<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00179
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: April 21, 1860
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00179
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
V -;* -
,
.- >,: v
t
.. r .. 0 .
c -
,*. )_ k r' .1' '

:: 41 .
e .. .
-
:> .
;.,5..., 0 .4 ... 0 .

.' 0

1 .... ;or: --" ..; 4;,,. -- .- ..,..- -A--- ._ - : __ _.. S ,_ '. _.t .__ ; -f---- .. -

I t .. .- .. ". "'- ., c1 '. .
.or .')::I.A": ., '.' .. 'to ," .
-t, .
: 11.,; ; ,_1( : t .
.. L
: j ;: j I
.'f.' 'I. .
:
Ir .. ... IA
'.. : .
:: ',.. '
I 0 0 .
: -
4
; -
-:
? "
a. :
;
I 0 Ji ;

e. _,,
J
.. .. *
'l'.' : *

J : '" -.r, '.... -. V ,. '. .... ...... #

.. .. S I
:r.
.Jo; ,. .. .
J \ ..
.. .
"t .... .. .
;' .
: :.< .. .

- }g ,.. *. .* -r. ..
'. .. .- .. _. <;.,: .
: . '.
4 .. .. .

...,..,f.' ; ..
.
.
... ... ill

.' .' '.- .. IDA P .. ,

T &! :.-V. *." fE FOJft .... .o f

.. : : ; J
.
,; \ ,. .;.!-j:.. .. : [I] .'. .. ... .".:...


.' *$ e. -' .. .. ." ... '
....
t .. t? .

.;- \ittuc, l&eoiunnx and ln\c\\\gcnce,; are U\e true e\ e\\\e U\S of Xu\\u\\t\\ "Greatness .


*; _- _-- _. .a. -- : :_ _.__ =-- == ___ ._ -- : _- -_ : 'j
-
_
_
: : .: : =. .
1 r .... 4. ,
""' : VOL. '2'. .'. TA7IIM HILLSROItOrCII. f(J.,. FLOnlp.AII'UI.. 21. 1"4). :> o. 7. '! 1JI' .
;. .
I .C S ..
-- .. .. -- S" s I,
-
-- -T -- yI - -'---. --- -- --- - .
VI -
V. --: I truili& muil (b. lulJ, I'J! r.ulivr; nut face i iUI.IlI. it I I ert'nie from IiornUf ( Mow-comi 'l'll JN'I"io"nl - L I
f.N.y: HOLLAND; : filE ; FLORIIIIPE\1\XEL.tR.\ : .. "' ... 1 Kt.- 1'01" ...01" I SIMMAKV: OF CE.UKILES.\\ 4 .
!
de.-.ih by I'X p"urt1.1 ftarvatioii.Tin A, the pellod tor h. .ItitIg I I. NiitiolnilCtiaviiittdiii I j

# t ; ATTOESET 1XD nOSELlUK: IT L1W\ -.--... -- I C..III p. r"ni. ini"". (:Jo ilown at .)nC"fO. thut! he -'hail, (l.ut .! 11'1'/.110'| i the 4-HtnliiJiaii-insA i mi to t l-c

I'L L s4 naOhltilVI C. IlutSANDO :O.. KtA., i DESOfRiTIC WEEKLY SE1T5PJFEP.\ /t11.1 l -d( bcfuicl lllnt\ xxhut I they nmild linxe don (,..r111/ I the 1\"id'I.( t ,: nioie tiinn-i. rife in l lV)*\n., itt.,1! \xicinitv.! Si-au-t-lv .
"
; -- l In- n1 -" under ,cirvuiiiMHr.re* ( ,that the :
TITILL' PRACTiCE io the couru.of the .imirr' IIJ aked nU*. It Ii nmv Hpciri-nl| t t question .-I t
.
f* II Southern Mid EaUfr'n 'Circuit Office I'CIILISlEDEYERY: : SA1l'1mABY, f'III.1 .,,,. P'I'h' I lit"t ay* f.'iin ino willing I II"'R) lo od-p doxxn into I lite eail.i ti.- of "'it' ktfLsl1ity" illur.' (., I.SL'III "* night. |pt..I! } ii |II.| .. 1'ostotl Jvtiritol. i l.ut \

I 1,. .< '4 ID the Court lluune. WM. J. SPENCER. lo tin ulnti's 1",11.1..1.! -." r.jiliid HJ.: -.., Then, tinning to I lie P"Itujl.r. he aid : ( I tfif Ili..n of rtll-of ..-, TheChnrliHton "t Or nnnthi-r o the. cii let and towna iu < I

J.iar14thItiO. 45-1 r0. z-- _. _- .I/I'I'tir.'r i ui.l.r! 'I l ut if ii '* nil t tli... >,,HHto "llu.1 *. sir, you "il 1111.k. I I' am, Conxi-riit.n.I Ewing I Ititt f.t (ii f I Ir Ii,.. t trio. I I iheeuxitormof Uon'on i iluliIttII.\!! tLo! I

A. i'ATTORNEY.J'ClEL. -= jnu ..ir.* I IM iiillur >. ..I..ul.i i (both l yodown : Ilitl"J xxiih ti.u..!ut 1 .iiuld I.t utiii-h xtill, in the |r.r -II\i"l of ita noininc-fi. of the ,
f O.ur.-J'b. luj'-'lit-r.. t ..ul.1 I write trw the ch of in.
I : toy on H'you M 8dd" &mt "ore (fIll |.rou -nt

r Ii : A.T LAW & rtiiJft'cr. MaJitun- --trert_.-, 'Juii.jxJ..-- Fta. TI.... 'r"llIin'1| 1 UK, ? nt'iir, aii.lthe. !, word. nn ihi. u.s ..-."' nnd he Inui.led. himilier' 4'ontfsiMtiiii w h.p. IIHmt' Are mentioned inronnetlioii wiiU-hfu.neM! of the nntl.cii'.ie: tCcll' tu Le ; I .

s $.II -II.r.1. Cbaneery. PRICE OF SUJKCRIPTIO1?: .. iinilr f j'lime'! ,l f fmn, N<.>l >- ""- .Ill*1*: ? hit: Mile; ur.on wlii< k the ( will the, U"himlrt! Mini Ciii<'ng f [ owerlfss.The. ,- VV Tt$1 i
< \
; 1U1LLI'Zt.V1'IE i fu''ibv' iliffi-reiit coort of <-H.III They fitiiiiiiidth) ftatc rouiiMlXllt / MIXtt.otn.. XVfltiliMIlS lii.t. C.I1..Iil'Dt.ltJ.I ihr friend-, of ,the eatiti! .
IIoua
Two Dillars -
b lI. .I' the .SontUern A Eastern Circuit. and in per lnoum..lndHIDtr.. H SOUl III .Ii.. fillltlll t "i will do urn 1 lliilii: \ ,', i-k." ".'I.lif..1II id-.tr rails ) I Hie I therefore in pitrHt select Ntmitt; ( havengncJ i j t
.t.IIf
SI. ._ tbs'urem.C.iurtor! th.. tate. ._.._ -- "\Ydl. Mr. Uuu-e" IIlIie'l the to r"ilrt| H I'aciCf rail load Mil. ja..
.. calit.iin! IUMU njfi-r. "Int i54t .1.! d I r'e I ll.l'u'utli'll; Al (. ("II".t"1 the follouiii cu ': -7
'1f-: the Court /Joiii :
O'e'-irt SCILE OF PltlCttS "tlii! 1 I""t Itil vU had l, Jreainiugr "A few ,.1.. I ... lilt I ilan I 11 ,
*. vnndid.itia! following 'of
T.tBt>.. Fl*,. F.U IStb 18S8. .49.Iv. ) ynu ten nn i a i| ". !' \i'I |IPt1tI1'Y! U' un I !.\1111.1 [ .clln. n" jirejiRfeil
_- To t, hargrJ ly tlir Irs nf n"iJ.i'/nr rrtry you xtntc, Tl: t-r i. il. i. xvTne : I J ; Ill Ii.s/ : I ly Col. Cuitit: xiz : StHitinjj fioin V -I

1 oJ. O. B. HART dnrrijtioii nf ..Ijetrtiiinp.ADOPTED "Ii'" all very well to IIftY so, sir, l-ul..f )1.1".1.l. ,. i .' I' .t! I'' l S'.pln-nA/ I .""ijla!.. of (lllinoji.I. : '' .rnt 1\0' ,,

14 Attorner at Law, Ac., [ UYIIIE EDITORIAL COWKNTIOX.' ] 1 ilidu'i M-o I that ninn ,,riling on } our I"lt'. innkiOUl the. ni'-tixe .1! -i. I h ., .... s' I I.: M I T. Iliinter.'i't \, il:: j) cue on tie, border: (.f MiM >uii. ndtk" 1

.- -tAIiPA. riJ>BII>A- 1 :-::IUII ". (oecnpxinp the --.pao, of J-J Hr -\'i.-r ilia y 1 ni-vt-r srtf m" lx>! ie"Alt ;sgiTfl.! i-fiinplied. hoxx.xt-r. xxiih / ''!-. ". j ( ;. tI. Jo-:. I..'ttit., ..t Oi'_ g..si.I other. on ths \:!!rn L"J1.\ !1." ., 1 I

,. : \TTILL COVTISUE hi. I'reetke1' in tli*' line*. 'it 1",4.) one int-t-rtiyn . :"f 1 (MI xxritirg* on llnulate. Then<< it CHII'Kil) took iq}, 4ie flail and! *-\1..1: | it ,' I )1'1.1 j .I S. hi. kiii-..n. ..1 New YoiL. I I with In* fonterpiiijT Ifr.e!:, t :ljn"t :.

StktKi."Y Court: Ill of tru the.U.Hut that and'In of* h.\.itll.l the t'nile.l l attention For irry aulwequent inxrtiun . ftn I th'iidd l I. there !otil.!! And the i-H'.uin .!".1);. I 11"1, Mepji I! nsi.Je *>o ns lit "lull| !j Il'tnv, A. \Vis.-, of \'lr'tiislr. \J. ncd uriitiiHj, vtitliin t IPO luindr' I

3 bqiinc's. win..cnrt' Mm iontina 1 S jnare 3 moiitln. . .". . . ft no look it "1'. &'alll! KII I.finiii llie j J.-ISM |:jref. he lu' II- I '.. 11:1 ,tiil.' \t, N l \"., k.' '
to a ..I i'- : mile: of the Miouii i river tiuD .
S 1 .*: 1 II.I \,-!ai'II.I. ni're ,H !Mine'liir", ;, Mireenough ,1 t\.t. Illiul g.its: it Iu : John C. .tl..f ol I ; < ( ,rif(! .
.ne of the kinJf T< ra lie La LerctJfoie 6 . . boo' IIII/"aiu lill .1.r..c. ; Kentucky.JMIIII" '
; J> th.r(, I Mi I.II. I the cit her u.i. |l.- I tll'I" / in j 1 l.j single I lr.ik line |l.y tininnrvst I iffi I.
eeeivetEi your wntiiij. < utli 1
LI < 1 1 year . . .. . . llim:! ( "I. tle 'Uky. 1 /
I T.'I'I. : ft". !0. 1 59.JAMUVLTTM .1." 2 1" :. .*! . ". . :2nMi:!i I .. f' **Y. ut IH\" I ; ii \ fl'lr handwriting r' I .1.1.1 Slidi-ll. of Louiii.na.; .. and II 1.4-st, rontt It) I the I -I I.AY of Sin Frr.tiri"4-u . I
II. ".. Will "ILL: 1 I.- UUi'v! took;: t'i' >-!it... Jild! 'lln, "li- in' "I I I'eid liol M.iV .".'' I' j..t"I. .1 t the oilier) i Tin l :N-ttioiinl Union Cimxv&tioii. to lie-
!I 1" . . . . % oo | or f Ii(:. the IlticKi.li xMitt-rs of ruin. ruo. .
j.t is I. !.Zl'II. .1" ''li1Ci' ; .h.i.j. I II Ii .. j ookii'jj -it% li.m.: "t.r >.-( in- xx rite ii." I.. iii Hillinmre! on : May :11
\ &
GETTIS & MITCHEL, 4 1" . . . _. :-IIMIt : .I tI.f "i 1&1"t'l The; ', 'H"F.d, "lt.lhd' ,
: 10 Nolt'wi.M :I" j jj iliii" tho ( ) Ii-J'olujion I
: sii I rmit. |
,I "ntt lit \1,1 LIItl'll tuunn ig ; l-fore it l'lt I tcxv fontestiiint-i: fur t ie r.oiui :
p
: Attorney. Counsellor ut LaW, .iur.in. I . -1 111"sS. i i ii j I *'1 II I ., v1. you I ...11!! frilling: 1 X'-ith I n'(>. fir ?'| .I IJ tl.f hla'.e! uX "r. i i j i.uti.'ti. Thosi* ino t iiroiiiintiil" in con roaj should: Lv constructed of .\ua ri.n
ll.i
S -: AND: :- 1" . . . . CM IHI :, : .
: : The i .
J. woois s.ii'yr !bs. ked
.. J "I my : nuiti. as H ; SH I 1..1 I'-r ;\l OIK i 1 I..tli..n:1 t stilt are : iron.
'. pun Lie.OJtce. l I" .'. . . . I IF""Ic I I. I wtrilC. pri '
.
J :. .VOTARY UKMM f'I't.| | "..t. hI 1 !nll\ tin 111e. f ,ti'iniiti !, i- 'I then iii tIlt utler. ijU'lc! coli: !'JUI..1! I\t J. Ini H.-ll. id Tetinte.' "# <

i k Corner of U'liitiny
TAJII-A: -FLA.KOT. the fi\lIIe1" I rRn..i..n. ... .h..tl i"f.me-III", tlUth." } \VhatA\ tin-! ir.4-.inir f j .1.1I
2ttb.IUV. :;-.1JAMES v t.ct I t ( tisiF'? -"i.ll.f'! Ili.r.! Mi Lean. I >!.i... I fltL'Ii.t E1. 0/,1 C..nfrrrii I'tt '.-I. .
.
4' 4-v/-pl l.oli.tof: Disiniii.i its A.I- 'll.o .' ; st :11 t his d."k llitf '''I! :: I' .'
------- )111| (1.1 I 111' xvroto one l.1'a. xxu.i : J.III1.1. loti t-, ot.Virpini.1. I|i "-"-0 4if the IJ.-V.: Mr. Quinn of Nrxr- :
S T. MAGBEE ,fluiIiSt rat or, fur hvh! the }utr.e *>!.ile ',' !.ilil ill ile. Ji llu.n: -hl. AI'j I Ii\ Otis.t1 ain : ..f T x'ts. I II M.I.! .

L Attorucf if. Conn.ellor nt I.aiv, .ul} I IIL' . . . . 10 ,i.AtlI,4UICVIUCIIt i. 'l-i-t, 1 tuninihi, ..I'l.| oxer .1tul'.u| ..l'in-.j .1( I II ]I.ll'! nn-re thii I j-nn ..i. ':.r. ItJx I i iII I Tl.e Clit'au; l..uI.I : | Con"'ltl.n :! ton, i-l.niged: xxiih unminU'erial! r..n.

-: Al :- of Candidate ... . :ft (in .I lo.Iald l ] M il. t% In. ./i.1 \VJto d'\ti. { >HII hx-re SH: 0 t.u write it --itunjj at tl.i-; :i I\\:1|1 pr.>|i.d'l\ i.[). ll 1''lul.I'1 I : : \ill t !ul tht I duct I il not fl1tfl: II tint: I !!ng l.i1 "Uve.. miorilii. V I

Solicitor in Chantcrjrr .I\'t.r'i I 'tlllbI$ liaii.K-.l in for piiM.ealniii: I. nut. j jp'oifx '::I. !11 11... ,.. .t\\.I J.k. a! noun tu .! iv." l I rjili.li.l.il.! .s. \ \tVllllHlllII : I .: to tin(disi-ij.Iine! of the Cl.mfli, n :i! \ .-:,

T'unjtn. FlnriJa. hm the nuiuln-r uf in.erti'i.in, lit lie I.| 'J I" in.ite: ,'o"j'h'1!) ] Mid t 110.? :i.t\in -if Tin I 'l'II..il: (.f'f I tin. .|!ip Mil! I II ih,.'| \ :.\\ Jr.l. ,.f Yew \ k.I I i c'HIllp. After' 'i i.ir "iidxiitiii ci.! V

: 1"i :r ().fft-O- Franklin Xr.. ''f ponte tlr pui.It..lied I ill! fi'rl.i-1; and iljrir.l, in accord! j ja.iee h'C. .1"'.rinxxly "Ilil:.. ihe tuo )luiiio-j; ||m- -" ,:& l tt! t.,., (I' I'r. i.xI.g, ju.i. .; I ifjl.iiKen I K.UX.HI: ) jk l.t'! 'tes. 4)1" Ml I '"":I. I i n ..ion. the'i II'g", \\-.i:il::>uiu\c.l ;itd; his .

'-i CUIJ.t.l1fJfl.'. .., xritli nl,.." teule.f'f \1lio'! .h4! !, "3li. Hitl'-e, jo j.I.d tel! j jthe 4.1| lliti.I'ijj' *.i.ce iitid hil ;al.l''.' .1 sl.ig.) uf ( )Ihi.,. I d'ltrRcier V .V .
.. .. _ _ _ _ i.tN' \1.1. : ptinJ.
., 'I
4I., 'IIEU'" IKttHt. -.1 I. < 1.1111.1. Iu f''I.| .1.111| heli!. I llie fornn-i n-ki il !' l.itti-r : I I ( ;ioXilllol L'linse, ot ( )hio. I I .

\ a. TIf': :., I ''ta {J""..' :"' I 11. l Ittl. 11111,1 lh, ri: |>''jiiii'. ic.jue', "I 1'.I' "\ tu (! iiui: I thitt \u W .rte ".1 this'i 'j: Siinoi.: I O.iiin ri n, .r lViins\xani.i.! : -Tin* An<"tiinn 1''P''I' leroril r.r.oilii-r .

.S; DRS. TODD & STRINGERHA I he ulsii '% ioe.lhe! I SHIIHJI.UH.! S.i ili'llli i I.". j*1 l I I he ,. ,
fur the Yiiv 1 rn-MiKliPV iI i.
THE IlESfl1B.[ j .I..u..f I I! I iiotiid, i mn-. (if nn Kn: Ii-li; ..I.il"'. )? ,- I i
I 'A"'l
.. YK tlii 'JjX" riitvte.1 into a 4l.I1I In.. hil'] ..I l, .. .1. S. .. II. 1. t..1' did. C .-.nI.I..f =' .ir. in.t i Lit I r' .in -tii.s.r. I I ahxax I '*. 1 1.utilise::! 1f.1 hI. P.-t.I| Ii.tiIuj, loilnyt ) O t I
the I'rii-iiit f Me.lii''i' in asH i. I the t.i. xvh.i ,' I I' I 1.'lrl..ill! s.avafj.-*. Tin shj' (tfis} ,
*
; for > I( -- -" I'uMMite! ;it "Ii I 1" II .1. .I. I ...III'' 'uii.1 I I.I ( ;ul lln( I"'III.t. for I II In- l''IJ'h' '', and .

.. lirauchr cenn of Tampa ami offer a".1! their iu xiyiniiy.-rvi.-i. a K In. pii-iftl t h.. .ili nt-i : A TKIE: : Meil! : (OF TIE! : MIEE.MTIBU.Mr. [ \ I I 1 liul} lint one It the' \ .-It", ... h.lli.N 1..1.- I i ''tjiin 4'thw$ : I ." .k. xxhiiixx.is this j! nilenn t I 1"'ln it i. ..t! ""I.a tu liinniili> Hirilitf | I: IVj.il of Sidney! ) xxai II.llt. n.d[ tint! 1,11\ j jIh .

'. .. tension given to Minrrjf. 'Their. clmrce will! I'I'd! :in Hiit d.-'ite:' the IMlli. liuiii x I', i n tilin, LIn io il...\ !F' I t 'ft,tins iilH-'f. MJIIV t'udJ.II"; :are 111..1 t tI. |".lt.I' on (!lioaul; u r'lnliisg! I I tl.o ,.,.!:.:.ii j :. .I I

be inoilcratn and not'x: -eJ the cia a' g'" "f otli U.>tH-rt I I'tiin-e: Igi&; )i'Iv T_ id-.. c..I', ] II1., I "( .'|1"111." j.. 1.11 i ilii. 4iin s r, "I'Mxxlio : lor I II.! I'liMili lil'XXIlh I the i-XpeetUtioU of i were kilhd ncd "- '. ." V.

I cr PlivMi-ian in the plai*. !fioiu M'lni* (.".,., h ut I II... Sli: fh. < f \\ h-ll I tin- .W ietin-I.t t tin) (-' .t.I1iI i-ll.in I -.. i. ui.i.i. t" jj.-lions nnd! XH.i- liikii.ij l If"< e S"c\Illulor i if ln-! .> full in M-cll- : I r 4. ..

'Ub jjf Office at tht Tampa} : n...." A: brtie '"". tli.n 1 ii.iiinxx.. ..*. t.in 'liiiml.ilcin I iiiul I I ..t J. 11 I' iii ihi tyiit.Vould, M. .1 1'ioc'1 .i.i| | n.iix : ;. il I I h-d I tim' i'\, i In p1u.| :sk 10' tin tii !:. I Glni (,\mdi'all', H-nUil r..m:4. C'.iU'lion' ,

I tcb lI.r3.I..U', 4 11. I..1:111 l ("e.t ttlx'Ut llif Hose nt s h.. li-t (-. ti,,111.1 i I....." ... ... .j lt ;.. t"a 1..1//Ii. ) "1 I i It: 'xi.-ilnjut. il l us M'-.H a" jjot. n little j ji : r'J ) ?. j'HtfRt! I the fut i-f th.i uriteii.-ii! in I iI

R"J.1i CRIOHTOII' : IV. ,'i Tor l I'HV.. 111 lie :-- .n'li f -t.ij. 11. n-t 11 M ..i..1 l. d. -.id/ I ii I >!i.n't Jiu.i 3e1.I.; .1 I 1.14 I. iii" (," I.. I iIi.I I -.e Ii IiI
.11111
P | i 1
f N" ; iilid. there |Lit ...i| lijt In U ". .1 lalll i ;.: EI''II'"I'J!i! :d.t| feil.! I.i \ t.1 l I I.. /1. 1.,0, | .it 1 11.1 i | j jI {'H-feiHT1'1)' ) I a'/ II'"-! >-xi.itislid.! ; f..1 in, 1 THE (IW\II 4iK int. t\ IH.1 :fHF.-1 I tin* xv.jild were suoc.-s..KUly 1 i.sadc: i; f. \ _. f
\\VIXO.-PERM TJ., Loc'ATii:. ni Al I tin- I ,' of the tiist 1 "rtl'.ul. dtv I
l'iJ .. rt''I'.rctCull ..!Tt'r-Ii. ..(....* .. \\ 1iiii til..u i i ilinty \. ..ltr". ; ""r-.U', .w h II;'.!. .. 1. :. .I.r: nl1-J.II4 lalu'l _un..r _I. : *> siiu-c. at the L"tii-xjl : .
1-.1
,
Tops -
1 t.1t. f'
J : -i" _. .. ... ... --.. flss, :i$ I i .rt' v. ..t..1 tf. ; rccet.llv NII N. !*. i
J t; 'hcr """ ., ( h. nt UII. .
'
: .ur.4fC tont' fft.b't.a..u. !ir .... lli .1 h 'in..i.i I.. a\" k .,".1 ,1.1 to niv. : | At | ten I the ijin-i.t .t.
', b.rk titiinj t-.xxi.n l..ii-i JM..I ,nid :M. !:I ..InI.. III to .t I"-' '. .i..lJth'> -' <. ::! .t I .'. !27. I list. ".a..f ymrt :,
: l'oun.linJr l'Ounl" ; ,1.,1.) !I.. :.1" i"l tin- d'X.' : \\li.-n,, I tin* i.ii-. :..i. u l.iin-;: n 1.' u!:a.er: V
and
nnd In ill ul .I! \\ M-IJ lni IHI-H tjikeii ii-jjnl.-ulj.: lr
i ( f':i n.i-s \ -
_. :wfiee Ii rt .lour west of colll lI..u J"lin'-i :N> x" l >. g I 1 l .. I. -I I ..- k..II".1.,1 I" 't.'f.: '1\ 1r: ;: nod f-'oxv-:: : 1 tl.c! 1 Il"ii.I C. .: 1..:.1:1 I :S-,
V TanIa :?O-Irrt'l. tit_ :" 1'1'1,1, 'tt hI", :.r. I t.. .11.: d.! U cl"I'I'-I.I.! i. j 1.1 iin r.-'I :; at I. If'J I I"I i: :u tSp : :" r. c' -

Taml':1. ..,.,_ I'. Ie:,'. _ ___:r'C. ; "..11"-' !.j.t ,\ I .1.! .. ..1.1. in-. I .' \ :iii.c.ite'i, : Ut: I ..1 i i. 1. iti I'i'd wn' l.'i'i! .5t..1.1 i |ji' .1 1 ii l I.I.I I II.d dr'I.I! !h. w.<" rtsi* .f I 171.0, CDJ9S27I ti'ttv i.f Xi-xx I'i 'vi'Iiiic.-: !i .r< 'n.t'id t lo l Ut.1.I. ..
.
r. 1I1I"rol. ..:.-- '. A tIfI.t --. : lli.. .-..tii 'I i I'Dilioi" ..f.1.d.. I j.*. J Ililiks: .i! "\ ..\\ I 1.', I" I .. I ."t -I t-XI'- ;; *-. I! 1..- ,1..1. : '. .II I l..ll'i' .1 t-.lk.. HI-.l"l.!.ill-i-in-id. ..11"a.J I .-, |tIiti': || 'Pii'U-, tl I )"0, .'p. .10<.';.'::.> ': L. ut. ((;,0x4.1 :...i- f I in-! I I-.i' a i.f :. V'I -- *

-- fo.f:,..! .!,d. I II... ';' ''' '' :11.. :11..:" Ii..1! I I.ei II' i't. \ :n .l. I Ill i i It \' .t- :1..1 !: "tul i.---- i l Hf.r-| ::i f I I I j. :. 1l I 1-
1 .. ,- .. tl : tnil; -.in l .' ati.1 I t ; iii.'l. toin' uit.-i, 1.'I.I.I" |i iIII L"'I'I. I'II. : .t :. Chi.i !I.ut.dii": j: .\ ,. U: .
t S -URS.; IlHlXtil & IIVEIV.pO1'AUTM' \ : I..I. lj- .k. 'It I.. ... I!. l.ll\\ ll.:.: .lll .d' fi -'. "!l < > : ::1.1' > :.111 .it e i : : 'ih- %' l.1 I II/( ) V.6: .1 I 1 01 !cn:1 f
).-.. i "Mi.: I I I'.ii--: :. .d.! .. : .il. 111.' XX I i. \ III : ItoVf. Mljlll .Ia ,.
a t.
I I..t..i: : l..h It.iX I otli di-v ud d > i.'j I .1 I I tII\: ) 1 .Slj; (':1) ( ,, ::
II : :"**' i ill 11''I.ra\i.$ ,. ..f Mi-.li.-n.fai.d M.I. ',- il! .! ,, I.. :.\! -it i!. Xoli I. k't f :.1! ih'-l"I i' ""' 1" r.! .1( \.y, \\ ..d 1,1., .1..t..1, l.I ,.f 10 ; : It-tt. : .: I
!. 'ial ., !; < : i V c.i.-i-i i .IiH: : -A Xcw r.r'* r SM\ :-
1
Sur rax-. teii.ler tlicir ri'' "-n> r- \\ I. I Slit. I, t'.iUli its \\,1
I i( "i'-in't, 'i-tl -it. 1 l-i'., tin xviititinii .1 t her. '. n. |1.11 I .
Tie,.. t the cituen* uf IViipa a.J surri>un.ln gI 11 ju.. i id.n n MII. ill I.TI<', ,\ :,- it.iii.diivitt > j i iIv inin; ; .. {I lII'lhdlojO' :.i.iyi.sToj ( i! ".1 1" IIIII i i.* .",... uii't-. iu ;il.f a-.i-> I.tT i.iii!.-
I he s.i.r I i I V
I .lI'.. tinx. ulid lln- -1.-U\ -" .' 'I.- : ;. Time must( InMUUllnti ,1..1 ; .111 \ 1'I..1 th-r.-j:F l U. inkn in .
.he I x.if.inj iI ,
()ill--.Ir) : > ol -.1. j : 1 in It., : j' 11 1 li.- 1 n-u- \ lt.sii ; :.. I..*' of t I 5 t I. 1 r.-i'> j..ir\- ">t -. -r
| 'l.i I.. I I' jnu n.i i (
f They hav. alo on hiTl an f't-l1.i.: ft'.1.! ,: .UI\\\' .. lIt-I.. t..!iI! :'r.. t.. It fiitI. :iiIt.t. .IIt : invll -n ; 1..d,1 c ( 'I I It* Go. a'ul \i I I.h.a} j'oj.u! ition' with I uid. I in'ht-r! d..' x-ix l., t "I..t} !f.:.t t.lAr.k! 'f" r k
:
welL i.!lrcLe4 ft, r1rttn"nl..f 1)riitr'.. t..ilt'illf'w. -hij->. IiniiK-.Ji. I- I Ix. 'ii"] .* !. toil.., "' .ur-f .. \\ !t xx.-u'd/ si 11 't'. \'\'i- Ijix.* lh.- '!I kl.. ,,. Xvl'.T 1! .'Jill,. i > "a\-. .\- I It hisMi'in.J I .- I lin.i'-i.f: tin.l."n.iedstit: ufl mule ll.I" j i initiv* in fix.-r ;tli.- J. ', .;n- CI..k! ? Coin- V..
Che ni&t. Ac.. winch they will <\U.hra) | for I ( 1 I..t'c rt'nt 111111.1 I.I I. : on 1. i Vi ;.1'11 I .!oulit. ilu;,* it w i, :.!:1.1. .
-onaWe.IiiK- xrill ...* ...".!!.- to I\ n A._ j'l-t* I. I. ..i.I, :i "in-ill ,...'.I..I i'ill lin.j. \ 1.1 h. '. 1.I.o'l : : .')1)1.1'')'). 1 | ;"-.-ji'n'in-; }I'.. HM-m ..
: t
-
cs.b. A ri l' I :. :, :L t ?:1lt 0 l .' ('. ',\/.1.l ,: MI-on.t* i.I.II'I..I..it. xx.i\- 11.1.,1 ;
1hy.i.-iun' K ,i country J.tcbaul: 11'1.0 1.IU1..c "' ,.4la.< III..lc', ..t\: Iv.'U.$ oo' ; !: III 111.t ; '.I' .5 \ : I' I.'Il. ; ..!. iliHt! ,. V -' '- -- i; I | li '!!!:!. i in I.. lia i !*' utI
\I. 1 1. n.-e. M. /1
L. t1.j ill .. .. t\\ ... .I.) ofi .. .-. :. \ mi I ,\.t..I \ I i II' f 'iu-f !b.., I I II
il..r.1 purclmTampa. *!-* I : I JJ x\.l .1..1 .. I Mi'KK.0".f I tl. c4i' iliicht; <4. ..., To I I"n'i I lh.il! kf..i la TIIK \Vor.u. .\ j .
f: .\Iril :. 185?. 4 : I.... i: "I i r.v. xxo.: 'J. r, i: xv. i i- \\\ joit : -e \1"1 111 ( I' .
i ____ IyV_ I "* '1" t1 1 L.'! lie i-l.e i-l. irt.i::: a. l..I I t. i : .. huh. .od !- 1.i l.-i\f' O1' !I'i"I'*. I UI.t. is'.iti t. x-.i- X't''Uti> r edI
: t ; | { .
I.i-; '' to j
-- - --- !. ii'n i-s.ix l v, l.f Ji3 K'.t ;.:t. |g St.iit I' \ !'ll.I..II'I II"i'
: State I ::.j.I.f'! : .,: }.\ ; J'IoI.tI'' : : : I., -: :, il I' I' < ; i < > Io i ilrt ', to l I.- I i.-t \" tk ; ii.! us ,11.1.. i i' it! f..f I'iin "f'n. I
PnrchiSo of "T"r i- d I' 1 "
1! for the : | i.ot \"I. n joined" II II'i' 11'1.i" 1 .
: '
Agency ,. "lii'1 '..:l. -k 0.! \ 1 : il.eii.iul.uxv'.i.I !b ( p\
1!tV tin- .Llte! I. HI. Hi 1 .1. .. .'. Mild I ihe I, j.l T.Iy I fnn I .r .* "
i p. Lands. j< I j jT ic.illl' :I" 11.11...- li'lwjil.l ..- II .1 t '' < ', ,,.. 'I I xi.i't!:. I! '<"..'. (;Jo (>') >!. < !k aii1 1 :;: .- ....did C"l: :: ". "I:1! : the wil';; .11 tinlI "IM's'ake. T) I t" J Jfl. *. l.ut I ih.-htif'"I'U'i '| x ,-:sr- Luc ,\:1..1: !15:4: i's: '.. II..fiir'b.M.I : .

