<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFw -- -
-
-
_- .
.

r-j \

.

t\.WEE'kt
"(


I i '.'T. ,, ,; .oIt. -... j' ,.., ,At.jl;-i-i"" 'l '1 i. iti.' I :. ; .i -.i I[. '1''I e,.j fBy l 4

Shft 'r & Oliver I'.11.1.,11I.1 ti1:1 K. !ITl.SDAYnsrsT7.: i i.fIL l New Sori s.Vol. J.-No. 122.

..... __ __I __ .
----- ---

xr.: JT*. xxorx\jx3.III : i'' S S 514515 t. 14$," Iv.... !'t,.. tb' 11.... .
She; Sti- ( thcntinr,\!! \ ",. I1"RII" \.1\'tc1t\l i ; .. J1o'htff1d.t- \ 05 ,1 ;' I Ir. Hot rij.-r.

1N0TN r,41555 JIIh at. i.....i I II, 1 4''t,5/F.. h' .".. 114 a yawl .... dMhi '.
r. -Hi all .n.. f C ( ui.HiVi: i : u I: A < mi: tt ,>tir "' tint'. It.., 'f .,, Maha1 Ih1I. ?.4.itg4 11 1 a "O..h ho15114. N ..... &lktrito" 0. .:411....

: t't' .l +h.at ....*...... ..... ....... :11"'... II .list .,.. .41N. .4.,"ki ....... ...... .... al04Na
TMHty TtanliT" nl WlNif MINUS. It. u nil- urk In 515 5.. L. /' ,..... ... 441 lit .. ..... S k'II'. Mtax.. ,....... I........ .. .

Foreign Hardware .. .44 j: ....sTT44- "." lot hid.' Ails """'"om"I1g1151511 IN.r.i+a $45 r.Rh.511* ..... ...t

Term of Sutmrrlptferu ....r. k. i ,! -'. ,. -.%, 1 ... 1 *yy. ..I.# .' .' ".. .h. ..{ AI. .fIirit..."" T..l.etl.. 'a 4t ,,1 .... .*. r.SMi.. r. ...... "f Mir t\\. ..Ili
.. .'-4 -Jlil f .. .411.,: s ,,'hl.I. a. Itr. +1r ..of.1It.1i. ... .*... 4 ...." iv. fcMln *1h1
r .\ '" ti IWfcr.T Ifc"iim. i. VII. 1 ... ..NEW." .', YORK .. 110. .. ..."'. r .... Sl.1 r. 5154'5 -. ..+.It4..14. 5151': .NMpti'P...... ._1 to. Il.. I -WfcMb .. AHrtflfctrvt fI"I'-
,... 4alt..14i1A. ." ,.. .4 "' ,.... T.hr'%;. 4WI j .\ .,...,...... a'aa f1. .al'.11A141' pt .'

n. .,.' I..4.. tift .............. a. I. .... I IR 414;4.1. 415. a .... ill tort .......... ......15
DRUGS DRUGS V 1. .1\ ..... ... .... ..... :t.
of M1e tt4llfia.I DRUGS n' vi m i i... tflM% Mmt .+_ to.. .. "<;' .*'tint 41111. 4lr l1 I II .Ii4I It"*" daq /
Rotes .. .... ........ .,. t"""'" tb11a5 I ls' f"*" .*..,. >.*"* ,*' .' }" .. It h .... 4'15. 5 pM' II.ho11t1N
,. al ...,.... ..r14.W.. I1n.... Iql 11 I .'. i ,,.".."...... ....... ... .. So.... I. 4..tw.w.ah, .. Hi 4tr - tfti
n"n" ..'...". _*A3i_.-\ t .. \VIIOU> M.> \hl' MM1'AtL.i j 1.-. b AI 5 1ft i.4M.d. Ilr.l.' lap la1 a 110. i4I.a ... rMM ...,:_..* *..*. -.I'WIM..:.M 1 1II .81
115,0 "',,,.- ..../..... ,441 J. .. .t Mat4.14.M M. .. .1".1n 4' 44 ,I... ... ....,. "in twit .,.]..* ai.-1 i.... Ifcr 1 ilKrwI ... 15.1M
""S ..144iI'.:.Ihae Rr4i. ... ._ !..w. --- I'9. ..4 4-. ,5.r 5I4... Nlia. 5.r 7.. .. 15.. 1 4.k N'hr M0.+. ... ... 'aol 4,141 1 a 4l4'.l ... ..$,4a51htt. ir4. "I .... Illllhl '.. J
'- -, -- .. --'-f' Till! LARGEST STOCK;' I. .... "PNt.II ...... .. i. I. .t '.II. tj 'jl- .... %. lIM .. .4t ....I14x4 0.5154 5$ .I- r I It. ....l ..*.. ? .
i' ; N i. '. .v 41. tII,. 51t .,.'""wH wr I .5 .. *..Ow ... r $..r4. 041154 *..lw4d. f........ 4Mi.lir
f f ? f j 144. t1f. ........ "'.* HM Or *.. .l. ..' At ." .... n."'l14. If> .... 4......
I f f I l\ nil: . .i iM 4.. ........ r-..... --'tit .......
5 t 44l5..:<:iwh *t,1 i NM.. '':< 4s5i .. 1a4.f' "' ill &'> ...' 1 .. M .f* i iI if, K9. .511.4.. 'of... .vr fwl d lirttw
I k t tw.... ....... r. ( .' .; ., ",.*... .... "'*.... ....". ......r ...... 4.54 5
pi.......... .. r, ,". 'N', il, 4w .. hIINNNiI'a..bos. lit 5Tt ..I .... .4...lah.N
i : u <* i.'* <* ec ft.of .. : = = } \Miw /Ml:'* | TMIii dM A' rAtt1 (5154 ., .. .... '"' .
i ii f4) 4* r m v ""i i t :V. i< .*- l- .n KVI rmwuJ ltlw HU.I4 WI krnrd,1_.
S. .. ',. ,; '\ .'. It, ... v. ,i lot 1 Fs '; !III : inUl .*". 1* 14 as 114* t.4. .. Hn 11M ,>.. ;*, .I'imml't" ,. 1: "t.:2.i' "'.e.WIo' .,. .. .
I i' ," -i 11510 lib* i.4r1. ... MM1p1p.
.. .. I. "'.. .. w ..>' '' w "h. MM 1/Npla* I f n. 'tit FIB -.tM.\ > *"& .....t!.......... ..= arlNI i .. ,4 I4' .. ,I. 1 ,1 4.. 5 h .._ M Hrl, Mini ANa.... ta
.N..4. 1. aMM
_
II' .. .
.
'i ... ... :
.. ..... =c
., M / 1515 :1 ... .
i AI / Si Hi Ib 115 M M 4 f- I. II tit I 4 5'F1r 'W 1141.4 15wra.c 111.gr N 5.,551 t- 44.1 .
rtm (11 M. -: =: y4aI/q 1.144r'141M/lM. 4 .NMI..rt\ .. '. I { ,. ...". 4411 ....... i.... .. r..' K. .I* J""*' ... .i4 haiM'1 hiss ..... 14.4 a/1b.

"\ S : II :: ,;! : : i/. .f' ...... ,.. ....... ....... .... .. 14 .... r..., ". 41.5.4)14 5 5 ... .. 'i" 11 'h' ... i .'" 5Mwr 1.l d. ..4//0..4 .4f414II4 ub. IN.SSd ......
i .. :t. 1a t :NII"I; ; I ,.. .:. .::.z;. .. I .. ,. 1t 4115 111m5 W MMl .... flit ....Mir
,... .. ... ; .. ..... .. .. ia.ftialiiI. .
l'. 4a 1i"y J ........ .....--e.:. 1 4'11 ,1 art 4 >lrll' IIIIV "1141 !;
...1-.. I4./4/A4INMIMMIrMfNM1MNIN w la < I., tit 4.sS'l. tg454 '{ 5'0 NM M. ..... l...fc .*..' *.... U.. ..... 0, ...
I',I. i'4114i4M1at'111NA4. = : 115 ..r. .4.. .. ._ A4.i1.1 a a/ |...* < 't,, .. !. ,. .... 1,1 ..*.,..".. I...*i f...l>.. V. 4*. ... ...IMN .........
:;4. *: II I li 1't..N I144..M,. M'i1.. ... I .. .. |rt alt, .1' 14 ... l lip< M' ..,(*.! .-... ...! .. I N' Nl.ill 4 .4510 4414 mrrM*.
.. ... .. ..' .,
... ... ... .. toll !III fro : WI : '
": tnmfilw. **iM.. ........ fc. s M %M .. .'<*.*t* .... a 4t 1. ur
4Kt ; ; : ;r: : :: : ::: :7II' PAINTS, t w..a.....4S ....... 4.4. ...*, *1'".l ,hw ...45 4rtH, ...4 IIM& li.4...M>/,1 I.M ....... taf.
1 MM *r *... .| .I l..4 ifc-t halos ..
441154 < n .
it "
t
,'S. ,.",.\.5S. .T4......i... ,.>.41 t'.i.,. .t.MI ......I 1.t.; ,; ;; .4, t 15':';.4... ,!;::",:; .:::. =-tr;; .. 1 qlt11 .* .. .I ..|. .1.. lift** !* "II pi._ .i4i. ... fc*...1. t.... ...... R:cn
a r51Y a 45:144 IFR1M
a. .1. ": d 4s t ...... .".,, '. .1 't. ............ J :t. 4'.i.. I" i. 5.5; .,0 _. ... 44/Iwi/.4' ....*.... *>*.l fM .m ... 111101
!:\ .'=. ... ::.." w-:: :. ;t;. ;: : FiI .,,;;.::;1-... 1p'RMrr "i' 5. I .ssf #' .1045 ... .... ......... ..... ...... .... ...... _.
I' ..... ....'1... fl' GLASS. ..*.4.*...*. I. ,\11., Y 5a '. n. r %.ilfc t Iae.Str.. ..$...a.. M i "'- ,. .4.1 Mrtr lyr:-. bt. ....
; JI 54.4,4.ii .... 4 1.. .' <.. > ij-.wi amt. ... ... h4pt4.1MI
: ---I MM JMMh |MV. 1 w ....... 1st .., >.... ..*... 54 .Il H i.lc..4 %. t114e1 4./w. u d' ..w ras .1Ir 1a1111maa
.rttt4Ml'' 'adL i ,. ..... ... .. 411114.54515'.4. ... 5 ,, I .
5 S fA4Nl i'" i NII ,4.n H i 4 I r 'A'- t. h4,1i0411. I9..rb i0J 'ao4.Is.. .w lial.l .
..,
.. .. .
.
r"* '"'-t1 .h .t. .. .4.i Kip CM M"*. ...H .....,*...* *fRMM :4 ..... .... a... r. .4 .. 0 45 It M .M lot tla I ..... *4fri ....., ......, *,..... .141ylllha p
t .-.- 11'14. 151 5.0. 5. 1554. .S. Ul *. ....l ... At I4lur 001111 a.,. bNr
\. U "'C H .U'" .\HU. $115. i i l tore I'mirh Ill IlH11(' Va .. ............. ..... ..;;. ... .4.. .. ... ... 5s5.MI. P1' 'ii...s4 p41 ; .. tt<4w.. .fctftM aIII 1411 id5r1..tiq: 4>M. ..4)I

." ". I halpNRkNMI.N" } ..M .I4IN.IiMp4.y.a45.45..1.4 lM. 44,4 .. $55.4114,4 .. WW. <4it. *. MM I-, Ir4 4.. 1IH .. .. .AMHI r4. 1 llb'
A .'.t ....o. ,.... .il ....... ...... .niba I' S I..M..."' 54 ... .. 5454 .....IM.! .. .Mt th, :.....* J |.., .< .... '....... I* .. \ mmM ..
... .. ''' ... .. .. ... \\ inr I$ % tiiI11Iii11tI1\ 'I. lNMM........ .......''II. wr+ ... P4if ....'. I j ,..4/ *4liW. ..M> I Ia4I .. (. .....5 -.1/15 il ... 1..IUh1 .lts/ri4 i 511154..
..
........ .. 'II ... .. .. .' i .
'
.. .
S .
.f : -. '.' 1 5.4 .. .41MM .
: yf1a $451l5 ,
.
$ ,
... .4.
.... 14' ... ...... n 4.a' 'I. .4..l.
'. i . .. M .5 ,. I k. Au.oin 4.151& ...' '. fail+ 4I4t 1. ad4i,1. .. .bR "' M. 4.nd .. 4N 1....
... .. 4Ni141'Teiw1i' ,' ..... ........... .lIM'"I. 4 ..1$.. *d'.N0Ar 1114. aw. ......... Iw1 I 5.d' I ha1101114141pias. ..... 15141150.. I.ul111w1i. "*0 -- .....
.1. J. l.t:":I.IC. .... 5....b11S .. ..I5' ... 4 NNa M.4dl ..*.... ...-.. ... ...1.1wi..s* i.. 4 4 .b....... h441.. ...... ...
>> r & On.'* .. k.115101 ha M... i 4141 tt-- ..... 454..4541 .......1.Ii Mla M' 41/44 f1.I. aN 4 N'i ..... l .... II .-. .... ..,..... 15.t NIt
\ i.I..H. M, iT .Mw, TA41.tU1/M4v. 4y1. 1455. ..p t k.t.1115.a" J ...... _* *. ......s .. a a,1.i.. N ......-.. is .. ....... 4 4 (1. 5d I ..... ....... ..551
t.. .*. M.Ip 4)l M .a11P....f4.. 4r a Oil I I A M. I1 A CJ N KSMir -'-- .. $ .wa1.aM .a ....... A4aa"" .... 61:15$0 M I4 ...... M..111 .......
.r. .. ..... .. ...--15':55" .... k fIt't' 4.04 11I\ 4.r,4N1'rl4pa. ...41.* Ik* .h.af.*..... .... .. ,. ...... .......

Mir *!*. NMteltw kr1..4...)....*.M Mi fb > M. ilMjirH...." 9* M.Ifc j'....154444. he 141 I..'. atoll ...... *<. rIfa. NM1 ........ 5151 b 5. ., 0. IA.M k.. .., .0'
KDWIN; .\. )11 AH I 11..at1< Il1r 0111 Mrq.rr.4l' > 41515:15._ 4... ibiM-Mfc A .... VS.4ll4r f44dr *.... a...... a5w.. r dl.155,1114. v 4 i45.. It ..... r. 0.151.. .4 .1.14 .w4' "...... .. .... .. ..
.;. 141.41.. r :::=. .+# 4r IfciM' .... -V ....".. ,... 1 .... ..... t......... ,...4044.4 II ... *. Clara. .... .._..... _. 10. ........ ... ... .........

I.NfI6 .i.1t --... ,... ,..... ... .. ...... kMWlfc I.. ..V I'. .r .........' rNk _.4,4 1h.. hitll.R w i .N
.
.
e 4tNa'111aaa,4aW. .' t. ,... ...44AMM141. .. '...............l -: --ff. 1144 LF41. II41t1iMw. ;". ..'. dI. .....4.w.5.i 1 4, 4b R MM 1Ma *41 ila i..* 41r,100. ....... .' ........4........... lY-.........
..... .... .. ...... .. ....& .... .. .. f.1 1114. '. 08 4.M t a..Ir'I 4 .4.515 Rw.l M1il.IM 5. d.M-.. .pall ......II- .*.......... 1...,
\V. II. WHITXKR.JAS. : Mvl *.> .r af*.MariN.. d ..... ...1..... .. .5.. !.*.* ..... .. hid 41551 ........... .... ..... .. ..... ..........
MIN fiJt'jLif *jy **> < mi i.. M..1 SP' .lr IIMM..ft... Ifffc. .... 1r4,1111 M. 1141.. a. 0.514 Mr 441. 1.. 0. Na4 0.... ....... .fc........, .... hot Hltt ...fV .. Itqt"
.\ ',:,, .t.l.J.: M ..I....NM 5'. Karl, ......... ................ "" ahlrb .... ...a lar 4. sail .-. i h44q is ...554 n w .4........ ....... i....... 1554
.'., .. .t -.w..... ..... M 5.t..i ..,. N. .... 1114 ....... 1"...4M Nor 4I4lwyt ... .. ......ii .ia54NRN'1 L ..
.. lit.-I fn ,1'4 Ifcr .!.*. I H' j ij.. 1. ...... .... ...... U"tot. .. ........ ....;1 .... 0.15.1514 R..... ... 1.4f I0q. '-c
U..1>11." tiT. I tAr s 515x 4i M.1' ..J It ... I.. HI* *.4* I'. l4It'll. ...... .4 r ... .. .-i"t.c; .. .. .... ..... .d i .... $... sM. .., .. a... ......
.... .........11, """ .... .. ..... ..-.'" .'. ., ...c. .. .. I.ns .
I l'.tt\jn .T ..,. "U.,. NKY-1lA 1I 1515 ... ..........., ... na.4Wa 415 .. 0. II 5.1.545. h4. Aaa M. iwYo I a .w 4 1111.4 .pwa4r. told 0 5151
A ..... *** ... ...... '... 44* 41 '...... III I...., .......alwpus .........*. 44* fcr A.fcM.n.i ..+. .! .- 151. .ft ." lIP ..iIMI 5155 .... ....... .d 04M ....
I,4 *rrdA1.......I .. $04 s4551..4.IAF .r Is' *44 *. ........ 0.' .... ............. t11akd. ........,
fJtDtJl OAaDM 1rJIfs. *... ** s:.. ... ... I.. -I MI** .V' I ... JA31HK T. MAtlimil: A ,M *.. H in.... w ...... ...... ... '.....1, .44 w .. lipHMWtW. *!* *.* .*.. liwj4 _404. I .. ... .......... r11IIJ. ... ....
N. UIIMI ............ .... L4 irlt 4 ...... M4r514 1 + M.. o5F-0. .5s41.1 .. 1541 5.4 ,. pa. S.. 4151 ...t....... ... 5.4'4 114 ..... .... n.e Npfe5
.\ .'Q''L\ i ........ ..*.. .....- ... ... IM 1'i i It d4.I atop. 4.w 5 tM awl ...?.1. ... .t4 5.a 4d14aIl' 11a..... MId 0* 4d 1.
.s4S ... $4S4 4.. b4.* tIt4' .. A' w 14", .11. : t,4 Nn4M. ... ......" 1M Aw.t. .. E I ...,50.4. ...... 445w4 5415154rr .4 III 'Aj i..llld. ......., ..... .....b4 0IW.. .
.
.... .. .......... '........ .. 41 da0. ........ .... .IwJ 151154. ) N. 444..
ill. 1-11I.1': 11. :\\.11. < AVNII l.HARNESS ,\. --- Awl N.J.... 50.14 ... .* ... 4+.."111 4541 W ili ..... ... 5444 .I44'. M .t. ..

4 a p h i4 1r 'Y 1155 'r) l \ t T11 tN I..1 .. '.. :,N ..i.5541'. 0i. .4 ....V i5..".. 415 .' I'Il 11451.4 ..15 .,dr5.4 .. .... .... .5... 0'S .... i,. .....M .. ........ .151 ...
( 1$4444 Is-1. *. .. \i w j... ..,r u.......4 1..1 ,4.F. 0Nra41 .,...... 441... '4/r 1_W ',4 _....., hm4 l.4. lilt..... .4f' > IV 5.4 .4,5.4511 ....

,441 Ilriwa rllj "IIb. ahh51l l4-'", V IOrYs.4 .... .....,...la1M .1 a4.I ..... aft ..... alpi .., b, fc..l 4>M ..! ... ......
I ||.. .". H II .. *M..4iMMl It>>.A.DDLm, 1.55 '., 11.5 is R4ab.ar ,.... oil I ., '..- .. 5. 04454. 0.5 4114.w 014'4 4..... r. ....... 'I.4..|............ .. *f ifcii niii. "' -
'1" "1" ...._ 44 a0'4 W't .. ,.. Iaj.ai15 .4 .4... .. .... ........ .- .'... ... .....
: .. iMf ND I A4l It.1:1t' : i1151m tA... 44 54 i,4.5 ,45 '1'1 eo .t0.. ''r N.-5i. d' *.I .. ,4a1 lt..l .w taw .. i0... Mfti
... .. .- .. : AND CARRIAGE A $EouNtwA kMMt I. .10.-a.. .. 54444 1SMI 4 0..... .1... ... ... ...... Th41.. ....
( )' ? :.. .: : 1 ., ife N 4Mh .... .. ...** Iv 'a 1100 I' '". 1.4.. .... '....... lit" |- Nt. .<. i < i .Mil .0 It14r ...-...
.4 WI .. 'r .. ..... S.. 154...M 4i* r41d ...s... .. y l.1. ,4 I. 9 ..... ....... ....... 1.. i5. 1511541. .. ... ,rt.*hbllpr. .
54
I .I'::..'I'.111141:-1I'1I.N'I'; ,.. twI4 Iaa... .,415 11" h,4 .?45. ,, ... U ... h... 1.. s.1. M t.l.ia i4 ow i.*. ......... ..... ... ...
DLAOXCM1\XWK. lit ..511.1 Illrr.,4N4MtIq"tls k ...... y1.5115 ... .-.. II s 5. W+ i'aa11; 4o4 I I5..... .. ..w. .M. 41taa1Jbedm.1.1 1111.'ISs.
II --... 5 r .4.'1.444 ........ *, ......./1541 .... ; MM Mfcl ........ MJ M 14V .." .*..
Machlno aiul Doilot Sliop. I Na11. 4' ., ....... tU'" At-. ..........r4.s. .. It. .. .Lt" .3.. H.... ilr S...tli, mill >|lh MM .w <... |M. ..Mt IM fcuMr | r .... ... ..... .t:
.. .
}I,1 .. y4 I Ii ...a.-.ar.......:' ....... ..,...... TW 1..***' I. tMrf ** ..*.. .*.. MlMM!.Il .. I.. ... I... ..sw5141i5. i4 4I ... .....

1.1I.1.1111 i -!5555 n \ ............ ._ ....... .,f. .. eh.a .t. 5154441Iiuv4 $...>."..l '4 lf. r.. 45551 .. M511i. 1111.01. .... .i.. ..... ..- w.4115 i. 441ilr. M .I
IM.1.04 I .I4.iM1m .r sir lkW Ul 5. ...*.. lk VtM,4t .... Iw f .4.1 ...... 4. M....... w. NH.R4. I. ..... sa...

.. ... 'd ." I 6 I ..0....... .4 W _..> fc*. MMu.iM .'...........law ... ......... ... 114* I t..... fc* ... hr11
1" '. ( ... -, .... .. ....AIM I." ...... .-... ku.t 4-4 tit, ....... .d Wi 4.+mi ..... .... .55 t .IrMi a. 514 14151 t wl
tt i. :. .; r :t : .1.1R" /soar/-' A ..... "' ,... .... !\.. ... ,. +.IN.44. ....... .... -w .. 4 WM1 N.. 1'44.1. .. 4.1445.. 5, I ... fciadm *... 4V .........
..:.t:.. .... .. ...! .. .... ... ... .
... .. .It..J. .4.44.o01a s NM 5140.1. is 514. 1 aMa .. ... I!" .. ... .. .- .
... 18ft Ii ..... ........ .... ..- ... .---- T..t..t'.... ... tilt .,r J. t, ..... ft'J: ,..4 (... I .
. '. .. I ... ..d.... 1481 .lSi 141 do $"...........,; .. .l> t. ..Iwj 1.5.5510. ,Mi .. ,... *.Mfc. fcwl hl4. >n. Ito_ I a*. .> 4r |Mt.4M. ...
,\ '. .. a. ..' -, .. ... .. ... ... IIS15 ....a ... rob .4i h.N ... ... ... .. .
.. ... .... .'.1 t .,te...., 441 ....... -- : _14 ..1. robs $lW1 +4. 1 rJr't'4': ,4'4y' lit p il t/ >4 llV : l a .. h H ..
45.4' r : .
b.,4.1. .IM. Hi. .I'tth". .. ...i IM.44 .st4 ..40.14.. ... 4N.1 .4'f'1 ..fill .11114 tsdl d 4 i0.Ir ...,4 i54oi. W ...i I.i: ** .4 .4tl. a 1155. ;., ..... ... i.M. l.I ..... halli5..4.w I5Is4
.'.....M. 4 .......,. 41 (.... ..,, lr.. .115 4458$ a I1 V.\I ..m... ..... .. .....1 454. 514 ... .. ,I I Ik t. ..f.-o IIM.- 5,11 1514 gMla .4455 .... .... .... wfttllil 5444 --
,". 4., 44. 1.4184 ;, 4.4 14. .14,15 13.150. ,A2iD ;....... 0i. .. O4' .1. Ok ..'I ,:.. ... 4L. 4.. *f 4.< "life- ."... |
1. .A? ,4r4.1.41a.4...... .v,..45"14'gl. 1R.,4 41 t!;.,.......... .1 ,..t:. .. a..ha.arl W_ ..- .... r. 1 1 14w4..a4111 t .*."*: ..*...>4> *..> MI jail.. .-
.we1a-P S14 .44Y'1. ... ....' .., IN'tt.ftI _.. ....* ."-..l -t *.- IMI.4Mw II > [I.. t. n.. t ... i I. i' MI b 4415N.N14ra. Ilk MjAnp. ..,...
": "' .. t\ ..&-.1... : ..... ... .. .F I. 1_ ., ,
: .f'i'S.: .- I M,, I. ,. \ t t V U NNt.lrrwllil4a. 14'1 Ih'id f.
: : : J 4" MM Dwr /511411
: .: : ..' = U ..... ... ..all
.
-
*:Iwl -* pt4l + M '. .. .t.. <* u 1.1' ..... .ll4YI1. N .11 iI .t
a... '" ..... '" .. 1 .. .a. ? ? rt .. ,,. ? .1.\1 '- .., 1 in .,."I IUV .l.1 ... i 1iNj,1i..r ....... ...
." .,.! ., i \i.M t1q J*' ,,11 IL Zia 441. .,4... .45M ....i \.n. .1..1. .. .
k. i- *' .. ** t" 1 Oj + i i iJ I IWi ,*.- ,.. .1, ... !. -.11' ...'I lit |.t Ul ...
** ..... ... ..... It .... .. 1Iow. .&it.., 1&. .... .. a.. 1 "tm.'J ;w.-
n.'t' U 4.5
r'r\1I! < I
4
"I" 1' I .. r Mil Ml Mto* *
: .
>ICI't' .5. to i* INr 5 I. .. ....... ..... ,
a 'I H *t4tM** ii K a MJiS Ih. :;. .'i. ;:r' iMiltkr ofi4 .44444. ..I5. 45 y.,11a4 ...I... .A 14... .14 .. 'u '. .......

p '. 511 1I.N: ..5. I .... .S ., 4 .. .. 5...51. br 4 t.5 ....... 4110 tW af4Sri ... ........' m V4.4.. K fir 1yp1Iy art 111ttN111,,
.
$114 ..
M G. EHRLICH, i I ;1..1.... ... .. '44 ... dr 1,0* ... ... IM 4. M 4.. ./M.1.. 44.15b .
.
i I **.... ... ....... Awl ..5.44 ,..
. Ml I ... a ..I< !II' tf 4Mr.. sal *44 .*. MM. Ni1. ..... .. jIotW .,... *5-5.. 1... U4).
4 UPI .. jiao. WMI. H. ...M.:... .. mri n-W.1. a. ..... s> lfc, Mfc_ builhvMit4M > .. .... .... ...... ... .... .yid iwa ...... \
rww lat.a.' 4 o5y51,5 4. .
; Brymam. s
.
MiUi..yaM y .. I .inMU WtMMHl HIM 54 041514011V4 .. ..1. 15451a h.Ila ...S ...... ... ha i..
u..o6aor .., ...., .. :,., .-41. .. ... If tit. l
utit.iutAiii.iiii.6ou4I \\ h' I ..' .1 ., \.1 \I lit. 1 I R.' 4 t..4w 1"5,5, po .'. If'J..4 k.4..lyy.l4 t. :: *V Ui W.I nfllv 41511 hM V-, ,4.1 ....1 ....... .... .......... ".. ilwlNla5l I.... t J .I. I''
!
ii. ..tA.uS.'... k. 44,5 t.alttr' 0.,I. f 15414i I = yrtaNlaaawa /154 w |Mf f Mr4 II( .U 1-
.. .... ........ 14 4 ...... ..wl'.ikrft* Hfwur k' U, 4.4.44 .M.1 .. I
.t .. .. :.,. .1 .. 54adr...1&.. t". ''' '". 4:115. 4iklfjr4 SH.MicC.i.iWlw4MM.:: SIMw' NI.he. awl ,
.. ... ....... ... tio .' .'r tot....... ... ,4 44ot4rt1.1dI1 ....... ....,..- ...45.wrtrFs .. ....... ..... .. Mrf Irli
... ...L4Et V. 1. ... b ...ilillM4.,f I
11.11\ \ISI1\\ 11IIIIIJ\ nY l l111:1 it ..- ..... (5.f .411. 541 i 4 *4N ka4aa. buipy. 55I1A4y51ar.erl.al.
.. ,, .. h ..114.
LI. :is "5 415 It. ..4' 1.r'4..a A 4. 1 i1 x1515 IN 1ibhw 54 tliMle w 1515 .. ..a ,
.
: fR/c..p.., DIMtWM s ti wt. 4ia 1. -..... k !I....! 411454. ..... "' .....1 5 545 ..w... 'Af',_ je,4d.a t.
.\_ 4Ot.M, "4)M.. I 155.15115.44 Oar ,*. .' .51..541515. 45511. 0.444
r, .... .. \ "It.: \\'o ii u.iRHOUCHTON ........ toi..''ww. U, ................. Mi. 1 .'1. ...1 I" ,II. d..uv .." ." _.__ 1
\
!1" \ : : i i. t
: ... ... .I., .'. ,..... ......... a o .. IS: 45.5 ... 1'1.1y.. 551 1.N. 1. :..5.a, 'o' .'It 1.OUI'..O 4i ...... -A Md4j$_.yr
AWN LAWEft1 OOOWi4J : ailA 1111 5s Im i .. ......... ". -- *.4 aa.a.40. .lhI, 4.45,4.44" 144. t..4tM. :. 5' 5 ...4) lfcl 114'.,< IM-MUll AT WlLOi.F.+iAl.7'- I .,,,....... ...r ,..J ...... tbe t54.4.1 I I ..t 4s ..'p4 R1 .ha1A ', .1.. II/WI <.... k' III W44du rib'I s.*.* -......... .., ..., 41.155 .
STREETVNAll .11 f"ah5ra. .11 ..' tt' it- :, 'I \'... ....... ..1 t.....,4.. 4.. 4awp4 4iY 154.1.," 1. ... ...* Hut tl .-4..4 tfcr k.. M| M) 0 ttli. MrkmiM 4 4. pi..a
\t....... ..-....... ; V u. o ii l'114Rdlnit4n &x41.51 f d4.. ., ..,...... ." 4n'I. d. 0 4. $4x4. ... 11 44. 5,44wlliN.h 444M* ...a 5.114. ai'r 5. 5.'Y 5i ..pf .....l .l Mj fn i,
< li.I ..ori 1 14............ .... .t. II.. ..., ,h ., .1 .\\t .14 1tw. 44...41144.. .. 1't ba. Ik'S .45. TIt< ... .. ......I.Uwi 4y11 0 wi !
.
I *:t&4TOA'z''JI.1 :5\ ,....!.'h .\ .\ ...'. .......? i1 a'.u1.14 I;1 U? Lsi U4" t.... I ...... .. *r........0, 4411 Silk fir W:1=- I
1 S S4"Jl --.. p lal4M4. .404ai1. Mi. .Iq.....aN5M' 14iHinmaivli as's 4455.... "'" ph id4. ....... M. ,k itb. .
ou '.... I ..... 4 ArgrMM.... \ ,....1 .,. I. I .4. u... 't. ...4 i $4.s ..... .5 .) ...... .... ..... ..... .b 0hr4 : ,

.. I' ....... ... mV.is tll is 5k' 51e...iillary '" wt .,. .411. s aM i f4(4115IIus.. Moil r. i1Y.444wat tutMlllMMMM lnt.uttiii. ... ........ N%.1 k, *a.si .
t.\l. CK.I.. >M M MT'rt 'S.ilrilfr.rRt 14ot "' ..... 1UWMW 4 laws' ... ... .... ..A bt.. fcn .>
ogA1v'2
tt VN-VVII ,..\ T. B. $ .. .41 -.-.- sit da, .... au 51,1.:4 Ii. .. tiMMMvfcu.

,. 'At.'IW t'4kd. .Ls\i j. rd I'. 1 i I ,.. _i ,-., (. 5.4i.a44.. .-.a. .... ._4M I _a,. lbr .4*>TtMtw 8415. .......... ...... ) MuuWl
Lively and Sale Stable 1.1 \or. .....Ir..I..,.". : ...li '1rdaoi.. .45. 4.r ..... a141w41/ 5.. .4: 10'40. 'a5. 5.55.4 .. Lt.W .)*! .. ......, tw ."
.1 .. ... ... .... ..... .... ... ftali .
55 xc.A.ND.07dmBusinBss : 4..4 t. I 41.0 I $ h.. 0M .. ... !.. .... her 4r04b.41i
FLA '.t'IMI.... }..H ......*.. ." | a< .U '..r.. ir i.I > III ..o. .. slat. ....... tot tfc Mmtt f i M l) TALLAHASSEE I AMU *.Mr% .Hrikuti loss ,I. ... .... > MB Mil IM41' ".r. 1 I1N1 t. Aa1ii I..t w4A1. 4>.l ifclfcft .'
or ........k l..wl. a. ..\ ...\... ..... 5AU1441r 5511. ON55l.. I ."4Mj 01151:5. ..t MT U. NLIfct ..

. ,. ......u" ... I4.ai.... Lr. ... -- -
|> .T' .>. /S JC 1. +5.ai./AaLs....ooia4i. J... .. liiUAI .. J51 A M.c.z: ... ,... 44. ....U i.vMM.MiMtf .. ....... .ry.J
'C111, 0\\\\\\\\\ u0))' | 4MfcMiM-ikf,;Jii": i CMHI .. UK uauJ "ttt* M h..al oa tit l1tl115 al''Mt.4oa 1M ...x MM A61h1ilyiit/4t1lItY I
t11 ,/
-- -.
1/1 ''ll


I..

."in niTio. *t. t.%lfl'-.T... I Washington .Lw1_ II'in rntIM ....,.- .....atM .... f'f ... tR

,ci WcrhlutoritU.. \ \ i hto wi n Irtun M, ."hlr 1.' k... fhio b Correspondence. M,. "f thlirhaN.(... .ncI.laRhla 1 .optll" NI' 11.MM. .
1M.
y .ft.M Mw lliirM HMT*. the Mly iwli. ipr.n .U5 owar (o.ror.UT.' ..M. e". ,...,... R+ M th..rr rilI.\ .. "nJ
_
I M 1M !''It!!!.. ..... tat! .....101 orI. I.l.tt 1IIowttt-m h.a.f. ".,.. t'fII\IM.. lilt" !II s.t,. .. ..te0tn
BY 8H08CR" 1 ..s. "hew4Rltt.. .f Tunthis.. .t l'oi A'ttottftt* IUtMi .....M 1M.'.'td M tN t.pMn e, 0 511, .m "'".... .n-oe....... ... ..N

i ....... .*.,.. -.... .h..affllt Nr1 srth" tf.t RtA.A*. A_.rpop.,,,, "'! '''.tftlrtft-W.. "ntAte.nllmMt-' 0". Ire ...-.... i.sllai *... rret 1 pnn ..Ndi.r.iR.1
U.Ir.y an. Ntlk torten. ... .15 ........,.N MM
10
4 dfc."T* c k. *' "". .... .m 150500
Ws.v.toe, Jai, ". W4.' e.-.- ,o nMlteS.M. th Ilwtrrt M '1Ir1rIft. ...pI'Mt FLORIDA SENTINEL .
y I.Inrt 1h. *se'sIs..f. fI". t1..
s ....... .... tkbatf I. 'M Ar .,. M rIM., Irylt% ,./ ... ........, M Mr MRittM ....
1'"4 the ........ of ....ir thgtp4 d th MIl Pst.! eS ut-ltotiHI( 1'055.1. ,.*.rd. In 'of ttMol n..' ......... 1ft Mr pw1. ....., ..I J"kttMI'' .

in. lirtmr.*. IW" CnnffnUi* ..T ('''.r''At .M fnor "aruIT" II..... a dr4e.t te. MIl... $.... s.m.. *1N. ht ... nwn. .......... is r.rp41

( .......... I" .......... .kpn.iIt. 1ft tr.t .< 't. Utlhft" fntarf.fH ..rrk. '* hi urt...... ....... .
$',... k 1111, V.Unb)l'bt t'Wto \rtutk" N-wtM..ed 110 MhM dkarA, "_...h.." .ef 510 '.'e Nob 51 rM : -:..

'n p iwt# '1s l'h h 1.Ite1I ..n tile l nof Mr ......... This ii..BsiA5.tht. rr..rdpoet .t 1..I0 b.IA is 0M-wr14. t.r", .k. MAMMOTH

t, 5011! ......... RAa ..
.1' w t' .H hell h tMalrl kwt0(0
$q,_ lit 1.040, w-. I Ie ...., .... M.5 "M
r.IrNAuM t *..'.". : "r *..iH. t ti* .... HI' ... t\fo ,..... I.... ..saf M ln. 'Me.. M4 Act .s .N .110..1 ... NIA hr 5115

fllltii**,rttftr*.liit. ,.......1 In Ih.... ... Nt.*.s4. I,f ...., |*r.-. ...... i ........n'..*. .... in .vnij *)tk 'is.*.< I.t44rrMirtlhitMI ......,.,. .4 t1th .."""" .... ........ "

tr Ilr I.... A fla. as ,. ... r.. i I. I .... 1551. MR perMw 144x$7. .*T lirw 514 N.45515.0' w.rh. 'f,rn a .,1* 00 50054 .It... T1I'P r... .t. nl 1104 .I... Mr1. .'n.M '.at .

........... ,.......". .......",... .'... .., ...<* HIT .... tijr ,Mrh Hiry MV .....f. 15t..,," 0.' M.rt II",111. '...., ..s4. Mir 1. ....."""' ..* 55.01 ew bM ..'.n..lclnlC .nahkh4d
....... ... ". ,.. f.., ,It-. .... 1'Iatlgt' ...... rt he pr14 N.I ,.,H fAhi ,.,. << .....d lit.< <.. 4nM' a tIt,. .. ,_ pnitlr.id .5th ......., ....'.1.! I.. JOB PRINTING
P4I Net .M..i hf ... .......* ... e.., .......... .. .. .. .... ..
h tkwid. '..
.... ......... Nw wrN. ..d .. y111M.11d K..It. 1 n dIw4
.
.
tr5tplltfr II.I. .-.- ......1.. ... Li4lwrr 'n .t.. .........u..n ..
t.f'ItlhAlltl.I I. "h : ... ....... ..I... ... .., .... ..... .... 1 t1 1t'1' hN.A .
.. .. K IKI>s .1.....- ...Miaul. ,t U .... in.. ot Irfef'*
Tlr IM iTMVr. .4 il.rtwH.! I-. I ........... th.! .. ..... nt ,... JM'ItftIM .... 0 a.... hr .115.. ....rr In Rasrte a, ....".. '.t.._'..1.-... ....,. .. ......... -

.'". .r.s11.I. r,WlMn Mfi''. JW"! ". ......... R.t .p-rNI.. .... 1.04 sdg.. ,I ....., .""'1 .0, Ilsr an. .h.en. ....,. ... I. a Jar I.50t.i..a.:.. s .... we- of....

..Po''M) triNi..w.I I" .lgM. I...t ........ tit _. ...I. h Ihl. rn I .'on r.r........ tif IP" w.+. .k........ .ltd .Nlb :a:=::... kit r -=rt. t1 rIf. .

-11501,11." I w r Pe uh1Mt e..-fL. ."_. IA.y w. ..... ....oW ....../..... oil trlkf...... ....... vi.".. .. ."|*.'"' .1dt4t..u .. .1eI.. ........ .. 1a.r> ....5....,..n I I1 S1' JnISJlltIBNT.

JfhJrll .....*Mi.,. Ira ....... .*.. 1 .. ... ... tllr. .... th.4 i s llt/. ..151..1 1ft ........ III 1ww.--hi IN Ikr..4 h0p. S1 :.1-: ."=' ti A.

0111005 MW (MMWpr. n* WiH..* .... M .. jrw.4 ..r/1Artil .K.n, Wlfn. ahall..r ..H. .... ..... ..... .....45ttol1 .m" ..ttk T 7ttlhb.-_=it10 dafl"..M.00000..4 1 ,*=..........
jIoU...... ., ,or l.f rt) I"w.ttkr M ,.fin. ifc. .
r*
.I4 li.. | Las' .
1Ns. .MU.114-0' 4.M
.
MiWr *7 .utnIp 1 .s.r....I .f ........ .. :. .

