<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Florida peninsular
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00079921/00174
 Material Information
Title: The Florida peninsular
Alternate Title: Peninsular
Physical Description: v. : ; 70 cm.
Language: English
Publisher: Thad. C. Andrews
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: March 17, 1860
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Began in 1855.
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1874.
Numbering Peculiarities: Suspended in 1861?; resumed in 1866.
Numbering Peculiarities: Resumed vol. 1 in 1866.
General Note: "Democratic" <1856>; "Republican" <1873>.
General Note: Editor: Simon Turman, <1859-1861>; Sam C. Craft, <1866>.
General Note: Publishers: Simon Turman, <1856>; Wm. J. Spencer & Co., <1859-1860>; Wm. J. Spencer, <1861>; J.E & T.K. Spencer, <1866>; T.K. Spencer, <1869>.
General Note: "Here shall the press the people's rights maintain unawed by fear, unbribed by gain."
General Note: "Tempora mutantur" -1866-.
General Note: Description based on: Vol. 2, no. 3 (Mar. 3, 1855).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002013373
oclc - 11286473
notis - AKK0726
lccn - sn 84027568
System ID: UF00079921:00174
 Related Items
Preceded by: Tampa herald

Full Text
'V4
L .
.. .. -' -- .JI '-:, _- ..?
., .. .. r-.. ..
X *. -.: "- -.,. c -" ,
4' ---.

i-i: '.. ....-. "; ."... ,'-.
;_"' ,.. 4 S
\: : it.
b. .- 5- \ '
.
--r -
-
-S _: .- .- -- \ }
4 S
S 0 .

.S ::
-- -

'. S f


t : #


>f

.
.


.::.v'I. 'I

f I IS

C' .

t ..

'. .' .. ... ,O' .- ... .- S .. V" ,S. ..S ,... .- ''t.... S ;
-S .
-
'. 411 .4IftI--4.- -
04 .:'- ", 'r'! lLJ- ;;
-- > &
= -
: -
: I
: -.-< :: :,: .... : -:-- I'
i .. 4
1 :- '. % I '0
'. S ... .
\

,. :


if',
.
,

.
I


1; ;

.
__ .. .. .. .. .. - -. t
,_ 1'.t'
'
:
.. trueeementsoc1ttuiia1t1re1ttue- :- :
1ttueEonom'v1ani1nte1heueearcthc ; t
.I .

: : .. ._ _. __ ___ -_ ... _- .'. :. .1:9: ;
.
-i .' = =: --:0.:: = = ::: = : =- :- : .. .
ii.I S _: __ '.' = ",,_-: .' ::::- = .


S VOI.. T. TAMPA IIILL nOROrGII CO., FI.ORID."er. .. 17. I ,MM, ). So. 2. ;{f


.
-- .
-
i- .
1 It.okftI! .o not't ixrt.i n.nl.| Nii.l! It,. tVui.il h.ipp'iiiss: I.,' torn fr.1 n.u :1"' -
; }'rll', th' .V York Pott.BT tf-'H. to 11:1.1 t.iw.iru' :t r,4 >; >j.ui

rBMWLJR.' : EOIlLE.:\\ ANS\ S 4 KEE\ \t T ""' .\II.ID.
I \c.l.c. 1"-0\i .il. in4.i>''j4inn, al.tix-i. wh. .: lu.1'-11'11..r! him: I": -
tint
i .
-- "n! ", jiir.btit. .f'III" \ I /
: .
ii U. S. MAIL STEAMERS. 1 :*-. ,inl 'itig: ,iali it lr :.in' ihv k" .! I II.I. ': %. .!.t 11-41 ili!. j I... chi'.tl: ; "IC w'I; _
I I'ILlt1I TU4t T. .. '
vplITR.in : (.iIII! -imit me. tat1'
.1. \ \. ;
a I nuM !: 'tIGUI.Al: ".fUji ; | ,,\% r icctii'lx: :_ iir .t''l ki..! tu tin. ; \but ttt'it4h\ I (,'I"'I I.il a .
I J t the r.,1!
J'r..m inv win.luvr. -fr WI w ay Anil! di-iwnj: ; out II nit; ij.oro.rtpipta > -11111Itll-t" '
: A ;VS titllNvw OrU-mi i t iuiN! xx-rc !ft .,. I triifiiin.l, I n.-x4-r loxctl Kim. I u.ot 4
.
'. ... _i A. liip ''nil.: :: out to MM' "fa- -.., Ii4* ,i.n.l! ."nir) iiiiirlit-i trtun ....1..' )\,14. 1 II" :
-, a .-I K/v: \\ -i-t 1'--. >!I..j i t iht. ; of I.il1.il! ,* vitti art-neir me-! V
11.1.
S .."".:hi ,... ii .\ 1.- Aid 1 Hilif. ri B.-IK! .* Willi4.tUerAnl t hear" aili'g: of it !* |tt "*'kil au.1! t tptt.lirc.i( !lilt-in In inf ; IUIWII..w er'ln.I.-IIu1.- tli.1 '
1 hlut I t'f.liiiiit'i:* r u ..Li.h j 1m.- : I x\ |s \r a' Mrs. FI.II" n0 r
\
44 ) .w1 } ,j. 1"" \IMO: !' > A. .tIT tUItU.\ tfiiu.iu ( I lit .1.1) 01 1 urn iniit-hi_>lil'* .*i-l*> fnlt. ,ir". >Hii I : t "m..L. ; 1.il :; l'u11
.ttk tin the me.Tin !thtt e :1111 .\ .!, .t.-'l'1.! li.. > ir"*ii5r- V"M j
'ti. < Lo"it1 ]
jtln! v .. .I1 tlu- IlIt"UlI..li..l 'lilr\I' of .
S > $: < i i H
1 li f hf' !Jr.TcdtLa' a'Iiii : I' g.
are *
i r
.
... .' S : ., >tV S ..ir" ..n I.t f.lfTn ,: ; ftl'1 1 \ : N"tKii .Iii il, -(' \rn"t-. ;i'.iititlluiiiis*! f I IliI .she reoi7iher

...... ,. ..rl.j.... at ( PW fir!.. -. c',. > \\1... fL1'y 1.4-xrr. tii<.r<* (..rue l>..il lo iu>. x "IIM"Y Ir-t. lri; lit I J lit.I} sKr'lr.ilnl
..- 5'I_.._.. ,0 1"011'4 rA" :" .. ?i. *nv in tlit- xx4> .I- firi.-.t! t:" x\ 'tht'ui c..b"lliIH! at Hi-iijlits "
$ tIi.. Ifljp a.I 4. h .riliin.t .:e .;,. .htlII. :n\ -. rrlitr. Tinri* ; i
of
; tin.t the
: ui-l I .. 1 tin I.sZtie"
tti
fur -
'
'\ :. ; I 1 1 LT* wri' I..j.; .* i i ,-.1. *i tli* pi.*! ; ihtiu : taut tt'tis; : 1'.I\.r5li"l. ..f 1 I
I Jlnvai.a o.i J 1 IT fiiftitl. xi<' : :
.'r.. ... Jf J.T.V. zi I flh1i.* ruin : I\.y z \ 11 111' : p-i! .
I'in inter
L. Titxjloi I '
., L j. Well vlitloxxn! xi
'. 11i4rtur. rii4-i, !,. ii. fiirrd-: *-riithii Uro f.-IUi-l ihilMlKlcIJt I i xv-i-t us tixi-r upjt-r lit
Il '. C" fl. I l.tl.:: an.) iTtli In h.; dtl.rt l ; | 4. H.-rtm Tli4: ;( '* ti in I ti't-rt* "'I i .. v .
1'1'
.J 1 :' :' ; tt1ztlt'-: '- \ tlunrr. >-.fi..5i\ !I w.U. ; I tli-- ..1':1'| rtt i 14 in h.r.*, Jiini ibi> l.'ii'i: Inl.!'... : mhy; *- jLx .ii ix. h'lc! -i, l-ko ,.t :5-'l! 1 11..1..1 J l ""I.t .1 J-i

., futth- irf..nTftti, fr..ihiuviii I !Ii i : I r.t; ( I ..*ttlf! thi question in t
F. .f !Iii "u,1
.5 eo81 r cor j n mj--: .. Mi Fii-Mv. r" : }f..t. !
. .. ,, Tlur xr rr > .t nut tirartp. I turn .11..11,1.l j W" .!"!*.11! 1... nin':. !11"- l 11 ti,) .' ''U' k .r "!'ii"k-!; |p'j.. : p' 1 : "lll\\
i-\crll< tit ii ttinioJalio -. I :\I'I.I I. : ii t..I.. I I I" ninl I t ii". 11.11 i-l!ta ilit. d ,.I'-"I"'r.1 MIX III h.l. ihur thnir! I'pt-llrtl. Si.r\wl'It' p1t1- ; ; ,

.. ., I JMlMcKAY.. .1"Nt' "II p'pl.- jitnl olj--< M. I Iltl ". .I.I.lh.i !, ,uti.J Mr.I 1 rii-Ms !...1 l Lirft.I" (14. 1 .
Tampa N" "J"! I I. V 4o .lfI :'-.m.* I'nrtiup f..r .Hr. 111..1 I nolle for long1t.eru ".\1 li'ini1, :n'xuixs' Hilt! |1"1.1.j I :ir" Snii.tir.Ily | .'I\ 1 1tl.r.g !
1 1I'
\ '''\l' rr .pllre of twt-lxo lium. or ---- --- -- I MI!!i I.*. .( t' rit'f.; in iipi.n t.tir (1.1\: p Iuj I IJf'n 'I 1 A i ii.i.-' 1.1..11.n', fc"li.h. '1If. .
I i Xt-ar I \ set : t I llif | .iHttni' t tlin' ntti I
r.4t1.-- first iutertion. A li ...r.I.Ia..1 I :ScIIKM'LF.: ip' IK.MNX: I'1 1I :4tj-nii \\ ..rt. :a l-ill kiinliy: :s inl I ht.r .u!, Mr. rl..I.14. C.( I f 1 n t I K., I
I
I lli.. 1'.II.I'lIIu..1 l let UVj l.,nl 4 I ill lug'i' j I.t.lt '
4 r* rorruw t ttntgu-; cannot tell.1i.r. : igii" I'-
S ;: .a 'H m.J4) ,'co.th' ..l".rti",'r-. 1'i ON TUF. II"'**. wln-n) I !ijn ..1.roll'I." I i, 'omOd.l.. '1.1% : IIII''I'1' p.,.-iiiAl htildinioi l : >r ki..t.l xxiih I ole 11&1,1. :, pp.irrnilx 1 it ,

I\.ri.f'me"b' rV '.l .ith tile) witliont ] I II I Kcsit.ifiiit: hihr to come in 'itgo
not m I FLORIDA RAIL-ROAD. \\.t..l"In'- rK.t '. i .. \ PbA.I lid".. 'i "Yt-o ; in I llio' *It'I''I- on.. liii |In rcnf'nn C : "llirw"nll..m. 4> 'f

r will\! l.e rontin .1 I In I t .rt. L..\ the i tinii* wt. rr.-uhfl: ( I I. 'ttt. Mr>. F. l.hhllil-; \t-iy violenily! .
erti r"'l'lirc-d. I indLtr4hi4 f' in I
"n | I KAVK: : KEUNAMIN.\.l: :' ) : >iil\-i( .di\-i h > w nvil tin- l'rezv ; )l-tit in I rMvt.lT'Ii| iflnritt.ly l ".iiioktl.U.t I t I
:- f ( '. IJ.I.- .- t.f( t LIt4 iti'l hilling: trMiito' liJ.) her t'.iic mmx :
:
'iti o
t i i1 i *4,"liil. aii-1 hani'.1l..r. _1J crpttJn) ,rri\ *1 <>{ ..1""lIrr- .li. .'ii. < .Imrlcf In 'In- % ..4j..f!'.. rt-ad I wake -11uMcI I many a In ( ,.t. I I"'nl.ln'lH"\- ftiihout it. ( ;0.1 I 'I ill c i, : (1t1.'g iii ( (lO" '

I fl 110 ton at.J i S.iann roiiticftiiit at < *.IhtIt. uilliSi I "!W'L [ tt.1ii U IIHh' xxhii.li' ..nni4orHphtr > I \:ai% ,ti-i.-it froi.t. .\.
J.h" :..r.is ionlh . .t .i. ; j.riiV4r, I P-,'u+ xxp.itlitrli !f' i iI ; '
L".r" In u*- f..r Tr.vl.-u Il-ll iu..J tViti-\ill-; .. 'I I me ..o n\u.i:* to j Ir'r\, Iof I Mr I Filil I Ii. t .'a'II r..r" *i.i, xxitli :i t
:
a\.oro'hf'r\ kjix.igr.k i p.r an 111'ArI'lcali'r in A rhr 1\'sle.1\ l liL. \ l Mr 1 in lt\ air.j It i.i iiidt-t tl. Mini j ju t t the ri, !ht :H.-a-ini' '
at H.M.'in l ith) 't"!.- for Tn'lahi I ... ; at 4. MIC <* *t I ( \\ lieu K: ''pi! \\ aMi, Kmvr: *,in I 11 .o t titii.l. ) i "-t' I ItiiijK.:) xxh'tli' -oninltil strniKrllttMl t
I
*V.r L-ttt-r4 of '. VJinini.tr I Trail. Ki.lec'! with .tao!.- t..r 1i.I.I.I.lltl: nn.lftl' j On Ii4-r wns t.* thy" |Iil"H] -'IU. I fi-r tr'ixt-l. I H\XHX'! \\ .i'it In (l-o ,jjitin.: I u .x\i<.h that I 1 ,ini-h |I.., nt Uirl.iII lit mr."ILntx '. '
l'I:
k tion . .. . . .. . *.> 5; .<. I, :-hrl. with Macrit:: f.'r Ni-wnann: illf. limn.till ; ._-. .".m"III.r..> in: llic til.: m Po Xullfar Ir.nd lf 1 Ml : llUllf Ui .1 >X lit: .11 lit..V fl, .cl..1 I II'lrltl I 1 h-.xx j it xxt.iitl! I I..,** >v-l; lie ; .1
| *-. Ml<*aiMtpv. Kliiiii'Ct"ii nu.l 4 li-"li4i O -1i! ; ir ?f' iI '
. Sim 1.111I1'f""tirpi > Ilif4\
,, auJ rrJitnr t
S-etieeto Milori i I.ea, r :- .. .... .bnlv. t 'Uh.J.1"1! ... ''te nrrittt .. 1 I. I .. ... l hi: .i! I.t-eii. 'St Iti', conies. : n.-.x.: .." 'v > tn!jj II.k. "niiithir I .:

Application fur .)lt inixl a' A.liu'r 10 (Mi or te-. ",i.I ....1\1,...., ; C I' i r. r.. a..I. ,!! :N l*tf "pi4' ". Iii 4 iiin-n ..r wirlh \ -- ; t Tb 'HI'I''. all t.i \ .\11' r .M'-5! .-;"". we tll'l .ht it l t.'t I Nrtxx I s4-t> xxhx' Iivi'h'f: l f \1 'Xt:i-li.! C' ,

\ Annen".m..nt oi ('*tkIt4atdS. . to'M),.,I I "I' "" ..ion.'r1' "' :iVftP :.h al',! C iil.s... .>! <*u nrt fniklitrij.: ) uith tira
IlitU for. Job l'riutinpruui l... (.ai.J on the 0 i !tlon."' )', Tu44>iiiix-S W..h..I..a. .t.I Ii .i.ay! (':.11' f44 TTI4* II .ItI.I..I] i gLum. )t
r I. A. ii.I rou:. .< ,,, Thllll) tip. n.'iV.h! ) th.it I lif'- .]. in th. .1111. 4-1 I in i.iptttv. '' ,
df'li"en'ol rh. w..t1. >" n I li.iti-.t: 1 ( I Ial"\: \ !l.i.! xt.'i ..in k-4 I t.1.- :I" 1
N..\ 20. 1 iso, S :'f.t ".\ tiil I. \11111'* ,ult'ne, tin) > i" \ ; (11.t.h'd 1..li.1 1
I 4-f tl, --I- I : I 1\ Il..tl u'd'iik I Inf..>!i. I...' iimri.' 1 I i tt .ue it t. ) 'u. .Icflr ..I.I.r.! i iI I !im.Iu'tlulfi.iMv1
"Y... lu A b-lx) 11 .
-- It-
-= -- -- -- --- -- as iH C'r.il'ippl i ii j
: I,4.ritv hi't' .1.1 hu' thr..1..1' rln.. t. : it t MWto "-.Idl mxI'LivV. -. .n to !t' *.st.tosh.-tl," 1 at '
) a \ ely : ; ;j-1"1 vi: -t
; Ui.llt
-i. TliioL14A'i) ; I ; meet nif I tI.. *. l-ut( I -hail l.c gi.iJ: ...i viiurii '

W I 91. POST zl.inl>. : "("*...1 V. : o.!: } ', this t-tsy. .; 't.1.1.11..1 I 1 xx.ix. ..t t.ikmit.' i f'r. '

I \ t tlii M I I'ii-Ms! I iv.h! if fenltT ,
1 1URO. I 1.i.. ( r.:1; %II.I. 113.lidll. M-t-nui / nl xt-iy
run F.llORT lW.CSVIUE. I It i i' jtl-t I til** C.I'-I.-'jl; thinj! ; :in the xiiM! I .
1TTOUEY AND Hx l tl.t. fi-t ft..Luc !i of th"Ux.1.I I I ;
: light I :11 I fhouM: .tu t j-pfrtliliit In It I-*.* thiit 1 ht: hcm'il! ( .t's It) i: that j
C'I\I\IIrr. ; t Ft I
KD-IIVIX I :: : 'l-: ; 1"III'r'
: with l.u1.t
: ; ** if llto
to .luvti'-'l "
.. Hf-KXAMiO< *;0, Ft i.. 1 I' WII'I; ; IEII: ; "1l.N I'. I a-i ..... ti4-! ... r'vJ* (row the .!n>r<> ; : :.;-.. : of n.utiul! 1 t'iuinlhii I r.I vxi-! *> l I..n I.> nulnt' :a"111 i.: -,-.I xvitli t!Ir. :-iiui Mit.K rhit ;It xx is ,i c .-'i'lltl j.-k.'. L lit ii.'thiii..: I?: 'i. l'1'

"flLL PRACTICE \\>f Court ..t thr .\.11 I I f..ey thy. tail Jim'!< n't 'i.i.i. C1*t.t ],. .II.ily | :.I I i.k.: il I Mcic alu! iut'it- *.'" thw xxi-ihl ti t l-( .- :.1! ol t.l 4.| : .
UtE :: Pralrr in Wrslrrn\ : an.l/ Nnrilirrn Trjiliifr. : \ .-. y.t'i i .iii-l luni. Ai ,i.t: : tl.! .: .I1.1 "
rx-r.thcrti and Ea-trru Circuit !: .11.1! *-ra\ .4.1..1 ; thf, I iittr.I I WHS he hNnt't tl. Ui? :. Ilil.ktl ; > ,

j in the Court Hot-**. 45 IT j j T ,.MIA, r. nilM.I An.l. thy !1.la..1.! hull a htjartL.. .\! i i. li.*.. r. : lil'ir1.' :.Ir.n'+-.l 1 \l.niJii'l" thf "d.I" 1 :in i-.j",, \i lint-' ti.mxw ';*. hCII I am iputi \\ lI.I\- Itt a. iitzIe.1.e? th,l lit ; \ I 1 Iti-nali I.. tl: Ink I 1".1 l ...-l 1:. -st.J.4

..e JauuaryUlh.1Sfio. I Tiv: : 1:1111.: : ..f i l1 ur>ni l'rIIP -t.ti II w. 'I'li1 WI. i: i. xctx \\ 14.114 to thko' I.... ,;t. it an mici i..t-i: ")'I"U} V. 111.1.! !. >.i..1! ih-it: : .i ij }-*,t. ,
ayTh" I'.x I \.1\ .* I li.ttl ,!
: ,
4" ,-
.t 1: 1 ( tic al'Ott$ *. .. i rviv "rrt\'II'.f' -.i'I .'r- n .1 1 1I :. 1. t .tah-I. '
i | "in'!! iiUn'I \ i- I ktiowx .' : llt4tlXf.
: ill \ our "I.I'd P. .4 .
|
I. ... f rnM < f f t'i. I 1.1\ -.1. "',;nne ItIl"i..rt' II It.; ..t t triiitlx; icl! :liotji, ) \\1' ,1:1.,1. ,
I "
C. .1. .MATTORNEY. )ii v cn E .&iIii :' ei'-cl.! ; f"ixlf atx Icol.l :!! .r rrtui!, i I. 11,11.0 \ 1 il I Itt if 1 I h-i 1 n xx-i'e, I \c''l r't -.1 1 rec. "I I il'loii't 1.I' ..
1! f.-r mali or cuuntrv: |1'1o.U.! .<-. but ;' fittrrl! >.. ,.:tni. .1! **.'a-.t1 l ih. m ;('* >t ln* \ '' rt
l AT k 'Ht-'U! art 1''I.j! '<> :n f.n .Isa' t r.iain.I : l'II..il.lol likttu: h.ixe i.ihcr, nu n i.ikii.: .' li'. gr 'a'! I'- kiinxx xxhnt I \\ I It-t. s.nMx.Uti "I
fn'ITI .
i tlax.in'k! .1 1 tt' : : t.t.-i t
(' .' I''W | All t.ii.m.-- .t'ite jl t.) l lii:. nt.'. ill .... I .\n.l..j'( fr"I.li.: ._. .:. .nr.... :.)ax .t I.! .. Jiu.-n! t' r,. tl i-l; I'r. 11 h :111"t: m ;.el. \ t-t, \\vi H'.I:; 111.ll-I.o I f.-r-xx.: .:-uJ FifUIi.; 'vltin'tiv \
Solicitor inf ntli t-k'. :i' "'1"11..1 : xt'thti ( !
"fLi c. i ir.. hip; <-r'"i'ol .. ..1. rt-rrt.? o' t tut' '.. t'!.. h-ii-H. r th.-'i i.-'.-r sit I 11..l t t i I' jiiit :.' ".tivn.i: > I tiicn4: n\-I I :i xx t.ti.l.! I Iik x.'U .MI I piitrlt---. 4

\\TILL 1'KACTICi: in th. JirTcrenttirV ni..lin Tltf! lnirli.--t i ':\rl.. t j 1rt...i w ill !ho j'.ii.l! for I 11. rtt'4-r.: it't.c;t <-.l. 'i) iniil.l! If..rI "vU.II.'I.:! m t toi the I If.! .* ot t tin*, hv'p fv-iii'4 I t I'eli I ihiss'.i.'it! : "... --.I'lit-iii.-; .'-inif! "..ituiti t t
If the :'GuthfOru *t 1-a.tf'rn Circuit! ; k'Btn ; I! \I!, -.. xxjcfi- itt llu- !' of tin* l"I I t.j
:i IFIJiES.prg .VAV.V> .1.1 1'lc' ln-itlx' : he-! '.,' : r.I iI IFll"hl", Mi*. ..tit to xxhnt I think 'cot nitlml ', t
fi Court of the Mate.f lint: : \ .
the supreme lit) -lili.iwill; not I.. .-4-Mtirrlx"" ill V ij in.I if-: r.i 'iii. th- t< : t4..r; 'hia.t : la..J. .I.h \ .
i )_1fce-i. /** ttn-rl II.--. :: ( ('If 1"Jaxs. '. j iiiui! IK.r hn-l-iii\ : i lrt'iil 1 one niit-thir vi : .! bv 1ItIIh.,'is'e!.v !.I i "-.ll. xlUU ,1,l j
.. la-S. 4'J: .l\f. Iftlix tr.-lIro:-> but r",, '!' tli! port-II.\\: itt I r' i.; '.i.liii! n. in otlutitclH. : -> t-ar 1.4-r4. -
Utli -
_.-r.-ra. .. "' 1_. 'eL. : J-Irs. Ti I. I. (, \n-. I UIIi...l" l.t..t4uli-.li.-i* 1 ; .
.. '. .----- .- -- --- ', I I 4U.jiv. ....._ J.\L ..14. 't':t' :n'J ) .ut : tu.Itd w (' .' \! f'S .I II..ri.1
IJA'E.Ir.l.V J'OTATOKS. \ -.11" r \.I'
.1.1 !
.
I IKENNEDY& I II : "
I -- t 1.\ ; %
I -
.
.- V 1S 4tt\t\ ; ;.- $_ _\\,. \
C" : O. B. HART, d'r Jc. ....... -- J 11" UWj,: 'f .' .S. j S .,'m." .% '_ .4114. jTtti.At 1"'T \ ..t .! It.t.- ..t.. riot
\
I I 'T t I .f "''I 'hv-j !I' ; 1' : .."-t ; 11 tiviiit.lt! ho .1.t I I;J-4 L .. .. '
:. ,
Attorney at I-aw' "* :.-:-- _- : I': ui 1 : t lh- 1 ll.-i.i'a'i I | \ ; ; .. .; ..". .. .. '
T'I'-** -. 11..1t 1 I T. P. .r.r't"t, '. t'rIi. 1 '... v" ttt.'c.. I EHIIIHHrS; ; s ML ii-. i 'iin.n't: {t.. v- "i i !i 1':1'jv (j.ii, ti tIe ot I ih.uo L -;.> oltl) .. "* I : ,. 0
--s--- - -I :.a.c'. "J' J
)
I .. 'k1Tfll.' : CO V f l ? tTE ,hi'7 Practice i in 1 DARLING :1.! m-, 'i.l, 1 li. :ir; !i 't.-i-i '." .t!' I, i f-t-j. :. ;;..-'r..it.i-l; \<-u'.4.ixiippi '. sjt h ;1. 1'Ullvt ,"I I In-! I.i: .x :!!1w.I.\ .,\ u unity, If t.'o ,S I

., au.l of tinI'iit..'.! .... *, c'litfftltr'M! : : -iti l"h3 lii-xi- '*
i r nin t.rr :
.In.!
W 'our' of thetit. .r'; > .4ipp" : 1 in : .i.U I i.r,
w' *. "n.. tr244. t*'.*' hi* lf'"tllal' .1'1'j jU! II L E: S \L1 i: i I IIT\II.: I: i \ I V.: i C: R HI V\\T S 1 I' \.0.1 t t.1: X :.1 \.1\ :i'i i : .. ,4. .! ... j r.,1 l \ ,11"1! < 1\.1. i-\tip. Mii'l I. i. r u :\Ir. }1.I.llt\ -.\ xxi--.x; ."' J

f .coti"D to .a.iw.. wIl 1 -*..flt..1.illl. .r..tof..t.A ""' :[: (".ntr nt' T--.nf 'r ..fM'l.itn.; : ..; ....>r' ft.i I'. i w'. I 1,1.1 ," L ; )v ': .\ (..... .> i :-. x* s'l: !at-4: Inn.' : s 'I : !\.11.J il. ; 1"11"ul; enin : I'Ulaucn xx lo hxo.l "YfS t1-lt.1lt.-V.. I I'klll't i trt.'l JC'".' ;,
__ h mil lot. a..ju
h- . .
i
.a ; ..
k-n1".v.r.' ., I --I. ,
!t. ;
9 of "I! xv-.Jmv: ( .,t "is.t .
u.t..e ? wi.: .1| iht mx c"
p. -! i--; ":1,1..1. -x i- !I. \ lil..I.! !ln: ....cl. I 111-. ut ifu ;
T MI '. I'l-'l It' \ juii-x Mi-i .44 \ .Ii ,
: \ ii.
... i f I j. u.: \ '
I S. r : ; .
i
r.c.i. ii.Z. ; : .
or;,,,,,.... IT 1 t' rTE1: :hi. .ltt.' "'1' :"'. .... ;ii 1 ,I.,'c''': 1... : 'x. ; I" ,,1'r. i : I I. ".. ..1 *.j! >t. :it-' *. nt 1 nil.itit : !,*-.I .t.1! | : i"II.1 i l. I: .. t I I.; .' :1.,- I .: d.! T. m 1',.-!I-! \I. -i-! -I I ivi I .\ .-;' F-" .::; ) tIi r.