WI 1.1. rF.UFF.iT RSTIHES: : (.f St' !\I.* lj.ji.l- ''iii.- ..ii-f i.' 'u'x.-.i. .\/.1./ l Mt.I lju.: I..1, i .te. I.a'. .' t-oiiw (lii r\ '' it nny.ivid i l"-, i is nlll :iIt. tin u.rth I I" a I .
!
.1.! .. lint. il' t :i"'l fUr .
I .. 1 1hr" to { In- '. 'lt Mt:t ; : j .. d.-aili | :* x.uil-I ;.t: s>..j I uti .t.
iind! ;i'u" ,
1 the I I.i-trv nt TaUal.j--e>. f-r th.: -1 : all! ofoiir liv. I xxas steeling ati I of p.iin and & i. kl. ., .on .. J'-y I .I
at .. i.M.kni'4 "" i !l.:,. fLou'ttl.r; i-. .uk'! (I. .. !k nit. : l..- :. !.! .1 J. ii- I llif i-ril: l to io, "i..i\i- a [ : .
I rut. u".( n rrci-y-i:.. (.f t !it' I. 1.Ilr.I : i of and, I I iln i hn.r'iter' i I' r : '.
is :
;I-r | .1..i..1. I .. l j..fi. ;1.11.\! il l-c :i lidii-l. \yu emI I ihe time "- "-: !,'I.I-\ .utl xx-st. i ilu.i\, 1,1..a"I II. I
ilit
I t "e"uJuey. aoJ nuiab* .C11.I".1 t :ii.ui. 1. t.n I : 1 ... t., MO xxhat would% I nioik.-iv. hn.I 1&ntuiiti.., a I ihin-r i in ji --.l-i'!. I t .\ x-' : :i.-r i ia tin.IiVI.ir.r.: ,1 EU'.irlr
I ,.i i j-1 ii.ol; ;a lookout : |
-
JI---I.: ; t M11.tLI 1 'I'lniii.itc.. :.' -, .11.-.1 I in |I.i\; ;.1"\1' lj..I.: 1" i I "" .
I r V Vtf.: I 1 u.r.- Al-'ii : tl.in- S .ire of it. nut \'. .u .HV,. Insiddd! I. nnd notj' (11 to t..I.1 kid I-T .1 tl.i"idr! I 1"'I :r. ... n .t 1"1.. rt: "; ?tttl; "1 lUrI. .1."J'1 ,
Tmpn.Jun2. 1S59.: wl.i'titl.-l! /. I., 1. ..1 1 i i- ;
I :_ Ii..t i ''ui a xj'fi.irSl. ii.j. 1..i .1.\.1 .
\. '.' ..I.- .iI.I In. ( I... d l-.ul l L I. 11" .. .. ::1. !1. t'I",1| an i1 !" 1 ; iiIt.s; ..<.r t.". lli} pi'1"r.'; "il'it' } jU did i.vt t : of tlii i .* vjihXf.' The! {'. it'oiiOhtn-e of all! duty pN.: i :1..ll.i !I.!. J: t'. 1,;;." "f 1.I .'-:'"- .
S !I. I i in 11. I
READ'THIS 2 : 1 .
; I'l.III ll.l-l l.l't Ii..II.\ .. .1 II... II'.. *IiI ".. .-1, .- | s r.ix: i :.11' \I.kt I I.- : I. i .li<., ,1 of x\ I'' 1''; lull : -'it! >- J r' I.. I the ""tnkiii!! 1'J ..f f \!hat t"t.! \ .all; ".,l I j I .'! unit! '!,'. ll-'l: ll'. 1. :_'.!.' 1.1. f Vlli lli.V ."
l-Mjit.l .1.0
i I.T. roMMl'XK'ATlON-i. ni-.n | fr. .oalA ;. Win ii !I.,. l.'l i. Li. >' .:. ul. \!: uai i-M. I ..Ii.'n, kill'o; : -< tt.it.; .: I i i'u.: 1 l.'ix.-i:. l r. iS. ...' i-ii-ri xtliV.v.r.. .r. .... 11 1 Ii., y iif. ndUlty.! afiaid I" I'f : irp.-.nl all! tit," : pr.diiliiln*. I"I"' t n.t.odii.ti..uf V.
u ii- I
f t)4I ) uiII..t..I
S VVV l.u.inisM.n.Jlr.-.M-ltotlii'Ui-.i.-t.r I | .. ... ': I tin- ; .Ion I ill it I tin- h mid r "> iiiipri-si'.n> .-t '. rois t1.-(, ii.-! St..'.. f.n s ,!1. f..l I {,.
I.4.11Itfi.-. .' .: ". In .. ','tirf |l.r..n..1, 4lrII, LII..t. lie ,.:."!..J I T'I' .. aujfUUit d i'i'd' I lti-,1 .', ff--i I.--1! I' .ink! I .'t 'n di".,ni, v.1" -.iiiiii toi. I I. 'i- 11.1.h..ix i* i." li-dit to t..- ,li { ;px in tlii :: 'z.. tin- !te in'o 'Itvtqv! 4'* trelt r>. t y it '.
jjnj1. HUM I..* n.ei--.tij'vn.' "' w t" |I..t n" :, 1 1irik i.u. l.iMln.-] :., .II"I| ij:.! l 'J !, I. I. i ol" I. ; : ,
alt .i.I.U..i...... liii ....i.i..f T.\\ '1 I.il' L (l" : S.i. uliil t". Ctl tl..l t Ic Ulii 1 11 1 *, l.< | | hj.j'.r.! l.'lx! UiZ-n lo II... 1. 11.1 -. 11'1'. 'I". '1.\ ;'ir ":*' f'.'" 'I. i nun I It fI [ !L/.-. 'Id.-y t I...". % f 1 th.. ,.. i- -. '"II.-: list :; i'j 1'inu.:!J.i l-y (." .* ( :t tln-rvv'-tf fr.n: o'h t
d .aii.-.l will. >,, '.. a'..! fr..... .: .1.1 :: I in, tin th.t tt. inIri'il ''Stai.s. 'lc lTt" if I t'.i-' I.- ii--! :,
be oecoiiii : |I.r.* ai \ 'l. .. \,1 .. .i.. .t! 4i..inx_ I.inn.in L. .:.:. n." -.., .. .t :. I r! I '- .1 I. t. rx -'IH'I" 11".i. :d.v: l--id: xxotld : y "

I March J1.I;!::*. Is:*t".lI.?. .nl-: \\rftrfT.Tamp : :' tff1Th'E II !H.! C riving: 'i.i. > ri'ji'i; lu- f'j" nv-1 I I I1. liitK ;i- !; Sl.nii'v' : a'.t'-t:' .0 tL..s h"'J to. nii'1 ht-nt?, out! th, -z .I j'i j i', ," '. '. 1.1 \ M'h".j, V ;-ii.d: I .illtlif. j j"V I ils.t' |I.r. enifiotn" ; i''. "I.ll.! ,. t,.. ( 'li'-r:: :t !.. .t.ns I.) X it'rn; t-'.-

I *. --" -- ---- ---- --- __ ,V! ,-,..t.fii: j.i:1ii... iii,;: t'ti., 'liii ..! .ud.! r.lId, ''I.( .:is I. th- l < h.' ) t of ,ilu- .I.t"r:! -.. !...r.-:'. -n !I. ?. .. in-, :, ; 'I 1 1... x I I" Mil idf-i! : that thf" 11..1.1.: e\il I t, di-r-. to rcn ..11 f'Cu. cnrw.v. tl.,.

I :\ "F .\ fil'X'i; : i j 1":1\1\ Hi'.'. :t-. 1.1,11.:1.1.. llif ran'H'li: i ,i| I 1'J 11 t lea \ t:->-el 1"1 l i. l.e.i )\t! I :.tn x. 'x .- I inI .1".1.; ill .'I-' 'In- I.Mi'it ll I ire* h'i. -II.k'I Natlh, I this* CU8I.lV; i : tntirci'u? ,.( \

i i'.tII l tri i I (lu : ... ', xxith .i--ii ;i-. i > % .' ...-I I I I.. '. I IiYh i "- : -. 'lo 1.1.. i--a tii-d: M x.. re. ui.m t r.t.h'! 1 the' 11.lr"ur.I! icilroA*!. ui. i
"\\r\I. *- sl'KXCnfl.:' 1'I'r.: | i i. horelixt.rj 1* 1.lb> WIIMI! ';; ell Ii' ste.! ltill T." anI i 1..t.1 1.t. p 1 1..1. ; .
...1 mv .\ICIII. in thi! %plii<--o, iluri.i,, mybei. [I: >ttl f. 1'1.\." tMIII| I... !< ..... ill'l I1* !I..r LOU, !t 1.,1 :J- .. Cot '*f-'lln.:; !' d in 'iln- If"'. \ ., -In! : v.-ii. tlt:1'' .. .. t"I I. nt-i u. i'"''. 11! Ail tL-it b Mmj j;'Mi..1I 1 s.j{ 'j.tti. tl.j V'1 lam l!. *: "'ui ...Lorinij, t n:<. .

." from (lIt :-1..... V I l; h..1 II... calilli cl..", \\iv\ 'j" uri* )I... 1".1 1 Hi5' ; :.,". ally: fo :>-11 !.,.I. :m.1) !hnd | : I "lin-r. njioii.'t; : ii.- It- :. *" 'I. 'n i '' itn.l :, -,...-liii! iii'd L''1.i"4 i ill fIi.' v. in Id I u.ttoi! :

S .j OIIN w. U('ln.In 2tf-. !i trtk.-" Iff tliu rai'-r.ii: r..i--tl it-' !i.M-l, all. | :t -. \ ; :, most ( titii--d\ "iua"I : '1.11.11.1.1 <'l I iIi... ,'lIslIiltliiI1u"' ur .x. .j..L.t.1 I ii.- i i- :i l.o\x!! -1-ain.: t'.r iI.!. .1.. i j'tu-a of the -"I. : .., Y .,:" o'. :. aef ...j'I r'O'ltN'C'.11" .
-
Tampa.: 1)ec. 3.1. :,. I in .. In-r ks. ," dl" Ii" u9 h ; I n j itt \'. -, : u'. :.i'v :i !)i1 ::1.! .. ru'ii: ( : iincm-: I :. II.t. .t .\ ,'
I!I .1..1..1. 1., tlac ,,'Iva ,1S1.3: J m.l- I I4l 1._ ii! UIVt, I I :> xx.i; -toxi-, < i-i \.I.I-'I[ lift.I J'I.I".i :1,0 ; :1 I :t I I. u" r .f 'ist ; ." ;'r

Agency. I I c.1 ;..1.111... .Tf..ti.: rI I a IIK-I- \\.1 l : 11 her 1"\I.i"I'-, slid :1II' Ih." il \\ i-a. .I] .* i-.l '...rj ....ti. I I t I 1'11" i..v .--...- -- :in: \ .-"... ol".r',1[
appoint fUd. Jamc ro. tti4. of I J:1n': ... Ii" ... .,, :1. .!. I.ul :.& 1a11I"1 j i .-: ,.11.I r \.t-1 i.: .1"! Mr. i. "x ,in., 'ii'! to s.-ue ih'tii Ir. \1. ,t n vtmd n i 1 Tm! '. I IFOKM I x I ULKU -.'H.e :
I, a '. IUF.UERY .. nix.1'ilv! t.tliori/iI: na**.t. .lu- !I, tliat liV'Ju-: : : :11' !1' !L 'i..: tliur'JV: a H I 1/1; ', : -" I :... I in, ..1 1..I..L I".f, : 1 I. ,\ !h,t'.t I. -. f,!'. \H *. 'Mil : if th! Iu fi.rtvliit.-i:. *. I. I'inlv i : Tnrete

ti"l: IIIV ,1lIl'e /ro'n F1..r i.a. .wh.tm? I'C:'. :> {rr.i\ >* MI! Hi f. ;iiul 1 L In li 1'>.- s..-,1.1 l lli .t ,'i: ...1 ..n.: I 1- :": i... '.. .*. :. : :- 'I. : 'j'I .. 'ti! .'. ti'i'ri'iv.xne! : i'oii.miiii'iit.; I I till I 1'xXiI .ill'al. :- I !I .' ..1'1.-. ..- \ I. -ui.-. two !x.- I l..ikt.v: \ :
V I ..;... ....1. r..i..t. .in th..1. 1 wt'r, thu, '-' : '! ;:> IK :-.ttt'c:: cf f.rn-: ..I''I. ,. I !
V m nan'l 4i .' '. : .1. .- 1'jnk-. .t ll.. ut., I I" \ I I. .. "' '
"H .n- V.4 -- ; - ii' w.i. I.11 cue In- 1..1 I tv is f I. I" .i.', IIw. : 'h" '- tir', -'' .I\ :ii' lt S. : i t .i'.i: .iu c : : : f'J'I' ; : "r.- .

1 ..na:1J: prvent. P. T. TtVKITv! : I .i' 1\\ .. 1:1:1": I. ., I. till. uli'i .i.-: .-i: .1 l ".f II" | Asi r.o! 11.! II' II ,d.t |r. I -. s.J L. .MI .1.} .- I l-.k.:! 1 vxhl.n.i' I i H I ill- 1l 1 u.t: V j, 4 L I.. c !,;.ta I 1 \\r..f.. .t"it .

i.I.: .. //1..1 1..1 t.n.t1 \i.! t IS.ii'f! !1. .-It 111"1 .t.i' 'sun.?. on.n" !:. tr. :tI.'t.I j ",..-.! >' \ *.!.>,!:
*. : : % r.--i'x' f.i. '. 'Ift !
i.1 > f
i nbk"h'. Oa.. AprilK. lf'.9. 11i "j'j'ii'i' ; 'j'i -I "ii I il.i- inn : .1.11 I. l..uI 't 11.11 I : ( ,,/;/nr/; ; 1"I.;. ; |!>ai ( \.i..1' '
._ .. .. ic.k "it- .,.,' : : ... t' i 1. n'i'l'I': : '1... 1V'l i- >; 4 nj h'.ird: r.-i'I! si-x.-n ii"n !'.- .
\ }rr in>li. J iijin/ ii'! k. s in MJiii-:: x ..ii.1"1I :& :. r. \ l.i: ;; .I..V! t -i -< \ i-.ntx: ithat: I., 'has H'.1II.I.: l in > 1t

l 't NOTICE."Ill" : .l.uI ,". I .. \I! iii-l.i.\; ;. ; ; lai'. tl tl.( ie'' '":' ; :: j.. tJ. ,.u.... I ad: ,;,; utg' .tj.s.. x.-.i- IB no--7:; :: -. s. i .5.
PO-sT. E.<].. '" liereby appointed my \ ,l.illi'i'l I< lili-.li. 'ot t( l\1. treeS ": :al'. I t.:1 k ill :. '!.--'U' .' :'4'. J Jtrotii lint.'. thf'V *'" :.> I I",' *,. .. '.. 'u., : S.. ,- .f lite ll.ed--al (.. .::1.i !V-s ;.t N.-ixilr.! l! of Ttt.nj, I it.! .. l"n'ted: f 'Tn I.... \\'I.lv.t.l ;.
; < .
.JL. Agent. In this pae.' |I -\\liy. !Mr. Hut" ,,." "' 1'\! llu- I sj"U,iii. i i I it :." 11. rV t.l.i? II.:il I. I:..! ".tI : iu.'C' :> i-il l nf:'-, I 111-: oi urn : i-*. I H >- 1.. s -i-.i- ,1..1" -i-x-i-r ii
!>.<". 11. IS9. A. MF.1ANI'.t.Tampa. :4 i.tf. : \\ litt iii ti.,: util.i i. il.t-! iri.i'.Xi VMII' .,. ; 11"1' I I. 1'''. I4" .Llt.L. UI'. :.: li; !U.-t .si-h: < .1.!.:-it.. -ti'.! ''.' 'V- $'.' k ,ti. \', 'ii' ,1.' ,., ." !I.'. i 1 in- 1. II.-KI: ( 'tin- >i-i- t.t' V .. 11 .\ :;.1'. lh-L'\\U -Hhlk'n.! f. !
h.-:
I.8t lu"itettj
"
: I in> i Y. ;
? -t n-i's
------ -- j.-uJ-! i : lIe I'M}V".rVk.' 'I1 f"r hei-.x-t J..X.-. A I" !i..i.. 1.iI 1.">. : '1.1'i. I'l"ll t'o'i.iA l.-ir. *t ir.ort.inamin.i! \ \'r.t ,

I. ., T. : .... PARI," ". ', ''Tiiciii.iJti'' t. st: Who i ilUj't ..t .\ (jUl I .\ i ti-i; I I.,. ti 1..1. to [-rstiuli- I.il.""-::: "-.. iii.-y" xv. n ..'. .:: *. i.i 'i'i'' h1.\ on llolili'X. .- d'-CdXer.d! 1 the .\I-M-! i'l tl.-: xii [ x' re.: 'J lii.- (.: I Ii'-r ,,:*;!I!. ..I'! .'I-.r.:

; r.KENNEDY& -----=- I J! -k4- SN. i:i ii. .t i it inht, I... f .1.\ : 1.1: th..- 'inon> !I." 111 t..I) .0 I .,. ;.- I I. r* ... Itsts-, .:it I 1. ti. -I I I.."I' .-i-r.i 'lhi I ; < I I..-r hm tt.i.i lilly l I.-. r in'io iii r i iri: ..''I I tl III.: nmj.li'iidf: of -ii! ; :.I.ln.n.
:
t DARLING ": .. I'll- tliul. I kli.'W i .1't > \ ..,IIil, I I. nun, tinnor..- n.IITC !I.4, t... I I'li'4.tIp- in ister tf I the ['fin.:: <.Vn.-i 1. ,1.1".t/ I : du.-ed' iitto: tins; (". 'nntry' and; I hji-i, .hr. l-i: .-. In ritu-uk-d, wtl: .nl'I.i-) | '

F V V '" no l E \ L E 1 It E T \ I L ERr 11.\ T S \ ..I! ;l1I1 llu'tc i i.. hit.; tli,\-i <.'" x *tr.i,;jj'-i i-yini- I ll.it h'xx ..- riI.I. V.it Otdv llni i fh. x\n: Io-! i; //11.1 to I.,. x.ruseful in insik'n; hc'itlr.m : "1 h,- "- ,"vr i.f II;:" .Itv' ir.V '.- ar: i j" i'jsnr..id .

Corr.a oTamjKt i-l\i-r oUt to \.I'-t.t2 ; I8 -t..i t t. inv d--.*'. .

: TAMT, *. ria i>4. 1'. '".\ ..I a I''::'ir \Vl.x iii.iii \ 'tI 11'11'1 t I.. f..f 'I".I..!. ,I ; .tttt- \ elI. :il:...l \, I l"H t'.l..1 Lt'h IIHI! I.< i-ir: ii.-d.: is lo desist! fri in the 'i'i ,. i fir.i nt \-. .are vri-.ity: -iivi-r: to i X'ri'X" 'y it: "-.-, :imlxi 1.,

J : thi4 m late .ur I..i ii...-(>. wtll 1... 40fl.IIH'Vi : .rtIlilIg.: y..1II... h. '1.\ .. %:.1 Ii- .. ,.\\ j, .\ -''.1 I. : he rxlinuifn! (-1"\; nt.d'thehnk ) .x a.*. I.-nt r ''or the [1.1.1.: \Vt* l--nc '.II| [1.li"t.! ;\ m": ': .ll't I iti'iiur i.\j n.. I In"t t'n :

V AFTER-xcln.>iv 'lx II\I ttir ...A fyt'rm. \% .. (| ,. .111.. "'. nr l In- M i .in.1) '"a'v. \\tuilv': (V. ,ltl-i-.1 .ns.eI.; ,.. V. ..r.. t :. is.I) f"r. I"JI :. ; I ti'l'hful! ind o.riiulitforxv-nd; 11111s' .t::-, If with, nn cx'ia! ".. titx: \ t.f i if. but lxx MiH'ul I I k n*, j ..;8 'h"t .'..jirri'.. ;tJIn '

1 hall co'ninue ti' keep; f<.r ""'e a i..l| *t.I(1 ..f *. .111.1! I\ctilifi... oi"\\11 uiili.mi. .I.I. r.r'i 'i ij I I in I the! t' .Ii't, : the Klaji- I I.* HT.li. d. ".nex ei I n.e: m lux Ii... '.Y.' ill imiti'-di.i'. !" 1 it-iruirt: our couk, to lay tl.ij'j"! : hit !I.MVto! : '.:. r hs !t8it4h'

.. .. .,..1 incite ,, I ::'tl. 1.e.I.al.1 Ixxotinll V 1'0' \\ !:<; I. .,-.. L'r i:, iV'-t ,! vi4
: .rt.I"fdl.n.lir. rci'1.rctfulh j I' "Km MI: I I" WH.. -rti. ,. ; in \ our :1111' !, ...In.I\. I I I ist I s-i.l.I .1 xvi re it* iti'imif-; us : ; U "Ui.d( r t.t' tal.k-: ijn
.. V $il who want i-heap Lark'nmti 1). i-ii.II aii.l ,-xaniine t-liair. funitin I.... ; "I"a'l c-itrt i 's'fr-'h.-r. t-hut t'-r .. x.-" (-' ''r.1 > -.in.i' iv.I\
; I-- ,1'1- '
I iNxir uiru: 1 :1.
i, cuwh' "Hie ,: mii.ui I Itt..II''I' || "It t st.n.x tint x. ti, II 'o"l.I "-tW 1.1 __ .
.
re. "
It.wf..re
; puriln' :
r. .
.J .. ._.. it.-in ; whieli we fhall r..uw .lr..1'' .511.4! )In- :.n.k1 1 IlI (II I ill. lll\ I f,.. "'. ;'tit-iNv.I nr" : I lh I I" in.in-* 1'01.1 \'*- I..t.'. '1.1"1.. in i -.1,1..1'1"11 ir-it'.i-r(:! toki.o.x V 'Cotiir' 11. H.il Mr-I Itltituinl.oxv! in4oi ,
:-".t.D"W" y upon : !h.. I -it. .tl.t "r'i I .tVt (. :N"i xuio ( ;rp.-np ifav 'little : -:.u-n'i :" : t I \ci tilingoU I
; V our_ iri:fl4a will! enable u* to make nvi-rj' tiiaMial Mi'l ifi\iri f ")tu M in.i> pl.niiiy i.liJ iii.t\ ;i | *l.1.11' ,11 \\'II'.lli\.l"1! (.1.1"! ; t x ; ; yi I 1 .1 '

reduction from price T. our .M fiirij.!.*. we liiu-ilv! itt ih. w <<,1.1.| I "It" luiii." 1 \Yhx.sr.: on.- if I lie |1"0' I'!:> r- Wt< word i -M-ii1 II'. ..' .\ ., .. 'I t.I.* > f tl'e i-ir- !oil I nl.oii'. fix.- \-ar:. o'd.' I."-;tiiI | rn hf-r tl.1: i iii! n.t io do Xfti-rdlx.:' .

feel under pivot ohIia.Ti for fav.r rr.i.1.. l, |I "Him U'lu.ii.ri I h:" .- j..1 ..,\ .1! i i. i.i| ..-.iI... 11.1 ii.:,? I Ixvoii'dx i ini'-tHii'-i- in I. i"i ." of! n-x.-r. ne.-. !: .f alI i.t! :1 i-i-iti'n: : denniii'tiniion! : I.a\ir.t I rno'> "Mf r'! ro.ni-ii: i i lia n.!. .IIl..iCiI I LudmmJ.!

and alia'.l! l e h.rrloro"ti"el",, ""I'I.I| lh .n.. :i "1( MI.11.11"I ". >' I. I ilnti't.) I "ivn nnn. ttiiiti: .," \.ur t.!;.'t. II '. .n. I i !. n' tli-it .... ti'-d) ,t- > i l'"ii'j; "'1 i" :ir r Iii-tilv. i lill tin* I iiiof r.Tf xxitli a". stn-n::'Ji '.Vfi, jiiuT: ".i'd I t I.. !lidr.l -
re..ni.t.o
on..our l.y.term. All!KENNDY":r current.t *HAKUNn.: : eto ; 1.mla in:iii 1 I.J ncxi-r MI-II in mhi".- .1\\
tf l : ',. th.il I h- t"d! 'no" 1 (.." 5 r. ni. 1 l Ii.. konii.j. .the Nitd-iird "-<- to "-. .,.Hatt ?r'
: "
Ta-'npa. Fla.. N'o* ''jj $:'9.; :- lure. !j 1 i. I'p.'ti TIIXford l Mr.I I P.fin f r/I.[ 'ls.! : n |> it 1:1 1 onr .1"1 I Jt.
"V !I... ir" | ta sjioxkini ii..t tHn f.sin. \vi "Wln.Ini'i I iJ..5i it Xi'I ;, fiVi
Mr .
Notice. ( 4'll rntivl gt.: !** ctRJV. linicc. c'n pli": "1i1 ,< 1. ",. :"n.1 I") ":" ''I'I -- I"I. } lu.r. ,

A..' r "!::.-,. :iii-l c 1I..ul"1\! w. k< nut !" l l.ir. l.el Us c :. wild, ...-.. t tl.i) ,. tunis I'i .1.1h., I" '.". ll,. 1-.1...-\ w ". !I".f. h'. "Mo'li. r. don't! '1'1,1.,; I Illt; livi-d t t .iii'l .IPtu.: X4'i!."

