<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00175
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: March 24, 1860
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00175
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
3 *. .J ...
.
r11
.. T
? ,

.

: ,
....
,
;. '
.
m
"
L .
-
.
". ,
'
,
.
-
.
! :H .

: .
#

rj : %

I t : : ...


I" -
' .i
s.
t't1 .

,"f .: ,. ---- rJ' "

.
'
; ;1 ,
vi 'j '. % : .

I .
fr, J t.t),; : \L #,\ i Ml, / : ; /
; I gB':
a t I I t ; weL
I'/ I l I. > fJ4'// .
I
'

ft1ORiU I ''i i '
r' \ !
r I f :
iI, \ t "

} I .i :'i M. %.J1; '-. 1 It I.. -D : e..,..'L-_ __ __ ,____ __ __ '. .._ _____.n ._ ,__ ___n_.__ ,__ __ ._ __. ._ __ ,--. J ,' ___.. .
r

,. \\rluu VL c"\\u\\\v. ;\\\\ \uU'Vnm. > uvv. )V\\v\ \v\vc ('\ ('Ill' Itt'ul .Vu\\\ "\\ a\ I tC ;\\ '. :'

ttl't.

= : .- .=' =--= .- --- .- rTiiOmy -


"OL. 7.. T.\ Il.\ 1I1I.1. IIct'f.1I ('0. I'I.onIU.\ 'I.'I'H f. "';f'n.. ::. ''f : .


_. -- -- .. _, .-.r. ._.._ .4_ 4. ... j
wr +
--- -- -- -- - '# .r .

C.UU kIi: UAC'Ii. \H..II.: Un \\ t.J h..d I. i/.c n.1 !!r. Clay and: tho! Goa-. ':'te t Tr:: jf"tun' *> { ati-- r u
I piniL1DESOfElllC If F \ n ( t.TE}f Ott
A l.nn.u': ',, .

Ip ; TLi 1415! tray t art ..,al! iU. Li1 lit wet Jail, : TI!i .' t'III'lll.J; 'm not e. nrrltct] wIn ter'n1tIt : 'r'I'I\1II1'CI.1\,11no.tcttrtLvh: m'athuli; tii \V.i.h.t;. ,. utiir:urttI1tinh : < :i\: 'i 1..1! Ci.in.u: ".. c t.;. (>C \ ir.:;....... :..', rP

\\1EUY! UVrvcnr !. Anil! >' Lurt lit.. n tad> w iiit Lr1t.d ; |H-,! : the alativu. Itit, uu t. 'aI.1 tli* \\ I.t. latunt.i, Liar H.jHr'! :, Fi-rn fC < .I :n i' '- .a
S'\\'I.o .
l'lh.l 1 ililiuti IVnti vt'
hi i ( .' lI. .. ,, :
_. ., == = the (l.ltt..n.Iert! fell: tUuk au-1 1 fl tic t.f t'tc' Iiicu.notito, t.ot \t ifur t2.,:tait: ; : "'J I 11..' : : ; tloHij ut' I their ii-poi !t. re'\ taw ?!iu ,> f : ,I
) tin% .ltrittt': ,. .ini.: ":1. \\-\t-\ i i tt'l pioln .. : .
} SATCRHAV "
CBLUDL1 nv 1'irin the .!riti ll..l.l..f! .lr ; > \11.1 I tln" !r.. s" o.t \\.t:lit.uii ': 1II01'lel1l'- !i. 1
.1..t.t\.II.II1\t t >t nil! -!.r i. !thi t.i.Ll'te Vi t' tilt'! the \.r.tl! iu n ":..teh.\ J ,! jj K v > .

WM. J. SPENCER. ;I \Vhcn M irtotiriUtil u all. ;!. ..tigli t!?. nl..Lill' : ;i is r of I'cisu! I .,iLil'.n: :,'" Ihrthed. m..thl( !"'!.. ; ln U.in- r nj (lo i.u ]Mitv. ili.: '.ate I.',.!: .fin! ?II' h'.. .ii bt..t.; 1 1huit .. .

: 11\1 sun \\ a. I i.iu'-I.,: I.ill.c: : .
- rfc''ttf''. lie ti "ijoniiir; ;: f ti.e: 1"1'*! tii>. I. \.I.i.", 1t : .
Ornci->!.-& Jj /- r- Jt .r J./r. I igt. "" f. I l"z11 : ::1..: ""' :.: ;: ,.".. 't.'mp.; : uI. t. :. :. tl
..
1rtliJ 1 \' lifal-t f.' the rntta;c i! i>ro i [.'..I".t h t uiliij-- on to thi.! "j" tu itn" .
.u, .JtJJ"I C *{rr*f. Jai-w.. fla. At Jdet tLc Iran: ram.* f'i: \m\I..1. ojly1t i ..... .
.. term.Inrhat-O >-any nn1 hart up I 11'\' 1 I'r.lltll':"- ; { .r whi-iivti-r 1'1"1"j ur: utopjvili.nt ; 1 11'1. m'\ ; : : : ; I t
-- r. \\.. IiHtko I
at lint, "i'IJu" > ">ii.! .. |I. uf .
i To i-'v' etLt I'. Iii is utre 1.001 C". | ) win t. it;-i.\: ttiiiM1'**. lljiv. wn >are frl the! 1lrn f .t.o. .T i/: t'!L irUr f C
jC//I'TIO.\
PoRtC: OF : 'n I f I" (*. : !I.inid'tllu.l' !fmo l><.t-ti uii iuolliv P : :..1. .,.:. '
t iLi'! .t 1.:111.: !1.\'If. ii.t! t.1 1t.e 1 ... .
ot: :
> is \
'tW'njtari! inana ...in Adunrc.A J. r..nh! "', t-; ;.t _: ; 'II"I.{ w3tt11! u .. ,. 1
i lc. lw
r 'per r .\ l ."i nut I I. t. : i 1 ,J dirt .
ranjM
'Twat 111... lii-l Kit Lit 1II'vIl: ... .I| 11. )PI.h'llt 1 t.e
a youth tiu>ui.taiuh"lli t-iok "Mi: ;Ut: n. t. .'..ii tllj; i n l.iant'ili.et2 l. .. :It.. {..'. rdiv! a i ie
..._- Aolvinii t.iml and siki.t.Vc "<:.ii! I v, vtl.I.I"\; t\t.., o..1.n..If: : ; 4tlrt' ." .. -I* .' ,v .;: ; of i, I :'
the ; t,I..1: fiv 'j-k-: t.iit .itiit.\ e-,l ll.im| b'' ; ,
vcn.evMT wilt Le 1..U'lhJ on w.uj tli'l Nurse who "I' .. .
-so UITC t..in. nut */t ttlii !ft.Oettt : I. I..t.
; .
I I lit had w :ni.l"rt1 far aid] hint; : thnt !ho uru'd n.-3.6 ;i;.uii-it i.tiup 1 pc)U / : "

r t,1owiog: ,terms' :' He had Jrn'nrd! th. ;.. .}'.t\ fervI til.-, ti.vn.: The! futnlciii' rill'i"u.1 i to 111..111.-. q {tt th.| il ;t-.lt t ..tlT'Uwn'rt.f'ic. Mato: "" piidiiM' ,J 1t1t.r. d.., 1 k' I .t r..... ., .

1 Out J>JV.ar l ..jr .,
I At tin- (C..I.llniJ"i.J.t! thlittlt, ; d-j! : ;:1", ,...''.nt'. ij it \V. M, ll'I: .i. V IIS'H ,IU I.t:,1.1"I I "' ::!n> !.l' ..\ l .,' ., ., .
lLe fnt iuaci tiuu. A literal &.. out it'll lo" 'lr iernJ! .1 t.v-! lic.tin \
for > .
oat ,
under .,
I I.u II dii.-nn i'f !Lot j c canii 0'" t r I.i. heart ig II' my Cl.i: ,', \;1t.1 p '.11', :.luii: '; the! \\\1 of 111\\\: : :M/:II".. >:..,; II !t ;.-t... V. rooat sill be raal-tu yr.rly a3rrrtlrer.. j a ,J.Mr > lm\| -a on.in ; |I.,ir tl; ;tin; and :. 0. .. ,. .( .
.\. 1 I." crt'l-t loth* fi-tta;c .]..i.r- \ t-uv, 4lviltg; the Lt .'.4 :ituii tin \..ny> nH1I1!. Mv..a it I.tt't'th.I'% ."" i i. tr, Kh'1
I
All '.4r rtt.ea;'loh but mu1.tJith tl-r ; ri>tcrcJ l-\ t tui. .1 11., v I Ivrcit it.Io: a II' '. ,.G ..
< U *, tarri in- toe I-i": ( irt. LIT )hack '! ...!.1,11.1:1 1 Li'l uiiilt in; I'tilly iiilo t .1 l".v.i, *:ti'j'pid.! III."h' l I..thd.: I\'IJ": { !h'.H'. i. :'. .: tn. \\ : 't .itin. ,

llImbh of i&u"rti..D' rcquimJ. w ill Lca cO/Mill : it rctt: nju-ii ille.rft..till 1"Lit d..iIlct! ti.lt: : unlllLilY: laltsj-I'a.1: ; <.w Y.nir.i ; and \\1iJ.-. \ ., :
: Tit ti.t vlii.r. Lome onic it "rc.I : t1! tit. : l l'.r wi\ .-J the j\J I.sik "
1 nolil forlji-i cud sharped fur. i iUne 1 I Cf ) i v\Ith. I 1.t'1 tll\r: in, :L) Siattiiirh? \ .' 'nr tbv tyke f/f i rss* 'I .J .

..Ihare. forit luoRth . .. I11); .(4! .1 Late 1 hit ti.e I l.iI .{ ti. t.ix,'iIti's I uwtr. -- \"l.t our .Itr:1Xc, : 1.1U.: .. 111..1' 'i.,. IU J\ Il.tt 1' i., ; tit! :itS.. :,. tile ed} :Jivv* tu Jig t.f die ma!"ir : AJ t ..t. % X I tinuttt J .r I.. .. I : .." .

10 W : h.ln.,1 .\\ .!{ lii-lic" a, we I'pr..I.L: ] d''t\\ 'n'.prnl! (.( ,l''I. tett ,tnli' : } 'a" Ut 't I-. f >. ,1 1-'[. .
L..YLur'IILer1.itincucaril.reran .\nJ the rttftl TV ild aiidlii I ,h"I ; I "in:tn l, M.i> .i. ->, "*, .. .*. '.
I 11'u I.., .in'H J.Ott It ,'a. ; 1.1.1: .> 1.( r I '1 ,.: ;U \ : .\ ':, ,:
+ for LttU-r ,f Vil.iii&Utra Lot it .* u!!! eL : Lc- : "' I It 'h't who 'S'n- : .
\"nliutl. n !. oii.J in ttrit.a.S.it1L I
: thou : (<) j the IIIr"IIf. *, i.(t-- :: F.- m..j..ti -,t"jct. : .Ill" tt'i!I', t h > silv .' :. .- !1.3 j"hijj..vc :
I 111 I tk att!..tt.l .!.i.c to J 2>i>. l.e iniml I tl.. tttl fi"i in the .JJ t JUT.oh. .- ( .' : j r *.,) "': 1.f' t .. II''i i't'at'r

;: Dries lo nol'.tu$ cad tOl.lituli0 i' l'>iti ihr fire t.ll lUlu vu tho huurhuldl.rarlh. 1,1:1: I : : 111'/1ftil';: : i. i-i: tiu- \ .. S1.. ct !.:. i.iJvr,: .1 "; ". '<.ilp'ui. 1 In ..!c.\ J1,Mali! ,. .' ; J-i'lli. V .'ln'I.. :. .M 1 J.. 'a-' '-, l'".1.' .. I,'.. .' ,. .h. '. .... ,!,"Iir .
I' at Lu; JiKIl. f Mill! ..hl.nL 1. 11
ai'iticatiua! for Jiaminat O. ..JIII'f. 10(1)1 I tLc. I./zu: % Jatlrip: i'in Irst t lvutt: .l, iJulut i l ne ; :c.r. .'Il'VI". "r"I.\\i'. .\1..1..1'.' i' >. .. -' tt .. t4 t..ye.bI
1l! CI..,', 1Itl1l1"ll:! l J... I Ii aM. .1 not ".!,ill n'I. Ii-'ik.:
A!"I< act.to vat of C.uJ! iitea. : \II 1!i Ut: lL I I. '. I iiini vir tunt It for t.U I ...
fi
tif, 1.rtv'd ( tail t .State tvliu'I d] { the
13iti: fv,r J.. j I'jit:Ufc j 1 ..t Lc -asJ: oa tLedalarrrTof O't tarn iui- .i'Afk- O .attviu Tall il 1 1. .1 l-r.tt. lime1 l';illU.l] ihtMulV..- : r. I.\ 11-.t\.r; .1 i. L .1 '1\ .' ,' ;1. ; 1\1 ahg'rt _,
.viihitit ; :iiu vUc.I 111).1: (.f l'ClI) hi-in, i>fil. \1\ ;h.'ir ; .
tLt' o&I.c.x. 'I T.ut' tn..tJ.'r'. I.... nOl'.IU..U lcui..J Low the \1..1 f the .", la.tti hr.ull 1"1" :o'\ S .Hi. .' ... .\' .1. 'IIe, ..,.'
.. ...11. atilt tlin "\\110 ihi tu uf \\\1"-- Mtetnr 11 :. 1 ,
; ., ;
;' .
(1t ,
nut I.':zs:: I UJ..K- u':"n t'.rail! : MM: ';dt ,,, uIUf. I. : 11. i.. t l. '. ...i, l .!1. f') t..
(.-r < ti.-k I hnd rut in. i.k. T!. \:,"";;; !Il :.jtvk \\L I;. !h.+I h-, :.Ui.UJ' Ct"v ..I' .
l.lean ar LIrJtl. tLai r.tlir.dlad Vt tlh.iV uiui ittitl, ,. : .
) : :. nuiiiiiiti: n. 'rinii" i :, uv" : ; j. ". t;
Wilt l 111I.4 niid dolihl'iii! I\ N't }, t I
.
HOLLAND.K'l H
W.\ 1 "lit rot 1. inv rluUlioo.J ><".\ pw;. Icrnltiu! 14C III, ;:. t l'l\t I t.I I. Le.I' .'llrth '" 11"llr', :It.v. 1. -'t. I'', : Lt. t. 4 t trttUr, ,
C\-lIII.:! -.'i' :t'm i'!.ti' <>*IO.". "I 1 t "' .ttt t,. ; f i..e; r :ih .
.\u.ll tat' tl.l: ...11 !tOA.1] onfIrtoir %k.fu J 1..rr.alc j >jiin; t :. th. M- \\l\\j \tat titil : 11" 1'tv m.w \ .
lTTfjKM.AD\ m rlLD IT LHn..ut.t. \ ". p for lilt" got \ (m |I./,i no.. 1 .u ut.tiet| : ,11; l USYtt': "'I .' ,', 1,1 :It,. 'i. \\ n.,.t! (. -I. \
tu rot' J' i.tic iiv"tln-r* i sup i-t t' :1".1." : { : I ,i ; .1.-- ;: .i1: ;

SIWILL .' :.1 :u. 1'1 t.. in.tn I rein! >. th*" h.ui-.. .Lu11l.rar1)t 1 At lIe I i-tj J.i!t .tt: j'ptn, ..,- Ill; ttht. h toil tatter| IIIH.IJ-I-: Uut: 1..1):; } 1'u'i.n, In!' Ill <. ".' ; t*..-**' ''1 ff t IH ,* ilrltj .: : P' ;

"11111101111t1 ln'.r in tilt !l.tn 11Ut wi t s : .t.1 tilt ', ..
I'JIA. TilT: n. rue c.\. rhr! III"J lilt l Ini. :1tu M li.t- Ijuil tor ; 1. t.t tlatatrr.ran t\ I, p. ,
.
I ISt: the rim! trI .' I u: .1 I Li'iir- I'ltKiii. :1 ih.ii- ", b.lt .h. .. : 14i' .' 3.
,tlfit '. 1: -! l' .. u.Ut : ( :. t 1 .1 i.u \ :( wfi rliCLNlrlut.tnH I il" ... ( .: .L i. dalrg :. T
CI .
? :Illllc 'l..J! tl.l l.u.i Emit] nti nib lil in (:..' .. b. .: .. .,.
., tl .irrj' tai J.a i-O".int life lJV \Viiy ,!. i.1t.t. Mr.! t ',. I. I.\ ". .
t t
'
llt i :
ert till'j a11'; : : j iin o) i Wrn(1r41! n.iiiln r. 1 !I.tP : 14113 s'!",|. \ \ \ ,. .
J4n.. b'\ U-1\ T '.J.t', '. I.vtt1. ii '. tilt '. \
u\' tin .a.: imnf. *: < t '. \II-.t. f'. .. iteA l li(1fite ,: : a ,.1.\ "ntiiJ
t1 J Uui :
; j .
JH n ti.ni.i'i: : '.\\ .ik .]u-k, 1133.tr1.u I 'I I . !
. Mi. 01[ JI.l! f.vr t.
In .1'.1.! nnIn1Sii
:is \ ( t "
-- '- ) : i'5t.: d!
i
it .5e! t.fili.ii: 1.,jj .
1I" .
r / I.ut |l. >hc' .,. I
t ,
c. \ \ \ \ 'r l \ \ \ % Jo. \1 .ll.It.lIllt! Itil'v! d.! "
!II ,
ti.iurJ iii
.
I ii : lo tli.ii !Ih.! i :.i > III ttittlii'ii ; F.T. '. ', .. l... 1t.1.-4t
Tried Liziic at Six. on 'h<:1 >!.!it. HiK-iic I Uokid nt ti.u l teat t fn.p' 't V
A TeRnrEfhTIAtYfitrllcllnr Et .. 13 ul.- .. ii.is'i-ji.: f ,i 1.1\.11,1-1110 Ji-*t 1 a r In Z1itr t'f r 1. teOeh j jt .. I. .. :.. .."... .
.1 ::1'. it n'i .'. :lli.i'i! >pa!< 1 h i Vntaiilt-! ; I l iuIC." .1,")".: 140 t .t"I 1 utur w ..tAiii ,. ..iaoti: =.Nar t'ilret .4'M'L : fit; f
.
..I: Iuu1.lillt-, >u>'Ii :! i t-u-inpt| it thKn, s st ti I h. .' '. a. rti, .. .
In <: '1'i'> i. ., t to. :' 1ta ccl .. '"} t.\ ,. ... : Y.-"
hiUtt 1. ".t" a a, ; 1,1 ,dt, tl. .It'm'r toll. I Ir t I. i+ 'Iwtit : < .
!1.: itut' wi'ik.I 1i! .KaiiiiuJ: iii itd u ';;13' t t ..t .
.t ,1. t ....trh o! : i I 'i,'j'.,'l 5K UI :",, I';' .' \ to r I. ',,r rt .wi ,
1'1\t"nct III o ,: .u.. .! :. II.! L!, .tt'.'l.i.: ..1 u( 1I I I i itloft tin-1 .mL..l."e 1Irh. tdunat..j 1 : '.
1f'Cs:1 Minti\, !!*- \ 'ih tit! : w thin :t tLc 11..1: itrer u'outt. ckt'' ,', ,ti .. .. < .1 ,! :
the 4.alhtr4, d Girruttr .It. _.1..' t 1''ub1)h-AJ..iA. 1tM II) ;" I. t ". .: t, ..
.. J ltilr{ l.tl! 11e. for he
; : : tl: ..I'r 1 1"11'.1.: ::1.111\1':1', \\11, .
theme" .".emrC"art of 11A :I.tf. 1-.' 'i' Itutl"". .\.1 I '. cult li..! :.:. ;1II''t 1. .r:. r. t : :.t t:.e ", .'CtifC,1. ,,'. : jJ' ; :. ,...1'f '. t .
.. I:It (fl.t'! I. ui the inoiii. nt < ( iu i.- '*11. ill.' l.n alb A::1:| :the! \\IIII\: that the 3tatcr 11.. hitllIl hI, t 't'. 'f e .
t' I"
lira t. J.
.
O. d'c. vrt : ftij > v"r111.* f I I.'o'!: .r. .. .c .. f : .. .. ,. "
T. n... fb Fir ltJ! lh5h H .l!'. !! w r,1Ll: !imiUof: r. :.lllti"'. to r.fol .-.. .. Ht.Ul I" ..1tIL't ;' \\'I ;..,... t. t.'1.1 r ". ." ., .t ; p'

f. : -t(,! : .. School Examination.in : .:' 3, ::.tI.. d I' ].tifi.4!! :. ai.JI low- I I.r4q 1" 1'.t .' ca. : : ::1 .: \0... .'e. ,
n1'I
'
At u 'll 1 bit' 11'4 It. .LIb. i. ,.7 "I..Ill.u.i"- .L. \ .
j. "t C.U it /Ilirt Sty. i f i.I :.1 t: .
'--' -
-"r. L(1J..to. Iti.1 .' llatY: t.4I&! n.fo'intiii.n. Ia'.1 .' I. ". t.
: !
ti \\ I I' . :
Id!
Mill 'i
l'I.1k.' in 1.. ''Ia. 1 .. ''1'1. I. I' ,.J.I..ItIJ 'n ...---. | ( I IVl \\ : .. _. _\\'.. _. :-t.-".r' __ ; 1
j'flU.. C.)" ri t :: u. -. ;: t' 2I ; :.-*- 1u..1u\l".. ..\ \. '. \ ..,fo,1 t..1 -" -r.1 ,
Curte tr the '..!C' tai it tiC' r..it..J .tt'.. t.r. ( -L., I'."I ... .n I'l'' II It. j g..Iiitutiul! ih' IIMI ii ... MI.'lit-f i.i1o. 1'f ... .-- ".1'11 .I.! .: by .11. -.. it, ti. I l"I.l tI/. ? .\ ." .. \\I
: r't. .lt '
W 14.J "v' > ,
.. .... i .. 1-\ ,r..I.f..I r."f'-. trl.e .... .LL..1 ; I ( .1 '.
.
...1.JI..- -, ".' "". i-f "U'I ci al,' itiixl 1"n'i.UK I..r !tl.." t J ttY .11, .I' t-- 1 l.fUIIl\ t" .1" r L.\ ;. ., I I' t.' "S \

t.atl0a t. Iiil..ine'II. .! '4't''I..1" ..n'j I! I1n.1'1, ,i <],1. I till ti'tift'ti.*.. .' -,. .. 1.i f..:iun> : lr. /t.' .:'M-ui;; I.i:i-Mpt'i.; :"*; t' .. 1 ; l t'r\(

ta' iil..i ital.i Le t l..t 'J.. : .1.: . .: ... .i: '_ ..r- .. .1'lKf'ttb: ,. t --f i.f' t .
wire ii I. '
( .. t. t l r .L : t. t. .I. "' <'II"I'I.! -\\1'-: .I: tut 1% ..'t.. I. r\"r 'n' 1
,.n ; .. :"\.f-.I: ; .tt .tits' 1r:. t. t't
r 't
I' f
retrtre t. !... IIr .1 f..1 aw \ < ,in.o' 'n" Itr i MI" The man who Wouldn't Pay tl19- :'. ; \ : !h.. \ <: "f : tf 1
', .1' ; 1 1 '. ".\ t..l..1"i.! i i. ".i. a sj:'1'''. 1."d.A to Uti'ee. ; fit; I Iiitl 'i t" ;,, ; 1 ,l., I.. .' tS 'I \ )
Tap :a. .. p ..._ .. x t., \
., I t Jlh "irf .. :. "i :Uri : *itiftf"itii! i.ki. Printer. t 'I\\.iu t .) f .
.
1".1\ .ih .
U1- \ fi".I .
!
"Y, } (lo 1\ III-. *ti. :;; !I. M. : 1"\\ ; t a it lie ',, .. '
"
t, \. JoUI..U4.L tt.11.! t.- : iu nll-t i i ur <.% ._ t r; \ 1. '
fel.-
1&ICUlolll" rr. : '' d! t ti1t'IOO.it1. "" 1".y ; : t.t"Jd.I..-;. :1I..j i 1 < c', .1 t "4 l his f-'",! ; I r,1 I (urn rte. {j. fI'n"! : I!"4l I' t;. vtti. *t tlot. ," ,( ; r < nth.- I 'r

& K1TCHELL.Hlornr i.\ 1}1' s rlt "nJ Ijilin. ]l.tlt *.t'.y: at tiH"t Iit -. .. .:. t 1 L1. ,. t -"';, ."<. -' .,. .
GLTTJS 'I iI
t'itt.1 li: *jt-j. v !I. .1 j oil.. I'u.iUili' ; 11.1 I 1 .. It" .. \ s1U' : I4 : .r'.1. .: 1'.4". .ItIH' n t. tUt. '" '. ". }q' : :
I ,
j'* A. (.1)1111..1.11.... nt ..:1 ,'. >.(1..1 !1iIIt ot. dt-<: .I u ; J\i k: t ai'l I.l'f HI .t'r' ..- Hi !L. I" 'i i. 11. .1., I t4 .j''i alit u 1 .t : rte:['"t -., (tCr t-.* "L7 .. f \ ., -
tIe t..ltrL. 2-1, 1 I. iL i i '.*! .'< t V .1..1.'. t, ly; 4 ,.
c' .d ,vi'1; : 1'"e Yr e 11l.x 1 I' tl' ,'*** 1t alt 1.
'
\
'. tIn t' l.- .
-.1.- [ : ti;*.,1 l : \.w. .. J" il1- d l ''t 'tS'-'J 1.;, itt w? 'f" .. f'
: '
.I\I ,iii-i.illrwt i t / '
"
.. .1 I in" a'U" ft itli ; t 5h .
1 (" .1' : : r''. :.1 : { M t' i I' lleH41ui J ,,. "
I'I'fiEtCorrtrrol p.1. 'u'-r I.! I. : ? tit
"IUI' : "
yqTdlr ,
: | 1 J!-it I I->'"clllli.. ii 1.lt1o' r.i1;,: : > I'"t h4- ..
WAit'ln 4 r. -tr,". 11.a-1! 1 t : .rt: I t I!u.11"<"< k A fII.1 L tli; II",1! I' !t. '.. s ". .. .,., ,.. : \ u.. I t. r: "

TAVI" "l'u. .1 1 :..1. 1 1.1.1a".AII. utv4 tl.w', tl 1..- !hi- I...tdi.. i !ir 1''t::::tr "-..!'.," .t \ 11.il sail ''O itfc. tbU'l' {" 'LM !Iii. f l-f d-I tluu'
., -h' 1-.; '. at.1". lIlt) at1.' \:.* ..u In r u ,x .I. .: .. I \ 1 1 .TV ,, '1.s't : "i"-t "fi. : "i/ 4'r. t v :it'.t; i f.0
,r..1. 1-\11. i i t -' ", J... ud : 2Z > a ]1..t! : v. u l I- 1
__. __ _. __ .... 1.: ., ... .... ,. .... ., \j i ill ltl+- IIv.I A4: iM -, : i '. (
.1 j ,
n r"UI'! C Ll hgtur '" T. -I I. ; -. "*tyji : ,
.. .ii. :a .t n v\ 1. 'n.> i..v > t C i'tinl :' '. i .; :1. u. x t .. ; .\, .

