 > up* II,, ,. ',ntt' .t.tI:11.\, : i M iUni
hiltlll. \Vi.lin, '-n-l a,1'1! II" mr 'i ill ; f'uvir, | tin Ill lintucl; ulinri .n ir I II"I'III I' ) '
svhotl an l.itt .
1' ouiurso\: ,., II '" ," | In euhjrrt ; I "r.I l- >
W H. ''L'riiliiut ,F' ut 1 "i. OfV 4rrlidl \Pttttw" 4t I", t1 1 a n., "t.t 'u .,1 t '1114II.h v,, 1r. Itiitu fiiilti'. n',I t tnfi, ,.Ihlvt.lI'Ui.iVl I II ,.1" ,. '.1 hu ln.. nl, tin1 n,"iMv rtKilil,' nit In "it.1"\\ J ( lilTl1. ". 'Irlll'"nl'I'IWI't' \ ifiiiinihm( N I i I.II-BII": i:, I: 'j' i .1 1 I
null >
t 1 1'fI II; ; : Uf |ir.u-i i:* ol In* |"iiiiiv "i"n N.n :.1 ':I. -V j. I tlu* uollil, f' \\ir ivv iI'.r \ ,,1 Ihf.r liit pii wen. liu'i v Until,1"! ,"-, r-i < 1.

_> lice .in I r-.i knee at. Or. B.I..II'h'o I | uld .IAlld. t'iIctr in', lui--, 't I i. |I .\ .1 ,, 111'" ,'. it Oi.r buy" i I"ht".o"' w.,1 U| *ti-i t MI-I.IH" 01| I.. I ( nlllll'\1 I I I -IIU' I 1 ""III.h"nl, the t tl"l.,1,I'un its i I 1 I I .

(I'cl *, US 7 -If -- t 11 I I T It VK\! \i H. J ,, 1 1 i ,' "r 1.,1! v '.'I'l I, v I'.I.' 1 li ilitintttt4, ttt'rt1 "a1 ,hid I IIII.' tin ii "t 'I| t",". | rflVTI| trorl.II.I! ,ill* 41111.411It,ii.I, tlutdlitI I < > 1)'I: ?.
: in"I
'
< \i. x nur inn.TAI.I.AII \\ "'11 I" It.illl. / l, I 'I 4 I :\ p,I I \\i., _".1.1I 'M ,lt ( ll.-tslj r ", ,v1.I, Nut I I.I ..TI'i rt.ip t'ttui 1'. wl I 1'.||,,,," 1 1,lull itirr, 1 ", I I l I Iv -l lKt 1.

: 1)11) MtliKS I II. XAS1I I L l.ttOi 1heyrfe 1)t LrteV i : ii 1.1', 1\l i I li';!) nl I1t,I'll-!. u ''|1.,1.. Ill. -.ti.ii.' t.I' t \1, init I th.-tt: lh. *MIH.' .. r'li'o, tti-flc'iin, nut ul. "iHtOlliMil.lv 1"lr"1 ItlVl' deeded! ,illnl Olfr..hv, >nhl/ I I V\ < ,IIn +i.a ..f \l' i 111 Hi i i -
'thhtlh: t."
,
I: iiti.rii .
nod. nl'ti" I.dWrr i'ii( '
h\\ ,th q ti-.ili .if iifijr.H" .HI\ | ttliit'h fc 'v -
"is-r.i : n.OUIlHf I ilmlfr ( yivtii ,"'V .. H'l I;: Ht 1 !t l r i ,
It.II".1
1UIllitHMMMI 1 ilcoin ,, ; n-i.t.I '.a.rl.tII'I."I.
u
> Al. t. '.11\\11.111 I 'I 1" nj" llio liiy ,, \h t InrtiU !,) ,'HI. '
,: Ci"p.11411141'1101'Ia'U \ VSt.i| a;l!<."',i.lli'.l 1 II",."" -rlrl. IM' :W |pill' re. ; h .. ,ral tin r 1.1,41 arvf. I I. t'iingr>.. tliii power I.' 111,111)111)1.' ', H".I" I Uk i iintitiiiii ,'lUiiU ihyulv .f'o t.v t i" ,
lITII.I'\SUl'r\II..r.: 1-11 bttt I I .1.,, lhi t r1., .. t I..-t I... .'''I'1' til\IT ''1..1 't'rIn1)111 fill ihti ,!
..'f.h. ,
,tit. 1,1'" .ti; rl'rtrer"f, .0141| I p in t''..' Mvky, ni'iiitt'i't., I li,,iTro ii II" I.'I.
; ulrll l' 11 l.. t Couttpii 1 trrl I inu, tot .l."il., iliKtit tlio .lei rut Init "III"I | ." iitiimipi'ilj' .KiiikiiH ri'il lite op tl'li" \ldl.LI.\! 111.11"1'1.;: rI'dMM .
1'Ml lit- I4 I "' .V H ,, .11'1.1'l| '| r In | nee \\ 11, ( .lfJ"8h ( \0\ ] l-'ii Jmltfii .1.1.i
,, tilkt <. Ir,1 UtlrM/ W H I' ( \Ni| Hi- 1 Ii"! .1.\! i '' I Iu! I : III)51A11 I IKii
1 I 'I'rJlh( Dr. M. Math II.'lIItIlvly In-, Mi'liUiim, ru t.iLn Siiin'iMi.t'uuii and, Dia'r.i-, Ill Illf llrl'p 1"1 Of !ll3 \\l-"l, I (

OF theI'I,1'11,14 "11urt.tthl- I I'mlfJ > \toe: .,1 TillaSi kfi'. 1 I I'v III., I 'if Him', ntil l w-,i'i jipi" II'1 t li.nl; .- 1 :

i M.iy 111 1 ::1'.11 tf w- cllli..I'I) "' gei .'urx but 1 1I*' urrlhn'stud' Klll, .,, i.l'1l.1,11' I I, 1.-i I\ ,t'' ,' >.. Hi-it iiI ,.'Ir; I I'i" >(t KdfiS; I lil:. VH \M I lltu I', I"r''u' 1 1' (U'lM' 1 MlUrll 1\i i .I.rm111: 1 1'I ,>tuli k.nt H"i, ,0. I. "I III ,1 e

WcMi-rn! K.ttl: ltuaifr.uk I I" IK .f (i'n' i luri-liril I < nil In tl IN r ", ll.itt.H tinnrtv, IIMII rn,( runt, iIflnl '''11,11 IIOSWW KAI KlS'ti I 1\1 hi- Ilili, li.m 1 I...11 i. "iI I It

Dissolution of Partnership. .1." 31 1 l".t'i.'' I tf I 'I her '. lea! Ill''I'| |. Urr truth til m I") i I .il' l.'lllt ,. -''', 111'. 1''tnrllil! tilIllliifOKl t'.i; nM, .Nnv 10 -" A ituptich' tn 1114 Vnnri in; Mi-rli-llnn hn-i Ii .- I I i,1 |11 M.II. -I.,

NICII'lIKi: :! Mr 1 Hi; nth ,..rIr' L PI, i > ..I,1 tli....in,, 1 i ,-
tlii1 I 11111 10. r.'O
'
Siv.inu.ih. r
1 ,! t i ,'S'tiJ ift IMK itf.v i (illi-n ,. k t. I'll'n'nnth'RnM uiino
1 "". 'Mf'i 1 l.i-ll: rill? on the tlWi! "I'I, nut' I" ,11Itlii i ,11 "'l: .
I "llhe
vUbrrln, il,I.u 11..I.I.f l Juiti- Iniltinluuru t & Araakfir I Htiti .1. 1'1t PI"I '"ilJ) 1"II'r.n 11., 1.1, | lii JiUllllfi'. ." 1'I'I'I' i

jur'nc'ini" .['..J,. ,.' ",1.,1',1 I torn ,iit'ir,' I vi .. 'mu u.tU, l'ht"'I",1| \ \ I'". Ililllil nl llu l-nililiy/ v ''I tar i-.." TDK i WIn'--II.\TI: : II iK }t \ ..iulIIthtU. .- I

I \\ntll'! r.r.iiii: : ) t co. ATTORNEYS AND COBNSELLBBS M l.'WII, 1,1. ir Iii i- lull, I'lli .iiinlk' .ii, gIn"r, 1"\Ih.I. :!Uliil1( KUiini, r S.'.,,i 'I 1 In' 1 I'M"ilnr ,I. ulItnlun I.I .\ : .\:11 Ih'o \ Vil.l.l'.l'ICCUUN. ;

Syn01"1. .) 17 IS'il.'; /'ull It'I"I'I' 1'1101 .1 h.>-nill'. Salilinlli! l 'ilay li" hax'"'i'Clivf >1".1 .If runs h'mlrl,, I whlrli, I'.ir "PI"tt11I'| | ) '," ., ." ".Lx. Nnv It. .1 arxpu.li| | I (rill",, M".r'vi rilK: tI.P''IIII'\S: l 'IN TIn( : (UM I rlm..1'1'1'.'
I '
)
i'ti4l /.111 .
I1"
iS. |Ml.; s! tf \ Ifrunle: miiiifi' hip, ,in tho pr,u u r> ..1 Iliitl, tlu-ir IIIIM' hi"'n, tin mini nii'lili \n I" Nitilhi'rn I'apfrof| 'i i.i'i
M.ty A (.o |' i-r to ,ilifi', nwi-ct .S.tMiatlt Iw'\-\ .,Ii" I iiD'l
 • I II I I
  I,4M.ilit 1 "ill utlvtitt, In( ,uii plutro'u 11 t bu.t : liun-h -ii',1 l ,. e" ;fnvnl .I I jnr-:. tl n"1 : "i 1111.rlI.1 I Tin" fin inv. lim ii"l, l IIB. n icinl .I'\\ r... 1 inl in ilnv .") t'uit( fiiititi-iui' '. iniiintilv, in' t'i'
  I)1r l nit- I KIMIII:
  ,
  Sale. i tikthehl,4'k ; I'j
  1r lir ,
  t. A Valuable Piece of Land I' *> "I"I".t. t lu 11..f.\: \.'. I ttiiHttui dViftyi July I I oQiI ."., ,ilius | 1,1. I I .N'n.lniiU': ii* u .-.Ni'A York i !.. uu' did .1 i tT.uii' I \ ,

  KOI'lt MII.Kof I'.i iii.i-"e.--II.U! M.iv 1 I., ':.d 't\ __ I" "n. the M l 'tcnty Y 'p. O N'ii>li 1.rI' ptiiiHiu of liii Jnhti.) II 1 uii > .\11!., |iIIexf.rl I.-. u 1'. iM.ii, f il'<* I'- I n .?

  ,; \T7"irillS ""It. J. tin : etl!!, ,1rt In tint tit, 1'JI liil, lltu nl l nf 11,0, 'rkr.\.e.'IIIII\ it 1 tuU lift ) */ 1 .1.' 1 1"111'" tt ., u ,
  lirh \
  i .-\'-('r--jliinil .IS ol, : : .. .- : ( I r.nii tin' l Ktinituliiii H'g'; it' '''i |1111'' nir 0 1\I"f.| III'rdl. \-011." nil :7,1. 1. "i'.I. "IM n
  r with ., riMiiI'titf "- l in Uitil'i l.i! > "',1 ,t.. laI .nit l ,iiililii.ni, ninl Illl'I'll U hnir.'ronlhi (
  ; 111||,,,ne< tli.it,' ran !j. in, nU q' '< 4. i nc "h",1 pet jtiiiiii'l "'i>,1.1.. li1\) ;< | ; ,
  otlo j"I'
  !hind' ,! l II of no ,nt 'I'll I ,Mlit .tl.1iI", |p nv" n.iltitil pqo1E1 1" i itiliiittn_, 11111111' I |..M--. ,.I uf liy the ,',"'|1\| I'liiU'il, I 11'1' lien \ ,Illrlquu.111.11)t|! ; ) full II ,I.I.,mi VI'1 the 'ill' \\ ,iNunti"iu. I.A Pciiuirtitn tint llirt-u 1 Ki'iiil i
  ;M ii".iin., I". IRIS. 'Ilit! 'liiirlrn'iiii ft. IIi.'r. .,w 111". iNni: ili-ii ,ri "'! I" 'I' ""'
  )
  ,f A will. bi gtvi-n. .\ply.1 ) tnlli-ii frifin I'.' 1 1 h rind" In 1"ti-t-i -tH':
  'liiukkrv. rl'I""II"h. 1IIIut
  bargain
  \ Ul. 'I.t I In* i :Iw.c: lit., fiiiiii 1 i I" 111141 Ih" TinItUtiil'itlMtl Uiulii-.ii 'iilii.ri: l.kil I I I', i
  'lir lir. 111' \ I "n I ,: \.nto. flat! it- In ftiicli tiy ,. .1 11,11, 1' '" Rr1511'IRUINIt' M RIiSIhIfIX4i-Ctl'lll.I| III I.."" the I. ['

  ISftl. 2-'f l.n"h""llp III' 111't nl I :'rH'r.\IjI I: f liyt'nl il'uMllu'l" l-lp".I! tin, liu I ''f UK I UK: I'\P: .Jit I h., h iinor illy '.iii ri'-i.lul,
  .llntrrl' I t. '' .1
  ,,i !1 wnu'" i t'ni".i.t' MII' uf i, ( linnet H '41ttI Adrrrre'd." .lI Ili I t i 'iN Th. III".1! l lliu S..III wxti 1..1 iiiinn .I 1. I KII iiunsii N.iv II lii llnkiriin.lif.Unt.n"imi.l lilt I', InrllIl.llu In Iw It" :font
  h.tulltd, l"i ,, li I d1tn.nWn, ir I.a/if, i ,
  I
  I
  I II I'r
  aii \\ nlrr lIolhlll !I .t 1'; i.1., lii r 1 I \\H tjh. ilenlnn, Itlnl E'l-lor ) ''I ( ',"I llniiM', the t-tii'iii' nui'
  rail kIl r."J h < )
  : lu'l' '. r. t t..1 I I r n, lust 1, hi'ir I, 1. "I"-, 'I h.,;! tlmili ,ailn rn r II' 1.:1.: 11 I. mil I Innt .I,. I I'I 1I11.tl'I'.t| | | Ar.Ml.lTIDNIM-S: IN K.N TlllS'l.'UNUK '
  I' I If MI'"'1111' "1.1 I IIIIH Urn iii'i"" '4iy rFtni'k twn until, |h""OC ,'.u"l.t,1 ah iiiifAM'li'il Till. ,
  t '11 t In* ,, "- 1.'. f lt .'., i .'.- .r. I'1 SIIIIIIV till ''lllill ',1.,11 ,. 1 lu MM, \ \ \ \ \ MVrtKI'M I N .\
  ul II\
  YOUTHS WEAR >.\1" r : I""' llnlili'ik nliii, 1" <1. (!i. "1 \.I I ./liifU! ,in llif.r" .l\i.n'n" in tanlii 'i.nl.iiiin ,
  GENTS AND A thtbn'I,; t ) 1".11,1 .
  nf '
  J. K. : it i 11".1'.1. l !.1,1.1
  caltOH(0. lii' ", i"' n | I r
  lll-.5drepakll11,1111
  A' *
  t-ri' II"'I. Ir.III.It., 11410411Aur
  ''. \Jh. Our lu" HII Ki |
  A' |
  'I.
  |
  ., fir l
  Alii' Ml:) u*'4rlmrnl "I, I'kilmu > .\ 1 t. I M.I, in f. *. i, ,.1. ., I .1'''.> lifiC/m 1 mill) fUtliitit.S. n.hllif and ( 'hl''", iill.l IIIa ,' uhf .11 I It" HI.i.rtul I on p1ul I diiihnrily.' tint llicrii i< IKluinj Ih.tlltr tnttn, ul' II ivllLifVi-l I. Vn nrnr kX\ II
  M'NS.t1l "
  .i
  11 b \Sllr'iS Milllliu (I'I ,1.1: In tt.nl, w Ill ,illrjii(| v n i )
  ; I runt "" "I' ,
  1, -f'I :. Uu I lit lit
  ql
  tlli nl
  MU 'I. Oiitlutl' liir'd nil
  | I
  0" r lift; ) tl'"II'I..HhlI huulh ufllie; luiiMlniiiiiocli.'I bnriir I I liy Sriijd'H
  if I I 'l 11"I | | pninii' vvi.:
  SHh l 1-1 t; I I" '' il ,. ni'ii,' i- 'I'lit 811:11111' r glut > md 1"I 1" .
  ...It' i t'.r 1 1.1" n .' I I I tl pUtlt'tlll Illtt'S.II ii-i ,I'ulr..I1.i '. (1.Wa'\ Ui "un Ini I'i ,in
  r.Nf.N'.Ll.: .
  nil's : lf'l I And tlif .,,111! ".,1 tiiilf.'ti' =tif< \\' Hi ,' |"I,-.". .1 lit I I Jill l..lt" till l" It II .| t'S'llinilmtnii | d ..( 1 1'1111.11 1 Mlliril: \l.nirni'. mi ln-! '...h

  lil'. J. II. M < I..' 11'liiliPI( 1 ]I" IHJI .1 i.nkli, >tn a ill'. I I t.. ,. .1( llnIII \1.. -hii'i-'t-I ,9I'IIti,:" .,n:",i Ii i n ::1.(
  I 1'1 *| I 1,1. upphltt| | ,. mint li.imu' n \11 HI' tinnl .11. Ml nn.,.Ml. Nit I'jlll, mitliliilu, |Mirii| n 'lltii'w "

  STRENGTHENING CORDIAL Guf City &, Interior Ball Road .S? I i I lkI, Itlln "Hi InUB. last .t. <14 i 11., lint I inri-kt, l tl,ut In 1 1.in \Vlu-l ''In-v i.illwi .e 1 1111 ,441111,11" lii; II .1.I ""."", w lln viiuiluuiilll" i! "II Sir N'- altrn "tit till T't!