V. Pnell. J. F. Howden. and! .4. John Ie "I 1 know. ..i, I u: ; li ." I I.I"; linn.*' Tin' f--Mil I in .-. ." .' wlh il.nt th.-:t..t ..f I llii' :'.-' -.)",11.'. Now Y..1. .. 1.. l"I't I to, ;.1.1. J.C XVOltldV. litlVC to t'l'k! SO .Idnl'Z Vp

": H.. Jjiunay aroniy '111 oru ,1'eputiv* Juring .(;., iloWP ':..J -<... wlint It l*." I lii.. ( '. \ ; 4sf Iil tl.. T... ii..1.\ ..1i..,. .1...r.I.. li.t,......'" Ne.v Y'>i >.- 1'.l..l. .I...", 1.11.1 1' f \\1.\ .!.I'I I -.'.: ,"' 4l 11.
abeenu. ,11 i i. the l 1..1! of "M..I. 'Ih l'upta> : *
V my 1 J"ti{ lit'-ititt'-l.' "I 1 l nnd) r.-se.I. in tl I nl\.1. i Su.-li .iiii'siirtti i i. w.-vrt I si lid VoU Jlte I tt.ys.! dij'J>;ie .-<*' V
A. ruLAU-VAV.: : I1. 31. -o luMir'v i >cItuvcr l.th) 1'lln'r,1 f :; ? I. ine to n-e I i M>".. mid to n f'r 'o him. ,\ \ I : : ; v' ) TI! :( I \ ; :
I i Tlmr hrh f 2Vb, 1 i- t tt : i'j !tu' ?," !Jiwnv.1, .. _-..tt if the! I 'tr'.: t"rt'.. 'I 1l, i ft;: IJ.; f"1 .J.I" ,1. .. for Ii.a.;n'lh> "f .t"! '* *. "" .. .1"...'. ..I.I:: ;...! i i1'rftvt. .. l.l'M-"s! : ."'.'*- .J] fr *I u : tv

14 ,

.
I


-

i .


J2

't

5' .
-
V
; .
I .
,: .-. -I
-
;: V

41. I

..
.
-., ) :- -
0
-
-
r0 --- -- _
; -

; .- 1 $.2 :- w-- -*f :*- twJ
% '

It
.-. N .I -:
; -. -,. -' ,. .,
u---
.' #- .- -- -- ne ;.u .. >

.
.
..

.. S .
: \
S -
'

; $ .. .

I 'f "

:)


I


". ... '-,J. -- : 'ii

1flIt

: .t" ITTi: : i '.
_____ __ -I-. -----, -. --
__ ___ ______ ___ -- -- -- '- -- --- --- -
-- --- ,

; LATEST INTELLIGENCE In ihc H.nC c-, Mr. Itrnndi it.trrxliired: n I 1 I rLEiM\cs ROM; f Tin: iLisninITLSS.: t fur. uiif! '* ih, ]I'i.nt.t'r; who are to !I.. r.. it r<.,ul.1 nliim-itfiy! : I irar.xfurm Jthuvalt tin.. :[" fl. lie xvnviC'l to e.ty iu CII.lta"I1.! .

j: riKolnnonviiirli: WII s .JI'l'h il l. calling: forJ --- w nM. lean d i. *!iitfc pm ci-iito 'II.tody fi>r false! K-ii' into an itiliuitiJu:: J ;:-rnanl. I xxli[Iitoj! ronld *ny Itt-ro. e

., IL :: Arrival of lUc Kangaroo. i i'v J, it.f.'rnvition. in te1t.flbl 4' to iLu t ipul.ion4 I I E. Papy ht.H: tItt.t.' { .i! (.j the of-! inpri.IIII'I.nt. 1\ihaps[ thi-y will u"l| il r. IjnT joy; "I.v I..id; ,'nfliIfl.-flCcsI 1i5 ;I Mr.I r'allllfJ"! hud! b-t r IrE i:. -

'Inn.er.: TI.1 xt-stn-It, couM not 1. rtni.itk* on the trrtiKIrft, of: th- )lipuh- j "u't'juyI I ran jjo to KnclinJ; aD41 .
!
Ymx r.uinU.r of1tivaIe N | S
April% .; I ::eI the for nidi. hnd sdv tired into thu the[ diiu d.! .. cf C'hurrti !
1 l t-d. n t'Oi i-ri..n. h' :irr.iipinil Iirutanjtl.iti '. Kangaroo bas 1-ilU aU .
nirivvd. Th '
,. ot )hns anntLiiion .1 \re "n"Ic" pa :.! '._ S. Uuinttt llC.UII': ; ;; tho TeW ; : ;; l.tst piracy. :md as Ill .ul.III' "jii'-e tu front of the Spi'.tki r'vchnir; and ;a* |iSute.I or MIV otlir Uiiliih ivti-jtini}. but :- %
!(: >AVuy IxeQ dtfhiilcly KelW'td; by I April! 7.Ti.e were o'.igigcd; upon ;
tnaty.The. l 111 i irict of CoIuntCsa l>uiiM-%.. j i proprietor. nl.-iird., it i ii \\ v'J II ,11'1 I Iat'It' hr :atug'lluT. l.o wJ. .IrflI4 'J in hiijuj jt-U,' hc J!eg.tn to gVj'f{ i I jfnin'.p !the ..iit> Statr, and talL; against?

4 .'t- I tile! jailH' I ., tin d.lt'l! '" tn- till..-ste \ its'fl1t! ,.111\.11\, ('. In th<* j: .laH.ry. ,1.-; my .t0Ict1 t ti 'II' j4
R. fi-rm bill! w.is und r comiJcralion,0 The I House i\cru engaged U[ ( privateLUX :: .\ )'. ': (>f lh<* 1)isj-'c&! : !
tjt1iie I ; I"HII" .I rnill.1! I'lmii I the! iiti.-iMn: (,t f :.Ii, r'-'Iil; in'u.t! rf 1 llit) nmaik ''r.-t h'l.r".1. 'h.* xxas ;>i Olr. } 1'(11(1:1.:0: ( C.) -tmTftiiffj [to) -
l'"d1tnnt. 11
0 1 I rid '
-l4! A t-quKilroti c.'f four ren-fl. n April .0.- In the fxti.-.t to day Mr. Cli.! cUiins to l h -iv.- *"* '\ an .t.li:1 r.-in- : o'lr ::I.j'>'II'I.\ .I I II rujtrre th-il th') ': interiuptttJ t'X) \i. I'rji.r. {ti Ihm., V..)) ; Hi! -j ji jrt l.stsl! ntid,1 tni-iie l tin I lib rin; il.nxisilWi .1 .- -
I
'It" lieaJejl by Cnri'ina.! nh) fui : !. i* ( 'i" ;-t' '" In i .ti I.I'* : ;: !i j j< t.i- -i-;-:i !> ,IM ,!t"I'r: < "{'uttM, : lioxv. | ln-ir *o'L! L i \.I'l' i'i:'iy! t'ZtI.I! ii! Ir.ns; to oidrr, ,, :it lh* to \-'I. >::':'\ tli- <2>ti-n I Ii "
icrew -ttrur.tr: WM at L'h'1ot.110 .M*<>Ktli L nut f Souli! dfendeill.mry j 1:1: j
"i 3 !'.int of 'Wales to Canada. Tin onmirri ial% nntl poliiiva! poiht ofiin.( '' .ilx ti ,tt-l I .rii TO Tfiorr-ur.d. : tii.-.l : '" V. M 'i-i tii-f l 'rf'--i1.-! that I thi: {jrixf-rn 1 *.:ii4> limu aJiiiniitj i, tuw.ird lutn. uih; i : 1 ii I.nb:joy- I don't d-ire to do thi{. 'L

$ : rsTit .nil I'._' -n.x' 'Miip'N'.ilid. : f"IIp. "II' ul.i..r. I II.0' I I'I' I iNiiutl.inrhl! if-f! V
; (
I'lll'r \d'l ; : : t to u"" *Mt-rr -
'V e Tiiiut >trongly recommend t) the IViM-i I He .' <...'d III. iffiit UI clljn rititi i; Mlll.e "I'l.ir.t I : J-i tict :..nin gibu.i! ......1} nliou: tt.dstitt.tt't txerywltvri .
j
of thr C \Vi Ip.lle ,, ll.e j jI .i\ :: v.nr with I! M I. .' !(>. 1 H.tl,1 t i-np. t tn t-xx. p.I..i,,; the rvtiirtrk- i (lI.I.! i I iliottarnnI !tlil'''. I dlit! !
tour and t-U t-i4
a i"n. that
_. Co. i i.il to tLc l'n.u JtJl ot the LV.ted mre: Su: i ai I 1 !. c < oi. of! tl.c II"ii.J'-H t 1 1lri:I % *.II" ir:1--: tm-.. :.:..I I..' 1'':'. xiie r.\-r turtcf, I I1-!.'' i.'. ati'i.rv. .C dft.' i'c-1 ;tl.1 ,- 'II ( i ;tlfii} >jxe :...i..I.I' txe.:: "Kp .xu'ir .' !"-, ir- .:. I .!.I.-HI.-I-I it. .

'. A ou Id l 1. rppiiiiatid.Mi I, fo' ..wed.j ]. Jrlti"1 '. it- if-* "-:1". :' ''x*. '*.d ;it t .;ii! 4i.>. -f: n. ; 11. '' dm. '1' t ItI""I. :u I (''1!' I'...I! Iiim; t tj joi..I .!. .If!! ti-t I"I"r hi -. ;..,t:: 'Xn* 'i i iif M t. li'l1ho.r.11." \f :-.* .xou to :.-*.1': I .

j I' : ;'"- il.c I.Z.: i-t V. i 'i (t ':. F"Mh.r in i !:- : !i. lt'" .t! ...i' ;. :ii : \" I!i it' ,
Jamison tlivitutiicreti. i i" diad. I In d.' ." th. Ji.s!: ;:.. > 'ii.i: -.' Lijj: tl t cd li i* .1 '41t 1 ::1 -1 "* i:; '1". ar ;:!.'i y.r'i g .
I I. ( .',, .1:1': ." ., ;, : ".. ,." ,.. 1, : .: ; ..__ I ; I' c'I '. M I u.K-, !t., a ,
rUIt ; i : .. \ .. n i- :; .1.! ;t. ; Mr, I"\.i"-\\I.n! xos: "- 4!! u? :.n*,ll
.C.t' N'glitin Mlc t" M"i ; ill. andpMX4 1 m.I. ; "i .in lilt r'II..1[1 -
< .
IiUy ; tij : .
> Lave Utn otft-ri-d nitn..l a..j"iy! .:. :. \in' |i. II.J. '' i'y: /T l 1.\\ Ci r- ii* c. .:i I I.1 Ii j '. ")!! 10 if.-! !. ; \' ..r.l. !t.. ier: (1.:11: :.iI .'-.i!,... : foHn''I"; Mini: ;iij-plv[ ..t.er; 1.iitcI.t, niir.l_ ;
i f r up lot her in the L- J'I..I.: : tlth! : ; :t'! JM->- i"i ; i
1 'i.iju''i.j! : '- ', :I\ \ .' !1.1':1\ .' :IL': 'htI.OVijiV. ikt'i: : vI tis. S"*>rlii. ,y > d ,ulj .
cb"l..l] i .f 'he triiftift giiriifoM.The ; : ,1-.t.t .iC'r:: !*' tliCoii i t !.. I II..II.I! !:::(. o'!, --Tlv.r.-4.f! H. F. T.i.I: !-.] -i.u.v: 1,1.:1'! : .' .!. ,i. -1..1 ,':,. ti. tiK: C'.ir' ; TH-itp.- : .

; S Mutiu-ipal l\ullC'i' if Xico LJI\,. I IJM:; ... Tli--, mi.rt.! ; < f I ili) ."1:..' ',1:: I ti d! iu: -iftiL.; ., w.t: I ly tri-' ; :!. -t. i, Mirt'iry t f tin- I H'l: )'. 1,11.I ':- : -. I j jlIr I'-tiiii, ." ,11. 1 f i 1 H t.4rtn (* U''Lfltiti'.\ I t. 'of" -
1.II1 a\I'1 :.l 1'Aor I 'I 1 l.iiu; ,i.hr.s.r; II- -
( c ; to xnt.i.i w > ro to ; Xtttili nuiI! t-Juflk, abo-it
TO ,'.I.) gf'p.l atinnation.'lh j : H.Iill" jb-- \i iu ,.f i el.? IVt-ci-l.-ht.) thv, lr.I', : \ <
"II ; tLc -h' f the it, ,*. 1 Itt buiid-1} I 'VIU i u in. r hix:' : r. : j !.I'i .1!, Le 1 l.i5 l, .. f-ir; .
Oiinn.erri.il on: t. ell : tiol i -> in our : .t", r.- 'h: 't[ *'rioiiix. 4 f x.h:* ,r. : s- \\'/! I bu
t tr" a'.y 10'1\\. II EI.JJ-; { Tlie uljct VTH) p.i 1.1 'Ii. .1} for rl.tj iu'h : jiJi.i'i. F.: !:.t n 1.. .:ti* t" 'ft. r..t' < r. f \\ i-I <-.'. ..
1 'u 11..1 t i m.'. !. :. !. t ll.! h..i! i '.,t.-i'.Ix!: ni.i'n.: Vi w"JU!! I
I 1tI.d it.j; -.II"'I.d.: :*. : : ;v-ted.1j I ; < I..tiI1.thl&-t u'-I I r-r r | .I'; t : fi I1P
HTid Fiance i ill iufu.l: n-il"i 1 ( .' : ,
: : t
4 S oju-ratiou. j ] r lrtr.ty i ." .1. !. I"! 1.1: t.'t'. I t'!. .' i'v' ( : .
: i I ati l 1 Iii I..: k h"-: tr.' ioi.: ,ti t h.iti: nt.d -i-i..ir:e |I.i.n I Iv ;ill-l h.iu-U f
T In l'ulIIIL.:: U"UiK; ws: fit 7t but citfxilSim } ;, Aj-i'l! :I 10.-- In lIlt >.-inc! t'llty' the, I I by irmtI rut.e. j.The ji j-:.: Im:1i4.! : I r.i ii.-! T ::i ;*' .Pl re.*. :: !>,; : f.
\i T r. I I'ik-.d; Mi I ', lvij.t .1.101.1
,- .' j e .. ( m ) U1-) H pi r+i-.j.* t'.rj fvr.tieri
-ru C7f. 37i\ ; I HI,! : di Int."tJ 1-:1 i I rje. I .
i
l.ciixfttt: .
J.4 SJi.J.irJ. C 1I \l-t& ii ill hi-- :11. wuli 11.1.11I.." in hi i- 'Iii I. ,
_' The .\r 1D..nilen (!) proxinc: Laxo voted 1 ? th. 1I'ue tL. bill 1 >r .tJiai' >-!!oiiI Hii-Mend, I, ar.J Mt. 1 1'ixor I to. t lit- i /
rtII..1 I "
in f ( I2l. I I II:: .., mine, f-lhrd W'lh; I d.. "r,\ .l. -..1'11'.I ,Mi I'.I'i. ia'e! Tl.i* r.1"i4t.t nvgro iu ,
f 'f
1.t- :
(.r < anti x>l lion to FUllic e. I <.i 1tn&q w : .
f
"I.i.I"'nl l "I'Y.' I .I tl'-ttlt--! : til" .* ..1'f I Ill- .
: I'tl'X tilwold | rior !
Itt_.: ; M I.I i x ir "" '
The IVpa ha txcoimuuiikMtcd \"i or j >. tnil Kej: U1.l"HI!dllor-. 1.litfI (;: "I'11.r'\1'rt ..eP'' I t-) I ? Un- older! {.! : Ii i t i i. i-v-1! t tlmt VliU I : J :i" !!I-i.n. i *.;.III.\ \ \ -\: I. : "uj t ti
( -l.T-'iiod I. tl'. tl: d k
lunu mi. : \ :<- ::1. ( 'I i ii'i "t'ob-r trou *.!iw I II-p-iblican: .
Emanuel. I i oiitVrt tiro (itt i,mi'ldinri': | to t.I (- '- ;l- : .I.edt\i \, I, uur ,':. :11 t'llt.I.I willll'e-i j |It *' i-nt'i-, '! 4X..i tn |I''injr- iii- d lli;<-'ilty! tn ; !.1 L .
'I
+ I..f iln ( 11 ::1111'11I'" 1\11'. Ko !\IMMi. ; !
wir ,
I :
; Au.tria dIii to i<'s':w Jil.!oml\tiC' rel !':, Treaty willi a \u-w i to ilo | : i iThey %inj' J I'r.iil.ni I of: i >" .- ( the I ,l-e t 'It.1'1 .!"Lll.-1: :: fin .1 11.! ii. i* : biMr p.'t.r t > ., c. I jt
I .
S I-- (1..1\1, .i. .i.l ::.- i: : j 1.j in >r-ik ia of Ji-Sn _
!ltlrc.I.1 with .iit1 uiii. 1 wi-h to ..i-!Iu.I.. 'tI IfrT p. I til &the whole! :>uu' I.. Ci S Hi l It Ildl ''i:I. *;fa-: r 'I.e I: I ll'-'l': I tu ,.. I 11., I jj :
J .1'1\ .1. .\.li.d... ( .\ I. 1 II. N' .1.J )) tnd 4 'It e i 1:1. --i-it I.e ,'iI.1! lii-t 4-tlM$ Ii tIi. I IfwtMi'.L .
II L1YL1. April.7.-Th itmrntdiip! AV.iy' I .-I ;; ) I'g vini'lar! :hir't<;> r.'j-i! r tl I Ir. .!;< li UH.f.li'': ti!> I. r"lll. r, :al..II"1 .i : i I4.'. f ? l I'-'r i-lt t.'n' '' ,; A
1: .I'I t I '"..I..i.II.. ii 111..j 1 ::1'.1,1.t \II.'I..r., ; |.>ur ii "s'r ru t,. Uh'ti| uM 1 J..11.
; era li.-u 1&"lhJ.VlllJ Livupoul dtli lu !.1( _:'IIIir,: "Hi ll 4if I I.i. IZr.'tt 1"1, Ic 1"I.ht\ il'ij" l.n.l! tliv. it. ',1 "''f I I"'I_' I ; itii>' .iii\| .4id!, *.f"'r "x..x I i'a ** : Jit
| .
; : 'II..r uli I ll.o *' s1'\ UfoWf II. 'iditlin-i; 1v1.t ::;.
S n I I J ;t1 I' ::1.I t ** -i itf* III! : clii- 11 ) t lie ( .WI:) ; -V
{ : with :i.. f.I'I.,1 ,., i .: ..1.I.i."I" 'I: :
Miib JMili. I qiui' .wiH.\ nr< t I..51 o"'I. 1'i.1 :. I'1'0 I ,"I"| I -f 'itx\ ... | C'I I II 1 1'olllT :
tii.i IJIIII: 1i: ni w.iiiM: it 14 ::. .Itin m..I"I'tJ1 ; ''j'\1.I II U i I; proxril .>: ,' ; ;-,' t. lie L.--
The King of ? rdinu] hud foriniUy fcc :jl' me. :,,1\.1, Ii, J-1:i'i.! 1- I.I t "'! row flli. ..1'1"\\ I I.; -'ii Liiixt- n- I... v.iPSio; ': I I. r.
: :;; :. '. :!dl, '- ii r.uii--d! I ht i ir ..* 1. i"1.! 1.\I ", .,. th.t! I II., 1.1'1'0.1 j j t'to
". po ct'II..d'ILt &nuntiattoti of liit.i-.ttiy and) I April l1-f. tinS'.11.. to d.iy! t I ;4..t.-J.| i1i. S.j.' 1.t .:, I i-rn-:"-d in i I tl I-I- i.id I, [ --I'| r. M.d d. ,! 11. ji .1.'!Il < I
% 1 t 'I j In riiiwd.I'll I !I itlil'-i-id. ::10,1 I a l '' :. .*>"...1..1 1 ". !' d !1.i.: i.iol-x. h..n."t nn.1 l
dtcree that 1I ", !. wa. iliVi! ned I 'm* I .!-< 1 the .'! : uf1! 11'
fiigned M to rtfr t. | : :11 1\ "all.n: < 0.I. n I'C' ) ibini'.i; j i. )it'i.< ii! with ''.- .
k 11rl. '
: 1 ion i .. nn d t :ilieui..1.! f'. foOlI I. 'til.! J.if.ts I lir: ''\11 ...1 h--n{ itil ,1 I.1. -'
1.
The oftl.c i \kn.- *f '! !L.4 .. 11 l .
I-nub ri'itijeiou : uuj .
f
.i 4. T! .xMi. j
: ,11.:111. : -
wn dnily j I' l t- : n i \1"
army quUtin,: II' on.'I'j .* t
j I II. ,1'.1": .1..1..1-1! I -t'-. -1.-] duxe I .
I SI Ir. < i I. th
) it I.
;
( in 1q in n r"III': :: >- (vu*
_, Lotnl'tirdy. Thin 1 n> tu-l ttg ideff! 10 .1* ': ITI ii r'.I'.f. tI.,- ,11".III'i.. ,-' '\ .i.' ri- *.J l >I. M'irir I d I!i- :- 'f h.'%-ii' 1 f. Ut1': .ni-. w :iUI e. .-' ; t 'ir: \priiu-i Itf
; ; ?:. 11t" 11'11'111'1" fio'i.j ..ltr.I Ai'X J jaw ,.
tni I i : T :in
r. > it : "
K
/ 1'1.1 if n'-xi Iii
Dew toward Sardinia, but Ifi-kitM the m tt4' "ill iii-tiui't'; JI. > t."> I" :" it In ;'i}1' 1.1 i i \ u "I: ..\>'!i,'.. tli-t I.e. !i k j jnun l' i' "- I -oil M.d. Vlll! if. A -." "II..J 1 j .1
I Li to' 1 i j.< !j. .n.t 1,1| Jii< "t ftt. I M I.* I.,.- r. r'tj'i ; n' i.tr-tij.: n. nf Htiufi : j. r:*'"+ t. .r.t .tl.. Ct'(
deJt-li.U in-v of Italy i i" iru-xoi'Hble. j f'fTu.II" n-xt. lii'i"i, th'- .}""t wi.it- ti. ; >'M-, V! : !P. ,., iii'-i : t ti! .' .
.. t 1.ol"I''ln. I I.' .\ ), .,.*.1 iTi i ," 'l/H. ; 'i titsI I 1' .:. : i It" ,* ; h.. > :U. I I'vw-: { : i'-'ht: .!b. ,. f.
In ., ; i ii i e ; : ij! : -j, t e } u t;
*,. It i I. Monoutm-d th/it iliio. Sardinian I IIroot ;;I JI.. ,1. 1 .r.'III'.i. !) ,:' ? tn u t.j t fir- iii.lyt"i.!. .:i ivi *. ; ::;-! ;li-i'i i wiih! p'.'.!*. jh's! > . ,

k f ; !* Lave couiuivuccd tLa txtuiiaiiu'i uf ,i Uil::! ,,> <-.,. .*.!< rol. jtti-i )p::: -.:. I t.y :i % t4s,, '.1! .> I :.le i id.' I ; < ;i 'i-iI"W tIiHt.iitrii, r-;; ,V.-j-! ;* :MI'M I : i-t- I i.. \';..-'!-I : "'; 1 i"0 > .1.[ -. II j j.I.' > u'h : -t -4"it.rr:: ttid l iii t l >.\\ 'titt d't
I ***! 0 j i Mi i I. 'x.j.; ,*, ,* n"i-! ',nn..1.* Ula I ti's'.I: : ; I ,< i .i.\ 1s-: .
I j.-t 1 134 to7J. .!..; ..,. :. r >:ir
Enxoy. :y. u. i4i' II t: I.j. ( I : till.r. ;il! :-.r. I 1't.i.t :-ti \i : it.'i. 1 I' l lt i- .
I 'v- .rlCD.h I I Purrl: del'-if. : f"r ;' : .IW.\ '- ..* (; 1.1.:1 I ii>..! -.., 1. 1'1 XX I11 -*..". \\lif r..1 1 ;J.i-.i-e: : I|1 'V i iIl ...i\.. /li.il" .. 'i-jftil 1 I t.i .") ., .- .V *n .-:tt- ',.
,
A denpatcb. "iplatng.LLC re> |, tlio 11"r. t ; I i. :.1,1. r. l.V, 'I : I'.HI' r"t. t. ".-t it-d : -u-. .intjj. itu .1.,11 Ki: 't. .. I
L ti'.1 ., \\ '. ,!. .' I <. "1..1! ..t id.-! ; I' ,.. .0 iI.I! K-t-ub1'I"' .;: ''I' I c', -, ',11'1 rot I. I I' .. .;.\ \ ) .: J
ce&-ity fur tb> antuxattin of It\t'J. t... j :4 I l' ter. of """.,I'-MJ.! ,.t rj. \i i'i; ]'i.1 i.. fi:t. .> "<, J. s.. : sI( t'-ii.nn.-j. .. .1! ;i. t1: ti t ti I
ruij-nk in tl.r .. c; -. :. -i.i-1 ,. r. At 1" ii'v: I'; .it.t -j 1'i M ( l.i>4 .j j..-. ) :l .. ,\ ... .r..1 I 5' '. ft-lS'si f
ben lul.l.h J. hit'li. Luc'r.. "UIII" titij ; tT"n.i" : H "I.r: .t t [ >::1' I. I : .xli L : :. i !. .
'; DullaiD) new. FrIlDC4I 4avwi the tllcur ,, ii.t IOv..j.y itf.iir ID t il ht- I II I. :"e. i-o! \V-U-/; \::; "* :..nw" : 1:1 1,1',: ,1 MI I "P"\ -t xoitiVfi, -, ...? I.im; "P.: : "\ '.>. ..rli'-xit) ?L.-:. fu-..thun. w > ... -.i\J: "rji t

cf oitural? frontier ) ;t j;; qUV \\1.1 'rl'J.I.I..n)< t".t !", IlllJ-r:. "h., Hiln i'i. TH *. !ll I 1.I'I! : t '! j j"U'IIII..t tinM I :: -' x. r 1I.o!: '.. :.f.1! !.*:L JI. -Iis'! :. ,..t t-"n.tip' ..1 nt.. I.. ft'; 'I ip} : !I.; :> ,*n,4 >.1' !'' :*

I 'Ii. p4.rl'amenti4rv: proceedings areutiitnpor1tr.Qt. ..' I I'nor will 1 i-l-si'li-ti) .!.. I'I r. I ttix'i.i l lFI'I> itr:,. : n A. "It in ( Home- '1 1I ll tillMr. .: !" I ',., r xvi: .t'4. ., *(:..-. : *ii* .'*'t. 1 U"( J.:

& .-* I -- Ui'k-'ii'! '!.. 41 i.rt.is-d:; to I1. .ti'Milt I 01It" "*. It'll I .