..rI.rkh4. ..M,. .iil... 1It.4nAr.ll .. ...I.4 thr p...... nI whitA.ar51.4r. ...... ....." -R4(.......--Mr. ill.II_ N N N hre.,...tW.....MMMnr.5rl0e ...........,,.- .........,' ....1s. ..... Nn.Airpr.... A4 ..ri.141

..... .r aw.'t yi.* ... 5.5 hp Tilt' .. Ins .....,.. to 4r4 Mw. I *irr.. I!?.<..,. Tti ....... ...."' .... 1.0. 44IN.,...r t. 1.-.4 ....n MN, .....l.
h01..t 05.05harp.. /rt... ... ....... .. .. .,. .... ... fnKm I rINd.... ,. ... .. .
0.01 I V" "lIo1ItW "'" .... ... .A l1.-ly ......'r....Ar.r. Rk...r ,._.. .... _
1quMtIMr NMI 7'.. 0455." r M I1. f of,......., r k ., Nr. """.". .. ..,05/1.0/ ,1'..... 555.0 1.-. ., Kre. .1) .. Mat .1.. IN ..... .1. ....... tie '..rKre eN41* "MaeR.i' 1. ".-" ar 1I.1050... .. a.n p... 5.050l

... s lmH" *l.. I nail Mm -. hur m A1klw tM4r ..IMpuI "I -r .*s*..4 ....' 56. ...*.. 0..11 oltttu its tM ............... /Is f",..rw d M.. fKl-

-** ... .* kW f.M. .*.1Ift ,.IH l.uw ........ d..... ..........' ,J ,, its .100 .1.. n.... ....,.,., ..... ...... .., ......... '--' 510 .... 55... 1..I..4 14141 1. ....

....-- .}..... ..,.....N hl *r ........ Hi1to ....." .M 11..555.0INr4 M...,...... WI.pM .-- ............. ...... 1116.0 ...,....0." ......

144155 I.i.P...... 55/04 H W... ... MA .... MIr aN. itlM .5.55..5 It brwl ..., *.A h0 hs4p Ia...jM. ,. tl4. .., ... ........ ...... 1ft tiltIf. ....... .....
tfcr IMMh. kw; ... ,... M Mrf... 1s. t4..Nlrt.- HkM *.. l..../1... Ikr ...... .4 lk..-. ...... I .,,. s... I ft M tl.!!. h
....... ... .,... ... I. < .<*.,***. Tine. In ln.5.0.5."f Mfcrf.. tt Hi- IMHJnt
Vt.*r Ihrwi... II..ts ... ......, ..... .....A. ..tk f k.4i M.* IM .1.i.IId..5..f 11.1 pws.MN
} 1NidIAp. ...... rmi 1111 ..... Nn 0544 .4 ISbIM.Ir ..4 fir .. H. *..w I.. e.1M ...... .
y N. h aid tr.rJ t4 NwM, 5M ..s ........ 44 tnM ,..... 1p
r.-... reh.* .. IIis p.nle tl 5..A. M $4 !I ...__ 14... A. fr* tfcfc.. Ht.,.. MIwNra4 .. .. .
., .. .. .. ,.. ....... .. ........lac ...
n... Ji... R Ham.I..IwIII. ... ..... ...., ..... ..... ...... ,...,. I lb.. M ... .,, "'),.* ..... ..... ..t rtn I* .*0e. IIIIe04 .. ........, ...... ......,......

fir! **** ....* M.* .........>.4 *.,.. .... WiI by .of IMht ri..wNrrM ........ ... p0rr.k.d. **4 tfc. t"> h... ta1 ... Ik* .to.9 "tr""". ,.. ..., *<*( >* 4M M M4-.

..M,|.<4hMMHi ..IN,... 4 k/t .1 1b.111.1stIeO1.. ....... 'H' ....,%l .mt ...... 14.0 era.1.. Mr* ............ ....5.1115.501 JOB] OFFICE(

-...... .. ........ h ... .. .. r r IM. M i iIII ..,....... I. ....... I.M .k. Mrr ......... at....... ......... .

*. A H. >..m.***...4 0..*.* ... 160 h nha ...N It'" srt IA.t. n ...... i. II ... ...... ... rMXMMlM .15.. 01... rail "4. ...

ni .M ,.M r .... lrtiv.M ll 1ft.... IHf: M MM .... ......... .. slk P0,4 A.... Mr U. m _". Ml tHT MMHT. M4 Mb t%.
iSwa.l.k1M. r.. ...r ....... .. "'.. /. -' 4..1 sAI ', h.41... ........ t1. t..pAr I..., ....* ...*f* ..NklI ..55.111 4 .........'d N'.....
phis ... k.A C. trat .4 .... t...... I ........... II.A.*. .h. ... I. ..h .. .,.. .1.M'Nrs. 1.
.
.s41 .u./rra 11055. 4 ..... '. .. 1MrMr.wAMw: A t.w1, M11t .
.
+ *h hM.. s.4 JA.
.... ... ... ... .... i-H M twM wM a 4.LJ. r li1'H'i .A t
.. ll h .. .
.11111101. pus' .. N..' ..... .....IbM t4 I .. MM.. pMr1Ak ...... I I I..4... .M. H. ll..t..4 HM Ik* ....1 ....t ........, ........... Itps.. 1110 .Lt.f .....
\\',......"f d*. 11R 1'1.I...... .. .. ... ...... ....... ... ..... ............I .. ......... R..... 1M ... ....... .., ......, \filii..Mlml ...... ... Mm MMMI

AM1s..lM11141.14! 4 M IhtaN.ll t51tt.. r ..........ll. .,.... ...h...........Mi. *..JU.u'...d fkrIk hp. :n.: 1,_. 514 ....... II as ,......., ........... as .... 141. ........ 551 ... .,4 w-jut I... ....... M.s )

-.-... I .... r.. I. ]"......, .k. t.r ... 11 ,, IIN*.j e4. 5rW Ip ...... .,.... IMNj .f "..... ..._ 4.... P..iN.. l4 R,41wpl .
'\of ... .I'*) ner.rti tip. Vh 1 IM .0.55 ..".".. ,1... .- .,.....1 .....1IIM I I I.wM4iH....... H. re d..... 5151. s.4 ... .... .555.11. .h5. rLush .. ... .... tII. ...a f.*..ed.s. ". swp *-...

pM114/.1.4.1...1 M +.. ... M1r.i. ,0,4w.._. I .11.50'ti a., I" n..t S..1.4.M h1 ..sN.... aN 5.w.......6rs14.M I0 r. ...6 i t... ...... I* .M4Mr4. IN H4rM M
p /p ... .... .
.'. .. ,... .. ....... ..
OMMI |IL.I.1..*I M ".......4'.hM. =::- : """ H ... MV > ...... .. .. .. ..... ... 4. --.ur- Jaws ""'..." M a'1...
air*I' .., t5. ....... /.:: r.:=.:.:1t: ash :. = I i ...- Idr1..... ... ..... 5.405.. f...d. s..... wMs' .........i MM.. '4 Mr HUMI MM aJ
.I.. .f A
5 f'4,1. ...., ....... AMA.n.r. M 1 ........, ...,. "........ ...... ... ... .- ... ... .M. ww A.44* .... .1155 i4 54 '1'0.. Nth".s0
....-... t .........., 5.5.401h, ... .......... .... ... .. ..
.
*p1...... .. WI. II ....... .. .. h sAl ., .55.1 h. And 14 W .b4. 5....
11.. ......... .t 111545 .. 1. .
sK, Jr,. d ,........e'. ...it ...'..... ..M"p ... Llld s4 _. le ........ __. ,51.15. NEW TYPES I IfI
..... ..... .of ,..... A. ... ...' J /:' ... .' "ot. ,.. ..... |..> M*...... i4 14 015..1 .......K.....a ..-....M., tImI0rd .4d KLKCSItAI'HIC
.MI.s....* ... ,... r.l5rrlw1 w ... I ; .. ...... rl.w ....5505) .. ........4 ..... M .I a....... ... .... %Hp. N.llrseMa ... NKWS.

k 4fcj A. .... I, .... ....... ....... ..... ..... ... .
> M.i.rMk'PVM* .*. .. .MIMr ll....... "4 .HM....I4| *.... .tot .... '1 .......> .*. (tilt ..e !.* _.......
.-..-".. ...... .... ..... ,.. ...,...- ..... MMt ..M .* M>..Mt* .4 tk>. r.M.Hi.. .,*... .Vk .Ml. <..*.* ..Jv ............, 1
.... .... l. ..0.* |*M k, ....>.hl kw4bn.. k p..Lw. ..i4.. y.w ..... M. ... rlsr.dlh. .........
-. ..... W..... ... .M) kr .rtt4 Mikwr.II I" ..... w l ........ ..... 5........e.11 .., .. 's- lit. A..**** ..1.,*>< MIIM...... .,.. ... 1'..1..... Ira .se
.
ft. .f
1 C'tu.
>* rt ft un.
.11._ ........ W.tI 1'.U. t.... .....,.,. .*t *( ...... ..... ............ wM.. Ir.r I..d.. *.. 1'.1.1' ..tIr.MSh llr ter...
H MMMjrMl to I.... I .
1i. MI.- r Nlr .,... ... itt
._ ti r ill I...1M ......... .*4 4rfr ..4.Hk. 1.au0 ..*.* I'
-
tt ...., i'.ik4...MI'.1....... "ii. $5.r ..tIIf ....... ...lee ....... ......... .
.
...|i .!*.. IHT l.MH>.t... -A ......! .. fIf... .. ....... .., .i1..b .*4L.,. .. '
''tMt..... .... mMii.Mi4 ..... .... ....-4.... ....... *.. .kM 11 t. .5.5I Nat 6t.I5..k4 .. H. ........ ... i....... 1t.w4.1 611.005.0. ........ w. sMIN..
.. ..... M N b&rhl... It5...... p ....... 1ft ........,_
.
.
.1.4 oi"i. Writ ...r ...,...*0 w Ilr IM ......... .... 61. H .011. hr....... 4 pi5w.. .... oM Now Powor Press !
-'-.- .I ...Is.1.a..M 1Irtr(4 .......... ........J 1..._.. a..*. I .................... ..'" ......,
....* .. !,(10101 A tu. .... 11r. Ii. hM ......t*. ..Nl .. t .,ua..4. sl"* 1. I., l4. .........*. w 110 a.Ip i t Igs1 t4....... I'" ......... ,.... I -f .a... .k.* k.. ... M 4r'.*... 1 IlhisIs0 t .. 1 M... ,,., ......98......
*. "1110Mw. Ml*. s M*,niiI t lNTst ".'. 15 I11Y( Is41; prt. 1 4101 ....p1t .... ,
...+.10, ..'. I.Iu.r* .. itty w> : ttMIrLII..sN.I.tlr.r. ...... ...... .... I Ij t II...I U M ... .N, Not .+AL1 5115 .........". ,.. 1'a.. .. ....... ......... IN 41k..4 ....

.... ....Mi ...m... IMI d .. ..... j 1550. W.N.. .. 111+..... 1 1 Lrt .6.. 505..0 II. ...0ie .+...t .4 Ib. "" ....., 1115.. ...sn .....+. .JitM.y ........ M w II .IA./s.. ..

....Is IY4 Ik7 ...,.. IL.1. a 5.hI5. ( .J.' ..sr.J Mir tVl- it*** *....... .i 4V. .....1 1...... M w ........,............ !Ia. S51, .... L, .
..r II Io.1 ta1 ,"II. ... Utr .... j MM** iMkw M1... ".Mi. ....l u111A51r i II. .
N. ho .
......... .... H... .... .... I... 11W A. .IA11 M PNP.rt ...
.... ..... ...._ ,.. .. ... N .* .... 1.00.1 ....,. ... -.. Ir.4 ..... ... .... 1011 .
)'''' ............ ..... ,..II. .... Lan .4 Mr r4*...l .-... MM! 14 ki4MlW > ..l. !.*... .... II *, .. NWiw1 ....... ........ '..... I
| | ;> .e. M .
8.0i41* ,.. ... -....... ...... .. .. .
ij.nw1.1 H1.ri.l _tim .. ..... .... .......l p5.Nr11wrl \iI
s4IAr .
sN. 1 .l ... 05..0N. Mr .
l ... II.... h ....... M ..... r!... 4545.5115'4K. NrM s.1 ...w i.<4.. ..4 Ml
... MM Ml t... ....r4r.lttatlIrtr .sMh ....... .... ,........ *.... .I.5 ......, 1011.., Vr ..... lae. _. dM w ............ .......
'J./rwrarpwlr 1 : ;.;.:'I 5511'. i 1Ilse i Mr M JM.fc*. ... i...... MI wl M,. ... ...., 1.050 lot ..,. 11.1 w la........... ..... rt ................ .......4 ......... ........"..M" Nnw JOB l PRESS C141. !
.......... II ...... ...." ...... hn. .xr .... h054'. Jr i,1 1a..r. ,H. ...... /r rt We J 'tb ", '" w .... .......1.t -'..... I W IIHIA

I ...,........ ..., MI. b i. M IMKHT ij* MHH .... *...../........ Dir. 001 .10 .. 1,4.... *ss11d I1 h................ 1q .. wr. --...... .051..11 ......... ........... ....
11..111.. hM Ml* Wr Ira in .rIfcMMt .. .1r ... MUMM ........, .... r. Ip .... ..... N........... lr N.hi.sM.. ..... L..r w,. atl : .
.
I.1 1 ....... i1M ktlwr .MMN lOlI | .
> M l... lk ..i- Nrs fM
I. tof' ..rr....*Ilk. M*.. M ..... 1 r .1J. 04 5414...ff ..... ...... ..... JrMI rr/11..M.Ma 55.10 a 155.k 151.011'.riYM lass M %.. .......... A\I4" 1- ....... \rr1,11u ..

.|MH Ml4l.4t4 -.... ....... s.* U.. .I......... %.M.wl IMI *.*-' .... ..M ...... ".......""' 6wllrsw/ a.4 ,.ail 155.5 .... 1115510/M1. 1..4W Si'T .............,.... ...A...5 f _. w. N.1....
'h ll...t""f MM .... l,......... Mall "' ) ', .. _.... ....... h........" t+..ta M. lot 4kl. hukr ., ." ... .4 Iknn ../1b. .1 100500NS.i4k.5.r.tK.
....... hMr t 1.. w..* ....... i I .MM MMtM ... ..Mww.
Ness aiw.aa. ....,... .M...1t. ..1a.os.,4M .. .MlMK.Ll .
IIM rt II.IM.. 11IM Ilts... llr) a. .. ...+* 41 .....&. l.4ii.. ... ...... -.... aP........ !**. k..4 .swM .- ...... w '..r
.
.. .ks1 ... ,I .. s .' Wta Mr idM .. ... .. ......... A- M* -.......s .* ..
... ., .. i. 4r *.. > 1114, ....... .0041 d 1(.. ........... .. ...... ..etaMhw',15I1a PMM MfM
... /III ...... is I NwIM ...... fnMMlMM .... '
I4 t. ill} L MMM TkM.. M. ,. The Vcn
.
Finrsl
1051. 1 Inks
Ik.+ >dln4 .*. t.1id.... !
in < (
... MiN .... k' ... .__ ... lrf .
j, .O' ... .Ml 1oL.. 1n" I4 ...... I..... w4q .... Iashut. .'
.. ... .
.
1" UII4u ... 1 'Yr..Nlrrw' ," nb. w ... ..irrIN 4 410...... ......... a ud I .., .. MM; MIllMM M..paa,1M ..,. ...... .
Irwk riMil.irrri. M' III..N.AINI11M4M T t I ......... wl pMiwlpi. ....... .... loa 4.. .rr...................... Nis pr.M ....... ..s...... A Jrh.. .IMr1'.. r.4 111 I... 1 ..Ip .

IAIs.r ,.... Ih.. 1055,5,, u4wMM I M+.1 ..... .*. ., NIA.S w. ....... .4 >kk .... lull. >4 Ikr ...... Mkl lk>.|... M. Mla ... '.. (..... .. ..... Mss* s p.rt f"4t ,t. i. I
Urrirliw. .... It a. ... III) IsS.Ii.,1I ... ....... ........,<< 4 0.. I....... 110.014.p ..... IM d 11+1... ....... Is. Me
r4j It.r i h.Ngl 401 r M 1.. ......w Ita......i .dYr .... ...,. .... .....f 4s. lr 4110..5, .... \Nr!. l..1M .\I a:".. -1 41... .0"0.1,0. '.. .NNtr. ..
Mwl'....'pr.r..u. III W 55.111.0. ... ......... .. s...... ....t 1.. .. ley 1.e. .. /41 ../t ......... ... ...j1. 4srr .... .. i4t5&'-. .' .4' .......... "...., ... .. ...tie.... ..,

101110! h1r11I Mp w 1.. ..., : ...<... wIM..rnd *ss 4a 11 iti1.4... ..... .... .... .......... ... tWo .... ...

1t ....W .IN riLge Ni.4 .i4 I .....J ..MM. ... SNALLWOOD HODGKISS &
M .W rr all w '. 5501 III Ihls 5..Ma .illp r : i.s4jt4Kp.* ** K CO.
L- fill tY Lw11r1g .. ......n....." hqp Aw ,..r1 ... t"1 I .......... ...... Irp4 ......., --.... fifrM. "' ..,

-.-.vI .. .. is.k. d tNr .1IIllis. I fI'.. N it N.. ... JIM/y/d ,11...irllw r.w COTTON FACTORS '

g "t'.h..... IhM 4011 ..... --.- 1 IbM n.lj ..... .. Sr4.N.s4.d rte ial. .. AfpGeaes cuv, \\ v. \' V.\\\

,.... ....... _..U.. .... .. I .. 1155 llut. ... as 1141
.. 115111 Ih...... $ .. .. ss 1Nl I....
: 1..sh. .AI..r$0,4. ........ .......... -.....ahity G L COS mmiui Mercb Aanhto"l !
.
.... .. .
tilt .... . I4a f. .. .. I.a 5 RLltaas .1..h.....
t6A.wl. ., "will ...... 1101101 -Is.
.......11 ill t..t Ko".... Ws' dal .hurt .,M .. MuilirT .I4tu1NIi. 6s (Lir. :
.. '." M. Ill....MM. flM |.-.. r.......' s1r 1. .
(1 1,1.011. vi till 111.1,'" l.4 45r1 Mr UMlilljlli (....l C .Ill Ira I4rw*, r,-.r..... k k..... ........ ... 1i1srI. rnrltcnr: rtu; ., -.. NM Qf N .
I p....... girl s4 WL sAs rnr.Wlr ....'MM ,fc.. W .* ..4 Mr 4lntr's Mt. 1)510.., ....... ... ........ .1. II k.N MM. .I..Nfw
..e. M"'.,r I..11 tMMINh11 Y ... r.. L r.NralsO N :J3 'VV y O H. It.

Ii.11isYsii s.1. I.NItr. ........ I!I N awaal.0). 4010 W IUU-'. r '
t &. ..., .' .
........Ni. M.141'-1.id JM10k.. ..... .h1.b..4I.r.. t- 1N. .411YNi --- ; ;:: .: :: .: \\

00111. ...u au.iifl.*.. has 1505 .t t NT t 1s1.IIN.r w ipMll.IY.t. It .... .. ..... 110.0.. r"N.m.atrs.a. to, ..... r... J. U a. .. hiir"".
... tY..r d4r S...... .'...1:tw4. ...II.u N Isl:1. : W 4414! Y 1115 a.-....1 d 4tr .. _
.*......i W. .....(lit Npi.., w .. .
..
._.- k-a n-.l ....... V. N. N to MfcMpr. <4 Ml Ik- 0.055. .
M IYIM1.iN u(..r pr .J fI- ....j. .. ."""
.1551.... iwliw. .4 .............. ..... ....1 MY .tI tb. "_'1)I...... IMI IU ..... K U UwMir kUTim.t .. <... .......... ..... u.", .'" au 1.e.p"1.. .kl I .
1 Iti.lr55 rd Paw kti l. .. im. tIw XsIk .04 PsA.1Y. lit w.-. .iI aiN, 11.4 .. .."....r .01 Ik pup fit Irr 0.da. 1 p.p.. rob : ... --::ri... ;1\it...w. t I

1 ? ..r U.H.f. Mat |mir k.> *<.... MMtMur. r.r......-, 15 NM ...h .........1 ,..., ........... ,.....
...>..! ..... MV ...u.J w 1 IotaoETrabloSheo
I. iwt iU4 ....tSrr1'...a-. ....VrMi. uU ,. .Wi .> MM 4lk> rMk..*. ....... .s1 s LIVERPOOL DIRECT.
i I (4 ..1l**,iJag I Ikr |.*.. i.. atU 1110 Ii **r ...........1. ki rf,..Lr !..*.* lugMnt .. 4MM Ml Ibr UA *10.. U ...... .U Ml .. i s...r usM. .A
5.4.is twp IIS4 ... .. wa. lr. .lll.t 01 f N. .......l **%-. plo.hyJ lit 1.nil,1 tfn.bi sit hind! Autmt tkr ttI. .."..... ... .... It.. "... .'"
a. rr.p 50r. Ul> t.t.1Miti. 1 an ... ..
aMM.N tar i. ... .
.
.T4 .
IWiBMiv Mr ..%. t .WMi hi x. .1 Wrl i
,1 .il air Ii'hMk* Mr lb5a. ,... 1,151. .. 1 .... I..
Ikr Ap,11
.1If1. d iMk.K I. M4.Mt. .. .
1 ., .. .... MlMii. M. 1'. ..axiMiMfc. .M> j .
1 .1....1 .M"Y'4. 50. W4 C' ... 11r (5.0550155.0.1 doll"+r.s.rioS. 1.. rs.lr ... .... MM<. tMIMHkl bMW ..f t.Ktl.i : W.MOlTA-.

JII.4Ml WMlkjMtt) IIIMC .. ..AU'5. vi Ihr .....i ........ Kv.t> U4> -* .... ...0010 wss54iMytIMsst1YYs f!!l.ll T.lUk._.\ ('u Mamm l n Po oslor
l.Uh.51 *.**.-. ...... .iI .taN...... !w di.K ...... .. .... ." Ni.116..t ;

I Nr1 ........Y' MHl ire MMIHk... I IiJUv J I4u.... .01.05 Tot hi nrrhlrrr rf I.usstl..... .. 1ft age WM. L. PEABODY,
..
-.w Ii ... hIr. Jiw h. tba1X -.-.- 15.15.1055. N rill Itr .....ti.l. ......iM4. Wi45.05.0N .. p..-.. IYs 14 ILL ..iAIEU: |\
)1- I4MM. it .. UUrk __ <
MMMtY
,* K .0I4k
I5.. .., W I. .. .
0.0.05 p/a. ,
< J>U> .: in k bk. MA I-WHT >4I sir 1 iuwiAr 1111 IbM I4 n MI' w k 61114 5rrr it M1 641..ir .
.
JM.....> te Ik lulufiIM w in-dMrt .hi.. Ir srt ..... "11401 it BOOTS AND SHOES
.
--... ;111.. .;' .hu.igr........d r51Y. ..,..". rw .wy05wtY J 14wias. drliiy &D ,....
I .. e.... .hkkw.il. .iMi IM* .krtrt ta k IM w4 utit ..itf. If ..**!!* ul tkr ....**>*. IMkM > I...' AI.I. KIND
t .\ Huss '!ioU t', 1& a 1 55 "1..( h. IlAtl ...1 s.4. f lNij Ir1krr. till .. i d..1." I.I ., ..... IkM it kwkt. .".,r k4uMhpl .

; .,.... w1(111155 wrist. 6. .4.4MI. ...is.. .4 Mr i : .... .. ...... .,.... .... ....,.- .......ec. I0,5 ... M 14 11. .11. .. 5..010. Sir wV >isIS. 1OO OOUKVOMM fcttroot .

\ ( sr- L11..1a6. ..s.uw a Mr t hr$UNwt Mi1Mi. ..... ... .......... ... .... .. .If* ... ,. *.h .... 4 ........ a4 ....as.. 1. .t.-.I. r.. 4ae.1AAVANNAR Delicate) C !
.
1t51s 4IcIri4sM ''..........1 1141 1 Ik i..*. .!a fr.irkig Ii. tttW." 110 ......, .Ah 1000 .sue"r r .. .4( Is.IQ a1tQ dA Ylsrte.i .
I I OBOROIA.- -
....... IMh' \ MM ,.. ............ n w .fNt i 11101......... 1..HItsL.. Ufr .; ......... Ld 4.101., Ike tomkkUkrU *.4M41 I
5)541. 1511.1,1. t.f air Vak.sr' 1pn._.. 1_u.. ... ee....... 1paiflo. ..IIw ..... ....."'. i. ...... .. ........... _..... ......., II
.
.
.l I
... .. .....
b ss.k. I'r_y luw hrol.U.,. IIaq llriti-le hkd. _, lof I I't IIIIeYh.... ....., wdn w*. r."..: .n.I sift. (...... MM. MM .........ln.r% cfr%.. BRADLEY, HILL & CO. :I
A4uasl4. Xui.. lots .. l sM .. : --
NTks" i4inr .lu + dIdh ,;e.p. M.M pes4siNl alp '
NW 11r1
%
W T 1W1i.J
.
...l., s4 fit I.. .. l'
.I.Lw....l.i. ..si't .N..*.. FIr .III 16tM.Jllp .. .s. IvA. 4151 the. ........r .1NId.5.r ... 'MA.s" "_. sway. .,I .... .... ...rl ulluniiour'.l"CluUlt.I:,
k *" II... u ..nts4 thL sLi 1s.. 015001. law rh11, .Iri. sisal ... ..*>. .k> ...... "...4 .*.*> 1HU.I MMrt* to.\\' 'S ;.\II. ....\
wI. ...... .1,14. iHtanK.4- I' .. ... .... .......... .. ... fIII Ns.555.40...14"+U .orw J" 115 ......., .t 1s.i
&........, ....1__,
*tsi.l1.sNj W .IM.# ...... .tI ..... Ifi.- i w b w .0105 ......... .... .... MAVK ;1u1. f 3.44 u&' M A ORDERS SOLICITED. '
.."nljulli. ..551141aMrtl ... ... --.- .... air ..... ,........ sq .. 4105 .. / kMMM4
... sM.. 5155 =r=r. _. .... Ihf_Nl..bIIIIIt T ; M.Ir WL ..55......idl.i .... Is. --. .1
... N4I ....-... .fM4M UillUt .** f.MMf VfW tkMr '" .114.1.w5rtr.! r R.nr r..R.* >N.t t

q aloha OUTIK. p,.,...!....

r". -' .... ..
'
-
'

\

.r
r_1 ...... -

I.OCA1; I. nKPAHTMI'.NT.Ut : SEA ISLAND COTTON GIN. FOR SAVANNAH.


\itW"l. B,'lof Fil1'ITI..- 'M' 'k.dtbi1 1 1.t nr "If r...... A MHMII Via iVmandina, Brunswick, &0.on. .

...'N_Hmi .fr ...'"' '.|''n. .... r-..l! r.- "'
MIrt11.. Tb WlwiiHi c>'.tkwM I .4..1. .'., '. !! '1. ; to- ,. III'OSgDO .: nt\v.,fSYLVAN

I.t........ tkh rmiirtt R C I nq. HI
. Wm V .. .tt MJ M B II *.,. .n .
t/n it o -
a. ,.,,,,,". ,.... ......... "Ift r..N.i. ryl.It ..... tiN "n), | Patent Elastic-Roller ao1ton'Fill Gin t .I

,Ito 14.11 (4S.Irr1.rH -'-'- Scott I IW Poolo & Co.TAMiAHASSM' S S .. I m' ::1r1"f

+w N.1 l u t -t kn11r1 11Ift rit.4 int,4. '- ... ..
... '-
I "ll I'I ill . _
tMI'th.'rlhtlM.Ir11INIiIM1.1/a.4f i.i ) \ I .- .

.. ." ..... ........... ... .....,..... -""'"" t1.1N11Ih "N I ,f' J. ..... : -
.1 nw ........ h.......... .... .,...frt ,. nA, ,U'Til. I. ,. "., t. .' 'I..I.I! 1 """ "

1 r In Ikr HM..... )1,. C..IL i.f. : .., ....t' N't Mln.lIM I 1'I Ipt. 'II..I I. Ilar' :.I ::/IIMIM f '; i.ai., *.h.IMF I''K tI il 1 : 1 I In n : ':. 'i.. I 1\I t -II!'1.1i.':n: ...rl .< I ........ .. ....,
I. .. T.N.h..nt : N I. Nl,hII.F. ..t..., l4.Int. Tkr 31AU. YIN,4011, .n -.E-4-t'' SHORE
n..l. 1ft *..t." .... rlhr, M 4 tMi4hr. IIR NIn 111.,: #IUn.'i:e h'AIMs1o4.' I.-.: Vt 11 T' I I IrrtT 1n :;" :::;, i.i. 4.r. 114 I1t .ft Ia ,

.......... "" nw ... ...... a.n.riI TV m 1.1'.1,"<.'T11it11111.r IM ,,,.*.*. .V.....1..Ilr..r4 Nhn t I'i. t ,n t.. '''m, .n., tnw tl* j 1' 1 \1'1 .1.1111.. Tit MM
.! 'fico i.N.A.tNp .
tiieet SHkUiiUM k Pr and ftrtftt \
tUB
hring, WtfWng
.....-tftt.N4. .f .fn We-"". I . l/ltrr\\a\l.!. 'Ihr \' \1ti1\.

.k11et..........,.............. --. .." '.. 1 \or.. "I.I.I ,114..1 u. I .T-ta!. Mt. I.,. I.I I'. I',tft. i ..n4. I.. 1 14.1 NM. .
..
.
.Ik Rlth .
I '
..in..............*.IUMlr4lf. h1Ihr .,.,A' ".'. erp+k.. 11 'i\it fJI"441I .Ml" \ ,. ""J+leII'et .AIIMM tae RMi.rltrFs .1.I ...".... .'" -' ."... ... ,'.
.r1 441111 p1.... 16 ..,.. -Will *...> ..,1' ,,...IF. A. .pro, ..7'.. ..,..... .. M ... brn. .I;I y I I" I .1 i.. ..'...I..Ii ..1/...... A tp 4..t ,- s.44--....r ri r h'n' TNTKnt fi"'Ifff.j .V.
'n ... ........ N1r. M ,4.M/N ,t .Myr1.Oh11 ..of / t Lila. .I.h.- aid rfirr M ":at.1. ''
.ft | J JMM rh "t.h. 4 n.t..ari1.e.1I- .. .I I I .I : .I 'r '. t,4 1 \ 1l'glQtw : tbw' ,. .140..1 ..r\ :

..tIII..er.....tilt......t.Nar... t.l.t V...Ito fri*4 fn. "MNM r town t.*-.4 7. nf ''.'''' '.., w1l li l l! isl n Eiiil; Store t r ,,....NIr.t. Tia/t 1 N1MiW1 A IA/NIN/N:: A Ill.. "II I I I 1111 I1N t tl'r\'I. 11. I' I'I. I .I ,:_..........*..-"....'....' J.. .R V ,..I,..l.* *
.roI. *
"
ii 1IIKV
... .. .., 111 :
14. ..", "'..... I4iIU,4t Irr .. .. .. .1 :: ;: 1.1tA''IM 1. 11I.I, 145.E .II p. y
.. > I ; U' I 1 1414.1 I I! / '
... 4.14. t1p rAM ..... ... --'r.111..1. Vi wCtNt: ..
tk ........... 1'M' ..rlNrol. d ............ ... ',. I j ; I ,..*... ., ... -'
11140 row Mw.lA..fln. t'.. IMi.i'NM"/ ti 1 1i i t'II.tIH/I: 1.t: Hoi! \' .

.1 'tAdMrl ,1 MnNi.t.IIMA. i FOR CIIARLKSTON.lia .
.... _. .. ntMl .,t.. 1 "Q-cat1t)1t,.nt CL-.IU.1.u. ''1 oft A.-nn.
hn l ... -* !* f" t'itNan'..ka. kssisai.Irtt. "..Unit......
..... n..,t..r I,..r I. 55.1 am' I1'IMh ..M p t... J."I; ". i I.-I'J'.I I i \1"1 ,.1
....... Ih1..11111 RMlh.b. M,4 N.N. M It,.4Ifcr ,. J r T 1.11' I tM/:
..._/1Aw.p. .1 usurp. I tMNt a. u *, 11
.. M. UKM.flUIf I : THOMAS II. AUSTIN
:
.. 1 Hr.|itlr pMlIm hH.-Tr.tr.l ,
Iht. ... .. .. I l lI
)f"1f N 55.1 4..114. a t1 M n. '
,l. ......... fIIf pMl. w .1110 t...VI. 't.. | I\IIHFTii'' ('MwPIIi i If)1I t'I'C'flill1lI
.... a. RNh.al M .......r. ..A 1'...". .. \\ \ : \ )

.RA ...... n eplA...hr ..... 1114. 1''.tMMI 1 FRESH ARRIVAL uMMijii / I IMI: ,

...4} ............* t<> t4iNiIIIMl Thrt J r t"" I'I
..... .-...... .. ..... ......., ... ..., .....IA 1 I \A'.YSI. o 01,o< .
Melt HIlI' .......,.MM ht NI4 tM.....,..... h, N "'" I ..' I! r' '. ,1 + 1

...w.Il''MMM't t. I...t ...lt..4>lto. .... .... I. I .b'.J\ {' '1,1 ,, f4.. X r.J.rn.: '

".. N41.r Intl 11..M111MN.1/1A. ir.l IIIN III Np .) '
Aliar 04......... ... ........". A1IIf..i <.rLn .i .'.L': 1' \\ : ; 1 iu. N\u\\.

...pP"r IMI1 n1t.N..... Rr 1558h$ ...... PER EXPRESS f'\P, .A" s- u'h"'.'"' i ...WN1L1NI'11'

0. ,40 4 aM ......... .rMp..MI ....*. ui1N1111i '
1"14 NM Fr 1144.N IF.. r Ni .111 N4.,. ..111M NDUCEMENTf'OI .. f.. ..... ...... .... ........r1..M 4,4.

.4.Ah.. ....... '111.......4.0.1.04.0r4. ,, Ilr ., J.0." h...... ,1.NI :... .
T'I.I.\lI\"II$ : : ... .. .....
-- i'1u1111it.& "
: ; :: : '
.I : ; :;
n sl 1. ...... :
Ip4. ....t11tA 1 .. ... ..-............. .... ...... .... 14.11 \,
Mail
"1.i.w ..... I.....,. NNA Iirt/,1 ........ \ "' It. ..... 1,1' .l$1fl4fl) $ I IA II ....4111-- ........ ... .....,..-. ........It. .

"tt.r-. .!...>..Mr.. ---. 41M7111yM"t I /M..111r rWIM1. 14.11 I ..._.Mj Y 1 ......0.sr :.. .Mt,, d M 1aill .r Irl.i..., '. '
.I.I.w'4.l (c. I... .. ,.. Aw .

....-........ ..... .........fM' .. ........... .. Iiti1 '. ". N.1IN.1 I..\".. t., .... _.. .... .. ,. ,.. ................. ... .. ..., ._'-. .. .. ....". ............,.
j'i
NMRd.h ,....... .4 116144. .. ...,......A''' I O'. .' :.t: ..; .. .. f" 4nt\\: -.,..... -.. 1.1 r 1/' 1.

..1.-. $ N -...... a.... .. II. 1', ,, .. \..... j i Tr*' n, IAdI .. .... .... .,....... ., ... .Ii.. .....-. .........".......
.. .. ...... ... .. ..... .... .. 'Latest 1\ !: j .. ...
Null .... iNA IN 1 : L Style PrintsDUMESTIC t. Ih. M. N tlUUpi .... .- ....... to... ..... ... .. '. .1" \ ..', ... j..._. .,..
......Nl.4 .. P... rlrlllquit' ,..".. ". '" ; ... -'" .... ."" ..- ..... ".. ... ..,1'L,.., ....
I,....,..... ..... ...... Nrt tihrl. ,.. 4010... nIIM .. .!', .I. =. _.... NI u1s I ..' ......-. ...":J.' ..... "
till.....l .l.IMtfcrfr4..I.lHtltMkl 11.I4Nwl i!, w W. 4,1."M ; ,I..""' '... .1'4.' A.4.. !
I I" ,., 44.40/w.. h4Lh ... .. A Ilan lie aNd (nllf; Blil i )Ifi 01.
I., NILIp ,....,.... .... ...4<, j Ml -t: I. ,..t'.:

-I- p.-d I '1"----t'... ... .......,.. .. r Ulu. i .. .5.. i.'I ,
/M1 4......., hp.4 r'<14' .. i / I % A1udWatt. KinunoN; ) (; ur 1'ARC
.. .. .. .. .... .. \\ "I1: ... ..... ;
..4 ..lie fill .. 'ct i I _.\-S: : U'h'I I . 4.. .'."- .-.. t.r'r ... IM .4
.. ........ ... .al .
Mt'I..sIl ir,4na"1. : hr'fF a..1.. ....liL4 r.if.IMl w
I ., .....
...., Mil%**w4 If Mrv Ik'ltllr... .40M.. .. ,... t I c. .... .4. ...10......'"... 1111L1Ii ::'t +.tl "=-'U""r'1)11111Mlala.?:I M hn 4101.. .t : ,r ', ", lr. .. ..'-:
., ..."_. Ii .... ..... f'LAIUSJ :
t.1Ar. ti
k pw 0 a NN run's ... 6111.- I. .. .. ... .u..v- ,," '. -
...l. Ut..r >..... If fr.l... T_.*..*. ", U ..1 M 1111.1 ails IA '
..... ... ... .. ..... .. 1 . ... It .. \.... .I ..51,1 ihbil. '& ,
II.. tor 1 ,11 r 14..4 II % ...... .... .. '" ILaA" ......4.. N.M IW 1 w .... ..Ily ,
.
.... ..... pr. ....V .....IwM 1111 i w11iii..... .sa, .... 4 M.. ..... ...... / M NI N 1I. I"e..*..". ., .....'*.. .4,44.....f.-.-...*-- ..... ... Tbw fWMkM..... ..,... I 1' M ': 55.4 d1 ...d I. 4 I M.
1.... L ,.....,Nrr 14..414.1 .Iw 4.1'11. III... 1. 1 t"'t:1 I.... ... .... '. ... ...... ..... *4MHIM *. ..4fc ...... '44 .mi. ..*,.*,? 1/1.11
:.:r-- "' 4.. "1-' '
........ .Y .......... Ii. INr ..... ...... "'Ie III 1 ::: *.1,. ,... : ;:;:; : PC. I /.N \ I; 1.O" ::; :'h""..44. .

... ...... .,...b1M. 1 1** ...... ......... IllaHhf41' .ud tiIOlill I Iuisr ittl'.. I ,u ...':'-=.. ..... 1ni, ,.. I 1 l.4--.d.-4t,1-4.. r.... ........ r. pn .W... 04.04 M-wli... ...Y M554-i i.4...Ia
,---. pp f. 1W H_
Ifs'. Ih111... N t 6.M..*..iIb... liar U., .: .:::.. u".. R.0. .I.;' ,04..55, ... .'IW.' MM a='&SItaw1 =,:I .. ... I .Y.., .:'FAINaI'CnfiaCOla
,... M 1141, pI4 .i,...f t4Io ooh ........ pl'l pr ,..., ,"..1N.1N.-.- a' ,I
N
.... .... ..tIW IM II ... ...... .p 4. Ih'. U d Ii0114111 M u, ... ft ( ; IIuii.
... .. llHiRia
;
.
.
'--I. ... Nwiw I. rM.iM rImrNI.. I.w .. '... .
'
.... ,I ( :.. ..il1r*s..iakd418M1: : '" ... ........ .. ... .. ....... ."
... ..
.
H4.1 INI ,1111 1 Ii.w ..la ..
q.N t. I.r.r.II.Ir I4. II ...... ..._..N.. .4.. ..... ,...... j
i4 Nrir ...... .. ....s Ia .k. N. I ...:It ,... RIiA.. '. .. ... ,f CHANOi: OK 1tU1t1:11ULI1. : ;
..... ...... ... .... ........ ... ,...... .- .: GROCERIES ." .. ..... ......1at11Nk. AMr14tIJ1F11Iur.M : ... I
: ;
,............ III .t..IMhr. .11"+111.11 1101 1.14<< (1 1 .I 111 1 j, ,. II 1,' ... .... to. ._ ,. ...... .. : "
.........+. .ia.1 Ihr M.... 111164.4. a1+. ,... ,"4 I II" I MMr/WIMM M 1I.j' :. : .. ..... .-tot ... .... .... I... ..... lrW ..',. .
p. 11&IN I ( )161 tRpr ., .........J.\i .i.tt..r' I .4h.a r40-I. ,11....r.::;Irtltr.4, hoMA,Hr...l"'''''" .. ,5555. / 7;; !; /W-iH tV 11 \l... yi

MIh. ,. .. ...... 1st ud M s..1"oJ'" i A,' 0.4 .-- '. .111, i I 1 MN.N + 1..u.4.... ,.., M --
$ +11 tia .., : .. == : :
'M w... ...... a.a 1551t 1' ( .a. I..4 : UT'-- Iw 4... "II\, ? I: ... ."' .1t......... ... ..... ...' .. .'..'. .....6 ...... :I: .I:.. hrw4I I.... ,41101.........." ..... I .....101 .... ........ .,l,. ". I 1'.514.- 401 ..... .1. .111 N.iw1.t/ '
I. 111 .1.1PLANTATION ( : .n11g! .! ,"It.MA a 1 Wa .... .. .. .. \., .... ...... N. ... I i I
.. .......'. II M ... I.+. .. M ...r ..1'm I 11 4.r' /l l'i I'I'j .. oO-'" 1 I.IM INN

..... ....,,n hr"/1.144 ...... Nil tlah. ...:........ .... ...,"" ... '" ;:. .;.. ... Mp.141r. -=4.I. .1-u1. .... .. 'I L4...'t ., ....._. t I &..,
...4l K..I.. I4........ ...........l'. '.. .... .. ........ .. .. 1II,'" j 1..1.-' ..-.. .. ... .... .. .. ..... t4. I..'" 1......... II "

......... .......t.w W MM11 w ..... tf \\i..,5'.. N .... I | ltutl<.M __4' 1.
UaWnlwr' Tl"rfTil III. III MiTr ........... .1 11t.c.-a. M 1 t.1 \ 1.. 1. 1'"' jN I. \:.M ANr:b, r 14 vi

.......-..... .... .. ....UQr ..... .a. ...& ... .1-..... ..,ft.-r-: ... Mis/MtINN
I Ibr,. .... '.414I.rtt4.... ...............' .... "' \ : (ifcsj i I I 155 M ..... .. ..1.