  ,
  AND I ) )II(111.00( ) rnill'IKIt.; : : Hull.I) ii, ntdtrhl.rennltI IlI ..ald! I ii ,h.II' : Fnmtud..hodn, nnlgo1)a; |( i I h.' inhSuiviril .
  Ltd.l lie\ rut 1 il'nv : \ "I" 1'
  Company.NI'II' ill si i OI.Ml
  the Wotrd I I HIM' .. ..,"llh. trltl nf pat 1.1"- l Ihli .k u 41 .11 I \ t Inn, ivriiii'ii" II l.-iu-r I l. tin- NtV. rt I.AI'\11I ,\ lUi'.X SfKW

  rite Crc.itCkt KotncJy! in Ij J 7 i 1 1",1 i'l-k II IV.Iftlfl S ,01.. ''jtrtl." Chl""I"I'1 ( "Hi'iiiTi'i'' ",'k"IIII'1' "Iii -i.l, t.uIUli11ntrnurwtlt -.1jCK\I.\II\l :'
  I Ii
  A' n irt 1 I Vit (h. if uif (prt..t warlikik niMt, + "<. dr.lrtl'1111IlruuI1...gt,| \ .MIn '1 11". 11111 e'xI' I el.wlnut, I e.h..11 ty1.4 1.It'' ,n 1I I.t

  11 ( !'1' UCiU I, I I "Itf 1, [ .. ,tutu'/, I I A$ )jnynttw as iKfote.TIi'MitjIi : 'I'l. Il')1.: / .tl 11'9.t1.1." *, ."1 t I II h I,"III" l I" 1'iriilrK M tin, i'iit mil (Iron, lmri''. nf IjiinlU .t I N"w \ nrk uu 1 I1.1.tI 1.
  -'itnl ro'itrt
  1.11iDeligv1u1 t II"I.1".1,1'I .I ; I t I U ml ij ( 'ti'| ,, V i, nuluri-'ii .... ti'ire fn'l' if i Itnn fa, I IlI 1 1 'I'I'' tlni-ll'tu 1, I /, tlniiv.ii 111' ,I llu<" b "lull >u 111 \iiiliiiiuii, ill ,tlin riiHtiictinii" by uiu- /C.1oI1II.w; I 1 Y'ilv win !lint II 1 > i.lit. .
  i'i
  Cnrdiatil.i f fi'iih.i! c. lim Mnrii ,tlrl' |,iUIiUM| t" ,.' l '"k- 'r i ,i i'u' |I" 1t .t! V ,'In..lu 1 .1II-! Lot ihnt \ '
  I 1"11 iCr'nd llv ii'Uwurthy 1'I'' N.i. \ Ii! 'I .,
  .In i
  I.'MH. I i (
  ', I I..l lititl.ii v. 1.d"" I. limn U I in ,
  :
  I i Si..n..jl' 1)rl.lnnlut 111" 'I In s, i ""II,' s".1; n ",0 -In) fn'' .rhlo IIHIIII'I -t.ii-niij IMVH, .1..1' r.nii,' I.m, Ih", I ihul h"p., iilull ..il ;i'i:, -r i 1' -N 11.\ III Y I't't.tie', < ii ,
  > Kniliinliv
  i '
  J, .. .1]II I j,11." iir i : .iil: in'
  t1l.I 1)4. |p..r."o
  111,111 I. SiTii i I i ., I t IC\UM\I IIi;
  1.t -i I I ( livl'lti I I"n .4 II'.III'111( :
  Iii I li.l' ill el 1.1 lrW'hftl lltlf ,' 11yherut.1 "o.,1 mil b. i III'II i :
  '" 'iIi .I .. .,1| th' .Suitliy r.II'.II'i''
  ,uJ., ihu thf I ,inl" t.1''. u' *illl C.iil.l'"lI I \ HI H .u" II 1 nSM I I
  lL1u I'OIH"' i
  f- I'i'.litn' i viinililiil l .
  nl It'n"
  iil tI
  'I "' I..uf ,. it lilt 1'111.11':1110'I I l
  I I hit | :
  11. \ WIIt I, i' I It P'1' 1,1,1'
  .kl I' \ urn lf .
  Y .! 'I I. 11",1 aiut rnt, in VirkNtMir;
  Mi .1 tli < i [ *
  i .I I lie "111| I
  ui I'
  Iv u. i./ I u ", vl"'oo| e 1 ot.l r1.r1ll.till '- :
  tl.1 I'lnni, 1
  \I 'Jr wi-lii- ""- hlll'.NANUUSit..
  uuil IIi'Kii
  i p :J. ''' 1)11.0\ I'MHIHIIH-.I" ,, nrt 11 i, tl K \ itin! ; "' tl.11.1' .ot 1IIIIII.llh.! Vul, |.' rruglhlun l 0 tut .' it4 I.t 0,1) I I lui ti.-ittatr |', 4' .II.lllllllll Ul-fXi; MK I.'
  1).q ( t .11' CUlI I Hill ::'
  ji i i.n-ii1 h.1 I I. S. I' "ii i the l t iiininnlDiMr.m .1! .L.rt 1.1
  [I' in (
  lii it ,H t n I 'll .Illil t 110,1.. I I..vK., I"I |
  f r ify "-l.4 .IIH-I : iiiii, I \\ .
  \ i | I '' u! c'i tin i'\ 1 41'II illl ln'li. "llh.|
  i ) i l! I I'l'llli .
  ll. it 'I.n ) .
  III' I., !
  I.i'i' < I 'II I I.i ( ,11) ,1 I n |. |a IIIIK, III Jiintti N ," I'i'I I liii l.vn-U ui' ;
  6 I 11 MII.;
  I ti if V .in JIM' I l7IM' 'i ilicin'i'.nn rh si
  w"'i
  *
  7 -. I1. 111 I tl. I.. itt tinI _i"f. tn' 'if., I..' 1)1|, *, I I. in" I r. vi. .i.fU'l |,iuliilil, iiuii' > ttrtlt.tiof' ( iin:iiii Id "411 ,,1 id wv'i li1 iiuitn.iiin '11.1'.1.1, t ; i i u
  % .., ,Illf At. ,nl r I" In I n ,t'l 1 I< I tug| HI)'I '1 ,. I.i i "
  : cI t
  ,,
  /ff
  y II. lir.n 'r :
  'i'hiTurt .
  bdd."n1I.1r9'1).6.11
  i"ii- 1'III.h. >
  .mil l > vi 'Kin --4 CITY HOTEL I !I' > ""' "LI-IP .1 I | il I Irr" t i ii '.' ; .\ '
  Tl.i >
  : I .,
  .
  U..h,1.11'11 .1. t wnli tl l. 'nl-ii I
  I I11.tIni" |li.: i Inn I'll-', III II >1, )Iwg. ..1 l.innlnu niil 11.It'I"I.t,
  ift.... lakiiu. M.itl.llnl! I'ut "' .r.- I ,1)t,11' '' Flint( VIKOIM \ Almll I n .1 ,
  i'i i 'I .,111I."llh. "
  ta., '0. 1tta. \-nr Ca111ik t5'.tP -1 JtorCa.( I I 11..t |I' .u l io vn.ri'l- .111) .1. lI h. iii.l, nsU f' d'1 I I ''In "in "'"' I .III .' Mi H
  : "
  : k. oll.r iun.ii. I'lll'I,' I:, -i t "11 fcji ,"I \\nrrviiliilt.. Ii' in I'
  lite
  vli"i I I ; fui>
  uii'i, tin Iti: i r. mnr nj : \tI| I---.I I )1161) h.I. IIH lM l .irilii ,1'41'V I I'! No '"'W' Irmn ntiuy i ufIl.u1 .li.
  m Jli'll'-f.'t' "
  11111.
  tli H I I, till, \ I, ". \ .ill II II I 'I, ri'milnil' aiiit Mnnil l.y. Tilt (jiv'iiiilifHt ,II I Ml' ,1""It u' II "$|'Ii| fill fUHW illf" \ .;
  !,)| IM h. .I'd .in I mint.' J. L. DU ,, Propriator. I h'' peal % ) i" .si ..Mmi| .' >i' i in.' "'iil I ""I"'1 d, III. I ill' ,\\r\ nninif | ni'fllj.l ,
  ii-: III' 1ILLY T. > t i I'.:'i'' ut,4ug..1'..kuu, "'i.in.' ; -.Will, lin. iii inlpMi' iftirt" ul, u tuft I. r "','\villi'.' ft1i !, ,," 'IIY.II. fuiW' | 11.14 i fourplrr'| Tiur.iH i :I : : I \"J iiu- i illIII I''n I. I.I'.V Ill"U I ,
  -<, Uri K .-I't,' 'inn It l ,1-4 I"I \In !' il.u.tli'I I A i, i"ii'M'
  ll.in'iiL.i) t11r !' ui.e! u \nl: I lj-.l' :ili (Plihlir IUIIII'I ,)I"v Ian
  li.i MI
  iu i
  I
  I '
  ll .\;ill! surr I.ivor t'Jnlpl.l t. ,, ,! 'x. > u -1.- "I."?a,5.v 1) I111,1| L rn11111twn. lim Inrpv' I. tll.- MmMMiMli] I Ilii'r .1 I'
  ,
  < '. U I,IIIII'H"imiilli.nn!
  I'.iii irilu.ilU
  |I" :7 hilIt" i ;
  K -.
  "
  P"I'.1: n '.iL..h. ,I4t..I'lrlu'I.411141u '- '" I I I
  .
  11I.w I .
  l .11..ltd .
  I-) iit, l1 IU-n| In-, | \ II lbltlt/4ll. "' ) Ih\ )! b .liii'liiiia' itu .n
  ,. illinwcn h.\ lit ..11.1 l In I'.w Ilt' 'hroo11d. < 'niiiMiUiiii'nL fri w \ \ tiiVirnmil. : \ urn 'miuki-ii > :1
  HM itli.nr din! -I
  I I ) .
  f' 'd.IIJ I ; | u ,1..1. I'
  lsd't''if.lln.ir.l liii.... Oir '! Gnns Guns \) I IBM, jiri'kt" ''!' -.\\.1 i.Mg-it' ill' ni in rul I n lllllI'Mi I h. I l'. .,. ,.r '.v Cm llli.'inUlH' II |I' 11 npfllKt' lrn.ll| I'' lilt' X I
  sl'.lll i.i"
  I tin l.'Vi-r tiKN; : : n.KMKX.Jj Sinitrli: : or % >,. ."t t.i lie lliMlthy, I I' r I lui'j I I:11: I IM: t N I. \ \II ', E I' >" ;" .in- all: ml' tln h.. nr "I 1 ,1 unit wl"' ,in u .I Ili'i' I ,''" ,Illl I Ifl' ii ',,, *" f tf 1 i I!\!". !: .1 1"1'nrI '* ,. ",1, ,I,111'\ ic-r .1| I in llouli Ui the Jams KIMII ,. .,u' '| |i" 1"11'III" "1 I'1-IH''I.t, | I.t;',; i I i i -.1.'i 'I.iill '.
  ,
  iy- I I" il'ftn-t I i-1. ,. ,ill-1 ill, shy Mllii I,11. 1'"' 1.| i \ .. 111111.\.1.11\I \ ,11)lI I ,i until
  I .1.> I', t 'I n i I tint I I" tutut'.1( 'j"{ I I .
  rliniiitf 4H'I, V .i-n ik, ," Mi 1..1. .-I, \1. ll.r 1.11,1. Ill| I1'':, II .\ I ll I -I| .H.IIkLl I.rt.I
  tier' !II." IJ'ui' III n f ll'lllhtuitio'ini An. fll t U .: ,
  1'VWr.V.J.. V"U .II 1I
  rI. ,11If01' f', i \1\1'1.1'1{ .. \I'-
  : NOIll I II ifclll.
  l h"I.I" ,11.1)111) l.l-l I-H'JM! 10 : '
  tn yuutcUiUi .1' 11.1" 1--tbcit su AI "'""i" Powder I 1.1..1. ., in' IJ.iJH 1111 tilt 1,11.11. I.q"" ''I I ..lllfl 11 I. .ll'i." "" ; 1 i ,1! I.I" 11.ttn, I I. tin' :. -I. l .I'. ,." n '.

  ,1..1 I '. ti' r >''II A. \\ ..nn,.' ri,.t"lKor \ ,. ) | ''tl'II'"t' I t "|11111: I "" I '.Illt'll ill B'-I I Iw ll'lui'i- IIH t, rilltl U"r I Ituri-.li., N..V |l.t 'I'lm' Viiikei lium rvtiruu Mvi-ni' nii inliMiU'l'' 1'

  nil xr'Mcl.ruuN siii-nstli "'Hliic ( 'onllnlami ulII.I.al. M1ERA I ,v lii' I. \1 ANiitoinT I !I' .' i .\ 4t'IMI |I' "lit v-iill l iv Il1',i i i ; I Ii I '. '. mill, kll ilnkt|| |,. .I'UI' li I t. MI tltu" Ih,. IP"' < fnplniinvil1" .' ale |iirl..ilU, iltfikiM' ni; tlif Ridge, ': \ nnt:, lulu., ,; .II"rr. u > .

  ,: :(i. i sen) I iiOUTLKRV. I \ ,rini'Inn't unil l r.in.illl \ .1. I I .4', nirtli 1\1'1"" t4. II. ,. "".11,1.1"1/ 1)u... 1r; IIe ""O', t. .IJ
  I il. ",111.-.1. '. '
  1'iirillcr. \ .1* .11,0 !!
  ,
  :
  IttiMMl .I n I I I \U'1
  ''I{1 3i., --- .1, I | "in* nt, uiiv. 1.1'I4.I ,i- k i- I.-1.11,1) Ill Hi, luiniinl In"J. tin'111-ill rt", : HI .I' .It"Itg II.,' It,11)411" ) iii I In'i ni IRIS: IN\ AOMvU i'i

  ni.nii.-nt l""f A IIT, : mini I t" g/Ye lnv '. 0 tin iKiiiir .\1.111 vi. viil ,1.\1 .. j '. ,,f tint 'II.-, '' l-'ii .,1> ',,
  1 I )May k.it a "i !: .yi'im .' t fill, fi-i. 4 "Ofnjilc IltIrlhrr, II -
  KiJni
  ", fui-tii'in It will i-urit tin .1\ f.nof the'I..mi.) -, I \.1CI.t: ANU DI>i-i'.T| : \ In:.. 1",1..1 i l .I ,. I .." 1 ll".v t', rril'i''cl ll t1I I I' : .\I" nil'ivi-il'! ili'i,iti'h' itnyn$ tin* eiu'n y Imvii 1140 (h! IIltl,' III!' .l' 'I ll. In' r "I I'i' i"I'|',6;" n ,A M

  'g .ViiMili.il-, I'.l.'l.l: -r., ruling." 'HI-IIIH--II-I) 1. t I' Jnd I lurkl'i" Iunvf ,,, I M I !II.) it, ,I'l'-t mnv I be tl/,)' jnui ii..ini'f {" '.1111/1 i,1 1,11'11'1" ilfi't'ali' 'it )I'uliiili'y ltrbl.unl| | | J'llfiM 11.1, ",... I I "I .I'1 'I i; i"i., "" ', i'I 't
  }r MI' tinV"u'i' lliri ttiiif ". .inj-iJi,"i'.ii.nitiii4 vr I'l.iiu.iilinul, ri. .,, 'I' \ "' th', yriMl "-' lull "I! 1"' i I.,i .1! f.tln '. 11'1'.1. limif ''li. C1U oil i s. \ .
  I i Miq I l I.
  -11 dart, t'lllIq \ K.tnr I : > hum. U.f I"I."hh 1,11' \ lllii\ .irf 'ullppnuwil\ Dl| 11411111\ 14u i i d''' h. i
  I fr. Clirnnic, 1f \ rte" I IKUil'iy.! it, '.1111 I '. .I.-h."u\', r- \ \ ,1.l C At -f i1 ,1\ i tttirr'l) I Ii c't' ,., 1 1I' '" r 4_" to fun ul| |I' ii a'V., 114 'iii I u..lfIUY. -I'.i.liTniii.ii..U! the 1.tIInht,1tlI'ltlS1''tA ,"I. Illlll 1',1 .n'l' ''I I'm', .