Further pll'grt-'I lum IH-I II lUrfiie i "\I/ 'i1.' \.1-1. 1'1:1.1":1; ( : :, in :II i *' -, 1 ::1". f1.fl5.1 i i\'rurdiaiv .K-l.-.tc :. ,-i: :.-. -. \ ..r..1\ !"nll"f.I"111 _. .tin.l l'IIH iti i j .\ V ,. e \\'. .?. ...' !.,.ti ... Tiffl.i. : .
ilI use Builget HLd the iliiOrUe till ll*- 1: ) I I[ \ .i' iii 1 1.,1.' : Jr. .ri 21-i ,
11iIiFt4iIIIiI.c( jcIcct'LitSIMON r..1 \ I. t : I triv'i: t-!; p -.i.i-e-l I' ,tl,-,-. .iii--: : ilnii: i ,
Ken : 1.1 I j "fa.: Mr. > I.n_ r'r: l '! I I h"r,1.l.-nn- j .%i 1. I I.* 'v ''x -11'1 illh''S\f'o1'i ;
ieo iid. \ u1. b' .U ,. I II j-.11':: I-! .. :M.r i : : 1:1 I
1:1':1't i .
.
The Duke of 'I ; ; j I \; d t i : n.vivv.: : n. "M tlv lOtli' i:. lr.\ruT';' t ix'd: n'l' .1! HI.: 'n!'y. ]I I.ti t' ex' '1 I "du't !1"\. I h II' [l..'.,;. 't, .1 |I .f- ( _
t-i Tuscany ii prepnring aprotect I I.". i k.: ,1 I I l'5; :} nr-.) to Mi.J.J.-* I
jlUIVf. /.1. ; 11.,. lt-inu t-utM (I.' ,l.., wl 1" .4
LIB TITRaAN Editor. ,, -i;:..: : -t! I : r jn.t 'I".nk -I'| a. ii !> <1 1,1J"f': : : ti.< t"i
gtin.t l eipuUion.ILe ; ( :i.l'i-d! 13 Xrii' I1 | .
< : in continuiai.d -,- t."I.\ V'- :i.-i-j-v. n.p.I : 1 i.f-liio! ) : H.I.Mt 1 1 1 ?;'::1' : t:. s '.1.'. t- .I1'1'.1..t. i.. t'.: I 1,1 !:: :.: k 'I.." toli'd' I-1! *| f>.- .1. It tb.ttl ibev' < l 4lt>rj
jjiiaiit-n LIutgtiy: -- .
",', If r -'I-! AN *.' /7'-///tih: -.a- t! ft "11.| : !i-i-b--t Oi'i'IIi..I, I !> -l IcXeril ii\-! 1C I 1.4- t I. .1. j-!t..* lI.e' -.lhlf1 -_ 4.'" it!,.* "'itj. V .rttM, tt- S

Adxuei IiCIlKloUK h .m Mire-Ik India hale .1 It-en la.I.lotion I I TAMPA- -, FLORIDA.iATrintv. .. t OM'd pe.'pl.. I f FIt::all'! ,I'l .;| '...-=...j! |5.1>r.- >.' 'e.i":1- :' p.ilx :.te \' 11.1 .. 1 KI: j '.lli'n:. ; lr'Fq-- Xs/l!.d!litvUit5: ti) it.tlf.ii! : !I-'a. I of i':, ': !:.i-: !,....-f! Iu: !!'...i.-. irT.. i

rep .r Ibo ; 1t'I.t.t: i.i-! 't I :.:;.. i U'l'inbt-r 'Ih.I' .!- I .. .
I : \ <: ]III s :.* l.ifl.: d! il : }litr- : 5 ill" .l"1! ; t".1. ..-
cicp i*> t""ur.t.lt. .- APIIIIjj 1'60 ,,, '<-e on the rifirll.i'Oli: of thv 5h: !tl.an:
ir.t. .
I
4 I I {j'.t: *-xt-r-.Hie: 3 JsM.; > I.r kI''r.? Mr I 1.00\.j.j x _:X.ib"v: <*"n jr.tlin'ibil.-1.! {|, ,."I\"C"I.I ...r:1!:\ .. rv. : n.j! ".n..tl'; t.> :

Nxv YOKK. "'rri 10.-The. ,1"Am.r th.*\' h.i" n' ieii ili.r.i":: -' ll... t.l're \\ il.ter.S fi-'- I 1.. s !L j p..\\ <. .i I \vnrii.it.j' i ii in-i 1.1.. .">:>. .Nt; .1.--XI. '. 1.:1.:1:1": | ; 1 1..1.1f: I!i.'i': : '** the. w-t. r- ..f I. :tf,"'!,">1i'; .

I'riixe Albtrt 111 nriixn, iI), witli: J.ixi ijiool"atet. :: ToT; ..t'ri"r-: wh. t'un', (r .i'i 'I !ho, .:: '! -::11. .. I.s.\\ V''T, \, ir&i, .uli! tw : r : o- ,fl.-'..llr .II. .1';" ." ifi i t t'x' : n..n.Jt tM I .If.. M-inm! ( ''Vrj \..r If x ci "It.
)
'
to the :u.: !M hrei.! : 'rr"n"; : : :.I.lu' "q.ir.I.\.i| i r t t ;iic th, :
,:'j ,- 1h1.. SHII JUHU tf4ir Inn" P"',. ;" ", ,t.r. I'.r I ,... .' i.,: $I. i'Jj"I'IHin'ItI' ',. I.lIv I iir i- l"I. ,p-iik II"u"l;' j n.1 r IUX.: Uli 1 T.II.| : .! .-. .1 I ll.e 1, :. >'ii:lit. ((11 I ;in. 'l.tll''w) : ,,';- -."PJO, U.!.) \.r :: ; t. wiU T i.IIeta". "
: WHpprca( n tl \.I-I.r. J-' !> '. NI.xx I't. k- \:1 :lllli..r.t$ 1 :, .!, ji, I .
: ;i'
< 't' 11--4. ''
.. : j- r tiiti 51> iji.f! .1.4! ILc'tr., .. 1 II
rk. .. '. I \1- I It -
m& : :i tf [peiforj'f! V. ; HV.k. .. .
> *
l\ll'lhnt. I'Hlhlh I iSle'r 1 : .. of ( ; j .1 .i.! '. ;.:.t. i. lj! ..f: tti. l's-, L j-to Mr IVtf./lVm N' Yst.) .;! .11 r.. : \I' r. I.-V.-J :\t. d--iJ.! :I...'il 1. S
\\ .
have been i.'u..Jo thai cr: j I If! lhir.r.I -: .- I ,.'. '." .I'ITV. U'> tip .:.\ i..-*.-..I'i '.t ill-- i> In: 'r 1l ui: ; ..
I ; :: : | ::1.1 iii (.11 j.ix -'r..in..1! I b M; Mr, I l-'iitu- i : 'r. !* I i li'.x T..I' Ji n: ,u t iUv ri>-, "h.t i tu Hou-; r.J-!

ri.;I.f l" i: n'ruJ :.Ht'r.. rtMjU'iing: : tLtl i j i', T"fl.-t : per ar.uir.i. il I for t.\ the 2 I iI't.i for osic Intetdin l : m.di|,x .lit / -. i- l t. :11! i.ti< ''td .Ih.! ;> lunxii| :ii'o ii.(1; I 11..i\. ; ?"all.1! I.i>xJV. \J' "',r', .1.

to '. P he .aet. 110"1. C .1."l lit, .i<. t I.- X I l..-.,. i ... i'f .. j j ..t'.1..1.I .Itt-d, 'Itieli* !J. :k 111':.' wlt b I Tr : .- -; -- Ip
: I -
'f j> The i'ar's B.uJ.. cWlinin; t.unci.-r'! r."ivii!! *, f..;Iiou >- II'! .-.. ": '.r c', ..!.l..1.' 11 ui.-' ,! :. ) -, !It'i nt in s. ,1!,ir..- i-x. : li i.f:. 'i'.r. lit kt-j. h.-: -I'oit ; \-- ;

N'oiliing" ii. W troni Sax--y. I "'AI rUe j4r A c'omnHJui"I'i.r, "!i :. .milteinMntiufifture ar ', r.il. \\' tn. '1 S'rn k'ri ; C t-m u :. :.I:men. .\ !l'-: -.p. !';! -- ;. "-j"-ii. .r.!:' 'fi'ftll ,i. I ol 'k'autpa.- .

." -nure4 that aCmigreptwould protiaMy le it us'" oM!>i'Jy crord! out Jo-. H. l '.ir..f, VI'M,: :.:tn J.? { .nrtn. 1 It Vt 1:1 I : ;i or :.t I ,J :I. t *\l.t ijt tl.e!' &"- tier tw h, ,...41-! ',1.II. .-. ,- .,.11".111.1 !III. -IM'J' I' t.\I i.rivenii: .- .. .inI

t. 42onXlled I III COII-lder tlleSwiKti iJUeclidfl.Tin I of thi H -U". II.iIloiD'il.: .. (Ii.. \l I- i IIiVV.:; I : Knti'l: ', :Mr l 1 I.v. j'-I I ,-t.1 I ; g. t.'i XM'iiot: ;! tI.l '.<- ,i 1111.t I '- Ii .i'i: : ii ::1 isi-'....-". it) kii'.-r >: > I 17th. tI.' t fr", IlJr(", KPS.lfi .-,

IIi'UKe ot ,'umm.n. htd M<]optt-d? al ... 1 T o '.I. p.- : !I. ,n.;:iti*: .tI\'. or ..1.t.. t...!.< i !I*,i-J\..,\ ,'. \\'I"I"J' ',- :.. I I.... I. H.f .. U ,:,'. ;, I ni 1I. -tI'i ; ". -4

..,- a. .aJdn-* to the Crown ui-jini; .''rlllr"'I t- Ciri.nit 0" ,uit t fr M I,.nV.i:... < -*< rtjM The \ .'. *tcd,>. I);-i i'i II Mcr-l-! J :sa < iiti.i.: U iiMr. -. :'ni ::% .. i. .tIi.' i... -! .1!: -I!. :> !! 110 : :tL.t! "l". < .L: SP-jfl. .

-.- : aL-iD; tr .t F.n' th of re- -I 1 :, .,. II MMiI-.i.' ; :'l.-V.: i '"UV 1 i '' /.'. *i -. *'' ", Nx C I i i
.. Il"I IJ :. I\H.I..I : -i i'fitft'1: : } i.i':, iiiI -
: IUnI.n r .1. i .. . .. : ,'I"t..t ; > u : 11)1
111 .5 --- Mf : |I. .
'J\.ltij -lh. i I
"I' : ; Q.iL r.. 1:1 .r r. -
: Ir. .
{ : V 1.1 p. i.: : : Ul", I".r !ts .nt-.r.: ';"t..r'r, ft<-" \\.tI -T-t-r4 Vr- -I. iI
-r ]
bUt deUrrmiccd t.i tJfl,4J "5. OO on a: <( I : ,si.ttt4I..I1 .:s-'L. ( I ti!I" *, :: :It.,'I 1:- ru'-". ihu i-bi'| ,. ia.1,1- ,-1 ll it" I'I ", : 10 r. *. I'
: 1 .
\\f.II'h.\I" .
( r.cm.1" I. il II: :" ,. t'r. .' 1 l I. ;. : '' } -.t.t1': I 'r I "I't.me..a...
of tb "' ,' : ,.. I [ "
tg.ge olJ I t- ; 'THt.il}
rrl : I .
i : : /vr. '-tl.-;: .
t'"I.lt. : > 1' '
I Au.uia, has *.-ntt h' tht Gernjsn Pi'-t tos :;r in I 11 I ;. |1.11'. fir tin puij}:(,,! 4.1 J ,!..n "-ui'iili.; : ;: .. ,i. !:I'. f'}{ x ir. Ft.- .{ ....' .:. '-iif.-l '. I 1.1! :' (, t '. .: I !j. ; | :; ,, i.....V ::: : :nn '..tL., .z '" "., .,: \. :. : .t. r -. 11 *, T t I K-T U T.. ft. 1

I ,ttLa ; if.1' tbe ; d) iltC '. I ', .. I'. 1"1(1. .. .: :I. '11 .\ :it-. ; i r "-!. 'h" .J! : I, I.- : 0G .Uff. V ZUSiO -re J
prol..t Hrj; smrjciation. of 4h I Ill i j I ttari ( II't. .d..t ; /t'fj-> >! ." : I ll- ;i> i !." ( : !,e o : : h I.i r.. ti! .,',: .a : I 1. tW.. lt. : i .
un Dutibei) : >. .._ .1 : I' '.. 4 I Ii. tr t 11.". f.. :'! I iJ.s'V: : Ii. I. : HIT I .V It.\ 11 :.

A of :; fff 'r.la..y. i f' : r.'ii'f. r -i R-i .5 .f t r"Hin' !'< i- '. 'y. hI'. i ;: i.e.t"! .'.: -i. ,: ( .< : \.11 -, ::;. ;. .t.\.I1.-, I I. ... : ..
treaty [>va< e *- wf -n if."locco 1",1'! H- ; f- : iK i : _" .i! ,IL.! I- : ; ; ::1 I' ?"ni n-- "-. .\ .'" ':: :'. 1'1'; 1
,* bp till I) 4' t. mi,1] to th-! !"''v-.s. tit .1 li r tli-. ;> .. S ot f. 'Ir. ..v. 't4( r, t.-- .*. 'h ., ; I ; '"_ ;'- .:' v' i- ; .1 :'. !I. ..1 a- i "-i ., ... o
rllit.f ; i i- '
NEW VoivK 1.1ii. 'l: i ,1 f tl." I'', i .'I"..: '* ,i :" !t.:1.! '"d! niV .. ,. :'| : :.1 ltrh., p-fl! ,. 'Ii.f.: .. uri.f-Ii t .. : :.i.t. II !, i. I. 11..1'I i.
: ;
.. 11 i ,. ) ;
". ,. April' 12.-TJi" .team.Inp[ tl.) {FKn-di! :: I II. J II.: < V. w :,. :. -1 !. i '. "" n. ', i-'it! ii in .: t-,; i i ihi.: a --5 ;

Ptri/i hu 4irrtVft), uiih Q'lrtu.town: i.'atro! vi. : I I' .. .., ": .

to tho lst. Sb" biii'' uo tutu lutrcn!1 i j! [ ', :* T.f 1 ir TO ."hr. !. ii-t..i 1- ., '. Ll '.. !: j...t II ," -.. "MI! K.x'; :ti.I' I't. > -*':.r.\ .*J! ::,., i 1(11 t til- "I'1 I It -.- .r1'' K\j ..,.... '
I. ,mxKt. iv in wliiii! tar r",1* ; 1 ..* : "I. ; 1114.' (
'
news. "p < .sp.j s ( I"h :, tin-it.' Mr. \ hi-l 11 .. .
..1 t- tld *
f I I' r:< t I" .
j i "%i t.il It.t .hj.lt > \'I"rn. ( Kp. r..rjri :-i r i*t I : "I 5.-S. .J 'I ?" I 1! .. I 1... -
: 1 ..
,; Tb. ri.lmontfc troofB are gnrriu/t.ii.g!: ) j:i i 'are er.x. ".'I."IO"r..1! awyr: r x. a di-r'! "*inf :. ; I 11""i.. "*., M.' j .!. -:1.t! :!!-,t g.I&i. f..:i .1., K..t, ,. .,. III! tif' ttt. i .!... ?bth.. I!'' 1.\.. ..4iT.li.-4n; i ; .*;'.!** i f'i i L i"i fri; tt. 'I.. r<-'.-'_ .. 'j"... \1" ;a 4 t f
in i'ir.: *
: TuiMMiiy and Central I lth'. !j i 'the t fip'im ():trt j'xit_ eiih- i' 1': I-. i i.i* ""p- '. s-r -. t't: .. '" ri-.a' t _._ *ainii _j ii ijg t
-
.1 t ilt.it'l: CaMiiti nrron: ly prort: j! riord.i:. 1.i: I.i: r... ir t. thr I : Dn! ;' Mr.! 1 J.\.j j jv- I xx .w :.it"t .... sv.. r, !t-t.: .h'-:. ,.,:. ,1Ii.i t I '.if',. .' '. .-I'IS-.J .f J C
j
'
I 1 .; ,:n.t th. nnxation: of Tunn.! \ j i!I ;i II. U. t'",. I tht Xi-h'.ir.' n, !l.j '. I.I : -' I-4.t!f l Hdl.L". -fl I i" '! 1. t 't-i I' ;h ; I'. 'I t.i"-: : .-.. ''x.i 'I.i-i'-'r:; r,1ii l (C.\\DfH.\TKS.\ \ "

I IbBink ot ErgnJ Lu nJr: .vd i if -. wiu t ilit-r J ;uni rvci.!, I ,. fe\*. i.-! i bvo.i 1 fvi''v ..
n" J I" t I \ I H! P ; I'.f'I > t ;-, i -N r. .;. .
r. ; --
I tl.o --
roi wttr'! .f f. 1 ; i "
ra! to 4; :1 f.-r r lit[ pr---'t': tiirnss .t. Ui. t Llirv! *
1'0. \
I 1t'I "t'llt. T"'Ii hl .jtii' Mr.I... r-,'.u: !;. :' IJltl" :..d. 1tt". I'or 'T1afu <.' *
) n : ; ': ?.
I I .. 'at. r ::1 t. .4N'e: : > '.:,. ', ''nT t:1;: i.-xi r nhl, w.. x.. _* Ij. ; : I. rri .
: I I ; ,; .II ** I" i-xi : > jui-> il'jr. ; nj '.t.j l "- 1 rr..w. f f----t: .-" ,. *. ,. .. i .. .

Lnlcr f.'ol Mexico.. i"I foitt.J ai.
Pe\SACot\, April 0. Iliv '' the : I t. .\ i n :. ntii ti! nil ii'-tittr.i'i.. !I.tj ,'ir.t': I ." "', I.--.'' I I--.r .
L" S. l.u.p- (.n\lj"n with 1',1 I 1..1\! i i.r j f.g..- tl.. f }.is tjitibf'"t.. I lln- C t'o'ii', 'iiii t : H.t : t tI ler. l.; 'I { ,j .

; : cfCruz d.it.S'ai. 'aincsh IMarrived.' ttlli Vti 4 i i}I i I I'l-'t' .;i'i' .10 inS'.a'i! : i'm.x. rvi.tn. who, rity :.. .".1a catiiJ''iU'I ft .r 1 iJ.e, I I'i. .'' !/. tji-y. .-.'. :-' :.,: ill-!'t'.llui'l.. 5 41 t"I!'J ,; : prti--t4 ,- T j .' II j 'i.. ';. n 14 tin i rr, %! ::, ) C: in :J| I i--r-"x-:! .;; .,, \l.,?!; I'.r: ;!:,. ''..r.' ,?. ,:Ii'.. : .- -"..1 r..
l t.\ I ty
the .
t. 2 n r. !he ,. t s.-fi.it : j
;11'I 1..1"\- *- : .
4't |" ,i"ih'
!i.'r. \Vl.o1. .
: l rn..I. t tl.. 1" *. f .
I .r thAt Mirninon Chi IcirrHllIig. Tin-! Br 4> ;' tt ; :riir Gr'."/o- .nil' ( rlir' 'f Ltsir'y' afCu'uint ( !! xv'i:.i i i. II.* in.'iir* "I III., i Ij.!; ii tl': I.'.".. I -n -

lyn h : I lt \ .. ... Mr: ; x. i.-- ti--U tL, <;' 1.,1t: 1 Ii,.. < 'I 'flt" ".ninl'j (:'cnrralv '
d 1 i.ot ;rriied h. tLj >1'.I'Jh': Thsird.iy >! wt :11..1 d.,1! .: i fi-i-' ( ; t 2s' ft : ;I.t-.i i i ; : .i.1 tini tt- nf- ; t ,. (pn. :'i. ". ,4: .J .t- I -
i tht.is'.t j
\ the ,
( : ..
!L't. She I l-iit'j no t iiii-t.ik-- :tiiat all | ,. K'--Ki I t w'l.i? uilith!:: I -y J. xxin >,< :. -.l-I n'''titj'-il lt t. r.--' rnaikII"I I ; 'k.V. 7r'T r. ,.f ro. .. "," 1'\t; 'i 1 \ '; "
p.lli'nl"r. lr.\.I. : : 'r'
i : in II! s *
j j ; tare f ItI.: iri't .J ( rtx '!l.. I iMIfl"!; i 4I"1 ". -. t..., 'I f KI-I, ;! 4f*. c..'iV-----------: !Ji .
"illL I >. t.f >: 1i fit' f, H !I''!. *.I..I| 1I'*.. .t "r !.*-(1) (I."iiri-'ii'i "f.' .,. : i-i t v -
ill-op Hr Sii'.aiittafi lriiithe jj t I ptii. ..
:> '. d I -1! : i r. :iw.i.-t ..* '< V in" Mi' .
j Couil'.X 1''t' : | iFi-of tV .
I Y i r. : : r' L4l4'mtt'3 f.. :v hiiftl.v \\ .* t in ,I-! nth j-e; />. .,' f tl.
tntluning: aJ.Jtion-il: : iu-un ot iK I '.:UI 1"I"'I m-uy) k1.'L'I"I, i i.f- buti 0 jf-.l 1 hi tl. -or < *i 1"-11"i its J f-- \.tI' : ht p*t*;jiV: I -..1 J I I-: .-: '.. of H l"r-'i \.I\| ': t'l'
tI. I ii. it-
: I.I.Dc : it t't'r..t..' 1 tl: a* :ut/f?..trrt I" i'l LHj.. 1'1.1 Itt'..'- :). I"/$ : '"It iil r.i-'x. .f ..1'1'J: II... I I. ,'! .<.:. .I : }..Ii iti I' "' it.tit': !. : t t J.H'lHi"II, f .' ..-i. -

Minrnnn, 'omm' '.n"I withdrawing h I,:'a ,; :an'iiinl.; '. Ii.; d I H I >< 1,111'11 /.t tc. it i ; < nor,.a and t':'I..in': In.l. 'y. A r.j,j .. : !. ir.' 'I .. .,.-. r'.t.. d.-u-. .1'I ; 'I I--,: Mr.' "i, ..-.f.'Hl'-i.. I M-v.I s-d I ?11..4' ;1.. rur 'Ja.iu.-;::. ;; S

f 'f'ra iVi-ui 1.1 ..r.Cr, Cruz on the nioinItij i| about rsI: ilin..i 4\ I I. .: .r t.Il'e ..> i :f fliiuu iiO. tl.iy --I. '.r 'i.lb j *. \\r. .. itr-v.: t ,5\.1) | ; r\ k ,. tl -i > 10.,1:01': % i-M-f. 'uc.\1. .
: otYmed. ,
1 of I \r )! l t J .. '-.i.k: !I r-i .. .. 7T. 1 I-, .- f- .- } .. (: Tlr\-I f
tli4-21 :1' :
: \ll.f
: I I't ut.! Th. S.r..if f JmrzTf *' 'IJi! .:... 1.1 .v.' ii n r tiji-ti;: .la'I.1 i ,.- i -t it -i! t.. \ If tJM T. r.| ... -
.
'' : _
tOt.H' *
.:.. >O of I I < S -- U V V. II. i i b,*,' Iint! s h. 't-I'j-t.-; :s ::1"' ,': 5... *. ;! C 't'n! : "'''_ '
tiitiv cur powder, that it tnl>4.liexed .. .. -r. fhuni.1! .. i'I :a:: I.i.- I < )h' xi- r--' :-.i ,*." i r..r t'tv'1' n'w I :rl -, ir. t.'::.. r .1. ..-".* ..* .'/., '..
-
.J tit: if Mir-4iii'Ti 'lixd rein-fined luag The! '' ti. "tio.t i j' ip'g. ..f-r- ]. ,. I Ik: t .* .1 j : 1'1: {I"> i-.Ht .: : t'.I\.lInr.I.' ''i'. r-V-. e-.f-I. ., '
fW ; i 1- ll.-x
.; :" .ml..I 1 II. tnoi: -ri: !:. CV :. v-n :: .U t }pj,' f'' r 1!: :tL.i i ; i- :: ]i :f '-TU' :' I't.i! .5 : > .;--n I'. H -1.IA{
.r. he touM ha.f I theity.. .. tir-a 1' t cf f t.. ;:.t'lund! >'n-' ri '.I'!I.t of -u-n 't.i -" \.1., 1.'V '!.1 t!1. i*. in .t'r: i-n.lio'i: v! : t I.. i r. s-I. t i "*,1'. :I ? ,rr\.

On' the evening \711Iu.1:I ,the *'..aint-r lion .( i-onvirc. in- Clarli 1' n, on M I'r*- .' .e .nt -.I,:. :, ?!,:- ;<'! m ;? .r f r. I1 .Ir'" M''. VvV xvt-r t. !id! t1. ,it xv !If.. M. a.i'i i.-i.:' !> "r.',.,. ". f. !...tiT- .1 f'f: in.- '. ;: -. I lits.I.,.", M r-o.! n* .1 1 'I i. 'it', d *..:iI'l' fif

/,. ln'J!. \ routht toain liur4i ei.lTth, i-iix i j I 1.11., n.'xf.. ::: I n I11fl1n1: Itt .. .''i n-'ii;: *. tcr K.v: i. rv- .; .\'.<'.": i \. :::1 j' ,p-iy.ii.Hr- ,lln.f. ,'. (l:j \1' ", ,. .' '. ( I 1. r ,.1.1; ] : "-.'I.> -r'k.-. '. ..I'i I I''."-, "- '..* '"rt-i** I.I... hit-j. ?, u' t !" > n i f 'f' ; :to- ..t j:i.

: "l-ark h'ch' bti I been "- ji uted ". .iuihW.MI. ]i;( I'j I I ntii <:i itfT-4* n,:..!.. (fs i-: t'-j' : .l'h !...:. ,*y '. 1,-.. '''. : .>'.,.. fill. ,'. '' '.':. \ -t.l In.J..1 '.. I j'. '-tlv; t.p-n : !hi. ".iri.* pi Irit-L.: | ...., :.h--> I'1' r. -bx't It r'n-i, 1t.I..r: 1 down! "u'i.* 'lix I'-,' \ < ft > .!tI.tFt.t ._ -I II,:"!.

in thw n-'::jil! ri: <,o-l of 'Hrh- nd V-i.:. : I, \ r .:: '.-, ty -r Ji"-x: I' I., ; 't'; 't'l' ;..**; i vxii i"|.;M -I! HI'.V I hi-l ir'l! l:>- ..:11.,. .
Irl.I n. x 'r rnt',1;! it i- '\\I .:1- :'. ? (I. n. I : d... .'I \ 1'r. v \\ M 5 4", ,' I (.c'n4' ': .
l.i : .
:. ; i
; I r > / .
*
ho. Sp-iniuls "ol 'rt. an-l t rr..r..J| to I!I. I j '" vxl.re} t>nuH'tJbli, .. .'b.a'y} ; ; -ImM! \\v- : <. .' T ltjiXtic-v. r.n if a x. > *' a !, .-. I :... ', I 11'7.' .... f,. *
"ritnl
tl: C
t !bound lur G..kr. She git ve in tx ,I ;. ;; tli- l !r' C"'I.' 5' 1 .' "i: (, ruL ,= s_ ..'t'IL'!. r'i ,i.- : i' ..h1'1:1. :( \;Jl!11"i, I I :..;-.. .! p.\> "1 r. ii .' ill \\ ..ts? ::: k" r I Io.n"I.; ;i..1, l I lit 'I"T, : ,,' I" :::, s. !, !I-. ; ,,1." M4r"n"r'f',... C' ," :. 1\Si

1 for biD found) r.esr MrXIeItfl U'l'l; t I;fP :I.' rti"/'s'Y.. !; t Is: t ':' r **. I'. : 'I. '! i- 5 i i *>. ; ft t i iy.. It-., 5'x'! :i I' v.ix 'ho. ',1.'-, ,.1! ,':,::- 1'.f I I''r"'-. r.I \;-" .!. !. '* / ,,' VV-r (;, ?! fh. r1.t.1'1I f\ -
; 10 : p. i -! \: -T. .; 'S.Y.! ? I \ .'.... .. i'' ,-I--I : : ,' ..
tINt her : ) t. ne *-. .,<1 .* : : 'j.! _-rr' ; d;. II 'I.- i, : ,\. ;lI ... i-i
I bt ; ;s. '
4-oirp-4i.w.i? out of or."r. It m I'trnnj'! tint-5 ".ii the! re* lIt. f 5t"I a' j \.r. : .'Ii" : !t& 1 -t
: 1. :5n. 't" / .1 .1.? .: *: "- '' > ,* ; ". : :
ilmt j 1. j ; j ; .t' S .0- rti'; I I. ,
ltVve.1 ulie iii I ihird ) \\ '' .' i 4. t .r* v: .j n ;r .
) : r..1r..k.n "ftiun.| ( !-. i'! ci' *. iv -
"': id >- rat"*' / ; .1 > I
in the :a 1.1. ]; j .. I -ti.f) n -t i i' :'t, r.r ?; : .
r. :
!nt.< Ih, d] dep.itihf> of :: ) \ } .j I. .i i: 1 -. .! to i .I.' ... t 'r: r m:1i.: f-lf..n ,. I

at Il'nil iipp'i"' for hiiOr Mnmou. ""(ii no-ted). (0: t*> I". .-. ,'! : > '.-,. t.. .S ''.j..; i ..tc, r- j .. .4 ;.\ .- .. p: .j 1.. .. :f,.... j}:- ::Y ,I ""iT fl "i'oi :.:. t.' ..1).1 of, : "l 4.I;" s r 1'2"'. | z: r* .!i !1. I,' .. .::. "::"* H. "- .|I. .r..f>, ,. ....f (,., ,, .I. .1.1.

_i The Joiulola hn" been pun h,id -I\ <, >4j>'h n.uu. \1"1 the r.. '4.? -i.. I J-- .ft.-. u-/r ,'. .. _... ,;., ,? .?. '. ... | \ :i .> n' x.ry.ftri-: Iii.ur.1 :- j. rj,*.".T.ti!:. Mr'V'! l : ,1'1.. f'Y''r> : :, .' ,:.!.1 1 .,.t :.' ,, .r,.\1. n.' .! .I. I.. ., ......'I.\t". .

