<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFI -

iii.w


.
.

"'UI- "s I': I': I' I. ..


;fftorU \(' ... .I. r'rfltjUrL't II' .
'}...' .I '
'
: .-= .. ,

BY SHOBER & OLIVER. TALLAHA99EK. TICSDAY MORN1NO. SEFTEMBER: 18 1866
NEW
SERIES VOL I I. NO. HO.f .

po 1. .

The Tri Weekly Sentinel SMALLWOOD. HOOOKIW & 00 Wfffclu' t Jl rh1.\ $cntinrlBV ,........... ,later. t 111 ".Ilhl/l x'ass ".It U'II.. u
!''II IN.k. .1 ..
-"hr. TTw "Mf. n"f
I fl' IK I'fi COTTON FACTORS .... C' .."' .tis*, ....| iwtt in l Iww*, ...... ,.
,
I .. '. I'p| t.111 h.u ti' .. i wJn ...rt P" II 1I I I.
.
'. ;. .M0BtR A. OLIVER.rf i ( ..><".! *n .-t. twlrmj.i. '-11tt .f.. .
nmiif art SttiNty HITWJI. .1.. rtI .. .. << ".Ir' S* rlh h )..., Vt-4..: Hi f Mil ;H
LIMiT, .n. .f....5.5 ... .... i.lll ..

--x ........ .. ........ f4 S's.wi..l.. --11'1 %tiinnmfl1.. ..: i t..|1. i. I in *(.',fc ..
mmiui .
Term of 8ubscrlptlont aIM G e nna1 t Co n r occ nanh ----. ,. >Mifcrr t*. N.n. .4 UP ..N.ht\4 IM 1 .." .,.. iM....lli A.; ......4*.

.nM.n. .. .. .
.
., I i 1h m MM }I4lMW t1lalk .
", \"'10'" :..'. ,,- ':. t. ... tmittr .. M. .. ...... < Nr1M ..... I..'Mktf M.T- ". Ii
it 't."Cr'i ; .. to; ItA1511a .... .
,. .. I .... 1 ,. .... .. 155,.' I .....PI .......
1.. .w. . 1 .12v ** i-l-tr." r-.. .|.r,15.. 0'11L ffMli'V." nWBI <....... A WVv*
': .....,1 &PT HWTWWT"A l fe* .. bJ !" 1/111.11 .. .... ... .
wWfi 1M M ,
WiVW *
:uiw 1.- o: rn r: Co.I .*. ....... ;SmAWJ9 dblr*-") '. .fipMI. Mi** ..4f4txfv .... IM! .lr POTHHI.4tifti .Wi w..(.PHOT...*** .4 *.nntot mit MM) MvntnU. nf n m ',.m. ': :
.
Rate of Advertltlne.Mr Mr.t1.r..5 w* 1 tllr ....... ... A5 N idt..l. .. ,...."" ........ ,
I I n Tip Sr4) ** ..
,, UK iH toi.r'ii* >i ... VTH ... Erbr .. >** Th '. ... t .
I : r MlK .
., Mnril
:;1::' I : 1 ..... .... .. 4M1 N5vINt.'M .... .t..1idI1I14sIMTbl ...
I,1. *' NHcfttlPp .. .. .... Kgx.. ."Hir .. ry
II a$1.N kt sbsb D .
.. hf..r .. <* (.of'
-. *
ur n |r 5' .
kN4. '
I. .....f* t... ...lbI I J .. ". ...11..I, I II .It. : A' % t 41 wMr..A JEM*. lM> <.HNMl 1.r1'I'SiI l ... ......... 5. ,.m 1. N ,b ...."I.'.... "'I" ,"
..*- *..... ...*4 i lit i M I. IU'r + .4 .. ". .. ..... Ir'rM511515. ... ..'"""'" ..... ... .... .... .1. .
t .. -r--= ;:.wW.s.. : =.I1r' ... _it ..this s.M NMt.Mw Mr .nL.Pl.. ..... .... 55.....1... N.+ .., ..,... h..",.
.. I Ir '-:-"' .:r.' ,1 ; i' 'M,.r .,..,,1"., ...... 1R A .4Iu t1 ...1 1 ...,....., ..,15 ... ........ ... r... ... .
%
fijRV( 1 ,... .. .. .. HP .. ...,. ..
..
ti It ,,., .
.. .. : ,5.414. I' i" '
.
** IBrr\ W* ,*- I I ."k' 11..t1A. tMA .+14...... ... M.N .k |
i i r i I r i1.111 I i \J i 5 i, .. t. .. .' ., .::;:. ...... M N.... wNrh A5t1... MI'MMs/M. iM w ... .. 't r.".' I.1 5 .It n. ,
K. '...
L1r1'dre'L N. ..
tmwr.EARIiK. t 1[... ; 'A"... .. .-..... tlr+.lt.d TMS.fM1IM. 1 .40.1. .......,.... t trwh
.. II. .. ... .. .
IMtN,1 .At 11/11 .... .
.. I ...ars Fp...1. 4.,1511. .. .1.. ...... h. l .h, 1
_
-. .. all .. '" N.A..., .r...y1... .,. ""'".111/.111x5' 1111 ,. .' .,. .I ... .... ,., .f ,. 4. Inil !. 4H.. .5......... ...... .. \ tM.l... ....... 'tt. ....."- MM 1'I I
| to.It.<4t' 11* *. .". |*H ?|* .N4. II" 3"- ... '" .... ." .", ... ..1.... I... ., .<11 '. ....,.... t ". kt .. .-r.of. ..4dNIt .I.R. ....M.4. 5 h, h..t ttttt.tHli... ... kwlTb
) 1Ms1 '...... '" I..r.....;. :;:r.. .. ... ", ,.1 ... bth ....., M1tu I. .
I :: :: : : ft n : = : : : ,;; : : ,. .. .. .. 1-- 11,4 > III. ton.. .1 faMto.pt .
II to. W, !'4 . '" 1 ... ... .- -I. t..ov1 .1.i..... I./itr.... .. Ib 41 *w m.pMtvfk .' a
;, t1.. N h ;1F. w. ,M 4.. itl MA MC. -' ",",,e. .,.15 .. HMif4ilp ...... .h'iil.lir.a
't .. I
.
'
h t. . a IIMM '.:. lulls 4 .. ........ .. ...... N
: : :: : : -r.t: : I "1lMMP. .. 'I'.*....1- ... MwN5 AIm. .... d .... ....

,. ef ,tf\.I.... ...,..... .. ... .. 1 ,.. 44-4I .... 4 Ally $55 a1 Ii ....*.. .. .... .1 t'wfu..N tit '; tin .............. .. .......... ... p66 .. I II'

.:: 11M (T./51 IAMtU.11 : :: ttvlat : CUNKINdllAM( & Ct), .. .. ... ... ... ...1 .......... ... ..... d 4. ...f11r "'" ,....... N
'. ... .. "" f ... .. ... .... ..:J t,.. .. H< 111. A. ', Vwp.. .> *.. ...S..11 ...Iwt b.. ..e Ira. sMMIw. Md .t .....1'2.11.; ..1.Mshhs41.I ,

I' wMp AM1 I 3.MiMllt .wrt. .... J. i .111.r i i \. .inK'* .. w. .-.*. ..*- *.. *Y,.<4KM i 44. lM .. ......M'a5 ..... .... ,-,. ....... .........
-
.. .. ... III U' ')f. .11II ... .. r.., f .y..M. ..i ... 5 1 ........ .. .. ....... ... .... .......| H. h f' u. ... 4I
.
"' III n. S .
'. .""... "".. t C' ... y4 .f ... ... ... ..... i ... .l.0 411E .'" 14 a .....ptMlt111. M.... ..,1 fl. ". I.
.,tit In : : 1.
: 11rtf.5uI
... ... ,,, .... -5.--. ... CoiiiiiiivsioiillorcluiiilsNO r ,.... &.....-., ..w4..' ,. .......... ...Hr |M... fc t,.. M. N5 hw *' ... .

1 : :::' : i tt : =, M pF a 1R, t.% : ;':t.wN W..4.. a .m ..... *..t) _-. ...... .of '.". .... ..,. .... .. ....- ". 45lM. .of Lr I .4.1n,1.i... M..I..." to

I. aM1. 1a. #i11'I.htMf rN. t.Ir1dCIN nWALk .TH :CT ***** *rllM.i'l5 ..... """ 1 ... .......... ..... ..MII ... I. uIIINp tw Nlr w'MIA. tMw M1. ,11 "a "I' .
t. ._ .., M Nt I HMtofM.4<4 .. .. 1- Ns...- .* to'ij* "I .1..11 1'..........
....;_ .. .., .. : I ... ...........
......., r "'I' I .1 t -4' 4 -.. # ftojto .*N *.9.M jailpt.m..! .. NP ... .. ..
"''I ,, "0':'. M' ':.':.i.. .". .., d. *.., ITV ,-.. i,.. l,,,,,.. ,.. .... ".. I. AI ., 1 k i tl i..t1.Ih55 ...I5. : 4to ... ...- I-< .... HP K-H '... !H>....i :,, .... ...., ....... ... ..-.. .. I. ,
tt.a. ..4 S ,.. ,. ".-............ .... '.....' I '. ,< A .. n .._f ......... A_ MI ... *.* ..rM* M l4.., -* -' 1.4 I HPimtoli...>4.....% lliiHii-4. to *Mk4..
,:'r 'iI .. .. .f b.... lrcMk t.. JT.|
: ; "" .... ..:l"..... ..... ; .. i
.... .. .. .. "" I
j l Ht\l\:: > 1 "" V M> <.::;MkM4+wa 4.4 ..... ..... .' ..... ? \I.. .. N'SN.. ..1 5.71 .tyfr.l I. _
*+ < i to
ii &
w'r. 'i > m % \t.
( -.. wf-r r*:. iiiib'-i. t % ......... .... l.. I.p..iHi tmtpn it* .\......,". 1 tV tolrvni* .4 Ml to- IMP toM... .Hi i tot ...
itoi % 1 % .. ..
.. ... N1 i H .. Ml MM4t.i.. f.Hn IHV'l4w4.ii. ."'1 Wp. .51.4115
tart.1 ...... .. ...... ...I ,..' ........ .. I MflMWy
Tilt *, J i'iKKiAnt; I ......... s4 .... 15...... N.A. ... b11r....... ....... ..(. I/N... ........ .I *.. MiHr .... H.."<4to U4IJHI..I t*

>| : N? .. '. ,.'..1, 1N1 ........., ,,.'.. .. I, H NYlrtd ., M..115.tN.. .. ..*.... 5151. H.. ,.1151. ,l .MMt4BjrHltol 1 HP .44M> ... toMll..H IP

*MSI '- % a I ,.. .. U1. ... .. W M. ... a .p..4 A5 u.wt, ....... 1155 to. .M4t .1H. drN
ti nM1 Rr H : r na ri.r' .. tAMtr 4..4.
.
.c.J.
.
.
: EO. W. SCOTT & CO. '. i,. \J. ... .
f
*
IllTr r .. 4s .. .
.
,\ i. T 14.41- .. .... ..1 f.... ....4 .... ..., .. .... .. h. .. .N' ws. .. .ss....... t4THJ
"fe.to ._..... ..* tV-.*..l N.% v A WM* < .. ., esi ......i .......... ..n. M ... 14'tN >

.A..,.Rtw... I...l. ... .....1.N..... r'M.4 w4.,.A. 1..._. ...-.,. ....oil. ." ..". ,. I M .II/\| I' \, | /11|:> .5 ... .. -4 w....,... ....*. N .... ... r ... ...s,... IV' >.: Mil *<4 IP*** *,i tip -.... b5... r M5'INM -f r4 MM!.J ttoM|..I I

,.... '1 .. ", ... 551 ...... ..... I .Sw4ht1AI .... 'I p MMtB 4M>a M* k 4n .*..... uu1l
". A I I S Ii ,5 .... .w1 ,..I *1y1 4 t........ ......-...-. fV M MMI .. | MK :.%i HMM .4*'1.1 1 1t

.1..1.1'1:1i11,15. : : ; :. i C'OI"llIi '1)1I1I1'r'.hllIls() : j.. I ...... ... .... ..... .. .... ..... ................. .........1 i.Illrt' ..... ....1A I. Ito ..4all It.1 1FLra tl ... ,
... .. .... .. ........... ............ .. .r .... .... .... .... .. ....,. 11.M... .IY1Irn1 t' \ ,.
,1.nNIb11',:..1.....W. tU'....Ir rx..n.. fA1.4ANAb"4t ....Oft. I .4I. ... M.S1 .M' 51 .5I. ... pErl1h .... .... Jr Itgq MIr .... 1/N- b.5, !I H 5I t 11..41..45EI

: I5' :.'t ip .-.1:.:, .; ; ... ....- ..... .M ....... YI' ...... .. '. ... .....' ... ..... MM.. f.. hi* I HP 1 .., ... .
.
... Mh ...., ... .11 IKM u"d.AH, 'aL .../1,1.1b/I... SMi .. Ybai 151I*..,1 .. Httfc. ..... rlrk ...411f1 .",. M151tt N..IIt 1,11.5. illM.MwirM4 MMhJ .MMli
,,tl111 _..... 1 H 1151 11 1 ......, ... ......... .. .... ...... 4 ,44 ...-- .s.4 I w1Mil w -4rtII.... ... b1 I el1511 It11w. ,...W, "W IIr' kiyjBi -.*

I5MVIX, .\. IIAUr. I ., i.Mri.d. N114 ..11x1.. NM... Nw !. .b_! .... ... ika.4.In 45..x1..4. .451.1tN. + .......e.t-t, .4N._ M* .. HipMB
AT I A- Y.....'.... ......... Y. U'U.|*r V!.*.,<..? :. ,.....a.., ArtHH.' .1"t..,. I,, v<1 ...... ...., ..'- .., 41..... tt# .... ......... -- .-. r..... .... ..... AN 5..t1 ...
A)'aM'. ..- i ..4j.... ... ..... ...."" 1. tit' ." ..Y.M' I.w .*. M. i... .... NMMFi'. S.. (brb'NI Mu. .. .......-.. ....... ads ( flu ... .. p41 ... I..... ..M.Ilb ....l.
d". ....... ....... ... .... ....... ........, of .... /,1.11 *.i .b L1 .... 's4 .. s ), .4 ..*. ... MM r,........I "ft..I.M. t1tYR 111111

\VM. II. TUHNKIt.llrrcliinit. ........ :.....".... t. .... ...... ........... .. ...... .......-- ....' .NIYMm .... I S.Q.wwM1 MkMHt4lP. lB4 1511f.
\v. II.'lIll'i NT.it.: :, SW...to .......... s44 ....... .... ...' N.A In*. to-.. ... toMM Mitojfc. .M"4B44Miff .

...". ......... ......' II IsItsN'I ItAN wS.MI1.14' 11....I. .g51 ......., .'e. .1 NI.S >_M.> ..... Hto. ... ... to* 1*.. M4I4MM IMP4
., .L............... w....-w ,. .. ..,,. t /'S..4ro ...... .. ... ..... fttofa ... H. .4 H. .MJM MT.s.4 IP MM 4W'. ... ......

t .N ,. .r ,.. i. -. 151 ... ... ........ 111,1 ... .... to* .>"..... ..... .... *4* Ml .- Ii It ..'-of.....MMMMMl1...... *4l'I .....::tF

t'oIHllIl ,iun : a. I .. d ...a' .4 IIr i........ ........1 Mb..w..41"I|p4npM >4 H. M M*. iw/..wf Ibll.I 5 .tNlp
J.n.I WHKIVU'IT.fk I I. 1 ."t.. J iN Itt1N' ........ .... ... .154 tr.r> N ... MHd IV I-MM 44MI ..' ,
T, 1. 1 M*.MI44MJM rtA 1151;: -a..u.... .. .. ....... '.... ... .... .... .......... ..... .. |44H-I ..... P.....I Mil ...! HH pi AM I 14w'w 1.. .Ixvll, ...155.1x1). IrriT, S.

I\ w N If.5rr' (MM:t.. 'NirS'i 4k> _4 ,. 4.. 1 ....a IY. Sr ........ "' .1iA1NiI *.4kM ***>. HP ..hl.4.>... N ,|..... $_ :--I1' .t ::' . ...... .. ..' "'.aI . .. ..... .. j ,I.5 ... .-..... /w W-.......Mj. M4M4" ... .. MM* .*.* toM4 .. I... Mo...
JAMIIS T.. MAiilll.r.' : ; : : i ...., ... W .**..* .
4'I41 j. la 1 '" a 1 .... 4W Mto to HH ....... .. .. .... .
.. .
145.11 .
.
... .. .
(I, .
.
\i'v AT i w %* M4Jtnw inTMUk 'III.' ".. 'M,. ..l.f M .4K# .kr !... .. r*<. 4>.. ... .Htona *H, M4ttM e MI.V)4pr ....... ..1A. .. ....... '
., !> ttfwUlMMi (I...MM 1.Ir11 n.- Ir/r.554 M1Y15 .5 55.. l. ,.,.. 5.1 ..11151x htt i ........ ..
...,,,.... THM ;**.*. *..* t' if NOTICC.M 15i ........ M 1INH.1i 515 1,11. .........
.
1.I5.i .a .. '' M4 k p
I IIMNI. ..
NJ.1 54 ", I. t 151 11 4 1N !'tIV IM 55115. .,.. 'u ...... .
_. .
.
.. .. .. ...,
n
.
< i..a
II. NAHI.PJ. Ht, ...t' .,,. '. Ml "" .' *' ... .. ... ... .. Ml a.4\ i I
!ItL SI I I.I..> ......,.... ....... ... ., .. ,.))4|. .tIII. ..... OIl ..... ..... .MI Hp MIP>... lip 4..J .iM .... .. ......". .... N t'4.. fc .at5 Oil*. MI
F M .,.. .... ......Ii.... e..t\.. .. .. .. .. I. -*.. .. 14. .i ." .. Ml ,." .T I*,. /* 'f ,_.* I ....... ..... ..... .. r WM'M M.IM r.
.a :;-n\.U. ... .. ... .-.
.
: .
.
I .- I. I
.. .
A
ran.I4 's. ... N.1... .AI i + 51 I5"' MIIN w ....... N..rr d5,
.. l- = MMlM .WM4M''' ;. M:.::'W.'.- :' : I...,... .... ..w t1I. .41...5 ..... N.. ,___ .... 1 1N': Itt 14 ..... N.i /. .. .,.,._ I'.t.
.f .. i. ,. .,... rgg1 ... .....+.5
.
( f *"> '" \0 It,4 .... .... ..... ..
t r ...%.. k H N1l1M4JMll : MI :- !' :-.: *.K.lolui ': :...: ..., .. ... .. .. ...... ... .... ... .......5 ........... ................ .,...... ..4MHP*.. H_..'! to ji .. ...into-Una. to. f. \

.1tIIXII1Mt ,\' |1I.nl.l'lI '""' \ 1-. n,.... I5.. ia ..1.1... ... tii r ... .1 i M.b.l. .. Irr.u 1./M ..45s.1..4 .Y 11515.w. I
. ... ex:., :.:. : : : : \I. .... .. .....,.
ti 5. ":. : al.". <. 'ft. S : M f 51 1a 1".1 "" ... .... to N5. S.4I.s... ....., N..w ..5x15,4wt.. Pfc+fcn M .
:. :: .:;";. ... : 4.I.1* .5 'i.. i41, It. .... ..... ...... """ '
/.4. II.... .. .... .. .4II ..... .... N I. t r= :":'c-. r.x; .. Its ...?.. .iIt. -.... 'a...'... ., 'a..5 Pp .f ..... ....... "..... .... .. '........... .. ., ......"" ... H.. IM 4t.

., w. -" ...* ...,Irli ..... .... .*IS ... ...III w. ; I*
JOXXXNT ri/. UA.NJ N. ....* .. M... ... W 11I.1.w'.Y w .WINNt. .,.4 .. M I.. I.,. _. ...'.141 04 .A. M ... ... .
."r ,......., 4 -' ..-. ... ..- ......- .. ,..r. .... w..a.14',".......S44 bl* 15111. I... M'wI.,1.414. 5S5 t..1 1....... b I' Mw. ... ..
..... ... ,..... 1141 .... .. .. .. .. i I
.
u r I i r + a ... -I, .....- L.h.h ..Sat' .515.I"Ir 1.1511 Ir. 1N HH

!, .tJ t f :.U tfl .C" \\'. .\uII"4ln A SU"'. .. ......,,... lY l (1151' 115 ......_........ I l I.1W...... .... ........... ....." '4.Mr Uw.AMrMr I+......... I I
'I. .,1.6.u.M.rl Ib ....l .. .................rI. iMM1M.wf I

Boob amiix. Ski (I'nlliitli'' i Ill am) I'nl'uaydi\ h..,; ,. ...... .. t:... ..........6555. .. ....Yn..... 1fM1S..11 ..... 451........,./I.....'...IIi1. NM111.. Mr...MIIIMwl .. ..'.1.I.. .515.....H<.. .

ki. .... ,? *.. a .. ..... .... ... ....a a.a.I*. b 1.5. ,
.. .....'....'1....... ,... \.... II u I l QII i.V'I'.. i I.i.. .... ........ ... .a,..,.. .... ... .Uw.wd. .' .4 .... .1I'n.l ... ..... .. '1 '- \-...
< ... ... l..1 l.*....1.I .<... ... I H> .*. .. .<.. ,.. ,i ", ..>* .......r. i ......... 11.. Ml4 |4* IV .V<.., .... \4'.tM.4 5.. 1......., I...*. .iHj
*
... ... ... .
-11.:.111! .. M.t i.SJ..4. M5 Y. It........ .. ... j I h.s5.iN. _
.
.
.
\11 to. U. 1..514M'4. ItoM ....
: r 1.onNn. ... ,. w .'I 1M.. .....1..'.., t1.4'/s'IM, 4fio4Mt.....111- ...1 too 1.. .11.t..tSwy.Nlllw.t ..4 .. ..... ... ........... ........ ..... ... ... .....

tioMnti L.. tir .'IIY.d1. .... .... ...... I ? Nrdl .. .... .... l.w 1 I
W It l' N .1111 Y
.... H M ix., ......... .. U M gtlM.t:: W41.w IM4. L..S S .S fir riw.Y4 ............ .4 ti. ........, "' ? .. tit ....aj. HP r 1'1w yiw. '
W .. .
5........ ....... ,,i .......... 1....t'. Ird Mll1C' 5rr ... M .II' w W1.,5M .. *I. ; torn .> ...
uu norr.i" .: : A. o >. TIo"I I: IX .\ ., ..It 1.. 'S. .w ...... ..... .. ,....... ..... s15 rrl r\wl4 ?I.WLY.. I'.... .' 515C ...t.d. MM HP ,.*to.
Np ..
'. 4 .NIM II1I.. .... dd. r ... ... $ ..1Inr. / .. .. ., .. ....... ....., .MHp 4top-.
.
irn i < iM .
."L-u.t ... .._ .. ... .. P I5 I/15..Ilrr it.....L I .
--..... .. ... 4x.. .5 tASI... ........ 5. INC
!'ILt t1 and uiMtic Htl'a', +" Mt 1111. ,..... X ...., .... ... ............ ...... ....... .. .... b HP...t4 lto.*....'*. 4rt.|.......iM- .4 HPtMMtlrt .- MMifc I i .......
(; IU1T" _,. e.. .". 'y" .....>r t.,.. NM ......... ...... I
N.. rl MaIW. ... 1-10.... ....... ..... i4.I'ai' ... 1t1.'4i |'1tl. .-.' ......... -.-.. "flMw4M ..|
NEW YORK. ; VAMMAM.! ,6A.51f1Y '. 11.1111-. .,... ill ...to.44r Mt./.5 IN1 \u u. 1 41.1. H.. .......I. d Mr lit Mimi." .\,I
... ... .. "..... .' .... .1 i.4w j '
,.. .. a S4. .M 1 u." 5.. N 554 .5 5. he.4N.wb.l4w.p' .
\ r J.. /11.1.1,1 I (I YM .. I .:..,-4..;. ..... I.... I..... .'. ,.:..... ....tI) :t:' ..1 w 5.1".x1 ... 55155 1. ... .

.1111. f P. 1" '.... .i 1 f 0.0.: NM NY. ......... 1I 1..1111MI1/ ..... ..... 1.11 4 t.e4.44'a
I.1. TAYlJi i:. ?--- Jhi* >>". .. ... .. .k. I'.S.w .. it 5111.,1511' ..) ...... 1155.. ... p.5sS.M.. Iff t .i. 155Irrtp/u 1151155a .

.... ... .. 151514 *6 .... .. ........ .
Ir rw I 1 II iar 5. M 14 ..tw. .NII 1 115 .. .. \ .>... <<
:-'h' ialMMit A gt'111.1p..5IAtL r1 .,...,...... .s., .5 ..q5... I. .... ....: ... ... : hly. .: ..}a f'al. .....5 r.11. .w5f ... .... Y'11.1.' .... ..f 4vHM*<
rrr1' '1.1' 4M...+. L. ... .4 Ss 51rl.ra4 k.. 1,514ti .M. ....*..l lt'M >'" .4*....... -.,... ...> ...1 4, .4..Jlrf .

.. 41 ,.. ...... ,.. al a.. ...... ...... .. ..... P... HP JtoWiM. 4> 4MM.l4> ..., ..... H.. ... IISiw'...
CUMItI S & I' AiIMSI )(IX 1 A b r ...x.11} '..... .. .wol r.. ... I5# Wwu' ..t* 44plHMI HP ....) .4 .... .J..MlllH.p .MpV ..