  1,1.111.1' I L.nuJrF'cu ,,inu'aL- 'I. a .t11it', ; ,i.onM\N lifts .,.t, ,. !Il I.".,: ,llh' \ .1. 4"I.d. .. !.I" I .,. ll Tk I I"I n "|11..11 4 ii I" ".ll.lt'll"I J' ," J J"IIV' 11'1'I' l it I- .. I'', "I i i i I' '
  | ,
  ,1 1 oiiiiroii. I I'." ula I tivOitii'iir J't'Irlb".11th'' In iliunIT .. iIJilal nr.l .,. -I, '.. ') I.a )' I h ..1oI""hll"| '' ,."I I I '
  I i..l.
  ; .
  .' I tr i il I, ? I,1..II: ., lnu ti'.r ) l ) n. ) : : E:'SI'I ',.. Hull' N" .1" .' I I .1, I i *
  'Mi I ,"'- .'""I.IY.I'IIIIY t l'hldrPII.I. :d. I I1" 1 I, i 111'"." i a Inrer'>'. .. tt'U III" I". I'llln" 1 hII : I V
  .. Ill .
  I inn'Ml
  .1 ,
  -I I lit | | i
  11. vnu %4'9 yuii IIh"' .t i t ',11'1'1 l'f''II. .. St nxt.RI'1... \\i IliHliilIrl. ,If Hi Alurhto| .' /"U4448, will ll"' '
  "
  .\1,1 I I {11.1..4'. !I -ihi II -I < ,\ null ")..1"1'"I.I.I ':> l'" II .
  I'll :
  to lie IllMl'llV 'MII!| f I" ,1 1.\.0 inM'lf in 1'0'1 .lil' nl l' '''I i

  ,. 'lel.l, \ "', -I1.1t"li I'ln.I" ; I'Qr.lIl.\I..t+,'k.., r Illt'k: \ lilh \IIIi'P. I'1 o y I I.I t h. 111 1.rt.I I n tan "" .,I ."IIII.r "I' t1. I :" \ -I lMtu .ilh'llh! ,' (1.'M. l'inn "I'| h.u MMil'HIltl ii t li,itfi. .wlo fl g4 in*. IIP.IIIxl, ,|iul tl.t llm, IMII rllHiy iimitf llRlf but, 1,',.411 I.1lIIf"1 I,irn 4,1.J'III'I"niinv-iilry' | nil uu I-l 't i 1" !rut! I I ', .

  1I1.I'r'IoIlO; Oil ."l,1"1 110" I II I II d.I".I'" i -i il,I \ lllill .in 0' fir. ("Ollli'lll' u.I..II.j I :h.. tutwilil) and Unity' |111),1', I I'".i. '1..II.i.; | ",.1.11, ,' 'III, ',1 1S'nd l I li Mm m., .1.1.1, vvfii'fi'in I N'nviii" '' Im I MM mi I : "h.

  :.r t II .e I ,ttlr.tn,, ndt I IkOU evrrv lII"r ill" f1I.g. I. \\,1, tI .I @ '? 11.rhttin, t F'II.' r II'i.rq")', mi i. if In if. ." .p I11'II.1 .h.' lulur.i \|". I , wtniiiU .1
  l' lit i1Nl
  Inn I tiHK'nu
  a ,i 1101 Iliil'isnJ Vfr. 'In In illH), Uthe .'. t li \ Ir..I..llhu' wli.lt m I'l nuiJrrItk' ,I; "''Ul I lb.ii,1.'lytif.u .- .
  'in 4 lure iiri'Vi-ntive ," ..I )j..rr '. I I I. I.' 1" )\\.1 r< .1. : II 1 I II' ; .u.,1) li ill. u nil I |I' -i- .1 \
  I'll 10". or any I J..n.r .t 11: [Li 1..t .. tx ""." .', I tl.fl'itiiiu'k.. (Ih.1'i ,'iWl-uty ''.'. .. ...n ."..nll :
  lli.iv ,'v.r. 1.'I' rPr.1DJI .11,1., '' I_ I .1 :t, I"" ,1.I..r! ." l I"WII lILTI'UIIi. 1I '' h. .j' I'O l: .,
  ? WI
  :if" .\ un. I" II. w,.' .. .1,1.1', .: < I I i'ii'l' I, II i nirj i ',, 11 ,. 41 ji .r' llnw( xhut rjji/ mli. "'I I ,

  r h" in iv try to I Iv inlinim m, v-m 3 I"" lin lY r. .1\\1'. (. '. ,.. .! / ,: 'i. I'.I I ) 11.11.|' 1 Iris tl.o .1.! i I I.- .'-i l.ji. ', .I ,I I hl',.. 111',. I I,1' Lapp., Ia I" I""(. "Pe.trrow I I' I CIIHr: +uul.r NI>' \'i\ -I I 'imit Nirlii-rn| 11111 ia'I AHIJI.II"1"111'I I I \I', 'III I .I 111 '

  -'llIro'I'.I..hid.'| ( iln.) ran b > rlii-ii.1| ) h.1v A '4., t." '. : ., II I III., I ,o.|L|"I I l- 'h.-I" .In 1: |,1).b--;! \ ., "I I.rl', w4,9, b'/"ltf .I1 L.:(+ I". 'I '1" I" II VI ft'.Ilp.ll, tilt I 11t'Mlr, te. .1 L'III-.. A I, fill, '' ''
  men I t \ t-I .1.1 .. -.1 l tlikl, ..I ivlii Ii MMy,. .I'lfpnt V'IC"1111,1. Mnm, ( II 'I.
  .
  .t 'II
  ,
  1.
  .. .I. T'lrm' are ivi-.i ) illllt II-\.j 'I., lit '" rl'lff A! imi'nrluni-1'
  t ,
  a > "
  ''l' \ r< I Ml 1 .
  i iti n j j-t i 41. h- .f' 1' T "I .. illl-'l ," ,4t 1 "
  nj '
  ; ilOiiflioi ll,I ill. ,
  ili. > ilf \ I "* .1'' I'y\ .\ I l. ,1111
  ilii'i' r Sliii, < ""Iy 10r. .tIiiwarwe.r.4u0t/1 t II .
  immn f. I I iv ( u. "l ) 1iiu j ll.ll' ADjKH-l Dlll.lt '
  nuugl 11 iinii-ul port nf'iiy u' ,. .,, I' \ .I II, _I Ii't, H".o.I.f } 'tJ"' "Iul I tin )i 14.f., ', .1.I'i -i Himl -
  1'1Il.\'II':* 111! ll" ir I kin h., ", g'lii" r,,.' "., r '"ryOr.1| i"i. llailrrilli ) ,ill, t "i.i.l." nlililiin 114"'
  "
  nun u I II. IL' lu nilim liny I'"rarll l I. g.lp..I.' i
  l I A "ni.l .ui'li i int.rn.r.' ,' L 'ru I "i'i I l'.u, il'iV; IMMIII: |{>I .1 Iu ,!ry 1'01 0' III nw'.tb4"1 l t .' Ill I li
  t 1I.1II1MIH' O.IIIIIMIIIH''+| \ i .,>l, fnt |p( .1'.1I Mi'I'fin'i I '' 1/11''r'111.5MJull .I'Jg4 "'. Ill ifubt l I.. i.tl.k I. 1.| .ut 1'Ieit.ly ri'l" \, .' I r .y4 'tw..o I' .'i.yubir, I .|mii'li' riaMTi-il 1 1I 1 \ ,,, St 'I! IIMIIV' '1''I II! ..' '

  C'lr.li.tl ami' HIiK.l Put lfi.-r T.ikfll'illlini. t', U\" 11 I rr'm r I lr I-IMI.I.V nl .- KiHji! 'I.1. iaifiin.,, .' .1 llrml 'iiimii'i I I. h" a" "l.'ii Hrfitplli ia)11 in w. II.| i .,,1,1, "r. ''n'filiK| .
  .tlr..ii| thnnnq I I I'M'.' d. \ "I. L r'.' a.4: ) I.npp'tit.4 y" i-.i.n| I j .t' '' '' '
  .
  riiin-ilv, that wi'.l,: pantyv1)r : I'I .'. 1 uuurn' Ill li ," 'I')I .I l Ion. 1111110! nl, 11 .11 iii|| 141''II'-1 | r l Ilntt "
  .1... Ii I it lii" otilv .. out tiMuiU, 1 only, 11..1| ) II"f' l I. ..",." J.i.lnr.| "1.1 11..I" 111II 1".1' | tig I i I '' 1' '
  )r. tit lilv, i un,1., if ih. imv liiini I. why mid Ii4ii. Uruu Ih. x Ml. ,. I' nil-Ill 'II V lU'ii.J' It Hi I I I.'e tarn |. wl"1!! \ \ ...Mill nl Hini, I"! '""'" y. I""; IY "' 'i f
  \
  STltfcnn'Ii It'o'i'l : ir.iij n.,iI'IS\'IoI, I 'fI IhotoIP \ ( : \v''> tV (\\\L:: 1 .- .,ah'.1 4 I. a.' |ii iir-li wild, .. 1..1. 'lljuylun-1 II'"H ''r' I iriitv 11.1.1 -iii' I 1 ,J.Ir/n, ,-ni IIIIIIM. "'u.hth.* I III'! 11410 l (V'-ul.l' ", ',. ant '''J. .

  I.ltlI, 11IKj'IT: \ i.Ar '.. \ '. '. ,1 l I ,1t.II. I 1. .1.tu ', 'n." 11,1' ,
  OrIIII&.ti"lI It ,e put II."U J..rlo 1' fnil ,.1 'fk-ioiwl (mini Oiltnv. 4 .l(. I.t v tnkiktiii iluiti uut'oly gat'' in r-.i' .I ; ;.. 11d t I. "' ,11,1,01"1 Um kllll)
  I 1 I ll'.rtnr' Ir' t lli'illnu mil, ) tuij t'Uinjinviriiiii ".. il t tinIH ,, fir ', but n >i /: "" Ihe'
  Ih
  ttl", or .it i Imttli i fin fi -I t w.t. 11..11: 111111. 4 .n 1).o )"w.1 !' (., t I ut .e : 11 4.> WM n't. I
  ::1).L r ,
  p..1 II \IcI.r.1\ "oi Pi.rerrrua' ; I.I \\ \\I..I..r ,' ", t ""Ii. .>,"ii 1.1 pluhitWyraduor| .,,,) I. fI'I f : ,
  il'I.:1'1' I
  I'-i'tli <
  l i-
  ,
  OF
  1'im-1 St.' "1 1.10. M ) ciural Commiss'un ; !I ,mitin i I fit /.1/ ,. JlKM.MH' ; <
  tnJ "I <
  Inrnrr: nf Tl" r4 fmlpnl ', dot t I I n'' V >ivy 1.rt.' .I I '<"'l "iKukinir 1".1) IM II.. uti.ik". [ t,1,1 ; \t:.,I!,unuwxlrr.I.ktl: :' I IS liliilti.M 11 -Thirmwttn
  "I'
  : U- lif 'nUi'iti' t"IYAKI'I MII'LtI..v
  x1411 '
  nlversal PIII \ \ : \ I / 1.n .1 l, I. .I.et 1,1., :to )1.11 1.1.I' 'I. AI ,. 111-" u"i i III.l ) uld Ile I lIr .'.J..1! ,
  ,
  l IIr. MrtfanN I .nJ71Iff".I. ,r'r i'',. "I I" ..' 0"- l.mi. kt'i'ulDf) it .u..I.r! !( Ihe.u4t.y4iI. ,, ui -1; -i: i s I 'YU I' rt' Ii I 11101 "11.1 ,

  'or Liver Complaint) BiMomneBS.HeaiUthrAiThire C. V "? !, j I ..1.i"', U I ifii 1 I- l'1 I. '."'?nl', I ante! ir.i I. '.. tiji.1 in*, '111' l'",ili,! 1'.It,,1, n M i lii, ..1> if IH 1"'11" \ 'r's .. "t .' 'a .ti I 0".1'1.I Illwts.1Si' f u 0'1"0,1 f.1I1 1. .,.i., ) ,\ I Ilia'I!!.. ;. ,

  McdicnnVrr ,, M' TI''N :" I\ I < ,ii K. nt Uw >!till: e(ii in'. 'I litl.itt ,'' I' ., i'i I t'v' il.i w1I IIIAUALi i lull IIIJtuItiIt
  I'll( ,S.M. In i. .1.,1 | .
  ,
  burn 1\ C.,TIl \ It I ( !.JI.,*, ,, i ,.I 1.-t ,, I H n i (I'i; |" ,.I. ai V.: r) i i lit \
  ln, net r -I- fi ll.gkxg,' .<*. u.. IV p ".ivr I"'< .. ,n'v It! .n l'1I'! V.fi
  ( ni' hut''I L I >
  iiui uin-n, rush| i-li'.r' mi /l. f fI. n'' ., I .rl, I" I iii-jT' [ U 1' M I Nl: '
  "
  Ika I
  l 1 K\\:
  .
  .,l to tn publ"h I.NIVKIIWI.: : IMI.l.-V MlUKLI jI IIJ -A .I.f .llu' '" ,I..IQf'r If ",, rlgnlln" //lw pol. .I liif 'I '-, ,, i i .I"l "t.". i Init" ttirt \ .I It\ .\1' hl
  I
  '
  HleU"i'l: I 11.1 '' 4'.
  I. .
  Uottoi 1. MfMi ) end) n .u tot do Ie o. 'I toy ll.' n 'UMrnjuil N-w I II I-Nnrit'T "j..ir-f -
  mcint t I >
  f-utufl i.-ijiU !i-, tlf> ;*r p rfcoilj i N I'" .1.41r1.* uf 1111- of our firm. 'I (1a > 1/.1 'in rW.ft I" I"| v "j Ih'.IIIII..u.
  :
  her.
  liting ) the nunl tfU-li-r infuni, : yipijinpt 1 nl, I.tl.I I : err., 1'I i "11111.1I'"I11 IIIH' N.' ,.f' .lnl .,1' 1) .11.. t ..ii.irM .1'.11.' : /1"' ,,wnI I HI .1"11,1111.,11"111'' limit .
  uk l II I.
  'h. 'n hy I il4k '
  4iiJ, 1 u-iii' III13lhuu.arecton. W.jII' and aJvi .!:1 l C.ill"i, J ., Ill IIII1 ul .al thA 1,0., I1" .P te.d "e t' .11 111. I't ,.t..v ." 111 1111 S'I'tt'" lull .L'I"f: i,a,1 011 hiI ;
  e u 1".lnit"
  mil 1"/1.1'i "i r. fl"ba1 i .. tit uk, fcbriu "I"| I 1."I \ III"! .IU! '
  ,10. it u4allj'I; f ,1114 mil) II 1y'T ,:. 1. v m r\si "i \ t I I" "nt in I Iftl
  "le,1 I..ff""" I"'" I | xs '.1 <' ) I .l|. tr.1)1)

  \,1, 0' I"'e.tlte ire I t ,u 11,1!: Till" Uut, kliuunl tThvy I I .. ftf i' iil ;I,11, is: NN.J. i ."WIII i 'I Ii .\1.11:1 l, ... rrU.tlt' "I I -I'Srni-t ...''.-111' ;In' 1, ''I I'.." fah "I tV .,.III'"r .Jo'to jfr.t-" .""( ? r ,ni\ : II I."" l"l'atkir" ..11 I '. ili.lliK' 1: 1-1 rl..I.. Ulr 4Ir.! "i I SI.ull4 tt4 tU:
  Ucl. .I
  In\
  .eh lurlfst"". I ,1 1 J ,t I 1., k 'Mlkol u uf !"'i np I'I lli'Vlft I: I linijllklI |11r."h'.II" i. "-iil.ui.< uu.l nil
  I ,1.1 .1 nil
  ,. 1'1 R1' .nu. lb 10.., \ltl',
  i. .
  I"U' I..' r 1 I.u e Lar "tl, "r'. '
  .Ilk .
  tad 1)l m,1I s cki... '" I'i.u in, tlStomictior .I, 1"1'. l i, h..uglu' I" '1. !t.o i jiuln.ir J\ t j.i.itu 1. ,111 r .4' .! itui Ill ) w mi i: .i '< > i iiK' :iUtil 1 I 11.,, ;.( 1.
  ",10. e no I "
  ; p iI.I"lnd ."iI'Cla .iu.-iiini, .IIQII I... 1.11 p I. .. f m I. "i ii leiti, ,: ."tt..I., . ,.1.1.' lne' 'I'. II 'i
  "rlii. It l. ., "
  > > r. Al I
  k'.o'i; .: .V M ii.: i nlitiiln i it 0 ji'urn' I I'.I. ,
  1'osT !
  ,
  > Ut1utl..I.gll'Ir -
  k ( M *"* I'inimb mr 1 j'V' ''" I' 1)'It.!: lslit'g'.41'' *
  ; l valth, .eerrliuiof I" .Id: .ir..' I ,, w. ir "Ili'vl,
  wtpn.'p'" ""'" i "I..uri' ,, H ii li. I. > I.?
  in. in' the r "I"| MERCHAN'li p.I.I. .. 1 I ** 'It'r I 1)'t.' 'I.. II" .1 I. .., 'I I IV lfrtl.rt'r'1, l Wlm will butt r frull' CQMMISSION ,. ..r' .11. t-'l.l 'htl, ,. I\ I. ,I..II "trl'
  imr Ci'lnfj.. ,'I.114111f 1st' 1.le.jl .. l'I.r 'I'l" I. || .
  IE.r A.Il4h ,
  l.iVff., ; -
  it tn* ". 'r "it, t .u.i fit g 111,1, .1. .1.r"'I"l I au 1' '11
  Iit.'u'f\( Ife.ijjcne) a1I: 1 F > .1 SI'nl\,11' whfn I" li t'u1'dlr. ,..d. "t >< lii v'i'- .. flfl'l 4 11iII'.I ., .11"! ",. 'I .of It .1 I".lu"HI S..t. ,
  (, <. \1. ."I''I".t ., 4111', ', .,.I.I ,' ",,11. 111111)
  H'H.u in-
  'if "n"Ih' \.1.11.\\ vim
  e''i, 4 fi intijy can lid .hl.IIIlJ'' keep them ciHiiitly N U' (tRI.1 1'1 : A A. : t : ,. ,nt I I I 1 M'l'I I' I I.l I. r ...1'0.' ,... .. .., ,1 Wu del'"I '
  "I
  \