.- !un.z. ., pi.u-ed ia tlw Jerriuu c the 1 I I l tran-pred:: as the 5nere:4 "? I i-!: >' u'h I'Mvo' .. .f .j i- .i'; .. ; *...1" .. t. .1'.1' .j"; '*t III' n it, f* 131"! .ll;i.i* !:!..bit-. "I'i &I'4 I..:.. I:. i, !:r _mt ,.'t.' :. .'' .. : ;... :,,,., ,.j.,.. ': \0,.''
i h. '
n Governmt '! may cmll. :... IV, ,\5.-*" -:..l ,...R..I 1-::,.I",.. :,. Nt-tn t I.., -,>*. ., .nd" it.in.t' ;!.* th. 1,1, :! tlui i 1'1 t Mr. .!. !I.u. r-P-rri.- S. (... J 1-- .., .".. j, i. {t .! I: :.\.1 :0.1."rq 4-11-iI i-. :',

T'm' cl pnz wu*. fir* Mira'aon $I' -- -.- .. .--,---- ,, r. : 1'I.s..I i i "t'd'I! ;. I :,iap : j'i"-y! .:1.- :. .
amrjj ..: '
-I **' trot'.i; MI Mii r llin. wa DlItlnll'j lo ('hal"'pn. TliT.xi. I m.)"r"t.' .* < ,iivt r.tPtr'! *- ".' .V.n in /! \ '. !'t-.r-: t-( .1. :it-I i :;; ;; Mr.! : *-; 11'.1' _Ar I v, i tie-r_ \ \ '' '" .. E"r t 'olcJ1tf'l. -

_\ 'jl t whetlier %liun"1& would! I|.r-'x: .I.utt rnttibor j I The Florida! : > .".' C"iitr. i; m.: .: '.' G..h..1 ., tfj.. c I :.,, j-, r;, .r; -t trTii.: I I !li". tl i \ ;ari' '. } ft!.!, iv., t.i I''",' 1 b ill.I'M.: : j :7' 11.. f !:' .i ': I'1) T"i'( '\ ,"'.
<
l4 in hi nl' aiu- :- : !i" Vot.d! t-f :r.i ,l', .' I i : ;li; :.' I I': 'I'I"!. : ; It..f-.r.: '; :", t ,\ ', ,.. ., ..:. .
:
.
-r r : %
: J '/tnl-) I :y. ;I .1. t !. ,! I -, .
i"li'.n fo | : nr .
% : r. TInt v !I.I I. : it4 :
: .r j r\r. \t' :! : .
Tb' b' k ,tlI'nr.".! I.'I 111 ,, I i tln t..tt. the! f.Tl'oT. ir; :'-it( ,..1] zt II': ; J'alf..r: i tf:,. $ ]I' ,:Ix -riv 1.1.! 4.1 :nb' fid :.r'l: t-oi..s, :iir.'tdin j P'.hl. : ..'.. ; 'I.'If. I', : .. ...p .. .. !.. .0..'.h .:". .- "r.

bI !. 1"1-nfl > nv n u' d!. ITCS : C : *' r"J'r: i: >: I nr- "::!1 !", :h' rriVijtj.n itv-i':', witn;. :i 'U' n'l; I.- :t't .isiither! i'I ; : f11. : 'I "M": .1 :H"c- .:..: i t.., ,'lr-..
.u Maria Coiifptlon. of rrI'* t \. : o Lt :'.r'i-u.: C\n- ;: i< *i ; Mr ] :: ? : I 1 jpt r-'.' .::. : '" )'. -
fron: I H.inni. \', ,. ; ;; .I" ir "ru. t I. I }t..t' I rl" "ftluiir"r.I ; : *. t xi r kr." w (.r '! Im..1! l tf. ...
pJitiva. A MiZVi.nland t i ..n.z : JI. 1..1al.i if }I.!trp >-iti. < f A'i,-Jr'iof. 1 II I -

fr b t. ,1..) I.n ;c; u,. J. i j Fr..:; \Vc.i FI.iJaC;, n J !La M'-n T.! U' tu with'rHw: fr r ti.! C'T.v-ir--n: : N'-.v' y.r.: th.\irm.n.' : \" j i.Pf.ilJ: : :j ,-f 'fdt "iry, I.e r'-Wllki-d.: t5s! .-- (:HhCl'I'I! ike htid !in h..1 j j' for Ll. C'otoU'I.

T13 J..r t.lui.lm: meri. 'jIj.-r if ; :\.r i i. p'.ii t-1 inaT.Iv! ': "' :I.h l : idti! ,, ".1h. f: :.....! d '. .
1" ( .' 'c.f J l". t..i- fxo : !hr.: !* nilxv,-re- ri it i o-d. : : .tfll" : t'c r"tH", ;.11 I I tli" I thu"d.r} hi, l .11"tH! t j.\P.KH
I -n i- iintv ; ahcrna1C! : : C.y. ; ; if tlj* .I 4.t }I,.' ,,' ., ,, .
t'Oi5Mt1flg thrirrt ;J'r..dlyl but b" Is' : l. ndifil 100"1' Mi.e, thn! p '\ .r. i b.t* : t tl.'m tIm .. ; I. .'. .' ., .,, ..'tt-.t&
: : f n-4 i nf.ir- EL.f&! i i".M'-I j ;.r"'I.r e 1qn tilt_- .fli 1 \ .' 1.- I ,...... ". '. t&--
F1i.J tb ta.itI. i "' C* t.bi... \\0 7'P : } ; It. : t I'
I 1 : : .iW.
: ij. re""r"r.' : nd l.-f'r- tl I.;* lit* '. .j. .t ., .
; : .. ,
From Mi-ld'e! '! F'M: :. T.lc7rs1).t.' itv. ..t..: (.iI.i"l'! O !11., > j.ro ". '. to ( i '.
T..t 4.
_ tta .i-Chii? : E I[Dil. :. T 1.'r' I.. 'f'll.! I ., : I irHr..t r"I: to >tr' ">':n'i< Ii.. H- ((1.i i i; )1th i! .'."1'" .

- ConrCllonnl. :I ,.: L.-n C :!I:1:1: t 1':0. 41) JJ.i G.l,. I... n ;Il i (; ."rn; .- rt-t: % .--k atn.11.1!i' .. (,'t II. r.lt-.It! ;" n. Wf e-mj.j.I.J!' f". p." "-I to }I-.1:, lip !o Oi! ? rlld.tIII": of1 - ._ -, -
H--4 i'!' :'t.r if i-1 the '
:; ; .l or.; Apr.I: C.-la the H.T.W> :i . ,- -i r.t.-; ,i.j.: ..-U\i.I-o''i:1": -, :11 n" ::. .1 I Fl)1P 'I a., 'u'. -
r-ii-\ tin it -
: 1:1 .k" : i : : f r'::'I'.t! tn .'.' t'f:1; 1 J. : ?1.t., t,? J. .. -
'"
,1 ti! ;iati j>o'yjmy! bill wa p..v-d! I.\ NIt f j I Fi- Fi-i l-'iTiJa-Ocr-' J-Cc.! ..,:i. tr orvr..n! : t hi.the: d. rrr,( -.-itiHunter ,. I ti-'r.' 1 1:11 "; ti'-'y! l h.t* ,'I..I i ? ;: if7f rior. i'."....; t Jii'1.!: I.i.-r--: ': ; is. j'i-t *.* ,...roI.:! >- %,; IIiI.4-.rr- 1. 't .'_II'" f'r.. -. ...., 'It''lr.! L .
id ] "4 f. i r-i'x I I'.'. lit I.' e- lt'i .
ret nin 't 11"
un >ry; to Tin :: M,-itt" .. fa ,
ix'y. tar- 'Oxxcn* if M.i.a :: ;; : :.1 v.'ti MI I ( ; : :. 1"1.\' : .T! ..f ti- .' .
: :
: aliirrati: M., '-vII n n unil. .:1 : : ii-nni'-iii. I K t.i tii- t n.r.' It !il I I .. : n ,.. "
i'nJ loan bilh di e..t.ty ; ;: ; :1 :, ," I. : -.rr. itid -, ,'r r-it ch'I'l I .... ;.It t c. :
were u.,1 LnC. i ; II .jr. : .'ra" tnt, 1.11'I.: :, .Ini.! tin.-: : I s&l: l >oi!, .1 '1'' .: ;. ft' ., : ':. ... ..s'.t.... ...... .-.
Gt-o. Ivern'cn: of tl:,. .- jf'-e >ii> r WIi.i i. t
j '! violtrnt tiolilu: peech ne.irlv" Lexy.Fr..j .. CU.t: : I.i. !ar.'i] that yr fv lh* :oi.! -I or ,1..1 :
: pro. I : I.t 1' (11.l 'Vt'h.; t':" s' r-ir 'I I i ii -
,
i 11"I j. < / -
a. : .. Sotub! Florida-MCI le r-n-.v.cJ.i :! .1 .t "I..tll'II.! h'id! I'li-Ii.r.rd G
hvlilili. 1 H i :ardians'
tli.! '
gel. : \ : Sale.
.P"MI ne orv >. 1 tm 1 if \ !
tiU IK "r : j !hi.' !i :) :' !... I H..' .
1'o.ik
l I.
: Mr. Pnvii) o'ntioni! 1 i of Mn-FMt.ftur.tT : :: Co l I A c' ; I b : M: : if I I.i* o'd' I 4iid! 1'1. r *-"t: "- !It-- wir.'td: ) 'u- d.. m-MthontTof. v, s ', -.rof .
>
ttCr.o. Jme* ; rr.r..vrlt r : It :Sl7asT. : : sj! : ; ?- : ui--i :. -I.! I I.::m :'. I II.1 d'.I-t'; j th.Ilor. fr.
'"rd m.! ...lih > peri ,\* .- rf. ot' n.I.ru"h: ( -
M.Kiv :
ff iiiiXbaik : ,
::! )
II.isbcrt.a t.i. ; I I.e .
In th. II ; .. ,i 'r %-7 t.r.. cjjri- (: 'tVa': : ,,. : I i't > i. .J! d!" i!* '.'I r">Ti M.votifi .!ae, \\11.! n.r.ir "f -
the : n.nk *} :
u* -j-Mut : : : ( ) \ st :
r.'tuon iaa- ; (i..- s-ate: i fhl.;; : \VI'T. ir, tl.5d .c'r': '. or :e r iV i- a -' 1',;, ('
t ting M.iroi. GL. temporiry of F'Cn ..1.-1. J. Eni ''. d : th. 7 :. :r.:. 1.1.\ : < : ;J.e (ei"t-,.-. Y''l .1/,1! I. It..iod: ,.f Ifn1 I r-jtln-r: : !!Jvth-- sl-t o.... of .':ar..u.. g,'. 'r.C; .
r p..rt entry. Fr.n.r.:; ..
i-
n : F. t il:
# : rro'r-.I.
; ,,, of 1hl..hdr ( { t1 j n 1.1II iU-kl3j: $ ,
'*a' Lip'. ;J, Ad 1 tLa Loinetteaj bill! i !; Mi-l-i-n-: : "Tb. EtiCUiH' rcvrn.Ixic. '.., : :t f..iil. ;11.r.IYJ1r* ''_ '. sr.M! I Iun .herfi. : II.rtY'hoi" the it.1f .
r.lM'i-r: \ .. j' .C' .. .,. \{ ;: :.! : ; tn o Ivn
i \ K.: Ar.J r.P-, cf Js : .r -r. .; : :! ": rd) '0 iflL xe < k ;j'I-I.'P"C'. ol I7. "- the ,. .
In J.u-.l; ai..l. .J"!,:, \':.i.r.-!:, .of L-v?. ;:, :, t!,A s-pir.-.I| \r ... 1 :;:; 1" ta i:1e: s'.e' i\ ': .CeI -..i?.- I: x7.ad! }"..-: woi-'d pe" 11.1:1' "... The I'.'r..t.'Ir'r.: ; p- rtx J 1 r.eJ ..1 I ihoiw. }P. -eu.,.."... '.r|ro.ioW'c. ; tri'

L :.,p".y: p--- pCtir1.j'!: I c'rt Lll ;: :.' I.v':: ;-., .I..N ": O.!. nt .! ; \ -t'- ,-' rp in J.\. ri'ickr.t.d: } ". i t :1 Ierrn, C-ii.
I The : t 2-: -,. : t.iiTuns.n.. find. is -
.
.H H
t '::e t't: ; :H':: : I.r t. .... itrr., i i.et. .--.v iirro. \xod! fn.d I I u 'it'; '
!'
: :
: t. Ti : : : ifrii'J; IIAUIINO.
'c- ) wou.J .- .
t > ." -r ;. ... .O. : :. e.c ; .: :,:5'fy : .e2c-n: :*:j : c---! -- :
: '. ." :.1:. ...., .J. .:.. ..". ,; .*. '. ---t..: -' .- -. .- :. I\.. j, juiced: .. I..eo. u.e :'ol'':!* !.{'. r.nd! :: : Wilt: 1I'H? (' El .

: .i; ;" r =- -..|. e Vr .- '-' .' _. "* 'I"J.It..
'
.
: : .- : ". 'S
.


.-y.

-i .-. ;
1. .

-
- .
-
-
.
.
-. -
---
-. -. -..-' -. :: : ---------r---,.,--r----- ---.-- --V w r- -
) .
.
..5'L .
t i.
""" : wA"EVG001)S
'-
F .


o
; VI .

_: .
.",. :

I \

f
.
;I 1 .

.1 ; 7i; 'F .

: .'-

L .' -. ," '.
-' .
...,j t: J

-' L .- ---- -- -- L. -',."I _i-____ :'. 1_ _-:: : --. _. -_ '-=- -----_po-.1.a..& ........._. -_ I --a.-,. _. -_.... __ a.:"rr- n. .-- _


PROPOSED AMENDEJENT3. GREAT SALEPoNIES\ M\ 0Li.l\U!! ; S Kill\ \ \\lfiSl\ 'T' HO run I I\ (;OOll rOnTljXI' [ \\ ) ;

TO ncCOXST1T.UTIOX .
rI. U. S. MAIL TT A."r: .. .. (" -- NOTICE --'.'-'- ; .
OF TIlE S TA TKADOPTED : TIn: Lfl.Ire'afli'.I: !!.ivc jlrr i. (.i 1 f l 1

-. "Til'"; '. :." 1.-! !.,: I\\A.\\t ) sau-.MV: : UI'I.I lx t-f ilirji.i"1 !.*'. c.'ati" ,tmiul: : .
BT !C1STUS.RAL''SI. E lIL I 'I..\1.\: : ,.' ...,. .. ,.' .... |

*. 4 AN ACT to tiinii"l the) th.ctIauu of tli? Gui .. ,' : : ).. '.' .. I ;\1.... TOR c .

; article of -Cviiftitutiou of tLt. State ofHi.riJ :.... :- 1s I (' .* t Dr Goo {ls. '

.. vi:!*. ro.A: "J.\TUf : E : :. HAY. 1GSO.!> Ml\' COOKT'xEiTcflOifS(; ) :\ !"V & .
-- I t : ,
I / ECI1'* 1. 7V i: cpqrttdnitli.c Senate t.iiisa.-h. ) will 0'1\11 at ,... i : i : -- ..!:::t '
Si. .. \_ .. : { I.un! '. i
and Jfiititi 'l.R7"t"il'4'; of lie point <>n liio i {. u ::1. (\ cur v: \ '..Vft t i'.t o SilffM* >v. I ..II Tn-ii,1..1.. i rli,,. J.1.1' !-<.. b4
Tn IIITi\'.' :.t.1'r.IIII'II| !rM>!,i \x- I ? "II<. ,::11 i *
Matt Horida e.i (]ctvT .l .h" ,:"ill ct>*rf'J, .. C. L. FIIIF BELEIn !:'i ,\ ItI'1:1'1': I (; fl-nl Urtl I 'itr; '
S "AT: ( tli. IVlli nii-1 -1\I'll o| lli .i t.; .lriil'i.i; ji ,1.Toifrrixo.it ...\' ... '" '" '"'\ : ,1\ V.
1U>1 Uu- biLl tviiion of the tuh urtt.-lcoMhc AUCTION) "fZ'i".J '.\ I i ,: .;... )I'.r.: .t /.n-nlhriu:! ; J.nrtai j
1.1.1--1 .
Ta JI.\a \ \ ,
t I li 'iii J .
"j" i kyv -. \ .. '
Coi.tituuou.in.U! ttn'.c .'Iai11 :.ot litnaltct U . js I'W' IF.e'IVII: ; : I 1.\ ,ho1 -Is.- i .> .. \ "- '. I Kro' .x. I.M! I
,.. > .. : 1.1. 1.1.11' .
\ (.N th ll'th: ai.,1 7tJ ill.h. .! oJ' .
ao"to..lllflldl'J: *. to rCJ.der *n> .''u>tio fir the! win. iir. FOI.K.) 1,> the ui.j -;ibnJ. a t -t.11\\ !. : ; ii 1.'l I ../. '.. '!hi ,:st (".JI 0\ \.1. T .I::.! ,......:. :hiiti' *. ..!... .1 .,...' > I :-01.tinir. 1'.1 1"S.dlt.toli 4

su.rte Court lh"I1t"'l-: !> &e uf th:,. l I" public uc'.iju. at 'ain furth-r. MiKINXKY: ,t 1"1.I M.---\ : : ".. H 1 '1' ii A ( ..I..n I In.. X. lux-1 ;
For : ini"I'I/i.! : ",). fr..idll: r.r |I"n.: .:.'. 11..1 : .
btalc, iii<*li tbl. to eilhrr of the oflii-e ut Ju.- Mr! OiWAKTS I .STAI'.I.r.S I : : ; .,. \viI.I.IITEl: !: :, '! Ilk'. rtrllr.: \ I il "h.1 l l"iticI'riii's.. 'Ji'iTiti ; -
Jiukituic<-! .<-! t e'''' '!. !' \' "!n. l.ij'j !Ty 1.1 Tf.
ti'e ur the :-uI'tt'me Court Cl.ai c c11or4'rJu.Is.- .IMIL3: :- K.\ L _Ir.- : I tKi: >;' ::) ly.tfirc'ml lIt / 7.' :i.'l3't1-. '. .. lI...in s. Mi fi....'. 1'\'II'\ l 1'n: ,. 1 1k
.tl lh.. frttkU-, UJMlOI the grouaj; lh:4 the cuinoi in th;. City, 0:1Wodncsclay f r : an.i) W.'r I..1 erir. l >ntct.- \!i-i-. '
Txtii'-a. :?; -". :::".F.i I <;o; ;u -1-
Another mid ililftryit! i'ilic. *:aiiou or ]x.rt :: FAI.1. i.: \V1N'It1C 1 r '.I! .i HI'!.,-d. ,:,''t1.: T bSA.. ( tii-in" 4 II
--- -- - -- .
..f !honor m.J :ni"iu.iiiT.Niuih tho 25th ill t. 2J.3Zn; PRZEn. 1 Iz.,:,, k ,. j"I.r Mtlil I 'rH-1) /. I II.1 '. ri'm 4 S
tiiii1rI.i: "
: ""I' 'IJ .\I
[ (}ct4>i I A'-iiiJ.l. %..-PA--! tI,* ?-. -.- \5' "r,..t. Iil.\\,..... "', 1.\\" .1 I '4 : -
ole Ly use cuu>t
Slli. 1i '. #. l.iI..I'the Htirm !"l'.JC ol ii" '( :." b.i i I ', J h F -I !.a ii i..s' 'i! e I ;:" \.t ('t: '" )11" .. -

i I tov the C i-i, ItiS.J {..r '..." uuntiiii: *. ] i L.> i I i.; F'"i": -. \ : \'..' .'.". t
'1'H&HIII"I.1..J().... : .. : .r .,T ..:.... 1 1 .". (1( i i 1. ".', 'II\'It..1 1 -.UlItr- Ji l.4, .mil.! CAPITAL I PRIZE I .v y; I ( i. ; // / x /:. "r. at ..i! .
A:. ACT tn virtj :{* Tlh M-ction: of tie! lt1.:: 1.1 'h i'. Hll: TII..I\1 : -'I "',.1 *:a\ ..'..iih.. "-.."II.'.. ; j i"r.i_ I 'i.l! nli. ii niili i I '
trUi'r ,'f thr I 'Constitution\ thu 9(116.b T.a'I.' Aj'ri'l; :! It. ". I ,v-.. f.PIM l .( !Hill j.i.i i '. I.M.I ;r.: i-i; ..f04 H 1 t..o (!'iiir.ri-: .. f.". ti.! :,i. 'IJI"! '\' ,. ::I1: I. ,. .1 Qrltlmr (loihing, .

,.,, ,,; _.i ..* I.iM'Mii! Xkiih M ".'" '...r Tanno'1! '0'1" '11 Vi !" C ': II.U.rlt. -
: .cti"'n 1. ./*<. it rn'ttlfj lit. ll.f :; n' ... 1 ; : (: \ .I.'I.I ..\ :. I: .\ -s ,
II",.., c.f Jtl.r.u..t4lHn'1t"t ( .'late..f 1-1..n./- c.: r.: K o i: i :> s o :> Ti i. 1/: I. x-.ith tAtfr |1..1' Mi.l-JM.tn.:: '. Uli I r.il if j .
: .1 k.- \. ::ihtu:.-. for ;NI' 'rn"n .x ili.., i-nit.' ; :t' I :... ". :'1 iV
lli.. the i1. \\ A T
." /Vnrr.U AtrtuiUy eannuiil. i HAIR-DRE S SER 'H'liI'I': O'I.toH.. 1' S ;xmC A V So
.! : I l.'iiiiiiL'li.n, nii'l ( v.il.iI t
x. < Mi.rixipx. Ypr !
.. th.- l tlll&rlld1 llir 4 u..14Iu1I1c : I IIf .
tioi \14\1"1 J
::,tat l>.. s<. "iieii4: .! a. to rcN'i. aU. iui.ilItn l. < 't r. Is/ayttt .t J",." ., (. 'i .i >,rrrt, I I.. iXT :>tuiV, \ <>. 'laily.! : ( iiiniux. r\-'q.t..l'i .,nir ll.ih' <.'i.v" I -i i I.J.U: in "l'i-"j'; : '1. 1".10. "%ItI :1"",.,' .
; nl uf :-1., .-*. *.. ...*tinj I I.IIM .Iiih .-., i-13SO '- ( til inn! .. I.." !' -'irsi : V
I... l efif nt / i IK < iiii AI I To be Drawn raC l Saturday : 'f .i ;
ol .u4uLn slipli: ; |I'a_\ ssIe iii.ii.I i>|> TlMIM. 1.1.\, fliinii'I'" nn.1 'I'hi. Uu.'h. f .
.. | xtitil.., rt t.ir &-n\ ntilmli ".1.1' !.to<,ii .
the .'f th linbilttict ,* .llroll.! 1'Iit cr-5 ,\ ('.
nvxity-uo
,1 hluiii r ; } rf)>ii.l to I'-nuL! load'r Iepu.t.>) u; in* r.nO\1' .
'1. ..
n } ..ce4 douO! lit"! feiuuuiil oftUt.Hjit.illiMU : '" pliutiin:. .1.:111'1.{ ....;|j11:. time o: .h.. !Li1 .....t .-! ... .1 I .ix !1.-. V
b 1iI. U ii! 'I.| < Ii.1 1I I' : 'S -
-aiJ ... ?; .v ?(' ic-, ) K tf
i .
[Ninth| !)".-Pa-v.I tl... >et. \\iif .t.i.ii.i.>.-.|11I l>nlkiiiu i I M, ).'P*- .t lie. I"..I -i.iiiiti ,. ,)i.. -V. __ VI. _. .": ( /.| < ": 7u.) tiP 1' /, ,' I'm jfH/\ : :, I 1F.V. lOO'rS' & OES. .

l'the coi.rtlt'itiounl lii.ijoiiix J "iuj -, :: t... .. .<.I.i-! l.y 1.:& "i; |.'.<-tli-iu .Pl t i itifj i- | n rLOH"EU \ j.f-v 71 1 1' /... /hs ,.*I' M-n/\ I 1J.: I I-D"'; (] ) ( i .
ah' in.. ilu.lr! t'.., .iu Jo! "imi i .1.,1.! !,:,> 1 I'i mAjiil .. ( ) t { S.. I ( I5:.x' I.i.1i.a .! Mi-. .t. I.,
4. t..i'. PdWJ Ut Hit i-c lii-l; .:-. j'.ktitx! : ) II: !I.. I\o''.". .1 "1. -. 7::! f f- i /.. t'i'i-i-i .)f.l/ I 10. l f-fil'i; l S. :1'.1','". I Ji'o' if/a. 1:11.{ 't '
.l 1
ILf' .uikU.utiu.iul, iiuijortv Jaubary Jo. u \\nir.\ \ : : '.11:1:1:1.I: : : (
( \ < -- V- i.w. ; -1. /.. I.e llrti'fn/ i-t '.'!:. 1 I-ii'i .1; .kt'. i. S

o 1 .. J _Y r I [/1-.'. ( .V.A.. .I/ ','. .i '. f ,'r;,,./ /[,.,-..,.\ \I J.\I\rrll'r\T; : : >;. IlnIE.r ; :. III. \ Fancy Articles.& Jewelry, '. V :;:.

AN ACT to .....('n.1 the L umuU'Ltl ('.,i .Ututio. .t i I ri'i.ir\Tio\I i... ,,, ,.i,' {irt tU' V r\\ ;/ ;. 1 1'11..1.- I'ii. ,:f :i": '..' i j. .I. .,i.i .,:1.i'lT.i'i''l' '. : i\I I i I'; In.! ; "r,'..ril I'(." ,'!'. Kmitititr t'otloiirtrII \ nut .

a S of tlin Mate C'I lloMiiit II. rdut.ou tJlllutiuii :-- \ 11"I ; '11. r-il .\ .-"-".1.!". .!* t!.."...:frt'l' ,- 1" ?. .." NI IP ;i" .\ : ..h... "I.'f.: :.i.1:. I 1.1-: I I.itt; ..".. I Pst. .,1..'. \ ';" "'' II'
nl lhrli. -rat .\-*. .tuMy.iM.4. Fi, -. !i'-'a-I.': .it.! i.'i d.! <- .. LOO In-
.'..(' > 1. Jit it ttmil'd< ty Ihr; :.,..."t* .",I II. !. ,--a. t-.r il-. < l. i '..r ;of :i I I.I: ;! l..i.-: "...,f..n. ,11)1,'.. : }I.i: ,; .' j" )" .'''''' i., I.... ...... (: c h or Drte. \ !-r'-l-: n lii-o! \"rtt.1 l :II:; ( .* .

