<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAF UNFThe Florida Republican
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079922/00321
 Material Information
Title: The Florida Republican
Uniform Title: Florida Republican (Jacksonville, Fla. 1848)
Running title: Florida weekly Republican
Alternate title: Semi-weekly Republican
Portion of title: Semi weekly Republican
Physical Description: v. : ; 58 cm.
Language: English
Publisher: Columbus Drew
Place of Publication: Jacksonville Duval County E.F. Fla.
Creation Date: April 9, 1856
Frequency: weekly[july 1856-]
weekly[ former june 1848-apr. 1856]
semiweekly[ former apr.-june 1856]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Jacksonville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates: 30.31944 x -81.66 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began with July 6, 1848 issue.
Numbering Peculiarities: Suspended Apr. 6-June 14, 1854; June 5-July 9, 1856. Cf. Gregory, W. Amer. newspapers, 1937.
General Note: Editor: C. Drew, <1848>.
General Note: Publishers: C. Drew, 1848--1851-; Thos. C. Blanchard, -1855-- Jan. 17, 1856; Charles W. Blanchard, -Feb. 7-Apr.16-,1856; William W. Moore, July 9, 1856--1857-.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 3 (July 20, 1848).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002033813
oclc - 02707282
notis - AKM1526
lccn - sn 83016261
System ID: UF00079922:00321
 Related Items
Succeeded by: Weekly Florida Republican

Full Text
-
-

,' : ,
-: V 2 : ;

-." ****WH T A-* jte-NHJILr. i
# '-----frat a ?5i3 >i i'tjJW'
flSfSM* W jttft Wj *' jafc& T
t f f I*W -*..&*e*.A'*" '***L.%. -?_*..-. fc<.**;_,6.<>_**l. *$. >"*-rI irir
,
RK U-A!> XiS :i IrfttKKHim ,? <
IjJ.v' .- ? JK Jsrr Q,

r ; 2 ; rm ii i &%, # ,

**' **tS *' Tl ,
:; rte-V W ":?*a <* *'|Z!rW 't S PBSSB SrSSl fKv"' a
** *. v .r5Trf fs >** .* )> gs ikHa rfiukS PWI ifc
>
*Jr ,. .. ? : :
4 ty t .f < y ...g Hiiy r t-T *i-.. ia jyfeari >ftjfg

t .; .. 1t4A g jZ 7 *! w"W ;
? AZKVM11 : ., .. rRE flBTC "
: .4 Mi&r r \ ff'o j b s4 il
------ '
i : ijiV.i

x-3 j ) L '3 frV ; r ; J mipigiL]

,
p_ -_- -U- -- -- ---V*- --- 4-Lr --m *- -:'-- ir fuvowtt -- :; '
_
,
a -1w- 4-
iflZl': 1 zupvuwA'Y; ( % hM# $ f
;i x->- -s I *W **>-vJ->! -- M -
?uLfltSD1iPi&121' ATCoaatf ffpcrnM: :; witTjfnit.soinftfycuicCt eof ): myeVorjr dci 4t4; +a t1 t"I '-

E. F., byhARD. L(Frvvs thtouL.cili..41rnz4 *- !onr_ .." "dcttjrmhiatfon- V : Omstlctttloftal right ofSJift t&a
*
1.
-> -
jtQ i uou tugMisuut-CQnpi; ttii I'wtlher ;* .q ,m4 ___ PI
Isoz1 -
4 mize.hut; witha1nhalel1dthon pfrotjosclto t ii4I4 1I
up Qi.tbe. thy acre1 Image't 'u1t w ,
n.InpIIDlb.p7al4e I
-- X3&.4V. vviWf i f F5 f ft t fM r4 I2Jt
yWdTh' vTr' -1 JTP*vt< ?
:Mjr sfldlaghtdrmIn4rtb ) iippohutioiiit.aStirit: Uiey.atuudun thcttay&m-1 d lioIl rz J i&d&rwgOT IMwttttf :.
Fwrwtniv tbtu in silence*leepa, my | ;: .. (HI ICFCJII4titUtlQna1 -rtgb.-- = -
1t
'' :
:;,:,? ..411 j-.e'1e1*1 rdJ&eftq Aud u1cnc bn.MKl f'c hud nod -- :ntitnl, TtngrcciJ t o.v: tt ; '). ,g1P -.$ 4 'l'hu t, thoUl44i the hicb DN1 -i _
UM Ij wk. rst.isse11pifsI of the OIEI-a nl tbe'-itd : i gentIewan *ue.rc git m :
ats4 d1 1l Iii riiin. 1'.. pb"; in Ibal ,r4trug 1nir, m
,,wIp-pls_ _$* 4. rnd.4.i2lhq. ngtf,. AU.y Ili.W..uft_ frnD$ %taki1l7 deuns'istart' now pattbrw.! '1'j ru t ijifim-his* : ibii3'1. ]!bj j ttiIiij
-ti7.t Ttr-- f y fit
) be iifi') '- u.jllrB. ful 'crj C-: I r t41twW;
*** 4 "" Ircozldtited ;
i; : : .Thou iC1h HTi& 1 1 ncotidtra; c. ;!,lie ubs & ,.
e 1 u 2tMt cuch tbuu lit aud Jrea mioe i *** : -a *. *Y4tt
(11.b; h..,sid.4 j'-of j r !llc ) .vo I UI eui .1tly I i4t j'di ai iitkd. .i.iI )l
Ph lfltIt.th' lUre I iu -
ibiue f
: .turziuueiL..ugbtf, : V .. >" '> t-fjrF.Jtrrcr previous question Wi I Le the jpli ejVh ftiUj| I pM .. LtIrr ,. I
; 3e.I1f1ttfl J't1- -' I $11 4 iIr Ibiue ray dreams will be, ? .- -or aincndtfient ? stijUI 'v hiii !'ItIirn"t :thi '- 4 -
:: 4-
3 14 WL/lVcJ mi j-lJehty furtunoli '1 |v\. 1
tinder hohc tknt. sOiirn syrnpathy iilfdyih( rij 1 .
4 Ut .i' $.,* .tI&dl.a 4W.- 3 14)' 1 ak t-4 cldttn rr.w ibeai ,' *- **t oUd-'b) ( dohe to \.renderj I ;: Iy 4t tu1l; j1 to&JtLA .i- -

;.1i1 ,im iI '- t1 WI rob/ib&Lil: .of concord and f I '
$ ,Le.fr1)L4)I1I h'ha Ik ) irnin1ikbe;- cdl -
$ ,_? II.*.441..isird.f 1.U'e. bt i. 1 1 j.bis Jiopo, j 6a ><| ( were: UWgi&tLpi1neipZe 4H

*_arrLld* D.Ib t14hi1'dverdifl4.. And ituj' he bvams o( |>eace add fore my connection ..bo'tii wit k ,vlet'him -i in Hula'! thc \\eXam--: ; 'OfiUwS American Parjearjeu ty9I.r two men bfiLlcLureieqjpoots .'

sad MCI1 s&.4c.: ,. will L, V ji r frupi ibj.iflawing! simf JcptrtjFttTcweil uud tiioNational ?Xdt1111 i in ii.tion and WWI 'Pr': tsjiI

: : :, terte4 sstr t 7 raj4r; on. tbencw platform1'! : motrnalt ?IitTh to lhui
: 11si! tbuu .me teaJcT thaa t14 of in*f '-* *
cd the Natioital 'Coiohcil iiittie ltit lt 1 fi MMI 4 -
: m
v i '- ** : "--1 -- .3 ( OWl
wmUibe rorrr&ID. M j JUTS like MunmorbinU mJ fljr sine die, he:called, CoIfGeojgc.Vufeh- Jjjifni; E k-njaai i-v5e| guej .
il lx jr pc doparL J eutEMR
.
jjext : t1it -jJele
; 3 rpjti.tliQ dayn ) leTrbni.jVlrgmia I -
But
ib1ii's fiwgrthatL
en < : :
"Cou veutlon niQt andjts Congress iQutl -Couyentionii iLiklioft ,
L4i ii' Tbj'cf ionary into- on, .
4T ; .N18d
0 .OIirioJ1fr
jflvRXEY h* ** &rffW f* .
brought into active t.h&AWerjntarmp. Ain3 inoidont-ih it of-boJsU -
vy m npir ,
the Court of Claims, 4ew&aVsrnufi4yer'a cup may fill, $
I flfldk& uulJgbtU >l JtaTcaJttegireo,, :? : s a" discordant element* of; I $ aNctt ing; no'l 1eoIinof-elli ziifetfhiI i ; '- -

; Rotary rublic, .But Uirill hv &n.dft*. ribitiliA' ,- comjKJsed. From the ? % 3rittishi' lh&Mintthe I Ja tb teXbYJ tomttnaWbiflj tbf1heres, outhu tti -
%
&P rnCEIS REED'S BUILDINO; actweu as lbi'gufLerc. fiylv&iia':) the -\rasnWo ilel ryo ti A isri I the forlnsIOL 1

tbioc OflCfltliClili( ttf aidtItli 1< bl-I -
'
LIt lhuiaiPcsne iaigeiitle tboa ht? '. i2th wi&d
} ;. :principle? of the blood audxomsecrated trnA41iLvc
i & PLEEHWG AT LAW }:ir'vefl! fair.Uj platformof Ib55,. the ,ot1er I i ;-* Virginia und Mtibachnett iLL hOpewiL1 e- esia '
;pI4 B XE v.s r 1kLWh : jtand dUrc? arding ujl iicvcr e-llividcd' jifgotfudU-ri coming ituauklunef3! : towage urfvitation jMsffly ,
CQXV1 FLORIDA. 1J. drefi4gi ing -. f <.- :. k j |lI 4j wIe3w; QiJwgi; | aghrtq WLliOt1l G_;
tini.( Tlie majority. and in friendship. Muy a- ) to a lii *wfniKitti5'tozS eMn
?
li4'_ 44t44edhLDg; iutb Etuiligliii j!ow; reports of, the Comziijt fdrf iFflifd'9WPi1 Lh' ,(1nit! i'httcb'ti 'tU t

..*- P. Sanders, Tbe wind tbat bretbospon thy bruir.la tialsbr U4 the vit.d bfrathes CM.uiioe, _
A'f tbij z -- 4LpLi1d.c3btL.t'
iM) COLXsELLOR LA17fJOHN testing before the first. I .k11 -
ArET. ctiu..beiii i4naguu thdiio parties ntariyrj auu.gu Lcst4rM: -'I- -
; 1 io, if. Are t i t llu* beam* that trti utske;' Und presented **n"excited ; is the rst battlc-liel4joF'frt: j1ii,4 4'ji5RW" 'v1Tt"LbiLUt r"jjiyitt ; -

,*;$&Jmv.1kJ.i. Bin- mctawryVuvll .s with, SSrVct question for discusssion.. : :vii'ia. ,lloldd t1 k-iJ44Lt< Iiis: ; .iu iiku 'ujuiiuouivr.rfau3, aiu1 r1turizcd4u
H --.t( > v m *r vr-- *--nM-tMw-t w
W. PRIGS, Lbb't tbuu t1i1'h4l'f rjrvtr last ba'ttle-wu(aught. ui s* 'rc

10tr XD cocxcfci-Lpa; AT LAW, The btirzrii1irthcu &r.dJ' ; I U' U$4ijii i iig4i Ui (( fte douftwuV &QV& lUw ith trei itiiii ttdtr cI4iM4iq!i iFi +4 -:- ''

:. Jw.ijiLe ctcv *,d FioriiuW&L tU4r. Circttit; uf : atsihq tliey luuglU. and ijonquerqi. fth s WPi1lthit4ViI& lJurjIflLby! : aIk4mireat llJ'' _- W1UXJiG4I* -', -.4'-
t ] fIr Ezhaliit.>tb'e ) titui coaiin side Iii tdUee ,..- -
< E4 tIM Couatic* : in vv.cr and ; vjf {Vavc'tf; j & je : -
.
4 ] iu tbe cbcd V 1.) t : i- ..at4 S4I4 % pracca- an.. -
.M..y met**IH Ciitjgle ; in f 1Kx1iJk ,
ipi the prineijile of the. | prosperUfV nn< fl9:1csqilLy : as
,- *:. -:-- : Aud thus, stay ciucii;;oredr tn .: Ja2 s 2L Balicr, F.r, iMraftMrt must 1ivtdmve, of the piailorui 1855. bcj htMieud, tiiutaM: .p1t.; ( '1''w'IfICtL' I -

477'QiL,V E1 Jnt iicv Oir u.wbuth4 ittenp ire., djfcu ion. which 'took |pLib] : twr,-an 3 palsiedjine 1 ir u1jttin pf.une N e.lw eZdnhilIatiu a bii.zag'an ablo tOpt'ktrttte buL; -

tuziu; coLCJifcu cucxir., CAST -LOCIDA. "t:411: iti the world uf iwT and "cnuimueili, until Two rend nmti JlUi ha vt' IMtenteAl 1JU t13'I $$ equt -

-LLA.------ -c1tRzcru- Tlii wreiu- y kiiu-_ -y f >r "the nuniihg of thtf 23I l; I: ;tot: tiegczuezaiuii lLI'2tliUf turn,*wnd I I'refected'theujallf 1 *am t%: &&i t hi rthJ tit it ir u UI jtIrf1tIId

; 4TTtJBXE; F A T ,LA w. j>-\..-* r.< 5... ? ."V' t f-* n[ <>ppret>MohJvoVj he pwtcejut,i ;(rtcids]( extend 1rajipy-tb t jlatcfihis 'Bri"crrtcihvSrt! j H>fTriHiiji idd series( evIjunons -

.AiliLor, J:; tht r'.oiiOa. -::--:- -':- --_ 1 C4ldVhC1lforbid; my ( icovci'vi. AvTih TepitJsjfKthe'. fi i P W rjWO-any/fj Jqiiuii eiw&iM i1t4imr .

... ,u .oU t*>t I. tiw. il.V amah; over ..Uoltticol.i'o in:1C But\ly! as an ( r'potbdrning' ; lip'iir it. Le l 4)1_s 'tue.' ,erct4l 4e : of. .hQiiitrnaii- Le Liun, bat1c-4riMf '

aI1XZ1flT.Vt1fflT.- t i4 _: vcr of all- that PttCd uirhou<; Virginia .(by: t.ic ;; A4A4 VXlf tl4hc1L.i & iwsOtJiIliIeraIity ;( riJeIb c'Ui p4rieIIeet c4* e'iihmnd' IflttGn4mbh
CB is. T. IWIG. cOuvTncecl ihatvlh'cre 1 ; '-- ;Sr-iuJr. -
-. : the American- PartyIhe ; r
;4.1II1CflLL1f._ ; SiW L i'orda. v / tjitct parties jn. the i1y1. 1iiuK' and ''uisifii1iteis.to.tLtOUth jtUil5ltidU1g* InfaL'rrj1c'Lith'tithl1 -
.
QIEr6 AT LAW AND JMEST& "xvhiehvlh 5es. I r ) 1 1 kah v1 ittfOrntmnt'wliu1 ft it trJitlstIor iftd.- '
| ;a | VtIcQn .corthHv. -
.
;; Lca1Itt.
'I FOR CLAIMS, LAKE J\CKSONV: 18, March 1856 ; ;--'- '*
; lions', were duvided -aIij'jo U' b&l y. ]. !t %
PfrN.. 493, ; ;veiiJti Direct, t -- .. v %r/; z r- .e tI$ j&Ol.II1II
; 4 -i- '
WqSIILXG2'UX CITK FdutiD CZltZi fl.c.-ft f is-proper" that pr6K.sitibh,5tiic| restoration!( *, Inber. > '>thu I'V.i'J traditioji; .i'"J-of i Vir: w-puLl ;tjitl it.I3ilY P W rh 4 W ?
tct.c bcf..rc tb Curt uf -I should render ttr 3 ou an account of restoration of the )li.s.>onri LetniiiJ( ok.\9it iet, pit ,- rv% l>,S24ii
.;: ->ma4pnwcctt* CUiius bc .r* Cigtii', the, manner in which 1 di.schargc lUC.;. .llegarding tliu.A ; : display itg. -the' Goddess|c t Vi1104'40** djyi j srjftjndiogroa: my ubd aaaloukiiiir 1 -

.- isi.u the irust ":* *( o i t1n(41c Oixiw vno--crargru' fiiiicalruJ i pritonlu* around. k$3.Vb J l M#. -
4TDia, re.-eutativc, to the National t Council, live:, liascd.iu( $ ius {) t''t! -Lvrais auflJrfloIalwIn$4 to .t ekuzzrirL Iiigetti1)I1Iall..f iiitit 'Ii Rtthht.i 4 -- )udeqh'IlIb4i1kd4btrt '-

Lirnu: IX which commenced its>esion on the Constitution() nnd pledged I 1 : nj IL24 a' '(iu'ktfJe.tTh1 I'niiJlU1tiZlstdhiL
t; kocEaws piioyisiGNs, &c.. und:, National Convention ., ? Iy4 fi 6i1it ,
AltoCommission 18th, tJic : the (Jui ia.itlbenLI : istojprcf tJion. tie| I tht'i.t._ tt ( u.'c: & ( ;
r C.
F ) ) 4 z .
convened on ihe-S'ind. of February the I ini tt a1I ; .
-ert1, 1i3rchats 3 3'vW conutry,' iulrregarding Jiaj. ij ijt ,
t tvlLL ttt.'ni t*, of C..ar a2dt !last, aj Pnifadelphla. No other-del- lion to rv.-Jtorc.thc Mibroun) :ihc CIIZiIIIUIULI. liut lief aL bcurat k! th Z jp

w I!bee Pndnce to t'Lricitni alki S V.Uiib c-gatc from Florida! having attended mjt* ni, sectional and | -tight, 'tlfo rfija vl'*I tthtl X1iLit.t Lt.jtlt.rntflrVs !1ett :titilti4.ylthl3tF. ho sees a wan. rithe _-- '
Lentl
T ;'XirJEat 1 tVif.l rxuceo on,,,. the r.iri.ier s-ttae..f.&.? ajltl either oft thpseju&ctings; the whole tni'reforC.duiue. ou.s to the 4must, be. piciei-.veil and '- Wif, tiwan, Li&1 11i :_ -

*" *"' responsibility .of representing you national peace a ud! II liI3O1J : !| and;.her 41zIwithiiii her- 3p } I to'hh41 :-
Jacksonville Fla. Jl-l. k .06 -
,
7.tAtr2T.: Ii. ALtIANIKL dcvulvedouone.; ,.1 coii.iateol'' N(1i1I 11JkUiriL liz jH
It is knoxvn) to you, .through the ship -wilh tho.--e-who' ad (. 'vihI HJultcr.die thMr! ;&% iied "- 41e aiThj I& % ;
--
; LLLIS & LEDWITH, -. medium t f the public pros i, tliat 1 atone incasnrc,jjpw.evcVjccrlain) 14ifllLul4k, XH M Ai** O It i* -jh 3 9<* trJ th 4h2c1I bUJil

:: Izcl'La, AXD COMMISSION time) retired from the Convention per tion wtiuicl be {(| carry -V\: \ | 1 ti) IU) Wa-flIy41. rY. 4 tIuu"Ii"I n6'ct1i; thurutanti1biIIIwric -

*. f-4L tion Jrcltib1 Wjt; be *. to afl and that 1 rcfurncd to it again North! and \Vcstfor! the uth ( t nOt;froubio1kunft; fuiilheh]kAl lLUthi.AflthLohliiv4t # ( )c'4s&

ttl ktTt t4)OUt grit'zz care. and participated in i its proceed i.-- the Americatiipurty* ,1 ; t hut 4 tf aid on 'ilia loccasioii.- henovd+4 cohfint4it & 1J'; ; tj iiie Brdrw; '

3.isam..jw4it.: ; lyn li is i due/uo lew to youtIi&tbijiy. hazard of defeat by a a.'l1fflC1ClirtUlMW i 1yp..i 1.-i Fi(i ( fl (1(1 r'Givemmt1.1rtcIrfrtoitIit ItUU ttltb1jCUthIfdf.Lu1ac1Ivet his l.tcing1 eeratiilttIiI
-
-;
,* -- iHILLS! E3USE prompted/me) to both. f TJbo, Council, of two ditswrdautjrartics.; wasequalysT; [ Auk and; ;Jke'% f pbtFiUtte' D 4wtilr ieaiiw1I'friL

q Ltw ;*It.Jft tL .i.ctiN2 : a (JCtClizir :to fbaie extepl, %va5cpmp0cd: of dis- tiohal the itt1ersctthnLI.: 'lii UiQ.'idctcouiUiitioiL Ji t1- $LHtU.- UI titiptth1c. ,-1o1&, -. ---41" t1ieiij -

1erbA4.mu4.114 s ua cftrdant cicuieubs the'Iar er portibiVad "eji'tjrcly but of view the tg: 'Bustaitf- Vt cry'ObifrcHu ru i&1.ttiq oulJi.- luuh. :wilj -uy ah.&i nmdt-jrw uud5o! i.nTr1i3.iJwiiuypincfihl .

,' r *** e..ikJ 9 o 'L' the ering strictly tb thevprinciplc1) of the more than doubtful ( ;nglit,<*.f ilia Wutii 10, i the lUst, i; iiJI ( nfallSxSnclfti belieftfI'rothH'e Mirjftk' *

1briuggd"* ***ttt***Tr4iJI'Mif.*** OJ**for tit .reap- the lliih article of: the platform adbj- whoiher Kuhba yficvci; ., \\'ienT; <;rfttihid (rinD 3ie( I tIOIIi'4r0h04 the *****-1 *iwwWV A ii&iIhn t ; .' '. si-------Uit4 J

; -* 1.0MCKLRSON, te4 Phladehi1sa-! be, 5th of : lvita; :' )h, 4be. : w Iuiilt t ttiitL *i veirettrahr.tiedi4lt1 i .coruhIIIyw- tNr __t --

IL$ _(_; June, 1855. while another portion tion;jijiiglr nnd]imj! nrtan| ; : ; rrm_ .- \\ aitf:] dthtt'iOtiid 'tincPh4s-, tOUu ? Iuit i'adcor e-4-
Li IUSEL'II ; involved. : tIq.nhiU tAq' 'JUlTdclr: I 4ait azidtcti _
Yu1LDI : disregardfug'that article, iusisfcd on Congress has 1A : i -
; *
V ; _
Detie i! Paints, CDs, and Glass, )rcagnjzihg) the justice and ;propr.ety conrttUirtiorially oii i_he ; t t.R.ghl on; ijie 4iouiht) sjhU>ihdeed'jff| C-'W untiuucr J.J-A &T:e.idence ift+.db.rjf coultf.q, 4, ToV *i4*.r : : others do "
>c. 1 1 llaroe ktrcet, requiring tiie MH puri Confpromise ts-klrc- a'ctued .to isrvUti yb;. U>eli ir3i di6'Noi iG. qyir
ret,CLEt&tON,eu14MrJT Li SOUTH CAUOLIXA, A resolutionwr.s pflercd.tpstrike out under that Icgislatibji liifVO-reliMd lor the ;hoj-e tiLe OJuu veu U 141_ _

;i* th11 oi aal.all i.injs*'et r4, Vurni bei of the I2tfi arile with ut pffewng for delegate and importunt ) tl at'irt i pnitiuu %i ing.thau4be;nlittir wiiyw tJi.-w hi ht the1 rost.do ; .V. SIfli --I ,'

::71tuI& a1Lc? ii L& u TurIn -f it/an 'a'occjitabTo'' substitute. ThT.iirodiiccd tli9 American :ctizj i., i Convention; wotinl y.-.MjfuYef if! -cahdidateS 4< F4lrcMdentfcaiduilbl'uli { that's all Padcortu-ButJf _
CoUo t xiK vM'ftf>*t. TLrO S'1J3flV-'i I: ttt.eretrffnIi fitfd Q fjj ntJbcniii _--_ '
.
.42U4RAt4,thLe iJ iwJvf .t a long und 'ahiinated de>; and the 'peace SnUV $ : .

