<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00178
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: April 14, 1860
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00178
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
U.I.

'- .
-
.

:, .
': A .. .' .t. c .
.0 st _

.
a .
,
4 .

: : ;,' "i I Ji S1A
;, .. :'4-r : 0' .
.
;

,. -- .', .
.
I c. .
.
.
a .
: 'I .; .. 0 .. I '." '
.? .f # .i- : j'
,
... .t .. .. S "
i- "_.. r..JJtt .. -. '" .. .. .... .. :.., ..
'
b .4. %: J _
e i: ; .
.

., .,
!: .p NIN OF LI'U'i1.% -" .. .


> .*. *. -. '\


; ',*.?. .; .' ,_ I't ,\1.. .\.1.


__. : '.' -"- --.. .. :, .. TJ ,-- -'- --. '- -- -_-- I
i i. I I S

'Y : Econ\\\ suululcUiCYicc. arc tit Xru c\emei\Vr of tiQntG'cae f '
.( .) \\r\ue, > s. .. ;
4 $,
t .'. .. . .. .. _. '
t ..to H _,__o _='____.. -_ '=:;_:. __.- = '_ -=.z----.-- =--. .:: -- --. -: .= ---' : : ---,-- --.-'-- --.'. -- .-:. -- .---..-- = --_=: .:: a'- -. .---- ------ '. 1 I. t.

l r', LY11; ,- : T.OU.\, lur..4.ruaOGn.o.; ,- Fi.cnrn.I.UII.. 11. IhCO. r 0 \o. 0: .1 .

-, .w ; It' ,- .__-_- 1 _- _ ._0 __ __ _.oI __
-. a. ------ -- II 4 "_ _... -Ir", _: _. L.. o'1
-- --- ---'- ----- -

,( ;- : TUB i : : IID rsr '1\i-\ )1E.CE.J \ ---I. ofllns I'll !:(I-IIL 11'1 ,'m.',.." ...he ;'iiiie | f.1.-:V dl "I ll..1) vviih I, n ciimitifil; :tiV'.....- I J-r& / ( ) t-a .

N, j\V.\ : :' HOLLAR n:1:1:1os. r rkTTORET FIJOlll\\ PEMJiSOIilRi\ : Tu'rf the 'Imtc' ( Jit/'reittitifltCi : -After "hal'O"'I'; } Uti| > t.i"I"! .) 'i.-s.: !..nt., I! Iti Ii....: luiv.-bi-fl': xiola'id! in'the, i.titi [ir<,r%'|1- : 'I'lac ('! '

AM. COUNSELLOR JIT LNV I ,*. i i il.-l.i: y t vn! <.li In: jiif.Hi!. .J in.; ninpli,. f I" jiri-lun ii'iiy: proei'i'diiij* I in I the I 1 i ilIciH.in : ir.it: i' Ut d by i iln. I II I n-(. 4 11.I U: |I"n-'i.n :. Vi Ioalt.'l h"' .. ; j
I- i iI I .i t tho rftsi.f tn'Jvts,. iiini' ; I tin* :: ,-. bum. of )
A \E\VSPAPEP.\ :. I linnfur filk-rtivii! :m.l : flcr nnn li ,t.I! ( IIIL"; \hil'I mal. \ ir.x.- lie t.
., UROOKSTILLG.- .J; FlF-rsAxno Oo., FLA., I I I cull-fill il.-liU-riition! I Ii".) iiiyvlf; (.orslraiii-! 'I if\h'l ,,'"(' Irieli' I h, [L.cn. xx ,rll midxxisidv (/oVelMIK. II', Sh'd! .!! tin Iie.I.t.t! n'uSlbi four w
TrriLL PRACTICE in the CotjrU of f ih, I .( 1 I settled ly I.n. .| l.titiee t.j..fl[ j., iiipIes : \ .!1. p' is'.ti of t the r'"i'-!.'et'oii ..f i thi'*.* 'G\'II\L'lI' :- : : ,/ '
ll.LlilU': InnT'rn \ n\ I'V :1 iu >| !'I'l' duty. rO-'l .
IT Southern an.l Eastern Circr.it5. Ofucc. I 1. illl\li"I lS 1 4.r ihu ei-i : :
:
,
.f 'il 'both the rertifJnd U xxhieh) l ;-
j to I jrat t'drl\.ill < i iii
(
E &- in tW) Conrt Iloue.J I. : WM. J.; SPENCER. uiiimic! [ ..all.1 if t lli* Federal: Go crtiin. t q't j.1 ill' | prsvatl ;t I"I..Pr\ '
to I the |-. The .-4'i'dfit: est.ib. I I land vhi'ioa r.iv ..f lt: ". -iHtis| tbs I Uin: d xutl>-. : -
J. .uuary 14th SCO.. 43-ly. .. Iii.i to j rotisi niin*! tin hIt t Iv.o i 'mUM-s :. piii| pr ity prn; I
:. = : of the. l llrst re-iiuit.oii ajoptc.l by the lluusc I lUbed i in: thb i-asi-of! Ju.,.... I'ti'k. ,.f Mi. :!l.ii-m of t ib'-j I .'' ttii { &.ti!itI! )\\111', Kt n 'x-- : The, L. I \: .. ;. /

I O..r.-J.-.t tl<>f>r writ (f Mr. JJ'I "."dlf* i II i sotiii. in 1 iif.tr: ai< till n\iexv 1.1{ ;.ill do'io be d.-J'tH.d; "' liylits!,? xxlri-b I:!!l '. .isfillo tuppo-e: fur I "( :
: (} '. 3 l. : \\ CIIEI., of U"pr '>(-iitriu'S: I .on the 5th ins?., nsi.l 18.1. I. :
II I .i. u. .a _" "Trft.. 7aifia; } )published! in the Conffri MonnI\ Globe! on ,I former prI'-tI.t will I ..tPi.tnre lo pndiv't. .. II I **' t-itiz.'ii; t.I'. \ i 'J 1.1' \ l..-pmci'i-ii-'!. I!IIU"I-JIIII\"ltJ l : oft.t. f

: ATTORNEY AT LAW& I I -- 1 the stii-rti ding day.! Tliov. cl.iufs aio inti i Li t.II."llllht.. I I."t of LUU('. Iii that eni'Cike I i in;f nuainsl: lull J.I\!; tile fe-irs of I ll.i.?cxTr -l.nil: tlistiil : I : .. J.
PRICK
OP I ,,
; ijr Solicitor lu Cllan'cor)'. I Sl'RSCfIPTl\-: the following wtukc : '.' That n Edward! 1 Lwlefi, iho !'UM-f-'ir/i: | ..n? r4.. undrt.tt! iiii-n who. !I. f.>re thr C n II.i rctinlic uf .
\
4 YlTlLL PR-ACTICE in the dffreitotirtz ofV : .Two Dollars *per ..nnnm---fii ..tdinn. i C"tiiiitli'! <* 'if five Jr8(1L'c.lm! appointed' : I I C<1 n petition! to the! I 1,,"-t'. I in xxbirh hRCl <> ,'iIUli'lI1 I vn* iido! | .id! I by tin- St'tti-1.: Hppi ; .. I w-il.o.it \ .st'l I

the Soat1.'rn A Eastern I'ircuite'niiJ in i -'.'- 1 l-y tie) :pc.iki'r (..)II'lll"S r the |itirpi5-e (lr:: ) of foith millll.l. ; pi-i:. :*.., !!). Ii. ..au.1 i h"t'r.I-d Ih ,t t'I/.I.I / iiiiib-ju'v" (.f I tb"! (}. ..xinHi' i! mal..If iol t.I.\I.'III' : : t .e 1

thoSaprmeCuurto( the Stnto. SC.\I.r OF I'UUSi : in\.,-M..rtiiii; ( <) ee-'rr. tkr Court Ifontr.. 11nInnl. j !
_ %. I _T..mp, .. Feb.. 1 3th 85S. 49-1'. TH: lit,rlinreirj. by.tt /Vrju .,f Hiirnlti; fur err-. I Ijiiud) ;Mn'.i';, or lillY oilier l m.r of ti! j|f ('f.luet! 1"10 I ','JI: ,:* j in this bjmf! of L"ii.\! ; al I lh. ..10.1/; #.. of :I.'ii: Lx :. U )II.hlll"i.e p'uit.K-r.. but : "! :< !% : 1J 1

::. -.- J I r.1 J.(T'l'UII'if .1 Jri1iAiJ:1. (;trl.. i.t, !Ii: L ly inor.ey [i.'itton.i f*, or i tsaid) Jud iuay I.t i,..- uir. d I il'" 1..1 I IIyour : i ixt- :m.l Jlllii",1: L). piitni'i's I of : : [ -
-k O. B HART [ \ OriED j J l hoiiomblu atid 'I..I h !., I 'ijiiiin! d-11 I 1111'. .h I ihi: I {-rcsi'Minjf ( -
nVHIE EDIIOniAL ] other iinprcp r tilt anuii, !llt to iulluiiic3tlie ; body, si' 1 .i.j'f: : i tai'' itienily, i CousiiiutKiii : .1 t ,

.' Attorney, at Law, &(0, : 1 S, ({..'IP) iig th* "p.u'e CI''FSTIS.j! I :iei.:. ol Congit><, orint"' ri'inillec: :: !J r.iade; 111'I'Ot n" !T..i j-t 'ir t\i"1! : r.I j.t4 ,l mike: ih'1 piott-sl" t lor lut lean p, i-or.-;! onb. bv iiue. !u "
,
.'' ." v -TA1IrA, FLOBItiA1TILL I i Iifl(1' or I lc,.,) one inmrrliuti, % 1'.1 ,, I tla-U'of, for or sijain-t'llie. Jlif'tge.' of t any i ii.i I tiee) shall seem [nojter.' ; Tin? |1''lili..::i xv t' j jnferri'il I"l1.lt. ; mid I I 1,1., :Vrli. [..-.1"1. MSIJ-I. : 'ktowal of : '
:
.4 \ CONTIXUB his I'mcti. in ll.oYf Ior very mlooqiiciit? IH.rt.ul. . 51 *\ appeit.iinitii; ) ; tu'llic-. riijlit.t"of any Statt i I to the Ji J :.!::ruiy C.rmttt-: fir II"i ,. I I.-s: of .' ." .-lIltallIII..: v. i. :itiI xxhiih thu ;
of the State nnJ of the I'liilo.! *K-iiiioi\ i Sueh, )Iris ever lni.ii ib-i'inn! t the. I I I )hid/ lh. I uiliT of sriviii; JIH n iundtrfv ; .t
S Court : 1 'ltlrt' :llolth... ... ... ; II'' Ir .I ; (:ai.J ) :INO! to inquiie :: :111 opl ; 1.:0" Ia. !
_ tat. ,II* tru 1 ( . . . 1"1 & \ : "IL..I.u .liy t or ; ; iinitw :
:
'Olllill" r ":
teution to b,1ftneII. will itfrfi bitn; a I 'lii.-rrs of llu- ( fureinini-iil' l.'ivi-; l I. -Kab'.na'iotl lloni.. I i il Sfitiilin! OoinuitUic: : "lrl) ('o loiiir. iii this 1I..JlJ 1 bind; Mn.I) h.ue "Ioj j >)\n\\ '
(
or kiadfaTtrs lie has hereLuf.ret 1 I :_ 1 IM'I : ot \ .
u*n<*4* the yo-ir | 'u.cn an r
.. : : (' :
: tt.reivt&L I 2 J" .. 1\ 'IiOilll.J ,; A h b !
"MKI' > :il ili : i t
$ rlnpl., !... 'r>. 1859. 1-y l! I" . 1.1.1" .if.finpu-d t: 1( pn\tiitor, d.! iVililici i s : (' ..l iII lltil\! i i. pr.-xnini'd, ; ,II t' oul.1 b.'stovv.: Amid' .t'l t'1. 1..lili' ii a! t-. '
bt iru rijir.i
-- --- : 2tlu I "lli" Il t am 1 l.. I I to I'I ic>niii| 's. d! of III! most t-ir.itufil IHVXj I I "';>fll1o I through whieli I Inn |>x---d-lhe! ; : I
01 i : !
\ tip
): OITTlft. II. I.. VIIVUILL 1 i J4 1" :0'1 M I .1 111.1 I i''I.vl' of ihv t i j
JAMES. .. j I the t-taliltc: 1 I."k, lilld \\iu-llier,, t lilt" I 1'itst- I HIS: iii th" 11.tfr i in .llf'fclt I... i, iisof prt.etit ;14 the litst alien.pi? xxhieh hi'iTcrlcen .
.- ( J'IJE! 37PFL' '' I .-hUl I 1 . ?. . MOD ;' .!tlt l Ia. I'ntii-.l: or r, fu-t-d! to lhiNeiuMiin the \niol. I ,1"'pI'lillat1"* xxith 3 jidiei.il :' irad": lo III>}' kn"1'1! ''', to Ji'!-r.l; uupersonal p>f, ?nor to : : .

'Atorners&Cou111cIl0. .'" nt- LHW, J 1.. 1,4'< (.) : of .ir.y ltv\ I tlu-ruof." cOlpe *1 I ) proicidin i s /i.dnse: tiA'.iit! t" of HI- i U1 I tH.:. ttgriv. ; and I ihi! :.- 'I po-lii! .1 t the ;
.
I -: ACI'- I 1 ." 1 . I.) |.) I < i>tliii.-: inivlf <-\i hi-iu t tv t lo tin-re} '. .xe-li.jHiion ijualifv.: tlitin pecnli.uly! for j j t it the lime l-< nppioii'liiii: xxlu-n I ,!.Ill! n:1! I lHu-t t'\'f. : .

.'. A O T,\ I: Y I1 U J: L 1 C. t-tali- and LCITH!! .li..1 1.. Iii harie 1 (11\\t <> 1.u.I.; .. of I ll.o resolution. t ; l'vaii- t :.he ta-k. No liil-uti'll, from their/ ( po-i I Unlitrilv ri-liri* fiom llio -uvii-e I ui mCoUli'rv. \ i 1.1 that: I the (: ;:: : l J
ijminirti-ied : !
: n jice, Camrrvf WMliny J /hu.Llill''rrlh. I t" !".11110 n" trar.iiit, ,.1 fitUKi: t", ill.- ,t..ti .t. (.1 t it uliiili f"IIIIlbl {In :inn and) rharai-ter/ : \'II.I.! in I II... natureof : I I feel I .t,.uUy (.)ll*>'.Soils tint;! : !: j _',. .

p;, .* TAUT*-FLA.Sor. t (.:.. pt n'.t .'( fe I Ii'iiia.iiii I. a' A.1-.1l ..!.!i"i-d,1 :din, i I 'ii > ]><.*!...tlirt'*, tt: *> \ .). l>. I hinijs, be in n? illnflil! In the (':15"1" )II llieie !i. no pubbc .111 i'i n.v Itfj ulrilixxill : ;1! tip'cs ujH'U; ,* "
.t. !Ii- is !
,
.j 20th. 1839. "-1V l "i'ltll.r. f.r \,'hu-i! tl.c iliai.v) !ptiiilii! : I u'!"!1.z--; ; in I::I other pMlbjii! "lk. 'I i.f I Jnd:i- I 1': ik t 11.t \ ,)..fs xverc c'cledr I nol bi-ar l ho st licit-1( ciiitir'y.$ I I.!le ;; 'JI". -. ; t : .
,
.. ot' \\\.l > !
lull I.,- .". .. I Io' 1.11 of I !lie rUlil.I: '. Iii ,", : i ill 'y I 1.11. Coiiiutiti. iisi-lf.. x"ith I 1 vixx. t4i as- j f 1:111:) inxe.-tVi.ion.: Xothiii! ., 'l.ut' tfu- ; pc( [-' ji(
.1 'I. Union
.- :JAMES MAGBEE Aiinducceuu-nt: of <:iM.idi'i'! .* k.:.1\, .j'JI.i..s I .re 11 :.ly |rojw-r in 11:1..1'" fei'.iin the lit'th i.f ttl ('barge 'tliut !i"i b isit; t (',. } ran) sti.lv my tJo'j 1It1111'-; I :lit the : .
i !sous "
1'F Attorney & Coiiii-rllor at Ltv/, .\J\ trti ctm-i>li. hait.lod i in i- it'.d lit. I !
I t
;
.' .. -.: AOI\ ?p vif\inp ti.t iiiinituT" vf il..-.li.m. t to lie II"tl-><' /i* Ii-V'd' 1"Til tn llieii |I. ;,il.it'u 1 : f fll"f'! / \'OlluI..1; '; "i( )b n Ill'tlinvr a;" I Ihi humble confi !'t-nce th.nt: i the grttirt. t bein I i of the!p-iy.. .' ,
Solicitor : li .F an.l! I l.t'I.; .' jf..t him i.() iv.'isji.Hblc: ': ('!uc wf. coin who hai'iiitlieito, !, ih |\-i5dt-.l nn.1 it I
i III rhnnrtry. 1"11.1:11'1] liil f.'ilnd :1:1.1: < harcl. I in a''''I'.1. < .II'l't i-.u y :10' I.-" !le ti! < r todlMOVer pio ei.t..uitvt fi
Trm/, Flt/rl" j t. ancc wit'i: iilxivc -i-.io. ;:II I t to 1".i.; tile ; i ,I,. j.S.,1,1.: ; I I t etc I ni" ncainst IIc: shsfts of f'l! ..h.,1! l lad I| [ptt. fl; Or !! | : : To .. -

,,, :1-r n1i.*-O" 1"t'/l11 St.. "pr..tC' tIt .z : -- .. I l-'i;:>Iati riiiudi'" $ :ti\ '..:11"01.1\Liii!iir.iy I In xiixv I (1 I 1.1! [ .
Co'rt.Ueeis'Mi ", 1! ; I !;e_ tie t.tiuof (.f /:a'' presUtr ,. '(', in \iexv i.f the1I I hive become "old and! jjn-y-Iie.id.-d.! : I oF .1
'J'hf' KIf a-t''I'u..1 \II"th
4 % An
rrt l.e!: //lr pillion' of t roso'irioirnre! I Coiisliinii'-n i; : ajul I the .!' of .h'rlall, ; I <1111 lit-L-larc bif-iie. Go J :ami my couniiythat : 1 1 I'" I iu ; t ..

-va-.. .. II. flffl. Mill-."-( sTBI.M--;!.!'. TIe; /Y-J/-/'f.j .!:' J,>": i!. vf :he! 'Jl I 1"1 \'m..I.! \'':n.- :::.1 I /OI"'I1! \1( mji'iipoo \. <.<'!(' t p'l.ril.j ... in xxh.it! 11.1/1: / ItI.j/ till l'i-sd-iit( ;; : no !.III11:111 hing j (with! an; ('\'I':i..i. i c'in bi-tter 1 be for iiuthii'1 -

DRS.TObD' STRINGER : u1t., "'1\:-" ,; 'il ndtertiii'j'; : :to' ll, in :U | niit i iio i- .' i I'niied: Stati: tl'l1 I If'al.II.\' I the ,. c('nrl'.I'Clltl..}. of notice.) h.inl nny I t; >. \ 4 .
1 .llli.c 1'\
: :ioiv
HAVK: this; Jay ciitt-rt-d into .a ti-jiaitiu-r-hTj'; .'ftovl; IVllV Im. j't' 1 t-t Irfl.-.I, fni'n tmk: ll.- i hII id! lino < f ,iilillli"1 l I.e., .! "".,. ..j: 1 llr"'I'i\ .'.! Mr. .loin.;[ Coxod. 1 period c.t t my, lif.% d ircd !I'> tlI'1'f..aca]' I ITIIxxrh : ; t '! I I liue : : gc: .\
n :
; the 1'racJtce of Mtilioiue, in nil it* -Ih il'';.r vi-il i '11 ,1..i..1 ri l"I.i.! 1"1::. .. t.1'ii tin- :i.'i.u-. luiv :It. I | r.'ii. tl.duis !.', a i.: '.! : fiotn 1'etitisx, !"'8t.iI. I n con ii!! f..ji-IUlnor.l.I"I.'p.I! : j *-4i.,n .I :'ti.It. ''i"li. i ; .
.' raiirlir(*, flhI. .ftVr 1hfir m-rviw* l I.. ti'e cjti f jli! -' is tin- .1' t l'ie' IVi' I Ins'.end: .1 mid until icVeuI it 1,11.11- I :
I ( i tevclopi u5 v
t" :' iirb! f.r j : ......1\ : .i .i. | -n I.ti.t 'I'll.-: 1 '.i-. "f II.u..r i s-iU-nt. ( ,
l :1\itl Ihl 1 ( : lioind N .
ft.ttof Tampa and. il* irilli'I'pl..i.11| ; nt.tcBliAT. "li.1 : .. a :
:
.
fiilloxxintho xxi-i- ib-nts of lot ir tn'.vred ir.to inri niliiR hal
: tifer
: < |
ii iiiit\i s tuidr.iy |)4 my : !
lm -isij
pixcii toSnrjcrr.: iirIiri'i! will),I ;i'i1 .f I 1IJ. ,t ur-. J: 1"1"1,' j [I' .s-f.s pi\\ii .. Nir.hun! .: !: I :
1 '
1 JL e mtVhr.it an.l hUt (3.l're.I the oI'II'.f'! other rc" ,('" il'll'. l>u! uliiili in n-.il'f. !i" .hl'! l,) C.ilnti"l, : 1.1. I t I.. 1.1; lr :1'I ::.. liitu-s, :iti.l! l"I''I\; : I thit I in the I ea ice of |tb4'IPonTfl ill I the f.toim of exi'pir teiL V. <: .1' N-.i ; IIi -

riiTMrun in th. jKrc.Jjr lllf, fJ.JlCfnl" r"\'hl"11' ; Ii'- .Ill't'-! ;" 1'rli"1 ,1 I ;I.! ,. lo-.lir: : :".!i, <-vift! :> .inHup. .J".I\.I' : } k. all.1 1 r.t f I I.il I :: I the aeriKitioiitu ; i p.'lilieal e.\i itii'.unt: xxo id! i cliir-* m'. in c Lt t 1f

t Office. .t the Tunij-.i Do.-V j1 I d.dl! i.id! :
.1:0I
di..j i !!
.a t. :I.r\ __ _')I.__ 4 _-- -- ___ : : "t "" t,."f lit 4 :!;..:. :tTIt I!tl ..I.lu:. \i :. I:.. ....:. l:.._a _;c..L.a iiis IJ"..v. .zu.L. 1.a lu J'.I _yl__'.! i i s'H-i! n.projo-ujoiiMeijiry! Jitiiii'ia J'I.illi.-i : II' .. : 1. -
.e :s'i'! K !: I .. j j-.Z.; '. I r.nv I".W. liuxexxr !l.tTniTln ll.o binSjin !. : : '! .>. I
DR. JOHN P. CRICHTON., ami il- < 'J.I.! -'''. Th.! iitii'it:::t I'" i"l : lat\t i..1 !II\ .11 IK .if.il \ ,\:1': .4
\ t. .
: .. : ': rt-IlIAXI'\TI.'Y: l"I'\T ill : :I ('JutJ.toil" : 1 1.,1! :. -hie!: oil I Jin- K! .\"ii] -' !Iy .!..i:,.1 To ii. ik I th. rn'i-.H: --t t'lO'' j..l 1 .r i-a: xibi'ioii i.) ".:enf 1 Ci Illjil t.t lilll ( III'i-""\'.I !bxHIV. Cut I:' : ,

lI.\\'I'I1-! : r
ill .. .. : ::11. 1 !ll" :.. ili.'il I ',iR-1 i i- I.- the) II! :", "iii stu.h ( i.i'ed: and I iu'I'-rt! I I I I : I !
.. Ir% i d4 d iiiiijtanl! : fir* Citx ai'"I'n: :'(' I).tl.1. \\ .1.' .i:. '.' ::1. th. '1':1 I j.i. p..M-:t. J IIH'"IIIII prieliie 1.1 \ 'X1'-1" ,'.ii 1 I 1 ,
>
jI1D.t.. 't'llill r' :ti:. !bv_ !"<':1 Iii.. 1 i-i. \'i. .-..h.I.! ic.Jui I \'. .I'J..Ii.:.;. Iw.o: ( j ia II.i! ',. '..' < ixlii/-d; ii.iii.ii: 1'1\I: 1'1:1: mti-t rexo't t trim. : as l'fltll,1! iieiiri'vlv, .:. be I appliei: to :a p''i'foin : : : : .