: Slur. ii '''1 T t t. Miir..i! \.i'!'.. f11 tin.- .*">! .'. 1" ; .""11 !i. ;-.s tI ,. .' 1'.1.,1'' '.
JtvuUff Ji'i-rrffMl'tiit'tujlh' j'Jori'li "lIi"] V.L1 IM': A. '. .1...... 14 4, IPp ;:;'f.- I.i'. \ : \.1.' II" "'t C' : : tH
,n iioifiai .1e.1r..Sl c(oltr' N.J, ilia tlitf ni< inbn .! I II'" llvi: r. I i .- "I''i .' ... .lUI. l'>,! <; .. .. Perfumery,

of the II....." oi l"f-r.v":IIIh.: .,. .-.!...:. I... T.'Wi'7"; .:! 1 11. isr.0.: ) "T. ifs : i;" \'' .: :.r., "r.!, t' ; "i. "....1\! itf.i .",-.! : .'. :t.. ::.!..."..''.:. a!iot. :I::....'.'.'": A.L. so.I C.;*"rni ly I 1\in. I'lim:ipanM. Miii; ..! I'

I'1iu--s liV 1I.t' q u..lfi..1( \ v1"1 !- un.l 1e.Ve 1 i'i -.-- -.--- -- .'tiiI! IN: f. I n.Vn: ILl:. 1" p. J.SIIPI 1I 1.:,.., I:.' Y'.1: 1 r.fPPI.YcfPi. : !lv': 'l. I'ui.cy ,., *>oai"' l.vtruvt.xf.I .
the Uriu'of tsTu \'III'.I..n. tad: rfltr: lh. .Ii>\' .1JE "F I. IX/} W.II..1XT. =-N ." :,1.1 is-'' 11 1 1V 1.\ .. 1.11..i 1.1.1.. Mu :
j wi h- lii t .%!rction uuJvr tl.' u-ji-". K1 i '..,.- .. I P. JAYNT.: s'VC1GOO .; ica1. .
::4 .?.'. tl'.o. iiwl nto I loj-r nii.l thtF '-'CII-; ..f tlu y< nirr.( : ;i. ii..i.-iiv! :::i i't' : '. ;i. i-twm-.. :; 1 : 1."Olt"f( .'...I'mIi. .' v .1r.. (U.tzr'rer.g.: \ .:.n -ru'. :..r.' .

t O--..1'1,1 I '\-1,1.1\| rh.ill. !I... a .i.u-il. t.r.J v.'rjrucL..v : : : V .1 .fr... "r.l.-r ,..j t'i-k' L'i-- a' .. .r- f lli I IV ainting} .'. 5i,>" lire r..'"' F \ :J'1 I LM J I E1)Ic1NF) I : : [In.Ijii.*. I'int J ?.! ':t. Ft.! Mno' .t''.;*, .

ou t!.,. ::.1 \i')i.,lav Nuvci.l,. r in r.ihviiir. !...r..I1zl1: ''..-.II'.' Hon? '. I i.j I 41. ,r. :,t j..i.\ 1 5 In'Ure'. I : _'I.' -ie.i Music 1.tl> i l'I.r. \ i i.il.\; tn! I

Y .>r At nuch ot ,ir- t.ir.ci ..,. l.fj-.c- V li'- o1u-ry. in frM; / .'f ih- ...>..It !h..1"r! i I 2".. :: .nre' > .1 ., l"sru"r c. V t
maj ; ; !
,
\V !1\\\-; !: .1, ;\ t, e -1 '" are .1'''' < .: .
.
.trL.1t., ta"" : fh.j..r; 1'1 ? <>' -Itv I !h.I I Ih .l.111.1 xo fIr. .
t# :: ..:. 2. '/ farihrr t'H"t'.J TIit.. t1... I:..". :01..r ....,,'. 1:111'\; J.nji.1 Wiri.iit' % ". ,'..'.- 'L.. -I, t i .. ...: i I'.-i i ..t ,'... i .... .*." .ire .-.,' .-i ., .' UI'. M4. : ; 4i .'h: "na. Wood Ware Sc Furniture. i'
.. .. .. J-,.. f.1 t12.. .. i i. .h.lt..1 ii.! 1 ;:1 '.- .1..1 .i-k-. -I 1 : 1 I.4 .i i it. i ; '1'1'1 |I' ,1 Jl al" i i. .0i .. Pair.teJ I'il. .JI' Tub* it i liraxil .
re.i.Ii1v.-- r.1\.1 I", .lI' t.l3 .1. !if" 1"1I- :& .r- nii..r < > .1' '..r 1-. '. : .J: -: : .I; ( .1\11': ( 'ltn" ;
.. ,:\i \\ i\ I. ,i.i': '. !' I. -. i- -:: ( .Ii.; i -.... :'.. III.* '.'. .. -1 I Iron Kiuiu! \Vno-! M \V.I! .
? ..J.i'i c .:1,1.. I.Pi .-,..-" ,,11.1..\ ...r. ''-. .J \ '.:it1r. J J J. ..,;a'.iiiu i'i;. M I :T.',I. ;I. < "-. 1. i !;;-. 1''lr" .
.' -i,1! !I' ,. ; .. 4. >:. "I.' f .,- .,: !1.. :: 1.:1: 1.. I'.n T kflf. .'irxe ] I I."ui..I! l KcrlrrMdik .
., .
c .::u 'III.J a'tr ll.f! Irt: ..- '. .!! wlr. ? !.. ." \1. 1:1:1'; MOU! . .. Br.ll' 1-I'll ;
:. .I..lt..l I c ..i.&i 'titfifti. nfwutu :!.. :i'ii' -- .-t ii.i->lwts.. \Vio.v!! ('r.s.h.-!! I Cul.-. A.. \V.iir t.

.. ,' .*\' IN* ,l.U'r'; -.l !.> !I..." A ; rl'.I.si'ccIthoiDTT i .i. i .! '. .' tI : i. 1 -V -, .'-.' .' ,. .. I. .-" ., ,- .:. I.. . FALL & 'fl\TE H ii((4. 1 llVailiiiirlaMe: 1 *, ToilrT ilWjihtan..!*. '. .

;..". :t Ifr fr-iLr ,......,.J 1L.., IL. ...." ;: -.. _.- '. ":' ''_ :_ .:.... :.. !I'rfTicli; |R.1-ts-a.I.!*, I'l'itmr. .h.Hnh..r. S. tt-> ..: 't

&tor* ..10..1 t.e' .: ;<-->rli 1ft llw- .....-.hil..l! ..n4 ort : MZETH\"G :,: 1' ." : 1..1' : :tit .i :: i'r XK \\I: :i'iiiiir l <1 I i I"I: ; 'r) ) ) W..11 l Ku-h i T < ".inc trnj Clintr "| :i,' knul-1 rtuliius .

1.-T i!II.> t till .., r..tr. .' ..... a .. *._. 1..11... u. .JMli! : a"! .I.t! ii' ..: .. ..fl*I h.- ..MVlio.Ur! .'1 I.FLOilLiOL( ; : [ ) ( ) : > E. q ir : with U:.. ", ks:1e&t.: V
\\ ii i i. ;: i I. :t \ v\: ;n I v.-.vii! II! U V .
th. .....11. *u*-$'.,'r. I 4 rf. IW ..>j j !:t. I t.. .. I !J-ti.l!', I'.. .i.r l IV: I 1t"I. 1\; ) '. .: 't1 'kj t t tJ Books i ; :
.. .. "t.. .. .., ., . .. < '{'rilnli'N r | 1.:1! .. \\ :'i' Stationary.
..r. tv .te C. t-a .r Tit. II. ,1 ; '41 \ '. : V. J.IH-- nl *-t4 '.I.n. t I. .. i 'rill- l 11'\! l i:. -! !I. :. |t-r.: ';.ri. r.r ? jI j- : ; ..
U. fiCf .:Iih.... A. .t .. .....iJ .... _. ....iii .l I.i'x ..i" .It.-. ... I >.;,,. \ fi-1:! ntt .. .-.iK-.. l'I 'ir! .'. V.i! I". I ir. I P.: 'I.lit -\ .Vi i, ns !j. : ..i H' "!'K :f. 4-<. e-,.: i : .-'. \Ii.I.. !Ii ,i- I T.------ JUST RECEIVEDS 1 -:. !'ii-n.l! n..."* xnriiVim!*. jjiulittor.I !..

&tt.rLt.!' h It''! !$* a Ii .' Mutt. .. .. ""y'" : 1 1.rojt. .. I .. 'I. .: ':! Iv' ,'r. :'v.l.: !.s!!!' x i-.; ..:i..1 5 :i. I ... '.,- :'p', ".', .! i.:4 : .1'-.11..1:1.: \\1.1'1'1.I I. __. cil I. l'"ol-v jiiill! und ';-"te I T.ip'-it; ': i l'in.i'j! 's.
11.i.I.t..J! .....f. h. ....t. ..!."I.. .'. 11 < -\V.1.! N-. '. ,. !," :: i I.'W: ,-j 1' : 1'1' 'I.| i.., : : :.. .-.j V V >*'4> u I :!,.1 I '..,..k* ,.f fvery Jrs.Tij-ti: !. < i.>!.I n".1! J
.. .... .. .. '', ni i ..!',.. ..j t t' !, it 1.' HalfTii' ->:! \ .-r IV'i- nii-1) \IV'H'iN: >!lar. Jj I Ii il. ill < .
I." .1 .1.'t. .tjt. '- i- I.r' P.-. :'. I I U l: '., l : '.u>i. ': 1 1. i : 'j i.' v. j:1:! .!1.. .,' : 11., ,, i .t I' ji.I
.f..o: 1.:1: .!- .. ,..,t" JO" *. ..". i ,, A w': :. :. ".". :, .; ;.. -A r f--i tl.. .' '. ',.: ..: tI.., .i, ... !si' -. ''. I !. -!-4. '71 1. ((1: COr\II.rlcl\ ( : I I.t p': IUIII '<, ci i'. rlil V
.|>>:it ..! .w .l.,'fi 1 i ", .>ti 1,1. .. I. I.. ; Mil. : ; (.'..Mil. iit..' ..!( I j'.,. :I. :.. ". 1 1.. (1.11' Saddlery .r

lini! i I.. .1.! .. ....t. a ,-! .to.. J .... .... 11... r: \TIS:, l.r Bn.n.: 'Id.1 .-; : ., ( f.. d' .T.iA <'. sI SIc
..f Vf.-t' IIE( ) I : N1\v: \ 'GuOlS( ) ) r. it i: .It..I.i ...". oi !'> I-cli'li I 1.1 : -f.1 Onts.; ni.Sa.MVs.: l.r\l.-: \ :. 'Y.t: 'inal.p, '
*. <> | 1 V Ul- .H.- : :.. S"j.t J ...Ii1sr. .. Wfrh. : \.;.., .. .. '
.
-1 : :
.
*v..... 4. /... il ,oorrtl. r tit' ,'I.r, Tl lIII't'Wrf" : -., .. ) ,.. TKI: V :7 ; j :. 1 ; a \' i.lI.LP: Ui.t'V. .1 It I.. ud". Whit. lnL.1.'r.: I .
. \.1. I 1. '
.. .. I ..1 Itr': 1 I ':, : .. 1II'S.
'" -'--. .. .. r.t.-q. 'prrl'lp isti. B.I.
I
1..41 li" "--o.i..lu.. ,' 1 ml I'!.. l.t i .. ,-.,.,: .. .. ,. .: 1. : t
d ,1 I,.: .i..f."I.\.I.! 1..1 i.. t1.. ..". I" ,n."" V.I.'b i i'>: >'. ou.a It.\\ }1i-.1.: .. 11.:1..H':, : ".' LOOK AT THIS I :IA rl1: and ''intcl .. upLruthtr.: TrjiiU, ic.Clocks. \ J

.. ,. .. ..... hi'l ,. ,.... : a
I41t.! -
4 .I
< .Iit -HP IHI t XVI3 3 I'i. -l,,. ,
I' k. 'i! I 11.'j! : < : > i .\\VI\ ,
t I ;.t1 IV" B. J I".t./:,* .1 lrO, .I I..- ..Jll-lfl {.,:.., .t 'I. .' I d I ',r. \\ .I.:.iiit'rti; :!: i "iJ-iir..p.SI: ; I..,) \i. 1I1..t I..it.i.' .. :. 't. :,'"- (J () O J) :S .\ luive :.:'.r>rtarn* cf ',*!o<-\. of?Is. 'Iarl'! .. {

aft" i' ,'& :. h' fvi tl,.. 1.11:1 .1 f"lr. ...., : II... -'... 'I"j .':' .tt .-. 1."" : l"N ii. r ? } l:1.j.: (.,\: ls.r.l Isi1t B.." l"j.IJi": :
1'1'.i. JJ. I..,"': ,." .. .,j j j: h I.-t.1'S .1..I"r..1, V T ATII> FLA"l1. *', .. 1"11 .1
A. P.'J:! I ..i--t '. \ t wn w VJ, 't'\rc' N \ V \ t ... ,'. 'I| :.I': r.: v .1 1 >! .\ : .
.I..t; t.z: "II"t' ..1!:.', fI1.1I: JCf....,. ..:..' .. 1.1.] *. ..x > t. .4l.-. '- ,..1.! .1 '. < r'.an I r.'J .-" \, \\\ r v \\ \\ j
., i : .' ". .. .. !. r .:.. u I II. : : -. rniil; .
1; s..'1" r.. .1 "I I I.. ta"1 ,. II'I UI.t: 1 t.. rz: .! J1\i". l'ilIi i .. '"n .:. .1 i.t : n..U i.I V--h! !1.1 ii | :> ". i.' .:.. V. :I-.,.. ;..;. :.*..1! Drlf..
4>.1 t ..-.uti..I. ..I..jl.! t.J tll ", .! Xj'P4' .... .I. '. I I':" u ,'.I ". !I----d.! ..: .;1.. X. -s : 5 .1.( .. v: *": ; 'ir-ix' i.: t I. ".. Ci I .-1 X. ii -r r f. "::4. 1r3. .. Ifil', '. .f I.r,"" .

4. llic! t'.r-l: :l"ll i..X II. < k-tvl..:-. iiL&i :; :.-.-"; ,1:.,,.jl.i i '- : \r.'i ; ; 1 ; .. .-. ., V 1 : \V.h,: t' : ;;. 1)11.. l'.r'' v:,.. ( L--. 1".1, 1,... ;:_. V "
: I I"ri ... . . :;J" .. .
1 t .
1. :; !: ;
-
.... : : : :" t tt :
nJ -: t\-t t 1.. _.!. :Si1 :ri i",. .I : I 11! T'i..II'I'l.; .
i. ; .I.-o._ i. lh.O. .,.. .'. '. .. .
.
I'iiii if.. . 4 ;.4i J 4 1. I 1.-- iS Ml Ml 4 >
Ifrtlo'r:--t<% i.fi. ./.V.\.;..';""orS.rt.v1.J.Miirt<*r tin-J.-r. tlit'll,4t. ('Sh.......t1n'-I. -' C{ H <:: 'cr13 E. 1n r4'; "rh. 'S -'\\ \'.-\ \ ;' j 1 1 t i src ""I! ." .. .. p, -.J' l'ilI': t'\-. .. -1 I I I L r .II.\L :. .AUohoI Ac.l i Ftt
r > : aln ,.
< !t."i.ui. t.-
j- : .. .' : ; t j 1 t.s .', ,,iV. . . . : .1. I lit: $;. 1'nuiiJv M' <:I.W. r"i ''. I I Ip W '
.. -hi',1 t.tV.jnvV t ih 1'M i"1. 'itihi .) gricLItnII$ l, llanlw.tvf AT.
t. y ., ,
II'I ; i I ; I :2''
L I! 1'\:1': I H .t. I s- V sr*. : v. pJ' !p. ; 'p.r\ 1
4 .4144). ?, .i Itr'" I.i..t..t UI.J ..ltll. util} III. .. { j j. !
........... fol I ,\'u.f./\ 1. : -- 1 !I'z.' it 1. ;. "1- V A": t'l'i'l'4 Dan:'. r..s. to,'.. Sj'M.1.. ,t SA! % ..;. ,% Il.4'a ;
..1 IP! lla. 4.eu / u. iI I ; \" ': '! ;: \ : t '; : j': ,.'- V : I'--I : : ;. .. .. '. I -k1. i ... j.
his ul..b.I..1 (;..b-: ;l I.t.i': -h.a!: ..t. :;.. '11'" t: I .i MI: i\ii.\: YI' : ; .. : n ; ...!-. .1 : L .-4"' I : : '. "i. . .. .... : I'., : -i\iv..! ..:.1!: -TV. t ft :: ,,1'1". I]. MillVli! WI.I.x.! x..1 InNiii's. .1 .
/ : !; .
t..1 : 11.\.1"-: 114 the ,..I 1... .. .'. '. .1. ft1i : ""I :i -'; ti".1 .I t .r
4 tit" l..by : .. 'l t.I. -. I'a' i : I lt [ bT'V.s -. ; . :!" I il.-in -.. 1 I'l I ,) l .:1" I .
\ \ ""t.u' f r TI,1 II" "' .
<'i.t&tte.s I II II ..i .llIul ".It' ..... .. : .1 :4I . P'.l lr.h .I'
.l.... t. I.e .tj.J.'r ,,..nl'li,:!' 11.. : A \ S 0 : : '...4.1 .tl'.f.t-1 1 : it. V 1"--s_ S' : .. ''''.. ."f'. .5 I.1 n'. (.I.'. d :lulr., ::1. luo' u.1 .

.ld I <"! j,4 Itr.trml .\-", ml.I.\ vhi'i! : f ot j"tt.iu it 1.. -.1 II' .; t II'.i., V -I-. 1-: V :. ...\ ;.. .1111 .' .- :: .r .-' :k :. 1 ill-*ale.i C.olil.O"'t: ', rllti. .

c..t 1.:11\' ,'a\s I i:1 f.1011 .. :.. .. to..I.- 't ........II.U. ; J,/"DIE:V DRESS CCGDS':; : '! 1 .i !". :..:: :. ;.. ./: V. ..., : ,' : i i I.. ...: i n\i'.i- r \ i.r .-1. S C"Cc''ir.A. ProvUinu!, .

tlO.'ki Illd.O'ftV. I'l 1 till- lll.-lltl-.-t'. ..'l.l! .l-
V sjM-.li. .1!.!. i,.. it'.'i'.l-.. |' f:...lIa .-....1\ j>:&.-\ .H.'i I'' ..1.. : (CIIAS.I I j I I urn r I l.Hi1,1.I 1\ V-, --- '. .'I 1,' !.,- .: .. : r r.i.ny ..' I'. ." Vv'on to )I..-' '..., .I, C'ial i liiu-kr. )hut.. .. !inll ,r.
.. .: ..1. b. ', F. -II., t :. ..J \\ r"tl: Ei ; \ ( .
.. ., 1t. at.t'ii. :: '
ilifTtat: *' J r 111 '! I. P u't.l > \y. I : .... A 'n': '.' ," I..h1.:!" .,.: .,-1111. 't;' ,: '. n. .- >- h'ux <.ri.ri.i'w.r j I: I I'l.'r.ti -". C'h"i' >". 'i. i.h. (\'ff..t. Mi.'ar. f 4r.
of tl.utx_ .j)*. ....:tii.nt. ,1, : : ,. '''' I .h!ii". Uiioiii, *. J.li..l I Funlf. Onrlio. .i.'lII-ftT''( -

i.<.. C''tI' ..: tin- *..hl..... I 1'i ;ill!..'! .J'h"1 ." :i.i Z.. :' :.1.I! ". .: : z fO.lb VTIiolo Ticket5F.: ; ;; .:.1,1: '. 1. It. .' ., ...- :. .'. ". .'.. 'lt'h'1} '" > >.';BIfrtldll**. *.r II..I..II.h.I.i } .. ,.

>* '. ;. lit it fff'f' tuattfj Tha' il* .it: : t:lut.I..ilt'1" "' : 'rt". :--1, I-. }I.. ... ..,., i. .' 1 -- .- --- --- .1"1'! v !1,1. ..-. .I. T-"i, .h.! (rinJ.tu;. tc. /'
.1 '\lH.l 11.,. 4u'-* ,!!,. : Ott .
11'.1 t. .
'lit,:.II!* >l..t;.- .... ..oJ 1'" mil!." 1Is.I ,i..t 1k- 1 : .'.'' !: I \ .' v.: .ui ni\c: 1 ; 1J.t >MCI > <{In CT;:: ;* 'i k .V.'ini-''' t : :' ii' I i -. V.,1'1:1': ". ": \''I !! -i I lr'-h *upj\" )offirtlru I fI .

I c&ritl _\....-j.t-! : l.icl.I'lI>l i"I..II.l..' .il':- .:. (I'. :...r-. 1- II.:. :..:IS' ... Tit I .\ !! !;.. .: .. :_ .. -i:: ,i'; --\'. -' ;. ".'I-i Tnl & Srr(l Oui >ns.iily .

:,... ..n d!:. .mi: 1,. h-i-. .\ ,'.ejI.u\-.i It..j A'' { T '.' ,oi.I' ,:, ;,1; .1 .: r \ \ I : I ) t :. : w'' ; >; r" '.1 ,- .. f..r '1it t r vi'i 'I ., '] ",- a.h.1? for thr : li'a\ -

..1,, 1. ..,. :... U' thiS -........ 11 ;;.t:...,.'. 't. '.: WillitL. t.!;*.;ll"I1'", r..t..'! I ", : [! ( : ...:.-- ';', -": .\ .1\ I\ 1 : I 1 1t S . .f-j t:f-i I. ;i .' ..I( '., h':. h.1v. \ ,'. : (.I 1 I I I I. ,, I jFTJItN1S1ITN. S All.fwhXil: :: !I t.t nil! at irAfl-'fti.- ;

'I .. j.ru.ii.t..iI- .,! t1i .c. 1.,1 ... :. :. .' .1. : I' ; I. l'II'I"-f: .. J I.:.: 1.1 :
.
..m-I-i 1H..o.! ... ..1 .lor".# ..,h... t.\. : ... 1 i-t: !h" .!1. .
t.t "
V 5 S : fi. : max '
I ; 11... (.(.....: .4 iit4t.l.kl td.l.l. iu_% Jal.1I:1r Ii. l\ .'?. -2: :. .. l. 'jo:: "11. i f hi) !r.: n i .., ; .- '. I (n ('iIl ? FOR cisn.niSXLI 4 4S .
".... I. t.t.1 .tt ,. ,. ii to.w .... : ,. 114. '. : .. \I .- .t I. '
I*ji ..'< : a : .. ; i.- : 'I' ; ..1' ,r'. I.i i ,.. : -i;1 iI :S : : ,Y DAKLINf;.
i I \. J.vuarS.. h..:'] -, .... '. I IV. '.
: ; -ax. :r ii- ; r ? .
.. t. T n 9 Titr-s] p. lih. 15J''I. 11.1m.
: 1
rJ. : YJ 'n.r.L '
I5P t. u .
.. ,. St. ,, r. .. : --- -- _
'in'" 1- Tnt '. .r..1 I I .. S i ..:, d -It ; .!. ti; :.: V "'IV 3 &; ? J I
... A ..-'f.-. t' V o \ ; : )
,
p .1..1.">, -'-. Mi. uli. .U't.!>. 1.. ... .I . 'L ., .. .. _. .' .. I .t. _. I I'V J. !.. \ \V. G.( FEn H IS & RON
p 1 '...r... 'rtt.I'" f ..i, ;: ". : c.1 \1-: I"I'M I K;: i li\.I':'. !> .-t.-i. j : -- -- ,

t- ....t .d i., iIon..j ,I... :ste 0 ..,10'1 ..f II... V' liI \\-I.-I./ : '\' i .. .'.- -.. "" ); I, ., '. T .' ( '" 1 : \ ) \- \
\ \lUiillll\i\I \
\VillTE. (
I rt'4* ..*" tl... '..'.- 'tuii..:. "t ili-- .'-tai?<.i fl..r" \.tfi Ei e) : :' a.t\-" '1. i I. \ ; I L ) Cur.. Washlagton t Mcaroo St's1 s

i b." .- \'\ A.-1 ttO i";--1&.1 tol'! 7th -..ti.! m, ,'f th.IS'.h : ::-"r .. .11.1.:4: .4- \ ;'.: I Tampa Fla.
:tl '..i..i tl.. t ......f.tut..'. ...t tin- :-1..'''. llIr' I& :!i"l.. 1. '5" '. tX -- i-i} \i! : .- !I1 I\ ,

?. .. .n..1 I I.i. ,,11..1..1 '.l1tuli..n iiI t -- -' \Vv \ c s a\ Sc ItetaiX
.A'_ J!..et oc\C.f 11..1. III .. .. t1I tfl 11P .. -. ct'- Y \) \ D.fL 1 1 ui\DV-M.\i i : \ ) \ I \ ) ]: \ e V
t"-,.t t!t..!1..! o.r..1: .,. ..,,,!.:, .. I.' I... Irs'U.. I IV .....1'1'r' cv. n ri :v \\ o 1 IUIRMIS I ) l ( ; I I l\: (C ( ] .'f" .i 'VN.9 IE .iLERS : .

"V, -". !... r' ;i..2 ... ;i. ,'1. .ii.. I. HII' ii. c'n inuiitv: '< ." I.,'. I i .. ". -. :. ', -> .' S .7 -1'1
..:!ic.,. \ .. ., : \1'.1--! I 1 v. !1'.1.\' l -I';: I ;. t
PIANO roRTES..1.si. ". \ i '," : ; : D.YGfMD5.
.* j4 '\'jt a!". ;:". "Si al -tJ'T'T..', .- ';.. '\ .\-i\i! : : : ; MI' 'I' T n i \ \ i I. 1 ] rt c1\f..t
r. \ii.i.i.r.r.i r:. -- ; I AIV: .1 I'\h. KOOT-: & :!ors .
>"I".I IJ' c-I 1 :-.t. I I )-. ; 11' .. I" =. ;,\ i :. -. .F' I : ; I ::0 :' ;.: .' i'i' l'i-T! : aii.: \ r' ,' i' ; 'M!.I ". 3n. 0 1111g nl't.Y.tlLOTI: &. t

Ai': .1 fl/". .Ht. I ---- 'l .- I i.3? 1IAWD. \VARK, CltOCKEIlY.:

----- ------- :, T. H. C l1:1i: f3, Pia;.!) anfture;- It.LL\ & \\"l\TKt\ !: Tr i : ; : i t n I I' s 'i !: j : r' I'l.ANTATI! TOOLS.

r .'1 lut r1 .ruvuiptiit. : ":"i.i I",i.. .i- ,t:1: ...I I I. '; ?. I '. .l' .. [--I ,. I \ I "I I .11j I t tr.

ii.Lutis. I: .' o-i >l";I'i-i.'. .ii.l j Ai : r .. ..',- ; fut ..'.. .*.' I. ;in 0..i.! .i''. .. If ATS .'.: ial: Of.IX .

"Il ..r-1' r .f ,'li.' !'.-.:ar.l..f rtn-t....' (.j tu In j jJJ i,i Vt': ::, > ;,, in :l:, //. ')/'." / -.> '." u F C8 i I' 'i '.r: u>'n.'ry I I'" .'... J''' .'" '" V ,, \101. .\\\ pr.: iioi.r.ovvv.nc.. .

i.-. ....1 Jinj'n.n-uiV..'. 111..1.! not rr IS I..,: ... a ,t' II1! p Cu.t )LKV.:: PAINTio. i-c.
C ... j jl I i- C'oilti: -r('(-l A till .Vtr'iiaNK'V --, ; .. 0 0 \ I ..tI. .l : .. .. ,. ; .
l I. s-1" .' II.A' *.II'' .t.li.I'. ..'.'" "' i. tl'u.it-: : 31i&y S .1 L S 0
ol) il r.JA ua... r ii... 4' tof :"" J". ust.vr t, 3 let II.I ; : YIII iX:! "rlTY.i ...... Ii'? u., '. f.*iiiii; i -i ..i .1 loots) ( ) 1 ; 81] ( ) ( SH I : .
K : :
I ,, h. t ...' ". '., ,::11.i i i .vi.i nxr. r.T.orrnirs. n.
:
: I
J
( eiti...:.I.\ .sq- &:""I..J 11l1'r..1$ I I"\.t f .;.- i j. n r.'j .I'"I.I.I'! | "' '.. (T'lI.- I.r V 1: r : IIU I' i.iI I.'. : : .. 1'r"i'I": !
*. J.a3.1.:., s.hch 1.1t' t ....1 J. :-.t.,:...... I. e I ..:f..... :'l\ J. :trr '.I*il4-.Mv! : ,-\. '1" 'I. s..i I pr--.i': // />. NAVVX.'AV of 1,1.1 \\111.i 1 ) .- ..JI Ii.. '1',1..1...4aii! ..r !-4if, tpr."

<"1 IT ""'". vnii i ',., i-l.ji'-i !o.iui.t c1I; ) i if.t.tioc'i...ia-ii": ..I. I' V. .' f ,,:' e r. 1.1 .. ". .. r ;;. ( ';/I' ; vx. ( s.' I &{' I ili tit ;.vltiiu.'t. *. .::1 I.. ,"..*..1..1) ttton IT i i.y'.r
.
(I..t ..'..l..f<:. r th! .- tlit; : J\ ofjr.acit! : : \10'1"I. V .V. Jt .-:,....i fira *'' 'lff'. 'e;' 'l :< t.r:.'. .f'mf : .. -. ,. i iCHEAP ; 11..1% I. in h..I'r .t n.1 l l.' IMI-
..- ';,': ; 7 \ i.l.nx \ \ I I \ \ I'. : I -i,: iI I.;' J': .J.\ .. : : 1 1.tI', !'. Nf \.It,iU. "'v Ir"I: : !U-.
.
1' ; ;
I 'li'I"' < '.. 1 s ii.'i .1i.1: Ji'Jttir of I I
J I 1'.r-m,. "'" I'.;.; ...L' ..' ....' ..11 4&:.y o"tt : Ma"I l II :v7.! ; l 1..r..'. j.rtf. S.' ... : /; //: W.LV.0'1 j I To .-:. :. : J. .1 5I -. .. I I >?>'; )""'. .,I -

09 .J !In J- v ul .h. .tVj "tli- J.i. I. t.:s..t iu Mill...: -_. t'nr (' *..SI or < *.u .< ti'>' IMo'.ii S. ,:.l' .i r f'r. i 1.\1. \i:> [ -. i'\M I 1.\Lf .11... : ..tltliltlt V .5 -

V 1Ip 1 !... -:%"' j I. n.l-.! ij:.. j I"-i ....r.,l .11..ii iitii<.iu : Vj. S. .M\v-\v.v\'t\e. I .\J! \ '.1' : I i i'i.: Y'' :.- .'.. '. "; I ; :: ." 2 1". ;..... M i i. .
p i:1 ,. ,' l 1..1.in" t II" tic .! ..] JumM.l.ti' ;
: r .
1.. ji t* ; .. I ; ---- ---
1)Y l .. .,. .f-Ti. i Ti i-.i-l -m.ff: l I'.. : I L. : :11' ... ( ; I :' 11s-i : 11"flSt It ,
it I'eI I .
au..r. '' 11 iii ru'.cni< tii .. ,
l o "f 1\ .d
... ( | ) ..- .. I I- 'li-; < '.. '. \ .. .,II"rtl Jiin. V ;;1', : I rI.! :. 1.1I' () ) '. \' .lt ,
: ( HI.: .
.xIue tla'I. ll..' j'' t n u.-tunlx! rt- i 1 Iii; 11 : :11. ] ) \\ltI ) ,! L I.: r-: I I I.T.1 \ I :". .
... I i. I l 1".1 I 11!I ,.11.1 !: .I' S.-r-; !} ; B:1H \. .
..eIsl tr.r* '" ,:11,.&,.' t 1"1 r.-Ji-i -1 t .. no, it -" i. 1.1. : IJ M.I 111..1| n-i h. -.I :.u ( : : ; : S \ F .'. '
I 4..1..11..... titft t:lUKiii,.% ..iu-i iii'i-.t.ni t" IIi ..:1.1' f. : .1.' i- t""t tl.-'ro.:-it, '. ., ]j...;; ;: .,...i ";' 1. ..... ;: d ; : : '.. \l' :: M .. ,'. f.i ,, \\'iqldtlF: '
. ... 'Vi ill'. ISF i .. .. 'I i 1. \ ,. .. I tNi.F: : : : ( : ra'uTs
I.e ':. rrr.I. l-i 4 ..f .. tii. il.. ,.u < Ix < i f i. tin- !! I i .I.. \v.\ [ : & sox.OVF.
I' :
j.r !n.! k I.\ ( i.
I t'slI"lt ,I.Il1I. f't !.t-.lIt 1f.. \ IJ...': .. "I" :,th .10 I ; I ,4 .,1... '. '. ,'. f.: ".:., I II' !.r"j'r" "T. M ,!' t'T'i' V. "" I j.'* ; ; : 1'1: \\\rJ f"''f r' :. I;' I', .