__ IJiwi: ?.._ _J&i iyJarez bate; in Vhich) the Sou them delegates! couhl trrthoud'! iinbt. tidit '' hear tu.*ilH'4ich' *noise : and ifkevcthd 1io $ Ieoftilz _

,: :V.iidw7 .kaa-is. aid hud but'little aflivjpatioi), leaving 'agitated; :liyTfurtlier''Icgi I |) of the. f M V iiM ""v S'ti l-) b (I 2W'tin '. I'' t a .,, Vvtrbttu tki' t1-&iii44 :

gjj -fijusaK, ffpaclslbra-g? and U tu the conservative .members oi; had rJaa cd tholiervHirdeaJ )11111cc, iuUoduced 'l>y otiO ; a. a .(JUIL: LlCftthOiMkWbbUsatcJ( 1.Mii -

*h141ca1ud 65IU?Vtfuidl* "cp ilic Noilly at their re<_JS-'?'i tl.eru'!*' -'nfeul- v -"' reuftzctt!. *jr cIt. Iu9w U, wtI ir.14.d4; >ul-)- ) i

1tettjI, 179 King and' the tdt cst.of thc$buth, wfiicli tliey country conqoered1 yo8i; cxi' ectujiout; >T; ? l44eraIlIvlThiltT -
& ierrfJrdsL, did with great ahaiMl nOilffy. But jie I ( giu&V tree rf fate. I'Tit I '1 thit itionn1'Cothiw I a'it1h jj: i sM\&M\ t*& &y9'Wt
; -
CI1L4'atJ4I. .c. near the clo.3? Ofiiiiday-Wartll did- atiT1dkeLI1: lha ) toolfii : no uut ority %'o ai a waicsmutr! itbrl4ya11liTI'z4 mm 9v i i } .

.41if# .*srmr !fe.lhNG.s4f ? : u8AiOn, *hierl tile voto.wa&ubout tY kkt.'st eIitioji liabbetweeu *otrtiJftIi1tet: ; foi-Uliia) : aii-I'-slfimtb. Vi frr nfcMtfr tJtfl* atlnMfl'f $Jtt titoto4' AYWr riHhrii .* "tl -
-v.ft4I'L! II.s.Gi. ; + 'r' iIif .l.V.Vl.i .* L-* 1H\*? mqrs
( 1J.JL1 j 2tuaa, be ji; ken under application i of thb1)rcl'oz.qn'tiobcutdnriff : ike-North and; m | ; 'uiri.ttiiwii!! ; Hi R JOT Atemtett4H3'? ; 'a- lit;tlic $ t-L+E.I -
? I'1C4m. f: ,P ;( : 1. aI! de- .. .'t duittia i' Jj Li'rt1 &e & tAM! 4hJ4.QQJJt. ti( C4hQx : to ku *TfV WOiW* d \\wft IItb4O
M4.4li4Aa, ji ., .)q44 4Li.me, $ our hapj. juoairo |{ ; -.h -. li.& J* **> f -
-
IA 'aA &, ba'ij, ffiid vrjipli it.JwHcyecljhe tv.t4 Vising: in peat ( & : raLtueIigrA S J f ui FItIl

a. ftSutlOII to strike out wbulilbnailoptcd ; 4110. IrohltbltIouJfitacery rrnftif4ZbtJ. I.ht1d1j1iluit1afti1 I. w'1'iic unthouffILrDr4Ir .; I -

;Wz d4 .lZau : ,' made'knotp-ii in 'CflUlltiu rliave' a>lted l% iie; l ) ; ; vke'gjugtnVitiJ1

..Il.W.K1NsM.tXCO.4pfi ...termjt'iQjlOtennijiatiQu" ioretire il 4 url ivijf rpirilr..'' > .t',! ; 11t1; #. aba- ju:; ae utiUttThtydl1 I h3*1 cf T ; ; ; -
fromthe: *CounciHf that tnca&ire pre free: rwli1t: ;;t tho j(4ky( ;. a 4t : I WL scN, x; ?

& : Veiled, jird) >rn5>xcdgh;\ adjournment lInT sty uwto.. I$' i %q-
:1j1Sr
; Uhitt4OflOXtdI$ )' ill (WIICI' IG giro .. ,. ;; t Ei9&i nil iu1J byW4 J; pMdcf 4JM! a'

FACTORS : time$ for dej. $ratldif 8ia WLIl Je4Jt" pflaiiioVtance. -thel ruouthy $, : flutbkirtft cWe.t4i4O. iiitp9t t&Ierat Jackson, & lstThat4IyAMihi -
t bid tiuI tcpk1roin
0*mUCk- T tf lood& >f Coiigress'Uet'or thcy ; ,ipwia Isl '
JI: & J
::11itssion. Merchants cf 'Triuu 'jra'rioaSX partZ)1 H&r&lYb iidr CIf : tktt tlu btina cuiuittJu ntleiiia o ofl bni44d' -Mr. #; 4'i' 'i 1
t
ruritri -
;, tTftEET, SAVAXAU.UA. vail o.JwiUi oiiL hocd *,

Cotri.j [hI). Cuveursuu. in.a-tnianner nrt Ho*be" tni underUittta.ri'istence'iud ioiegl6JaeiriL $ tUrve.JtL IihiWtti
Mc-0f .pbhotd i Jj 4lautktr$ .
|
de.crjuu; id vur.efI ) ii?
) ) iijd -1 gaSor: cns ., ( + stie* 44Ml1$ ; ) jaW4WXf ? .

4ioiuItt4ho&CouMcilt! ; % I'bOfltOIUVfl Lo tirc-witt; drcsstnr-oir ,itatute.' v ; y't
4a 1
1Ilir.Lo-Mmben jourCT X5Tl 1bQitI& t by re -
!, t*- ( r : rti titfa ;, ( ) ..
&TvjJ y1j ; iu1 flnjn'utiaceu4lIlO Itt
_
...
tr I14 -utm gie I itse .eat.: gavt e 7' Aff.fM'Kiv ''Lt1toIyt '- .- sr

lktuce to bi* Irepy --,----'. _-., -1 aJtCII t .- [
'Court oT !itriUI.j) '
_- __ SAdO&4ttbU l $ :-
4krrM! -
-ithd. iton9ii1iir tue wa H
: et
UOL3tcLb uif1evly
1 .lel)4ttwIa itb4, LIRl ; #
__ :$;1ppOt): A
#'7-iMcgL, wlMz: ,$ ) ___p_ t&i'flTerJ
$4 *4.of T'L twdj.- Le.iI4* $7rke *
4bt i 1Nu3I4eyerMi *
,
1 ,Mt 4lcr
w,* i44sp*


.-l1t-thaL_ ___ 1 r

_
C.iZi**ol % )4ii & _.' a
-
: !$At* rgjJlII4&rt7

__ JAL9e
._-
'
kLI' Il _
; ,- .
-' -- -- -- -' :
:

4 t -
I
'
-- -
-
-.- .

.<- ".d4.... ..: ,. '-... ,_ :.... '_. '; w .. .- _. ._, 4. -'
--- -- -' j'i'Jts t'J
--.r. .r- TT. --1 Ri -iL :
: .. 4-- .," '.. "toII .
: : (
: '
;*i _. :J." -1 Gover se.d 0rbai : ;
t. '
.
.
-
..W" ").. ,v._ ; f.iNiiJ1rri"a ,.. b a'i time the i4.te p i: : -.'- ,.. .
. '. .., : )0. '
LttuII.eAMe. 'I: < thet we,, bms .AID' .:1 alMLift'.mW1' CASRONy

k -- .; ) I Is. DaaieLWS .. JDUn '. J ."Sr to tIMe .
, I'iI.Z I. II __ Ix .. .
,lsLram'tb T LacII"-:184 .
,
? 1 .: -M,. : 'I "'. "edtla.&1 rp --.u :n.Oeattem.n of..Js.oflTUla&flduoda ,' c&fi for aIAT ... !
:
tUi.Othr.." t5 t&.4+ 1iidjji 1 1uttel 4ra '.Q.Ir" .,'.... .Say feraitare freight, enaaistuicofA -.r esr u" ..fit
,
l-' <:i:. tl awe S isediei. lleall' t'* eek
'. u1IIUfl b&MMport fr j.tvr, '.e.1Ito A c3strln wEehth pai.J deuce as,the following, in Its trur. is ..han>Wf: coasting i in part ofDRYGOOPS' dn a' 4.1i
I ; 40 S c1,5
: :the Detaucraiie' party >
R cxrorr, IfWoeeiv N.Y.Fet1 & .: '* fl
'
WH f .i_ tt.M At' rsiisfl ; fl' i: JD.SPRflcJ PAys!->'S rt then ITeJCkpp4y Calicoes Itfwlina Baragc: Ginghams S 54 .ahe", a. '' .
of Bitters immediately. It gives the Terr best an ,. S
,',\ .Ie1Gf 'iE*0 l..o_ ,..a. tihetIootOu*gentletnrn had beetf Uvubled with ;*,J s cconetS! and Checked Cam ... Lt

iIN. .H-"bean' :ibat il r&*.tad goaeTto .alcepi4e -'. lco d. a the DyspCpcia furs $long time,sad spent the most :bric's Black .and Col'dSilks, a opis&sMsy au ,, ,
4 .
-'' -' of last cummer at a noted water cur.,.tabI lab meet S .
. ,1 C' Is thus fertdtothishae ) tbo,, .
: ." t .. ,. tt, ;.would;.V y. wakeagwB.: IXJamost a 1T- 4 .. but found no relief whatever ontiJl be used tbeBitters. Chambray, Ohallics, Silk and .b. weltg d ..._ .

i- .Ac1 i el1 iflirftcHilons 1 excapo 'from' death: S RUEiM- .r.--h 'hi .. Et ie*ou ntirily cvmi." Lace Mantillas, Bleached and' Unbleached lags to tail&D:4 ". .

tht.. .a. 188aHtera.bl ndthope' noble spiri-8 who ,carcbedand' .:CTb. S .J. S Nsw Badoxwr*. N. Yn Oct. 8. i83.PflSflsifD'c1r .
-I- .ioihae and grdtvg on .er, 'J c, .tic0 k> S Ilom&pun- iri&KJJnena J..ta.A! piNL& ,
:. '- : PI,. .1a round her.deserve* great.pre.Tnkthaty ., ieri.ra "fcY3 f JacksoaDear '
1t 'R' _. .r'1 'wi -.*- << rslk4 W 11 J 1j- J .Mr-I request you to send me by the.first Damask Table Cloths) and Nap -
:
: erR"t foz : .: and, dclccate kt *v4st& sp1etdotth.vork.1 'ete.-.J 19'i. ,., &tit { ,I unwcru. ppurtdnity; threefaotues "Iloofland a German kin, B., E. :Diaper. L.. C. Hanker-. 11* 'F8R_ nii ;HL._

koo1rMiitiooo.: Pu ai;girl not oVtir Vixteen years, could) SS of5-Jieara 1i.Uatri 4rW Is l ideas snilpIfr9sitkOPvAW5flI Bitter)"and 1 am glad to state that the Bitter chiefs Silk trEE sibt' iiberis10 > 4. 1'e..

.. ,. lot the other hare cored difloront p.iraios of; nay *acqiutntance.. S Fancy Trimming'. Cod fuei 1", .alIt1 '
.ril: e&ti travel through.such a snow. storm, firetelles'wadipg : I. 5- : ) ( 'it when without effect, S
; Ceuiral A *l\em & to establ.sb physicians help was especial Silk: GloVes and Mitts, EU1brQ d., sad> CIp- ''Mo

,.: P1itibe. ft. GoFatfecr of 'over 'waist deep In. .JL4._ th. CS4B.LCoaipny fru't 1. dlj = wLb lbb'ti.iahborintbtJcs. ly in emorrhotdal cases (bleeding pile,) the effect a.d GragaSkirte, Plain and Fi 'd. Ita the "iUUntb, ieop _
and core wa* aura aad,certain. ? Schooner"J.
hare beer' !
j.1 CrUs4s re- 5
: ';, B&OTT,lie out on the,upon prairie ex- t4CvM'yb7Jb.tsasT: ; it: JOnrcnipwutwneof.&wdsWp? OQ1'."nf'lIftIft.fl eaiected. bare bSCUoxtidisregardid '-S.. Admrtbmunt. 4 S Rihbonv ilk and Straw Bonnets, ,A 114. i A.t_ :
'. c ...'li ti cocslt f I -
'! ; I to3letorni of "aad .th'pi&reiag ... S and dw HI bcr S
piaed
.. TI.m.i.i1 I wio w 0 t" O' u nol but treated with *c) Silk Illusion and Bobenct,'Maslia ..IfJOi1f
blast of the wintry wiudEiday.and i .gtth 1h- a larj t umber of aalaa) ,, cuts&sS diadsin. Contempt sod coo tamely bare been re OBITUARY. nro\lP' ._

'. 'kd&1 \ SS tamed br the amicable message* w*:sent to tb.otherOonnm'Dt. 'Departed thi*,lift, April 3d tn the 1-SlU1lear and cambric: Edpeingy, Collars, ,.sadl, .. April t.IS6W f. .
: ; Digkie-witlioQt :r food r for S S ,
.
55 S, Tbe.only reason given of hi* age,Capt.,WILLIAM, UAPDOCK. .lataofDoral Chimesetts and Sleeves! Attiti'l.FlowcrS S .
force
9 .eiaWtOt1Mr'iaPrfl.vu fire, or,even; blankets. andihen .live, Mr.ruiaicrt oaAanc1i'bs a eb'eondttcil''a the preac4 or Am ricu fieTC ."'
,.. lathe.SUteof Wicarnga. coonty.Fla.Th and fcTab>, Mn. queto Netting .

.. # .1It::1'r.irnP1eRf. is hard to 'believe,. bat'such. is the ioQevlait letter from'A&. FUlmor*.to petvaosat -The self-atyW' 1 Icgitinist party 6f Nicaragua* baa deceaae was born {ail| Camdea'comity G*., Parasols) Fans, Umbrellas r Thomas hereby t.m Doai;to,att'late..tDu"r end;."ciIit*,." ,

:M'IM"PJ.j.1Ite: ,fact beypad % doQbt t5at, .!least ;hali, fH&d ia New York,' and nr-desifoed for repulsed maintained uur communication effort at conciliation.with.their They fellow-ser have and lived fur many yer* {In. Kaaaao unty II. and a largo assortment of Hosiery ca.d. tG nlaabl' sb.I,cfaiIM .w I
'
>rrired > .of oar citiieiw.wbo ,were. ,.in 'scarcli Ui the Nw .York E bare all mean leff'ed'thi.tDelia i \Var.co am.a ea'&h.& Nassau 151k day or &ptemer- ii ..
'. the poblie eye. it publ.abed vile*in tb.other PUte They ,by : &0.. &0. bo barred byLaw.S .. ). .
4 __:1W't:Protoool'"woflW rer/ of her can te3tlfy.' Her feet were W Satl1rda1. Nod&igcould be more ,characterisuc in their power attempted to weaken the present 1 rolaateeraat the, battle of the 'WithUcoochle,- .:

Provisional Uovfroment and bar frozen but it is believed with his,.pal'caner.
-- eifi1 cleaired 4itur badly she and la entire coaeuaaace to the enemies of Nicaragua: outside i

H}k bt pcopertt&tethat will entirely rocoror, with the Ios a* a Uteman.' It.w firm aDd' decided, yet eoenurmgement of the Republic. I worthy cttixeo.tf.tab county llatjcg been taken Dress Coats Tlannel J hirt*. Jacksonville., April. lit,1 i-4v ....

: .J ** .tuid* ail extreme into which th. intemperate lu this condition of affairs, .nothing is left for : very.!UI Dear St. Aognstin, b* wa* conveyed to do Punts. Negro 'dtida

fg aAIB'KI perhaps of a few oilier J.o tea vf both partiee bar*' r.1 e. Il will I' be read the American in Nicaragua but hostility to tbeserviles i that city where,lifter a hurt ckoest i ,he died in Tests Hat aDd Cap*, assorte*!. NeW Arrival <'rAND P,'.- .

W WM I lUll b rted. A with Hairenal uteresi at tha! particular.jnactar*. throughout Central Ame A very.1 pea .. lie bad been a possessor o('religion for Stock and Cravats, Shirt and Collars. LIQUIDS! '.. I

: .el\te.fricadr of Pdkad. uiati b' :KqmjblicmtJACKSONVILE Wow will aow iwy that XT.:; 'FUltaor*U' et': anA SUU large prvpartioja art efUwx open of the"or so secret
:. tnomenU w.nbid h knew b. should Lad,'*Enameled Boots, Men' Dtaa..coarse, I IU i&orOz-s4 cbntci M'er: !
for the *
this soiL *
oft
Lord PALkfitsTox re- auric a and of tbe right Ump fBerfAto oo They owe protectiuo' n
!
do colored! Ties do do flue BACON.RIDES. hAMS, *C L .
: "JrfiiMirftctleave Ie .iiIiM W.T,Jan.t, U5I.B they ban bicl.o their, live and property; they die, but that 'in l leafing thi* world'wbch! bad do kid da do Shuts A Slipper, I LARD,CHEESSL-BOSTON '.

: '-I. Parit'.w late *- racro ?-JaucNano..:, It .would bare Against paid na the with servile ingratitude parties sud errilt2avern-treachery. been to him,on*of tiil.care and disappointment, do silk Hiter, 'dd Congress OAtters Butter CRACKERS. CHAUr iOr. .

.-; w .- five me Ers.t plenar tojaecept year. kind. *12ita.sso meat of Central America the Americans in Nicaragua : be sapectedlo.DUf opop,"that nil which remain do :kid Slipper. do Kip Iirwgiiae cOqoREs. WATERT'g n.A _
; .PoI la ; aM:'Ja'1 A,. .
Misses cul'd Gftitur Youth's dado OiD.r WIrE .4-
,
1856. bound by the common law of selfprotection eth fur t.tie of God.
M 'U to are people
.elk' April i' .were possible ,
(Philadelphia,
io :I' 1M titter: .,. ,. eternal Our lbots&Slipper*, do Shoe and Coot i BABRETTAACorser
make mt Ttait prirate,and limit U to a few.pcnou ;to dc1are enmity.: proffered II* I il lamented by a large and affectionate family Nejrro Brogans.Togetbsrwith I 8ure, _
AMERICAN bs We make
been rejected can only
', '_. .i."Mi.1i.r.' 10 y. NATIONAL, I (Head*whom should be moat happy to lee;' friendship them.fuel that our, enmity' may* be a*. dangerous sod ayide. .. circle I 01'(friend. nil, cbrpao was. : a large asortmat of I April S. 115*. .

7 -. _, .. UI c ltt .tta 4 _... bat t I bow that this would o*out of oy; power,1; and destructive as our friendship! is Cuthful, and brooght to tbu place on the 6th last,lad attended .HARDWARE, OF -
p .& 4, :. and I am therefor reloetaatly compelled to decline trae. .5 5 to the burial) ground .of the 'Daptiat'church' near CUTLERY $ "BALK A'THOCS25"FLOWERS.

I 'TOE PBBBIDKKT: J'iAri..1 bar done other*taNsy York The t1'o9pi.ot( t\. army< /f.ths,Republie of Nicaragua his residence by a large number bf.ympatbiiing GROCERIES & o .'! %
will and kr the red ribbon. c.
we .By ,
assume '
Supply of this
WL W. it' Lo aon..tc .MLLAED FILLMOIE sad Boston bribe amt reuo.I command. WILLUM WALXXS, neighbor After the reading of the burial aefrice panbuera.will find it to their Interest to call and A fur beaut!friar hif aad bly-U .

ai rtora yoo many thaak for jour information: I .Geueral. Coomindio-1D..cbitf and a moat feeling and appropriate address, at the examine uur Stock 'at the Carolina earner before reeeiyf'ducl fU r ale b1 .lbs.
9*' 1oauj .who wu. : .' KCW YORK> Pb..R. Thompson o' his mortal remain purchasing else wfaer,. A* w* shall Uke great '
.. en Ue aabject of politic I am a!way* happy to *, grate by the IUr.E.Buahing, April! lS e. c.-
ntP.L1UIE'1'O. c sa. 0 pleasure in trying please ill those who S
: bear what l Ii fo'tof forward j bat Independent of Adjutant General Nicaraguan Army. were con.igned to their kindred duitj"in$ *or* and favor n* with 'a calL.. All order front.may the Tax Collector -

::1M of the QueeePriace / JOB TICK, PEMIDZVT:. the fact thU I led my'withdrawn Iron the political Tb aextday a formal declaration Wxfrar came certain bopt af a better, reaurrecion." country, shall be promptly attended to. WILT 1 bw sold beforer

11Si of Praaa* wt. ANDREW JACKSOIT DOMELSKW, areua:IbTSbSI'toO oach depressed ia from the Costa Wean Government .address McKEKDREE. Jacksonville Fta, .prillll '._ house daor II the T.t
from the President of Costa Rica to'the of
: wWtng1ad for the 'PI'I"C" S OF T HNS8SEE.I. spirit to take all ac"*part ia.the Ute elections. Nicaraaga. calling on them. to rise and destroy people tbu DIED, in St..Augustine, Fla., oa the Sd tnat, of| COME AT LAST. IMC.Devil at musty the usual Flaan) hoar lbe of hIIa'."4p tt

bieuoihed. to the PriaPinn '. .A. Ciw.ErTZ.is oar..tborized'Ajrtnt*-1L11or .contented myself with giving.s, aileat Tt* for American. A' translation'of this "w*give i a*follows PIruriay, ,'Mr.' WILLIAM A..THEDADT, aged 34. A LARGE lot of choice- Ooh'o Batter S *ndChrese. Mill, kaowa as the PANAMA ._a_..