  ,1 .. i "''" "rason inprctent > J Illtlnllll 11.- Hi ,I- 'I I. .t 01" I illl j jI fl .1 t ru'Gag .
  on timid ; a .injl; i i .'u1.1', -,' 1 II I It : It) I I .' : t..< I \ eq, 4
  u41 wei'" alltwL
  Afr t 1
  .i i kl.h. II. i' I"U
  Ieulr/t
  and 11I".f" < .. bUI hjun, Jayk .- Uiftiit ant. .t.II.J" t .. : f I I t N t I Ii., I I I. -I | '
  Dr- J. II 1L1tui t 'u ., rro.( i'.Ita. T ..eotlttr 110 1 .. .m..I. ,t tir r.t. .I' .." 11 'I! 'i i d, -i ,1 J"I h mil 1 1I A' I J vid..1i r.
  rtr.xe..ge9I 1 I I4 r i > > '
  : I I 11." r .r..II'I' U :11'
  II -i | "
  Fncnoi "i (1ou1 .
  J ItL-ineijtrilthiy ar>- watrlrrr ) I \1 1)'J" "o' 1.. I. ) .Yfro ,I- 14. '' 4LJ1tIIp'i" l lA .,i |II",IC $4.I '
  iTot. and tan ba .elll !by> IUm I" 41,.) I.ul ti; ...*... f T.'-.-*. .,'. .l'IA"I:1 i.. -tcr.I!'tI.'.I 160; I" 1'.1 l-jw -' .tl r. CP I .. ,' ., 1.n t I' 1. II "'1..1 nil t' w-tin i" I'-*' C IlI"'I' it. the t..t'itl'tor. 'n. -: vI
  25 eunu wr 1.NNlIrI&C4I ; In "II .. 1 I r<
  .
  [ Tana ., .i, | l 1..l ." sIW I n.. tU'i't' 4 "" lIiI
  ,
  ,ill" I li.; t j .. .1"'i .nr' ,Il j ii,|I. in .
  of the UnitfJ, I Skirt Jlil' I. us the t..r. !' .1 1'If41oIa4a.c' ,... I,"" i 1.ark 4./ran11110, II"a)4) h" 0rawwdn ',IIII'h.III.' ,, I
  A 1' '
  r I \ I- ,' ..
  l" "" 14.0
  .i j
  ra'J i. /. "
  '
  l.KAV. tut 8 .1.j. I" I
  J. / M. LIJUI.H ( : ta u..j .II'i ." """H r? 1,51,11.! ,- i I".q. ) I'
  $ 1.1"to.. i 'J.Qui..t.l ; '' n I u, j l..1) loP' 41 1. .1. I in'i.u V'ir.' u t i. li'lMlfl" ,' "t'h" "l".1
  Ci.rn.rt.fTl.iiil.inul'.n.. "'a S; r1L4iMunt ... ., 1 f, 4tn."l.\, i ,"I\t. .4.< .j.nn"'t' /d des', 'I.,1. 1 I. n I ., ., .. lilt "i') .11'.10 1t' I ,
  .1 wrlb.ti4t'
  itcItl4e md Ihr: 1l ..o illui I": ,1..1 I
  I.iniiurn \t. N .." .<." I)4Iwt'' ,"pI. ; .b f "i-l."m II.- I1. l 1111 t. '"i A. t, (|,, J: ti y1. i.lurt t .. ir Ili; .n ,. .t ,,1, : I II I ,1. ,.l J .l H'M|. uii i .'01 i "i.f, I 1 1I Ii' o ",

  I Dr Jrl.unls'olraui. nil rr.a 11.1..1 ,141 l.u pl.- .'.1..1/1 IIHI .,? ,.. I.I 11.1. 1)p 'V :': I \\.u' KI.' 4..M. 1'I. I"- ..' I 1.1"'It.Q. ,1.11 J I''.' ,. "I ,: II j
  Miuvt < -lll th ,ill .. I I 'I ant Ill.' i'i I ..II..oI..r.
  World lur "I 'Ii- 'n.
  Ilh. -
  the 'I.
  l la h I .t I
  Tht beat E..t.ru' \ I" ,: .. .' "I t M5114 f. .. .. A a\ "h. I 1I.I I. .htt Bit'h' 1).1'
  J.I' k"I "" I I '. ) L.ulltenugtlaYi
  1411)1
  Beait.Th"U ( 1'nr1K4LsI'usr. p t1' .' L .,..., .. in 1I It .r r 1 "
  I. II'
  1 M'tulr '
  411 I "
  W..I.II/1'
  Iredah 1 1ff > ,, t.al' .e I t'm.ppr" ,1.// 1 .r .. 1 -ji '. .11'1.I 11i ; 1 1411 ,., w .
  'i' aad.ofhamJU'tn''< )luTt &# Iliu intaliS : I I t h. i.'' I I I 1 : .. : I k
  of i "I ,
  $ the U"* h'I J nle rwaI i I u
  I I. i. .
  Inu.r.b f -
  td'1 and Si. 1..1 I L.I. a ."" "i. .I/ I II
  drill \ereglhfr .14' f1thI .
  pt lit '. .
  I.' .
  It till ittii-v{ 1'iiii' .iluiom innumnl ;' 1..11.. r1. q 't I I ''j ,L .1144SI 1111 at.4 1'1 .. I I Ii Ii .. --- tI,.111! t 'j.III"-! 4y t. ( lOr ... ) 1', i
  MI '
  41 0 Liatnt :. ,.d. I ,d I I, 1st i I'U .I 1..1. .1 4 h t".U .i l' ;
  n..u.IA.J 1ch.u";! .rll) 811.1 11..1,11< 101' R.H.BRRRY. 1,1,1 ..'' .. I. .I.I-.I '1 1"IJl.1. I .j ';" 1.,_., 4011 r t4U4r .. t.f gilt- 1.1 1 u.' ,1'1'| I of"! < ;.y. 'ifi'.4I. .
  .
  fh-ni t M.LE11'1111.(5INI'4)11.L1111:1rw \ 1 1011".11tnrfft .1.1I I r1..e .IN41 .. t 'I 1\ \1 *10. l'-.4 in .' 'n 1.11 4 11... 111 ,
  .t "
  ''
  *..c in *n iqirnl.\ ..r \VCT10.\EKU! ASI I ., I '. lw *.1 t ..r .trlty a. I II. ; iII.I'm \'. i .
  ( : n-l o.law.lh. r a : ; I ,. .. J I' ,114 tLr Ian ... 11 'l.' i, 1 I... .' in. n 'I.. i .|i.l'.t "I tlio it n 4 u I I II'. h : 1.'r .

  *."' .'r '. yrallt art r d '.t.ItJ |, 'I II '.( Awl' .1 I. in l''l 1''U.I I-.l'a ,.. .
  IVituin'--I 1 ,
  t itt,r4'. 0101 l'oolr.t.J 'I ",d.. 'ttluete1t'.kuLl 01, T ; i.i...ir.t'3' I'.'', t .,.. v r A. 1 I .-, tt. i i i-' *. pawl 11,111 .:I..t I t. 10'"'' .,."...1 ,". ', u .
  .
  1.4 r.r4ivb.; J
  .1 .1.
  .
  Ma,lor I L I.'U'" I. Au",1 < 4" II. I
  it* .1011.., ., ,
  in ; ..1.'. .011 urn ". BLACK-SMITHING 1 ,<,,; vm* I. ; 1 1141 .I I '0' .
  w' I 'utrr f1 Tw" a1.ri > ; ,' ,, c" .
  .
  I'nflluro.'r&,1.' IIL'4R; YI 1 .,<*c .1 1.I : uf'Jttr ) .. ''d' III
  IfClrtthe. 'I---; t turrf
  WjIt ThreItt.u.ehe : sll'fi/ I I' I IIl .
  all' iHI : I W
  Ip"cdv Try ii. l.UM'K-.llll' } I DM' "
  ,( IUb'( "
  .
  .
  t' I'
  P .It i* a. ,, .
  oc ny B : I k.I1., Ktl' j It .' .I ,. I ,! IAf" ', .' .. ... ,, ... .. I1.tl'J..r, ,NOlI.11''. .- rr.t.u/ .
  I tend u an i o4l.p.uuba J I' a 1 I. .0
  Nil 110'i ..nl 'I" It t $ 11'r I I I I.,., i l 1)Q .I. .a l 11.04lu'h..I' .lt.'. 1\,, r .
  Ptant4U .
  "i. I '' ; 1' < ', t1..m4, I't" < i. I .. I:11011u..
  as 11414rl'Hr .' 'w Ih.I't
  I 'ur' II"" bar.1iVJ.of d & "' -- 1' 0' v Y r-' tl IM' .t : '. FtRUflti..f: U) -'I. J t \ ,. : 'I.
  h.HIt".i1I ..rI ". ll"y Ity 11.1114 M.a.oat1re.lcUit1si'eset. '.. I e ., [ ," ', I I" ( r r. H I i ci t, ",I .
  : .. > . '
  '. \ .. 1
  .
  J ,1.
  II
  .eI IlIf.U'b' 1. "
  .
  .p.i.J I
  I
  It '. : I
  ." 'Y .t .
  .
  1' '. .. .II1.l .
  . '- /pr.' W h' "J.1.4.p.I ,

  If4J *1twSle U. ci.eheel'4. Nlyeal.rcw I' .. -r;! .. .Ill ". ,. .

  'rO J .. ).g ,. i \iwf c oD.mo. \ 1 I'

  r' rest'. .
  C\N :
  1'ft J. n. ylrt '
  1
  '. J
  -
  I
  .-
  -
  "' .._.. ..__ 'H_-. c ; .. ., ,
  .- -- .
  .- -
  .  r r _. '-7N1 .
  'V .

  .' Y 0r ,. tjw .-' ,,.. -A''-.- -".: ; .._. ._ ._, -"" -"
  '
  I "
  rtlfr ." 1_ .oi '.' # -'.

  t. Pi
  f'f ,


  '. .  ( c'4. ,. : r' r .. .
  I ,.
  ,
  j l > i iui' l iuu I --- .. .----r ..- ---, V -'
  u UrV

  1Tcl.t.ej : Tlu Con C J il i'l1 Bill


  \ II' .,

  ,. i i I. ,"'lni'lIl i 11 i 1 I LI' 'I. r'r I In I

  $ t1'ALL.ot'\rA88:1iU ., t ," It. cthrt .' : .. .. ." ,,'" : of, ., "
  y I.
  .r : : 'V. V VV .. ) .* t-, s, v \\ 11' I 13th "'t'1
  .It ; r' t I' ., 'q r t hi-r Nir. ,t) d H, .1.{l r ", ,a 3i J. 'rr .r '

  TttESDAV "-18 \\ .. II. ':'n''. yr.:' '.p: :i "t .,' I Ir.nP 1' turd< j ipr'r'r I' )I'1 t .. "t / t:,P P I I .

  '' Jc f rzI lf I a ,r I; / h' II*. I. .,1' 'I" '* .
  or I ; fln.ll! ,ll lCr'P" 'i !. '
  _. ,, ,
  .. _. S, ( .,m. :, .1." l lit" ', i' 'M'"'

  I t". ". '\ ''r, I, t. .! 1... .1 If' ",. ,,.l,*ltwl'' n'lt stint. at, .1 I ol | '
  I' \ -
  f I.. .1 ; :! .1I, I: \"iI.ol.I'1I "1'rJ, forw .
  .' 11 I : "r u. nl. utirftl tnUii U II. hin, 11 .
  I .
  "
  f :
  n '
  !I..1 ti i I \ '. I .. .. I. I, ir. 'or .' ', 1 11.1I/ ,RI.I.. H ,.'.t .. it .j' II", 'nvntiinp, 1.1' .ij 6,11', ,
  1 4 'n un "i-<" it. .. .J I. I VV .t ,V ttl/ t t' .

  at' I h>. hi'.. n l f if it* { in: ;; '' n.- \.t''I! I! *'' r' .eI' (! r Tilt I I'h.f f:iljf' <, ft I. r" ', ',
  11. xlY
  -. .. J I t5f I1' J"tf f i' 1.,1' 11; '' i S/n/r oj .Iftttit* lie/ mart+ "Hi? i ,i .

  ,, in'. H hirWtjN 1I\I"lOt' ,p.l. .
  \ I 'lnr
  '
  1 i
  It I'tf ti., ..1.1 ; i ,'
  t
  ,1r, i 'ris i iIi ., t .' Hxee.ttrix's; Notice. ;"the!' ttiiiiWify' Ki-fvict u( the I m 1\. s.t' .. ;
  : wv t 1..1.1.1, i f 1rr ': h I .I I | V .
  tkt* he ) inl iililtas ih', ii.ir lend I ,,
  LI. > ,
  "' \ |. 'r"II1' ,1'dtbiul ire I : .* Ml-'ppfJolinCiw\ n v .

  r ru t.. ; .,. ,(: d' ..f f I. ,. '. 'I !L' ,. ,\ ., \.It ..* 1. ,', .. ,!!. *' I 'tAke I**"',! nur| }| 'J' ,"'. pidfd| /. oil: .1!,iti' mea i "I.u|. are i- 11 i ,

  f 10\! ; :Srrrt rttrY .f, /m. t !!. I' '.' I." "I.. '. rt a.,toIt',i>.. J !l.f| P ," "I..II.I.J alai l l'' it1 fullM'. : "*,11- taenlhr ,nCr, .

  1 I" 1 ", 1'' I I "' F I .1" th r V !her tw fit ,the I I n, .' I 1", I I'
  'r wr tf'j 1 9 h f fwi I", a ,, .. n v '' I. ,, ?l r t rn t, ::, tn"1 t f' bini'riiaud' ; \ r.1.i !In, rr ,i ,

  1 II : f r.narlt'I! I }f' i1.* .*"rer< t laya''' .* ." I ,. ""I lht:. a 'i I LW fat 11; /ri-.r "II ,. ,taut lu..d".I'' t 'a,1 r .t trvv:1llwhrbvttr4.Notice'! nbnnr, but, 'l 1".I'y' i r tpmpif', "In"I. n v

  'A110'lIN'p.q, i /. ii* R''ni tld. nn!
  > : I r.I\ \.IX.. r.t'It., nr"' i I,1 t tI
  ; .,. I-h 11'"f I l hr l'.J, r.n l raid
  ;. fr I ., iv s 'r ," ,
  H ft Kjltl"! t I., guts I ; :. &e I I" _. % i, still;! i bilull. ,
  tl. ," ', '- _.** : \pire 'tin nnl, i ',: ih v..
  rrr,1 l V : \ .
  Prtn -
  1 t --* "I I p I rnnlinarrlln/LC i ::' I *1'111' P 1 InI l I/r., .

  .j If .f"I ,nu'i for ,. \\ 4 ( li.liim-t > 7V iro If.. 'in/ n.,. ir", I J dt"' if t t'tlr'h i ., ,n,',drnr.I npin, ,, i I' v< ..

  .'. )t" ', "J r. ,1 I t.I pun ..i II : 'n i -i( t! M ,,t.'V DiMltrt I i i I i-t 1 ma t ..00 I ,i ,- I,.. _' ", m, 't r i rn n i ,id :t tIP I' I. : '. ,: ," r, I .1 t ". .'.. f. ii.<-. d In h l I/I! MA.VWLJ!.I, m I l-mbi, I., >,"n.| uldul I I'r" ,it I p w' v r ,

  |1"1' MI j ", ,' "I".d.f I i IK ii' tI c<'ttnt*, it II ph.iF1* ct'l\ !1111'1", it n::1! wIld! iuliitjiilt| .. tiittiniuii-' i
  at'
  I tiptin', : ,if !I. 41! "pi'P and I I hi. it I /\.0 r. ( "P'I", en .,it i' r.hi : i .n n i i 0: ,...s, hot ...! n i II.. ,. ,
  i/ .J I i '
  11 .. \\ pfptf il I I li I .. a 0! r'h ... ",, .1.00), t ""f., rer.altr r .' an, '.,. 1 .rI, J Il! i. .. my nut >, ,'.: .hl at term nf tiriBnial, rnhR'mad/' mis" t h i 'ni\i ,. ,
  i ?
  jl ?
  c a i I'' if t.ni: and fot Hint twr. i i*l t '1/ "o ra.. pf ..r., 11 liilnti.il /lim'iia r x VI ,'. I 1'u. : I 1 "j'f JlfMi.M.) ii'iil .rltlt( tli", .pta ,I" "nllll\t I"lr'd'.I\fild' :,I (,rli. 'I''u" .