% .>U ,. tL-h tht Tf t.:...111 Ii l...-.'-l IH.I".v luo' .ill 1 .1l.J'r .- .. w.' : t .1'. "lItII It.'.. 1 1"I..f" : It V. -. I. \ .i'.1., .. '1... An5uir.Mn 1 : n.i : 1. ,r .C.ki K t l' HAI.FP.\IIFJ..I: : t .
"i
: <: .,! Juno, I hat .1 -!e.n.ij I.mx Lt ':11.\\.. up.ou aii.lt,1 v lin.t }.. "j 1 .r rilt 1 I M.. >! .. ..'.1.< .- I ': H ,1-;: .1. .t '. ". ,. "t ,0. ..I .1\:1 I: | \I 11... nJ \.r.. t. : ;. f 1'Lur
>nf. I l.t l t'.t
1 rH-i.l.-I wil'i .i"OUl"i l'i- 1 .. !... ( ...-nor.. ; : j.t .. I ; .1 i t.i 1_I. ,: .
heir i .i>,'< ttiTlaim t"r"lIl tix JiHi.ini.r : ; ; It-riijl "1'01':1:' | ri'irr w" 1 \t" : al. : \ "ll i I. I.IV".4 h., utt 'it'o-i ..f > rria *. :' ,
j. 4 .. .... -I"- .'il-. n li..i_ t<> ill- l;.ur-l\ ..( I ru-t. ; ". 1-roni.I I'V : \ ..( l.afL ",.1' t.iU.. .-..ilitx'i 1 .*:. :.t. !-. I A r.t vm--- .'.f ." l"-ii l .1.> .u" .i ,-1'.1.1.0 I "1.1' k: iixu..lt.." ., ". ,' .;j.."|I". i.r;xrl.ii-h'. i.t < in < f r thv., .c<:::MMIYi. I: .V 20 I ',irrel:* 1 l'i::"t1M'4.l.?

I .f:. tr the- In M ..f .1----<-. tin'j .h.r.u.ll.i ... in f.i- <>- ,.f UicU-r.J llavN. : II .M 1'<: (n.li. -.* At! t fl' .l\\ V i.j.i ; "5Ii-V" (14P.' 1'F ',..,. 1 -' .i'K.r T I- ,.\. -: :/.\ .U.Aii.vr >TYU.:.;.H'l -. ":::11 11"I :1..t(r.h'I.-... J

I >ri>trr":l.t i..ani ut lII' i.)icicJfoin taU b, 1.- I I.:. r. ll.\i u.fil ; ; \. t M h .t 1.,' '* Ir lit lli -n, .i. i-'jr: .' r ( '..:!]"1 '.. .
1 ten i'tr. \ L1 : ,. ..t .t.1 M I.--,,' I 1IE1r.Fllti\TEi I : : i'' .1 \: !TIt.' -' ti.- -.ir .-.0..1. 1.. .. .-..,' ..1 r l.-!ot hIll I liinirk n,\. T51b.II'.'.-). S
:\ xPI.M:: h,:. i > ; : ', IH .'. 111 ti..- :, I II ,. ..
; .i" i t '
tI. : |( nf j l i .. .
11' h '
'U
I' 1 ,
*ce- : 1'1'0 .: fr : '
"n "
( \ 11. our : ,
.1 ; V 1 iI! .<> IiiM'V r..ti<(> ail'' |I.crc.o:... w5,,> ate .: I.. HI.. I .. :. V .t P.- : 1.-r. 1' "'t'. '; .. s'5, I.. ... f... .. .q...!. I".:t; Y.., ';'l.l..l 1".1 u'-'i' !I. t.i- .1 w1..',.- l 1'r-- *. i'i- '.% Sn" :-il (C'II'llarr.\ I ,
iln-'Tn .' > iu-.tjiurtt; >'oKiTn '- : ,- ls.t. I" I .,yr..i:.. .\: ; j., .: lf> t. ki1-, t ;. | HI'r.:
u .
i iiJ, l,!<-.lto tP' uj- 'I', :r'z.. ;":.: < ".r. "lTt S. "}.;. f"Il" i 1. tl tl' .f.1 twillt'i o-il'i. i-i tr.- K-' li.ir.' *. '.. '. 1 .I"1
V f-T 111,' |vtIr. bc i1 I'.tr niul I lilT. "tm e Ii N1))) }FOR( ) SALH.i ; {; ; .\'., !, fIT: .'II in i--.ii.; '. !. tit.. ilii.f -t h.: ''t' 1 K... .1.1r 1,I. <.1.I.. )I. .. n- ;1if i tli, i i.r n. i', : .*. '.. Mr" : 'I.P'. !I.:V.!9 41 if.
.,i.' ur Mmmj. 10.1! ('vr. ."!.,\\.I Las' .1-! th.it jjPtl .tll'I'! ":; r .H-u I .:'n 'l,.- -..I..1i.r: n' I uUo:. I"* ,:luTnti ., 'r.I.! r' \ Ih I;-. ':. I ".. f:. :'tv."III.. 'I IS .i.. '."' _. : : -

F : ... .aij ,,,.1.-* hax/l oti.. u.i!, r ..r.l..rollbe llonrJ: Tit- in.. !Vi--i. .....1 off r 1..r, .:11:e! in 'q' t ,,,.rl.- <. ft
torn#
/: who u juthonnJ: to H-irrthc moucv lot the r.r tl II.' rn-t M.J.- <.f lli I ,, T I.'V nf .ar.-h :(II. 11'.0. : : 1-: -I .- vs.s.vin}: : ,-I:._. MJU! /1.1 r-.o, .1.I .

H ,?,,. lIl'till: ". ('OJa1f' ) :)}.\'. I...' .i-'.i I.ttl..1. al.oii !.'. mil. /T'1,171.I I -- ----r; Q-ti-c- P.,'', I 1'1'1: ;! > | ->. !n'. I1UST( I BEIVED I I -
"f tile I liond: <.f1ruptvr.- V .. .. !, '( ..- .
S man 01' ( 'I:, Ih. I-: nrT 4 i (.11 T..IL\r.' n" .t\ "! rl'\'J\ ,
.. <>f the Ihl'rll4&lluII.rot'uuI'I.t Flri'I.Mi.riJt if u.I I.a'i.l u i'.t' .- 1 Ttri'M. .l-I. FlurliKr ..'r J/. ', ;... -. f'/ IT /:/1"'" V 1 (1"4 ihi'' nl| | ; 'i-'oi. : .! I ,' I.\I I>: Tut I... 01.1| .. ...,.1! ("I .M!, v ..:. ,2V 4. V ) I'T'; '; n.I'1 '. ,rl: : iiiiI WI .
I 17, K". :: bLand .irtii'ulari. aj-j-lx to 'I'rlinn h; I p" !".'Tf' t,1.1: ( II,' 1 tiiH.ii. tli' ., |I| >. .1 i j. t' 1'1.1.,,' ,. .' ,::..: "tr, '-. l'i" {". I II I Ix I ) 1"W I i.A V.-MIII: : :.\ .. zick.I

-- -- i .... .\ Nu1ET.1): I "I. (',.r: ,.. ( '';''Il''' I't'7.. ..sI d.n IS. .;..t X ,.f n > :-l>oritjti.|. ,1. it Klori.it.! ..:: |It. ... .11u -. 1.1: > '. .n V.tfJ.VJ.'j.l I "I r.1, | i"t .-r.il it-< >ilr iIllD. "i itI

p for Sale I Tsnjm. IVU IS. l 1. i" tf :, //-in/: ,tr7.". tr.,../ ..r.r.H.'. :1 t.. I Kill! .tV. .1"t Ajnl I n. \% I..,. fcriiiilcrhrl 'I. __ _', II I : .:: a,1EIIII'I: : 1 E";'.

UNDII4L\ED otTer4' for aT1. 1., 12'J "I.ll"rI.1.1'"- !\ l..t I j I it t". \ ,' i-. ti:,. C|' V ..! Ttlj: ; .1 i />. 7ro7:; VT. ; 7/ 7: I.L-: & :", .

Tnr .I the .'iiLs hiV -, vurp. -Iy"1"17.I. I.r\! ;, ;.(( ll.'I! .r "I"' :MOM! 11-! hf. r.:1., '. I I'" .! ,.r. ,,lT n:y IJH' I
-V rn of ..,.".1. ntuntr. 01. BLANK -fA--. /!I"i.'r ./[-s, ri.i!. .., ,. \ 1 I-t ':' .1.! .. r.-. \ V S, 1.:1.: '.1.-U.' :-,' '..r- t.. t*. U L,.yi, ,t... |h, r'c LT f T rUHY.:

V .1'. thirty roil>*unJ.r e"i! "t 'f.."l.Ia""on-WI'*ii'- Io.nn.I'lac..d. It rotn- BILLS OF LADING. <( If'rh j.:. : r;.*f..!. :u.I l 11.1.i .:. I P. r ir. ini.

.'f Taub! are II..J )on.iinj; outbou- 'j ity! "ill un it'. ritE! \ I'll' In. llliINT ::. ..K.HN it.\in\n: 1I I!- .. -..I,:, :: ,.1\ I---..i I '..'.:11"-: /:II.J..tr: It.t.U .\ I'I4 IIi\I; :" k.. .
"orr "f
: .'. "rt.1.1."t\r \iwelling .j pplv to lr'I l : S.M.K: : :tt the oLUccf: tI'J: nur;, ; fsr |Tjof oflueh cait! :.'tJ f i i-i.: I !!". I HTNRY Pl:.> FUi :.orjol.t u.'I! i ( < i --.I.: ', rnnki-: -1-orn"! .1, 1 1.,1 ..:. ut h.' 1 vi\-n\ Uu.l. .0 !I-'>-. ">'r*
further \
C particu'ai IIJ.t.NL: ': -wv. l' pleI.sul,,:-. u OOtJiI., I (rirn": T I.vV ij .-.f .! .. Fa'herr V r..I's I "I'.I'1! 1 :,\"Kt i > .\.i\, "} v. u. > i/r*.

t-. r 0 A' .." p :.. T..IT "'I ) "' JJ I j.-.. ':r.. '.9Q ) :- J"-r'j.-::: *" '" 3". "* :: '. .. .. .- v. o "' i :''. .5 V _. ;(:I':' s:.' Sou-. It: Iv.

.
4

1lIV
.

.
I

,- .
"

1 .' V J
.

tt -- .


,-' ,
-
._- V
V

-. ...,...,.. ..... ... .'- ---- ....... :' -.
-
V f
,- '
V .

__

59L
_
p
..
.5
-
.. _
_
S -V .. -CI. o "t -- --__ S4a-, VV_qi -
V --V
."
.:, ,
; '. -. --
-- -- --
; :
,
--p L 4Niwr -' k
-
-
.. ,
$ V

.
j p-
.
,. '" a ::1
*v. l:

t: V.


: ;' 4 ,, .

., :.. .4V
jY
/I -


..

: t _b .a V 1 V
: '
: .
'V. .LVjV'

___ __ 11- _..V ___ ---- tr
: = .sL ___ 1 -- .. _,- .. ---- --- -. IV T
- -- -


'F 11. \ Notioo OF FLOUIDA.of Insolvency.re I *. *. JOST( _RECEIVE.(;. 1)) ', V HODGES! ) DAVIS CD'S Goods! : 'I I.DYSPEVTICtale BLISS'1\F. \\EDY. .. "J

IMMoronih I'
County y r Till-: STEAMSHIP I : I fONNOLIDATED' LOTTERIES. .
.
; S /* J'rotxttt Court. March Hfh. IRfiO. .

"'T 11KHF.AS.: : Franklin RrH.q.Ii. .\.tmini.tr.! .' I Authorlccd h) impevial Act of the I. -pi.laturr, E. A.C1AA'tKE[ & CO I iBis: trpeitic( Remedy liai.: the I.ugut. V
I' tor of the K:..tate of I Iftrwin !'\. Kraiich r fur the l.'I"fit of Academies, and lor other I Ii

l.ntebf-HilUliorongh Ctutit. Mat' of Florida, IHar I'o "" A UK: now in receipt of their 1I'cl1-.eltcl.d i worlJ. '
j-
-
I the ,
il..&lM..i. has ti)\i* day tile-1 a writ'eti su':genj j: -aTHREEPLANS--- _Lt Mock of I II of- ant mwlicirw in

b tion <'t| the In"dteiicy of aaidJiMate, it i It. ATLA'NTICVKUIYEI i :

.:. therefore !: New : v .<\lj"* kGoods' 'N'\.\\ I 100,000 P. l'k1tgd oiJ in Georgia .ndSou'lh

jOr.lfri-J. That puldication of the filinp and :U, on 20th inst., from I .

.. J> n.l..ncof ciid 8ilvT;;e.lioa l he invle l lor advertiins \ \ WithNew SOMETHING NEW ,: Carolina in fourteen moulLi. flu i*
thi Or.I..r. ouco A ,,',-.>k. for tj x .. 4e.

S !: IfOiitlm. in tl.. Florida )Peiiiitnulnr. a new par Goods CITY.PLAN I. -I

.. ]* piil.iichp.l.in Tauipe. and l h y written notice. .' ,wnnanteJ: to cures if directions (?lIow.1 M

i iKit>d tiihe' ('.>url-buu door iu aid ('OUlIt *AI

It i ja further! I ,-FOIIJOSE : I.
.. : .OrJrrfJ. Tha! th. creditor* of .. fl' r. t ale 1 VIGIL'S i $:;ojooo; Con"i.tillf in part of tlte( following articles : .fil, any ca"o cf-rpp..i.! ., liver disease,

Wnotified-in the niaiiner al tio\'* !j.rr.erilM'd- ,I; l II> It Y C; 0 0 I ) S

I. t
S OlT.-. of the Jii'lir ofJ'i' l>iteof the (%.nT>- itv i FANCY and coarse,-Krnturky Je"n., I S
.
-
hiil- and St' tc' a'orrgfcii 0:' or belore the.:!\\Jth j STREET DNA\\N DAILT AT 5 O'CLOCK. Cariu.uerT" .-cJ. Can''IICt.Fatm..r' I II [hronic di irrhoe.i. gt'M'ne) : depressed 4

:- day "f. S-J'teuilier. A. }II. IIt3t'. ; "' and Me. hahiOj' I ;.

S-t\lIl.- SIMtVX TL'RMA': Jt1. Ca-iiner. Ma r 1 I. o r o, '
TAMI'A FLA., : Prize; Payable Withuut Dnluction t'i loss of '
I Hickory and I'hac-! piiit Jtnpc-tit. piin: in ..i iJ* anal :

.. Bill for Divo 03. Cofl-.iaiiii.i in part, as follows : V -- law Stripe; *. i .

In tlt Cit ('.,* ?. ..,.., A-rn Ciirnit of florij't. DRY GOODS. I 75: BAALOT8- 12 DKAWK MEMBERS llelliln.-- I'Hck. !Ii i i. cI'cdaJy.hl'tcJ! ) : to Femae: I
Ii i
: Hi'ttborovjh County. h.\'Y
i lirciwu and Bleached Cotton S C II E M E ",d. ; Ir
Ann !f. RoWu J I r Coinnlitiuti.Etcry. .
: v.. V In. Chancery.John do Jo Drill, do Any f 1 Ticket with 8 drawn No.. on. it, f. 'iOflO5i a Ji ht.- .I )
.
.. II $
"". U"Wta.! ) Denims Ticking Ii '1" I W.i H"O OinaburiiiHeoruia i iI : inr.iM: sllt'u,1! one P." ktg3 V_ -
try
having .....u ir.ailato appear .atinfac.tnrilyt Cotton ,Jt'ttlloCLod..W. 44 4. 14 41 6" 41 41 1. _'ltltl V .1auta- I,
1 'oltoiiadc
I If t1ie. thut ilie defendant in the atx>\ e entitled ( .. .6 St It i" It S. :l.lIllI I Ih" I white, craj", blue. Red t t tII .

can-* .t.o' not live within the =State of CO"grc'811 & York Stripes II ... 4 II 04 Ii I.oolt'l l ripest Flannel. .hite and I I W. W. BLISS! i TO., Praprifton, .

.. F'orida.! hut I.eyond the limit thereof, and in White i !lied Flannel, '. I.. .1 II :I" 1. .. :.ls(1 I colored ('II 01 f'ri..b. Milin l l'e. I } V

the :>tat.. of K/iuitiana ; Therefore, on motion :( I ri"b Linen,
of r1niii&ut'* Solicitor.; It in ordered that SWIM .. 44 44 44 i.. 44 44 61: ciiptioii, ; Print of "U.l.ul..r., and iUle ; I .
,
the .lefeudiut'' .o a| J iuur t.> the l"ill tiled by rtxnplainvit in tin i I Printed & Fancy u..ljQ". l.if oil i' Matl'oned to voine. mil tit I i. I ) .....'.. :-hII-f) all .Ici-i-nption* ;

;r al.' ...." Cd9. .>... ttherwin !tha aum t>hall Im taken j no h ( inth8rn... am |l.atl)..ull1r pUcr. mull a* :I" Ut2d. a Inn'e: a-inoTI I meiit of 1I I ; : A LIVELY.:[ 1

confr,.o. And it i it further! doled. AlMC.n. Prints" ( :3 or nn} <.11"r t ..tali.1I1$ iu the I' 1I..IW.'Ant-'l'UT1.ERY..t! .. FAKMINCSPAMKS.: ; J :1.J .

that pro I hi;* order l t." pul.!i..h.,1 in any n.w, ,,p,,-I. c..lico( uimrre>. dmwii.kj.: .'. .. . . . . 60 i ir I e 11-,11.: ... inuirr .:21t, 18tlt -4C Ic.. '
-- ---- -- _
l S per printed in. the Souther.;! .Judicial! Circuit V Pliawls: his t'lciMl $1.00 I (, }'l lit tlirMI ".iiriilintr of V
I Hlnnki-tt i to mi? .Of, :
1'1. .W S: 1fES.AX1.s. : SANCHEZ
ef Flotijit for four in .
KLJu.l Il'Lk'f. STevt'". I rnfi $ 11.-1 d lhir. I
TIIO. F. I : :

t.t January S.Mli. IfiiiA- _ _SO_-4tp._ i, (;lo"ajI; !Susi1ieiisiu'rs= ( I I SIIOVKI5.: :SAWS.: Thi heat Kviiut'y i* the only j>oitivtCutt S 'jb
HAVANA LAN. I
Notice! of Insolvency.PTATE I II", <(>, and bf Hone, liKAWlXUKNIVFS);: c FJlj! *.. I

: fly FLORIDA. ) J Iloiik] and Eyes, Jlu'tona. I I I'HI/KI.S I5AS1S.QL'AI.KS. : lic-fyro the )peoj.Je.' It i il i-a,ily t..
,
.. I. MOKE' : : PKIZE: ;:\ 1 iMAX I.LAXKSI!
ni'l.'"'r. iich ('..ullty. j jtM ; (""""hll.! HiIn.) I .- : : AHiEKS0)M : #

/'rotate C urt. at fhimbrrt. Frbruarii :%! lth (Collars: rinl.n-1l. I -- ; ( IJ'\ Sr.S. LIflI! an.l! II.TI: no luj tjnt t*. Can be sent ., .
A. D. 18rttYITIIEUEA'.1Uam .\ I r.\prj.M.: PKIZE: :
.
Adminiotrator.t jLim-n, CII('(''', ParaaoU. I I S.YTIIE..IE.\l'lIltlll\. : ( <. ..li.1 -. t

of tl.., Katttitf ..f Strphont Mfphen, Carter, late, of I Short of 'try t'oritly.-P ; rfu m tr. ,. i $, oooo. .1 'fjixni iiM>i>rtnii >itnf'nnj\\ Hi/rf C.t ,,,|. t l.y mail.. The full direction, iumin.1 e*c-h ._ I

IlilUUtronch I (".\11111\. Stete of Florida .Jeee4- \ KEADY-J1ADE CLOT IIG.. ;j liry, I> rr*>mt.i. iff.i 4. ,

4 ('.1. h *. thi day tiled a wiitt n s'tiZ: . the Iii.ov4jiicy| of .aid Efctntc. it i.. therotnre. !, Pantaloon, V"- ..111.I I V

C OrJ'rrJ. That publication' of th* filimj':: and. I. C'stati1r3WerI: Shirn, I TI(. r.TfIi-O-I.'* .! oo.I IWOWXis { :
CIW II Ell: si.T.i t euro more p4 iclily anil perrnHn'-ntl:, *.th
l I. ad
of ..i id tion l he made.
!pen ta.tiV .11 e e y ) PII.lcr.& IIirl" i.I: .... t4 C"-uult.' iti'-Hi.: Its, Jl "'vti .
I
'.riii.4inir tI liin (Ir' *r. once a "" ...1.. for fix i OAK: : : COFFEE; : ( ;.KKI.X; :

month: in the Florida I'e.iiiKtiUr: a newupajw fC'rn"\h, Mn\\ ., I \ <.* !l'.i\nl_ >ic in lull!), 'tlll.uuI1ahh: : ti,,ii. ATlLxcK t TEA ; FIon( 1.: (l'( )II IN.I : ;!&. tioul.le, without I Ii,*. of time, or _
in and by written noI I Lailie'i Sonntti (f rvrry I' a r it t'l I
pnltlt-hed Tinipii. .
r
'
(iN. 11.\ \1:0' HE.IW: rI
I 1'1111I\) 11.\1 : .
!i.... |Mi>ted Oil tb... rnurt-Loute door in naidOn WINES &BYRDP8. 'irs )ha-er' bninir 10 1i ii l kVr lien the tst.-: V a-Tsangt;: &prV diet than: any olhor! known: 4 :t
TI:* I.11).I.'l'4': > ( '.I'E: : 1-
.t-. Iti furtherOrJ'rtd I (bei > e..l. in I.J: 3. t. :i. ';. 7 !t./:/. i', 1114guoruntrid I .
That thq creditor ofid F ta'eJ.f I Port, Mu.U-ria, a )1'1 i/c..j J'Ji.l": t Fixiv-oxioxs! ) :\ ror.\. I, K. m.itr.

i<..Iiti".t-ill the inanncr e.ov. preciil' "edt hcriy, Msilagar. V I -- TOES: ; HKIEI) : :) ': -
;
.. 111s. t heir claim properly authenticated! inth i u GKOCLKICS. t :...-i! a1it'', :. :---.Iurta Mst\ .s h, I leco, APPLE:*. i 4v
.. of IVobdtd Hilltdor- j -. 1 i PUti'.t-ra ihN -.,I.J. il.KK! !
OiTi) -t! of the Jud,:" : k a 'iufr forniir
.. .. .
bfor the V 1 H 5 I :Hi 1 I h,, ct ( L-: ;
,
o'l.-h. ( ..un"'. Mate afo '.ai.l. on or "Irttir, Pork, iron, I
i7 li .Id v of"August. A. I). l "niX" Cofli-f) "' :17" .. 1 I9ih, I IMi'KLE' : .. S.\KI; > INI I.:>. V
itisar' \\iv\r\ he.lh! anj
"
\ "'C' \ \
iic-jroe ; ; Ch"I 4
3l-6'n. 'nln! TI'UMV.. -T'l 1 "> V i Dried Fruit, Swoft Meat. I .. .5 .4 ii ::0:111.:<; .. ;, I PKE-EKVE1: ::" : : FKt'HX: t CAX i V

CirCltit; Court State Of /-'lurid', S'fith j I V .. :HI" *. JlllB. :-Jll.l.:,. )Dl.Ks.; t'\MUE<..j\KiNs: 'i lI.\e: : 1 : .
rohu.ro .
Ss.ip ili..n
: I i : : ;i, n-itinjo'i I Kiss f hitnK; ru'ri ..
'
trn Circuit '1fillzb'raih (''/llIt.V-at (.'1\1I1tlt'li. Hlti..intt. ,: .. 4 U") It .I I ll., ..cn.E: ( ; .\1 I: ... SII( t \ 1 p. '011.\'I 1 _

Cft in CtlJurPcbrllal 1J/7// .. -11"1 14 1 1 POTASH.( ; PKPITK: ; -
< jh.
m 'rll. : Irnona1 !Sir-ino! '' :
\ ", I .. .. .. .. s1tih; li ; !%arc 1I a [1-5; doctoi! l l.iII!, ant! r.vv-
f SPl< 'K.A.-. .
..-1: /V1800. Ii Pan Nut: Fill.-tt" ", I 42 .M'l. .