... ill ... I..i1er tkM *t'i_ II.SuI...... ,II GOODS "' !I. 1..he.I.b ...'..., "I .
tt..... ... ............ k.If 1.M.4 Th. ....wlMI1100 ( 'IcIliill I, iwriittato.I -.' ..14.t ..
Mt..4.pli.4.4 Ie.1. l. NiiIMC. l..-. HAIR BRUSH13SlUMIIV. ) ,; .ft..rhllu. I .. .. .'I. ,
...... I ua11N4. ft...
.- .. ilia .htTi.
........ ........ .....4. ..... ..... .. .. ,. l's.1IIII1* II l UI IMM* I i\! mi. ,....\1&<... :11 11.11IJACOU .,'"."'4'. ,....-..r..,.ll. III ..
,,.. r ?. .... .....r...d4 ,... . ...... .. ... "
........ ............ .. .....hkr ..... ..1. N M .1.w.... 1.iy.p ...... ..I... ... I Irn.. alt .. ,1r
1.wh 1'rtii.1. Ik.s.11M I.arr eI4Iw .. ''''\... -- ...... pa .. ... M p........ .... ........ .. d......, TaU .. N
..... .- .. .... ,...,.. .. ... ..... .. -....... ... -. I" I tir'N.Nmrw.0b.IA. .
AIir14.l..1 ,
M'' '' NM .. ,, '..1... I 4. i N: =
... .. ... .. 4
.
.*. ll M 14. pa La ........01 IL M M a W ..t ., .0. ... ..I 1-Lt.. .. w.IM ..... ....,......., _....,.
.* .......... 'oO ....10&.... M.o/III..44140'hot 4,051 nun K It I 1\1, .1114. 11 .1..

.i .HTV.......... 'oO ........ ...... ... ..... ....... ,. .. 3VI.: LIV1: L x. .. I.rrINTM.F
... ..... ....... i. ....'..............,. ."". 1 I. t1 II M11 M M'III I. I : ., ., JW..I'nohftut '14111// II ,,
....... .... N.,41.IIN,4.1 ...... it hra ......). .. I '. EARLK
.....n. ..11..N rW14it' :' I I \. II : CUNNINGHAM & Co.n'Tr. .
r............ ......... ....... to IMq arl ..... I \\VmiCTY I : I STOL'K.I : J
.Nh d, VwufMto ..... ... .. .1.I.Iwi..4 w. IWUY-HADE! CLOTHING .' I 1'1 T"U) ;
4r 1..1 I Mi.I-.4.Y I
:=.... *....,.... :' ...nfkrc .m I I : OAL .
sail. ..... itoT._ t-\oW_. .. ...........1 I'I" i ",II" V 1'.I Hit \ .MKKKNHH .>.. C Coiiiini is.sillii11erellillllsLAO 1
.....r.t/Itt.N.i.-.la-t4.r, hrlrlore.I :
_.__ .fl".y1. I I I I I 1& nitsAwnnrlI '. ... 'II..a .' '.k. -:-.. : "..... 'I I r4.* ..; + (1,Iltla11w+1'. Tlktrlidl' .w.. ', WALL fcTHCLf; NCW 'WOlf"

r.. 4.101 ."...... .,... 4.r 40.14 i Marl j DRY) GOODS; AND QROOnHIBS au,... ....,.. .\ I. ... I .. .
KT I I J.I.,.
I: A A. I. K H.= I IJ" / .." Ito H.
..... Ai.Il. iwv....A 410+1.(1... k1.N ...IMN'M.d. I I I : r.l\* \ \KII nu; \..TKA- 4.4.. '+ .r. 1 .. I ,.. i --,. __ I'. .. I'LVr '. .. .
..Iaeaft' a. a.e4I_ t.A "" ..."... .... it .W.... ... 4. F.d. W 4.1 4 ., 51.1 40 ....... .. ..... I
..rrittaI I dtNt&1tt I.) UM W.I." .......... Hb V I IiM I ... ... 4.4 IUtO.tbG17t1TI() H I .. I..a., ... ..,
r .............,u.it&, a run ibvuiwli fr .M !*.,.t w )tun'. : I 1"-1. 'j< ".'" .... .-.. ....
tub fci M. >>."' W ftkftll l..4\r kuli. 1 -.. 1IIII <' CROCKERY 1 i tuHt Muwlj ADd 'PU, l........... ...... ... .... W.I ..... ... _. F. ..to ,
hoiiet. ..... .. S.... \..Lk.... ... '
t ."" ...." .i| |MMUU. ;. IlU- .i >U4MM .>*- ...te ..... j. :t'I: : ::1 ul.: t111:i 8i 1i.1H....11.... ... .15Mf1.1.MVESTING6 Tllo.--. .J I. fl.KKI.VsA: I ( '0.

tot ..t. slit \ Rhkw.. .. 'r" '" 4.. ,f. 1 ) *"" \.,, .. I 1\ .. ... I,' t I.. I I."> U I. 1.MI.a.w,16GC0.
/:'....,. ........N.1& "'uI...., \I, .. t.w1iU). ui

Aricultural I 11111)101110111.1) ;, ...1 '- ..... '" .... '- W. SCOTT & CO.
I t'. ,
itrir\ ;\ (rtvcrti tmtl\tG. I I M tlMtlil111W1'1.... LIN'DN: ooor: I l'I/'I'I'11N. F.\( "n 1IIi'AP111 :

I .. A. J A.JOXXlsT .
NOTICE. ARTIFICIALARMS 1'iiiiinissiiii( c'I'c'IliI
I II" ( IIIIs t
4. IW ..). Ii ht r.4..- a U.
I -.o I 14 (.r..y 1 1..W: ,;M Yht1A1M11 :I 4 4.A I .... AND LEGSAN : ; JU. ,H.A.NtSH.: ALLAHA..aEE: f'LOJf'UAI
4.,1'm ..lip. I1rh7 .4 1.7 "- -'" .. ...... u. 1'1A.IIII1i\
Mal N .,( r :a.W.tlit ,.: =, ... ..144.i' ...... \I .. 'f' I I 'MMtll M..... Xi f
WAIF. : ..... 'r ..... ..d i. loW' ANATOMICAL I I -'i''Jt11M/14 \ \ .. .4 I N 1 _.1
.- ala '!) TI: fltu"rr.
: '
K NtM.TIMMl..th'rt1.INN j .: ,. wl 11'11'.' 'I 7 '

\.... .... I t. .... .... aIi1IIN :
LIFE-LIKE ELASTICITY.IN : .-.' u 1-.."""YA, "'f" N4.. 11WtI WM. II. TURNER

Engines and Gin Segments. ''Ix'IFl'!: 1 1 liM: I ITHHKfi :.. toI 1 i I1 u .l.i.;
:"'4.1t ....... .l' ... .... 1 It. J. T.\'
1 Aiii'.1 rtiIt_ ... A .UUI.NtHlduLuul '%""D
..' ...'..... .,. lit PA'ftIIIft IK AKM4'
LOWEST CASH PRICES. i\1ft'ad,
.) \ILW& -:.. 1 .4 .r .W fI.\ ..t. .. t. 144M.4. : I. .. :r./ 14r-1111IMi"" 1Xp6kiiMAL: !
_."I"I", ..... 'ItJIIIa li.r .. tIJl'tiL.t" ..4 FA

c i\_. Ike .. ,":.--... I 1U.Y.UU.I r IBIIIIUUAN'T, ....,&...........Ma:... .. ... ....
,. == .. T--. I ....M 1551 A111Mkrti i aM...... '
il'iE
i'UlSArwI."
I .... iZitw f1I.iiy .,.INiiM_ ...... .Mil U rwsw. .w....... .. !#-WI :.. ...,. ,

t

(-'
-11111I'

.
.' .

.. ... ...
!!.!t" "" .1> I. J II _
I

T: : nI L. R. STAYNER, FURHITUBEJ!

.. .. .1.... .. .. I"..

HOUSEHOLD D :rn S 'J.A'tq '

GROCERIES( .
semi.N.NAIJ. : : rr N 1 ItOFrlll

.. 'II! "', .

I \\ iws Mfiifirs| Ac.TUN { : ( ) ( ) ".
rlH\ITlllE\ t ti fl"I ) ;


'I r I

1 Dc!_ I""""II'flt'

114'1 !i r 1ft51 Hoisl \ ,. .

fGt1L1)la { ..
.
TO aU.JT: 01'.1" ,.
C/: (-&x ,... .
1 { $%t .J;. --. ... 1 "IT'MES"

R 'd'. ,\-I/1 & lhrlt' 1\.llkILl' t t lAVANN. .

t .,. ........ .... LI" N TW
I"' \ tines rm' tineMcOIMLY II.......WJl'.." '""AT"" .........Cn TI'I ,i A.A-m .\11'' 'lilt 'the Ii1tI' ut'.. t''ClI' =.IA lell 1\llIh' r..cIUIIllIhl: : nrcl 'tllel !lalllh"l' .-iH 1.1. I'.ilf",
n..U. :
It a '1<<1 Gabs TIr.J I t
S. B. HARRINGTONH.CIIIEin.
BAMTWA Ir HW MUM! l'OtHC.It .

I ..
I It ? ,1..1'1. '''_ 'II., 1'- "n; It" ft'.iNtIILII. 'Iff". ""t,....h'.. 934. MI. i4 41. ..tf. 'alailAlk.. c... .

; 4/Aib; 1t''UN.U) tA K- ______ ------ I


/J'It1ITIN 1'lltl.owmrn urttrm'' HALT.filtfH'Nh \ I ll l \ \'. IIEI'IIT It E I'' II T TILE CITY : 'r (J ((1O) ( IS.

."ln)+111 J\L|;


j U.SHAW & co. I I4.. b Fr. .... 'I. .w I*.4 .,. ..M;} .m -I .
i. Slalionan Slcnin 1 KII; ,hll'"/ rlAlOJUUI OLAR"I .

PRIME RIO COFFEE !


i- "ll. It.IIK 1% I

v-HOCKERY .If "'uull.Mu. :: 3li1I'hinl'1. ,. i .I Ml. .. H\*...'IK. n..
H UCS A I US : -
N 111 "c" ultln\'..
I t_ "4. IM1' 'I 144 ,.'A ,,11- ..... 1 .} ;
.
: ;
IM : :
.
"9 .. UTL.ft1' *i 9 U* :;
; I
AtriMll4tt'A1 lTitlelrll+KK. Ph't-r"" e .' ... .
,. .. :. ;: ; : : If .. ,*, k
Hour Swttt !' Flour Sour Hnft H, clo+ : .. .... .l' .r,, '. 4t.' ..' \...+.IMK.IMM.. ... ... =..-...+.I.T.1/.t ;
I j. 44s tKIW"1PV"&fl.: =-. .. .... "" .... ..
14.i+ 1 Nw ... It< .. .. .......
I.;>. MIl A aGo i MA4JMMMM : ::t. 141 F.1D ,..._... ... .,,...........". ......... .
.

t:,"':__ L...... ftftttAD : %X. JXT RIJMMIATM. 1LMLH :J I INi; Jj\ ( r I ..-.C. ..,4,1.111....f ri$; .r 1"-1 N 1,1.11,la.. .1.4.,44.,4 <"... ,......... .

.. ...... .. ... 11< ..... II.. .. ., .. ,t:.yllw1A1,1.. '-.,
.....r. .. .(,; ..1. II- 4. .44 p. rlfMo' Stltfm En.infJ 4..1.....14$1. "' I' .I......(ti ,
.
a
.. .. ... ? IIr" I w a.,1 .' .......... I 11. 1 .44 4I '.
1 Ia I +.i.. I ..". .....4b.r .1.... .i.. ..
.,
.

*.4i. ... UhfeUe* HnMi4oi! \UitirsWMIHHIK \ A. t'P.t .< -.1..... ........".Il.,1.-.Ii.......',,..n.-.....'iTT ....r.1M.II_. .
f
..... ...J1W ..1 .
r J il. 4i.411LL : 4 .. --.....
..! '- 1 .. /I s _, A\) I'.. : r .*, h.1 ... .R MI" uttijKr: ::;144S, to' ." .
'" ... .. '-4' 1 i u. it, ..'4rMl <.
"
1.... .'..... N M IM. ... ..rA8w "". leP, hIL4igx I .. ... 1 .f., I.. .y
........
./ IftlI .1oP"t.v... .... 1ww/1/. IdIla&b.NL4P.l. .\ %,NTM* AMI l*.t-
..... ...... ..W4. '.. I, fRt *I. l.I 1 I><.. II I
........ ... .1, .' \ .
.. .Nii : IM, a
""MU OtK "1'iII, .... aLO'rr 1Na .

II : ... C..'.... ; :;t.1: ::.;:a 1 .,,....... Ju .. i. V .1 .. I

I. "t .X)44 i. ;' ..< -rwrjb ..,.. .... j

.4 L tIWt I4.1all'.w...... ...... .w M.11P'I1 .. I 444 444 44. A RYAN & CO.
--
1 yr 4 .. 1 ...b."... wpr.. ........ -
I:
t u .;:;:
'... ..... .... N1IM )3i11 w1I IM11l1 Q"/t.1.IMI1..1 144 P1 I1U..II fill t.4-t ,IrI.II1111Ta1 ,, ..../.... ... .". .
11. .. .
.w I ... MN I/Jsl/I. lit'I .. .'
.. .,. ....... ". '". ... .. ...--.. =: -- "III! COTl."ShUI L.yi .Iw :
... .4\ .. ...... .... ........;;...., ..... .......... \1"..Mt ..1... .... : a ,. :
.
.. ...... I" f-...E..f c-'t" .
t .
I S, .. .. ._ .. -...'.. \\' 1 N 11: 8 : .--...... .. ? >t ( &. UUlIll' Ir. 1.!fIIlUI"t. | \
.
ij ,
i L..*..bl t.. ::.. .. ".., ,* .... l :
7' 3'm1bI... ..... ,.. ..,.. ,.. ...
b1/I/11/ IIIir .. bI M W ti. M t w-wA I. '
.
4/.....>* *>- I *- 11 44 .@at'X .. .r. ......... ... .... .,....... lilt.... 4.. .'"....pp.. .1,,, .
,,
11. i ," II 'CMIrou :, ..... ,/ttb..I. ..*'%ttM ,MVMmaut.L. ... .. ... 44 "" \ hl.i
I I 1 ""A .
r1 s t. I''' .
I I : : 1 j .1N
11 0 ,
1 _
.. .. U'44 '
f... .... :, I4. v ? 1- T : : '
OILJIBATlm'JlJbK
.\"t4. .., I I .M.I: .\ %I) Hnrri.i(. ""' '' Ie '" \

I I' '." ....:f 41 ....JM..*. <-.1oP ...' iq 11 ..... .. f. W.
i. "'
t .MW 41 .. tii.M, ,, ..,3M 4. ....I ." ..|...'."....4t..... COTTON FACTORS \'/

:..1: ... ;. ..tL. ". 0.'C008 I ;aaA.'V .
.7 ....4|| f I........ ::.:a.-. \\ 1"'t'( ;| I Il l.'t'U l11I 1.1M .
._ ..... ... ... I ..
-'I.A- 44l1
'. .... -, ......-.. 'It i .."..: : : .: ,.... .
'I.
N .\U." ...%..484t41.... $4S1 _I..... ..ll44b4'j tl'rnrlull'a11IU11"111u ,.IrrriliInhII. .. \l ..X.H.a.
J ,,, I t- 4l44
... I :::.t.:""t r I I a'.I f"I I

.j k.. I 1 .../1 I \10"0 ........;. .. .., :-.eh. '. :Pa' d111UIk Ii.w.; .
41,,,, ;; i
I.
... J;.
.
t11' NOUot .... .
.1 14, 4 4 .40 "... .4 411 ...u. : A4 11/11w,1. L WAHTING ..... 41..1 M 1
... ..... '". t"'. -.5. III .,
I t1M .... .1)p .. ... j
Lytl tyrtr 111 NI r.i.4..1 T4
h""' ... .' ,.. .1.......... tail It..1 AU'I4* SWAKU1H ..ull; ,...... r..... 41.... 1'41 ..y1r1tE 111 141tlLl. 11, .. ;
... ...., M .lr
.. a' .' ''' ... ,;;}'It: : : \ \\ .\' "
.,.' ,. ..."vi" ..... ........ia.U.If'IN .-.&......... M: t':, ,.,. .. .....,.. 1' I. 111"U\"
.... .
.a .. ., .. i I
A.I .11. .....!t. .........-... ...... ......, -........ I
1 M .ntll w : ,.............. ,.... I i .
.'" .\. h ...... ... 1: .. "" ... ... i t. T.4. A4U LI. yI1
I
I II
"..., '''' .&. M11iYlI. OrM1A1 ...... ti I
.. '
I I'J i

I. .'t f ...,...... ............. ..... ... ...... ... .T+- '1 1..1C1i. I ( I I ( .....h11( i4Nlt (1''UI'ilnlill\\ .

14 1TiO *ao4. .
,.. -....,.Ib
\i. .. JfW"""'" ,. x. B. : :a UngXI.d..J\: :n'xt1
.
i._ I .. .._ ... .
;::.t' a.eJ1::. ..,.. ... .1tn&A. .. I \ .44,1,444$' $44ft i j
.". 11,14 b .TMWM.. l a 1' 1. Kt' tlMkl t1li h4IhI '. h : 4 4 4MII'M.ii ... I iW/i ...u lu... lilt ..1. r 11. .
al/1i, ( I f
BARNETT &. CO.
.. *
4
.
KlIMiltUCk, .1 ". Ii. I'pliaeml :.. I[ iUy ll'Mi 1"tw: : too\\ \ '.lil 1..1
s11I.1" 0 o & m, :m :aav seSK.iBMrl i
..t 'IVIIIII'I .. .. ..... I
-i t lllr "I lgar ......... wr. ? 4"t I.\at ?.ow.. I I I. .t -. "" Wlieutoj
1 Jt & u \ HIt .1... ., >; :. I ],
OJiSAN'X'M. .
"t .. 1. ....; r ... .4 ,. ... ......."'- .. ... ....., .. ..
'W'OGD 9V'An. 1 ,4y111.. 1 4\It .i1'll Usk".4t 1 t rI
.t'. ... kP
I

.. ........... ..... .... .. 1 M'.t" ....h... .1L.....-1 .-'. ._.w )r"iII" .wow. ..aIi' ..........4. 5.1 111ti,1it.1111 I I J 4 t
It
I
... .4. ..... I .....fJ.' .. M Lett t1... T1.. ..... ...a
4 .. ... ........... IJ1. .IaIooo. + OUt Paint
: t."tI:. I Ut..... ............ 4.I1..Irlatlllb4.a4. a ; MOULDIN.: .
,1 '.. ..... ..:"i1:: 1.
: lab

I I. .Iai/AU...ilr. r..,... ,. .....- ...... I ....... Jtotcmu,

... -. 1, ,w W.rwG": I I 1\\tU. ,u 1. .\. ::. .. ,... .--... ....., '1' VfAi v. *U.v.4a I* t PEAR "OIl A".ar Itrt$u. .
,
.14.Nib' 4,.4. ,. ... .... I.Tw.. ......... .. &wrJri.stvxcs t.w'r .\\ 1441:..
bp1 1 r'"* \\ jBaais :: : ;
l
'
KliAHKK I .1 -lkTttlt. ..,all "W. ... iL i..i.- .... .. : : ::-4'. ,..' I'Jl.' I1 ''"' T. .
1'" 11w.t" !-o.J' I ..1 I1 .. ; : fcu' ttllri r. 'Ti; t | U.

i 14 Hti]1 ,ti + ...r..v..Idl... a. ''l-i"J i.tln %I"r I4s.I.,a: Al ....*---i( MBto4r$ l..w.MlEfcUl- M*. tf u-i',: :" t t.

t1 .Irl .;..: ,,. .. .. . ..rtw<.... ........ .WI. .....a*.. < Iai& ALLEN :
t.dltd ,\"" . ........ I..IMW fcrf '!!y MkOT. 1.M a .....!,. .., |....# ..w. t
\ lU s Fv '1. ......... ..
"' .U).lu.Nt l+I IIK'1. : :41I a1y. .a. ror\\: bM4.s.. ... air t_ t .. .. ...1..... "1.10 r.tfl3WWU .U.1 T14A.t tt. W\
-\4).1.\.11't.1111i I11iA txLae.Aal fl..l M1tit t 4b,....1.. .!.;.....-........... ;....LA.* ..L.N.III r' ..e..I..'.fTMw'iU ; tl.H\ I)141A) ''JEU
N' ." f \'='1IID 4. I .. '. I ; -.:P4.r4. \\\fi4t : !
i = Ii Li I acYa)11 :: ..'. ..... 14.1.4 .'i.ra ... ....,.. "
\ .... \II' .....k..," .. S.aAg onJHMU ......:a.t. .......I..Jta..Iinr'........ .. ..I... .. .... .I....".... Load wit tl : vyp' .
.... .
.t...L.I: n ebltifW4 .. loa. .... .Nil |U >. iL. ....,
W+14 l fi ...... _., .w ....A _... 4.
"i/klrhti : .. '_ r.., .6-1' (5445 ..............' .
\ Nil :.t: .I .L.. ar ,.. .r ...: : ....::*.!>.. i.. .... .. "':i'.';:'...'1'.. Ko- ifl, U u! ...."..,.a.L4r.IS"" ... ...
.
t' '. ..Lu.. ar.fM. ,, Iw..I *>..'.*ivtHKTT ," '
'iIL'''t:. ttAtAk ')tb tlou.n"I", 'fr.! 11.4
\ 1 .... I!.\ A fit* ; ..
14,44A .,
I.
IIIEhT ,",,_ : 4N WITH .... : lrli I.
iVAFtAiA, 'fTS 'VA.W'T>fiFD ..... .J\ ,
.>.'_....; : ". tit' Lu'l31'" t,,r111.,... 44, I'U 11.\I..: 4 1

'::-'d'Ti"! ', :.0'1 '-.'-,. 'fiu-ral. $ (Stunt'''&iII'' ) .lilrh,ntlt : .4 4 & WOODS,
MDL ttt:ti
I >K- 1\
1 1: 14t. I' .' 4 JUIJAK- :

i Y. FL.' b '1-W.,4 LN. .4. b...wn1 tl I. -.U ,' find PaJ61' Stoch
L4rt. r (Itl{ Skm\I
' i r 1% -a mils( c .
.. : :; :
-T4a4Aw .... .......__" ....,c...., -.s.....i....4 'Aa.....Jot TAI.L.\It.U 'u .; ., \s "lUU I'

-... .,. ___ ...j+iwa-.!...._ Ih*'.-.w. --.... tjuAL IltN11IT. C444i 11-.t i. It. v. .,,1.: .. JI ...1ur.n4 "',Ui".' P''I. .
-- ..,,, u. C:., T1...III1......" t14i..a..f 1'. .... ".. :!' NI.LV: YOn :!!:.
1.... Ji. .. .. ...
reft

L

;
.5
-
----- ----- -- --------- -- --- -
-
-


.

_.


.. I I tOtLbt' !; '., ._' ,. .. ". '! ,


: : : ,,\.. i"1 !It

: : !l 1 \.

/ .. .. : .

"-


.

I Ny ShoVp" & Oliver. T.\ 1.1.\ II.\ : L: "IVK.sAY( | U'lUVr ?. iti I *;. trul voJ. J..No.122.

.- I _. __ __ _
n ----- ----------

Irk JT" :LJOrlNr11.: \ l4....lb .... hi..LIp1I Ml./h4.'a I".i'
'i..U'cdh
She SvKU'cchln l Sentinel ..t. 11.4111's. ..., Jtlo"htnmttft.- ( 0lll l.M4sero t Hot .',.,,.

.. .'" 5Jell0lNI .. I tin l..14st.. .' 1's1 11111 I o,Is, 161N .
Of'", 5.1 r. mini l I I E:>: TIK: .v: ( o."IC'M i in: ii. our ttttr.M I I.*. ... a1r yen .hA,. 51411.5 t: ...rb .... *A ..,.. $10. ...isIsR. A5.plIw

: '' ,:.. It .Ihrtl s5Nl4al 5110 /1r151N11N' .N.l a it.... ......1 1 .. lrr. ...
Ml .
,. TUntay MtyfTerm InIIL .. .
'
", f I 41 l If 1hr \ .'n.k II vi I. O .' I.4HMT. HMt.. .o fit SHI Ifcrrmfli t14toa, .......,. ill........ ,.....411Mr14s/11i. K
Vreigti m\<<\ DamaKic lta'rllSiP .. i. o ,. ..C.wi' <*. TrHmrfc ><'% | ... ... .|......... .{ Ikr
of Sub+ .nl.Krr,1s5 :> ,:. It kmi >t.,1'I V .. ..*. .f '' .. INrb MP I- fM H. II I l. HlJ
,. .. '.... ."... f.f 5.15"..11'tit: .11r .U.a j'iotr.f"'tI, IA |""" 11.. t .Mi N Ilr,1511. .>.> ftnIl...
NEW
..
...- ;:: I..I 1 1',1'It"YORK. ,!! "'" .._.- to .154 .il4s'.... t 1.t ill' .. ...... .. ." fk>- ....... r.... .
.. ailrn 1..5 t... JHTfWHI'ffH HttV 4..a k : .\ s ............ fro_ ...*.... I4rl loe* .
r M I 'e'bo*.. lNNr ........... I. 1. 1x15.1 i1r71iA' Mm*. .k..t .*.. to MnIn ..._ I INl11l
Haw .fi AtlwrtJllli. DRUGS DRUGS DRUGS I.....I *." ".. MAIf..... 1;. ..4s .{I...Mifci.. ..... N5r r4.+- ?..I'15r i 1......,..... ..... IIM) to !II f _
.k_ .fll1.u5wN ,I... ,.. .. .i>. Mil N .4155.h1111' 1'411sM r' .1.
k fcrn .
: 5.s $0s ....... 5151Nu
.
.. .....n,i i--r..tu' fI ., ,' r 1 .. .. 5se+a .......A E It ....." ... IIIr ..". I. ...i1.4i."sr): Ilk.N.a-I q5r' .
m ftHlM> ***M;:. I.t1'*** J' VSHOf.KSAI.I;: AM UHf"" An Irt.xarln4'It' ... ..... x..! 1511 w.. y1. ... .. ...... ...,.. Kr WM. .s4 t11111 i g111 tt51i
... <....,*. I*.. **fc- I .... .r.P5t114,1.51 ,.. tlk ......... ... .{ 515 ...1 .1 ....4.k' .4s.. J4 I 'tIf' 110 INu71ar.. ..
.
/la.. 1151 IM..r *. : $ I 4.5. NM' M. ... 4h awl 11'..1 W,'' .....w .14.... 's'rt.1 \ h' e.Ms.1 n.. ......._..., ,...k..I ...... NdSM 5,1 NNit11 ...11's.5AAA
.:-' _==- =:: 0 _.. } "i ..1 11. ,. .. 111... 41'' ,
.. .. .. THE LARGEST STOCK .5.I"s nil. i' s fl- >-n I. s u. a. \ ? 'k/.I.ir.a'111V0 .......
f. ..:;; ......"'iT'"Z, p-tno. ,.. 1.. NIM/t .Iid .isI,11 ... .,n 5. I.1' ....... '.. .It.. .of ............ ......... .....
I If r ti.1.'1 .4111. ....I Wa. MM ... n.I .... l1A. '*l0$011s1LII.MIk
t I T r f f i\ TIII: uii I: or I.I.OKUI.: N ... v;' f... |....Hi.t Y1r ...".. ....10 ., NMI 4 $.,. rw.y.w Mr n'Si;:t.-=-

4 fiM Jkliil*...IMKMfcMr.Ml Ita. MHk I1.*.k** Ww*'!! '1 ,t,. .,. A *" .... .. ...." MM 11. .+.I.st fs..l.s'f 11. .ff 1.IT" .
I I t-. t. ,. 'Uti. ..Ml Tl, i...I lu".,.Shn' ........, l'.L. .."

I ** .> It'>' ... ... I' II. 1M '11-. .IJV. I I .r rn .... 4L.. rift.,11W': : .:rI. r r..i 'i I.. ass ,4 HfltW. 45.4I.In tOIlf .'. .t( Ibb.
> -l f.ti 4} V. I1115,5.- :'J'J..hl.. t .....1.. ."i Il 1, *. ......t 5i nt.M ifrnit '1.. .o.t.. 5.N Y5i t... ... .. ... .\.....
1 g : : :: .. :. ;:: : ;: :r :: I,I bt":1..N4. .y' ..... ..... It} ..... u....... '4 10.14.MR tsar Hi K <..* iii..'" .*-l |. .10. t. I "* u 5. r'xAk11MW1{ I'iII5' 5,1115 __

m, 41 r *Vias i I.. V'r ::: :: u.., n/y'IMa/1;t .': ltt: 1'11A 5a I It .... r,..... ........ .r'.....! t .... ." IV..fcti .4<4 :::;: NaM4 -a, I' I.W RIP 54.00 1Wrt11',..... ..., ifs 4.11111..1
*< "I M fiwifif imt 1 ...... .,.. ... ..,. ..... I.I.I. tt.. ".. In I" ",. ....!It... ..I.. .| |.. .I Hw.i .. _.*.. N *..1 NII'..1 ,UI.N5I1 .d
,is = : M1f1. 21 ".ttl** *" ..... 1M"r!r Lt1., h. I ''' !*.. t...... .l. 111 g.1.....11 I.t
.JMM j V. *, / .. 1a I. : ,.5rt.s5' "f .. ..5 ,. .. ,. .'... H iki..w1.:
M
? ; ..;.r; N.sa.Nat "< I ti' M | 4 1N.- s ... ...
l I" w I> ;sit. : b.1tsII''S; ; :iSJiaSJ;; s .... ,'1 ...,. ..lea.., .k"' .. .' | IMMl It'. .. !-<. .. m .. i.'. t*. .iirA WI ... .... .: l'a: :. to tUt't'Htft. .L..IIt.t. i IfxMIIrt 4,55 IVtk 1s./.11111.. '5...wt 111...
.1.. .. Ml .< II* .. i.i ""* t.. v. r>; F... m . .. I i .
'.IM L.alll.! .. !.; '.. |-| .. ... (... tn.i ." *< ">. 0.45.1* .51.. ....,. M ;s N' ., .t. 5. 51 .OM ....... /p5! W... ;
I... .. 'r/N4./F. '>* !.% ... 9 Tt .* .*f ** Itl *** i I V ".M.Aor. .>.... tk> fc 141' 5 111.4.111; 5 ... ......; .1'. A15MMi, a.. .
.4.I .. ""III. 51.. 45.. .4 r.1p.br'nY.1... r 1. I. ,, .' t . .*.. U t4.ll|.4 'nN ....... ,.,. t'... .IIl A11 ..... .....;'...1..1t H111AN !0 .0 4.....M5.44, 1i.a.iI .....
.. ... .. .. .. .. to. III 'r.% .t In tfM .. .I4 I H'H
.. "}. .'p4'r. I*".. 1M'+ N11I1NwI,11' > 5 ....et IH Ml '' **4,MM > < n- MI N.. < t -i ikrIV. 14IS 5N Air ...li,
to, H'. .i |,t/hN1.IM.Nw11awIs..1. PAINTS i to 01 .tl4 .h10. 1 f4 41 "14ild5. 1k ..r ,.
.1" .,. IS. tIt I., '.f 11' "' f" 4.. ,.? '. t' .... ir; '.- !! .... ... ,. R 1. . .,. .LI0 ...t... .4 151 i............ lit 4T.
.. 0 '''''H. ib'a 1" .k f .1p 1 '. IN115r 5 .4154.. l IhNIh
.. 5.'r-......".. ,,...t..... ...."_'....JItt. <4 _.. I i4M:. .:.-t.; ). .r ..';:. I 'T.:;: ='=-:;:. .., s r i4MS4.. ..4. 1"t '|. .-... /.IA. .n a1. i'o1ua" +l'I ..a 15x4 .... ... .... '"
I ., rew "TI q 41'1 .1..Is..l'.4 4. 4. ... If' .... .." ....... ... ... ,.....- 450 5 t. a Wi.it,. ...'.* '. _, .,. ..... ,...... ........ 51111 psi .. k111rss .... 111 111
.. 415..li..' .. \............... .... ....... i4I t.. .. ,fitl i 1 n. It. .... ...... .......... / N .- $40 Ilk ....... ....
.. ....ia.. iN I i s.. .:: 1...., .
GLASS 4,.*. 1 ..* whirl N...... N... lip I.. ...en INN
MaAJl1Al Nai Itr 4 tl, .4'." 0... .. 011.1" ..' .M I ..........
$p.. .. ,. .......,... .M ,.... ..t. ...5.5 W < 1. 1 ..M.I ll.. Hi ...., t.114 i I i ...... .... )... .. 'imT.11.N.
rtftl' i \ Cam. ... ., .... I' ....j. ,..55r u.. ...... .,Ai MI| ..| |1055,5..4 Mftri ..1 1141.' i 1115 >' u ... K '' 4.* n. ............... .............. ....... .... .. .
h. as. kl.t U5,"'f .*Vl** q4 Ml t 4.L11r IINL.1. .1 t Pvn4Jffk .NS IaNl' IM. ...t ...... 1.151 ..* 'o.. ..ti45.5., ,4 .1 < i.. '' ... .....,... ..... ...-, ..,....., f"tiII.. ....

1 011 .1. t Ibs6i Uw. r siN ryi.I h .4 I.4 111 .... ... ...
.\. I. 1'FllW.IltD 11.,. I I Pure l Tmirli llnimllrs( t lihllwlllrall 1.5115. a6. i',4. .. 5.4 1"u. ... ... ..., ..........".} q. ......, .. .... o1 k... ". .... .- !
I Ni 'INa.Y.It1n11 \t 45' air I.... .... .... ..1.10,. i.issII .. .. Is ,,,"' .A.t. .5. 4. .. .... t..., ;,... .. .. ... ... .....' 1'1 I5,. 114.111.... 1..1111'114IN"L1N! ... ..
+M11 .5.: .:r.Ia": .. 1 II ,. ".sirld h..... I..1".. ., .1. .. It i. tt ", fl. ... ( "
IN.. ..1' Vase.1.... .... ... .I.1.4.. .It. It. I..'."....,"............... \\1'11"' IIIIII I IIkt11I'r1 .... .. ,. I........ ...... .. .,f. "' .. .
"r' |..._ .it tH M ". .s .!> ... i .4 I .
. ... It .....' ..... .. 11. 1 1 ..r.. '4. --.1 | f' t f 511. -
t.. r. '......"r- ", .4..4..45r'Yik Ii Ft 1/b.Nr0 ."' : IN IIItoW' 111Y4hnrllt ... feM A S.. |fc .h U !.*. '. .1! *.. HI Mrs
..- ,... .... 11a,515.... .' w .111'. (.W'rLNvss. ..... ... .......... ..... 1141 5101 UIiuN111'111i. .... Ik.1'1" IaAI. r'Iaa.. .. ...
A. i. "11,1\.11.: ; 4. IIN 1111.11. .5h' ..111.. ININ iu144fM D.'S .... 51...../11 _. .... .... *.* ... .4 t bws..iI 11/11. N M/NN.SMIwN. t
.rIMi11.11.c & Oe.', kkk kris 14 I/.I. Ibis .::45. ...... .......... ....,a. .. s'IIN1111111..r1r1iJI w i. sIJrp.. till ..... .. ". .... 4
.i ?"III111I1W.TIltM1. I4' M... 5-l..L. \ 'I" ........ .... 4 A.14 k N.. 141 b 5.41.4 b4 .4.ktwfct. ...Sll.. 4. ..... ...... = base
.."'?! \". 't11n." ." '..t.* r to" i .' '" CM. I \ sI 1'1':2' \ ...-... 1.. 1.5rw.Ma I5oa k4 MI5'1 .Ilr 1'5...... ..., In ib. ...-. a. ...... ..1{
... .. : I. ..., ..fltr0'1.1111 ..+11 .s. i .__. .
.. 5 .. ..515 IwL 115.5 "s1 ......t... .1 M 1 .... r 5/111 M1.e .......S
...... .... ...... .....- 1.... ..... MM*" .*...... {* fI U ... N. .%.......ab* Mr ..... o.s. slk -.5.0.111. IfcitlMt ...Hk- awl IWNik .... 41k .-.. .... ... 5wIS.
t now IN JIAKI; ''1. ,..s. SIIIS. w I.1..514 ... 15 .. .. ,I .55... 11 .Nll' ... .. ..5114 to a1.M ........ 51.4. ...... ..... '. 451. rat 1a'. .. I4..4 11I55sMr1w'd ..... .4 Mri 1 '..... I. s611. .. ...
tf' lAW. .. I 1., .- +.N.41 ..' .-.......... .... .fcw i. ...) ltl ...... ;(f.... .' ,...., lenA I 1sI. 1115.14AN..1 "11 ells ....... -'. a 11.1. .51. W. .. 511'11ik15 Nrr..51y5.1'dM14.111'sN1III.