CvIambiA-Co, f 1&4 fur' obUioinf 'mbcriptiac Ifr. Ullataa lor Oorcraor. : year He has left a wife and one child, tu-whom : acre of land. To be sold ,..1_..
c8' bowerer I aa .Uaetirf! of TEn rftxsz&xxT or.TO* xxroauc or COSTA; UCA TO, 4 iuul aU nosles dot thi mca While oberrer
;ke ,. in $ CRlIecUof *. IIi the loss uf an afT ctIonate husband acd father is seterely M I ew Bacon 6'idev '

"s.Iiij/ : of the r remonstraocei" of i. tb*t arJaf1hrb'and.< -.. pablie!ereot*, I am by,. ao, mean, a,'iadflcreatvae. S AU.IT*114ArrL.'fl.S 5 felt. Mr. T. h.t* b en !lang 'and fkrorablj .2000 M Shoulders do. 1855., Tax I..IM Hi TABorMth _
The
FtSav QntatrvHu to Arm! hour that I
S I may *ay to yon tn the franknii. ftlpn"a *, known in ibis where be bsd 20 Bbls. heavy Mesa Pork. :
,
plee, many 'acqaaio-
T B. PALMER Ih 'AlDt } .
"renounced
.cl1 fad the ,: elrpaptrLtetit foretold to yt>'bai arrived. Let us march to Nicaragua C Ch.rtc Leaf Lard. A.c.lulJ rall1"lI"
11 O AtrraoxtzKB AootT far bit -' friendship! lUt I b.n'f r a lon'x tim looked with tancea who the lou of ardent friend *
ofA4n nt p to diatroy that wicked phalanx which baa now deplore. ao Kga do d. do. A LL persona having ca.::
100,000,000" 1A. perla tfc*?iliw of Bwnoa. Ziew.Ycrkand.I'kiL dread and*ppsehea1on at the corroptinjc urn oi reduced b. r &o Lbii must shameful slavery! Let and good citiien. 25 Sack".nd Salt. /H otncary A Dist.eI JaeGraJlS

'. :.p : r..._ 4elphu, ail is dalj empowered tokt. adrertitfmcsU which the cuatoet for the lunip Totei* exerting u* march U/fi/nJ for the l.berty to, brethren. 10 Boxes Tobacco assorted.10.MXJ Conaty. Florid*.deceased.ate rtqi-rtJ I h fcS

..tt Afrl.;'dated the 25 .mod tubscnptwDt Wilt at the rate reqoircd U bju. opoa our election. \This eem*to rvaalt from its They call uu .you they expect you UK,rise up '"MARINE IMTELLIQEMOE. Ctar*. the same wUh ,roorBsra to C LJCliBaaK
II. be rr .
recrpt P&1IDtDIC. against her oppressor iler c usc is our. .- 6 Case Cbtmpaijrn Cider. Agent. within the time troaeribei W_MraW
*that:distur- Office tftMtoa, 8Mllkr'. Budding: K w. being bended together,and subject to the control "
.. l announce r*- Those who to-diy rob revile, and assassinate 23 Bbl*. Choice Old Manonjc baU Whiskey. will bet rrw.barr kLp.a .
:iial._ occurred at Cape Coast York 'Tribune Building; Pbiladetpoia! K. JC.eanwr Of a.few interested and aetflah. leaders. Hence i fg them, audaciously defy u*, and endeavor to bind MARINE. LIST-PORT JACKSONVILLE.ARRIVED. '1 BbL! Extra Old Bourbon. 1M same. are als. reqnlrcparmenC s...
o Fif(Jb a o4 Chcsoat Street*. ala the.same bloody, chain Let us fly to CATUUUXl 5Peb.2th
? killed baa beta subject bargain and sale and each of upon 1" Choice Old Peach Brandy. !*
*IEMthirty natives were burst asunder those of uur brethren and to ute, 18.5'-M .
-. F the great political parties of the country bar been 20 Bbl.BfldiliedYbisk I.. .I.L- ..
'Mt.eha1dtCd wounded. American Convention.Tb minate their executioners to the.last nun. 6 ,. P. A H,Gin. -
State -&hr.. Grand TibbetU New York.lldz'e. Adaiubtraku'.l1. '
bidding to obtain it, and a* ostul 1 io all inch contests ,We do nut go to contend for a piece; of land,or April .
.5 5 N. E. Rarn.
Ti la'dia laail arrived at Mar"frem t-.J. T.Ollebria. .
had listing
-
which U must i II stsuc' to acquire ephemeral nor tu achieve n jeer. ALL persons ..]
,. 8tat.ooiiirevthf the Ameriotn'Party th*party corrupt m power cbr.Joho P.Hooper Traveca.Baltimore. 1 BbT. llala a"Vine. Thomas a Blanchwd! kl
Trieste.. Oudo had been cessful. Tb cona is, that it i II fast demor able coDOUesl, and much lea for aacrtlegious purposes. 1f('e. A. B. John Clark Barrett Now landing and ia store and tar sale br sflM
: will meetftt the dpitu)i io the fit,of lUheet, qaence Nol! we go to truggl f"rb.. redemption to lliusey, County.; deceased arc la..b1.. It.
: IBwd 'and the King dcrlTbe -' M tbcFIRUT JffOirDAY Kf JUlfK NEXT, alx'ng tbe whole country, curroptiDg tbe rery. of all our brethren fr'm the most iniquitous tvrauny A Alexander; WillMii A Co. March 24. I IS: $i. > J.Co BROWN. the same duly authenticated .tkaJMn4(

reUUion ia Randall had tsrth Elector for Prei foundation political power and coorerting the W* gu to help them .iu the fruitful wurk of 7.-Schr Glenniy.StinaoD New York ballaat NEW SPRING GOODS. within the tin prescribed by.,If..
puioseoiiu&tixg New .York.MdJ .
Caro
7-&br. Ame.w,Tamer wilt be plead! id bar. And an
r irfchMi
:Ii i ."cu. tfcnt*o4 V ie*Fresideot tbe United SUite and ballot box-that great palladium of.oar, ,liberty ot their Nicaragua generation.*trim.We] aon.hilaM go to tell them, "Bmheren. 't. t> Biabee Canora, W. S. Allen,J.M., 1 aflN afbafaVA YARDS. ffew Spring Styles' aid estate are requested to nak luia rA

. ,' .' .. ._____ acb But officer leeted into an anmeanlug mockery,'where the rights of to your(oprrL'aaorl.W. liberty Foils, Uartridge A Timanus, R., W. Bigg ACo S JL\Jj\JUfJ c.f Print, Ginghams. Domestics. menu ELLA BLA5CIA&AdminL .
other ** are uoallj by come bore ogbt by yaur side your tic Just received and fur ao7 br.
:'tJI :n ,Lma float .OP& General ticket. Dative buy o cit.sen; are voted away by those who for your couutryl Jniou, Nicarnguana : .4.. B.&fusser Buuae..,T.Wilm Flotard.A Winteraitz 11. & W. March 2<, 18& ,. J. C. BROWN. Feb,7th,1S3-8L. a IIIIIIfIL 1

'"Ii .AninU of Ue u&. blindly follow &hcir.mncsa.1 and selfish"leader*. uoiual .ury 'your lulernsl difference toravertNo I Bloodgood tratoriLL .
recommended
I ia
It
earnetUy to, each and every CIAr ,'U. T. Titus, Barrett A. Alexander! 1 .
:LLzP4.AfriL 4.-The Canard County !. tie State to organise withomt dct*r, and The evidence of this i ia found not only in tb*shameless Peace more, justice party feud and liberty, no more.laralll fratncad 1 War! d only: cord on.l JU* lT. W. Alaop A- Co., O. Kelly & O>., BOOTS CASES New AID Boots SHOES.A.S Just re- A of person John floutoa.hariag -deceased*-' i., .".

. Iiu arrived with Liver- Mod full Mid.Coa.. \ioa. All chaffunng for the foreign rote at every election filibuster Ellis Ledwith A Cu., J. C. Drown. 10' aDd sIr ...
_weII& up a delegation to 7 II.. J1 _. New York c Ired. fur hI ouired to present the urns dot, .blat
but in the large disproportion of offices which To tbe conflict, then Costa Rican*-I march at -Brig. Treworgy Uarch 18 S. J. C. BROWN.I'LOVItANDLARD. .
14IWt4 1ie 22d March l eTngi the papers cf the State Madly to the object of lldi'e. to Bisbve A.Canoes BUiodgood AJJoUH. t8. the undersigned within the tin **sa
". the American Party, are.requested to cop/ this are now held by foreigners at home and abroad as tIN had( the itattonal army.. I, who;rvj'nce to J.c. Brown A. ti. Hu aer.J. B. D.. law. or ibis &>&.will be pW.kaa uito
this day noble euUiuaiasu, which mikes
see
hird.fr1atet'. Wb is 'b. your persons indebted to said estate are
twtire cilixens ie Hiinhim. Barrett 4 Alexander. P..W Adam ,
CYUlp-reclwitb
Bottcr. and our Florida Eiebangt gcoerallj will to cull wish always to BbL*. Extra CeoDes a Floor.
me proud you my iuDS .. make immediate
;? 4rP; had i arrived. out previous pleaae 1:1: !. notice of the time and place *p* tree beirud American whose cheek doe not tinkle share'danger aDd glorj With you. 7--cbr. Benj. Maitland Mill, New hem II. 30 2*t Sack Georgia l'knr.2iO _pa l1J.SY tftLI a.flOfO

, hdejeiture of the Asia., pointed Cor'1diD -aaid Conreotion.D.me with chains ana'tnortiicutioa to see our highest Your oxtibers ""dr sisters and daughter,animate Corn to liatter.CLEARED. ) Bushels Corn. Now Undior and for ale by Jan. list lS5ft-St. .u..b[

.Peace Coafereace. and mo.coteted foreign it.iiLn, fllltd by meat you. Their patriotic virtue mil make uataviucible. March S6.1)18.& J. C. BROWN. -S I
in the March -
City ofTalUbaee. 11.II6C. Io fighting for the s kty of our. April 4-Brifr! Martha Kinsman, Edward, 1Iate.au. S NOT1CJK. :
!& Prussian
e "Plenipotentiary bj order of tb* Central CoBUBitteeef Cormpen'deuce. vf foreign b Jtb to the exclusion of tb*nst.r burn b ethreu, we tull& fight likewise for the safety of Cllb. 65.Lumber.M .' SUGAR AND MOLASSES. r hereby girn.ef ay iatn-.1ir.

arrived at Paras and, taken his seat. .. Sacb appumtowul, are a humiliating confevaioato for their existenc lor tor 'idotix 'cuuDt" ,and *-Brig Cheapeake, Bailey Boston. IK 'BhI''I. A. B. c.aad Yellow Surar. date of Ibis a PPr cal"wa, la tMlf h a*Qamissoner >

': Tbe"keines of the Conference had the crowavd bead Europe that a Republican Spanish'American ladepeodence. 20U Lumber tu E. C:Unw., & Bbl? Golden Syrup and MVjaase : of Tension, for a DttpWli at|M

, i soil doc nut produce aulScieut Uleut to represent AU the royal suns. SIt UIU o.41a,San S. Irador I. 8-Brlj atriCW.I D. 15 Bags choice Bw Coffee. Landio: and for sale' Land Warrant 5. 27174.for.Oas R ** laiStity
:"* .' beaL.alhcd, and a' committee'ap WOTICU." and Houduraa i re M marcl upon that b6rd vf Point Petre Gauduloupe, tat' Pine Lum t1'. by J..C.DBOWi. AcreS issued to...!,4 BUr ...
. S lewted to draw the Treaty in a publicaa aativu at a, monarchUl Court. I bandit; Our *. ia holy; triumph cerUin.Uod .- March 23. 18j6. the widow of W :1iam Wo d,ifirnnf.t fi fn *
'. up The SRbaen"bnw.10 Jscbonitle aWcas co&ieaa tb. t it seems to te.-with' all due respect will give uivictury. aud With it peace,con in the Cooipanie of Csptaia Free .d
TArt YAIJD FOR SALE.
,terra.} -TJie: J Iwt &ion, of theconferweJtTraa are brbr'notified that laid Paper will, With the toother, that, a*' general ral",our country cord, hDcrtjaud union .iu tbegrttit Central Aiuerifrin IVCW GOODS. Flnrida tuiuusIntbrThridaIm!isjlrat
'T' would be held uiaily/ JUAS A KOBA.SoJo 'PilE T4n Yard in Jackaonrille. Dora!:cOunty J LIST ree i1'.1 land ( r sale as low seat any Act of Sepfembcrth. 1 ISM said Wsnst r*|
: expected, present io; cease to be the adrucate bf any aboold be go..eraecl'bi American burn CltaUaa.Id e, Mrchl,185J.( J. FUirida. i i.offered for eale.'It mciud.bou otheres.blshmeutln this state. hrS (faid! to reach my: hands asda.Ca *4lfMilocation .

: -. 1.' j Im particnlar political partyj but wall independent us gate U oppressed of every country an Tbi waa itiimcJiately'responded to by the Government eight Tot uf laud, aud all neceaaary bul iiag and March 16.1S3.*. *, J.C.BUQWN., and tb*issue of 'f",&tUr**,b**|

.- .. .' eaera1. News. in the ezprc* i<, bf wbatvrer may promise! to be aIJlluu'accl a bom in our happy land give to all Nicaragua declaring war* *iust Costa forty four rata tor Tauning of Leather with nil been duly! entered in the Rentnf W1II11a
; Rica as tb* tollowing publication ''in Tool* and tropiimeuU necessary for Uw work with S. CRONK, & T. PATTEUSON. Marcb4,1S. lJUICJI-
by
upptuir .
prodncttT of good tut he dtoen*of tb:*State. tb* bucfits bf eo.nal 1 Uw, and equal protection;
, r of France tnd.thet t biAwaiems" oi tbe lib nit: Bark mill;!!, Tan Bark, Ac. It bias large yegeUWe taken -
rf'I\I well ChARLES W. BLAKCUABD.Jacaoimus but let oa at the same Uoi cherub a* the apple ufoiir gardcualiach.4 t<> it, which U already planted HAVE a part of the Foundry and Machine BROUGHT TO r..u-
\ were doing "as as .'which bebr tuH.
Ounll ?
.. ted thecircum"rejiclng8 Ftl- April*1. 1 eye the great pnucij/K1 constitutional, .liberty Ord".5. and a Tarkiyul'. fruit Uve<*' (Ornogcj. Figs. W BIGGS & Co. the 18th lost,a aegro|of,.*.U TMoX
G ). ON
ndja aaat.- .icb.s 4c
.wbca few woo bar not bad the g:1UCIrtu"e: HCADQUAXTSES OF TEE AftUT. ADJCT1XT PorneMeI *'. and shoeS 4 W..

. aipoesr: .r i in. Paris, '. To..EleeUoD-USam"oDDu41 to be reared to a. tree country know bow to eppreetata GCXSJUI'S Orricc. GXAKADA. M. rch 18, lt s S. }J JackoiirilI0 Aiy|vru to w 0. hiog purchase will. apply. in ry.Fur tSe Such pOTjNi5 a*Steam of repairing En fines all and kinds B ifera.of Machine Cotton described: ,boy waa apprehraded-aosstaeafe

S '.&eq8 \.upQDJIJe birth of the lit- and still .IMM buw to J4 erf e. Tbd buprem ijf Fruvisioual tiovernmentof the April 1sI6,4" '! *C. 11. COOPER. Gins sugar aDd Grist utile. all k;od* of Iron androLd (run Jacksuneille ao4 SAJS he waikai!
declared at
Tb annual election fur Tova officer of Jackaon- Republic Nicaragua'' having formally wan*owned bj .nmshm &1'
All work
. .taeskaopr.continued unabated. WaabingtoP' thut ioeatiniAble legacy which w.r. by degree of March 11 tn, 18id, against the Custinfrt. entrusted t. our cure, t> a Mr, Bradley! ,,wha ho* recast IMM I*
: villa eune off on Afondj Iat and re.olud la the ha JiUte lie i'RIft the Army will be held in read. REWARD OFFERED ,wIU.be.d\OI" thv shorleat notice: with neatness Sooth Carolina this? 5ZI U4bJI1''
farewell addrea to
bis *
.Tbe King.of Belgium! watson a via" he tcttti*,this country- *- .sod, d' :. We tbvreforr, respectfully *.ulctfuurp.drl.fl.>' I
uece&coftb, entire ticket placed in aomloaboobj iocs; to commence active operation bay. g tw Manes Coaaty. .!**-"
: : .rned Ui ov war of foreUa influence from plantation 'on the: Sooth .
Wisely w as my
ie. Jaglind. American The : By coniuund of 'W.. WALUX. STRAYED quested tttcum*.CarwardUk COIIIpll. "
oppoaltion mad
1. a Oraugo fAlke in llarioa Cuuuty Fla., JarbuoYille,Mireb 3*.188.-4t
.t ba&eiol fo of a republican" .
the guern'mcnt.
u iu< 'General CummudiDi.vbief.I'h. him LIIFeb. 5'
_atp was. reported that divisions of deeper.U effort, bat ft waa of -no oa*. "Sam" ; twagrey mul! .liD" a m.ue. with'the maoB cut "21j"
.Ue.w it, to b* sure; in' a different ligbt R.xThomp, Adjutant; General N. A. the uecki Tb,other horse rather ct..r.. .il.1 *1aM-tt '/ .
do to ,
.- : Crlaeaa under Gen. aruand and aeod to hi fllowr! -
array Camp- wan greeting Gvn. Walker, immediately after the declaration! -
NOT.Y011K
itef but be 8TO&EL
- from that ia btco: it uow present*, ; er lu colur than the mare, and not *o largr.I
, .- ,'would'. be- .eent. to Canada.. '"wh.rao..r dpitir4" the iullovkg brief ftUUneat koewtu' (it would approach ia all forma, 'and i-f war, attended that tw 'troops aDd across after the Lake to will give a reward uf fifteen -dollar, to any [ar A1mIOam Of vu razsolSOUT1iRN .
*>f hi* doing*/ Virgin Bay evening waiting a day wtwt will return those mole to me at Site receded Fnjro New Turk, larnqnnnt:.
in
f ., r.existed Spain inUie. beace be cauUoed it*wgiuoat(.the ituidiovt viltttfitiiaflvina. to secure supplies. be Kent *o9 ia a batt.iU oo .,, person JUST New IjWPLOTTERY.
AJaElilCAlf above named: Any mfwrmation in relation Goods which will be soWa HUMTABT
,, TICKET. plaotaUcD cheap
.. .of discovery of .a. Turtlore:a* well for our ,ownJtectowaom -ttve Ouoipitiii a 4 IDP,W.Ut.r CVMta B. ''C"L SchleiainjpereomBMudiug. Geu.llurus tI i tluwc UJUIi1. win\ be thaiiktully! rtceired.AdJreaa as [da are retailed |10-New York C ty. "
unt4 b&miselfor.
i- .i: .. Weir&cy. The Preach :N.z..t 4. .. thi. ahuble>ioberitane- of. self by.'!ld j.fo. .Ijimr Jtf-Jor& J.' C. O'Ne..laDd, Oraug*,Lake P.. O. Bleached I and Unbleached Muslins, .