  : 111'1, Jl, tVrp inn I I.P a! I Lnkr r tjr. TOP Urvrrtt l hun t ] '. ,{!j .H m1n''a .At.. upon' u< ,Hurl i'!.N i iill/i. ,. fllll"1 'I'"t'. no j'"i'v : 1,0'If' buss I V n I f I L NI I, ,! f'"It..r A .> I, ln 'fnrit, |h ij{. Hip Inmii Itmll.f nf he I r i ii IT ,
  U i. [I"' 11 r.t 1 t'' \t t l'P' Ii .
  r +._, rgrntArr. 'Itp w.'tt"K nf cfimtr wu!i u' UP'-IIVI n I i' ,' .V urn, i r 1UUVf.f.t i : : i i jti'li'JP< '

  I IH- ( 'f' iHi.ll) 4 mill' ; we roar .thr1 f'hlrtawhWhr'| ,. t< C. n ',.I,1,.t l I'''. .. \ aId, ... i : i. < .b,, qt.\l ._..? l" : II -if. iliCMii| < ill II"I".ttiHr.. vl I\, .1 1.I., 't t.. v l ,
  'n 'J!
  <> yttpHit 1 > irc'rd! njf Ifl> tfii-t'nit- n.tlt.1 I > Pi" 'I".t.t"t|i bp 1: (1111"\ r hull "f'"l i, ', I I i i n dii4.i I rr i d!j. ': .r ,M \ ,. -- "'" b rPtii'tirf In .!'..I. II ho FI.ell IP ni u i ..

  n i h'I"I n 'I I I bpri, t! o"*iim htl* f*"T 14 \ id nrtt .1 m .i ;1 III, ,i, i I),t nf' | i. ,l itlm .' \ ''i i, ., Notice. 1 i lit '' ''iltni' : !,.t did "ti 'ttin, r. J II l lit ,

  was> h"q\ i"ifum p'cl.1 i tt tPjrt i th* r t I HI 'r I i. I..I i I.e." .-..i\ .,., '" ,. : I' ,,1.,1.: ,; t. tpn"In
  "
  .. j IttfP. caOfl! P'it b' M 1 i.l. ., j t ', 01 .v ,1 I 1 'l"ff 1 lI..h\l.I'f".dur.I( na I g i/air (tai '. xII' "tin .
  ,. i. r |I
  .V n.u': Tar u
  .' nditrp t'iP',, l.tt-r part rtf( ihp w. ..k, oR 1 | tj t.'Ia"l.l In siipfi/' i( likPK n ptPtf-r' i. .ir< > I, \lrt'I i 1.v s.. .:"inj whit la* hat: +il. ni utiir- ., .. p .. ir .to r h. mulual 'n.rpr \Y. t"'I'I"tul: u k ft'j i 'ib. .n'll'r 'i (,1" ptnnai| ; in rd i I 1. ., i iI

  (t' il, "',*'I'n !1.x| ..M. fc w<* ,", f til." Al'1,'! '"e/"h'l., i i ur w'*': L. *o I 11 I Hid '-tlp) ihpir oppfl flvcuunts I'' r d ,' thr r i.r ifitwil 1 ..,n'' .'" .I,, "I ,. r

  A..ir m"* j< ,11 *hu LI, ., 'tp.. I air, = ... (hat m D,'i 1"I! n, /t : nft'irftt' !, j -ifi .t r' 1 I. "IV ti .<.1. \ I bar, ml' ...'. "II't r ,' Iir, \ r", IV V t. r 1.., v : . tt.. ran fw f. l lal it nettpdhrtr nil} ui',. i < i I HP, ml I'noncL I ', 'in !lr l
  + fi.i., !! it! f
  (irr
  r i t I" ilii ,t -c ..1. ** n 1V 4 I ah. it and tJ I.. t kniv ...I'J| I ,' oil >hrt. art tb II' ,r' 0., (' un .r t' a s "t'is, I lid I
  In li llo ut ,part,., .'} t .i- *>".L t I .. .1 .10 i m : II'9nrf, I x '" 1 I' n : VI | Itlr U' ,ill j.ht jv bi a u t i i .n .. t p" v
  .
  > tiny ntr'uhela ,r a rd nj,,0..1. .. t I I. f n. ilil :
  Appi" arr r'et i d,IK i fpf .. rd -i ? '. d (fin, ,.'". I I. .

  fn in and l<.,k f'n> r4'nl w.r'I[ rp I rnr 11 ikrr r.n I I. I, .:1.I ,, H""I" 1 V Ml 11. I.. "I"| ?
  Iit.'t,nnlY.at"S.t il, npv.rtpitP/ .. nr I.; rilun j". I I" o f' I 1 I' ,,\t.Iir{ II.i t i is n ,t': I Ii h

  I* *U M'l\ ttt '* l h. i rfr ti 1 t l iUt ., ,1!i fr" rlt.d.;; I alT+ IPil. diniiflt"+(,rPnu" I 1'lt..krow ..1,0'11' 11 i i I.-TP; i .. .1, H <' i n .1 i / VV I .. ., .1" .' :.1. t"/I,, I"-Ir ,,01 i IP .1 I i I' I'n., n.' I. u. i' '! ,

  c. Wr .j! | 1..i,1. n..ide fv<'y"T.t( ''hii. iuwrr r. ',r tlr, I l 'Co.?! ;. un t.r .1! rr. t .1 I I' r i t vt ? ,. '\ i?m. LI, I,I' III/LOIn I" trnlt, :. d.1 ,
  are.I.p.r.| I I.r > '< s
  | Dil t I'll r i ,
  g4Ve g'I.I I } nml f ipiiip. and U..no nun n t .c !'mi'lid (aPlioet_ (hr 1 '' '1 m 'i nr r .1"iv 11 t ', i Holmes County Circuit Couit.. d .' "- I", ". ., .
  I li ,, .., I. | ;II"| .] v i v VMl \ ,
  my '10 f fid; 5,1111. A d I hiift lad r.iitM: base dour .J.I and j. i '''I'. ,1, 1 ,< ,., '
  s npl" rot to t l h r rnnr. ] I J. i 0" .tl l *V.1 i PI Vt I I..V i VI' ,. V : fetato of Florida ,.:'V ''r' }I I'' ',
  |I
  l 1".1"| (lI t It t n ". V j net I'r' iilpivo i |1.1II'I"H./ "d' g". I '. 4f nuv, ', r. d j "I'm I It. J' .
  ( Dort, hunt "I'
  I
  inntplnihm, t n n I
  'I
  psn'y mji ',/iin ..{ pr.,. J pin Uimmi' .n'ppt4ic, but H rodl', ., r" ll.! |I.' t ', .1, \ 4t1., -i in,,! II f. "I" 1' 'it I I i n i J'
  ing to tVo'k! :i < ., f mji, '!, k IIP r 1111 ,1.1 1 uf Ihc Uxtrrn ni > ,,1|, ul I'' e :..1' } rid 1 In' .' .ls i .r I 1'u, i n Vr' ,i i Id i I ", n 1(0( lr ,. ,
  up t'ltr but .t ,.1:11 )ha t 'i i'i'' VI''I 1"1, (16e[, f"iiiititimt : l rrr (I. t M irv .\ ['.prinli I I Ill! I 1.,' \ i o' I I,. ,
  L I I- /l'i
  I on /f Iu"l/ i, ; i art ',; [ "I, n {M 1 ,* ,; ; i 'in"n tr !111, i li I '' ,
  ,1.1 q 11. i .
  Hi i .
  d
  .1' ti tl" .,
  I'ronjfht'In' t li .1. ] 'i i uR and' t 0" i'!b.
  m, ,( Ih' t u. ,,-' d i. in, I (ihp tu ., "e. [ riitiU I i I i t t p i r.I I ,, ,
  y. l ; ur.pact| : I" s' arts' \ ,V I 6, t I I. I :1111 |prop' n" if .1.i'11 Ul'I l '

  HP.I a'..l! rtturn'n 11,"c r u. ( IKrti rum r. : .I f. li I, ,h f, f' >.n r Ft'( I/L' l I h.|t 'rhr f '-11.'u "II"I ",n i* j I i i' .' 111 i "I l rl) a 11 t'J .''r t.r',! :I 1 lyq''r:: |' -1 I I'.' \/'. !H II l I I I.. ill l i' -Inr: "" 1 1 Ii.. i V" V limn" r- ; p,011'.r i, \.1"I ,

  4 I Cliailfiton "\\lrjitry "lll!S'r '"I I li'rV, a' I .t. "n r 'na i w Im(" V I If..r I. f f'SI.. .. \t.,' l b'.HI p r t J' u I L in p i I i, i. I
  + -- luiij fur lr ,.,. it- VV f ;"r,- ls i I drnun t : t '' ', ''
  h.n i '
  Ihp/l 1/ j in'" i r'.r ''I.* 'I' 1. 1 i'I'n nli, .
  l i I ''
  .i' l
  .s
  Iliuh I ( ty Iwl t\ioifion: 1 "'. nrnlravd" Ilht.! mii.ii..im.i., ;ban 1"O"'I""I; _";.n. ;' -'ht.'t'1' ( '!; :.: ;' ..AYI"; ; !?; I, d.6,' |I'"I I" t I"' t laNllprhn I 01./ \l I I i.1 I I, V J I\; j i-, .."nnr ( /I' rnd i l. rui', d 1 hl I, ,11; .1/1 I I I h'r A ,p .t -Ir r.nultunC i 1 nf Is sv p i 'I,, i r tl i .

  'I"'f" 'I n .,1.' .ilt". f r' n,'r III twrMllh, I't.' .irtR lI"j ipfUrlni in, our mni ," n (if |I.., "' 1'1 ;" ? ,rnr, < ,( ", ,.' ." .liltlf.' : '111..1'1, '' \6a''u, 'I .V .I (ti' ", H .1'J.o"! -4.1 I t ''.W "I.' ,' ", 57(11,( I, .;. '. i-. \v UP l 1.11. ri, r, I 1' 0\i i a i _
  "? w I .
  ptnpti. old! onntii-f tpr 1.! ih the Aa'.jrt, ,I; \ r''ifn n, ar Ira' q.( rn,1,1 i .ce..1 tbi r,0'" / r ti a '"I'H (I. lui., II"( d." n, "nd bl t 1,1 fufrlrr, i I* rt i". 't! n,"t \, r i. ,., .V 'I, _' I I.' I i ,I'" l f' j ii"t unit,it, n 'r i i 1"-1.,|> r. unlH'c., tint III' 11 v Mil(I',, n : '.' 'li, < .C i. v'C' p i ndl"ti i v.

  tv i pupn' I.rin'r'' -' 'llrn '.1'0 Hi '. n .11: I I I..II'h".1 ? ole t ?: 'I'J\ ,In ij'f i ," r a "I i ., Ibf ,d/ I
  n H II iii'lirt 1 inxvti r I /.1"1'. .
  ( Iir crmr 1,nl, ,; ** f .hfrenrrrClyd! .I.d .\irlj ,ar, I, ,. fl \ 1 Lip i 1. "i n i 'Ill utl j J j" I"I"'I" 'iI I : -r., ,, < I :. .. .
  n Tbr I ) t ieI'll a ; 'I. im" i r r1'ruji.t '!"intl.li, !Ii.j ,ii I i ta"I'I I' ,. t n. mid ',1III In lull' tli 'r' .
  r (t'I, urt P.a 11,00, G''n ; it i "to i. u.,tn.+i'!! .' ,n d I >n mt In I i'u I I i ,'j laf : In'Lr. ," ,
  fti-i "rrn (""lor r u'IrI'1 i n, d eitilrnpl |I i' m" i y 4 ut.nj ..n rl I''I i I IIIM n few WKt*,! }j "".' v..1 I ,*'hr p",' ... ," II ; "I'l : 11,, loll nl, our hu nI;i Col 't :1 II I III., ., rr! Inr-lim? iin'l' I I'. lakrna. (..n,1| I li i 111.1" .IIj l i I' ni I.I. i IF .

  I 1 iiipun one and ,ih* .tnp 111I"fir' Ibn .ti A ir.imolip' ,i (par' (And (jMlMI .lit? lliP-tll ./ Ctl'PpI Iwo, wbi|| .1!ll, (11' *into pull L.j 11/.d.. \"' n our' rpw tirpiu mf ilnjl, /.:. I l I I..rr h': I.> 'lur "* 'I" UI'PT' N'. ',"n>*n i -.It'> rI','' at, i ",',. +''I, .. 4. Th* Un.'..i h.r pAlutiwrdrrditcd! |ell,) |I"'Ills. i ?i I' -,1"| | ;il r'101 Ij'! '1I. I 1\" I M.r.'dji-: .
  \ ui( "i' .
  Prier i I' neulntfil i f'jplft'i, "i'1".1/ Ih I? t m.b I lllubrt.! "pl' rrebt <\1-i '"'pftrp. SI' I .1'. i- ''pj' ,l r [nllor ', /in nil I VII nilii.l. i Ina in, I I.. i I
  by the Nu .if +uppi! And licimind "I'nl mftslptii' I'M' pf"jt t 'kit' !( 'I"nr'thrmish I Ir'tan a ** ,"* ', '1 pr i s in r i.1 hour, 'In l 1" .. .. .

  M 'il WAV in the bitimnlriK 'n"I!I., nnl nf I ll.., m, I'IP'?, Lip in i jhill *. ; yule."I llu. ng I w ti.u I In I, "".4Vd I rnbi.firpii'i ngunm vtli 'i (tlr.: ;Nnrtl .n'i.r, i; tbr_p mid! HIP Srnilli 1 lit nl, the \nrilip a .l t ninl. tl1 I i in I i .r ni.-' iud ,t I'a' / .I., .V ,,' ,
  i i I. now end! evir il' .fo.I"n"11 j 1011''I"dl. 11"1" ''t':' I I' fr T'.f.'IJo\f n Ixr I 4'v |.
  "I.I. 1 n'd.11'Uf IL' "'. Imp,.I'"t) liinnbi, hln, .g' '. ll. '
  "
  \ h".. 1nJ ,d I iiinl! n HI / IIr' u pruv r < ft'" i Jut-" 'r
  grim i n nhuntnnlbrrRd' R". tbu, n I lit r 'tltp I, lintf/ Hit. _, .. Ii sr. 0"1"11}[ tai iiidttlpf iu 'it nt, i i t. .'- I
  rh
  11 when i. ( rn"? ::1 rI4Ch' ,,1.l""J n '' 1'1'1111. nil in tliP'
  np/ .1 t i ; PnN t1At'wC' Inun- I lit|,' Urg.ntal'u"' Tl!I. r, ,tf, in' n
  fi iiffr, iti pnfni' ( nur hot role bpf 'r"l', in m thml..ndr' p"it'Ablf In llip/ t IN nil'< I lt I I) J I l.i I; re ," 1: klluw ,,1.1 : ::11'. 1t. I v ". A ,r'j! f ranrr .ur: ,, n '\(" I. I nod 1 atlnlii' i "n i plu'n rpu, i "
  ht I'0.11' llfug us .
  ie P c
  AtiJ Bn it ill .th "clorithini; All unicltl of "primp, i .t.flip.,. (Viifpilr'rilc" :11''... sort, PP i M atR'.!.-hcil T k' i I 1lf..r, \ (iM.i'# I r".f.t tin.
  v'V n'conty Ate In'It! ; by IMO if lliPir hI m.kPntii.ntt'I"1 ir ..1. "luI'n' d I igutHtl rn.,'t nl, .1 I ,th> ti, u if yaan'itTin, 'Aj j nt .c ,bore 'I"II..re', ; .tlirowttii it", add, j'"I I ir ti?Jiin j pt fipd !Ill' itiiijiil, (+! billtr. { "pttitum sn 2IuttAufhrrrnnrtr'7"'n'! t. ,
  o. quanu'y) burp ..
  iftp-r | f
  bioniiii' wl"cl i/ "" t "il vu' '
  eordIY. | .oJl' L. imiltti I
  the lutt' '.1 I trnit tbx r,..1, ( ,,, thaw) | ) 'I Mf !,' j .H'I: "* it, ft'' M i.! c tr. f.'t j ic 1 f I apnrt tn (tlio, Hid War .\i- "I'1.) "!'\:tdrwf h' (Mil"'tii, ,
  b'tf' | r" '
  of 11 '
  B 'pply I not equal| to tlip dptnnnd And i iiniiit /linr cirirr, rmt 'j".1 l I 1..lr! 'Hi apt( vllC111 dwl, : /pnt .ill '1 !! ) / '. It'll"" r hV I I fa tp I .,II: "i ,i [ rpiprty[' t i.r in procpi-n .f nrjj,. in? ill'n lit '

  I fir tlm, rut 'tlnrp in i but one rimuh Rod, tb.t t I i-1 i! w h.1, alto dp ,lriied, and the fitit l l.nndpil,, and ,.- of stain and l ..I I I't'( ; '( S.mi'j.iinJ hVn', wtlvq 1.1'1.11' lump i I i.''s. ," I I. a.utr-p"'.t i r .i ., ,d l ,.t/r t' .i -. .i IV .. .nl! "' -, n>, nt Iy art npail In the., m4 dufih'J.itit... I.. SMI I"' I i'i \\'nr""lIifl' I" up'n' i \ !tr in, "I't .

  time'i IP .I.loon j I liaiid> 'III.1, ( ; of ibp iiscftii a ( V x.f, ::. i II, ).. i it iii> tpi. b4aurrn, I Ih-luarhrp, 6cn. I" I ., c 'r I I,
  "r cnn rhani'i-"- it Oihpr iminni"" 'lp'i". birksimpdjlln auras "* '" lind l '"'hr aljiiv l.tJ'e rj l r. Un'I' .i' t l.t' r i'rh'L,. wr otht'riii tu bi /} ":',' Idrbi. '. 'nr'f.r I,. '.I I .I'
  hate tried, j HIP, New Viirk Itfioll ,jirp fnili"n ,. 1'10. ? 'I' I? I" ,,1 ;t. r" ",. "II. '! ', J"r'" I lor f n ,il[,it aiy" MIlit. for vt l. i I' "
  it I f V 1 ii '
  tint' the > nu t
  f'il!; r l'1 nil i r ,
  itirp 11..1 l I t '' 't j t n ii ,
  ctmipi In abifi.I M d.e) uh..l l i iJ '
  i Ion Iiinprnbput ) 3s j rnnlr ll. I I .+1 ', 'i-o' .n-il.,l .
  at 1 M-n horn 1 'P ,{ ) A "
  t .f i in.I ,1'1 dun., K",",.1'0 I 0'1",1' [ ) III, j'I..I| |trw II !H'oII/.lu'r. J afdi, Mv '?IM b,il i I.,. i n.',.i n.m .
  Rte f.ill,rv_ und return lu the {la'van bf( i 'olh..I (' caplllrt uf .* -',,1 hj t' .ptjiit' ., / ,. I."r..h titpnfilliii'i i I i i i t'.. .., ,' ,?.hllr"[| n'. V. .tu.d, ,laalp' !' ; M r t tmvite "
  i vciinni( 1"1 : 1t'4., .1 >. n)I'u 1'.1 ? rlrr' r' .
  nod ,
  teonau I I1.V'
  1'0111I"11I1" ,., : 'bnn ,1 ; | U. ..I tv : ,, i lUuMI., L f I f' II C '' 1.,,. '
  s-" and! ut ; ol' t rhr! I f
  a 'fiul, .ii tn i t jI', mlull' .,iti ? .
  ( arm r
  ll'ol ti I t IP ,
  '
  TI.e runty niPiin kiiiiiin )'t I Citbi,. lin. ultimo( 11 d"ylll'n} ; Intitnd" f '"" lf-- ill tn-P-iii'n( ,' t.. V; t i 1111\1, p/.inj. ;"j.n-IK- ilh, IS : i 1P6R! : jj:isitNotice. .,i .,1 '' ..1. ..s .I( tI, d'i | I' : i .'
  nun wlnv.li! '
  iniunjj r -in
  / by fnml! "h.. drgrnr! v 'I ( *.rt 'Illn' whirhruu Fulr, Sts" : ?'1 ; .. i rl i .I] i I',, 1 i ",
  end" clutliin! Ciin to nude! 111"y ""hll n. I"hl'tude' Air tin-} are i ii* i. ii I i i: ui it!' -- _. t f ill "-I I 1.. Vl ,I I. ,1 ,.I .II
  chpftp / I".1 pUnru >! ,'. I
  m I ,
  by Incr.Aei'y iimul pin- l v i if, j li\ .
  Ilv g rrlrIrm itin tt'xi ": '
  11 1 ,. ( r "I'I ,
  : fh ii -.I, I ... hrf Ilnnnl '' Ilu'r.rrbt /I" I !
  tu"ii
  ,, i. i ,
  mppl.v and 'f. t. 7.trt" i\ I \11.I .
  thin. > ,
  lit IIP done /1 < ,, I' .It'
  bat k .11
  tin" "i n( shun HHIH i 'r ''111.' a '':. ,h1' ruI u..'h. Itl1'd' ,x ,\ i. "r tin-n" i i .m iuli'i.' ,.., n /'ltt/' '( 'P 1 ,.' ILr I I : L, I n' '
  "nri S'"b' ; 1
  | v'
  i "nllunfa't
  ;
  It .wr"l1" /.P. I i f dart !I I.t
  I J.., I!
  b, / !? '
  muni '
  df /lpH ,
  t l 'app's' dell 1 !
  Pttiif v i
  li a" ,+ 'I.' l i. i -i iit,.ti ,i. VV .
  prmlii wonllb't' W v'i a I .
  ) I t sn
  tinii m ,. na nn'' ,'I" nj *I' ; : il'r, ,
  unlnrt.uiun,0t rip, it hid rr ; P/ urn-" .I in !. /i' "I r .
  1 ulip, a.ti ltd, "IM :u., t f /.t!'"i"l ulrc l !Iilu i I i" 'I i I'." r ?,01 i '. ? alw r n, -- I jfH "f IVillllli", i if I Ir", III.,1111' t I..r Lett'I- run !If I I'! I r '
  No impnrln'ii> rui IIP tnaiU) r emi' nd, rl l w': artium 't' f I'' "'I' u 1c..ul,' I,ntr'r |"I.'y.' tilt, 1), I I"I ,,, 1 ,. :o i r f... .
  durni.'tin' nui' Hoar ,1 P :'I''. .I..f' t" rt i\ -aV. 'I i a? ,\J.I..I"'I t ,1 I I..k, i I,,l. ,
  I "Ih Urn' -b I bah ',f'! ,. Yr. "; "i", ; n 7 "I t I M h i ,
  II. Ilia "il,1 t'tufi'i! I iit.aivnnci l IV
  tlvm. I n Li land r .i
  "
  fntrrmrntof c"-I" Inn Oh .fh. .
  l .
  the I.,In. niiin' b- : >tnr I! Hid, j I i ..| >
  I.nlr 'r"d t Vl 't-t S-ttu null ,
  J.I i r .
  ,, ir I i tli. i L 'i, aau. !alt, nl' l.tim -
  } ". 'linn.! .n pro 11! UliPti vtiiliina ,n,e'f i >k .I'fiil' idii-u I I i- iv i v / uiiiinpiii' 1. n unty, ..ft1 'd I It ., r.
  11'1. ,.
  '
  null 'un irn nint "
  }h,, boat n i ,inn/ I 11 ( .
  tluction I l or-" II" r l "
  ntnnc! fur nor mippl.m' .". 'lniMi'd' down tin. a im'. ,I hrh-r h .n I In'Mb' ,u .'1 I. :0.11:' 11 \ \ .\.1.1 .11 : ',
  : i ? .
  mAy ul'ecllhl'e.} / Amt" "I' ".r tooth .I t 'bin, t4, | i mvirlit" ut, I. r Pi, ,,
  i 1"Iah I rut "' ( ", nn U fi > ntli.r rail ih f n ,I I 'H2. i i i i 0I.l li i1. .
  'I I \ .:" .
  t i
  lofp i :
  (I" fur tI Irat t if L 1 I'r I I.
  Ptel I.
  I '.
  bflcon lag j \
  p hoer nf II.
  /my nor" mid | I" .
  ehnra fir "l ? 'runt. f bftri.: .I I
  { t I
  XJIIIP limp I in' dru j : .I.1 'I rnt it ." i'n',1; f o. a <1.1'1 I Ion; r d f n.n.-, IiP.h./" / ., j l.ilrt.n I .r.I i i v :' 01.| '

  inma Not ui ill pmdueiinn I is .o aumcntdmake ( .(.1,1..1 m. pipir 1 .. And rL'llaa"I' | | I.a ,p n /<. -. 'I.' "",. '" Irr' r. IT.1)).. I. nr ii'l 1.HP IIIHUI, lltf, 111"1' n- li 4 ) pjrt ;' <' Notice ,1" -. ind" i n i i .:.i n' l 1. n t I' ,
  cm I Ip I i 1.
  t4. 1" rnn.lnr'
  ,, wtn* Rcnt //illy im: tin'j.n ,' 'Ii ,, 1 p nti .
  mi i inrd tin ilil I al .
  il
  ?' t '
  i-i r lyddr .
  if tin, ''I'I'!!) i'inl] In I Ihr) demand I wvanu'r I I" is I .i .1 i >> inn, 'nil d, .i'b : .il and il/ .IB..M 1.' T rt.1I'pn i nql i i n n<; I II' ndirr|! -, 11.., o
  I I .
  : I'M'I! "i
  wn"icl' t I" I I-1" r i ciinm wnl Ii. r- i w ,iii
  / a Inle truu ti 1ny 6Ihu' .. Hid"l in I" I" AnmtiiMiui a r | / y i .v "11 in;,1.| J| t I" ahPI, r at -it, inj' h nipi, 'inali' m' ,I"i v nt/ m.. ". .,1.I

  t So fin* III1'1..., of ( fllI'hr.1 riiinrti| the J lm .r' nub' (I ii."11111, ".II''' 'v ordirnl ln' I h i-;1 I?. n'ru. i rut',i/ "II, ( ,'r.I"'n i .rd i ttrpil/ bn.lil pn nii,"1 'In I jr., n"i#' |"''III'I\I"f(. l! ? ,, or n I t-i' |1''ir. ttPiitpd I. !10' .i 1 in H unit r.(.(IV.clmlamn''I .- i I. r I IP,1"!II" Y -mllllin. {I".n f "ll, LSplrlan" r'i' i.l' ll,,P Mllr. i p' .:t:. and mtil.i,iv ,. ik' i b'Lrpn I un I r" i,

  lime Hut |I." ,I.",. 'rh, ., fin t i t.it't ;; t '!li, trhjlv I ,
  who a? mi board ii "
  kii-iiv but f ihp r d f irtpr I ,ru "1'ii.n.i
  I whnt l.itfli /pncff if- 1 bark ,and I bun, her" i I '' 'I' i.r" f'I," n "I .i brn Ill, Iln'bh, ) bv thl'linn .111' ..1. : 'sit: '.4 llr ii < ni '' '
  .I tn }
  ve and off/ }I )I.'ygtd, hiintu no' "a" '" b.In rrmi ml' KIP, I H ,i : r- U .ad rr'r; I. 6a[{ lr! ,1 lump U', t r-nc'iil. ) t. ,Irr. ,ntillp.lnii'i rn
  UII""lIal| ) as they nic *l mm my ubip, but In. r. i." I I. I i' lu"' ll<> al '" 'I'r. f'b. .1 .. l i tin ', r n -, '
  nnl ib.
  /picnt rile 1/1. I"" ] 'I
  not ..
  h mhali fan f n r
  > m qu f 11 bf ab.t' lt> x.y1 ,ill. \.1. C"d'' V, ". i Jr11 ::.- .;,, j i i"U I n
  '1' I thin; vary ni bo vinikine out fur Nprve ) 'UI dmnntd, hi iv r.p, f i. ittii' t "i' 11* 's : dnl. II! ''. I''', rp I. r.. ,,iv ;i st/l'IbV ll't .1 I '?. l< -01"I It 1,1 \" .
  all ul I I' r In ,
  M in ulUnmlv' f i In( t l iln'1 t i bnird ,In 1 im the, Are "i "1441 r.1 t ,il"I < I het' "ll" I III'I./ '.' II..'rxnl I III Lu
  >."" "..1'1 In ;n. 'l I w"H"I h',1 inj -li{I |p- 11""' ul I "I.J b,. I ; "i III To Travelers. pun |' t i \. i" -1' 10'i. t. t i I
  indpprn'li r,1' do.i I M n n' I nV rid t I
  / pi tut-. ue-illbi-| piirmuud..u.. gw91t';' ".. .. p u n ;" .1.r""I"I"j| l- ? IV Illll( : I Itl.. n 'II", U .. 1lI1'd1'01( 'n'''"
  ., I
  h'l \ u,11, slut i Id ,ifI I A ,"| "l iIII; .. .. 14. I 1,'II I rim In: .
  'I| ": 'I 1 d 1
  1..1 1 !
  frtc, not only' ,pnlitionlly, but enniiiipri-inll.i, And I nI11 inln|| I tin' iiiinn( ll.,..i h, .Vil, ln, I''f| nr I I .: nr 14rA1, ,1MM1u" .'l,(,?,' .t,lllr!, ./,",", !I",,1 ,III"(, ? :,111 u-i j ?\'"i l i. ;|I"; |p'pl.1 j | ( maw|, "' 'J ,I"i"( |IV V I 1 'J, 1"1./ r'lI"\\.I'n"'n.I'! N.; ,.,i"lull,.i) k,.ii:H t i. n i" n"01 t r. i i I ,,< r ..
  mil -
  m "
  .1{ mp,1 j 'I
  Him I II I. nrr a 'h. 'r m
  Hint It ,
  .Intnl. ?
  '.111' 011' ', ,. wnnl'I -un(4., ; '11'I 't t 'I I i1'Vr.-.11 J ta'r.ffanr i "I b, '
  bi" ill I l I' itmplt"iH'" .f I "I1 'r i 11"h 'i ,
  ( mil litiiiq of ,lllp, n,tl,|HI|iltnnntry '!. r nu tin II" imp ,n- > I l ml" i tt.f t n. n r'J.t ", i iprv I 1..1.. I i q| I ''' '' '.lII'I..j'\i'! n -p, r:, i .v 1'r, ,
  # but >r I I'O i t i-v ,i t"rk ,tl lij! Lr! "++' 'an TIa ;,,''c.r.l.. '
  fur ilii' .' '" "'uofl'nrdtil: 1 I I. !111.1II I I. i ,m. ti'tieu' nmiutrii; At I1, 1' >k r i I, \; ," ,I. ''I/'II'i CI rime fil. II.I ''
  ihr, i
  j ,' l lit n'.I. P.im' lone. m.,. 1" v i t 111 iln.. I I. hili" '. .1'1':1I .11.1 I ; snm':i "
  .1 I' "in I tin 'II .1 '" "1' i V I : rdiii4i
  I i "
  \ ll.r '. v'j.I t i. 41111 'bi
  \ ,1 I ) n i r. I
  o a ,,.
  e duii t mI_ I but the 1.IIr ,ilit "''. it. ,'I i Hinnc"! w Ii I I" wP6.vr' i u AI| | V l I n i. i .liu'' I hl
  t A '
  tin dr
  i k ,
  i.iin 111 nlv murra tl "iln i n t tit I.I ..ill 1 I ,1 m nUhe" lamp kh, I mil,., ,n. r< > : V.t ? ,i tl t' I" Ji ,Mtv &IAlra. nr 1;
  t i| ?,.,, I Vii In-I: oral" ',n I II. I ,, 'p. uni" i r t I'' i Iron[ si. ns t tt
  UP i I r U 'i
  pOAcrla iiiiL.li', deida w I Ir..7.? I I e ,
  liBatun "Iv V'1, I 1
  p.rth l iv
  ln. I.
  ; I Unit, ,. \fm..I. I r 'r "un ,, rnnv nil ,
  '1'1 11,1 \ 1 I.t i ?.', I '1.1..1./, t'I.I"I ; .; v1, oh',..n .v 'I', nf'pl i "'n trld! r. 'ah "I'

  I "r do l ""), h.1111 bn aII, "l in dpvi-lfpinj; the rpiauri Y': plfn4'''roh'I'111 IrwI' i ifiilli, IP",1"I' 'i-I'i. i I i r"n-i.1..1 1' ,li I Mini.I 'I 1 It., I" ll"1.; ; r'nuviii... 'f t ... I 11.. n ''A i!I.. (' -I 1 I 'ii' i !'m\I.V ll rlu rr t'i v i,' .r si '"r Office Pen. St Geo. R. R. Ca, i V i in;,,I. "In 11.11I"l Im: 'i: in ll" I rod'! I tic t 'J!' "r .nI '

  Ihe un r. i"I.I I Lnl : : t'I| .rnrcIr
  l
  *nJ mil the ui Ir l Ir ". iiiiinu-ti f,1 I ,mil I l I/ "
  j ( tl "m'
  &I country) iinenting" t '/ p r i HIP vi I, nk i- 'n I"in I 1"1 "
  Inl'1 I :: nll..I"H.b.j"I..I"i .' |I nu i ? : 1.1I1I'r." lu.1. II1:1 ', Iilr'l
  I"/.n
  'n"U< of >i v. ]i al f/1"I tt '11 I i': I I .' I | ,,, enarlr.'. 'I I Lrr .
  Out 1 Intl
  .
  n11/I ,
  V j (1'1/1. I hIi "I"'I"'j.1 "'I to nn- / CI.IY ("ml, .u anon r.ni.i, ..00-: 'v'i ., 1 .1.:1.: MM ,if I -. nil ,. .riTim .dO'I .i VI "I VII. VV v p ".., i \ ,: : },, ,J '., ,. \I ," h,. rl ;I s.f.1. inn .it, h11r .r i ,
  had + I lli.. .I .( II' aunt 'I u.i. .r rt l i .I OJ'' :: : PI Ill, ,
  i
  thnr" II{ in eniprprum Ihll aihirwiiip, i 'I nil biMlld, uf 'tlip I"I .nnl \i, 'I il n'.r, M |,,n.d"r j. rn it, I 11 V I.I .1" .oo. 1 ,t Ir ., .j ,h"1, '11Je b' I nflrvpllrutt I n n '
  1 nniildirt 1"ll..J j !lad, | "Hit, l-Uilinn I l pal .11 fp.l ( brlain'| 4. ".11,11, J .
  hurt lu i (.1 Itlii uf the .Npu Ktlv J I lull, VI| IV' (in ,1 ll-i li .Ib I"H I 'I,II hr "plr i f-- / 'f'lt do" f. .. .., ,', Yulhbltll ,! 14 r ll. P .
  i
  i'ti 11'ttIAk1, : Pntrrpnn. but mill' |I" i i n"I In iii. V II. & 01 I I '." .Io' ,... .", : : I I t e s "n|, ),,. '111,1.[ ,,f ,
  |
  ibp ,pi bn ,
  n VV I p
  m >' ; I I 11 I 1I I s c ,
  f.t |pt milt ru. I i- i : I I I I .u"I,1 I "
  tlrMii
  "I./ nil iVMnii. r'I f t''... n s, ?'. .11", i V. ? ,, | .,, ;h. It .i. .. m '"mr''
  t f 'tt'riiB nf tthjih to/,1", .. I'f'I| I I I''" '". siitci-r uidir,
  nut crux. ; in ,dirra l n il 11, IIP! I I. .1'" '. /, thil '
  Wiiid I b
  71 .
  aux Ihu l n i 'n'.r' |l'Itl'1' I li',p di i, II'' 'Mi i I i. I I Lrr, i" 'I I 11 . "Ii"( i "I .1 f
  lung te JJH| .Niniv ( i 0. tui. j i in. 11 I I .. tv ,, r t r. '.I, witlrh' !hr .. ,, 1'1" !a.,, Lru l'" ,. rinfnr .
  .D.io.i.h.. j 'mfiriiiPil 1.1 .1 vv.ii "" "i' ' 01' r. ed n I.\r.' nt n.r ,Ih ., ,
  liv ,Ihc 'I. "f.1 i I
  4u" ,lil tilt I "IIr"cl'c ? ,6 I .1.1 '.'
  I.I ) .
  1 ;;; ; ; l/u l 1 t. ,I I i I itl I'd' I Int l -' : 1'1 M I 1'1 k-p1| I n''s. IP ucr i in,|".r.nrh" .
  Kiliiitnni:: ,in :"i i dIT. rent '' I' '! ....,, 1' ." J' .r. 'a I r ,' V I I t.b rluil ntu'V i s a t t I.
  arty inii n 1 it 1 'r r' r I I' r I J" I''
  I 'Iu) ,',, V.'V.'lk"// ? HMi'ni'i'i'M'ii'l I 1 1I 1M SII' .. 'I, 1t'II:11 \ i l "t !N. p. ,"in .1 t U ''
  :
  r. ,0/I
  ), 1" i t ,
  1,1"1' I/ I I.I r piic/n .,,i A I 1n.'rplurr ) -I/, lht'"I'l'U} Mill' ,. 1'1: ,. J t dr"I i, r i'I!- ni, ml! "eta I'' "
  n.-itnpp." i uhltrn,. i '., ef ." 'II' nrr V I' ., : n I '"r 11:1.: .1' ,,
  I 1 I |,1.<1" r'p'1'+ 'ot.tln'I.: | l Hi I .. 'I" I v,, 11'1 ?I ,Ii III : .Is.I dptprii. u ,d I il '
  ( n'I \l '
  ilrI r t'1I I
  "i".II"f 1 'rdii i r ,: .n ,! 11 I I.t. si n'I| I I.
  no rliintilu* t to tMetiiiiif." "' V. fnriniti rip' rl iln" pjHptilv of "n"u' 111 V ,l :1..1 I ', 'mn4 i h, ?,, I
  i'I 1,0 ,.Iv. ..11..111 I I "I.I'll.. i. n '"i "I IV rl:, n'lr.' fmart'.r' I I" I I t I ( j! i E.'; i I'Nn kit'" .d t ..iili
  r i "I"| '
  nl'
  r Ih L'Il( ,,
  ix !I : I
  0' ,, ', i I', .'- she,, i n. fa Hi an bp, Io'| o i rim r "l.rfdhrd' ) bt t i .ft 'a.'I.' '.", I ,, EIHtLE.( ; inmpi.v iki,.. uii' .
  I. ?". v. j I e
  n'"f"o.II: "MI 11. hl n Iro: rtp I J \\ .II, ;h., iv ,', .' "f. t I., ,r p i.liub'p.. bi kept lull. I'rutnl'd
  I!..n.y "" i. -I I. lx bar r tl!,.rrpw wrrr "'"U' .a'R I tw,i I I.urea pour. a l ,rnnuh. UM'11 i fi ml. pr'-f rr' i ''I r I1;: M, ,"i' "' ;11" t 'i'1; x'u'i I in", "ntnlyd) r.- 4 .ik I b,1''! 1111 I I 1'.1 ll., ,i [I"l r.
  1 .I I
  |I' I. 4 e-t It
  tarot' n I .
  i i "int i
  In Iru'un
  IIJ.r3''fe i na n'1 t
  itni* 1
  forward m v il, : r\\11 n ., umul' .
  din r 5r. n l i 1I 1
  1 vint rI I" r." e'u'euu 11.1 ithtrofl. Hi ibiiiku !' i i tu 11' lode I f t i/i .1'I':i : i,. .l h
  ; ,IlilMrCMSlllt of "b,, ? vin I Im, i -IS'1'I' ,i-ln" .Ill v "''l, | "ol ; f:7. MI I 1\) it } the "I'nid"t, t 1 1,
  "I tit nii ". I ,punudr! n ls rulv r,DUP ., 11 l \ -I I I? t 11"1 r.ft'1' !1 'I V" tl. to'.,, I 1 I! t
  ;: 0.0 lrnar| M pn: i,.' .l: i i" I r 1-1 I.it their
  I I'iri I IP i n. I h.
  la -t.lv
  n I (j' ? "it .
  n t ; 'I"
  1 t : n ,,
  t'work iiiij : ,i'i., t., 'fi. p, / > .
  f. ii j n ; H ,
  }
  In ni n u'
  ptfihupdifiiid 'np' "
  n .if ,ilnt ; r n I ; u Si ,
  >
  I l"fl."I.'I'I :111. uliiji !,,fij, pu, ? vlr'r.t i tl. S .,"j hrt ., "I'I"1, ,"j < rtl! rr.'IbIl |
  i p I mu i r n '' I. pr lit M thu Mmr uf '"I In- rcjupr I .1 I \l th. "\IIBIIMI 1',1. Ibiiti'-liu '*. !i. tm,. f nti':l I'' p i I" .uVd.1/ in ., .,' .V I.r: ;"i;*; : fi"fi. ,. ut'l|"u-i, ItIr. n j i I i ,
  ulliern ffc phrn tntfiiliKKj to l apaun Sf HHI, .. I h, i bit',, I. i p l ji", IT. ti _:w" -" I "s art| .1.:1, 11"1 I III .
  Mllifrrl
  '' ,'I IIM e.1| Im inniMutd' milt r ;, ||rl"fH t ;.I. ,tn tl l n, r,1 ,, ,
  | nri( ,, I
  .' |
  \ i'i. vn.i'th:') tjie Iri"o" (.n+,tll, tar 1t"'If,1 .m"1 u | u. |Ii. ,' 1,, ,1,. .t t r' "
  Htl l i. a rdiortrr ,i ,'"' ri u utdnMi, prrn,i r ,, I, "I'" : pulp 'i.iltil' iiiti-ti: ''rnl ',.tii, II li,,< .
  / nl' Mr .1 L. : ::1 | ,
  I t'i ;
  "uu'l.y. I ,1}! J ( hal .m I I. i u. nthatt *ii"p it, t."'i i i. v .1, I I. \/11\1 I : I S ""ITiI'r: i,111. : -, v ," I I I.
  ptuntil i '
  .1" + ? tn t'
  u'.1 .' IJfl. h t nt" fr li i ";it :.. I L'I VVI I bIU ., .
  i i ,1
  ? n t uppoadUullt: | ,,,l ti. I, I + L' M.it"' .
  nor ', .
  h 'J| I
  il'
  yl of ''I,. -.i'I }, fidiln I: 1 tllp.r, li.d .! T' I Y titp-pt, '.t "i ,oJ I ., ,
  I. ,1,0 p ci- 1 ii-ni "intiiiiun I in pi'ipnl' j i>r." i rat : ; ," < !,. ;M 1Itla''r.\! 1 .l f.l'o. : |I"i i- i u "I. .
  1 n. I '. apl hrnniu a ; rt dllWd' 1 lalJroado rl I t" i n.1 I ni" I ,nl',,
  I. n I li n .I I I. 11! \ p I in dull
  0 \ A d.nt. th. the I" 'ihr I NPVVi.rk .' "p nutvdnt t ? ah, ., ,, it' ,lii,' i kl ill ni"I t .
  i
  ) are I ,
  p x I ., .
  "
  p t r-.i hr hint b.
  '1'.1.t "fHir( .it xn't .Illr! t 1. i i r Hi. A .I H.i. \\.rkab I 11111'i! *" ,":It"11 i ., \ \ t" I '; I. \ to i ....1.1 jl'" ', i.n,.,li. "r Ii un: J.11 I I br I I.I
  i-t4l jj
  i "uu. fII dvupivi' la It me Y"I;, it .1|l dnmnrd, h.| u I. I ''m.i ii'jiwthun uliiln"!1,1.11.let ; t r.is i I i nit i ;; I'i V ( V5 '\ I ,: I' '. I',. a; .!., rl; r, 1I..lf' :
  r : kind
  .1 i ,. 1.1uTli
  flu nt I t. ,, ,' tt A ', yii; .
  I..Ii iin'-n .j' n'. ? I" ,
  :I n I v I Ih"l pout nrlirn I 'I, /1'10.! Itl, |1.1| V-' .. 'I J.'I.r 'II. p ,"i, .I,
  rj tu "1 I "
  Thpy ;into i burn U'r n "VII 1 I' i'- I'rnlldid
  "R'nU'I thf >Jip, I ,r ( bul 1 11 U. I n'1 I 1"1 b" ,Ill .d f" "; IlIlIhc"I''
  f nn rk ,
  mil Ii ; "
  I IIP VI l nt t It \111 ,
  in
  I fll' '
  "ik.1 .T l I". ul.1 I'',,' barmi. "r I l C.ipt.iin, Butt u.of ilie ttamn dt 'under.' l I'r Jhu* iinon tn "p. ntd, 'p I 1,1' Is un t .l v ( 'pini,,'n, (ot U..' 1'u"I"II. lh, .
  ,1,1."Uf., u r': Ira Ctil v hhnrnnRhn'lh' '( ,i i i-tiii in 'I'm'',, r ,f e'er, iiigin;; :" ''C' .I| t I. ,' ". .
  H. mfibi' i _rn 11; i., : j I"
  .1 "au i .1.l '
  VC Ibp a vviili, I .' 1.1 "'"""f.hJ"| 'the trade t nJin -.nob.r. ,I of I h. captuM "",-,IgdkUr, l"U.J! l'nli/!! .f!I .1.*" ".. MII.II [ ., /' ( ,m4 ", ,. ; >, .. ? f f. ,nv. 1'tilRndbl'x' .: :'I.\.1. curl rpri' IP 11I11\ '''lu.I} it,. bt .In." In u b",nyn, I t','
  n'n into .
  1.\ ,t1' tirlt liii, ''.r'ill. I w wrong, it i :, tin /1-1! ntt 1114 riKii| I i 1 I ..p"r | ,,,r 'rkx .II h, ,,**t' '\\,1.> h... f gtil: .. mid ,lui, ill. N ,'" li vv I 1 i f,. n ,'tn, .>, ; .\ \.,, "I Mn."kdlo! ) ,1.,11.n", inn) 1 bt ndu H'. 1{ cr '.n t the "'i;. I in-trvi r..,. -'' ., .,I. I It:
  1 Ubl4h-d ; rrMtt
  I. fun "ill-t ,,, tin I tin x'Uih under' Iir llii.npl'[ ant i i'l' m"'Ht., ?? r K, I 1or/ ,,. ,ih l I", :,1III I.ah CII) 1I..II'f.t ? ul\ "iskymd' ,in.dII-
  albn/nln .
  !lP // u frqs.l tieIV( 1..I."i"',' .; ...) ., -" 'bt |I"" f i .,| |:n i j ,. |I. s.nnPki. fi'r,ni poinpanutf; .. in rut .
  < rio n-rl rd' 'hi Mm d" > n' l aka PI undi,
  : !
  "( 71(, iimgnuili } r. nil the 1'llal4rmi i "'11.1/4' n i I I I I lily. ? r |J"1) rut' ,.t, ,, .
  \ P.U.V. d. tie, ?11 .: i.'i, I Inn fnui .1? a
  \1 i : it I Itt"!tttoru! tint ilicrf i. mar gp.'rt writ 'I..". li.r. 'i" h I,iivMlm' / u011 t \ ', ,,. ir:. H '11,". n i \t nur A. M. nft In-ii-l ; mid r. anc al li,., :
  ; 'I
  i t nt .Julcr-, I'uni.' u mm i"buppli" if f 1' up, I!,.. Wh ,, 'Inn.. hi II.DUt..1l0. li 'apvanJ 1 '
  i I'
  m i'rruhr', dv' I" II
  '", ,, 'I. copiurpd, I M pjrotr'1'w } u idp It r,11'rro,i i I .,1' 110 dpi rush ni'raak'
  "t ,1 Ire and ttuiti, and lll' I d I ,n \ "II' tndun' a tl il.01 I l ,', i ? An 1.\'" II T.J.h..n. the" Sirl raty .I r I \\
  n fflgh \iinl,, C 11.,1. n..t. "if 11VI' P'lllll t lj I knr -ir nut ,
  f I. j 1.\/1" ly l-upt. hi Haut'. stir,'nl in ".' Higli rya i f -,' 'u "B 1 f i Inrdlbrm'I, I I'' .10 II 'r"t, ,I, II". .1'' I t
  i.'ir.i i' '' I I. bull
  t ,
  \irr all but brijj fur, a In t I It / I iinipniv, mi .1 i .J J .
  i nut II":1""
  titcp-MnU 4, : "y 4 b''hl ul au, IhnUwnd, di. II. llll" llllrh I' Hi "I Sl' f.\II: 'In < niriiu.k shall| |! bp ltp,; :.n, .
  nf 1 "' h tl'I/ rnl ll 'rJ ( ltf'id *, ,
  till ,
  HIP
  'ar5'I. n ",VV Ian#to I .1! : o' I ) tri. .
  Hi n / .
  'i rr1' inoi (id I Pirn 11'11 ,1 ill vl I Iln" 1'1'.1'0'' |p f>:iil... tlf 1'1 .11. H C' .tMtHitdti'' I II 1" t > nil, f 1 .>[1 'I' I tv, .t L ,''al" I I.,.. : 'an,' 1',,,,) d. 'I IK. i 1' r n( |mi i i. I u
  mdrra .I .
  A I t. tr
  .VI..1 i u. ni' r nr of f
  j".Ilh"'t' a' r rrr 'Ir.,1), ,
  1"1 HIP KJPI: + I I. ,., : ; .1.\ OIKIII d'unn .
  ; (1' 'Iti U
  pmt't 1 iltfUittl l'i iit'ip IrTru;. t tr r \ I. '" "n -t, 'I,
  i n > / t'i !!
  j itugt pal,1 11 I | 14111 'Sjmjrri. '"n'r. 111' ili.j. r n n, n.1r' A: Ti'nLr >h4ll 'I.I. < i>iiib bed i
  in \tlip' rid : v nuiitu.il! j It y J .. ) in!
  (1.,1 lllil' ." / | W ," I rtpn i 1.01. I.t.L
  llu' lry
  'I'0..r ,1 & lvI I' 1 Jlt.4. Vr |II.S | 7.10" : t .'
  rl"'lion. .in 'I" (, }11 If. "
  lu _. 11 I '
  t a | ,
  11 d .
  .Chlllll..u. I" !, mU 1 ., .. .j.. .t /1 (V to rill'* ', w.| 1- t .1'I fct I I.! P 'tt'fnlultnla.r{ '"11'or "i
  I.kp i ". tf.Ft ann i I ln, c'mo'guiowlj"l1
  Ihlll" .. .,. .. lO' 1 hi "'" n ,>' I t i. I lilt'r J (' with tmn" l u-i ,.
  I.AiiurKHfi .
  .m. : MVVI.I! tLd| vi' "tin :II I
  fuo.I.-. c.., .. ." 4" .. p" ., .tl .. ., r ii I I. il .t \ ( tnr, .t 'I.J,, imr any r istati'' ..
  ., rl. ,'. t II tn..,'L. wlut.li, ,.lt., ruin' I'i 1 .I n.i ...Mr-. 'I > I'' I IS
  UI hail n'md,4 1. 1"1,
  ilrn oj; : i T
  I.dwu //1r <
  1 I'a. 1 Itinil pipi ., ,,> I'1 I ', h.ri MP IV ifi 'IIr/l; t I i ., r. } U fan : :.r fiaelerj Tl
  i / alai buiiuil h l \ii'nurlnurd.amldl" IPI t r r ) t J tS r. M "it all k. ,,1 I 111,' ..
  r"'t.'p""i."I. iliB
  m .
  '
  I u n
  the Two
  ;
  f- 'l.I'f > linn., 01 t o. I \ "'1AI Tar nbw.n"g ,
  tinnopimoin ,wt Ial" .1 tic
  'i N in" s .d'','. ,h .4 thaarre. | or
  'Tur v ( nrr un ti I'n( av rinj miiktrrcd
  'r-p r, f n* P .iln4' citHi. iviri.iiii" i > +'o.t std: n -til I a"1 I .t I I ". .pvi aj.hl| I 4 :3u rvicp m "tinn, "iln" .,,
  f hniiil .rrdlna ,
  r
  L ( '> : nv t' ,. .,n f i","' ."i. mi l lit / i.m I I" ,.'d j I'r" 14ul'} y .m.i i w "I| "r., 1.:1; ..h"I ol Ihr Cull Pikrjti. :''
  j .1".lr 11'i
  | i | <4'" I t lu pI }'rut J ,iin> vi.ii., /1. rn Pnmala, .11.i V, at t in C"f": d rue' ,.., S If 'au" r .r'.I. : ,in ..1
  I 'I' f.i.I.( ( '' /"nk. 'I i I'r+ xha' I ,\,. ninip "indtrt'n' r
  I I. SI
  rte ; "
  In. (1" .., |, ,, \ 41 ,h. jn'l I
  nnn| ti ,! |b -, or(
  ( f n ;. fgtAil. fir rl i nfilili'l. 'MI.'lull. tv r tint rlt 'irJ .; II.); 7 ii/n./ I h., .
  an. !, ,' lau'I i '" u'o .u..1 1
  i.n
  H, ) IH.HH.I rt t ii '' I praceil ilirnuti' utfr i it ''r. m ., 1 f tn" s, I r : .
  { i '.>"> n drfrl/ Ie .f Ii |HRa/.u'v rot t' x !I.: .,1 tvi-',.|-i I ? ni" 'ib 'I| "I( :. i "i h "C 'I i"ir', mil ."' liimitbp'l' 1 i ... Wl, Ii.... ,.. I. "',. ?'o.t 'n, ;I. n, to,', TllIR" .V 'n ''s'ct' 0'' \'I'C'I.' ', wth,, Sts,, e11., ( ,rj ,,r Sl'.Ir> ,'oIj,j who ji : "t"u.1' .1 .", 'I", :
  I ttpfditttm n '' onajuji/ an VIIMta | nt'r tina I IInt kp-rme urtue '
  ; H'10' 'in I.' ro by
  t rn 1'1 tnl! I trusts (
  I 1. ; ib .
  .1 i
  II I irnnrrrwiilr
  ,ii t li tii'> "rl''Ir I .' <1H l ti 1 11 fu: 011 ,ILo Herr IVI n 'Inn,
  nq hu.,, S.11I,10. .
  ry'uut" (/t '.. Ivi-nMifU 1k}\ lwv" '1.1 o'I.J Si, et H..U '" ,1'. .1""I.'d"t |. ,, | .t i t i- n .1 I pro: .n.'pit rh 1 ,' r .S. ti( lull;J.H '' I'n' bounty i f n.1 ru.i 1' I
  irH.fil( d
  . r v. thai' lien ( 1 tv i ,tt i ,VI i '''t *rid! ptantrn. "" r p r l +r1,1, "I.I nlllJ Al tllJxa, \ltlt fiOv )lull "r- ul/ mr. d I b> i ,
  .
  I"f'h / hog
  ,
  'y IW'.ltflJ.n Ir.lrl 1 '
  >
  euillled
  i IIT"/I I .
  ., IIJIID < I Idlrprtprn, : Uirrtt'inn Mil
  >
  Ulfi "I. I"1' ,
  I.. l
  111".Ala- pf < o"ualy

  i ...O n ".it.J HIP' inn-! tl.I.| ""l ,a*+' ttrfii :I ( ,'. I/; j i "I"'I"t|}, r 14', ,'t B.hrt Mini, full .N..w 1 k r I ''.,' 'U''4(_ at l .1..hl.h"111.\loU"1 fitt; y I il.!Trl r 1..1 tl t'1I ;;\ D urrtl' t i $ I 1 I | j 8. lit it fuilifi euacltJ, 'J, ,, ,t taci
  1' thit'j' i I ; l
  .IIUI' I mn
  and rrtrnl 15. x
  ., I i. I 1 < I mat ,
  l\i nlui, m" ,i I mi, /i .1,7.', < Vi' "nl I I.. u ,rut. < nl Mnil.u iir, ,' .i\ t T 14 h\'L\X. S hrrrafttr bo inuitirtil ,
  IHf" fn m Urr 'I'" t r ri vi'lt, iin.l i r.tin. I v. .,, ,rl i I'''lri |bur ,I ilyd, | | ini+ j l "( lit.. !are i o.! S. : ',' I < I ptIT w hU alinll arm tlmn'If n tf ilic rv I
  ! t .
  1 ; li mm >* if with
  0 liiti Im: lu ", > t -. ..l't .1.1 itny MKndttl l In tit -tijuil! a musL i kh. i
  o.1 I. .I n) rind nut 1 StAle, lug .rud i oar | m tUnr arpiib.nt". g n i t'c
  s.it, ,. rr,1 i II.I l.m InI' i"1" null mi ./ iicrpi'rd
  : ,r ,1 rcruttnrnt | it in p.Ti ', ,
  "! th raab,. Notice. i M i '
  .t iiKiudk ( r.1 .I| ',
  totl"rk J d
  01..1 $hI.I ik bu'n Mr." 'urnnfbndlrtl" ,, Tin I; [ I'A. the ralur thpr, i f to be
  .I.i.o. > ; "llh 44iiiini| Laic (unF asrrl 1 r i : -1 t .
  STATIinsurance \ I
  ,. \ tt- \ S1 \\ ; '
  ) .
  1 .' n
  j ii ilvp |1'Ilrr| miriM,'". mm 11'.8'1' ; nn'n 1\0".1 i P r ,0" '' LI" I'T' d' jBrii,, l liT.r: III t "" nq1i..nx ''tllt.f} tr nnil.r tu. h ri nl.t l" r.
  /I '
  'mil 1'b n c.iM, > .r kiirh, '. r.: ;h r I ?I l'' *. :! I V I.'i 11,1 i a i .,,,.i Iu I" 'rl. sirs. t hi llio Stfrrinri p -n ? I t picrtUfil ; ,
  tun i 'i .1'.1 I "i. il.i iu'! \ Il/.ml o hrf t b n n .. ,i- 11 f.t. .,! i r.,f \\ ,r i ,,
  1 .
  lln. i .tu..j! nti, i 'r vi'pl/ 1 < ?U. I i ,, ., i i.t |1..t..I.I"I, ,f ,, '''i I""If""V : aril| ih* ta.mi', mid If bt ,
  I ""I I 4 "t, : I r' ,, I I 3 | Companii if i ; tl.n h .
  I :01. .j j
  I) i
  a :1..1 ""r'i." ut'' tti I li n" ri. n .i "ir .... S. i! -+ .bawl i i u 1 i ,jfc.y .>:.yl I KB td',. > i .. lll'rd!: In Her ir onp d I' : ,
  ', ., | ( v v ; ir I In I I'L f '
  nit '
  nt llii p n. I IMI 1 I X11'. < $ .n I V, I
  }
  > ar'J I
  a a'vrora ol lien I""n imntS > 'f
  I I'M'. this ,the A j J"1.i ,o p14 lh, l -I I M{ I "I.i.I'! .-, A ncnvid m .I 1 i['p. "vp | nu tt, '
  ri I I"I S I t. rl', ,
  V
  o'ljrul ol IM ,,n ,, ,. I t ; v i II 1 IP : ', -I\ ; 1'1I1.II'.ofF.: oi entharfiat r. I
  $ ll | Nt II. "f f", r :,I ,1 t 1'/.IJRlll.1 '
  : : ur
  i u ihiuHiiiv'' I 1"1 ; ,
  Ilrrula \ro } .
  .J! ,! < I 'iii, nfN'tir i ,nk tir'n1 !h 01' (11'tll". 9 Or il furlhn
  I t" t .kt. ..4 u "n, tl ..uu'n i ui, li s l ,, k fa lu'y; mi. r "," 1.1',1 .,I'a: ."u Mill >! "> I Iv I--. r .< I 1 able fir 'h1' n.a Itl r.'T INta}

  ''ir.Vah' |I'''" u .al'i'' vihuM .ku I 1'r' ..'.. w'a .r_ :Ii i I. J II j 11. \"II..1 .r I .r, '" '. .' .' CAPITAL $2 ( 0,000. > mtbt f rWia.u''' I
  ui| ? iiljir. i : n i I" i i : thlue i who-irp. .,
  ti ili
  ,' W% I I) i i 'I' i it I 1'1'" V4'i I r ,.' r m h : ''at. +
  tinny l ..ili."Nltintihrhh I !" -tin v i I ; I : -I t nto_ I., "
  I ( : crltl.'d
  l I I.
  ., 'll ,. M r > 0"''I i I I .Hie :. lit tlit- V.erNan l
  s
  .f, \t'.r
  4r in. u ii r jM ., -wv'' tnh i I\ : >
  nuw'h I .. ii 'rj'itt 4 ,' 'Irr a .fi '. t i:: s Sir t
  "I
  ; c writ f' '" 1. o
  litilliirllfr
  I nwarw.b 1. n, ,, ( Iha' .' r ,. I '. u. "V :" K.i.1. 1 1 li.. ,7"tf tiin'tnlmT\H\\ "'
  r ; (t I i I .1. k ,I' I ru I r ar art 1 t.wIJ, i' s, '., '," 1\ CKahal' he I huh d \ '
  .tin ISiiiklirr
  ul i I Prc .. r \1 tabu ., 1' II.I' r oo PUn i ,in, i by the !IVe d nl fawn
  \ n, I U ., : I .V ,., I i ,4"" 1' ,r I,, ,
  b"lI ka1., "' ,1.I .' t-n h.ai t'.lUalinri.
  .\ "
  ? if < t ** Q4df
  J r.ou'u' "l Iy nrtdrt[ ii ,'eu ."i n 'i I 1 r 1 VV I, ,u n s.- I ,rk and 1 I'r VI b, frit'4. If j".. : ''. Ci nb ] in nr r* gain ni m it Im h FII \ ,

  > u 'ma.1 If I, t i4 ...I"r.l ubioi' i f r, irtMl I I ''I'. .1 I. w",\ rt- i 'I.I ,( r..o. 1.1 I.i 'I'' .Ie 'f." K ni. i hnoand \\ I tl i .. Si ,, : II 'f. H.U. ,I .. r t' jr., c -r.nl in f ifriff., In nt-nm t:+ a irr ijmr'io ti r '
  I
  n. ., "an mm V. I Ij I I ceu i f dik.lhtiu
  U \ \ i uu II ipt |h. 1".ah'f. I 4 P.. u-- .. > : 'M.}, 11r. f'ri.llilt iru ''at ,t. n ,
  .1 r d f ,
  w. tr
  j< r"' ,, j !I
  rr ti'bp! ; w r .
  } hr rt e vvjtfiir 'f!
  u".1 1R iatla
  \ 1,1 nut"rrd r. 'I I.t f. j.K'r.' ,. -.n C 4 1 t a| thf Pr. n.teni '
  4. Ill,It- i un / Urb'll a 1..N1 i ''01'11 ". "N ( \ ..l.io nr 1 IVVI "IVIVVI i, i N nilv V i
  cr.t { r iun .1. I" ,11r : rust n, bp
  t'n ,, 1 ,1 I. + bnprrrc r. and nj
  > .1 r f' dr '' 'u n.' .. I g ntnrbnaUd 1r p. r hi' Huh v ,tar ,
  1' v
  ? rr f [N tranr
  Pi ,,n| : "" .1 .n u. .piti' |, | I bur' < .t : 'I .nnu'.,I'ild' ,Ia, t dl j' r n.' ... .o,'n' u..' "I Uhf It'AI. whit. .nnhurtuur *t i'l. .. t MInI. ,.; Jtj. I 'thitr' l-nurthlt' Pptrtv ,II < bt! 'hp piom ,vro ul! ; 113 snit r rur '
  !
  -I' 14'!' J, "HI v t.r.. I'" l ,' I i "V of .IV..1 l i. .,... .4 rIN .y m' n-prat' '1 r. 1,, 1", *.\ble\ t,".4t.i II',*- ..\f, \ vr pr tArt tale. or prns'n fr 'n s ch turn } ant b.i : ,
  i t'-r I I I. I : r Ill' r : '' r'' r il il r>t ', ., .. 1 Li ,0" s ii v riui ; an, i n nr rr,,irnpnt win' Ball l h.nr
  i '' n .I : .t" tau Mr, d'
  19 I 1
  >t r#< U tvi I I h'I' r uul lipi!
  "bi i .I"h"I. ,p I : '' i dn.' 1 ; in' il.c ,
  1. b
  'I I -- pfrii f AI l
  ( I ; ViAI l i r
  o 'i I si 1 I I 'I rtn.l l r ''- ) liitji slur, '
  I .41t' u
  : j .1"0 II, "L V : /lr 'r i "'I//Iha. whcni ai i n>
  1 Y
  nl ,, u. P .' 'u 1/P \ ." I' Hoe .. \ \ t 1 'UrruR": rtt a s n< anci shat'l' '
  1" vr.nA. "t nrcurini'i
  ? j I j 1" tlxrd Innd"" w r nun rk: ;3f de nf '
  k i !i1r, i i. 1 hI (tr t I S r' Iba> onannrainutd. tfln-t
  :V u i : .. ualldlt, .'o. 1 n e. i I.. I ri ol a to i ,
  'c !, 'IV'r ... .' > >" ,.. to iiiiiv ahRl; urn
  IIr .. I t he
  I.: Ira ] .r. .o ." .. ., '. I" ; ". flllnl) bt tlict m ,
  I I j ,. thtr( ., ,. T I I 1 r
  1.r. ,.' U. A r f ,', 1 vt, ? "fO', "t'.1t appau' +Rloota made Ihr
  < Ly
  1 .ueaAy a r' .' k ilk t"I for hog' J1uurk. f"l.. r'm'" .. "I' ."I ..m. / "i I .It '. 10 ..11)Icll.. and o.JB.0'.mi rhr| r.I .

  .1 I v 114 ., .. a; i nHt I ,1 1 ,'Ul"J I:. "VI "puarlg IH'W, 1." \11. I.n.; I'mk19' nl; ,;f, 'phr1' ', "'.1'' !t 1"6''. hats I, Cr" I. 't i :M 1f/.rn" .. Pml I.,1J.",,,! '. .UII JIc H tut lb> 'tltlf. fl ,1 ttbrpri. -

  1 I.I rarJ l I I. 1" b.urd b. : !I. '' I i VI all" "I the
  rji .1 I n t m I 'uuAa .1' f II''I'. I I f a 1"1 1.. f'. | tal PCtl"B Ot skis
  wwAu.r n. .t or whl k U Pfu/i.1. pet r. la ,
  .* I W I .1. ,.r r. r : > I 7 01"( '. ,. n,; ? itr
  I I ,
  r v ,i .1j i j ; 'I r I a "r I n? r ,. ) I.1 ,. .' : j npthuun.kiea. rtup of i.ffcm /haU! api'y U lU
  ; f".1 fur .J >. ,
  I r' r ill I I f. ". ,. : n ', u nl
  g
  i'4yt I '. I f. >
  &
  J.
  0 : I1 .
  0" V '',' I '. fudnun. ; I at J paIroW
  \ if lllll* II ,- |i. ,..1 1 I V I rur tfi ( Huth tit *vii ., ., .1 t
  r"u. I
  t 11ett
  1 moiiih'.
  !
  "I'U' U'.
  I 1 I r .. PY 401 rar ,,. tV r i iwn inwilhair t
  J:7'v\.11. : :. I ., V lone
  j'I"'et' A nrgangtxy,
  pit' .'. r ... a.t 'J 1* 'IK H C. IEJ 11'Lti PrrNdfrl It bleb, tAe r fiir'l} In o n a r n
  a. f Ailrrt
  .. "{ &rrr.Hr
  Iaeteof
  _
  .., 1. ,. . ", wcr w j roll v r
  ,
  I ; .. ". 1' ,' r ;; l ," 't r. a" ''wlrq ''I .r, tr. f .' .. '- .V'S.VI. IVV t. : Set i;. /?, alp
  I "'IUII'I"' t I. 4'11'_j K/I'ml, n aim* I'. j 1 r ( : ; ,: 1 -" 1 II p, ,I'. .1"1, ,wn.., Ir rt',.I T x 'ut9r"i Notice -f'f U feu/hrt! uw/hd, 'f bar I
  I. I rky y. Racy Pf jlJ f
  1\, .f I' .III. t 'U t tI If,.. a.' 1 In I 1 .tratojre ptrj ak.ll cukd 'me h.ndr ,
  i .i "J, fIt i T.', 11..u I \ r Notice: "U a
  .I I pi II. I I' VU. '.t t 'I I 'b. f.1 ,. ')' h l '0 ', t ll. v Sir Milk and t"aic .APh nl V

  1 I I. 'L Ia I Ii > .. .>. ". '0 WIt crate .r tS'"cm tifcry,' of nr Aryr/tMrt unlan J }

  i I. iI {art ffy tack n'jlit E
  .t. > J' i' 4y. ...n. -
  .r .. art p. crltll.lu. an. ,I r
  A. UM unI,a. aryifue.
  ,
  ; I : "tat 0\14 n 'u r r
  Thal
  p lrM WrH1, a't per. r ,
  I I'> .. o V
  V tteM lu l'it' .n


  .. i Irrt ?w xr r' J K: tFe'. r'e art.

  "


  I


  ..---' . ,. ". ..= : ,..._.

  .y : _'f -__. ; : 5 F