\ III -'-. %441. 1.511 1111.. I I. 11. i'.NIoaoli.'Fptktl.lai'.s, ... .k ... ....... .aa.M
ysftfV.' LaM4.4.I....I....s'. N4w.isdw '.......1'.-.-.......'...Ili'. 1bdkki 1 *. MIMr1 .11.0 to" .... \ .. b... fc* .... lfci.i Hw. k.... akaN1t.1 I14IR ,1... A .1.S IAOk. 4 M......... .41.......
11 ........ .......1.rr ... N,41I5. ...r15N414 .. ... .. MW4 ..-. M *rill .MI5 .... ... .tr......'.... f d ax... sNd4ur515bt '...
II. WlllTNim.JAS .... ... .l 1 ..... 15.0.... '......... ..*.! a..M* ..' ..N ... ". *.-. Ml ".4 11........ d. di" .1555,1 .. .... .........
I.. .. It ...... fto. AI ..... II.I" . .._. .. It. .. .
t1.1NIK 4 1t LIM % -4 4f ::; t::: 1't ,,=- t11MN14h. S. t 4t* Ik M '"" *t04.0skI,5 .. ....,...
.\ I. 10 Shut S.NN. J r M r.= .I.... ..-..... Nt... .. .....-....... .. "'" .... ""155.10 :: ItF .......,.. '..k'A.. ..... .., 11. ,.4W.s.. .. '..... '.1 .4'sIMN Ii MN.'Iy4.t -. 'sOs
54 II ...,...... .. ."Iz": fta .h5. -.... 'ff1.4.IN.. 1.1. t .M, .I' ... .... .*. ...,.5.IIap.Mw..A..a l...... d. ...s. ..irNai'4115 ,.... .... .41MS5a&'I .:
.. ..... ... .... .... lit ..... I" iM.... -... .., ....N111k .4 .4-4s. 1M Mr11 AN tsk N...... *. ;t .kk 551104 .... ... i4. .. bast. ik 5.14111
a WETeol'i. .". to.- '" ... ........... /a.1111'rd k ... 415,1. 5p 5.N'. Ii.. .... ... .. 1'I1f51.4,11511M ..... ... .. Ihr Mi., N|..4 Ibr A- p 1.....s*. .. .k .1011' wN

i u.l\Jt% *TI *. I 1U rR rLI 5 'Is0r.4 S./5 .. s11. ... ..4 HTMUw 111....11. Trts.y M. s ..1..r 11 rllrl '.,. 4..... ..... .-.111.. .1.115. .. ..wf< '555'"s1" .. ...... W"NN. 5,1511.15,5IIsw"
.\ 'w m *** talM.II .. 't. ISY M..,r.f ..."..5.... %. **.......tilt.,$ 5,1 \,t1tt of ...)5 115. !is .......... .. ;, a. 'ai .. ',.. 4 Wv %...... ..*..i .t.t .*...<. ,.. .... .
,"'... ta4) N i I *.. f.....It....... ...... b", i.. .Ilss...1. ..' I..4a.S.sbo4 1111 ... a'MU/11N0 ........ M.IL,11r
JAMIJK XBIH OAR DN SFBDC, ....- ... .. ... ... I.... I ........ ,... .... II' II,. ....... ...... aril Ir.1,1.... MM1..N.ki .
'J )(.\nnul:' 1 4 Tua ,.. Hn... Ht JMIIN IL I. ,4 tlkr.. ... ... '.. ............". ...... II 1. ._ ......... :3 e.I p1.. .' .. r/.4./t.. 151
AY t%. .va-atTtia: vii >T. H1KMI 54III..Malxl/55i.. ..., ....1. 1.'w Y. .'..1111111 k114' "f........ .. .. 1'11 b..bat..w1A454le ........... kllrwvl4. "p.4w" l. IW
.\ .vsr!.u11' I : .. .... x.15 ...., ..... w' N k.ol t.aluk a' .. ....... ...... 4 s nsISi. 111. M.ir .N5N .. 1011p1iw
< .. ....<4., ii. r.-... i i w*' .".> /. or |... .. .' /. I... *''.!*, MlllS .ta AMiti>.. ....."iIII .. MI5 |.. t s.h1a +2w .....iM :i.4., ... ..1 I MiI L. ..... a... ....., ...... ....... 115,1'5111 1of

.414 .M .5! ..-.lulu. .ttMM 111111 M i5/.. ZiaN'.. 1115! 11 ...
I h,. MIM:> II. S .\*I1. I :>AVNII ( i.f .\ MI-Ir 'f.'I I.. 4,11 ".".1 k. ..j",. w..5.454104.. ...... a4 ...# ttM.47mfc si111115l. .
v,1 n Hl'H 1 U4.*.. %....ia I I. It t. .454 .... ......" ,..p. '..4' It .1.1.1..0' .45... p.11.. s1\s' Y5. ..ai1SaMi. 45515.- .. ..... ." sass 'i. 3@
III..4w im*..r :!It.1 L... f 1t..1Io I AN .N... 115r,5,1NI11. .. 5 4.11..1IM. ... S. .' ..,.. t.10" ... 't5r.4l 1.x1. Isis ..It... ..'" .k.. b4u/I./t4 '4
.x i w I .. ,., W..e ...., --..,. ..... ... .. .... ... a 5.. .. 1.,.", ''''' .......... M. .4 Mw 14111N. ..... s151 a4 501111 NN 164.1 d ... ; aMa. .,...

i ...\l M W ..\'I....'I'H II WADDLE, .. '.... M.INv. ... ."- j.10"1" .",- i.A . II.. ... .... ,.ai/llls ...... e,.,. M. &t ......,. ................ .... 1IIrt......... "...
I ." '. ,.,.... .*,.. .}, i .w ," o % I... Ht.,<4 .< M| 5101 waIiL 115,11.. 1 ..... "'.... ... ....
lu) !. HUNU A: KAMxM.rJlkltm ) ) ; HARNESS --... .. v ......... *.. .y..l.. 1 1" .... K ..b.t .MII t.... ...d .5/w> !..* MUAn,
1. 4" *. .J .. .. I. L ..w. ... .4I ; AND CARRIAGE \ ""i'.e'UICft" I' I'' t. It. i (,... ,. BtU.'.*H44 .V >*... tipft 1., ,
<< I 1 >!. .. .p..>. !*.. .. :'V 'h: 11...4 5' M.I'!& 1111111'1 .. ..,. "... ......u1M' t1 ..... ..$" 1k 14I1b1... . 4x55 a1 ....... ..-....
.. a .... .. ... w, '" ."... I....... ,.'. ,. :, ....100 .I. fpM k.IIMs1.. .4' 5..r p.1 r a4... .. U. ... .....: 5 5.. I V too I'WIa1I sI4.5 .Slab11uli5r1111' .. ,'_'. '-I...... .
I 1XIAIU.IM1MI.\T.l u. I1. N1..151T.r M.,1r,1.s. ..7Ir'ab1" 4.- ._ 15h .W1.J 11 ...,1.. N x04'4' ... ... So. SM' o Ie 45 Ita. I.II l5 55'I 0l'M
D AO.1.tU1\1 Zarra: c, I ..'. ..- s ..a.1111W. 55..s NWi srs. ..II! .t..1. f.-..'...4-. a5. .... 515' 464'j 11 w I
: I .....-... 1114H .. f." ... 6.. .. a ...4' Jot- Machiuo' aiul Boiler Shop I II.1. I war ..a VS'S tt1.4Y.MM: 1l ttws 'I I' ... ..... 's4Ii1ad 115api 111'51. ..,....... :1w III .%....... ..*... .ill U ..... i 5. 1-- .. ... ...... Iti .r ....... 15.N
: ........ .....'" 'I Mid k4'I II M.ttl 4.s.44..1ril i iI -"I. 1 Ia' M a 1eI fir..I4a 41'1. .mI.5ad ... .. ..... I.. MNI5,11.....'..... I....55

: n.\ S. 50.' -I6. Wm4N ..... Ira' tla s M.. ,'....'.. ,., Ioyai i.w1.I .... ....... 5I .. rives 1'54 4. I. .+ .... 5-.5 ... *01111145,1m 41"s
.\1.1.\.11\-1.1 *
r := I .... .. 4f dk 1511 1114. a' s. ,".... f" 11.q. .. iu k. s'A w ...."'. 4 14".. ...1... .. s1 p4..1 .I.-e rsa' 5 .... ...

'ill.. .. .. I .. .7WtI 7 5111,..-.,.. M ..- MIN ..5..4 .......... ....111 .NAIA.Ma1.. r.a5 1x'4541.4511 ( a551 s.w 1.,...,*
'
I .. M ..... ft" .. M ...4 4 il ...... f .&.0 ...,oj t .4f' .... .._ 1 I ... 4I.A ,...M 4.U ...,..w ....1 4rM lIP........ ... ... 1.051 ..... ... I.'s ........ '. II.II ..... \ r
'. "r..1. n : .. ._! t.' ... ... ..4 ;::': : ...,....". 11440.11. TMs -Tr (4.dk4M.. 1'a .. t .+ '/.b i...5. 414. 1151 .... &0.. YI. 141.1+ t>..ilk ...(. -t. I... U apply: ...*. 4*. .,..
t 1.k..-I u. ..k> ,. 1.... \ I 115,10. th.. ..! ......... p5 +t .- ten M...
The Florida sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079923/00094
 Material Information
Title: The Florida sentinel
Uniform Title: Florida sentinel (Tallahassee, Fla.)
Alternate Title: Sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 59 cm.
Language: English
Publisher: Knowles, Clisby & Smith
Place of Publication: Tallahassee Fla.
Creation Date: August 7, 1866
Publication Date: -1866
Frequency: triweekly[ -1866]
weekly[ former <1841-1863>]
three times a week
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: -v. 1, no. 88 (May 19, 1866).
Numbering Peculiarities: Suspended 1863-1865.
Numbering Peculiarities: Numbering begins anew in 1865.
Numbering Peculiarities: Issues for May 21, 1841-Mar. 9, 1858 called also: whole no. 78-947.
General Note: "Whig" <1842>.
General Note: "In God is our trust" <1856>.
General Note: Editor: J. Clisby, <1843>.
General Note: Publishers: Knowles, Clisby & Smith, 1841; J. Knowles, 1841-1843; J. Clisby, 1843-<1848>; Benjamin F. Allen, <1856-1858>; Edwin A. Hart, <1860-1863>; Hart & Shober, <1866>; W.A. Shober, 1866; Shober & Oliver, 1866.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 26 (May 21, 1841).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061077
oclc - 08807470
notis - AKP9173
lccn - sn 82014066
System ID: UF00079923:00094
 Related Items
Preceded by: Quincy sentinel
Succeeded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
e, a

4'' It' ,

... tI' f:,' tr


y
r .J'

"""

.. ..". -' =" -" '" .... .-' -- .. ... _.. .-_. -_- .- .. _.-- ... _. .-- ... _." __ ." ., J"

.. ,
i ''I ',. "" H' I' .. '
.
.
,
'
'
.
1 .1'
') J' 'jf." 'l'' .*.",

Ali ; ;" : :V .

1 : I :?, 4 1'4 OH 't 'IS \
j Y.
I ,
:tU11't'vIJI.I, ? IJ JP, 1 (]f' : '1" : I: Y t 4 Q.Q r n-d ..t'n I ,.t', j n)t/ ', ,.:.-
.
r*
.

!: ---n.'i' ;'-:-' :==::::--' =f==-''''--'-.- *,,:" .. Il-"
By Shobor & Oliver 'TALLAHASSEE; TUESDAY AUGUST'7 I I8GG.( New Seriea-VoL I.--No.122.
,
_... ._.._..... _._
- 4
::::: = := ,
--------- .,
--
--n' r
--

0t!; 0X .ne4Cr4ClY'1tiillt'Zt9 l f : : \: I d.1\r tttM hH'hhC\ : C cntwcl;: i I (Prow tho"AU Dally I.os'Telegraph" ) [From a letter Rot from Place.the Plains.IA ] .

.
,
-,--- ----.-----.-------- EATON TON, July 'Mi I860.( Our
and when
evenings lire cool, the cluy'smarch
I t j c1) 4fD; Inn I L L ) 'J'IIJ:. A'I'J.AIIf'rJJ"C.UII.. .]:. .., We I'eaiu\ the Macon: Daily Telegraph,'a few has not been too fatiguing, the soldiers!

TnCSday ''flmrsday atilt Satm'll ay i 1'lllllb3, 1 -- days ago, a short criticism upon a declaration gather around a cedar-wood camp-fire, "and; in
BT Ii II. WATSON '
,,. _. i i made by lion !J. Q. C. Lamar, that, so fur as! the I heir way, indulge in camp gosblp. I listened to u
.. -- --- ___-. ----- -
-- -- -- -- -- ---- -. ( I, South I is concerned, "lIlIlg lost; (nnd npproycdentirely } discussion last evening on (Iho comparative merits
.
Terms of Subscription : : Now OOIL t l ho praised I The deep j'' (s slanue'/.j of the spirit of 'l'elegrnph-lIpproved, or, rather, demerits, of tile various military
Per Annum-thrco times a week. :.$(Iflla l (() I ""'"' :And through th' nt6nihcdrnlcr, < of it as absolutely as we disapprove of Mr. La- posts at.widen "they had seen service -
D0)twice n week. 4 ()lU) All ]\ I !I'>; The mothcr.land. with lips of are, fc.,. < mar's 'dtyconsolateness," cis .it is expressed by the "Which was! the coldest post?"
t Do. -0 ;1" ,t'I';" "r 00 -- / I __. S Intce her. ,rairlo dnughter.,. ... >, l..l} Telegraph A cnndidatcJYpm Rouses. Point picsentcd iu
CQlqveokf'fl' "i .
[ :tt......>-' ''', ..fl' >- I ; : :
t ... ,
=__ :_ _- t ,'pi,l <:" II. We imvcTjiigfttttf'tnSpfeifWu, $ tote Ukeilie c1 \loo: wii'.J5! jjv j ert i.< on piously.rondy ( ,,,,'
!
Rates of Advortlslne.OMttmry :. ,.1 Tho old and new are trebly bound confession of our [leading men, our press, and our I> !11 cavalryman who" find wintered At I'cinbitm.
In clone eflilatlon.I' ( people that State rights are gone, and that "all is "'Which is the hottest] ?" and '
hue !Fqunre, for tho arst IneerUotl. . . $t 00 Ilx: hundred l leagues of iron tonglld post wnslogically
One Square, two In.rrllon'" . . . . I 73: Aro talking to!ho nations. lost !l" It is unmanly to make such a confession. wctcrcologicnlly the next question.
ono H'Iluu'e, ono week . . . .. .. . . 2 fill All is not lost, if we be but (tell. The idea that Tampa: Bay, Key West, and Point Isabel were
0110Sgnarctwowccla. . ..1"1 (HI lit. i submitted! all to the arbitrament of the sword all
we advocated but
lice, week,. .. . G (00G warmly : the discussion was ,
Ono ,
8'1ual'e J'ruisod bo the work I IVhat him lout
mini and when the voice of the sword went against, thoroughly-Indeed, one might say hermetically'closed
/ i, na W A N c Irc Jlis Is lightning Ood'A especial Is the glory eloquence; we lost nil, is a false::! one. So far as we arc concerned by B threechevl'Oneti'eternn,who,with

!:!: i !:!: !:!: ,' .Ttmt tells too world the story i we never did submit our cause to the decision a Homcra wave of the hand, imposed silence. .
0, '0" I '0" I p '0" 0 c o o 0.JJ" 1 IV. of the sword, nor\ will we ever do so. A "All wore attentive to tho warlike man,
g Er Er Er io Er cr I 1 majority of our people have: never done so, and When rising from the conch Jje thus began."
: l' e I ?' ;5" ?' 5" : !' A whisper through the silent deep
r I : : Rings round tho earth like thunder, never will do so. A few ]10to1UIushed[ \! ; us into "Hoys, did any of you ever hear of Fort Yuma .
: : 1 ; I' : I.: ; ; : : \Ve erect tho new npocalypco revolution. They had been endeavoring todoso ?"

1. $R all 1l 110 l.i:; ( !} 21 iii 2,; ) 82 t9 a7 60l 1 ) : : ':!' ; : 1 With gratitude and wonder.v. ever since the days ol Nullification, '11) 1832 ;iI Not one of them.
..l 1 11 2U (re 27 HII-l'' UU 89 roll 47 6IIl Os: 011 li' liU ) I. continued their efforts [iul851; ; resmed'lllcm during "Well, Fort Yuma clear over beyond Arizona
3,. 1.; 00 7 IiO ::17 i ()NI 6.1 57 IiU) 77 lill17 liOI. 7r0)s I :
the Kansas
troubles and
I I.. 1i'' OU ;f J: 110 .J1 r I; 1i7 00 lit(! 5I lJI) ill: 00 teHI( ) 00 I H liU Now Ood bo ptalncd I What Ho hnth donu ; perfected\ their near the Gulf of California, where nothing
3: .. 2J: all 4'\ 50 li7 50 U9!, HJ( 100 501 112 iii)i121 Op:17: 60) Sole\ Between tho din'ercnt nation plans in 180001.In grows nor flies! nor runs. It'sthe hottest post,
6.. 27 () 1it1 00 117 liO 81 no 91) rI) lOT 61111)' 50I'1Ii' m p.irilla ( Shall ring, with glory to Ills name, the meantime, we who opposed I them, de IHo1tonly in theUuitcd; States, but incl'elltionltnd
57 ro 77 5d !08: ()(II08 5015 IHI l/i'/ 50)) St. ) Adown the generation:
7. 111 (04)) pcmletll1pon the Constitution the Union the I'll it to You I ordered
therefix
prove see
you. was
8" 3 i (HI (iii 00) 87 50 10:1: 011'12.1( 60110) 00)182) (60 j III OIl Hitter )
0 80! a) 71,00),,( (I yII7) So) III (OH' 1)0); ) 60'1600'' : (0o( ):2)02) 60) 20) r.o. Hair 1' I vr. Hag-reason :and rightfor our just dues. We years ago, mid hadn't been there two weeks, '
10.". .1:1: 00 71 60107 61)197) GO l 11\1\ 011 Ii\\) OIl''2'l'lliO/jj,,: (00 I11"1 \) ing lL }',"iAmllo HIP name!I The 1'1111) achieved depend upollihem 1 still. It h true that when the I In the month of August, when two corporalsdied.
41)( ) to 8100) 113: IMII:3: OO'WI (HIt" Has jiiHtlllcd the presage, determined .
war was once inaugurated\ we They had been there ever since the
t aa 1 nt1 1211Hlll) Id 1 a. oj1ia 50)) 1J7! ro,2j", O,2I, ; 'HI Now lot us telegraph to Him support post
: .". 60110: !III Mlal, 50 157 00191 I II 0(4( 211I )IH127) :; IHI mli ''HI A universal message.vn. the war. \\ e could not avoid it. We were was a post-in old Hoffman's tuna AVell[ t they
I.. 00)) 04)) 102 601 ii) (IHI,1Ik', { 0t1111I!) IHI:22'': GO:21')): Mia Dti: INI( for the South, fight or wrong. But wo told our both died, and where do you think they went1
1:1": 59!I (00) IOS ;U,117), I fiO) ITT IHI) 2011) 50,253,, ; Otlm7,: ) 61)i), u3:;: (U I(1) rash brethren that they had submitted our rightsto "No one could possibly imagine.
l/i"/) Ii'! IHI'l1l)' 00/,163/, : IHI1811 (1,217( (), (001211( (HIa2:1, : IHIH,: (OU I() That Hoi; to glorily His power "
17" Iil: IHIII) 4)1 OU) pit 611 In:.i 011227 GII rig 541,810,: Oil :ail'! 611 Made: man thou illml)03lever) ; an improper test, anti that we would come out \Yhy",1'll tell 'ou-they both went straight to
18" (n;911O'12.()' ; (44)( Iii'' IHIj(1I, O,2:1), : ) a()) 2i,i \Ill :ti3 )IHI1I11: (110II. I And let the fnmc, with rapt acclaim.Uo the losers. We told them so during the Avar- h-111"I
.. i1-(011,1:10),- : ) 00'1t' .-7 5,01918: (HI) 218) rA12q uaill, ) .Oil 127 ro sounding on forever we have told them so before secession! and the Profound astonishment in the auditory."Yes .

Notice", Tributes of Itopecl, and Murrla;e., oilc l \ : l via. inauguration of hostilities But we who depended but they hadn't been gone fort'-ci"ht
\\ ill III bo charged I m Transient Advertisement!'. ?; ( : And while the world with sluggish sense upon lighting lor our.rights in the Union, and hours! -hardly time to have their descriptive lists
Legal) Notices charged the sumo nt other ndverlii-uiiicutt!, prices Begins to I learn the story, under the ling;, determined\ and arc determined examined, and put on fatigue duty down below ''
except Notices of Dimnhslon aa Administrator, the clmrpu! We'll write the name of C'vnus FIELD still, never to j idol our rights, because opposedby -when, one night, the hospital steward was ,
r. for which( shall be $:;1S. Atop the mnst of glory.
.. .... supcl'iol'hv\ knl power. Neither numbers waked up iu a hurry, and there he :saw the two
.. ---- "
- -- sword the which,
the depend.
nor :are tilings upon we corporals.
hHmm'h\ the North polo, go whatever way you will, We appeal to God and the right, and 9 "Yhrtt do you want?" Hays! he. You know
\\'of P, .,, ( Cut Kvcry: ;\ go due South ; and at the utmost height!: of shall still contend for republican} government, them hospital stewards are always surprised at u

--. you can move! only.. towards sorrow. and the sovereignty: of the Slates, in the Union. soldier's ever wanting anything. 'What do you .
..-..--- "Upon this line," AVC w ill "fight; it out to the bitter want ?' says he.
A. L. WOODWAl'J), Sr., 1 1 requires the citizens of Pucbla to end." Figuratively!; speaking, AVC will not stop 'Wo want our blankets,' says they.
4 TTORNEY: !AND COtJNSELLOIt! AT L.\WI.\-"in their houses lighted until 10 p. m., and]holds this!. side of iho "last ditch." We will neither suffer "After that you needn't talk to me about any
ji\. Solicitor: In Chancery, '1'nllahu..oo, 1<'lol'l<.ln.--l1o will house keepers responsible that there our cause crushed out by the fanatical physical post being as hot as Yuma I"
also, in connection with.'the attend to llrm tho ol prosecution MKNBV: ,Vs WM.KKIIJ of cliuma) : ; ( no suspicious characters among their guests power Simmer and S'levcns, nor allow it to The auditory separated in silence. ".
of Washington City, .
-... become paralyzed by the gloomy despair of La-
before the Departments and: beloro( C'oinmitteca: of C'oii- --.-..
ere.s. ______ __._ __ 1'1.n' ,' 21-l y. For rd ; ; /: General Speed, in his letter to mar & Co Beaton by the sword, we fell back
ijuor Doolittle, makes the assertion that "time upon oui original, long lricdu(1, ; fiilhtulnrms- THOSE BATTLES.-Lord Nelson was the hero
A. J. PEELEK, when the brains were out the man would reason and argument; ; arms which have won us a. of a "hundred battles" Whenever cannon was

TTOKNEY AT LAW, TALLAHASSEE: :: F1.O1UUA.- It i is lucky for Speed that times have thousand battles, and that have never failed us heard upon the seas it was said : "There is Nelson. -
IV I otlico( up stairs over-tho :State: Hank. Ollice) hours .. upon the (field. It was folly--it was madness, for ." Some of the Head Centre Radicals leave
item 0 a. m. to 1 p. in? and from 3 to 0 p. m. O : --- us to abandon them for other arms Pushed backas him far in the distance as. regards the number

__oct 2li-ly ____ ______ is the difference'tvixt a watch and a AVO arc, we fall' back: upon our citadel of the their engagements.; But the difference between
"
:Sole: : bed,Sam ?" "Dunno-gin it up. lie- Constitution. We take refuge with that strong their battles and those of the great hero of the
EDWIN A. IIARI'y1TORNJY t Irv, \' : : de lickin' ob de watch is on de inside, and hold, whose walls never kncAV a breach until we battles of the :Nile and Trafalgar, k wide ns the
A'l"L!.'W'o 1IIAlJISON, I"f.nll\,.1lbjV |l ,\.ll "., I ,tickm' ob do fedder.. bed Is on de outside abandoned it to the enemy. poles asunder, and has against them the contrastot _
practice In the Courts of the Middle Judicial Cite nit. I ..... Not only mutt we repair the breach mettle by midnight; with noonday I His battles were all
fohl:! If .oj .J I. _' Inrjjo I : llalcigh Sentinel says there (are about 73;; lice foe, but now that they have abandoned the against the enemies of his country-theirs against

on ) Johnson's Island, too sick to get fortress, AVC must occupy it again, and within its their own country and all its vital interests. They
W. WIIITNEli, all that they are without means of travel sacred Avails, we can never more fall. Not only themselves ate lie enemy-the worst enemies
V TTOKNEY AT LAW, MADISON, FJ.OHW.\-WIII) My : (: : ( to Iheir homes, even if well enough, and the must we have the fort, but we must have the Hag their country ever lint 'Whenever we hear the
1V practice in the Courts of the ;Middle( Circuit only porters!( ( no longer furnishes transportation. which has been borne away by the retiring /f)C- terrible roar of artillery, smell the sulphur fumes,
--due 4i.:! I -- my .*... > man. We must have the stars nnd stripes[ to )llnnt sec the fragments of the good;' old "Constitution,'
tfJAS.'D. \ Great Seal of the State of .Mississippi has upon our citadel. As Peter the Hel'millired the scattered before lie wind, or hear the breakingup
'V ESTCO'lvl'1"rommy even found. It was dug up from the bottom of hearts of the faithful to fight and wrest the holy of the deep foundations: of the whole government

V AT LAW, T.1LL.11f.1SSEE,1'LA.-\ An I near Marshall: Texas, at place where ex- sepulchre from the hands of the infidels, so must structure, we know that "the[ Radicals are
/V in the ;Monroe Building, opposite\ the store of ;lit'( A.Hopkins. /nuMils ( Reynold's headquarters were at one we writers of the South: and the orators of the there."

!! ) _____ auty5lf established.; ..._ sunny land, stir the Southern heart to {contendfor Nel son's gOYCl'lImelltcfendell, protected, .
QM'r, -- f :a union based upon the C'ansl lulion. We and made strong, stable and illustrious throughhis
JAMES T., MAG1JEB. \ YOCKO WIDOW.-Mr. John Bixlcr, of Ohio, must wrest the government from tho hands of patriotic zeal and prowess-settled upon him

I TTORNEY AT L.1w1 AND( SOLICITOR IN ('( ,\:\- died, leaving a widow only twelve years the abolition infidels.! AVe must not be put to nn adeqdate and honorable"pension. The Radicals
/V: CERY, T.illaha9"ec, 1-'lol'Illll.-Olllco In Marino l.ink and a child nearly six months. She is the sleep, and fold our hands to a litllo more slumber determined that there shall be no government
building oppo-Ito'l'attmi s llrug <;tnr"._m.iy21-tf 1Y.! ) / widow in America-perhaps in the under the"narcotizing: influence of Mr. La- left when they have completed the last! act

mar's desponding oratory. of their drama, have seized by the forelock,
:MILES II. NASH; .
li. ::; ._ And not only must AVC of the South:; rush to (the taken the whole uBom sen with all the "public
HEAR OF 1'O.ST-OFFICB.\ TALLAHA&MCE tub U it possible, asks a country visitor, "that 4o deliverance of the holy sepulchre, where the Con domain" in charge, and arc pensioning them
OFFICE) ,-Residence with Drl1.; NASH., ran pass the Constitutional Amend stitution. has been buried by unholy hands, but selves off!I" The lust of power and of gold ]has

Jim a-im____ ___ V" We can only reply, with the lights be- we must join our columns in solid mass with eaten what: of soul they had all away ; and now,
J. S. BOND R. H. H.t JOLP1I. us, that 4.1 Radicals can pass anything but a those of the gallant Northmen who have ;the ns bloated corporosilies only, they remain "Cre
gsho)1) !Banner.. same object. in view. A large majority of the ation's blot, Creation's curse." What and when
Du-\:\. BOND ifc' ; UANDOLl'lIOFFER ..--- American people are opposed to the Radicals.: shall the end of such creatures be Micon Cite
''
their profcs-ional services to (the( citizens of : ,\ BULLETIN. Frcdonln, N. AVe must have a gathering of the clans. The Ingle zen.
nnd vicin)ty. ,' the Health Board, in order to stir the people now sounds the rallying cry h and we must --.-.-...
Office at tho residence of Dr. DOND. [July 10 1y.BL with regard to cleaning up, have post-- give back the swelling echo, "On to Philadelphia Free Xcifroo'u Soliloquy
q ..- --- ... --.- -- tho following notice : "The cholera is coining I !" )If we failed to take it }before, lit us take Gorramity but dis brio :a frccniannia'tsonice

: A.OE.Slv.IIT.E-t: : : :, order of the connnitt... it now. While we assail it on the Soulhside: a Its just like um I Dam de ablibhnists Hero I
. ....--- mighty host of our friends is marching upon the am a )poor old nigger, and no one cares a cent for
Machine and Boiler Shop I of.\ \ ::;:: has been truthfully said of Harper's Weekly, cily"-from the North.' Philadelphia will be ours. me. Ise got no home. Iso got no friends. Isc
had it been published during our Saviour The battle to be fought there is the first, and most got no cabin. Ise got no missus to visit[ me when
TALLAHASSEE, FLA.; upon earth, it would have given its:: readers important of the war AVhcn we win the victory Ise sick:-no massa to send for de doctor-no little
1 of the miracles and caricature of the there, AVC have but to strike! the blow, and other patch of ground to live on. Ise simply an old
victories will surely follow, until AVashington headed nigger. I can't work for Ise
'HE subscriber having opened n on hU promises.L gray too old.
opposltatlle PII"Sonler Depot Shop\10 rcnsacohi and < i < -- -. --- -- shall fall into our hands-not the hands of the I can't steel /for) nia't smart ;its dent dam Yankee -
Ucorgitt Rail Road, for the purpose of ( RADICAL YARN.-The Nashville Press nnd Southern people alone-but also :'into the handsof nhlishnosK} I go !begging over de country,
i gives the following as part of the proceed! our Northern fillies who fight for the Union and folks say "go long you black whelp !1" Dis'is
Repairing Engines, Boilers] and 1 1aCliiiic1'y1'111 1 in Gallatin on the 4th of July: "Thelag/ and the Constitution. It is I they, in] fact, \\ho arc de wiwt freedom dis nigger ever seed. Once I

\ ) ( not only torn down, but the blaspheming gallantly leading the van, while AVC, the :Southern ; had nr happy home, I was as dc possum, and
\ repair: or build new Boilers, Smoke: black: *, )Fence Union tied (lie in of the croak didn't[ work half hard
and keep conntantly on hand ... : ) | sacrilegious haters:: actually one people, press up rear spile so not'liyc half so poor as
of !
Railing Uoilor!Plato nny Rivets! pattern, all sized, Piping! and mho'"snlld will "..:'- }! : J [ of it to the (tail of a dog, and then drove them ings of "disconsolate" orntoiv. To thorn) belong half do \\hite f folks up norf.: I had some one to
lurniah Cablings of ])rasa or Iron of any description\ at through the streets, while the sacred the honor of never laving yielded State rights, care for me when sick:, and to bury mo when
short notice- i Saws Ulna Gummed mid. put Iu ol'dor'holl required of the country was! dragged through the in spite of tlio sword, prison, and dungeons-be dead. Now Isc simply a poor old nigger. De

am,now and Cotton prepared furnish repaired.I Engines: and 3f ills from lice: of OYeI and trodden under foot. it said to the shnme ol tho Southern:; men \\ho war ruined Massa: it mined me, too, for what
Washington Iron AVorks Nowhurg N. Y. I'ononsho .-.... have so: eiwily abandoned their own doctrines.Our .- was mrtssa!!' interests was my interestsYhn
desire to purchase Engines nndIUrs ol the above pattern \ Northernl'rieuds acieadingusintile fight, he done well I done well lIe took care of the
can do eo through mo, and also have thorn put' up. Petersburg mine "eraser": is i now in the
and we will f follow them. Victory shall be ours little pickaniuies and de old folks he
Special attention paid to Plantation Work of nil !kinds. '\ st of luxuriant corn-field, and is itself plant ; give; us holiday
Carriage, Wagon and III"y AVork done to order. MACl l ( AVashington shall be ours ; the Union and the :anda Christian burial. But
melons and fruit] A correspondent
fly strict attention business and rcasonablu) charge! I trees Constitution shnll[ be ours ; and AVC v ill plant the My happy days am over
hopu to receive share of the public pntronugo.Terms has been there writes : "Tho immense exca
a BASSETT.July I stars and stripes with our own hands:: in the federal :Sweet: liberty hah come;
Cash. T. J. made by the explosion is now nearly )Do
of country' (jot do nipgcr,
1-j-tf ____ _____ J. II. : :: to the surface, as it converted to the uses city, over the trailing colors treason dragged But de uigger'u gee*no home!
in the! dust by Sunnier and Stevens.THE .
sepulture, Bud contains, I am assured, COUXTHYMAX.MES Dc ablibhncstd took us fret happy plantashuns
M G EHRLICH, 3,500 dead bodies." in de Soul' and let us die in the streets, do out
--'-'- --
..-.-- -- houses and de gutters. And dis is dcro Christ-
WHOLESALE PEALtJl IN .-The Radicals now publicly tle- AND WOMEX.-AVomcu may talk of their like love for do poor slave Reckon Christ ne\V

and Fancy Dry Goods Andrew Johnson and Win II. Seward as inherent rights as much as they please, but theycun't er taught tilt kind of love. And now all I've got
Millinery to their country- 'WelllIow, if Seward ovcreomo nature. They may preach] about to do I is to die as half; million poor nigger lutvesince
:: the of the sexes, but they cnn't over
equality de bresscd war But thank do
TRIMMING, LACES, SILKS AND WHITE GOODS, a traitor, Payne was traitor too, simply be Lord for ono
lie attempted to kill a traitor How these come facts and orgaui/ntions. ting-us niggers:: hain't! got to pay dc cost of all
Constantly on hand a l Iiir;:e assortment mired in their own logic. Like thieves, Men and oaks were mode to be mined, and die foolishness-de poor \\ bite trash ob do norf
get
itlr'l'ii A\'U cross-examination is sure to detect them women and Ivy were made lo iw inc about them. does dig, sitU it serves dem just right let-
'; mJEQ lX1'IUm Eu ', I ) ) ( I : eiuallly'I'e to bo established
an
I I I I I lie.-Fedtrnl d lei /' n. Though ten us be when wo'sc happy and doing like
.!.I,' 'I! .. I. : ; between calico and casimcre to-morrow, would And now dis nigger is gwinc to die, a poor
Hals, Caps, Bonnets & Straw Goo e. --- b0)melt :: old dog.-LaCrtHUO Democrat.
I : .-Mr. Skinner, 1IIwmbcl'of' tho New and all tho soldiers women. ..
.
.
Every deucvlptlou of nswick Parliament has introduced a bill thus -- .
Females are perfectly willing to go ahead )pro
: "A bill to establish conditions for the ad \'itlellihe men go first. Set firo to a steamboat AN EXAMPLE FOR BOYS.-A Milwaukee paper
FANCY AND LADIES' GOODS, of tho States of Massachusetts: New I and not n yard of dimity will budge till casimero says that about a mouth ago a ragged little

AT WHOLESta.II Pennsylvania, Maryland and the District set the example. So Ion I? as the men cling to tho urchin called upon a merchant of that city, and
Columbia into the British North American vessel, tho women will chug to the men. But if asked the loan of fifty cents! for whitli he promJH .I
Country J\lil1inerslillJIIllolI-Onlcu( : ) l'I'OIUIlIytluuhI, lo. ; and for the organization of terri- tile men ovcrboardchcmisetts plunge too. d to give his note, bearing interest at ten per

governments for 'the other t States of tho As we sa\plunge! rc. reformers may prate as they cent. The merchant struck with the novelty of

UNIEllS1', ANDREWS', ; HALI-, .. nation" may about equal rights but they can't alter thc tho proposition, nnd with the straightforwardnessof
;
-m.-- df regulations of God. It is: lie impossible for women boy, gave him the money and took his
I. iT o:: :tTa1't: o ix Stx-oofc, may : UNDEUWOOD OF VIRGINIA. -The fol i to cut themselves:: loose from men, as it is: for note, ns the joy in.,btell11pon giving U.* lie had
U nn extract from the testimony of John steel dust to free Itself from its attachment to a almost forgotten the occurrence, when ho was
OXE POOH FllOM JJUOCOHTON, : Underwood before tho Congressional Recon- magnet surprised to sec the little fellow walk into his'

I SAVANNAH, nA.I' Committee I ---..- -- store one day and ask to redeem his mote Upon

'I' I may 0-tF ._ Could either.J eJi'cron Davis: or Robert E. People boast of successes-even the b11l1llle..t. inquiry, the merchant learned from the and that,,
' -- ----- -- -- --- bo convicted of treason in Virginia but we learn wisdom from failuie much oftener ho had invested the money iu papers oranges

I' :I3.L .19Tn..3. OIl/SLi: Oli, no I unless you had a packed jury than from success "Often," says a philosophical ; and already made about forty dollars ,
Could you manage to pack a jury there? cal writer, "wo discover what -teid do, by which ho was about placing in a savings bank.
I Businoss s! $s O or Profossional[ Cards I think: lr would be very difficult, but it out what will not do,' lIe who never made a lIe had no father nor mother, and did chores at ,"
be done. I could pack a Jury to convict mistake probably never made a discovery a load's house for board. ,

! NEATLY PRINTED AT : .. .... a._....
ri creature Underwood in Judge of the Dis[ Judge A. Dell, has been arrested in NewtOrleans The Ohio conservatives are actively engaged:< '

t'1 \\e \\,\\\ \ Sod Oc, 8Q an [ t Court in the United States in Virginia. on the charge or treason, la bebalf of qw Philadelphia\ \ CQ vel1qQU,

.
,
I--
--1 '

..
I


,.
'::f..

_; ._ ._d_. ---'::.--..-:...:------- --- ----::.-. -..---, --,--..--:-:-. -. '!""." -- ----- -- -... -- -' =
.
"IT\ONln'I.aO.'i: A.I. UNIONISTS." ]loud. Who could hear, unmoved, the tale] 'f sulfuring I,

ID\'i.:1\ttchtM: hH'htt'ntind.( It will be seen fiom the article below, which Washington Oorrcs ondenco. of their half clad And stnn'Ing brelhicil! in the THE

-.. -. ---------- we copy from tho Florida Times, the only radical ["liON OCHOWNCOnBE *FO! ,DE T.] field, who were battling/ for Southern rights and and
------ their Stale
'- could
Who eec
organ In the Slate, lint the handful of miserable i Soulliein' honor
BY BHOBER & OLIVER. Action of the Senate, bn the RewArd for the Capture .ot countr/lu tlio very throes or dissolution, and witness -
tools] "boot-likcia"\ of THAI STEVBI & Co.
'
,
t = tho Appusflne Booth Killed >t- and
=--------6- -- I of Mr. Lincoln-Wis ever her lifeblood Issuing from every pore
t -- ere nbout to move-nol heaven and earth, (forI -
.
In
rrolmblllljof hll Indifference as
Bicop manifest so little concern, so great
I i! they nl c a disgrace to the one nml will\ never FLORIDA SENTINEL 3
; m mfdfi WASHINOTOH, July 29, 1866. no wise to compromise themselves by their cuppoit -
rrlyd'f/TTi9Jdt' AfP -1..1 : pee the olhei')-but the muscles of their own Vile : ? Well and truthfully did the bilghtcst otni -
.
During the debate in tho Senate on Friday night,
I} 1} rr Tr 1} .... cnrcasbcs nnd the impulses of their degraded the bill como up authorizing certain rewards to be i that ever shone In the proud galaxy of Florida e

minds: to bring about a Convention of Unconditional paid to one LAFATBTTB BARBR, a detective, and oth gifted eons write in LU own beautiful verse :

d Unioin'sdi" to appoint delegates to repic- or "detectives," for alleged services in capturing/ "Southern mcn-

: M Rent the Slate in the National Union Convention BOOTH, and the other alleged "nnflasulns" of t tho Into Vo(houthcrn; link with byb Southern Irlh or by soil adoption-Southerners when nil MAMMOTH

: which is to assemble in Philadelphiaon! the 3d of Mr. LINCOLN. This man BAKHR hnd hl reeord prcltywell 't'nitod yo shall stand-divided full 1' "

"\ September:) next. ,,0'crhn\lled\ here before alto court*, n. feif Nollil'ngVi; "](olly Writ" I U truer than that "ho
: = :::::
- ,,, "Unconditional Unionists: We would beat months ago: Ho was Ibo right hand mnn of the tIll; tlmt was not for us was against us, and he that

E 'iallnhnsS.cTucada3... ', AiiRiiH, 7. IflnU n loss to define the meaning of that phrase, coin administration, and in company will) ScnurcK, ,gathered not with us bi-attcrcd abroad" i
.. ''- ---- - did Its dirtiest work. He was n mOil HO much after! Three men Flood nloof while they could bill m9
;i ; mind 1- In did we not, from the previous history of these
ai Mr.JoitsA. GniBDla l cur General Agrnl, STANTON'S IlIl1.i'-mAdo; htm
W" own hcait that the n the destruction Hint suns final approaching, mind
and solicit mlvuttUIng, mm, Know the animus by which they lire JOB PKIJITIJIGESTABLISHMENT. &
subscriptions gov
.. utlioriicd to receive Brigadier General In the United StnLc's Army !la title which bad been piophcbled with almost prophet
s and for the aunt, erned. Ilav ing none of that pride mind self
collect monies receipt respect .
and rank which he was allowed lo wear until his infamous I ken by Florida's gifted amid lllnstiloui sou above al-

.-- which ennobles the well organized mnn, chaiactcr was ]laid bare In the legal ,invcsti- hided to Hear him ::

l ; J.EA\'I} or: Aiisijftcu AsICLD.: and} gives tone and dignity to his 'oct's", ,they ore gallons above menl loncd. In the lime ot his power "I am no' prophet, nor a prophciB son.

The kind ,lenders of the Sentinel, to whom we the lit instruments in the hands of the Jacobins! when he had the power to go Into any man' And yet I lull )'oUlhRI thu day will conic-

were Introduced, editorially) just lour month* nt Washington, for prostrating the last vestigesof house, arrest any man and incarcerate him III n dungeon Aye Upon, that another ten shall now It bo I If left, when alone not, one eloim

AgO, Arc respcetl\tlly petitioned 1 to grant us n Slate lights that remain to us, and for this unholy for months, for no caut-e w'Imlcvcr, nnd without Or hint proud temple, beautiful and true, '

1 I "fin'lough" for n !tv-w; short w ocUfl.t 'I lU'pose. they will lepve no stone unturned. relief) from habeas corpus, n power' which he excrclscd Its Built polished by your turrets fathers towering and bequeathed to the skies to jon, : .

Imvo bccii JuiKle-ior supplying .. In hundred of cases,-in the time of his Unfcss tome ollur \VaMngton\ shall rise
nrfaogcments: Union with these and their
Such ( men masters! ,
To scourge from out tho temples of our laud,
bo had tho to file claim the
audacity a against
our absence, us will, w c candidly believe, means one t/1'(nrl ecntntlt'ztition, with no barrier: : power Thoe nuiiicy-elmiK'Inc patriots, who stand .
government for $ 'OOOO services in capturing the Ready to barter oil their ethrcn's blood
make the paper more spicy nml interesting than between (the corrupt government II miserable "assassins" of Mr. LINCOLN I When the mailer cam: For power or public gold. s s" ---

1 our' unaided effort! could have done. faction, and the people of n hat were once 'before' Congress, the House 01 Representatives awarded Behold n ,rndeluaut/ WaMnglun did nii-e-tlioImmoitnl ,

When we greet' you ngnin "In happier dnys, Sovcic-igii Biases Tliry Ihwnhclvcs me ready to him, I believe $17,000! The Senate however, KoBKnr U. J.Bwho snceesilully resisted -

under biighticr bkic "-]hope persuades us to fall down nnd worship (lie "powers that bc; in cut it down to '3COO. '...hl'IILho bill was under dis greatly superior numbers for four years, and tin '

1 1 t promise llmt your editor will he 1\ heifer, \visor, (hopes of gelling a few of the crumbs of oflicc and cushion, Senator DAvis, of Kentucky said Hint "he tit) human skill eould no longer\ withstand "bruto Ineanntctioa with the Newspaper, w hnvj Jnst fitted\ up

+ nud a happier man. Until then-a month or BOvc would June: us follow their example. was amazed Hint the Senate could entertain the bill\ foiee" notwithstanding\ influence' of those: eiti-
M
bid our kiud relaters all, nil editorial] ndicu. We know naught of the antecedents of U I). for a moment. There never had been any evidence yells, Ihnn whom the Btutc of Florida hits none
that Boom had been cither killed or caplnrcd. Why "more estimable, none of higher; character," verve
--'.w.m '- ---- 1[,\lIT. If vv judge of his past by the present,
was not his body brought to Ibis city and exposed thrown in the scale against him.
I lolN'lON bTEi'HEJvS nud A. R. WRIGHT me ddeI M c need not uplift the nil (that hides it from our HE ; I?III COflH.RIF.
to the public gaze PO llmt it might' 'be Identified What now miibt be I the feelings of these elti/.cns
.
I gates to the Philadelphia i Convention I from the \ie\v. Traitors: in her hour of ti'uil, to the land No one knew that BOOTH bad actually\ been shot, es: they look upon the Bumbled iiiins of that pioui

I Augusta district. which gave them birth' the whole] of his groveling and for all they knew he might); come back and murdor temple of liberty Lhnt was lJequeu'led to them by

-'-'..w.Gcn. '.- -- co-woke s will alike prove traitors to the some one else As for this man BAKED, hu be their fathers ? The thunders of a icpioving/ conscience -

JOHN 13. CiOituoj and Hon.. WM. B. parly lo which they have now sworn fealty' licvcdtbat( be nut n greater villain than any one )to must be continually falling upon their cats' ,

FU.MH.O have been appointed ddc gales to Tliilndelphia \\ hClle\'el' the day of their downfall comes-us was purciiing old the vciy man to get up the story "Ye knew jour duty but jo did it not!I" 1 1IN

I fi'<>m the first Congressional DKliitt.Hon. cOllie it 811'cl/lrill. Hint BOOTH bud been killed Ho ought not to have These were the men who opposed beeession from JOB() OFFICE

; anj thing." principle' but when the "tocsin of IV111'" sounded, .
-..-.--- But the following is the cull as we find it in ....

A 11. STErIlE, of Georgia, is in favor( (the Times : This l Is cvciy: word line, and there Is moms In i it and their Stales called "to arms, biiid "tH my
TO TIlE I'UUUC. than appears on the eurlncc Alter Mr LINCOLN county," buckled on their minor and.) like Iho
in the riiil.uu.l-
of that State bring icprcseutcil
A call) IIIH 'been j infilled Wiibliinatun( fur u ConicntUm bad been killed, the people here were crazy with excitcmcnt. gallant and limienlcd WAKD,

phia Coinenlion., .. of uiicouililional Unionists i>f the South, BOOTH, who was an actor, nnd a pCl'fcelmaster "Eicnna the stream that headlong bursts IIi hllnk.
---- to assemble nt Iiulcpe-nde-uco HHU\ in Flilladelphin, of hid profession, was a cool-headed, determined They Clime to throw themselves Into thu ranks," THE STATE.

An English paper states that; 1Ilaj (.Jen.; J. (J.WALKLII e-stlv on Monday hoped,tliiit time 3d the of Unlon-Io September;
of the late Confederate aimy, has beet Flotilla, will send di-lrfcutcs In goodly numbers to which be was to commit would rid the world of a countiy. What a contrast bi'lwccn meli men and

appointed Colonel of an EnglisJi legimunl tlmt Coinciition. Ilu\ubceu iciiucbte-d by many tyro t, and would be as perfectly justifiable ns the those "who in no w !Ise eomptomlsi-d Ibcniailves liy
Union-lo\'ini voters, to alit in milk In (llio eall iuFloiiiU
; "
of the Soothe'
killing of Cifsnr Biutusortbc of Muni support n Confederacy !
by killing
e.- ---
and to IIx Aye-ilncbdiiy, the S:!d day of Au.
For satisfactory reasons: the Vice l'les th'nt !gust us tlieniOft suitable time for State C'oiMontion by Charlotte CordoT' Ho uo doubt made and per Under existing chcuinbtnnccs: It may bo l best that We kveIans In asst rx c'''u in prflrllfO t

of the sea m'llnthlmnnLm I 11mi.! of the
has determined to postpone the inciting to aiscinlilc nt Tnll-ilias; to appoint delegatesto "down enste' but confess that "down-
It Wits bis) business, as an actor, HO dis Some we n
Cotton Planters') (,( l'II1iQII of Georgia, liom the icvm-Bent Florida: In paid Se-ptcmbcr Convention
of Southern Unionists In 1'liiludulpliln, and to con- guise bininclf] that his most intimate friends could cabtcr" commands moie of our respect them aSmMtrn
15th;; of August, to the 6th of Sept em her. tiilcr oilier niuttcis ofintcrcbt, which\ 1 hccil'ully not recognize him, and of course he was able to do mnn who can take time "'1"?',t Ollt h."

..-.--- do, and earnestly Invoke the e-o-ope-iatioiiof the patriots SUVTllltON,
so. In probability, after\ be fired the fatal slot,
of l-'loililn, to have the State Convention meeton NEW TYPES !
--' --------- -- -, -- ----- -- -
of Mobile have
The city authorities Kjietod thai day, Tulliilinsbec\ w,1allen, \ ed and to be retied once to some private room, quickly ------------- ----- --

the petition of:JIM AUOt'!'TA J. EVANS for pir- UKcnll needful steps' to have I llic piitilulKm of the changed himself into n poor icccnlly disiliaigud' bol- TELEGRAPHIC NEWS.KErORTED

mission to elect n monununl to the Collfl th'i'nk State well and mimciousily represented at riiiindclphla. diar, or n Liculcnnnl of thu Navy, orn venerable .
,
dead in Bienville Square As Bishop ELLIOT respectable phrblclnu, accompanied by n servant, or
4 As IlicicA\ not lime enough for eou-iiltulion with [ PrElULLI! FOR TUB UKMISEL.]
the Cliaiiinnn and other numbi-is a clcijomnn! with white choker and spectacles, or n .
Hid, "The time has] not yd HI rivcd i l, A.C. I of the Executive --- ----- --- ---. ----.--.-
Committee, the abo\c plan \II& thought best here isreeommeidcd patent medicine agent with his box of specimen --- --- -- --- ----- -
'-'-'- --- NHVV Of Iii I, ,.., P.. .
to them, and will be Al'll'on\ here medicines, urn wounded officer accompanied by nn YOUK:, Auguot3.-T\\'ll'e messages! wcreicccivcd lt ',
THE CII"'RLES'1'OW SAVANNAH RAIL O. B. HAKT, hero front
to-day Europe, for which the bum of
ordcily, or one of n dozen other diameter
Of East Florida Member of Ex. Com.OK any
ROAD.-It is announced in the Charleston! Coini-\ $),300 win paid.
which he could assume, nnd defy detection, Therearc
er that Pattei son's Biiilge, over the S.ilkelmteliiu QUA1IF1CA'I'IOX-- 4-DELEGATES.: -" ansvvering scores of places] In this city where he could have '1'ventyfourraaes and ten de-iilhs\ by eholci.i here,

t River, has been rl'pail'l'dlIl1l I Unit Ihu mil load than rcmntficd that night, nnd In the morning he probably ,reported jcstcidny. Pivlcen cases mind tbuo
more unreservedly previous 10bpoii'io -
is now open to Salkihalchie Station. any left in the cars for Baltimore, und proceeded dl- deaths hi Brooklyn, New Power Press I1lssnrsetnred I
which vsc have seen to the Southern question LONDON
August 1Couola closed 88 for
...-.-- reel Ic Canada. The official documents published money.
L "What qualification will be required of our LivenrooL, August 1.-Cotton niukulliiM ruled
GOOD SALAHIES AT'rAC'llJ-.D.-Horace Oice- by government/ on the subject, Report ofSeerc '
delegates to the National Convention ?" we republish sales bales.NHVV .
steady, 10,000
"The new titles confined( / uu Chant; tary of War, 1865-00, Vol. :3, page 1,050, soy that
ley says : (the following extract from a letter written BOOTH left the city that night on horseback, Your, August 3.-Gold US. Smiles of cotton

Fairagut and Sherman, convey no real pinmn by Allen Mitchell, of AVbcoiisiu, to Senator crossed the eastern branch of the Potomac river, 800 biilcf, middling uplands 30 to 37. Oilcans 37
their but it u editable to the
lion to wearers, to 88.
Doolilllc! : crossed the Potomac liver itself, at its widest point, C.trr.ly for iu hy Ifn A ( e",
nation that they have them, with good saint il'1I "I believe it to I$' every man's, duly to lake his many miles below Washington! crossed the Rnppa TO TilE ASSOCIATED 1'RESS.llmARrsUoNTmnrAugust.

attached. Gen. Hancock has been piomoted to place with those whoseicws nre light on the bannock river, and was not killed till the 26th of ; 11Vemime ]1.

the Major Qenciulship made vacant by the now' momentous issues of the present hour, and not to April, twelve days after the :'imiidcrl! If BOOTH got now
Leechingmesiagcsthrough the Atlantic -
Lieutenant General Sherman. be cairicd into supporting a hurtful policy meie- out of the city thai eiy, and cioiscd l three large
] because it be advanced those who ] Cable at the rate of over twelve amid n half
...-.--- .- ly may by rivers, and traveled more than eight miles, how
were right on an i issue now dead and( gone ; neither words pl'ruilll1te. All tin Electiic-uns me delightcd NEW JOB PRESS$ !
The communication from Jiito" is toiublo in are we lo despise the ro-opciiilion: of any, much easier could bo have rode on horseback (that w ith the pcilcctly dislinclchnrmmclcroflhcsignal.<.

m the contrast it draws. "Cato" Mils H bold and merely because they have held erroneous views night, iu one of his disguises, or in the disguise of (Signed) C. W. FIELD.

upon questions now settled forever. Our present an olllcer making his rounds, ttttendrd by nn orderly MOBILE 4. Sales of
independent pen, and he is an honor to the State !, August cotton 700 bales, mid
duly must dictate our present: )position, and wo merely !from Washington to Baltimore, and have dlings, .
that him bath. We have in icscne another
gave it ourselves) and to to trork
owe our country taken the cams there next morning, for Canada? In
communication, quite as; trenchant in its with( nil who arc riyht note. fact, there me a dozen nays iu which bo might have Nnw OHLHANU, August 4.-Cotton jniit, bales

thrusts upon the subject of the "neL ngfi and do- Commenting on the above, the National Intel got away /Irom Washington for the North, and In all York 1,000 bales Low middling 33 to 31, Hold\ H. New lIIH"rHI'lnr j to .,idcrhy Geor a P \liAr".", New York

jugs of the last) Legiblaliue." Such in: fret 1Ig. ligencer says, with a candor which is unmibtnkablc ,- probability he did make UbO of one of them exchange 11 dihl'ounl.By .
order of General Sheridan mai'tinl law contm( .
grieved, have Iho use of our columns for I'eply-- : BAKEK however, BOSTON COKBBTT, and some otb- flea In force

But we notify them that they will find n "Jbciunii ThtbC arc golden words-letters of light-Hint detectives, hacked borne poor wretch to a barn

worthy of their steel," in "Cato." we hope may bo in the mind's eye of cveiy delegate in a swamp south of the Ruppalmnnock liver ; and LIVERPOOL, August 3.-Biokcr3 circular reports
to the Convention. If sales of cotton for the! week: ending August The
Philadelphia they Thursday, Finest
--,, _._- although there were thousands of cavalry soldiers Very Inks !
arc, there will not lie, we 1 feel; ( sure, cause for apprehension 2d, at 70,000 bales. Sales to day ere 7,000
article "ShliUmm" c.vliibiU the within a few miles, nnd twenty or thirty on the
The
signed : as to accredited delegates, orgaui/a- bales, middling uplands) footed nt 1penre per
high spirit .,1 lOW 11 by the distiiignlbhed\ writer on !ion, declaration of principles applicable] to the spot, l IhescvaloroubdetectivesuhotthU poor wretch 1,0unlA decline of a quarter penny fiom the lust
issues from the of through the logs!; of the bnru, and then out thatit
present great arising course a gave
other fields than newspaper columns.: 1 its: communication price current by t the cable.
revolutionary Congress, and in respect the spirIt vas Boom n whom they bad killed. It it was BOOTH,
found its way to our table during (the and fueling that will bo Illustrated in thoughts nothing would have bl'CIIl'nslel'l1ulII to Identify the NHVV YOHK, August 4.Collon unclmngid with

temporary absence of the Editor and \\'as not hut breathe and words that bum, by the very body, /as there were hundreds of people here who sales of MO: bales. Flour drooping;: Wheat dull. .t t nil! a.4n< mini

seen by him until a day or two hince.Soutluon gifted men who will constitute the Philadelphia knew him. But Instead ol doing Hint, no one was ------ ------------- -- -

will alicaya find a welcome to the Convention) .showed to see the body of mho poor retch. It was SMALLWOOD, HODGKISS & Co. >
in
Truly, if we nre to be met this spirit by theNorthern
columns of the Hcntintl.Voaieinfoimcd Conservatives be brought here, kept carefully seclud d from everyeye
may great good expected -
....- as the result of the Convcnlion. and it Is Bald was destroyed by cbcnlleul mcnns. COTTON FACTORSAND \\\\J J'J f
So there is V "V 11.\. \
that
\ that Unco arrest's wcic ictenlly ...-.... really notatbrcdof evidence to -

made in Pcu.sn.eola in this State under ::3EX\1'OIt Dooll'l".E's IIorrs: FOR TlIE Pnii.- show that BOOTH was ever killed.
On the other hand, letters have been received hereby Ge G ral l Co ommia ion Morch anh
the late order of Gen GHA 'l', and (ho parties incarcerated ADEI'JII.\ CUNVEN'fJoN-The following i is: copy different prisons at different times during :the n ox r n s _

in, Foil Pic kens. We did not !learn of the!letter sent by Senator Doolittle, as Chair l last few months, from persons in Europe who know Jf'J"I

the nature cf the .bulges against them, but were man of the Philadelphia Central Committee, to a BOOTH, saying that ho Is there, alive and well. There NO. 10 BEAVER STREET II rtukler n* t. Ho in the neatest manner

informed that the arrests were made for offenses Southern gentleman who is one of the delegates Is eel'l0ln1y) 0 mystciy about the matter, which is Nm"'VV: YORK: .

biiid to have been committed in 1801. General elect I yet to be unraveled. '

GRANT'S order, we believe, instJ'ucLii'the military WAMiixaito I: July 1C. DALLAS. J, L. !SUALLWOOD. l-'ormrrly Smull\\'ood. E.Jrle t Co, nnd
Enclosed I send the circular ---4.-.--- I J. L. 1S1II1I1I\\ood & l'o. N. Y.
authorities to ai'rest and imprison in nil cases Ic\u: :SIR you TI109. IIODOKHS Ga. 1UBO.

where the C authorities have refused or neglected letters of our Committee on Organization. It [For the Sentinel: ,] .. W. SCOTT Fla. j-jLnlo llodgkisa: Scott!; Co., N.y, EVERY HfID OF JOB PRINTING/ MOWN TO THE ART,
contains the Uews of the National Union E.vecuive "IJN "0 "'JSCCOM1'ltO.f115EIIIL119ELP.f': : D H. J'OOLl, 011.
to take cognu.vicc of the matter. Commlltcc We expect to sec il grout Convention -
/ij.! i'llttors : It is announced Iu the
,- ..-- --- at Philadelphia real union of the patriotic papersthat WK: arc jnepared. tbroiiijh RESIDENT AGKM8 to
brain of the Easl : the ]Hun.( B. D. WKIGHT bus been appointed ON AND SELL COTTON iu All the .. ,, ,, -.J I'.q '
and }
All, the functions of government, bays the heat country- SOU'J'IlERN PORTS, or forward from THESE ""- '. '- .. ." ,
Collector of the port of rcu .icola. Upon which l'OIfJ'1i:
mind, South to bless Almighty God
West, North to NEW YORK or
'
Richmond Enquirer far the Radicals
so a? can ,
has and annuuuecine-nt it has been remarked that "
that war is over, that peace come, come "Judge yR1M IHP
control them, arc employed in '\ illil}'ing an well to slay, and once more under the old flag, with WHICH Is one of the few UClltl
KB oppressing the people of the South Uoulwell's not a btar obscured, to shake hands together as dozen In the whole Stale of Florida, who !In no a tour fi'lend) may prefer.
(;lends i in political action, pledged to nuiinlain in Our connections In LIVERPOOL arc such us will give
the vise
report on assassination of Mr. Lincoln, compromised himself during tho lute civil our ciMtomcnt all the ncUuii'ngeu of that maikct,
and the jelations of ]01'. Davis thereto which Hue allegiance); upon the principles hot forth in stiifeby support of the Southern Confederacy Apply) ]
the cat'! tier the Convention, the Constitution, the loGEO.
m /hits just appeared, i is a flesh exhibition of u gangrened Union and the Government of our common coun The State has no citizen more estimable, none of A\r. SCO'JT cfe CO.

malignity hunt savors' of the bottomless try. woilh higher character. Every body whoso opinion is July7-U.. _. _-_.:Tullulias,.Hu!:_ OM1h T1a; 1 ShOOt.n t Po OStO;
pit. By'strained influences, fanciful connections, Respectfully, 'ours, anything, will bo glad to hear of his appoint
;J. If. DOOUULE, ment. To his neighbors of Pcnsacolu, we aie euro WM. L. PEABODY
and! unmanly and base Inucndoes it insinuates ,
Chairman. "
!
It will be especially giutifjhig. With seine persons,
what It does not dare to charge, and ekes out _. WHOLESALE DEALER IN
Meslol's, Editors
it may be a matter of comrratuluUun : -
the poverty of its proofs by conjectures of possible A in life off sun Thursday u .
wedding high came that there arc to be found men Iu the State
) d we.oveiies In the futurc night in Sidney when one of mho "fallaut "" bll In nowise compromised themselves! during BOOTS AND SHOES 1O THE
.. boys in blue," lib sleevo adorned with a bCl'gennt'ijehenou
-- the lute civil strife, by support of time Southern Confederacy OI? 1AIJe HINDS
gave his hand with his heart in it to an .
ROWLAND ton AN OI.I\'ER-In {to ," but we confess that It makes our blood
response) ebon dan,t-el!, who firmly believes that "u white 1BO Oon.G1.e.: .
aiemt Stl."eet'Ol'r08lrH
the very modest proposition of 1Ih' Banks, in nan's good in a nigger, 'vidcd he "haves hisself," rim chill at the thought, that during/ the late civil

our Congress, to annex the British Provinces to A negro parson: performed the ceremony that strife there were ml'll ill ttundiiig and inllucuce In me MAHKBT,) Delicate Carte cle
the United fitates: a :Mr. Skinner has: introducedinto twain llebh. to the Itb souls] Visite.
made the one : CJwintf engagements country, n so dead" as In no wise to SAVANNAl-r.: GEORGIA.IIIllyU ,
Biituh Parliament bill the l follow I

the a bearing
to deliver miscegnaliou lectures, Miss have louuud a helping!; hand during the leniblo"Lrugg1o ; -JIll:
ing title: .1 bill to establish conditions for Anna Dickinson was unable to pcribim the part ___ '
in which
we were engaged-who
of the States of Massachusetts\ Quietly
the admission of first bridesmaid on this intcicaliug ocell lon-
York, Pennsylvania, Maryland}, and the District 'None but the bravo' tUbei\ the fair," beheld, with folded arms mud counleuaiico serene, BRADLEY, HILL & CO. ---

Columbia, Jnto the Biiiifali North American I*. S.-"Tho course of tine love never did run t work of death go on, without proffering any as- Commission
Confederation, end "f)r the m' lInizl tiun of Territorial (- smooth," and we learn that the happy bridegroom lil.tllllceVlioll vvonmn's eye was wet, man's check Merchants,

Governments for pther State* of limo Anie-rrf who has already two wives "aw ay down was pule," who could resist every appeal made by SAVANNAH GA.

lean nation !I" Jt Js asserted that this procedure East," is to bo nrreste"d on a charge of bigamy. tho noble and lovely: womeu of the country for as- ,
will to the citizens: vf flip Ujjitcd States:) cmuw'Di t: ORDERS SOLICITED.
present Richmond H/I'll/il'c-
pittance to dry the wccplug mother's tears and \\IE HAVE }'UtE-l>UUUF WAKE-
stable ,
unoppoituuity to taste the blessings( of ? house, and are prepared to store C'uttun, Naval' Stores
--'-.0.---- hush the helpless children's for bread while
overnment, and the privileges of living under cry and Traduce generally, iu any quantities. Wu will nuke
ins tutiona which are tree not only in name, t but Tho reports from the rico crops of South Cait their fathers were barelug their breasts to the ttoriu ibernl cash advances on all conal;urafuU to un. We run

in deed. Bed irut4r vVou their native ew.ostprices urDUh. Fertilizer') Bacon'*and Produce generally map *,-l at limn tho SKOBflR" &' OUTBID. '; rropmUri."l .


,
.
..-
7; WO'" -' "" :- .-
.. .
. ,- : .. .

a.
,

'4

.. -- .' ....
... _. ..l -' ::i 'J' : II ,
: : ::--------- -_.. ---- ::-:- -- .,. =---__ = = : 1 : :::::- -- -- -- .___ :
.. -
--
-
-- --

I O-CAL- DEPA RTM1CNT.STATB Ii!I IG. SEA ISLAND COTTON GIN. FOR SAVANNAH .

----- ----------t: ::::.= i Via Foi'naiidina Bruiiswick sc

NATIONAL' BASK OF FI.ORID.\-The books )I. W. SCOT! W G. FOOLE. A. M. SCOTT. ,

of this Institution arc now open, nUll rcndy for subccilptloD i THE UNDERSIGNED, IIAVINO" BEEN APPOINTED AGENT OF'TIIEOFFERS ,.. iv tLt TII STEtI4ER --

The follow Ing/: gentlemen ate the Com h : ; U.
mlHBloncrs for this county : B. C. Lmvti, W. E.1)AIftY I

GPO. W. SCOTT nnd J. M. Bu.t. Wo understand
,

the 18th of the,September.booki will\ remain open In this tHy till Scott Poole & Co. i DsgoOQ Patent Elastic.Roller Catton Gin,


-. -..-.--- ,

Hox. WII"K CAU.-It having been itpoifcd in THEM TO SOU111EKN I'LANTI-.KS WITH TIlE: FOLLOWING INDUCEMENTS\ : ;
of the Stale that this gentleman hdd IJ1uWFtiiinndlna I
the papcis have the best authority for fplIE (UN Is an Improvement\ on time MiCailhy: amid with the substantial vvoikmnnihlp of the aimic, U v-sv SS .& &j*&*&$
his home, w o 1. calculated to do fifty per cent more work, with less power, while, with the fact that. the machine Is.not
stating that the icpott: Ulncoiiccl. In a private letter linblo pet out of nepal, makes tin- mo t ilcsiinblo Gin yet ollcic.il! to (the public. (,'

to the editor, Mr. CAM, says : "I have no idea ofluivlngTnllahnisoc TALLAHASSEE PLA.Wn The Hand I Gin, c cen-lnch Roller, will pi'oduco "00) pounds of Lint Cotton, worked] by hand, per day. ; SYAN HORE
The Motive-Power Inch Kolloi will \ ((100 day. -
it l Is home imil nil vllnl Gin, twcnty-oU \piodueo !pounds( per ,
: my my These figures have been obtained fiom ACTUAL EXPERIMENT In this city, whcic they have been InBiiieessful I ; '
Intel cats ftC there." HU lather; nnd mother monojouining operation the past live month1) CAPl' JAMES TUCKiiltPltlS : .
on the sen coast, which piohably nccounts 'Hie machine has been Inspected by the best jiuljxs! and pionounccd by Hum the ,
-i }f
for I tho tumor. Most Substantial Best and Easiest GinYet 'f .
-- -.-.- --- Producing, Working I \.\\'\'\.)\.'\.'..".. \\.", \) 4 Sp. 1\\\\\\.

Tim 'OT OFFICE AT MIDWAY,-AVclmvo leeched t Introduced. The Staple cannot be I Injured\ and the Seeds me left peil'ect nnd free fiom lint. 1.-

n letter Irom one of our subscribers nt Midway, nikingIIH Agents!: will be established I thionghont: the'eotton.iaising!: country, and supplied with Machines mid lilaletlals Mcnincr, imiclinscd and flttcd up expressly fui tho
In the postal nrrongcmcuU for repairs IN TIME; Hit THE COMING) CHOP. All (Jini are guaranteed to pcilorm the woik icp- III.III routi' lictwo'-n Snvaiinnh niul I I'loilda. lca\ei fr .
In "stir up the pat'tics i IntercstcI" iiBi'iiled\ and 1'lantcis in need ol Machines I wll I.con'\lIll (lull own Inteicst In examining j ,; our sample nt our ,iimck,4onilioVEItt: ". TIIUKSUAV iallT niter merIts! 'XLIS. -
of that place. lIe Bllya' : "Will jouuillnttentinn iillk'u befoic plll'l'IlIlilng'lIcwhl'I'C.\ ''1 ii| Urn train fiom Tnlluhnproc, ami\ nrilMifl nt Havniinnh on ,
to our I'ostolllcc here, in your no\l papei The Slaplc ha* )been c\iunincd und inonounied' peikcl l by tin follow ing !1'actois! to whom \1 c rilu,, York SATUKDAMORNING; In time. to connect wUh New

nnd greatly oblige your friends in this enl11 III II nit y, =NOBLE A. HAKDKE .t CO., .1. L VILLAUNO\) 'I., I'lpsoiiijcrs etciniicrB.bv hail Konil can ao on board Immuillatelj
\ loudly demand l ah anQ. n fl1ai1i1rc t IX l' :'le88r8.'ION\ ::; & OOUDON, \MLLIAM 1 ]B\1TERS1JY, EqMcssis. ; upon arrival .1.te1'sonvI1l0J.'ltliout c luto. a hotel.
Intel'cits less than yours, r
whose no
; UUlLMAUriN & CO.. .\. 8. HAK1IULM.E, Esq' ]'1 .
sent on n mo.t m- '>"" ntTit JacKnoinllleJniulHf .
its curly IeebtnllhhnhuIleut'e Mcs!is. ERWIN &; 1IARDEE. Mes.-rs. OUERAKU iV, FEKR1LLCIIARLBii I

gent nnd respectful petition, wwuieroHirfy/ slgnul, to I ," \ '"' : _. ..C'LAGIIOKN i Agents i; CUNNINGHAM at Savannah. ,
Washington moie :: -- --- :
the rostonico Department, .. VAN HORN;

than tuo wonMsngo, for thaipuipose, nnd for the )t '; .. :4 ". !' FOR CHARLESTON.Via .-

appointment of Mrs. C .\. 'VITIIIoio'ro this time tnicandlojal thoeileneoofthegravo'wnot ;.,,, ... ;aa G-on.crnl.: OO.n:1r.n.i.S: : 9i.On.: Ag01 .1; rcruandina, lniiisviti.Savaiiai! ;! ,
nnd to ,
Jady-as Postmistress ; up 1
'
mind July' 17-bw i'\TIJDO.\HD RANGE, SAVANNAH, OA.DBALEU ; I :: ; j. .:
thorough piolound
I mote __m __ __n_
me STCASH
than Hint which has rested upon us and oni' -- -- -
-
postal nOaiis.( A notice, 1 think from the Sentinel], : \rEi \ I THOMAS H AUSTIN '
'. *
er.. : ,,.... .
nillutirup\ the plll'lIes tntciestcd. ... .I. .ixI\\2\

pcct.Midway NnmbciS\inoL, of nlone places in in this which very we inipoi have\ 'taut snbuil'ics it'' I I OI4ESiILE AND n ImTAIIJ' I 4oimisskll' ) NI cl'cllilnt J. J,'I.! \\ -- 1 j' ,. ,

1. I1 : -
1'oblmlstlessen, 'i .
nnd
hen aie without roftmastcts FRESH ARRIVALPER II I. ._.".. .. .. -ii. !'it....___, '! '.- ".,; : .11
., ,-
and wc mo compelled to send the Sentinel l b)' anybody Xl'I\ ;), BAY S1RLKT, :!.s-. """ .'1f: "l'IIiII'1 :!. Noo.t "
.
IS Po' I .
who hoppens to bo going that wo '. Many ol SAVANNAH, CEORCIA. "i "';... -z;........;.._ .:;tj.to;. :}.: : -..
"i .
our lends in the country tell us they would like tohave I -. _..1.. J.r ._..-:.. .'.,i'IJ..i ...-.-...<_;;".'.. ,,
J\ \NeLS made on CoiiHlitmnoiits Pioiluee tot talc
the paper, but do not enbbcribo for it on that 1.\ shipment: to New \oikoi Llverpoo.limb .

aiiount. ." :Jin. __ A.TE'
.
Cannot Commissioner REID icinedy thib! evil ? \\ onicnwaie .

that the iVilUcultics that beset him in the G-R..EA.: \0\\\\\\\\\1, f \\.", 150 \ Ut\ .

of bin duties nro greater than me gcnciallv -
dlhchaigo EXPRESS. 'J101./8. J. LOCMNOOIJ, COMMANDrit.KM .
supposed But ov'ci' nil these, we trust his energy JgIir'FtJ4LAll.tSSEE I "

And line 1 business qualities! will speedily II 1111 ph, I DUCEMENTFor ) I 'J I 1$ F ::Sleamei lia\lnn' been placed pcrmaiieiillvnuIhc I
niul ho \\ill ho IIhlo to hles us and our icadeis with I I 1 mime bvtvvccn Cmilcston and Palatka. 1'In., toiiililne
at nil hulling! m thcbt.:; JolniD Itiver, soliiitia phiuoolliublic .. i
roatofllce fuehhhtie.E Put ruiuimu.! lid tiE comniandod! by olllecrs! of <',J""-
.. .-. I I i-LOKIDA) iluncecll n.d ti\nmbly knonii on the route nnd limm
-- -- ------ -- -- -- -- iin-iiirpnKHcil<:.ivunnd illons for pasfengcrs nnd lieUbt
[1'orlho Sent incl.] I..!L'LPII.'I'OD: ACLTATK: lOm'lII'm.: an Enterprising Man every !iriinnnluo r! tmnfort and Bilcly inn bo relied upon.
Ihis i IMclnro nnd IIicli on 5 mi mit.'' Joi: wilujiyV I N. LIVE.Y.i $l'JlEDI'LE-f.ellvl's: Chanlestoit every biindny, at 7 A.
1ooJlon E_ ___ ___ __ .: ----.-.... _ :illi; leaves bavnmdi Xhtidny' at 10 A. M.; m'lives ill Jack
''Hum who luo in glass] houses shouldn't I Ihimvctones. Gl: Dril'M (I'KIMC: lUJKHY), eomlllu 'l'imeadimya.Iletitnning' .

." OL ealol_.>y_ _._ M.:..LIVElY.' '' \ b I nm .(liMdtlto; sdll" mv old bli'iue'i lliH 101111114 will Icwo. J.irUsonv every V\'ebiei>duMoiiiliiftntJio'elocu.iwtiiiNiiis >
i'ffcl J. \ winter, I shall olli' lot >ala I lie Valuable at Suannah' on Inirpiliiy' ,
i b tompoiid i > liJl1O11111
BKOWMOW'S lliiinp l.cgifchituie I ; :,' non: oof vnrioiHnipioV.d| biailiiJ ''' on,1 ('hlll'lc.lolI 1'ililiv
QLINIM' nt the Stoic ol' M.LL\ ELI \ 1'iopcily) ( bi IIIIIIII'/II' tho town of( ti I icy, Iii, : on
mcmbciB, two.thiids of whom ale icqniii'il to Drug: .. l'a"s"IIcrs! ore i'uiPl riuil -iti\eeoiiiicclioiis will I lie
---- -- ---- -- -- --- -- -
A Tract of Land ninde ilh I th.'Iu'on"; lines ol slc.imthlps, !fiom ba\aiina>
e. 50. It sccma that 54 ansvvciid rEftO4ENK I on .\:;D \MI-S,
miike) n '1'IOrtlm-l. and Charleston, ton New York. llofton: and Haltimore

to theIr nnincs, nnd that two who wcio under an'cst Latest Prints _i At time Drug Stoic of____._ )M. LIVEIX.I .\I1.loilllll" I Ih,) Wlln, con Liiitiliig liIy ( I) ULl'C', 1101 tu he JOHN S. H.VMM IS & COluiiell .
? Style film 1iimssia I III tho cOllnlry. On lit-i )lilice I tlIUI'O 16 n 111111 I :Jill) Agculs at JaeknomUle.
nnd front theLegislative )11 ; LINSEED OIL,
'mid confined in n room hepai.itc \ npal'L I .11'/1111 i of 11'111.,1', wilh I .lIl11clcnl lall to t 1111'1I11 1\\Lilly ('O)) -
\ Hall!, wcie nevertheless counted-and .__ For_sale at theIiug_ _Mom (.1 .___ Jt. LI'ELY.I rnol i%heul smut l1It\'orl1ll1'. 1IlImll'llc; I'urll l'OUIIIIl"IH'lol'y
l\llliloll\ )LRE BOILED lINSEED OIL (EiiL: .lix 01 I'lour ;Mill. AHo, a II tie m ;irly new DI'ellllllJtun"c AtlEliitic and [ M! Mil[ Co
Fcdctal Con ,
the Amendment to the (piov.poncdby I lorxilenttlioDniKbtoioor Jl IVELY.loi and[ II t tuo ner'Jolllttllch"l." ailjoliihiir' ( the nliuvt. plnee1, Gf
__ __ .
: ., .
the Hump Conftic.so, was declaicd tiiuniphnntly well hnl-'hed wllli lIve loom amid roiu II mcpl.iei! and lie
POUTS 1TRP.Eoi'l'lXE, ccahiry 0Ilt.1I11IIellnll' AI o.
passed. l;? loi sale at time Drug Stole of M LIM'LY REDUOTION OF FARE ,;
--- ---- A Good Farm .
]last n bill entitled ,
(;OY. WALKBII, JlIlllh11'Y'Ctoed LEAD No 1 Extra: and Pure, -
) "an act fixing tho pay of members nndofllceisof WHITE. _.: sic:, at the Drug Store nl M. 1 1\ KLY.EhN ._ '1'uo and a hall iniltsfioui town, tontiiiiii''l'wo llandii.ilnnd _.. ..
Constitution piovidcnthat lorn ((210)) Acres cxcillant Imd, \Iith good Dwelling .. ................,.,."-,.-.. .r
this General Assembly. The ( PAINTS, Ground, Dry and In Oil, and out house's on I lie Illace : 111'0. a line bticam of ji:t.t''{ r I .
n bill\ vetoed by the Governor, cnnnot become DOMESTIC PLAIDS -J.l.:?.': sub. itt..the.! Df\!:!! Store of____ N.. LI V PLY:_ wilier and hplindlil :Still cite A 1'0.; my -'tff.\; );. 17rJJu... 7t'r 1.I'T:: :

a law, unless tha two Houses pfls It by ft two.thud r'rn.F. PAINTS' for .\rllsls'lIse, Dwelling House and Lot, -- ....

In Senate 17 voted. Two-thirds of 17, inlljf. = I-. calo !by _____ __ M LIVELYI'PSOM bUPFRINTKNDEXT'S OFFICE t tAtliinllc t .i'
vote tjie) u .
Near t Ihi Limit House buinj a thin Two Murv and Oulf Rail\ ](011l'o.., July !), ISOiit f '
Eleven voted for the bill, nod six against it- I'j favLTS aliiiRC\ supply( building, with I eight (S:)f4'l"urc.', nil well liirnlMiiil and TROM and miller Monday, July n, the Hire 1'1'011SII'UII:1 1I ;
For eate at tie JnijStoruor ;ML1CLYI7 [
._ wllh out homes 'I ho lot lielnthicolouiths
_._ plaskred 111I1"'CO..0I'Y
1. lo'lhomnHvillLwllt bo Icdllce.llo .
and the presiding ofllce-t decided that two.thlnlslmd'oled -- --- -- --- ----- lU' ) Twelve Dollari, ,
'MMMl: COI'I'EH.\8.hy the 1 poiiud or 1111.;icl.1J ( /) ol square, with an cMHllint well ot and to other :Stationii! I la pioportion.1ACLKS1ON .
in favor of the bill, nnd his decision upon an Ion gilu water ; nNoa UnilUliKCOiivcnlentlo/ I the Puplie bquare, 'J'Jl'IOOlot ,
\ I :at the Di-iia; Stone ol_ HI Ll\:ELY ._ liaiufcrttbU null rood forllvoiliys
: : wllha two Acre lot newly kneed and well impiou'd.Also ,
of w11lul./J
sustained the Senate-thus making fiom date Ticket ) be sold at Iho vailoiif -
appeal, was by ILIT I STONE by the cask, barrel, (poiinil 01 calico, I afeiilcs during' tho present month, oncli iiuuhnitrnnvini
it the action of the Sennte. ( Tide Senate Journal Bleached and Blown Domestics, ,: sale at_the Drug Store cil'------. M.!.:..!I:IM'LY.rjOYAL .:._ Three Store Rooms, ;( at tIme mate of 8 cents per milo and HE'lLRMNci

1865, pp. 2)1The: House ulso passed the bill\ '!.' { TOWELS, iMiiith of I the C'ouit HOIIHC sqiinio, now remit tag fur Jl.XMpel I iHl.r.jiilylO-lm\ ; :. Ouiicial J. M bnp'ilutcndint feELMKK \ .

over the veto, by a bare constitutional vote. : siii at IhoDl'Ilg8tOl'oor ___ M.. rI\LY:__ 'annum Also n b\\cilimig; lion the Depot, with 1 a two !

The next day protest of four of the six Senators\ > IoDF.S' 1'EVEHN \GtB CL'UL':, ((2)) Acne Lot attached. Also, I

who acted! agniust the bill was spicnd upon the -IV_ ._1'urate :ntjhajlins:!! Store ol.: K: 1 1\ TLYO ; Five Building Lots POllSRCola & Gooria! Railroa t

Jouinal, nnd n motion, to appoint ft commltlcu to fiOOD: INDIA tllOLAOOOUE lOcinilur), XCIII'lhe I Dcpo"11 ol which I ulll tell nt pmalc quo
them that the en- ton iUi: at.!the Drug Stone ol___M IIVLLY:. until I the IIistMondir in next December, when I nil! miller CHANGE Ol1 SCHEDULE.
House amid notify
the "
I wait upon the came' at sale.
public
to_ the House tif1 f(11( QJ i J JtJJ Q II\I.LrMiFRGrU'S FEVER AND Ann PILL''!.
made mi taVe in ccililjing! ((11
ate had a )
RJ I'iI' iT Fur "tlc nt tllu lhu" &I01'U or' ? I liLY.
__ ___ j Y Terms of Sale
:
that enid bill\ had passed! by n two-thhds vote, was ( I \ EAt l \ l !:J : '-'-'' .. .'
!J -- !\ rl-tLO3l EL IESLHI.IM\TED( 't :: ; .'
One hall I C.\bU. the balance in one (I) mid tuo (2)j yu.mn'ttmiic ltrrI'd'nlJn"'L'
Chair
1"'SlleI-lIl1d the committee nppointed by the ,/ For -sale nt tIme JI'IIg'! htoio of_M LIVELY with I mite bearing tight (S) per cent inicrebl, \\ithpccuiilj ..; ; cJ.\\ .,'/,1.01q.p
House. nIle Sen. Jouinal18l5 a W3-Y'"k"'l.'ili.YY'f: i<__ .Ii
foithvv Ith notified! the ( I'Oll't'VINE.. of etipc'iioi( quality\ fm niuillnl |>m- Tho pintlinxvr having the 111'11 liege 01' plying
OLD tho cntiic ol in cash
pp. 2515.) ..- !. -, for sale by_.____ __M.. J.\! LLY. Account pileo of pole adjudication tofn-lhi-r/ wllh I I tinted btates InteinalRevcmieStampiiattiched TAILAUAbSLL, July Kb, 1X( >0.ON .
N. B.-The bill above rcfeircd to appeals upon )IIYSICANS' POCKET CASES! liandTOinclv nilod w itli at m lie expiuxu of m lhu \'UrchU"cr. AM) AITER TillS D.\TE',1'/IE T APf3 ON

the Statue book, as n law. _I_ A:lul"! for salo by __ .______ M.! Ll\'LLGOD :.\': HoiiPchol On, the1 (Ir-t: and Monday Kllelun m In Jinuin 1'unmmi, lane.next A I will film. Piano\ and Ions : 1'ensacolaand Ueoigtu 1tulroall1'11\ 11111 aa fol

Xota Veiir. The members of the Lcgishituie, without 1IEH OIL HiAiul &: Ca"well and Idi'litou d Sew'In? iclnno. AUo, my Mules, I[uuses, Carriage uud : VfeTVV.Vlili.. '"
exception it i is believed, took pay under said ANt) ALL rmlt1.1 I It!:: : fir.Bale by_.._ ..__M !.I\'LLY. three (>)) \\'nyoiif, at public) outeiy, ion Cadi, only Leave IJuiiuy ut. . . . : . :d.10 A. M,
QE\\'fXa-L\'IIJ E OIL, used foi all Anybody desirous ol butlug thu above proierl]' inn Arrive at 'I'1I11"hn.: ,,co at. .... . .. .,.. . '. 7111 .
bill. One however has refunded. Qimcjfl\ the liimmmliiiiciy, Inul mo at all times In my ollieu adjoining Lunday iVHenry's ; . r
I fj I'or sale at the Dl'Ilg Stoic of 111.| LI VEL Y.TIII''J 1.CII\'O'I'1I11I1huBijCunt! > .. .. .. .i. . .. 7.in: "
others do likewise ? Doubtful, Bnovv.M.ovv's two -,.. l>i'UJT store. ''Lc.\\'elonliccllo.. . .. .. .. ... .. . . H.III "
\\ \ -\\'AII' ]mlfInSIII1.lzc K. M. .rnALLIGH.tnincy LcavoMidlronat ... .... ... .. >. .. ... .11.21: ..f
obstinate members, would not attend the Bittlng'ofthe _1 *___l'or! trt'0! !:' the Drug'! Stone.!:|: J". LIVELY: : ( tim, July il,. It.iJi-tI. ._ Airlvont Lake City at. . .. .. .. . . 3.13 1'. Jt: ,
----- -- -- --- ----- .
Legislature. They were arrested and ought by VVL-jfVVAUL
vote had nnd if rl'OOTII mtL'8I1E, al.irsonisoinu.ut\ !! I.eavo I.lIhol'ilynt. .. . . .. .. . . RIll| ,I. M. "
foicc-wcie close' by when the was .. : .":ik at thi! Diui; Store of__ __M:_LIVI.IA_ : :, 11IwCtlhjflg J.cnvo1ltldl"ollut . .. .. . .. .. . .1JKi r. M. ..
they had voted, the result would have been the same. Leave Monticello . .. . . .. . . 1.11I"' .
( OODS.c.in'ri JOHN VSNTLL & CO, LONDON, ArrIve nt alltinasHou, nt . . . . . ,).50 ..
80 it was decided that they wcie constiiictivelypii'hcnt PLANTATION IcavcTalliliapacoat . . .. . . . i 115 "
and had eoulltl'llcli'ely'oted.. The object HAIR BRUSHKS () IP)1'fl1JIN () Arrive at Qulncy at . . ... . . . li.13 "

had! been accomplished.] Is there anything, ugly, ST. MVIIKS 'l1tttI.
Leave Tallahassee at. . . . . . 7.50 .\. >t.
unusual, nnd nibitraiy in this ? I'JIK:-KIIIX1:: 'l'J.Y IiXC};(.T.1XO ALL TII EIIS. TIlE MO HOE I5U1LDIMJ! Arrive lit SI. Marks at .';.11. f\. .* .-t. . ...']> "
The Florida Senate decides that eleven l is twothii Leave St.: Minks nt. . . . :. . . .l.-'i) !MArrive i.
Those desidointa \\lueli render them the most i>eileetUliibh I at TaUulii4nio, nt . ... .. . .'.' . 1.5U P. M. .
ifs seventeen, or as tw o tlih ds must be tvv ice as In IISI'lIholllh (los-ossillg liD ImicreW tile CIClIlIsill .' Tal]ahassoc
--- {?rilalfini hour \1 ill bo h'enIII the ntiival of "'
power, jet It docs not produco tho eliL'htebt biitatlon ol I lie caid I
,
much ni one-third, then, that twice six is olo'l'n.third .- time skin ol tIme luadhliti .0 often prodiicesdniulralt, ; and ,, at 'l'nllllhll..oe loi Dinner, :goimmgfiomi: mum,,)coming thIs way. !...
A of a man was needed-tho \'ole'IIS dose.- CMMI jire'iimluru blll
Tine, Ills not 7Ki/ctwo-thlidsofl7, yet It Is so itiy FOil SALEI Y JACOB BUR K H I r/l with bituccn the ti'Un'*Moiitleello. and! 'fhoIDl1s'j1Jol'UI connect

clo//>c. Ridiculous, to count the tltlid of a man. Not :lLI"VEc..Y.: : : : UO13KHT WALKKK,
at all absurd to decide liowycr that 33 cents is one Dl.l:01": c,1t-titt: : Tn.:110.1.: ", mmmiyl-tI: n ______ ; Omi'l bnpoilntcndcnt.EARLP .

I third, or that CO cents Is hvo-thiiiKof a dollar Tho Jim u-ir CUNNINGHAM
-- & Co.co'rro
- -- -- AND DEALLK I IN
.l-.N G- I _
object was accomplished. Docs it look pretty, customary ,
or right and luir ? "
Tho cases cited, are enough almost to disgust one I viigi"ys'rQi. HEADY-MADE CLOTHING 1AI'ORSCOIllffiiSSiOll
with the domocratic forll1 of government, and are 1 ____ At'fD:
sufficient at least to OhtOP the 'Iorilla Senate, null all\
who\ Indorse Us action from observing or fin lng i : iTcTx: lon MEN, YOUTHS AND IKAfc.Gcutlomon's ;. J l'cbnnts
fault with the Tennessee Legislature\ ns despotic, I ---- ;
arbitrary and tyrannical as they may have been JFLX3WA..A.E1..E: I 'PHIS limtitim lieu is now (poriiiniiently located( beta ecu Furnishing Goods,
NO. 71 WALL
STREET NEW YORK.
CA'IO. X Oalliu and 1 Diunon'D, wlicro c\'erythlug in the line ol

---- DRY GOODS AND GROCERIES HATS!: CAPS, ..u.Also John II lanleformerly: Smillwood, Fine & Co
I rho work rebuilding the Branch Road fiomTfo. Jamea K Cunningham,

13, A. & (I. U. U., to Live Oak, on the Pen- l"KCYUTIVLEH AND NOTIONS:;, constantly on hind, vaticly of 'J'homaH.J.J. 1.. bimllwooditCo I'erklns foimcily:! bniallwood.\ E'\I'1c & co. and
ticol.v anti Georgia Uoiul, has been commented,
Col. Screvcu that it will be will) )100 foun<] in f.reat'lIrloty.. Special: atteutiou. la called l lI X LtNUI X t J1ItOftU1Q'ISilk ( It \
ml assured
ING
i we nro by to a fine lot 1 [ \\ IOIIR eiK'iioiice::] In the wtlo of Cotton and oth
rallied through by the first of October. Wlikntompletecl CROCKERY I ofCROCKERY cr Southern produce wu icsne-clfully solicit con |IIII'
from Sav.m- ,micmmti and are prepared to niuKo udvunccu 1'01'hh.b
: ] trains wilt urn through Mixed and Fancy Cassimores, 1I1'I'Iylo

nah to St. Mnrks In about twelve lioins. Col. which laying out of door for want of ctoui::c.
Hcrevcn is now in New York, looking after the MARSEILLES, mULLS, TIIOS. PEUKINfi .tfc CO. J

project ot putting on a line ofulcamcia between Photograph: of all Sixes, I And a. Oell"l'ul6 ortlllrlll ol Ilic liueet __July 17-ly ___ __ ____ TaiIimlmmasocl1m.:
!St.: JKnks and Now Orleans.-Q'titmaiia! ( .) I "
PHOTOGlUPHLBUI:; & FRAMESnml ; SCOTT
B'llIlIel'. VEST INGS GEO. W. & CO. .

Agricultural Implements 1 mihelantiule and tuilos too numcroitii mention.. ,
---
-- H I'lemu step lu and take a look..
COTTON FACTORS
gnu 6'\rt\.tl.'(\ \ ri"\fl\t"\ \ July 10-lf) .S.M.L.MeCOflMIC'IC TlBlilT'lS, LINEN: GOODS ,; AND

.tc. Al Ac. it. &;c.
-------- --
---------- -
---- -- -- -- --
--- -
NOTICE. ARTIFICIALARMS may_83 bin ____._____ ___ COil Ill ission 1n'( Ittllt; I s

b hereby civeu that applieiitlon will bo luade,at time next '.. I J., ." 0-OII3XT St. DA.N'I: S, TALLAHASSEE, FLORIDA
11 session of the liciieral Assembly, for amuudiiient or i-Q., fre. ..kc. ; k." ,.. AND LEGS 01' i'LOKlDA.
alteration I of tho Charter of the I "n acolii and lleoigia ; GEL). W. SCOL'T ria. I H. JlODOKIt N.Y.
Hull Road Conmany, to authorUa suid Company to dinporio WITHitrsui J. L.S IALL WOOD, .Y. |IT. H. 1'OOLK, N.Y.7 .
of tic Uniuih Koad, fron\LI\o link to the He-orpin Lino AN ANATOMICAL f p rt' & t.J .--
Hud the rrunchiso In respect thereto Bnd for other pur ,, .. : ; s-ca t atr.Boots ILl.: Bikanco on dud ship,
Cotton\
nodes lull mill :bockut-JomUil:; I.e If. with bide Motion at tliu \\ to Liverpool l\el\
E. HOUbTOrS.ncn't Ankle, Ilka tIme 4iuial' Hue, aud a and Shoes _York, New dileaiis orh.tvnnuuli.. July_ Ii -II .
PHI, & 0.1. 11. U ,
.\ .4 AT THE:: LIFE-LIKEELASTICITY. WM. H. TURNER
Urn.
II/; ..." No. iJ\ Courtlamlt !Street OIV"ol'k.. ,

Engines and Gin Segments :INVENTED i BY-A SURGEON July it-ilm _____ OUOOgUtolD.

I) J. TAYLORSteamboat ,
: 'N
I7OR. SALE twos horse-power Upright EiiL'incH, inadu ciI .
prcDuly for Ginning and Orinding, and 9 and 10 fop THREE PATENTS IN ARMS ,
Ole Segments dellvircd al St. Mark Commission JICI'Juud,
Agcnt
Ail;;. f 1m ,, D. LAUD.Si' LOWEST GASH PRICES. .
J licw Orlvang, La.. No. TtCaroiidole-t Street.
(on11.I>. AND GENERAL
with ) Angiuu, Cia., uux: ( door to thu ToM O ico. FERNAND1NA, FLA .'
: ) (\f\Ci\ YE\H mado by any one $13- \
,
nr- .UVIU !blench Tools. No experience nccumuiiy.Thu r
resIdents, Cn"hleU111l1d Treasurer of 3 Itouku til- DOUGLAS JJJA''M. 1), COMMISSION & FORWARDING MERCHANT S I'ECIAL teiitiou :gIrcmtothe pan.hate, nalu sad .hiI! i.
dome the circular bent free with sample Address tho. 1. '. burgeon: (nil \11111011I11.tr moat of all kind of I'loducg and Merchall AmurliuQ btencil 'loolVorks, bpriujjlkld, Vvriuout. FEfNANLINA. FLOIUD.w \, fat luiiphes mui>t bu nccoinnauiad, 1\LIlt the cmho hDHUivttlcnt .
hug: *-w3w:1i J jIu4U-2y Addict 1):. Illy at uuiebl ()J1cu.! Ju11 24)rna -t{ la trudi J'Jll1J-CLI:

.

.:,


f l
\


t

..\

-- -
-- ---- -- -

:Er:.m :' L. R. STAYNER; ,'},1 ; y, ''I fl''r f / <
t ;<-. '. .- t ,.,' :;J'n.;, RIN1"'I' 1tUJR': E.- ,'t...,. THE

OU'miX AJTB HIAXL PU.LEAIJIGaUDERIES

SCREVEN HOUSE HOUSEHOLD :B :m S T


;;; JI- HU-OOJC

.. o 4: t F i. OFL

SA V .:\.N N A H. 'Wines. JJ uors KTJ.tfJtBAS.tt. .. 4

._.. '_,' ,A GOOD: ()! ( J) 8AM


THE:

THISFirstGlass :i! ,,. .. 1,0 HTM: rrirFIt c.tr

() LD :
; Hotelt {" rr.tM- i ; iS' /' t: I IN TUB
J
111AtliitOL1?
t / ox rY"
: F. UI" _
BEEN
11 fli44l; ; 11'IIlliOFFERS J ? OF

r t .... .... -= jtt
,, .. - SAVANNAHfor ,
;I "- ;c. TIMES
Renovated & Newly-Furnished,, I -- ; _. .

THE FOLLOWING LlsT::; c-F ARTICLE TO

IS sow OPEN FOR THE I THE nxCITATlOS5 PCBLIC AT PE1CE OF NEW ACCOBDDvG YORK A>'DORLEANS TO tl retlt (lie :State of .corjrfu; ; fin Kittlc's ruhlinir; Sprin? Kcd( : and JIrtttrcs.sei._.sit Nr Y. Prices.

NEW XABKEXs: "

Reception of the Traveling Public. TEN BARRELS NEW MESS PORK, S. B. HARRINGTON,

I

By tie Eirrc-: or Parcel: : may io-3m I t Ins Br BhJofl( Slrtci", herlocJi. : :Old! Dry Goods; Slorr, S'avanaah,
,
G. McGINLY ONE HUNDRED SACKS .
_._ -
--- -- VI ::: ---------- -- -I 1tIIJ'M-1I'1Ia-- PROPRll:: Olt j i FINE-GROUND FnE.; H GROUND LIVERPOOL: MEAL SALT. ]\Llli\ElT\ (! [ \ : [[ r DEPOT THE CITY HOTEL I!I, E'V -GOODS.PEATORIUS s


.. j

T. H. BOLSHAW & CO. i i'.i From White bombers ('*11- oao&utiy OB Laud. Stationary Steam Engines !I I tai) P..jTE TilE CAPITOL & CLARK,

; PRIME RIO COFFEE I

;A-:: JL >ALE DEALER D j SAW :MILLS GKIST: MILLS- i J TALLAHASSEE FLORIDA
'

1 TEA..S : COTTOirINS.. i'j i BY \I E hC1ti11'1'Tt1ILOltS\ \ N 'T T 1\\ 1 L 0

J..L. McGUFFIN.I
Imjvl, GLnprrder. Jsp 1l and Sdfcctaog \ :
CBOGKBRYCUTLERY EetL''a!f. \ "'orliIl( JlfiChhwl'SA \ z t! t t M
:
: ) r t-, "11. ', '" TALLAHASSEE. FLA.l .

: W<. I5ELTIVO.: : Ur ,v '",. s l"i! "t.. .:.... fc ?. I

i j Flat "hit" Ci.-rt Cat for Tai..e Crt: Y-.:::-.T sad B-un n I r"T'J g Proprietor lhiQotc]inform*the unUJcgeiK{ rally
I of Various Grade*. i.and traveJers in particular that he tiiO lire.*, and holds
II Agricultural Machine, Fire-Proof j] forth at UK atore place a* of old. To his friend and ao "'
| qaaictacoes i It is n ?dk- I Flour Sweet Flour Sour Safes ctc. I iftirads. acqauc; ; ncc* and etranzcn.)he iroald far that > > simcrei'! Vc tin?". Linen Good, Clothing and: Fur
GLASSV'Q"'AEt.E:: 'J j.\ ne coianine: to tarn eh the hen accommodations and rue ni'hinff Goods cOnl tiDl'. In port, of the following:
Fine Black BIII and Urown Broadcloths
the city afford* Meal will be fnrni'hcd at anT boric to ;
r.
CODFISH & Ko. 1 MACKEREL n5r the iravekr. There is a Black Doer!kin. Fancy frprini Cafsimcres;
I H. OVZ. .A.i 5:ES lilac Flannol Black 0rap d'Ete;
Black] and Colored Cloths
Italian
; .
:KEROSENE LAMPS FINE'BAR ROOM White. Colored and Linen
BREAD : 'CELTBBATED<< j White. Colored and Fancy Fancy Linen Drillings Duik ; ; r

Bcxton Bi'tatt Sofa Bi Lao lid.: Tru-.rc ::'.1.0-1 Liquor' c.n 1K fourd. Black Fancy and and Brown White Mlk Marseille"Mixed:Coatlnrs! ;
Housefurnishing: Goods, Wine BI t.nrn B.tat Orrt:Cacku- I! Tic mC-U'.Hf".:h:;< Hetd i*. aLas away! hc\n. "We JacK Silk Velvet and !'Uk"etinr :
Iritcoplea-
I' Cracker* -- jarc.liyi White. Brown and Buff Linen Shirts:
--
: 'AFc Linen and Paper Collar* Lisle Thread;
i HAYWARD Cotton and Merino! Half iloe." ; .
cfec. *'o" \\Vhiskies\ Brandies( Wines 'LATEOF lAliiHi'JEE. rU.' H ITI1sxaapsoi Fine Cotton and Gauze Merino Undcrshirte !
Ji Fine Linen Fine Jean :
i E. c&j oo. Cotton Flannel and Merino rndcrfhlrtf;
WHISKIES : 1 JPORTER'? OF WISES ASB LIQVOBS, Lisle Thread. Berlin and Kid Glove:
63 ST. JULIAX AND 101 BRYAN 8TS.Saraaaali I _. Handkerchief. Black and Fancy Silk Tie Hud t ra\at.. .
DI .
SU'pender Ca hmere Overhirte
Old Cabinet Whiskr.. by the barrel or ration : ; y
OH (Cbin Whj kr. by the case of 11 bottfc-: ]I UO-1UmissiJ1 Merchants ALSO A rtxr LOT or
(;torgb.may X Rye Whi'ky. by the cue of 1J books: | .. ; : f .
MEN. YOt"TllS"D\
X Rae Whisky. Kr the barrel or zaBoo; I BOYS'
Genuine Scotch Whisky. if jswarrfter (Ceuldway( ) NEW YORIC.. ,

: K.-q. t.awauw't ojhyld a H.*e'EQQ;:of too old\\1Ji. >ley.in ,.SPRINGANDSUMMERnull
u-.<1yIE BRANDIES : I J :R1I fo m

J THE FLORIDA ... O TIHING- :
Choice Erasdy in bottle!. for FimBy e;
Leon CM Comrt-ln Chancerr. Peach Brandy boon ; 3: o 22:: jE. N"GrE: -null -3'i-tf ------- :

ELLEN E. WAED.EC( GIN: OX THE CORNER OF MONROE -- ,J
: STBJEET.THI
ii C.T,W.iP.D.. i for Divorce.JOES II Pare IIcEicd Cm: I II Qrrozn CATITOL, V. A. RYAN & CO. ,:

IT appearing to the C ban "cy affidavit filed in this CUM. Schiedam ixioippt in qsaru tad jriauOSlttoxs !; <; :. ...
the (fofendxot retidea beyond the hmiti or Ui j I 1T'JppUt' ..
: 'c'
frtatrboi withlo the Cnited:State*. It i. therefore ordered an.c1 CoclLtaile : JKOM fOl'U 10 mmT -fl\'}; Hyfisli:; i"OW.EI:. Wtlb the Teri ... - /.I I:
-
tl.athe raid defendant do appear and demur, plead or answer FmST :. .o' t, WHOLESALE DE.VLEKS IXInipoileil
I :
the bin fled ia maid eciue:within three monthi trOIIthepabtiadon Drake's Plantation Bittern; COTTON INS? COTTON GINS! I : : ;
of tide order or the fame wilt be taken ueoiMa Dinner Buwr; LIQrORS1e;
d. and the sax win be wt fcr a hearing oo the Cockt&: i of Brandy, Gin and Wlli..'.). ArcCARTIIY, BROWN TAYLOR, SOCTIIEBX. EA j '
Act*chained in f4 till; and it U farther ordered that a JJ ale, Craven, AmtrinnandEzedeiorCOTTVN: : GINS ) & Domestic :
eopr of tfis order be pabliihed in some pate newspaper W1ES : with Euciaepor Ilonc. Poorer. I' LICE will be:kept OB band every day during the uramcr. : !( Liquors
Ja thi. Plate; lor three'" month*. I ,T. L-KCioEYi CO., I'I and every refreshment provided that can be found in any .
Junes'-.Bl J. WAYLES BAKERJudge.. I ODe Ooirter-Caii> of Fretth CTarU; may 16_Cm_ Ul Bay flrtct,Savanjialu (JIM.EDGAB : bnllar fsiabH'bment: in the booth.
.
''''' In READING
Pure ron Wine for from the Pnmnee of liar oat ROOM nil be (ouudasclectli.tOf
eundv by the bottle: or Grapes gallon.Madeira 'I'. Xewjpapt-fs.. > from every part of the coontrv.", North -\ AGEXTs: :; FOR r1'r-
In Leon Circuit: Ccnrt,-In Chancery. Wine,by tte bottle or radon: ; : ;L.:.bCEBAEO.: DE9UAXIS E. FERIULL.GUERARD ad THE NJutit.: L.\RlE= AND COMFORTABLE i 1. nILU.\RD p-A. "

ZACHAEIAH J. EZDD. Cookiaz Wine : Cider Vintjar.;; ] >OK, np--.ir-. "i;': !I"J.- jr] : j-iiit hLceof n.-ort to I
thc '. .. __ _. _-_ ; KELLER'
T.. BD for divorce.VATILDV >> \ : a .i. t-' IL.' CELEBRATED WHISKY"
EEDD. appesrinz ui the Cu4n. ivy affidavit filed in this canee,
IT.. the defendant vas d... beyond the limit of this Ak. AlUop'f India PaliAe! GuiiffiiLIUV.TI F. W. ANSLEY '
State bat within the Cniud State' : It it therefore ordered Sou By Ss'! London Porter.Mountaineer. fault Cltunitpueh, Ac.SAVANXAH. .
that the Mid defendant do appear and demur, plead or an-
rwer the bill Fled In tW Cii.e within three months from BOTTON FACTORS WATCHMAKER JEWELLERAND
the publication of this order. or the fame will be taken Tf_ C> B .A. C C C> S : I ,
eacfeH fans eLaral in dId bill; and it U farther ordered that aeopv 1KDGellerltl'GlulnhS1Ii rilACTICAL JOBBER I
of this Older be pab&hed in tome public newipaperofthi in caddies of a)Ibs each; ,
Stat ror three mccth: Done U Chamber May Pride of the Jiary, in caddie of 3J Ib..each: 1OXROE:bT: T.\lL.\JU".EE. F: ,. _,
15th. tech. i. WAYLES BAKER Whole bona! of various grades'-smoking end chctriuz; ) jjllrtl Jlts, *l L adj i GA.
Jode. Ac. Solace chewiBjr; : I ETendeCaptionrft4'.teLc: rii>ai;!''@ .f fei2COXICK
A tree eopy-Attet. Tube Rose cooking; eILardwarrartud._ :: ___ nr.ry31-tf. !
6fscu.A.Bat.s. Grand fetal raokin;; :: _ may
may 19, 'f Mm C'.eri Leu Circuit C 3rt. Violet racking, 4c.aaaaais. Hay Street, Savannah] Georgia. TOPLANTER.S 8-tf

.
Executor's Notice. i : -
JOHN w. ASUCCdUx,
A few Bola of Clioice Cigit*. "I \TILL ELL OX COMMISSION, COTTOX. TIMBER, WANTINGICHOOLS.nA"lSBEKS: -GEORGE W. AM< >EKS/> f. r* .
'fiit nndenfciied. Ei tertim-nt of WjBiata C. Don.ou.late Monroe county When defined we will thip cotton to our friends In-Xcw .
.St tt of Fiorida. I- -.ed, having dnly qoahfied according Rail [Road Mills Snuli! ; York and LhxrjAmaking' lilr.'ral,advaoa-9\ on Ihe.tame.; APPOINTED. M-PERDtTEXDEXT
to Af mute inafh cue made and pr daL. for Freedmen \in the II1Ir.11'r;
.
Notice U here!;?gives to all creditor Je attei. and persona Bute: of Florida, in the place of L. M. UoM.-) I .1.111iISDN: tSi Su, ,
entitiel to d -tn' tioo of the estate of said deceased, In Bottle and Bladders. KEFERESCES: : persons wishing Teachers. and Teacher I
t that their elai.Tj-w.l be: barred at the expiration of two Wishing School will address me thronirh the t. :MI- I
ye r", onlex eih'l/.tfcd! within the ume. ADAMANTINE SPERM A'D? PARAFI CAfiDLES. Robert lUbenJiaai d Son, Savannah,Goo. Font Office, and when precut, will find me at .'So7- ,
All per r,:i4 ialc /ted to the.aid estate are hereby called ico. W. Anderson do.; the Mclhodipt:r c-to, Ll70U"D GEXtR.iL
cpoa uJmolwpi.sK.tto; \DtbooTI'oner.' dolimner ; >' I f "
Eo D. DCXUAN
& Ganuaell, d ;
Potash
Babbit's
jniA A DD 'S" :
J ; !nay 3-tt
GEORGE D. ALLEN. Jr4tL.1"Bltl.g1 ctH"'r.' -b ,, r opcrllltcndcol. I

Joce 3TMwiw Ezeenton. Fifty cenl$' worth nuke Nine Gallon- ui ::-WI'. Enri\J Governor: lJardee.& Walker'., Ta1r6ha: dot_,Fla., '- 'BLACK S MITHING- COIIJlllbs iOll and( ForwardingCoiiiei \ ;

J. A. Ban -do -
NOTICE. WASHING SOAPS, William It Pettc*. do
Ex-<.ioTernor A. K. Allison Ooiner, Fta.Savi .
CIT: WEZKS after date, I ball apply to the Honorable' ;e & HaRe (GainervlUe Kin.. H. B. FITTS & CO. :tv.EEt: ,OEr.A.NT: : a"
O Jadae of Prohnte of Leon eoonty, for Lxten of Ad- From 13 to 14 ceuU.INnulcr samnel swan, Jaekso 2TUk. Fl*.
cin!ikea, late ft Ltuu C. O. Barnard, do A RF: xow PREPAIIED TO EXECUTE: EVERY DEJt -
coon tr.aces xd. naf ,'Gt"yBARNETT i *c rip!i,'D of _,. _
-Jnal-tmt JAMES: B. LTR1ILIN.E in Begs and ('allistcrt.t.f. >, ? i of J.l'UYton anil Hr.yan Stieet.

&. CO.v J1IUKS1UT[{[Sf

L. XEIDLIXGEK >t. Gen Cap ic. ic. la the best manner and as 10':13 the cost of luaicrntL, j.c SAVANXAII. 0.11101 .\.
COTTON FACTORS. will admit o L They have secured the tcrvicei of tome ot ; :l-Jm
DEAtZB: IS o ::n.. C> C :B: E :rt.y : Tho Best Smiths in tho State. __ ____
Grocers and General Commission

Saddles, Bridles, & Harn'nss, A large 9rtment to arrive by the Arctic-bought low :TVIERCIZANTi. :.+. ; ,t ''I natsntecdretire Those", v.ho may favor fitislaction ni with tluir patronage will be Noah Wheaton,

rM ;hop nearly opposite the Po-t Office. Wholesale and
"\7\TOO3D' W .A. IrL 33Tub : COLUMBUS, (;\., A.ND;: APAL.C1I1cQ19A. I 1.b3.ti- Retail Denier I InDOORS
---
--
Bdtiiz Saddlsry Ware &c. -------- --------
Leather .
....: 0
-
Comer .. Bucketi, Phi1ado1ph.i.a.Oil : SASIIESBLIN'DS]} ;
Broogiiton and Barnard 5...
W&.b- oard*. Brooniii. (''h1U1lL I KOMIT attention given Will Concyjnmejiis and feuip-
SAVANNAH. GEORGIA. W. W. Brofh-t, boe Braibe Mason' Blacking, meets of Cotton to New York, New Orleans raid Paint and Varnish WOOD
naplflcc.TURNER. Door Msu, JUolUi Hope, LhtfpooJ. Liberal advances roadton, consignment MOULDING,
fi and ?; Cotton nope for Plow Una, Ac. Ac. -, < ,> ASDBuilding
--

& McLAUGHLIN, FRUIT, &c. Receiving Forwarding House VVOR.B.s. Materials,

:J.A.PErI. :n: G-JlSTG-B: : \NEDOODS-Peuhee.QuaoatPlua.,Urutlwrrjriaaee. APALACUJCOLA.: FLA. SPEAR &. BONAFFON 26S & 270 Canal Street, near Broadway,
<< -
e.
4SD'VIXDo"r x.\trt T.I r UU OP SEW YORK.
JELLiE'4--Aeeorted. in Tamolers aDd/are; TITErc.pMtfiilly ull .. : aehare
BRANDY PEACHES I> eUMUhed a huue'In ApiatbfeolaiFlorida.. for thepaipce .1 nSl'.fSnIlialC"lir.vlrlmi8! 8 hand
SHADES. ASSOKTED PICKLEall kind and nlzes: of doing a General Conunietiua: and FurwardlniliasiacM. \ PARAFFINE OILS and > ''tf wlon conrt-iiyy paid To on
TMFORTEHS AM DEALERS CA1Sirp>>AND bACC'E3-EupIuhaedAteerkan; ILivTng t.iabli.h l relatioiu with some of the _r ri2- shipptns X'.Miiq
IX FEEXCH ENGLISH eVKL'Piv-Lerano. Rupberry. Wackberry. Cnnutt ic.EKTH bent boofef in __ may _
i and American! fota&t lad dome-tie port, we are papered :
Loodn.Conito iperUng, Ta..ebi g,+GUt Window Comer.fchade. Band and 4c. I iiturej. \fTJ>-Of lemon Roe! Water and Vanilla; to offer mnwoal adranUee to hlpne of totem end Machinery, Lubricating, Wool, Rosin, Gas McKIBBIN
Ai iHTED &
CANDIES other win'be ALLEN
All told 'Nnr ; produce. Special Attention itgin to all cotton
good Vork pnce*with Yreigbugeadded. LAYER RALSIXH-Xew, tn whole d half bozeei cut a* tot Dale, either In oar owner any foreignmarket. and Lard Oils ,
CL'RKANTH-Of a rrn' tovniOr J12 Broughton Street, CITItuX-TL-EKMUl'Kinna: In addition uk oar CommteloD buclnM, we will keep PITCH ROOFING CEMENT, PARAfFINE VARNISH, '
ALMOXDH-hoftand -i.!! canMavtly on band a large stock C.rGHOCIr.IES \WHOLESALE\
S.IYANNAH, GEORGIA. NeT -PtUD. Brazil I'Ilbcru. Bordeaux Walnuts; WAG01Y GlllUSE DEALEKSDUY
may U-wtC SAkblNE.-lnquarterandhalf boxes; .
TABLE bALT-In boxes and pocket: ; which will be offered so.merchants and i/WI1.tob/ tit prices ( DN'S
In the Northern and Wel market, White Lead and Colors of all Kinds
ni measly rd14.g cost Urofcrles: ,
WM. H. TISOX WM. W. XtR1.1.Rn. Bn1.Rc1. OBAKEK'S i1. '
................. ...... ... .GOIUXIX.TISOX .. ........ oftmuporutloo.WewUibeuteuMred actoniniOl oiu (tdead with Aan DEa.un: > t. Jlardwarc, IQUte.lItoWlN '
CCLKBBATED:: C11OCOLATE. advanceearTTON:' III Q* (ihlpmenl orffje?, sad ,
: Cloths
& GOKDON to Auii h Chem with l f gM rope tortkecuidngtJOp Dud CiUoieVluc .,
Tapioca and Corn Starch forFAKIXA Puddings and daring the entire__. Rosin, Southern Pitch \ and Llquor,
COTTOS TACl'OBS, N. B.-Our house In Colombm, (is., will be continued J'urt..r111 and Cl er,
*t the old ktand. corner of St. CbUraad Broad! streets Wooilen Ware,
And Commission and GELATINE. MACARONI ILLl'3ll\ATI.\0 OILS, BE.\ZIXC, &c, Tin Ware, 1
Forwarding Merchants, BAUNETT & CO. Fruits and Spuc<.
r." ft'Jr June 3taw1k.GEN'IdF3; I 4c- icc,
6tJ BAY STREET :JL W u w.a.J' 2 402; SOUTH DELAWARE AVENUE.I, I June 14, lgri. -ly

9AVANNAFi, OA.. I I Allspice repper, 'VV.ANTED H...C.:,COODWDT.. A 6. WOODS.
( :
PHILADELPHIA.illUn .
maT : -wtrWILLARD'S Oinger; -,.huts and ipvuAtliiuamon. FOB THE LIFE AND CAMPAIGXb: OF .

I' Nature Mace.=b cJicl'al (Stonewall) Jackson f fBy il-lUn ____ __ __ COODWIN & WOODS

HOTEL tlorw, JULIAN BETTON DEALEHSIX:' j
Prof. H. L. Dabney, D.D., of Va. ,
'IraL'" DRALERF1, :Paper and Stock
QUINCY, FLA.TI1M 1'Ii r 1'Uj IiltUItliuJ of the Imjttort U.-. The t 'l Paper
# Shoes
authorlaed Hoots Leather
411 edition by hb widow. The aathor a ,

'. FIHJ4T CLASS H'cox It open tur the reception :r- ,. '1M}...... 1 Mend uACUtfot" BUS1 of the stud CArlataoRoldlgr\ordratIrnI dtwoartexm. TALLAHASSEE FL/A. NO. 5? ANN STREET.
i the, tm'dlnl'pobUe. I .....,. apalanAj.. ,"CfllPltJ. 1"tehvee. JSTassau anal "ViUi.ua Sr -eet.
'" ::f, P. WILLARD. tar :t. 1J..caJIat oAt door f eMh. .c.r.Lf.wIIr''. eanl JlUJOJUL, PtfBLtauIAG t'Ot lint Door North of the State B.-.V. :
: u.r W J'wpridul. Store 1'7'' maT fall H.Km ...lull.jtsSSh sut*<, m 1lij'1I4. yea .mar ft4y ., Wlit1ll, raaxvsrorxu: : .
_.. : J'riAtial
tni SHaUU
,; Fapet. way a3a4
,
:
: ; .
;-- :-- -: J' -.
r,.
t Kspiirm, : EHMKi Balcn 11i 1 uY. : ../. to. .n.ilH M IkrM tilt III '. IV ...4 151 I .... iMwitii llUMbi iul*> i <.(... .... A 5154 .......s .... ...1t .wet .... .... I
i ;; I I. .... _. Imes. I'Mil I'. '", ...1 .cS .. .1. 4. !..- lb. i ... .'Mt s ,.L.r..1k ....1 ....... k1'115.. Is.. M di. pi.t.a! s. 4
,
.... ,... 61.,4. ,5. .. 1 1.41 .....51 I L .1 .ft.MR -.ail. ..::.1.... ...\. .' .....iI.. t'J .... ''' .S! lils. NuW ,'...1, ,1.15/ __ ... ...1aal. .4 NIIr i..,1115,5.5,16O
p& and L.p r..01a.15 w I. ..... ... ::;.1: :.. ::: .. 1'.44 :', : .
,. I NI.,1' .a .N 1 4If.. 10 .. .. 4a4., .. IllM.r I. ,a .. '.11.awa 1 sk15111- .. waif I ws4,11.M 451 55
.... 14t. M I1.. K .. .r'.i.; ; at I I:I Itlr. ..N1 .p an ukih ..... #...11 't ,U h< M- ... ... ,. b4iM>. MI il. lfA 4*.. M MM- .!.. 4i>. MJ IM kjnr.. 111. II5
.,4s. .J..tt |.Vrf kL .15. I 1 > ANil 1141i I.., .4fIw ........ ..,,. .'..... I....?N.6 p7k ,>(. .. It.. "..' I |..J .. .lrl .'.f.. UM **4 \-m !. AiM4T ...4 *4l4.t ... .5X. .k

1 I. ...41. pr, ,n yynd n. 1.4.r*..k.rM f. Y10 4 .... 5111. ft.- Iko ..... I I'" .*...i. ,......... ... .... --.t..|.. .... u ..... INM .4. ll*.*. .M ,11iw41 ..... ho .. II4M
'.\ t !.... lt..>k. _t \>.l. 1N .i |\T...- ..k.ii i.i 4 :.._.... A..." ......... .h ... i 4 .".* .5' _q. .......... .... .y ..... X115b
,1

t i I.o i. ..* t.....-....- ....1 11111-.4 k. .W< ,|......i i "" ... ** *".1"a. IM. .N' ..- .. ... ".;. .. k ...... >. ,f.. 4 .k.a. 411. gr1144ar s,41 It.. Irk ... a.f.
.
.
.
vSt" .
.
I, w : W..a1wl.W ;:; .'X 1 1I. I lsur .AI 1' r 4.1SILt4414NIIMII ', .11 i nM \io Mrs t ..... INfjV|4rtMM..s MJ ik-MM k*.-t.. ... i1'....
: .
; L1.1 .
..
a- ,
,
L.4 4l W .. _* Il \to .54 l H Mk IM tMu. it : 5 H N lAi..15J
.
.rall .
\ \I. .TI"a Uo ....yI.. .. W U.. .. 44'. '. '.I M P I .... W.. ... ....N iu .l .kli....M kinkii Mwltu
,. .. ,........ .. .'J.. lu... -I W 4..1111' 5.154 A..5 is.-. \ 0x'/.1.0
.. o I 41 I I. 1 I I 5., .. I" 101 i It.li" I'... !In.I N u'i <** .. K .N 4M MU 5 '
.
_' .4 '0 .. M' .'. .i tlMr11151iif i5p ..s t SrMI.. i511rw. r4Yau . ..l5' vMfcl'tl .M. II.. ..t. lltfct-l I t I.:::jail; :::.
<
I a.'MiKr, ....... tot ..... ....a.-.II ,. ....' "" .. h 1- 5. ......, + UII5..a ,
.
.
: H .Mt MilllW t. N MURlall! 'N :I ... lite. ....... ... II.. ......\. t ... .... '. I.U.. \..". .III 1' lf. .4.. .I 1N.. ... ........ 55111.. .
1 1 ti. 1 *. VMMMW* h 4 111..0
I" .. ) f..b I > ',". 1 ... .5,1.4 .
"' .. .. 01. TNT *'.. ,... I5 51,4 Ita wi..lr
G. EHRLICII, ........ ,....... ......" .. > .1. \ N 1.f iai1 1144". r tilt ....$
I i _.-. '-. .. 01.. ....... ., IIi .$
2 \.. 8ANDERION' & WJLKINfrOJi, ...II1...... x.....' I. ,. j Is6NrI1 ... .u Vi*.!*..* A'ii'M IM ,, ,451.4t.Hi ... ". .. .. ...,... ........ ''''''IIM
TVJ ,,. .. y.1 .1.1 liMVfa .. .> ll .- "'! Ifcttr 0.445 45 1551 d 1.,. .
w..r..
sl 5 ... ., h
awi Fay Dry ( .- "Aun' ,. .. IA. ... .
Milliiiwy .. 1rahor' I5 ilai4r ,.......'.S W.... ...., M 141115." > {).. .. .H,. IMl M4> ..' *'.'' .***.*** 1.4 4' I. . a ..... .. ........ till'" I II' ....,
ll"lVH. I II I I 0IIIH tlv{ .. < 'It It. Ml .
4 < < Utli .
!
I 14.41 >
I'--.G. Ui.CS. UUUO "HU; GUM.i : 5 44. ........ P.... a ,401 d ......... I. ) .I5. b'IN.I.ar' 11.4..401 ir4f1fa5r
.erM ....1 W 11'11 isdk.4! .... .. f 1ys.A..I..1.! -I I h 1.4a111N15* 1541 15'41 w .tir Mir .r sir
are .
.... ataaiiqU: ..1 VI. . ... .$. I U .it..j ,i.1 I II ... k.41'. Jl. W5. .. ..
I4 O
s .
.
"
.. II W't IIAA&t pair
.. ..... .us 'I :;'"
iid' l.u at5l lttlll.... E \ 1111\ n KIHHJEH\ L LI l '1'W. tia. .1., :. 144 i. a N..I 1.. I I..,11.1.... S..i..d...4 aiM tIt.11........... ..... tk.'sill.1.. .. ..... .to aM"' '' i5,5I 114
\ Ui 1.5. II.4.t': r.. > : .. I'.l..1 A.. v Ii...., ..... If .........nl.
: ,1 41 4>>. I> I i.. WlV .10 -.4VI .t ..... IM' ...t k "(.... w .... .. 4|.4>..
DtRnM Q S iiw GGe4k. -tI11L4hIpS50' M li. ; .H iia .' '
Uaw.OatfNl ...., '..* -/* ,... / 4)Mr4tMIS <
.\',t .1...'. JIr I a 4. '.'.. y5 .1.. :\.. aIt. ">.y...., "
i. r. ur ,-i. 4. .4 .1..1'-.4" ... -.-.0'I
d\"j'L .... .1 u.' .. .
:oa. xi.. W' ilfei. I*' cu *4* .j j u
111' rl' f IIILI| |
I! I.\1. I -I ...,... h.,1.. ; ..: IIifMrs.I Ix1.1'4 \ll .I I'. wll t", < "
FANCY! AVfi LADIES' GOODS ,. ttI Mr ....... .4 W ,.. ,. k5'1/511*. 4. b -,./. r.i ,.IUtt""} i. f ,.."),,. >itf '...M.i I. Ilul alh M. a.11. ui.. 5,5w. __ .,
AT WiiO1.I.f AI.tTw 1'..... 1ttw" ...k... *sl at 1 III'..s. 0 Ml .t i...1.I <..t\u .. Ml.. Ht4.*In (k> k5N r'.Ikd 141.4. ....n "1.1541 ../ !I' .... ..
BROUCHTON STREET fof ......... wk. N.ep.... :N"iU .\u.. .' .. ..... 4 ,I f 5 It.. I. air 55. Obis Y ti-..... ,L., ..... ....IA.' I'..... .a ...b ie55,45,4.
\' ...4..... .. ,.......j 1., .' ))5i ... i .n. ... /141rlalillr.... .,.-i I- i i..' -i 'i/i.. 4 t ; 'I' j '.. ...... ........ ... 1.I lit.I.'ts w. .... la.4ar. kl5 u5l Si .. ....
.i.4.41 ..,. u..... .. ,. h. .i..i.4" ..,. .' 5 : 5.' 4rV 1s+.4' a MI. 1 ... ... TIer Mit<......' ...n.i4 .. ... -- III
i t \wui lOTSHUt\\ IULL .\ VMI 11 iiA \ ." .. I. .Ii.i '.' 0 l MIY t55, 4k-I .... .. ............ ... .. *.. yKMidi T TIII. ; _
iI i i 1.4I t '" .. hiy.IMi. M ..-. Y5.. 4q tat/ WIle ik 5157 ... 1115411k.
.dut' "MQa MS&1 P9tl i ... I. .JI....t ( .u.l.x...!> <>1 \ 1 :4 .. ... .......'.. .' iiftu <. ..>*>..5. M.upri'J .. I..,. ikM.... ....... ,4...k 14.1.1
... ".._ I' 'R .. 5'.t.. .1. 4.eiilr4, alt JI'.y 1 | .ltl I.R. ...... .... i', ""......,... .., Lit ....... Lv..i5a ..... 051 .N1.!rt'. 55,11 to ...
,
I .II IM.S t. t1" 'f' 1.s4i4 ..." I. f. '1.. I s'r -..... Ie 4 .. ... -.. tea HMr Mkm stars bkv k*.

....\\. .\ .,, .\.II. '..\ : P. B. BftOKAWSLivory MttlMlMtlt '4. ". .,. 1.1.15 ..... ... 4 05,1. .t1i tit .l..h.* ......... I'iN1 .....
| t..J .I'i jC.' iIlUMklt 1. i...i.44rr. --<- .*.% ||p' MWiJkk 5 ,. Mr 5,1t1 kaml bias.t ... ....... 11IM
and Sale Stable | 7JANDS01rE1Bnsiness : : A ..... .... : .. I 5111.5440,.. 441.1'. 5..,. : ..... soil-. a51'sk5a.l 1) 5t..4' dxn ......
y1 4.1) 'ik r..... 44... '0\" t 11 4't ".111.... 4Yx115 ........ .11k-I k. a as .t....||"*. intt'WEl.t1. !4 It ... 11.511
pror ssilill elm TALLAHASSEE FLA t w, .... r,\ .1' U. ..... .....!!J' ... ... 1 Its W ...1MI.t.. .s.rMI .. 1 ... AI ti si

Dr ; .,,' Ltt..... 1 ft. I'r' JJ l.l115t4r 14.14. -111 5 ......pa,. ..... kali. 44. Ir.NI .
'' '' I. '" --- -- 1
j I r. .. \\.A" 4..r'. : ::1. 11..;i. ....", I mk.s' ', -. .. J..two. ..( .... It I I. .. \ Hi .. '.'a. nnll..1... New; Or TI.. lies .......,...h.. ... stlils4r t''l'oJ4.Ii
f\\\\: or\\\\\\\\\ )u\\ \\)\\\ .,.t.. ... a5.. I I.... !,. '11' I m5., .. .. \ .. .. . .r i'..' yL1lf of Use ".11,....4.M Vua11sti5a= .

,"

i"......

I j;/III'Iy


.\
v-
.. .. ... ... .. I II ,
1'11 ntnltln' A t .n. I
l cnnnt. Washington CorreSpondence. I 'fllO rntre ..... ltnlrc.d. IM 1..h f'f ...
zti:, i'tfcchtyloritU\ ( It I, wWWw rn tn.tw "hr shirk. .lolt w1lit1'li. IfM..,: ..rtYrirlldf,.LA .Ml...n""hw i.n.tfcnn ta the

.* may fro.. rtai !>*... ,..,. tM .47 (thnw .lt.wt ;OMlhftt/xt! ) k it .hot Rrr- tllliHt k 1'neIt1tf'fll rtRfcl .< THE
-- --
7"BY 8H08CR A OLIVER. tal.] .rew .to Are 'II'! ., tail A* .llMtfil ., iMMf. i _uMk.s .....>r Who rciM.* tVlrSNif .*.*

...""' '.. 'tIInt 'b.- of TRIPtnlirlBf !! U". k C1 AciNftb *..<..M tkR.*.... f* tk. (.|..... tot .000000fJ ia 'IK'rfJ tlifw..C
.,. t1hI1rI..tit MOff"h- ( Hy 11dt11R A.agjalyg ft11f ofYr.U.e i-MBradItnt/df-.54 Lr .. Mood .kMtrtfit. fuss '*". !'Oft. .**

-- \ ...., .... rMst.r.' .. AI. .a.. .rJ -III lIP'.' Ttr.p ......,-., fin In" t..a s.o Inn NI/Mtnnn r Msr..i.
; .. I. *..!H.tO JrtJ w I'MIlifMUt .. FLORIDA SENTINEL
I .. .
.. .
; to ,
fiiK Ilr rlh.fhtl Ih... ilAl:..... .4 141* nM'_ tll. to t+sgnfllr fbls thr+ !N'pn
,
< : U* 4ei.tf hi Ifc* Sftt< .>. f fM, .1,111 KrM ... 'mtfttll IM Its tsithsl .Flt .

KFifiL ; nNlsss t tlal tile itllvl'I.a nt th.ir arEsdrdi tb.. Mil 4nw .f> .iMfc.rttltiX. << Tfhi r...4rd t. 1.i4lo -* ,..1 rtrr. ........ III e.- Ion'" ....., ., F'hA1M'. a
; i,; ...... tII1IJoe11. t'n1It fia*... w (, ."..sdi" I
p.. -fM I.triTtTtt BttfH.4 drtrrtlvr, .nd off tMlr"1 ...... w rtf. III fc.- nvn lnMtlM *.TT. ... .
fl\.W *4 I "..,,.of .I MVI**' oy4ajt| ibkH)) n to t.fr.. ..r"Jrtnih.t". lrrsN" .t.d ..rtkn toMf u..,.....

I.., UK. SiaK hi tkr Ncltntul I'i* CiaiioiifcmrM .. .. ..... .
.' I ItoJrmt. "" ,. nt1N slMp .1 I .w .Mi' .d/M 'Ltf 1. .I"" MMi"Y 1
&$*;. : li |. '-. .-rM*. to MillV1n)! toM> f.fr !.!,. .". TAh1..Rutw11.d6hrr. < t/ptet ._... .,.",......-4-1I4"" ...NI- ruIa. .it.'t ''' MMOl'lIJOB

I I.,....hI Mtt"I'M 1} ...11 .ttteh1fi1d1-.tr !..*... lk. .w.A 4 lit.tIInM" III ...
JMijVrlf I h 'rP' MM Itol cW
........, .......... \\ *..,*... M. .... H. ...a1' $.4Mr4..twerh.LI,. 44 ....
14 < .
.
.,,"ah.._. """/1" ......... t. '-';'" ... 1.4 r Mate r. MM IH tintM
w hurl to MIWIM.* Ift* m.sajM*. nt ikaf. .hllnw. *......"" ttrm .ml. ta >"l4.* wNh. *
r r. flu *M. \ f.- ... 1r* ..1 i A. -A 1- d4' "f ..... B.Aw 1 rwllrlw. 41..r taMw -.-, .d It, .......1 .wl H.. ...* ia.il niiiwli .flIfarMhr ., t... 111x.1.'d.brn// Mr tb f m.Mthrt >.,1'ihr .. .

........ .......r" .1_ .. a.n1.4f.1., r... ..utstiM ...... Ihr ........ .., xhlrh ,.., Are Itn.lard. ; II".'.. _. h*.t1 IH l ''r "' .(""* MM drNrlMlnll wr fctwttb rgpl. wfi+nc ....I 1 1.hlhfsll
... tk .. .B.........i f+*..rl hi Ik* I'm'4 *l'',,. /rslt'Nl.l lMM J FEINTING
t/rtM n" iq." w ',
.
...
$41p IN rr nfrtwtM frNc .14 ""rN fit' .ptlgdl. kd us' "'''1''t' 1 1M jjJ
.
tvfrk wh1411t .
/.11 **II R.rrsuNbhl.f.Mw.Mr..I .
I,_ ....... ....... .. R1'll MU.111/1+i MsA. > M. I NrrM.'s. .11tH 5.Rls" '1r1n1, m den. .1
1/'AIfut'i: "i.t,1h1.t.: 1 r.N Lidlan' iff n"arr'......tl, 5....... 4.. It..r w..
.
If.K <.. .... tiKAy tot Woo srh. IrT11MM11R11.N tK. .. .
iullf.I.Ir.. ...Mild In ib h .
/ 14Ihp.
TM 11tH icwd.n.4 Ih, ...'..... W.IAM ..
..
A1r II .MIa.11A1. .Iw ..
.1, h.rrh.f. J..111ru wh.. '
wP n. h tod IV ftiirfu .** ., *>.. stt.llte. 5..5c1.54uIMI/. .
wrlrNNt. .tMr..l.Mi""""rhil; ptt Fwtt.t. M W.....l..rl. IIf Tl.......*. .. ..... I... ...11I ha.r. sm.l Mtv. .... .... hi...,..i.f.!. kvM M .... A f.. .... 0 555.ps. i

.. hY "' 1 1"1h fr1! Mt Rtta1 ue. j I rot'fila,r Ml/tt. thN nwthl In w. .t'I 6.r N th w s. R....u. r..t........,.;. flt5rt ._ .hN t.r. 44 "ttbtouiilmU I.fMpf cm*>:! 4t*i4d<1111'.Iumlri fct hftl 11..x..1lrs iI iI I I

".........." hr4wn 'h. i.d, ld""Ijj51 ..,. tlt N lCI.r .l.. rl .ht. -Rtww. r4' ,.....f h..t1I MI,r ......... .part ....... e.- 11ttti "'. wi ."'""- ..... ......".,.,.". BSTA JISnMgNT. I

."- II.._I. 11m .... ... ... .... I I4 Mra sad WI..k' 1111fMfhNaM td III '"f c*..-_ -hi Ifc* Hr .d Mrr 1.I i -fc l".",rrri.{.r tMM 111..n.| *,..MM......

-. UN.AR... r RM wf'........ h...aI Ir.'"'d n a b .M.rK.,. ".... M .... kr I..J tbr mix** l.. M s rUfca 4fffto'l thwfer JytffMU- ft.. Mattk+ l>Mlr urn ,IM.wI,
T1r.1
INt1...l.... 11...1 wrn. 'll7 11w1 itinl.. .. I Mtne. Ue twtlllil / telw.,."N IC sr ar1w. NastMtII._ f jnio f.r...rrkrr* I lit,..,........ 44. HHNy MHy I" Urvr iMfi MT**M 4I! .

_......1111.{ ....44 It11 d1Mtttl.lll !I II- ..... tlP _..Is..,," Id Ilr. It.Ia 11 t1r.MI.R .1e ........,..s4' | nr T i..Vk i klkM .
WPI fr.t111r d h11 ...
{w piyT*. *..** -tot4 INTidtt +Vlr. tlraN( wtttw .......... tW 11...* >..IiI.-. I....... ......,., i.s "......"... III s4 h..

.. I a rlrr+ flay Awsl hf+ we tlh j 10N ttrdl.M1 1lria{ Il7..in' Tbim "It.r. .....Ir. .....,..1., Hn..sr t t..-.... ... ........, a44M
14'14.....4t l N I ./lA 1
-- M
v1 .rrt ... tllA .. .. "
wtl w .... Ar .. .. AIM to .
wa .i II d. 'It ..!r.N Mw f4' MN ttai. tMsAtt .:
I f sr r tr et!, np.ia 5141 I1r G +1r ,..,.. ..._
._ Taft tnlfl sr.. 1+.111. tlltltMI 1111". .l.tMltd s tar fff d .. ........ rot.... .1 rR...hw, tl .. hat"II k.Mwl.M: .. .
IMt Ta IM 1..1511 .
> ht
-> 4 M I..I t 111411.1IN ..M r** *f 1 not' '*' S** f Y"" **. R..s? p.r s l.a If
s brT.Ir. Mrh I t1dl. ..-tI 1wuM at J WPlPl. ..%.It* Hp W nPW t1 HPJP PIiiM.. ... .r"l tl.l IW (lwwlr e1.id IA.tt+Itt t..., 1 f,1I':' s............... fb* "'1/__ '"f tkftart .ttll

-1111 IRII11111 .......... ..#. ........ ....I, "f- ...... ........ ..,... .. ,444 II *., afaKt T1ar lnrt 1d 1.1 M., fl r..w.. 11541 .b11 44. .,.... d .islt/s M. sta.rlr.

--.- HA.r 1'f.' jay.I1d.ilttl bh.. .......... I H4I Ik,." .... Ice,Hili.rkM.4irf..44m4Uj P "...... ............4, rt1... 1t idAst .ww1.r." .

.I.. (*IM > .ti 1 A M WttMHatrif d11it.lfil I .. Mr*4 H4 MjaV* Mrs ..*J AIM M4M H (torn m"* .' .... IP* tc..wj MvNHM to fM
... b ll.. 111B.irllhlf (1,4....... 1411. tint 1tt1N1.,, tit Ml .... sC...... tit 111 ..... I MM.. MAaV .kM .. ,w N. MirM it M. ..t111t1.1. .- ar,. Mart WMK- .liter '4 Ik. ...1'1... 1111. 14..1 lMilt//.

A..... MIMt I.: .1h IMr..ltllr MMIr. ItA ....dr sd Ih %.. us.II-.11rM .'.". ... ..iwn, I... ....... .. IM, 1..1 ups ... .ra51M .... sf ..., ........
if NMI.4'.N '.I fw sN 11x, h.. e.- M11tit .... ... II..... .
Mw
N MII 114' '
Mw11M st ltprr'fsd N IYrM
...-.. .. ....... Ili stole 1
Nt .
r'1 .,_ ... ... A. Mhk 155. P.t... Yt M ...14 klbrr 1h. .4.54.,. Ir ,..
...... k ... .... ... N ... till .... .. I. s 145S455. .
.. 1 .. s f 0,17 MY/ Mtl raq Ir.NT .' taut hr ... ,... .
tis .
j1v.rN Mt t* ..... ... t ... .w'Mus4I, 41115s4. ...."41*sit'.
14 !. + .--. VS .. ... 11f t.ry t... ..L1. by .... e1"", 1 TrkM* ).W 4.l, Mrt ,. 4H Hfrr "'.< "
Ih 4'4 t.>. ......... ..... M NR 4.... ...... Mll.... .
a lifc/taiOiPi M .w4 'I .a. .IRId HI'' wtt115w1 faha TYt.. tbr (M. ...'If*...tNrt ..,.......... --- JOB] OFFICE: ).:

w-.- Itof MM-HMito, ..t. I."N M .. fto4 Nit .to 'I LIIMMq .............. .bf. Ibrrj. ........ ." sn" .........

)IItA' H ,..,.... .ts'U. tIRM. MMM f.MglM.l i'4 ,.*. 1'hh.. f.."} .wl I u... IIIrI 11.n M ...... oil III. ... ....... Hal.. t1IIWtIII. .... ....-. .,.. ... -
.
U.si .prlAt MIIE 1 trn...,..1 M tilt- l I t.. t'MC H M4ila ,I.... ....... .. A1. ....... ANtr Mt l4.f 4.* -, ....... MI .b-V ..***. MK! tole ib*

-1 ....... I, A'" ... ...... ........ III _. ... .._ t .... .... II...., Ila i.*.111r. h... .... m"} ....... tNrM .54 1.154'.1 44554..

--.- :" .... < .
,
.
h... .. rl .. .
AMh. ...Mil MW .11.. Urthfl I i .j ........ ... ...... .a.1rt MIt III Ri1.Ar.N M ....... .. .... ............ ... ...... ....... .I. ....f 1.aN =M.4.p,1 :IAih Hi fHtNEW 1k1RYIIr 1

..... ... ....III. ""' ....... ...... ...1... ...... ... H. I....... .... ,k. ...'d .\ ....,fa", sYfMt1.R IIp1a Ik .N.trf .
...
| .I1dt/tMt ,
U1M.IM > I .
pMfcH t11MbuIrw4I1. I ./ .. "1'--,. h p.Nt ........S1M .,.. M .w to.- ...... IM. lklMUU.. .w4' .-1. ......f. "... .......... 4'. ./..11 ..4 Mr.A. ...
..... ... UII .......... .... .
sa ISIpI .IHRIRhVW.tdk.T :
.
I I E.. ....... ,.... .. ... ... ... ... n ,_. .. ... M w l.fl/l} $. M IU ... .ha III s.. .N I 't4..4 d IMit.htl lit
-.-.- I .... foe .. "........ Ie..t A. INlh.p sf l ...i ., ...*> ..ra. lr.te., KH Mrh ..... ....,....,1.f... l.rM... l.......,."

nwf1... tts film 111+.14'llt. .... s. 0-a. .....*.. liar .* ....I i........ '" 1 4'11114'I ..... w 1554'. ML1 5.1 M 1'1.15 t llMlr. fh1wMl.l.usq N *., M 1..11 1... "' ...., ..,., .. .. ,......
.
.
....11 I', lit ......._ flr M.. Mltr .. sf d. 1( Ila .d.IMMt.I 14'i .- stint < 1" flMlI N ..-4.. IA. N..,.t... .. !...nalrwl.fM.M hh .. 0 5.4 455 ....... 41. i.5.J In ps4a.so. 5..dd ..
.
...,. : w+ ; ; Ia tlrir.i .... 1 isi .uIPrrltlllNrp'a.tl Mr Hff'M ffc< 44* to .1.*.+ 1..1..4'.. s MIMM w dA't.w. ...; ... ." ...... .... .... .
.....1 A.+flpl+. a, N.. ... ... ..'i4 '.r. its. .1....r. f ......4.4. lr .. Itr; th1 1.. I ............ 41. ...... ........ Mi.Od. .... .....h .. r11s1s. ...... .,f. s1r tt.t.N, 541s .
..4" .44j., 5MU..w11M. ..I /1 .... .
1 1M .
...-... ..d ........ 41..... if. .. .. .tw...... ,.. ) I M 1..1.1E1lw..sJj..1. Ir.N.llrlrM 1. ...whs.5l.lalY. T,.. ....., "
"I't.. .. .fc > .4 IM* i.i. I ...............IAwll.,11. MI. .a1u4'MMM ...,4I ... h ..........4. ..... ..... *-! ...."
.. Ibwl 4M, M-t........ ..II UIWtsh1. .... .. h. "...... .. .... 1.. ..... .t.r.'w........., TYPES !
... ira14'.
.IlMsw1Mw. A. MpI t M M Lt. Ih rlfrM tYw 1 .
--r:J. pw.1.1 ttl..ll t,1.s .- ,. -1 s1t ...
...... i.wIA ..... rt b. .. 14111th .j tuft. .r1.1, _M+1 / 1111.1.J111 w 'i'ILlaIL11'1iIC1:11': I &
ap .... .........' .. IM )..,. ., hra..d. .... .

14.4'1111 h114111. 1s.rpt A. 1Nt. H11 N + 1 W ,w tq1 1 '' w I Itl I I................,.... .'t. '.M'..P1 Mtltt..l. ..,

11."I mllwd; k ft!.hMg1M .4:.. :' Nw.wfNp.I .......... sMh ............. ................ .. ...4'... .'....., ... ,.. ".If_'" ,

1 sa111Mh ...5 plrra11t Iwl ...... h ... .
_.s .... .; M s444. .wl .t .pslsu1MM ,w
1w w/IIr1iMswLt11,1t11. .ifrla .. ... ...... .. 1'1.a. A.1tMN TahrSwwRt.. .. aI, .w l...a p... ..
IMA t.'NeAuavw1 A"11 MAt1N.M .... .. ..,.,. d cAwt -..... ., s s nh .
.11.....O h k MMM f11. pr I TN1 b s tw ....I .... ....... V...:. .. l r. ..-. ......... .* .... ... ed s tl,4.f1 M4.. f't.e' ..4 : ,.Ilfd ..,.,1..., Mw 1.g .k" s444 IhrNM11..,

..... tt'm'm .. r+.. 1YrHilts. ft6 1 1 1.1. --- I .Mo.. 4..thIlds-..... ... ..., 1LtLU Tt ..... ILhu.f, I."
wb.Uaai .
... ....... ...... 1IItf. '"" ..at... ,. ...... I!. N. .t.Ia.lptr. M114rM, .t...... ... ..... .... ,...., I .tu+.. ..eI4.. i...... II) r4hl. 1rh I
liatoa.aa Mart VMMk .. ....
pN. ..... ,..-., .s 1M T '......... i. NlI. ..c'1 ...., .1..\t. ... w .tM- Irwwbt I.i 11..... "1w'..'.. lspahNy. IWIus.. ow'. pal IM.M '

it N.r.y.N 1. 1MiMr111 ........ ... QMt/I. M hAw. ... ... .... rw1111wy..*. 11y loft 1.11.s .... f.t I'."....... .... pM....d.lnitNllMls ........ III 1\rtoo4". Now Power Press !
-.-- I I.'...... 'lie." I ....... .... .. :
... Hl.i .alto .iH.MI .M ... .- 4 ,... ....1% .._.1. i4'M11.J -t .. _....
MM n 4"tMiIPW
I_ ,....... A"..IIsAI .IIs1I.4sH w... .. lilt Nalwll .., tW CM 1.1.1.... .w Il.f .t1 f.t. 14'1...1......... I.."........ AItM I -( .Al.. 155....t.... ....
14'1144'! r I ., ....1" .
., ... w r _. f'ued M 141... s 1ptltlil ; "" t .. \... t. .....1.ft.. .., .. us .,'.,. saPs 55,514 S..,..

.....Iti .4'd ,........ .l-,., in 111 ..-.. Us idh..N.t M...+ .... i/h. .* :, INalw W 11, .., ..... ._.M .. .Ir..1rtt ,. ).. Twt. AsW a_...... IKU NSh..4 .w .
r.yw. 11M1trN ., ,, ......... .., hs .I .. ......, ....... ...... ...
.
liar .i'..iM" Un II t> ttMltoaal. MW lar. I.I, 11 1. s/trM...1'rf Ib .'........ .h.tw1 .t. Mpl..d.M N rK. 1 4'1.1. 11
.
.I.... ... .,. ..,. ..rr NIN ...J .....'. ........ I II j I .... Itiirsr n.cc' .....U .4.f ..... lust'II M5q..,5........., M .. M R a 11.
I1MIn. rk.l.agN.. ....., wL1I ls ., ...... .... ....' N s.... .... rf Mt4 lfck .
...1.II. Mt1I..MM* ... ...> W*. .J...*.. 1. i!I ....,.... rtUl UrrwM..1114'14 ... .. .. Mr'I I +IW T111H1'Jtsr'111IA' 1'It........1Ikuh
t4'Ir11r. rsrr+ ... .. MU .. ..... MHnl IM M.141
wbt.111ihrlld.11l{., wki.Ilid VlKfa .. :: .. .. 4 l1... .
lf MMN? arh. .rllr N1t..M has. rill 4' .t Is Ap1MI............MuiIu..... .tf'It... 1trl
I.iA.tt14.. Iillrtsl .. 44',1.11 NwrlrwM4't llrllsi HH.tr < .*t .v. ,ht.. .
11 ..1Iw w p.1BtT a"f' l.t Mxsu .IMwih ... t 1
.... .. .... .
.
te, 1 .. ,. Mud ...... 111.n1. .. .
-.-.. ', WP*" W pflp PJC WPHP.V iM PV.Mi ..... hfI (...!i r I.bk M l.c tk..d I... 1 s.ttr 51511A ....
..to' Si1lA.N us I........ ..al_ .-. srd IuuldMw. Ih.h1ild, ...... I... .
011 i wt pt ... ..... AU $4. .#..... .... '
l htsllil'MI* .rll r1. hltrlw. r 'I w4' w w ........ w a+li.LM1w JIll.... .....lr11.... ...u... .w" p.Ir.51.wlR.1" 1 Iwl NwN1H.t.I1lrydaM1tI11r.N1el..hM. eM..... NEW JOB PRESS; !

$41....... M. .... ", s".' .NI. ..M MaiMi itl.Alllr iNS.. ., .... .... f1..MLSSt 1.I,j.w, ... w -Ii W tM.trl..ti w w N.,. tr1,1M1 0I .tw44.Ib.44 "

......." is". .. ... .. kMM to aV Maarlh ... .... ............ ... ...M .. to&.... s44.g .... .........14...... 4 .. MNy .t 11a/Wp.lsdwll-t t HfuruM .. I4.tl4i
cMtyr ppp4 4pMlP *** MPWP Jv4lMV Mp| W sr ..,1f.1 P1. \\',....., ... .1 .11r .IrD ir1..hIM
MNppMlhs Sill ". Ins .. ...... .. N 1414455.. ... ..... dIw .At
*11II t |l h wMS.4t*- MMlHMir to *..< ,
Kt ..fr. ..IINv. M Ir..IN lit ... ..... .. -'-- .., ...... l.r.Np ,, .L.. IM .h 14..fa 11 "'--11. .....--.a. I Iw. a. ..
.. NM 1t As.>tW -l....... ....
I1w..1adw.s ptlN
., .. ....... k '
.*.4. Ma r aa..|Ifs '"* aW .... taalaV' ............ .. .... ad.Ile.UVMfcaMl I...1I .... ... h..s 11.1.s4'.11. l M.y11 t.a I nu 1.4. (I.... I.MdYrt .W tL Ir1ll ll. ),,1' .
115/1
t k .1.1 1111 W ....iwl 4'1x1, ..11IIi1Nra. slit.. Tw1 ult.. .... NNUrr.l..relNlh.fl..1r -. ... tor. ,...
f I pIAtI .t a. u 141 r 1 .... .. alli ..wtlrl.1 I ........, M tAW 1511 w ."... ... ...... I It ...
-..... ..... 4..S ./K I.W ..... N' "It d........, p.4. w nMatlisr .4w
.. J'J'I ....,. .....r... "--.",s r..1s.... .... sus.h ..... .. 1 wMtw
I Hrt .ll ill I .IIIft.
stn lilt .
ls fNtd .Mil
l ) .4' fVl. ... .fc. M-U' .....l* M...* rl 1,111sr ..... wth/N. .. IIS. Id .. .
....... III.... .n1: III .l.1.1i ...... 11q' hr 11 Ilt h511r'. tr ... s 14',. .. ....... ."....Aw put. 1n1,1 1u .Irr..swg ... ...,ph.1t Awwl; ..-....1.t.. 1N4sis .
I Rrip4.s..1 ..... 111511
.pIM. it. lit I..Mwktoaai ( .,... den '
-.-.- M MMI lli*"f .rMw h. 14/f .. ..,....... ..1. 1151, Mt ... sod 11.ttiir.i T1.+1r, .\It; I'lu- Vcn
.. Iwrr. aV. .UlMMW .rid MM .......h1rr n .of w...., .r,1dL,. I'incNl 1 Inks !
MBUMM > ., .
.. No.. Tt4 A11
wik. .ipM 1 rlwNlnll t i.Ust. 1... ......... .. Iof .....aiIAt ......... .A1.s 154'4'1. wd ,.,..., ../hhsu u s ,5 1.1. t fh. Yd., .wr I.'u I

,.r h..... -Id.rlr4.. ". JWrpillt. tawf.trf .. I.I ..... .......... .........' .... 1. .... u.11..1LI..IMIM........,...... .... lust.lhwsrit ....... 1..... N1+....4u.: Ilpdssd. ..ilrtd d It la.. N ,

..... Mrs t.w...... sttMllwl... ... 1WRIYINf.... ', Hfw l ti"MirwJMaVM 5114'A,1w .... .-IMM .4Il4 I 540 ..... a 11. Ors. M4. ...... ,..+?M 1,1i ..., 1.+551 A........... ........... p1111f 41. 111 b,' ,
f ( .. .I.IMIt.q.alNl1. ........ N ..... .. .... I.> llo >.,...
_1 ;i..+IIfilrrl I. ... be_ It s I I > i 1. ,1.11x. 1sd. IIN.J. 1111 .a.....lw ., 1I

Nos .q .... .t .... IWIw a4' ..twr ..I 'I" aa1a MM1r..
-IT', Mllw 5414 a t&4 w I.. .... t I ri..wl.1M.iNM1.w,1td. Ibl IsrNIp i 1'hWd.liYsrtn1 .4.IIYrr 11Ih*** t...,. N I*"" ..... ............. pst.pk Iw. .. ..... ,1 4AI 1.'.. t1.l ui ilr. >ki4r' U|...., 4M1ISMALLWOOD -I.| M .*... ..< 1.

i.w MM IM itt..........dilrl t4sl. us s. wMw .
Aw hrtl.w --II' 4(111 t s-.- a .... I ,
........wf i ......... ,! .. t. Iw. w Ihh ya1N y **.*,1r...,' lrif ..,Mot.lwwA/tl k.eO' .. HODGKISS & Co.
j I I4 S1I'mr.r SAhs' Nty t.s.114...1 M t 1.j, ......... ..- ..... ..".. ....... ........ ., t
--.- ., .....,.. s. .... mnM III Mc. 1'rlrll. .,.. .. r 4 N. ... ....htpd. ,., ,............ : COTTON FACTORSUVEBPOOL II

\\.-....Illld. U. Ur.r stis.t. ..' .Is- ,I --- w..... ...., ........ 1. w s Ii1r1 w ........... ... Asu ft \\ r. r1 v. .e c' \' V.\\.'. ,1

.-tlt. ttrir .145 t\...... III .L....... tifRlt 11..11Ir i.rr5Ll.lu'sUI1M.... p.... IMI. I'fMi ; ....... llrl Nwtr .? ...., 1Y11r 1

Illy'a..tl ..,.... ,..,,..mE .. ......'I I.. NMI141i t IMttw.IM11. 111 1d1wNYf I. swa' ...14' 1 1.1115. .....r ...... to tt.... 1.1.11. II.....,'.. lot G Geaer lCommisslo MerchMs Alnh

........... .. .'.... "' .t... .,. ... : .. Ur hwf1! 1...... pNtlk. 1M n.-I k 1,1.1.1, t....... ., tAihwit '_a Awi.It:'": D r S .1.1'f

44-, _....... i- _i-.h.4 ..w .. 4'154' Mt lilt IflNtd IWs (-.a ('.......... M Y I .... N. IurtM1.. trwl. 1.-- s4r r..... .....15.. ,,'
psrwsi.gll.ih. l- 4 ti....... ...u Tintln C ilK tia ..r ..
rz: ........ .
Is1AIM. ate At annawraaaar lit .al M. ...rlMla pw11nr .ts .. .. 1, .i4'it .......a .. .........., ......, ....... Its IrMt r b .. .. !" L'fIII '"

MII Irilrlc .... .-+IINrrht141 tall ..*. : .I ll..+ I ,.t. r.. la s.r t.4 d NEJVV 'rOX1.IL: 1

Irlt/Uit'lt...... ... ......... .hi...... aV HiMli ny ,,11......... JI1M I-i 11..1.1. '11

......... w wt1.1 nri .Nrp/t... it 111 t t.1Mlril .k N. k..br 4l ...BlMU ik> rlfi- 1 -'-'- Jt. "en'.., "\ t\ -' ::::' :: :, .: \\- .w .1.1Ie

.. d.l............. ... ....... .. WU b.kl. >4 MWl'MMMMlktlt >r1 IISi PMBBMMMI' It, .1.. .... ......l u.-... i.. u

1...... M 1.1.r-=:=:v.4 i. IIt1.b1 ....m*.... to. kk-WBMfkV. \....... r.k. RIlaw '...... "1.NlslauhruuNl.1'ulu .."1.1.. .. 4.5.I. I'w F.......ttt. Ia. rJ I l6; at ..1U1 i. ",tA 'u a f t (hifi HM Of Kl r !NIIN6 IhOAN 10 Jilt "Ir .
tV MMMbnVTt ...*1 4u rr il. .ts\*i I VM
--... ,...... w 1'WM1 Y a nl) usMa of 141111 Htlwl- ". ,-....,. It.. -.a w U. pwlrn .
.
AH Ik aaak...JH4 ...... MMiaX ...>. tat ul. 1INr. .... t..Nr ,..I .... .swlq -13..1.11'I Ikr N... a II 'h"'ln .... I. ".......,... \9'AhVAM" Iapu.a" u,IIr A\"",I"fITtA II Ll.1' 40D".. ... ",. I

........M+.. ........ *. Ur. *. Maatrnkto ... ..4 .... ... P4..... lu ...... 1hwi.....} ..... t .,""...-. .4 I1. prrt.t .lrl ,sv4 Ip..111 IIATIIFK' ''''It'... w M1 nut 'r 11I1",It.l t t'

..w1.411.MtM. ., 5114' rrs .. a ...... lhtlp.s' M. ,.....Aal i..Mrb.W ........... .....1' .... Mro nsrrNJ lloet ..J.J!.r1tra.t I.,555 1t/NAa, 'I .
twltl.+ %MHiaf w .
us4 yrr4'1.rNdrt Mr .N .,. 4'Iw A WM' utlh. 1. .... hu111N1 It
11 4 DIRECT
. It Apt....d4'1< Uk l..g.Ir. ud .. 1Mtlr H.4' .h1511gd tltlit. ... .. r r p. s&j. cuss1us
I ; I1 .t1 ,Y .... "... M is 111 ....... I '1
w .1.11 LLir uI I I....... IM6J.M,.
4u
'
Iu "
.4'Itls ...+p..+.M w4' *t r" aMHial.*laf UkaMauMr MrlJ.. .to HMral. .......fMa lot ad4'111I hrrrr ...Y.......... bhs..lI Joist .... .ushr .' _'f1..... t..I.1n1 ''II 1.1\\1.. .4. ... .c .. .. .., Ilh
daMaw.. ... *r MMi4 iMli to t.h.itA -....1-.all l Ik. ..., ... .oiO'"
11e41 .... ..... 4 14... f1111r/1a 44111 "I"" .......1 1
... .
I .
' S* uAaarlar Ii11arafi a. a... t na NiMl. kk.i .- It yg. ..M of tsr ......... Ir.... .1J. App1.. r .
n.
'I 5.n.jI +1 ......... 4 to JI} rnhlililla r At.l .la laal *1ninaMi-a?4'u..<.... C.MJIt '. Th ntN. .... .. .ISY.r 14w. .-.w.. MrY.. ...f ( i JKV.. M'n'lT.v l 'o. I ItN,

i ,..... _.. 115. .4.....> .4" br h.ll.tIM1vt U ....- .1.n.i.c Et.ry 1uil. ..iw .. ....... I
w.wl4 IW!'0 I .
( .. %. MaaaHMl Batumi*. aHkiaW ( ) ....Itw.... *.1..i..... \.ot... w,t41.M. .iII 1'. yhld tu I..r vi Woo....puil. -. r.II...._. En Mlmm otliTrableShcct; l A t r Posl t r ru -

*ali yMy1?. ..d 1-. ......., II 14't1r114'hall + ) K. l"tIII I uu.r .. ...HI Tokfcmlghk... U IV'Mte'
t. it.... ....t iiM M. ....,..' lt.J ...." ..... ......... k sII 4i. .....-..- ,p11Ii4b.." \\iili.MM. |irr ua*. ,i

|.i i>.aHj. rfalaar N. p.kM. "I ,Aql.. IId i*. ; .I rt.lllt iii rH- M...... I.ss, lit...t kv s hMltrr uT iur.ikliikt. 1IIL".u.1' "uua t'
r YIKI r.rtv'4 Th..rl .
fI t MINI ..... Ifc-r. Mr l.. kr feliMl lion .to tbr Illtlr
aWuvrm in Uwta.m .- ..... .. IMP. -
....1 I I... BOOTS AND
MIgkIMMMI SHOES
.. .
-.w N.t ..."11i1Iti.......... .'III..j ( t. hum lu
ll........ 11,11 U 11111 .141 .. ... .b/ttll.q.. Ilia ..... ..II Ile ..... 4s N w 110M MHT.law .!,d..... kf ..M.... y|Ikr ..Nrt.*liiMI tw ..!.' AI.I. lCIXI"+. 1 :
QM. 4'.514' t k M5M1 tet ...... ..... w1 .... 16aJ, I-'In.. Uri -t ..1141t51Y ....:' IM .r twin llul M. iM>Lf. ..rnu 101..1 ii. .

.,IJIy( tot ..ptsg..... .... ...".'.. ... ....l i.1 tll.... ',.. k'b1.+ W"wl[" ...... *i Ihr kkHf... Ikri teriHf lk<. bk oiul lUll Oot1s'o.. *4tvcotUtr. I ., ...

I"'L' *b .. .. ..iMlw, L ..d aIM"iusws I J Ih. 1,Mf+ &5} I..MUu.M 4114 ....... ..n ...... td ......... s.d .4.11.'4's.., Ie .+lt. 1x1 Jh....... .J'.'.
-I ............... 4 I Ml HMtey 11M W IItr ... iwl At..h. Ihtfcu |u .*...kjr- Ur.u.111? ....Nh.wM.odr9'. h. no ..Ut to Delicate Carte
..... ... -.\ WI1 ". ,.& !4Ui lui _. ... ...... hi Mhr Mfcii ijai ilhai .Iw1an.. MMaMJaV Mat I.t Ml pisI Mud dWill: UK Itmblr .....5wVANtlwtl 1 I s OJOJ\OI' I .
1l.c-r 11tt.1.M d MM ........... !&- .-I ...rw1i .\aM. IilltNwa .w b> |...... i p.n .ksh '8 .... .t.rh. nand.hi.s i
r lh .
1111 writ .. Mc.. _
rw./11tN1. .I11ai
att.
%.t1' IW hMl.i.I1..115x. IIdIw..L.tL Ti:.u.J.drIiWiI. I ..%.... It*.*. UI .... t.wia.. idn P" ...... asst Idd4 S.Mr .... .1.dtr.rrr ......... BRADLEY, HILL & CO.
II.
sUi ..
4l-": "'-' iit'u s TV 48.a. ,1 dr4I .. ... iritlii.... ......
1.l i.4 MI u.JI1 ,,- tMjnt t4ink M. Mfttt ilai rua .... ss> N
.. ? ?a...I.. ......... W MdId "I.dTtari.f IL .. ........ IMII Yr burs tai .r/. ..... h...... ....... ....1.r ......-.. ..,. ..e.4. ........... Conuui"iouft'l'clmnt:> I...,

..... .. !w1.TMi. ..tIw1IW.a.m- IIi.Me .... ..... ..... ....a .N 1,4.1.. .... ....... ,...' .,.., .Il rl ..,... Li14.51W tl I t. ..
KXVANNAII
i t.-.1 ..... h I.Ir ..1\-.w r ally d.- ... .. tJA ,
p14 Iu Mr ..W'" uI Irr.a4' .. S.4, '.! 4lk r .Blir fur wshair

tp>111I4t,' ... .... .... ......... I.f ...... e4'4t 1."iI. .. W Is, 111 .ppi;; s.11w's Ir.N Std tiff: IU4R tt.lralrlul. fallla........ ". ORDERS SOLICITED -
... .. ...." --- Islh. IIM I 14'155 .. \4j: 2.
uiW iMHw** iij fc* 4'+.. .Mkli %syls "

fm =- MoeEiil. ..... .. .,.IM...INr..11t11 Mh L_ e cilsM Nt h 111151i 111 srt.Issd ..: Nils.. hiuw to lnu 1 I ...... r II .....14x1.... 1 ...w.... .aYp, I h. f

tW\ ss j/wtl1T sall IMP Wsi,'t .'M Tncn. roo..at S s..
wr '"" S .
us IftOIBft t OUTER, fr" .fn."f"

I.I.I.I.--
.' '"
; .
,
..

\
.

\1

.

-..r"tltl1 -


DKPAKTMKN.: SEA ISLAND COTTON GIN. FOR SAVANfI U.

Itlo ,i. B..t o' Fu>*tM -Tin- NIt. 1. W ,S ,. 1'"'1. 1 M M "11 Via Prnuimliiui, Brunswkk, ,t-.e.

(4Wl. ln.tN..tnn.ff turt ''1'''". MM! rilj f n MI i"

.I1F14/t.. TtK fnffowim friiH> I'Ia f Hi I.'t! :' c.' Tilt aTIV.,1aL.
lid.....n MI tor (M" /wwy II l twt.. I
|i."mt. (.." W Pcovt .*l J. M. It M. %'r ni

. -- tM" 1/nr,II. win 1IIita* .... .. ""' tin 1.11 Patent
Elastic.Roller Cotton Gin !
,tlx 1'A+ "" !'fpt..t.r.-.-- Scott, Poole & Go..rAI.1.An OsgOOQ o

.
II.... WIi 11 ( IIL-It h11K Mete hhart hiftartAptftl J .,

t1/r ......fIf"'". .,f'IMd tIM........... 10I/11.4.IlArnllun 4 i I "' I 1111\1..1'I . .\ 1'1"" ii -_
AI. M.1... Wf' llne WIlt..... UUI1p.N11 I % f
1.1 s
'' : ,
'
'I"H. 'J'r. '# r
I. IIf/J."WJP.
.
10 "
.
fnHl Ifcr iTfHttt f*HNUfflVTC. fH H |,'til M<* It 1 I ': .L; '.' 't. '" NN, I"!* "" t . .j .. .I. .. 1',.I',....h I' "'. 1. "111 ,_ I' 1 _
MN 14 11.111., Mr. t',u.111/ : *.I...<. n*lira .* : IMhk ...' I'f.ln'f, ...MM1lN t..:. i .1 -" -
1.I,1'IIA.Wh1lc : : } "" .
IrsdpR t.-- It t- Nh......M taft., tIM ,kl. )IA;'. r.AN tits.......I, n .1. SYLVAN SHORE
NAAI4nr IMIt ." IH.. ldhr'r MIA .MMI t rl' .f. T1M Icar+ htt 5111 A/ANNr h. ? a \ I \l t I'M Miim 1 ..e ... If'
..
.-_. QI,11I _.1x1.5. tItIrtI FIOM.Mt loT c.111M1M al........ 1ft f1'I, .,.r....1I11.r. ... .................IK.-1..1... '..ntM... . : .u. "'1'-.1:
tilt tllMllr I
.... I. Most Sn11 I4 W ht PtWur
< 4A and Iau \VIIMII till
;; I '
11nr
wStWtL..vll,1 "no'\1r. \ N\m\
t M P -t""h' $ .
.MtMlgMallyIII.1tt.tIhNIM."n It ....,...-\'C t. tn4 ...1.. ,1] f,,.- 1ltApk. ....r.... x11.1. i sad I, ..... .,'. ..f. I ,. ,,,.,1 w1h.. ISIS.r. .

1M M"Mtt yI/M F.rdh IlAelr..111" M IWWMd w. ; I ':f""::t I ':I r+.. i I1IMF I I. FI111 i hit Tt1.rt I\ t, : .:'" ,a1 :. 1. 1 I.NM. :'.=e;: :- .I 1,11 = r n I "

,.l., rvsM.. ",(t-' Mw"WII. !I*.An I I I .I'm...-wi.. ..... ..n.t.... ........,..r. IN .r,11 '411. I. h 10 .I th' '. ., h .1 ".Ir... ,.t .AM/,41.w..rp art ....-.... nbt' rlt.. Pr.;;. ...
., __ ,..f1N 1'a.I...AM...MfW III Ja.t M 1I i"r '. i c.l.. .MsflrAllrllh. -... :,1;' 1.N. 1 M1 tAlih..111.,1, '" .,.a1I .
tIIt.I'" / 1 N.I..rl .
... .. ....... ... ... ....' 'I I I '. NIIl1M1lt I h ,1.' 1, ea.t amh :
wl tll' a i' r 'K IB ? i itWt t W. ... .
III 111 ,. -
Itl/L.l .
: III i "
.4N1. M/rl+lti tin..-... thM ftr>. t"4H ifin ..i "+ 1 tN ;: ; anil Mail R Sim rr iftMf* A .....' '\ I | Ml 1 t I'L'II i i x1.I'\ I ....":, :" : N. IF'/ .:a, ,'":--1 I ," ',
.. .. M, ..,' j. I t.";'+ r ; ,1 : '; ;
...,., "4.4.l t .... ... Wt .*! 1w a <. ...to.. /RTllt .A l U I, I. .I I'. ; l 1'III....... I .
.1I r4ll.#.,...l po "n... "_r.w!' .,-.1 T t1 tWlll 1 NAt I 'I I .I; '

,tilt r-e. r.. .$..,*....... III WrA11lt,.a' .., I I N "' ,1..I...I.11111.1.. ........I.M
.... f*. nm*_ pfn frr lMVf1-w..tMl h fll\ICII ti 1 .t1 II1i111.ClllOt'n1
tliUlil lUnf M"' .1'. 1 .......... .. r ..t I IlM1ra.P FOR CHARLESTON.

TO ..../l.Ir_. 11 .:-IalII 10 t.1.AMH ,. 00In.I".101\ n11t .
...
1U IViniUri II....... MI +. ...It L. "
FA .u......
d IMt ...... t- ..A wM1 ...*.U.Iu r u 1 . ,I. ,."It."I| I l. \. \\1"\ "' 11I.
.....' tkmtllH ..M*..* ....4.4 ..-* r <-it ---- 1 .'Il I I IM1't
|...40t "**" w. ..... up l.t I.rIk. IM'4t llfll" I. I.I'EI.lfltl I I.1. THOMAS II. AUSTIN ,

***.? N..4' ..M r M IMM It, M.I.iI1'x51 ...' 1
........ r4liSii' ... .. ...... ......,. ... -, f'
I., .tx" 1rNMM I' 41nfM.h ..4 I14-ii.ri \\ E E1\ [ \\11' ) IIET\IL: \ CNIIIIIIINiIII( 11 (' .'c'II:11I1: .. ." ....,.

11.. ...... I.4M. ... .... 14.!P I11 I 1ft FRESH ARRIVAL ... .
...., 1,1f.......- 1.. lw. w4.. ft* .., }1.. f '. I1 1' I I 1 1 HIt .111 :

aw M111lb' ,.QIIIq ,.. ,.M1f .. 1111 t... I I I'll.4M ClaOfta./\ .

h4Y HIT |".*,.tal *t ... 11-41', 10. i'i ," t i., n", t ...'. .., ,... .It I .. .
......I.l'.Ir.,11'1I. i.V ., "."fcH ._.+on_ ,, ..... I'........".
+ NIt'.a... ....... "..., IM.. ,1111 Nnr > f" i 1 :x
.A. T :m J
rwr Ib1 rir.........Nil 'W14 Mi.1 M ,Ir ,

........ ..,... ........ nt prdw Ikw/r ...r 'N' G i41JLt: ..-t.' \'ff'\11aL'C1t1; 1 ?t. 'l\*tt\.

.........< MM "' rt Ml lk>.... .' /1M M/. ... ,., PEn EXPRESS. .I .. 1'111a1' .. .
.,4 ... I.......... .._.... IAII M....QJ 11...1551q I1y1' ..

... .... ...... .,.... ,".... .. ... ..., .......'" ... Eq INl1UCEtt'ENTrl.I I1iI < ? .-. .. ,

1\004....... I..4N11 I-1.1. ''' -.. .'........ ....to.._a 5111 1<" ".. ... ...
-.-.- Miiissji, iioftintSI ......." .."" ... ... 1. 11
!r.4b f..tlMt I ... ... .....A... II.l... ... 4'.4 .
.. r I I1I I I |.'Mf .. I I lIil M.11),) I ..., .. .....Ia./a..k..I +M .. r 1
l. a. /1111 11 r. lw no 01.11Mt//.l11M114' "II" ... _.. ...... "' '" .. .

'tIo-. .*. Nlr lit ...... !*..* .i tort iiil IV ... ,., ... ....j ..-I- .. ...Mt.. .. Ir., :111.1r.M.: "1.I :
,
'It % "t I.r. ,
11.1ra SAM'. ....f ....sWd.r .. f....... .1 1 !I 111.1 .'.. I.. r 1 IIt .
'i/\/ .. .. .
-4 ........... ,........ .t ...... ... I"4 .." I' : : ct" :..: ... ,. .. .. I '. "1'7."': r IM t1' '. .
..., .... M h IM ..... I ; I ': .: .. .. '
IS -< # tl11r .-.... 11 fl Irl, ; ..!I .,....... .......
lafr4/ ........ ..41111 Hrr1a11/h'.M4a r .Latest Stylo Printsi 1\ :.:: &: .. ; i .... ... i.- ... .. ... "!.
!"
... .. .. d s si III M wM N. M '" .. ....
r.MNM 1 I .
r.r1M1d NIIIt III' NIII,1 .... ........ ..... .. ,
s#...1.Ih.. .... ..w ..4 ....._ ,...I .1 I P' U\d ..... '' I. ...., a ........ .,.. + \

l lit I...*.. ...... Ite1l44 I's11N,11I.. I'.. i i I .k ..... .... .. 441- ..a.;'.M. 1...-.:,.;.:.; : AIiii1ic UNI1iii
....... .., ..... .s3." AI.I.. 4 ', t 1 oo..... ...... .......... .. .. 11111III I . .... .... 4w.7" .*... aid_ 11
.1e' .
.
.
.
.. .M/N.i ..
.. I1 .... .
"tINw "I
v-I 1 I : .10.
\\'& ... l... ........! ....... 11111.MI..4 I'I'111. I 1... .+. M ......-- M M N1M1I :I

.... all .sSi ... ,., .. ...... ... .... .. .4 I \r -= "' j jI : A ... .... : ) ( l ION 01' IARB
.... ., .
.. "' _..... .
... I
.. ll4'
1."t. .
I.. a .... .... .. ...
.... NN. l....... IIF I .IN'I/4IrtS 11111..1. ...Y..A I I C i- ri.lw" "' ." / .. .+ .,.|4M4+w.wt |i 'i t=1r. :.. '.1 .:
I no PLAIDS II. .. .;:: I ;. .
.... ...... MI L.H.... M.. II lip 1...14x4r. I l/ ,
I. IMt M'.1. If 1.1.1 T_M1111..4l t. .. 1111. llt N.*ttltf11..I. 'v M ....' '_ M1M1 !I ...... .. ... t.. I Mw .V 11 ,, ..,,, 11x5r

"I ..W Lt ...... .. ... ......."I .. I
11 11r- I4.IA. -1.1.4 M : /I
-s
.l I. : 1 ::r.
.
I : ": .,.. ;; tr'r.: --'a-J.: ;: Nd N..0M I r .
.111 14,. I1tr.iMn/.eNrrt 41/14 I4dIMkYi.W I11N,1I :t .....,.. I .t ........ r, aM I.....; .. : '
,.... M Ib 1..4 .......... .M. ..hM/11 .stf I I It thM 51 rt .. : ... .. -If. Ir ferSSSSsSi15-:.:: .-a::

I._. .w 4...... hp ... 1......-... .... .w +a t.rrI f./ .r-n\ 111 .;..". ..4wa .. ,.......... .. :t.;._:::..:.'.;.:......:.:....:...... i i M ..-. ...

M HIM ....... '4 IM. ......... 1 14l *.IIN ....... i IIIeItII' Ilntl I11ow'H Jo"u..Ut.. I ,ue.:.:.,'.)tit=.....,.. ...."11.III. ....\ f ".: J.;..KF&; .. .h.M .........:sES-jgg '
1W .ll 1N it- ... 11.".11 Iv ... I .., ... > .. i .. .
..... .... .... ,..... IIII." wl. .... i"" r tvsSffl? -
1Mr/1M.p/.r'* if *..KWMaMlbMi....../Nr 4, *.*,,1.... .. ..NMvt ILA'. .A N 111111IIN' ;' t....;,. "Mf ..,.:rtPJ; : ::.:11 ez...:=..-=;;:e::.. '.:: 'oo'' '- ...!..-.*%.

114.1 .r..4 V**"..11IN ..M .r .....*. ..".. .4' 1i i .M1Y1,,' ,9n M51$1r. IMF'/IN. r $11111 1 (
1..110.1. I.11..A/. I.. ........ I w....I'. 1 a' I .. .. ... .... ,.,... .... I Ir I'pjiwrnln a Uoor ia nai1ro8 d.
.. ..14111.-.1 .. 14. : LIMA.; '=:. .. j. 'iI.' ....... .. ... ., .
INF 1. M.1 Is1r tiwtflu ,1It-
1111
IMw If11 ... .. ....... ..... .. '.."', ............. .
/ 4.411.1. .1x4111. iv Irrl4M IM. MTV u l \ H. ......... .... CIIANUI+ : or 1CllcnULI:
14d .... MN 111 p'nd M. 1 1W 14ki1 ,.... a .. GR.OGERIESI ; r 11'::.=.a51g1 1 I/1{M11 '

.-- -... 11.1 nrr.Nllu tql ..ktli4 Iq 1411 .. ... 11MItIA .. .
I ( "r. 'f1. .. 1 ..11 I.d fr..w Ns .. .. .. : .
.'v/411N411 'lIl4h. IMwNt1. b. ............ M Ilnl *> .. ., '' .. .

I"",It t'I' 1MI.1N C )U'....". ....... ....'It M .. '...... ...... .rr'url" .... t r-%. '!.f.*>%.<*Mb>*. ':__M:..r..C. "., '7,..;:: ..-.rD".i. tytlI

H MN ...... )> rtt4irflf W .....'' 11.. ..... .... I ..rf ... *r *......'* ....*. | a.. I ... h.... .. .......... ..... .. ....
... IttC t """' M ** +, m.IJ.n.
I. 1iWt. Ir 1. Na ''w i'.1111wN ... ., .. .,K : II u ,1M I I11 .
.v.. ._ ............. .....i. 4I...igw .tit ulSM .. .... .... .... .. .'fI,. a...... _..... c ..... ........r.t.
all .,'.....dS II h 4x414. k.k M IrI.. .... I1L.1.. ...*..WN. ( '.!"...NI1wl1. .1., ., ... .. I .. ..... .... ........ .... I i q to ,....

..111 111W .....4R... hllr*. r1.w III 141 Y .. .. U"a:: : ::; L..
.......... a...... II..II51.L II...IIMH .... S"\10.. ...\I.teU'MIII ..... ...... ..r 4 11. ? '.... 111111..... ? .MI..It... .- .'. .. .... .. ..'. _. .....vi *.*. ..,..... .. 1....

-......... Wrl1b4.. 11.11 .I1 M.NIIN.'i1MIR MIM : tl tMI Mkl +1411 .I .... t M II I in.. r1f1.c:.... / '
..._.. uli. iti : tib ,4)) i *
IfgMW.Ie t-. ... ..., .514IWI I It. II' 0 I. dI:r ...
-...... .... .. ..... .... Id' .. M.1. ... 1 MIM II I.,'\IMIM t W HUj> '-.- ,. a &.4 N1A .1 I .
, ..... ......I4r..-... ....11kWt lwi lbwN 04<,... I I t 'M ltW.'. ,-+,rf "If 11 1N NIM; Y\I .. fly." w 1

114 ........ IMd t.'1 v.w ....41FUI. ypt' PLANTATION (HOODS.ri !t ttwl ty y'.I 1.111,1 I I t"".. .. If 1 M... ..
N1. .14 411.-.-........ II 4 TI .......II.4 W'11h. 1441 a rIN
<<
Mtl, Mr.............. I..n> .a}IMI1.. I .&It. II A III BRUSH S ( {pilllIIi !! 1 MmMriuni| ) .. .. 11..... :. .. <. .

.._.. .... 41115 11/ tit tWo t 'I 4I1r. INI14t
.. ...... JtVAKiirrv. ItIIN1 i1'NIINI Ill ..I.1.tC. j ...1. ".
.. fi.
1. +4LP4 ikd s' II Ivw la I..t; w/ INn u I I I" I.I II
.- '............. *............ /rbr.. 1a.... .... .... .... ...... HM I b'... .... ...-. ,. t.. I 1':::: w rI..: :: I'

MMH.. *.H rlW4.t.... 14d. ....... *Mhn I.II11J .- Ill." IM.: ,.l r:; -: I1JACOW, &.&'.... lw1..I. I..I... .. e' ., M
\ wf a MM ... ........- IYe .... Ni. ..r._ 1:........"II. .,..4..r .M I.r."'1......r. ."".* 4..1 I ... 4.MM'1 4.wy. ,*..,,. jn* .. wI
yrtwSiirl
t.... II .. .... ... ,... ..........11. tII. ... ... r'" p. I. '.101oo...... ., ... IAb ... .,.: :t.. .... g :r.::
.. .. ,... BURKHIM 4i. a .. i 11. .44 _.. t
e. Il e w. ... Illrrt"J.IMtII. .,' '.
.1..11 e'....... Io........ ....r. I.t IMd r.,w. i- I,1 M L.VD j:4 .a111/N1 u11..

'1111.r, ..IY. 14i.111. i t'. I11I1r1. I =i < M A IIININ R H \ : .. i ?.. II .1114411NIt1 .1.1I1U. .1'. ..1.--. .

1.1.x.. 11.r, ..,. Itk41 ralyil(4.11ll all /d1TI. W ;. 1 EMI'' .< H I ( I f\ I11AliiWA.lltl'3 ,. FIARLECUNNIUUTAM( & Co.

.. Nrr&.f.1t1I altl. .. /1.1 'al I, J : .
.dI I:M4tt14 M/.11f .tE. .. n I '.IttIIJ.! : .. IlO Y-MADE 1 1'.I'I'11. I' 11 1 11 1-0
... x155 ........ Mwl.. Ilr .. +1d.u I CLOTHING .
.4..1.- N....... .... OIl ....... :nm11VAL If.
t.- .IIt.II .>.. Trtit-. Ii1W1r. .. ..I .dir. : .... ... 'Ij. III4ollw41iwAti
.11 55tj ...4IMINII..! ." ttt-j awt |H,V 1*... fUIIIIIIIJUII.1I'I.'hillils() \ ;
I. 1TuIli i /. :::1.I .' rII.lla ........ a.dt.
--- lItO N WALL .TNT NCVVHUIl. t/ONlt

'. IJ.."A...t.A.dr4N1WMIRINrIIlMNk Ii J Nil. i.. IJ". <.... .*Nr111* _Ito' _. I I DRY GOODS AND GiOOWnM IM4MMIJ.l\I'" 4.- .III.II' I ..."... ....,.... ... ..... .. ..

1" .1 ...I. .11.oi.. Hw1.. ..... ..... ..1111ritriIa. I ., I 1' .\tCl'.I' \ \u1.y. .. ._ 1_... .. I...I ... ,..... I..I-a 4.. .'. .4.11..4-/'Ilk1l4. .....
., :aft' .-.... U t',,1 r......... IIIM II riM M I .... .. __ ... ". .... 1 a. ..1r v./ ..1..
,ni...I............ I4 iL. ,r..i .rf .k fcArr K1t.4YId'4t1.InW. ....' I+ vi WIIIC. RWiUGI.o rJ .. .
k|>,,- . ... 4 .
> _ill run 14halllk klla Irqllal 1K 1t f.J tiT.I J I t
+ MI N Mattt ..i 14.1111 1111..1\,. "I.Y'. l'11x51.1' I IAgl' I, CnOCICERY ; Ie MtMII Rid 111.. g1t.5wrwK ;; =-:: r'"'.r: rr"5i; .".z. ?.?fir!
IN'. Ir S.'uri... .....u.w IIAIt .... II ...... .. ..).. yTm,.
....oju1..I....liii; mi a litt. .4'..aa1Idr. ... i I ,1'.11 .... WIILIA TihKj. IIIKIXSV; : : ritOEO.
I'llut4'u1ti11II1r:
i.1
)LIt1 S. wIIi .
N. a" /o I .
I:'....' +I! '-'t 4 l.a \ M|.. ..' .4 .... !.. .1 'I I. I..w.. .. II'
NWiu1.N.INU
:i 011 ttJII N' a YIUNNIa

cult oral IJIIIOllwuLs) ,. VEST W. SCOTT &
W. INGS CO.
f .. .
)
-- -
: : ---
t ; :,: ::: .
\ftt1'ntirmrnt( I .
$. II,1f 11 t tl.. tX ..
I I I- ., 1 TIIWT 1.tW1I1'T: CJ OOD:6. .\t..re HsNU

*
A *'

1M" ".I. ,e.NOTICE... .-'M ...... .,oj'" rrr'Maw. .vl I :.: ARTIFICIALARMS I ,, C 'OIII I IIIIs I !loii 1I""ereIiiilsTALIAH ;
I I"...- 04 l4' ."....1 \-wb1 Y ........11IGdk 4- I 4- .to. J4TW; H. 13111VCs .
.." ... l1l.t ., .... : .. AND LEGSAN ** LOHtA
..
.1a/N ........... tft .j... .I Ilj.II. I ..
'4'M M.11rI N.A1 h44... M y "" : 11 I I Ir h.x \
; j
,
...I tI ........ N.- f.. W wA i t ANATOMICAL 0.1. I \ F
.. : ..H r.l&l: : is :l', W 1 I
IM Y '
r 1It..IttIW I .
.. I
iUS-. A w H HEngines \\
.IM
..
t 4 a 11 "N"

LIFE-LIKE ELASTICITY ....fl... .. .. .I rw WM. H TURNER.iUC111 .
and Gin

., .. .... Segmeete.I INVI.N I : 'II-JI. hr01' H4. .SIHHiC :"\ I:' I I .
"* i ItTMfciilMn- I "i
I 1.'ac.1..I11'I.IMUC. .u4 trtiaMET MM ..4 Io" .' j i \\ J...
.
\ y: U'-n ai ''' Wwt I.y 4 t< L\UH LOWEST CASH PRICES ub J l C'UIIIIIII""jUII 1)c''C'hilU1)
Y. I .. :;
:?JWt I ( "' ; t. "tll' IY.aA; ::: .. ;Iv.1111 aAi4UtU'tiL.s 1 a11i r1t, ,
M..r1. ,
l"... t....... .. t.r .:=:; ..wI .. FWNti .J.MA"" I
.- .......- .. ...... ... WA. M{l U. .
-......LIIT.14K-.. ..j11'-. t''tRNMI .
.-c.--.a. *** !! .tI, IR/IMNiM t. IfA ) !. t1111Mi ; i\3 :
** W !f.-'''' .. .ttllry.+NI 6U ItltTp
f...

.
1JI ,rr \

I ....

!.

.
.- I.-_' _+ J ...... "'- do __ ..... a'l ..__..


-A JLX03sami R. STAYNER, EIRNITU-J!

: :

HOUSEHOLD n :rn Tt:5t't'

(uEIuE S"iHr I"P ....1.Uth .

orin.. i: /- ;. .... ...

; .', : A =N ,N *. l.ilplHISC..

.. ,', 'I "II., [rri.\ini[It \ E EEftfJ (


Tff r

O ll 1, b 11 I1 1 I !Kit. .. '.vJ
I .:t &. _nasl 1 I I'J.fl I. 1111.TO .

SU'I.I.: OXTY
,f\ ,IM. /ltlI. II' r.d ...
t

R iTitel 1 & .-. tIME9 SAVANNAH
;
: trlSl'. 11-1 r4' ARTHUR .,nttL ,
I.. ',.,w ltrri1! IhNI 'R'1J"ft.,' :v""*PP 1W r'v A I.r vyg,.iItlwl" m \C''ll1''' ,lor the.. Stair ii,l l.'roizi l litl IvlulrX i'oliliii2 Splint? Hr N rtml "i'IU.i"; 1'. C. I'rIi..r".
R "' 'ton Ilf'tlte Tftt1' l
w BAHMMJI/ MMW MHW I'OHK, S. B. HARRINGTON,

__ I Ii ... ., ...
i I i n II.' \ I' : I" It 10 "'Hi (11. .rl'ttCtt..n' 'lff'tI_ '"trl.....'.. OH Nrl h..41... 'ttrt.' 'I UJtIl.?I,. C.if.

0. !!1 N XUNIHIKll MAI 'KMMVJHWOOL --- .. .- -.


'11 ; ( IPD SALT.l ,,1.\,1 ,I! in\i\ En"E; 1 ") I'' n) T''SIaIIIllru' I THH CITY5 HOTEL 1 :M\V I MOODS.CT.ARK) ( ) I ) .

: 1I ilC4 l I"\U MI.AL::

.. ... .. ...
L..3 JLSJlA "10''" It I ". I n"<"> 1.,1 1 ? ,
Slcnni l KnsciHc; ( >
1'RA'ToMUS It JI Ji \,
RIO COFFEE!

-Aait/A ,Itu"" : e.I. AII!' 9,1N 'on II.L uS. '.IlNT.'.1'itC.lH1IA TALLAHAbnLl-.rLOKlUA, : i \\I umum E It I; II A i 1 1l T i.n\ I II IIIIti II IIj

: .rtlle.... ............- gLei. BY J. L r.1 c aUF FIN.

'JRf, "'nwl/ "'..."111:: II 1"dlh'c'I'. j 1 \1.1. I Il.twl l I.>. i I. '..
g 1.1 C,:, A Its' : I
ttt". II f:1,11,1.. II
V i .. n. h T. 1 VIM Mrf. It.-. 1'1'| :... ii. . I -.- .
'J\ t I .., ,. .. ). ,"4' V. .
N1 f ? IMI* Agricultural r-t ehh. Flro-rrMC .. .. ( .. .. .. .,. t
( *.,.,.>:S...., > i.U ..' '.i.., ": .f. "I 4 .t4KINK ... \\.lta, ... ....."" '.... ......1'...... ." ,.. ." )
1% ... ,.... .... .
1.Iwt. ... 1 .
r Iwett !lour Sour Mlt1bf4, tb0.IL. ... ...... ..."f"t.... .. ... .,... ..... _.ry..h... .kr.................. 1I' ./ .. MIPls- "& '
a. 1': .. : t V .... .... 0(1. '14. I;, .. .. ..to. w .=......I ,.:.'.:.: ,
''! lJ l U Al M. 1 MAUKWNHL.BRKAft .," ,a "". h.. I. .-11; ..... .... ........,...........
M. 11 M 1" ....... ... I
a..rw, Jt LNG I I : UAH .":"' : '''' '...... ,
: 1 M 4.111; "T...Ir 1JOOSI I.A' I. "It".. 1''..','; ;;f1 ...... .
.'. (... ,,. . ..,'" ... ; .....".. .....,-... ,
.. . ... .... fl4. | ? I ,. ... .
ft. .s.. H- ')i ..-. .,rlalifp. SloemII I Itngift8l 1.1. I 4' .. ., :' ,. 1 .. Iafit 'Of.. +.
I : ,1 isr11iPJ.'$..4 *, if I* .1.it i -.. ,'. .41 'N. .. q. ,.AVI .1111r......,.
\ ftvt < I c- we h S.. Ir--. rll ...... .
i
4' P' ...... ..... rt' .. H* 1 J.- ".. ...

f\ IIIIeM ... ; ;lf f w llnudics i ,11\\ lIIr .. .. .. ... .. .. "..D I'1 /,_.,..4 ..;,,+ I. ,.,. .....1.-'. '..
+ I -
1I Tl. KMOinio'N' < .., .. .... .. .... .
.
Ja. IV } .w .
N
Jl n MM WIII..kl..1 IU. h' ivi> JIN" 1 M** *>',....i.f h.... .0.4.. a11Ii. .
.... t .. ... 1 > ., """* I -4..... .....!.*...J.., + fwu
t i _an.tt N..... .ifc'. .WM- ... It.y.....%... r t' ? .. .". .....
I I 'f 11........ ..11 .., u@r J.t.t .
'" 41r 1 MMd r /1 < a' t .I '* .17thM.la
I I 1: 'yNa 1" x.WIN '. 1. I : ,. .. '''' ,....... j
.., ... ..... .. .. .dflo, ooII4."t.1o\1 I SPKINQANDSUMMERV ,
.
BRAN3Jmt.t:
:

t ;. : -... ......,,.,.......,.. ... "....ItXNHI -, "'1110: MAlittA.n : I ImXO.KQ.m .

"t. lti> lN.. I.wt\qw. .
f NIIeduaK LT
I M I111.Ih
), ........ -...... tM .h/M.4 V A, RYAN &CO.mum .
Ii.I ,.. ..glb.pw pMltaMiM. I;'. ::
;
M. ] 1 .- eeil.l 0",11. ."<1 I'', u 1 .111thIII M"441,' !,>..* i, th' t'ry 1aF ..
.... ...... u. ..... .- .l IMhI M Nw'u.Lu$: IA.....' DIUlI
.
.
.....
: ... ... ... .u\stPuirit L.I u... .
A : : .. < > MuinM. .
;
. .\. ;.. ::4 i'....... .. .. I'I..., .., '
,
tI .' 4&L. ir IN dl < %OT % MMtM T Vli. ....... ...- -.
.... ...... .. .' aawVllM.Wl 1 I
.IFI.. ::3': .e ..j. III.. ,I It'r S : ; ..t....* >:*It'*.''r* Mrv.t; h aw I t .........+. .! 4M ...... .. --. +tll'h'd & JHlIIl') lfl I/yullr!' ,
,
J:
M,4 .hj I. a C'.NAII' I j ...,. 4.., I. ... I. |k 1., .1..-kl\M. ..._, .I.t..a I.... ::...:.ay ...... .r:. :" 'i"M' ''''' '' t. -/tr ....... I.. ,,, Ml II.I ... I,..... V4 i .. < H' ? ..... ., .
st- 1' N LM .
1 1lILACIN; to I 1, -:.....:.I.. .... -.ai.MM...'.. ... .'. ..... ..'.' .., .... .... ....... ... :'01'. .t.q,' '* > V. ...,.XM ,'.111.""< ..I N"- w, I t>r ,wea* \11I
.W+ .ItrtrtMl. ... .
.
rtt t1' .M. ti'hAll .
....... ..,
: ...,.. .... ; I \1.": AXI I..rry):. 90EWR1I i FEW LL. S"t I.. OfUTHJ'IIII.a': : ,
.
.
1 .. 4'
J 'h' &!: ,. .... .. ..... \10. ...._ .. I. W
I AN8LLY
"" I 1.4. t. .'...e ...... ........ IINI.' 1 I...IMIwae. ... A,.
' T I'I .f.. ... e "JTtr COTTON FACTORS
I.. .... 4t71tl .. WATCHMAKER JEWELLERWANTING \
I ."
,
t ,,' ...4 lK rl J so., ::14A'" wi'n5ia J."ADa ." -.
1 : !.... IA ...:: ..... ............ ..... ..... "It $'i..t.. .1. \1 JI '..1.1.&..
", 'I' I .. ..,,, ............., l'w*. ..
r.." .. to I. A .........t .aaw....1. ........ .I'' ...*...f.I" (:,'urn,1 fUUII"hIII"" ''''1'( It..nf I"\I' OJ. .111' \ '" I Il "" tI&u -
.:.. ,:;; :: IL .
" ..... .,, I ... .. "'." ''..''.. ., ,
<
.'"., a I. ... b"q 1Ma,, ..iM 6' lire Ivn... Sai4iMk.. t1iun"k I x1/1'II1.. 1 I "" .. --

iUu'.oi'iS N. 114.iU : &. ... -r1' .... ...a.b.ra. ., ........ ..
.. \ I ., ',0(' ......, ."" .. u-w Vi' SCHOOLS .. .. ..
'
,
It. t> 'J. .... .
. j .I 't.Nl.d .., .... <..4 .' .fJ. ....:. ... .. :;;.:.. -
alH. d I t.1,= I t UIIm 6111111Iw ; LAwll+''i,., .4McMhalgaLn........dwlw III :' i tttfclA, v ,\> l ': :. =. 14 r.. -4| 4*. it. .11 M M'.' /rilUftEfifr. .mt\ .hlll\ U I .11111rI4HiIhII '"' ,\ II\'.
"M' M..... +Irl Aui ...... .. .t' & .M I .
t J:; ?
. I' ,I \ 'wr:;r-:.:t...... : I MN t'tMNMt .... .*' ?.tffit?*** ** !**'**' Pft-i.-f, hap. -, ..>u'a,. :r 4 I I ,. ...a:.. "It .... ..u
..
t I
i tlt+W .....1 BffT"i5 _.y,. i ., i .It. '1.mTrv.4a I....f

.J .. ..a... ,W1Y1..I..S. %4 ......... .. ..... ;*.... Y IIM. ..'.. J Td.iA 'JJI frill ;Xl.x ;. MIIIII"lInnll'IIiIl.;

,JT1 WAtHINO NOAl'fe. K r>uTJ .i. *%.s K. V.

: ,: ,./ U ii ..0.M....a(. .**.*wt _I AM .**r,..*.*\--r :x. PITI' oo.SA ;\IJt 011' 1\I''H,
... Mr d karat u. "_' 40. "1,11'.I.LIi..1 1.1 I' .,11.1. .' ,
'. ...... .. .. .
p n'": 4MKl r In liter HHil-',lni'U'l, ., .1 It 1 ... ... II, ,. ., ..i.H4i.... I.. t

I BARNETT &. CO. l 11+/ Sliht4rlll'Clll k .
: I =..:JlIU ; : : I I ;;: t., aS4 ..t M.,4( : > .V N Ul I.A ,

I .*u.rwa 3R. ac: M ix-v- I Ol'ttfottni aiul Gt ikral 00t.f Tlw .. Ii nitnt Ia tit Ihp. I.

II &It.: .\. '> IIIi ,I IaI ..a. ,. .1.. .. .. .,. 1DDnoar""NT p.IS...;-: rlnyl\ /:. \1:: I.. .,. .. : ; Nouh 1Yllcrilt011 .
I I
to! ,
I
1 .
.. j .. M r 11tW4.. ,.
\. -- ; 0 0.0. "V\1' A nm twVitt 'O I 1\M 1. U' gku11 I i.IIllt rIRiORS
? _1 ._. 1 ..... ....,.... :: \ I
S PbUn.tolphw S.IIISt lilINll'
SS .. ..... .. r ; .
1 aM M ai. ... ,....... ...._, illl. ..
III : IJ "':
I I
""w.
.
t t .. MtrMn.ll... .M.." ......... Lh I ..M.+... IN...=......:..._: tl+.I.rl, .k..Y':7. *...:.;,.:.:, ... Oil. Paiut and V&l11i<'VVORK.8. WOOD WOULDIK08
... )::: .. k. -.s. :.. a. ttr I ,
.tau:

.1 1*. L" ? [ j. UIT. JlClliT III-.1 ForwanIirc"lt. I ___ I ..aIdwc11M. arlenar,

.. .. n rAW : '-,..... 1\i ia/.IIMr.'r lt- t ..... \ .\LI. ......w ti \ I8PEAR IONAFFON'PARAFFINE tillraniulr. .tlIlrr Flrla"'la'.

NMI !! .. A....... ... ,.. .............. ...... '.a.. ... ......, _" .._ ... ." ... ...... ,.. ... I \LN Ltlata.t b'
i iI'.tt. i 11 ..............:... I.t.111Aira 111rwAa.... .
tM.W $ Uf -...,. : "' .... .' I & 1. ; 77 :. < : : .
trr
.ut.Ib. 1' : : :4.Ms1BNN
.. .... OILS '.ra.1..t4t." ,
: << 't ... w .__., ... ... .' .
.
j'. u ldS '...-. rw ............ .. j ... :u.l
........ Vi .... =
+ .. .
teal ......
; 'I fo.-. '......'>1 .._,.....1........,t.Vh..... <+< :'!III...d'.sl.."..r. a ,L a&.:r.:fury .: ........._..I.i.M......r.... f. "I.si'rI11.r" '<3...,.:.r fer.,a:n.t i.."__..)........1.......1 IrMlur. ,. L\aIIftt q : LudOt1A..Ug. Wool. ., late, fe* l i ALLUJT

1 "* llh... : i .....t',...,.,";..',..,' I"I 1111' -' ,"..,.:.tit,I.:" .-c.t.... .,.... : '.r PUIYJ....+. 'c.:.. .. r -'..UIa41MYywM.i11 :: Wlt1. ::'f1f.CIWIT Hllffl .--. .... ,.' :
-" .
N\f'. > t.. .t. ... t .11.. .t.4.._ \ III'. ..'41.. \I10J41; \ I4E.,1)1&tII.It'I) \ .
... h U pl' 1I IL I t;$ w.it ll'1' ("tI\: nt .
.
.
I \\L .1.; :.. ...: .. 1 ...... II' ./ w1.....".... .....t..MM ..1.. I It
1, -a.ca Qil, I'IIr..IM..A M- ..d. .....II ar 1.lh4t ... ....; Wkue Le U aa4 two,.ot'nJI Ztaj. 'RA14IUIr,

\. ., .. t..uu:: .....IhIIt 1,.A71:: '..araMl ISts.t, ..q 1 ':.:-;'1:2; *. I. -. ....
/t" tn, ) ........01 t. .. ,I.t!._'alll n ,.....11' L. .... I .
: i Cut'! Sctt. II4 ..iws,. IL .... ..'' Rosin Southern Pitc&
.. Ik <....ti I. .... W. ..'" I .ntatL ''' 'i\.' r. .iw.N .
'
. ... .. .. .
"" ,. .. e&u; u i tot .. '-01 a ... .." .' r l +w.TI.
\ ; \ 1,11 Ma 1'1.LtRLTiif.. .
elL'
I i3L11bE:
!. .ard I .KNErr atl 4f.. r,;; MIAl -. -.
fp -TUfr .t. .: 'I .1. -WMrTJI DlUWAUA'RQJ. .' .. 1"II .*' J
.t.p} ,AoNT8: ZVANTAla1 .
t .. .... .
wr.Q0DWIh1! .
r 9 04- ., tit. U. t %:'Nt '\11"Shlll"II th.:\. .., .I'llll. K.IIIIA.! "

v.rr W'S t -N.I-.\.:..- Vumil.. ( )' .lat-kMiii *'iJVLIAW -, &. WOODS,
i It. I iii. iPapar \
.. BKTTON
I I' It t '' **:' II II 1.1I.1 ,

v.", rf IL...j ilM-U-11'' (>u ... U. Ik- ,w. a en ." and Paper StocK B
-4& nLt&r '" 101. .w.... 11.. .Mr r.. I11IW1.. :MlH MIJ.t.t I.'''Uht'r
-=b...i.Il 04.... .4 taa.i.tarsNiM.. '
.b. -.. 1.........-,. MNr............t T 4U.'U.fL!. Nu .: .\\\ I1UjLT
_
Ml.rlla I N/t .. \. .. .... .
.bI
4 rt \\.u. 41ANEW
.;:",; ......... ....:: : t. IIM ta-=I I=I c' .ti'\:.''rolr'f.;; ....7ltitrY. R- ('II'ft-c. 'ta -'tifta. UtI" x.\M i .1'bh 1.i -von :ic.

II :'.. .. JJ,:. 1' _. ..

..


Is

4 ,