:wucksely: watched, gwtti c._th**bern 1a ft' byonr. fcftfctbers Mdr CpC D. %Y. Taorp'rereHhe> next in command. ,_Ap. !j,8 1836- a I BOBT. STEELE., lri h. .Linens, Calicoes De Lames LOTTERY ia setup.tieBW*

i f Th'ZagslA4tltYwc3t. Ww..t the sake of|p.1M anbora millions who are to in- At last advice Vicanigaa* troops bad not even THE BONDS IN MARKET. THIS mple *nmber s aat il "'""'J
'Q-: .; J bid a ,f-kirmiab but bad supplied themselves with S Challi's erages. Ginghams. ....
: ; -SI. ci/fIwa 'Miii ibs iaad- Ibraigaaad nalif*-let u* S tak 'T1 11C eight cent. Coupon Bund of the town be the moat easily) andentuud
.
t per
f'i. horse and wa the Jtlstntt
they wen to march fur Table
> ? tr "It. IT.EAdoraaee.Iowa .. .*Ler # .....................ts waraiag uf tb*Father of bis Country, and:do whatwe U 1UU1WOItc.i S JL of J.ack-.aa,lle. and ot tb< Couoty of Cuhunbi. 'Linens. Black Silks, booorbIe.FOR APRIL I i

.. Jt .u.oa......................W can jaady to preserve oar institutions from An extra from the office of tbe Central American; .waed in payment ofRailnMid aup*criptioos Lawns, Brilliants. Wool *;

!i'f.r' ": Point, KaastsFebreary 'vr ALtZs ztr............................IiC&i.viz eurruptioB aitd wurcoaatry .from dishonor I but' published at San .Joun, dated March IS, give a are BMW offered for sal* by the Railroad, C.ra>|>aDy. Do Laincs Jackonet ..
P ( .. ........................." them... io .their tr ti Ut.on of the declaration of war by the President The Coupon will bo paid either in Jackstwvill, CLASSBS5
$ ieiw. '9 eoBtaia: Mie'viigk let tb* be don by th1 people Charleafcm New York at the option of the Cainbrick S\\"is. &. Dotted 'rD3
.. .IWI&.LI4.......... ...;;. of CuU Bice .aad add thereto the followWm ,. J a
stMve' el, ',eirseMkiS W&.I.IAII 1) W ......*............WppoeitloT sorereigacspcty, nukiog a proper 'disci imiastion (- original; parcbant-r. The? buuda already 'iasued Muslins, Musquito Netting '
'. ia the'*electiuoof uffie. *._&Dd sot ,by depriTing logs : hare twenty and thirty year to run, aud are of WILL BE DnA WY.IN -? ttrfJ1P
.Ticket. In4aedu4-udive burnossycoastzinuonalutlsg4rijbttowbichbe baa been declared'.pinat Nicaragua by the the denomination of tiOu; |i3 t. {500 and iIiH 0 Silk & Linen Han kerchief. & .a01lERtt..AUB.UU 9'3D
rkt f ,teIW'ee any or, foreign Government i.f Cuat.a Rica' and affording cooTenieot .r "lhd proliuble i ihreaUmeotfur S
'for.."&.BimJsT' DoauJlt..eo. I 8.C04 t"oope. Cravats, Mantel Parasols, 16
,.
:. ,IS&ik. b r irom ,tbs place, "&1"N Anna 11.. Tw' 0."'.. IS DOW eDC& .cL under.iich way.i f., beaded by General Mora, the coamandtr purchaavr capitaL results from alrong the (fact inducement*, that the Coupon homo Shirts. &:, &0. WHSN PRIZES, AMOUNT1N3OOO, .;1*

-f >brotheriB-law, .. who kD..tr These sea tlmentsia brief and althoughI Baron Bu'ow i Is tn the field with ftOo men. cm be issued la'pameD'of Uxea. The attentionof Also Embruiderieis consisting of '
'- '"I'&UI Bt...........; .,.......uFcux IT* my ;
; : .;; ..O Jast the LfTuroKToy,..........,.*.....,....63 bare sometimes" almost'doipaired oi 1n1'cCOQuLrJ have We lid informed that' the Transit Company ted visitors:to the character and cxpitalif of the securities frutn abroad of these ia aim Bond iari- ColUra.BoimeU.bands.Dress Ffonncmg TrimmiD&,c.t ft1bboi*. Ltri'sa >, .
e. C. ..... .... .' ..... been notified .to atop runuing th"r boat vt, Eljthah Ur-pe :
; ACOTA .. .... 1&T S
c Ur.l$ walk home wheal hare wUaeased the rapid trid.of corruption 'A. H. BALDWIN '. Bombuiioe.eveml hundred d S '
. /Haw EL Upon the river, or Costs Rica will not be responsi- a.UuZcr1.: Wilt be drstRba: dM*toJ
aco
S. HotmBj. ... ......,. ......&! '
the .bheXjatinaed I think I perceive a gleam of bt> *:io the b.e fur the ounl a Dce. S 0 -. FI&A..A G. Uotnl.B.& Co.JaokaoBTille Gloves, Mitig,.. &. :
jiavgb&rd.&t lime ,yet p tw..utiCul Scbvtne.d.*ptid atU>**
JA VI) ................. .......fjJbe !. walany
,_ ) future and D"w.l feel .eontideot that' when tu* On the p. rt of Nicaragua; Gen:Walker ban des. april.."th.IM. _t-f Thankful fur piss .>uiCea> continamee I Ia pa rroBii. w1 h,.pr.J.r a furs eW *"**
- *rM( for Uro daIS Board of CoweflojM ) S sol.cited'at the Cash tfture, .in CuL! Brvward
to ,
; new were daora, ioteliigioe i ii this enligbtenedcoobtry patched Major Sohteatoger meet the Costa Goods. rr.Sc; *. tummy cLace .' iasigt.itcIL
great 1DMA0r i.C4nL' S Now Spring Brick Building, Charleston Wkirf.TMlV4 .
: "etghteeB.Jflobea deep' into ofie Buv..Padp( Fraser lets Zateodaat '
: *bj ci S
ione* fully aroused; sod tb. danger: .El Niearapttnu of the 8th ult, furnishes*statement b V.ru* uf Print and.Ginghams ; .f.MUiUBACL CAPITAL PHIZ
.. I;.WJM isWfrtlv over ,Cfgh 'roll-! lube. abeeaoe tblaib4a uiec Cut:S..Bafia BJaniTaud, it will fearicAsir spply the renicd/, of the orgvnitntioa of the army of Nicaragua 8fb" 12H( y"rds1tar1boru3lripea! ; J.icksonvi1teMareb ltf CIGHTTIIOC lAXD oL _. t

'# :.1eMoT" Jbeftting. di- t.atoa v Xui4 p..1.uTJe .: and Lrin/; back chi UdTtroment Io tbe pure day from which we extract the-r.llu.la" S 80> yards Eestin Stripe*, ..
1 Gen 500 **_ (tinbarjrt. Seeds! :Seeds FtPAnd REMEMBER every yu'iJlfl
StaetbtU
*h.i'hee.: .s ,.nie 4berMtil, ,.''erk.1IUDto S of Waahington adtfimiitratiwn.. Fiuslly, let as ..id-d.-l.ml CumDaltndi"Fin.CblelWiIIi.m.W ll-v-i'-WAljbouaoSuuerLieuL! ; 1000 n Striped Oanabnrg; 1TQV,. ST !received i a ehuica supply-for O-irdo\ each ))rawt: snd paid wbed1 ."

:'t :. dielty 1 ni e in'd adopt'the old Bomaa motto, Kcrer'' despair of &h.JWpbliI. 0.a Huston. LieaU.J. '.-4turgirn. ; Jnat received and first br Seeds-ail ofthe lost Cruu.'aGd warranted DISCOU.NTI. '

ehe **. Ltt o* do oar duty and troat in' that )Brigadier Geucrsl-C l ,O lorsby.S -S S .PASKHOUT it ADAMS gia4. 1 CL.tB. _

/ L*. .iMJelrtIlltJtOl e.. O&t er, S S- r FrwTideact.b.ob bas |k>; ixply| ,watched over Adjutant Geocr l (rank ,of ,tt loriel>..-Ph.,, B.Thompsoo. .. ApriIttb-tt" A. a UU '.Agent. S .Bdap* variety. Beet do, Cabbage d-i S Carnu : iPrxeof..........iL.'':,4*

4r. ;.boL 'until .near tt $& .n-p] .me. w,7 r iu S '. '_ Boots and :Sho: s. d.. Cauhfl'iwer d. Celery, E. Corn in' ranetr.' 1 dol ............ ... ..

I .. teek.refcge for: the of perfectiBgati organoaUon of theAoepeaii p r- wdpVca !rrediUy L1.thiNsuIL5 But. I bars **;idmure Actiug i AI.iIaD\'Ac1juua' General"Lieut. De W CASES New Boot hid Shoe*,'j just. i reeeired Cucniabei s ito,En Plant 'iaM>ta In Variety, S 2 do- ...........'zva''i" 0
t/fur the eomln/t great content, l.1N''I.ope 10"IIO tbaa IJo&eD4tJd. and much more. than I Wits Clinton SS S. Lettuce in ?*rie .r.M U.&, dii.Ornon : 4eed d-v 2 da .....,.....loua... 'S
; !.t'i ; pt hin.e. adofitod by eoenty'ia the StateAt should bar*.said to any val but a trusted' friend,.' lalpector .General ({rank ,cf Colonel)-BrunoQnarkrBJMtcrGeneralraokof 'andibrcaleby.PAKJCBCXST A ADAKL MusUrd :ed, Okr P-r..lj, Parip.I' invar.eyRdib 5 .d... ..:'o..a "u.*r*...._-.r_ I;_

...wW escte4,a very1rkikeeioo.MiO th* .metAiflgoo .Friday ervrjr ntgbt. .U"tie fullowingppornt ss-bar*oo desire to mingle( in political itrJe.Xemmb tidJIU S ( r. S(S Colonel)Thomas. : April S 9th-tfc A. B. IJUSSEY"Agent Variety, la.lV*d.*..i Pepper Aiuauatic. 8pio and.Sweet. 'iqu.sh Uerba in $31 I*' u do' ,......i.......... 100 I&fsr..I.. .I.< ,I';.

; tell .1t, ",* drB CMIIwI' rraii.iaf rme kindly to your' family, and be- F. Fisher.. S d), Flo wtr Seed*do.. VII 11ft. do ...-.,.'..... .a-....... i.

i 1.rbys: d, th, re OaS7.; : :BU1TZ LOh' '*; lien me, Truly your*. .i4S Interpreter. (with the rank of Captain Wobo it Fresh; ,
F4idi. Marcb
11.J"IUDYIUe., FIHerchants' *. 'A Pr I ao.o 'I"
: t oca "I iice mlaHypkin t Samoet .Bnfcgtoiv CdrariJUPeCottea .Jl1LLABD.JUJJOU .. > .:.
$ l abelstenc: Department- AssUUntCanixnisssry 'ExtriialtmoroJ'lonr' ..4..J.ltOaH.. .itJ
'. n""f M ,aad,J
( ',4.. ... Iter 1ZZN 4 rifftrtM.'tommUtittr-irw. B.CUirm '.Pr! ,ti4amt, ,Pieai4. Mr. Do.i... Medical Prsrtment-Surn General> ." (with S .:SOoBah. Com J ." S'S S I" .iMcs / EotetS $5 ".-. S..'.. .......
ICft ..e .. ., J ? .- the rank of'CoioaeU Israel ) 11'Db!. :PorkjHIhd ; : I. 1000.JI''

*1- rIi'9s;...M0_ rai Wn.a.AU p.ThuS The fitWessaess presldwt$ Pierce toth.Istssi .:jdec> Fay"Department .Acting,. Fsymsster General! S 'iBbls.Lerd; 1: JACKSONVILLE E. )'L4TUE .. 1'l' Priz amounting .,
.B.Vaeffit aad John/i-'Al'; iJ1CUW$ .iioot. S fl4m I ., jDnUrs>ged beg leave to avaiL himself! of -
sad of..his baogoral I Address, bas p. 1r" S t. S S SS II .
,1 'b. .W c iis pledge* S S Hhds Sidc.i' "
.e : ... i Ordnance Dfjxirlmenl-CMef of Ordnnje*; : ; *( &,ufuf notiyiag( his friend "
: .. ._ .. S .f. 1 fI..to. .bat l&la.lplo: &eta., ,'Ute* (with tbe rank of Capuio>.Edward Wt Bawl I' : .4 Kag Batter;' .' :-/ :1aN'ibepuhHc'; generallr.' that h. huasa Untfw A..rexb.at. M

. __ '-. e ..e-.otIee: erdratla l w.peri .!ropuiiotu 'A*.there are maay'. ;>!weTr. 5- 5 .... __ _swa_u 'af > y S 'lOBoxeChMf, ," ; open.fur the meptioo, of. persnaoent Del Tb.two ,1"
iO 1imbHsc
< Z' Jirkifii.w'and. &i-I clipper*er t ( ifuoa -Tb. t Hhd*IJrbt tBrown8ugsj transientJboaracrs by strict attenttoq to Jwainwa ,
I ;*ho-d ti bo bloi la high:esteem,.::we gfrepttoiieity J)01fliso.. fatbtf"MajorDoiieU; S that .
S BU
U
t, 1 '( I Hed1 J.1; .IWl ";M... :a.: : to thefcUwwieg_ lettsr. >, t ;bat... fe,tlemeQto'Jk Ion S '(-yth KftoxTille 'Whig), was. ',among the 15 Bag*Rio Whiskerr: Cuffee; share and mudtnte of' "blte charges.prttfMMjrvt b.hopes, to merits, liberal- re entitled fc s* pri* I

:, ."t 'e ..5145.. )hui Wdlt.. ,- .. the:' first seraafrMiddtsTenuessee k,Uwvar: of .Sack Grimnd Salt Ad 55, i o. p 'I'M, tw9 combers ptcdJS :1
j.'l'00* ** .bmq.upaCtOM. oppWmm S ".!-lI JO 1C 9 .Uf., Proprietor.rtL S .h* '
and tb Jscksoo'swlffc whichir$
sound ne, brother,'rof Mi .
.'..at"MVIe. 4Co,3evrSI4& J.JIiI1I .. Beeser .*** < Our:Boottai*4rS0ali prwfiu aDd ,. ".
. i, ; io treat1, wiU a.|iul*' toordaeency, the ; Th -mother of Major Doaeiena was'the '" quick 5 Pv-1's.re each eaiiUed "rJ'1tit. .

,. '... 1 .1..-.'.,Jr..' ".. ;,... -..,.Iean.SW" th* bmasLe ; editor" *f the. Waaaiogtotf duntbur,uf Geo.timttfr who%.. 405t41d414 the n.L1' tu.-t 0. S t *"A,.ean B. HO&3EY.-A 4'. at : iRIFF's' :s4cTt.; : :.,.aittw"prsda'( '.. w

r .f \' ... .. .::.._.a. 4ti) ',... S. .- I'W ,.I,jVanV. '.9shsof&.ir ,- Vi1eL, : '.. I.. ft I ; n"of Ibe United tHate- wbe* tt* 'LffJ"ur* prn. : :. .. .. Ag txjf4d oft tbs first .Horfa"b ll rohS ...bleb srw'IMPr I '
%. A
T conTsd ia fCebtviHeJ Kajor DaaeteMi. Mr. .. .to prileot
.."IIII "
boaraoffaaK ,
: W.YJ'DCt1.pI
; IL.; soot ... .4 ; .. : ,- .. '. :iCQSC7Wg5iI! : S yIH 1t'1"rat. 4 i '. if' .tAMffiSyi -&lwff" V \ here
.si ..I g .'_'- i 1ftt..1. iF 1 s's : 1 ers; ** ** : the pmrt HattM Doeej la the. emmfe ..cBw*.. n.tesacrP.ita& .
.!. . JIr"Jr.f l 'f*iWlir '" ;m SBhaerrberSi i recelrwl : whida draws tbs l'
; r.e""" } #. .t. : ::1aIo' ; per hHg, Ae-loterest,ofO Ki.ltTlntfeeSteai. Aw: JrW
rh
., 'juui ogii1 1. : T I- _> .t, ..' ; 'i..Jt : ...
.-" Ip .wa1. 1 Affontf. and 8enaoaef fl>rn *.Ii.tro J adflxMrea.AAdaN.lbt: pMor :refl oMaodaa .till. to. .f' ,
.: \_ t ,.. t': "; t" J"pIi4.' p.--:- $ S4u ." a'Jtr."..1M"1.'f' Nsv-Yorksnti the *yygiirfy z.&y, .wWclt'k..iii.,'e"kIlO" p i.the Carolina ie. S !.y, ,
.1
"t,, f Jt;". ., .,..thlf" .ri.;. .1 .Uw -" w .hat* ','.). .. M' nenlll" -.'...... '
.
___ ..
CWI .Il.r"'E o.w.4. 'M.va ... ."! ..betagfat taaeoaatire<4 aisle *iir* *H .,
; 1l.Ll:. JMqJl Wt. $ .. I : : .. I JI_ "W.." : :Md.1 ,. LJ sea 'Jn'k.r .0 leads (
"7
.. :I.Mlt,I .'AR.,' ., ..., >.".:. .44Atl..I. <;' ., ''=.j. 8111I' A1ftN... .. .r ''8et1ittt".. tleKsrrl7lsedS. ; '' t'.a=L". ._ ., ."
'
__ _______.t. __ .
.
..1"Ji".iil a.d,ktssri-lv. uI 7I ,I I ..v.w..rot: .J eatl .It. ":.; .

Po,: 1 : :' .Ie... # .f.t.r"I' ." ..1 ,..., '".. .._..JN .-S5'
.,'i ." : :. b."
t
'
, .t: : :
.. 4 s. .- ,
t
of. f" lY .. of I' t.O

", '.-.' r, oJ .>,.. ; : .; -i .. t .. 'ro' ..
.- '_i'4 rt .\ .
.-- # 'il1 ) *
,' ]. .. ,. .... J'.r'hn'I- io'JI ,tf : J!i # ; S .Jp t'yFWfc "V'' :* .r ... '' .. 5
: 'y ; '-0 *& -
t''I .. < ,.-< : & 0e -1-Vt-- a
c : +" j .. .'.. J' .; .' _. ..-1 t S \ >i \ __
:' '.'''t ,.' .H. .1..1t. ,4 .. M- 4 ", _. S5
4j;" .
I .;-r "
.1i '.. .
-. r-. .. 110 1 ._;'__ .* .S_ -
rjj -. '---,-. '- .- -
F'4
': 1' : \\l *fc -** 4g'

___ -- .
[ I Ii ,
-i-i
_
-' : :-: : : --
-
fj'5:

.,. ,, ..
IJ.-u ; '- '- '-S : -' ---- ;--- ,- ;-wptt _
'
Z.m 1'oa on. af Japu3eon4'Ldts

: Is a dmq dream -: ,. -F-' ,: : !
hL *beover.r < 'Aadree, Uttle* *ebed ffcto M.ifif .

jj life, esntempi>tiag it without much" T .p lb OHfsns At DwHlW adbtert Solicited, ovestantly in m state ot mind toe. tbH be bw waplof$pd R..W.BIlfe ft Ca of :
DREW tn wbtcfc tme 1*. a ibe day bdure *' Jbi Jkau4.-ZItu -4 4't -
; .UrRTJs --baf tl* 1 1imr li frlLttidjQa.th iaam&BMi'siSLV
CtiensCtngu.! -
t41 tht -
ftf atizty p' Jiia wai-i r ffaf.e; mvota oQi;wbicb ctn 4 -' f'

: Tbey wilt -ev*ry thing jt>ms to make,me defy for 'besurpaued-. boi'also tuad. great mon -

$ :1Ie( ton* *t d fati. *.. ,* ***..**.*.. Iruve1nct tbe orijfinal plan by attaching asIIneeWbeel 4 ; *'
___-' Yark Sci oi1 $ a>Ut Pnllira, Me>*ra.>lia .I _I L t5. _tltA -
are ,
w .. -
w
distiibtIui Ice; Nr* Ameritau tfjCeakjfrj Americ* f j'' A Oo4wl jDnDGala; .'t't' manufacture : ptt
: ;;.: :
) can beruuIPc7 Dcbtir; Frost's AuitTican Speaker? l rpvrtod obdthMVa1kr! MiIUM lr.Jat1u
ed i 5& t4)gsei thniub ts g.igs' CZ3tki Cr; iiroka llun*$ Ulin.Urculiu bas ;Dotting to do tnth Majia&kton rand bo
cbtcd, Ur.iaiaIr Crvts1u Uruainz farther:$a1tb4 AejJII i*|trd.i*. .

**Graintuoltc ingles*;Bullion .their Agents warrjuu They.warrant '-fcfgriid Fl'R iiiui.: 4 _
Latm Uranunar; Meadow' tipuisb: and fronu ne Uondredvto bue hundred aod fifty ;
EngUsh Dictionary; Jau es"and JfoV' bnsheJs of-meal per day,- whereas tb y y ll Cot j. :
WORKS-I' piratt 1 :
UI !
nctu.Tb EugliUk aud French Dictionary; Darira grind half the quantity.7 ? j ,
ftc'f4ItU a.. Al/vbra, Legnidrv and AMhtteUc, let Mr. Lanitr baTiitfV eaitlebnslueusnrs1TesTs 'if : -
.eri s very and zd pai Us Preston Book Hwpii.gj will warrant btsoiiUst't grind thirty gr forty : -
0 Ibrariec4nl'st. Backer's busbeliot meal' : -,
food rdsylthJ.iurburs.
Book.Keepitig} Page'Theory (
#1bk41IfrIIrv; Tk. .nd Birder aud Practice ot Ttfocbuig ; Antbaa's power, and in the. aanieproportio more or less, _

.fthe1th. ThePotmiQ il.Dzrr' Latin Lvs.ns; DlasVa i t Lessor iaAi'Lh.uiuy according to the power app!; L / : r
:" "ill rII fid! wt ; Juiiva' CbxW.atrjr: 5aieU* Mr. L. has numerous certificates from those who -

pr.t.eTw V14. .1 1,5w'.uR 1.' a Philosophy; 'f ?A4urI'iJezury j.. bare his milla iu use erinciop theirefficitsncy, and : Epar..t, Jaaao..* .-

CTO Parker' OaUtpes of ilmtory Uuiuiu't. the sitisftction they bare:aflurdad those who hare A. &uppi of theabve sitehi onstt1,

*. t Msr'.G p 1'sit'tm Wtiibrus Meutai 1'b.huLj} ) >tui.14lnthwet.q; them in operation, \ 13. sasa& .tiuIcsten and avaauh .prtce

41 the i.if1 WiiUrd'* Uaiv r ai History: ; Eiutrsoii'sAnU All who wish th.genuine"L&NIEJI MlLL ,, : : t 'sherit ssiss
: o W. IrTifl1jrrv wet.c, lat aud Xd partj Mttcbclt and its improvements, can *'btain Iheto by apply* .OiMe t ca.idi.JI'5 ;
in J '
will be U lug to MeMrsl: WMoar A CATHVT, AHlgat. Assorted Candietv .' .
TbWllh %|rr ptiy & Atlas, Primary Qeogrs ; -
.ut. '
b ire n' and pby, Auc ut Gu.grpbya Atlas; Moa', L.U.PrLnEsqn KewuaosTille;COEKKUCS J ATXS, AisoitdFflCyC&DdSIvt le

ii ieee Ieth'a I'riwiiry U..gnipbyaudMaui1 Magnolia. Clinch county, Gx-or varselres at Almons, aasoned., a' v $ ?. 11 --W.th._ .
_t The Id.aid N ... .
p.ptr. ( thugr.py; 41auiar Ciiuion ; Jacksontille. : )ulot.1saorkd,, -* ,, s-a. eul& i. t, 1 154le'weiQ
i ap. each conWaVhington Uoudrcb'a 1ictuii4 U. &; $ iutberu tT All orders will meet with prompt stUatioa. :

prirttit$if be at 1st. id nod d CLeU.iukI; dmtil'* Warranted to gira aatUfiictJon. \jruosale.* For ,. I HANHAJI, Ilaad, oe .4 tws-di-i esaree ,
aut bs 2fe.?uY niW further '. ::
piicu1arsAddreu -
-
Qnuunurj %Wait on IbI Mud: Web- i z : eoaIslnIng -
Jr.o(C.Ur'!. I'riCe C? $kr's&buul U.vtiuary Walker a d.tto .LAMER & JONES. _Z,4 'Al.uw.am, *
._.._ ...... ; ; Jacksonville .. : -ID. -5' lb.
Aug9-ly. Fla. isiie
... Tuwu'*Speller and JJettucr;da. revised.; jON "c : ,- r- ;- '- ata4In
.0 ,5s UiscciaaKsocsIrving'* Knickerbocker, and BARE,TO BRFOUHD W itH Ft OL. Lv!?. 4H ;!'' Ijjmx5
IjRICA-bv C uckoitul ;
; : East Jlotiba
;3'rtIu Tupu b!. Traveller. dne b.oduijc; Fru t' PicU Mexico; MAN-HOOD. Choice Old London Doek,

; Coupcr'*K4til lliiur/; AVaUua'c H.ttorj U., AND ITS PREMATURE DECLINE, ;* p I 1'bbl choice Otard, D pce 4 >V rsodf. -
H, up la time of Cabin Expedition: Fruct'i"Pan. Choice Cogaac'Brtndy. "' '4 *I S4K
E&tklW.WORK3ineepr. Lf W* hingUu; McK zV Kcco pU; THE'Jon Published, Gratis', -:; -- .s S. f Choice Old DrjPfTt'WmAf .