____ o' -. -- -- :\ ..i, 1u"j\'t"h; I I"111' ']. .-, .,>?:.., V.; .- Jill'41 -. -\ \ .". i.; i. x> vie 1.1.11111 :1. -\\.1 i S u \\1. ;.c :ii ;. '. tiic, mx. ,1..1.: "u. .1] t'.ll \Vi.it! .in* .\.u' -..tir'.t: r ; .'
V.T'IH.Lt. .
,' "A'.J.. I! 1. \ -..,.Iin'-.. lit \>4'4'> I.-i '!.' 1 ,.o. -4H-V "ta 1 i i i j j'-, i ,. l :0.1: j..h'1: th>- 1. w ..1 !..' lust! ,.1| ;, I. I. 111 11 l.j' <.. .- \ Mi I i-K / "' 1 1IiN.! Ai-ti'-s. !Itn', ;* mtea. .?" ,

MTCHIIL: : .... M4rrinn.ii7-! : .i\ t. ...< Mi"invil... xxjttit ..t ..1u ,'. .k 'ttx **. *f :4i< i ;nx 1-1 11.1I. .
l :
n I'htf .
Co! 'f"r1fl rl- > .i! i iti. fit., x-tr'fv ,1 d.I.\ ; t- TI.r I. xi.u f1
.
r all.\\ a'.I!! w in.I .. 11.1, ,'I"'i' l.a.i' :t.1.. 4--.1 *i..!; 4\- .r .-:>-t'si I*" ..,. f f'i Hu. ..-... .".1} .1.1t 4ss t s-r-' iii : ".\ xtiu ato I.V' gttiig out .110ou rdau'l lint ; (
liit-'ian-l, : ; I.rt
". ..u.II..lIur. ::; tit ii'! I t. : Nt \\ : .m I. vO'U": i.t ren-
.
'Iii
ttr- } I.. ( }' .' J '-. ul t. .-. Hi..4 ilii : .- .-'M.I, ; lo 1.< .
tt'.llIX. It "ro' |I''I' .', *. flltll'I'> : I..I.I.i. 'ri. )
: : | :. .. -\ -.1"11II.*..> X eI l 'l 4. I 1 ,4XV *! .Tnr 'II'U'.t tVxv; i I.,. \1 i. I 'i.; t4iit-w I 0 .-1'1; ; t. I _
.111 '
I .. I' .1 li r /'' U l.; 1. 1 <* I .- ir1'i! ',, ..- ftM.t ,ii1- a" xiiMtn.l: is 1 111* i ar p.-t- il 1 tunilti! *.j i .I: f. U..- <*r. 'I..I i ; ::i K-.If : I .h.-.ii I\\ s-xut: uyi, iv r polite Tstk. l.t-r 1 1. ., ,:tl ; :'im."

It', .f"..., .i' Fr J"L.'t,.,,: |'4ilJ.-tlO'\ 1T4-1H It ....** 'I"| 1.IJI, ,-.1' 1 :..-..1.} ... .- A I 1'. i.m-i'i.i I" I I. ..l I.\\ iit.i"n.t tI.tn'! .o Jlip'X. ,ItII', hl..n.) s4til] 'l.rti. !,.* tllUi -". .; t'.1-. Illrlitlafli'Ul..vn 1 1 lu..1 u, in.! I. H. .it it yi.I 4t.:
ve U- -
.
,.'.' '. f .. t 1'.1\.1.! .I..i ,' t. rr ; > :s l.* : tlal.i.vlhir' : 11 I" ;
I :
I (-.1 U-l.l.- JJI4 J- Ill" 4" ( | ii iV. t ;:: \ I I.. I
1 \,:; Ft... i k tip hi l 1.,1)1 ol,0,1:1', jilllt'li"tip Mi. I | xi ul ..ut. 4viii,tg u*>,. ,. -
-
i
.. h >i I i
3-iv ,,-..I..I..lli I lelo" ; x > ti' II u --i: t tI x- -4.1: i 11.. t-' :III.r tr4-'jil! l I. : hl. \ 4 i
I ti.-| t i'f.i-r' i'i' ; t'lif-. .1! I.;' r..1 [ il, V.M- ;rxhifhtr'll
5- ., i .. | > ItWntr .vi-v -
.
All\ '" .nt.i I l.'l! I !l-l! lo MIa. II.J..IIII 'r..I.
--- -- I 44ii our trrmf :.u"r > : Es : o ..1-. .' *. 4>r ... .1.a'.t!.t"I''.'''! : r. '
I ... .. ,, b. 1-1'' "1:1'.t i i'.t: it lil l\: : ,pimj'1 .. til-- '1:'. "!'" 1..1..1. >p .ti, .I li* .-i(-il i' i.-ir t- .f( am.! .n ot t :: \ih! u t.ni 'l\ !L *J 1..t.I.| tnX_ .on," "-hi 1 i -:;. t.J.I!
iI. !l' th-r4
,- .5 A1i12E. ..1.. !.-rmiv !I. -., ; : '"t 0..1.
I n 4
,, fA si .
.t
.r.s
I" I" x.h'ch'
: t't'I''' 2 .. ii.l :;r. I.I.I.I'I..I. .1.:11'l Ui ui-ikr. utf vx".li: : 1 ''i.iker. "n.t' htt th.-.- '!! 111. ,

S .. ..i :%.:1" i- .-ititrm.lri! MIH hi.) < i-iii- !i. -Ivi I.Isi I i.t-Xt l-x .i tUtTIti .',, I 4.-t-ll .. -j.l xx.tlitilt : ., .. xxh.. li. II... .. Iv ri.-li >r '
V1OiUVL \\\KV.\\\ ... 1111:1::; .I At tii -t. t 1.i-in 'ttrxit'y: ni.prt: vM.l .1.! '.I!it.- ; r to t .,
.
1 :
.I.t !' .
1 u i ;,; |1..1 I (mx' IUo: 1-y tin* i-"ti! 'tnp:.'it.ii ifit. : lilttH .1.1",1.1 ..1 IIIJ.KIIi illXo luI..t.r 1 x :is o"tV'! Ft.ii.kli.i's: .t.Jxii--- in .
111'I -n.hx! ..!.nil :i- "Ii.- t\ iin- xtin't .. ,' t'I' 1"1"1'
MRKIT..v : t: ; ihr .
j L'\ 1'\\\vfTTK 'in \ii.. \;<- -rvin t" .ln! i j '"; .1:' \I:" 1 t..t, 'IU.lu .. ,:..tttZti. Itt., 'LI..- r ti'im : li,;Ii. t-nic 11 thf piitito I
.
.. ,..s..'. inr>- i'i-m!, M j pith in"; ;: ,.. fr.tiin : : I. ( '
-, ,1 I -.. tlcr .\(. J. .r \r-.t, 'i.> if- .. -o) |II] ,i jj '.i'imn': 't.' tu ::; in:mJ -, I I. I.. ii I loml: I'dt-t- 1'1.( .;ptjv .I.1110ltI.tt .' t IU.:.. 1.\.1. In ..ix ...i Illllo! I list Jit MI, il.f i" 11.' .ill tikt-: tan- .I t tl..n 1

:- t- A. s",i .'l. ilif ip. Illlii' ,: U'ltIIIH I. 101,1 I '. ..! ,I mi*, pl.ixt.i\ I." I I mx I hu-t'! .:! "...'* c-'tt t'tjiornrj iim iik. : 'I'1 ,
; r. I..U.
t'i .:, ,
T.I'1/'I.1-'I".111.1- J i.. t :1.! .r..I..1< i -I-, 'r. s.-ni u- 0. I > wttiuii :
: .. ,..A: I : .. .'' khfiil l ; Itii. ,'IIIII\"u: : : r --. iixfrniih.r, I ; : 1 t ilk-tl I \.I t1"I"11..11 !I Ixxl I I: nit o.iitiiiu.i.'y: : iiitlu'jin! in mnll C\p..n-|
.. ... -- 1 ... ._. ..1.. 1'.1.- 1 T, -S I. i r. "( !" Il -ll XX '"I- ;
i.. :
;,.. >.- ( 1. t.f 1.ti.ki. iVioiw; 0 t reI.
; ; onlv
I..r list
!;
u
iM j" 111:1.., tI Ir. l-i.-l-l- .Z ; tht-ms.-lxts t it it
)
** .a"I" s-n > r: ti I : ,
.
se
im
.tt (
.
.,..f-..1 ,I t < i q") :. . ; .: r 'Z fF t. "i. '! <.1.! k in i : i '
; ; :: I. : t. .x. I ::1 h. t I. ll' '!. iU-1! l 'hi-. I ft ., >tiiiM .. tl' at i ..-r.'I.- \*
muii.is .
.' tiiu Ut. < i.i I -.i ii. tlilt. X4-t tottLitt 11.t I
: .i
.. .tmr / .
-A I Ilb \ I. -
w .... :: t. '. -.' ," 4 ; .1 I.\ -, i 1.1. -
t: : :. f: .. ,-. I -_. I '. !l. .ut ttTtiZ .I..u I | IJ'X th..r} '
_
.- ,1 ." \ : 1.1.1 I lh e i is IHa.II' up
.5-- 1. 1:1.
rinu ,
'I w : "i
'
tf1
S ,: .. '. .' ,. I H, -(' .3t .*'.* 10 ; < II'fn
!J.
t '. )-" 1 .:rf- .'f'1: :\ -. !l'; !5.I.-. t 'I' !, \ .' \\ ', .. .t .! .1 t f 1..11. f'Ulitl I ,\ .* 1 "uLlt tin-. ., ti 1 1 hi- 'p> '.i !1 in.t: :.. I" -::I! 1"1' uiiif> ft ri .f I pft'V -;riit: :: ..1 :.,.1 T'I rrtt! f.liv,

m-I t.x iiiinui.--. t.'l I it: nt t f'- irx. rlnar.lv, liktiiioirui !! intl half. "nr 4
-. .' T v>- is! '.' l j l\l tr x n Huijj ,111- : 111 : ,I.!!<*. It n-nt.ii-, um rxi-ti. is thitlx :. .I..I ir H i y ,

.- .1"1; llX4* ., Illttft'\ ,' uifiit -ilif tlulii'i t 10e.t iht- .1 I 'I.a| : I is lh. HltOtest .t (':ipltrtl uf f sT! .
,//I..f lJ, it .1
*, 41H : :1
5 \ 'I. ; ; .
I "I" j : ,
.. .. ) I 'link I \t.-ll llit t4 |It.l.) It. x. un !, pillttf .
S. Stf.jn Knjiiin! s. Sti/iir; :. :.iill I 111 ... I'-itl'-'X- : -, imi.tj ,;.t.; .. .t liliU 11.rLII'I- I. or. t ti..i. I 'I! : !,-. .y
> II'HXXHV !
.
.'ib tt. f'1 : II
.I tinrtiinl ti! li
I. : : nili iti'l.-tii ot ttritftu
: S % S .l' tin* vmUirri.it.-tl. tlint tn cents *
"
1- a Nyiitilx
.4' .......... \ W MILL.I (,r.isTM I II) r.iN I; I i.iiK\r I; I: \ :! t..li! |l' ihtirK H ir il. jaitn'v j 'I I li.. is -' .1 1 1il .ja. ihttin lli.tl I xx '<. 'la'l.: \) )! 1e 1 nun 5H'4
; I. .t(. iniin i"ainl Mt Silt' : I It't Iw :. ; thin him iltt .ilov
t lilt 1 rch \
\ xx-i '
1,1 !If xsi.isi : r
.. .1. ct I ), i :--'ur. 1.4 \, : ; : \li IL ihsi ;.1 4kl 11' .. f.J
414-4 -
a. 1; S ,IC la'lll..1 r:: i A-. .f' .t.- .{ .- !a. :: t r.JI l.fjl-l 4'I .1 .11. J4 liii* Milt! .! ..1.-| < t
,., .. i i'P 4tf.. v. '. \I. I. I.!,.':X. .,.., -1-l .. ,4.,.' ,)11 ,- 'X It. ir II.T ".ti. i M .1 a. t nj :.n 11'1 i !i htr tl"Iul'I'! ; r..t'n., .. if be 'iw it-.l; n lif t-stat4 in : ."uscxxtrih .
.1'] \\
I Tin AVakiilla Ii tiiVoiK* -> r.-.- 4'>f "-h.111. .t.iii\ h. If i.4p' : < ro.i) .l. ,!! : .!\ ,- fl
-- f .\ 'I 1.- ',,:.Z1'Hx i l .i.' -- .1 l in M: i i. -11..1.] i1'.1 In ,Ip! ij.) jii-t h"i! ; at I 14-, as a 11 'al'. si\1 huts. "" Kxcry 4

i HpCRCHTON ,\'v r-rl H-.r'.l-t. t '.- ;1.\ ; I..n.1'1. IUI.'I". j 1.1-t luttit I :srt't"r ainl tiiliulxitixti'iiti \ ** % 1"1' ,- :" ..1t'C"I"l to *;, \ hutfin .
I .1.] i'I I w ">- 'trni t : .1 :
: i rnrtt ill-lit "" 4 M :< t."t"I .
; ; .' -.KMANKNTI.Y: LOOATT.1: in (-P<41'TI N 1. F- turtii".: ..u' I- "4-r. tiu.T.' .ni 0l| -4.w 4i. i. Ji 4i||.. l.\ ,-4 ... .'rd I1PI1: of t' tin.-/-il'4: ii4 .. t 'C' I il-ix UOr. .111..1 ;.ipili : ; iix t I i.-.tl, :!} t-it < lit.i nil- : .1 i tii.i.ii:; ; lit.-!. if t iixi->-l .j'i.irti-tx': .

b I .. .- ..... !.. \ ..//.r. Lii. l.ruf..p..1 : *.i..",Ki.il .it.-.nn..'.r..1.. 1.4-a-M-r. :Ni.tliiar. work\10:1 1,.tlinii' ,," .. V i "I! -j-4.n' li'ir.' -AM-* t"I'i.j.h : :: .' ..1:in '}livt. : P'Z', /' nt .t % ::1.1 l.I I \ t. I 1..11.1 I at nix s*. If-I \x i.ili-rfil ,
fr.-tii t..l'.l| ]
,,1..1 1 .. "-.111 !I. l-r.-iiirli' I II]lrt. _,'. .11.1 :T. r .il.ltf .. Tu-Mi' viI! i-
Citv urr in.iMr '
!
.I1..h.taa.evr: the I .h"'I,1! 1 ,1.1' t. i : pi txS'tiii. "
I .-.'S" ..,. .f"1.4 ..f th..... wllni isu "11" h i hr> h'I.. II "Ih -.ll.X.'Iliv II -.-, .-. |((4-l! ; h"W o .r I i -"t. .1 tUy i .1.,1- 'O.
.,. .. 1in. I :ro. .. ;: nu'u .ti.l-! nl- .ii'l! .1 .M.i' li. .1 1 inml t r. of I rt...I.tx.J \\ !! Hi.; .! !. .! ,.ul. .\ -:., 1 1to
i I
i:i o't. r\ HITM- .* tutU.l with .li4-tn'k <>f l.>w pri4--<* ..t.4jji it. r-!. ,..... ;.I..I| '" .k-.l I lik. ;. ix4l"x -!! k-ii.l.: -(1"11.11"' t \ ti.jtiii. 11 m. ( t. :1..1 4 4r
r: '*r. ".. II r.t .!....r wet of Cu.tvinrt.r .r pun-in -1 1 iii.l i.e.: -11' I 'li-r I" 4t hi'tirli.'kin -. the : : txxnix xxho i-!,. 1 (bit
.it-i.ix
I :-t in-:; thrir ..r.1.'r-. thr. ">th a l 4tiiinimn ..II'Ii"' i ,' .: ui4i4it)4 ar.. at. \ .jl.i t > i tin a'\ iv 15r' 'itt Lt iIlpia\ I'll. .:-iy that I 't .n:1 nun \\ ,

-i 37-tf.' l I...<:.... "\T-k .:f r-itTt l.ijl 1... alid I- .hol.J p-r-t-n. : ; a' .1 !.iIII....r>i* Z i nr.nii._ | in :iimo-. l-tr. I -AI (tl.II.II.-.! I." ti." dl: I. .-.. ''tt .l !rn II'u.'I.1 .!tli'tr. heht M t
1S. | ..dlilolt! h-! tt't 1 ii. ni.noiin : : .
|.i\i.l ; .
Tiiit 'v ; \ in t.> .
ullr-II I 1111 .*.. *' jnt ? \"r-: (..f" hi.-ll !l. m<'11 i II: .rJ.1: \ *.:. tiitith.-r ; .. \
'n. 4-itlt-r n. J tl- gras lif.4Ui-:;ft: .IJMII x', > t-o. lu-r. ij.-i'.ai.: iurj xx n !ha f tinI. I I. .: 1.kN. Iht *tor
-4 ---;--- 1' ti.4-4: u. i' |na"<'" 4 4\\.11- c .*rt VS p-r t. -T tnor.- 't't p.T. :iiu.ct.i-. muh I l.'it I leo, I Infxv
IfXIITBwxra :lit'.ltj: l-.nii' ;i thi ; :
; } a.i tht'-f tlii.ii h atii'it.t: .
iU4 :._2. Ihnti uik.-l ..f r t.r-t.; \.4li 1 .-t>. f.-r it H4u t In Itrirf. 'If* r"-"II.l.* ..il\ ti4 1 i : !1..1' t ti; ..ri 'r. -, :: .t ; "I)
I .. l .... A' lit- 'i.i''I'.1 i.f l Hi : I" o m'nl- -1. klit t..',\ '. .Iu'c *.. xxill.ilt :1't.-11 m.tkiic:: >n,.!hi stun. :x mri iiq'iir-
..rrll..1! "'4-l' *.i4. i '- mu..1i .\ .011 j 1.1 ;_ I II I iir.-4-r.; t .
i l 1"1'11 '
i
| rfi
I & LIVKLV; iso J-'iielit! r nib .' ,) tlt4.\4-\ I f. it 'e ,;4-lt4'| t"i'J "-1 |HV : ,\ !u'h -j I
!
work tlinnJiti I I' > til t tV-rci-il : .-.1 !I. :1. 4f pr'i fi c.'tloiy
NWturti r14.ir trniii ttn It"upon:
CHI
!! .I : ,\ 'ti.\. i < t. ix *.. .. .f 'In- ..! 1.1 t !). -- :*it < i '.lLl '.:.' : -

-. ( %) ':"EIt in prctw .4 : i ii :"" I :4t4..*.l. i'*.' it up "".1 "rant. It : .Iill }"4unint t us'- \* ".,. lliat:: i rf-'e i.I > 't' t iii. *-4-iiM i U S.N HIM! .'i i. r. -ii.l '.,\ 'nj.. up. f-.iitnl. mfr mx: mUII! Mf I I'l.ItU .i> "-. iiiut-li MI- ..rt.' \..IiMt.l h_ kt-t.p 1.:1: .rr'ul.ip! -< i irft'iii. > -
ft.tKyf ,. ,
I : hi
w il llll t4> r'uliJ.tli4* 'i] | 1 IIIMX ,.b t nil I I..n.- I I r.nlten
,'i.ce* t t"o._,. cn-lt-r their Ir.f.voi&Ie.iiiitrv l -rf. .. t in "h1 : ; I m h!.ttr. nn-l hi-.l: mo 1.\niHiiT. l"\\.r. .
S S 4 ,, fram *:.. .. f1..:. *<.. ( 1r'I'It f-air. ,._:*. 45':; tc \\ hit li \X4* "\III.ri".III- rt.4i 1.1! m n f in
undimr v\J!1' \li 1 1 u'ii-! : s'hifliu. hx mi'. u :th tv. llu} iti v\tri ,"p.'I'.l
.ei. Tatujta aol orri .. ; : fr"'I In I 1:ii'l tt.! l li-'i >u sit. it .1 x \iars :
i ; tv -''. :;:!: / 4" .. I hi'If lot-' xxin
I .ij-j'.ir.itit f"n.f.'rt' "> n .. .-.1 !i-i.I| *n. I. w ::*- -in .1. LI; it iiu-4 rhatllll \ '. un t'i .
I Th.v h.\"t! .. ., .Mat. t'n-tii f J" <,> :r.t... -it- .:i. r .t. in.i1.-; IH"1:; t.I..k! :alJ thi-if -iliit\! : ofri'iak'n !1,1 l xxl.fti. (.u '!, ..k> :'i I (lit. k. i ,I.t) tell.th'y : 14t
pi-i
> -
..e1rt', .. f'l."noi..t- AII.1 < ir 0 'tI. I i'i t'llll. .j.l 2il't\ :.i : \I' II' 1
.. .11 hand iTI I'I .
an nt"riil.m't ( )l. [ 1 Ix .I.| (in h' inn.T %xxhti! xxt-t't to.: 'IYixt ) ilL
.. i It: 1':0't, li i *>- -irt't rnti X4- I'III' tl firttc als. kln. !%t1..1..m. II.\ltl.t! ,1,1 Ii ,: \ or Fill'pt4jl : tin. > p. .
\'b..ni "
< t of IJri. .-..n..I.| :41., .1! | .. h. ,, .. :
for th ulu" \ l | 111 *. i | .
.. "r--I\- vorl'iiir \ i. :1.] .kt! r-'i. T.
*
A fPaOCahte> .t'11. f..r r\r 4 Is IF.I.14 ii.i.t-t-l! I li., lair iht* .! I t i- : -;i r': I. ; :
( ..ta. u ,11countrj h..1' ; I'I.4 'i f tl4!. Ul lItt': : 1"I I. &
t-
.n.l ..ii u .. nj.arr tiiur riinninc fir t'yI'lMi.1 | J4-V JlJ: in'.t? |1'l"O ..i 1 *. i.f w- : 'Irii !:> .. :l th! :
ix. inll '
rhy..i'iaofl vM 1>4' ", .i. tot \Ykn T. me. 'i.p| I li.i'l .i rri:'it I hrr, '.j'i-it.r -" TI !:ms, ;% llt .
M Islil'rf'r.l..r. ,'I.lra'I..r. *- f..1
.I
: : .f .
... ... l-AV tl'V: trail* i-tir 11..I'r. '
: '
., m..ral ru..b. -nt II bu r.la1.. 4ifTli xj.I i ." nt .V-'r. uiiii I ii.l- vi* 4 v 1 ci'ui-1 i ft (tt .t1.'.. il.! .. :por) hi"j.*?. .
!Ir. mm.
rh.ti- -1'
.. \
:t'. fr. !1 t" p"iitU! 1114 II \th..tTt .- ha'i hi-h: 1,0-:
T.mJ'1'I'nl m II 4"" I ..w itt'lriiir! al"UI! J''J"-' i-iiU-1. liit-it-lx-! ; I InrXi j p'.ff : .,
.4 A .* :. lUin i I put t.fm..rtiiz.in..n ..
..fii--.i"-,! 'Jn lj*.ii 4'i. Mj-l'--n. :M-> ,prr: itil >4.lit..iI' ii-.l me :u'a !I..n! .; 1 ir.nn -' '--' -
.
!kr 'I1.r"1I1 I i
:
fo'r th; purchaso 4 ly t4.. Talljlia'tan.I --t. Marl. Fi.. j r'.ti-Tl\; : ; t t.\I' !. ttivin one v < .;: Up Ul-l'.:I-.I: l w.nl t lor it. t.s l'' : ; oIl '\I'' r1 ftl'
11ll' "
i '
tii.-r
.} Agency l lmi-4-.t': ti 1-o :.ii.1.\ f ...-. l.r1i.' llt. n< i ili
I C'i.ul..1: m i I. :( : VlVr th.it of Ii-ctnrtil
:: .. .
agency xiiilioni. '. : stitt
Lands. li.n. the .r.j\l.I ,c' *. i. I II"f Fitc !; f
'a.teI ::'i. .''t'n: : : ::! : \ I v hi?. k.S 4i t: tI. \t } li"I.! T inx.iriaMj .fV mta .. .1I. ,\\ z.-
; ; :H' :l.iti-r. Mi-l I t1 Ir. Kii-M.-! .-1 not ," ..iitiUy. a f"1.by.! ;' '. ajvn- tto! .
'
:-- -t '. : A. II iii'-u: I ;
-1 1a' !
.' '
ERFETEII" ..j 1 li.| t. ri-ll.}" "III I lt. 'I> !
W" WILL ... ... for t" .. I, r ; T' !it-.iv< -x m".1 .r > il.I..lhl.! Jiii'I im're < f t tint "fxi-r.il rf hi.! n'.iiliinct
!; ... ..f xxt- t t-r.-mi' OJHIIin u-t -
Tan.h" i- 'U! -r it'.iiri.( tol''o.
f'I"t,1 --h Il"e
) a
:L 1 the lkji..tr .t ) A li-ii-l ?R- ip.--i iiin '
.t tti. f. .n.i I" i till ( I '- ttl.I '
I cof 1' t .11 1 : !! > I.. nr.-l !l.nrn-l hinT
11 li-iiiy- went '
''0 rM''iJ.t \ .. .. t.f ..It\ I I--! ri'li 111 -\pri t'4 1 ii UN .' wa: il" mt C 'n.I.I.hl' *
tract ( -. ji j .. '! !Ii- e"1
.1 "f..1 t''i
.' l.re r'r .nX .. ..rtb. Iti. ( 0"1,1-' K J I. I- \.j.l' i-i "M! l m : > : IIMTii '
4 TUfl1' ..., 1 th.it I II. Iluxtt
,
\ ,, ,-nUr. I ) into il.ixxti-i : l.t -lei n-.ti'-n ; t-.o I..l! .f them i': tl.c.i: 1 k
t
.,,/ ebase w.ncy. JI'...}: \l.rt.nn. u/tU, I I.-" ftrr II ]ll.l\ T uti.l} ln-l III tu".I..t"I' 0.1 &; ; .
.
l'llf .-.l l
",..l ir FI'HI'! ':' r'tnn' lift I '1,, .t. .. 111\1! tw'.1 hei i .
slit
/ II.
,tA .I.f IhnII" _
5--- ) tn4I.'h:: !P..hI.
"j.II..I..III. ,
-... ---- t : th.it Mr F. s\ j..I. t.-r ,
TamaJUfleI' 2, Ms" \ ,. ..f I ,," f..ta'l i'.t-t S ''' / > I .
T -- 1! Mfl.! t hri 1..1... l..i! .hf. ri-.l n. i n-o.: I lh-. n p.ilt-.l ; -- .- -
'iv -he
i ---;: ,, 21 &\1. ?ll .. 1i..I: ; ,,;,::. :>t ti) '. -VII4* i H- Will 1rr f II. .r iito UO1t'w. |I. .. k. ttt.1) II rI'r.,1 I !Ii ti I !; s

B: fe.,Tlu-: ':'. "I"on 1..1 .i.: ..rL. \L.. ,-; Uin-1- ..t I l'.tii. ,i. :,,..l"n '.--ini (A the aiu*>.*r in' m'h: PJ4-4"*?. ... ",'r. I l-.h-tx.-1.1 hi'ii mt.iiu'y.: : -tti.l !ik-* I ItIv. n.lMX! :II,; IIIH l.I :-r 1al.l.I lu-l! '. I k'l.'vv.2 ..,i.I 1 'II loSt-\ "" Ii i* : fin. '

.
_Le : ..I tl.f' flr.'r. <-lt. I.. '. ,' a'..] Un..II.n! ,tti.l l lit <-,>nr'"'.t (.1.1ol.r .. ; hn i--r.\ 1
..1.1r.l l"o.lol..r rr"" jaiit I '
A"iLa A LI. J."H-. t. S t'trin a 1"I11..t"I": t-h.i .f "- v "-. t>xt-r in.-. \h," hi' r (uupon my' tLinjr.; but it is > ,I / t' ".
.. .
.l..r. 1\ \1- .llf
.
:
4 : _*>< ()fti..e "t lamp*. 1... -.. ..ur..ruwl.t with' ( alt.tion "nl.-:. 1'.U\lI'*. Jnc I". ':.',. tied (.f I the /'. '. ,* ..,c'.t! i. x'nrt*. ,\\"h' *" 1.'.'- !- :; tt> t tin- .tl.t.tuht 1 li.t.I' :, !! t- p'' I'"- )I"* l", I ''fcir.t.l Hwnv I.j thf liillni'inntion! of .. i
-
;I : f* tnn t IM> acrumpaui. ,j'o.t.- e..t'tr.i! \ it .. .,4 1ffiI d! -'atf 1.iti .HL .!ilt. .:j.I\\id j i: I. mr l-a.-li'Ii-r\ ill. 1"1",1., 1 -prirup.i nr.,1 I xxith l !>omvil ; '
\1"n" ou.lr"i
.. M '
all appliratiuo) lor' ct'pi-. ( ia.in.htj' I.I'| Mi'ti. .. : a'! 4td4! \
"I. i end .1
;J ; ; ;Le accompanied nxilh >*tjiz.. *nJ f>*4i. ;I--- NCiTItE; : IIF .\a.. 1 :. tlAir.M Inn i t. riti. rnnu..b. '. I 11t apt .tlirul'.v! 11"R'.I.. tail' "-, '|jH 'ki> : IIl..ot. Ia\ ,

9 6 .*,. must JSf. ( .\RTEU.p. r.cgi.ur.Tampa. ; ,; -- I Jtnt tl.i; i"" 1 .Ji ., k.'i-; :: .! ':;'....:rtii fri.*ninx 1IHt..r -"I\-Y Ithnl' ".\ n.c! 1 .ti.1 0'111.111'1..1 1 1r. Fk-I.N! t.bd. I'>:f1:1.I'u.:! ,t'.I C';" n .'.
t: : :r>. :--I'E-d':: ;':. 1"I'r.: | 1.1 h. i.1 : to I." I4ll4-t.lim<'>. 11

It:. .e L r Harcb M, 18i3.; : tf 1 11 ...! nix As* i.i. ii tUi. )I.:*. ..it.a ,. *-l.>rx nr-1\ 1I.t.r! lr: t''" ilti....*:. m... tlr.; : .l.it---n! : ; t f) tvir j"tTtV. th, tr'pxx ,'n1! I.V A : ,...). "tt'! '.x\n-jij -'lli"| |4 xxii-t{. .. 1'

-. .. -- -- ,,*11"*: fi. i. Hi* "tM'4Tumpj. -. lit..i.- ", in 1. I x\ ': :-i Itt'tt! -iTT i'l.1I At: r *MiKrlhuiiti c.1 : i Ihtt m I t lt'P !!lit t lim' xT-j1-I! I I.m: Tin' lu-xv-p-ip! r i. : 'm.'r I t" 'r tTo .!

/ ; Agency.IHHREItY ::. .IOU W l con.\1T": iv I'X niv "ul'jTt.: ..11.1| wn 't..1 I 4 jV .!' ',... *. ,!..I ttiT-rn-n Ihtfiil.: l-it I Ito "Ih' : \ ) \. I"; .I"I\ l't'1 I mii"l I'a'\; \"..tt -1XX4.xtii I'l ,:I.ft'r'I': \ t t'. r !! <. .!"!, :'I.I .i ,
II. < R-l. :.'.' ;"',' 'f.I .I. LI. tl.r ;:, ti< a.II.-I.h. .
appoint Col. JatnM O<>tti. nlx"k tlmt ytt'I tiny t.:.i .ill"; 1. -xr l h..1 lt.
.I..r I I.r." ; d.tl..iI'
., mv coJaOlbQrikol nentu.: LEATHER MX !I.. .. ij.*, r.-H.i.! "r"** Inr.I". J4|': :t" ( nu tor-ui* III"I i r-i'! mt* I ':lrc' ttl l I"I : -. B\\
''ir.
-
r MI.TI; l '
tlorviU whotill ( II t ; --ni: '
( ; -
rreire .ir r.lb. ) Irll.h.I..1 .
J. J. :. f ring my Wnc in r&m though I wexvi' : FINK LOT cf LLaud ITIT.r.: I.1.A1H 1 : .11..1 I :;::".,," IIIln 111..11' to. .tt -i--ut-'y. '? tI. ": ''"'.rxx.rc I st.ut.-l for lIe !i''r. Lilt ho! clur:; tult' i. I 1.\ ', 1.f.. "tU: t1 1 :..r.t' .'.",\:: j
and receipt ne-r. \ i >
t".I .
: my I' )I'-'nm : H ..Io"--f. ,lit! fl. "I..r t tl 1- r.'p'i : ,
.Iui,r rn. t 1\ I.K: fr ul... at ,lit' > 1".1 ..H I iiisr : sjt. :1.1 1 h"t .!."" lhv fltih- 4
nt. .. It. .l-lnf.
rrs I
( ;; ...:. :i ? r' rtooally p A'. TUC1ER.I.e : I 11 ., CI.\I.Kr. ft w.'t ,p.iit !I"1 .he n.k- ,1!, m l It.r ten ;' I JI: ': ; nn. tt.. .'.
.. ', If.f I tltsni'I :.1 him .\.\\ n \11'" t.k :1' (
) | II.ir
1': *
: .
Tan LI.I"-
ivj,1
IMt > Jnly } rlt'I "
fa. 1$ 1I3X % :: : ; .
fb\.ty. April p r. LET h.I(. t l-r.-Lav *?, c"' *. ''t'I-t tllt t'r!' : ..i. IK 'I. '. 4
\.i. "
fitln'it.' <
\ "
,. -n.lo; lh roc 8.-lti\'CJ j 1'1 \
.
-
-- .
,
.,.... ""'-'" -

1ritf

,:'It 'SC
-
"
"" 3


.
", "

.
S.
.
1

.

$. .
'
_#-
.* '': 45. .
I -S .. .. ... s- -I
--
-

... .-. ,,.. ,- w _
; ,
'f f ',r ;
'1' '''''_' .. -
__ _
'_ ,.t$iJ.i>. ,4 ..
"'t '
.i.J'. I
; '1" ""-' !1fr .. .


-- ... .

'T .- ......... -"" 4

-... I-; .
.,- :..;...... --

..
f .

4 fre lr\

.

1H T

..
.
.
'


______ -_' _____- .if
_ --- _. ._-
.__ 7- -
-- .- --' ------- i--
---
-
----- --- -
: An Introductory Word. I Democratic I'ouiilyN (:'oln..tlon."XI Public Koadt.TAMPA. bv the. Fideral (rovi-mim-nt for the io
'r THE FLORIDA PBMWLAR.\ \ ed of each against dangers, do- .
Marc: in Itli. I860. Ic'cUII' s5f
24th i!! the
It will nuflice lo say tlut, for _-:\SOI3. of! Saturday, tl ill.l. day Editor Ptnintiilar- SIR:- In a coin mtlic as ".1! asforrign ; and lint any in I I Itetmeddling I Sei'.tor: Drown'i Territorial reflation*

appointed for I.oKlinp! :iiunliou f.r t thipurport \> one or more State*. orby debated unal) ,laid! :** -
u Mrictly private' i.atui, ar.d! i.ot on ac- munication from "PlI Crcrk, WII.11 I y any rt oy.r. IS

SIMOI TUBMAN, Editor.TAMPAFLORIDA. fount o! diinpiccmer.t; tctwCtfl 1 tie of seieclinp: IKl,, gati to represent read: in jour column H fow weeks since, I f combination of their citizens, with Svii.nior Wigfair ..mtnJment ill* j J'-i
any
.
that the, entire the domiotic iltitDtior of the others, on A.adimf' Bill, (
I.Lu- the I Ietnotracy> of tls: County in the willy thought : Countywould 3ilith'J <
Mr.
nt.d
: PuLi! .hcr or ILl public: i I : titke a hint work the publicro.ij ,any prc.t"si. whether moral! o relipioflt }larpf um ($1,000,000)) for the ltfc.aco of .. ... (

.. _- nat, that geiilletnun! !has retirrd from the Stats Convention, of the Otis proximo.-- : through ,each Bill distiici ; but in the with the fiew P'iti.al.! disturbance the Texas I.DIhr., wztMIlii'Ilsuted. Daring' -. .f !

S.'TURD.',.. :SAKCI 17. 1S O. chair-editorial and we ara ap.tiu unrvremonioutly I At ll.w piimaiy Convtnlionthere: *houM) )IMS two dM" I have !trait-led over the toad: subversion, i.i in Tiolation of the constitution the d.baie. 1 trom GOT. J"utOI '< A

- -- auociated with the Peninsular I t be a large !t,'r.dtiice of the Dfrnorracy.Il from Ptas Creek to Tampa, niid' f"lll ina : ,. intuiting tn the States "o interfered. a i',>tii III urii.atinrt from th- I .'
11.and 11.
ZT guh..crihl'n hoe ,prmtt rf *nr>. I 5 : bv iiiien-niln; tlmn"elves in'' worse condition limn 1 iVer ..- ..re 'liw ",!. ( iid:tnger-t their dom.tii peac and w"rc read. I ttt1It t t> the niljk-cl will bereliewtti (
only :
il
? ciipiion are al outesr *reuvrill receive tliyVrttnttfeir. ..> in the important fUUl.tioD.f Editor. : it, ullhcugli! t the A 1"lil ch.til hut at t tt t IriHHI'lilil -Il.jr.t flit, which ihe Ci..Ii.,tlI I to IIII5.10N -! % h -
In the control of thi this matter the "opl' wi'I .ur..1.,' ( I Ih'lt..II. I lit ion (,. ) \. i
for thrfe wecbi prcviotnto it* rc- nuniinjf;; journal lbt ] t t work I..r roadI'. C..ll n'y! "I. ,1..1-11.11.1\; con '' .

Ji.CMi>tinuan, marked with a ': oppov.tet'jtr : 1 at ibis time, we feel pitultrily ..m'J..r.' vonu d..ui l :, the a.;.'\ aiiCiMiient I.' ;'It I, l& f.ul of I the g -,..1 and) g. m-rous. '...IUc."., ".:It. \t.lrn' and dtrstinv t the I; I.'OCCF.: I,.. !Ir'" 5.-Th "

: n.ini.1. I I. rawed ; not Lerauscof u'JC tiiuiJity, but ; thtir! : \c: ," and wish'* 1.\' their tMep.ith.! ; ', J !o .f.Aliifii s. or" It'': : "".'J""t] ..1.! r ',1.1; il,(l(. J"I'e' Mli-: : I It.-ni''.., .tc ou'tnlivn I' .1.., I

T"rmS rr.nnm.: fl: for si\ I I''I', Hi 1..1..1. I "ol.IIl! ,- 1 I" : 1t'i.'u1i'rJ. TIIt nf.r. )I".t :8 it.xit' .met to ,> .iU'l t.I1'-il. r" J
bceauM the times ore troublous! n.d beciut !- li I i i-t emitientlv pioper on mvli accasionifor 1\ .. i : : :ttl of t 1' tii.i' ] .,
.
I' rn.nt1t. i Hume: 1'( tin-. (>it-rter. I .li.1! 1 1.1.1\ ,>wiheii !fi.n tli Ito \ r, .i lull! 'l t' :. ..ff! ,.tL instructing the ; I

-- -=- -=- ----- _-. _-. .- of the i ii.fluenci': for wial or for woo the .(..'f,.f the tnt etitug tot. upri-w ( I :1 I 11:1f 11"t ih' : net who I I 1.1 :I iml'I'1111| 1"li"l of tlt.-ir .1.. I Mi pit. tti be ,!' 1111 !I i.tq'port tIegc' ,.I

; '. =i iuthonre.l I those who I ..t that the tlel ate* not. be left t II' ii-il hnic done his. tl> ti.cl: 'inirfl.dil tin v'it-i jtitItiII.'t, ,,. il" (hull tlu-ir ano : ".'Ihl.tt i i be l l".HntivoT
tf Mr. T M. MHKLI t:. of ULf ( itv. FIB cxerU'l on the public mii>tl) by ( I may would i. ( .1 HI o'lul :

: .)' ; to ait M Apnt fnr the "I'lf*' of the I, their !,- in d : whatCOUMO : : I ; I hv has: ft r It-ally t he: lit I'oi.e' ..ioih. ;it..I) xi-tii!. sit d.c'! "IiC', ofthu i If)i.I..cl In- I It a pi'.-il 1 Iieinocr-i: :. *
3y the iiu.lium own j U. Urminng tII i
t" av lo c'.ify through llut :
l.i.l. i i.
Ciiiiktiiutioii. it nizit}[ *
I \
ill! the! I by \ > r" | 'I fhie : : l '.onTntIon I
lt".w.t.y "It.l will; rrcfi* mb. tion. I I ihe r.II no p"odit ; bri.p.* at i ihe J, 10:11.1' I.lh..ttic
ViA iij : I
i. ,
: and .ci i..ore. action to adopt.! roPstiiBttttjf ai jut ," fl ct.-nni.t! ofi r .
:
quill < i it :. t.tr I an 1 ,: n.ft! 10..1'I'! a iesijti! 'n \\ :i' to
Al.it'u wa:
.le : ft"\ for the < just : .11" us .t.f
w vllcet'uni. rr-fl-t .amf' \
: | Just! a! this time a 1 allle! i> l..:-'r.p foiiht, 1 1l I It i i. eiidi-at to observing m'n.N: th,.t totildft-, t ihe I ro.tJ is n' t b.M rh.:1!: |poitioimi't nt! tfp.iwt-r amoiij, tilt ta": "' -list utili I'I.,. I f'.i. .J.'IT"',.C'h I )avi' \ l.
= =-..' ::..' -- =----= I aii-l lh.it f : or ri.,1 .-.liii.i., ... ,
t ho rl.Miijji' i
C'I'li"1 f..II fv it! ( li.\rl.'sron! Conrenlioti
( tr.c IIr.: "UI I...iurj tn a'unllnCf l'i.4.l S l Ito: r'-fult of whkh will decide the fate c.( "I t,,. i is! U-rmed, t the 'Sijuiitter, Son'reiptttv ..1 tholli. one p.iriitJf.! Nat we poof i'f the; l.ii.-lit'Kliii ;I I' -
'ti the j.nit' uon ; a.l'l J i' considerai
; a H-SI I iutsf.fi < -
ST. C l:0.: : ..f Marion the t"Iioll.Yc Lilier itot trir.r of S.-nator: I ) I. hi rindt-r! ] di'ii'sol i: ti'lid No. ,1., L.iie II ('omelso : St.itt"i ul..r
P.OCKKS. Countv. r. : : we are ju..tifi.1in f"\ II will : of : he Union in r< !hit itti. to I ihi. in i i i dinctir. the tb-lepntes, from Louisiana '
I to I
_; i.lj.xte. ; for Mnjor (;irriralof the K* terri ,I I a'Mimitijj.) that, in the pending, (contest! ed I.hi! Pfvsiikt.ti.il! ai-pirint as odious; I to ,I while fir to that I.II'I.tl.tto i i. tC'I:1: ,screw I loose,II.i.llflc". ""II < an j'I"I tt\! I ih..m or t ihrir, citi/-tn in nptn> I to wilhd'.iu Ir..m t tIlt the Contention in'case ,

Ht.i.Ju:: i of fouls Militia, at the dedi.." i iI in ;a ) : | and taIIITtie! 1.ll I (lit 'I.n. witfi' alitw .; of f those olution. !
the !South} tleni.ind! a pl tifoim *>miiitigrqutil our people! IS i is thu-iLxJjmf: lie advcr-it. ; wh.. 0'. us Tat. K.I.I".k wouM .- 'j i I 11"1..in. !,! are
I Mal rxt.I I IY'j' to it. ,.\ i.icrlhroK, ; and. all .ittu t k ., not :
I .. ri':I.i to all the Stales (.i the! t'liioiv 1 hen f.r.-, our County delcpttiondimiM 'there i is :it '-op iitiib ihe house, and it i j tat MtliipN-tl. '-** Pf .
-
I ,. ait.in 1'lhif.t liol.itioii, c.1 t ( 1111.111.1 I I fl In !lh. I It,> Conien- C S'to 1 1
.
""ell wht-tlurthe Jild of I t. hkC'1 mo..rnti.
tT.u' In'nJ iiot l Ic'v IIr decision: <.f f tin. For that principle, wLit.Ii (''r.s.tiuU-! the In itii>liucti-d t to vote f jr .'i.I m.n. :and r..Ih': hard lo ..- I II _.t. 11 t.lnVi'! to iirotei! t null, tlrftnd.i.h .i..n.i d.iy. lite I litti-r( r .,!iition otfr iiyesteril.ij I J
the wukmp to i ioilier. .
I l
Supreme" Court!, in" J.iu I l.i'!' -v.ion inir. niit-h '.Iy. I us I in Chaie! '!( :I i I I Prob'tlc or commtinuy I. L"i"iH ;bll I' Si fi'I I liveli; on1 .
i palltdium t cur ""f..tJ' undr the Constitution II represent 'I.! t tas 1 ,bl.tm- ; s'.ili: I ito! ii"t llniik, tI' .1 it.h.. i i'. i iIII. ; t : ''I"t w-h::: rifcrciH-e 'o the bulling of .

ir. thi; pl. cif, iil; be published! mxt week.S ihoiild the South contend first, taRt. wih in'.i,t ot! / repndutioii! of i lik 1'ri .'!i to 1..ime.: for we au tn'.d'! th.tt;,the l.J (.11":1: in'" the) r..t:,: tMiuiioiMl' .-oinpuwli'.ih -' I i he d.le. !.k'tit. w.,, r .j jftid.. .

: t\iinud th.- l.'uii'ii.; Tid ale :irini .\ of ..'Ititi.iti' J>.l. piil. cx-
!the t vltimi'vai wh'th: '., toui.d. 1 the ( \.uir. ; (II. strit-s r. \ : !
the : I f there should! be ril"II.re>v as (biT t:4g.ta''k: .ur :1.
Jlr .ialor Mallory will actept i.ur :i 11.111: tle. I : rt- I ', w.i-ks\ : :, .r tl.! .- ,f :. t.t I.!..:.h .,1 t'Uthtil'. : I .. vi'.lulloti. of ',1'1'| '|pr-s.;in i.tniir.ii--n: of ilu* pitrioiit: oun ver-
I l I. \\.f\ ( F't.i5-b. 'w s-nct- pur]" i > .imIliltl" :
tem Jo "firvt princtp'iV: by the j-u.trtn't-- II'1 i e I H.p"S:[ '< inn ''Il' .ti.rs.) :lain.NI I liiidi, m'lilslied! f II '
thank for valnal.!** public: dfcurn'I1" j ; : ptil'l I ".ids. Iw! '.;.:! I 11.-" |..olliiirfani 11..1' : rti: rn ittilt. -1.1. > :
t of the *tirt.let lion of Southern institutions: :, .\1\ :hil' shmt (.i this! wm.'d' not 1 1 t.. in t. ". il.at: has l"'n| i.inde! bytiiui 3. 1..11Ti.I' the t.i."c.f., I'lv.'tt'lt 'I I..I. ti"-IC'.** in I i'les'tiViii l >.h.n: .,% Ad- .

I'1\ : the ill.red] bv II.. Il.lisboroinjli! : I II.) mm : r.-poit : .. r"h 'll ". c .it.. ity ..flight* Mid I : : n. 1
in the utey. I I I"r
Uaytternotypinj. oJ! hit i rJ M.I! platform aJ"pII..IIy CI.Mileston I :.1* \ "I. t.ut tI.'t t I. : artpoit 111r..I" -
0. "I $"u .!..... ."iiii.li ; S ifl. Mil";! is. Mid lli-it it Til"1 ; .!titii.iis ib dv tli priiu-ipt! .,
*
I : pi rsi f *
.
F Conrt-ntion I I nor ly the I >' mi.cr-.irv of d.( St-i'i'I: !bei" : tha'! no'i\-: ) 'wt '.erul !
I Imo -riic
J-jck-at. all ( ..1. II. Crnne < : plainly, | bj
.
\ i.
: 1r1. 1,00 .
; tra I," j t'IIal. ihA : .,fn. tor 1 l" llat h.-w :i. i Us i'p'a i.tl'v!' ii.. dii'r 'it! I ii.-! :.'!1'.,:. "ii'| |! ,,.1 1 I'diis" I Iri'it.-ri; it! ,..f.lul.! .:. 'tntl l Irc't-
uow 'u 't-ib = of "our -."I"m! the exipcin-i.-* of tl .\ be.Wrell I I"I"-! -tilt! :t-\\ :tr.t as .all t-'ip.il ,I .* :* !1... .it. tii' ,ll I..i, *." .. i ivjn tciii'll.ird-\ IU' t
rXi-cuting ] p'tturei iiioithl ;I I" tll / t'I h'li.' to i.-turn: :a'! ot :the li.it.'N! a- .!..f"I. i .p iM> rf ,u. ,..1 tlrv :l, |"i"ll i it! 'tit* .

I- vlv .," Hi )li< roon i in th" L..I';:I. |j i limes I ; bv pVilp'HJJ the (..ii It c.( I iii:'. pie:itniiioial .!lidltt- f.-r th* Pu-r'd'lit: '\' we, ill lilidil.t.-!' : i I'. as I ;ali t'. r't.rI: ih-tt! ,. '.s t..:... '; pa.MI% In r. ";". a a!, !i'I't tl rf!>."r'fii.n: "C'' :it t the l '.-,!* -I.!.!, i.'o-.iii li"I:. 11.1 ,ill-

.. '. Iv i.i'd : for ,.* f.r'it"r. t .itin r "in ,!IM'I.! ii to |, -i-oii <-r [pii.pi"t %'. "" ,,- ci i lnv. .'.. of I..II)1.ITtt) .,' i a lIt'l .
'e !to .
building.! Col. C. i ill an upert in ,xl!I the ; par for tll"' .!.f.1. of !Southern w no 1:1. --t I .,II ::1.! lttd.!. l-r It WOW .II.v.I I I 1"1: .., L :. ;I' ::
I :!'. Ml :the 1 11 m'uii. .-- \Ii-i Ii .in* tli. "iijIII..11 I I 1.1'' : 'd.' i if: 1 1... ..1. i-tii.it t id .i ';" | !. .Ij- L
., of Ii. \bcHutiful I r-'rht-i; I. the It.ntina.ti.I: ..( 10111 h \\ I r'l-t.' how-, r. l..fil-1! Mr f 11"'I-;'I.. 1.. .I bettirl. <'F a! Iei t "11,1 s -HI-. f.iI I 1:1: .
*: iirprc'Vi-tiji* ail.Tot..oie ,1..1. I t'lr.'nl *
.' p. .i i. I' tf I ih- j V.r .-- !I. .'.iii rr-M.1.; I.' I.i'iii- .tiii l !' m l h.-rs'i

-,l.o ..it:1 i : to "II'U'l': the )IJI.I..wf't I t Il.n tnaTi. '.,. itt l.-aM. :a N'or'hern, mti'. who( (."..1 oil the l"-l \'. tti.'Tt. I the) S 'H', )" W :.I 'tI't urih.t }1..1.1..0.. pit-1! I.I i.!.:;''* ,I II..!I tore.'..i.r'"iiiMik'tl.ll th.- I't th'.1.1t' i in-- ...U.mi-iji-s. ;.. ,d.I .- i.HI/. ii-. ..f 11 Su r !-.ilrInt'difi! : ? : >'xi''. a.I.1,1! .'..-..1 I !t..r 1

I I th,. j; \ : i* hr il.d. -1', 1I'e bl 'lit'l; L .( .1.! '. ;IM. I I.. .T a'i ,:I\ ...-..ul..1 I.I. N- .. .
<> lite rtil f>!;ni-i* f: dik"! we! (-i nuntiid him. occupies S.iilhein prmii'd: HI I p'i u :1' I. pr.i : .\ ?I..i .1.. I I.'j'' .!. t I.I. I. .j I fU'lr.. O'I..f j j".tT. f..t.

t ; '' 'hiid! i-.iid' diie.! [In a Iri "' '1'.., r---1' 1".- .oll. [I.... : 11 ii Ii i lj... I Tt.-I .1. '1.L 'I!. .. 'tn"-iti' t' .1 *. in
Kvin: bJ looking wbj.rt presents a us j I (itit.i;,in of T'rii.1: c'\"I'Y.! as i its : |I. \'t I i I I" "'I t 1..1! > fk i I. II. ,I. "i! \
t ,. 4 1..1, ./. '\ < .ll t I i' I.. Ct'li !S. II'U| S I U.1! *-ti.. 1'ilt >' r i'.r >. d. : "* .' r. !.mIllelldi i
rfcta..!. sppcJirmn-o, hn nicvly (frnmt'il in'thc I .t I L tont.t.1 : I. I. 5' wi ii'il: t L". :IiI I* !pi> p. nderate ..' :a.I \\ h- s t." I" 'II( inv d. ir iIi i- I:1 :
'lrl.b.ll"R'r HJ 1'1'1" lip ", h-, 't. .i I .. Jii-lv'- ol ,i 1'1": i': I I.- ;!i.utaie. ".l. -tlu-r !I. di i.t.t i ii i .1 1.1- a i llldil!| III* t f-'l the I 1..1.> ".- j
", Ve h 4.t] o.ir p'ctnro tk'-ti, :10.] of 'our f. ii' will iht it tlu'i we'lI : on tinside! of S.; w.if.J! "m ; the ,leult i i. : .II I. I'l' ". !.ilii.n ilidl'trtil.'i I I.
c .n w \ n. \'Ia ;. I ; '.0 's 11.-. ." HI I to s.,.. 11..1 t i itt: 1. c..r i>':t>! ttt.i| or I*';!1. : ol .1 and t tin* I I'K-MM'1-r.uy c.t I r"U.j':1 itt Ii ,.1..1.! !

; r>pc kfroai our owti rxperi.nor.l i I tho ilu *V of( fieri mfjr soirhr.in. l<, bat'le" I ( .,'.1 we I IH li.-i.-; plan- th L iii .tti.III. 1..1.1111 thi' 'I"'I.a.I..1) : I. I 'Illll.-Il'l! : !. llM'UI.'. I''..s.ssri tin* |1"I.t.' .-It! t.. I llu- *.*ip|"irl I ot ::1.! .. ",'1'\- s tl.. 1

-- ---.-,.- I the ,".'C'U of the chtid.d.i'e .Iu. ; ti' in 'In* I mils, .f the II k 1 K:' p'i--i-! \\ (1.1 I... Jil.l! lill' 'ii' 11.1 i ll. [I.11,1.1. | I"il .ii, ,"i'lil .-r "ni'pi'r 'I 1,.. ....."-' il'.I.I..1' r!:ht- ..I.1al (I 'Ii ulsl,.|| i11lti-l.IU.il.; .. *.

::! ,. 8"rro'm (*.urt IIlj" 'r.c..1 i il ; ntd; (<>r i tin' 1.'t\'i' 'II of.h.. 1"1 i .-itnt.. Tin. n will hue. aimed, th.- Ii".*. ; .- iinl ".1., < t'. $ll .Il.\ I IK wi'1,:i Hi, k'lntii \ tiiz-no'thf I l'm'c..1 :'ate-! I.' I hk,- I..ssfS. 1'lil.: 11" .1:1 I T'i.. J.1 ':If-
'lttc 'I.i i j1 -I! -"Y into tin* I "'"I.r Teni i I.. Ft' .Ior-! :L I ... : I hI'iL.'ti
I .....,i. ir. thin! !I",'.. wbi trir..ti-. ( : ..- Ii. -I- a!!! .1.! : : 'io! "it lny !. 1I""I r f I."c I ,. .rg ,1,1
"
>:i pl.if1 < n Motulnv TI''I ,|in..i" union; of !u-trt, \h I.i. h i willr.ti-i t : n 'li".J f' "i.;ittlIti 'nl' '': t torii- I i!i.. ih- tin i ..1'III" Fetl. rll' I II II ; : ,, tv4.
: n'-l' th) I ; 'j.iUi
., I v I t I't' i < ii I in .i- tin 1\0"
IK- i
I J .s.tg. !lift for MA-J-IUII f on the *-tt.-'iiii.-r: ofl"j I tlt-r tho iiiiflin!* ..( t t-rv Il''I.I.." of f I the I ',[ snlllhi HU-rs s|I..I| |'! I. drop" ]ml .t'.I I lllej N, | I -:. I 11; .i. liItlIiit lli. n- '" .'it .t.i; ljf tint' :-t-. fii> .1
,i..I I in-
.ijtiii. i-j; or.- .
t TLIt''Ii4y. 1 tin ir dignity; in court Mid conf-drr. "-y tI.-.. i- to A II.r..I.'I., ,. I I It.S.tiiL I. |j j "lh. lllii.t: .d it, i.Me II.) ,". .I..I! I 'I.'TI. Lire 1'iini't. .Z tll,..11 1Ill 'I lii r 1i.'i'[ t of| p'.ii.t\. ; ill.* n-..dfii' pr.> 'I \\ *.II..T.' :M.tnli : -T!,. "I'nfon -.

.' tiibanity, out of it, they! !J\'e mall" (u",. r:..*t, mid Wt-st. :, 'ii. .nLI! ih..* I i "I.. I i C"H'III"I.I; intf.'i' table! i.t.I' pio IK 1 \ \iir.K.jy : :. |1..1.1 I : .i'i-! if \p-ii.-ln-e' ..L..Lth.l l .! 'i! atil :in.1 1 :>I >t.- "!.li.I!,s :, 1 I. tti-i (fii'ln, .1. .ln> t M.It :.
)1 tlitt .1.-!
lioi.irv ii..t .
I'Mii- piovf II. ju pi.* i .til'iitM ) ( .It'tt! Ai-1-iir.tti
I be: and liuitifg; Jinpntniun: in thi. coin i.f ihu) S nh i... in cud I f"! 'h! \i' t" .1.1., our llrt'l. ,.. :-in .11'1..i !
p 11&0 .11" c'II'i.I" & : 1"1..1 "' ;I ) 10 Z "'I ;tlli-" ll"l i I' I :;: 'n !I. ii. .km: 'l.ri. 5. I p.iwrr t" '.i.-uiv, u.l. 'lal.- j I"r n.". .t I Iti-.i.M: ,'1''" '' ""I I.. n;>ana ) -' jiinorM. 1

mUlllt, I. the faT: of tld ..,. i..ii ,:, .-,- with, I he fiee ': .. Weshould '. .. .,. \
the: bud" ) I tire '> ",\ : /.li.1 111. .. !' c in f I II: .!.1! t .1.1., I" l""" I \\1111..11.1 111.oul l.ll.UIJ. lit I.ou .iiii.ti>s, iii i.1 plv! To on** from ItI
...... ?I : : I .
t., :. to prov-.b: for her ..it-ti? t ', ;1 tl,.- aib-ptioii : j I" fir .1. f"II at.il: il'*...bi'iuii to '1 lo d..,. j.nl.Ju-: Ill I'lir ,... M i"Ue wr wi'li 1 1J lit "11"'Il( ll li I. (!I. ity :, I ih.in. iu t. 1.'I.I i |III 'lt. it..iT.M' at (.ii! ,r'S"..
I; ::! / PI'li'lfIIf.tr- : -TI.o cn 'I hut tin. inli'il.ilMit; ,.r .
.
:'i. .
'I. \lr I : Ixi'i'iili- tl.i ,'
N.ln. I '
: "tl
: I t *
!ttin } I I.i. !hiT .1t
I c.r a pLitform : .jti.l' t : 11'' a' i .1.,1.11111 I tlfll.-;| > ; ;11' \ \.1 ill-! sI!I. li"I..r llo't'l: f-'r !: '
i i.tiuii.ii.'r! .
"
.illn ,
tf C..1.! n. H. lln'* name m one offi .Cf.U' c cn.z"p ; J I nl-r" itt 11..1| 1 it.y. .1 11. 11..1 :111.\ \ "', 1..1 t :. iia-or: I t, : l. i is I liie itv-st rri.H-; ,

-' .1.. !. n; Coulwi'.'..,... wa an error ofmitie. e I the lusi: e.( all i:P .1.111... and !1'C.I>i.I I t : t !best, 111 pcip' [,< iii? lie an mm.mini tin 1 the 1 |1'1 iiit y.ir. It 1''I.II": l. >rii.-," iiiiit.h I ,\1' i-i" it., .l iii-hM'.nli' form H 1'111'i..n t.- I.-.T( ;.1 i ..1! ill,** :;,.n'l.: :ri'id tliif .::i'i't;..tin j 1

i ion, aril, fir fi.'ur \ JIM 1. r *-ul j.t! l I the I I... .I'liiiili.-'l Mate il.to! tin'. ,1'ii'i.n.:
tl' n %
.. :" e tInt lill in to I Iwi.ik't 1 tl.i* Noith.
I I Hiii I.ifpj: praiti.o; !before, The Sjy mivl unllui"'l'nly] \ rig; Ifl'c'li" ( roin |> |-j.ti.l 1.a ::1

r'r1 Court itndert} ill ... of ,, 1""I"IJ-I'! r tl!u.1. d I t !"- south And Iii r institutions' ; to ih-> taut ,isj : : ,-l.iind i t .. ni.: !... i'l'' l t'l, :U'U"! It f 11. MI.,iv. lli',n. for l In li',1't 11.--I.lc. tin.* pi.ip'i It 4\
1 simj.ly i.eo( tot : .
ary ) ; : ut : Mate: wln-n "" ; .1 Tn i _. .
: those '. I : "IIII. Kit: IIMoM, >. } ft In tl.t S li.lU.d.ii. )
.iil-l of ho sh u'
!
_'II:.. !..* :*..,.t i>f iu U-iii; All uniiuvtitionul; public: domain until prohibited I ly, Coiisti- j j apij'ession: )* ., I..L. t toll t l.. .1 tu..v t I t" I 't'.Iste.! wlio*" ilnl\I it !j. tutia.tt-| iiiridi I'.r, Ih.w..I. ... whttht-r i1IV ,, to lln- ii'.ij 1.1.'.ly "I"j n. rdiii- :.. .'\

r ou1..i; '" :. :trp'e "nj.ooy! to tie Col. 'tnt: iQtIaI pro' 5,ion "I.t'l o, '.iz..J in'.ti: Itt:r honor c "I IH.I ('1111" In Ia\: ,ll. Ii "CJ"IIilll"| I.. f ,r.. th. i'.nuts" I .Ill dt!"IIO.111 inMiMitii'ii, ,)lt:.lt ..i 'I Ii "'..uIT, Ii.fl Oiinti-r fi.i-i .I* :.l.-pt-i: 'TI..II J

I: .". t.. t.. :. ... .,iI ..lmM.f' into ihe I' "il'", Ih,'"'. I I will !beheentbat I : we t.c.l.r..r i the pteitbitlle I ( '"'lfltiti-iuI.RI ,.,..I.iIWli", ; if iijionHi i I in.iintHliu-d or piolnlntt-d! \ 'hin t heir jii I I. .UM. I:.. M.t it ;.i-t"i.\ .. tlt'''Jt. 1 .

'k' A. fhL.\rJOAT.: : I It i in our humb.'o! opJ-.K-n; will it [ Ulc, ,'tit v to I.e foiiplit .jli ..Vifri!'. .fi'"ff'f'ffindopff.l. i: .1 ) .. i li"'li"l;. Hlid if. Lt.ti'i'** dtinll' n.I! 'I 1\ -- tFr..f..1f.
I c. (u. I ( t.r, 1tr.it.c.lit', "ti.t.;' t la.1 I. i'"
: ,.
-3r---/'U! iUThcw: : for; ii 1. i1.." .hoiii.S}, ; : 111 j i to jhc I t- : with, or \ hunt Vi'rifVVyn : :: h 1.-\ ti.w 11''
-\I' ) I). (; ,.m", an crcr j| thf"protection" I lio'( rl ctiZ \1:, I It ; tlTrS.iuii; hecr'u'Iyc.o :; ; 'nll n. .I.r Tv"! ,.. .. Bt.&. | ,
I tli n tai. : lIt .ir tituiuii .Ir. -
j pi ft' : pro-tribv ,11 t II I'.
I .'... r. '.' 1 1.11:1\1: k- mUJJa'cll'J': ] lluio ne t the Xotl i n.irrii atul "1.i.II"IF.i i"-inial! op.'rat.! with :the. Noith HI I1iit t.. to s- "il t1'11" tlli.dIH .may. :j *lliil !l..., lIthe. a l-i! ti t\ k' 11 i I'Vv: n !..!..-." -
; t : ; tlii in tI.. '! 1 un) I l f II.ir ft lmii it..ii .
iluty t .
ni ( 'un-! .
3' I U1111., Lii: I to ) : tf Si.utlu'Mi, ., CIIMI ill-- tie. tioliof the 'eI"| I I 1\I ii ., .1! i's.! | .f ,.. .' j B. tv .J.
$gifl. t .1'1 C'AI !I.i.bfbfl! Fla.. Iie juot-jieritv' tIt Suii: t a'.dl.i"I. s pit- (0. 11.:1 1 I :tf I the !T.r,.\ .tji-, ..f f : li.ri'iiMiiui .- .
Ah.MiIIP" ''i* Illtllinti..14) Ti-n.t:!! 'ltn I.I. I Jf/d. I I'I.I : : t" 0tt .k..t.: .1 I t
'p i the 4'b 1 i*.':.nit.: 1 II- w".t I L.me DOt \k.'d from A) t'. Iii that ei.-nt "I v. .::1 ..v, "h-t t tin-- ".-,ti.l! i it. l If! tli. I 'oii..s! .I"i,, o-i: t>.i I ihf). ".'11 It., ,," ( fii' 'II.1 11-: .hl, "I.. I a. ,.
.1 .UI"I. : ,
I l.i- i
1/1 I I. :.Z t \:'"li.."!,", ,,< ii 1'r.'itin 1..1 a' "h..1: i '.
_ Ii. .....fI... '.! of the npnri :; ..... with non i ir tlitll .:i.o"rith.., th in '...IIn.| M "na- '1-htiuM I.. i 1.I..r, .d. I l.-f ill 1 voinh i 'fnitrfi a | fr"1 M rtt.: SI '.II'. "., i I hotil the; Hioptii : .15-P. 1 a!!. ...I. -
-' li.miKtii", will. : :.ik. tLt. 1.1,,'. ",..1! in >ii .1 txtiii.h !t'n-! r.1 u .ii.I i..t, I.a : I
t n". nn 1 th.1 I..t t tit'alii! !I..V tbi \n ''i.1: C'HII'I'n \, jill I Ib"c'1.L., rtt<>- HH !i tlr iinlurnrrdit. In It thr ( ',.,. '. tj'i. i Ii
f p 'I run fiiMiif in'::.k'. C'.p ''ail.1; I.. "I't" ..I..I'.I..... I..-. I "tfini. d.l 1".1! l In-. l.iw of I 17l.'J': and! I Ii 1 '

'f r 1 hi-y tl..n tnuk tlii* bi.dv to Pino L .k*-. I an-l Hi in*>tiIUli"I! ; the, S..uh: .1"i.l.) 1 if fl' lfi.nl coitilulateAinwhi'st\ : ::1 I lii .. c.I..i.! ; ,d.I tl.. ,, : I 1"/('. i.u-li wi if 11. I t ttd to ",'. me i\: I 1:41BhU'f.: Ir't. ,. .TTUf I.r t I.\. tJ.i'iHi
n !I. i ,
I r < nj.i'v : i ii .
_ 1. l rd] ,,:t..i :\tla.hiiig; tn it a beaiy we'p'it'unk netd) i".., ft-ilo; I cild t f the t. pil rtr f'f tinll.pubbc i i I' 1'1,'; MAKK: ill. .I.rp.u: ",>' SKKS OKMT.7s ; I. \ill. j I.r. 11i ;< ft. 'ut! ion nr..I iho II..'" f.-a'nris if whulij I I 1..1 I." :' t II I.:,. I. ..1.1.1 II. I.,. t., II
: .1.1! tl..
.1.
; I1. ; I.IM i in A I 1'1"; '" Li.itl' Mat.s Vi.nti.r.
i : it in fiflcci feet water, where) it : and\ de'troy the I h4.t. -n-stipe 11g' : 1 0 M-i vt: ,. Usios- 111..1 I.'f j 1'11': -iiiiur: U'.iiiii" I ti-|. linpr.-*.. i.f n.-nr : > l. %
.1 II I. I I I
"s"l I 1111' l.-M-i( I' ..f I'li-l'rtti", Ii. .. ; -
:
in. [ f '
11..1 :; uT'S1t.IIa'Ii'.r ly -i.-tiii. .i-ai: it I -iin tivii l-j tin l.i..11 _
t found! a f.w (!ttVI.1 Mlb 'nllf'nf. One of the mint-lit ,1.ic'J fo"ter. r -.-etioti tlu.in.-! Mltsr MIL 1, NtlllMKH 1 : ft. IUU t TbII.e-I: ; i i \VAMIIMH I \. :Mm.t!, .1 i l !..- t rr---! 11
li\
t I \ p. r. ) IMII ,1.r. -fvr .1.l nr- 'I t jl.'l'' i. autl""I.\! : <- "''I'h'li':1' | i i. "
c mu,.!. rcr* l btu mida: full and free cor.fen I L -t the Union be idim-rtd, lo a'oms ; 1.1 ; \\ e (dl' th.tt! MO r d-teimu.a'e! a.'ion, .. .1.0 I,I t-i '1:111: to ih- i. | 1 jiii.J! 1..I.I 1 -.rii.ini i.f !' ul'. s .\1'i "r. l t Mt,, :1 | I ll:,,. I H I..r.I >,.
,
t tiir! I K: uI. I .1. ; I
: : i.f ; .
".mtui
I t .:(.11 t-f :!Lo whole" afTtir.flT I the prind "chcr" '>( "t-f! p jri.iiit.-iit. be i i will ttturetiir 1111.: in //..> (1'iiioit if .I 'Ili, p-irt I who i nj'iy, the. 'l-fli. ti'v i't olir c" "'. Id of I I s:'iu: k. is in \> :U' I :.Z d-i! |.''-*..".I"\' ill.I. j 'i
"iiii"M :ID < .'intM t u-l f tlu-ir i _
__ .... .- I I regarded a*> an ilradicl11. tl.it,rv ; 1 Ic-t1,t| io'!. it will i; nudoubtid'y'! seture .I dll : > )t itt i! I'liion ; 11.0 tint the d t.: of '.tit, ,!I.. ..i.! .

,- The O-ala I. IL"I on 'S c''Si.I: I : lun :uii'l I.141''a.I j l.ilnr.--. I.. .1. f.ut .-<* i'r iiuli.fi. tin- 1lnl'I': : \ .,.. Mi titIt! 4n.n .rI .
'tanpnii of the l.'lih: / I tl.! preatmiM tf the Anivrican Kcp'.ih.ic: : .or ir 11. puipi t I.-til..u. '-

;: ,,:.. J.\ : "The tiul of the remnir.tt\ ; r of : I I 'IK--- rt-niMik-, !iar' in .til-- fir ;?Iiu' pur- !I 1..p.i"11. lit* tt t'lh.it pi.'iKi..n.' :uid ih.I I Ji-strrdiV... s.-jjt f t.. ,1,.? I t..il"tu| ,., 7

the t.4gr.'tt' er.ZaZ.t: / ; in Ito murder ofthiir I L be 1".1..1 "1.ln 1.)|lo"luiIJ' as th.tt t-f the : I.tt ti"r.! 1.. / ti.-nl turn out of I the i I" '..s tir: ..itin "Tfaiiis! '" to tl.e iiTI la\> ma.le in inir-.ii 'IU.-4' ..1 i r.: M ri- lio.!li i!,. in 1 i ,.iiimii'.,i..a.. :. -11 Mr t !'''-. l.mt" 1

V | "lil"l I U: man Kmpire; i. row looked I I. inot-ra.-i tf IlilM-on-; .!, .1 nil.ii'r.i! of tit.. I..r. ,, ,. ; ,- ,.f : .
mtILe r. 1>r. ho: u. \\'al cor14-udiJ! ) II !':.I. up; on Sn i.r l.\. .. i I tracii-r.: % e i ('n-.tiMi'iiin.: t : ., 'rj"i.lli.,

;, ur''iitiUii] J; 1 l.u!, <
1. tli in..t"li..n.( ;; The. o, iijince. whichVMS l.'fl.: .I. i tli:it I ll:" il ( 'ittlII'a'ti'!' h \\ :!! .li,i-lnr"".. ,.. 't.-.1 ill mti t. OI.i r 01. l.tl-r ,Iv.1.1 1 'SiZ''Si :; .rn t"'I.t.I.-, ., i for s.-f: lIlt ,.tvrftiui.ST. '
the duus
oj p' a (t. : ut f C..UIIIT I.e .
\ i"Ii Mr i.r..i! {..M.sitive %4 M. fculimmilted! t,) a I I Itjrawn f.'lr..I.1 our tlii-ir il.i'i.-; .vifullv :".1 i tliru tttv-: if il'jind i j I.\' ..it-'i' l'ii-idi of itt I .. roinpict. If I !. !
I,' \\ t' [ I l 1.I\f'\'r.) t that! a 1 righter 1 Slate: : del.! "'ates at the ; Con t I..ni... 2.-T'!.
!
IPiI'lul. .j" F..IrU.\ biI!
4 Ttg''V: Jurr. who hhoit'T! '(1 urn"-" I :1.0 erumnp I Hot.' (priirult'l ". ,ij t .If) '; i \--ii I thirj j j l.iltirtut I. lo t the r ,.i.-(
i I'
I miphl (I. tlrawnif! lie ;i leiitiiin-. \\' i.irp! pmj.fily[ itt" l.r..I"I i i.Itil'.r sIit.-r| \ 1 K ,, .. "I{,,. I\
fci.li the' followinjf! ler.Iict : Nr.vlnt.d:: Al pit-lure : t pro--r| : |"| -ti.-r) ih', [I"'I'I.! r'fl.t; 1 MiiMjV : 1 Ml-; .'lire lt! M |,. ,_. I 1 |J Wal \ ',.t.t.
ai ,
1 nuil':.:; !,. 11..1 lo I 1... liHli-'etl' Wi.liiii.dai ; 'I I of iluS tutu in cas. a .1,11..1!, ..r f !th- or nr-.Tii: :in their "..,.. \1' b.-lirie ,. ; )h-i : t luJii !'g.-t 1 I'roli.ttiand! C'-uii'v i'l-iii I Tli.' a o'irt-';i"'I..!. lit i.f {h.! N\-\v York I '1.\ ( ;, 'n-iii. r M. :,,. I II, "I.I .tfl, j I' ,"'c..1! tiTer
1 h'r: .
.t..1n 1I.t ll If.. "f Lewu knew theinur4rw Union ti-.ttu.i.: will M-i- il..v.: tlif !,\\ i i ii i..P\!! :. y a.to: f' : 'I,) '. I
e t\ t ;, .IouJ.ll.. i..cj"t. We. wi.I i i.oi ': hnie : r::1.: to n : ,.f th. ir I Ini,1.i -es'-. .
J ,,_ to t I.t' ifii.ir.itt.-tl', ai.d "ro lo 1Hv'.t'p1k.I. 11,111. ;.I"f ..i. I.-. -I I l'< >it'ij5.j.t.t fi.r ll.i-: t \-iini v I. .--- -- -
I i atti'irpt"it to it ii..n-tr.i: :. t th, j>rMctit sbiliti: J| 1"1 ftt.fl '.Milts: .11.1 t11.t| ll.<.) .; like| 'I I'Ii',, II'N: r rfj.'i !i.-i-n: ; }I.y I iie '.--n-iforl; -a I
!. Tl e Jury did not fcltoji-'htr: : I"II' \ d. d wi.h tin, Un iMii.: : !. THC
[ ..f :;.bli-h'.tip!1 : : -u'l.t I ; anpi., .; ::1..1 (':K-ii- f t the : .Hi r. i ti d.- ART PRESERVATIVE i i
ni a* trtl.c t pur-hmctit tr.I... ;iiit.uiidti : : i in t H"I.I. !: 1 beinp i;I. 'hCIH.h. I 1'1.1) uti: :!l 'nij..MUM. ij-u-s. j'littv-r : : y :
: .In : i.sui'l u .' !t .ill t-.i-ti "-. : >.: *. t .1 t "-a' :i.-f I II.P 'i; nfsd l tinid
.nn t'S
'. John, nt.d it :" ihot. .glil that inxr .I li ImLunp. -urtd} thai the S. uh will i.ut U'O: \' Tit i.s: f :. ., ..tllt,11., I .-i.. In '..d. 'I t..ti..iitt. ill 1 .; i' ---t-- f J

:it.tJ __ I any d'AI l lo to ',Ic', 11,1 in ,ih.--i-n "nr'.. I;I.1'lio'l' p. ,,: nn.nl,, :> l.t f f./r./l .i I"I.I. l 'I Ioiu'l tl. ,.1.,'I'J| '!' d l J I'ml.-; .|,d\\1 I ttu.}.j 1. 'i I >I..1"I.I!it'I r I I'll ill. ,I and f"111.1."rl'1('h,. ;.Ili".lr.I! !41.t li..ti: ,, nroI .': II A.\ CRAXK 1 \ &: SOX ;
I i..iI lll\! .
tin \
ut iTl: !)
t (.f an, irnperntiii' : .1] <' L. t : !I.. be | 1'1 )- I ;n4! iii- ..f" |t.-., II.I ,. I _
1-: \ f-ff" 3v\.v\ )Hrown -e.ot thi! ;i.bntitalor.t ) i'y. our iiuoUr. tu i M.Ii I I.1 lit. i-it i ( ( 'i."c''''): I l'.tn.-i i \ I It .
I
1iiir-i.: : 'I'' j : :. |I".i-i\ y lim-. \li.l.! | wi.I I I.H I.- x : 'II.' .. ... \ 111 r. .I.| cif IIi: i if..rn .1.. .7..... ,
Illfc l"\l -_e.j tu'n nteni'4. t- "I { 'I ,
.1'
? ciccuttd lately at C CiiMiloMi but : 'is 0,1; oil (H'I :: j Il"- .v. a' I i"-"i I \ i. ':. .i.t! t : .i !I. _
I .. j Tin 4'lsirk'tiii! 4'.uiiiulioit.j >...1! HI ., I tl.i* ani-i', .' -'il-Y; :'li-r 1, \cr\\ Ihri'! tl.
iii\
\ I..M
i out: I it.! i i'( \ I. r i > iiti,> .t n'! i iIII. I i i 1.1: : irein. at .1|
H fa: sinilr; ;in wsx. A.. tsV.-n cut ..( the I t .1 le lie morrow pn.iidi* I j. I:4t1: I. :, :,- .t'! ; t.. ri: itled! t.. d '.. ; '!t. I. : \' : i a'i H'. '>1. ..t : *.-. "i i 4
'It' MU \1"1"
I f..r it'ef.! Nen-ss-ir; i ic ll, .f I 1.I.I.lr : Ill' | || II \r-.i-; 1" GALLERY
Vanr.uthi Muicuin at Mi'ton. Fa.: on th '> I (JUT-nt ,; |111t, numb. r t.f ..,... in th.t hii-! .1. ti I'll. J'IIIJ. fxlitt. *' : .r %li >. .1.. 11.1.I f..r ill- JVr.-K f... .1.\. ..e't.t-, 3 ). .. r; 't

9l h ul:., bung and lu:,. J by cme cf the! I (pidltli'- \\1 1'1. the I' iii.inn. is diisoiii..t.) i it I II i"'t., ,'i'on tl.. she i..t \1'.1} tn in :'i! 1 f } ._ !i r.'., Ti. n !- ,, .;. mr- :"1; '\> |I ir I I",;'. 'I:' "':I. :''pr. !. ::11 1.

p4 ci'iitent cf thai town. j .'lltll .hou'd] C \'r be the!, (..t"'. tl.u .u'l.lol'p :! I. e. I at' ., t LI. 'I"C'' .. I \hi'. tn.-ii !-, ,. ... a

-- ..- I 111'I t be lift ini: J.f..r.| : .*. :.l.t'e.I: : I ITil. !I KVd.ial Co1.1.C' ;: -. j I r Douglas tC(> pudiu
I I'i :.,'i-d lik S'4'., e ,Mid F.. i- StJt'i-s: 'he .\ ii.- I I'' ,,'0.1'1 '.nut Hi tI .: I -u. 1
1.
Sa 'I I .a 1't f
el'c'ion ) c.I! : .
ti.u ni : at C.-dsr K'vrt. nit tit rn' .I'I'1m! !} lt-m, .a
'I.\el (./!." 'Htable:.: ". tCtttiS tl-, ,.f li'. I I, I AVI. "1't
tb tilt. 111. f HI'in ( C'I tl.. .e. .
on 18ih fur City < Ci.if tinif to r-pu'tt'o: t'.i! 1""llc. -t t i. and! *..-:Jtpr.fcll.ii I I \ .I".I. \: \ i I I
iut! f.-llcw. ,1 .1, '.'ia'l f ..'.1'11..1'( 1.1..:,.- i it|; ((1,,. ( '. '.' ; l t. ll'l: Ii LATEST I .M V. 1. A \ X 0
I wat 'tt : I l : It'll| ", "i.1| M, I| 1 I 1.1) |I. I 1.( t f. ,J ." 11".1.
For MMcr-(VI. J. L. F. Coitr-!! I c'I.:1": ''' to I |1.1 L. I.t-.I| tt. inp: in t 11.I .. : 0 l lM II.r..... i-r. >. n.r..i Ir.; ii. ..j \!ti-, .iiti.; r.' I II.I.I/I .." *.. -l

For ('onr.eiTnQn-M..r.f ( 'ovri.n. IM ihi S.ut:1crli ... I I \ .Itt't.r\ M 7 UM-II In it,. S. ,'1 ;.
;.: : : til' : : Cot.fed.! .u.iwould! tlal H'I t-T1I.I I } *-TrI' -' :' l ,' .. .. II.i te. : i'- > 'L '. '"c.I.rnl. x'. I I"n\.1\/ .
tvArda ftrd' \\'i!.on' there. \1. ;ir :! a tie letw 1 li-h !In. c.I.1 .-.. flu .j-i; tlitv ..t, theAftitfiti t I -: .n.tr.- I I I 'III,- 11 1"1..0 1"1 t. .I..i. .""li.I. t .p. S1 :' :.-.il.'! Mi 11.1 ( 'lli"lli, :,, ,.1'1'| ;;,, I. .II' I Milt ,f Tn .-1\ <*tt, .f ..It"I.f ? IS* t. o. I .
\111. ; t
/1' .-1, ,.I.'r,",. \.1. .ii" 'itt.:" 1 I.l, .. .1 1 ,' .. I I ,'Old I 'hI' ,
.*en Judpe! Steeltbl.d Mr. 1'h'JI. Hii.l Afp''Sii: '1 i.ru.'l: h tiij' M t llll.llld t : I II I ) ..1..1: W .4 .II| ti tI.| :in.h! | 1 tank |I.,. ., ;'. I tf-la'I. ,* 'iT I. .t. \ f. .1
Itj\ .
I ForCUik! -S I P. Mel 1 ). n-ll. I tin- tII'I h. dirrd\ Jirt tl.I'pi- :.t"d'titi| .' \. :111:. :"t'.\ ",i.. Itt 11.11'! 1 II\t 11i: Ii.. "...11 I. .I .1 1..i. ,... 'h' .I..i. .."t hut., I| 'It-1 r loud! t t'I 1 ,tti (t''t! "Il uind.. I Ii"'c" !ISi t' "- ,.". !1.. '.Ml:1''.r*,tb.tr. ,." II.! .. '.. '\1) I! .: ..\,. 1 .

1- For )MainL.ii, & Truauu.II.l II. Kel I ism within, lit r txird'-rt. I I j 'S.-Xt41.\ I I ; or.it i f..r \.I'! |I. I ii; : ,I
:, .1 '' '::11', '_ I j I"' ", I",.. I; 'I. I'ttii: P..I'. t '1'1'' t I Vs.! 1 I.- ,;. I I'iaI. ,-.

'''1' -. .. .. -_ I \\llh. llit-t..' grtt..rsl n.mmks s we wt1),!) ,ln :i: : .:. ( .rt'tliu4: It.I\i: .. 1..11.! I 1.1.,' I I'ii., I I.l! .in., .i. !l'l: ::1! ,. ,,-t v .1 t a.I"I.1" t _. ; \; \ 1)1"' ) f
/ !
I lite <1' .
t
Ill': I ,
11
mi- tint cf j .II : ) I
j
pail out knit..alt: n I ;" "' ; .t''d' .In. ?ii.[ 11.1.1 '
t The ikoniiiti. \ hen; pIn :. 1 I I"II. \.1.1. I 0
Z'ir Reptil 1 IIt\! 1.1'111 10 111 Qut-a i.-t.'d t .1. li.tif \ :
: | t ) .. \
|
3 ,; cthi-r in thtitt.d) I"'r 1"11.1. \ Iii' .1 I.y \I I. ss. | : .1 1 wd, I I. M
c..II",1. I.II. 'n."iust.r FI..14 ,;: \'k 1's UI. ( \.1' .
0 .
I tbatCol. l tu..fh"I.: **. i-otoiVti, u D. '" t.I. i, 11.1.| I *. .., : .. I. .' (' ,
I iIIlii'S I .
I n in.su e ipnitic l ti-titunon ,. ; .I | rli.M iI j I 'j J II' ( I IUI.i"II.: i air, I o ".,... irriu.I \1" 'i.i"1! 1' ." .., .. .
our IM :.1:1" 1-N .l..r-. I : .
I IIt \ .
; I
41 thitt Thy ;'II'im" \ : .U

Citv. .1 | M 1'11\ :" : '' ,
!
'jun" i' 4
; '
pajw-r |1..1..0. : h. .ls. st| ,tI.'SI |. j I t lie t I II I .. "in.l t'iv'kr.; -i
I. .. .
1"tilt in It-gild to the t. p'i .nu f-r the N1.i.j'.i I I 'IC.- j : -.1! i .j"I'!, ,1'J .: ti. M I
that them ii a prM.tttttv. t.f itt i : t; IIj.! .. ,. .. r" ji.. 1.1 'I ? -
i.uing f\ 1..1..1\ :it! ,MI| : I 1'," lo \\11 I u ; I it. _
.r
1111"1.\1\.1.1 it I'i | .
Prkiti" ( if. I IAS I.'ui-i ICIII'f. ..1. t or I II. :
: : (1 1S : I I' .
'
tu I I : t. % t. 1.14
daily i! at fI') tl-tlanl: <"ioJ. j I..-. | :11c.1 .. : 'IuiT. i
I I. \I
r 'i .
| I" ; 'I"
.11..1 .I"pjl' aiiy ,1. I !! I .t! I th.' < ) ,.1..1, Tfi
hi-retofore, it will::l II.C cur thief 1:0: : T. u. .; I I' H t..lv FtiiI.tiT! hid M |; I tI' 'J. I I'!. 1..1.t t

.. to itdtHtn-e the i ilc.r.:!. "I"'Hi A\K\\ \ lotal. !Itf .\ tjI.II.f.11'1.1 .1..1...1"I >. ,, .,' ,. ( In \ nn }li' t I.. i...,1.1.| r- .I tit, if. t.. W |tiI l |, It slititi'|| ..r if ( I.. j p'M i I h llf_ I /.Srtt" .I .I. I.. ,1".1'! ii it..... r R",.f;; ..t .,..- .' I. ,

z.r Ai t1'A vent eWticn: ;in I.ik !1 : H tlt I.f .If"rl| I.f 'Ie I II. in.. itit-' MI t I.... .alr.1 I.-:". .
Citr. F'otida. .1..1 S"i.'h }Klori.! t in pur lie i I 1'1'" 1\1 ..'I" 1 12F. ( 1"1.\ 1".0 ll %M-ttl f..r -';,1"1. ( '1.1 I ,",!, .j, j.j '' I"'HT" \
Gen.Vhit! ; .. 1'1"9 ,..1\1 It \'t' '1.<'nn, ill? ataw.i| | | | | > br.I.! .II.. K l
Fmith. '1 < .ctc4 l M-ivor, .n.1 "bc. To lint i nd.! we n-k our f, .rid* to ti'ti. ky 24 \\'IOI'I t.Lt: : 1.II.. 11",0% jhtl "' c" 1 lit' tll. _. i'h'f-j,: I. .. ..r. fr""III... : :j.I .

!Jr! ..r.. Ilupt't.ctcr.: Frinru, \Vocvl) *cd t ,. fcksmt t:' ; let ihe .lni"41.rr h le. fuiiiinhtil j; I.n' II : cf tlif ..IIII"'I", |lIt|| "it II." ..,.I.\! .Ij'wi.l t Mi I I l.: "::":. .t r.., .... jf'r..IW1/ii. .1-I.: .I. ;.UI'l.. : .\ i it.i rlIS. .tiIi.F.1. j'i;! i I'"' j". I.,."' '111 .. -'

lcz\-\ 4drl: men. I' I ii ('.llnlUII:Uc..I. ('It M.: t-ulj.. .t. a!,. llll"I :; o t. la'I.lil. I.I..c.) \1"! ,,, lets. ...1I I i.I."it.: t.III.0'll:1' I I .I.:, Io.. I.J.! .,. ... !:t'. I....ti r...... ',.r" .1." I f ; lit _a
j
': i 1"11.
I
r I t 111.0 in ll.; f..iir .r tie % | i>' |!| I'. .., t..I-tuiat..li 1 ." _
I' ul.t.! J lo ndtHlue, 1"1" f ru or tobriiip t t : .1..1 !rl"I' .! nt, to MIJ..I.| S li .Jnl{ 1. .i It.r-'ut. I: ,
ttrJ.ri. NI'
: Ill' un-l.-r I c... >iI. |I'.. I. ,....t..1 I.. i ., .., .. .
ff Tin* Katt FI"c.1'I *" : lV lrp : ; to th- of ihe world' our : 'rI..1 in I ? tie.-t l.i": (dr; .iiidp! "al t-' 11 ,j "; I. .I. ..I I ; .'..

F. II Kutln!;:** (,f the FI.'ri14; I nf'-e''', natural re'(> '1'.I"I.. our lo'iiiiiii.s: I. ;ep'lte I. "'i.'t'I. :' ( l Ilu-l w.-ic firmlly! M..It.I.tt..i| I.r" l.u'g" TII.nil. : I Ij II'Y (',,"..IIII'TI., f X.li..1 Cuurt., .\ r: ., "I" 1'0'. .'

tt,."Iittl Ft-rnindiim nn the 2J in't.. Th! with ; .j the j '. It.r were pin. t'.h! in ih", |.rt(1'N.( <..fn.i'or : A. M. M1tP1 'J I
< .
d..irt.t ttt t t a'U ut Vy I f'f the the 1 1" 1.
ren'It..1! .r.Il'4" :ia rf hit, i'lhp 3G/ <.- !n.ii. who will Ft tliom to | .It. CI".n -rr.1 ( : :"I_
's > 11..1 I
: 2" po .f M. n 'oil-ii. :idn'.tahiltty! 'to cultivation HM.s: .. 1"r \
; II" \ .
I t ;. ,1"Ic'Ctc. I II. tnt 11." I* t ,, .-ttitt. M..JI.IJH. I I R' :
u'ia1 h'a'1' !: lI'1tl ..il"r. Ari-h ; : 1 911 tll Notice'S
P'J.op
; :, "r"{ u.fcneouft prodm tior.*- \ io the th I Kx. I I x" 1I'' tt-ltimort- ''S
i..lt .ti"'I..I' ( :
"C't PI"III' .tin' Mr. I ; pN-e. 't
nnzt! < (.f New Yok.If.1\ R'n-Lop! Lynchof of 1..c. j I"'I' ;!'< \1 pre..nt &_ ? ipiIfli ; 1".1.111 I" tpr"tinn .,\ n.plientionrillle| ; .
I corn "lnt. cotton, ..tlel. I fir "' OD !tlirt"i r of t Iii.. Con I n.III'I. \ I.1.'ir.Viiti.n,; tor I the i.finiiiHiion' <.f anJt'STfor .
I"\.c. I t t ; IK-i i. I *< I. Jli.lj. ( f |'ro' .
.f
11 ijj .
Char'rttfn! afriip.l; : Lc;ro on the) 3d in.t. \ bile lit. .11"'lllIO. .'.1} to 1.1. if. '
{I \ a r.falle: "pait5 in eat h i".u- % .-fltaifl. ['itt r or.. "I I[I h. v ..in33 .ill ', I\ rritci / : .v: I'undeiit .nd \ cc.'rll'trI.! roil I \- of 1.I.t.nr"'I.! ', ;'Ia!.. ,,| | ,, 0 a
t trom tliu u ,
in tn Ft4Tr Gordon.'v un.l lr"!i"nd iein : .1.r'.1c. _. '
: will lie deroletl to I cl'.t 'ohl.UtJ'. I the ,
;
1.lili" P. our paper 111111.1:'. M..r -oier. i it i i. :1.1 :: I lie -- I ItIb do] April; 'u'. for nn ( .
the tlio fofsncr lie I It. :
will p.vs totni-ti.ne; in FCol. :. .ila." !: Rl l ""w pether' wilh tin.he bitr.trr t tliil1.w.r co p-irl\ J I. f..I..I Ir. f''IO'! \\lv\t\,' r ,, ..Uf".r II'47 ; zo.i.t. 1.. "IOh. I.. J
4 ( ; "th'II.t I ul II. In'I'' an i 1 ('('Uft.V. S.. j' tion. I.t., fin m.d ut ( f !I.. of N.** \\>k. 1 niHiiufaiturof ,,n.l Mia. Ml the | of"I"I',, Di,, ,h"j..Ireii
tt'j"U 1-
; mlcuUted I .VT
I I
f : : to interest :n,1} Ih,.' ru.'t: tutu I tinConiniioii will I be minposi-tl: ) of te.l In C''in'"- : fr." "' C'-' i-oivifc for .al l hole, in bitt.wMk-! i.f T. I*. 'r"J''I.. "". ). *lt- jke 1

1 Zr !. R.> tt.rl I5ro \ n. a dtngui..1 T.u"tl that our coliiicrtl.'ii "ill I the about 650( 1"II'n. I 1 1. 7rWiW, That' in ( '' .l.ronjiit I'lf'Tclhe bar of ihi. .11t. Fr.nti% AD.l) Thoma. I'. K..n .ly.. o\

1 (citizen of Florid who w'ia ..tre a repre. i pul"r' WIll be. nVi-ii.1: j.r.d protiiable 11.1 .. \ of t the Conii ntion 1,1 JOHN I'ARtI\T. 1
I y'If < f'jH not i (.f the Fe.-rhl| ritl-v ". ; I i tNv, f'Ir ronteinpt. in r.-fi-ing' to "riwer ( i
*cnt.a'iv; in our Htato Lpci.I.tuf'' died { to !.Le ji'jl-l.c tiud oui, .< !If.; we i e-d 30.1. f "I..h; I l.nltllv ,1 Ire'i In.: IY: PKCVFtS."Caap. : .
l'f. i two thud, .r ii,. reii.m'tj n.J..pting I 1 H h., ; l'-K':"t t 1 i t' ,;intn'in of ll. CommUtic; c.lllr.1 ( J
1' vHn : !; ,
; tiT !u, r., ;. nomi-.nti.Mi il pr-cidiim ;'..1 I in.lt-pendMit, to "" CeruT.j !i:th Il:*: 'r\'t :tigitoa of the llarrxr': Fer ; Jljiv-'a! U. 186*. 1
.' .. ,-. .':., .'. TIlE *",-..;.-, *'"'>' ;, 2"I: "v j 4 *
E'llf I
!
'::: S I r"r"f of' tlMri' .

..; ,. .
'I .- .
J1
\
..,
; ; .

.. I". '/1 "
.
il '
:
.-. (

.
.*
?
;

't,.. Jr
.
.. -- "
.
-'-
-L p- .. .

-. ___&._ / ..:.. ---1 .- '- j "': ..... .. **&

:'Cf : ., .. .c".' ,. .T.-
'\ < <', .
," .-. -.... ..
i
:
\ '" i _. __ I
.
.
.
'# ,
r' ", \ \
,- :
-- -
.. .

*. .. _


:


E : .. :

; .. ihtr'l,_ .
.
Ii'J

.


I IIw :


.- V 'V -, ". -V. --_ .. r- ::: = .. ..:-_ -, .'. -- :U:!_ _L .. _-h.--


j t L1k ."'". TDK. ffiutI1cp1iisIJLiIt:: "RaU Not dangerous COIU4 out of to the tb.ir human bolei to f..lli"-lie." CIIAS. GRUBERT- -SSCIIJCXCJTEMKST--\ U I ]1 !n! ----- ---- fE\V\ GOOD) !f I


/ 'I ** NOTICE ._ f fe.
: !Death to all Vormin .
F GOTERmXT in! IMTED I STATE% t (; C" 111. \*, '\ 1iU.A.XD :'. r'II] : ,..! .K'.f. ,1 ))14' C ;1." icr-vc.' a f';;1 -
Hfo .
IInQekeeper
I Farmer, IMnntrr OC aSFICOOBS 'uI'L! ; M>.rvU.i:>d i", ui.n.-ig ot ::

i orFrttntly should he without -
I EXECUTIVE: M.TAUTMKST.: Hilt
nti triple supply.t o
t I rrt.i.lt"t-la.uf"l Bndinnnn. ; AND Dry Goods.

L Vic:-Ir Jttit-JoUa.C.; liifLinti.g. j jS J-f13fi-IA'A 1 ..ftdJl') '', ; MARCH._ 1860. : \ (; ) NEW\ GOODS '

I '{" rctkjy of State-L(VI. ( /1..< ; >t_ir''yt-Mu'i.. MOlt-, Ac. ; 1:

V V V Secretary of Trnu'y 1<,\\t-ll I I'obli ; : h.lroli'n".1 Bllc'I I f'IlOEi' 0fi MAKBHriXTFt'I.LY EOlaIA; STTE s.:..,. .. ..I I'f. Tse.t.. (('.imu. t. I IIl
( ; -
-
,;", V Scr,-try 0 fl Interior'-Ja.-oli; "lli I ,)I"I..on ; 1'etrnJ-SIi.i4) )Hvm. Ai.t. i i S it i "tIet 14 .i.. tVIII l.ii>oK-... M:. ,.rn ,.;.. 1.1 l j..t ,.

44 SMreJurj-of r-Jolm! I1 !Ii.1! ; JJ.tr..ya-I Iit.I4 (tI' 1'Iuiit uu.. } Fowl V C. L. FRIEBELE : :t ri Ldte;! C; I.V ah.! 1:0.1: I ; I Il' '

1: V Sttetafl' of the 3vy-1- ,u "foiierj ; I Jtritniyt I IiiM-tUoti At.imnl.Ac, ; ., .t C.,.t ". ]1) :'- : iiif'inu Mm ,.il'II'' '''' ,,f \.. &) ... .. I :. .. --- 1:1111': I lr" 1:!. .. IrI1IiII4. 11", .
V. ..... .. lluit )I. \, 'U .J II\\' l 1:1I.I\; |: : (.. I. the SliSji'ttftr : .. .. '
Po-tinni Gt'n.m1-:1..I.! Holt ; : 1' T".ol'Iu,1. | : -Ill r..un.Iing .ry. < "'-J -.d I It \.J> [1. N ( .it'iil Cotton I I>IK ., < .-,./! i'1 ?*, Lit & l.'tuMiitrtii : .
; .Ifltar&lIt.: Ronrh.: .r., E\trrrainat till nil .lyrs] ln. lit..- Mittilff" II rvt fioi.i \.w \ wiV, 161..1,1'1 ''"' & VI
V Ge1Ir.i-.kt ,luMh\ 1 l'.l.ul: iot |1""I.ar..l i | 1 I.i OI. ill : s*. IIM." 1 Murliiur.! t 4 10 .
Attorney :> ; : KIXNKV. ;: I : : .; 0:II.> MH-.C.T = .I.I.\ -
('otnrlied Bus Extrnninntor. .
) 7I4I! .14. In I 1.
I entn, 41411j.14I lilt; I.- l .!iion I'Jrvitirl. I'otti \ t'hvtV. 4 jI

V R. II. "'.trlll:"'\) -(1.\('. .lu-tiri'of 1. Ki'\m: : Siuiu\1I 1 :\''T.''" ("owl. : "('uilar'." tlrrlric:: I'oudtr for In>frh. Lr.I V :--ln' 'I|l -lir' -t .!uor. west ..f Mr. Fa a. 1 l..-lui.Jtorc AxlfmrixfJ I ; ly .*j>iri
,
U ii-liinrtoii! tf<' 'I.! liiu, I 1X' ; 1''trim ill .
nil.M *
: : I K-l III"'". .I'r.| ,
.,. r. lllr I'lu-k-.
I In :J.'i'an.! I fl IMP .i\-, <) < mot
t. '-...... %TI. Jl-TIl- l ".... 3lt: I 'M'1:\ Iy I -025.828 OKK 'sILk't".I. : S.rrr. .. \\ 1.:1.: V
fa: .' I.tll.1 1 *: .tI. Mfor ri.tlltlttl.llli I 111.t'l.
'. > i -- -. _- ,- -- -' 1 N 1 1 I i.JG00:11s9 K: .. i :.. t C. I
Jolir. M.-L.-an. J.i' ".c :M.. Wi\r :Mnp', I'.o.itII: : ol d.! <. .'te.4I 1 A !I. 1. AW Fi..t.4.: I I.' I.:.I.( Spleirt.V I .r II. :

John C'"t.. "i. !p.''..r \ J .u.i.-I. 'V \\ c NY u A\\\\ \ o n \\ n u -1\ PRIZES. !1/..' <-l>. 'I .\.1.I l 1:-i.rr] ar.-l! 'p.h. 1.'I.I\'r| l I

S;"rn.il! :N.-.n.! 1:..' ...I 1' r. 4iZV ; I.-J-. 1 > ji'am i'-tiilli-lic.l ill :\ Y ("ity.I'trlly M"f til.,ill ns "I'l I.K'i: \ \\ <\ \V... .i I"..I|, lil.I..I"| | 1 ll., (.'.".. IIn'I.-J'! < ll :l It.J'niwt ., ,

\ Joha A. Can. ,lir.XITlTIYK.. ..ll.an lilToi-i. -'I'In-. Cit lf.-l 'III) "..-... T.\ m'FI...\ : '! :. 'i i .H" litt'1'itlrt-.HiKi; : nn.l { I HI! '..

/,".<-ii>i YII.I-. <> III'H MiTinn! A I
< \ N N M I I r.oI'.AUIX:( : : ; Pioj.fi.tr.-". "H
V ; Tli... C' tttij I'ul'lic li" MK I 1 I'.r't: ., : l-i : i. ,1 I'rvver*. Ilaift'LT, I
1 ): tPiEH11tTIr I' rLtl lll\\. itHopiuN! I I'" 'tuully it?.f..riii" In.r fi.i.-ii.1- 11..1 1.!... -- t'on,' <: i.ip i-f ,,::1! r.itii. v < i f -1
rlitUtiotl". i .14. t. ti.er itfi gc-uful ,aH'II. J
!
.. '\1.1' ;. 1 1
: piiMic : th.it! li. itinu" '
lra"1' ir "I..rllj.\ "I'I! >
l".r.II..tt-1hc I'ily f'nin! "i .. hijw" i in port A-'. CAPITAL PRIZE (? si j I v /) J S /; ll.l.lt of I
V .. ...T.<..., V(: : ItJ.rUUVKNT.: : : C..t.J.11,-Tin- (' JI..td-\'lur. >:. Ni.liv.li .. I.. I.-. 1' "j..t 11.. n''...,'.. 11.,1... MII! j. 1'1'1'1'i J! E K .. l'i !

< .. its 1..! '.> 11" hI': ...i.Lit.. I. rll :i", \, \ mi.l ii.uxi.it t i ; V l. ...!" (
GflT.rflI.T-11VL-I. J' 'UiKMUM.I.Y 1 ) will ritntttmg' I
.
.- ir8e \ ; : !: -. Al' OC O.'I' tv.. > riri fint!< to m :lti..u lotling)

1 :ivt. ry-1". I.. YiH'-pi: ; u.- ; .'l by-M"H' tli.1 nflc., .. 1'.i\al i. I r"luil I:eI 1..1..1.I rp. $6C ;
V V : L Comptroller; -T V. !'r.-, nn! : V I .,,,in ::. ..1)1.] 4.VV 1 i\- : !: 1 H-K I L\.o.I.! I; is7 AID ZV4ITI> I I11.1'V

Tr .!itirr-CliarU": II At" .Ui.KiyUttrof I 'hat us.' I)rr .s hay. J'IU /' 0.' I.,. sio..; Iclul.l'i....* tin will:
1'iilih.1..U..U .-I1 %IZh: A. CWrv.! 'FLOHlILIlOU() E. S \In\ C A V S V I
4 llou'..kpir*. tro-.iM. witli; ) x.'tmin. ,\\t'I.l..1I Ha[ % ynnilir! .m-i l'tlil.: in 1ru.I..I| I on. .\'liI: -1I \ 11ttiY .

.H lCI.\I.! I In'.I: 'II.Yr. I li,> .." no luii if tIi.' IIH' "< "ii-tai'. ,.** Fx tni r."L" !
!i-r. <
rIV lIN lIiHT KH .".I'r I th. t pr"l'l litl..r I .I!I.. ,j. fMr. To be Drawn Each in 1860 A41IHlu : : :. "
V -:!- V (*. II. I Ih iii* nt.-Clutf Jn-t..-.: ; .lIa"I'.1.Invo n..cj it t.. i ur "a'i f..cli"I1. ::. ( .t Mi .. 11. It. 1 11111)1.\.111"1"I I I ) ,: I.. -r, Saturday ( 'oil nnil SI'.f;) y".''''.' I.I*fi .** J .' ninl .JtiitIti. ,

V -:L '. ... .y11"i.i.' ....ci.ieJu.liwu i ;,t..l if u |M.f...i :i.::., ....' w .."I.II.ao.) it. "'.- i i tln.rixiili\! r..p.Lit..I nit-1 tculv fniti-li.l: -. IS TIIK 'I'loutrcr.l'lal" 1 '

V w. A. lortmr.l.! 1 I had tiii-.l pion'. l.iii iln'x .-11'!.-ii ..,I ta..thinl : tlironchont. i< n. 4..4 M fop tIlt! > ri ,'..[.iinti .>f IMIOVISJO.XSAND{ \ () V
- M. H. rj'\-Attorney Cn.tial.; : lilt ,'.',.I lr' nrlii'l.' k'lo.k'tli" t.r.'..'!I. mil! ..f City of Savannah, Georgia. '' A \
: ]:: .iir.l!<-r'I I In-! proiiii| ,.r \\' i'l: .1.| ,,H ill i |Ii, ,ir, j

., "'ominiv J"PI'-U I. C1iCL IT. Ki1Mi., i.-.- nn i lti''..inKlite I J..W.-I for I h.. i-uni>rt of tho.... who ,; :,%' wi'hI'KUI. ,!! ( '1.H' t) 1. t..I". lrirn JlllrI, ;1. 1 (ill. :

i it. l I'< i< in L'.I. l.-niiii.l :i1I!! ov.-r tlie I ( ij I::! ,,I Ir /)rr"rPl iLl I/1 I l'>. I I'iO./ I.I I. &
.. 'u t,... -1 loi"im .K. Ki'.,r : I .oui.trx -Mt .] "aO.. ( ) ( : "/.-"I ". i iI i BOlrS" "siOES
.j,..ti.rfl. 1_ 'li.I..l1.7Pll t KVIIS: I : PF i i 1:11.\: )1I.1..4I.I : >. I ('/,/ .* (1\:1.\: ,,, />. !)r>iirn Jf.'T'/1 I 17. I IIII!' GroceriesAll I i ; f A !{ 1
'I t.
ry : J. <. 'Y-R.| (.n.I... -H.-rn:.! l.iTi.-nVr. Wi"W -. I: A l.o.lirili. p.l J ,,,.mill, t'1: f'(, ( '1,7(14 .. III'I, M.ir-% / '! $I. I ..:,'.!>. l.a., .0'. ( :
.- '.iulilv' I. oiniiiei.'l ili. < 1 J\I'rlllill.I.r'i:: .I.V ."i
M < < I II
V : : or fluiI'IN'; k4IT. I ;MI 0l ,. c'liu a"..t 1 plovi-i...'K aii. .I..t r.s\ r.l nnnii :I .. .1.1\'. 1.:... CI.'f li./;: .. I)"""'.V/K/. :::1.! I -'!V i. "F A i A-. 1

M-KIMI: : ILIi'l. I 1..lh' i.i Cruntotint; \ I I'X. V. I roiin. I....-.u ..ull I I lUV 1 I'oir.l.: .. jnoith, "-iit. ... MVtNI1.1iiVNFt11FIE.( ; : : : I I 'I'\ Li'! Y.I Fancy Articles & Jewelry, b
: ,1) (
-I Hal I .. .. :--n'IIII: '
fortoif, tliit : aii'l I Imni-t I Killrr.
jllr.h }''') n.k o''.. i : ....., I { : t'..*t.>i-. i Kiiltl.r./: : (*4>tnu! iiirn.. .
; I..,' cia.ity. r.;.1 l Mon.ljin ; I I''ite, ft IIIIIIII. i. fr..I. r.I.r.'n.
; 11..1-\.10.1.1: h .. *'Io\\'n Tim....." ". 4 : I"'I.r. .A"' 1 &. '.'.-.'. i \1",1. A. I.O'l. ii.i !. ca'!. !,i> 1" I"."II 'I' i, ".'U"J .1! \\ ht h I "-iIIl.,, ....1.1! f.r Ia.1..1'1\ I'.i'.M.n: '. I'IHC... t-t t'!< i.. .ii..t&) ,I

Jld..l..I.\I.. 1 t". Aj.iil; ; V : '11.' \\. l .o-tai-. \I.'j| : Your iiT.iii.iit..r i' I. \II.\ .. -..*. j I.r J.iv! ', .. 1.. .ii 1 I" jt..".'se i4I 1...., '" i Castor: Barter. :I I II.ir I Irn.'. .. till,. > irrf ..4vlCt L"I..''(iI.! .J -1
.. .
,. l'.l"I'M'
.k.
\ tXi.i .
,J..1''''. :tt. | ....t i.1.| '1..1. .It.'l | I' toill (V. .J 1 u .1..1..1! | 1 1 >.u.p ,- I. I" :..II4llI iiI :>." "" l'j. 01. ,
!:. ,. .. ..1.I ..] th.i'i I- !I... i'-\: !1\ ,II V. III.V !i- or.; I .t t.
\ .
.. n--n. I u > .i- :y 4 I' ", X'J' .
I .I' i 011.1 1 tin- tin1K.iiu f fI
:.1ustt'.. .I" MilJ'H \. e. v. i.1 u .x < t H. \\ av 1 4.""" ,4 4 4,11.1I i Perfumory ....
.. .. "; w 4 ill: !I.c- ti i- ;. i I.\ t '. u .I.. ,
: .1 Mi i. a"'II..l l .tr: i 1.11- '
: p'i-m- I I" :3 I."i. ." ''' ALSO
_ V I 1i.iui ... .. |It..IIrl.V' -V !1. -- dl..,. ..in- uc. k. will! J.) .. 'i.uv I '.. *. '. I. iy i i'I:: I r""I" i -pa-.ri. Milk: vflto
.
1"I that I' flit: w aa .11. i 1 .1"1"j i -- I I" :.:....,.. i'J .... ,
,,! .r..I1. -'. -,:\'Q.l.n' udh.h..r ; I I H 1 \ t1r I \ r.\:, rxj.n--! < i \l?, .i.I : "i TIM! \ .f i I: ...,. :.' l"rl Lxli ..clf, .to. .-
ro p
.. .. :-ilo. II.. I. ....1 .1 1 ll.it ..l ) "Ut- I I..... I.,'el. htal.l! ilit 1" I I..3IIII i, I I. 1 } J : .
V .,;.&...j... -.1 '1'.in i-u I- 1 ,. ., .I'. 1":.'', :.;. .-.. ,.
t S Ijtl! -I .....n li. :t.} .. ill k:*.:,li.-i, "V. .ir. I -- '- I 1" 1 :.1., ; L1.b : I., Dr. !D. UNi: i -' 'NSFAMT14V rnSic11! I.

I' 1... ,,-i. 1.1" "," '..11.1..r: I -I iiiF.::
M..I......... 1 t" I '......1II1..r. .' ttelatila 1 1I I u" :, :or. :'." JIEIUl'IXKS.EOO I I hIVI, !L-..-. < !ft' ,. rat"Muse! ; .h.. -It: I l
JV .... .'rl'II"* l--ii-tr, i.ip'.IH; i..t.1u..1 1 ,,' .1! -. 1 V 2 II -4 HI IIle sipipV 11' .
I-! V I IIvoU I'jicr. X.: : .A .
1! in .', .'r,' :' \'. i..-.' -i .it1 MI! ; '.. i.> .id. I i V. .1 l :2 .. :> '11 III" t II .l, < t .V. .t. .
lln.l.snHI\i : i OVNTY FIUTI: :<. ; t'. : .f 1; :.. : tiv.i .. i V-. !
( !l.: "
:
"" tilt.'a-.,.! !I..-, \V.t I h .li.-! .r! 4! -> "iili, ,\'h.I'- -- -- I :1. 2'" .tI 0 -4. III ,
J...1 .. <.1 l j'r..1titt>.-iIfl'U Twi'ian ; .- Wood Ware k Fnrnitare.rv.i
'
; i. ., II I ;
!l0 1 :,11' 1III ;.: "III i:' lI"i 'It'Hc'al111I:111 :\ ( .
t *frk\ "l "uvuil; '.."II-J M I I 11 I :tV'Jt9 ; ) iV
f !""ir"TUf.-\ ''It"... -. -M': ,.. : :' :; :?1-llrll'l.j.l.*. Mcr !iauti', lr'n'1 1ib. 1 I 1)) llRMfS 1 r & CO. I I Inn 1 IIMI. nl.e 1 ln.iimiloo ; !I..;' 1 I-'.. t I.. $I... .UtnU.-.l:: fJUA'll-; : : .; p.::.. ,I'.. ".irT., tL--. .. nr! .... ,

I .. | in.j I :I./.11., c !t.'.. '. Ui.l, fl// -i '.-I-l .I IV'.. 1 :MfiufWr! !l : )
.
.I"I'I: '
f ...'" ;,,,\.r-I..1.,- .L..X,; Via., .1.....tI : ( ; I j J.T Wli.l!, -,,I.> Au'" its id( N". Y. :'1:11 1 nil :Jlu11 \\I ir: \o\v 1I': 1.l\1 :\.I.: \ 11..I..r i Inn H'm. v :;. .. : 'l.nup.1.: \1"1 t ;2-! !I. I- ? ? { : I I.:I'l.-lv.--, .> ;. tf-,, 'ft. ..V._ 1'.r. .. .' OBT :. K.'t.r.! 1

I .1 ,;.,12-4 _1..'Ul J '3S ?jIi. .t 1t'.H" P. 'II"I .-illj : p.'l..r. -! : ? ,I. ::\.w\I..u"'i", < I AITI\IM: : ( ''N: iiixr.nn'ii : ; :-... I 'kla--! I: ,. Ur<. w... i '.'_.' .. Ca.) i ,,&. 1

"" V '- 'r I '1'i.;", ..i.1) .1'1'" 1il.J.: j j :!if.-' 15-war: i- "! s-p'irtoi-- Itrl'attoti I I'\ 4" 0: 1"1! ,! ';.II I 1'.iT" .\III..IJtli..I.( V V :! I :: I I. : FALL & ,\rITEHtt V .'. I.'. ..! : T... '-. ; '.. W4I1s'1.!"
I : \\VI.I r i. -1..I.FI'1 1 f:11:! r, 1,1' K F i .1. !;. .a !', .. -.. i i- i.-.t'.1: I
:a.i..* < ...VI K I."X. 1't.: : ati.il.n-k.: !?ti..I! t..k-: - )
: ,.1 I i: .!, d eVIVP _. tf :r ;
V : .At i r
(')TY"I-1'I.-:<. V :; iii'tliin: lint "-1.i'- J. l'rizl". \t.I! \ : : : I h) > ;Jn.'i'j i i \ ali1.l 1
!..1': 'us *-jh R.'cler: 4. ?, It.
"- .'4I ;1..1,.. r. 4 i .La.... ; !I I i I IM.X: .... ".ni I.\ .Muii. :t a.l: i.:. r: 1.1 K.\Mi&-\VI\TI-i.\ \ I : : C .4. .lifi.I1.'.. n | I'rt.a l : s vil i! I I.. : 0[{ 0 0! 8 : ; '
.
r 'J> '". -...; 1.rli'.I!: !iiio'; I iio\-: *. '.\ i r.x'i: ( ..... V...!.' ii id I ;..11"! '" i .: i .1.... "hlo'l Ii i- i In- n-li. Books i : ;1'r
;,_ J-.a,.? <1,4' nlian SttOlary.
J. .
;
.
,.. .. .. ;i AJJr! t.inii.ut.: I .t 1.,1..1. :I.. \\ in. 'i.! LI ., I n ,(4p4 "' ". <. : I.ettrr. I *
!
1_ ., I JUST RECEIVED I. ln.I
.1' i I''T\! I .. .. I
11I \1v : :
: itir.r. ,
d. . . . I .
!
V ,... ..1.II I I 1. Mit.-t! V "i'' I. .1'| 1 atn! ..ol' P..Pr; :l.I ; i8.
t ;L "
5 UP IV.......1.:01.-.. I I'll.i' i ira'| !1"1"..' 11.1:1', I: ..:, ., '" N Y. tacf i < '"Ili I ,: ... ..f j 1'.1.! ,, :, ,,f ill n.4t: I ... liuu'iv of:1. .!. tiiti| : >!>. .ru.l, A..I!1VS j

p :: 11! it jsqj 11 :' I .. : :! I' .r"r .\t.Z.V.. .," Pr: :. .... .J '. ., t W ; ..:.. MOO: : i f'i S :I 'li'\ i !I." : . . . ..5n: 4 n IVi .nn.{ IVi c-\t\::1.! hlutc.: un. Ltik IK 't .
.
V V V I.. d, II: or. ":: ; : I ,'..lllli...it.. .'l! I'.i. k"&::,,- ..f In ','II.", I L. 0. COVACKYICII\ ( i 1 1t.. !pj ...IIIJe. t'.f ttc. .V3

._ s:: *.'. ? A PRICE CURRENT. .L i ; iI 9 I t.... I lu U.-t- V . .1 '' V i.:
V
-. The T2stof: 12 Years' ExperienceIM I I'.:r':' I lit. rIV.'I' | LI k'tL'-: :in I.'.;!lithTuktt ( 'W. TV//,/> ? ifJicl'\vt* Si.,) I SaddleryCrnt .V ,

t ,. ,'.. i '. : V V .75 A UIT; < yvMVd.7trflle! : .. Marlinr IL!f"
.
..nlIrtru: Wf..I: I or : .f" lit t.a ,,f V! : I. ,
lilt "ii ti.i.in ttIl1Y -.iUCTr'l.1! .
-- B'lfsv H irtilar ;-*. .
\ < I.-.V rcr-Mi cfa \\IM.I : !: I ;>rli t1ICrIIZl.4. Whif, *.
----- ; : V:: IV.'! '' Vu. I. -... ..I. i-li .i i: I I.. ...!,1i j ji : .JBolti X Trim- t
111:1:11: : :\. ( 'I.\IUi \: c'o. LOOK AT THIS I I 1 -'ck..I\ I I 1', ft.r. rnrrmse n..
.
1V.: !.ii.. i. r It.. I; : V i CHEAP Flll and Winter TI1rVgS; Lfnll.r Tril'iV. tj. r: 4CIock1
.. A > 1'I.L1II11 I\WI'!: ; ; :
NV.P.Vy. ;' '" GENUINE, COD LIVER OIL, I 'Ctl. (' .1"21 or ( 'fIIIJI' ,V ..'.uIII..... i iI I \ -4

j H ...... I.. "11"r. I.s1I4r. .b'. :;;!I're I i- r,, ,",I.V. I 11 1 \ I'liv-, I'!" h..' >.. -t r."i,. I I '.M I ." xi T 1 I' :: y'.1 1-: : I.\'I I:";. I I., 1.IP., :I lJ0 J) S\\j jI. ..lar ...i>rfr"''' ,f I..':.od.i of th.. Mnric *. .4.

S UII..lo.r: M. V .1\ t M 1 i ..\-I v fl.,\. i I;"111 <. i '1.&t.V.t |1:1111: 'V \ \ Vt \ \ .. ; W4. 1.I1i !e. '
.
I.'oii- I II hc, < ;" i. ] \ Y e I' \\ nr ;v \\ 1'1 ( ; 0. I.. J lfu\l. ;
.
t Cvtl":' .h"1 J : 'i1S u u.-x. .1 > 01 .1 1 .. .\ oI..J.{ 1'z I i I..> is: i;. ill i 1"1"' of the 1. :' V j :attulrt.i! I ; 1 1r.
yk I .
.. ,.: II "jII I-II": \ I.pd& I.tk 'V.1.l. ,...ltt .i..1, '
.
j114..4; \ '
r he-. 1 .r1:1f. 4 ':11I1i01i.1'I .- \ i'.ii.: ..I !, V rtf.h! ,1". V II .ir : \\nri') AC. ;- .1
...
I Hr"\\11: :::1.1: ''i:,.::. !.I. d I.t. iII;.: I II ..tlr.I.IY: la I 'I64P. I .. .. K- > tffH'OW- ..: 1I.&u4ItIt, nniK;

f. G..UlIi'l.l.KwI. : J ". i'4V .. ... |lot'.I.| ,,IIJMMI.. n., .piinu. ." .. ,. 111'01.. 111...,.t.I.) ,i I.-.....;'..-ij....r e I .. ...1 ..;.....,:..... I __ .. A I l i-. t..otJn. i iniv* n.i' ..r "l-.' 1 -'.?1"IV. W '..!.. (.la'V1. .* K..r'e: e 1 t
-- .. .. ,, -r .1- f. -j--:jI ; I
: "" 1" r' \ V. .r. .. -li-t,. ..f . . . . I' : .I i J
\, ---..:.:::: ::. ..,. '-111't .. ', .. M' n'.l: .i."iji! : ,i';.. ; l'-. It.,:"1\ I-'ION": I L! "I 1I 1-: I'.H.0..1. .1.1.. I.." h )'' '
1 *vr irl
.l' jl. "Ht
ni.itiiif.Ktur. .f.r: :\ ; '''' | .. t.
r '' I 'I 11. .'f. . V . . ." i 1 ti 'Cth11.: .._-. f .1 ". 'i.
S :.,,t, till Ihl' It'' ..' Ill- 'h.' a/1"' ;iii'l kv J' i iI .. 1 ,! M t .il'i-iii.- I Kil-ai 'II t'j \.rri : 'I''
-V 1. 0 IlIa fiiilv IKK C 11.) .iI' > : I K i.'ui -in >, 1 I'ii, Hf . . . :!.1 ; I ; \\ll\: \jV *. I'-nuily in Ar. J

C'n-- \\ I III:4 a } I.:! ., I.... inorl. ..r. iirol! I1.--! -i. t'iilur.' "' .i llo. .-"ik ofl.aili TV.I .V...1.1 t :I-IMHTI', ; ; 11'1'11 1 :'" ..e. -;.... 111'" .';. .4 '' '. I g.r. ,. \jii. XI |I'_ 1..1.1. '. 1 .(5" r-, -:1 hullttri1 IId\nrr. .

V f I." ,") : liottU. a- "1 \ i.- ia LM..II .1.! il d.t !oai. .\ irri .it t\-t\: \. of i I 1.lIl.... ,.f. I Ii:. al'\' .'01.I. ,I A"v.I," : C. .ti.I.I .., :Si! V.' ..1 '1'. 1'1\.. 1..... ..I& h.: \ -.!. n. :', ... 'I.. 4 .l .J
:
tt 4 In ii.frnor oil,I ;.VI .,.\,! .'If t-'i l;<:h'lin.. 10 thy V II \ I'. 11..1;.... all.1 ; I..I: ) ;,.e I..il..i I :::' nre.% . .;. :.II I tti'.tV.'| => .-l 1 !'" iv. !! ;'!' '> .-i .' :, .. i I. i M.! \Vri:; \.. i I .\:... .v 1 iid.i- I

I 11.I I co VVV4lI. r.sUuti' J:' :it i'MiiM I ..I '.11\iPir *. VI :, l'I'il" t i. "" ,,,.C!. . :!II.-; ::" .'. <. :\ !. i ..1 *t J -iHi '.* ..t : "l 'ill J ,
H..'. ...1..iu.. 1iV jy- .* -V' t..r. 1 1."\'..naii. 'l.i'k .t ('.':... :sii.l 11"; I I.S: :tts.1} :-II'II-' I.I I'i Si,. .. lIf . ,,1111.... . :I. ...ttq i II llH'...-, ,I' I I' .1 S t. t" :. I I. ..'-. .c.!1,1' I : -t r,
(Jf.., I.f'\' .. .i.i. linv- I.-I ciii.-l With\ I i.--! .' .,,.1 M I -. > I UI.KI.I'.Dnii I l : I ; I I : :> .. -. !I"I : J. V
"V -_ ...".'._p." ir- 1rf4-- -- J !9 ,..l.. "i..i o'lor "" :x : ; V I'! 4 11..V. 4I, < V ;;.. a : .' VI I.: \I i AA .. Alh -. Vf\. 1,1.: .. >'"II"L"! .'. IIoit.-r! ,0.1 I :

- ;1.4 L-.1.I :: I' : i,.. I 4-1 15l.i : : ,I... e-'i'iiiH- '" liolin\e- il'-lullo-i-I w.i"i"ut at\_' '- \ I.-, I ,1 I..i: . : "' :II.. I. .... I .. nl.., :11..1 1 n i trr..*' utm.,t.. r of ri id, 'I i. n .f. f '.,-\:..: ...t
.. 1"1 I.. ii.-tit. i '. .. J4.,, / :..I-II.I.l..f; : I 1" ,,t ,, V :.,.. : :!' ., .. ..:SUitrU'.f.'i! lJ1.or !. ,. .
/r will!Il.
H.; ...0 -.t.; !, : I! '- 77-, ,.. r< ." 11'. ,.If! > '1" 4 V II.", .niiin-tai.-l.4 c ; .. i ..t .\'s''uu..
VI .. :. :11''. . .1 I t L 1:11 if.
Iiiz..t
: :! I .
,. I 11 I --.., "'U"U ,'ur.oJ l.Vi U, VI 1T-FVI.: 1 IN F.\ 1IV: r\ '111.V --r\i\T. /V}Y"'T* .l//'/>/f.-. >r. 1',.-X. l.n.. Pilot! I
.m. ----- (1'
V ; .
V :;3. :I: I .. r.\.1 1 11-tn'il'x V / --'- h ... ", -V ,,1":" 4 .-. I... ..V .-I.. II. '' !; !I.. !: '. ,_. I eI.
:.....1..1' ( i iV t cr., ..- "I"] *. -t.- I' : fif "//i. / '"'. 1 .riT- A.riioiu.tii.-( V.l.tU": i \tI.! L.: :I' I.1111V..1 !:r.,1: 1 > i.1. *. I." i" lt. : 11!<
1'.t't : !l'i
.J.ll :
i L.::., 1-t: I'c'o: .'*. ,1.*. ill.1: ,"t... .'t.! .l..i''l I "'I'.I't; ftrtwHt : (11.I II- :441.1 I.. I 1..111.. .. I,.. .i.4. i: .. ..1. IIII..1. ,.' I.... ,t V -4.f. .1..... .. I. Uij.ll. "Ifr: ... :1r. 'jltIt t.

t I.'I! i .. *. vril'i., ui i -tir\ .. tinii.ii'l: -.ttf .V4V .1..1 i ior II. i i Whole Tickets to.h I "Vt 1 P .1' 1 '" ..I. ', .: '. I: I.....<. l lt\l.\ I I .' *, 4 tm, !-. ": ...' -,:>...:% ,

3:,."" Til t f.iWi.bv; :. I lI'-I ::V'-in'iA I '" '- 1"""ifei'tra,: -<'I I. ( f :> ,iii" I HI !I'lop"! lion.IN : '1'.1111\\ ... !1'I I ..J. :; !.\ 'I 1. i .. -. ::: ....::. '. "-' 1-' 'i. I..' '.. lo.- .t. t

l' ,...:.' It ....t. 1.. '1wz 1.1I.. 1. Z"; 1':, | lt..iirit C. ..t.I' !., t. | ..i 1. ..MVI /' n in i t iffnl I I Ij .. .. .. .-- .. .. -- -' -.1' ,.'. 1..1.! '1- .. v- '. .-:: .!.'.I:"- ', .
< '! C'I 1:1: (-
: :
I:
"I ; 'iifKr.i-1
III I') :I ; I
1l4I. 1. .1. 4 5(1..1.; I IIE(;1\1: \ ,'v 1'0. i .i.c.-i-: .\ .,'Jl.i fgU/ 'f .fill" ; I II I'I'IIIU' \\' IllII Sxvi'i t I I I MM' : \V. (' I ri.-4 >. w !1 1 tr."li :'tl'i'l| ; :

.. .. :.41"1 It. ... 'J7.1'\ I r-t"iU .. N y. 1I. : I'li-rl-'ri/ iitnl ( ',, /1.. j! 'lirK'AllXJturl i ( I .., f..
{' ..i....,. | lil.3t! ;. Ml I : > \ P4H >.f :\ ':' 1":0-: F. '. t\2_ : (.ird.n MI: A **"'4l Unions.ps .
.
t -1.\1.; .. .".1.: .! :! ":.! :.. -- --- Ci'tTtr. "/<. .... /'/.-irt. 7',..",'- > li't-x *:I : ...., !1,0, ,'I..., -\ t.. "'1\' ii I.I.I.! f.r t1. .
'.&-a!' .. Attachment Notice.TM1 V rif. 1 I. .1. o. .l.V i i.ii' ..I tt 1 ll r h 1.. .. i ILI. !: 1' 1'I .V. 1 ,!I.\ u !JHJ tfl fur th.S.'t.iiA" _
I .1 I 411V .1 t ll'... Tin li.'k"I, I. |
firire.. E \ 'S
: 1\.b \\x .' ........, 1(1IkII. ( I--: M A \ \\ 1.1.1. It 11.1 Ai li: -li.-i. I'*'''.'II Jlitr prIri : //. ::1"1.\\.1.\I | \ I Is In-' iii.ul. I I''I., ..,. l ."ii ki; ET f : I I.1 I .I i 4.f r' !ivi: will:.: I.1" si.IJ it ;i''A.j' ..
,. tfirrtlilt' I r- .i
r \ .-*-. ;: : 11I11"f f 'li.-v i-nx .1.! /.. :
Yli.A.jr. : ii.: -
.
1.,1..1.I"'I"i.'' %.1 l t. 4 )hnv.ti.i.I.-t--- 'iin;: .
J C1-l .1! .ir. np.ii.l !
.. V' p ,1 ; ;. .. pi- a 1 In Ii.! .' .1.! ...!.lf"'io-i, ni an .* *i--i I II "..1' 1/1/ < /.j.: ; :, *..'Hat." KURNI.1 SUINGSTORE 1 I 1: r I \ir I r i' R! 1 1 s I 4 I t
.. II. Si !, .. : l.tll"I'r' mul \\.11! i r
T .'...\ .. MiK.-liiiiriit it, tL.. i : "'111 '.'lIrl of I II.. *'>1" rf <" .t.t Tlo-li-t'' .4 tVtTfl |I.t'it.

t .1. ...1't tl. "unI:1! : ; \. ..( 1 lori.in.! (>i I t'-.' .iiijliirii. I m t"t. i'i :..,.1 f..r 1..., ",' ill ...n-t'ii"\i': [' ". II... (*nr\r I... -..nt I.> piirvlia. III 'iiui.-.li.iifU, .if'nr; tiI' !11'; N 1'\ a i.iI't.: .: I

.w4t. ... ii'n. i.o-tiK, I ; tv I .., ..f hwlt uII.1 l I...- tf,. '
l .'.,i."oii'i' "i'\ni > 1.1' : ( 1..1 \ til III I iwti .f 01'- ..yie'h .4:i p': ii .:T. :an I llir ,.ii 1 Ji"Mnx ." ..1I. 1-. VI. Al I ,"i'it., .. .. ,...,. ."- I,11\ ,V II :" It VV 1'1.11.1' '
I'ot ( (: r T."n.1 i .. V . i, M I '
V -. wdl I' .1.I ,l4Vh" 14 Ito I. \-pu.k-1; -1'. \ II>-. l :.' : f I I .t i 'i-i: i' : I

i.2 JVE : .l U .i fI 1' ; '. ;1,., It. ..1. m I p. H \ Ill'. \" ''\ ("f l.lt'T.; i i t i.. '. .V. I 11.. -V .. ---. \v. c( FKuiMsjt sox ,
1 ; J
kI\\IV I A i ,
M I.

V ....... .r 1''fl"'j'V ; 1I..I..f. :....11 K T..";VM. P.Mtrrli I : in. I 1-fi' 1 ''\ SUGAR WILLS : SUGAR WILLS : : i\ i' i \\UIITE\ I' am( E; & UIlO\\\\ \ Cor. Washington &Monroe Stl3. 4


I \\01. V \> .\ \ \ Y V _\V.V.U t i II'W ir-'i! f: i 1'\, i !I. .>: 1 it I '. .'.i' Tama Tla
,
._'.lfi.14! t:1' .. .1..1' .. '.! ;"h r :\ d... ? 1 1.1-, T'f."'- Store? I 1 ill: \ I .u-: TI IN: I

4 t'i t. i. "...- .. : .. r i- 'I" \\ \\o\cia\\- &. Ue\\\\:

J/ ; .. ._ ', 4I.-f. !.. }hV i' M l !I-1 I UKnvM 1 : \ I ) ) AIM) 1 l':
.. r r. I uA :N i II i :v .\ Ti'I i, I : '. -"' II 0- j1llE" > itV -
'
.'. I I' ';-I.\I.I'' ; I ht- t ,I. .' .1. -: ; i
.. .. .. .., .V
-
'I- -
: (Iw :1'11. "1" t'I ii; tRI: :. i i" \ |11'I' I I ; """ i j..1 I t i-:. 'I 1., M It.'i I---. ,.1 v- --

;i 1' .kfy.n t ; 1 IA pi.I' I..-.. -..?" ":V I' Ml Y I'Al'i, i i' 11 i I DISSOLUTION: OF THE UJIOJ I :. ..:!. V J' .. I 1 ..r.: ::.....{ -'.,. 1 k I .\ '. Y A S T \'r n ..f\Ii. .

V .. N 01' ':1' .II ,. t" I... ...ill. 4 I ill.t .. V
ll. 4
V "; I ; .f-'J 'It I'! ,..'' C.'S. !I.:' I SHOESr..Al'Y .

i f ., '. : __ I' 1'i.OI: II.t. 't.' \\1'i : }1)) 'I'II\) : I ;. II 11"; Clotllillg :.\ tLOtltlSO.MAi : : .

; I_ :_. ....... _". ....-.0<-__.:............... '!.1t11.,1' I I... i TI" ...., ,,,: ? I ,....11 .1 I r THE i : ( l.ttI.\hlI" \i..1..I'L.\ i .f ..1..i I." I 144.ITV.' '. 1'1 t
.1
'. ," ;ciuY
--' I !: \\ SI! :. I .1'/: V
: ., .1\ .1 I I.ii.... I *' "' "i !I"-i" : i| Ij. I--" ,
I 'y 1 : I'\ c I li I I :> ;IN-I 1:1.1':: \I.\ WIN \\'l L":
IIVI.\I
.. :\ ti.-.I.. AMTIK : r5!5-
.tt.!
\ \VIFl I II j. : i i V ,1 i > en.' t'lu.- I I ) "- ttilin I I I l'\i! /.i.\r: 1 n
I iin\\ t.I.\I I.
I ;j}; 2 ( ) ( ( ( V I 1..1! .... 5 i V .,, .ir.%' |1.11'.. '! ".i'.-I' l iiuj i'ii- "V.r\-t :'.\1',1.I .1 .1.! ,:.I i- :. t i :y : t j jV ... ...\ \ := r.ro( =. t. V t
.. I (I"lor by :
.,' T. .t!' ''; it. / -rf. 1'(1''l'S
I I "2 :. I -......1 "I': 1 I..."4'V.1.- l-...'.".. .! "'lh.! r ?t.\. thiS >..* 111 t.c-- :. .1..1IEI':t ; I 1'\1 :>:' I : 1 t\1 'um :..:. : \\III.\.l r.H'II"W.\a: 4 4 4I

I ..." "** ,. ..t.1 "'ri ; .- 'IIIi"AM! IT.KY.! IVJNTAc.. L
.. as. I .1 V V :LII"."111 or l'l.II.j, -I.fl j' ip r*,1 i 1.1.--: : =--11111': JLI.I.IY.: : f. i

:.r-. ::1 '';-.?. : V'\ .. 1' .I... i. Tloill'-' i-'j.' """ pii--- ", i i'l 1 '". *,ix 1I..'?It"I..r 1 r- 'i-Krr: I I I ru I I nvrisr. ; --I L. N r V ,
-, '! '..11or. \ A.-.. A.
.
k '. I" ,t- .
.
I ,s.4: ... .'**It.*- hV ...' .. .. .I '. :' I ":"111".1"\ d'L. 'V 4V ; ( ; : I'1iN'M.\ !i. LI !t'I'I< :<. J3 ( ) ( } t s Shoes] I'PlV.J.ro[ : 1,1! : r.cirzr.s.: .,:: .,
L .
i ____ V'V:! !LV..1 : ,V- .. ':'. .' .\ .h r iiiini\' .f ". -v I! a. : 1 .i .. -I! tar 'em's! f-r tarti". V I

I V '. .' ill l i' o.r ..... l I -' ., I ,I..r. lit! '... tna-1'! or roltt".1' IT ;
.
,1 i : .h',4
VV \ .1.1.! --\\ I :I" .. ll'; ... it,.vit..lJjy 1 1"1' ,...: ,, I.i I l \I', !,'". '
i.l I.Aj -i I
f 1' it.' : > IM :- I; It..1.! &r&r. ., &Cnvi .. r > i < I' I. .I: ." < o "iur>i d to >ur I
i, : t. t lf ll "'V > '.. imuiiilio; !1.:1 ".It'! .. .. .1 1 t.. I. JOSE VIGIL.T.n"i V | .
t > "
VV IVV .. .. .) 4-11 "nil All ( .1.." V .1'I I :. ; '. .f .h!'. ''I'' T Y.. K. ?.(1V Ur!.: Car. ,
I' : V
\ : :
V .r.V V \
S .. \v./II. :U\I'co'K! 0. i 1. 1 .1'n 1 ; 1 UK: i r. !i.D! I.A MYus: .
.. 1 I r. V.. 4i:Jd > ,
\ : ..a : tt."b. i. V I 1 .. n or :\,1.
.
J V i -- --
V or.. ,Ii' .'.rK 1 1I r' I"i. : : '! ) j ,.1 tr 4'tf
.
V' I u". 'J-.. 'I. N n _AI'; ". ...- o< i'''.- i>-V' i-r "-"' t.. !. Attention: Citizens:? of !!it1srou1i -- -- <: l'ATM.nN, : __:._L :' .'1 \ -- I ."
Can..C'torNu1 01''I' -l!
.
.< i. ; 1. iiH"iN City, : Tax. e. :
t f. 4 i i. u. :.! si v, I"I, .' I.? I'" I ii ah.ii- :.r.- Il'.tt.- Cou t1. Tamp City, :and the Dalauce ..f ., ;. ,.1! |I. ', . I
.. _. i. M I n\ \ II: I t !1. a-it'i I v.-t .t I "II.: \ *c: 1 u. I :; For Sale : \

: '" : '- of JMiiukmd: I ) tlo! i ,1!i .111.V.. of '5 'It'', i t i \ I'm." ,
: ; : -- li-\ q'1 i ; : I iiior.: :. ANT : .
.
.1 :V N iiico 1V4.": i il.! I 1..1 It I v l.I "I"| HI I 'I: c*;'i r

; ..'1. | *. I' !. .. \I..J.\'. tin- I\ND) Foil S.\LE. / i-t I'ul.h.a!. '.. t.-i.. 11.! .. t oi'M 1 ll'in-.. .1|o. p.. n1lim. \ :- K'iu i:< i '1.1 I i.\i-j, : -ry- '
V .V V i i. >n I 0) ,7 .1/ > in
"
'...r... .*: ,/ Sirt"t: i" : lnl\ :.: I-t. I I. li'. i. T.. $44tVt! v th,. I II! VMKKUHE': : :: :--. GI.; 'VKrNiT.Kinmx :-

: Ta'zi1'V. ..1 .., 1. A I K lts'-J''). "lII I '" (I'I I. I.- .Jr.' -' _-i ,.,1 I ...ff" t-'r i <. rA. /V.j'rv 'c .V
____ .' T,,' ,n:4": t .1 I U'1J Y.' .1'.1Atel 9 ..III\'I\I\I.\'I'! fi..-ii llii. .10'. ... ... .Innll.i. f..Uiiniir t'l'v. Lot... : .

V ..t 'J. .....an b "C 1 '... ,, 'I. j. ., '... ,-T ...:.. ..f ii I.. -I. .l.-ciil.f'.l' ..n Ii,.. d..rr.i! Map; ..1 -ilu-Citx' of: 1 I. -!: t'\-, ..! :. fr f-p-Um._ .. ... M. NK: : ii \I.F H.\l 11L' : !. oi: MUI.L}; I.'V t

: : :! : V 1'\ I.i.4' '. f' '-' r'II"1 ." -.'"'' ,,..' It."-CV.1 Lukn. nl.:.ilt I J.S Jiul.- nv < 'ii: r.if: : tin- n.Mni .t t T-n- ..* r.iini-1. u- I I...1- I A :' in Hik! -Jl. (II..., .>u.> d... V .\.ie.I. lIIMI, V, ,,' !, d' .lit.t :. I..f \.ti.n:' Vui'li. iu, .ll' l- o' .'.u xu k* HII..I.! '1

j........j tlI. HI-HOI': c ', -!; t"; } J.. I. -. "" ll ..V -i\ i'i' '.' 4 <, 1 v, ..It.. :nit I ) ,if ili t .. I ,,4fVrI, 4! i 'tip';, .\ fl\ nt 1'.. !I.tt..1' I. ..llllr, A' 1 i.:- I .1: .: III liln.; \. ;-V - I.ILII.1 '.. .-l I T.-MI". < .,.b. 1 I.'ifurtIitM I'.k I""Ir"i- V5.ofwlilili ; "I 111"- ntJfi T..t, ..1 \l-.4...-ri( i t4 r-' f'.hV! t
I I .. ....-! %'. 1 \i. n .... li.-r.-liv? ; lli" il 'I.!i- w ,itiipjuni : 111111.1.I | I AJ: : i i p-ir
1 ;; ii M.-UJ 1 "< : DKOA.N( i-.j": j.ii.n( : iiartular' j ; !i-lv: .. i :::H.II ; 'to r.Ht ) .ai.II..I. 'I..' ii ." ".., art' tinktiowii, ItlT..1 I.. o-.i 0 's.k, hi'h i i. 44 f the) 10- 'T I 10" Su;ni (f'f.I-! ,
l l 'I, ,,
t.. JANK: : it.e II \N-Kir.I: IV ). c'III.\.1 i.itiii I. M.! I.. :--J1ANNAIUN.\ tjrAt.MY.I.TI I >: T --F'I J.F".ni.l I ... r .. .i. 10 ?4li-t.! ; I.

ti u...! I f.). l''I''lra. 1'.1.. 1 -. 1 "' ''1. :." If. I Ur'ki1 ,''" %; t K--n.: '. :, r. |I.| "ti.:'lr. I'i'.i i .: '. j.u-li..l.; } ; ..1! < I 111'.1'I I i. \..11.-1..1|. .rv.I'I. .. : ool.i'1 K.I.II : :; N.i i'. f. hvii :. .

\c. V V -- ----, ---- -- nrnk.. t Mii'l ..u-j; j- it t" 1.tiVt.; ,'?lIV.: ,tI T.IHII'l i -'u'lti.rv il.I TI..I"U" tii U"i! ivr ..|-.1.. ,,r.-1.,_.... n.-iitH t.. |t... on:,.% a.i?. ,: ., :11 .1 \ .;

T Notice.- >,. ; ..' (.f f iMt-, .I'lII\ : 'ir p" l :n-ri- : p1." 'I.!. ,I.I. I. -- --- -- V .. -- !I\' -V i ; !.!.Pi'.I; ;* V 'L ( ."' ''!' :u "t.- lin... *','..!; :N .u 4 ': u.It (. IIV. ':1', V
: 1 ji"< Notice.i Y.'iL, 11.1 hi. ,'i --ui" It) :. f I. ..1 : .V." -1.4
'I NOTICE. "f i_ : in. i u i ': lir- -' : f. I" r-
\'II
.1!
,-- iH'MJJS: .flor >\'r. "ie uI.I h;,:' .1 l.w.-\fr. tii,":it llti'll, tinfif f 'y ) !1.. .. .'. _'
: < 'n.a 1i> oi.j.! ", in th! i i..r in.itiii- -. 4' .. P I' .J. H :
SIX \\'FI' tttt.r'lo- -ii'! h..trnf.1 I will r
ill ;pj ...* :.t hi.- a.'t.. r' .'n a 'I'; ro-. :..),..r. tii ,,':..... T.in-t' ''r-. ': "il..r..t( 11 1 (" ; .....i.j I I",;4I. ,,..f-f :ll'I.j.] | '.! .11'. 'w" f "" V ,M;,JIX- 1i4 tt1.: II -Jin.. :I'll: r"-I.f' %' \l--.a! .1! 'if: I tin-l-c-.' ii.t. i t.il. iu !. .i. .* tl...:r -2:1T. : ..
Ml .1 f th. Ju.l. pof 1'rrilitt. err ] .:'.! ..t.. I" "II .ty.L 'II -hn'1'! 'I... I. ; '" 1'1'1.! .. '"' ".l1i' il'j.U! i i itl I. ..l ,. in' .. : t!
,.r.! ..T'.. t 'ri't.II"' cb'Mri'iO' who -.1\\\ ini.Mr .1'. 'pr..1 u. i lUll nf rioi.ii. i i.\.1\ i.\.Itin- ...". \ f .4 LI- v i.v. Xk f h"l'" 41.i IZ-: .I..4 I N : tic i o ;.11:?
$ii'l s J'p'! f.r a final iii- li.i'uuultr '. TII ILf .1.1t 1 l.ui'l- I i..i I- t 'I., M ,, .jtt-' i<.: n-'i I.. ."' ,i >..
I ; ; > .-! n wliUvi-'\ *. .Mtli( rill CwliWt'ia '>r ti-i iii.it. IJ.! : :ni'p'i. !Ii i .1. .. ::1.!p :. ,' "" .i'o..f I '!.. I.,. t.., I IV.-n.r. .r 1.\1. V !lAI.is! !: V. J( 'HN-iNu: j t.a .thr H. .
c .t.oa ou the Fctate* otF ( ,r itiiAiu a*. 1 1I Ivr March K.I. l-V,. or lr"'rnia ; I..I'.V I Ih.t a i ., .. ... ". .. : ff-U.; V )h.t. iu,' t. ; 1 4.c, FIN: ( I
t tJ'' .'.. ..I' .ui..i.. "" 34 0 ? iti n nt 111\1,0.1| IT i H'I v '! .\ .1'. mi-" : I I.: .fV \1., !,.?! I .0'1 TT.'.-: ..*: !' I 3e Jr. l.\$ inQirpt t\, \
f i :'iiorI. itf. IaI "''' ..r rO'J'ltJ'. !I..l. ... V 's I 11 I I K V !'.I I.YKi: r Vi.i'V t '.. !Ip .1.. ] V,
.. OIllh.t rii ILlS
I 1oir* .' .
jn'1! I'M- \ I Itt. "f .1 I '
I Mi-xt." II..t. ( V\ : i, .. .
I "t' ui ie 11d.! ''li-v no! < I i -t i. 4V "V4 uiiti I.i. tlt. !. I'l'irii; i.1 i
: '' lCIUJ:: :iW Jl'Or.I'. A in.16m.. hf fall'! .. ,. .''' !. ; -" .\ MVn I t I r.: i ..... CoVlX 1., ,' ftp! : .1 in 1 ,
4V
;j ili\ -a-f .
.; .. .. .h.! ( 1.ti tii..ii < JAMIS: .I.! .I I 1 IJ L.IVI b. :
.. .
"ii- : !
-u
.
'rj ; H'- ti-t : tI. C'i t ("writ .f thv .1".1 r"r:
I.n-N. i"i' : '
.
;I Msrch1tla.1A! -.. r < 11 J.. ..H t.. i.I'' s'I't.: riili" :iti'l) : | -I'. .. .' I VV. ii Mtnr.r i 1 < '"II.! % : t-
\ ti--it- 1 hi of oilier ni'i-nV W .' '1,1'h.: I.' '. t ; .i f. .. ; : .1 I ,' 1! '
j r '! '.l.t"1 ( p cut: I. :"i .ru'o.I. .
tl.i-i.i-l. of -I *"II 1 1S.!: .M '. .
LilY j' \ -'H' .i. .: > .. !,
"1 r..j..I..l i'i r :1111' jnrt _. :
in-lit-
fullv bluiiK'1. I l-\ -- V ?
ii* \c< 'i .j t i.lta. .t.z. t, I I. ix '..' 1; .
i .- !I.. V r 'I.I. y Ilr'
LI. -.o :
; __ ..JP.VIXISTR.fTOR'S"fJTICR lit..>r.illr la.1.| itI wmrnrirsi *Ul'' *""" tlo-! '!' ii'..Hi'l.uniM. and for S.ilo j. 1. ,. ". .!. !
cXi--j'l! 'I I.: ":;rt I: _; t : i < :-i. ; :. .2. e \
UONT11S( lur Ikd.l will r>r .cnl ,. .., rl..r 11.1 ,,11 t Vi..l: f..!' I.!'. 15'4"1. 4 :J lf- I Dml.. i I I.--:,. ;.'.,. -Ii It', / r
.1.1 I i" .Ku 3 .' ,
SIX my to '" : : U. -rnn; I'M-i: i:ii\n; <.!'-T. (..r .-,'.VI u.i: : V s ..I.t-r: ; r\' .aittt- !i.'l .. ..1! r.'n t-'-1dt% u J V
t. \ .mua.1voucI.zeIo. tV.l1 Uwn. Ju>li;.. ft ..'I itt \v'i i '< ..... It te .T"i, I.. i;'i' 11',1 --- -- 1 n-i 4.. ..r l.a-i I 'It .I..1' I ..tt II.I A" it".1 I K'or. ;\ -' - I. i: .\ I- .\ t\* f i. I'rr. ';

V I of l'roLu, of HUU> ruuih Conjty.; an.l! r.ek 4'.-"-'':'.,.'l. atton\ '..r CI.i in'. 1';. *" It 1 L A N 1f Ki.Mf !"m\. iiiim I ..n.T ..f 1".iinp-i. ,!K... In.i, s i. jof BLANK 'r"I\: \'. !'!,. I I.4 :11.: it,...'. .: 1
j t>) b* Ji.chl\1W from, llie fnrtlur dt'iinulr- Bou'll 1.,1.:1'\ R,.fr<'no",> to AIV V'i n'ol. \
y wit! >. hlrC' c>: .li\nio' -w It '.i.i' BILLS OF ,
: -
"'" tioaof the Late of & dl.T FloIin1..1il1. dcc.a>.j.fitOKGE he1J. ..f 111.1":" tlfl('!.t4. (' f roii LOST: Jl () r:S r:.'. t..rLI''.:.' .{" ..!' '.t' ..' '1 < oir., ..i'0'i,!i"Z i ..>.tlmuFor LADING.. .hL.VK PWL'1.S' O1; .1 1'";( ,:)1..."f': J.
: : .AML! >.b. I r.. r. I,1"u! : : ..: Ik.! t t 1"!,'. f..I ii.I / ,
: j UOYI ( (I
i ;
; .
1 :4 i .1 L1: *, the "r'.Ii.b l\i.t", el r r. ..... fo1*-II.. i' i"I i"t.ir-! : : 11'1,1\! t15FS4AV.IS'-* 1 .vl.'u uR -. ;: st the ; '' ret.:4-r 'f I II
; 'I i: a ; .
< ; i"
.. .
J r1'x ; I'-GI'; .t- I ;oN'Vk.M:; '-I- :>! ;. tI. : '; \rv. 1 >lin\iilifff. .. \J 1. N

..1} ., ; ,4i.., \" I ,. :V; .> ', .'. t, l' ',. .V .1 .' .;. : '. ..' V4

VII ,
.,
'
f -


.4 'f'V
!
.".. : -

,
V

... .a
S.
4-
i -
V

-.. .
eo .
'j LuzV..V'T

.-. .+'<.-' ------ .J'-'-- ..."" i wi

...".'J ... .
..
.. -
t-- ,; -.. -: r ..-4 "-'_ --- )4: '
%;( .. ..' ..'! '<4'"' .

....J f'. ..
.
._ '"
u.. ,1'l .
I (". t.. .& .
.. .", J .-
a. ;
4- .. .. ., __ .... .. ..
.. '".. S '- .
.
--., .-. ."1.. ... . --c'-- -----.: ;,r.i

-

'., .... .. ;:. .j..' .
S
- -
,,
p
'" r T

k S .. ...: ....., 'c. ..
: "
-j-c. -'
.' i

'.' .
...
.' ;;>; -
'.
.::'" ----
-
'" '
--
- ; ': ---- 1

.
.
_
_._ __ 'H' -' J -, ..-..".


- : .-Bill--for-Divorce.. -JUST REGEI'TED : HODGES. DAVIS & CISOOL1D.1TED ( New Goods -I : 0.1.-: { iti' 'i'(7( -: . &mDYSYEVT1C ..

,
Iff
1e cwt fiiurt. .>6 fA'rn dirttit of. 11r.r. .. : B.EMEDY.
Ja, Jlttl.+l-orowgk County.Aim .
TilE S T E A M S III I PATLANTIC ( \ LOTTERIES.
I
II. Hoi/arts \

t S \.< )V In Clifinccrr.. Atlthoiircd, by ft .ptoal: Act<< of the Leiri-luture, E. A. "CURIE & CO. z 4. :'%
mi! it' DJ'.r'pt' RnIflPi 1:1'4: tht! laro ?.:
JLnV.. Rubarts. .. ;
) 6Jzc for tl. !,eflt tit f Academic, and lor other I

)having been inajeln ,; : rtj II.tCON "/' : now in receipt( vf their well-selected
fcfl'i-f.ietorily
IT appear. ARK .,rV.Llj EII.II1! of iix-.iic.n/ 'he : !. -
nnr tc.'rI ;J
to I..i, that the defendant in the nl..>ve ent, t li1ItGI.i.THREE .

tilled cause! duel not li\e within. the tlltor ;( : -'-- Sc AY AX TEH

}Florida) but beyond' the limits thereof, ami in '. iUIUVEI l ". (.n 20th inst., f.on. ='.''\ PLANS 100.000 P.tkti: ; : vII 1 III Gooijj.t ail '
the Mute of I-ouisiana Therefore motion
; on
of complainant'! Solicitor It i U ordered that '\11.. Orleans withNew
South Caru'ina: in fuiirui-n mouth! It is
the defendant Jo appear and tonocv"r. plead or SOMETHING NEW! t
:1'wirrantl
Goods :
demur to the bill tiled by rouiplaiuant( in the Iabote I![ Goods I 5 it

eauee. otherwise the tame shall h. taken '! c'IT I V ]J'L.\X lu cirt., if ilirvc'.tofn are follow ; ,_ :

pro (eonf-...". And it is further ordered ,.-FOI-I : 1

S that this order I be published in any nets (paper P. !. 'ti y C.L- ; of printed in th., Southern Judicial) Circuit i I JOSEVIGIL'SFANCY I I...i,<: ti '. "MI j I"rt. of the following article
;OOOO
.
$ t
of Florida, fur four month v <: o D s
I i : o .
jiun-licf d. 'MIitr. iV ;. .
; f> ,:.R )i-
g-r.-rt : ,
Tfl) Ju.ltre.January ] -
) F. STORE ajId.
KING. \ .' .
aria nnd! !
; ira: a ti' A I': Shirtinct\ : .t't :,a- : ,
2">1h, IR ;0. ;i I'an.. run !. 1.OO : ..
I .
Ji!
tire; aL' >' -.i Kei: U\
; ) i>.i tll "H.. ;
1 I -,-- -- STREET ,.Ir..n: .<: ili nii.>f.:>. gal i i iif..... .}ii.r! ,*-.J!.J"Iiti ..
FRASKLIX 1 \; piz, ;"- I I';,)Ve1.ie: ; \\ ,. I.u: 1 )le.tlcli! ( ." .nil'; *. 'Iwi'i-iN. Cueiiftt: ,

1! 4 Notice of Insolvency. -- 1 l' ..iriiicis'nnd! Mcxhii'iiea"iJaHNiinf ) *

'-1. STATS 'OF FllJ1IIJIA. 1 .1 TAMPA FLA., / X T /.1 1 C Lt s > ; rs. Ja! r 1 b o r o, j !*, !to..s! of spjv-lite, pain in .!j.l1! no.1 l ; _i ;-

S llilliborotiph CV-rtity. f ,: .' C nsisUtip' :. in j mart, n' follow : ; I JI I i, ..ry, nnd! ChatI I \ a

I : oJ .' lit Prvlat* Cur. at'C ham1ri, Ftlruary 2Ul", : DRY GOODS. 75:; II.-'Inrs-l MAV: sfMBti.d: : : i I to w I r\'fI'\. bn.-k. I Is H e- "-ci.vly! n 1 ipfej t.)' Ft tLI.IlC

.1. I). 18 ;0. To .bi- drawn ii the of Ma.OIi.f'r o i I)('TI "Iia1nvs.-
1 1 i City j -
:( I.hwn ) Administrator. I II ISpfwa Hud lllcachcd: Cuttoti I Fri. I : .,,, ,
i I "IITHKRHAS. Stephen*, Monday, Tuivl.iWetlm. ThuMd-jv. ( .)IIl!. ,tI.: !. _. t.
I I \Y t.! the )1':..tnte, .,f Stephen Carter, late of tlo Jo Drill! J. :I '!I\\ and :f-n'iirdm' \It..ro\'fI itt 4 ,,-1\,1.l .i,;. 'I ..1I.t"i i I

ri Jlill .lt 'rotij1i; CVint. State of Florida d) I ; ((1-1 aliiirj"- K.rv: in\.t'-! "I.! u..: t tt 1'., 1 ..
'
], ha tint day filed) a writtt-n "uj;o: ti< n of CottouaJo, Cut t ton Jar.> I I ) t.>n( < : ,

t 4 the Inirtlfrnoy of tai-1) 1-:8tllt. it i". th,TeI"re. I I Cvl'rt',1'1... I Ii Ry tliM, rln.. the bidder of nn011.... Ii..l.iri I rof'; l Ij:1: I.blllu-: '
Orlrr1I."r, publication of the filine and) Chiivt.w.; ::: Stride' white, Cray billIlfd: ,t: W. \W. BUS*; "
it i Ticket, if the number .ioB "elected ..h..nl.II.\) i [((1 t.. Ilr"ri"M) I It3
.. ad \VhH Jt !Ke-I FiatiiK-l i. ttiiptd) I liiiineU u hit- 11".1 1 \
.. ..od. I.f ".i.) .ntr! eatiun be made, by : ..
) .
,
F ) tli will I. itk.I
twn. rIt to a [prize,_ atr..s4tInt': colonI'ainbi. ] I.F. !Mu-.Iiii I I l'i' .- .-. '
)M. "Clti.ill thi Order. onee a week, fur fix I Iri--li:; Lii.cn, Cot. Fl :inn-! to the fulluwii.irI I \ t....... .WilY. .''W \ "I \
laill Alpaca*, Morii.o! of e\l\ de"- # J
month*. in the Florida I'enintttlir.! a neti j.a- JH'kIJlldt.Print.J ( ,
,
4 publi-hd) ) in lainpa" and Ly wiitteu' i.o :-wi"". : I I SCHEME j "1'i.li"lI| ; I l'rint< of ..11..1..1. lIu.l.! st\l I ie > ; i., : \
)per ) For
1 liee pouted o.i the C'ollrt.hon"c J..or in eitiJ A: Fancy MiulinsIlobe ;j Any Jl Ticket with drawn No; r on it. j,'>.IJ"I > I Ih I :it*. i '\p-<. lioiitit-tb: t Ia.*.* A l.ndf( I Its, '!I ; .'i'liti,. TIJIIl11I J ; ..
fJinuluu; .. '. .. .. .. .. .' P.I; 101"l Alit ii.-: of all d!I.,.. .
It i It furtherftrifrfl. 1 ;: I 7 :ii.""" ;
,
County. .. .. .. wa.NviiJ.tntnry : : ,f 1.1' t J
1 0 P -, ...., .1
I That the creditor of *aid Estate :\ll'aclI.) :1'rint-, t .. .. 1I" ; .' In 1lrc, !.. :I.'tlll..nl <-f .

I .. be notified-in the manner nl. t/; 1 i 4 4I J'

..* to fiJe their) claim, properly! authenticated, in. S1ia 1 I. j .. .. 4" I II .c(LSIj t 1F.X-I1: : ,- __ I.I I.
HIa"1.-t .4 ---
"
the ("Ii"e..ftla..JII.IcCl4Jrl'tl:1t) : of I Ilill I t.<>i I i"' :t HI .
: ,
:. .. 0 .' .. .. .. t'oflIJI\; < .rI i
SJ.-c\-!
4 fnijtli O'Uuty State' aforesaid on or bffore the \ 11'.11:1.. |* .. 2". .. .. 3,1 1 n.\\s: HOKS.' : : P i u: c u s p i I.: 'r T i [r :
\ V7lh dav] c.'f Ang t. A. I). !*"'>. ( ; Qvcs! m.l.I.I1.I..I.t .. t. i* 4 3 I' [, : ; .4 ;

!t1.rn." MMOX Tl'UMAX JtiJ ... IIll'C Jlllll llf II 0...' : .\TIff.ofTi.i it kit \\ iti. a diaua) nr.tn- I .\XE:'. M 1'\lIE I ( :,. I IF J .,

-- .- ---- .- bt-r: on n >.t.1:: tu ctuu. ..UI ntl :--1111\1r.: ,. :\ \\" 1"

L Circuit Court Stile of Florida South- ;(: Ili.i.knnJ F.jf.s, Billion"; : t any 1'lIn:<.' ;;iit | !nio.? iii.-li .... '.7 I 1-t i 1 111\) : \VlNi I ; KXIVF, I II.E.: I Ii II i :t T\\c C1ittr1ttcn :\\rfC\\\" .

/ COtrlt.-"t <.'''!lll'V Ilililioti'-: ".1. :If.i.' or :t'. ; i.' !UT ..tui-! \ n Hi II... 1 I : : 1 1I'
an Circuit. \hornnyh CIII/KI.S.! : KA: :' IXsrviiux : l rulit'ral.: :
: CotTiinrrrial: ami:,! [iurarri.tYLNII1
Cular! l'ml.r..I1.! ,". JIII'.% II'!':! . . . ( }
Cli'i>nltrtin i CVmncrry ;\ ,ru'", I 10th, 1 :--l I.\hE.: .cit-; ): : .. '
I' Tik1'fi.m} I I'll.-. 1\ N \v :> p A P 1I; i: ,
f'I
Linon rh--k. "..,;1..1.!*. "i t. M.V i ij ',
1. J). 18GO.WinianI.Com.it. i (Ylm'\I.: :'. f

SI,<_* orrrrv" vuiirtv._ I' f r/it in e r And I', I''- | .t. .,ttl." h1' .it 4f ,..t. > 3 j. r .I.I'I'! : IE.\I'1I11111\: : <. AIit -. .- .u_ .... :.', IMIIYM II n.l \\hr.fcl: V.