.. .. d1.,11111Nb. 115 W1 x1714.1111. I IP tw.wwi
t # i -4.\ "' r & aat t *
.... .i 'j IIK\ \\l '\k E'"NJU1A. McKIBBIN & ALLEN, 1..1 Ii .. _wri .......... ..1... .. .!t *. ......... tit... '.5..51511N. 4w. 11.... 1 1..."..... .I5 5 r.p !
... ., ..... II ... .... 11... i
J li. IHIMM| lit*< 4 "1 wr11r11 .5a111rS ... 11. pMw4 ..-a... !
>.. d tuxi |..-4 U* |>. *.... IIfI41 b/q..... '1 S5. .......... W. ......ttli.sl..I twS5 a .....'.... .
F. HAYWARD I.I ..tl M 1111 I...". vw5.i" ....... Ili.P. ..... ..5t ab. .M4. w 55) ....... i4 'II..... '" .... Itorf HP .C'a.
%t .I .M ...I . u \UIIOLI-SIU\ : U) :.\\I..I :JS! ....... .. ..... -a.......... .......i I' ............ My11aM 55. .e1M d Sic ... I M4p 41 ....p

13. SX1\t: SO3M tU CO.lttlt .. 151 b..... r.". ...... ........ 511x11.. ..... ..rr11MI .... ...... ... Ie .........5 tit .*... !M>. p. .
.. I .... 'ail ..... ..... ........... ............ .............. ..51.,5114. 44* 1/. .'a"..ti .. ...... .... r..- ..\. .
>Kltk: Ml .LrM> I 11 Is ,'!.' l\ .1..Y,151. 1iiMnll tr.1 .. .... .. .. .. .
1 h <. . .... N..... .. lb .4 .u..4 44. ........ I.Ir ..... 41 bN..15w. .wlw. 155.YIt .. 'OW W t'd.
+ II..N
1
..Y?III. .. : : 11.nNr \o.. 1'tri.A..,. .
I .41M '1 i .
(''ontmsn Morcbauis .lalr..f. ._ uM +.aa,5 -
.. R r N ..... .
.- '.5 _.. l.n a5. P'... 5M4, 511a -- t .
.. .= 111..1.S ; .. ... .. .. ... .... .... tumid ... i .
.. a.i..t.J.t', t '" x,51.1 'aY 1 k. .. .Y.Mr IM 't. t. Ir.f .. ..,. tier Mi I.... 1-..rw1.I,1w *'Y'II .... lipfe .
/. v.L.... .,: .. .a ..... ...yS.Ib. .. .. 1..". ., 4. ...... 1-,14 irj4/ 5.!. ....... ...... 6x.1.5 ........Ii? .. .. 5... ttp .*..* .. |
.. Ior..l", ". ,, .. ..... .. &:: it \ > .
,IIw - _- f. a. M lr-a1 i. ...... ... ....it Yy r J... M liw hi.II..tMl1r1.4 1111. MM .. .
y i... h .. 1..1.. ., p.. 10._'. I ,1.1.51 5..t: 11$15a -.n.a.. WI' 1.......... .14.I1f./ .. ; .
.... .. ...... t .. .... ) .44TI- ..
PriiuaryMk SdadoLI ... ..... &at) pries. ... 1n.1, 1'451 .
.R
II I. 1l. It M4I It1.au \M ., ...\. ., ........ .. .. .... 150.6x.. jmimnU-,. *' .<
.. .. ... .. 'oI. (." ""' ..... ,. < >.......*..w .. 1M. MM <...... '.
tu '' t W KIT f Mi .1.- UU> ... < <
"'. t>0>.- t.rttJ 11...... M ".<...' H., '..5.i. ..... I4 '.u. tf.11.r 1151 ... ...i ..4 ->4if M vtMtotoM .4 HPk*. <4|
a .:=: L RlTCH Co. ... ...... . MI
& Nr f 11115 ... N5 .
N. w .1rIM Jfa ... ... ..
... .*.'..... ..x.1. Lh1.4..". .W; 5..w ,r *"* {151'xr4f .. 'lit. '
iffl.4 .11r. .... .
wi HP.. feif .. !. .. .. .
i n ,Yrl.._ ..11 ..._ .- 551.5. MilMMg We UM14) tfpWM I .P;. ,
... ...Iv......... = "'*.. >...... to. ...,
.1 *ir l lip. 4jtto*> 4W MMtOH.I ;"a.1 I .
.... .......e..: .. ..... ,....... Commission 1-fertbantoTTuW :;::;:. r7 -t; .rz-:: ... I***** .4Mi kV4Mp > .
HP
..
>4i 44 .
.... ..... ... .. p 4j% "*pV Hr .. <
ubui ut w .I..u 551.t. ..,.., .. .... .. ........ +.1. I I Id
'. .41r. .tY:iS tf '' r t. 'Nf- .eMa_ W .. .... 1..r IL w1111 1115 14.... .
'C.'IL. 1.. .1 .. .. .. "" .r'" ... --..-: ... ... N.. b! 4 TM

t lkll ._ 'I.J .... f&" I.--- ., Ii... b. 1511 It iN II. "
Iv
MNt1
?.*.<.tt tl) v i:.r 1_ \.. 'Ii.' '*' .'' .CI.I ty M,. y,...' t ..,' w ,nrt; ..115.wi N.. ............. MxI /;:. : ':

.>'' yi.r.- :*: -w****,%.:-.. MT,. 'e'.k' 'Wa *' "",.....t..a....., .... '" ....._.... 1
.. .. 1'..... .. .., ." --_

.' + .... yt a5 -1.5. 14 ;--T:; '.M1M ..... .n. I. ..:.
II


.... .. .
T51. FU/ktl/I ..,. ... ., ., r.
ifriWrrhltilorid.i Sentinel.I tt. Irl. .
.
.. "" 11"", TKI.KCiltAI'llir: : N1 Erro. I,. TIT' II Hnji*. 'It- .MMtthie ,..n'r'"f,hV* 'I'
:>
II" .. :
I' 1litannih A: If. rRbl. N hrtirl .' n .k i '. '. "i '.1 11" >,ni 111'' '. .1.J J P.ASSim.ALLAHAWtt. J

i t-l i' ft-111. Mi, HMM-HI, .,.ifiti,, 1111.I -//RII .
BY SHOBER A. OLIVER.' .h', .. II i K, *,.... .n. mi I i ". ti,r .r ..THiMK H K i ,% U HX. "l -|\.. 1.1. lllV. \Ni.B> / FLA
r'htnpr., .f 1 N 111ut1a. x1151, Nnl I
> m T'.r. H \ T.".".,.. 4+ IHifV -.
i 1.
1: 1. "I." 1t'It" Ii' ,Iii. ..' .. .; r : \I ll I' r
i 1.1111..MQ: ,. ; .
If .11' 1 t F.WMUicniHH: ILL < i' l 1'.n I .i-r-I .r iMrt Ih; ( n l M.1'

C M,1 II' h4.111.tSMriN.MII "I!', PpMItU. .. Will' 'I e; Vpl t..;.JN,4, 1-Thr x1151'. L.I'rnpt'NI.* r *mw liV fffllK PrMkin fP1.1I'*- Brim Me fir flu PM & [
NINArh enI MH. 4mp o41hrt ftn Mii4 > .M y- .M .. .............. hr Mi .
ill'Ulllj tV th: of .. ( $s tiIIJth.p! .
.
\ :5 It I NvinMtj II. tole. o..../rh 't. Y .115.554 ..|>|iW**<'|*l .
t+ + .._. if Ilnt i IPH .!.%*. ...h. B*. 511515.. ."1 pt........ n. I*....) /i1 pMlht. ;, \'l .r 5p.' i hi.i.ra. "i .:"ii. NI 33.' ,,t:.

yG QA'1 II' ..... thai IV Hrw MM| ".M VMffllHl M5tM 1.1.)it awna"TIM! IN WI'T1IS.! tor'/.. .. .-*' flhss! S." 1 "

tjrr 1'rNM 4nrp ; "tIIILi1i.\.r.T i*....t.''I.P5p t. p 10rdlM ........................
nilMlm P1
mNMr ft, IVMl" IINh r bM.. ti....... ...141.115 M .......... '
Ma11M.s.s, "' "
.
.. .
.
i E% 4 .' .. T R of
.
.. .. | I
... 'h> ,.... ... ''''''' ".... h j. ,....'r''1 M- .. I.tt. Machinery
111'515111 .'ft "l Mmv..*t. mii d.1.MMMl ..
r il* ..11.111.1111.T51.m .. I** .. ...j.1 '" .. ,,01, .,..,,,- Hi., k-i" ,
AM- "It. r trr.l.SEW TILE PIaaIi11Er? t' )M'IMnTII "
,' .
.
.
.. ''' < 4
.. I' ''' I
i.Is pSt 1 i.
to Iht.. :
i 1 bald.rrtt 1../....,....rf| III -TV Pq..''I*.Ml **.*\Hl .' '
".l It' ..... pet IvNt.h. x151 T?RR .I. .n n .
fiR I' na/S/ 'Mtrpnt111 M n-'m m5 5 p r n. m Prr1I 1M .in N % r Cotton Gins
....."..".-. .. ..... "to \.p.N.h.r I.t1P' M IMI. .......... .f.1r A.... x1 41 MM f MM. sip 1% -4 .4f- *r*. .Nh ..1., ..f m .'a )1'51.115) lloimired}> Pty'M

........ .... LEI ...... NI'tRM1I. :r;' !.. !14f'o1It. ...,...... n ... .
hNt,4Rp.tt" ....tit fRo ...... _. iN M !!111thIt '" I" I' f'ho ;'\. ., ., .
M, b,1.. 1 I.N. .. .n.IHMnI, tr..M aN4 .WW "P.. ..... .M ,e.ir.lt/tMln'. iN ... ........ Wh.1 ..... 11411 it ..... T...., P. I-TIN': .ilk ...

_..$4 ,...... ,4.. npMN. 104.4I.$1a4.ie,1 ...... 15rlwt.til.Ili Pd1 IIi1W1/5151 at ...">. font fcr.tjr at 1I.'to. 1/thd.lit YNhir R.r

.*w. .aA' r' ,. .|.i |m .... .Mr' tnxpNlN d NI. .... RI. in.... .PPStlMllk ..... ..., .... .... ......... ,...... ... ........... ........ r.Yl fMr lit.1rIM1.11MIMe.IIII.t4.5Mw.11 1 .....IIh'ikMN..IT. WASHINGTON. IRON W0RKS
"111rr. vnrm ...,. <
.h..pt1 5h15.1f...1 taMt ... 1

.. 111 MIIIIrf' ... tipl.tMl51 .41.51 .. rlA !tEr'I: ... iIANKRt --- Th Hill' ..1IWo ,4ifcl11 ,
1'111 .1.. d..4Ne. al |'"'<1II. Hi Mr .... M5' lil 1.*tttt I....,..' '"'" -\ MN h5.. j14 .... III I.... ,... -, ,.. .., ...
.. .. .. .
.. In nliMnirt ffcr ..* .*.... of It .., .. lIr1A IS --.... 4 rct,.. ... dt .....
Rill I .... .
."- .........1 .I :t'U:1 h.h'l .. l .511 .lifVMKli""Ief> ?*i.ifi I .lfifMi Iin ..... ii:5 .! I. '. '.
.
INN ... 4M 5141551/w M 5/r 51.11. ...... I. ... ...
sI .
-.-.- -- 1ri .151 P' .... ..", .i hsIm. "r kt51"prtiM ... ,.. IP
Tilt' rflfrf MH t. M "''lor.: .... lbs ...
fHHf 4IMlf4HMt. tylisI
.. Ml WM4lf
hr M N
.L5I1
Rr
.. rPw 55 h .. ... .....*..1| .'.. .. .Ia1Tla' .,nnt.St t I t11R1tr. .Rlr .M 11.11Mt ItM.fpi4ihl 1151'5 II nn" 1"i-t'1' ul't1oMt tt
.
-. t4" IM4iNer. 1.iA rlpbl' Sed N.. r..... Mt .\ 44HH '--or r.. . . .
111m1.15 *ti |#TVHVM ..... .... ,I I Hhinr. ... ...,, ../IRhdlrrttt.tl Ml. ""II" III 1r.trT1ZII 11... .
MIt.A..l'..'..ri IIl 4t.jII hpp i i < t-MMMilc ** MI, Viral' nMnM I* .... ............ 11x11 11x1 .IINrh .4 .1.151. t4nmlIt -" h.1Mr.IIrd.lltri. flrt.r I I

--- r.i...f ...........1 l *...ltl. ..N.,+xe .......id ps pWiiNr .*M. l..4 ... .... 4 111 "'" 14..1.. .> i>mi Mfwin* ,tf trtInr 4MRnr ..;n ifI T J iI...., -

11,1 H1ua. 1M1l M4MR.,... a' 11,5511 ---.- AStr MgM ......,.. ... ........... ft m ft1 1 IM.*..AfIn ...... .... ,..... ... ..... .... ........... .....,. .... ... .HF. ",,,.. .I F "'ftt.T'"
lir xinl .
1' III IHr Iln.h rM tMr ............. ..... Mr ....,. Wrl (4n rt:.1111x. In '.. .A .. N. ra I : ." r ..... rr .
.. < | .. .
.51.1. M.AIIN1.1111511 .
115111 .115.1 HM 1'W4 !/ 5111 I .. .M. ar 4 ;; ... w p1tltl. Ma... HI, "'.''... f .r r MF!
.4 '1.1415111 IN ttt 1154 aI. ..,....... ... TMllr""4' .... N*.*.... th ..... --. 11ft.. ... #... ....to.tI. ...... ..5t IW PrtNlNlll IMVMTI.,Y, ppvhr nftV I Ii W.

-.-- 0' .iwlag wtrr- .... rh4rlM. x11.5 .. 11w. 1IrMr+. ... 111111151x1.515. Ie a..... Nt i 511 MMM! hw SIMS & CO. .
lit +411./Mrl.rlrul. 1.11x.1 ........ ......Ih IIIf IV
lb 15.NII1L. Af .... Ikfel* l .411'X111
t5r 4i1d" I" 15.5Iss? 115Nr llli >iR K.'A" n1P111K1wrh Ir. 5151 ........ .. HAN X All. I ,\..
l.5. 454 all ... ... .
i .
1/f
k _.. .......... ..... I1rx1 .. ., I.,. .... .
r Ihr 1115r/tirtT1415MItx .. .. '" '"'... "" ... ..... 1 W .. .... I11tx.wRy. Ee rrl.tlN5r.i5r5t I ..
1 4Mjtm I.I
M ........, ............'. ,_....., l.q1t- "...l.1. M IM-- .Itr....NI. ./1 ...... xiS UJ ih.M.rr. Ai r/5. a"1at \ ,.....i iff IV .Mr M .Mi. >. Mwn.. 5,15 fern MIN.." Factors and General
"
.
..-.-. ,.II.. rI 1115 If.........t lr r'i.1111. IIIIA *J .i a-t. n/l. M.r>wt'.Ri Ir.all ...H pxt "ii iii *ii'l ... puif v4hif '/ 4iM-.....'

.\ t11i**.F ....... plxrS.I' ......lll.1.1'lil h MfMMfMM Mr" lwwaed i' |.*./hri plril..l: Nf JtfMMMtMVM..wiUkI... b nlf'... h.1rNMN.h1. .'..MM....n'll... 1.............+.. ..,. raAl..m ke j jMnt.jp: **nr|.ncli.i.*<.Vr.iiiiMl...... '4 :
| ftpf. .J MJJ ptMt I PW I lA' M .w sr ....,..1... 4. .A h l' .Sf .1 .. 1..... 1511 r ... N'N 41.1'. IIIIIISSIUJEIUII l \ \ \ \ : lll\l\ \TSJCer
4.r.s,41.'r. .......".... .fr.r1 /11111 .1 .....+ nf !i.ft 111.. : r1AI. ...... ___ .151... 11.w1m .a Ai "" i :: ........ ,...,...,... .......,:... ... ...... .. 4011 x ;

.... .,... .." ..fiSM id Ihr .<1'/tli5el< -.-- -

..f s.. -it rr d rr 151t 1...... ., ---. -
NIM .i+An1. MM.. INN. x111 IiMI ,........ .... uttcERlt1Rr: TIM NN.s. .
T h I M141.IN1. p.ttf .... I.NIIXMA MI1RN i' M. 1.111-w..s. ..... to.. ,If,

,M I...... ...... ilhrr .11 ......... Pa1.N.R1.1r1h.*hl iMil> rtUtr....wlhMl..... >4 kMj......Crrt..' ... '...... ... M*in-:=....":t TI /R't't: : M-4lMM. talc*tM)4 t............. nlyd.k> .MenMjAB |I"lhl Il H TV
141511. 1"-' ,114.1 k Mr p.rrw111r rNr15Illlt .. ........ "...... ... ... .. "'" ... '... ..."..... ... .n ....... an. .Mt1id. ItNpp'r UMiil ..
*
1511 Ahr ... .. .. h Iw rhMir *
.
"T Ikr Milt .. -yrt? C70TTON
Mllr M'Mr I ... ti.IN ..*....... N 4 t'....ih ...,. rN#5111 ... Ir I hr 51 155. .If.... M r.*....Irl',...M t Msall .*ne ...... b -........., ........ tllllr4r .
p1N1. ........ 5r t.ll '......... a MII....M.. ...... .... .. .... .. 1.15 NI ,..... ttir .. ...
-.-- .... .... ... .."""' ....... 1511115 .. ... ......... 141nMMMS .iII 1\,......_"" .... ,
"
.. +pa11Irt .lq ... 115. ..54. ... ... .MRtIsr. ........ 54 IM ......... R....... .R'r Mr nimir .......... h.lr11.t .... IMZ .k.r.." I
15 .i/I 1/11.LI$_ .., 111511iI MI.RL.. r11x trx51M d 1511 IIIIJI"t.i'r: ..... .... IhS'IM'' .w tM. ....... 1...M J. r.. I ,. \ "... .hl ..a hr .... 1q1Mwd. 1/t,

IM 1MMMMX 51 W.t.iM4l.rt1II...IMr .1111 ....RMk.Ih.1ir it "II. M 1.ltwI1 .... ........ '.... ... N...... .... .......,....... iv t.... .. ..II./I (411rn. ... ........ sMih 115.1 1.M .4 S.45.s a1r t',4 .,

*.. ........... M N w./ttNM. 5. I.... f't. +115I .N'..v. w. MI. ..55151515r1 .... .. 't IM Na M is MI IN.IINrIh x/M5t11''..51.1.. Ie-... ... ........... In1. I.' .'... .rI.. 4aM'4M M1 hr 1x'15115 _.... ..1 :......r Lw N M"t. .
SI tMA51M.1. M. 5 tI. ,. ..
..
1 n
1..x.15 .
.
,---... t(............ Is... .ir.1 .. MIK p. ... .. .,,114 Mt Ms MA14x5 ............ "It,. lr -M Na MtHl h Ihr MMM of MM! h/rN1111d M
1 .
M* *.. i.4 *.'t 1511x4 to T i %l MM* Ihf Mtr. nt 1..1x/.iMrr InW ..... N ....... 11..1.. f. .
--.- k "' 1tM I .IM n/lbd. nlih. rh. .I ... Mr ms. is...... =.:t H-illy. 1::Mn ";'.lIt 511511 x111...1. ..nrM lire rA.r ItNf* =M5 ...atN1r rt'" ....? to '
.
Ax51
Ibtl5+.I/It4 r/h.IMI ......... rl.yrtll4i4M .. wlhi. .1151. I Mw Iltr 11h.4 ...,.... .'IAI.Xr. 11.1 M r1 k.. 'NM .............4... M .N.ry4.. rd .. r.......... f I.tnl IIrIr ..... r..... 115 4.x414 ... /r- M tMltw .:w.!.w. ., 151x ,

.f t1.r.l'Mtt* .5.1h... --... w _. 1IsI. .5W ,....... T- ......- iMtr rt 5555555f4 ... l.A# ..... I rIt. N j h.... ..... .. .......... I1. /-=..../... .. H p.nr I II
11 %e. ..... M ItomiiMk. I ..... ....... 41111 rrNi .
I .
.. 1f yp ....... ... 1 1'n
... .
.....I too .. .. .
Ii .1 1111Nf h iliin ... .
rllr r > | 11x1 ... .
WrfKylVlil 551 .rfifr im lif I1.1.* In I.Rltl itNRIM' 11 115 M nStR 1 115 .11551' ...t. i51r1ja1 .....,.. M1/t1. I I II .....
.. ,... .,.'"' ..,.. 5tt11xr Ika.Irt .h4.1.1 Nh'1 ,wl ISI.I I \at. ,I S. N4 .iIIt x."... .hkh NxN...... *s. tlM1II. I..15 MM,1L1

I .."'/... w..r _._.. IM .rIM .... 1 H\.1 M5A 11 h.w.l. r / N. ,/ lie..MMMMl ll 4* MJI/IM Mial .* .. 1' .
-- .... ....a' ...... .... ....".. ..Msr.rItM11.1MM ... VP.,,,. h11/.rrlr.. alw. M.r MLwP.14 tin I i 111 I .4N HH Ih ''', PW MWWW IlhkpM LMr. hM N 1\..i J"Ii;N..i
prlltr4le .M4 MM) >4 .. ., I IMhl m""N.. h>. 1.*ir4 H N 4 \1i ANMM-. A.-. '
5r7r ft' ..TM .l ::: h't' llk< << --- ...... /t 1
.
51,1....shi1X I:, I..... I t c 1.11 1f .,.. rb111.5 to < nM vn,rt.i4 1 ,\..*| I V I Nr to .... It \ .. It... ...... '
MwrJ .. .t ,.. ..., .......... ..... ...... .. .. ......- .. .
..
.
hW .. ... "
MVt .
.Ir th tfrtlrf .. '
W. fcV : .
.
h 400t'i
.. II wtIRIM. II' > .. ; :
lit : r
.1115..111 .
w k1+ rte' ..... = ;.::r: ; M Ihr' '
I I'/151111.51I.11N. .. t illw Ms M SI/.1 1 .....-,Rwrr .... MJIXII M 'I" ..l -.r.ftiitli 1 I'I'1"
11.* II I III Mi | .........H .*...... .1.1 ISM wife iMMnn h. hum. h) *l pryhr" 1ft 1r ft I'.. r1ra1.r.:..51.4.4,.. to.. ..... /i. M. ....... ...... I i I..i.tr +11..... .... ..... I .15./1.... .\ ... x.... "", H>.. K H f x11. r< a .......,
.. .r.MA ... .... .,011 N.1r't f"tt41! t'Ib"Iq.5tMlhf .. '' .... ......... .. j 1VM' ....
.. .
.
1411 -1.4 Hf iIr1.1 1114111115IwhIi.4IIs.i4 Tb. ., .. "" ..
.
/r1.All,1h 11 51rd hr 4th, I I M'I. .. ..... < IV ... ... .... -, .... "' .. !' 115551
-.- 111/11. Nlr _\AA., .\ NfflPIWl .I1h .. .AM,.. 1 rr.* ? d'd .Puss 1 t. WOOD
JF 4VJ% 4I Hi'' rw MnHr1 a' tt MAXK STEAM
.1 1 rWM ,....... IN6IKE; IM '
.II._ Mi Mr $..4h 1151 115.5Ipl. ... 5 w Ihr5111.1 .,. ,1/1
1111 .. .
.wi11M.. I.111 ... xr1p1'.h IM. r II.
.
.515'ht
I .
.
n . ..... A MM I......... Mfl fl.l H.MI4TV .. ... EII4ts.. ... ........ h1 ...... ....i4..1, 1.5x1 "rp 1111.MIM1Nr .\.1 4'1.L1ptA'1'1Ifw

F.r.1 h'...... 11151.. lr l 14 IM/LxII lq I I", M .. ........ .... ........... .... .... ..."" .... ,"wt,.3 fir. Mo.. ..<< .<*- '*" iijto"1"* ..*. .Hh -... uMn .Mtrif. ...Mh| !. ;. Portable

-.. ). 1/IMI.1 11.' .... ......., .toil h rNA1Mhr i.Ah ". loss Ih'.1' Ihr 11 "ftotNo.* hM1' } ...a1I..1N'lI ...... 'llHMlMVWNy(, ...... ...... .M*. .......I... r., Steam EughlHR j
.
... .. : 11r1 .
L IIMM. .. M wtr w r5. .5.5.4 M .. ht ... .
.-. It ...I.dl.4 ,.4. iy .......4r15 ..IM'r .5 rt15.M. .I.M he fta1R.N. r.i .4;. i .l l .. ..... M.... %3i .!SllpV.l'I.IW' ....... ... .... ...... .... 4 .hw. i
4 \r
1141.4 M ((11.. .... Pyl15ya I Hi AI' |*. ." n "'.r., .<, \, rpr. If, ..."" ... ..., 'SiIV ......'t ........ .. ..... ....a ... ..... ...... i Nwp-c. 1 hi a., .,414..s) H. ifiS4 ,
-.-- ,11l...,. ta4 .,.. ,- w4s1NM ..". 'j
--- rViiMi .. r11K./rP w II bill |<*K.| iSl1 Is... 1.. fir
.RNems .
..
... w_4 pktU 4r
PM l hr ........, 11x4 dtt..t.lttt I. .141. wJ.tLr..N 'f .t.4, .h....HHt .. .*. .. .ht ... M rVnU,l .t Ik.rKlkiaiAL I I wMM 111 51151.t 1 15tllhx ..f M M.......;... ;>
IM4r.r.+ lrswi..M Ilw. lrMtiMNthI. ..., ... t'...... ........ np511 .."' ......... .. Ihl.hl x151 ..... r H.
.5plw W-" 11rw att.. w. hn I rr $I .. 111 ... -4 liMtfcMII H. ...
ill. ..,... I111.M. I..........,.. .It II.. .l..h1M'r1 hr .tiM rIwlt/11r1 nrt r W } 515 ,.... )'...... I/ iN A lIst 11 1 HNM9M* 'I I'n ,.....t. ih< *f.iMaM hiMiV M. MMWMI.Ttw.VM .1.i

1atlSNil. M* Jiialj In Mir 111i... I4IIII *.N NiliM'IIMt.1TsjNah4. ; .....-4... 1 at.r. IS_ .....".. P.14 I' -...... ........ ., gVI Milt TMt' UMI MI. l.MMhl N rW If' .. .. '. :-3
Mr ...... ".... -. x1551" Iti ... I.I'Mth'11/1r1t1M1Nwt ..... ;, | tV .MlMti4MB. pip. ..
IMt N. ........a 15111 ptgr I.IM x151 I mh .l iV ......,1.< It..::..:.. ,
"MJ. Mhr IM>44.t4 HMi ........ ,, pr 5511... /1YILt al .......... .... 0.545 x1 .lA,1M....,.r.. Ie 1.41515111 ....... ..... MKM" ': '' lit
I --- ),I ... ... ... Mt ... .* Unit ........ ... or'
I", .. l atwlr .N htah l w NI < ) TI" lb.'lMrtp INN rI1. { .I.MJ>V M.M CrthMi. Nth ..'..a N It lie
,
\I..k1 1/rw t..M INA 1....14/1 ItaN1'r'll. u. 5t.. 1 .. NMI .Vs.. ..I .... ...... .* !!* ..... ...MM I4h4vMMUJCilU.tr. .l'if"; .. .lyb

.-. ..... .II. 1x4.1... .Ibl..... .... ...... *NISI aIMIs -- ..
.
Mri1i.1.. .4'/e I Nh ... I
.|lt $..
.
s tk.x15 M .
M> ...i.>4 .MJjrt.MMTBI I httv 4h Iu .aP lw1M..4, -I. ...i.d .
.
,... II i.-h-r. .Mi. MIM.4 .....'.* ... ....... .ha 1rp..... ... ... hM < h*. "... ..*. ,P.f< H ,.. 1 ........ ......Itt.& ... t- .. ... ....... ..... .. ...... ...... ... ..

'1'11,144 ........ .... .... ..M S..1. aHe. ;.. .r. .......... ......... ....... ..". Mt .hM ......1It Ill.. .1.1w,...,..11. ..1515, .iry.-.it.l ..Ib....Tnr P, .......... ....F'...... .. I..Iyxt4rltPIr4I 41115 AtUnip A (Ml *brK.. 1 )

H tta ..,. (KM M Hw tfertfai ..... ....1 1 ..... .,4 rhMh. I.. ."'t 11.11wh .... H k Ml ...Hp .....4 H. IWMJVU M w il 1151tr.w. MM! all MiVrhl ..rrri x.15.1x.1111 .

N-o .. .. 111 -,... .. ..... .... ...... ....... 4x11 .... 4V.*il thai |-,.. |I. awl Iw I. .41. ...4 ..* .. j s IN 1. 4 ul4rd k> Jk4pU. n II.n.1., .ot Mp lkp.4iMM lit ,
MM 4Mb 1r *MM* ..l..|MVl M..... hl..l.. IhllMH "It' 4111544 I IiMMN11U1R luMl'iI11N., 51.1 M Mi 1IM 1In." IUnTkMln <
(.... fIIf...... .... ... .. .. ..... .. .... ,. ,
r.N #qr ... .. .. .. IA.4r ...k.UN, IWV f. !<* ..< rWl'll 1ua1 M 1" .1 ....... I 5111551.1 w K' ;4411 1 .,.. M Its IrIN .. "'.. '

14.x IYA 4x14 lilt 111y 1.1x111..41 5151.5) wl 111E 1/M ... I Lkr.4I.5M a.511M .I "
..tt. <'.1/11 r htITIK4 1.1t : 1.x155..4 14.,1, IIrN /
.
.
.:. .. :
-- : t115.tttttt.M5a4 ..... .. ..
... .... r. .... N 1,.
.. -- "' .. : w H W-WIP" ,
'
fIIItII4I' Iir rrs.. ......, rh.n .M jhl Ii.' IMMiim .'i.i1 I < ..m l4"< I -.'. 5115115111 .111k ...... k151wM1 1v. .... .... r. Inc It 1' tt1'r. I il HD sc P VII

+e ........ 1.....l N 115. Mn1 Ib W "4 w 5 ....... hl M> M Ib pI. I 1. .. b.. .Itt.n ..MMi.4i4>. > I'MI.. IIIM. .4 ..w/1 (..151 .M Is IIN' .ir1lP.t at IMI' pwilM I

1111 M-]w 1--.k .., M. rlriis 1 i ...........s4l.. -. h.ut..Mii (51.15 11151 4.s rAp ........ I Ittli... *.MII1.luM11...,..> .4..UJ" UP p MMtn ..... .. ....1. '"f.Ili tll.ilwlx. w ... ...... ......... l

111. i 1.1551x1/1x11t14r11. IIr..4 )I. M nn..ih" Mrl !.*... i in tw iw IMM I at... p MiVM.Ih./ .piniluMlV-iuf ivpvMttMjfeli lit' u* .".. 1 1. .p... ... 1.......... 1115. ...I eo .. I'ORTABLESAW MCLLS.v.

,. ......1 w. MtM ..... M *, Ihi k..M Ht Hkh .fI'HJMM. a-hM..cP .*< Ki ,;;4.* r;Ubi4ili., rfp. iu in, Mt m IVr .-ia... .fhM W ...iu511.,1 .
Il.ll ( W..
K hl'rwwari IIIWIsims4 t. N llMl MJM ... 4m*.4h Mr iI.. ... mJ hMlr Mt,1 ..IM .........., ..... .r1 .t,......... g.,. ** M-J MMl. .111,1.x14 Iht. ruMtMM Mw 151.. \' I,. ,' 1 '. .

w..... .. ........ ..... ........ ... ,\........ ..<..! ,..tolKll .>n 1rr11111M llH> .M.lMl l ......-.. .............. .tt4. hpM 'MM* 15. PKMI Mqr . r.
....... k ..... frn..i'> 445.4 It. IMHIUI., Awls MM! ra. a fI I: ,' "f'I '" '. .. .*. ".-4 ....>...* .* *MI \

1 far -.It.(I .1) h..it h larlr .... n...sit.$4 .11iw5 1IiI"I iK KR11NI ----5. .5diy..p.1.. ... (4 ..... ., y." .1.y .

*** I Mlhihi. I......!1WSieNtb .1 I... %...... .IN. PI .
Mu-.wMN1i. Ih.415a111t. M Ir.......... luht.MiMh. UKlht><...) I.... .......' I. ',. 1Iq.aI..IM ..1 .MM Ur lwpwliwr 4..... Is 4p 5151111511 51511 515 rlnw hrNw w x51151 .... i. al.i.. ,. /1. 1. ,n1
1_, riM11 .15111.41 hh.w f... IhiM Ittfhl .*..<(' and Hill. .' n I...Nllrtri ....... .lw 1151. 14 t.MN..5 N151k+. .r J'I j 111whit 11' ..... slits .. 'l hM. Pt11.hN... .1x1151. II. 1.1.1 p..m : ..:'::..r:.. r:
r.w.ftly1 5..M rrIM4Mh 115+ ... ... .. .... .... .
a -t 11 15 AM.11 w .N I..... ." ,.. .... .. .. .. ...
M.11rIN.1.511 '
rutty 1511 hlln....... .itll..... ...}...+ IbMI41rN TW hrr4p I I. sM51 ar4 11 ........ -I. ... ... ....." ... '" '. .' .. '
-'-- ... 4 511x5 ..h,I ..r ap ............5514..14 w <. M .%.. <4 .'.......l TV hl hI ... 151.11 '
1111. WIt tin !Iw. IV (V 1hhsal! .. ttu\....... w p.....1115 ".......... .. 115.41. I .... rtw. MT iu rw..r ...... W .... Ili MmiMl hvnl.l .4. ,
.
-MIIIMII x141 I. ...........} 1511'1111.11 1 .. ThrNrfti. 1.111|,*| MUt !>%. ..+151.11.14 M.ry..hrli.,1 I4 ttt'K..1 :I I.+ .145.r M .C ht .... IM. '*".. ....%. x'1r.N4 15... N IM,5Y. ..I r OIr1,1I::.... i :.

|.....| U M4. w MfcMi. Ihr oft 1115114 lrlrti .1511. IwIM. x5151 OIMf."nw..u 5.w If --II I i. nl..rad 111.1 w .... IMM it ..... 551ltM1M I ..... .Nato. I 1.w1 1 ....1.4 1. ." 1
MfWMnl uf 1
ryr'SiuM AIts .... .1.1b .wtNMrtwM. uIa w' ..ilM..15.41I1 Mh M/4 X111.) .1R ... ..... .1'
I 1115.11 .
IM N.. ... t.l.. *. ..Mli. .MlM .ltt. u5. aM I
i iil .. MN 415151.11 i if M ... .*a AK. ; "(h,....rs. al .fc lot ..... INMae, .. IV.MMI iNMpvl in ,.... 111x1 d .......l. iI.....

... M. ,......... .... .... .... ....... ilMM .Mr-ii,.l I4 tl. ... Ihi HMMh. ttrH 111 e.--"" ly 151 $54v.Tit'- i HUM.Miili ... .....> X.-m ....4p..... 14 .. ".' I arl.mAT:

II '...... .tii4I7.1W,1 k........ 14b ..4M4 ...illd!) vMh l... .W .h.,V H> .kr kM4r.. ......... tf ... r>41" '
Miw..4 .
TS.. 4kt. MUM I..Igh let slur IMMI- AstrN ....wa.i 15. ...... ,4 Ik, .
.i.11iw Iiul .,... .... 'r.5' -4H hi ... ul M Ml U wi Mt-OuN k. .... IINDUCEPt1ENT 1 1I"or
1,41111 .
t x115 f.t 11.. +15 "hra |hn uuV chuni IM "h>514x4.l ".,. 511r. .. rI' fcM.TI. ....'. ....... MapfVi4i .
.
han ..
VM N.N ,....... 11. .i1i4,1p11. i.l' 11'."1M IMMI mrh. i-MiiKti lh..l (MM Im i4T Ihi 1M' > .4ilm1 lurthrw Mnn.b I'IItr vkmlMt ThiMI ..
*. }) lafcMiuM |l JM*. wM IMT f|w.. ..-... irw rlal 1. ....... ty Ill rurJ. ..... 1.tN.klh.tlW/h..WI%. *>t4 II % r. ,vwt I.1 4... m i. ......fM *I....... d a'ra51pl. aw./.hra'.II.51111. ...' _.!,.!.... II. '
r "
I. .NN ... III. KMM .tft WMM h.- MVMV4 !
,111.1NiMM1i'. ........ ."-- .. .'f.'N11, : I. MI r wkUMri' i1141N. .,. 4515 Mr .... < an+ Enterprising> Man
t r._'%. .. .......... .aNl la.t*,. I' 51511111I IGy.I u|. Mr. M .
MI.I hrie tit ,... r K..... 4141.1.1 ., l ....,. MMlllMlhWMUiMJ Islas '''''' IM.rr'/w1
144 '
jr.l. .. ..11r .. .., ."... fat) II .......... r hu .tH -tak. rl>pi o1yt. Ihr Nh u. Ew5w .. r N-
... M : t. -f15Nlxx- Urn* H<. k Aw.T .
hi .
.
-- 1(11 IrwK 4 Ih1 Is 111 IMr Ivy d 1415wn rM

I'M. >..M t.l 4 4>'\ HMMI IL .\..l'M \\r ..." h.hl iii ... 111WIit'. 4151.. .II.t.. IU4h-nV. ,-...,. ..... iI .\ ... ..... .trrl'r.rr 4x11+ I i la 1 11x1 M.....r.... .1'i.y1.. .,"d.. I. lvtfl)..Ih1.IMi 5w. ;:;. I. 1'\ '..'. ,
r f\
.
.. ...
,
Ivt11rI1.iN It141 sill i ...... .
1 .
... .. .. .... ... .
... Je.e. ..... '.. yw7hxil
rlwh 1 M5111t1. v I
.111151 .. 'oO .
.
W rihh. < 14q ... Hlhjhl fc= ,.
.rlii.11r1irli d I1IP1. .4 Ihr !..* U..WM>4 MwU ThriMli h1 I. ... 14.. |mi ].... / .... \\ .,j. '.....
I 4Ai..i.. t4wl '. lt*<....... ...lirll'- Iti<. krI 1. | himl II MM ..... hdf...> .....
...... .. 14r 4Lsu&4M' ..f fcr. ,.,.' ...... y Mul Ihr ltrhi..l MjJ M ....lMll h.h. .hN hr MJI %|*, .. -111'5 a 1tN,. tinvi.T' .nv trkhiAiUv... uwustoil 1x1'1'4M'IIRIMwI 14 -/ ........... M/ .* .t.. ..

iNI.. ,.... ),,1_'* T.irtspll -It tJnt hM .... ....... .4'Sr .< ._ fat'...i ..rr.hlii I... ............ ...t" .: ....... ......11.. ........ I -.,. ..uM>iiVIII M15'15 ...Ill .. .Ik IK. .....M> Uf ,4.51.1" 14x.tad, r.
'S.. ..... .. .. "k.- ...u. li.k. 111JJltu t s Ok.Mhtk 55550 .. 5 ... ...5 5..5. .
x1115 Ib .. .... .....' ,..... /5 : |4.Ml.l HVfcH 5. .....1,1111 IsiS 1' IS?"
'IIt' is.' '"'..4. ....... trrl 'w1.4r11u" (Mill ..., ... l .. .. 1.r.. .. -- r..r15..4I.I .
<4 MMri ttHh .MM. *. _..... '". I I'M.. I 1. I. ......u t .n .
1.511 1 lop .kris 11111aa,1 .1 .5111.4.1w .4 kV fcJkmn. .4 IV FmlhiTH Matt, to hi Is. I F.'..i....... n "f 4..r m. \.e.w.:. li< pf.Jti M : : .. L1 ...,..=..: u N.'Ua..1...: N'

I111 xl.h-I 5154i.4.f aP ..... t.. word w.. 15,IIit Mli. a' .4IJr'...... 5rplw IM.dll..1..a I,. .I| i. W*.hM<..... MUkW- kr ....11 w.... .15.1.. .................. _, .. .... ...., ... ......
.... ...nrIl !>.,.. ihr ri hl hwtl "" Ihr. K PfI,1M ... M5: .. ,...t:1111K niMi*..4 *MIM. h> Iw I L.i ...>iwl *..%*.) M
HI
>
sMlhir..llihr .IM ... .. h. 5151x1 .... .... i .
.. .
M .. .. .
51,1.
chili. .
> .
.. 1 5 r .
Il..rl'Ir1. 5'1. IIhMMlSWwph. .15NIIw Ta E11ynN .hn ,l! s ... p1i11.. ....t A 0.1 r.
... ........... III .t':: .. V ... 51'1.44 .m
1 .
N MIp / bl NvMI l.4" d 1 M1. I. w ww 511,1.x4 IA "I 1 h 1 k r 5-05 11AIh11M 11. II 51115.1 ..psis. I
Itl'S .
rtt.I .
.Ih Yt.rrM11. 51rK15p111 \ htt j... : 1.J ..' ............"- _,, ..........
41111 .\ ..__ .a.' fat ..i a.4 'llr 1'1511 ... '*.Mr4 (.. .MlChl pi IP. hi ....... .. rr'. IY. \th' ...... ;111 .'. ....1 ,..
1,1111.51 .. ....... 'r tt. .. .I... .. ....., Mjrm.1%. p. I J-- .-*. -Tk. AJk ,I........ ....... '1.51y'.lLwl_ .. ..
i. w M .t\1r Irh4Ip51C. ....... 1.M MiIhr 'fIIII ,,111551K1' > PA : A .. ... .r.l UtiUi iu UNutou K'kU ..... .... ..t,! r .. .. ....
rgt.t .. .
........ r..5M.i5t1aW. .awls ... 1..4r. '.1.a m+y1515tK .4 |Ttut > .... .1 .. .. ..... ..
I -. .... ISS -N ruL. 1tii5i... .Ib ;hl 1141.11.5 '" Mr..15 .x5.15 Ir .> Mt wall. hm.tuilax 11..... .k51. UK. p.Mlk41.11.
fw. 1. ......K .vw .....r.l 1x,14/1451 ( prlPlw4. 151111111. ratln IM Ih'r1i NIIa5llllll
Irb.4 II ... .1 IM jr. tjiM'''tpW: -, bra. VHillslHFs' : Leo& j
1. M4 .pMr w aa4r ... 51x11
51. w.1Y nil' .
..
.511'
II.1145.511 ., U' "" L rul I. .hl'.r ,
a.u .411
..111 kitmli TkIi > p& i. ..k vi .... slip .....ili .... I5r .WkI.Ns ah.l. I."""" kSI r4u ...... "ii'tftL, rsV 1511tw151. ) a", Irul:' .ut 115114 .'= M1 .w-r& ..._e.._a _51. .

-. ..115111. .- 5MIkt't. ..ihrt ..*., kmi pail .to Up vrmrM .i.t5. aI t'w1 aPr ad . r............ ...- -:; ;:.::. f:", : .

Y Wr.... w r" 4 .wntr mlinMtluy ur MM Il l.Iwwo.tiw 1511iw4wI15r.1 N1\t .:: 5.n1.1. r Mayllir. ..tto .. .. u. ..
.
o.'t :
.. .
| M MI Mil hm W h ..
4.. .
ife .. I 'fIj, ....... ,.r1'. M PIN..... 4..... .. ra-llr"".J.IU.1Wkw1MI.p1. >f .Mi Mr 1x1. I Military Acaflmy.iiiri :: R :": ...Ist. l". 1r
.. ..... ... Ilu. .......... ....., 141'w .Iar. gsI5. wi atar.hw 14'1.. Ilrlh d ...., .... .1 rl erwrl it l'wlKn r. aplriiu tt .' > \'. 1 e l.ft Mrl, MM.a:: 1 hs.o.TIa1C : .

-.-.-- 1s ...t.... r.1lt Ihr t'wMMNN4 ..... .. .... I4 ll. .Iu n.M.iN 151.5 'Sr.: .. > Vi Krr .y. ,l 1

.1-...... L4 .511. M.r Wd .....,;. .....w-r i4 Ilk' bIMJ. ,4i Kilt Nr" ft..1 5144. .Nrin.4r 1',11rd1..lti.. ....ylly... 1.ur ItSNJ. M.It1..._>..ui. L..IO-. Iu! ....4......LIMP il lal l.. .' 1'11"I'.. : ;: '. ., I, ;. \ : ',' .: ..' I.... ,1.. GI II. I.r11 N.lykln S11Ft 8/5'1, ..

... Ii.i 11.rrl.it w a115...1iry1 Ihr pwpk. .... --- U;; iv i..utiuM' ui lirthail 5l .lutkn. iMtihMtt4lk. 4i J u I .. ., ." ... ..... ", I;:.\I1i: :,. 111.1.5.*hit __M.1.1h, Mp4 .." ..
A l r
ii h-ibf ""h II"u.. h'a'..
..,.. M .5..11154.1 ... ..... .h14..41f 51x14P'i W > Mlura + 1M 1 w ii. I : coMl
>4 mtitkkp ku Ihi ixulMt .In i.i rt4w4 I "'III IUu JlF 11:1't J.tuu. ;

} +IPMN 41.1114 Ord. M111141.15.d1. d ..... Th'Miikr' .. v >- Thv. waf .1514151! i X.. \ ...... 5.144 t1-.51" ? J.... ,. .., .. .._ I'. . I ,. ... 1115 j tail 1

U"'aI l'wyl1L.. ....... a411 Iw.lr1k |M\.. KMMhrni .....".'. kflM4. IV t t>4MMtl. MM.. J Mb. ..}. .... ... .u... ." .'1415.1. I d.: .IM" \1"11. NI1: |\I| .| It: ." i1.I., Ii,a!Wo..i.t 4..... ... .. w4) r 1....'. ...

r li'm. IM nr .....ii-.. MIl Sty I>H.I.. Mill.I hip. .Ur) ...iti 'SlW. _1..M5411rV........ of tip,.,41. t... I .' : 51JIA'I' .. .. ,I" 1 .... at 1..W.. Ir'rM..u/l. ..h.elM '

.......... ...... .. IW1.n'1111 h' M..4T UP .IwM55r.. Ir'rIr. ...... fh .. .
I hi .... IhMij t44Mh1wt''r .11, .Iht III -at.- w u, ." '.. .0 ,&&.1 ,.., J THM10(
I.MI IP TV Silk
14rMIrMY1lY iIH
.
< .r ..... .... oj .. .... :
..1, i'...... .151I'Ihli tt: I ..IxMI' r M5 **. hitr .i-M .' MMt> IMU<>41..- nhmlM 41.E. H rtd 1..101.... Ih. POLYTECHNIC SCHOOL 1.A1 ...... 1.x14.. .. 5_ .1. ..... .

........ MM- ... .W r....... IWMMM Mf 4..>... IhuMghl NMl-nUljT MUKIjhl. U r.. 1141. :. 1 ,,pyt'na ; .ti 41.1 i'rlK.l. .I w.. .Iti wAv.... .....,......' ....... I5A 111' ", : ..

M.uviMuw.aMli.i iiiM.JMH. Tl fSriM lOj .... .... ..... .. .. ... .ltl .... I1. .... .'
lilt"" (......r... fw d Ii1t1t14y11L11Is. til ....". .. .. r ." Iw ...... ......11II .. "
$4 .. x1141 w 1x51111 4t4h/1I1.1r 1511"...) ,," \' ... ".. ........ ... Aninn.4 .
hw... .hm'rr ... 1151 y. rIw M4. .. MMI >* .ttfc tMM .
.. 5.5.5 .
'
M K I'
wy lr .. k41. *
s x4 r httttlnl M .... .. ... :A MnMHP-kui
a Mhill .... 1115445. 1y4...I Itiw ,. 1u415rM .ajrxiNarl1'11' NWi ." a..Ir uu111a I. J. lhrrMM .r.flM-IM. i1M.nMIWl.W ..
,
>
11'1 MP' N.ar1.w.) ..... ht 115 11 14 IM M/ IIILe lliIa-s.' J ..5.11 M t iM ..1.l4rIMH .... prt.. ... r .._It....... .... ,= 1'1t.41N..'. N.d 1..44. ..M.s wlyr Its5r I U.lkr.i-1 &dO.k-r III ari Y : '

.41411... ... ........4H W AMU MM tfcgl 1iIwiix .* W i-irii*. kk. 'uh.l.l iL Ir Nt1. .ftl .. M.. ;... -LI.... ...... ... .. AW -., .! SM'L... h.,.y
... ..
< V.ji
.
14 IMF 1 V... 'fcMMi ..wT Ml i.wwto tat %4 L. <... |\HtNlMl ..... ... .. ...... .5.1.'-'_. ,... ..t.f. r A.d1.d I I ...'o...,. t- .: ...., .I .......",.. ,......, fat ffc* t,..m., *
'v .......... .... 511.t 5"itl'. > .
x11511x5II
IMarK 4I'S .
\ ..... k .I... wf '1
h. I |
...: U > '. ; .. ... i.
i. 4l.5M a xlr1I Mr "ts. ..; .1! y : : .. 14 '. M I I .. ..

.1 I H lU'lti I.i.

Il


-
.. &- &"'t" .. W .' "" ,

i

1


1

I.OCA1) DKI'AKTMKNT. T xx :mPLANTERS 1.' LI n Iii. Y.rlfntl I


.. ,... .... .,. .., 0 W.
" "' SN"tt. W. t1 roo-J.t. 1M. Scott '
.1.> ,d.4 I ,m n.r., In"'j' \ HOUSE$ \ K\tE\ 1\0\ Ill+l1rlli

.,...a.1Iss r *.>t\.4.: ., 1.''I' ..(!.... and .",.1' _1? 'n' n..:. t \

--.- I'LUrR IXHAIR
II.1 ..r.-....... )t- rs, !%S.4r1r.;' : .. -i 1ALtAIA43E1FLORIDA f
........ Mi "'iril .(""ft* **HrtM.. Hill M. id SCOTT POOLE & CO. ,
f,.ttOtUft,i% rr y.rt.r4 ..i rtrrwtf pr.. I'm Ifet ThiKiiti'l 1n I lot. .1.Pll 1. r )

............ "' .''''..... ."., .._. ........... 'I 'I I j v -0' '
-
am... .., ... .. :
fla11 t f.' ., ...........M1.in. .I'irhI'..'a.t..nnIt....nN. ?1 aM1t
i- pc.4 .o v.,.... ai' ....... "' ..t'I.r.tr, r i cS
'" tutu < trte* E IG1tu.l.tIIt''EE
1 \\VHOLESAtH
-.-.- AND RETAIL STORE !

t. "..... .-t........., .". "".. /n to tho AUSTIN & ELLIS. I.0Rln1. 'J
I- Hrtcty IfeM bMl ..
r n Nta MIN VMfcwk
a.t.t/r ..*W !..*... atoll Mr *..ltT: COMMISSION MKRCHANTS- ..5'. ,r'p Itp 1t, 'V M,111, "'iIR11.YM
,
1V
iHlMiOH MfrM to twm tan r4f..'fh. ,
fntlM YtorI.4ILR.t.*. ,Y1S. .Orn\\ 11Ytt11 1'11.1.14A.1.1A1iS1 : 1':. P1.A. .... ,
.- --- b...VA-.A... eEe"8tA C ,t' '.:.. :'.;' ::..: ; ,1"'"' tU'

.t NIIA ........a. ...... tn.r ...1 'ho .""", .
,
..., ..... ....... .4 at "" ...... ..I4q4 ...... i..1.1 11k'r1. 11 1/ +.11' 1... ,a 1pd,..i: :. ... /1. --, I\ !;": .t.\: .:. .4 l.lvfq V )DH..t
.. ... .. . I.
tt i" i IM .a.'r. k4r U,1w.rnth rAirl to .
.'..to ""k'. ,.... pr N I ...uii.1 .. .rr IS.S: Sir =-...... .. v IU tI"

,i. I., Lt.. '.'111") '" N. .n1IM. IIc-o A RARE CHANCE .... +Y'M A.'M 'A ...........
t .IHKIiV.
0- L. :a.G S'J"t'I.
.
..!t".m. tM II.::M-.| f\ <*.rf.,'*.Ifcr mu.>.r.1.0'Ia1 i* ifcVtti.. Ml.. \ ':...".. ... "" .,

'* trlMWMlfrNlft PIMM.. .*4 .lltlw tM-4T.lt- BARGAIN --
"MM*. f... .tHi. Ifmyi Mm 4.t' .t*..rj <., "R.r"I: : .ir. Hot
.t..llrl. rl114ttuMA! *4 lilt', 4r. ,..". ll.1.4 .. rRl rli11.,. .....>rll, tow.....Me;

w ti',:. Millf11a tall VW. ..r M'. S C.$ "" I.", in'* r.My IM '::' \ It- .. 'II., ( ) ( ) !f ( of Hvcrv: Sor .( t I..A.II./ti.r. .. .1..wN. !>!...1N111 u
V t. o( HMHS)( ) ( ) .. .....
jwM M. .i .*.....-' '.. a1111. .... .'..... ?"' ''. 1260 ; .' .. I. ( ( ) ''' .. ,. -.
... ., /
.. '"' III ,. PIoofMa .1.. .. '" ; ; :... v UtnI. !
.
,. ... ,...... .
rU,1.s-. .......'. ..d1pIM. ., .on_ .. 'lm f.....*M'/!r..: .",.i.I i.;' i ...':.,, : -f, 'i' .. :f '. ,' :;: .. <* I. t.., ..1...1... ....' .. a Kt. 1
n ii 4
ri.Ia As >. ... .. .. 01. .i .... .","t f i_ I.r .. '
1\"Atle.ll M$ r4m.al.I I.. I Inqii... "i. fw i k""< I I IaNtgl' ; "III-M
.
HR.-.I ..AI1....,.... .. .'. M M* i1,5..p. ,
of H1 ,
IWf.
IlnlrrM
... ... r. A I M i- i i i i rni: ,; 111:01{ : ) (HIT TO TIMS! iiutuirr\ : : .. .
.....) 4. ..rr.f lft> |........ .4fl, Of n' .....::. ":;M bI
N. .... IMa ..... till, ..f Mit1.. .. i.
Mull .r ...... ...... ,... .... .. tfcr 11', .. I n' T H BOLSHAW & CO. I I1'r 1.1'':' :r::..::.=:w v littit .
.
.
I...........
--_ \\1I1c'lI \\lurl-'aU1u\lIlh: : IIMI'l.AVI: I : Irl'111'I11:1AEI' |:|:W U..t-" 1ftltf'..
.
... tla I i U'H'.
I
.
... .
.. I. .."....... .... ;.............
"e414/a/ TMhSsNr ., .., .4. r.
M .b .1 I 1 1 .. ..... .... ............. 'A11 ffT1I1N
1'NI'a 111.. I......, ..-h a! ,., 1
..... I'oot ,e.. .,npa.. .. ... H I iC MAI..tM .. m HI 1r1' IM .
t. tM.&o
r.... .. I .MeerIlr.. trl'.MM M.oJ,' .4 CROCKEBYCUTLERY ... ..... .. ... ....... ..... .. I ,,

.hr.llj.."......6Mi Man.MM It........ .WNI'........r. .ir'.u..4.1'--",...'..'...... .. TI10 l.oVln I1'' (LA: nl'HIGfiS' I; ( U1..I .w.........Mk......11t1/. ....w..if M IJ/ tf.,_-
11. ..... .
? 1 ww+11MaM1,. ..I,. t "to S I. }U5n Nr.111 + ....a.r'..' t
<(<
ti.t ........5I... IM.1.....h 11, ...... : (n..I ....M MIIIi1 r,
too .... ............. t .. ........... .., 14'Ib uI.
... .... .....w." ...,4ft....... .... ....... .. \: C: ..:. M' 'at0.I1.IrAllallr\,1
,............ .. .. Iii. I.. .... ............ 'of .. ....;. ... ,tI.... ........ A ..... .... w.... .
..111rdt'1.I..i ... .. ( ... ... .. .
TVV .u} .n 4- ,. .. @fJf3tG1@Qmr -- .. ...," ,
..e ......... a 11hif .4fc. ...t.a .. "i. .a.. ,,, ) ; ,r is Nhtw .
M'alltld I, h ( ......... ."'" .I... 1 ,11MIM.. M Nr...-a..aA N.a W 1l .........,.-.
........ .'.;:.5I .4 Ifcr I ............. ... .. 1w 1 Our WhoIiKftlo' and Holnil .
!
rtinofl.s
.
.
.. .... Dop (ircSopnrulo1' \\ "I'! : :: ..
." w t& .. ... ...... .4 1.4W"_ KCnO NJ t..AMl .. : ."r.... Nun"
""'",, ....M .. N.Ra1 ....... .*4 .....-. 8. '
.. ....... ...../' .%' r n-. 1'Io ":'-:' IS. S':::..7..... Y lI"n
___ ( .
t, ... h. .. (1111"'U.II'.I.IIIJ,( ( ium. ....../ .. ...
.N11N .,. ....t .t'll.ll' 1f d. 1111 I to I. ..
M ..... ......... .. .. ..
.
.. .... .... .r rb..... I.w I.. ... .\t. BRUSHES
1.1.44.41 .... .. ........ a41 kh.1 1.In
Iw '(! MM) ...... u .....". Intl ... to. r I i\ \M mi MM "N ., \\'. H' ,in i I K-: .'11 .... .. I .1 fRr .w".1111 UI"\fIIl"/II"/ Y1lt4.
-.Nl /.....- ....... Mir /IM/I .<4 ) 1454N .. ..... .... ...." ... .
feai Hv .N, ..47V t/sMiM.... E, 111 .1t.: i IYv4 ,-.,... ... .1..4'. .
,
,. H .tH.4It > 4111' s,. ,..,..... III ......, 'u......". '.'Ih.I t'...MN1:. ... .... ...-.... .ar ...-. .
5'. .... .I.11luS5 Ik .... Iw.s..r Ib ... :. ,.."=-:, ._-'.'* ..........
..,"'.... lot ,\..........., .... M ... 1..... 4.". v. FALL/ AND f K..4. ?..... ..
liilMiiliiij Mrwu w.... ..... Mw MiV ..* WISHER GOODS 'N\
..'...... tlI. tt .. .... .......' I NA.'t'IONAL M. 1.:1: V In L'1'.
'*** .,> *
,....,*.. .-n, Iait-.-.,.V..el<.-...*.,444.1t. r'..-,.. 1..1 ....., r FILIll111.11: E, It \ \ \\'S ti) till\ \ I I11I \ liSI s .\.1 I III* v < I" ....,.... ? u it GENERAL .;\"ounrcmcn". I "II Insurance


.. .......... .. MatM I........ 11Mt OOlnl)1. GaUtII C 11 lJelainm) ; Poplins' Mil H Ite) (Goods s of All mind s. Agencynii

r ,...... ...:' '..4 ." ... HI Mli 1'llllil'Llil.l/: "\"II: :' 4 IJtl I, .,. ,. ii.f, .11.|| ,\\ '" : I'm. i
,,:, .. .. ;0
..-.._. .........|..,.-. .tf ,.', <. !.. <....!...,,. It, \.. It, I I I
'0. .. "J1"11' ";::1111"1' In J I/...
.. .
r r NMrm .*' 4 i 1.. \\\\\r\\\\ \\\\n.
.'..... *.... MIS i *t 'Mi. ....".< V ,..4 \ '''. .Ila1Hagt- .III
''r'tl"crlisrmtnt 1It% le. ,'r .IWS1llvllulil '.1" 1ir111N11111'a1tM11'li.11'1rk .

I II. I In *lVillHlm.
Is tlt' NH \ alb IN IliltwI :
I.. I.. I DKMILLV. tI"r.. ..
I h<.n >t1, <> uttt. M.. .. .,<. ,:.4U. :. /w \t..n.\, HI mi; ,
4., it ( .. ; .
w < ir IL .01 !
Brass : -.... .... ... '... 11' .. h..>. IHtlM..1
M | .IMMII.III.I
Ioolldry and R DajrSlloD h :I l :...; .1C:. \\\\\h"1 .. > -I a. 'INIIt11wrIli 1jI
I '" ._. ... ." ... ... ..,.
C'I \11 I \\hl.l. IIKNGINKS \ 1 I ,..........w'.. .... of....01.. ,I...........w\,j, t.."....t-..:; ,...." .............. lt1it1111,. .. 11..1............. I ." '1'111111111AIIwl

tfck I ..MMtMff .. \,\\\\\\ \' \\\\ \' "t" ..s' I...llltllati'. 1ay
.... v.. tlMM 1 4l ; : AND 4 !> N ** < .Ta ..-.it* M. ..>.. ,
.i. k..* .' .S.MACHINERY..1 ,.a",<4 : .rf; ."r".':...;'':;.1..;.;; .: ww5ww's p ..' t ,'.", ,\\\\\ \\, \\\\\\ $1""I"""$"I1 h" tt V 'I..|HI I"i, .1..

nl.nti OnNUnK-' A.::-SLIta1.: : ew Ia..M I..4 t.M.i 4r.S.Iae... .,..-::;:. 11141; .111 1114tH' l:e.wi. "lh ="!all I",. i'.. ; : ,\11, 11.,rIII'
.. ... .... '
I. .
r J \ \" ,,\ \ .
,::::4 ;.::;;.;t.1:. .5..4-d 1.'C:: au ... -... '\\\ '\\"" .llI.. I.............. n.... : : : 1.Ij.r.: .

WiiMighl-Ilwi Piping Slip|'|4i rl l. ,. PIMM'* .. ...... lpwru'1'w ...... I \ \,\\\\ \.\\\., W''"' .1. ... I..... h.....He...". ( 'u.. \'if'11"i.t. 1

.....,. ..IRON.," ...... CASTINGS.. '. '..... N'...4d .' 1' '1 '- r'u.flb W' .11 MIN. *r tI J........ Uin... ..,...........,. ('u.. .1..

lYrtut Cuih oil Dt livery of 11'oSODIieni .......-:0--.:S...:.....'I.-'..I...'....:....'.'.'.:.'....'...........t4..Mr,............... ......1rk ...:w..::.'..':.'.- III. i, a '- ....1. ''IJ'RI'. N..k 14 I II5.IMI. .IN.......I...* "*.. : : NVv\ ,.", l.I' J.f
)
...> f'.. .. .!. > 'OIl .. < i ii> =L--: "' III t 1411rNr11/. .
.
.. .. A MU. .
( .
H .' .... .,.. wM i.MARINE .1.1
,.. -. ...... .. ..... ....
...10"'-'."..,... ,,"' ....... ...' .. Domestic Goods of'all Sorts '!I r II....... .I1L.I11+1111/li;. .11'11 IlJllyhI'wltw.tll
Inpl aid Eiporl .- '- .. ... .... 111.14.1\. .
C' Ilar111'1
.S. :
A.U ..r t'lli'N UpItgrl' ; 1.