Il nre' oa the Urape; Mr*. thiI.'aCiuk ttwok; ,- gOtli' k'ilOUsA : I. fladM'1 'SI. p -
folliws:-. .
U
Uum aiij la the ..CitCbaptn; Masonic A Few Words on tbelUtSoonl without fins wefl knop.ot s '4l 7fj $tan4, .
.. .. ......;.. 1,2% thafollow:
... Medicine "i4 < '
lIIi: Text Book D rbj'* B unj jjuuiaera Suui; Sperrriaturfbea uf Local afi :4r5aboiidf.nae Lqu iv.lot W Wpsi1,4 .abahu .
....;.. ing pnccvtoits, 4 lf6-W 5 sl? 3 ... roisfJi ; :
s eIke Weakness Nocturnal Em siboa *
.._ fl sfl Meibod.ct, Pretbrteriin,, and 1Jptsi.lijrau Oeoitilaod NerTOOS ., fzilifalifltlflS tide 'of'it.w TMt' ill ofwbcb of 5.

Africz,............ 3 D.uiie;. 'amity Prsynrs Hiune', hatorv iAEgkad Debility, Impoteucy, and' ImpedioieaU" to .Board.pciJday j'ifJ. -= : 200 : art for sa'! by J.' BOWN, b.. bWiVS4
.
Crnu'I Marriage "' '
IId Japaa............... I.ou11 ; irasIcrprct.rL.urgaeit1 ttvt.. V rent-rally.BY B. DELANETiMiD. 't U -"Weekfro'f't > : t : 't jin: IT .' ** '_ Hoes'* Jun.,her w* 'tLi &
I.gIv cbiu it u.u14 be difedI rte if a B.1tcbe1.r, Fudge D.iup, Dratn i ke$ 3teeS1l1th. pE
I JjnebT. Lift;, Bttle SttBimer-Jk. Alarrel; .Lt Ciiaes'.Icwuirii The important fact that the many alarming com -- *',"'- 9 .- DOMESTIC LIQV &L 'S:1'' LZ.- .

.,erwttcb !r. Tsjkr.LipSIt of Kpoleon; Xifeot Curnto, bys plaints, originating in the imprudence and *oi-! lebruar/14tir? ,4o-f.' S 'S4-bbfa bTd Rectified Whlakr/, 'S SY 1 .'-' -- -

of &..u; Party Lc*dcr$- >kctcbes ot JcflVraoa and iud, f youth, may bt easily remnred without '. + e.d- Proprictor I 14 f Manoogabela '
tktiuzb idgctioni Decripten otbett-bfJU> BJd tu;$iinau'LUe ul Man Medicine, is in this small! tract, clearly demontr NewspIeaecopy.Por 10 -P. AIL Gin, a. ,
gaiai-il1 t1i&tt, ouUumes of.i.uclud Mr Eitct's ted; aud tbe entirely! new and bigbhr successful N.K.Rntn. -5' 4.-
IsA to the Kaa ; Outorj : .4 _._ _J i. -t *t_ -Tit i it ft_ S :-, dC*
b..t just the Revolution tUlLn Back' Tiie 4vurub, 'U9ICI oy icn Auuior, miif axplaiatd Domestic .
ot
C.- ...... 1.03 AYoraea ; ; 1 : 1 Brandy, -- '
,
by means of witch ercrr ont is enabled M 5 -$4 '
U.bioodvut. Ol.g ic Nsw Te Umcut; W bster'a 0n. bnd vd DiotiOaanr to cure himself perfectly and at the least p< ssibt For sal* at wkulesole or Retail by run ;.heaiber --bitt
........... 1,00 .1. well .ie7
s.ectd
Beautiful LttIe.T"BaLY ; BoUinj of the houlbero dute; b w. cost, thereby. avoiding all tbe-adrertised riustrumsofsbed.&y. and 'IkttYmLandings tIiate LAfiEST STOfKME1CHAKD1ZE an.tr C unow iloeg's B11t1lfter._
phci b H.k oi tbc Farm; Fe.seudu's oouiptet I :
TREE INTHE" Sent to aty address, gratis! and post free, to a oh ,the _
firmer .aud pirdcorr Y< uaU .oa the iior : i 1MAQ'AULAYSHisCory
.SEAVrTflBOOGa ..cti ,12 Djia stie. >oaitrj book; iloare oo.tb *cultiYaUou ;> sealed envelope, by remitting 4post, paid)) two St1 John': River. : otiurs-S ftsrf aB 4roM to- -

-*'SS STATE5.by Frederick- i T th-- Grape; Beiuy's Soutbcra Afcricol stamps.- The Steamer DAULINOTON'Csptaiiv-Jaus o1 England. ,-, -
fflT tare; UarperV story Books, fc/r the young, frthcyear15.zi Da.B. DE LANEV; BROCK, will IMT Jacksonville, -every;Saturday
CretasMt This b.-.k.u aewly 17, Lispenard Street New York Cily.Fcb.21 --S eEIVED. doieii Coples'Mseiiulsy's 1Ils *lidea sad 8in.l4.i.Lee,
; aale.. 1,2UsTEr.TE.ts'T. 4 ToU. bound *ud iu ?rice morning at 8 o'clock, arriving at Partita same day, asar one
L M.tl
J l
.j kivtng an exumiive a Palstka o'clock In of Eagfand! -largoctavo edition,bound )Is.k:
BeId.M3.It t3 the sell. Faiuou: Pcrwtns and Pucea, ___ Leaving 5 Monday inornin tory, '
'
.bi Maye connection with the steamers Carolinaand WeliVa in cloth comprisipg tb four vulnmnt from the lit Batt.r'S.irauda4s
.. Pete (lion by the Way, Baial Letters; Ilurryrrapb 'Pike Bread Lemou
; enpi P. will reach Lake Monroe to the latest just Isened. Price$l,5), yrUUIp
.
Summer cru e ia the 1cthLerr.auear.: H. 1ffARCTER same cfsy Bttnraing,
ui; .teddition&t.' Trials atd Tnaphi 1,2 Lie here and there Fun jotUugt, the K g>bag will leave Enterprise at 5 o'clockTtzesday? morning Can nOw be seen'u I will forward these copies,to $e mtenor.to the and PorWaadOtard

) $ -K. P. Willis; I.esttcks-tbe great ordinal z; DP tt g* yy--rfiV U3 Zg rrn and Palatka at, 8 o'clock Weduesd>jr mrnlngkudarrive order ol suy. arty.?n rvcvtviag remittance of.the LLi:
Sire Csxtei......... 1,00 Common wbk.w.wf: m-
LdIW$ sirnVdaVT and directions to ,
by at Jacksonville amount JonrardiBg. ,
wit of tbe times the PropbeU, or Mormouism fihe '
yODkIUq, tbe w of Pixmdrt, un relied, with; ilIutri.uus; Tererino- Boot Maker A. M. ftEEIAr'I athcksouyille Store of The 1st, 2d, Jd and 4th vobx, of MaesnUy. Jn Cider W' Z
.. D/ Oili .
&rdiaL.eL.Na1I'ud
.bf.vuIr$. Edwjd RobJnsan.) 1.15 in Nosx. for.sal(, Price ttc each, ,
revolutwusry George Sand; ibe Know hotbiujt Ue! ; j1f| B, B, BEID. Agt? paper separate L I i
wrQfOSTOSE -a peat SceuwS ia tlw Pracucc of a New York Surgeon NEWNAN STILEET; EOlS LEDWITfl lam 'expecting Miss Murtay'.uew.13ook, end
8*' T */ !' -H- Judge HailiburUm's Yankee Stories My; Two Doors Cabin Passage to NeW'3Tork -;>25.SenuWeektr ; will'frrward aame to thi' Interior, upon order. sllkisdvsllowbicb'rnriidae. -
23 frotn Forsytli-St. Price ft. C. D*SWr ;, ,
: author Courtship and :U Con oQu oce -Wikoff; An -- RIoel7L! *. a'
; g5
; acemet4tbe
Jacksonville E. Florida. & ( Bookseller A tm1i0sir,, -
?
ccdotes for the ste hiboa railroad, Aa Western t O.'i .5
that the ; ; ; I niivt.l1 7.I ,
S wffic.est garafltee Jacksonville Feb.S1&UTfE.TRRINGtS.- : : ._ .
'km subscriber
.... character, or types of border life in the THE respectfully announces to his TT S.
OF THE FREE Western Sutcs-br J. L. McCunnel; the pjtron and the public ncrully that ; & : *% TeimsCash.WtTHOUT : -I-- char i'i'k -
m CONSTITUTIONS the Chtran New Purchase, r early years in tbe fr west, be has taken the store formerly occupied by J. W. :

IlMXS,eooUininj Ac.; of History that uk>,st An- b/ Bob ti Cirlton, Lsq.; Bits of JJlArney- Pttict, wbtfmhe i prepared to make BOOTS The new and splendid ftide-wheel steamshps:- attemptingio ennmeratt eref> vzz. Patent Champion fire and UI1k'KOUk' A U CT II

; itr': Fraternity. Mackenzie; Life and HyrajfS of Mrx. 1'ar- and SHOES of the finest finish and style, and KNOrVILLE, 1,500 tooCaptJtD. Lo LOW, (Jf of Merchandize, contained in our Stock, We tFL. ,
Peeps from the BcllrcT-F. W. Shelton equal, it not superior to any heretofore offered to would call great interest manifested by the pTJ to -
tinpton attention
For 1st,*e of Lodges. By Anderson. ; AUGUSTA, r 1 00 tons,'CapT.' Taos. Lnir to some of the leading arti .THE A'okseEttit1
the pnblic. { 'fin fo
Poc's mi cel] mot'perfeet.eurity not .
A. works cIeETig -
'- tj invaluible to Masons or ; Edgar *aeous FLORIDA, 1,800 tons, CspfJl.S.WooDiiaL, : : 1 .
*
I-1IT : complete Re'ieions CourUhip-Defoe Frie- He flatters himself that the general satisfaction 125 bales lli valuable'ptMts,.such as Bauds. M* rUges, Deeds-
...... ; ; ALABAMA, 1,300 tons, Capt'G.-. Scccx Hay, boxes Tobacco, from SAL.team1o'tb..cm .
Jiei S. del-Mrs. C. ill Sawyer. (Geotfi-er Moncton be bas given heretofore, .will entitle him to the 400 bushels Corn. 8c ti 7Sc lb Notes, and Bcolca of Account, than -the ordinary )'--. -
CTI&.4 OIM S.Moratt.. 1.25 1.00 Mrs. Moodic;Cone Cut Corners-Benauly; the patronage of those who wish a well fitting Boot, Will Leave 1'avaunah Mbb?* Mess Pork, 4 ,0op SegarsShbds per. tfaJc: heretofore!ta oso bad afforded,induced the -

UTi; by TBIALS Mrs. AND BLESS- Wide Wide World-EluubeiU Wcthtrtl; H .binsun made out of the best materials:' Be.willendearor Every !' Fc.q4fl7RD4_ F. Sides, tnm $4 to $-.S5- Suoacribtrr to devote a large portion of Ctne and theripttThkOVoetae St S
4)t: iT to give satisfkction to all who favor him with I tteutio>i diitiDflhtpaMltMrtttfiyrortiataaliApmprooeauiil Bttfndrff te and frftooat
Crunoe-iu two form*; the Star Cham may I ;, SnooldeYi $COpapersFioTZut M
wolk from '
1SQ3vatuiWe retigi'us Tower ol London, illustrated 'old St. a call. These ships are among the largest oa the coasV tierces Barns *. and tctntrii; Joe &&M yt, and .SntbeT1aab.D' k&Mfl:
bet A
Nw Yirk.FLORI'S i mo> Tob'c
.%t rteis rf T.X.St.iuf.rd DICTIONARY.ff .- 1'iiu1-W. H. Antftwonh; Sjtariu to spendT. 15T Repairing done at low prices and at short unsurpassed in speed, safety,or comfort, caking 7 IbU, Laid, 50 lbs UacaT cbew'g A'Scotcb< they now bog leave tt aaxnre their iramemnsfrfeudti *number of yean a* 'Anetie e* ,

rS S. Arthur-with a uuuiber of bU other notice. jy 26Jy.Iticil theii passages in 50 Xo 60 hours, aiuf are commanded 14 kegs r ,and the public generally, that their efforts He offers no NeoIuaendtna.bW

fth'workte J quarto t-cnbclluLfrd.parlor works.ID v&per.l llotne Infiueuce-by QrnceguiUr by skilful, careful and polite otEcers. ,Having 8 bbls N. 0. ,tfoTanes.8 chests-SnonV Given* bl'k Tea have bvea crowned w>th compfete! suce.. an J qoiries should U jaad ciinwaeE: ,
.dtia: ; 'icbyb'tlfld an elegant ataterom accommodation, they offer a now ofiVr the"Improved Herring's Patent World'sFar ommekial fious ttie i?
Letters of the Criiish I'py-by Wra. ciIoIIVV'D : 'I from aHo -
u CEEOLE ORPHANS.! Tale of ; Md? MX to $ P'1 1 lb. *
most desirable to N wXork.PAIJELFORD Premium Fire-Pruof afe, as the 'caa
Lives of Alexander and \Villiam Hunboldt conveyance 6 bbls Golden beca.uoIayMncar
Wirt -
Lorsaaa- Dr.J. S. Peucocke..... 1,00 ; Burke ou the Sublime and Beautiful; MOSAIC JEWELRY. Cabin PftAAHgc,....*.......,,,......,$25.Steersee 5 '4 A.G.PbilirpV Syrup",'10- boxes SWrch Pearl aad-, Cbra OHAMPIuN SAFE OF THE WORLD ; ttdL wkwa.-wiJl -

liClCUnJ HISTORY OF ENGLAND4tdiacf.iapaper. Mi ;Bremer Novels MIMA. Bremer's Unities fluE subscriber baring ju t returned from New Passage..;..,. ,'...!,.......$3 6 crusted do YMnCr.riesd Py.vjiao ,
Price per v l.... ..3UT5 >s. ; JL Y..rk with and beutiiul IfAY'&CU. Sugar. 1 'Creem Tarter. zaviso as&e AWAKOU> MZ9ALS f f'SOTH tus ie *skMwifl 5aa1hi3cpssbaioe4
OF THeTARLY MARTYRS of the New World; The Queen of Scotland Urge variety of ft -i Powdered' do':20 'do Chocalal. World's Fair London, 1M
: ,
b xs.fl.'pe. .. ........._ by Agnes Stncklaud; Prcscott' M-aceilauies; JEWELBY.SILYEB WABE& FANCY GOODS, SAMUEL Agents L. MITCHILL ia Sarapnah., 20 Cofiee crushed" *25 'do" Raisin And in New'York, 1853. $ ,
T-4 pr** ilt b the East-by J. C'rabVs Synooymea; Sprapir's History ofth respectfully inrites the public Broadway
KaatBrMrne. 1,25 Fiond WJ.T Utft>iry for Boy a-by John uf his stuck, comprising It dues, some of the n80y-apll2 S boxes Havana do 10 ; do Lemon Syrup, !Mtntitled to appellation,: and sccared with

TOWW BEIX>TT I'.U'EIt&! 1z, G. }dg.ir; Boyhuod of Great Men-by Kdgar.Tbc richest and most fashionable styles of Cameo,Mosaic Cabin Passage from Charleston to. JVew 80 bbis Irish Potatoes, 5 do''Tomato Ketchup, Bs rs Patent Powder Proof Locks, fwhicb alauwas' GOODS ICJBfT 4lOBSla
.4 -
TOUTS FiITH-4 Tae! of Soutb raJA are valuable bks to put iuU> the Lara and Scroll Jewelry in.great variety.AU .- WT ,Apple ft .U Pickel awarded Mtrdala as above,) form* th* moatperfect ',. **"* -
.-.. 1CO bandit ut youth-Josl issued by Hari>cr; Praise t Slrer Ware and Fancy Goods, suitable for York, Twenty-Five DoUr 10 Turntps; 0 'i Sances? Fire and Burglar Proofs tJafa ever before

istKOS A51) KEW ORLEANS narMtrvi cud Prnciple; CwLoucst aid fxsll Cuuquest; bolidny and other presents, which trill be sold s a ? Dried Apples, 80 *. No 1 trn'lySoap' offvred to the Public.' 1.0 Iut44 ,-
The IVuaics-by M.MI. Mclotish-all cheap for ca&b. nor 15 GEO. FLAQG. Mail Pascbeaj 10 !" '
af tfci acBJereme&ii of the A mer very United States Line. di The, Subscribers also msnofaetara 'au Vin2s of
('>ka JLrsiT,icder Jocluoa, at'Ncw-Or* choice juvenile; preseat Bttokn; Balb a, C>irt
1fl.s .....;..... 1,00 an J Pix&rni" ; F.irjcaslle r..ui. by Mrs Dana; A. ITIOJDL: & BROTHERS, NEW TORE -&:' C3ARLESTONSTJGAHI I 12-PiuurNorth'rn-i? ff Csatil d Vault D: and Money B.ixes itt Cheats Litr5iisTsM' 'ID ifwlthout5flnfilberS. if-
Apoktl ou4 J ortrrs American Poets; .Hnir *- 121IIt&I 'I (I.iir, A MJ__ '
ffSJT JJiXlKllSTATlONS -exammcd"ii4 I, ; -- "--"*--*. Broker*. ; Private Tsaailiw, l it
: erolararf-fcv J. B. Dtid*.. 1Ui ; P
Q8&1S SPAKA-Air g>nng to Madrid Pru1ungztg L1 These are all new books. Clothing and Dry Goods Store, THROUGH IN 48 TO 53 HOURS. *, jr "" also patentees, tbr"pnrcbase,) and tWtuf.tctures ..at-

V t4cina. .... ... Jones'Patent Permutation Ban Lock,
?LtL&uMEc-bv Dr. Daran. l. iOL'.fe Jit the Sipi of tfo' Giant Red Cap, H IbblPickali. SJ1LAS C. UEURLNU k CO..P.t.atees, S LLILDW

wcirios DEOA1SSROX. Cosmopolitan SAMMIS1 BRICK'BUILDING. : (SEMI-WEEKLY.) 800 75 boxes poundi Herrings Codfish, $4 5 OZa Quinine, best, Oteca Block No lSdf 1ST A189 Water tITW$. ,
-
Muca
b..gi
ta&tn8thrza-Eigez. DOCBLBStsoa eas
OSTHS eb. 21-3'n
-fcj alanan James. Pnce i>f HAVE just received and are now opening their N S1! LE, 1.800 tons, )t. Berry, tummar.di' 10 firkins Butter, 8 Java 'da FURJTITUKE Jr

.... ... ART ASSQG1AT10231RRANGEUEXT3 re, Spring otockof Dry Goods and MARION; 1.V)0 tons,W c. J. Foam, Com'r. 20 boxs fbwur. 43 Rlodo VtWliam the ,
fl S .s.s. 1.UJ Clotbttig, comprising the most perfect assortment JAMES ADGER, 1..VX tons, S. C. Turner Com'r. 85 bbls' Pilot Bread. i kga Gnu Powders Cfr ..20020Q

ps rtoI a Dcrar. iir the P.mh Sketch CraP Defore; offered in the town of Jacksonville. SOUTHERNER, 1,000 tons, T.D. EWAX, Com'r. lm Nary "' JboxM-Adamantin WATCHTIAHEH AJSTD JEWELLERIn -
'*
}
SECOND YEAR.t They Will supply the iuliabitunts of the city and ft ''
Eouikr.bl Ed.F.W.Shdtsn......,.. 1.00 with superior and (isbionaLU articles in Leave Adger's Wharves every Wednesday and Sugar tt"100'Crackers.** candle", ( tbe Room adjobiu j the Post Office.) 150 'M' n'z;
fnutUtvaracK Faitr LAND, w.th six country, Saturday afternoons after the arrival of the cars 5 !! lO.borca.Sperm etcdto.! returned from' Europe again beg -
.8Hwtmt oa ty Tu logcn and Soy f. r tbe Second Annual Col- his lii.e. on ,_terms than can Jbe 'purchasedelserrhcre. from the South and West. ,- 6 t"- Hard 2'X).> lbs Lead and Shot. HAVING offer bis services to his old iri.ndsaztd 6 Cottage Setts? ,*
Z lecti< u' r, aVrfJlb Price. 1,50! : T steamships were expressly ii, the public generally -With hz experiao *for the 10 Lona 4b
ucnui- a biograL-liy t>f Jonathan the d.ffnsioa of Literature od JLrt, bare beeu Tb ?y still continue to keep open their store at Line, and for safety, 'comfort and speed are unri- Ii Fancy ** 5sciodv,' ,zt.d, last twenty-six yearsa Watchmaker he hope* rked4M

S &.i.c'.... #.. .S 3,25Jw made on the most extensive scale. No. lud Bay-fctrcct, next to the- Morning News Tailed on the coat. ', 4 4. White Beans, 75 sacks Sill' to giv enure satisfaction to those who wish to hftbeirwork 8 Cottc e Beda
tasby Mx MircUckSb".ae.n Among the' works already engaged, is the faramcd office, Savannah, Georgia. v apll2 Tables supplied with every luxury. Attentive ft I. Burning Fluid hi boxes Pipes, done in a workmanlike manner. 25 SUeI -Mft

$its. Iig'j itz.uso-b) v 1 : : and courteous commanders will. insure travellersby ,6 Sola Oil" 164, casks NiL,. jgfWatcheB, Clocks,and Jortlry repaired at S

&;.ITuOLJwLlT l4JO*,.........._. "GEXOA CRUCIFIX. NOTICiift this,Hue. every possible comfort and accommodation. 4* ''4 Linseed Lard Oil '8 M" Wrought, tb sbortert faotice. 8 Chdrrr Dtein4WorkTablwr T

a& I?Bg Docros,or Revelation of a which riginay!! cost 'Tea Thousand Dollars.In
? '1t.US' W1e..... ...... 155l. fornv.Dg the new Collection, the diflaiioa of k9 accounts and v.mclierj to the lion. Benjamin For freight*<>r passage, havipg elegant, state Machinery OiLlO FmilyOrind Stones, General Brokerage. ,
8 4 Dozca
DoOL... ....,. > works nf AMSRICAX Art. std the encouragement Hopkins, Judge of Pn bitf iu and f,r the County room accommodations,LII61Y)1RSIOON 1 1 Fur Turpentine e Varnish v <2 Empire Revere eityeookstoves" oodersltcued isoow prepared tn serve the Barw,, -