.. ) li!, | III' Chanv!} I ___... .._____ I -- .
.""". vlof' \1.:1:I READY-MADE CLOTHING. : .1 I .:,...,/ "i '.,,, ,,t, p t'f \\\'mnl\ ll"/r. CutGroceries.
John 1 J. I n. >two..d and) Itipnirtuill, : HAVANA PLAN. I rr I III I i: ,I.r..ctat k a .ri.Mi ..f f 11' '1" ::01 JUI.'f' '
__ .&. U. Thotnaji i|II i,.f'r If' 1'ant.ilootit! V. 't.et.tt' t". l'r /. Rrowus, t(-c.I 1 I.>,. >. iii ,political mutter. TI. ratI .4 Jo.inliiouit I
.
I AITF.AHING that' the Kill hn. been f.1! ( : Sl.uls : W'IIi'iIZI( : : ; -:> 'IIIVX i 1:1.: ." I II I; .,,,.1 t II hi- .\mp.ithx i....">r.b-d/ It. hurt II

IT in aid rail". and! that the "ai.llol t4. rwtu.1r.idcp ) I Dnw) ri.! I ,t-Shirt-! I IUM\VN; : I throughout I th.- :North.I )h.T # 1..1..1 I the .-.x.nit ". .
I t ( lo- K.iilth.rn t II..- duutrriM th.t J
out of the .ai-l Circuit To wit. in Hamilton ; "propV, : :
county in *aidvtate, and) that ..aid Thotn.a ('rival: HatLn : -, I r.\riT.\i.! PII/I: : ,t:: (I'II'-.IIEII: : ) :-17.' : 1,, tii.iuu'lhir ,-ixii/4ti! >'''. .ia3 I ha,.- -.-,,' i.II"! i

rcidf] in the 5>t te of Georgia ; It is ordered i .tit's i Jmll'lI? < of 'fry t' tJ r i r t !' I ( ;i.\I : : ("III, FEE ; : : -:'; ,'uIt ,,il.nT.l to n u.hn I th-) 1'1-t.h tM mrii the .I. :

- that the raid .1f'f..nJl\nl. app..ar nll.II.I! ; .II.I.IlloIwC'r..r ;* WINES SYRUPS. 1 $70,000. II i .t I W.VK: 'ii\: : i i/'i'i' :. (mivl'"iK. : .<...11.| ..1 l tl..' | 111.Ml.. 'I 11.I .- I ,trillion ot'hl* ;;.t 1 .
:NII'I., I Ilcinocr. U. li.ul... '
1' I.
J to viid) ldl"n ..r ,Infore the tut "pi .lIlIt 'f\Ji:
mur : 11 s' 1'N. 11.\ \1:>. JI'1:1': : : : I r .
)I II .
tint MondaV of July A. I' 1M>". or 4 d!,o the) : Port Iad..rit. tat," ill April.) Will ,t. t rstsstiI. )tllcdr*! l.\ of I hilt ; \
I !! 'II'.U) : 1. \ /ii.: :--\1.1'-11.\1:1'( ( ; : AI I S
llIh'If. rent ./utioti on an important ,..-.-.. faid bill will >.e tiilii a* c ifttd) n, nin t Cherry, II ': orjan n. .
I TU'lil'J'IIi: 0.1,1' 5.OO.t I II I riNK.-; S4Nz.!( I U'itrA.I I 1
ti -tr 1'rot f.I.-l 1 that I I.i. .rdr haIl L. pub :; nitonitn: :>. I I
1i-II"'!. otic a 1I..k. in ...me newcj-apcr' pub t IItttvi! t t I". --I.Ullrl..r.,! $ J 's.-i.tj4t.' I : II"\ I I Till 1 ) !I':>: ]111IEll> : : I i 'J

Ji i )bed in *.v 1 C'ireuit f.'r f"l.r> ;inoi.th .. Fb.'jr, IVrk Ihcor, I I I'i IZes P.iM! ": III (fil'I Will.(till U.-'lu: ( .- '. .\1.1.1.1.... : I ) f i ',1 .
T11u F. Klsn. Cotf(','. I (, : ::.: .
Sn-rar. I A l'FA< 1 IMS( (: I
: ,
II
& :.t .4ni,. Ju.I,!'... SxTt-ct !Mt-at II I i : I ) i
--- ;il_Uri..1. : l Fiuit .-' Pmvlia-!, \btivi'i J ,:! I 10 IK i ..-I- nl.en: t h.Irr 111:11.: j: ilfl ;, I.I-:'. :-\1:111: N I 1.z.: I ... | I ,

1'.1t1'0: :-0'1 p.CanlIt' e-.d, ,iii 1. :!. 3. 4. :. fi, 7 ..'. ;9. ". me I .n \,
Notice of Insolvency. I | ruiKivF.: : :(: :! > FiruriH.: A Nh,1 I I a
I1i.in': I j.u&r"hlf'p.l" ("Illl. of t:::. '.Mt. : ) :
<
1... Sr. TP; or FLOKIHA, > I.K:: r.N1E'F I >! : 'IA: '

"to ]Ililisborou%: County, f fVv' 8. .. Almo"j-. S.tr1in'i, tJo.1 cu.i: ):< ; :\u:<. sij'. soi\) j : !
Pecan Nut Fib'-rt! I l'b e G ,JrI" :' ,tdtrdl. I.I. II ':; I !!
/ / "if" C'ourf at CtiimbfT, yoffbr i';'''. I .. '; 0 Hub) hiTA-II.' I'FPPEISPtt'E. : :, : ;

p '.4. ii. h'.S.. Pickles! Catsup. .. I :. &.:. l :
Poa '*lio- Mn r t .1.| I 2'Q" 1 ITtli.; .
Hran.lv ir. ,
: :
lUlnDiz'h: Uice. .\4nrlJ4rntriXt ) ., .. 0 .. Tn"\,! I D. )I-1. ; :':'. J'.ly. .
S \ i.f the I>: tate <-t John A. Kwe. ..te of I III i !.:i.lie'"' anSi} vntU'inotr; !<' (;iaittrs; of ever tl" )4 I h. I -- ----- - : 3 t
..
il.loe: :>ronb,, Conutv. -.tae of t10ri .In. 4e-, ntvlami pri't:" I au", 0 3 I1-t t. I ) !! .
JUST J RECEIVED; I )
I ) ...1. ha thwdax file.1 a Britten eu.rr-btion: \>( Shoe* fino ani! t-oirsc, .. :11": i Ajnl I i I 7.; It. I! I ) : II

I th* 1 In-tdvencTk' of .aid E'lt... it i. tl.er..fore. .. :-.j I .. ., 11'11., 7 .. i I } :

1tr-l ri'!. 1 p'lMieation. ,,f the tiling: and! JEWELRY. I 0 :jt:I 1" .' .. -j |1"!, I\Vvcofrom Ni'v, \\ I ':: ) i 1 1

'1 1".1.1IC'\. <>f .."id) fUJ: & ,tlou lot |na>b*. ).%- nd : .. .. i ; 1
\ f'li-illjf this Order) one.. II w..k. for tunemouth Ilre..t Pins Ear. I'"C': I Ii gj II "si' |'J.] ; 4 .1 Pt .\ :" l.l.MKN'I: :: ..i the 1II..tI !

r *. in the I I'lori-l l''nin.jar. n now>pal : Fin i-r Kti:: :!', \\ ..ldlfc, -. .- I .\. nl I --oi
aI'I'\|
i ,,'r )piil.ii-h: ) in Tampa 1 and! by '" nttenp noll.'f'. J Jf All w.nr; ":.uJ: : nllinp. I 26.220 Prizes, Amounting toJ \\1 =- 1'11'I' II. I'K-; ) > : ; !
.
.
.. ..
,
''(.'e 1 on the. (-rlirt h"uJ..r i" -- t ':"' x\I|:| t >v.UiI rrqftp.. |
5- t%.. It fnrtli-r .,, Ttoi" .f' "iot r.'flll"f f )r 0 ll'hIt': r .: .) .) f\ t tin EniU: !: li., ( i ii-.k, l L-i in, 1'11:1.: ha, MHI i : l :
r : f.i.r'i: :.. rrr :. jl{ cr II..t\l' ft.rY1n: : t I rrrit t.... ."-.t ,.A....,/.,. -....T.l"4.) T1.. TTtJloWiI ,I n .'t'n 1I''f'f": tor 1 I i': : ; : ; ; :/; 1 t

..:: .. .. II..- ..luiiv'f! I'ntlrtite. of ill.l.flr, I < ; 1 i\vii: :O-:< *It\IE: : X"IIc"0. .! I '
; jP I : ,
"S ) ). :J :t I c.
"'I'm .N
.. ,," h ......J"lt\ :>tnttnfire .1.I.; on or b.-ioi thof .. S I T.. i I.. .In,,' a 'tr \ :-"' ni .!: \'. Al. \'aiuu.r! lli. (; HII. I ).irin, () I / .

1'1.:t; .t.\'ui.. A'i/'i:>.IMo.U'KMAV.t. A I..1 l"r.1 .Iu.J"o! ) } \ j ; 1A1 H !!I I (I'ii7i-f, i7.i.i' | w |'nro. ..f i-.,,,(, I I Wj'l: '!',ni t th.) : '. '11I"ror, .1.-,-.. Vo.: I: i I : : I f

'l 30.JOB I I I 1'111.. .f. . .I'".ll.HI I I. l 1'011.| | .. ,,f ;"ii.. 'I II I t 1k -!.I 1. 1. .Ill. .. III... ..... ,
-- - -- -- ;
---
r S I] 1 i 1'1./n. of. . 1-.."("' j "i" 1'111" 1,1 1.... lIni,.. >'. '1.\ 1.1:1\. *.. I U.: .l.t-rt>oi\ nnal' I : 1 I .

Notice. ] 1 1 Pl./e: ..t . .',.l .111 1 I ]1'.1'111"\| a of. !.. ;.. ,,'.. I
.11'1.-1,
.
( )
R ('(IX: .-..1! ail; ..'h.-r) I' r..t.. i I.. rl. I I'M/. ..f :,.."..1 i, IP,.. I 1'111"i i '. of ::.. : : \ 1 I

I-- I JOHN", -l. 'tr* )'i-r..t' ,..-.1'11.1! tu apj-eat. ,1.1, I l'rtz.1 :!."o.. ; :!:....... I'ri/t. ..f. :. i 1I1.'I\! : of) I : .I.\ ". I ) .

plea i 1'. a .1..1111,1"01'! til..1 1 in" *'nt, ITI I''trruit !,... ; !.;; 1'1'1..t.n,, : )Ii '''..-. aim"III'C In I" .... :; I 111'1"I ., : < < .f 1 <
I ,
f ( r.-.tr of the Mute nf Florida forth.S .. DF.FICE ft"s: : oiiiotintinj, 1.t. j.7l.'Joo; t : :'; 'I.: Ill. <1'1., ,.(.... Kratui. !

.. .tbrn Circuit in and for Hil!.b.,roii.'hCotinty ... .. I "rntit' M'.' ..f Pa...:In.:*.*. .. wh. I- I li-k> t. $:>.'. r... ;' I\.1:. .! "-' i .. ... A :' ,-.' An.-u-nt, III..tun' j I I I t :
a comfner.eed "Il"'hm""t <"hntnpher i
by I. bait: ...;, I
; 1.siititI! John) I U I. .. ". | .\ ::fl.'iI.: | Lati..1)JH I.. ". llf. : P
1. I. Friet.ele. am Cl\x. .).defendant, property IIHadl..1 1 and /.<>t 11 .t.i.'l. nrJob i 0 0 101Ilh"I |, .:\T 'i. 45\-} } : -.f ..' 'II.\NI'J. E\lf.\: !II.' 1 } t

rep'eriM.1.' Tin i. l'ie! r-;*!.. Vi-1, win.;,I ''!'i e..t" !>-. 'lit I. .'..1.1 TIlt' \\'titill; .r \ I ; : [ !: J ,

I (.. R If."r.T.e ; printing Jllatrrinl, I "1'1" III! 1.(. dll'''' "r :: ;' NVm I II.I I 1'\1.\ I II :" ( I ; !
for )rrtiirTalip" \ |
.- e *. Tii: JuniiaM' It. 1"Att'y l". < *. 3m w nren w I'T'I.ar".1 t.. fill allor.b'i.. foWuHK )II COMBINATION I'I( W.i., ;':' '. I I\i, itig, S<'''tt, i t !

with iatiie... c.capzt.) ] and. ro.- PLAN. I Ikt: M I.. T. i I. ii.t't!! It.t 1 P : ;
In the Ctrrnil; Court: .Vo"*A'rn Judift'ilCiriuit I I LA- .- 'I !
t 1.1\' .Ia IL "t ,",<', h.fl.lin: ..
S of the St'iif nf f'l',ri > Hand. BiU. : 1"a".r'.I"I: \ "rl\.L.n 1 1 an :ft.!t J...-.ii.| | I '!

S fur tfit ('ouiit'rof' lIiU..ro.Jh. i Blank Form. Ball TirkrK CAll 1 1 \i i I.I/K: I I'. 'i' ,tar, !,. I II h:, j k. i ; : !

(. .trn'l T Majr.be; *. Adm! )| Funeral Imitations: riMtini!! fanU. I I. !'I'I..I. Ad-liMin. I ,

An 1.1' I'. I.AII( 'i l.r.t Adiu'x j Bill HraiN! Klrrlinn Tifkrtv.BilU Mi.! II- ., t ? ; --
: M
..f J n. 1.*1I"l\ot..r. d-'d.} $10O9OOO<< << n'z. iriMi-t, ,
IF ,. I} A t t ri e I'mt' '! r. of Ladinr Lubrh. Ar.. \ r.. 1 liiifl*. I F''lIdl Kf\ii'uttii: : || Ai'.Ar.t '

; lx..ut..1: wiTh exclb'iic .- .1 in ,: 1 i 1
*. J.diti J.a\\.OfI.\: I IS an iiii-urj .
John 'i l'oint? j ,the. -oitherntate.. lllE 'i': i /It..L \\'c 11:1\: .. I 'IF
r. r. 7S \i \1'! I- 14 DI.AW, I I'AIIC.M' [ I
,,1.. 11"1'1 t bo 1'\-1; .r "j i d.v !i. -\ ; i
I : I II.f. tidanl and all! .- th} ,>r r..ro..n. i,...r1i ti111 w "i It 1 i .i 1111"1't I : ron. : i
.
fllllJ \ .1.7.iFN: }: < 1:1: : ,v: < II. 1 11 1 I> 1i',10 .,,
,. .
rnrri / in < i. I"I' it ;
"I i tS* alM.\r) iiI'. ar re' .iin'>>d to upjarand <'tr ; :-. .) :. I:ttit: t'.i at!. a i I { '
S ;p!' :&.] to t'.e.lei-lnriiti'-r.! tli-r"m ti'n-d: I'"nt..r. &. !1..10.. :Sf.. tf. T. {.. : t tiit.li.I.: : 1
- I : ; I 11:111'1"1'.1. :
JAMLS. ; T M I.\ ):I: .
''ra i.uiixI'lt SANCHEZ'SPECIFIC.II. 1 "ti .1" "f 1..0..... i. ? l 1..OO, ,il. \\.1.," (l1tr! 1I0nol, /: :

: ". Atttrner.Jannnry : -- I :2 '.'il..r. .. !.Or.t. :it 4', 3 I..o.n..,. I 11"., t .
7'h. !I. ". >. 41 :3m, ": "". 11I.lh'. Trsrt."V.;
1 1 :2 (.tllt'. tof. :! '."'''' iI14'. :,.I .t.... !: : I ...
( ;
; l tL. :
-.1 1 I>-'II.\' "/..., TILl ilJk.';'xja'i'I ( 'E.I :. reat !< int Iy :' : onv /f'Ntl. 2 ,1'1'I7..r :....\0.... n'" 1.. ...... 'l..hl""II1t'r,1.. lfi'i, '"-.". : 1 '; I

( I\ MnMII"" (I..m .Ute I will (prf'.-n! rny I. It. iZ. $ .4. . ..'...., itre h.... .o 1 1 "I'j'\{ | flftM-i; !;, I... i I Ii. .
-
,): 'ir..nts mid ,...,...Ia..r' to the Judec! nf )I'm. ( "Ir, l.t ror.! the! }I..P{ !(. his (..">.iy! taken ; :2! !'ril" o! ..""." II! (' f....P'HPI 11\1 II:". Milton! S. :: I i ; : II. t

I 1. b.'... "f lIill.toe:>ro"ch (*<-unty. f-.r "ti.1, ..-ttUtifnt .j 1'li.r. :2.! ......a: .. 4....... \'IIII :!. ( )\II I"a" v'. I I

>: of the I:-"Ie t ..r <;r"11 111"0"11.! tate : n-:'J Iirn no l.ij. ti':tc. ('.111 1.: -nt I 1'T1b' ..{ I 1..n.. I. 1........ \\ ; 1 1
? I II 1':1.1.:
I i II ..f iid (""'1111,.. deem- !1. 'n-l at lh, mint t !, :\.I..f. 2..o! nrc ;..,t..... ; I I,
ti"ne n-k t.> I-*- .ti!i".I.ari..1 from th fuither -..I 1'1\1' ..! 14". NP 11.1.... I 1'1'-, '-J.ii..... A I ,
S n !':.n.U.ra'inn or id:: ) F-tv,. I y 10\:1.:: The full >lirvctior: >. Rro'itid( (':\1$1I' | lill'f".f" Jon '.... !..I ::.. Till: I.V1! ;>: r.FViOiit t 4
J'
-.:- eqIII.IUs: ){ :-1\1-. .\.)tifr.I I 1 1.1..1'; r.. ..r. :;...t.. \ } : :!'i.:1, \! 'Ii..n.i.I i 4

I :: 4 )rtor 2.'. Ik..i. :3.1: t'rri j ;" k-y ', if ( (lmp'j..1 i with, !!! !t1'].:... s f, .3 I\' !! "IiZ' ..t" i... '.r.' r.. t.... 1 'r.t.kh,1: ,, II l 1:11.-1.! w) in.I !' \ .
: .n.1 I.'ja..i :;. .
S.- ; 1. !ij i-:! : : !
AIsMI.VIs7'.iT.is5OTIri.1 \ ;. ,, '1.I. 1. ..:::: I J Ill' ,' Hf 1.tl.1I I 1. :'\: .' 1 ". .. I I I-; '". I I'jl.I1I"r&. ., ( 1
c'ir> fl. re '['''nl! I ly nn.1! p"rmlIwn1.: / Fr.
_ SIX. 11I MJI"J af'.f: date. I thil |Iresent nu' -- ii' \\'y.! : t ..:
... 1I".unt. andi.. h-r. to ln- Ibnior. "1m.." :\ I Itir. nll\<.''',' ",! '.. 1 I...:... 1 1. .1 t.!.. 'n, .1.Itll..C.I.'z >
.. I I....* i r. 'ube! ii t\ttiuut! :l- >** < f tiin- or : <
Turin"n. Jnl::, f I I'lt/tat* .f | | ,illbnrotijh' > U'KJT"1> : : : I vi> t. Ill'.JTII! : :" I 11.\. ",.(,' I. '
I ('.."nl\'. Florid. aid at the .n"."- tiino Ak to ft-I I H.1II11ij ,
- : I H.nr\ t'l-ir. t is:;.,. k H,,\\ I.. ; t
nS. 4 : I... .b.(cbarce.l from fort"-r a'bi.fn at!r.,'ioii on cjntijj'! of lid!i IMT! nut oll.r! k'1", ii1nne4 ('. rt ::1 t-: ..'< f .'.: \iV !h..I.[ >-t:!:.,.-<... rtit*.... ,,( '' ;..... : ; :, : ;
( the l.:>ta' oi f> ... late of u.1: ". .. : : *" .t.-" .
t e amj "n Altmnn 5' IIi'\ tl 1.>..-- rtti :ol..r "H Un., .....'."u. .. S ; I
-
'. e.i!. Ii..lltrTin. HO \t-ni in HitI I I'. *Z. ":<.n'I".' ,
1 I iusnl- Ieea 1.-.1'1.(1.: ..'. f .:'; F-'hMi.: t !:'ij! :, :
: JJ-='''-F.; II IiKHKANrr' : .\.1",. i I K-I'I.'N .\ reli.o:1.i : : : : .- A- I, = J
I PI.F.\-I,: i: iKI i : Nniirn: :
,"i.t21v.% 1111 Ii. 1..r.11 \ \ r.m. K "'.:'.. :vt: <.r..J I II I 4 n.kt'. fi'i! t > i
I "irj. ; : '''iij
,
S That. in .
I. in
Phnlt-r, this; i if i v..lu ililc H-'nie-ly ("rf tIr ; I li.L.t* .1 I. .nlv thii'jfrerr. .
Notice.flwH ..nr\. to ii.-ir.. .af. t\ a>.d di;<-pa'; !. |1.[ j M. !U.-,, j I'ri 1"1"\ ''IHII: <'iit.u't: .. : \\ I,1; | : : r .
'
MdMII( : "; after thfdate) ) I will pr<-.ent i \ ,,il a-i.lr... r'. in nvn\ ,hn--l.:. ii\ins\ ..ir, ..'."ti-* ::1I.1\1..Ij"III'.l I 1 li.. (.!.i,:':ii':I' \\". >.ik' : I ) > !, t

". lion Simon T'irnian. JII.k..r l I',.. }' ur tif rotiu' their health! 'i in l c"n. 1..1 t "rti.-n .-..tliiTv Vld\ "I..,, ',(,.1) \ out "f.!..rill tl.M) .,!. In lit: '. .-li I"I! \" t.N! .niij.J.[ 'P.. '!!; t i \\ 1

bat* within ,and f..r th* 4 'outit\ nf IlilMx.r\ 3..- ,\t.t ..r..II.\l it'turn ',".01 \ th. "i 11'1.; .t.. }F '''1J:1.. ?-tt. '.{ Ir1ori.ii.! mn<>iint at.,1 v..u :li'ution! : ; s.itou 1..4 of t"HI'! ; cure* lint u. ...!.<; ,I-! "1i'I..1 l l'I\IoI.lllrll"j"! ,; ; .liny :': ; :: : : | I
..... | .< -. J Ilv'in. I : ..I 1;.. 1 It:':;::11:0: r.t!,, I l'riI' \ t : ; j
I Chki I *i.n. he\ ".irnl..r l l .n ..f 1".I.1"1..f]: rn f"'n' j.nlr" fWtII .1t4' i Iv Hfl.-r tin). nitn., i'

L -. .1'''.I.h, ". ;'liiiHrs'l.' ai. 1 n'k for t Ii.. l".r: 't :si nu.ilof ; Li JoctoiV Uill tt! t. l-ni'-d. !,ua.t "''Ir". ti.. I lii.iwiin, ; ''l"III.nh'>' Toe 1 :. .. I IA. .-.
r: /A"'f) .ttIOl".et !ji.I 1 1A .1.lmil.i.lrali..u. q'liik ; .nn ,; 1Ir. nllr .iei in.I.I,1, ..f u lint I I... ..r ..I. hi .irnwn, I II..in: I'm, .\ tlm. Anni.i':* 't.1!; 1 ( ; u : {: I

.1I'4 I1 "1.'t\i 1:1:1.1'\: : TI.,,' w ri-li, nil I I'u 11" tin)b r II I I.(....> inline !1"k..ltr'I\I.! l : .-! Jl-ttk: I >MWII..J. .: I 1"I"t.' ( .
.1m 1..ti. J''I.I '-itni'r.-rall f.ti;. '''!hit: 'lv. j.fi,'r I the I Ilr.\\II II....'. in ..,px'i-. I IlinlJvote :: I. !1"'lf..r. t '"
i'"'.1 I |l.at.I: : :> ,ftl( sun,a I't-tuiix
I. I .'..nuu1.r.. 1",;' 4l r.; : .. or t I'rif'*
f : 4 I'1 I U.M..U.: I l.uik!! I I'...'. I 1.-tt.T /
I fT -S 1 'r .l:., Tt-1 ., I.;, I JT" All .t'fl1CUSi1ttIn.i t'riftlti. eonti.irntl'lt. pv ; f.ip; ; ,
,
"S Not ice. MIL! N"!'> 1'1'! )r ; (d..I! -tin! :>!.., I lVmt I : ''

., TI' \'"c. MI! INTIIS ftc r d_'... I" ,il\! |.ro...n* my P.I: : .\NCII A: LIVI-LY:: 1'lIr..III.r. will t 11. ".,, writtli.. ir &ijtiatiireiiJ 11 t.-. An :......" 1110.'ta ..r f intscv'nrti-i, : : "' 'I

1 ft.H'. mid! "..11. h. h t<> II... 11..ni .lii-li'f' .J "I'.It' :21-! I : ISfiO t i'', H ii'i" 1\.1) en-- tit-r:: rv.t .3.} f '. u.ty a-..! I IM; .ok-- I..tit t N'i.I i. jjnl hitiii'-i .11-. nork*. !;::, 1 / .'
.. .... ;
f I'ro'.n'e .\ "I 1 ofMr f
- : -np.l\
<.- mt l'.t a.ntlll'tu ..."' 'tn-ifiT, frf tln> l:"tV.., r.4' -- ('IIITL\I: .'< .: | : t

\\ 'T Kn-l.iii: ,I..... tt..L!. .! 11.1( IX I... T/.1 T'JU'.'" xn TI( '}'. r..ts1-y, l- t; ft::11 x:;, .tl.II.j.,. ,.,f ",,r ,'I.-, .,. ., I : ;:>: ind MIMI: ) (JINF I :>, l ( '

L II. M. riur.i: : :. A.IT OIX MONTH- af'er da'!, :*.1 will! ;pr..Mt Wi .t" w iI!t I.-. f.'tw ir,!i-i, !i.,. ,:1't.1 t. t., a1 \ o. in !n.l!. ,u, .r .( i!r.'it t \ :nit'tv! I..f ":'I \ I : I
I A" O .... 11:1..11.1, 1 11... I 11.. .I".'. .. I 1 .
I" l.nit4ih.. l I'.s. '> ".Oler..l. t : < tidi-ic n- In* t "'"," I..\ I i: 'iIEI,1''I -INM I-o.: II1II I
_ : _. ....... ........... .._,
.rf'it.n.i. .1 Ah.1
,* t.t ..... '! :
.1 : ... --- OJ J I..r. 3III.-.u fln.4 n. Ad.lt"1 an orbr t" UKi!'"\ .-. ;t'.I ;.1 jnit" ; (""1.1..1' i.f f ; :

_ A.1J.1I1XISTR.1TOff"OTIC}'. t.. t.. d.) .>.hirj'.J: fr""llt.,. further lI.lmilll..lt"linn HOI GLS.; ; I Ivi> A' ro., '. c'i; t "IIIIU.1.: I.. .r st.:"-. tnir foot .ill.; rap
.. i MONTHafter: datr! ..f th.. of the!, Lrtat: Alln U )1totat'nn.' d<. f 'ASH.'
r rrc'"iif. M( .
SIX icon > \ r- "i !1\: 'n'!, 't: !the liii..a I'.j.k: A-
I.
;4 'u* f I '1'111 apply! rot tbeJn-lje cf t',<.I.l'c! of c.'t"a. S
S ... HU"OO'.rfHf.h! eonntxf..r a final .ett>met on JAVF I:. I Ror.r.RTVOX.' : : : Ad-] .\-(T7T(';;: I I'rn... tor<'. l.v.

L' 1 Ihr .. .,:Ie ..f Jatuer Joi e... late ..f *aid "'(" 11.1d..a.J. .\-. October\ 22.: I .i., 5S!I tn \ \PPLir\TKi\. I." -ii-idt. ,t.. the ne-.t: >. I r;. ri 'iii >. _

( ... - ---. --- -- :'l ... 1i Junt .t III Tampa lnjP.UANUI
S .
S i- rl 1\--eniUx' f T h.t I ''"rl..r II! ,\ Tarnp3. % ) ,r9.!) 13-1) v -

EII\Il"\:! Jn NT.I <. Notice. t"trl: !. "It, '1r.4..vitl.; :. .!flt. e...'. to III" 4- .
.t LIVELY. IN
Tni"--f II... Florid Kailrftal.I : !. --- -- -- -
...Inini.trnf..r nn >
.
.
111:!;: .f..f..r y ';t1., 1 *""". -II, C.ii.XOT1CK. 1 1W I '"!H.7.IVnv. t "t.ft.-\U' a.J.nf'*'.t1t.1.r 0!!.t.:.. ."if A.y.I.-]Pr'.l.v-> th.!III. I .iii).rr '!I .t. 5l\ n td.P. !. .J i I) \v/.v/x TK. i ro /-.v .ro TIry. "ry_21t! 1500. 4&.1 IT.* x, -

....olm'r -- -. S -" : .. ..1 ---- -- -- Ol.X M"MH-.ft' ( r date. 1 "jt: !pre-e.it ,' -- !
-..! fool'rth" '.11 ry f.f ll r-.r 3 3ior.i. b. r..1 1 :"old. m TIC"i \
n 1 I. A V K c.-.ir.:. ,, I rrU-) ,,, 0 \
1 .
S CCI. .. .... 1 f.., 1 1.11.-r" ,.f A.ia..nI'tr..n. i -i 1 t h. ly. : tl.| 3 H 1 ,. .' ?!:;, : I T S
; .' I. .at-.: : '. f lIi'I.I.!, : ) ('?,;a.I-, ,.. .. v f 1"'.-.''. [>i. >* )lier by :a p"i' t'J [ t 'i
< J aj
Toe .o. AirXOoB. ( ."1'1win. 1... made: to the ntt 1.t: ,,'.. ..f rnt.nt'! l'i...ed.ALLIIX, : !1.1. vi .2i "''uu I /.1 3 L'k< fOR L c.. T HOIf< '., .' .'.., J :\.1. J jun II.) c, f.I'I"r| :-,i,!, n i'1 _' .,]L.[ ."A.-f-t: i 11 .1'! i :.a..... t1"<

n' ..k.gr5 ". ....-..! ll for the "barter of a "S- *tJ -1te. de-e.i : MrNI'KX..IT { i I:'oR :'.'I..E' lUri) -..\\t !'C.1'I.,I.!l.r" : L. .-; '!..' L-*a'eef ".-it.,. Fine. .li". '!*":* .\ :1 ir.AM;: ; : I

rasta.. J:41I1': lrtiiu 1:1001.iUe: ,- to nn'. 1'4111.. 1 P.. I fi.-... ,L.I3s.: ): ![ 11\: : !\ U'.m. Tip: [ >..... n I !i--' .1* tf'! .
I 1.. .. "9ts r2-' 0'a:! i.!. n tV 2sI"1'! : 4';''' .tj-t.t', >. .ff' f. ..5 '. 1 _.;.'

.r' "- ;

-
.

I

.
\

f ....
"
\\l -- '_ -,1'<A I-* I .. /. --*.* 'j


.
:
-
",
.. '.. r',
.,;:: ... .....y.-
L_ ,