A Z%- Oflicf. fr-t; ,:vJ, scct !.f :'ua' .- I;::. '. ; ii .i-iili: 'iio ..I. ii I li.it.J-; m.J.) -:. lli'L I,!- ."', ih.- (*rl'.I.'I..1; 1:;-I- iH\.f.,1,! | I1-: '! at-m: .h. :1 -p'-rt.n L. I ;a'l I.. upp.-ar .\'...". to .1 ., .iiois 11 !T.la.\r.![ oi ixeii Joci '. mi.I :.PjiMo } ; -
thi-! !,! I
Tampa Stfftt )I. { : ii'a\t-: :: wl'ti In-full', x..xode. r !! lI l I \' "i< nion ]I'j'i kpo ki-t..:' \\.111.1 ; i '
T uij.a.. S(,v. 2<(. J S '. ;.: .J ; i. i.I at 1lbril": Atlic 1 I..Jxi-il: J" !' I.J. I. j j' .nt \ .itf I"'II i' ...! ,! l -.
:
\ _... ---- .. !- ''i; viri"r( i>t !IIT 1 jo v< 1.. ,!., ; I !.. : t: II., -ut.r.; .i.. ;..v 1..itexii a *!'.liII. I., rux" '.. ItI2tt.* I,.- u'tni'svlib 1 I.!" :ibircf.'i' !, fr I tl.! I."C' f. s .II.1.! rI ":i/ : "

Agency for tlio Pnrchaso of Stats :ii.i'i: 1.1. !;i.'J 1i.- .I ,''.., ;''tui fi,. !I.ITI'"P' ,% .-ju.J'} I :..-, !. 1,1 I In,. -.1! othti I. -p'I--, ,'.. 1 e 1.y: 1'1":1: :..f I I.. foie !,i"n-i: ; :If I" fii.d' in the nri-re of the ]1.i-: !le of the ->.ii PS. but: :* I j < /

4. I j i-s p3.] ; of tI. ? :.is* : !.'- ." ;u ."' :* .it-t ral :'t 1.11.4. i4.niilv! : ih,. i !:i1.st \\1,; f
Lanus. I' >. in to' i i"1lil1; :'; to moil tlii-! :,. '1\ \ : 1 :tile :i- j" j iilt > ".ji. '11 v 1:1 I 't.'g in ; tirriti :
T WILL ITUFFAT: KNTUIIf si! ,I.a'Hif ) .?:|li"li"l! | t\tl"I:1; I -:s.- <>f l-i-l '.: ,!.. |, fHI :.!.' I4! linn, ,\1 4 <,.iii.lit.::!.' [1" .'i !'i 1 j. ::1.1l''I'! \ei. I. I'' "I( boon in:iy be: pr-'i' > dil'.1'! ui..: i ib I i-i- of Kr.: | s.-t' tat.xt :!I.!ih.iu'lh our! ('!\', : : : : ;

.i I. J. a. the KfciAtry: at Tn11.saf..r! '; xo .1!vl 1- 1"si.'. ) .: '.i.-Ti! .-. i I- i.lj' '<-tlliyl .' I !, i\' i II.1"1"< u:, l I";>* i ith ir I"j"| l. lit "! .; i IP-id* Iii. I ; : !I"t v j..i.t. ( hoyir" in \.i..I.II :"," f tie : .i'T: : f ; : \.
I t-
lars prr tract, n| on ritript *r tlt T .'. ,-iirin "- *,> i-il \V i. !I.> n'l 1 t.'f' tt i i"1 < .1 t d I... (I. lie ::1 I tlii* o'llv .liicj.i! : r'II\: : And! xx !hit: i- lh. ii,i'llre: of llo- il\1 't'I'I:: 'V'21'; 1.1 llie co nrdin; ,- ll\i'ciilix: -<- brati.. 1 h I -' ti'l.s. I v / i I : : t

tha- .. -\ and luI.I..t" .r..I".t .1..ir'.1 fiiilit.!; utIT 1 t lit.' !I. .p.5"1.: I th::' LI! <' I I' S. ( ;J..i- on ''1 I of ln-! !iH'C'pfu 4f :.1!I :imj ..:I4.li uf,fthe li.nd!,:.-!! li.i tt-so'iition' 1"1'" .sot t I.. II-Ii. (.' ;tin IJoxfitniK lit, an 'i.! xer-.ixi: ? of i I.. ex.. .r s-'it I D' .hi : : : .. .

I "lmrJunt 18. J :I t.\I :: : 4'iiitait \1..1,1.. iii liein"!' ..!.'I'll-, ->m'.r'1; >.:.:-. "I'n ill. in. :iinl ti* ".',<. .' I 1 i i-, a-. \ .. 11.* jiti :.: td l r.. th!,"- .. i t'llsitti.l.d! :!!; ,; il.di! 'l(11..11. ,. ; b. >.i'i-e: tin .V I- to b.idb I I I f I. t .. I' '
S 1:1.f I II.I. t.4 .... i Kn: 'i ,. ,I .d! !It t 1\ .!i :tii-t. t.! : t : i i
i. 11 xx4i't! in f.
whiih
-------- lifi-t. : : ti I' th.ua. !I. n -piili'l.KnhiKt :: ; I"I' e MlT'iols | .il. ;ic.: I' t. '!ti r.a 1,1111 1 i.1't in'i, ri-t I
i
M .
.. J READ THIS!!!! 1 ity ipjM'jiil.iIKi"i c nr'Htii .:'H- .' .; dr. iii'iku i-uninit.'f i ito I d .r.l..ir. Mil, iufoimors xil:::1! .1 h ..;: : I t.
:!. <.',,1.:1..1! : f.ir f.. nn'ti'11* <.44 lVCli.nl.t *- : 'i.I.r. (* <"-t :li:1; dutr I I. Th. : : t il'lir.I p ; ixer to.idv.. f-i- .

-. A IX COMMUNICATIONS; i--i |..I.T..I! IIII ]1.i.11 i of f tlit-I .1! !b', tiI 1 ] r.lj > ;*-.,.1 ti'.t nt -i;, ,' :uin. 'i'r t t'i I llif I II I .it.: ,n.it, iII'., aivp: .' :lie i-h it .;.' or. i ; lilt :i o.xn :.!!.:! .:i.-, to s,. .->r [bi "''' Jjn t\ 'tree. ::. u, 1 .' ; .\'

-. Itm.5ne 1.1 I 1rei'w-I l to the 1ieI..r: .f f.thc l-v! \ \'lc, f II""" ;': !i.. gi l in > iiu 1 llj j 1.1. 1,1.'a', -. 1.1: "..op!'I!,'!1\'" Lit \x's.-lltll t ill'' I '.,;uh'llt III" I._, "HJ.H'\| 't '",)ulllirr\'I.n, j II" .'".b..1' pti""it con- .. MI':rioii'tl! '.'-. I :! !

L*n,lOtfi,T a Tnnipii. t M-cnro |l'r"III| at ten- t$.4I; < h.sl i I- .1]l- I!13e. "I,0 .h.-.Jjht I"f! .i i.t 1.:1.: w ill! th" I4-lt..tI.l.r.: ': '. I''i o': !! i i in :.tl'. .o'12I1t; : x us iii..Hi bcliii-rii" tli.. i'i.-:i-t'' 111/1? 1 1li. !bi-txv! .n l < I.1i
illl'r..1 ;
!. all tiow,|tn| ;i&!I"fli9'I4I-lrfrVoj>io- of .jt.;,i" ii.-lr-: :;/<'. a-i.1' I:1 t i.1 ,. I.t. 1'1.1 !': ?! t.. i r .,:.h .1.1.. m' ,'* I.I.i !.-, i. 'j.-i-: | nii'l/ il':::!Ili.: ..! to ilill : lice." li'-t !. .11 f :stIv 1..11. :.' ill-fix'" : .'*, iin-ip'ible: .! fifim ihf.r: itnu'. I 10: ptibbi <"of- !' : 1 t: (I : ; Ii! ,
; | : I
I tU,al'I.Jealiun.accompanied with jm.ti- ti.1 I' :1'1' :Ili"l ill < '.1.iji'... \d!! l.i h.t 't.I. i:. ;i.-l > Ii i e fti:i li-! \-.l' ; and tljO iitiliv'!} .d'l'i': xi-iiia; in. r.iti < .1 in ml-.ii.. t ..f '.ttts.-.'. I of t I"II: /. ,i.p.\.I. II,'"- iii.i-hit.: ,. in.iriiid : ':, 'in.nun. 1 t t ; .. iJr

i v ... "' Jli:;"nCAUlT.U.: : : I ll.cii.iTarnjn. -. -HmlxT.:1:! 'I ii.-.. < : n.-i :ii: <\ii'in. tit! .w.ilu ... ),,4t-v4r nn\..i .1," .." ii.!>:illi) : t lii'I ;. ei'!- _I I.i:.t .. '.au : i-n" 4 !' I lli.. 4 n.tli:, i bod 1. *\.f.fN" / I : I'm 1.:1111":1:: him.i'!. !;t id'tii' : him{ in. tincyisof ,. I.ditl.! 1 ? 0 '

t Man-h 2rs I ..v atf _. IMI.I-\.. Tim tr4l.- '-' :. }uy :' In-ill tin.in. til! ;i-i-hit; ,;;: t-l k t.. 4':i.-, -,n f it :iNin I.MI: ( '.||...,.' i's..1!|. '-11 :i ii| y olMtltt: t'I"'I.1 I Iif" tl ie: ,i.ti lit ly. a I'd I exi.ntiia'lv.t shothlhe :% I th< m.' can not : ; :: : .-'It' ,t0

I : T tfl'1ICE; : OF) .\i< :: K.\-:: .".mil.t.!."rr'I.1!. wi. i>.-.'i' nlv tf-u- I,HIM. *, ''li.i ;li.ir :I ij*.mi.I pit n>_ :: i 1. .".fh ill: I '1 11.. I'M .:.:. i.t 1.1.: ;(.t IiHi* sonic I: I: I I.. :t xvi..k (.r'a timid iirin., i. is i riii. ..' tin V.ni. !It:> '. .' 1

t I Y t'r:1:! i i.:: e.t: (<:\l i.f f tinT ** ..1 ;.!'.. l Iy :i. \.r IM \ <..':a.1 iti I.i. pi'r- >ii. I 1'1 I.I: ::1:10'11': of ii"!. n'.:.iir'.> i.f I"">* olT-'tivi" I.I. to him Kiihs>>rti! n! t to :II''I'! r ii tb.ii ? "I'( -, ;;: : I i.1 p in et Ir. I ,
) \ M. s srr.xnii:. r.-v. i i- ',...II'i".iut .. :t-i l hi-i > ;, !I.,. iux. : .d b.rl ,hs: -, l'IJ'r t ft'io";.! !h 'I.|.j eid'ini *,* J I
iii I\t to
,I' or.KrTf ::1. n it.ttty"u.I : .m-l tin i'Is.t pi : : :IH.I'|* !1.\ i |I" < tj..1i! :: l ..u.. point.- to MI. ;p. "-' ':Ti-i'i; :. Mid: :..nn.'Vr.i >
\ f: al.t tny ,\I'''. in tlii-j-Sm: .. 11 il my ,, i :, 3 do :oii !' :i tl.iti 11'1'1 i.-cul' : I the -t nrK Nof ((' ul.it.li i Igs0..I| I l ';rt'bn.ri'.i tl- i.d! :ito tii: 1-4 t II. ? ;.
al'cene fn.!ii the lati I ( \ < tiuti.-i.t ( [ iy i it: \\ .:II'Aut fur .1.] .1 t'I j 1' I. .. :u : :" ; : ; v t<; to .l! <:'r'\ \ ,
I .; : JUHX W, J ln.\T": did! .: I L.T. l \li.lod.1 l t I 11.11 (to 'J hi: I li-; t ::' inir \ 1''I.a.| .1 i lo ij.! f-at bv Ii.,' III'!"\ m- M d t ,ihi', h:iimotiiuri. III'i.! on |I. > the, 4*. ,iniiiotioiid A.'TI if: : 1 /

Dec. .1. *.".-. iiv.t;: ..-. .-ti'iritii j ; .1 1 ; .. x\M-h: ;i: (I"::.MU; is 0 ) "J
Tninji.i.; : : ; --'.' : : :.TI II ( '1:11/| :. (" ';* "' .ii"t. v. pntiuiii: \ : .1 0'1..1 il'j'I"p..t : r-u.bt iu h. in .lint lined. aril I Ii. .
.. --- '-- -- fioin \I.tl'ill itti't: it 11I1 V. *.. rliiHi: .. tt.iuii I..- m-ail-: ." 111! It! i.eetiit:: 'I is I oii'i'lflby : ixjiiih! f sin,'.-ri-lv. d-s'i! :t ,. to !+".t i.!1 i. I b. j \'> ,axv, ( n>' :1 ".

A .Agency. j iVu-'jriMiiSK; Mirdi I I Il}:lirl30.Mu. t >'.U ,: ...t rills: oJ'ilie i i!: -ecinc: : an I 1 I I1ti..t I. -''.1.! ':titt.. '. It i-riJ.'iids; tu the. ul.i.Jtin1" : I\\.n.' 'u 1 In'I'". '...,1,..!h-. of if-I ( ;. .ixirn'II i|,l \xiv ;".; .' : i : ;-i wr -%..

t IV "ppoiwl; (.1 Jninc" n:..";i., 4.f 1:1101-1h"r: ..-." i i. ht I tt. ..!*, ;. .'; ...\ .. ,>* ;It ;. ':--: .1 : in t ; t-> h.t i '. I.* f or lit ; .j'id., tin.nix:. bit.i'l'i: ; ;f VH'i sITii.I.'li' I If; .i.tlc t-t '! : I
: .'.. .! .i.l I :
I. | ;
I 4 "t'. I fr).u.1.V'b.ri-l.i.tltt".I."' h.,:1."t.I'"il I ri-- 1 I I'rtrd Io fitiii, tli.it (fl tti* r. m.itiA At I 4 r exi'i-p! jh! iti, .!It ,.-. : _- -iit-t t t'-i-" p '..4'.f: :11'\ I.I\ i :f'J'i-r,iniii -\' .xi.'i' I .--'al.1! si .i !.lI.e.-.I. I!: cI'r: ,1, i ,: -t' of :sn : : :! 1 Ib [ 4 I

I til.t| .lily '.:U' m thciiih xx en- : I "I hi. pi-op-! liii"j ...' (''| (;I. ii j tl I1--! tu tb- I tj..j'l!' v ,.f -iiy ; ,t..I.T.I'i.I'.11.1 1 I ;: f, 4Hi* aid i.nib! r-tn-; : -i nil:: mu.. .-.'..<-.rs, : v-> fit-d! ;1'. !. <

1 irr..elit. !::>.t <'h1.\ is !.ct *:it tli..J \iili 11.1 il.: -nt to the\( \. I.i i-e ..1 c\i 111:14:.* i'ii! _. \ ; xxlril lw.: .i.i! .'< I'* -ijpiit-i! I to tt I tin-! ti. t,1.1, jll.It' .,.il I f'II! v til-.x. ", 2.1 b.' '', \\:1.: i.t i i' i:

.- V.T.IlCKrti: '! \1\I.i-II.I. "Tah! 1'1.1 1 Iit. 1 !. 'I li. y li-ivi- :l-. ronicrrid npnii Iil) ; LH:.:.. I';:'hlsol; t I..itit. Miti.. or 1."i"I'| ; J .\1.1' ." ." .1'.1.! J\\ii-i! : I i.r M\N.\.v.! i i(" i it.it II.I :!ts I : : :

E' : iros.; 'A t'I I II -If.vnuirsHi ('tni\. 11..1.. j in i .i"'n$'4 to )n" >ur f'('tr "-i' >n- /'UI' 4 f !I. .j.Lri:" i. .1 i 11! fr. :. N'i I.,!:! ".I-.I! .\ oi I ms Ii.i.. 11.| j I'n-i" .|. ;., .' ; .1! U'/sA-.j:''. ''SAftfih\ 1 lS'j.' .. -. Ii" :*.: li.e i' : I

: 4 <- 1..11 a r i i v. ; I.i- *' ., > tir\i.i.; ? 1 1 ini; ht/ rasi'x! III.vein!. ; !n. !s !f.\.1: I I
,'. : NOTICE.lu' i .. ".-. ." t',i. '( .it, of f fiII. f1 li'i\' :11 -ipj: : I > "< ; ilpoint. --- -- Ii- (
; : .1..1.1. Ii pn-elililij IIi p--pIi: of lli I'lii'id; I &s I );t{ rOT. :L:9.: t. I"'tl.\ 1'1..ilte.l$ ty: .I..t 1 :n-.. .1 IHV illll\' lo tir! 1". '. .f in\ IhIMIIII1; :: : x !! the!
: **. ... 11 1I'1I.140111.h.I. !n I ctti ( | .
/11 10 tli" I.t! :ili-, lltii. I .'ia'l: p i I'" at'li-l lii.\'eto b\ I II I "id.Mt.I 1. s i'.b ask d I:: i I'I'I! .
t o 1..".:... At."t, A. IU'I.Tamp" : .\. ,I :[.ililr.|! !. I 1'1.:1\) ,' ttu tc'Kts in tlie 10.1.. r, :I tn..}"illl\' of Ittn'thll.K .f butll I. h.I.-:\ I bo, m'..1.! I..,. tb">- Ibm-.. *.xlith-i), .In !II I-_ 1.1.. ,u .'if rn se'"; ..'/,/;- -\s : :In v ii'e I f., : : t !.11 \ .> .
.
11 I. ;. .'( Iii'i! I. ivtatiti' (! :"iiie i 1.111. .; i .':iioin.,$ ,1,1 nr. .1 J il. \ cnti i .'iH I : ; 2,
1.t' h 4-xri 1.1 :tluil' fny, :it iiil\: %*. .i!1" unt cp-l lillio : i-'ipi. i' \ he iii' 'dl, i in I !1'.1 J in Kiii.-rdt! nn-.. '1.:1: I n-l \ o.'i:' -ij p. j
t' p.t .- -. I'll (. till) ( In-J j j lot: i- d"I", n pi-is..n*. 1..11'1.| .1"111.,! t". u!. r I : !
'.' i-f il) ii.l.Iiatii i !'I..n v ilii-! Sii :,1.! niid" ) i a-!: I II iU-1. h-j: j."r.i"I.llfi.it.,% ...i .hepiof ->
;t -. r. vr'Lf' : I,11r4. J .... 'aI .. nt.tI'.1.I.I! .11 4 .I 1'11'1. ; : isiati.: : an iiiij ;itiy !.' a4-. .Haiti. any: fl!Swliii ;.t"'I''Ji'n" u :a.'t. 1 '! bi.li. ili.a.\ .' .< b.tfi! ii I._% ir n..1 I -!": a i* .\11"bit, (I K"i; ,.* s ','I/lt.I.: !. .tt.d! ;: ; : : (

.Jk KThD'i& : -; ,in j"Jili; :< ;il M-I let-, 1,0'jMilitifnl i il.Iri"I..c. I "I"I 11" I.. -its' ) 1 ll"- ." n ".>it .!? (! '-,', '.: n> .,- x\ j.I.! i.'' fir: : { c
%
( to "j'l' I Iiu..nt tt'isi' I h I b'dx'.n [
: DARLING.t I 1:111 : !nee Irj j j in 1 *xi* i. I.i .fl4io' x .ft. ui !tli.it .
aiuj 1 ..I I '; \01,1: l li '. I.F HI, It'-l.ln. i h I II.! d I I'll. f ill' 1"111'1. tit it"inl, I .I..i": d! I.
l'I'lati"u..l. i.\i'i i ,
? f.II".t"! I 'I'j: : \ I..IU- ;nu. !t.: !i. : f iv.ir l !; it..j .1,
< .111.
: \ [; 4 1 ET.ILER(1I.1T; % ( f ?' :tI.: :z\t\\ \. X-. :If. It-id 1I1'1" :' ll'J'li'lI I ..11!! !iiu'i i to i urrx :! ".
liJtt i'u fi.twanl l' nt.d tI lie > til.-! iiiiii- ..f !l.i 'nn'-i'i, itid ;
:
_ i \ 1I.1 "tn-t t tip TI.irlfi" ip.ii'uiii :i I | itic-i i.t I II I.1 t : ; "I' ii : -
: (?urscr of 71tjj; ((' T 7iV Streets.AFT1IIJ ,. \:1 till thne, oi fuiti d'Xs! '. b/4.1:!*. xxluti: tiI ,- N.'ith" rn )I'i : .
: ,
) [
y-1 itue! Iw't'tucil oid'ii; ,
: .lli ( 'I i'il.i.iticli. m 'I l : tll'r.III.t.\ IK s i ,
I iJirUf.iicili'K! tintlnk.ii'l.! .1.11
: fiI'I. 1 'I
l TAI'. "Hi : tl ,1 I I ; ,!b-, ,.IIII"I: ,'..I appfHM, 1 "I.I I' .rruil it .1 I lix-i : .. 't"
I tL.! < ; ', iii I Kii:
# f..ur1\ : < 4 t ,\ n.:it.flit ('I'ht I.. in ppiei'tdin s l-ind. li.rI
<.1 titillate) not lit iv i lF'' "-i\L 11"i'lu..liI.' $iti tlie .* : i iTin 0-11' ill :a t f..t li< -'ir-, I'h. six i.il.i r '.- .- I t th' ;ir .!. \'..: I :: 1 1 1itp'iti '-I,
our tuiuc.; 'iU i 1..n.ll "I.i. tin- l-titidil" / < t ( i'i 1..1 t tin in. Ill tin ;ill"- Iliin-e of i I'I'I"O: iniati"e", !' Iiivjhimpi'i. ; I,
.
'i .rfiA .. (.* -f b'tltl: $ Sf, in to I.e ''|11 (.{ iiM* d! iti .-r. T.I'! liISRu, : i ; I
\Vi- < :
,.tu." .\ |"IUI. ,01. n. .11! inuir.i ofl < \oti: ( ( ri< -]10flIt 11 J:ilions tu% ..irdeu: Ii f'il.ir, \t,1i! m.'u"r.JIIII. I iiii'" ;: .( tin- : I
: : :Ibl1 continue Lwp fur nitlr a va'..-l ,to.V .f '' .. ,; j..ixi'r iininliy: tit.u1' 0:11110') !p-ipi-t tin. -i: j-rocfeiN! lr :n. : I"Ibiitr" "c..Jt".t I# '!.-t- :' } .
; I I. the at.d! !
I In .
; tckj 'jt. \i,1 < it lal.1 ui-s 1"i"1! : I" 'I"1 l la-t i-T-li I 1".h"II ; t 4. ':ar t XM.I! Cf f e.1.T14tlit..n.:
t) "a* ort4' I thtei'; p..r.ons of t thnt \u.:.i ... xxereI 1I1I*!.r' t.jfl.: ( : ),
J': who want rhfj 1'llnlll' I., an.l .-\- eli ..;-i\_ that I :.11 1.1't :i I .nl : I! 11I:11 I .1.! 'Ixxu It \i.
rli n I.y it i thi-fli :a .i : "
'. { a:uine it 1..fur. puuha-ic. < Ui,\ .< i... TUenew ninr.: 'I 1 lie < 1"!'" < f "'..11.1:11 i- (Ih"1 the I'n; >.i.It-lit', and 111'.1.) i1 tin" ir cv ::i 'Ic'Il ( t.1 .- : sipp ; pn .
r whi/lt .. ln-ti.-ii. TliiI 1 I ,! n tijjly! >*)-I'i I w .I: lii .-.1 lo a mini xx lm \\a-t: *ni i.I I 'to .. ... .in ih I I'-'i;s of (
t 't 't -m upon ntrtronr I't- ; .t"ill.. 1 r.-li.- I I : in-mbi p. I ) l
J .1..1 < < 'lh.I"'I"'I:1: '; ii 11.1 i '1.1:1Ij. .( t I Ii-y 1\11 to p I Mint a \ toH .
\J I .L goo"H I ">pi'' ;If' ..e" tI j,.. 1'ii-id.I nl*. ji-etli-er xx hat': II fit'iblf! i-iri' for hydn'phul.!>i. hind,.d, d-.iit ttho'o I I -10, .
reduction .from | ri. .. To i>nr .l I.1 l f. [CtI.1d. \ eftfcl *' I .do.xn fiom' fither. Inon fcor *...\ ml: 'h., : ,
i ,
mernti"ii grifct i:
I t } 1 iinktgrt ublipat'um fur rJ\'ur ) : tor. 1 I'h !kj'c'fi, "n' far :.s it JJ(..:. i j he I'r.-i. ;.1. I.T. '\1': tlii- .p. I'll- h.ujT.: s njtiin t l.ill1.- ,. '
1.i".I.i .I '. 1 1 ln-y Uith! 1 tjui xxcll, xhili! i; ththiid ,.. *-n e XVa I a
f *ud,.hall L hal'I'tuc""Iiruc t(I ""I'I.t| | .1tlmn I Fur a (.".!: I'-J-'v: t lo !iifce.i r.il: iii>juiiurij j ., I 'llie! I Ir.: i.: i i11 illj..l'll.; tit i-f t1"1 lhn in il.i- pn.limin.irv, ai ,"ti-atioii; of( xxb", h.id! ,'. '' I.'It' | ". '- ,
ipilitd, t.' r. ;i.'ar praitiliotnr. : is -II ii.I ,; : .
All :|
t : en our U-rui' our (lrlt ztrci'Itki." ; *( 1 }'rp-.I'lt: 1.tf.rs> tile! S !.., :" <- '1,1:1 Ii, frinifh aii'l lIi..I..III..I\I\.t., acjiiiii-l a .
ti-tiv.) KCNSl .t J'\I.I'<;. I'" 'fu\'!:. ufir y..ur ('vr"'I."r.I..lt, :1..1 I i".ItI .1 aid pnisei'it4'd' ;a"lil.1! l.n'i .I ly tli.HMiii .. I'" "..1'1\ it.- br-ru tl' t f the (;11\1'//1: nn. ? ilnd I a f..11'' afler.: 11 i.i iV14 .,'f .. j11. .,. till. ,.::. Ii !: > .

I. T.Qlra Fla. ,0" i'Tth- Ih..i._. : tf ".tl.. I' In tlio 1'11'.1.11.1' l Jifiiiiia! of I In- |I"nos ) 4.f K.: pi -s.-iit.li\4'N: : ii'.,'.! !I... .:, i'l d!, r II,.. imp ai bii">4 JIOXM r. tl.e Il.nise re- : miixi rs.iUv knonii, in th.' eotriliv 1,1I'lr.I.,!! : d I t!. | ,..., f
-- -- (-.-.-.! of lli.Siti.iti* ..:W ii.imd. ..it.dvli: :u tbe I: I I'i r '.!i.1 n ur: i' cur !K::ij..ts' : ).-!. ; : p.
:
tI: : [ jii Nl'J.1J.I. I I poin.' .eeI.: for iIi.! ioi .I. 11 :'If rut < !:t-id I to b.-jr a su :\I.- sii/:i'stinii, t vin :n. ; !

r CIIAS. (IItTJBEItT..y 137: ir.a; 151 iinJ fri'tijJ13 1 CC1 JI| !! iiui, only I.io n-tnoxal from. tlio 1'.. .i.i U J .1.1 I t lo the! conn I inlibof! t.li.c.I .(.iiili"f* .: rid, -ix: of t t'u: pi '''1.' ,bitti;t 'n _:appiid! ti> t fim. 11.) ." :' I :: f: .

">,, :! ICJ 12. ill l le fmii.lin! di-n'ial i.llli-c: xxoii'il' !1.. inxnlxed..,'. [br.t, xxliati /' t '1'111. it' h..tit: a '"'UII"III'- dil.iy. pa-si-ij thfI I tin: o.II' t f I tbe .('mp.iie;; xxh't no-.x [I"'I' rshi \\ IiI. !'itn ; I II !
11. j I' : :uci ,
t'ltliii'-i th"
\
: oiht-r t
!
\ f: i.'CH't. 1 four l"ntre.v.id :
i- of niiiiiiti'ly! qri-aVr ilJ} 011:11': c 'to !im. I a.-,'u-.i'oiy les.!ul 1 idtis uiidvl tin* pu-sllfe ofI : I ia; lI"! .' :;"tli! : : ;: ,.
-:Mil j (.f I tl.e ( I I lliit.t .. I (... |
: ) thtoliirful I. I : .y I.I' IIIa: m' n. lh.- le-tili i ,
Oet .1. ,.11 In- d.I.h.r. bo'li' in th- f ye! of tliupn ;I till pi. X i. its .1'1''| -.Iiill. is t ..l,"I.* i-" 0:.,> I ;I .
.
: ni.tciiii iii Lie: S.iitc: to "tl.t (.f tll'l'Or.i ..it ;.1. of fill lire gt'nt ratioi.s, ini; !htpossil.Jv t..J In l II".. in-'itntiun. i f .1 prc> -iiion; for ihttlhe! si < "IlliIftl tho-o! wholiidfef.tli I 1 ..blll'P'II.! I OJ !! ;

I i "i'Cfli! : ; i( I ot'ilt t % I.il! for lie divition'cfII.IM I l h" i tarnitlnd.! The difgtaic I '..tipi'ii ; nny off.- "' :1"ai".t tin- 1I1.'-1 humble ('iiiI four| who i M' to 11'1Ii.I tho M.1'iH i...I 111I1I"I.i, !.. tn-| A. I luu'H.: : ; J t tI -1 a

:;! "'ior.i: C. ; ny. il.i'pr'un) uiovctsorat : : l.il xxouM, in fl'IM degree I be relleed i Z'-n-and I l.- .urn fur mxsi-if !;) gre.itdrijjhKtlian \\' xv rf trentid' I bv t the/ I I. in ....:ui(- p I c .
: : i t. .h f I tho American : I ho tl.e C.-t'-titniioii of fieiiity. c c"tf.nNIIill: tl.e<.' f c'. j* if \
WM
iijy.n ( eijuvs lI..t.V !
SHOE 3IAKERnESI'lTTFl'LLY 't- t- I ihi i IH M'.l I MJ 1 > :.1 .urcei'i.In 11e Hct' btt ; : ;.
.
: we cni: ; I.II.if ;
; !| ]Hi>po'! !I" (.I]_"'H.II.ir. 1 I t 11(1' ll.e pre- the Lnil\1.Sa""III1.Ivf! | he -\,'- r'il! tt.itejrecjniro gu.iranioe. ;1IIh..ildty: : f xx c"itiar.llv! i: ; J "v
I '. 'l . .
Elitor .
< .l.tJ.i"I I I'i (furtli. j..uti"n.. 1,1"1\.1 bv ll'e Con tilirtion i to {.- that I he i-liitl l It il't'l Hlnl. I in tIt, --- ..--- Tiy. b"J"' .'oS fal. ; \ \

..t. inf. rni" the eitir., < <.;r j I siy lint I -'11! \I'Jt in future not: 'e nn)I' ('It 1 ., t : On: M.CI* a trial it dei.l.ires \_t rj beginninjf, of the i.Htuieniid! I'all' t.f I l.i. l'vfo.lma": 4 f"ucnl; 1 II.! : .;civil i:1, 'hrr-xx t", i.ii: ; : t I 4tI

JLv .Tampa and .urr.unJint! ; (olntr -. tit !I.. ('(.mmz'r.:: :; ifnOcr fictitious names- I ih'it ":he Cbtif Justieo kli.:.!l | rci.e.-! tho 11'I'I1-nli.'ij :I_: .ir,-1 him. i i:1: pr.In to tn- rt-iiuiidinn! on the 27h:! nil.: His x'.it -o, his ()t f :w..) : i .

I Deane.t'aid$ prepared to dipaloh.j3 .fill all. orders in Jii:> line, wilii SO I I.'MV tllll. : I.. I i 'I LiW.T' dcjbtli 1 L'cnuo tIc) framors ofi aide! him lo 1.1"I'If: for l.td.I. i"..i..... Iuro Florida thttim.! .- is ocrfl-inntd, } II11.1. ":Jtr1.: i.: .t. ..I : ; : .:ii

'"Shoi.-fir)t door trest c-f )!r. FrleWliVs I : drc Uie Coti>!titutiun i bvl't-Vi'd it lit l 4 o l".iLc!t ttliI. ate olL--r. Pfn"I.I.: :; *, \ :...! I rn.t' : ,onu. eiiou. ? iiitKof: ..ArIf. ,!!,'. '.xho Ii:- h-ci- .jvr.. .lrI'. ." .' < \

J1 Store. \liljtfn; itret.iJe Vtrv rcspcc'.faily: yours : I tlie! Viie-rro.deit mlgllt bo liascd I morale, ')',t It--* -.''rid. pro-ent"r..j: .in :m. PI-SM.J! tl.o I winter: at .tfzn..L.! i. on th-. !?r. Oil? xx '.: .t t.'- ; : J

;. : : 48 I I\ .: -. & JOIIN .EUI ;\XK I j %ly the fiot. tba', "in; ('s: cf the it-inoi! I', renctr sl'o'i"-M: i t.. ''*1". :''": c'-i-'v (:'tis.--1 1 r"I.n! \jut--\ ". ir 'or.- l t..a*. / J---Ji .lf't. 'I lit";. i k1-,. ?.!? ('!.. 1 oj 1

.

; I -
'
.. : 1 \'
-
; "
I \

w_ '
.

w J .

I_ .. -i
'
'
-
; ; --- \- .I- -.
__


___j J _.. O
.r
-
-


.
- .
__f .
.
-'/ :: .;; ... -* p : :
.. I : r .. .
-.
:
% .
'
4
_
> .? .. .' .,. : .. .. .
;
I '. -
r' ..' ". I 0

.T -

,.
-

.
.> ,.. S.,
.
: .
: .\- ,,

0 ;' ..
.
.. .. .

0 I,. l ,
ji
.
'"L t4'' : ; J
__ --
z : -
.
-1 r
SIIIA1T OF 6EXEUL NEWS.At 4 the truth. The Caplur of the two :Mexican, MiUtary 'Boats for HillaborocghCounty. .
tells T.n to one."quue '
t I
q1pnl1
the Union we must Mcrlfice, not a doubtful THE PLOMBi8XMOH rENINSlILJ V CMC Is.This .
'
; irL '. claim, but a plain' and invaluable right! | f sovereignty, in di"jfui.%<, was .at event welt be f
: tins National Democratic his crbltI.A may
a meeting the bottom of the mu -
If the of M meelinif of the Comminiom'CUlrl.
.: /I- lie nnwurthv catce freeman, imagined, a not only Special
piofound aDAliun.
I
TVP.MANEditor. Eietulive Commiitee in Washicg- I within nn<] fur tie County of IlilUbor-
c.r f.lu' fchkn to :he teaching of our bravancxttori -Twl famUies, imberiiit.; ten sou''?. in puiiticnl and diplomalic cifclei at \Y.h.I :Ute of on the 17th day of

\d' and to our bbiljtatiotia to onr ton, on fbe itl inst.,- twenty-three SlatK were consumed by fire, with' the house, in ington, but .thioughout the "'(IUlt) .. The .Olih.Julr.A; D.I I IloriJ., said Cpnnty warn dw-.

II '. p"'I?rill, who counsels such. policy. If TAMPAFLORIDA. being represented-it,wfts unanimousl/'l! resolved which they fivtd: in New York City. ) blow was strin-k. remarks tha, Kirhmond J.l ilro r Military 8est-in aecordane.

this doctrine of ihe choice of evil it to be .--. the 4th in tlnt.. Dispatch at .a critical moment frlifti the with '.\n Art to amend the Militia and Tat-

N urjed.'there i i. uo aggression to wliich ourroniemeence SATURDAY, APRIL 14, I6O. that it was rnexpediejit to 'd.!ngc with; Mexico was vjiil under discussion .nat Lawn o( tliisfc) State." arpr.c Occenber-
L. 1.. -- --- the of holdjng' the National' Democratic -A Miit involving : the title ofilie whole i treaty 2-'. >h59,-Jcivril>l a.
rimy not in its name be in. place I and litini i in the sezilr.1lti '- 11
'r of subscription city of San Fratu-wi-o, i is'to l lie ,'( treml.lin& n'nt No. portion of the Conaiv'lvinp -
: '. roc d. If we are support Douglas now, t'Snhar.ribera whose terms Nominating Convention.The in the Supreme Court at Washington Imllot..t nextMonday. swoi.i! of Captain TrKXEK H'.m, in I "..1.-\llhat.. .< h1i11.borough River l. }
Dot tocftase ;itc U i right but because be is i are about expired.will receivMhePenintular !I that iutowhich
fair
lehorte trading way to Ilk ; preponderate constitute lf.at No. 1.
Q 0 to its brig on a legitimate ; The !.il i is made under a M. x. ,
than U will be for three weekprevious .
better Si-ward. not !
tl" many I Charleston to the i iran to Catholic I he case ill: 1"11 tlf\n. Rent Xo. 2.-All that portion of the County ,,
coast grant Prii-st. /1.11 .
Wfore w. shuli. bo Called to take discontinuance, marked with a ) opposite voyvge rr"t 1 I l, thni had! been
yt-ars upon !I f the I \\l c.'r\c m\ orders receiwd l h! i inc I et ween the HiljsliorniiKh River .! the
.c Seward, 1 bnuse he is !k.a object ionabU I their names. of Africa, wasoverhauled' and taken forcible I I rrst I' U1Wfl| tll..I genuineness"> grall.I (rum Washington, I but that the line.-ilivi.linc lUnces: :(and 21. te eonstituteMilitary ..I

i. _. : than soinfcU! >ly elif. There 'is but onesafo Terms-2 per annum. $1 for sis posaettiou of by a British "c5.I-f war. There' i1 :Ih fmi.lll, the array clairmiiit of eminent I (Govcrnim-m upprotes) of the' act in qtu.s'lion. I Beat No. 2 -
I lawyers otr ill. I
ground which! the true roan can 1 As far leirn tli iVat No 3.-AJ1 thai portion of the Cfftjniy -
_. upon treated with _.. us we can < r.".e t
: and the officers and crew -- -- : 1
.ud that! is the rock of grows h'io1 lat! of tIC line !;.ilins Danires 20
)
f I land. principle, month"'I I The Weather.Balmy.geni.il standthus; : There is, in J.xi.o. a reU-I-j, aia.121 an-1! N rlh of JII..lin& Town-

( :. asking only' .hal is right und submitting : i indignity. lion., :is there alu-MV-s i". Hgiin the Gov; I .hir') 2t) and DO. to constitute.li.i.l,1 Beat .

to nothing less. The doctrine of ihe Mallory f..r Congressional' ) -S.Ulor; tU.o refused to answer the' I. lovely frill!. i 5now up. I cnl\'II. wh s Ii fll'O" n t 2t.: '.I" knowledd: o 3.1'eat. )il r \

choice of tvil* i i. not the doctrine of the I of the Committee on u'. The day's and! nighit. ">c/n//itr odd, i t ;and '.Al the I.e.-ul i.f \1.1|it ii isj-iuriz.: will No. 4. -All Ibat portion of the Conny : 'I

Southern It is only' ihe mean de- At the of several' of cur !summons Senate ap vvhotu lie under .f thr line .Ii
-ope. t, request I tint!, are eij-'yable' to the fullest extent I I h': 1' iow: 'fl..iI"&Ii'.1. iyintfSouih i i.lina T..nhip

,Jr. rice "by whieh our time-m-rvinjk polilifians citizens., Col. IT. A. Crane has concluded ]I 1 pinttc to in\eMigate the Il. rpr Ferry In the morningsnnd. evening* we in i h. S'I.t. his 1...j' Hln.I.I.\1 ,\.j;! :>9 '1.1 Mi \',l Kn: .t of the linc
seek shnmeleM (reach'ry the ion ol( experine {: ls 2') aid 21. constitute Military But
to paliiaUtheir own in this : was takin out of pO lu lli 11\1 ot I this rtltellioii il. II '
to keep his Picture Gallery place" "flir lrlcn. u.1.. f
to the l IAI"! of their mothers.' Much as U. S. the Black! that teinpera'nro' whii h invariably draws man who has Irm-ly! shuwu an .!i*'
Republican"of
lie takes j tm'er by ull.r 1
open for two week* 1on2 r. supurb At 11.- same time lie Court deisnat.J! the
the legions; of the Southern Democracy forth the .cd mli 'n of our extravagnrl' rigaid of all i.rlj..laI: ; law. bv driviiiour .
the 3d inst. and out ullowin plnor n Preeinrl for Militarypri.
likonettei' and deserves the : liofclon on kept al .
love,ihe hallowed! associations and memories patronage friends of tho female iHjrsii.ish, "O how ,Mtiz.-ns out of Mi-xico. ;.n.II.IIII.I.i",1 l j jlliein ..? .>rn horeafirr, t.i hell in Beats ia

of a great patty name. they love right of our citizens. I of their charge until. a writ of hubm cor- I nheievvr hhas.! hail) :an opporturii'vHo : 'whidI1h." ares. r" pei-tively.. I (nt.J :-
delightful1! About midnight' the: sleepeiis
ju"tW. pihu-ipl more, and will not surrender ; ,IH"r. i sut-d. At Ilit'"c'ounl. a hearing > I I. K i il I is i w.1| ktit>".ii. at ibis 1"111 Hvst N i. 1-Titvi.,'. Sthntl IIous. ; \

lit-.* to fled a traitor to their t. It will be seen by reference to our i progressing before a full bench of apt to be aroused) (tutu the .rl'r.l of beM-iglng: /the cIty ot era ':,Uhr"l o-Tourt Hwi.e ;

CMUTinre iare half a dozen States that; advertising columns that in conwquerce the Wil Court. Morpheus by the hunifjing i 1.1 o*rt( of; ho was :,1\:1 lo advnncu II"[ >n it.i: ( .. .. 3-lliirh? Store.; -
-It. -
Supreme I 4-Liairra Stor '
,.
would, } not support Douglas if be were l turner went I shore nnd iied .
.
to of the BIlrb".ous tentlencr of the tinie.C. being crushed l'eh'fCf'1 two leebfrj., h-ivinj \1 ,, MMO.V TTRMAN.Ju.l .
r nominated; I. thousand Charleston Conventions -The Boston Journal sacs meetingwas I his / of .
1 hea.l.jii:rter-, for lilt|ls1IrEse amvrimiiiiitr of cod "
,
thin Arctic in r
E. Robinson has estahli-iitd' a Umber 1 migrated: to r coi.se ; r"II.atl
would }bejrrimafaria
nomination /iul"
; bran his held in that city on Tuesday eviiiig \l.t.t.. r it was: his intention$ tores F.z.i ffi-i. Prr.'t B'd Co. Com.
viidenrv that the Democraticpitriy i in his ThoM f citizen i of going toslct-p: witli : I
Shop City. t> our "Constitutional' Un. quenre itu-.oniinently p.-ct '.he liHo t.1 I prup.-rty ..f Ami-real:: t

"0. Iia-1) lost the Promethean fireof prmtiple. in need of being barbered should' call at last t, to inaugurate 11,1 a trarclly eot'erinj. About'mid ,1:1., : I itiz I:<, bo'h of "hi..J Wt" plac.-d in ixticnie I iivcfiosi: NolIce. -

i' hd should then fore IH kii-ked 10' ion Party." Everything wa* conducted in 1 o ril The cili/rn of Ilill,imw>tiih lub. i
: ".' by iiiovunuls. It i is not Countr.
the corner of Lafarette! & Franklin street we l bvcornv nervous when we think, of -tho' ( .
thy dug. But if the Democratic party! l-fitUpd known ltat bt. but i iI I jet tMilitii .lntv. will lute notice Ihal.ol|
_- quiet nnd oidcrly manner ni vc \\ lal: gave, i 1 11'"cUI..J tie *
1 uf of the tir t I''hhIh. ?th of May
miscarriage < next.
will stand its principle*. as it ba. heretofore possibility 'arge'iof .
by Me tf ) Prei; I In bate bei II t i
trThe Special "sagc \ltl momentous au oc-cni'n. There sins n ) I ; lil lery "li.I'I" as .t..li.1 will .. Iill. at tli |i.lc.a hereinaf-
'. done,.and either! reijuirt its tr.acber dent and] and able :article : ; I..t expected daily to ariite i i lure.- I iy. At atiy)' Iitt..rvvi..tt-v; | to thi int.-r If' naMe.!. wiflnn' lh! !"Teml' )
a lengthy political of the, 0d! Guard' )1jlhr81.
out lenders to quit its rank or repent and I pretty large sprinkling At such limes, wt feel a rid l I..v clos,. : view he b.id M-nt M-VI-IH! huiidri-d] i t.i.tIarI.Iihat.i ; .>f mi.l County. fur tho :!. hilit ) .
the faith: there! need W no fear of : (every word of which we bmrtily en- of Ametican iu the and (.. to-wit :- i
reium to patty !'ctin.g. II application to "iJiowu" ctu t "l ly, whicibrings : r: to I II'iVHiia. wh ru h.hxd pit riIta.-.l] I

disorganization': X- matter if by th'n' po- 'I dor.'i-) crowd cut ( ur usual variety thisweek. I a frw ttler fi>v>iU. On the "h.ll. it very : iwo w-ir !t..nl.rs. RI..I.| under. the \irv One Mai. Ci-noral of the.2.1 Division Flori -
i mind; th I Icoi-iiam nnii
titi.lly to ? I i l.t
I liiiti ill
lu-y tl.era_ should be deserters from the If our lady re.idc.rs will forgive us } what of f the .. nose ot I it. ;tuihoriiihn.J! I matim-d! 11111.. ;
fairly: n-presented one one fluisa1icr? dVner.il: of tie 5th
!P"Il Brigs-ie
i the will stand erect inmain1eIIn.r I water: dtvit:: sd l ly "Cl.arlej"! Bro'-tn ;
rgjiiiizlion wi'h uid l ilo!
*> j.irty this time, we will endeavor in fUI.ur., to to term the "inert mtter" .jl : : Spiiiish; i rll."i'l :' e .1":1 I t'r..l..neli the 2oili Regiwitt ; 1I I
the cf its time honored creod I I .r w.is plVasi-d for the I ht nf M..y.U.tdir : al IS I.e. 1 ii'a. tIltal to LI"t"" : t .. 1.11| nf \.i"a : Lieut. .'.l"nrl of .

and' letter 10 fnll.ifan it must. with "Trulh.1Rilll give them something! more palatable' than of the country. Delegates were elected tu ,I.. comprehend our mi-: i V.'ruz.. with "ho ue.sigii a!.ubili-ss? of f cnruhini ... >f:.j"r of lli, a.

'lid ih! C."I luli.n" ins -ribeil upon : politic to con over.141k\\ na Imlievesfroi'gly I, a State Convention which is t to be held! ill': ; jou : l hiia-ili: wi'h i i the ptuiidrr: -iivej! from I Il .*. Caiiir; in each) Rest ; IiI
p. I I I ? : weather partak---! sli! (,f Fi'ft l.ioutftiunt in eaili H"l\t
lug" T'nj ; I II
its banner, than to triumph upon the ruins I in politics, we consider il i our iluty 1 that city on tho 29th. I i iIIII' tile I UleTi L.iT.lVSMS: ; | ,li.. IUihl' :ttta.II"* ; a. ,'"ohl" .. .- ; .
,
of iu W defeated in a just I I tie! cuiaii.: : !I l1:1: : si-: ,
,' !I"i'lC"iJII'To I as Ivlitor.to! devota our columns: to the ; I I Pr a..r3-1..r I Ii I to etir it. 'llio I !t !i. !tnv t\a: evMintlvpr :1 .
is impediment. but to --The i-It uro of M line Ln. incorporatfd : : ; : TKo foiKiwins flaTYIP.1 |i.eron. areh.rtbv /
cau-e a temporary r ; : itii.-il. (,.r his: \isM-is: bad no ;.t.I apI I
I entertainment and edinValion of all i I..f. Jdrldd.I 1 .i..h..II"I't'clt.I; cf sni. election "
with i i. standing reproach. t"ll\c.1 ,_..._ I fit:
triumph error a the Maine Steam ll.md: Ciirring. ,I -- S.I har.n-li.is" :a It'.1 I couM t i, ii iierfi>:re h'jji'lvoiitillit. \ .

"Availability" i il the cry of thy !spoiUman.! es of people-hence, we shall act Company," giving them ezvliiMVC right tci I i A I'olilirul Kprrnlilloii.Iu : .' : I I I... k...lnt:: "'il"III. CsiptI Chaih' nii-s. ..:l. J n :110.. I-At Taylor \
.ltaI-p I
l.l\4. \
and link n< i-Uirns th_ patriot who :: I ) t.
upon dotib' hit illicit' JHe .
do .saw was
ingly. TI".r. ; .
.' '. lives alone for hinself! but his I 1111 use of steam in propelling:! rarragvs advance} ot'1 the Charl.-soti: Cc'n" I'. Wt.-: > \Vhit, hurst. ) School II,u,e. \
not country _- I 1 Lnew, tliHj vi tnMitrs ,.f A nIer'rIII; i

t t.s.rt and posterity. I .2We understand that preparations i over highway in the S'.ato: for twelvtyears. I!. ti"ii, we wifh to dUIni.jt! I cor-j.,cturtol .I J I':|ie. f isttI: lit Iv' c.'lil.ril;. I the harbor If .r"Mali F.!Nunez.1.. .. \ IJ.nt =o. 2-at th*, -c' ort- \.

". We are only asking for our rights. andthose are being m'iJe.IJy several of our enter ours MS to the "'HII : Sliou'd! thy C.n\'el Vi-ia Lniz, .1.11.! .:w ibnl t th" b'oiktdi'WHS I ,I 'tl$. T. lU-Viu-rr )- lovtue. / '

!- ..I'" who are willing to gmnt this boon ;: pri.ing citizens, to supply the Tampi Market j -The New York TilU rrcdiits tin!: lion adopt a : satisfaitoiv; i to 11.1' 1'llill nioii I 11.tl: .\ pretext to j'lsij I II : 'tfIll
should L be II.UII I I vi.l ,
.' will Und! by n"; but if wo \ ty li'II\1 in vi-iiif.r. j)It' ,itj. jt w.s ;il I Hiich. )) .
abandoned we will have tha I proud con with live fi.h for thn ensuing season.: : the Baltimore Gt; eral Convention ".il : :.ut heft '7.-l. gits, t i. neirtl. J,. Line, (.f > !it. M I \ViMrr! 'Utat X II. 3-it lIu*h'* store.rrar. '
t'n-i : establish L
bold a'ti i :
U-* i I. it !. Ilfllo : a n.I'lt !:. J
1 :
ciouMi' ss of having been right-and that, Their advertisement will soon appear in nominate Jud u B-itcs: for Pnsubnt, am! 'I".n.> wi.I: be :the nominee for I the Pri.i.ibiuj leg-ibzi-d! pr.ii-y:: t'11 I Iirge seal.! '. I 1.. K.tr. .

in event we are able to take of ; : and further Miould th al.ovtpiogiiinticition : milled i i if t rOll ] )Uo.: 'r' .1. JlfnJrv. )) H.,:it No 4-at I."it'r' .
any our coif inns. II th.it th.Chicago CunHlllitn'wi I do t Ih.i ; o. tel to prc'VUlt he :11.1'| '
i .1
\
Itrv. [
I ourselves Let the iiue !loe fairly! hOnl'IIt'j I. .-- i am<-, in which caij it further Iii : !l... verified!, I lie ] ).--ntocr: .. 'he did! prevent. it mjst In 1 ..t.11..1111... .V-.hn/'. Fiazi'r. J ?tore.
]ly m:1d.up.. ali I in Mii-h a ontesi 6lr Circuit Court will adjourn i ill session ; predicts. Spaiu-b: (MiV'-riiini-iilevi.Ii-itv I !. ,.. ., ...1 alit I.I

Ciiwiir,U! cr knaves will! skulk! it. All ui-h in this place to-day. i clt-ctioii. i y "ii:| l 1., t lniilruU i | and llio p'OAor ofihe .fi i.s K .11'.1111|: u,,..(t-ions the.I"Florid 1'lfI Ten u .

< should It routed l from their) hiding places !i i I H.iik! It: .ubifMii! nrg-titizalion: forevi-r co tI.llo ,a f r':tat< 11. C., Fix
<
| In i : ,
t\I.-n
: Will commenre in Spring term, for I -(Governor; 1.ul'>, of 1V\:>', not tec I :i.I" UjMin our tn-ntiir. r"lil i: Tanij.a. Aj.iil:. JSfrt.YtU'ne .

,. nnd thin batteiies I.f the South turned I i l'r..1"I. in the etiNiiIng contesi. I I vvou'' Manatee ( nid
of County on Monday next. I II < iving" t.ivnriKivnt military H' expected
: ; them. This i ii* a war principleaga'nst :
f. against .1.1
all I.\j.?
tare : > lisa!
tlicreakiiii on rcc Jfi irnijt
r I too to liow ij c"lnl' << PI"rnrl.TII itbo
the vital int.!tll.f t the South and ; :! l ha* ordered C>! Ji-linson itnm-liite n-ii'i're 11..1. lpie ijit.-'i ih I t ; by tie of ihFo
I t )
;. Z-T We have no ; A-1E't. of iheproceeding I f.li. pinte: ; t .a.on. 1111a AIltu.I": O''onststutinn.
i i.f tin' l.i'uli: tlnil i i. in us we \
; |
110 min can Mind aloof from tho defence I I ly It) ra'me a large force if K rigi-r> itti.! \i !ill artlo I I-Liti.l. .?.iak..s.i broke up |thai| {},"I.[ nlit. when the) )Uautif.,1 soil l highly ..rnmanlil'

; of Southern right, without laving himself of the Slate Convention, I ImliMtx add (hat/nbt'e! : we an- "i.t a (prophet tioi, I I tho! I I'HII.lt.f (
I' I i drive t the fWI the i i fu>i> ;'I.III'r i .econ r.t"- I'llt 11.r..o". t..Ifnw j""mine;
t- I.rldl ,
open to grave'suspicion.. We want no which convened in Tallahassee. on Monday i.I tir. IIo will: inkf no stt-p Hgiiinct M\.xiic lint f1 of 1 [1')11"1," \
'< cheating North or South on this issue.Let .- last. ( ) the! -i-pi-cl Iht p.ilii'ual! !..,ilUI. in I ,'\a'I'I.I.' .. w|!i.; proved so; suia.'c.-ftil p111 ia':Ilshv. shoiiM inform h -ir children
the of the
.
us go before both sections with acni1iiLt.i .--- I I pending rltili'ali"n I treaty.Tho the fnmer -,.. .ic"... He I crus-d| th. .
I. ; i lie I : ctioiis. \Vi. on a ( % hat" ti.s. flowers jam? j",i.,..r'v. |,nT9rrY.Tin
pnd
: .tT.kirig fotcgoing
and' plaifoitn admitting of but 1 tTtn Engineers: of the Florida Peninsular j I Connecticut cl'lt.i.n for 'IIt.. ; 1.|.i..i.t; .I j, lii.i !.. l..w.! r".J nj:>[.r.1r. h.' ,> ir on-a.fons ."II..r ar-enrlon to 'hfsin'f.r. 4a
; .'",.ti (sal tIC Keiiou of the Coil .
;
li-mly ,
: \ Iii.| ...
to Vhoo! .
out Us 11I.I. II | -
meaning. Railroad Company are row, surveying ..flit-eM. which t'sn" on I lie 2<1 instant! nt>.1| 'have 11..I..r rntnrltiMr' .n
---- "f vi nii.'ii. :1.1111"- "O"f"I"I'1' action of. thp'oji'e t'1:1.| ; : r is i -i I'ali\t of Virginia \*tat hVttiled) fiorn l-II.Mvilirr II| flower
I the for the Ru.id: I !
proposed routo : .
!
re uttd! in a I HI.k publican: t ,
LATEST INTELLIGENCE.11v \ triu11- f 1.1 tii.r! veritiiation.rrrnuiicliiia: ;f nii-1: b. in :il riii.i-|'|-. i county. 1 H-! iiitr.tl tr lli-s; fa"i is- "eriernliy; known it rnir save .

to this place. I I givirg that party I ilm G.., ii ntr nl(1 I -...- Hie :ivy jib"tit thirty .\ :ir' ftt ",- iin.l l ls. mnrn (11.1| parent premature: giier over

$ Foreign Mutseri.Nw I _.._- : l LandM In. ti.j-'lily in (hi. Ligi..l.it i uro. I I Inns. ; wu mi b-is'-md.; butMvMi f"lt\i": niotil'i I !ov.>d otT-p'inj.; S'I

'' YORK. April 1.-The steamship: : tif Arrived, Rtlhil port, on the 13th i ,.f k i The E.,*t f'l'iii'tiitu. of,!}l'. .I*! iitc; ., : v te.jrs f ai: -. ""
.
town J.1 wntotally "
-Til. >onpori VV. :
". r /faean'ii/i.wiih Southampton: dates lo the ; the I"( $. M. ..tt'am.rI&llnoi"', from f \11. 't. : of i he : ; I Kulro.: !1.dc"1 1. ST\S ;: I A isitt: ton! de-p. ;!< h CI; y< the! f..r. ;1 C AN\ 1)1) DATES.
18'h: ult, has arrived.IIom3 : : : diMrMtd I Ij fire. (1 tit V'Sih h, ull. 'i'; 1':1: I.h ')|'!...n.itists" nw. ;, (1.1: [ :.J"I, | tttt.st| in thi-ii
K..y't'lt.. Departed, smno .liI l f.r ." ; ,/ :| a-f l .
bi"a'l .
the of the lOih y. : "tity : 11:1. : tr'ivk: art to '!"IIi.lti',1 .f I the! rumpiir< I..l I.,
dat ll, to morning : -Both lI"u'e of Congie .1,1\'" ngt, .-.1 .
nixnifesta'.ious in f.. New Orleans sta intermediate Flordia ;.I.! nnd I 11I.lurijj. .ii-sin-i.| l."I.i.1' In- 1'iir i.m'"I"! iu rs.IflhiIe. 11"h"." I"nr Halor ( t.n..r.I.
ult. that
:
st.to
I great to the Bill : 'pubi: !l" r'. in "ci t of iho had taken place at the ports. ul1'Jrizilll -'all"h.: 11"I r"'II'I* t: .1 .. 1.- :'f; n.f Mi.n.i. s\Mni.: 1.. rvr.Es. .t
vor Pope ._. in l.r.: I %I. \ii. uiil: .t14.to.sI.| !. | l .; .\>! ) .. .. '
papris by rlil. to stale lilt : "i o In- .t 'JIu- 'iit-r-" III'\! \ ," .',,: !I' ""';11"" "%. t.l :n :.I I.M euiinlv. i in ti p t him:: n n -*:..iif'le
Vatican.rAHU..
,Ii. fW Tin Jacksonville: Standard gitie .... :? Mr.! :IMieli'i. i is M I (.. 11.. .Iii..f; "/.( .., /;''ifff ih" ".'*I.rn
;.1 Saturday.farch 17.-The Fat- say t the dole hen sulccriptiot\! will i-ipire.' "lr.IIr. |1.1-1.:: 'AI"a. \\ dU'. vvln'ro oir: slip" |11.l| 0. I IIjj.f }1..ri.I"Iii! .
: th .l
i that efforts are being made to purchase asuitat.le ; the "oik t"iwud, i..,11.11:1 ;.1. Jliiiint i in-, .l.< lion, or .-oi.tr.il.! .\.r-e| ,'. r. -..t '.tpf ,. a nt %ctiot on .
lie publishts a letter from Turin si.uinp I and also proiiding that the cnrriets ill II I ii! f.ril; Mtiiuliiy in May rir,r.
"f t ; lone i.1 t wie 1,11.1.1, b-irnN.-. ainl I iitti.-i us, d| II.. srti.,1| ":('..siir ,.f J 'nr "/. I -'.:- I
1j r
-
that the of annexation of Savoybud steamer to ho direct from I : I -
: question run, chic and town shell' charge but on? tent .l I Il .heulstl.-b letO h t.-I: tll. .. f
|1.\ .
s
t .. I ben drfinittly settle, and alo that i : com|> ; ; | : Nl t iiin I.ad a li"I! !o n "d |II"" :i1.jnia| | ich i For .Tlajor 4icnrrirl. 1 -

I II' trtiations in regard to Tuscany wr j Jacksonville to Charleston.. I on deliviry of drop Kttm. lime > t.i iied in his ".5..llr"ll:1'! !: 'I.I Uth' i :(t host.;;if.; :1".1| \',rii|.'ii the In ti; :11.-l't i :r T!.. fri..1..r C.rn. J. 31. (.n nIAXI.
f I --' --' ': itis' lh- < ;i'if! (.'o ..1 tr,> :"' ; .. 1 I : :!l.i M t.ri., ..
r.-j.ir.l ,
f 1' ::1, hey it. I hay a iv. a< t.i oj.; n a"l..i j jiiifervuiii..ii :i c.ia.ty. .n.'lfI..I.ill a* a ear.n -
conclusion.N lh O.
in fair f -Two. mbordiirntc of )
M war <> 6T G. W. Whildeu ha<> been convicted ofl'lr .; ;t th- 1.1": i d l,,: f'niitiesitFoidcd! : ) bv, tb< .' tin- t .-f tilts! < ;...xi.triiii.nf .!:.II, '". tar t.ft! ... .4 .1"j., ';""r..l "f

\ ( Pt.es. M"rr4j 14.-Tb sn pected discontents \ of forg ry. at Q-iinry, Fla and cuten- der of tin Knights of the Gi.ldm! I'irch, progress of.t! b.. .: .J, :t.d) f v\iie jjr:i'.ttl'd : :n.l r..:1 to I... 1'11 | : :; iv-ion! i.rHori1Milittu. at tie! n.xt .1!oe"lO'l.
in exile. AuntriadwAPproTra .1..f..d..1 .
sent .
In-inj .
art :
of severe measures. ced to piy a fine of $400. (or K. G. C.) publish a card in lle New, : to l..l..cl..., a t.i\! ( r two ST.IV. : I iI": '.. : .U-n.. r..l I M uiii.. "''1"1"1| '1". \\1 i ,.-jrl I ;? --...-. --

.- -'._ -- qii-ii.tity: (.f cotton f..iviribd I l.v J. I.' iho N.-VV i'. : ..lf For .TInjnr G..rftl.
NEW ORLEANS April 2. The steam. I Orleans papers of the 3-1 in"t., denotincin' :. 11 ::1:0: | -rtstt'Z: lil .

Jfaeitna. Cap'Ain McConnell, from 6T The Key Won Kty of the Gu{; I the Commander in Chief \I.I.r, : !E"I'} one of I the I.ira-t: pn! ?. Aiiiu-i; of lie! 1"xl,."I..r.:,: y. \I.[ pr..iv, ; :y 1 tit rl'ifl..l I-i ..(( I;.". JI.I.i.s.RU:

Ilsvnn.-i hip M.troh 30 ha arrived. The I of the 24lh ult., says that a full! rigged Irig. GI" BitkK-y :t S I cr. of thein(; !.*' I H! irniiioi-k. S-i"ti the ,hI :."::1.1::: t t tbe ..|.:'iire of )d' !!. .Millar', andMVS ..t Al.ilnia C*.-simtv. re-|"vrcrruiv: rtnn..ii"cn ;
Tifleen: hundred' m.-n nn. .. !'n aa tir.li.Ijt,. f..r tb} ,, .,
I i an impostor.( ittil I "- vsst s of iho-r prim vd and : hain.; I nh.-r: I : I Ir.liI..I. .ffl(} of JIorl..or.l..f
mxrkel unihanpcd.The with all sail set and no one on board, was :1,1) II.tI".I. .
1 undir the that, tinOrder tut hi In f.u.s-. nil) h- W.. -o\.n.II'i..i I lltfl oi that "'1'1.1. t
enrolled representation : :"" itip. i r ei or ti- .1.,111.i. tlt s \II\ ,\'
exiti ir."-nt about the capture of quite fallen in with Dou'-Ie' : ,1"1 :p : : i Iil.'in.'n.; Ktol l Iino lash much nilitar-
recently near
.. M"rin' Meamt-rs in iho Gulf of Mexicosliil ) t. I hail plenty (.1 IflOT.tV" and that step< the: startling, creain of tinloc.nrioiive., at'-l !-r.sciif.l b'-ll.: 1 1kn..se that ihi-ln'diaii.. > |...tia "".'. an.l it i i. xihli c..itfiarnce Hint hf;. .. 4

jj t'.nlill.I"IIt'<. Head Shot Ky by an English light house i would l'l tyken iiiime, >i i->t inu I !..- Jtli'ii, t.}hl..leinz! ] >-ii" will'! ,tulle' with .:a ..tid \l: e l.I"'I'.d I to Ju-iiiz. :,!id I I ru-n.N: {1",1 I.. him a. th' matt fr the offic

'. .. i is be schooner and taken into Na sau. A cargo i I..rlr. is t tli-; i is bunt: oui:ih l tn.in.-lr.iti- / tJin; |J.y v -, invvini i !.* atiu! a Ih.r- :r" to l.c.t..w UI'"" him.
Miramon
An ot to
ajjent reported I 'lainiiig the, Juarez G;,,\'CIrn\.11 in MT'Iro. their I hi-l leii !lair.. I 1/1".1. -- --
< and I hnc.Iis
.
ibis city procuring muunition etc. I'I'iD of slaves had evidently been landed but a :1.1'1 him. ; j 1 1a

J hort lime and the vessel liu:1II:I Promises of land! ranl-, A-C., in Mexico. Th" SMIO: :; j> ipcr rotit'ts! th. openir .1| in '.-'r! .*. 'l i.. OMU vv-r: fir-.| :a"Ii. For Tlajor Cicsicrnl.T .

Cougrescionn1. previously induced to the ei.1* ., but : \'ls !hi \\l.-n !i.. r .... nir.-d; ihi-I :r W. nraau : isnriii: .1 In IInnl'lllI. Cot 8. 1"
join
: ; ,
1 rpri4. ll.it un.l.r the r""II.,1
many I..s'.Auru.t 1: : in '
: i
turned adrift. 1 : ny 'IJK.T :. ,} ib. :: .. i a! ,. Ie; '' iis.: ..t Marion (:.. ._ .-_' -
r.t.ra. I t.rl
_, WA III\OIO\\ M n-li 31.-Nothing of I I ___. r j there i is no evidence n. yr-t t I f aru' /i'uuz imovements. I lh.I.I..I. of \V. "'. S-jti '!r. of' Clnilton. is .. .1".1. 11.1 I.r II ci." ; ,. -nn li.lntf.tr! Mnj-r Cenrral nf lh ,!
J.lc. i. s.. I'.r. ci>:i'.r; 'i.-tl "j.I 55l.
prner.il uiterckl transpired in Congress to tTtieU.1.U. Jf\Co-k. in On Ii. < l .- 1.Il .1 t' n of 1iarjLMslitjsat the
|
writing: I li1 ky I t
: The Kditor ii i r.ititi.1 1ta :
: .
day. t.t highly ; ;I. re-u's: -.<.1.1.1..\n. < ; -i M I ,.fllH | May nrxtuaTTi .

April 3.-In the Ilotise the Polygamy of tinreligious 'Hi,1 rt.i-entlv spericnced ( niwd the .lr;-, and a Committee was ap learn that,: l that portion of i the Cuba T, I I % I... jHI"n.\.1! :11 h ,' ste-mit-r-:. at I fai.IIi I

bill was brought up, but no action taken I in Key West. says :-The I>-rd i ill doing I' pointed, to inviktinto' the 1,ner. egraph! lino!i between Frtn.itnlii.a ar.d: ) S.ininiah \ .-'. t fioiu .I" '.. 7 hll' rlrp.I.\' or. '. ror, IIrilridl. ellen(' .p

it. glorious work in mid. in f.. ,ek' r of rf. *>-ipr.in, .v.rmririil? of M f.- ,-oI .'. .
on % our t ; w Bill wliiih r.-Cnly? "
.
-TIlt ill, ', be ill '\ annr>iinc Ihe .
l.m..t".1 o'I"'rati'1| ; bythtj n. dl -
The Senate paw.) a bill for the final ad) limn, one hundred and fortv-two whiten I Ii ..-il the 1 I.I.I"I ar\.| i ii iiviw U nth'r.'lisc.usion l'ri.I.tI I III .st- :i'ii/s 'Vs.. I "have. U-. .' | I 'c\\"',"'.,'.f 11rri in Jo County.wf .! -' .

jtjstnient i>f private} Und clsims in Louisi i 1. ; 'pas t Si-rntt' provid.-s t lliit I I latter: part "f be 11... I it \\fik.: ;iL- ii 1.11 Ihi-ir.) n-.t-h.nj! : 1:('"'' j ill, c:;.,. it I. .1..1 l i ,t. fsr I:,. i'i4.r (kn'r1 of the 6th : '.
and nineteen I"" lure have j..irl'1J the 111Jr any person .' I Hl'llotll !I. .
(III the tin rlvrii.a! ,
31fl*. Florida. Aiknnsas and Missouri.Stiintor : "Il, i is ,lit! bond of a fau.ily. ',.t \\lio I I "Jin Is.-;] rtl.'lito| | l n:: 0.! v I.I worthy.'lite M ll !. Militia nt ii V"'iar) illo. :.

Ivill'"ate l K'ghl* resolution* C/hruch on probation. the ,' ,'iou .f N.w o.V.n. Crr-rat. .,( d.| ,. "CA MANY VOVE1W.
IHh arrived: at the of .' "cornji'i t a st :tnt saw 1111//. \ ) ? I .
ago twenty-oil l.i..I .
..,'lI .. yvarl.a'l -
I in w.k..4 of th.. ,., .; -
dheusivd till tho hoar of adjouru- I : ,| .1.,
were Fl. Brooke If Illlar .rYR lien. i i. a ritiz'-n ,.f t th. { "ile.1 I States, or I has: nii.ni1y !.en Ir.'lf.1 by M.-s-i (>vi pllr. ? .I II' I I'or nlonrl. .I
jr
sivs-H. C.: M I l.-r : ,... .
'A : IN.j.ri.n.-.J-s.! i I.:, .
in nf. t We !Lave b -I\'prnilelll'r" \ho ,11all hate: f..lln'! I t"iul, : to becoui i Ilal' two ('f f our most i-ti'tiii.-d' and I I I l hs.i. I t.'f.ra. :i 11.) fo.I. at rnj. WI1., I. TLRXF.fi.taf (
'ore and! .
The IVtarConimittee of t111r Houseare j of "11'h. IJ..II.! tnt il.J: to en'.er Inc of"ost \lf'f. v. Iii. t II. I.tnr.l I 1,1I.1..rt"IIr I,t I ''IIr\'. n...'..."flC. I.im.. 1
rK3 !,. unanimous in f.ivar of the f.-Hnw energetic.i .i-niseis. Tim workare loc.itidon ; I 'i.1.-: : I is'i: ::l trn., Ir. il 1' .1..I..t. fur f'oA".i' I!!" .rh I:.
ul!mwit restoration 1 i I fit-ial diwu'nenl snt to our In".n ; I IGOaerrkof r the ptiMio! 1.1., uponwlneh : \I"ir.lil\ p"li ., ime t cof
of the mail contr.ict b lween i : .ai.1 l have fi',1 I t the *1-1| bet. in F. tnarulir.n! andOld ) lot.s o.1| lioel H"' 111 the V irn.-ri ;..?. F.I": 'ti'i":. .t ikrlerti..n OIl' the fir.t
Mallory
I man. Capt. MrK\v. by "I1\\r person( may I pro M I : !I".I.J In )t- n..u.
Charleston' and, IIxv n* to the .m",-' of eruption -liun., or hii..h may at 111e t time Town II, ji: .t b(.lnw 'fl.t, :srit'. I IIr." iili-i Muyus .1, |ii I I I aI.s : _...--
.z- '_"' on the subject nfthedip'iiion: i tobema.'ei rulr" S..M' Ii in : : of ih. .hteite.I: \ -
the ship [..bil. U i* now understood! ) I npplii-ation i is made b.. d to ; -- -' '-- J. 1:11. la.0 an,1C'm. | I'or l.t. (:
pre.rmption
J- that the Coinmitee of )Vaysand! Meant i of (he Ft. Hrooke Military l. ruliln.I .- at f 1 25 or less Iulj or 80 Zi In I a card, publMud in tl.. A''yf,. >Hl.ri-! |I.""" Turner, aid ii... ,,. ;"T" H", frirn.l of ,' ulo..cl.Jill";
tlerMid 'I.r 1'\Ir.t.n.:
will intkrt a special provision for this' ser- The SW.'y of War has ordered the' "sale of acres at $2 50 per nerf. No certificate i i. : !;cfla Col. L. .\. of J-ck..i;' I!!.-, .0 I" w of. Ihe fS.: .1.!..p.c.r War, o' Mt.ut.: ... r..unty.Il IIII".U... 1.lnJ.. a a .
s ,. 1 1 b- *fl-
I.J'I.
vie in the I'.x'al Appropriation bill.SENATS. I or issued until the I ir.i.oj: -n-r.i char:.Hl UIiV, ,}it.. I.'. for /',,/'..., '\./o..t ,.f (}
all movabl! rtninintj'o the milI to tt patent expiratiOn 14. 2Otiitsi..It j
; ,
,
.
property p Jitn in deciiivng tho I cindid-icy t'nr IlrmiJivrGiiieml I: 1\5 .'t ,.r. h.1 ;r:,' ; 1 U. ."f r'Kni.la Miliiia.
resolution! thin 111' i.i t..rs.-n : the election
.-April: 4.-A jint date of tho ,
: I: itary post at T..mp".flt'f whi.-h. sale tho.I years frnr d I ibe i"UIII i I D.vUii: n. -i\ : I ih- -|1"-.-!I ittiass nlin t.;" ,:, ..f1 tI ,,. ,..,? ill ?iiiv in-\t.
was introduced, censuring ComplmlleiMedi'.l I entry and on payment of 10. Tilt ri .j -'
of site will be turned over to the Department I !.I I Mini! l I.e 1 line I i II. Iw. "" -: 1' r. n-ar V.-ra Crn'zwMinll --
H'c for not i-arrying out thu Uw set'ured by! the i actual M-tr! i i-I u' to the >J.,1,1 const-lit: to nili .1..rl..I. .

Congrcs relative to the adjustment the of the Irt4'rio. Senatr.r Mallory is salt*. heirs and devi>. e The landwihus' ) acqulr I i ouM.: II"h.r int a..n-s.rati.l.! :1' 1 t.t I :: ,11"I im iin(4! tI.! (> 1"IJ.i.; arr ror .Ylajor.
l. ,iitlieiciitKfnnili.ir.I I i 'f11,.
; claim of Cormik aiid l lUmsay for the fled that the Quarter' Master General will : ed in no ca. to becr.mn Habit to t lie ml: Ii isfaction t.II"n; : frt.rn, Ilii Kux-llitH-y (Juvcin- 1 i. l.iII'I' rrobvbh ."r'lIiI''r.: ..rri..n.lo..r JAI I I' M.MLr.LK I : .
& I that I the liMs | ,. ; .'' l'i.uai. ann.Minre him
I. n | at
,
a
aLr' Htion of their mail contract.TI recommend the sale. donation the 1 debt contracted or l\rry. of f this : Iu.II "il .oIIII".n.
; v or In ': of any & prior to the : : I trial. In this rveiit, the : iII ran ls.lte fr .1:",_,.., of the 2rh K:,tim nt of
',,. HomeMaed Hill! was taken up. city of Tampa of the garrison hinds.I .- : issuing of the, patent. ; view i of the loss of the services of I iht .fllli..lli..1 :. FIorit1 Iilirl".t clrctii/nin May nut.
for Com. ,
Uot'u.-Tb. Bill dis- r..11 handsomely' Turner, anal] I _
this
More of
PJygamy was I anon. = _
: 1 ca J. {I I -In !pakinu of the rurrf.d fizht between gallant Ctlf! .'I-18 l I"gulit G\n.ral.! in thi'olfi: ",II 11.1] (.;,\.f 1 th- Sara-: ; : th.'Vkii.g .- '- -=-
I
<: K
-. 0 \\'AfltOTO April 5.-In the Senate Popular Education.The Dnv craM' .S.nafors, th. Washington i ,.m'rllt/'I' <>f Mnd.i
:-:: oJ to'd.\. u..mtSAtu.1 l bill was debated.Thf I t.I111ioD'' L..titr-h'y thf R..y.i i! Star says :-The woIuslvr] mongers i.f Gubernatorial: rhair, We<.;,1 upon I l'lil\''. ',r..l! it Wnj stated: thit fittin2oulof H A I R-D R E 8 8 E R ,
.
-','- !. 1J..u' dist-uusM'd th* policy of tie W. I. f r..dith-JO'li.r.i in this Cit I I the country are ju.t n"w terribly, exercised his Excellency, in all clue self iu nil v, lo rtiyn <. t tlflwiisieammin. I Hvina: rost HI (",. J.a/jyrltfA fr.txllin Strreti,

/* .'" army .bill. Tbe millitary: committee re :1 r n even'njj of ih, llth inn', wan ," over : rumored regular "-t-to. a" it w"re, I I.a.t *: )."'0'). C"OI1..I.r" f ".U ,.lisa 1":1011'FL\..
\
the Chlrf Jlfayiitracy.\\\M Col. Har- had
L 10 ported ajiiin the Senate! amendment ol largi-ly attended' and welNri-ceive! Asi in 1 recent Dein..-ratio Senatorial "ltll'Uo li.I two steamer lltiln-r I.i.hi" ElIjr'e.. T:: now rrer.arc.l< .1.| v.rvlhin? in his lio. .
.' ,
1fo. the Military A.JtJtmyl'ltI, making an appropriation i w* are not prepared to jive a .ynop"i, or : in the ('npitol.; S ing fre1(lent daik alln- dee nny I.e e.mflID.Iioned Brigadier Gtneral has |l"ln rel-ase.l) or |ial of f.1.0lO..( befori'the '' Iaich ni .).111j"I. .b.mr..inlr. .ijeirtr. .e.. '

fur lh, dtf\nceof Tex. s. .1 I even the frame rroik of this noble eff-.M.t I Mon. to it in the n." pap'r., m ay of them of the, l'k'riJ. Militia I IT. S. Cirru'-l C"url The ,.tfls} .''aital] iiifh* Iat -..! .".1! mo,t approval ttrle 1v J 9
t .- wssiil, remain at of in mt' ;fr.M-iiro.l \.allill" 1\1'1.aratuI.[ iti'f'Mn, de,
i t we will simply! saf that popular education :. impliratinsr parties ihe b-lligerents who -.- pii-oners ntr ,
; I A the Parish'ruon.! .irilll I..c tol..tr-t ) an al'r.liution cof its
t,. The steamer Co!. Cottrtll. seriousr :I was th. principal topic and that. avhvte. were not tho m.n. nr>l hearing all sorts of jrTwo men nam-d M.eClellan were I Ir1f jlll '1ii.litit. I"ln Ju P000 r.a'oDaLle! J'U' .

) bsmse-d few wrtkn. since near ClearWater :' .- it was worthy, the auilu-r and theorrftsiAn. impr..I.lll. verbal stories' concerning the arrested at Milton. Florida, a few davs, a!), I I S.- :. :\\ill.HI.\ lsu. t."I1"G4I \

-: INrbor, is now in Ptniacola undergoing Mr. M. i intimated h**. purpn**. :i I If.r.; w?. may as ".I say now, as al t some on a charjpH of having murdered II'eif I I tThe 1.rilartrft.. of : r'nt! -, _hh. _____ p. .I

repairs. at some future time, to follow up the work (utnt'! time-for purl a cat mus?, of course, of one of them. She was date, says thatOn 'U.I t Friday a rn-m bv I XOT/t.'N.

.., ._ be had mmmenced by t two additional 1 lee- I. or rater, pt-t ,.IUf out of the h u- her )Jiu"s nl'' and possessed considerable the nnm of Gus. UII.IV. entered the I "l'PI.t\"l "ill! he

The Vetbodist Church, of Talla- : lure*. We tru .t our citizens wi appreciate ; that we believe f".lrl'l, And Cling- property. They enticed her into a boat, I I house of John M. Srhh thi county,1\ n..xl .,.ni"rn' "ii iu. ma)

b asvi. have jut completed' a parsoB*"* .. these philanthropic;! ; .f'rt the interests .. man to have l been the pnrties in eolhiiori, and having .her und.r the seam, drown I and so beat th. old man I that ho has '- Honda for the' Charter A'mWv of ih Stateof I '

'ibi'-li was form-illy taken poss .ion of 'by of education and improve the |I..- and that, until "fprt.1 the tatter was ed her and I her to fl.iat OIL lo H'n. but died. Mr.) Smith was upwards of ;nr(trim Tampa of a Rail Road! ..

tb- Pastor 1V.. J. K.
I ,!\ I b t$ l ,. ?1 circles ;1 \''>ichho not unfro- the crime. n'IJI, who n \c i *t large. tl I April? 14, B4* fjjf

-
V \
.


; I .- .. I


I )
.
.
:

., ,<.' !

: 11,.; ..


.

.o
i .. .
.
-. "


.
-- -
-
**.- *
.
_-
-1
-
I. _' -
4 .. : --a -
.-

A

..
-. ---- ... .-- ..., """"r1' -
*> -.- .. ::f V .: pl' \ ,
.
.. .


(


-4' : .
I
."" ,
. /::NOF '

;: '"' : : '

.( : -
,
'" '
"
.: .
-: *.
.
... .
.
.
I. .' .
:
'
-- I
-
F- ..... .'. .
:. ;

I- : -- __ '
F -- -- .. n n I
--
--- .I4

.' I-' 8.4, .LB.. U hereby ZX.VD giten ..that WARRANT.. in : I I STATE OF FLORIDA. ?SEW\ ORLE.\\ & KEY \\IESTJ' BBEITESCITEMEST1SCUEMT.A\ I ? KErGOODSlVrpIliIVndfr\\ 4, 1.1 I

NOTICE ptmnanee soTCEllEIY .
.
.1
order of the Probate Court t.f HilUbocpujrh & -, -.7/,, U. S. MAIL STEAMERS, c.-- -'.'--- "

County, Florida, .1 will offer nt I iit-d; ; .
public II !\U.c\D | 1'1\1 juM r(. it rd full ;R
'un: 1auLIaii.: ; : & .
outcry in front of th* court home door in I _I. .tipy! of ..I'rd.o1"'lz. f>..iiMliii>< of :
"tb. of ) .. Monthly' N-.iv ()iaii* ;
i city Tamp, on nda\. the 14ih day: i t' 6. FOR I Ic .
i. I AIIIIW" L to.-. M.illSreaiii'liipti. : 0
.1 i Xa, 'but.nou tr Land Warrant No. 9.18 .- .
.
< fop iuucd L --- c.\ IYCSTOX .- p R I L. 1860. Dry Goods. .
X ItA acre*. to the minor cnildrmcf yq
Benjamin 1L M r.1i. .1..e"lJe.t l.noCLA.JATJO S : A '1..u.uun. ( J'N'.i --I I\ \ GOODS\m! \ GOODS "I rSj /

JASE i BY inn tun ench) will cull) at nil li! inUi iiudiute! ,
BROVSLOW. S Such at-J-nn., Tweed. rprnre.: .
,Oilt' on the Jiilf. l Y ttl ttte .
o
Nat. Guardinn. .GOVERNOR.r j ,, <.,t til.<-tt* ,\ ,.t i'r.n'h., y.-ifll! "r..' and ] -1"I .4 U
011..1.) ,
Toariiv'f fiom
N"
at Tampa : on )
April l<*b, 1800. f:.s. C. L. FRIEBELE I KI i :
> :
Y virtue of tin-I of he 1'tIi ) 4'h orilli j inst. da\f. : -lril.-\II. 1:11. ;iind l I.J: I I.tIn a
I )rl.itsIn4: uf."II ju-l t flu ; dfpiut san.c % ,
,... .
B l 'a au -- l II.. I, at. I'Uii'.l I>rilii! .u>. LII .nnnd :
Notca. lie Jtftiernl j A i'iiMy' of tliU Staten. To arnvr tit Tninpn.{ from llmai.ii: 1.II.yW..t. > w ,'-J .,j \. I'S NOW P.r.CniVINO.: I I'V that! :.h'IM.r i lotion t I Jim) .!..r.I '.i iAmi;'. tl.>' : l-!<-u'J ;i" t I,

TWpmnnlhi after date the underrfrned.: titlctl I "An net to aiiMMi'l the!! Militia nn.l) ,dave.on the 13th and 7th in6t; JtpartMiiur Spnutr direct: !hum > cW \Ui k, aid opti.s.: .hiitinc MtM A Lr.a.' > I >!.. tir c.II t d 1 I" 4. .

of the-c.Iate l .ur.Tho P. and Patrol! L"wJI of tlii- Sit," npjwovfil f>.- For fui tlifiinfornuilion.. firicht or McKINNEY i CO.. M.unScr: ; ill g hia t '111..', I rl.itilicl. tl..l* ,'..I"n' 1..1. 1.:t- .. .

JaneF. !!fletIy. mill precnt their al'l'ounl"aftd 1 ; p.Hitiifr.'excellent IJ.L.-I.lTTiU: !: : ) ,'f"'L'K' 1 l I'll 1 ituu-, ;l ,.. Fn ..\. Gii it- 4i t' 1
inlM-r M.I)1oN: S.I'HIUY
22J 1839: 1. I" l't"
( 'vinIC acc.'iitiii.'dolioim.JiippH I I lo b art
: Authorized
) { Leyitlature
/ tprfial of .
roacher* to the lion. Judge of Probate of linn. 1 1".IM.i"! .. M!I. III<. l'a.i.t| In' r. J'I. Ik. -
) : (Jtivi-ruor of Hur'iU. b. l h JAM IS: McKAY, 1/7.t or .
the County of llilltborougli for the econd < fnbyrjer ? -025,828 SiHc 1..1 W"I..t.1 >.rryr! l | \\litr.I .
Annual Settlement. ,> HO .-1.' -t"i'>n 'n be bt-M on I the! fi ;tMi Tu17I'I.: Nov .>'\ itsy: -I.tf tI I. I-AI.i.1 .'.: wixii.i 1 : I : l lI I'iu'.l 1 A: I'.l.ix; l.iti.-i--. >..!c.il.III"\I.. 1.I.I..t( Ctuiaiu ,

'JOHN DARLI \r.. f ndiv in May tD-Xt.. for 141II.\ .,. D'lision.I'li : ; i --- FRIZES. I 11111.1., T| O-A ..I.! 1 IIi!:"| i-r tan.! 'r"pJ. 7a-| I j r : ,> i. 1
Gunrdiiin
UF.SnY'I'IHt'tt: ;*. j L :r-idf. llfgiin.-ntil! K".I| CUIIIP'IIJ" (, !: !* SCHKDULK 01- 'IKAINS: I Ios More than : III ever two \ r-t.d. KiMrtHiI'ri. l rc.. 1..1| Mn":*, a (.
MCJJK G009 "
Tam.FL April Hrb) 18f..i. Cf.; ( lie Miiitin I Cf lliu "iatt'. 11' folb-w. : TIIF.- ovv S9 i iM ''1\I I 1.1.\ .... I..mi lit t.. !I.! .< :l" } Hif.. J
u T I C j 1E i: T S II.Udt4',' >'t"1 V.--. (.. ii'i. Mt-ino! .!: r
Fur our MMJOF; 0,-n.-'i'I .-f tIn. : Fir.>t I'it .. .. -
"DMIXIST.R.tTOIl'S'OTICB.. FLORIDA. RAIL-ROAD. C'JIl ;"tin l.j ..:: 'II ti.' a.! )\ U'I.r: : l.i'13 .t 1 IIr..I". HUIlf I I -
\ l.lllll Ul lIi. :--tat.. ..f FI.i.III, .0ml".1 tlf --0CAPrTAL- ,'rib' :tt!'. t". dh"ith .. .. "l.t.Ut.t I
month .tIC'r date I trill' rre"it r IAVI-: : FLIN: .\ :NlIN.) : \. .hi!;'. (-unJ.i.fsI Jl' gs.ri.I i.,
Two | my i lb.it tlJt !'I.'C Weit of lbe SuwinI I 1I".j.. PRIZE K J: ( iii f .v i) i s ;, : i-f
qptt and .voucher to ih. lion. JII.l,;.. p.irtof J rrjttfd) on niiivnl I I..r .1 'a: i ft <.ua. Clui I" r i )

of Prutiatofih; County IIill.l..iro.u'nijMi.li, coiuu-rliri, : ; nt (Cnllitlia'i!? uitli) too uuincrout to jn.tition. l lacy will: I < *". I (!3CHUC111r1 (( -

the aweond Annual Settlement of the }*late of FIT (;alit. ) Miijnr (;J.n'-ral of I llie! Sfoon-l :--I.t; ," for I'l.i.Icii I Hill I uiid' (Vntii'tlilc i : tia.; oling1 ; f

Luther TVihon. <1eee* pd.JOHN. nt Huldui-l) j v.itli I Mn c f>r TnPnht: ,Mt- : lit s$60,000.i IMIKILY:: : POP.) CA"II.nnd !. 0
l Irivuiuii) cf i lie* Slate I of Floru! ) ] .. niiupii-i-il (il\T .\1\:
l)..HtLtU.. Adm.Tampa. Trail I Kidtri-nilliSta: : e lair :Mi.Idirl.nrir l : ,u..l n1 1
April 14th. 1S M H. > ( 'J 'i U f tllHt jrirt ,.f |III<' S'nti* K.IN: of I lit! Sil) :>t.itktwith M.-njc* fair XC"IIICII'il, 1-! tlitn.iHili. ; : : .. at i 1'1 iit-f< tli it, will. 11eT: S i', A V S 4- ) f

w.iiuifiI'itvr: uti'l kfl4." II a. Kl: ;iiul \ ., :Mi'Himj.v' -f"i'isti' sos and < '....ln hl,1vaa, 'lll"IOI.J' Eiirlils in Pr..1..i itioi: :',1tuI-1l( : YOU! \ t
.
? JtJJJi...\ I Tit.('Fiilt'i' 1cJ--- "I11\r\ ":..ri.h. I I..'x.v.. &tau L... .1I1il .. (vund.ij'!< ,'x""I.I..I.n| ) nt r\WIM* MlM>>4* 1
.. To be Drawn Each Saturday in 1860 t.y- Cull (itiLl .. ? t<>r !/"llr. cl""J. ..iI ,1
.
SIX month after .Ialt l > I will present my A.- Fur uie Ilri'jHdif:, ftiniml of' the Fir..t rhnl .f Mi.tr t -<, nnd) *' iiiu- -tiii(: at .Fi-Minndinn) IIoinu'1. mill 1'1:". ICttschci,
and mui-lier .o I lh) A Hon. Ju4!:" ..( ', with ..t"'r. f.,r :-\\'nlll'Rh, and ('linile.tmi. ion INrilE I-q. A.C. .
I Ilii iif tlir- Militia 1 nf ilit'i
Probate of IlilUborouch ('ounl,.. fur II fi'-nl It.I"I'I".J| :Monday. Tu-.dnv. \\" ..1 ii,.-.da\. nnd Pridnv.! j I .PROVIS1ONSANIi ..'
ettlrtnent of the E 'Ute of Luther \TjIMfl.d.ee.e. <- >....ti... ..r t } -, .-:ivil.i.t., =S illizi I ll-: ...-i, \Ynlnm.llnitit ). A. II. COLK.( SUJI'" City of Savannah! Georgia. A m i. \ \ ):\.'r "t '
j
atii at the tame time, a-V lo b dij- I I :'. \\'liingtwii, Fr.akiin: ; awl C.t-! Not 20. I :9.!) 8.11. (,lau Gr.. to Le J>r
charged from the further adr-iniratit uf. |I li.iin. flats 437 'le 1)z 1 I I BOOTS J
----- --- -- i to .rwit Ajtnl II. It-lilJ 't

the tame., JOHN PAULINO itm. For on 9 Ilrljfulifr;: (;..lIpr..1 l ..r..ti hc.) Sc VLOUAAKU1Y.: Cluitf OS.j tn be Dnncii April 2\\I. l iltJ. Groceries.v {'"n.i'I"; "f (1.11.1: t I I.\! I',Ii..t 1!.i- ", !i 1I

i-oiid Ur ".I.. of tl,.. Milili.H I i i of Y..ull. .i ) :" *.
Tampa Fla, Apr.ilI4. 1860. 6-6m !! coillprid ('lust 09. to le Ihmcit ..1"I-S.: l 1SuVI.NIFICEN ; "' ; (1111..11. ? I.\ 1'1:1 I .'

Iii C4.unti.-.. of Ga
STOCKHOLDERS' MEETING \\': Jvrt'tfr-on. Taylor MadiMiii aixl Fancy: Articles & Jew:lry. J
: (.Yf( r the MrllioJlst; JfatlIg llo/t.) i Piizeof Jt>ll."(." is j f .\I, III" I z1 l'I'i-I\lnl; : 1 : t'I.In'11 ... t
rpnivannMl meeting of the Stockholder of I lU'iiilton. !rml-ioid'n: : <'ut !"i>. l K I il I ia''.I, Ia it '

J. the Florida Peninnulur Hull Ikad Com Forouw Hijfa!; : ('r Omfrrtl; of tin* TliinlllriTMile. \ TAMPA. F1.JJ/D.I.- .:!(I.'N',) if 21" .a"u .\ ot A hi. l Ii vilI I bood! t..r. ., ]l..a.l.a); .' 1tI: ,:. I I'-titli.I.-: Pili; Nr.cit, I ;"I...1!,<, "I
pall.ilI. take at SumtrrviHr. the) Vrt.*li Urcad lily (.,,1...... I" 1". '" ia 1.'."'''' ,, h ) tiv wricty : 1 '
jJaee on lI.fII.O'a| J.] if tlit) Militia 1 of I tli.H .- 1 .. _. 51a1.ap ,, :'.'ua.a ; Cash Clr Barter. |IL.i. BIt-le'.1 > 'a .II..i.:ljliu'IviUt :,
26tblrof Jun. IfiuO. A. (u11&ttn.Lu&ce is (C.II"ctlul.l1rif'i. Hiuil. : l : .. .t .
(C.. llli. lit Lif-tft-ttf. L *' Suw.-inr... J 1.111' n 4a..l.a ; 'tJi01.. Cotton. *
particularly ordered. y fruit. .l.-., .tc. I : j.r I/In r.d A.K.ii.r.- 1. .
,,
S. U. OWENS.i': ; 'Ciuaibio! Xtv Ii\"t'r: .\1.iviut I : :1fIJ X:". Flour! -w "..I..".:\'.. iii'd rit! Ji1. :\ I ..- :> C).." il: :......., : Perfumery, n 'j-

,j IWt. i-'. P. 11. II. Co. ;a". J"y '"Ulllf\.' <,rdtrJ.ii'Hiph) I hllinded I I to. | 1 : :!."'I" i" :2! I....) j ALSO 'I (..'..::I.... llty: irii-ij: ,, Fiaiieipnnni.; Milk 1 tfUoc .w t

April .1860. &- \. .i"" For one HritY1li..r fir: l (I'flh FOUrth; JOHN: F. 1'LI:1' HElt.! 1'.. I"u; .". i jq I'"uI !Ity E\J-ICS: :a L.MKJi: I: :t"PPl.Y tf i iIlr. '*. Fa:....) Toilt>taitj.; }.\tr.t', Jmusical. ." ..
i" !
1.a.i
Nov. I 1.1" j, .
!'Jii'h 18.-;;
'
.1 llrijHile, (' '*' JUST REOEI7EIJ7!!! : ; 1111"| -'- --- l'' rrill' of 1.1111"' nI'l' :i.'""} I II.>

C.iuiiif I Hiivjil) Cl.iv S'. .I..hinc.| )Put 1\.1"\, &Y, n..''! G.I'''" 't. \' ,'li::.. : ; : ri,1, \'h.i:1! &.t Irinc.nO. \ I

AT i i"White | n.iin, (Ff.-ingi': llrevarj; : You! >:5n. \llIIr.l..r !' Painting 2".. 4.aa, drt "." 'FAMILY: MEDICINES) >l ln.I,."-. 1i a.".. .t\ );Wt.. ni"" :)i hrc: .tRIls. .It

p CVinc"&t 1\rOW1\q .iii-l! Mnficn.! ;< ;; :2! :;..11 ..rt I;', I) : v!! ':-i.! :\II-'.- I rI".1: i Paj' r. '"..ll.I! fltl t

F>r aan. I Ui"'r i ): fn-n.-r.il; of i li.. Fifth I t.. 2a.a uile 4' o'a 800 r,'It'| .f I 1..Ln'.I.. tVoWood ..
..
i I[:0.> W. P.DWAU1K: : ra') ;uri, Ii. t.l.n-k toT : ,) 1:;" are ;.[. ,)
.
t A NEW surrLY OF t I lli a;yiil.?. <-oniji.i-..-il ..fll"t OiKinti's 1 of'drr I I IIIiIh.liiro'ii ( tin* tj' UI-IH of Tnll".1| '..!. n'l 1.n't ;;.,\ oiiiks .-. 11'0". luau are 1"I"u: I .laJ'IU"" .1l'dh'nlhUa.I : ..;'.." Ware k Furniure.l"ial..1 .: i

SUMMER :: IItII.It. M.in.i let-, I ).iihr! m.) ,, ?h.l! : n <..>!.' HUI'in.... nl, I".. -n..o 11.{ \. ill I 1"01" t': are '.!,'''' : for 1 >*.", to l I.,' ibrlnbutvd OUA'11: \"il..1.t .Tu.l a. t hurti-s Ilr.i* ..

CLOTHING/ I..r.w. nlwi\ I... rii Iv tu do! all k..l-! a.I. .! I'.ii'n.i., '. } 00" t o[. "t" E ? ., .f."nil !. 1,1 I a.ai 1.11.1 : !,. WiMiil :M 1..11.,1 !I
'. SJ
FRF.SU ..1& a- JI."i"i/.', I'arrinjt u'ld ().'/,,a,,i. nt .\J'I'InXI: t.\TI'' 'IX I'IIZE: : J lamp.!. I Oct S th. I 1S5' !:,|. Let"i!. \ .-<. |Ir"-'hllrln! l ., Kf fr. .
Fur OIKd nifj. ---
1 Li..Il'.fl'vt,
CANDID! PRUND*. J'AISIXS.: : ; < cno Ci-I ,,/ xvoik. \.nk.-t. Jf.fl.rWi! !'" Ciii.l'tf 4 Wtt- .

GOOD CH.ArS.: : Ac.. A". iind. MIL! one. .I..j..r for cicli; ll-: illl' lit n- 0.1"1.. ,'ai I- !.-ft i.t 11.\ .ie!:r.iV .)1 f ,ll". J'eu :2 5.IJ t I 1'.iIC5. AuzQt.ix! fa) 1.11'1:! :] & ,rlNTERICJfO /.''II-. 11,1.1: ; ; ',1.1.'.. "To'li-t: a!".,'. \\"I.\? ..
the .. I Itdi.ivrs: i;.",It.,r. -- I Ifi i -
tJr After MofMiiv *< ill 1.t.<*,p i.natanely : llrlH'li tl- .:id'. l"mf" 1i.llnl.rr.} :>at!if. -
on Land. &O1).%* "W.YlT'i: : and ICE F(.r Ihe 11 J -j,:im" nt. romjio,.fj of tluMiiiiia : laiuM.| .'i'FLOii'IDA.. } ". 'I:; '. 13; if. n. I'rzr' : .\\m.mnliu ; to 3itiOI() \.11:1: li it I't' :-0'111'I linirt. of u'.' kii.d, 4' ." t-*"

CEEAM. .: (.' KM-.sui'.i.t' .-..11111\.. ; WILL in: 111\!: W\ TIM" II\lll.( ; ) q : 1O'SJUST 'jiialllii'i: uitli i I Hi.--: IMS..v., >\. < rji '

(&uipz April 6th. 1660./ 2.2MOfflTKEWliOlJbS 1 For) llif S'l'l 1 K:. J,:illlelit) :rotllpoxfj I (,f tIll: ) I : ) HOUSE.: ( ".'Vn fir nil's .,f Pafl.:iu(i 'S ill 1.t'l.i .,. ; ry. 1'r.r..

Milili tif SAtt.t lt'-i: H! tin* f..!!i'Win:: 11110 '. whl.Ji. i. theliL.Ctititi Books'Sttou .
: M! : ; roiinlv.: fj'HI"l- lii 'l''l.: I: u.i.b-r th. |.r<.;.nrti.r-hi-i: ..f ? ,.utt--( >.( 1''ll.t..l, I 1" wh..!'f li.'l.kat. RECEIVED d..II\I 'l.i"I:- ':". fin,- l'h'r. l.e

I l\ir tl.. 3nl K:<'p:iiiiriit, loittposcil of tl..: I Mr. .1\ Mis.l I.. /M 'll'i'MAr f I ': I Imms,;: 1 I....." . . . I:" i en!. roi.I-onjVKill.il"! N..'.- P.ipr.' :; roj.r! i <

-00- Mtlilia:; of XY"Unti: rtflty.Fiar tlmroii-jli'v: tfi..iiri'd! n I.1 iift.lv, in. ;.i.hia.l 1 C.11 I Hi'-lie ..f Pa, I...:.-s a.!e I Jo Hull"Ceilili'.itf !(!!:1"1 1..11 ,.f ,-\cy -5i-: .itli-n.!| Cold; : aidivir 1 =

II.... '4ih I K'-pjiinflJl: ('(.fl) pia..1! ,.f llieMililiji ihioiichiiiit., :a1 ii.iw ".1]1",'ii' for I tin-i >'\lTli..lI..i; 'Ij.a I' . . .. :;.. L. G COVACEVICII-\ !I. .. mid 1"1111.111.: 1 .j.. Ink in '.:t.. Ji'

W. G. YerrU.k. Son.. \Y.i-iiii"loi! ; ::".1 I IluiiiKS: cuufiv a l!!...,t.l. r4. 'I 1'1.! ,- |11"1'1.,1 a.u\\r u i'J .1.] ail: ri! ;!i.-ir 'I ? i-l P-t. l-:.;:f tf 1 >> t!'iartcrTuUtt j ; ; t-. |p.t i.iiiid-. ti. V'

j-'U.rtoi' thf t-oruit.! tf II..."..- \v !:.w-.i\' witlit1. . . . . .I I } Saddlery -
: \ .
({or. W&thincton i flwirof Sis.,) \ :..'in. lYrrtiu.iSfM.fpm! ;Kiije* of 1 I.. L'jjhth-; ., { ur. Taw pa if' J.irK nti St*.,) j\ +

:, F..r ill.. ,1'h\ I."-:,: in.tt'!. r..inj;' "i.-.I ,>f I tinMiliita 1.\1 i E.: .. nr nll.\II: ,. 1itU't'! . . . ...';..Vi; r. I.pn".l 1 lov-! 'n.1.l'-. H..I!!. .., r:11ilI.t : .. .' '
TAMPA : .?.. .... .-ipt; ..f i. \ViI.LEI.EC: : nt: Ih; t I-. ..I'.i.-! Whip". I: I I ..
TLA. Tial-kliii) : ilnj C-ilii : 1,1.w i-i r :
ntuiti- I .
1:1rt11'II'r
.. <>tli! t1ai <- I'm.: .1'.1.! ( Ltidjin i :, ]I'".' ,.,,.',1 I :; :-u...HIS.I -- p .
.. .. .. ::-tuvk .f t !ii.il-., '. 1 HK' > I I'm" a 11,I-. > ., l>. it. '
till Olli I KI: :iiiii'iit, of tinjMil.lin Wft-k.: H II. LOOK AT THIS Tlw. I
jurt received. ;in fourteen .1. 11'0" C.tipoit.-d ..
HAVE 'a .. .. F.ill and Winter'GOOD l*iiiii*>. I.cntl.i-r 11 m.I.. Ac.i .
York a '1.I) -D.iJ] Mock of I ; nl .1:...k-'iji rotuitv.Fir .1'1\-. I.:,'. / ; .
l).iP.o.ird: A ::sPLKXWI:: ) nUAWl.N.iON : I
SPRING ami} SCMMEIC1.othiii ) the Till t Il'-ijiinf'it.: : ,...ml'o.)| ..'th] of t ti.! .: .. .. f"'h.. i: 'I.I I i I Cockss $ .- f-
w. C.> "" = T':'', '\ S,1 .. .
.\ hr j tTii :
3zirir.e.I !
.. : I i. .r .
!Ii'i.io&.f ( ;il.I. ;III'! Lil"III"! aatlti. .. \I."i.. J. .,. '.. : t''I' 1. Tt t
I..aJgi.f.; ill; I' I iIrm.: I P id.! Bi!!<. I '
!
i :"a
arI4. >< .
: F.-r II... S. Ii )Ilf::;'iiifiit) CIJIII"J-I..J;) of tli: ,. II'-r! "tM. l...r dn. I.C.II :T \\ r c e X \\ \\\ \) or 'P \ a\\\\ O'LtUtl'iir: in parf of the Mlo-vinir; :utidl > : -t\ 1.-.-. ivvirs \ Z"I.utl.

8 Mini! ;! .. of 1.1'>ti (" 'UI1I" '| I5il: !. i.ia.l. .'lit i-t ..rj twi \\ ..,1.*. .
\\ Ititli tuki "l.I.n \". rvVr.1it and I| I IInr.lvv.if.. '. I'niut, Ili-iis Ar.
t hy:
., ;. For tliOili! { I IJ. in'nl.: cf tinIMli.l I t.I.r-! i \ r .i.,' \0..1. .iii,1 !<,-,- t'l' ...ftvo, ;.,,I kil;:
T a-- : OoniJt'iScJ' : Ulil!t IHI vh.ut.. ?-.11.\1 I lllu \\ .-. :'. ;, :0111 Hr.I"l y m I IM.U. I C't'H'k.-i' .v. 1l..Il/w! 1'.lill; I Ilrl' .. J.I"; I.I.t. icru'-en. .' .a.).. "

1.IISTLEMEN; \ of \\ .,h.ta:4! (-r.ii.ity. .1] ; '.I.t. I Un ti .i.. JK- *vt.-i-k, "viJl;: lao ebar! 1 C:11.ill.i; Iii,. uf. . . 3."i&.. "'I'ro'. \\.01'1.: .... Ilfl 'I.-h., (ii 11'1- \\ ,".t..W C.i: Put.-t" I B!... !Ii.. .

an.l YOUTHs I r..r tha! .. I (i,1t| 1 U: -s'tiit-i.t.; :( r.!:,1'.j! of lu- : I tii" "\ Pi..i/o a.f. . . . . -I..Mm : : it I .... .ii.) :'a.-. II .i. 1'11.1 IJ:"pe. ;\t'i ti- >I: T" ir". Ijunp \\ irl. H-h- 'if a'I

.hi.c; will Le fouod ou our "ccuu.l1l".r.! Mi .'1:4 of J. lffr<,iin <...u ul-. !; TU'I-II.I.' I lli..j II).-(' .-,'!. Q., .," S:' T.rn.' 11'.f" . . . 4 '*"') ,"i ] 'ii: >\' iinN') r: Kitnx'I'li'i'iv Ll-.t-. I ll. "k-. 'f '.11:1', ga.l] t*. i pill r olhih. >pH
t ,
'r... tlif! 1 II 1 ::1.! )I"j_ tiit tit. roiiiiM.."'l ofli.-l : 1 I'li/c ..f. . . . . K.IIIMI: II"| l'a' 1'\-.111.) ... .\.1.1.l .l ,'. .11 SI
t .< /" a I so : 1 TU/\V \\\i\\ \ II'riz.' ,.f. . . . . -.>. I.I7M! I I M-'i'i-i't.! : r.dn.-i-i! ci- \
: 1IJli.t', 1 r'at.r: jiutl) ;\ OOlH' .
.Xl.iiii-.uit \Ki-iriiiiuiI, .4
llavdwnrr .
Lif.ij'ttinti ; Ac.Pi. :
,
I Ii I
; Iii )I'ri i i/. < .f. ;*ui "I.i . i,aaiaa* "'irSi.ntV... I !}. *': 1"-. I'I'' I i'i"-r.*, ,

'r: LADIESJ DRESS GOODS '>'! i.F : T.\ \11'\. FI.'I ..\. I .I.ril"I.| 1 r.-'ijirt- . 7.IMHI \'I.i:! ,.... ( '..",j:, ". .,aI I II: '! II ..\ Ili-f* Spalf- '?1.t.\t-N, :.-\ it.ri it-- j I

Coa.i'ting i in part ofKirli the I'J'lt F- : :,aa Piijf-t ..f I l.: .. nif. . J'.C-V,) <. .,;)l1 Mill-: ? \'. l.n-U. .".t \. .
; A h.iuntid
-
: -'r t -II.I iif, ('IIIIiP""I">] ofIi. 'l r ii:*". .\ NN :y I v.:. *!u.\\ii-\: *. 1..I.r.. ,-. r"-ij'Itii'h .". .. Ca'l.; n'. :' ,I.i!!..I,V' HIIl:!:" I.rl \\.I ; -
En tikh French rnd J Swi, !W iJE5] .. .\Iiiiii-i! ) of I I '! .Pn/'s nf . !S"i are . (..7-J'i: .i!.. *. :, ,:!-. } :1 t->-:.. R..I".t| t'jirpi .
I : s ; lljinilton r.niy.Forth' inf.--i L.-r fJ ;i..I. u-i.i i li.tr. ..- ; II tati'I:1'I 4 o.v s t
tt I Pll/lSllf. i . 'I'llllf. . :S.-Jllll: i[ t.-iV l ': 'l.. I- : ... I/
11.1..1:1.1 > fnt'eiv.:
Orgnnd; ; And Muslin ..lo.IVmtfd : 1 I IStli u.inifiil. ....n.i..i; I ill.Mihti .. ..\'. .1:nr | ul.ii.-- 1:. .. .: '\ iliith., .. f.i-itiiiiif, ... ,I,0.. II', .. 1"\i .
. \ :
'; J P.-i/i .f. :S'l.-iif. l L;>ii! \ :: : l -n.ik.ry, I l.li--I :> I lli.lU''v I )
.
.
.. J4t-ftn-t* anEinbroiJorcx J Swill' Mt'SLINS: :; i.u/f ( '..!li.itil.i.iXc.v: II.vtT: uti'l! uflIatil.e .L.. ;1.'... .' .1" II.. ..1.) .. II..,., ., ..I. ;i. 1"1'1' fll.li.r.\ *2nif! . !."';"> The nl.ovf ind n, sr: ,. S If!* l.rr of r.rti 1 1... rl"-%\ .ir" :", C..lil .: !..\I'It11'.... ati. 'u. .
.1} .
J1"VI.IIII"1.'c ,
bklitu, .. (4a11h11.S. .l.nd :i I'. p.n.; ''i'. : .1 : '.i.->i"t :...'-.:.. I'.t. ; i" nit? . :%;.*..:..U'iJ i''.t a.aai" .|I.It,. will b'j'nl: <- 11 l llAl'.fjl: i tu-li (. i-o<-ri-Jr:.:, ,'..t.%- i i"ion4. .' .

Ran4. l'.ir tin1 11:1. I K.- ;: ...'?I I'iz..r. .*> ,! : . I lll.lin: i .! .. \ <
I'm
IIi.Ik.rcbif. 1 : iirt -
,. .np..s..J < id.} !II'IIII'r : h. ./:'. ';'.. I.v' a..r O.i.ntry ::sv.-' ''.rn. ri'-iir. 1 '.I.n. P..il>, I Il I a..4. Pilot I

Collar, UwImWweti'4' tie, M.ii.i: ;] nf .'h! !liii t ..oiiitv.F : --,- -V.'hibui.br tii.riv: ,.I.1it\iH'\! to Ii. 111.1 l r..i'l: <,'i. 'okar. l'u.-'n\v: ii-ut.: Ii.: I \ ,
;; ;,4)) :! Plil" .\mroulolil10 t >1".r.
To giner with a .?ocV; .-f ..r'llif I 1\;)h li.iililt.t.; ) : it/tillHisotl tfliu MX1)\ ) FUJI( ) SAI.K.\ -'J:: ::'' fli.'li.lHid. ; l-ll'!'i'lli--4. lit .dt.-iltl!! l'>lltllJl4ll.i- Pt-r.itot... 1" 'he. .t. ll'-h.? Ct'iffi.. :1tIr. ('a:. \,

GingbazI.*, Freiirli<< CxI'u-o :n.J Fvu-: I M I ::1 Ii.a: of \.....;'i. ,I' : Wholo Tickets S5.vhnrfs :;. at| |..ntr''ii.i.'oT.irip.i. : .l'. -. Kut: >n., ., I I'M' 1.,1 rl 1:1": 1,1; ii.-. C">i iiu .>..II.; .

: 'I 1 !i... .....;.'r-.i; ..If'r_ :,.,. ,,1,. iri: 1r.ia'r'i..n. D.f1.. l".i;,. 37-lv.. I I..b.t! on :--..:.11-, / aai't. ->tii-h.: I'ui.i {l..1'." -
larel SiII':4.: : F..r I lie I lGi: U.'n:, .flit. r.-n.i..)' il i fh"
: i a ..t 11.DI"K\: J.AM: II. ..- .. .-. -- --- l.-r.. :-'tot t. I 1..1.1. '... ''.lit, ( ; iin.Jjtor.i.J, etc ,
Mititit 1 : ..r Clay! :li-I I llnv.i! aa.aiijr.: ,. .... I IN <(II\IF.II\;\ : : ( ; TII'I\ET OR: ( 1.:1: :. .
A call : i, reipcctfu'ly\ rolicitc-d to -x .1tIin, : M'l" .i 'llf 'I.Ii I' \Vnni. > tM-L \V. i'. !l-: ,. .. \ill ti-i. h '"''ii'y tj
TIINT t tt
"
iiii ii.
our Good*- ar.d th priee<. FHI ,il..- 1 7 1 li I li.: ::l.Ii..iiI. .-..'.Ii".j. <..fII. a i I. ,\... ..1..1 1 1'I...:(. 1 11F1C.'II'1.1. :-':. ., :
\Vf.i.
'UIII:1n .. .' : . .-.. .. : :N. v \ -l :: ]I" > \ T.iinp.i..' (;:.dl'U ..'.>il ,\ rc(l Onions, .
1 I" C1
-on- \. :Mititia: of Si J.diiit ..II.I] 1 < o.1:1F : [I' t I: < r the mnnto '>::r ".1'4"!" for the '. --- -;-- -- ----- -- -

FROM JVA'ir OAV.AM.YX. 4 I..'''. ...fid, 1.1 .' ,.:'. I '1..1"i : .. ,'.-I.h. i.., ;._ !. ".' o> d l.r.-.l 1, "-i I ni-iipt; ; ..t ', I li*i.)h hart. will',: ; ...:-... i ill\' ud.ii.'i'. I tor ilit- >" -Ih.11 : ]

'l ., '.t .' 'II' : .. !I... to. ". ii-.b-d I'V nl : ( ;JEXTI.EMKA'SFUIlNlS .I, '!id, !I...
A *pply ofCOKN. I ..t ti... :Icih I lii-: iintit? < oinjxi-' ...! c Iiii' C : "I; )lilt ni' Pm.-ti-vi! ; a., .f wii 1! mid: nt Ir"rMl. or. .
: .
) .
: Fr/'Glt/'HACOX. SAM.WHISKY. M J lili.i, aat( .V! .n.ni i-i.t.iiv.)! T''lIi', I I1* j'II'' :.." n !.;'.:1.1.*. .' 'n'i .

&.-., i. ; |r.rr thf j 10; ''i l: -;'.111 Ia'. :'ot '"-4-l tf I II.1.I ,- lli.-ii-tof .lraai.: niiinl.fr',) rnl piini \. ill i 1 II I N ( j i FII'.tP! \ FlhI I (r i SIf.

t % 1 M-iiu! : a,( "'iiitr, Vtjtn\.i? ) :: (Jut.:%i ,,1..1. | ?p !I... -. nt to '.uuija-i-ri. iiiiiiK-.tialch. nflir. tic! 1" 1 uc: ."t.y:i .f DARLING.rnutit.t. !: : .
: If Fort sir lo... Icr ca-Ji. .'j .... A4enflon % .
01 <* dm i"_. ) '
.Slartli. Sttli.!\ UCii.' :jr -4.1!. I lU.-vm.l 4-.ta.4.) ): ; e All* .-.niiinn i.-iti.in\ flc-il'lh'| ,v., n.J.M.ti.il, T I' ) ) } a sMIIITE p 'i I't! .. I ir.lli. 1 1:.'. llSrn.w. ? .'

_
----- -- -- F"r ibiS '. )ull.! Iimdj'.1: : / ofMilriiof .. 1'r.' \ .., 'I 1 :.,',..u or I'. t" ttl'al.' ; .. l l.Mii';' & 9 ..;, r I 1 : .. a J

"ew York \ia\\o : i L'tt II. In..!..;", IIi,!! L"hHr,;,!, -- :: "-r---r- '.' i h.\ p.'o. : 1 i... .; '1.. ., \ c.( rraiiFs&"sox: r ( .

.. .. .., -.S.- \
iud Nl.ij.\ it i.-.iuiit l. roiis
T. II. CUAMDCUS' ) In.I ) u 1 r & co.llI M-KIXXKY; : : .t ro.M. ., I

F., ?"n2I 1-t I l-: ::::i'H'r:'. ctililp"! '''''! t'fI.! 'na'liiuii.,. (1:11.: \\ (fLI\E & IHHH\() \\ N.I Cof. VIdhihl'tn1! U Monroe St's, .

PIANO FORTES. Milii-a: ; a.( I I' ..i.. and M"nioc cittit.ti..*. \ I !: :NOW I K: .i I !1\ i r\ ". l-\) 1.. --'looi.-.' - .. --. ,. ..

fur Fn ; ;: .-f.-'fr. ti. .. t I. '.:"' ;N. fl y.. 10..1,1"1", c': Tanna: Fla.: ,
oii C"II.in.? oin' t L't u'n.nit : 1 '[I.\II riIN: ; 1 1I

.. T'TADUtIII :> it t Ics., :! and .,u" >.-. nii'l r.i..II'II,1. of i ..:irCutiq'aI.V .Ic II I Ih r!' ti.u POST \\ \\ 1\ \ o a \ Rti \ 4

:' -'" I Piano Manufacturer, I'-ii in Cn..u" II I)' of !11.-! \\ ELI. NI.KI|; ; .lEt1.. : im' K I IKDY.M? ] : \ I ) )I A\ 1).1Clotllillg) ; l /: .1 I /( /;S/: stlAl .

.4 boi. Ji- to-lnrl. a-td l>uboi... a Sati1 -. ia' I\I1 "II hi; ) '\El\1N.: : ;. .t-' I'lIl1:1111 ::. I'- .
'1 L_ Ju.I.-.r 1 I'.oi'-iti-.' l.cii bv order! r \ LLVIXTEI\ I :. '
: .& ChunrUr. : \ .
:
j : ) .. .... \ .\ ; : ; Mi-it! : : u\ \ T.fralrr "I'\.t "1\1: : Ia\!: .a'.t-. ,
'' .1 I In :ipMint| tli: ii M-t- : ry ill'r"- 'I.-r.. iti1S" a
Iii., 'fiUt /! .
''. l! : in \\\rvlrrn\ and \irlhrrn I : Pruliif :: .-ha'I": .
.. C'4
.I liii-. fora'til 1-Jf-tiuii, aii'l in ik-\ r .
fen n i', T-". FI"I" l Rl: U: \ 'I .l 'I r q.HTnl l
tN.
..r ill'! .itjf ? il'f 1I1'IIII1'r !'irii ', \
..,.. ttnii) t n) jin-
5 'CT 0 0 D 8 .
?
7 VOItCl1T.. i W-u I l.' '0: j.td! a .Ii I.' ; -1I"fl1! A-M-inbly! I *. T P\: ltTII"1: : ...I I ni.-i: :-01 i rpiti-s ..f 1 1.\1:11 1 :I .\HI i U..C: ttt: K UP.Y,

I -,. a epliwe to i>ar<*ha... Or.IOIn pi.roVetliWtMiber! 2'J. I 133?. _l I I..- .t*.*'t ,.. | > i 11 :"'I" "l..rI.. .tin., r- tin.! n .\ \ I ; ... V
4. '-_ '_ letter faitlSjllr' executed, and -if.-rl .a t- ; .. ilIIc! ....".1. f..,' .,,11, 11' \\ I...'. -.a.' "I' I', ,Iai 1.r. 1. rllf.: -
In I.imo"! 1".I..r., I liiif u. \ \NM h1 rvi "It'\4.
r.II.uOD'IlU''ftt.'f1. n.Ti- ",1 1 t>r tviintiy | I'"'.Iiltf. ia }....-'t '., -.1 A rft'
G;'z&. ;.. &,.J fur a firrufar, milt J ,,'rrtfl1tiJ'.r. unto. ,,'! rnv liHiidtru: i-'ii-i-' | to (""in-i.tlti: .;; uf l nl! nrtii '. ...ff f,-'. .li.tn.ii"f. to'. iiiii.ir. ,0 .1 J1_ \ 'el DU ART.: uoi i I" -\\VMI: :

uJ .(.faJIIoj jirifti. ; briffi \...1 l I lie rril '..--ti t.f f lii.IL. a.. n ':'..u.Ut to ui.. III'"" uuii.li \\ ill I." .ud! All l.tt-jTa..4 ,'iit rtte4: tn I.::* .If"', "i il: : t. 19 tfl'! CtI.\hbh I i.PAIM; -. t.. .\ .a

.March 27. IMI rt. < rms S 1.1 Fhi., 1.1:1. I p.m.t) tI I... ...-i i. I'i''; 1", vs. ",.! .,' tiiii.ii,>.
____ ___ __ I. :'.l I. : ;ai. : CHEAP .1 l. S
"
'. .. Tin) )1.it'll'- lnlll.r'! pii'n I ill I I.f 1'.1, 1 f".r (
.1 Aolicc.HV.'JNiell. (_j.itid. 11 tJ I., t-iiy a.! T.il.ih.i!! "'.,r (' iSlE 01' ('nnti.v. .'..oel..r. jiii'pht'i :.". ....../,./.\'.'\. Boots) Shoos.( ) 1'1I".I: \' ai.i 1 i 1I I.NP! ; inrnirA: .:iof

t lliit Till tbtV. of M!irrb, t. (',\ 1.1. AMI'I !. Ki'U0l !I.I! Ylv ; j \1.1 h .I| I.. -.! I 1-1 .-ij '.-I t!..-1.., I..r.r.III. I
"
E J. E. owi1en. and M. J.dnrl" :. (:111/0\.0.: .. .. '..
: !1'.. 1800.;' I l-i .11 l ,ala .it W..I I. in;; li on 4 ".. .>r .
are .wuru I ' T.I//.nH .. .
my M. S. )I'KIM.Y.: : &c., -r.. &c.. .1 I I. | : !I." in 1 Hi.1.I i o; .jtn-d. f. fir :
I ray abtence. !SplillJ; ': 1I"tlp! kilt-; -, '' II -I-. '. \ uk. > talet." lllltllll- :
mT. TO}:. 1 h' I.' ,
o A. Pt-LATNAY.. M. (;",'fTJI'Ir ':'f' FlJ.ii'l.n.f ). It UT!: .Tl'si, 1- |: rrivil|: I II A MU si;'I' \ "
I lro\\11: an,1 1 : :.. "his! t jI,1M d' if. a loll, 'a < 1,1'I ill :
Tampa, March 2Cth. I Ib6u. -1 tfTlIEc'zlb the (;.,\I..r A'.lfS': : tc. 11 I 1'1.Y ..f.1t .1,1.', ,. ..'. .
; al,1 I : I !l\ .
.
-- -- -- -- ST.t'a.tiiig.; \ ':L 1.-1 lllti) "l < ::; 2:{ | VRKWARD tl.tf
F. L Yiinrii-rB.: t l'II.'l"'I''l".I'I I : [ J .\ N 1 \1.h ". )v-i: --
; ll'iko* I 11'lime.) j
-- -
: \\\ nln.eicn\ CO\\C\C. }
\ ,1 I 4 S'rrrtlJrl Stuff.j. .
rf M KlMti\! '$ u''s! Nrp| ; ,:' I.;, litli.nifi'i ,ii'i-l} I. : !. <' .Wri f BeIt
"- > gA
:
.. this Iii ti- : OO \ } ) .
.I .ill;Co 1Jr-t' or lli*-rtur.. lir- .'in M'.iid* 'IL \ 'S. .'\ ;\t \\a\ Suc.BY \ K" ntut-lcj' .Ii-:in-, 1IF.\ i| v,. I. \ |III| | |;". \1\.1'\( ] \ ,V. : 1

oj>*n on ) T"--II-j I'Min-r.; : IIIl AlMYi\ : lii.:\\' .\1:11,: \-ill l.r ,.;,.,.., f.r, NI-." K 'MIS: mii| I II I:4.I : .
May Belt and continue f-mr mouth ir"ue ..! n Pi. r,. i"n...l i.i,' ..f lli.. t'ni a I M-.. I..ta..a, -- \ t
A r"at x miv if.i.ra! nil.I .1.! "'II' ,f I i
) ; I"'i. afl u. \VliKr.Ui-iI.I.N! ) : : | : : ( ;.I.t'YI.-' .
F A eel. T \ ti-.l 'tai.- l )i-tri.-. *, ("''"rl. :X rthrn }I'" -AMI. j i 1. I r.: j ? I' !
I II I \i I". L'ulics'an.HJfiiV': ; ) ; : .} nv.unM.I.I: : l i 1,1",1.1.i ;, \\V.\ VKIJR1S \ SOX.) -
; Alrt.ndrr !If..ntl. M. I) I'r..r. t,( Cluini tr>' net .,f Fai jalit.! I huv<> !Irtifl i H.on| .n..1| nil,II) ( ; ( ..1"11', ; !f..Mm" hfiyh' i t" .\ ,.,.,. ,.f .. |I. t: IIEI1111' ; : : : I.I I'. I. l l\ -
.. .. 1: II IT I : :111.1 I IIIE"I )!: ; ? "
and Pharmacy; 'fft'r for mlo 11 front t lie t- irt: li..n'o d.I..rin FtLl h. ..r on- r\f_ I m! n-iif." a H) hit*, ii.t: a |.il., I IM, : \ \YI.Uf.r: > !,"'.'iiin.And \1: I IIVI.F I I\I.IL..I; : ; : MUI.LKI' .
) .AiniN.I : ,
:
I UKII.KI! : I
LitIie'4iJ MI .
I Cit\; .I t Tlnlll' tlifirst Mon.Uv(7'h N
ti- m ,
,. H. W. Brown. :iJ I). Prof ol Anatomy ; : at.p11111111 xvf.c-li'! iiLont 17s; 1'.111..1.) It..-. iii.i'iy i I h a't .1I."I..f a | t nrioiK kind-. '!'I.III () ;,0 s.i-' I tiuiL !.iMf. ,
:
d- John W. Jone. M. I).. Prof of Prineiple: and ( .1 l.nf) Mnv ""X'. ttu.wt ', > follow j>rojrtv, -- ..tI..soTr.b'ir" -. I.. u'ani'-l", to loaf iidout, a k'r...-iv 11".1 I "tiill., l .." II' .1 l |..rtff1h ,

'. PJaetseeofMf4it4ne and (;t'nf'rall'1&lh,1o\ : Ono :Xrifro V.. innii nninrd t'fiarlotif. bif; 'vi.th.nr'. ..".r 1..ltr.l-t"th'r; "h", .. nil.".!t.oii ..l ,lni-i.. .prttfulliixitfd 'fll.irrt.-l> I"-.i: Itrr.Vj.! .
: CV/fM. Sii>nr. Sr "t. I'litiitJi. n v.-- "pill i ro \
r "W. S. WwtnioreUnd. M. I>.. Prof. "I Pnuci i and tu.:> 11.,1'' a. lira.) a.! Cnlllr.I (rnorf or I li*. ril ] tl") Suj-ir, a l'r.k rI -, .
V..
.t ple and l Practice of $itrg'rv ; .Lrand'-d uitli *t "pu!' ; lovu-d uj >n a* th..I''I'| l'il'JI"' ', ..Il-Ii Gi//I'r. t.C.J t. >'. l ki i ".:r.. frorn ti..- iin.l. riLMi.m ;rnri; |! < Al I.IY I \ll I i-.i I -.iyi.i.-. I .1. ...,.1 ,- I II" Mill-: !. .
<.itti ; 4.IT.. S. Powell. U. It.. J're.f. "f 7t : ; a.- ii I' 3\ I tav' f i ,.-t.a. b..1 ( :.\ f..i CA IIor .""In'' 1.tu" a'. r.i;') -I.1.1.! s I\iliriiii.!! aitflo.; !ruli.u'fC
J- of 1'1. .iol"LY: an.l in Uvor of Kichard Guy. |P.r 1"' :.'i, 'lta,' hi. I..... ".. .. 1.\ ,
P. Log.t !' Prof ) "'$' "r t mal t nrjio ? r..1; I.,it \ I I..1.! nr, .a. '""'ilit I.. I.. .a;..'a"I. .
Children >;. I;. Trrum of .:lI. : Cash -in tjrtir.ll ; h.- tin. i thin! fir h : t i .i.k.} >n:.:-ir ( "iirnl u I II I ,[ti<
Di.eax* of Women and ; ofF :i< l..itflf: 1 !j.i," -II.:1: ill' h 'I'I.li..1| 1 \t nli) t a.I. I" "'ii-Inn-, t tii.ni. 'I..w t
I. G. Wwlmon-Und. M. I n.. )Prof of MatnM : P: Ifl..rKflrIN.: : f. S. M. f"'IIIll".. in ra..'or.l '.> IlrM, tllI..f .1'11.1! |1... .1]I. Yi'lU., ; i'nl t-i.ll., M.-II, wfithmu! \Ir '< 10) 'ftp ki:.. < ;' -'. -1 {Il&tt.r.;

0 .]ica and Metlica! Juri-pru-lcnce. JJy W.I'E"CEI: ;: :. I.raut. m 'y rt'.I..II" the itil.siu'.ci; U IVlvon. (C"i'"l1i.i";' niilu: I.. i.i..i' .,' tin- ,I I-I nnun. r. i.:"!'.-tat ( '1 11:1' '. !11.c' 10. ':;!'. 41 if.
Profc-or Mnroh 4th. i jtfiiii. 3-5: JI,.1;ri IIn. UII,[ ft ft..' Couiitv Ail. ; :
.
Practical Anatomy conducted by | -> l I. ". .1- .1 l >f tl.). ,t ,"al"I1I. n- |I. .. |Ih..i| | -
-
-
--- --- --- !.Cljani "f ('r"d""TlI niul; ('utl* : DISSO -UTion OF THE uwionTT fI
; f Antomy. Land for .an \ M. M -.iJ.irM "r
: r Clinical.; n.t ruction will b(' civen .. hereto Sale'n ry. Cf/tt. ('/tte. //ir. Tfdft chains.n Mardi 10th, i',,;.\ :! .a.I., ...If..II..," I.. our u p.:ill.i >a'. t"I' ---.. 1

the Course. rfpuUrly.The r'ln: usnlIt..W"I-n( : : '- WC' I'.K. 1 ,
flSh.fore through JI"d'INr \U'N..lr"rt.\ Till- -- '----- .r p. j.i-r u--iv.; t Bre n\r.I ,
-. a l>i.. 'etinp. Room furni-difd with good 1. acre of Land) situated ('ii the Al-ifia P.i\-: I i' Notice -II.K Vill.VI.II!: : .:"|X. ... \ ,1,1! !i..'h| .1.. ,I ISTllECVET) : i \

; material will U open by the J:>Lb of ApnL er. thirtv) niK"iut of TUTU pa, ..1.0111I" a.-rt.t, Lair. S'til'llrriliar : >.rcby siren; (hut) nt plir.vinn! ;ill! I U- l\u'; I'AN l-:>. \VihtI-| '.' .i",.-.. 11.\.1.I ... I III.I.AH ...-! .. p

FEES. of which an iindr C'ul1i.ali..n-.ilh) t-r>mtortul.le ILa'.tc..f'r.JlrlJl'S, IS raid.! to I 1.'. 1I,,". JII.il i; .,. IYi.ii.itr\ a ..f tlu.eonnty I ,.t.% I"4..rl'ld.a'; .\': ..1.1 :II It 1 u nil.. iiruviMr I ) n.riD.! IX"'Ift oil WIN .' '
/-. onh ) 5 dwrllnii; and coirejM>ndiii({ .>ntlu.u i ( of HilUltornn. :M.i'f i.f riurid *>, tit tin "LI; rtnnd!. .-..r. M.i..t.ii! tt u..h!i i'u\v r.i.\-. WIr1': zi\ c \.
1Iatricnlationi..ket Iaon.; : af'I' : \ .
( on .
Cour of Lecture . . .. '"5 ..*. For furibtr" prticulan'. applv toItKXJAMIX Tluy-\\i1!!! 11\- : the 16th day! ...fft:1 ne\i. (,?. nn 1'idr'r' I.I il.' '! :lr.0..1Ihl'1 '', Lia.t PAl' 'T. u'l.l : -.il i .

li lct (required only onco) !.1 : : m'L IIST: .; Kr 1r"f cfwhuht-all nuJ pi ice the sell-Lot) 1111 Block 3.I !, in II h.. 'il .r TII''I''': I l.-i-.. rnl.fr 1 15'b. *; t 11 I |If. I It.i': ( : .itj :MLiiU'i.vix.HOoTs i : .
Diwectinp Alafin. Flit.. July tO.I5'/ !: I.. :W-lf (.. .. of -- Sllui: ,
IKidoma ..-.. *-' .. rurvfy 1847. n' th- rot.. rtv. cf ,II|,0 lI.i'r "- -- --- -- -- .t: :

I Good board can IK had ot f3 to f 1 per Idu'pu..1.oIIJ :'l'\". 12. 'i?. :C'.*-tf. Children of T. p. Ko-n.-.U. .1..,....,.,.<>, \u BLANK ivicKnr < rn.Kiv.: : .
j XOTICE. !
.. -' Jane Franc:: and Thom l I'. Kfin-fiv! FINK LyCOIt! :
.eek.FM addreJ.C. I; PPLICATIOX will b e ira.bj fo the n. flh'XKPOWEJS OF : ( \ )1 .loIIN( I .Aiil.\V: BILLS OF LADING.I.E \11111'1\\1 '.
) further ;information. xtB jTToR.VEIf. Y.)
A I' ;. I .
WKTMOKBLASI; ). Dean.A i: Gt-ner, A",emhlv f
r. '"1'''. (;Ii.. ; Plank Road from Brook'-. ilk Ijv' Port. I jl1; fice.I : (;fa !.:V ".I! 'i.. Fh.r! I POi/.1.dI, a L1" r: II Ta i':1 *
EIIT Ut) tf 11'L' I 'l'.'--.""? ? i.':' ":' 13 M rcbn.-1'v: rv : o "- : -f. T.- rp. --1 ; -. I l -- Ic.: .Q .l ;a .'jitt." ". 'I. .I.;. 'III: [ .. JI :

:


; S J 1
.,
.
1. ..
-
"'" -

,
_ .
tt "

.5.. ,.-.IMtilEM.... --

.
,t -- ; -c 'Ir'I S _: r -

.
--.....;; -
-- -- .

... ," .
r ,. -
.
.
--- r .
:
--- 4.
;;:: '. =-
F .. : :' ... ... ::1 ; r .. ,. -

; .... ... \ .. TI --
e.
4 ....,...... .,., .. Ior "- 0

.. o' "
'b : m JI"" } \" .
- '" \L' 0 /41\ .
.
..
.. 0 0 o'
.. r : 0 : .
-1 .. ... 0" .. a i .. S ". 0 ,
0 .
0 I 0 I. ;; : .. .0' .
-
.
.
:
0 : .
.,
,, 0 a. 0 0" '
.

\K.-L 4.. .0". "i. '" ... '\. ,:. -. : .;
r .
Il'
f
o ... ,.: ,- '.Ie ",. .' '
._..a... ,., ..OO- %- .. "\ '" ....: --.' : t _
w t .< 0 ii_:.:v.-' 1 4 .t
". ..d. : .
o' < ywoi =_ _. _. __ _
_
., ._ .... ... 1 : ., _- .. T '.
.- ,: I .. ._ :_ '_ '_ _. .. ".
-- .. H' I. !W: !III. .. "
: .

tv .. .. : '. :; "'"1rult: :"Kbticaof or FL1A,-. ) "*nc ".. : f iiF Erv'ED;! 1..1! HODGES DAyiSFCO'S !.I'for 'New: Goods !t I. Dysl- "' ; t'.


t.. .. '" *' I. .-i- .. :
; fliIboou1. County f -T11 E s'rEAMSIIII1.11.C1) t fOMIDiP LOTTEBP.! .I' "_ .. (

'! Ii .: /* ProlateVurf.. Mareh. */.*. 15G.; :', ., I :
dr of the LecwaTure E. RKIi&CO.A BHs i :
: -kt 1.TlIERE.Frdn1lin l r.ranth: A.lininMtra-: ; Atithoii/od by a special Act 1\ .

\.. f tor of th*. Ustate of P.irvrin .\. Kraiu-H, ..:; the K-iitfit (.r Aca.itnih, auJ !t r other ,

-; 4"' 't\- b'<' of UlU-Loroneh! V'li-.tv., ft.lt. of 1'Iori-l.j 4::: fIUTPUL, 'f:..... 1 I HU Mock lOW of iii receipt.of their xrellIcctud- I ,: s I ale of

.. ie'ea'l. )ha this day filed a ,n hI..ur.; -. .t..t.SOME'l'HING ;

'1 t !" .. I.' .: V*,. t:"a t't Ilia Infcolvoacv! of Ball;: l:..tatc. it L4. i AT..L A N I C THREE PLA.NS V .'\LIJ \V\NTE.U I 100,000 : :

1.;:. \ If ., &. t'j-rrfw. 4 : : (.n 20sbitiM. ., fi.c m \IW ; 1
Tint \ of the filinc and
Ord'rtJ. publioRlion !
\2
:: .. .., 'pcadency:
".; :- :vri.;tpj:: ilii* Order. once a vro-iV! l..r "is.nnl.th. -- GOOdS i
t *: in the FlorMV P, :&* ,.rtua: new I':1' GOods : C I TYPL A X I : : II

.. .t .. } sr }puUiih! in Tntitpit. ai.! by written noticeiv I
... .l -koaM Uuof ia .iid tI
> > tm )Jie court Coui.ty "
J ._FO1.3osE i-: '
qk : ,- c.J. ; : ,
It i.i furih.1.- I iiny
... .. Or.], red That! th* C1' .iilr.r; of tt.r.fta: : : VIGIL'S $50,000 Ctu :::tilll!. in part of the fnll.i, in; lrtidt: I a
.
.. I .. 1-uli11e.l-in th} nu'-.it-r JM" i> piciib..l.It' .. i 1) 1 1\: (; o o I D s i : j-iun.Iice :
.- r. ... > til i* flj.ir! ('1.1,11-. picpeiff! iiii'luntioato: !1. its STORE.FltAXALiy ( ) FOR ONE : .
;. :FANCY\ DOLLAR Tiiown. A 1:1:! ).It.h :>hitinc; nn.l l -it-s't ;: I
\i. *!* 1I the ')I i(1' cf I L-- J U'!-.*- .-f i Pi "bate of th. C..utv .' MX: DAtLT Al 0 i9tb I
It an.l State tt'-ire..aij. onc before the! STHEb'T, Ca,,-5ii.er-, Tw.-e,l.. t': 6 t.f otc< ibr. A. P. It-io'). '
:
4 >v I. I'at moi nr.l 1 Me.I !h-itiie
S :n.- .. SI lI TLtM.t.JU'Bh1forD1vorc. ?1'. I T.UU'A. F L.\ ., Frzcs: :! r.n.'fUe: Witlaiut!. DuJuiiiusi C'.i',in'f r.. M.t r I II. ir o, I ijiirif; *, ,

I .. folioua; I. 1 LJ7o Iliv.-koiy! an.! tiet -- J J.l
in ;
t', '" : C -:ti\\n'ne.: pnitn:
(ad. I i /
: !A w 'tripts.jtnius : JI
-. BA \\1.05-1 DRAW: M' :btUS:
-- c'b In t\" Crit Cio t. "i..O.I'T't Ciluj u j Hc:1 ; ; DRY GOODS. : -
,. iz-: ,.J C'::III//. I
.
; : SCHEME t. *
!
1'1. .. l>rown :U\.l blvudicilCuxon! :n '\ Cotlltil.. .!

I* : JL-n j'. ....trta: l ilo do Diill i d.oiKnini : Any f ITiikit uitli drawn Xo.soa it, $. //\.Oi.tt ttt.l
;'. I neb a nee r .. .. '. u. .. .. .. j }il.t.-: I ,
!
a TifkitiijColtonado :\II1111 S SI llxcrv; ) -
.'-. .':jsn I. I i".rt& *, .. .. 6 .. .5 .0 1 ..(,('"| I Os.tlurz.: .: i : ];; :
\ \ .. T lla'in; fcwn 1.1 ti> appear BitiPfa: <>nly: Colton Jenni. I II II :II II 5' '' 4.I ?.-VM j|I S Cioi..ii {l'II\II'f- I:

t .]_ OJ> mv. thn* U>c ilsfeixiant' in the ahoc.ir. CltOctl, Core>! 5! A.-Y.'rk trijHThite : 1 .. .. II .. 4" .. .. 1.1.. ''I) 'I\'hih..tny. IIlI5,. ,. UoV I: .. W. .l:

''-.J. : tithitai} '0 J", ;. t U'vs \vjjhi.i the :Mat. r If \ k Red Flannel! .. .- n .. ;3 II II .< 5,.o I tiripr-l t ) Kbini.o'i.. lIlt. at..l i
; ioriJ.1. Lut '. '\'"f-l tlii, 1 J'uuiu' thereof, *: rs.1 in I'lau'it-'I II .. II .. .. .. .- ;f., i eolon-1} i'anibruk'. :tlin! : 11..- !I
+ th* tai. 'f I.oitik'na; ; ,Th
..... l/II/ (It conijlainact'* solicitor. It i i. -'r.,1] th.-it Sti iss. Jh'k'\lll'lt, j 1.\11): f1.ilfl< Ti }k..I with. drjwt. nnn.bfi .- : ,'liti"i, I !. ; Tri; ,it? ot 1 .'ll cobn"- rtinf -lvlo I : I II I For ,
... tie .!*f nilaTit .!., :-i/our: nn.l / n.w;'r. pjo-.il: orwir r.iutl'J k fancy ;In.li'l
l" tn: the otherwimi bill nK J by the i
cau. 1 1'. i lIsTS, 2)1, :3. ; pro .:o..f." An.l it i i. fnftlior/ "I i r.. ivltbat Alp.u.t.O.ilifucn. .1 inn \ .
r ., tVh f't.r b? rLli.h ia: nnv' 11l'\UP'I'; CI ..im'r\( I L'. ft" HAiiv:! ;'Ai!:t'. t-ni.rRV. A 1 PAKMINOi : : : 0 ex I -- j

'" ,j*"r rrlatin: : tlio Sonthcra. Jalicul Cir.a:: i 1Htllkd! .!'hl\\\ III.lI".l1.'i" I TI.k, lit fn m .' J.I'O( i I.' :t i. \ 1 J' i i. 11d.\ ... l: 1 L ::I L--: I $ 5

t ",f IkriJa for ft>.It in.,ntU\ *. !' plumii'i' .. j. r. I ,.. :>..i,.: i-j 1: f ; .\

tJ -"' THUS. r. KING. JnJ.33iy I.-*. _..., __. I TIVS.( flssjXH. ,. ov "
J 2'h.: 1 ,;.'. it; ) im.Wotico (;1 I.wc", n'p"tIh'r.., w I .\ ..... ...::1'.\ 1'1'' :="" 1'1.3; ; ; : i
It .f. 1Toc. aiul 11d II..!'.. HAVANA. i' L 1I: I I I1 & r
: \\ <* s
t of Insjlvency.fY ; ;, H"VH! -Z. s.\ : Curt [

\', a .}:: TiorirC -. ) j 1.1.1u. I IfliU..I4trot'tI 11..1..1" :a. l LycT HUllon"' :'1 Ic '1:1.: : 1'1I: !::,> 1 11.\N .Ir.:[. '. r\" : : I ,IAVIKVIVI\: ; I >: I 1l.I'! : I } j i i,
." .. :;tnt nil.I'I'II! I
I. ,
.. IIIIZIr.: 1\.1.: .
:i'y.. i ir4 f I.l't.: :&:) '
"-" ;! ai j IrJ 'PrGJ.te ('.;..rl. i tt olml.ffl.: 1 i!,.: u;, : .\. ,",')I\.I\\ t'ml'n.lIa CAPiru I i" \i" 'Qt'\II: :'. .\ ( '( ; l.I: :'. ;

M .;.:"", .t. D. ,,\\I. [r.hlt'I Clu\: Para...,!... I'-I'l'' .:: -r;.; .
'\.. "nifiERr.bk.m Stephen, \ht'n.lnt.r. .Shoe of t.trrtI.-r t rftl in r r / : ; I -- .-- --- 4>y : ) I
every i"i ;: F'd'II'I,>. .v-. ;
'" th I'.tnte ..f Tailor late .'f1Iifl.ItUijI I $$70O@ I
(If Stcpliot:)
I. ;;: .County, :1.1!<. of Floi: 11, .}i>
: #J. hw this .luy f.lctt: : viitteu
..r'- te Insol'-eaoy: of *a1; }:"tai*. i it is thoi-cf.ire, I ltirt" : TI'ti i-: [ fi .n 2 V0(?. -. ..-(\
,.' -*' .* Orr.'J. Ibat .i.bVaion of the filing un.l t;., l .' i : :3 cine m !

1 j. 4ti.)3 bj ir.al.by% ad- prawrti"; tn.i4.iCrtivits -:-'-1. : "' 1h.t-: t ..i -t Mur! i- 21' I i ',' I' !I.K"; .\ ': .. ".
'
\ ':jl ., .. If .rti-::.;: thi tr.ior. on':e a "...'d.. far ri is : irti I IL 1'lIl" I'.a.-il'I'. ; in .iu.l. \\ ':1. ;if": ti ';,;'t. : I. ,'.- s> i r' .- !II :: -r 4 ': "" I I.-H I Ii. : :

; : ,'. mouth: ii th" ll-niiii l' nin nlar. a iispaVcr Ltljt'd Hvimtti" r f ti-ffii r i C I -- -. ,. I. \J 'F.\ ; : : I : ,-t' ...., \" V\ ::1

: .- .... # ti. .published in th.T> .oourt-ho nij.! ?. IIOJ::ae bywiTttm Joor: ia: tai-l no- WINES & SYRUPS. 1'UI'III.1"'r 1,11\ it." I,' Ti. l.-t-? %'.!.. r ... r1H"."!'',, .t. r' : .. \. : /1'.i'T' !,'. I Is ): ........f .. ". tlmi' i : !
posted oi
1..lli. .
l1.' ) I 1.I.: : I. ;'. ", : 1"1.. .flCtlj "
.
a J'. \\ > 'J.o
-. C u-tv. ItiifoithcrOrltrcd Ma.M-ria I Ill j: 1" "II \ I 1:1-: : \ I Il.; I II It ;, \ ")
P.ut; !;' ::rt1.h..J I : ;Zt" ..f i":; .I '. : 1 :: i l-.u: !
Tlult Iii'! cro-iit.-r: of fail TVn'etiotitivil Mai-i? TEl I !: : i .\inIT: I t '.MKv.: .- ;; ; ">
;; .. in tinir.ani.er i.boTpre;cribo te .
/ tit ; C!A1t1r. piop!ily attlh lll i' :llel, in : (. .ROCERES.a. :! Cl ic." t Ii .11 :ti :'.;.: t1i ,::5)-, MetsI. \ :\ .:. 1 t (,. : UNI... iNf'\-! \ 1 l'i I r.T'H .\- \1/4'P ': .: t !
,
.. ., a r -: I\II>!:MKl I I flI fl\
!
I. h
i ; 0 \13\ O: conf i ho JuU J\lk
;. b..f.tIle' FI'I'! ; .. .. AITMS: /
"\:*'.I Couny. :StaV ",!urt'! :ti.t. on <>r :js to to II 1:11.: I I
.g' 7h .lav of'Augu A. D.5Cm 1iot Vt. S:::jar, C.:1'!l ', .. 203D! I' II .. TI dl.! .. (. riiirs: : .vi ur I ; )

.t ; .. moTel I.\ Jal. Oti..t Fruit, Swed Mea I : :', .4 : ... ., .. ::::1., ,. Tit KI.ES. '. .\iI'I: E::,. __..--' .-- -.

'!I" Cir llit-Court "tit: ? of Florida $ jiitli.crn Tubnt-: S IInpI II 31 II .5 .April .d i Ii,.. II I'II.II\'I.\: : : : :\ ) runrs.: CANPl.lS. (tit U: ,) I } ;

r Circuit /filUltrmipk Com'lJ-at' Can.tlt". Iai4T. :11 i". ,. II II 1 iIi .. : i-ANOII-S.( I\I-I: : INS. '[4 )IC- J
n J : :
CAo:!ltT*. i.'% Chaucer",Fc&rjai !/ 13th, : Altaomls :Sardine, II .r:J" .1 I j :2! I "1., .lU .. ( '0, :-J:I.i.; : f.\I'. ())1)} '\, ivUfic ; : Jt

.. .1. D. I f.H.ilH..m : :P.>ran Nuts! Fill-titf, II U II 23c !' I. )1'POTASH. : PKPIIIJ: !: ;, v .,
_
si ,
.
.._ II.) ( ,' t
00 ff;... .., '. \'; L. ('..\\:11 : '1 .1'i,. Uvecr.I"jI1to3 ; Pi..k!"... Cat up. '. :-:1'1\1': :, k.1 ... I ,1'.1\
: -
... v,. I" Hratl.1\\.> \.lli.f; rl"tlr.i. w # IlI I
: :
f' Inr :lll.1 I' T.ti.rn.1 liv. I.1S09.I :..7ly.JUST 4
0.1'1.1. t Ih.r..w.t! ... ... G.ntkii's'o; 26.220 Prizes Amounting to Fur
I : :
V .lJ.I' ?f. Li'lice'an' cyciyH .
-- -- ---- --- -
vr Rial n. Th-r-ias J I -- -
.% : thc IV1; ) b. h.'I1'1 CV1J : .. 'I 1 I'> nis.} jirjft : | ;
-: '" 4 1T .\rpf.\ .l\G ih-.t ; : *21,200.VT.i
s i j'l 'ai.l.un; .... an.l ti4'! : tho! :;tij !*, .] r\\'.'o.l Sho l .... fine nn.l! ,'naif: HECETVE1)] ), 1 l

t .. 4 r.. i.!... ..ut. of tae! > niJ Cir. al.; t'I.\Io'lt.! 5 i'l !lu"i"nty i '( : '. Ji;,,' 1'.' '.tf 1 i.i I'ordipg to II... f.,"..\\ ill'; ':

:1t., .... i.1 <.i-l:: ta.o. .i'i.l th..t ,;li I Irr't. Th'I'1'I I > JEWELRY.r.r..t I. I li( I\\L[ SCIlKMi: : : 1)iveel\ Yv (\\\\ Xcvt' Y vk. -Si
: i it
.03 ..z ia th-i>tiiio of Oi-jr_ ia ; It i iu.j.'r.- l Tins; Cni' '':"i1:: *. '

I ... 'f'1 thtin tl.o\ t lid .1Cr..II.ltnH) :l1'1'tlIr 1U1.1.I.Jp.I! < rt.rs-t flhIs'FI : "':l11..h.:". To.I j lira. A ii cv.rj :::'.ltlll.y.: 4 4 ; U( j tl .\< (' I: 1.1 I- \ t'uf ili-: H..MV .Sl\r' \ :

a' Ja; ., -. iv.T wtrn'nf..1 l nuhin.; I 1 rri:. (o f ";n.II"O : l'.il. ; "i ..; :.lIia / i'jpioxcilSt.'lIOtif. :: ; I :
I ,AP 1 t! : 4 I
I'J", nf Jnlr. A. I P. ISfi"? or e.e tlia I' .jzo (1f. . ", ',' tl1'I : .
: .0. "
: !5'
i <
't .... : \\lli..h' iM: l sol.l: .:?,., 1\. \\1 .tA.v"i ,, ; : I r. 1-11\:' '
s 1r '
)
of : r
"'. :. .nil 1 biI! will f.: 'nfeiti!;: n *< n f- ij -; 'il1..1 All >o / I'ih', ..r. .1'\""" ::., I'lil's sSt ll'O .
r tliii: 1.1..101..1Ihat .|f.i orlrlialj: b<> jiiiha fsA l f.-r conuJrv ppulnce. : ... 1 I', ,,, .f, in JJ-uli-li: :: (j; red:, l.i'.iii, I J. -. II..1I, .in: 1 1j.n.Ub
..-I''f'} ,= ''' 1.. : or coc11:1n.1: ; 1 I'z"! I . ::. .11 I )1'" !" ( .IIJ. ,
"I. '" .. ; fi'-h... 4s:1ct reck. "in .i>m-- """''''I'nl'"r; ] pub- I r l'rl1.1y.; : . ::,..is5. I! I.." I'I'I. 0 f ::.-. "; : ; I

; li !I..l ;:I nil'irt t. {v;. (...'rS nl':6't": ... "JOSE] ,TIn 1 1 I. I 1 Iriof.. . :!.'" ii I :2o-o!: 1'1 iis \':". ;, .:SI.QL! Il-aJU f! ; vtX'l.e' Cti >-t-i:'\ 1.'UIl's! I 1 *
-
TaO 1 KIN'fJ.: ( :a t'ri- of. 1.' 0 I N.'IO
:- : ; .fu.I..... Of-mhrr : 19SO.! -:lS If. :ri I.,- t
P SO.
: \- t"" _:.: ;'I. !I| __ __ _____ (976 Api-ifN'-iiiifU-i: : : : I'rzf, a.n! tg I.'. fli.1t <.:!,',) AI-\u'il-t 11.\\t.\ 1 II..ill 1 *, .Ii Ii..' I : i

!;, ,. "; .. I '..l tfi1i: !U vf 1'11.'n"'I.: Ti.l'I o1 I II : '
:
.
; .1'1' .i. are I
\\.i: 11. .
of ;
.. .- .. : l.oti.J Attachment Notice..1 .. .. .. \Sill C..iI1.p1kis.t\ ,
!L.s'f
", 1 :: ., 1" . ;. II j.'i it i"T !, ; 1
.. :. .r.nco.ILo.\.J. ) *. 1. ;,, Circtilt <*..urt. 5..U'**rnjt.ci jr'io'- ;' I .. 1 .. '!M..u-i-r' ". .1 I":&;.". ': i'in l tihuui! hon: ... .

:s HlV. ..;ii,',-5- | C.rt,:!ty. ] (" .... >"/A# $M/I" oooFI..rr.1.'l an I i..iI11I .. .. 1.. I jji: ... ..I.1 .-- I Hu-i! '''.. M 1. .\t.\. '-, Z.: ., rb'.I:#, .w.I ,! w'.t..1 : (;

Vr H' .. I., *ri'../ r/ liiUlaraj1t. .1 1 11.> !i. "in-! r'-i,. a .1 \ .Iti5 tI.I', j: % tl.c I IM. I I !' b. .. tioii n !=
: .1 D. iijo."VV"IiniiUA5. r::It.i.ou: lit) ;... ) rr 1 I.< all I In'i.' ." .., r >"i: Il i.f: l lI.r'.. r, llI..TIir! :' : OF' 1.\\1':: ( ; ) th.in) ? 1
f and I':' hth ( ititivnti8: i.i i pi. "portion. *
T- IIi; 'niii < 1.1'r. r..rr #; :
: E1i.o1wlh Hc: (>. A.J'flini-lrAtiJx: ,
,iilirnu H. Ilou'.n, \ ; '
.. J \\ t !
.. ..tcf John .\. ri5p. !1..1. uf 'I II.'I.t -' '- Frs !
.f l
M i he >t i th.t the ,1. ..11.1.Inl : I1T\ tiHi-t"i : isis'\ .
1 ill!C1: hereby: :: ve.i aim., '
11 ill..1.o! >rnud, V i'tate ..f Florid .1.. oa*. : COMBINATION PLAN.: I 11.I .. ;
Tity. nil othc-r! p.*r nn* i"t.'r..I..1" in ts." t t111.In :'inttJ :Si.it.: .\: KuKiiiAniirn: : u rvA"ti aint it i!

V ..1. has thu.Ki:, iiU-.l; ; a wrilVa s'ss.ti'.t of l.ove 'iiii' ; nre 1'.I.l to nf>|>onr an-l ploa-l I C't'r.1.0). at -/C'.H! !.. > !-"I-1.:1l1l.r; : ,! !tl\ <.( 1.I";" :
the! I In.,,lv of ..,.1! Ec1:1It.: it j i4. thpfl.f"I4'. .
iieY <; (
: tioti tile'l in loa.1: 1 cotnincubv -
tinl.l. 'lnr t35i', :
I.rcn.I o 1-\'l.; l.\II. ; ; : : ; :
.. .. ljl }t"i.iNs..f S l'OTI.\) ll", :: J' $ : "
4 OrJrr.1.h4t f11 filing ntsns
aIL puiHeat:"'n <' ." '.! .\.ttt5t'flituit.j.iI) CAI'I IA i. : I
,'. ai.t 1 be tnao1*. a.l' Tli \Viitiis: i t f fWin.
; ,, of ? tL5ttI.'L by :> T. MVOriEn.: r7.; ; AMT.Tantj.a : ': I.t
: OI'.I..r. ivck.. f.r Ilil .' OOOl) 2. OCO :. oro! \ \ lUit.:
.riWatf: thi ont-c a ) M.iu-h 2\.11:\ NO<>. -3'i' > 1 II.! TUMI t!, Pmltxt, loit't : | .
r t.ioitJi: j ii th! Ih'.-:-Ii I'.ninssli". A new ..piper -- ----- -- -.-- -.---- I \\' .,.Iil', 'l':1: I 11\ i iI:1'. : : .: /t.4 t.j t. li.-v .- ; .t
I'nblU'iiO'lIn Tuirpa. and bvTntt. (011: ni.t.oApo : : ( .
Attachment Notice ,'lOOOOO.OOl, ) ;).Oll) i TctMiiv,1! -: 11' ;Vtt, :
>t c! lontu! nurt l.rti.se door ia *-.i.l! C'ouatv. m '
MAXWFLL: nn.l nl! o'th.r poi .n' : <' I-' fl.'M. 5)5 : !
It i if..h..r. J.VL 2.500 Etc Etc. --1'1 ;.; .
**;, firjfrrt That! ..li. .'ro.li-.ii v.f r.-.M! 1 tsit- I .',- .I mo hfivl.y' r"'l'lir..I to fl1IeflIail \" :ct. .I T "" 11 III. ( l:
*. ;!IA 1 ] t't the ilo.! '.1..li.1I in nn n.lion of THKL15: 1'KOM 1 1 1U !II\. !">. ) : : ( ,! 1.
:1,1.\\ i'l-In-n -
|J..I'
1 be t! -tifi ,1'jfl tito tuann o I 1':111:1..1": : 1 1 11..1.. .
t *1Vtheir .ola'ni: propfrlv a'ltl.ciiti-.r. !1. i intaetjfuoa Alt i.-hnioiit! in tl It.; Circuit Oo'irt of thf :-.tl1' .. -- \" ".ts I
: (.f tIe .h.i.-: f>f I'rol.it.of" I UilK'.illj'i I -- ..f r nr .1:1. for the !Boutin) 'rn riri-uit. in Anti l forIlilN''Tongti rU\I..I.i: TAKI: NO TICK: : 1' l'l'lIl.I.I II .\.I.i".II.! .\,.\ ;;
.. bv-Ior" hc ....1111"" y. in xxliiili I.onis n.! Co. \t I". 11,11'T. M, 111r\'JlII.,
ip .. cnt ii. -4tt.- :-.r.i.1. .n > In .T'b'i i itiiT liiVit .>r Crt ..ftti1*, obxr : .
; .. '.4 17ti! .1.1Y' f' A,: .i, .t.\ I'. 1 IV'j -.,. va--.. vi-h i:; 1,1r.inill.n1l.1, the "'\i.1 1 J.inu Mcx ,I,1 II..- Monet. to .!..lufor. ln"! T"I.\ t- oriKfl. 'I Fiit'i.' l'i 111'11:1'! I: :A\ i'. ;,

,' :.:?.n. ;--Bln! :. TL'KMV. ';. Jii.lc- \, toll i i-. d.t.T,,nf.O.. ..\vhivli
llll'1 il: Itf
(ItS ; -r ,
>
ifitipt
I'lt'ff.
for
; It 11.nT.. Atfj Till I i: P. iiiI I: L-AL< WnK-s|; Hi-' t
.. :' Ta-apa.1; ... ?.Iil. h I'i. lhO! <\ I-sss I wur-lel 1 11.lir.t mail.'
Not.I'cc. --- : II: In* li-t, ..f l.v-iwn: iiiiiiilnii, < nti-1) |.ri/ wi.'. :I Tin HI?! p I ii, I:.vi P ;:OM.n..l JIll .t'r 1'1'1"''>' '-iut.r- -' - -- -- I'ecut birnunif.l.H'th) : i .. 1 I" I i
TrtHV Attachment Notice.Irtl t.t pir) <- : lilt -r 111.// ; ".0 '. ':Its.Ig.Its .
.. hi-r :. roipii-; t.. '' n".1 l .. AHI| I I
a ,1. HI' < \ oj-po-ir ilrmrintr.! All |1"u/ "> u'tdt-r "s< I tluci-.t-i-! .i.t! f ... (
1 ,.1\.) ti> :t .Ji--'arati-.M! f.lol: in i "lit ill tinllrvMiit '",-"it C.iirt f-.ul.-ri JuMnal I'irf'ittf lara p4\nbe! illilii.-in'-l\! .,11..1.11..1 it.rit / : ;':1 .\ !:. .ist r. :and .. : I I | !
', : <'-.. t?' of I\1i't-t.it. tfrioii.li. for th* lit* :.t.itif n nil. . i :\1I11l'l: TO roiiiiV'M'i.r.: : I: rnjo > I ,
Sor.th'rn Circuit: i'l and. for I lliU-I ,.orouirhOoiJ'ilv. f.: >.f II.lMnrujh. i II I 'II". H.I t Ih-! i >.ik, \
bv .1.1 j.. I 'fh -,,h'. ,-f.-r .ot .,., lii.i JI"! :
ooniinencel' bv att'K-h'ii'ut: : \ pr I ": .. ri.l.re. the :--
John I'. Cti.ittsiViTi.st.I. V f "t, < ?!
t
I ..:to ,';.II".""..I"lt : 'r"pertv; ,.Hn..II'. 1 nd j.u' \ : v It."VOlirP. ITiza-. :& 5 s1i.ti'v\ f..r Ti.-l..t. in I h.. MI.1 ..i" ..j.I"'"* ..-... I' aina IPnj I ;.-. r. i I. .1'IIIt.l! : on I I. ,
rpr.-4.j! | ; "1'\\ isr.I-, tan b* :0.1 it' "' "'1\' ri K at.' ; B*: Ii.a! :., i r"f. : i I <

(\. I.: H .\:1T.: U In.rrby iv.s th .llI"- .irf.i.I.int ,-vpi-hfi-. fioin, :1'\ i-it\. ..,. t.. n -. u 'u .. ii...10 Y. III:!. l''i: t1\ |In r, 1 I !-! ] :
II Ait'y t'r lJl'tiV.OIJ i: o.jnul n'l' otlur j.crs.sa: iittti es--.I in I theabove i j4 nnxi: | < --' <.Ii)!ii-I. Tin. M!I"I i.v; ai i 111''I'! "-I\"ill. I'. .;!!... I k. .

.1..0;';.'t. f.- J.... 1 1n .'I. 1...:. .: '.'.... nit. nro ro'iiiu.l to uj )It-Ir 811.1) ptcii.I: tnM-t I I'I '.'-...1 i.i i Ii." .. '......1 I I 1..1 -'.- '1"T,' !' : 1"
to the . l.m"r.:111".1 :-01'I". 1 I'tui: .'....... ..r tin- \ k-* t_oni.' iii- P.-. ( I..iall. 5-. -
:(lJ.1fl.3fff.fi'Jlr.jill'; :;. t.,. vrit: <-f nttjihnunt.JAML : : c"II..1! ,..,"..S ix ,- I I.. 'is :TIII i : r.vis! : ..1.1.1 :
t; MONTHS from .late I :m"I':1!! % : inO -. T. M I v(::1:1T.1 !: : .- '. .
:. \\.1! ;, !?:' M I i.i..n.;
jT" Ail I I.iIf.. I' : .t -;Vf'.. f'--'J S .
: 'aefou. 4anlT..ifli.: :! r.lotlio! JuJLrc of 1'1(0. Att'v 1"1' PITlf.Ltt& !' .
t.it, ;r, 11.\IJ! .., '. 1 l.i': !II in .n, .
Kap, ()f 4Ml-Uv.MJ.ik! .vintv. fur a Jl-inl -rttUKe.tcf T.....;..1, )[ ;(;ts. ICL: :. ;;'11 .' .' .
tL. fitatc of (!r..eu r.i-I : --.-. U. li'.' \\11"1..i, iv 'I!1 \>lf: i (i wr- >. tr *11" Ua.1 : s. 1 ,LIIS.I.: I :
,. I'l.ii'i. ..j. ''t. tii.. i 1 1'.> t i. ti;', I1.-: ., ..' 1 :
', a .
.-f 'i1I; c.'-"', .! &I.1.! nn.1 l fit t1 .flu.; ; Fr in II'r., y. I"- I
.
; ll: tiilL-r / /-r Circuit ('.."rt. >..>ilti- >'. / tune .nTc t*> l I.-llo-ii.irjf.l: lr..1 i /" It .i'n .T.iU.--. .f. J.:., !!.
I.iL 1. Uc'iuU.ra'.ioa;. c.;' i.l; i 11:>ta' .' ( 'ie illt < f thf St"'!,, f'f yi-iri-l >. i,s j).../ n? \i:1-: ; I L I II III\\' :-. ... '. >itl.. ; ;
'i- :ll">
O'" ,;IUl'I.: :'. \-'."..r. iJtf C'liinft/ff Ifilltb'tr'jtKjIi. ( ; : -'out- I l\ t I : i i
f'jr I.t.5'I.' \ .tts2t '" 5.l' '
II I I f'i-! !H. k ll.iwl t }I. .
M .
.1i
4).scr: '.:! 1' ;. ). IyI1. ..rni.irI". M.v'-' ". A-i-n.; 1 A..'.. will I"I : "I.I II i. .::1.1.! '. D,: i":. 1.1 .r: .'.- M'.: v.r :'': ''.
\
-- -- 1 -1. 't.: .1--.. &:": ; I. .
.
.Anti J IS: 1.:1'h'r. A-ha'j. j .i-inlii., :: ii- !I.i. i.riA.l.i >
TIC};.
lIlll.Y/-Tl: J ftir* X.0 : ;
,.M. !'.. Lu.oaurM.: : -.i'I .., '1.. '.> I It-; :.,..,.:- :; \ -.1- '11 i !.. \". "--:. "... II dl'! ; )
OIX JUiXlII'4 :i.f 'r J.I.:<'. I |!ia, !I pr.-' nt yO j. A t A c ,J. ? lI't. '4'', : :
.r *
III 'I 1': L-- F--; : \ ; _
YI.iii.V
\11. Ki At- F\' "I '\:1' : t
;si'iuti ..\ '\HI. :ufit to lii-: I llni( .r. >.I'\'n (
.
# TU..I .I J. fft or! Pri.'.:ttof Jlill.1)I't'I! : .l.-li.l I.A: ""nn: \ \ : '.' ''':1 c.. K. i.-' < ." .i 11.-; : < L.tk ',. .i'"' (C inj ,

the timtnrk t.. JohliU IVint. J -.. -. \\. .. '. I
th.t ,1
a 'iiir.ty. r ri .. I.. .1i :1"e-,1 h..r.1 iol'II'r) C.bli.ljE-tl'.I+i.\1 \1'1 rTMlK: Dffcn.l.juts nn.l .afLothor\ p.''r.rninter- Notc: p -j I' \' ,;.;. II' "I'-' ..'...; !i'a \V..i.-j : l 1) V :

tha! ; llsta'.o:, ..f ::;'.111"11. > .Ahuaii late: of !::1i,1' I. o'te.) iu th> 1I".t'c.uit.. or nspiiro.; ti. "11"- 1.L ptT'o'i: h.I\'i:..! .1..1.1 -. -Ji !5't : 'i r- : ... .: ". t
i\.vi < ,
\ .i '
; (
) (.:.I".1:;'! ".. .1,, .. .:-t':. i-carin.l, pKaH to the .1.lal'lItinn) luricin filnlJAV.I 1 K-tntf: ..f ir-i, II. .1"'i .{! .. '\
,.. jr:>-r: : n. l iir.A.vcrt: : .\.1rt. :> T. MArir': : Manatee ,'."wh'. :-1.l i*.. ..t H.-i'i i.. *. \ .f t P.i:s::\ :!-,-! 1 P it rssl ,

.laT:jrv Htli.. 1''I: 4r.f.tiiADMySTRATOR 1'1t'lrI'fll? <') will j.rs..'.t lit.) -", 1"1+ ,!. ',inn \ ;" ,'. : .: I .. [R. '!;-. !. >t.n, i. ". Pr.\.r Ii I : ,in..
-- --- -- --- J&risrv ;tit! IfC'i.. H.3111. ... '.. Tn\ ,
> ill-Itbtfl t..si.I I l': 4. .i< f i.' : ti,1 1 1 r: v.I .
XI) TTCL .. ---- f.mil" I !
-" '
:
- liiaVe Mnliic.li.1*'; |-a> ,5.st.t) to ili. t: I v'>''J I I-: i! .\' iiri'. .\"III.t! % ir..l ''ii.; : .!
OCC i :1.\STH < f'-r .J.lo. vu.l; pr.iont tnO \ .' '.5-s I $ ) |
Notice. All crs-t.t..ra! ai'.l .n-on ., :'I.II..I| | ; .. "- i ,,1.11.
| 11..1 k-. I III .'VI", .; (P.khinAi: I -,' 1'"p'I. -- T" !
'J< :h..I1..hud.1! ht.:'- t.t tinlion.[ .Ttl.ge.f tion. ln-it-by. r.4.tt'L..l I III,1 ih-irc"! .11..1 .1 ,! ( I
.. I'nAn'f *>f Hilr.;!! .>'i.:h C'..::iily, aii.l! n-k gMX ?IU.\T1I> after .late, nn.l'olldl the ifll..rSttil'IlLr.t.il to dt-mantl nre will I... burre.l" :tt 11"! .. ,.\j-ii.t'i,.: t.r( p. if.-i..d I 1--'I"1:- .".- ;.:..1! IVi.fiU.! :0:11. : !

ti._ 1..c..'.!Xhar<;.-<17 _rI .!h. ftirTli.tr a imrnitri- f the Jn.I)jevf j.r'!M.-iit Prob.i Iii' nocouiits..f II i1I I"roulh county.au r. two \'etra, fioin tlii.n: "httt.. IIni."-* r\liil-itf! I C. pv I Pkv I P.ndc:'!; I P..L- : (.'-%Is, I Ii.- tfrNilf'P'j" { and ;
.
ii :; r.ftU".f Allen I 1. Kober't* ':!. Jt' \
ui ia ic .
1-,1. ole;
1- .t! VM::< u. r.ourriTiox.: : A IT. : : o-\ th. K-tat: William l nn.l I.F. It. L I' JOHXSD.V. A.lii.Apiil r.-. An a"""t'rim -r.t ">f lui<,.cblll"II"! < !

,)"'t.t".:,, ::.:. 1 : '-' :::1" a'. S'AitorJ. late ofSutii'tfr| county. Jcei'a:i' nutk... s i
.___% :.s\VICOl'i: ll. A-lni. __ ._ ____ ._ u- -
-- -- -- -- ----- od Itj
A > "tipply (
: M-.i: rdl.Ih.. 1".1.; 1.,1 !-:'
AiIVTJJTOF: X0711: .
; Notico.tnonttt. .
..j< mns"I': ( ; MEptTI':s,
j "
-. --- ---.
OIX'i'" th! II!' .!9t0. I >:.i!! in.- t r.vt I
/ t.1' ncoQ'.1' 11:1.1 \'.\.1I1"\; : .. :ti.- H.-I Si>"., i iJul .1 i n. !/Yl rji.rorrs\ XOTICE. i.ftor .1 ito we will proJi-nt our tcL1..1in.r! : =II jrronf: variety (..fTE \ 11 :
JL ai'Aoilut an-1 "o uchor' 1u the lion. JuJg' MPIHCINIS.: [ J: 11
'H rn\n.: 1.:" .'f I'r-ibjJ* (.f llil' b >r"uIiVI. *' : I ".\ T
I'\ f \ i1nuitr thite of tlie. onch
.- .>?V. fl..j.ltL:1 1 n-.1\ At the -.1'iif lime n-k: tlie S i presents. of Probate of Ilill-l.oro-iuh ,'otol.y.8I1d aJk Till above. and a :great nuiobcr of articles ,
t I wt! n.ply t.> theJmlitf! (If IVobato of"ilI..l. ,, ;
for .1 nniKial settlement npon5the pr.-a
,
-lijrje.l; fi"-i (-.ts tb'l' a l.nii.i-tr.ri." fti our >oe "
:!ti count v. for n luial f.ttl"I1I..IIt. nil .lnoilli.trnli"11 .-f the) 1:.-t\'c of Jofh W. not enumerated\ f.ir ,:\1!<%, lnw for "*.':;11., it-.b! |
th Vl-t.it.5of Ix-vi ;tailiij: L:" .I! *:ud couuMarch -
1'. ,1't"AJ. th.' ...:Siiti" of J.iui.-j J..!!."". !Into of ""i.I sottist.V. lruwu, dictic',1. IP. nt its equivalent% nt the "Tampa lt! fik A : : : i
.
.
Jo-rrn: ('...<:.1\.. A.,i"i.Notice. ,. : .!'ce.-c.I.. A. atTtowAt1'a'4Ij '.. [ rrs.Store," l l.y .
SI*'. 1VA 4 :I,. EIAJfXU[ .UiXK/ <. =. BIU Cll. )l AaVV. :.t r :S.: R.: T'-I'O.) 'IIr. ) I
j hIS lIi.1 ,'nt..r.t \ C. IIRCnVX) ATKit. uiin
: >
\' I I PIJI' \a/t' /
M.I. .Inne m Tnmpn ,
TI\I"P' .t. : 9. 13 lv //
t! .T.; .iwry 7th!' lC ). I f.m. : J. \ nown. > ei: )

J' ,.'P\\',) n5Ih. nft..r
I .. the A-lintiii o tic 0 -- - ---- MONTHS! : ; ufcor Jah.lvill I I! *! :
.: flII .Ii1t1 4 lIft Vllllo''r! ap! n pre-ent toy January 21.'. IS4'). 40 1vH .
tr.4ti." .f t..itt. -:.tte (.r 'l.ll"lIn! }t 1tt '11.1'. J.. OIX \\T.r.K: < :lilt'r .In..1 I hnll qptv\ { tth.I} .. .YO TIfJ'. : SIX (lnnt Itll.l vo'ioheru tt> th c H.m. JuJi<. --- --. .. [ 1 1

4./.nj,. J I. HP 1 i.V. (-.r -nv first a>i 1:1.1 :..i.-ttlc.iu-, I .IlJ-llO! ; l"f i's Ol15.- of llcllll'.bl t ..unl\'. fur \ rru, \TtlIX will I tIS e miJc. } to tI.d) nel: of 1'robato of KilUborontli; CUIf.t\: '. anl: tu ii : 'J I; L A N K :

Mju. : t.:..r A I >lt "'n'trttii. '.!1.. r.,. 1; I ..etra .'\.I."i..i"I\'i.'u] on tli- IVtale: t ..l 1.Tolst:5 :"\ (:..".'rnl .\"'e';,'-h- (.-r th" Charter of n I to 'b.> charirod; frcm th! further a.lniini tr.iI : fJL.11JFOU LOST IfOKSKJ.FOK : : ,

,? c. c. ...c< AP.PI. AHI'X.Pr .' 5-t4iT"rJ.: !b'.. ..f..i i 1 ('O5.t\'. .*(,'I'I"1. 1 IN'Iro.i.l;! tioiu ltr,>..V'Ti'i-:! sine' t'nt. to HIe! I lionet the }K:>tato of S-lby }Franklin .1"-<:,'a.I.nnnm "' .. S.M I 1 r -.' I II),t.. "IMi.l! IVrJ-tfnlar" 'bf:r. : i
!lOvKtl'TT.! .fll"llt' ., .. >. ; : I 1"IA.\KMN' i ..
> I AiTA S 'rUTtT Jr. nun trunl. of th. Hoi 5 I.1 1 1'.Tt \t | A.bn. '
-4 ,'- Arr"Ts ,"...*..- : \\f! 'I .. .T: : ..t -. e T.,..... .: .!! ., '. J ::-.1: I i5r., H. 1:1'. ;;0') '\!It.a Jpril J ?. I If. I } [ !: : Y'n: ,


1 ;- '" .' .

II- ,

; "" III \ : \

.' \

a
e' '
,.

\ : .. .. rI .
j
J' !-;- t

.
;
:0.d' .
#
.

.. .

"'- -
---

-
a ... ...- ,... ---:-- ----
-
". .
.. .. -
"
"
L i 'J ;;;r-r .. -.... -