,,.n D.tfcms* Old Curiosity t..Anierieiu geuins,Jiare,not been overlooked. )f,Z/uvI, and Stat. of Fioridj, and ask to be discharged 1 '. cOpeland M ftB >ston M '* TIlE at urge ia his line of business! 20 Iteca 'Chairs,
...... 5 b issued to from ttw further Administration flf the ,Chorl ,stou, So. Co. will end 'the wle of Loads. *
** CcimaiiMioaA hare eor many of the I Slip' Watertown Box ho at W Negroes. Parlor of F bkiff of said Cabin $2.
estate George late ctuuty ;
P ''dCoppcrfield. ,5 wst dKUoguikh: American Artists, 'who will passage' 1 Putty, 0 Parlor any other effjcU placed in bis charge. Letters
*ft'$ 3o4 tr Caess-c>MtUiuing of their deeued.CATiLINAC.. [ sd'z.dee Steerage, & 8. cddr d. C informattoni will b C&1Iztd
CtaU. contribute a me finest productrons. 2ft/io<.lbPhjfa'ure Lead, ow lbs stove r promptly
LtD, etteii1, r ib, gast .A Clc.. IJ Among them are three Marble Busts, executed by l-4in. EMANUEL CBI PO. ad'r. Feb. 21 spla-r, I1fe!? A n ft. 2u0 Zwfc Pipe,' plied to. Ut general acquaintance la, this &UU, Oa PHcea areznatiieeiri'

LOL IIJ the grc&kst irint Sultr-11 ia Powus: ::1 uu ft. u'd Wiz'wUiss and others, render ,it 'unnecessary. append rsreacrt. caIt
fl Euw-fcy Jj'Mewa, 2 rols. GEORGE WASHINGTON Laborers Wanted., For florid Direct :- , BKNJAMUf HOPKINS.Jaeksonrille -
I 'IP
** Father of : EWLD4t'g, .XA72J4L :. Sept. foU ,. ISi-t MtGl 6NN
.Ltxz-ib 0D. bmy P- ibe bii.Vuttr.y; WE wflljiy j serenty-five ((76) cents i er day Through In 25, to, SO "hours to 4OO0rlck) -- sou White Pioe Panel ---

tititi 1lerz,14i. .. S..i...... a, BENJAMIN PRA.NKLIX, and bard, or ove dollar per 447 without I Ealitkal'! kO' ea.ksR.dland Lime- oora, >, -> NOTICE.
(liii Eu !;,f.Iw.tu.; .,..:. YbDANIEL. PbIhr; b .rd. lab..rtr. tn work oi the FLORIDA and STEAMER' -, 2-1 bbls a-roeut, .2.50 Windows ated sizes. ALL: persons are hereby forewarned against SS

Lat&ui1 TSIU ihiTiwucbrU.z't.... 1. WEIISTER, GULF'CKSTBAL RAILROAD; -Payment to be THE FAVORITE 85. ..4 Piaster Paris; 150 paree BlindS, & for two prouunorv K'nift inad y 1: htYepnlAwnIth. ,
$ rn rat J'vpis-bc L.4ut.1ut The SUtesuian. made Mt the rod of every thirl v days. Work to the audmigned payable tu< S.sunatUnng.Drn. : .
1.DQTt&t. A special agent bs visited Europe and made commence on the first day.of March next FURII7tURZ Sail notes are 4iri'vTh.iaand Dollars, been Tiisrias'awanfed. raua A t.L,
'UCM tb. hr..a
S .UtaiCA-2 large v4.s careful and judicious selectU'fcS of foreign works A.J.MILLER&CO.OftlceJacksonyille 15 Sofas from $ID. to $55, eacb-rboth bearing date( the Twtuty.Frl. 'Pice'uf > as 'ji

L&tii* P ?**-* rols........ 2Ii.gUaL of Art, both in Bronze and Marble; tJUUiary and B. Fla. 7 feb 7-If __ UduzenC1miraftoa3so$43, , of May, 1855 ; and daa uae the let day uf Jan- IadMr7- 4 *
&iicaa Nrcix, Va., Choice Pouting*. r 11 'l'bobsretts'frwn $2StO$45, oil IV9, the. other the lit diof...>lj, I&4.
V'Xin-bv Wm.s. F..rt..9. 2M, Tbe wlw.le forming m. a large and valuable enllecUou CASH PAID FOR C A R.-OldNA. 4ODdistroUto | S The consideration fur which said Notes were given 1.-that Oreatmipruemeita thejr rua"exctaiT wtthiit(bjg

liLz&ulLutca y$ auat-x rols % o' : of PautingK and Statuary, to be .distributed 25 Bureaun. from |4 to f i3, aavine' tailed-they. will "not be paid by .b
at doubkl.oM1oan
UA'g.c; ; hiozrT.4I... ..., 1'tnrl'VuIftt.tE rites am Lg the members of the Association for Bounty Land Warrants L. COXETTER, Commander.LL in Ex. Tablea, Oak and Walnut, uudsrsffnedv WPV8T' "" dipettt4ff TwLceamuchwurkene! '

? Soi.xs...._ __ ,AhJ tbe Secoad Year. .11 7.ITT resume her regular trips far the season, ,': Mattreasvs, > ELKCAtDee. ;. 'cIothn-oA
4tlT..PaTatt ;tEotI1y U, Tfl SEa, 1Zo Terms of.. ITlembewhlp. BrPBhliP ERASER.may7lf. ; by levi'g -rVwtb, Wftarf, on TUESDAY. 9 AIso.PtnTabe! Wash'-Stands, S'nit, 'Ward. 'Adr tR.O 10th,1955>lce Ikvtl 4t3b11bLIIrIS;Tyi. gr.atet iajb. sboj utt
rlacTc&z. asn l1i'unc. EC.dOZTatac4L the 25th WLi at half past two 6cloek. P. M.. and robe, Lee tlests', fA ter Tables. Uit Tress, Wuk Rewards wtejtir, *
ltfl The of three dollars constitute any TUESDAY at the time aba wilt leave Stand $50 Iy. Thef aet cuzae1mt
,,_ payment every same CLrdTableSfc LookingjOjasts S in '
sort f wrk the ,
mosibe. '
Lxi; member vf this Aisuctiun. and entitles Picuat and IHI or about th.2tofFebruiry p.tt1 1
one a fur Jacksonville, thtka,. and the RUNAWAY 5- 5
t4t1v EaiTtins; and a Mag,etioCOK him to either one of the following Magtziucs far Cigars Cig-us. other landings'on tbe Si.Johns R <" Otargt, formerly.vwwd br MriUeorgo entirely 4sffi.t-wavya.wutbIa..wi.. '. '
and aLw a t.cket iu the distribution ol the with, '* Fiemiog of f ming U aJt t&d boy .p-
l.tw -- 2St' uue rear, STAGES connect) ft pk.eanamed, t Cuw Bia Strip Homespun;, T > e Btnde.V Ved'yVIISS
: ; ; ; the 2 utuorj and Pidnting. r Madison and oth r interior to ntof Ts iibout $iye&J s 6f-sge'rstltd' dark'oattptiexlon.
it-one cf the I HE cdtbrated Wandering Jew Cigar can,now Alligator, 4''U IJeaiuis4 .. : hiss dull ether psIanbibaesZ- '
Pint's VIcItrt. .4 3.&ckos.vifle, Fa..t.including! b7 The Literature usued to subscribers consists of ..1be obtained at -'.& East and Middle FUrtida! ,Bt/Augu Uut and Tamp* ": ,strilw SJb.rtinr,. 3f; -. look.about 4'4'1t twt high reward,nuWeuMk pt b apofcwi pai4 (Orbit luudTto any vaaIi -
I tJ&U.y Tu.u Ubles the following Monthly M.. izawtat lUrpiT*, PutItaub'a March 6.ELLIS, LEDWITI! & Co'. on the Oulfuf-3leEv11. .2 atton Oanaburrs,- ".*f'r > .aLov and t deliTery/** a* Flimmin apprcLenuuo esvj all su-'uiaebnqe sa4,_ 5*
tg p
tir Jvn'tckvtb-ickcr, blackw dX .Graham's, tbe CAROLINA will leave PaUtka w "
liiusbijr. 1kc... Returning 2 CUton Flaiiuels, -' > / liaca ol ..nr115W
??t3t&T P.rvt4I [}od vV Ltdv's B uk, and it-umchiid] rJ*. M. ** 1 Islaudi or*\ tb3t1tiDjethin5.-
Quomb..Sb..b. < Vy Island Seed at 8 o'clock A* Thursday morning Picoluta at 6 bale Drown Sbestln and ShtrUar, Juuu1b41.EW DATS FlUYO. ND LAisstIsiiriis
Sea v
... .'.s.... 1,011 Pcfwins taking five meaiberahips are rntktai t. CoUon ll o'rlock;and Jaekaonrille on Friday at S o'clockA. 4 casts bleached ug1css.1'eclWuolY1aDvli. ,- -.- 'At old .

3 ...... any five'4lt the Mavnesfur" u.je.rau4 to tit A CONSIGNMENT Jo4 rec iv.daud for sakstVuperbnaheby' .M. reaching Charleston thnt night, conuectiogwltb ,. 4'", -- GOODS. b.'bftab.1Spd: '-
.
tI ZJ ?E1 wh.cb IrmmedWCBSTU ticttt Lu the distribution. ?- the New York steamers both way,. ; 1 CAM White IS2caaeslJruwnandBlu.TwW. '
'
% teC.a44I4aI.o.4 taI.r.rL1 .,., ., The net proceeds derived from the .tieof mem- Feb. 2i.4d. HARTRIDGE TIMANUS. -- : For freight eneth nti and thvr narticnlars-- .* ""* JUST BECEIVKD AND FOR SALE LOW, c*. '
'ar1 CALaotx ; kM devoted to the purcbasecl'worksf *.* News please copy. W.M. LAWTOFACO. '- S-.j0 -
Cay r bpa. apply to fieaaea flue Prints, Zfa4o&A *
' i4 ties. .. ? *...,... Art for 1 be ensuing year. -- Agenu.H..utb rn WhirL 5 eases Kmeye and Linseys, _J.-- 0. BROwH'Hoeg'a Bui1dig !.e Isiprised tt'

Paa&o& Tito Adrantagcs Decnrcd Rams! IfaoisI< JOHN ,BROWARD' Agent. S e. fcs Kentucky Jntns. S
)! ? $ by bee ming a meinbcr-ot this Association, are- TEW CHOICE HAMX.-at .:Sept.21- > JaoksonviUeFUINLAND 8 u Hickory dtripA v; '

' .Lri. tM iq ; P.ietctI tat. AH prraoas rodtiv* the fell *&U if tktir -A ELLUJ, LED WITH i C.'a. Also M ZVlaioa.Alpacas, Merinos,Scotch Platda iS.r,4.-. 1- SZ,
V e.t ltbt cdl gilt tart\a of Black and aiK.reda lki 45 bbis choice PiiakZiPOtatI$ '
the
$ Iii1id aetmCrti4bJ StA4 'shape sterling MarchlU51.; 'inc. I ;Muslins,Ginghams- e
.. ? ( S... e,0i ".gai'i' e Literature : : bcpqttt; brick,>:Jackouets Kibbons. Uaudk rcbiefJi| (assurtedj&c. '10 bbts Oui.a, .. ,
'bCt%f )4n. t L EehiaunberSeontrbntinc towards pur.ehaiaiag JTIackcrat lmou. Codfish ." SO UWa Soda: ;Sugar. Butter, Md P9 t B ad. CbIOLft4trL' -
-- ,4 :
ee eS eed .s .0u Works of Art which be distrbnted 20sup.r3Zkinr, -
choice ere w -
red Kits ROUTH TO SAVANWAH O324.1Jr2J1OZ Wa.M$ L
eie.un 12 Mackerel :
tIbT4 dILb,fDI among lbtneves! ,% nd art at the same : : ., *** : 1GdUbIS .1rs- t '
s sz besui.tuI 4dbcr .fmaIe ItZ time enafmragiujr th* Artist: *tf the country, dis 12 Kits Extra Salmon. i *' -TKN1vrANp; ; *, i v 12 ease* Kip Brogans.ft ,- 80 half bbis i 'dot CbirJerlsaas.t- '

ot btiraing UxHisands ur dollars thruugh Its agency.Peiin Case Calf ." '- Trettb Goabra ButUr, -, ,
EflSOO7AL P&ATt*BOOLI4M ia rfmUiinf' inidt fi>r roetr bersbtp, wil *. ? */ 300 Lbs. Codfish. 1(1( eases assorted Mcos and BoyeeuOprs Rb.. ,' IS kegf choiai Hatter. .4g.Ubo.itht.eChessi1 'S 5,

bauLso1 print and p.pr and pleMv 1re tneir pogt-rfte adJreu i SU atating ifarc$ ;fl86, ..-- ELLIS, LEDWITH_ A Co. ? ; i Ladiem' Heidi;(1tttrs, SIipn ,iC. '
, ;
onr; _, >arv.u. pr .., the tnofltn tbty wish the tf tgalin* to commence, 1_ : S eases Gent's stoat Boot*,'- '6.'bblaNwLard,. WwrtflwB QV9VFQ0 *ft
? 4co NOTICE.', .e..iar ,*- flaeCalf Boots, 10 b1f I L Jass eLtbi..tliied
BiIl.u-Etisb cditioa if and bare tbe letter rrgtskntd: at the Post Office toprvvrnt w : ..e4"bTnba' w -
: -
the which. certificate Rubstriber forewarns all against : ::44 *
$u4y bIUS4.&Dd with hiss; on receipt persons -
THE
;
:. PidgAs rn et.tre c.arr.- :V; member-hip, ttter with the .MagMlne de- : for twt*Note*, given m favor of JasT THQ II'AIGH.r, sryo.Wtt; 10 bUa New Dukfcss County K- a.poi* j 'tatp.i.i4 aortod.'ibo me" *l :

$. sired. will be forwarded to any part of ttw country; Anderson, for a certain, boy Isaac, (as the face of '
; : I Bb. Yen oO '10,00 Those who purchase Magazines at B okaluriw, tbe Note* wdl show) as I am determined not to ,, : A)!;. Crpet1ngs Papers Han jiii rs'Rio Coffee. '.1' *4 sea Mq Wsl -

Iooc3-aa.wt.d S7IA. will Whcr thaf joining Um Assoebaioer"1's41 pay them until the uiderstion Is* proven to be r flIi; lese 'cy1iiks every.Sund-y morning iavst ? pest lO"libscboicitllsme---- .' -
5' '
'
UICIT&aT cj g Xw Ti. rec.Sii Mi Mif'zM Cs4/1W-7Cb4 ea W aaa..iaSdtrowto soandsud rood property,' uiouisoN 5t 0 O'CJOCkIP 8iwmahvim Pieiilte S ciorm'a. : ,' p4c
4 *; sit the same,price thy MW pay Jscksqn viDe,Ae. .Irving Jsckeuni Ule every:Mm- -,. Slswiitm S, 'f S 5 -

4 a&D1cnuaAfl..1,,,, .. j fit tbe Maffjine alone, *.. 'Wb1teiiilje, $ !* ." 'T: tr dsymorniug ii$ a'cluck;McurBjeir} leaves Dress Coati; *: bO.tGhNaeei.44 ,,.7 4 5Alsoiiaztinsivv '
.
, Bt H4otrat4 Cstalogoet, jririoje full Savannah, ay.at Iu'cLickAbt. Jirews J'mulifl1iibel_ .tckotiry; Qeo4<; Boftk 'madtiboe S
DiCTIOZLT.
...,... srn *iiuliiHy S
I1.r:.Fup ........S 1,1sI deithptioe1 lent/rs. .a appKcatiom. Livery; Stable ;>Tbls; U) ,st jnvsriably iakefrtaelniaad Passage, _; i, *.-all urwhi are f-r saleMatkiw{ j ries as 3.iHrflJLr,4, -,

,$' &flh.iMoaAI.Zaca;.& .1l1 Fur Membs addres : mug subscriber jrilf hand and draws btti IK M w* ?r wwnV. Ided,' All ordered meet te 'aeceeapatiied iburbua1btiitiStaL. ,.-,- t S
DBAu&r7.cL'ASindesky. keep constantly on S.) LflITEAU> S : ;,73. -- '
? $ '
1i ir ./I_ snpply of jpwd Horse sad Bnjrgte to letCogreyauce L < by reitoeis :' M- rds. *isIhfi
P.akt1ir; : .Awent. Savannah Ta .aJ&ztUtt. -
.,.. ,....;.. furnished ?the : 1 *. *. *
to.any part t> oopntryV
; t '&*1rTvw-Pdr4k' : --. ARTRIPf A tU .J'14er1zL : -i ri 'flLnb tinjWinisi1i -- "5-' 1 ?4-, -
boarded br ij fed. Wetk, t
Horses ( single .day ormonth. 'M&b$4J4 A.ckifluvlilL'' L limit 3 .
itAisnd Ob1 ..:By'moderate chorfes and personal "alien- ___t ;- .,, .I- --t., i1B _- S : i thed latceb tilt. tuipiuved'$ u'i'a hi.t'k, ap, Lv* .5 *I f45 .45
11
ao.-&tiiia.. aloe-h.beW gMealibsral snare bf|>atrooage. ';3a' d dicIa
: _* that
-
,. -
Rrngt.t4? 8tbIs n-'Ada.ti41 tifeM.pertW. the $ .' LlMEJust arrived br Seboon aiv-ta D. 4'tf>haaa B4e. Gas Ned at sue
1 OIuiiain towp 115 b4il0& SqeQmWO4SiIOa.I -' i4- notice. Tboi. wadUsir''Gias"wilt t4eienaHu*
-ad I&a $
i
.
W
'.4 T.. _- -- 4t -r _J--- S cz S .a..4ee..'
' 4gJ ;_- 1i .i.it
1"_' -
!
-
& ;I4;. Je i.i uiibi 't ;4, %a. ,_ iA
la.L
.x g S t,t.-1_
_
; 5 _
:lf.i1

4 44 '
:

f '


-
-_ : - -V "'' VSh" "'-Vf> 1? *J f ** -3* *c',**ve* e k -
lt -
: **T,3 & &iy&att9$ V__ _; :_V.V --- -- -- -- -
_
: ,VIT4tLVV 4 Jusitulfr3V4

V V V LL: b $ tV
J -o ettbbe
.
$
7 J1


: ::k'\1pfIt1/: #,

PxXcn'L ;. )C4
,
;
; 3tthesiItei kj1ANESi V
V "
them tUIS WirjrtMi

.1on *pjucbitfplk -,. $ :_ _ .4To Wi1t Thll wi nogh wholesale r ?* '

; 16fa; : fro 4opetyjjjzssioof 'hhh*. '*j dirict *. WVe nadfc1r1zn ; & HU teival 4tr wSSi fSl?

i. :. rnfeet aEputic41prz4Iplcericinoffip4tforrn Dtar&W*' &VIY*TYt3fltb tUStOflfl both's, 4i $ cn.Dft1huuba.a iincf! J&etailat Charleston or SaannahPrjcesviz | .?t4imil&ar**?,***SuTI.* lrk8, Mrw.* SSLSS I-SZ25RS

4 4or.ug'i : ; ; Amulig2nhMoflee1 a7 bi 1ui.ll4) V V V and situp ti tb.teiic7i ,
k ; ::4
Sut e'Wz & : wub a
t' ) -V a Female*, frvia tfe
VynbJUid; and.raad* to oefcr from o*Bibb l
*
? &eioI; orthee Stkteiof .4 } 41 ?L \ pe n&&rTautegJq,: 1o 5 V II 54 sarzta.1Iaa3s$ad ; ;'!:: j % Vitetrzap Eftr*bbpV # V siicctuM diaaai.es preIcVV if a delcai.Tcw yut

{ 1fR J. M..L Biliflv ;* --, *- i teVV VzuirLr4 j. a4J4
R. hg 11w It7Atp*o( DniaI'uid idjaccnt otu ; T< f iv.ivf*->i'Ffom ....> V V V Wh.utgU-supi.und ; & Sudt. $L4)T 4"iises, sail s irt&s.m
eh : wlladiura four :: octt/7 1 l bratedraan KMtrtrT .f Oeorjrc Wtetiholm ; -
M t tIe1. tbi hs itnp1u inot-io; t Batter V fell 'U PasLJt .a 8 ai.J IK J& tUnf 7 t4&CuI,of '!' "t
JckboncU &t ty 1 -. : I ASoiveonaistiniflaf Pwckct Knivca, Sou' .' 10 Fet-ktiia Uu hft| ;* iwLI
.1eU iflbtiO6ud tbb 6 MirkeiTJeef! [ '. \ : t Sbbia ( Jr-'flt.g..r; h.
;
CELEBRATED 4 All 1uth'jd /KaWrt.Ac- ,. le> Ualf bbin &LtlkXtVU1'P' V ,r..VV: 5 tbU! Extra Appr!< Viregar; PM:.. UCs l'4i4p1.e; _
; *>
which .bvt roa fc>r itU l I tWtCh c1iVoI good time kecparm.Jold FANCY GOOD >Quai rsNu.) Laud 2,1aTCt| _, V Pure. ic:*,! Vni'tr r ** SCM. IAxTA'4$5tbp
i b. rpt&'t1e red tz* aii4 1t [ 5 V II IlVm1ry Oi t 3 IbW B:W. \TbaI Oil: njuriyefth...,
At)Xtts
prbrcmicnf on tb T ohtrlnal njunHicv t1ateb1hD&&ncC JEIJRL uctss, Corals, PurtuJIouaieat AccardIona, PerfaujeryALjib.n 4I Vzuv5z ef
-.1 b3 V ( T oat bba! AhoIisi 4 die..v. h tz $r hse
V ( ,
a 1 t I t 1-taLt t lia s4iua- ; ;
4 4meiict
1 jg \ ) iuI Ctut Centstrngof- t a\id;<>thcrtttmct3Fancy ISoaps, 'V *iindtu 1 thSb.
,
& Wul.i"tti.; runtfathr a 'niill, ( P*Per: Jl Jchc.Jewel Oaes, Boa woo4 U'uik BUJC : l1rrtug; ; LI
; : itizen '' Quanta; -' sd" V 4'.aqVj tijrdi.tew,' and / Buxc4! : '1'Ktg U.uti ivd Ke U/T b. ccoi } )4e11d'u flmdJm 444
; AVr in ; UeskReticnlca, Fan %
nurpwt.J 14c bi tbe"Ianter'IIITIP-Mri! LAxuist ev Portable ; -
ChuteJaiofC iMkoCrosaea ; ltrcWe Tubu sit
1 <\ :
bs.e1edfei'aI1 5tateFed lu V Lba.CV Fi htr : '
: lua t4ivitfThstMnuTaetIwt &fhd lie Comba,JJnwbta berumctcrs1drex'o Toy a,, V i iW / ; > V sd .zneLccd
U-iv. I'tvH St.rc! A tb'rf! Unsetd!
10 *
tO Bbla Mitcbeir 1 ttmtble} E ttrii'iVmlly Flour; ; ; a
: or governnt ruflhlriUilcfc, that! tVj will not prindju much a Gold Tlilmbleri,Sleere andTCoITarButtanaj StTltilf bW SuperWGAieaeo b1aur : \* 2bU UfiUILn *cdOr!; u4grdy they Uy. [I tli,