.1 JAriES T. MAGB E. 'I.i.,1.\ J .. 1.o'. 1: : ... .; \" ... .: .,,.r. .. hill. i.*ti'r jijtin l tee j 1u if{i.: 1 th'f..1 to :1.' \ ; '4 \ <, .ti ;.i.i\ ; '. :. .t : IL, : II '" .,. cJ ,..
: '
ltlfut':tc > A. (:untt*(llor' sii l.ttr. ;>?. L. i '.. !f.: U .J. '.., 1. ft l--iT'' : J .. J.l.. I. ; .. .:., .; ,,. :. ti.e: : i 1 I fair "i ni. in ; :-iii .. :',' : ,I it 1 n..1"1I-; '... t. I :. 1':' t. "" 'I.t :, :.
I' I ro ti:. ,i\t\ !Lc I h.tl'il!; **H.M-1 11. j 1'1. lruii -> X
-: t D-- '" an. \."j 11 l L"ul"t! 't 1' .* : ,: .'"* .. *- : ." 1\ % I '. \ ii -.. -v i. .1 ,} .,- 1111 rft! !1..t.;; .r l11'j-it' u' ,h. ''I: I,.. k I tsar. U vMti -l hI fi'11'. h'". 1'1". 't"Jlr .'" ; ,, ...:." 'I .

S-olifitor 1 i i i.\ .l'hanrcr } ;;wt-M4: at tnc". nn .it ';'i' ill 11"! fI..n' !1.. tl..i... tti;r 1..1.1 i 1.1::..11 ::' L,'. *!, ,. .tif. ; : :" a \ dt1VV t. rill. I ,.,; .4 aiy p.' to'. ... I. !' :"... .; r ,

t \ ( IJ'"! Ij i.* ;, !hl-' <" '". t : +' : ;.' of MM-IOJJ. I3K tmni ;iU i > ii.lt 'I'! ;_ *. .. t" .' ti.n rF
"tr !j" 1 Iv4.li'l.I gnu rJ sl t .
j.t.n'n" l' ; ,
h..1 i
Lit !
1,71.lf" ; 1 f (
1 1"lOn /11. > 4 ; 1 I"4'' t i1',1 14 t tt i : '.
: 111th1!
r" M I .
'. f5'. X'' ii 1""l1.IIIL:1.o T .
rte i I. 1 Jjj.aj.h I \ : i.j t- .t.} : n' \ a : \ ii.: ..ull .' "> { ; .! I..t 1Ntd ,' u..t { t "
i
HI! 'l < J. ttl .t t?
," 5-*_O' r..li! f.:.. "rJitf' -t.ii-t. J J'II ; Ill l-al.i. .j j !I.whi-itnt ::11 they t-. < ;"'11.t. .1 L<- tICN i h. fi"T : .. a .1., '. t
!t. 'u Mii\t-l, ..t .'i.rI : .. _
t-j 1.11 ,
-lie J&vr.tii ; 4 -ttin ittUtttii .u f.-i t.'.1.4 ui ti;,< l.:4:: --t 1. cU :'15.11 tq >. .
Court 1w.T ji'1j j : h Ult.g. Il i I'- \ I "l f. .
tlf 1 >! w : j
"l <
: "S >
s
--- .- -- I 1. :.'.' .$ :u u.l lt' JIB i i;'lit. fur II! "' to..th44.j.:1 !i.e :.1.1 l n n rat e1 4 rrtt tser .f )h1"tl..' hlh f ,: .
i i tic, nit,J uc! ii.-'c'I pt I > : .t t .ltl. o-*, ; IIM-'J'' I k' ..: n it** > 1..S ?t \ \ . ". 'd' t .. ._
; '
'
t t 7..t.l. .._u.: '_ 1Iat.f.. __ I : L. i.I U.\" ... .t. I I't It *Ls . ; .. .. tl's- rh'tt P jp.. II* -4 T.'' )! ,f'r."C"U: :'. 5fi r .t / >
___. g J I.,- j i In all Hi i ilci; .. : !* |'tii- tittti r. .. !ii i,1.V t u i.mlmjjh', :. ie 1,1\1 lit the t .". 'i'i' 'C t t 1 t.rl .:,,1 :. .f
wtttrt.I..d'c.1! il.iij: Uiuim ti I -t Etta + .
:-5TftlitCC. !.(T tui -1- u 1.1" Nit : ul! t ii jilt; 'ti .P..d! JI1"k l. K .
D RS : -- .nr"f iM < ( : -1. t. t
-r' .1. ., d 1 'r .
.t tit tw n s
-. .. tt.'oil.J 1 i -.v .il Uy : I .- i u '" t.
i \ : ., -; .%' ..."....t h. 11.1 .t'1-.f,; It! '-. J -- J iJ ii. ..uu"a'iOjKm: ; oj i jvi':< i. I it < !-' I Iii.. .. I'I
)Ie.. III r.1 Ite I 1'! : ; ::r wo .1.t: j.11 t ,t : \\ :. ,.' .. ten HI;.( tHo *P',K wr- tr
'
f-r ; I Irt .1 .. !Jv. :.'.. !h ut.'i \\ II .1. 1.l! !I. jj It M)" aL r
j I" .
'. : 11.1 of I'i 1'iiV 1'I. v-;I :.iu tUI Sttt' :: Ctlllii "T l.. I : \ an.:. .
I .r.rt I.v. > \
Ltaaeb. ...i .'. 11.t ,.rtt 4 .: r 0.fvU..J' : u. ; .rj' Aew ltbd t"I". !! n t, if: !.. 1 i.ni i.-. .I. .t ti-'p; <'IHJ .
{ -.I J ;i.ilr" S 1. ) "t'I' MIt tInt t.l,t ... th.. I"-J: nUj r s.t '.is k Ii !Ir.tiiijij; ilug h I In'--! !.a Jy In\! f''I" i .. \ aft. : :.., \
T".j" '
t to :'i; : 1 ttlI ? } .
': 1 wi.h I ., "H h I pI.l: Ffff [ 'rt1o it .
sltcll i IH d U-it.t'y 1; talc
,. ,, "ii: ifU-j-iJ ; ,
1'i j' .
r I" .
t<- ion Iti i ;" u ur''I\! w ;.1 ..1 lid r.4 1.uJ 1.u iIlcf. '1!1.,1 1.it.l. '.ut'lI; I ,v the f.tuiiuv: : vtui Ltti sjJnHi! ,.f' an .: '! I .
.
,. ,..A. .J tLc .1:1rj. futhet !I I\t..r 'If,1 i h ,t t1'* ,t.P. .
TOjHj" I1ro\\.t :: I
1 : .
ml\I'r. : "
s c .1Ih10.1in i!! .;1\11' ,il. !! .. .!, luJ:..ttal i 11c J \
T. ot.I li lit! *" 'J, .m-. "U i \ .tat. )* fViui.j; ), .
th.! .
I'hi al .tM III I" -e! TiuK'tifii.k1.' tii\! tt .ifiho d. t. .1. 1'
tall"e.1t1ii 1"\Ul : I .. l.l'' >tl.tI And) :!o i-'l n..iti** t- "t.c ct.Uglit, a t .-utLt. I :.h'! l 1.1'" .tiul i ;i.: 1\.1.10: % 4 ..1. im'u;* .lt; run:twit.* ;'. ;s .(, :> *. r .: : t !
i'i" 1 r.1'! -I I th /
; :
: k tbinaty'i.I I 'J. I IIt. M ( .! luti". .".J f h": > tiut' !1..& nti i-l4.iU' HKiteu I |l'It".II1" eo ,11. t. ;.1..1). )\ 1.t '4' I' IIWV 1 [IkitiU''i: : '. '.v.:, d l \\ht'l n' dktrt' : v-t < '.' ", I ,.t t," '. ". 'jII:
,11! :1,1 lL"Vnji.5 I' '. ', .
'ti; : : tt ui.o>. : ; a .. .
-- - ti\: Jtt !fIG 1..tl!,{1,1.J! .luit Si ,. tl"I1I"\ ;)\', ..\ jit-it t" :'1.11..*. !I.,.'!"! !1.... ,'( ,vitJtmhif .>14'31 t-'.;h.:1' .t'.1 5 .. I. .

DR. JOHN P. CRICHTON in I\.te.- a* tf nil! the .5t. t\I.ib.Htv u:,i .a.- : i 'j.".. .a
j 4 4t
Mli; 1 in: ; nii.itdmI t'tltul'! :tu j '1. k j 1' a" -t-r3 Tti "h ,!h. ,.".- :f ti "a k' Hjtptu I. ..
M wise 1'. .\iAM->ii.v L.b.cn:1): ill r'I .-n hint, 10 lc win.1'Ltrt '. L : 1 ,j.f t '" I
t't 11'ttT u".tI ; -1 fI" II t : r .
m' hit J'.II'I 1 i.ti-ij. ,.i.\t : .. '
Ii 1 >j tU.U .
i .
IL 4orT.r* .i. .<'fitU .." Al tit ] *! it"$" "*;;at 't\" *.' ..
i\l *
!t.il.1t'1 {
| I. '
Taoi.i.1 '
j.t.H ti1s. tu > t ..
: *l t. : ttt.t'ttll-. tl.t 3 '.1 ." tire. ll.n.' w' ,. itr. n w. "ur: P. tiit fit \
.\. Vke4tbt i..t..bta.b4J: l'itc. aztd.ur' Lfa-t. 'PiJ I 1 Vi.' Ilk < ;t.I..j '.' < ;
AljT a\.o..u' I Je : ; tt, t q I'. <
I
(ihl t.i II ; -
Uifiund
.litrT i M-ght.I: N.n-!l..-t i.? .1.f., T I'tn.LI.:1.: ,' .d. .t ;
r.a'1:r 1rQt.fretcir'wetfca3tnalluv:.". c< *Jf-c (T ( ('Cn a l"i i !T .\,.J \ ( ::' 1 Job.! ..11'\.1. her I 1t'dld! \, his I...... ( \'I : //3't .',1! .I, ': 1.:1"! : 11.11111nieht. : 11.0"%, itiit4 '..aH., ..i.:..' 1'1'.r: ,"'. to' t. ., /

trert. toil !" *r i i: w.ifilos; .\ I..J l llio in .tt d 1:4 !.tin r! "r'! "1 I t.t' /I, "
T.wpa : : man he IIH< I- t" l.unv;, a fellow w li<> tin Itlein, lit e ,]Vi f J"V;s ti inft.c -- .
>. -n, 18-- 37 t r. liin al!! tie t.nu: J.3, Jl.ii t !1.,1! t, .
II. litttid'puttt'iy
T a *. n ; : he .cko Idit't t-v i 1 that( 1 he iiivi-r .-lIt i u lets raider; .
in* cat in ring ;gu ..
.. --- .t. it !.an-, 1,1,1I' !!:I" ti.I.: : .!ut will.t l ig. I ilin'n! d! ti i' ii...' ". and! j; vihv a 'nJ..re'lu" tlUUtbs-I..9i the rtrv t. .,' .,.1w :' .
.. a. a lit ii tII1K7 i .u. :U iut'. \\.t" Tltl to ,11| "IIt'UI. ;:11 ; ti E' .1 t.. f i .
BeS ft9 -- :!.., "I';Jr'.:. ill rt." l 11.\I.j 1 .,thl ilif :; U,ti-. -* .J 1OUtSt tUwatd'. 11 :.;La's ifn.f 1 l' \u.r:: 1; ;'.1 "1 I' why rut \t1tntnJ ta ,tt'1\"!h t t
.imtt lcd: II :: r.i-r.v. .
mii >
i ; 1'.untu cull: lie! .h. in. ri:0". ; \t.t t.. '" I. r : '.:
.f :
t BRISfO & Ll\l L1.\ ru the nIlur! I'"X1II', : <> t i" jtio-; pi : .. : ,. ?, .. .!t ; .1. : e 1 I' t, 1
\ k tatr .. ; : w .
:lulix'tliuir" anJ !vPkitI -tt the i\* enl) \\ ill- MOIl P. hat: L.curius cf( lL( i.i !! "IW'lvrnin n'tr I II >t into l-id]. tn :. n t.l1 ,' ; : \
I..L' !
("1i"..r.Mir\Cn- ,t.. j-racti.-- <-f Isle' tit' ( fllru": *. }slut\ 1'jniiy with inviivu: .. \I if d '\\h1\h: U.rtiul. what ij the mat f1"Io> t. :!''. h.'tIt. .'',:.,-. '!: 1.1': I.I. i
.. Ofwh.I.1. : <.** i 4
.! 'iaalsere \ .> '
rrrtcn&rtitsit1't. 1' ,
V *' Jt>jrc (ul.:! -f ulll'ItII.: ." ii uttt. fY 1.I.'t.. '. .. \ ; : : ,
j \ f
tl"t\r'] po : up( -\\1. tufo..t.! ." tir: with Coto--1uu :\'t UAI, :. 4 !
citiienr ol T a,:J urroa/.Jtt'g/ j .
:
c-"I..trv.( t. the ai) a !t ,,!.>rfc ::1.1 J- .v n. !.nv Iii: a U"- k )Ki tt'. :11\,1' \'Vi ."- tuil. .th..m tint .!ntl'tf'J ititatiii' !''l' '*llM'ff:'ie ucth'ii:! ; tae! matter w th its@,' l. tree fttl V.1! i i., t .,j. II' ,. '. : :, ,: :ti Y r w

Th"f here aUo on hsn. in nt; 1 1'11"1. .
iiaUii.. #.I ._.rl.lllo1ltl of hr.:.. .:. ll"n,'' .J1.d.lltJiI l uj'j'le! in the! It i le 0.1'1 1 she ..1"I1'jo t t hjef .: !P1I ; 1 )
.r n h' liuuHft fur.t I.\ ;' ;.. : ,.., '..i., iiUU.tlu1 '.r. : 'I'm foUl -.-,. 'I'I'I : : ". !
i C* .-K Ac.. nrJiit-Ji; tury 11'1!\1! .-it J. ,|' fr4b ; rcniiJ ; ; I ; ..n .
e I.'w-Y'tI1'f..r I/rziv
n.ii to *> rut halur.'if? nt -i!). Shat;t 1 atrfi : : j '
g-t { ;
i; 1t4 tet ;
.u.d
\ n
< A rr..otl.h i r e di'e"u'it iin.. .-lito {1"1.' up a J'U- .il lJ: 1 ,, \. .
male Uu:li "\. < 11h tLf folitr ""11".1! tiii.ii Mimr'hit t.ir : I.V' tit SS 1
.1..i4' 1.11 ru4ttt!! u.crfLt to 4.Lvvlult" r4: t J-HI ', .
: ,lilooor.J" I ouf'da.. iI i till .I. "'. iii.tr. .1 l \', 1 In? nirf the f'uii-! ; "CI.I". ..1i.IH'u..1I.i! b. ,,iI.I.'t.; "AndsiM-p i ti|'. !,:h'1!! i .''niur-_ arnitm" Iliia j inxtirt't t IIN{ t
whi.-le! : :. 7.ittat: '! I.' :. I". .. ->*. IHJ : I. .ft < ; :.."r w \
I T* tria. \I.I.t :. :4S 3 1) iir ni Lil litk, I.zz -> -'. '-- to tin Ud:Li.-! !I. : ,uk I.t mi-, NhtJit.! ; *. tii r V .lit err .;r \

it trial! .11"! tn:,'!,' will ln-r nit;''*, tvli- n .!/ ins \\u f. AM> tilt \\ *, --I I I. :trn. II 1 tii I l;srl"t with l It.., liatul. J,.. '? !:.. -. '. \ 1'1 t i 14 t.. .5" i .if.. It

of State ... !,.iU1 I.1 .k1 1 when i. .niif t Agency for tba Parcliaso M M i-" j'r 'hu ILPI \\hiti I \\h. n MiLli'i:! itwf I 11., t".\ M 'J J kni-w thi'twaa !oindiiinc *tranjil >t ; ," \

y Lands. aril that] In te wu n tri::Af lc.s tt.i.h! ; .. .. -i'.d OI."U! nre'olt-rt 1 !' \V. .. .t I' : i
2o.1j"II.; ,: a .!_y. Thed.i. of HIT l t-ul'4' .1.l r \ U, ; t' t:1: ; .4. l.
\\1..11 lit- tvh i.l t lliiiiiii.) lo blll the !Lilt. b : i\I I. with :. : I .,,.tl.I .. .. ;. M
( wifv'
WILL rnirr.rr rsrrujns" < f date U .:. ; or thjt uf :iv u'J u,1 h.-il. VHnu ...ul I It 'N'"w, this 1 n fart. Slid IIIV \ 1 } I"j': 4... '

1 .. f1 fiti 1.4. I lie ih ii-it k- to U- .!..i'l).- c-.l t'.iin"ii .. = rot1t1. .' : ,.... I.
at the t.tt\. TIIII..11..C" u: C a "t it.lv iu.; tnv. ktii i ,mk iuLouk a-r, Jill.1' *. ar lo it! "o .!.n't, tint httidrr: tnc W'I r \ ; ;J 1. .

Ian Iot'r trait .Ii.' ." irNcitli nf II. ,..e. I 1'1' .'rctite '1\1\.0, \\ .- J I.M>k,-.l umi.JitHti'- H I-'t 01! I 1'.11.1. i it HI,; ull inv 1.11'I.] ..Y -,1111X'1 1 trVil''. !itt 'I h;\'li'l t'i'..Ii :.11 I o;j e.j ..- \. .' 1. I A k.' f. j\ tIC
.f".I.I'' J. .
cLue thin"-Y. an.J autLL r4 JI" l .\,:tn JtT.'f'II. : I U ntti.lio'l.: '. :n .1 t-M-1. tiolhtli. sSAtIY ; .!. Ti IliK.: g-inl..f.: I 1.11 1 Let It. ,.' t t.i |I.tli r I- 1.1 Ur :.n ti:! -\II,.:. : '.a:1atIiai: t." 1"1 .1! I 1 1' :' ::1 : .

.'n" :, tpt 1 la .C. air *<.!... ,lir' ttft J. j>. .11:1'"- n ..MuIV:! i>r o1::1! ; ill11,' ."r. t.; 1, -. L. : 'i .'r \

_.. .L- At !hd i-t .1.! .." 11 .>c' win 't.i'l, ..t..lti 1 1Urg IlIh':lythit I ou'il gt rt ni.\' 1 gh': t.iit ih,IHa TLr /J..m *-, iii- /'..( ; !'I.I."ll'I"! '(:,niTli : \ '
.I} t. tV _
READ THIS .t in : t"" ..tI..It.h.lr. tl.! r" In. .f ihf lire:: tdnl! i'ny! II.\ turn t "I1.f x!!> iT 1. M'ii.tni t. uppoi..dlj! th >':-IJH \\ .. I ; f ,

1.L rOMMUN'lCATluN-5. ttr.n.1 war; hi ,:hu.. '161 ,e "II' Ilk.m lurIl' rf.'iif I Ut u |1"'II..r J'i*. e ..f j P 1"j r, I u 1. Ilrilll i c'"U.'utot'i! in h'j lh' I. ". .I; I:s .',"' ,.c.. j \
.
'
\ ,: .-. ".Ur..1 t.. 'ht'' I lit: tiiU"i the ,'f In' tl.. tniillicr! l .for. tii! > 11'>' uf" *..I.. iif 'HI) \ 'l"lh..r>!) v' 'I'.f>I.* H."I.- :. 'd ,t ts ;. 0 I .
1 laj n l..it it WtII '' ; u' Inir., .-".11I1..1:: I I. f.r.-;" n>m! j I' :1"\1 i of1 t nn\t f 'Ii & '

taJ t iKir 6t Ttni|... I" .,urr with l.r"lnr.t Ath. ant ".i.l.! t. ruin 11.1..11111 i ,: iln i> l t..f ic l.1eaL! f ..I.! tl..II'll !j'l; "t -t:itl- "f ll.l.f: 'tnnu::."U. ruid tt 'M. .rf HI l;:lair ij.-.h. if tiny .1.! i ,:Jid i i,i I'n -i'i_ t, t i t /. '
ani; .i ottae .
ti..n.; rant t ,U jtceomj.? ... nr'. t.f 'l'.J.I| Slap! f..I'.1\ t luf ten lj, |l.i"77'i"|. n I 11'lJ nut n iii.'rrunt ( f tiin* tli-it I r..iiiijtll ,.:'.lui''. to It 1e J>.,lt !I.... k l.-...!tltKi|.,. ur ICCiIta'.4'it't" >\ ,i : \ t.. .- .1 in .'

Ion rritt&t AI'r.1iI.'Ati..lI.tie trcoturuirI .with I.i..te "1.1 f..tJi".I -. I 11..l.i..I..h. : ill hci l.nril!, Jt.Jll''I.:; .g t.tret nit awn ; 1111.11 I 1 1'1,1 i to ir.vl,! and wit: j.l\tfi'iin' to titer: t.",.!'*.itrjj inl..tOI|I. iu rtgtttl '. ..,: 'v', ; i\ :. '. I. t

.Unl. J.tiH. tin ., .. .. l\'f\ uf .' ill'lIi1! ,. tat nut 4f .
r. with; I.. rill a.li.J t.:1.: ":. Nmjhm. ., Jr.inj. tiLiII 1 : fjUi tu a .itf rj

TmrMM 4 Si. I '. : tl !; 1 h i. a 1ta.i i g..;:. lo 1hr .1'I'l.l.1 JH.l) tJ.on. ir: nnll l nt, httg! <>f ui l I. n-t 11:.11! n JTOItf 1 rlT iirt, i, fomjHjvJ i.f the f follow ijij ;p-i.i't!un.. tliir. !Ira* U>eni . to

-- --- .i.rn ,1.0t.. "IIHhIlI'W ,!- the lno.t lh"..;liti! !-"- ;..II.t1111 l If. 'rf'I1I.I...'i.. .!'tll. CIII.iu.I.n.fi.: I.i ( ;n'I 11..1, -.t: .

Agency. 1; Nut I'ul' '1tl'r II."1 s T iii. of that J-rlatlnh..ri too in th.'tr; ti... of Uid..>fn fr.,'tt a1!! i o,I.. (:h"Io.J\I'.l l'f; III.,! !rl.lt.: *li.e f.OHUIIII l- Tinwl'dt- font.' \ v. a Hsk't| : in ", 1., .tl. .r i- ',., ;: -. ,

.ffwinl .. J.'\' (..U:", ,f miu if 1 .! tK.. : t'l t.iii foiw.trd ; :i. or 'Jd'1l" ;.1. It:" t : :.a I.'r'itl I.. t '. : .
ler
IlfEtltliY 4UIVri.IIltIt| t aCrnttlaF I n.ftrniti'?. \\ tl'.wghit. :..Ii.'la tlHI \' lr,1..1 I n\ I. un *c t-r 'mitHnre 1'1' t.f \ proSuUly" jf i p-t.; .
*, CO" 'IIe-.unlt will fttt.iuinpd li.f siniii?<.' i t i \ ,
!lee .t
vh
nll.I.m"! tl! to UriC
.n1.1 r t' tiin >fi
IA\ .b eut from I14rillf I who! will! r.ttir.lta .- vri?. IT our li"j-j'n; ", LI'AI 1 tintm 'I'I'\- *. ( ( i AA js

( .J rec i't| in loj cn lI" a. th"l1th; I were ll.l--il with ut. I It ...mOl 1 a* if tLrc 1.1 I t 1".1. -.1, ih.rtr.in there !I.... 1111:4" wii"! i-rtttt u. ni id.4TU ; /"bn,tlltrlunut ( a. : t' ,
.
Iocl60caUy 1.r"6 t. jioerlwtn, *o f..ir a .ua u.tln: Iwf.n--" \H'IIJ., a jouih M ho inn tlnJ: lth rte uw. ftLo tlii .-iftimUe if. su'U: : !v tt* ...th i t. "::. !I.. .1.! > .., <

J'. T. TL'CKEr.r I trfrrrttttcc "ul1'" T. .if .' ItJ 1\ ''I .' '
*fri ,111.1) as if 11.'( the, 1.Nl'f: the! 1'1 Lir.; non t. r *
n
: ktl! ra ArriIS.: ie
-t au.ltt-f.
rte r
,. # s
1

& : .
1, a

,.
JV .

.
.
s .,.. .
'' ..-.. ... .
._ -
...... .. -_ Aatk.-..-. -. ._ ,-

___ -
i4 ;
'
-

.
-
.b5t.. .
3k '

;* .
$4

Jt :

_
,
i .
ir --i.... -

,-.. _.... __ _. __ u- u __ _- 1 : '1i .
-- -- -- -
'
---- -- -

: .. to; r 4
".. ,; ma) believe to be untrue. It i is thtiri\ ;. : Tho little steamer formerly known by :-

cuhiir: province to judge of the credibility = -_._-- = ""- = = -A bill to establish .1 Nautical !fvhoolis our citizens as the Tampa, (owned by 'On the 21st, the U. S. f steamer At I .i
SIMON TURMAN Editor.
':f v.itnrtfcc-s ; i before the New York Senate with favorable -,

4. To alter the brand of an animal, I prospects. Massachusetts! has already Capt. McKay) has been tntirely re built .. [antic, (rom New Orleans. .

?,, th intert to claim the same" in violalion TAMPA, FLORIDA. followed i he example of South Carolina, or'' and is now being fitted up with new machinery. DEPARTED :- h.

cf our Statute, it is not neceswry: that j --- -. rather of Cbarleoton.Iere the, first Nautical She was launched from the yard], Ou tho 15lh for Havana[, the brig I/an- ROC 1* .A JI A T I O : .
should: ''' MARCH 21, i860.jCT School established in America is .
TUrcO"
the Lrand fom.erlv the animal S.\ now !
upon I Iat Saturday BT THEGOVERNOR .
( about a half mile above! town, on Read. Freight-catlle. b
le: cbliterjtied} cr"defaced! '!, but only I that -- in &ucce!>ful operation. tUB ; :
Subscribers whose terms of nb-- the 17th inst., in the presence of *
ftd-lition the old brand the accused i ihculd '
iu In :

.! put !hi i* own* brand upon it "with I!. >cription are about expiredwill receive the' 1 I: land-Thetvnerican Legislature have.,members recommended of the MAr the)'. I I several of our citizen: The I uncli was Tribute of Respect-F. A. Y. M. BY virtue Genernl( (.f tha As."'enbly provision of this of an State Act, entitled of f t : 4 ..

t three weeks its .
Peninsular for to
":te-it tu elaiui the Ia'r-t previous I successful-in the shortest conceivable .
: calling out State ) entirely intrusled t '
Convention
: marked with Opposition The Commit..o to "Lor was "An to amend the Mililu and -e.

? sLarYnRTr;: ;'; J M'a'n to dig mil! their discontinuance names. a y opposite I I to bo held in Baltimore on the lOih: day lima after she started or. the t the duty of drafting suitable re-solutions: OilI[I 1,1 rol Laws:'c of thi State," approft-.r! D.. ,' j A t' I ;, .
:'EKTA i lor April neit. They have also' declared it'' death of I BRo.SILLIAI H. f MADISON
the W\\1
S.
andGLO. T'rmt2 nnnutn. $1 for( six way, she was gliding majestically on the : c( 2'.M. I 1850. : ; I 1
Appeal
an .
per
\& "
f expedient that :dI the Htiz rnof this StatepPoed the : w ,
following of Hi id do )
"
( & htfebjorder
Gorernor
doiket the '1.r months.. I I I bosom of the Just as her rcopectfulyullilt',1 PFKUY, f
W.; ASOERS Deft, J case lIilbl'oro\lth.
: to the I Democratic 1 Master of the. .
"
.. present[ party; : WIERE:, rar' an t1.ti1 lo l.c !IieM! on the first : -1 :J
[Opines: ; :: delivered Lr D. S. V> A kt'. A. J.] -- --- - --- ---- --- should take measures "t once, to m.ike prow 'plashed through the liquid clement I L'niverse. in his Ditine Providence; has entered Monday in May next, for all the Oimion.UiijjHde. ; ,i I. ,'.'.j
FlIi i is
T. of Late
)Ir. M. MICKLIF .
: ,
1. \VLtn a p' ity pays tLC costs, and I.w. \ 37" City their opposition efTW-live, by organization, \ which, thenceforth, wa lobe her home our Lodge :Jiiid l iemo C'l fiom his place1! ; Uegimenlal anti Company officer i 41 .1

fi'en! till ftrpeid" bond l.ut tab's! no further ;| duly author zcJ to net a? Agent f..r till "FtoR- i'I and the union of all the elements of such I IOppOSili.u. James' MeKay; Jr., broke a bottle of champagne I j in the Lo..t below lo the Grn.llo'11; ; j of the Militia of the Slate, as follows : **

p .. Coh's touuids: prosecuting 1 hi* appeal and n>% rr: VLAn"nnd will rcevivr suli ("ril'Iioo| ." her water' and christened above, our worthy Secretary, \IIal!k* For one M jor' f.neral: of the First j4.) 't J

'-. theuby ('..u -.>& cN.i*::Jelal.le delay to thepl.tizuilf male collections, and receipt for tIle same. -The legislative council of that Territory over "ctit I II. Wyatt, ,he departed ibis life in Octo-l \ iiOI of the Slate of Florida, composed of F :- :
-- -- .- -------- her the James Gtttltt'; compliment to : lat after and illtie-*, ..
h's her painful:
of I n long
tolVttion judgment of the
the 5uw
: in ; -. -- -- -- pas.-ed the bill abolishing in j jour thai part of the StaleVe anncc I

it i i& a CMC wbrie .-;nigC6 may be given ;: .c are authorized to Announce Col. S Kansas, over lov.; slavery talented townsman of that name. I which: ho bore with fortitude and rwigna-j 1 liiver.For ..,..,
Mcdary'a veto, bv a vote j
U for a frlvo'ou* appeal. I ST. GKO. ROGERS, of Marion County as a j will make fine lion. Fiom the midst (.( a useful career he I I Majnr General of Second f
of 9 to 4. There arc said to be a number of 'J lie Jainrs ad/il a np one tIe
2.! While: the Supreme Court should l>e | candidate: for Major (;<"n-1'&lof the I'.ft'Urn: L slaves in Kan I has beets Mimmotied to other tx-cnes ; from( I i [ of State of Florida, : :: I
Ala.
tlO
; ( : ) when her work i is corn- omr.ole
Viwav open to receive and ntertLin CIU,- \ ivciun! of 1'loriJa Militia, at the election in Southern Advocate that pearanco : upper : I a world of labor, car', and anxiety he has', of that purl ( the ttelst of I

-:t dilgf i.tly prosecuted before it for the I, Mav next. now be easily made suggests up" to test, a in casecan the pleted, which will bo but a short time tC,1 called ((0 view tlm scenes iu'a worlll) :nntIi'.e: and known as East anti J .

pcipcse justice, it hoad! be very care-'I .. _- Supreme Court of the United States! the I hence, when, as wo understand, she .i is to ( spirits ; he has made L) last rC"JhllHl South Floridn.. -

till not to permit iis1t even utiintr ution- rir \ pressure on our columns thin power of the territorial legislature over the be rim between this port and Key \\ .est.I gone to his own r.waIJ. and we For ont I3ri ;idier General} of the First .

ally. ty party, to be made the instrument L week crowds out several communication* subject, and the question) t>.s..een aqual- I The work of re-building this! H& has trust the refolding angel l will find hi name t Urinde con.posed of .the Militia of tho 4

'i f urlrP delay. I I! and editorials.' ter sovereignty can bu thus. judicially set t written ii) the Book of Life. fl>y this dispensation e oui.tieS of Iv.oHiiibiiSnt44 l II: siV"lton, '
.
-- .-- -I : ---. ... tied. been under the Rupervuioii of old Ned of livine Providence, we are ad)' I Ho-Imes, WivLiugton, Franklin, aud Cal-

LATEST NEWS. j i frtf The IIill! t.orough County Democratic [not old! "Uncle ) e'l" of woI-he"c! notoriety I monudied that we, too are !subjects of the: houn. 1
10 -From slatiilics lately' prepared, relating 'I gnat Tyraiit Death, and, lika our General of the Second ;
Convention, to appoint delegates to ] Iexter) and has been prcuouuced : BrOlh..r,1 For nnd nri..uJi.r .-- :
to the extent of lunacy: tin} his
among must obey summons.
soon of the Militia of
\VflGfoc: Mar. 8.-In the Senate t to nltkiid the State Convention to be held I in j negroes of the variou States of the( Union,, "wtl done" 1 by competent[ judges. I j I for m to profit by the present, riample I and'I I'.riiadf. composed :
I' II the of GaJ.I! n. Liberty Leon
Mr. Grime of Iowa. m.tiee of t Ct1\lti.
day. *, 'I\e :.1
t-Sl! to retrortrd the, DiMrtrt g of Colurnba : Tallahassee: on the 9th proximo, will convene I "'o find that in Loukina there i is one luna I The Jiititfi Getlis and her enlerpriting j to act well our p.irts as he acted his, I to \\VakuI, J fier>on, Taylor! MaJiaoo and .. .
i tic out of 2,477; ; ; in South Caroli !. host wihes for I cherish his -morin' fraternal: -
negroes havo sue fondly m.
our
the Court Hou at 11 o'clockj proprietor .
? t to the} State of MM t\'land. :nd remove at >e, : Hamilton.h
i I nn: one in 2,999! ; in; Mi: ,,acbu! 'ctts! on'> in 1 !' hearts and l love him the Iei, thoughdeparlrd I
their shadows less. lone For ? (:Jeneral of the Third ;
tte fa pit al elri. 11tH. Senator Ilrottn'sTtrritoiial j r thi morning. | cess. M.iv never! grow ,' one Brigadier: -.
in Mineonein Positive
I, resolutions were d t'aLet. ] _-.._ -- I 43 ;. .. 14. evidence.. I --'.'- I I from amongst ll. AI.I! iniew I Hri :,."", I.'nI'I4'I) } of the Militln of the m
Tho list of Road Commissioners !I we imagine, that iret-noin III not tiio normal of his great use-tuloesi and Masonic} int(';- t.f! Lif.iyetle1 L Sutvatinee ll :!
In the House L,1t!! were reported: fiomor.MraUiees Zfr {''U".I of Tampa.. i | Counties *-vy, ,
t- : to e tr.l>!i.hd National I rinting promised to bo published) this week is condition of the wgro race. i i rity be it Columbia! New Kiver: Alachua and Nas- 1.

C'.e. making! military appropriations'ir.d > : : unavoidably -The correspondenl of the nu It'n Atlas \\\. h.i\c; been kiinllr farni-hed l.,1 Rt'sv/ed. That by his death c.u T.c! ej I II" i-: ,.k t

cctftbruhii'g one route for tlontire i! : crowded out. It will appear t tin writes! (Ilirn Washington that .'u.ah'r ;'ij. I 1'jrling, City Cleik, the following *ynopsU I h .,-, one of its principal supports ; tbt t !; For one Brigadier General of the Fourth i.I i.

dfti's: It-twtjen the Atlantic and Pacific, all our next.jC7 I I I li ouglas. i: reported( :have said that he : i e-f the census of our City, tcgeiher while we weep with sorrow and :atTectit.n I; I riga.l.., composed} of the Militia of tho '.. .
I
r.f: whichre\ ; rrf-ired lo Committee of the I dul not believe:: he had any ch nco of receiving 1 with ho of( taxable! | wo t.y\ with kiibiiii-sioti, to the decrees. of Counties of J'uvl. Clay St. John. Put-

t. Who! cn tl.e ttate of the Union. Tlie'j'. An interesting communication J the nomination at Charleston and. I nmoiml property, ta !1 a ju-l and kind 1 providence, and say "God's; I i: naiM. < Grange lrevard! Vyluva! Sumpter( 1 ,

other procoedrg: of the day wrje unimpoitant. from our' esteemed friend, Louis Laiiir j jKqr. adds) : "In t that opinion; many prominentpoliticians ken and assc-Msed for 1SCO : will 1" be done" i ij and I M.irioii., 1 !

i I : has betn nLthl..o: would be j jmuch here concur most full}"." I!I WHITE MALK.. :. Ut'wllt. ht we hiwrtily condole with j'I' Fur me Hri'uliu: General of I the Fifth

; MARC! 9.-In the Ilotuc' a committee gratified if ho would renew this. fator -Washington State, of the 10thinst. f Over .">0 i yaif tici.. ,. "'< i ll.e relations oj the ,deceased: and tiuMi t t riiide.: coriiM.sed| of the Ci.untie'! (.f Herrnndo .

was" appointed: on tht Pacific Railroad), ., publi>}lies a M-cret circular that waissued : > vt I 111.111.1'r; So. "4 : they may; all meet him in" better woildthan 1 1 llill, 'rCtJ, Manatee, L>.,d" and I
and it often hitun1''n. I : ;. I IJttsolrrJ
rejc.it as as : l 21! 11 I this.
.ind to ;inquire into the charges against the i the. .' : r"lh" '.
by
IU-'ubican ongressi&nttl
| -17
ExecJlive of icfiui-r.cinjj the aclion of legslator i ience will:! permit. Committee for the purp')"e e-f tile formation '! II": Is Jo. 'J'.i:, That this. preamble! and! res-j For (.n\ Colonel! !. one Lieutennr.t CeJonel. .

*, &C.1: after 'bieh they adjourned loMonday. .. I of clubs to elicit p biiplioii! forthe I'u-Ior :: S'j: .1 II olutioiit be spread UJHMI I the minutes, and a I and! one Maj.ir for each Ilegiment: ae" .".

,, tiThe first quarterly I meeting of this! I l Presidential election. Senator Preston I I copy furnUhi-d> (the rl"lti".1 ot thedeeeas-j i I Ii follows : ,:

1 t.6 Senate listened lo a long: argumentA year will bo commenced! at the M. E. : King. of Nw.ik, :s Chaiim.in. and 27 I t.I. : .' i that n 1.11111 I'] '' be let tt hi->! Fur the 1st I-jjirocnt.; rcmpo'c.l of iho

Th ..t.euJIptt: in which be attempted : Church in this place, at 11 o'clock! to day.' John Co ode, cf 1'eriiiyIvani, TreaMirer.The WHITE KEM '.I.E. I I Ir memory in tin- JCCOl: Uook. j i I II. )!iiti., c.( Etirit.i.i: ('lnt\

to show why' l loe would not letifv! bo'ore ,' Over) :I1 v<*:tf,{ nir". I Ii.r Jtixvlettl, That; :, (copy be sent I ti,> thiIvlitor For the 2nd 1 U.-: iment:composed of the t ;
The Rev.: O. A. Myer, our stationed Min-1 I Goteruor of Virginia has made a i f .1..1.111.10:.>. of the and I h :
the Haricr'| ; Feiiy Committee. IVnd3g II .. 1.:1 l1urid. j'I/llltr. Militia! ; of Santa I R..>;a county.hor .
motion Senator Mason of, Va., i-h.'r, has been preaching every night i I requi' _ilion on tIlt flovernor; of Ohio for ll* 21) I: be r -4.etlf-jIy| r. .iu>>;ed to : the } the 3rd Ile : of .1
dU'1 : iiiielit
a by !. 10" 1 I.:. .. .. . . .. :,, lu1..I.1 ei-mposcil tnyMn'itin
to put b.m in j j.iii: the Senate adjournedto ting: this and last neck.: j the arre-t of (O\\ en Brown and FrancisMertaiani I 5 ]n l,. ._:, t.ttue. I II ( ofVat.'ii: :, OtZtitV. "

I Monday.I : ......_ -- I. supposed[ [' lo I l-e BOW illIlal'l.'l"' I'nder 5. H I J 01f' ( ; .HE'. ) .' I For the 4ihUi'gimvMit. ', (comjKH'ed of thaMihti.i .:

)'-.oi 12.-In the Senate Mr. countv. (;o\". ennison dee-linen! to i IM-UC Clla"ll I 'E1titOX: I Ij I .!
today Z iT In to.J"y's..rappr will:! be found i : : ofiyajhiti'ft.and" floltsx-s! 4
:, I;er".on introduced H bill t.) extend) the pro- Head-Notes of decisions of the ,I|,I \\\rr\lb.: and has COIIIIII uui'al..J hii" rea- .1& j i .1nii' ; L. ?McLkAx.: ) ., ,.I... vun-

\ii-ion* of the I Und art to Florida to the Supreme t.Court .or.5 to (;iov. Letcher. Total. . . . .. . . . -U5 Manatee, March Gh; 1SCO.I ",: I For the .Mb: r.t inlnl. composied of thoMiliii ',I
made its late in this .
: at term City.We I
,
% Mvthi'v'! :In.] Ohio Railroad.1.I 4 I I -The Virginia house of iKlegatcs( : I Al-ri.Al--CMK.NT. =a-. : i iI i> cf F,* Jdil aiid Cnlhfiun (olnti-'. t

Mr.I Kirg i piesented the petition i I for !heNtw are indebted:! 1 for them to the gentlemanly h have rt.olutiun1I.IH'r I. I O I T IJ.t V l Fur. theCth 1: '
-giment computed
J
adopted c to a Krai Ktu,e. . . . . . .. *_ 1 11 i-.I.II"i I I .
Yotk Meicliant's line: of seamhipttiom : Clerk .Tames E. Bowden, E q. I'! Southern Conference by a vote e-f two toone. M.iti.*. . . . . . . . 111:5,1: MM, I iK-pnrted) this lifo on tho 13th i ii in't.., Mi'iia' ; ot Jark'1.n cotmlv.For 4s
.
New York Io Cuba \ia Chaileston I, I I 1 IVr-Liui! ll.I >t.it tf. . . . . 2:1..i'iMii i IIuwAKi: _\ l.un"t Soil (.& the U'i n. 1 the 'tI.1timn't. composed I e>f tho

an.l: Key Went. ..1tl.inta IhJical Cll'lr.-We call the -- I .1.111 Eubank" (>f I Ilernandv ( 'uO11! .. ..' 1;'iJ of C>*.l.ln. unt] LiU-rty' ewtmtie". :

4 ? Ic.atMrus, ) Hyatt was up and his case attention of f our readers to the notice ofthe I I Intelligence\ from Houston up to tho '.'": his ynuii' lift )had budded into mut.; "fr, ;:f -,'r... Ili4. S:1: Reginienr. coiiipowd. ; i'C ttjalite -_ ii'. .
,-.- .. ;s:53Cd.: Hyatt! tea* finally! "committedf 1 I 1 Oth, says that the I Indians are commit- :i The above shows a j'.ight: increa in I Illc' : arid iIfl \ 4' .ml, t'.< ,
!
iIt'.t
'. --- 0 above institution to bo found in our'' I' trott.rntno : t'iili., .f(
: fi-rioiis : in f..1 .... .n" .II ; ( Uiiknlla ei.ti Lit ".
lil-au j ting depredations Has.quo count v I "
,
ji t.'Tiii. cftr.tempt by a vote ... I population during the east twelve. moii'bj I"\ ------.5 t
& .J' ., J Fur thr! lOfh .
1 -; l'-- ,... Cl 'v h'l. ): tilt.1 ) ." : : edeif
] :
.m.mtt'J popularity Killed etcnteeii :
.
1Vlel 4 rer".u .11.1 1\ : cfmpo ILl
: I' :
Y' : Mr. ToomU notice of his intention ... ;; _, .nOTTigTon"ctrre>poii.k-i.t ('. .
give -*--. -- j A company of v<.I..t.c..tl.tt,* *** -.. ffv. r\ ..t1"u "l'nl)...t I, \1.1 :I"i <.f J. ,jf.-rtoii <>.>unly. .

to introduce? his! BMikruplcy bill.! ; Zfr Co!. W. G. Ferris: ;returned; homeon 1, 7th inst., to defend the illllhl> lal1t'. ,II!, Sataniili. .Vr.r, \" tin ..:! :tlir 11i' ; 111 CJI stake hiMi. h..r the 1 I HI, I:, :erirm-n::.i compos.} Of the! 1 -i ior
.
.. ,_ 7ilIomeslcad bill was i .
,. ,. In tIiTIIoJVj from New Or- I iion-inter- ;I I :; I I("- i. .1""I.i'l-!t.. i,j. >l Milnia I I:: i_.f M J L.I'OII. T.\r I aid] L.favttteti. I .
Mail 1""p'"L.(
the last Ml for 'Y ,
\ : steamer -The carrying out .1't..l; 1 !> .I hey ia'. : '
ed ,
by a large mlljt.'lilY'j r < .
& .1.
r.- I .1.111 'alii !-ah. .1111.1 I .t ill! "1111 t:' SI
I Mr. Murrill er.deatoured. to introduce: al Ic"ne, ft hither he has been to purchase! course and diacrimwjiijui"---; '" e I "TI.e 1 I Pie" ':di! ill fIC4V! {' -, 9fd his i Hi- !K.II..U in.I..UK.1 LI.. C. .
j -. -t trTWellhoRtlle/ I to I ihe}I South., :Ian own i ; : "I I'-.u ., i.--- ?, P,.i..p.. .,., .A. _, _._ ) J
>jl.: n-cu'atirg! import duties for the purpose _.*jm&cTrfli ( wi,!tr good I" Houso! of I '1'elegies J Virginia, .jini"lh 11.1 ih. .\!fI: ;: i.f I II I .".h"/ C"It : ,
cf incensing th. revenue.MARCH i1pP'P'0' "' bI.:11.. ----f. l.ae:! uS'j I on the( IClh instant. :,ji-ki1 what! aii,* the! \t i.\s :ind) in- ; Tincli an.1 ei>4lo.irinsr.litMlc t F.-r ilit- I 13il I, .-. \
'liOI vd!
ttveffred inyesterday theI I: .f : 10\1L : : P..iml.lt.: of th j
J----, f 13. bill 'cli our next inuc, a t"lloll' ( ollr" Tin. I President, hi. ; nc nn.I I t.-tt.U tvor.I! !fMditia l : 1
p4'w- ,
:,enah: f..r the (-oi ', 1 of( a lour recently made by ono of';' Ilazlclt! and Stephens I who were conicted WHiir.lv; 1. cApuid! to a number e.f intluen- ,. Ki-r liis >|-int f..r, it-< pri iHi i r 1",.c.fC"I.lld'I{. !'... :, New U.V.T and! :n. J '
\:11 .Ull
L rr..Li: 1 of murder in conned! with Ji.hti. li.-i! politii'i.tti>< a Ji Hath I to\vn iii\ rlld.I .
; ( r"\1' I fl.1 lanc.; within > e .v .
..:1\ lr.100mc} ; ir.tro- our citizen I I I liruttn a : Lir.I I F..r I 1 I : R:. I, :, .
I tu. ( of tho-!
at Harper. l Ferry M.dHh: w-n- few d I ty, Iii" own j.ri-t\ri r.cif CJen.; Jo. 11:1 : t'flfWe1 i
:l l:1l for the eitaLI:>hr.ie-ut of a uui -- -..- .-- ,I fenced: after 1trital| for execution! Liif.: Sotntor t r :J'.p i [ in the etaI". I i.'!'e. 1' 110. I Milni.i! (\1.10 iiMimv.! f.r 1 j \
vtre I'lt\ f'll.1' 1II.'n. North- (
--- !PrIlI.- fyT! bai.\rupt: b w. JT7 \Ve lieu 1.)" the Moiiticcllo! Family |I hung or. the I IClh insl.Our i eru il:..!e :-il.->, aol Northern 7 t \'ll,. -wn t I t-iwi-r! on lii. f.rrn-', .I F..r !,,> 3 i.vl, 1 R. hiiJn, composed! of !, af
<' In -I.Holloa to div! Mr. \I An.IJI".JJtm, ; ] Friui'l ; f'e.III.IC.'rsI.oalc \Vlivi MI; i-ititlilt I M.inul iuiint -r, the! M.htM: of Nt-ti.:
that Col. John M. I'aimer for- ---'..- : \\ t ni! delrg tle, but i 'J..Iht l J.-fiiinlikr.! f I
ofOlti": : : ; ., atti-ropte-d: ) to retue the ti"pn: I : --- ,1.1.1': dI: c.. 111 .."t F.-r the l Jf mi th Iir.nt.: \\
Port JI.uho'r Ila..1 City Iniiirotoiarni... of Nor i tha .l. romr.nr.ed of
nieily: Inspector fur thi mocrstcv.: come ln-ri' f.ir the!
v'oaslv: tabled, ii.erea ii.g; the I njpropiiaticr. 1 ; I Iopened tf t II.i.i i. fl. i-j.!r r-I.I i- -::. i j-in-. 11f Mililia! i (.f 0v! ,. and( I >!lVal; 4oiintieFor -. .

.- :' :""1" rmiiiiT': the miliua. i ) a pros iion store' in that place.C&l. .- I\ Col. P.ulir"s> new building! just erected : t I'hnihs'on|l'Ulfn\, 1 t.omiiifrp"II.lli"i1.0: in i i-,- to I lu. tie... .1"h. t'Mltli 'It. I.j:;litlv .nl.i. Ir.,, I the 17th! KV-iriK-nt.: -', '>Wii of fU, I "

.\ b;!! nu'.horizing;: .HI oterlat.d. mail (torn I I 1'. has many: warm fitends in thi re, and now in ceurso of completion at -,! 'r t that t they .\" luting Iri"lt. nrlllllldf; .-lu'ttr-: I ih,* Mi.iiu! _.f st J"I", J4lld
in.-iy derive nil t fit to : t do.; e.tlic'1 linn J'ullal; coun. :
I. 11,1 1",1 r.o -ri\cd litp .
the: t-: .
Atlantic th I hW.
to 1. "il. i iI.1.t : .
"l'lIlt1" .
ilIg.
4 passed.MAHCH ; ;ion ttho will! n-joice to hear of his successn ; \llIi'.l"rsalnulicc.. As we do not know :1'1 loulin.: the light l hor-e t fr
: 14.-The => -n.it* tn d. ed I I onc'i. i j For the 1 ?:JI : ; \
'< \\ i Recimrnf
y pa : ; \\llidlle crhbaik. the exact dimensions, t-v! tin.1: l thi mt.olv.'s! inucli j lli.Hi wake him. r.lr.Ioth.r. : comrxxej of
any cnterpMMs of this Louse will I .tut
tho toi.j j coiislitutin may j \\ e pulled th :
: M-Iitiit
t : Tampi iF1.. t lIt f Muitin I
ig ( ) a pOll ... bv : I. :lif.' ,i f ill- tin <' nitv.
--- -- 111: ( frl.h.i.n.! : :.1 ,doubts! (th.-it. : they 1:1.1 : nj 1 ( .
4f tieIIb'Cty ; ao.! tile bill for protecting leave a minute dcsctiptioii till a more runtenieiit !. : No ; i j. i-i r.r 1 lO.h! : ,
Iij'"I" I 11. 1\"t.
: ZiThu Tallahassee! Sentinel 110.1' etii! :Mintcr. 'Jim J in-n who i-f: /iril 1'l\ln. ; 'o"'rllttf] the :
!VjB',So {'ni'rant; :* (III packet *hip Tl..' gives occa :OIl. Sufliie to-sn', it i is alargrt '. J 1 > '! : 'in nn I itith COIW fiI I I I, nn I..i five fr"I.i. i'nin.Nvr : MIIIIU I' (,f :'lnl..r. \'..1u.di! :: .-.. aml I 1 1
lice of t th.it fIU.
lIIU. t
will: I
Milarv!:: At-..-l.} my l.il.; will MrYi",fillajr.endii.vT.t. \ a meeting of tIle "Opposition in iot.a I rountifs.miii. .
two ylory building:::, %con'triicied!! : run! L4eer evervihini in ( : are ,.1,n.-Vr. :nil : I tlie Ir'nr I
: (J.-tdilen 1:11.)1 : : ipon .
: Countt" : per- "
J'I"j .n'prutSiij:; for the to :appoint 1 f' ,
VTiil
money dule-g.itcs 10' hi j. .. .
.l..ik
I
: .
I ,- ooiif mnded \ I. ] I
nnil] calculated: fur the f..II.t by : t that! he wili !! > -I. -1.- tl/nrl t
(
f lif.n" ui"1 1 :1:,'. \\ :.s ao! ]1It.J. :1 State Contention accomn.odation} tif I Ia i* : tii.ii.Mg: X".rnin.lnn..I.h' : ... ....' H.-rT.tnd./ t
to be held ; \1.1", y.
to uni ) IhlL-oe-rough- -
some lime ition ,f ;
11. c.ppr.si: .
(
"
It !. u.liistoo:. l that member Store, a Masonic Ikl : Ie.n' Wit! lit- .
I.
forne of I in June Lodge, and half the L-iM.i: '.io. } hoapl. ;' an.) iititi-f: '- :..4.

the Demoer-iiic: : Nntioi4.,i Kxccuii\o Co>nir.htee next._ I I citizens of lJiULor..u:11, (' Southern 1.I'! .ation.: He cannot boni'initri'.fd He I 1 i- '! -ho i I F-r t II.! ,- -JI--I .Ul.1 R.imen': ) J I' I-
:: "unl'I ; \ j c\tti if ho tibtait.s:: ; I th- tote oftcrv COj.II (1 $* -i.-li'u: ,f .OIlpf'1 of(the
have uj.r..s'J tlu-ir stre>njj; din2pj.i4.ha:4 Or.-I; ::" -1 I \\ In t.o d.ii \ iu.I I ulrnt. ton.!., Mili'ia.f: : : l 11 td.. -III rc'lr. ... ; ., '
: >n cf the c">use e-f the hotel : Z-ir etcnii.g i of the I 12th in"t., ? hope that Col.! lMiJinj\I ::: invfitmeiit I < Noitlii-rn deleg-i'.ioii.! Ai far: :1"1' ,,. L'(4'tiIitiiF'r '. .
keeptin
..f Chaikslon, and !sagjj.-sle, : l a chargelo .- a nflo; cabin on the plantation! : :: cf I Pr.r..,I j will prove pn-fit.-tide\ and! tint! others ot t Wai1. ja i !;
tie! p.u.-e! of !holdim! the Convention, J. Robertson: of Tallahassee! LurnL- I our slauiieh, n may nrcfit' l bv his exnni- l.pil.ill:' of 'V.jtljvrn! 1"ll.r*. 1 'oiigiaha : | it, and m we U.ut l.n:1: |I.UII.I..j'! It. "t; Cofipnny .010 in itrrr of f each: ."
was i iThere io : of
I bnr :ti is I kid thai the com. hate no pow- pie.! We hato, within 1 .* no -;hit: nc :: were three negroes I in the cabin: ourl.t-lves! the de'l! our iooj.
.r ;o le\''IS, the aclion of the Cincinnati! one > ( --- "j The ..f
I s P.oLate.I
f"oc'cnt5oi. fixing ChaileMou! : as the j-lace of f V. hum was burnt to death and the other I rnents < ( prosperity if we will:! but irnproie! :! With rimy a (bitter:: IC.H.C l.-iid: I.ill.! ,4,.I I to al.J.I.t.tl. ::: the nee'.irv Ir.hv! crder-. '. '

r :-.. tLe two l them. Show faith I.,' Valedictory. i! ;;:: the! gr ti *-:and heaj-vd ; in-pd-tors in '
r coming Cotiteiitioii. : badly injured.! The fire was purely ac. your yi"urC'I I.* Io 'arf upon j.I ,t.III- IltII. for-aid I elti-li.ri! and ,, ( ; ..
c
J/jrr/i' : gentlemen \\or.l- : .T P. 14.- Squiiterism: received] it* cidcntal. I ao.l. onr for it, Tampa r/I.,< lle | t tI turr.s! t the ?;; ::1 ,lil' ,?'uin'.r .?,.. ;.
j I from( ( ? -
: true dcseito! d.Hf.. j in the House, at the'' -..-- i ji will: icon' be "..ul (.f f the woods." PI.i ir..rl.r; :-Mv I [:.Iivli! : career I.abii 1'.1' a woriJ; t.f sin r..I! ji.tfcrinp! 11'11|t l-i-d.' I (-\s-id Atf tht. f ;..?. r-I: A.! .i.Mr!' f J.. 1" I
har" of t the bold! Xi.4. di ; l''t'l rII"I..rt.: j I lo I l.U'd! of I11'i'ft. "I Jjaiid :' I I. n.t.er! '
; .poken Curry, of Aliba- spated voting man bv the' nhort.!, *'> be pprornl t 22, I 1S.V
J -An Ice House i is .hI' rna J:""d. :' j > tthetf, arotd tfi! M
y
: I
:
banja. i no II Ilir'It', | .
longer \ In :
a
Intenceoiteinent : phantom n
n.une t-f ; wherri.f. I | .,
prevailed du- Hollingsworth 1t'Imol'y '
was found dead! The decided, II'I"' I
: on I said!: : taktn by the i iniy: !1..j.1 t'lieii-l, !.. me--t !him, CiC'ltiJ iiir.iiir.cir.s '
its existing the minds present \.I > 4 .4
: d-IIn-ry. Your of untot 'hand
rr.z correfpiir.-h'nt the our cili/cn* My:I and! c.i-iv-d
never Ch inst. : to
near Munse'ii's Mill Pond 1 Kdltor of the of l-Iisifu! J .
in .
) | ,
heatd a rr.oro,1.! and when Pci"lor ngrnst the 'her- : illcultail i.e lixt.d: t d.! ,
e leiiugexjN-)stiun! I II Leon : sweltering ur.der: the hottest ..1 I .-rcat !'a! of tllo .
rays
u:' :!IS rri-c aid it i :
refcy our 'I the s'
\ ac
Jftiti.'il! i i tropical sun, but an nctu-ilitv.: A I i I I oksvilie: M.irJ. l l5di 1 SGO.COl '. 1.1 : _
\' 1 ,_tLtfirt, .. _of _any__ power_ : given in tha) \ ititntion.i i I I !stately: buildinc' i is -\\,1.. i! cor l.ince wi:1: the, principh: s : tIle cili7.cns I II <-ai'oI 1: HIM c-lv r.f! I a.alu- --.I.: .
-
It",..., ..t.- .1 nrdE."I",1.. !.. nn. ... c AL his I! this .
-u. .u. '''g 1I.t" pre"t'ul f" "lon.An : --- - v. cf the ( i' residence! in r1n.l>n, ". 7lh davof! brdl. AI ..
.- honor is: due the gsllant: Curry. Jlra. Hand. I street,just south of the I.trJ.I.! of ca.ici- know Cutir.ty of I 1l: 'llh-J I County' on the I loth inst., .loni'A : r.H'.1 I I.., SCO.

; I Hi: told! the advocates of Squatierdom : Wo are rejoiced to learn that of I ty sufficient to store hundred,! tons of< Ice. .I c but vile or two e\ciptiot!; it, I FOLD-:'ged, about.CO year. : I j I M. s. : : .1

1 e that! the Chatlmtoa Convention couJ: not : our some I We learn that: the Ice i h ordered then-fore. 1:1 I}best \\i-lus f for pn-j'C-ii, i iI j .\t'O-\l II 1 f';rcrnor rJrn'c
and is i her
bri-g the : ltnven enterprisicgvoung: gentlemen have organized which re :M 'ice iu thisCoiir.ly: !By I: the! (;')
I .
gulf
Senati-r I
: ) ty the \crn-\th. t
hope :
lougas will j
I aid
''po expected to arrive :111,1 1 on the'J
_ 1 1 Brass I 'oon.All I' lul.lj I iiut., MisS TAHoa-.j.1Ig.h I
a Hand
*ad tLa Democracy of Alabama. : and (hat their in- a.i't in promoting. ... > L\\st\ F. \-llLErtOl'r. .
-n. a 7-
... ._-- -- j strunci.ls came: to hand! by the last arrival -, honor to the Ice IIoti e Company be obtained, I w'll: i i-ue:001 a prfcati f yeai. I I 34. (. f .
rrNI'II" } : !
"Tl.i reyT.f
F-;: SST The O.a1.c.mp.mol, of the 20th from New Orleans.! This er.icrpri o is I j Tho Prfideiit, Col. W. G.; Ferris, the Sec fur another pipfr! trile rI..IIIo "S-in-! I ( .lt>ve Ile J.TMflutter.i over !tvr Iro.i.t, \ --- : _- 5 I
t lu-r nit
.lie:.. "a"s : "In iucorder.ee v'-iih i retary, Col. O. 11. .. n v South.,. in which: I tho T-J 'uliul .1.{ IKHIK i[ 13. 5. Sa\e.
tho decision I gotten: up under tho l leadership:: of Hart and the Treasurer, wil. lo I cxti.nl i!4. l-r'trht! \t ud.l of t:>.lie's. re-t, ;hr\\\ k .
: ; of the Jury in the case mentioned i nr. S. H. of f mv ability\ !'sit i the Po/inuit,1 tout Frnu! whirh! she I) V vir'tie;
Todd have nevermore will ; -f .
been Ki. .
Mr. J. : : I : F.' led .
iat "l..1lIl"n. A. J'utlerfield: a r.io-t cxcelk-Dt particularly ac- l terly! dim.i'"h! i r..ll. I ) 1 *- :ur of the t'ui- -
\\ : uue cf tLe \ : n< t only thel l 11.1.lao> here- ,L i to-tat.
negroes! srntccitfd. I I
: tive in t'htrl .,
t. \\.14 htingon \\ (.dne day l Inil, after: : teacher of music: who has done mor, i, pushing ahead this: public! enter-:' hV, )but divers others with which a }portion( ;I .- -- X. ':I ,.f t1"nll! 111.\e \.lrt.' .! uj.on.N'oithera nn.:) will I'furnVr i {

;dII hiring: made a full confection of hit puilt. within! : tL)) lat few montl., to cultivate pri! c. : of tIre Democracy) : are aii'l"1: i I: -- I ulfrr: ("I *'1!.> HI f'orit of thE! eourt-lions* do1{ l I ,
I.ra; .-i* I I -'.. \\i'iu! i 'i Attachment Notice i il tin-City of Tampa, 11'6) ."
i &c.n"l1cefnS commuted 1 u.hii on fatot
r 1( to banihtniit (: tho ii'.iral:: talent! of our City than could : you iJI'n.l'rMrcril' [i(7t( !. .1",) t"f May! n.r. onbJ ,. ,
from the State. The otLer j I GONE; OVER TO I) :n.IIJLfpin'*, an I that /i./- rr-.f / "444T', ,' jtfit. lltw fullowim; |' .
: uegro/ tim : FuornAcr is1 .\ you l\y.: ( S..to, i. r .i: tii-wit.; One Nt J
ri. .
} ". J'lhn! Zeiim, and Meivina I ; receive from reasonnbly hat! been anticipated.] From I IVinr.-One of the mt surprising: poiti-! and! every one p f you. live to see the l.nppvdtvwhon 'ael-I i I' ;f'vv/v'7/-; ;/ ". ./ ".. /-v/-. "?;: ":II 1\.r.I)11111< ti..d1 wo-rivn.J tiiM'e.narn' } Chariuttt I : _1.. !

; tt\enty te to fifty IItril'Ci! n day for tti the irs:;.'*f! composing the Company( : we ral movements cf the d.v! has just trinsI : nil! (til''* ri i !; of the. slateIioldii / 1'Ir"" l.rin: t j-ir ; 1"\'I"I! ,.>n(curt n. I lh lr, I,,) ; II.
:
I I ccn: .*cuive J.n in h Slates "hri 1 I' I ri.-htun} )) j eitv ..f f-w J. prop- ; I
II. Sunday cxceptcd. feel confident that tile Tampa ]Bra s Band I Ii !!t I pired one of tho Southein State At\ are fully ri'Wijt.iz'."! :1.1 |! t- '. | in of Curler tu sutiffy aa l.cc1tiul _
f.iror :
I p -.-.--- i will non be regarded; an "inlituton"re-: | mectingof the American members of bo'h' } protcctcJ 1, I :\1, rc!pcctfally' : iVc., j i ViiaTii!! I 15.:: ,. iij j jV j J! Termof Kieliar.I (;as-. 7 l'
I
1, j j; Houses of (Ille Louisiana: A. I 1 I : 1. pi(1-\ : Cn"!i -in */-',.,. .. ,
Thi Florida Rilo.J.-Te: ." Legislature!: held Jrf\l' Y. i 'TICCi i. i:. -- '
"t\\L'UI' fleeting honor on our place! and ot the at Uafon : :: UrJy I piron that 11.l Jrfon.L.nt K. i\rKnri\:! i;. s. M. I .
Rouge on the I ISth .\- iVnit.iular. I -i Jlv:
theI nn.I B.I j W.
I ultimo oti..r I
S.
; .ieJip.ifJ.sais-%! : head | "n'i i ititpr -t. in i tho M'lINrKK: \
t-f
: its: 1 Iieputv. -
;I I Id ,
: projectors. i following:, resolution! : was introduced} Ly.. ., -'..- .- j nl.tftlit.. nr, r.anii..l to ari."ir and i..vl! MircL S 4". i?*; 3-5 ,
4V. ire informed by gentleman ja"li j| Hurrah !: fur Senator:Salmon:;;; : to the ... .n til..1! m fnlcnje\ {,"oni- I : J J 5
the
ay we, < : .
!
from: Feiaindioi that Mr. T'tielan, tl.e Tampa! nTJSS// Uesolt-fu, That the of this J'tr.Llts: to the 'lc'ton Conveiiiion uu-neeO 1.\o' writ of uttadmirnt.) I; Attachment Notice. ...

Cc-atrnctor ior( 1st ing down the iron, 1:as Rtnd Gentle! mosician! % we tiust we I meeting be instructed! to Secretary illf..rm.the have been chosen )by thirteen J.UIC.T.. -MAiIn; : : :. f j/ ttif firril "'uur?. t,ip 4:4
.s ) will! Democratic States, and} it i is that their; i' .\"' t.r I ."i1."fthf >Vrtfr f--iktAfrnjutlifitt (ir. I
f&on stated
sect IIJitioui1rc
Ittf.
an Y
up #' cf thirty hand* hccrjou: /f-u'rs-TLlINfi I members of the Legislature, now for I'f.i'r.lce" T.nra. Mar-! !, CI., .!,, 1.S'ii. : i 1'u>uit .. '-f7nri.lj, i,. tln-l fir tbe -
:') the Lead! of the Iloid. Mr. P. i in ( candidates arc as For :: :: !/ ; Jfj'li'sr"uy'; I
i is follows
under .a.il1'risilill': ); muiZc;; ia : caucus in the cnpitol thai ; Ia .. i... .
our we ) : '(' I
I !
l bonds willing ear* pledge Iougj.h, I 1C9 ; for *";Jen. / I
'
heavy the 1
.. to complete Rod by the! Iu otirseites unite 1'\le. Oregon, 3
eonchiding]; this: notice, : we will to with them in Histaining!\ i t"elr Giuhiie; ; Agoncy. t I 'S. I
-lit IIIY I'XI.III1J rOWIA" two sets of quote the Tioinineo cf the Ktnlu'k' ; for Andrew !!! ," H. C 1.A,.
t Charleston: T Hiiii8V!: : : 'Wili" 11
the Convention.: j "
fublimc .1 rj.int 01. JI\"H. Jonn.
language of tI1 on. Ten r1t.: .(r I
hdinds at work thnt ; the immortal! ra''Ice. ; for .J dr. I ( ( < I K
I.ivi
And
r II o they: are "n .lg.d. it \\c carried: [ : iUmpa. i'la.. \OTI M ) civen
by 17 MVluly hut h..rt.I\ tliat! .
7. 1 the .1"
t ayes uocs
i I
larJ Mis-isMppi and II..r1..1 ) 1 !
} :- j 1C for :j."t.Ju-i 1 ill 1 IJlnt I
do'vn ia
.a Jajing the iron day ar4l nlif.cc -. -...- \tamll. ; Mr. Co1..l.I r rw aI.'et.Cv (fr. m r.o I : llhtr'I'"r"'lt| in .
1l: .I".', :r 'Mui:. 3i.i c1iarrij .. Zir The I ''ieorjjia; : 1 O. TL fiicnds of c..h.e nn.1} ..,... i Ia row < i.lLu WII r-- ': a>.."" Pill?. ar. in intere'tr.I, the 1
"i";: .r \ "". : : tlJ (ld. tie ,:.\1. cars are now rtir.niiig: : lo Lake II'I.S \ ra.t ai 'cr ti.tli. r'IJf".l nppeur anil! rfA'! -
ilat
I 1:. ,1 Ii )'r" :' at.4! .1t--n: I t : I.e will fa>. the I lpr."Dly : toleh l taid :
Oregon Tennessee l''lHI .
"Ill !i ('ans.
1
,, i ; :>:;": 1 City! en: the I )F. A. .r"\. < i.; C. }Railrca-l.: I !ii;; : 'Jeoigu; -Jev; : gilts: after tie f.ul bal.'ot.:: (I IS i5Ji Dh1 r. T Tt'fF, I I (.1 1'V. Alt'hrnent.JAMI i conintt- 4

1'1 ?. T. MAr.rr; 1I ...
\ .
: 'tr.
I rlt : I 1'1f. .
.
Ip." 1..1{ 2 Xsrrh! 21<,':. ;':a ,- :: .
J

., I.-


't. .{- ; .
41! ,e H4H.J'J.; _. ._ ; . -' .- .... A ;t ... \ I ..,
.. C
iIii _
"''r.- .. : ,.: 0 -
'
(: .
if
: : I -
\ 'f.. -
..
..
.
<.. __ ,
7. '. _-...
.. '
,
: : ; ;.I Joo-'" .
. ". -t ; \ .
J .. .
) ..... .
.
v"' "' ---- .x '

Iiii i iIi-' I -, -- .-
-- .t -
."' S 1 -.. ; ._ 'v-
.
: -
I:1.E. j
.. r -
( .: ;
-- : -(
.
; ". -.. 0' -;
i.
.
: .. c .

... 'k.P-i-- '
..- :: ,= -
__ -
_-____ -
; ".

.., .. 1;

,
"

1


..

.-
i. -

3 ; -

-
1"- -

-
: -
,? q:
.
-


: .
h'd. '
'!_'._::1: ___- __ __ i :
-
-- -- -- - --- --

f AtYanta le3.caCoe e. E\\\\ OnIJE.\\ & KEY \"'EST CIIAS. GRUBERT.( GREAT\ B XtlTEMBST r I KEWGOOS|]}) !

11IIE sixtb Conr of Lecture in this lntiJL 0-- i iNFKlOODSEWd'OODS _'_ "

tution will on the fut U. S MAIL STEAMERS. NOTICE -:
open i in
Monday: : : rnJlr.il".II.T jint i-eec. d a full
: May next, and Continue four mouth TilE !:LGULA1lSinVL'STON ,. 4DC t, l \\ .\ l) c11v1vAPRIL :. 'ril' of 1.d.UI.1'l. t.n'inl: of -:.

'I FACULTY. .i Monthly! New Ollcntuami -

Alexander Meant! M. Ke.Welt.. C.lnil AND} FOR I Goods.
D.
Prof. of 1l I <
and Pharmacy Chcrautry Stcani.liip", f. A I.- 1860. Dry
;
II. W. Brown M. D. Prof of Anatomy & "A ''rAUOICD.\ ((1(ljl \ (; \ (; .

John W. Jones. M. D, Trot uC Prtnc'iplM; *nd ton ucla) will call at al! the inteiiucdiatcpoint SHOE '- JIAl\l\ E B 1 (G; EOWtlTsTATEMiKINXiV(
Practice of Medicine and General on tie Gulf. :-'. I..I.. A: tuttc'undMarIL.oru end 1'Lc u II

\Y. 8. \\Te,tmor land. M. D., Pi of.Fatholvcy ol 1'riuci; To arrive at Tnmtm. from New Oilvann, "n C. L. FRIEBELE ) l lock: Mripu. -lllne, ';ur.! nil Red et'11{ t "J

I pies and Practice of Surgery the I''lh and 4h! or Mia innt.; ,1 I.arhllllle JaJ.. El 1 rECTFt'LLY inform. the cili/-n, of I. I'Itiitel-IIiie. nr..t I'a'd! Drillir.p. Liner. : !t -

T. ti. Powell M. I), Prof. ;of Ot; "tnci S To arrive at Tninpn from Hntnna and Ky Tumpn; ni d surroundinir country. that heM Q TS NOW J P.P.CP.IY1NC.: : ; I.', the Sh..i.r. und e..UUIt1. t>'.n:1 '". Iro* d blea'd! -1 r ,

J. P. Logan. M. D., 1'rof. of Physiology; and \\"e..t. on the I SElL and 27th iIits.; dipnrt pirpari-d' to 1il! nil! orJi-rt in hi;line, with I : Jk CO. i diuct flotu New \ <>ilc 1 :.I': vpc'iinvr :1,1..lill". t."n. S I-I..ili. 4.H J 10 4. -
Mftiiagcrs.nlJinrifnlLii : 'f"'r.
Dieaet of Women and Children Rattle day*. 1111 I II(4 111111 di i'1'nt.-l h. I Canton / Linen A. Cr ton ChccV. Titkintr. m..

3. U. W Htmor, lanl. M. D- 1'rof. of j llatcrinMedica For n' further.. information, .frrieht. .or pa. ''ai*'>, .. W'I.:! ..-fir-t .1 "' vxost ,.f Mr.! 1'iiehe.lie' _. \. .. -sitffinl- lift.. nf f.i--.ntxlitliir, -- -- ,'_ : w 1.1: :1Il'TI:11: : : > ::Tt Il I F.rrilnrt. Oil .nnd Fancy Print*. GioirFophM. _
and Medico! Jurisprudence.; "lIa\'lllg excellent ncooniiiioJatn iin.nppiv) to :-- ole, \\ n-lnnirton. hi'V&t.I .n. .n. : .1 n. .q0 -.' -- 7 11111., 1 11\IIih'I Met i n.p. ; II'e'3 I!" .-

Practical .J' t'I n-j:: Icl\\Y. ..i.p'.l: >oc. rtl-t, V.l. JS-ly UK .silk: nit. Wcr..tJ rnp\ete.! WIif.. t ". I
conducted Prefror I
Anatomy by :t'rl"
of t Anatamv. Tampa Xov 2>t, 1 &.VJ oI'HC i t _. __ ___ F A & \V I X T E1GOODS: \\'IK\\\ A PdiI.in MIS, : lr ifl. Table: A. Curtail.li.ini.vk. i -C,

-- -' --- -- -- 25,828 PRZES. I J ) I) nnd Crnh.) } .
Clinical fmtrnction will he iiv.n( m li re to- TcVa \\\ \U\\ \\ov\se., 1..we iapr Zephyr .

fore III tough the Course, regiiUiIv. SChEDULE OF TKAIXSOX : More than ONE: I.ltillto every; two I \Vor-ti.l. I.il..n." Frlne !Hooped Hcatihnxx : ,

The Dfcftrtting loom furuii.h.J w illi goodmaterial j TAMI'A FLA.M I II. ( ;iloxt*. CauDtletv; Ho<. an,l J lIoe. lit -

will be by the J liiU of April THEFLORIDA ) i : TIl'KETS.I ,' Mt-iino! Ye>.t I'. ",'. Merir.o A '...
..
opeu : i IN.: ANN M! 1 iroHAKTS.:( : : I-iopiMi.. re*' I.nch" < f
.. '. j
I .l.ir shirt
RAIL-ROAD. : i inf. hfi-. fiii-n.N all attielc of t\I"1 \ Ilrwt'rIaI.'kf
: FEES. pitifully 1 im* nnd I the Coii-i i tini: of I .5

Matriculation tic Vet (taken once only) J 3\ ] F.AVi: ; FF.RNAMMNA: daily, (:'IIII.lny" ix1J tro\tliui!; public irtlierally.! that.he. oiitluiir$ :. CAPITAL I PRIZE I J! A y I S K, iiirut Cr.ixnt ,a'. together I'ith : t'rcrl !u \

Court uf Lecture*. . . . . 141:5; ceptrdjon, IIrri"I..f h'all.'i.* fit>iu ( liarleston to kej 1 open the I nl.oxe I lloiliand i pitpared }ReI .] ofQ5mtlnnrn5' '

Dissecting... d (rquirvdou1y once) 10Ji"lotua and: l Suvaiinahconnettini; nt ('nllllh:11 with to aiTonmiodiite pi'iii.aaci.t:: and tiaiuivnt 60000. I too Illcr"u" t to iiiuiitiou. Thex i \\ il I I I.. >vhiiNTiin.Y J ( (Cloiliing,

. . .. . . . -:3J3f >> >ta<.:::''' f->r Fra'Hill! and lYntreiillf., Jo. : I boardrrs.iKerinber. '* f
Uood board clan be had at *3 to |4 p'r nt Bllwjuwiih :-'I.Il.. for Tnllah,, &ee ; at ) 3'ith, .,'.>._ _ 4S-ly : : iou CASH. i j (CIrNT'M; :* Hv)ti :
Trail Ki.ljp: \\ ith! Mns.- l 1.,1' )Idlehiirir) and
: : nl'Mnike
&
'rUl .
: F.TS ONLY: 810.I
week. und at that Vi ill
price
For further information eddreJ. '! with :'tates for New nnn\ille, aiu"K! FLORIDA ]HOUSE.] u11v S auve A I1 S .
l I Kiil'ln:
(
\HnUc, JuarteMand ill Propfrtidn. I As1IllsUI)1 I I .
\illf ; I
J. G. Wt-sTMOUELAXl *. HUll. Mifanopv Flemincton' and ( )hulaIxnvoMniVe I :
'. Allallta.4I.; ; \ah'\ ; (:-'uIlJnr'l..x.I.t'.J) on ar rrl1l-l:> I I() 'Sl::' under tin- I'I'nl'l'idor..l.ip <.( To be Drawn Each Saturday in 1860 j jI I tmd tlinf.iy I.XMIs'XD. U.'iltl. \ b
titnl ,t- Mis. U. I P.. TIIOMAx( 1 : having b.en Z tf C"l ste! .r.igr .
of
Stages and conncctini at Ft-rnnixliiia, Itoiiurl ami Flaf Kiuchft, "
March: 14th I860. S4 ... .. .... ___ ... .. ; ,...... ,. : IX TilL: I ., j I *_, i"
.. :iiiiiimii.1. :L. .-r! r. .d.Ud.- d to' i ii tI..... .....Ilt.. .r..t..:.. .. -.r..l. ... -.1.. (. ..". ..;...t..t.."i ilhlotiih r r C. r g S "
> i.r '
nvnunnii uini I. Iini le' inn .I. I IUF' RC.
Notice' of Ins ",& M r !ndav, Tuc.dav, \\'cil! in-*d' v ,nd Fi idav.! ; ; ;; ;;;iit. i in now. open f..,' the:r.-r.. ption ofIloaider of Savannah, Georgia. I l'IIUiSUi3\ l :I A I
voncy.UILiborongh The ,\ ill .t.! all in thcii Ii rittitiiTT .r
: A. II. COLE: : piopriftoiii > i ipoxxtr i
MATE or FLORIDA.! l Saj for the tutufoil of thosiMho with j Clas CC, to lc lraiPt April 7, 18C.O AND

County f '. *' '; Nov. 20, 18r:;0. 8tf. .. them. t-tiiy : Class C7 to It Dniicn April M, 1"n.. I t } f tl .
'
In 1'rolnte Court, March' :!1/I. iMlrt.ITTIIEIIEAS' : ITIOF: :;; HOAUIt.Hoard : ; Cln.i.i 05, to le Uraien Aj'riI 21 1 t. 18(50CD. Groceries ol CeliU; I' 1 llo\/ 4_\

'rellliin Brunch Atlinini.traif LOUUA;\ "ttAKttttY. 1 A. I.o.lk.'insr! pi-r 1140111 Ii, (:r.Oim; t Ch.n In le I>i
tor of the. K:tate of Darwin .\. llianvh. IXcai .. .. .'..1;. J..IMI .
UFAYETTE :
; \ : STIiEET I .. .. JNIFICKNT; I SCI1F.MK. OK A I ArttcI'c i1I
late of IlilUbnrouph Count, St: 1.lt., of FloriIit, to .1./\'. l.SO' Fancy & Jewelry,

tlcceiued. has this diy"' fib-da! wriltiti luccetion *- ( the MtlloiHst Mttt'ni'j Jlottse,) ; I II.I%' 1 Iioird: : ".. month, 1..4H' ] I I'rill tlf I I\I'III' i. t'iI."I'' t t. 'lmll: i l l\LIY.. I C.itot,, Knitting Cotton ATRUI.
.. -
01 the ol\cucy of aid Kctatf: it i"i",, : w,-, 1. ,;.IHI 1" :2IIJ4I1I! i 2110" EmJr.i.I,1 Pin Needle ( .*. 1I 1-
( huh i will 1 bo biil.l for .- I: I P.utton: *. *. fl.11.1 -
therefore, : -TA.M/'.\. FJ.O///I.I.- \ MealA L'ldgn).', .n.l.! ,'.n 1" "."'''1 i1 III.',''''' -All t/i \\' ldI. bIte xnri'ty. o! 1.OOkiltI'S; '.'

Ordrrtd. Tliat publication of the filinir nnd Trr-h r.rrnd.: daily! Cnl.'", |II.| ...-,..., pi.r diiv. I l.t't 1 .> I to :'.1111" !14 :'.II4'IIII '' Cash or Barter. I l t t..h".1, : .

pendency of aid igttion be iii'idc. by ad- C4'ilfCCtiUIlUI I u.s. li' .l'l&il. 1 1r"it..t I P.ilU: made out.t .'\ .-IV t" ii ril-. I I I" of."tl i. .f.111111I mI'\c: l (.' i r.il.t __
Yerti.inp thi Ordrr. once a "'l"I.l for MX ..., .l <-. IJ..iiid: .. -i..., ovi, 01.' \u.k i and l lt--4 I thiiii! two. I I" :tIl.l. i :;.lPlllII jtt? Liheral.\.I\llc\: ) : 111 "lIU. I Perfumery, _S _

I: month. in the Florida Pctiin-ular a ncunpa- I 1'Ioitr l -\x Is.'I<"al.. mid n-tail.i I.t I I i; will be i..h:irc..l! l.y t Ii.. xi i. k. ,. :2..l.I.i is 2. II..I ALSO ;I Cut.i-I-! Ruin rrlnlll":.i... .jhiL .:'- f _ _

per pu\li.lu..i in TAIIII".lul.II.y written ii.ti--,. : f ('oniilrv 1 t .nd. t tly I jillmdi'd I I t... I P.o.udribs: than on' xxe..k, x\ i.111.I 1 .. .-hari; I I" 1.:,'/'' i. 1.1.// I P.Kipies: *. 1 a I l.\ 1:1:( .1 l P.: si' PPl.Y.f I, Koi.,.... l aI.1-x. H.I,V Tinlet .'u'". I xtra-t., .ic t ..5I '
HH'e.J l on the cout t-hoUM door in sid County JOHN .F. ii.iricin: : I bthe. "'nV.Tninpn. 1" l.lss.. j i. 1.1."' -

{ti fa further :\n.,.. '.2''tl.| 1S! :..'. 41 I IyPainting I II': I II lie' :,'1 1. I 1.>''.".:'. :Il'.i r.in" :, 1'1 i/" .f I .llIIIJ at t :,.'.IIl'lii i iI. Dr. I D.) J.\ : A M 'NF1iIT11Y I musical.

OrJrrnl. That tli4 <'r..lit.t.oC aid I IMuteL : -- to :.4)II. 111'0 :'.l.lll 1 : \:J YioliiM. tlintitr: sirin, 't. \ ",II. Strmri". "owPiiidui" "

notified-in the manner ab,,' e pitm-ribi-d I i :z .. 4"$ III tI !.IIP' I ilEDUHM I ) ( :: : i PIIM ,\ Mute*. Flute*, : %'. f tITJ.

to file their dl1ianlrrtJl''rl! uiithcntu-.V.id.: in 1'-tten1i ; :2! .. :III., ). flit! '1I4): ) \Iu-ii-1 M ii.ie I.I.\: I'l 1'r..1:1&: I Fc! : zi .
of the Conn
JuJC.f Ptobnte 4.111
the OtTiee of the I :! 2"" flI-g
befoic. the! 'Jlh' II I :. 11I 800 (Coition: ('fJIIIC" ltl".I.1.
ty"and Stute nf.rell.iJ. on <>r :.11" I 1.ll :IIITI 'i. "
HP.V.l: F.IV.K1:\ : :' relnnx hithink: to ': 0:0 I ,, i Wood Ware fit Furniurt.'i
.Jay of September. A. 1 >. IKirt. I ,1111, "14411 lilt' 1".""" )14'1':1 \Imaluu'"
TU1tMANJuke. VI I tho fiti/,-iix nf Tutupii\ for ul! pn-t f.i\ .>i'. .. .. \r, ,.... 1i114. ('Vjnr Tubs Churn Hr1
:: .. )
3Crn.MMO.N: tD flrtlu'
: ; ; I 1. 1 (JKATl i i I.! : 1'llh..1 t S
:1)) ]nfiis&1 { ( ] co. for t to bi' Ji.ltil"t..l!
-. --- .- --. -- 'a..I.I., n i oiitinunnci', ot the -nnif. !1l!> "ill'aUvnxn : '3; art' K :,...., I ISO" and I bound Puil, Wood Mia-ure \\ tU -
I t... le.i.lv In 4!.> nil kin.lf r.iititini, I l'KI7.S.: !: Tanipn I oa. J-'th. I Ik5' :; i IIC.t tPALL Hut.k\UI, I I'Tiit-and Iron bound K< .THE .ART PRESERVATIVE .. NO\V : ( l.v theihooner! : Al'I'lLOXIMATION I 1'n'4.
| ..u.-lt .Jlatitf.. '.i:111. ('arritqe: ami Ornotnait. \UI": : KKCr.lVIXC.: : I ia-kt'; .. \\ :.. Cab* i W- -
1 V >: .' ',, diricl ftoiu New' Yoll I,, ,ind . .:!I .1 Is' ill11'1.1
: --oH. itn ''l k. r, opi-n iS.lt! t Pii/ct. Amounting lo. I II 'WlNTBli I 1 tfon*. Hi: u,litu 'lal.h'f. il y,.. VTii .h'taBditHiurli
w 411'.1"1'> can l I.r l lft ut the i-rtlce: ol the I'm tin: their _---=- --I' ] & 1..d.-i.1.u.: Co'tacc ,'Itml"'I', ) 5r.tt, ctMtlC -

CRANE & SON i.....,....1..... _. ( . J
: to -
A. WELL,1LJt: : : TKI> :.sTOC'K; !;,Mi Prizes _\tinniintinz i $$5Gi.010 t \.11.1 I : A. (aht ..nt hnir-. c': a' .ii.Uahu .]; -
Fumpa. .J Iuii IS, 'i?. 15.tf. 1 1rrilifiralrs
I wn.i. P.I: I U.\\V.N: THIS= MOM( M. I ( >| ." KbfkCr, ttIci'. AcI .
"TTTOULD pecffa11y' inform th" ehi/ont ('f! .. GOODSJUST \
- -- 1t
.- .' II Tampa mid vicinity. tht they hax. ta Steam Mills, PALL) \ & 0\viiuii\' :. of". I'iirkuu \\ ill .)I. I Book A Stationary
the 01.1GALLERY Engines Sugar : "..II I nt I the f..lI..wi., l.iti-i, \vhirli t i. 11".i.I. : r. .14 -1
'ken room at I Ii of 1'tn.k.ijvol lo hn'.c.! '1 liektt i s, h-nd P.ook: vsn..u. kind*. f.r.e: 1.ltrr. Li r I .
'\\V\ \\ MILL GKIM: HD) Cl.N 'fiElRhC.1: : \ : '; ( \llitic.1tes. RECEIVED 'irnt. I ti1! and Xn'i. Paper. F.nvl,1.t-.. '
: . . . . . :Iu: ; Fool-tup. .
formerly oceupiel by them. where' they will ,{"('.. .f'{ A ,'.. <{.<... (\ltitiratis I of lat Iig.!, \.f 1 ti I lliilf I i 1:11.1; books of every dr..nti\ .,. Gold! ar.,1ih. -

;; Tlio AVakulla In>nVotKs, GO 00 8,1 l'i.-k-ti' . . :So : l ..r Pens all.II'.I\ l.. :-1.1. do Ir.k i: tI' :- 4 :i 4I. :

; C"'IiIJ..I.f t lucktci of I lo QiiarterTickt4 { j 1) '(U. COYACEV1CI, '. [I'x rai.iids, .tc.tte.: .
Ijmtnp1MBROTYPES .\"U' J'urt ltril.i, 4i1 '
,. . . .15Certitiienteoof i i Saddlery,
,pONTlxrrS: I tuiiiins* out bi-tt.T. inoro f\\\\\, piiekn !e* of I lo 1'ighth: ,; ( ('ut. Tini>i'i it- .lrAsol* .,) !: : ; : -. 4
; ; I.y. ;
>
Lrtantiitl nnd n..tn.II1.'I''r\ wmk tliarian Titket4------------------------.7.i"" I I li.'nt..t ::.1.1-4.II..1.c. rrrlal.liith" L.. 4
AND : ,. I... I brought"! ft.itti nl.r.t.i.l. .Nothw j ilh'ntilinjr ron-iitmir! ,>f all nil' ..I..f! :'T 1." 1..III..i...., touhuui.ri'iis ---... .. -- I = now in receipt of : \Ii.L: :1:1111: : : Si.rcinjl.... \Vhip; lulL\: H.lrnl'. 1T T
... ,. linlt ill !h.. .1,1 b tlirci-f.mrlli-ii.f ,- :,11\till;! m.-li) thintiro :-: to 1I1..nll..n.> \\ v. > LQOK AT THIS :-10.1.,1 l\.liH- .. j
A
*
3\ E 'L ANOT1M.S li.-kl.-d ftith 1 tlietiuk' of low price-. AIjjxini : -.. '. CHEAP I Fall and Winter IllllilJ Leather Trnn\

i ; their i N l.-i ". throiiirli I a ('oiiiiiiimi.li" A ... ll.1N1tIl': I.I"I: ; : Clocks -:'

: in the latest and ntod root. perferttt1efth i.. and"n'.l 1 !! \ art.* >n..-. ".Vwr/A Off .../IIr.I"I\ \ I... and )luhold IorC'SII or <*oiinlry I'roiluri ON: i in: I IV G Q "O S : .\ larie a...ortuicnt of ell.cl. u.t!the :'!I..iI"* -1 1 1I
piclcir
.. .JpCharpe faetion. _.. ,IKMI bill ....III('' in. /l'\tra: (..r tthich' no ineiima c1I. ANI :0-1:1: : r"l111' 1 I-II.\I.N: : : Ji llird ieg .t }teuLii -
entiie ati! ( :Iciu lilly .
l P.u'n. .
..rr.ntl.llo ei\e 10.
l ,- --.- -. -.I. ll inn afLJ-tYltc.l: tc \ l"n'. \\ i: ,!.. "" ..11- '....1.. :!:,. I'r!., ....111..1'. lII..r. I In" La.li.s' I Ilrc.s ( ;...".1... \\ r C C X U \\\ \> f r V \ IV Ul C.il.tttIg i! in 1lt. .>f t the ntticlui : _I .".".,. .. .---.4 .
"
I) I' 1..1'

;_l'I March 15th. 1'e- Of li./' ... 10. .rut* ?.'.,... t" 1..'." '. < 'r. .,... ""w. : _-._---_---_-_ ._______ .!,' :... :!..:!.. I 1111,1' Ski i t.l t. i iTVM.C. : 1 Ahith\ tnki-s place on e\ery Wcdntsd.iy r.nd. ; .. .luJ; _A'I I:Il., I.iiiHp-NttttlSail. \I' "*Twine.\ -1.111'.1. TT.!::T I !_;; 41 -

,. iUWA1U l) ; ni "....1"r......'.' '- 9a.. xt; 'r.. 4:2.s t' 1''''. -:Nituid.i\.. .*. .. . .I iM'. :': . 1.''" : iIl.r. I 1.; .)% ;\.1 11)1.. I III'I all.1 1 Itopr Hook I Itaunrand l CV-pul \rni-1. I -
300. 4 J .......(JaT .\fllfrfl'll.. : ...... lXtItTtitS' JII1-, -i ".,1.-- '" _.._ .. -1.ul.I" I. MYlSjO.N f ii UO.CLAlH'uv. t -. 'Iih"i .> .t-.t. .>. -, I '--S- -' -A'' _-_ -'I I
: t I1I'ITIIt. 7.;.01'" r ,J. Sl. .: ;: A -ii
.
Ii gicfl, f' -' I uI-- I. .1.! C.iMinorc\ : 1 1 liipn/vsrtf. ';*"" nr ( Pl.xx t'. l'l'l1
'. 11WA11): 1'm": f f..r ''''. tl It'II 7.""" Codies SU*1 Ki :at t \', .l, 11.I.\ ... Axes
l-
Al\O\ 3e$4ttAMLEI. .." ..f .II" .. "'' ,. ..r..I"1t -.Jvof 4n, Pri/o. "f_ 175 nre ; -.uith .. MiIU, \Vl- ; .t hl: I -
"
., .III' ? '
TilE: ." nil'1 \ j4aout .1 l'r. 1 rt .. fur I..IY. .. .. .. I IWare! f.jiT.tVv. '> > .UU-ryUii'l1-t I i--rai ';it.t: ot C'i>r- -1 1I .
'. 1I1.11"1"1' to .. ,illl" Inut"n : ( I r. .. .....1 ,I..nl,. .) .'Pruof. : I v'utU ry.S.; P.t": N aitand fti "so & J.t \ -
: nll'I\ I $
arl'.h'rl \1'11" ijipilzlt I.\$ Call PI" ;:: 1.I\f' I-o.\; \ !. \ ,"..I11' :(-\" 1'( IIT": T>il"n"I 2.f ':720:! ; I I Toolllar.Kitre.. ( utleiy.Troekery f
t T w s
$ I.'t\ (I ....r..f IIP; : \ .\" .,.... 111.1'1 I I .I I.i 11) (: .\ I t.h" I .'\.f. 1 11.1 I o W and otht-l' I
4 .Ic' t I' pmt
.
It. !
.... ,i.I. 1,1 nr------- :<.-'" !Hc-Ujvr s.d
lilt. I..di. -.
I II
r. feet. &II ('. 'II hft' 11! n i '..r. fl'n' e. I 1iT1U1'1 !> ,-, I 1'.i7". of f ., ,fa'., AiA, "'. 1 ;Jl in" .\ :1..ll'\\ '' J JC.
II-'M
in )
r..r ., i.O- nil- .
14 '
of UII( eye .., 1-: ...nn.l. ,b ,.. 1.... .1\' .. (.'UII.'I.t\ .1I 4. '- I .::* rii7'oi. f of niticl," I 1'in-xxuie, ( Sttixe..1:> et if '
\01.11
%" ..II::,I" ..I \It a'it "t41k\ 11." Y ...... ITI.. i-I "' $ .' .. .. .c'. ., ,r. J'll,1' :: / :. :? 1 unco 1 ,rx "- -n.i ? .M. .it "':11. r ; ::1
f' ; -01. .a. l'li/"f ,
>>"''lo<<'''I'' mat 1'n I t -ft -.1'.1' ;.. TaiLI.) '" nll.l : 7Jeeeo. (',:"ITII. jill'.. : } 2>>. -.1 _7bib nn.Vr ..*. >1.1 i 11\I.f.i: C.i- rocI'riee A- I'ru\i"iul"i

I to. trftmlIe." __.......h. to.. hair tt't 1..IIr.l-ra\I'r_ .. _.. :.::. 1 1"11\-I'. ...I..H... ..'. .."t.\. u._. ..... '...4... yr.-" y I,.," ".)'(1". .11ler.. (. I ":" ...\ U -. -:-:- to : .\,.....iiintiii.... to :!! -1' .I l<; i.2':: ', : fi-i1n. :1Il'1 ..il.t&.lttt. .I. 5"1'1.WuH ..r.rn. Flor.r, I".n. Pork.. 1:n.". 1M-! 1t I...;
'j. : -- .... &lIa. ..,. .'.n;::: -A M : rrm-1 ', liuiur, -
hll:: 1.1"1.\ ; \\/T. '. ..1j"1 yawltf ; itn.: i ; '" '.. 1 ; k wh.-.t'. I:: ,
4 ui.} 1"n..1; ..1. illI' 4'111.ia \ JC'/T ( $5.UI .:1\ :, r""" 37-lv. \.I"fe" :*Jlwk. < .
Tickets ,
rhe 1ItI'!: Cr..m Ih \l1I.l..r..i't! .1",. "f 4 ,'I.fOr.1" ..' th.. \\I"", ,in r.imiU." ,,:a. trt/llfllt Whole i Tamp". i I'l. -' 1 : --- -. .lii. shot. \i.-i I. Tea oi ; .1., v.n'a. :_
.1 < \ u'
a II' of
..t.I" tll\' :: di'-i'"l-1 d
r 'r\.an..a. ,. t"lt 11.1.-1..1.,1.. l Shares: \j ilh :.1
-
'if '
.r.
l. t uhl, '" h".I..n. Ir. .. '.t Uat < ,'..MIHout t ; oil'1: (T.UTHU'ATIX :- CtII'l e. 1 1r.'': ; .'I' <> nl >ns.
: .nlt'I'r: ., \11 i. : TU'KKTS: : 1 A >
I' ; 1 M'
\) :') \"tn..l ,, all Vormin' 1'.17fl i I >i OUliUKlNU: : \ 1"111' 'IH. : T.'i'FUItNI !%" "- I tiMfdfii .c .
1,1 to \
far I.. .1i. t Death K.-\ -.1. -
tltu .\.11.1 : :
the
t the 111i..f tllthi..f 1'Ianl'r ; ; 11,1.! t;nf : '_w_ .\ W.. .-Lilly al-ipti-dfor t 4 -
., "r.ll. '. l"ifiitiT. ,{r.leii. : : .. -
LuUU'Cout. -p.\ '
ill : :
orm"tion r&ll ol" IlrnivrKiM-pf tie for tL.tj.lt. _:.d at I I'4.!
( ii..r 1Iot. :\,,0 iJl- ninl: ( ; our a-bir.-t' I K : -
Mu xiht.U
t Ii'
.hn..1 'firZi-rif
3 rrcolt'.1 to I""' '' toUL',1 .u'I'u..ill fflsstlnii 1 i f ( ,, \::11"t\.. n\ou" v \\hnh thy willbi.foixv.irl.d \ .\1 .f t \\.1 :
( .. ; T""I'rlllli : :.. ( ET\JEJIEl. I
I'ltlr.1JlI
.l4 iptot .
l.U'M 1. ) J'J.T.r*, on i : : : .
., "r1. ,\. M L y4.r out 11" tiu 1. (\iTtr.. ( ?.rr r. .I..r.\.I'.I. lu.ul. I' ; -, .1' : f < S
: fl'I" (
\
3"> ry \\\'iml\ irmr, 7tfiirr / I l'\' t1i I'-I d.\ itt.1P\ yoR f\\ *
t V
I 1'" !I. /f.iri/ irtirr. liitMii-thtj! ni-ix (U.ST
11" '. _.- /,,., ,.,,. : '. ,. inlny S1IIN1 -
IftI1.. .iil; 1
!>I.rrh .. -- -- --- -- Ilr.-'I.: .. \I..j.. ... 4t'JrA'1 SII.lI/ /,'""/, //ijr- I hnxf I li..1..t.j j KP-NNPl'Y: .c 11.\l1 \ I

-; -'- NotiCOI .. .. __ i/r/[ iirnatThlii,-. a-id /.-. \\ ill -
(
.. -U' I % t* : I: 11111.- i.t- t51n -I-'
"i. It.'h.l-Ol
\\'il1 1. : l >
.111
of uftir i-
CITet tiIt ftl'1.li.i..n .. ..f II", I", ,frI.4. > '.1.1.1\\1.'ii-. .i.t-nnd 1.'W.J.gfr..i' \t-. t .1'(v .r.f.Th. ( Mtitto puuha-tlA iinmcdi.iUly\ lh. \. RE I !J'J Tninpd- .
.r..by "f'rnl.att. 11'1.,1. i
I
: tl.% .. 11..". In.llf' .1. .... /1"" if-1" i ii .' .Vi' ..iVc's" .rl1:1" i 111'! \T .- I fr, 'U1'\I'\ I. I r .
.t .
"'\ tn !, nC rl..I' 1 i,,., .1.11".1.-. \ will .ill .111.1 piu. lln- ..1.ilt&; -tii.'tlx' ionfident'iilOidott \ ; FEUH1S&S05
(G.
"
wl'i.-l' t
O't i.II' \Y.
01.11" of Mail 1'
%l bx
fnr till f''i pn'1'1 \ tliuValt-*, .
c-Ount .ral I.t. r.\trnuinator.; I 1-: > r.: % 01 t : .
.f T"'I'A..ur' Ital. l 1\Ilrb.!\ : \r. | .
\ .' .f '1'Iltlr' 1'1\:1. .e
'I..t"a ihe Cil 1 : :K7 t tfr. St's,
t" 1.\-
in ',, \.1 toMiKlNNT.Y Moarco
i.UI.\'. ?\i2.: .. tL "H..r Uril, nil! r..lfnninai( ; r. \ t I", '' -", to TO '. Cor. Washington [
.f l': A
pest L-tt ttie ..r"y 4 ( ,,,tilr'% tf.I 10-1..1'.1.1' "11 pn : UlURO1N' \
\
> for liivrr ,. I la! \ Fia.
_!Y !- \," Urrtrir,11lll'r\ Sa.iiiu.ih \\1 Tampa, ,

: :,. ..., I:..t I t.-. 11144 I lu4. 'm' 'U\'lB \\M-.v\\
U I/I. : ",,.i\ f"1, I'l.i-tl. nt unit, n \ :; 1 INI' NV \xo\ex\r *c
.tIfl % 1.' ," nn I ', "o *i/ '* i.a. V Jl Tax Collectors Notce. \lr\TEI -t t1

-i iu t: I l'I CI..n '.. t. ....I.....,. .. \\:1/.11..1..1.: / t'-. '. City .-.. ,.... i I.-,- I' l 1' \ 1 \1 1 *: .. 1. /. E n '0' .-
:\ \Ycn..r (14' 1'-lItI. :N. Y. lll".1 lD'n\'I:% :I ; .'. I I"k Y \I1I. i 1"; "I nniii"rn' t' t1 t\ t4.\I\' ) -- ;
'Y 41 .lI\l.1i.l.r.l in 'tl\I\III"\. ; : ) 1 C'.11 : ? ..'
: ol I the lllJ
: *
1i x 4 nr \ lininei: 111'IIn .. -1- (
..; 1.\\ 1'. 1 ) I th.% > Hi v-tl "
;\ i nd: I f\\\
1 ,
urtW. i { ,\
rI..r.rlllt .,,. fc/The *'itx' I'o-t "Million llnii I r* \\ .\ tI.I\: : '. I '.. ..% 1 "o\.I.i\\ IM.OII' I ,lliill.o .d-H'l ill PANfY A iY; .t"I\>l -. I -
"ll1
,, \\\tf\ Ci1PIIOII and 1 lli rlrrll11,1:t ,l \ :rlhrrn \\'rltlllfl': 'll'.ll.' -n\v\ i..ui'i-i( II. < | I'IV th.' 1 P.ooT *. .'. -!
!'S11i i { ly- llo-J-lt.lU and t I'lll'lli- i Ilratrr: I ill "\ :it \. 1 lsr.il. to .Atl 1 HATS ..to. I.oT1l1N'I I '
'i\ 'Jl I I.I. .
!
( ( \ Julx I. *
} ,
.. .
irl I >.q-1 \ 1 r ,:al" I : .1. h.- i-i.-t t ai- rwivir mMV.M.thl: t I
1".II
.ni.ll'l'1 ( lothing
$20 tltUlKHI-i.. :J-hip i-i port .t .- 11:1: -il "I t 1'1'1.1\:$ ...fII TI'< < ( ih. th.f..li'| o\ il' t'lly.I. t. riiMKrrtY. I .
'l11ai" ; Mt TTTeI' .1 I -dini; 1 11.\uiM\\up.l:.
-1 u".I..r.ifI..1 r'/ ,l- "lli.'t'iix Nuli > -. I l rcT\1.1 ;tIl.1 fri.iu tinpiiM' : th* i.r 4 V
,, ::: j r t _A it or, M I\lIi.I..I.o".r. .. l lal..1; | lit\ ,
I ll-itils l t ; | \ .
the ,
\
: Ih; atl"" I.\-ur.\ f"r / ., ; /.v. -'liictiu I ,. .,1'\.1'1'\\. "I l.l.' ..I..r I 1..Inil. .1..1.1..1..1! .,t 2! in.tiiKn HI.\ :it.! I \\l..-uiir& li. !,I TA'nlllll" : '
al :
I .i.i' l.ot d I l1
.h..I Ap- .. ,.I. "- \ *". ,
1r. '*'. Funitlic* .4llUi' : ; 1 Tall.a. I ";
tn '
.1..1i\.t". :'tl/'"" 1I i' ate ,i1 I".1/ /' 1" > A in Pdo kJ'.t:! I'I'I NOTIONS) ,
itie ,, ," than I I : I l.o:' I YANKr.i: .
!ot" ]> Mon .IIII..Y i.\.f: > : .
: ofhenry & I .tl.I- f..r..h t.r -; :
j \ :- \ \ ... IU h:. 1* lift ...% "ay.llimMKi''pi'i ,.II'lr. \\ in r.- 111.11..1. 1 .t : ill 11.\ 1.u.lr\'Y unknown.ANNAllNN.; II WtIh1).I I t..l tlI.1:1.: : I t.-.
..I.lil. I 'hallhel'l.f. I i
( ,, ... 'II.t,1, to ill'e I.f" i A, .v- 'j
I f's tl. I. ,
ii'
( : iiocdo ; -1-4.
1.1. wluohaid I II \ ,
%h tl11. \\ilh\iMinin. \11 : _
the :!:i1 troub1.. d 1 1. :-' lll..I.\I -
III.n. Ill\ llll.\ .
ill ,1"I
011 aturlV. .\nll-" hit. ,tAr 1 u.<. ".c..t"r': .." r\1i'iini 1 I ..,.i".lli'I.,1. ... \\ in I.a,1\ \ f..r 1 Tity llr.hll1T.t'I" .1 / 0. .f 1
\IIi. 1&ee .t"r1. it'll.\ < \ i.i.t .
i. a .1.1.. \ltt loi'k"1 r. .f.ntiti, ,iI".1 lOuT 1.11. I -
'
\
i-.ili h. ; .
ii 1 ; fin
: :
l'"lIe" I. mir :2!t !
M id it to '.. ." In.\ January I'-i'.it. PINK: ; "rrlr ,1 t 1
J : olle \Vfha\e have it. \\ .', I'l.i :1 PP.UVHMNS:( nnd ,
& r.alors would jjiiIS 1
i fure1" and &r&ittzJonp <.o-t $5.v< 'JJJ/\.S. --- -- -- Shoes ul.1 ..h""I' I: . "'X ln.'Tiiiiir! ( --- ,
back : and if a I IT'oti-d --- Boots \ f xkhirh w .11. t'ottou i"
the : l.'l4 they I jr's. --- >> v-M, I.. mab, 1 .1
\
; \ i\ ,
: .1'l W. '
tiled poir ,-itli out .
/J
had knocktin\ I l'i' /.1 Notice.li I nil % & eoin-rncl fl
_ill Cll.ilJiSft'SSJiSi. : I but t'..I:Il* nitn-le linn M <. canwiiti E(;(;,0.;. 1'.1. TOf;. hereof. 1 will other,1.,1 prod.u'o in hand tir .Ch'i.'U* : 4 -
'I"i\'r /0 rtflirthidate :
l iui. ITt .lt"
1.igl.. l )' lat: Mice' mid !H..II 1 ill"inand all!i or the ; ipK.il.t.'cI .: OlVir.K 1 : Simon i, Tnrinan, .11.\\li. e of &C- &..CIIAYP. .. &,C. \.1., in NIT Yll, N"c\x .
1 I ll t )> mti.it .(-r. 'f. :-' '" 'tli.' H'tn .;
&n.111lIb. it. l..i
Siix.iiitin'i.J.imtarv
!! l :* % >
r'r. f..rlhel."nl\'C
: 4rIIIII : 'f
or
P
: si
1'auI' ( '. > CuMte. 2-1.1T \ Probate" illlll.i .\ MW : to-i. u. -
....inrry--t{ \1..111111"" Ijinen-ti-r. AViVe I' .\ ", I 11\h.I \ 1 '' 't. .- tl..t.ll..f t 1 I' fvr 1 ,tt ..| 1: JI'1< UI: :< U11 s, "i9. _
: a'.V niidvlateof \.I.i.l" .
NtiC .1. T O ,tVl.ll'A.: ( \: -111-1' F\t. nui'iatoi. -JNO. I- t,1DARLING!";. I llill I ': \h 1'1th... r.hll of *t t'II.l'i 11 I'I. ..f 1 < <
the th- -
; -It Mrii'1Y. l-'jWv' 1-'nlll..1 ..d t KI \I T" l. ot .\.h..ini.trnli..1 t lit .1.n..t < '.\ < :?, :
lta"t. < _"\ siiil..>sti.\. niit.'i ail and : C > \ KST T.\I.II 1tIi' Sa
county
i.in of ,
-
'T Ilere\! giefl .t .A,. It. I (jn. 1 "iil .,i..r.... L r.iin ll.ll'I""I -. ....?.:..?.. ii.I...,,, w..1I1! l --. .-.cnV R1.. W 1I.I.\I.: _J.lMlG111l'.._ : : :-'. (1.\: ,,' Ut '
u oH
-- -
MM. ur I .
\M' of Ap'11.'V. \ 11.1./1 (Of t ootiutv tiy lct.r4I- Il rt I'.i I : lrt-n' an.1".li'\ I ) '
;
,\ .rail
J : ., in l Killer.lowaT .111" -
i'oth l'tItlutt. ly ,.f tint 1:31111'\ lii ot T \U 11. MIR1 I 1: ( 11 \ ,tT ?'lh. l,o". < HI 'si I:, Ao. ; .
il1l..1t It [ January : .
; t..IIC }& -- < I 1\
iIll .. --
;
110. ( <- LtL1 UoK -
anply to tl h. ..flIttt<. 1'1''Isf.'r) ; Au:. I 1. :' \\ \1111 t: .- --- --- > nE ,4 :
f.r jnirMi.GriKor. StratI. "' .
.- .,d.n .fl1 f,.r "...1111)1't.o "- lt..r"ln".r! i iMIKO i' vf :TUMI/ WJtitiiiy( ; / t Land for Sale N1ti'; TIE" (11\1\1: : : : tcSM'Mir.I( ) \ :
1.b. Fs.ri14. r. Y"Ir : L'vnicr ; i .YE. 1TO1S .. .
of :
boru': 1 I. State:: \\'If"nl N' G\,180.! 11. U. .tllr. .l 1\ .1"i.l..1 ..124.-. T\MI, Ii ,.lIl': \. II'E.I"'r.: f-r -:io 11 i 1-> H.\\P"UI.tErSI: (. W. (h. -
4 1.n.1 l .mill ...,.i.-\. n-\, 1,1\.1 "11-0111.unre IiI.. VII\' th wiHI j ocoinlu.-. f rIIII> : : IU\'r i .
\ uf
'Ir ih \ :
Bd.j 1111'\ : .
.en B.un1f or tU. ..111 I..f il. .. ..'1.1.1.-: :'" of Lund, .ill.ltp.l on hll1:1. 'U1ILI : li.\Ill1 { .
h\1.lrcU\ xv. "" .., lIi.\\ Tr.11'i.tll" \V. '" i
,
min' 4. .., I .4Ji" < ii ,.. ,'nlh'm' 11\I.F
4. ; "
the .1 .ur 10 .I'ITI \ \l .. :* <) "ll : .. tii1r't ainjiii : lUA\Yr.K* :> -r 071 Hu"l': I. .
l
iILIue'1 .1 lll-l\ J lhiil I
11..1 i'i 1ok f .
..I..l.'r.-- tt'd X I '' i M[ 1. 0
\. 1 tn i' .,
- Jcc..l.\. $ "tl. j I'I: com. kind', ip-ial-
.. II \ ( und\,' .tIi\Ali-\\i: .. \ -
i
t.O\\ 11:1,1; I huh are r of xniioii lre-t. iI
!I.
jIIb" l lILl If i.
: iifl\1 '\.., lh"t Ial Let'ii laelll.l ..11fl.ttIfl i- liuitonUwhoWii" i \ o'l I t. nut I : _
: 'peilf'sllj otth 1 .
.j.'t1E; I i.t er )I..u t: \ nll'I' nnd < .; ,- \ .. 'O :
ivlinndi/- ,
: :1t. Guar.lian. ten 1'.1 1\ : "'.oit, ,1 to nlliiiid 4 :\- I l.illabUdvullini; .1..I.i iL il ..i.Tho > al.I.i., 7 Sit ,nr Cl.t l.t1 1
r '
brtivrni" l to
% ri'pfilf'ioViixitedto :
: i i- 10" '
% *
1) ullnr.I .1.,1' further l'arli"ll"r. ,
hii I'or .f
; I kit HUMHIUKSAieuow \ ) : ,.11:1-in;: ll.l \vlivro.. Thetn'w !>4. ,C.rY.PU.Jnlx ;' attention.. | I.lr..ln'r'i "f tl ti Iil: > I l' Mullet I I ".
), INFAU.IUI.K: btfore 1.\\i : ,.'' tEJ.1 ... l 10" \
H(" \: 1 am'.ue it If I .r wli..J '
.10..1
Lh. 'lUE\-: ', .10.,11 now 2.1 vill'll tub-
arc\ll : I andr. ". \ Mhi..li "c :- I.IX 1\ \c :: Sir.u. .
}{ irtroduced) 2-\ : .. I > Kil'iiikinirk
% tltv* -
SALK IM-IIIC! raj-i'lU I'tnt.d\ *\ .t"II' npn'.i make. \ rv n..itiuil A1.t'i:,. l.-l; .\I.1 1 1 ry ;and' Pro.ix.'. 1( : \
-
illaj .' in tln> will t'lMbli'ii-to It f..c.\\I..r!! 1'.111n; ties,
and\ Curt-.l
fOR ; \ -- 1'Hl.Ai'I : :1,1. i I.
town o jr t.I. 11.1-. \\ u -- ,'hi"ntIv : t 4 ( \t '
LA.ND A11 1 \ rv 'Y. ludu' aii-1 *oulh .\iu-r .. pi"-; .. "in HilI' old 1 ti I' AttaChflUtNC .. I 1. ai. : -it, to 1 I.- i' : : i.Tjtnpt .
"tr..r" f.r a1\,1tc. Wc-t \ .' *,;ion from .-..j u.t.. \ I Ii \-t- tun ral,1 r (ir..hl'n .
t. 1 < f t f "oi i .iiMtl \ .. I'm.', fr"l" 10 lilkil'
: < o-hr --l I
unJ"r.illll..1 1.\ I'. :"tIt', t ..l>h:.:uion: >u MAX\\P.1.1.: and all i p- \ i.o'i..t.| iti 'Ir "o"t'
"fIle "C 11 A I)10CI. 'fA' I .t,'. c\l\ f.-l nn.b-r-jri: .1 >\ I i..i ,.ntiuuo tt> Mipplv 11..111.on T _\MP.-i: h er'l.V to i{1'1". :.11 .. Mppl'd rid, "iI "i.Iil 1'3 :o'.i'" '1 : Doc. I 6, __ __ _-: n-u.; ; ) I
I iarC' dot ..i.\. tf the .. t... )h'I.c1'lilll (:rONr". andh.ill ltohipj: \ o'lnti.t iiecout.i- ,-lo-e I inter, -td% ai ; '., r"'l.ir.\.. Get,'II ..,f Y ik": c.nlI.II'1, .. b.t m:1I..r.l..t --_--_ ------ (. .bpit.ULI i -
Ol1lbt' All our ord in -
ui\ ;!! .1'e :
; t. r. $
.the '
IJill 0luteatt I : tinr I.-.ni.! DAUI.INC.Tmnpa. :\ (; 1 to .l"l 11.1. .' their
: !I(9t1 NotiCo.
A '
I
u.il MU
lI\ .
th.11,1
1..a\ :; 1 la.lll\ it -
KINM: I tinbt l t lit i
IIOtA'A .a ..... "f..1\ ncrC'' them. Y. and uU th.' 1.\.1\-\ 1 IN''I'l:! If I nt in the t n.'Uit 1..IIl..I f"1]. Mxb ., 1.1 of t civo roiur.il JOHNSON. flb*.- r- t
'11' in N. "II t'Hew'.t.; \\" al.l t t { N. 11.(11.1
II dl "Ii" ) ('a h. for \\1.Itf.Llc! Agents ; n... N.-* :! thur.lhoin .. oriltrxith u*.11.1 xvf hfp 1 tei.nd \
: f.I' rfji're
c.f ; 0 )heirVy
Te US.id t r.ri.\ ;' t. l ar -
OP"THE'UNiONlTCity whivti ti>
1..are'l. : euuntx iu 1..1 sat. i-fji.-t l i"n .rtniir \-:111'1' PINT: \ ) 1.n. ilh'tl' < < : 1 I i I I 1 l .

t ...r ". Lan.lare.. ..'Kn at.p'S. tl'u v. .....f.1VLn.. late- <-iti h ipl. I i I. ....f. '. ','lIr <''11i Imitation*: l T.x:: DISSOLUTION 111I.'ruu.h! : : .tint III.: and! the -.l.l I .11"' : Max i ?T;- \\'.. Ii 1\'( iu-t r..j\\. ... 1 .ome,-.7. I- .i...._.. n'.I'. ( III |p.14 j.l t.u. the- ,1.1l.c.tb:1. -.f1.. -.ridi ; I '..
-- -
-
; 1
--0
I'anlc.- O.1.10. '. : I tearc. rlll k. and t.I0. Yl.IATTYl-lX: I s.;. ai.i I..MI ile f ircuit .llrlOI... I
!
further lf."Not ivud : i ju (
: .1 lt..tle.! .llIl 1t..tl.io. V
l
f
.- 1SG(). I imine ea h I.-n*. 1)\/Cp1rl( 1)) "! do\.h't CI. I1AUT. Att'x: f,>r lif''! I P.oxV: 1'\ r P.it-me; '" 1': I.I.| 1..1' f..r ti1e 'ou\.ru C'r \ i: isoI fut 1a.! ,ris' .
tArV. \ 1'1"1. i
I
Fe1t1. __ I but \.u: \ 1. sllll'.T Os.al n TF \ 'rt
._ JUST llAls: rt-id \t .y
U1 rtimr& ,iiolliiiij: Plautilion : lo. l .e'' txIcof tl;<'rIIIMI'- e,1 hy .\ ( ,
S vid] 55 Flu M 11..h ;h'" : r.
:
1 '
: : by Mail. .iil \\ --- t.ii.d.or.. 'n .,'1 ( cQ. .
crill bl'h'w"l .
DULLS \11 ) ,
SUGAR ?1 1 P.oxr : n.nLI"r'I"\ 111. -- -- ..\I:-\ at tii-- rI"ihtilt. aatltt II.i,1 (1t : hvh.: .; \
.
1tNiN't -f.iI.c:
mILLS : byo'ro's": \ \\111'1\i: 1.1\1': Sire1T.iHipn.. ITa.'iKoiiubcr atla :: \
\. 1 PM.XO: \\)1 1t". :.,.:I..a : ., t-rortrty t
'V G Notice.
I SUGAR antI fr I'a1c 1 11"\\ .. ..f \ 15th.'SO. .11 J | if. I UAl T. ,,\If f-r b't I ,0
A.-III\.t
r.ICEl\"l-D rff- '-IOT.\I: :. ,-i-rfll I ) 1 ) SJfj.'K1Oll'ElS 1f
(
AddreHENUY U. : fti.l : un.1erLn1i ;
JLT I I'.lST. th.' I' l 4 .
.te. -
-- .
--
nW 'll'I\1 :- :; alr ---- --- 1'a. I. >
..... :\. Y. tI'lJ tl:1: '10-TI 10 -- fut, te ;
QIX
Uroadwny.
A ....1...'. any I 11..01. 41o It1UG:: : llIE'3. 1si a"(1lh flit'1 ""Ih.'r- 1 T. .\ X K' .
theOrde mI..r; : Princip j 1VhOliSOTICK. ) fSI.ccK:1' : --
( ,
1 ''! r.. >!. 1 ,,1. pell, end for Kb : wi1 lr Cf ," '111 : J }}
to
f rCCCt' tI. 1' '- Per AI1.nti.; the J '.f :'r..iu:1l I lli.1..r.ud. nl: : /. 0::. OJ' .ITO.S ( ; '
: u.1"e .. t.C! O l: .
: e!r rt.nV.F1 : : 1L.l1.'IS. \ { 1 1 F'; '. .. ( I
.
.. ; tlnl u -j
3 : it't-! eircalars.ITUOATK ) } 1.I: RI'I.If.r:1: aa-1 I Poiititv :. tl- '
V.'lutn .
v Tampa.cpt.. .4tb. .__ ..- ) --- -- -- E; M tEPGI1.! : U'' and ,.'1 tC r,:III.,. 1.1, .! .. poi: SllKall: *,: "r.dJ: : 1 I4.U,71Ur'; ( f poll :J-At.L: : at .
ril .n .I..I.1 r
Olili.t ( -
1 :" OFGF'(" \ -- ),' T(11L\CCn.( ('1\1; US.:: &e.1.r .,, r. s\\ i i'I..l.. 1it.. ..f """u'pl.r SW. '. \.hn. .T [ "*. a. HC' : i -
If. rtbII't
i l ? ? 1.-1; i'i
: the n" :ii .
"
:. tOTlct 1" arIp4.flt.[ ; tN will be made: to U I! at !:tTlI.l\lrn l 1ot-u i T"\lt.\ 11C1\I 1 t.u'. Arnt ? _
i" 1. r Ch..rt'r of H ;- 10th, .
Dil'r. the Matth .
-
f..r
.( srr CI:1t. ttii' c. Jurillg n'v. \ (...n4.riIl A **rablv I 1a
L '.iiJ.LS- Aefl'. in I>rek'Yil!<; o 1'i H'-'I.
from
eJ mY Pliirk Iload: 43 ti.4' .1. ::1y
IT 8tatf' T >. iIf
1- from the .1011 W. F-aI l. ,o::. t'r "1.t > -
-!, abenet 5' f. I
.
4, =". '5 '.
!IC:
7'j
.
j"nr'

i }


:ff '. -

.
,

I .. \ )e.fr b----

ttte1
: -


-
U- [ -
\

.. J'.0 .
-
-- #, :.
.- .. n
.. < '.-- < _-- '" .
.
'
.- .. "
; .' -
-c
.i .
.
.
.. ;:::{'Io Ti.. .d''-- .. '" _-
.. ,, _... ,':_ -
!: c ,-. _. t_..- "
..- _: -' ....-S.--'"' 'o'
,
-5----


*,-* V- J; '..- hf":" :-- -' ,, : Lff ls
: .
.. ; 1'. .' ; :
; .'
TI.Goods ; : .. .... :
.
'" t .. I

.. >- ,a ..- % ... .. qc
'- /

"

.- II I .

I.. I
.-. ---..-.-
i J ...J7" ____ _-.. II -- _. ____ _h '__ -- -- --

I ..- Bill for Divorca. HODGES DAVIS & CO'S BLISS'
\ J1EOEIVED New 'b-
# 14 the CiKi.it Uwi lt( thcrw 'mutt n\- \E\t\'lC 1t14:11A1)V: .

tJtI Hi!1,. 'r.Hl (:.." "t.'I. -
:
Tr TIIK STEAMSH; I I 1ATLANTIC' tOWDATED[ LOTTEBIES.Aithorirec -0
I Ana M I !KuU.-t
: *
) (
I t I, T!. vn I bet. a by a 'p.'dilc! of the I.o::ir.l.i''i:; : : ]E. A. (CL\HKE & CO.t ,I !I-:: >' I. '.-.Mi"klio. : It- t:1Jy I 1.a.. the !.Lr.- !": :\. r

4 JohT W. 1 Ili.Urts. ) ::t"!' for tL' 1. -is.tt ('f AouJiruur.ul !Jo: ut'ui .
1 T having hoe:. mud *o irpp etir *ai.f t/'{ -"- ).tI'J'l''C.' UK.:): n..w i 1:1: re :eil'L' of 11.ir \\ ..11. d. ... .1 in t1 OltJ.-. '
iik: tj :wJhditin \ :
J. 1s.,. I. ..I :
to tne that tU< Jcf ... ill the : : .
( to .t ?I.U'OIOIU: : ; l v. ..
-J .. titl<>.l raa,, d, #' r',t live w lI.h the !

'r Flori.!.- Lut t J..... ..'i.1. the liuili" iJicrf. l i, -- 1 OOO, :X> P.it-ka IJ&.I! & in cor-i.1, :tnd .
0 IIUIVKD: : on 20ih ic&t ., ficm New THREE PLANS !
the :"tatc cf l.uis.ana; ; 1b.-etort. m t ..

of l4it.i.i.t'. Solicilor ]It ii 4 )1t iiili/! / With It i i" '.
.4. .. coai|> South! Carolina in fotutttn: tnwoJj.!'
the tleftiiJaii': <*o ';..piir ij .n. '" fcr, j SOMETHING NEW both1 ...

t dt>:nr to the till filrJ by rotn|> ::& Goods .. .
it' ir .ction5 u.rlw.w. .
I &bot othrrwit\ I wairanto; to iur-, : .
4u'e. <: tl.e snrsi ri.N :
CIfY i
j Iceci pro cMif: iCo'). And it i i.' further .. ,.." .-. .
tin Ilii: orJiT! lie jvjl.liUfd in ..,.,. ,--1' '_' h- -- 9 1.1 l, ntiv.! CASof .K "f 'nM i, liver 1.e3Se, ..4j .Jj

per pi-tut rJ i:. ttv! fco-ithera JuduUl JOSE VIGIL'S S s. -.it ii!::. 111 p.ut rf Uio, {.-11o'\, u,.u aitn'-, .

\. of Huticn! C"f tour niith. $5' O t i IIIY> i : (; () t IJII i s j ,un"I lice, ;gvttf ral tlcLi'ity! r"t:,!t-o', 1
4
THO F. KI.NO. :, .
Jat n ry 2Mb. Ifccii 1N\ C Y STOUE] ; ron !!oJ.OO I r I" II.\: 1;>)1.,:".;it :>ltutliU't ;'In.th'f ui|';.-
lire nn-1) 't.ir--Nes.t ts.sv J. :

) rfs ticoTof! laTal veioicy.HAJC :' FJiA.YKLJy 1 STREET, I 1'iize*. I I'M'.bio \\i'i: ..tit I II..llIl'li.l' !! (':o..ill"'I''". .1 ....d4. ,..i'ss,..tI:11'0.. \' ,'hh'U.t! : .Ia.uah.u, g11ia !!", t! fe.w.l _

> F.,t III IT' 55,s.1 )I I..ha.j.:. ... fr ,
TJ 1'i.onrt.A, ) *. I 't.UU'Fl.. .' I'a".'itiur, *, N I.II' I lliot ">, "j'iiit'!', !o 'i cf 11.pt.hpun! : : IU i-J<..e ::41':1&:1. \,;t
IlilM-irongh Grant v. { I IIn A' X T J: I f L .1 t s1 S' ]
'Ion.
n.d""t111.1( l (
-
follows: ..
:
!:- )tu.c,; ; in part, a*
J'rcbait CVu'f at Cha uln( / c
I ., .*. J1s6).t, DRYG.OODS. 75; : l1A.\I.II.-1. 1J I'lIAM.N: :MMIIiro- t a I 5.fljfl-w Stripe I *, : .. I It U ('''? i.ln\! .' :\.tt..t.! : ... to Ftn4s,. :'

"\ --I1r.nl\ !mn. S t'.Lena! .! : T.. I.p J.iwi: ill I tl.. Ii" cf Mai'i:

"" \\ c.f l the h-'A'e .,1 l Mq-un! Cari .. lirown; ana l5leachi lC.\'Uoi Tiu 4.1.1V! Wcdiii.jQ.iy, r'I.iy.t1ty. \ I'll h.:1\ 'V Cv.Iains... a

1Ii l.."'r.>\yli C< atitr, Stat'! ..>f loriJi. Jo Jo Drill!!, io /In.lo"tlll'I! !; \' .\it...rn..ois. it 1 o'clutL, ilui 'tIlt! ,

(.!. 1:1' t':.::. l.i\: t !Ic.j\i wuttrn ..II.:.-,. } lirnJt. Ticking:: risg i the rat I *51> A'Uy I G0.i 4 )-: a .
the I 1"c.! :(y of nM }'tr.te. it i\. tli Cotton'J .-. ti

Ordrred, 'i hnt j.'ul/.K-ution! ,;f the !; l ::, ', cttI I; tlii. rla! ". the lio'.der'! of :asi\" ()se: I'ol'ar: re.M; gLt& 1.luill-. I Jc
it }. ,,1 hite 1.1u. 1:, ,l.t '
YoiLStiijic; > -, .
CL-Jca: .Congress : crol\! \" W. CUSS CO.. l'roprittt:. .
.
of ani "II..u 1I .It'
pea k-nrj f--i; ;" .c < liik.-t 1 if the lm..I.: | I- 'o beItCt e.1) fliuulHCdi ) 1 l.innil"liito .in.l, l lr.I.rc'l

\ ts.iti-iu>; ihi!tI4'n..rd OIJ..r% ..u..c.\ \\ ctk. White i' Ucil! Flannel: ) r$wn, will (t... t ntit-t i l lo a prize, a'cinlisito ;; .11 iprJ CaiutiriiL, : *,. Mu-lm! I ).'. : :.. \.I.\\,1,. t ,. NsvcVuk.. U

m hll,*. i.i. i 1'e irisulv.! a j tl Lil.OJ Cot. Fljmr.cl l tlic! 1'ui'o:: : .... I )
.. .... .. igU .. .. lain, .\1 I.ttL.. Msrn'f.. n < !ry i r. .u..1..i, .. .. 5n Ta-_:... ". "n.l. 1 I..i* \\'. .1.t.. .... . > -
-- --- .
J .v. s 11 JM: 1 i.i 1 f oil ,color! 1111.1.t t h"
; I I'l'int i> \ ;
.. .. } ersptimi ; f .
V
tlCC I** I..I !h. < ;u ; J.outc: duol' f1. ; t'l
J JL
C"tlII'I I : '1Ilhtr IVint's-l .. Fanoy Mt'I tm1in'1: AnI I JTicl.it with. drawn Nosonit, Ztts's llnt! lnp,. liunn: .tj-Mi- f'\\. !I.nJii.* Hat \ i.t7i11n-z j ..

O.-l'ffJ. IK-t ln! > ,'rolit. .*. (,f sti I I: L e, ( ; itizhttiis.: .... ... .. h '1"" .... -.. :!...."...! Iolfl..t.011411: 1 ,:"--,, f ull tU-irij-tioii" ; !>\. :U4\NrII: .\. r.lVBt\-; .'1''

... t.." ..'j" '-;.. .. 1IIIIt". .. .. .. I; 1 :./"' I :a I..rge a<.<'tliiifiit tHAUhWAiiix .f '\ I .
.
..t to.-- the oftiu..r Iht' Ju,!.'., c.f I'.hlt; (.f il.' t"lI. Cls.imu(', .. .. .. ."' ;, ".. .". :'.111 II 1; ('.1'1'l.ny.r.II. : : \ (; .. O\'t\ -= _or._ J.inu.ir :iNr.! Ic": \.'.". 4G! lv.i .l', .'

( ch c..tln" '. tr.' l' 1tfrri.I." ',n r ; ,,, : : !. ;}1si.% !I', '. 4. .. :I". .. .. I."'55ft"" r :) :- ..-. .... \.J (,-\ ..C .

i7 :
: :
:4 a 1' i: (o s 11 i: c u s :
: 1 6:11.: 1 1\1 1lIt\L\\: .
IM.'iWS: IIOJX.: .c.0:9"
; \ .' n"lcH.l J". ) :6 ,

(Ci'C.tit t'tt" ..t--, >'/:;f< -,.;-J-'luritlii;; : Hoso: and hf llo .o, Any ( L(4'< luVit with a iliuxrn :..t.niLtr .\XF"': M'AIHI::,. s .'.. '''{ .- ... t'F I IrW

p Cirnnt. ; '. ui: it I ..1"llUlleJ tu i 'inmi' ; ttattv MIiVii' ) : .' SAWS.I -,'-\'" 1
rrn ( :
liiliihirnuf/Ji .,, tUJ BIItrf1: \, C\\\ \ :TA
: F.yl' ;\ : c -i\ ,,u l'i #
niiii .
Chanter! ;.'1 'k'ufcry, ( : Hil.1.ttls. ]. I ti'.r j'l.n-o! .u. i. .. :>: \\i I PI\: \\1\1 I : < ; j Kxsvr: I :<, I I I.Es.: \ \: A .J.JX
: .I, :'i i'I' 111.:1"1| : .tj'.l"l.: i I'. the '
.1 1 /). ISG'J.'( ll\r lml.rdl:1: !;. .l1! .t\\I''.!! . . .,' l'IIIZII.: ": 1\1': : :'. / A\ Pulillral; foinmrrrial :and! Ultra y {

111n: L. Cort ) : 1 II'\IEs.,! : : .\rld.l:'. i I.: wI.tPI: i t.
I r.tl'; 1 Clicck! 1'iT :1'0.1.., liiKiI: } : s fu ni ?:I.fU I t tj :.ny I Piic", \
!. 1'( 1\1 I'I':"
J.'k. .T. l LJ. r"' .')J an-J /r : (. of ncry laricty.-/' f rfu in try Ar '!.it < -_ IlliU: :: Ut.U tUILst.. ua.'IHKt..
LcI r I.f scrnnx! I: ii\piot: : / i': A--.
_
.Pbi I It Tit."s J --
I IT AlTnAlMNOihnttleini! lJt b READY-MADE CLOTHIKG." HAVANA PLAN. .f I :i'/ ivt i 14a .rrio.I of ItI'U"U't' :tyipst- -

_l in ..a'4 tmii-r. anJ that the *ai ii : oicJClli.! \ .: ..t... -- itiovriHf, dc .A" (I I..'-" .-1 !political in.-.ttonv Th- T:.") *,f J..h'l

Tfi.lt-<">nT g>( the *ai" C>rcn-t. to." it. I ; : Shirts. !:Si-Tut. tii.,1 the "vtnpntl v ncrorildl t.. \stint
:MOKK; 1 l'I KiZrHN: I : I'NK:! :- Groceries.ili i ,
Hton! *'ai.tin, aJ; >!tU- .rj! that t." ) 1 \\'t'T5. Un-lor-Sbirf-I l _.. r/".\ i ill .-t:,;'...ur th! '- Xnt I5 r 't. Ilft"r'H..!;.! the <<"r
as r...j.?.-*"in ill* h Ae of tor4i ia ; It i -- 1:1.: 1.1. \\ ;Nt II.! .. ""I"I'I |.. -.plvt-: lite titncei 114.t
;
*J 111.:1 tho! c:: .aJ: t2vf.-ti.lanu: n-tar: ; 1 \ ;\' ,". 1Ittti: C.\ 1'11.\! I. 1 II. !EFIQ,000m .1.:: t'IISUII't.: :: : ) : ( S,, : 9.. Ull.::..li.- tltl-ll. UV ll'ialum: :*:i.I !b.\ S.t. tt..tlld..t1.r

&lI"'t-f' :- Ih':111:1" t.. ",ai.ll.,!! (1:1 'Or Itonneti of firry v a r ic tu ; : : ( '('IITEIcln: : ( ; : :!:\ .-.' .,.: tail..t t.) "vi.Lu! \!1s.. .r..1 :..dth..

jlr: .t Mondivof ,\\ .. ,\. .. I'tsio 1"" .,' l'i-i, ,- wjtli
I.tiii
Jjjlv. .\. n. 1S6' WINES SYRUPS. 'r'.f't < :ti I.- !" tlf t tlse :; v : 1t'
$ I 1:1.t'1: 'I J i E.n.f'l: : I: ( 'I\/\/ : : "
rail Lilt! will) l 1'1" t-iVn, "< c..ii...M' ) N.it.-'iial.! l >oaH: .*Ti.lii' !pftity. to .rt at Cb.i'i'1. .
t11"sn. IVn, :i.1('<: 11.! n' thi 'tJi .. Mi! : >ii'na. I l'OIK.I : 1 I\I'IS.: I I 11.\\1 I :'. i :I'\\: : I lil 1 I .\'\\ ..tih., t.'.. i-i Apis'; i wlI.I! .!; v :h .!-Vi, :.v ...ftbn.1Cf.i'

1 .f-C'ol 4' n.... "-es-k h ...m.. I'\\fl': .I. .',l.; .' ... "r. ir.it. I.\ !II: '. :- .\ I.T-.I-E( : : & + : ..I i .J":>11/101"; -1h.t.u'l" :. s'at't'fl.Fie't .

lii.1i. said Litii.' t. (;'* i.11- '1)f"II" (G'EOrEKlI Tj'liiTS[ : OM.V: ..... (,(t.lftht' i.INI.NIiJNz.t! : : { ): : 1-, .11"\ \ its .[.L-'I'I-T; .-.* i"'iI i": f r.O ,".. .-n. %> h. ihtr .

TllF.! : \ = ft.--t, U ., '..I. :2 -LJt.: I Ilnt T 1 q)H'1 : :<: DltlllD' I r: I I \ it: ..tai..ltrt.tf'i' Mt.i* i-<": irti". '.t 1 ;" :.:, tf:

:;1.4n._ l fl P"': k. I :icon, . ... I' : .. r ,I.. .t .. I' I. I It >l t'.tI -._.,' th.. out!.. "h... .. If" ..01, I. !t l.,4' "'t
__ i i iva" j ;.I. ili : .. \lU./:1l h.': .1 t"j"I.: I :.1..1.Jt .
a :::tr. C"tTI" '. h"-'ht !'. >by I'lrlt tUI:f'I.. .VH-IHi l'f-" ti- ..

!-Iotice of Insolvency.:) : ; l .>il 1'g .it: Siet )1Cltl- :: }PHA HIS:: : n' .:% -, .f\ ..'' ."-.if *',. :-' "* l''.. vK rv: it u ,

l "-::E t-r IlOl.AIt. t : r.adlii H' 1 !,1".1 :: l i 1 Tik..t... \\ !h...) 'h. nI::. 1'IrKIJ:- :' .\ IIIISl1'1:11.:11.:11 : :-':. ...... -... ., .,v ...-. r w'-i,;: .-t.k ..:5..1; ,f-i ..-...

I1U1Ittf\utt: t... *. *' >:ic.V. itp l. r> t.,,.J! :: !J. _'. :r.:. i. ;, t;0. : -. :'. is.i '.1.' : : : : : FIl: i. .\ :\ :,t I t-: '<:1'1.i .. a',,l It.,, lh 1..r.. iMf. i .u.....',-

; 1I'.v, 1 (' llaisin-: to.t.. ,.j! a j Iii-. .,1 t:j:.i jn'. l'I.L'.l'\\IIII': : :"': I\I--I\S.: : 'lu''H.\I.! :. .1 ...a ft i a l.i I\.i 5-ouiK; "Itl. a ilti'tiit a

1* ProL4g Cutirt .t < ..iai1e-i, _Vc& & 1*, 5v r.'tK.s!; \ I.--; t. .. >. itv .! -.'" :!;"',.!.i'i"';. :..f't :"
((2(( ;-.if\I:( ; : :. so\p.I Sf III.1..f1'.11. ,\ /.f't- : ,
.t. D. li.o/t. <-:tn N'nts: filhdlJl U"I\!: .3 ,1W\\j, S.ttitsv; l\h :}, ,1. 1 Stt''. I. !it.nU"ti"l.: .!.
1irIrrr.; : Jliz: ..b.i? Me: *. .\. ,: Cat .. 27" .. .. 10:1.: .. I I I rirrsiiu : 1 'EI :, .\. \ -, .. jlIt ,-m :. ""' !i'" .:--i!* '' .. .i. "- "' -'

: : !u Ettatc:: of J.,Iits A 1:1: <' "! !oup, .. .. .. {" ':. A.JUS1 -: ... /: ..... 'I :t. ., :. *uituf: lS'* >w. I.i'- I'.. *..r .. "...1.\
I :tl1.1" :.. 31 fll"tllll t $; 171h.! ; .- t Ir t
,
Ih..I.rwr..t f
!" t'j 11-a.
Utf'.I..r"11h Ioflt '1 n" :si
\ -tat '
r. ,
.1 ?
: ,] ;' ..J G..nt! lhII'V aiteis; of .. :::0" .. .. rh.}, .. .1..'" ". I' .:. I I. "' : : I: .: ; 'st\ '.. ."'. .. .. '. .
d, t>a' ltii.tJ.iV fj1! 1 wen: *.u:.::2 : : ;'i cvciytl :04. # I. i I. t .. t'\ t.-L? t : > t'j : L.t.
:
t the I.,..,1\ < lev- of ...ill"t,,'* it i.. t!: t I.. niul! juii 1'. .. :to.. '. .. :; .', .. : 4Y -:: '\.-' \\l ) J"" ; !iq. r-i.i ..it\ 1 I.1. .. ,", ..." :U .4 '-a* .-Vtlt*, .

,_. a...". ..!. T'-iit' ;"'':<''.: .'ill1 ,}f tho ) Shoo-! fitit? and, i-o'irtf :; 1". ApuJ i! T. ?h', .. uE11vE1)( : 1 \ : ) / ,,'..1' ..> I !l..t': tW:,1.! ir.' ..l..i'h? #tvit..r ,t ..

JK-li i ...l .,.1 :....1\ -U.-,;oti-i \,.' ? .. IWt .. .. .. .. ,\V S'\ S! :" .'tI" I".': ': ". I. J. 1,. ''1'e: I. : ..f :,:I.t".: 1II.
: ; .* .V:', "rt! n w.'. L. JEWELRY. .. :s:! .. t 11 I b,. --: ..'h'' I. I. T. .? *" i' t. ,I.,..... ..... lr _.,., jl..i ". 1

IRu.,lil-. j.J I'.c ri'-llu* l\l .Mtu'.j:'. Ii |' :ii": .. I toL. .. \)Vvrol'vou\ \ XoVuvV.\ )\ .,__ .. *....>n .ti-;. rr-t. I. ,.' w ''m ...rI ..rt.;; '-4
,'/ ..10.1 1 ill : st r.ii' I K-: n-n: : :*. S. 31" .. .. .. \ \ -.4 tit.. tIts.. ..t- v.tut-t.s ..filcraU -
... i> T"* 'i. *,1..1 l t>.\ uiitt : i .h "' : ::t !k tv j lUf b.
:._ : ;t / I 1'DIE\1 I : t'I ,
.... } .. \ 1/111.\:0-: : vf f in.--, : .
.
,
: r ,I ibt(.. ._. \\itdll. lliUI I I. \ II.'ti,,;.jt.t #-
_
iLj J
: $
,
.t. "- 1\1 : o- -
..,, w
\ 1 : iv.: ;' ,Ic' -r ,. : .Ih. ..., ... .. ..c:t J I for l'vuntl'!" I -, .- ..... A4A- ... : \. _.;_'II.I.lt)4..I_ ._. ": I.. ....1".1 .i""i 1 h. : .I :--- J I
-y7T' -_ f." tav 1 :,..;.1.u "" > ii'tb. j.It.u.; .AWJ..UUQ.t J-_ r.VIM, K, l.'l.ill, 1 Jn.l.il\L. :sI:< ; Ib \ trllI'I, :\ .. .' 1
I .tJJ -- *i .T... t7 II-ba1t. of.4''F'! '- I I. I ; ... ii.-, >li ; t :;1 //.1 } ::.'''' ",1.1 l "..:;. hl.. : .\, .

'tifft i i" t. '* ae nf'reaj1. on cr JOSJJ: YKS1L.jf '"j!! 1.. ,'I. ', ,' : .. \ II t.. ..rt.., ..1' ..1'1'." ""_,'I''M. IIn.t tt;. I'".., ,. i ... J I -
.1
-1 i; .1!, .hy 0: A ,.:s-*. A. 1 1'.l..til'1 ). . .. _:1 ._..t-rV't-tJu-tt!! ; : I Ii.sapL'; /:6\ .t ', ,I"' S ,. t. t=t!. ., v tl- I .'
1 ., .. .. I I : ?'. \ ..., ; 4.// I
I . .. .f" .
?7.: .. :-1\: intv t '.: !L't_ ... lr.9_ c' jj { Vl'JOB ;0. r T' .. r ( \\ 'lli.lLw Lvi"'""*"*" ) ..' ..I t I'f' .
...... ,'- ... .. f( ... 'v .} : II', ... I t. ', .\.f I.f 1--' ,
|tI : s'i| .nlt'l y.;- ," I / .: :...: ,,.:,,:,:,... --- \I.\t.I l '. : I .0: .". .,,5 .. :. 0 i -
lRr t l *'. 1 "' '- :".% }:,.I'I.. ., ',. 'o .. .. : :/1. '" .f ) I
< f !' r"\ r..1trr.I| ,' ) to ;. i 1 :M/ .i, __ : ; : 'f." /II'li.I.! ..'.. I". ::11., '. _4 "\ / ; 1 '. .'; I I' .
: : .1.! ...' :... ....- "':" -, :. .... : I ;;.. .: \ 'i ti I,r
pi-i' a .I'j' til..l i 1 ill .. L4 \," > .
n *n Y .
:: .' ..' \ : .
< J -
; f'.I" '. i .I"" ,.f't ,.( n..r, .. ; Aj} ; '1' s.. ..! 'J', ... '. ,. I ':". < : II1sI IIIIr: 111 j. !:::c.i. \\1.: ': ? ::1. ,. ; : ". : !..,:
.i :
,
*- ,, "" '. r..u:' i 11.1 {"I' IJ.'I) \.r t!; o) J 'nt.til.'I .." ,..:,..!:. ..... I .." : r.. 1J .1 "_"UI 1t'j! : :. .5 t.//( r I .;f:. ',[v .:..,. : -' :. .s.4-.. 55 \ \
J-' .', ". c'.., ,. .- t.,. : :.1. .. j ... .,. :. ::: 1'9: I ,' 'j' f M.4f. I. .. ( )t.tll.. I II
I"I alt".1; : : : .. .r.. \, .. _. "n I ; ..... .... r > ..1 :.. .. .. .... : .
.' '. .,,, i i ,. n ;
t. I. : I" vivo 'r' r&fliv. i ti<--r I ,
I I II2t: [;;\ Ty :: 1 14.4 ;4"i.i 1 S'-iUs; : V i 1"1 j.'! I." in tl ,
li
I.M.AII.II : .
..X .: .. .* .. :' ; > .." .I. : 7. ,_ i. ( < in-. .\1d.ltl Mi v of' t > .t I r ..1. 't -
:
A"! furl'! :! -I i I., .. A ':ioi ; 'I.'t\\.I j\\; .'I H i ,
z .
.. '. 9sr- :>: : j : ; t t'ro.l. ,
... J ; 'in I k-'iU"JV' ) ].', t-- ,H' j '. .. > '
it'j .
ft J I' .f{ \ I. .
.r-- i : HI: l < p :It ...
I lh.f 1 tI '
4 : ': : .
1o I fjl .KIOf: : : i.j t'r.: .
j. ; priiitinfl ;' : > I I' ;. .... ; -J f
l'iI, t'
Jllntrrinl t4tf.\j
'; ;, hll.t I >I.t i
A/; : 1..1. f. A <
? r ;;; ; ..L ', \I..J.\S' I I' -, ... "W'I "I' t' .. :
,
>.fJ..r., ; .
(I. .
.. .
I : -A
.1J: 1.. j .. $
>
< U'/ l ... .. A '" .arej! ':::,\1' ,,\ : ;': 1 rii., \V, t j tt:4;: ffm. -.- i t. .j! J'i- I' ir.., flit I ltf-.i r'lf- ,
-'hstttc.f ri. iJ., ; t till all i: !. \\ !I.\ .1. % :r'tu
-
.r. t t. f"r.>' II I : I II. I i'H-ootf I.'I.t.l.r..t| ) 1 P ,
.l'jf: t' "i':' : :..1.,! V.iW! a* : at.k t l
.' ,.. T. : :: ijfon; IMIII.;, sc. \ '. : .. a" I SH..HJ.
t 4"11. MKI hc. \dm. COMBINATION ': t. !'f'II : .1. : .'. f .,
)1 ; ; r Ike il.it ; _' .1. < (* *i
.
AI.i" U (DilM L.li vel : 2 l.-.1"| ; c iniii.'i
1.a1l'u"'I". .\JIII' I I r.1I'inl] St !' I 4' 1.\ .-:11.\ .. .v". -Q-- .. .t,II :1"' I I' III *tu/l' I..r., .
cf J. li : s > j : Mn: 'tie 1' ... I I.I, S
,
I Loi.eatl'f. dJ lIk 1'orra, / .
L tall Tirirh I 1.. ., 1 r. *!ilin J' OJ I"'f''i..i. ., .
f .. ::, .. \ ( j,.
; If Attth rI'M: : \ : \ \ : \1' ..
'
1111 ; .* t' 1J j f'I \ L. :N .
ilaliln ; h ..
( \lisilin i 1 : w ti I. .r 1n K. ,
: 1, ( .1I :" \ \ U -
: lards
lAwSl\1't : ( : v
i .
; .t I ft y I I'lsri. -.,d" '. ... .. .\. 'J !I. -M,., ti.-.
: J uhz: G 1'.i.t5. Hrads Klrrlimi: Tirkr} \I: J I ::1 I. I 11..1.. .i ''i ( ur. .. i.-.. !W* V"'i'

.. : T, :. -11 J I of Ladin ?, LahfJ. ir.. I./'I'H"/ .\I.Ji"II1. '.i- ..r .' ..I y' ..k:! .. it( ,* a! t''I..t. ;4U ir .;
,1'1In t .to II'I'! all other : Jir.. ::: $lf4 lb \ H"1i11 < j 'IM. r ..,.. rfj -
p'.r : wit Is .in ( :t.'dl, tJj ... i. ; .p ..f ', .. "II
!l i i'. I.* I'\- :lc 1I1'url': J ,, fO .\I IH": 11:1.: u. :i \\ !I.> ... i: .
t L4Ti :.II:! 1aa: tu th-JfcUratj-.it. >n t. *rj r.'e.1: ( u-,. : :8t'rn 'tasts.' 'J I iiii-i'a I I'm.cli }Ilct: "hrk-ti! : : AT...'.. '< !I..c t h. .' .. .. .1' /;: if .:. if .f'rhapa ..
.
:
: th j" t- .
< : .
JLM 'r : 1'1'j. 'I inir i : itf u: .I! ..
MU :
; (
: : ) : ,. : -
\ --t- -
\ .11.
n.
.
J. :.srK.\cii: I : : ; N ijic.i.VOKK: :" 11 i I. *, I
J'l1't1" I: tv I I. J ', < ,1'I.t S i.' !
.\ ): ," 1J 1\: ..l! .. 'It..r. t-f
J"'Hn'i' h. 111.;; :#- (' t. 1s. i ? : TIII'II'I"\I' irvu : i. .. .. :
it ; .. ::C if. J 11y'I IU" .. .. i ;; -" 1' If't''I'1II '
f --- -- 1"1 A-1. ton : 1. .
-
-Xli:1 i,:'i Sl.N.1 ; -- ? i. '' .*" '< '11. 1'-. .: ..- .... .... ,
: I .j kl'i SANCHEZ ". .: : 1 : ; .t..ral ill.
.5'. -
SPECIFIC. y, / IIII'I!! )It :11. It. 'I.. .
fX 3HIM: 'IIS I ati.1.l/; "sIrHt I.. \' 1 HI"-.-... -- _
.
fiojn date J xiill .. I I ... .. .. i. \.
I.r:
.. .. |'rr 1 J 1" z- '.1 t !\\ l'r. -. \: hvri !i.it iiotli.r-u' .h,,;! _..
.1 ; \\ .
:
:
cr.a. : -.i.d tf'l''r ._
ucbcra ""."f" \ -- | '' ; _
t twilio .,:1,1&.. i :j Grc.'it lit: 2 ,. % \ (/ "' :r "i.jmit l : vrl Ioi! __
in th i i. :: lno.I\ Ii"jlJ
l'aT -. of : > the r nz..1. JItx.i > be at.i.4..J! _
<<< itar.n4th;: on'v '. /' [. .. Jio{.t the It
:
Count *'. (In- a 7 > < II I C ,, .roo. 31. } ...., If'-Mnn' : : .: n'.1. :
? J.il' ..(. <)\ ; e.
,. u.. tmt'T of it.--! llta': of !.".'I''I ))0,1"\1\
.
{ r<< t.-i: rji .. sI I"J .
cf Ltfcru 21.r:..'.. [,fIf'U I ..
i tl.c g
f i: ll'ftry, -
C"kfltd"' "-.i&..l. i .. !ncoule.! It : tsilv .. CI.I'I! isl I. .
ti THr' '
p t '
t1. (ta 211M. .. 1OO.. :: : : *- .\
mil< *.->Si to di J" .-1.1 i/"t'u. | / ?: : ."'.. ,. .. TI'I'j". I ; L\lU: : I1)1{;:.
:
a :z; ':i..rat j.. (.r ....i.t 1.-,..1(I tbl! .IIJ: hai: DO L.id :! ritell t f ::.' > .,,-... } II..tO.., : / "'lIntl.! 'I'li-! i II'I' ctiuunt .,
:taito. ..
.fbKOO
C.iu l.>c MI.I l :2 ;1".siie.j "f. .Of'O Mi.'iun: !1' : W..ky! *
OO.OCLIO: ; YVUI
1 : HI'" l
IIn' :
fcEALS: .
.. \ 1 ;:, 5.W
prize J.fKMi >
O.t04'r of Ct .
!. I M) I S !M !L-s V
'/11., wjK.-r, II.L
i.t.
.1 H. Sajfl Dlv I
: The full! :;54. fTICq.nr.I:
( I Jircctioiir! pti/r* t-f l.noo'I J : AS R'L-
-- around 2.tA IVKxL .
,1 lIJJIJ.\"I.-rI.JTVI- c.itli t:I .I r.'it.t ,,.I. nr. ';".000 :Tone., : I.o'.V.. J
I \'O Jo :Irq'. S 1 "-' : s. I.'s: : .t its. .. I il\ .. I
.. ( I .. ,
.1r CIX M, fN IIIaf: .- j ;; ff toiij..d! !; ith Jixiz.'" <.1 flu ,. fi.lnu Tin: : LIVI.X! : L\: .;, . llr .'
O i.."o'Uii'. < .late. I .JUt '..) \\ :! i> Jll tff-ct a ::! 1 II'iz,. of .. 6" AI. 6,12o "':.,.I4: : OK 'J "t-1". .' <'I! Ih..T.\t't'; .. .: :::4>.01. _' -
.Vfj t 1\<
vouIicrf nh ) ( < of
Tur.nall. tu I.i ii> lli.ior.: : I :: ""dz... of :1.1.| ;: lI. .:'f.1I, i..n. .. .: iin J f'fl"1 "'?lt of ('Isare.tai! ,

to 't' rJ"Ji;'"V'-! '.C" !IV..*> !le (-f .II'lM" 'jvec.fand! p-'rmanentP! with/ :.:.u : r'I lie.. tf . :.':'!' ltre. G l 11*.i ,I. 111,:Idi II,, 1 :,:...1':111:1 II : ...... ..10..1 ":" 1"-1*1 rrt fmr I.r<...k.... wiiti. !I. .h.. f'IIY.' .
a. '.1" '"
.
at the eivn. 1 I :" II. -I "Iti'.n '
t-nr I 17'.1.2'; i n. ; mati/ '
II'rjze-. : ? i
.
Locl'.d i.n' I from 1'; ,. I rdIIIQI"! ; : \,' -.. ;i. .. in u vsns.. : l'
}: ::c iuith hra''ni: "'* ra' *' I.II :. wioat: !Io mont If)
l- c.j of : l'Ub. 'j
.. > lime 'r ; _
t
-
Saa-ftf a \ :
10. :
Altmai kt or '' .
,
cf 1.I12:? l"lt: i- iJlarrm SIs
r C"IJ :,v. J.'a.J.; < <. '..flUtj,5.: tl ,Jll.J' >t'f, .y. < !. ,... : -<. L. ,.' N. : or .
Jt- .
f1..J.; .J.il L : ) tk4 i
k0 : to. .
.11r: ; c/f Jcf;: Tncirr l ;> *]J.-1J; I..n-I.l., "t. Thy eaa... Or
L// J4'1"'1".': 'fflj U.' 1>lmCl: .\. thsn anr. other:! 1:1101\11: 1-JiIJrm.: \1.n; : .f'-- I..o\lTEr:" ll-nrvChr! o I I'aw' :Sco't: t. -S "Mr-r'V. 1."h"I: r. f.rNIC'.,.. :;....lItnp.lI.r 1 d'e!

Ii :......__ ___! ; : : \' 1''rtifr..tll,. .''f:6: \ 'I" :. & t i- Ti. Jt.'aifc! II.\\ I.. [.,1A" ; I' ,:.:i '"i-n.M?1 \\ .,I..,: :k_ r.1cJ a: I
""tJ-.4 lI'It./'I, MA.T
N otic!"' i :r.; I1"h. t.I. ._ ttiii"l.!. or 1
.
? Ar., t. .
'ti.-t. .1.-. -t'
..
'
/
i XHV."O & ;,: ; Q'4t. ] ;. ti'.onV : \ .; : "r- I':'* ""I' i t..t .,
4 .MOMII" r. yO .
1-- -- 1I.r this; .Jute O-.prlf..S: ..r G y<>:il!> in lli! (I" : .f : our
I will! :; I.I tI!. : >. Sonati, :' i- .
L : .
f u'
f t'J lii. lh' > .:!;;. "'ai.t'i: : i : I"r f
lion. Pinion. < is Arctic 11.\ ; ; "V rw"t-
n \ ;
:
:1U.Il.\1 J
.
1 Kit'i: ,1..1; ,
Tiirtiijui. : !; : .
JuJt'I- Kiuicdy for : .
r '{ //W-AM T.\ !\I' | >riiftij! r .
Wf. : \Vln, S
rnhiu a"-J f'ir the C mitof ; That in XfJI Il.'E: ; i-i:'ttz: '" :> Irtd..I) ; :. ,t- .p-- J-. )."... ". ; '.. ," ":,'t---: : ", \r5l"riv8t-
"rJt'ljll JJ.it1-: lit :
>va=h. "-r.-4 cf Flori. : 1'I.-l.d... t 1T.t' ; 'Liik- 1111,1.> \ < ; ." ... I I?.
'' .
*, inv .nlt IIeis : 1"" lifiiiit, C. tu I'". .. V M! .
I J e.t'tI "f'4' 1 ih. .\drnilli asj c< ; }ahh; :! and cou- U! ( tfI Iy nl 4 I : .." i ;: (c iiiirnt i t.irt;: ... ; \ViNf\ ,*. \ \ .. :" : \:7i: ; r -ij- n'1"--. e"I :,
il t I I. .
ration f th. ) ".11 a'I.1re.) !. IIt..1 : .1.! S
p 'iii'- ,
:u.h ". I Itq: "'. 1 in a : ; H t :'Hi, 1\I..I.i'm'. ... .ti.'n.: .!
J i u "crfl. *' .1! a.i, fur ilie) Cr : I--t ..tce.!: J.n 1atI"I.: si'in. y"ur 'lIt.J "I.i.! i r.,1.I I1 II \ I. ., .. ..:.. .' .. j t w.
t lL '
.ttti .r.ttut .i .aid : r ; Kittsxouloit) (.f !l.a'l: UlliUI \ :1'. 1 ?'tEtt... na.J I I' M I i.I"n Jinti'li: : !1-. : Is'< .... % '" -

..- ..'.1.b.i"icll"a't"I.......'n... .. . .. ; cure* \ ) ti:" "' < s t'. l.,. '..,..n' .. .M: vUr ( .r.I"rst'iJ1I" .\. .r.. ... "-- "i\' :.r! <, i < i.j-! .'. i ,.... ..... .. ?.1.. ... ..,.... ., .- v-: .r .- : ran: I !Is.. eonr. .. ..r. -
'- '
J\. .i> ;'t nJlII.I'A.ton. : \. : i'.it\: > < >. :..I! !,'. i'jvKtl' !; J I'll':: ;* .,1! I .i- -MJIJHV I ti I I riui.'y: ; .MI, j I' ki'i ,'. ,\> .'.",.' "t,.<'. ..1 :.. ,. I' ,, '"..r. "'. :: r :':II'l'ltflwiz.! ..-,!. I ;..... .
; t !
\ ( J".tl.b t:>urulIh'ul 1'1\\\,5 A l-;; thccr'a Li11 0 t.-rrrv .. < l>ri' \ iiii -, HvJnu) i l'u: !k- .. .. Il": f. : ; to '
.
.1'1U'2ltt.. UG.I1o \. Mill fln. |r' r<"'. iiniwi) iliutclv IIf' r f ; Tt"arKit! : : .. J'J.-M \"t...\ ..l .I\, ......1. ,' .. .: "w ". ? "reiJ.t fop.
tJ.l'.slIrne .
i-''nr.l. ) it I !..., I kAr. : I '" .\ .. : tt): .
-- 4t i: ('arh mi. with t II"! III'> witiir: n vtntrtjnnt .....,,' \ # i :1:.. ; I...., ... ". I I" a'.1 tj eu.tt.ct for 1.
injiti-lujit !'ft
,
-- H, .
i f'l 0 t f C e Tim 1 ... tif what I lii s > I fr>'li<- "lm< drn" :Iu1rLJ! .'. :: ', /He. .\ : 0

h ? .F'\nl": fi flmtch w cstli ell I'ri/.." 'n"!--r JJ.noo ftnm n.. ILstk.;. I : % Jv..l.: : :;.s_ & I-: ., !i. V: 'r. KlinT.: Jr. 1-S
I atJor 4'e. Mf54 .! I ; .. .5
J wi it' r ti! : .
$ I. .
,
'. .lc fi% i. s I.
I .t rr.: "t t" Ta. Irnl"'iDf'. io ." 1' ;
** *- * .. "r I lraft 'I't{ 'vit. It.LOC. { %; f'.r .?1,1 I I :.. II' d.. : !
.
I _
1)1,4., .. : -
.I :
'
I. 1Uit.! !''':J h :: .ti: (, I J"h.: I Jlhk:: .-
"ollnl : : I
f / IINC1I 'OIIllIt."it'il.4. !
f. Cri! A IAvIIx.If : ', '! 'x rixtf&tt'Vrar : (
r Iy "uu,1 .. ,tl.t cf the If t.al. ." .."fi.l, ,, \f.C I : -. Notice. ".
:
Wm. t : ',- 1',1' '' ; !
r. nu-bi Cl h' :
:: ." CII d. t 1800. 1C r'ur'I''r' n i'l' : J I ;
.. 1 Jr.
I 11. M. !l-liifi, ( "I\C" 'ri'' lli'ir V"'i'r' .l r : If, !: : i- ,
nm: : -- ft' gi'-v: lJ.fi. J'uil (' !:S: 1:1lIU"I': : ; l.I ... "
}"ct-'tt\ 'th. 1f;':,. I .\ rz:. i TOIl' ... >: :atc. f'SIi'e, (' 'Ut.s., ni.J/ ; : I .i.d! !I.utntruu 1. j.'I'.r .r.l I... ':' tie (t.
.
.. :..OTICI. [ ",,s : i < ... .. _
--- : .\ ." S r .
.1 l s
-- ;
"i ,
"TlI"'afl..r ;: 1I1'1'y d f fI &:il" ... ; _
.latt'.11Iri:1 J ( 'II (T\I \:, 1f'.I"r":! _
: ? ..h -
AD.VI.'s 3
l'I.l1'Jru ) an.1! f"r' ''rtt ta\ I '11l'I: \:\ :. .1. ..t JI.Mr.J6'l.: .
: i ,
XOl'f'f ronchen ,, : \ .
sr,1) ,
-, fX '11' "J1f.. .rf'r t'.ilt'' (1//..... '. ..f 1I11J.Iol'.lt! ,. .t the Hot Ja.I.'e 'iSitjiii"; : j fnf! rjrj)'!*Tm }onj cf inClIdill! : MEl ''Irx1, I:'. V. "\\ .' .1 :.... ,r.. fl ''':1\ (I. II, !trsa. ..:,>> ... ;1
f "
r li .t > ) ..'
Ttr .
i () Countr. will! d''nl'' : :l C'-nt: ; \ I .1..1..1.1 I
!'i .
) 2 I.ro..t fmth. .
f nliru J -
11 '
: 1'\1 .
!' .n.JI ""tl'OlI.l. i' lut,. tell' .. ti".1. r ( ; E t :evcf Alien *r a'liniMra-,i ,i .' hi i 9ff. !." Oil.. ;: \T Mfl1)IC1Nj.; ;: .,' / : -- .01"" t" a-; _, I..tld0" %:: :._ t tI
L tt t f4t. aC'tI..ru."t 15. Iolrt' A .11.! ... all f.-.J. r-, A'!,, 0J .\ .. .
c J.\rtN Joau. 1:&:.. (.f ;d on, *!c. r to v 1111.1, a g'rt'r.1 lliiiUr,( ; cf :\= \\.J \ 11I..t, \ .'..,. 3! "., ;!....
.......tJ. O \: ; JAu.s HOI WS.l: DAVIS: t I." .t: IllIi. i\. .,, ..... "-" ti.,' i ..j i I".rt', ,.r Tmp*. I
F:: I K.: IWCU: ThX. :; Acau .IIII1IIIII..l. !. ,r &,,v. /,,| f.'j, If'- .,.\ I..I.. .,. tt lI".1 'h0. -1
: ,* :.
( LDXIL'Nli 1 2.. A.lri. r'f :., U! 1 tkh.in, .. 111I1.rt.' '
f JO.VKtr I B9 ? JI (n' M4sIl:. : (i.,. : n'. the :. .i-ii.i; ) > ; I 11! i, (.urouh I .iI ":" '1... ,\ ...., titk efi .
j ; t
) *
'
- t t: 5o t 1.\' : ;: tiicr, ol'l'4i' 7 1. ,
JA:Uu.rr :r.1" 1 cM ; \, '. ; __ _ -h_ ug : : :.... J* ...... t'ltv ..f rftg8 3
\0 F: t
"1 i '! Notice. 7'1c4L: l'A 1:1fr: .
'-" ---- -.. _. I. .' i It I'1'1 (' S. 1.1 : r.IPII.. ) 1'1'r'r,' I.. 1 ,..S. : ., i,
.
L1 -- -- ... \ \Tjo r.---. )rh.. 4" if. .
,.h ( nil! j r".I i JUJI ; _- '-- .4
ttr !" : to ;; .. -
'
'. TPl.U... f..H ,,,,., '\ tuiTiiiv r"lt i 1.1 I Iv ,.
'
If 0 BLANK (;. .8ll. JU" << i,,r tt.. Ch. ..- .. .. -- -
/ 'V' J'r": Ate lUiIrf! ..| fivTn lj- '. rtfr ,.( -- ---- _. POI'
n
'.. \ .' BILLS OF LADING. i L;.II..I\.Mc! .. .<.f of l1..rna'A .<.w at.t: rta:: :* in.,f fiiAin truil r.f th..
I 1f"i \ I.f: ,.: If;.: .. .! .r.ilin* n. rllltr"'t.n"' >.% tLc t> ( the Ivnai.gi. u !
.I J A.! initi:
y .
Ute "
; will uv
'
.I'.t .. : of mi. co:n i ? td. I \ '. .; ,, : J U\'II.Y.: | M-rrtv i! : ": \ .
- : : ( :
r.muul. (, dtctKfr nL. lln\Ii'"d' r:1. i lit. x _
!I. .\l-: JSOr.VTV nt'. I.f' I Hun. !i"-l J Is'v! ",. | ,'r, > ,* f'I r.-r.on- ., .
_
LA.VJ 'I':-"I) of .III'J'i ) s 4fl; |h. j.f. i : ., ,
I J\ ". .., : : "it
14 ; :; r. l : 'iI. ALLEN, 1 II MfVPEN'T : CLAIMS, ,1:!: 1.1' iJ.hu.,1: :: ( '4'Hflty. A', J ItIIL --" ?.St', ijti, i'liili, )** > W ,"..I\.r.r. / f"r ny 0 ?i
ft"'l"
,
; '
'Si.f 1 ( rOr.f.&lCAt !ri I (; NOTICE &tht.tI4il! 1II... n.p t*
: t Io
7UC Hili.
!
t J' 6 Ii'! ot, the 1111.: <; ( i !in I..H .
T i 3'k-T.) 1 niclf.. -
ARTI' .M. I'f. lv ti.. '-, foial
\ J.
rE\'iv'T: S-VS'TO.! j >r Jr ncr !IluL: : 1 .
f. I'C i
i (; wiBua i
< .
; U. ; n:
I1rrrCr : 4Etit 7 JI\ ffpullv.
I.. !I'. ,., s : .- : = ..'dt 10 tu. J il ,<.;. h-IL All | "."n.. tie : a:.
.. .. the IUldttlli.r.otl! v r1ueti'J to f.ar tt t :
< f : > A !t : ttic-nr.!
'ft : :
'' .I1A.
I '.. .. '.. 'j'A.I. '"' M 1 s. \ '

4 0 : ,.:..( n. .tpr : :"", z. :> H. nirrjiv 22t!. 1'


/
...
-
ii


IjTti : \ 2:4 .j


.
Y
.. ;::" .: ; ;

-:4;::

; -; .

..

.
... -
..
..
..... '- .. 'A' ._. -*- -
-
.
-
_
.
T :
-
;: .., -