William LCowiit 1 nil i:1: Chaneev: t! lM l I'i.klos.I CaiMip.\ II I .. 43" Ii St 31111; :. .. Tnnra.r1cc.: Ia', lMt.JETT '_ _!; i-r r.iiTs: V 1 '
-
J..hn J. Underwood n.! anI >tor' Itojun**** anI'1' li IUan.lv P :nche*. Mtc ltr.1.l -0- ; _

Kiil, II. Th-ina j Ktluf- I!I 1lT i Ladies' and ('cntlt-mei '. Oaiicts: of ever 26,220 Prizes: Amounting to : H ECj I \\T E D. I For Fair j,, Tnnfp-t; 'it._y \\.4 ; _

Ari'E.\UIXGthattlieHil;\ 1111_ b t>en filed I lt,1a| and '

in aid t.aue. all.] that the uj.J i 1 L'r.d. rwood shoe! ;, fine andonrfe.pris.-si! $ 7 1.200.) \\\vet from Nvw, Ytvk.k liC: \ 1'11! A LIVELY. J

!de* .ut of the .ii.VCircui to wit, in 1111Wittim '
j c'luntyin said :?-otatll.lIu.l that "lli.1 Thoin- "JEWELRY.Pin II ill I.ei'.n'rtbuted!i. aivoidii-i, ; to I Ih* fnnwii!! y U' )II II| I .\:-" :>\' U'l.MliNI: : cf tUin.. ... V Jit.iiiry. 21-1.I 1SO' __ ___4G 1Sto.im \ "t:8. .l

the Mate of Georgia It is! order-I I- A: V
reside'
a 1:1 ; 111'\\I.--I1I'\IL: ; : :i'i-rc.\c-d| ,
aid defendant and- plead : 1 1IIn..fr..t Uest! Ear Hin;::". : >- : En incs. Sugar Mills j
el thai the appear :-'t'I1 I It ,'I. ):( I()1\'.. )
demur to tlftiII..eJ on <>r I In-fore tlw ,,1 rin "r Ilitipr': Watches', To I ln drawn c-r.r\ >u'ntdly. I v 4-
::11 KiIish: ( ;iuk, Li in, Fttnih I :in.! N\\V\\ MILL CRT! 1\D U. GEARING: \ I L4ifu
of A. 1 II. IM'II else! t h.- ,
Moiidfv or .
6 :
r.t July All warrentod c1'""'"*'. I 1'l ii/ccf f7t'-iHi f ri7eof f.Vml '
ui i I bill will hn I tnUon a!* c..nfe<+...l a."in"l l lth !. All of which will l ho Mild cjtrap foi I I'nzeof . -ji.,1: IHI In s 111/.1.( :;i'rie ,. "I'j Illi-I! ; '.. Jtt. .4 aS., iv. h/

..in. Pr.ivilod 'hab t Li- .T.lfr th.ill l t.o pill\ t'1------.1"-.I.Ii4s' 2i' 'rx'; .* *!!f !1' iI \1.1",1'! !Hvoiug: c.f 'I'iic \ ':lkuU',' Ir-'ii IVoiI;*. 5 ?. 'V ...

i-h...l. onee "e<.1... in *'>''i'> """'*'I'lIl'd pub I'Nh. or exchanged for countty pr >ihue.rem I 'll/e i-sf. . :a151111, IIMI I''li/i-Hi.f, i A x-, \;.. X.!,>. .Vfir /' it. J7.'yuij; {. i -

fr -- -- ___ 1i&c'! iiiJ. Circuit forf. u' III.....-! .TogElnIL.( 1 I 'rire of V 8mm 1'! I.... 'iije. c-if V.'ii Al l -I--t I In- tJHflt; : 7tiIistn Mil'. .: I _ _
.
'" .- -'''-. S 'iizeof. . 2,'"| fi I .''Io..n I'rlf! of.j :. C' 'NTh'.h1tilt;>; : : ''it':: out l.i-iter. n-i>reii!>. ,1' I
,,. t \\ l! I Ii.. ( ct"-. 'V '. f
Jnd .
,
"
.sti,1ti.ror fct.t'itin! .I..ullh.! .
'.
.. tf. I .1 'llZe .f V .''' I n" 4li.ip-r .r1 I II:'-> i. j j.1.
IP-'iO.! 3 J
l 1.- > SO. :
r '.'70; A'ioxiinnt'ciii| | : Prtaniom IV to l VJ"o! in :21! I I" !hitn: >>. s':\'. 1 I-c l.riMi-'ht fi..m .11.r"'ll. '\"ilinlW.i .in- I
-
.If"
Notice of Insolvency.PTATC \ 'eititiratcof Pa. k.i wh'leTi Let 1 I Iliutii-s'I McAul.iiV.: J 1.1'1: fl.c.,,'*, andIIMOIIY din t llirvi-f""rtli. 4if Ii4.| .e wnntii-ir i I .He!, rfr-iiL'". 1.V .
Attachment Notice. : ;:e'! I. < J. 'i onI .
!= tIE rimciin. ) I I" lo III.lf:0: ( ;".'. I. ).<.*.. "re tiiklcd illi tli" tnlt! ..f !t.ViW 11 Ii.-..... ,tt-- ".,,) J
I II I r.lHl-.IJ.r-| ( *"|'III' \-. 'i.R.S. '., th' Cirruit (Court ....."'Ji'r'i jujiri.il ('. -I I.'I\'IIII, I I.. i ir .-r.r..rp. tHrontti n ( '..!>.t5.i..1\i
: 1 1. t.11.'r".I\: ( .1
:: : IF I.: m.p..
/Vorr/'I am/ fur I!. I"."-... "Xi.r'fi nf r..I.'I. l I.. ,: ..
'1"f in .. and Ix lic.l.l !
Court fV.. .i/ern A"m.- iirr .5 "
S In fV /' nf i '" 1't lo I ijnh, I...VN .
I I ists VA ,.1' !lieu l.illi j., l .
\l II. ('tiU'llti .f lllllflnirniljtl." \ 'tttI-4 r\1: ra< ( .f nliVli n., > mer- .
iv.a. Ihi i IK the llk. )ind irhirh e.till.: the li.-l-. | 1"
\\flir.nKV( *. K.iF.1.'i.i; tu.-... AdminUiratiix' ;.iin-'ll 1 1111(.. .1 er to nil he .111"*..< c.. iri2V: I Half I 1. 'Iillt.r.: I..ind J.rlo': ( ; ,it I-aS... I rr I fla--. ti"n w m ntndei \\ ..11. c-i>4f :?." | .ret.'l.' or m.'rc .i of'1

\" > ..f the F.-ticte: of .1.1.! .. \. I Uir- In- .. 4. u. v Alla..hm..nt.I Eighth\. (''' I itiais'a'e. i.. I'lopi.ltii.n. (CnCfd: Sia'r: AIliilliii: : ** .\ flg-5ts III I IIiNic-i\ Hi.ri '..I1..I..f at hr i. \n1tcI1.'; | lor it IC.Tclie .

ii ;iIlttt 1 ioii.h i'on. .'1'.. St"tr of. Florida .l.-m.t-oC,1. Villinm' H no nn.. J 9vfOTICK ..\ ::lis-.. "ld.IaI..I'- l.t! a-I ",1'''|- ? .111't eo.1.1! I n* tiUK-li! a \ 0'1 |1.'.'n'V
.
written .. site .jferi.lstI u VCOMBINATION \\ turn out "-""I''r| unik: tli.-iii tan I r l...njlit V
huts iliidittiled. a Miirgi-Mion : : i It'nhai't'' ''hit ,
lT.HNS..f: : M (n'll.AXMA KXtiLANMTin ; ; : .
the I In.olreiov 4.f mud; K:-ti' te. il i*..thenfore.OrJ'rfl and nil other-|Itt.r151511 inl'r"I.,1 in tl I PLAN. \ : : ala. n i-I.| j.'it It lif nnd) nrr.iiit it : till \ <.'liiint V 4
/ \VritinVni. "-. .1 f to il in/ t I.. r.-sths# I tl.e I fit.Enfin ..
and I'-
That the filing tlit !
puliliodtion nu.pen ne nre. r"'pI.1 to appear pl.athe I I PIHWII' ererv day lit I Oc'a k. .
lenev of fund "treotinii, lie ninde.! l.v, r>..lerti .> I ( di-rlajHtion! i tiled i JU'iuid .:cnn e, coimnei \ II. !'1I''I'C.tr. r.ulwvr: : : .* ">..m *:.".> /o I I..*..'.>. (''r.'" '.,, .*:.,... V P

.i'.: tin Order. ..n.-.. n \' ....I.. for nit- ...I 1 by Mtnetiiietil.JAMI CAt'l1l." i JII7I'. : \\.11111;:'liii llUH; Sri.lt.Ik. aj.jaira'n; tontfifttr, tra *i:". :"Jf! .> \'*). ;,V .

nioiitliin the FI"t uI.1 Pi'iiiinulni- >. T. MAOIST 1 : ruff.! AHTntppn \. : V :Iflr ."/;.'',. ,'ro.n f Ju lo :3''i. p
tiew-p o.ooo.: () : ( ? .i.OitOtoo3o { I M f n > tl I I. :Sisn-l: ?!, t if, i
I j.ci (Mil/i'.he.l I in Tiiinpii.and! l>.\" written t n..ti.-. Match 23.11/lr0.1 ; :3 :3m, .) 1 1ut. Iii'S.. HHfl I Io"--'I''t run aft er it- I r.

).....trl .,.. the cuUlt 1"5". door in aid (.'ointy. ----- --.. .--- .- ssio.oooi SN-liic". F'fl.llli". .'..',.I..I\.4 vi .., Lim; f"r .\ <>',. tlicil
It i ic fintherOrJfrrd Attachment Notice. : '. ()( $ r.O\O\ ) Sifi', .1.? .s. |I'|,"u., !how l-.l's v 4- ..:j.meii.j4- rtMiniii.j fr |>..iy.5.Ai" I ,/' ,

That h.> creditor. of nid r-lnf-! ( "Pili'sun! I M- k. |- I 111':1".1': Maii.ir.! t-{
b* "Iti..I-ill, the! iinnr,, 1\1.(.ors. ill.ti..al..I-] { I"I .\\IHS:rnl".II.l MAXWKI.I. nnd all other pei.iI : 2.500 Etc Etc. I.I'I.I.'| | .AI'llNl., 1 'r.t-t-! fr-.ni ..:M I r. .,j.i>"i,.it.r.| im r< h."I. ...fTi. 6
nre hereby 1..I"ir..1 to i V ...
to tlI..th..il' t.hjni..l'rop..rlf! tlicntirnti-.l. its | |1.1. TICKK1S } ll'M\ 1 H i To ) n t'x ill.. ini. (, "in( ,'. ij.ali..t, ", Mniitirel- 5.
1(1. ,
Mi-
: I Id
.
ind pb-a-1 to the .1 !"rill )i.> ) in an nti tailS 5. H'Z. ?M nriaii, .
Is. .
T.i!
theOlfl.-e elf th..Jn.IrIl..f Pt s5l.5t4> of I llil-l..l I .IIR.- and :M. :.M.ik<, n.i |"1"11I1.1.' \ t
| )
the Cirrtiit Court of the --
\ttsielinu-nt in MB'- Thu-iV Fn-tu Ii li-, r'titi.'n tiA'f.. extiled.. .
<
I. ( thi17th
n'I''" ctsi ty. itate f.ire..it.l.'on or fore .i Hori.J.i. f.irtheS<-n'hern Cin-nit. in and f"lilUt 1'I.E.T.KE: : XnTH'K' 1: ""
dnv ol"Au r II.t. .\. II" -,:;">. I .oi>iuiih (.tllIlIl ,.. in wliit-li I.onm. C.; i .. mi J-:: f r > inc.LV: ("IKN: or) .\ .'\\ |1'I!&: 1 11-.. :.5 2.1 h'. '4V
1II11 t.i.V., III ordertnc 1i i, let ('..rlitia'en. err1.--
:)..l"u. -P11 \V. si or -
a.eih, M I'la l.lilr.'anJ the aid juino* :Mn 11"1..1'1 1 I II., I"lf.
I lie, Money. (a' "ii r fl.l.IlVCsi. (..? I lh.. Ti. l.Noi t '
.- l> v/\'fs T 7fTI'S I :.vTTT'TAT"O1X t : ell i is deftndiint. '. :>: Notice.V t'
; 'tl.W..r.U.
,, > "
r -d. receipt of w hit Ii tlnV will: l I. f"t l.-U '11 ,
I :\11 ''\111' from date I will' !pr.>..ent my I o. R. IIAHT. Atf\" (.sr 1 Plflf.Tampa. V t "1',1..11.I \ tir-t iti.il. e ( ''' .).,- Hlllt\cr. l lI'llr. t.
Fla. Manh li' I 1hf.il. I :Hm
kJ acc>' ,,,0 of I ltill I .l>aron;:h ( ntissty. f..r a final H' -----.- .. to ff lanwn, imcirrt. ; and. pi i if. a will. I i.llhIItH.itlK. 11.,1.. 1 : tNIiI-u; : ; N lit; s.ulcia fur a.- (lie <.,. ? I
rent
'1..,,;....' of the Imitate (.f (Green Krn-vll. late Attachment Notice. I -1 .l'urIa..r.. 1"lIIh.I'II'.I"f''r' 'tI 'hi) : :Slu-ilv, t luvrif'i; |ri''erty.| iif 1I1..r..11.| rice..: ,
"WI" iiinler .
1
.lIlof'il" thoiuau.l .1..t! !
( f "ai i I Co-ritV.. d.-('.'...ed. mid at the name In llif Circuit (Court S"Utttrrn Ju-liriil Cir. t> ; ar. p4II'M:" 'iininediatrlafter| ,1.1't lit-. Jia' 'I 1. -vuI-.uutt-rr' C'i-I-, i.l4ft. 'V .IM'"I hHier. :I I llitlil.I ".r..i.jh I ll.'r>ini..rk.
''
limV t.> lie .iitIiar.l from the further S of ill' <'.iv .i( hinndv, in audf-tr the ('",,.. !i : : To, IIjl-.1t)2\1\I:I '):: .,meNiiTIfK V 7"1'i''r. V (;..',I-lIIiIJ... nnd' .I..ut'2it< ArriK 1I1111"1"vk! iu IT.'n>*< .!h. l..1
V .. .
.
IlJIl4 Ili..tlltion.f -aid F.t.teC4IUNELIUS ( ,ln-. 1 li. >elnnd. eiul.nuC, dur 1 U i iI
tl oj JliZlsborou2F,. J Ti.- who prefer i.ot fendlliL'i :M..f ,
: >E.\$. AdmV.AHMySTKA *.ik, Hii'l j in ..il me u..t i..fi-r.nr to lit I..!. i in .
Mull i an n-f I' : ( .. ; hi: l 15 iriy V
John I' Criihtoa \ I'xpre" '"| a's'.a' r \ Y..UM.J.S .
C.
( ,'t.li.'r '!'!. 1.(3 ';m. I'r. tie! :-1 lH'e. '
\1.\| t\T Iicki-t. the of dol I
.. > Attachment. Ill MI'll eljllt > .llnd >
I S\\ J'.i!!... 1.. V An I tutj'tn'-ouiuettt| :r ; uil.-:, r..rth! lor 1'1111I1':1. V .
William V up'''"r.t.. nin !lp ent. u< n-V. ni..l
TOHXSIX .VoTCL li. Ilo.:ans J I lasts ; .
:, 1 I 'I.| eli.... frlll1lll'n\ "i".r: town nhile II,.., .. P-T", tI-.i I % Ii. ,c.L': Hi the 1".1,1 t.> 1.,1'1. itit: .ind, tie! hns1.r..i| r. :-
MUNiI1': after dato. I nhall preeetit IIV' \TOTh'E i, hereby eiven, that tlio defendn! iiie'.t." \\lu-reiii I re-ide theV. 1..11'1. ..f
oil t '
; ,.. Tin I I C: 1.)1.I.i I: .
aii: ttpre- o'Vc.: 1 I. nnd I'lder LIVEKr. ::- (.
.
-...' '.. nnd viini..:i ., and all! other'perron* I inteic..ted in I IiutlsI.e I .. I lIiIl31''I''uh I : incr. "'|1'1 ,>..i"i- t hi.- Citv ,.f ....!
il-t I le c-.I! ( : S J t
.t ; \\ .
ill a .I'II' ''I l'x-1 I ij.c.-!: lItoll. li I, ii )
Pr..Rt..f I
of I ill.hAroll&zIs .fl "
Jclir .
Tunr.sn sitiit5 are required to isj|11'('enI' and pVnto 1'.1. .11-1': ( .aIFIt-: : V
'
('..ii itv. rI! >,'i.h. and at t lie nme' time! a-1. to the deelaration tiled in "..i,1 l t-3-.v: C'0ti ; IlIj..1. l E\'d"I'C': or I I.e I.:Iop""s| t. wmp'il .iit FI""ldin." HII.tIt1n.! T'MIM. I'.... i' I I.. IS.! :,*. ".1 tf. I V

.. be .Ji-dllll'.1 I fmm further nlninisiratiusi on incnoed writ' of nttnihntent.JAMRS I ""f .t 1""'n if.'.thential. ) I, I :.". FII III" ', h_ __ _

,h.' IVate: of Sampron Altnun late of eaidCcuutr. : 1 T M r -"'. liEF.I ; I --er .H! C""rlli..tJli'/H "rid"1 c.nyJn. S nmnt 4/
I \\-1. ,
deceased -\u'r (..r rit'ff.Tampa. \I f.tICe. :
JDi-r. If. DL'RRAXCC. Adm.Jinttarr ;\llIr..h 2"th If rrt.' :a Sin I iasrais a'.rp will JII'\'I': write their' .i isn st itni. Jil'Unlk" ,1, ,, k-OII; ,

".I..in. d H\\v\ I'Oft >(Tl.... LITI iii-i I M ) Si-it ..
4th.( Ifrfri.(; 4 .r.1II. al their' I t\.l' V 1\ .0.,1. tI' I
I
__ ___ IIFUKI.Y: :
"" ;: : f roKFVAUN: : jenon ,*"r t"LtJI'
I any
J -late. lI"r\'l'l..y. }ItI !IIII"1.I I
.AIJ.111X1STR.1 TO:". 4\07'L:. Nptico. ., ; | ei'-m* fiotn paxinc. "r tri.ln.rfor: any t V ._V I
'OIX :, 1'1I.TI.\I: :- T..IIIII..t.h. ,\-0.. ,\.... \ ..1.- 'tVir..ter
Philips .
JIONTII'.!fier date. I will rn\ MONTHS! after date, the t'u.1-r'.ita'.l .1" lie* nni si
SIX (present a, will pr-'ent. Inn, account, nn-1 \ ""< li.-r.. tfthe iitntninc f'III"1l'lan'i..n..f{ our 5--lie'n,>.. till'' IV .-/-.I! to .'ltl_- lhi.'ii l-iit m\self. ; e-j'.....i..1 l iIv
1 voucher the Hon. Ju.lire.f '' ntllll':10 j in \ :
tinI I t. .
to :0\ ,
: tin \,1':11' : S'n..t .
will I .
Ac. be f..1t : .
nrded. hv t- i!, t* v'one 't. .' J. (1.110 :hi' I lie. .. '
at '
| ( ic
.- Pr d, I..f Hill-borotitfh (". 1111.1 alto .la.'e 'f I I'roliata, .f I lIiII.I''roll I i I I .l li <- .II..t'. ii4.l. 1.,111. ni.enf J
< 'tuty.: .endinu hi. K.Hti.Aiiti.( ii. : inti Wluti .. .
i!' iin'ne K\por-: ; A; H All '
l I. c1..I..lr.J! from the fnither adniini-tra- rid applf far a final. .li..h.II u. tioin (the, ad pi < ri aie l.-.jm-fte.l: lo j I''i\f. ttin -) ..."
tion of" the Ej'sta of Alleu U. 'KobertAi. deceased. 'iiini.t.71f fr-,n nil tfco Y.IK: **+ \Tilimni' and I 1.! A.I.Ia al! ,'r.-rp to Kir j'i 4 'r.,1) I H I UpChuk; ( '. nn.l C.1It lIu.I..ib".1| al,'"... .... V

F. ;w k-ort1. late o f "ninpter( miinlv. .1..a..I. lit 'I! >< ; F.s. I 'AVN\V| ro.. }.I".I'n-i"C- r.iin.nt.ir'cXY.tN.in'| | : ; : *, 1.1: s. flh1.IN. j :,.

JAMHS; R. ROBCRTXOX. .' .lm. MICIIALL( :: :-Wh'Oltll.) ... .1111. _. M45-,1 i;'I. _I ti'tii*4. :t tt'IM.I .-liJ;"'it>*> TJ.,. iiln..=i.-al 1 \\."1\!k- ; Titnipfl.. Fla.. .f !rn1 3-\ I !;5? 29! tf ,. II
-
---
Octolwr 2J.! I "rt9' 83-tfm. March loth.. 1R6'. 1 lV'tuV Notice. 'tinM i-ltrn Ilriti-h: Ktvi.ti". ciniitc.! - ---- I ;

ADMIXITJtATOK' NU7I-CE. .1/.1II.f 1 ;; TI?.i TO irsS"IX XO TI''/:: \ I.L p. r-o". hs, ins; ilenian It.i,... th-: A li". .-ippIv' ".f Fniiilr atnl P.M-L-t City Tax Coil-dor's Notice ; \.

i JlX ino-th uftcr 4l..te. I-fliall prei-ent my :MONTHafter: date of lhee) nre.ent. ;!| V r f-tai: of .' illiani: 11. JnHn-on.' ) 1 la'c of IM-I-. I Ihtni I l'oi.k.. l'v tlIlh.nlI.; : I Prmr. 7 1)> Y II.VIltTrn.- I< 't i.linati.-e: ..f r'I1".rit.,1! in rr... l t.v ,

t_ nC'-oU'it* nnd von.-hom the} lion. !SirnonTurman. I will apply to theJirdce" of Pr.>>>a'e' olro ,' Mai! afee ('0111I1\'. St'ite: t,f t'1'rll". lecea...d!, I r.-kx.: A.-. I )1"1.1.\.1 of lie Tuinj I a fi'i.nnI'oiinril. 1 -
-tal .. of (Prolmt. t.f Iilli! .lioroiili I 1 \t illt'r"1 thein without delay!: ard "I"; -.. nn-1) will ei;>'>'. I
'lIi11.I.oro,, H..an'ifull.lIm!'
:
1a I.-nsu.itt | ,
int\\ for filiAl si.t t olleetnte alll.r. *. .AIIIIM-I nnd ( ; 'f; at 'il.he! ml.- ( .
.
|I I .. i> -f-'te I.liti ....
'our! 1 II.! ,
lebrtd -.l
.. .Vlsi in I" Eo\i.1 E- ,, nt
.. r
i 1 I" iliefaine time a'e ,
'OtlDI11. ail l k n-e re '
( nt t > '
: n of Jam :/ lute tit Httid | _
Joiien ooUl.tX .
c I n.; sk| 1 .
tt! .dis-clmr.-1 from (itt the. a-lniini-t ration on |! deceased.| 'I i ninLe iM.iiii-.lmte paMnent, to IIt",1 l< ...i. II.i11"1'.1 Mi.4WMijj I 'k. I Mrnwin:! 1"1'| '''. I I'J IH.. .111.' 2Nf. I II JHI'.H. t.. ""'..f, t-

.0- the F-tate .if Levi Sluilinir. late t>( i-ai.l county. I \ tor and l.er(1t1 .4>uat itl.. I Ho di.' i i .iltion. JVrf.rr..I: l'.Mud-. Sitfi! and, I'-tn-iU! TII".f: tlir' <,,i.1 I City. mil I..lie e.-f m-erniii I
- EDMUND ..IOXE5.Adiriuitrator. < .. firttn thi* |III .''-.....!hut .'. II lie, f..Ili! >wit.i.i "i' .
ks. .

JOSCril CArl'it\ of V .
January ;Ih. ls'$1 *ni "fallll':1.| II' I. ,. I AJ iii I.I'i-L! ..1
hrcb.t.lC\ ;ort. 4 6m* two vertri (torn thi* date, Utilt.si cxhil.ite.Iwithin :H, O-rin.; thei..inie
,
i-tc- An : -.rll1\.l1t\ .r tntsivlliitif'iiiIiocjk .
'
1.0T1 1 .t t '. V Notice. that time. a. i III I 111..1. :2t-'uurv-y 1'1.\"; \i ;
Notice. L. P. I l.\t"1 Xn\t-I.. :1\1.11 I hum,ir.Miroik' *. nt"l |I....' I .t 2 in Hlin-k I In-,tir- ev I fs.'iS, of .'
n'WO tnonthn atsrlate( t hi' underoiKt'ed. JOHNSON) Adm.Aptil ,) ,
rn\TVinomh alter ,1..1.! I -will ,, A"I nfiuu r which oai.1.I.lIh tl..I. V
preont tny llpfdf ut.Li!
L I (iiiardian; of Ih.1..1... .,f Th.u.) I' and, ;Ifr. IF-Ii :I / are c.wn. .f
accoun'* and voiu-hern the Ad'nini ---- V M. 1.. '
opon --- "v MIANN.\1I\\: : .
<
: < ; n.i MIDICINK: .
lane F. KeneJv. 'a'- il! their ai-connu ;>, V
ir* io.i of Ihe 1-llI.t.: ..Malcouib: MeNal.S.1 Je.ea present Notict.rpv' ;
.. .e J. a i-l k f.ir mv fir"t annual, .t'tllcult'ut an.l.""voucher- the. Hon. Judce <.! 1'"I"II.f. r onth. after .lit* we! will ,.r".nt or- indlllli!! a 1\1: :ari-I" V ,( Tampv Fit. .laniury 21. lini fity. Mar.*..fi.L .4-I _

iipoa the A Jiaimit ration t1i.-ra-...( ihe Coni.ttf I IlilUlx'lough I fur the! crcond. I "aovotint". ,,t ansI s-nut.-.hr.ln I Ii.I I H 1..n. Judji1 PATENT M IEllh'I\1-\:: _:_ 2 fitn. \

I.C.. :\1.\\::: HR. Adiu'x. Anuual Settlement.JOHN of Probate! ..f IIill.l.,'ro'iL'li ecu,"tv. nnd 11'1.l TI5! e :11...\ .>. an.l n !t&tt initiib: i V ..f f ..trtiie V Notice.

By J. L LOCK 1L\UT. .\ 't.Aprll : I'AIM.INO.: J ,_,"nr.'I.'1111" fur onr ...1..1. annil,il 1 ...IlIt'lIIPIII'II"n, the .- IK 't i puini-r.-it.-ij!, f. -r "'iV! /->ir fur S J t
=tb. 1M II \<>. 5 ?. V I1I.M-V: : PKO-Kf-:( : ( nJ'lIl11i.lrIlTl..n ..f the 1 1'itatu: of Ju.eph \\'. r\sn. t 1.1. r"r..nJ lia, iii* dr'ii.ind* ni.>int lli, ,
V Fla. "r .t* iiiiral>-tii, at the "Tampi: Ii.., .k ..tI1rtt
Tamp.i. Apnl, 14th.. 18rt" (6 \? Hiown" deiea-id.: | irl') 'G'e..r' Mi.-h l .iel Wall. Inleof HiIU! >M>roujh > : '

.. .1 j).1f IX 1ST R.1 TO1'.S .\" 0 TIC L'. n- P A. I.KMW.V. Adm'i.! .;; Store, \\-v. l Hint\. Mute of Florida.! deeen.ed. will .
i Notice. F. liltANCH.( ) .S. I H. TOIl' !). prf--nt. tli'-in ,v ii !Ii..n. ? delay, and nil person '

Two month afttrdirtc I mill prtwnr mr W. C. MOWN: \f A<.1"" Tsmr.- FN! .. .Inn" '. linMiti-d to cnid Ij-tnte: nre re l nnd voncher to th. WF.rX'sun'' date I ll1.I1I1I'I.I; to the i. 4. .>!0. in:: Jv |
f.r Prolmt* !of tIe County .r yon.! JiUi.:e SIX n-i.e ..f Prohate.1, Me"nan"|., o..lInL for. ral: J. "A" Biown.Match -- -- -- ,. i inmieduto. parmeiit, ti> I tI Ii.. nn li-r-ijned. All

the' cueond Annual Settleuuut( llilUbon-neh. for Letter of A.l'nini.traiioii on the F'I tate ofJohua ) :rl 1at t. is";)> iVM* B"ANK'BILLS are.litora.I pei''>n* ci titled! t.. .lr.tril>ntion. ':.. -
c-f the
LutherViUon. deceased.JuIIN. Elatat of > tlllf.'rJ.IAI.. of ...id'o m t''. .'....c3si.-.I. --:1: -P;.Ifl.\'J.Tli.I7'O/S I .\"t1Til'- -- are. li.-r.-l>v nntitied! that tlie'r; rlaim and tif'm.lII.l .
OF LADING. J''T .SVi/i1/ S
in Tunipn fal nilH-c l burred at tlie "
-HrAsTAFFOii: Jr. !/ rXl'irlllj"n..f| two ;
DAP.I.IXR.: Al-n I iiionlli I afterhit.. I will
l-rsictIt inv 111<
fsrtli ? 1 I.I. !lA.1.; SIX I: \r.Eat: (has office of the \ .-,,1''' frmil thin date, niilt-r exhibited witiiia
r- Ta'1lra.rrit 14th. I -tM. ,; y -- .. 4 ""* nnd v..ui.hjer. I.. I )laPel Ion .1 ii Ije ..( FOI ( t'lonltVwiMMifr. l HI;.\ Xt .11 A II'! EtY.r that!. time.

--- ??.-.. -- h Probate. of I IlilUboroitirh I county. fyr ti' al .
n 4
: .\ OTff'E.PPI.irTION JanftVy= 2M. I860.' 4C/ I If.fl1..1.1S JAMES .
) OT1CE V .ittlement "of the K.-tMe: ."f I.ulherViUmi.. lee C.I. '.';$. 42'lf.: fiLTHS.! Adm.
..:; -. \ : 4I1 Ieqn I:<'le lo the : - -- -=--- Mardi :2l. t. I'"';il. .b. IV
\ next .1.,1 ulid! at the s-atn.' time 11'1 to he dmchaiired --- L A X 1FO't 1C V
PPLICATIOX wil! Lfl made Ithe n_t / (;. '..r,1 As.eituIv( t. the .. .
/I (; eii..rnl A'srml.lv for the Chafer' cf a KitilroH'l (mn, Iiri44ik...jll".., due Charter e..t, lo of tl.nuin .a.: the from the further adini.tration (.f nvytcrorfi( or \ T7'O/:.\"f: r r rOR: iO7'fflfaj? .'.-.. I --ULAXK:! -! -I'.nrVTY- -(- -- V ".\Sf-) CLAIMS-- .' I*' : Vtot. V

liz tI.1. Hoa I f.--n, l H'CJul"'j. !!,, to IaJ'M!. I rll"I. ,.f I the Florida l Ka: JI!! pa j : oanie. Foi) : :S.fLK: at t tho: /-7 '
,, JOHN P..r.lI (;. ." ..lmT..r. '. i I .
'V I tot ', '
': :" ;1 Itti'r, 2:! !I"' jq .4 .. .\IE: *T THE
... il, Art-i! I I l' J1' \ VS "'.: r.1 !"I :j "it }t-' V : I ,! II
.tpn t it H/[ IJII: \ I'F.VIN: LAIC Fn'f:.


t
a

J r
V
,
-
: 21


.. i: ;

-- .1( .
--
.
V ,.... ,.. VV V _- pr-

V.#

,4rj

.

-
--
!' "i-V "
-4"
V
.. :.
V V t VV
--z. -