'ia prcfcreuco to their A XV}*, WMirtnt., .Tbej: WjiirriofnicDr $iurrind rftuds. Cuff Pina, Drwcb Bur RIn jrJ Together with tarious articles, too numeroiui tu" 10 UbU Buckwp, A FK'or; r C!:' << Ohtti OV: SO b itS T t from hundred ti) uudlihiidivd aud mention, *V4L Ff0;,, *
one filyr Gold Spectacles.Eye Glaaaes, Plain aud Set Bngt; V 3OXsVUuckebt Flour! 1 10fdiic1 irt.,ufar* Frnud? V A ;
et iWth: buhdjTof.jacal'pcr'dij. wberw' they- will not Cbildren'a Loops,Scarf P.nn, Ac N. U.....Clocks, Watchesand Jewelry, ; Ue Bckwbe44..sser ; 2''I1>.i tViTtr* ti/a. rt df $4 GruU Hatchet i ty; IILJJ.jIVVI.1Sk$1ukJty
barn of Americants grind half ibeqfeuititt.r 7UrLaaivT Iuf /4llyv reiiaircd oaJ vrcrrautedf at the 2ujupuuFIouritr13IgtUrsF1unr' 1tdVP4IndLUtkIVkJ V1Drsfsti3bt v>.* : to (be
'
.?. ( It&TJa been it tb butiness acTctil ; .bortest ttotioe. dvt Uiuma V' ur-ebi ledti 3lj"

;$ r buificl of gd meal per' thy with fuar. liurim Table. Di-wtrt and Tea Spoons; I Lvthr aui4air.: liar,
staled '4 VUdICCUTUDI 1iWt CP I'P
to t0,1kiin
alLlhe rights 1) VI3UIt1t t.Wckvt*t&b.vs t ; ;
power and tu tb....aam pruportiuu more or less, tia: ; ir Sco >ps, Salt atd Mustard do.; I "JoT.2-f lLaxeycrmictUi (iivese-V V "' Ns'te1'p'; V V I wtucb.u..Ul u

4 4.1MM Te4ierr4it1zeas ; bit according to the power applied. -. .. T ,2ObblsMeerPuttesSsPbbtaPinkEyvI'uttu: ; s !O Kegt ff1 Powdcr perfect health,b>aotetnenl
: :
Hr. li. baa e.ttithtis from tboe wbo J ..- bg.ei coniiderid
teIjL&ii nametpaa ::* UItI Ptwdrr "
ie : bt ;
2c silverpIuftHaL:1
baf bJi oilla iL.uJMrt inueinj: their efficiency, attdtb : V VV V of Beminal wrako .t7.ftf
)
'Has Reed's Sacki lug S.scks bgulr Q4e 1OU IbUnck'auIr bOO; ii
Removed 'Street
*aaii &cU0a4lt jr oaTt tHurded tliusr wbo lure New Bonding. Ocean ; .64) ; bOObII) IarLeudkOO KegsNls th *(dnEtftfl: 'pn LJ by. .
*" -MiattiOld Dorerumentiara ;
tbeia/ia t>p r4tN>o. ... ; rJACKSONVILLE FLORIDA. :U ; dullai V Idnss ki ks
ei'r** bfrtb.ivhorocog.): V 1 Biigul C1sts Ou1ungTt lOOi'tsIrsce t.1ua; 4 i ,
-:. ,:A1l wbo wib tbegeouinv"LAN IER HTLVTami Wbcre be baio! t receirud and keeps --TCoonUntly hand a large aisortmeat ct I'34bests 4lrrvu Te.&; bkda StXruiz Sugar IG d4 lHiti*8ridei; ldbZ Wig.na&zddies; fcsiauit. I oar* LeeB
.ll e; oigiti Ot its iuipruTeOMsU*, can obtain tljciu.br apply.! bbLs Cruibe4-Sug 10 d Leeritts bavfies- tome tIrty y *n,lad 4mto
hhd. bSu"r r
A ;
1 log ktoIMf&sr: > ,\VaiGiiT & CATTIEr, AuiV ; rWtitclit: uocls Jewjefc brt'aJ Axes .him aa well aa k daea _
-
snyrorcignpr1ncb, L.G.I>Ti.tsEM .. cwnaniTiIIe CORXKUCS JAYM, : 1 bbTiIir ; Uniuf
) ; early ladlscrttioa
20 bbli N. 0.Mu! sasa 0 bW* Gr cci Syrup; bV Ll1ntAzu; ; ? duzAzo Halves; to _
w rorcbo'teTh5qs M fuolia, Clibcb count/, GJU- or ouriclfc i.tJackntMiriUe. V 1 004 In whose pr fra ivaa7may
>! & I. 7 Red's L..CkI asurtedVZAJVbUjIVa _
ncyGo3ds ioV Izta OItIeu Syrup; ,
M nbe Federal and SlatettBOlibjyQB3'each Vj J safely confide
: e VV LUtk.SjIHttd4XI
tif-AH orders will meet withprotaptaticijtidn.Warrnnlod iected by LirneIF, winch w.tl very cheap in part of GuM and Si1ve uortedVtiI3J 'Pid
( wUbin: its sphere) to give ut fkcLou,.ur uo a&lrl, iVtfurtbtr : Thirty1Ionriira3 Cocki! Pine (J1d Jewelry, 11vvery"V IU.Suft Sbvlled AJnuwi'd; ... V V 5vPra gcker. tVpir 1' Cb,8e TSADd! .'Bgug "flZats, wthouj tI4Tptisi LflLIJ

to all/other latrs as portlcalars: .tddress -. 5' Jet and tjult-ttiie Mtic 1'in and Lar Drops, Ciitn iiu4 I'Lw. and 6 Z'POlbsDsjrjngLevin ; 'ttad ben.i& az4 int.Itgbts *,
'5outusFip I 6>u e Prtiiuj* .2 FruiU/Jatw'; 6uot Ibw Mainn1Is ltupe, maci V vvc1i.a
sih Riigi, Fine thi1JEurWng and iflnt Yhricty'PIne Chased and ?htin Ot1d flings, Fine ; ; ( iC4I3C* l
i IUcat action*. n / I l3 F1aN tnt'ct4 ale Q-al1 Rms, in greatvancty'thd I'euai' ncil*,Tuoth Pcka,Kya, Seals & .5"/ruu 4 did tana lUiiinJ bbi Pickle; 2 "W' lbT rlvd Rope; siaur'ek Aaylu aU Ucbnical terms ft tt* i *
: bust F Gal. > CU1.Q.iirt. and.Pint Picks y 10IV U>U.uock;.J A p TOe 'fmMlificd recognition Gcld i%Sttei; heve.lJitkah& k 1!reri b, Yuit, Curb, it bat liue f.hitia.G CiI.! Paeklijr* Yarn iW Bllr Ockara V riU reader It \Il free ft tSSfij*
10
,5 boxes Walnut and Tuuiala .Oitsup f ; ;
of .the referred. HO 00, l1 Lcj ts & C/zqtriij ifEcci'y Pariety.11w'e 4 V M 4turi4PreacIVei;1 KHJPwUrv-y cktnand 1)i ThJJlaiits; a paUcr.to aad no parvnt, bowerVTtt/S1!'*11'*
v jrct placing U.ui tW kamU,7
.-. WklludUProerfc : 100 irbiteihtekcmird
DBCLOJE.GratU ;
iiQi i. tateai; and the : Jstrubflhed jl iiver:Dinner ATeaForkitTable; & TPSpoon*;- Dewcrt Stwons; PnaeiTBSaifAihuurd 8porns; 4 tbrranl, Gpapc.'UranKe 4 temton Jellies J >t- Kuc* U T/Kcr t>' ; V aotbvr! ,baa dcTQleU fetaay yen! 2 .? **"WthevariuQ
Ladlci Pie Kum- Batter Knives Fickle KniresA Fwfk Fru.t cumpLIaU tttttJLStn4
Amp ,
Sp-wns; ; ,
iuidfruterual
: Toiionj THE, aOtU riiOU AApA KnTvc*,Tine Steei Table) Koirea. V .Jafksonviile 1 a. Dec 12tB 1855 little brrut t ii pufl|mt tou ft.ij'i* ***!

wBI belween the citizens of tlio !Few Wurd p i tbelUtibnalTrcatibvif, with- SLiver Plated Ton Sets, CiutorsParian LAke 8askcts. ,S&lvcrPLted Forka,1poon, % 8utterIn1vea.t iup s.p be !UA uBcrrd to thf _

j>ut.Jd xlici/C, of 6pcrniat' irbekoT E,eal fltgtdLiud1etick&c. BrittnaiaWire,, Suts and Ciistvr a.NEWtSUEET V : # Dg4bffial pric? if3 t'vub, tb hzg

I4iirtie! :and ttIiisendnon' vtakfl431; ; Nocturnal m MUoif UojUidnud.Ser-: V MUSIU, 1NSTIWCTI.ON. BOOKS, &c. .V : ,-j-:: : '::.7 ; ; y.rs t3smiQcctiitn: ; ( ie.-j* Sr1l*
uui to Nuleacber
fereaee %- Congrewithques- 1hiIitY! INiputcicy&n4'Impediudat ar renl aW ViSS
-f. .: & Od Sta.k F.i4 ynihi; thiz'O.ird Paki Mache*nd j.aew.ac4 WurIJbxti; apjcr- _- : ; : V J4J'* P 'O V 0 V V VV V V V & w.kJace i jmlteauitL laVfcJcfe IJSf'
+ i VT *
rlainiBg Bolejy to the }: Macbe siuti Leather Pqrt .k'uliua p Uosvwuud and lagtuyWntig aks; fl.ir, L.1vU PV VVV V VV V V V 4 V -V -x wqud; 4 ps4i,

Ia4iv al States, and noilntervefir -Tb. inp.iani (AcLL4 arm corn4I' and NaU RruZ -: tVV i V V : V "H ;\ *. .'* *. V : w
tliGitfuirsStato. *, 4 gj 1Itaflg'in thc ,iiupt v Jc rce ad ilarble ATtrra, Cl lta FJowc Vases, new tirfeA; Viulias, Guitars, FlutesFlageolet! *' Banjos, t : .!;c4ccI

ii 1ki .o State vita Lade atjath, r,4beetuil/, r uiuTcd witltout iFJuuuM- 4 Accordeous' ; YioUOffc'y Guitar String, beat qifl&V "' NEWS -STOR. A ? A._ %,"i terIi rj

IhlediCwe, ii.inthxa puiall trnct,j i'arlrd;u>tui .tr4* l UU'll.EItY.'V' 4- V V V' V V -VVr--- 1 -HultVairt :drc* 3Li'n

'4 tth. ote&gift.ionof the,rig t ted; aod tbe eaCreljr"new and Liphljr iucetu i Bodjfcrs' Scwsora4Sbenw, best quality ; Pket Ktuve' A Bazor.v In rrcat Tarietr ; Pruning z : ?-V j ; eMX3 r ,. ,: ; *
pj
ir utuivat ,a4t d by tho Aiburluih explained Knives and Sbearv. PorteMonnaie", Cird 6'a e C4.inU, Periuiucryr Soap Ihir Oili and \VuahCa, FOP4 rCASHON.LY fc5 U iLkI
3&iiativeborn and naturalizedbr2tbeiTnika by tut-aiM of wb eb:'eT nr u&e ia-cuablcd' and a great Turtctjr of other Goods, ruchasor*) u ;ullf) .H.midlu'o.Jiu.r Uwkmd.v- ..* V V > tl Ilt..t.l.eJ&.ur.,

itHiitta kitie himI4Jf pvicUy t1u4iit&he tea&Ls.bIe X -q.Hik4e',1 C4Jc:4juJ: Jeuxtiy KrjMi-td-u2 Vitirranttd. 1_ jinll-tt -4 *f* .uJ I .tf. 4 *a perm Cud, 1IIdtLed uostru -- V 'lIP. 4bser.br beglev 1 c1iria !T*is oJ! (r1eJi, the efzenac( Jaciwnv4l1art teI a4it ; Thi UktV444J

? eiding: liivv;; 'Territory it1s4&y. f !:= :; L-T-- V ::::--._ : -- Ih.a.hviog t.k ; the flew.sti. C'ULUd.4* sLih? No. 2, Stznm1a' h b jui* n- ; r.ig b. 'ee*

'- t4'ftriatkir: consiitationand. -* "Sent to aty W13rCUttti* and pot free, In t V -THE BRITISH PEaIornaALS: | V Cosmopplitan: ceva4 (FUUI W YIilt a c.eIaplt 3rtinest :. CWii-.J iL1Ci4 cLth h raiaIi& br4ig 4..wao,au.d Ue 4. tip.!;

I sealed .enrelupe, bylamps'U reniiitiDg. ptt paLd). tWe V JlXDTBtBFarmer's VV siu4IIadvut .u cut, autj t whh ha Azo 1 sv.tty wnyjsud A Lw
t : .to,regulate their do- V corer
LwE. ( ; > V V V V I ;
*.4tkan i; social affairs in :their ** -:\ DfcD.TKLANEY. !: Guide. AWI ] 2 3O no1tACFBDL1IflA GEEEFLOLTt3: V. ilCzn.te7y I.. ..v, tgLViU
17 :Street iew York City. rtvkhti ,
,
Llspenard
I i
itl1nodc: sulijcct only .to the protbcFcderal Fcb..21rn : GREAT.V REDUCTION IW THBV.PRICI 4V 4 SECOND ARA 1O.VBBP; MEsPRKL( 3 BBLS ; ; Lext In UM Kl cwa odbie.af 4tt.Batu.l-

.of. : Constitution, ./ or TUgV_ 4TT&ft- ?-.V---flLCAT1O (. V 2..CSKS CHOICE uAis;- aVv V 1 ir wiiTa wise VINEGAR; VS (hi t ii,eit; itt!cILtLz3g 1J.rJVSS-

:' .rigbtjofadmission; 'into the HP.; :HAECHSE,. L. SCOflV$ CO EW YORK* :- :RRANOE1ETtrtLeSvcs.ndAnniI ol *hucw-atad: pntIar! Inittitutiunforthe 6ilJectN.u V 1" KEWBACOS St DCS* VV |. -. &* V $(t:;r rUIbI.M1Zb tZ .ia sit Istiz.cat.tg aL4..iscU4Ct iruea4

7 .whenever they have the re- k."aa* 'act:a CZD i sr-, .123 a,** coutitinc'lcr pulilfclt the following dfl'usion: uf Literature, and Art, bare been 4 : 1 Ut'; '**' V HuOlEi3r V 4IfLi8'V: : bIh.bunM1.Ij ci tt1flM4s

: for .Keprescn made on tbe ui .*i ext ii,,re wte.V 2 LAB CAPE TABLE S<VVVV Ulull vfwJkirin z .1Lttd, aid, bl
one
popnlation British LEAF
Hoot //1fa.k : leading PerioJdicasi V BB S HUME. O.r V Uw wcrk
rEWNAN ; Among the wurk alriudy tnp-tjjvd,lithe rar.V V gwi jwt art
ire: ia Copgresfo Provided always, ;; % .vfz f
'* iKwe-bniJtiiose who arc citizens $ STREET, V 1.V. .J- ViSQEjOj7CRCjFf7I 1 2VnpnuFuLTI3rArJrBEEFV PEPEt ; I -- V J cvpy (*c irry! envs,4

k Uai odStatc*; under the Con -- Two Doot> from Foriilh.St. the_Lonioa Qaarter 2. (cowi rtatlve.)" ,which v 'originally cost Ten .Thousand ..Dollars.In 12BUL3'ASSOBTEl8UOABS; I nox tUOU.\D PET ffiji.-' Stiut.c sdfrti of fMiU, .r.vr Ntv a z aajr oou pu. -

.JacksonvVIf E., Florida.HE. : V (bruiiigtbe: 3wC..hcton. ttietUruxitiu ufwoika'of -iA Ms$ VIMIJ, tUULX EU.
thereof and who Vbc ** 5 .
m.ntLlav, EJmbursh Rcricw ( Vhi?.) AxEKiCAX Art. aiiU the vnc "ir4gvmeii BRE-Al) AND CnACKERS} STAUCII; V
*h is; (
$ 4 ubscnbt-r ronptttfuiinoot ce* In -- l$3j4tILV(1.b..g.
iftxed residence in any such fQnntrptrouand thrp.iWw n>n-jitly! Ut: t tbe The? Xbrth ilrkisb Reviews J Free Church.]) -'*t Aiii<,' ic
thought to participate 3inieauonof baa lakeu tub t*>re f&.rmt1; 4.ccuqdiyJ.' \V.xictf --i : V4 : V im-st C<'niiuiiM diStnigniMi nianyof, w'lw will the VV V 2 MATS OLD) COVYM'TJ.tV.COFFEE; 2 >' -V ;uizleJ i-Fe LbtrkrGR ,- .
? wbvre be. i bi *cp.trn1 l tu uiak; liOOTiJ
The NVcstmfhbtcr Review Libcrnl.
the constitution, orM4reaactrncnt and SUOLS<>f tb? fiitili. id; atyh, nud ( ) -coiii.Iute.ma of their n'ucxt, priidiift..nn.- 1 BBL'SPERM' ; V V AG V.

of lawrf" foriaidTefritory ? tqoal public.it nut eupcriar t
r-State. HeUitt: bluiself k tns.ttho- general jutufjclioiiLe .. Tb great'andlutptrffcmi creut -KcIg'otM, Po- GJ-1vtlIIIs-rQx, 1 SPIBITS TURPENTINE; **.- 1( KEG -cnnum. ( : : MA N BLTUS.l'repiird .

8tb. Ao 'Deforcement.oC tii .princi* .baa pren. hvrctul re, irill v a'-o hmfo; Uie jite..t. i4 211f ttry-n igitt'j: tb.ii.ttiii stoiwuid : :- V :.thVrA1VL4 tq4ry : ioxi'.s .torTii C.tNlLE a 2 BASI OLIVZ.OIL; .
p4truuge . w.h w1J fitting i .Htrcudo.butlrtljul ; v t. ths Puenci.tucs nnt DEYJ.tflIN flAKLL' by Dr. C. MJCG
pfe tlml BoV State of Tcrrirory can >* ro..f jr nTjC "He,will end wvr ; r t z.id 4tjlti' t hPr1it'Yv,''*U<6 rt'* V- V Vitj'til.upbri $2O NO.-! AND PLESOtP 4no coass .mm; INo. ;iia);.Arch street