I'ClM I 1'. .A N V.u ,.,. aMMa..d : \I.Ip.i,1111M. ........... .... x.'" /0",,, ,,
.................. 1II .......... .... ;.. ",
,.....,. .... ...-............. ...-.......;:.;.....
III ....... :
.. ... .
1:
I .iaxa11..._. u't..... | .r." ....MIII' .....nr M imr bytM,1. MJ '-N.A&Ip.Y1.M .. ... WHITE. 4 I \M
-
GOODS'
I .. M .....!> *.. .iM, "* .4 ............ .. SI* ......,.... .... '.... 'aL,.... r
.
'V: pna.ai./,e.-.4d' ...., .. I INLAND;
.. .... .II! "J' .. to .4f:.:..: -I-. :: ;, NAVICSATIO.V.:
...... .. J:
.
..
..'...... .....f'..W'l 11g .. .
.
.. .. ..... .. \ 111111 I1N11 1,111111 Ulilt.
) I
....... ..4 .s 11C1.11\*. 1 IN11111111 11111111
European Goods, '010...... .. 11<_" III ..... 1 11'iM11IY1C1ut1t .. .
.
.
.w. .5 ...... .. .. .... .
.. ... ... .. . ." .. l/ttltlt/ 1' 4..11'. :o01ah' .Iliull"/11Ir. .
.. .. N1111ti1CM
: "" ", '-' ........ .... :;.al.-al. ; .. ; ,.;.' ; ',; '::-::"'I'iQ 'u'"I"U'J"

Ji B T r rurc. ...... J.Ir h'r1.N.b.api........... .""._.-..1.......,. ., ..... .. ....".. */4.. f... .fI\I.. .. I.!:&. .: 'e',,, Vt\VVV\U-VV \\Ui\V\\ACt\X\V\1k, V'\ %\ IttN1 1"\\\H"\ l1, I fi.( .....,.... II........ IIIMII.HINW .1.1I

A T t, sUUS.4 .II(. k I "....." "'\'"1 ZINI' \'u\\\\ 11411 \UVu\ .. wc. twr. I I I'.ilr'a: l43II'41i'1.
4 T ..r tf.. io\a 1'......... School Notico.1. : .(1/ 111'Ur' .1..
na 1tw_ .. ; .
t 1 ..L"rwtiil.'r:
.. ..... ...... ,.. .. .. .. .. .. 1 .\-.i.e'i.' .....
t 1 Y1YMIl M \11\ .. .
...........>.m,>..>. :MM'. i I.'4.t. ; II.M"\.MMfl...",...t\l.'m.iui >. \1. ... .'" ...1'.. ,... .".., ... .. .. .. .....to (UTA.tIt .111'I' LL.\ 'u' SHAWLSxiict I S..IWII.11 111.111./\''IIII''U .f

,
t r.Iwr. 1 &.11.' J \It '

N. A. HARDEE & CO. Iiolllw for Kent Y4FE i O.yO.ES

,.tlltaxT lls A.t :I'Irt: t.H / CILPH. I KT T....
: :
.\ :--.tc.f.: .
:
'
t'I'I'L\Y N' -.t.\.C I'olt ..... '
'.. .: ....."w. 1 4 --iF .. j 1 I Kiwkurbockcr Ijfo Insurance ,
Ip.k
Iltlll'l r : ... Co.Cumpany .
.. ... ..._.. ..
: l'tllUlui" iuu 11crI'Iutiilst j j'r. I Uf' )EW t .Hka.tlatlr'

IIw CIIU I I drI.. .. _e"
T"W ''''''iU .h e1.. Iral: ., \\ 'L"IU' .. arrjl'"' in a t. t .I.\ *. i.j., IK .. II .lu.rt. ..w 1dM.)'.11.I...lltiM 1 Iw I... 'r ...... .., 1r'Oltl6.t la'I. I Ii
.. .
ljnV4 $$ $1112 f CirC-'OI'.IA. ."US' .\ e C. h WiH. ." Wrfi N IMU (4/'t-' al..1 I >li.. -, -1..tl.ia.l N'ntKHfs. ( 'r .. lu 11m
: A-iivry fWttl
1" I' ) '1.IT.ifcui- w,U>. >aW.W.ili.=<'a S.. llv 4::,':>i.:+r=a' <1"l la
3i/I1'EIN: M.IS1OSII. .1M'tw..., .....iL'1.....III .,''fIi! ," ."'-.,,.. ., vMr'. ." .. I tw tit/Hw11. ,
\ .,'*. Yv, I J \1.1. \VIfcJW Jti = I _
TI"J
I tkiww: ,: r::.:'.. .. : :.: ::. ........... !hit Hohl! t Urn lor Csisli "" ....
.. .. .r
... 'w' ."... ... ....... ..t( = .-:
.
e' I'0'1.... I; jii'"t: :....!tY

8 C.; -44


.
to >.


-.. .___ 'S8..

FOR SAVANNAH.I I 1C MTVlotliiim COTTON GIN.


Via Fernandina, Brunswick

I"l "fllL MI IV ItII). III
Il.lliNcTallahassee 1 .
Uf( .ff.tMtd !jji: SJlR1IID.. IU''I io .r \1.. ..: ..:. 4' r.; .f HI)T t FLORIDA SENTINEL JACOB ot.ch"nt: .nURKMIMREADYMADE Trtllor, O Osgaan Patent Elastic.Raller( Catton Gin + I


.
: ,'. II

CLOTHING ,I i H I:" HUM I ojn.I( 1HI:KM 1'1.i \' i u.! WI1II lilt "LI lttl IS'. IMHOMFTpin :<

MAMMOTH "ts ,I' 'u'.mf Inuu mi' "ii 'b.t.. jriM and.Ahth.) '''',. r""*ji 1 > .I" \ i I' .\ I ,' dt.1 .I". lint i-r.' lit "''''' ..>rk. ..lthl.-- |...w.r. .lul\.. .ith1M1..rtrlIlrn.\ ..IA'. i, ,
I .. .1.' .,. ..I I r. j-ni'. inntflttln, nm.1...1,..'(', .ttn ,, t ..flr4'.. 'h. |tiMi. ,
Gentlemen's Furnishing; Goods, |i II I. (flit n Ill Rollrr, eN Ipnwl-. >t|iN.nni1< 1.1 Lin' 1'At.m1 w..rk.tl M. I .,,01| '
: : :
:
SHORED ,. ::.: .
II M I r .rlainl.nt i ItInsNRdbr >411(1. i nni |"HiMl p.rdad
II I1.a i 1I rA' U'..-. u-it hauI.r.euM.Nndtn.MM'TIAI.E I'NIHE T hi IM. .It.,. wlnntlitlit. .,
i \\T I.\\11:'' 1l'1\,:u ." "l il iiw Nltj..n 114 *.l HTr MuMtVMost
\.'.. ." '. ,' '. ,4 I ." I lu I I..lu .p 141 1"- I..1 h r tk'.t j.."Il.... ,'t4 prlm..u'.. I.4 I"t 111.' fa II"

V uvT\\i\ 'Cltt \ 1b.111a\r JOB FEINTING KiiK\cn I HHOAIMIOTH(; I Substantial, Best Producing, and Ea..cq Working Gin

!SHk Mtx.d .,.... rMMT Omliiannii, T't Intr.ntnr.-rtjr lift |" rfc i and In. fr m lint
|,Yr.-A.wl.1 11 1Pt1. .lit I.. 'IaMMILJ 'h"......rill t1- (."it"n !'W.i mi ..iiniM ."d'iit tK d l mth Miih.. .i..I ,.
TIU'I :: .. I.t iC,;; t:.:.. ".Uf"II.I.f'" "KII.L?.. F.... Air "Ioa't....,: 'tte Tfll: I(1''I\fj' N Inn ." (..rMi!<.. !1 ? :,'..nn\ .. ,T d ,:;, ..,.... ..dI1.Mrr, IfI....d.J. I.'n." .dl 'al.nl1'Irnlwr\ : &i.1110' iq. \ .iiiiiilnic "I'" .0011] ). p.4
4r.l1t\y V il:MM. > ,.. '........, .,.." \IHl '. \- ""I'" .' ,.f II,. fil, .., It..f' .Iniwl.lt.Mltrk 4. .
,.. ...... ., : Mr' ftr.N rtAIIIMA Apdnm.-yu ..1 i I" l', t I I'.I."w' er:; r.. t t-. NTran T, ." I. ,
.. ... .... .. ,
.
A
.. I:, .I If" r I. EST HIJISIIl\IENT.\ VESTINQS w11N.r \. HAM+tE U' I s n.LUal rBT1HC I
...nf. .J. 'I ""It r....4.. 'fMt"C A 11. "11.1.1 \'l m f. ,
r Mtnn1.1r ......... fiM..... i"A W.. >. w \KTKIIN.I: F.- _
e I .' ; w LXNHl'T GOOD =- I !II...'n nw RHt f:. M< 1.IIk.1lir\, II:,U'11.C ./ ,
_. ,. ,. ....fMI.... *. At A A. *
..... ..-
; C t'IIIIII111',11' ': IIOItN.v


THE CITY HOTELTALLAHASSEE 1 Pensacola & ''il0l'lli1ii a a. 0.01101.1\1: ( 00I.11U1 101'1. AROn.tI. \'

I* ... ."n1i ...ttk'lrrgrrr w 1IM1' .. M.... I. 1111 a.' ." .,., \ ,, tot I. 1 I
CHANGE: 01' UHEDULC.

; I ARTIFICIAL it .. \\IIf.tM'1: K NIINI\ti...
I, .- .. ,
.. .
: ...
FLORIDA jfr -o.: "
ARMSANDLEGS
1
till. .*|-t /.NMii.//. .AI. \.

BY J. L. McQUFFINInpr.9. I I I ,........*1 J...,StI, t.., SANDERSON & WILKINSON, .
Nu ."11p ,'. .Aft. ,'.. AN ANATOMICAL
I I,4/ ___... ...... turn* If'. .. .
,... ,, ,.. /lw M.l.writ rw M I. n t ",' i, '', *'. .1 M > l'' jj 1. '.'
MY .yl 11r'a.' "'" "."' '" Ia'91
..M. MM I..AMIIr'N N N M 11.11'11 IM1 I

IM .f>'. 1 I.MMnI L JOB i ) l OKFK'lvHi } ) j ,-. .1.,.wM 'irar A .N LIFELIKE ELASTICITY.I .
/ .IMr .
rtArllw M ; !
M AI.w l f I. 'IXVINIII.; : HY A rHcnoX'; : Harness & Sa
r .4I h 1.1.1.1 I.N N'o : Ii I IM It It
!U-; $ alcry
.N .rt 114 s1l ....... .., ., r ai _

l'iXE HA I It IMMUUMi I )( I -- THREE PATENTS IN ARKS!

......... ..: It .. .. ...... i =& : fl'!, ._...._...._... t'"..,. L1'.I.... 410 In... ,.,......ti1N.lld............'........... I'M'KU: "1. t "In111.1.: 1t

.... ....... .. .. h I.. .... .. 1N1 itilia IE
we.. ..I' 1 ..... It l' .....;.1 II I honi.liLY./ ; 'I. \I'..
.r i ifV .... "lt % s.... Iw \-..... DROUCHTONSTREETSAVANXMI I
I- 4-I... .. II 11.1.. ,. .. ".. .h It w I

nl: nIIILTEIJ\ ; \ ; nIL\I'lii\ ....,.- '" ,...., .._, .... r w 'la"'II: tH IVClrl. .r' : ; iiSADDLK .\

I t1... .. ".*- .... ...-.. ... '.. r'x.a. TmnH: .. ., ,
rI11t,,,111 .1 lulls 1.t.rt1A.; I '" ;- "::I::';= "t.:.:. ,
1 .wz- F. WANTING SCHOOLS.JTiV .
I =' .. .. ..,"... ,
M1Nt A I1 "-MAU'J -
.....ir UAfc .. lift" ; .')._ I I I
J \) ? H eII1s1lIIlANlttt1111'rsl. .Ih1KlINh I I M 1/1 0..40 ......-_... ..,..... ..,.'. Ttvil"11. ,

"IMtN. NEW TYPES! .._. ... ....... t.a ....'... w.4 t. vk.. ...! HARNESS AND CARRIAGE
I. M r II.44. I. tlewrlft /.
.- d .....,.,...., XK\V I [( i ooI) ( I ) ItMl",1. ".N./.w-arl,. '... '" ,,,*/1"' "IN/1. N' tI

IklIl'4IFII.pr........ . /M IM RUM,.. A. l.:>.TAIU.IMI.Mi\T.:
Wr.1itNML... I.. ......., 1M I .,... ....,..,.........", r
rRATORIUl
........4I. ... NtM... N. IM... 1 I... & OLARK -
j iM i-" M.!w '1'111 ,1'11'\ I d It U.....It...taT....IIMI....q1 d.. Io.\tIWI AAllt l
:a ,.' : rw : MERCHANT TAILORS 7 YdiIA.1VGTIY

q : .. ..., ....... .Ira ................
TIe"! YI al r.Ink 0 t N1.LT

..... .. .=I T.1u.1I11.E t1.\ ...l'.y1. 101 ..., .. c
wk'alrl ..... ..,.....

I'"Z. ...Mp.... .. .... 1'" Now Power Press -r: ?:: : I........IN.. oaf .4MI.IT... AiwllIrrI.p .N.
l,1/-v1 .. : = ...... ; 0414 '';'"t' .' ..
... ...... .. Lt,. utI. -f I I4. T ,
."'-. ... ; : ..'... .... ......
....- ... ....... ... 1 .:::' y1t11 =.- I...". .N.II.. ." r/Nklw
.... ...... .. .... .
., ..... ._.-. .N.,.... 11 M AU .MAhpiiM.CARRIAGES .
...
IINi. Mfr .. N I..1.
I M.IWr '9 -- -
'= = : .. :: : :.
hOMi.rl1 "1 n..s '

.c.-.TE.: :: .. .. ........ ..r... ...... '. .. .N .. I ..,, :......... ,:,:.....':.2t....:, I. ....... ." ../. AND BUGOIM:
._....,... ......_...'M................' t I 1---:- .. ............ ....... ....., /..... ... ,.. ......, I,..1... .. ,'..& .;:.'t ...

.: .: :sr.: ...... ,.." ..., \11I.&N1IA,11 M. IMr '" ..... ...'...... '" ...,.. ." ..... "........
.. ... _i'.i ..
M 1
.. .. .
.
Ipa .... --..... 11 : ..tt.c.II .-;.:, N ,fNln'-IAN' ..
'Y' ....-" ...M ...."- .... I i ;;. I .......I .... N' 'IM. Itlll .
e "...._.1..., ..,.. MUx !: ;or-; 11 NMrtM
......... "*? 4 i NEW JOB I'liCliU "** *
.- aa':IM.! .T" l. l ..'.< r. B, BROA W'S
: :KU II:ILL; RUM. IMM|>.*_IMlk li '::X. 0 EHRLICH

.':.. :..'t.:' ;.. = 'u":'= .. ... ... Livery and SaloSUibloTALLAHASSEE. .." ....." ....u.t.a"

......!f'!. ,"" '.-' -...... ... .... ::.:r: ..4t, 1.JIN. a'.. ...1.. Millinery and
"" Fancy Dry Good
.. : : ... .:. ,
-;STx :'.. .': .. ... ., '"' ..-.... $..............Iw.... j>11b' 111 SPRINQANDSUMMERPHILADELPHIA :I I'LA.I TANIMIQ, IlMk1M1tt -

1'M It k11N. kp ,...., .... .
.. .,
...,II "'.",' .' M4s4... I C1.OTHiINp. ..............II........'..'.,''o" 1. 1 YN .1.1. 1. .IANM
.... .
"" e .
..111. to .. : 'o. j '1411111'II I 1 rllc"1I"


TIC UTH&1\R E \ 1 G GE nGIAll I, I'ke rt'rr. I'luol I, 1 Inks 11; n* ..l .., u.vfciOUK11ARD. ""/\1..,. N ,......I JbhCi&I', Bonnet. & Straw Good

r.. i. *- .ip<..... .j
BAINIMIDCC CCOHOIA Paint Oil Varnishwo '
and
FANCY AND LADIES'
Ill 1).- \V Iv 1111"11i t.I. .%sILga.N1.w' q.. : i FEKIULL GOODS;,
,.p;'., I'Aimu u, I I i ltlr I AT Wt10L"WAt.u.
-
... ..,...... ... : ....., .. ... .. .
rn .; ---.j io 'IAci. 1 > 'i" .. .. 1 .1.11 "' .t+!. ."., 111.4.. ', A'....s... I .
.\ .< K-.U iii ....... ..._. !
.- "i .. M k > *' -'r.rJ'..' <' .. .. Ik, 11. SPEAR &. BONAFFON {Col ton l Fnctors
:}I .1111'.u.....=04 W w* N._. .......w....IL1Nl ...u. ...... ,, ... ) ( )] ( ( ) t XUUC ...r .\\XItf1.\\: IIXIJ.t.toot..


:F .JM:" teM .1111:'. 111:'.1 .1 VUVV.\V\: I !: i JoJr01"aoit .

14 .... .... '."..... ....ia I Ew21a.! a.1r ..\I io-o* ...... l.........,u..
.. ..4 .- XA/MNlfj L+i11u+It11i1.;. : .

/ w' .-..*...../. f aGA t1ft Oa Vncial I 'UUlIUI"iceu ,.... ..h..Uh$ w1, .' ,ft ".\\ .'S\.ul. .,A

=:::=4.. ',is MtWhH. NiIFlllj UME11 .1fI1tNAl1Al1IlI.
IU\ rs I"". :\\.I'M"'U'I. l it. BARNETT
Nltllr..AyN./1.i/rM1 t & C011111114
?q,1 wr .
w.---. <.... .. .-- _te_..t.i .. r. w ..b
JWMMl *M*. ...... r...,. Lead and Colors of all Kiu*_ 11.IU. .."; r. IUIh,W4 ..., .... ii.. 1._.. .\t 1l11Ct1

.- I* u IbSOEST.M i .. "t ; Grocers and General COlUuui ioMERCIIANTS tt
..-r: ......'.....-nIICCtIII ......"

To the Merchants; Manufacturers .11tr1u10i1' = I w. h( al(. gia Southern Pitch .
t
I'!
.
+ "1'111111111
.
t.\ 0\ \j'L.Hltu",\ M. %
and Ri tU'iiUi of Georgia. ..... .
.... .
.
".1.1 |\ HIM, UI'i.1| KtN/\i: | :, AII .. .tI..n.- fr AItt111.1rk* v. IIIIWI .11.Y' ...,1..L1., .I. .......awa.111.1y.

1I i i'.r.Y..d.. '..a." .'" r,1'I'Y- .r.J/1. M' 4 I I 1 t.wsotU. DELAWARE:) A\'EltUE. e'@: :r .Y..."i I 4'...
..
RNA
,LWI1 a
GEORGIA STATE DIRECTORY. runhri.nn I $ I .\. Rl'iNt a11d
'-' ...... m Forward IIUQW. !
: ;.. -:' r..1 tl ku WIINtIp\ )10\1.\t.M.r r.t.
1 4.- rL
J r.l. 1N
Y
w 1\41. ..
if.f--M. .1, I..... _. II.. ,"'. ..... ::Tf 14 t r ,
*-.-! U.I <. I kwl._* \..tfc*._ IMM* I JULIAN BETTON. ..;. ." II4 ".K '' ..
.* 'I, |UM_.. IXtlc*. ..*u, .u4 Ik,. 1.... '...i :. ,.. ...... 110r, + lldrNs :: IId.4apa: 1 '. ; .
.. N t .h
.
\
... M ..
... ... .. ......
.
.. I' \lb'\ 4 1I./1WIfIII I,1. dill I.
= ,of ,... ....'aI..". ..... J. y I,
Ij
Mamm lh l Tr 1 lc S A l f sE hrroo ('''1'\" \SIt "'tIC".u Ul4 ...
Boots hoes and
1"lvp. Tlaou."nct aopto... a aX11 : r f : rTURNER: k HeL.\UQIll.1N, M. Nrw lwl N..Ne.-.= .I..IN.1y.rr .
.. . Y. .. :
W.
l. KYt4Iln.4 .n1 h' j d .1 AN .r.
r. .
.
\Ull .
I Kh:
.p \ .1.\ .
-M.. iteU .w M .. ...... .......
IIMJ1 1'A1--En
.i.l.1r w
X.ANOXNGJj : .s dti........ .. ;
t1r..IIm t. p. \v tu. .l 'r" .. ..
A'M::=:-am r 111.... u .*,. .. ............. .1t.... 1,...Io'.1.
M.t ........ I.. N.. ..Y M 1.4.4lbr r.r
.
"" ""' '''''' '' .tio..... ,-,.. \ ";.w ..1, Yw.lj.
t L ''A. ,11E lU.\& ('I )111'lll N(i VIMhV >lIa\lH-:''''. to. .Alt1. .... NMkTr .... .... .
I w' .a. '.;. ".... \U. ......1)..........Ia.\.afll: III ... "... "
.uuc..t 1i4k7
I .. tYI.
.. .LNII'n .
.
.
.d
TERMS OF ADVEETISISOtJWi .I L't?: '. ',. :: .. ,,', ,,, N'ww '"'iC..IJ. 1t' C-1..0001.. ios.N. .
. 1 ,.... "...II tI'." ..., ,, ..
N Nf IY71nc" i 1,1 .11 t& 111 .' A': ttrlt/llr. 1' .Ipr1 r11bY1r."k',. !OJ .ft... .......1rr .
*. ... / I Ik icuto Onto do VIk). I J:.r'r& i.', '1111\' 11 Iln. A.d d .IN.. u Ira"....I".W..1.1N ... .1 Y, rAr"'". 14 0 1, ..a.t.. .
_... ,.... I wtkl vl : tlirl. 111t 1' .. .. .
a .. Iii: I .... _, .
.1.
N14
1. I I 1.1.
... .* :l.......".;' .'" 1."t'" ... ..........> .*. .. -- .. r ... Np 1 .. I'ri..t. _... ..Mr ....'.., .'r..1li ...
,. M,1t *... .: 'J ::. "-......ao,:Utt ....... _. ...
I.u... ..,.... ... .. .
.
..
.
I WANTED. .' ,... ... ....., ....I.. ,.. to. 'Ia.r..t I ..,11"44..ot...1.

NOTICE. .. W. ''E:$& IN1I.i .... ,. .... BRADLEY HILL & CO ..
Il.UL\117:
... ,\1.171ilN ... ..., ..... / ..... A t
.........Y..f.144a.I rw' .' r .. far ... "e '" '..," 1'wr !
I ... ..- ., ,, .. ., COU1U1i.siou1t'I'eunt. .
1IiiiiII '''' .
: *
.4INr .---I.IJ M a. ........... ... .. ... "" .-,
,...... .. .... "'_ I. I. n. h? .t! I.w.. .,
...... .'4 .. ..Ia... ..,' ,,11 ...... ... .. WILLARD'S
.
l r.. ORDERS SOLICITED. !ji.: .., '. "\\\XX.\fI. HOTEL
.ty.uM t\
.
,
.. .
& ..... Li.. ,. rA' '''' ........ .. ...Yn. ... ..L.h ,'.... Mr
.. .
f. I.MLrr. 1111. 1.1 M1 a ....' 6 1...
rll
4 .... 'C U4\t: .
.. -. I..A. h-.u.. ," ''* t'tiUI.A tll l'FI...\.
..
1Iq ...... ..... .. .., .. .......u....r := .1 I.KIUI.- '
.. : -
.& ra. Al..a.. \" .., :,.,...4.... J' .f .. "4 51.r +J ,,r.LM .... '1""" t'I,., .. ,..- I:. .. ... 'L
I.
w. 'r. "
.
.p.t.
..
.. .
$4.1 NU/iis IILIMi, ....... ...- Mi ..... l .... .. j I..L.. ,".' .. 41..II. ..A.yi .........
.
.Io.jw.
'
.Il rY. 4 : t. \ h' H.I'
.

.


-.- -
c:The Florida sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079923/00111
 Material Information
Title: The Florida sentinel
Uniform Title: Florida sentinel (Tallahassee, Fla.)
Alternate Title: Sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 59 cm.
Language: English
Publisher: Knowles, Clisby & Smith
Place of Publication: Tallahassee Fla.
Creation Date: September 18, 1866
Publication Date: -1866
Frequency: triweekly[ -1866]
weekly[ former <1841-1863>]
three times a week
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: -v. 1, no. 88 (May 19, 1866).
Numbering Peculiarities: Suspended 1863-1865.
Numbering Peculiarities: Numbering begins anew in 1865.
Numbering Peculiarities: Issues for May 21, 1841-Mar. 9, 1858 called also: whole no. 78-947.
General Note: "Whig" <1842>.
General Note: "In God is our trust" <1856>.
General Note: Editor: J. Clisby, <1843>.
General Note: Publishers: Knowles, Clisby & Smith, 1841; J. Knowles, 1841-1843; J. Clisby, 1843-<1848>; Benjamin F. Allen, <1856-1858>; Edwin A. Hart, <1860-1863>; Hart & Shober, <1866>; W.A. Shober, 1866; Shober & Oliver, 1866.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 26 (May 21, 1841).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061077
oclc - 08807470
notis - AKP9173
lccn - sn 82014066
System ID: UF00079923:00111
 Related Items
Preceded by: Quincy sentinel
Succeeded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
-\
,
,,. ". ,
-:::- = >< = : ......_
_
-- ------A-------- ---- ___ I> .' .
-------
-.,

'1'1tI-1V1EIij 4v I


----- ;
-OJ ,t1' y e'I1'ti1tgJtH '.

N 1. v t O fI '" : .\

,

=c = = =
--- c

r BY SHOBER & OLIVER. TALLAHASSEE, MORNING, SEPTEMBER" 18: 1866.:-" ,-- 'NEW SERIES: ='lO ,I.-;; 140. ;


LaF ,. .
==;;= === '=::=- ;:==7-==-=--::'-;:'':::,.- ===-::-: -- -- -' ."' -' -- -= ... -"'- 'OR/I-TM
--
---- -- ---------- --- --- --- ---, 1

The Tri-Weekly Sentinel I SMALLWOOD, HODGKISSCO. Q\'i.t\t'dtll: \ ( ; ;hriI11Irntinrl(\ f I I Important Iflnttor.Suuvivoiw1 AM, SCUMS OP "AnAtalU'IIS. -

I Assoct +TtoN-The survivors of -

IS I'UDUSUBU L\'Eny COTTON FACTORS i I the Confederate army and navy in Clmrletton, S. To prevent liulr from coming out-never l--l e

-AN'DG BY SHODER & OLIVER. C., have established nn oqrainxtition l bearing the your wife ('filch0t1 kissing the wrvtitit girl.
Tuesday Thursday and Satnrftay Mornill s, above lillo, the objects of which ore put forth as \

0__..'._n_,__- _..__ _,_. G n ul ammlBllan M r antB i '1'ttllahnvsce' '.'uc"" ,,_,> Mr( |>li>uilirr 18. fol-lows AVhrrcas: Many[ of the survivors of the Confederate is Stout worth Anna's$17,000,000.) confiscated.( properly\ In Me.xico _: ,

Terms of Subscription : .
army and navy from the district Charleston I ( nt'.thu life ol'John :'
. . . . L'asiiUukotsw'rlinga history [
l'cr Aiiiium-thrco times a wouk $li 00Do. DItAW "'1' 7IU.O. ore disabled, by wounds: received and diollCcontl'ncled
twice week.. . . .. . . ..40 1\0.10 BEAVER STREET j 1 II. Morgan.
I IMEVV' in the I\Cl'v\ C'clhlln earning a livelihood \!-
Do. -OIlCU n .: OIl [Li'l'H learn to temper our dcMlrcs, 1
NOt<: harshly lo constrain : for themselves (nnd their liuni lies, and niany Shreveport! now him! two ice lU'K'hinea capable, ]
-- _..-- -.- -5TO 3FL ii.. i And clneo of Ini'ning out !8000( of ice -.'
-------- jIL.SMALlW000IFormerlySumliwoodEnii excess innkeB pleasure I lens, widows and orphans are Iwft destitute\ supplies : pounds per dti.' i1
Rates of Advortlalne.mo \Miy so much more refrain, by the death ol their husbands: and ftllim'scl11ring

( !Square, for ho first InuurUun. . . . .$1 noOlio I ,' it Cn. and fcinall Wn (IlIhloeocornerhor well 'be bcKiiilpd the late war ; nnd it is a sacred duty incumbent The New Orleans Tribune, :a negro; organ: l nuts

Square, two luacrtloiiB. .. .. .. . . . 1 75 TIII) )HoiiflKiaa (,i la, )j. ,.. sitmllwood A::> Co., N.Y. I Our worthy may host old wine can boaotHrlnk -- upon those of the survivors to whom the God of suspended ,puhlicnlion. I I 4
ono !Square, ono week..2r0: GEe W. SCOTT 1+Ie. Late lIotlgklH.lcott & Co.. N.Y.D. drink.-Snt draw It miid.He : Battles has sparred sufficient health and "Thad. Hievens is at the Sulphur! '$iIt1)t\ ;."
duo Sijimrc, two weeks. . . .. . . . . '1(10 > I strength / ,
three I Neck.. 00 11. POOL, Ga. ) lo labor, lo share\ their means: however small, I lie probably( : wants lo ]I.n-'''' Iho tllo'crtnf the
Uuo_Sqiwre. :.:..:.:.:._..:..:.:..:.:.:.:.::.:.:.:.:..:.:._:.:..:! Will oho would, manynii evil slur with such of their now unforluna comrades who article before he tries It--clown \below.There .
fi'II1111Y tho best-'
: ;; O J I WE are prepared Ihroniili RESIlIENT.IENTS.In: : I lotrini the' sail plan, a. shills the 10', MiIllI\1ft'I'I1I1,1[ ( languish, and to assist, as far as i ipOH..ihh' ] is a. nfilural the of franile
TI-I-I-ml I I I \ADVANCE:-' AND SELL COTTON in nil IheH01TIIERN And rave: on top
/ I I TORTS, or forward from THESE TORTS:' Enjoyment Imlfpcas la an over art-rest.discus! tho widows and orphans of their deceased Mountain, In Srhec, Maine, filled, ( Wllit the clearesl : I
'
g' I to NEW YORK or j fellow-soldiers ; therefore, .
i I e In bred by | ran II'lIcl.- ice during Ihcxsinnmer monlhs. .1..1! -
1; ;.; n i ;. J I:; '1 i1) g.-. u C;; Too deep a drnin oy upsets the brnlu Kcsolvcd! That wosurviv's of the Con federatearmy I
I "70 I I I.' : I .: I.: 1 .: I .: : LIVERPOOL DIRECT, Drink, think-btu dmwil! mild and navy residing in Charleston! District, Two eolored! \ men fought a ,Iuelln Virginia: the tj j
: : I' R8 our hieudatnny prefer.) do hereby resolve ourselves into nu Association oilier day, because one called tho other's swcc-l- .1 i
71'i oo i ";j\l 15 (00'-1\1' OO' 22 Gel 12.1OO'i 32 bO 37111 Our conncrtioim In LIVERPOOL are mmketApply each n'. will giveonrcttstotncrenllthe oar indigence-let's cheer It np( ; for the purpose') of assisting our comrades ,,1ml'b' h"al'll"nlgg'r:" Neither was hurt. .
I ndvan'ngpsofthat "Tin
r.5 011 ''N r(1HIOI1 \ nonsense to repineTo -
OIl 20 00 21 ba ::1:1: IH'' as
3 2.i! 21 [;f31! [;01 .15 00) [(1 2 r,1 rdl TT 110 8151.t. / ] to give to hope the fullest scope t unable to labor for their living by reason of .. The I Itiehmond Examiner:: announce' that a I
'. HI 00 3.5 00. 41101 (1T[; ''HI '60 i [r.l/I T5 00'100 00'112 r.oI (I l EO. AV. SCOTT As CO. Needs but ono diiinchl of wine.' wounds received, or disease contracted in the large portion! of Iho \burnt district Ii t' thai city IIIH
G. 2:1: 00 42 GO[ 51 1101! (UI! IKI 80 [; 94 5O'12 [11'1)1) : 00I. ) And oh I be temperate to cnjov service: and the widows nnd oiphans of those been rebuilt.
/I. 21 'H'' D 1 00 li1 [D0; 81 00) II 0 101(1Oi1ll[; I'181 IIII12'' [G r.o;0It ) July! ? -If.. __ ___ TallnhtiKsci':, Fla.:_ If Ye deep on the whom howl.Fate hath thirst smifed control; who fell in HID discharge of their chitHow }-.

I 7. :95111 00 04 515U 00 77114)81 ro;) 10 03:; 00 00( 12'103) (10125 M'11t1' 00 IHI1Ii2[II'I r.u1210 1M1. ) )Hrluk., (1I'llIk--IlIt your diaw i II mild 1 1What. much needed I ia such nn Association in The Government is disposing\ public l.md lit t

\1:1.: :89 I 00) 71 ((10 011271101119( : ro'l' 111; (0'222'' / Nil EARLS CUNNINGHAM & Co. 0111' cily, any one acquainted with a lithe of Ihe an unprecedented-rale." Over, ] 00U00 acres were
501 IT [ 1101170 (II'I;;; ( dost thou sold lust lt.
.13: 0 71 Phillips fear" lit thf| buttering existing here can bear witness, and we during un all
11.1 Ill [0 tvllJOl1l(( ; 00'1148' : nit\ DI) I H.; IIUlItIIKI'2iii: (IMI My lesson dost thou eoll'\ ? ] that .
12.1:! 1 5\1\ (IHI) !HI) 00124 ((10114$110173' [ / [(101117; [50,257, :; 1iIt'II IKIII15! :; 00 COTTON KAC'TOKSNO. Or wotildVtlhoii say light ,hRi1ght "clr.tV! hope our people who 1111\050 nobly] evinced It i8 said that muss of the best Canal Coal of 1
1:1: iia 00) 00 [;0'1:31' : ro'l7[ /ill 1&IIHI'910 (00'275, ))) : (110 :The( toper f.illiinjoll'vKeen their love and gratitude\ lo the memory of the Ihe lice 01'II whale lsins oil titan there .
,: 50'111IKI'I"' !!Ni /: [(;1I'r.I: ):! 11//:: : 00 coil nicne >
lttt Confederate
1-1 : ton 00,1l, ():! ) IIIlll t.iste eyes keen ulml'crr be neeu! dead], will speedily inaugurate : is in 1
that
( I fish
15.: 011 ''HI 1118 CI141W:171) ;: (110 21111ill( 'lJ:> 011117,: (14).l) : :; Oil of'.1Y In (blue, fail-child measures lo I provide' /fur the !living hel'uesnll,1 the I

17.111.,; fi5 02 01114(IIOl'; 00 OIIWI lIi2(; [(1)0)1I115 1811! (1X11217 X)1227) 012:0 6IIl1i2! I no CII)::32 lIO; (00 Kli31)2':8T510: : 511 fjolllllli issioiiMei'ehanisNO. Love Drink 8 ;philter,' drink-hut" ", hut draw don't it mild abuse! relatives of) Hioso who have fallen in the brunt of In St. Louis, where the cholera. )has been )provailing i i

19. f Ii110:! (( ,1t.) 011170 (00'201' ) ( / = 041))'275 OIl)) Wili Oil .110 1111 bailie.\ Hitch an as--oeialion needs only lobe' I ( less than n month, there hiss already been .'

.Ill171 I.:. I __((10-1110...(N.Lt.l (10213 (&) G0'2UT (0 3711(11(1,151)Uhilnurry I_ 74 WALL STREET- NEW YORK.' Ye-, without Ion\'l')Ill;:. let us roam inaugurated( lo make it a success ; for people of/ about ,!;!jOO (lealhs.hen. *.

Notice". Tributes of Kwpuct, mad Marriages: ; John IT. Enrlc: formerly SinullwOJil, Einlo & Co. .From. luaht to feast of gladness : Virginia can never he iadiUcrcnt lo the millering' (! Kirby Smith has declined the Presidencyof ,
And reach old if not unite'
nge. sage of
thosevhos inUforluncsnro/
riim't It. C'lliinlimhiini, the result of
Ailvorfinumoiitn.Lojjal ) \ ( : theirdevotion
Trnnnlunt
will 1)0 rhnri'cd fin ndvurtUcniciitit, I'crkiiiK finwlhMiud. ), Eurlu A: Co. ami With method in our inmlncffs I > the Virginia and Kentucky Railrond 1, to which tl
; Notices ehnrgd; tho etune' ua other Tliomiis J. formerly' Our health" in sound pond trims abound (to \their eighasand! honor.-.Jltfti. g,,]. he was recently elected.
except Noticed of DlKUiifsion us Administrator) \ the rliiugefor J. L. Hiiinllwuod & Co. Friends, these are riches piled
which slmll be :$j 18. To with thrill two-fold -.-.* -- I
__ ____ ____ ___ ____ _n _._____ I I\,1:0:0: long experience in the who of Cotton and olli- Brink use drink-bin tho draw it mild rift( AN ATIIOCIOIH ATTEMPT Mayor Motjroe, of New Orleans, is again in ,
cr lulIthcl'llprIIIC"II\'O:! ) respectfully solicit coiirti.'ii ( ASSASSINATE A' the full exercise of all his functions, with no notual ,
'rlacNioutl\ \; \ (ta\\tI.; (\ meets,. ami 1 are prrpnrcu to make advances for winch IlKiiA'NoEit'n I,urns.it Youxo L.\1l'i.-A very mysterious and fiendish! interference on the part of the military. I
to .
'"ply
--
-- --- assault was made upon young lady in this city at j
'-' ----._-- ---- TERKINS, & CO. the homo of her A live turtle was received in Ilouliublcr by
IiIIC S.
- -- --- > "-N< ----- -- mail 011 the \Dili ius!., the stamp and address! being i
Icemcd
A. WOODWARD, Sit, .I juiy !n-3iys! 'fjllL'llii'-i I!! !' > '' '"I. -- I 'rhul'ulhwtngexlract I : from I... Sticknry's" had! gout family! out to-on 8P11I1Ihe Friday evening uight. leaving Her parents/ their paslcd on his shell. (

\ TTOKXEY( AND COUNSELbOK AT 1AW. AND will GEO. W. SCOTT' & CO. i i ffishry'of1'loribt" gives mi outlinu ol'! the tic- daughter; a young.Miss sl'unbixtel'n( : ], years:! old, Forney says thai the Proclamation! (!' the

1.V. Solicitor ill banecry vltli tho, Tallahassee(Arm ol IIKNitr, Florida.He&"" WALKED, iiH'tils of this: TioiuVs prosperity[ ; with tin old and trusty. colored servant lo keep President, "restores the civil authority, l\Jhlllhvl-

also of Washington, in cuniiiiCtlnii City, attend to the prosecution of claims I CO'lTON[ FACTORS I Of' the whole urunnftlic Stele, it its less un- her company. Thc you u'; lady: sealed herself in ishes martial law in ercry'jxtrt u( Ihe United
before the Departments and beloro Committees of Conjunci : pr0dutiveland limn IVmisylvitni:!, Ncw York, (ho parlor, reading, and alter while fell asleep.] Slates: "

J.1'CH". ___ __________ 21-1y- 1iNDCOllilhiSsiOl or the f six New Euglaud Hiatus:: c-onli'itsting: the The old woman wns iu the next room, which The Norfolk Va. Old Dominion
( ) has reliable
communicated through a folding! door which
hind stud hills
]okra ,
A. J. PEELEK, eichan1s Ittcclunnblesttmnpsthe hero with: 4ho iiiucccssiblo mountains, Uiu large was open and she also] fell asleep.( The young"Indy aulliorily! A. for Vise saying, that liopropcrty restored.' of Ci'rn.
"has
Henry nut been,
'1TOItNEY AT LAW, TALLAHASSEE, VLOU1DA.- bodies of fresh water nnd sterile waste placesill : thinks she may have slept hilII'IIn hour, .
1\. Office up atIra over the Slate: liiuik.. Glues hours TALLAHASSEE, FLORIDA. those States. There is scarcely it railroad: when she was nwoko by a severe blow] on her The Treasury lepayjne.nl has received adraflon <
li-om 9 n. (II. to 11'.111., and from 2 to S p. in.wt with the Florida Railroad left breast. :She: &hl'ieklI'for help, ) which mroke Haring Brothers Tingland (for the
____ OED W. SCOTT, Flu. I II. IIODGKISS, N. V. the North equal in extent: hum of
ijly! J.L.8M.VLLWOUD.N.Y.: ) (|11'. It. POOLE, N.Y. I, which vmases over a region where there is the old woman and\ brought the neighbors to her, .. 11,014,119 the proceeds) of the sale of! thu surrendered
EDWIN A. HART I fiolUlleland! termed worthless. 'ulwccn.l'Vnian- relief,when she found ]her dress cut and the blood. vessel iShenaudoah.
\\JiLL nilvancq 011 nod ship Colton to Liverpool, NrwT dina and Cedar Keys distance of one hundred flowing from u wound just below the region of
A TIOllNEY' LAW MADISON( FI.ORlIlA.-\\1II ._T_ York, New Orleans! or" Savannah. __ July. 'IT."-IF and fifty-live! miles, the land ncttiully tributary to the heart. Medical attendance was called, and it The man In jail who looked outof'the window '
"" of ,
his cell and
the COWlbel''thefidtleJndiclulCircult. found exclaimed, "This' is a grille country
JV practice in its was that she had been stabbed by
roa'd if settled lo the extent of of n shnl'pI
decl-tf: _-__ ______ WM. H TURNER supporting ibis : permanent: population tinder capacity appropriate instrument, the blade penetrating a little' more within!I" is bound now generally admitted to have "spoken]

AV. AVIIITNER cultivation would lumish sufllcienl Iraflic! I than a hall inch, and inflicting an ugly, but

(HHOOEH to insure fair dividends: on tho whole cost of the not dangerous wound. When she awoke, her ThoI1"hall; (Texas: ) Uureau Commissioner
\ TTOKXKY: LAW, MADISON; FLOHIUA.-Will Circuit enterprise. A narrow; ridge known as the sand 1 I j r fright and tho glare of the light prevented her publishes! time names of frccdmen who violate
2 V )practice In the Court ol'the Middle AND hills lu'lwoi'ii Archer and the AVaeasassa river, from seeing /lsoIliIlllt/lntl: no cine was left ns their: labor contracts, and wanw people against "

dec 28tfJAS.: _.______. -- -'-- Co !I1HhiSSk) ILU Cl'CUuat] I II resembling the downs of the Atlantic toast, and to how the fiendish perpetrator of (he act enter harboring them. ,
AVESTCOTT formed the has little 1'111110 house or escaped. The front door was ,
D. doubtless, by same agency
fastened! with a night latch, nnd the hack door Prussia has already: established, I a bank in .
uttructiou for the "rtct11tnrit. The narrow -
'rALL.\I1ASSEE.I'L\-l1l11co FERNANDINA, FLA. i more a llesse. Cassel, built a, railroad: ami so started affairs :
TTORNEY AT LAW, between the llin'h heath and blackjack leading into the yard, was opeu. It is altogether
A Building, opposite) the store of Nr.tC valleys there that lime people] ore glad to rid oftheir
Jtoiivou
in the .. 11 t!.. PECIAL attention' piven to the purchase, x-ih1' and 1 Bilpmenl |, ( \ ridges atlbrd some pasturage for cattle! and ono of the most singular niul fiendish attempts atmnrdde Elector. gel1
Hopkins. ____..__ Jlerehanilife. Order j I thai have
of all kind of Produre and deer -the latter in particular arc numerous about wo ever heard of. j
JAMES T. MAGBEIO. for supplies mutt be nccoinpanled, with the cimh or inscquivacotliitrade. ; AVaU'rmellon Like a considerable! body of as "'c /forbear any allusion to the surmise as to Among other improvements in St. Petersburg, .
I'.llimNOT9CE. !
CHAN- _d_ __ ____ __ _____.____-_July __ I clear sparkling water among: the hills ns ever who the author oflhe outrage can he, itS they are electric clocks, regulated from the Imperial Observatory 1

TTORSEY AT LAW, Florid.i.AND\ SOLICITOR-Olllee in .Marine( IN L'.uikbuildngoppnsite'1'nttm'aIrng6lT.1'o gushed from a fountain. Tho highest of these at least very vague and uusaI bliteIOr)'. The at Pnlkova, are lo lie placed: iu the new

iUliUY( Tulliihiifteoo' I _.may. ...31-t..! f__ elevations rising; (from eighty to a hundred feet young lady has no knowledge of having given law courls and the il1ll'orlallibl'llry.
.! '!! FTER the irtiblleation of this; notice for four "ou. ell. above the plain is: called Wolf Spring By dig- I offence to any bciuif on earth, and it is not likely
MILES ETNAS;! [ 1 V live weeks, I will\ apply to tho! Hun. E L. 1'. Blake, lo the depths of a foot or eighteen inches/ that Iho author of lie deed will\ crerbe discover; John W. Price is a candidate for Congress, an
ging
DR. ,
Judo .of Probate of 1.1'IJ1l'OIntly. for an order and decree edjlfrrsG] ( Cnvniclf.VAK announcement which will secure to his opponent
rent Entate, beloiiL'inj! to the Estate below the surface: 011 tho top of the hillel'y
TALLAHASSEE, to pell the following the vote of man in Florida above tin
OFFICE REAR.-ReBidcnce OF POST ill DFICII..\ of Ida Joet'ph 1'0\ bo Williami, deceased late of of Leon paying county deliln,, Flor A.C.. cold 1, hut l cull ;and delicious water always; obtained r .- ____._.- lus of a horse every' thief.-tl'fnundiiut) UUII/' l/: '. sla-

Jon 4-lim. __ n5sets'ofenktit 1 hRl'llIg'bel'n exhausted, even in the drycst season. Deer conic \ CoAi1S(71'111.H.1DICALI'IIOOnAMuEBrotvnlow' .-
the personal
to wit: B. E. Jo' of the N. W. H <'f sec. 111: in town 1. N. here in times of drouth and scoop out little basins \ is ] well in Gen. Hancock has given assurance that he will l I
probably as the
J. 3.; BOND, R. II. RANDOLPH.Bus. of ram'u 1. W. ; the S. W. )., of sec. 18: in town l.J; N. of \'. ith their fore fuel, where water iiickly| collects ; posted designs sustain Gov. Fletcher in enforcing( the laws: of
W. tho N. W. of.>. of:S. E. '< of sec- VI: town of the Radicals us the next man and .
& RANDOLPH range *, ; i fiom which they hlake their thirst. [Some consequently Missouri coiuu-niing the the Beta. (h)\'erpor
BOND tho N.E. ol S W. Mol'ec. 13: town 1.
; Jf
W.
of N.1. range of range 2. 3. w: '. coidalubgabout, iiit) acre, and all in planter'* Alachua. 1111 llariou counties' put up the following\ extract from nn cdltoral his Fletcher! is moving arms to the Stale Capitol lo
UFJ'<'YR their professional cervices lu the citiecua Leon comity. Aloo, lot no. IT, nt'IIllIal111111\ mid lot no.I shanties: on this hill, lo which they repair duriug last; "Whig" may be considered as ex atthcdra. arm the State :Militia .

enter lit the residence and vicinity.of)Jr. noxp.. :_ n .. _.[IJ July__101JOEXN" I I. N. W. pdillUollln. the city OWENS ofTallahaMec.SOLOMON Adm'r.\ deboiiin. lion. I !the hottest months to enjoy the luxuries: of cool lie Hays : Gen. Hood, when in Austin, Texas, the other

HUB_. .-W 411' I breezes and crystal: water which ice could not "That we arc to have another conflict of arms day, was waited on by n committee of the Legislature ;
: -
J3.A.N'I3.S.Ol" : ---- --
-
is. : ----- of \Vacasassa tile
-
: inqu'OVC.Vcst countrybears wo have no sort of doubt, but East Tennessee i iII is and escorted to a seal o}' honor) in that
FLORIDA, JOAN W. A!<1IKII'ON, &&0111I& W. ,\NlJEII OX, Jl!., j the general description of the "Outf Ham- safe place for a loyal man who stands by Congress body. All the meniliei rose tiShe crippled
WITH II. II. AKDK1IHOI. JOHN W. ANDCKTOX, JII. I mock" mi immense body, of densely wooded, exceedingly the law-making power of the Government. here entered

I"I .r't:) 1) p') .r ;t 2'tI t) ....t Jolui \\'. Aiidei'sou & Sons.Commission rich land. The road crosses diagonally That the President will bo impeached there is but
;
v.5'J: Ii w[ Ott' : vi \\1; .s.. \r; w .. 9 the :riidondo Grant, the heart of the most fertile little doubt, but the impenchmnet will sustained"I Mrs. Laurel I J. DoCaulp] who, during the ;

and Forwarding region of host: Florida, in which Gainesville, | mul the decision of his\ Irwra inforced ho himself war, was known as! Lieutenant Rulbrd, of the \
Boot and Shoes, 1icttllOlY8hdlVncahoohinrelocaled. Close by turned out of office, and a loyal man put in "C. s, Army," i is now in Washington;!; seeking un

No. 9U C'oiirtlimdt Street, New York. J.v.mJa.O: X.N'T' I is Santatlcc the summit lake whoso waters How I place. 't'11cArmy and Navy, and the Treasury, interview with time President in/ relation lo Ute 1
C01'lLl'l' orUruyton anil IlryuiiSAVANNAH Street, in opposite directions, to the Atlantic Ocean and will pass into the kllmls of limo true friends of IhoGovcrnmcnt building! \ an asylum for the disabled and cly&li-,

-julyloJ-3111-- --- < GA. to the Gulf of ;Mexico. Hero are extensive tracts and a million of returned veteran tutc of Ihe Soulh.

:ix. F. TxORNL: : may M-Um _---_____.... I of first and second rote pine land,which give good soldiers/ will rally at Ihe call of Ihe legally constituted A physician writing from Ciucinnali decluros
-- would
OF FLORIDA, returns: to the cultivator. No great outlay ( authorities of the country. Wo bo to that the cholera there is of the most malignant
WM. II. 'l'I'ox."M.:: W. UUJtlJON. be required to drain a large hammock on the the men then that active in this i
WITUCIIICHESTKK . :. .. . . Southern border of :Stmtallu; Lake, and make second rebellion, are Congress! will bringing be sustained( on and form! the lie gutters says arc the covered flies are w'ith dying u in the struc.:<, I

& CO. TISON tC: (CORDON, what is now bear's\ jungle, a garden where all and the Union will ho hl'iLllty its proper owners, and the atmosphere is very lll'yltlJltIUIlI green scum sick, f I

COTTON FACTORS, the fruits, except tho most delicate of the tropics, il'lIw country has to bo drenched in blood, and ening.
WHOLESALE UliALElUi IX vegetables, and staples of agriculture cultivated the rebellious portion of Ihe country is made a
And! Coiiiiitissioii and Forwarding J 1 Icixliaiits: j! in mill) part of Florida: would grow,; uiih the howling wilderucs." A guerilla leader, Dick llempsleiid?, was, onWeducsdaycaplurcdby :

Foreign and Domestic Hardware, 00 HAY STUEET, greatest, luxuriance.: Even Ihe. banana: there I I -__ the H'guJatorl.IIl'lr Lit- i J
wotdd attain considerable perfection. It is not lobe tie Kock, Ark, who, tiller trying) him, Dud Hud-
No. 55: Bcckumn end 180;; Ann Street SAVANNAH "J-A. of the six THE ATLANTIC CAULK.-The recovery of the
I IJEl'En denied, I however, that in each counties I telegraph cable of last I hums ddulunauutedcueimportant lug him guilly of eleven: murders till 'of vHiich he
NEW YORK. TO i DMT which lhi passes, there is more or less in year confessed, burnt him to death bj 'n, blow: lire' ,
point to .
_'All oidurs promptly!!!...\ attended 10._July 21-fan; Colonel Edward Houston, Tallahansrc Flu. third rate, poor pine laud, HOW valuable chitllyfor has been claimed respect those who ocean)have tnlegraphy.It doubtc-d which totally consumed his body, so \that his
__ by I I
iloGcorgo tt irrigation ashes with
Jftines Kirkeey Esrj.. I Us timber iir for grazingVh mingled those ofjliu l fuel.
J.'TAYLOU 11. Me": 11d.s., F.'I[ do I for lids class: of (land remains tho practicability of this great" enterprise, thai the i
}lc8 ro. J. M. S; W. 1' Man in, Jloutict-llo, Fin.Meiwrs. might accomplish of action of tlio water wouldsoon destroy the insulation A cheese has been made in Oanuda recently,
Heed 'iurulmlt Jt! Co do lo lie sttuu u. In Chili, large Iracls pOl'OU8soil I and render the cable worthless, lint it Is eighiug three and u hull tuns, and measuring 1
Steamboat Mr. J, T. Judd, do I (',nnpohellot'sawl aud gra\'C'll'ilig along tho I
Agent, shown that ofsubincrsion has had! six feet eight inches breadth
Mo .rd. Thomas Lll'ltlfstoll! & Co., Mudii'oii, flu.Mcsers. ; base'of the Andes\ supported' no vegetable now ono year and three'Jeet in .
AND UENEUAL C. II. Sinilli
'!! ._ ._ __ g'l'Olh whatever. was canal cut out to con cable, and that Iho theory of the doubters i is milk used in its mamilacture. TbU: clieeMj will I
was
COMMISSIONS FORWARDING MERCHANT Not many years niru a to (the Mapocho groundless. This fact will doubtless give an additional bo exhibited: at an "g1 \icultii nil) lair to be held at .
haler Hie ltay pain
-MGKIB duct! froiii :
"
incentive lo the construction 01'111' lines, Toronto in Keptembcr.
the
& ALLEN discovered 'hat water
TEKXANUIN'A FLORIDA I river It was soon
uud it will also have the present l good effect of J
limy 24-tf. .___ __ _____ ___ __ __ of the.Maypau river! Ih'po&it'llllline1'll1 sediments reclaim doubling the facililius: for intercontinental com- A lelegram from Iicavt-u worth, Kansas reports i
TA1J.AUASSKK, 1'LA., which were just the lertilli/ers needed) muuicnliou and, we may hope, of diminishing that the military( force! on the plain Ii Pl-
A. F. HAYWARD and make: fertile those extensive tracts of lilhcl'taworlhlC.SSalu1 the sulliuieut to I'upe with tluj ho.-iljlu Indians. The 3
+ sttultslfurs(1(11(1 excessively high rates now charged by the
DEALEKSIN
and shingles. Scanty:
WHOLESALE : There Iroops b.ivc fought tit Indians four thn(>s. Several \
:
(LATH Of TALLAIIAS3KS, FLA.,) WITH fields company. now scums to bo no danger to
to amply supplied
heath gave place apprehend concerning Ihe practicability ut'Ul'OIiIl trains have been attacked'and quite u number
33. SI3VEDPSO3XT:: : cto OO. 1 \till\ alfalfa! a most huh ictOUS pasturage telegraphs, and in two or \ three years we shall of the (escort killed-the women and eiiklreu

IMPORTERS OF WINES AND LIQUORS, }DRY Ciroi-orlus GOODS; Nilli which to fatten cattle. probably] Imvo score of telegraphic connections being carried off intocaptiyitjMr. -. !

-.uw- llanlure\ I The production of Florida< partly shown \by tho witU Europe,-Jfeie York Sun t
JueciiH\varo, census: relurns of ISliO!( were: Asses,mules, horses, ... William CIIIl'rOI"t' Petersburg, just returned
O1Tit111i'41.t Horofcants Cloth* nud Cassimercs'i I I111'0 swlue poultry' barley: buckwheat -- from \ brought homo tutu of O.S'tiichcs
} \\ and Liiiors. ('al the, sheep, goats, u\Jruat a ,
1'orlt-r, Ain and Cider, I butter, cheese, honey, corn, beeswax, Jen. Robinson, commanding North Carolina \ II loose upon Uulawa U DEY STREET: (Near Broadway) NEW YORK. Wuiuluu Wuiv, I IYruitJ cotlon blurt and long staple, hay, hemp, sugarcane has promulgated the findings of the military The Index says, "(w1) inlerchling colored children -

Keep constantly! on band ft IlrHloek, of IliiU old Whisky. Tin Warn mid Spices, ( molas.,en, outs, wheat, rye, rice, sorghum, commission' by which Major John H. Gee, late and several pigs am inlying since, ali
lunoll-lim. Ac., Ae.,..|&t:_ ; millet, peas, \beans, potaloes sweet and Irish. commandant of the Salisbury: Confederate' military wills: "Tho infereneo is painful, hut \iublicjrnirnalisU
Juno _
__ =
:
_
111bui1y
._ limes lemons prison was tried. Them two wo are bound to facts
V ill(', \\nud, oranges, silk:, pome- were charges state ai they
Primary School 11. UlUTCJl. JOUXUENIIAM.H : !. gr.inatescitrousgiiava.stig: : : tall1l1l'1111111.JallIlIlS\ : I against him-violations ol tho laws! und (customs' occur, or at, least as they sum" ,

8TOWE will\ >l'l1 her School for llttlu) GIRLS . . . .. . . .J pine upples' tobacco, cocoa nuts, lumber\ ,fit.li live of war, and murder iu violation] \ of the laws of
Mlorntioii RS.nod BOYS ull tutu drat Monday : Her I and dried, arrow root Uermudu" cedar, arrowroot vrar-and! he was admitted of both. The commission Tho dinner given ut 1cnlnicl'i New York
hcliool Uuont uituuted In a pleasant, healthy\ cord retired ; L. RITCH & Co coonle, tiiubor live yak, palmetto hats Urn- attache.: no responsibility: to Major Gee il honor of the lJl'.il'lt.. i havo IJl'c
J hear the Htato Fcnialo Seminary ,, her: mangrove, gl'cclI.ll1rllc, Wsal hemp, fish oil "other limn for weakucbs In retaining Ins position the most ('elegant gin1 lu that ." Two

Ilivliu-aii of bulb experience Boxen euuU I of confident six years< tho In tuachinglittuchlldrun can give 61111.fuc' i!! sponges, iivuiiuUi tortoko( shell, peaches: wilt, I w bell unable to curry out the dictates of humanity hundred and (fifty 1'l'I'0nl blt down at thin table,

lion, and solicit\ a Bhnro' ofpunlic putroiUKU.On Commission Merchants 1 I bears oil, (maehi'Mi\ beans, deer skins! peach : ," Hen. Robinson approving the findings !. and tho cost was i .Old( jni-t, ono )ycara'4wtdar' 'r
evening in euritw'eckwill l bo' devoted! toaehiiyllin /tktrtwill ; brandy, fur, hour bklns, pilch, raccoon! kins, tur- I lakes exception! to tho view (that Major Goo of Iho President, amid f 10U" for 'each 1'urlo'tIh' t
ulrltf plain or ornamental needle-work, for which corul minU skies was to blame for this "weakness and partook. The greater purtoH, this :>
to [logga-tr: \ Now' 4arit.OLlCFF pen' I'ne' oiler skins; : prunes, only expresses CJcWI
HO ekergt'- ___ .____- cabbages! bene oil melons.( t ) the belief that he had It in his power to for Iho wines, which wi-ro rare ttnd ,

') OAft A YEAR made by may onp witu $15n4 : -- Cour16ntuteuta of C'uttuil: uiul Other j>rOlucoII ; All tlei1l'1'"ill'1 are inure ur Icufe articles of''j relieve much of the suffering of the prisoners.un being right, c1illel'utalil't uuil itu-h bottle
S 1. .V/VHI Stencil: ( Tool. No vxporiene u. >'.O..III.y. S i., bill"dVRI1CUl .., i !lisawhertje i ( Agrul'vniktyut'gnrdenvegebIbICSuud i : I, der his charge._- cosll\!? from < ( (le h'hulrt''! depart
'J uu t'revlduutu. t'onblur free aud Trc-iburors of it Dauka thu lucloroe \ Mill Uu m.idu 011 .ulJlllelll.y\ fruits of dumaftliccoitfiiirnptiou( are\ Rut Cllum 1 '- Ihr a siui le moal is rather cMravaganl even iu t .
tho cireulur. buu with wuutiluo. AjLlrci>4 ,
American bteucd'Fuu1 TToiUe, biniuyttclj; Y luluul.lIu JOII) DE.: H\M Monllcelio i CO.,,Hi. crated. Dcim Richmond's estate In valued $1,500,000. these days when money bccius s plenty.
!: ::1\\3.,. I allll14 (]


.
.

R


.. -. ..' -. ".' -- ,----, -..---_- '------r',
/ : ,' n__ .j --- ...., -.. ... .. ,.. -.-UI' .
S
__._ __ __ -_ _- _. --y '" .-
------- - '- J __ --= .n -

$ i i. t;rfhty Jlorirta- !t ;ti\ri,\ TuE"T the Savannah:ohf8T-Cfts sews jnaPhox& Herald.-tost we cv received eningwys !,j' TELEGRAPHIC_ _XE\VS.:: Mil teoi-i Bank... 11 ha,Br b.'fa. ir-held. the to defaulting ball In *roO teller(J.ol the Na'-T'imiA;! : t -1"J\


.; --- -- =-= II vuit! from )Ir. If.VINES, the energetic and efficient OUR CANADIAN COUSINS GKTTINO: ANGRY TALLAHASSEE, FLA,
.nE"'nnD: JrECUU-T FOB TDB 5I51TNZ.] !
BY SHOBER &. OLIVER. Si-erintcndcnt| of the Atlantic and OulfHond : .___. ___ h_ _____ = Naw Y<'RK. Sept. 11.-A Toronto di.patch ss'I j Will ni'iir or ludl': u n' '.. ,
-- -- I' '
- -- who gave us the gratiO '" assurance Hint MR. SEWARD SERIOUSLT ILLNaw : the Government Canadian l Is papors rc!'pon nrjre.lble fotthie that the Fenian Lnitcd trouble.. Boilers Smote Stacks Snar Pans & Dippers

the C"mmnnicati by rail with Florida will bo! YORE, Si-t. IS.-The Herald1* dispatch say and demand that England should declare war If the ,

consummated certainly by the 15th of nest t ; Secretary TIBD Is teriowlj 111, lib condition be }cnian Are not lIl'prced. \Xl'\GTl./tEU of Dolts) .N ut.. Sell !'k.r'iv .. T.I''!
( ( L
I..' and Die-, Hrn-5 }Httlnz Hammer and
month, if not few days esy'ter' He Informed I I ing prccarton He iiui'sed a bed night. CONVENTION IN BOSTON I II keep constontly on hand Piplnsr. Coupling thiwi HlioUj: ;

us also, that the new rend ",11I00 Immediately 13.-Ben. ButlerGovernorDiiilwk, mud r*.
BOSTON. SI'\'t.\
supplied with running tock adequate to the demands 3IOBILEM.tRXET. and the whole ticket nominated for re.election by I Repairs of Machinery
VOBILE, Spt. 15 -Cotton .ales to-d-iy 4C3 We*. acclimation STILE
of the travel and traffic which i is
1 I
expected Middlings 30 to 3U- Market Heady with more demand Attcnde-d to with. dl'patch BlacksmIth work of evtrv
to follow its completion for better cnid!. I PRESIDENT'S MOVEMENTS I dc'cription neatly done to ord"r. 4

Two consignments ol iron for this road. arrived WA niNOTo, Sept H.-The President arrheijI at I
:
I NEW YORK MARKET. Pltlsbure: at 0 p. m He will reach this city at 5 p | Cotton Gins Repaired}) etc.
." --- ---- .-.-- -- -------'- at this port yesterday and the rcinaindtr .is' ,
-- -
j NEW baa, Sept. IS.Cotton firm with I'3IC11lrf r m on Saturdiy.
Tallaltntvce, Tne"dar **pteinh 'r 18. expected in the course of the WMi'ig! week.
i! l.iJOJ talcs Middling 38# to Sfic. flour, Southern, i. STORM. I i lam now prepuixd to funileli EXGIXF.8 itnl MILLS
'.. -- =- ==-- There are but eighteen mles! to be lai-1. and the i I \ from the
doll and drooplnz: ; Wheat dull Pork quiet and I '
: NEW YoivK. Sept. U.-The cable dlsl'Olclll'Inre!
font A. GSCB i* oar insiKial, Acml. and 1! road-1>cd being in atateofenUre
: flT Mr a preparation for Iatherficrat WASHINGTON IRON WORKS
/ fK2) ; Lard heavy at Ii to3e:: I delayed I last niirht In consequence of the Interference ,
authorized to reeeivv Mt> rlplioo! and -ollcit adrrrtitinzcullccl the reception! of the rails it 1.U quite apparent t Coffee quiet :Naral St rs quiet and nncbanccd: eta storm with the Newfoundland cable. !' XEWBCIM.. V. Y. -
.
moBic and receipt llor the wm* .
I that Mr. 1'cahmavenh'imeIf5ufficienI time ..-. p- I I These Mill arc considered the ben and 1I"< -- -- to realize his expectation' should no accident NEW ORLEANS MAKKET! IMTORTANT LECISLVTIOX. bill has )ut I t 1 mcnt. as they are In u!c nil o'.cr the .Itcvf Florlila \\MM.

The stock of cotton at present, in the nriou1 NEW OBLEVN, Sept 13: .-Sain of cotton today passed one branch of the South Carolina Legislature tpeak'; for themlvo. Parties wi-hlnz piirchnn( nc.J
occur to obstruct the progress of the work. / } ;GJNEs and MILLS can do so thrunph m('. aud llIIl'e
!!(''aiMjrt, i j.I estimated at 312,172 bale 00 bales. Low Middling 33 to itk.STARTLIXG and will pass the other defining the tcim I I their Engine and Boiler put up
--- -
---
--- "person of color" and declaring the rights ofu'h i,'
,. The Intcinal Revenue Commissioner; at "Wash Free of Cost
; It
| persons In that State. enacts that tveiy
The supply of coffee at prescat on hand! ia the : ANNOUNCEMENT. -
in g tun has decided "*nt any A" ist.int As-'esor NEW person in whose veils there I one-eighth or more \LL VVOKK OCAnRAXTLED TEBM: : r'.IMI\
YORK Sept. 15 -The World make theex-
titles Baltimore Philadelphia *nd New York,
becoming a candidate, for local office will be ofncgro blood sha11 be deemed a person of tolor angSMf: ] TJ, !
'
any I citing announcement that four regiments of nc ._ 11VJETTI
I --- __
H c ,timalc at S-J.Ofv! hI'g'! It provides also fiat persons of color !shall [ --

.:: --------.-- -- promptly.... removal and h's sncwsor. appointed grots are being organized In the city, and that African have the rieht to make and enforce contract", to 'I Fv: SDI. .;. F. VHEATON:

---.-.---- loyal leagues organizing in every Ward ; sue, be nicel( to be affiants and give .deuce: to i| ljiteofsiv RcptiWIcuii. lJ>tenf VViUler Wheaton &:CO
The Ccn'al Bark bt'ilding, at Mont,:"'nJel
,, .
111 the D cenc) the soldiers are being instructed in drill etc, by Col! 'ien', to purthpse, lease, sell,, hold\ con v'!y and

ALu, hai been seized by the Ui"ted Stale!! Diitrkt In the Radical Convention im Thursday last L HAW KIN*. The Herald aks, are we to have a taste! assign! real and personal propelty moke wills : F. W. SIMS CO.

)1arhaU.! the following scenes occurred which cannot fail i i of San Domingo and'tcstaments and to have full and equal benefit ,

--- --- to shock the moral tense of every right-tliltith ; of the rights: personal gecuiiir', personal lib.I I I SAVANAII, CrA.,

": .. The uiouitains VJrgiiU; are rcpre?<:ntetl to man in the community : I MR. SEWARD IMPROVING: I eri/ and private property, and ci'all remedies

.. lie more abundant wit'i' deer Ihl') liw IVT been )[r. Hamilton ol Texas;;, read the the dUpatch President's'vbit in ''I t Wisni-tGTON, Sept 15.-Secretary SEW VKD arrivcd and proceedings of the same as for while tIle enforcement persons now and have protection and Factors and GeneralCOMMISSION

kn'Jwll to the.klet.inhabil l'l. jcsterdnv'jwpers rtlatiigto here .f !2! o'clock on a special train from Harrisburg shall not be subjected to any other or ditkrentpunisrnicnt
to the Jsortiiwest. On that of
_0- -- S Mr. >ev ard' fpctxh and enquirm reading!? whether part the -. Since lii! arrival he has been gradually Improving pan penally, for the commission! of \ 1E1IC11A'FS\ \ '
'
A nijstcriom dica;c prevailamong"he catilc audience desired )Ir. Johnson for Ivinj or Proi- and strong) hopes are entertained of his any act or offense, than such as aic prescribed i

dent loud cries of Tienrel from entire recovery in a few days.GENERAL !. for'wh'te; persons commttl'ng like acts or ofltnce -
,
iu North CaroPla,3n1 /L"ge m'' her!! of I'lein "Xary one were I I
.
are dy'ig off all parts of the Convention Q ---.-. ---.-. .. IM DElLElf-J IS
A Delgaleo -ir : we'd see Andy johu.ou
-_._ _- NEWSWiMiMGTOv Tn,; BLOW "W CAVE.-Several articles in
&;; degrees into hell with Bill Reward and I '
The President aud part/ '*ere brought from Montgomery[ Blair ou top) of him Ii!'*!. Sept 13.-Surveying operation Tcfcience to this Georgia phenomenon lmv a I Produce Merchandise! Lumber, Timber Rn

St LoiiU river !-i steamers Parson Brownl utterance to these du- are to be commenced in Arizona The monument lately appeared in our paper The Uaiubridgo I
Alton ii by tbiri/- gave Ij
erected In 151 the
:Mexican
by : Boundary Commis- OOTT03ST.i
remarks Argus (published in the county in which the i j .
being; provided fur the purpose, representing all :gu'-ting : ion at the confluence of the Gila and talt rivers, ,
mouth of 'IIC is located these
!SOme:i gentleman not Itnl"'l sjnd I cave ) noticing articles -
rough will be the initial point of From this
snrvcy point
the :States:; in the Union feeling toward me. but through a 'mistaken there Tj.111 be cstabli-bed base and meridian lims i reports the following additional facts : arc: Jieyxctfully Muitedit coI, r,// re.

4 --_ .- appreciation ofmv motives! has said thai we l.' mml.'loner Rolling of the Internal Revenue concerp'ng it ; ",,-c me credibly infoimcd, however i I' Mrut Attention

An Atlanta corre;=i>ondent says Eight i negroesleft were afraid of the"neero: !utrrast question( and I I Depot lias received a dispatch from Jersey City, that the cave has been explored.1'; I : Conslpnmcnts;' Cotton and Prodiio
that the distilleries in that Michael Ganotis who icsid within short SOLICITS ceiier
sought to dodge it Ahv I should feel .gniced I tiyins everywhere -ec a : calc or to olit
> iu the
this! morning Washington to clmfcr'ith now and forever if I felt doubtful on any subject thou arc in operation, and not eonfonnin? to the "stance ofit. states that he has himself descended State or Europe and shipment wi advance any | on conf Iniincnli ruined

the authorities for transportation to Liberia for national concern. I never wn claimed law. Thediatillerie will be stopped if the provisi"i Ho its mou'U' to the depth of one hundred feet, I all chipment'
on I ,
It of the bart' not complied with. r'icl that the interior tovfts about halfauacic I, JOHN. DANIEL .Monticello Florida! i. I.:itrfrt.
thousands of f edmen both side ofunv and .
intend
question never ;.o t NEW VorK U. The cd lu our !)U lnes'. and parties coufcring with him
Sejt litigation
be. While lam satisfied with what has beui instituted across which n sltcain pa!>es whose watcis are obtain nil infornntion He I I. \1
----- I between Gen Santa Anna and Diaro :Marsia nl prepared to advance on ,
done I the advocate of and I as cont'iually n&itatcd om some cause, and tliatany I plgnmont and fiirnl-ihBflLirfn! nod Rope to Kinks. CII!
am negro !suffrage lepcd. ho-- been discontinued and shiptug -
lolal an set-
There arc 1COO National Banks: with a cqrltab'e to or through us.
ihir\ its suifuce i is
of Great tiling \ .i upon instantly
impartial suffrage. [ applause. Wind-1 i I tluiucut arranged on both sides
circulation of 08,403,77: :i, and the sccurtties ing "three cheers for Uro" 1110w."] 1 would! sucked tindti Tho walls of the cavern are KEFF.RENCE'-

held by the Government to redeem its circnla sooner be elected to any office under heaven by GEN: GRANT AND R.\DIC.\t DEMONSTRATION. limestone rock Inveiywet weather the cave NEW V.OUK '
i, MACON GY .\
is filled with water which sometimes rises above
tiou amounU ((o 3C,129,200.: )loyal negroes than by disloyal while men. [E..i (horgu', B Carliart PriH '.. N" C. Munroe J.
pl usel- would sooner 1L.-..*odlte; in piivate''fe C.snss.Hl Sept 14.-Gen. Grant visited Wood. its mouth It i is situated about eighteen miles .\'X. it. : D. hart; KHZ-: f. ( nl'
-.-. .-.-- I with a loyal negro than a disloyal wbitc..man.- |I Theatre l.>-t evening. where he was cnthusiasticallv from this c-il1." i Inldwll >t (.'n. ,J X'I A J.1 ._
( t. -Tli..,
received. ) Wall! IERJC'S.
'NVe perceive that many ol ot'. coutemx.roriisarc ] I would'sooner be buried in "a nr-gro graveyard I ,! whonfwcre Dunns" soldier the |Hrfjrmanic',before crowd, among -'--'-.- -- I ': C4\ttreetALOLSrX. .-OS Iarld. f
the Thea.
mistakuig Ex.GoC.. CL.\I, of Ala., v\ bodied thin in a rebel gravevard. [Applause ] If I I I |, trv. :)Ir. Eecleston toaDy member, paraded of Con rc", request: How many lecolltctlons come clustering I I I bar I. BOSTON-E. C, D h'\.
have after dcatli to cither to hell to around at the Yoiktow SAi.NN.ll.-W. M. Wad MO TICEU.O. FhLm
or heaven us sad
go ed nime n-sonic .
the manaeer to and inform Gen Grant that i
Huntsvillc\ the Oth instant for his son go I
at on hey R t Dk Co. i Roach.
I shall prefer: to go with loyal nccrroeto hell'I '! the crovdwished to see him Gen Grant repliedI ; some sei ions, and some curious A. few of the IC. I go .

lion C. C. CLAY late Confederate Senator and than with traitors to heaven i cannot and will not see them ; please tell the Com last class may interest our icadeis. The i: lh'' nng23 1 .__________ _ __

prisoner of State of Fortress Monroe.Jin. These !!sentiments it must be borne >T mind, remarks I| mander ol the soldier- come and sec me. Baker, Louisiana In'fautiy (Col. Hunt commanding,)I WOOD & MANN STEAM ENGINE

-..-, the Philadelphia, were uttered on the ,! the Commander with some others, marched into landed at Yorktown in the midst of a cool rain GO'S
-- floor of the Radical Convention, in the same hall 1 lout the Theatre to the \private box. Gen Grant, with stoim of unusual violence A captain of the regiment -I CELEBRATED
.]OIlS: COKXKT: of Harris county, (Ua. wh'k] !giving Baker time to mak' his wishes known,
Anna
in which Dick'Tison and Fred. Dousrla-s with other officers
some sought refuge
-oached Baker and said
"sir. I Portable
: am no iiolitlciac !- I Steam
being operated upon ia Columbus by Drs irvNIORD : spoke( and before the same body which received I app. The President is mv commandcr'in I i in a iccently deserted house. His attention waa Engines !

FiuitD find Moses, suddenly died in an with enthusi istic applause Gen. Heaiy, the di- consider thii "demon-tration in opposition to the: attracted to what seemed to be his! ow.ihandvv.iting -I

epileptic fit, superinduced by chlorofonn ndm'nistercd union; candidate for Gavernor "The pity of it- President; of the United States.. You will take our i'll1 letter among a pile of loose! papers '
Oli, the pity of it1"' -&urimiiiJt JT d- ffrniMI men away. I am greatly annoyed at this demon on the tlooi Picking; it up, he (bend his own
at hid own request -----0-- stntion. I w ill be clad to f ec you to.morrow whui s-iguaUiie to it, but dated 1781''! It was a letter
.. .. the President arrives." The crowd quietly (ills i
from his
- [from the Southern VVatchmin] j gianfifathei native of an adjoining i
pc-scd cheering! Grant as the next President of the
A plot has recently been discovered ill New Jefferson URV
b4'I Orleans to assnsainntc Gen. SntniD, : commander ;Mr. Editor : Please allow me a brief !>r ice; in- I at the siege of Yoiktown If we remember :

of the Gulf Department It was designed to /hat convenient coiner of ;your valued journal'which I OUTRAGE BY FEDERAL SOLDIERS rightly, the grandfather held the same lank in the'

of is kindly appropi:lateel to "col'TCi'pontlents" i i NEW ORLEVNS :?;ept 12.-Federal soldiers, at old rebel army that his gtandson held in the' new. '
hU death the 1sItell
accomplish by explosion for whose "views the editor" is, very properly, tempting to enter a dancing school room with negro The finding ol the letter, with all the nttindunt

made lor the purpose. I "not to be considerd responsible" wenches as partncra Brcnliani, were resisted! ci'cumstanccs I is ccitaiulv one of those incidents '

-.--- I My object Lt to crave an interest in the prtl'crsofal and one oi their number shot They then burned a stiangcr than fiction itself-GUI. D. [[ lit!'. I
portion of the tow n : loss &5cr ) dollars.. I
Mont. IIION: ton TilE Ti-oitiDv UUIIUMD.- Christians for that great and good man, -.-.-- I

Jefferson D:1is.: now suffering under a painful A BUBBLE COLLAPSED. llEDrCl lox pp It\iutou FjintunT.-13.cnce \' rel1.'r- I
0 The Savannah Republican of thcl4ih
; i I
says and I have often
protracted imprisonment. NnvVOUK, Sept 10.-The Cotton Planting; uud L to the notice given in another placc'hlhe:
"The Bark Sagiidaha, which arrived below onTuesday wondered that no proposition was made for i Loan Company, purportm? to have capital of Superintendent of the Atlantic & Gulf Hail'oml; ,

evening lasi. has on board 4)0 tons rnited, eat net application in hi:, behalf bv the ,, ti.'jCO.OOO: has collated the Treasurer having left, it will be seen, that all fieighl! com-'}.!; front or !

railroad iron for the Florida! Branch Itoacl( Church of which he is a member : though: I can 1116 said with 30,000 ot its funds destined to points west of the Oclockouceiiui\ ', I

not doubt that prater is wont to bcoffeiedfor will be COlt ied over the rond to and fiom ;
She is at T>-bte, is drawjag about fourteen and a him daily by many warm and piouhrarts. But; ,, NEW YORK CON-ERVATI\E CONTENTIONAIIUM nah, at a rcduciion lictnty-fro pel cent :on havan: the-

half Icctpf water, and will Imve to lighter; before: what desire specially to urge, isn more general, :',; '. :bcpt' 12.-John L Hoffman, of New rates ofliansportation -

lie reach the fervent, and conUnt appeal I Heaven[ for hw York city has been: nominated for Governor, and
can city"Major ,., This discrimination has been made
: the
I relief, by Christians of the !South:i This might H. II Pruvn, Albany for Lieut Governor Atlantic & Gulf Railroad Compaiiv for the by From Five! to Thirty.Fonr Horse Power,
-- --- -- The platform adopted blhe Conservative! Convention ; pin-
surely be made, if not publicly where all might i i endorses; the Philadelphia Convention of pose of making! it to the iulerest'of tIme people

(General TJIOM has made the lol'ow not elcoire to unite in the prayer at least by all L i< the 14th Aug-u ; declares the Southern States in west of the Oclockouee to shirt, theii pioduce VLSOPORTABLESAW

.1/ lug assignments\ of his subordinate commanders: pious hearts and from every family altar. ,,:here :' the Union and entitled to rcpicscntatiou in ConS over the Gulf Road to Savannah, and also as im:L MILLS.Tiiini
.
I The District the Chattohoochec Brevet )bj. true sjmpathy and respect ale felt for him I I[ I I Ilions. ercss ; affirms that centralization of power both in act justice to the citizens of that sccuou who _

make'no suggestion as to the total of such peti >Va5hinitgn! aud New York State i Is fatal to the gave their aid and support to the load but have \v ) the oldept, 1 t.n-gcstantl fomplin noik-
Gen. C. H WOOD command, Headquurders atI That must be diet ited by the feelings and I harmony our poJilieal.tm, and denounce not jet been able to cap) an'of its benefits. in th i United' Stuteu'devotetlexclni-eIy JOH ) to the man
uficliire
I Macoo, yill\ embrace the States Alabama vud judgment of I those who offer them The great end I Consrrcfti legislation TJti>nn'rdlc Kui 'rpi"he. ( .I'ortalilo compictneM Engines sod and Sou Mills, which. ful'.Implci
11",I Ls, that fervtnt'y! defied by the entire South and power economyofruem. ir-
Georgia ELROPEAN NEA\S. '. '.4 t-- hy cXjrt., to bo superior to any ever olkral I"
I as I believe, a large and respectable ,, the ,
portion
by plbll'
i i I. Tho :bub.Distnct of Alabama, Major Genera! of tile Xorch, his icleasc! f'om imprisonment and (;O)' T.\Srlsol'LE. 'cpt II.-The f-ultan of Tur COTTON CHOP GKFVTLY ISJlnED.--'ail1ers.: amount of boiler room, fire surface n liu

WACLII :SWAY: }. to command, Headquarters at restoration his family and friends Let I key, Impressed, with the importance of being In dip merchants and nil classes begin to wear long den nren. vvhiih give to the rated horse power nut iuak
iispray lomatic connection with the United States bo du faces For the have otir ElgneIhe moot pQwerl\J and chcape in nmd;
iaiu
4 ). Montgomery( will embrace the State of.\Iabnrua.U for thi\iu a right!, spirit and with due Mibmisrion oWed to establish! an Embassy to American capl fallen The past seven days heavy they 10 I'\'or'Jlrpoe wher power I-. ri iiiii'.,J
weather is
the will of God I warm nnd the clouds All sizes coii_ or to FAITH"I.ojnl tal. In accordance with this deci-ion the Sublime notlccncscru1tnc 01 hld furl.h'u MI ,
------ show igni of abatement
no The
elect
I h:is
Pott Is about :
j selecting an influential: member of his
:;. Ciir L The Marshal '- -'- : Government to been tliis far to cause cotton to rot, the blooms nlr-uuIrs with tunico lii>nii' .mi, PJ.h"lth'I
\ ; OK ,, IJIack.' resident and and squares to fall off, to stain the cotton ...
; of Bnmch
i Plenipotentiary: Turkey: open Ofllcnu 'WMtldcu Lnu; X Y i /7
bold
f on Saturday fcicity lots H Cal- The New York Herald shows Imw I lidicnlous i i CONSTANTINOPI, Sept. 11.-It !10 reported that in and beat it out, and present all picking Rains I tic i 10. Y.. ?. -L! __ II
boon AVard, as follows ; is the oft Iladical have been geucial all this section .
repeated expression; pfXothern i consequence: of the successful results of recent trials through and
.Jf Lot i' ". valuation ,100. sold for $2,000. orators and editors, who, !'n speaking of frecd'ncn, I I American small arms bj the military conimi-siou cotton injured to the extent of hundreds, if not

"',1 I Xo. 4.J, valuation -};2OOO, sold for :*2nO.0' : call them the "loyal blacks" ol the South We I appointed for that purpose by the Porte, the Tur thousands of bales New estimates of a crop, GRE.TNDU
quote klnh armIs about to be armed entirely with car will have to be made, though if lains continue
:\ .valuation >3,000, sold for. $3,520. "These Radicals bines f.American manufacture.; Affents of the tllcrc will he left
must laugh in their sleeves I nothing in this section to estimate C [
Xo 45, valuation tl.700, sold for $1,870 when they talk about the "loyal blacks:' They i I Government to contract for arc their about manufacture.BFKUN to leave for. the Vnlted states People have cause to wear long (faces and E N f

No. 40, valuation $1,700 hold for $1,840 know well enough that but few of the poor negroes be gloomy. This season ought to ntivruncetlio
know what is meant by the word Sept. 11.-\ report is current In Go\eni- price of our staple idcrnlol-Col'lIlilms 81111.
Xo. valuation :11,700; sold for :$:?,OOO. loyalty.It mont circlet* that the King of Prussia has decided to For
is an, insult to the intelligent citi/ens of the ... an Enterprising Man !
place the Prince Uojal of l'rus..hl over the late ---- -
I The aggregate! amount of sales K $12,800 *2-
; I country to reiterate such non!.entc. It would be Kingdom Hano\er as Viceroy, and thut hU JUjrh FATAL Diix BETWLEAX: EDl'I'onSD 4 _.
L 000 above the aluauon: jUt as sensible to talk of the loyal! children who j ness will soon take up hU residence at the Palace in I POSnf.\STF.R.-LrrTLE ROCK, ARK, September -

iI .- --- -- are only just learning the alphabet, or the loyal. the city of HanotcrVIENNA C.-A (lute! was fought, eaily this mnomuimig, between 4\.S winter I am aiiMouo, I shall to FeUt' mv old bnplne.. ihi- cOlnlnK
; baby in iu mother's arms. Yet those RadieaK I i Sept Jl.-A decree has been: Usucd by I AVnltcr Cogswell, Postmaster at and mule the follow in; \ ilnablu
\1i THE 1 :SOITIIKKX: It{.wiCAii ADDULSS.-AVe have \'aJ le, PIJeryln m-ur the fovvu.of cjulncj lii.:
;; complain that fie South is not put under the the Emperor ordering) the whole Austrian army to and .T. T. Wright, Editor of the AVaj lie GaMte.

,,1 I' ,I read thw document which consists ma'll; )' of control of the poor benighted blacks. Thej ', br placed on a peace footing!\ I Their weapons were swoid-.-the cause,jealousy.I A Tract of Land

: lal.\ <.hood and vituperation: against t.he Prcbident, unblushingly claim that half this continent, and Ijoth veierightfully" mangled,hnv-ing fought until Adjoiuiiu- lown.
ELlWI'E.XIJVI<:ES-l'ER CABLELM i SPy ((50) be
acne not to
S and au endorsement of Ihe Tbirty-U'ilh Cougreti. hat the richest and important hall shall be put the loss of blood! caused them to fa-nt; Uo"''i lurplleeiln lho eOlllalnlnl thin! phcc there Is flue
bitri the hands ofl'ie' negroes :hewn or eight jiurooL, Sejit -IIOOII.-Colto'n unebani'i.d,; i will die- HUhbuniclcut (0 tnroa LntJu I >
; : The Macon Telegraph says ; "It' is clone millions of whites, Ihe intellectual people of sales 10,0)1) bah s ; Middling Upland at 18N. ----. foot whet-i. and aflordiiu( n goo 1.1 for I Cotton Factor)

in rettlicil English and from such LONDON, Se-pt. I:? -noon.-Con-oli for I or Flour Mill Also n line "lrl)' new Dwelling lioiiet-
up coning our own blood and race, with all the vat' "iterests mooney While on duly at Vicksburg, General!. JI and tt two acre lot attached, adjoining the above
place
a hint \ of Ihe future of the Southern States to be 611J' t'h'c'lW"IIt1", 71% : well llnUhidw Hi five
,, source can nobody' contemporary Dodge despatched to Washington, asking to be rooms and foul fire'pliei"ml ue
j i1 saju : "Its gramnicr and rhctori are alike eecrable turned over to three million of ignorant negroes J'lTflXU TIlEIIilEADs: TOGETUEK removed saving} he had been otleu-d $ (II1OOO to ce.Kary out buidIngs.100,

'' who scarcely know the right hand jrom the left P. I disobey orders, which was /so near his price, that A Good Farm
v\hilciu is U
; ., tone low audits statementsmeanly low I What insane inn, Sept -noon -The Emperor ha1! sent a
" I preposterous an proposition! \ bo was afraid the next otTer would ;
.l1 ( special mission to :Mexico to ter bi'ng him
con with Ma\iinll 'wo
II, malicious. The New Yoik Commer- It in too absurd for serious argument. None but lun I _ and :ull(hllflll) *from tow-n, eonllnllll Illlc,1
'
-'-'" "
i cial Advertiser says ; "Tlic address of Ihe Con"Illtionls he craziest fanatics, who ought to Ix; in lunatic liiiK and out houses on thopbee? aUo ? _
f
t I Bv.ltus U Tin : a lr <>
un im
fctpt -noon Altogerneido Zt.ll- *
asylums or the most desperate A colored l>al'hein Lexington, Ky., uiunc-d water and 'uh site. .\
revolutionary "lleu.ld .0,
: \ i'l iu style intolerable. Stilted, venoinotw ullg of to day BUM the ic-ope-nin of thj Fuittinqucetimi Fniith ll my
I politicians would fiitcttain match a thought. j becoming disgusted with the political situation
by Uuw Ia cannot be for
> pacific
and undignified would disgrace ,a.HcllOOlboy. purpose I ended the Dwelling House aud Lot.
This is putting the casiplai'ily, l pointedly -- I "negro question, so far ns ho

It is a pity that bo good a cause has and taithfully. The only genuine loyalu; of I CONVENTION OF WTIONAI. BANKS IN THE I was concerned, by blowing las biaius out. NiiirHioCouit Jtuusu Squlumro. being flllc luii H(orV

so poor an advocate. The public Is sick of this the South are the intelligent and educated whites NORTHWEST.NEW I - - _. -- -------..-- bulitlimug wih all eIght (5). 1om. all; wul I furnished on.t
i" riotous rhetoric" -no matter whether they took part in the war I VOBK Sept. 1'J: .-.V Chicago: specIal -ajj Ih'"I"ruII., 'wih('O> of l The hot oiiKnl
with
j for establishing a separate nationality or not. that the Convention ol National Banks ol the Noi.Hi. ,' ; 11.0 a I"Hinre an excellent w..l.1.

'. w" We would publish it in full, but for its length, This class, it is true tire rebellions against Ihe | west passed a resolution dbmppioUngMr. Hoonei'b/ i iamciidiiieiit Hillshoro' l illi.ary! AcadmllYI I' Also wIth,I two .\ Dw.ll"1'tfeonvenkullo' newly fenced and the mdl 1'iii.lic lniinwi.d|;

\. ; a* a part of the political history of tie day tyranny and oppression of the Uidical; party, lint ( : ottered III Congress requiring Natlomil 'I
" I. 10 the Union under the Constitution and the laws }!rlllkil to redeem: their currency: In New Yoik Three Store Rooms,
.j -- J'blladll'hla or Boston. Also, to I Iittities UE Eighth; AnnualbCMhlou; of this limblit Ut lint ulllcoin-
..uI; ; : -TlujJJoston Pilfllikes the bold f-ank of the land, they give true respect and ulleglpnce. cust to !have Judge Nelson's eo-opn-ute decision wlIl,1, 1 ini'iieo. on I ho 1st of October nc\t:: and rliwo on thu houtli (,time Court louou Iquare, nol reulmg JOI ,:
mai-ucr regIII'd'I last of lice uuumiuuui. Also 4I
Juno
/ I Ni7. It in now under tliu directIon .,
:\ hi the tp\atlou: ol National Buuk etock .. i iI DWI'lug lear D"I'OI.1 110
i Acre lb
r; > 0----- IIJf :\ I et) lot flttmmcitvh.
i i I ) ,
i Prcbident addressing the mid .
; f.lhe people( ,
A Paris letter Hays the war i-i AmerlIwas! the Gon'l E. Colston
't Ii; ; ,':' lays "ho does right to defend h''nself' mid his means of introducing the umbrella\ Jvance.The .-<> I I FROM K10 JANEIRO.: 'I' Five Building Lots

L policy against the rude and biutal attacks of the [ writer jivs : "The war' drove MI many i NEW: YOHK, Sept la; .-Klo\ Janviio: concponI I I' fu..or Fur IIOecll Iu the years VIRGINIA, (UI to tin MIL.'rAIt l'I'llIlIh15' !!: !, of !1I\It Wllra I110 m.U.TfluVll..! All, of which I vv ill nt pniratuile
INStl'LLJ'I'li.
!Southern ] deuce of the blh .ay* that the allin me btiil l-i u mo 'I HID : IIIIIIU'i >r- 'tu muct< l-ci 101.
:,f ij i Radical CongrcM, prcas and mob. Ho talks! families abroad, 1'iey butted a Urge 1 nu>* under the gum ol time ctmt-iiiy, unablu to advance course liiblnutionmid. tho IIJ.cll'lIuo11I| lio on a I K.11UU Irt pllbllO KIlO \hrn I \ill ulH-r _
lOiuplcte ba U,
Slilitury Quit such
i/odtolony lmei it>, and when they raised: 'itir I a* to hike Ilio AI'IIIII'luy .
iNiuly to the people und underbtand )him. I or withdraw
p they great
umbrellas to keep till the bi"il>oams, I hey kept 'I 'i Terms
I \ I 1 lie snmll pox liu* broIeu out hi a tuaIiiut foiiu of Sale :
:" l"lgurativclyhen he speaks, l'ilrky' miU'ons' of one another in counWll uce. The ,other /foreigner I ainong thv allied oldicr < flue 'hmlmlft.JbIl
: k t t ;, people ,IL teu. a.c1. ,. hero umbrellas raised It POLYTECHNIC SCHOOL ; \Ibu lnu1uic In tiuc <(1) twit tall (Ii i year.
. I ( Single-handed alone, with seeing so many on suniv I WIUt reported that thiP4iaiaatuui. > w eicmarch iMmHiltani LttlIu tcI ht (") per Ctul IutCrCbt, with

truth, binccrc love (or the Union, u reuuuce<< for days, thought uall'-ally enough, it was a Pa':- }lug upon the ullietl camp at Ccrrtntcr practical and upiilled! Svitiwu. the ,''lul'uJtl'1'lir"ul"H! } the Privi 1"4 ot 1"I;
.
'. alan custom,and con foi uied to it. The :Parisians, I w- culr ullUltOtOIW cuet
i ,: ; lh:! Cotibtitution, aud determination to enforce! ; h U"u, seeing b') many umbrellas ,railudn're I I ROM XEW. YORK, Applications Cur $dmitiHiou phould he inadu ciurytolliu, AccOlllof' mlo fujted btatu Inl"rual
I thu lung, ho tun meet and ovvrliiru' JiU, wieiniesVe \ Superutu; tenth-ut. JlIII.horNorlll t'arollim, J Ie l"'I'IIO!i' ll.lnp"lllchcd! at the C IIt of the piir<' ..iiim ,-
; itrsuadedit it was anew fashion, and tonloru.iid I C.\IU )(0&1,1" YtI,' r9ltGEmI.; North Carolina Ceulrul Hall JCoad, mid hi ou thy /Ihl '"I"' Jululry, will ell all of mv
l' "' \ : arcthuukful Uuit he has seen IU to take thU I'o it. .They found it& eomloi'lublu, ul1llllcr.madcll 'I Carl Neiultv. th Pru *luu fUI'A'er1M\ conli".ed" lila |'u.iicd for healthtirctilar a region lIuour. St hug'' M1 aud .th i' i'lirulluro. A line I'iano uuid l li

i \9 course, and entertain the firm belief that the' reot htr l 1'! ieiuU to *1\l1l1pt it. In thi way the tiring: y.ylt and : t.reiuru. to 1'1'111\17111. I Il I I (nun .. couti)''\\aj\ ftill |l'UI'llculur", tun hu ohlulnud Ihreo i '::1 5M5rUlu) WUjOlld. itt AI 1"1|lul'"c toy oulcry.2tlulei,for llorbC Cash
I ulll the lYcbKlu4li.il\ 1 tour will lor sul em Fort bu'iiltr hits mailo the 1'wiini.MH adopt ,L l eai-tEaI8iTEus! AImuETgu.; thl/ tl opt-iatv ,
) ., rio Southe laaliou; of Ubing umhielliif to Lci-p) ,J JI i .,,2 iii4u nauiod Pomiuica\ has btjiu uiivittd, : R* u I Sup JUIafturo1 JllUtury 1110 IIU lt IWIUI In 11 mIJvllll IIUI I) .
.
., itautial"vlJ\l. .'.. vlt'1( the bUllbcaim M Kill, 0) Hit cloud dlOJii'. .I.j, r) ItpIIIIIJUWfl't\ :, itii4* 11 Au* yinl tcuitlupy I Jellr1llll tIOr. .
-
I i P WW It 'U.\LIWU,
flUi | ** J UiijiiiioiXj, N. (7, !I
.
: .J ', fI"q, i. j ""I'' -' '' QUlucr.l'II., Jul
, .... l 1-l.
.
,

.
..
.
i. i
L -. -
-
-
-11II-- -U


o

...


.
=- _. "
-- =
--- -- -
-- ---
-
-- -- ------7"h
----
--------

DEPARTMENT. TX EPLANTERS r --k j LIVELY,

_. .
-
Jon rnmiNO.-Persons dcnlrlng Job Printing '''G. W. Scott, W. G Poole A. M. Scott.SCOTT i

rxf tilted In i n niyrrtoc manner, arc I'c l'ectt1l1y Inritcdlo HOnSE o IQIMWRimTALLAHASSEE I I &

call .t our ofllce RIll examine rpucliuciu of I ,
'
our work. __._._--- tf iI I i DEAi'ER IN

BILL HEADS.Having just received a Inrgo lot otnintcrlnl TALLAHASSEE, FLORIDA

nnd stock specially adapted Bill head This POOLE & CO.

printing, we arc prepared execute orders In the Fivst-Olaiya\ : Irlotel, ,

nciitcut style-Mil any colors desired. 1 If 1 1Biuss WITH ALL Till; MODERN I IMPKOVEMKNT8,
--- -' ,
-'- --
40'i
b FOUTRY.-L. L. DEltJlr.Idl"l'l't18clI: today IS NOW OPEN I

hi* brim foundry, which U now In full npcrnt ion.
For Iho reception (If Onc t..
lie In prepared) to repair all\ kinds nf &c.:
matlilncry :
J. JACKSON! ,'\, CO.Bi'pl ..

Glvolilni a trial.- -'-'- -" t-I in__ ___ t'nipilrliirH: ( I i WHOLESALE AND RETAIL STORE FLORIDA.

Till WKATiir.H.-Yotcrdny \uisono! tidy' In the AUSTIN & ELLIS i
-- -- ---
lust thirty I thnt WI' hud no rain, and It begins to lookas iI I OULPIIATB AND ACETATIMOItI'hlh\NE1:

though! wo were going to have some ftli weuthcr. COMMISSION MERCHANTS iI O- For sale by __ U'-JHJ1'P _

The continued wet Bci>son has been very destructiveto I < !OPIUM (PRIME TURK BY), ,
M.1 .Ml.LY..
the cotton \.f; For wile by
,
having materially fchorlcntd the "
in the last three weeks* production I) i; \')\\\\ kV\:\:\, .J."A.T..LA. I-3ASSEE, FLA. ( : :, fifld n/'. of vnrloii njipro\ed/ IminilH. ,
QUININK
Store ol M LULL:
at the Drug
---'-'--- SAVANNAH. . .. . ...OEORQIA.i ___ __ _
1rEltOSENEOILAI) LAMPS: : ,
A little negro boy eamo into our otllre I tic other I CII\HLis:! EL1.'>;, I._ M. LIVELY.M. .
day with a basket of figi for sale, and upon being TIIuMAS I II I. Al" .TI N. 'I Late (If Apnliulilcoln.' lln, -_-eurr__.r__U..- ,._.-, __-__-u...:--_ AlllioDrugislorooft __ __ ___ -
nit<1 ('oliim'HH, UH. )UIE LINSEED! OIL,
abkcd the: price of the same, he very innocently re _jidy I : SS-Oin.: __. l__ For i-idc!nyiieDrugstore of : UVELV: ,
-
pliel"Unclo Aleck told mo if I couldn't git t two -DOILHI) LINSEED: OIL (Cn lpli| '. .
bit< to take twenty cents '1" lIe Bold his fig*. A RARE CHANCE pUHE' pub 10 nt (the Drugstore of_ :N.Lh'i I M.V: .
--- ------- -- -
.-- ---- I LARg ST TURPENTINE: .

To HE HF. IOVED.-A gout Ionian from t tho North, FOR ABARGAIN SPIRITS:_ ntiltoDregstutc_ of__ ___ ,:M._Ll\JvLl .

report that General Foster, the commandant", is to LEAD. Xo. 1 Extra nail Pure .- ,
bo removed from Florida' and nil the negro troops WHITE polo at the Drug !Storui.r :M. J.1Er.. .

with him. The white troops that were attacked by ( KEEN!: PAINTS, around Dry owl In Oil, .
cholera Savannah and have been quarantined" 'L1For_ gale nt DriigBtiirrof. Id. LI\'EIAin'n5 _
:
Tjbce Island for some t time, arc to replace (them.We : : iifexcpllfiitLnml (in Waknl- Stock of (Goods of Sort _
are told t that Gen. Foster has been guilty of 1260tHJo::: II comfortable dwelling hniinc )()) Every PAINTS: for Artists'! lice,
many acts of opprf> .lou, and his icmo-val will be necessary out-homes Imlllun, !: J Eort"L1nIy _____ __ ,M.-LIVELY.M. ._--:-- ---.- ,
-
hailed with joy by t tin people of FlorUa,-Cvtinnliiii n )plimtiitiim. fur $.BOO ('IIHh. This .'l'SOlL 8AL?'8, n large supply] I ,
Sun, 2Wi vlt. place I la situated m>ir feprtng Creek: fimoim: for |11"h. (11'.' l-It For rale at lliJ-Unig Store of LlLY.I'NOLISII _
turn niul came, ami 1 In a few miles of Ci'n"fiml, The above statement la altogether Incorrect. Gen.FOBTBII Coiinly bite. Think of the 1'lco-nnl $-1 pur Aero (the COPPERAS, I)? tho\ )pound or barrel.
IMS been continued his command here, iittho Impiovumcnls arc worth moiu than the Him o ku"he\ 1!> For sale at the Drug Store :,. M. LIVELY".
our" Apply to inc. II n lit Southwestern t I
money. Agent
I earnest solicitation of the GOI"II'norho top-' linil Koid IJiink Jliiildin!. Tiilliihas'ec.(, Fin., EYKR{ IiJIOiJf li'J' TO THIS MAKKKT BLUE.STONE by the cask, barrel, '0.M"ilrO1'"V.
LIVELY.I
resented the gl'ncmlliesh'c of the peoplo of Florida.lie jiug13-tr 1.'! :!:: : __p ___ :..LE( !:! fcLEJ{._ pale at Iho Drug !Store of Jl.
lias not been guilty of any "acts of oppression" I )OYAL TCRKISII TOWELS, .
that we !have heard ot, but on the contrary has given T. H. BOLSHAW & CO. II .i\._ For attic at the Drug Store of M. i.'tE1'1)IIODES'

universal satisfaction. FEVER AND AGUE CURE
-..-.--- I WHICH \VB OFFER TO MERCI I AKT::;, J'LANTKRS AXD OTHEKS 1.' For sole at tho Driii Stoic of )[. UVEL08000D'8 \".

THE PUEWIDENCT.-From assaults. on Prcsi- WHOLESALE[ DKALKIt: IN I l CIIOLAGOGUE (Orunlue),
dent Johnson the Tribune hits advanced to attacks at the Drug More of M. LIVELY.CHALLENBERGER'S ,

upon the Presidency, which i is represented FEVER AND AGUE PILLS,
as too expensive.!: For the jobs anti\ extravagance i O_For sale at tlio Drug !Store of"__ M. I.IVF.LY.r .
.
of Congress, the Tribune had the most CROCKERYCUTLF.RY \A LUMEL RESUBLIMATEDJ ,
kindly forbearance. With the President ou a IT THE LOffBST CASH PKICBS _\ _,for attic at the Ding Store of M. LIVELY.

holiday tour it has no patience, because ot its cost. OLD I'ORT WINE of superior quality, for medical jmr-
Tim Boston Commonwealth, another Radical, l ,:e..fur Cabby _, 111. LIVELY.
sheet; declares itself more manfully. It objects ; T5HYSICIANS' POCKET CASES' haudpotuclv filled with
to the Presidency as an institution, and exults in L Vial, for f.ilo by j[. LIVELY.

4 the strife between the President and Congress: on -' -' -- -- ': '!:!! COD LIVER OIL, Itiuard & Caswtll and Rushton'e
the ground that it will lead to the abolition! oi the (--, V."r; /- ', for nalo by M. LIVELY.

oJlice President! Tho country "can do very I, III! I 'I : lm{ S E\VING-MACIIINE OIL, used for all fine machinery,
well without Chief Magistrate,1' \is. the conclubion \J For enlu at the Drug Store of M. LIVELY _

rived ul by the (::011I mon\ >iiltli, which Our Wholesale and Retail Departments arc Soparate -'yIlIrE-wAslI BHU6HES, all sized,
advocates a change: of the Constitution, to remove ..!. For: ulllutlheDl'lIgStOl'eof M. LiVElY.OO'FIl .
all check upon the action of Congress.! KEROSENE LAMPS '
.. BRUSHES, a largo assortment,
Where would the Radical )plans end ? First, in ': \ Ji For sale nt the Drug Store of II. LIVELY.
.. (t. _____
disunion ; nest t,in I\unrchy-.N. Y.: Times. 1'i"i
b
_ _....--- :ETOU-o1l..11'1liHhillg': Gooclw 01 i ,". ______ ____ ._._..._..__ __ ____..._ V l JOHN CASNELL A CO., LONDON,
CinAN 'I'JLEGRU'I.-AnotlI er Atlantic\ Cubic : .,'

Company i is being organized in New York to lay &e.; &: ;e. HAIR BRUSHES
a Telegraphic wire from the Florida Coast to the .

Wand of Cuba, a connecting link (f'Ommerlcn! -" I We. are ifl t linvivin. our :Stock: of fllK-LMINUmY EXCELLING; ALL OTHERS. .
to It be C T 'JLIAH'AND! lOt HKVAN \ .
Europe.( may not known, that the most Thoho dceliltMiihihlcli: render them tho inott perleit
)practicable! route across the Gulf of :Mexico it liiiiHh in me. Although piB e8einrnn incredible eleaublny)
from the city Apalacliicola) \: to Biiyn Honda.[ power, yet it does not produce tInt sURhle.t Irrll..liou. ol
There is already a line to ,Alarlanun: connection Saviiniiali, t'eorfjia: even the of the head.baldness.\s uich eo often produce dandi] n; aunt

with Columbus, On., which before: the war, premature
FOR SALE
arM
was extended to Apalacliicola\! and at that (time 11111) XI,-nty ._ . 'ALl. AND WINTER GOODS I
preliminary arrangement' were being made with( ----- -- --- - -- -" : : LI"VELY..J .

(the view extending this line to Cuba. Lieut. i'-'pic: : >JXI"..A.1.aIf

Duer, U. H. Navy, ou the steamer Viu'ii, made JuuU_ tf_ _ _____ __ ___ _____ ____ _
a roconuoisance and reported in tavotof ibis I I :

route-- III 1W50.-----Jfarifiinitt/ Courier.- -'"- -----. mmmmmA.XD If E ) V I .1lI11tn"p: ill Store : GENERAL


:' \' UUOUflIIflItfltJ\ : Insurance Agency


-_.. ___ -u -_u-_--- -_. h--__-_ _- _-_ ___- ... ______ T1-'l.'ISt COnl.pn:1.-l.Y::: : Calicoes$ Delaines Popls and Dross Goods of All Kiifls.jvov !

I'or Hcfi..ter of Public iiutls... J Hi..k-:. t.'ikt'ii l Iy ( lie following FIRST
ClIAKTEHKI I I I P V CONG!JESS.
\VE: are uullwl'l/.cll toiiunutincu hLtGhLA.
._ ::: COHI.EV ;IH 11 rmidliluto fur ro-eli'ftion to Appioved M.iiih :al. Jt; tliu olllco of Reglnter of Public Lnndn. lit the enBiiing Octobfr .1
'd.//
", It
: election. .. aiis. 8-, to. M. '1'. 1I1\\"I1"I'l'l"eollleut.1:: | D. L. LAJIIJAKT, ::-,'ct')'. v\\: \ \\..HJ\ O\Y\\\\. 'b, HJlll. it i h.1 if tf.1i, or Damage l 1))'
-- ---- --- -- -"- Principal Offlco-87 Cedar Street, New York (,\.u)1crienhI.Exchnngu ) '
Hank Jtitililing.( ) \ -\\ \O\ \\I.- ,
(rut, 6'f.ti.(\\ fm'nt., .
\\\: \ f\\\V\\\- :FIR..E:
:
L1rallch in r.rallaluis.scc ,
::; :
--- -- -- -- --
----- -----------
IN: THE CXIOX IIAXIi ItCILDINl \\\ \'O\\\ \\"\\\. .

L. :L. DEMILLY ;; .," BY THE
I DEPOhlTS 1 ( of tlno Dullarnuil' npnanli ivtciM'il. Tho \ \:\ c ""
cii in I this S.iviii&:s Hunk nil! l>u )kept, Gnll'Stnte[ r 1Ii'lIl'llll'O! Co. 'I'ilalias!
sorely on inlcioi-t, and M ill Iiu puid buck to the drpobitor, \ ''t\\\\.C.\'C I''e
.
l\ : 't
Brass and $ liitoresl, linn culled for. : : ,
$ Foundry Repair ;Shop principal w
I Interoet allowed on all films of die dollar neil 1111uuidrt \O\\\' ", Ga. Ilonuiln.suraueoCo.: Qlllumllll';.
( .
I '' ', which Bhallhavo boon on deposit for fix month I .
! TALLAHASSEE .FLA. picviom to lie flrnt day ol Jannnry and July a i in euclijear.
c V\l\\\\\. \\\ eO\lWV.: "j i Home Insurance! : \ Co., : : 1}, ,
When, I in accoid.ineu \t ith the Cliarlcr, n divit-lon IDinndoof ;" "f., ;x( ( .
t Iliu HurphlH, nifli ik'MP-ilur| will receive his i-li.nu .c"O: \\\.\\ \) \\\\\Vb Southern I I I Ins. Vs TnitCo. doE
t
,
ENGINES AND MAGHINERY of(the snrphiM In addition( to I lie l'e"nhll'llIlcrct :.. : ,
The Ikiuk hus t thus far hevn able to ['iv live per cent.IlltOICht t. I. : ... h.t. I.
of all klndi put up and repaired. > \)\\\\:. \ c'\\\\\\'i> 1piro Stato In- Co., : : Augusta.Ilonm : .
All I invuatmenla t mndo In Call cii !Slateu ;ecuit ci lea.
, :E1.Li Onsrtin..ga All (the pronti belong to(lie depositors- others; me .".; f f 'I''r t \l\\ 1.1\\\.' \\ Iiisiiranee ( Kulanla.
furnlHlicil interested : \ ut., : : : : : .
of to order.WroughtIron .
any)piiltem Branches have been eitlaliliHhed! In nearly nil tho (Southern I ,
\\l\\\\ -\.1\\\
''.
'
. cHie, rromllallllllUl'e! to New Orletuuta.FR.u.Ntc ,; r ,;.), : \\ Jefl'ei'sou [Insurance
J' Piping Supplied. W. WEBSTER, Acting! Ciwlili-r. ,7. Of At .r\!i : : Co.h : Virginia..Tfime.s .

IRON CASTINGS APPROVAL OF TilE VKESIDENT.I Kiver I Iiisiirantv I Co., do

from 5 to 75 poiimta in eight tiirniitlieil. I'ordi.illy approve) of the luadublo and benevolent objects ;" In fact a L.-irge and Complete Stock ofDomestic
of the "Freedman'B: SaNiiiHsniul Trail Company," Homo Insurance Co., : : New York.Underwriters' .
Terms Cash of Work.Shop chartered nt the last setiaion ol Confji-eas: ; and In its active
on Delivery operations I commend to (tho Secretaries of War Navy
and Ticasary for such facilities In renrlilii. the I-'reedman \ A :swidation: do
on tho noiitli etdo of thu ptreut lending out to the and for t lie .tlo koepinfand II'Un'1U18HlllU of fund, un I the

Colleen. _____n _. __. _...!Bept 13StIniort Company may need, and nn will bo consi'-teiit( w itli tho Home Insiiraiico Co. New Haven.
public service.SiKiied Goods of all Sorts ,
( ) ANDREW JOHNSON.)
Soutlwrn ufl( ExportCOMJANY. Washington D. C. Maj Cth;, ISfio.;; Putnam IiiMiranee: Co., : : Hartford.


APPKOVAL OF rut: DOVEBNOB.EJCKCOTIVE DEPARTMENT:: |l -----.- --.. National I I Insurance i Co. New, Orleans
-------
August 20th ISi.ti. f --
I I concur with Prcbtdcnt JolniBon in approval of the objects
of the above named IiiKlltution, ana would be glad to .H I MARINE ,
"
--0-- era!llranchcs eftablihhed in Florida. t&O'I I I. "
(SIgned> D. S. WALKER ANU
S I' IBKRAL: AOVANCES WILL BE MADE ON: ALL. Ciuv. ofFln.APPHOVALOK f P% ( ,
I J Producu for European Markets .
Orders. for every di crli>tlon of Slerchandteo! or MHchinery THE\ GENERAL. INLAND NAVIGATION;
promptly) mid judiclouuly al tended to. HEAD QOAHTEIIS U. 8. FOHC.ES JM ." ,011I114. i ,
ly rrnniouieiits coiitly mime, the Company in |powtIrIulred 'J'ulluhnH.ee 'Ia.. itug. ti U.) 18i0. j BY ;
'flU'.1'
) to nil orders forEuropean I regard the object sonilit to ho IIltuille.J by the NationlU \\l\\\\ .
Freedmen'e Saving anil 'I'rll-t Cnmpnny OH 1II1I118bl0lnd V\\\\\\ \\\ \ \\l\\ )l\ O't \. (\v\ \ \l'i>' .<. .1....
Goods Important, and tutu e.itul)(Ishmeuit of a llmneli in '1ui Ilatutia. (Gulf Jtaty Tntmrniicu Coflipa
hell,, In the finue way as branches are estubliched lu oilier f\ lWOb 1\\\\\; : )l\\\\\\\ 'io fly.
bonllioin citleb, lid calculated to ]promote economy among! '
situ dijliver (Iiu BUIIIO in Irofti Iwo to three month limo ll! classes of (depositor, nliitcas well as black., and HSbeing -\ ;\\\ \\. )l\\\\\\\\.c \\l\\\. C\' \ \ 'it \'\\\\\\ l\\\.l\ 1 \\\\wo'\l\n' Georgia Home Insurauoo l'U do
It. K. rLOVI, Trosident JJck"ou'lIIe.B. very declrabiiSigned( ) J. G, FOSTER, '

'I'. I'IXEgollt, Liverpool, -mix- -ij. -Im- --- Major Uou'l t'oin'd'i -\ l\H, 'A \':'. ''O\\l\\'':'. l\\\l\ '\\} ,. c.. c.. Kufaula Home Insurance( do
A. T. CUNNINGHAM: AA'eut,8'1\'lIlIllIIh' ,
,
J. T. UliimilD; Agent 'I'uuhhaivieeu. School Notice. ., "" .j' [IfiidenvTiler i\ *' A "")L'ilttJQJl.. "

_jupt 15,tiiu$ _' __ ____

N. A. 1IAHUKE!: I I Qen. '%V. W. KIK'IT.VM, MISSES School MARY on mill MuniLiv h.VliAH, the I1rMI HEARD day of will nost: re-open luonlli, CLOAKS, MANTILLAS SIIAWJLS National ;! Coiii1t nv.
( ,
,
tSuvauinih, iuorglu, I Luta of North I'urolum. (Ortobir.) ,

CLIFl'OUD A. KINO, I.atoof Uoenell, Oa 'l'alhtihiaaecFht.Sit.tl.1 _-- --- _ :LIFE: : ?oI.IcIEs: "

.
o---- Houso for Rent. "t, j :rrl.-1..ta: BY THE
a N A HARDEE & CO an.c1.: CLt.p.J.
{'U\U'UIt'rAIJI.E: Dwelling lIou=B fronting Jackson
1 St Suuare In thin dIy, four roonm below and two above Knickerbocker Lifu Instance Co.
COTTON B'A.OTOKSAX1 pt iM?good ICiti-hcn, CI.teruVelh of \Vnter &c ,.', ,. ,
A. J. PEELER, Agent, .
Apply ut ullee 10
'
r < OP NEW ,
> \iig. Hi I if '* So. W. U. R.IUililIiiildiflIf. YOHK.
: :_ .

'It Geu'l) Conunlsslon Mercliunls\ Iii Leon CircRit Conrt..Iii Chancery To arrive i in. a :few days, Groceries, Hardware and Cutlery, Wood and A.uv.1 agaiuot the I.oas-of Life or Persoual It In.

ESTABL.IS.HED IN 18Jfi.jMit ELLEN: E. WAUD.1( I I'd Willow AVnre Iron Hoots and Shoes Notions .jury, by theTraveler's
\ Jill or Iirure.I Clothing, Crockery: and *< j-\ I
.
Qn.vn.uun.hr.. ..GoO i.n.. .IOU;; C W.\TW I

: | _15.1m_ ____ n __ _- __. .- __ thai' ipiK-niiuirtqlbol'mjrl the defeudiinl! resides liyamdJtit be\ >oml tiled thu limit iu IhlnMiiae of this, (:fla4's$ Wnve/and\ : (\ everything: .to. !. make up a complete stock; all of which Insurance. Company, I
hum the United BlutuK., It it therefore unloreil "' '" '
State hut OP
HAUTFOUI).
i I : {(OUI.:- J'NdNTO; ( Il, that thu tho 6i\l.bill I ilffendiMit)filed In nuld(Iii cause nppciir within und demur three,iiionllis jibed, or from answer I T"I ) : ;) )i :, (1 j' '::1 :.' ..1'roopR i. .: ., .

\ 1'1'ORXE'r LAW, TAI.L.UIbsEE: rLA.iay.' the iinblieutlon!, nml of(tie thli CUII&u: older will or b the. not euniu fur tt*ill liviiriiif.ho tukoii on the anronfeMid Will IMJ 80Jcl LOW tOI" C qJj:;; .t. .- ,PuUc lt iii any of the above Compaulcd, ap. \
.L V befiiund 'or th lit Mr. lhouIZ d Olllci' to tlto
imieiil focli charged' !iu 1U11.1 bill and it ! riiirnix IIlIlhU,,:. Will itiaulivit iu IU'YII tilt Joints: of tliu orik-r bo pntiliahed/ In, wimo. jinbllc unwi whei uLi ws\"I'Z, lire liu. lOll, .' [:;"!lie **-"Jil iu copy this Ptald (for brie' OIolllhlO. (.j-liii1 ,:t "
'It. 4.i
.
i \ jilimaa-w3u J, WfL&ItER., .Jtt.u. ". ." ,0.1 ".'. uu;$ U-tf.J B.1 C. LE YIa. f

.

.
I

! I
j \

.t- .. 4"iJ5oAL
.. --
--
--- -
_.._.: :-- "'---- -- -,---.- ..-..-- -- --- ---- '--
--x
.... --t. ., .... .___.


.
SS
.. ,


..
.... ....
....... .. -- :--'':: -
: : : .-. __ __ _- r' JIow.H. ..r''r '
-
f ---:----. -..- ---- --- ------ .-.--- --- -- "._'-._ ___ :::= -

a '. TF' FOR" SAVANNAH. I i NE'VV SEA .ISLAND COTTON (GIN.I I


{ Wia. Fernaudina, Brunswick &c. I THE : tJlo1.h!a llg' nlun'illlI) ) I _

j I '

I 'T1IK !STEAMERSYLVAN:! IX 'THE MOMHOK BUILDINO, I THE UNDERSIGN, HAVING BEEN APPOINTED AGENT: OF'TI1H
I I FLORIDA SENTINEL d COB Tallahassee BURKMil, i OsgDDQ Patent Elastic.Roller Cotton Gin


1v.IorOhAJ.1: : : Tai101", ,

AND DCALCJl IN

\,. READY-MADE CLOTHING. OFFERS THEM TO SOUTHERN I'LANTERS WITH THE FOLLOWING INDUCEMENTS:

MAMMOTH I' E GIN Is mi Impromiiont on the McCuithy, mill with tho substantial woikiiuinslilp of the saute\ h
roll MEN, \OU'1H3 AND DOYS.Gcntlemen's lei ct hied to do flIy\ per cent more woik, with less power while, with the fact that the mncblne Is not
,'" 1111"10 get ont of rcpuulr, makes the most desirable Gin yet otl'cl'cd to the public. .
Goods The J land Wn, .'/ tccn-lnch Roller will produce 200 pound of Lint Cotton, worked by Imml, per day ,
: .A.t SHORE Furnishing The Itive.l'o\\'el'' mn, twcntY'RI't, :' {IIch Roller will produce (WO poumU per dny.\
These "A'III'Csllll\'c been obtained from ACTUAL EXPERIMENT In this city, wheic they Intro been, i In,,
HATH CAPS, &1'.
'
CAPT. JAMCS TUCKER.: '"' (ctacKKS irpe'ctcdTy'u'Je'be.t judge*, and pronounced by them the
A I IHO, constantly on hand \ailely of


\.\\'\'\\\\\.'.!. t \\. \3 1\\\\\\. JOB PRI'NTlN& F U E. N (U Ji n J.t'U A U) (G h II T J U ; Most Substantial, Best Producing, and Easiest Working Gin

Yet Introduced. The Staple c.miiot. bo Injured, mid the Seeds me left perfect, mid free Rom lint.
-- Silk Mixod and Fancy Cassimoros, \treiils Mill be st.iblit.hcd tlncmirliout! I tlip-rotton-rntbinj* country nml supplied with Machines und iniilu-
r 'IJIIS Steamer, purchased and fitted up eiiireHcly! ifir the loinili-s. IN TIME FOR TUB COMING CROP. All Gins me Rwiiimtewl to 1'l'I'I'01'1II1ho, 1\01'1.1'1'pi .
Jacksonville IH innldi1 route EVERY nt'twecii: THUUSOVY bavannnh NKiHT and I'loililn after, arrival leaves MAKSElLLfS, I DISILLP, i'edited' mid Planters in need of Machine will consult their. own Intel'cet in examining our sample ut our

of the triin fiom Tallahassee, and arrives at Savannah on And Uvnciiil .tsio ut iticlit ol I the 1'lncbt oJ1lce hliforc inirelinsitig clsowhel'e.
a the follow Fuctois 11111111111I'U
:SATUUDVY MOltNING: In time to conned with New The Stllple hilt bcen eXIl1.nlllell mid Pi-onouncul perfect/ by lug refer :

York &4eatner. NOBLE A. HARDEE & CO., J. L V1LLALONGA Esq
Pawengers by Hull Road can without po on hoard Immediate lintel) ESTABLISHMENT. VEST I NGS Mi-swa TItsON GORDON:; WILLIAM UA1TER8BY, hq",
upon' arrival at J.ick onl'Il1Oi going a A. S. HARTRIUGE, Esq
IJBJJJ.A Mwsw GUILMARTIN; &; CO., ,
I'l1t at Jacksonville1CLAGIIOKN LIN"E jia: : o 0 D S Mcssis! ERWIN hARDER!:; Mcssis. GUERARD &\:; F mULL{ .

: & CUNNINGHAM; ,I/ioII/ ,II.:1'. &e. &e

.. -Juno 11-tf- AgcnhntSnvanrndh liny 8liPsacflla __ _. CHARLES) VAN IIOKN. ,


TilE CWYlTElOITO&ITE & GeoriiaRailroufl! Gcn.oJ..a.1: : : Oor.n.JtnissloD.: : .A..gOJ.-:1.1: :

; Jllly 17-8w STODDARD{ RANGE, SAVANNAH, GA
In connection with Xcw.epiiper. ; we hav* jnt, titled upTHU \ ._
CHANGE OF SCHEDULE.TALI.AU ='' ----- --
-
----
------- --- ------
i T J. 11. SANDEUSON C K. rI.0S: O .
THE CAPITOL. ARTIFICIAL : :,
;' 'J-; ." -,. .

TALLAHASSEE. FLORIDA 1.,, :ft.7':;,.',',1.JJ ....,I'rrry'. 'pj.. !. --.n'l-- -n' ARMS AND LEGS

i.; : ; ?i 0.yi' l'OJU'JJ;'...; f [:!:; i.j2;;[1 L1l ,!.J1L....._ SANDERSON & WILKINSON,

BY J. L. McGUFFIN.p .\JSFE, July] 1th, lb U. ANATOMICAL
N ANU; AKTCU THIS n.VPP, TIlE THAtXS ONt
O I the 1'ineiicola nnd Uooigla Kaihoad will urn as follow Ball nnd Socket-Jointed Leg, with Side ]Motion\ lit Hie WHOLESALU DEALERS INHrn

MIE I'rolwlctor oUhl" Hotel In1011u the pnblicgeueiully s : Ankle,like the Itainiiil One, and nAN I
JL and travelers particular that ho still lives,at.d holds LVVn\AHI>.

foithatthotthovoplaeeiisofold, To his friends anducniiaiiitauccs Len\oi\ilncy nt. . ... .... ... .. .... B.10 .\. ;M. LIFE-LIKEELASTIOITY.
r it Is needless to say nn1'thlnhilt; to all Arrl\oiit TiillnliusMont.. ... .. ... ... .. .. 711)) _
(friends, acquaintances nnd strangers) ho would MY that JOB OFFICE Leave TallahuKfco lit . ... ... .. .. .. ...71" .. i
lie continues, to furnish tho best accommodations and fire Lell\'e Monllcello.. .. .. .. .... .... .. .. .. .. S.I'l INVENTED BY A SUnG EON'' & Sanalery
a tho city aflords. Meals will bo famished nt any hour to Leavo MadlHon nt .. .... .. ... ... ... ... ..11 1..2 "
.. suit tin trav trier. There 1 is a Arrive lit Lake City at .. .. ... .. ..... .. 2..13 P.M.;
WLSfWAHD. THREE PATENTS IN ARMS !

BAR ROOMat Leave I like City at. .. . ... .. ... .. .. fi.10 A, M.
PINE Leave Madison i at.... .. . ... .. ...N.n; P. M. J I New Oilcans, La.. No. 77 Curondolol! !Slicel.
Iell\'o;llollllcello.. .. ... .. .. .. .. ....... Ill Or"FleES ) Augusta, On. neit door to the Poptomcc .I UNDER ST. A JRg\YH HALL,
( to the Hotel hero 1 the beet Llq uors ca n be found. Arrive Tallanatsec at.. .. .. .. .. ... ..Jfifl "
't The motto of this Hotol Is, as it has ulwajs been "\\o IN THE STATE. Lca\e Talliihn-iseo at .. .. .. .. .. .... .. .. 4.15 DOUGLAS; BLY M.\ D.
: drive to plc. 5e." Juno I 31-ly AriheaKiulncyat . .... . ((113 If
., __ ST. MMIKS 1KMX.l.tine Surgeon and Anatomist. f BROUGHTON STREET

'lulluh.iHseo at . .. .. . . iJ\I\ A. ;MArrieatSt ."- Addtece_Pi'_Illy at ncnicijt Olllco. July 21 .fim
: Marks st. . .. ..o : '
DIOIiGlHILKillilPIIi Leave St. ;Marks at..1 ,*o| ;II. SAVANNAH, GA.
We have gone to great cx ease to | Half an hour will ho I'll'el011' the airiial of the cars : HI- .A. ;IN T E ::FLWANTINGSCHOOLS.s lucy 8-If
at 'J'nulaiint.aec for IJlluICI',, noljijfiomniHlcoinlngthisway, _______ .-----_.---- __ .__.
!i. Published at iUacon Georgia/ A I line ol stages between Jninoy, Bainbiid.'cand Albany .
and between Jlonticcilo and Thomas', will connect I
DAILY AND WEEKLY. with the tiahiH. SADDLE
ROBERT WALKCn, I V AV1NO BI'.EN APPOINTEDof SCPEIIISTENDENTI ,
Public bchonlB for Fiecdmen iu the
JAMCS It. :SNEED AND SAMUEL BOYKIN, ...!mny3-tf! .__ __ ._ __Gen1 Siiperliilendciit._ .! btateol l. Fiolluli In the place of L. JI!. Hobbs, ,
r EDITORS. NEW TYPES 'I peiKona wishing Teachers and TearlieiaItiniiL' .. i HARNESS AND CARRIAGE
Schools, u!ill address 1110 through the '
NEWT GOODS. l'0h Olllco\ and when present, 's Ill find meat "
Term* of &ub criptioii : the MethudlHt[ 1'aisonnge, in this city. I

|i 51 Dully edition, per annum. . .. .. ...*13 00 E. B. DUNCAN, ESTABLISHMENT.
__may:. !; :'.!...__ .__ .. ___. Superintendent.
.,q! Weekly edition, per annum . .. .. .. 4" 00 PRATORIUS & CLARK, .m'

Subscription received for tlu Oaily for less than a year 'rIIE I.Ol IDAEs.Ca.A. I hAVE JUST RECEIVED A LARGE Ab:;Un'l'\IEX'r
.
at tho same rate. Of tho Latebt Dnigne: Goods, consisting of
_'"' The new proprietors of tho TELEGIHPII are resolvedtoepmeno MERCHANT TAILORS : .. G-E
..
I I labor or ctpense, to make it tho WADINO!: I Gciitlcinon'u and Ladieu' "baddlir,
J. paper of the Mate if not of the South. In addition to \its ON THE CORNER 01' MONROR[ STREET.IS I Fine Double] mid Single llarnet-e,
of Editors-who are men of much cxperiruee. '
iigular corps TALLAHASSEE Bridles] Collars and fl hips,
.well and favorably] known in the South-we have FLA OI'I'O.ITC Tim: CAI'ITOL, Saddle Cloths] ,

*.j employed able] correspondents at most of tho lending con tllnt. ............ I I Shoo rindinco ofevery dvecriiilion,
points of interest-such Washington! New York, Paris, =>o".n-- I
Leather of nil
kinds,
.
Liverpool LKAIJIVO, &c.lo'EATURE.-'I'ho leading feature iu the 'fI L.EO New Power Press \1TE" siineio.anti now Vesting receiving, Linen a line GoodM.aswntniunt Clothing ol Cloths and,t'urnivhtiij ('n with I ly supplied the'ery ,d.-----"-. .....--.--- ,.1t1' !l-nddleuml
( Hanifes
!, f !MI i ilardwutie
R.\PU will bo its devotion to the rights, Interests and Hoods. consistinc;, In part, of the following: FINEST kj11. '.."!. I; cr.r=:;! h.l. _.. ._-Ithot enr'lugo Trlramlnc""aron ,
L H U U Jt t; )
and her stlcken ulster States wo line Blno '
feelings of Georgia ; Black and Hi<>w n oadclotlis$; \\ omlllll A'ylIulJ .
would lift them np from the valley of humiliation, exhorttnum Itlack Doeekin Fancy hpring Cascinieres cftn he'
: : lurjry Shafts, Spokes and Rime
,
-- tho its and
.. tonforKetfuinooeof past except glories lilno Flannels,Black Diap'd Jole; found. Axles
nerve their arms for the arduous Rtj-ug-jles of tho future. lllnck and Colored Italian Cloths ; I Buggy nnd Spiings: ,
t'ovmrnciAi. IJEPARnIENT.-'I'ho commercial depaitmeiitol White (oloud and Tuncy Linen bucks, ICE will bo kept pi!) hand every day during tho summer, I
1'f; the TELEOUAPII wIlt receive special attention. White Colored and] Fancy Linen Drillinc's and every refreiOimeifl piovided that can bo found in any CARRIAGES AND BUGGIES
: ;
])nllv reports will bo given ofqll the leading markets oft Black and Blown Silk Mixed: Coatings / Blmil.ir establishment in tho bouth. I
;
',., he (I'nlon togetherwitha! 1'1111el'ky] review of the local MannfoUiired e.\pinily! for; us by Hoe & lo., Fancy und White ;Marseilles; In onr itEAi)1G ROOM will! be-fonnda select lift of of .
deaciiplion.Mnclilno
market while, on the arrival of every steamer, European, Black Silk Velvet and Silk,IO.tllIA'i; Into Newspapers from every part of the coietry, North I ef.-Y Jjeltln .
political and commercial accounts 11'11bo given. In thIs t \\ hito, Blow and Bull'Linen ShIrts and I :boutn.THELAU&E.
to oiler such will ; AND COMFORTABLE; BILLIARD bA- Work 11111do to order and Repairing duuewlfhdtspatch .
ii'-liud w e hope advantages as inako tboTelogl'llph'lII Linen and Paper Collai, Lulo Thread; .
ludispousablu visitor to the counting room Cotton and Merino Half IIo-o LOON, up "H4.iirs, will proven pleasantplaco of resort to
of every merchant and tradesman, Tine Cotton and, Gau/o Merino; I:mluvhl-, Ajio.e who indulge in the game. IA Agent:!lllNE Wheeler. ,Wllion'i! and Ito/ -ei' &EWI -U
; :
this Mechanic Arts will be may 3-If \V. A, ) < ;
Education Agriculture Flue Linen, Fine Jeans ; _ XOWLIN. ottiU-tf'
foxtercd ai the trite ,sonrcei of all National and Individual Cotton rinniiilandMoiInol'iidorsIilits, _._______,!:._E. I'i'RDY._
f prosperity.TME. NEW JOB PRESS 1.Islo] Ihiead, Berlin and Kid Gloves;
Ilandkei'chiefs, Dlllelnnd P B. BROKAW'S'
,
Fancy Silk Ties and Cna\tile; M. G. EHRLICH
_. 'n KCKliiTTELEGRA: biifpcndcrs Cashtnore Ovcifchirtsj;
.
.' w-f\ ,Tlio Proprietors: take special pride in presenting..thctrl ALSO A FIXE tOT OP Livery and Sale Stable W110LL8AI.E:: DEALEIl IS
Ii """ WEEKLY EDITION to the public. It contains eight
( sr'i .. pages of Fifty-six Columns, almost exclusively] of reading MEN, YOUTHS AND nOni' I Millinery and Fancy
matter and lu point of pngraphy oiul general! appearuucois Dry Goods,
without rival at the Mouth !bpeclmcu: numbers TALLAHASSEE, FLA
I sent by mail to nil applicants. Address all communications llauuticttiitd; to order by George V. Guidon, New York, SPRINGANDSUMMERCLOTaIN"G. TRIMMING, LACES, SILKS AND WHITE GOODS.
i: on buximss. to
rI W. A. REID & CO, :: WAGONS. Buggies.: CarT Constantly on hand a large assortment
I Hug 21.-tf Proprietors, Macon, Ga. : T nagf'nnd Uarncas always
_
r I on hand mid for sale. TRIMMED, ANI) UNTRIMMED
i melt it-tf nov D-tf

I,"TH UTHERN GE RGIAN The Very Finest. Inks ----- ---- ----. ,. Hats,Caps, Bonnets! & Straw Goods

PHILADELPHIA EUGUi. ... .I. ..CUtlUltl.. .. .. .. DEMIVIIN.. ... .. .. .U.. ..PLHKII.L..: .. .. EM.iy description! oi

BAINBRIDCE CEORCIA. Paint Oil and Varnish FANCY '
p GTJEKARD & AND LADIES' GOODS
FEBEILL. .
n 'v.... Dr. AV. H. HOOI I < : A.. 3PA.DKICIC:, Proprietor. WORKS. A.T NWKOIjBSA.LB.
t'l" .1 Ot all Colors, and] Country Jlillmers
Supplied-Uidcra
f \ PAPER established in 1837:; and has tho ]largest: cirJ. l'romptly AUelldcd to
'I \- dilution In South-Westein Ueorgla.i SPEAR & BONAFFON Cotton
.r i i Tbo Georgian: bcinsr "devoted particularly to the Inter. FactorsAM ( UNDER ST.
cuts of !Southern: and! Southe8tern Georgia," is an ANDREWS1 HALL,
,', t'xccllciit Advertising Medium, and is commended to UAXCFACTLP.I.KS: OP! 6
Unslncss Men ovoryw nero. J01T01-S0l.1.: : S'tt.lloot:
Mr. JOHN A GRUBS is tho General Traveling Agent f \\1t 1Y\t f \' \', PARAFFINE OILS ,
.
y J I I' of tho GEoacuv ami will receive SubsciipMona and ONE DOOR FROM 13110LU1ITOS
Advertisements, and all contracts made for us by him will ,
!bo compiled with. Machinery, Lubricating Wool Rosin Gas
I ,i UA.
General ( uiiiiiission Merchants SAVANNAH

1 TERMS OB' SUBSCRIPTION: and Lard Oils _.!uiiuy.b0-tf__.____ ____._--

I .ti.r'l J One( copy one yea...... .... T... ..... .. .. .. .. .. ..... ..|3 00 'I .;. PITCH ROOFING CEMENT PARAFFINE
l.11l One copy six months ., .. .... ... .... .., .. .. .... .. 1 50 -1 .t i\\ ( ,:J'''. J ,I VARNISH Bay Street; Svvanuali; Ga."TlLI. BARNETT &
I Which enables us to do iu the neatest manner1 CO.
'Hl. f'r"t ,'I" WAGON( GJtillSl] ,
.' Advertisement Inserted an liberally as Jii any other COTTON FACTORS
1

r., I .. '>! : uivi Journal.. Address.i OEO. .\. PADIIICK, Proprietor. Whito Load and Colors of all Kinds lld. sell Merchandise.on C'onimisHion Consignments, Cotton, Timber solicited., Pioduco When Grocers and ,

july U-tt ___ ____ Ilambridgo. (Ja._. desired, wo will ship cotton to our friends Iu New York General Commission
-- ---- AM DKAI.EI13 IV
and Liverpool, milking liberal advances on tho tamo.

To I ; the erchants Manufacturers EVERY KIND OF JOB PRINTING KNOWN TO THE ART, Rosin Southern Pitch REFERENCES .. ERCaANTS2JOLUMllCS : :
.
:
<
)' \ ,' \ GA., & APALACIIICOLA.
and Residents: of Georgia. .. Itobeit I
Ilabemham & Son, Siuaniiah
U.i.
ILMi.MI.TI.OILS: n NZILf.; len,, W. )ROMI"L': attentIon ghventoutll! .
\ r \ : ,, Anderson, do l Cou.lglllllenis' aid Ship.uuients
,
,1 / rV l 'iLErirn:' 'have tho pleasure] of'presenting to Anthony Porter, do orCottun fo Now YOlk,Now Ol'lums, allli Liiurpool -
402 SOUTH DELAWARE: AVENUE Hunter & Unmmcll, do Liberal IId\'III1Ces lIulllo oft coUlgullIeu'd.0 .
it,,) :I f VJT your favorable! notice the first prospectus of the John Villulongn: do _
FKOM: THE
GEORGIA STATE DIRECTORY. PHILADELPHIA.ni.uch'jUiin Erwin itollardoo, do. : Receiving and
Uovernor D tS. WalUi, Tullahasht.!, 1:ha. Forwarding House
I 'I'luj pircctary M IU give tho immei utah the Business Men, _.. __ __ J. II. Bull do I I APAL.CmCOI.FLA..
Manufiicturers Prolessioual William
... Men, etc., residing OT business in any city, town, or t'Ulngo In tho btuto. It wi 111 Ex.GoyernorA. K. Allison, Oiiincy, Flu -
ITE
, ulsuglvu9jencral lint of Charleston New Orleans, Louis'iile JULIAN BETTON Savage & Hallo Ciaincsvillo, I"In. I \ letpcctfully. call attention to tho fact Ihlltl' lmcpmposoUoVd
\' Cincinnati, Baltimore, Phlladc-lphla Bud New York Sanuiul !bnann: Jacksonville, 1'U I !gla a'huuse 'In A'"u"tul"-' <"ldafo,' .the
: : uierchants who transact business with our fctate. It Is the DEALEIt VS (.': O. ILiniaid: do [11111)'8. to-ly. GeneralCOMMISSION
,r: iutentlbii of the publisher to publish about M&th T1 l n ht t r : AND FOIIWAHUINU
br
& ;; Boots Shoes and Leather ,
11' UHsintss.
( : t PJ."Vo Izi.iitcITrusting : : OoiDios. TURNER & MCLAUGHLIN, I I' best I10U8C8 Ualu III!! estllhll.hcd, and relations with sonic of the

i that the Directory will meet with a liberal TALLAHASSEE FLA. I Jori-igu Domestic poits we
.. mm- are to ofh>r iiiniKunl, ud\autagesto
.jiort Irom the merchants of our !Mute, I remain, :x.d.x3m xLJ.xIro.3AND sh l'replIl'ed cotton
c : t 'Itwpeclfully, your obedient servant, First Door North of tile State Bj*ik.m.ir I bliecial attention will and ho cier 1'1'011111'0.
K given to nil
JOliN CLIBBOX lilA L. Publisher.
I '
i) _... ... BoxJM'J\; Savannah, (;a. --0lyBLACK. ---.- -..-.--.. Cottou our sent own us for kale,.either iu
_, tS. OKKII2 LR.\; of Charleston; B.: C., General Agent.iii' -- --- WINDOW M or any Foreign.
AHKE'l'
N., ,1.DMtRfcLL,bavaiumh; Ga, Gen Traveling Agent. TO THE SjfIrrI-IING SHADES. III alltlltioll
J ) },. CJOOPEU! of Augusta, Ua, Traveling Agent. ,. .y, I IMPOU'l'EHsA\D DEALERS IN rjULNCII ENGLISH Olllul/lllllltU'g'o to'i"r F011 "l8liiou stock of biHiuccs. wo w 111 kup ionetiiutly -

r lIE Blucksmitbins bllellle Ii, In all of its .- Windowfalmdv
/ Go
,,,, "- TERMS'JOE ..Ti'vEETISINGj A. .various brunches, will bo curried on as "..... lures Loods, ('ord Tassels,:Gilt Corners Damls* and Ac, Fix 1" 0 0 0 r i 0 S.
f ,.f I,I) \.4.'I"1,1 (UIDUllt'!:) lion, tofore at the old Bland of II, 11, F1TTK' A II goods gold iii!\owYol'k pi'ices is 1th l''' : Hi Which w ill he oUeird to Men'hunts and I'lanters nt lilieS'

i J Ouo Pago.., .. .. ..... .. .. . . .. . .. ,llU 00 Delicate Carte do Visito. by Iho IInri..r."I.,! under the euperlntuu-, i ofimnepo.tatlon.I Hie No.tlieraund Western Markets, inertly) ndihiuc: cud
( Ono Half 1'lIgo.. .. .. .. .. .. . .... ... :80 UO dencoofllENfty 1IICKS. -' 112 Broughtou 11'llhlUgeOllded'j Wu will! bo "
;..J Ouo Fourth Paso.. ... .. ,.. .. .... ... .. .. 18 DO ELIZABETH O. FITTS. on C'Ull'O.V luepaudto accoinmodato our fmudsnllli
One Tallahassee,Aug. 83-tf. advances wont UM Sir t>hiimint| t i' sale 11I111
. Murrhaut's Card, Including of.!. .... 10 00
i. .t: i' .-r IJ'rlCo.juiyio-tf or Directory. .. .'.. .. .copy. .. .. .... ... ...... 'SOU" 'I' r --- --- may il-wlr SAVANNAH- GEoRGIA and dm'hiLMhe them entire with h.i gea/.';'-on.lujuud rope lor the miugirop

N. .-Out lionso Iu Columbus Ca, willlu tontimiul
---. ------ ,,' ,. WANTED BRADLEY HILL At the old Stand,coiuur of !bt.: I'lalr and liio,4 ,ttr'bs.BARNEI'T .
&
NOTICES A GET -*l5 to **)() J'ia MONTH for Gentlemen, 00 CO.
.
, ; '!U f ; : 'i .1 .. t:H to f 73 tor Ladles everywhere, to Introdueu jtiuo2l-tJn..! ._ __. .
. T H horuby gIveutiut Application w til bo uuido it the next the CommouSenbo/ New Commission J\1el'Chall: __ ___ ._ __ _.__ _
1 session of the Family inMuihliiB; Improved'
.
for uuiendmeut
k alteration of tho Ueuerul.h""wllr, ou and or and perfi-cted. It will hem, fell, butCh, uiiilt, : braid ,
IEr Rail tllad IVimucolii Georgia ORDERSSOLlCJ and cuibrolihr biuutt,fiully-pnicu only *'JU making tho' SAVANNAH OA. WILLARD'S JEIOTELQUINOV
., Company\ to Butliorixc laid Company to dispose( TED. elastic lock stitch,and warranted ,
fully for
three
ot the IIrllach \\
from yeurs
Hond Live : e "
Oak to the Georgia Line, .
I stint the i'ruiicbibtt lu respect\ thervto, and for oilier pur- .ifl' (: : r ':a.jk, pity that the amount shove, cuu\\UC8.be made-urtcomuiliMiloii Address or,cell iVouivhlch _
J"E..' ] C'. BOWE1H\ 4 ('0. anti "!"",stud arc pfl'JlIrcd l to store L'oltull.1IlIll, '> I
IIOtbTOL'N.1rvI : Offli( l'I'OdIlCli gononlll, III -
>
: o. 233 south Fifth any quIauIitie WulIIlJluku
slrett. Pliilui'clublit'
Pvu. & Ga. R. U.rs All letters unsntwl Ibcral clI.1i ndvuucell UII all cun.ljulII.J1t l |10 'T'ItfS FiST CLAss Iloiioc; L/Hii'ii fur tm icciptloaof
flrcnlan.
..1ucJIij.: ,\" 8U08EII &; OLIVEn, 1'I'Ol'i jctPK. ; Ivl'tus, pro ptly vltb built l-1u1'mid uI'lIl.h\lWCil 1111ccl.l"crtill.lC1'tlIJCUIl. : l'roduec gellol'.lll 118.l'e. aL euu thu I .1 Ihu iwvilm; "public. j I1. WlLLMflt. 1),

: :hay 'L \ -t( 7 J'r"l.licIVr.

.

I

I

a /,
I


-r--.1 _. .