it othcVs, u ndthe-borikitizeni tit TgaaiisCictioirtd'kil' wha ui'ay' f ror J)>.i. wltb grou1 b ts the htitily DN1ElW1iS2C1Z :C4tSTILEEOAP;, S.IZDINES; V wIt.i. V
*C31L % i>, crude EJYD'niuLtTa:
wifffage, or' 'of. hold.iR 15?" Repairing doiie' at low prlecs-a d iInit l run.r i*f. :the. u >p3tT.aud| rtbe jisidrc.iai V Ahu: y |aU i: in V 10id() "V PIPES;, : V 2 M OLiVES AND CAVE&S;
V A apecial-igint bjo Vw'tetl Europe and made -LPT tt1PLA i iDYPErLt iV
VuiiIcal! lf oHicc, iinlesd sucii ]per- notice.: J : -x T.sscnfZbuht'r&3u. wntU-u lonilter UH lirii > caivfuf and jadiciou.efccti.D? pf Airei/rii/ work HERRING; :2 u CODFISlf s v V V
= inUkV .14 UeCkctii; : he rtond hill lure ,
f hive'been naturalized acooniiag : mrsi %*d s way, ''Tr :pr.ire) >a: of IMVXtr] in the ot Art( ;Imthm Vruiize *aid' iiurWe' ; Statuary ndCtKJdu HALVES &QUAP.TEBS.BA1SIX3; 2 ," CATSUP; ,_ p:4V:
jtio
;
,
to tlie laws of ilic CJuUcdr E6 t ctuki .& Lc tber 1verv4nrsIIIeUt Paintings. Vl-v' 10 1nnt .cbuoL ; j
pite.it. p tges. \
onuMa FIGS Jaundice Chroulc
wln le. L rand T\liiabtc! e.dlcc- ; V ;/ ; or
: r s.-rJ9'i r .qjp .MOSAIC J EJVELRY, CI,1ee.VV cr.ticised, vIkttieY offrivodf. .The > ruraz a / : ,
i-5- .- i ttun of Painting* auJStat jury, to bo d. tribute>lruEK V V 1 CASK LONDON PORTERj jfltf. yHWBSANsVLOBVlCltJb l'lit--1'iscae' of the
& ; 1 fribt-r b s tjn>t returnol_i ci New ta. aJi&-t iis4r.-c'znst'g (eireaiy isiutedr. "* a--, ,
-
X.cfcan Cv jntho.lava of na- I Y.irk th. tare beutatuL varvty i'fJE1L1tY3 !IetU-i truiii ilw Cninva and trim the the Sccuud amourf Year tliti Uifciubyuof' 'tbe (u -V- j 1.--f "TE'IrNEITSALE' ", -j ;s. -. SL1T'Pti : "alt jbiseuses arifi)g r &
U.aiic..u Uckwood'n M > iZincr ftom tw .f iti
resitwentyoneiyears.coC'nll EETW.ttE 1N OOb '
making a continued .. intclli Tcrznof 1 V POTASH! V 2 iz-c8 SALMON; ordered Liter
HIt iM>|
  r p utribuuTVffire a ux>r4 t-- Uembenklp. or
  ({ : : notcetoforo vepc4fiI ly &Iztco: the pubhc tie! and rcl b -'* .. it (>t tu> uiorcnienU wf tb. iBAC ALJIOND8 2 inLs N. O1IoLtIS ttHia'
  9, 4f bo Itk, c*iiprrIn as u. d'.e ,**uie uf tL'r.cLie.4 The V payment of tbrft d./ll.ir* cousMatc*ttny V ; ., aFIIJJEBTS ; StJp-4ttti%
  for indiavj a.d ( humibi1c t ti )i- iel :Jcllg.fljJLii.: ibai tui/Um wlvrebeIuud. uiciab of this AnHociutiiHi ** r.t.wl .. Ie Ite.d.ItiZil) ar Ii.thiuue.I .
  provided nn in'L ', ,one, a ; and eiit TUvke I Ir.J451.Ilpb; the ihrce ; diMaZIia.fhar
  tWy ,
  for iw7Liii an-1 Scr.'ll Jvirdry lu erMt ranety.Al .- ; rrprcBckt gresil him to either ww uf tho follow )tgtzuv.i! i rnueycnr V a t -
  .
  eqaisitQ citizenship political jartit-H St UrI Bret4tI-li1r. T ,1 .. 12 ASSOETEi) Ltiittatliir.. e1sk.( Vilbc
  rj- BOXES TOBACCO
  *.6ircr: We.r'jtnd rVicy. Gi.ds, .n'tNe. for. and al .i a tcktzu tbti atnbutiuu otrtbehuui4ry ;, .I IkrUitneuii UMla.Vh, 5ECI&
  rier7-aud excluding all wHl bo Mid and IIdic1-tnsi politic*(ftirra oitly mic feature and V V VVV'V .* pfl
  pauxr| > lidi/tid iitber-pres.eitijwLith ut f tLfirtch3futter. of the insist P&intiaiT* VfV 1V MADEIRJUNUTS; VV 2 FINE CUT V cad- 1Iaa *
  ftfid convic'ed of crime from cheap for C4*u., uo!: !5, ;
  peraoas : f.njud writer,
  fefldiag! : upon our shores ; hat no A. MODI &LHIOTHEUS, a1)d.R4li1r'.I7,tln-jr*t4>d'x, GnluuiVG TOGtT4CRWlTa4AU.V OTHErt -- ARTICLES OSN fXULY FOUND IN A FAMILY *1.4 shI Ie Lb.$Laif,$.p4,1PI d fp
  uzsrvth4; in ibe wprd uf lelttrts, bsirij iiidred V QROCtUY STORE rie..w.yr'.wa.- II 'tII ad f'd, $*
  0 the vested of HlcyV Uilj'a IJ, .k, ;and U ,u cb !dVorJ*.
  interference with rights flOEESALE' AND BETAlt in'JiV| jij ibe! W iU 5. dj lar and ttwnuu prt.iisLnal ';' Ponwns takirp tite Wiubcr rnpj: arc entitled to V V V J. II. II. HOURS. p1k, bii.k,t uWIV.kMJ e rh-bk d'l'tg

  eigrr4 C1oththg. and Dry Goods Store ;furu.i'b whiLe U> the Iiil-jIIiKent awl raider utiaf wf evVrjr rL.curd cIa fitlY f .QTtf. i of,the Mi-TaXu: a f*r juc j varitu&I VW VV t.i'jilr__ JackiontlIe, Jliy.3d, 1V& VV V V $ t.& &ck., ebe.IaaIIwtI*, CV
  _
  jwrrvct : V -
  they
  jnre ctury --- -
  4--- -- -- V-w------- -
  in the d.ntnbuU.
  O.pitiou iojtnj Union be- ticlxi :::- r b. elAJd.vd 'a, i ISO'ua
  ._p..1 At thi Sign-oftfe Giant Med, CapSAMMIS'BttlCK of the cdm-nt iitcr$ir* vf Uioday. ttm.tijdwulIbejWifrU p -The i4 pr.iccvd decifcd from tbe(3.-ileof! roehv'1b ; 4..wit r.h. u(
  ,
  State iatcreUgiou8 obuined
  Carckand th4a be IrwUi
  ; no : wn possibly any deTuted : It rNI.As a-
  i>bp ; ire 'BOILDIKO.jnt otbcravurce.i V -V
  W&k-bktw'INIS INh4.
  faith V / itv
  vortWc I
  or 1b eIbU.flJ1I.
  WAVE rcctiired'aud are IMIW i emog their .*- V JZAJ2L1' COPIES. i'lia Kccnrcd ? Itl M. kW ...a.sIue stirIrIsS'1''P
  ? oatiia ifoj: .office,, a.i. riWveIivetrDg atodc of Dry Goods mod The rrpcipi of Admnc<) beeU'lYpnr tbe ITritit.Iipublubvr I AdvauUiycfi thru*i ol l.M'Irl.ar I pe14P'
  tbVniMst by t>ec<-tuinj(M hieiubvT of ibis A* >cwti :tbo indicated in the th0tT1ispIattorffl. CtuLIam ,coui)rnDff perfoet'asiKirtromit *|r Te*uddittoTml ratar urtLcw Rt, -
  > prints GeOIs.CJieapTh jj4 P'Il.
  ; t f$L AlvTiwna Tccvye'tbi,, faW re.i'L.5 V NEW FILL AN .avi..a tv *e.rni $-
  ectr'Let otfi-rcd itrthe
  .
  wwuprJackozzvDje.They tbv : Enmpeati ;
  I ( *' opc-cially during prtmout vxcltJHjf: ttttf uf( SuIMCPiptwJ uftk* *tartt lu tbe ilupevi.tcrihg ai.I w.
  wtil anpply the-inbabiUntauf tbe''city aodCTautryWithBtiperior afliir*,lu litnucu a tbcy cau now be placed Leteridured. dhWdua1b.d $bvt.lssI h aP'4 *
  Bd thoninjlj inrcstiga- and tuutouablf arkclcainbis : ia ifie b.md1ufmnbseraber hbout'a, yuii aa the MagMi4VueF ; rit1.I.mtt* l.a Im .ksir.ItkA. .
  Encb iiwiubcr cuutrlbntin 1,
  lii.ej, ou better tcnu tbxn can be purcnatcd otigipal tditk w -Jpur* 497 ?Vo Cre&iisi .ib1 r5.rI4fl but 'I.(; t (1)tbie
  lOftDy and all cl abused bo5c >Yns-kut iong.
  alie 'elsivfecrelTbeyaiill:- '* '' .-' i 3VV* t 'ERM cbiiiijt Art, wb* b.re betribuUd lii- rmJy L'r-afl a.fl*$IV
  1
  , uflctiouarie3( and strict continue-! t/ilccq their! storenl ' -* Per'anh 'uJii.infj"tboiiistiTeHx; i.d Afk at tbe V V VV V V % Vit Vrvn.i4
  ,.
  a V -
  .. open V SV
  time cucourairiu the Artntta of ibc de ( aid )ZaiM.
  ,
  cuuutry
  Xoiv-13iy'strect-'next' to the Morning Tfewi'vCce For .fuar R ri .. JRVE'S-
  anyoneortb ws, f&uc &V I'TL..IiW'A
  ia
  public cxpcnditnres.4The bnrau'ifr tbiiU.iud& of duIUr ? $ ,
  Saraunab .. through u uzciicr. ? $
  ;Otrgt. aplla Fur any two ul1.h l<.ur KtfTir, 5vo PCT.bO In VV -
  $ remitting Jv ml fir uiea mlpl
  maintenance and en- Fur three ,f the C'Ut.Bcriewsl btrabp. .
  aur ,< 7 (M) %
  For lf four f .,' ae give tbeir pot jtc*tvUrttt i'i/a, ntatmz No, 3 SAffiMIS' BLOCK BA'tSflUT JACHSOITTILLB. V K f
  ofalliaws until said laws f Np11C. < tbtfKvriewa, '. : t 8 vOYutlatiss4'i'Iag.szue the Unuiith tbey vsii) tb.M.igixnet tMuliwcn u. E. 1IPIVjId'rrft1i
  ix; MONTHS ,*fU-r date we will present JDUIaimuu .i (JO and hare Ibe JetUrnisUrtredat the Pot OiUce tpreTenUijKH O.Cwy.a,M.t- i ,sI;.$%.$
  fiJiaU bedeclired % -- *
  ; n.Jjtf Fur fll4ckw.dDnLtttIresijtripw: 9 OC j OuJit thr
  u.ad Toucbcr* Ui tb U ,a :ip,4 void by cowpctentjudicial ittpais,J )wM'robat* fu aud iui.tb c iuutv For Black IISMII StUd the four IteeYi1;, ., 10 WFdInCkitI1) ; p Oil, to ctbt receipt with wbicb'tbo M, 4 iix.uV cIrIItiVe.utdotfllembeNb d'Wd **- L, ffmA iey'wiH defl Chijzu.a.LLr 'u'a Th( c'uitrf. bvybTea4ptd sb p i.1pf i. ,keg f'SsI1 besa*.Ius.i.11$116) IIhIIJ) II4SIII&

  f4'uaI. *ua lale of Ftirid-, aud Jsk to' befnrfnnhe d M J aa.adcuc& JQn;. $ will be forwarded \a any pirtof tb c.HiBtrv.( ir; 4 fW4L? Td4P4 ," IvsI IIVVtd tIi, ttectI.tL1 44 tlw pub4c taa Cxtniat S kird V .iU.t., .14 1 meew1k l'PI
  tard farther! _Aou of ub .ctrr.ht4t/.s Aqt where uteJ w tec.icLut Thoi e who purcbaauiIapzu4hrBMt'lt.K k toreV. their stoek before; purcbaainjfvtecwhcre. lu it wUl bef..uo4lh Wkwirijj.with 'many other articled asaje a p.,. :..s 'i&p...( k41'* '

  i Opposition to the reckless 3tt3 vf Uaorga F 'JSkUT latu -. .-iid c* uc.iy "par. V will ob cre tbU byjiiuing; thsuc4ttui> thq too uuueruua to fc.t i4nt* A V '' V VV V tPb4i..Iad tb *1'..' ik
  ,
  ewiie policy of the present n4rMi.i deceuMd. T.CATAL1SAC.A-K1FK.' ad'x. t :ci ui'Q. V VV I, :eivb ta Ui9.zsse tffi.ItJreP J4SI Phil tIe,I d..4 .4 bls.'.. :k'VI.Ik
  'dec 1-Cn. JiM AX UCL VBKSFU; *4'r. A ciks.uof2.S! iwr cent from the aboTe prices *V I 4 y-
  '
  I all at the aanie'' tber now1 V 1P
  pr.ce bay j inta.* V jJJj r.p4sh.IsN.aI
  tOii4rnatJ
  tlie\ ,
  Ii bo allowed li/cuib -
  $ generaL manage w* ordering f or or nwre cwI I rur.lbtfMlxix.ijeiJoic *' --
  .4 i4*qiitil4jAaTsetbfIN1e
  9taatiofial afalrsiid; Jjal>Qyers Wanted piea ol &nv wsiv.r .r .r .j: F V BJ iotilu y illu4rrated< CaUlo V hei jefrfaff fall- 4euflrt$, S t V Gr..A.dIbCs; V V 1br V -Grt, b Ebiae SIJ V k'jP.4 Ts *'VTks
  thprcremoving ; FlorvMcaSilk lIIu.aten C&Ltfl'c Dubtte.V .
  of ,
  ,
  Uackw od L f
  C&y3.1s > jr. pf$ une Review, ,w&lI b & 4 ? VV g1bIcAfl4.VflV
  $cvqtMb14$, ie.itr,,.: ppIVLc.iuL V f V VI ( :
  luhown in. "WTE.will pji'ecenty.flve! ((76)) ceM.* .vr diy Mut) onft JilrMHi iy; /uiir cyi. oBl4ckw ( &he loop. V For ilSmptfTkbip, addresli V ;VI )Iu.1 *i1 lYeLiw4i; Crip. ri., ; tILLS.V .
  ILI-iewLdzl4 ti t r0 aud 1lu6erJr ': Kp.**! Cotton, C)tda, VV .(*; VV
  >< :( V
  ;(by deigflatThn); anull .L: -at d b4rd.ur.H.etVfl4rDef! trah. i ; wi on.' Vi1)o4iII P.1UEflUYAc .irfc. A. t. ; ; I
  1 btdLorI.tlrert.iwlnrk4I the FLOUlUA aad : '* I'AteitberC- V V V : frts, -. Onburghs, V 'V r-- Bached Sbeelinr.] Dr.C.1 $ &. Dv t tf 1'ylI
  V
  vw i prlacl pic, i'rooj o GULF CKTRAl/B.UMtOAl!>: Piyiiirtt i f bja'AViH In V i! jdpcil OttK: m'cd 1hs'wut thepnnciiwloaiJckeiU. ker WJf.iri.; US Brna&way Tiekinjr.aqnitoNeU! VV V J31I115t flt1b.n; $, Driid V V Dnif. "'V'- ubpeto_ $ hwaa. assi.dl.ll4I3e.p4I.ktt.4 WV..I lIup&*
  VV Hcbbiajr.1
  Hg.ojIger3! and lrhts de t Ibe d iii tvi+flhrW |oa krw.l 1 VlyIwrrJV-V1rue; ..11.tgt..V ':ieV, N'w York, or 'Westtm Office,_(i<\VUf>tjvet' 1 V fl bile IJuni, Iltk3aiId V Edpiinnd Iascrtlnc V.Meat1ai'birtj $4Wblq.

  : : ;; M.I4wH )n.a truckmtottc coDznc,1xtbcD4; s Jhrrbit, ..d1 14 ii-l, U4UYP3r$ 'tht, Ui V SdetVVUhVU- ; T ttMVVV ci-- lLi -2m, Li nvn Cambric. llindkcrcbkr=i, ;* "X- 1* -; ,-t%*- V 1*S'$ 14W5N I w riii PpIi.V.Ir.
  Sti w$ t Inst isu1.nrcjigi. j4r fuyrar v V iia *.
  slrda fgc*, 9a1J&ckiaIwifleak 1 ** V ( : J BOots 4I Sios wi'4b.aIt.d 4a1IkIt iP&IJVtt MCINI.
  cachet the- Uytci&g. MAC HI IV JEM. Ih ii I W4 ksllSd IIis
  jlwt nd co vardly bravado -I rse V 044dr5; Jleu'a Fiue Hoots, VVVV. V .*MMk,viliaf to\ nlr'
  je0Lw ?*ID'OR ) V : t-I 'HE5E'I4iis r u lung aii&taineQ the V: '; % Mte, V ,,. LKtJ s.lt VV ..ika2yk'wsk4 I.'i-4 ps4 .

  ieakei powen : as L itiWthiiits he IiLsJAar4Gta6Ic.V? ) ;j3.th4 V,tltit4tIuia< thu Juited tmU.a. ,. Vv? flflgVie. V- the was I I *11 N4..a.rv, k 1

  BOdn.t1 ; -D:-J'Iif/cij. Vru pi&W PZIU'AV GOLD tt.nALbsi Vje eeiy.iWMl2Ld $ V j -. ,- V 4' Lppi-e, V Ve V .fa.4 htla4mI .W 11H"kg lk
  V .
  V V Iti tlu.-ia) t tlw i I >srtionMithe' it 4 V&V V > le i IeS'Ii U u* fIPi4 sEi*
  ot 1lo: Muuri imi nit4ip 1U.SBRI > jjiv 2p. ; V VV V V j u< .AudTaocy Sbocp-
  4 eIu : b- : VV Aratace ,pS| Imlu try in; IVri*, rauu tiiu ibxrvb I. Is Ki4 V' V Vu V4 Cth) tipped aJLra,.. ?. .t Uk,KIMM;tatrr ui,*ay c
  I 'I4 : ny reibd/Wm Id'i frerd.ci i.f iipVrt6rtjr.Great V U .4 Kid1'ea qsseIUlIeV44 al.fr'C
  I ,
  'N i
  .
  tb41MI .1. i-. )Ihw L'rIsfl24ut- V ) i..mI.d the s e.'I
  '- ibont ?.;-a AMf _-; ,: ; "" f fcVr*Vi I i i i I y iiJipMTeHiimU b ttv junt Lien added, #ortbbt gwta1tEXiitIvItl fli.t- V V pa4 '4V.r # ** ) $5(4 t.1.b'
  L ;9rew4rer$ frrri/l'Jeln' [ ftfe9rtl 'A"fir Uweu.1* v.Is' ;Jthejrjjlrjair wjtbTVuf nulie, fwUL? wW'j i.tbvi ) V the ftvi.ri H'. RJ VIIfl'J aU4*

  *&Iaa5: RI ebra ; [ gars; t4Jgt rs and tthti$ l hinrravjiiirn.. **.ui C > |.w. c*,tuid.. rt uuajcrous Wootf liberator al hwhle tbu urdiilATT>p* J. *t 1IitVL'wlce I Dye A1uis, .V ,, V' V c411 1UU, < V tMW7U4I' '* _
  as maca wor cmt be-Jouo in a day. lr'V' V

  on I HE cviebrotM Uran JenpC Jvw CW cap odw crt-wilf Tbs in 11, coolcikHxliy*0 M W .*.l.f.; the fck..j juoft>.... i wmpfde work ontuvt4i'tn The utCtfUai.. cloihirg j4 ,i bcat.ibliabuietd *. tu.iuut4vtur A beMbUiued' ips b7IIth.a4IIit wKf5W
  it
  gv nsacbp.. ;
  itbutiitry-uitS
  tbenovaI otJudo M*rcb t. ; I XsnKitll'J iTo lOfltfdC ifetrc44oti thrbcJiLVr h.bler. hayc rvIhd V i v lyi( Tbej'ato ct.z4swut; to i'-rfiinu ererruitof ( A-gnnd sisflrnentcuimprs1ngMt1.'' < > *> 1'druLear.V V hoot, Fetsn VV_ I VILi'hldrus' tM Afl.P pfs1 IltWp(Iqk.,.Ii.a.l .Im 4-frsPI# a _

  ; ? 4El vr.tkinAn TUtMIVVVtf )II.e.V ilt* aiil UJthiqroV ; et'p im*a*an*.11 to* *t Mri$f "arfwwtJ Tn
  4 C fip Sea Iiland rwa }OL Lrjlri4t, i r*$, wrw OBOI : a.ah a4 ai fcVaH > $*4t M *2 l j
  Cottffi Seed ttry.itr$ >V-M*> ntriur4br : aIetry :
  ifsliiud 4jile ben a..ut by wail lpoitj>aid| lo ulifuru .iar.d ur lyirgnlil4 >cw't .ff ihc ; V& 1jV4 N"fV i.f MMJUaatv' rtfMtoAarmfjj.t j
  l .r fw ul.Veb JTeocr>ln.i/j*' % ?
  4A 3 j.
  l3sI1J, Urtd1 V j
  Vv tt*llui m iiwl tv 'JTIT/Vi V' 'Wk V *" VV V V :V4V ..refi$4w
  . ;, jbowa icurrap. pu p4ul.t W >Z *r ; *
  :
  ti whicti
  d. 3;?)iM iwrlu toHtttouUfiHuyetftii JfrnSC?! iJJicJ'pata haC1.aI'd? bi1qmdtaied : i'V:, X; i > -, C4f7Wf/Tcf< ,- > :* -- ,' V a 4ia I A

  fC1pteUCCOji7. 4 V. BMnttbuMi f fuaoy; :.6f intf-abari.nublic tfotia t&a4zV44$4tf rbfsfffI tv.cc ', V jftoI! OT? i t V :V Korc| F irkaA'0, Tir' ,vPycketKmT V J iUhw'iJfhwKaiTca, ; .lJ .wjs4lF -
  ahuuldxs: L aiecdpt.p V tutIio Ji& ial:.. *r *ll:*>c'Mrg ;' .iirM# 'v P" v V V ',3nng U3LLC1.JV. c IU-o ttvla, l iltuwa' ; V V V t11IA'jt"i"I
  ,_. 44irI. - :- thc1V1f"jUtPI Bfanufetur if.: iisgA9t 7ZwIzcLuIJtV4pTXD Mks691ugvs ---v vWwWFJv : T bLI.
  ihera. tiILHIIVRpv .jXiiWiMiMv > -- -
  !
  -S fttf
  + .
  ..
  k'1TaivsI1aaz: .LEwiLucu5L st CU9.b4 V f i ... IILI4dI at.-I '-JP-
  ;i erWrletaval (4 : ;: mcaxthuasobu.n I *; .k5V"OI"VVLVb. 'jl i.i4dtpl6V( Wmdwfc$ ,v' .- .. : MUM ''
  fWiJ
  V rlf
  4 4 Lten.i V Mt 4d 4 bVua will V P-*wOer *bwtf Lead 'Prt-cuBsfon? fc'tpsApttdea, AV *4UgwrSawii i *. woff ar tM V V 3lc
  T
  Ol .aiV.- L MU U. <
  ; CSJai4 bbtskuupJsb4 detrtd.FprtsuLrs -v -. .
  ; tJIIP4. ; ; app1 b7iUeE"r't.1 s4lrsX'uarO114 sdte,1'V: en27II

  2T : $ -

  ? the ltst. z( fljVW3Ifll :to nke-altt ,*. v jfs* u ; .> $t
  tU1UTC4. plan- rfii aiik1 Cr %
  4 ( .0ttfHim rur.df 4wlngV lprvKr eLbSL I
  piM *voeiad.1upIfr thu.? that < Baifl .t 'I1Viubrv't'eP
  -
  ; a4ades.re j Vf .ityJA and I IlI4A-
  reiil tiu 1 4 tboswanUnEQW Ii VV V 1 ri
  OthOFW1 T '
  ,
  -: ; 1bt44 *
  7
  2fJ1tLS
  ? f t/ *i' s Jts.VVkVW -V.
  -
  w'&id bijj4it1ie, 4 $u tJf.UI48WTW1 Ca V r

  ) :;; - I. -- : _
  r riftClptq r j TICI ,I Jail. Its ki i*

  I *& stru t'II
  *
  ? A Iv: 4n4 ; Hs ala' bi fri $itWVIWartrSVa4 V
  :
  'y4 p- V V : :, DMveraV4 VisS3

  _______ J 1 I J
  S
  'V V 1 1g.1

  _

  a I wkf HinHlwrtao 1 u4 ic *L.

  r. : .
  : '( V 1 V -
  ; 2e.
  *: